Årsplan for 3. & 4. klasse - skoleåret 2008/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan for 3. & 4. klasse - skoleåret 2008/2009"

Transkript

1 HALVÅRSPLAN FOR 3. OG 4. KLASSE / RLE (ÅR 2) HOVEDMÅL Undervisningen i RLE-faget skal ta sikte på å utruste elevene på best mulig måte overfor det mangfold av påvirkninger vi har i dag. Eleven skal få kjennskap til ulike verdensreligioner som i sin tur skal utvikle en moden forståelse og praktisering av toleranse i forhold til andres livssyn samt en erkjennelse av egen tro og utøvelse av denne samtidig en raushet til å tillate andre å gjøre det samme. Ønske om at elevene skal utvikle et sant, sunt og godt selvbilde på bakgrunn av innsikt og kunnskap om Guds alt-inngripende kjærlighet som omfatter hele mennesket dvs. det som gir seg uttrykk i Guds interesse og omsorg for at man har det godt både fysisk, følelsesmessig, kunnskapsmessig og åndelig. Vil at barna skal få en forståelse av at de er skapt i Guds bilde og at Han har en plan med hvert enkelt individ. De skal vite at Gud ikke favoriserer noe menneske men har gode hensikter med alle. På den måten kan man samtidig få et overbærende og tilgivende sinnelag, vise forståelse overfor andre mennesker med ulikt syn og kultur. Samtidig ønskes at eleven skal oppnå en sikkerhet på egen tro og selvbilde. Gi dem forståelsen av at vi hele tiden stilles på valg og at man må ta dem aktivt selv. Oppmuntre til gode valg! Ønsker å gi dem et godt syn på Jesus som læremester og eksempel. KOMPETANSEMÅL FRA KUNNSKAPSLØFTET Kompetansemålene fra Kunnskapsløftet vil fremkomme for hvert enkelt tema i årsplanen. KILDER Bibelen, ADRA`s undervisningsmateriale, årets Hjelpeaksjons-brosjyre, Klem fra Jesus av Sally Pierson Dillon, Bibelens beste, FN`s barnekonvensjon, Barnebibel, Min første store Barnebibel fra Spektrum forlag, Gracelink opplæringsmateriell og filtbilder, Den levende Bibelhistorieboken av Kenneth N. Taylor, Vi i verden 4. år fra Gyldendal forlag, Fortell meg om bønn av Lois Rock og Maureen Galvani. VURDERING Elevene blir vurdert med hensyn til delaktighet i klassen, videre framgang og utvikling i forståelse og kunnskap tilegnesle av ferdighet og evne til selvstendig arbeid. Det vil også legges vekt på evnen til å samarbeide vha. ulike strategier som; kooperativ problemløsning, mnemoteknikker, Jigsaw og Pairs check. Observasjon av elevene/engasjement i arbeidssituasjon i klasserommet og samtale med enkeltelever. Line Saveski Side

2 S e p t e m b e r A u g u s t Konkret tidsplan for høsthalvåret Mnd Uke TEMA KOMPETANSE- MÅL Ons: Fjelldag ARBEIDSMÅTER OG AKTIVITETER VURDERINGS- MÅTE Ut på tur i Guds frie natur!!! Skolestart GRADER AV MÅLOPPNÅELSE 36 Omsorg for andre Oppleve gleden av å vise omsorg og omtanke for andre gjennom praktiske prosjekter. Samtale/føre dialog om og forstå at Gud er glad i alle. Samtale om likeverd, rik/ fattig. Illustrasjon om urettferdighet. Samtale om dette. Fortelle om Hjelpeaksjonen 2008 ADRA`s hjelpearbeid der. (Ressursmateriale fra ADRA). Besøk av Gry Haugen i uken som forteller om det å hjelpe, fakta og opplevelser fra Kambodsja og Thailand. Samtale/forstå at Gud er glad i alle alle er like mye verdt! Muntlig engasjement. Forstå og gi uttrykk for at det er forskjeller og urettferdighet blant mennesker i verden. Høy: Vite og forstå at det finnes urettferdighet og at vi lever under ulike levekår. Kunne gi eksempler på urettferdighet samt hvor i verden det finnes mest fattigdom. Kunne se at vi i Norge derfor har et ansvar overfor disse menneskene ønske om å ville gjøre en innsats for dem gjennom prosjektet vårt. Kjenne et ansvar! Middels: Vite og forstå at det finnes urettferdighet og at vi lever under ulike levekår. Forstå at vi i Norge kan være med å gjøre noe for disse menneskene. Lav: Vite at det er forskjell på fattig og rik og at det finnes urettferdighet, men kan ikke gjøre rede for hvordan dette angår oss. Forstår ikke helt at VI kan være med til å gjøre noe med det. 37 Temauke: Bistand Oppleve gleden ved å vise omsorg og omtanke for andre gjennom praktiske prosjekter. Til andakt: Lese fortelling/sang fra ikke like, men likevel Bli kjent med landene, Thailand og Kambodsja, som er fokus i årets hjelpeaksjon. Hovedfokus på Kambodsja. Fortelle om landets historie og dagens levekår. Skrive /lime inn i arbeidsbok om landene. Være med å samle inn penger årets Hjelpeaksjon! Muntlig og skriftlig engasjement. Deltakelse og holdning til prosjektet. Engasjement og medfølelse. Høy: Huske og forstå litt av bakgrunnshistorien til Kambodsja og deres nåværende levekår. Forstå og kjenne på at vi kan være med til å gjøre deres liv bedre ved å samle inn penger her i Norge til pågående prosjekter i Kambodsja og Thailand. Vite hvilke hovedprosjekt pengene går til. Middels: Vite hvilke land innsamlingsaksjonen går til. Deltar i Hjelpeaksjonen. Kan litt om deres levekår. Lav: Vite hvilke land årets innsamlingsaksjon går til. Vet ikke helt hvordan Kambodsjas befolkning har det i dag. Ikke møte opp til Hjelpeaksjonen. Line Saveski Side

3 O k t o b e r 38 Skapelsen Fortelle om/samtale om innholdet i noen sentrale tekster fra Mosebøkene. Fortelle skapelseshistorien dag for dag. Illustrere med filtbilder dertil. Oppsummere og tegne på tavla. Elevene får vise engasjement med å svare/gjette på spørsmål. Muntlig deltagelse og engasjement. Høy: Kunne huske og gjengi samt kunne riktig rekkefølge på hva Gud skapte de ulike dagene. Vite hvilken dag Gud hvilte på og meningen med denne dagen for menneskene. Vite hvilken god hensikt Gud hadde med å skape mennesket med fri vilje og tankevirksomhet kontra et dyr. Middels: Kunne gjengi hva Gud skapte de ulike skapelsesdagene. Forstå hvem Gud innstiftet hviledagen for. Lav: Huske noe av det Gud skapte, men kan ikke gi oversikt og rekkefølge. 39 Skapelsen Fortelle om/samtale om innholdet i noen sentrale tekster fra Mosebøkene. Repetere hva som ble skapt de 6 skapelsesdagene samt hviledagen den 7.dag. Dele klassen inn i grupper. Forhøring i skapelsesuken. Hver gruppe skal diskutere og bli enige om et svar som skal presenteres. En tilfeldig navnetrekt person på gruppen skal presentere svaret for klassen. Elevene starte på en tidslinje som skal henge i klasserommet. De skal tegne gruppevis til de ulike dagene. Henge opp i klasserommet.. Forhøring av skapelsesuken vha. gruppearbeid. Engasjement i praktisk prosjekt/oppgave. Resultat. Gruppearbeid og samarbeidsstrategier. Høy: Kunne gjengi korrekt rekkefølge og innhold i skapelsesuken. Gjøre seg flid med tegneoppgavene. Vite at mennesket ble skapt i Guds bilde og hva det innebærer. Samarbeide godt på gruppen. Vite Guds hensikt med hviledagen. Middels: Kunne gjengi skapelsesdagene og hvem Gud innstiftet hviledagen for. Lav: Huske noe men ikke alt hva Gud skapte de ulike dagene og kan heller ingen rekkefølge på dette. Tegne/arbeide med det som blir fortalt er overfladisk og gir liten faktisk informasjon. 40 Skapelsen og adskillelsen Fortelle om/samtale om adskillelsen fra Gud og Guds plan om frelse. Fortelle/illustrere om Guds opprinnelig plan for menneskene. Hva som skjedde I Edens hage. Fortelle om hvilken plan Gud lagde for å redde menneskene etter menneskenes dumme valg. Samtale i klassen over tema. Elevene tegne en tegning over hva som skjedde i Edens hage. Muntlig engasjement. Gjøre seg flid med det praktiske arbeidet. Elevene deles inn i grupper hvor de skal presentere muntlig svaret på ulike spørsmål fra historien. Èn fra gruppen blir tilfeldig valgt ut vha. navne-kort. Høy: Kunne gjengi historien fra Edens hage. Resultatet av menneskets valg. Vite hvilken plan Gud la for å frelse menneskene. Forstå hvilken betydning dette har for oss i dag. Forstå at vi i dag også stilles på valg hele tiden og må stå til ansvar for dette. Kunne gi uttrykk for hvilket bilde man har av Gud (f.eks. god, rettferdig, oppofrende, kjærlig) og hvordan det kan synes for oss i dag evt. uttrykke det motsatte. Middels: Kunne historien fra Edens hage og resultatet av menneskenes valg. Forstå at vi hele tiden må ta aktive valg og at de får konsekvenser hertil. Lav: Vet kun delvis hva som skjedde i Edens hage men kan ikke gjøre rede for ammenhengen med oss og konsekvenser av denne hendelsen. Line Saveski Side

4 41 De 10 bud Moses og Israels historie. Fortelle historien om Moses fra utvandringen av Egypt og fram til han mottok de 10 bud på Sinai-fjellet. Illustrere med filtbilder. Presentere de 10 bud og hvor de står skrevet i Bibelen. Elevene skal gruppevis skrive opp hvert bud på data som vi skal bruke til å lime på steintavlene. Kommer til å bruke en forkortet versjon på hvert enkelt bud slik at dette kan være overkommelig samt ha en mere forståelig og hverdagslig ordlyd. Målet er å kunne anvende disse i hverdagen, og da må de være forkortet og begripelige for elevene på dette nivået. Vi skal lage de to steintavlene i ca.60cm.x 40m-format i isopòr X2. De skal males i steinfarge. Deretter skal vi lime på de ferdig skrevne budene (printet ut på gullfarget papir) i riktig rekkefølge på tavlene. Budene skal læres utenat og hvor de står i Bibelen. Kunne selv slå opp og finne dem i Bibelen. Sette hendelsen på tidslinjen vår i klasserommet.. Utenatlæring av budene gis delvis i hjemmelekse. Gjennomgåelse i klassen budene skrives på tavla, hvor deler av budene viskes bort.. Til slutt skal de kunne si budene på rams. Elevene skal si dem i kor. Samtale om vi lever etter dem i vårt daglige liv. Kunnskap og forståelse. Lære seg de 10 bud utenat samt finne og vite hvor de står skrevet i Bibelen. Samtale om/kunne gjenfortelle med egne ord hva det enkelte bud betyr i dag. Engasjement i de praktiske oppgavene. Høy: Kunne historien om Moses og utvandringen av Egypt. Kunne hvordan Gud gav Moses de 10 bud på Sinai-fjellet. Kunne skrive korrekt av budene fra Bibelen på data. Gjøre den praktiske utformingen av steintavlene så nøye og pent som mulig og evner tilsier. Være positiv og samarbeidsvillig. Kan holde arbeidsro og ha ressurs til å evt. hjelpe andre elever på gruppen underveis og/eller om fort ferdig selv. Lære seg alle De 10 Guds bud utenat etter rekkefølgen og hunne ble opp i Bibelen hvor de står. Kunne reflketere over om vi lever etter dem i våre daglige liv eller ikke. Forstå at man daglig stilles på valg overfor disse. Kunne uttrykke om man syntes budene er fornuftige og kloke, og Guds beste ønske for menneskene. Middels: Kan delvis historien om Moses og utvandringen av Egypt og hvordan Gud gav de 10 bud på Sinai-fjellet. Er varierende engasjert i den praktiske utformingen av steintavlene og tekseten - de 10 bud - som skal skrives av fra Bibelen. Klarer ikke å holde konsentrasjonen og har lett for å lage uro og tøys i timen. En negativ holdning vil smitte! Har delvis lært seg budene utenat. Husker ikke korrekt rekkefølge på dem. Klarer å bla fram i Bibelen hvor de står. Har noe vanskelig med å relatere budene til oss i dag. Lav: Husker lite av historien om Moses og utvandringen fra Egypt. Vet at det var Gud som gav Moses budene på fjellet. Er lite engasjert i den praktiske utformingen av steintavlene. Utnytter tiden og egne ressurser lite effektivt og følger ikke klassens progresjon. Kan noen få bud utenat med varierende rekkefølge, men kan ikke gjøre rede for hvor de står i Bibelen. Bruker tiden til andre aktiviteter enn planlagt. 42 Høstferie Line Saveski Side

5 N o v e m b e r Oktober 43 Fre: FN dagen Barns rettigheter Samtale/ føre dialog om og forstå barns rettigheter og likeverd uttrykt i FN`s barnekonvensjon (gjerne finne eks. i media og internett). Bli bevisst på at ikke alle barn lever under samme vilkår. Lese FN`s barnekonvensjon. Vi innhenter informasjon fra internett. Samtale om hva det betyr. Tegne en valgt rettighet i arbeidsboken. Kunne gjengi noen av rettighetene som er presentert. Engasjement og medfølelse. Høy: Vite og forstå at ikke alle barn lever under samme vilkår. Kunne en del av rettighetene. Kunne gi eksempler på dette. Kunne overføre rettighetene til ulike land og levekår i verden. Ut ifra dette se skjevheter i verden. Forstå at alle barn har lik rett på rettighetene. Middels: Kunne gi eksempler på barns rettigheter og vite at barn ikke lever under samme vilkår. 44 De 10 bud Moses og Israels historie Vi jobber med utformingen av steintavlene samt utenat-læring av budene. Deltagelse i det praktiske. Innsats ved utenatinnlæringen og faktisk ferdighet i å kunne de 10 budene. Lav: Kan noen rettigheter men kan ikke relatere dem til barn i andre land. Som uke Temauke: Bønn Vite at man kan ha kontakt med Gud gjennom bønn. Delta i planlagte aktiviteter i bønneuken. Fortelle/lese fra boken Fortell meg om bønn som gir en god illustrasjon og forklaring om tema. Trene på/oppfordre elevene til å delta med bønn i klassen. Engasjement og holdning Høy: Være engasjert i de ulike arrangement som planlegges. Forstå at Gud hører bønn. Kunne gi eksempler på hvordan/hvor og når man kan be. Uttrykke egne erfaringer med bønn/bønnesvar. Deltar aktivt i klassens bønneaktivitet, og vise omsorg ved å be for hverandre. Middels: Er delvis engasjert i arrangement som skolen har, og utnytter delvis egne ressurser og tid. Kan gi noen eksempler på hvordan/hvor og når man kan be, men deltar kun delvis i klassens bønneaktivitet. 46 De 10 bud Moses og Israels historie Steintavlene ferdigstilles i klasserommet. Budene skrives på tavla hvor ord suksessivt tas bort. Til slutt huskes ordlyden. Høring av elevene budene skal kunnes utenat og i riktig rekkefølge. Samtale om betydningen av de 10 Guds bud og viktigheten av å overholde dem. Resultat av praktisk arbeid. Samarbeidsevner. Oppnådd mål med innlæring av budene i forkortet versjon og ordlyd. Lav: Er lite deltagende i klassnes aktiviteter og tema. Utnytter i liten grad egen læreevne og tiden i klassen, men engasjerer seg f.eks. heller i aktiviteter som ikke angår tema. Kan ikke gi eksempler på hvordan man kan ha kontakt med Gud. Som uke 41 og 44. Line Saveski Side

6 D e s e m b e r 47 Forberedelse til gudstjeneste i Adventkirken Samtale om kristendom og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, dåp, gudstjeneste og høytider. Sammenligne praksis/trospunkter hos Adventistene kontra andre kirkesamfunn vedrørende dåp, gudstjeneste og høytider. Deltagelse. Veiledning underveis både gruppevis og individuelt. Høy: Samarbeider bra, lærer seg utenat sanger og tekster som skal framføres samt forstå sammenheng med tekst og tema. Kunne oppsummere essensen i temaèt som presenteres. Middels: Lære seg utenat sanger og evt. tekst som skal læres. Utnytter tiden og egne ressurser delvis bra. Lav: Lærer seg deler av det som skal læres utenat. Utnytter tiden og egne ressurser i liten grad. 48 Lørdag Gudstjeneste i Adventkirken Oppleve gleden ved å vise omsorg og omtanke for andre gjennom praktiske prosjekter. Øve inn diverse sanger og evt. instrumenter. Gi elevene ulike praktiske oppgaver etter bestemte program. Øve i kirken aktuelle program. Deltagelse. Utførelse av innøvd program dvs. hvor innsats vurderes og ikke prestasjonen i seg selv! Høy: Har lært seg utenat alt som den enkelte aktuelle elev skal lære seg. Klarer å holde seg rolig og konsentrert under arrangementet. Bonus om man klarer å framføre klart og tydelig sin del samt synge høyt og tydelig!! Dvs. trygg på sin egen rolle! Middels: Har lært sin rolle utena, og bidrar delvis når det gjelder innsats og deltagelse. Lav: Har ikke lært sin rolle utenat. Utnytter tiden og egne læringsressurser i liten grad. Birdar i liten grad til fellesløftet. 49 Forberedelse til Julemusikalen 50 Forberedelse til Julemusikalen Gjenkjenne og gjøre bruk av kunst og estetiske uttrykk inspirert av kristendommen. Fortelle/lese Juleevangeliet. Hensikten er å gi noe bakgrunnskunnskap/kjennskap til tema for jula og Julemusikalen som skolen arrangerer dette året. Betlehem Øve på roller og sanger til Julemusikalen Betlehem individuelt /grupper og felles. Tilegnet kunnskap om Juleevangeliet. Holdning og innsats til prosjektet Betlehem Lære sine roller utenat og når de skal utføres. Engasjement og deltagelse. Høy: Kunne innholdet i Juleevangeliet og vet hvorfor vi feirer jul. Forstå sammenhengen med Jesu fødsel på jorden og frelsesplanen. Lærer raskt sin rolle og vet når i programmet den skal utføres. Forholder seg rolig under øving. Kan ha overblikket og kan hjelpe medelever med sine roller og vet når de ulike kommer inn. Kan komme med praktiske innspill underveis. Middels: Vet hvorfor vi feirer jul og kan delvis innholdet i Juleevangeliet. Lærer sin rolle men har ikke oversikt/overskudd til å bidra til at medelever klarer sin del. Utnytter tiden og ressursene delvis. Lav: Kan ikke gjøre rede for hvorfor vi feirer jul. Klarer ikke å lære seg sin rolle helt utenat. Bidrar lite til felles framdrift i prosjektet ved at tids- og andre ressurser utnyttes dårlig. Line Saveski Side

7 51 Tema: Julemusikal Betlehem 2000 Generalprøve i gymsalen på musikalen. Framførelse for familie og venner Julemusikalen - Betlehem Deltagelse. Høy: Møter til avtalt tid og har oversikt over sin egen eventuelle kostyme. Kan sin rolle utenat og vet nøyaktig når den kommer inn i programmet.. Er konsentrert og er ikke med til å skape uro i gruppen. Har overskudd til å oppmuntre medelever. Tilegne seg større kunnskap om Guds kjærlighet til menneskene gjennom musikalen. Middels: Møter til avtalt tid og har oversikt over sin egen eventuelle kostyme. Kan sin rolle utenat men trenger hjelp til når den kommer inn i programmet.. Lav: Kommer for sent til avtalt tid og skaper unødvendig stressmoment i resten av gruppen. Har ikke klart å lære seg sin rolle utenat men må ha sufflør-hjelp. Ukonsentrert og urolig ved oppstilling til korsanger. Skaper unødvendig stress og nervøsitet. Line Saveski Side

8 Mars F e b r u a r J a n u a r Konkret tidsplan for vårhalvåret Mnd Uke Tema Kompetansemål Arbeidsmåter og aktiviteter Vurderingsmåte Grader av måloppnåelse Kirkehistorie Mor Fortelle om helgener Mor Theresa 2 Theresa 3 Fortelle om/samtale om innholdet i noen sentrale tekster fra evangelienes framstilling av Jesu liv og virke i NT. Hva er en helgen? Fortelle om livet til Mor Theresa, vise bilde av henne. Elevene søke på internett om henne utskrift av det viktigste til å lime inn i arbeidsbok Jesus som barn og menneske som kom for å frelse oss. Jesu dåp, fristelse, død, oppstandelse og himmelfart. Undere som Jesus gjorde Apostlene Paulus og Peter. Lese og lytte til/samtale om noen sentrale apostelfortellinger (Paulus og Peter). Paulus liv Peters liv Tegne / kryss- av-prøve 9 Tema: Helse og kosthold 10 Vinterferie 11 Line Saveski Side

9 A p r i l Mars Kjente personer fra GT: Samuel, Saul, David og Salomo. Fortelle om/samtale om innholdet I noen sentrale tekster fra Mosebøkene og andre tekster fra GT om kvinner og menn som var lojale mot Gud, tjente det godes sak og var villig til å gi krefter og tid for andre mennesker Påskeferie 16 Den første påsken Jødedommen litt ommoses i Egypt i forbindelse med den første påsken. Hvorfor feirer vi påske Nattverd. 17 Leveregler - etikk Gjengi og gjøre bruk av Den gyldne regel og antimobberegler. Til andakt:: Lese historie med poeng etter Den gyldne regel. Skrive Den gyldne regel. Få utdelt en gull-konvolutt og legge den skrevne regelen oppi. Lime inn i arbeidsboken. Vite hvor den er hentet fra. Lære seg denne utenat samt hvor den står i Bibelen. Lytte til fortelling/sang (hentet fra skolepakken LEV VEL). Hva er mobbibg? Antimobberegler. Hvilke klasseregler har vi? Hvordan har vi det i klassen og ellers her på skolen Karakterbygging! 18 Forberedelse til gudstjenesten. Kunne gi eksempler fra Bibelen på at Gud har gode tanker og planer med Line Saveski Side

10 J u n i Mai 19 Lørdag: Gudstjeneste i Adventkirken hvert enkelt menneske. Oppleve gleden ved å vise omsorg og omtanke for andre gjennom praktiske prosjekter. 20 Buddismen og Hinduismen 21 Buddismen og Hinduismen 22 Filosofi og etikk Samtale om/føre dialog om å forstå familieskiker i hverdag og høytid på tvers av religion og livssyn. Parallell til hinduisemen og buddismen 23 Lokal kirkehistorie Utforske den lokale kirken og finne spor av kristendommens historie I lokalmiljøet og distriktet og presentere funnene på ulike måter. 24 Ons: Besøksdag 25 Line Saveski Side

KOMPETANSEMÅL ETTER 4.TRINN RLE

KOMPETANSEMÅL ETTER 4.TRINN RLE Kristendom KOMPETANSEMÅL ETTER 4.TRINN RLE Hovedområdet kristendom omfatter kristendommen i historisk perspektiv og hvordan kristendommen blir forstått og praktisert i verden og i Norge i dag, Bibelen

Detaljer

ÅRSPLAN I RLE FOR 3.-4. TRINN

ÅRSPLAN I RLE FOR 3.-4. TRINN Skolens navn: Adresse: 9593 Breivikbotn Telefon: 78 45 27 25 / 26 ÅRSPLAN I RLE FOR 3.-4. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011 2012 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: VI I VERDEN 4 av Beate Børresen, Tove Larsen

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I RLE 4. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I RLE 4. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I RLE 4. TRINN Årstimetallet i faget: _76 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

ÅRSPLAN I RLE 1. OG 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011. Breivikbotn skole

ÅRSPLAN I RLE 1. OG 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011. Breivikbotn skole ÅRSPLAN I RLE 1. OG 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011 MÅLENE ER FRA LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET 2006 OG VEKTLEGGER HVA ELEVENE SKAL HA TILEGNET SEG ETTER 2. KLASSE Grunnleggende ferdigheter

Detaljer

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING ÅRSPLAN I RLE FOR 3. TRINN 2014/2015 Utarbeidet av: Elly Østensen Rørvik Læreverk: Vi i verden UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Kristendom: Lære hvem Jesus var. Vi i verden

Detaljer

ÅRSPLAN I RLE FOR 3. TRINN HØSTEN

ÅRSPLAN I RLE FOR 3. TRINN HØSTEN 33 34 35 36 37 38 39 40 42 ÅRSPLAN I RLE FOR 3. TRINN HØSTEN 2013 Læreverk: Vi i verden Faglærer: Astrid Løland Fløgstad MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM VURDERING fortelle om innholdet i sentrale tekster fra

Detaljer

Årsplan Kristendom 2014 2015

Årsplan Kristendom 2014 2015 Årsplan Kristendom 2014 2015 Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Årstrinn:5. årstrinn Lærer: Hanna Guldhaug og Anlaug Laugerud Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Detaljer

Årsplan: 2015/2016 Fag: RLE 3. trinn. Kompetansemål Læringsmål Arbeid i perioden Metodiske tips/utstyr, Kristendom: Synge salmer og et utvalg sanger.

Årsplan: 2015/2016 Fag: RLE 3. trinn. Kompetansemål Læringsmål Arbeid i perioden Metodiske tips/utstyr, Kristendom: Synge salmer og et utvalg sanger. Årsplan: 2015/2016 Fag: RLE 3. trinn Kompetansemål Læringsmål Arbeid i perioden Metodiske tips/utstyr, læremiddel, læringsstrategiar Vurderingsformer Kjenne til kristen salmetradisjon og et utvalg sanger,

Detaljer

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 33 Venner Samtale om respekt og

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 33 Venner Samtale om respekt og ÅRSPLAN I RLE FOR 2. TRINN 2014/15 Læreverk: Hovedbok: Vi i verden 2, utdrag fra VIVO 1-2.kl. UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 33 Venner om respekt og toleranse og motvirke mobbing

Detaljer

Årsplan i kristendom - 4. klasse 2013-2014

Årsplan i kristendom - 4. klasse 2013-2014 Årsplan i kristendom - 4. klasse 2013-2014 Antall timer pr : 3 time Lærere: Heidi M. Bråthen Grunnleggende ferdigheter i faget Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til

Detaljer

Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013

Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Fag: RLE År:2012/13 Trinn og gruppe: 4. trinn, klasse 4a/b Lærer: Line Amundsen Grunnleggende ferdigheter i faget arbeides det med kontinuerlig gjennom

Detaljer

Fagplan i RLE 4. trinn

Fagplan i RLE 4. trinn Fagplan i RLE 4. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til læreverk 4 FILOSOFI OG ETIKK Føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier. 4 FILOSOFI OG ETIKK Gjengi

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter ÅRSPLAN I RLE FOR 1. og 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: Du og jeg. Arbeidshefter til elevene og lærerveiledning. Forfattere: Hans Hodne og Helje Kringlebotn Sødal 1.og

Detaljer

ÅRSPLAN I RLE FOR 1. og 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014

ÅRSPLAN I RLE FOR 1. og 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014 ÅRSPLAN I RLE FOR 1. og 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: Du og jeg. Arbeidshefter til elevene og lærerveiledning. Forfattere: Hans Hodne og Helje Kringlebotn Sødal 1.og

Detaljer

ÅRSPLAN I RLE 1. OG 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2011/2012. Breivikbotn skole

ÅRSPLAN I RLE 1. OG 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2011/2012. Breivikbotn skole ÅRSPLAN I RLE 1. OG 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2011/2012 MÅLENE ER FRA LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET 2006 OG VEKTLEGGER HVA ELEVENE SKAL HA TILEGNET SEG ETTER 2. KLASSE Grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Fagplan RLE i 3. trinn

Fagplan RLE i 3. trinn FILOSOFI OG ETIKK Bruke FNs barnekonvensjon for å forstå barns rettigheter og likeverd og kunne finne eksempler i mediene og bruk av internett Uttrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi

Detaljer

Vurderingskriterier kjennetegn på måloppnåelse. Kompetansemål 1.trinn Mål for opplæringen er at. Idebank/metoder. Elevene skal kunne:

Vurderingskriterier kjennetegn på måloppnåelse. Kompetansemål 1.trinn Mål for opplæringen er at. Idebank/metoder. Elevene skal kunne: Kompetansemål 1.trinn Mål for opplæringen er at Elevene skal kunne: 1. fortelle om innholdet i sentrale tekster fra 1. og 2. Mosebok i Det gamle testamente Vurderingskriterier kjennetegn på måloppnåelse

Detaljer

Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012-2013

Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012-2013 Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012-2013 Fag: RLE Trinn og gruppe: 3.trinn År:2012-2013 Lærer: Therese Hermansen Uke Årshjul Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering 34-35 Etikk og

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KRLE 2. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KRLE 2. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KRLE 2. TRINN Årstimetallet i faget: _76 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

Fagplan i RLE 1. trinn

Fagplan i RLE 1. trinn Føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier. Uttrykke tanker om godt og ondt og gi respons på andres tanker. Samtale om respekt og toleranse og motvirke mobbing i praksis sentrale

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Årsplan i KRLE. Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Vite hva det vil si å stjele Kunne den gylne regel

Årsplan i KRLE. Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Vite hva det vil si å stjele Kunne den gylne regel Årsplan i KRLE Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Uke 36 Tema: Etikk Føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier.

Detaljer

ÅRSPLAN I KRISTENDOMSKUNNSKAP MED RELIGIONS- OG LIVSSYNSORIENTERING 9. KLASSE 2015/2016

ÅRSPLAN I KRISTENDOMSKUNNSKAP MED RELIGIONS- OG LIVSSYNSORIENTERING 9. KLASSE 2015/2016 ÅRSPLAN I KRISTENDOMSKUNNSKAP MED RELIGIONS- OG LIVSSYNSORIENTERING 9. KLASSE 2015/2016 Faglærer: Heidi Angelsen Faget har 3 timer pr. uke Årsplanen er utarbeidet med bakgrunn i Læreplan i kristendomskunnskap

Detaljer

Veke Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering 34-36 Kristenliv Eleven skal kunne:

Veke Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering 34-36 Kristenliv Eleven skal kunne: 2015/16 Årsplan Kristendom, religion livssyn og etikk - KRLE 6.trinn Aktiv bruk av leselos og leseplanen blir et viktig verktøy i alle temaene. Temafordelign: Kristendom -17 veker Livssyn og verdensreligionar

Detaljer

Fag KRLE 3. trinn 2015 2016

Fag KRLE 3. trinn 2015 2016 Fag KRLE 3. trinn 2015 2016 Tid Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering 35 36 Filosofi og etikk Å leve saman: løgn, mobbing, samvit Sokrates Eg veit kven Sokrates var og nokre av meiningane hans

Detaljer

Underveis i 35. Sokrates

Underveis i 35. Sokrates ÅRSPLAN I RLE FOR 4. TRINN 2014/2015. Utarbeidet av: BOB Læreverk: Vi i verden 4 UK TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING E 34 Filosofi og etikk fortelle om lære om hva det er å Vi i verden

Detaljer

Årsplan i kristendom - 7. klasse 2015-2016

Årsplan i kristendom - 7. klasse 2015-2016 Antall timer pr : 3 time Lærer: Martha Rogdaberg Aakervik Læreverk: Bibelen, Følg meg 7, Katekismen, Vogt s bibelhistorie, Salmebok. Diverse litteratur Nettsted: http://viiverden5-7.cappelendamm.no/, http://duogjeg5-7.cappelendamm.no/

Detaljer

Årsplan i kristendom - 5. klasse 2015-2016

Årsplan i kristendom - 5. klasse 2015-2016 Antall timer pr : 3 time Lærer: Heidi Marie Fahre og Åse-Gunn Viumdal Læreverk: Bibelen, Troens vei bibelkunnskap, Følg meg 5, Katekismen, Vogt s bibelhistorie, Salmebok. Diverse litteratur Nettsted: http://viiverden5-7.cappelendamm.no/,

Detaljer

ÅRSPLAN I KRLE FOR 7. TRINN 2015/2016 Læreverk: Vi i verden Lærer: Kenneth Refvik Uke MÅL (K06) TEMA INNHOLD ARBEIDSFORM VURDERING

ÅRSPLAN I KRLE FOR 7. TRINN 2015/2016 Læreverk: Vi i verden Lærer: Kenneth Refvik Uke MÅL (K06) TEMA INNHOLD ARBEIDSFORM VURDERING ÅRSPLAN I KRLE FOR 7. TRINN 2015/2016 Læreverk: Vi i verden Lærer: Kenneth Refvik Uke MÅL (K06) TEMA INNHOLD ARBEIDSFORM VURDERING 34-35 finne fram til sentrale skrifter i Bibelen og forklare forholdet

Detaljer

Årsplan i kristendom - 4. klasse 2015-16

Årsplan i kristendom - 4. klasse 2015-16 Årsplan i kristendom - 4. klasse 2015-16 Antall timer pr : 3 time Lærere: Evelyn Haugen og Helene Venheim Foss Lærebøker: I. Minnesjord: Kristendomshefter i ulike tema Grunnleggende ferdigheter i faget

Detaljer

Lokal fagplan i RLE 1-7 trinn

Lokal fagplan i RLE 1-7 trinn Lokal fagplan i RLE 1-7 trinn Område Filosofi, etikk og livssyn 1. trinn Uttrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi respons på andres tanker Samtale om familieskikker i hverdag og høytid

Detaljer

Årsplan 2015 / 2016. Trinn: 1.trinn. Fag: Samfunnsfag/ naturfag/krle. Læreverk: Cumulus, Mylder, Vi i verden. Faglærer(e): Linda Lauritsen

Årsplan 2015 / 2016. Trinn: 1.trinn. Fag: Samfunnsfag/ naturfag/krle. Læreverk: Cumulus, Mylder, Vi i verden. Faglærer(e): Linda Lauritsen Årsplan 2015 / 2016 Fag: Samfunnsfag/ naturfag/krle Trinn: 1.trinn Læreverk: Cumulus, Mylder, Vi i verden Faglærer(e): Linda Lauritsen Uke Kompetansemål i Kunnskapsløftet etter 4. årstinn Tema Utfyllende

Detaljer

Bibelens oppbygging, GT, NT, kapittel og vers (RIAF)

Bibelens oppbygging, GT, NT, kapittel og vers (RIAF) Årsplan Kristendom 5. trinn Cordula K. Norheim Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 28.08.2016 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurderi Hovedområdet: Katolsk tro og etikk,

Detaljer

ÅRSPLAN I KRISTENDOM FOR 5. KLASSE ÅR 2014/2015 LÆRER: Randi Minnesjord

ÅRSPLAN I KRISTENDOM FOR 5. KLASSE ÅR 2014/2015 LÆRER: Randi Minnesjord ÅRSPLAN I KRISTENDOM FOR 5. KLASSE ÅR 2014/2015 LÆRER: Randi Minnesjord Bøker: Bibelen, Katekismen, bibelhistorien, salmeboka og Følg meg 5. I tillegg bruker vi boka «Vi i verden 5» til emnene FN og menneskerettighetene,

Detaljer

Årsplan i kristendom - 4. klasse 2015-16

Årsplan i kristendom - 4. klasse 2015-16 Årsplan i kristendom - 4. klasse 2015-16 Antall timer pr : 3 time Lærere: Evelyn Haugen og Helene Venheim Foss Lærebøker: I. Minnesjord: Kristendomshefter i ulike tema Grunnleggende ferdigheter i faget

Detaljer

ÅrsplanKristendom 2014 2015 Årstrinn: 1. trinn

ÅrsplanKristendom 2014 2015 Årstrinn: 1. trinn ÅrsplanKristendom 2014 2015 Årstrinn: 1. trinn Lærere: Ingebjørg Hillestad, Therese Majdall Nilsen, Guri Skrettingland, Karin Macé Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold

Detaljer

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 & Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 Bibeltimeopplegg Kjære bibeltimeholder! Her kommer et opplegg for bibeltimer for sommerleirene 2013. Temaet for sommeren er La ditt rike komme. Bibelfortellingen

Detaljer

Lokal læreplan «Kristendom»

Lokal læreplan «Kristendom» Lokal læreplan «Kristendom» Årstrinn: 2. trinn 2015 2016 Lærere: Rovena Vasquez, Monika Szabo, Ingvil Sivertsen og Selma Hartsuijker Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold

Detaljer

Årsplan Kristendom 6. trinn2015 2016 Årstrinn: 6. årstrinn Hanna Guldhaug, Anlaug Laugerud

Årsplan Kristendom 6. trinn2015 2016 Årstrinn: 6. årstrinn Hanna Guldhaug, Anlaug Laugerud Årsplan Kristendom 6. trinn2015 2016 Årstrinn: 6. årstrinn Lærer(e): Hanna Guldhaug, Anlaug Laugerud Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Hovedmomenter og mål i faget:

Hovedmomenter og mål i faget: Hovedmomenter og mål i faget: Kristendom Kristendommen i et historisk perspektiv Kristendommens betydning for samfunn og kultur Forklare Bibelens oppbygning, finne fram i bibelske tekster Gjøre rede for

Detaljer

RLE Årsplan 8. trinn Vår 2009

RLE Årsplan 8. trinn Vår 2009 RLE Årsplan 8. trinn Vår 2009 Uke /mnd: Aug 33-34 Tema Valg og verdier Mål/ Lærestoff Bli kjent Identitet Sosialisering Arbeids- og vurderingsformer Skriftlige / muntlige oppgaver Sept 35 Valg og verdier

Detaljer

Årsplan Kristendom 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn Trine Terese Volent

Årsplan Kristendom 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn Trine Terese Volent Årsplan Kristendom 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn Lærere: Trine Terese Volent Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Liturgisk liv

Detaljer

Årsplan Kristendom 2015-2016

Årsplan Kristendom 2015-2016 Årsplan Kristendom 2015-2016 Årstrinn: 3.trinn Lærer: Karina Møgster Verpe, Trude Thun, Åshild Ruud, Erlend Andresen Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Forslag

Detaljer

KRISTENDOMSKUNNSKAP (2 + 2)

KRISTENDOMSKUNNSKAP (2 + 2) KRISTENDOMSKUNNSKAP (2 + 2) - FELLESFAG YRKESFAGLIG UTDANNINGSPROGRAM Formål med faget Kristendomskunnskap er et kunnskapsfag, et holdningsskapende fag og et fellesskapsbyggende fag. Kristendomskunnskap

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 PERSONALET PÅ MAURTUÅ GRO AINA HANNE MONIKA DIA August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I RLE 6. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I RLE 6. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I RLE 6. TRINN Årstimetallet i faget: 38 Songdalen for livskvalitet Genell del av læreplanen, grunnleggende fdighet og prinsipp for opplæringen innarbeidet i planen Piode Kompetansem

Detaljer

Klepp kommune Tu skule

Klepp kommune Tu skule Veke Tema Kompetansemål Læringsmål: Eg skal kunna 35 Filosofi og fortelle om filosofen Fortelja om Sokrates - Sokrates 36 Filosofi og 37 Filosofi og føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler

Detaljer

ÅRSPLAN I KRLE FOR 5. TRINN 2015-2016

ÅRSPLAN I KRLE FOR 5. TRINN 2015-2016 ÅRSPLAN I KRLE FOR 5. TRINN 2015-2016 Tid Tema Kompetansemål Eleven skal kunne: Delmål: Eleven skal kunne: Arbeidsmåter Vurdering Islam 34 38 4 uker (uke37: manifest mot mobbing) Islams fem søyler Bønn,

Detaljer

Årsplan 9. klassetrinn 2014-2015: Religion, livssyn og etikk

Årsplan 9. klassetrinn 2014-2015: Religion, livssyn og etikk Årsplan 9. klassetrinn 2014-2015: Religion, livssyn og etikk Felles mål for faget: Noen av hovedmomenter for klassetrinnet: Henvises til læreplanen i Religion, livssyn og etikk og kompetansemålen etter

Detaljer

Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering

Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering Årsplan Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering 8. klasse 01/01 Faglærer: Heidi Angelsen Årsplanen er utarbeidet med bakgrunn i Læreplan i kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering

Detaljer

Troverdig kirke. i godt samarbeid

Troverdig kirke. i godt samarbeid Troverdig kirke i godt samarbeid Troverdighet Lokalsamfunn Gode møter Kunnskap Kirken som ressurs Bygge relasjon Trosopplæring og samarbeid med skole og barnehage Likt Religionspedagogikk Kunnskapsinnhold

Detaljer

Fagplan i RLE 2. trinn

Fagplan i RLE 2. trinn Samtale om respekt og toleranse og motvirke mobbing i praksis Gjengi gjensidighetsregelen og vise evne t il å gjøre bruk av den i praksis Vi lager et godt skolemiljø Vi arbeider sammen Vi tar vare på hverandre

Detaljer

Kurskveld 6: Hvorfor skapte Gud verden?

Kurskveld 6: Hvorfor skapte Gud verden? Kurskveld 6: Hvorfor skapte Gud verden? Introduksjonsaktiviteter (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Fortell om en god venn Hva er en god venn? Hvorfor er vennskap så viktig

Detaljer

Årsplan Kristendom 2015-2016 Årstrinn: 7. trinn Lærer: Åsmund B. S. Gundersen

Årsplan Kristendom 2015-2016 Årstrinn: 7. trinn Lærer: Åsmund B. S. Gundersen Årsplan Kristendom 2015-2016 Årstrinn: 7. trinn Lærer: Åsmund B. S. Gundersen Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Hovedområdet:

Detaljer

FORSLAG TIL ÅRSPLANER

FORSLAG TIL ÅRSPLANER Harald Skottene: FORSLAG TIL ÅRSPLANER Fordi undervisningen blir organisert på forskjellig måte på ulike skoler, vil også årsplanene se forskjellige ut. Noen skoler driver periodeundervisning, andre har

Detaljer

KRISTENDOMSKUNNSKAP (2 + 2)

KRISTENDOMSKUNNSKAP (2 + 2) Godkjent av Udir 31. mars 2014 KRISTENDOMSKUNNSKAP (2 + 2) - FELLESFAG I YRKESFAGLIG UTDANNINGSPROGRAM Fellesfaget Kristendomskunnskap er et kunnskapsfag, et holdningsskapende fag og et fellesskapsbyggende

Detaljer

Kristendom: Hovedområdet jødedom, islam, hinduisme, buddhisme og livssyn Filosofi og etikk:

Kristendom: Hovedområdet jødedom, islam, hinduisme, buddhisme og livssyn Filosofi og etikk: Vi har bruker læreverket Vivo. Elevene arbeider i Arbeidsbok i dette faget. I møte med flere kulturer vil et livssynsmessig mangfold sette preg på samfunnet. Å kjenne til ulike religioner og livssyn, etikk

Detaljer

ÅRSPLAN I RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK FOR 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2012-2013

ÅRSPLAN I RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK FOR 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2012-2013 ÅRSPLAN I RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK FOR 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2012-2013 Lærer: Hege Skogly Læreverk: Vi i verden 6 og 7 av Berg, Børresen og Nustad, Cappelen forlag Målene er fra Lærerplanverket

Detaljer

ÅRSPLAN 2016 & vår 2017 LILLEFOT BARNEHAGE I GULSET KIRKE. en liten fot har begynt sin livsvandring og vi vil fylle på med gode opplevelser.

ÅRSPLAN 2016 & vår 2017 LILLEFOT BARNEHAGE I GULSET KIRKE. en liten fot har begynt sin livsvandring og vi vil fylle på med gode opplevelser. ÅRSPLAN 2016 & vår 2017 LILLEFOT BARNEHAGE I GULSET KIRKE en liten fot har begynt sin livsvandring og vi vil fylle på med gode opplevelser. Årsplan 2016 og vår 2017 LILLEFOT BARNEHAGE Satsingsområde Årsmål

Detaljer

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering ISLAM. Forklare hva Koranen og hadith er, og samtale om sentrale islamske fortellinger

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering ISLAM. Forklare hva Koranen og hadith er, og samtale om sentrale islamske fortellinger Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Fag: RLE År: 2012-2013 Trinn og gruppe: 6.trinn Lærer: Tøger Fimreite Uke Årshjul Uke 34-37 Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering ISLAM

Detaljer

RLE, A-PLAN. Uke Tema - Innhold Mål Kriterier. 18 Kristendom: Tidsregning, Kristi fødsel Kristen tro og livstolkning. NT, fra

RLE, A-PLAN. Uke Tema - Innhold Mål Kriterier. 18 Kristendom: Tidsregning, Kristi fødsel Kristen tro og livstolkning. NT, fra RLE, A-PLAN Uke Tema - Innhold Mål Kriterier r 18 Kristendom: Tidsregning, Kristi fødsel Kristen tro og livstolkning. NT, fra Få en grunnleggende forståelse av kristendommens 1. Kunne plassere Kristi fødsel

Detaljer

Lokal læreplan RLE Huseby skole. 8. trinn. Finne fram i Bibelen Muntlige diskusjoner Gruppearbeid

Lokal læreplan RLE Huseby skole. 8. trinn. Finne fram i Bibelen Muntlige diskusjoner Gruppearbeid Lokal læreplan RLE Huseby skole 8. trinn Kristendom Bibelen Hva slags bok? Å finne fram Forholdet mellom Bibelens to deler Profetene Protest og håp Fra Norges religionshistorie Fra reformasjonen til vår

Detaljer

ÅRSPLAN I RLE 8.TRINN 2014/2015 Frosta skole

ÅRSPLAN I RLE 8.TRINN 2014/2015 Frosta skole ÅRSPLAN I RLE 8.TRINN 2014/2015 Frosta skole Undervisningen i faget følger læreplanen i Kunnskapsløftet med fokus på ferdigheter og måloppnåelse. Målene i faget er delt inn i 3 hovedområder, med mål innenfor:

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Årsplan i kristendom 1. klasse 2015/2016

Årsplan i kristendom 1. klasse 2015/2016 Antall timer pr uke:3 Årsplan i kristendom 1. klasse 2015/2016 Lærer: Grethe M. Minnesjord, Maria Grossmann, Lillian H. Iversen Læreverk: Kristendomshefter, sangboka og Bibelen.( diverse barnebibler og

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2. KLASSE 2012 / 2013

ÅRSPLAN FOR 2. KLASSE 2012 / 2013 ÅRSPLAN FOR 2. KLASSE 2012 / 2013 Kari-Anne Hatten Anita einvik rasmussen Eva kvaløy olsen Aud solheim 1 FAG OG TIMEFORDELING PR UKE Norsk: 8 t Matematikk: 5 t Naturfag: 1 t Engelsk: 1 t Samfunnsfag: 1,5

Detaljer

2011-2012 FØRSTEKLASSETEAMET:

2011-2012 FØRSTEKLASSETEAMET: 1.klasse BBU 2011/ 2012 2011-2012 FØRSTEKLASSETEAMET: 1A: Anita Einvik Rasmussen 1B: Kari-Anne Hatten Timelærer: Eva Kvaløy Olsen Assistent: Aud Solheim Skoleruta: Skolestart: 22. august Høstferie for

Detaljer

ÅRSPLAN I RLE FOR 3. og 4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: «Vi i verden 4» lesebok og arbeidsbok

ÅRSPLAN I RLE FOR 3. og 4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: «Vi i verden 4» lesebok og arbeidsbok ÅRSPLAN I RLE FOR 3. og 4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: «Vi i verden 4» lesebok og arbeidsbok MÅLENE ER FRA LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET 06, OG VEKTLEGGER HVA

Detaljer

6. trinn lage spørsmål RLE og norsk

6. trinn lage spørsmål RLE og norsk 6. trinn lage spørsmål RLE og norsk Fyll inn: Hva? Hvem? Når? Hvordan? Hvorfor? 1 2 3 4 5 6 7 Skole: Lesestrategi: Trinn: 6. Fag: Varighet: (1 time, flere timer, en uke, flere uker..) Fremgangsmåte: Førlesing

Detaljer

Årsplan i KRLE 1. klasse 2015/2016

Årsplan i KRLE 1. klasse 2015/2016 Årsplan i KRLE 1. klasse 2015/2016 Veke Tema Kompetansemål Læringsmål Metode 36-37 Å vekse og gro uttrykke tankarr om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi respons på andre sine tankar. - Samtale om familieskikkar

Detaljer

Årsplan for 3. & 4. klasse - skoleåret 2008/2009

Årsplan for 3. & 4. klasse - skoleåret 2008/2009 ÅRSPLAN FOR 3. OG 4. KLASSE - 2008/2009 - KROPPSØVING (ÅR 2) HOVEDMÅL Målet med undevisningen i fysisk aktivitet er å gi elevene mange muligheter til å utvikle sine fysiske og sansemotoriske ferdigheter

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

(behandling) Viser respekt for mine medelever. Venter på andre uten å vise irritasjon. Tar vare på mine medelever. Kan å bruke steinansikt

(behandling) Viser respekt for mine medelever. Venter på andre uten å vise irritasjon. Tar vare på mine medelever. Kan å bruke steinansikt 5 Hjelper til med å holde orden i gangen / garderoben vår Har orden i sekken min og hylla mi Rydder etter meg inne og ute på skolen Går eller sykler til skolen Kan opptre alene foran andre Der fòr øret,

Detaljer

Sandnes kommune Kjennetegn på måloppnåelse ved utgangen av 10.trinn. Fag: RLE. Kristendom, islam, hinduisme, buddhisme, og livssyn.

Sandnes kommune Kjennetegn på måloppnåelse ved utgangen av 10.trinn. Fag: RLE. Kristendom, islam, hinduisme, buddhisme, og livssyn. Sandnes kommune Kjennetegn på måloppnåelse ved utgangen av 10.trinn Fag: RLE Hovedområder Kompetansemål Grupper av kompetansemål Lav grad av måloppnåelse Middels grad av måloppnåelse Høy grad av måloppnåelse

Detaljer

Hovedområder Kompetansemål Delmål Aktivitet

Hovedområder Kompetansemål Delmål Aktivitet Plan for 7.trinn Hovedområder Kompetansemål Delmål Aktivitet Eleven skal kunne: Forklare Bibelens oppbygging,finne fram i bibelske tekster og reflektere over forholdet mellom Bibelen og språk og kultur

Detaljer

FAGRAPPORT FOR LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN 2016

FAGRAPPORT FOR LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN 2016 FAGRAPPORT FOR LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN 2016 Elverum ungdomsskole Fag: KRLE Skole: Elverum ungdomsskole Klasser: 10A, 10B, 10C og 10D Faglærere: Hanne Norun Solberg, Iselin Skavern, Silje Hafslund,

Detaljer

ÅRSPLAN 9. TRINN 2015-16 UNDER SAMME HIMMEL 2

ÅRSPLAN 9. TRINN 2015-16 UNDER SAMME HIMMEL 2 ÅRSPLAN 9. TRINN 2015-16 UNDER SAMME HIMMEL 2 I skjemaet har vi brukt følgende forkortelser: Under samme himmel 1/2/3 = USH1/2/3 Kopieringsoriginaler til kapitlet = KO Lærerens bok = LB + sidetall Cd til

Detaljer

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 REL111 27/11-2015 Flervalg Automatisk poengsum Levert

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 REL111 27/11-2015 Flervalg Automatisk poengsum Levert REL111 1 Etikk og fagdidatikk Kandidat-ID: 1105 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 REL111 27/11-2015 Flervalg Automatisk poengsum Levert 2 REL111 27/11-15 Oppgaver Skriveoppgave Manuell poengsum Levert

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I KRLE 9. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-UKE 37. Kompetansemål:

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I KRLE 9. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-UKE 37. Kompetansemål: Sandefjordskolen Periode 1: UKE 34-UKE 37 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I KRLE 9. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling,

Detaljer

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter. Beate Børresen Høgskolen i Oslo

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter. Beate Børresen Høgskolen i Oslo Lokal læreplan i muntlige ferdigheter Beate Børresen Høgskolen i Oslo Muntlige ferdigheter i K06 å lytte å snakke å fortelle å forstå å undersøke sammen med andre å vurdere det som blir sagt/gjøre seg

Detaljer

Årsplan i 6. klasse 2015_16

Årsplan i 6. klasse 2015_16 Årsplan i 6. klasse 2015_16 Antall timer pr uke: 3 Lærere: Randi Minnesjord Læreverk: Bibelen, Følg meg 6, Troens vei, Katekismen, Vogt s bibelhistorie, Salmebok. Diverse litteratur. Nettsted: http://viiverden5-7.cappelendamm.no/,

Detaljer

Filmen EN DAG MED HATI

Filmen EN DAG MED HATI Filmen EN DAG MED HATI Filmen er laget med støtte fra: 1 Relevante kompetansemål Samfunnsfag Samfunnskunnskap: Samtale om variasjoner i familieformer og om relasjoner og oppgaver i familien. Forklare hvilke

Detaljer

2009-201 0 FØRSTEKLASSETEAMET:

2009-201 0 FØRSTEKLASSETEAMET: 2009-201 0 FØRSTEKLASSETEAMET: 1A: Sindre Lefstad Kvam 1B: Eva Kvaløy Olsen Margret Drevvatne Olsen: spesialpedagog Heidi Iversen: assistent Connie Rønning: lærling Skoleruta: Skolestart 20. august Høstferie

Detaljer

Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering

Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering Årsplan Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering 8. klasse 01/01 Faglærer: Kirsten.E.Riis Årsplanen er utarbeidet med bakgrunn i Læreplan i kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering

Detaljer

HVA? Innhold Tema. Kristne kirker Kirketreet Kirke og økumenikk Den katolske kirken Den ortodokse kirke Pinsebevegelsen Frelsesarmeen

HVA? Innhold Tema. Kristne kirker Kirketreet Kirke og økumenikk Den katolske kirken Den ortodokse kirke Pinsebevegelsen Frelsesarmeen ARBEIDSSKJEMA LOKAL LÆREPLAN GUDEBERG SKOLE Grunnleggende Å kunne uttrykke seg muntlig i KRL innebærer å bruke talespråket til å kommunisere, forklare og forstå religioner og livssyn, etikk og filosofi.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2013/2014 MELØY VOKSENOPPLÆRING

VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2013/2014 MELØY VOKSENOPPLÆRING VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2013/2014 MELØY VOKSENOPPLÆRING Forord Virksomhetsplanen er styrende for arbeidet ved Meløy voksenopplæring. Planen skal legges felles og overordnede føringer for virksomheten

Detaljer

Årsplan RLE Nylund skole side 1 av side 16

Årsplan RLE Nylund skole side 1 av side 16 Årsplan RLE Nylund skole side 1 av side 16 Plan for 1. trinn rev. april 2012 Etter VIVO og Det er mitt valg (DMV) Måned / MÅL Religion og livssyn Etikk og filosofi August September Etikk og filosofi føre

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2014-2015 MELØY VOKSENOPPLÆRING

VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2014-2015 MELØY VOKSENOPPLÆRING VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2014-2015 MELØY VOKSENOPPLÆRING Forord Virksomhetsplanen er styrende for arbeidet ved Meløy voksenopplæring. Planen skal legges felles og overordnede føringer for virksomheten

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) - Forelesning og notater i skriveboka.

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) - Forelesning og notater i skriveboka. RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i KRLE for 4. og 5. trinn 2015/16 Siden faget har byttet navn til KRLE og kristendommen skal vektlegges mest, skal vi i løpet av skoleåret lese fortellinger fra

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

KRLE Religiøse tekster Kompetansemål Kompetansenivå Kjennetegn på måloppnåelse Karakter Finne fram til sentrale skrifter i

KRLE Religiøse tekster Kompetansemål Kompetansenivå Kjennetegn på måloppnåelse Karakter Finne fram til sentrale skrifter i KRLE Religiøse tekster Kompetansemål Kompetansenivå Kjennetegn på måloppnåelse Karakter Finne fram til sentrale skrifter i Høy Finner fram til sentrale skrifter i Bibelen om en gitt person eller hendelse.

Detaljer

ÅRSPLAN I KRISTENDOMSKUNNSKAP MED RELIGIONS- OG LIVSSYNSORIENTERING 10. KLASSE 2015 2016

ÅRSPLAN I KRISTENDOMSKUNNSKAP MED RELIGIONS- OG LIVSSYNSORIENTERING 10. KLASSE 2015 2016 ÅRSPLAN I KRISTENDOMSKUNNSKAP MED RELIGIONS- OG LIVSSYNSORIENTERING 10. KLASSE 01 01 Faglærer: Torild A. Varhaug Faget har timer i uka. Årsplanen er utarbeidet med bakgrunn i Læreplan i kristendomskunnskap

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I RLE 8. TRINN SKOLEÅR 2014-2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I RLE 8. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I RLE 8. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Periode 1: UKE 34-UKE 39 Presentere noen betydningsfulle filosofer og diskutere deres ideer Reflektere over filosofiske

Detaljer

KRISTENDOMSKUNNSKAP (2,5 + 2,5)

KRISTENDOMSKUNNSKAP (2,5 + 2,5) Godkjent av Udir 31. mars 2014 KRISTENDOMSKUNNSKAP (2,5 + 2,5) - FELLESFAG I STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM Fellesfaget Kristendomskunnskap er et kunnskapsfag, et holdningsskapende fag og et fellesskapsbyggende

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN. Elevrådsarbeid Demokratiopplæring

LOKAL LÆREPLAN. Elevrådsarbeid Demokratiopplæring LOKAL LÆREPLAN Elevrådsarbeid Demokratiopplæring 1 ELEVRÅDSARBEID Formål med faget Et demokratisk samfunn forutsetter at innbyggerne slutter opp om grunnleggende demokratiske verdier, og at de deltar aktivt

Detaljer

KRISTENDOMSKUNNSKAP (1+1)

KRISTENDOMSKUNNSKAP (1+1) KRISTENDOMSKUNNSKAP (1+1) - PROSJEKT TIL FORDYPNING YRKESFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM Formål med faget Kristendomskunnskap er et kunnskapsfag, et holdningsskapende fag og et fellesskapsbyggende fag.

Detaljer

Årsplan i 6. klasse 2014-2105

Årsplan i 6. klasse 2014-2105 Årsplan i 6. klasse 2014-2105 Antall timer pr : 3 Lærere: Martha Aakervik Læreverk: Bibelen, Følg meg 6, Katekismen, Vogt s bibelhistorie, Salmebok. Diverse litteratur Nettsted: http://viiverden5-7.cappelendamm.no/,

Detaljer

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015 Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: ABC-en Odd Haugstad. Leseverket består av to hoveddeler: 1. Forberedende trening 2. Direkte arbeid med skriftspråket Den

Detaljer

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke Vi deler tro og undring Vi deler kristne tradisjoner og verdier Vi deler opplevelser og fellesskap Vi deler håp og kjærlighet 2 I løpet av ett år skjer

Detaljer