God pinsetid! ansatte. menighetskontoret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "God pinsetid! ansatte. menighetskontoret"

Transkript

1 i dalen Fyllingsdalen menighet nr 3/ årgang God sommer! INNHOLD: Velkommen til kirken! Side 3 En kirke langs veien Side 8 Konfi rmasjonsbilder Side 9

2 menighetskontoret Fyllingsdalen kirke Nebbeveien Fyllingsdalen tlf: e-post: bergen.kirken.no kontonr: ansatte Sokneprest Jarle Veland tlf a tlf p mobil Kapellan Trond Egill Moe tlf a God pinsetid! Vi er nå inne i pinsetiden. Pinsen er en litt rar og mystisk høytid. Jesus hadde akkurat forlatt disiplene og de andre vennene sine og reist tilbake til Himmelen. Jeg tror at de skjønte at noe skulle skje, for de hadde fått beskjed om å bli værende i byen til de skulle få ny kraft. På pinsedagen skjedde dette, og da ble det virkelig liv og røre. Det handlet om ildtunger, susende vinder og modige disipler. Det handlet også om mange forskjellige språk. Jesus hadde sendt den Hellige Ånd. Derfor kunne disiplene denne dagen snakke mange forskjellige fremmede språk. Alt sammen må ha vært ganske forvirrende. Det viktigste var imidlertid at disiplene nå ble ivrige etter å fortelle alle om at Jesus vil være vår Frelser og beste venn. Dette er så viktig at Gud lot så mye merkelig skje på pinsedagen. Ikke rart at pinsen blir regnet som kirken sin bursdag! Nå vet vi nemlig at Jesus er oppstått og at han vil være nær alle mennesker. God pinsetid! Administrasjonsleder og frivillighetskoordinator Hilde Marie Mjøs Karlsen tlf a mobil Kjell-Eivind Frøysa Kateket Torfi nn Wang tlf a tlf p mobil Kantor Gerd Vågsholm tlf a Kirketjener Justin Morehouse tlf a Styrer Åpen barnehage Elin Heie Lie mobil Fyllingsdalen menighet - et fellesskap rundt Jesus: - Åpen og inkluderende - Peker på Jesus Kristus i ord og handling - Nærer og styrker troen i fellesskapet I menighetsbladredaksjonen: Hilde Marie Mjøs Karlsen, Olav H. Haugen, Dagny R. F. Haugen Utforming: Håvard G. Frøysa Side 2

3 Velkommen til kirken! Bønnesamlinger i kirken Onsdag 12. og onsdag 26. juni kl er det bønnesamling i Fyllingsdalen kirke. Vi ber for menigheten og for alle som bor i bydelen vår. Det er mulig å melde inn ønsker om forbønn til menighetskontoret. Samlingene er åpne for alle. Du er hjertelig velkommen også om du ønsker å sitte i stillhet, tenne et lys eller bare være i kirkerommet. Det blir ikke organiserte bønnesamlinger i sommerferien. Vi oppfordrer menighetsbladets lesere til å be for menigheten og de som bor i bydelen vår, gjennom sommeren. Familiegudstjeneste med grillfest Søndag 9. juni kl er det vårens siste familiegudstjeneste. Rett etter gudstjenesten blir det grillfest utenfor kirken. Speiderne vil stå for salg av grillmat med tilbehør, saft og kaker. Alle er hjertelig velkommen! Gudstjenester i sommer I sommer blir det gudstjeneste annenhver søndag i Fyllingsdalen og Sælen kirke. Velkommen til Sælen kirke de søndagene det ikke er gudstjeneste i Fyllingsdalen kirke! Kirkebussen kjører ikke i sommerferien. Kirkevalget 2013 Samme dag som stortingsvalget, mandag 9. september, blir det avholdt valg av menighetsråd i Fyllingsdalen menighet. Det blir også avholdt valg søndag 8. september, etter gudstjenesten. Valglokalet begge dagene blir Fyllingsdalen kirke. Fyllingsdalen menighet er med i en prøveordning med valg av halve menighetsrådet annet hvert år. For neste periode skal det velges inn 2 faste og 5 varamedlemmer. Valget vil skje i form av listevalg der en kan gi tilleggsstemme til og stryke kandidater. Kandidatene vil bli presentert i neste nummer av menighetsbladet. Følg også med på menighetens internettsider. Klimadialogkveld for Fana prosti Storetveit menighetshus Onsdag 21. august 2013 kl 20:00-21:30 Innledning v/eyvind Jansen, ledende klimaforsker og leder for Bjerknessenteret Paneldebatt med stortingskandidater fra fl ere partier Vær med å sette klima på dagsorden ved årets valg. Kom og still viktige spørsmål til partiene! Side 3

4 Ten Sings første konsert i ungdomssalen Endelig kunne vi nyte godt av investeringen i lyddemping i kirkekjelleren. Dalen Ten Sing hadde tirsdag 21. mai sin vårkonsert med tema Pay it forward - Gi videre det du har fått. Konserten hadde innslag fra koret, solister og band. Ca 45 personer hadde møtt frem for å høre på Ten Sing. Det var god stemning blant publikum, som tydelig koste seg og satte pris på både sangene og det som ble sagt mellom de musikalske innslagene. Etter konserten var det kafe. Emilie takket av Etter tre år på lærerskolen i Bergen fl ytter Emilie Vigerust Søvde tilbake til Østlandet, nærmere bestemt Tønsberg. Hun har vært dirigent og hovedleder i Ten Sing de siste tre årene. Sogneprest Jarle Veland overrakte blomster og gave som takk for innsatsen i Fyllingsdalen menighet. Emilie vil bli savnet. Vi er takknemlige for det hun har bidratt med, og ønsker henne lykke til videre! Ten Sing har en spennende sommer foran seg, da mange fra koret skal delta på europeisk ungdomsfestival i Praha i august. Familiegudstjeneste og basar Søndag 10. mars var det familiegudstjeneste, etterfulgt av basar til inntekt for menighetens misjonsprosjekt. Foreldre og barn fra Åpen barnehage deltok med sang under gudstjenesten. Sokneprest Jarle Veland holdt en barnevennlig preken der han tok utgangspunkt i 5. Mos 8, 2-3. Her står det om den lange ørkenvandringen, og om manna fra himmelen. Han inviterte barna med på å delta i «ørkenvandringen», i kirkerommet. Fordi de var så sultne, ropte de på Gud, og Gud sendte mat. Her var det sjokoladehjerter som representerte maten fra himmelen, noe som falt i smak hos små barnemunner. Men, som det står i 5. Mos 8,3: ( )mennesket lever ikke bare av brød; mennesket lever av hvert ord som kommer fra Herrens munn. Etter gudstjenesten hadde Liten og stor, Åpen barnehage laget i stand basar. Oppmøtet var godt og stemningen god! Det var åresalg og mange fi ne gevinster, og salg av deilige kaker, vafl er og kaffe. På basaren kom det inn kr til menighetens misjonsprosjekt «Barn og utdanning i Thailand». Tusen takk til alle som var med og bidro - en særskilt takk til alle i Liten og stor, Åpen barnehage! Side 4

5 Påsken 2013 i Fyllingsdalen menighet Påskens gudstjenester har gitt menigheten mulighet til å erfare ulike sider ved påskebudskapet. Påskehelgen ble innledet med vakker orgelmusikk i Fyllingsdalen kirke. Det var kantor Gerd Vågsholm som spilte pasjonsmusikk og andre påsketoner en halv time før kveldsgudstjenesten på Skjærtorsdag. Selve gudstjenesten hadde fotvaskingen som tema. Det er en spesiell opplevelse å feire nattverd Skjærtorsdag, kvelden da dette måltidet ble innstiftet. Langfredag hadde man valgt samme opplegg som i fjor, nemlig å fremføre kirkespillet Naglen under gudstjenesten. Det store korset og naglene var talende symboler i en kirke som ellers var ribbet for pynt. Naglen stiller det evige spørsmålet: Hvorfor måtte Jesus dø? Fra sorg til glede Påskedag var det festgudstjeneste med sang av mange av de gode, gamle påskesalmene. Det var utrolig fl ott å få være med på å juble ut påskegleden: Jesus er sannelig oppstanden og lever midt iblant oss! Fredshilsenen under nattverden minnet om Jesus som etter oppstandelsen kom til sine venner gjennom stengte dører, og lyste fred over dem. 2. påskedag var det, tradisjonen tro, sportsgudstjeneste på Viggohytten. Snø og slaps ga turgåerne noen utfordringer, men mange ga seg likevel i vei. Barnas påskedag Fyllingsdalen menighet har en fi n tradisjon med å la første familiegudstjeneste etter påske ha et sterkt påskepreg. Søndag 7. april var temaet Jesus og Thomas - disippelen som ikke kunne tro før han hadde fått se Jesus med egne øyne og stukket fi ngrene i naglemerkene hans og hånden i siden hans. Barnegospel sang mange fi ne og glade påskesanger, blant annet den jublende Thomas sang av Hans Inge Fagervik. Her hadde koret fått hjelp av en voksen solist i rollen som Thomas, tidligere korleder og utfl yttet fyllingsdøl Øyvind Angelskår. Både koret og menighetssangen ble akkompagnert av et solid orkester, som bidro fl ott til festpreget på gudstjenesten. Barn fra barnegospel bidro også med lesing av tekst og bønner. Kirken var nydelig pyntet med blomster. Bildet gir et lite glimt av dette. Etter gudstjenesten var det hyggelig kirkekaffe i menighetssalen. Side 5

6 En liten jente med et stort hjerte Emilie på fem år kom innom Fyllingsdalen kirke en dag i mai med en konvolutt med 410 kroner i. Hun hadde hatt basar, og hun ønsket at pengene skulle gå til barna i Thailand. Hun har stor omsorg for andre som ikke har det så bra og ønsket å bidra med noe. Emilie Dalby Nes (5 ½ år) har samlet inn 410 kr til barna i Thailand. Hvordan fi kk du ideen om å samle inn penger? - Vet ikke helt... Jeg hadde lyst til å hjelpe barna i Thailand. Mor til Emilie, Eli Marie Dalby Nes, sier at datteren våknet en søndags morgen og fant ut at hun hadde lyst til å samle inn penger. Emilie laget basar for familien, hun laget lodd og ordnet premier helt på egenhånd. Til gevinster hadde hun pynt, snøkrystaller og en bok. Emilie synes det var gøy å lage basar og samle inn penger, og oppfordrer andre til å gjøre det samme! Styrer i åpen barnehage, Elin Heie Lie, har formidlet dette videre til NMS-misjonær Anne Storstein Haug, som takker hjertelig for innsatsen! Fyllingsdalen menighets misjonsprosjekt «Barn og utdanning i Thailand» Prosjektet er en del av Det Norske Misjonsselskaps (NMS) arbeid for fattige i Thailand. NMS samarbeider med Den evangelisk-lutherske kirke i Thailand (ELCT) som har en rekke tiltak rettet mot barn og unge. Ved å støtte dette prosjektet bidrar du til at fattige barn og unge i Thailand får opplæring, omsorg og utdanning. NMS ønsker å gi fattige barn i Thailand en mulighet til utdannelse og en bedre fremtid. Prosjektet rommer fl ere tiltak. Det gir fattige barn i slummen i Bangkok en god start på livet. Det skjer gjennom barnehagen Lovsangshjemmet, en barnehage for barn i alderen 6 måneder-3 år og gjennom barnehagen Immanuel daghjem, for barn i alderen 3-6 år. Prosjektet omfatter også et skoleinternat i Phibun i Nord-Øst Thailand, hvor fattige, evnerike skolebarn får mulighet til å utvikle sine evner, og tiltaket Stipend for fattige barn som gir fl ere hundre barn støtte til å ta en utdannelse. Side 6

7 NMS har kontonummer Ved å merke betalingen med prosjektnummer støtter du prosjektet Barn og utdanning i Thailand. Kilder: Facebookgruppen «Drømmen om en fremtid» Nettsider for NMS: Loppemarked Lørdag 20. april arrangerte Liten og stor, Åpen barnehage loppemarked til inntekt for misjonsprosjektet. Det kom inn kr. Tusen takk til alle som bidro med lopper, kaker eller praktisk innsats både før, under og etter loppemarkedet! Bli med i en fellesskapsgruppe! I Fyllingsdalen menighet ønsker vi at alle som vil, skal kunne bli med i en fellesskapsgruppe. Dette er mindre grupper der man møtes regelmessig for å kunne snakke om tro og tvil, gleder og vanskeligheter, samt vise omsorg for hverandre. Noen slike grupper har allerede eksistert lenge, men vi ønsker å danne fl ere grupper. Ønsker du å bli med i en slik fellesskapsgruppe, ta kontakt med Hilde Marie Mjøs Karlsen på menighetskontoret. Potetskrellaren Eg skulle lage middag til heile familien, og då må der skrellast mange poteter. Eg har aldri tenkt over det før, - for eit nyttig og godt verktøy ein potetskrellar er. I staden for å stå med ein kniv og skjere skalet av både poteter og grønsaker, så kan ein feie over med potetskrellaren, og vips så er skrellet borte. Men det var ei potet som eg kanskje skulle kaste, den såg trist ut med mange svarte fl ekkar, og med ein del som var roten. Men eg kasta ikkje poteta. Eg berre gjorde den rein med potetskrellaren. Alt det stygge og ubrukelege skrelte eg vekk, og der låg poteta rein og kvit og var heilt i orden. Eg tenkte på ei av bestemor sine strofer: «Ren og rettferdig, himmelen verdig». Så kom eg på ein av mor sine yndlingssongar: «Han har kastet alle mine synder bak sin rygg han ser dem aldri mer, nei han ser dem aldri mer. Thi som østen er fra vesten er de langt fra meg, Han ser dem aldri mer.» Ja, eg trur at Jesus er min potetskrellar. Han skjer vekk alle mine synder og fl ekker så eg blir: Ren og rettferdig, himmelen verdig. Alvhild Liseth Side 7

8 En kirke langs veien Skal du ut å reise i sommer? Hva med å stikke innom en kirke, enten i Norge eller i utlandet? Flere hundre kirker i Norge er åpne også utenom gudstjenestetiden søndag formiddag. Kirken er som en stor familie der man alltid har et hjem å stikke innom når man er på reise. I sommerferien er det hvert år feriegjester i Bergen som fi nner veien til den spesielle Fyllingsdalen kirke og deltar på gudstjeneste hos oss. På samme måte er det mulig å komme på gudstjeneste de fl este steder i landet i sommerferien. Men det er også mulig å bare stikke innom en kirke på veien. Veikirker En del kirker har egne skilt langs veien for å vise at de er åpne for forbipasserende i sommerferien. Det er fl ott å kunne ta et stopp på veien og besøke et nytt eller gammelt kirkebygg, bli kjølt ned i det svale rommet, tenne et lys eller be en bønn, eller bare sitte ned for å oppleve rommet eller stillheten. Mange kirker har særpreget arkitektur og vakker kunst eller utsmykning. Et greit tips er at veiåpne kirker er pålagt å ha liggende fremme informasjonsmateriell om stedet og gi besøkende adgang til toalett. Åpne kirker I tilegg til veikirkene fi ns det andre kirker som er åpne på dagtid, ettermiddag eller i enkelte tilfeller også sen kveld og natt. Kirker med en spesiell historie eller utsmykning kan også ha tilbud om omvisning. Noen steder er det mulighet for servering, andre inviterer til konserter eller kveldsbønn. Ofte står tilbudene beskrevet i stedets turistbrosjyre. kirkesok.no På nettstedet Kirkesøk, fi nnes en fortegnelse over åpne kirker i Norge. Her kan man lese litt om kirken, historien og inventaret. Åpningstidene er angitt, likeså om kirken er tilgjengelig for rullestolbrukere. Man kan søke frem åpne kirker etter fylke eller bispedømme, eller ved bruk av et interaktivt kart. Du kan også skrive inn hvor du skal reise til og fra, og få frem kirker langs reiseruten. Er du interessert i kirker fra en spesiell tidsepoke, kan du bruke et epokesøk. I utlandet Ønsker du å besøke en sjømannskirke, fi nner du informasjon på nettstedet sjomannskirken.no Disse kirkene er virkelig et hjem på reisen for farende nordmenn. Mange andre land i Europa har åpne veikirker på samme måte som Norge. Et vakkert nettsted, har informasjon om åpne kirker på Nordkalotten. Her fi nner du informasjon om åpne kirker i Sverige, Finland og Russland i tillegg til Norge. I katolske land lenger sør i Europa har man sterkere tradisjon for å besøke kirker eller katedraler når man er på reise. Mange kirker er utstyrt med egne områder der besøkende kan tenne lys og be. Levende gudshus Mange katedraler og andre store kirker er berømte severdigheter. Men kirkene er ikke bare museer, de er levende gudshus. Ved å delta på gudstjeneste i kirker i utlandet får man ofte komme inn i deler av kirkerommet som ellers er stengt for publikum. Som regel får man også oppleve fantastisk orgelspill og korsang. Men det viktigste er å få oppleve kirken i funksjon, delta i tilbedelsen og erfare møtet med Guds familie på tvers av språk og kulturer. DFH Side 8

9 Konfirmanter 4. mai Konfirmanter 5. og 12. mai Side 9

10 Gudstjenester Juni Søndag 02. Høymesse kl Liturg: Jarle Veland. Dåp. Nattverd. Offer: Menighetens arbeid Søndag 09. Familiegudstjeneste kl Speiderne deltar. Grillfest etter gudstjenesten. Liturg: Trond Egill Moe Offer: Norges KFUK-KFUM Søndag 16. Gudstjeneste i Sælen kirke kl Søndag 23. Høymesse kl Liturg: Ketil Nødtvedt. Dåp. Nattverd. Offer: Kirkens sosialtjeneste Søndag 30. Gudstjeneste i Sælen kirke kl Juli Søndag 07. Høymesse kl Liturg: Trond Egill Moe. Dåp. Nattverd. Offer: Menighetens arbeid Søndag 14. Gudstjeneste es te i Sælen kirke kl Søndag 21. Høymesse kl Liturg: Frode Øglænd. Dåp. Nattverd. Offer: De fi re diakoniinstitusjoner Søndag 28. Gudstjeneste i Sælen kirke kl August Søndag 04. Høymesse kl Liturg: Jarle Veland. Dåp. Nattverd. Døde minnes. Tilbud om forbønn. Offer: Menighetens arbeid Søndag 11. Gudstjeneste i Sælen kirke kl Søndag 18. Høymesse kl Liturg: Trond Egill Moe. Dåp. Nattverd. Offer: Menighetens arbeid Søndag 25. Gudstjeneste kl Liturg: Trond Egill Moe. Dåp. Offer: Bergen søndagsskolekrets Kirkens SOS er Norges største krisetjeneste på telefon og internett. Nå trenger vi flere frivillige medarbeidere til vaktrommet i Bergen! Innføringskurs starter i september. Oppgaven din er å lytte og tenke høyt sammen med den som tar kontakt. Du skal ikke gi råd eller løse den andre sine problem. Du får innføringskurs, veiledning og videre faglig oppfølging så lenge du er med i tjenesten. Vanlig vaktturnus vil være 2 vakter i måneden, tilpasset din hverdag. Kirkens SOS er en døgnåpen krisetjeneste, tilgjengelig via telefon, SOS-melding og SOS-chat. Du må være mellom 20 og 80 år, og du må ha avstand til egne kriser. Innføringskurs starter i september. Kurset er gratis og omfatter undervisning om samtalemetodikk, og hva som kan gi livsmot og håp når livet er vanskelig. Interessert? Kontakt: Kirkens SOS i Bjørgvin Tlf / mob Epost: Mer info:

11 Døpte Matheo Knezvic Bjørge Anna Dekke Kristiansen Lucas Bautista Nyquist Tirill Larsen Kaland Josefi ne Elena Bræin-Grau Døde Unni Grindheim Anna Evelyn Jensen Frid Tyra Halvorsen Ove Bjørn Bjørnøy Trygve Henry Talhaug Selma Torny Davidsen Astrid Lerøy Leon Oscar Garmannslund Birger Severin Thomsen Uwe Torsvik Eystein Henrik Magnus Thorolf Bruerø Agnes Lovise Carlsen Einar Ertkjern Inger Johanne Thormundsen Yngve-Andre Teigenes Espeseth Olav Tvedt Mathilde Johnsen Ødegård Martine Stokke Hove Alida Skarphagen Nicolas Antonio Oyarzo Piones Innkommet i offer under gudstjenestene: Arnfi nn Dyrøy Stig Meyer Otto Franklin Frantzen Jan Henry Rønning Agnes Berge Ivar Hodne Lilly Gerd Nilsen Hans Ingvald Sørensen Gunnar Knudsen Grethe Nesse Pedersen Alvhild Sætre Birger Rådal Jørgen Ole Gulbrandsen Kate Elisabeth Clementsen Olaf Martin Jacobsen Inger Carin Greve Løberg Kate Horneland Haldis Margrethe Wågen : Menighetens arbeid, kr : Menighetens misjonsprosjekt, kr : Kirkens Nødhjelps fasteaksjon, kr : Menighetens arbeid, kr : Menighetens arbeid, kr : Normisjon, kr : Menighetens arbeid, kr : TENT ressurssenter for teltmakere, kr : Menighetens arbeid, kr : Menneskeverd, kr : Menighetens barne- og ungdomsarbeid, kr : Kirkens SOS, kr : Menighetens barne- og ungdomsarbeid, kr : Kirkens familievern, kr : Menighetens arbeid, kr : Menighetens barne- og ungdomsarbeid, kr 4528 Mandag: Liten og Stor, åpen barnehage Formiddagstreff Første mandag i mnd. i menighetssalen. Kontakt: sokneprest Jarle Veland, Barnegospel Fra 3 år. Møt frem eller kontakt Dagny R. F. Haugen, Tirsdag: Speidergruppe Oppdagerne, klasse. Stifinnerne, klasse. Vandrerne, klasse. Kontakt: Tone Merete Bruvik, Ten Sing Fra 8. klasse. Kontakt: Torfinn Wang, / Onsdag: Liten og Stor, åpen barnehage Babysang Kontakt: kateket Torfinn Wang, Bønnesamling Annenhver uke. Torsdag: Liten og Stor, åpen barnehage Samlingsstund i kirkerommet kl Fredag: «Chill» ungdomsklubb Kontakt: Monica S. Kristiansen, SØNDAGSSKOLE: En-to søndager per måned, se gudstjenestelisten. Før prekenen går barna til søndagsskole i ungdomssalen. Kontakt: Kjell-Eivind Frøysa, GIVERTJENESTEN: Kontakt menighetskontoret. UTLEIE AV MENIGHETSSALEN : Til minnestunder, møter o.l. Kontakt: menighetskontoret. KIRKEBUSSEN: Bussen starter fra kirken, deretter Ortustranden ca 10.30, serviceboligene i Torgny Segersteds vei, videre til Torgny Segersteds vei 150 (høyblokken), videre til Dag Hammarskjølds vei 171 (høyblokken, kjører inn på plassen) før vi kjører til kirken. Det er ikke mulig å ringe søndag morgen dersom du vil bli hentet utenfor ruten. Dette må avtales med kirken i kontortiden fredag. Kontakt: menighetskontoret, tlf FYLLINGSDALEN DIAKONAT: Kontakt: Diakoniutvalget v/jarle Veland, BESØKSTJENESTEN: Kontakt: menighetskontoret, TREFFSTEDET: I Spektrum hver tirsdag kl Kontakt: menighetskontoret. KONTAKTTELEFON FOR ELDRE: ORTUNGEN MISJONSFORENING Kontakt: Turid Johannessen, tlf Side 11

12 Forfølgelse av kristne øker Fyllingsdalen menighet har i fl ere år hatt et samarbeid med organisasjonen Åpne Dører, som arbeider for trosfrihet med spesielt engasjement for forfulgte kristne i hele verden. Årlig publiserer organisasjonen den såkalte World Watch List (WWL), som viser hvilke land som er de verste når det gjelder forfølgelse av kristne. Som mange tidligere år, er det Nord- Korea som topper årets liste. Man ser en trend i retning av markert forverring for kristne i noen land i Nord-Afrika, spesielt i Libya og Etiopia. I det krigsherjede Syria har også de kristne opplevd økte vanskeligheter, og mange blir truet og forfulgt for sin tro. Landet har klatret fra en 36. plass i 2012 til 11. plass i 2013 på World Watch List. Samdals begravelsesbyrå Ved J. Teigland, Jonsvollsgt. 1 Tlf Telefoner hele døgnet Kommer også hjem for samtale. Ved A. Løvenholdt og J. Teigland, Jonsvollgt. 1 Vår menighet har et særlig fokus på Egypt. I Kairo var det uroligheter i april med sammenstøt mellom muslimer og kristne. Åtte ble drept, fi re av disse var kristne. Under begravelsen av disse fi re angrep en mobb de sørgende i begravelsesfølget, og to ble drept. Paven i den koptiske kirke, Tawadros II har i krasse ordelag kritisert president Morsi og myndighetene for ikke å gi beskyttelse og sikkerhet til de kristne i Egypt. Til tross for dette er det gledelig at utviklingen for de kristne i Egypt totalt sett er blitt bedre. Landet lå på 15. plass på WWL i 2012, men ligger nå på 25. plass. Totalt sett øker forfølgelsene av kristne i verden, og Fyllingsdalen menighet oppfordrer til innsats og engasjement. Be for våre forfulgte trossøsken - hold deg orientert! Du kan fi nne mer informasjon blant annet på OHH

Friluftsgudstjeneste

Friluftsgudstjeneste i dalen Fyllingsdalen menighet nr 2/2015 49. årgang Friluftsgudstjeneste INNHOLD: Sommerfest i barnegospel Side 3 Friluftsgudstjeneste Side 4 Påskesalmer minutt for minutt Side 4 Konfirmantbilder Side

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Kirkevalget Fyllingsdalen menighet nr 4/ årgang. INNHOLD: Velkommen til kirken! Side 3 Kirkevalget 2013 Side 7 Kirkebussen Side 12

Kirkevalget Fyllingsdalen menighet nr 4/ årgang. INNHOLD: Velkommen til kirken! Side 3 Kirkevalget 2013 Side 7 Kirkebussen Side 12 i dalen Fyllingsdalen menighet nr 4/2013 47. årgang Kirkevalget 2013 INNHOLD: Velkommen til kirken! Side 3 Kirkevalget 2013 Side 7 Kirkebussen Side 12 www.bergen.kirken.no/fyllingsdalen menighetskontoret

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La 30. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 607) 25. oktober 2009 Første lesning: Jer 31, 7-9 Salme 126. Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede Annen lesning:

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Tur til Herdla. Fyllingsdalen menighet nr 2/2013. 47. årgang

Tur til Herdla. Fyllingsdalen menighet nr 2/2013. 47. årgang i dalen Fyllingsdalen menighet nr 2/2013 47. årgang Tur til Herdla INNHOLD: Velkommen til kirken! Side 3 Siden sist Side 4 Konfi rmanter 2013 Side 5 Nytt fra menighetsrådet Side 8 www.bergen.kirken.no

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

KONF Foreldremøte ØRK

KONF Foreldremøte ØRK KONF. 2016 Foreldremøte 27.10.2015 ØRK To menigheter To sokneprester To kirker Én kapellan Én kateket 100 konfirmanter Den norske kirke i Rælingen I gamle dager var det slik at konfirmanten bekreftet sin

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Avskjedsgudstjeneste for Jarle Veland

Avskjedsgudstjeneste for Jarle Veland i dalen Fyllingsdalen menighet nr 5/2013 47. årgang Avskjedsgudstjeneste for Jarle Veland INNHOLD: Velkommen til kirken! Side 3 Avskjedsgudstjeneste Side 6 Løveklubben Side 9 www.bergen.kirken.no/fyllingsdalen

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Konfirmantleir. Fyllingsdalen menighet nr 5/2014. 48. årgang. INNHOLD: Konfirmantleir Side 4 Gudstjenester Side 6 Høsttakkefest Side 8

Konfirmantleir. Fyllingsdalen menighet nr 5/2014. 48. årgang. INNHOLD: Konfirmantleir Side 4 Gudstjenester Side 6 Høsttakkefest Side 8 i dalen Fyllingsdalen menighet nr 5/2014 48. årgang Konfirmantleir INNHOLD: Konfirmantleir Side 4 Gudstjenester Side 6 Høsttakkefest Side 8 www.fyllingsdalenmenighet.no menighetskontoret Fyllingsdalen

Detaljer

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Kjære konfirmanter og konfirmantforeldre. Vi som jobber i Bergen domkirke menighet gleder oss til å bli kjent med deg som er ny konfirmant i vår menighet,

Detaljer

KONF Den norske kirke i Rælingen. To menigheter To sokneprester To kirker. Én kapellan Én kateket. 86 konfirmanter Inndeling etter skolene

KONF Den norske kirke i Rælingen. To menigheter To sokneprester To kirker. Én kapellan Én kateket. 86 konfirmanter Inndeling etter skolene KONF. 2017 Foreldremøte 01.11.2016 ØRK To menigheter To sokneprester To kirker Én kapellan Én kateket 86 konfirmanter Inndeling etter skolene Den norske kirke i Rælingen 1 I gamle dager var det slik at

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Gudstjenesteordning 2012

Gudstjenesteordning 2012 DEN NORSKE KIRKE I LINDESNES Gudstjenesteordning 2012 www.lindesnes.kirken.no Hjertelig velkommen til gudstjeneste! I snart 2000 år har den kristne kirke feiret gudstjenester. Formen på denne har variert

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Uke: 13 Lørdag 21. mars kl. 16.00 Søndag 22.mars kl.11.00 Konsert i Glemmen kirke. «Vi synger med Maria» Glemmen kirkes kor. NMS-Gudstjeneste. (Knut Hallen.

Detaljer

Gudstjenester i Norheim kirke:

Gudstjenester i Norheim kirke: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST KL. 10.00 - HØYMESSE KL. 16.00 - MESSE PÅ FILIPPINSK KL. 18.00 - MESSE PÅ SPANSK Vi som ennå underveis gleder oss med alle dem som alt er kommet hjem. Vi tror på de

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg.

Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg. Kan du tenke deg å være konftrrnanc i Loddefjord menighet! Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg. HVORFOR KONFIRMANT? Det

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka!

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Her finner du informasjon om hva som skjer i Misjonskirka de neste ukene. Bilde over: Ansiktsmaling er gøy!! Fra småbarnstreff 18.mars. Bilde under: Fra Karneval i

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»):

Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»): Lista sokn FORSLAG sept 2012 Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»): SAMLING Forberedelse Klokkeringing Informasjon/Kunngjøring (evt. på storskjerm)

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2015-2016 Borre, Åsgårdstrand og Nykirke sokn KONFIRMASJONSDAGENE I 2016: Søndag 8. mai Skoppum kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 15. mai Borre kirke og Nykirke

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Årsmelding 2012 Fyllingsdalen menighet

Årsmelding 2012 Fyllingsdalen menighet Årsmøte søndag 17. mars 2013 2 Årsmelding 2012 Fyllingsdalen menighet Historikk Fyllingsdalen menighet ble etablert som egen menighet 1. mai 1967 etter kongelig resolusjon av 26. august 1966. Fyllingsdalen

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Hjelp oss å få tak over hodet!

Hjelp oss å få tak over hodet! Nr. 3 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Hjelp oss å få tak over hodet! Ikke bare solskinn! Fakta: I 2004 gikk en drøm i oppfyllelse; vi fikk vår egen kirke her i Torrevieja, etter mange års venting i midlertidige

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss!

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss! Oslo misjonskirke Betlehem består av alle mulige slags mennesker i fellesskap rundt Jesus. Med alle mulige slags talenter, nådegaver og engasjement! Kirken er også Jesu kropp, og mye mer enn møter og arrangementer

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Visitaspreken Hurdal 3.februar 2013

Visitaspreken Hurdal 3.februar 2013 Biskop Atle Sommerfeldt: Visitaspreken Hurdal 3.februar 2013 Kristi Luk 9,28-36 Behovet for klarhet Flere av oss har kjent nok på ønsket om å være helt frakoblet hverdagens forpliktelser og tidsklemmer.

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 Vi feirer Angelika 2 år. Fiskegrateng m/ grønsaker. grupper Tur med Askeladden. Vi feirer Olav 2 år. 11/1 12/1

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2012 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. ELLER L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn: Vår skaper,

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke

Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke 2018 Lurer du? Året sommerferie er over og du har akkurat startet i 9.klasse. Du er i en alder hvor du blir religiøst myndig, og du er kanskje litt usikker på

Detaljer