VI RYDDER FOR LIVET TV-AKSJONEN NRK 2011 GÅR TIL NORSK FOLKEHJELPS ARBEID MED Å RYDDE MINER OG KLASEBOMBER.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VI RYDDER FOR LIVET TV-AKSJONEN NRK 2011 GÅR TIL NORSK FOLKEHJELPS ARBEID MED Å RYDDE MINER OG KLASEBOMBER."

Transkript

1 VI RYDDER FOR LIVET TV-AKSJONEN NRK 2011 GÅR TIL NORSK FOLKEHJELPS ARBEID MED Å RYDDE MINER OG KLASEBOMBER.

2 H.K.H. KRONPRINS HAAKON er høy beskytter for TV-aksjonen NRK Norsk Folkehjelp DET NYTTER MIDLENE FRA TV-AKSJONEN NRK 2011 GÅR TIL NORSK FOLKEHJELP OG ARBEIDET MED Å FJERNE MINER OG KLASEBOMBER Hver dag drepes og lemlestes uskyldige mennesker av de tause morderne som ligger igjen lenge etter en krig eller konflikt er over. Dette er en uakseptabel trussel som rammer sivile barn og voksne over hele verden. Hver eneste dag, året rundt, gjennomsøker vi og våre partnere områder med landminer, klasebomber og andre eksplosiver som ligger igjen etter krig med ett mål for øyet: Å gjøre hverdagen trygg for de millioner av mennesker som daglig lever med frykten for å miste sine barn eller egne liv. Nylig besøkte jeg Sør-Sudan. Etter mange år med krig kan folk nå begynne å bygge opp landet. Bøndene kan i mange områder endelig dyrke jorda, og barn som tidligere ikke har kunnet gå på skolen i frykt for å tråkke på miner har nå en trygg skolevei. Vi ser at vårt arbeid nytter! Vi vil at TVaksjonen 2011 skal være en nasjonal dugnad for å gjøre menneskers nærmiljø til et trygt sted for lek, liv og utvikling. Det handler om å fjerne følelsen av frykt og skape en atmosfære der folk kan leve et godt liv. Norsk Folkehjelp er svært stolte over at vi har blitt tildelt TV-aksjonen for tredje gang. Pengene dere samler inn gjør en stor forskjell og vil hjelpe oss i det viktige arbeidet med å rydde miner og klasebomber. Vi fikk TV-aksjonen for første gang i 1983 og på nytt i I 1994 hadde vi akkurat startet vårt arbeid med å rydde miner i Kambodsja og Mosambik. Nå er vi en av verdens største humanitære mineryddeorganisasjoner. Takk for at du gjennom din støtte til TV-aksjonen 2011 er med og gir tryggheten tilbake til mennesker i minerammede områder. Vi sees søndag 23. oktober. Lykke til! Foto: Sølve Sundsbø/Det kongelige hoff ORRVAR DALBY Konstituert generalsekretær 2 3

3 NI BARN VAR UTE OG LEKTE TENK OM DU ALLTID VAR REDD FOR AT NOE FRYKTELIG SKULLE SKJE. TENK OM DENNE FRYKTEN SKREMTE BARNA DINE VEKK FRA FOTBALLBANER, SKREMTE FOLK FRA Å GÅ PÅ VEIEN, SKREMTE BØNDENE I BYGDA FRA Å DYRKE MAT. LAOS: Ni barn var ute og lekte i landsbyen sin da de fant noe de trodde var en ball. Ballen var en klasebombe. Da den eksploderte ble fire av barna drept. De fem andre overlevde med mindre skader. To år gamle Dokthjan overlevde fordi han satt beskyttet på ryggen til storebroren sin. Storebroren ble drept. Denne historien er unik av kun én grunn; den ble fortalt. [Noy (8) overlevde] [Thanghe (11) døde] [Vee (12) døde] [Dokthjan (2) overlevde] [Sivohn (6) overlevde] [Kampho (14) døde] [Watshana (4) overlevde] [Joy (10) overlevde] 4 [Som (12) døde] 5

4 DETTE ER NORSK FOLKEHJELP Etablert i 1939 som fagbevegelsens humanitære solidaritets organisasjon. Har mer enn medlemmer i Norge og 100 lokallag over hele Norge. Driver frivillig sanitets- og redningstjeneste over hele landet og er aktive innen integrer ing og flyktningarbeid i Norge. Jobber med humanitær minerydding og internasjonalt utviklings arbeid i til sammen 36 land. Har over 2400 ansatte, de aller fleste lokalt ansatte i prosjektland. Samarbeider med lokale myndigheter, partnere, frivillige organisasjoner og FN. Er en medlemsstyrt organisasjon med hovedadministrasjon i Oslo. SLIK JOBBER NORSK FOLKEHJELP MINER OG KLASEBOMBER UTGJØR EN DAGLIG TRUSSEL OG HINDRER UTVIKLING I MER ENN 70 LAND VERDEN OVER. NORSK FOLKEHJELP JOBBER I 15 LAND, SOM ALLE ER HARDT RAMMET AV MINER OG EKSPLOSIVER. ARBEIDET HAR HØY KVALITET OG VI HAR FÅ ULYKKER. Det finnes ikke én løsning for å rydde miner og klasebomber. Hvert område har spesielle utfordringer og egenskaper avhengig av konfliktens omfang. Landskap, klima og infrastrukturen i området påvirker også ryddingen. Derfor har Norsk Folkehjelp utviklet en komplett verktøykasse for mine- og eksplosivrydding: Kartlegging av problemets omfang, manuell rydding, bruk av minehunder, mekanisk rydding med pansrede kjøretøy og opplæring av lokalbefolkningen i hvordan man skal opptre for å unngå faren. Sentralt står overføring av kompetanse, slik at berørte land selv kan ta over ansvaret for å løse oppgavene på lengre sikt. Norsk Folkehjelp driver også politisk påvirkningsarbeid og har bidratt til to viktige internasjonale avtaler som forbyr antipersonellminer (1997) og klasebomber (2008). HVA ER EN MINE OG EN KLASEBOMBE? En landmine er eksplosiver som plasseres på eller under bakken, og som utløses når et menneske tråkker på den, eller et kjøretøy kjører over den. Miner er laget for å skade eller drepe mennesker, og kan utgjøre en fare i mange tiår etter at de ble lagt ut. En klasebombe er en beholder som inneholder mange hundre småbomber. De kan slippes ut fra fly eller skytes ut fra bakken. Oppe i luften åpnes beholderen og klasebombene spres over et stort område. Mange klasebomber eksploderer ikke når de treffer bakken, og blir liggende igjen ueksploderte og like farlige som en landmine. 6 7

5 DER BEHOVENE ER STØRST Pengene fra TVaksjonen NRK går til Norsk Folkehjelps arbeid med å fjerne miner og klasebomber i syv land. Det handler om å gi millioner av mennesker trygghet. 1 BOSNIA-HERCEGOVINA 4,6 millioner innbyggere kvadratmeter gjenstår å rydde Borgerkrigen som varte fra 1992 til 1995 kostet mennesker livet og rundt 2,5 millioner mennesker ble drevet på flukt. Minene og den ueksploderte ammunisjonen som ligger igjen etter krigen begrenser forstatt livet og friheten til en million mennesker. Midler fra TV-aksjonen er en del av løsningen og 10 millioner kroner årlig kan sette 10 nye minehunder og 40 nye mineryddere i arbeid. Retur av internt fordrevne til sine hjem og retur av landbruksområder til produktiv bruk er en grunnleggende forutsetning for varig fred i Bosnia og Hercegovina. 2 LIBANON 4,1 millioner innbyggere kvadratmeter land må ryddes Som et resultat av en historie med borgerkrig og okkupasjoner har Libanon et betydelig problem med miner og eksplosiver. Så sent som i 2006 slapp Israel mer enn fire millioner klasebomber over Sør- Libanon, halvparten ble liggende igjen. Med midler fra TV-aksjonen kan Norsk Folkehjelp ansette 40 nye mineryddere som vil frigjøre 1 million kvadratmeter land i året. Dermed kan befolkningen vende raskere tilbake til sine hjem. 3 LAOS 7 millioner innbyggere Over 80 millioner klasebomber ligger igjen etter Vietnamkrigen Til tross for at Laos offisielt var nøytralt og ikke deltok som part i Vietnamkrigen slapp USA mellom 1964 og 1973 mer enn 200 millioner bomber over Laos. Over 30 % av bombene ligger fremdeles strødd over hele landet, noe som begrenser tilgang til rismarker og annen dyrkbar jord og utvikling av infrastruktur. Barn er spesielt utsatt fordi bombene kan forveksles med leker. Den mangelfulle registreringen viser mer enn ofre etter eksplosiv ulykker. Midlene fra TV-aksjonen vil blant annet gi en skikkelig kartlegging av problemet, slik at rydding kan foregå så effektivt som mulig, resultatet vil da være trygge landsbyer hvor folk kan leve uten daglig frykt for seg og sin familie. 4 VIETNAM 90 millioner mennesker Området som må ryddes er så stort at man ikke kjenner det totale omfanget Under Vietnamkrigen slapp amerikanske styrker ufattelige mengder med klasebomber i 55 av landets 64 provinser. Nesten en tredjedel detonerte aldri, og disse fortsetter å ta liv og lemleste uskyldige menn esker. Barn er ekstra sårbare for klasebomber på grunn av lek. Med midler fra TV-aksjonen kan man fjerne alle klasebomber og annen ueksplodert ammunisjon på omlag 100 fotballbaner. 5 SØR- SUDAN Over 8 millioner innbyggere Over kvadratmeter gjenstår å rydde Den 21 år lange borgerkrigen mellom nord og sør har skapt et betydelig problem med landminer og eksplosiver i det sentrale og sørlige Sudan. Miner og eksplosiver har fordrevet folk fra sitt eget land og mer enn mennesker kan ikke flytte tilbake til sine hjem trakter grunnet minefaren. 15 millioner kroner årlig kan frigjøre 10 millioner trygge kvadratmeter og dermed kan TV-aksjonen bidra til å rydde bosetningsområder og jordbruksareal for å sikre en trygg retur og bosetning av flyktninger. 6 GUINEA BISSAU 1,5 millioner innbyggere kvadratmeter land gjenstår å rydde Guinea Bissau er et av verdens fattigste land og over halvparten av befolkningen er bønder, fiskere eller skogsarbeidere. Selv om Guinea Bissau er et lite land, og problemets omfang regnes som mindre i internasjonal målestokk, er konsekvensene av å leve med frykten likevel dramatisk for befolkningen. Med midler fra TV-aksjonen kan Guinea Bissau gjøres minefritt i løpet av kun 18 måneder, og dermed får det fattige landet trygg heten tilbake. 7 TADSJIKISTAN 7,6 millioner innbyggere kvadratmeter Landminer og ueksplodert ammunisjon er utbredt i Tadsjikistan etter flere borgerkriger da landet ble uavhengig etter Sovjetunionens oppløsning i Bare de 10 siste årene er det registrert mer enn 800 mine- og eksplosivrelaterte ulykker, hvor en av tre ulykker rammer barn. Med midler fra TV-aksjonen kan Norsk Folkehjelp sikre at landet blir minefritt innen 2020, noe som vil gi økt mulighet for vekst i landet. 8 MINEHUNDESENTERET I SARAJEVO Minehunder er et av de viktigste redskapene i Norsk Folkehjelp sin verktøykasse, og en minehund finner i snitt minene 20 ganger raskere enn en minerydder klarer alene. Norsk Folkehjelp driver et avl- og treningssenter for minehunder i Sarajevo i Bosnia- Hercegovina. Senteret er anerkjent som det beste minehund senteret i verden og har i dag 27 ansatte som sørger for at det i gjennomsnitt trenes 75 hunder årlig. 10 millioner kroner årlig kan utdanne 70 nye minehunder. ANDRE LAND Over 70 land i verden har et mineeller klasebombeproblem. I 2011 rydder Norsk Folkehjelp miner og eksplosiver i 15 av disse landene. Foruten de som er nevnt her, er vi tilstede i Angola, Etiopia, Irak, Jordan, Kambodsja, Kroatia, Serbia, og Thailand. Flere land står på dagsorden, for eksempel Mauritania og Kongo DRC. Norsk Folkehjelp har stor tro på at med de siste utviklingene innen minerydding, og med tilstrekkelig og konsekvent finansiell støtte, så kan mineproblemet løses globalt. 8 9

6 MINEHUNDER GJØR VERDEN TRYGGERE EN MINEHUND KAN FINNE EN MINE 20 GANGER RASKERE ENN EN MINERYDDER MED METALL- DETEKTOR. HUNDENE ER TRENT TIL Å LUKTE SEG FRAM TIL EKSPLOSIVER OG DE KAN FINNE EN MINE SOM HAR LIGGET NEDGRAVD I BAKKEN I MER ENN 40 ÅR. Når hunden finner en mine, stopper den og markerer. Så kan en av våre mineryddere sikre stedet og fjerne minen på en trygg måte. Minehundene begynner opp læringen som små valper. Etter 18 måneders opplæring ved treningssenteret vårt i Sarajevo sendes de ut på oppdrag over hele verden. Sikkerhet er høyt prioritert. Ingen av Norsk Folkehjelps hunder har noen gang blitt skadet eller drept av miner eller andre eksplosiver. I dag jobber våre minehunder blant annet i Bosnia-Hercegovina, Kambodsja, Etiopia, Sudan og Jordan. En minehund kan frigjøre 800 kvadratmeter dyrkbar mark på en arbeidsdag. Dette gjør at folk igjen kan få en trygg hverdag. ZLATKO MINERYDDER OG MINEOFFER NORSK FOLKEHJELPS ARBEID MED Å RYDDE MINER HADDE ALDRI OPPNÅDD SÅ GODE RESULTATER UTEN ALLE DE LOKALE HELTENE I FELT. ZLATKO VEZELIC FRA BOSNIA-HERCEGOVINA ER EN AV DEM. Da krigene raste på Balkan på 1990-tallet ble det lagt ut hundretusenvis av miner og titusenvis av klasebomber ble sluppet fra luften. Da krigen var over startet oppryddingen. Zlatko begynte som minerydder i Norsk Folkehjelp i Under krigen var han soldat, nå er han selv en del av løsningen på problemet. Det som gjør Zlatkos historie spesiell er at han selv også er et offer for minenes terror. Under en inspeksjon Foto: Norsk Folkehjelp av et område i Bosnia i april 2000 tråkket Zlatko på en mine og fikk sprengt bort høyrebeinet. Selv om han måtte gjennom flere operasjoner og en vanskelig opptrening, var han få måneder etter ulykken tilbake på jobb. Zlatko er en av våre viktigste rådgivere, ikke bare på Balkan, men senere også på Sri Lanka. I dag jobber han som operasjonell leder ved vårt mineprogram i Angola

7 Foto: Sølve Sæther, NRK. Aksjonsleder Kari Bucher sammen med leder av mineavdelingen i Norsk Folkehjelp, Per Nergaard. BLIMED.NO - EN NETTSIDE FOR DE FRIVILLIGE HANNE JØRUM, TRONDHEIM 3 ÅR SOM FRIVILLIG FOR TV-AKSJONEN TV-aksjonen er verdens største innsamlingsaksjon, både i antall kroner som blir samlet inn, og i antall mennesker som engasjerer seg frivillig hvert år. Å gå med bøsse eller få besøk av en bøssebærer er et sikkert høsttegn i Norge, og engasjementet som følger denne tradisjonen er enorm. TV-aksjonen er noe vi nordmenn skal være stolte av. Utlendinger som besøker Norge denne søndagen fascineres over at vi faktisk klarer å samle hele nasjonen foran TV-skjermen, samtidig som bøssebærere banker på alle landets dører for å samle inn penger til en god sak. Hemmeligheten bak denne utrolige logistikkutfordringen finner vi i det formidable arbeidet som landets fylkeskomiteer, kommunekomiteer og bydelskomiteer legger ned. Uten denne innsatsen, ville TV-aksjonen vært en umulighet. VERDENS STØRSTE GRUPPEARBEID! Å få tildelt NRKs TV-aksjon er en stor ære for en humanitær organisasjon, og i år er det Norsk Folkehjelp som er stolte eiere av årets aksjon. Pengene som samles inn skal gå til Norsk Folkehjelps arbeid med å rydde miner og klasebomber som ligger igjen etter krig og konflikt er Frivillighetens år, og det gjør meg forventningsfull til arbeidet som ligger foran oss. Jeg er stolt og takknemlig over å være aksjonsleder for TV-aksjonen, og jeg gleder meg til å jobbe sammen med dere dette året. KARI BUCHER Aksjonsleder TV-AKSJONEN TRENGER 7000 FRIVILLIGE SOM SKAL MOBILISERE BØSSEBÆRERE. LES OM HVORDAN DU KAN BIDRA PÅ BLIMED.NO Det ligger enormt med frivillig arbeid bak hver TV-aksjon mennesker jobber hvert år med å mobilisere bøssebærere og avvikle TV-aksjonen i sitt nærmiljø. Det er denne innsatsen som gjør TV-aksjonen helt unik og ulik alle andre innsamlinger. I lokalsamfunn over hele Norge legges det ned tusenvis av dugnadstimer. For at det skal bli enklere å engasjere seg som frivillig i TV-aksjonen har vi laget en egen side, blimed.no. Her kan du lese mer om hva det vil si å være frivillig for TV-aksjonen, du kan laste ned informasjons materiell og verve deg som bøssebærer. HVA KAN DU GJØRE SOM FRIVILLIG FOR TV-AKSJONEN? Bli med i en kommune- eller bydelskomité eller hjelpe komiteen med noe av arbeidet Verve bøssebærer i ditt lokalsamfunn eller på arbeidsplassen din Gå som bøssebærer 23. oktober Hvor lenge har du vært frivillig for TV-aksjonen NRK? Jeg startet som bøssebærer og har nå jobbet to år som distriktsleder. Hva er dine oppgaver som frivillig for TV-aksjonen NRK i år? Jeg har ansvar for å finne områdeansvarlige til hvert av områdene i mitt distrikt, ordne med lokaler til aksjonsdagen og verve bøssebærere. Det er veldig hyggelig å se alle de glade ansiktene som kommer innom lokalene på aksjonsdagen for å gjøre en innsats! Hvorfor er du med som frivillig? Jeg synes det er viktig at vi ikke bestandig henger oss opp i at noe skal belønnes med penger. Penger styrer hverdagen vår mer enn noe annet, så noen ganger er det godt å vite at man gjør noe for andre. Belønningen er et smil og varme tanker tilbake. Hva vil du si til dem som vurderer å melde seg som frivillig? Go for it! Du bestemmer selv hvor mye du vil gjøre og hvor mye du legger i det. Det føles godt å bidra med noe andre verdsetter svært høyt

8 TVA2011.NO SETT DIN BEDRIFT ELLER ORGANISASJON PÅ KARTET OG BLI MED PÅ INNSAMLINGSSTAFETT! Baker Andersen har gitt 2500,- til TV-aksjonen. Kommune: Oslo Fylke: Akershus LÆR OM MINER OG KLASEBOMBER PÅ BARNESKOLEN I år inviterer vi til stafett for næringsliv og organisasjoner med konkurranse mellom kommuner og fylker. Stafetten avsluttes på aksjonsdagen 23. oktober. Du kan følge konkurr ansen og gi ditt bidrag på tva2011.no. Over tusen bedrifter fra hele Norge bidro i fjor til tidenes mobilisering i næringslivet. I år vil TV-aksjonen synliggjøre alle små og store bidrag gjennom nettsiden tva2011.no. Her vil din bedrift eller organisasjon få plass på vårt Norgeskart og bli med i konkurransen over landets beste giverkommuner- og fylker. Det er enkelt å gi penger til TV-aksjonen og du kan være trygg på at pengene når frem til de som trenger det mest. Når du gir penger hjelper vi deg med å synliggjøre ditt bidrag ovenfor ansatte. Du vil også få muligheten til å utfordre konkurrenter og samarbeidspartnere. EKSEMPLER PÅ HVA DIN BEDRIFT KAN GJØRE: Gi kontantbidrag på tva2011.no Arrangere egne aktiviteter og skape internt engasjement Utfordre konkurrenter, leverandører, kunder og samarbeidspartnere til å bidra Rekruttere egne ansatte til frivillig arbeid og gå med bøsse 23. oktober HAR DU SPØRSMÅL KNYTTET TIL NÆRINGSLIVET? Ta kontakt med næringslivsansvarlig Marius Lystad, Du finner all informasjon på fra august. TV-AKSJONEN NORSK FOLKEHJELP HAR SAMMEN MED FN-SAMBANDET LAGET ET EGET UNDERVISNINGSOPPLEGG SOM ENKELT KAN LASTES NED PÅ BLIMED.NO Skoler engasjerer seg hvert år i TV-aksjonen gjennom undervisningsopplegget og kreative innsamlinger. I fjor fikk TV-aksjonen inn hele 5 millioner kroner fra skoler over hele landet. EGET UNDERVISNINGOPPLEGG I år har vi laget et undervisningsopplegg for barneskolen som enkelt kan lastes ned på Dette er tilpasset trinn og trinn. Målet er at elevene skal lære om hva miner og klasebomber er og hvilken trussel det utgjør for barn som lever med denne frykten daglig. Opplegget er en kombinasjon av materiell og praktiske oppgaver som både er lærerike og morsomme. Skoleopplegget vil kunne lastes ned på fra august. Har du spørsmål knyttet til dette, kontakt Øystein Sassebo Bryhni i TV-aksjonen Norsk Folkehjelp: 14 15

9 Foto omslag: Werner Anderson Innsamlingskonto: Næringslivskonto: Bøssebærertelefon: KONTAKTINFORMASJON TV-aksjonen sentralt: Akershus: Oslo: Bergen: Trondheim: Stavanger: Hordaland: Trøndelag: Rogaland: Agder: Telemark: Oppland: Hedmark: Vestfold: Buskerud: Nordland: Troms og Finnmark: Østfold: Sogn og Fjordane: Møre og Romsdal:

Vi rydder for livet. TV-aksjonen NRK 2011 går til Norsk Folkehjelps arbeid med å rydde miner og klasebomber

Vi rydder for livet. TV-aksjonen NRK 2011 går til Norsk Folkehjelps arbeid med å rydde miner og klasebomber Vi rydder for livet TV-aksjonen NRK 2011 går til Norsk Folkehjelps arbeid med å rydde miner og klasebomber H.K.H. Kronprins Haakon er høy beskytter for TV-aksjonen NRK Norsk Folkehjelp Det nytter Midlene

Detaljer

Fra frykt til trygghet

Fra frykt til trygghet Fra frykt til trygghet Søknad om TV-aksjonen 2011 Hver dag drepes og lemlestes uskyldige mennesker av miner og klasebomber som ligger igjen etter krig og konflikt. Dette er en uakseptabel og helt unødvendig

Detaljer

KIRKENS NORD/SØR-SØNDAG 2011. MATERIALE TIL GUDSTJENESTEN 23. oktober 2011

KIRKENS NORD/SØR-SØNDAG 2011. MATERIALE TIL GUDSTJENESTEN 23. oktober 2011 KIRKENS NORD/SØR-SØNDAG 2011 VI RYDDER FOR LIVET MATERIALE TIL GUDSTJENESTEN 23. oktober 2011 Bokmål I Forord s. 2 II Fakta s. 4 III Fortellinger s. 6 IV Forslag til gudstjeneste s. 9 V Søknad om kollekt

Detaljer

VANN FORANDRER ALT. Sammen skal vi sikre varig tilgang til rent vann for over 1 million mennesker

VANN FORANDRER ALT. Sammen skal vi sikre varig tilgang til rent vann for over 1 million mennesker VANN FORANDRER ALT Sammen skal vi sikre varig tilgang til rent vann for over 1 million mennesker 1 DAG 2 TIMER 2 300 000 HUSSTANDER 100 000 BØSSEBÆRERE 7 000 FRIVILLIGE TV-aksjonen 40 år! Organisering

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

UNDERVISNINGSOPPLEGG FOR BARNESKOLEN LÆRERVEILEDNING

UNDERVISNINGSOPPLEGG FOR BARNESKOLEN LÆRERVEILEDNING UNDERVISNINGSOPPLEGG FOR BARNESKOLEN LÆRERVEILEDNING UNDERVISNINGSOPPLEGG 1.-4. TRINN En historie om samhold Hver eneste dag advarer mødre i land som Laos barna sine mot de livsfarlige klasebombene. Historien

Detaljer

Norsk Folkehjelp Kambodsja. - Minerydding - Minehunder - Landtyveri

Norsk Folkehjelp Kambodsja. - Minerydding - Minehunder - Landtyveri Norsk Folkehjelp Kambodsja - Minerydding - Minehunder - Landtyveri MINERYDDING Annen hver time drepes eller lemlestes barn og voksne av landminer og klasebomber som ligger igjen etter krig og konflikt.

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

UNDERVISNINGSOPPLEGG FOR BARNESKOLEN

UNDERVISNINGSOPPLEGG FOR BARNESKOLEN UNDERVISNINGSOPPLEGG FOR BARNESKOLEN LÆRERVEILEDNING UNDERVISNINGSOPPLEGG 1.-4. TRINN En historie om samhold Hver eneste dag advarer mødre i land som Laos barna sine mot de livsfarlige klasebombene. Historien

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015 Vegdirektoratet, oktober 2015 Knut Opeide i vegtrafikken i vegtrafikken-3.kvartal 2015 i vegtrafikken Vegdirektoratet, oktober 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte trafikanter per

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.09.2011 Tidspunkt: 09:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.09.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.09.2011 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristianund.kommune.no

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Foto: Knut Opeide Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte

Detaljer

Færre barn med kontantstøtte

Færre barn med kontantstøtte Færre barn med kontantstøtte Kontantstøtteordningen ble innført i 1998 for alle 1-åringer, og utvidet til også å gjelde 2-åringer i. Tre av fire 1- og 2-åringer mottok da slik støtte. Siden den gang har

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

+ Verdensomspennende motstand mot antipersonelllandminer

+ Verdensomspennende motstand mot antipersonelllandminer Hovedpunkter Landminekonvensjonen og landminekampanjen generelt gjør store framskritt i kampen mot et totalforbud mot antipersonell-landminer (APM) og i forhold til å redde liv og lemmer i hver eneste

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Påsatt brann i skolen

Påsatt brann i skolen Påsatt brann i skolen Oppsummering av spørreundersøkelse, april-mai 2010 Bakgrunn I perioden 21. april - 1. mai 2010 gjennomførte Norsk brannvernforening en spørreundersøkelse blant alle norske skoler.

Detaljer

Internasjonalisering for kvalitet - gode strategiar for å lukkast. Ragnhild Tungesvik Avdelingsdirektør IKG november 2015

Internasjonalisering for kvalitet - gode strategiar for å lukkast. Ragnhild Tungesvik Avdelingsdirektør IKG november 2015 Internasjonalisering for kvalitet - gode strategiar for å lukkast Ragnhild Tungesvik Avdelingsdirektør IKG15 12. november 2015 Kartleggingar grunnopplæring 2010: Kartlegging av skoleeiernes engasjement,

Detaljer

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012 Markedsundersøkelse Kommuner og skolefrukt januar 2012 1 Type stilling på respondentene er: 1 Rådmann 2 Administrativ leder 3 Leder for utdanningsetaten 4 Saksbehandler 5 Innkjøper 6 Annet, spesifiser

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

Utviklingstrekk som er relevant for frivillighet. Anni Skipstein, Folkehelseanalytiker, Østfold fylkeskommune

Utviklingstrekk som er relevant for frivillighet. Anni Skipstein, Folkehelseanalytiker, Østfold fylkeskommune Utviklingstrekk som er relevant for frivillighet Anni Skipstein, Folkehelseanalytiker, Østfold fylkeskommune Østfold det glemte fylket? «Tilstanden» i Østfold Inntektssystemet Østfold sett fra utsiden

Detaljer

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014 OSEAN Framdriftsrapport Per 31. oktober 214 Antall legekontor med OSEAN Planlagt totalt Resultat Måloppnåelse 1644 1) 141 2) 77% 3) 1) Tall per 31.1 er basert på kundelister fra leverandørene. Dette gir

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken i vegtrafikken Årsrapport Januar 2016 Vegdirektoratet 16-0232 grafisk.senter@vegvesen.no Foto: Colourbox.com i vegtrafikken Årsrapport Vegdirektoratet, januar 2016 Denne rapporten sammenstiller opplysninger

Detaljer

Det e mulig å få det til

Det e mulig å få det til Det e mulig å få det til Ungt Entreprenørskap Finnmark Stiftet 12.juni 2003 Hilde C. J. Mietinen Daglig leder Mette Westlie Leif Arne Bjørkås Medarbeidere Framtid Samspill Skaperglede Ungt Entreprenørskap?

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet 20.07.2016 i vegtrafikken 2. kvartal 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 633 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA

Detaljer

NOTATER TIL POWERPOINT: BARN PÅ FLUKT - MELLOMTRINNET

NOTATER TIL POWERPOINT: BARN PÅ FLUKT - MELLOMTRINNET NOTATER TIL POWERPOINT: BARN PÅ FLUKT - MELLOMTRINNET 1. SOS-barnebyer er en internasjonal humanitær organisasjon som jobber for å sikre barn omsorg og beskyttelse. 2. Ingen barn klarer seg alene. Likevel

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio.

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio. Forventingsbarometeret Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet 2015. Gjennomført av Sentio. ANTALL ANSATTE I MIDT-NORGE Økt pessimisme i Møre og Romsdal, optimisme i Nord-Trøndelag

Detaljer

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nå er vi godt i gang med jubileumsåret, og det har allerede skjedd såpass mye at det er på tide å sende ut et kort nyhetsbrev! Landkreditt SA, eller «Norges Kreditforening

Detaljer

Ekstrem kontroll: når kontrollen setter alvorlige begrensninger for barn og unges frihet

Ekstrem kontroll: når kontrollen setter alvorlige begrensninger for barn og unges frihet Ekstrem kontroll: når kontrollen setter alvorlige begrensninger for barn og unges frihet Velkommen Anastasia Pettersen, seniorrådgiver, IMDi Indre Øst Når kontroll setter alvorlige begrensninger for unges

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2016

Om tabellene. Oktober 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

1. Dette lurer jeg på Tenk ut spørsmål om ting dere lurer på og velg ut ett hvor dere kan gjøre egne undersøkelser.

1. Dette lurer jeg på Tenk ut spørsmål om ting dere lurer på og velg ut ett hvor dere kan gjøre egne undersøkelser. Alle som går i 1. 7. klasse kan delta. Gå sammen to eller fl ere, gjerne hele klassen. Lag et vitenskapelig prosjektarbeid rundt noe dere lurer på, og send inn en rapport før fristen 1. mai. Det er ingen

Detaljer

Nytt fra UE til grunnskolen

Nytt fra UE til grunnskolen Nytt fra UE til grunnskolen Ungt Entreprenørskap Oppland Grunnskoleansvarlig Thorstein Hernes thorstein.hernes@oppland.org Ansvarlig vgs og høgskole Karin Rønning, daglig leder karin.rønning@oppland.org

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, juni 015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Dødsulykker fritidsfartøy. Vegar Berntsen

Dødsulykker fritidsfartøy. Vegar Berntsen Dødsulykker fritidsfartøy Vegar Berntsen Registrering av ulykker Sjøfartsdirektoratet har siden 21 registrert dødsulykker på fritidsfartøy i norsk farvann. I 213 gikk man over til å registrere fritidsfartøyulykker

Detaljer

FORSLAG TIL PRINSIPPROGRAM

FORSLAG TIL PRINSIPPROGRAM FORSLAG TIL PRINSIPPROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 Redningstjeneste og førstehjelp Flyktning og integrering Utviklingssamarbeid Humanitær nedrustning Høringsdokument Norsk Folkehjelps 19. ordinære landsmøte

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtedato/sted: 28.09.2011 Kommunestyresalen, kulturhuset kl: 14.30 (det tas forbehold om endring av møtested) SAKLISTE: Godkjenning av protokoll

Detaljer

Hvorfor blir ikke EE avfallet hentet i distrikts Norge? Adm.dir. Elretur AS Stig Ervik

Hvorfor blir ikke EE avfallet hentet i distrikts Norge? Adm.dir. Elretur AS Stig Ervik Hvorfor blir ikke EE avfallet hentet i distrikts Norge? Adm.dir. Elretur AS Stig Ervik Hvorfor blir ikke EE-avfallet hentet i distrikts Norge? Norge har et regelverk som tillater EE-returselskapene å

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Foto: Paul Jeffrey VANN: JA, VI KAN!

Foto: Paul Jeffrey VANN: JA, VI KAN! Foto: Paul Jeffrey VANN: JA, VI KAN! Deg som jobber i vannbransjen og vil gjøre en innsats i forbindelse med TV-aksjonen 2014 Vann forandrer alt TV-aksjonen NRK, Kirkens Nødhjelp og Norsk Vann VANN TIL

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Kjære lærer s. 3 Oversikt over Det magiske klasserommet fred s. 4-7 Aktuelle kompetansemål s. 7 Undervisningsopplegg

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15.11.2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. november 2011 viser at 18 814 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe.

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtedato: 09.10.2013 Møtested:

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Maritimt Møre. Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics

Maritimt Møre. Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics Maritimt Møre en integrert kunnskapsregion Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics Prosjektets formål Formålet med prosjektet er å sette i gang en prosess som skal gjøre

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

PRINSIPPROGRAM

PRINSIPPROGRAM PRINSIPPROGRAM 2015 2019 SOLIDARITET I PRAKSIS Norsk Folkehjelp er en medlemsorganisasjon som ble stiftet i 1939. Vi er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Grunnlaget for vår organisasjon

Detaljer

Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013)

Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013) Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013) Finn Martinsen, avd miljø og helse, Helsedirektoratet Årskonferansen om miljø

Detaljer

KYRKJAS NORD SØR-SØNDAG 2011. MATERIALE TIL GUDSTENESTA 23. oktober 2011

KYRKJAS NORD SØR-SØNDAG 2011. MATERIALE TIL GUDSTENESTA 23. oktober 2011 KYRKJAS NORD SØR-SØNDAG 2011 VI RYDDAR FOR LIVET MATERIALE TIL GUDSTENESTA 23. oktober 2011 Nynorsk I. Forord s. 2 II. Fakta s. 4 III. Forteljingar s. 6 IV. Forslag til gudsteneste s. 9 V. Søknad om kollekt

Detaljer

Analyser og evalueringer

Analyser og evalueringer Analyser og evalueringer Oppsummering av opptaket 2015* Samordna Opptak I Samordna Opptak har vi hatt en svak nedgang i antall førsteprioritetssøkere på 2,15 % fra 2014 til 2015. For Samordna opptak systemet

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Støtte til skoleeiere og skoler i utviklingsarbeidet GNIST nasjonalt KD Udir FM Universiteter,

Detaljer

BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN

BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN 1 BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN Av Lasse Sigbjørn Stambøl Basert på: SSB-rapport 46/2013 Bosettings- og flyttemønster blant innvandrere og deres norskfødte barn Presentasjon

Detaljer

Synspunkter på fylkeskommunenes planer for friluftsliv og samarbeidet med natur- og friluftslivsorganisasjonene

Synspunkter på fylkeskommunenes planer for friluftsliv og samarbeidet med natur- og friluftslivsorganisasjonene Synspunkter på fylkeskommunenes planer for friluftsliv og samarbeidet med natur- og friluftslivsorganisasjonene Resultater fra en undersøkelse gjort for FRIFO. Røyrivannet, Østmarka i Akershus Værnes,

Detaljer

Kommunebarometeret Februar Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund

Kommunebarometeret Februar Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund Kommunebarometeret Februar 2013 Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge.

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten 03.12.14. KFU- møte område D. Tonsenhagen skole 26. november 2014

Oslo kommune Utdanningsetaten 03.12.14. KFU- møte område D. Tonsenhagen skole 26. november 2014 KFU- møte område D Tonsenhagen skole 26. november 2014 Agenda Oslostandard for skole- hjem samarbeid Mobbemanifest BudsjeH 2015 Eksamen 2014 Unge og rus MinOsloskole UKordringer og satsinger i område D

Detaljer

Tilleggsinnkalling Formannskapet

Tilleggsinnkalling Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Tilleggsinnkalling Formannskapet Møtedato: 12.05.2016 Møtested: Møterom Børilden Møtetid: 10:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

Inkludering og lokal samfunnsutvikling med felles mål

Inkludering og lokal samfunnsutvikling med felles mål Foto: Torbjørn Tandberg Inkludering og lokal samfunnsutvikling med felles mål Integreringskonferansen på Gjøvik 4. november 2014 Marianne Solbakken, Distriktssenteret Distriktssenteret kunnskap om samfunnsutvikling

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring 52 KAP 7 INNVANDRING Innvandring Tall fra SSB viser at andelen sysselsatte med innvandrerbakgrunn i kommunesektoren var 11,8 prosent i 2015. Dette er en svak oppgang fra året før, og en økning på 1,9 prosentpoeng

Detaljer

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring.

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. UDIR. nov. 2015 Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. 04.12.2015 Jonny H Olsen Byggopp 10 kontor i kongeriket Byggopp Hålogaland Nordland, Troms og Finnmark Byggopp, Møre og

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

Vegtrafikkindeksen oktober 2016

Vegtrafikkindeksen oktober 2016 Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen oktober 2016 Det var 0,3 % mindre trafikk i oktober 2016 enn i oktober 2015. Utviklinga hittil i år har vore på 0,4 %. Det var 0,5 % mindre trafikk med lette kjøretøy

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 215 OG HITTIL I ÅR NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mai er nå frigitt og vi kan

Detaljer

nina minirapport 077

nina minirapport 077 77 Yngleregistreringer av jerv i Norge i 24 Henrik Brøseth Roy Andersen Nasjonalt overvåkingsprogram for store rovdyr NINA Minirapport er en enklere tilbakemelding til oppdragsgiver enn det som dekkes

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

ENTERPRISE WITHOUT BORDERS (EWB) - MANUAL FOR LÆRER

ENTERPRISE WITHOUT BORDERS (EWB) - MANUAL FOR LÆRER ENTERPRISE WITHOUT BORDERS (EWB) - MANUAL FOR LÆRER Hvordan opprette en profil for skolen og en profil for lærer på EwB-nettsiden: http://www.jaewb.org/ 1. Før ungdomsbedriften oppretter en profil på EwB-nettsiden,

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

Barnas forskningskonkurranse fyller 20 år

Barnas forskningskonkurranse fyller 20 år Barnas forskningskonkurranse fyller 20 år 2010 Konkurranseregler Alle som går i 1. 7. klasse kan delta. Gå sammen to eller flere, gjerne hele klassen. Lag et vitenskapelig prosjektarbeid rundt noe dere

Detaljer

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Fylkestinget i Sør-Trøndelag - 14 april, Trondheim. Knut Vareide Telemarksforsking Bosetting

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

38,0% 19,2% 16,3% 27,8% 31,7% 24,1% 52,4% 16,7% 17,6% 14,1% 43,2% 28,8% 15,2% 14,0% 20,3% 37,9% 16,2% 35,2% 28,4% 15,7% 24,3% 35,4% 32,7%

38,0% 19,2% 16,3% 27,8% 31,7% 24,1% 52,4% 16,7% 17,6% 14,1% 43,2% 28,8% 15,2% 14,0% 20,3% 37,9% 16,2% 35,2% 28,4% 15,7% 24,3% 35,4% 32,7% 1. Innen kategorien elektronikk og hvitevarer, hva er det mest sannsynlig at du ville kjøpt under et januarsalg? 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Total 36,5% 33,0% 27,5% 17,8% 16,9%

Detaljer

FLYKTNINGREGNSKAPET 2013

FLYKTNINGREGNSKAPET 2013 FLYKTNING 2013 REGNSKAPET ALT om mennesker På FLuKT verden over Hovedtall og trender Hovedfunn GLOBALT 45,2 millioner mennesker er på flukt verden over. Dette er det høyeste tallet som er registrert etter

Detaljer

Åkerriksa er en kritisk truet fugleart

Åkerriksa er en kritisk truet fugleart Åkerriksa er en kritisk truet fugleart DET KAN VI GJØRE NOE MED NÅ! Fylkesmannen i Rogaland Åkerriksa er lysebrun og spraglete med brune og grå striper på hodet. Fuglens karakteristiske sang lyder som

Detaljer

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg Avsluttede saker i 3-årsperioden - Fylkesmannen i Østfold - helsetjenester i hjemmet 1 14 4 3 - plass i sykehjem 5 5 8 5 - plass i annen institusjon 4 6 3 0 - praktisk bistand og opplæring 10 18 15 10

Detaljer

Kostnadsstatistikk: idrettshaller

Kostnadsstatistikk: idrettshaller Bakgrunn Idrettshallen, eller flerbrukshallen som den også kalles, er en av de vanligste arenaer for idrett, både for skoler og organisert idrett i lagene. Den kostnadsstatistikk som presenteres her er

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2016 Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2015... 3 Tabell 2 -

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 24.4.28. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Scenarier for Vestfolds fremtid. Hvor stort er Vestfoldsamfunnets eget handlingsrom?

Scenarier for Vestfolds fremtid. Hvor stort er Vestfoldsamfunnets eget handlingsrom? Scenarier for Vestfolds fremtid Hvor stort er Vestfoldsamfunnets eget handlingsrom? Noen strukturelle forhold er viktige, men er utenfor Vestfolds egen kontroll Uflaks Strukturelle forhold Flaks 09.03.2015

Detaljer

Skredsikringsplaner oppsummering og veien videre

Skredsikringsplaner oppsummering og veien videre Temadag skred og skredvarsling 10.4.2013 Skredsikringsplaner oppsummering og veien videre Randi Harnes Veg- og transportavdelingen Vegdirektoratet Oppsummering av arbeidet til nå Oppdateringen av de regionvise

Detaljer

Bemerkninger til Jan Petersen og Kristin Krohn-Devolds redegjørelser om samlet norsk innsats i Afghanistan og Irak, 15/12 2003

Bemerkninger til Jan Petersen og Kristin Krohn-Devolds redegjørelser om samlet norsk innsats i Afghanistan og Irak, 15/12 2003 Bemerkninger til Jan Petersen og Kristin Krohn-Devolds redegjørelser om samlet norsk innsats i Afghanistan og Irak, 15/12 2003 Jan Petersen: Trusselbilde: NATO: Petersen sier at terroranslagene i USA i

Detaljer

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

PTs oppfølging av dekningskravene for DAB (for å kunne slukke FM) Bjarte Sørhus seksjonssjef kringkasting og faste tjenester

PTs oppfølging av dekningskravene for DAB (for å kunne slukke FM) Bjarte Sørhus seksjonssjef kringkasting og faste tjenester PTs oppfølging av dekningskravene for DAB (for å kunne slukke FM) Bjarte Sørhus seksjonssjef kringkasting og faste tjenester 1. PTs oppdrag om å gjøre en dekningsvurdering 2. Oversikt over frekvensblokker

Detaljer