Tips til bøsseaksjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tips til bøsseaksjon"

Transkript

1 Tips til bøsseaksjon

2 Juni 2015 Kjære lokallag Bøsseaksjoner er en effektiv metode å samle inn penger på. I løpet av noen få timer kan en bøsse samle inn over tusen kroner. Den viktigste suksessfaktoren i en bøsseaksjon er å få mange bøssebærere til å gå fra dør til dør. Nasjonalforeningen har derfor tatt i bruk denne metoden i forbindelse med Nasjonalforeningens hjerteuke og Demensaksjonen. Målet med aksjonene er å samle inn penger til forskning, lokale aktiviteter og spre informasjon om Nasjonalforeningens hjerte-kar- og demensarbeid. Å rekruttere bøssebærere krever både pågangsmot og engasjement. Dette heftet håper jeg kan gi dere noen gode råd, være til inspirasjon og ikke minst være et verktøy som kan forenkle jobben. Har dere gode ideer og erfaringer med å rekruttere bøssebærere er det hyggelig om dere gir meg tilbakemelding slik at vi kan dele de med resten av organisasjonen. Jeg ønsker dere lykke til med bøsseaksjonene! Med vennlig hilsen Sissel Rygnestad Waagaard Kampanjeleder Tlf:

3 Heftet kan kopieres opp og deles ut. Revidert juni 2015 Innhold 1. Hvordan komme i gang Planlegge bøsseaksjon Hvordan rekruttere bøssebærere Takke bøssebærere Kontakt media Materiell Praktisk gjennomføring Telling og oppgjør Tillatelse Samarbeid og glede Kontaktpersoner på hovedkontoret

4 1. Hvordan komme i gang Vurderer dere en bøsseaksjon? En bøssaksjon kan være med på å: styrke samholdet i lokallaget involvere flere medlemmer til enkle konkrete oppgaver vise at dere er et aktivt og engasjert lokallag rekruttere nye medlemmer styrke samarbeidet mellom lokallag gi en god opplevelse av å være til hjelp for andre styrke lokale aktiviteter innen hjerte- og demens aken. Å gå med bøsse fra dør til dør er erfaringsmessig den mest effektive måten å samle inn penger på. Samarbeide med andre lokallag! Å samarbeide med andre helselag eller demensforeninger om en bøsseaksjon viser seg å være svært vellykket i følge våre medlemmer. Et samarbeid bidrar til: bruk av hverandres kunnskap og ideer bruk av flere nettverk og å bygge nettverk større oppmerksomhet i pressen at vi er flere samlet om oppgaven at det forplikter på en positiv måte å gjennomføre de oppgavene som er planlagt stolthet av å ha gjennomført en god bøsseaksjon. 4

5 Er det helselag og demensforeninger i regionen nær dere er det verdt å ta kontakt med dem og spørre om de er interessert i et samarbeide. Ja til bøsseaksjon! Når beslutningen er tatt om å bli med på bøsseaksjonen, er det lurt å opprette en aksjonsgruppe. Aksjonsgruppen kan for eksempel bestå av leder av lokallaget, styremedlemmer og gjerne engasjerte og initiativrike medlemmer utenom styret. Involver medlemmer og tillitsvalgte til å delta i enkeltoppgaver. Det er lettere å takke ja til en avgrenset oppgave som har en klar begynnelse og slutt. 2. Planlegge bøsseaksjon Begynn tidlig med planleggingsarbeidet tiden går fort. Der er lurt at aksjonsgruppen setter seg mål på omfanget av bøsseaksjonen. Det være seg mål for innsamlet beløp, antall bøssebærere, hvor stort område som skal dekkes og oppslag i pressen. Aksjonsgruppens rolle blir å: planlegge bøsseaksjonen involvere medlemmer og tillitsvalgte til å ta del i oppgavene rekruttere bøssebærere bestille materiell skaffe rodekart eller annet kart over kommunen skaffe lokale for ut- og innlevering av bøsser ta kontakt med lokal presse/media 5

6 telle penger og foreta oppgjør takke alle involverte parter. En plan som beskriver oppgaver, fordeling av ansvar og tidsfrister forenkler arbeidet for alle involverte parter. Et forslag til en slik plan finner dere på neste side i heftet. 6

7 Her er et eksempel på en aktivitetsplan hvor noen av oppgavene og ansvaret er konkretisert: Oppgave Ansvar Frist Gjennomfør t Kontakte Randi 20. juni 18. juni RH Hasler skole pr telefon/ personlig oppmøte ang. bøssebærere Hansen Følg opp Randi 25. august 25. august kontaktlærer Bestille aksjonsmaterie ll Kontakte Hasler lokalavis vedr. bøssebærerne Skaffe lokale for ut og innlevering av bøsser Takke bøssebærere og overlevere provisjon Lokalavisen, takke givere og bøssebærere Sende inn oppgjør innen fristen Hansen Lars Krogh Helge Olsen Anne Lien Randi Hansen Lars Krogh Helge Olsen Lars Krogh 1. september 10. september RH 5. sept LK 10. sept HO 15. juni 15. juni AL 21. sept og 22. sept 21. sept RH 22. sept LK 22. sept 22. sept HO 30. okt 30. okt LK 7

8 3. Hvordan rekruttere bøssebærere Suksessfaktoren i en dør-til-dør aksjon er antallet bøssebærere. Hvilke grupper i nærmiljøet kan være interessert i å gå med bøsse, enten for å styrke egen økonomi eller av ren veldedighet? Her er noen forslag på hvem dere kan spørre: idrettslag kvinne og Sanitetskvinne speidere familielag ne skoleklasser Rotary helsepersonell musikkorps Lions kommunestyre 4H Røde Kors t Sett dere et minimumsmål for antall bøssebærere. Av erfaring faller noen fra rett før aksjonen. Det er ingen nedre aldersgrense for å kunne gå med bøsse. Bruk sunn fornuft ved vurdering av alder. Dersom bøssebærerne er unge, er det fint om de kan gå sammen med foreldre, en voksen eller to og to. Det må også legges opp til god og sikker transport av unge bøssebærere. Dette gjelder både bringing og henting til avtalt tid. 15 prosent provisjon Bøssebærerne får 15 prosent provisjon av innsamlet beløp. Erfaringer fra tidligere år viser at et par timers innsats gir rundt kroner på bøssen. 8

9 Eks: en skoleklasse på 15 elever samler inn kroner = kroner i provisjon. Hvordan går vi frem Er det medlemmer av lokallaget som har bekjentskap med noen i de lokale gruppene er det lurt å bruke dette nettverket. Ta gjerne personlig kontakt først og gi dem deretter skriftlig informasjon. På finner dere forslag til fremgangsmåte og brevtekster som kan brukes når dere skal rekruttere bøssebærere. Eks: Ved en skole kan det være naturlig å ta kontakt med enten rektor, FAU, kontaktlærer eller klassekontakten. I forbindelse med Demensaksjonen som er på høsten, er det lurt å kontakte skolen på våren for så å følge dem opp igjen etter skolestart på høsten. Skriftlig informasjon kan inneholde: forespørsel om bøssebæring sted, dato og tid hva de får igjen for å gå med bøsse formålet med bøsseaksjonen hva pengene går til kort info om lokallaget og Nasjonalforeningen for folkehelsen gjerne en svarslipp med bekreftelse på at de blir med som bøssebærer med navn og mobilnummer. undertegnes av lokallaget med telefon/mobil og (e-post) adresse. 9

10 Oppfølging Det er viktig at dere følger opp alle henvendelser med en telefon eller personlig oppmøte. Det er ingen grunn til å gi seg før dere har fått rett person i tale. Gjør presise avtaler og få skolen til å lage navnliste med mobilnummer på bøssebærerne. Dere kan gjerne tilby dere å komme i en time å snakke om demens og aksjonen. Det vil virke positivt og være med å styrke samarbeidet. 4. Takke bøssebærere Legg grunnlag for neste års bøsseaksjon Etter endt aksjon er det naturlig å takke bøssebærerne både muntlig og skriftlig for flott innsats. Spør dem om hvordan de ble møtt av givere og om de er villige til å stille opp neste gang. I det skriftlige er det hyggelig å nevne resultatet, snitt pr bøsse og eventuelt hvem som samlet inn mest. Ta vare på navn, mobilnummer og kontaktpersoner og lag en liste med bøssebærere som kan brukes ved neste aksjon. Det er lurt at dere følger dem opp når tiden nærmer seg enten med en telefon eller en fellessamling med informasjon om kommende aksjon. 10

11 5. Kontakt media Har dere vært i lokalavisa eller radioen før dere ringer på dørene, så vet giverne hvorfor dere kommer. Lokallag forteller at når de har fått blest om aksjonen i lokalpressen før innsamlingsdagen, møter de positive givere når de ringer på dørene. Kanskje kan dere også få rekruttert de siste bøssebærerne via lokalpressen? Det er stor stas for bøssebærerne å få oppslag i media. Fortell hvem de er og i hvilke områder de skal gå. Da er giverne foreberedt. Benytt gjerne tilsendt pressemeldingsmal. Den vil blant annet inneholde faktaopplysninger om aksjonen. Husk at det er bøssebærerne, og ikke media, som skaper innsamlingsresultatene! 6. Materiell Hovedkontoret har ansvar for produksjon av informasjon og materiell til bøsseaksjonene. Dette blir sendt ut gratis til lokallagene. Bestill materiell på eller benytt tilsendt bestillingsskjema. Informasjon om bøsseaksjon I god tid før aksjonene sender vi ut informasjon til alle lokallag om tidspunkt, tema, bestilling av materiell og gjennomføring. 11

12 Takk til bøssebærere I et skriv takker vi bøssebærerne for innsatsen. Vi gir også tips om hvordan de kan få mer ut av turen med bøsse og informasjon om hva pengene går til. Skjema for ut- og innlevering av bøsser Eget skjema hvor navn, adresse og telefonnummer til bøsse- bærerne noteres. På samme skjema kvitteres det for ut- og innlevering av bøsser. Bøsse- og ID merke Selvklebende bøsse- og ID merker med nummer. Dette nummeret skal føres opp på skjema for ut- og innlevering av bøsser i kolonnen bøssenummer. ID merket festes godt synlig for giveren. Brosjyre Informasjonsbrosjyre om tema og hvilket arbeid Nasjonalforeningen for folkehelsen gjør i Norge. Denne brosjyren må også bøssebærerne få med seg når de går fra dør til dør. Den kan de dele ut der folk ikke er hjemme og til folk som vil vite mer om vårt arbeid. Plakat Plakaten kan for eksempel brukes ved samling av bøssebærerne, informasjonsmøter og annonsering ved butikker, postkontor og banker om å ta vel imot bøssebærerne. Bøsser Bøsser bestilles fra hovedkontoret sammen med det øvrige bøsseaksjonsmateriellet. Ønsker dere å låne bøsser kan dere kontakte 12

13 kommunen, banker, menigheter eller rådmannskontoret. Det kan også være at andre lokale foreninger har bøsser å låne ut. Lånte bøsser levers tilbake i rengjort stand til utlåner så raskt som mulig etter endt aksjon. 7. Praktisk gjennomføring Sørg for å ha et egnet lokale (skole, samfunnslokale, menighetslokale) til samling av bøssebærerne og for ut- og innlevering av bøsser. Det kan ofte bli litt hektisk ved utlevering av bøsser. Vær forberedt og ha klargjort utstyret på forhånd. Rodekart Roder, eller kart der kommunen er delt opp i små enheter, er lurt å ha for å sikre at alle i kommunen får besøk av bøssebærere, og at de ikke får besøk mer enn en gang. Slike kart kan dere som regel få eller låne hos kommunen. Alternativt kan andre gode kart brukes for oppdeling av lokalområdet. Fordel kartene på bøssebærerne. Husk at de ofte foretrekker å gå i området der de bor. Klargjøring av bøsser Sett på lokk, forsegling og bøssemerke på forhånd. Navnelister Har dere ferdig utfylte navnlister er det flott. Er det forskjellige grupper som skal gå med bøsser, er det lurt å bruke en fargekode for å skille dem. Bruk en 13

14 farget tusjpenn og merk av på navnlisten og ved nummeret på bøssemerket. Det forenkler arbeidet ved kvittering for innlevert bøsse og ved telling. Utlevering av bøsser Nummeret på bøssemerket noteres på navnskjemaet i kolonnen bøssenummer. Bøssebæreren kvitterer for mottatt bøsse og fester ID-merket godt synlig for giveren. Innlevering av bøsser Ved innlevering av bøsse kvitterer dere for innlevert bøsse. Ta også imot ID-merket, kart og brosjyrer de har igjen. Bevertning Når bøssebærerne kommer tilbake og har levert bøssen, er det hyggelig å kunne servere dem noe å drikke og spise. Det setter de stor pris på. 8. Telling og oppgjør Det er viktig å ha kontroll og oversikt når pengene skal telles opp. Enkelte steder gjør bankene dette kostnadsfritt, sjekk med deres lokale bank. Alternativt foretar dere tellingen selv. Fyll ut oppgjørs- og evalueringsskjema. Dette må undertegnes av tre personer for kontrollens skyld. Det kan være lurt å snakke med lokalbanken om å få tilsendt pengeposer slik at innsamlet beløp eventuelt kan leveres i nattsafe. 14

15 Alternativt må pengene oppbevares på et trygt sted til første bankvirkedag. Husk å ha tilstrekkelig med mennesker til tellingen. Det må være tre personer for underskrift av oppgjørs- og evalueringsskjemaet. Når tellingen skjer i banken holder det med to personer fra lokallaget og en fra banken. Provisjon til bøssebærerne Provisjonen må dere utbetale så snart som mulig. Innhent navn, adresse, telefon, e-postadresse og kontonummer til kontaktpersonen. Beløpet kan også utbetales kontant. Oppgjør og gaver til Demensaksjonen Dere får tilsendt oppgjørsskjema med giro med KIDnummer. På den måten vet vi hvilket lokallag pengene kommer fra. Om dere mot formodning ikke mottar giro, kan dere gjøre følgende: 1. Betal til konto: Påse at lokallagets navn og postnr/sted kommer med på innbetalingen. 15

16 9. Tillatelse Det er ikke påkrevd med polititillatelse for å kunne samle inn penger i Norge. Vi anbefaler allikevel at dere orienterer politistasjon/lensmannskontor på forhånd om bøsseaksjonen. Slik unngår vi eventuelle misforståelser dersom publikum henvender seg til politiet for å høre om dette er en reell aksjon. Ønsker dere i tillegg å stå med bøsse på kjøpesentre må dere innhente tillatelse fra grunneier/senterledelsen. Dette er lurt å gjøre i god tid før aksjonen. 10. Samarbeid og glede Det skal være givende å gjennomføre en bøssaksjon. Når dere fokuserer på gleden av å gjøre en god jobb og ha et godt samarbeide, blir det en vellykket aksjon. Dere gjør et viktig arbeid og innsatsen til hver og en av dere teller. Ha en vellykket bøsseaksjon! Med vennlig hilsen Sissel Rygnestad Waagaard Kampanjeleder 16

17 11. Kontaktpersoner på hovedkontoret Henvendelser angående praktiske og faglige spørsmål kan rettes til: Kampanjeleder Sissel R. Waagaard Telefon: direkte (mobil ) E-post: Demens: Seksjonsleder demens Kari-Ann Baarlid Telefon: direkte E-post: Adresse: Telefon: Nasjonalforeningen for folkehelsen Postboks 7139 Majorstuen 0307 OSLO sentralbord Faks: E-post: Nasjonalforeningen for folkehelsen er tilsluttet Innsamlingskontrollen, og har derved underlagt seg streng kontroll på alle sine innsamlinger og lotterier. 17

18 HUSK DEM SOM GLEMMER! Nasjonalforeningen for folkehelsens målsetting er at færre skal bli rammet av alvorlig sykdom og flere skal få et godt liv med god helse. Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon med v el 500 helselag og demensforeninger over hele landet. Vi arbeider med to store folkehelseutfordringer: hjerte-og karsykdommer og demens. Nasjonalforeningen er den største humanitære bidragsyteren til demensforskningen i Norge. Nasjonalforeningen er interesseorganisasjonen for personer med demens og deres pårørende. Nasjonalforeningen tilbyr forebyggende tiltak og helseinformasjon for barn, voksne og eldre. Vi er avhengig av innsamlede midler fra medlemmer og givere for å drive vårt arbeid. Når inntektene fra TVaksjonen er forbrukt i løpet av 2018, må forskningsprogrammet finansieres av det vi klarer å samle inn. Vi har ingen tid å miste. 18

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser.

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR VOKSNE FOTO: Torbjørn Katborg Grønning Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. www.miljoagentene.no INNHOLD KAPITTEL

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Slik selger vi annonser.

Slik selger vi annonser. Slik selger vi annonser. Medlemshåndboken kan bli en ny gullgruve for klubben. Voksne Y s Men har et stort kontaktnett av folk i firma som er glad for å kunne bidra. Forsikring, banker og andre bruker

Detaljer

Manual for Nattergalen

Manual for Nattergalen Manual for Nattergalen 2008-2009 Innhold: Nattergalen: Bakgrunn, mål og rammer side 2 Koordinatorens oppgaver side 6 Skolens deltakelse i Nattergalen side 18 Rekruttering av barn og prioritering side 19

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

Lions Røde Fjær 2015 Det er bedre og bygge barn enn å reparere voksne

Lions Røde Fjær 2015 Det er bedre og bygge barn enn å reparere voksne Lions Røde Fjær 2015 Det er bedre og bygge barn enn å reparere voksne Innsamlings- og regnskapsinstruks Korr. 180914 Til: Klubbenes LRF-kontakt Fra: Prosjektgruppen LRF2015 Dato: 20. september 2014 Om

Detaljer

Innhold. Om Misjonsalliansen

Innhold. Om Misjonsalliansen håndbok Om Misjonsalliansen Misjonsalliansen er en frittstående, diakonal utviklings- og misjonsorganisasjon. Vi driver et omfattende arbeid blant fattige og marginaliserte mennesker i Asia (Filippinene,

Detaljer

Arbeidsbok. NY GIV i Y s Men !"# $%&# '"$%(%# Mobilisering Synliggjøring Rekruttering Trivsel Vekst

Arbeidsbok. NY GIV i Y s Men !# $%&# '$%(%# Mobilisering Synliggjøring Rekruttering Trivsel Vekst Arbeidsbok NY GIV i Y s Men!"# $%&# '"$%(%# Mobilisering Synliggjøring Rekruttering Trivsel Vekst Innholdsfortegnelse Strategi, mål og tiltak for 2011 2013... 3 Hvordan nå målene?... 4 Å være leder i Y

Detaljer

aktuelt Forlater ikke sin kone Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Side 16

aktuelt Forlater ikke sin kone Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Side 16 aktuelt Medlemsbladet for 1/2011 Nasjonalforeningen for folkehelsen Forlater ikke sin kone Side 16 Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Kjære leser!

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Innhold DEL I DEL II DEL III. Innledning... side 4

Innhold DEL I DEL II DEL III. Innledning... side 4 Innhold Innledning... side 4 DEL I Hvem ønsker vi å nå?... side 5 Hvilke kanaler kan vi bruke?... side 6 Mediekanaler... side 7 Nyhetskriterier... side 10 DEL II Hvordan ta kontakt med mediene?... side

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund LEDEREN ABC for lokalt juniorarbeid IOGTs Juniorforbund 2 LEDEREN IOGTs Juniorforbund er en organisasjon for barn og ungdom mellom 6 og 14 år Vi tilbyr trygge miljøer der barn kan utvikle seg, møte utfordringer,

Detaljer

Ungdom og økonomi. - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv

Ungdom og økonomi. - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv Ungdom og økonomi - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv Rapport fra workshop 15. februar 2012 Innhold 1 Innledning og oppsummering... 3 2 Bakgrunn: Dårlig økonomisk start på voksenlivet... 4

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

- en hjelpende hånd til miljøtorg arrangører

- en hjelpende hånd til miljøtorg arrangører - en hjelpende hånd til miljøtorg arrangører Utarbeidet: 2002-2004 Revidert 2007 Innholdsfortegnelse INNLEDNING 3 FORMÅL 4 MILJØTORGKOMITÈ 5 AVTALER 6 ØKONOMI 7 TEKNISK 8 TING Å TENKE PÅ 11 KIOSKEN 12

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Hei, du! Aksjoner hva, hvordan, hvorfor?

Hei, du! Aksjoner hva, hvordan, hvorfor? 1 Hei, du! Aksjoner hva, hvordan, hvorfor? Så gøy at du vil vite mer om hvordan du kan gjøre Jesus kjent på skolen din! Dette heftet er kort, enkelt og lettlest, og vil gi deg en liten smakebit på hva

Detaljer

KOM TIL REGIONS- KONFERANSE SE SIDE. 7. nr. 2-2011

KOM TIL REGIONS- KONFERANSE SE SIDE. 7. nr. 2-2011 nr. 2-2011 KOM TIL REGIONS- KONFERANSE SE SIDE. 7 Side 2 RD har ordet Side 3 Alle barn er våre barn Side 4-5 Pressearbeid Side 6 Hvordan nå målene Side 7-10 Alt om Regionkonferansen Side 11-13 Rekruttering

Detaljer

Start et lokallag! Her får du lure tips til hvordan dere kommer i gang!

Start et lokallag! Her får du lure tips til hvordan dere kommer i gang! Start et lokallag! Vil du gjøre som noen av Miljøagentene på bildet og starte ditt eget lokallag? Her får du lure tips til hvordan dere kommer i gang! 1 Dere trenger ikke være mer enn et par stykker for

Detaljer