På kontroll med Selma (5) INTERNAVIS FOR ANSATTE VED SYKEHUSET I VESTFOLD. september 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "På kontroll med Selma (5) INTERNAVIS FOR ANSATTE VED SYKEHUSET I VESTFOLD. september 2014"

Transkript

1 september 2014 kur SiV INTERNAVIS FOR ANSATTE VED SYKEHUSET I VESTFOLD På kontroll med Selma (5) Side TESTER UT 12-TIMERSVAKTER Etter et vellykket pilotprosjekt, fortsetter ordningen med 12-timersvakter ved 2A. Side 5 PUSTEROM FOR KREFTPASIENTER I oktober åpner et nytt tilbud for kreftpasienter ved SiV. Side 8-9

2 REDAKTØRENS HJØRNE Når livet blir snudd på hodet "Du har kreft". Årlig får i underkant av nordmenn snudd livet sitt på hodet når de får denne tøffe beskjeden. Mange beskriver det som å bli kastet inn i en krise. Plutselig blir selve livet usikkert. Hverdagen blir fylt med engstelse for smerter, behandling og hvordan livet vil bli fremover. Noen beskriver også opplevelse av styrke, livsvilje og nytt perspektiv på livet. FELLES FORSKNINGSSEMINAR: Fredag 19. september 2014 arrangerer Sykehuset i Vestfold og Sykehuset Telemark felles forskningsseminar i Stavern. Tema for høstseminaret er blant annet knyttet til synliggjøring og formidling av forskning, i tillegg til presentasjon av en rekke andre forskningsprosjekter ved de to sykehusene. Vi mennesker håndterer kriser ulikt. Det er ikke en fasit på hvordan det oppleves å få og leve med en kreftdiagnose. Men noen vet vi er viktig for de aller fleste: Og raskt få en diagnose. Og få tydelig informasjon om hva som vil skje videre. Og slippe lang ventetid før behandling starter. Kreft har vært et satsningsområde ved SiV de siste årene. Å nå de såkalte forløpstidene for hvor lang tid det skal gå før henvisning er vurdert, utredning påbegynt og behandling startet, har vært et av målene for satsningen. Et annet mål er at pasientens møte med sykehuset skal være preget av forutsigbarhet og trygghet Et annet mål er at pasientens møte med sykehuset skal være preget av forutsigbarhet og trygghet. I dette nummeret av Kursiv kan du lese om innføring av kreftkoordinatorer, som skal gjøre pasientens møte med sykehuset lettere. Du kan også lese om åpning av pusterom for kreftpasienter og møte Lillian som syklet til Vadsø for å samle inn penger til kreftsaken. Tre eksempler på engasjerte ansatte, tiltak og initiativ ved SiV som har som mål å gjøre det litt lettere for dem som får livet snudd på hodet. Som vanlig ønsker vi tips og innspill til saker: Merete Bugsett Lindahl kommunikasjonssjef FEIRER 10 ÅR: Professor Jøran Hjelmesæth ved SSO. Fra røykelov til fedmelov? Senter for sykelig overvekt inviterer til viktig debatt om hvordan fedmeepidemien kan stoppes når de feirer sitt 10-årsjubileum i november. - Dette blir en flott markering av vårt 10-årsjubileum og vi regner med stor interesse fra både politikere, klinikere og forskere, sier professor Jøran Hjelmesæth. Statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg åpner seminaret med foredraget "What can the Norwegian government do to combat the obesity epidemic?". Deretter følger på rekke og rad nasjonale og internasjonale foredragsholdere og opinionsledere som divisjonsdirektør Knut Inge Klepp fra Helsedirektoratet, professor Kristian Midthjell fra HUNT, Gunnhild Stordalen fra EAT Initiative, fedmeforsker Torsten Olbers og Nathalie Farpour-Lambert. Den pågående debatten om beskyttelse av barn og unge mot markedsføring av usunn mat blir belyst av flinke foredragsholdere fra WHO, mens effekten av fedmekirurgi generelt og fedmekirurgi hos barn blir kommentert av internasjonale foredragsholdere. Jubileumssymposiet finner sted på Farris Bad i Larvik november. Seminaret er godkjent som valgfritt kurs for indremedisin, allmennmedisin og samfunnsmedisin.

3 HUSK Å SVARE: Alle ansatte ved SiV skal nå ha mottatt medarbeiderundersøkelsen - Det er svært viktig at du deltar. Resultatene skal gi grunnlag for forbedring av arbeidsmiljø og videreutvikling av den enkelte medarbeider, sier konstituert HR-direktør, Jorunn Brekke. Undersøkelsen er åpen for besvarelse fra september. NY DIREKTØR: Jostein Todal er ansatt som ny direktør for servicedivisjonen ved SiV. Todal kommer fra Sykehuset i Telemark der han de siste syv årene har jobbet som klinikksjef ved psykiatrisk klinikk. - Jeg har som mål å bidra til å utvikle en godt fungerende organisasjon til å bli enda bedre, forteller den kommende direktøren. De første traineesykepleierne er på plass ved sykehuset Å få en slik traineestilling er en unik mulighet som nyutdannet sykepleier, forteller Isabel Askjem og Hannah Kjøll. De er to av tolv nye traineer ved Sykehuset i Vestfold som startet mandag 18. august. På denne måten finner vi ut hva vi synes er gøy, samtidig som vi får god oppfølgning og mer kompetanse, sier sykepleierne. - Spennende Askjem har ikke vært innom sykehus tidligere, Kjøll hadde sommerjobb i Tønsberg. Vi har blitt tatt godt imot. Nå er det opp til oss å spørre og tørre å være nye. Vi har aldri vært på de postene vi skal innom så det blir spennende å bli kastet ut i ting, sier de. Også er det selvsagt en fordel at vi har fått fast 100 prosent stilling, fortsetter Askjem og Kjøll. Nytt prosjekt Prosjektet med sykepleiertraineer ved sykehuset er nytt. Seksjonsleder for bemanningspoolen Sølvi Astrup er prosjektleder, og forteller at de har hentet inspirasjon fra en liknende ordning i Bergen. Traineeordningen varer i to år, åtte måneder på tre forskjellige seksjoner innen medisin, kirurgi og psykiatri. På den måten får de en bredde og en trygghet innen sykepleierfaget, sier Astrup. I tillegg til å gi mer kompetente FORNØYDE: De nyutdannende sykepleierne Isabel Askjem (til venstre) og Hannah Kjøll har fått fast jobb ved SiV. sykepleiere, er traineeordningen med på å rekruttere nyutdannede til SiV. Sykehuset har tidligere rekrutterte folk gjennom å være en spennende arbeidsplass, men nå kan kanskje denne ordningen, der vi tilbyr fast 100 prosent stilling, også være et trekkplaster, tror prosjektlederen. Nå er det opp til oss å spørre og tørre å være nye Isabel Askjem og Hannah Kjøll KurSiV SEPTEMBER

4 - Vi ser at brukerne jevnt over er godt fornøyd med tilbudet En undersøkelse blant foresatte til barn som har vært inne til et dagkirurgisk inngrep ved 3H, viser at brukerne er godt fornøyd med tilbudet. Hensikten med undersøkelsen, som ble gjennomført høsten 2013 og vinteren 2014, er at kvaliteten på tjenestene skal bli bedre for barn og foresatte, ved å høre om deres erfaringer fra barnets opphold ved seksjonen. 72 prosent svært godt fornøyd - Vi ser at brukerne jevnt over er godt fornøyd med tilbudet ved seksjonen, sier fagutviklingssykepleier ved 3H, Kari S. Østby. I undersøkelsen svarer nemlig 72 prosent at de alt i alt er svært godt fornøyd med den pleien og behandlingen barnet fikk ved sykehuset. 69 prosent svarer at de er svært godt fornøyd med hvordan de ble behandlet som foresatt. Mer forståelig informasjon Mange gode innspill fra brukerne har også avdekket områder med forbedringspotensial. - På bakgrunn av dette er vi nå i gang med å forbedre tilbudet, blant annet ved å gjøre informasjonsmateriellet mer tilgjengelig og forståelig både for TAKKNEMLIG: Fagutviklingssykepleier Kari S. Østby er takknemlig for at så mange foresatte deltok i spørreundersøkelsen. - Det gir oss viktig innspill og mulighet til å bli bedre, sier hun. barna og de foresatte, forklarer Østby. I tillegg skal man se på muligheten for å få et bedre egnet venterom for foresatte, og jobbe med å korte ned ventetiden dagen barnet kommer inn til operasjon. Informasjonen som gis til foresatte etter operasjon skal også gis på en slik måte at personvernet ivaretas. Høy svarprosent Mange ønsket å delta i undersøkelsen, og svarprosent var på hele 75 prosent. - Vi er svært takknemlige for at så mange foresatte deltok i spørreundersøkelsen. Det gir oss viktige innspill som igjen gir oss muligheten til å bli bedre, sier Østby. Hva mener pasientene? Det skal etableres en felles, elektronisk brukerundersøkelse ved SiV. Hensikten er å få kontinuerlige tilbakemeldinger fra pasientene. Etter planen starter prosjektet med en pilot 1. november. Innføring i hele organisasjonen planlegges like etter årsskiftet. Questback - Vi starter med Questback, et system vi allerede har i hus. Vi benytter samme spørsmål som i PasOpp-undersøkelsen og utvikler et system for innhenting av data, presentasjon av data på enhetsnivå, samt arbeid med organisatorisk tilbakemelding, forklarer prosjektleder Lisbeth Thaulow. - En av suksessfaktorene er god deltakelse i brukerundersøkelsen og resultater som gir mulighet for å se forbedringspotensial, mener hun. Ved å ta i bruk QuestBack kan SiV komme raskt i gang fordi sykehuset har kompetanse og erfaring med systemet, samtidig som enkeltelementer kan gjenbrukes. Systemet vil videreutvikles etter hvert som tid, penger, og IKTverktøy muliggjør dette. Viktig virkemiddel Det er etablert en referansegruppe i prosjektet hvor alle klinikkene er representert, og det er planlagt god dialog med brukerutvalget. - Det er et viktig virkemiddel i arbeidet med systematisk og god virksomhetsstyring. Tilbakemeldingene skal brukes aktivt i det daglige forbedringsarbeidet på de enkelte enhetene, forklarer Thaulow. PROSJEKTLEDER: Lisbeth Thaulow. 4 KurSiV SEPTEMBER 2014

5 Tester ut 12-timersvakter Etter et vellykket pilotprosjekt, fortsetter ordningen med 12-timersvakter ved 2A. - Vi har søkt Norsk Sykepleierforbund om forlengelse av prosjektet med 12,25-timersvakter ett år til, og fått det innvilget, bekrefter seksjonsleder ved 2A gastro, Anne Ruth Skagestad. Skagestad innrømmer at hun i begynnelsen var skeptisk til å innføre vaktene på en hektisk, kirurgisk sengepost. Men: - Da vi spurte de ansatte hva de synes, var det interesse for å prøve det. Dermed satte de i gang med forberedelsene, og i januar 2013 startet pilotprosjektet. - Det var mange som meldte seg til vaktene, noe av gulroten er jo at man får jobbe hver fjerde helg. I begynnelsen startet vi med fire personer en hver helg. Etter to måneder ble prosjektet utvidet til å gjelde seks personer, forklarer hun. Må sørge for nok hviletid Ukentlig evaluering av vaktene, frivillighet og tett oppfølging av sykepleierne i pilotperioden, er noen av suksesskriteriene, mener Skagestad. - Det er klart at man er trøtt etter å ha jobbet i 12 timer. Derfor må vi sørge for nok hviletid og at arbeidet fordeles på en mest mulig fornuftig måte. Men vi ser faktisk at når vi endret arbeidsmetoden i helgene, har også samarbeidet på posten økt og vi har fått til en bedre organisering. BEDRE SAMARBEID: Sykepleier Kristoffer Alstad synes samarbeidet i helgene er blitt bedre etter at de innførte 12,25-timersvakter. I tillegg har det vært lite fravær på vaktene og ingen økning i avviksmeldingene. - Så langt kan vi ikke si at kvaliteten på behandlingen er blitt dårligere etter innføring av 12-timersvakter. Men vi følger nøye med og har god oppfølging av sykepleierne. De er trygge på at de kan komme og si fra hvis det er noe. - Får fulgt opp pasientene bedre Tillitsvalgt i NSF og sykepleier ved 2A, Kristoffer Alstad, er en av dem som har forsøkt seg på 12-timersøktene. - Jeg synes det har gått veldig greit. Vi får større kontinuitet gjennom dagen, og får fulgt opp pasientene bedre. Pasientene slipper også å måtte forholde seg til så mange forskjellige personer gjennom helgen, sier han om vaktene som går fra 8 til lørdag og søndag. - Vi har også to innlagte halvtimes pauser, som skal være uforstyrret, forklarer han. Alstad synes også samarbeidet i helgene i er blitt bedre. - Vi er blitt mer en levende organisme, og har lettere for å avlaste hverandre. Direktøren på pasientsikkerhetsvisitt Slike besøk bidrar til å holde fokus på pasientsikkerheten og kvaliteten, sa direktør Stein Kinserdal da han besøkte nyfødtintensiven. Hensikten med pasientsikkerhetsvisittene er å sette søkelyset på holdninger, rutiner og prioriteringer som kan forebygge uønskede hendelser og pasientskader. Slike visitter er en god anledning for å bli informert om alt som skjer på sykehuset. De utfordringene vi får høre om er det som regel avdelingen selv som må finne løsninger på, vi ønsker å stimulere dem til å gjøre nettopp dette, sa direktøren. Seksjonsleder Anette Korsæth og seksjonsoverlege Rønnaug Solberg synes det er fint at ledelsen tar en slik runde. På den måten får vi vist frem avdelingen. Vi har også laget en liste over hva vi mener vi kan gjøre for å bedre pasientsikkerheten, sa Solberg. FIKK BESØK AV DIREKTØREN: Fra venstre seksjonsleder ved nyfødtintensiv Anette Korsæth, administrerende direktør Stein Kinserdal, fagdirektør Anita Schumacher og overlege Rønnaug Solberg. KurSiV SEPTEMBER

6 TEMA: KREFTBEHANDLING Skal gjøre møtet med sykehuset enklere For mange kreftpasienter og pårørende er det krevende å møte et komplekst sykehussystem. Det skal Kristine Lindhjem gjøre noe med. - Kreftpasienter har kontakt med mange forskjellige personer og avdelinger i sykehussystemet. Min oppgave blir å gjøre deres møte med dette systemet enklere, forklarer Kristine Lindhjem. Hun startet i den nyopprettede stillingen som kreftkoordinator 18. august. Dette er et toårig prosjekt som et ledd i kreftsatsningen ved SiV. Lavterskeltilbud For å være mest mulig tilgjengelig for kreftpasienter og pårørende, er det opprettet et eget telefonnummer hun kan kontaktes på. - Dette er et lavterskeltilbud til kreftpasienter og pårørende. Alle kan ringe, så blir det opp til meg å hjelpe dem gjennom systemet og forsøke å finne svar på spørsmålene deres, forklarer hun. - Pasienter og pårørende skal føle seg møtt. Det gir trygghet å vite at det finnes et telefonnummer man kan ringe uansett hva man lurer på. Ikke nøl med å ta kontakt, oppfordrer hun. Lindhjem jobbet tidligere ved akuttmottaket ved SiV, og hadde en 20 prosent stilling som praksiskonsulent. Hun er utdannet sykepleier med videreutdanning i kreft og lindrende omsorg. Mindre venting - Et av målene med prosjektet er at kreftpasientene skal oppleve bedre koordinerte forløp og mindre unødvendig venting, forklarer kvalitetssjef Siri Vedeld Hammer. Prosjektet innebærer også etablering av "pasientkoordinatorer kreft" i alle relevante seksjoner. Disse skal bidra til Det gir trygghet å vite at det finnes et telefonnummer man kan ringe uansett hva man lurer på å sikre god samordning og koordinering av de enkelte pasientforløpene innen sin seksjon. - Med denne organiseringen ønsker vi å sikre at pasienter ikke faller utenfor eller mellom behandlingsenheter eller tilbud, sier Vedeld Hammer. Bedre samarbeid I tillegg til å hjelpe pasienter og pårørende gjennom systemet, skal Kristine Lindhjem og de andre pasientkoordinatorene ved SiV ha tett kontakt med kreftkoordinatorer ute i kommunene. Dette gjøres gjennom etablering av et nettverk for kreftkoordinering. Lindhjem skal lede nettverket, som foruten henne og de andre pasientkoor- Kristine Lindhjem 6 KurSiV SEPTEMBER 2014

7 NYANSATT: Kristine Lindhjem er ansatt som kreftkoordinator ved SiV. KREFTKOORDINATOR - skal bidra til at pasientforløpet til hver kreftpasient blir godt planlagt og koordinert under hele forløpet ved SiV dinatorene består av en representant fra de kommunale kreftkoordinatorene, seksjonsleder onkologi og en brukerrepresentant. - Kom med innspill - Det er i overgangene mellom de ulike instansene vi er mest sårbare, derfor er det også en viktig oppgave for meg å ha tett kontakt med andre sykehus, forklarer Lindhjem. Særlig skal samarbeidet med Oslo universitetssykehus følges opp. - Hvis noen har innspill eller tanker om ting som kan forbedres, om man vet om flaskehalser eller forsinkelser, er det bare å ta kontakt. Noe av jobben min blir nettopp å finne ut hva som ikke fungerer - og gjøre noe med det. - skal være pasientenes kontaktpunkt - skal sikre at pasienter ikke faller utenfor eller mellom behandlingstilbud - skal ha oversikt over relevante tilbud og tjenester - skal bidra til at pasientene får nødvendig informasjon om hva som er planlagt, om rettigheter og ventetider - kan nås på telefon: (hverdager fra 8 til 15.30) - har kontorplass ved onkologisk poliklinikk KurSiV SEPTEMBER

8 TEMA: KREFTBEHANDLING GLEDER SEG: Seksjonsleder Nina Firing (til venstre) og spesialidrettspedagog Merethe Adal gleder seg til det nye pusterommet åpner i oktober. Et pusterom for kreftpasientee I oktober åpner et nytt tilbud til kreftpasienter i Vestfold. - Dette kommer til å bli det flotteste puste-rommet i landet, sier seksjonsleder Nina Firing, og ser utover det åpne rommet i underetasjen i legevaktsbygget. Fortsatt er det mye arbeid som gjenstår, men i midten av oktober skal alt stå klart. Aktivitetsrom med lekre farger og nye treningsapparater, garderober med dusj og en sosial sone hvor man kan slappe av med en kopp kaffe. Det som før var gymsal og kurslokaler, er i ferd med å bli forvandlet til 8 KurSiV SEPTEMBER 2014 et pusterom fra sykehushverdagen for kreftpasienter. - Forskning viser at kreftpasienter har nytte av fysisk aktivitet både før, under og etter behandling. Dette skal være et lavterskeltilbud til alle kreftpasienter i alle aldre, uansett diagnose, forklarer Firing. Støtte fra Aktiv mot kreft Pusterommet ved SiV er blitt til i et samarbeid med Aktiv mot kreft. Stiftelsen jobber for at fysisk aktivitet skal bli en integrert del av kreftbehandlingen, og står bak flere pusterom rundt om på landets sykehus. Det første pusterommet ble åpnet i 2007 på Ullevål, og når tilbudet åpner i Tønsberg, finnes det til sammen 13 pusterom i regi av Aktiv mot kreft. - De har gjort det økonomisk mulig for sykehuset å starte opp, og støtter også driften i en oppstartsperiode på tre år, forklarer Firing. Kyndig veiledning - Alle som ønsker å benytte tilbudet må ha henvisning. Når de kommer hit første gang vil vi gjennomføre en oppstartssamtale, hvor vi kartlegger behov og ønsker. Mange kreftpasienter er usikre på hva de kan og ikke kan gjøre, og her vil de får kyndig veiledning, forteller spesialidrettspedagog Merethe Adal.

9 Arbeidet er satt i gang for at kreftpasientene skal få rask og effektiv behandling. Det er det mange ved SiV som brenner for Fagdirektør Anita Schumacher Krevende vei mot målet r Hun skal lede arbeidet ved pusterommet sammen med fysioterapeut Linn Marie Lilltveit-Baggerød og kreftsykepleier Ranveig Moland Venjum. Det vil bli tilbudt både individuell trening og gruppetrening. - Jeg gleder meg til å komme i gang. Det blir spennende å jobbe tverrfaglig i et team. Stavgang, styrketrening, kondisjon og avspenning står sentralt i tilbudet. Men det er også mulig å komme innom kun for en kopp kaffe før eller etter behandling ved sykehuset, sier hun. Offisiell og storslagen åpning av pusterommet ved SiV vil foregå i uke 41. Fagdirektør Anita Schumacher ser flere utfordringer med arbeidet rundt de 30 varslede pakkeforløpene for kreftpasienter, men har tro på at SiV kommer i mål takket være engasjerte og flinke helsearbeidere. - Erfaring viser at det er krevende, kanskje mer krevende enn vi forutså, å nå målene om at 80 prosent av pasientene skal starte utredning innen 10 dager og behandling innen 20 dager. Til tross for systematisk, tverrfaglig arbeid, er vi fortsatt et stykke unna målene for de krefttypene der vi har arbeidet med forløpstidene, sier fagdirektøren. Ved SiV er det så langt jobbet med forløpene for brystkreft, lungekreft, tykktarmskreft og prostatakreft. - Den gjennomgangen vi har gjort av forløpene med tilhørende rutiner, har dog vært helt nødvendig for at vi skal nå målene, sier hun. 30 pakkeforløp I 2015 er det varslet at sykehusene skal implementere 30 pakkeforløp, det vil si pasientforløp for kreftpasienter med konkrete tidsfrister for ulike deler av forløpet. Helsedirektoratet har igangsatt en rekke arbeidsgrupper og resultatet av dette arbeidet er forespeilet i løpet av september Ettersom jeg ikke har hørt signaler om at det er noen forsinkelse her, så forventer jeg at resultatet av dette arbeidet er like rundt hjørnet Schumacher er forberedt på at det blir en krevende øvelse. - Å implementere 30 pakkeforløp i 2015 vil bli krevende for SiV, som for alle andre foretak. Den erfaringen vi har med oss fra de fire forløpene vi har arbeidet systematisk med til nå, vil utvilsomt komme til nytte, men vi står foran store utfordringer når så mange forløp skal gjennomgås og eventuelt endres på så kort tid. Engasjerte og flinke Likevel har Schumacher tro på at SiV skal komme i mål med dette arbeidet. - Heldigvis har vi mange engasjerte og flinke helsearbeidere som står på for pasientene, så jeg har god tro på at vi skal komme i mål i løpet av de nærmeste årene. - Arbeidet er jo satt i gang for at kreftpasientene skal få rask og effektiv behandling og oppleve forutsigbarhet og trygghet. Det er det mange ved SiV som brenner for, sier hun. GOD TRO: Fagdirektør Anita Schumacher. KurSiV SEPTEMBER

10 REPORTASJEN SJEKKES: Fysioterapeut Ole-Morten Skog sjekker at Selmas utvikling går i riktig retning. Mamma Susanne og pappa Stig Johansen er fornøyde med oppfølgingen de har fått. - Vår oppgave er å forsøke Ved habiliteringssenteret jobber flere faggrupper tett sammen for å kunne gi den beste behandlingen til barn og voksne med funksjonsnedsettelse. - Kan jeg få lytte litt på deg, så kan du lytte på pappa samtidig? Selma (5) er inne til sin årlige, tverrfaglige konsultasjon ved habiliteringssenteret på Solvang. Hun har en mild form for cerebral parese, og barnelege Anne Elisabeth Ross Raftemo og fysioterapeut Ole-Morten Skog undersøker at Selmas utvikling har gått i riktig retning siden sist. Hun veies og måles og blir lyttet på. Utslag og muskelspenthet på armer og bein blir sjekket og sammenlignet med fjoråret. - Det er barnet og familien som er i fokus i disse tverrfaglige konsultasjonene. Vi er opptatt av å finne ut hvor barnet og familien står, og hva som er utfordringene for dem akkurat nå. Vi har selvfølgelig ting vi ønsker å sjekke, men det er også en mulighet for familiene til å ta opp ting som opptar dem, forklarer Raftemo og Skog. 10 KurSiV SEPTEMBER 2014

11 GOD KONTAKT: Barnelege Anne Elisabeth R. Raftemo er opptatt av hvordan Selma (5) har det i barnehagen, og om hun gleder seg til å begynne på skolen. FIN GJENG: Seksjonsleder Aina Sander trives med å lede de rundt 35 ansatte ved habiliteringssenteret. å gjøre hverdagen lettere Bredt spekter av diagnoser Leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykologer, pedagoger, sykepleiere, vernepleiere, sosionomer og logopeder. Faggruppene er mange ved habiliteringssenteret på Solvang. Hit kommer både barn og voksne fra Vestfold med medfødte eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse. - Vi jobber med et bredt spekter av diagnoser. Alt fra milde funksjonsnedsettelser til multifunksjonshemming og sjeldne, uavklarte tilstander, forklarer seksjonsleder Aina Sander. Målet med behandlingen ved senteret kan være å oppnå forbedring av funksjon eller symptombelastning, men også å opprettholde eller å bremse forverring av funksjonssvikt. Tverrfaglig teamarbeid For å få til dette jobber de Vi er veldig gode til å jobbe tverrfaglig ansatte i tverrfaglige team, og samarbeider tett med mange aktører, som kommunehelsetjenesten, Aina Sander skoler og fastleger, i tillegg til andre spesialiserte tjenester. - Vi er veldig gode til å jobbe tverrfaglig. For å få til et best mulig resultat for pasientene, er vi avhengige av hverandre og hverandres fagkompetanse. En del av virksomheten er også ambulant, KurSiV SEPTEMBER

12 REPORTASJEN TEAMARBEID: Eva Bergh Pedersen (til venstre) og Brit Kristiansen jobber som teamledere ved habiliteringssenteret. - Hver pasient får sin egen saksansvarlig, forklarer de. BOTOX: For å få stramme muskler til å slappe av, kan det være aktuelt å bruke botox. Fra venstre sykepleier Judy Lima, overlege Olav Korsgaard, fysioterapeut Ingrid Hild Evenrud og overlege Harald Askjer. TVANG OG MAKT: Torun Kolsrud (til venstre), Rune Heg der vi er ute og møter pasientene i deres eget miljø, forklarer Sander. - Henvis til oss Habiliteringssenteret gjennomfører både kontroller og tar i mot nye henvisninger. Sander vil gjerne ha flere. - Det er viktig at fastlegene er klar over at vi finnes og at de henviser videre til oss dersom de har mistanke om noe, sier hun. En vesentlig del av habiliteringen skal foregå ute i kommunene, og en viktig del av arbeidet består i å holde kurs for kommuneansatte. Sander har styrt den tverrfaglige faggruppen på rundt 35 personer siden Jeg trives veldig godt. Det er en glede å få lov til å lede en så fin gjeng, sier hun. Lærer av hverandre Sander er ikke alene om å trives med jobben i det gamle CP-hjemmet. - Det som er fint og unikt med å jobbe her er det tverrfaglige fokuset. Vi Vi kan lære av hverandre og tenke sammen Judy Lima og Ingrid Hild Evenrud kan lære av hverandre og tenke sammen. Da finner vi også nye måter å se ting på, mener sykepleier Judy Lima og fysioterapeut Ingrid Hild Evenrud. Sammen med overlegene Harald Askjer og Olav Korsgaard, jobber de blant annet med botoxbehandling til pasienter som sliter med muskelspasmer. - Botox gjør at man får bedre mulighet til å tøye musklene. På den måten kan 12 KurSiV SEPTEMBER 2014

13 ge og Cathrine Wølner bistår i utforming av vedtak om bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming. man motvirke feilstillinger og smerte, forklarer de. Krevende utredningssaker Habiliteringssenteret har også en lovpålagt oppgave om å være rådgivende instans og bistå i vedtak om bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming, såkalt kapittel ni. - Det handler om rettsikkerheten og ivaretakelsen av dem som ikke kan snakke for seg selv, forklarer vernepleierne Rune Hegge, Cathrine Wølner og Torun Kolsrud. Spørsmål om bruk av tvang og makt kan dreie seg om alt fra bruk av sengealarm til større tiltak som skal hindre personer i å skade seg selv og andre. - Vi skal påse at alle alternativer til tvang er forsøkt. Dette er krevende utredningssaker som vi gjerne følger over flere år. - Meningsfullt For Selma nærmer konsultasjonen seg slutten. Målingene er gode og alt ligger til rette for en god overgang fra barnehage til skole neste høst. - Vi er veldig godt fornøyd med oppfølgingen vi har fått herfra, sier mamma Susanne Johansen. For fysioterapeut Ole-Morten og barnelege Anne Elisabeth er det godt å kunne bidra til at Selmas utvikling er best mulig. - Det beste med å jobbe her er følelsen av å utgjøre en forskjell. Man får brukt mange sider av seg selv, både menneskelig og faglig. Vår oppgave er å forsøke å gjøre hverdagen for barna og familien lettere. Det kan oppsummeres i ett ord: Meningsfullt. KurSiV SEPTEMBER

14 SIVS BESTE GOLFER: 15 golfentusiaster stilte til start på Solum golfbane i Holmestrand 28. august. Best av dem var sekretær Ingvild Orman. Hun havnet på 72 slag, to slag bedre enn Jill Brook Hervik. På tredjeplass kom Terje Egil Skripeland med 75 slag. Ifølge arrangøren var det mange store og fine smil før mesterskapet hadde startet. - Etter runden var det litt færre store smil, spøker Jim Hansen. ETTERLYSER FLERE SANGGLADE: Er du glad i å synge og ønsker å være med i et kor? Nå har du muligheten. Sykehuskoret Trøste og Blære har startet opp igjen etter sommeren, og søker i den forbindelse etter nye sangglade struper. Koret øver på habiliteringstjenesten på Solvang onsdager fra klokken 19 til Lurer du på om dette er noe for deg? Kom en tur innom, da vel, oppfordrer Berit Lindstad. Helseministeren med skryt til SiV - Prostatasenteret er til etterfølgelse for andre sykehus, sa helseminister Bent Høie da han besøkte SiV tirsdag 12. august. - Dette er mitt første møte med Sykehuset i Vestfold, men jeg har lenge merket meg sykehuset på grunn av de gode resultatene de har levert. Dette er et veldig godt drevet sykehus med mye positiv faglig entusiasme. - Og prostatasenteret er til etterfølgelse for andre sykehus, sa helseministeren under besøket, hvor han fikk en omvising ved urologisk poliklinikk og det tverrfaglige prostatasenteret. Der møtte han både ansatte og pasient Peder André Moe, som skrøt uhemmet av sitt møte med senteret. Likt tilbud - Utredning av kreft og mistanke om kreft i prostata er en stor og viktig del av aktiviteten urologisk seksjon. I 2009 etablerte vi et prostatasenter for å ivareta dette på best mulig vis, fortalte seksjonsleder ved urologisk seksjon, Stein Øverby. Senteret er først og fremst en tverrfaglig utredningspoliklinikk og har mange likhetspunkter med brystdiagnostisk senter. Dette er et veldig godt drevet sykehus med mye positiv, faglig entusiasme MINISTERBESØK: Helseminister Bent Høie skrøt av Sykehuset i Vestfold da han besøkte urologisk poliklinikk og prostatasenteret i august. Her blir han ønsket velkommen av administrerende direktør, Stein Kinserdal. Tverrfaglige møter Målet med etableringen er å sikre alle pasienter med mistenkt og nylig påvist kreft et likt tilbud som holder et høyt nivå under hele utredningen, behandlingen og oppfølgingen. Dette har ført til en systematisering av pasientforløpet med samling av nøkkelprosedyrer i utredning og behandling på få hender. Det er også etablert et ukentlig tverrfaglig møte med radiolog, patolog, onkolog, sykepleiere og urologer tilstede. Registrerer resultater - Vi har hele tiden vært opptatt av å registrere resultater både for den enkelte pasient og for hele gruppen med diagnostiserte pasienter, både med tanke på forskning, men også ut fra et ønske om å utvikle en kvalitetsmessig stadig bedre tjeneste overfor den enkelte pasient. For Helseminister Bent Høie å kunne gjøre dette er vi avhengig av å ha oversikt over pasientene både som individer og som gruppe. Dette gjør vi gjennom vårt lokale virksomhetsregister som vi har brukt tid på å utvikle, slik at det nå gir oss fortløpende og oppdaterte data direkte ut fra klinisk koding og automatiske uttrekk fra våre kildesystemer, fortalte forsker og urolog Erik Skaaheim Haug. Frokostmøte Før besøket ved urologisk poliklinikk hadde helseministeren et frokostmøte med ledelsen ved SiV og deretter et eget møte med de tillitsvalgte ved sykehuset. 14 KurSiV SEPTEMBER 2014

15 ÅPNE PUBLIKUMSFOREDRAG: Klinikk psykisk helse og rusbehandling arrangerer åpne publikumsforedrag i samarbeid med Tønsberg og Nøtterøy bibliotek om ulike tema innen psykisk helse. - Vi ønsker å nå ut til folk i Tønsberg og omegn med foredrag som berører psykologi/psykiatri på en opplysende og positiv måte, sier spesialrådgiver i KPR, Arne Repål. Neste foredrag er 25. september. Da vil overlege André Blaauw fortelle om TIPS Vestfold. BLI MED I BIL: Bedriftsidrettslaget ved SiV har som hovedmålsetting at flest mulig av de ansatte holder seg i form ved å jevnlig mosjonere, og som medlem har du mulighet til å være med på en rekke aktiviteter, som saltrening, turgruppe, svømming og fjellsport. Medlemskontingenten trekkes via lønnen. For tiden er den på 150 kroner per år. Smashet inn seieren for tredje gang For tredje året på rad stakk BUPA døgn av med seieren i internturneringen i sandvolleyball. - Vi har trent sammen med barneavdelingen, så man kan si at de har vært med på å gjøre oss gode. I år var det også litt mer konkurranse enn tidligere år, og det er bra, sier spiller på BUPA døgn, Geir Auestad. - Det er veldig gøy å være med. Det er god stemning, og folk heier på hverandre. Men man blir jo også litt hissig hvis det ikke går slik man vil, innrømmer han. Sykehusapoteket sikret andreplassen i turneringen med laget Anti-dot(t). På tredjeplass kom laget Team Kir. Profesjonelle dommere Totalt 12 lag deltok under årets sandvolleyballturnering. Dommere på landslagsnivå fra Flint sørget for profesjonell og rettferdig dømming (til tross for at noen forsøkte seg med bestikkelser). - Det er et flott arrangement, som er blitt en tradisjon. Så det er bare å begynne treningen allerede nå, kanskje noen klarer å bryte seiersrekken til BUPA neste år, oppfordrer turneringsleder Geir Tollefsen. FØRSTE- OG ANDREPLASS: Gjengen fra BUPA (over) stakk av med seieren i årets sandvolleyballturnering. Sykehusapoteket (under) kapret andreplassen med laget Anti-dot(t). To priser til Tena Ladies Under banketten på kvelden stakk Tena Ladies av med både prisen for laget med størst X-faktor og for laget med størst forbedringspotensiale. Alat (sentrallaboratoriet) ble kåret til beste heiagjeng, med sterk konkurranse fra ICD-10. PS. De som ikke har hentet premiene sine ennå, kan hente dem hos leder for bedriftsidrettslaget, Linda Jensen. Hun holder til på prosjekthuset. KurSiV SEPTEMBER

16 BAKSIDEN VEL FRAMME: Lillian Andreassen (til venstre) og Trine Johansen fra Holmestrand var sjeleglad da de ankom Vadsø etter 260 mil på sykkelsetet. Syklet inn penger til kreftsaken Lillian Andreassen brukte ferien på å sykle fra Holmestrand til Vadsø. En tur på 260 mil, som også samlet inn kroner til Kreftforeningen. - Hvordan ser en god arbeidsdag ut for deg? - Vi starter alltid med en morgenkaffe. Det er en god start på dagen siden jeg har så blide og hyggelige kolleger. Deretter går det slag i slag med spennende og utfordrende oppgaver. På en god arbeidsdag møter jeg utfordringer som jeg klarer å håndtere. Navn: Lillian Andreassen Alder: 32 Stilling: Rådgiver bemanningsenheten Aktuell fordi: Samlet inn kroner ved å promotere kreftsaken - Hva er det beste med jobben din? - Jeg har en veldig lærerik og spennende jobb. Utfordringene står i kø, men ved hjelp av hyggelige kolleger og et godt arbeidsmiljø går det fint. Jeg driver mye med kurs og opplæring, og er mest stolt av arbeidet mitt når jeg klarer å overføre kunnskap til kursdeltakerne, slik at den blir tatt i bruk. - Hvordan kommer du deg på jobb? - Jeg kjører bil. Det hender at jeg sykler, men siden jeg bor i Holmestrand blir det ikke hver dag. Toget har jeg vurdert, men det er et stykke fra boligen til togstasjonen i Holmestrand, og når jeg da først sitter i bilen kan jeg like så godt kjøre hele veien. - Hva driver du med når du ikke er på jobb? - Det blir mye trening. Jeg spiller håndball på Holmestrand IF og er ofte på treningssenteret. Ellers er jeg sosial og sammen med venner. I sommer syklet jeg fra Holmestrand til Vadsø sammen med ei venninne for å samle inn penger til kreftsaken. Min mor døde av kreft i 2009, så det var naturlig for meg å velge denne saken. Sykkelturen var kjempelang og så slitsom og vond at jeg ikke klarer å beskrive det. Det ble innsamlingen som motiverte oss til å fullføre. Underveis møtte vi mange hyggelige mennesker, jeg husker godt en mann fra Bodø som begynte å gråte da han så oss. Han mistet kona si for fem år siden, og syntes det var så flott at vi samlet inn penger på denne måten. Det å komme fram til Vadsø etter 18 dager på sykkelen var helt surrealistisk. Jeg fikk en enorm mestringsfølelse og stolthet over at vi klarte å sykle så langt. Gleden over å ikke skulle ta på en sykkelshorts igjen dagen etter var helt vanvittig. Kroppen var så sliten og musklene var helt ødelagt. Jeg tar aldri en slik tur igjen. - Hva er det folk ikke vet om deg? - Det må være at jeg klarer å vrenge stemmebåndet mitt når jeg snakker. Jeg vet ikke om noen andre som klarer det. Sykehuset i Vestfold, Halfdan Wilhelmsens alle Tønsberg Tlf Ansvarlig utgiver Stein Kinserdal Redaktør Merete Bugsett Lindahl Tekst og foto Torbjørn Endal Line Jacobsen Anja Jasinski Kandal-Wright Grafisk design Anders Tormodsrud Anja Jasinski Kandal-Wright Har du tips? Send e-post til Trykket opplag: Vi tenker miljø, last ned KurSiV til mobil og lesebrett. 16 KurSiV SEPTEMBER 2014

Prioritering, koordinering og monitorering v Anita Schumacher, fagdirektør SiV

Prioritering, koordinering og monitorering v Anita Schumacher, fagdirektør SiV Prioritering, koordinering og monitorering v Anita Schumacher, fagdirektør SiV Mål: Styrke kvalitet og pasientsikkerhet i kreftbehandlingen Møte oppdragsdokumentets krav og forventninger Være i stand til

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Jobber du med ALS-pasienter? Nyttig informasjon for deg som jobber i spesialisthelsetjenesten. Amyotrofisk lateralsklerose

Jobber du med ALS-pasienter? Nyttig informasjon for deg som jobber i spesialisthelsetjenesten. Amyotrofisk lateralsklerose Jobber du med ALS-pasienter? Nyttig informasjon for deg som jobber i spesialisthelsetjenesten Foto: Privat ALS Amyotrofisk lateralsklerose Copyright@ Stiftelsen ALS norsk støttegruppe www.alsnorge.no Konto

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.09.13 Sak nr: 45/2013 Sakstype: Orienteringssak Nasjonale kvalitetsindikatorer - første tertial 2013 Bakgrunn for saken Kvalitet i helsevesenet er vanskelig å definere

Detaljer

ET STED Å HENTE KREFTER Vardesenteret og Pusterommet ved St. Olavs Hospital Tilbud høsten 2014

ET STED Å HENTE KREFTER Vardesenteret og Pusterommet ved St. Olavs Hospital Tilbud høsten 2014 ET STED Å HENTE KREFTER og Pusterommet ved St. Olavs Hospital Tilbud høsten 2014 Erik Hardeng «Jeg har kronisk kreft og må trene for å fungere i hverdagen. Det er fantastisk å få treningen tilrettelagt

Detaljer

ET STED Å HENTE KREFTER Vardesenteret og Pusterommet ved St. Olavs Hospital Tilbud høsten 2014

ET STED Å HENTE KREFTER Vardesenteret og Pusterommet ved St. Olavs Hospital Tilbud høsten 2014 ET STED Å HENTE KREFTER Vardesenteret og Pusterommet ved St. Olavs Hospital Tilbud høsten 2014 Vs_brosjyre_A5_St-Olavs_høsten 2014.indd 1 7/4/2014 2:03:17 PM Erik Hardeng «Jeg har kronisk kreft og må trene

Detaljer

Oppfølging av styresak 42/2010 pkt. i Tverrfaglige møter

Oppfølging av styresak 42/2010 pkt. i Tverrfaglige møter Direktøren Styresak 109-2013 Orienteringssak - Tverrfaglige møter for kreftpasienter Saksbehandler: Ellinor Haukland, seksjon for pasientsikkerhet Saksnr.: 2013/2421 Dato: 05.12.2013 Trykt vedlegg: Ikke

Detaljer

Brukerundersøkelse. Øre-nese-hals 3H. Våren 2014 Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk kirurgi, Tønsberg

Brukerundersøkelse. Øre-nese-hals 3H. Våren 2014 Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk kirurgi, Tønsberg Brukerundersøkelse Øre-nese-hals 3H Våren 2014 Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk kirurgi, Tønsberg Om prosjektet Hensikten med denne undersøkelsen er at kvaliteten på tjenestene skal bli bedre for barn

Detaljer

for Vardesenteret på UNN VÅREN 2015 PROGRAM

for Vardesenteret på UNN VÅREN 2015 PROGRAM for på UNN VÅREN 2015 PROGRAM Erik Hardeng Kristin Jensen «Da mannen min var innlagt på sykehuset var det så fint for meg og ha en plass og gå til. Nå er han borte og livet mitt er halvt. Heldigvis er

Detaljer

Astrid Emhjellen, psykiatrisk klinikk Sykehuset Telemark

Astrid Emhjellen, psykiatrisk klinikk Sykehuset Telemark Astrid Emhjellen, psykiatrisk klinikk Sykehuset Telemark Det handler om å bry seg slik at vi tenker den neste milen - og noen ganger går den med pasienten 5 Fokusgruppeintervju om samhandling Helsedirektoratet

Detaljer

TILBUD VÅREN 2016 TIL KREFTRAMMEDE OG PÅRØRENDE. Vardesenteret og Pusterommet på St. Olavs Hospital

TILBUD VÅREN 2016 TIL KREFTRAMMEDE OG PÅRØRENDE. Vardesenteret og Pusterommet på St. Olavs Hospital TILBUD TIL KREFTRAMMEDE OG PÅRØRENDE Vardesenteret og Pusterommet på St. Olavs Hospital VÅREN 2016 Vs_brosjyre_A5_St-Olavs_våren 2016.indd 1 12/17/2015 2:22:57 PM Erik Hardeng Kristin Jensen Hanne Haugen

Detaljer

HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Medisinsk klinikk

HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Medisinsk klinikk HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF Medisinsk klinikk Hva er habilitering? Habilitering og rehabilitering er: Tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører

Detaljer

KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR

KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR Veien videre for kreftpasienter og pårørende A5_kreftkoordinator_okt 2015_uten distrikt.indd 1 12/14/2015 10:54:02 AM Kreft treffer oss forskjellig, med ulikt alvor og ulik kraft.

Detaljer

Lærings- og mestringstilbud KKT

Lærings- og mestringstilbud KKT Lærings- og mestringstilbud KKT Feil valuta Når jeg ser deg ligge der i senga kommer minnene fra forrige ferie Det hjelper lite å ha lommene fulle av norske kroner når US dollar er gjeldende valuta Nå

Detaljer

TILBUD VÅREN 2016 TIL KREFTRAMMEDE OG PÅRØRENDE. Vardesenteret og Pusterommet på St. Olavs Hospital

TILBUD VÅREN 2016 TIL KREFTRAMMEDE OG PÅRØRENDE. Vardesenteret og Pusterommet på St. Olavs Hospital TILBUD TIL KREFTRAMMEDE OG PÅRØRENDE og Pusterommet på St. Olavs Hospital VÅREN 2016 Erik Hardeng Kristin Jensen Hanne Haugen «Jeg har kronisk kreft og må trene for å fungere i hverdagen. Det er fantastisk

Detaljer

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk En bok for barn som pårørende Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk Mitt navn er:.. Skrevet av psykiatrisk sykepleier Britt Helen Haukø, med hjelp fra barneansvarlige ved sykehuset

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Krav til ledelse i Pakkeforløp for kreft. Prosjektdirektør Anne Hafstad

Krav til ledelse i Pakkeforløp for kreft. Prosjektdirektør Anne Hafstad Krav til ledelse i Pakkeforløp for kreft Prosjektdirektør Anne Hafstad Målsetning: Trygghet og forutsigbarhet Pasienter skal oppleve forutsigbarhet og oversikt over forløpet God informasjon og pasientmedvirkning

Detaljer

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Direktøren Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Saksbehandler: Jan Terje Henriksen og Tonje E Hansen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 14.05.2013 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet DITT BARN ER UNIKT! HVEM ER VI? Hvert år får rundt 150 barn i Norge diagnosen cerebral parese. Dette er 150 unike barn.

Detaljer

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer?

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Kompetansesenter for lindrende behandling, Helseregion sør-øst Sissel Harlo, Sosionom og familieterapeut Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer

Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft. Fagseminar Sundvolden 29.10.15

Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft. Fagseminar Sundvolden 29.10.15 Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft Fagseminar Sundvolden 29.10.15 1 2 PAKKEFORLØP FOR KREFT Utarbeidet av Helsedirektoratet Politisk oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, som skal

Detaljer

Er Pakkeforløpet svaret?

Er Pakkeforløpet svaret? Er Pakkeforløpet svaret? Every system is perfectly designed to get exactly the results it gets Paul Batalden Center for Evaluative Clinical Sciences, Dartmouth Øyvind Antonsen Seniorrådgiver Enhet for

Detaljer

Når en du er glad i får brystkreft

Når en du er glad i får brystkreft Når en du er glad i får brystkreft Du kan ikke hindre sorgens fugler i å fly over ditt hode, men du kan hindre dem i å bygge rede i ditt hår. våg å snakke om det Når en du er glad i berøres av brystkreft

Detaljer

Velkommen til samling forløpskoordinatorer 22 september 2015. Gro Sævil Haldorsen Regional prosessleder innføring av pakkeforløp Helse Sør-Øst RHF

Velkommen til samling forløpskoordinatorer 22 september 2015. Gro Sævil Haldorsen Regional prosessleder innføring av pakkeforløp Helse Sør-Øst RHF Velkommen til samling forløpskoordinatorer 22 september 2015 Gro Sævil Haldorsen Regional prosessleder innføring av pakkeforløp Helse Sør-Øst RHF Forløpskoordinatorrollen er viktig Sommerferie avvikling

Detaljer

Brukerundersøkelse Palliativt kreftforløp

Brukerundersøkelse Palliativt kreftforløp Brukerundersøkelse Palliativt kreftforløp Onkologisk seksjon Brukerundersøkelse Palliativt kreftforløp Våren 2014 Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk kirurgi, Tønsberg Om prosjektet Hensikten med denne undersøkelsen

Detaljer

Fransiskushjelpen. «Hjelpe, lindre og være tilstede» Grunnlagt i 1956 Alle tjenester i Fransiskushjelpen er gratis og åpne for alle

Fransiskushjelpen. «Hjelpe, lindre og være tilstede» Grunnlagt i 1956 Alle tjenester i Fransiskushjelpen er gratis og åpne for alle Familiehjelperen Fransiskushjelpen «Hjelpe, lindre og være tilstede» Grunnlagt i 1956 Alle tjenester i Fransiskushjelpen er gratis og åpne for alle Hjemmehospice Sykepleie på hjul Frivillige tjenester:

Detaljer

Årsmelding. Ungdomsrådet Sørlandet sykehus HF 2016

Årsmelding. Ungdomsrådet Sørlandet sykehus HF 2016 Årsmelding Ungdomsrådet Sørlandet sykehus HF 2016 1 Årsmelding for Ungdomsrådet ved Sørlandet sykehus HF 2016 Oppgaver: Ungdomsrådet skal bidra til å sikre god brukermedvirkning for ungdom ved Sørlandet

Detaljer

Brukerundersøkelse. Øre-nese-hals 3H. Våren 2014 Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk kirurgi, Tønsberg

Brukerundersøkelse. Øre-nese-hals 3H. Våren 2014 Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk kirurgi, Tønsberg Brukerundersøkelse Øre-nese-hals 3H Våren 2014 Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk kirurgi, Tønsberg Om prosjektet Hensikten med denne undersøkelsen er at kvaliteten på tjenestene skal bli bedre for barn

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

TILBAKEBLIKK PÅ SEPTEMBER - BLÅBÆR

TILBAKEBLIKK PÅ SEPTEMBER - BLÅBÆR Liakroken barnehage TILBAKEBLIKK PÅ SEPTEMBER - BLÅBÆR Hei alle foreldre på Blåbær. September er nå over og vi har hatt en flott måned med mye godt vær og mye glede på avdelingen. Vi har i tillegg fått

Detaljer

Høringssvar «Plan for psykisk helse »

Høringssvar «Plan for psykisk helse » Til Bergen Kommune Byrådsavdeling for Helse og Omsorg Bergen, 28.06.16 Høringssvar «Plan for psykisk helse 2016-2020» Bergen kommune har lagt frem en omfattende plan som skal dekke en stor bredde av tilbud

Detaljer

Sak 06/15 Pakkeforløp kreft konsekvenser for Sunnaas sykehus HF

Sak 06/15 Pakkeforløp kreft konsekvenser for Sunnaas sykehus HF Til styret i Sunnaas sykehus HF Dato: 13.02.2015 Sak 06/15 Pakkeforløp kreft konsekvenser for Sunnaas sykehus HF Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering Sammendrag og konklusjoner Arbeidet

Detaljer

Møtereferat Brukerutvalget

Møtereferat Brukerutvalget Møtereferat Brukerutvalget Utvalg: Brukerutvalget Møtested: Olav Trygvasons gate 4, Dato: 12. februar 2014 Tidspunkt: Kl. 12.00-15.00 Følgende medlemmer møtte: Navn Mona Wike, Kreftfor. Mona H. Knutsen

Detaljer

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer.

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer. Dette er sider for deg som er forelder og sliter med psykiske problemer Mange har problemer med å ta vare op barna sine når de er syke Det er viktig for barna at du forteller at det er sykdommen som skaper

Detaljer

Øyepoliklinikk - Diabetespasienter Vår 2017

Øyepoliklinikk - Diabetespasienter Vår 2017 Øyepoliklinikk - Diabetespasienter Vår 7 Data: Antall Samlet vurdering av k Rapport laget:.mar.7 Undersøkelsesperiode:.feb.7.mar.7 Responsrate: 49. Var pleien og behandlinge n du fikk på k alt i alt tilfredsstillen

Detaljer

Orkdalsmodellen- bedre kreftomsorg gjennom oppgavedeling

Orkdalsmodellen- bedre kreftomsorg gjennom oppgavedeling Orkdalsmodellen- bedre kreftomsorg gjennom oppgavedeling Landskonferanse i palliasjon 2016 Kompetansesenter i lindrende behandling Midt-Norge Laila Skjelvan Hva er oppgavedeling? Oppgaver og kompetanse

Detaljer

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET HVEM ER STUDIO AURORA? STUDIO AURORA er en utviklingsbedrift som hjelper mennesker som vil prøve seg i - eller komme tilbake

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

Rapport for Sykehusklovnene, Skriv inn sykehus, 2016 Ansvarlig sykehuskoordinator:

Rapport for Sykehusklovnene, Skriv inn sykehus, 2016 Ansvarlig sykehuskoordinator: Rapport for Sykehusklovnene, Skriv inn sykehus, 2016 Ansvarlig sykehuskoordinator: Skriv maks 5 sider. Legg ved oppdatert kontaktliste for sykehuset. Dato Første klovnedag 05.01.2016 Siste klovnedag 13.12.2016

Detaljer

Først var det for lite vann, og så var det for mye vann, slik at Gjedda fortsatt står på land. Men så fort det lar seg gjøre, skal den i bruk

Først var det for lite vann, og så var det for mye vann, slik at Gjedda fortsatt står på land. Men så fort det lar seg gjøre, skal den i bruk Månedsbrev Harelabben Juni 2013 Hva har vi gjort: Så skriver vi juni, og dette barnehageårets siste månedsbrev er klart! I mai skjer det Tilbakeblikk påmye mai:i barnehagen, og vi må jammen jobbe på, for

Detaljer

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Christina Bruseland Evt. rejsekammerat: Hjem-institution: VIA UC, Campus Viborg Holdnummer: FV09 Rapport fra udvekslingsophold Værts-institution/Universitet: UIA, Universitet

Detaljer

Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade

Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade St. Olavs Hospital HF Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, Lian Avdeling for ervervet hjerneskade Forord Denne boka er første gang utarbeidet

Detaljer

KREFTKOORDINATOR 12/ Kreftkoordinator

KREFTKOORDINATOR 12/ Kreftkoordinator KREFTKOORDINATOR 12/3-2014 LYNGDAL/HÆGEBOSTAD: LINDESNESREGIONEN: SØGNE/SONGDALEN: KRISTIANSAND: VENNESLA/IVELAND: ASTRI CECILIE S. MOE EVA MARIE LINDBAKK LINDA HANISCH HAFDIS HELGADOTTIR SOLFRID FREDRIKSEN

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering Morgendagens omsorg «Omsorgskrisen skapes ikke av eldre bølgen. Den skapes av forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres annerledes enn i dag.» (Kåre Hagen) http://www.youtube.com/watch?v=2lxh2n0apyw

Detaljer

Pakkeforløpene for prostatakreft statusrapport. Andreas Stensvold MD, PhD Avdelingssjef Kreftavdelingen Sykehuset Østfold

Pakkeforløpene for prostatakreft statusrapport. Andreas Stensvold MD, PhD Avdelingssjef Kreftavdelingen Sykehuset Østfold Pakkeforløpene for prostatakreft statusrapport Andreas Stensvold MD, PhD Avdelingssjef Kreftavdelingen Sykehuset Østfold Disposisjon Pakkeforløp Bakgrunn Diagnoseveilederen Forløpskoordinator Utfordringer

Detaljer

Ventetider for kreftpasienter oppfølging av styresak 58-2011

Ventetider for kreftpasienter oppfølging av styresak 58-2011 Møtedato: 23. november 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Jan Norum, 75 51 29 00 Dato: 11.11.2011 Styresak 136-2011 Ventetider for kreftpasienter oppfølging av styresak 58-2011 Formål/sammendrag I styremøte i

Detaljer

Tverrfaglig ryggpoliklinikk

Tverrfaglig ryggpoliklinikk Tverrfaglig ryggpoliklinikk Overlege My Torkildsen Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Lassa Oslo, 8. og 9. mars 2012 Tverrfaglig ryggpoliklinikk - knyttet opp til prosjektet raskere tilbake

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3 Direktøren Styresak 110- Nasjonale kvalitetsindikatorer 2- - Resultater for Nordlandssykehuset Saksbehandlere: Jan Terje Henriksen, Anne Kristine Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: /1107 Dato: 02.12.

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01636-24 Svar på midlertidig arbeidsavtale 10% - Personalmappe - Dok. dato: 29.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03445-33 Svar på fast arbeidsavtale

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

Rett pasient på rett sted til rett tid

Rett pasient på rett sted til rett tid Rett pasient på rett sted til rett tid Hvordan forebygge unødige innleggelser og uverdige pasientforflytninger internt i kommunen og fra Drammen kommune til Drammen sykehus? Samarbeidsprosjekt mellom:

Detaljer

Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015

Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015 Psykisk helse- og rusklinikken Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015 Høringsinnstanser: Brukerutvalget Nlsh Avdelingslederne i PHR Vernetjenesten I "Regional

Detaljer

E-post: Vedlegg: 1/165 E-post fra Kafè-gruppa i Ålesund. Godkjenning av referat nummer 164. Referatet ble godkjent.

E-post: Vedlegg: 1/165 E-post fra Kafè-gruppa i Ålesund. Godkjenning av referat nummer 164. Referatet ble godkjent. R Bærum G E-post: rgb@c2i.net Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.165 Referat fra 30. april 2002 Tilstede: Jon Erling Hagen, Anne Balstad og Tove Kjevik

Detaljer

Møtereferat Brukerutvalget

Møtereferat Brukerutvalget Møtereferat Brukerutvalget Utvalg: Brukerutvalget Møtested: Sykehuset i Vestfold HF, 1.etg. møterom 028 Dato: 12. juni 2014 Tidspunkt: Kl. 12.00-15.00 Følgende medlemmer møtte: Navn Mona Wike, Kreftfor.

Detaljer

Regional Pasientsikkerhetskonferanse

Regional Pasientsikkerhetskonferanse Regional Pasientsikkerhetskonferanse Scandic Bodø 27. - 28. november 2014 Pasientsikkerhetsarbeid i Helse Nord -sett med pasientens øyne Velkommen til kunnskapsdeling om praktisk pasientsikkerhet! I november

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Erfaringskonferanse Pakkeforløp Status Helse Sør-Øst RHF

Erfaringskonferanse Pakkeforløp Status Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Erfaringskonferanse Pakkeforløp Status

Detaljer

Lederutfordringer i implementering av Pakkeforløp for kreft. Prosjektdirektør Anne Hafstad

Lederutfordringer i implementering av Pakkeforløp for kreft. Prosjektdirektør Anne Hafstad Lederutfordringer i implementering av Pakkeforløp for kreft Prosjektdirektør Anne Hafstad Målsetning: Trygghet og forutsigbarhet Pasienter skal oppleve forutsigbarhet og oversikt over forløpet God informasjon

Detaljer

Helse Nord RHF. Protokoll fra foretaksmøte i. Behandling av årlig melding 2016, godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2016 mv.

Helse Nord RHF. Protokoll fra foretaksmøte i. Behandling av årlig melding 2016, godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2016 mv. Foretaksmøte 19. juni 2017 Protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF www.helse-nord.no Protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF Behandling av årlig melding 2016, godkjenning av årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 Vi feirer Angelika 2 år. Fiskegrateng m/ grønsaker. grupper Tur med Askeladden. Vi feirer Olav 2 år. 11/1 12/1

Detaljer

Erfaringer fra pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling

Erfaringer fra pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Erfaringer fra pakkeforløp brystkreft Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Generelt om brystkreft Vanligste kreftform hos kvinner Utgjør 22% av all kreft

Detaljer

- positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring

- positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring - positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring Informasjonshefte for Breidablikk SFO 2 VELKOMMEN TIL OSS! Dette er Breidablikk SFO sitt informasjonshefte. Her finner du mye som er nyttig

Detaljer

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløp for psykisk helse og rus Pakkeforløp for psykisk helse og rus NSH 11. oktober 2017 Prosjektleder Torhild T. Hovdal Hva er Pakkeforløp for psykisk helse og rus? Et utviklings- og implementeringsarbeid basert på samarbeid med brukerorganisasjoner

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål Evaluering av måloppnåelse ved årets slutt.

Styresak. Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål Evaluering av måloppnåelse ved årets slutt. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 04.02.2016 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2016/2/012 Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål

Detaljer

09.40 Habilitering og rehabilitering i Helse Sør- Øst v/ Alice Beathe Andersgaard, fagdirektør, Helse Sør- Øst RHF

09.40 Habilitering og rehabilitering i Helse Sør- Øst v/ Alice Beathe Andersgaard, fagdirektør, Helse Sør- Øst RHF Program MANDAG 21. oktober 2013 09.30 Kulturelt innslag fra musikalen Annie 09.40 Habilitering og rehabilitering i Helse Sør- Øst v/ Alice Beathe Andersgaard, fagdirektør, Helse Sør- Øst RHF 10.05 Utvikling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729 KREFTOMSORG 2015 Rådmannens innstilling: Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. Saksopplysninger: I mars

Detaljer

Referat fra møte i referansegruppen for RHABU. Møtetid: Torsdag kl Sted: RHABU, Ullevål sykehus, bygg 31B 2.

Referat fra møte i referansegruppen for RHABU. Møtetid: Torsdag kl Sted: RHABU, Ullevål sykehus, bygg 31B 2. Referat fra møte i referansegruppen for RHABU Møtetid: Torsdag 15.10 kl 10.00-15.00 Sted: RHABU, Ullevål sykehus, bygg 31B 2. etasje Tilstede: Sigrid Østensjø, Nina Kløve, Cathrine Utne Sandberg, Anita

Detaljer

Hallvard Græslie Seksjonsoverlege kir avd Sykehuset Namsos

Hallvard Græslie Seksjonsoverlege kir avd Sykehuset Namsos Hallvard Græslie Seksjonsoverlege kir avd Sykehuset Namsos Starten 2011-utspill: 80 prosent av kreftpasientene skal behandles innen 20 virkedager 2013: Ventetida er fortsatt like lang. Statsminister Jens

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND Høsten 2009 MARI MOE KRYSINSKA Prosjekter i perioden 01.august-31.desember, 2009 1 INNHOLD: 1. REGIONALT PROSJEKT, LITTLE SHOP OF HORRORS...S. 3 2. REGIONALT PROSJEKT,

Detaljer

Kols - prosjekt. Delprosjekt 1 kartlegging Delprosjekt 2 kompetanseheving Delprosjekt 3 kols team

Kols - prosjekt. Delprosjekt 1 kartlegging Delprosjekt 2 kompetanseheving Delprosjekt 3 kols team Kols - prosjekt Delprosjekt 1 kartlegging Delprosjekt 2 kompetanseheving Delprosjekt 3 kols team Kols prosjektet kartlegging Finne behovet Kompetanse- hevings program Resultatet av kartleggingen Kols-team

Detaljer

Klinisk dokumentasjon

Klinisk dokumentasjon Klinisk dokumentasjon Talegjenkjenning (TGK) NSH konferanse Medisinsk kontorfaglig helsepersonell 18.11.16 Hilde Haugerud Kirurgisk Kontoravdeling Forstudie (TGK) Analyse i SiV Mål Pasientsikkerhet Raskere

Detaljer

Pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling

Pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Pakkeforløp brystkreft Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Generelt om brystkreft Vanligste kreftform hos kvinner Utgjør 22% av all kreft hos kvinner 3.000

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Organiseringen av Pakkeforløp kreft - vi har fått det til! Spesialrådgiver, Enhet for medisins og helsefag Akershus universitetssykehus HF

Organiseringen av Pakkeforløp kreft - vi har fått det til! Spesialrådgiver, Enhet for medisins og helsefag Akershus universitetssykehus HF Organiseringen av Pakkeforløp kreft - vi har fått det til! Nina Karlsen Spesialrådgiver, Enhet for medisins og helsefag Akershus universitetssykehus HF Dette skal vi snakke om Kort om hva er Pakkeforløp

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

PROSJEKTPLAN: Kirurgisk klinikk Integrert planlegging av pasientforløpene Pilot på urologisk avdeling. Anbefalt: Mari Owesen Dato: 23.04.

PROSJEKTPLAN: Kirurgisk klinikk Integrert planlegging av pasientforløpene Pilot på urologisk avdeling. Anbefalt: Mari Owesen Dato: 23.04. PROSJEKTPLAN: Kirurgisk klinikk Integrert planlegging av pasientforløpene Pilot på urologisk avdeling Anbefalt: Mari Owesen Dato: 23.04.13 Godkjent: Ola D Sæther Dato: 23.04.13 Innhold 1 BAKGRUNN... 3

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 16.06.2016 Sak nr: 030/2016 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2016 Trykte vedlegg: ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Utviklingstrekk og prioriteringsutfordringer på kreftområdet. Cecilie Daae, divisjonsdirektør, Helsedirektoratet

Utviklingstrekk og prioriteringsutfordringer på kreftområdet. Cecilie Daae, divisjonsdirektør, Helsedirektoratet Utviklingstrekk og prioriteringsutfordringer på kreftområdet Cecilie Daae, divisjonsdirektør, Helsedirektoratet Interessekonflikter.. Ansvar for kreftstrategiområdet i Helsedirektoratet Medlem i Nasjonalt

Detaljer

Kunsten å mestre livet når hodet halter. Jan Schwencke, rammet av hjerneslag 9. oktober 2009 www.hodethalter.no

Kunsten å mestre livet når hodet halter. Jan Schwencke, rammet av hjerneslag 9. oktober 2009 www.hodethalter.no Kunsten å mestre livet når hodet halter Jan Schwencke, rammet av hjerneslag 9. oktober 2009 www.hodethalter.no Etne, 20. oktober 2014 Slik opplevde jeg det: Jeg og min familie Slik opplevde jeg det:

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan.

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om Individuell

Detaljer

«Hør på meg og snakk til meg!»

«Hør på meg og snakk til meg!» Forord (hensikt med rapporten) «Hør på meg og snakk til meg!» Når barn og unge blir pårørende Rapporten beskriver hvorfor vi gikk i gang med prosjektet og hvordan vi har gjennomført det. Dette prosjektet

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Min egen lese, tenke, skrive og tegnebok - om meg og familien min når en jeg er glad i er syk

Min egen lese, tenke, skrive og tegnebok - om meg og familien min når en jeg er glad i er syk Min egen lese, tenke, skrive og tegnebok - om meg og familien min når en jeg er glad i er syk Mitt navn er:.. Skrevet av psykiatrisk sykepleier Britt Helen Haukø, med hjelp fra barneansvarlige ved sykehuset

Detaljer

Endringsoppgave: Styrket legekompetanse og mobilisering av leger til lederrollen - Med de 7 legerollene som verktøy. Nasjonalt topplederprogram

Endringsoppgave: Styrket legekompetanse og mobilisering av leger til lederrollen - Med de 7 legerollene som verktøy. Nasjonalt topplederprogram Endringsoppgave: Styrket legekompetanse og mobilisering av leger til lederrollen - Med de 7 legerollene som verktøy Nasjonalt topplederprogram Karianne Høstmark Tønsberg, april 2016 1. Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Pakkeforløp for kreft

Pakkeforløp for kreft Pakkeforløp for kreft Hva er status etter fire måneder? Dagens Medisin Kreftkonferanse 23. april 2015 Kjell Magne Tveit, strategidirektør for kreftområdet Bindinger Oslo universitetssykehus: Fagdirektør

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

Helse Midt-Norge RHF

Helse Midt-Norge RHF www.helse-midt.no Foretaksmøte 19. juni 2017 Protokoll fra foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF Behandling av årlig melding 2016, godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2016 mv. 1 PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE

Detaljer

Nåværende og fremtidig tilbud for voksne. Innhold. Bakgrunn. Tilbud i spesialisthelsetjenesten - helseforetak

Nåværende og fremtidig tilbud for voksne. Innhold. Bakgrunn. Tilbud i spesialisthelsetjenesten - helseforetak Tilbud i spesialisthelsetjenesten - helseforetak Anne Evjen, lege i spesialisering, Terese Fors, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, seksjonsoverlege Rehabiliteringsklinikken UNN 05.10.10

Detaljer

Pakkeforløp for kreft

Pakkeforløp for kreft Pakkeforløp for kreft Kort introduksjon til pakkeforløp Ansvar og oppgaver Lise Kristin Knutsen og Ingvild Strømsholm Stab medisin, helsefag og utvikling Hva er et pakkeforløp? Et pakkeforløp er et standard

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013-3-370 2014/RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Sammen i tøffe tider ble gjennomført etter planen, som en

Detaljer

Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser.

Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser. Min helse Tar livet tilbake Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser. TEKST: GRO BERNTZEN FOTO: Pål Bentdal

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Tilsyn HAVO Sykehuset Telemark 2016

Tilsyn HAVO Sykehuset Telemark 2016 Tilsyn HAVO Sykehuset Telemark 2016 HAVO Seksjon Habilitering for voksne Hvem er vi? Ergoterapeut Fysioterapeut Overlege (psykiater) Psykologer(3) Vernepleiere(5) Seksjonsleder (vernepleier) Barne- og

Detaljer

Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9. Presentasjon av spesialisthelsetjenesten.

Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9. Presentasjon av spesialisthelsetjenesten. Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Ulstein 16.01, Ålesund 17.01, Molde 23.01 og Kristiansund 24.01 Presentasjon av spesialisthelsetjenesten. Seksjon for barnhabilitering, Kristiansund Seksjon for Voksenhabilitering

Detaljer