Sommeren 2005 Nr. 3/05 Årgang 88

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sommeren 2005 Nr. 3/05 Årgang 88"

Transkript

1 Menighetsbudet Sommeren 2005 Nr. 3/05 Årgang 88 Se på liljene på marken, hvordan de vokser! De arbeider ikke og spinner ikke, men jeg sier dere: Selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Matt 6,28b-29 Konfirmantene i Biri kirke 29. mai og 5. juni 2005 sammen med Knut prest. Dette er det siste kullet med konfirmanter på denne årstida i denne omgang. Fra 2006 vil konfirmasjonen finne sted 1. og 2. søndag i september. Fotograf Lind, Lillehammer. god sommer!

2 Redaktørens hjørne Nå har vi akkurat feiret 100-årsjubileet for unionsoppløsningen med Sverige. Aldri før har jeg sett så mange norsk flagg vaie i vinden på den 7.juni som i år. Vanligvis er det kun fra noen offisielle bygninger at jeg ser det norske flagg på denne dagen, i hvert fall er det svært sjelden at den alminnelige borger heiser flagget til topps eller henger ut balkongflagget på 7.juni. Det måtte være annerledes på tallet, for jeg husker at jeg som liten jente trodde at nabolaget heiste flagget fordi min bestemor hadde fødselsdag! Slik hang det nå ikke sammen da. Flagget kom til topps fordi det var en merkedag, en uavhengighetsdag. Og på 1950-tallet var nok bevisstheten på fred, frihet, uavhengighet og selvstendighet stor, det var vekstårene etter krigen. Klart flagget skulle til topps da! Mine historiekunnskaper hadde nok forsvunnet i glemmeboka, fant jeg ut her om dagen. Så jeg måtte slå opp i Karsten Alnæs sitt verk: Historien om Norge, for å friske opp kunnskapene om unionsoppløsningen i Og med litt avislesing i Påskevandring tillegg føler jeg at nå er jeg oppdatert! Jeg skal ikke gå i detaljer om forhistorie og saksgang. Hvis dine historiekunnskaper også er gått i glemmeboka, oppfordres du til å friske de opp! Helt sikkert er det at det lå klokskap i forberedelsene som førte fram til det berømte oppløsningsvedtaket i det norske Storting den 7.juni 1905: Da statsrådets samtlige medlemmer har nedlagt sine embeter, da Hans Majestet Kongen har erklært seg ute av stand til å skaffe landet en ny regjering, og da den konstitusjonelle kongemakt således er trådt ut av virksomhet, bemyndiger Stortinget medlemmene av det i dag avtrådte statsråd til inntil videre som den norske regjering å utøve den Kongen tillagte myndighet i overensstemmelse med Norges rikes grunnlov og gjeldende lover med de endringer som nødvendiggjøres derved, at foreningen med Sverige under en konge er oppløst som følge av, at kongen har opphørt å fungere som norsk konge. Det fine med unionsoppløsningen var at dette skjedde uten krig og det gode naboskapet med Sverige ble bevart. Og svenskene er vårt broderfolk fortsatt! Forholdet mellom de to tidligere unionslandene er trygt og godt og til dels er man avhengig av hverandre. Samarbeidet både mellom bedrifter og styresmakter fungerer bra. Vi har så mange eksempler fra andre stater som har løsrevet seg at det har skjedd med vold og krig. Vi kan være takknemlige for at løsrivelsen fra Sverige tok lang tid og at det ble utøvd klokskap ved denne kampen. Svenskene er våre frender og venner og det skal de fortsatt være. Et lite visdomsord til slutt, fra Ordspråkene 17.17: En venn viser alltid kjærlighet, og en frende er født til å hjelpe i nød. gen. Onsdag etter påske møttes de til påskevandring og første søndag etter påske deltok de på Barnas påskegudstjeneste. På påskevandringen tok de for seg hva som skjedde dag for dag i påska fra inntoget i Jerusalem på palmesøndag Jesu innstiftelse av nattverden på skjærtorsdag korsfestelsen på langfredag til å feire Jesu oppstandelse på påskedag! På bildet ser vi flokken ved alterringen der de ser på framstillingen av nattverden. Og måltidsfelleskap med brytebrød og saft i sakristiet. Det Slekters gang Spalten gjelder medlemmer i Den Norske Kirke, for ekteskapsinngåelser der minst en av brudefolkene tilhører DNK. Navn på døde som ikke var medlem i DNK tas med hvis pårørende gir beskjed om at det er ønskelig. Døpte Hans Olaf Kvesetberg Larsen Lise Jakobsen Ole Edvard Snuggerud, døpt i Buksnes kirke Markus Bratlistuen, døpt i Nykirke Christoffer Malmanger Aaseth, døpt i Åsmarka kirke Kikki Stuldalen Dennis Ottosen Bjørn Skiaker Martin Jørstad Ringli Sarah Simensen-Engen Vigde Elsabeth-Marie Westgård og Geir Ohna Kroppan Tove Bergum og Terje Engen Døde Adolf Flesvik Ingeborg Nielsen Sverre Granum Anita Skjønsbyhagen Sverre Sørlie Alf Sigbjørn Ekern Påskevandring De som i løpet av 2005 fyller 6 år var invitert til Påskevandring i kirka. De hadde før påske en samling hvor de forberedte seg til vandriner Inger organist og Solveig, leder i menighetens undervisningsutvalg som har ansvaret for påskevandringen. Takk til lederne og deltakerne på påskevandringen Menighetsbudet 3/05

3 temakvelder høsten 2005 Det er lagt opp til tre temakvelder til høsten. Alle tre kveldene vil i tillegg til innledningene inneholde enkel bevertning og samtale i tilknytning til kveldens tema. Et musikalsk innslag kan også bli flettet inn. Ut over dette ønsker vi å finne ut om det er grunnlag for å startet opp med samtalegrupper i menighetenes regi. Kanskje er de temaene som blir tatt opp så aktuelle at noen gjerne vil samles for å belyse dem nærmere. Materiell kan også skaffes der opplegg for samtalegrupper setter oss på sporet. Evt. oppstart rett over nyttår. Per Frick Høydal har en enorm erfaring som sjelesørger og gruppeterapeut. Det var han som startet den pastoral-kliniske utdanning i Norge med kurs på Modum Bad i Han var sykehusprest på Modum Bad til 1990, avbrutt av noen år som generalsekretær i Kirkens Familierådgivning var han domprost i Stavanger. Som pensjonist er han tilbake på Modum Bad med en fri stilling tilknyttet Institutt for Sjelesorg. Han har reist land og strand og holdt utallige inspirerende foredrag. Lavrantz Kyrdalen kom til Biri som distriktslege. Har senere lang praksis som psykiater. Fra denne høsten pensjonist. Knut Yngvar Sønstegaard er sogneprest i Biri. Han har tilleggs-utdanning ved Institutt for Sjelesorg, Modum Bad. Arne Børresen er bosatt i Biri Øverbygd. Han er tilknyttet Senter for psykiatri og sjelesorg på Hamar. Høsten 2004 hadde han en svært vellykket temakveld i diakoniutvalgenes regi. Onsdag 28. september kl på Biri Herredshus Per Frick Høydal: Hvordan kan du forandre historien om ditt liv? Onsdag 12. oktober kl på Biri Herredshus Lavrantz Kyrdalen og Knut Yngvar Sønstegaard: Hvor var du Gud? Hva når det som skjer er meningsløst? Onsdag 9. november kl i Seegård kirke Arne Børresen: Sjele-sorg og ritualer Arr. Diakoniutvalgene i Biri og Snertingdal. Kandidatliste ved Menighetsrådsvalget i Biri sokn 11. og 12. september 2005 Forslagstillere: Martha Dalseng, Kay Brovold, Jorid Sønstegaard, Inger Marie Amundrud, Kristina Hegge, Hjalmar Rogne, Ingunn Ekern, Hans Petter Kjenseth, Ivar Klundby, Harry Bakken tillitsmann. 1. Audun Torvik, Trollheggvegen 15, 2836 Biri 46 år 2. Målfrid Smedstuen Schiager, Øverbygdvegen 188, 2836 Biri 40 år 3. Andreas Ekern, Midtekervegen 23, 2837 Biristrand 46 år 4. Ingunn Rindal, Øverbygdvegen 1072, 2836 Biri 36 år 5. Alf Kjetil Andresen, Redalvegen 10, 2836 Biri 49 år 6. Solveig Haugen Tusvik, Ryllikvegen 34, 2836 Biri 47 år 7. Kjell Ødegårdstuen, Biristrandvegen 74, 2836 Biri 51 år 8. Ann-Katrin Brostuen, Finstadvegen 154, 2836 Biri 42 år 9. Ole Gunnar Hagen, Ryllikvegen 30, 2836 Biri 62 år 10. Randi Skarseth, Lierengvegen 295, 2836 Biri 52 år 11. Torfinn Semb, Lierengvegen 150, 2836 Biri 61 år 12. Gerd Elfrida Aannerud, Øverbygdvegen 160, 2836 Biri 49 år 13. Harry Bakken, Klundbyvegen 700, 2836 Biri 56 år 14. Anne Merete Moe Kjenseth, Vismundvegen 6 B, 2836 Biri 41 år 15. May-Britt Lium Selmo, Øverbygdvegen 404, 2836 Biri 51 år 16. Jan Anders Haug, Vismundvegen 4, 2836 Biri 58 år 17. Ivar Klundbystuen, Fløytenroa 74, 2836 Biri 43 år 18. Dagfinn Taraldsrud, Øverbygdvegen 1090, 2836 Biri 33 år 19. Johannes Økesveen, Klomsteinrovegen 601, 2836 Biri 22 år 20. May Britt Onsrud Kind, Anders Lysgaards veg 4, 2836 Biri 52 år 21. Magne Gullord, Kragebergvegen 117, 2836 Biri 63 år Menighetsbudet 3/05 3

4 Valg 2005 Du har helt sikkert hørt om Stortingsvalget. Men det er også et annet viktig valg som skal foregå i år: Valg på nye menighetsråd. Vanligvis legges menighetsrådsvalget til 2. eller 3.søndag i oktober. I år blir dette litt annerledes. Som en prøveordning har alle menighetsråd i Gjøvik kirkekommune fattet vedtak om å avholde Menighetsrådsvalget samtidig med Stortingsvalget. Dette betyr at menighetsrådsvalget vil bli avholdt 11. og 12.september og med samme åpningstider som stor er valgår! tingsvalget. Tanken er også at du skal kunne avgi din stemme i samme stemmekrets som du avgir stemme til stortingsvalget. Ditt valg? For å kunne stemme ved valget, må du være medlem av Den norske kirke, være 18 år før utgangen av 2005 og ha stemmerett ved offentlige valg. Du må gi din stemme i det soknet der du er registrert i folkeregisteret. Valget er i perioden 11. og 12.september.Det er Gi kirken et godt råd mulig å forhåndsstemme de siste ukene før den første valgdagen. I valglokalet blir valglista lagt fram. Du kan kumulere, stryke og føye til navn på vagllista. Hold deg orientert om valget gjennom dagspressa eller ved å ta kontakt med kirkekontoret i Gjøvik.Din mening om kirka er viktig. Stemmer du ved menighetsrådsvalget er du med på å forme din kirke. Stem ved valget - og gi kirka et godt råd! I landets 1297 menighetsråd søkes det nå for å finne mennesker som vil ta en utfordring og stille til valg til menighetsråd høsten Mellom og kandidater søkes. Menighetsrådene trenger mennesker med forskjellig bakgrunn, alder og kjønn. Det er behov for ulike mennesketyper som er interessert i kirkens arbeid. Valget foregår 11. og 12.september 2005, og målet er å få et bredt spekter av kandidater som kan gi kirken gode råd. Menighetsrådet er viktig både for kirken og lokalsamfunnet. Oppgavene er mange og spennende i den fireårige valgperioden. Hvordan oppgavene løses, varierer fra menighet til menighet. Menighetsrådet har ansvar for undervisning, omsorgsarbeid (diakoni) og kirkemusikk. Det er menighetsrådet som f.eks. bestemmer hvem det skal samles inn penger til under gudstjenesten, hvordan kirkehuset skal brukes og hvordan en samarbeider med andre fra det lokale kulturmiljøet. Menighetsrådet har også ansvar for at konfirmantene får en innholdsrik konfirmanttid. Menighetsrådet skal være med å skape et møtested for tro, kultur og hverdagsspørsmål. Rådet skal være med å bygge en kirke som tilbyr fellesskap og et sted å høre til for alle som ønsker det. De som velges til menighetsrådet skal først og fremst arbeide i sin lokale kirke. I Den norske kirke er det imidlertid indirekte valg til kirkelig fellesråd og bispedømmeråd. Det betyr at det er menighetsrådene som velger disse. Bispedømmerådene fra alle de 11 bispedømmene utgjør igjen Kirkemøtet som er det øverste organ i kirken. Av delegatene på Kirkemøtet velges Kirkerådet og Mellomkirkelig råd. De som sitter i menighetsrådet har derfor en mulighet til å påvirke hele kirkeorganisasjonen. Alle som er medlemmer av Den norske kirke, er fylt 18 år før utgangen av 2005, bor i soknet og har stemmerett ved offentlige valg, kan stille som kandidater og stemme ved valg til menighetsråd. 4 Menighetsbudet 3/05

5 Denne salmen er vi glad i Når vi har blitt oppfordret til å skrive om en salme vi er glad i minnes vi at vi som skolebarn og konfirmanter ikke alltid var like begeistret for å pugge salmevers. I ettertid er vi likevel veldig glad for å ha lært mange av disse kjente salmene. Vi er blitt enige om at i jubileumsåret for unionsoppløsningen med Sverige står fedrelandssalmen,- Gud signe vårt dyre fedreland -, fram som ei salme som har hatt og har stor betydning for oss. Som barn fikk vi også et spesielt forhold til denne salmen ettersom vi alltid skulle reise oss når den ble sunget. Salmen er skrevet av den kjente salmedikteren Elias Blix ( ). Han har og skrevet den vakre sangen Å eg veit meg eit land. Den 7. juni for 100 år siden var det blitt fullstendig brudd mellom kong Oscar 2 og den norske regjering. I september samme året ble det også brudd i forhandlingene, og alvorlig fare for krig mellom Sverige og Norge. Vi tror at det var mange, både soldater og menigmann på norsk og svensk side, som ba en stille bønn om at krisen kunne løses uten krig. Her synes vi det kan passe bra å vise til andre verset i fedrelandssalmen der det står: Men Gud du i nåde til oss såg, din kjærleik oss ikkje gløymde,- og i slutten av verset:...og ljos over landet strøymde Salmen har hele 7 vers, men vi tar med de to første og to siste versene. Gud signe vårt dyre fedreland Og lat det som hagen bløma! Lat lysa din fred frå fjell til strand Og vetter for vårsol røma! Lat folket som brøder saman bu, Som kristne det kan seg søma! Vårt heimland i mørker lenge låg, Og vankunna ljoset gøymde. Men, Gud, du i nåde til oss såg, din kjærleik oss ikkje gløymde. Du sende ditt ord til Noregs fjell, Og ljos over landet strøymde. Vil Gud ikkje vera bygningsmann, me fåfengt på huset byggja. Vil Gud ikkje verja by og land, kan vaktmann oss ikkje tryggja. Så vakta oss, Gud, så me kan bu I heimen med fred og hyggja! No er det i Noreg atter dag Med vårsol og song i skogen. Om sædet enn gror på ymist lag, Det brydder då etter plogen. Så signe då Gud det gode såd, Til groren ein gong vært mogen! Vi sender stafettpinnen videre til Vesla og Olav Haavi! Birgit og Odd Schiager Fasteaksjonen 2005 en stor takk! Aldri før har det vært et slikt engasjement for en katastrofe utenfor Norges grenser som ved årsskiftet 2004/2005. Flodbølgen 2.juledag utløste et engasjement og en giverglede som viste at vårt folk ser ut over sine snevre egeninteresser. Men hvordan ville det gå med årets fasteaksjon mot denne bakgrunnen? Var folk i mars måned blitt lei av tragiske nyheter og stadige oppfordringer om å gi? I skrivende stund har ikke jeg oversikt over hvordan aksjonen gikk Menighetsbudet 3/05 på landsbasis. Men når det gjaldt Biri og Snertingdal, var det ingen tegn til nødhjelps-vegring. Det viste seg til fulle at engasjementet var der fortsatt. På aksjonsdagen 15.mars kom det til sammen inn kr I tillegg kom det inn penger til samme formål ved giroer som ble lagt igjen der folk ikke var hjemme - og gjennom fastebøsser. Jeg vil sende en takk spesielt til konfirmantene og deres hjem! Jeg møtte bare positivitet i forberedelsesfasen. Aksjonen var lett å organisere. Og da de unge, flotte bøssebærerne kom på døra, var altså dere innbyggerne rause med å gi. Takk til alle!! En personlig bonus til meg var at jeg ble bedre kjent med geografien i Biri og Snertingdal. Etter å ha jobbet med inndeling av roder, er jeg nå blitt mer kjent i utkantene av de to bygdene. Interessant var det også å finne ut hvor hver enkelt konfirmant bor. Hilsen Asbjørn Sollien, diakonvikar 5

6 Drømmefanger Av Tor Kjetil Edland NRKs årlige TV-aksjon i år har fått navnet Drømmefanger. Pengene går til internasjonalt arbeid for å bekjempe vold mot kvinner. Drømmen er en verden uten Maria. Fotoo: Veronica Melå. vold mot kvinner! Det er FOKUS Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål som i år er tildelt TV-aksjonen. FOKUS er en bred sammenslutning av mer enn 60 kvinneorganisasjoner og kvinneutvalg i Norge. - Pengene som samles inn skal brukes på lokale tiltak som skal hjelpe kvinner som er utsatt for vold, sier Mette Moberg, daglig leder i FOKUS. Kronprins Haakon er høy beskytter for årets TV-aksjon. Vold mot kvinner og trafficing gjelder oss alle, og både menn og kvinner må være innstilt på å gjøre noe med dette problemet, sa Kronprinsen etter å ha møtt voldsrammede kvinner på et krisesenter i Oslo Det må aldri skje igjen Sorgen ligger fremdeles som et tungt teppe over Acteal i den meksikanske delstaten Chiapas. Ingenting blir som før etter desemberdagen i 1997, da paramilitære styrker stormet kirken og skjøt vilt rundt seg. Maria er blant dem som lever videre. Hun er en stillferdig, liten kvinne med et varmt blikk. Åtte år har gått siden massakren skjedde, men bildene er like skarpe i minnet. Kirken var full av mennesker som var samlet i frykt for angrep fra de paramilitære. Plutselig hørte vi styrkene utenfor. Vi prøvde å søke dekning, men de var overalt, forteller hun. Noen redselsfulle øyeblikk etter var kirken og områdene rundt omgjort til en slagmark. Massakren krevde 45 menneskeliv. Ni av dem var fra Marias familie, blant dem hennes mor og to brødre. Tilbake satt hun alene med Estella og Lucia, hennes to små nieser som hadde mistet begge sine foreldre. Før massakren var det mennene som sto for alt inntektsgivende arbeid. Etter massakren ble kvinnene sittende med mer ansvar og jobb, både i og utenfor hjemmet. FOKUS har støttet mayakvinnene i flere år. Uten den hadde vi ikke klart oss, forteller Maria. FOKUS støtter prosjekter for kvinner som har vært utsatt for vold i og etter krig og konflikt. Gjennom TV-aksjonen Drømmefanger vil enda flere få mulighet til å skape seg et tryggere liv. Vi trenger DEG! - Vold mot jenter og kvinner er like uakseptabelt, uansett hvor og hvordan det skjer. Men i vår del av verden finnes det i hvert fall steder å få hjelp. Dette er Kronprins Haakon. Fotoo: Veronica Melå. ikke tilfellet for kvinner i mange av de landene pengene vi samler inn skal gå til, sier Vibeke Hollekim som er aksjonsleder for TV-aksjonen Drømmefanger. Arbeid mot handel med kvinner og barn har i år engasjert mange i Kirken, kanskje særlig ungdom. Vi håper at mange menigheter kan tenke seg å videreføre dette engasjementet med å oppfordre menn og kvinner i lokalsamfunnet til å melde seg som bøssebærere for årets TV-aksjon. For å lykkes i å gjøre drømmen om en verden uten vold mot kvinner til noe mer enn en drøm er vi avhengig av din innsats: Årets aksjon går av stabelen søndag 23. oktober Les mer om TV-aksjonen og årets tema: se Meld deg som bøssebærer: ring Menighetsbudet 3/05

7 Menighetsbudet 3/05 7

8 Fortsatt hjelpesendinger fra Biri? I de siste årene har det rullet noen tonn med sko og klær og annet utstyr til Hviterussland fra Biri. 12 vogntog i 2004 og like mye året før. Og mange vogntog i årene før det igjen. Selv om vogntogene hadde utgangspunkt i Biri, kom varene fra flere kanter av landet. Støttegrupper i Brønnøysund, Mosjøen, Molde, på Hadeland, i Moss, Brumunddal, samlet inn og fraktet selv varene til Biri. Da var godt at mange biringer brettet opp ermene og var med da vi laster trailerne. Ingen hadde tid til å kjenne etter hvor de hadde vondt, det gikk med liv og lyst! Elever fra ungdomsskolen var også med på lastinga et par ganger, og de syntes det var svært OK! Under innlastinga har vi alltid kaffe og kakepauser, - en pust i lempinga. Det rare er at alle er så fornøyd når de holder på, og de er bare et stort smil når traileren er full, samme hvor slitne og svette de er. En god og takknemlig følelse fyller sinnet fordi en gjorde noe som var virkelig meningsfylt! I fjor betalte vi knapt kroner i frakt og henting av tøy. Ca kroner fikk vi fra organisasjoner og menigheter, resten kom fra privatpersoner og salgsmesser. Alle skjønner at det ligger en stor innsats bak, både for å få inn penger og til å håndtere de ti-tusener av kolli. Flere og flere er med på å betale de tjue kroner det koster å sende en sekk til Minsk, men dessverre er det enda noen som tror at sekkene får vinger og flyr selv. Det er rørende med alle de rause hjerter vi møter i dette arbeidet. Takk til alle som har støttet arbeidet med varer, penger, kaffemat og svette!! Takk til alle dere som strikker og pakker julegaver til barnehjemsbarna. Gruppa på Nøisomhet har allerede pakket 600 julegaver i år, de vil nok klare like mye som i fjor, 1500 pakker. Takknemlighet er umulig å måle, men jeg har sett glimt av dyp glede fra noen av de som fikk hjelpen, en glede vi ikke ser så mye til ellers i våre dager. Bare det å få besøk fra noen som bryr seg rører deres hjerte. De gleder seg over et varmt klesplagg eller gode sko. Noen av de som var bortgjemt på institusjon fikk madrass i senga si! Vi har siste året fraktet over 150 senger og sengetøy til et psykiatrisk s y k e h j e m utenfor Minsk. Vi gleder oss til å besøke de igjen i september. Dette er bare ene siden av arbeidet som vi har stått for. Den andre siden er økonomisk støtte til oppussing av sovesaler, spisesaler, tannbehandling, helsekurs og bibelkurs på forskjellige steder i Pskov-regionen. I fjor brukte vi til slike prosjekt. Pengene kom fra privatpersoner som gjerne ville støtte akkurat disse aktivitetene. Vi gav også reisepenger til 16 ungdommer fra et barnehjem til å reise til Moskva til en ungdomssamling for nettopp tenåringer fra barnehjem. Det de fikk oppleve var som en drøm, tenk, å komme til Moskva fra et fattig barnehjem! Det å skape forventninger og håp er viktig for at barna skal klare seg når de må flytte ut fra institusjonen. Men det store men : Hvem tar over innsamlingsarbeidet etter oss? Både Olav og Nils og jeg har innsett at helseproblem og alder setter en stopper for arbeidet vi har holdt på med. Alle tunge løft, kjøring av varer, arbeidet med å få inn penger, organisering og papirarbeid, - dette klarer vi ikke lenger. Vi må dessverre si stopp til innsamling av klær og utstyr. Vi brenner fortsatt for saken og vil støtte hjelpearbeidet, men i mindre omfang. F. eks kan jeg holde lysbildekåseri eller mindre salgsmesser dersom foreninger og lag ber meg om å komme. Men er det noen som brenner for å organisere mottak av klær i Biri? - De personene vil jeg gjerne ha kontakt med, og jeg skal gi av min tid og erfaring. Det er med takknemlighet til gode sambygdinger vi trekker oss fra innsamling og lasting av hjelpesendinger. Nils Goplen skal ha stor takk og ære for å ha stilt gratis lager til disposisjon i 6 år og håndtert minst ti tusen kolli inn og ut per år! Stor takk til de faste traverne som har stilt opp til lasting av trailer på tross av skrammer og kink de pådro seg i kampens hete. Med takknemlig hilsen til alle dere som har deltatt med å gjøre verden lysere for noen som ikke ble født på solsiden. Anni Nordheim 8 Menighetsbudet 3/05

9 Takk til Asbjørn Diakon! Da vår faste diakon John Olav Skard gikk ut i ett års permisjon, så ble den spreke torpingen Asbjørn Sollien nærmest headhunted til denne stillingen som diakon i Biri / Snertingdal. Men det var kun et vikariat. Det betyr at Asbjørn må orientere seg bort fra Biri og Snertingdal i løpet av sommeren. Det er dessverre ikke jobb ( les: lønnsmidler) til to hele diakonstillinger i Gjøvik kirkekommune. Jeg er nemlig ikke i tvil om at det er arbeid nok til to. Behovet for diakoner som har som sin hovedoppgave å lindre og trøste mennesker som sliter med livet sitt, det er økende. Asbjørn har på en naturlig og fin måte fulgt opp det arbeidet som vår faste diakon John Olav, har jobbet med; med temakvelder, sjelesorgsamtaler, besøk på våre institusjoner, deltatt på konfirmantleir og tatt ansvar for fasteaksjonen, for konfirmantarbeid i Snertingdal men i tillegg så har Asbjørn maktet å utvide besøkstjenesten i Snertingdal med et korps av frivillige besøkere. Vi har satt stor pris på det arbeidet han har gjort og måten han har arbeidet på. Asbjørn er en svært blid og vennlig kar som har fått god kontakt med mange biringer og snertingdøler dette året. Takk for din vikartjeneste i Biri prestegjeld og for godt samarbeid i stabene. Lykke til i din nye jobb som etter alle solemerker kommer til å bli i Trysil i et år. Hilsen prest og medarbeider; Knut Yngvar. PS! Diakon John Olav Skard er tilbake igjen! Etter ett års permisjon så er vår faste diakon John Olav Skard, tilbake i sin jobb som diakon i Biri / Snertingdal fra 1. september. Det viktige diakonale arbeidet i Biri og Snertingdal vil dermed fortsette, og det er vi svært glade for. Velkommen tilbake, John Olav! I staben mister vi en O-løper, men får heldigvis tilbake en birkebeinerløper. Det er ikke verst det heller! Knut prest. menighetstur til torpa Planleggingen av årets menighetstur er klar og vi kan nå invitere til menighetstur onsdag 24. august. Avreise blir fra Biri Herredshus kl. 900, med en god buss fra Snertingdal Auto. I år går turen opp Snertingdal og over til Torpa. Vi tar turen om Skartlibygda og til Dokksfløy. Kjentmenn, Ottar Tangen og Anton Henry Klevmoen, blir plukket opp underveis, slik at vi skal få førstehåndsguiding. Fra Dokksfløy går ferden til Kittilbu Utmarksmuseum hvor det blir omvisning. En kafferast hører også med. Vi kjører Synnfjellet og til Åmot kirke. Der blir det omvisning, blant annet skal vi se kirketekstilene som er laget av to damer med røtter i Biri. Det blir også en liturgisk samling i kirka med prestene Knut og Siri. Vi skal ta oss en behagelig stopp på Vertshuset Åmot. Der er det bestilt en god middag (steik og kjøttkaker m/tilbehør, riskrem og kaffe). Åmot kirke foto: K. Sønstegaard Siste stopp i Torpa blir på Grønvold sag og mølle. Pris for turen blir kr pr. person. Påmelding til Kirkekontoret, tlf , innen 16. august. meld deg på og bli med på en dagstur til torpa! Menighetsbudet 3/05 9

10 MENIGHETSBUDET organ for Den Norske Kirke, Biri sokn. Ansvarlig utgiver: Biri Menighetsråd. Redaktør: Gunhild Ekerhaugen Bladet sendes uadressert til alle husstander i Biri. Anbefalt frivillig abonnementspris kr. 120, pr. år. Abonnementspris for utenbygdsboende/ adresserte utsendinger er kr. 150, pr. år. Adr: Biri Menighetskontor Øvre Torggate 24 B 2815 Gjøvik Kontonr.: BIRI MENIGHET Biri Preste- og Menighetskontor, Herredshuset, Birivegen 97, 2836 Biri Treffetider: Menighetsekretær på Birikontoret torsdag...kl og på Gjøvikkontoret tirsdag og fredag...kl Soknepresten har fast treffetid på kontoret torsdag...kl Telefontid: Soknediakonen har telefontid torsdag... kl Kontortelefon Kirketjener Ansatte: Ekerhaugen, Gunhild... Menighetsekretær Sven Feiring... Kirketjener Schiager, Inger... Organist Asbjørn Sollien... Soknediakonvikar BOLIGTELEFONER Hansen, Terje Kapellan, mobiltlf Sønstegaard, Knut Sokneprest Torvik, Audun Menighetsrådsleder GJØVIK KIRKELIGE FELLESRÅD Leder... Abraham Brekne Kirkeverge... Bente Skårberg Konsulent kirkegård... Marit Aaslund Konsulent økonomi... Kent Brenden Driftsleder... Kjell Skundberg Besøksadresse.. Øvre Torggt. 24 B, Gjøvik Telefon Telefax Kontortid: Mandag fredag Driftsleder / Det går fort til jul. Ja, du leste rett. Det går fort til jul det er bare ca. 6 måneder igjen! Og julekonserter planlegges. Musikk- og kulturutvalget kan allerede nå meddele følgende: Fredag 9.desember blir det Julekonsert i Biri kirke med Iver Kleive på flygel og Sigmund Groven på munnspill! Utvalget synes de har vært heldige som har klart å få tak i disse eminente musikerne og vet at dette vil være noe å glede seg til. Husk å avsette kvelden den 9.desember til en god musikkopplevelse i kirka i en travel førjulstid. Sommeråpen kirke Som i fjor sommer blir Biri kirke åpen 3 timer på onsdagsformiddagene i noen sommeruker. Takket være en del personer, vesentlig fra Historielagsgruppa, som stiller opp som vakter/guider, er dette mulig. Det planlegges at kirka er åpen fra kl.1100 til kl.1400 på onsdagene i tidsrommet 29.juni til 17.august. Menighetsrådet vil gjerne allerede nå få rette en varm og hjertelig takk til vaktene som stiller opp på frivillig basis. Og til publikum: Velkommen til en sommeråpen kirke ta med deg dine feriegjester og vis fram kirka fortell andre om at kirka er åpen for besøkende ønsker du en stille stund, så kom til kirka og opplev roen som kirkerommet kan gi! Biri apotek, Birivegen 52 Tlf.: fax: På oppslagtavla Biskopen på visitas i Toten prosti I tiden 26.oktober til 6.november vil Biskop Rose være på visitas i prostiet. Hun skal ha møter med menighetsrådene (både de gamle og nyvalgte vil bli invitert), med ansatte, kommunene med mer. Det blir seminarer for ulike målgrupper, bedriftsbesøk og åpne arrangement av ulik karakter. Vi vet nå at lørdag 29.oktober blir det en pilegrimsvandring fra Hoff kirke til Balke kirke på Østre Toten, søndag 30.oktober er det gudstjeneste for hele prostiet i Gjøvik kirke kl.1100 med påfølgende kirkekaffe i Bedehuset og på denne søndagskvelden er Biri Kirke arenaen. Her blir det konsert kl.1800 Inger organist har hovedansvaret for den. Mer informasjon kommer senere. Lørdag 5.november går visitasen mot avslutning. Da blir det samling i Seegård kirke kl.1600, hvor det først serveres kaffe og kaker, så er det visitasmøte med biskopens foredrag og samtale. Kvelden avsluttes med en kort gudstjeneste eller vesper. Åpne arrangement under visitasen vil bli kunngjort senere. Men husk på visitasen og slutt opp om arrangementene. BIRI FOTTERAPI Tlf tilbyr: Fotterapi/fotbehandling v/irene Snuggerud Hudpleie v/rakel Clausen Alternativt v/ruth Violet Harby 10 Menighetsbudet 3/05

11 Vertshuset V-E BIRI Vi har egne lokaler for: MINNESAMVÆR KURS - MØTER - SELSKAPER Utkjøring av mat til alle anledninger. KAFETERIA med god og variert meny OVERNATTING - GATEKJØKKEN Våre lokaler er tilrettelagt for handikappede. Tlf e-post: www/vertshusetv-e6.no Velkommen som vår gjest! Utleie av Nøisomhet Sanitetskvinnenes hus i Biri sentrum leies ut til møter, kurs o. l. eller til private tilstellinger. Overhead og dekketøy til 30 personer. Henvendelse: Berit Dahlseng tlf Storgata 72, Moelv Tlf Biri sanitetsforening Postboks BIRI Vi utfører alt innen: Buketter Dekorasjoner Sorgbinderi Brudebinderi Utkjøring i Redalen, Snertingdal, Biri, Biristrand og Vingrom. potetbrød Vanlig og glutenfritt Biri Flatbrødbakeri AS 2837 Biristrand Tlf.: BTb Gudstjenesteoversikten finner du i Menighetsbudet 3/05 11

12 Returadresse: Biri Menighet, Øvre Torggate 24 B, 2815 Gjøvik. Kirkekalender B JUNI 12. juni 4. s. e. pinse Hos 14,2-5 Familiegudstjeneste m/dåp 4-åringer inviteres spesielt Takkoffer: Dåpsopplæringsarbeidet Kirkekaffe 19. juni 5. s. e. pinse Matt 7,1-5 Karmel, Redalen kl Høymesse m/nattverd Takkoffer: Menighetsarbeidet 26. juni 6. s. e. pinse Luk 5,1-11 Nykirke, Snertingdal kl Høymesse. Dåp og nattverd. Takkoffer JULI 3. juli 7. s.e. pinse Matt 5, Høymesse. Dåp og nattverd. Terje Hansen Takkoffer: Dåpsopplæringsarbeidet 10. juli 8. s. e. pinse 1. Mos 1,1-8 Seegård kirke, Snertingdal, kl Høymesse Terje Hansen Takkoffer 17. juli 9. s. e. pinse Matt 25,14-30 Høymesse. Dåp og nattverd. Terje Hansen Takkoffer: Menighetsarbeidet 24. juli 10. s. e. pinse Matt 25,14-30 Nykirke, Snertingdal, kl Høymesse Takkoffer 29. juli Olsok Luk 22,24-27 Kirkerud, Snertingdal, kl Olsokgudstjeneste Takkoffer Kirkekaffe 31. juli 11. s. e. pinse Rom 9,1-5+10,1-4 Høymesse. Dåp og nattverd. Takkoffer: Menighetsbudet AUGUST 7. august 12. s. e. pinse Luk 18,9-14 Redalssetra kl Setermesse Takkoffer Ta med stol + nistekurv 14. august 13. s. e. pinse Mark 7,31-37 Dempa seter kl Misjonsstevne Arne Børresen og Jan Gaute Sirevåg Brødrerøster Seegård kirke, Snertingdal, kl Høymesse Terje Hansen Takkoffer 21. august 14. s. e. pinse Luk 10,25-37 Høymesse. Dåp og nattverd. Takkoffer: Normisjons arbeid i Mali 28. august 15.s. e. pinse Luk 17,11-19 Høymesse. Dåp og nattverd. Takkoffer: Dåpsopplæring SEPTEMBER 4. september 16. s.e. pinse 1. Kong 17,8-16 Familiegudstjeneste Takkoffer: IKO 11. september 17. s. e. pinse Joh 11,17-27 Høymesse m/nattverd Diakoniens Dag Sønstegard og Skard Takkoffer: Konfirmantopplæring Kirkekaffe Hjertelig takk for minnegavene ved Anton Sørlies og Adolf Flesviks begravelser. Hjemmetjenesten i Biri. Alle er hjertelig velkommen til gudstjeneste Neste nummer av Menighetsbudet kommer ut ca. 1. september. Frist for bidrag til bladet er 1. august. Takk for ditt bidrag i bladet! Willy Berg Grafisk AS, Moelv. ak 0605

17. mai SPYDEBERG 2013

17. mai SPYDEBERG 2013 17. mai SPYDEBERG 2013 Program for 17. mai 2013 Kl.08.00 Flaggheising i Stasjonsgata ved Spydeberg speidergruppe og Spydeberg skolekorps. Det oppfordres til å ringe med gårdsklokkene. Korpsene spiller

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

1,0 pt stroke 0,7 pt stroke 0,25 pt stroke 2016 17. MAI PROGRAM

1,0 pt stroke 0,7 pt stroke 0,25 pt stroke 2016 17. MAI PROGRAM 0,7 pt stroke 2016 17. MAI PROGRAM PROGRAM FOR DAGEN Ålgård 08:00 Flaggheising ved Solås Bo- og rehabiliteringssenter. Ålgård Skolekorps spiller 08:30 Fremmøte til Barnetoget ved Solås skole. Elevene som

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Menighetsbudet. Biri kirke. Velkommen til kirken din!

Menighetsbudet. Biri kirke. Velkommen til kirken din! Menighetsbudet Vinteren 2008 Nr. 1/08 Årgang 91 De tok palmegrener og gikk Jesus i møte, og ropte: Hosianna! Velsignet være han som kommer, I Herrens navn, han som er Israels konge!. Joh 12,13. Biri kirke

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2012-2013 Borre, Åsgårdstrand og Nykirke sokn KONFIRMASJONSDAGENE I 2013 Søndag 5. mai Nykirke kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 12. mai Borre kirke og Skoppum

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

Vigsler i Sentrum. 2012 Domkirken Johanneskirken Nykirken

Vigsler i Sentrum. 2012 Domkirken Johanneskirken Nykirken Vigsler i Sentrum 2012 Domkirken Johanneskirken Nykirken Ekteskapsinngåelsen Et ekteskap blir inngått når en kvinne og en mann i vitners nærvær gir hverandre løfte om at de vil leve sammen i ekteskap og

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

KONFIRMANT 2016. Informasjon om konfirmasjonstiden i Tanum kirke. Dette heftet tilhører: www.tanum-menighet.no

KONFIRMANT 2016. Informasjon om konfirmasjonstiden i Tanum kirke. Dette heftet tilhører: www.tanum-menighet.no KONFIRMANT 2016 Informasjon om konfirmasjonstiden i Tanum kirke Dette heftet tilhører: www.tanum-menighet.no 1 INFORMASJON TIL KONFIRMANTER OG FORESATTE Undervisningsgrupper Konfirmantene møter til fire

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Velkommen til Sandefjord Døvekirke

Velkommen til Sandefjord Døvekirke Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Program for VINTEREN og VÅREN 2017 - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Høsten 2005 Nr. 5/05 Årgang 88

Høsten 2005 Nr. 5/05 Årgang 88 Menighetsbudet Høsten 2005 Nr. 5/05 Årgang 88 Engelen viste meg nå en elv med livets vann, klar som krystall. Den springer utfra Guds og Lammets trone. Åp 22,1 Kittilbu. Foto: Knut Sønstegaard. Herren

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd Ørnes, 14.10.2014 J.nr.: / Arkiv: Protokoll fra Fore og Meløy menighetsråd Onsdag 8.10.14 kl 15.30 på Ørnes menighetshus Tilstede: Faste medlemmer: Gunnlaug

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Kalender desember 2015 - januar 2016

Kalender desember 2015 - januar 2016 Søndag 29. november kl. 18.00 Gudstjeneste 1. søndag i advent Tale: Tove Sæhle Uke 49 Kalender desember 2015 - januar 2016 Tirs. 01.des.- Tirs. 20.des Settes Julegrytene ved Kløverhuset, på Torgalmenningen

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

MØTEBOK. MØTESTED DATO FRA KL TIL KL Sakristiet i Konsmo kirke

MØTEBOK. MØTESTED DATO FRA KL TIL KL Sakristiet i Konsmo kirke MØTEBOK MØTESTED DATO FRA KL TIL KL Sakristiet i 15 18.00 19.25 Konsmo kirke MEDLEMMER VAREMEDLEMMER ANDRE FORFALL TIL STEDE PÅ MØTET: Liv Birkeland, Britt Dalan, Tor Arvid Kristensen Norveig H. Eikeland,

Detaljer

Årsmelding 2012. Styret:

Årsmelding 2012. Styret: Årsmelding 2012 Styret: Arne Landmark Haslum Heidi Holstad Oslo Thor Even Tomter Brøttum Olav Thorstad Rolf Messenlien Lillehammer Reidun Holten Oslo Toril Johnsen Hans Tjernæs Gaupen Bergljot Urdahl Lillehammer

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

KONF Foreldremøte ØRK

KONF Foreldremøte ØRK KONF. 2016 Foreldremøte 27.10.2015 ØRK To menigheter To sokneprester To kirker Én kapellan Én kateket 100 konfirmanter Den norske kirke i Rælingen I gamle dager var det slik at konfirmanten bekreftet sin

Detaljer

Innhold. Hvem er Gud?

Innhold. Hvem er Gud? Konfirmasjon i kirka? Kanskje har dere allerede snakket om dette hjemme etter at dere fikk Den Norske Kirkes informasjonsbrosjyre; Konfirmant 2016 i posten. Den er ment til informasjon, og som et utgangspunkt

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Høsten 2007 Nr. 3/07 Årgang 90

Høsten 2007 Nr. 3/07 Årgang 90 Menighetsbudet Høsten 2007 Nr. 3/07 Årgang 90 Halleluja!. Salig er den som frykter Herren og har sin store glede i hans bud!. Salme 112,1. Rundt 80 barn var samlet til blomstergudstjeneste i kirkehagen

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

REFERATER Godkjenning av referat fra foregående møte, 21.10.2014 Vedlegg: Referat fra 21.10.2014. Vedtak: Referatet fra 21.10.2014 godkjennes.

REFERATER Godkjenning av referat fra foregående møte, 21.10.2014 Vedlegg: Referat fra 21.10.2014. Vedtak: Referatet fra 21.10.2014 godkjennes. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 18.11.14 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: tirsdag 18.11.14 kl. 19.00-21.00. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Eirik Roness (leder), Terje

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

Program for 17. mai 2014 Paradis skole

Program for 17. mai 2014 Paradis skole Program for 17. mai 2014 Paradis skole Arrangør: Paradis Skolekorps i samarbeid med FAU Paradis skole Gratulerer med dagen! Norges nasjonaldag 17.mai 2014 markeres ekstra med mange små og store arrangementer.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet.

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. DEN NORSKE KIRKE Hedalen menighetsråd Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. Dato : 26.03.15 Arkiv : Deres ref. : Vår ref. : LISTE OVER SAKER BEHANDLET I MENIGHETSRÅDET I 2014: 16.01.2014:

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

Konfirmantåret 2016/2017

Konfirmantåret 2016/2017 Konfirmantåret 2016/2017 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL Minnebok for barn 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når

Detaljer

Heggedal menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg

Heggedal menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Layout Siv Lakou / Trykk Jans Trykkeri Heggedal_Layout 1 22.07.11 19.46 Side 3 Heggedal menighet Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Kandidatene til Heggedal

Detaljer

Velkommen som konfirmant. i Tynset- menigheten e!

Velkommen som konfirmant. i Tynset- menigheten e! Velkommen som konfirmant i Tynset- menigheten e! Nå er det snart din tur! Bli med på en spennende reise fram mot den høytidelige konfirmasjonsdagen! Du er velkommen som konfirmant i kirken, uansett om

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

17. mai Hjellestad 2016

17. mai Hjellestad 2016 17. mai Hjellestad skole 2016 17.maitoget Porsche Center Bergen ønsker alle en fin 17.mai feiring! Besøk vår butikk i Fleslandveien 2, Blomsterdalen Oppstilling v/fana Folkehøgskole Foreldre og andre Krokusbakken

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 18:30 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 20. februar 2009 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 26. mars 2009

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST KL. 10.00 - HØYMESSE KL. 16.00 - MESSE PÅ FILIPPINSK KL. 18.00 - MESSE PÅ SPANSK Vi som ennå underveis gleder oss med alle dem som alt er kommet hjem. Vi tror på de

Detaljer

Østenstad menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg

Østenstad menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Østenstad menighet Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Kandidatene til Østenstad menighetsråd Det velges 8 medlemmer og 5 vara. Kandidatene er oppfordret til

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

Menighetsbudet. Sneen la et teppe over iskald jord. En god og fredfull julehøytid ønskes alle Menighetsbudets lesere! Julen 2009 Nr.

Menighetsbudet. Sneen la et teppe over iskald jord. En god og fredfull julehøytid ønskes alle Menighetsbudets lesere! Julen 2009 Nr. Menighetsbudet Julen 2009 Nr. 5/09 Årgang 92 Engelen sa til dem: «Frykt ikke! Jeg kommer til dere med bud om en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han

Detaljer

Sissel Godal, Anton Kvithyll

Sissel Godal, Anton Kvithyll RISSA MENIGHETSRÅD Referat Februar 2014 Møtedato: 11.02.14 Møtetidspunkt: Kl 19.30 Møtested: Blåheia Åpning: Sissel Mat: Anita Frammøtte: Finn Yngvar Benestad, Ragnar Hermstad, Solveig Brørs, Narve Langmo,

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

Molde domkirke

Molde domkirke Molde domkirke 2014-2016 VISJONS FOR MOLDE DOMKIRKE Sammen i tro, håp og kjærlighet Vedtatt av Molde menighetsråd 18. juni 2014 PLAN FOR DIAKONI I MOLDE DOMKIRKE Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Det

Detaljer

Forfall fra vara: Linda Røed, Sverre Følstad, Torill Korsvik og Aina Sørlie Grimnes.

Forfall fra vara: Linda Røed, Sverre Følstad, Torill Korsvik og Aina Sørlie Grimnes. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 19.06.13 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: onsdag 19.06.13 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder),

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser.

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser. Takk! Her sitter du med en gave i hendene. Ja, du har sikkert betalt noe for denne fargeleggingstegningsboken, men ikke så mye som det har kostet å lage den. Takk til Oddfrid Eriksrud som har laget alle

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE I dag drives barnehagen med 54 plasser. Fordelingen av alder varierer fra år til år. Et barn under 3 år bruker to plasser mens et barn over 3 år bruker en plass.

Detaljer

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret DEN NORSKE KIRKE Flakstad og Moskenes menigheter Anne-Britt Hagen Lunde Kirkeverge POST TLF. MOBIL E-POST 8387 Fredvang 76093 145 980 17 630 90197 340 kirkeverge@fmkirken.no Anne-Britt Hagen Lunde (kirkeverge)

Detaljer

BISKOPENS VISITASFOREDRAG

BISKOPENS VISITASFOREDRAG BISKOPENS VISITASFOREDRAG VISITAS I KARLSØY SOKN UNDER TROMSØ DOMPROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 3. 7. NOVEMBER 2010 Innledning Vi har nå kommet til visitasforedraget, som er det siste punktet under

Detaljer

Protokoll fra møtet i Sel kirkelige råd 1. mars 2012

Protokoll fra møtet i Sel kirkelige råd 1. mars 2012 DEN NORSKE KIRKE Sel kirkelige råd Protokoll fra møtet i Sel kirkelige råd 1. mars 2012 Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Eldbjørg Hallen Larsen Arkivkode: Perm/012.1 Dato: 01.03.2012 Til stede: Forfall: Ikke

Detaljer

Menighetsbudet. Husk Kirkens Nødhjelps fasteasjon dør til dør innsamling i Biri menighet tirsdag 27. mars fra kl. 17.30.

Menighetsbudet. Husk Kirkens Nødhjelps fasteasjon dør til dør innsamling i Biri menighet tirsdag 27. mars fra kl. 17.30. Menighetsbudet Vinteren 2006 Nr. 1/07 Årgang 90 Slik er fasten som jeg vil ha: at du løslater dem som med urett er lenket, sprenger båndene i åket og setter de undertrykte fri, ja, bryter hvert åk i stykker,

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2 Nr 2. 1. mai - 29. juni og 17. og 24. august 2014

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2 Nr 2. 1. mai - 29. juni og 17. og 24. august 2014 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2 Nr 2. 1. mai - 29. juni og 17. og 24. august 2014 1 Korpsnytthilsen Samme dag var to disipler på vei til en landsby som heter Emmaus, seksti stadier

Detaljer

Menighetsbudet. Fjellets rene hvithet. Husk Kirkens Nødhjelps fasteasjon Dør til dør innsamling i Biri menighet tirsdag 31. mars fra kl. 18.00.

Menighetsbudet. Fjellets rene hvithet. Husk Kirkens Nødhjelps fasteasjon Dør til dør innsamling i Biri menighet tirsdag 31. mars fra kl. 18.00. Menighetsbudet Vinteren 2009 Nr. 1/09 Årgang 92 Jesus var sammen med Peter, Jakob og Johannes på et høyt fjell. Da ble hans utseende forvandlet for øynene på dem; hans ansikt skinte som solen, og klærne

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet!

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet! Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni 2016 Kjære menighet! Takk for en flott og inspirerende visitas! Jeg gleder meg over alt jeg har sett av godt arbeid for Guds rike i Nygård! Det har vært

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

Småfuglene på juleneket

Småfuglene på juleneket Menighetsbudet Julen 2010 Nr. 4/10 Årgang 93 Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker som Gud har glede

Detaljer

Program for Berg menighet VÅREN 2016

Program for Berg menighet VÅREN 2016 Program for Berg menighet VÅREN 2016 Velkommen til oss! I tillegg til Gudstjenester inviterer vi til; Januar Søn 17/01 11:00: Gudstjeneste med søndagsskole Tirs 19/01 12:30: Skattekista (2.-3.klasse) Ons

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Sommeren 2006 Nr. 3/06 Årgang 89

Sommeren 2006 Nr. 3/06 Årgang 89 Menighetsbudet Sommeren 2006 Nr. 3/06 Årgang 89 Se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord. Ingen skal minnes det som var, ingen skal tenke på det mer. Ja, gled og fryd dere til evig tid over det som jeg

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Nøtterøy Menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Nøtterøy Menighetsråd PROTOKOLL FRA MØTE I NØTTERØY MENIGHETSRÅD Onsdag 22.januar 2014 STED: Borgheim Menighetssenter Tilstede: Knut Paulin-Poulsen, Ellen Wisløff, Egil Mundal Martinsen, Torill F Tandberg Sokneprest: Inger

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG 45 Seminar med Åpne Dører 28. febr. 2. mars Ytremisjonsprosjekt Innholdsrik møteaksjon med Steinar Harila En våken disippel www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer