Samling av ungdomsrepresentanter i regi av Østre Agder 24.mars 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samling av ungdomsrepresentanter i regi av Østre Agder 24.mars 2015"

Transkript

1 Samling av ungdomsrepresentanter i regi av Østre Agder 24.mars 2015 Tema kommunereform Tilstede: Tvedestrand kommune: Simen Nævestad, Elise Guddal, Michell Antonsen, Susanne Andersen Arendal kommune: Henriette J. Olsen, Tiril de Lange Hopen, Martine Baust, Anders Hervik, Sander A. Guttormsen, Kristine M. Gjertsen Risør kommune: Maiken Hansen, Anne L. Arntsen, Jostein Ibsen, Kathrine Andrea Eriksen, Per Julian Anfinsen, Kristine Lehrmann Solvang, Ina Maria Martenstangen, Mathias Johnsen Havnå, Grimstad kommune: Lauritz?? Frida Håtveit, Elise Halvorsen, Åsne Andersen, Jacob Songe, Ellen Samuelsen, Nora Næssen, Vegårshei kommune: Sondre Omdal, Stian Skjævestad, Marlen Kristensen, Knut Kvisli Åmli kommune: Olav Gunnar Halvorsen, Natalie Lien, Alexander Opheim, Gro Engenes Fra administrasjonen prosessveiledere: Hans Birger Nilsen Arendal, Ragnar Theis Holvik Grimstad, Ole Petter Skjævestad Vegårshei, Sigrid Hellerdal Garthe Risør og Ole Jørgen Etholm Østre Agder. Fra politisk ledelse: Ordfører Reidar Saga Åmli, ordfører Per Kristian Lunden Risør, varaordfører Anne Merete Holmberg Grimstad, Leder livsløpkomiteen Sveinung Lien Tvedestrand. Øvrige fra administrasjonen: Rådmann Christina Ødegård Åmli, Sekretær i ungdomsrådet Kristin de Lange Johannesen Tvedestrand, Sekretær ungdommens bystyre Terje Eikin Arendal, Sekretær for ungdomsrådet Anne Helene Espeland Baarøy Vegårshei. Innledere ut over disse: Per Anders Langerød Norges Røde Kors/tidligere medlem ungdommens bystyre og Jarle Bjørn Hanken rådgiver kommunereformen hos Fylkesmannen i Aust-Agder. Innhold 1. Samla notater fra gruppe arbeidet om muligheter og utfordringer knyttet til ny kommunestruktur: ARBEID, SERVICETILBUD OG NÆRINGSLIV KULTUR OG FRITID UNGDOMSSKOLE, VIDEREGÅENDE SKOLE OG UNIVERSITET REISE OG KOMMUNIKASJON VENNER, FAMILIE OG MANGFOLD

2 1.6 MILJØ HELSE Hva er bra med egen kommune og hva synes andre er bra ved de andre kommunene? Arendal Froland Gjerstad Grimstad Risør Tvedestrand Vegårshei Åmli Samla notater fra gruppe arbeidet om muligheter og utfordringer knyttet til ny kommunestruktur: 1.1 ARBEID, SERVICETILBUD OG NÆRINGSLIV Tror endret kommunestørrelse vil bidra til større skoler, særlig ungdomsskoler Større kommuner vil bidra til økt valgfrihet, samtidig vil store geografiske avstander oppleves som krevende. Ungdommen ønsker styrket jobbtilbudet for de med høyere utdanning. Regionen trenger generelt økt tilbud av jobber. Ungdommen må få sommerjobbtilbud look to Åmli. Det er viktig praksis for framtidig arbeid. Felt der det kan skapes arbeidsplasser: Utvikle teknologien i omsorgssektoren. Grønnebatterifunksjoner er aktuelt i vår region. Naturgrunnlaget må bidra til å skape arbeidsplasser i distriktene opplevelser jakt med mer. Er det grunnlag for arbeidsplasser knyttet til mineralutvinning. Er det gjenværende vannkraft-potensial. BIOsatsning i distriktet. Gullknapp har potensial i forhold til opplæring av flygere. Utnytte mulighetene knyttet til næringshavnen på Eydehavn. Større kommuner blir mer slagkraftige med bredere tilbud av arbeidsplasser. Tror at endret kommunestørrelse kan bidra til flere arbeidsplasser totalt, men samtidig kan større kommuner fjerne noen eksisterende kommunale arbeidsplasser. Rettferdig at en skatter og bor i samme kommune som en arbeider. Arendal og Kristiansand har godt servicetilbud. Universitetet i Agder er et pluss. Studenene, ingeniøropplæringen, kompetansearbeidsplasser. Hvordan kan universitet knyttes nærmere til byen. Regionen trenger flere helsesøstre og psykiatriske sykepleiere. I større kommuner vil tettstedsutvikling i ulike deler av ny kommune være viktig. Kvalitet i nærmiljøer må ivaretas. Vi må bidra til at det skal være mye folk i byene til alle årstider mer

3 enn flott arena for opplevelser om sommer. For få ladestasjoner for el-biler dette bør forbedres. Mye kan bli konsentrert omkring Arendal og Grimstad for at regionen skal være slagkraftig overfor andre regioner og det kan gi negative konsekvenser for resten av regionen. 1.2 KULTUR OG FRITID Større kommuner gjør det utfordrende å opprettholde lokale tilbud, men gir samtidig grunnlag for mer varierte fritidstilbud. Større kommuner kan gi grunnlag for bredere tilbud av kjøpesenter/handlegate og har godt tilbud av utesteder og kafeer. De kan bedre få fram turistattraksjonene. Godt fritidstilbud til unge (gratis). Eks Ung arena, band, ungdomsklubber. Alle er bekymret for stort frafall i idretten når ungdommen begynner på vs. Kan være vanskelig å kombinere satsning på skole og idrett. Idrettsanlegg bør være åpne for bruk om kveldene for de som ikke er med på organiserte aktiviteter. Viktig å legge til rette for talentutvikling. Grimstad ungdom reiser mest til Arendal fordi det skjer lite i Grimstad. Tilbudet er bra i alle kommuner, særlig om sommeren. De små kommunene har miljø som det er viktig å videreutvikle Åmli volleyball, klatremiljø Vegårshei ski, musikk, kristent ungdomsmiljø. I de mindre kommunene bruker en mye sykkel for å komme seg fram. De mindre byene har festivaler, ridemiljø, teater, bokby, men det er en utfordring at de oppfattes som sommerbyer. Grimstad har større mangfold St.Hans, bakgårdsarrangement, kafeer, Nottos, håndball fotball, svømming + kino og kulturhus. Nytt bibliotek og utbygging på Oddensenteret er bra. Frolandia er et positivt tilbud i regionen. Ungdommen er redd for at viktige fritidstilbud kan være sårbare ved sammen slåing, derfor må en hvis det blir sammenslåing ha fokus på å videreføre de gode tilbud som eksisterer. Samtidig kan sammenslåing gi grunnlag for større miljø for for eksempel teater og musikk 1.3 UNGDOMSSKOLE, VIDEREGÅENDE SKOLE OG UNIVERSITET Endret kommunestruktur kan bidra til sentralisering av skoletilbudet. Færre videregående skoler kan bidra til bedre skoletransporttilbud, men større skoler kan bidra til utfordringer for miljøet ved skolen. Samtidig gir de grunnlag for større mangfold både i tilbud og i elevgruppen. Ungdommen frykter at større skoler kan bidra til dårligere tilpasset undervisning. Gjennomgående er det et godt tilbud av videregående skoler. I ungdomsskolen er det viktig med turer for å skape fellesskap. Trenger bedre lærere og mer omsorg. I arbeidet med kommunereformen må fokus være på å skape en bedre skole. Dagens skolestørrelse er grei, men kvaliteten kan bli bedre ved å slå sammen noen skoler. Ungdommene opplever det som urettferdig at det er så stor forskjell i ressursbruken pr elev 3

4 mellom skoler i samme kommune. Det er mange gode lærere, men lærerutdanningen kan bli bedre. Behov for bedre samarbeid mellom lærere og elever. Inneklimaet ved den nye skolen på Fevik er meget bra, mens det er mangelfullt ved mange skoler. Mange skoler har stort behov for oppgradering. UiA er et flott studiested, men det ligger for usentralt i forhold til Grimstad sentrum. Vi må utdanne flere sykepleiere og hjelpepleiere til omsorgsoppgaver. Inntakskontoret i AAFK får kritikk. Ungdommer opplever å bli flyttet til skoler de ikke ønsker seg til og der de ikke kjenner noen på forhånd. Manglende koordinering av tidspunktet skolen slutter og avgang buss skaper mye venting. Derfor ønsker ungdommene. Mer fleksibel skolestruktur der eleven gis rett til geografisk skolevalg. Droppout går ned. Ungdommen ser forbedringen. Høyere snitt for å komme inn bidrar til at færre faller fra. Veiledertjenesten oppleves av ungdommene som ikke profesjonell nok. Det må være nok tid til hver elev. Man burde bruke elever fra videregående under rådgivningen av ungdomsskole elevene. Elever har opplevd å få råd fra lærere som ikke understreker at skoleresultater er så viktig! 1.4 REISE OG KOMMUNIKASJON Ungdommene tror at større kommuner kan bidra til bedre kollektivtrafikktilbud gjennom bedre tilknytning mellom distrikt og de store byene. Større kommuner kan bidra til bedre infrastruktur. Det er særlig viktig å få bedret kommunikasjonsstilbudet østover. De nye bussen i Aust-Agder er bra. Det er vanskelig å benytte buss i Åmli. Togtilbudet må bli bedre og mer lokalt. Åmli sentrum opplever at kommunikasjonen i retning Oslo er dårlig, mens Vegårshei og Gjerstad opplever å ha et godt tilbud gjennom tog. Buss er dyrt i forhold til tog. Viktig at ungdom skal kunne reise rimelig. Internasjonal flyplass på Gullknap? Viktig med hevet vegstandard i indre strøk. Mye telehiv. Nettdekningen er mangelfull i deler av Østre Agder. Alle må ha god nettdekning. Det må være lett nettilgang i det offentlige rom. Ungdommen har liten tro på at AAFK har ressurser til å forbedre kollektivtilbudet. 1.5 VENNER, FAMILIE OG MANGFOLD Større skoler gir grunnlag for flere venner, men gamle venner kan bli mer spredd. Dette innebærer større mangfold. Større kommuner kan gjøre det mer attraktivt å flytte hjemmefra. Derfor kan større kommuner bidra til at familiene blir mer spredd. Mange ungdommer drar bort fra Arendal for å studere. Ungdommen tror at større miljø gir flere vennemuligheter. 4

5 I større kommuner kan det bli flere tilbud for familiene, dette fordi flere tilbud er samlet på en plass. Viktig å samle styrene ved ulike institusjoner/skoler i fylket. Regionen trenger flere boliger tilpasset eldre. Viktig å skape større involvering av innvandrerungdom. Ingen fra denne gruppen deltok på samlingen. Ungdommen er skeptisk til at det er egne innvandrerklasser. På Vegårshei glir innvandrere godt inn. Fevik har også erfaring for at integreringen fungerer godt. Arendal har litt getto tendenser Moltemyr, Stinta, Stuenes. Der blir de for lite integrert. Noen deler av Arendal har svært få innvandrere Tromøy. Fotballagene er gode arenaer for integrering av både jenter og gutter. 1.6 MILJØ Sosialt miljø Bra miljø i mindre samfunn. Alle kjenner alle, god integrering. Men det hemmes av dårlige kollektivtilbud. Ytre miljø Vegårshei har satset på bio-energi. Arendal har fjernvarmeløsninger i sentrum og ved Sam Eyde videregående skole. Løsningen på køutfordringene i Arendal er flere pr. bil. Billigere buss gir økt bruk. Samtidssystem på bussene fungerer godt. Må kunne stole på bussen ikke tre minutter for tidlig. Bruke nye teknologiske løsninger. Noen strekninger er svarte hull på søndager (Tromøy, indre bygder). Tilbudet Eydehavn-Arendal-Fevik-Grimstad er meget godt. 6km grensen for kort for videregående skole elever er et problem. Månedskort (ungdomskort) er bra). Tror ikke kollektivtilbudet vil bli bedret av større kommuner fordi det er fylkeskommunen som har ansvar for dette tilbudet. 1.7 HELSE Ungdommen er opptatt av at helsesøstertjenesten er mangelfull. Kanskje større skoler kan bidra til at dette tilbudet bedres. Hver skole bør ha 100% helsesøster. 2. Hva er bra med egen kommune og hva synes andre er bra ved de andre kommunene? 2.1 Arendal Bra folk Koselige cafeer langs brygga Flott sommer Shopping (5) 5

6 Pollen Mange fritidsaktiviteter (6) Fin skjærgård Kino (2) Mange aktiviteter Fin by McDonalds Fint om sommeren (2) Bra mangfold Mange mennesker Mange fritidsaktiviteter (2) Ting å gjøre for litt eldre ungdom (nattklubber) Sentral beliggenhet Gode skoletilbud (2) Godt næringsliv (2) Koselig by Båtliv Mange kjøpesenter Ferger Alt på et sted 2.2 Froland (Ingen ungdomsdeltaker fra Froland) Frolandia (4) Flyplass (3) Mange fine turområder 2.3 Gjerstad (Ingen ungdomsdeltakere fra Gjerstad) Brokelandsheia Brokelandsheidagene Gode naboforhold. Nært og godt miljø Fin dyrehage 2.4 Grimstad Fint sted å vokse opp Universitetet (2) Gode kristne miljø Groos Fin skjærgård (2) Gode fritidstilbud (5) herunder fritidsklubb Koselig by, spesielt om sommeren (2) Gode skoler Perler i nærmiljøet Homborsund fyr, Hesnes gartneri ++ Sommerlig Gode utdanningstilbud Dalske, Drottningborg, UiA (3) Nærme alt Godt miljø (2) Koselig sykkelby 6

7 2.5 Risør Fin videregående skole (2) Greie fritidstibud (4) Vennlig og snille lærere Fine tursteder Fin skjærgård (4) båtliv Risørhuset Kunstparken Attraktivt for turister om sommeren (2) festivaler (4), Vilvin Bra folk (2) Trygg oppvekst (3) Sommerby (3) Godt bymiljø (7) lett å finne fram, koselig Undervannspostkontor Bra miljø i klasser Mange kulturtilbud (2) Koselige butikker Trehusbebyggelse med sjarm Koselig sentrum med masse sjarm Fin og koselig sommerby (6) folksomt om sommeren 2.6 Tvedestrand Tjenna badeplass fungerer godt (2) Koselig i byen om sommeren (2) Kystkulturuka er viktig Godt skolemiljø Sommergjestene Liten koselig by Flott skjærgård Bra skoletilbud God Lokalisering 2.7 Vegårshei Godt samhold alle kjenner alle (3) Vegårheidagen Sentralt i forhold til andre kommuner, ikke lang Alpinanlegg (6) reisevei Mange fritidsaktiviteter både i helgen og på Volleyball hverdager Slalombakker (2) og skiløyper Koselige folk (2) og godt miljø (2). Kule folk Fjorden (Vegår) (2) Fin natur (2) Mye natur som blir brukt jakt, fiske, turer osv Godt skitilbud (2) (2) Godt skolemiljø (2) 7

8 2.8 Åmli Godt miljø (4) i klassen, i arbeidslivet Åmli modellen Godt sted (2) Bra videregående skole (2) Her blir du alltid tatt godt i mot Fin natur Bra plassert Alle kjenner alle Heimover festivalen med kjente musikere som er Godt miljø (4) for alle aldersgrupper Åmli/Dølemo har egne idrettslag som driver med Lite mobbing og narkotika Volleyball, klatring, sykling og skøyter (2) Fin natur Jakt og fiske Mye å ta seg til Godt skolemiljø Gode venner og godt samhold Fine turistattraksjoner Inkluderer alle 8

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Inderøy kommune 10. april 2015

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Inderøy kommune 10. april 2015 Rapport Involvering av ungdom i kommunereformen Inderøy kommune 10. april 2015 Bakgrunn: I den pågående kommunereformprosessen vil det være viktig å involvere innbyggerne, og lytte til deres innspill angående

Detaljer

Sammen for Aust-Agder

Sammen for Aust-Agder Aust Agder Arbeiderparti 1 Aust Agder Arbeiderparti Sammen for Aust-Agder Arbeiderpartiets kandidater til fylkestinget er enige om at de store oppgavene løser vi best sammen. Vi må skape en videregående

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 6 temainnspill

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 6 temainnspill Revidering av kommuneplanens samfunnsdel 6 temainnspill 26.02.2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse... 2 Tema 1 Trivsel, livskvalitet og oppvekst... 3 Tema 2 Ung i Hammerfest 2027... 12 Tema

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

Levanger - Her vil vi bo!

Levanger - Her vil vi bo! VALGPROGRAM 2011 2015 Levanger Venstre Levanger - Her vil vi bo! Venstre har løsningene for det gode livsmiljøet Vedtatt i medlemsmøte torsdag 5. mai 2011. Programnemnda har bestått av Atle Busch, Annikken

Detaljer

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innledning Kjære velger. Gamle Oslo er en mangfoldig og spennende bydel å bo i. Arbeiderpartiet vil at vår bydel skal være den

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015

Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015 FOTO: HOLMESTRAND Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015 2 Arbeiderpartiet.no Vi er stolte av Holmestrand! Holmestrand har mange gode kvaliteter og mye å by på. Vi erkjenner at vi har en anstrengt

Detaljer

Skolestruktur i Kongsberg kommune

Skolestruktur i Kongsberg kommune Skolestruktur i Kongsberg kommune Manus presentasjon (Forside som kan stå på veggen mens tilhørerene kommer.) Velkommen til presentasjonen Skolestruktur i Kongsberg kommune. I dag skal vi orientere om

Detaljer

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Ungdom om skole Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013 Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Innhold Forord Ungdomshøringen 2013: En oversikt. Dette ønsket ungdommene: Prioriterte saker fra gruppene

Detaljer

Kommuneplanen for Verdal og Levanger kommuner - felles innspill fra Verdal og Levanger ungdomsråd

Kommuneplanen for Verdal og Levanger kommuner - felles innspill fra Verdal og Levanger ungdomsråd Kommuneplanen for Verdal og Levanger kommuner - felles innspill fra Verdal og Levanger ungdomsråd I tilknytning til kommuneplanprosessen i Levanger og Verdal, har ene i kommunene fått følgende oppgave

Detaljer

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1 0 1 0 1. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1. INNLEDNING Fredrikstad Venstre ble stiftet i januar, og er det liberale alternativet i Fredrikstad. Vi vil at

Detaljer

Høringssvar til rapporten om. framtidig skolestruktur. Sør-Aurdal. fra. Hedalen bygdeutvalg

Høringssvar til rapporten om. framtidig skolestruktur. Sør-Aurdal. fra. Hedalen bygdeutvalg Høringssvar til rapporten om framtidig skolestruktur i Sør-Aurdal fra Hedalen bygdeutvalg Sendt til: Saksutreder Inger Randi Islandsmoen Kleven Kopi til: Rådmannen Ordføreren Kommunestyrets medlemmer Utvalgte

Detaljer

Manifest om helse og omsorg

Manifest om helse og omsorg AUF I ROGALAND Manifest om helse og omsorg Årsmøtet 2011 1 2 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Innledning manifest om helse og omsorg AUF i Rogaland mener alle mennesker er likeverdige uansett sosial-

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

BYSTRATEGI FOR DRAMMEN 2013-2036 FREMTIDSVERKSTED FOR REPRESENTANTER FOR NÆRINGSLIV OG STUDENTER, 31. JANUAR 2012 OPPSUMMERING

BYSTRATEGI FOR DRAMMEN 2013-2036 FREMTIDSVERKSTED FOR REPRESENTANTER FOR NÆRINGSLIV OG STUDENTER, 31. JANUAR 2012 OPPSUMMERING BYSTRATEGI FOR DRAMMEN 2013-2036 FREMTIDSVERKSTED FOR REPRESENTANTER FOR NÆRINGSLIV OG STUDENTER, 31. JANUAR 2012 OPPSUMMERING Hvilke bedrifter/organisasjoner var representert? Akademiet vgs Drammen Drammen

Detaljer

Halden Venstre "For et åpnere Halden" Partiprogram 2011-2015

Halden Venstre For et åpnere Halden Partiprogram 2011-2015 Halden Venstre "For et åpnere Halden" Partiprogram 2011-2015 www.halden.venstre.no 1 Venstre - for et åpnere Halden Venstre er et liberalt parti som kombinerer frihet for den enkelte med ansvar for fellesskapet.

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

Umotiverte yrkesfagelever hvordan tenne gnisten? Av Anne Torbjørg Raastad-Hoel

Umotiverte yrkesfagelever hvordan tenne gnisten? Av Anne Torbjørg Raastad-Hoel Umotiverte yrkesfagelever hvordan tenne gnisten? Av Anne Torbjørg Raastad-Hoel Roald Dahl har en gang sagt at Alle barn har en gnist i seg. Alt vi trenger er å tenne den. I min hverdag som UOY-rådgiver

Detaljer

FYLKESVALGPROGRAM 2015-2019. Akershus Arbeiderparti

FYLKESVALGPROGRAM 2015-2019. Akershus Arbeiderparti FYLKESVALGPROGRAM 2015-2019 1 Akershus Arbeiderparti 2 Innhold Hei, du fra Akershus!... 4 Våre kandidater... 5 Akershus grønt smart og effektivt... 6 Helse og trivsel folkehelse... 7 Effektiv, punktlig

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

algavisa Badeby LIV OG RØRE I DRØBAK GRØNT SKIFTE Venstre vil ha i Frognpolitikken året rundt Flere gang- og sykkelveier Frognskolen må bli topp 10

algavisa Badeby LIV OG RØRE I DRØBAK GRØNT SKIFTE Venstre vil ha i Frognpolitikken året rundt Flere gang- og sykkelveier Frognskolen må bli topp 10 algavisa FROGN VENSTRE www. KOMMUNEVALGET HØSTEN 2015 Frognskolen må bli topp 10 Side 3 LIV OG RØRE I DRØBAK Flere gang- og sykkelveier Side 6 Badeby året rundt Side 8 Vi må ha mer handel, servering, service

Detaljer

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Side 1 av 14 Partiprogram for Oppdal Senterparti 2015-2019 Innledning Vår visjon for denne perioden er å skape utvikling og nyskapning i bygda vår. Samarbeid

Detaljer

HOBØL VENSTRE PROGRAM 2015-2019

HOBØL VENSTRE PROGRAM 2015-2019 HOBØL VENSTRE PROGRAM 2015-2019 Framtidens Hobøl Hobøl har et stort potensial med nær beliggenhet til folkerike Ski og Follo i vest, Askim i øst og Moss i sør. Alle byene i Østfold og Oslo kan nås innenfor

Detaljer

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og den skal være et utålmodig arbeid for rettferdige

Detaljer

Er det godt for barn å vokse opp i Sigdal kommune?

Er det godt for barn å vokse opp i Sigdal kommune? Er det godt for barn å vokse opp i Sigdal kommune? Innlevert av 5., 6., og 7. klasse, Eggedal skole ved Eggedal skole (sigdal, Buskerud) Årets nysgjerrigper 2015 (Forsidebildet er hentet fra Sigdal kommunes

Detaljer

UNGDOM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012

UNGDOM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012 UNGDOM OM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012 INNHOLD Artikkel 12 side 4 Forord side 5 Sammendrag og høringens hovedfunn side 8 Målet for høringen side 10 Ord fra Andreas Svela, SUR side 11 Ord fra Anne Lindboe,

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer