Nr. 9 November 2010 Årg. 59

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.rade.kirken.no Nr. 9 November 2010 Årg. 59"

Transkript

1 Nr. 9 November 2010 Årg. 59 Foto: Harald Mork

2 Furuly menighetssenter Når dette menighetsbladet leses har vi akkurat arrangert Furulydager. Hvorfor blir disse dagene arrangert hvert eneste år? Jeg vil prøve å formidle hva som skjer på dette huset i løpet av en uke. Det er stor aktivitet på huset hver eneste dag. I kjelleren har Furuly barnehage sitt tilholdssted. De er her hver eneste dag, og mange folk både store og små vandrer ut og inn av barnehagen. Det er fint å kunne ha en barnehage i huset, og det blir også liv utenfor når de samles ute for å leke og utforske området sitt. Staben i Råde menighet har kontor plass på menighetssenteret. Det er stort sett folk på kontoret alle hverdager. Her legges det planer for gudstjenester i Råde og Tomb kirke, folk ringer og melder dåp, og de ønsker vielser. Vi fastsetter tidspunkt for begravelser og diverse oppfølging rundt det. Konfirmantene samles til undervisning på Furuly gjennom skoleåret, og en prøver å samle de som er litt eldre til aktiviteter. Hver uke samles mange mammaer, også noen pappaer til babysang og babycafe. På ettermiddagen er det småbarnssang. Dette er et tilbud som blomstrer i Råde menighet for tiden og det er flott å høre den fine sangen som kommer inn på kontoret mitt! Menighetssenteret blir også leid ut til minnesamvær, dåpsselskap og markering av åremåls dager. Diverse foreninger leier huset til sine samlinger hvor mange av de eldre i bygda kommer. Folkelig bibelundervisning som samles en gang i måneden ca gir kunnskap om mange aktuelle temaer i vår tro, og mange finner veien til Furuly på disse samlingene. Furuly er neste år 30 år. Det er et hus som gir mulighet for mange aktiviteter og arrangementer. Når en ivrig dugnadsgjeng står på år etter år for å samle inn penger til drift av Furuly, er det nettopp fordi huset åpner dører for så mange ulike mennesker og tilbud. Vi takker igjen for alle som støtter opp om menighetens hus! Dette huset må menigheten drifte selv uten støtte fra kommunen. Derfor er vi avhengig av mange gode sponsorer som gir flotte gaver til Furuly. Anne-Grethe Larsen Kirkevergen

3 KIRKENS BETJENING I RÅDE Menighetskontoret på Furuly menighetssenter er åpent: Mandag-torsdag Fredag Tlf Fax HER TREFFES FØLGENDE PERSONER: Kirkeverge Anne-Grethe Larsen Sokneprest Gyda Hesla Kapellan Per Willy Wilhelmsen Menighetspedagog Kristine Lund Almås Kantor Børge Sandal Menighetsfullmektig Monica Nielsen Stine Maria T.O. Aase Trosopplæringsmedarbeider Privattelefoner: Gyda Hesla Per Willy Wilhelmsen Stine Maria T.O. Aase Børge Sandal Anne-Grethe Larsen Kirketjenere: Privattelefoner: Kjell Rolf Dahl Einar Lundeby Leder i menighetsrådet: Ingvar Lyche Prestens penn: Høstens vakreste eventyr De som er interessert i idrett vet at betegnelsen Vårens vakreste eventyr henger nøye sammen med avviklingen av den årlige Holmenkollstafetten. En løpestafett i Oslos gater med stor prestisje, enten det handler om de proffe lagene eller de glade amatører som løper for sitt lokale lag eller sin bedrift. Men hva er høstens vakreste eventyr? For meg fant høstens vakreste eventyr sted 24. oktober. Ingen idrettskonkurranse, men du verden for en sporty innstilling mange hadde. Og for en viktig stafett. Det handlet om den årlige TV-aksjonen, en innsamlingsaksjon hvor hver krik og krok av vårt langstrakte land får besøk av en frivillig bøssebærer. I tillegg dukker alle slags kreative påfunn opp, alt for å samle inn mest mulig penger til årets gode formål. Dette er dagen hvor hele Norge stiller opp på en felles dugnad, både som frivillige og som givere, for at andre mennesker skal kunne få et bedre liv. I år var det Flyktninghjelpen som hadde aksjonen, og i løpet av noen hektiske timer søndag 24. oktober ble det samlet inn godt over 200 millioner kroner! Disse pengene kommer til å føre til et bedre liv for mange mennesker verden rundt. Mennesker som er drevet på flukt fra krig og umenneskelige forhold, mennesker som trenger at noen stiller opp for dem, mennesker som er våre søstre og brødre. Det å stille opp for hverandre når noen trenger det, er noe av det flotteste jeg vet. Det gjør meg glad og det fyller meg med håp. Enten det gjelder de nære ting her hjemme, eller mennesker på flukt i en brutal og hard verden. Når menneskelig nød blir synlig og tydelig for oss, kalles vi til å stille opp for hverandre, til å elske vår neste. Mannen fra Nasaret sa det så tydelig i lignelsen om den barmhjertige samaritan, lignelsen om han som stoppet hos den nødlidende og hjalp ham der hvor andre gikk rett forbi: Gå du bort og gjør likeså. TV-aksjonen er et fellesprosjekt for hele Norge, og vi vet at det hjelper! Denne dagen går vi ikke forbi. Det er Høstens vakreste eventyr. Hilsen Pelle Månedens bibelord: Salme 133,1: «Se, hvor godt og vakkert det er når søsken bor fredelig sammen.» RÅDE MENIGHETSBLAD Redaksjonskomité: Anne-Grethe Larsen, Torunn Bjørnstad Båtvik, Ranveig Wiersholm, Gunn Sissel Christensen, Harald Mork (foto), Hans Th. Lundeby (foto). Utgiver: Råde Menighetsråd. Sparebanken DnB NOR Bankgiro nr Frist for innlevering av stoff er den 15. i hver måned GRAFISK PRODUKSJON: Morks Maskinsetteri a.s Tlf Mobil

4 Besøk fra vennskapsmenigheten I midten av oktober hadde vi gleden av å ta imot besøk fra Romania. Anført av ungdomspastor Jenö Domokosh kom det fire ungdomsledere på vennskapsbesøk til Råde. De driver en ungdomsklubb med navnet Seven Villages Youth Club som samler ungdom fra i alt 7 landsbyer. I tillegg til forkynnelse er de opptatt av friluftsliv og naturvern samt kulturelle innslag. I løpet av tiden her fikk de et godt bilde av ungdomsarbeidet i området og av menigheten vår. Både torsdagsmøte på Tomb, Freakout i Saltnes og KRIK på Gressvik trigget interessen og gav impulser å ta med seg tilbake til Romania. De hadde laget et program der de viste bilder fra samlingene sine, fortalte og sang. I jubileumsgudstjenesten i Råde kirke fikk de anledning til å hilse på menigheten under kirkekaffen. Det var også lagt inn en tur til Oslo, gamlebyen i Fredrikstad og båttur i Østfoldskjærgården rundt Kråkerøy. Det formelle programmet ble avsluttet med en hyggelig samling hos Oskar og Gyda i preste gården. Takk til alle som hjalp til med praktisk tilrettelegging. Nå ser vi frem til å kunne reise på gjenvisitt til våre venner i Türkösh i Romania. Lars O Freim 4

5 Nytt sceneteppe på Furuly Furuly menighetssenter har fått nytt sceneteppe. Husstyret har jobbet med å finne frem til nytt sceneteppe. Teppet består av fire farger, de liturgiske fargene; grønt, lilla, hvitt og rødt. Da kan man velge hvilken farge man skal bruke ettersom hvilken farge det er i kirkeåret. Finansieringen av dette teppet har vært oppsparte midler, satt av penger til det i årets budsjett og gave fra KFUK, Råde. Det har blitt et fint og vakkert innslag på menighetssenteret, og vi takker husstyret og spesielt Kirsten Kvame for jobben! Kirkevergen Mitt bibelord-stafetten I siste menighetsblad ble jeg utfordret til «Mitt bibelord-stafetten». Her følger mitt innlegg: Siden 15.mai 1950 har jeg notert dato ved bibelord som har blitt spesielle for meg. På disse 60 år har det blitt noen av det jeg vil kalle mine bibelord. Når jeg blir bedt om ett ord, må det bli dette: For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, forat hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Dette bibelordet finner vi i Johannesevangeliet kap. 3, vers 16 og kalles for den lille bibel fordi dette verset sammenfatter hele bibelens budskap, kort og konsist. Det er to utganger på dette liv og valget gjør vi her i dette liv! Grunn litt på Guds kjærlighet i dag, så blir det lettere å leve! Vennlig hilsen Sigmund Rygh. Min utfordring går til John Borgersen. 5

6 Slik begynner salmen av Thomas Kingo, skrevet i 1681, og med den enkle setningen setter han ord på en grunnleggende erfaring ved menneskelivet. Det å være menneske er å oppleve både de glade og bekymringsløse dagene, dagene hvor livet kjennes rikt og meningsfylt, og samtidig erkjenne at det finnes sorgfylte tider, hvor savn og lengsler kan være såre og vonde, og livet kan kjennes tungt å leve. Å oppleve tider med sorg er noe alle mennesker møter. Ikke alltid på samme måte og med samme styrke, men det er en felleserfaring vi deler: Av og til gjør livet vondt. Det ble ikke slik vi hadde håpet og trodd, og det kan fylle oss med sorg. For en stor del handler sorg om brutte relasjoner av ulike slag. Mange får sorgreaksjoner i forbindelse med det å flytte fra et sted til et annet, fordi det å forlate venner og et kjent miljø kan skape sterke savn. Vi kan oppleve at venner svikter oss, ektefeller går fra hverandre, familier splittes og andre erfaringer av brutte forhold med mennesker som betyr noe viktig for oss. Da kjennes sorgen og vi må på en eller annen måte forholde oss til den. Og aller tydeligst for de fleste er sorgen når vi møter dødens realitet i livet, for mennesker som betyr noe for oss. Enten den kommer som en naturlig avslutning på et langt levd liv, eller den kommer for tidlig som følge av sykdom, ulykker eller andre årsaker. Døden setter et skille som er så absolutt at ingen er uberørt når noen vi er glad i går bort. Det gjør vondt. For den enkelte kan sorgen oppleves så forskjellig. Noen sørger slik at omgivelsene rundt merker det ganske tydelig, andre bærer sorgen mer inni seg. Noen vil gjerne ha kontakt og snakke med andre om sin sorg, andre vil heller gå tur i fjellet 6 ALLE- HELGENS- DAG Sorgen og gleden de vandrer til hope for å bearbeide sorgen. Noen vil gjerne tilbake til arbeidsliv, skole og hverdag så fort som mulig, andre trenger litt mer tid til å områ seg. Og alt er ganske naturlig. Vi er forskjellige vi mennesker, vi gjør ting ulikt og vi sørger også på forskjellig måte. Det viktigste er kanskje å prøve å si til seg selv og andre at det er lov å sørge, det er naturlig å sørge, sorgen hører livet til. Så vil sorgen forandre seg etter hvert. Det er en prosess med mange stasjoner på veien, og ting vil bli annerledes ettersom tiden går. Oftest vil livet, gleden og troen på fremtiden komme tilbake i fullt mål, kanskje litt annerledes enn før, andre ganger vil sorgen være sånn at vi må finne en måte å leve med den på. Noen sår vil kanskje aldri helt gro, men livet kan likevel leves i glede og takknemlighet. Kanskje med en moll-tone som aldri helt blir borte. Første søndag i november er Allehelgensdag i våre kirker. Det er for mange en viktig dag i årets syklus. En stasjon på veien hvor minnet etter noen vi savner kan settes ord og toner til. Og ikke minst settes lys på. Å tenne lys på Allehelgensdag, enten hjemme, i kirken eller på kirkegården er en fin måte å bearbeide sorg på. Enten sorgen er nær eller litt mer på avstand. Og på Allehelgensdag holder vi også frem håpet. Allehelgensdag er en lysets dag i en mørk årstid, hvor vi minner hverandre på at selv om vi skilles fra hverandre her på jorda, så ser Gud et større bilde enn det vi gjør, og ved Jesus Kristus har han tegnet et håpets lys over våre liv. Et evig lys som ikke engang døden kan stoppe. Da skal ikke lenger sorgen og gleden vandre til hope, men gleden skal fylle alt. Per Willy Wilhelmsen

7 Det er på nytt tid for Allehelgenssøndag. I kirken leses navn og alder på dem som er døde det siste året. Det er tid for å tenne lys på gravene i høstmørket. Det er tid for å legge på bar og kranser. Noen gjør det på nye graver, andre på gamle. Kirkegården er et sted både for bitende savn og for stille vemod. Toner i moll Det skjelver av toner i moll gjennom dager og netter For livet fra nå av vil alltid bli før eller etter Snart samler de seg til så vemodsfylt, vakker en sang Om alt dette vakre, om livet vi levde en gang Snart vrir de seg, hyler og skjærer i livet jeg lever. De sliter på kreftene, maser i tankene, krever Til hverdags er høflige smil ganske brukbart som skjold Men dagene akkompagneres av toner i moll Torunn Bjørnstad Båtvik ÅPEN JULEGÅRD Velkommen til Tomb i Råde LØRDAG 4. DES. KL Aktiviteter og opplevelser for store og små Julemesse på Råde Misjonshus Lørdag 20. november fra kl Basarbord, åresalg, kafeteria. Sang og andakt. Alle velkommen. «SOMMERLANDET» Råde kirke allehelgensdag søndag 7. nov. kl Tomb Kammerskor, Gressvik kirkekor, solister og musikere fremfører «Sommerlandet» fra boken med samme navn, skrevet av Eyvind Skeie. Musikkversjonen av «Sommerlandet» er en stille meditasjon over sorgens mange sider, men samtidig er sangsyklusen er reise langs en vakker fortelling som sprer håp, glede og takknemlighet over livet og Guds løfter. Den azerbaidjanske komponisten Galib Mamedov har i samarbeid med Per Oddvar Hildre bearbeidet diktene melodisk for solist og kor. Jazzmusikeren Tord Gustavsen står bak korarrangementene. Bill. ved inngangen. 7

8 Søndag søndag november kl fra kl Råde Husflidslag inviterer til temamøte tirsdag 23. nov. kl på Eldrebølgen. Tekstilkunstner Bente Wold Klausen holder foredrag over temaet: Fra idé til ferdig produkt. Vi har også JULEMARKED 27. og 28. nov. på Råde Bygdetun. Salg av håndverksprodukter, utlodning, kaffe og julekaker. Lørdag: Søndag: Onsdag 24. november: Vandring i Fredrikstad Domkirke En liten vandring i domkirken Minikonsert ved domkantor Dan René Dahl Kaffe og kveldstanker ved Ørnulf Elseth i domkirkekjelleren i etterkant Skyss for den som trenger det. Oppmøte på bankplassen kl eller ved domkirken kl INVITASJON til kvinner i alle aldre! Vi gleder oss over å kunne invitere kvinnegrupper, syklubber, misjonsforeninger, venninner og alle til en innholdsrik kveld på Furuly onsdag 10. november kl Konsert med «VOCALIS» som er et kjempegodt kor med opprinnelse i Rygge. Koret består av ca. 30 kvinnelige sangere, alder år. Rådgiver i NAV Østfold, GITTE GODØ: «Det går opp og ned her i livet! Psykisk helse det angår oss alle.» Biskop HELGA H. BYFUGLIEN: «Hva gir deg liv?» Allsang musikk kaffe m/hjemmebakt. Inngangspenger: Kr. 50,- VELKOMMEN! Arr: Råde Bygdekvinnelag og Råde KFUK 8

9 RØTTER 2010 Råde historielags årbok for 2010 er nå kommet på markedet. Den er bl.a. å få kjøpt i bokhandelen i Karlshus og koster kr. 200,- I søndre Råde vil vi så langt vi rekker tilby boken ved dørsalg og håper selgerne blir godt mottatt. Årets utgave har en rekke interessante innslag fra vårt lokalområde, og særlig er den søndre delen av bygda godt dekket med innslag om Saltholmen og strandsitterne i Saltnes, skolebilde fra Spetalen skole 1933 med navn på elevene, unikt plantefunn på Saltholmen, familie fra Andersrød og dikt fra Jerndalen. Videre er Raade sparebanks 150-årsjubileum behørig dekket ved en historisk oversikt - skrevet av tidligere banksjef Kristian Nordli. Tilsammen på de 120 sidene i boken er det 29 kortere eller lengre innslag som viser gløtt av liv og virke i bygda vår gjennom tidene. Mange illustrasjoner. Forsidebildet av Røtter 2010 viser den første bankbygningen i Råde, tegnet av Eigill Tangen. FOLKELIG BIBELUNDERVISNING Høstens siste Bibelundervisning er: Tirsdag 16. nov. kl på Furuly Bibelundervisningen ledes av professor Oskar Skarsaune og prestene våre. Tema: Kristendommen med enerett på sannheten? Hva med andre religioner? Er kristne intolerante og selvgode når de tror at deres religion er den eneste sanne og er det egentlig det kristne tror? Vi kan love en spennende gjennomgang og samtale etterpå. Alle troende og tvilende er hjertelig velkommen. Oskar, Per Willy og Gyda Lions Club Råde har startet juleforberedelsene I år som mange tidligere år vil Lions Club Råde sørge for at det blir tenning av julegran ved Rådhuset i Råde. Det skjer søndag 28. november kl Vi samles på bygdetunet og går i fakkeltog til Rådhuset hvor julegranen blir tent og det blir gang rundt juletreet. Julenissen deler ut poser til barna. Lagets medlemmer vil reise rundt i bygda og selge julenek, sannsynligvis i uke 49 ( desember) Julenek blir det for øvrig også å få kjøpt på Råde Mølle. Lørdag 11., søndag 12., lørdag 18. og søndag 19. desember selger Lions juletrær fra plantefeltet i Jerndalen (Tombdalen). Der kan en hugge sitt eget juletre, og få kjøpt julenek. Det blir servert gløgg i lavvoen og grillen er varm. Julenissen er til stede og gir poser til de minste. I det hele tatt er det et hyggelig opplegg hvor hele familien kan komme og ha en fin stund i friluft. 9

10 Ungt besøk Torsdag 21. oktober fikk Råde besøk av en gruppe på seks engasjerte folkehøyskoleelever. Roadservice var navnet. Gruppa er tilknyttet et nasjonalt trosopplæringsprosjekt og farter land og strand rundt for å treffe konfirmanter og andre ungdommer. I ryggen har de Skjærgårds Music and Mission Festival, Agder og Telemark Bispedømme, Kirkens Nødhjelp og Grenland folkehøyskole. På Roadservice sin nettside står det: 10 Roadservice er et team som henvender seg til ungdommer og kombinerer en klar evangelisk profil med et tydelig engasjement for verden rundt oss. Tomb kirke var godt over halvfull. For konfirmantene var dette en del av undervisningen, men både andre ungdommer og en stor gjeng av Tomb-elever dukket opp. Det var full fart og god kontakt fra første stund.

11 Noen minutters film på en storskjerm satte søkelyset på Gud, vår Far, før ei av jentene i teamet sto for et kvarters bibelundervisning. To av gruppas medlemmer hadde nettopp kommet tilbake fra Tanzania. Nå fortalte de engasjert om Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon, Changemaker. De utfordret kveldens publikum, både ved hjelp av humor og humør, til å være med på å ta ansvar. I pausen var det både boller, pølser og brus å få kjøpt, mens det på storskjermen ble reklamert for Skjærgårds musikk og misjonsfestival. Etterpå var det konsert. De seks danse-, musikk- og sangtalentene lå slett ikke på latsiden. Det dirret i gamle kirkevegger. Etter to og en halv time dro Roadservice videre til Fredrikstad. Og ungdommene i Tomb kirke hadde fått et lite innblikk både i troens mysterier og i en smittende visshet om at det nytter å hjelpe. TBB 11

12 Furulydagene 2010 KIRKE OG KULTUR I NÆRMILJØET okt For 29. gang ble Furulydagene arrangert, også denne gangen med stor oppslutning. Dette er blitt en møteplass for mange av bygdas innbyggere og en viktig inntektskilde til driften 12 av menighetssenteret vårt! Menighetsrådet ser tilbake med stor takk for det som ble gjennomført denne uka.

13 Kjærlighetens gjenskapermakt var temaet Per Arne Dahl hadde på kulturkvelden onsdag kveld. Sammen med visesangeren Håkon Paulsberg utfordret de oss på å la kjærligheten leve, for det skaper forsoning og nytt liv. Kjærligheten har makt til å gjenskape og fornye. Vi trenger å få fart på en indre miljøbevegelse med fokus ærlighet og kjærlighet. Det har ikke minst Jesus vist oss, Han som sier: Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre (Joh 13.34). På torsdag kom Roadservice, Skjærgårds Music & Mission, til Tomb kirke, hvor ungdommen, med bl.a. årets konfirmanter, var invitert. Her fikk de høre og se dans og sang av høy kvalitet med et klart budskap om meningen med livet ut ifra det arbeidet Kirkens Nødhjelp driver! På Hyggetreffet fredag kåserte Ørnulf Elseth over temaet: Det gjelder å bry seg. Han nevnte at den største faren i vår tid ikke er at vi bryr oss for mye, men at vi ikke bryr oss i det hele tatt. Barna fra Furuly barnehage sang akkompagnert av sokneprest Gyda. Markedsdagen på lørdag med loppemarked, utlodning, kafe og auksjon samlet mange folk. Kulturinnslag av dansegruppa Catch hvor 5 ungdommer viste noe av sin kreativitet. Furulydagen ble avsluttet søndag med familiegudstjenste hvor bl.a. barne- og ungdomskoret vårt sang. Kirkemiddagen etterpå smakte godt. Takk! Menighetsrådet takker alle som ga varer til utlodningen og auksjonen! Vi opplever at vi har gavemilde forretningsdrivende i bygda vår! Vi takker også alle de som tok i et tak for å få gjennomført alle de tiltakene vi hadde denne uka. Resultatet ble netto ca kroner. Ingvar Lyche 13

14 TÅRNAGENTENE, KOMMER I RÅDE 29. OG 30. JANUAR! Det er med stor glede vi inviterer til en nytt nasjonalt breddetiltak med alle landets 8-åringer som målgruppe! Det andre nasjonale breddetiltaket vi har er LysVåken. Bakgrunn Denne julen vil Barne-TV-serien om Tårnagentene vises på NRK. Silje, Markus og Bendik har en spennende klubb de kaller Tårnagentene. Klubbmøtene holdes i tårnet i den gamle kirken. Nå har de tatt på seg et oppdrag med å hjelpe folk å finne julegaver. Like før jul blir de innviet i en gammel hemmelighet som har fulgt kirketårnet i århundrer. Hemmeligheten hjelper agentene å forflytte seg i tid og møte personene i julefortellingen. De får høre at en fare truer Jesusbarnet og blir bedt om å passe på. Samtidig skjer det mystiske ting på hjemmebane Fire uker etter at serien er sendt på NRK, 29. og 30. januar, kan barna altså selv få oppleve å være Tårnagenter, løse oppdrag og mysterier og utforske kirken, klokkene og kirketårnet. Vi ønsker med Tårnagent-helgen: 14 Å samle alle 8-åringene i Råde i kirken! At de gjennom bibelfortellinger og utforsking av kirkehus og klokketårn sammen skal løse oppdrag og mysterier. At oppdragene skal gi positive ringvirkninger for én eller flere personer i lokalmiljøet. At bibelfortellingene slik knyttes konkret til handling og 8-åringenes hverdag. At barneledere fra ulike sammenhenger kan gjøre dette sammen Hvis man ønsker å vite mer om dette kan man ringe Kristine på , eller gå inn på

15 Invitasjon til alle 11-åringer: LYS VÅKEN ADVENTSNATT I KIRKEN Fra lørdag ettermiddag 28. november til søndag 29. november, som er 1. søndag i advent, vil vi invitere alle 11-åringer i Råde til overnatting i Tomb kirke. Dette døgnet er 11-åringer over hele landet samlet i sine lokale kirker, som en stor, felles markering av at kirke og barn hører sammen! I Tomb kirke skal vi leke og synge og ha ulike aktiviteter, vi skal øve inn noe til gudstjenesten på søndag, vi skal sove der og vi skal spise der. Søndagens gudstjeneste finner sted på Furuly, og vi drar dit og blir med på gudstjenesten der med det vi har øvd på. 11-åringene vil få en egen invitasjon med flere opplysninger, og med informasjon om hvordan man melder seg på. Så følg med! Har du ikke fått informasjon, men vil være med, er det bare å ta kontakt med oss på menighetskontoret. Kristine Lund Almås, menighetspedagogen Bilde fra Lysvåken Konsert med Safari gospelkor i Tomb kirke Lørdag 4. desember kl Billettpris kr. 150,-. Konserten er i etterkant av Åpen julegård. 15

16 SAMTALEMØTE PÅ FURULY Mandag 8. nvember kl Vi samtaler om føstkommende søndags tekst. Alle hjertelig velkommen! Damenes aften - EFFATA Mandag 22. nov. kl : Juletradisjoner v/bjørg Lundeby. Vi lager pynt til advent og jul. Servering av suppe, kaker og kaffe. Velkommen! INVITASJON til kvinner i alle aldre! Vi gleder oss over å kunne invitere kvinnegrupper, syklubber, misjonsforeninger, venninner og alle til en innholdsrik kveld på Furuly onsdag 10. november kl Konsert med «Vocalis» som er et kjempegodt kor med opprinnelse i Rygge. Koret består av ca. 30 kvinnelige sangere, alder år. Rådgiver i NAV Østfold, Gitte Godø: «Det går opp og ned her i livet! Psykisk helse det angår oss alle.» Biskop Helga H. Byfuglien: «Hva gir deg liv?» Allsang musikk kaffe m/hjemmebakt. Inngangspenger: Kr. 50,- VELKOMMEN! Arr: Råde Bygdekvinnelag og Råde KFUK Barne- og ungdoms koret er for alle fra og med 3. klasse og oppover. Vi øver på Furuly torsdager fra Ungdomsgruppa har egen øvelse fra Spørsmål? Ta kontakt med Anne marije Busch , eller Børge Mosseveien 10, 1640 Råde - Tlf vi holder til i 2. etg. over Apoteket i Karlshus Seniorkaféen med TRAPPEHEIS er åpen mandaglørdag kl (nye åpningstider) Hver fredag har vi enkel og vel gjørende trim + allsang og musikk. Annenhver onsdag: BINGO VELKOMMEN TIL OSS OG VÅRE PROGRAM: NOVEMBER: * Mandag 8.: JULEBASAREN ÅPNER I VÅRE LOKALER. * Torsdag 18. kl : TEMA-kveld Kommunen hjelper oss, vi hjelper kommunen v/kommuneledelsen: Vårt samarbeid. * Mandag 22.: Busstur til Sverige: Bussen starter fra KIWI-forretningen i Saltnes kl , og Karlshus kl Varm mat og utlodning Pris: Medlem kr. 200,-/ Ikkemedlem kr. 300,-. Påmeldingsliste på Seniorkaféen. * Søndag 28. kl : FAMILIELUNSJ koldtbord. Pris kr pr.pers. DESEMBER: * Mandag 8.: JULEBASAREN ÅPNER I VÅRE LOKALER. * Onsdag 15. kl : - JULEBASAREN på SeniorSenteret TREKKES. Har du tid til å hjelpe oss i kaféen? Vi anbefaler deg et besøk. Du vil alltid treffe hyggelige mennesker som formidler smil og glede i hverdagen. Ditt besøk vil hjelpe oss med dette. Vær VELKOMMEN! FORMIDDAGSTREFF på Furuly mandag 15. november kl Bjørg H. Kinneberg sang og dikt. Inger Lundblad trekkspill. Ranveig Wiersholm andakt. Bevertning. Alle som har fri mandag formiddag, er hjertelig velkommen! 16

17 I GODE OG ONDE DAGER VERDEN ENDRER SEG. LIVET ENDRER SEG. SÅNN ER DET BARE. Trygghet, ærlighet og dialog er grunnstener i et sterkt forhold. Slik er det også i forhold til banken din! Hos oss får du personlige råd som er riktige for akkurat deg. Når ting endrer seg økonomisk, på godt eller vondt, kan du trygt snakke med en av våre dyktige rådgivere. Kontakt oss på telefon Bank. Forsikring. Og deg. Grafiske tjenester alt i trykksaker Innskanning av dias (lysbilder), samt restaurering av gamle fotografier, også fra negativer. Utkjøring på fotopapir. Treull Allé 1 - Pb. 47, 1641 Råde - Tlf Mobil E-post: 17

18 ALT I GLASS Råde Glassmesterverksted AS Industrifeltet, Karlshus Tlf BILGLASSERVICE DØGNVAKT: RÅDE INNREDNING AS Snekkerverksted 1640 Råde Tlf Fax Dører Vinduer Blomsterbrett Diverse innredninger Trenger du elektriker? ring RÅDE ELEKTRO Tlf Mobil ALT I ELEKTRISKE INSTALLASJONER Ta kontakt med oss om spare-/ plasseringsalternativer Karlshus, 1640 Råde Tlf SARPSBORGVEIEN SaRpSboRgveien 5, 1640 RÅDE Råde TLF ÅPNINGSTIDER: åpningstider: Man-fre Telefon Lørdag Man - Ons Tors Fre Lør FREDRIKSTAD AS Vi har 250 kvm med Dammyr 12 - Tlf. tlf strikke- og heklegarn! VELKOMMEN TIL OSS! Tlf DIN LOKALE FARGEHANDEL - Maling - Tepper/Ryer - Belegg - Markiser - Persienner - Fiskeutstyr - Tapet Bladet er trykket hos - Div. jernvaeart. Saltnesvn. 224, 1642 Saltnes Telefon: Bladet er 69 trykket hos - Mobil: E-post: Bladet er trykket hos VÅRE VERDIER MODIGE, EFFEKTIVE OG INNOVATIVE VÅRE VÅRE VERDIER VERDIER MODIGE, EFFEKTIVE OG INNOVATIVE

19 LHL Rygge og Råde Varm og kald mat for enhver anledning Tidsriktig anrettet med vekt på smak Kontakt oss på tlf Bli med i LHL Rygge og Råde. Lagsmøte på Eldrebølgen i Karlshus hver siste torsdag i måneden, dog ikke i des. og juli. Vi har også stavgangturer og varmtvannstrim. Bli medlem, ring ! «Elektriker n fra Råde Everk lever i beste velgående» Da Infratek (tidl. Hafslund) har besluttet å avvikle sin installasjonsvirksomhet, er 10 mann fra Infrateks lokale installasjonsavdeling nå ansatt hos Storm Elektro AS. Vi vil gjøre vårt ytterste for fortsatt å betjene eksisterende og nye kunder i Råde på en best mulig måte, og ønsker derfor gamle og nye kunder hjertelig velkommen. Alle ansatte fra Infratek/Hafslund har beholdt sine opprinnelige mobilnummer, så det er bare å ta direkte kontakt som tidligere. Sentralbord: Telefax: Mail: BESTILL MONUMENT TIL GRAVSTEDET! Oppussing og fornying av gamle stener Inskripsjoner Stor utstilling Undersøk våre priser Besøk oss Hjemmebesøk Utsendelse av brosjyrer SKÅRA STENINDUSTRI A/S Skåra, 1621 Gressvik tlf Man.-fre. kl , tors. kl , lør. kl På jakt etter ny bil? Se vårt spennende utvalg på våre hjemmesider: Mosseveien Råde Telefon Telefax

20 Bestill den moderne synsundersøkelsen Tlf Åpent 8-18 (10-14) Mojord & Thoresen St. Hans gate Fredrikstad tlf: (+47) OSLOFJORDEN BYGG A/S HUS - HYTTER - REHABILITERING - TAKVERK Bygg- og tømrermesterfirma: John W. Røstad, tlf Ole M. Sukke, tlf Fagkunnskap gir trygghet! Ring hele døgnet Solgaard Skog 4, 1599 Moss Gravmonumenter salg - inskripsjon - oppussing optometri briller kontaktlinser nettbutikk fredrikstadbeg.no RÅDE BOK & FOTO 1640 Råde Tlf Bygdas egen RØRLEGGER Veumvn hele døgnet Terje Bilet ALT i rørleggerarbeid, rørleggermaterialer GODE TILBUD RIMELIGE TIMEPRISER TLF MOBIL ET NORSKEID FAMILIEBYRÅ MED LANGE TRADISJONER RØRLEGGERARBEIDE UTFØRES Autorisert rørleggermester SVEIN O. OVEN Tlf Mobil Reparasjon Modernisering Nyanlegg AUT. RØRLEGGERMESTER 35 ÅRS ERFARING Terneveien 2, 1642 Saltnes Missingmyr, 1640 Råde Råde Tlf.: Fax:

21 Olimb.pdf :38:03 C M Y CM MY CY CMY K RÅDE BIBLIOTEK Telefon A.S Råde Mølle og Kornsilo Telefon: Ta en tur innom! Vi har mer enn du tror... Vi driver ikke bare med møllevirksomhet, vi har også varer til hage, dyr og hjem - såvel som til bonden. Plenfrø Salt Skjellsand Kalk Torv/Gjødsel Totaktsbensin for hagen Hageredskap Sagkjedeolje Vaskemidler Arbeidstøy Hundemat Kattemat...og mye annet F YSI OTERAPI O S T E O P A T I FYSIOTERAPIBEHANDLING Klassisk fysioterapi, stressmestring/mindfullness, muskel/skjelettsmerter Livsstilsendring (endringsmotiverende veiledning, lavterskeltrening) Bestilling av time, info: ANNE SOPHIE HOLME, fysioterapeut MNFF, helsepedagogisk veileder Tlf , OSTEOPATIBEHANDLING Bestilling av time: MORTEN LIPPERT Fysioterapeut MPFF og osteopat MNOF Tlf FURULY MENIGHETSSENTER Har du behov for selskapslokaler? da er FURULY stedet! Vi leier ut til: Bryllup, fødselsdager, konfirmasjon, barnedåp og minnesamvær. Du kan dekke til: 70 middagsgjester eller 120 kaffegjester. Også kjølerom og fryseskap Kontakt menighetskontoret, tlf

www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59

www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59 www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59 Foto: Hans Th. Lundeby Advent Jeg traff en gammel kjenning her forleden, vi møttes i en overfylt butikk. Jeg så han ønsket prate litt, og merket

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2011 Årg. 60

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2011 Årg. 60 www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2011 Årg. 60 Foto: Harald Mork KARNEVAL I KIRKEN?! I Råde menighet har vi hatt en lang tradisjon for å arrangere karneval i gudstjenesten ved innledningen til fastetiden.

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 5 Juni 2010 Årg. 59

www.rade.kirken.no Nr. 5 Juni 2010 Årg. 59 www.rade.kirken.no Nr. 5 Juni 2010 Årg. 59 Foto: Hans Th. Lundeby Sommeren ligger foran oss, lang og ubrukt. De fleste av oss har både ferieplaner og sommerdrømmer. Tanker i vestveggen Tenk å sitte på

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 7 September 2014 Årg. 63 Foto: Hans Th. Lundeby

www.rade.kirken.no Nr. 7 September 2014 Årg. 63 Foto: Hans Th. Lundeby www.rade.kirken.no Nr. 7 September 2014 Årg. 63 Foto: Hans Th. Lundeby Norsk Salmebok 2013 Som mange vet, fikk Den norske Kirke i 2013 en ny salmebok. I denne boken finnes mange av de samme salmene som

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/august 2011 Årg. 60

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/august 2011 Årg. 60 www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/august 2011 Årg. 60 Foto: Bjørg og Hans Th. Lundeby Den blomstertid nå kommer «Sommersalmen fremfor noen.» Slik må en vel kunne betegne Israel Kolmodins «Den blomstertid nå

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 5 Juli/August 2013 Årg. 62

www.rade.kirken.no Nr. 5 Juli/August 2013 Årg. 62 www.rade.kirken.no Nr. 5 Juli/August 2013 Årg. 62 Fredag kveld, 7. juni, var en deilig forsommerkveld i Råde. Og på Karlshusbakken, Rådes utvendige storstue midt i sentrum, sydet det av liv. Store og små

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 1 Februar 2014 Årg. 63

www.rade.kirken.no Nr. 1 Februar 2014 Årg. 63 www.rade.kirken.no Nr. 1 Februar 2014 Årg. 63 STJERNEHIMMEL Foto: Øystein Sandsdalen Norsk Salmebok 2013 Som mange vet, fikk Den norske Kirke i 2013 en ny salmebok. I denne boken finnes mange av de samme

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 4 Mai 2011 Årg. 60

www.rade.kirken.no Nr. 4 Mai 2011 Årg. 60 www.rade.kirken.no Nr. 4 Mai 2011 Årg. 60 Foto: Hans Th. Lundeby 17. mai-prolog Det gjør sæ kke sjøl, en fest-dag som denne, med taler og sanger, med trommer og flagg. Det gjør sæ kke sjøl, for bak dager

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby Råde gjennom 2012 Råde Menighet er en menighet for mennesker innen et bestemt geografisk område. Grensene faller sammen med grensene for

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli-August 2014 Årg. 63 Foto: Henrik Lundeby

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli-August 2014 Årg. 63 Foto: Henrik Lundeby www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli-August 2014 Årg. 63 Foto: Henrik Lundeby Norsk Salmebok 2013 Som mange vet, fikk Den norske Kirke i 2013 en ny salmebok. I denne boken finnes mange av de samme salmene som

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/August 2015 Årg. 64

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/August 2015 Årg. 64 www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/August 2015 Årg. 64 Menighetsbladet fortsetter serien om skapelsesfortellingen. Denne gangen er vi kommet til livet i havet. 1 Mos 1,20a Gud sa: Vannet skal myldre av levende

Detaljer

Nr. 10 D es. 20 08 / Jan. 2 00 9 Årg. 5 7

Nr. 10 D es. 20 08 / Jan. 2 00 9 Årg. 5 7 Nr. 10 Des. 2008 / Jan. 2009 Årg. 57 G O D J U L! BARNET OG BETLEHEM Bussen bringer oss opp langs en gråskitten, ti meter høy mur med piggtråd, videre gjennom grenseposten, forbi bevæpnede israelske soldater

Detaljer

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 Årgang 70 November/desember 2010 Våler kommune God Jul! Biskopens juleandakt side 6 Eldredag i Våler side 9 Høsttakkefest side 20 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 VÅLER OG SVINNDAL MENIGHETER VÅLER KIRKEKONTOR

Detaljer

Familiegudstjenestesatsing

Familiegudstjenestesatsing Trygve Gulbrandsens verdier se side 2 TV-aksjon 2014 se side 5 Utdeling av 4-års bok se side 8 FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR.3 2014 60. ÅRGANG Familiegudstjenestesatsing i Mysen kirke GØY

Detaljer

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer!

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer! NR. 2 SOMMERNUMMER 2010 63. ÅRGANG LES OM: Forsidefoto: Bjørn Sannerhaugen Avskjed med Anne-Kjersti Pål Rullestad kommer! Gudrun er vigslet Nye brude- og prestestoler Jubileum på rekke og rad...og mye,

Detaljer

Randesund.no - i ny drakt

Randesund.no - i ny drakt 10 år 150 år Randesund.no - i ny drakt Trenøkkelen Jul er den kristne høytiden som uten tvil blir mest feiret i vårt samfunn. Kredittkortene går varme. Familier samles, og det er den perioden i året hvor

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Mars 2015 Årgang 80 - nr 1 Rolvsøy menighetsblad Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Rolvsøy menighet Menighetskontoret Råkollveien

Detaljer

Siste: Årgang 69. Våler kommune. FN s eldredag i Våler, tradisjonen tro. side 10. Ønskebrønn, tankevekkende artikkel fra Mali.

Siste: Årgang 69. Våler kommune. FN s eldredag i Våler, tradisjonen tro. side 10. Ønskebrønn, tankevekkende artikkel fra Mali. Årgang 69 November/desember 2009 Våler kommune FN s eldredag i Våler, tradisjonen tro. side 10 Ønskebrønn, tankevekkende artikkel fra Mali. side 20 Juletrefest - for en stund siden side 13 Korjenter på

Detaljer

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 4. 2010 Årgang 64 Opplag 6750

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 4. 2010 Årgang 64 Opplag 6750 Askim Nr 4. 2010 Årgang 64 Opplag 6750 Menighetsblad Askim Menighets visjon: Et godt sted å være for alle Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives

Detaljer

www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul!

www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul! www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul! Snart er julen her og «skuldrene senkes» i de tusen hjem. Endelig fri fra stress og mas Det skal støvsuges

Detaljer

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s.

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s. NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på Smertu Dagsenter, s. 4-5 Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7 Fra kirkebygg til fysikalsk, s.14-15 Jorden, vårt hjem i kosmos Herre, du har gitt

Detaljer

Kirkebladet. Hele Røa jubilerer

Kirkebladet. Hele Røa jubilerer www.oslo.kirken.no/sorkedalen www.oslo.kirken.no/roa Kirkebladet NR 4 2014 FOR RØA OG SØRKEDALEN Dette har kirken på Røa betydd for oss Seks beboere på Røa forteller til Kirkebladet hvorfor de setter pris

Detaljer

Hanne og tenorene inviterer til julekonsert

Hanne og tenorene inviterer til julekonsert NR 4-2014 HØYLAND I HELG OG HVERDAG Hanne og tenorene inviterer til julekonsert Side 7 Fant skatten i Høyland kirke Side 8 Møt vår nye kateket Side 6 Gøy på babysang Side 9 Håpet kom! I juli satt jeg i

Detaljer

Trosopplæring. menighetsblad NR. HVA ER PÅSKE? KIRKE JAZZ EYVIND SKEIE VINN EN IPOD. The Passion of the Christ. Jazz i Teie kirke

Trosopplæring. menighetsblad NR. HVA ER PÅSKE? KIRKE JAZZ EYVIND SKEIE VINN EN IPOD. The Passion of the Christ. Jazz i Teie kirke menighetsblad NR. 1-2010 64. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no HVA ER PÅSKE? The Passion of the Christ KIRKE JAZZ Jazz i Teie kirke EYVIND SKEIE Tettpå forfatteren og salmedikteren VINN EN IPOD Navnekonkurranse

Detaljer

Hva skjer på Hauger gård?

Hva skjer på Hauger gård? Hva skjer på Hauger gård? Med vakker utsikt over Gansdalen og Øyeren ligger Hauger gård, eller Faldalen Virksomhets-senter som foretaket heter. Faldalen Virksomhetssenter ble opprinnelig etablert i Håpets

Detaljer

Magnor Mydland om tro og bil. Erik Fjelland Moi i misjonstjeneste. Etiopia. << Andre saker

Magnor Mydland om tro og bil. Erik Fjelland Moi i misjonstjeneste. Etiopia. << Andre saker Kjøreplan: Lund Prestegjeld Postadresse: Kirkekontoret, 4460 Moi E-post: gsrettedal@yahoo.no Bankkontonummer: 3213 63 20024 Redaksjon og Layout: Frist for stoff 11. nov. Ut ca. uke 50 Nr. 4-2009 Lund og

Detaljer

Glemmen. Menighetsblad. «Vi er et folk på vandring. Når veien blir slitsom og lang, vi søker en eng og en kilde, et fristed for bønn og sang.

Glemmen. Menighetsblad. «Vi er et folk på vandring. Når veien blir slitsom og lang, vi søker en eng og en kilde, et fristed for bønn og sang. Glemmen Nr 3-2013, 13. årg. Menighetsblad «Vi er et folk på vandring. Når veien blir slitsom og lang, vi søker en eng og en kilde, et fristed for bønn og sang.» GLEMMEN MENIGHET Menighetskontoret Nygaardsgaten

Detaljer