God pinsetid! ansatte. menighetskontoret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "God pinsetid! ansatte. menighetskontoret"

Transkript

1 i dalen Fyllingsdalen menighet nr 3/ årgang God sommer! INNHOLD: Velkommen til kirken! Side 3 En kirke langs veien Side 8 Konfi rmasjonsbilder Side 9

2 menighetskontoret Fyllingsdalen kirke Nebbeveien Fyllingsdalen tlf: e-post: bergen.kirken.no kontonr: ansatte Sokneprest Jarle Veland tlf a tlf p mobil Kapellan Trond Egill Moe tlf a God pinsetid! Vi er nå inne i pinsetiden. Pinsen er en litt rar og mystisk høytid. Jesus hadde akkurat forlatt disiplene og de andre vennene sine og reist tilbake til Himmelen. Jeg tror at de skjønte at noe skulle skje, for de hadde fått beskjed om å bli værende i byen til de skulle få ny kraft. På pinsedagen skjedde dette, og da ble det virkelig liv og røre. Det handlet om ildtunger, susende vinder og modige disipler. Det handlet også om mange forskjellige språk. Jesus hadde sendt den Hellige Ånd. Derfor kunne disiplene denne dagen snakke mange forskjellige fremmede språk. Alt sammen må ha vært ganske forvirrende. Det viktigste var imidlertid at disiplene nå ble ivrige etter å fortelle alle om at Jesus vil være vår Frelser og beste venn. Dette er så viktig at Gud lot så mye merkelig skje på pinsedagen. Ikke rart at pinsen blir regnet som kirken sin bursdag! Nå vet vi nemlig at Jesus er oppstått og at han vil være nær alle mennesker. God pinsetid! Administrasjonsleder og frivillighetskoordinator Hilde Marie Mjøs Karlsen tlf a mobil Kjell-Eivind Frøysa Kateket Torfi nn Wang tlf a tlf p mobil Kantor Gerd Vågsholm tlf a Kirketjener Justin Morehouse tlf a Styrer Åpen barnehage Elin Heie Lie mobil Fyllingsdalen menighet - et fellesskap rundt Jesus: - Åpen og inkluderende - Peker på Jesus Kristus i ord og handling - Nærer og styrker troen i fellesskapet I menighetsbladredaksjonen: Hilde Marie Mjøs Karlsen, Olav H. Haugen, Dagny R. F. Haugen Utforming: Håvard G. Frøysa Side 2

3 Velkommen til kirken! Bønnesamlinger i kirken Onsdag 12. og onsdag 26. juni kl er det bønnesamling i Fyllingsdalen kirke. Vi ber for menigheten og for alle som bor i bydelen vår. Det er mulig å melde inn ønsker om forbønn til menighetskontoret. Samlingene er åpne for alle. Du er hjertelig velkommen også om du ønsker å sitte i stillhet, tenne et lys eller bare være i kirkerommet. Det blir ikke organiserte bønnesamlinger i sommerferien. Vi oppfordrer menighetsbladets lesere til å be for menigheten og de som bor i bydelen vår, gjennom sommeren. Familiegudstjeneste med grillfest Søndag 9. juni kl er det vårens siste familiegudstjeneste. Rett etter gudstjenesten blir det grillfest utenfor kirken. Speiderne vil stå for salg av grillmat med tilbehør, saft og kaker. Alle er hjertelig velkommen! Gudstjenester i sommer I sommer blir det gudstjeneste annenhver søndag i Fyllingsdalen og Sælen kirke. Velkommen til Sælen kirke de søndagene det ikke er gudstjeneste i Fyllingsdalen kirke! Kirkebussen kjører ikke i sommerferien. Kirkevalget 2013 Samme dag som stortingsvalget, mandag 9. september, blir det avholdt valg av menighetsråd i Fyllingsdalen menighet. Det blir også avholdt valg søndag 8. september, etter gudstjenesten. Valglokalet begge dagene blir Fyllingsdalen kirke. Fyllingsdalen menighet er med i en prøveordning med valg av halve menighetsrådet annet hvert år. For neste periode skal det velges inn 2 faste og 5 varamedlemmer. Valget vil skje i form av listevalg der en kan gi tilleggsstemme til og stryke kandidater. Kandidatene vil bli presentert i neste nummer av menighetsbladet. Følg også med på menighetens internettsider. Klimadialogkveld for Fana prosti Storetveit menighetshus Onsdag 21. august 2013 kl 20:00-21:30 Innledning v/eyvind Jansen, ledende klimaforsker og leder for Bjerknessenteret Paneldebatt med stortingskandidater fra fl ere partier Vær med å sette klima på dagsorden ved årets valg. Kom og still viktige spørsmål til partiene! Side 3

4 Ten Sings første konsert i ungdomssalen Endelig kunne vi nyte godt av investeringen i lyddemping i kirkekjelleren. Dalen Ten Sing hadde tirsdag 21. mai sin vårkonsert med tema Pay it forward - Gi videre det du har fått. Konserten hadde innslag fra koret, solister og band. Ca 45 personer hadde møtt frem for å høre på Ten Sing. Det var god stemning blant publikum, som tydelig koste seg og satte pris på både sangene og det som ble sagt mellom de musikalske innslagene. Etter konserten var det kafe. Emilie takket av Etter tre år på lærerskolen i Bergen fl ytter Emilie Vigerust Søvde tilbake til Østlandet, nærmere bestemt Tønsberg. Hun har vært dirigent og hovedleder i Ten Sing de siste tre årene. Sogneprest Jarle Veland overrakte blomster og gave som takk for innsatsen i Fyllingsdalen menighet. Emilie vil bli savnet. Vi er takknemlige for det hun har bidratt med, og ønsker henne lykke til videre! Ten Sing har en spennende sommer foran seg, da mange fra koret skal delta på europeisk ungdomsfestival i Praha i august. Familiegudstjeneste og basar Søndag 10. mars var det familiegudstjeneste, etterfulgt av basar til inntekt for menighetens misjonsprosjekt. Foreldre og barn fra Åpen barnehage deltok med sang under gudstjenesten. Sokneprest Jarle Veland holdt en barnevennlig preken der han tok utgangspunkt i 5. Mos 8, 2-3. Her står det om den lange ørkenvandringen, og om manna fra himmelen. Han inviterte barna med på å delta i «ørkenvandringen», i kirkerommet. Fordi de var så sultne, ropte de på Gud, og Gud sendte mat. Her var det sjokoladehjerter som representerte maten fra himmelen, noe som falt i smak hos små barnemunner. Men, som det står i 5. Mos 8,3: ( )mennesket lever ikke bare av brød; mennesket lever av hvert ord som kommer fra Herrens munn. Etter gudstjenesten hadde Liten og stor, Åpen barnehage laget i stand basar. Oppmøtet var godt og stemningen god! Det var åresalg og mange fi ne gevinster, og salg av deilige kaker, vafl er og kaffe. På basaren kom det inn kr til menighetens misjonsprosjekt «Barn og utdanning i Thailand». Tusen takk til alle som var med og bidro - en særskilt takk til alle i Liten og stor, Åpen barnehage! Side 4

5 Påsken 2013 i Fyllingsdalen menighet Påskens gudstjenester har gitt menigheten mulighet til å erfare ulike sider ved påskebudskapet. Påskehelgen ble innledet med vakker orgelmusikk i Fyllingsdalen kirke. Det var kantor Gerd Vågsholm som spilte pasjonsmusikk og andre påsketoner en halv time før kveldsgudstjenesten på Skjærtorsdag. Selve gudstjenesten hadde fotvaskingen som tema. Det er en spesiell opplevelse å feire nattverd Skjærtorsdag, kvelden da dette måltidet ble innstiftet. Langfredag hadde man valgt samme opplegg som i fjor, nemlig å fremføre kirkespillet Naglen under gudstjenesten. Det store korset og naglene var talende symboler i en kirke som ellers var ribbet for pynt. Naglen stiller det evige spørsmålet: Hvorfor måtte Jesus dø? Fra sorg til glede Påskedag var det festgudstjeneste med sang av mange av de gode, gamle påskesalmene. Det var utrolig fl ott å få være med på å juble ut påskegleden: Jesus er sannelig oppstanden og lever midt iblant oss! Fredshilsenen under nattverden minnet om Jesus som etter oppstandelsen kom til sine venner gjennom stengte dører, og lyste fred over dem. 2. påskedag var det, tradisjonen tro, sportsgudstjeneste på Viggohytten. Snø og slaps ga turgåerne noen utfordringer, men mange ga seg likevel i vei. Barnas påskedag Fyllingsdalen menighet har en fi n tradisjon med å la første familiegudstjeneste etter påske ha et sterkt påskepreg. Søndag 7. april var temaet Jesus og Thomas - disippelen som ikke kunne tro før han hadde fått se Jesus med egne øyne og stukket fi ngrene i naglemerkene hans og hånden i siden hans. Barnegospel sang mange fi ne og glade påskesanger, blant annet den jublende Thomas sang av Hans Inge Fagervik. Her hadde koret fått hjelp av en voksen solist i rollen som Thomas, tidligere korleder og utfl yttet fyllingsdøl Øyvind Angelskår. Både koret og menighetssangen ble akkompagnert av et solid orkester, som bidro fl ott til festpreget på gudstjenesten. Barn fra barnegospel bidro også med lesing av tekst og bønner. Kirken var nydelig pyntet med blomster. Bildet gir et lite glimt av dette. Etter gudstjenesten var det hyggelig kirkekaffe i menighetssalen. Side 5

6 En liten jente med et stort hjerte Emilie på fem år kom innom Fyllingsdalen kirke en dag i mai med en konvolutt med 410 kroner i. Hun hadde hatt basar, og hun ønsket at pengene skulle gå til barna i Thailand. Hun har stor omsorg for andre som ikke har det så bra og ønsket å bidra med noe. Emilie Dalby Nes (5 ½ år) har samlet inn 410 kr til barna i Thailand. Hvordan fi kk du ideen om å samle inn penger? - Vet ikke helt... Jeg hadde lyst til å hjelpe barna i Thailand. Mor til Emilie, Eli Marie Dalby Nes, sier at datteren våknet en søndags morgen og fant ut at hun hadde lyst til å samle inn penger. Emilie laget basar for familien, hun laget lodd og ordnet premier helt på egenhånd. Til gevinster hadde hun pynt, snøkrystaller og en bok. Emilie synes det var gøy å lage basar og samle inn penger, og oppfordrer andre til å gjøre det samme! Styrer i åpen barnehage, Elin Heie Lie, har formidlet dette videre til NMS-misjonær Anne Storstein Haug, som takker hjertelig for innsatsen! Fyllingsdalen menighets misjonsprosjekt «Barn og utdanning i Thailand» Prosjektet er en del av Det Norske Misjonsselskaps (NMS) arbeid for fattige i Thailand. NMS samarbeider med Den evangelisk-lutherske kirke i Thailand (ELCT) som har en rekke tiltak rettet mot barn og unge. Ved å støtte dette prosjektet bidrar du til at fattige barn og unge i Thailand får opplæring, omsorg og utdanning. NMS ønsker å gi fattige barn i Thailand en mulighet til utdannelse og en bedre fremtid. Prosjektet rommer fl ere tiltak. Det gir fattige barn i slummen i Bangkok en god start på livet. Det skjer gjennom barnehagen Lovsangshjemmet, en barnehage for barn i alderen 6 måneder-3 år og gjennom barnehagen Immanuel daghjem, for barn i alderen 3-6 år. Prosjektet omfatter også et skoleinternat i Phibun i Nord-Øst Thailand, hvor fattige, evnerike skolebarn får mulighet til å utvikle sine evner, og tiltaket Stipend for fattige barn som gir fl ere hundre barn støtte til å ta en utdannelse. Side 6

7 NMS har kontonummer Ved å merke betalingen med prosjektnummer støtter du prosjektet Barn og utdanning i Thailand. Kilder: Facebookgruppen «Drømmen om en fremtid» Nettsider for NMS: Loppemarked Lørdag 20. april arrangerte Liten og stor, Åpen barnehage loppemarked til inntekt for misjonsprosjektet. Det kom inn kr. Tusen takk til alle som bidro med lopper, kaker eller praktisk innsats både før, under og etter loppemarkedet! Bli med i en fellesskapsgruppe! I Fyllingsdalen menighet ønsker vi at alle som vil, skal kunne bli med i en fellesskapsgruppe. Dette er mindre grupper der man møtes regelmessig for å kunne snakke om tro og tvil, gleder og vanskeligheter, samt vise omsorg for hverandre. Noen slike grupper har allerede eksistert lenge, men vi ønsker å danne fl ere grupper. Ønsker du å bli med i en slik fellesskapsgruppe, ta kontakt med Hilde Marie Mjøs Karlsen på menighetskontoret. Potetskrellaren Eg skulle lage middag til heile familien, og då må der skrellast mange poteter. Eg har aldri tenkt over det før, - for eit nyttig og godt verktøy ein potetskrellar er. I staden for å stå med ein kniv og skjere skalet av både poteter og grønsaker, så kan ein feie over med potetskrellaren, og vips så er skrellet borte. Men det var ei potet som eg kanskje skulle kaste, den såg trist ut med mange svarte fl ekkar, og med ein del som var roten. Men eg kasta ikkje poteta. Eg berre gjorde den rein med potetskrellaren. Alt det stygge og ubrukelege skrelte eg vekk, og der låg poteta rein og kvit og var heilt i orden. Eg tenkte på ei av bestemor sine strofer: «Ren og rettferdig, himmelen verdig». Så kom eg på ein av mor sine yndlingssongar: «Han har kastet alle mine synder bak sin rygg han ser dem aldri mer, nei han ser dem aldri mer. Thi som østen er fra vesten er de langt fra meg, Han ser dem aldri mer.» Ja, eg trur at Jesus er min potetskrellar. Han skjer vekk alle mine synder og fl ekker så eg blir: Ren og rettferdig, himmelen verdig. Alvhild Liseth Side 7

8 En kirke langs veien Skal du ut å reise i sommer? Hva med å stikke innom en kirke, enten i Norge eller i utlandet? Flere hundre kirker i Norge er åpne også utenom gudstjenestetiden søndag formiddag. Kirken er som en stor familie der man alltid har et hjem å stikke innom når man er på reise. I sommerferien er det hvert år feriegjester i Bergen som fi nner veien til den spesielle Fyllingsdalen kirke og deltar på gudstjeneste hos oss. På samme måte er det mulig å komme på gudstjeneste de fl este steder i landet i sommerferien. Men det er også mulig å bare stikke innom en kirke på veien. Veikirker En del kirker har egne skilt langs veien for å vise at de er åpne for forbipasserende i sommerferien. Det er fl ott å kunne ta et stopp på veien og besøke et nytt eller gammelt kirkebygg, bli kjølt ned i det svale rommet, tenne et lys eller be en bønn, eller bare sitte ned for å oppleve rommet eller stillheten. Mange kirker har særpreget arkitektur og vakker kunst eller utsmykning. Et greit tips er at veiåpne kirker er pålagt å ha liggende fremme informasjonsmateriell om stedet og gi besøkende adgang til toalett. Åpne kirker I tilegg til veikirkene fi ns det andre kirker som er åpne på dagtid, ettermiddag eller i enkelte tilfeller også sen kveld og natt. Kirker med en spesiell historie eller utsmykning kan også ha tilbud om omvisning. Noen steder er det mulighet for servering, andre inviterer til konserter eller kveldsbønn. Ofte står tilbudene beskrevet i stedets turistbrosjyre. kirkesok.no På nettstedet Kirkesøk, fi nnes en fortegnelse over åpne kirker i Norge. Her kan man lese litt om kirken, historien og inventaret. Åpningstidene er angitt, likeså om kirken er tilgjengelig for rullestolbrukere. Man kan søke frem åpne kirker etter fylke eller bispedømme, eller ved bruk av et interaktivt kart. Du kan også skrive inn hvor du skal reise til og fra, og få frem kirker langs reiseruten. Er du interessert i kirker fra en spesiell tidsepoke, kan du bruke et epokesøk. I utlandet Ønsker du å besøke en sjømannskirke, fi nner du informasjon på nettstedet sjomannskirken.no Disse kirkene er virkelig et hjem på reisen for farende nordmenn. Mange andre land i Europa har åpne veikirker på samme måte som Norge. Et vakkert nettsted, har informasjon om åpne kirker på Nordkalotten. Her fi nner du informasjon om åpne kirker i Sverige, Finland og Russland i tillegg til Norge. I katolske land lenger sør i Europa har man sterkere tradisjon for å besøke kirker eller katedraler når man er på reise. Mange kirker er utstyrt med egne områder der besøkende kan tenne lys og be. Levende gudshus Mange katedraler og andre store kirker er berømte severdigheter. Men kirkene er ikke bare museer, de er levende gudshus. Ved å delta på gudstjeneste i kirker i utlandet får man ofte komme inn i deler av kirkerommet som ellers er stengt for publikum. Som regel får man også oppleve fantastisk orgelspill og korsang. Men det viktigste er å få oppleve kirken i funksjon, delta i tilbedelsen og erfare møtet med Guds familie på tvers av språk og kulturer. DFH Side 8

9 Konfirmanter 4. mai Konfirmanter 5. og 12. mai Side 9

10 Gudstjenester Juni Søndag 02. Høymesse kl Liturg: Jarle Veland. Dåp. Nattverd. Offer: Menighetens arbeid Søndag 09. Familiegudstjeneste kl Speiderne deltar. Grillfest etter gudstjenesten. Liturg: Trond Egill Moe Offer: Norges KFUK-KFUM Søndag 16. Gudstjeneste i Sælen kirke kl Søndag 23. Høymesse kl Liturg: Ketil Nødtvedt. Dåp. Nattverd. Offer: Kirkens sosialtjeneste Søndag 30. Gudstjeneste i Sælen kirke kl Juli Søndag 07. Høymesse kl Liturg: Trond Egill Moe. Dåp. Nattverd. Offer: Menighetens arbeid Søndag 14. Gudstjeneste es te i Sælen kirke kl Søndag 21. Høymesse kl Liturg: Frode Øglænd. Dåp. Nattverd. Offer: De fi re diakoniinstitusjoner Søndag 28. Gudstjeneste i Sælen kirke kl August Søndag 04. Høymesse kl Liturg: Jarle Veland. Dåp. Nattverd. Døde minnes. Tilbud om forbønn. Offer: Menighetens arbeid Søndag 11. Gudstjeneste i Sælen kirke kl Søndag 18. Høymesse kl Liturg: Trond Egill Moe. Dåp. Nattverd. Offer: Menighetens arbeid Søndag 25. Gudstjeneste kl Liturg: Trond Egill Moe. Dåp. Offer: Bergen søndagsskolekrets Kirkens SOS er Norges største krisetjeneste på telefon og internett. Nå trenger vi flere frivillige medarbeidere til vaktrommet i Bergen! Innføringskurs starter i september. Oppgaven din er å lytte og tenke høyt sammen med den som tar kontakt. Du skal ikke gi råd eller løse den andre sine problem. Du får innføringskurs, veiledning og videre faglig oppfølging så lenge du er med i tjenesten. Vanlig vaktturnus vil være 2 vakter i måneden, tilpasset din hverdag. Kirkens SOS er en døgnåpen krisetjeneste, tilgjengelig via telefon, SOS-melding og SOS-chat. Du må være mellom 20 og 80 år, og du må ha avstand til egne kriser. Innføringskurs starter i september. Kurset er gratis og omfatter undervisning om samtalemetodikk, og hva som kan gi livsmot og håp når livet er vanskelig. Interessert? Kontakt: Kirkens SOS i Bjørgvin Tlf / mob Epost: Mer info:

11 Døpte Matheo Knezvic Bjørge Anna Dekke Kristiansen Lucas Bautista Nyquist Tirill Larsen Kaland Josefi ne Elena Bræin-Grau Døde Unni Grindheim Anna Evelyn Jensen Frid Tyra Halvorsen Ove Bjørn Bjørnøy Trygve Henry Talhaug Selma Torny Davidsen Astrid Lerøy Leon Oscar Garmannslund Birger Severin Thomsen Uwe Torsvik Eystein Henrik Magnus Thorolf Bruerø Agnes Lovise Carlsen Einar Ertkjern Inger Johanne Thormundsen Yngve-Andre Teigenes Espeseth Olav Tvedt Mathilde Johnsen Ødegård Martine Stokke Hove Alida Skarphagen Nicolas Antonio Oyarzo Piones Innkommet i offer under gudstjenestene: Arnfi nn Dyrøy Stig Meyer Otto Franklin Frantzen Jan Henry Rønning Agnes Berge Ivar Hodne Lilly Gerd Nilsen Hans Ingvald Sørensen Gunnar Knudsen Grethe Nesse Pedersen Alvhild Sætre Birger Rådal Jørgen Ole Gulbrandsen Kate Elisabeth Clementsen Olaf Martin Jacobsen Inger Carin Greve Løberg Kate Horneland Haldis Margrethe Wågen : Menighetens arbeid, kr : Menighetens misjonsprosjekt, kr : Kirkens Nødhjelps fasteaksjon, kr : Menighetens arbeid, kr : Menighetens arbeid, kr : Normisjon, kr : Menighetens arbeid, kr : TENT ressurssenter for teltmakere, kr : Menighetens arbeid, kr : Menneskeverd, kr : Menighetens barne- og ungdomsarbeid, kr : Kirkens SOS, kr : Menighetens barne- og ungdomsarbeid, kr : Kirkens familievern, kr : Menighetens arbeid, kr : Menighetens barne- og ungdomsarbeid, kr 4528 Mandag: Liten og Stor, åpen barnehage Formiddagstreff Første mandag i mnd. i menighetssalen. Kontakt: sokneprest Jarle Veland, Barnegospel Fra 3 år. Møt frem eller kontakt Dagny R. F. Haugen, Tirsdag: Speidergruppe Oppdagerne, klasse. Stifinnerne, klasse. Vandrerne, klasse. Kontakt: Tone Merete Bruvik, Ten Sing Fra 8. klasse. Kontakt: Torfinn Wang, / Onsdag: Liten og Stor, åpen barnehage Babysang Kontakt: kateket Torfinn Wang, Bønnesamling Annenhver uke. Torsdag: Liten og Stor, åpen barnehage Samlingsstund i kirkerommet kl Fredag: «Chill» ungdomsklubb Kontakt: Monica S. Kristiansen, SØNDAGSSKOLE: En-to søndager per måned, se gudstjenestelisten. Før prekenen går barna til søndagsskole i ungdomssalen. Kontakt: Kjell-Eivind Frøysa, GIVERTJENESTEN: Kontakt menighetskontoret. UTLEIE AV MENIGHETSSALEN : Til minnestunder, møter o.l. Kontakt: menighetskontoret. KIRKEBUSSEN: Bussen starter fra kirken, deretter Ortustranden ca 10.30, serviceboligene i Torgny Segersteds vei, videre til Torgny Segersteds vei 150 (høyblokken), videre til Dag Hammarskjølds vei 171 (høyblokken, kjører inn på plassen) før vi kjører til kirken. Det er ikke mulig å ringe søndag morgen dersom du vil bli hentet utenfor ruten. Dette må avtales med kirken i kontortiden fredag. Kontakt: menighetskontoret, tlf FYLLINGSDALEN DIAKONAT: Kontakt: Diakoniutvalget v/jarle Veland, BESØKSTJENESTEN: Kontakt: menighetskontoret, TREFFSTEDET: I Spektrum hver tirsdag kl Kontakt: menighetskontoret. KONTAKTTELEFON FOR ELDRE: ORTUNGEN MISJONSFORENING Kontakt: Turid Johannessen, tlf Side 11

12 Forfølgelse av kristne øker Fyllingsdalen menighet har i fl ere år hatt et samarbeid med organisasjonen Åpne Dører, som arbeider for trosfrihet med spesielt engasjement for forfulgte kristne i hele verden. Årlig publiserer organisasjonen den såkalte World Watch List (WWL), som viser hvilke land som er de verste når det gjelder forfølgelse av kristne. Som mange tidligere år, er det Nord- Korea som topper årets liste. Man ser en trend i retning av markert forverring for kristne i noen land i Nord-Afrika, spesielt i Libya og Etiopia. I det krigsherjede Syria har også de kristne opplevd økte vanskeligheter, og mange blir truet og forfulgt for sin tro. Landet har klatret fra en 36. plass i 2012 til 11. plass i 2013 på World Watch List. Samdals begravelsesbyrå Ved J. Teigland, Jonsvollsgt. 1 Tlf Telefoner hele døgnet Kommer også hjem for samtale. Ved A. Løvenholdt og J. Teigland, Jonsvollgt. 1 Vår menighet har et særlig fokus på Egypt. I Kairo var det uroligheter i april med sammenstøt mellom muslimer og kristne. Åtte ble drept, fi re av disse var kristne. Under begravelsen av disse fi re angrep en mobb de sørgende i begravelsesfølget, og to ble drept. Paven i den koptiske kirke, Tawadros II har i krasse ordelag kritisert president Morsi og myndighetene for ikke å gi beskyttelse og sikkerhet til de kristne i Egypt. Til tross for dette er det gledelig at utviklingen for de kristne i Egypt totalt sett er blitt bedre. Landet lå på 15. plass på WWL i 2012, men ligger nå på 25. plass. Totalt sett øker forfølgelsene av kristne i verden, og Fyllingsdalen menighet oppfordrer til innsats og engasjement. Be for våre forfulgte trossøsken - hold deg orientert! Du kan fi nne mer informasjon blant annet på OHH

Konfirmantleir. Fyllingsdalen menighet nr 5/2014. 48. årgang. INNHOLD: Konfirmantleir Side 4 Gudstjenester Side 6 Høsttakkefest Side 8

Konfirmantleir. Fyllingsdalen menighet nr 5/2014. 48. årgang. INNHOLD: Konfirmantleir Side 4 Gudstjenester Side 6 Høsttakkefest Side 8 i dalen Fyllingsdalen menighet nr 5/2014 48. årgang Konfirmantleir INNHOLD: Konfirmantleir Side 4 Gudstjenester Side 6 Høsttakkefest Side 8 www.fyllingsdalenmenighet.no menighetskontoret Fyllingsdalen

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2 MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 2 2015 Årgang 74 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND DEN NORSKE PRESTEGJELD MENIGHETSBLADET

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Risør og Søndeled Menighetsblad

Risør og Søndeled Menighetsblad Risør og Søndeled Menighetsblad Nr. 2 - Påske 2006-60. årgang Biskopen tilfreds med besøket i Risør «Alt i alt ble dette en interessant og givende reise i Risørs menighets- og samfunnsliv. Å få innblikk

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

Tro mot sannheten. Hundre år med stemmerett SidE 5-7. Klar for jubileumskonsert SidE 14. Stilling ledig på Haukås SidE 10-11

Tro mot sannheten. Hundre år med stemmerett SidE 5-7. Klar for jubileumskonsert SidE 14. Stilling ledig på Haukås SidE 10-11 Å S A N E M E N I G H E T S B L A D - N R. 3 - M A i 2 0 1 3-7 1. Å R G A N G Tro mot sannheten «Så skal vi ikke lenger være umyndige småbarn, ikke la oss kaste hit og dit og drive omkring ved hvert eneste

Detaljer

Godt i gjenge etter tre år: www.slettebakken-kirke.no. Mona tar roret. På sporet av Oxford-bevegelsen. Husk valget!

Godt i gjenge etter tre år: www.slettebakken-kirke.no. Mona tar roret. På sporet av Oxford-bevegelsen. Husk valget! NR. 4/09 ÅRGANG 50 med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti Mona tar roret Etter noen år med en del utskiftninger i den administrative staben er Mona Gangsøy Eide nå på plass som Slettebakkens

Detaljer

Hanne og tenorene inviterer til julekonsert

Hanne og tenorene inviterer til julekonsert NR 4-2014 HØYLAND I HELG OG HVERDAG Hanne og tenorene inviterer til julekonsert Side 7 Fant skatten i Høyland kirke Side 8 Møt vår nye kateket Side 6 Gøy på babysang Side 9 Håpet kom! I juli satt jeg i

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 2 2015 God påske! Moro med karnevalsgudstjenester Side 3 Kristendommen er ganske drøy Side 8-9 Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 innhold: Redaktøren har ordet Side

Detaljer

Sørfold Menighetsblad. nr 2-2009. God Sommer! Les om: Kirkevalg s. 4-8 Årets gullkonfi rmanter s. 12 Vårfest på bakeriet s. 18

Sørfold Menighetsblad. nr 2-2009. God Sommer! Les om: Kirkevalg s. 4-8 Årets gullkonfi rmanter s. 12 Vårfest på bakeriet s. 18 Sørfold Menighetsblad nr 2-2009 God Sommer! Les om: Kirkevalg s. 4-8 Årets gullkonfi rmanter s. 12 Vårfest på bakeriet s. 18 Andakt Det er noe som jeg har lyst til å skrive litt om. Noe som jeg har lyst

Detaljer

Fellesskap i troen - rom for livet. Satser på barna i Sandviken

Fellesskap i troen - rom for livet. Satser på barna i Sandviken SAND VIK EN MENIGH ET Fellesskap i troen - rom for livet Søndagshilsen N R 1, 9 7. Å R GA N G M A RS 20 14 SAMMEN VIL VI GJØRE KRISTUS KJENT, TRODD, ELSKET OG ETTERFULGT. Satser på barna i Sandviken Kongens

Detaljer

Menighetsblad for Nittedal og Hakadal menigheter. Nr 1, 2013. tema: Ny start Ung vekst Ny i bygda Kulturlandskapet

Menighetsblad for Nittedal og Hakadal menigheter. Nr 1, 2013. tema: Ny start Ung vekst Ny i bygda Kulturlandskapet Menighetsblad for Nittedal og Hakadal menigheter. Nr 1, 2013 tema: Ny start Ung vekst Ny i bygda Kulturlandskapet 1 leder Av Anfinn Kolberg Nå også med farger Dette nummeret av Kirkenytt betyr en ny start

Detaljer

a:men Les om årets fasteaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp Side 11 ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.1 2011

a:men Les om årets fasteaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp Side 11 ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.1 2011 a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.1 2011 Les om årets fasteaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp Side 11 innhold: Redaktøren har ordet Teologi a:men Redaktør: Sokneprest Øystein Skauge e-post: oystein.skauge@kirken-askoy.no

Detaljer

enighetsblad #1/2013, årgang 72 Skuespiller Rune Temte s. 4 Kick off -helg s. 6-7 SM årsrapport 2012 s. 7 En organist og hans sko

enighetsblad #1/2013, årgang 72 Skuespiller Rune Temte s. 4 Kick off -helg s. 6-7 SM årsrapport 2012 s. 7 En organist og hans sko Strømsgodset m enighetsblad #1/213, årgang 72 God VÅR Skuespiller Rune Temte s. 4 Kick off -helg s. 6-7 SM årsrapport 212 s. 7 En organist og hans sko Andakt Påska i Strømsgodset menighet av Dag Arne Roum

Detaljer

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret!

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! KOPERVIK MENIGHET menighetskontor Servicekontoret: 81 00 01 Sveinsvolljordet

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD, FARSUND OG SPIND Nr. 1 2009 årgang 68 2. plass 2008 Julefestene disse flotte jentene var på kan det leses om på sidene 27, 28 og 30. Om deres synder er som purpur, skal

Detaljer

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Mars 2015 Årgang 80 - nr 1 Rolvsøy menighetsblad Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Rolvsøy menighet Menighetskontoret Råkollveien

Detaljer

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke.

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 3 2013 Årgang 72 Vanse kirke Vestbygda kapell K2 nytt bygg midt i byen Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

God sommer! Kirkevalget 2011 - side 4-5 Suksessfull basar - side 12 Church Chill - side 13. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON

God sommer! Kirkevalget 2011 - side 4-5 Suksessfull basar - side 12 Church Chill - side 13. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON INFORMASJON Nr. 2 2011 Årgang 43 Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet Chruch Chill styrets tur til Sømna, fra hullet i Torghatten. Foto: Eirin Figenschau. Kirkevalget 2011 - side 4-5 Suksessfull

Detaljer

Levende kristne menigheter i Etiopia

Levende kristne menigheter i Etiopia Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe og Bratsberg (nr 1 2010) Fasten side 4-9 Musikk i påsken side 10 Speidere på kanotur side 12 Karneval i Hoeggen baksiden Levende kristne menigheter i Etiopia

Detaljer

Noen sørger for det som alltid er på plass under gudstjenesten og som vi tar som en selvfølge. Salmeseddelen, for eksempel.

Noen sørger for det som alltid er på plass under gudstjenesten og som vi tar som en selvfølge. Salmeseddelen, for eksempel. BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes prestegjeld nr 1 : 2014 ÅRGANG 10 Noen sørger for det som alltid er på plass under gudstjenesten og som vi tar som en selvfølge. Salmeseddelen, for eksempel.

Detaljer

Nr. 1-2008. KirkeNytt FOR TROMSØ

Nr. 1-2008. KirkeNytt FOR TROMSØ Nr. 1-2008 KirkeNytt FOR TROMSØ Når muslimer vil be Har du tenkt på det? Redaktør Svenn A. Nielsen En gang sendte vi misjonærer til Afrika, Asia, Kina og India. De ville hedningene skulle bli som oss.

Detaljer

JULIE HAR LYST TIL Å BLI LITT GASSISK! NMS Sør. det norske misjonsselskap nr 1 FEBRUAR 2015 S 6-7

JULIE HAR LYST TIL Å BLI LITT GASSISK! NMS Sør. det norske misjonsselskap nr 1 FEBRUAR 2015 S 6-7 NMS Sør det norske misjonsselskap nr 1 FEBRUAR 2015 JULIE HAR LYST TIL Å BLI LITT GASSISK! S 6-7 ADRESSER OG TELEFONER Det Norske Misjonsselskap Region Sør Barstølveien 50 a 4636 Kristiansand Åpningstid:

Detaljer

Menighetsblad for Åssiden menighet 42. årg. nr. 1-09 God påske! A ssidennytt_1-09.indd 1 10-03-09 15:05:32

Menighetsblad for Åssiden menighet 42. årg. nr. 1-09 God påske! A ssidennytt_1-09.indd 1 10-03-09 15:05:32 Menighetsblad for Åssiden menighet 42. årg. nr. 1-09 God påske! A ssidennytt_1-09.indd 1 10-03-09 15:05:32 Jeg tenker ofte på en sang som ble sunget mye i kristne ungdomsmiljøer i 1970-årene. «Du har sikkert

Detaljer

Sørfold Menighetsblad

Sørfold Menighetsblad Sørfold Menighetsblad nr 1-2009 Foto: Mariann Strømdal. Les om: Utdrag av årsmelding s. 3 Årets konfirmanter s. 10 Info fra Sørfold kommune s. 14 Se ellers bilder fra barnekorets aktivitet i Røsvik og

Detaljer