Sommeren 2005 Nr. 3/05 Årgang 88

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sommeren 2005 Nr. 3/05 Årgang 88"

Transkript

1 Menighetsbudet Sommeren 2005 Nr. 3/05 Årgang 88 Se på liljene på marken, hvordan de vokser! De arbeider ikke og spinner ikke, men jeg sier dere: Selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Matt 6,28b-29 Konfirmantene i Biri kirke 29. mai og 5. juni 2005 sammen med Knut prest. Dette er det siste kullet med konfirmanter på denne årstida i denne omgang. Fra 2006 vil konfirmasjonen finne sted 1. og 2. søndag i september. Fotograf Lind, Lillehammer. god sommer!

2 Redaktørens hjørne Nå har vi akkurat feiret 100-årsjubileet for unionsoppløsningen med Sverige. Aldri før har jeg sett så mange norsk flagg vaie i vinden på den 7.juni som i år. Vanligvis er det kun fra noen offisielle bygninger at jeg ser det norske flagg på denne dagen, i hvert fall er det svært sjelden at den alminnelige borger heiser flagget til topps eller henger ut balkongflagget på 7.juni. Det måtte være annerledes på tallet, for jeg husker at jeg som liten jente trodde at nabolaget heiste flagget fordi min bestemor hadde fødselsdag! Slik hang det nå ikke sammen da. Flagget kom til topps fordi det var en merkedag, en uavhengighetsdag. Og på 1950-tallet var nok bevisstheten på fred, frihet, uavhengighet og selvstendighet stor, det var vekstårene etter krigen. Klart flagget skulle til topps da! Mine historiekunnskaper hadde nok forsvunnet i glemmeboka, fant jeg ut her om dagen. Så jeg måtte slå opp i Karsten Alnæs sitt verk: Historien om Norge, for å friske opp kunnskapene om unionsoppløsningen i Og med litt avislesing i Påskevandring tillegg føler jeg at nå er jeg oppdatert! Jeg skal ikke gå i detaljer om forhistorie og saksgang. Hvis dine historiekunnskaper også er gått i glemmeboka, oppfordres du til å friske de opp! Helt sikkert er det at det lå klokskap i forberedelsene som førte fram til det berømte oppløsningsvedtaket i det norske Storting den 7.juni 1905: Da statsrådets samtlige medlemmer har nedlagt sine embeter, da Hans Majestet Kongen har erklært seg ute av stand til å skaffe landet en ny regjering, og da den konstitusjonelle kongemakt således er trådt ut av virksomhet, bemyndiger Stortinget medlemmene av det i dag avtrådte statsråd til inntil videre som den norske regjering å utøve den Kongen tillagte myndighet i overensstemmelse med Norges rikes grunnlov og gjeldende lover med de endringer som nødvendiggjøres derved, at foreningen med Sverige under en konge er oppløst som følge av, at kongen har opphørt å fungere som norsk konge. Det fine med unionsoppløsningen var at dette skjedde uten krig og det gode naboskapet med Sverige ble bevart. Og svenskene er vårt broderfolk fortsatt! Forholdet mellom de to tidligere unionslandene er trygt og godt og til dels er man avhengig av hverandre. Samarbeidet både mellom bedrifter og styresmakter fungerer bra. Vi har så mange eksempler fra andre stater som har løsrevet seg at det har skjedd med vold og krig. Vi kan være takknemlige for at løsrivelsen fra Sverige tok lang tid og at det ble utøvd klokskap ved denne kampen. Svenskene er våre frender og venner og det skal de fortsatt være. Et lite visdomsord til slutt, fra Ordspråkene 17.17: En venn viser alltid kjærlighet, og en frende er født til å hjelpe i nød. gen. Onsdag etter påske møttes de til påskevandring og første søndag etter påske deltok de på Barnas påskegudstjeneste. På påskevandringen tok de for seg hva som skjedde dag for dag i påska fra inntoget i Jerusalem på palmesøndag Jesu innstiftelse av nattverden på skjærtorsdag korsfestelsen på langfredag til å feire Jesu oppstandelse på påskedag! På bildet ser vi flokken ved alterringen der de ser på framstillingen av nattverden. Og måltidsfelleskap med brytebrød og saft i sakristiet. Det Slekters gang Spalten gjelder medlemmer i Den Norske Kirke, for ekteskapsinngåelser der minst en av brudefolkene tilhører DNK. Navn på døde som ikke var medlem i DNK tas med hvis pårørende gir beskjed om at det er ønskelig. Døpte Hans Olaf Kvesetberg Larsen Lise Jakobsen Ole Edvard Snuggerud, døpt i Buksnes kirke Markus Bratlistuen, døpt i Nykirke Christoffer Malmanger Aaseth, døpt i Åsmarka kirke Kikki Stuldalen Dennis Ottosen Bjørn Skiaker Martin Jørstad Ringli Sarah Simensen-Engen Vigde Elsabeth-Marie Westgård og Geir Ohna Kroppan Tove Bergum og Terje Engen Døde Adolf Flesvik Ingeborg Nielsen Sverre Granum Anita Skjønsbyhagen Sverre Sørlie Alf Sigbjørn Ekern Påskevandring De som i løpet av 2005 fyller 6 år var invitert til Påskevandring i kirka. De hadde før påske en samling hvor de forberedte seg til vandriner Inger organist og Solveig, leder i menighetens undervisningsutvalg som har ansvaret for påskevandringen. Takk til lederne og deltakerne på påskevandringen Menighetsbudet 3/05

3 temakvelder høsten 2005 Det er lagt opp til tre temakvelder til høsten. Alle tre kveldene vil i tillegg til innledningene inneholde enkel bevertning og samtale i tilknytning til kveldens tema. Et musikalsk innslag kan også bli flettet inn. Ut over dette ønsker vi å finne ut om det er grunnlag for å startet opp med samtalegrupper i menighetenes regi. Kanskje er de temaene som blir tatt opp så aktuelle at noen gjerne vil samles for å belyse dem nærmere. Materiell kan også skaffes der opplegg for samtalegrupper setter oss på sporet. Evt. oppstart rett over nyttår. Per Frick Høydal har en enorm erfaring som sjelesørger og gruppeterapeut. Det var han som startet den pastoral-kliniske utdanning i Norge med kurs på Modum Bad i Han var sykehusprest på Modum Bad til 1990, avbrutt av noen år som generalsekretær i Kirkens Familierådgivning var han domprost i Stavanger. Som pensjonist er han tilbake på Modum Bad med en fri stilling tilknyttet Institutt for Sjelesorg. Han har reist land og strand og holdt utallige inspirerende foredrag. Lavrantz Kyrdalen kom til Biri som distriktslege. Har senere lang praksis som psykiater. Fra denne høsten pensjonist. Knut Yngvar Sønstegaard er sogneprest i Biri. Han har tilleggs-utdanning ved Institutt for Sjelesorg, Modum Bad. Arne Børresen er bosatt i Biri Øverbygd. Han er tilknyttet Senter for psykiatri og sjelesorg på Hamar. Høsten 2004 hadde han en svært vellykket temakveld i diakoniutvalgenes regi. Onsdag 28. september kl på Biri Herredshus Per Frick Høydal: Hvordan kan du forandre historien om ditt liv? Onsdag 12. oktober kl på Biri Herredshus Lavrantz Kyrdalen og Knut Yngvar Sønstegaard: Hvor var du Gud? Hva når det som skjer er meningsløst? Onsdag 9. november kl i Seegård kirke Arne Børresen: Sjele-sorg og ritualer Arr. Diakoniutvalgene i Biri og Snertingdal. Kandidatliste ved Menighetsrådsvalget i Biri sokn 11. og 12. september 2005 Forslagstillere: Martha Dalseng, Kay Brovold, Jorid Sønstegaard, Inger Marie Amundrud, Kristina Hegge, Hjalmar Rogne, Ingunn Ekern, Hans Petter Kjenseth, Ivar Klundby, Harry Bakken tillitsmann. 1. Audun Torvik, Trollheggvegen 15, 2836 Biri 46 år 2. Målfrid Smedstuen Schiager, Øverbygdvegen 188, 2836 Biri 40 år 3. Andreas Ekern, Midtekervegen 23, 2837 Biristrand 46 år 4. Ingunn Rindal, Øverbygdvegen 1072, 2836 Biri 36 år 5. Alf Kjetil Andresen, Redalvegen 10, 2836 Biri 49 år 6. Solveig Haugen Tusvik, Ryllikvegen 34, 2836 Biri 47 år 7. Kjell Ødegårdstuen, Biristrandvegen 74, 2836 Biri 51 år 8. Ann-Katrin Brostuen, Finstadvegen 154, 2836 Biri 42 år 9. Ole Gunnar Hagen, Ryllikvegen 30, 2836 Biri 62 år 10. Randi Skarseth, Lierengvegen 295, 2836 Biri 52 år 11. Torfinn Semb, Lierengvegen 150, 2836 Biri 61 år 12. Gerd Elfrida Aannerud, Øverbygdvegen 160, 2836 Biri 49 år 13. Harry Bakken, Klundbyvegen 700, 2836 Biri 56 år 14. Anne Merete Moe Kjenseth, Vismundvegen 6 B, 2836 Biri 41 år 15. May-Britt Lium Selmo, Øverbygdvegen 404, 2836 Biri 51 år 16. Jan Anders Haug, Vismundvegen 4, 2836 Biri 58 år 17. Ivar Klundbystuen, Fløytenroa 74, 2836 Biri 43 år 18. Dagfinn Taraldsrud, Øverbygdvegen 1090, 2836 Biri 33 år 19. Johannes Økesveen, Klomsteinrovegen 601, 2836 Biri 22 år 20. May Britt Onsrud Kind, Anders Lysgaards veg 4, 2836 Biri 52 år 21. Magne Gullord, Kragebergvegen 117, 2836 Biri 63 år Menighetsbudet 3/05 3

4 Valg 2005 Du har helt sikkert hørt om Stortingsvalget. Men det er også et annet viktig valg som skal foregå i år: Valg på nye menighetsråd. Vanligvis legges menighetsrådsvalget til 2. eller 3.søndag i oktober. I år blir dette litt annerledes. Som en prøveordning har alle menighetsråd i Gjøvik kirkekommune fattet vedtak om å avholde Menighetsrådsvalget samtidig med Stortingsvalget. Dette betyr at menighetsrådsvalget vil bli avholdt 11. og 12.september og med samme åpningstider som stor er valgår! tingsvalget. Tanken er også at du skal kunne avgi din stemme i samme stemmekrets som du avgir stemme til stortingsvalget. Ditt valg? For å kunne stemme ved valget, må du være medlem av Den norske kirke, være 18 år før utgangen av 2005 og ha stemmerett ved offentlige valg. Du må gi din stemme i det soknet der du er registrert i folkeregisteret. Valget er i perioden 11. og 12.september.Det er Gi kirken et godt råd mulig å forhåndsstemme de siste ukene før den første valgdagen. I valglokalet blir valglista lagt fram. Du kan kumulere, stryke og føye til navn på vagllista. Hold deg orientert om valget gjennom dagspressa eller ved å ta kontakt med kirkekontoret i Gjøvik.Din mening om kirka er viktig. Stemmer du ved menighetsrådsvalget er du med på å forme din kirke. Stem ved valget - og gi kirka et godt råd! I landets 1297 menighetsråd søkes det nå for å finne mennesker som vil ta en utfordring og stille til valg til menighetsråd høsten Mellom og kandidater søkes. Menighetsrådene trenger mennesker med forskjellig bakgrunn, alder og kjønn. Det er behov for ulike mennesketyper som er interessert i kirkens arbeid. Valget foregår 11. og 12.september 2005, og målet er å få et bredt spekter av kandidater som kan gi kirken gode råd. Menighetsrådet er viktig både for kirken og lokalsamfunnet. Oppgavene er mange og spennende i den fireårige valgperioden. Hvordan oppgavene løses, varierer fra menighet til menighet. Menighetsrådet har ansvar for undervisning, omsorgsarbeid (diakoni) og kirkemusikk. Det er menighetsrådet som f.eks. bestemmer hvem det skal samles inn penger til under gudstjenesten, hvordan kirkehuset skal brukes og hvordan en samarbeider med andre fra det lokale kulturmiljøet. Menighetsrådet har også ansvar for at konfirmantene får en innholdsrik konfirmanttid. Menighetsrådet skal være med å skape et møtested for tro, kultur og hverdagsspørsmål. Rådet skal være med å bygge en kirke som tilbyr fellesskap og et sted å høre til for alle som ønsker det. De som velges til menighetsrådet skal først og fremst arbeide i sin lokale kirke. I Den norske kirke er det imidlertid indirekte valg til kirkelig fellesråd og bispedømmeråd. Det betyr at det er menighetsrådene som velger disse. Bispedømmerådene fra alle de 11 bispedømmene utgjør igjen Kirkemøtet som er det øverste organ i kirken. Av delegatene på Kirkemøtet velges Kirkerådet og Mellomkirkelig råd. De som sitter i menighetsrådet har derfor en mulighet til å påvirke hele kirkeorganisasjonen. Alle som er medlemmer av Den norske kirke, er fylt 18 år før utgangen av 2005, bor i soknet og har stemmerett ved offentlige valg, kan stille som kandidater og stemme ved valg til menighetsråd. 4 Menighetsbudet 3/05

5 Denne salmen er vi glad i Når vi har blitt oppfordret til å skrive om en salme vi er glad i minnes vi at vi som skolebarn og konfirmanter ikke alltid var like begeistret for å pugge salmevers. I ettertid er vi likevel veldig glad for å ha lært mange av disse kjente salmene. Vi er blitt enige om at i jubileumsåret for unionsoppløsningen med Sverige står fedrelandssalmen,- Gud signe vårt dyre fedreland -, fram som ei salme som har hatt og har stor betydning for oss. Som barn fikk vi også et spesielt forhold til denne salmen ettersom vi alltid skulle reise oss når den ble sunget. Salmen er skrevet av den kjente salmedikteren Elias Blix ( ). Han har og skrevet den vakre sangen Å eg veit meg eit land. Den 7. juni for 100 år siden var det blitt fullstendig brudd mellom kong Oscar 2 og den norske regjering. I september samme året ble det også brudd i forhandlingene, og alvorlig fare for krig mellom Sverige og Norge. Vi tror at det var mange, både soldater og menigmann på norsk og svensk side, som ba en stille bønn om at krisen kunne løses uten krig. Her synes vi det kan passe bra å vise til andre verset i fedrelandssalmen der det står: Men Gud du i nåde til oss såg, din kjærleik oss ikkje gløymde,- og i slutten av verset:...og ljos over landet strøymde Salmen har hele 7 vers, men vi tar med de to første og to siste versene. Gud signe vårt dyre fedreland Og lat det som hagen bløma! Lat lysa din fred frå fjell til strand Og vetter for vårsol røma! Lat folket som brøder saman bu, Som kristne det kan seg søma! Vårt heimland i mørker lenge låg, Og vankunna ljoset gøymde. Men, Gud, du i nåde til oss såg, din kjærleik oss ikkje gløymde. Du sende ditt ord til Noregs fjell, Og ljos over landet strøymde. Vil Gud ikkje vera bygningsmann, me fåfengt på huset byggja. Vil Gud ikkje verja by og land, kan vaktmann oss ikkje tryggja. Så vakta oss, Gud, så me kan bu I heimen med fred og hyggja! No er det i Noreg atter dag Med vårsol og song i skogen. Om sædet enn gror på ymist lag, Det brydder då etter plogen. Så signe då Gud det gode såd, Til groren ein gong vært mogen! Vi sender stafettpinnen videre til Vesla og Olav Haavi! Birgit og Odd Schiager Fasteaksjonen 2005 en stor takk! Aldri før har det vært et slikt engasjement for en katastrofe utenfor Norges grenser som ved årsskiftet 2004/2005. Flodbølgen 2.juledag utløste et engasjement og en giverglede som viste at vårt folk ser ut over sine snevre egeninteresser. Men hvordan ville det gå med årets fasteaksjon mot denne bakgrunnen? Var folk i mars måned blitt lei av tragiske nyheter og stadige oppfordringer om å gi? I skrivende stund har ikke jeg oversikt over hvordan aksjonen gikk Menighetsbudet 3/05 på landsbasis. Men når det gjaldt Biri og Snertingdal, var det ingen tegn til nødhjelps-vegring. Det viste seg til fulle at engasjementet var der fortsatt. På aksjonsdagen 15.mars kom det til sammen inn kr I tillegg kom det inn penger til samme formål ved giroer som ble lagt igjen der folk ikke var hjemme - og gjennom fastebøsser. Jeg vil sende en takk spesielt til konfirmantene og deres hjem! Jeg møtte bare positivitet i forberedelsesfasen. Aksjonen var lett å organisere. Og da de unge, flotte bøssebærerne kom på døra, var altså dere innbyggerne rause med å gi. Takk til alle!! En personlig bonus til meg var at jeg ble bedre kjent med geografien i Biri og Snertingdal. Etter å ha jobbet med inndeling av roder, er jeg nå blitt mer kjent i utkantene av de to bygdene. Interessant var det også å finne ut hvor hver enkelt konfirmant bor. Hilsen Asbjørn Sollien, diakonvikar 5

6 Drømmefanger Av Tor Kjetil Edland NRKs årlige TV-aksjon i år har fått navnet Drømmefanger. Pengene går til internasjonalt arbeid for å bekjempe vold mot kvinner. Drømmen er en verden uten Maria. Fotoo: Veronica Melå. vold mot kvinner! Det er FOKUS Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål som i år er tildelt TV-aksjonen. FOKUS er en bred sammenslutning av mer enn 60 kvinneorganisasjoner og kvinneutvalg i Norge. - Pengene som samles inn skal brukes på lokale tiltak som skal hjelpe kvinner som er utsatt for vold, sier Mette Moberg, daglig leder i FOKUS. Kronprins Haakon er høy beskytter for årets TV-aksjon. Vold mot kvinner og trafficing gjelder oss alle, og både menn og kvinner må være innstilt på å gjøre noe med dette problemet, sa Kronprinsen etter å ha møtt voldsrammede kvinner på et krisesenter i Oslo Det må aldri skje igjen Sorgen ligger fremdeles som et tungt teppe over Acteal i den meksikanske delstaten Chiapas. Ingenting blir som før etter desemberdagen i 1997, da paramilitære styrker stormet kirken og skjøt vilt rundt seg. Maria er blant dem som lever videre. Hun er en stillferdig, liten kvinne med et varmt blikk. Åtte år har gått siden massakren skjedde, men bildene er like skarpe i minnet. Kirken var full av mennesker som var samlet i frykt for angrep fra de paramilitære. Plutselig hørte vi styrkene utenfor. Vi prøvde å søke dekning, men de var overalt, forteller hun. Noen redselsfulle øyeblikk etter var kirken og områdene rundt omgjort til en slagmark. Massakren krevde 45 menneskeliv. Ni av dem var fra Marias familie, blant dem hennes mor og to brødre. Tilbake satt hun alene med Estella og Lucia, hennes to små nieser som hadde mistet begge sine foreldre. Før massakren var det mennene som sto for alt inntektsgivende arbeid. Etter massakren ble kvinnene sittende med mer ansvar og jobb, både i og utenfor hjemmet. FOKUS har støttet mayakvinnene i flere år. Uten den hadde vi ikke klart oss, forteller Maria. FOKUS støtter prosjekter for kvinner som har vært utsatt for vold i og etter krig og konflikt. Gjennom TV-aksjonen Drømmefanger vil enda flere få mulighet til å skape seg et tryggere liv. Vi trenger DEG! - Vold mot jenter og kvinner er like uakseptabelt, uansett hvor og hvordan det skjer. Men i vår del av verden finnes det i hvert fall steder å få hjelp. Dette er Kronprins Haakon. Fotoo: Veronica Melå. ikke tilfellet for kvinner i mange av de landene pengene vi samler inn skal gå til, sier Vibeke Hollekim som er aksjonsleder for TV-aksjonen Drømmefanger. Arbeid mot handel med kvinner og barn har i år engasjert mange i Kirken, kanskje særlig ungdom. Vi håper at mange menigheter kan tenke seg å videreføre dette engasjementet med å oppfordre menn og kvinner i lokalsamfunnet til å melde seg som bøssebærere for årets TV-aksjon. For å lykkes i å gjøre drømmen om en verden uten vold mot kvinner til noe mer enn en drøm er vi avhengig av din innsats: Årets aksjon går av stabelen søndag 23. oktober Les mer om TV-aksjonen og årets tema: se Meld deg som bøssebærer: ring Menighetsbudet 3/05

7 Menighetsbudet 3/05 7

8 Fortsatt hjelpesendinger fra Biri? I de siste årene har det rullet noen tonn med sko og klær og annet utstyr til Hviterussland fra Biri. 12 vogntog i 2004 og like mye året før. Og mange vogntog i årene før det igjen. Selv om vogntogene hadde utgangspunkt i Biri, kom varene fra flere kanter av landet. Støttegrupper i Brønnøysund, Mosjøen, Molde, på Hadeland, i Moss, Brumunddal, samlet inn og fraktet selv varene til Biri. Da var godt at mange biringer brettet opp ermene og var med da vi laster trailerne. Ingen hadde tid til å kjenne etter hvor de hadde vondt, det gikk med liv og lyst! Elever fra ungdomsskolen var også med på lastinga et par ganger, og de syntes det var svært OK! Under innlastinga har vi alltid kaffe og kakepauser, - en pust i lempinga. Det rare er at alle er så fornøyd når de holder på, og de er bare et stort smil når traileren er full, samme hvor slitne og svette de er. En god og takknemlig følelse fyller sinnet fordi en gjorde noe som var virkelig meningsfylt! I fjor betalte vi knapt kroner i frakt og henting av tøy. Ca kroner fikk vi fra organisasjoner og menigheter, resten kom fra privatpersoner og salgsmesser. Alle skjønner at det ligger en stor innsats bak, både for å få inn penger og til å håndtere de ti-tusener av kolli. Flere og flere er med på å betale de tjue kroner det koster å sende en sekk til Minsk, men dessverre er det enda noen som tror at sekkene får vinger og flyr selv. Det er rørende med alle de rause hjerter vi møter i dette arbeidet. Takk til alle som har støttet arbeidet med varer, penger, kaffemat og svette!! Takk til alle dere som strikker og pakker julegaver til barnehjemsbarna. Gruppa på Nøisomhet har allerede pakket 600 julegaver i år, de vil nok klare like mye som i fjor, 1500 pakker. Takknemlighet er umulig å måle, men jeg har sett glimt av dyp glede fra noen av de som fikk hjelpen, en glede vi ikke ser så mye til ellers i våre dager. Bare det å få besøk fra noen som bryr seg rører deres hjerte. De gleder seg over et varmt klesplagg eller gode sko. Noen av de som var bortgjemt på institusjon fikk madrass i senga si! Vi har siste året fraktet over 150 senger og sengetøy til et psykiatrisk s y k e h j e m utenfor Minsk. Vi gleder oss til å besøke de igjen i september. Dette er bare ene siden av arbeidet som vi har stått for. Den andre siden er økonomisk støtte til oppussing av sovesaler, spisesaler, tannbehandling, helsekurs og bibelkurs på forskjellige steder i Pskov-regionen. I fjor brukte vi til slike prosjekt. Pengene kom fra privatpersoner som gjerne ville støtte akkurat disse aktivitetene. Vi gav også reisepenger til 16 ungdommer fra et barnehjem til å reise til Moskva til en ungdomssamling for nettopp tenåringer fra barnehjem. Det de fikk oppleve var som en drøm, tenk, å komme til Moskva fra et fattig barnehjem! Det å skape forventninger og håp er viktig for at barna skal klare seg når de må flytte ut fra institusjonen. Men det store men : Hvem tar over innsamlingsarbeidet etter oss? Både Olav og Nils og jeg har innsett at helseproblem og alder setter en stopper for arbeidet vi har holdt på med. Alle tunge løft, kjøring av varer, arbeidet med å få inn penger, organisering og papirarbeid, - dette klarer vi ikke lenger. Vi må dessverre si stopp til innsamling av klær og utstyr. Vi brenner fortsatt for saken og vil støtte hjelpearbeidet, men i mindre omfang. F. eks kan jeg holde lysbildekåseri eller mindre salgsmesser dersom foreninger og lag ber meg om å komme. Men er det noen som brenner for å organisere mottak av klær i Biri? - De personene vil jeg gjerne ha kontakt med, og jeg skal gi av min tid og erfaring. Det er med takknemlighet til gode sambygdinger vi trekker oss fra innsamling og lasting av hjelpesendinger. Nils Goplen skal ha stor takk og ære for å ha stilt gratis lager til disposisjon i 6 år og håndtert minst ti tusen kolli inn og ut per år! Stor takk til de faste traverne som har stilt opp til lasting av trailer på tross av skrammer og kink de pådro seg i kampens hete. Med takknemlig hilsen til alle dere som har deltatt med å gjøre verden lysere for noen som ikke ble født på solsiden. Anni Nordheim 8 Menighetsbudet 3/05

9 Takk til Asbjørn Diakon! Da vår faste diakon John Olav Skard gikk ut i ett års permisjon, så ble den spreke torpingen Asbjørn Sollien nærmest headhunted til denne stillingen som diakon i Biri / Snertingdal. Men det var kun et vikariat. Det betyr at Asbjørn må orientere seg bort fra Biri og Snertingdal i løpet av sommeren. Det er dessverre ikke jobb ( les: lønnsmidler) til to hele diakonstillinger i Gjøvik kirkekommune. Jeg er nemlig ikke i tvil om at det er arbeid nok til to. Behovet for diakoner som har som sin hovedoppgave å lindre og trøste mennesker som sliter med livet sitt, det er økende. Asbjørn har på en naturlig og fin måte fulgt opp det arbeidet som vår faste diakon John Olav, har jobbet med; med temakvelder, sjelesorgsamtaler, besøk på våre institusjoner, deltatt på konfirmantleir og tatt ansvar for fasteaksjonen, for konfirmantarbeid i Snertingdal men i tillegg så har Asbjørn maktet å utvide besøkstjenesten i Snertingdal med et korps av frivillige besøkere. Vi har satt stor pris på det arbeidet han har gjort og måten han har arbeidet på. Asbjørn er en svært blid og vennlig kar som har fått god kontakt med mange biringer og snertingdøler dette året. Takk for din vikartjeneste i Biri prestegjeld og for godt samarbeid i stabene. Lykke til i din nye jobb som etter alle solemerker kommer til å bli i Trysil i et år. Hilsen prest og medarbeider; Knut Yngvar. PS! Diakon John Olav Skard er tilbake igjen! Etter ett års permisjon så er vår faste diakon John Olav Skard, tilbake i sin jobb som diakon i Biri / Snertingdal fra 1. september. Det viktige diakonale arbeidet i Biri og Snertingdal vil dermed fortsette, og det er vi svært glade for. Velkommen tilbake, John Olav! I staben mister vi en O-løper, men får heldigvis tilbake en birkebeinerløper. Det er ikke verst det heller! Knut prest. menighetstur til torpa Planleggingen av årets menighetstur er klar og vi kan nå invitere til menighetstur onsdag 24. august. Avreise blir fra Biri Herredshus kl. 900, med en god buss fra Snertingdal Auto. I år går turen opp Snertingdal og over til Torpa. Vi tar turen om Skartlibygda og til Dokksfløy. Kjentmenn, Ottar Tangen og Anton Henry Klevmoen, blir plukket opp underveis, slik at vi skal få førstehåndsguiding. Fra Dokksfløy går ferden til Kittilbu Utmarksmuseum hvor det blir omvisning. En kafferast hører også med. Vi kjører Synnfjellet og til Åmot kirke. Der blir det omvisning, blant annet skal vi se kirketekstilene som er laget av to damer med røtter i Biri. Det blir også en liturgisk samling i kirka med prestene Knut og Siri. Vi skal ta oss en behagelig stopp på Vertshuset Åmot. Der er det bestilt en god middag (steik og kjøttkaker m/tilbehør, riskrem og kaffe). Åmot kirke foto: K. Sønstegaard Siste stopp i Torpa blir på Grønvold sag og mølle. Pris for turen blir kr pr. person. Påmelding til Kirkekontoret, tlf , innen 16. august. meld deg på og bli med på en dagstur til torpa! Menighetsbudet 3/05 9

10 MENIGHETSBUDET organ for Den Norske Kirke, Biri sokn. Ansvarlig utgiver: Biri Menighetsråd. Redaktør: Gunhild Ekerhaugen Bladet sendes uadressert til alle husstander i Biri. Anbefalt frivillig abonnementspris kr. 120, pr. år. Abonnementspris for utenbygdsboende/ adresserte utsendinger er kr. 150, pr. år. Adr: Biri Menighetskontor Øvre Torggate 24 B 2815 Gjøvik Kontonr.: BIRI MENIGHET Biri Preste- og Menighetskontor, Herredshuset, Birivegen 97, 2836 Biri Treffetider: Menighetsekretær på Birikontoret torsdag...kl og på Gjøvikkontoret tirsdag og fredag...kl Soknepresten har fast treffetid på kontoret torsdag...kl Telefontid: Soknediakonen har telefontid torsdag... kl Kontortelefon Kirketjener Ansatte: Ekerhaugen, Gunhild... Menighetsekretær Sven Feiring... Kirketjener Schiager, Inger... Organist Asbjørn Sollien... Soknediakonvikar BOLIGTELEFONER Hansen, Terje Kapellan, mobiltlf Sønstegaard, Knut Sokneprest Torvik, Audun Menighetsrådsleder GJØVIK KIRKELIGE FELLESRÅD Leder... Abraham Brekne Kirkeverge... Bente Skårberg Konsulent kirkegård... Marit Aaslund Konsulent økonomi... Kent Brenden Driftsleder... Kjell Skundberg Besøksadresse.. Øvre Torggt. 24 B, Gjøvik Telefon Telefax Kontortid: Mandag fredag Driftsleder / Det går fort til jul. Ja, du leste rett. Det går fort til jul det er bare ca. 6 måneder igjen! Og julekonserter planlegges. Musikk- og kulturutvalget kan allerede nå meddele følgende: Fredag 9.desember blir det Julekonsert i Biri kirke med Iver Kleive på flygel og Sigmund Groven på munnspill! Utvalget synes de har vært heldige som har klart å få tak i disse eminente musikerne og vet at dette vil være noe å glede seg til. Husk å avsette kvelden den 9.desember til en god musikkopplevelse i kirka i en travel førjulstid. Sommeråpen kirke Som i fjor sommer blir Biri kirke åpen 3 timer på onsdagsformiddagene i noen sommeruker. Takket være en del personer, vesentlig fra Historielagsgruppa, som stiller opp som vakter/guider, er dette mulig. Det planlegges at kirka er åpen fra kl.1100 til kl.1400 på onsdagene i tidsrommet 29.juni til 17.august. Menighetsrådet vil gjerne allerede nå få rette en varm og hjertelig takk til vaktene som stiller opp på frivillig basis. Og til publikum: Velkommen til en sommeråpen kirke ta med deg dine feriegjester og vis fram kirka fortell andre om at kirka er åpen for besøkende ønsker du en stille stund, så kom til kirka og opplev roen som kirkerommet kan gi! Biri apotek, Birivegen 52 Tlf.: fax: På oppslagtavla Biskopen på visitas i Toten prosti I tiden 26.oktober til 6.november vil Biskop Rose være på visitas i prostiet. Hun skal ha møter med menighetsrådene (både de gamle og nyvalgte vil bli invitert), med ansatte, kommunene med mer. Det blir seminarer for ulike målgrupper, bedriftsbesøk og åpne arrangement av ulik karakter. Vi vet nå at lørdag 29.oktober blir det en pilegrimsvandring fra Hoff kirke til Balke kirke på Østre Toten, søndag 30.oktober er det gudstjeneste for hele prostiet i Gjøvik kirke kl.1100 med påfølgende kirkekaffe i Bedehuset og på denne søndagskvelden er Biri Kirke arenaen. Her blir det konsert kl.1800 Inger organist har hovedansvaret for den. Mer informasjon kommer senere. Lørdag 5.november går visitasen mot avslutning. Da blir det samling i Seegård kirke kl.1600, hvor det først serveres kaffe og kaker, så er det visitasmøte med biskopens foredrag og samtale. Kvelden avsluttes med en kort gudstjeneste eller vesper. Åpne arrangement under visitasen vil bli kunngjort senere. Men husk på visitasen og slutt opp om arrangementene. BIRI FOTTERAPI Tlf tilbyr: Fotterapi/fotbehandling v/irene Snuggerud Hudpleie v/rakel Clausen Alternativt v/ruth Violet Harby 10 Menighetsbudet 3/05

11 Vertshuset V-E BIRI Vi har egne lokaler for: MINNESAMVÆR KURS - MØTER - SELSKAPER Utkjøring av mat til alle anledninger. KAFETERIA med god og variert meny OVERNATTING - GATEKJØKKEN Våre lokaler er tilrettelagt for handikappede. Tlf e-post: www/vertshusetv-e6.no Velkommen som vår gjest! Utleie av Nøisomhet Sanitetskvinnenes hus i Biri sentrum leies ut til møter, kurs o. l. eller til private tilstellinger. Overhead og dekketøy til 30 personer. Henvendelse: Berit Dahlseng tlf Storgata 72, Moelv Tlf Biri sanitetsforening Postboks BIRI Vi utfører alt innen: Buketter Dekorasjoner Sorgbinderi Brudebinderi Utkjøring i Redalen, Snertingdal, Biri, Biristrand og Vingrom. potetbrød Vanlig og glutenfritt Biri Flatbrødbakeri AS 2837 Biristrand Tlf.: BTb Gudstjenesteoversikten finner du i Menighetsbudet 3/05 11

12 Returadresse: Biri Menighet, Øvre Torggate 24 B, 2815 Gjøvik. Kirkekalender B JUNI 12. juni 4. s. e. pinse Hos 14,2-5 Familiegudstjeneste m/dåp 4-åringer inviteres spesielt Takkoffer: Dåpsopplæringsarbeidet Kirkekaffe 19. juni 5. s. e. pinse Matt 7,1-5 Karmel, Redalen kl Høymesse m/nattverd Takkoffer: Menighetsarbeidet 26. juni 6. s. e. pinse Luk 5,1-11 Nykirke, Snertingdal kl Høymesse. Dåp og nattverd. Takkoffer JULI 3. juli 7. s.e. pinse Matt 5, Høymesse. Dåp og nattverd. Terje Hansen Takkoffer: Dåpsopplæringsarbeidet 10. juli 8. s. e. pinse 1. Mos 1,1-8 Seegård kirke, Snertingdal, kl Høymesse Terje Hansen Takkoffer 17. juli 9. s. e. pinse Matt 25,14-30 Høymesse. Dåp og nattverd. Terje Hansen Takkoffer: Menighetsarbeidet 24. juli 10. s. e. pinse Matt 25,14-30 Nykirke, Snertingdal, kl Høymesse Takkoffer 29. juli Olsok Luk 22,24-27 Kirkerud, Snertingdal, kl Olsokgudstjeneste Takkoffer Kirkekaffe 31. juli 11. s. e. pinse Rom 9,1-5+10,1-4 Høymesse. Dåp og nattverd. Takkoffer: Menighetsbudet AUGUST 7. august 12. s. e. pinse Luk 18,9-14 Redalssetra kl Setermesse Takkoffer Ta med stol + nistekurv 14. august 13. s. e. pinse Mark 7,31-37 Dempa seter kl Misjonsstevne Arne Børresen og Jan Gaute Sirevåg Brødrerøster Seegård kirke, Snertingdal, kl Høymesse Terje Hansen Takkoffer 21. august 14. s. e. pinse Luk 10,25-37 Høymesse. Dåp og nattverd. Takkoffer: Normisjons arbeid i Mali 28. august 15.s. e. pinse Luk 17,11-19 Høymesse. Dåp og nattverd. Takkoffer: Dåpsopplæring SEPTEMBER 4. september 16. s.e. pinse 1. Kong 17,8-16 Familiegudstjeneste Takkoffer: IKO 11. september 17. s. e. pinse Joh 11,17-27 Høymesse m/nattverd Diakoniens Dag Sønstegard og Skard Takkoffer: Konfirmantopplæring Kirkekaffe Hjertelig takk for minnegavene ved Anton Sørlies og Adolf Flesviks begravelser. Hjemmetjenesten i Biri. Alle er hjertelig velkommen til gudstjeneste Neste nummer av Menighetsbudet kommer ut ca. 1. september. Frist for bidrag til bladet er 1. august. Takk for ditt bidrag i bladet! Willy Berg Grafisk AS, Moelv. ak 0605

Vinteren 2005 Nr. 1/05 Årgang 88

Vinteren 2005 Nr. 1/05 Årgang 88 Menighetsbudet Vinteren 2005 Nr. 1/05 Årgang 88 Frykt ikke! Jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet og har nøklene til døden og dødsriket. Åp 1,17b-18

Detaljer

Menighetsbudet. Husk Kirkens Nødhjelps fasteasjon dør til dør innsamling i Biri menighet tirsdag 27. mars fra kl. 17.30.

Menighetsbudet. Husk Kirkens Nødhjelps fasteasjon dør til dør innsamling i Biri menighet tirsdag 27. mars fra kl. 17.30. Menighetsbudet Vinteren 2006 Nr. 1/07 Årgang 90 Slik er fasten som jeg vil ha: at du løslater dem som med urett er lenket, sprenger båndene i åket og setter de undertrykte fri, ja, bryter hvert åk i stykker,

Detaljer

Menighetsbudet. Lovprisning av den høyeste Gud. Husk Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i Biri. Dør til dør innsamling mandag 22. mars fra kl. 17.00.

Menighetsbudet. Lovprisning av den høyeste Gud. Husk Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i Biri. Dør til dør innsamling mandag 22. mars fra kl. 17.00. Menighetsbudet Vinteren 2010 Nr. 1/10 Årgang 93 «Måtte de skjønne at du alene, du som har navnet Herren, er Den Høyeste over hele jorden.» Salme 83,19. Lovprisning av den høyeste Gud Du er den hellige

Detaljer

Menighetsbudet. Morgenlys

Menighetsbudet. Morgenlys Menighetsbudet Vinteren 2011 Nr. 1/11 Årgang 94 Vend om til Herren deres Gud! For han er nådig og barmhjertig, langmodig og rik på miskunn. Joel 2,13 Morgenlys Takk, Gud, for vakre morgenstunder. Takk,

Detaljer

Høsten 2013 Nr. 3/13 Årgang 96

Høsten 2013 Nr. 3/13 Årgang 96 Menighetsbudet Høsten 2013 Nr. 3/13 Årgang 96 Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, pris Herrens navn! Velsignet være Herrens navn, fra nå og til evig tid! Der sol går opp og sol går ned, skal Herrens

Detaljer

Maria var en møy så ren

Maria var en møy så ren Menighetsbudet Julen 2012 Nr. 4/12 Årgang 95 Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel det betyr: Gud med oss. Matt 1, 23 Maria var en møy så ren Maria var en møy

Detaljer

Menighetsbudet. God sommer! SKAPERENS STEMME SKAPERENS KRAFT

Menighetsbudet. God sommer! SKAPERENS STEMME SKAPERENS KRAFT Menighetsbudet Sommeren 2014 Nr. 2/14 Årgang 97 Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var overmåte godt. 1 Mos 1,31 SKAPERENS STEMME SKAPERENS KRAFT Fotograf: Solveig Haugen Tusvik Skaperens stemme

Detaljer

Nr. 1 Februar 2011 75. årgang. Nordsinni kirke. Foto: Kirsti Thomlevold

Nr. 1 Februar 2011 75. årgang. Nordsinni kirke. Foto: Kirsti Thomlevold Nr. 1 Februar 2011 75. årgang Nordsinni kirke Foto: Kirsti Thomlevold NORDRE LAND PRESTEGJELD Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka (2. etg. Etnedal Sparebank) Sokneprest i Nordre Land: Knut Ellefsrud

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer!

mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer! mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer! mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 2 NORDRE LAND PRESTEGJELD Sokneprest: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret, tlf.

Detaljer

Elverum menighetsblad nr. 1 Februar 2009 Årgang 84

Elverum menighetsblad nr. 1 Februar 2009 Årgang 84 Elverum menighetsblad nr. 1 Februar 2009 Årgang 84 En kirke for alle Menighetene i Elverum driver et allsidig arbeid for ulike aldersgrupper. Mye av det er basert på frivillig arbeid og gaver. Hvordan

Detaljer

God sommer! Kirkevalget 2011 - side 4-5 Suksessfull basar - side 12 Church Chill - side 13. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON

God sommer! Kirkevalget 2011 - side 4-5 Suksessfull basar - side 12 Church Chill - side 13. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON INFORMASJON Nr. 2 2011 Årgang 43 Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet Chruch Chill styrets tur til Sømna, fra hullet i Torghatten. Foto: Eirin Figenschau. Kirkevalget 2011 - side 4-5 Suksessfull

Detaljer

MENIGHETSBLAD. God påske! For søndre land PÅSKE 2011 NR.1, ÅRG. 71

MENIGHETSBLAD. God påske! For søndre land PÅSKE 2011 NR.1, ÅRG. 71 MENIGHETSBLAD For søndre land NR.1, ÅRG. 71 PÅSKE 2011 God påske! Med beven og jublende glede Biskopens Påskehilsen 2011 28 Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

Barnas gudstjenestedag... side 4. Konfirmasjon våren 2005... side 6. Kirken Nødhjelps fasteaksjon 2005... side 7. Hilsen fra Anders...

Barnas gudstjenestedag... side 4. Konfirmasjon våren 2005... side 6. Kirken Nødhjelps fasteaksjon 2005... side 7. Hilsen fra Anders... Nr. 1/2005 60. årgang Barnas gudstjenestedag... side 4 Konfirmasjon våren 2005... side 6 Kirken Nødhjelps fasteaksjon 2005... side 7 Hilsen fra Anders... side 8 Flombølge-katastrofen... side 12 Påskefeiring...

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang

Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang Foto: Sverre Sparby Løken MARS 2015 KLOKKEKLANG LEDEREN HAR ORDET Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon:

Detaljer

speilet vil ha mer demokrati i kirken ... side 10 ... side 11 20 år siden... side 12 50-årsfest... side 13

speilet vil ha mer demokrati i kirken ... side 10 ... side 11 20 år siden... side 12 50-årsfest... side 13 kirke Nr 1 2009 mars 40. årgang L o k a l b l a d for kirken på Nesodden Utgitt av Nesodden, Gjøfjell og Skoklefall menigheter Utgitt første gang juni 1969 dette er på gang... side 3 I Speilet: tryggve

Detaljer

Les om Vinterweekend Tårnagentene Karneval i kirken Påskens arrangementer. www.varteig.menighetsblad.net. Det trengs forsatt kandidater Side 3

Les om Vinterweekend Tårnagentene Karneval i kirken Påskens arrangementer. www.varteig.menighetsblad.net. Det trengs forsatt kandidater Side 3 Menighetsblad for Varteig og Hafslundsøy Det trengs forsatt kandidater Side 3 Les om Vinterweekend Tårnagentene Karneval i kirken Påskens arrangementer Nr. 2-2011 April - mai 2011 39. årgang www.varteig.menighetsblad.net

Detaljer

Risør og Søndeled Menighetsblad

Risør og Søndeled Menighetsblad Risør og Søndeled Menighetsblad Nr. 2 - Påske 2006-60. årgang Biskopen tilfreds med besøket i Risør «Alt i alt ble dette en interessant og givende reise i Risørs menighets- og samfunnsliv. Å få innblikk

Detaljer

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s.

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s. NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på Smertu Dagsenter, s. 4-5 Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7 Fra kirkebygg til fysikalsk, s.14-15 Jorden, vårt hjem i kosmos Herre, du har gitt

Detaljer

Auto n - Årets Snertingdøl Satser friskt med to nye busser

Auto n - Årets Snertingdøl Satser friskt med to nye busser Nr. 2 Vår / Sommer 2006 18. årgang Auto n - Årets Snertingdøl Satser friskt med to nye busser A/S Snertingdal Auto presenterer her sin nye turbuss, en Volvo B12M- 9700H med 420 hestekrefter lakkert i de

Detaljer

odum Menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 Modum menighetsblad

odum Menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 Modum menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 odum Menighetsblad Modum menighetsblad 1931 2011 Den norske kirke Modum sokn Modum kirkekontor Kapellvn. 1, 3340 Åmot. Kontortid 09.00-14.00 Tlf. 32 78 32 30 - Fax 32 78

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten. September 2008. Fra Brettdalsvatnet. Foto: Ole J. Gillebo

Kirkeblad for Øyer og Tretten. September 2008. Fra Brettdalsvatnet. Foto: Ole J. Gillebo Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 5 September 2008 61. årgang Fra Brettdalsvatnet. Foto: Ole J. Gillebo Redaktørens hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon:

Detaljer

Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy. Nr. 1-2011 Årg. 23. Rønvik barnegospel s. 4 Musikkhelg i Rønvik s. 4. Tårnagent-helg i Kjerringøy s.

Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy. Nr. 1-2011 Årg. 23. Rønvik barnegospel s. 4 Musikkhelg i Rønvik s. 4. Tårnagent-helg i Kjerringøy s. Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy Nr. 1-2011 Årg. 23 Rønvik barnegospel s. 4 Musikkhelg i Rønvik s. 4 Tårnagent-helg i Kjerringøy s. 5 Foto: Ingrid Løkken Andakt Diakonens hjørne Tekst: Vigdis Larsen

Detaljer

tema: besøk Gode råd Samtale med biskopen Menighetsblad for Nittedal og Hakadal menigheter. Nr. 1, 2011

tema: besøk Gode råd Samtale med biskopen Menighetsblad for Nittedal og Hakadal menigheter. Nr. 1, 2011 tema: besøk Gode råd Samtale med biskopen Menighetsblad for Nittedal og Hakadal menigheter. Nr. 1, 2011 1 leder av Mona Kolberg Velkommen og vel møtt Velkommen, sier vi til gjester, venner og slektninger

Detaljer

www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11

www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11 www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11 Bispevisitas og grunnlovsfeiring leder Menighetene i Stange og Tangen har

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

Med skogen som lekeplass

Med skogen som lekeplass Menighetsblad for Varteig og Hafslundsøy Med skogen som lekeplass Sofie og Frida har det flott i Hasle barnehage Se side 8-9 Nr.3-2008 Juni - september 2008 36. årgang www.varteig.menighetsblad.net 2 Organ

Detaljer

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Mars 2015 Årgang 80 - nr 1 Rolvsøy menighetsblad Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Rolvsøy menighet Menighetskontoret Råkollveien

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer