Referat fra UBY

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra UBY- 22.11.2013"

Transkript

1 Referat fra UBY Til stede: Alvimhaugen skole v/ Regine Mukendi og Sinahiaa Borgen barneskole v/ Niklas og Kristian Grålum barneskole v/ Simon Nilsen Hafslund barneskole v/ Julie Derbakk og Synne Heimark Hafslundsøy barneskole v/ David Waler Navestad og Jesper (vara) Hannestad barneskole v/ Kasper Lien og Andreas Bergsland Hornnes & Ullerøy barneskole v/ Ida Vagarud Eidal og Nicholine (vara) Jelsnes barneskole v/ Nora Holstad Pedersen og Joakim Ingebrigsten Loftus Kurland skole v/ Henrik Oppedahl Olsen og Maren Ellefsen Andersrød Lande barneskole v/ Fiona Feka og Jesper Jensen Sandesundveien barneskole v/ Lars Erik Dalheim og Lone Malmberg (vara) Tindlund barneskole v/ Anders Ringsrød Kristiansen og Madeleine Berg Sandbakken barne- og ungdomsskole v/ Natalia Wangler og Thea (vara) Varteig barne- og ungdomsskole v/ Kenneth Pedersen og Leiv Berg Grålum ungdomsskole v/ Kari Pedersen Haflund ungdomsskole v/ Noe Tawite Kruseløkka ungdomsskole v/ Andreas Adler Olsen og Magnus Ervum Greåker vgs v/ Marte Solberg Kalnes vgs v/ Steffen Nathaniel Dahl og Magnus Eriksen St.Olav vgs v/ Kenan Santic og Erlend Alvsvåg 36 UBY representanter til stede på dagens møte. Fravær: Tindlund ungdomsskole Hafslund u Borg vgs Saker: 1. Velkommen v/ formannskapet Erlend, Kari, Leiv og Simon 2. Opprop v/ Erlend 3. Gjennomgang av referat v/ Kari. Referat ok, ingen endringer. 4. Gjennomgang av dagsorden v/ UBY ordføreren Erlend. 5. REELL står for Regional Entreprenøriell Livslang Læring og er en kreativ arbeidsform som vurderes inn i Sarpsborg skolene. Rådgiver fra enhet utvikling oppvekst Britt Elisabeth Rhønebæk, teamleder v/ pedagogisk fagsenter Ingrid Fodstad Larsen og REELL ekspert Jonaz Björk fra Kungsbacka kommun kom for å introdusere arbeidsformen og få innspill fra UBY. Jonaz holdt et inspirerende innlegg med fokus på nye og alternative måter å tenke

2 undervisning på for å fremme kreativitet og kompetanse for framtiden. Man må hele tiden være i forkant og henge med på endringene som skjer. Det som var en sannhet i går kan ha forandret seg i morgen. Vi er ofte «låst» i gamle måter å jobbe på og det forhindrer oss i å tenke nytt. Jonaz viste en film av en jente og hennes gjøremål i løpet av en dag. Filmen viste at jenta gjennom ulike aktiviteter også på fritiden lærte mye nytt og spennende. UBY ble delt inn i 9 tilfeldige grupper (3-4 personer pr gruppe) og ble utfordret til å svare på 9 ulike spørsmål. Hver gruppe fikk noen minutter på hvert spørsmål og skrev ned sine tanker på flipover ark som ble liggende ved spørsmålene. Gruppene rullerte rundt til ulike spørsmål. Nedenfor kommer en oppsummering av spørsmål og svar: 1. Hva kan man lære seg ved å engasjere seg i Amnesty International, Greenpeace, Røde Kors, Redd Barna osv? - Man kan lære seg omsorg - Hvordan andre i andre land har det - Lære viktigheten av å hjelpe andre - Lære omsorg/sympati/empati - Lære om tilstanden og kårene i andre land, få et videre perspektiv på livet. - Man kan lære hvordan det faktisk står til med verden ut fra et personlig perspektiv. - Man kan lære hvordan man selv kan hjelpe de som trenger det. - Man kan lære seg å vite hvordan man ideelt sett kan leve. - Hvordan andre barn i verden har det og slutte å bare tenke på oss selv og tenke litt mer på andre. - At verden er urettferdig - Sette pris på det vi har, ikke bruke mer enn det vi trenger - Hvordan vi kan bidra - Hvordan man kan samarbeide med andre 2. Hva kan man lære seg gjennom å delta i idrett eller sport? - Samarbeide - Bli mer sosial - Bli bedre og lære mer om sporten - Lagarbeid - Vite litt om kroppen - Lære om kosthold - Lærer seg å akseptere andre og være tålmodig selv om man ikke er på samme nivå. - Aktiviteter - Samhold - Takle press - Rettferdighet - Moral - Etikk - Kroppskontroll - Konsentrasjon og fokus

3 - Mentale evner (oppførsel etc) - Presse seg fysisk - Logikk 3. Hva lærer du når du er sammen med venner? - Takle konflikter - Forbedre sosiale antenner - Oppførsel rundt andre mennesker - Stole på hverandre - Dele erfaringer - Mer sosial - Man kan dele det man kan, og andre kan dele det de kan med deg - Man lærer å utvikle seg som person - Man lærer å akseptere ulike personligheter - Man lærer seg å være glad i noen og hvordan man skal ta vare på andre. 4. Hvor og hvordan lærer du om demokrati utenfor skolen? - Sosiale medier - TV/ Nyheter - Hjemme/ Foreldre - Nett - Radio - Aviser - Venner - Du kan lære gjennom politiske og andre organisasjoner - Høre på foredrag - Du kan lære det på jobben - Lese bøker - Man kan lære det ved å ta del i samfunnet enda mer, f.eks ved å være md på klubber. 5. Hvor og hvordan lærer du matematikk utenfor skolen? - Vi bruker matte nesten overalt; banken, butikken, klokka, spill, jobb etc - På kjøkkenet, lage mat - På bussterminalen, reise - Spill, nettsider, nettbrett - Når man handler - Når man bygger noe - Tar ut penger av minibanken - Se på tv - Høre radio - Mattespill på i-pad

4 6. Hva lærer du når du er hjemme? - Du lærer å leve - Du lærer å lage mat - TV gir deg kunnskap om ulike temaer - Bordskikk - Vi lærer hva som skjer rundt oss når vi leser avis, ser tv, hører radio - Lærer å være høflig - Husarbeid, ta ansvar, du lærer av det du gjør - Bli mer sosial - Snakke - Holdninger, respekt og ansvar 7. Lærer du noe utenfor skolen? Hva lærer du? Hvordan lærer du? Hvor lærer du? - Ja vi lærer det meste utenfor skolen; sosiale kunnskaper, logisk tenkning, gjennomføringsevne, fysiske egenskaper, trening, sjakk, internett - Ja, du lærer deg å omgås med andre, og det gjør vi når vi sosialiserer med folk, for eksempel på ulike fritidsaktiviteter. - Ja, vi får erfaringer av feil vi gjør eller ting vi er med på. - Ja, internett gir kunnskap og å være ute blant folk. 8. Hvor og hvordan lærer du historie utenfor skolen? - Nettet - Bøker - Fortellinger - Filmer - Alt fra pc`n til sosiale settinger - Se TV/Nyhter - Det meste man lærer om historie kommer gjennom å høre på foreldre, besteforeldre og slektninger.. - Museer - Musikk - Eldre folk 9. Hvor og hvordan lærer du engelsk utenfor skolen? - Når vi besøker andre land og må kommunisere på engelsk. - Sosiale medier - Internett - Reklame - Spill - TV - Bøker og magasiner - Høre på musikk - Mail

5 - Nettaviser - Engelsk lærer du ved å se, høre og prate engelsk selv. Når du spiller eller ser på engelske tv-serier på tekst plukker du opp ord og uttrykk som hjelper deg å lære språket. - Filmer - Snakke med folk som bare prater engelsk. Etter denne oppgaven delte UBY seg inn i sine 5 faste arbeidsgrupper og arbeidet med spørsmålene: Hvordan kan skolen og lærerne dra nytte av og ta del i all kunnskapen elevene får på fritiden? Hvordan kan måten du lærer på utenfor skolen overføres og tas med inn i klasserommet? Hvordan vil opplæringen se ut da? Gruppene framførte sitt arbeid i plenum. Nedenfor er en oppsummering av gruppearbeidet. Gruppe 1: Mer bruk av ikt både hjemme og i klasserom Mer quiz og alternativ læring. Det er både morsomt og kreativt. Ta med fritidsinteresser inn i stilskriving, prøver osv. Egne interesser motiverer for læring. Morsomme lekser, f.eks se engelske tv-program, nyheter, «typisk norsk», discovery channel osv Utfolde seg mer kreativt i skolen. Hjemme lærer en masse ved å gjøre ting- ta med dette inn i klasserommet! Gruppearbeid, samtaler med oppgave om å lære hverandre noe. Elevene lærer av andre elever. Gruppe 2: Flere digitale hjelpemidler i undervisningen, f.eks pc bruk. La elevene fortelle om sin kunnskap La elevene være med å styre undervisningen, f.eks gym. Slik kan elevene lære av hverandre, dele erfaringer og ofte være morsommere! La kunnskapen man skal lære seg være knyttet til temaer man er opptatt av. Sette av tid i skolen til besøk av ulike organisasjoner. Mer gruppearbeid i undervisningen, slik at det blir lettere for elever å dele sin kunnskap med hverandre. Lage undervisningen mer praktisk rettet, ikke bare teori. Rebuser, være mer ute! La elevene komme med eksempler fra sin fritid slik at de kan få et nærmere forhold til debatten. Når man har eksempler å knytte teorien til blir det lettere.

6 Mer variert undervisning. Litt alternativt. Gruppe 3 Være med på lagspill gir bedre samarbeid, overfør dette i undervisningen. Politisk engasjement inn i elevrådet. Samarbeid med ulike personer og i grupper. Heller gjøre enn å høre!!!!!!!!! Mer bruk av internett i klasserommet. Gruppe 4 Skolen kunne begynt tidligere med programfag, slik vil fritid og skole gå sammen. Skolen kunne innført fritimer, hvor elevene kan tilegne seg kunnskap etter interesser. Man lærer mye på egenhånd, når man gjør noe man vil og ikke noe man må. Hvis man tenker litt utenfor «boksen» så kunne man fjernet pultene når man har undervisning og innført mer praktisk arbeide. Man lærer mer og blir mer engasjerte når ting skal gjøres praktisk. Alle klasserom burde utstyres med «hjernetrim»( rubiks kube, sjakk osv) slik at elevene får mulighet til å få et avbrekk fra de vanlige timene. Gruppe 5 Snakke med lærerern, ha en dialog om hvordan man lærer best. Læreren må spørre og eleven må være flinke til å formidle hvordan de jobber best. Kretaiv læring gjennom gruppearbeid. Bruk det elevene liker inn i undervisningen, for eksempel sport. De fleste bruker pc og internett daglig, mer av det inn i undervisningen! 6. Forslag til aktiviteter til desember møtet/juleavslutningen i UBY ble drøftet i de faste arbeidsgruppene og gruppene presenterte sine forslag. Kriteriene er at juleavslutningen skal bestå av både alvor og moro og i den hensikt at vi skal bli tryggere og bedre kjent. Nedenfor kommer en oppsummering av de ulike forslagene som UBY stemte over. UBY besluttet at man kunne stemme på flere alternativer. Halve dagen med fokus på nettmobbing og hva UBY kan gjøre videre for å sette det på dagsorden. Halve dagen med laser world 25 STEMMER Rette fokus på noen andre enn oss selv, f.eks gjøre noe hyggelig for beboerne på et sykehjem eller lignende. Ta med julelunsj, gå på kino eller lignende. 27 STEMMER Skøytedag 15 STEMMER Juleverksted 15 STEMMER Fotballturnering 20 STEMMER

7 Formannskapet tar med seg dette tilbake til neste mlte i formannskapet og legger planer for desembermøtet/juleavslutningen. 7. Elevrådsarbeid: De ulike skolene presenterte elevrådsarbeidet på sin skole. Er det saker her UBY bør ta tak i og arbeide med i felleskap? Under føler en kort stikkordsliste av hva skolene presenterte: Lande skole - «Bli med uke» der man viser powerpoint og filmer om mobbing og deltar i ulike felles aktiviteter. - Arrangerer juleverksted der man lager, selger og gir inntektene til Røde Kors. Kalnes vgs -Har jobbet mest med OD-dagen som går ut på å samle inn penger til fattige land -Innføring av «young mentors», 8 stk som skal aktivisere elever på skolene. -Ønsker å sette mobbing på dagsorden i Varteig barne og ungdomsskole - Elevrådet har jobbet med buss, skoleveier og uteområder på barneskolen. Greåker vgs -Skoleavis elever samlet seg til rektors bursdag - idrettsdag 16.desember -Julefest- grøt og juleverksted - Antimobbedag på nyåret: Christine Koht kommer! kr samlet inn til OD dagen Hafslundsøy barneskole -Sjakkturnering -Juleverksted og forestilling -jobbet for å få husker på lekeplassen som vi fikk igjennom. Hannestad barneskole - Tryggere skolevei - gå-aksjon - arrangerte tegnekonkurranse mot mobbing. Borgen barneskole - Har bedt Tanja Pettersen komme for å holde foredrag om nettmobbing. (Jenta fra Sarpsborg som ble mobbet på det groveste på nett) Kanskje hun kan komme til UBY?

8 Hafslund barneskole - Solgt julekalendere for å samle inn penger til Romania. - Fått trivselsleder på plass for å forebygge mobbing, og det har hjulpet oss veldig mye. -Arrangert kakesalg hvor de tjente kr. Pengene gikk til innkjøp av trivselsutstyr. -Innsamling til Fillipinene. Hornnes og Ullerøy barneskole -Antimobbedag (fikk midler av fjorårets UBY -Årlig joggedag med fokus på å samle inn penger til Zambia Kurland barneskole -Kurland talenter -2 mobbeuker i året -Trivselsleder -Har arbeidet med at doene bør vaskes oftere pga vond lukt og få speil -Få rullestolvennlig ballbinge Tindlund barneskole -Forslagskasse på skolen, informert alle om den -Møte med rektor om ulike ønsker; benker, kantine, bordtennisbord og flere baller. Kruseløkka ungdomsskole -Jobbet mest med forberedelse til ball Jelsnes barneskole - Arrangerte kakesalg i 2 uker i november. Elevrådet fordeler inntektene på ulike klasser etter behov. - Fornying av ordensregler på skolen - Fått bod til uteleker -Jobber aktivt med mobbing, lite mobbing på skolen vår! Sandbakken ungdomsskole -Ball -Mobbing Kantine Hafslund ungdomsskole -Fokus på uteområde -Prosjekt om mobbing St. Olav vgs -Innsamling til SOS barnebyer. -Sjakk og tautrekkingskonkurranse -Skoleball -Samhold

9 Til slutt: Skolene driver elevrådsarbeid på svært ulike måter, og inntrykket er at dette arbeidet verdsettes og prioriteres ulikt på skolene. Burde kommunen ha noen generelle retningslinjer og krav for elevrådsarbeid som skoleledelsen på den enkelte skole burde forholde seg til? Hva kan UBY gjøre for å påvirke dette og sette elevrådsarbeid på dagsorden?! Med hilsen Siri Anette Larsen Referent og voksenkontakt for UBY

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Dybdeintervjuer med seks avgangselever våren 2007.

Dybdeintervjuer med seks avgangselever våren 2007. Dybdeintervjuer med seks avgangselever våren 2007. Jeg har plukket ut seks elever fra Færder videregående skole. De seks er: Magne Magne er 25 år, og med det den eldste i gruppa. Han har vurdert folkehøyskole,

Detaljer

FOLKEHELSEARBEID FOR UNGDOMSSKOLETRINNET

FOLKEHELSEARBEID FOR UNGDOMSSKOLETRINNET FOLKEHELSEARBEID FOR UNGDOMSSKOLETRINNET Utviklingsoppgave skrevet av: Eli Helen Limstrand Gunn Randi Solstad Grete Marie Gussiås Anh Nawelli Huynh Karin Johnsen Randi Berit Rye Ing Marie Sundqvist 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

UNGDOM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012

UNGDOM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012 UNGDOM OM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012 INNHOLD Artikkel 12 side 4 Forord side 5 Sammendrag og høringens hovedfunn side 8 Målet for høringen side 10 Ord fra Andreas Svela, SUR side 11 Ord fra Anne Lindboe,

Detaljer

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål SAMFUNNSFAG Kapittel 6 Vi velger 92 SAMFUNNSFAG Kapittel 6 VI VELGER Her skal du lære: om å ta gode valg om hvorfor vi har regler om hva vi kan være med på å bestemme om hvem som bestemmer på skolen, hjemme

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Digital mobbing -nei takk!

Digital mobbing -nei takk! ROMSLIG MODIG SUNN Sandnes - i sentrum for fremtiden Digital -nei takk! Barn og unges forslag til tiltak for å i Sandnes 12 Forord av Sandnes ungdomsråd Alle barn og unge har rett til et oppvekst- og læringsmiljø

Detaljer

AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE

AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE Akademiet er i dag norges største private videregående skole med mer enn 2200 elever fordelt

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

Mediepåvirkning. hvordan veilede barna VOKSNE FOR BARN. Tema MAGASINET. virkning av. Reklametrykket mot barn og unge er større enn noen gang

Mediepåvirkning. hvordan veilede barna VOKSNE FOR BARN. Tema MAGASINET. virkning av. Reklametrykket mot barn og unge er større enn noen gang Nr. 1 // 2012 91. årgang MAGASINET VOKSNE FOR BARN Forbrukerombudet: Reklametrykket mot barn og unge er større enn noen gang for barn og unges psykiske helse På nett med elevene: Akademiet vgs bruker sosiale

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Retten til å være meg

Retten til å være meg Retten til å være meg Innledning Introduksjonspakken til Våre rettigheter, vårt ansvar kommer med disse tankene rundt temaet retten til å være meg: Hver enkelt menneske er en unik person. Mange ting, slik

Detaljer

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser Røde kors ungdom HEFTE 4 HVa vi gjør: røde kors ungdom sosiale møteplasser INTRODUKSJON 1 Del 1: Historien bak sosiale møteplasser 3 Tips for å starte sosiale møteplasser 6 ENSOMHET, MOBBING OG FATTIGDOM

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Ukebrevet. Uke 21 (18/5 24/5) FELLES

Ukebrevet. Uke 21 (18/5 24/5) FELLES Ukebrevet Uke 21 (18/5 24/5) TAKK: FELLES Vi ønsker å takke alle som har bidratt til at vi også i år kunne feire 17. Mai her på Jareteigen. En spesiell takk til FAU og 2.og 3.klasse foresatte som har stått

Detaljer

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Ungdom om skole Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013 Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Innhold Forord Ungdomshøringen 2013: En oversikt. Dette ønsket ungdommene: Prioriterte saker fra gruppene

Detaljer

Ungdom og økonomi. - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv

Ungdom og økonomi. - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv Ungdom og økonomi - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv Rapport fra workshop 15. februar 2012 Innhold 1 Innledning og oppsummering... 3 2 Bakgrunn: Dårlig økonomisk start på voksenlivet... 4

Detaljer

AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE

AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE Akademiet er i dag norges største private videregående skole med mer enn 2200 elever fordelt

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

Hald. nr. 1 2013. E t b l a d a v e n a n n e n v e r d e n

Hald. nr. 1 2013. E t b l a d a v e n a n n e n v e r d e n E t b l a d a v e n a n n e n v e r d e n Hverdag på Madagaskar Ecuadoriansk hverdag i Stavanger Anderledes hverdag Mest betydningsfulle forandring Hald Internasjonale Senter nr. 1 2013 Leder Livet består

Detaljer

Sosialt liv med kognitive endringer. Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer

Sosialt liv med kognitive endringer. Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer Sosialt liv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer Sosialt liv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer Forord

Detaljer

Hvorfor må vi lære å lese på skolen?

Hvorfor må vi lære å lese på skolen? Hvorfor må vi lære å lese på skolen? Innlevert av Vibecke Moldestad ved Rolland skole (Bergen, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2015 Klasse 1a fra Rolland skole ville svært gjerne være med på barnas forskningskonkurranse,

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer