Slik vil de støtte kampen for kvinners rettigheter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Slik vil de støtte kampen for kvinners rettigheter"

Transkript

1 Side 7: Aicha (53) lærte å lese, ble politisk leder i Niger Side 8: Sima Samar: Utdanning vil sikre afghanske kvinners frihet Side 11: Fikk ny mening i livet med lese- og skriveopplæring i Rwanda nr tema: kvinners deltakelse hjelp til kvinner hjelper flere Slik vil de støtte kampen for kvinners rettigheter

2 2 Leder AKTUELT 3 CARE er en av verdens største hjelpeorganisasjoner. CAREs nødhjelp og langsiktige bistand når frem til over 80 millioner mennesker i 84 land. CARE legger vekt på at bistanden skal være effektiv og komme de fattigste til gode. CARE jobber med kvinnerettet bistand. Ansvarlig redaktør: Jon Ragne Bolstad Redaktør: Anders Nordstoga Redaksjon: Arild Olsen, Heléne Hansson, Therese Leine Søgård Layout: Peder Bernhardt Trykk: Grøset Opplag: Ansvarlig utgiver: CARE, Universitetsgt. 12, 0164 Oslo Tel.: , Fax: Giro: CARE er medlem av Innsamlingskontrollen. Kommentarer til bladet? Send epost til Med rett til å delta et år med både stortingsvalg og hundreårsjubileum for kvinners I stemmerett i Norge, er det naturlig å tenke litt over hva retten til politisk deltakelse faktisk betyr. Vi tar for gitt at alle norske borgere kan være med og påvirke samfunnet uansett om man er kvinne eller mann, rik eller fattig, bor i by eller på bygda. Dette skyldes ikke bare stemmeretten. I denne utgaven av icare kan du lese om kvinner i Niger og Rwanda som har kjempet for å få økt innflytelse over eget liv og samfunnet rundt seg. Også i disse landene har kvinner stemmerett, men det betyr ikke at alle kan være med og påvirke. Blant fattige kvinner er det få som kan lese og skrive. Tenk deg at du vil engasjere deg i en politisk sak, men at du ikke kan lese aviser. Når noe opprører deg, kan du ikke skrive et leserinnlegg eller legge ut en appell på sosiale medier. Tenk deg at du må kjøpe en bussbillett for å være med på et valgmøte, men du har knapt nok penger til å kjøpe mat til barna. Retten til å være med og påvirke eget samfunn handler om mer enn å kunne stemme ved valg. For å delta, trenger du informasjon og muligheter til å uttrykke deg. Du må kunne lese og skrive. Du må kunne si din mening uten å frykte vold eller trakassering. Og du må være frisk. Hvis du ikke har nok mat til deg selv og barna, hvis du ikke kan oppsøke lege når du er syk eller når du opplever komplikasjoner under et svangerskap, da er veien lang til stemmelokalet. Fra norsk historie vet vi at politiske rettigheter må virke sammen med de sosiale rettighetene. Retten til mat, vann, helse, bolig, utdanning og arbeid må oppfylles for at folk skal ha muligheter til bruke sin stemmerett, ytringsfrihet, organisasjons- og forhandlingsrett. Vi må også huske at vold og trusler om vold gjør det vanskelig for mange kvinner å være politisk engasjerte. I Egypt utsettes mange kvinner for vold og overgrep når de deltar i demonstrasjoner. I Afghanistan lever profilerte kvinner i konstant fare. Mange har opplevd drapsforsøk. Og selv ikke i Norge er trakassering av kvinnelige politikere og aktive samfunnsdebattanter ukjent. Kampen for kvinners reelle stemmerett er langt fra over. På side 4-6 kan du lese hvordan de norske politiske partiene vil bidra globalt til kvinners rettigheter hvis de kommer i regjering. Ta med deg deres svar når du gir din stemme. Godt valg! Torild Skogsholm, generalsekretær CARE Takk for at du støtter CARE! Som CARE-venn er du med på å gi fattige kvinner og deres familier muligheter til å skape en bedre hverdag og en tryggere fremtid. Les mer på eller ring Bli med på CAREs kampanje Gå i Hennes Sko fra 16. september til 11. oktober. Overskuddet går til leseog skriveopplæring for fattige kvinner i Rwanda. Meld deg på i dag! gaihennessko.no Vidar Andersen i Rema 1000 under et kurs i Tanzania. FOTO: CARE All velferd starter med handel REMA 1000 vil fortsette samarbeidet med CARE for å lære fattige kvinner å drive lønnsom butikk. For tre år siden startet CARE og REMA 1000 et samarbeidsprosjekt i Tanzania for å utdanne tusen fattige kvinner i entreprenørskap og gi dem kunnskapen de trenger for å tjene penger på småskalaproduksjon og handel. Kvinnene har fått opplæring i sikker produksjon, produktutvelgelse, regnskap, distribusjon, salg og markedsføring. Prosjektet har vært så BI-studenter støtter CARE CAREs arbeid for kvinners rettigheter er blitt valgt ut som formål for årets studentaksjon på Handelshøyskolen BI. Studentaksjonen har i flere år vært en fanesak for BI Studentsamfunn (BIS). De neste to semestrene skal BI-studenter i Trondheim, Bergen, Kristiansand, Stavanger og Drammen samle inn penger til CARE. Kommunikasjonsansvarlig i BIS, Martine Ingebrigtsen Abbedissen, er veldig motivert for å nå det rekordhøye målet om å samle inn en halv million kroner. Vi har valgt å sette et mål som er over det vi har klart å samle inn tidligere for at vi skal ha noe å strekke oss mot, forteller hun. Abbedissen er selv opptatt av bistand og internasjonal solidaritet og hun ser at mange andre studenter også er det. Det å engasjere seg i humanitært arbeid gjør noe med din egen bevissthet. Du får øynene opp vellykket at REMA 1000 har bestemt seg for å fortsette samarbeidet med CARE. Vi har sett flere deltakere som virkelig har gjort sjumilssteg, og som er blitt rollemodeller videre, sier rektor for REMA-skolen, Vidar Andersen, som har vært i Tanzania flere ganger for å kurse kvinner. Målet er nå å sikre at disse rollemodellene skal kunne fortsette som kunnskapsformidlere i et selvgående program. Det har vært viktig for oss å få til en forlengelse av prosjektet, slik at vi kan forankre metoden vår og få til varig endring, sier Andersen. Kommunikasjonsansvarlig i BIS, Martine Ingebrigtsen Abbedissen. FOTO: Privat for ting som vanligvis ikke ligger deg så nært. Dagens studenter har vist at de ønsker nettopp dette, og det kan vi se igjen i mange studentorganisasjoner i Norge, sier hun. Derfor støtter jeg CARE Navn: Lisa Andrine Bernhoft-Sjødin Bosted: Oslo CARE-venn siden: Juni 2012 Hvorfor ble du CARE-venn? Det var på grunn av likestillingen. Men jeg støtter også Røde Kors og SOS Barnebyer. Jeg tenker som så at hvis jeg har penger, så kan jeg like godt gi dem til noen jeg ønsker å støtte i stedet for å bruke dem bare på meg selv. Hva mener du er nøkkelen til å bekjempe fattigdom? For det første tror jeg på utdanningsmantraet. For det andre er det den utopiske tanken på å dele goder. Alt dette henger sammen med å ikke være uvitende om hva som skjer rundt deg. Jeg tror det er altfor lett, her vi lever, å glemme at ikke alle har det sånn som vi har det. Hvorfor er økt likestilling viktig for utvikling? En del av det er at man får flere i arbeid og har du kvinner i arbeid, så har du også kvinner som er gode forbilder for barna sine. Kvinner er nøkkelen til mange flere. Det er vi som står ved siden av den oppvoksende generasjonen.

3 4 VALG I NORGE VALG I NORGE 5 Vi spurte toppene i stortingspartiene om: Høyre Erna Solberg, partileder Kristelig Folkeparti Knut Arild Hareide, partileder 1. Hvordan ville Norge vært uten kvinner på Stortinget? 2. Hvordan vil ditt parti bidra til å fremme kvinners rettigheter og deltakelse i land med svak likestilling? Slik vil de styrke kvinners rettigheter Arbeiderpartiet Helga Pedersen, nestleder og parlamentarisk leder 1. Et norsk parlament uten kvinnelige representanter er utenkelig! Stortingsrepresentantene skal gjenspeile befolkningen, og i Norge er kvinner på Stortinget en selvfølge. Men slik likestilling oppstår ikke av seg selv. Våre mødre, bestemødre og oldemødre kjempet mot konservative krefter hele livet for å oppnå de rettighetene vi nyter godt av i dag. Det har vært, og er fremdeles, vårt frihetsprosjekt: at faktorer som kjønn, legning og bakgrunn aldri skal begrense hva man kan oppnå. Uten kvinner på Stortinget ville Norge vært mye fattigere politisk. Mangfold blant politiske beslutningstakere er en styrke. Norge har fokus på likestilling i alt vårt internasjonale engasjement. 2. Arbeiderpartiet arrangerer jevnlige «Kvinner Kan»-kurs med våre søsterpartier rundt om i verden for å bistå kvinner som engasjerer seg politisk under utfordrende forhold. Den rødgrønne regjeringen har også vært en pådriver i den internasjonale innsatsen for kvinners rettigheter. Nylig lanserte vi ny handlingsplan for likestilling i utviklings- og utenrikspolitikken. Vi har brukt vår innflytelse og våre ressurser til å fremme likestilling i bl.a. Colombia, i Syria og gjennom NATO. Med hjelp fra kvinneorganisasjonen Karama, støttet av Norge, har Libyan Women s Platform for Peace lobbet for å bedre valgloven i Libya og de har oppnådd konkrete resultater, som å øke antallet kvinner i parlamentet etter valget i juli At Norge har fokus på likestilling i alt vårt internasjonale engasjement, er vårt viktigste bidrag til å fremme kvinners rettigheter og politiske deltakelse. 1. Det er ingen tvil om at Norge ville vært svært annerledes uten kvinner på Stortinget. Den første kvinnen på Stortinget, Anna Rogstad, skapte oppstandelse i skattedebatten ved å påpeke at det faktisk forekom at kvinnen forsørget sin mann, ikke bare omvendt, og at det ikke var tatt høyde for det i skattereglene. Andre kvinnelige stortings-pionerer, som Karen Platou, tok opp barns kår og familiepolitikk. De banet veien for vårt stort sett likestilte samfunn. Kvinners deltakelse i politikken starter med at jenter og gutter har like rettigheter og muligheter i samfunnet fra de blir født. 2. En forutsetning for å være en sentral mottaker av norsk bistand må være klare tegn på demokratisering og respekt for grunnleggende menneskerettigheter. For å oppnå demokrati og godt styresett, må det økt innsats til for å styrke kvinners sivile og politiske deltakelse. Et land som ikke gir sine kvinner like rettigheter som menn, vil aldri bli et demokrati, ei heller utnytte sitt fulle potensial. Det er viktig å erkjenne at kvinners deltakelse i politikken starter med at jenter og gutter har like rettigheter og muligheter i samfunnet fra de blir født. Arbeid for likestilling må gjennomføres på alle områder i samfunnet, inkludert lik rett til utdanning, helse og demokratisk deltakelse. Venstre Trine Skei Grande, partileder Venstre i regjering vil gi mer støtte organisasjoner som setter kvinner i fokus. 1. Uten kvinner på Stortinget ville det politiske miljøet vært mer ensrettet og lite mangfoldig. For kvinnene har vektlagt andre argumenter og synspunkter enn mange menn, og nye politiske områder er blitt satt i fokus. Kvinner på Stortinget har også vist at det ikke finnes saker som bare tilhører menn. Norge var et av verdens første land som innførte allmenn stemmerett for kvinner, og Norges første kvinnelige partileder, Eva Kolstad, var fra Venstre. Det er også et viktig demokratisk prinsipp at de folkevalgte i stor grad skal reflektere befolkningen og da er det naturlig at kvinner er godt representert på Stortinget! 2. Norge er ikke perfekt. Våre største utfordringer for bedre kjønnslikestilling i dag er likelønn og arbeidsliv, likestilt foreldreskap og bekjempelse av vold mot kvinner. Likevel har norske kvinner langt flere politiske rettigheter enn for eksempel kvinner i Afghanistan. Hovedproblemet i Afghanistan er at kvinners status er lavere enn statusen til menn og at de ikke har den samme tilgangen til skole- og helsetjenester. Det er behov for en massiv innsats for at alle kvinner, uansett bakgrunn, har de samme grunnleggende rettighetene. I dag er Venstre en pådriver for FNs tusenårsmål om å styrke kvinners stilling i møte med våre søsterorganisasjoner og i våre internasjonale prosjekter. Men dette er ikke nok. Vi må satse på utdanning! Slik kan kvinner i Afghanistan få nok kunnskap til å kjempe for sine rettigheter. Med Venstre i regjering vil vi sette av en andel i bistandsbudsjettet til utdanning av kvinner og gi mer støtte organisasjoner som setter kvinner i fokus. Fremskrittspartiet Siv Jensen, partileder 1. Da ville politikken åpenbart mistet enormt mye bredde. Kvinner og menn har ofte ulike innfallsvinkler til problemstillinger, og det er derfor viktig at begge kjønn er representert. For meg er det en selvfølgelighet at menn og kvinner både deltar på lik linje, og har like muligheter. Dette er et av de fremste kjennetegnene på det vestlige, liberale demokratiet, slik jeg definerer dette. 2. Fremskrittspartiet mener denne regjeringens relative tilnærming til ulike kulturer har gått for langt, også i utenrikspolitikken. Norge må være en pådriver for å fremme likestilling, også gjennom å stille konkrete krav, og ikke bare gjennom såkalt «dialog» som de rødgrønne legger opp til. Norge gir årlig 32 milliarder i bistand til utviklingsland, som ofte er land med det jeg vil kalle et primitivt syn på kvinner. Det er en selvfølgelighet for Frp at bistandsmidlene skal følges av krav, for eksempel like muligheter for kvinner som for menn. For Frp er det viktig å fremme kvinneutvikling også utenfor Norges grenser. Ser man på vår egen historie, kom verken stemmerett eller valgbarhet for kvinner av seg selv. Dette var verdier som måtte kjempes for. Det er derfor viktig at Norge sørger for å kjempe for disse verdiene også i utlandet. Det er en selvfølgelighet for Frp at bistandsmidlene skal følges av krav, for eksempel like muligheter for kvinner som for menn. 1. Det er heldigvis en utenkelig situasjon i Norge i dag. Man skal være forsiktig med å putte kvinner i en boks og si at akkurat sånn og sånn ville den politiske debatten vært uten dem, men jeg tror både de politiske debattene og hvilke saker som faktisk ble tatt opp ville vært annerledes og snevrere. Ulike mennesker ser ting ulikt, og tilfører ulike perspektiver og argumenter til politiske debatter. Et slikt mangfold er grunnleggende viktig for å ta gode avgjørelser, fordi det er sunt å få vurdert flest mulig sider av en sak. Det er en viktig påminnelse til oss politikere: Vi må passe oss for ikke å bli for like både menn og kvinner. Politikk handler om å skape et stadig bedre samfunn, og da trenger vi mangfold i debattene. KrF har lenge stått fast på at menneskeverdet ikke stopper ved svenskegrensa. 2. KrF har lenge stått fast på at menneskeverdet ikke stopper ved svenskegrensa. Det betyr at vi har et ansvar for å legge til rette for utvikling også i andre land. Vi har blant annet hatt stort fokus på å gi jenter utdanning, både gjennom vårt politiske program og gjennom forslag i Stortinget. Vi har tro på at samfunn endres nedenfra og opp, og at utdanning er en nøkkel for å få også kvinner engasjerte i samfunnsdebatten. Et godt eksempel på dette er 16 år gamle Malala Yousufzai, som i fjor ble skutt av Taliban, og som for noen uker siden talte i FN. «Ett barn, én lærer, én bok og én penn kan endre verden» avsluttet Malala. Det er kloke ord fra en ung, klok dame. Hun krevde utdanning for alle og lovte å fortsette kampen for rettferdighet. KrF ønsker å stå sammen med henne i kampen.

4 6 VALG i NORGE NIGER 7 Først med kvinnenes inntog i politikken ble en rekke spørsmål satt på den politiske dagsorden som aldri ville vært der hvis Stortinget hadde forblitt en sal for «våre beste menn». Audun Lysbakken, partileder for SV Sosialistisk venstreparti Audun Lysbakken, partileder 1. Norge ville vært et dårligere land å bo i. Først med kvinnenes inntog i politikken ble en rekke spørsmål satt på den politiske dagsorden som aldri ville vært der hvis Stortinget hadde forblitt en sal for «våre beste menn». «Personlige» spørsmål, som tidligere var sett på som noe som hørte til familien og ekteskapet, ble gjort politiske og løftet inn i stortingssalen og inn i norsk samfunnsdebatt. Spørsmål om vold og overgrep, om barneoppdragelse, om kvinners kropp og kvinners helse og om muligheten til å delta fullt ut i arbeids- og samfunnslivet. Likestillingen har gjort Norge til et mye bedre samfunn å leve i. For kvinner, for menn og ikke minst for barna våre. 2. SV skal sørge for at Norge er et foregangsland ved å fremme kvinners deltakelse i alle deler av politikken og arbeidslivet her hjemme. Da kan Norge med troverdighet være pådrivere for likestilling internasjonalt. Gjennom utviklingspolitikken vil vi støtte tiltak og programmer som fremmer kvinners deltakelse i politiske prosesser, for eksempel støtte til velgerregistrering og nettverk av kvinnelige politikere. Norge skal være pådrivere for at jenter skal kunne gå på skole på lik linje med gutter, og for at kvinner skal kunne bestemme over sin egen kropp og hvor mange barn de skal ha. Gjennom å fremme god fordelingspolitikk i utviklingspolitikken, øker sjansen for kvinnelig deltakelse i samfunnslivet. SV vil jobbe internasjonalt for at kvinner blir involvert i alle faser av konfliktforebygging, konfliktløsning og fredsbygging. Senterpartiet Liv Signe Navarsete, partileder 1. Norge ville vært et land med større forskjeller mellom kjønnene, kanskje også større forskjeller mellom ulike grupper i befolkningen. Kvinner har fått anerkjennelse, blitt synlige forbilder og talspersoner ved at det tidlig var mange kvinner i politikken i landet vårt. Slik har det også blitt flertall for ordninger og tiltak som har gitt mer likestilling, og som har spilt en viktig rolle for utviklingen av det norske samfunnet. Kvinner må sjøl være representert, og ikke stole på at mennene taler deres sak. Likestilling må være et viktig tema i vår dialog med andre land. 2. Likestilling må være et viktig tema i vår dialog med andre land, både gjennom bistand, i politisk kontakt, og ved at vi legger stor vekt på menneskerettigheter generelt. Norge må også være bevisst sin rolle som et likestillingspolitisk forbilde. At vi sjøl går foran gir oss større troverdighet internasjonalt. I så måte er jeg stolt over Senterpartiets bidrag. Foran årets valg er Sp det eneste partiet med flere kvinner enn menn på topp på listene. Hvis vi beholder dagens mandatfordeling, kan Sp få 80 prosent kvinneandel i stortingsgruppa vår. Senterpartiets gode tall viser at det er mulig å øke kvinneandelen uten ny kvotering eller sentrale regler. Det har vi kunnet bruke som et konkret eksempel i vårt arbeid med demokratiprosjekter på grasrotnivå blant annet i Tanzania. Aicha (53) hadde alltid et ønske om å lære, men det var først som voksen at hun fikk mulighetene. Nå er hun valgt inn i kommunestyret og vil stille til valg som ordfører. Av Zakari Insa/CARE Niger Lærte å lese ble politiker For 13 år siden ville ingen betrodd meg med en femøring. Jeg hadde ingenting, og ingen visste hvem jeg var, forteller Aicha Bako (53). Hun ler når hun ser tilbake på de store endringene som har skjedd i livet hennes siden den gang. Da hun som ung kvinne flyttet fra landsbygda til byen Tibiri, like utenfor den enda større byen Maradi, sør i Niger, hadde hun ingen utdannelse eller spesielle ferdigheter. I dag leder hun et nettverk av spare- og lånegrupper, og hun er president i den lokale avdelingen av Nasjonal forening for forsvar av menneskerettighetene (ANDDH). Ønsket å bli leder Hun bor i sitt eget hus sammen med sin mann, tre døtre og to sønner. Mens hun forteller historien sin, blir hun fra tid til annen avbrutt av mobiltelefonen eller kua i bakgården. Helt siden jeg var en ung jente har jeg vært opptatt av å lære og bygge opp selvtilliten min, slik at jeg en dag kunne bli en leder. Lederskap handler om å vite hva man vil og være i stand til å kommunisere en visjon til andre, forteller hun. I 2000 etablerte CARE spare- og lånegrupper i Tibiri. Fra begynnelsen av 1990-tallet hadde dette programmet vokst fra å være adskilte lokale grupper til å bli en nasjonal bevegelse for å styrke kvinners stilling i det nigerske samfunnet. Kvinnene som drev dette frem, kalte seg Mata Masu Dubara: kvinner med tæl. Forkortelsen «MMD» er i dag å se overtalt på skilter, husvegger og drakter i landsbyer rundt om i landet. Alle mine ambisjoner blir virkeliggjort gjennom lese- og skriveopplæringen og andre kurs jeg fikk av CARE. Nå blir jeg sendt overalt hvor det er kvinner som skal snakke. Noen menn kaller meg «stort hode», men det lar jeg ikke påvirke meg. Jeg stilte som kandidat ved det forrige lokalvalget, og med støtte av andre kvinner, ble jeg valgt inn i kommunestyret. Ettersom jeg hadde lært å lese og skrive, kunne jeg være med å kontrollere stemmeopptellingen, forteller Aicha. Bruker innflytelsen I kommunestyret, som har ansvaret for 213 landsbyer, er vi 20 representanter. Fire er kvinner og åtte er analfabeter. En av de første tingene jeg fikk gjennomslag for, var å bruke det lokale språket i møtene, slik at alle representantene kan delta på like vilkår i diskusjonene. På den måten er det lettere for oss å fremme forslag og forsvare saker som er viktige for lokalsamfunnene, slik som tilgang på rent vann, helsetjenester og kvinners arbeidsbyrde, forklarer hun. Nå har jeg en god økonomi, og jeg kan forsørge mannen min og barna. Jeg hjelper også andre kvinner å få tilgang på lån ved mikrofinansinstitusjoner. Min evne til å mobilisere kvinner har også gitt meg tillit hos sultanen i Gobir (en viktig tradisjonell leder, red. anm.), som ofte inviterer meg til arrangementer. Jeg planlegger å stille som ordfører ved neste valg, fordi det fremdeles er mye å gjøre, sier Aicha. Som CAREvenn støtter du etablering av flere spare- og lånegrupper. Fakta Spare- og lånegrupper Spare- og lånegruppene er CAREs viktigste verktøy for å bekjempe fattigdom og styrke kvinners rettigheter. De første gruppene ble etablert i Niger på begynnelsen av 1990-tallet. I dag har gruppene over 1,5 millioner medlemmer i 20 land, hvorav om lag 80 prosent er kvinner. I gruppene får de mulighet til å spare på en sikker måte, ta opp lån til investeringer og tilgang på nødfond ved akutte behov. De får også tilbud om kurs, som lese- og skriveopplæring. Mange grupper organiserer kornbanker, vanningssystemer og grønnsakhager for at landsbyene skal stå bedre rustet til å takle tørkeperioder. I Niger er det i dag grupper med i alt medlemmer. Sammen utgjør de en nasjonal bevegelse som kalles «Mata Masu Dubara», eller «Kvinner med tæl». Navnet forkortes vanligvis til «MMD».

5 8 INTERVJU: SIMA SAMAR INTERVJU: JORDAN SIMA OG SAMAR SYRIA 9 Kampen for kvinners rettigheter i Afghanistan handler mer om makt enn kultur og religion, ifølge Sima Samar. Hun mener utdanning er kvinners viktigste våpen. Av Anders Nordstoga Afghanske kvinner vil ikke gi tilbake sin frihet Den kjente rettighetsforkjemperen er opptatt av å formidle at situasjonen er blitt mye bedre for afghanske kvinner siden Taliban ble styrtet i Hun tror ikke disse fremskrittene vil gå tapt etter at utenlandske soldater trekker seg ut av landet neste år. Det er krefter, ikke bare i Taliban, men også mange konservative i regjeringen, som kanskje vil prøve å ta oss tilbake, fordi det er i menneskets natur at alle vil ha makt. Religion misbrukes i mange land for å få makt. De bruker religion for å kontrollere folket. Kvinners rettigheter er et politisk spørsmål i Afghanistan. Det er et spørsmål om makt, om å dominere. Men jeg er helt sikker på at vi ikke vil gå tilbake til slik det var under Taliban. Det er annerledes nå. Vi har mange flere utdannede kvinner, vi har mange flere kvinner i arbeidslivet. Kvinner vil ikke gi tilbake sin frihet, sier hun. Hva kan det internasjonale samfunnet gjøre for å bidra til å sikre afghanske kvinners rettigheter? En av tingene som bør gjøres, er å fokusere mer på sivile prosjekter. Da må både menn og kvinner involveres. Utdanning er sentralt. Utdanning endrer mentaliteten både for kvinner og menn, så for at kvinner skal kunne gjøre seg gjeldende, er utdanning et av de sterkeste verktøyene. Grunnutdanning er selvfølgelig ikke nok. Vi må også ha tilgang på høyere utdanning. Selv i de mest konservative delene av Afghanistan ønsker de utdanning for både for gutter og jenter. Sima Samar Ønsker utdanning Siden 2001 har flere millioner barn fått tilgang på utdanning, men fremdeles er det et gap mellom gutter og jenter. Sima Samar tror at mangel på kvinnelige lærere er en viktig årsak til dette. Den gode nyheten er at selv i de mest konservative delene av Afghanistan, ønsker de utdanning for både for gutter og jenter. Det var overraskende også for meg å høre folk fra et avsidesliggende område ved Jalalabad be om å få skoler, særlig for jenter, og de etterlyste kvinnelige lærere. Jeg hører det samme andre steder. Kvinnelige lærere er helt avgjørende for dem som bor i veldig konservative deler av landet. Én av grunnene til at jenter slutter på skolen etter 5. og 6. klasse, er at de ikke har kvinnelige lærere. I disse områdene ønsker ikke foreldrene at døtrene skal bli undervist av menn, særlig ikke når de nærmer seg puberteten, forklarer Samar. Sikkerhet et er annet problem, fortsetter hun. Det er et problem for både gutter og jenter. Når en skole blir angrepet, vil ikke foreldrene sende barna tilbake. Dette gjelder overalt, ikke bare i Afghanistan. Det tredje problemet er mangel på fasiliteter, mangel på bygninger. Foreldre bryr seg ikke om at døtrene får undervisning under et tre til de er åtte ni år, men etter det vil de ikke at jentene skal sitte utendørs, slik at alle som går forbi, kan se dem. Vi har ofte hørt at afghanske foreldre ikke vil at døtrene skal utdannes, men du nevner ikke det som noe problem? Det er blitt et mye mindre problem enn for ti-femten år siden. Flere har forstått betydningen av utdanning. De ser hvordan utdanning spiller en rolle for at kvinner skal kunne gjøre viktige jobber. De kommer til helsesentre og spør etter en kvinnelig jordmor eller en kvinnelig lege for kvinner trenger kvinnelige helsearbeidere men uten utdanning, kan ikke kvinner gjøre disse jobbene. En annen grunn er ny teknologi: tv, mobil-telefoner, internett alt dette er med på å vise folk hvor viktig kvinners deltakelse og utdanning er. Påvirkningen fra kvinnegrupper, rettighetsgrupper og det afghanske kvinnesaksdepartementet har også vært viktig. Kvinne kan bli president Neste år er det presidentvalg i Afghanistan. Sima Samar avviser ideen om at den afghanske kulturen gjør det umulig for en kvinne å nå helt til topps i politikken. Det er bare et spørsmål om ressurser, mener hun. Tiden er kanskje ikke moden nå, fordi det krever mye penger å delta i valgkamp. Da vi hadde forrige parlamentsvalg, var alle de store fotografiene på gaten av menn. Vi så noen få små bilder av kvinner, men hvis de ikke var slående vakre, var det ingen som så på dem. Hvis en kvinnelig kandidat hadde nok ressurser, kunne hun vunnet presidentvalget selvfølgelig! Hva er de største utfordringene for kvinnelige politikere i Afghanistan i dag? En av de viktigste utfordringene er kvinners egen vilje til å satse. Vi må ha nok tro på oss selv til å stille ved valg. Det kan vi få gjennom utdanning med god kvalitet. Dernest er støtte fra familien avgjørende. Vi har dessverre sett noen tilfeller av vold mot kvinnelige parlamentsmedlemmer fordi ektemannen føler at hun overtar makten i familien, forteller Samar. Selv om kvinner i Afghanistan har fått større frihet de senere årene, og flere er aktive i politikken, har kvinner vært lite involvert i beslutningene før og under den pågående overgangen til økt afghansk selvstyre. Samar mener dette i stor grad skyldes at diskusjonene nesten utelukkende har handlet om sikkerhet og militæret. Fakta Sima Samar Afghansk lege, politiker og rettighetsaktivist. Født i Jaghori-distriktet i provinsen Ghazni i Studerte medisin ved universitetet i Kabul og var ferdig utdannet i Flyktet til Pakistan da hennes ektemann ble pågrepet og forsvant under den russiske invasjonen av Afghanistan i Grunnla organisasjonen The Shuhada, som nå driver 55 skoler for jenter og gutter i Afghanistan og tre skoler for afghanske flyktninger i Quetta i Pakistan. Styreleder i Den uavhengige afghanske menneskerettighetskommisjonen. Etablerte det første kvinnesaksdepartementet i Afghanistan som var med på å styrke kvinners rettigheter etter Var FNs spesialrapportør for menneskerettigheter i Sudan fra 2005 til Nominert flere ganger til Nobels fredspris Kilde: Militære spørsmål er alltid blitt sett på som menns jobb, påpeker hun. Det er ikke rettferdig at kvinner ikke deltar og det er ikke rettferdig at de bare fokuserer på den militære delen av overgangen. Det handler tross alt om sikkerhet for mennesker, ikke sikkerhet for steiner og fjell. Da må menneskene som sikkerheten angår, delta. Kvinner selv tenker at menn har rett til å slå dem. Det er en vanlig misforståelse at når mannen slår, betyr det at han bryr seg om henne. Sima Samar

6 10 INTERVJU: SIMA SAMAR RWANDA 11 Uvitenhet og fattigdom gir vold Vold mot kvinner er utbredt i Afghanistan, kanskje mer utbredt enn i noe annet land. Undersøkelser har vist at opptil ni av ti kvinner opplever én eller annen type vold i hjemmet. Sima Samar tror det er tre hovedgrunner til denne dystre statistikken: Forklaring nummer én er mangel på utdannelse. Nummer to er fattigdom. I en fattig familie med ti barn er det større risiko for vold. Den tredje grunnen er at kvinner selv tenker at menn har rett til å slå dem. Det er en vanlig misforståelse at når mannen slår, betyr det at han bryr seg om henne en aggressiv form for kjærlighet. Hvordan kan slike holdninger endres? Med utdanning. Utdanning både for menn og kvinner. Uten at også menn får høyere utdanning, vil kvinner alltid møte en vegg. Jeg tror også media spiller en viktig rolle for å spre kunnskap om menneskerettigheter. Hvis en kvinnelig kandidat hadde nok ressurser, kunne hun vunnet presidentvalget selvfølgelig! Sima Samar Hvordan kan internasjonale organisasjoner bidra? Afghanistan er et veldig komplekst samfunn. For å unngå overflatiske tilnærminger og være mer effektive, må de lytte til afghanere og samarbeide med hverandre istedenfor å konkurrere. Alle bør ha en enhetlig tilnærming. Det aller beste er å støtte afghanske grasrotorganisasjoner. Fakta CAREs skoleprogram i Afghanistan Siden 1994 har CARE gitt over afghanske barn og unge tilgang på utdanning, blant annet ved å etablere skoler i avsidesliggende landsbyer der det ikke finnens annet tilbud. CARE legger spesielt vekt på å legge til rette for jenters skolegang, ettersom de møter flere hindre enn gutter. Press fra familien fører til at mange jenter slutter i 13-årsalderen. CARE jobber med lærere, foreldre, religiøse ledere og myndigheter for at flere jenter skal fullføre grunnskolen og fortsette utdanningen. CARE samarbeider også tett med myndighetene om forebygging av angrep mot skoler. Dette betyr din støtte 450 kroner dekker utgiftene i ett år for én elev som følger undervisning på en barneskole i en landsby. Dette inkluderer kurs for lærere, bøker, skrivesaker og annet utstyr. Det koster 1900 kroner å etablere en barneskole i et privat hjem eller en moské. Dette inkluderer utstyr, leie, lønn, transport, kommunikasjon og sikkerhetsutgifter. Å etablere en ungdomsskole koster 2500 kroner kroner dekker alle utgifter for å etablere et skolebibliotek eller en PC-stue. Det koster å bygge en ny skole med to klasserom. Vi er stolte av våre samarbeidspartnere. Takk for støtten! «Nå føler jeg at livet har mening» Tre tidligere analfabeter i Rwanda forteller hva det har betydd for dem å lære å lese. Av Jeannette Nduwamariya / CARE Rwanda Marie Mukabaranga Gratia (48) er skilt og har ett barn. Hun bor i et bittelite hus som hun fikk av en enke hun møtte i spare- og lånegruppen. Til tross for at ektemannen hennes var voldelig, ventet hun på ham i tre år mens han satt i fengsel, og hun bygget selv et nytt hus til familien. Da volden fortsatte etter at mannen ble løslatt, bestemte hun seg for å forlate ham. «Han var veldig voldelig og truet ofte med å drepe meg. I tre år ble jeg slått hver dag, fornærmet og fullstendig misbrukt. Jeg bestemte meg for å forlate ham, selv om det ikke var lett. Jeg hadde ikke noe sted å reise, og jeg måtte gi opp huset som jeg hadde bygget mens han var i fengsel. I begynnelsen gikk jeg med selvmordstanker, men jeg var redd for hva som da ville skje med sønnen min. De andre medlemmene i spare- og lånegruppen støttet meg og ga meg styrke. De fikk meg til å ta del i flere CARE-aktiviteter, som blant annet leseog skriveopplæring. De første to ukene av kurset så jeg bare på bildene i boken, men etter hvert forsøkte jeg å skrive, og jeg oppdaget at dette var noe jeg kunne få til. Jeg ble veldig god. Sønnen min er også veldig oppmuntrende. Nå føler jeg at livet har mening og en verdi som jeg ikke opplevde for tre år siden. Nå er jeg respektert i lokalsamfunnet, jeg har nye klær og er mer organisert. Jeg er til og med blitt valgt til nestleder i foreldreforeningen ved barneskolen vår.» Alphonse Musangamfura er en av de unge mennene som har tatt del i CAREs lese- og skriveopplæring i distriktet Nyamagabe. Da han oppdaget at en ansatt fra CARE intervjuet kvinner, ville han også gjerne fortelle sin historie. «Da jeg var 14 år gammel begynte jeg å dyrke jorden for naboer. Jeg plantet på hver eneste bakketopp i nabolaget. Jeg hadde svært lite da jeg giftet meg, og kona mi måtte være med på arbeidet. Vi gikk rundt og spurte om vi kunne dyrke mot betaling. For to år siden møtte jeg et medlem av en spare- og lånegruppe som oppfordret meg til å bli med. Jeg nølte fordi jeg trodde det ville ta tid fra arbeidet mitt, og jeg visste ikke hvordan jeg skulle kunne skaffe penger til å spare. Landsbyagenten fra CARE fortalte om personer med min type inntekt som var blitt med i gruppen, og hvordan de hadde fått det bedre. Så jeg bestemte meg for å bli med og begynte å spare. Noen måneder senere fikk jeg et lån på franc (ca. 90 kroner, red. anm.), som jeg brukte på å kjøpe og selge durra. Det gikk bedre enn forventet, og det endret min sosiale status. Jeg kjøpte mitt eget jordstykke og kunne til og med ansette noen for å hjelpe meg. Jeg kjøpte en sykkel og en mobiltelefon ting jeg tidligere bare hadde drømt om. Barna mine går på skole, de har skoleuniform og er aldri sultne. Men siden jeg ikke kunne lese eller skrive, følte jeg at jeg gikk glipp av mange muligheter. Det var derfor jeg var blant de få mennene som oppsøkte lese- og skrivekurset, og det er jeg veldig stolt over. Jeg er en veldig interessert student. Jeg forsøker å lese selv det som vi ennå ikke har lært. Jeg oppfordrer mine venner og naboer til å bli med på kurset.» Annonciata Mukarugwiro (65) er enke og har født syv barn, men bare ett av dem har vokst opp. «Jeg var veldig ung da jeg giftet meg, og jeg følte meg ikke mer verdt enn husdyrene. Jeg hadde ingenting jeg skulle sagt overfor mannen min eller svigerfamilien min. Jeg ble dårlig behandlet av hele familien fordi jeg hadde mistet så mange barn. De mente at jeg selv hadde skyld i dødsfallene. Etter noen vanskelige år, da jeg igjen var gravid, ble jeg sendt tilbake til min egen familie. Jeg fikk et flott barn det var som om Gud ville tørke vekk tårene mine. Men livet fortsatte å være en kamp inntil jeg ble med i spare- og lånegruppen. De andre medlemmene viste meg solidaritet og respekt. For første gang i livet følte jeg meg verdsatt. Jeg begynte å bli mer aktiv på møtene. Jeg var flink til å spare, jeg tok opp et lån og begynte å kjøpe og selge bønner. For to år siden gikk jeg til retten for å få min andel av familiens eiendom. Jeg var overbevist om at det var min og mitt barns rett å få en del av arven etter min mann. Dessverre, ettersom jeg ikke kunne lese, skrev jeg under på papirer som jeg ikke forsto, og jeg tapte saken. Svigerfamilien min unyttet min uvitenhet. Det er en av grunnene til at jeg begynte på lese- og skrivekurset. Jeg går aldri glipp av en eneste time, og jeg oppfordrer sønnen min til å gå på skole. Jeg er fast bestemt på å prøve saken min på nytt for retten. Aldri igjen vil jeg skrive under på noe uten å lese hvert eneste ord. Jeg vil fortsette å lære til og med engelsk. Jeg vil ikke bli løyet til mer.» Fakta CAREs lese- og skriveopplæring i Rwanda CAREs lese- og skriveopplæring i Rwanda ble etablert i 2012 og finansieres av norske Grieg Foundation. I løpet av tre år skal prosjektet gi i alt mennesker muligheten til å lære å lese og skrive. Prosjektet er del av programmet for å fremme likestilling og gi økonomiske og politiske muligheter til mennesker gjennom spare- og lånegrupper. Om lag 40 prosent av medlemmene i disse gruppene er analfabeter. Dette forhindrer dem fra å gripe mange muligheter, deriblant tjene egne penger. Etableringen av spare- og lånegrupper i Rwanda støttes av DNB.

7 EAAS ENERGIANLEGG AS Totalentreprenør innenfor elektriske forsyningsanlegg. PAT E N T S T R A D E MARK S L E G A L S E R V I C E S D E S I G N S

8 Finance & Accounting IT Engineering HR & Admin NORTRAIN er Norges største utdanningssenter for fagarbeidere innen boring, brønnservice og relaterte fagområder. Tangen 10, 4070 Randaberg Tlf.: , Fax:

9 Gi flere kvinner muligheter til å påvirke sitt eget samfunn! Bli med på CAREs solidaritetskonkurranse Gå i Hennes Sko der skrittene du går i din hverdag gir flere kvinner mulighet til å delta i og påvirke eget samfunn. Overskuddet går til lese- og skriveopplæring for fattige kvinner i Rwanda. Kampanjeperioden er 16. sept. 11. okt. Meld deg på i dag!

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

De partiene som får mange stemmer, får mange representanter på Stortinget.

De partiene som får mange stemmer, får mange representanter på Stortinget. Demokrati Ordet demokrati betyr folkestyre. I et demokrati er det valg, i Norge er det stortingsvalg hvert fjerde år. Da kan de som ha stemmerett være med å bestemme landets utvikling. I det norske systemet

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

Oppgaveveiledning for alle filmene

Oppgaveveiledning for alle filmene Oppgaveveiledning for alle filmene Film 1 Likestilling Hvorfor jobbe med dette temaet: Lov om barnehager: Barnehagen skal fremme likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Rammeplan for

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling 1 Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling Åpning av Kontaktkonferanse 2010 mellom sentrale myndigheter og

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Intervjuskjema Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

II TEKST MED OPPGAVER

II TEKST MED OPPGAVER II TEKST MED OPPGAVER NORSKE KVINNER FIKK STEMMERETT I 1913 11. juni 2013 er det hundre år siden norske kvinner fikk rett til å stemme på lik linje med menn. Norge var blant de første landene i verden

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Kapittel 6: De politiske partiene

Kapittel 6: De politiske partiene Kapittel 6: De politiske partiene 1 Begrepskryss (svarene finner du på side 131 139 i Ny agenda) Sett streker mellom begrepet til venstre og riktig forklaring til høyre. 1) ideologi a) en som ønsker å

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme 4 VALGORDNINGEN - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler - Elektronisk stemmegivning 6-5 enkle steg for å stemme 0 LOKALT SELVSTYRE - Staten - De politiske organene i en 2 kommune -De politiske organene

Detaljer

ELEVOPPGAVER DET MAGISKE KLASSEROMMET FATTIG/RIK

ELEVOPPGAVER DET MAGISKE KLASSEROMMET FATTIG/RIK Er du enig? i FATTIGDOM sett kryss ved riktig svar 1. Det er de fattiges egen skyld at de er fattige. 2. Det er umulig å hjelpe alle fattige barn. 3. Alle fattige barn er ulykkelige. 4. Alle barn skal

Detaljer

Intervjuguide, tuberkuloseprosjektet Drammen

Intervjuguide, tuberkuloseprosjektet Drammen Mål for prosjektet Formål med intervjuet Skaffe oss innsikt i innvandrerbefolkningens behov og erfaringer knyttet til tuberkulose i Drammen. Konkrete mål Finne ut hva som kan bidra til at personer med

Detaljer

Kristin Solberg. Livets skole. Historien om de afganske kvinnene som risikerer alt for å redde liv

Kristin Solberg. Livets skole. Historien om de afganske kvinnene som risikerer alt for å redde liv Kristin Solberg Livets skole Historien om de afganske kvinnene som risikerer alt for å redde liv Om forfatteren: Kristin Solberg (f. 1982) er journalist og forfatter, bosatt i Kairo. Under arbeidet med

Detaljer

RETTEN TIL UTDANNING. Undervisningsopplegg om. Filmen er laget med støtte fra:

RETTEN TIL UTDANNING. Undervisningsopplegg om. Filmen er laget med støtte fra: RETTEN TIL UTDANNING Undervisningsopplegg om Filmen er laget med støtte fra: 1 Alle barn har rett til å gå på skolen! Skolen skal være gratis og gi alle barn en god utdannelse dette står nedfelt i FNs

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

Folk forandrer verden når de står sammen.

Folk forandrer verden når de står sammen. Kamerater! Gratulerer med dagen! I dag samles vi for å kjempe sammen, og for å forandre verden til det bedre. Verden over samles vi under paroler med større og mindre saker. Norsk Folkehjelp tror på folks

Detaljer

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Kjære lærer s. 3 Oversikt over Det magiske klasserommet fred s. 4-7 Aktuelle kompetansemål s. 7 Undervisningsopplegg

Detaljer

Kvinner til topps i norsk landbruk

Kvinner til topps i norsk landbruk Kvinner til topps i norsk landbruk Innlegg på kvinnekonferansen Kvinnebønder og bondekvinner - Kathrine Kleveland 11.03.13 Takk for invitasjonen til en spennende dag rundt et viktig tema! Først vil jeg

Detaljer

Filmen EN DAG MED HATI

Filmen EN DAG MED HATI Filmen EN DAG MED HATI Filmen er laget med støtte fra: 1 Relevante kompetansemål Samfunnsfag Samfunnskunnskap: Samtale om variasjoner i familieformer og om relasjoner og oppgaver i familien. Forklare hvilke

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1 Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017 De Kristnes prinsipprogram 1 Innhold De Kristne skal bygge et samfunn som er fritt og trygt for alle, uansett hvem man er eller hvor man

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Å være barn på en te- plantasje i Bangladesh

Å være barn på en te- plantasje i Bangladesh Å være barn på en te- plantasje i Bangladesh Opplegget er laget med støtte fra: Å være barn i Bangladesh er en tekst som tar for seg mange ulike temaer rettet mot barn på mellomtrinnet. Teksten er sammenhengende,

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Økt samfunnsengasjement Stemmerettsambassadører.no. Ungdommens fylkesting i Hedmark Kongsvinger, 11. april 2015

Økt samfunnsengasjement Stemmerettsambassadører.no. Ungdommens fylkesting i Hedmark Kongsvinger, 11. april 2015 Økt samfunnsengasjement Stemmerettsambassadører.no Ungdommens fylkesting i Hedmark Kongsvinger, 11. april 2015 Hva skal vi? 1. Innledning om www.stemmerettsambassadører.no og økt samfunnsengasjement 2.

Detaljer

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg VALG 1 Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T Jeg innrømmer at jeg er maktesløs og ute av stand til å kontrollere min tilbøyelighet til å gjøre gale ting, og at livet mitt ikke lar seg håndtere. Velg

Detaljer

Synes du Jens Stoltenberg gjør en god, middels eller dårlig jobb som statsminister?

Synes du Jens Stoltenberg gjør en god, middels eller dårlig jobb som statsminister? Synes du Jens Stoltenberg gjør en god, middels eller dårlig jobb som statsminister? Kjønn Alder 6 år eller mer Hva er din høyeste avsluttede utdannelse? Folkeskolenivå Hva vil du anslå husstandens samlede

Detaljer

KNUT GEORG ANDRESEN M A N N E N S O M V I L L E D Ø LY K K E L I G

KNUT GEORG ANDRESEN M A N N E N S O M V I L L E D Ø LY K K E L I G KNUT GEORG ANDRESEN MANNEN SOM VILLE DØ LYKKELIG Knut Georg Andresen MANNEN SOM VILLE DØ LYKKELIG Fair Forlag AS Copyright Fair Forlag AS 2012 Grafisk produksjon: John Grieg AS, Bergen Omslagsdesign: MAD

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

barna jongcheol Be for de glemte barna i nord-korea overlevde ikke. Han døde for sin tro på Jesus.

barna jongcheol Be for de glemte barna i nord-korea overlevde ikke. Han døde for sin tro på Jesus. Be for de i nord-korea jongcheol Noen gatebarn (på folkemunne: vandrende svaler ) greier å flykte fra Nord-Korea. Jong-Cheol var 11 da han rømte til Kina. Åpne Dører ble kjent med ham, og han fikk bo hos

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Mannfolk mot vold. Hvitt Bånd Norge

Mannfolk mot vold. Hvitt Bånd Norge Mannfolk mot vold Hvitt Bånd Norge Ekte mannfolk sier nei til vold mot kvinner! Hvitt Bånd Norge er menn i alle aldre som har én ting til felles: Vi engasjerer oss mot menns vold mot kvinner. Vi ønsker

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder bruk stemmeretten! KJÆRE VELGER 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg og du har muligheten til å påvirke resultatet. Mange mener at et lokalvalg ikke er like viktig som et stortingsvalg. Det

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Velkommen til Sosialistisk Venstreparti Som medlem i SV

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Hun er glad for å ha lekser

Hun er glad for å ha lekser Side 4 5: Lese- og skriveopplæring i Rwanda Side 7 9: Støtt jenters utdanning i Afghanistan Side 10 11: CARE hjelper ofre for voldtekt i Øst-Kongo nr. 1 2013 t e m a : u t d a n n i n g hjelp til kvinner

Detaljer

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV VALG 2013: VELG MINDRE MAKT TIL EU Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV Din stemme avgjør. I 2012 importerte Norge nesten 500 lover og regler fra EU. De neste

Detaljer

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet TRADERS MENTALITET Hva er det viktigste når du skal trade? Er det nye publiserte tall? Nyheter? Trender? Naturkatastrofer? 9/11? Opec? Oljelagre i USA? Oppdatrete jobbtall kl. 14:30? President Obamas tiltredelse/avgang?

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Helse på barns premisser

Helse på barns premisser Helse på Lettlest versjon BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på Helse på Hva er dette? Vi hos Barneombudet ville finne ut om barn får gode nok helsetjenester. Derfor har vi undersøkt disse fire områdene:

Detaljer

Inger Skjelsbæk. Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor

Inger Skjelsbæk. Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor Inger Skjelsbæk Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor Stemmer 6 Om forfatteren: Inger Skjelsbæk (f. 1969) er assisterende direktør og seniorforsker ved Institutt for Fredsforskning (PRIO)

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Appell vårsleppet 2007 Os Venstre Tore Rykkel

Appell vårsleppet 2007 Os Venstre Tore Rykkel Kjære Osinger, kjære medpolitikere! Vi har en jobb å gjøre! Aldri før har en forskningsrapport skapt så store bølger som nå. Aldri før har vi vært i en situasjon som vil berøre så mange menneskers liv

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 (Bokmål) Du skal IKKE skrive navnet ditt på noen av sidene i dette spørreskjemaet. Vi vil bare vite om du er jente eller gutt og hvilken klasse du går i.

Detaljer

Til riktig person: God dag mitt navn er NN og jeg ringer fra Opinion. Kunne du tenkte deg å delta i meningsmålingen vår, det tar ca 8-9 minutter?

Til riktig person: God dag mitt navn er NN og jeg ringer fra Opinion. Kunne du tenkte deg å delta i meningsmålingen vår, det tar ca 8-9 minutter? Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 5 Mai 2013 (uke 19) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Perduco med start 7. mai INTRO - Fastlinje God dag mitt navn er NN og jeg ringer

Detaljer

Kjære kamerater, gratulerer med dagen!

Kjære kamerater, gratulerer med dagen! LISE SELNES TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kjære kamerater, gratulerer med dagen! Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være akkurat her i dag, sammen med dere. Jeg vil takke for det og jeg vil ikke

Detaljer

KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010

KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010 KRIG Rettferdigkrig? KambizZakaria DigitaleDokomenter HøgskoleniØstfold 23.feb.2010 S STUDIEOPPGAVE Denneoppgaveerenstudieoppgavehvorjeghartattformegkrigsomtemaoghar skrevetlittfaktaogkobletkrigmedetikkvedhjelpavendelkilder.oppgavenble

Detaljer

Til læreren. H. Aschehoug & Co

Til læreren. H. Aschehoug & Co Til læreren Høsten 2017 er det Stortingsvalg i Norge. Dette er en fin anledning til å arbeide med politikk og demokrati. Vi har utviklet gratis undervisningsopplegg til bruk i 5. 7. trinn. Opplegget er

Detaljer

Single krever mer oppmerksomhet fra politikerne

Single krever mer oppmerksomhet fra politikerne Pressemelding 3.september Resultater fra omfattende valgundersøkelse: Single krever mer oppmerksomhet fra politikerne En ny undersøkelse fra nettdatingstjenesten Match.com blant nærmere 1000 norske single

Detaljer

Bibelens kvinnebilde. www.sykepleien.no

Bibelens kvinnebilde. www.sykepleien.no Bibelens kvinnebilde GT om kvinner: Kvinnen og barnet: Morskallet løftes sterkt frem i GT. Kvinnen kalles til å føde barn og være en god mor og hustru Men hennes kall strekker seg lengre enn det. www.sykepleien.no

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Harlan Coben. Jegeren. Oversatt av Ina Vassbotn Steinman

Harlan Coben. Jegeren. Oversatt av Ina Vassbotn Steinman Harlan Coben Jegeren Oversatt av Ina Vassbotn Steinman Om forfatteren: Krimbøkene til amerikaneren Harlan Coben ligger på bestselgerlistene i mange land. Han er den første som har vunnet de høythengende

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

Vokste opp uten bøker

Vokste opp uten bøker http://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/article237690-9991.html Vokste opp uten bøker Hashem Jafari hadde knapt nok sett en bok da han flyktet fra Afghanistan som 14-åring for å unnslippe Taliban.

Detaljer

Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E

Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E M I G R E N E Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E Anne Christine Buckley Poole: Migrene Norsk utgave Schibsted Forlag AS, Oslo 2011 Elektronisk utgave 2011 Elektronisk tilrettelegging: RenessanseMedia

Detaljer

Familiemønstre og samlivsformer, livsfaseseremonier. Barns rettigheter og foreldrerollen. Demokrati og verdier

Familiemønstre og samlivsformer, livsfaseseremonier. Barns rettigheter og foreldrerollen. Demokrati og verdier 1 Hverdagslige temaer og sosial omgang 2 Familiemønstre og samlivsformer, livsfaseseremonier og høytider 3 Likestilling og vern mot diskriminering 4 Helse, med særlig vekt på seksuell helse og rusmiddelmisbruk

Detaljer

Sammen kan vi utgjøre en forskjell! Her er en instruksjonsguide for å hjelpe deg i gang!

Sammen kan vi utgjøre en forskjell! Her er en instruksjonsguide for å hjelpe deg i gang! Sammen kan vi utgjøre en forskjell! Her er en instruksjonsguide for å hjelpe deg i gang! HVA ER HVEM ER HVA ER NICKELODEONS SAMMEN FOR GODT? HVEM ER UNICEF? Nickelodeon har tro på effekten av å samle folk

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER

ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER ØKE MEDARBEIDERENGASJEMENTET: ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER Dale Carnegie Training White Paper Copyright 2014 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Enhance_engagement_062513_wp_EMEA 4.Nærmeste

Detaljer

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals.

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. KATRINS HISTORIE Katrin begynte å bruke heroin da hun var ca. 12 år gammel, men bare sporadisk. Vi hadde ikke nok penger. En stor tragedie i livet hennes førte henne til å bruke mer og mer. Jeg brukte

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår.

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Side 1 av 5 NØDROP FRA ØYSLETTA... Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Som innflytter i denne

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

- den liberale tankesmien

- den liberale tankesmien - den liberale tankesmien Civita er en liberal tankesmie som har til formål å fremme de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, et sterkt sivilsamfunn og styrket personlig ansvar. Borgerlig side

Detaljer

3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet. 6. Ari Side 71 som nå er finsk pastor, men en gang tilhørte Helsinkis homomiljø

3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet. 6. Ari Side 71 som nå er finsk pastor, men en gang tilhørte Helsinkis homomiljø Innhold 1. Du vil skifte mening når Side 7 2. Thomas Side 12 som mener oppveksten er årsaken til hans homofile følelser 3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet 4. Gunnar Side

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 4 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 4 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 4 i Her bor vi 2 Generelle kommentarer til kapittel 4 Hvordan går det? Åpningsbildet viser Åses leilighet. Ved å snakke om bildet får man en repetisjon og en

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

om å holde på med det.

om å holde på med det. j Livet som Gud har kallet oss til, er ikke et vanlig eller naturlig liv. Det er overnaturlig, fylt med kraft, tegn, under, mirakel og andre mektige gjerninger. Jesus, som gikk på vannet, gjorde vann om

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

Skolens oppgave er å støtte hver elev slik at den enkelte opplever livet som trygt og meningsfylt

Skolens oppgave er å støtte hver elev slik at den enkelte opplever livet som trygt og meningsfylt Vedlegg 1 Elevsynet i høringsutkastet Eksempler hentet fra kap 1 Gjennom opplæringen skal elevene tilegne seg verdier som gir retning for deres livsutfoldelse, og de skal forberedes til å bli kloke og

Detaljer