Nr. 9 November 2010 Årg. 59

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.rade.kirken.no Nr. 9 November 2010 Årg. 59"

Transkript

1 Nr. 9 November 2010 Årg. 59 Foto: Harald Mork

2 Furuly menighetssenter Når dette menighetsbladet leses har vi akkurat arrangert Furulydager. Hvorfor blir disse dagene arrangert hvert eneste år? Jeg vil prøve å formidle hva som skjer på dette huset i løpet av en uke. Det er stor aktivitet på huset hver eneste dag. I kjelleren har Furuly barnehage sitt tilholdssted. De er her hver eneste dag, og mange folk både store og små vandrer ut og inn av barnehagen. Det er fint å kunne ha en barnehage i huset, og det blir også liv utenfor når de samles ute for å leke og utforske området sitt. Staben i Råde menighet har kontor plass på menighetssenteret. Det er stort sett folk på kontoret alle hverdager. Her legges det planer for gudstjenester i Råde og Tomb kirke, folk ringer og melder dåp, og de ønsker vielser. Vi fastsetter tidspunkt for begravelser og diverse oppfølging rundt det. Konfirmantene samles til undervisning på Furuly gjennom skoleåret, og en prøver å samle de som er litt eldre til aktiviteter. Hver uke samles mange mammaer, også noen pappaer til babysang og babycafe. På ettermiddagen er det småbarnssang. Dette er et tilbud som blomstrer i Råde menighet for tiden og det er flott å høre den fine sangen som kommer inn på kontoret mitt! Menighetssenteret blir også leid ut til minnesamvær, dåpsselskap og markering av åremåls dager. Diverse foreninger leier huset til sine samlinger hvor mange av de eldre i bygda kommer. Folkelig bibelundervisning som samles en gang i måneden ca gir kunnskap om mange aktuelle temaer i vår tro, og mange finner veien til Furuly på disse samlingene. Furuly er neste år 30 år. Det er et hus som gir mulighet for mange aktiviteter og arrangementer. Når en ivrig dugnadsgjeng står på år etter år for å samle inn penger til drift av Furuly, er det nettopp fordi huset åpner dører for så mange ulike mennesker og tilbud. Vi takker igjen for alle som støtter opp om menighetens hus! Dette huset må menigheten drifte selv uten støtte fra kommunen. Derfor er vi avhengig av mange gode sponsorer som gir flotte gaver til Furuly. Anne-Grethe Larsen Kirkevergen

3 KIRKENS BETJENING I RÅDE Menighetskontoret på Furuly menighetssenter er åpent: Mandag-torsdag Fredag Tlf Fax HER TREFFES FØLGENDE PERSONER: Kirkeverge Anne-Grethe Larsen Sokneprest Gyda Hesla Kapellan Per Willy Wilhelmsen Menighetspedagog Kristine Lund Almås Kantor Børge Sandal Menighetsfullmektig Monica Nielsen Stine Maria T.O. Aase Trosopplæringsmedarbeider Privattelefoner: Gyda Hesla Per Willy Wilhelmsen Stine Maria T.O. Aase Børge Sandal Anne-Grethe Larsen Kirketjenere: Privattelefoner: Kjell Rolf Dahl Einar Lundeby Leder i menighetsrådet: Ingvar Lyche Prestens penn: Høstens vakreste eventyr De som er interessert i idrett vet at betegnelsen Vårens vakreste eventyr henger nøye sammen med avviklingen av den årlige Holmenkollstafetten. En løpestafett i Oslos gater med stor prestisje, enten det handler om de proffe lagene eller de glade amatører som løper for sitt lokale lag eller sin bedrift. Men hva er høstens vakreste eventyr? For meg fant høstens vakreste eventyr sted 24. oktober. Ingen idrettskonkurranse, men du verden for en sporty innstilling mange hadde. Og for en viktig stafett. Det handlet om den årlige TV-aksjonen, en innsamlingsaksjon hvor hver krik og krok av vårt langstrakte land får besøk av en frivillig bøssebærer. I tillegg dukker alle slags kreative påfunn opp, alt for å samle inn mest mulig penger til årets gode formål. Dette er dagen hvor hele Norge stiller opp på en felles dugnad, både som frivillige og som givere, for at andre mennesker skal kunne få et bedre liv. I år var det Flyktninghjelpen som hadde aksjonen, og i løpet av noen hektiske timer søndag 24. oktober ble det samlet inn godt over 200 millioner kroner! Disse pengene kommer til å føre til et bedre liv for mange mennesker verden rundt. Mennesker som er drevet på flukt fra krig og umenneskelige forhold, mennesker som trenger at noen stiller opp for dem, mennesker som er våre søstre og brødre. Det å stille opp for hverandre når noen trenger det, er noe av det flotteste jeg vet. Det gjør meg glad og det fyller meg med håp. Enten det gjelder de nære ting her hjemme, eller mennesker på flukt i en brutal og hard verden. Når menneskelig nød blir synlig og tydelig for oss, kalles vi til å stille opp for hverandre, til å elske vår neste. Mannen fra Nasaret sa det så tydelig i lignelsen om den barmhjertige samaritan, lignelsen om han som stoppet hos den nødlidende og hjalp ham der hvor andre gikk rett forbi: Gå du bort og gjør likeså. TV-aksjonen er et fellesprosjekt for hele Norge, og vi vet at det hjelper! Denne dagen går vi ikke forbi. Det er Høstens vakreste eventyr. Hilsen Pelle Månedens bibelord: Salme 133,1: «Se, hvor godt og vakkert det er når søsken bor fredelig sammen.» RÅDE MENIGHETSBLAD Redaksjonskomité: Anne-Grethe Larsen, Torunn Bjørnstad Båtvik, Ranveig Wiersholm, Gunn Sissel Christensen, Harald Mork (foto), Hans Th. Lundeby (foto). Utgiver: Råde Menighetsråd. Sparebanken DnB NOR Bankgiro nr Frist for innlevering av stoff er den 15. i hver måned GRAFISK PRODUKSJON: Morks Maskinsetteri a.s Tlf Mobil

4 Besøk fra vennskapsmenigheten I midten av oktober hadde vi gleden av å ta imot besøk fra Romania. Anført av ungdomspastor Jenö Domokosh kom det fire ungdomsledere på vennskapsbesøk til Råde. De driver en ungdomsklubb med navnet Seven Villages Youth Club som samler ungdom fra i alt 7 landsbyer. I tillegg til forkynnelse er de opptatt av friluftsliv og naturvern samt kulturelle innslag. I løpet av tiden her fikk de et godt bilde av ungdomsarbeidet i området og av menigheten vår. Både torsdagsmøte på Tomb, Freakout i Saltnes og KRIK på Gressvik trigget interessen og gav impulser å ta med seg tilbake til Romania. De hadde laget et program der de viste bilder fra samlingene sine, fortalte og sang. I jubileumsgudstjenesten i Råde kirke fikk de anledning til å hilse på menigheten under kirkekaffen. Det var også lagt inn en tur til Oslo, gamlebyen i Fredrikstad og båttur i Østfoldskjærgården rundt Kråkerøy. Det formelle programmet ble avsluttet med en hyggelig samling hos Oskar og Gyda i preste gården. Takk til alle som hjalp til med praktisk tilrettelegging. Nå ser vi frem til å kunne reise på gjenvisitt til våre venner i Türkösh i Romania. Lars O Freim 4

5 Nytt sceneteppe på Furuly Furuly menighetssenter har fått nytt sceneteppe. Husstyret har jobbet med å finne frem til nytt sceneteppe. Teppet består av fire farger, de liturgiske fargene; grønt, lilla, hvitt og rødt. Da kan man velge hvilken farge man skal bruke ettersom hvilken farge det er i kirkeåret. Finansieringen av dette teppet har vært oppsparte midler, satt av penger til det i årets budsjett og gave fra KFUK, Råde. Det har blitt et fint og vakkert innslag på menighetssenteret, og vi takker husstyret og spesielt Kirsten Kvame for jobben! Kirkevergen Mitt bibelord-stafetten I siste menighetsblad ble jeg utfordret til «Mitt bibelord-stafetten». Her følger mitt innlegg: Siden 15.mai 1950 har jeg notert dato ved bibelord som har blitt spesielle for meg. På disse 60 år har det blitt noen av det jeg vil kalle mine bibelord. Når jeg blir bedt om ett ord, må det bli dette: For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, forat hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Dette bibelordet finner vi i Johannesevangeliet kap. 3, vers 16 og kalles for den lille bibel fordi dette verset sammenfatter hele bibelens budskap, kort og konsist. Det er to utganger på dette liv og valget gjør vi her i dette liv! Grunn litt på Guds kjærlighet i dag, så blir det lettere å leve! Vennlig hilsen Sigmund Rygh. Min utfordring går til John Borgersen. 5

6 Slik begynner salmen av Thomas Kingo, skrevet i 1681, og med den enkle setningen setter han ord på en grunnleggende erfaring ved menneskelivet. Det å være menneske er å oppleve både de glade og bekymringsløse dagene, dagene hvor livet kjennes rikt og meningsfylt, og samtidig erkjenne at det finnes sorgfylte tider, hvor savn og lengsler kan være såre og vonde, og livet kan kjennes tungt å leve. Å oppleve tider med sorg er noe alle mennesker møter. Ikke alltid på samme måte og med samme styrke, men det er en felleserfaring vi deler: Av og til gjør livet vondt. Det ble ikke slik vi hadde håpet og trodd, og det kan fylle oss med sorg. For en stor del handler sorg om brutte relasjoner av ulike slag. Mange får sorgreaksjoner i forbindelse med det å flytte fra et sted til et annet, fordi det å forlate venner og et kjent miljø kan skape sterke savn. Vi kan oppleve at venner svikter oss, ektefeller går fra hverandre, familier splittes og andre erfaringer av brutte forhold med mennesker som betyr noe viktig for oss. Da kjennes sorgen og vi må på en eller annen måte forholde oss til den. Og aller tydeligst for de fleste er sorgen når vi møter dødens realitet i livet, for mennesker som betyr noe for oss. Enten den kommer som en naturlig avslutning på et langt levd liv, eller den kommer for tidlig som følge av sykdom, ulykker eller andre årsaker. Døden setter et skille som er så absolutt at ingen er uberørt når noen vi er glad i går bort. Det gjør vondt. For den enkelte kan sorgen oppleves så forskjellig. Noen sørger slik at omgivelsene rundt merker det ganske tydelig, andre bærer sorgen mer inni seg. Noen vil gjerne ha kontakt og snakke med andre om sin sorg, andre vil heller gå tur i fjellet 6 ALLE- HELGENS- DAG Sorgen og gleden de vandrer til hope for å bearbeide sorgen. Noen vil gjerne tilbake til arbeidsliv, skole og hverdag så fort som mulig, andre trenger litt mer tid til å områ seg. Og alt er ganske naturlig. Vi er forskjellige vi mennesker, vi gjør ting ulikt og vi sørger også på forskjellig måte. Det viktigste er kanskje å prøve å si til seg selv og andre at det er lov å sørge, det er naturlig å sørge, sorgen hører livet til. Så vil sorgen forandre seg etter hvert. Det er en prosess med mange stasjoner på veien, og ting vil bli annerledes ettersom tiden går. Oftest vil livet, gleden og troen på fremtiden komme tilbake i fullt mål, kanskje litt annerledes enn før, andre ganger vil sorgen være sånn at vi må finne en måte å leve med den på. Noen sår vil kanskje aldri helt gro, men livet kan likevel leves i glede og takknemlighet. Kanskje med en moll-tone som aldri helt blir borte. Første søndag i november er Allehelgensdag i våre kirker. Det er for mange en viktig dag i årets syklus. En stasjon på veien hvor minnet etter noen vi savner kan settes ord og toner til. Og ikke minst settes lys på. Å tenne lys på Allehelgensdag, enten hjemme, i kirken eller på kirkegården er en fin måte å bearbeide sorg på. Enten sorgen er nær eller litt mer på avstand. Og på Allehelgensdag holder vi også frem håpet. Allehelgensdag er en lysets dag i en mørk årstid, hvor vi minner hverandre på at selv om vi skilles fra hverandre her på jorda, så ser Gud et større bilde enn det vi gjør, og ved Jesus Kristus har han tegnet et håpets lys over våre liv. Et evig lys som ikke engang døden kan stoppe. Da skal ikke lenger sorgen og gleden vandre til hope, men gleden skal fylle alt. Per Willy Wilhelmsen

7 Det er på nytt tid for Allehelgenssøndag. I kirken leses navn og alder på dem som er døde det siste året. Det er tid for å tenne lys på gravene i høstmørket. Det er tid for å legge på bar og kranser. Noen gjør det på nye graver, andre på gamle. Kirkegården er et sted både for bitende savn og for stille vemod. Toner i moll Det skjelver av toner i moll gjennom dager og netter For livet fra nå av vil alltid bli før eller etter Snart samler de seg til så vemodsfylt, vakker en sang Om alt dette vakre, om livet vi levde en gang Snart vrir de seg, hyler og skjærer i livet jeg lever. De sliter på kreftene, maser i tankene, krever Til hverdags er høflige smil ganske brukbart som skjold Men dagene akkompagneres av toner i moll Torunn Bjørnstad Båtvik ÅPEN JULEGÅRD Velkommen til Tomb i Råde LØRDAG 4. DES. KL Aktiviteter og opplevelser for store og små Julemesse på Råde Misjonshus Lørdag 20. november fra kl Basarbord, åresalg, kafeteria. Sang og andakt. Alle velkommen. «SOMMERLANDET» Råde kirke allehelgensdag søndag 7. nov. kl Tomb Kammerskor, Gressvik kirkekor, solister og musikere fremfører «Sommerlandet» fra boken med samme navn, skrevet av Eyvind Skeie. Musikkversjonen av «Sommerlandet» er en stille meditasjon over sorgens mange sider, men samtidig er sangsyklusen er reise langs en vakker fortelling som sprer håp, glede og takknemlighet over livet og Guds løfter. Den azerbaidjanske komponisten Galib Mamedov har i samarbeid med Per Oddvar Hildre bearbeidet diktene melodisk for solist og kor. Jazzmusikeren Tord Gustavsen står bak korarrangementene. Bill. ved inngangen. 7

8 Søndag søndag november kl fra kl Råde Husflidslag inviterer til temamøte tirsdag 23. nov. kl på Eldrebølgen. Tekstilkunstner Bente Wold Klausen holder foredrag over temaet: Fra idé til ferdig produkt. Vi har også JULEMARKED 27. og 28. nov. på Råde Bygdetun. Salg av håndverksprodukter, utlodning, kaffe og julekaker. Lørdag: Søndag: Onsdag 24. november: Vandring i Fredrikstad Domkirke En liten vandring i domkirken Minikonsert ved domkantor Dan René Dahl Kaffe og kveldstanker ved Ørnulf Elseth i domkirkekjelleren i etterkant Skyss for den som trenger det. Oppmøte på bankplassen kl eller ved domkirken kl INVITASJON til kvinner i alle aldre! Vi gleder oss over å kunne invitere kvinnegrupper, syklubber, misjonsforeninger, venninner og alle til en innholdsrik kveld på Furuly onsdag 10. november kl Konsert med «VOCALIS» som er et kjempegodt kor med opprinnelse i Rygge. Koret består av ca. 30 kvinnelige sangere, alder år. Rådgiver i NAV Østfold, GITTE GODØ: «Det går opp og ned her i livet! Psykisk helse det angår oss alle.» Biskop HELGA H. BYFUGLIEN: «Hva gir deg liv?» Allsang musikk kaffe m/hjemmebakt. Inngangspenger: Kr. 50,- VELKOMMEN! Arr: Råde Bygdekvinnelag og Råde KFUK 8

9 RØTTER 2010 Råde historielags årbok for 2010 er nå kommet på markedet. Den er bl.a. å få kjøpt i bokhandelen i Karlshus og koster kr. 200,- I søndre Råde vil vi så langt vi rekker tilby boken ved dørsalg og håper selgerne blir godt mottatt. Årets utgave har en rekke interessante innslag fra vårt lokalområde, og særlig er den søndre delen av bygda godt dekket med innslag om Saltholmen og strandsitterne i Saltnes, skolebilde fra Spetalen skole 1933 med navn på elevene, unikt plantefunn på Saltholmen, familie fra Andersrød og dikt fra Jerndalen. Videre er Raade sparebanks 150-årsjubileum behørig dekket ved en historisk oversikt - skrevet av tidligere banksjef Kristian Nordli. Tilsammen på de 120 sidene i boken er det 29 kortere eller lengre innslag som viser gløtt av liv og virke i bygda vår gjennom tidene. Mange illustrasjoner. Forsidebildet av Røtter 2010 viser den første bankbygningen i Råde, tegnet av Eigill Tangen. FOLKELIG BIBELUNDERVISNING Høstens siste Bibelundervisning er: Tirsdag 16. nov. kl på Furuly Bibelundervisningen ledes av professor Oskar Skarsaune og prestene våre. Tema: Kristendommen med enerett på sannheten? Hva med andre religioner? Er kristne intolerante og selvgode når de tror at deres religion er den eneste sanne og er det egentlig det kristne tror? Vi kan love en spennende gjennomgang og samtale etterpå. Alle troende og tvilende er hjertelig velkommen. Oskar, Per Willy og Gyda Lions Club Råde har startet juleforberedelsene I år som mange tidligere år vil Lions Club Råde sørge for at det blir tenning av julegran ved Rådhuset i Råde. Det skjer søndag 28. november kl Vi samles på bygdetunet og går i fakkeltog til Rådhuset hvor julegranen blir tent og det blir gang rundt juletreet. Julenissen deler ut poser til barna. Lagets medlemmer vil reise rundt i bygda og selge julenek, sannsynligvis i uke 49 ( desember) Julenek blir det for øvrig også å få kjøpt på Råde Mølle. Lørdag 11., søndag 12., lørdag 18. og søndag 19. desember selger Lions juletrær fra plantefeltet i Jerndalen (Tombdalen). Der kan en hugge sitt eget juletre, og få kjøpt julenek. Det blir servert gløgg i lavvoen og grillen er varm. Julenissen er til stede og gir poser til de minste. I det hele tatt er det et hyggelig opplegg hvor hele familien kan komme og ha en fin stund i friluft. 9

10 Ungt besøk Torsdag 21. oktober fikk Råde besøk av en gruppe på seks engasjerte folkehøyskoleelever. Roadservice var navnet. Gruppa er tilknyttet et nasjonalt trosopplæringsprosjekt og farter land og strand rundt for å treffe konfirmanter og andre ungdommer. I ryggen har de Skjærgårds Music and Mission Festival, Agder og Telemark Bispedømme, Kirkens Nødhjelp og Grenland folkehøyskole. På Roadservice sin nettside står det: 10 Roadservice er et team som henvender seg til ungdommer og kombinerer en klar evangelisk profil med et tydelig engasjement for verden rundt oss. Tomb kirke var godt over halvfull. For konfirmantene var dette en del av undervisningen, men både andre ungdommer og en stor gjeng av Tomb-elever dukket opp. Det var full fart og god kontakt fra første stund.

11 Noen minutters film på en storskjerm satte søkelyset på Gud, vår Far, før ei av jentene i teamet sto for et kvarters bibelundervisning. To av gruppas medlemmer hadde nettopp kommet tilbake fra Tanzania. Nå fortalte de engasjert om Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon, Changemaker. De utfordret kveldens publikum, både ved hjelp av humor og humør, til å være med på å ta ansvar. I pausen var det både boller, pølser og brus å få kjøpt, mens det på storskjermen ble reklamert for Skjærgårds musikk og misjonsfestival. Etterpå var det konsert. De seks danse-, musikk- og sangtalentene lå slett ikke på latsiden. Det dirret i gamle kirkevegger. Etter to og en halv time dro Roadservice videre til Fredrikstad. Og ungdommene i Tomb kirke hadde fått et lite innblikk både i troens mysterier og i en smittende visshet om at det nytter å hjelpe. TBB 11

12 Furulydagene 2010 KIRKE OG KULTUR I NÆRMILJØET okt For 29. gang ble Furulydagene arrangert, også denne gangen med stor oppslutning. Dette er blitt en møteplass for mange av bygdas innbyggere og en viktig inntektskilde til driften 12 av menighetssenteret vårt! Menighetsrådet ser tilbake med stor takk for det som ble gjennomført denne uka.

13 Kjærlighetens gjenskapermakt var temaet Per Arne Dahl hadde på kulturkvelden onsdag kveld. Sammen med visesangeren Håkon Paulsberg utfordret de oss på å la kjærligheten leve, for det skaper forsoning og nytt liv. Kjærligheten har makt til å gjenskape og fornye. Vi trenger å få fart på en indre miljøbevegelse med fokus ærlighet og kjærlighet. Det har ikke minst Jesus vist oss, Han som sier: Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre (Joh 13.34). På torsdag kom Roadservice, Skjærgårds Music & Mission, til Tomb kirke, hvor ungdommen, med bl.a. årets konfirmanter, var invitert. Her fikk de høre og se dans og sang av høy kvalitet med et klart budskap om meningen med livet ut ifra det arbeidet Kirkens Nødhjelp driver! På Hyggetreffet fredag kåserte Ørnulf Elseth over temaet: Det gjelder å bry seg. Han nevnte at den største faren i vår tid ikke er at vi bryr oss for mye, men at vi ikke bryr oss i det hele tatt. Barna fra Furuly barnehage sang akkompagnert av sokneprest Gyda. Markedsdagen på lørdag med loppemarked, utlodning, kafe og auksjon samlet mange folk. Kulturinnslag av dansegruppa Catch hvor 5 ungdommer viste noe av sin kreativitet. Furulydagen ble avsluttet søndag med familiegudstjenste hvor bl.a. barne- og ungdomskoret vårt sang. Kirkemiddagen etterpå smakte godt. Takk! Menighetsrådet takker alle som ga varer til utlodningen og auksjonen! Vi opplever at vi har gavemilde forretningsdrivende i bygda vår! Vi takker også alle de som tok i et tak for å få gjennomført alle de tiltakene vi hadde denne uka. Resultatet ble netto ca kroner. Ingvar Lyche 13

14 TÅRNAGENTENE, KOMMER I RÅDE 29. OG 30. JANUAR! Det er med stor glede vi inviterer til en nytt nasjonalt breddetiltak med alle landets 8-åringer som målgruppe! Det andre nasjonale breddetiltaket vi har er LysVåken. Bakgrunn Denne julen vil Barne-TV-serien om Tårnagentene vises på NRK. Silje, Markus og Bendik har en spennende klubb de kaller Tårnagentene. Klubbmøtene holdes i tårnet i den gamle kirken. Nå har de tatt på seg et oppdrag med å hjelpe folk å finne julegaver. Like før jul blir de innviet i en gammel hemmelighet som har fulgt kirketårnet i århundrer. Hemmeligheten hjelper agentene å forflytte seg i tid og møte personene i julefortellingen. De får høre at en fare truer Jesusbarnet og blir bedt om å passe på. Samtidig skjer det mystiske ting på hjemmebane Fire uker etter at serien er sendt på NRK, 29. og 30. januar, kan barna altså selv få oppleve å være Tårnagenter, løse oppdrag og mysterier og utforske kirken, klokkene og kirketårnet. Vi ønsker med Tårnagent-helgen: 14 Å samle alle 8-åringene i Råde i kirken! At de gjennom bibelfortellinger og utforsking av kirkehus og klokketårn sammen skal løse oppdrag og mysterier. At oppdragene skal gi positive ringvirkninger for én eller flere personer i lokalmiljøet. At bibelfortellingene slik knyttes konkret til handling og 8-åringenes hverdag. At barneledere fra ulike sammenhenger kan gjøre dette sammen Hvis man ønsker å vite mer om dette kan man ringe Kristine på , eller gå inn på

15 Invitasjon til alle 11-åringer: LYS VÅKEN ADVENTSNATT I KIRKEN Fra lørdag ettermiddag 28. november til søndag 29. november, som er 1. søndag i advent, vil vi invitere alle 11-åringer i Råde til overnatting i Tomb kirke. Dette døgnet er 11-åringer over hele landet samlet i sine lokale kirker, som en stor, felles markering av at kirke og barn hører sammen! I Tomb kirke skal vi leke og synge og ha ulike aktiviteter, vi skal øve inn noe til gudstjenesten på søndag, vi skal sove der og vi skal spise der. Søndagens gudstjeneste finner sted på Furuly, og vi drar dit og blir med på gudstjenesten der med det vi har øvd på. 11-åringene vil få en egen invitasjon med flere opplysninger, og med informasjon om hvordan man melder seg på. Så følg med! Har du ikke fått informasjon, men vil være med, er det bare å ta kontakt med oss på menighetskontoret. Kristine Lund Almås, menighetspedagogen Bilde fra Lysvåken Konsert med Safari gospelkor i Tomb kirke Lørdag 4. desember kl Billettpris kr. 150,-. Konserten er i etterkant av Åpen julegård. 15

16 SAMTALEMØTE PÅ FURULY Mandag 8. nvember kl Vi samtaler om føstkommende søndags tekst. Alle hjertelig velkommen! Damenes aften - EFFATA Mandag 22. nov. kl : Juletradisjoner v/bjørg Lundeby. Vi lager pynt til advent og jul. Servering av suppe, kaker og kaffe. Velkommen! INVITASJON til kvinner i alle aldre! Vi gleder oss over å kunne invitere kvinnegrupper, syklubber, misjonsforeninger, venninner og alle til en innholdsrik kveld på Furuly onsdag 10. november kl Konsert med «Vocalis» som er et kjempegodt kor med opprinnelse i Rygge. Koret består av ca. 30 kvinnelige sangere, alder år. Rådgiver i NAV Østfold, Gitte Godø: «Det går opp og ned her i livet! Psykisk helse det angår oss alle.» Biskop Helga H. Byfuglien: «Hva gir deg liv?» Allsang musikk kaffe m/hjemmebakt. Inngangspenger: Kr. 50,- VELKOMMEN! Arr: Råde Bygdekvinnelag og Råde KFUK Barne- og ungdoms koret er for alle fra og med 3. klasse og oppover. Vi øver på Furuly torsdager fra Ungdomsgruppa har egen øvelse fra Spørsmål? Ta kontakt med Anne marije Busch , eller Børge Mosseveien 10, 1640 Råde - Tlf vi holder til i 2. etg. over Apoteket i Karlshus Seniorkaféen med TRAPPEHEIS er åpen mandaglørdag kl (nye åpningstider) Hver fredag har vi enkel og vel gjørende trim + allsang og musikk. Annenhver onsdag: BINGO VELKOMMEN TIL OSS OG VÅRE PROGRAM: NOVEMBER: * Mandag 8.: JULEBASAREN ÅPNER I VÅRE LOKALER. * Torsdag 18. kl : TEMA-kveld Kommunen hjelper oss, vi hjelper kommunen v/kommuneledelsen: Vårt samarbeid. * Mandag 22.: Busstur til Sverige: Bussen starter fra KIWI-forretningen i Saltnes kl , og Karlshus kl Varm mat og utlodning Pris: Medlem kr. 200,-/ Ikkemedlem kr. 300,-. Påmeldingsliste på Seniorkaféen. * Søndag 28. kl : FAMILIELUNSJ koldtbord. Pris kr pr.pers. DESEMBER: * Mandag 8.: JULEBASAREN ÅPNER I VÅRE LOKALER. * Onsdag 15. kl : - JULEBASAREN på SeniorSenteret TREKKES. Har du tid til å hjelpe oss i kaféen? Vi anbefaler deg et besøk. Du vil alltid treffe hyggelige mennesker som formidler smil og glede i hverdagen. Ditt besøk vil hjelpe oss med dette. Vær VELKOMMEN! FORMIDDAGSTREFF på Furuly mandag 15. november kl Bjørg H. Kinneberg sang og dikt. Inger Lundblad trekkspill. Ranveig Wiersholm andakt. Bevertning. Alle som har fri mandag formiddag, er hjertelig velkommen! 16

17 I GODE OG ONDE DAGER VERDEN ENDRER SEG. LIVET ENDRER SEG. SÅNN ER DET BARE. Trygghet, ærlighet og dialog er grunnstener i et sterkt forhold. Slik er det også i forhold til banken din! Hos oss får du personlige råd som er riktige for akkurat deg. Når ting endrer seg økonomisk, på godt eller vondt, kan du trygt snakke med en av våre dyktige rådgivere. Kontakt oss på telefon Bank. Forsikring. Og deg. Grafiske tjenester alt i trykksaker Innskanning av dias (lysbilder), samt restaurering av gamle fotografier, også fra negativer. Utkjøring på fotopapir. Treull Allé 1 - Pb. 47, 1641 Råde - Tlf Mobil E-post: 17

18 ALT I GLASS Råde Glassmesterverksted AS Industrifeltet, Karlshus Tlf BILGLASSERVICE DØGNVAKT: RÅDE INNREDNING AS Snekkerverksted 1640 Råde Tlf Fax Dører Vinduer Blomsterbrett Diverse innredninger Trenger du elektriker? ring RÅDE ELEKTRO Tlf Mobil ALT I ELEKTRISKE INSTALLASJONER Ta kontakt med oss om spare-/ plasseringsalternativer Karlshus, 1640 Råde Tlf SARPSBORGVEIEN SaRpSboRgveien 5, 1640 RÅDE Råde TLF ÅPNINGSTIDER: åpningstider: Man-fre Telefon Lørdag Man - Ons Tors Fre Lør FREDRIKSTAD AS Vi har 250 kvm med Dammyr 12 - Tlf. tlf strikke- og heklegarn! VELKOMMEN TIL OSS! Tlf DIN LOKALE FARGEHANDEL - Maling - Tepper/Ryer - Belegg - Markiser - Persienner - Fiskeutstyr - Tapet Bladet er trykket hos - Div. jernvaeart. Saltnesvn. 224, 1642 Saltnes Telefon: Bladet er 69 trykket hos - Mobil: E-post: Bladet er trykket hos VÅRE VERDIER MODIGE, EFFEKTIVE OG INNOVATIVE VÅRE VÅRE VERDIER VERDIER MODIGE, EFFEKTIVE OG INNOVATIVE

19 LHL Rygge og Råde Varm og kald mat for enhver anledning Tidsriktig anrettet med vekt på smak Kontakt oss på tlf Bli med i LHL Rygge og Råde. Lagsmøte på Eldrebølgen i Karlshus hver siste torsdag i måneden, dog ikke i des. og juli. Vi har også stavgangturer og varmtvannstrim. Bli medlem, ring ! «Elektriker n fra Råde Everk lever i beste velgående» Da Infratek (tidl. Hafslund) har besluttet å avvikle sin installasjonsvirksomhet, er 10 mann fra Infrateks lokale installasjonsavdeling nå ansatt hos Storm Elektro AS. Vi vil gjøre vårt ytterste for fortsatt å betjene eksisterende og nye kunder i Råde på en best mulig måte, og ønsker derfor gamle og nye kunder hjertelig velkommen. Alle ansatte fra Infratek/Hafslund har beholdt sine opprinnelige mobilnummer, så det er bare å ta direkte kontakt som tidligere. Sentralbord: Telefax: Mail: BESTILL MONUMENT TIL GRAVSTEDET! Oppussing og fornying av gamle stener Inskripsjoner Stor utstilling Undersøk våre priser Besøk oss Hjemmebesøk Utsendelse av brosjyrer SKÅRA STENINDUSTRI A/S Skåra, 1621 Gressvik tlf Man.-fre. kl , tors. kl , lør. kl På jakt etter ny bil? Se vårt spennende utvalg på våre hjemmesider: Mosseveien Råde Telefon Telefax

20 Bestill den moderne synsundersøkelsen Tlf Åpent 8-18 (10-14) Mojord & Thoresen St. Hans gate Fredrikstad tlf: (+47) OSLOFJORDEN BYGG A/S HUS - HYTTER - REHABILITERING - TAKVERK Bygg- og tømrermesterfirma: John W. Røstad, tlf Ole M. Sukke, tlf Fagkunnskap gir trygghet! Ring hele døgnet Solgaard Skog 4, 1599 Moss Gravmonumenter salg - inskripsjon - oppussing optometri briller kontaktlinser nettbutikk fredrikstadbeg.no RÅDE BOK & FOTO 1640 Råde Tlf Bygdas egen RØRLEGGER Veumvn hele døgnet Terje Bilet ALT i rørleggerarbeid, rørleggermaterialer GODE TILBUD RIMELIGE TIMEPRISER TLF MOBIL ET NORSKEID FAMILIEBYRÅ MED LANGE TRADISJONER RØRLEGGERARBEIDE UTFØRES Autorisert rørleggermester SVEIN O. OVEN Tlf Mobil Reparasjon Modernisering Nyanlegg AUT. RØRLEGGERMESTER 35 ÅRS ERFARING Terneveien 2, 1642 Saltnes Missingmyr, 1640 Råde Råde Tlf.: Fax:

21 Olimb.pdf :38:03 C M Y CM MY CY CMY K RÅDE BIBLIOTEK Telefon A.S Råde Mølle og Kornsilo Telefon: Ta en tur innom! Vi har mer enn du tror... Vi driver ikke bare med møllevirksomhet, vi har også varer til hage, dyr og hjem - såvel som til bonden. Plenfrø Salt Skjellsand Kalk Torv/Gjødsel Totaktsbensin for hagen Hageredskap Sagkjedeolje Vaskemidler Arbeidstøy Hundemat Kattemat...og mye annet F YSI OTERAPI O S T E O P A T I FYSIOTERAPIBEHANDLING Klassisk fysioterapi, stressmestring/mindfullness, muskel/skjelettsmerter Livsstilsendring (endringsmotiverende veiledning, lavterskeltrening) Bestilling av time, info: ANNE SOPHIE HOLME, fysioterapeut MNFF, helsepedagogisk veileder Tlf , OSTEOPATIBEHANDLING Bestilling av time: MORTEN LIPPERT Fysioterapeut MPFF og osteopat MNOF Tlf FURULY MENIGHETSSENTER Har du behov for selskapslokaler? da er FURULY stedet! Vi leier ut til: Bryllup, fødselsdager, konfirmasjon, barnedåp og minnesamvær. Du kan dekke til: 70 middagsgjester eller 120 kaffegjester. Også kjølerom og fryseskap Kontakt menighetskontoret, tlf

www.rade.kirken.no Nr. 8 Oktober 2010 Årg. 59

www.rade.kirken.no Nr. 8 Oktober 2010 Årg. 59 www.rade.kirken.no Nr. 8 Oktober 2010 Årg. 59 Foto: Hans Th. Lundeby BYGDA OG KIRKEN SAMMEN I 825 ÅR Kirken vår er 825 år gammel. En kan undres på hva som førte til byggingen av kirken. Var det hovedsakelig

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 9 November 2011 Årg. 60

www.rade.kirken.no Nr. 9 November 2011 Årg. 60 www.rade.kirken.no Nr. 9 November 2011 Årg. 60 Foto: Reidun Sørlie Allehelgensdag Første søndag i november feires Allehelgensdag. Begrepet «helgen» forklares med «mennesker som gjør det lettere å tro på

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Eidanger menighet Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på skattejakt i kirka? Lurer du på hva slags mysterier du

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

2014 / 201 2014 / 20 5

2014 / 201 2014 / 20 5 Konfirmant i Moss 2014 / 2015 Kenneth Stensrud Alle 14-åringer i hele landet har fått heftet «Konfirmant 2015» i posten. Heftet inneholder generell informasjon om konfirmasjonstiden i Den norske Kirke.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Fester og høytid i Norge -bursdag

Fester og høytid i Norge -bursdag Fester og høytid i Norge -bursdag Det er vanlig å feire bursdag eller fødselsdag i Norge slik som i mange land i verden. Ett-årsdagen er en stor begivenhet, spesielt for foreldre og for besteforeldre.

Detaljer

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 NB : Pub/dans Kick-Off Rekruttering av frivillige! Seniortur til Sverige Sommerdans på torget Håper å se mange av dere på kulturtiltakene i Nedre Eiker! KULTUR-HELSE

Detaljer

Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN ?

Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN ? Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN 2017 2018? Vi inviterer til felles innskriving og pilegrimsvandring for alle kirkelige konfirmanter i Alstahaug kommune. Velkommen

Detaljer

SEMESTERPROGRAM BARN HORTEN MENIGHET VÅREN 2016

SEMESTERPROGRAM BARN HORTEN MENIGHET VÅREN 2016 SEMESTERPROGRAM BARN HORTEN MENIGHET VÅREN 2016 MINST=STØRST Ingen er større enn deg! Jesus tok imot barna og sa at ingen var større enn dem. Hos Jesus er den minste den største. I kirka er det plass for

Detaljer

BARN, UNGE og VOKSNE

BARN, UNGE og VOKSNE Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Høst - advent - jul 2016 DØVEKIRKE - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2012 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høsten 2013 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for høsten 2013 Her på Nordberghjemmet har vi mye å se frem til denne høsten. Vi

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken I denne brosjyren håper vi å gi deg svar på noen av de spørsmålene du har om konfirmasjon i kirken. 1

Detaljer

Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage

Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage Mål: (generelle) Fylle førjulstiden med forventning, glede og undring Gjøre barna kjent med julens tradisjoner og skikker Ta vare på tradisjoner som er en viktig

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2011 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2012-2013 Borre, Åsgårdstrand og Nykirke sokn KONFIRMASJONSDAGENE I 2013 Søndag 5. mai Nykirke kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 12. mai Borre kirke og Skoppum

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet. Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk!

Nyhetsbrev for Glemmen menighet. Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk! Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 43 Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk!:) KOMMENDE UKE Søndag 18. oktober kl. 11.00 KORSVEI - Østfold Søndag 18.10

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2011 Årg. 60

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2011 Årg. 60 www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2011 Årg. 60 Foto: Harald Mork KARNEVAL I KIRKEN?! I Råde menighet har vi hatt en lang tradisjon for å arrangere karneval i gudstjenesten ved innledningen til fastetiden.

Detaljer

MEDLEM I HAMAR NORMISJON?

MEDLEM I HAMAR NORMISJON? Kjære leser! Enten du er kjent eller ukjent med Hamar Normisjon, ønskes du velkommen til å være med og bygge fellesskap som betyr noe for deg. Vi tror at gode fellesskap gir noe tilbake til den enkelte,-

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken

Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken gudstjenester desember 2009 Tirsdag 1. desember Vandregudstjeneste Søndag 6. desember 17.00 Markering av verdens HIV/AIDS dag. Fakkeltog fra Rådhuset til Domkirken.

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59

www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59 www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59 Foto: Hans Th. Lundeby Advent Jeg traff en gammel kjenning her forleden, vi møttes i en overfylt butikk. Jeg så han ønsket prate litt, og merket

Detaljer

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Greverud kirke har en ny visjon: «Kirke for flere». På en måte er denne visjonen allerede virkeliggjort. De senere årene har stadig flere

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2017-2018 I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Høyland menigheter. Vi kan tilby et spennende

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Brevik menighet Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier! DEN NORSKE KIRKE Brevik menighet Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på symboljakt I kirka? Lurer

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 7 September 2010 Årg. 59

www.rade.kirken.no Nr. 7 September 2010 Årg. 59 www.rade.kirken.no Nr. 7 September 2010 Årg. 59 Råde kirke innvendig før restaureringen 1960 RÅDE KIRKE 825 ÅR Eksakt byggeår for Råde kirke er ikke dokumentert, men i følge våre fagfolk er det svært sannsynlig

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

I desember har vi... G O D T N Y T T Å R alle sammen og velkommen tilbake til virkeligheten!

I desember har vi... G O D T N Y T T Å R alle sammen og velkommen tilbake til virkeligheten! I desember har vi... G O D T N Y T T Å R alle sammen og velkommen tilbake til virkeligheten! Vi håper at alle har hatt en strålende jul. Før alvoret begynner må vi se tilbake på en innholdsrik desember

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2016-2017 I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Høyland menigheter. Vi kan tilby et spennende

Detaljer

Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er?

Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Jeg tror at Gud er snill. Gud er villig til å ofre seg for hvem som helst. Jeg tror at hun (eller han) er en som er glad i alle mennesker, uansett hvordan

Detaljer

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Kjære konfirmanter og konfirmantforeldre. Vi som jobber i Bergen domkirke menighet gleder oss til å bli kjent med deg som er ny konfirmant i vår menighet,

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014 1 Korpsnytthilsen Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjernene som du har satt der, hva

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss!

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss! Oslo misjonskirke Betlehem består av alle mulige slags mennesker i fellesskap rundt Jesus. Med alle mulige slags talenter, nådegaver og engasjement! Kirken er også Jesu kropp, og mye mer enn møter og arrangementer

Detaljer

Kalender desember 2014 - januar 2015

Kalender desember 2014 - januar 2015 Søndag 30. november 1. søndag i advent Uke 49 Kalender desember 2014 - januar 2015 Man.01.des.-Fre.22.des Settes Julegrytene ut. Grytene står på Kløverhuset og på Torgalmenningen Mandag 01.des. spiller

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke

Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke 2018 Lurer du? Året sommerferie er over og du har akkurat startet i 9.klasse. Du er i en alder hvor du blir religiøst myndig, og du er kanskje litt usikker på

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden Askeladden Nr. 4 2009 Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger Lucia Månedsplan Adventstiden Juleforberedelsene i barnehagen begynner like før 1. søndag i advent. Feiring av julehøytiden

Detaljer

Kalender desember 2015 - januar 2016

Kalender desember 2015 - januar 2016 Søndag 29. november kl. 18.00 Gudstjeneste 1. søndag i advent Tale: Tove Sæhle Uke 49 Kalender desember 2015 - januar 2016 Tirs. 01.des.- Tirs. 20.des Settes Julegrytene ved Kløverhuset, på Torgalmenningen

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2012

Barn og ungdom i kirken Høsten 2012 Barn og ungdom i kirken Høsten 2012 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. For 0-1

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 3 åringene har kulturskole. Felles samling i Agoraen kl 11. Juleverksted kl 10. Pepperkakedag. Foreldrekaffe

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet ÅRSMELDING - VEDLEGG I MENIGHETPROFIL / PLAN 2017 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER Velkommen som konfirmant! Å bli konfirmert betyr å bekrefte eller stadfeste noe. Du får lov til å stadfeste dåpen din og bekrefte tilhørighet til Gud eller kirken,

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr september oktober 2013

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr september oktober 2013 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2013 1 Korpsnytthilsen Vi kristne har en guddommelig oppgave i Herrens vingård. Vi har blitt sendt ut til innhøsting

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Medarbeidere Hege Kateket Elise Trosopplæringsmedarbeider Birgitte Ungdomsleder Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er?

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Inger Oline Jeg tror Gud er snill, omtenksom og hjelpsom. Karoline Jeg tror egentlig at Gud er ganske liten, og så er Gud glad og snill. Inger

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer