INNHOLD. NLM ung ARRANGEMENT MATERIELL GIVERTJENESTE MISJON NLM ung. s. 2. NLM ung

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. NLM ung ARRANGEMENT MATERIELL GIVERTJENESTE MISJON. 25 26 27 28 NLM ung. s. 2. NLM ung"

Transkript

1 s. 1

2 INNHOLD s. 2 NLM ung NLM ung Ungdomsarbeid Landsmøte Økonomisk støtte Superblink Barnas Misjonsprosjekt Maks Hjelp SpotOn Bli medlem Kjære leser itro Siembra UL Frontline Sommertreff Vision Menneskefiskere Veien til tjeneste Ettåring TeFT 10/25-prosjektet Responskort Kontakt NLM Stoffet er delt inn i disse kategoriene: NLM ung ARRANGEMENT MATERIELL GIVERTJENESTE MISJON

3 LEDER Velkommen til NLM ung! NLM ung er navnet på barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). NLM ung eksisterer for at flest mulig barn og unge skal ha en mulighet til å høre evangeliet om Jesus og tilbringe livet og evigheten sammen med ham. Som kristen misjonsorganisasjon henter vi vårt oppdrag fra misjonsbefalingen (Matteus 28,16 20). 1 Derfor vil vi gå ut og bygge kristne fellesskap for barn og unge i vårt eget land, særlig i områder med lite kristent barne- og ungdomsarbeid. Derfor vil vi ta ansvar for å gi evangeliet til nye folkeslag i andre deler av verden. Derfor vil vi lede barn og unge inn til levende tro. 2 Derfor vil vi utruste og støtte ledere som vil være med på dette oppdraget. Hvis du vil være med på dette oppdraget vil vi ønske deg velkommen til en offensiv og nyskapende organisasjon som ønsker å ta både Bibelen og barn og unge på alvor. Heftet du leser i gir en oversikt over materiell, konsepter og arrangement som er tilgjengelig for dere. NLM ung heier på dere og ønsker dere lykke til med arbeidet dere er en del av! Hans Kristian Skaar, Leder NLM ung REGIONENE I NLM 1 Nord 2 Midt-Norge 3 Nordvest 4 Vest 5 Sørvest 6 Sør 7 Øst s. 3 NLM ung

4 NLM ung eksisterer for at flest mulig barn og unge skal ha en mulighet til å høre evangeliet om Jesus og tilbringe livet og evigheten sammen med ham. NLM ung bygger sitt arbeid på Bibelen og den evangelisk-lutherske kirkes bekjennelsesskrifter, og vil arbeide i samsvar med den teologiske og strategiske retningen som NLM legger for arbeidet. Landsmøtet arrangeres årlig og er organisasjonens øverste organ. NLM ung består av lokallag for barn og unge (662 lag i 2013). Barne- og ungdomsarbeidet rundt omkring i Norge er organisert gjennom syv regioner knyttet til NLM, og skjer gjennom leir, lag, fellesskap og bibelgrupper. Det drives også ungdomsskoler, videregående skoler (NLM VGS), bibelskoler og folkehøyskoler. Det daglige arbeidet i organisasjonen ledes av et landsstyre gjennom NLM ungs sentraladministrasjon. NLM ung sentralt ønsker å bidra til visjonen "Verden for Kristus" ved å bistå NLMs syv regioner med service, faglig kompetanse og lederutvikling.i tillegg arrangerer NLM ung nasjonalt en rekke kurs, konferanser, leirer og festivaler for ansatte og frivillige i NLM. NLM ung nasjonalt Organisasjonen NLM ungs sentraladministrasjon har ansvar for Å utarbeide nasjonale strategier og handlingsplaner Å arrangere nasjonale festivaler (bl.a. UL, Frontline og Vision), kurs (bl.a. barne- og ungdomsarbeider-kurs og ettåringskurs) og konferanser (bl.a. lederkonferanser og misjonskonferanser) Å utvikle materiell og ressurser til bruk i det lokale arbeidet (f.eks. Maks Hjelp, SpotOn, itro) Å være et faglig ressurssenter for barne- og ungdomsarbeid NLM ung regionalt Utarbeider regionale strategier og handlingsplaner Arrangerer regionale kurs, leirer og andre arrangement som støtter arbeidet i lokale lag Støtter arbeidet i lokale lag ved lagsbesøk, informasjon og koordinering av arbeidet NLM ung internasjonalt Vil være delaktige i barne- og ungdomsarbeidet på NLMs misjonsfelt Vil vekke ansvar for misjonsoppdraget og formidle eierskap, kjennskap og engasjement for NLMs internasjonale misjonsarbeid og aktivt bidra til utbredelsen av Guds rike blant de minst nådde Vil bidra med ressurser inn mot og, samt motta impulser fra, vårt internasjonale arbeid Vil fronte givertjenesten Siembra og Barnas Misjonsprosjekt som hvert skoleår samler inn penger til utvalgte misjonsland i NLM s. 4 NLM ung

5 LANDSMØTE ORGANISASJONENS ØVERSTE ORGAN NLM ungs Landsmøte arrangeres årlig. Dette er den viktigste arenaen NLM ung har for å gjøre viktige vedtak og ha konstruktive samtaler rundt barne- og ungdomsarbeidet som drives i vår regi. Landsmøtet er organisasjonens øverste organ. Her drøftes viktige saker som angår barne- og ungdomsarbeidet, strategier vedtas og landsstyre, valgkomité og kontrollkomité velges. Alle lokallag får sende utsendinger til landsmøtet, og kan melde inn saker de ønsker skal tas opp. I tillegg kan direktemedlemmer få stemmerett. Saksliste til Landsmøtet skal offentliggjøres tre måneder før Landsmøtet finner sted. Alle medlemmer og lokale lag får tilsendt fullmaktsskjema og inviteres til å delta på landsmøtet. Landsmøtet er for alle som er engasjert, eller ønsker å engasjere seg i kristent barne- og ungdomsarbeid. Ta kontakt med NLM ung på nlm.no dersom du ønsker å vite mer om landsmøtet. s. 5 NLM ung

6 ØKONOMISK STØTTE TIL DITT LAG Ike nøl med å sende inn en søknad. Registrerte barne- og ungdomslag i NLM ung har mulighet til å motta økonomisk støtte som en håndsrekning i arbeidet. Dette kan være nødvendig for både godt etablerte og helt ferske lag. Det økonomiske bidraget skal brukes på medlemmene, og det finnes ulike typer støtte du som leder kan søke om. Oppstartstøtte Har du nettopp startet nytt lag? Søk om oppstartstøtte på inntil kroner. For et lag som mottar oppstartstøtte stilles fire enkle krav: 1. Laget må være en utadrettet virksomhet 2. Laget må sende inn kvittering til NLM ung etter mottatt og brukt støtte 3. Laget må ha en medlemsliste, og medlemmene må betale en årlig kontingent på minimum 50 kr 4. Laget må ha egen bankkonto med lagets navn NLM ung ønsker med en slik oppstartstøtte å si takk til deg som velger å starte opp nytt arbeid. Vi håper at støtten kan være et bidrag når man i oppstarten har behov for nytt materiale, nye leker, nytt utstyr osv. I din søknad skriver du en konkret liste over hva pengene skal benyttes til, med veiledende priser. Ønsker du å starte nytt barne- og ungdomsarbeid der du bor, les mer om NLM ung sin storsatsning, 10/25 prosjektet, på side 24-25, eller send en mail til Frifondmidler Både nye og etablerte lag har mulighet til å søke om frifondsstøtte gjennom NLM ung. Frifondsstøtten skal brukes til materiell, utstyr, turer, mat, kurs o.l., og skal ikke settes på konto for sparing eller brukes på lønnsmidler. Frifondstøtten skal komme medlemmene til gode, og lederen/økonomiansvarlig for laget må føre regnskap og dokumentere brukte midler gjennom kvitteringer. Totalbeløpet som fordeles mellom de ulike lagene er ikke gitt, men hvert lag får tildelt frifondsstøtte utfra antall medlemmer. For at et lag skal få innvilget sin søknad om frifondmidler stilles det visse krav. Disse kravene er enkle å forholde seg til, og du kan lese mer om dem og hvordan du kan søke om frifondmidler på nlmung.no. Send gjerne spørsmål til no. NLM ung håper at du vil benytte deg av denne muligheten og vi gleder oss til å motta din søknad! Prosjektstøtte Alle lag kan søke om prosjektstøtte. Prosjektstøtten skal brukes på et prosjekt som kommer medlemmene til gode, og det kan være alt i fra en tur eller utstyr, til ledertrening. I lagets søknad om prosjektstøtte må det søkes om et konkret beløp og fremkomme hva pengene skal brukes til. I tillegg må dere skrive en begrunnelse for hvorfor akkurat dere bør prioriteres. Ikke nøl med å sende inn en søknad. s. 6 NLM ung

7 Både søknad om oppstartstøtte, frifondsstøtte og prosjektstøtte sender du til din lokale NLM-region. Tellende barne- og ungdomslag selvstendig enhet i organisasjonen har minst fem tellende medlemmer under 26 år per i grunnlagsåret har egne vedtekter eller følger organisasjonens standardvedtekter for lokallag har eget styre valgt av og blant medlemmene med en funksjonsperiode på maksimum to år har en selvstendig økonomi har sendt inn utfylt og underskrevet årsrapportskjema Tellende medlemmer betaler en årlig kontingent på minimum 50 kr har frivillig meldt seg inn i laget er under 26 år pr i grunnlagsåret Krav til medlemslister inneholder navn, adresse, fødselsdato og fødselsår medlemslisten viser tydelig hvilke år medlemmene har betalt kontingent, og at kontingenten er på minimum 50 kr lagets leder eller to av styres medlemmer signerer ved betaling av kontingent Både søknad om oppstartstøtte, frifondsstøtte og prosjektstøtte sender du til din lokale NLM region. FOTO: SILJE MÅSEIDE OBS! Lokallag der bare tre medlemmer eller færre har fylt 15 år, trenger ikke å ha eget styre valgt av og blant medlemmene. s. 7

8 SUPERBLINK Hva er Superblink? Superblink er en kristen medieklubb for barn. Klubben har fokus på trosopplæring. Gjennom hørespill, musikk, filmer, spill, fortellinger, andakter, intervju og mye mer blir barnas hverdag, tro og engasjement tatt på alvor. Hvert år får barna tre CD-er og åtte klubbaviser i posten. I tillegg får de tilgang til et stort, trygt, lærerikt og gøyalt nettsted*; Passer Superblink for deg? Klubben passer best for barn mellom seks og tretten år. CD-ene inneholder mest stoff for de yngste, mens klubbavisene henvender seg mest til de eldste. På superblink.no finnes stoff for både liten og stor. Jesus ret hjem Mange barn har blitt kjent med Superblink på leir. Vi sender gjerne klubbaviser som kan deles ut til barna. På superblink.no ligger det en mal til misjonsmøter og mye aktuell misjonsinformasjon. Medlemskap i Superblink? Et årsmedlemskap koster 485 kr. Er det flere barn i familien, kan det bestilles ekstra passord (100 kr) uten at man trenger å få dobbelt opp med ting i posten. En gave som gir barna Jesus rett hjem Mange barn får medlemskap i Superblink som gave fra familie eller faddere. Flere barnehager gir Superblink medlemskap til barna som skal begynne på skolen. Mange barneforeninger gir et Superblink medlemskap til sine medlemmer. Noen menigheter gir Superblink til et årstrinn som en del av trosopplæringstilbudet. For gruppemedlemskap gjelder rabatterte priser. Innmelding i Superblink er enkelt og gjøres på superblink.no. Klikk på Bli medlem, fyll ut skjemaet, send inn bestillingen og få passord og brukernavn på mail. Abonnementsspørsmål sendes til Superblink drives av NLM og Norea Mediemisjon, i samarbeid med Indremisjonsforbundet. *nettstedet er også tilgjengelig på nettbrett og smarttelefoner. s. 8 MATERIELL

9 FOTO: SILJE MÅSEIDE BARNAS MISJONSPROSJEKT Du kan sammen med ditt barne- og ungdomslag være med og samle inn penger til misjon og bistand gjennom Barnas Misjonsprosjekt. Benytt deg av gratis materiell som spennende inspirasjonsog informasjonskilde. I 1997 startet NLM opp med Barnas Misjonsprosjekt. Hensikten var at barn og unge i Norge skulle engasjeres til å samle inn penger til misjon og bistand i andre land. I tillegg var det et sterkt ønske om å formidle kunnskap om de ulike landene NLM har misjonsarbeid i, og på denne måten skape forståelse og nysgjerrighet for andres kulturer. Siden starten har Barnas Misjonsprosjekt vokst jevnt og trutt både i omfang og i kroner og øre. Nå samler barn og unge i Norge inn ca 1,2 millioner norske kroner i løpet av ett skoleår. Det er imponerende! Barnas Misjonsprosjekt har vært med på å skaffe medisinsk utstyr til et sykehus sør i Etiopia, bygd et leirsted i Bolivia og støttet en kristen barnehage i Japan, for å nevne noe. Vi vet også at flinke formidlere i barnehagene, skolene, leirstedene og i foreningene våre er med å oppmuntre barn og unge til å be også for de ulike landene. Det tror vi er av stor betydning! Nå samler barn og unge i Norge inn ca 1,2 millioner norske kroner i løpet av ett skoleår. Barnas Misjonsprosjekt følger skoleåret (1. september 1. september). Innsamlingen forflytter seg fra land til land, og er i løpet av noen år innom alle de ulike landene NLM driver arbeid i. Vi prøver så langt det lar seg gjøre å finne prosjekter som retter seg spesielt mot barn og unge. Materiell Hvert år produseres følgende i forbindelse med Barnas Misjonsprosjekt: DVD: Det produseres en DVD med 6-8 filmer som presenterer prosjektene det samles inn til, landet og folket. DVD-en inneholder også et infohefte med kort og grei informasjon om hva Barnas Misjonsprosjekt er. Superblink: Bladet Superblink (forrige side) presenterer i september hvert år de nye prosjektene. Dette bladet kan man få tilsendt uten å være medlem i Superblink. Plakater: Vi lager fine plakater med bilder og stikkord fra landet og prosjektene vi samler inn penger til. Disse er for eksempel fine å henge opp dersom man har prosjektuke. Barnehageopplegg: Et fullstendig opplegg for tre dager med Barnas Misjonsprosjekt i barnehagen. Inneholder blant annet leker, sanger, språk, matoppskrifter. Alt av materiell er gratis! Send en mail til så får du tilsendt det du ønsker. s. 9 GIVERTJENESTE

10 MAKS HJELP Maks Hjelp 1: Den røde tråden gjennom GT. Den store fortellingen i det gamle testamentet gjennomgås. Det legges vekt på å formidle at alle småfortellingene sammen, utgjør den store fortellingen om Guds redningsplan for menneskene. Maks Hjelp 2: Den røde tråden gjennom NT. Den store fortellingen fortsetter inn i det nye testamentet. Her møter du Jesus gjennom personer som var rundt Ham. Maks Hjelp 3: Jesus som veiviser. I dette heftet formidles det kristne livet. Gjennom sitt liv og forkynnelse lærer Jesus oss blant annet å be, tilgi, gi og være gode mot hverandre. Maks Hjelp 4: Paulus, Fra motspiller til medspiller. Vi følger hele Paulus sitt liv, fra han applauderte steiningen av Stefanus til han selv satt som fange i Rom. "Vi hadde fortalt og snakket sammen om Jesu død på korset. Om han, den ene, som døde for alle andre. Da vi etterpå gikk ut og lekte "Boksen går" kunne vi understreke dette budskapet enda en gang. For at de som var tatt kunne bli fri, var det nok at EN sparka boksen. Maks Hjelp-serien hjelper oss å holde fokuset, - hele samlingen gjennom." Maks Hjelp serien er et fantastisk verktøy for deg som driver kristent arbeid for barn mellom 5 og 12 år! Serien består av seks hefter, der hvert hefte inneholder åtte kapitler. I hvert kapittel finner du alt du trenger for å holde en samling for barna. Der finner du hjelp til hvordan du kan holde andakt, tips til visualisering, bønn, sanger, inneleker, uteleker, hobby-aktiviteter og matoppskrifter. Heftene gir dere som ledere hjelp til å formidle helhetlig forkynelse for ale sanser. Det er et koldtbord av idéer, og du plukker ut det du har lyst til å bruke. Flere av dem som bruker Maks Hjelp bruker to samlinger pr kapittel/ tema. Heftene gir dere som ledere hjelp til å formidle helhetlig forkynnelse for alle sanser. Du får en plan for hva som skal gjennomgås av bibelstoff. Og når du har samlingen vil alt, både leker, aktiviteter, mat og sang sette fokus på dagens bibelfortelling. Plukk og miks ideene utfra forsamling, behov og ressurser. Maks Hjelp 5: Bøller og helter i Bibelen. Vi kan kjenne oss igjen i personene i Bibelen, noen ganger er de helter, andre ganger bøller. Her blir vi kjent med flere som Gud brukte, og han vil også bruke oss og forme oss. Inneholder også en musikal med 10 flotte sanger! Maks Hjelp 6: Konger i Bibelen. Vi blir kjent med en rekke konger i Bibelen. Heftet avsluttes med et møte med Kongenes Konge! Spennende hefte, med flere av de mer ukjente fortellingene! s. 10 MATERIELL

11 CD og DVD: Sangene fra musikalen i "Maks Hjelp 5: Bøller og Helter i Bibelen", er spilt inn både på CD og DVD. Dette er 10 flotte og varierte barnesanger, som er fine å bruke både i kor, på barneklubben eller på møter. Maks Hjelp kortstokk: Med bilder fra de to første heftene. Kan brukes både som "4-kort" og andre kortspill. Tidslinje: Vanskelig å få oversikt over bibelhistorien? Bruk tidslinja vår, heng den opp på veggen og la barna se når de ulike fortellingene i Bibelen fant sted. Tidslinja har også enkelte henvisninger til andre ting i verdenshistorien, slik at alt blir satt inn i en sammenheng. Genialt! Bibelvandringer: I hvert av Maks Hjelp heftene (unntatt hefte nr 5, som har musikal) finner du en bibelvandring, som oppsummerer det du har lært i de 8 kapitlene dere har gått gjennom. Bibelvandringen er en interaktiv gjennomgang av fortellingene, og viser på en god måte hvordan fortellingene henger sammen. Bibelvandringene står på egne bein og kan settes opp som et eget tiltak. Spennende for både barn og voksne. Bibelvandringen i hefte 1 introduserer oss for den store fortellingen i Bibelen og er et godt hjelpemiddel til å finne ut hva Bibelen egentlig handler om. Denne er også blitt brukt inn mot skolene, som kunnskapsformidling innenfor RLE læreplanen. NYHET: du kan nå kjøpe bibelvandringen fra "Maks Hjelp 1" separat, uten å kjøpe hele heftet. Her finner du også tips om hvordan den for eksempel kan bukes som breddetiltak i menigheten. Ta kontakt med NLM ung på nlm.no dersom du har spørsmål eller ønsker å bestille Maks Hjelp. s. 11 MATERIELL

12 HVEM ER TWEENS? Tweens er barn mellom 10 og 13 år. De kalles tweens fordi de er litt "between" de er verken små barn eller tenåringer. Dette er en aktiv, engasjert og spennende aldersgruppe. Tweens er opptatt av relasjoner og vennskap, de har tilhørighet til familien men begynner også å skape seg en identitet utenfor hjemmet. De blir flinkere til å tenke abstrakt, og de får stadig mer kunnskap gjennom mer avansert undervisning på skolen. De har tilgang til en stor verden gjennom internett, men vet kanskje ikke alltid hvordan de skal forholde seg til dette. Forskjellen mellom gutter og jenters utvikling og interesser er stor, dette er en ekstra utfordring når man skal ha undervisning som treffer alle. Når vi skal drive arbeid med tweens er det viktig å ha i bakhodet hvem tweens er. De trenger utfordringer som viser at vi tar dem på alvor, men samtidig må de få lov til å være barn. Ikke minst er det viktig at vi hjelper dem med overgangen over i tenårene. Forskjellen mellom et barnelag og et ungdomslag kan være stor, her har både barnelederne og ungdomslederne et ansvar for at de ferskeste ungdommene finner seg til rette! Lurer du på mer om tweens? Gå inn på nlm.no/spoton og les mer! SpotOn er en nettressurs for deg som driver arbeid for tweens. Andaktene, aktivitetsforslagene og oppleggene for samlinger knyttet til misjon og trospraksis kan også brukes på leir og i barnelag. Andakter Vi ønsker å gjøre tweens kjent med viktige personer i Bibelen. Samtidig er det viktig at barna får se hvordan det som står om personer som levde for lenge siden kan bety noe for dem i dag. Derfor legger vi vekt på å vise hva det vi lærer av de bibelske personene vil si inn i tweens sin hverdag nå. Det vi først og fremst har lyst til å formidle er hva det vil si å være en person som lever i relasjon til Jesus, hva han betyr, hvordan vi blir kjent med ham og hva han mener om oss og våre hverdager. SpotOn sine 25 andakter om bibelske personer kan gjerne brukes i Bibelens rekkefølge, men det går også fint å plukke akkurat den andakten du ønsker å bruke. Andaktene starter med å presentere s. 12 MATERIELL

13 den bibelske personen etterfulgt av den aktuelle bibelteksten. Dette er en flott mulighet til å la tweensa slå opp i Bibelen og lese selv! Hver andakt har et minneord. Vi har stor tro på at det er nyttig å pugge bibelvers, de kan bety mye senere. Som en hjelp til å bruke minneordet aktivt følger det også med en illustrasjon som er laget ut fra bibelverset. Denne er både til pynt og et verktøy til hjelp for de som synes det er lettere å pugge ut fra noe visuelt enn bare å gjenta ord. Som en hjelp til å bruke minneordet aktivt følger det også med en illustrasjon som er laget ut fra bibelverset. Aktiviteter SpotOn inneholder mange forslag på ulike inne- og uteaktiviteter som kan passe på et tweenslag. Noen aktiviteter passer godt sammen med konkrete andakter, andre har vi tatt med bare fordi de er morsomme! I SpotOn finner du en liste med forslag på mat man kan lage (Noe av maten passer det best at lederen lager på forhånd, mens andre oppskrifter kan man lage sammen som en aktivitet). Du finner også lister med musikk som kan brukes til fellessang eller i bakgrunnen under samlingene. Samling utenom det vanlige SpotOn inneholder egne opplegg for samlinger utenom det vanlige; misjonssamlinger, trospraksissamling eller bønnevandring. NLM ung er opptatt av at barna ikke bare skal være tilhørere eller mottakere av forkynnelse, de skal også lære å bruke Bibelen, bønn og det som ellers hører med i kristenlivet aktivt selv. Dette er viktig for at de skal bygge et selvstendig forhold til Jesus slik at de blir kristne og forblir kristne resten av livet! Dette bør lederen være bevisst på hele tiden, men vi har laget et forslag til en samling som har helt konkret fokus på dette som angår trospraksis. Det ligger også ved et dokument som forklarer enda nøyere hva trospraksis handler om. Misjonssamlingene er en hjelp til å snakke om misjon generelt og til å finne og formidle informasjon om misjonsarbeid som blir drevet nå. SpotOn, en kilde til inspirasjon SpotOn er del av NLM ungs satsing på arbeid rettet mot aldersgruppen år. Målet er å starte mange nye lag i alle deler av Norge. Les mer om 10/25 prosjektet på side 24 og 25. Vårt håp er at SpotOn kan være en ressurs for dere som har drevet lag i mange år, at det kan være en ressurs som gjør at det blir litt lettere og litt morsommere å drive det viktige arbeidet dere gjør. Vi håper også at det vil senke terskelen for å starte nye tweenslag og å arrangere flere tweensleirer. Det er fortsatt veldig mange tweens i Norge som ikke kjenner Jesus og heller ikke noen kristne. Det har vi et ansvar for å gjøre noe med! SpotOn har sin egen nettside på nlm.no/spoton. Her finner du andaktene, aktivitetene og de andre ressursene. Dersom det er noe som er vanskelig å finne ut kan du ringe eller sende mail til NLM ung. / Lykke til! s. 13 MATERIELL

14 Som medlem i NLM ung får du rabatter på flere av våre arrangement. Du kan få tilsendt nyhetsbrev og spennende informasjon, og i tillegg har du stemmerett på landsmøtet. Betal medlemskontigenten (50 kr) til kontonummer Merk betalingen med navn, adresse, e-post og fødselsdato (NB: ikke personnummer). Medlemsskapet gjelder for inneværende år (januar t.o.m. desember). Eventuelle oppdateringer og mer informasjon om medlemsskap finner du på FOTO: Christoffer Lehre s. 14 NLM ung

15 KJÆRE LESER Vi vil gjerne høre om dine erfaringer fra barne- og ungdomsarbeidet du er med i. Har du gode forslag? Andaktstips? Ideer til aktiviteter eller nye konsept? Send dem til eller ring oss og slå av en prat. s. 15 NLM ung

16 itro.no er et gratis nettmagasin for tenåringer, som oppdateres hver dag med nye tekster eller filmer. itro har som visjon å gi tenåringer en utrustning til å møte situasjoner som dukker opp i hverdagen på en best mulig måte. Og viktigst av alt, at de møter dem sammen med Jesus. Dette ønsket preger alt vi gjør, og alt som legges ut på itro.no. Hver eneste dag kommer det nye tekster eller filmer på itro.no. Relevante og interessante temaer som har med livet og troen å gjøre blir tatt opp. Enten det er svar på spørsmål som har kommet inn, bibelundervisning, andakter eller noe annet. Netportal for ungdom I tillegg til intervjuer, temaartikler, reportasjer fra inn- og utland, anmeldelser og mye annet fresht stoff, finner du både taler og seminarer på podcast, både som filmer og lydfiler. For akkurat som biler trenger drivstof for å kome fram dit de skal, trenger vi stadig å bli fylt med det som fører oss framover mot målet. Et av slagordene til itro er påfyll i hverdagen. For akkurat som biler trenger drivstoff for å komme fram dit de skal, trenger vi stadig å bli fylt med det som fører oss framover mot målet. I det mange opplever som en travel hverdag trenger vi å stoppe opp og bruke tid sammen med Gud, og la Ham fylle oss slik at vi kan fortsette på veien. Gjennom itro håper vi at tenåringer kan få et møte med Jesus, bli glad i Bibelen, gira på misjon og bli bevisst og utfordra på hva det vil si å følge Jesus. s. 16 NLM ung

17 PÅFYLL I HVERDAGEN itro.no NLMs NETTSTED FOR UNGDOM s. 17 NLM ung

18 SIEMBRA Gjenom SiemAa har du mulighet til å biaa med dine resurser for å utbre Guds rike på jord. Du kan gi mennesker muligheter de ellers ikke ville hatt. Du kan bety noe for menneskers evighet. Du kan vise nestekjærlighet. Bli fastgiver til Siembra! Hva er Siembra? Siembra er NLM ungs misjonsprosjekt for ungdom. Opp til fylte 26 år har du mulighet til å være fastgiver til dette prosjektet. Hvert skoleår samles det inn penger til land hvor NLM driver spennende arbeid innen misjon og bistand. Beløpet du ønsker å gi velger du selv og det trekkes hver måned av seg selv fra din private konto. Etter du har fylt 26 år vil du automatisk overføres som fastgiver i NLM. NLM ung gir også skoler, ungdomslag og forsamlinger muligheten til å ha Siembra som sitt misjonsprosjekt. Kanskje dette er noe du kan foreslå for din skole, forening eller ditt ungdomslag, enten du er leder, lærer, student eller deltaker? Hvorfor er Siembra noe for deg? Siembra er konkret, direkte og aktuelt. Siembra gjør at det nesten ikke kan bli enklere å gi av sin overflod til noen som trenger det mer enn oss. Tenk at du er med å bety en forskjell for andres liv og evighet ved å gi penger. Gjennom Siembra har du mulighet til å bidra med dine ressurser for å utbre Guds rike på jord. Jesus har gitt oss befaling om å gå med evangeliet til alle jordens krinkler og kroker, og til å døpe og lære opp mennesker han har gitt livet sitt for til å leve for ham. "Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende." Jesus (Matteus 28,19 20). På og vil du jevnlig finne oppdatert informasjon i video, tekst og foto fra prosjektet pengene dine går til. Kontakt hvis du vil bli ny fastgiver, eller øke beløpet. s. 18 GIVERTJENESTE

19 UL og Frontline er to av NLM ungs nasjonale arrangementer. Disse er rettet mot og samler flere tusen ungdommer årlig. Til disse arrangementene kan man komme som deltaker, leder eller funksjonær. UL Festival som forandrer UL (Ung Landsmøte) er blant de største og viktigste kristne ungdomsfestivalene i Norge. NLM ung og ImF- Flere bibelgrupper og ungdomslag arrangerer gruppeturer. Kanskje dette er noe du vil vurdere å ta med dine ungdommer på som en oppbyggende og inspirerende fellesskapstur? Ung arrangerer UL hvert år med et ønske og en hensikt om at det skal være en festival som forandrer mennesker. Vi håper at du som kommer på UL kan bli oppmuntret og inspirert til å leve som kristen i hverdagen når festivaluka er over. Gjennom oppbyggende og inspirerende møter, lovsang, smågrupper og aktuelle seminarer, ønsker vi å legge til rette for at du kan få åndelig påfyll. Bli med og lovsyng sammen med tusenvis av andre. Prat med samtalepartnere. Be sammen med venner og forbedere. Opplev fellesskap. Bli bedre kjent med Jesus. På UL kan du også få med deg festivalliv i campingen, konsertopplevelser og kule aktiviteter. Du kan treffe igjen gamle venner og stifte nye vennskap. Kom alene, med søsken eller vennegjengen, eller reis med ungdomsgruppen eller idrettslaget ditt. Du er hjertelig velkommen på UL! Målgruppe: 15 år + Tidspunkt: Uke 31 (hvert år) Fellesreiser: Fra noen steder i landet blir det satt opp fellesreiser for ungdommer som skal på UL. Kontakt din region/skole/forsamling/ungdomslag etc. for informasjon. Overnattingsmuligheter: Sovesal, hytte eller medbrakt telt/campingvogn Arrangør: NLM ung og ImF-UNG Har du spørsmål? Send en mail til eller les mer på FRONTLINE Nasjonal misjonskonferanse Frontline er en nasjonal misjonskonferanse arrangert av NLM ung. Konferansen tilbyr blant annet aktuelle workshops og utfordrende forkynnelse, misjonærinnvielse og konserter. Her vil du treffe engasjerte mennesker som deler din interesse for misjon og bistand. Frontline har til hensikt å utfordre, engasjere, undervise, bevisstgjøre, inspirere og motivere til misjon. Misjon er å følge etter Jesus og gå dit han kaller. NLM ung ønsker å invitere deg med på det store oppdraget; å gjøre alle mennesker til Jesu etterfølgere. Sted: Oslo, annenhver høst Målgruppe: fra 1. klasse vgs. Fellesreiser: Fra noen steder i landet blir det satt opp fellesreiser. Kontakt din region/skole/forsamling/ungdomslag etc. for mer informasjon. Arrangør: NLM ung, Fjellhaug Internasjonale Høgskole og Bibelskolen Fjellhaug. Har du spørsmål? Send en mail til eller les mer på s. 19 ARRANGEMENT

20 Hvert år dannes det flere Vision-team fra hele Norge som besøker noen av NLMs videregående internatskoler. Vision ble første gang arrangert i 2002 på Drottningborg vgs. Det skulle være en møtehelg utenom det vanlige og ble en ordentlig suksess. Siden har Vision vokst. Til nå har vi vært innom syv skoler og håper at det vil bli enda flere. Vision starter torsdag kveld og avsluttes søndag formiddag. Langhelgen fylles med bra møter, der gode taler, lovsang og bønn står i sentrum. Vision-teamene som besøker skolene står også for aktiviteter og seminarer. Du kan få med deg Vision selv om du ikke går på en av NLM s videregående skoler. Sjekk ut nettsiden til skolene våre og finn ut når Vision-teamet kommer skolen i nærheten av deg. For mer om informasjon om NLM-skolene, sjekk ut eller ta kontakt med s. 20 ARRANGEMENT

21 Regionene arrangerer et mangfold av leirer for barn og unge. Sommertreff samler ungdommer fra flere regioner til en innholdsrik og gøy uke. Sommertreff er en leir for deg som går i 8. kl. til 1. vgs. Leiren arrangeres av regionene og finner sted på Drottningborg vgs (Grimstad) og Lundeneset vgs (Ølen). Sommertreff er leiren for deg som har lyst til å få ny venner, lære mer om Jesus, ha det sosielt og drive med gøyale aktiviteter. På Sommertreff starter vi dagen med en god frokost og bibeltime. Deretter har vi mange gøyale aktiviteter, før vi spiser middag sammen og runder av dagen med et kveldsmøte. På Sommertreff står Jesus i sentrum. På hvert møte får dere oppleve og delta i god lovsang, og ikke minst høre bra taler. Vi håper å se deg på ett av våre Sommertreff! s. 21

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!!

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!! Actas satsning for barn mellom 4-10 år Dåpsopplæring med misjonsperspektiv Hvem er vi? Amigos er Actas satsning for barn mellom 4-10 år. Amigos er synlig gjennom lagsvirksomhet, leirer, Amigosfestivalen,

Detaljer

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Region Sørvest 1. Innledende kommentarer Dette strategidokumentet bygger på NLMs grunnregler

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

09 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole

09 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole 09 barnelederkonferanse 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole En hammer i Guds hånd PROGRAM Fredag: 18-19 Innkvartering 19.00 Kvelds 20.00 Klar, ferdig - BYGG Jarle Waldemar: Kreativ formidling Bli kjent Gruppearbeid/-samtale

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER følg Ham! Våren 2011 gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no følg Ham! MARTIN CAVE pastor EGIL ELLING ELLINGSEN nestpastor egilelling@imikirken.no

Detaljer

Ledermanual. Verdigrunnlag

Ledermanual. Verdigrunnlag Ledermanual Verdigrunnlag Innhold 3 Vår visjon 4 Vårt oppdrag 5 Våre verdier og holdninger 6 Våre løfter 7 Inspirasjon Kjære menighetsarbeider Takk for at du har engasjert deg i menighetsarbeidet. Flekkerøy

Detaljer

SATT FRI TIL Å TJENE

SATT FRI TIL Å TJENE Molde Indremisjon Strategiplan frem mot 2020 Vår visjon: SATT FRI TIL Å TJENE Våre verdier: Inkluderende, troverdig, oppsøkende og omsorgsfull Generasjonsforsamling: MÅL: Vi vil være en generasjonsforsamling

Detaljer

Innkalling til NLM ungs. Landsmøte 2013 BYGGE GUDS RIKE. Tordag 24.oktober til og med lørdag 26.oktober, Oslo

Innkalling til NLM ungs. Landsmøte 2013 BYGGE GUDS RIKE. Tordag 24.oktober til og med lørdag 26.oktober, Oslo Innkalling til NLM ungs Landsmøte 2013 BYGGE GUDS RIKE Tordag 24.oktober til og med lørdag 26.oktober, Oslo Alle som er medlemmer og har betalt medlemskap for 2013 har stemmerett. Innkallelse og årsmelding

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Kjære medlem og venn av Ny Generasjon!

Kjære medlem og venn av Ny Generasjon! Kjære medlem og venn av Ny Generasjon! Vi i Ny Generasjon sender deg søknadsskjema for Trainee/Team og vil gjerne invitere deg med på et livsforvandlende år. Det handler om å leve for noe større enn seg

Detaljer

Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn»

Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn» Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn» Vil ikke NLM automatisk bli en frikirke hvis en oppretter et trossamfunn? - Det er viktig å presisere at NLM oppretter et trossamfunn som et tilbud til

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013

Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013 Innholdsoversikt til nettsiden www.sjelesorgogveiledning.no Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013 Velkommen Sjelesorg

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

1.0 Navn Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband, region Midt-Norge

1.0 Navn Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband, region Midt-Norge Vedtatte lover Inderøy 4. juni 2011 1.0 Navn Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband, region Midt-Norge 2.0 Bekjennelse og tilhørighet Regionene står tilsluttet Norsk Luthersk Misjonssamband og

Detaljer

KANDIDATER TIL VALG AV STYRELEDER I NLM UNG

KANDIDATER TIL VALG AV STYRELEDER I NLM UNG KANDIDATER TIL VALG AV STYRELEDER I NLM UNG Navn: Morten Sirevåg Alder: 30 år Region: Sørvest Yrke: Avdelingsleder i Aker Solutions Hvorfor: Jeg ønsker å være med å jobbe for at enda flere skal bli bevart

Detaljer

FJELL-LY POSTEN. Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr

FJELL-LY POSTEN. Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr FJELL-LY POSTEN Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr. 1-2017 Sommerhilsen fra Fjell-ly Nå er nok en leirvår ferdig på Fjell-Ly, og det nærmer seg sommerferie for oss i Barne- og ungdomsavdelingen. Vi

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 740 670 630 480 GUDSTJENESTEDELTAGELSE - 2014 990 915 817 710 655 615 610 390 950 900 870 890 770 800 710 616 610 413 280 140 JAN FEBR MARS APRIL MAI JUN JUL

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

Hva skjer? SABU 2014 2015

Hva skjer? SABU 2014 2015 Hva skjer? SABU 2014 2015 1 Hei Her er et lite hefte med informasjon om de forskjellige begivenhetene som skjer for barn og ungdom i 2014 og 2015. SABU jobber for at unge mennesker skal ha det bra, møte

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Søknadsskjema Ny Generasjon-Trainee

Søknadsskjema Ny Generasjon-Trainee Søknadsskjema Ny Generasjon-Trainee Skoleåret 12/ 13 Innhold - Introduksjon til trainee og praktisk info - Søknadsskjema (side 1-7) - Anbefalingsskjema for leder (side 8-11) - Anbefalingsskjema for venn

Detaljer

Kurskveld 9: Hva med na?

Kurskveld 9: Hva med na? Kurskveld 9: Hva med na? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Hvis du kunne forandret en ting Hva ville det ha vært? (10 minutter) Forestill deg en

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2011 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 Innledning Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 SØNDAGSSKOLENs visjon er: JESUS TIL BARNA SØNDAGSSKOLENs grunnlag SØNDAGSSKOLEN NORGEs virksomhet skal skje i troskap mot Bibelen,

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

FaceBook gjennomsnittsalder: 25-34 år og 35-44 år. 3 millioner nordmenn på FaceBook.

FaceBook gjennomsnittsalder: 25-34 år og 35-44 år. 3 millioner nordmenn på FaceBook. 1 Hvordan bruker menighetene sosiale medier? Hvilke risikosituasjoner utspiller seg på sosiale medier, og hvilke muligheter finnes? Kan noen av mekanismene i kommunikasjonen senke terskelen for å motta

Detaljer

Vi ber for Forbønnsopplegg

Vi ber for Forbønnsopplegg Vi ber for Forbønnsopplegg 1 Forord Det er ingen selvfølge at barn og unge som vokser opp i dag får høre om Jesus. Og det er heller ingen selvfølge at noen ber for dem. Derfor er forbønnsopplegget Jeg

Detaljer

Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter

Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter 1. Menighetens navn er Oslo Kristne Senter. 2. Oslo Kristne Senter er en frittstående, lokal menighet organisert som en forening - som driver menighetsbyggende

Detaljer

Januar 2013. Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4

Januar 2013. Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4 n i Me Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4 Være sammen Bibelen forteller mye om fellesskap. Gud selv utgjør et fellesskap, fordi han er Fader, Sønn og Hellig Ånd. Guds

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Vår og sommerleirer 2016 i NLM Region Sør. Hallo!

Vår og sommerleirer 2016 i NLM Region Sør. Hallo! Vår og sommerleirer 2016 i NLM Region Sør Hallo! Hallo! Med denne brosjyren du har fått i handa nå, ønsker vi å informere deg om vårt leirtilbud i Region Sør av Norsk Luthersk Misjonssamband. Hva er leir?

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

LANDSMØTE 2014 NLM UNG

LANDSMØTE 2014 NLM UNG Saksliste og vedlegg til LANDSMØTE 2014 NLM UNG Lørdag 1.november Sinsen kirke 2 Innhold SAKSLISTE 3 VEDLEGG 1: Årsmelding NLM ung 2013 4 VEDLEGG 2: Årsregnskap NLM ung 2013 7 VEDLEGG 3: Rapport fra kontrollkomite

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

Vil du være konfirmant i Førresfjorden menighet?

Vil du være konfirmant i Førresfjorden menighet? Vil du være konfirmant i Førresfjorden menighet? Til deg! Vi håper du vil velge konfirmasjon i kirken. For at du skal få et fint og lærerikt år, er det viktig at du er motivert og har lyst til å konfirmere

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012)

LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012) 1 LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012) 1.0 Navn og område 1.1 Regionens navn er: Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Øst. 1.2 Regionens arbeidsområder er fylkene Østfold, Akershus,

Detaljer

Sak 2 NaMu undersøkelsen

Sak 2 NaMu undersøkelsen Vårt oppdrag: Å gjøre mennesker til Jesu Kristi disipler, så verden forvandles Metodistkirken i Norge Centralkirkens menighet, Bergen Menighetsmøte den 21.9.2016 Tema for kvelden: «gå og gjør alle folkeslag

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

EO-FONDET. En veileder til søknadsprosessen

EO-FONDET. En veileder til søknadsprosessen EO-FONDET En veileder til søknadsprosessen Innhold Hva er EO-fondet? s. 2 Hvem kan søke om midler? s. 3 Hva kan man søke om? s. 4 Hvordan søke -- trinn for trinn s. 5 Sjekkliste for søknad s. 6 Søknaden

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

Hvorfor Mission Adventures?

Hvorfor Mission Adventures? Hvorfor Mission Adventures? - bli bedre kjent med Gud og hverandre - se Jesus forandre mennesker via deg - handle på Guds Ord; ikke bare høre, men også gjøre (Jakob 1,22-25) - få nye utfordringer og oppleve

Detaljer

Learning activity: a personal survey

Learning activity: a personal survey Learning activity: a personal survey A personal Survey - sammendrag Hvem er du? Karoline Fonn, 23 år, journalistikkstudent i Bodø og distriktsmedarbeider i KRIK Nordland. Hva er ditt oppdrag? Jeg skal

Detaljer

Visjon Oppdrag Identitet

Visjon Oppdrag Identitet Visjon Oppdrag Identitet Som alle kristne har også vi fått utfordringen om å forvalte Guds ord - i holdning, ord og handling. Men hvordan løser Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG dette store oppdraget?

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

Lovverk for Normisjons foreninger

Lovverk for Normisjons foreninger Lovverk for Normisjons foreninger 1) Normalregler for foreninger i Normisjon Lagt frem for konstituerende generalforsamling i Vennesla 4. juli 2000 og vedtatt av Normisjons landstyre 20. oktober 2000 med

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon

Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon Vedtekter for Acta - barn og unge i Normisjon 1 GRUNNLAG Acta barn og unge i Normisjon er Normisjons barne- og ungdomsarbeid og består av foreninger og direktemedlemmer

Detaljer

Hvordan laste ned video fra NLM sitt videoarkiv på internett:

Hvordan laste ned video fra NLM sitt videoarkiv på internett: Hvordan laste ned video fra NLM sitt videoarkiv på internett: Denne bruksanvisningen gjelder de som bruker MAC!!! Gjør ett av følgende trinn: 1. Trykk på denne linken www.nlm.no, og siden åpnes i din nettleser.

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Bloggen. Givertjeneste

Bloggen. Givertjeneste Etter som vi er kommet godt i gang med året, og faktisk snart begynner å nærme oss avslutningen på 2014, er det en glede å kunne melde at vi er i live! Alltid fint å kunne takke Gud for hver dag han gir

Detaljer

Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: 23 32 57 50 Fax: 23 32 57 60 E-post: post@misjonsforbundet.no Nett: www.misjonsforbundet.

Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: 23 32 57 50 Fax: 23 32 57 60 E-post: post@misjonsforbundet.no Nett: www.misjonsforbundet. Svarslipp Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: 23 32 57 50 Fax: 23 32 57 60 E-post: post@misjonsforbundet.no Nett: www.misjonsforbundet.no Bank: 3000.15.10300 Org.nr: 960 474 708 Komme ditt rike

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Hvordan kan jeg møte Gud?

Opplegg til samling. Tema: Hvordan kan jeg møte Gud? Opplegg til samling Tema: Hvordan kan jeg møte Gud? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er

Detaljer

Handlingsplan 2014 2015

Handlingsplan 2014 2015 Handlingsplan 2014 2015 Tilbedelse Storsamlinger Studentmøter Øke gudstjenesteoppslutning Samarbeidet med BiG og Laget Videreutvikle gudstjenestene. Legge vinn på å involvere barn og ungdom. F13 er med

Detaljer

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 & Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 Bibeltimeopplegg Kjære bibeltimeholder! Her kommer et opplegg for bibeltimer for sommerleirene 2013. Temaet for sommeren er La ditt rike komme. Bibelfortellingen

Detaljer

LUNDEDALEN BARNEHAGE. LEK, HUMOR OG LÆRING, GIR BARNA NÆRING

LUNDEDALEN BARNEHAGE. LEK, HUMOR OG LÆRING, GIR BARNA NÆRING LUNDEDALEN BARNEHAGE. LEK, HUMOR OG LÆRING, GIR BARNA NÆRING PROSJEKT 2011-2012: SKAL VI LEKE BUTIKK? urdu tigrinja spansk arabisk litauisk thai dari norsk somalisk kurdisk sorani albansk Lundedalen barnehage,

Detaljer

ImF Ung. Barnebladene

ImF Ung. Barnebladene ImF Ung Barnebladene Nr 3-2013 Passer du inn? Vet du hva? Gud sier at alle passer inn! Guds rike er for alle! Jesus sa en gang: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være?

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være? Opplegg til samling Tema: Hvem vil jeg være? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Johnny Omdal - 28 år - Nomineres som leder Pastor i Salem misjonskirke og timelærer på Ansgar Bibelskole

Johnny Omdal - 28 år - Nomineres som leder Pastor i Salem misjonskirke og timelærer på Ansgar Bibelskole Johnny Omdal - 28 år - Nomineres som leder Pastor i Salem misjonskirke og timelærer på Ansgar Bibelskole Tidligere har jeg jobbet som ungdomspastor i Randesund Misjonskirke. Har derfor vært på flere av

Detaljer

Hvordan laste ned video fra NLM sitt videoarkiv på internett:

Hvordan laste ned video fra NLM sitt videoarkiv på internett: Bruksanvisning : Hvordan bruke NLM sitt videoarkiv? Hvordan laste ned video fra NLM sitt videoarkiv på internett: Denne bruksanvisningen gjelder de som bruker PC!!! Gjør ett av følgende trinn: 1. Trykk

Detaljer

Dato: 5.-6.9.2014 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Gunnar Indrebø Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Svenning Bjørke

Dato: 5.-6.9.2014 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Gunnar Indrebø Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Svenning Bjørke REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 5.-6.9. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Gunnar Indrebø Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Svenning Bjørke Fravær: Roald Gulbrandsen

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI DROTTNINGBORG 23.-26. JULI 2015 DE UNGES SOMMERFEST Minior, Junior Tweens & Ungdom MØTER, SEMINARER & FAMILIE- SAMLINGER MISJON, SOMMER, FEST & GLEDE GJØRE DISIPLER - SOM KAN FORANDRE VERDEN Hovedtaler:

Detaljer

Dato Sted: Sinsenveien 25, Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Knut Espeland Håvard Måseide Reidar Bøe Raymond Bjuland Andreas Kiplesund

Dato Sted: Sinsenveien 25, Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Knut Espeland Håvard Måseide Reidar Bøe Raymond Bjuland Andreas Kiplesund REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato 31.3.-1.4. Sted: Sinsenveien 25, Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Knut Espeland Håvard Måseide Reidar Bøe Raymond Bjuland Andreas Kiplesund Forfall: Gunnar Indrebø

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Barna. Store ressurser er investert i utviklingsarbeidet - og din menighet, din søndagsskole og dine barn er invitert med!

Barna. Store ressurser er investert i utviklingsarbeidet - og din menighet, din søndagsskole og dine barn er invitert med! Trosopplæringskonferanse for FORELDRE, BARNELEDERE & MENIGHETSLEDERE Sammen for Barna 17-18 nov. 2017, OSLO Lansering av JESUS KIDS strategien: MÅLRETTET og RELASJONELL disippelgjøring med MATERIELL og

Detaljer

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp Kandidater til MUF-styret Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp 1.Mars 2010 Astrid Rydland Bjørke Navn: Astrid Rydland Bjørke Alder:

Detaljer

Trondheim misjonskirke Utkast til rullerende toårsplan Periode:

Trondheim misjonskirke Utkast til rullerende toårsplan Periode: Trondheim misjonskirke Utkast til rullerende toårsplan Periode: 2017-2019 1 Innledning Motto for Misjonskirken Norge er Guds barns enhet og menneskers frelse, og det ønsker vi og holde høyt. Visjoner og

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken I denne brosjyren håper vi å gi deg svar på noen av de spørsmålene du har om konfirmasjon i kirken. 1

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Molde-fellesskapet

Molde-fellesskapet Molde-fellesskapet 07.05.2017 Om Normisjon Normisjon er en evangelisk luthersk organisasjon og har kontakt med over 70 000 personer over hele Norge, inkludert medlemmene i Acta - barn og unge i Normisjon.

Detaljer

om å holde på med det.

om å holde på med det. j Livet som Gud har kallet oss til, er ikke et vanlig eller naturlig liv. Det er overnaturlig, fylt med kraft, tegn, under, mirakel og andre mektige gjerninger. Jesus, som gikk på vannet, gjorde vann om

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Visjonsdokument. for. VI-normisjon

Visjonsdokument. for. VI-normisjon Visjonsdokument for VI-normisjon Revidert av lederskapet høst/vinter 2012 Lagt fram for årsmøtet og godkjent 31. januar 2013 Innledning Varteig Normisjon ble stiftet allerede i 1860, og har vært en selvstendig

Detaljer

ÅpneDører. I tjeneste for forfulgte kristne.

ÅpneDører. I tjeneste for forfulgte kristne. ÅpneDører I tjeneste for forfulgte kristne www.opendoors.no Sammen m Husk på dem som sitter i STÅ SAMMEN MED DE FORFULGTE fengsel, som om dere var lenket sammen med dem * Rundt om i verden ser vi hvor

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer