God pinsetid! ansatte. menighetskontoret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "God pinsetid! ansatte. menighetskontoret"

Transkript

1 i dalen Fyllingsdalen menighet nr 3/ årgang God sommer! INNHOLD: Velkommen til kirken! Side 3 En kirke langs veien Side 8 Konfi rmasjonsbilder Side 9

2 menighetskontoret Fyllingsdalen kirke Nebbeveien Fyllingsdalen tlf: e-post: bergen.kirken.no kontonr: ansatte Sokneprest Jarle Veland tlf a tlf p mobil Kapellan Trond Egill Moe tlf a God pinsetid! Vi er nå inne i pinsetiden. Pinsen er en litt rar og mystisk høytid. Jesus hadde akkurat forlatt disiplene og de andre vennene sine og reist tilbake til Himmelen. Jeg tror at de skjønte at noe skulle skje, for de hadde fått beskjed om å bli værende i byen til de skulle få ny kraft. På pinsedagen skjedde dette, og da ble det virkelig liv og røre. Det handlet om ildtunger, susende vinder og modige disipler. Det handlet også om mange forskjellige språk. Jesus hadde sendt den Hellige Ånd. Derfor kunne disiplene denne dagen snakke mange forskjellige fremmede språk. Alt sammen må ha vært ganske forvirrende. Det viktigste var imidlertid at disiplene nå ble ivrige etter å fortelle alle om at Jesus vil være vår Frelser og beste venn. Dette er så viktig at Gud lot så mye merkelig skje på pinsedagen. Ikke rart at pinsen blir regnet som kirken sin bursdag! Nå vet vi nemlig at Jesus er oppstått og at han vil være nær alle mennesker. God pinsetid! Administrasjonsleder og frivillighetskoordinator Hilde Marie Mjøs Karlsen tlf a mobil Kjell-Eivind Frøysa Kateket Torfi nn Wang tlf a tlf p mobil Kantor Gerd Vågsholm tlf a Kirketjener Justin Morehouse tlf a Styrer Åpen barnehage Elin Heie Lie mobil Fyllingsdalen menighet - et fellesskap rundt Jesus: - Åpen og inkluderende - Peker på Jesus Kristus i ord og handling - Nærer og styrker troen i fellesskapet I menighetsbladredaksjonen: Hilde Marie Mjøs Karlsen, Olav H. Haugen, Dagny R. F. Haugen Utforming: Håvard G. Frøysa Side 2

3 Velkommen til kirken! Bønnesamlinger i kirken Onsdag 12. og onsdag 26. juni kl er det bønnesamling i Fyllingsdalen kirke. Vi ber for menigheten og for alle som bor i bydelen vår. Det er mulig å melde inn ønsker om forbønn til menighetskontoret. Samlingene er åpne for alle. Du er hjertelig velkommen også om du ønsker å sitte i stillhet, tenne et lys eller bare være i kirkerommet. Det blir ikke organiserte bønnesamlinger i sommerferien. Vi oppfordrer menighetsbladets lesere til å be for menigheten og de som bor i bydelen vår, gjennom sommeren. Familiegudstjeneste med grillfest Søndag 9. juni kl er det vårens siste familiegudstjeneste. Rett etter gudstjenesten blir det grillfest utenfor kirken. Speiderne vil stå for salg av grillmat med tilbehør, saft og kaker. Alle er hjertelig velkommen! Gudstjenester i sommer I sommer blir det gudstjeneste annenhver søndag i Fyllingsdalen og Sælen kirke. Velkommen til Sælen kirke de søndagene det ikke er gudstjeneste i Fyllingsdalen kirke! Kirkebussen kjører ikke i sommerferien. Kirkevalget 2013 Samme dag som stortingsvalget, mandag 9. september, blir det avholdt valg av menighetsråd i Fyllingsdalen menighet. Det blir også avholdt valg søndag 8. september, etter gudstjenesten. Valglokalet begge dagene blir Fyllingsdalen kirke. Fyllingsdalen menighet er med i en prøveordning med valg av halve menighetsrådet annet hvert år. For neste periode skal det velges inn 2 faste og 5 varamedlemmer. Valget vil skje i form av listevalg der en kan gi tilleggsstemme til og stryke kandidater. Kandidatene vil bli presentert i neste nummer av menighetsbladet. Følg også med på menighetens internettsider. Klimadialogkveld for Fana prosti Storetveit menighetshus Onsdag 21. august 2013 kl 20:00-21:30 Innledning v/eyvind Jansen, ledende klimaforsker og leder for Bjerknessenteret Paneldebatt med stortingskandidater fra fl ere partier Vær med å sette klima på dagsorden ved årets valg. Kom og still viktige spørsmål til partiene! Side 3

4 Ten Sings første konsert i ungdomssalen Endelig kunne vi nyte godt av investeringen i lyddemping i kirkekjelleren. Dalen Ten Sing hadde tirsdag 21. mai sin vårkonsert med tema Pay it forward - Gi videre det du har fått. Konserten hadde innslag fra koret, solister og band. Ca 45 personer hadde møtt frem for å høre på Ten Sing. Det var god stemning blant publikum, som tydelig koste seg og satte pris på både sangene og det som ble sagt mellom de musikalske innslagene. Etter konserten var det kafe. Emilie takket av Etter tre år på lærerskolen i Bergen fl ytter Emilie Vigerust Søvde tilbake til Østlandet, nærmere bestemt Tønsberg. Hun har vært dirigent og hovedleder i Ten Sing de siste tre årene. Sogneprest Jarle Veland overrakte blomster og gave som takk for innsatsen i Fyllingsdalen menighet. Emilie vil bli savnet. Vi er takknemlige for det hun har bidratt med, og ønsker henne lykke til videre! Ten Sing har en spennende sommer foran seg, da mange fra koret skal delta på europeisk ungdomsfestival i Praha i august. Familiegudstjeneste og basar Søndag 10. mars var det familiegudstjeneste, etterfulgt av basar til inntekt for menighetens misjonsprosjekt. Foreldre og barn fra Åpen barnehage deltok med sang under gudstjenesten. Sokneprest Jarle Veland holdt en barnevennlig preken der han tok utgangspunkt i 5. Mos 8, 2-3. Her står det om den lange ørkenvandringen, og om manna fra himmelen. Han inviterte barna med på å delta i «ørkenvandringen», i kirkerommet. Fordi de var så sultne, ropte de på Gud, og Gud sendte mat. Her var det sjokoladehjerter som representerte maten fra himmelen, noe som falt i smak hos små barnemunner. Men, som det står i 5. Mos 8,3: ( )mennesket lever ikke bare av brød; mennesket lever av hvert ord som kommer fra Herrens munn. Etter gudstjenesten hadde Liten og stor, Åpen barnehage laget i stand basar. Oppmøtet var godt og stemningen god! Det var åresalg og mange fi ne gevinster, og salg av deilige kaker, vafl er og kaffe. På basaren kom det inn kr til menighetens misjonsprosjekt «Barn og utdanning i Thailand». Tusen takk til alle som var med og bidro - en særskilt takk til alle i Liten og stor, Åpen barnehage! Side 4

5 Påsken 2013 i Fyllingsdalen menighet Påskens gudstjenester har gitt menigheten mulighet til å erfare ulike sider ved påskebudskapet. Påskehelgen ble innledet med vakker orgelmusikk i Fyllingsdalen kirke. Det var kantor Gerd Vågsholm som spilte pasjonsmusikk og andre påsketoner en halv time før kveldsgudstjenesten på Skjærtorsdag. Selve gudstjenesten hadde fotvaskingen som tema. Det er en spesiell opplevelse å feire nattverd Skjærtorsdag, kvelden da dette måltidet ble innstiftet. Langfredag hadde man valgt samme opplegg som i fjor, nemlig å fremføre kirkespillet Naglen under gudstjenesten. Det store korset og naglene var talende symboler i en kirke som ellers var ribbet for pynt. Naglen stiller det evige spørsmålet: Hvorfor måtte Jesus dø? Fra sorg til glede Påskedag var det festgudstjeneste med sang av mange av de gode, gamle påskesalmene. Det var utrolig fl ott å få være med på å juble ut påskegleden: Jesus er sannelig oppstanden og lever midt iblant oss! Fredshilsenen under nattverden minnet om Jesus som etter oppstandelsen kom til sine venner gjennom stengte dører, og lyste fred over dem. 2. påskedag var det, tradisjonen tro, sportsgudstjeneste på Viggohytten. Snø og slaps ga turgåerne noen utfordringer, men mange ga seg likevel i vei. Barnas påskedag Fyllingsdalen menighet har en fi n tradisjon med å la første familiegudstjeneste etter påske ha et sterkt påskepreg. Søndag 7. april var temaet Jesus og Thomas - disippelen som ikke kunne tro før han hadde fått se Jesus med egne øyne og stukket fi ngrene i naglemerkene hans og hånden i siden hans. Barnegospel sang mange fi ne og glade påskesanger, blant annet den jublende Thomas sang av Hans Inge Fagervik. Her hadde koret fått hjelp av en voksen solist i rollen som Thomas, tidligere korleder og utfl yttet fyllingsdøl Øyvind Angelskår. Både koret og menighetssangen ble akkompagnert av et solid orkester, som bidro fl ott til festpreget på gudstjenesten. Barn fra barnegospel bidro også med lesing av tekst og bønner. Kirken var nydelig pyntet med blomster. Bildet gir et lite glimt av dette. Etter gudstjenesten var det hyggelig kirkekaffe i menighetssalen. Side 5

6 En liten jente med et stort hjerte Emilie på fem år kom innom Fyllingsdalen kirke en dag i mai med en konvolutt med 410 kroner i. Hun hadde hatt basar, og hun ønsket at pengene skulle gå til barna i Thailand. Hun har stor omsorg for andre som ikke har det så bra og ønsket å bidra med noe. Emilie Dalby Nes (5 ½ år) har samlet inn 410 kr til barna i Thailand. Hvordan fi kk du ideen om å samle inn penger? - Vet ikke helt... Jeg hadde lyst til å hjelpe barna i Thailand. Mor til Emilie, Eli Marie Dalby Nes, sier at datteren våknet en søndags morgen og fant ut at hun hadde lyst til å samle inn penger. Emilie laget basar for familien, hun laget lodd og ordnet premier helt på egenhånd. Til gevinster hadde hun pynt, snøkrystaller og en bok. Emilie synes det var gøy å lage basar og samle inn penger, og oppfordrer andre til å gjøre det samme! Styrer i åpen barnehage, Elin Heie Lie, har formidlet dette videre til NMS-misjonær Anne Storstein Haug, som takker hjertelig for innsatsen! Fyllingsdalen menighets misjonsprosjekt «Barn og utdanning i Thailand» Prosjektet er en del av Det Norske Misjonsselskaps (NMS) arbeid for fattige i Thailand. NMS samarbeider med Den evangelisk-lutherske kirke i Thailand (ELCT) som har en rekke tiltak rettet mot barn og unge. Ved å støtte dette prosjektet bidrar du til at fattige barn og unge i Thailand får opplæring, omsorg og utdanning. NMS ønsker å gi fattige barn i Thailand en mulighet til utdannelse og en bedre fremtid. Prosjektet rommer fl ere tiltak. Det gir fattige barn i slummen i Bangkok en god start på livet. Det skjer gjennom barnehagen Lovsangshjemmet, en barnehage for barn i alderen 6 måneder-3 år og gjennom barnehagen Immanuel daghjem, for barn i alderen 3-6 år. Prosjektet omfatter også et skoleinternat i Phibun i Nord-Øst Thailand, hvor fattige, evnerike skolebarn får mulighet til å utvikle sine evner, og tiltaket Stipend for fattige barn som gir fl ere hundre barn støtte til å ta en utdannelse. Side 6

7 NMS har kontonummer Ved å merke betalingen med prosjektnummer støtter du prosjektet Barn og utdanning i Thailand. Kilder: Facebookgruppen «Drømmen om en fremtid» Nettsider for NMS: Loppemarked Lørdag 20. april arrangerte Liten og stor, Åpen barnehage loppemarked til inntekt for misjonsprosjektet. Det kom inn kr. Tusen takk til alle som bidro med lopper, kaker eller praktisk innsats både før, under og etter loppemarkedet! Bli med i en fellesskapsgruppe! I Fyllingsdalen menighet ønsker vi at alle som vil, skal kunne bli med i en fellesskapsgruppe. Dette er mindre grupper der man møtes regelmessig for å kunne snakke om tro og tvil, gleder og vanskeligheter, samt vise omsorg for hverandre. Noen slike grupper har allerede eksistert lenge, men vi ønsker å danne fl ere grupper. Ønsker du å bli med i en slik fellesskapsgruppe, ta kontakt med Hilde Marie Mjøs Karlsen på menighetskontoret. Potetskrellaren Eg skulle lage middag til heile familien, og då må der skrellast mange poteter. Eg har aldri tenkt over det før, - for eit nyttig og godt verktøy ein potetskrellar er. I staden for å stå med ein kniv og skjere skalet av både poteter og grønsaker, så kan ein feie over med potetskrellaren, og vips så er skrellet borte. Men det var ei potet som eg kanskje skulle kaste, den såg trist ut med mange svarte fl ekkar, og med ein del som var roten. Men eg kasta ikkje poteta. Eg berre gjorde den rein med potetskrellaren. Alt det stygge og ubrukelege skrelte eg vekk, og der låg poteta rein og kvit og var heilt i orden. Eg tenkte på ei av bestemor sine strofer: «Ren og rettferdig, himmelen verdig». Så kom eg på ein av mor sine yndlingssongar: «Han har kastet alle mine synder bak sin rygg han ser dem aldri mer, nei han ser dem aldri mer. Thi som østen er fra vesten er de langt fra meg, Han ser dem aldri mer.» Ja, eg trur at Jesus er min potetskrellar. Han skjer vekk alle mine synder og fl ekker så eg blir: Ren og rettferdig, himmelen verdig. Alvhild Liseth Side 7

8 En kirke langs veien Skal du ut å reise i sommer? Hva med å stikke innom en kirke, enten i Norge eller i utlandet? Flere hundre kirker i Norge er åpne også utenom gudstjenestetiden søndag formiddag. Kirken er som en stor familie der man alltid har et hjem å stikke innom når man er på reise. I sommerferien er det hvert år feriegjester i Bergen som fi nner veien til den spesielle Fyllingsdalen kirke og deltar på gudstjeneste hos oss. På samme måte er det mulig å komme på gudstjeneste de fl este steder i landet i sommerferien. Men det er også mulig å bare stikke innom en kirke på veien. Veikirker En del kirker har egne skilt langs veien for å vise at de er åpne for forbipasserende i sommerferien. Det er fl ott å kunne ta et stopp på veien og besøke et nytt eller gammelt kirkebygg, bli kjølt ned i det svale rommet, tenne et lys eller be en bønn, eller bare sitte ned for å oppleve rommet eller stillheten. Mange kirker har særpreget arkitektur og vakker kunst eller utsmykning. Et greit tips er at veiåpne kirker er pålagt å ha liggende fremme informasjonsmateriell om stedet og gi besøkende adgang til toalett. Åpne kirker I tilegg til veikirkene fi ns det andre kirker som er åpne på dagtid, ettermiddag eller i enkelte tilfeller også sen kveld og natt. Kirker med en spesiell historie eller utsmykning kan også ha tilbud om omvisning. Noen steder er det mulighet for servering, andre inviterer til konserter eller kveldsbønn. Ofte står tilbudene beskrevet i stedets turistbrosjyre. kirkesok.no På nettstedet Kirkesøk, fi nnes en fortegnelse over åpne kirker i Norge. Her kan man lese litt om kirken, historien og inventaret. Åpningstidene er angitt, likeså om kirken er tilgjengelig for rullestolbrukere. Man kan søke frem åpne kirker etter fylke eller bispedømme, eller ved bruk av et interaktivt kart. Du kan også skrive inn hvor du skal reise til og fra, og få frem kirker langs reiseruten. Er du interessert i kirker fra en spesiell tidsepoke, kan du bruke et epokesøk. I utlandet Ønsker du å besøke en sjømannskirke, fi nner du informasjon på nettstedet sjomannskirken.no Disse kirkene er virkelig et hjem på reisen for farende nordmenn. Mange andre land i Europa har åpne veikirker på samme måte som Norge. Et vakkert nettsted, har informasjon om åpne kirker på Nordkalotten. Her fi nner du informasjon om åpne kirker i Sverige, Finland og Russland i tillegg til Norge. I katolske land lenger sør i Europa har man sterkere tradisjon for å besøke kirker eller katedraler når man er på reise. Mange kirker er utstyrt med egne områder der besøkende kan tenne lys og be. Levende gudshus Mange katedraler og andre store kirker er berømte severdigheter. Men kirkene er ikke bare museer, de er levende gudshus. Ved å delta på gudstjeneste i kirker i utlandet får man ofte komme inn i deler av kirkerommet som ellers er stengt for publikum. Som regel får man også oppleve fantastisk orgelspill og korsang. Men det viktigste er å få oppleve kirken i funksjon, delta i tilbedelsen og erfare møtet med Guds familie på tvers av språk og kulturer. DFH Side 8

9 Konfirmanter 4. mai Konfirmanter 5. og 12. mai Side 9

10 Gudstjenester Juni Søndag 02. Høymesse kl Liturg: Jarle Veland. Dåp. Nattverd. Offer: Menighetens arbeid Søndag 09. Familiegudstjeneste kl Speiderne deltar. Grillfest etter gudstjenesten. Liturg: Trond Egill Moe Offer: Norges KFUK-KFUM Søndag 16. Gudstjeneste i Sælen kirke kl Søndag 23. Høymesse kl Liturg: Ketil Nødtvedt. Dåp. Nattverd. Offer: Kirkens sosialtjeneste Søndag 30. Gudstjeneste i Sælen kirke kl Juli Søndag 07. Høymesse kl Liturg: Trond Egill Moe. Dåp. Nattverd. Offer: Menighetens arbeid Søndag 14. Gudstjeneste es te i Sælen kirke kl Søndag 21. Høymesse kl Liturg: Frode Øglænd. Dåp. Nattverd. Offer: De fi re diakoniinstitusjoner Søndag 28. Gudstjeneste i Sælen kirke kl August Søndag 04. Høymesse kl Liturg: Jarle Veland. Dåp. Nattverd. Døde minnes. Tilbud om forbønn. Offer: Menighetens arbeid Søndag 11. Gudstjeneste i Sælen kirke kl Søndag 18. Høymesse kl Liturg: Trond Egill Moe. Dåp. Nattverd. Offer: Menighetens arbeid Søndag 25. Gudstjeneste kl Liturg: Trond Egill Moe. Dåp. Offer: Bergen søndagsskolekrets Kirkens SOS er Norges største krisetjeneste på telefon og internett. Nå trenger vi flere frivillige medarbeidere til vaktrommet i Bergen! Innføringskurs starter i september. Oppgaven din er å lytte og tenke høyt sammen med den som tar kontakt. Du skal ikke gi råd eller løse den andre sine problem. Du får innføringskurs, veiledning og videre faglig oppfølging så lenge du er med i tjenesten. Vanlig vaktturnus vil være 2 vakter i måneden, tilpasset din hverdag. Kirkens SOS er en døgnåpen krisetjeneste, tilgjengelig via telefon, SOS-melding og SOS-chat. Du må være mellom 20 og 80 år, og du må ha avstand til egne kriser. Innføringskurs starter i september. Kurset er gratis og omfatter undervisning om samtalemetodikk, og hva som kan gi livsmot og håp når livet er vanskelig. Interessert? Kontakt: Kirkens SOS i Bjørgvin Tlf / mob Epost: Mer info:

11 Døpte Matheo Knezvic Bjørge Anna Dekke Kristiansen Lucas Bautista Nyquist Tirill Larsen Kaland Josefi ne Elena Bræin-Grau Døde Unni Grindheim Anna Evelyn Jensen Frid Tyra Halvorsen Ove Bjørn Bjørnøy Trygve Henry Talhaug Selma Torny Davidsen Astrid Lerøy Leon Oscar Garmannslund Birger Severin Thomsen Uwe Torsvik Eystein Henrik Magnus Thorolf Bruerø Agnes Lovise Carlsen Einar Ertkjern Inger Johanne Thormundsen Yngve-Andre Teigenes Espeseth Olav Tvedt Mathilde Johnsen Ødegård Martine Stokke Hove Alida Skarphagen Nicolas Antonio Oyarzo Piones Innkommet i offer under gudstjenestene: Arnfi nn Dyrøy Stig Meyer Otto Franklin Frantzen Jan Henry Rønning Agnes Berge Ivar Hodne Lilly Gerd Nilsen Hans Ingvald Sørensen Gunnar Knudsen Grethe Nesse Pedersen Alvhild Sætre Birger Rådal Jørgen Ole Gulbrandsen Kate Elisabeth Clementsen Olaf Martin Jacobsen Inger Carin Greve Løberg Kate Horneland Haldis Margrethe Wågen : Menighetens arbeid, kr : Menighetens misjonsprosjekt, kr : Kirkens Nødhjelps fasteaksjon, kr : Menighetens arbeid, kr : Menighetens arbeid, kr : Normisjon, kr : Menighetens arbeid, kr : TENT ressurssenter for teltmakere, kr : Menighetens arbeid, kr : Menneskeverd, kr : Menighetens barne- og ungdomsarbeid, kr : Kirkens SOS, kr : Menighetens barne- og ungdomsarbeid, kr : Kirkens familievern, kr : Menighetens arbeid, kr : Menighetens barne- og ungdomsarbeid, kr 4528 Mandag: Liten og Stor, åpen barnehage Formiddagstreff Første mandag i mnd. i menighetssalen. Kontakt: sokneprest Jarle Veland, Barnegospel Fra 3 år. Møt frem eller kontakt Dagny R. F. Haugen, Tirsdag: Speidergruppe Oppdagerne, klasse. Stifinnerne, klasse. Vandrerne, klasse. Kontakt: Tone Merete Bruvik, Ten Sing Fra 8. klasse. Kontakt: Torfinn Wang, / Onsdag: Liten og Stor, åpen barnehage Babysang Kontakt: kateket Torfinn Wang, Bønnesamling Annenhver uke. Torsdag: Liten og Stor, åpen barnehage Samlingsstund i kirkerommet kl Fredag: «Chill» ungdomsklubb Kontakt: Monica S. Kristiansen, SØNDAGSSKOLE: En-to søndager per måned, se gudstjenestelisten. Før prekenen går barna til søndagsskole i ungdomssalen. Kontakt: Kjell-Eivind Frøysa, GIVERTJENESTEN: Kontakt menighetskontoret. UTLEIE AV MENIGHETSSALEN : Til minnestunder, møter o.l. Kontakt: menighetskontoret. KIRKEBUSSEN: Bussen starter fra kirken, deretter Ortustranden ca 10.30, serviceboligene i Torgny Segersteds vei, videre til Torgny Segersteds vei 150 (høyblokken), videre til Dag Hammarskjølds vei 171 (høyblokken, kjører inn på plassen) før vi kjører til kirken. Det er ikke mulig å ringe søndag morgen dersom du vil bli hentet utenfor ruten. Dette må avtales med kirken i kontortiden fredag. Kontakt: menighetskontoret, tlf FYLLINGSDALEN DIAKONAT: Kontakt: Diakoniutvalget v/jarle Veland, BESØKSTJENESTEN: Kontakt: menighetskontoret, TREFFSTEDET: I Spektrum hver tirsdag kl Kontakt: menighetskontoret. KONTAKTTELEFON FOR ELDRE: ORTUNGEN MISJONSFORENING Kontakt: Turid Johannessen, tlf Side 11

12 Forfølgelse av kristne øker Fyllingsdalen menighet har i fl ere år hatt et samarbeid med organisasjonen Åpne Dører, som arbeider for trosfrihet med spesielt engasjement for forfulgte kristne i hele verden. Årlig publiserer organisasjonen den såkalte World Watch List (WWL), som viser hvilke land som er de verste når det gjelder forfølgelse av kristne. Som mange tidligere år, er det Nord- Korea som topper årets liste. Man ser en trend i retning av markert forverring for kristne i noen land i Nord-Afrika, spesielt i Libya og Etiopia. I det krigsherjede Syria har også de kristne opplevd økte vanskeligheter, og mange blir truet og forfulgt for sin tro. Landet har klatret fra en 36. plass i 2012 til 11. plass i 2013 på World Watch List. Samdals begravelsesbyrå Ved J. Teigland, Jonsvollsgt. 1 Tlf Telefoner hele døgnet Kommer også hjem for samtale. Ved A. Løvenholdt og J. Teigland, Jonsvollgt. 1 Vår menighet har et særlig fokus på Egypt. I Kairo var det uroligheter i april med sammenstøt mellom muslimer og kristne. Åtte ble drept, fi re av disse var kristne. Under begravelsen av disse fi re angrep en mobb de sørgende i begravelsesfølget, og to ble drept. Paven i den koptiske kirke, Tawadros II har i krasse ordelag kritisert president Morsi og myndighetene for ikke å gi beskyttelse og sikkerhet til de kristne i Egypt. Til tross for dette er det gledelig at utviklingen for de kristne i Egypt totalt sett er blitt bedre. Landet lå på 15. plass på WWL i 2012, men ligger nå på 25. plass. Totalt sett øker forfølgelsene av kristne i verden, og Fyllingsdalen menighet oppfordrer til innsats og engasjement. Be for våre forfulgte trossøsken - hold deg orientert! Du kan fi nne mer informasjon blant annet på OHH

Friluftsgudstjeneste

Friluftsgudstjeneste i dalen Fyllingsdalen menighet nr 2/2015 49. årgang Friluftsgudstjeneste INNHOLD: Sommerfest i barnegospel Side 3 Friluftsgudstjeneste Side 4 Påskesalmer minutt for minutt Side 4 Konfirmantbilder Side

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Tur til Herdla. Fyllingsdalen menighet nr 2/2013. 47. årgang

Tur til Herdla. Fyllingsdalen menighet nr 2/2013. 47. årgang i dalen Fyllingsdalen menighet nr 2/2013 47. årgang Tur til Herdla INNHOLD: Velkommen til kirken! Side 3 Siden sist Side 4 Konfi rmanter 2013 Side 5 Nytt fra menighetsrådet Side 8 www.bergen.kirken.no

Detaljer

Avskjedsgudstjeneste for Jarle Veland

Avskjedsgudstjeneste for Jarle Veland i dalen Fyllingsdalen menighet nr 5/2013 47. årgang Avskjedsgudstjeneste for Jarle Veland INNHOLD: Velkommen til kirken! Side 3 Avskjedsgudstjeneste Side 6 Løveklubben Side 9 www.bergen.kirken.no/fyllingsdalen

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Gudstjenester i Norheim kirke:

Gudstjenester i Norheim kirke: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Konfirmantleir. Fyllingsdalen menighet nr 5/2014. 48. årgang. INNHOLD: Konfirmantleir Side 4 Gudstjenester Side 6 Høsttakkefest Side 8

Konfirmantleir. Fyllingsdalen menighet nr 5/2014. 48. årgang. INNHOLD: Konfirmantleir Side 4 Gudstjenester Side 6 Høsttakkefest Side 8 i dalen Fyllingsdalen menighet nr 5/2014 48. årgang Konfirmantleir INNHOLD: Konfirmantleir Side 4 Gudstjenester Side 6 Høsttakkefest Side 8 www.fyllingsdalenmenighet.no menighetskontoret Fyllingsdalen

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Årsmelding 2012 Fyllingsdalen menighet

Årsmelding 2012 Fyllingsdalen menighet Årsmøte søndag 17. mars 2013 2 Årsmelding 2012 Fyllingsdalen menighet Historikk Fyllingsdalen menighet ble etablert som egen menighet 1. mai 1967 etter kongelig resolusjon av 26. august 1966. Fyllingsdalen

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Kirkestuen Møtedato: TIRSDAG 050313 Møtetid: Kl. 1900 Saksliste 02/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Nils Bondevik Haga, Stig Olav Skeie, Kristi Marie

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Fastelavn. Fyllingsdalen menighet nr 2/2014. 48. årgang. INNHOLD: Velkommen til kirken! Side 3 Konfi rmanter 2014 Side 5 Diakoni Side 8

Fastelavn. Fyllingsdalen menighet nr 2/2014. 48. årgang. INNHOLD: Velkommen til kirken! Side 3 Konfi rmanter 2014 Side 5 Diakoni Side 8 i dalen Fyllingsdalen menighet nr 2/2014 48. årgang Fastelavn INNHOLD: Velkommen til kirken! Side 3 Konfi rmanter 2014 Side 5 Diakoni Side 8 www.fyllingsdalenmenighet.no Livspusten menighetskontoret Fyllingsdalen

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka!

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Her finner du informasjon om hva som skjer i Misjonskirka de neste ukene. Bilde over: Ansiktsmaling er gøy!! Fra småbarnstreff 18.mars. Bilde under: Fra Karneval i

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått!

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått! HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN Ikke vær redde. Kristus er oppstått! KOMPONISTER OG TEKSTFORFATTERE Innledningsord, kyrie og utsendelse: Carl Petter Opsahl Øvrige liturgiske ledd M: Andreas Utnem Nattverdsbønn

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 42 ETTERLYSNING! Har noen sett/lånt vår skotskrutede trillebag. Sist sett på kjøkkenet i menighetssalen. Den frakter ukentlig matvarer mellom Rema og kirken og er dypt

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID Nr 1 2011. Vi trenger din hjelp!

Sjømannskirkens ARBEID Nr 1 2011. Vi trenger din hjelp! Sjømannskirkens ARBEID Nr 1 2011 Vi trenger din hjelp! Vi bygger ny sjømannskirke i Florida! Med mer enn 3 000 fast boende og 50 000 gjennom - reisende nordmenn i året, er behovet for en ny sjømannskirke

Detaljer

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8.

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8. 2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28 GT tekst: 1 Mos 32,24-30 NT tekst: Jak 1,2-8 Barnas tekst: Joh 3,1-8 Merket for livet 42 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: M A T T

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Informasjonsblad for den katolske menigheten i Drammen ST. LAURENTIUS. Budstikke. Nr. 1-2014 71. årgang. Jeg er oppstandelsen og livet (Joh 11,25)

Informasjonsblad for den katolske menigheten i Drammen ST. LAURENTIUS. Budstikke. Nr. 1-2014 71. årgang. Jeg er oppstandelsen og livet (Joh 11,25) Informasjonsblad for den katolske menigheten i Drammen ST. LAURENTIUS Budstikke Nr. 1-2014 71. årgang Jeg er oppstandelsen og livet (Joh 11,25) nr 2-2013 BUDSTIKKE NR 1-2014 Ansvarlig redaktør: p.johannes

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430 MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c Postadresse: Pb 1230, 5542 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@ Kateket: Eli Kolstad

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Gudstjenester i Norheim menighet:

Gudstjenester i Norheim menighet: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

Kjære støttespillere i Norge!

Kjære støttespillere i Norge! Kjære støttespillere i Norge! Plutselig er det jul igjen, og advents- og julearrangementene har stått (og står) på rekke og rad. Det er nok å gjøre! Advent er ei tid da særlig prester blir invitert inn

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015.

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Uke: 22 Søndag 24. mai kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen) Gratulerer med dagen! Ja, til søndag skal vi feire bursdag i kirken

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

09 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole

09 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole 09 barnelederkonferanse 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole En hammer i Guds hånd PROGRAM Fredag: 18-19 Innkvartering 19.00 Kvelds 20.00 Klar, ferdig - BYGG Jarle Waldemar: Kreativ formidling Bli kjent Gruppearbeid/-samtale

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Greverud kirke har en ny visjon: «Kirke for flere». På en måte er denne visjonen allerede virkeliggjort. De senere årene har stadig flere

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 6.januar 2013. Hei alle medlemmer og venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Håper du har fått ladet batteriene i jula, og at du er klar for et nytt

Detaljer

Gudstjeneste uten dåp. Gudstjenester på med eller uten nattverd. med nattverd (Kneling rundt. alterringen) «Forenklet gudstjeneste. Høymesse nattverd»

Gudstjeneste uten dåp. Gudstjenester på med eller uten nattverd. med nattverd (Kneling rundt. alterringen) «Forenklet gudstjeneste. Høymesse nattverd» A Hovedgudstjeneste Menighetsrådet foreslår i alt fire ordninger: Gudstjeneste med dåp og Temagudstjeneste med med eller uten med (Kneling rundt eller uten dåp og med 1 eller uten (Inkl. gudstjenester

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Velkommen til kirken!

Velkommen til kirken! i dalen Fyllingsdalen menighet nr 3/2015 49. årgang Velkommen til kirken! INNHOLD: Menigheten starter kvinnegruppe Side 3 Kirkevalget Side 5-7 Intervju med Gunn Waage Austad Side 8-9 www.fyllingsdalenmenighet.no

Detaljer

Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg.

Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg. Kan du tenke deg å være konftrrnanc i Loddefjord menighet! Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg. HVORFOR KONFIRMANT? Det

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke! DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke

DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke! DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke! DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke 1 2 Hva er konfirmasjon? Konfirmasjon er et undervisningstilbud om avsluttes

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet. Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk!

Nyhetsbrev for Glemmen menighet. Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk! Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 43 Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk!:) KOMMENDE UKE Søndag 18. oktober kl. 11.00 KORSVEI - Østfold Søndag 18.10

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Ny nettside: www.moldebedehus.no

Ny nettside: www.moldebedehus.no Informasjonsblad for Molde Indremisjon April 2013 Andakt og bønneemner Forsamlingslederen har ordet Nytt Styre og hyrderåd Ny nettside: www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet Vinne, utruste og

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2 Nr 2. 1. mai - 29. juni og 17. og 24. august 2014

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2 Nr 2. 1. mai - 29. juni og 17. og 24. august 2014 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2 Nr 2. 1. mai - 29. juni og 17. og 24. august 2014 1 Korpsnytthilsen Samme dag var to disipler på vei til en landsby som heter Emmaus, seksti stadier

Detaljer

Gudstjeneste - Viktig eller uviktig?

Gudstjeneste - Viktig eller uviktig? Gudstjeneste - Viktig eller uviktig? Preken Stavanger Baptistmenighet Dato: 29. januar 2006 Antall ord: 1870 Et spørsmål til alle sammen: Hva er viktig? Spør noen tilfeldig folk på gaten å er det raskt

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

Søndagsblad. Søndag 12. april Uke 15, 2015. Menigheten gratulerer Dåp: 2. søndag i påsketiden Miskunns-søndag

Søndagsblad. Søndag 12. april Uke 15, 2015. Menigheten gratulerer Dåp: 2. søndag i påsketiden Miskunns-søndag Søndagsblad Søndag 12. april Uke 15, 2015 2. søndag i påsketiden Miskunns-søndag Miskunns-søndag side 2 Kollekt side 3 Velkommen til Åpent Hus side 4 Kallsøndag: St. Eystein side 5 Katolsk akademi side

Detaljer

TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE

TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE Side 1 TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE Da er vi godt i gang med konfirmasjonsforberedelsene. Vi håper du har hatt det fint i høst og vi gleder oss til å bli bedre kjent i løpet av våren. UNDERVISNING

Detaljer

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpsnytt Mars, april og mai 2016 «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Vi befinner oss midt i fastetiden og forbereder oss på den store høytiden som heter langfredag

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2015

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2015 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2015 TUNHEIM KFUK/KFUM TANUM MENIGHET Barn 0-8 år Dåp/dåpssamtale Velkommen til dåp! Når vi bærer et barn til dåp, blir vi minnet om at ingen kan bære seg

Detaljer