Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter."

Transkript

1 Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. Støtt Kirkens Nødhjelp og skap forandring. Sammen med andre. For andre. For hverandre.

2 Dette heftet skal brukes i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon både i 2013 og For å gjennomføre hele opplegget trenger du dette heftet samt DVD. Vi anbefaler også at du bruker medfølgende PowerPoint-presentasjon. Det ligger også utdypende stoff og tilleggsmateriell på våre nettsider:

3 Innhold Kjære konfirmant- og ungdomsleder 4 Kalt til tjeneste 5 Veiledning til bruk av heftet 6 Del 1: Kunnskap Innledning av undervisningstimen 7 Kristen fastetid 8 Fattigdom handler om urettferdighet 9 Sammen forandre 10 Fattigdom som globalt urettferdighetsproblem 11 Vis film 12 Veien videre 13 Del 2: Handling Ord til handling - refleksjon 14 Underskriftskampanje 14 Changemaker 17 Facebook 18 Å gå med bøsse 18 Andakt 20 Bønn 21 Samling på aksjonsdagen 22 Riktig bøssebærerutstyr 23

4 Kjære konfirmant- og ungdomsleder! Kirkens Nødhjelps fasteaksjon er en årelang tradisjon, som hvert år samler cirka bøssebærere til en nasjonal dugnad for dem som trenger det aller mest. Konfirmanter, konfirmantforeldre og andre fra menigheten setter gjennom fasteaksjonen kristen tro ut i praksis og arbeider med rettferdighet og menneskerettigheter i et globalt perspektiv på lokalt nivå. Det er ikke rettferdig at over en milliard mennesker lever i ekstrem fattigdom. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon utfordrer oss til å stille opp for dem som trenger det mest. Sammen kan vi skape forandring. For andre. Og for hverandre. Ved å gå med bøsse og gi penger kan vi bidra til at fattige mennesker får grunnleggende rettigheter oppfylt, og at de får muligheter som vi i Norge tar for gitt, slik som skolegang, helsehjelp og rent vann. Ved å skrive under på underskriftskampanjen kan vi bidra til å legge press på mennesker med makt og ansvar og kreve at de tar beslutninger som fremmer fattige menneskers rettigheter. Handling uten kunnskap er dumhet og kunnskap uten handling er feighet, sier et ordtak. Derfor er kunnskapen som formidles gjennom undervisningsopplegget, uløselig knyttet sammen med oppfordringer til handling, som å gå med bøsse og å skrive under på underskriftskampanjen. Dette gjenspeiles i hvordan manualen er bygd opp, med fokus på kunnskap i første del og fokus på handling i siste del. Vi ønsker at dette undervisningsopplegget skal være en ressurs i konfirmant- og ungdomsarbeidet. Det legger til rette for fruktbare samtaler og engasjement blant de unge. Du finner flere alternative aktiviteter og mer bakgrunnsinformasjon på våre nettsider fasteaksjonen.no NB: Merk at denne manualen er toårig og skal brukes i forbindelse med Kirkens Nødhjelps fasteaksjon både i 2013 og Se mer om dette i veiledningen til bruk av heftet. Lykke til! Ved å ta del i menighetens internasjonale engasjement og solidaritet med mennesker som lider, vil barn og ungdom få erfare at de tilhører et verdensvidt fellesskap med ansvar for hverandre. Trosopplæringen må være med på å rette fokus på utfordringer og muligheter til forandring når det gjelder forbruk, miljø og rettferd. Kirken må stå sammen med grupper i samfunnet som arbeider for å fremme menneskeverdet og en mer rettferdig verden, og som viser alternativer for en bærekraftig forvaltning av skaperverket. Fra Plan for trosopplæring: Gud gir vi deler, 2010:31 4 Pedagogisk opplegg for konfirmanter

5 Kalt til tjeneste - Sammen forandre Vi takker deg, visdommens Gud, for ditt måltids dype hemmelighet: At brødet vi har brutt, er ett, og at din Sønn har gitt sitt liv for én verden og én menneskehet. Vi ber deg: Hjelp oss å høre det rop du har hørt, se den nød du har sett og å elske vår neste som oss selv. Amen. (Takkebønn for nattverden, brukes av Rødtvet menighet i Oslo) Som en del av den verdensvide kirke møtes vi til fellesskapet i nattverden. Vi deler brød og vin sammen med dem vi feirer gudstjeneste med, og med dem som feirer gudstjeneste i kirker over hele jorden. I 1 Kor 12 leser vi at vi alle er en del av Kristi kropp. Og når et lem lider, lider hele kroppen. Gjennom Kirkens Nødhjelps samarbeidspartnere i sør møter vi mennesker som er en del av den samme verdensvide kirke, men som har et helt annet utgangspunkt enn det vi har her i Norge. Vi møter mennesker som kjemper for å få oppfylt sine grunnleggende rettigheter, og som trenger at vi står sammen med dem i deres kamp. Jesus så de menneskene som samfunnet ikke ville se; han stoppet, han lot seg berøre av den nøden som møtte ham, og han tok menneskene på alvor. Han skapte forandring. Han var likevel ikke naiv. Selv om han møtte dem og ga dem tilgivelse og oppreisning, stilte han krav til dem når det kom til videre liv i verden og i fellesskapet. På den måten møtte han dem som mennesker med ressurser og med verdighet. Denne måten å møte mennesker på utfordrer oss også. Gjennom dåpen setter Gud oss inn i sin verdensvide kirke og gir oss del i Jesu kall og oppdrag, heter det i ordningen for dåp for Den norske kirke. Vi er tatt i mot, vi er sett og bekreftet av Gud, og vi er fullverdige lemmer i Kristi legeme og i Guds kirke på jorden, og dette utfordrer oss til tjeneste. Det utfordrer oss til å ta på alvor at våre medmennesker i sør også er en del av fellesskapet og en del av Kristi kropp på lik linje med oss. Vi utfordres til å høre ropet fra dem som lider, se den nøden som kanskje er langt borte, og vi utfordres til å gjøre noe med det. Vi utfordres til å skape forandring. Oppdraget som er gitt Kirkens Nødhjelp fra norske kirker, er å virkeliggjøre Guds kjærlighet i verden ved å fremme menneskers verdighet og verne om skaperverket. I løpet av fastetiden går vi veien mot Golgata veien mot Jesu siste måltid sammen med disiplene sine. Og på denne veien utfordres vi spesielt til å høre ropet fra sør. Gjennom Kirkens Nødhjelps fasteaksjon utfordres vi til å delta i en dugnad for en rettferdig verden. Vi utfordres til å være med å kjempe sammen for at fellesskapet rundt nattverdbordet og i Guds rike blir et fellesskap hvor alle mennesker kan møtes med verdighet uavhengig av hvor vi bor og lever. Gjennom dette konfirmantopplegget ønsker vi å gi noen redskaper til at konfirmantene kan oppleve seg som fullverdige deler av dette fellesskapet også med den utfordringen som ligger i det. Vi ønsker å legge til rette for at konfirmantene gjennom deltakelse i underskriftskampanje og innsamlingsaksjon kan bidra sammen med resten av menigheten i det oppdraget som vi er felles om norske menigheter og verdens kirker: Sammen for en rettferdig verden. Takk for at dere er med! Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

6 Veiledning til bruk av heftet Dette heftet skal brukes i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon både i 2013 og For å gjennomføre hele opplegget trenger du dette heftet i tillegg til DVD-en. Det anbefales også at du bruker PowerPoint-presentasjonen som følger opplegget. Heftet inneholder flere aktivitetsforslag enn disse, og på våre nettsider finner du enda flere alternativer du kan benytte deg av hvis du synes aktivitetene i dette heftet ikke passer til den aktuelle ungdomsgruppa eller til lokalet eller dersom du har mer tid til rådighet. Heftet er delt i to. Første del gir deg ulike aktiviteter som formidler KUNNSKAP. Andre del fokuserer på HANDLING, og tilbyr ulike handlingsalternativer. Erfaring har vist at det kan være lurt å spre undervisningen over to samlinger, den første på en ordinær konfirmanttime (ca. 60 minutter eller mer), og den andre som en kort motivasjonssamling rett før ungdommene skal ut med bøsse (ca minutter). Dette heftet gir deg som leder forslag til gjennomføring av disse to samlingene: Undervisningstime i forkant av aksjonsdagen Det er ingen fast mal for hvordan du gjennomfører undervisningen. Dette heftet inneholder en del byggeklosser du kan benytte deg av, satt opp i en naturlig rekkefølge, og det finnes flere aktivitetsforslag på internett. Hvis du kun har en time til rådighet, anbefaler vi å kutte noen av aktivitetene i heftet og bruke følgende oppbygning (tidsbruk til hvert punkt vil variere noe, avhengig av gruppestørrelse): 1. Innledning av undervisningstimen, 5 min. (s. 7) 2. Kristen fastetid, 5 min. (s. 8) 3. Fattigdom handler om urettferdighet, 10 min. (s. 9) 4. Sammen forandre, 3 min. (s. 10) 5. Vis film fra DVD-en, 15 min. (s. 12) 6. Underskriftskampanje, min. (s. 14) 7. Changemaker, 5 min. (s. 17) 8. Facebook, 2 min. (s. 18) 9. Gå med bøsse, 5 min. (s. 18) Kort samling på aksjonsdagen Bøssebærerne trenger en påminnelse om hva pengene går til og hva de skal si før de sendes ut med bøssene. På side 22 og 23 finner du punkter til denne viktige samlingen. Kick-off -filmen er laget for å motivere konfirmantene før de går ut. Bruk denne, gjerne sammen med Jonnas bøsseskole. Du finner filmsnuttene på DVD-en. For å gjennomføre alle aktivitetene i heftet trenger du diverse materiell. Noe må du ta med selv eller handle inn, annet finner du på våre nettsider. Dette står nærmere forklart på sidene til de ulike aktivitetene. Her finner du en rask oversikt: Denne manualen DVD med filmsnutter PowerPoint med gjennomgang av opplegget. Poser med godteri til Fattigdom handler om urettferdighet og underskriftskampanjen. Her er det åpent for å finne egne løsninger om man ikke ønsker å bruke godteri! Gullbilletten: Dersom din menighet vil delta i denne konkurransen, trenger du to gullbilletter (bestilles fra Kirkens Nødhjelp). Husk å dele ut disse til to husstander på forhånd! 6 Pedagogisk opplegg for konfirmanter

7 Innledning av undervisningstimen (5 min.) Få ungdommene til å forstå hva de skal være med på og hvorfor. Slik kan du si det: Hvert år arrangerer Kirkens Nødhjelp sammen med norske menigheter en stor aksjon for en rettferdig verden, nemlig Kirkens Nødhjelps fasteaksjon konfirmanter, konfirmantforeldre og andre er med og skaper forandring, ved å gå med bøsse og samle inn penger og ved å oppfordre folk til å skrive under på en underskriftskampanje. Forslag til innledende spørsmål: Kirkens Nødhjelps fasteaksjon handler om å skape forandring. Sammen med andre. For andre. For hverandre. Har du noen gang opplevd noe skikkelig urettferdig? Hvordan føltes det? Har du noen forbilder? Hvorfor er de dine forbilder? Kan vi være forbilder? Hvordan? Dere skal også få være med på denne store dugnaden! Pengene vi skal samle inn, går til nødhjelp, utviklingsog påvirkningsarbeid i fattige land over hele verden. Signaturene fra underskriftskampanjen leveres til politikere, med krav om at de skal ta gode beslutninger og forandre urettferdige systemer som holder fattige mennesker nede. I denne timen skal vi møte hverdagshelter fra Kirkens Nødhjelps prosjekter. Dette er mennesker som er født på feil side av rettferdigheten. De kjenner fattigdommen på kroppen forakten, fornedrelsen, fortvilelsen. Men de vil forandre verden, og de vet hvordan. De er forandring. De er forbilder. Vi skal blant annet møte en nødhjelpsarbeider på Afrikas horn og en radioaktivist i Nairobis slum. Vår støtte gjennom aksjonen gir disse og andre forbilder mulighet til å skape virkelig og varig forandring. For seg selv, for andre og for hverandre. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

8 Aktivitet Kristen fastetid (5 min.) Å lære konfirmantene om kristen fastepraksis og at denne utfordrer oss til handling. Slik gjør du det: Forklar konfirmantene at de først skal få lære litt mer om faste og kristen fastepraksis. For å gå gjennom informasjonen kan man gjennomføre aktiviteten Vote with your feet. Den går ut på at du leser opp ulike påstander som er beskrevet under. De som tror påstanden er riktig, reiser seg. De som tror påstanden er feil, blir sittende. Utfordre gjerne de som tror påstanden er feil til å fortelle hva de mener er riktig svar på spørsmålet. Påstander: Fastefargen er grønn Nei fastetidens farge er fiolett (lilla). Det er en blanding av rødt (mennesket, kjærlighet, jorden) og blått (Gud, troskap, himmel). Denne fargen markerer at fastetiden er en tid for ettertanke. Kristen faste handler om fokus på Gud, sitt eget liv og andres liv Ja faste er å sette seg selv til side for å sette Gud og medmennesker i sentrum. Vi er alle skapt og elsket av Gud uansett hvem vi er eller hvor vi bor, og vi har alle et ansvar for å se våre medmennesker både her og andre steder som likeverdige og med samme menneskerettigheter. Fastetiden er en tid for å hente opp det dobbelte kjærlighetsbudet og se hva det betyr for våre liv (Matt 22,37 40). Kristen faste handler om å ikke spise kjøtt Både ja og nei i mange kirker handler det ikke om hvorvidt man skal avstå fra bestemte matvarer. Det er ikke noe i veien for det, men fokuset skal ikke bare være på mat og det man ikke unner seg i fastetiden. I den katolske tradisjonen skal man ikke spise kjøtt i fastetiden, og ordet karneval kommer av latinsk carne vale som betyr farvel til kjøtt. Å gå med bøsse på fasteaksjonsdagen er kristen fastepraksis Ja det å gå med bøsse på fasteaksjonen er en praktisk måte å ta del i det oppdraget vi har som kristne om å være med i kampen for en rettferdig verden. Det er viktig at flest mulig får med seg at man faster Nei faste er noe en skal gjøre for sin egen del og ikke for å få plusspoeng hos Gud eller for å vise hvor kristen man er. Faste er ikke noen fromhetskonkurranse, men en anledning til å vise i praksis at vi står sammen med mennesker over hele verden og kjemper sammen med dem mot de kreftene som ødelegger og bryter ned jorden, liv og menneskeverd. Se også Matt 6, Å skrive under på underskriftskampanjen er en del av kristen faste Ja som del av den verdensvide kirke ser vi at mange i denne kirken rammes av fattigdom på grunn av at verdenssamfunnet opprettholder et urettferdig system. Gjennom å skrive under på underskriftskampanjer er vi med og utfordrer dem som har makt og myndighet til å gjøre noe med disse årsakene til fattigdom, på den måten er vi med og tar ansvar i den kirken som vi er døpt inn i eller er medlem av. Kilde: Bergset, G. og Lilleaasen, K.: Vennskapstanker, IKO-Forlaget, Oslo Pedagogisk opplegg for konfirmanter

9 Aktivitet Fattigdom handler om urettferdighet (10 min.) Få ungdommene til å kjenne på urettferdighet og informere om hvorfor fattigdom er et urettferdighetsproblem. Du trenger: 5 poser med godteri. Antallet godteriposer kan endres, bare det er delelig på fem. Bruk gjerne ferdigposer med f.eks. Fox eller Non Stop, slik at det blir nok til alle. Det bør helst være en smakebit til alle i konfirmantgruppa når trikset er over! Slik gjør du: Start med en innledning som skaper en forventning om at alle skal få godteri, slik at følelsen av urettferdighet blir enda større senere. Du kan for eksempel innlede med å si: Før vi går mer inn på temaet, har jeg med en del godteri som jeg tenkte vi kunne dele og kose oss litt med denne timen. Vis så fram det som skal fordeles, og forklar at godteriet er et symbol på alle ressursene i verden. Del konfirmantgruppa i en stor og en liten gruppe: Den store gruppa skal bestå av 80 % av konfirmantene, den lille av 20 %. For hver person i den lille gruppa skal det da være fire personer i den store gruppa. Den store gruppa representerer nå verdens fattige, mens den lille representerer verdens rikeste. Hvis gruppa er veldig stor, kan du velge ut fem frivillige til å komme opp og representere fattige og rike. Alternativt tar du bare opp de rike så de står foran de andre. Spør hvordan godteriet må deles om det skal deles rettferdig. Spør så hvordan ungdommene tror godteriet deles i virkeligheten. Gi til slutt én godteripose til den store gruppa som representerer verdens fattige, og resten av posene til den lille gruppa som representerer de rike. Forklar at det er slik ressursene er fordelt i verden i dag: 20 prosent av verdens befolkning har kontroll over 80 prosent av ressursene. Videre kan du fortelle at det faktisk er nok godteri til alle (hvis du har sørget for det!), akkurat slik det er nok mat til alle i verden. Likevel har ikke alle nok mat. Spør hvordan det føles å ikke få når en vet at det egentlig er nok til alle. Noen kommer kanskje til å svare at det føles urettferdig. Fortell at det ikke trenger å være sånn! Spør om den rike gruppa vil dele godteriet med resten, og trekk parallellen til at det er dette denne timen skal handle om. At fattigdom er mangel på muligheter, og at fattigdom handler om urettferdighet. NB: For å illustrere urettferdighet ytterligere kan du gi den rike gruppa flere fordeler enn den fattige gruppa. For eksempel kan de rike få sitte, mens de fattige må reise seg. Se flere eksempler på aktiviteter som illustrerer urettferdig fordeling av ressurser på fasteaksjonen.no Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

10 Introduksjon Sammen forandre (3 min.) Å lære konfirmantene litt om Kirkens Nødhjelps arbeid i nød, fattigdom og kriser, og vise dem at pengene de skal være med på å samle inn, virkelig kommer til nytte. Slik kan du si det: Nå har vi lært litt om fattigdom, og om at fattigdom handler om urettferdighet. Det er mye som er urettferdig. For eksempel vet vi at verden stadig rammes av katastrofer og at det alltid er de fattigste som rammes hardest. Det er urettferdig at omtrent 90 prosent av alle katastrofer skjer i utviklingsland, land som har dårligere forutsetninger for å gardere seg mot slike katastrofer. I områder med mange fattige er ofte også husene bygget dårlig, det er trangt om plassen og det er dårlig infrastruktur. Dere husker kanskje jordskjelvet i Haiti for tre år siden? Eller flommene som har rammet Pakistan de senere årene? For to år siden ble over 12 millioner mennesker rammet av sult på Afrikas Horn (den trekantformede halvøya på nordøstkysten av Afrika). Sulekha Adan var en dame som kjente tørken på kroppen. Hun kommer fra en by nordøst i Kenya, på grensen mot Somalia. Hun så med fortvilelse på tørkekatastrofen som rammet hennes eget hjemsted. Hun vendte derfor ryggen til en bankkarriere i Nairobi for å være med på Kirkens Nødhjelps katastrofeinnsats i området. Hun er med på å utgjøre forskjellen på liv og død, håpløshet og håp. Sulekha er en av hverdagsheltene i Kirkens Nødhjelps prosjekter. Hun følte seg fortvilet og hjelpeløs, men hun har blitt et forbilde. Nå vil hun forandre verden, og hun vet hvordan. Pengene vi skal samle inn gjør det mulig for Sulekha å gi mat, vann og håp til tørkerammede på Afrikas Horn. Denne fortellingen er ett eksempel på hva Kirkens Nødhjelp arbeider med ute i verden. Som en katastrofeorganisasjon jobber Kirkens Nødhjelp for å redde og beskytte liv i katastrofesituasjoner, og mennesker som Sulekha er helt uunnværlige for å sørge for at hjelpen kommer frem. Gjennom fasteaksjonen skal vi få være med på å skape forandring sammen med mennesker som Sulekha. Pengene vi samler inn kan for eksempel brukes på disse måtene: For 100 kroner kan du sikre 50 nødhjelpsrasjoner til sultrammede For 200 kroner kan du gi ett menneske sikker tilgang til rent vann For 1000 kroner kan du sørge for at én landsby får en vannpumpe Videre i denne timen skal vi lære mer om hvorfor det finnes fattigdom i verden, vi skal besøke flere av Kirkens Nødhjelps prosjekter, møte flere hverdagshelter som gjør det mulig å skape forandring og vi skal se på hvordan vi kan forandre verden sammen med dem. Nå skal vi snart se en film der vi møter to andre hverdagshelter. Disse jobber med noe helt annet enn Sulekha, nemlig på en radiostasjon i Nairobi i Kenya. Noen norske ungdommer var med dit for å besøke, og vi skal få se filmen om dette prosjektet. 10 Pedagogisk opplegg for konfirmanter

11 Aktivitet Fattigdom som globalt urettferdighetsproblem (15 min.) Å vise hvorfor fattigdom er et globalt urettferdighetsproblem og hvordan dette henger sammen i eksempellandet Kenya. Dette trenger du: En monopolpenge, en hundrelapp du har tegnet på et ark eller en du har skrevet ut. Du finner mal for å lage disse tingene på våre nettsider. 5 plakater eller ark med navnene du finner i forklaringen under. Bruk gjerne også noen rekvisitter som illustrerer de ulike personene, for eksempel en striesekk for å illustrere fattig bonde, en lekebil til oppkjøperen, en kaffekopp eller en pose med kaffe, parykker, hatter eller andre effekter for å få ungdommene til å huske aktiviteten bedre. Slik gjør du: Få med fem frivillige. Gi hver av dem et skilt med navnene som er listet opp under. Disse fem skal representere fem aktører som på forskjellig måte er involvert i arbeidet med å skaffe oss nordmenn kaffe. Forklar at Kenya er et land som er rikt på naturressurser. Kenya har attraktiv natur for turister, og mange driver jordbruk. Kenya er blant annet storeksportør av kaffe, som er verdens nest største lovlig omsatte råvare etter olje. Vift med hundrelappen mens du forteller at vanlig kaffe i butikk koster ca. 100 kroner kiloen her i Norge. Nå skal vi bli kjent med de ulike personene som er involvert i arbeidet med å få kaffen i koppene våre. Presenter de fem gjennom å fortelle følgende historier om deres livssituasjoner: Bjarne/Beate Bonde: Kaffedyrker fra Kenya. Planter kaffetrærne, steller dem slik at de vokser og høster kaffebønnene når de er modne. Arbeider lange dager sammen med de åtte barna som skal forsørge ham/ henne når han/hun blir gammel. Odd/Olga Oppkjøper: Bor i Kenya, reiser rundt fra gård til gård i en skranglete bil for å kjøpe opp kaffebønner. Trond/Trine Transportør: Bor i USA, og har funnet ut at det er penger å tjene på frakt av kaffebønner fra Kenya til landene hvor kaffebønnene skal behandles. Inger/Inge Industrieier: Eier en fabrikk som behandler kaffebønnene, kverner dem, pakker dem og sender dem videre ut til butikkene. Kari/Kjell Kjøpmann: Jobber i butikken her i <der dere er!>, og når jeg kommer og kjøper fire pakker med 250 gram kaffe, må jeg betale hundre kroner for det. Gi hundrelappen til Kari/Kjell Kjøpmann, og forklar at den selvsagt må deles med de andre som har sørget for at kaffen endte i butikken. Men hvor stor del skal hver av dem få? Først kan du spørre de fem aktørene hvor mye de synes de fortjener. Deretter kan du fortelle hvor mye hver enkelt får i den virkelige verden: Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

12 Aktivitet Kari/Kjell har jo et barn å forsørge, og Norge er jo et forferdelig dyrt land å bo i. Selv om skolegangen er gratis, skal en jo ha klær, iskrem og sminke. Så for i det hele tatt å klare seg må hun/han få minst 50 % av inntektene. Riv hundrelappen i to og gi den største delen (minst 55 % av hundrelappen se under) til Kari/ Kjell. Inger/Inge har det på samme måte: Strømprisene er høye, og arbeiderne i fabrikken skal stadig ha høyere lønn, så hun/han tar 25 %. (Riv av halvparten av den halve hundrelappen du har igjen, og gi den til Inger/ Inge.) Trond/Trine må betale ned på lånet til det store transportskipet sitt, og må få en del inntekter. Derfor tar han/hun 15 %. (Riv av litt over halvparten av det som er igjen av hundrelappen, og gi delen til Trond/Trine.) Odd/Olga bor i Kenya, og der er det få som tjener nok til å ha trygghet i hverdagen. Hadde de tjent det samme som norske arbeidere, så hadde de aldri fått solgt kaffen. Heldigvis klarer han/hun å sikre seg 7 % av inntektene, noe som er nok til å skaffe den eldste sønnen skolegang. Det er ikke nok til å skaffe skolegang til resten av barna. (Riv av nesten alt det som er igjen av hundrelappen, og gi delen til Odd/Olga. Den siste lille biten skal Bjarne/Beate ha.) Vis film (15 min.) Årets aksjonsfilm forteller om et av Kirkens Nødhjelps prosjekter og engasjerer til handling. Slik gjør du det: Sett på DVD-en, velg menypunktet Film, velg så å vise Aksjonsfilm. Slik kan du si det: Nå skal vi se en film om noen norske konfirmanter som har besøkt Kenya. De har blitt kjent med ungdommer i Nairobi, og de har lært om ett av prosjektene vi er med og støtter når vi går med bøsse under Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Bjarne/Beate sitter igjen med 3 % av inntektene. Det er ikke nok til verken skolegang eller helsetjenester, og det er vanskelig å få råd til nok mat samtidig som en skal få driften av kaffeplantasjen til å gå rundt. Når vi drikker så mye kaffe som vi gjør her i Norge, hadde det blitt veldig dyrt om vi måtte betale hva det egentlig koster å produsere den. Dette betyr at fattige mennesker som Bjarne/Beate ikke får nok penger til å klare seg. Avslutt gjerne med en kort prat om hvordan eksemplet viser at fattigdom i én del av verden handler om globale sammenhenger, og om global urettferdighet. 12 Pedagogisk opplegg for konfirmanter

13 Aktivitet Veien videre (7 min.) Å vise konfirmantene at dersom noen kommer seg ut av fattigdom, kan de bli forbilder og hjelpe andre med å oppnå det samme. Dette trenger du: En plakat eller PowerPoint med ufullstendige instrukser til en oppgave. Slik gjør du det: Si til konfirmantene at de skal utføre en viktig oppgave. De får 15 sekunder til å lese instruksene, og så vil det være om å gjøre å utføre oppgaven så raskt som mulig. Problemet, som konfirmantene snart vil oppdage, er at deler av instruksene står skrevet på tullespråk og dermed er de umulige å forstå. verktøyene de trenger for å endre sin situasjon og sitt nærmiljø. La oss se hva som skjer om to av dere er så heldige at dere får opplæring. Velg ut to konfirmanter som får lov til å se hele instruksen uten tulleord. Disse to konfirmantene kan nå være forbilder og vise de andre hva som skal til for at de skal komme seg ut av fattigdom. Du kan gjerne avslutte denne aktiviteten med å snakke med konfirmantene om utdanning, forbilder, kunnskap og verktøy og hvordan man sammen kan skape forandring dersom man får et bedre utgangspunkt! Vis fram instruksene, enten på PowerPoint (tilgjengelig på våre nettsider) eller på en plakat (OBS: De uthevede ordene gjøres om til tulleord!): Dere bor i en slum. For å komme dere ut av den må dere stille dere på en rekke med hendene på skuldrene til den foran dere. Når dere har tatt fem hopp fremover, har dere kommet dere ut av slummen! Konfirmantene får 15 sekunder til å se på teksten, men skjønner ingen ting. Da kan du si: Det er ikke alltid så lett å vite hvordan man skal løse oppgavene man får i livet. Dette er en av tingene Kirkens Nødhjelp jobber med vi gir medmennesker de Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

14 Handling Ord til handling - refleksjon (3 min.) Å få konfirmantene til å tenke over at ord må følges av handling Slik kan du si det: Jesus ga oss en oppgave gjennom sine ord, sine handlinger og sitt liv til å ta et oppgjør med et samfunn og en verden som opprettholder urettferdighet og som tar fra mennesker verdi og verdighet. Dette utfordrer oss til å gjøre noe med de årsakene som holder folk nede i fattigdom. Her har Kirkens Nødhjelp fått et oppdrag fra kirkene og menighetene i Norge til å være med og gjøre noe med årsakene, og dette må vi gjøre sammen. Underskriftskampanjer skaper forandring. Vi som hører til kirken, ser at det er mye urettferdighet som rammer mennesker, og vi har ansvar for å utfordre dem som har makt i samfunnet. Vi og dere som er konfirmanter, utfordres til å være med å skrive under på kampanjen som igjen er med på å utfordre dem som har makt og myndighet til å gjøre noe med urettferdigheten. Innsamling, gjennom dør-til-dør-aksjonen og på andre måter i menigheten, skaper også forandring. Menneskene i sør trenger at vi er med og deler av vår rikdom for at de skal få dekket sine grunnleggende behov. For at Kirkens Nødhjelp skal kunne fortsette arbeidet med å utføre sitt oppdrag, er vi avhengige av fasteaksjonen som innsamlingsaksjon. Underskriftskampanje (10 15 min.) Oljefondet kan forandre. Sammen kan vi sikre investeringer til fattige land i fremtiden! Gi ungdommene mulighet til å påvirke beslutninger til fordel for fattige mennesker. Underskriftskampanjen består av en innledning, en aktivitet, en bibelfortelling, en animasjonsfilm og en utfordring til konfirmantene. Aktiviteten og bibelfortellingen kan sløyfes dersom du ønsker det. Slik kan du si det: Nå skal vi høre om en jente som jobber hardt for å skape forandring og fjerne årsakene til fattigdom og urettferdighet. Heather Lulu Maseko er 20 år og er en engasjert aktivist fra Malawi. Hun er frustrert over at ingen av verdens ledere tar ansvar for å gjøre noe med klimaendringene som rammer oss alle, og som gjør de fattige enda fattigere. Hun drømmer om at mennesker i Malawi og andre steder i verden skal slippe å leve et liv i fattigdom, for hun vet at dette er mulig. Heather er en av hverdagsheltene i Kirkens Nødhjelps prosjekter. Hun er frustrert, men ikke handlingslammet. Hun har blitt et forbilde. Nå vil hun forandre verden, og hun vet hvordan. Ved å stå sammen og kreve endring fra dem med ansvar i samfunnet kan vi fjerne noen av årsakene til fattigdom og den urettferdige fordelingen i verden. 14 Pedagogisk opplegg for konfirmanter

15 Slik gjør du: Start med en innledning som tar opp tråden fra begynnelsen av konfirmanttimen. Du kan for eksempel innlede med å si: Tidligere i konfirmanttimen så vi hvor urettferdig alle ressursene i verden er fordelt. Nå skal vi se på hvordan det norske oljefondet fordeler alle de pengene som de plasserer rundt om i verden. Hvis vi er mange som står sammen og bruker stemmen vår, kan vi forandre. For andre og for hverandre. For eksempel sto konfirmantene i fjor og i forfjor sammen og skapte forandring. Fordi de engasjerte seg og skrev under på kampanjen, lovte regjeringen å forandre på skattereglene for norske selskaper, og sånn kan vi vite at ingen norske selskaper snyter på skatten i fattige land. Nå er det dere som får utfordringen. I Norge har vi masse penger vi har tjent på å selge olje i et fond som kalles oljefondet. Oljefondet er Norges sparegris. Dette oljefondet kan skape forandring som varer hvis vi er mange som engasjerer oss og skriver under for at politikerne skal ta riktige valg. Det skal vi høre mer om nå. Aktivitet: Få ungdommene til å kjenne på hvor urettferdig og skjevt fordelt investeringene til det norske oljefondet er. Vi tar opp tråden fra tidligere i konfirmanttimen da konfirmantene fikk kjenne på hvor urettferdig verdens ressurser er fordelt. Du trenger: 4 poser med godteri. Antallet godteriposer kan endres, men det bør være nok til alle. Siden Norge tjener så mye penger på å selge olje, og vi ikke vil bruke alle pengene vi tjener på en gang sånn at det er penger igjen i fremtiden, har Norge valgt å spare de pengene vi ikke bruker i oljefondet. Oljefondet er Norges sparegris. Disse pengene sparer vi ved å plassere dem i andre land. Vis så fram det som skal fordeles, og forklar at godteriet er et symbol på alle plasseringene til oljefondet i verden. Del konfirmantgruppa i en stor og en liten gruppe igjen. Gjerne samme gruppe som tidligere i konfirmanttimen. Den store gruppa representerer nok en gang verdens fattige land, mens den lille representerer verdens rikeste. Spør hvordan de tror godteriet skal fordeles dersom det skal fordeles sånn som oljefondets plasseringer. Gi så alle godteposene til den lille gruppa som representerer verdens rikeste. Be en i gruppa om å åpne den ene posen og gi ett godteri (for eksempel én Fox) til den store gruppa som representerer verdens fattige. Forklar at for hver hundrelapp Norge plasserer i andre land, er det bare 50 øre som plasseres i fattige land, resten i rike. Hvorfor dette er et problem, skal de snart få se i kampanjefilmen. Se flere eksempler på aktiviteter som illustrerer urettferdig fordeling av ressurser på fasteaksjonen.no Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

16 Bibelfortelling: I Luk 19,1 10 kan vi lese om Sakkeus møte med Jesus. Sakkeus jobbet som toller, og han hadde mye penger. Etter sitt møte med Jesus bestemmer han seg for å gi bort halvparten av formuen sin til dem som trengte det mer enn ham. Vi vet ikke hva som konkret skjedde, men Sakkeus fikk en vekker i møte med Jesus, som gjorde at han bidro til forandring og rettferdig fordeling i samfunnet. Han utgjorde en forskjell for de menneskene som ikke hadde like mange ressurser som ham. Det er omtrent det samme Kirkens Nødhjelp og Changemaker ønsker å gjøre med den norske oljeformuen. Vi kan sammen skape forandring og gi mange mennesker nye muligheter til å oppfylle sine drømmer ved å plassere oljepengene våre annerledes. Oljefondet er plassert nesten utelukkende i rike land, og på den måten er Norge med å forsterke forskjellene i verden. Kirkens Nødhjelp og Changemaker ønsker at vi skal bruke den gode muligheten vi har med oljefondet og bruke formuen vi har i sparegrisen vår til å bidra til forandring og oppfylle folks drømmer. For andre og for hverandre. NB. Til forskjell fra Sakkeus ønsker vi ikke å gi bort deler av fondet, men plassere mer i fattige land enn det som gjøres i dag. Dette blir presentert i filmen om underskriftskampanjen som ligger på DVD-en. Film: Slik kan du si det: Vi kan sammen skape forandring og gi mange mennesker nye muligheter til å oppfylle sine drømmer ved å plassere oljepengene våre annerledes. Oljefondet er plassert nesten utelukkende i rike land, og på den måten er Norge med på å forsterke forskjellene i verden. Kirkens Nødhjelp og Changemaker ønsker at vi skal bruke den gode muligheten vi har med oljefondet til å bidra til forandring og oppfylle folks drømmer. For andre og for hverandre. Nå skal vi se en film som forklarer disse tingene litt nærmere. Slik gjør du: På DVD-en finner du en kort film, merket Underskriftskampanje, som forklarer hele bakgrunnen for kampanjen og alle ord og uttrykk som må forklares for at ungdommene skal vite hva de får tilbud om å skrive under på. Etter at du har vist denne filmen, kan du gå rett til delen hvor konfirmantene blir utfordret til å skrive under. Skriv under: Slik gjør du: Blant materiellet menigheten har fått tilsendt fra Kirkens Nødhjelp, ligger det underskriftslister som konfirmantene kan skrive under på. Få konfirmantene til å komme fram og skrive under på kampanjen dersom de ønsker det. Underskriftslistene sendes til Kirkens Nødhjelp, postboks 7100 St. Olavs plass, 0130 Oslo. 16 Pedagogisk opplegg for konfirmanter

17 Handling Changemaker (5 min.) Å vise at ungdom som står sammen, skaper forandring. Vis film: På DVD-en finner du en film som presenterer Changemaker for konfirmantene. Slik kan du si det: Å bli med i Changemaker, Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon, koster lite og hjelper mye. Når mange ungdommer står sammen og legger press på dem som tar beslutninger, er det lettere å påvirke. Derfor er de 50 kronene det koster å bli medlem i Changemaker, en god investering hvis du ønsker en rettferdig verden. For å være medlem må du være mellom 13 og 30 år, og flere ganger hvert år arrangerer Changemaker leirer for medlemmene. På hjemmesidene til Changemaker kan du melde deg inn, skrive under på kampanjer og få tips om hvordan du kan være med å forandre verden! Se og lik Changemakernor på Facebook! Changemaker har utarbeidet mye undervisningsmateriell om global rettferdighet. Dette finner du på nettsidene eller ved å kontakte Changemaker-kontoret på Du kan også kontakte oss om du vil ha besøk av oss eller hjelp til å starte opp Changemaker-arbeid i menigheten! Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

18 Handling Handling Facebook (2 min.) Fortelle konfirmantene at de kan bli tilhengere av en gruppe på Facebook som gir dem nyttig informasjon om hvordan de kan engasjere seg, og som gir dem mulighet til å delta i ulike aktiviteter. Slik kan du si det: På Facebook er det opprettet en side som heter Konfirmant 2013 (2014). Den bør du like! Der finner du interessant informasjon om fasteaksjonen, du møter andre konfirmanter som skal gå med bøsse andre steder, og du kan delta i ulike aktiviteter. Om du har mulighet, kan du også vise Facebook-siden i undervisningstimen, melde deg inn selv og invitere konfirmantene på Facebook. Å gå med bøsse (7 min.) Vise hva pengene som samles inn gjennom Kirkens Nødhjelps fasteaksjon, går til, og engasjere til å gå med bøsse. Slik kan du si det: Kirkens Nødhjelps fasteaksjon handler om å skape forandring. For andre og for hverandre. <Dato for når aksjonen gjennomføres i menigheten> skal vi gå med bøsse og samle inn penger til Kirkens Nødhjelp. Å gi én landsby en vannpumpe koster tusen kroner. Det kan du klare å få i bøssa hvis du går hele ruta du får utdelt på aksjonsdagen. Akkurat som mennesker som Sulekha, Heather og gjengen i Koch FM står sammen for å forandre, står vi sammen her i Norge for å skape forandring. Sammen med andre, for andre og for hverandre. Og vi er mange. Hvert år går konfirmanter og andre med bøsse under Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Pengene går til hele Kirkens Nødhjelps arbeid. Radiostasjonen i Kenya er ett eksempel, men det trengs også penger til annet langsiktig utviklingsarbeid, til nødhjelpsarbeid i katastrofer, slik som Sulekha driver og til arbeid for å påvirke beslutninger, slik som Heather gjør. Kirkens Nødhjelp sørger for at pengene vi samler inn, brukes der de trengs aller mest. Når dere skal gå med bøsse og samle inn penger, kan det hende at noen lurer på hva pengene går til. I den forbindelse skal vi vise en leksjon fra Jonnas bøsseskole. 18 Pedagogisk opplegg for konfirmanter

19 Bli med i jakten på gullbilletten! Jakten på gullbilletten er et enkelt og morsomt konsept som gjør bøssebæring mer spennende. Målet er å inspirere flere bøssebærere til å delta på dugnaden og å gå hele roden. Erfaringer viser at konkurransen både motiverer bøssebærerne og fører til mer penger i bøssa. Slik gjør du det: 1. Klistre de to gullbillettene på to melkesjokolader og gi dem til to husstander innenfor menighetens innsamlingsområde. Disse to husene har ansvaret for å gi gullbillettene til bøssebærerne som kommer på deres dør, og må derfor være hjemme under innsamlingen. Vis Jonnas bøsseskole leksjon 3, som handler om hva pengene går til. Denne filmen finner du på DVD-en, under menypunktet Jonnas bøsseskole. Oppfordre gjerne konfirmantene til å se resten av leksjonene via Facebook-siden Konfirmant 2013 (2014), eller bruk de andre leksjonene i undervisningstimene fram mot selve aksjonsdagen. Gi gjerne noen eksempler på hva pengene går til: For 100 kroner kan du sikre 50 nødhjelpsrasjoner til sultrammede. For 200 kroner kan du gi ett menneske sikker tilgang til rent vann. For 1000 kroner kan du sørge for at én landsby får en vannpumpe. 2. Informer alle bøssebærerne om konkurransen og reglene. Husk at hver dør må åpnes for å sikre at billettene blir funnet, og at pengeinnsamlingen øker. Hvis bøssebærerne finner begge gullbillettene, er menigheten med i konkurransen om en premie. Menigheten i deres region som har størst prosentvis økning i innsamlet beløp fra foregående år, vinner premien. For å være med i konkurransen må man innrapportere innsamlet beløp og antall gullbilletter funnet i innrapporteringsskjemaet etter aksjonen. Vinnerne blir kontaktet av Kirkens Nødhjelp. Du velger selv hvordan du fordeler gullbillettene. Kanskje du kan gi dem til noen du kjenner, eller kan dele dem ut på neste gudstjeneste? Det er lurt om gullbillettene fordeles på hus som er omtrent midt i roder, slik at kortene ikke blir umulige å finne. Les mer på fasteaksjonen.no Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

20 Avslutning Andakt (7 min.) Oppsummerende samtale/ettertanke: Hva husker du best fra denne timen? Hvordan kan du være med på å skape forandring? Før vi går fra hverandre, er det noen ting jeg har lyst til å minne dere om: Barna som vokser opp i slummen i Nairobi, er noens barn, kanskje noens søster eller bror og noens barnebarn akkurat slik som dere er noens barn, kanskje noens søster eller bror og noens barnebarn. Barna som leker i søppelet i gatene, ler og gråter akkurat slik som norske barn som leker med EUgodkjente leker i barnehager som vaskes med jevne mellomrom. Ungdommene som går på skolen i Korogochoslummen, har også drømmer om å bli forelsket, få gode venner, få en fremtid hvor de kan forsørge seg selv og sin familie. Det å være menneske er det samme uansett hvor vi vokser opp, alle har vi grunnleggende rettigheter. Det å være kristen er å være med å jobbe for at alle mennesker får oppfylt sine rettigheter uavhengig av tro, bakgrunn, oppvekstvilkår og oppvekststed. Gud tar i mot hver enkelt av oss uten å spørre hvem vi er eller hva vi har gjort, men menneskene vi lever sammen med her i verden både her i lokalmiljøet og på andre siden av jorden, trenger at vi er Guds hender, føtter og stemme i verden. Fastetiden er en forberedelsestid til påske. Vi går sammen med Jesus på veien mot korset. Jesus kjenner til menneskelig lidelse og død. Han vet hva det vil si å være forlatt. Gud forlater aldri noe menneske alene, men alle mennesker trenger også å bli sett av andre mennesker. Mennesker som kan bekrefte oss som verdifulle og som kan se oss slik vi var skapt til å være. Det trenger vi alle, enten vi leker på søppelhaugen i Nairobi, eller om vi går i 9. klasse på en ungdomsskole i Norge. Jesus viste oss en Gud som møtte mennesker med verdighet som så dem som samfunnet så ned på, han tok dem på alvor og ga dem tro på seg selv slik at livet deres ble forandret. Og Jesus utfordrer oss til å være med å gi mennesker tro på seg selv og på sitt eget menneskeverd. Det å se at mennesker er mennesker uansett hvor de bor, er å ta oss selv som mennesker og kristne på alvor. Det å gjøre en innsats for at mennesker skal få oppfylt sine rettigheter til mat, vann, helse, trygghet, handler om å utføre Jesu oppdrag til oss mennesker. Jesus sier: Det dere gjorde mot én av mine minste søsken, har dere gjort mot meg (Matt 25,40b). Ved å gå med bøsse på fasteaksjonsdagen er vi Guds hender og føtter i verden. Ved å samle inn penger er vi med å gi Kirkens Nødhjelp og kirker og mennesker over hele verden mulighet til å se mennesker der de bor, til å gi dem mulighet til å få oppfylt sine grunnleggende rettigheter og til å skape en forandring for menneskene der. Ved å skrive under på underskriftskampanjen er vi med og gir vår stemme til dem som rammes av at oljefondet bare er investert i rike land. Sammen kan vi forandre. For andre og for hverandre. Dersom du ønsker flere utgangspunkter for refleksjon og/eller andakt, besøk våre nettsider! 20 Pedagogisk opplegg for konfirmanter

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Dette heftet skal brukes i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Fasteaksjonen er reformasjonsmarkeringen sitt diakonale prosjekt i 2017 og Byggeklosser til konfirmantundervisning i fastetiden

Fasteaksjonen er reformasjonsmarkeringen sitt diakonale prosjekt i 2017 og Byggeklosser til konfirmantundervisning i fastetiden Fasteaksjonen er reformasjonsmarkeringen sitt diakonale prosjekt i 2017 og 2018. Byggeklosser til konfirmantundervisning i fastetiden KJÆRE KONFIRMANTLÆRER! Her er byggeklosser som du kan bruke som et

Detaljer

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar.

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. Støtt Kirkens Nødhjelp og skap forandring. Saman med andre. For andre. For kvarandre. Dette heftet skal brukast

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til.

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. BØNNER FORBØNNER Vekk oss opp til vern om din elskede jord Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. Gi din kirke mot og myndighet

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

SUPERHELTER i fastetiden. Illustrasjoner: Håkon Strøm

SUPERHELTER i fastetiden. Illustrasjoner: Håkon Strøm SUPERHELTER i fastetiden Illustrasjoner: Håkon Strøm Til de voksne Faste det er et ord de fleste forbinder med å la være å spise eller drikke. Men det viktigste med fastetiden er ikke det en skal la være

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet (20 minutter) Finn en bunke med aviser, som har noen eksempler

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Preken 28. februar 2016. 3. S i fastetiden. Kapellan Elisabeth Lund. Lesetekst: 2. Kor. 12, 7-10. Prekentekst: Luk. 22, 28-34:

Preken 28. februar 2016. 3. S i fastetiden. Kapellan Elisabeth Lund. Lesetekst: 2. Kor. 12, 7-10. Prekentekst: Luk. 22, 28-34: Preken 28. februar 2016 3. S i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Lesetekst: 2. Kor. 12, 7-10 Prekentekst: Luk. 22, 28-34: Men det er dere som har blitt hos meg i prøvelsene mine. Og nå overdrar jeg riket

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER følg Ham! Våren 2011 gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no følg Ham! MARTIN CAVE pastor EGIL ELLING ELLINGSEN nestpastor egilelling@imikirken.no

Detaljer

1.-3 klasse opplegg Adventsaksjonen 2013. GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo

1.-3 klasse opplegg Adventsaksjonen 2013. GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo Dette opplegget kan brukes som en del av katekesen i Adventstiden med 1.-3. klasse. Målgruppen er både

Detaljer

Januar 2013. Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4

Januar 2013. Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4 n i Me Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4 Være sammen Bibelen forteller mye om fellesskap. Gud selv utgjør et fellesskap, fordi han er Fader, Sønn og Hellig Ånd. Guds

Detaljer

Lokal diakoniplan for Lura menighet

Lokal diakoniplan for Lura menighet Lokal diakoniplan for Lura menighet Utarbeidet høsten 2010 LOKAL DIAKONIPLAN FOR LURA KIRKE INNHOLD Den lokale plan er delt inn i 3 deler. Første del sier noe om mål og hva diakoni er. Del to er en fargerik

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud.

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud. Vokse til modenhet Skal du løpe marathon så vil det være galskap å ikke trene i forkant. Gode marathonløpere trener og orienterer livet sitt rundt dette. For å være klare til løpet. Det same gjelder troen

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG

ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG Påske 2013 HEI GODE OG DYREBARE MEDARBEIDER! Her kommer et forslag til disposisjon til bibeltimer for påske 2013 fra ImF- UNG. Opplegget fokuserer på aldersgruppen 4.- 6.klasse,

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

Jesus hadde et oppdrag da han kom hit til jorda. Han kom med Guds rike. Han kom for å frelse menneskene, for å vise hvor høyt Gud elsker verden.

Jesus hadde et oppdrag da han kom hit til jorda. Han kom med Guds rike. Han kom for å frelse menneskene, for å vise hvor høyt Gud elsker verden. Preken i Fjellhamar kirke 20. mars 2011 2. søndag i faste Kapellan Elisabeth Lund Jesus hadde et oppdrag da han kom hit til jorda. Han kom med Guds rike. Han kom for å frelse menneskene, for å vise hvor

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til.

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. BØNNER FORBØNN Vekk oss opp til vern om din elskede jord Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. Gi din kirke mot og myndighet

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

Visitaspreken Hurdal 3.februar 2013

Visitaspreken Hurdal 3.februar 2013 Biskop Atle Sommerfeldt: Visitaspreken Hurdal 3.februar 2013 Kristi Luk 9,28-36 Behovet for klarhet Flere av oss har kjent nok på ønsket om å være helt frakoblet hverdagens forpliktelser og tidsklemmer.

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN»

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Beate Børresen har laget dette opplegget til filosofisk samtale og aktivitet i klasserommet i samarbeid med utøverne. Det er en fordel at klassen arbeider

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken I denne brosjyren håper vi å gi deg svar på noen av de spørsmålene du har om konfirmasjon i kirken. 1

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!»

Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!» 1 Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!» Omtrent sånn lyder det i mine ører, selv om Matteus skrev det litt annerledes: «Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.» Sånn er

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

4.-6. klasse opplegg Adventsaksjonen 2013. GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo

4.-6. klasse opplegg Adventsaksjonen 2013. GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo Dette opplegget kan brukes som en del av katekesen i Adventstiden med 1.-3. klasse. Målgruppen er både

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2011 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!!

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!! Actas satsning for barn mellom 4-10 år Dåpsopplæring med misjonsperspektiv Hvem er vi? Amigos er Actas satsning for barn mellom 4-10 år. Amigos er synlig gjennom lagsvirksomhet, leirer, Amigosfestivalen,

Detaljer

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg VALG 1 Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T Jeg innrømmer at jeg er maktesløs og ute av stand til å kontrollere min tilbøyelighet til å gjøre gale ting, og at livet mitt ikke lar seg håndtere. Velg

Detaljer

Prekenteksten i dag er en del av en bønn Jesus ba på slutten av skjærtorsdagskvelden. Han ber til sin Far i himmelen.

Prekenteksten i dag er en del av en bønn Jesus ba på slutten av skjærtorsdagskvelden. Han ber til sin Far i himmelen. Preken 24. april 2016 5. S i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Prekenteksten i dag er en del av en bønn Jesus ba på slutten av skjærtorsdagskvelden. Han ber til sin Far i himmelen. Det står skrevet i

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er?

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Inger Oline Jeg tror Gud er snill, omtenksom og hjelpsom. Karoline Jeg tror egentlig at Gud er ganske liten, og så er Gud glad og snill. Inger

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem.

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem. Preken 25. juni 2017 3. i treenighet Kapellan Elisabeth Lund Prekentekst: Lukas 14, 16-24 Vi har hørt det Jesus forteller om gjestebudet. Om en mann som ville lage fest for vennene sine. Det er fint å

Detaljer

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden Om a leve med nedsatt horsel Forsiden Mangler forsidebildet Må ikke ha det. Snakker vi om på tlf. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble Innledning Moren Vi blir også kjent med Joakims mor

Detaljer