DUAKWA. La det spire frem

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DUAKWA. La det spire frem"

Transkript

1 DUAKWA La det spire frem

2 FRELSESARMEENS SEKSJON FOR INFORMASJON OG INNSAMLING 2012 GRAFISK FORM: MARI SANDBAKK FORSIDE + FOTO SIDE 8, 11, 22: KJELL-RICHARD LANDAASEN

3 INNHOLD Introduksjon av Henrik Bååth Logo Vårt oppdrag Ideer til hvordan du kan engasjere deg Generell info om Ghana Historien til Frelsesarmeen i Ghana Frelsesarmeen i Ghana og Togo i tall Community Rehabilitation Centre (Duakwa) Ord og begreper Speidermerke Å prøve hvordan det er å ha en funksjonsnedsettelse Hvordan kan vi samle inn penger? Eksempler på hva pengene dere samler inn kan bli brukt til Ressurser

4 Misjonsprosjektet Duakwa Hva er det som ligger bak FAbU sitt ønske om å ha et misjonsprosjekt som vi i tillegg håper at alle våre ulike grupper skal engasjere seg i? Det enkle svaret er at det er fordi Jesus vil det! Ordet «misjon» oversettes i denne sammenheng med «oppdrag», jf engelsk «mission». Det har sine tydeligste bibelske røtter fra misjonsbefalingen i Matteus 28: «Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler», som var det oppdraget Jesus gav til disiplene sine. Og på den veien går vi fortsatt i dag. Men vi kan trenge en tydeliggjøring av begrepet «misjonsprosjekt». Innenfor teologien så bruker vi ordet «missiologi», og det betyr «læren om oppdraget». Noen mener faktisk at missiologien er selve hjertet i teologien. I missiologien definerer man Kirkens vesen og oppdrag, altså hvem vi er som disipler og hva som er poenget med at Jesus har sendt oss ut! I kirken kan man definere både oppdraget og hvordan det skal utføres, litt ulikt. Oppdraget, slik vi i Frelsesarmeen forstår det, er å være kirke i verden. Vi er kirke, og kirkens oppdrag er å være sendt til verden. Kirkens sendelse til verden er en sendelse som har sitt opphav i den treenige Gud og som altså innebærer å formidle evangeliet om Guds rike i ord og gjerning så mennesker kan komme til tro og innlemmes i den kristne kirke. Som kirke har vi et ansvar for å engasjere oss innenfor mange ulike deler av samfunnet. Ansvaret er gitt oss av Kirkens Herre. Ansvaret får en del praktiske konsekvenser. I dag er vi fortsatt sendt ut. Man kan derfor si at misjonen etter sitt vesen er grenseoverskridende idet den sikter på å nå stadig nye mennesker både i geografisk, kulturelt og tidsmessig perspektiv. Sagt med andre ord: Vi skal være vitner om Jesus gjennom vårt nærvær i verden gjennom å forkynne evangeliet, gjennom personlig evangelisering, gjennom å identifisere oss med de svake, de fattige og ulykkelige og tilby dem støtte og fellesskap, gjennom å være sammen med undertrykte mennesker og arbeide for rettferd og frihet og gjennom å peke på Den hellige ånds kraft til å forvandle menneskers liv. Denne tjenesten er motivert av kjærlighet til Gud. Oppgaven vår er å forkynne Jesu Kristi evangelium og i hans navn møte menneskelige behov uten diskriminering, som Frelsesarmeen sier i sin internasjonale erklæring. 4

5 Derfor kan vi si at: Ansvaret for vårt nærmiljø går hånd i hånd med ansvaret for hele verden. Ansvaret for å vinne mennesker for Jesus og gjøre dem til disipler går hånd i hånd med ansvaret for å dele goder med hverandre. Hvordan utfører vi så dette oppdraget på best mulig måte? Jeg tror vi må engasjere oss personlig på mange ulike plan, både nært og lang borte. Dette misjonsprosjektet i FAbU er en del av det sist nevnte, det langt borte. Samtidig er det nærmere enn vi først tenker oss. Det konkrete prosjektet for FAbU denne gangen er altså Duakwa i Ghana, et land i Vest-Afrika. Ghana er et land som er rikt på naturressurser og som har mange utrolig gjestfrie og vennlige mennesker. Selve stedet Duakwa er en landsbyklinikk som hjelper mennesker som har spesielle behov oftest fordi de har en medfødt funksjonsnedsettelse. Menneskene i Ghana, og særlig de som er tilknyttet Duakwa, har et utgangspunkt som er ulikt vårt i Norge, Island og på Færøyene. Det handler om ulike muligheter for utdanning, helse, miljø, økonomi etc. Men vi har et ansvar for å fordele godene likt, for å fortelle om Jesu kjærlighet og sist men ikke minst så har vi et ansvar for å lære av hverandres kulturer. Jeg håper at det er mange som vil engasjere seg i misjonsprosjektet og lære mer om Frelsesarmeens arbeid i Ghana og i Duakwa. Dette tror jeg kan bli et prosjekt der vi formidler evangeliet i både ord og handling. Selve ordet «Duakwa» betyr for øvrig «noe som spirer fram (av noe dødt)», så la oss hjelpe hverandre å spire og vokse både i Ghana og hos oss. Må Gud velsigne dere alle! Henrik Bååth, major, TUS 5

6 Logo Duakwas logo er utformet med utgangspunkt i det ghanesiske symbolet, Akoma Ntoaso. Symbolet står for «samhørighet i hjertet», samt «gode relasjoner og enighet». Bakgrunnen for valget av nettopp dette symbolet var en erkjennelse av at virkelig vennskap ikke består i en part som kun gir og er overlegen, eller en part som bare tar i mot og er underlegen. Duakwa og FAbU er «misjonspartnere», og det får konsekvenser for måten prosjektet gjennomføres på. Videre betyr Duakwa «å spire frem fra noe som er dødt», og med utgangspunkt i symbolet ble derfor logoen utformet som en blomst. Dette symboliserer flere elementer ved prosjektet. Vi ønsker at prosjektet ikke bare skal gi umiddelbar hjelp til mennesker, men at de også skal få oppleve vekst og utvikling i eget liv. Vi tror at vi i Norge gjennom relasjonene til menneskene i Ghana, også skal få oppleve vekst i våre liv. Vi tror at vi har mye å lære av hverandre og at det gjennom vårt samarbeid kan spire frem vennskap, viktig lærdom, visjoner og drømmer. DUAKWA 6

7 Vårt oppdrag Som kristne har vi et oppdrag en misjon: å være Jesu etterfølgere, og være med på å bygge Guds rike på jord. Gud ønsker at vi skal forkynne om han i både ord og handling, slik også Jesus gjorde. Å forkynne om Gud innebærer å vise omsorg og nestekjærlighet overfor de svakeste og mest utsatte i samfunnet. Som del av dette oppdraget vil Gud at vi skal være med på å bygge en rettferdig og inkluderende verden. Guds rike er et rettferdig rike, og Jesus jobbet for et samfunn der alle skulle være ivaretatt og inkludert. Derfor bør vi som kristne ha et engasjement for rettferdighet som omfatter alle mennesker, både lokalt og globalt! Hva er sosial rettferdighet? Alle vi mennesker har en forståelse av rettferdighet fra vi er helt små. Vi er flinke til å dele, og også flinke til å si ifra hvis vi ikke får det vi mener at vi fortjener. Sosial rettferdighet handler om rettferdighet på samfunnsnivå. Det handler om å ha et samfunn som fungerer slik at alle får det de fortjener i kraft av å være menneske, skapt i Guds bilde. Det handler om å ha et samfunn der ingen ekskluderes eller utstøtes bare på grunn av hvem de er, hvordan de ser ut eller hvor de kommer fra. Urettferdighet i verden Dessverre er verden sånn at ikke alle har like store muligheter. Gud har skapt en verden med mer enn nok til alle. Men mens noen har mye mer enn de trenger, er det mange som ikke engang har nok til å overleve. Mange mennesker holdes utenfor og har få muligheter til å gå på skole eller få seg en jobb bare på grunn av hvor de kommer fra eller hvordan de ser ut. Det kan være fordi de tilfeldigvis er født inn i det samfunnet rundt dem definerer som «feil familie», «feil land», «feil etniske gruppe» eller er født med en funksjonsnedsettelse slik som barna i Duakwa. Alt for mange mennesker holdes nede eller støtes ut på grunn av urettferdige strukturer eller diskriminerende normer eller holdninger. Alt for mange mennesker lever i ekstrem fattigdom som de aldri vil komme seg ut av, uansett hvor hardt de jobber. Kort sagt lever vi i et urettferdig verdenssamfunn, hvor noen er vinnere, og andre er tapere. 7

8 Hva sier Bibelen om dette? Bibelen slår fast helt fra begynnelsen at alle mennesker er skapt i Guds bilde, med lik verdi. Det finnes ingen vinnere og tapere i Guds øyne. Med dette som utgangspunkt får vi gjennom hele Bibelen høre at Gud er opptatt av rettferdighet. Gud vil at vi skal være med på å bygge et samfunn hvor alle inkluderes og kan leve fullverdige liv. Og Guds omsorg rettes særlig mot de svakeste i samfunnet fattige, syke, enker og foreldreløse barn. Som kristne skal vi leve i Jesu fotspor. Og Jesus selv var også opptatt av å inkludere de som ble holdt utenfor om det var på grunn av fattigdom, etnisk tilhørighet, kjønn, alder eller ting de hadde gjort. I Johannes 9 kan vi lese om 8

9 Jesus som møter en blind mann. På den tiden ble det antatt at mannen var blind fordi enten han eller foreldrene hadde syndet slik mange i dag fortsatt tenker om barn med funksjonsnedsettelse i området rundt Duakwa. Men i stedet for å ignorere den blinde mannen helbredet Jesus ham og brukte ham som et verktøy for å «åpenbare Guds gjerninger». Samtidig slo Jesus fast at verken mannen selv eller hans foreldre var skyld i at han var blind, og med det utfordret han en holdning som var med på å stigmatisere en hel gruppe mennesker. På samme måte kan vi i dag, gjennom dette prosjektet, utfordre stigmatiserende holdninger rettet mot barn med funksjonsnedsettelse i Ghana, men også her i Norge. For Jesus var det å vise kjærlighet og bry seg om våre neste noe av det aller viktigste med å tjene Gud. I Markus 12: oppsummerer Jesus det viktigste ved tro: å elske Gud, og elske din neste som deg selv. Som etterfølgere av Jesus bør også vi være opptatt av å skape et samfunn basert på kjærlighet til Gud og våre medmennesker og rettferdighet. Vi kan gjøre en forskjell både globalt og lokalt I dag er det veldig lett å dele av våre penger og gi vår støtte til mennesker som bor i andre deler av verden. Det er en ting dette prosjektet vil legge til rette for. Men vi kan alle bidra til en bedre verden gjennom å leve som kristne også der vi er! Vi kan begynne i våre egne nærmiljøer ved å tenke på hvem rundt oss som er ekskludert eller utsatt for diskriminering og engasjere oss for å gjøre noe med det. Hvor flinke er vi til å sørge for at mennesker med funksjonsnedsettelse inkluderes her i Norge? Er det andre grupper eller enkeltmennesker der du bor som du ser har særlig behov for omsorg, eller trenger hjelp til å tale deres sak? Vi håper at dette prosjektet skal skape et engasjement som begynner i Duakwa men ikke slutter der. Vi håper at det vi lærer om situasjonen for mennesker med funksjonsnedsettelse i Ghana skal være startpunktet for en generell diskusjon rundt menneskeverd og sosial rettferdighet både globalt og lokalt og en diskusjon av hvorfor dette er så viktig i lys av vår tro. Og aller viktigst håper vi at engasjementet resulterer i handling, slik at vi i FAbU sammen kan være med på å fullføre det oppdraget vi har fått om å være Jesu etterfølgere og fremme Guds rike på jord. 9

10 Her er noen ideer til hvordan du kan engasjere deg Praktisk engasjement og frivillighet Både Frelsesarmeen og mange andre gjør mye praktisk arbeid for utsatte grupper her i Norge kanskje det finnes en anledning for deg å melde deg som frivillig? Hvorfor? Fordi Gud vil at vi skal «elske, ikke med tomme ord, men i gjerning og sannhet» (1 Joh 3:18). Rettferdig handel Du kan ta initiativ til å oppfordre ditt lokale FA korps/ skole/ arbeidsgiver/ matbutikker/ kommune til å satse på fair trade produkter, eller kjøpe varer gjennom Sally Ann, Frelsesarmeens eget konsept for handel som fremmer håp, se Hvorfor? Fordi våre forbruksvaner her hjemme kan være med på å skape en bedre hverdag for de som produserer de varene som vi bruker. Og fordi vi vil vise at vi ønsker å bidra til et system som ikke baserer seg på å utnytte folk i utsatte situasjoner. Klima/miljø Du kan være en forkjemper for miljøvennlighet, både i ditt eget liv, og ved å påvirke din familie, lokale korps/skole/arbeidsmiljø, osv. Hvorfor? Fordi Gud har gitt oss ansvaret for å forvalte skaperverket, og ta vare på «de minste» av hans søsken. Hvis alle skulle hatt samme energiforbruk som oss i den vestlige verden, ville vi trengt flere jordkloder for at det skulle vært bærekraftig, og de klimaforandringer og miljøutfordringer som vi alle er med og bidrar til, går nå først og fremst utover de som allerede er fattigst og mest utsatt i verden. Har dere i korpset tatt i bruk FA sin miljøplan? Hvis ikke, spør din korpsleder om det! 10

11 Bruk din stemme I Ordspråkene 31:8 står det «Lukk opp din munn for den som ikke selv kan tale.» Hva med å ha kampanjer eller temakvelder for å bevisstgjøre lokale korps/grupper/lokalsamfunn om fattigdomsproblematikken i verden, og mobilisere en respons? Hvorfor? Fordi Jesus var opptatt av å mette de sultne. Over 800 millioner mennesker legger seg sultne i kveld, selv om jorda produserer mer enn nok mat til alle. 25% av maten som vi kjøper her i Norge, havner rett i søpla. Ved å endre våre vaner kan vi kanskje avsette mer ressurser til å dele med de i verden som, uten å være skyld i det selv, ikke har tilgang til nok for å overleve. 11

12 Generell info om Ghana Ghana er en republikk i Vest-Afrika ved Guineabukta, med grense mot Elfenbenskysten i vest, Burkina Faso i nord og Togo i øst. Accra er hovedstaden, og den ligger sør i landet. Historie og styresett Det har vært åkerbruk i Ghana fra ca 1400 f. Kr. og fra 400 e. Kr har det vært omfattende bosettinger der. Perioden fra var preget av at mange småstater ble dannet, av kriger disse imellom og danningen av noen få dominerende stater. Europeerne kom til kysten av Ghana på 1400-tallet og handelsselskaper fra flere land etablerte stasjoner der. I 1482 bygde portugiserne Elmina-slottet i Cape Coast, et slaveslott som i dag står på FNs verdensarvliste. De viktigste handelsvarene var slaver, elfenben, og gull. I løpet av 1800-tallet fikk britene kontroll over først kyststrekningen gjennom avtaler med lokale høvdinger og senere hele Ghana, eller Gullkysten, som de kalte kolonien. Fram mot andre verdenskrig vokste det fram flere politiske organisasjoner og rett etter krigen kom kravet om selvstendighet. 6. mars 1957 ble Ghana et selvstendig land, som den første europeiske kolonien sør for Sahara. I 1957 ble Ghana ansett for å være et av de mest velstående land i Afrika, med bankreserver i Storbritannia, men politisk ustabilitet, økonomisk vanstyre, tørke og synkende kakao- og gullpriser undergravde landets økonomi. I 1992 fikk landet ny grunnlov etter folkeavstemming og det ble gjennomført valg av ny nasjonalforsamling. I årene etter dette opplevde Ghana igjen økonomisk vekst, politisk frihet, demokratisk styresett og en politisk stabilitet som tillot maktskifter ved valg. I dag er Ghana en presidentstyrt republikk med flerpartisystem, der presidenten velges for fire år med mulighet for gjenvalg én gang. Ghana er delt inn i 10 regioner som igjen er delt inn i 110 distrikter med administrasjonssjef og distriktsforsamlinger. I tillegg til gull og kakao, spiller landbruk og gruvedrift en sentral økonomisk rolle. Fra 2011 har landet fått sine første forsiktige inntekter etter oljefunn utenfor kysten. I tillegg har Ghana potensial innen turisme, noe som har ført til rehabilitering av mange historiske minnesmerker. Ghana er en av de mest toneangivende afrikanske stater og har i mange år ført en aktiv utenrikspolitikk med en bred kontaktflate i så vel Afrika som i andre 12

13 deler av verden. De er medlem i ulike internasjonale organisasjoner og råd, og bidrar hyppig til FNs fredsbevarende styrker. Ghana er representert i Norge ved ambassaden i København, mens Norge er representert i Ghana ved ambassaden i Abuja i Nigeria og generalkonsulatet i Accra. Klima og vegetasjon Ghana ligger i den tropiske klimasonen med varierende nedbørsmengde i ulike deler av landet. I den sørlige delen regner det mm nedbør fordelt på to regntider i vest, mens det i øst regner bare ca. 750 mm i året. Mot nord avtar nedbøren, og i nord er det bare én regntid. Årsmiddeltemperaturen er 26 C ved kysten og 29 C i innlandet. Kystlinja på over 500 km domineres av sandfylte laguner og bergknauser. I sørvest ligger et regnskogsbelte, og skogkledde fjellområder preger landskapet i sørøst. I nord dominerer savanner. Øst i Ghana ligger Voltasjøen, en av verdens største kunstige innsjøer. Denne er viktig for kunstig vanning av jordbruksarealer, kraftproduksjon, fiske og fritid. Dyreliv Ghana har et veldig rikt dyreliv. Her finner du blant annet elefanter, bøfler, antiloper, løver, leoparder, sjimpanser, marekatter og halvaper. Havet er rikt på fisk og krepsdyr. I elvene og innsjøene er det også mye fisk, i tillegg til krokodiller, flodhester og sjøkuer. Her finner du over 700 fuglearter, mange ulike insekter og slanger. 13

14 Befolkning Ghana har et areal på km2. Det er omtrent like stort som Sør- Norge opp til Mosjøen. Det bor i underkant av 24,5 millioner mennesker i der (2010), med en befolkningstetthet på 102 innbyggere pr. km2. Det bor flest mennesker i de sentrale kystområdene, og 34 % bor i byer. Spedbarnsdødeligheten er beregnet til 50 pr innbyggere (2010) og forventet levealder er 65 år (2010). Befolkningen er delt inn i nesten 75 folkegrupper med ulike språk og kulturtradisjoner. De aller fleste av dem er små, 65 av dem utgjør hver for seg mindre enn 1 % av det totale folketallet. Myndighetene i Ghana har jobbet for å utjevne motsetningsforholdet mellom etniske grupper. Det er relativt få konflikter, men de blusser opp med ujevne mellomrom. Religion 38 % utøver tradisjonelle religionsformer, og mange kombinerer disse med kristendom og islam. Hvor stor oppslutningen er om islam og kristendommen er usikkert. For islam regner man mellom % og kristendommen %. Den muslimske befolkningen bor i nord, mens den kristne delen av befolkningen bor i sør. Ghana har unngått store religiøse konflikter mellom muslimer og kristne, men det er potensial for konflikt av økonomiske og sosiale årsaker, fordi de kristne i sør har dominert mye av den politiske og økonomiske utviklingen. Utdanning Det er 8-årig obligatorisk skole for alle barn fra de er 6 år. Omtrent 80 % av barna går på skole. Skolen underviser i allmenne fag og basiskunnskaper i yrkesfag. Den videregående skolen er 3-årig, og det legges vekt på yrkesrettet utdanning. 37 % av elevene fortsetter på videregående skole. Det er en økende interesse for høyere utdanning, men foreløpig fortsetter bare 3 % med dette. Analfabetismen blant voksne er på ca 27 %. Kultur Innen kultur skiller Ghana seg ut fra andre afrikanske land når det gjelder skriftlig diktning. Den har tradisjoner tilbake til 1700-tallet med en teologisk avhandling på latin og en harmdirrende pamflett, på engelsk, mot slavehandel. Siden 1950-årene har Ghana vært et litterært sentrum i Afrika. Der finnes det flere forlag og Pan African Writers Association har hovedkontoret sitt i Accra 14

15 under ledelse av en ghaneser. Et av de viktigste områdene i ghanesisk litteratur, er barnebøker. Forfatteren og billedkunstneren Meshack Asare har gjort en stor innsats ved å skape fortellinger om barns oppvekst og kultur i hele Afrika. Sosu s Call (1997), som handler om en handikappet gutt, ble av en internasjonal jury i 2003 pekt ut som en av Afrikas tolv viktigste bøker fra 1900-tallet. Kilder: Store Norske Leksikon 15

16 Frelsesarmeen i Ghana Adjutant King Hudson Kort historie Rett før begynnelsen av 1900-tallet var det noen vestafrikanere som kontaktet Frelsesarmeen i England og spurte om å få tilsendt noen offiserer for å starte opp Frelsesarmeen. Svaret var at de selv ble utfordret til å bli offiserer og reise tilbake for å starte opp Frelsesarmeen på Gullkysten. Det skjedde ikke da, men rundt 1902 var det en metodist fra Gullkysten som, etter å ha møtt Arméen i Europa, startet opp med armémøter i Cape Coast på Gullkysten. Det var møter som hadde en ny møtestil med både trommer og klapping. Men til tross for en viss interesse, klarte man ikke å etablere Frelsesarmeen i Ghana, og før 1. verdenskrig startet var de få medlemmene man hadde, gått over til andre kirker eller flyttet fra byen til andre steder i landet. I 1921 reiste en ung mann fra Duakwa til England. Hans navn var King Hudson. Han hadde et sterkt ønske om å gjøre noe for hjelpe sine landsmenn. Etter å ha kontaktet Frelsesarmeen i England fikk han opplæring, og general Bramwell Booth ordinerte ham til løytnant i Frelsesarmeen og sendte ham tilbake til Gullkysten for å «åpne ild» der. Han kom til Ghana 22. august 1922 og begynte sitt arbeid i Duakwa 23. august samme år. Landsbyhøvdingen og de eldste møtte opp for å høre hva Hudson skulle gjøre i Duakwa, og etter 16

17 å ha hørt ham forklare hva som var hans oppdrag, ble han ønsket hjertelig velkommen hjem igjen. Hudson grep sjansen og holdt et friluftsmøte. Dette ble en dag som man fortsatt minnes i Duakwas historie. Løytnanten bar et flagg og marsjerte gjennom byen. Han spilte på stortrommen og sang kor som: «Hvem som vil, får komme nå» i tillegg til at han spilte på trompet. Han var et en-manns-orkester, og hele byen opplevde en vekkelse etter å høre Guds ord. På kveldsmøtet søndag ble 22 mennesker frelst, blant dem var hans mor og to søstre, hvorav den ene senere ble offiser. Noen av de første frelsessoldatene En viktig del av Frelsesarmeen i Ghana er erfaringen med å inkludere og lære opp de nyomvendte, som ofte var gatebarn, både jenter og gutter, og bruke dem som en viktig ressurs i arbeidet både for Frelsesarmeen og for Ghana som nasjon. 17

18 Gatebarn, som Frelsesarmeen fortsatt jobber med Internasjonal sekretær for den afrikanske sonen 18 Osu korps

19 Frelsesarmeen i Ghana og Togo i tall (2012): Divisjoner: 8 Distrikt: 4 Soldater: 20,230 Juniorsoldater: 3,949 Offiserer: 198 Feltsersjanter: 32 Korps: 119 Korpsprosjekt: 133 Utposter: 8 Sosiale senter: 7 Helsesenter: 9 Skoler: 200 Offisersskole: 1 Det territoriale hovedkvarteret i Accra 19

20 Community Rehabilitation Center Duakwa Selv i det 20. århundre er det mange steder og i ulike situasjoner hvor mennesker med funksjonsnedsettelse ikke er inkludert i samfunnet. Frelsesarmeen vil være med og forandre dette. I deler av Ghana blir barn med funksjonsnedsettelse og deres familier diskriminert og stigmatisert. De fratas muligheten til utdanning, nødvendige helsetjenester og et verdig liv. Det er denne målgruppen Frelsesarmeens «Community Rehabilitation Project» (C.R.P) i Ghana ønsker å hjelpe. Frelsesarmeen jobber mot lokalsamfunn og lokale myndigheter for å motarbeide diskriminerende holdninger og skape bedre levevilkår for mennesker med funksjonsnedsettelse. Arbeidet har sin base i et senter i landsbyen Duakwa. De jobber på mange nivåer, og det er mange ulike tiltak. Lokalsamfunnene Siden mennesker med funksjonsnedsettelse er en stigmatisert gruppe hender det at foreldre gjemmer barn for omverdenen, og i noen tilfeller tar de også livet av dem. Funksjonsnedsettelse blir ofte satt i forbindelse med at det er noe «galt» med moren eller hennes familie. Så mange som 80% av førstegangsfødende mødre som får et barn med funksjonsnedsettelse, blir forlatt av barnefaren. For å motvirke dette, har senteret knyttet til seg frivillige i ulike lokalsamfunn. De frivillige er folk med respekt i lokalsamfunnet og folk som er tilknyttet Frelsesarmeen. De snakker om familieplanlegging med de enkelte familier. De holder seg orientert om hvem som er gravide og om barna sees i lokalsamfunnet etter graviditeten. Hvis det etter en fødsel ikke sees noe barn, går de på besøk. De hilser på, og viser det seg at barnet har en funksjonsnedsettelse, snakker de om at vi alle er like mye verd. De forteller også om senteret og om muligheten for å få hjelp der. De har månedlige møter med barn som har vært i kontakt med senteret og deres familier. De snakker blant annet om hvordan det går, følger opp at eventuelle hjelpemidler blir brukt, at eventuelle medisiner tas på riktig måte, hvilke utfordringer funksjonsnedsettelsen gir for den enkelte og familien og hvordan disse kan 20

21 gjøres lettere. Målet er å selvstendiggjøre den enkelte med funksjonsnedsettelse gjennom rådgivning, opplæring på skole eller andre kurs og til slutt arbeid. De ønsker at så mye som mulig av dette skal skje lokalt. Den enkelte blir kjent i lokalsamfunnet, slipper mye stirring, og gir håp for andre med funksjonsnedsettelse. De har som mål at i løpet av 2014 skal de jobbe i 25 lokalsamfunn. Fødselsklinikk Ved en fødsel kan det oppstå komplikasjoner som kan føre til ulike funksjonsnedsettelser. Derfor har de på senteret en fødselsklinikk hvor kvinner kan komme og føde i trygge omgivelser. Klinikk på senteret Det jobber ingen lege ved senteret, men de har helsepersonell som kan stille noen diagnoser, henvise videre til spesialister og i noen tilfeller henvise til 21

22 operasjoner. Her er det også ansatt fysioterapeut som kan gi behandling til barn med misdannelser. Hjelpemidler Senteret har et eget verksted hvor de lager krykker og sko som skal hjelpe til å rette ut feilstillinger i foten, gåstoler og sittestoler for pasienter med Cerebral parese. Disse hjelpemidlene deles ut til de som er innom klinikken og har behov for det. Utdanning og fremtid Senteret jobber langsiktig med barna. De jobber mot lokale skoler, slik at barna får tilrettelegging som gjør at de kan gå på skole. I noen tilfeller sponser de skolepenger. De har også sendt ungdommer på kurs som gir yrkesutdanning. På selve senteret har de en bevisst holdning og ansetter mennesker med funksjonsnedsettelse. Dette er ikke velgjørenhet, men er med på å vise samfunnet rundt at selv om du har en funksjonsnedsettelse kan du gjøre en god jobb og være i stand til å forsørge deg selv. Foreldre til barn med funksjonsnedsettelser opplever ofte mye frustrasjon og sorg. Mødre til barn som kommer til senteret får være med på morgenandakter og bønnesamlinger, og opplever at Gud gir kraft og oppmuntring. Senteret arrangerer også månedlige samlinger/ekskursjoner hvor foreldre møtes, får snakke sammen og får opplevelser som gjør at de kan glemme utfordringene for en stund. Suksess og utfordringer Duakwa C.R.P. driver altså mangfoldig og på mange ulike områder. Arbeidet har foregått i 26 år, og de har høstet mange erfaringer. Noe av det senteret har lykkes med er å støtte ungdommer slik at de har fått universitetsutdannelse. De har også utdannet og ansatt flere med ulike funksjonsnedsettelelser på senteret. De har henvist til mange vellykkede operasjoner av hareskår, noe som kan være avgjørende for den enkeltes mulighet til å bli gift. Utfordringene fremover slik de selv ser det, er et økende antall klienter og dermed et stadig behov for mer penger. De ser på mulighet for aktiviteter som skoproduksjon som en mulig inntektskilde. 22

23 Regjeringen har innført nasjonal helseforsikring, men den dekker f. eks ikke ortopedisk hjelp, og behovene mennesker med funksjonsnedsettelse har likestilles ikke med andres behov. Det vil derfor være behov for arbeid mot myndighetene om at også disse områdene må omfattes av helseforsikringen. Inntil de gjør det vil det være behov for støtte og hjelp til mennesker med funksjonsnedsettelse. Senteret ønsker seg også mer støtte fra det offentlige og fra familiene i lokalsamfunnene når det gjelder holdninger. Fremtid Lederne for senteret ønsker at senteret skal utvikle vennskap med FAbU i Norge. De er glade for vår forbønn og vår økonomiske hjelp, men ønsker også velkommen studenter og andre med relevant kunnskap f.eks. innen fysioterapi. De ønsker fokus på evangelisering. De jobber i forhold til egen bærekraft, ser på muligheter for å gjøre senteret selvfinansiert, samtidig som de ønsker å utvide arbeidet og derfor vil trenge enda mer ressurser enn de har i dag. Det er 26 år siden dette arbeidet startet. Totalt har senterets aktiviteter nå et budsjett på ca USD i året. FAbU har forpliktet seg til å bidra med minst NOK hvert år i 2013, 2014 og Som dere skjønner vil det være god bruk for pengene hvis vi skulle klare å samle inn enda mer. 23

24 Ord og begreper Det er flere ord og begreper som blir brukt. Hvordan skal de brukes, hva er bra å bruke og hva bør du ikke bruke? Barn/gutt/jente med funksjonsnedsettelse er det riktige å bruke, i følge Norges Handikapforbund. Da refererer man direkte til individet. Funksjonsnedsettelsen er selve diagnosen som f.eks. svaksynt eller cerebral parese. Funksjonshemming bruker de om stengslene som fins ute i samfunnet som hindrer de med funksjonsnedsettelse å delta på lik linje med andre. Funksjonshemmingen ligger utenfor individet. Det kan være trapper som stenger for en rullestol eller trafikklys en blind ikke kan se. En funksjonsnedsettelse gjør at man blir funksjonshemmet. Handikap er et ord som ikke brukes lenger. Norges Handikapforbund har fortsatt dette navnet fordi det er et innarbeidet navn på en ca. 70 år gammel organisasjon. Kilde: Norges handikapforbund 24

25 Speidermerke Flokk Lære om Ghana Tegne det ghanesiske flagget. Kjenne til fem fakta om Ghana. Lage og smake på en rett fra Ghana. D U A K W A Lære en sang/lek fra Ghana. Kunne hilse, si takk og telle til ti på Twi. Lære om prosjektet Se Powerpoint-presentasjonen av prosjektet, gjør Duakwa-quizen (se nettsida). Gjennomfør en aktivitet med en funksjonsnedsettelse for eksempel uten syn/ dårlig syn, uten hørsel, en arm/fingre som ikke kan brukes. Snakk sammen om hva som var vanskelig. Snakk om hvilke aktiviteter du er med på i løpet av uken, hva ville blitt utfordrende og hva ville vært uproblematisk med en funksjonsnedsettelse. Samle inn penger Være med å samle inn penger til prosjektet. Lære om FA i Ghana Vite hva Frelsesarmeen heter i Ghana (det samme som i England). Tro hvorfor misjon? Kjenne til hvorfor vi har misjonsprosjekt, se ressursheftet. Kontakt Lag en tegning til korpset/senteret i Duakwa. 25

26 Tropp Lære om Ghana Kjenne til fakta om Ghana. -- historie (Gullkysten) -- nå (næringsliv, styresett) -- innbyggertall og størrelse på landet Lage og smake på en rett fra Ghana. Lære en sang/lek fra Ghana. Kunne hilse, si takk og telle til ti på Twi. D U A K W A Lære om prosjektet Se Powerpoint-presentasjonen av prosjektet og les informasjonen om prosjektet i ressursheftet, gjør Duakwa-quiz (se nettsida). Gjennomføre tre ulike aktiviteter med ulike funksjonsnedsettelser, for eksempel uten syn/dårlig syn, uten hørsel, en arm/fingre som ikke kan brukes. Snakk sammen om hva som var vanskelig. Snakk om hvilke aktiviteter du er med på i løpet av uken, hva ville blitt utfordrende og hva ville vært uproblematisk med en funksjonsnedsettelse. Sjekk korpsets tilgjengelighet for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser. Samle inn penger Være med å samle inn penger til prosjektet. Lære om Frelsesarmeen i Ghana Kjenne til Frelsesarmeen sin historie i Ghana. Tro hvorfor misjon? Kjenne til hvorfor vi har misjonsprosjekt, se ressursheftet. Kontakt Lag et brev til korpset/senteret i Duakwa. Andre aktuelle speidermerker: Nord Sør, Fred, Menneskerettigheter, Verdensmiljø, Natur og miljøvern, Flerkulturell, God tørn, FN, Verden og vi, Til tjeneste Du finner merkekravene i 26

Innholdsfortegnelse: En fremmed skal du ikke plage og ikke undertrykke; for dere har selv vært fremmede i Egypt (2. Mosebok 22:21)

Innholdsfortegnelse: En fremmed skal du ikke plage og ikke undertrykke; for dere har selv vært fremmede i Egypt (2. Mosebok 22:21) 1 Legenden forteller at Abraham en dag gjennom døråpningen fikk se en gammel mann som kom gående langs veien. Mannen virket sliten og så ut til å ha reist langt klærne var støvete og føttene fulle av sår.

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

Skaperverket tilhører alle

Skaperverket tilhører alle Skaperverket tilhører alle Den katolske kirkes sosiallære om Nord-sør-forholdene Utarbeidet av Caritas Norge i samarbeid med de katolske skolene Mars 2012 Caritas Norge Innholdsfortegnelse Introduksjon

Detaljer

PÅ VEI MOT ET INKLUDERENDE SAMFUNN

PÅ VEI MOT ET INKLUDERENDE SAMFUNN PÅ VEI MOT ET INKLUDERENDE SAMFUNN NY VE RS JO N 20 12 Ressursmateriell for menigheter og organisasjoner: HVORDAN SKAPE FLERKULTURELLE FELLESSKAP? 1 PÅ VEI MOT ET INKLUDERENDE SAMFUNN FORORD Hvordan tar

Detaljer

Gi oss i dag vårt. Adventsaksjonen 2013 Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo

Gi oss i dag vårt. Adventsaksjonen 2013 Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo Gi oss i dag vårt daglige brød Adventsaksjonen 2013 Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo Innehold Leder......3 Om NUK, Caritas og Adventsaksjonen...4 Om årets prosjekt... 5-8 DR Kongo...9-11

Detaljer

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1 Nr. 2-2009 24. årgang FOLK Tidsskrift for hverdagsteologi Guds domene FOLK nr. 2 09 1 LEDER Tyngdepunkt, perspektiv, og løsninger Vår kultur fokuserer på individets frihet og rettigheter. Alle valg og

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser Røde kors ungdom HEFTE 4 HVa vi gjør: røde kors ungdom sosiale møteplasser INTRODUKSJON 1 Del 1: Historien bak sosiale møteplasser 3 Tips for å starte sosiale møteplasser 6 ENSOMHET, MOBBING OG FATTIGDOM

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

nr2 Stammefeiringen ble en fest! Tema: s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9

nr2 Stammefeiringen ble en fest! Tema: s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9 evegelse 2010 nr2 Stammefeiringen ble en fest! s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9 Tema: Huskirker Pastord leder 2 Put it into practice Stammefeiringen 2010 er over, og jeg merker at Gud holder

Detaljer

Retten til å være meg

Retten til å være meg Retten til å være meg Innledning Introduksjonspakken til Våre rettigheter, vårt ansvar kommer med disse tankene rundt temaet retten til å være meg: Hver enkelt menneske er en unik person. Mange ting, slik

Detaljer

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Oslo, August 1998 Caritas Norge 1998. Innholdsfortegnelse: Innledning Bruksanvisning Del I Guds rike, verden og Kirken Del II Å reflektere over troen Del

Detaljer

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER NORDISK MILJØMÆRKNING Gud gir vi deler Plan for trosopplæring i Den norske kirke 3. opplag ISBN: 987-82-7545-092-8 Kirkerådet, Den norske kirke 2010 Bestilles fra

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Innsyn 2006/1 Nr 37 Rekruttering

Innsyn 2006/1 Nr 37 Rekruttering Innsyn: Utgitt av Fjellhaug Skoler, Sinsenveien 15, N-0572 Oslo.. Tlf 23 23 24 00. Telefaks 23 23 24 10. Bankgiro:8220.02.90549 Redaktør: Dagfinn Solheim, dsolheim@nlm.no Redaksjonsråd: Mona Bø, Gunnar

Detaljer

HINDERLØyPE. Foreldre, barn og funksjonshemming. Lars Grue. NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

HINDERLØyPE. Foreldre, barn og funksjonshemming. Lars Grue. NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring HINDERLØyPE Foreldre, barn og funksjonshemming Lars Grue NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring HINDERLØYPE Foreldre, barn og funksjonshemming LARS GRUE Norsk institutt for

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Forord. Vennlig hilsen. NLM Ung Norsk Luthersk Misjonssamband. NLM Ung 2

Forord. Vennlig hilsen. NLM Ung Norsk Luthersk Misjonssamband. NLM Ung 2 Innhold Forord... Side 2 1. Innledning... Side 3 Allidrett... Side 4 Logo... Side 5 Til deg som er leder... Side 6 2. Hvordan komme i gang... Side 9 Forberedelser... Side 10 Hall/gymsal (m/forslag til

Detaljer

Frivilligmelding for Bydel Ullern

Frivilligmelding for Bydel Ullern Frivilligmelding for Bydel Ullern 2014-2018 Innhold Forord 03 Forord Du gjør en forskjell! 04 06 10 15 21 Introduksjon Frivilligmeldingens forankring og arbeidsprosessen Frivillighetens omfang i Bydel

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

Redd Barna. Slåss mot handel med barn. magasinet 02/08

Redd Barna. Slåss mot handel med barn. magasinet 02/08 Redd Barna magasinet 02/08 MIDTØSTEN 4. generasjon flyktningbarn i leire i Libanon AFGHANISTAN Redd Barnas landsbyskoler en suksess TEMA menneskehandel Slåss mot handel med barn Vår tids slavehandel øker

Detaljer

Nr. 1-2014 - 143. årgang

Nr. 1-2014 - 143. årgang Nr. 1-2014 - 143. årgang Magasin for kristen tro, tanke og liv 5 Innhold Verdighet Redaktør: Karl Anders Ellingsen Ekspedisjon og abonnement: Olav Helgesen 6 Kompetanse på tvers Postadresse: P.B. 2744

Detaljer

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2009 Årgang 105 Frelsesarmeen Ungdom har mistet 1, 2 millioner i statsstøtte fordi de ikke vil ansette homofile eller samboende soldater. Dette vil

Detaljer

VERDEN PÅ TØYEN. Musikk- og kulturprogrammet. Læring gjennom musikk

VERDEN PÅ TØYEN. Musikk- og kulturprogrammet. Læring gjennom musikk VERDEN PÅ TØYEN Musikk- og kulturprogrammet Læring gjennom musikk Hvorfor gjenspeiler ikke barne- og ungdomsorganisasjonene det etniske mangfoldet vi har i Norge?! Hvordan øke mangfoldet i organisasjonene?

Detaljer

Misjonsblad Tema: India MAGASINET. Utdanning. Utvikling. Utrustning

Misjonsblad Tema: India MAGASINET. Utdanning. Utvikling. Utrustning MAGASINET Misjonsblad Tema: India Utdanning Utvikling Utrustning LEDER 2 MAGASINET Innhold: Leder: 15 år i India... 2-5 Den lille familien... 6-7 Jesus vår modell... 8-11 I jungelens riket... 12 Medarbeider

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer