Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter."

Transkript

1 Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. Støtt Kirkens Nødhjelp og skap forandring. Sammen med andre. For andre. For hverandre.

2 Dette heftet skal brukes i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon både i 2013 og For å gjennomføre hele opplegget trenger du dette heftet samt DVD. Vi anbefaler også at du bruker medfølgende PowerPoint-presentasjon. Det ligger også utdypende stoff og tilleggsmateriell på våre nettsider:

3 Innhold Kjære konfirmant- og ungdomsleder 4 Kalt til tjeneste 5 Veiledning til bruk av heftet 6 Del 1: Kunnskap Innledning av undervisningstimen 7 Kristen fastetid 8 Fattigdom handler om urettferdighet 9 Sammen forandre 10 Fattigdom som globalt urettferdighetsproblem 11 Vis film 12 Veien videre 13 Del 2: Handling Ord til handling - refleksjon 14 Underskriftskampanje 14 Changemaker 17 Facebook 18 Å gå med bøsse 18 Andakt 20 Bønn 21 Samling på aksjonsdagen 22 Riktig bøssebærerutstyr 23

4 Kjære konfirmant- og ungdomsleder! Kirkens Nødhjelps fasteaksjon er en årelang tradisjon, som hvert år samler cirka bøssebærere til en nasjonal dugnad for dem som trenger det aller mest. Konfirmanter, konfirmantforeldre og andre fra menigheten setter gjennom fasteaksjonen kristen tro ut i praksis og arbeider med rettferdighet og menneskerettigheter i et globalt perspektiv på lokalt nivå. Det er ikke rettferdig at over en milliard mennesker lever i ekstrem fattigdom. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon utfordrer oss til å stille opp for dem som trenger det mest. Sammen kan vi skape forandring. For andre. Og for hverandre. Ved å gå med bøsse og gi penger kan vi bidra til at fattige mennesker får grunnleggende rettigheter oppfylt, og at de får muligheter som vi i Norge tar for gitt, slik som skolegang, helsehjelp og rent vann. Ved å skrive under på underskriftskampanjen kan vi bidra til å legge press på mennesker med makt og ansvar og kreve at de tar beslutninger som fremmer fattige menneskers rettigheter. Handling uten kunnskap er dumhet og kunnskap uten handling er feighet, sier et ordtak. Derfor er kunnskapen som formidles gjennom undervisningsopplegget, uløselig knyttet sammen med oppfordringer til handling, som å gå med bøsse og å skrive under på underskriftskampanjen. Dette gjenspeiles i hvordan manualen er bygd opp, med fokus på kunnskap i første del og fokus på handling i siste del. Vi ønsker at dette undervisningsopplegget skal være en ressurs i konfirmant- og ungdomsarbeidet. Det legger til rette for fruktbare samtaler og engasjement blant de unge. Du finner flere alternative aktiviteter og mer bakgrunnsinformasjon på våre nettsider fasteaksjonen.no NB: Merk at denne manualen er toårig og skal brukes i forbindelse med Kirkens Nødhjelps fasteaksjon både i 2013 og Se mer om dette i veiledningen til bruk av heftet. Lykke til! Ved å ta del i menighetens internasjonale engasjement og solidaritet med mennesker som lider, vil barn og ungdom få erfare at de tilhører et verdensvidt fellesskap med ansvar for hverandre. Trosopplæringen må være med på å rette fokus på utfordringer og muligheter til forandring når det gjelder forbruk, miljø og rettferd. Kirken må stå sammen med grupper i samfunnet som arbeider for å fremme menneskeverdet og en mer rettferdig verden, og som viser alternativer for en bærekraftig forvaltning av skaperverket. Fra Plan for trosopplæring: Gud gir vi deler, 2010:31 4 Pedagogisk opplegg for konfirmanter

5 Kalt til tjeneste - Sammen forandre Vi takker deg, visdommens Gud, for ditt måltids dype hemmelighet: At brødet vi har brutt, er ett, og at din Sønn har gitt sitt liv for én verden og én menneskehet. Vi ber deg: Hjelp oss å høre det rop du har hørt, se den nød du har sett og å elske vår neste som oss selv. Amen. (Takkebønn for nattverden, brukes av Rødtvet menighet i Oslo) Som en del av den verdensvide kirke møtes vi til fellesskapet i nattverden. Vi deler brød og vin sammen med dem vi feirer gudstjeneste med, og med dem som feirer gudstjeneste i kirker over hele jorden. I 1 Kor 12 leser vi at vi alle er en del av Kristi kropp. Og når et lem lider, lider hele kroppen. Gjennom Kirkens Nødhjelps samarbeidspartnere i sør møter vi mennesker som er en del av den samme verdensvide kirke, men som har et helt annet utgangspunkt enn det vi har her i Norge. Vi møter mennesker som kjemper for å få oppfylt sine grunnleggende rettigheter, og som trenger at vi står sammen med dem i deres kamp. Jesus så de menneskene som samfunnet ikke ville se; han stoppet, han lot seg berøre av den nøden som møtte ham, og han tok menneskene på alvor. Han skapte forandring. Han var likevel ikke naiv. Selv om han møtte dem og ga dem tilgivelse og oppreisning, stilte han krav til dem når det kom til videre liv i verden og i fellesskapet. På den måten møtte han dem som mennesker med ressurser og med verdighet. Denne måten å møte mennesker på utfordrer oss også. Gjennom dåpen setter Gud oss inn i sin verdensvide kirke og gir oss del i Jesu kall og oppdrag, heter det i ordningen for dåp for Den norske kirke. Vi er tatt i mot, vi er sett og bekreftet av Gud, og vi er fullverdige lemmer i Kristi legeme og i Guds kirke på jorden, og dette utfordrer oss til tjeneste. Det utfordrer oss til å ta på alvor at våre medmennesker i sør også er en del av fellesskapet og en del av Kristi kropp på lik linje med oss. Vi utfordres til å høre ropet fra dem som lider, se den nøden som kanskje er langt borte, og vi utfordres til å gjøre noe med det. Vi utfordres til å skape forandring. Oppdraget som er gitt Kirkens Nødhjelp fra norske kirker, er å virkeliggjøre Guds kjærlighet i verden ved å fremme menneskers verdighet og verne om skaperverket. I løpet av fastetiden går vi veien mot Golgata veien mot Jesu siste måltid sammen med disiplene sine. Og på denne veien utfordres vi spesielt til å høre ropet fra sør. Gjennom Kirkens Nødhjelps fasteaksjon utfordres vi til å delta i en dugnad for en rettferdig verden. Vi utfordres til å være med å kjempe sammen for at fellesskapet rundt nattverdbordet og i Guds rike blir et fellesskap hvor alle mennesker kan møtes med verdighet uavhengig av hvor vi bor og lever. Gjennom dette konfirmantopplegget ønsker vi å gi noen redskaper til at konfirmantene kan oppleve seg som fullverdige deler av dette fellesskapet også med den utfordringen som ligger i det. Vi ønsker å legge til rette for at konfirmantene gjennom deltakelse i underskriftskampanje og innsamlingsaksjon kan bidra sammen med resten av menigheten i det oppdraget som vi er felles om norske menigheter og verdens kirker: Sammen for en rettferdig verden. Takk for at dere er med! Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

6 Veiledning til bruk av heftet Dette heftet skal brukes i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon både i 2013 og For å gjennomføre hele opplegget trenger du dette heftet i tillegg til DVD-en. Det anbefales også at du bruker PowerPoint-presentasjonen som følger opplegget. Heftet inneholder flere aktivitetsforslag enn disse, og på våre nettsider finner du enda flere alternativer du kan benytte deg av hvis du synes aktivitetene i dette heftet ikke passer til den aktuelle ungdomsgruppa eller til lokalet eller dersom du har mer tid til rådighet. Heftet er delt i to. Første del gir deg ulike aktiviteter som formidler KUNNSKAP. Andre del fokuserer på HANDLING, og tilbyr ulike handlingsalternativer. Erfaring har vist at det kan være lurt å spre undervisningen over to samlinger, den første på en ordinær konfirmanttime (ca. 60 minutter eller mer), og den andre som en kort motivasjonssamling rett før ungdommene skal ut med bøsse (ca minutter). Dette heftet gir deg som leder forslag til gjennomføring av disse to samlingene: Undervisningstime i forkant av aksjonsdagen Det er ingen fast mal for hvordan du gjennomfører undervisningen. Dette heftet inneholder en del byggeklosser du kan benytte deg av, satt opp i en naturlig rekkefølge, og det finnes flere aktivitetsforslag på internett. Hvis du kun har en time til rådighet, anbefaler vi å kutte noen av aktivitetene i heftet og bruke følgende oppbygning (tidsbruk til hvert punkt vil variere noe, avhengig av gruppestørrelse): 1. Innledning av undervisningstimen, 5 min. (s. 7) 2. Kristen fastetid, 5 min. (s. 8) 3. Fattigdom handler om urettferdighet, 10 min. (s. 9) 4. Sammen forandre, 3 min. (s. 10) 5. Vis film fra DVD-en, 15 min. (s. 12) 6. Underskriftskampanje, min. (s. 14) 7. Changemaker, 5 min. (s. 17) 8. Facebook, 2 min. (s. 18) 9. Gå med bøsse, 5 min. (s. 18) Kort samling på aksjonsdagen Bøssebærerne trenger en påminnelse om hva pengene går til og hva de skal si før de sendes ut med bøssene. På side 22 og 23 finner du punkter til denne viktige samlingen. Kick-off -filmen er laget for å motivere konfirmantene før de går ut. Bruk denne, gjerne sammen med Jonnas bøsseskole. Du finner filmsnuttene på DVD-en. For å gjennomføre alle aktivitetene i heftet trenger du diverse materiell. Noe må du ta med selv eller handle inn, annet finner du på våre nettsider. Dette står nærmere forklart på sidene til de ulike aktivitetene. Her finner du en rask oversikt: Denne manualen DVD med filmsnutter PowerPoint med gjennomgang av opplegget. Poser med godteri til Fattigdom handler om urettferdighet og underskriftskampanjen. Her er det åpent for å finne egne løsninger om man ikke ønsker å bruke godteri! Gullbilletten: Dersom din menighet vil delta i denne konkurransen, trenger du to gullbilletter (bestilles fra Kirkens Nødhjelp). Husk å dele ut disse til to husstander på forhånd! 6 Pedagogisk opplegg for konfirmanter

7 Innledning av undervisningstimen (5 min.) Få ungdommene til å forstå hva de skal være med på og hvorfor. Slik kan du si det: Hvert år arrangerer Kirkens Nødhjelp sammen med norske menigheter en stor aksjon for en rettferdig verden, nemlig Kirkens Nødhjelps fasteaksjon konfirmanter, konfirmantforeldre og andre er med og skaper forandring, ved å gå med bøsse og samle inn penger og ved å oppfordre folk til å skrive under på en underskriftskampanje. Forslag til innledende spørsmål: Kirkens Nødhjelps fasteaksjon handler om å skape forandring. Sammen med andre. For andre. For hverandre. Har du noen gang opplevd noe skikkelig urettferdig? Hvordan føltes det? Har du noen forbilder? Hvorfor er de dine forbilder? Kan vi være forbilder? Hvordan? Dere skal også få være med på denne store dugnaden! Pengene vi skal samle inn, går til nødhjelp, utviklingsog påvirkningsarbeid i fattige land over hele verden. Signaturene fra underskriftskampanjen leveres til politikere, med krav om at de skal ta gode beslutninger og forandre urettferdige systemer som holder fattige mennesker nede. I denne timen skal vi møte hverdagshelter fra Kirkens Nødhjelps prosjekter. Dette er mennesker som er født på feil side av rettferdigheten. De kjenner fattigdommen på kroppen forakten, fornedrelsen, fortvilelsen. Men de vil forandre verden, og de vet hvordan. De er forandring. De er forbilder. Vi skal blant annet møte en nødhjelpsarbeider på Afrikas horn og en radioaktivist i Nairobis slum. Vår støtte gjennom aksjonen gir disse og andre forbilder mulighet til å skape virkelig og varig forandring. For seg selv, for andre og for hverandre. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

8 Aktivitet Kristen fastetid (5 min.) Å lære konfirmantene om kristen fastepraksis og at denne utfordrer oss til handling. Slik gjør du det: Forklar konfirmantene at de først skal få lære litt mer om faste og kristen fastepraksis. For å gå gjennom informasjonen kan man gjennomføre aktiviteten Vote with your feet. Den går ut på at du leser opp ulike påstander som er beskrevet under. De som tror påstanden er riktig, reiser seg. De som tror påstanden er feil, blir sittende. Utfordre gjerne de som tror påstanden er feil til å fortelle hva de mener er riktig svar på spørsmålet. Påstander: Fastefargen er grønn Nei fastetidens farge er fiolett (lilla). Det er en blanding av rødt (mennesket, kjærlighet, jorden) og blått (Gud, troskap, himmel). Denne fargen markerer at fastetiden er en tid for ettertanke. Kristen faste handler om fokus på Gud, sitt eget liv og andres liv Ja faste er å sette seg selv til side for å sette Gud og medmennesker i sentrum. Vi er alle skapt og elsket av Gud uansett hvem vi er eller hvor vi bor, og vi har alle et ansvar for å se våre medmennesker både her og andre steder som likeverdige og med samme menneskerettigheter. Fastetiden er en tid for å hente opp det dobbelte kjærlighetsbudet og se hva det betyr for våre liv (Matt 22,37 40). Kristen faste handler om å ikke spise kjøtt Både ja og nei i mange kirker handler det ikke om hvorvidt man skal avstå fra bestemte matvarer. Det er ikke noe i veien for det, men fokuset skal ikke bare være på mat og det man ikke unner seg i fastetiden. I den katolske tradisjonen skal man ikke spise kjøtt i fastetiden, og ordet karneval kommer av latinsk carne vale som betyr farvel til kjøtt. Å gå med bøsse på fasteaksjonsdagen er kristen fastepraksis Ja det å gå med bøsse på fasteaksjonen er en praktisk måte å ta del i det oppdraget vi har som kristne om å være med i kampen for en rettferdig verden. Det er viktig at flest mulig får med seg at man faster Nei faste er noe en skal gjøre for sin egen del og ikke for å få plusspoeng hos Gud eller for å vise hvor kristen man er. Faste er ikke noen fromhetskonkurranse, men en anledning til å vise i praksis at vi står sammen med mennesker over hele verden og kjemper sammen med dem mot de kreftene som ødelegger og bryter ned jorden, liv og menneskeverd. Se også Matt 6, Å skrive under på underskriftskampanjen er en del av kristen faste Ja som del av den verdensvide kirke ser vi at mange i denne kirken rammes av fattigdom på grunn av at verdenssamfunnet opprettholder et urettferdig system. Gjennom å skrive under på underskriftskampanjer er vi med og utfordrer dem som har makt og myndighet til å gjøre noe med disse årsakene til fattigdom, på den måten er vi med og tar ansvar i den kirken som vi er døpt inn i eller er medlem av. Kilde: Bergset, G. og Lilleaasen, K.: Vennskapstanker, IKO-Forlaget, Oslo Pedagogisk opplegg for konfirmanter

9 Aktivitet Fattigdom handler om urettferdighet (10 min.) Få ungdommene til å kjenne på urettferdighet og informere om hvorfor fattigdom er et urettferdighetsproblem. Du trenger: 5 poser med godteri. Antallet godteriposer kan endres, bare det er delelig på fem. Bruk gjerne ferdigposer med f.eks. Fox eller Non Stop, slik at det blir nok til alle. Det bør helst være en smakebit til alle i konfirmantgruppa når trikset er over! Slik gjør du: Start med en innledning som skaper en forventning om at alle skal få godteri, slik at følelsen av urettferdighet blir enda større senere. Du kan for eksempel innlede med å si: Før vi går mer inn på temaet, har jeg med en del godteri som jeg tenkte vi kunne dele og kose oss litt med denne timen. Vis så fram det som skal fordeles, og forklar at godteriet er et symbol på alle ressursene i verden. Del konfirmantgruppa i en stor og en liten gruppe: Den store gruppa skal bestå av 80 % av konfirmantene, den lille av 20 %. For hver person i den lille gruppa skal det da være fire personer i den store gruppa. Den store gruppa representerer nå verdens fattige, mens den lille representerer verdens rikeste. Hvis gruppa er veldig stor, kan du velge ut fem frivillige til å komme opp og representere fattige og rike. Alternativt tar du bare opp de rike så de står foran de andre. Spør hvordan godteriet må deles om det skal deles rettferdig. Spør så hvordan ungdommene tror godteriet deles i virkeligheten. Gi til slutt én godteripose til den store gruppa som representerer verdens fattige, og resten av posene til den lille gruppa som representerer de rike. Forklar at det er slik ressursene er fordelt i verden i dag: 20 prosent av verdens befolkning har kontroll over 80 prosent av ressursene. Videre kan du fortelle at det faktisk er nok godteri til alle (hvis du har sørget for det!), akkurat slik det er nok mat til alle i verden. Likevel har ikke alle nok mat. Spør hvordan det føles å ikke få når en vet at det egentlig er nok til alle. Noen kommer kanskje til å svare at det føles urettferdig. Fortell at det ikke trenger å være sånn! Spør om den rike gruppa vil dele godteriet med resten, og trekk parallellen til at det er dette denne timen skal handle om. At fattigdom er mangel på muligheter, og at fattigdom handler om urettferdighet. NB: For å illustrere urettferdighet ytterligere kan du gi den rike gruppa flere fordeler enn den fattige gruppa. For eksempel kan de rike få sitte, mens de fattige må reise seg. Se flere eksempler på aktiviteter som illustrerer urettferdig fordeling av ressurser på fasteaksjonen.no Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

10 Introduksjon Sammen forandre (3 min.) Å lære konfirmantene litt om Kirkens Nødhjelps arbeid i nød, fattigdom og kriser, og vise dem at pengene de skal være med på å samle inn, virkelig kommer til nytte. Slik kan du si det: Nå har vi lært litt om fattigdom, og om at fattigdom handler om urettferdighet. Det er mye som er urettferdig. For eksempel vet vi at verden stadig rammes av katastrofer og at det alltid er de fattigste som rammes hardest. Det er urettferdig at omtrent 90 prosent av alle katastrofer skjer i utviklingsland, land som har dårligere forutsetninger for å gardere seg mot slike katastrofer. I områder med mange fattige er ofte også husene bygget dårlig, det er trangt om plassen og det er dårlig infrastruktur. Dere husker kanskje jordskjelvet i Haiti for tre år siden? Eller flommene som har rammet Pakistan de senere årene? For to år siden ble over 12 millioner mennesker rammet av sult på Afrikas Horn (den trekantformede halvøya på nordøstkysten av Afrika). Sulekha Adan var en dame som kjente tørken på kroppen. Hun kommer fra en by nordøst i Kenya, på grensen mot Somalia. Hun så med fortvilelse på tørkekatastrofen som rammet hennes eget hjemsted. Hun vendte derfor ryggen til en bankkarriere i Nairobi for å være med på Kirkens Nødhjelps katastrofeinnsats i området. Hun er med på å utgjøre forskjellen på liv og død, håpløshet og håp. Sulekha er en av hverdagsheltene i Kirkens Nødhjelps prosjekter. Hun følte seg fortvilet og hjelpeløs, men hun har blitt et forbilde. Nå vil hun forandre verden, og hun vet hvordan. Pengene vi skal samle inn gjør det mulig for Sulekha å gi mat, vann og håp til tørkerammede på Afrikas Horn. Denne fortellingen er ett eksempel på hva Kirkens Nødhjelp arbeider med ute i verden. Som en katastrofeorganisasjon jobber Kirkens Nødhjelp for å redde og beskytte liv i katastrofesituasjoner, og mennesker som Sulekha er helt uunnværlige for å sørge for at hjelpen kommer frem. Gjennom fasteaksjonen skal vi få være med på å skape forandring sammen med mennesker som Sulekha. Pengene vi samler inn kan for eksempel brukes på disse måtene: For 100 kroner kan du sikre 50 nødhjelpsrasjoner til sultrammede For 200 kroner kan du gi ett menneske sikker tilgang til rent vann For 1000 kroner kan du sørge for at én landsby får en vannpumpe Videre i denne timen skal vi lære mer om hvorfor det finnes fattigdom i verden, vi skal besøke flere av Kirkens Nødhjelps prosjekter, møte flere hverdagshelter som gjør det mulig å skape forandring og vi skal se på hvordan vi kan forandre verden sammen med dem. Nå skal vi snart se en film der vi møter to andre hverdagshelter. Disse jobber med noe helt annet enn Sulekha, nemlig på en radiostasjon i Nairobi i Kenya. Noen norske ungdommer var med dit for å besøke, og vi skal få se filmen om dette prosjektet. 10 Pedagogisk opplegg for konfirmanter

11 Aktivitet Fattigdom som globalt urettferdighetsproblem (15 min.) Å vise hvorfor fattigdom er et globalt urettferdighetsproblem og hvordan dette henger sammen i eksempellandet Kenya. Dette trenger du: En monopolpenge, en hundrelapp du har tegnet på et ark eller en du har skrevet ut. Du finner mal for å lage disse tingene på våre nettsider. 5 plakater eller ark med navnene du finner i forklaringen under. Bruk gjerne også noen rekvisitter som illustrerer de ulike personene, for eksempel en striesekk for å illustrere fattig bonde, en lekebil til oppkjøperen, en kaffekopp eller en pose med kaffe, parykker, hatter eller andre effekter for å få ungdommene til å huske aktiviteten bedre. Slik gjør du: Få med fem frivillige. Gi hver av dem et skilt med navnene som er listet opp under. Disse fem skal representere fem aktører som på forskjellig måte er involvert i arbeidet med å skaffe oss nordmenn kaffe. Forklar at Kenya er et land som er rikt på naturressurser. Kenya har attraktiv natur for turister, og mange driver jordbruk. Kenya er blant annet storeksportør av kaffe, som er verdens nest største lovlig omsatte råvare etter olje. Vift med hundrelappen mens du forteller at vanlig kaffe i butikk koster ca. 100 kroner kiloen her i Norge. Nå skal vi bli kjent med de ulike personene som er involvert i arbeidet med å få kaffen i koppene våre. Presenter de fem gjennom å fortelle følgende historier om deres livssituasjoner: Bjarne/Beate Bonde: Kaffedyrker fra Kenya. Planter kaffetrærne, steller dem slik at de vokser og høster kaffebønnene når de er modne. Arbeider lange dager sammen med de åtte barna som skal forsørge ham/ henne når han/hun blir gammel. Odd/Olga Oppkjøper: Bor i Kenya, reiser rundt fra gård til gård i en skranglete bil for å kjøpe opp kaffebønner. Trond/Trine Transportør: Bor i USA, og har funnet ut at det er penger å tjene på frakt av kaffebønner fra Kenya til landene hvor kaffebønnene skal behandles. Inger/Inge Industrieier: Eier en fabrikk som behandler kaffebønnene, kverner dem, pakker dem og sender dem videre ut til butikkene. Kari/Kjell Kjøpmann: Jobber i butikken her i <der dere er!>, og når jeg kommer og kjøper fire pakker med 250 gram kaffe, må jeg betale hundre kroner for det. Gi hundrelappen til Kari/Kjell Kjøpmann, og forklar at den selvsagt må deles med de andre som har sørget for at kaffen endte i butikken. Men hvor stor del skal hver av dem få? Først kan du spørre de fem aktørene hvor mye de synes de fortjener. Deretter kan du fortelle hvor mye hver enkelt får i den virkelige verden: Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

12 Aktivitet Kari/Kjell har jo et barn å forsørge, og Norge er jo et forferdelig dyrt land å bo i. Selv om skolegangen er gratis, skal en jo ha klær, iskrem og sminke. Så for i det hele tatt å klare seg må hun/han få minst 50 % av inntektene. Riv hundrelappen i to og gi den største delen (minst 55 % av hundrelappen se under) til Kari/ Kjell. Inger/Inge har det på samme måte: Strømprisene er høye, og arbeiderne i fabrikken skal stadig ha høyere lønn, så hun/han tar 25 %. (Riv av halvparten av den halve hundrelappen du har igjen, og gi den til Inger/ Inge.) Trond/Trine må betale ned på lånet til det store transportskipet sitt, og må få en del inntekter. Derfor tar han/hun 15 %. (Riv av litt over halvparten av det som er igjen av hundrelappen, og gi delen til Trond/Trine.) Odd/Olga bor i Kenya, og der er det få som tjener nok til å ha trygghet i hverdagen. Hadde de tjent det samme som norske arbeidere, så hadde de aldri fått solgt kaffen. Heldigvis klarer han/hun å sikre seg 7 % av inntektene, noe som er nok til å skaffe den eldste sønnen skolegang. Det er ikke nok til å skaffe skolegang til resten av barna. (Riv av nesten alt det som er igjen av hundrelappen, og gi delen til Odd/Olga. Den siste lille biten skal Bjarne/Beate ha.) Vis film (15 min.) Årets aksjonsfilm forteller om et av Kirkens Nødhjelps prosjekter og engasjerer til handling. Slik gjør du det: Sett på DVD-en, velg menypunktet Film, velg så å vise Aksjonsfilm. Slik kan du si det: Nå skal vi se en film om noen norske konfirmanter som har besøkt Kenya. De har blitt kjent med ungdommer i Nairobi, og de har lært om ett av prosjektene vi er med og støtter når vi går med bøsse under Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Bjarne/Beate sitter igjen med 3 % av inntektene. Det er ikke nok til verken skolegang eller helsetjenester, og det er vanskelig å få råd til nok mat samtidig som en skal få driften av kaffeplantasjen til å gå rundt. Når vi drikker så mye kaffe som vi gjør her i Norge, hadde det blitt veldig dyrt om vi måtte betale hva det egentlig koster å produsere den. Dette betyr at fattige mennesker som Bjarne/Beate ikke får nok penger til å klare seg. Avslutt gjerne med en kort prat om hvordan eksemplet viser at fattigdom i én del av verden handler om globale sammenhenger, og om global urettferdighet. 12 Pedagogisk opplegg for konfirmanter

13 Aktivitet Veien videre (7 min.) Å vise konfirmantene at dersom noen kommer seg ut av fattigdom, kan de bli forbilder og hjelpe andre med å oppnå det samme. Dette trenger du: En plakat eller PowerPoint med ufullstendige instrukser til en oppgave. Slik gjør du det: Si til konfirmantene at de skal utføre en viktig oppgave. De får 15 sekunder til å lese instruksene, og så vil det være om å gjøre å utføre oppgaven så raskt som mulig. Problemet, som konfirmantene snart vil oppdage, er at deler av instruksene står skrevet på tullespråk og dermed er de umulige å forstå. verktøyene de trenger for å endre sin situasjon og sitt nærmiljø. La oss se hva som skjer om to av dere er så heldige at dere får opplæring. Velg ut to konfirmanter som får lov til å se hele instruksen uten tulleord. Disse to konfirmantene kan nå være forbilder og vise de andre hva som skal til for at de skal komme seg ut av fattigdom. Du kan gjerne avslutte denne aktiviteten med å snakke med konfirmantene om utdanning, forbilder, kunnskap og verktøy og hvordan man sammen kan skape forandring dersom man får et bedre utgangspunkt! Vis fram instruksene, enten på PowerPoint (tilgjengelig på våre nettsider) eller på en plakat (OBS: De uthevede ordene gjøres om til tulleord!): Dere bor i en slum. For å komme dere ut av den må dere stille dere på en rekke med hendene på skuldrene til den foran dere. Når dere har tatt fem hopp fremover, har dere kommet dere ut av slummen! Konfirmantene får 15 sekunder til å se på teksten, men skjønner ingen ting. Da kan du si: Det er ikke alltid så lett å vite hvordan man skal løse oppgavene man får i livet. Dette er en av tingene Kirkens Nødhjelp jobber med vi gir medmennesker de Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

14 Handling Ord til handling - refleksjon (3 min.) Å få konfirmantene til å tenke over at ord må følges av handling Slik kan du si det: Jesus ga oss en oppgave gjennom sine ord, sine handlinger og sitt liv til å ta et oppgjør med et samfunn og en verden som opprettholder urettferdighet og som tar fra mennesker verdi og verdighet. Dette utfordrer oss til å gjøre noe med de årsakene som holder folk nede i fattigdom. Her har Kirkens Nødhjelp fått et oppdrag fra kirkene og menighetene i Norge til å være med og gjøre noe med årsakene, og dette må vi gjøre sammen. Underskriftskampanjer skaper forandring. Vi som hører til kirken, ser at det er mye urettferdighet som rammer mennesker, og vi har ansvar for å utfordre dem som har makt i samfunnet. Vi og dere som er konfirmanter, utfordres til å være med å skrive under på kampanjen som igjen er med på å utfordre dem som har makt og myndighet til å gjøre noe med urettferdigheten. Innsamling, gjennom dør-til-dør-aksjonen og på andre måter i menigheten, skaper også forandring. Menneskene i sør trenger at vi er med og deler av vår rikdom for at de skal få dekket sine grunnleggende behov. For at Kirkens Nødhjelp skal kunne fortsette arbeidet med å utføre sitt oppdrag, er vi avhengige av fasteaksjonen som innsamlingsaksjon. Underskriftskampanje (10 15 min.) Oljefondet kan forandre. Sammen kan vi sikre investeringer til fattige land i fremtiden! Gi ungdommene mulighet til å påvirke beslutninger til fordel for fattige mennesker. Underskriftskampanjen består av en innledning, en aktivitet, en bibelfortelling, en animasjonsfilm og en utfordring til konfirmantene. Aktiviteten og bibelfortellingen kan sløyfes dersom du ønsker det. Slik kan du si det: Nå skal vi høre om en jente som jobber hardt for å skape forandring og fjerne årsakene til fattigdom og urettferdighet. Heather Lulu Maseko er 20 år og er en engasjert aktivist fra Malawi. Hun er frustrert over at ingen av verdens ledere tar ansvar for å gjøre noe med klimaendringene som rammer oss alle, og som gjør de fattige enda fattigere. Hun drømmer om at mennesker i Malawi og andre steder i verden skal slippe å leve et liv i fattigdom, for hun vet at dette er mulig. Heather er en av hverdagsheltene i Kirkens Nødhjelps prosjekter. Hun er frustrert, men ikke handlingslammet. Hun har blitt et forbilde. Nå vil hun forandre verden, og hun vet hvordan. Ved å stå sammen og kreve endring fra dem med ansvar i samfunnet kan vi fjerne noen av årsakene til fattigdom og den urettferdige fordelingen i verden. 14 Pedagogisk opplegg for konfirmanter

15 Slik gjør du: Start med en innledning som tar opp tråden fra begynnelsen av konfirmanttimen. Du kan for eksempel innlede med å si: Tidligere i konfirmanttimen så vi hvor urettferdig alle ressursene i verden er fordelt. Nå skal vi se på hvordan det norske oljefondet fordeler alle de pengene som de plasserer rundt om i verden. Hvis vi er mange som står sammen og bruker stemmen vår, kan vi forandre. For andre og for hverandre. For eksempel sto konfirmantene i fjor og i forfjor sammen og skapte forandring. Fordi de engasjerte seg og skrev under på kampanjen, lovte regjeringen å forandre på skattereglene for norske selskaper, og sånn kan vi vite at ingen norske selskaper snyter på skatten i fattige land. Nå er det dere som får utfordringen. I Norge har vi masse penger vi har tjent på å selge olje i et fond som kalles oljefondet. Oljefondet er Norges sparegris. Dette oljefondet kan skape forandring som varer hvis vi er mange som engasjerer oss og skriver under for at politikerne skal ta riktige valg. Det skal vi høre mer om nå. Aktivitet: Få ungdommene til å kjenne på hvor urettferdig og skjevt fordelt investeringene til det norske oljefondet er. Vi tar opp tråden fra tidligere i konfirmanttimen da konfirmantene fikk kjenne på hvor urettferdig verdens ressurser er fordelt. Du trenger: 4 poser med godteri. Antallet godteriposer kan endres, men det bør være nok til alle. Siden Norge tjener så mye penger på å selge olje, og vi ikke vil bruke alle pengene vi tjener på en gang sånn at det er penger igjen i fremtiden, har Norge valgt å spare de pengene vi ikke bruker i oljefondet. Oljefondet er Norges sparegris. Disse pengene sparer vi ved å plassere dem i andre land. Vis så fram det som skal fordeles, og forklar at godteriet er et symbol på alle plasseringene til oljefondet i verden. Del konfirmantgruppa i en stor og en liten gruppe igjen. Gjerne samme gruppe som tidligere i konfirmanttimen. Den store gruppa representerer nok en gang verdens fattige land, mens den lille representerer verdens rikeste. Spør hvordan de tror godteriet skal fordeles dersom det skal fordeles sånn som oljefondets plasseringer. Gi så alle godteposene til den lille gruppa som representerer verdens rikeste. Be en i gruppa om å åpne den ene posen og gi ett godteri (for eksempel én Fox) til den store gruppa som representerer verdens fattige. Forklar at for hver hundrelapp Norge plasserer i andre land, er det bare 50 øre som plasseres i fattige land, resten i rike. Hvorfor dette er et problem, skal de snart få se i kampanjefilmen. Se flere eksempler på aktiviteter som illustrerer urettferdig fordeling av ressurser på fasteaksjonen.no Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

16 Bibelfortelling: I Luk 19,1 10 kan vi lese om Sakkeus møte med Jesus. Sakkeus jobbet som toller, og han hadde mye penger. Etter sitt møte med Jesus bestemmer han seg for å gi bort halvparten av formuen sin til dem som trengte det mer enn ham. Vi vet ikke hva som konkret skjedde, men Sakkeus fikk en vekker i møte med Jesus, som gjorde at han bidro til forandring og rettferdig fordeling i samfunnet. Han utgjorde en forskjell for de menneskene som ikke hadde like mange ressurser som ham. Det er omtrent det samme Kirkens Nødhjelp og Changemaker ønsker å gjøre med den norske oljeformuen. Vi kan sammen skape forandring og gi mange mennesker nye muligheter til å oppfylle sine drømmer ved å plassere oljepengene våre annerledes. Oljefondet er plassert nesten utelukkende i rike land, og på den måten er Norge med å forsterke forskjellene i verden. Kirkens Nødhjelp og Changemaker ønsker at vi skal bruke den gode muligheten vi har med oljefondet og bruke formuen vi har i sparegrisen vår til å bidra til forandring og oppfylle folks drømmer. For andre og for hverandre. NB. Til forskjell fra Sakkeus ønsker vi ikke å gi bort deler av fondet, men plassere mer i fattige land enn det som gjøres i dag. Dette blir presentert i filmen om underskriftskampanjen som ligger på DVD-en. Film: Slik kan du si det: Vi kan sammen skape forandring og gi mange mennesker nye muligheter til å oppfylle sine drømmer ved å plassere oljepengene våre annerledes. Oljefondet er plassert nesten utelukkende i rike land, og på den måten er Norge med på å forsterke forskjellene i verden. Kirkens Nødhjelp og Changemaker ønsker at vi skal bruke den gode muligheten vi har med oljefondet til å bidra til forandring og oppfylle folks drømmer. For andre og for hverandre. Nå skal vi se en film som forklarer disse tingene litt nærmere. Slik gjør du: På DVD-en finner du en kort film, merket Underskriftskampanje, som forklarer hele bakgrunnen for kampanjen og alle ord og uttrykk som må forklares for at ungdommene skal vite hva de får tilbud om å skrive under på. Etter at du har vist denne filmen, kan du gå rett til delen hvor konfirmantene blir utfordret til å skrive under. Skriv under: Slik gjør du: Blant materiellet menigheten har fått tilsendt fra Kirkens Nødhjelp, ligger det underskriftslister som konfirmantene kan skrive under på. Få konfirmantene til å komme fram og skrive under på kampanjen dersom de ønsker det. Underskriftslistene sendes til Kirkens Nødhjelp, postboks 7100 St. Olavs plass, 0130 Oslo. 16 Pedagogisk opplegg for konfirmanter

17 Handling Changemaker (5 min.) Å vise at ungdom som står sammen, skaper forandring. Vis film: På DVD-en finner du en film som presenterer Changemaker for konfirmantene. Slik kan du si det: Å bli med i Changemaker, Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon, koster lite og hjelper mye. Når mange ungdommer står sammen og legger press på dem som tar beslutninger, er det lettere å påvirke. Derfor er de 50 kronene det koster å bli medlem i Changemaker, en god investering hvis du ønsker en rettferdig verden. For å være medlem må du være mellom 13 og 30 år, og flere ganger hvert år arrangerer Changemaker leirer for medlemmene. På hjemmesidene til Changemaker kan du melde deg inn, skrive under på kampanjer og få tips om hvordan du kan være med å forandre verden! Se og lik Changemakernor på Facebook! Changemaker har utarbeidet mye undervisningsmateriell om global rettferdighet. Dette finner du på nettsidene eller ved å kontakte Changemaker-kontoret på Du kan også kontakte oss om du vil ha besøk av oss eller hjelp til å starte opp Changemaker-arbeid i menigheten! Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

18 Handling Handling Facebook (2 min.) Fortelle konfirmantene at de kan bli tilhengere av en gruppe på Facebook som gir dem nyttig informasjon om hvordan de kan engasjere seg, og som gir dem mulighet til å delta i ulike aktiviteter. Slik kan du si det: På Facebook er det opprettet en side som heter Konfirmant 2013 (2014). Den bør du like! Der finner du interessant informasjon om fasteaksjonen, du møter andre konfirmanter som skal gå med bøsse andre steder, og du kan delta i ulike aktiviteter. Om du har mulighet, kan du også vise Facebook-siden i undervisningstimen, melde deg inn selv og invitere konfirmantene på Facebook. Å gå med bøsse (7 min.) Vise hva pengene som samles inn gjennom Kirkens Nødhjelps fasteaksjon, går til, og engasjere til å gå med bøsse. Slik kan du si det: Kirkens Nødhjelps fasteaksjon handler om å skape forandring. For andre og for hverandre. <Dato for når aksjonen gjennomføres i menigheten> skal vi gå med bøsse og samle inn penger til Kirkens Nødhjelp. Å gi én landsby en vannpumpe koster tusen kroner. Det kan du klare å få i bøssa hvis du går hele ruta du får utdelt på aksjonsdagen. Akkurat som mennesker som Sulekha, Heather og gjengen i Koch FM står sammen for å forandre, står vi sammen her i Norge for å skape forandring. Sammen med andre, for andre og for hverandre. Og vi er mange. Hvert år går konfirmanter og andre med bøsse under Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Pengene går til hele Kirkens Nødhjelps arbeid. Radiostasjonen i Kenya er ett eksempel, men det trengs også penger til annet langsiktig utviklingsarbeid, til nødhjelpsarbeid i katastrofer, slik som Sulekha driver og til arbeid for å påvirke beslutninger, slik som Heather gjør. Kirkens Nødhjelp sørger for at pengene vi samler inn, brukes der de trengs aller mest. Når dere skal gå med bøsse og samle inn penger, kan det hende at noen lurer på hva pengene går til. I den forbindelse skal vi vise en leksjon fra Jonnas bøsseskole. 18 Pedagogisk opplegg for konfirmanter

19 Bli med i jakten på gullbilletten! Jakten på gullbilletten er et enkelt og morsomt konsept som gjør bøssebæring mer spennende. Målet er å inspirere flere bøssebærere til å delta på dugnaden og å gå hele roden. Erfaringer viser at konkurransen både motiverer bøssebærerne og fører til mer penger i bøssa. Slik gjør du det: 1. Klistre de to gullbillettene på to melkesjokolader og gi dem til to husstander innenfor menighetens innsamlingsområde. Disse to husene har ansvaret for å gi gullbillettene til bøssebærerne som kommer på deres dør, og må derfor være hjemme under innsamlingen. Vis Jonnas bøsseskole leksjon 3, som handler om hva pengene går til. Denne filmen finner du på DVD-en, under menypunktet Jonnas bøsseskole. Oppfordre gjerne konfirmantene til å se resten av leksjonene via Facebook-siden Konfirmant 2013 (2014), eller bruk de andre leksjonene i undervisningstimene fram mot selve aksjonsdagen. Gi gjerne noen eksempler på hva pengene går til: For 100 kroner kan du sikre 50 nødhjelpsrasjoner til sultrammede. For 200 kroner kan du gi ett menneske sikker tilgang til rent vann. For 1000 kroner kan du sørge for at én landsby får en vannpumpe. 2. Informer alle bøssebærerne om konkurransen og reglene. Husk at hver dør må åpnes for å sikre at billettene blir funnet, og at pengeinnsamlingen øker. Hvis bøssebærerne finner begge gullbillettene, er menigheten med i konkurransen om en premie. Menigheten i deres region som har størst prosentvis økning i innsamlet beløp fra foregående år, vinner premien. For å være med i konkurransen må man innrapportere innsamlet beløp og antall gullbilletter funnet i innrapporteringsskjemaet etter aksjonen. Vinnerne blir kontaktet av Kirkens Nødhjelp. Du velger selv hvordan du fordeler gullbillettene. Kanskje du kan gi dem til noen du kjenner, eller kan dele dem ut på neste gudstjeneste? Det er lurt om gullbillettene fordeles på hus som er omtrent midt i roder, slik at kortene ikke blir umulige å finne. Les mer på fasteaksjonen.no Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

20 Avslutning Andakt (7 min.) Oppsummerende samtale/ettertanke: Hva husker du best fra denne timen? Hvordan kan du være med på å skape forandring? Før vi går fra hverandre, er det noen ting jeg har lyst til å minne dere om: Barna som vokser opp i slummen i Nairobi, er noens barn, kanskje noens søster eller bror og noens barnebarn akkurat slik som dere er noens barn, kanskje noens søster eller bror og noens barnebarn. Barna som leker i søppelet i gatene, ler og gråter akkurat slik som norske barn som leker med EUgodkjente leker i barnehager som vaskes med jevne mellomrom. Ungdommene som går på skolen i Korogochoslummen, har også drømmer om å bli forelsket, få gode venner, få en fremtid hvor de kan forsørge seg selv og sin familie. Det å være menneske er det samme uansett hvor vi vokser opp, alle har vi grunnleggende rettigheter. Det å være kristen er å være med å jobbe for at alle mennesker får oppfylt sine rettigheter uavhengig av tro, bakgrunn, oppvekstvilkår og oppvekststed. Gud tar i mot hver enkelt av oss uten å spørre hvem vi er eller hva vi har gjort, men menneskene vi lever sammen med her i verden både her i lokalmiljøet og på andre siden av jorden, trenger at vi er Guds hender, føtter og stemme i verden. Fastetiden er en forberedelsestid til påske. Vi går sammen med Jesus på veien mot korset. Jesus kjenner til menneskelig lidelse og død. Han vet hva det vil si å være forlatt. Gud forlater aldri noe menneske alene, men alle mennesker trenger også å bli sett av andre mennesker. Mennesker som kan bekrefte oss som verdifulle og som kan se oss slik vi var skapt til å være. Det trenger vi alle, enten vi leker på søppelhaugen i Nairobi, eller om vi går i 9. klasse på en ungdomsskole i Norge. Jesus viste oss en Gud som møtte mennesker med verdighet som så dem som samfunnet så ned på, han tok dem på alvor og ga dem tro på seg selv slik at livet deres ble forandret. Og Jesus utfordrer oss til å være med å gi mennesker tro på seg selv og på sitt eget menneskeverd. Det å se at mennesker er mennesker uansett hvor de bor, er å ta oss selv som mennesker og kristne på alvor. Det å gjøre en innsats for at mennesker skal få oppfylt sine rettigheter til mat, vann, helse, trygghet, handler om å utføre Jesu oppdrag til oss mennesker. Jesus sier: Det dere gjorde mot én av mine minste søsken, har dere gjort mot meg (Matt 25,40b). Ved å gå med bøsse på fasteaksjonsdagen er vi Guds hender og føtter i verden. Ved å samle inn penger er vi med å gi Kirkens Nødhjelp og kirker og mennesker over hele verden mulighet til å se mennesker der de bor, til å gi dem mulighet til å få oppfylt sine grunnleggende rettigheter og til å skape en forandring for menneskene der. Ved å skrive under på underskriftskampanjen er vi med og gir vår stemme til dem som rammes av at oljefondet bare er investert i rike land. Sammen kan vi forandre. For andre og for hverandre. Dersom du ønsker flere utgangspunkter for refleksjon og/eller andakt, besøk våre nettsider! 20 Pedagogisk opplegg for konfirmanter

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Dette heftet skal brukast i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Tema TV-aksjonen 2014. I fokus Gaza. Haddy N'jie

Tema TV-aksjonen 2014. I fokus Gaza. Haddy N'jie Tema TV-aksjonen 2014 I fokus Gaza Portrett Haddy N'jie Nr 04 2014 Kirkens Nødhjelp kjemper sammen med mennesker og organisasjoner over hele verden for å avskaffe fattigdom og urettferdighet. Vi gir nødhjelp

Detaljer

Innholdsfortegnelse: En fremmed skal du ikke plage og ikke undertrykke; for dere har selv vært fremmede i Egypt (2. Mosebok 22:21)

Innholdsfortegnelse: En fremmed skal du ikke plage og ikke undertrykke; for dere har selv vært fremmede i Egypt (2. Mosebok 22:21) 1 Legenden forteller at Abraham en dag gjennom døråpningen fikk se en gammel mann som kom gående langs veien. Mannen virket sliten og så ut til å ha reist langt klærne var støvete og føttene fulle av sår.

Detaljer

1.-3 klasse opplegg Adventsaksjonen 2013. GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo

1.-3 klasse opplegg Adventsaksjonen 2013. GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo Dette opplegget kan brukes som en del av katekesen i Adventstiden med 1.-3. klasse. Målgruppen er både

Detaljer

I fokus Fasteaksjonen. Tema Klima. Rabia Waqar. Nr 01 2015. Vi kan stanse dem hvis de som har mest, bidrar mest.

I fokus Fasteaksjonen. Tema Klima. Rabia Waqar. Nr 01 2015. Vi kan stanse dem hvis de som har mest, bidrar mest. Tema Klima I fokus Fasteaksjonen Portrett Rabia Waqar Nr 01 2015 DETTE ER KLIMA- ENDRINGENE Vi kan stanse dem hvis de som har mest, bidrar mest. Kirkens Nødhjelp kjemper sammen med mennesker og organisasjoner

Detaljer

Konfirmantspeiding VEILEDNINGSHEFTE

Konfirmantspeiding VEILEDNINGSHEFTE Konfirmantspeiding VEILEDNINGSHEFTE 1 KONFIRMANTSPEIDING Veiledningshefte INNHOLD Utgitt av Norges KFUK-KFUM-speidere Postboks 6810 St. Olavs plass 0130 OSLO Tlf: 22 99 15 50 Fax: 22 99 15 51 post@kmspeider.no

Detaljer

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser Røde kors ungdom HEFTE 4 HVa vi gjør: røde kors ungdom sosiale møteplasser INTRODUKSJON 1 Del 1: Historien bak sosiale møteplasser 3 Tips for å starte sosiale møteplasser 6 ENSOMHET, MOBBING OG FATTIGDOM

Detaljer

Skaperverket tilhører alle

Skaperverket tilhører alle Skaperverket tilhører alle Den katolske kirkes sosiallære om Nord-sør-forholdene Utarbeidet av Caritas Norge i samarbeid med de katolske skolene Mars 2012 Caritas Norge Innholdsfortegnelse Introduksjon

Detaljer

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i felt Gabrielle Leithaug Tema Kirkens Nødhjelps fasteaksjon Portrett Tor Valla Nr 02 2014 Kirkens Nødhjelp kjemper sammen med mennesker og organisasjoner over hele verden for å avskaffe fattigdom og urettferdighet.

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer

du og jeg og icy introduksjonshefte

du og jeg og icy introduksjonshefte du og jeg og icy introduksjonshefte Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder

Detaljer

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER NORDISK MILJØMÆRKNING Gud gir vi deler Plan for trosopplæring i Den norske kirke 3. opplag ISBN: 987-82-7545-092-8 Kirkerådet, Den norske kirke 2010 Bestilles fra

Detaljer

SAMMEN MOT PARIS. Supplerende materiell til vandringer i alderssammensatte grupper.

SAMMEN MOT PARIS. Supplerende materiell til vandringer i alderssammensatte grupper. SAMMEN MOT PARIS Supplerende materiell til vandringer i alderssammensatte grupper. INNLEDNING Vandreheftet som er laget til Klimapilegrim 2015 passer nok best for voksne. I denne informasjonsutsendingen

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål SAMFUNNSFAG Kapittel 6 Vi velger 92 SAMFUNNSFAG Kapittel 6 VI VELGER Her skal du lære: om å ta gode valg om hvorfor vi har regler om hva vi kan være med på å bestemme om hvem som bestemmer på skolen, hjemme

Detaljer

Tema Sør-Sudan. I fokus Tv-aksjonen. Klimaendringer. Paride Taban

Tema Sør-Sudan. I fokus Tv-aksjonen. Klimaendringer. Paride Taban Tema Sør-Sudan I fokus Tv-aksjonen Aktuelt Klimaendringer Portrett Paride Taban Nr 03 2014 N o r w egian C h urc h Aid, Ethio pia Kirkens Nødhjelp kjemper sammen med mennesker og organisasjoner over hele

Detaljer

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Oslo, August 1998 Caritas Norge 1998. Innholdsfortegnelse: Innledning Bruksanvisning Del I Guds rike, verden og Kirken Del II Å reflektere over troen Del

Detaljer

Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet

Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet Copyright 2009 Coach Bent Skaalerud Bruksanvisning for dette coachingheftet:

Detaljer

POSITIV - stempling, seksualitet, hiv & aids

POSITIV - stempling, seksualitet, hiv & aids POSITIV - stempling, seksualitet, hiv & aids Elisabeth Tveito og Estrid Hessellund (red.) Verbum 2005 1 Skulle gjerne ha snakka med noen 6 FORORD 7 Til alle ungdomsledere 7 Fra hivpositive og hivnegative

Detaljer

8TIPS EN HJELPENDE HÅND

8TIPS EN HJELPENDE HÅND Mikrokreditt Små lån utgjør store forskjeller for fattige ANNONSEINNSTIKK UTGITT AV MEDIAPLANET Grenseløse leger På medisinsk oppdrag for en bedre verden EN HJELPENDE HÅND Nr. 2 / April 09 8TIPS SLIK KAN

Detaljer

Kristin Lorentzen. «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid

Kristin Lorentzen. «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid Kristin Lorentzen «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid KIFO Stiftelsen Kirkeforskning 2003 ISBN 82-995576-3-1 ISSN 1503-4380 Det

Detaljer

Retten til å være meg

Retten til å være meg Retten til å være meg Innledning Introduksjonspakken til Våre rettigheter, vårt ansvar kommer med disse tankene rundt temaet retten til å være meg: Hver enkelt menneske er en unik person. Mange ting, slik

Detaljer

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Informasjonsheftet er utarbeidet av LNU sin arbeidsgruppe for Nord/Sørspørsmål 2011/2012. Informasjonshefte

Detaljer

PÅ VEI MOT ET INKLUDERENDE SAMFUNN

PÅ VEI MOT ET INKLUDERENDE SAMFUNN PÅ VEI MOT ET INKLUDERENDE SAMFUNN NY VE RS JO N 20 12 Ressursmateriell for menigheter og organisasjoner: HVORDAN SKAPE FLERKULTURELLE FELLESSKAP? 1 PÅ VEI MOT ET INKLUDERENDE SAMFUNN FORORD Hvordan tar

Detaljer

Gi oss i dag vårt. Adventsaksjonen 2013 Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo

Gi oss i dag vårt. Adventsaksjonen 2013 Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo Gi oss i dag vårt daglige brød Adventsaksjonen 2013 Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo Innehold Leder......3 Om NUK, Caritas og Adventsaksjonen...4 Om årets prosjekt... 5-8 DR Kongo...9-11

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Nr. 1-2014 - 143. årgang

Nr. 1-2014 - 143. årgang Nr. 1-2014 - 143. årgang Magasin for kristen tro, tanke og liv 5 Innhold Verdighet Redaktør: Karl Anders Ellingsen Ekspedisjon og abonnement: Olav Helgesen 6 Kompetanse på tvers Postadresse: P.B. 2744

Detaljer