INNHOLD. NLM ung ARRANGEMENT MATERIELL GIVERTJENESTE MISJON NLM ung. s. 2. NLM ung

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. NLM ung ARRANGEMENT MATERIELL GIVERTJENESTE MISJON. 25 26 27 28 NLM ung. s. 2. NLM ung"

Transkript

1 s. 1

2 INNHOLD s. 2 NLM ung NLM ung Ungdomsarbeid Landsmøte Økonomisk støtte Superblink Barnas Misjonsprosjekt Maks Hjelp SpotOn Bli medlem Kjære leser itro Siembra UL Frontline Sommertreff Vision Menneskefiskere Veien til tjeneste Ettåring TeFT 10/25-prosjektet Responskort Kontakt NLM Stoffet er delt inn i disse kategoriene: NLM ung ARRANGEMENT MATERIELL GIVERTJENESTE MISJON

3 LEDER Velkommen til NLM ung! NLM ung er navnet på barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). NLM ung eksisterer for at flest mulig barn og unge skal ha en mulighet til å høre evangeliet om Jesus og tilbringe livet og evigheten sammen med ham. Som kristen misjonsorganisasjon henter vi vårt oppdrag fra misjonsbefalingen (Matteus 28,16 20). 1 Derfor vil vi gå ut og bygge kristne fellesskap for barn og unge i vårt eget land, særlig i områder med lite kristent barne- og ungdomsarbeid. Derfor vil vi ta ansvar for å gi evangeliet til nye folkeslag i andre deler av verden. Derfor vil vi lede barn og unge inn til levende tro. 2 Derfor vil vi utruste og støtte ledere som vil være med på dette oppdraget. Hvis du vil være med på dette oppdraget vil vi ønske deg velkommen til en offensiv og nyskapende organisasjon som ønsker å ta både Bibelen og barn og unge på alvor. Heftet du leser i gir en oversikt over materiell, konsepter og arrangement som er tilgjengelig for dere. NLM ung heier på dere og ønsker dere lykke til med arbeidet dere er en del av! Hans Kristian Skaar, Leder NLM ung REGIONENE I NLM 1 Nord 2 Midt-Norge 3 Nordvest 4 Vest 5 Sørvest 6 Sør 7 Øst s. 3 NLM ung

4 NLM ung eksisterer for at flest mulig barn og unge skal ha en mulighet til å høre evangeliet om Jesus og tilbringe livet og evigheten sammen med ham. NLM ung bygger sitt arbeid på Bibelen og den evangelisk-lutherske kirkes bekjennelsesskrifter, og vil arbeide i samsvar med den teologiske og strategiske retningen som NLM legger for arbeidet. Landsmøtet arrangeres årlig og er organisasjonens øverste organ. NLM ung består av lokallag for barn og unge (662 lag i 2013). Barne- og ungdomsarbeidet rundt omkring i Norge er organisert gjennom syv regioner knyttet til NLM, og skjer gjennom leir, lag, fellesskap og bibelgrupper. Det drives også ungdomsskoler, videregående skoler (NLM VGS), bibelskoler og folkehøyskoler. Det daglige arbeidet i organisasjonen ledes av et landsstyre gjennom NLM ungs sentraladministrasjon. NLM ung sentralt ønsker å bidra til visjonen "Verden for Kristus" ved å bistå NLMs syv regioner med service, faglig kompetanse og lederutvikling.i tillegg arrangerer NLM ung nasjonalt en rekke kurs, konferanser, leirer og festivaler for ansatte og frivillige i NLM. NLM ung nasjonalt Organisasjonen NLM ungs sentraladministrasjon har ansvar for Å utarbeide nasjonale strategier og handlingsplaner Å arrangere nasjonale festivaler (bl.a. UL, Frontline og Vision), kurs (bl.a. barne- og ungdomsarbeider-kurs og ettåringskurs) og konferanser (bl.a. lederkonferanser og misjonskonferanser) Å utvikle materiell og ressurser til bruk i det lokale arbeidet (f.eks. Maks Hjelp, SpotOn, itro) Å være et faglig ressurssenter for barne- og ungdomsarbeid NLM ung regionalt Utarbeider regionale strategier og handlingsplaner Arrangerer regionale kurs, leirer og andre arrangement som støtter arbeidet i lokale lag Støtter arbeidet i lokale lag ved lagsbesøk, informasjon og koordinering av arbeidet NLM ung internasjonalt Vil være delaktige i barne- og ungdomsarbeidet på NLMs misjonsfelt Vil vekke ansvar for misjonsoppdraget og formidle eierskap, kjennskap og engasjement for NLMs internasjonale misjonsarbeid og aktivt bidra til utbredelsen av Guds rike blant de minst nådde Vil bidra med ressurser inn mot og, samt motta impulser fra, vårt internasjonale arbeid Vil fronte givertjenesten Siembra og Barnas Misjonsprosjekt som hvert skoleår samler inn penger til utvalgte misjonsland i NLM s. 4 NLM ung

5 LANDSMØTE ORGANISASJONENS ØVERSTE ORGAN NLM ungs Landsmøte arrangeres årlig. Dette er den viktigste arenaen NLM ung har for å gjøre viktige vedtak og ha konstruktive samtaler rundt barne- og ungdomsarbeidet som drives i vår regi. Landsmøtet er organisasjonens øverste organ. Her drøftes viktige saker som angår barne- og ungdomsarbeidet, strategier vedtas og landsstyre, valgkomité og kontrollkomité velges. Alle lokallag får sende utsendinger til landsmøtet, og kan melde inn saker de ønsker skal tas opp. I tillegg kan direktemedlemmer få stemmerett. Saksliste til Landsmøtet skal offentliggjøres tre måneder før Landsmøtet finner sted. Alle medlemmer og lokale lag får tilsendt fullmaktsskjema og inviteres til å delta på landsmøtet. Landsmøtet er for alle som er engasjert, eller ønsker å engasjere seg i kristent barne- og ungdomsarbeid. Ta kontakt med NLM ung på nlm.no dersom du ønsker å vite mer om landsmøtet. s. 5 NLM ung

6 ØKONOMISK STØTTE TIL DITT LAG Ike nøl med å sende inn en søknad. Registrerte barne- og ungdomslag i NLM ung har mulighet til å motta økonomisk støtte som en håndsrekning i arbeidet. Dette kan være nødvendig for både godt etablerte og helt ferske lag. Det økonomiske bidraget skal brukes på medlemmene, og det finnes ulike typer støtte du som leder kan søke om. Oppstartstøtte Har du nettopp startet nytt lag? Søk om oppstartstøtte på inntil kroner. For et lag som mottar oppstartstøtte stilles fire enkle krav: 1. Laget må være en utadrettet virksomhet 2. Laget må sende inn kvittering til NLM ung etter mottatt og brukt støtte 3. Laget må ha en medlemsliste, og medlemmene må betale en årlig kontingent på minimum 50 kr 4. Laget må ha egen bankkonto med lagets navn NLM ung ønsker med en slik oppstartstøtte å si takk til deg som velger å starte opp nytt arbeid. Vi håper at støtten kan være et bidrag når man i oppstarten har behov for nytt materiale, nye leker, nytt utstyr osv. I din søknad skriver du en konkret liste over hva pengene skal benyttes til, med veiledende priser. Ønsker du å starte nytt barne- og ungdomsarbeid der du bor, les mer om NLM ung sin storsatsning, 10/25 prosjektet, på side 24-25, eller send en mail til Frifondmidler Både nye og etablerte lag har mulighet til å søke om frifondsstøtte gjennom NLM ung. Frifondsstøtten skal brukes til materiell, utstyr, turer, mat, kurs o.l., og skal ikke settes på konto for sparing eller brukes på lønnsmidler. Frifondstøtten skal komme medlemmene til gode, og lederen/økonomiansvarlig for laget må føre regnskap og dokumentere brukte midler gjennom kvitteringer. Totalbeløpet som fordeles mellom de ulike lagene er ikke gitt, men hvert lag får tildelt frifondsstøtte utfra antall medlemmer. For at et lag skal få innvilget sin søknad om frifondmidler stilles det visse krav. Disse kravene er enkle å forholde seg til, og du kan lese mer om dem og hvordan du kan søke om frifondmidler på nlmung.no. Send gjerne spørsmål til no. NLM ung håper at du vil benytte deg av denne muligheten og vi gleder oss til å motta din søknad! Prosjektstøtte Alle lag kan søke om prosjektstøtte. Prosjektstøtten skal brukes på et prosjekt som kommer medlemmene til gode, og det kan være alt i fra en tur eller utstyr, til ledertrening. I lagets søknad om prosjektstøtte må det søkes om et konkret beløp og fremkomme hva pengene skal brukes til. I tillegg må dere skrive en begrunnelse for hvorfor akkurat dere bør prioriteres. Ikke nøl med å sende inn en søknad. s. 6 NLM ung

7 Både søknad om oppstartstøtte, frifondsstøtte og prosjektstøtte sender du til din lokale NLM-region. Tellende barne- og ungdomslag selvstendig enhet i organisasjonen har minst fem tellende medlemmer under 26 år per i grunnlagsåret har egne vedtekter eller følger organisasjonens standardvedtekter for lokallag har eget styre valgt av og blant medlemmene med en funksjonsperiode på maksimum to år har en selvstendig økonomi har sendt inn utfylt og underskrevet årsrapportskjema Tellende medlemmer betaler en årlig kontingent på minimum 50 kr har frivillig meldt seg inn i laget er under 26 år pr i grunnlagsåret Krav til medlemslister inneholder navn, adresse, fødselsdato og fødselsår medlemslisten viser tydelig hvilke år medlemmene har betalt kontingent, og at kontingenten er på minimum 50 kr lagets leder eller to av styres medlemmer signerer ved betaling av kontingent Både søknad om oppstartstøtte, frifondsstøtte og prosjektstøtte sender du til din lokale NLM region. FOTO: SILJE MÅSEIDE OBS! Lokallag der bare tre medlemmer eller færre har fylt 15 år, trenger ikke å ha eget styre valgt av og blant medlemmene. s. 7

8 SUPERBLINK Hva er Superblink? Superblink er en kristen medieklubb for barn. Klubben har fokus på trosopplæring. Gjennom hørespill, musikk, filmer, spill, fortellinger, andakter, intervju og mye mer blir barnas hverdag, tro og engasjement tatt på alvor. Hvert år får barna tre CD-er og åtte klubbaviser i posten. I tillegg får de tilgang til et stort, trygt, lærerikt og gøyalt nettsted*; Passer Superblink for deg? Klubben passer best for barn mellom seks og tretten år. CD-ene inneholder mest stoff for de yngste, mens klubbavisene henvender seg mest til de eldste. På superblink.no finnes stoff for både liten og stor. Jesus ret hjem Mange barn har blitt kjent med Superblink på leir. Vi sender gjerne klubbaviser som kan deles ut til barna. På superblink.no ligger det en mal til misjonsmøter og mye aktuell misjonsinformasjon. Medlemskap i Superblink? Et årsmedlemskap koster 485 kr. Er det flere barn i familien, kan det bestilles ekstra passord (100 kr) uten at man trenger å få dobbelt opp med ting i posten. En gave som gir barna Jesus rett hjem Mange barn får medlemskap i Superblink som gave fra familie eller faddere. Flere barnehager gir Superblink medlemskap til barna som skal begynne på skolen. Mange barneforeninger gir et Superblink medlemskap til sine medlemmer. Noen menigheter gir Superblink til et årstrinn som en del av trosopplæringstilbudet. For gruppemedlemskap gjelder rabatterte priser. Innmelding i Superblink er enkelt og gjøres på superblink.no. Klikk på Bli medlem, fyll ut skjemaet, send inn bestillingen og få passord og brukernavn på mail. Abonnementsspørsmål sendes til Superblink drives av NLM og Norea Mediemisjon, i samarbeid med Indremisjonsforbundet. *nettstedet er også tilgjengelig på nettbrett og smarttelefoner. s. 8 MATERIELL

9 FOTO: SILJE MÅSEIDE BARNAS MISJONSPROSJEKT Du kan sammen med ditt barne- og ungdomslag være med og samle inn penger til misjon og bistand gjennom Barnas Misjonsprosjekt. Benytt deg av gratis materiell som spennende inspirasjonsog informasjonskilde. I 1997 startet NLM opp med Barnas Misjonsprosjekt. Hensikten var at barn og unge i Norge skulle engasjeres til å samle inn penger til misjon og bistand i andre land. I tillegg var det et sterkt ønske om å formidle kunnskap om de ulike landene NLM har misjonsarbeid i, og på denne måten skape forståelse og nysgjerrighet for andres kulturer. Siden starten har Barnas Misjonsprosjekt vokst jevnt og trutt både i omfang og i kroner og øre. Nå samler barn og unge i Norge inn ca 1,2 millioner norske kroner i løpet av ett skoleår. Det er imponerende! Barnas Misjonsprosjekt har vært med på å skaffe medisinsk utstyr til et sykehus sør i Etiopia, bygd et leirsted i Bolivia og støttet en kristen barnehage i Japan, for å nevne noe. Vi vet også at flinke formidlere i barnehagene, skolene, leirstedene og i foreningene våre er med å oppmuntre barn og unge til å be også for de ulike landene. Det tror vi er av stor betydning! Nå samler barn og unge i Norge inn ca 1,2 millioner norske kroner i løpet av ett skoleår. Barnas Misjonsprosjekt følger skoleåret (1. september 1. september). Innsamlingen forflytter seg fra land til land, og er i løpet av noen år innom alle de ulike landene NLM driver arbeid i. Vi prøver så langt det lar seg gjøre å finne prosjekter som retter seg spesielt mot barn og unge. Materiell Hvert år produseres følgende i forbindelse med Barnas Misjonsprosjekt: DVD: Det produseres en DVD med 6-8 filmer som presenterer prosjektene det samles inn til, landet og folket. DVD-en inneholder også et infohefte med kort og grei informasjon om hva Barnas Misjonsprosjekt er. Superblink: Bladet Superblink (forrige side) presenterer i september hvert år de nye prosjektene. Dette bladet kan man få tilsendt uten å være medlem i Superblink. Plakater: Vi lager fine plakater med bilder og stikkord fra landet og prosjektene vi samler inn penger til. Disse er for eksempel fine å henge opp dersom man har prosjektuke. Barnehageopplegg: Et fullstendig opplegg for tre dager med Barnas Misjonsprosjekt i barnehagen. Inneholder blant annet leker, sanger, språk, matoppskrifter. Alt av materiell er gratis! Send en mail til så får du tilsendt det du ønsker. s. 9 GIVERTJENESTE

10 MAKS HJELP Maks Hjelp 1: Den røde tråden gjennom GT. Den store fortellingen i det gamle testamentet gjennomgås. Det legges vekt på å formidle at alle småfortellingene sammen, utgjør den store fortellingen om Guds redningsplan for menneskene. Maks Hjelp 2: Den røde tråden gjennom NT. Den store fortellingen fortsetter inn i det nye testamentet. Her møter du Jesus gjennom personer som var rundt Ham. Maks Hjelp 3: Jesus som veiviser. I dette heftet formidles det kristne livet. Gjennom sitt liv og forkynnelse lærer Jesus oss blant annet å be, tilgi, gi og være gode mot hverandre. Maks Hjelp 4: Paulus, Fra motspiller til medspiller. Vi følger hele Paulus sitt liv, fra han applauderte steiningen av Stefanus til han selv satt som fange i Rom. "Vi hadde fortalt og snakket sammen om Jesu død på korset. Om han, den ene, som døde for alle andre. Da vi etterpå gikk ut og lekte "Boksen går" kunne vi understreke dette budskapet enda en gang. For at de som var tatt kunne bli fri, var det nok at EN sparka boksen. Maks Hjelp-serien hjelper oss å holde fokuset, - hele samlingen gjennom." Maks Hjelp serien er et fantastisk verktøy for deg som driver kristent arbeid for barn mellom 5 og 12 år! Serien består av seks hefter, der hvert hefte inneholder åtte kapitler. I hvert kapittel finner du alt du trenger for å holde en samling for barna. Der finner du hjelp til hvordan du kan holde andakt, tips til visualisering, bønn, sanger, inneleker, uteleker, hobby-aktiviteter og matoppskrifter. Heftene gir dere som ledere hjelp til å formidle helhetlig forkynelse for ale sanser. Det er et koldtbord av idéer, og du plukker ut det du har lyst til å bruke. Flere av dem som bruker Maks Hjelp bruker to samlinger pr kapittel/ tema. Heftene gir dere som ledere hjelp til å formidle helhetlig forkynnelse for alle sanser. Du får en plan for hva som skal gjennomgås av bibelstoff. Og når du har samlingen vil alt, både leker, aktiviteter, mat og sang sette fokus på dagens bibelfortelling. Plukk og miks ideene utfra forsamling, behov og ressurser. Maks Hjelp 5: Bøller og helter i Bibelen. Vi kan kjenne oss igjen i personene i Bibelen, noen ganger er de helter, andre ganger bøller. Her blir vi kjent med flere som Gud brukte, og han vil også bruke oss og forme oss. Inneholder også en musikal med 10 flotte sanger! Maks Hjelp 6: Konger i Bibelen. Vi blir kjent med en rekke konger i Bibelen. Heftet avsluttes med et møte med Kongenes Konge! Spennende hefte, med flere av de mer ukjente fortellingene! s. 10 MATERIELL

11 CD og DVD: Sangene fra musikalen i "Maks Hjelp 5: Bøller og Helter i Bibelen", er spilt inn både på CD og DVD. Dette er 10 flotte og varierte barnesanger, som er fine å bruke både i kor, på barneklubben eller på møter. Maks Hjelp kortstokk: Med bilder fra de to første heftene. Kan brukes både som "4-kort" og andre kortspill. Tidslinje: Vanskelig å få oversikt over bibelhistorien? Bruk tidslinja vår, heng den opp på veggen og la barna se når de ulike fortellingene i Bibelen fant sted. Tidslinja har også enkelte henvisninger til andre ting i verdenshistorien, slik at alt blir satt inn i en sammenheng. Genialt! Bibelvandringer: I hvert av Maks Hjelp heftene (unntatt hefte nr 5, som har musikal) finner du en bibelvandring, som oppsummerer det du har lært i de 8 kapitlene dere har gått gjennom. Bibelvandringen er en interaktiv gjennomgang av fortellingene, og viser på en god måte hvordan fortellingene henger sammen. Bibelvandringene står på egne bein og kan settes opp som et eget tiltak. Spennende for både barn og voksne. Bibelvandringen i hefte 1 introduserer oss for den store fortellingen i Bibelen og er et godt hjelpemiddel til å finne ut hva Bibelen egentlig handler om. Denne er også blitt brukt inn mot skolene, som kunnskapsformidling innenfor RLE læreplanen. NYHET: du kan nå kjøpe bibelvandringen fra "Maks Hjelp 1" separat, uten å kjøpe hele heftet. Her finner du også tips om hvordan den for eksempel kan bukes som breddetiltak i menigheten. Ta kontakt med NLM ung på nlm.no dersom du har spørsmål eller ønsker å bestille Maks Hjelp. s. 11 MATERIELL

12 HVEM ER TWEENS? Tweens er barn mellom 10 og 13 år. De kalles tweens fordi de er litt "between" de er verken små barn eller tenåringer. Dette er en aktiv, engasjert og spennende aldersgruppe. Tweens er opptatt av relasjoner og vennskap, de har tilhørighet til familien men begynner også å skape seg en identitet utenfor hjemmet. De blir flinkere til å tenke abstrakt, og de får stadig mer kunnskap gjennom mer avansert undervisning på skolen. De har tilgang til en stor verden gjennom internett, men vet kanskje ikke alltid hvordan de skal forholde seg til dette. Forskjellen mellom gutter og jenters utvikling og interesser er stor, dette er en ekstra utfordring når man skal ha undervisning som treffer alle. Når vi skal drive arbeid med tweens er det viktig å ha i bakhodet hvem tweens er. De trenger utfordringer som viser at vi tar dem på alvor, men samtidig må de få lov til å være barn. Ikke minst er det viktig at vi hjelper dem med overgangen over i tenårene. Forskjellen mellom et barnelag og et ungdomslag kan være stor, her har både barnelederne og ungdomslederne et ansvar for at de ferskeste ungdommene finner seg til rette! Lurer du på mer om tweens? Gå inn på nlm.no/spoton og les mer! SpotOn er en nettressurs for deg som driver arbeid for tweens. Andaktene, aktivitetsforslagene og oppleggene for samlinger knyttet til misjon og trospraksis kan også brukes på leir og i barnelag. Andakter Vi ønsker å gjøre tweens kjent med viktige personer i Bibelen. Samtidig er det viktig at barna får se hvordan det som står om personer som levde for lenge siden kan bety noe for dem i dag. Derfor legger vi vekt på å vise hva det vi lærer av de bibelske personene vil si inn i tweens sin hverdag nå. Det vi først og fremst har lyst til å formidle er hva det vil si å være en person som lever i relasjon til Jesus, hva han betyr, hvordan vi blir kjent med ham og hva han mener om oss og våre hverdager. SpotOn sine 25 andakter om bibelske personer kan gjerne brukes i Bibelens rekkefølge, men det går også fint å plukke akkurat den andakten du ønsker å bruke. Andaktene starter med å presentere s. 12 MATERIELL

13 den bibelske personen etterfulgt av den aktuelle bibelteksten. Dette er en flott mulighet til å la tweensa slå opp i Bibelen og lese selv! Hver andakt har et minneord. Vi har stor tro på at det er nyttig å pugge bibelvers, de kan bety mye senere. Som en hjelp til å bruke minneordet aktivt følger det også med en illustrasjon som er laget ut fra bibelverset. Denne er både til pynt og et verktøy til hjelp for de som synes det er lettere å pugge ut fra noe visuelt enn bare å gjenta ord. Som en hjelp til å bruke minneordet aktivt følger det også med en illustrasjon som er laget ut fra bibelverset. Aktiviteter SpotOn inneholder mange forslag på ulike inne- og uteaktiviteter som kan passe på et tweenslag. Noen aktiviteter passer godt sammen med konkrete andakter, andre har vi tatt med bare fordi de er morsomme! I SpotOn finner du en liste med forslag på mat man kan lage (Noe av maten passer det best at lederen lager på forhånd, mens andre oppskrifter kan man lage sammen som en aktivitet). Du finner også lister med musikk som kan brukes til fellessang eller i bakgrunnen under samlingene. Samling utenom det vanlige SpotOn inneholder egne opplegg for samlinger utenom det vanlige; misjonssamlinger, trospraksissamling eller bønnevandring. NLM ung er opptatt av at barna ikke bare skal være tilhørere eller mottakere av forkynnelse, de skal også lære å bruke Bibelen, bønn og det som ellers hører med i kristenlivet aktivt selv. Dette er viktig for at de skal bygge et selvstendig forhold til Jesus slik at de blir kristne og forblir kristne resten av livet! Dette bør lederen være bevisst på hele tiden, men vi har laget et forslag til en samling som har helt konkret fokus på dette som angår trospraksis. Det ligger også ved et dokument som forklarer enda nøyere hva trospraksis handler om. Misjonssamlingene er en hjelp til å snakke om misjon generelt og til å finne og formidle informasjon om misjonsarbeid som blir drevet nå. SpotOn, en kilde til inspirasjon SpotOn er del av NLM ungs satsing på arbeid rettet mot aldersgruppen år. Målet er å starte mange nye lag i alle deler av Norge. Les mer om 10/25 prosjektet på side 24 og 25. Vårt håp er at SpotOn kan være en ressurs for dere som har drevet lag i mange år, at det kan være en ressurs som gjør at det blir litt lettere og litt morsommere å drive det viktige arbeidet dere gjør. Vi håper også at det vil senke terskelen for å starte nye tweenslag og å arrangere flere tweensleirer. Det er fortsatt veldig mange tweens i Norge som ikke kjenner Jesus og heller ikke noen kristne. Det har vi et ansvar for å gjøre noe med! SpotOn har sin egen nettside på nlm.no/spoton. Her finner du andaktene, aktivitetene og de andre ressursene. Dersom det er noe som er vanskelig å finne ut kan du ringe eller sende mail til NLM ung. / Lykke til! s. 13 MATERIELL

14 Som medlem i NLM ung får du rabatter på flere av våre arrangement. Du kan få tilsendt nyhetsbrev og spennende informasjon, og i tillegg har du stemmerett på landsmøtet. Betal medlemskontigenten (50 kr) til kontonummer Merk betalingen med navn, adresse, e-post og fødselsdato (NB: ikke personnummer). Medlemsskapet gjelder for inneværende år (januar t.o.m. desember). Eventuelle oppdateringer og mer informasjon om medlemsskap finner du på FOTO: Christoffer Lehre s. 14 NLM ung

15 KJÆRE LESER Vi vil gjerne høre om dine erfaringer fra barne- og ungdomsarbeidet du er med i. Har du gode forslag? Andaktstips? Ideer til aktiviteter eller nye konsept? Send dem til eller ring oss og slå av en prat. s. 15 NLM ung

16 itro.no er et gratis nettmagasin for tenåringer, som oppdateres hver dag med nye tekster eller filmer. itro har som visjon å gi tenåringer en utrustning til å møte situasjoner som dukker opp i hverdagen på en best mulig måte. Og viktigst av alt, at de møter dem sammen med Jesus. Dette ønsket preger alt vi gjør, og alt som legges ut på itro.no. Hver eneste dag kommer det nye tekster eller filmer på itro.no. Relevante og interessante temaer som har med livet og troen å gjøre blir tatt opp. Enten det er svar på spørsmål som har kommet inn, bibelundervisning, andakter eller noe annet. Netportal for ungdom I tillegg til intervjuer, temaartikler, reportasjer fra inn- og utland, anmeldelser og mye annet fresht stoff, finner du både taler og seminarer på podcast, både som filmer og lydfiler. For akkurat som biler trenger drivstof for å kome fram dit de skal, trenger vi stadig å bli fylt med det som fører oss framover mot målet. Et av slagordene til itro er påfyll i hverdagen. For akkurat som biler trenger drivstoff for å komme fram dit de skal, trenger vi stadig å bli fylt med det som fører oss framover mot målet. I det mange opplever som en travel hverdag trenger vi å stoppe opp og bruke tid sammen med Gud, og la Ham fylle oss slik at vi kan fortsette på veien. Gjennom itro håper vi at tenåringer kan få et møte med Jesus, bli glad i Bibelen, gira på misjon og bli bevisst og utfordra på hva det vil si å følge Jesus. s. 16 NLM ung

17 PÅFYLL I HVERDAGEN itro.no NLMs NETTSTED FOR UNGDOM s. 17 NLM ung

18 SIEMBRA Gjenom SiemAa har du mulighet til å biaa med dine resurser for å utbre Guds rike på jord. Du kan gi mennesker muligheter de ellers ikke ville hatt. Du kan bety noe for menneskers evighet. Du kan vise nestekjærlighet. Bli fastgiver til Siembra! Hva er Siembra? Siembra er NLM ungs misjonsprosjekt for ungdom. Opp til fylte 26 år har du mulighet til å være fastgiver til dette prosjektet. Hvert skoleår samles det inn penger til land hvor NLM driver spennende arbeid innen misjon og bistand. Beløpet du ønsker å gi velger du selv og det trekkes hver måned av seg selv fra din private konto. Etter du har fylt 26 år vil du automatisk overføres som fastgiver i NLM. NLM ung gir også skoler, ungdomslag og forsamlinger muligheten til å ha Siembra som sitt misjonsprosjekt. Kanskje dette er noe du kan foreslå for din skole, forening eller ditt ungdomslag, enten du er leder, lærer, student eller deltaker? Hvorfor er Siembra noe for deg? Siembra er konkret, direkte og aktuelt. Siembra gjør at det nesten ikke kan bli enklere å gi av sin overflod til noen som trenger det mer enn oss. Tenk at du er med å bety en forskjell for andres liv og evighet ved å gi penger. Gjennom Siembra har du mulighet til å bidra med dine ressurser for å utbre Guds rike på jord. Jesus har gitt oss befaling om å gå med evangeliet til alle jordens krinkler og kroker, og til å døpe og lære opp mennesker han har gitt livet sitt for til å leve for ham. "Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende." Jesus (Matteus 28,19 20). På og vil du jevnlig finne oppdatert informasjon i video, tekst og foto fra prosjektet pengene dine går til. Kontakt hvis du vil bli ny fastgiver, eller øke beløpet. s. 18 GIVERTJENESTE

19 UL og Frontline er to av NLM ungs nasjonale arrangementer. Disse er rettet mot og samler flere tusen ungdommer årlig. Til disse arrangementene kan man komme som deltaker, leder eller funksjonær. UL Festival som forandrer UL (Ung Landsmøte) er blant de største og viktigste kristne ungdomsfestivalene i Norge. NLM ung og ImF- Flere bibelgrupper og ungdomslag arrangerer gruppeturer. Kanskje dette er noe du vil vurdere å ta med dine ungdommer på som en oppbyggende og inspirerende fellesskapstur? Ung arrangerer UL hvert år med et ønske og en hensikt om at det skal være en festival som forandrer mennesker. Vi håper at du som kommer på UL kan bli oppmuntret og inspirert til å leve som kristen i hverdagen når festivaluka er over. Gjennom oppbyggende og inspirerende møter, lovsang, smågrupper og aktuelle seminarer, ønsker vi å legge til rette for at du kan få åndelig påfyll. Bli med og lovsyng sammen med tusenvis av andre. Prat med samtalepartnere. Be sammen med venner og forbedere. Opplev fellesskap. Bli bedre kjent med Jesus. På UL kan du også få med deg festivalliv i campingen, konsertopplevelser og kule aktiviteter. Du kan treffe igjen gamle venner og stifte nye vennskap. Kom alene, med søsken eller vennegjengen, eller reis med ungdomsgruppen eller idrettslaget ditt. Du er hjertelig velkommen på UL! Målgruppe: 15 år + Tidspunkt: Uke 31 (hvert år) Fellesreiser: Fra noen steder i landet blir det satt opp fellesreiser for ungdommer som skal på UL. Kontakt din region/skole/forsamling/ungdomslag etc. for informasjon. Overnattingsmuligheter: Sovesal, hytte eller medbrakt telt/campingvogn Arrangør: NLM ung og ImF-UNG Har du spørsmål? Send en mail til eller les mer på FRONTLINE Nasjonal misjonskonferanse Frontline er en nasjonal misjonskonferanse arrangert av NLM ung. Konferansen tilbyr blant annet aktuelle workshops og utfordrende forkynnelse, misjonærinnvielse og konserter. Her vil du treffe engasjerte mennesker som deler din interesse for misjon og bistand. Frontline har til hensikt å utfordre, engasjere, undervise, bevisstgjøre, inspirere og motivere til misjon. Misjon er å følge etter Jesus og gå dit han kaller. NLM ung ønsker å invitere deg med på det store oppdraget; å gjøre alle mennesker til Jesu etterfølgere. Sted: Oslo, annenhver høst Målgruppe: fra 1. klasse vgs. Fellesreiser: Fra noen steder i landet blir det satt opp fellesreiser. Kontakt din region/skole/forsamling/ungdomslag etc. for mer informasjon. Arrangør: NLM ung, Fjellhaug Internasjonale Høgskole og Bibelskolen Fjellhaug. Har du spørsmål? Send en mail til eller les mer på s. 19 ARRANGEMENT

20 Hvert år dannes det flere Vision-team fra hele Norge som besøker noen av NLMs videregående internatskoler. Vision ble første gang arrangert i 2002 på Drottningborg vgs. Det skulle være en møtehelg utenom det vanlige og ble en ordentlig suksess. Siden har Vision vokst. Til nå har vi vært innom syv skoler og håper at det vil bli enda flere. Vision starter torsdag kveld og avsluttes søndag formiddag. Langhelgen fylles med bra møter, der gode taler, lovsang og bønn står i sentrum. Vision-teamene som besøker skolene står også for aktiviteter og seminarer. Du kan få med deg Vision selv om du ikke går på en av NLM s videregående skoler. Sjekk ut nettsiden til skolene våre og finn ut når Vision-teamet kommer skolen i nærheten av deg. For mer om informasjon om NLM-skolene, sjekk ut eller ta kontakt med s. 20 ARRANGEMENT

21 Regionene arrangerer et mangfold av leirer for barn og unge. Sommertreff samler ungdommer fra flere regioner til en innholdsrik og gøy uke. Sommertreff er en leir for deg som går i 8. kl. til 1. vgs. Leiren arrangeres av regionene og finner sted på Drottningborg vgs (Grimstad) og Lundeneset vgs (Ølen). Sommertreff er leiren for deg som har lyst til å få ny venner, lære mer om Jesus, ha det sosielt og drive med gøyale aktiviteter. På Sommertreff starter vi dagen med en god frokost og bibeltime. Deretter har vi mange gøyale aktiviteter, før vi spiser middag sammen og runder av dagen med et kveldsmøte. På Sommertreff står Jesus i sentrum. På hvert møte får dere oppleve og delta i god lovsang, og ikke minst høre bra taler. Vi håper å se deg på ett av våre Sommertreff! s. 21

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Visjonen for Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Soul Children Konseptet

Visjonen for Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Soul Children Konseptet HISTORIE/BAKGRUNN I mars 2001 startet Ragnhild Hiis Ånestad et barne - og tenåringskor som heter Oslo Soul Children (OSC). Dette er et kor for sangere i alderen 10-16 år som synger musikk i stilartene

Detaljer

Forord. Vennlig hilsen. NLM Ung Norsk Luthersk Misjonssamband. NLM Ung 2

Forord. Vennlig hilsen. NLM Ung Norsk Luthersk Misjonssamband. NLM Ung 2 Innhold Forord... Side 2 1. Innledning... Side 3 Allidrett... Side 4 Logo... Side 5 Til deg som er leder... Side 6 2. Hvordan komme i gang... Side 9 Forberedelser... Side 10 Hall/gymsal (m/forslag til

Detaljer

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund LEDEREN ABC for lokalt juniorarbeid IOGTs Juniorforbund 2 LEDEREN IOGTs Juniorforbund er en organisasjon for barn og ungdom mellom 6 og 14 år Vi tilbyr trygge miljøer der barn kan utvikle seg, møte utfordringer,

Detaljer

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund LEDEREN ABC for lokalt juniorarbeid IOGTs Juniorforbund 2 LEDEREN IOGTs Juniorforbund er en organisasjon for barn og ungdom mellom 6 og 14 år Vi tilbyr trygge miljøer der barn kan utvikle seg, møte utfordringer,

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Misjonshuset. NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014

Misjonshuset. NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014 Misjonshuset NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014 Årsmøte i Misjonshuset 22. mars 2015 Årsmøtet vil som vanlig finne sted rett etter et noe kortere formiddagsmøte. I år vil misjonshusets prosjektkor

Detaljer

Flytter vestover REGION SØRVEST 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST

Flytter vestover REGION SØRVEST 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST REGION SØRVEST 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds Ånd, herlighetens Ånd, hviler over dere. 1 Pet 4,14 Flytter vestover Denne høsten

Detaljer

GF-GUiden. Generalforsamling 2015 randaberg arena 07.-12. juli #GF2015

GF-GUiden. Generalforsamling 2015 randaberg arena 07.-12. juli #GF2015 GF-GUiden Generalforsamling 2015 randaberg arena 07.-12. juli #GF2015 2 #GF2015 VELKOMMEN SPAREBANKEN SØR Banken for NLM Vi tilbyr banktjenestene du trenger med spesielt gunstige priser til NLM og deres

Detaljer

møre 2 Med Jesus i familien

møre 2 Med Jesus i familien Nytt fra Møre Oktober/ november 2012 Nr. 5 12 årgang www.normisjon.no Gud har gitt oss et ufattelig kall: Han vil gjøre oss slik som han er for å vise verden hvem han er Eivind Kaare Osnes 11 møre 2 8

Detaljer

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord.

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord. Nytt fra Februar/ mars 2011 Nr. 1 11 årgang www.normisjon.no Telemark og Vestfold/Buskerud Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

KOM TIL REGIONS- KONFERANSE SE SIDE. 7. nr. 2-2011

KOM TIL REGIONS- KONFERANSE SE SIDE. 7. nr. 2-2011 nr. 2-2011 KOM TIL REGIONS- KONFERANSE SE SIDE. 7 Side 2 RD har ordet Side 3 Alle barn er våre barn Side 4-5 Pressearbeid Side 6 Hvordan nå målene Side 7-10 Alt om Regionkonferansen Side 11-13 Rekruttering

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser.

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR VOKSNE FOTO: Torbjørn Katborg Grønning Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. www.miljoagentene.no INNHOLD KAPITTEL

Detaljer

Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. møre 2 Rikt tilbud til seniorer. Gjør høsten kortere: Bli med på tur!

Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. møre 2 Rikt tilbud til seniorer. Gjør høsten kortere: Bli med på tur! Nytt fra Møre August/ september 2013 Nr. 4 13. årgang www.normisjon.no Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. Elisabeth Østergaard 11 møre 2 8 Rikt tilbud til seniorer Det

Detaljer

Innsyn 2006/1 Nr 37 Rekruttering

Innsyn 2006/1 Nr 37 Rekruttering Innsyn: Utgitt av Fjellhaug Skoler, Sinsenveien 15, N-0572 Oslo.. Tlf 23 23 24 00. Telefaks 23 23 24 10. Bankgiro:8220.02.90549 Redaktør: Dagfinn Solheim, dsolheim@nlm.no Redaksjonsråd: Mona Bø, Gunnar

Detaljer

Gammelt budskap på nye føtter. DFEFs Misjonsstrategi og håndbok for misjonsarbeidere.

Gammelt budskap på nye føtter. DFEFs Misjonsstrategi og håndbok for misjonsarbeidere. Gammelt budskap på nye føtter DFEFs Misjonsstrategi og håndbok for misjonsarbeidere. KRISTI SENDEBUD I VÅR TID 2005-2009 2009-2013 1 Forord: DFEFs misjonsstrategidokument i sin nåværende form ble lagt

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt. Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap

ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt. Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap Nytt fra Rogaland/Agder Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Ånden kan forvandle oss, lede oss og gi oss frelsesglede. Kari T. Johnsen 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt For kollega

Detaljer

Dette sprengte mitt gudsbilde, og lærte meg at Gud er enda mer enn jeg tror. Tør du å la gudsbildet ditt bli sprengt?

Dette sprengte mitt gudsbilde, og lærte meg at Gud er enda mer enn jeg tror. Tør du å la gudsbildet ditt bli sprengt? Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Desember 2011/ Januar 2012 Nr. 6 11 årgang www.normisjon.no Dette sprengte mitt gudsbilde, og lærte meg at Gud er enda mer enn jeg tror. Tør du å la gudsbildet ditt bli

Detaljer

1-12. Portrettet: EILIF TVEIT FORVANDLEDE LIV

1-12. Portrettet: EILIF TVEIT FORVANDLEDE LIV 1-12 Å r g a n g 1 0 9 Portrettet: EILIF TVEIT SPESIALUTGAVE med fokus på FORVANDLEDE LIV Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 ANSVARLIG REDAKTØR: Anne Margrethe Mandt-Anfindsen www.misjonsforbundet.no

Detaljer

Følger kallet til Colombia

Følger kallet til Colombia Nyhet: Ny rådgiver for menighetene 1-2015 Årgang 112 MENIGHETEN: Stavanger 2020 og egen vekstkurve Portrettet: Følger kallet til Colombia Hovedsak: Søndagsskolen bygger barnas tro Organ for Misjonsforbundet

Detaljer

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER NORDISK MILJØMÆRKNING Gud gir vi deler Plan for trosopplæring i Den norske kirke 3. opplag ISBN: 987-82-7545-092-8 Kirkerådet, Den norske kirke 2010 Bestilles fra

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

Kristin Lorentzen. «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid

Kristin Lorentzen. «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid Kristin Lorentzen «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid KIFO Stiftelsen Kirkeforskning 2003 ISBN 82-995576-3-1 ISSN 1503-4380 Det

Detaljer

Frivilligmelding for Bydel Ullern

Frivilligmelding for Bydel Ullern Frivilligmelding for Bydel Ullern 2014-2018 Innhold Forord 03 Forord Du gjør en forskjell! 04 06 10 15 21 Introduksjon Frivilligmeldingens forankring og arbeidsprosessen Frivillighetens omfang i Bydel

Detaljer

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget!

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget! FJELLHAUG organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag nr. 2 2009 80. årg. Gå inn på nye fjellhaug.no Vær med og fullfør oppdraget! Støtt Fjellhaug økonomisk! Det forskes på Fjellhaug side 4-5 Å studere

Detaljer

Nye kristne etter møteserier

Nye kristne etter møteserier Region Øst 7. februar 124. Årgang 03 2014 Og jeg er trygg på at han som begynte sin gode gjerning i dere, skal fullføre den helt til Jesu Kristi dag. Fil 1,6 Nye kristne etter møteserier Foto: Georg Kolnes

Detaljer

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2006 Spesialnummer Pedagogstudentene under lupen Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende Hvert år i midten av mars avholder

Detaljer

REGION NORD NYTT FRA REGION NORD. Andreas i Bolivia. Mange frivillige

REGION NORD NYTT FRA REGION NORD. Andreas i Bolivia. Mange frivillige 03. DESEMBER 121. ÅRGANG 22 2011 La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg! Joh 14,1 Menighetsvekst i Peru Åtte nye medlemmer ble nylig tatt opp i en menighet i Peru. Fire barn ble

Detaljer