DUAKWA. La det spire frem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DUAKWA. La det spire frem"

Transkript

1 DUAKWA La det spire frem

2 FRELSESARMEENS SEKSJON FOR INFORMASJON OG INNSAMLING 2012 GRAFISK FORM: MARI SANDBAKK FORSIDE + FOTO SIDE 8, 11, 22: KJELL-RICHARD LANDAASEN

3 INNHOLD Introduksjon av Henrik Bååth Logo Vårt oppdrag Ideer til hvordan du kan engasjere deg Generell info om Ghana Historien til Frelsesarmeen i Ghana Frelsesarmeen i Ghana og Togo i tall Community Rehabilitation Centre (Duakwa) Ord og begreper Speidermerke Å prøve hvordan det er å ha en funksjonsnedsettelse Hvordan kan vi samle inn penger? Eksempler på hva pengene dere samler inn kan bli brukt til Ressurser

4 Misjonsprosjektet Duakwa Hva er det som ligger bak FAbU sitt ønske om å ha et misjonsprosjekt som vi i tillegg håper at alle våre ulike grupper skal engasjere seg i? Det enkle svaret er at det er fordi Jesus vil det! Ordet «misjon» oversettes i denne sammenheng med «oppdrag», jf engelsk «mission». Det har sine tydeligste bibelske røtter fra misjonsbefalingen i Matteus 28: «Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler», som var det oppdraget Jesus gav til disiplene sine. Og på den veien går vi fortsatt i dag. Men vi kan trenge en tydeliggjøring av begrepet «misjonsprosjekt». Innenfor teologien så bruker vi ordet «missiologi», og det betyr «læren om oppdraget». Noen mener faktisk at missiologien er selve hjertet i teologien. I missiologien definerer man Kirkens vesen og oppdrag, altså hvem vi er som disipler og hva som er poenget med at Jesus har sendt oss ut! I kirken kan man definere både oppdraget og hvordan det skal utføres, litt ulikt. Oppdraget, slik vi i Frelsesarmeen forstår det, er å være kirke i verden. Vi er kirke, og kirkens oppdrag er å være sendt til verden. Kirkens sendelse til verden er en sendelse som har sitt opphav i den treenige Gud og som altså innebærer å formidle evangeliet om Guds rike i ord og gjerning så mennesker kan komme til tro og innlemmes i den kristne kirke. Som kirke har vi et ansvar for å engasjere oss innenfor mange ulike deler av samfunnet. Ansvaret er gitt oss av Kirkens Herre. Ansvaret får en del praktiske konsekvenser. I dag er vi fortsatt sendt ut. Man kan derfor si at misjonen etter sitt vesen er grenseoverskridende idet den sikter på å nå stadig nye mennesker både i geografisk, kulturelt og tidsmessig perspektiv. Sagt med andre ord: Vi skal være vitner om Jesus gjennom vårt nærvær i verden gjennom å forkynne evangeliet, gjennom personlig evangelisering, gjennom å identifisere oss med de svake, de fattige og ulykkelige og tilby dem støtte og fellesskap, gjennom å være sammen med undertrykte mennesker og arbeide for rettferd og frihet og gjennom å peke på Den hellige ånds kraft til å forvandle menneskers liv. Denne tjenesten er motivert av kjærlighet til Gud. Oppgaven vår er å forkynne Jesu Kristi evangelium og i hans navn møte menneskelige behov uten diskriminering, som Frelsesarmeen sier i sin internasjonale erklæring. 4

5 Derfor kan vi si at: Ansvaret for vårt nærmiljø går hånd i hånd med ansvaret for hele verden. Ansvaret for å vinne mennesker for Jesus og gjøre dem til disipler går hånd i hånd med ansvaret for å dele goder med hverandre. Hvordan utfører vi så dette oppdraget på best mulig måte? Jeg tror vi må engasjere oss personlig på mange ulike plan, både nært og lang borte. Dette misjonsprosjektet i FAbU er en del av det sist nevnte, det langt borte. Samtidig er det nærmere enn vi først tenker oss. Det konkrete prosjektet for FAbU denne gangen er altså Duakwa i Ghana, et land i Vest-Afrika. Ghana er et land som er rikt på naturressurser og som har mange utrolig gjestfrie og vennlige mennesker. Selve stedet Duakwa er en landsbyklinikk som hjelper mennesker som har spesielle behov oftest fordi de har en medfødt funksjonsnedsettelse. Menneskene i Ghana, og særlig de som er tilknyttet Duakwa, har et utgangspunkt som er ulikt vårt i Norge, Island og på Færøyene. Det handler om ulike muligheter for utdanning, helse, miljø, økonomi etc. Men vi har et ansvar for å fordele godene likt, for å fortelle om Jesu kjærlighet og sist men ikke minst så har vi et ansvar for å lære av hverandres kulturer. Jeg håper at det er mange som vil engasjere seg i misjonsprosjektet og lære mer om Frelsesarmeens arbeid i Ghana og i Duakwa. Dette tror jeg kan bli et prosjekt der vi formidler evangeliet i både ord og handling. Selve ordet «Duakwa» betyr for øvrig «noe som spirer fram (av noe dødt)», så la oss hjelpe hverandre å spire og vokse både i Ghana og hos oss. Må Gud velsigne dere alle! Henrik Bååth, major, TUS 5

6 Logo Duakwas logo er utformet med utgangspunkt i det ghanesiske symbolet, Akoma Ntoaso. Symbolet står for «samhørighet i hjertet», samt «gode relasjoner og enighet». Bakgrunnen for valget av nettopp dette symbolet var en erkjennelse av at virkelig vennskap ikke består i en part som kun gir og er overlegen, eller en part som bare tar i mot og er underlegen. Duakwa og FAbU er «misjonspartnere», og det får konsekvenser for måten prosjektet gjennomføres på. Videre betyr Duakwa «å spire frem fra noe som er dødt», og med utgangspunkt i symbolet ble derfor logoen utformet som en blomst. Dette symboliserer flere elementer ved prosjektet. Vi ønsker at prosjektet ikke bare skal gi umiddelbar hjelp til mennesker, men at de også skal få oppleve vekst og utvikling i eget liv. Vi tror at vi i Norge gjennom relasjonene til menneskene i Ghana, også skal få oppleve vekst i våre liv. Vi tror at vi har mye å lære av hverandre og at det gjennom vårt samarbeid kan spire frem vennskap, viktig lærdom, visjoner og drømmer. DUAKWA 6

7 Vårt oppdrag Som kristne har vi et oppdrag en misjon: å være Jesu etterfølgere, og være med på å bygge Guds rike på jord. Gud ønsker at vi skal forkynne om han i både ord og handling, slik også Jesus gjorde. Å forkynne om Gud innebærer å vise omsorg og nestekjærlighet overfor de svakeste og mest utsatte i samfunnet. Som del av dette oppdraget vil Gud at vi skal være med på å bygge en rettferdig og inkluderende verden. Guds rike er et rettferdig rike, og Jesus jobbet for et samfunn der alle skulle være ivaretatt og inkludert. Derfor bør vi som kristne ha et engasjement for rettferdighet som omfatter alle mennesker, både lokalt og globalt! Hva er sosial rettferdighet? Alle vi mennesker har en forståelse av rettferdighet fra vi er helt små. Vi er flinke til å dele, og også flinke til å si ifra hvis vi ikke får det vi mener at vi fortjener. Sosial rettferdighet handler om rettferdighet på samfunnsnivå. Det handler om å ha et samfunn som fungerer slik at alle får det de fortjener i kraft av å være menneske, skapt i Guds bilde. Det handler om å ha et samfunn der ingen ekskluderes eller utstøtes bare på grunn av hvem de er, hvordan de ser ut eller hvor de kommer fra. Urettferdighet i verden Dessverre er verden sånn at ikke alle har like store muligheter. Gud har skapt en verden med mer enn nok til alle. Men mens noen har mye mer enn de trenger, er det mange som ikke engang har nok til å overleve. Mange mennesker holdes utenfor og har få muligheter til å gå på skole eller få seg en jobb bare på grunn av hvor de kommer fra eller hvordan de ser ut. Det kan være fordi de tilfeldigvis er født inn i det samfunnet rundt dem definerer som «feil familie», «feil land», «feil etniske gruppe» eller er født med en funksjonsnedsettelse slik som barna i Duakwa. Alt for mange mennesker holdes nede eller støtes ut på grunn av urettferdige strukturer eller diskriminerende normer eller holdninger. Alt for mange mennesker lever i ekstrem fattigdom som de aldri vil komme seg ut av, uansett hvor hardt de jobber. Kort sagt lever vi i et urettferdig verdenssamfunn, hvor noen er vinnere, og andre er tapere. 7

8 Hva sier Bibelen om dette? Bibelen slår fast helt fra begynnelsen at alle mennesker er skapt i Guds bilde, med lik verdi. Det finnes ingen vinnere og tapere i Guds øyne. Med dette som utgangspunkt får vi gjennom hele Bibelen høre at Gud er opptatt av rettferdighet. Gud vil at vi skal være med på å bygge et samfunn hvor alle inkluderes og kan leve fullverdige liv. Og Guds omsorg rettes særlig mot de svakeste i samfunnet fattige, syke, enker og foreldreløse barn. Som kristne skal vi leve i Jesu fotspor. Og Jesus selv var også opptatt av å inkludere de som ble holdt utenfor om det var på grunn av fattigdom, etnisk tilhørighet, kjønn, alder eller ting de hadde gjort. I Johannes 9 kan vi lese om 8

9 Jesus som møter en blind mann. På den tiden ble det antatt at mannen var blind fordi enten han eller foreldrene hadde syndet slik mange i dag fortsatt tenker om barn med funksjonsnedsettelse i området rundt Duakwa. Men i stedet for å ignorere den blinde mannen helbredet Jesus ham og brukte ham som et verktøy for å «åpenbare Guds gjerninger». Samtidig slo Jesus fast at verken mannen selv eller hans foreldre var skyld i at han var blind, og med det utfordret han en holdning som var med på å stigmatisere en hel gruppe mennesker. På samme måte kan vi i dag, gjennom dette prosjektet, utfordre stigmatiserende holdninger rettet mot barn med funksjonsnedsettelse i Ghana, men også her i Norge. For Jesus var det å vise kjærlighet og bry seg om våre neste noe av det aller viktigste med å tjene Gud. I Markus 12: oppsummerer Jesus det viktigste ved tro: å elske Gud, og elske din neste som deg selv. Som etterfølgere av Jesus bør også vi være opptatt av å skape et samfunn basert på kjærlighet til Gud og våre medmennesker og rettferdighet. Vi kan gjøre en forskjell både globalt og lokalt I dag er det veldig lett å dele av våre penger og gi vår støtte til mennesker som bor i andre deler av verden. Det er en ting dette prosjektet vil legge til rette for. Men vi kan alle bidra til en bedre verden gjennom å leve som kristne også der vi er! Vi kan begynne i våre egne nærmiljøer ved å tenke på hvem rundt oss som er ekskludert eller utsatt for diskriminering og engasjere oss for å gjøre noe med det. Hvor flinke er vi til å sørge for at mennesker med funksjonsnedsettelse inkluderes her i Norge? Er det andre grupper eller enkeltmennesker der du bor som du ser har særlig behov for omsorg, eller trenger hjelp til å tale deres sak? Vi håper at dette prosjektet skal skape et engasjement som begynner i Duakwa men ikke slutter der. Vi håper at det vi lærer om situasjonen for mennesker med funksjonsnedsettelse i Ghana skal være startpunktet for en generell diskusjon rundt menneskeverd og sosial rettferdighet både globalt og lokalt og en diskusjon av hvorfor dette er så viktig i lys av vår tro. Og aller viktigst håper vi at engasjementet resulterer i handling, slik at vi i FAbU sammen kan være med på å fullføre det oppdraget vi har fått om å være Jesu etterfølgere og fremme Guds rike på jord. 9

10 Her er noen ideer til hvordan du kan engasjere deg Praktisk engasjement og frivillighet Både Frelsesarmeen og mange andre gjør mye praktisk arbeid for utsatte grupper her i Norge kanskje det finnes en anledning for deg å melde deg som frivillig? Hvorfor? Fordi Gud vil at vi skal «elske, ikke med tomme ord, men i gjerning og sannhet» (1 Joh 3:18). Rettferdig handel Du kan ta initiativ til å oppfordre ditt lokale FA korps/ skole/ arbeidsgiver/ matbutikker/ kommune til å satse på fair trade produkter, eller kjøpe varer gjennom Sally Ann, Frelsesarmeens eget konsept for handel som fremmer håp, se Hvorfor? Fordi våre forbruksvaner her hjemme kan være med på å skape en bedre hverdag for de som produserer de varene som vi bruker. Og fordi vi vil vise at vi ønsker å bidra til et system som ikke baserer seg på å utnytte folk i utsatte situasjoner. Klima/miljø Du kan være en forkjemper for miljøvennlighet, både i ditt eget liv, og ved å påvirke din familie, lokale korps/skole/arbeidsmiljø, osv. Hvorfor? Fordi Gud har gitt oss ansvaret for å forvalte skaperverket, og ta vare på «de minste» av hans søsken. Hvis alle skulle hatt samme energiforbruk som oss i den vestlige verden, ville vi trengt flere jordkloder for at det skulle vært bærekraftig, og de klimaforandringer og miljøutfordringer som vi alle er med og bidrar til, går nå først og fremst utover de som allerede er fattigst og mest utsatt i verden. Har dere i korpset tatt i bruk FA sin miljøplan? Hvis ikke, spør din korpsleder om det! 10

11 Bruk din stemme I Ordspråkene 31:8 står det «Lukk opp din munn for den som ikke selv kan tale.» Hva med å ha kampanjer eller temakvelder for å bevisstgjøre lokale korps/grupper/lokalsamfunn om fattigdomsproblematikken i verden, og mobilisere en respons? Hvorfor? Fordi Jesus var opptatt av å mette de sultne. Over 800 millioner mennesker legger seg sultne i kveld, selv om jorda produserer mer enn nok mat til alle. 25% av maten som vi kjøper her i Norge, havner rett i søpla. Ved å endre våre vaner kan vi kanskje avsette mer ressurser til å dele med de i verden som, uten å være skyld i det selv, ikke har tilgang til nok for å overleve. 11

12 Generell info om Ghana Ghana er en republikk i Vest-Afrika ved Guineabukta, med grense mot Elfenbenskysten i vest, Burkina Faso i nord og Togo i øst. Accra er hovedstaden, og den ligger sør i landet. Historie og styresett Det har vært åkerbruk i Ghana fra ca 1400 f. Kr. og fra 400 e. Kr har det vært omfattende bosettinger der. Perioden fra var preget av at mange småstater ble dannet, av kriger disse imellom og danningen av noen få dominerende stater. Europeerne kom til kysten av Ghana på 1400-tallet og handelsselskaper fra flere land etablerte stasjoner der. I 1482 bygde portugiserne Elmina-slottet i Cape Coast, et slaveslott som i dag står på FNs verdensarvliste. De viktigste handelsvarene var slaver, elfenben, og gull. I løpet av 1800-tallet fikk britene kontroll over først kyststrekningen gjennom avtaler med lokale høvdinger og senere hele Ghana, eller Gullkysten, som de kalte kolonien. Fram mot andre verdenskrig vokste det fram flere politiske organisasjoner og rett etter krigen kom kravet om selvstendighet. 6. mars 1957 ble Ghana et selvstendig land, som den første europeiske kolonien sør for Sahara. I 1957 ble Ghana ansett for å være et av de mest velstående land i Afrika, med bankreserver i Storbritannia, men politisk ustabilitet, økonomisk vanstyre, tørke og synkende kakao- og gullpriser undergravde landets økonomi. I 1992 fikk landet ny grunnlov etter folkeavstemming og det ble gjennomført valg av ny nasjonalforsamling. I årene etter dette opplevde Ghana igjen økonomisk vekst, politisk frihet, demokratisk styresett og en politisk stabilitet som tillot maktskifter ved valg. I dag er Ghana en presidentstyrt republikk med flerpartisystem, der presidenten velges for fire år med mulighet for gjenvalg én gang. Ghana er delt inn i 10 regioner som igjen er delt inn i 110 distrikter med administrasjonssjef og distriktsforsamlinger. I tillegg til gull og kakao, spiller landbruk og gruvedrift en sentral økonomisk rolle. Fra 2011 har landet fått sine første forsiktige inntekter etter oljefunn utenfor kysten. I tillegg har Ghana potensial innen turisme, noe som har ført til rehabilitering av mange historiske minnesmerker. Ghana er en av de mest toneangivende afrikanske stater og har i mange år ført en aktiv utenrikspolitikk med en bred kontaktflate i så vel Afrika som i andre 12

13 deler av verden. De er medlem i ulike internasjonale organisasjoner og råd, og bidrar hyppig til FNs fredsbevarende styrker. Ghana er representert i Norge ved ambassaden i København, mens Norge er representert i Ghana ved ambassaden i Abuja i Nigeria og generalkonsulatet i Accra. Klima og vegetasjon Ghana ligger i den tropiske klimasonen med varierende nedbørsmengde i ulike deler av landet. I den sørlige delen regner det mm nedbør fordelt på to regntider i vest, mens det i øst regner bare ca. 750 mm i året. Mot nord avtar nedbøren, og i nord er det bare én regntid. Årsmiddeltemperaturen er 26 C ved kysten og 29 C i innlandet. Kystlinja på over 500 km domineres av sandfylte laguner og bergknauser. I sørvest ligger et regnskogsbelte, og skogkledde fjellområder preger landskapet i sørøst. I nord dominerer savanner. Øst i Ghana ligger Voltasjøen, en av verdens største kunstige innsjøer. Denne er viktig for kunstig vanning av jordbruksarealer, kraftproduksjon, fiske og fritid. Dyreliv Ghana har et veldig rikt dyreliv. Her finner du blant annet elefanter, bøfler, antiloper, løver, leoparder, sjimpanser, marekatter og halvaper. Havet er rikt på fisk og krepsdyr. I elvene og innsjøene er det også mye fisk, i tillegg til krokodiller, flodhester og sjøkuer. Her finner du over 700 fuglearter, mange ulike insekter og slanger. 13

14 Befolkning Ghana har et areal på km2. Det er omtrent like stort som Sør- Norge opp til Mosjøen. Det bor i underkant av 24,5 millioner mennesker i der (2010), med en befolkningstetthet på 102 innbyggere pr. km2. Det bor flest mennesker i de sentrale kystområdene, og 34 % bor i byer. Spedbarnsdødeligheten er beregnet til 50 pr innbyggere (2010) og forventet levealder er 65 år (2010). Befolkningen er delt inn i nesten 75 folkegrupper med ulike språk og kulturtradisjoner. De aller fleste av dem er små, 65 av dem utgjør hver for seg mindre enn 1 % av det totale folketallet. Myndighetene i Ghana har jobbet for å utjevne motsetningsforholdet mellom etniske grupper. Det er relativt få konflikter, men de blusser opp med ujevne mellomrom. Religion 38 % utøver tradisjonelle religionsformer, og mange kombinerer disse med kristendom og islam. Hvor stor oppslutningen er om islam og kristendommen er usikkert. For islam regner man mellom % og kristendommen %. Den muslimske befolkningen bor i nord, mens den kristne delen av befolkningen bor i sør. Ghana har unngått store religiøse konflikter mellom muslimer og kristne, men det er potensial for konflikt av økonomiske og sosiale årsaker, fordi de kristne i sør har dominert mye av den politiske og økonomiske utviklingen. Utdanning Det er 8-årig obligatorisk skole for alle barn fra de er 6 år. Omtrent 80 % av barna går på skole. Skolen underviser i allmenne fag og basiskunnskaper i yrkesfag. Den videregående skolen er 3-årig, og det legges vekt på yrkesrettet utdanning. 37 % av elevene fortsetter på videregående skole. Det er en økende interesse for høyere utdanning, men foreløpig fortsetter bare 3 % med dette. Analfabetismen blant voksne er på ca 27 %. Kultur Innen kultur skiller Ghana seg ut fra andre afrikanske land når det gjelder skriftlig diktning. Den har tradisjoner tilbake til 1700-tallet med en teologisk avhandling på latin og en harmdirrende pamflett, på engelsk, mot slavehandel. Siden 1950-årene har Ghana vært et litterært sentrum i Afrika. Der finnes det flere forlag og Pan African Writers Association har hovedkontoret sitt i Accra 14

15 under ledelse av en ghaneser. Et av de viktigste områdene i ghanesisk litteratur, er barnebøker. Forfatteren og billedkunstneren Meshack Asare har gjort en stor innsats ved å skape fortellinger om barns oppvekst og kultur i hele Afrika. Sosu s Call (1997), som handler om en handikappet gutt, ble av en internasjonal jury i 2003 pekt ut som en av Afrikas tolv viktigste bøker fra 1900-tallet. Kilder: Store Norske Leksikon 15

16 Frelsesarmeen i Ghana Adjutant King Hudson Kort historie Rett før begynnelsen av 1900-tallet var det noen vestafrikanere som kontaktet Frelsesarmeen i England og spurte om å få tilsendt noen offiserer for å starte opp Frelsesarmeen. Svaret var at de selv ble utfordret til å bli offiserer og reise tilbake for å starte opp Frelsesarmeen på Gullkysten. Det skjedde ikke da, men rundt 1902 var det en metodist fra Gullkysten som, etter å ha møtt Arméen i Europa, startet opp med armémøter i Cape Coast på Gullkysten. Det var møter som hadde en ny møtestil med både trommer og klapping. Men til tross for en viss interesse, klarte man ikke å etablere Frelsesarmeen i Ghana, og før 1. verdenskrig startet var de få medlemmene man hadde, gått over til andre kirker eller flyttet fra byen til andre steder i landet. I 1921 reiste en ung mann fra Duakwa til England. Hans navn var King Hudson. Han hadde et sterkt ønske om å gjøre noe for hjelpe sine landsmenn. Etter å ha kontaktet Frelsesarmeen i England fikk han opplæring, og general Bramwell Booth ordinerte ham til løytnant i Frelsesarmeen og sendte ham tilbake til Gullkysten for å «åpne ild» der. Han kom til Ghana 22. august 1922 og begynte sitt arbeid i Duakwa 23. august samme år. Landsbyhøvdingen og de eldste møtte opp for å høre hva Hudson skulle gjøre i Duakwa, og etter 16

17 å ha hørt ham forklare hva som var hans oppdrag, ble han ønsket hjertelig velkommen hjem igjen. Hudson grep sjansen og holdt et friluftsmøte. Dette ble en dag som man fortsatt minnes i Duakwas historie. Løytnanten bar et flagg og marsjerte gjennom byen. Han spilte på stortrommen og sang kor som: «Hvem som vil, får komme nå» i tillegg til at han spilte på trompet. Han var et en-manns-orkester, og hele byen opplevde en vekkelse etter å høre Guds ord. På kveldsmøtet søndag ble 22 mennesker frelst, blant dem var hans mor og to søstre, hvorav den ene senere ble offiser. Noen av de første frelsessoldatene En viktig del av Frelsesarmeen i Ghana er erfaringen med å inkludere og lære opp de nyomvendte, som ofte var gatebarn, både jenter og gutter, og bruke dem som en viktig ressurs i arbeidet både for Frelsesarmeen og for Ghana som nasjon. 17

18 Gatebarn, som Frelsesarmeen fortsatt jobber med Internasjonal sekretær for den afrikanske sonen 18 Osu korps

19 Frelsesarmeen i Ghana og Togo i tall (2012): Divisjoner: 8 Distrikt: 4 Soldater: 20,230 Juniorsoldater: 3,949 Offiserer: 198 Feltsersjanter: 32 Korps: 119 Korpsprosjekt: 133 Utposter: 8 Sosiale senter: 7 Helsesenter: 9 Skoler: 200 Offisersskole: 1 Det territoriale hovedkvarteret i Accra 19

20 Community Rehabilitation Center Duakwa Selv i det 20. århundre er det mange steder og i ulike situasjoner hvor mennesker med funksjonsnedsettelse ikke er inkludert i samfunnet. Frelsesarmeen vil være med og forandre dette. I deler av Ghana blir barn med funksjonsnedsettelse og deres familier diskriminert og stigmatisert. De fratas muligheten til utdanning, nødvendige helsetjenester og et verdig liv. Det er denne målgruppen Frelsesarmeens «Community Rehabilitation Project» (C.R.P) i Ghana ønsker å hjelpe. Frelsesarmeen jobber mot lokalsamfunn og lokale myndigheter for å motarbeide diskriminerende holdninger og skape bedre levevilkår for mennesker med funksjonsnedsettelse. Arbeidet har sin base i et senter i landsbyen Duakwa. De jobber på mange nivåer, og det er mange ulike tiltak. Lokalsamfunnene Siden mennesker med funksjonsnedsettelse er en stigmatisert gruppe hender det at foreldre gjemmer barn for omverdenen, og i noen tilfeller tar de også livet av dem. Funksjonsnedsettelse blir ofte satt i forbindelse med at det er noe «galt» med moren eller hennes familie. Så mange som 80% av førstegangsfødende mødre som får et barn med funksjonsnedsettelse, blir forlatt av barnefaren. For å motvirke dette, har senteret knyttet til seg frivillige i ulike lokalsamfunn. De frivillige er folk med respekt i lokalsamfunnet og folk som er tilknyttet Frelsesarmeen. De snakker om familieplanlegging med de enkelte familier. De holder seg orientert om hvem som er gravide og om barna sees i lokalsamfunnet etter graviditeten. Hvis det etter en fødsel ikke sees noe barn, går de på besøk. De hilser på, og viser det seg at barnet har en funksjonsnedsettelse, snakker de om at vi alle er like mye verd. De forteller også om senteret og om muligheten for å få hjelp der. De har månedlige møter med barn som har vært i kontakt med senteret og deres familier. De snakker blant annet om hvordan det går, følger opp at eventuelle hjelpemidler blir brukt, at eventuelle medisiner tas på riktig måte, hvilke utfordringer funksjonsnedsettelsen gir for den enkelte og familien og hvordan disse kan 20

21 gjøres lettere. Målet er å selvstendiggjøre den enkelte med funksjonsnedsettelse gjennom rådgivning, opplæring på skole eller andre kurs og til slutt arbeid. De ønsker at så mye som mulig av dette skal skje lokalt. Den enkelte blir kjent i lokalsamfunnet, slipper mye stirring, og gir håp for andre med funksjonsnedsettelse. De har som mål at i løpet av 2014 skal de jobbe i 25 lokalsamfunn. Fødselsklinikk Ved en fødsel kan det oppstå komplikasjoner som kan føre til ulike funksjonsnedsettelser. Derfor har de på senteret en fødselsklinikk hvor kvinner kan komme og føde i trygge omgivelser. Klinikk på senteret Det jobber ingen lege ved senteret, men de har helsepersonell som kan stille noen diagnoser, henvise videre til spesialister og i noen tilfeller henvise til 21

22 operasjoner. Her er det også ansatt fysioterapeut som kan gi behandling til barn med misdannelser. Hjelpemidler Senteret har et eget verksted hvor de lager krykker og sko som skal hjelpe til å rette ut feilstillinger i foten, gåstoler og sittestoler for pasienter med Cerebral parese. Disse hjelpemidlene deles ut til de som er innom klinikken og har behov for det. Utdanning og fremtid Senteret jobber langsiktig med barna. De jobber mot lokale skoler, slik at barna får tilrettelegging som gjør at de kan gå på skole. I noen tilfeller sponser de skolepenger. De har også sendt ungdommer på kurs som gir yrkesutdanning. På selve senteret har de en bevisst holdning og ansetter mennesker med funksjonsnedsettelse. Dette er ikke velgjørenhet, men er med på å vise samfunnet rundt at selv om du har en funksjonsnedsettelse kan du gjøre en god jobb og være i stand til å forsørge deg selv. Foreldre til barn med funksjonsnedsettelser opplever ofte mye frustrasjon og sorg. Mødre til barn som kommer til senteret får være med på morgenandakter og bønnesamlinger, og opplever at Gud gir kraft og oppmuntring. Senteret arrangerer også månedlige samlinger/ekskursjoner hvor foreldre møtes, får snakke sammen og får opplevelser som gjør at de kan glemme utfordringene for en stund. Suksess og utfordringer Duakwa C.R.P. driver altså mangfoldig og på mange ulike områder. Arbeidet har foregått i 26 år, og de har høstet mange erfaringer. Noe av det senteret har lykkes med er å støtte ungdommer slik at de har fått universitetsutdannelse. De har også utdannet og ansatt flere med ulike funksjonsnedsettelelser på senteret. De har henvist til mange vellykkede operasjoner av hareskår, noe som kan være avgjørende for den enkeltes mulighet til å bli gift. Utfordringene fremover slik de selv ser det, er et økende antall klienter og dermed et stadig behov for mer penger. De ser på mulighet for aktiviteter som skoproduksjon som en mulig inntektskilde. 22

23 Regjeringen har innført nasjonal helseforsikring, men den dekker f. eks ikke ortopedisk hjelp, og behovene mennesker med funksjonsnedsettelse har likestilles ikke med andres behov. Det vil derfor være behov for arbeid mot myndighetene om at også disse områdene må omfattes av helseforsikringen. Inntil de gjør det vil det være behov for støtte og hjelp til mennesker med funksjonsnedsettelse. Senteret ønsker seg også mer støtte fra det offentlige og fra familiene i lokalsamfunnene når det gjelder holdninger. Fremtid Lederne for senteret ønsker at senteret skal utvikle vennskap med FAbU i Norge. De er glade for vår forbønn og vår økonomiske hjelp, men ønsker også velkommen studenter og andre med relevant kunnskap f.eks. innen fysioterapi. De ønsker fokus på evangelisering. De jobber i forhold til egen bærekraft, ser på muligheter for å gjøre senteret selvfinansiert, samtidig som de ønsker å utvide arbeidet og derfor vil trenge enda mer ressurser enn de har i dag. Det er 26 år siden dette arbeidet startet. Totalt har senterets aktiviteter nå et budsjett på ca USD i året. FAbU har forpliktet seg til å bidra med minst NOK hvert år i 2013, 2014 og Som dere skjønner vil det være god bruk for pengene hvis vi skulle klare å samle inn enda mer. 23

24 Ord og begreper Det er flere ord og begreper som blir brukt. Hvordan skal de brukes, hva er bra å bruke og hva bør du ikke bruke? Barn/gutt/jente med funksjonsnedsettelse er det riktige å bruke, i følge Norges Handikapforbund. Da refererer man direkte til individet. Funksjonsnedsettelsen er selve diagnosen som f.eks. svaksynt eller cerebral parese. Funksjonshemming bruker de om stengslene som fins ute i samfunnet som hindrer de med funksjonsnedsettelse å delta på lik linje med andre. Funksjonshemmingen ligger utenfor individet. Det kan være trapper som stenger for en rullestol eller trafikklys en blind ikke kan se. En funksjonsnedsettelse gjør at man blir funksjonshemmet. Handikap er et ord som ikke brukes lenger. Norges Handikapforbund har fortsatt dette navnet fordi det er et innarbeidet navn på en ca. 70 år gammel organisasjon. Kilde: Norges handikapforbund 24

25 Speidermerke Flokk Lære om Ghana Tegne det ghanesiske flagget. Kjenne til fem fakta om Ghana. Lage og smake på en rett fra Ghana. D U A K W A Lære en sang/lek fra Ghana. Kunne hilse, si takk og telle til ti på Twi. Lære om prosjektet Se Powerpoint-presentasjonen av prosjektet, gjør Duakwa-quizen (se nettsida). Gjennomfør en aktivitet med en funksjonsnedsettelse for eksempel uten syn/ dårlig syn, uten hørsel, en arm/fingre som ikke kan brukes. Snakk sammen om hva som var vanskelig. Snakk om hvilke aktiviteter du er med på i løpet av uken, hva ville blitt utfordrende og hva ville vært uproblematisk med en funksjonsnedsettelse. Samle inn penger Være med å samle inn penger til prosjektet. Lære om FA i Ghana Vite hva Frelsesarmeen heter i Ghana (det samme som i England). Tro hvorfor misjon? Kjenne til hvorfor vi har misjonsprosjekt, se ressursheftet. Kontakt Lag en tegning til korpset/senteret i Duakwa. 25

26 Tropp Lære om Ghana Kjenne til fakta om Ghana. -- historie (Gullkysten) -- nå (næringsliv, styresett) -- innbyggertall og størrelse på landet Lage og smake på en rett fra Ghana. Lære en sang/lek fra Ghana. Kunne hilse, si takk og telle til ti på Twi. D U A K W A Lære om prosjektet Se Powerpoint-presentasjonen av prosjektet og les informasjonen om prosjektet i ressursheftet, gjør Duakwa-quiz (se nettsida). Gjennomføre tre ulike aktiviteter med ulike funksjonsnedsettelser, for eksempel uten syn/dårlig syn, uten hørsel, en arm/fingre som ikke kan brukes. Snakk sammen om hva som var vanskelig. Snakk om hvilke aktiviteter du er med på i løpet av uken, hva ville blitt utfordrende og hva ville vært uproblematisk med en funksjonsnedsettelse. Sjekk korpsets tilgjengelighet for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser. Samle inn penger Være med å samle inn penger til prosjektet. Lære om Frelsesarmeen i Ghana Kjenne til Frelsesarmeen sin historie i Ghana. Tro hvorfor misjon? Kjenne til hvorfor vi har misjonsprosjekt, se ressursheftet. Kontakt Lag et brev til korpset/senteret i Duakwa. Andre aktuelle speidermerker: Nord Sør, Fred, Menneskerettigheter, Verdensmiljø, Natur og miljøvern, Flerkulturell, God tørn, FN, Verden og vi, Til tjeneste Du finner merkekravene i 26

Duakwa FAbUs misjonsprosjekt

Duakwa FAbUs misjonsprosjekt Duakwa FAbUs misjonsprosjekt 1. Duakwa er FAbUs misjonsprosjekt i tre år fra 2013-2015. 2. Hva synes du om navnet? 3. Duakwa er egentlig en landsby i Ghana og navnet betyr å spire frem. 4. I landsbyen

Detaljer

Januar 2013. Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4

Januar 2013. Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4 n i Me Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4 Være sammen Bibelen forteller mye om fellesskap. Gud selv utgjør et fellesskap, fordi han er Fader, Sønn og Hellig Ånd. Guds

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Oppgaveveiledning for alle filmene

Oppgaveveiledning for alle filmene Oppgaveveiledning for alle filmene Film 1 Likestilling Hvorfor jobbe med dette temaet: Lov om barnehager: Barnehagen skal fremme likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Rammeplan for

Detaljer

I trygge hender. En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU).

I trygge hender. En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU). I trygge hender En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU). 1 I trygge hender Kjempeflott at du har sagt ja til å være leder i Frelsesarmeens barn og unge! FAbU er helt

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

Filmen EN DAG MED HATI

Filmen EN DAG MED HATI Filmen EN DAG MED HATI Filmen er laget med støtte fra: 1 Relevante kompetansemål Samfunnsfag Samfunnskunnskap: Samtale om variasjoner i familieformer og om relasjoner og oppgaver i familien. Forklare hvilke

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

om å holde på med det.

om å holde på med det. j Livet som Gud har kallet oss til, er ikke et vanlig eller naturlig liv. Det er overnaturlig, fylt med kraft, tegn, under, mirakel og andre mektige gjerninger. Jesus, som gikk på vannet, gjorde vann om

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen.

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. Nådegaver og Helbredelse. Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. En bibelsk nytestamentlig menighet tror på og forkynner også denne bibelske sannhet om nådegaver og helbredelse. Dette

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014 1 Korpsnytthilsen Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjernene som du har satt der, hva

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

TELTMAKERMISJON Ingunn D. Ødegaard, Emmaus 20. mars 2014

TELTMAKERMISJON Ingunn D. Ødegaard, Emmaus 20. mars 2014 TELTMAKERMISJON Ingunn D. Ødegaard, Emmaus 20. mars 2014 BESTILLINGEN: Kristen misjon foregår på ulike måter, fra evangelisering til helsebistand. I en del av verdens land er «tradisjonell» misjon umulig

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

1.-3 klasse opplegg Adventsaksjonen 2013. GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo

1.-3 klasse opplegg Adventsaksjonen 2013. GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo Dette opplegget kan brukes som en del av katekesen i Adventstiden med 1.-3. klasse. Målgruppen er både

Detaljer

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8.

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8. 2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28 GT tekst: 1 Mos 32,24-30 NT tekst: Jak 1,2-8 Barnas tekst: Joh 3,1-8 Merket for livet 42 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: M A T T

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Så til spørsmålet: Hva er det vi holder på med? Nesten 2000 år siden Paulus levde? Hvordan har kirken og oppdraget til kirken utviklet seg?

Så til spørsmålet: Hva er det vi holder på med? Nesten 2000 år siden Paulus levde? Hvordan har kirken og oppdraget til kirken utviklet seg? Hva holder vi på med? Preken Stavanger Baptistmenighet Dato: Søndag 15. februar 2007 Tekst: Romerne 10, 14-17 Antall ord: 1976 14 Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en

Detaljer

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom.

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom. Preken i Fjellhamar kirke 2. jan 2011 Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund 4-500 år før Kristus levde filosofen Sokrates i Athen. Det fortelles at det en gang kom en ung mann til ham og ba om

Detaljer

Speiderdata: Navn: Adresse: Telefon: Gruppe: Krets (NSF): Distrikt (FA):

Speiderdata: Navn: Adresse: Telefon: Gruppe: Krets (NSF): Distrikt (FA): Speiderdata: Navn: Adresse: Telefon: Gruppe: Krets (NSF): Distrikt (FA): Utgitt av: Frelsesarmeen Speidere Postboks 6866, St. Olavsplass 0130 OSLO Tlf: 22 99 85 00 FAS 2006 Småspeider Introprogrammet 1

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Islamsk barneoppdragelse i Norge

Islamsk barneoppdragelse i Norge Islamsk barneoppdragelse i Norge Urtehagen 2013 1 Islamsk barneoppdragelse i Norge Kjære foreldre og foresatte! Takk for at dere vil lese dette lille heftet om islamsk barneoppdragelse i Norge. La oss

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

NÅR TUNGENE TALER. www.norskbibelinstitutt.no post@norskbibelinstitutt.no

NÅR TUNGENE TALER. www.norskbibelinstitutt.no post@norskbibelinstitutt.no NÅR TUNGENE TALER Den samme form for tungetale som gjør seg gjeldende blant karismatiske kristne er også utbredt i mange ikke-kristne miljøer. Ved første øyekast kan det se ut til at Bibelen selv forsvarer

Detaljer

HVA VIL DET SI Å VÆRE KRISTEN?

HVA VIL DET SI Å VÆRE KRISTEN? 1 HVA VIL DET SI Å VÆRE KRISTEN? Hvilken religion er størst i verden og hvor mange tilhengere har den? Side 96, linje 1 og 2. Hvilke tre hovedgrupper er kristendommen delt i? Side 97, de tre punktene.

Detaljer

Helbredelse: Hva tenker du på når du hører dette ordet? Smak på ordet: Helbredelse!

Helbredelse: Hva tenker du på når du hører dette ordet? Smak på ordet: Helbredelse! Preken Stavanger baptistmenighet Tekst: 2. Mosebok 15, 26 Dato: 22. Januar 2006 Antall ord: 1920 Helbreder Gud i dag? 26 Han sa: «Dersom du hører på Herren din Guds røst og gjør det som er rett i hans

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Vi en menighet. En vakker kropp. Se på illustrasjonen av sirkler ut fra korset. Hvor opplever du at du er for øyeblikket? Hvor vil du gjerne være?

Vi en menighet. En vakker kropp. Se på illustrasjonen av sirkler ut fra korset. Hvor opplever du at du er for øyeblikket? Hvor vil du gjerne være? Vi en menighet Ord-assosiasjon > Hvilke ord, ideer og tanker assosierer du med ordet menighet? > Hva assosierer du med familie? > For noen er det positivt ladet å tenke på kirken som familie, for andre

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Handlingsplan. for Frelsesarmeens kvinner 2012 og 2013

Handlingsplan. for Frelsesarmeens kvinner 2012 og 2013 Handlingsplan for Frelsesarmeens kvinner 2012 og 2013 1 Undervisning Vi vil vise veien til frelse ved Jesus Kristus ved å ha målrettet og relevant forkynnelse ved å undervise og fostre til disippelskap

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Velkommen til. Dette heftet tilhører:

Velkommen til. Dette heftet tilhører: Velkommen til Dette heftet tilhører: 1. samling: Hva er Bibelen? Skapelsen. Babels tårn Ukas forskeroppgave På denne samlingen har vi snakket om Bibelen. Det er ei gammel bok som har betydd mye for mange.

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

4.-6. klasse opplegg Adventsaksjonen 2013. GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo

4.-6. klasse opplegg Adventsaksjonen 2013. GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo Dette opplegget kan brukes som en del av katekesen i Adventstiden med 1.-3. klasse. Målgruppen er både

Detaljer

Mao. Jesus vil ha 1.pri. i livet ditt og mitt liv. Hvorfor ikke gi Ham første plassen? hva har du å tape på det...?... TENK...!

Mao. Jesus vil ha 1.pri. i livet ditt og mitt liv. Hvorfor ikke gi Ham første plassen? hva har du å tape på det...?... TENK...! DHÅ = Talsmannen og sannhetens ånd. Et sammendrag/popperi fra Joh.ev. Kap. 14-16. Tekstene er hentet fra Joh. 14:16-17, 24-26, Joh.15:36. og Joh.16:7, 13-14. + Joh.8:31-32,(44) Først en kort Rep av Solstrand

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Visjon Oppdrag Identitet

Visjon Oppdrag Identitet Visjon Oppdrag Identitet Som alle kristne har også vi fått utfordringen om å forvalte Guds ord - i holdning, ord og handling. Men hvordan løser Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG dette store oppdraget?

Detaljer

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1 Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017 De Kristnes prinsipprogram 1 Innhold De Kristne skal bygge et samfunn som er fritt og trygt for alle, uansett hvem man er eller hvor man

Detaljer

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen.

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen. M I D L A N D S C H I L D R E N H O P E P R O J E C T Midlands-fadder Skap en bedre verden et barn av gangen Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? - 100% av ditt donerte beløp vil gå direkte

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Filipperne. Ydmykhet fører til enhet

Filipperne. Ydmykhet fører til enhet Filipperne Ydmykhet fører til enhet Menigheten i Filippi Apg 16 Romersk koloni, stolte av dette (v. 20-21, 37-39). Menigheten begynte med Lydia Første menigheten i Europa Kunne kjøpe og selge eiendom,

Detaljer

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek 1 HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek Vi fortsetter denne formiddag med å studere personen Melkisedek. Og vi fortsetter med 34 fra Bror Branhams tale angående

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

«...og på torget snakket han hver dag med dem han traff der»

«...og på torget snakket han hver dag med dem han traff der» «...og på torget snakket han hver dag med dem han traff der» BIBELENS BUDSKAP I DIALOG MED STRØMNINGER I SAMTIDSKULTUREN DEL 1 : BÆREKRAFT OG MORALSK KAPASITET Vår tid, menneskenaturen og globalisering

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

Bibelen Guds levende ord

Bibelen Guds levende ord Preken Stavanger baptistmenighet 12/2-2006 Bibeldagen Tekst: Matteus 13, 3-9 Antall ord: 1856 Bibelen Guds levende ord La meg begynne med en liten historie. Det hadde kommet ny pastor i baptistkirken på

Detaljer

Gudstjeneste - Viktig eller uviktig?

Gudstjeneste - Viktig eller uviktig? Gudstjeneste - Viktig eller uviktig? Preken Stavanger Baptistmenighet Dato: 29. januar 2006 Antall ord: 1870 Et spørsmål til alle sammen: Hva er viktig? Spør noen tilfeldig folk på gaten å er det raskt

Detaljer

Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter

Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter 1. Menighetens navn er Oslo Kristne Senter. 2. Oslo Kristne Senter er en frittstående, lokal menighet organisert som en forening - som driver menighetsbyggende

Detaljer

DÅP EN MILEPÆL. Er dåpen en søknad og registrering om å få komme inn i Guds rike?

DÅP EN MILEPÆL. Er dåpen en søknad og registrering om å få komme inn i Guds rike? DÅP EN MILEPÆL Er dåpen en søknad og registrering om å få komme inn i Guds rike? Hver høst begynner tusenvis av barn og unge, og en del eldre også, på ulike skoler og undervisningsinstitusjoner. Skolestart

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

Den som har øre, han høre..

Den som har øre, han høre.. Den som har øre, han høre.. Brevene til de syv kirkene i Johannes Åpenbaring Prosess Manual Menigheten i Laodikea Utviklet av Anders Michael Hansen Oversatt fra engelsk av Ann Kristin Tosterud og Vegard

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

Vi vil se barn og unge frelst og disippelgjort. Vi vil se dem ta del i levende kristne felleskap og leve sine liv til Guds ære

Vi vil se barn og unge frelst og disippelgjort. Vi vil se dem ta del i levende kristne felleskap og leve sine liv til Guds ære 1 STRUKTUR OG VISJON Frelsesarmeens barn og unge (FAbU) er en selvstendig barne- og ungdomsorganisasjon. Vi er en del av Frelsesarmeen, en internasjonal evangelisk bevegelse og en del av den universelle

Detaljer

Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn!

Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn! Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn! Velsignet er Herrens navn, fra nå og til evig tid! Der sol går opp og der sol går ned, skal

Detaljer

Fellesskapskirken i Åsane sitt fokus for høsten 2015:

Fellesskapskirken i Åsane sitt fokus for høsten 2015: Fellesskapskirken i Åsane sitt fokus for høsten 2015: «Sammen er vi bedre» - En 24 dagers vandring i Guds ord, av Rick Warren. (Originaltittel: «Better Together») Menighetsrådet har oversatt de 4 første

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer