Årsplan for 3. & 4. klasse - skoleåret 2008/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan for 3. & 4. klasse - skoleåret 2008/2009"

Transkript

1 HALVÅRSPLAN FOR 3. OG 4. KLASSE / RLE (ÅR 2) HOVEDMÅL Undervisningen i RLE-faget skal ta sikte på å utruste elevene på best mulig måte overfor det mangfold av påvirkninger vi har i dag. Eleven skal få kjennskap til ulike verdensreligioner som i sin tur skal utvikle en moden forståelse og praktisering av toleranse i forhold til andres livssyn samt en erkjennelse av egen tro og utøvelse av denne samtidig en raushet til å tillate andre å gjøre det samme. Ønske om at elevene skal utvikle et sant, sunt og godt selvbilde på bakgrunn av innsikt og kunnskap om Guds alt-inngripende kjærlighet som omfatter hele mennesket dvs. det som gir seg uttrykk i Guds interesse og omsorg for at man har det godt både fysisk, følelsesmessig, kunnskapsmessig og åndelig. Vil at barna skal få en forståelse av at de er skapt i Guds bilde og at Han har en plan med hvert enkelt individ. De skal vite at Gud ikke favoriserer noe menneske men har gode hensikter med alle. På den måten kan man samtidig få et overbærende og tilgivende sinnelag, vise forståelse overfor andre mennesker med ulikt syn og kultur. Samtidig ønskes at eleven skal oppnå en sikkerhet på egen tro og selvbilde. Gi dem forståelsen av at vi hele tiden stilles på valg og at man må ta dem aktivt selv. Oppmuntre til gode valg! Ønsker å gi dem et godt syn på Jesus som læremester og eksempel. KOMPETANSEMÅL FRA KUNNSKAPSLØFTET Kompetansemålene fra Kunnskapsløftet vil fremkomme for hvert enkelt tema i årsplanen. KILDER Bibelen, ADRA`s undervisningsmateriale, årets Hjelpeaksjons-brosjyre, Klem fra Jesus av Sally Pierson Dillon, Bibelens beste, FN`s barnekonvensjon, Barnebibel, Min første store Barnebibel fra Spektrum forlag, Gracelink opplæringsmateriell og filtbilder, Den levende Bibelhistorieboken av Kenneth N. Taylor, Vi i verden 4. år fra Gyldendal forlag, Fortell meg om bønn av Lois Rock og Maureen Galvani. VURDERING Elevene blir vurdert med hensyn til delaktighet i klassen, videre framgang og utvikling i forståelse og kunnskap tilegnesle av ferdighet og evne til selvstendig arbeid. Det vil også legges vekt på evnen til å samarbeide vha. ulike strategier som; kooperativ problemløsning, mnemoteknikker, Jigsaw og Pairs check. Observasjon av elevene/engasjement i arbeidssituasjon i klasserommet og samtale med enkeltelever. Line Saveski Side

2 S e p t e m b e r A u g u s t Konkret tidsplan for høsthalvåret Mnd Uke TEMA KOMPETANSE- MÅL Ons: Fjelldag ARBEIDSMÅTER OG AKTIVITETER VURDERINGS- MÅTE Ut på tur i Guds frie natur!!! Skolestart GRADER AV MÅLOPPNÅELSE 36 Omsorg for andre Oppleve gleden av å vise omsorg og omtanke for andre gjennom praktiske prosjekter. Samtale/føre dialog om og forstå at Gud er glad i alle. Samtale om likeverd, rik/ fattig. Illustrasjon om urettferdighet. Samtale om dette. Fortelle om Hjelpeaksjonen 2008 ADRA`s hjelpearbeid der. (Ressursmateriale fra ADRA). Besøk av Gry Haugen i uken som forteller om det å hjelpe, fakta og opplevelser fra Kambodsja og Thailand. Samtale/forstå at Gud er glad i alle alle er like mye verdt! Muntlig engasjement. Forstå og gi uttrykk for at det er forskjeller og urettferdighet blant mennesker i verden. Høy: Vite og forstå at det finnes urettferdighet og at vi lever under ulike levekår. Kunne gi eksempler på urettferdighet samt hvor i verden det finnes mest fattigdom. Kunne se at vi i Norge derfor har et ansvar overfor disse menneskene ønske om å ville gjøre en innsats for dem gjennom prosjektet vårt. Kjenne et ansvar! Middels: Vite og forstå at det finnes urettferdighet og at vi lever under ulike levekår. Forstå at vi i Norge kan være med å gjøre noe for disse menneskene. Lav: Vite at det er forskjell på fattig og rik og at det finnes urettferdighet, men kan ikke gjøre rede for hvordan dette angår oss. Forstår ikke helt at VI kan være med til å gjøre noe med det. 37 Temauke: Bistand Oppleve gleden ved å vise omsorg og omtanke for andre gjennom praktiske prosjekter. Til andakt: Lese fortelling/sang fra ikke like, men likevel Bli kjent med landene, Thailand og Kambodsja, som er fokus i årets hjelpeaksjon. Hovedfokus på Kambodsja. Fortelle om landets historie og dagens levekår. Skrive /lime inn i arbeidsbok om landene. Være med å samle inn penger årets Hjelpeaksjon! Muntlig og skriftlig engasjement. Deltakelse og holdning til prosjektet. Engasjement og medfølelse. Høy: Huske og forstå litt av bakgrunnshistorien til Kambodsja og deres nåværende levekår. Forstå og kjenne på at vi kan være med til å gjøre deres liv bedre ved å samle inn penger her i Norge til pågående prosjekter i Kambodsja og Thailand. Vite hvilke hovedprosjekt pengene går til. Middels: Vite hvilke land innsamlingsaksjonen går til. Deltar i Hjelpeaksjonen. Kan litt om deres levekår. Lav: Vite hvilke land årets innsamlingsaksjon går til. Vet ikke helt hvordan Kambodsjas befolkning har det i dag. Ikke møte opp til Hjelpeaksjonen. Line Saveski Side

3 O k t o b e r 38 Skapelsen Fortelle om/samtale om innholdet i noen sentrale tekster fra Mosebøkene. Fortelle skapelseshistorien dag for dag. Illustrere med filtbilder dertil. Oppsummere og tegne på tavla. Elevene får vise engasjement med å svare/gjette på spørsmål. Muntlig deltagelse og engasjement. Høy: Kunne huske og gjengi samt kunne riktig rekkefølge på hva Gud skapte de ulike dagene. Vite hvilken dag Gud hvilte på og meningen med denne dagen for menneskene. Vite hvilken god hensikt Gud hadde med å skape mennesket med fri vilje og tankevirksomhet kontra et dyr. Middels: Kunne gjengi hva Gud skapte de ulike skapelsesdagene. Forstå hvem Gud innstiftet hviledagen for. Lav: Huske noe av det Gud skapte, men kan ikke gi oversikt og rekkefølge. 39 Skapelsen Fortelle om/samtale om innholdet i noen sentrale tekster fra Mosebøkene. Repetere hva som ble skapt de 6 skapelsesdagene samt hviledagen den 7.dag. Dele klassen inn i grupper. Forhøring i skapelsesuken. Hver gruppe skal diskutere og bli enige om et svar som skal presenteres. En tilfeldig navnetrekt person på gruppen skal presentere svaret for klassen. Elevene starte på en tidslinje som skal henge i klasserommet. De skal tegne gruppevis til de ulike dagene. Henge opp i klasserommet.. Forhøring av skapelsesuken vha. gruppearbeid. Engasjement i praktisk prosjekt/oppgave. Resultat. Gruppearbeid og samarbeidsstrategier. Høy: Kunne gjengi korrekt rekkefølge og innhold i skapelsesuken. Gjøre seg flid med tegneoppgavene. Vite at mennesket ble skapt i Guds bilde og hva det innebærer. Samarbeide godt på gruppen. Vite Guds hensikt med hviledagen. Middels: Kunne gjengi skapelsesdagene og hvem Gud innstiftet hviledagen for. Lav: Huske noe men ikke alt hva Gud skapte de ulike dagene og kan heller ingen rekkefølge på dette. Tegne/arbeide med det som blir fortalt er overfladisk og gir liten faktisk informasjon. 40 Skapelsen og adskillelsen Fortelle om/samtale om adskillelsen fra Gud og Guds plan om frelse. Fortelle/illustrere om Guds opprinnelig plan for menneskene. Hva som skjedde I Edens hage. Fortelle om hvilken plan Gud lagde for å redde menneskene etter menneskenes dumme valg. Samtale i klassen over tema. Elevene tegne en tegning over hva som skjedde i Edens hage. Muntlig engasjement. Gjøre seg flid med det praktiske arbeidet. Elevene deles inn i grupper hvor de skal presentere muntlig svaret på ulike spørsmål fra historien. Èn fra gruppen blir tilfeldig valgt ut vha. navne-kort. Høy: Kunne gjengi historien fra Edens hage. Resultatet av menneskets valg. Vite hvilken plan Gud la for å frelse menneskene. Forstå hvilken betydning dette har for oss i dag. Forstå at vi i dag også stilles på valg hele tiden og må stå til ansvar for dette. Kunne gi uttrykk for hvilket bilde man har av Gud (f.eks. god, rettferdig, oppofrende, kjærlig) og hvordan det kan synes for oss i dag evt. uttrykke det motsatte. Middels: Kunne historien fra Edens hage og resultatet av menneskenes valg. Forstå at vi hele tiden må ta aktive valg og at de får konsekvenser hertil. Lav: Vet kun delvis hva som skjedde i Edens hage men kan ikke gjøre rede for ammenhengen med oss og konsekvenser av denne hendelsen. Line Saveski Side

4 41 De 10 bud Moses og Israels historie. Fortelle historien om Moses fra utvandringen av Egypt og fram til han mottok de 10 bud på Sinai-fjellet. Illustrere med filtbilder. Presentere de 10 bud og hvor de står skrevet i Bibelen. Elevene skal gruppevis skrive opp hvert bud på data som vi skal bruke til å lime på steintavlene. Kommer til å bruke en forkortet versjon på hvert enkelt bud slik at dette kan være overkommelig samt ha en mere forståelig og hverdagslig ordlyd. Målet er å kunne anvende disse i hverdagen, og da må de være forkortet og begripelige for elevene på dette nivået. Vi skal lage de to steintavlene i ca.60cm.x 40m-format i isopòr X2. De skal males i steinfarge. Deretter skal vi lime på de ferdig skrevne budene (printet ut på gullfarget papir) i riktig rekkefølge på tavlene. Budene skal læres utenat og hvor de står i Bibelen. Kunne selv slå opp og finne dem i Bibelen. Sette hendelsen på tidslinjen vår i klasserommet.. Utenatlæring av budene gis delvis i hjemmelekse. Gjennomgåelse i klassen budene skrives på tavla, hvor deler av budene viskes bort.. Til slutt skal de kunne si budene på rams. Elevene skal si dem i kor. Samtale om vi lever etter dem i vårt daglige liv. Kunnskap og forståelse. Lære seg de 10 bud utenat samt finne og vite hvor de står skrevet i Bibelen. Samtale om/kunne gjenfortelle med egne ord hva det enkelte bud betyr i dag. Engasjement i de praktiske oppgavene. Høy: Kunne historien om Moses og utvandringen av Egypt. Kunne hvordan Gud gav Moses de 10 bud på Sinai-fjellet. Kunne skrive korrekt av budene fra Bibelen på data. Gjøre den praktiske utformingen av steintavlene så nøye og pent som mulig og evner tilsier. Være positiv og samarbeidsvillig. Kan holde arbeidsro og ha ressurs til å evt. hjelpe andre elever på gruppen underveis og/eller om fort ferdig selv. Lære seg alle De 10 Guds bud utenat etter rekkefølgen og hunne ble opp i Bibelen hvor de står. Kunne reflketere over om vi lever etter dem i våre daglige liv eller ikke. Forstå at man daglig stilles på valg overfor disse. Kunne uttrykke om man syntes budene er fornuftige og kloke, og Guds beste ønske for menneskene. Middels: Kan delvis historien om Moses og utvandringen av Egypt og hvordan Gud gav de 10 bud på Sinai-fjellet. Er varierende engasjert i den praktiske utformingen av steintavlene og tekseten - de 10 bud - som skal skrives av fra Bibelen. Klarer ikke å holde konsentrasjonen og har lett for å lage uro og tøys i timen. En negativ holdning vil smitte! Har delvis lært seg budene utenat. Husker ikke korrekt rekkefølge på dem. Klarer å bla fram i Bibelen hvor de står. Har noe vanskelig med å relatere budene til oss i dag. Lav: Husker lite av historien om Moses og utvandringen fra Egypt. Vet at det var Gud som gav Moses budene på fjellet. Er lite engasjert i den praktiske utformingen av steintavlene. Utnytter tiden og egne ressurser lite effektivt og følger ikke klassens progresjon. Kan noen få bud utenat med varierende rekkefølge, men kan ikke gjøre rede for hvor de står i Bibelen. Bruker tiden til andre aktiviteter enn planlagt. 42 Høstferie Line Saveski Side

5 N o v e m b e r Oktober 43 Fre: FN dagen Barns rettigheter Samtale/ føre dialog om og forstå barns rettigheter og likeverd uttrykt i FN`s barnekonvensjon (gjerne finne eks. i media og internett). Bli bevisst på at ikke alle barn lever under samme vilkår. Lese FN`s barnekonvensjon. Vi innhenter informasjon fra internett. Samtale om hva det betyr. Tegne en valgt rettighet i arbeidsboken. Kunne gjengi noen av rettighetene som er presentert. Engasjement og medfølelse. Høy: Vite og forstå at ikke alle barn lever under samme vilkår. Kunne en del av rettighetene. Kunne gi eksempler på dette. Kunne overføre rettighetene til ulike land og levekår i verden. Ut ifra dette se skjevheter i verden. Forstå at alle barn har lik rett på rettighetene. Middels: Kunne gi eksempler på barns rettigheter og vite at barn ikke lever under samme vilkår. 44 De 10 bud Moses og Israels historie Vi jobber med utformingen av steintavlene samt utenat-læring av budene. Deltagelse i det praktiske. Innsats ved utenatinnlæringen og faktisk ferdighet i å kunne de 10 budene. Lav: Kan noen rettigheter men kan ikke relatere dem til barn i andre land. Som uke Temauke: Bønn Vite at man kan ha kontakt med Gud gjennom bønn. Delta i planlagte aktiviteter i bønneuken. Fortelle/lese fra boken Fortell meg om bønn som gir en god illustrasjon og forklaring om tema. Trene på/oppfordre elevene til å delta med bønn i klassen. Engasjement og holdning Høy: Være engasjert i de ulike arrangement som planlegges. Forstå at Gud hører bønn. Kunne gi eksempler på hvordan/hvor og når man kan be. Uttrykke egne erfaringer med bønn/bønnesvar. Deltar aktivt i klassens bønneaktivitet, og vise omsorg ved å be for hverandre. Middels: Er delvis engasjert i arrangement som skolen har, og utnytter delvis egne ressurser og tid. Kan gi noen eksempler på hvordan/hvor og når man kan be, men deltar kun delvis i klassens bønneaktivitet. 46 De 10 bud Moses og Israels historie Steintavlene ferdigstilles i klasserommet. Budene skrives på tavla hvor ord suksessivt tas bort. Til slutt huskes ordlyden. Høring av elevene budene skal kunnes utenat og i riktig rekkefølge. Samtale om betydningen av de 10 Guds bud og viktigheten av å overholde dem. Resultat av praktisk arbeid. Samarbeidsevner. Oppnådd mål med innlæring av budene i forkortet versjon og ordlyd. Lav: Er lite deltagende i klassnes aktiviteter og tema. Utnytter i liten grad egen læreevne og tiden i klassen, men engasjerer seg f.eks. heller i aktiviteter som ikke angår tema. Kan ikke gi eksempler på hvordan man kan ha kontakt med Gud. Som uke 41 og 44. Line Saveski Side

6 D e s e m b e r 47 Forberedelse til gudstjeneste i Adventkirken Samtale om kristendom og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, dåp, gudstjeneste og høytider. Sammenligne praksis/trospunkter hos Adventistene kontra andre kirkesamfunn vedrørende dåp, gudstjeneste og høytider. Deltagelse. Veiledning underveis både gruppevis og individuelt. Høy: Samarbeider bra, lærer seg utenat sanger og tekster som skal framføres samt forstå sammenheng med tekst og tema. Kunne oppsummere essensen i temaèt som presenteres. Middels: Lære seg utenat sanger og evt. tekst som skal læres. Utnytter tiden og egne ressurser delvis bra. Lav: Lærer seg deler av det som skal læres utenat. Utnytter tiden og egne ressurser i liten grad. 48 Lørdag Gudstjeneste i Adventkirken Oppleve gleden ved å vise omsorg og omtanke for andre gjennom praktiske prosjekter. Øve inn diverse sanger og evt. instrumenter. Gi elevene ulike praktiske oppgaver etter bestemte program. Øve i kirken aktuelle program. Deltagelse. Utførelse av innøvd program dvs. hvor innsats vurderes og ikke prestasjonen i seg selv! Høy: Har lært seg utenat alt som den enkelte aktuelle elev skal lære seg. Klarer å holde seg rolig og konsentrert under arrangementet. Bonus om man klarer å framføre klart og tydelig sin del samt synge høyt og tydelig!! Dvs. trygg på sin egen rolle! Middels: Har lært sin rolle utena, og bidrar delvis når det gjelder innsats og deltagelse. Lav: Har ikke lært sin rolle utenat. Utnytter tiden og egne læringsressurser i liten grad. Birdar i liten grad til fellesløftet. 49 Forberedelse til Julemusikalen 50 Forberedelse til Julemusikalen Gjenkjenne og gjøre bruk av kunst og estetiske uttrykk inspirert av kristendommen. Fortelle/lese Juleevangeliet. Hensikten er å gi noe bakgrunnskunnskap/kjennskap til tema for jula og Julemusikalen som skolen arrangerer dette året. Betlehem Øve på roller og sanger til Julemusikalen Betlehem individuelt /grupper og felles. Tilegnet kunnskap om Juleevangeliet. Holdning og innsats til prosjektet Betlehem Lære sine roller utenat og når de skal utføres. Engasjement og deltagelse. Høy: Kunne innholdet i Juleevangeliet og vet hvorfor vi feirer jul. Forstå sammenhengen med Jesu fødsel på jorden og frelsesplanen. Lærer raskt sin rolle og vet når i programmet den skal utføres. Forholder seg rolig under øving. Kan ha overblikket og kan hjelpe medelever med sine roller og vet når de ulike kommer inn. Kan komme med praktiske innspill underveis. Middels: Vet hvorfor vi feirer jul og kan delvis innholdet i Juleevangeliet. Lærer sin rolle men har ikke oversikt/overskudd til å bidra til at medelever klarer sin del. Utnytter tiden og ressursene delvis. Lav: Kan ikke gjøre rede for hvorfor vi feirer jul. Klarer ikke å lære seg sin rolle helt utenat. Bidrar lite til felles framdrift i prosjektet ved at tids- og andre ressurser utnyttes dårlig. Line Saveski Side

7 51 Tema: Julemusikal Betlehem 2000 Generalprøve i gymsalen på musikalen. Framførelse for familie og venner Julemusikalen - Betlehem Deltagelse. Høy: Møter til avtalt tid og har oversikt over sin egen eventuelle kostyme. Kan sin rolle utenat og vet nøyaktig når den kommer inn i programmet.. Er konsentrert og er ikke med til å skape uro i gruppen. Har overskudd til å oppmuntre medelever. Tilegne seg større kunnskap om Guds kjærlighet til menneskene gjennom musikalen. Middels: Møter til avtalt tid og har oversikt over sin egen eventuelle kostyme. Kan sin rolle utenat men trenger hjelp til når den kommer inn i programmet.. Lav: Kommer for sent til avtalt tid og skaper unødvendig stressmoment i resten av gruppen. Har ikke klart å lære seg sin rolle utenat men må ha sufflør-hjelp. Ukonsentrert og urolig ved oppstilling til korsanger. Skaper unødvendig stress og nervøsitet. Line Saveski Side

8 Mars F e b r u a r J a n u a r Konkret tidsplan for vårhalvåret Mnd Uke Tema Kompetansemål Arbeidsmåter og aktiviteter Vurderingsmåte Grader av måloppnåelse Kirkehistorie Mor Fortelle om helgener Mor Theresa 2 Theresa 3 Fortelle om/samtale om innholdet i noen sentrale tekster fra evangelienes framstilling av Jesu liv og virke i NT. Hva er en helgen? Fortelle om livet til Mor Theresa, vise bilde av henne. Elevene søke på internett om henne utskrift av det viktigste til å lime inn i arbeidsbok Jesus som barn og menneske som kom for å frelse oss. Jesu dåp, fristelse, død, oppstandelse og himmelfart. Undere som Jesus gjorde Apostlene Paulus og Peter. Lese og lytte til/samtale om noen sentrale apostelfortellinger (Paulus og Peter). Paulus liv Peters liv Tegne / kryss- av-prøve 9 Tema: Helse og kosthold 10 Vinterferie 11 Line Saveski Side

9 A p r i l Mars Kjente personer fra GT: Samuel, Saul, David og Salomo. Fortelle om/samtale om innholdet I noen sentrale tekster fra Mosebøkene og andre tekster fra GT om kvinner og menn som var lojale mot Gud, tjente det godes sak og var villig til å gi krefter og tid for andre mennesker Påskeferie 16 Den første påsken Jødedommen litt ommoses i Egypt i forbindelse med den første påsken. Hvorfor feirer vi påske Nattverd. 17 Leveregler - etikk Gjengi og gjøre bruk av Den gyldne regel og antimobberegler. Til andakt:: Lese historie med poeng etter Den gyldne regel. Skrive Den gyldne regel. Få utdelt en gull-konvolutt og legge den skrevne regelen oppi. Lime inn i arbeidsboken. Vite hvor den er hentet fra. Lære seg denne utenat samt hvor den står i Bibelen. Lytte til fortelling/sang (hentet fra skolepakken LEV VEL). Hva er mobbibg? Antimobberegler. Hvilke klasseregler har vi? Hvordan har vi det i klassen og ellers her på skolen Karakterbygging! 18 Forberedelse til gudstjenesten. Kunne gi eksempler fra Bibelen på at Gud har gode tanker og planer med Line Saveski Side

10 J u n i Mai 19 Lørdag: Gudstjeneste i Adventkirken hvert enkelt menneske. Oppleve gleden ved å vise omsorg og omtanke for andre gjennom praktiske prosjekter. 20 Buddismen og Hinduismen 21 Buddismen og Hinduismen 22 Filosofi og etikk Samtale om/føre dialog om å forstå familieskiker i hverdag og høytid på tvers av religion og livssyn. Parallell til hinduisemen og buddismen 23 Lokal kirkehistorie Utforske den lokale kirken og finne spor av kristendommens historie I lokalmiljøet og distriktet og presentere funnene på ulike måter. 24 Ons: Besøksdag 25 Line Saveski Side

KOMPETANSEMÅL ETTER 4.TRINN RLE

KOMPETANSEMÅL ETTER 4.TRINN RLE Kristendom KOMPETANSEMÅL ETTER 4.TRINN RLE Hovedområdet kristendom omfatter kristendommen i historisk perspektiv og hvordan kristendommen blir forstått og praktisert i verden og i Norge i dag, Bibelen

Detaljer

Halvårsplann i kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE)

Halvårsplann i kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) Halvårsplann i kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) Etter 4. årstrinn Kristendom fortelle om innholdet i sentrale tekster fra 1. og 2. Mosebok i Det gamle testamente fortelle om innholdet i sentrale

Detaljer

Årsplan KRLE 3.trinn Uke Tema: Kunnskapsløftet sier: Innhold i timene:

Årsplan KRLE 3.trinn Uke Tema: Kunnskapsløftet sier: Innhold i timene: Årsplan KRLE 3.trinn 2016-2017 Uke Tema: Kunnskapsløftet sier: Innhold i timene: Kompetansemål: Læringsmål: I timene hele året: Å lese, å skrive, samtale, rollespill, spørsmål og svar, IKT, tankekart,

Detaljer

ÅRSPLAN Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner )

ÅRSPLAN Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner ) Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2016-2017 Fag:Kristendom, Religion, Livssyn og Etikk Trinn: 3. trinn Lærer: Hilde Cathrine T.Eikeland Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..) Tema Lærestoff / læremidler (lærebok

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I RLE 4. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I RLE 4. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I RLE 4. TRINN Årstimetallet i faget: _76 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

ÅRSPLAN I KRLE 3. OG 4. TRINN

ÅRSPLAN I KRLE 3. OG 4. TRINN «På Strand vil vi være, mestre og lære, i skog og i fjære» ÅRSPLAN I KRLE 3. OG 4. TRINN Strand oppvekstsenter, avd skole 2017-2018 Lærer: Janne K. Nordmo Kristendom Hovedområdet kristendom omfatter kristendommen

Detaljer

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING ÅRSPLAN I RLE FOR 3. TRINN 2014/2015 Utarbeidet av: Elly Østensen Rørvik Læreverk: Vi i verden UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Kristendom: Lære hvem Jesus var. Vi i verden

Detaljer

ÅRSPLAN I RLE 1. OG 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011. Breivikbotn skole

ÅRSPLAN I RLE 1. OG 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011. Breivikbotn skole ÅRSPLAN I RLE 1. OG 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011 MÅLENE ER FRA LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET 2006 OG VEKTLEGGER HVA ELEVENE SKAL HA TILEGNET SEG ETTER 2. KLASSE Grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Årsplan: 2015/2016 Fag: RLE 3. trinn. Kompetansemål Læringsmål Arbeid i perioden Metodiske tips/utstyr, Kristendom: Synge salmer og et utvalg sanger.

Årsplan: 2015/2016 Fag: RLE 3. trinn. Kompetansemål Læringsmål Arbeid i perioden Metodiske tips/utstyr, Kristendom: Synge salmer og et utvalg sanger. Årsplan: 2015/2016 Fag: RLE 3. trinn Kompetansemål Læringsmål Arbeid i perioden Metodiske tips/utstyr, læremiddel, læringsstrategiar Vurderingsformer Kjenne til kristen salmetradisjon og et utvalg sanger,

Detaljer

ÅRSPLAN I RLE FOR 3. TRINN HØSTEN

ÅRSPLAN I RLE FOR 3. TRINN HØSTEN 33 34 35 36 37 38 39 40 42 ÅRSPLAN I RLE FOR 3. TRINN HØSTEN 2013 Læreverk: Vi i verden Faglærer: Astrid Løland Fløgstad MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM VURDERING fortelle om innholdet i sentrale tekster fra

Detaljer

ÅRSPLAN I RLE FOR 3.-4. TRINN

ÅRSPLAN I RLE FOR 3.-4. TRINN Skolens navn: Adresse: 9593 Breivikbotn Telefon: 78 45 27 25 / 26 ÅRSPLAN I RLE FOR 3.-4. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011 2012 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: VI I VERDEN 4 av Beate Børresen, Tove Larsen

Detaljer

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 33 Venner Samtale om respekt og

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 33 Venner Samtale om respekt og ÅRSPLAN I RLE FOR 2. TRINN 2014/15 Læreverk: Hovedbok: Vi i verden 2, utdrag fra VIVO 1-2.kl. UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 33 Venner om respekt og toleranse og motvirke mobbing

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KRLE 1. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KRLE 1. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KRLE 1. TRINN Årstimetallet i faget: 38 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

ÅRSPLAN I KRLE. PLAN A.

ÅRSPLAN I KRLE. PLAN A. ÅRSPLAN I KRLE. PLAN A. UKER INNHOLD KOMPETANSEMÅL KRITERIER Eleven skal uttrykke tanker om livet, tap Etikk og filosofi og sorg, godt og vondt og gi respons på Jeg kan sette ord på tanker om livet på

Detaljer

Årsplan Kristendom 2014 2015

Årsplan Kristendom 2014 2015 Årsplan Kristendom 2014 2015 Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Årstrinn:5. årstrinn Lærer: Hanna Guldhaug og Anlaug Laugerud Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Detaljer

Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013

Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Fag: RLE År:2012/13 Trinn og gruppe: 4. trinn, klasse 4a/b Lærer: Line Amundsen Grunnleggende ferdigheter i faget arbeides det med kontinuerlig gjennom

Detaljer

ÅRSPLAN Arbeidsmåter Evaluering / vurdering for læring Forelesning Felleslesing-BOblikk

ÅRSPLAN Arbeidsmåter Evaluering / vurdering for læring Forelesning Felleslesing-BOblikk Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2016-2017 Fag: KRLE Trinn: 2 Lærer: Marit Valle Tidsrom Tema Lærestoff / læremidler Hele året Læreboka: Vi i verden 2 Kopier fra Vi i verden- lærerens perm og elevboka. Digitale

Detaljer

ÅRSPLAN I KRLE FOR 4. TRINN 2017/2018 Læreverk: Vi i verden 4

ÅRSPLAN I KRLE FOR 4. TRINN 2017/2018 Læreverk: Vi i verden 4 ÅRSPLAN I KRLE FOR 4. TRINN 2017/2018 Læreverk: Vi i verden 4 UKE MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM VURDERING 33 fortelle om filosofen Sokrates Filosofi og etikk Samtaler 34 føre en enkel dialog om samvittighet,

Detaljer

ÅRSPLAN I KRLE FOR 1.TRINN

ÅRSPLAN I KRLE FOR 1.TRINN Balsfjord kommune for framtida Storsteinnes skole Mulighetenes skole med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida. ÅRSPLAN I KRLE FOR 1.TRINN Skoleåret: 2017/18 Faglærer: Annette Kjoshaug og Stine

Detaljer

ÅRSPLAN I KRLE FOR 4. TRINN 2016/2017 Læreverk: Vi i verden 4 Faglærer: Anne Marte Urdal UKE MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM VURDERING

ÅRSPLAN I KRLE FOR 4. TRINN 2016/2017 Læreverk: Vi i verden 4 Faglærer: Anne Marte Urdal UKE MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM VURDERING ÅRSPLAN I KRLE FOR 4. TRINN 2016/2017 Læreverk: Vi i verden 4 Faglærer: Anne Marte Urdal UKE MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM VURDERING 33 fortelle om filosofen Sokrates Filosofi og etikk Samtaler Muntlig og

Detaljer

Årsplan i RLE skoleåret

Årsplan i RLE skoleåret Årsplan i RLE skoleåret 2016-2017 Læreverk: Vi i verden 3 Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen.

Detaljer

Uke Tema Kompetansemål Aktivitet/ strategi for å oppnå målet 34-35

Uke Tema Kompetansemål Aktivitet/ strategi for å oppnå målet 34-35 Fag: KRLE Trinn: 4.trinn Uke Tema Kompetansemål Aktivitet/ strategi for å oppnå målet 34-35 Etikk og filosofi: -Å stjele -En god regel -føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier

Detaljer

Årsplan i KRLE høst 1.trinn 2016

Årsplan i KRLE høst 1.trinn 2016 Årsplan i KRLE høst 1.trinn 2016 Uke Tema Kunnskapsløftet sier Mål med kapitlet Innhold i timene 33-36 Etikk Vennskap Følelser Gjensidighetsregelen Skolens regler Mål for opplæringen er at elevene skal

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i Rle for 3. og 4.trinn 2013/14

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i Rle for 3. og 4.trinn 2013/14 Obj116 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i Rle for 3. og 4.trinn 2013/14 35-43 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Etikk og filosofi,

Detaljer

Fagplan RLE i 3. trinn

Fagplan RLE i 3. trinn FILOSOFI OG ETIKK Bruke FNs barnekonvensjon for å forstå barns rettigheter og likeverd og kunne finne eksempler i mediene og bruk av internett Uttrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi

Detaljer

Årsplan i KRLE, 4.trinn, , Eidsvåg skole

Årsplan i KRLE, 4.trinn, , Eidsvåg skole Årsplan i KRLE, 4.trinn, 2017-18, Eidsvåg skole Faglærer: Marte H Hellebø 1 Filosofi og etikk Materiell fra Redd Barna videoer, skrive-og diskusjonsoppgaver Klassesamtale - Samtale om familieskikker i

Detaljer

Å rsplan i KRLE 1.trinn ( )

Å rsplan i KRLE 1.trinn ( ) Å rsplan i KRLE 1.trinn (2016-2017) 34 35 36 37 38 39 Kristendom(LK06) Jødedom, Islam, Hinduisme, Buddhisme, Livssyn (LK06) Filosofi og etikk (LK06) - samtale om respekt og toleranse og motvirke mobbing

Detaljer

Årsplan i kristendom - 4. klasse 2013-2014

Årsplan i kristendom - 4. klasse 2013-2014 Årsplan i kristendom - 4. klasse 2013-2014 Antall timer pr : 3 time Lærere: Heidi M. Bråthen Grunnleggende ferdigheter i faget Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til

Detaljer

Fagplan i RLE 4. trinn

Fagplan i RLE 4. trinn Fagplan i RLE 4. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til læreverk 4 FILOSOFI OG ETIKK Føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier. 4 FILOSOFI OG ETIKK Gjengi

Detaljer

ÅRSPLAN I RLE 1. OG 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2011/2012. Breivikbotn skole

ÅRSPLAN I RLE 1. OG 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2011/2012. Breivikbotn skole ÅRSPLAN I RLE 1. OG 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2011/2012 MÅLENE ER FRA LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET 2006 OG VEKTLEGGER HVA ELEVENE SKAL HA TILEGNET SEG ETTER 2. KLASSE Grunnleggende ferdigheter

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KRLE 2. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KRLE 2. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KRLE 2. TRINN Årstimetallet i faget: _76 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

ÅRSPLAN I RLE FOR 1. og 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014

ÅRSPLAN I RLE FOR 1. og 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014 ÅRSPLAN I RLE FOR 1. og 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: Du og jeg. Arbeidshefter til elevene og lærerveiledning. Forfattere: Hans Hodne og Helje Kringlebotn Sødal 1.og

Detaljer

Årsplan i KRLE Skoleår: 2015/2016 Faglærer: Astrid Margrethe de Fine

Årsplan i KRLE Skoleår: 2015/2016 Faglærer: Astrid Margrethe de Fine Årsplan i KRLE Skoleår: 2015/2016 Faglærer: Astrid Margrethe de Fine UKE TEMA KOMPETANSEMÅL FRA LK06 LÆRINGSMÅL INNHOLD ARBEIDSMÅTER 34-39 Filosofi og etikk Respekt og toleranse Jeg er unik Følelser VIVO

Detaljer

Halvårsplan i KRLE høst 1.trinn 2017

Halvårsplan i KRLE høst 1.trinn 2017 Halvårsplan i KRLE høst 1.trinn 2017 Uke Tema Kunnskapsløftet sier Mål med kapitlet Innhold i timene 34-36 Etikk Vennskap Følelser Gjensidighetsregele n Skolens regler føre en enkel dialog om samvittighet,

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter ÅRSPLAN I RLE FOR 1. og 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: Du og jeg. Arbeidshefter til elevene og lærerveiledning. Forfattere: Hans Hodne og Helje Kringlebotn Sødal 1.og

Detaljer

Lokal læreplan i KRLE, 1. trinn

Lokal læreplan i KRLE, 1. trinn Lokal læreplan i KRLE, 1. trinn Lærebok: Vi i verden Antall uker Tema: 2 uker Læringsmål Filosofi og etikk Respekt og toleranse Samtale om respekt og toleranse og motvirke mobbing i praksis. - å samtale

Detaljer

Vurderingskriterier kjennetegn på måloppnåelse. Kompetansemål 1.trinn Mål for opplæringen er at. Idebank/metoder. Elevene skal kunne:

Vurderingskriterier kjennetegn på måloppnåelse. Kompetansemål 1.trinn Mål for opplæringen er at. Idebank/metoder. Elevene skal kunne: Kompetansemål 1.trinn Mål for opplæringen er at Elevene skal kunne: 1. fortelle om innholdet i sentrale tekster fra 1. og 2. Mosebok i Det gamle testamente Vurderingskriterier kjennetegn på måloppnåelse

Detaljer

Fagplan i RLE 1. trinn

Fagplan i RLE 1. trinn Føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier. Uttrykke tanker om godt og ondt og gi respons på andres tanker. Samtale om respekt og toleranse og motvirke mobbing i praksis sentrale

Detaljer

Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012-2013

Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012-2013 Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012-2013 Fag: RLE Trinn og gruppe: 3.trinn År:2012-2013 Lærer: Therese Hermansen Uke Årshjul Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering 34-35 Etikk og

Detaljer

ÅRSPLAN I RLE FOR 3. TRINN, SKOLEÅRET

ÅRSPLAN I RLE FOR 3. TRINN, SKOLEÅRET ÅRSPLAN I RLE FOR 3. TRINN, SKOLEÅRET 2017-2018 Faglærer: Vibeke Strømme Fagbøker/lærestoff: Vivo Mnd August Læreplanmål (kunnskapsløftet) Delmål Tema/emne Elevene kan reflektere over hva det vil si å

Detaljer

ÅRSPLAN for skoleåret i: KRLE 1.trinn

ÅRSPLAN for skoleåret i: KRLE 1.trinn ÅRSPLAN for skoleåret 2017-18 i: KRLE 1.trinn Faglærer: Mart Nodenes Heggland. En time i uka brukes til Steg for steg. Faglærer: Silje Mathiesen Fagbøker/lærestoff: Vivo 1-2 Mnd August Uttrykke tanker

Detaljer

Skule: Sand Telefon: Postadr.: 4230 Sand. Årsplan 2017/2018

Skule: Sand Telefon: Postadr.: 4230 Sand. Årsplan 2017/2018 Skule: Sand Telefon: Adresse: Skulevegen Heimeside: www.minskole.no/sand Postadr.: 420 Sand e-post: Årsplan 2017/2018 FAG Kristendom, religion, livssyn og etikk, KRLE Læreverk Vivo Gyldendal undervisning

Detaljer

ÅRSPLAN I KRLE FOR 4. TRINN, SKOLEÅRET 2016/17

ÅRSPLAN I KRLE FOR 4. TRINN, SKOLEÅRET 2016/17 ÅRSPLAN I KRLE FOR 4. TRINN, SKOLEÅRET 2016/17 Faglærer: Katrine Thelle Fagbøker/lærestoff: Vivo 3-4. Mnd August Føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier. Samtale om respekt og

Detaljer

Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Innhold Metode Vurdering. Undervegs kva FN jobber med. Lære kva dag FN- FN-dagen. fn.no.

Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Innhold Metode Vurdering. Undervegs kva FN jobber med. Lære kva dag FN- FN-dagen. fn.no. ÅRSPLAN I KRLE FOR 3.TRINN 2016/2017 NB: Faget heiter no KRLE (Kristendom, religion, livssyn og etikk). Ein av endringane er : (Frå udir.no) I formålsdelens tredje avsnitt i læreplanen er setningen «Kristendomskunnskap

Detaljer

Å rsplan i KRLE 2.trinn ( )

Å rsplan i KRLE 2.trinn ( ) Å rsplan i KRLE 2.trinn (2017-2018) Antall timer per uke: 2 Lærer: Karen Anne Hodnefjell, Lena Gauksås Læreverk: Vivo Arbeidsbok 1-2, Vivo Grunnbok 1-2, Vivo Fortellingsbok, Vivo Kopiperm Nettsted: http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=8699&redirect_from_tibet=true

Detaljer

LÆREPLAN I KRLE 3. TRINN RYE SKOLE HØST OG VÅR 2017/2018

LÆREPLAN I KRLE 3. TRINN RYE SKOLE HØST OG VÅR 2017/2018 LÆRPLAN I KRL 3. TRINN RY SKOL HØST OG VÅR 2017/2018 TI A U G U S T S P T M B R MN LMÅL LÆRINGSKJNNTGN/ VURRINGSKRITRIR Filosofi og etikk Lære om: Høy Middels Lav måloppnåelse samtale om familieskikker

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

ÅRSPLAN for skoleåret i KRLE

ÅRSPLAN for skoleåret i KRLE ÅRSPLAN for skoleåret 2017-18 i KRLE Faglærer: Marianne Skjegstad Fagbøker/lærestoff: Vivo/Salaby/Filmsnutter/dramatisering Mnd August Læreplanmål (kunnskaps-løftet) Delmål Tema/emne -føre en enkel dialog

Detaljer

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING ÅRSPLAN I RLE FOR 1.TRINN 2014/15 Læreverk: Vi i verden 1. Cappelen forlag UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 33 Leveregler og -rett og galt 34-35 36-37 38 39 Navn Familie og vennskap

Detaljer

Årsplan i KRLE. Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Vite hva det vil si å stjele Kunne den gylne regel

Årsplan i KRLE. Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Vite hva det vil si å stjele Kunne den gylne regel Årsplan i KRLE Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Uke 36 Tema: Etikk Føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier.

Detaljer

Årsplan i KRLE

Årsplan i KRLE Årsplan i KRLE 2017-2018 Uke Hovedtema: Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: 34-35 Leveregler og verdier -rett og galt 36-37 Navn Uttrykke tanker om godt og ondt og

Detaljer

Årsplan i KRLE

Årsplan i KRLE Årsplan i KRLE 2016-2017 Uke Hovedtema: Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: 34 Leveregler og verdier -rett og galt 35-36 Navn Uttrykke tanker om godt og ondt og gi

Detaljer

Å rsplan i KRLE 2.trinn ( )

Å rsplan i KRLE 2.trinn ( ) Å rsplan i KRLE 2.trinn (2016-2017) 34 35 36 37 38 Kristendom (LK06) Jødedom, Islam, Hinduisme, Buddhisme, Livssyn (LK06) Filosofi og etikk (LK06) - Gjengi gjensidighetsregelen og vise evne til å gjøre

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida Storsteinnes skole Mulighetenes skole med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida.

Balsfjord kommune for framtida Storsteinnes skole Mulighetenes skole med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida. Balsfjord kommune for framtida Storsteinnes skole Mulighetenes skole med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida. ÅRSPLAN I KRLE Skoleåret: 2017/2018 Faglærer: Ine Susann Rehnlund Læremidler: Vivo

Detaljer

ÅRSPLAN I KRLE FOR 7. TRINN 2016/2017 Læreverk: Vi i verden Lærer: Hanna Haukedal Uke MÅL (K06) TEMA INNHOLD ARBEIDSFORM VURDERING

ÅRSPLAN I KRLE FOR 7. TRINN 2016/2017 Læreverk: Vi i verden Lærer: Hanna Haukedal Uke MÅL (K06) TEMA INNHOLD ARBEIDSFORM VURDERING ÅRSPLAN I KRLE FOR 7. TRINN 2016/2017 Læreverk: Vi i verden Lærer: Hanna Haukedal Uke MÅL (K06) TEMA INNHOLD ARBEIDSFORM VURDERING 35-40 samtale om sentrale fortellinger i de fem store verdens- religionen

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

ÅRSPLAN I KRLE FOR SINSEN SKOLE Sist revidert: av Rikke Tautra

ÅRSPLAN I KRLE FOR SINSEN SKOLE Sist revidert: av Rikke Tautra ÅRSPLAN I KRLE FOR SINSEN SKOLE 4.trinn Sist revidert: 20.10.2015 av Rikke Tautra Læreverk: Vi i verden 4 Nettressurser: Vi i verden 4 http://viiverden1-4.cappelendamm.no/c68938/sammendrag/vis.html?strukt_tid=68938

Detaljer

Årsplan i kristendom - 5. klasse 2015-2016

Årsplan i kristendom - 5. klasse 2015-2016 Antall timer pr : 3 time Lærer: Heidi Marie Fahre og Åse-Gunn Viumdal Læreverk: Bibelen, Troens vei bibelkunnskap, Følg meg 5, Katekismen, Vogt s bibelhistorie, Salmebok. Diverse litteratur Nettsted: http://viiverden5-7.cappelendamm.no/,

Detaljer

Fag KRLE 3. trinn 2015 2016

Fag KRLE 3. trinn 2015 2016 Fag KRLE 3. trinn 2015 2016 Tid Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering 35 36 Filosofi og etikk Å leve saman: løgn, mobbing, samvit Sokrates Eg veit kven Sokrates var og nokre av meiningane hans

Detaljer

Veke Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering 34-36 Kristenliv Eleven skal kunne:

Veke Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering 34-36 Kristenliv Eleven skal kunne: 2015/16 Årsplan Kristendom, religion livssyn og etikk - KRLE 6.trinn Aktiv bruk av leselos og leseplanen blir et viktig verktøy i alle temaene. Temafordelign: Kristendom -17 veker Livssyn og verdensreligionar

Detaljer

Periodeplan i Tema og KRLE

Periodeplan i Tema og KRLE OPPVEKST MOTTAKSSKOLEN Periodeplan i Tema og KRLE Periode: Skoleåret 2017-2018 Fag og uketimer: Tema, Krle 2 t/u, Læremidler: - Regnbuen 3 og 4, av Egge, Larsen og Strømme - Gaia 2, 3, 4 (lesebok og arbeidsbok)

Detaljer

Lokal læreplan i Krle 4. trinn

Lokal læreplan i Krle 4. trinn Lokal læreplan i Krle 4. trinn Lærebok: Antall uker 3 Kunst i religionene Rammenotat styrkenotat internett Gjenkjenne kunst og gjøre bruk av estetiske uttrykk knyttet til kristendommen, jødedommen, islam,

Detaljer

ÅRSPLAN for skoleåret 2016 /-17 i KRLE

ÅRSPLAN for skoleåret 2016 /-17 i KRLE ÅRSPLAN for skoleåret 2016 /-17 i KRLE Faglærer: Vibeke Strømme Fagbøker/lærestoff: Vivo Mnd Læreplanmål (kunnskapsløftet) Delmål Tema/emne August føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler

Detaljer

ÅRSPLAN I KRISTENDOMSKUNNSKAP MED RELIGIONS- OG LIVSSYNSORIENTERING 9. KLASSE 2015/2016

ÅRSPLAN I KRISTENDOMSKUNNSKAP MED RELIGIONS- OG LIVSSYNSORIENTERING 9. KLASSE 2015/2016 ÅRSPLAN I KRISTENDOMSKUNNSKAP MED RELIGIONS- OG LIVSSYNSORIENTERING 9. KLASSE 2015/2016 Faglærer: Heidi Angelsen Faget har 3 timer pr. uke Årsplanen er utarbeidet med bakgrunn i Læreplan i kristendomskunnskap

Detaljer

Underveis i 35. Sokrates

Underveis i 35. Sokrates ÅRSPLAN I RLE FOR 4. TRINN 2014/2015. Utarbeidet av: BOB Læreverk: Vi i verden 4 UK TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING E 34 Filosofi og etikk fortelle om lære om hva det er å Vi i verden

Detaljer

2016/17 Årsplan. Veke Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering Kristenliv Eleven skal kunne:

2016/17 Årsplan. Veke Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering Kristenliv Eleven skal kunne: 2016/17 Årsplan Kristendom, religion livssyn og etikk - KRLE 6.trinn Aktiv bruk av leselos og leseplanen blir et viktig verktøy i alle temaene. Temafordelign: Kristendom -18 veker Livssyn og verdensreligionar

Detaljer

Veke Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering Kristenliv Eleven skal kunne:

Veke Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering Kristenliv Eleven skal kunne: 2016/17 Årsplan Kristendom, religion livssyn og etikk - KRLE 6.trinn Aktiv bruk av leselos og leseplanen blir et viktig verktøy i alle temaene. Temafordelign: Kristendom -18 veker Livssyn og verdensreligionar

Detaljer

Læringsmål Elevene skal kunne:

Læringsmål Elevene skal kunne: Uke Emne Tema Kompetansemål Kunnskapsløftet Mål for opplæringen er at elevene skal kunne: 34 Filosofi Sokrates (2t) Filosofi og etikk fortelle om filosofen Sokrates 35 Sokrates (1t) Læringsmål Elevene

Detaljer

Årsplan 2015 / 2016. Trinn: 1.trinn. Fag: Samfunnsfag/ naturfag/krle. Læreverk: Cumulus, Mylder, Vi i verden. Faglærer(e): Linda Lauritsen

Årsplan 2015 / 2016. Trinn: 1.trinn. Fag: Samfunnsfag/ naturfag/krle. Læreverk: Cumulus, Mylder, Vi i verden. Faglærer(e): Linda Lauritsen Årsplan 2015 / 2016 Fag: Samfunnsfag/ naturfag/krle Trinn: 1.trinn Læreverk: Cumulus, Mylder, Vi i verden Faglærer(e): Linda Lauritsen Uke Kompetansemål i Kunnskapsløftet etter 4. årstinn Tema Utfyllende

Detaljer

Læringsmål Elevene skal kunne:

Læringsmål Elevene skal kunne: Emne Tema Kompetansemål Kunnskapsløftet Mål for opplæringen er at elevene skal kunne: Læringsmål Elevene skal kunne: Arbeidsmåter/innhold Oppsummering og vurdering 34 Filosofi Sokrates (2t) Filosofi og

Detaljer

ÅRSPLAN Laudal skole

ÅRSPLAN Laudal skole ÅRSPLAN 2016-2017 Laudal skole Fag: KRLE Klasse: 1 Lærer: Mona Fjeldsgård Kompetanse mål 1.-4.-årstrinn Kristendom Hovedområdet kristendom omfatter kristendommen i historisk perspektiv og hvordan kristendommen

Detaljer

Årsplan i kristendom - 7. klasse 2015-2016

Årsplan i kristendom - 7. klasse 2015-2016 Antall timer pr : 3 time Lærer: Martha Rogdaberg Aakervik Læreverk: Bibelen, Følg meg 7, Katekismen, Vogt s bibelhistorie, Salmebok. Diverse litteratur Nettsted: http://viiverden5-7.cappelendamm.no/, http://duogjeg5-7.cappelendamm.no/

Detaljer

Kurskveld 6: Hvorfor skapte Gud verden?

Kurskveld 6: Hvorfor skapte Gud verden? Kurskveld 6: Hvorfor skapte Gud verden? Introduksjonsaktiviteter (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Fortell om en god venn Hva er en god venn? Hvorfor er vennskap så viktig

Detaljer

ÅRSPLAN I KRLE FOR 7. TRINN 2015/2016 Læreverk: Vi i verden Lærer: Kenneth Refvik Uke MÅL (K06) TEMA INNHOLD ARBEIDSFORM VURDERING

ÅRSPLAN I KRLE FOR 7. TRINN 2015/2016 Læreverk: Vi i verden Lærer: Kenneth Refvik Uke MÅL (K06) TEMA INNHOLD ARBEIDSFORM VURDERING ÅRSPLAN I KRLE FOR 7. TRINN 2015/2016 Læreverk: Vi i verden Lærer: Kenneth Refvik Uke MÅL (K06) TEMA INNHOLD ARBEIDSFORM VURDERING 34-35 finne fram til sentrale skrifter i Bibelen og forklare forholdet

Detaljer

ÅRSPLAN I KRISTENDOM FOR 5. KLASSE ÅR 2014/2015 LÆRER: Randi Minnesjord

ÅRSPLAN I KRISTENDOM FOR 5. KLASSE ÅR 2014/2015 LÆRER: Randi Minnesjord ÅRSPLAN I KRISTENDOM FOR 5. KLASSE ÅR 2014/2015 LÆRER: Randi Minnesjord Bøker: Bibelen, Katekismen, bibelhistorien, salmeboka og Følg meg 5. I tillegg bruker vi boka «Vi i verden 5» til emnene FN og menneskerettighetene,

Detaljer

(s ) ( ) Bibelen Oppbygging av bibelen Å finne fram i bibelen. Forelesning

(s ) ( ) Bibelen Oppbygging av bibelen Å finne fram i bibelen. Forelesning ÅRSPLAN I KRLE FOR 6. TRINN 2017/2018 Læreverk: Vi i verden Lærer: Pernille Sjåstad Fløisand/Mona Haukås Olsen Uke MÅL (K06) TEMA INNHOLD ARBEIDSFORM VURDERING 34-36 (s.148-154) 37-38 (154 166) finne fram

Detaljer

Filosofi og etikk livssynshumanismen. Side 1 av 7. Torridal skole

Filosofi og etikk livssynshumanismen. Side 1 av 7. Torridal skole livssynshumanismen Filosofi og etikk Uke Filososfi og etikk: Jeg vet hva som kjennetegner et Menneskerettigheter, fredsarbeid demokrati og demokrati, hvordan løse Jeg kan begrunne hvorfor demokrati er

Detaljer

Læreplan i religion, livssyn og etikk - kompetansemål

Læreplan i religion, livssyn og etikk - kompetansemål Læreplan i religion, livssyn og etikk - kompetansemål Etter 4. årstrinn Kristendom Hovedområdet kristendom omfatter kristendommen i historisk perspektiv og hvordan kristendommen blir forstått og praktisert

Detaljer

Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering. Jeg vet hva eksistensielle spørsmål er. Kunne uttrykke seg galt.

Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering. Jeg vet hva eksistensielle spørsmål er. Kunne uttrykke seg galt. Profetene i GT Filosofi og etikk Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Presentere noen Jeg vet hva eksistensielle spørsmål er. Kap 1 (s 623) Muntlig aktivitet betydningsfulle

Detaljer

UKE/TEMA EMNE MÅL ARBEIDSMÅTE LÆREMIDDEL VURDERING 1-4 Verdensreligioner Buddhismen buddhismen som Bearbeiding av stoff. gjenfødelse, Buddhas

UKE/TEMA EMNE MÅL ARBEIDSMÅTE LÆREMIDDEL VURDERING 1-4 Verdensreligioner Buddhismen buddhismen som Bearbeiding av stoff. gjenfødelse, Buddhas HALVÅRSPLAN LINDEBØSKAUEN SKOLE Våren 2016 Fag: KRLE Faglærere: Aksel Selmer og Anette Dyrkolbotn UKE/TEMA EMNE MÅL ARBEIDSMÅTE LÆREMIDDEL VURDERING 1-4 Kunne forklare noen Forelesninger/gjennomgang Under

Detaljer

Fagplan i RLE 2. trinn

Fagplan i RLE 2. trinn Samtale om respekt og toleranse og motvirke mobbing i praksis Gjengi gjensidighetsregelen og vise evne t il å gjøre bruk av den i praksis Vi lager et godt skolemiljø Vi arbeider sammen Vi tar vare på hverandre

Detaljer

Årsplan i kristendom 5. klasse

Årsplan i kristendom 5. klasse Antall timer pr : tre timer Lærer: Randi Minnesjord Læreverk: Bibelen, Troens vei bibelkunnskap, kristendom før og nå, Katekismen, Vogts bibelhistorie, Salmebok + Diverse litteratur og nettsteder. Nettsted:

Detaljer

Fag KRLE 3. trinn

Fag KRLE 3. trinn Fag KRLE 3. trinn 2016-2017 Tid Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering 34-36 Filosofi og etikk - Å leve saman: løgn, mobbing, samvit - Sokrates - Eg veit kven Sokrates var og nokre av meiningane

Detaljer

Bibelens oppbygging, GT, NT, kapittel og vers (RIAF)

Bibelens oppbygging, GT, NT, kapittel og vers (RIAF) Årsplan Kristendom 5. trinn Cordula K. Norheim Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 28.08.2016 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurderi Hovedområdet: Katolsk tro og etikk,

Detaljer

Kristendom: Hovedområdet jødedom, islam, hinduisme, buddhisme og livssyn Filosofi og etikk:

Kristendom: Hovedområdet jødedom, islam, hinduisme, buddhisme og livssyn Filosofi og etikk: Vi har bruker læreverket Vivo. Elevene arbeider i Arbeidsbok i dette faget. I møte med flere kulturer vil et livssynsmessig mangfold sette preg på samfunnet. Å kjenne til ulike religioner og livssyn, etikk

Detaljer

ÅrsplanKristendom 2014 2015 Årstrinn: 1. trinn

ÅrsplanKristendom 2014 2015 Årstrinn: 1. trinn ÅrsplanKristendom 2014 2015 Årstrinn: 1. trinn Lærere: Ingebjørg Hillestad, Therese Majdall Nilsen, Guri Skrettingland, Karin Macé Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold

Detaljer

Årsplan i RLE for 2.trinn

Årsplan i RLE for 2.trinn Årsplan i RLE for 2.trinn 2014-2015 Endringer underveis i skoleåret er sannsynlig Faglærer Yngve Henriksen Utgangspunkt i Læreplan for religionsopplæringen i Guds menighet 09/10 Arbeidsformer som vil bli

Detaljer

ÅRSPLAN 2016 & vår 2017 LILLEFOT BARNEHAGE I GULSET KIRKE. en liten fot har begynt sin livsvandring og vi vil fylle på med gode opplevelser.

ÅRSPLAN 2016 & vår 2017 LILLEFOT BARNEHAGE I GULSET KIRKE. en liten fot har begynt sin livsvandring og vi vil fylle på med gode opplevelser. ÅRSPLAN 2016 & vår 2017 LILLEFOT BARNEHAGE I GULSET KIRKE en liten fot har begynt sin livsvandring og vi vil fylle på med gode opplevelser. Årsplan 2016 og vår 2017 LILLEFOT BARNEHAGE Satsingsområde Årsmål

Detaljer

Faglærer(e): Ellen M H Kvinlaug. Standarder i faget: Fagplan i RLE for 10. trinn i 2014/2015

Faglærer(e): Ellen M H Kvinlaug. Standarder i faget: Fagplan i RLE for 10. trinn i 2014/2015 Fagplan i RLE for 10. trinn i 2014/2015 Faglærer(e): Ellen M H Kvinlaug Standarder i faget: Å kunne uttrykke seg muntlig i RLE innebærer å bruke talespråket til å kommunisere og forklare religioner og

Detaljer

RLE Årsplan 8. trinn Vår 2009

RLE Årsplan 8. trinn Vår 2009 RLE Årsplan 8. trinn Vår 2009 Uke /mnd: Aug 33-34 Tema Valg og verdier Mål/ Lærestoff Bli kjent Identitet Sosialisering Arbeids- og vurderingsformer Skriftlige / muntlige oppgaver Sept 35 Valg og verdier

Detaljer

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 PERSONALET PÅ STEINRØYSA Nathalie Karoline Silje Katrine August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode

Detaljer

Årsplan i kristendom - 4. klasse 2015-16

Årsplan i kristendom - 4. klasse 2015-16 Årsplan i kristendom - 4. klasse 2015-16 Antall timer pr : 3 time Lærere: Evelyn Haugen og Helene Venheim Foss Lærebøker: I. Minnesjord: Kristendomshefter i ulike tema Grunnleggende ferdigheter i faget

Detaljer

Lokal fagplan i RLE 1-7 trinn

Lokal fagplan i RLE 1-7 trinn Lokal fagplan i RLE 1-7 trinn Område Filosofi, etikk og livssyn 1. trinn Uttrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi respons på andres tanker Samtale om familieskikker i hverdag og høytid

Detaljer

Årsplan Kristendom 6. trinn2015 2016 Årstrinn: 6. årstrinn Hanna Guldhaug, Anlaug Laugerud

Årsplan Kristendom 6. trinn2015 2016 Årstrinn: 6. årstrinn Hanna Guldhaug, Anlaug Laugerud Årsplan Kristendom 6. trinn2015 2016 Årstrinn: 6. årstrinn Lærer(e): Hanna Guldhaug, Anlaug Laugerud Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

ÅRSPLAN I KRLE FOR 5. TRINN 2015-2016

ÅRSPLAN I KRLE FOR 5. TRINN 2015-2016 ÅRSPLAN I KRLE FOR 5. TRINN 2015-2016 Tid Tema Kompetansemål Eleven skal kunne: Delmål: Eleven skal kunne: Arbeidsmåter Vurdering Islam 34 38 4 uker (uke37: manifest mot mobbing) Islams fem søyler Bønn,

Detaljer

Lokal læreplan KRLE 6. trinn

Lokal læreplan KRLE 6. trinn Lokal læreplan KRLE 6. trinn Lærebok: Vi i verden 6 Uke 34- (det som står i parentes dekkes på 5. eller 7. trinn) Læringsmål Tankekart Filosofi Læresamtalen Nøkkelord Sammendrag To-kolonne Nærlese BISON

Detaljer

RLE, A-PLAN. Uke Tema - Innhold Mål Kriterier. 18 Kristendom: Tidsregning, Kristi fødsel Kristen tro og livstolkning. NT, fra

RLE, A-PLAN. Uke Tema - Innhold Mål Kriterier. 18 Kristendom: Tidsregning, Kristi fødsel Kristen tro og livstolkning. NT, fra RLE, A-PLAN Uke Tema - Innhold Mål Kriterier r 18 Kristendom: Tidsregning, Kristi fødsel Kristen tro og livstolkning. NT, fra Få en grunnleggende forståelse av kristendommens 1. Kunne plassere Kristi fødsel

Detaljer

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 & Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 Bibeltimeopplegg Kjære bibeltimeholder! Her kommer et opplegg for bibeltimer for sommerleirene 2013. Temaet for sommeren er La ditt rike komme. Bibelfortellingen

Detaljer

Guds folks høytider. Pinse

Guds folks høytider. Pinse Guds folks høytider Spennende møter med de jødiske røtter i vår tro Forslag til feiring og undervisning i hjemmet og menigheten, med samtalespørsmål og aktivitetsforslag Pinse Ny versjon 2017 Heftet inneholder:

Detaljer

Årsplan 9. klassetrinn 2014-2015: Religion, livssyn og etikk

Årsplan 9. klassetrinn 2014-2015: Religion, livssyn og etikk Årsplan 9. klassetrinn 2014-2015: Religion, livssyn og etikk Felles mål for faget: Noen av hovedmomenter for klassetrinnet: Henvises til læreplanen i Religion, livssyn og etikk og kompetansemålen etter

Detaljer