lut-arkivi IFwd: ønsker tilbud på folierin g av vindueri. Hege A/inas, 02:162011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download " lut-arkivi IFwd: ønsker tilbud på folierin g av vindueri. Hege A/inas, 02:162011"

Transkript

1 ut Fra elektrnisk arkiv, sm gjelder fr UNNETT utarkiv: Telefaks g e-pst til felleslister lut-arkivi UNNETT AS referat fra stvremtet i sept Bad/i Kai/gard, 01/O32011 ut-arkivj Re: TiLbud p kurs & knferanse p å Lian Restaurant 19. g 20. januar, Bad/ Kargrd, 01/0- /2011 1essage nt ava//ahie lut-arkivi Re: SV: f.lb d på kurs & knferan se på Liati Restauraiit 19. g 20. januar, Bdil Kai/ç,rad, 01/12/2011 lut-arkivi Sesngkrt 2011 fr JNNETT. Wenche Risan. 01/07/201] lut-arkivi Brev, -lege Vaneh, 01/11/2011 lut-arkivi Re: Bekreftelse på mte 17/02/11, Wenche Risan. 01/7-1/2011 lut-arkivi Bestilling Rckheim 7. juni 2011, Wenche Risan, 01/18/2011 lut-arkivi Fwd: Re: Bekreftelse: Dagmte Wenche Risan, 01/24/2011 lut-arkivi UNNETT Nrid g alarni på deres innga iigsdr, Bdil Kar/gard, 01/24/201/ lut-arkivi Re: Bekreftelse ranbestilling juni 2011, Wenche Risan, 01/26/201! lut-arkivi Fwd: Re: nnsyn/avkiaring/klage ved r. frespørsel DLAR (Large accunt reselle r) fr Micrsft., Hege Vaneb, 01/27/2011 lut-arkivi Kntraktfrslag fra UNNETT. Bdl Karlgürd. 02/02/2011 lut-arkivi 4 stk stler levert fra Kinnarps. Bad/ Karlgard. 02/04/201/ lut-arkivi Re: VS: UNNETT bestiller servering fr dagene 9. g 10. februar, Bad/i Kar/gard, 02/07/201] iessage nt avai/abie lut-arkivi Re: SV: VS: UNNETT bestiller servering fr dagene 9. g 10. februar, Bad/i Karigard, 02/ lut-arkivi Fwd: SV: nnsyn/avkiaring/klage ved r. frespørsel DLAR (Large acciint reselle r) fr Micrsft.. Hege Vaneh, 02/10/20/ lut-arkivi Brev til arkivering. Hege J aneh, lut-arkivi FW: Frespørsel arrangement ktber Linda Stefienakk. 02/16/2011 lut-arkivi FW: Frespørsel arrangement (Oppdal). Linda Stefienakk. 02/ / lut-arkivi FW: Persnaldag Frespørsel arrangement Linda Stefj,iakk, 02/ lut-arkivi Nrid stiftelsesdkument g Nrids vedtekter: begge, Bad/i Kar/gard, 0216/2011 lut-arkivi Re: Nrid stiftelsesdkument g Nrids vedtekter: begge. Hilde Margreihe Thunein. 02/16/2011 lut-arkivi ifwd: ønsker tilbud på flierin av vindueri. Hege 4inis, 02/16/2011 <Pssible fbllw_up(s)> lut-arkivi Fwd: ønsker tilbud på flierin g av vindueri. Hege A/inas, 02: lut-arkivi Fwd: ønsker tilbud på flieriii av vindueri. Hege Alinas, 0216/20/! lut-arkivi Fwd: Re: Faktura nr Gretlie Steen, 021 7/2011 [ut-arkivi Bekreftelse Rckhcim 7. juni Wenche R/san, 02/22/201]

2 lut-arkivi UNNETT bestiller til tirsdag 1. mars. Bdil Kar/gard. 02/28/2011 lut-arkivi Bekreftelse Arrangement ved Park nn Osl Airprt Htel 09 Mars 2011 fr Uninett AS. Wenche Risan. 03/03/2011 lut-arkivi FW: Bekreftelse på pphld i kt ber. Linda Stek iiakk, 03/ lut-arkivi Brev til arkivering. Hege Vaneh. 03/ lut-arkivi Bestilling T-skjrter med prfilering UNNETT Nrid. Wenche Risan, 03/ lut-arkivi UNNETT Nrid AS stiftelsesprtkll g vedtektene. Bdil Kar/gard. 03/09/2011 lut arkivi UNNETT styrernte.17. mars. Bdil Karlgard. 03/10/2011 lut-arkivi Re: SV: tjnnett bestiller til nsdag 16.mars, Bdil Kar/gard, 03/1-1/2011 lut ark lvi Re: sentralbrdi Samling trsdag bespisning, Bdil Kar/gard, 03/15/20/i fut-arkivi Fwd: Re: FW: Bestribelse av avvis ning av vårt tilbud på Nettverksutstyr (ref. UU063/1 HV)., flege Vaneh, 03/16/2011 lut-arkivi Re: SV: UNNETT Luftkvalitet p å Orange mterni, 4. etasje, Bad/i Karlgcird, 03/21/20)] lut-arkivi Bedriftsprfil - bestilling refleksrnerker til UN.NETT Nrid, Wenche Risan, 03/2-1/2011 lut-arkivi Bekreftelse bestilling mterrn UNNET T AS , Wenche Risan, 03/24/2011 lut-ark lvi UNNETT AS referat fra styremtet i des. 2010, Bdil Kar/gard, 03/28/2011 lut-arkivi UNNETT AS referat fra ekstrardinæ rt styremte feb. 2011, Bdil Kai/gard. 03/28/201] Lt-arkivi Alarmer ifb med reparasjn av Nrids nytt mment. Bdd Kar/gard, 03/30/2011 tit-arkivi Re: Alarmer ifb med reparasjn av Nrids nytt mnmeimt, A tagni Ol 750/ei?. 03/30/2011 lut-arkiv) Bestilling Dkkhuset 6. juni - UNNETT Nrid. Wenche RLvan lut arkivi Fwd: Sperring av krti. Bad/ Kar/gard, 04-04/20/i lut-arkivi UNNETT Nrid AS referat styremte 1nv Bdi/ Kar/gard. 04/11/2011 lut-arkivi Re: SV: SV: Hadeland Glassverk & Prsgrund Prselen. Bdil Kai/gard. 04 i4/20i] ut-arkivi Brev til arkivering. Hege Vaneh, lut-arkivi UNNETT Sigma AS, 4 referat fra styre meter. Bdil Kar/gard /2011 lut-arkivi Nrid styremte 5. mai, Bdil Kar/gard /2011 lut-arkivi Arkiv. Hege Vaneb /2011 lut-arkivi Fwd: Re: Scandic Slsiden Wenche Risan. 05/ lut-arkivi UNNETT stvremte 13. mai på Rica Hell htell, Værnes. Bdi/ Kar/gård. 051)42011 /essage nt avai/ah/e lut-arkivi Re: [styrei UNNETT styrernøte i 3. mai på Rica Hell htell, Værnes, Bdi/ Kar/gard. 05/ lut-arkivi FAS generalfrsamling 13. mai, Bdi/ Kar/gard. 05/05/2011

3 ut-arkivi U NNETT datterselskap generalfrsainlinger 13. mai, Bdil Kar/gard, 05/05/20]] lut-arkivi Fwd: UNNETT datterselskap generalfrsamlinger 13. rnail, Bdil Kar/gard, 05/05/2011 lut-arkivi jfwd: Re: UNNETT datterselskap generalfrsanilinger 13. mail, Bdi/ Kar/gard, 05/05/20/i ut-arkivl UNNETT Nrid generalfrsamling 13. mai, B111 Kar/gård, 05/06/2011 lut-arkivi UNNETT AS generalfrsamling 26. mai i Osl. Bdil Kar/gård, 05/06/201] ut-arkivl UNNETT Nrid styremte ref. mars 2011, Bd/ Kar/gard. 05/10/2011 lut-arkivi l3rev til arkivering, -lege Vaneb, 05/10/2011 <Pssible fllw_iip(s)> lut-arkivi Brev til arkivering, Hege Vaneh, 05/23/2011 lut-arkivi UNNETT Sigma, generalfrsamling 13. mars, Bdi/ Kar/gård, 05/11/2011 jut-arkivi Rekrnendert brev til Nrid, Hege Ahnås, 05/12/2011 lut-arkivi [Fwd: linfl Frnying av Dmenenavn. avtalenr , Bd/l Kar/gûrd, 05/16/2011 lut-arkivi UNNETT AS generalfrsamling revisrs beretning, i3dil Kar/gard, 05/18/20/i Alessage nt avai/abie Message nt ai a//ab/e Message nt aval/abie = ut-arkivi Re: SV: UNNETT AS generalfrsamliiig, Bad/ Karlgârd. 05/20/2011 ut-arkivi Fwd: uninett.ii # Dbbeitbetaling faktu ra Ku tiden tammer , Bd/ Kar4gard, Q5,/J 9/2011 lut-arkivi UNNETT AS generalfsamling i Osl 26. mai, Bd// Karlgård, 05/19/20/i lut-arkivi Avvisning av tilbud på Arbeidsmilj underskelse 2011, Gret/ie Steen, 05/i 9/2011 <Pssihie fllw-up(s)> lut-arkivi Avvisning av tilbud på Arbeidsmiljø undersøkelse 2011, Grethe S ieen, 05/19/2011 lut-arkivl Bestilling av middag på Lian Restaura nt 8. juni Wenche Risan. 05/20/201/ lut-arkivi Re: Frespørsel mterm 22. jun 12011, Wenche R/san. 05/26/2011 lut-arkivi Re: SV: skattekrt?, Bcli/ Kar/gard, 05/31/2011 [ut-arkivi UNNETT AS prtkll fra rd. gen. frs. 2011, Bd// Kar/gard, 06/06/201/ lut-arkivi Re: SV: UNNETT Nrid bestilling lunsj fr 4 persner 10. juni, Bad/i Kar/gard, 06/06/2011 ut-arkivl Re: Frespørsel på knferanse september Hege A/nias, 06/07/2011 lut-arkivl UNNETT Nrid AS prtkll rd. gen. frs. 2011, Bad/i Karlgard, 06/08/20/i ut-arkivl UNNETT, nye styremedlemmer g vara styremedlemmer, Bdi/ Kar/gard. 06/ / 5/20 / /

4 lut-arkivi UNNETT internettilknytning fr Frsvar ets hgskle. B/i/ Kar/gard. 06/17/2011 lut-arkivi Uninett tilknytning frsvarets hgsk le. Langset, Beate Kværnes, 06 ] 7/201/ lut-arkivl UNNETT, åpningstici fm i dag 20. juni. Bdi/ Kar/gard, Lt-arkiv] Bestilling servering til trsdag 23. juni. 1 enehe 1?isan. 06?] 201/ lut-arkivi UNNETT AS bestiller 5 ekstra parkeringsblater. Bdil Kai/gard. 06/24/2011 lut-arkivi Endringsbilag på avtale mellm UNNET T g Ventel. Hege Ainas, 06 2/201 1 lut-arkivi RE: Endringsbilag på avtale mellm UNNETT g Ventel, Espen Fe/der, 06/30/2011 lut-arkivi Avtale m annnsering - Digi & Tavi sen stilling - seniringenir nettekn lgi, Greilie Sleen, 06/27/2011 lut arkivi Avvisning av tilbud annnsering idg.n iflm. seiiiringenir nettteknlgi - StepStne nter natinal, Gretlie Stec n, 06/27/2011 lut-arkivi Avtale ergnmirunde 2011 med aaprapatk linikken v Anne lngebrg Skre Hednian, Mai11 Lil/eiveit, 0 7/01/2011 lut-arkivi Re: SV: SV: SV: Fresprsel m Laptp Cver Oxygçj, Hege Alinas, 07/11/2011 lut-arkivi UNNETT AS referat fra s remte i mars Bdil Kar/gard, 08 f 3/20/ L t-a rkivl Re: Steen Ped ersen s medlem af styregru )PC, Bdi/ Kar/gard, 08/03/20/1 lut-arkivi Skillevegg mntert på pult stk frelpig. Bdi/ Kar/gard. 08/09/201/ lut-arkivi Fwd: Referat kundernte Uninett, Bad/ Kar/gard /2011 lut-arkivi Attribute release in Kalrnar2, infrming users. ngrid Ale/ve, 08/09/2011 iit arkivl RE: Attribute release in Kalmar2, infrining users. Vn/ter Nrd/i, 08/09/2011 lut arkivi BestiLlingav Laptp Cver Oxygen. Bdi/ Kar/gard, 08/10/2011 lut-arkivi Bestilling enda 10 stk parkeringsblater fr Tekn 4 i Abels gt. Bud/ Kar/gard. 08 /220! / lut-arkivi Fwd: UNNETT, nye styrcmedlemtner g vara styremedlemmer. Bad/i Kar/gard, 0$l6 201l lut-arkivi UNNETT bestiller i stk ny makulering smaskin g kjper ut 1. Bad/i Kar/gard, 08/ ut-arkivl Re: Skillevegg mntert på pult i stk frelpig. Bad/ Kar/gard. 08/17/201/ lut-arkivl Re: regnskapl Tilbud på nye ka ffemaskiner. Linda Ste/j/nakk. 08/23/2011 lut-arkivi UNNETT Nrid stvremte 12. g 13. sept.. Bud/i Kar/gard z2011 lut-arkivi TNT pphenting av server eguiprnent. Bdil Kar/gard. 0907/2011 lut-arkivi Re: UNNETT 38 kntrstrler g nen lydabsrbenter. Bad/l Kar/gard i jut-arkivi Re: Visittkrt, inf fr bestilling. Badil Kar/gard, lut-arkivi Re: UNNETT flere stler bestilles, Mtestl PLUS CV. Bdi/ Kar/gürd. 09/l3 20i / (ut-arkivi UNNETT AS styremte 21. sept. p å Gardermen. Bad/ Kar/gard, 09/4/2011 lut arkivi Avtalen framleie. Bdil Kar/gard, /

5 lut-arkivi 1JNNETT FAS styrenite i Bergen 28. september, Bdil Kar/gard, 09/21/2011 lut-arkivi UNNETT referat fra styremte 13. mai signatur behves, Bdil Karigärd, 09/2 7/201] kit-arkivi Re: Presentasjn av varmdrikklsnin g fr UNNETT AS, Linda Siefiiwkk, 09/28/20]] lut-arkivi Fwd: Re: Fwd: Tilbud på varme d rikker fra CHAOWA. Linda Sie/ji nakk, 09/28/2011 lut-arkivi Bestilling NTB språk, Ordliste g språklige råd, Bdil Kar/gard, 09/28/20/1 lut-arkivi Re: SV: Re: Lydabsrbenter i UNNETT. Bdil Kar/gard, 09/29/2011 i<1eswage nt available. lut-arkivi Re: SV: Re: Lydabsrbenter i UNN ETT, Bdil Karlg6rd, 09/29/20 li lut-arkivi flifi inviterer til wrkshp ni T-standarder. Jannike Nrmann, 09/30/201 i lut-arkivi Fwd: linfl nvitasjn til wrkshp fr utvikling av strategi fr ikt FU. Jannike Nrmann, 09/30/20? lut arkivi Bestilling, Bad/i Karl arcl, /0/11/2011 lut-arkivi Avtale mccl Expat Mid-nrway - Oppdrag Arvan Taherimnfared. Grei he S iec n, 10/li/201] lut-arkivi UNNETT flerning mtermsskilting g merking. Bdil Kar/gard, 10/? 9/20]] Fut-arkivi Re:, Bad/i Kar/gard, lot? 9/201 i Message nt ava/labie jut arkivi Re: SV:, Bad/ Kar/gard, /0/19/2011 lut arkiv] Re: jregnskapl Fwcl: linfl Kntudtg NORDUnet, Janne Lberg, 10/25/2011 jut-arkivi 1JNNETT julebrd 2011 invitasjn: fr. 25. nv, Bd/i Kar/gard, 10/27/201? lut arkivi Bkbestilling,,Jann/ke Nrmann, 10/27/201? lut-arkivi Re: UNNETT, farger skilting, Bdil Karigûrd, 11/04/2011 lut arkivi Re:, Bdil Kar/gard, /1/07/2011 lut-arkivi Re: Fwd: RE: Bestilling 7./8 de s. i Trndheim på, Bdil Kar/gard, 11/07/2011 lut-arkivi Trimrmmet i kjelleren endelig ekstrautstyr, Bdi/ Kar/gard, 11/07/201 / lut-arkivi Fwd: Re: Luftmpåling på nytt i UNNETT. Bdil Kar/gard, 11/08/2011 lut-arkivi Bestilling UNNETT lunsj t 10. nv. Bad/i Kar/gard, 11/08/2011 jut arkiv] UNNETT etterspurt virksmhetserki æring, Bd// Kar/gard, 11/11/2011 lut-arkivi UNNETT bestiller spesielt adgangskrt, Bdil Kar/gard, 11/15/2011 Alessage nt avai/ab/e lut-arkivi Re: SV: UNNETT bestiller spesielt adgangskrt. Bad/i Kar/gard, 11/15/201? [ut-arkivi UNNETT Nrid adganskrt, adgang, Bad/ Kar/gard, 11/16/201? lut-arkivi UNNETT klesppheng er ramlet ned, nesten. Bad/ Kar/gard, 11/16/2011 lut-arkivi Fwd: UNNETT liste ver persner sm. Bd/l Karlgürd, / 1/18/2011 [ut-arkivi UNNETT Nrid styremte 29. nvembe r. Bad/i Kar/gård, 1/22/201?

6 . [ut-arkivi UNNETT parkeringsblater fr 2012, Bdi/ Kar/gard, 11/23/2011 lut-arkivi Re: VS: stvrel Ad styremtet 7-8 desember, Bdil Kar/gard, 11/28/2011 [ut-arkivi UNNETT møter 7. des. g styrem te 8. (les i Trndheim. Bdil Karlgürd, 12/01/2011 lut-arkivl Re: UNNETT mte 7. des kl 16 endret antall, Bdil Kar/gard, 12/07/2011 lut-arkivi Re: UNNETT serverin lutenallergi, Bdil Kar/gdrd, 12/08/2011 lut-arkivi UNNETT signatur egenkapital g gjeld, Bdil Kar/gard, 12/i 2/2011 lut-arkivi UNNETT AS styremte referat fra 21. sept Bdi! Kar/gard, 12/12/2011 lut-arkivi UN1NETT Nrid AS referat fra styrem te 9. sept Bdil Kar/gard, 12/12/201 lut-arkivi UNNETT slette adgang fr, Bdil Kar/gard, 12/14/2011 jut-arkivl Uiainvtt adresselister 2 stk, Bdi/ Kar/gard, 12/15/201 i lut-arkivi Re: Sender din bedrift pakker med Bring? Viktig infrmasjn!, Bdi/ Kar/garc1, 12/20/2011 jut-arkivi UN1NETT Nrid rrnningsveier utydeli g, Bdi/ Kai/gard, 12/20/2011 lut-arkivi Re: UNNETT Nrid rmningsveier u tydelig. Æiagni Onsien, /2/20/2011 lut-arkivi Re: Fregnskapl Fwd: Sp.ml ad reiseregning medlem i nasjnalt Uninett styre, Janne Lherg, 12/21/201/

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter.

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter. Ringer i Vannet - Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Frrd Ringer i Vannet-strategien bygger på frståelse

Detaljer

Selv om brødre og søstre kjenner de potensielle faddere som de henvender seg til, kan det være greit med noen generelle tips fra SOS-barnebyer.

Selv om brødre og søstre kjenner de potensielle faddere som de henvender seg til, kan det være greit med noen generelle tips fra SOS-barnebyer. Idebank til fadderrekrutteringsuken 8.-15. desember På lkale samlinger vil brødre g søstre sm har meldt seg sm ververe få materiell fra SOSbarnebyer: fadderbrsjyre med vervekupng g skisse ver en barneby.

Detaljer

Velkommen som oppmann Ses. 08/09

Velkommen som oppmann Ses. 08/09 HK.Herulf - PB.35 1501 Moss - www.herulf.no Velkommen som oppmann Ses. 08/09 I dette kompendiet skal vi se litt nærmere på dine viktigste oppgaver som oppmann. SENTRALE OPPGAVER 01. Ansvarlig for lagets

Detaljer

Løfte Håndverket Oslo 12.november 2014

Løfte Håndverket Oslo 12.november 2014 Løfte Håndverket Osl 12.nvember 2014 Tema: Hvr blir håndverket av i fag- g yrkespplæringen Dørstkkmila mellm praksisfeltet g fagpplæringen Jeg tar utgangspunkt i mitt eget fag men jeg vet at mine utfrdringer

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM Tid: 7. november 2014 kl. 09.30-12.00 Stad: Samarbeidsrådet sitt møterom Tilstades: Renate Klepsvik Odd Harald Hovland Sigve Sørheim Siri Klokkerstuen

Detaljer

Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Elin Karlsen Morten Andersen May Bente Eriksen Båtsfjord 11.

Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Elin Karlsen Morten Andersen May Bente Eriksen Båtsfjord 11. BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Elin Karlsen Morten Andersen May Bente Eriksen Båtsfjord 11. januar 2010 PROTOKOLL HOVEDSTYREMØTE Mandag

Detaljer

GardeVeteranen. Veteranenes Plass åpnes av Gardesjef Ole A. Øie, med hjelp av president Anders Bredesen og grand old man Olaf Olafsen.

GardeVeteranen. Veteranenes Plass åpnes av Gardesjef Ole A. Øie, med hjelp av president Anders Bredesen og grand old man Olaf Olafsen. GardeVeteranen OSLO O OG AKERSHUS S GARDISTFORENING R I N G N R. 1 J U L I 2 0 1 4 Å R G A N G 1 0 Veteranenes Plass åpnes av Gardesjef Ole A. Øie, med hjelp av president Anders Bredesen og grand old man

Detaljer

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier 11 Nyttig å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier Du kan ikke alltid si opp Leiern. Det avhenger av hvilken leieavtale du har inngått! En tidsubestemt leieavtale? Det er en leieavtale som varer helt

Detaljer

DET TVERRFAGLIGE MØTET DET TVERRFAGLIGE MØTET

DET TVERRFAGLIGE MØTET DET TVERRFAGLIGE MØTET DET TVERRFAGLIGE MØTET HÅNDBOK FOR 2014-2015 MAL FOR GJENNOMFØRING AV MØTENE Personsaker Kort presentasjon (det forutsettes at case-beskrivelsen er kjent for alle deltakerne) De faste deltakerne fra hjelpetjenestene

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Bok og nettside som integrert læreverk F

Bok og nettside som integrert læreverk F faglige perspektiver MAGMA 0312 fagartikler 63 Bok og nettside som integrert læreverk F Øy vind Bøh ren er professor i finansiell økonomi ved Handelshøyskolen BI, hvor han leder Senter for eierforskning

Detaljer

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden.

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. OSLO OG AKERSHUS GARDISTEN Nr. 2 oktober 2013 Årgang 9 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. Vår nye beltespenne Norges Gardistforbund feiret også sine 50 år. Meld deg på vår vandring i

Detaljer

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten?

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? MAGMA 313 fagartikler 5 Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? Laila Potoku Ansatt i Dovre, har utdanningspermisjon for å ta en mastergrad innenfor Organisasjon og ledelse. Har års arbeidserfaring

Detaljer

Erfaringer med SAPs nye nettbutikk

Erfaringer med SAPs nye nettbutikk Erfaringer med SAPs nye nettbutikk Pearl implementerer SAPs nye nettbutikk (WCEM 2.0) i et Ramp-up prsjekt fr en nrsk kunde Vi vil denne presentasjnen dele våre erfaringer g utfrdringer ved implementeringen

Detaljer

Landsstyremøtet 2013

Landsstyremøtet 2013 NYTT Nr. 5-2013/36. årgang Jobbe etter? Side 5 Trives på jobb Side 8 YS-konferansen Side 20 Landsstyremøtet 2013 Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS Redaktørens eget hjørne

Detaljer

Dag 1. (fredag 14.3.08) Dag 2.(torsdag 20.3.08) Dag3.(fredag 21.3.08) Dag4.(tirsdag 25.3.08) Dag5.(Onsdag 26.3.08) Dag6.(Torsdag 27.3.

Dag 1. (fredag 14.3.08) Dag 2.(torsdag 20.3.08) Dag3.(fredag 21.3.08) Dag4.(tirsdag 25.3.08) Dag5.(Onsdag 26.3.08) Dag6.(Torsdag 27.3. Dag 1. (fredag 14.3.08) I dag hadde vi startmøte med oppdragsgiver og veileder. Det ble bestemt en del ting om prosjektet og om hva som er viktig i starten av en hovedoppgave. For mer info se møtereferatet

Detaljer

INVITASJON. Agresso Brukerkonferanse 2013. Meld deg på før 1. juli og bli med i trekningen av fine premier! Se side 26.

INVITASJON. Agresso Brukerkonferanse 2013. Meld deg på før 1. juli og bli med i trekningen av fine premier! Se side 26. INVITASJON Agresso Brukerkonferanse 2013 Clarion Hotel & Congress Trondheim 22.-24. september Meld deg på før 1. juli og bli med i trekningen av fine premier! Se side 26. 2 knutepunktet Agresso Brukerkonferanse

Detaljer

Protokoll 05/11. Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Nordahl Karterud, Kirsten Steenberg og Tonje Granmo (NEFU).

Protokoll 05/11. Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Nordahl Karterud, Kirsten Steenberg og Tonje Granmo (NEFU). Protokoll 05/11 Tid: Fredag 25.11.11, kl. 15.00 18.30 Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Fra adm.: Forfall: Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Nordahl Karterud, Kirsten Steenberg

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Starten Norsk Caravan Club avd. Hamar og omegn ble stiftet på et møte i

Starten Norsk Caravan Club avd. Hamar og omegn ble stiftet på et møte i Nrsk Caravan Club pa Hamar. Arvid W. Børresen En utldning gav styret et Km i gang! gang aktiviteter sm avdeling innenfr NCC, g fikk NCC avd. Hamar g megn Starten Nrsk Caravan Club avd. Hamar g megn ble

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling for Odfjell SE avholdes i Conrad Mohrsv. 29, Minde, 5072 Bergen, tirsdag 4. mai 2010 kl. 16:00. Til behandling foreligger: 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

SALG. Sent ralt og nært Ski. Haugenveien, t omt 4 & 5. Megler: Jacob A. L'Orsa Tlf: 23 23 89 40 Espen Larsen Tlf: 23 23 89 65

SALG. Sent ralt og nært Ski. Haugenveien, t omt 4 & 5. Megler: Jacob A. L'Orsa Tlf: 23 23 89 40 Espen Larsen Tlf: 23 23 89 65 SALG Sent ralt og nært Ski To næringstomter for salg Haugenveien, t omt 4 & 5 Megler: Jacob A. L'Orsa Tlf: 23 23 89 40 Espen Larsen Tlf: 23 23 89 65 Solberg Næringspark, ved innkjøringen til Ski.. Ås kommune

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte AFI-rapprt 9/2014 Ingebjørg Skarpaas g Helge Svare Rekruttering av persner med nedsatt funksjnsevne på rdinær måte Sammen m Delmål 2 Arbeidsfrskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Vår visjon: Vi har det grønneste gresset Våre verdier: MOT KJÆRLIGHET BEGEISTRING Dere står foran en spennende tid,

Detaljer

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

LYSE SIDER. Mer enn et selskap. Lyse har fått ny visjon og nytt navn.

LYSE SIDER. Mer enn et selskap. Lyse har fått ny visjon og nytt navn. LYSE SIDER INTERNMAGASIN FOR LYSE NR. 2 2015 Mer enn et selskap Lyse har fått ny visjon og nytt navn. VANN PÅ HJERNEN Hun leder vannkraftarven med stø hånd og bidrar med det til nye innovative løsninger

Detaljer

Ny sommar nye IFYE-ar!

Ny sommar nye IFYE-ar! IFYE-NYTT NR 2 2015 Ny sommar nye IFYE-ar! INNHOLD LEDEREN HAR ORDET!...3 DETTE HAR SKJEDD SIDAN SIST...4 IFYE-kafé i Horten...4 DAF-instruktørkurs...4 IFYE-sladder...5 Inn- og utreisekurs 2015...9 FORVENTNINGAR...10

Detaljer