Slik gir du så det monner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Slik gir du så det monner"

Transkript

1 De mest og minst effektive av de seriøse pengeinnsamlerne i Norge: Slik gir du så det monner Har du som nyttårsforsett å bli mer veldedig? Verdens mest trengende påvirkes sterkt av hvem du gir penger til. Her ser du hvilke hjelpeorganisasjoner det virkelig lønner seg å donere til. 64 Kapital 22/2014

2 foto: ntb scanpix Kapital 22/

3 Norge er et paradis for grådige pengeinnsamlere som beriker seg på å ta store deler av nødhjelpen de samler inn, noe Kapital har dokumentert gjennom en serie artikler. Samtidig er det store forskjeller i effektivitet selv blant de mest seriøse veldedige organisasjonene. Mens noen bruker store summer på markedsføring, administrasjon og dyre callsentre, slik at kun brøkdeler av innsamlede midler tilfaller arbeid for de trengende, samler andre inn mer effektivt og gir mye mer penger direkte til det gode formålet. Kapitals oversikt på de påfølgende sidene gir en pekepinn på hvor effektivt en rekke av de seriøse hjelpeorganisasjonene i Norge samler inn. Stikkord som er beskrivende for virksomheten til flere av de mest effektive pengeinnsamlerne er fravær av nettopp callsentre og enorme offentlige overføringer samt et tilsynelatende nærvær av Gud. Plan Norge, Pinsevennenes Evangeliesenter, Adra Norge, Mercy Ships Norge, Caritas Norge og Misjonsalliansen samler inn penger svært effektivt. Amnesty, Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp, Leger uten grenser, Redd Barna og SOS-Barnebyer kommer også svært godt ut, mens kronerullingen til for eksempel Røde Kors, som skilter med at 90 prosent av midlene deres går til det veldedige formålet, er relativt dyr sammenlignet med endel andre seriøse aktører. Det samme gjelder pengeinnsamlingen til Care Norge, Redningsselskapet, og ikke minst Foreningen for hjertesyke barn. Blant organisasjonene som fremstår som de aller mest effektive pengeinnsamlerne målt over en treårsperiode, er Plan Norge faktisk alene om ikke å ha en religiøs forankring. Resultatet er ikke overraskende, sier daglig leder Børre Hagen i Innsamlingskontrollen. Religiøse organisasjoner baserer ofte i større grad virksomheten på dugnad og idealisme. De som arbeider for religiøse organisasjoner, anser dette kanskje mer som et kall og noe de gjør på fritiden ved siden av et vanlig yrke, og ikke som lønnet arbeid, sier Hagen. Avslørende regnestykker Det norske folk er viden kjent for sin innsamlings- og giverglede. Men langt fra alle pengene som doneres går til gode formål. I en årrekke har Kapital advart mot grådige pengeinnsamlere, som enten later som om de driver veldedig, men i virkeligheten beriker seg selv på å ta store deler av nødhjelpspengene de samler inn, eller som svir av store summer på administrasjon og andre utgifter, mens de trengende kun tilgodeses med smuler. Hvem som helst kan starte en innsamling i Norge, og det er i utgangspunktet ingen krav til hvor mye som skal gå til formålet. Å starte et callsenter, samle inn penger til veldedige formål og beholde store deler selv har de siste årene blitt en av de letteste måtene å bli rik på i Norge. Religiøse organisasjoner baserer ofte i større grad virksomheten på dugnad og idealisme. Børre Hagen, Innsamlingskontrollen Jo flere useriøse aktører som finnes, desto viktigere er det for giverne å være klar over at det finnes frivillige kontrollordninger og en rekke seriøse aktører. Innsamlingsregisteret, som ble åpnet i 2009 og administreres av Innsamlingskontrollen, skal sikre giverne innsikt i hvordan penger som samles inn i Norge faktisk brukes. Registeret målte tidligere medlemsorganisasjonene ved hjelp av den såkalte formålsprosenten, som viser hvor stor andel av organisasjonens totale forbruk/utgifter som faktisk er brukt på den gode saken (formålet). Det er lettere å appellere til å gi til barn. Markedsføringsmessig er barn et breddeprodukt, som appellerer til nesten alle. Yngve Kristiansen, Regnskogfondet Problemet med dette nøkkeltallet er at enkelte organisasjoner fremstår som kunstig effektive på grunn av fiks bokføring i form av at utgifter som for eksempel egentlig bærer mest preg av å være administrasjonsutgifter føres som midler som er brukt på den gode sak og høye offentlige tilskudd, som naturlig nok er mye billigere å samle inn (man trenger bare å søke) enn penger som hentes inn fra private personer og bedrifter. Av denne grunn har Innsamlingsregisteret i stedet gått over til å måle organisasjonenes effektivitet etter den såkalte innsamlingsprosenten, og da gjerne over en treårsperiode. Innsamlingsprosenten gir uttrykk for hvor stor andel av hver innsamlede hundrelapp som faktisk tilfaller organisasjonen etter at alle kostnader til selve innsamlingen er trukket fra, og gir et ganske annet bilde enn formålsprosenten, som altså beregnes av et mye bredere grunnlag. Nøkkeltall til tross; det er ingen tvil om at det er vanskelig å gi et presist svar på hvor effektiv en hjelpeorganisasjon er. Kapitals oversikt gir kun en indikasjon på hvordan og hvor effektivt midlene samles inn ikke hvor godt bistanden til de ulike organisasjonene virker. Innsamlingsprosenten måler egentlig bare hvor mye av de innsamlede midlene som potensielt kan bli brukt til formålet, ikke hvor mye penger som tilfaller trengende. Tallet sier mye om hvor stor effekt det man donerer får for selve organisasjonen, men lite om hvor godt organisasjonen forvalter midlene. Det er selvfølgelig en mager trøst for giverne at en stor del av hundrelappen som doneres tilfaller organisasjonen (høy innsamlingsprosent), hvis lite av organisasjonens midler til syvende og sist bidrar til å hjelpe de mest trengende. I oversikten har vi kun inkludert organisasjoner som er medlem av Innsamlingsregisteret og har oppgitt tall for innsamlingsprosent de tre siste årene, og som i 2013 hadde mer enn 6,5 millioner kroner i innsamlede midler. Alle organisasjonene i oversikten regnes blant de mer seriøse. Andre seriøse aktører som for eksempel Frelsesarmeen, Blå Kors og Bellona, som foreløpig ikke frivillig har registrert seg i Innsamlingsregisteret, kommer ikke med i oversikten. Det gjør heller ikke useriøse eller svært ineffektive veldedige organisasjoner som ikke er kvalifiserte til å være medlem av Innsamlingsregisteret. Oppfyller så vidt kravet Flere av organisasjonene som fremstår som lite effektive benytter seg av dyre telefonselgere i såkalte callsentre og/ eller telemarketingselskaper. Det gjelder både Redningsselskapet og Foreningen for hjertesyke barn, som er blant organisasjonene som kommer dårligst ut i oversikten omtrent hvert eneste år. Et vilkår for å være registrert i Innsamlingsregisteret er at minimum 65 kroner av hver innsamlede hundrelapp skal tilfalle organisasjonen, der beregningen av minsteandelen kan 66 Kapital 22/2014

4 SatSer på vekst: Av hver innsamlede hundrelapp sitter Regnskogfondet i gjennomsnitt igjen med 63 kroner. Her fra da kong Harald fikk oppfylt sin gamle drøm om å besøke regnskogen, da han i fjor ble invitert med Regnskogfondet til Amazonas. foto: ntb scanpix skje i forhold til en tidsperiode på maksimalt tre år. I Foreningen for hjertesyke barn tilfalt 66 kroner av hver innsamlede hundrelapp organisasjonen i fjor, men andelen faller under den fastsatte grensen på 65 prosent hvis man måler over en treårsperiode. Formålsprosenten på skarve 34 prosent i 2013 er desidert lavest av alle organisasjonene i oversikten. Tilsynelatende skulle man tro at foreningens lave innsamlingsprosent skyldes at de samler inn penger via Salgskontoret Horten, som nå har skiftet navn til Organisasjonshjelpen, og som Kapital har omtalt en rekke ganger tidligere. Eierne av salgskontoret har blitt mangemillionærer på å selge overpriset kontorrekvisita angivelig til inntekt for veldedige organisasjoner, men sannheten er at salgskontoret selv spiser opp inntil 80 prosent av salgssummen i form av blant annet lønnskostnader, utbytte og varekostnader. Men disse tallene er pussig nok ikke engang inkludert i regnestykkene. Pengene som Foreningen for hjertesyke barn mottok fra Organisasjonshjelpen i 2013 regnskapsføres nemlig som en gave, der kostnaden ved innsamlingen ikke fremgår. Dermed synes altså ikke de innsamlede millionene som spises opp av salgskontoret i foreningens regnskap. Det samme gjelder foreningens kalendersalg, som foregår gjennom TM-Huset i Kristiansand. Skjønnmaler bildet Spørsmålet er hvordan foreningen får så lave innsamlingsprosenter år etter år til tross for at bildet i realiteten skjønnmales ved at deler av den dyre innsamlingen holdes utenfor hele beregningen. Svaret er at store deler av de 13 millioner kronene de førte som innsamlede midler i fjor ble samlet inn via andre eksterne selskaper som tilsynelatende også tar seg klekkelig betalt. Kapital er blant annet kjent med at de hyrer inn fundraising-selskapet Profundo, som leverer ulike tjenester og systemløsninger for innsamlingsorganisasjoner. Generalsekretær Helene Thon i Foreningen for hjertesyke barn påpeker at både formålsprosenten og innsamlingsprosenten har økt de siste årene. Samtidig mener hun at de har andre forutsetninger til å skaffe midler til formålet enn større organisasjoner, og at kostnadene derfor relativt sett er høyere for mindre organisasjoner enn for store. Foreningen har hatt en positiv utvikling i nøkkeltallene siden Vi jobber kontinuerlig for å bedre vårt innsamlingsarbeid. Dette har allerede medført en betydelig vekst i antall faste givere, som vi nå har av. Vi kjenner ikke til at det har blitt signalisert et ønske om endring i vårt innsamlingsarbeid fra ledelsen i Innsamlingskontrollen, skriver Thon i en epost til Kapital. Årsaken til at dere kommer såpass dårlig ut sammenlignet med andre organisasjoner er vel at store deler av midlene samles inn via telemarketingselskaper? Våre innsamlede midler kommer hovedsakelig fra DM-kampanjer, men også noe fra telefonsalg. Foreningen for hjertesyke barn har fortsatt et samarbeid med Organisasjonshjelpen. Dette er produktsalg og teller derfor ikke på innsamlingsprosenten. Vi benytter fortsatt TM-huset i Kristiansand, som i all hovedsak selger kalenderen vår, og kalendersalget teller heller ikke på innsamlingsprosenten. Vi er en liten organisasjon som er helt avhengig av å kjøpe tjenester eksternt. Profundo er en ekstern leverandør som hjelper oss med å sende ut giroer og brev til givere og håndterer registeret vårt, skriver Thon. Gir galt bilde Redningsselskapet kommer dårligst ut i oversikten hvis man kun ser på innsamlingsprosenten i Av Kapital 22/

5 Hjelp som monner: Pengeinnsamlingen til Plan Norge, som de siste tre årene i gjennomsnitt har sittet igjen med 88 kroner av hver innsamlede hundrelapp, er langt mer effektiv enn innsamlingen til mange andre tilsvarende hjelpeorganisasjoner. Her fra da generalsekretær Olaf Thommessen var på feltbesøk med Plan i gruveområdet i Geita i Tanzania i november. Foto: Erik thallaug/plan norge hver innsamlede hundrelapp gikk kun 62 kroner til organisasjonens arbeid, ned fra 65 kroner i De tre siste årene har Redningsselskapet hatt en gjennomsnittlig innsamlingsprosent på 65. Formålsprosenten havnet derimot på 78 prosent i 2013, så geskjeften fremstår alt i alt som langt mer effektiv enn Foreningen for hjertesyke barn. Informasjonssjef Frode Pedersen i Redningsselskapet forteller at de har brukt en for streng tolkning av hvilke innsamlede midler som kan inkluderes i innsamlingsprosenten, og at de fra inneværende år også kan inkludere donasjoner til nye redningsskøyter, noe som vil gi et riktigere bilde av innsamlingsprosenten. Dette er betydelige summer som vil gi et mer rettferdig og riktig bilde av vårt arbeid, skriver Pedersen i en epost til Kapital. Hvordan ble de 36 millionene dere fikk i 2013 samlet inn? De ble samlet inn gjennom giverkampanjer, gaver, støttemannskap, foreningsbidrag og testamentariske gaver. Lønner dere dyre pengeinnsamlere eller hyrer dere inn callsentre? Redningsselskapets kostnader til callsentertjenester utgjorde kun fire prosent av innsamlingsbudsjettet i 2013, svarer Redningsselskapets informasjonssjef. Samler inn til vekst Regnskogfondet, som arbeider for å bevare regnskogen for fremtidige generasjoner, er i år, som i fjor, også blant organisasjonene som kommer aller dårligst ut i oversikten. Strengt tatt oppfyller ikke organisasjonen Innsamlingsregisterets krav om registrering. Av hver innsamlede hundrelapp gikk bare 64 kroner til organisasjonens arbeid i fjor. De tre siste årene har Regnskogfondet hatt en gjennomsnittlig innsamlingsprosent på 63. Nestleder Yngve Kristiansen forteller at det lave nøkkeltallet skyldes en bevisst strategi for å øke fremtidige inntekter. Vi er i en vekstfase der vi investerer så mye vi kan i å få fremtidige inntekter, og vi budsjetterer med å ha en innsamlingsprosent på 65. Hvis vi skulle beholdt inntektene på dagens nivå, hadde vi hatt en innsamlingsprosent på rundt 80, sier Kristiansen. Han forteller at hovedstrategien er å skaffe flere regnskogvoktere, dvs. faste givere som donerer et fast månedlig beløp. For regnskapsåret 2013 dreide det seg hovedsakelig om digital annonsering for å få flere givere. Pr. i dag dreier det seg hovedsakelig om såkalt feltverving, altså verving på gaten eller andre steder der folk beveger seg. Dere oppfyller i teorien ikke Innsamlingsregisterets krav om registrering. Har dere fått en advarsel? Nei, vi har fått spørsmål fra Innsamlingskontrollen, og vi har svart omtrent det jeg forteller til deg nå. Innsamlingskontrollen ser at det for noen er nødvendig å investere i vekst, sier Kristiansen. Rundt seks millioner av de 11,5 millionene Regnskogfondet samlet inn i fjor stammer fra faste givere, som er den mest effektive måten å donere penger på, mens resten hovedsakelig var donasjoner fra næringslivet eller givere som har donert penger før. Dere lønner ikke dyre pengeinnsamlere eller hyrer callsentre? Vi bruker ikke callsentre, men de vi nå bruker til feltverving er lønnet. Vi har vært skeptiske til callsentre av flere grunner, blant annet fordi det å ringe blindt rundt for en organisasjon som oss er vanskelig å få regningssvarende. Det har vi vurdert til ikke å være kostnadseffektivt. Overrasker det deg at mange av de mest effektive pengeinnsamlerne er 68 Kapital 22/2014

6 De mest og minst effektive av de seriøse pengeinnsamlerne Organisasjon Gjennomsnittlig innsamlingsprosent siste tre år Innsamlingsprosent 2013 Innsamlingsprosent 2012 Innsamlingsprosent 2011 Formålsprosent 2013 Offentlige tilskudd. Mill. NOK i 2013 Innsamlede midler. Mill. NOK i 2013 Pinsevennenes Evangeliesenter ,1 30,5 Adra Norge ,9 7,6 Plan Norge ,4 Mercy Ships Norge ,8 Caritas Norge ,7 9,5 Misjonsalliansen ,2 73,9 Amnesty ,9 Indias Barn (Fadderbarnas Fremtid) ,5 Norsk Nødhjelp ,2 Kirkens Nødhjelp ,9 Norsk Folkehjelp ,1 92,6 KFUK-KFUM Global ,6 6,6 Leger uten grenser ,2 226,8 Redd Barna ,4 240,6 SOS-barnebyer ,4 511,3 Strømmestiftelsen ,9 53,3 Lions Club International Norge ,9 Kreftforeningen ,8 Forut ,3 11,2 Norsk Luftambulanse ,6 Kirkens Bymisjon Oslo ,4 46,1 Norges Blindeforbund ,6 124,9 Sjømannskirken ,2 71 UNICEF ,8 103,5 Norges Røde Kors ,9 192,4 Flyktninghjelpen ,4 45,3 Care Norge ,4 19,3 Nasjonalforeningen for folkehelsen ,6 283,8 Redningsselskapet ,3 Foreningen for hjertesyke barn ,5 12,9 Regnskogfondet ,8 11,5 Kilde: Innsamlingsregisteret og Kapital. Vi har kun inkludert organisasjoner som er medlem av Innsamlingsregisteret og har oppgitt tall for innsamlingsprosent de tre siste årene, og som i 2013 hadde mer enn 6,5 millioner kroner i innsamlede midler. Innsamlingsprosent: Hvor mye av hver innsamlede hundrelapp som faktisk tilfaller virksomheten, etter at kostnader til selve innsamlingen er trukket fra. Nøkkeltallet sier lite om hvor godt organisasjonen forvalter midlene, men mye om hvor mye det koster å bedrive selve innsamlingen. Formålsprosent: Andelen av organisasjonens totale forbruk som oppgis å ha blitt brukt på den gode saken. Kan fremstå kunstig høy på grunn av offentlige tilskudd og fiks bokføring. Selv om en organisasjon som skal hjelpe fattige har en formålsprosent på 90, trenger i realiteten ikke en krone å ha havnet hos fattige. Pengene kan for eksempel ha gått til å lønne bistandsarbeidere, fordi det defineres som en formålskostnad. religiøse organisasjoner? Nei. Den tradisjonelle misjonsinnsamlingsmåten er billig å drive. Den er mye drevet av frivillige som jobber gratis. Jeg vil også tro at en del av organisasjonene som har barnefadderskap kommer ganske godt ut. Det er lettere å appellere til å gi til barn. Markedsføringsmessig er barn et breddeprodukt, som appellerer til nesten alle, mens regnskog er et nisjeprodukt og appellerer til et smalere segment. Det kan gjøre det hakket dyrere å drive markedsføring. Det er vanskeligere å få folk til å donere penger for å bevare regnskog enn det er å samle inn til syke barn? Ja, det ville ikke overraske noen om det skulle være slik. Barn har appell, og det skal de også ha. Vi redder regnskogen for de fremtidige generasjonene, men det er en mer indirekte kobling, sier Kristiansen. Best i klassen Plan Norge kommer i år, som tidligere år, svært godt ut, med en gjennom- Kapital 22/

7 snittlig innsamlingsprosent på 88 de tre siste årene. I fjor tilfalt 86 kroner av hver innsamlede hundrelapp organisasjonen, ned fra 89 i Formålsprosenten havnet på 82 prosent, til tross for at organisasjonen har langt mindre offentlige overføringer enn flere andre tilsvarende og store organisasjoner. Plan samler heller ikke inn penger via callsentre eller telemarketingselskaper, men klarte likevel å hanke inn nesten 350 millioner kroner i fjor. Vi er opptatt av å skape varige resultater for de barna vi jobber for, og en viktig del av dette er å drive effektivt her i Norge. Vi har nærmere faddere som sikrer en stabil inntekt gjennom månedlige bidrag, og dette er vi veldig takknemlige for. Innsamlede midler i 2013 kom i hovedsak fra våre faddere. I tillegg mottok Plan Norge donasjoner fra private, bedrifter, skoler og stiftelser, samt testamentariske gaver, sier kommunikasjonssjef Siv Blant de BeSte: Av hver hundrelapp som ble samlet inn til Amnesty i fjor, her ved generalsekretær John Peder Egenæs, tilfalt hele 90 kroner organisasjonens arbeid. foto: ntb scanpix Slik unngår du grådige innsamlere Her er noen få og enkle kjøreregler for hvordan du sikrer at mest mulig av pengene du donerer tilfaller formålet. Ikke fall for tilfeldige telefonoppringninger Hvis du gir penger gjennom telefonselgere, risikerer du at et telemarketingselskap stikker av med brorparten av midlene. Gi heller pengene direkte til organisasjonen. Sjekk ut organisasjonen før du gir Om du gir til kjente organisasjoner eller de som er godkjent av Innsamlingskontrollen, er i utgangspunktet endel sikkerhetskrav oppfylt. Flere av organisasjonene som er medlem av Innsamlingsregisteret benytter også dyre callsentre, og Innsamlingskontrollen/ Innsamlingsregisteret kan langt fra garantere at alt er i samsvar med det folk mener er rett og rimelig. Men en organisasjon som er registrert der er i det minste en skikkelig organisasjon med vedtekter, et styre og en revisor. Still kontrollspørsmål Spør organisasjonen hvor stor del av de innsamlede midlene som forsvinner i kostnadssluket og hvor mye som tilfaller formålet før du gir. Velg støtteform med omhu Hvor mye som tilfaller formålet avhenger ikke bare av organisasjonen, men også av støtteform. Det mest effektive er å være fast giver eller sette pengene direkte inn på en konto hos organisasjonen. Tilsvarende mottar høyst sannsynlig målgruppen mer hvis du gir til en bøssebærer i stedet for å kjøpe for eksempel lodd eller overprisede kalendere, julekort, kopipapir eller kaffe. Meisingseth i Plan Norge. Hun forteller at det er uaktuelt for Plan å bruke callsentre til å rekruttere nye faddere, spesielt av kostnadsmessige hensyn. Det er ikke aktuelt for oss å bruke callsentre til å rekruttere nye faddere, spesielt av kostnadsmessige hensyn. Siv Meisingseth, Plan Norge Hva er årsaken til at Plan år etter år klarer å samle inn så mye mer effektivt enn mange andre tilsvarende organisasjoner? Den viktigste årsaken er nok at om lag 83 prosent av våre totale inntekter kommer fra faste givere. Dette gir oss mulighet for forutsigbar drift. I tillegg arbeider vi kontinuerlig for å være mest mulig kostnadseffektive og fokusere på å sikre at de midlene vi har til rådighet brukes målrettet, sier Meisingseth. Full valuta for pengene De fleste av organisasjonene som kommer aller best ut i oversikten er altså religiøse. Både Pinsevennenes Evangeliesenter og Adventistsamfunnets hjelpeorganisasjon, Adra Norge, hadde innsamlingsprosenter på minst 90 i fjor. Mercy Ships Norge og den katolske kirkes nødhjelpsorganisasjon, Caritas, kommer også svært godt ut. Der har i gjennomsnitt hhv. 87 og 84 kroner av hver innsamlede hundrelapp i perioden tilfalt organisasjonene. Det er mye idealisme i dette og mange som jobber frivillig, bekrefter informasjonsleder Bjørn Gjellum i Pinsevennenes Evangeliesenter. Han påpeker også at pengene blir samlet direkte inn til Evangeliesenteret, og ikke går via andre kanaler som skal tjene penger på innsamlingen. Vi bruker for eksempel ikke byråer eller andre til å samle inn. Pengene samles inn via møter, der det blir tatt opp kollekt, i tillegg til at vi har endel faste givere og bladet Ennå er det håp, som inneholder en giro. I tillegg mottar vi arv innimellom. Har dere et bevisst forhold til at dere ikke vil samle inn via callsentre fordi det blir for dyrt? Ja. Enkelte av callsentrene tar jo mer enn 65 kroner av hver hundrelapp de samler inn, sier Gjellum. Vi vil at de som gir til Evangeliesenteret skal vite at de gir til det arbeidet vi driver med. Vi vil at de som gir skal få full valuta for pengene. Camilla Birkeland 70 Kapital 22/2014

Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Innsamlingsregisteret Krav, funksjon og målsetting 1 Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Øvre Slottsgt. 7, Postboks 395, Sentrum, 0103 Oslo Tlf: 22419530,

Detaljer

5. Journalistens (eller kontaktpersons) adresse og telefonnummer.

5. Journalistens (eller kontaktpersons) adresse og telefonnummer. Metoderapport SKUP 2005 Grådigperer i veldedighetsham 1. Navn på journalist(ene) som har gjort jobben. 2. Tittel på arbeidet, prosjektet. Grådigperer i veldedighetsham 3. Hvor og når det er publisert.

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLING I NORGE. Norges Innsamlingsråd og Stiftelsen Innsamlingskontrollen

ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLING I NORGE. Norges Innsamlingsråd og Stiftelsen Innsamlingskontrollen ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLING I NORGE Norges Innsamlingsråd og Stiftelsen Innsamlingskontrollen HVORFOR ER ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGSORGANISASJONER NØDVENDIG? Norges Innsamlingsråds medlemsorganisasjoner

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE FORSLAG OM Å OPPHEVE LOV OM REGISTRERING AV INNSAMLINGER OG ENDRE LOV OM REGISTER FOR FRIVILLIG VIRKSOMHET

HØRINGSUTTALELSE FORSLAG OM Å OPPHEVE LOV OM REGISTRERING AV INNSAMLINGER OG ENDRE LOV OM REGISTER FOR FRIVILLIG VIRKSOMHET Det Kongelige Kulturdepartement E-post: postmottak@kud.dep.no Oslo, 06.11.2014 BH/KJ HØRINGSUTTALELSE FORSLAG OM Å OPPHEVE LOV OM REGISTRERING AV INNSAMLINGER OG ENDRE LOV OM REGISTER FOR FRIVILLIG VIRKSOMHET

Detaljer

Kartlegging av markedet for fundraising. Januar 2016

Kartlegging av markedet for fundraising. Januar 2016 Kartlegging av markedet for fundraising Januar 2016 Innhold 3 Oppsummering 6 Resultater fra undersøkelsen 10 Inntekt fra faddere/fastgivere 23 Medlemsinntekter 25 Testamentariske gaver 26 Inntekter fra

Detaljer

Veileder. Ditt bidrag kan misbrukes

Veileder. Ditt bidrag kan misbrukes Veileder Ditt bidrag kan misbrukes Ditt bidrag kan misbrukes 1. Innsamlinger til gode formål I Norge er det en lang og fin tradisjon for å samle inn penger til organisa sjoners og foreningers veldedige

Detaljer

Kartlegging av markedet for fundraising. Juni 2015

Kartlegging av markedet for fundraising. Juni 2015 Kartlegging av markedet for fundraising Juni 215 Innhold 3 Oppsummering 6 Resultater fra undersøkelsen 7 Fordeling av type fundrasing 8 Faddere/fastgivere 28 Medlemsinntekter 3 Inntekter fra testementariske

Detaljer

FORSLAG TIL LOV OM REGISTRERTE INNSAMLINGSAKSJONER

FORSLAG TIL LOV OM REGISTRERTE INNSAMLINGSAKSJONER FORSLAG TIL LOV OM REGISTRERTE INNSAMLINGSAKSJONER Lov om registrerte innsamlingsaksjoner skal lyde: 1 Definisjon og formål Med innsamlingsaksjon menes organisert innsamling av penger til et samfunnsnyttig

Detaljer

PFU-SAK NR. 151/15 KLAGER: Lasse Robert Øverlier ADRESSE:

PFU-SAK NR. 151/15 KLAGER: Lasse Robert Øverlier ADRESSE: PFU-SAK NR. 151/15 KLAGER: Lasse Robert Øverlier ADRESSE: 442 Street, 2825 Phnom Penh, Kambodsja fairtrade@caring-hands.no PUBLIKASJON: Oppland Arbeiderblad PUBLISERINGSDATO: 07.05.2015 STOFFOMRÅDE: Diverse

Detaljer

Audit & Advisory Desember 2013. Kartlegging av givermarkedet

Audit & Advisory Desember 2013. Kartlegging av givermarkedet Audit & Advisory Desember 2013 Kartlegging av givermarkedet Innholdsfortegnelse Forord 4 Oppsummering 5 Resultater fra undersøkelsen 6 Generelt 6 Fordeling av inntekter 6 Faddere/fastgivere 7 Inntekter

Detaljer

skattefradragsordningen for gaver

skattefradragsordningen for gaver Befolkningens holdninger til skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner Juli 2010 2 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING AV SENTRALE FUNN... 3 3. KORT OM SKATTEFRADRAGSORDNINGEN...

Detaljer

Du kan skape fremtidens muligheter

Du kan skape fremtidens muligheter Du kan skape fremtidens muligheter - gi en gave i ditt testament! Med sine røde avisannonser inspirerte pastor Olav Kristian Strømme nordmenn til å støtte misjons- og hjelpearbeid i store deler av den

Detaljer

Markedet for faddere/fastgivere og testamentariske gaver

Markedet for faddere/fastgivere og testamentariske gaver Markedet for faddere/fastgivere og testamentariske gaver Audit & Advisory Desember 2012 Innholdsfortegnelse 4 Forord 5 Oppsummering 6 Resultater fra undersøkelsen 6 Generelt 6 Fordeling av inntekter 7

Detaljer

10 mistak du vil unngå når du starter selskap

10 mistak du vil unngå når du starter selskap 10 mistak du vil unngå når du starter selskap Ove Brenna Senior Bedriftsrådgiver Kontakt: E-post: ove.brenna@norskbedriftstjenste.no Tlf: 21 89 92 37 Ove Brenna har over 20 års erfaring fra selskapetableringer

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering.

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Til styret for Lionsdistrikt 104E Ved distriktsguvernør Albert Moe Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Hans K.Nyvoll sitter både

Detaljer

Kartlegging av fadder- og fastgivermarkedet i Norge. Audit & Advisory September 2010

Kartlegging av fadder- og fastgivermarkedet i Norge. Audit & Advisory September 2010 Audit & Advisory September 2010 Kartlegging av fadder og fastgivermarkedet i Norge Innholdsfortegnelse 5 Forord fra Stiftelsen Soria Moria og Deloitte 6 Oppsummering 7 Resultatet av undersøkelsen 8 Benevnelse

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

"De gode hjelperne" M e t o d e r a p p o r t S K U P 2 0 0 4. N R K F o r b r u k e r i n s p e k t ø r e n e

De gode hjelperne M e t o d e r a p p o r t S K U P 2 0 0 4. N R K F o r b r u k e r i n s p e k t ø r e n e "De gode hjelperne" M e t o d e r a p p o r t S K U P 2 0 0 4 N R K F o r b r u k e r i n s p e k t ø r e n e 1. Innledning 1.1. Navn på journalistene som arbeidet med saken Det innsendte bidraget er produsert

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Informasjon til alle delegasjonene

Informasjon til alle delegasjonene Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i Den demokratiske republikk Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om vern av Epulu regnskogen i Orientalprovinsen. De siste årene

Detaljer

Fundraisingrapporten. Desember 2016

Fundraisingrapporten. Desember 2016 Fundraisingrapporten Desember 2016 Forord Vi har for syvende gang gjennomført en undersøkelse med målsetting om å kartlegge utviklingen i markedet for fundraising i Norge. Hvert år har undersøkelsen blitt

Detaljer

SINE Kris? Er du våken? KRISTOFFER. SINE (Jo, det er du vel.) Bli med meg til København. KRISTOFFER. SINE Jeg vil at du skal bli med.

SINE Kris? Er du våken? KRISTOFFER. SINE (Jo, det er du vel.) Bli med meg til København. KRISTOFFER. SINE Jeg vil at du skal bli med. GOOD WILL HUNTING By Ben Affleck og Matt Damon WILL / SKYLAR/ Kris og Sine har hatt et forhold ei stund. Dette er en scene som gjenspeiler hvor vanskelig det kan være å ta det neste skrittet. Sine ønsker

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Forslag til endringer i reglene for telefonsalg

Forslag til endringer i reglene for telefonsalg Til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Forslag til endringer i reglene for telefonsalg Høringsuttalelse fra Norges Innsamlingsråd 08.10.2015 1. Generelle kommentarer Reglene for såkalt

Detaljer

GIVERGLEDE. Et informasjonsblad for Norges Blindeforbunds givere Nr 3/2002

GIVERGLEDE. Et informasjonsblad for Norges Blindeforbunds givere Nr 3/2002 GIVERGLEDE Et informasjonsblad for Norges Blindeforbunds givere Nr 3/2002 En fest i farger! For de fleste. Men for 90 000 nordmenn ser festen slik ut: Alle trenger hjelp når synet svikter 2 Alle trenger

Detaljer

Årsregnskap. Sunnaasstiftelsen

Årsregnskap. Sunnaasstiftelsen Årsregnskap Sunnaasstiftelsen 2015 Sunnaasstiftelsen Aktivitetsregnskap NOTE ANSKAFFEDE MIDLER 2015 Tilskudd 2 Offentlige tilskudd 958 848 Innsamlede midler TV2 Aksjonen 9 190 580 Gaver 1 938 150 3 Sum

Detaljer

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige.

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. HOUSE OF MERCY Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. Bilder og rapport fra juleaksjonen som var i desember 2013. Fra aksjon barnevotter Takk til Gosh Respons. Flere barn har fått

Detaljer

Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo

Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo Innspill til KUDs høring om endringer i momskompensasjonsordningen Frivillighet Norge viser til møte i referansegruppen for momskompensasjonsordningen 5.

Detaljer

Åpent møte om regnskapsstandarden god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner 2.12.2014 - Oppsummering

Åpent møte om regnskapsstandarden god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner 2.12.2014 - Oppsummering Åpent møte om regnskapsstandarden god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner 2.12.2014 - Oppsummering Det var rekordstor oppslutning om møtet sammenlignet med tilsvarende møter om regnskapsregler for

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Capacare. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Capacare. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Capacare Foretaksnr. 992100125 Organisasjonens art Organisasjonen driver med opplæring av medisinsk fagpersonell i områder hvor det er mangel på slikt personell. Organisasjonen arbeider

Detaljer

SVALENE Norsk forening for utviklingsarbeid

SVALENE Norsk forening for utviklingsarbeid SVALENE Norsk forening for utviklingsarbeid Kjære medarbeidere: Bergen Desember 2012 gå i orden må Svalene ha givers personnummer. Nå på slutten av skoleåret i Peru avlegger Laila Frøyset et nytt besøk

Detaljer

HVORDAN SØKE OM SPILLEMIDLER

HVORDAN SØKE OM SPILLEMIDLER HVORDAN SØKE OM SPILLEMIDLER Side 1 av 8 Vi har her laget en huskeliste og mal som vil hjelpe deg i arbeidet med å skaffe din klubb eller avdeling spillemidler til utbygging av baneanlegg. Alle klubber

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Stiftelsen Mercy Ships Norge

Stiftelsen Mercy Ships Norge Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med NRS(F) God regnskapsskikk for idelle organisasjoner. Klassifisering av inntekter Innsamlede midler og gaver inntektsføres på mottakstidspunktet.

Detaljer

Styrets årsberetning 2010

Styrets årsberetning 2010 Styrets årsberetning 2010 Norges Innsamlingsråd Org.nr. 984 596 014 Styret pr. 31.12.2010: Ole Chr Kleppe, Redd Barna styreleder Trond Backer, Strømmestiftelsen nestleder Elizabeth Toyer, Sjømannskirken

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet SLUTTRAPPORT Prosjekt 2006/ 3 / 0154 Rullende livskvalitet LHL - Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Prosjektleder: Arnfinn Hansen, LHL Skjervøy Forord Prosjektet har samlet inn midler og skaffet

Detaljer

1 = Sterkt uenig 2 = Uenig 3 = Nøytral 4 = Enig 5 = Svært enig. Jeg er en gavmild person som ofte gir eller låner ut penger til andre.

1 = Sterkt uenig 2 = Uenig 3 = Nøytral 4 = Enig 5 = Svært enig. Jeg er en gavmild person som ofte gir eller låner ut penger til andre. Sacred Money Archetypes 1 = Sterkt uenig 2 = Uenig 3 = Nøytral 4 = Enig 5 = Svært enig GRUPPE 1: Jeg er en gavmild person som ofte gir eller låner ut penger til andre. K2 Jeg liker å vurdere fordelene

Detaljer

Spesielle forhold knyttet spørsmål i skjema RA 0604 Partifinansiering 2014 («Ofte stilte spørsmål»)

Spesielle forhold knyttet spørsmål i skjema RA 0604 Partifinansiering 2014 («Ofte stilte spørsmål») Spesielle forhold knyttet spørsmål i skjema RA 0604 Partifinansiering 2014 («Ofte stilte spørsmål») Innhold Punktene A, B og C i Altinn (A og B på papir)... 1 Om spm 1, 2, 3 og 4 Hva regnes med som offentlig

Detaljer

HEMMELIGHETEN BAK RIKDOM I ÉN SETNING. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HEMMELIGHETEN BAK RIKDOM I ÉN SETNING. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HEMMELIGHETEN BAK RIKDOM I ÉN SETNING http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Har du et sterkt ønske om å bli rik, men aner ikke hvordan du skal gå fram? Tror du at du må lese en haug med bøker og

Detaljer

1b TILSKUDD 1b i Offentlige tilskudd b ii Andre tilskudd - - Sum tilskudd

1b TILSKUDD 1b i Offentlige tilskudd b ii Andre tilskudd - - Sum tilskudd Organisasjonens navn AKTIVITETSREGNSKAP Organisasjonsnummer Tanzaniaprosjektet 993000698 tkr tkr ORGANISASJONENS INNTEKTER OG KOSTNADER 2015 2014 1 ANSKAFFEDE MIDLER 1a Medlemsinntekter - 0 1b TILSKUDD

Detaljer

Saker. Møtebok for Hakadal menighetsråd. Møtedato: 12.11.2012 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Hakadal kirkestue

Saker. Møtebok for Hakadal menighetsråd. Møtedato: 12.11.2012 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Hakadal kirkestue Møtebok for Hakadal menighetsråd Møtedato: 12.11.2012 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Hakadal kirkestue Tilstede: Anne Hammer, Ingvar Jostein Svegården, Trine Nickoline Rogne Møller, Gunvor Støle Melsom,

Detaljer

LHLs retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon

LHLs retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon LHLs retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon 1 Målgruppe, bakgrunn, formål og prinsipper Likelydende til etiske retningslinjer for LHL. Link til: Etiske retningslinjer for LHL Retningslinjer for bekjempelse

Detaljer

Regnskap og balanse

Regnskap og balanse Regnskap og balanse 2016 31.12.2016 Regnskap 2016 Resultat Budsjett Prosent av 31.12.2016 2016 budsjettet Inntekter: Medlemskontingenter Offentlige tilskudd Andre inntekter Inntekter overført til neste

Detaljer

TESTAMENTARISKE. Gaver med omsorg. Sjømannskirken, Postboks 2007 Nordnes, 5817 Bergen www.sjomannskirken.no. Desember 2009 / Selektiv Dialog as

TESTAMENTARISKE. Gaver med omsorg. Sjømannskirken, Postboks 2007 Nordnes, 5817 Bergen www.sjomannskirken.no. Desember 2009 / Selektiv Dialog as Gaver TESTAMENTARISKE Gaver med omsorg Sjømannskirken, Postboks 2007 Nordnes, 5817 Bergen www.sjomannskirken.no Desember 2009 / Selektiv Dialog as Innhold Omsorg fo nordmenn i andet Side 2-3 Side 4-5 Side

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

SVALENE. Norsk forening for utviklingsarbeid. Bergen Mars 2016

SVALENE. Norsk forening for utviklingsarbeid. Bergen Mars 2016 SVALENE Norsk forening for utviklingsarbeid Bergen Mars 2016 Kjære medarbeidere: Før jul hadde vi en svært dyster beskrivelse av Svalenes økonomiske situasjon. I de siste ukene før jul fikk foreningen

Detaljer

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40 Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013 Kapittel 1 Om Misjon 10/40 1-1 Subjekt for vedtektene Misjon 10/40 er et privat initiativ, organisert som en forening og godkjent av styret for

Detaljer

3. Også kommunene har stor innflytelse på frivillighetens rammevilkår. Jeg er derfor veldig glad for at også KS er til stede på dette seminaret.

3. Også kommunene har stor innflytelse på frivillighetens rammevilkår. Jeg er derfor veldig glad for at også KS er til stede på dette seminaret. INNSPILLSSEMINAR OM INTENSJONSERKLÆRING FOR SAMSPILLET MELLOM REGJERINGEN OG FRIVILLIG SEKTOR 3.9.2014 innlegg fra generalsekretær Birgitte Brekke 1. Aller først vil jeg takke for invitasjonen til seminaret.

Detaljer

STIFTELSEN FADDERBARNAS FRAMTID

STIFTELSEN FADDERBARNAS FRAMTID STIFTELSEN FADDERBARNAS FRAMTID Aktivitetsregnskap 2012 Tekst Note 2012 2011 Anskaffede midler Medlemsinntekter Tilskudd Offentlige tilskudd 4 36 856 0 Sum tilskudd 36 856 0 Innsamlede midler, gaver, mv

Detaljer

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Definisjon lobbyvirksomhet Personers forsøk på å påvirke politikere/makthavere/beslutningstakere

Detaljer

ALLEMED. Hva gjør vi bra? Sko til besvær. Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge

ALLEMED. Hva gjør vi bra? Sko til besvær. Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge ALLEMED ALLEMED er et verktøy som skal gjøre det lettere å inkludere alle barn og unge i fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomi. Verktøyet brukes til å skape diskusjon og finne ut hva som skal

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

En god idé kan bli god butikk

En god idé kan bli god butikk En god idé kan bli god butikk hvis du gjør det riktig. sektor.no Sektor Eiendomsutvikling vil hjelpe gode butikk-idéer i gang! Sektor Eiendomsutvikling kan mye om å drive butikk. I våre sentre leier vi

Detaljer

40 Liter vedsekk? 20 liter er luft

40 Liter vedsekk? 20 liter er luft Side 1 av 5 40 Liter vedsekk? 20 liter er luft Trodde du en 40-liters vedsekk inneholdt 40 liter ved? Tro om igjen: Noen sekker har kun 20 liter med ved - og 20 liter luft. Av Jørn E. Kaalstad Sekkene

Detaljer

Forskrift om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping

Forskrift om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping Forskrift om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping Fastsatt ved kgl.res. [dato] med hjemmel i lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v.

Detaljer

Nyheter fra Fang. Den Hellige Ånd falt. To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår.

Nyheter fra Fang. Den Hellige Ånd falt. To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår. Nyheter fra Fang Den Hellige Ånd falt To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår. Denne uken hadde vi først et amerikansk ektepar som underviste. Da de skulle be for staben vår spurte

Detaljer

Hvordan skape synergi i folkehelsearbeidet ved samarbeid med frivilligheten? Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT

Hvordan skape synergi i folkehelsearbeidet ved samarbeid med frivilligheten? Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT Hvordan skape synergi i folkehelsearbeidet ved samarbeid med frivilligheten? Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT Rehabiliteringskonferansen 2013, Haugesund Lise Corwin, folkehelsesjef DNT Roller i folkehelsearbeidet

Detaljer

Seniornett Norge - Fremtid

Seniornett Norge - Fremtid Seniornett Norge - Fremtid Hvordan kan vi markedsføre Seniornett og vår virksomhet? Hva betyr merkevarebygging for Seniornett, og hvordan kan vi drive med det? Hva er ønsket strategi? Jeg stilt noen spørsmål

Detaljer

India er et land som er langt fra Norge. En må reise med fly en hel natt, ca 9 timer, for å komme dit.

India er et land som er langt fra Norge. En må reise med fly en hel natt, ca 9 timer, for å komme dit. Beracah Barnehjem Vi ønsker å gi barna på barnehjemmet en utdanning og en god start på livet. India er et mannsdominert samfunn og vi ønsker derfor å ha et spesielt fokus på jenter. Bidrag fra faddere

Detaljer

Konfirmantposten!! G O D T N Y T T Å R : ) R e k e f e s t ( M E D M E R )! Da nærmer det seg semesterstart! Dere skal møte slik: Husk å følge nøye

Konfirmantposten!! G O D T N Y T T Å R : ) R e k e f e s t ( M E D M E R )! Da nærmer det seg semesterstart! Dere skal møte slik: Husk å følge nøye Konfirmantposten!! G O D T N Y T T Å R : ) V I K T I G E D A T O E R 12.F E B - R E K E F E S T 6-8 OG 13-1 5. M A R S K O N F L E I R 24.M A R S I N N S A M - L I N G T I L K I R K E N S N Ø D H J E L

Detaljer

Samarbeid med frivilligheten Frivillighet Norge v/ida Marie Holmin. Rehabiliteringskonferanse 15.10.2015, Ålesund

Samarbeid med frivilligheten Frivillighet Norge v/ida Marie Holmin. Rehabiliteringskonferanse 15.10.2015, Ålesund Samarbeid med frivilligheten Frivillighet Norge v/ida Marie Holmin Rehabiliteringskonferanse 15.10.2015, Ålesund Frivillighet Norge Interessepolitisk samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner Rammevilkåra

Detaljer

Redusert netto utbetalt uførepensjon

Redusert netto utbetalt uførepensjon Redusert netto utbetalt uførepensjon Ytterligere et viktig steg i pensjonsreformen ble gjennomført ved nyttår, da den nye uføretrygden tok over for den gamle uførepensjonen i folketrygden. Hovedhensikten

Detaljer

Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden?

Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden? Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden? Knut Lockert Polyteknisk forening 30. september 2010 1 Hvorfor Defo? Enhetlig medlemsmasse, gir klare meninger Kort vei til beslutninger og medbestemmelse

Detaljer

ÅRSMØTE M/ GENERALFORSAMLING I TSO PEMA FADDERFORENINGEN DEN

ÅRSMØTE M/ GENERALFORSAMLING I TSO PEMA FADDERFORENINGEN DEN ÅRSMØTE M/ GENERALFORSAMLING I TSO PEMA FADDERFORENINGEN DEN 31.03.2016 Møteleder: Haakon Lunde Referent: Anne-Marie Corcoran Simonsen Underskriving av protokoll: Birgitte Dahl Knutsen og Kjetil Dahl Knutsen

Detaljer

Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok

Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok www.autogear.no Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok Jeg anbefaler alle som ikke fører kjørebok, å begynne med det med en gang - Tore Lund i Skatt Midt-Norge Ny offensiv mot yrkesbilbrukere

Detaljer

Frivillighet for alle. Stortingsmelding nr 39 (2006-2007)

Frivillighet for alle. Stortingsmelding nr 39 (2006-2007) Frivillighet for alle Stortingsmelding nr 39 (2006-2007) Andel som har deltatt i frivillig arbeid siste år Land Norge Sverige Island Danmark Storbritannia USA Nederland Frankrike Australia Andel deltakere

Detaljer

Retningslinjer for arrangementer i regi av LHL

Retningslinjer for arrangementer i regi av LHL Retningslinjer for arrangementer i regi av LHL 1 Målgruppe, bakgrunn, formål og prinsipper Likelydende til etiske retningslinjer for LHL. Link til: Etiske retningslinjer for LHL Retningslinjer for arrangementer

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

Innhold. Bilder 3 Kjendisbidrag 6 Mediaoppslag 8 Brev fra Erik Solheim 13

Innhold. Bilder 3 Kjendisbidrag 6 Mediaoppslag 8 Brev fra Erik Solheim 13 1 Innhold Bilder 3 Kjendisbidrag 6 Mediaoppslag 8 Brev fra Erik Solheim 13 2 Bilder 3 28. Januar arrangerte vi en aksjonsdag. 60 studenter markedsførte aksjonen på sosiale medier. 4 Gisle og Rahim på aksjonsdagen.

Detaljer

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte.

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte. 1 Frivillighet Norge har utført to undersøkelser for å få vite mere om den frivillige innsatsen, motivasjonen for å gjøre frivillig innsats og hvilke forventninger organisasjonene selv og publikum har

Detaljer

Sentralene er gjerne drevet av en frivillig organisasjon, forening, andelslag eller stiftelse, men også ofte direkte driftet av en kommune.

Sentralene er gjerne drevet av en frivillig organisasjon, forening, andelslag eller stiftelse, men også ofte direkte driftet av en kommune. Handlingsplan 2012 1 Om frivilligsentraler Frivilligsentraler er en møteplass og samhandlingsarena for frivillighet i lokalmiljøet, og finnes over hele landet. Frivilligsentralene er ikke en frivillig

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I NETTVERKSGRUPPEN FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR

INNKALLING TIL MØTE I NETTVERKSGRUPPEN FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR Oslo, 11.2.2014 INNKALLING TIL MØTE I NETTVERKSGRUPPEN FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR Tid: 26. februar 2014 kl 13-15 Sted: Frivillighet Norges sekretariat, St. Olavs gate 25 Påmelding

Detaljer

Ledelse av frivillige. Om medlemmer og frivillige som en ressurs

Ledelse av frivillige. Om medlemmer og frivillige som en ressurs Ledelse av frivillige Om medlemmer og frivillige som en ressurs 140 Income new activities UNICEF Norge 120 Tot Other income 116 Total Sales (incl print) 100 Total Income Fundraising Total expenditure

Detaljer

Digitalisering og fremtidens frivillighet

Digitalisering og fremtidens frivillighet Digitalisering og fremtidens frivillighet Crowdfunding folkefinansiering Bidra AS bidra.no Bidra AS - Jan Olav Ryfetten 2017 1 Paradigmeskiftet som endrer alt: Frivillighet 3.0 Vi står midt oppi en teknologisk

Detaljer

Korrupsjonsproblemet. Sigve Soldal Bjorstad Geelmuyden.Kiese as. Norsk Kommunalteknisk Forening, 13.11.06

Korrupsjonsproblemet. Sigve Soldal Bjorstad Geelmuyden.Kiese as. Norsk Kommunalteknisk Forening, 13.11.06 Korrupsjonsproblemet Sigve Soldal Bjorstad Geelmuyden.Kiese as Norsk Kommunalteknisk Forening, 13.11.06 Kort om meg Sigve Soldal Bjorstad Partner og spesialrådgiver i Geelmuyden.Kiese Leder markedsgruppen

Detaljer

VEDTEKTER - FORENING FOR MENNESKERETTIGHETER OG DEMOKRATI

VEDTEKTER - FORENING FOR MENNESKERETTIGHETER OG DEMOKRATI VEDTEKTER - FORENING FOR MENNESKERETTIGHETER OG DEMOKRATI Vedtekter vedtatt 22.08.2015 1 Navn Foreningens navn er Forening for menneskerettigheter og demokrati. 2 Stiftelse Foreningen ble stiftet 10.08.2003,

Detaljer

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet TRADERS MENTALITET Hva er det viktigste når du skal trade? Er det nye publiserte tall? Nyheter? Trender? Naturkatastrofer? 9/11? Opec? Oljelagre i USA? Oppdatrete jobbtall kl. 14:30? President Obamas tiltredelse/avgang?

Detaljer

DNT- en god partner i folkehelsearbeidet

DNT- en god partner i folkehelsearbeidet DNT- en god partner i folkehelsearbeidet Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT Friskliv 2012, Terningen arena 27.09.12 Aktuelt Ny folkehelselov Ansvar: kommunene / fylkeskommunene Kapittel 2, 4: Kommunen skal

Detaljer

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn Anja og Gro Hammerseng-Edin Anja + Gro = Mio Kunsten å få barn Innhold Innledning Den fødte medmor Storken En oppklarende samtale Små skritt Høytid Alt jeg ville Andre forsøk Sannhetens øyeblikk Hjerteslag

Detaljer

SVALENE Norsk forening for utviklingsarbeid

SVALENE Norsk forening for utviklingsarbeid SVALENE Norsk forening for utviklingsarbeid Bergen Juli 2010 Kjære medarbeidere: Dette nyhetsbrevet vil være mye preget av referatet fra markeringen av Svalenes 50-årsjubileum, med fotografier tatt av

Detaljer

VEDTEKTER FOR INTERNASJONAL BARNEHJELP NORGE (IBHN)

VEDTEKTER FOR INTERNASJONAL BARNEHJELP NORGE (IBHN) Støtter organisasjoner som gir trygge, gode og faglig berikende miljøer for fattige barn over hele verden VEDTEKTER FOR: INTERNASJONAL BARNEHJELP NORGE (IBHN) Fastsatt på organisasjonens stiftelsesmøtet

Detaljer

Ledelseskommentar for Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT)

Ledelseskommentar for Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) Stabekk, 12. februar 2015 Ledelseskommentar for Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) Institusjonens form en kortfattet beskrivelse av institusjonens form opplysninger om annen virksomhet eller aktivitet

Detaljer

Strategi Amnesty International i Norge

Strategi Amnesty International i Norge Strategi 2017-2019 Amnesty International i Norge «Økt gjennomslag fordi flere tar brudd på menneskerettighetene personlig og blir med i Amnesty International» Innledning Amnesty International i Norges

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE I DAG OG I MORGEN av Liv Heløe Scene for mann og kvinne Manuset finnes til utlån på NSKI I DAG OG I MORGEN er et stykke som handler om Inge og Barbro som er et par, bosatt på en øy et sted i Norge. Inge

Detaljer

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Mann Kvinne Navn: Adresse: Postnummer: Poststed: Mobil: Telefon 2: E-post: Person nr. (11): Yrke: Er jeg klar for å ta kurset? The Lightning Process

Detaljer

DNT- en god partner i folkehelsearbeidet

DNT- en god partner i folkehelsearbeidet DNT- en god partner i folkehelsearbeidet Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT Nettverksmøte folkehelse Rogaland fylkeskommune 01.02.2012 Hvem er jeg? Tidl. Folkehelsekoordinator i Hordaland Fylkeskommune Forvaltning

Detaljer

SANTISUK CHILD SUPPORT IN BANGKOK

SANTISUK CHILD SUPPORT IN BANGKOK ÅRSBERETNING FOR 2015, SANTISUK CHILD SUPPORT IN BANGKOK Virksomhetens art Foreningen Santisuk Child Support in Bangkok (SCSiB) er en frivillig drevet støttegruppe for stiftelsen Santisuk Foundation (Santisuk)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL OVERTAGELSE AV LEILIGHETER

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL OVERTAGELSE AV LEILIGHETER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 12/3248 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL

Detaljer

FRIVILLIGHET NORGES ANBEFALINGER FOR GODT STYRESETT I FRIVILLIGE ORGANISASJONER:

FRIVILLIGHET NORGES ANBEFALINGER FOR GODT STYRESETT I FRIVILLIGE ORGANISASJONER: FRIVILLIGHET NORGES ANBEFALINGER FOR GODT STYRESETT I FRIVILLIGE ORGANISASJONER: Vedtatt på medlemsmøte 10. mars 2016. Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner er enige om at Frivillige organisasjoner

Detaljer

Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd

Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd Det finnes ingen

Detaljer

Ungdom & Medier Bønnespalten Ja, jeg vil bli mediepartner i Familie & Medier! NAVN: ADR: POSTNR./STED: TELEFON: E-POST: Kjære deg! Kan du tenke deg å bli fast giver til Familie & Medier? Vi ønsker å

Detaljer

FRIVILLIG SEKTOR. I DAG OG I MORGEN. GENERALSEKRETÆR BIRGITTE BREKKE, FRIVILLIGHET NORGE

FRIVILLIG SEKTOR. I DAG OG I MORGEN. GENERALSEKRETÆR BIRGITTE BREKKE, FRIVILLIGHET NORGE FRIVILLIG SEKTOR. I DAG OG I MORGEN. GENERALSEKRETÆR BIRGITTE BREKKE, FRIVILLIGHET NORGE Opplegg Frivillighet Norge Fakta om frivilligheten Utviklingstrender De største utfordringene/mulighetene for frivillig

Detaljer

Beredskapsdagen 2014. Øyvind S. Hagen Styreleder NHO Vestfold

Beredskapsdagen 2014. Øyvind S. Hagen Styreleder NHO Vestfold Beredskapsdagen 2014 Øyvind S. Hagen Styreleder NHO Vestfold Vi spurte våre 1000 medlemmer gjennom en Quest Back 94 responderte Hva svarte de? Er næringslivet opptatt av god beredskap? Har næringslivet

Detaljer

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 3 Formål... 3 4 Verdier...

Detaljer

Forslag fremdriftsplan for Elevbedrift

Forslag fremdriftsplan for Elevbedrift Forslag fremdriftsplan for Elevbedrift Fase Aktivitet Tiltak ting å huske på! Ansvarlig Kryss av for utført 1 Hva er en elevbedrift (EB)? Hva ønsker vi å få til? Vet alle hva det innebærer å etablere en

Detaljer