Leksvik og omegn industriforum Fakta om industribedrifter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leksvik og omegn industriforum 2008. Fakta om industribedrifter"

Transkript

1 Leksvik og omegn industriforum 2008 Fakta om industribedrifter i fosen

2 LEKSVIK OG OMEGN INDUSTRIFORUM Leksvik og Omegn Industriforum ( LIF ) er et fellesskap av industribedrifter med spisskompetanse innen alt fra metall- og plastbearbeiding via produksjon av ulike verktøy, til produksjon av avansert elektronikk og skip. Målsetting: LIF skal fremme og ivareta industriens behov i forhold til kommunale, regionale og nasjonale rammegivere. LIF skal stimulere til økt innovasjon og utvikling i eksisterende bedrifter, og bidra til økt etablering av nye virksomheter. Våre medlemsbedrifter betjener alt fra lokale markeder, til å være global markedsleder på enkeltprodukter. Vi representerer 26 bedrifter med til sammen over 1500 ansatte, og med en total omsetning på ca 2,5 milliarder NOK (2007). Bedriftene representerer mange bransjer: Plast, avansert maskinering og fresing, produktutvikling, borekroner, elektronikk, elektroniske safer, sanitærarmatur, butikkinnredninger, skip m.m. I det følgende gir vi en kort presentasjon av hver enkelt. 2

3 aqualyng as Aqualyng utvikler og selger komplette avsaltingsanlegg basert på membran- og filterteknologi som fjerner saltet i sjøvannet (omvendt osmose). Anleggene inneholder et patentert energigjenvinningssystem som resulterer i svært lavt energiforbruk og lavere driftskostnader. Aqualyng arbeider for å bli en ledende leverandør av avsaltingsanlegg basert på modulbaserte og standardiserte energiøkonomiske løsninger. Markedsarbeidet retter seg internasjonalt mot kunder innen offentlig sektor, industri og turisme. I tillegg leveres anlegg til andre selskap i Aqualyng Gruppen som har inngått langsiktige vannkontrakter. Aqualyng er idag etablert på Gran Canaria, i Dubai, Kina, Pakistan og Ghana. Etableringsår: Aksjekap: NOK Omsetning 2007:... 48,8 mill NOK Antall ansatte:...20 Daglig leder/adm.dir.:...terje Skjevik Telefon: Telefax: E-post:... Hjemmeside:...www.aqualyng.com cnc produkter as CNC-Produkter AS er spesialisert innen produksjon av maskinerte detaljer med høye toleransekrav i både stål, metall og plastmateriale. All maskinering foregår i CNC- styrte dreie- og maskineringssentre. Detaljene benyttes i bilindustri, skipsindustri, elektronikk-industri, offshore, hydrauliske motorer, analyseinstrumenter, kommunikasjons systemer, sikkerhetsutstyr, VVS, m.m. CNC-Produkter AS har kunder over hele landet, og i tillegg eksporteres noe til Sverige. Bedriften har en meget kompetent arbeidsstokk, med bred erfaring innen maskineringsfaget. PRODUKTER AS Etableringsår: Aksjekap: NOK Omsetning 2007: mill NOK Antall ansatte:...38 Daglig leder/adm.dir.:...arvid Penna Steen Telefon: Telefax: E-post:... Hjemmeside:...www.cncprodukter.no Dynavec AS Selskapets forretningsidé er å designe, produsere og installere pumper og turbiner i driftsmiljø der sanderosjon og korrosjon er et problem. DynaVec besitter en unik kompetanse innenfor våre satsingsområder med blant annet egenutviklet software for design, samt patenterte løsninger som bidrar til redusert erosjon og korrosjon i pumper og turbiner. DynaVec er første leverandør i verden av Francis løpehjul med slitebelegg (Coating). Våre geografiske satsningsområder innen vannkraft er Sør- Amerika og Asia. DynaVec har sine hovedmarkeder innenfor vannkraft og ferskvannsproduksjon. Etableringsår: Aksjekap: NOK Omsetning 2007:...1,9 mill NOK Antall ansatte:... 9 Daglig leder/adm.dir.:... Hans J. Jørgensen Telefon: Hjemmeside:... 3

4 Fosen mekaniske verksteder as En har lange tradisjoner for skipsbygging på Fosen, og siden 1918 har det blitt drevet skipsbygging på Frengen og Kvithyll på Rissa. Fosen Mekaniske Verksteder var i mange år eid av familien Bye, men verftet ble i 2007 solgt til en gruppe investorer, hvorav 5 lokale. De siste 10 årene har Fosen Mekaniske Verksteder gjennom sitt skrogverft i Landskrona i Sverige og utrustningsverft i Rissa bygget cruiseskipet The World, to hurtigruteskip, en rekke passasjerskip og avanserte offshoreskip. Verftet har i tillegg bygd opp en betydelig engineeringsavdeling, som har utviklet skipsdesignen FosenOptima. Til sammen sysselsetter verftet 250 egne ansatte i Norge og 60 i Sverige. I tillegg holder verftet til enhver tid rundt 300 arbeidere fra underleverandører sysselsatt. Etableringsår: Aksjekapital:... 94,5 mill NOK Omsetning 2007: mill NOK Antall ansatte: Adm. dir.:...pål Øyvind Engebretsen Telefon: Telefax: E-post:... Hjemmeside:... industriverktøy as Industriverktøy AS er en leverandør av formstøpte plastdetaljer. Konsernet består av 3 produksjonsenheter der Industriverktøy AS er morselskapet. I tillegg består konsernet av bedriftene IV Mako Verktøy Vanvikan og IV Techmould Ltd. i Kina. Selskapet benytter 3D DAK/DAP og CNC-styrte frese- og gnisterosjonsmaskiner for produksjon av formverktøy. Moderne plaststøpeavdeling med støpemaskiner både i Norge og Kina, samt et moderne lakkeringsanlegg hos IV Techmould i Kina. Etableringsår: Aksjekapital:... 58,8 mill NOK Omsetning 2007: (Konsern) mill NOK Antall ansatte:...50 Adm. dir./ceo:... Håvard Fjeldvær Telefon: Telefax: Hjemmeside:...www.industriverktoyas.no 4 Itab Industrier AS Itab Industrier AS produserer kundetilpasset butikkinnredning i stål og tre. Hoveddelen av markedet ligger i Norge, men eksportandelen har økt de senere år. Våre største eksportkunder ligger i Sverige, Danmark, De baltiske stater og England. Vi har de største leveransene til dagligvaremarkedet, men faghandelsmarkedet er økende, og veksten i omsetning har i den senere tid kommet på dette markedet. Etableringsår: Aksjekapital: NOK Omsetning 2007:...160,3 mill NOK Antall ansatte:...96 Daglig leder/adm.dir.:...benjamin Schei Telefon: Telefax: E-post:... Hjemmeside:...www.itab.se

5 iv mako-verktøy as IV Mako produserer formverktøy for plast industrien og har i tillegg en god del maskineringsoppdrag. Bl.a. maskinering av Titan-detaljer for sprinkleranlegg offshore og hefteprotese. IV Mako holder til i nye, tidsmessige lokaler og har en moderne maskinpark som gjør at vi kan produsere verktøy med høy kvalitet. Mako har avansert programvare for 2D-/3D kon struk sjon og NC-banelegging. Etableringsår: Aksjekapital: NOK Omsetning 2007:... 14,1 mill NOK Antall ansatte:...13 Daglig leder:...kaj Vidar Sandvold Telefon: Telefax: Hjemmeside:...www.industriverktoyas.no konveks as Konveks AS har erfarne konsulenter innen komponentdesign i hydraulikk markedet. Vi har over 20 års erfaring med kon struksjon. Vår spesialkompetanse er innen konstruksjon og utvikling av produkter i materialer som karbonstål, rustfritt stål, komposittmateriale og titan. Konveks er din samarbeidspartner fra design til ferdig produkt. Vi har gode samarbeidspartnere innenfor maskiner ings- og reparasjonsmarkedet. Konveks forhandler pakninger fra Freudenberg Simrit AS. Vi har i tillegg spesialkompetanse innen skanning og digitalisering. Etableringsår: Aksjekapital: NOK Omsetning 2007:...5,5 mill NOK Antall ansatte:...2 Daglig ledelse:... Vidar Foss og Frank Rygh Telefon: Telefax: E-post:... Hjemmeside:...www.konveks.no kroa produkter as Kroa Produkter AS er en VEKST-bedrift med 22 godkjente VTA-plasser (Varig Tilrettelagt Arbeidsplass), samt 5 APSplasser (Arbeidspraksis). Bedriften har tilhold ved Ytterelva Industriområde i Leksvik samt en avdeling i Nervika Industriområde i Mosvik. Bedriften sysselsetter personer med ulike yrkeshemminger i permanente stillinger, samtidig som det gis yrkesrettet attføring. Kroa Produkter AS er underleverandør for bedrifter i Leksvik og Surnadal, hvor det blir utført montering, pakking, div. mekaniske oppdrag m.m. Ved vår avdeling i Mosvik produseres kjøkkeninnredninger, skap, bord, benker, lekestuer med mer etter bestilling. Kroa Produkter AS har ei moderne broderiavdeling hvor det blir utført brodering av logoer og salg av profileringsklær/arbeidsklær for kunder over hele landet. Etableringsår: Aksjekapital: NOK Omsetning 2007: NOK Antall ansatte:...44 Daglig leder/adm.dir.:...åge Bjørvik Telefon: Telefax: E-post:... Hjemmeside:...www.kroa-produkter.no 5

6 leksvik engineering as Leksvik Engineering AS er et konsulentfirma som utfører produktutvikling på et høyt kunnskapsmessig og teknologisk nivå. Bedriften anvender avanserte datasystemer til gjennomføring av design, kon struk sjonsløsninger og ulike beregningsoppgaver. For verifikasjon og fysiske tester av produktene, tilbyr bedriften fremstilling av prototyper og 0-serier. Etableringsår: Aksjekapital: NOK Omsetning 2007:...3 mill NOK Antall ansatte:... 2 Daglig leder/adm.dir.:...hamid Hezari Telefon: Telefax: Hjemmeside:... leksvik industriell vekst as Næringshagen LIV AS ble etablert sommeren 2004 som et resultat av en felles satsing mellom industrimiljøet i Leksvik, kommunene i regionen og Innovasjon Midt-Norge. LIV AS skal legge til rette for næringsutvikling i regionen, med spesiell satsing på utvikling innen offshore, vann, energi og helse. I tillegg til å kunne tilby utleie av kontorog industrilokaler, kan LIV bistå bedriftene med utvikling og kommersialisering av ideer. Vi har etter hvert opparbeidet et omfattende nettverk med forsknings- og utviklingsmiljøene i regionen. Etableringsår: Aksjekapital: NOK Omsetning 2007:...3,2 mill NOK Antall ansatte:... 4 Daglig leder/adm.dir.:...bjørn Damhaug Telefon: Telefax: E-post:... Hjemmeside:...www.liv-holding.no 6 leksvik teknologi as Leksvik Teknologi AS ble stiftet som et forsknings- og utviklingsselskap i Det tjener både som en prosjektutviklingsressurs for de 8 eierbedriftene i regionen, og som en konkurransedyktig leverandør på produkt- og tjenesteutvikling, prosjektledelse, og som pådriver og drivkraft i multidisipline utviklings oppdrag i nettverk av leverandører. Leveranser i oppstartsåret har vært videobaserte støttesystemer for aksellerert erfaringslæring (Norsk Hydro), forsk nings oppdrag på bedriftsutvikling (SINTEF), samt ut viklings prosjekter på Fotogrammetri (3D-oppmåling basert på digitale foto), konsept for miljøvennlig innvendig rensing av prosessanlegg og maling/beleggs fjerning basert på biologisk kjemi. Leksvik Teknologi AS Etableringsår: Aksjekapital: NOK Omsetning 2007:...2,1 mill NOK Antall ansatte:... 2 Daglig leder/adm.dir:... Ivar Blikø Telefon: Telefax: E-post:... Hjemmeside:...www.leksviktek.no

7 lycro as Lycro leverer formstøpte termoplastdeler til et stort utvalg av Norsk og Europeisk industri. Vi tilbyr alle stadier av produktutvikling frem til serieproduksjon. Vi har høy kompetanse på : konstruksjon av tekniske deler i avansert 3D-format maskinering i 5 aksemaskiner og maskiner for store dimensjoner produksjon og vedlikehold av sprøytestøpeformer for plast sprøytestøping i 22 moderne maskiner i alle størrelser Vi har en betydelig eksportandel både på støpeformer, spesialmaskiner for rørproduksjon og ferdige deler til plastrørindustrien. Vi er kvalitetsertifisert etter ISO og miljøsertifisert etter ISO Etableringsår: Aksjekap:...1,5 mill NOK Omsetning 2007:...83 mill NOK Antall ansatte:...60 Daglig leder:... Ove Høiseth Telefon: Telefax: E-post:... Hjemmeside:...www.lycro.no/www.lycro.com Lyng Composite AS Lyng Composite tilbyr produktutviklingstjenester fra idé til kommersialisering, samt prototyping og produksjon av kompositt trykkrør og trykktanker. Våre satsingsområder er vann, energi, offshore og videreutvikling av produksjonsteknikker relatert til komposittmaterialer. Firmaet har 3D DAK-verktøy og analyseverktøy for design/konstruksjon, 2-akset og en 6-akset CNC viklemaskin for produksjon, samt utstyr for statiske og dynamiske trykktester. Etableringsår: Aksjekapital: NOK Omsetning 2007: NOK Antall ansatte:... 3 Daglig leder/adm.dir.:...jostein Sandvik Telefon: Telefax: Hjemmeside:... lyng drilling as Lyng Drilling AS, et Schlumbergerselskap, utvikler, produserer og selger PDC bore kroner til olje indu stri en i Norge og internasjonalt. Selskapet er serti fi sert i henhold til NS-ISO 9001: Borekronene utmerker seg ved lang levetid, høy borehastighet og evne til å la seg styre i riktig retning. En borekrone brukes under ekstreme forhold og kravene til kvalitet er naturlig nok meget strenge. Lyng Drilling produserer også sagblad for sporing av anoder for aluminiumsindustrien. Etableringsår: /85 Aksjekapital:... 7 mill NOK Omsetning 2007:... 35,1 mill NOK Antall ansatte:...30 Daglig leder/adm.dir.:...kjell Haugvaldstad Telefon: Telefax: Hjemmeside:...www.lyng.no/drilling 7

8 lyng elektronikk as Lyng Elektronikk AS utvikler og produ serer kretskort for egne produkter og som underleveranse til annen industri. Produksjonen fore går i montasjeroboter med en kapasitet på til sammen komponenter per time. Det utføres også håndmontasje når størrelsen tilsier dette. Bedriften har egne CAD-anlegg for skjemategning og for kretskortutlegg, og bistår på denne måten kunder med kretskortdesign. Bedriften har spesialisert seg på overflatemontasjeteknikk (OFM) i store serier. Etableringsår: Aksjekapital:...1,5 mill NOK Omsetning 2007: mill NOK Antall ansatte:...83 Daglig leder/adm.dir.:... Alvin Berg Telefon: Telefax: Hjemmeside:... lyng gruppen as Lyng Gruppen AS er et utviklings- og investeringsselskap som har stått bak etablering av Aqualyng, Lyng Drilling, Lyng Elektronikk, Lyng Motor, Elsafe International, Lycro, Lyng Triangel og tidligere Lyng Rør og Lyng Armatur. Selskapet driver videre med eiendomsutvikling og annen investering. Etableringsår: Aksjekap: NOK Omsetning 2007: mill NOK (morselskapet) Antall ansatte:(konsern) Daglig leder/adm.dir.:...steinar Saghaug Telefon: Telefax: Hjemmeside:...www.lyng.no 8 Lyng motor as Lyng Motor AS utvikler og produserer elektriske aktuatorer basert på eget motordesign. Første anlegg ble levert til tråleren Smaragd i 1999 og frem til i dag har selskapet levert ventilstyringer på om lag 180 skip, nasjonalt og internasjonalt. Produktene er utviklet i samarbeid med den maritime bransjen i Norge. Det er spesielt lagt vekt på å ta frem en kompakt design, programmerbar funksjonalitet, samt at produktet skal være vedlikeholdsfritt innenfor levetiden på denne typen systemer. Hovedkunde er skipsverft i Europa og Asia. I Europa er hovedfokuset på fiske og offshore-fartøy mens man i Asia er rettet mot kommersielle fartøy som bulk, crude oil og LNG/LPG-skip. Selskapet bygger nå opp relasjoner i sine markeder gjennom distributører samt egne avdelinger. Etableringsår: Aksjekap:...25 mill NOK Omsetning 2007:...16 mill NOK Antall ansatte:...11 Daglig leder:...brynjar Balstad Telefon: Telefax: Hjemmeside:...

9 lyng triangel as Lyng Triangel AS produserer Triangel hurtigkobling. Dette er et hurtigkoblingssystem for alle 3-punkt monterte landbruksredskaper på markedet. Triangel er det eneste hurtigkoblingssystemet som har europe isk standard, ISO nr Triangel- systemet er også utviklet for bruk på lastebil i forbindelse med snøbrøyting. Bedriften produserer renovasjonsutstyr og er underleverandører til industri lokalt og nasjonalt. Av produksjonsutstyr kan nevnes: 500 tonns hydraulisk presse, pulver lakkanlegg og 2 sveiseroboter. Etableringsår: Aksjekapital:...2 mill NOK Omsetning 2007:... 17,6 mill NOK Antall ansatte:...14 Daglig leder/adm.dir.:... Tore Dahl Telefon: Telefax: Hjemmeside:...www.lyng-triangel.no Norsk Limtre AS Norsk Limtre AS produserer limtre i furu og gran til møbel- og trevareindustrien. Bedriften leverer til kunder over hele landet, og har en eksportandel på ca. 20 %. Våre viktigste eksportland er Polen, Tyskland, Irland og Nord-Irland. Bedriften ligger i Mosvik kommune, og har et produksjonsareal på ca 4000 m 2, og en årlig produksjonskapasitet på ca 1 million m 2 limtreplater. Det er satset på avansert og rasjonelt produksjonsutstyr med høy teknologi. Sammen med stabile og dyktige fagfolk, er Norsk Limtre AS nå en av Skandinavias mest konkurransedyktige limtrebedrifter. Etableringsår: Aksjekapital:...5,8 mill NOK Omsetning 2007:... 62,5 mill NOK Antall ansatte:...25 Daglig leder/adm.dir...ragnar Berg Telefon: Telefax: Hjemmeside:... oras armatur as Oras Armatur AS er Norges eneste pro du sent av sanitærarma tur. Oras Armatur har en markedsandel på ca. 60 % i Norge, og har en betydelig eksport 15 % av totalt salg. Oras Armatur har salgskontorer spredt over hele landet, og har gjennom disse et effektivt distribusjons- og servicenett. Oras Armatur AS er en del av Oras Group Ltd. med fabrikker i 3 europeiske land, og salgsselskap i ytterligere 14 land. Gruppens total omsetning i 2005 beløp seg til 126 mill.. Antall ansatte totalt er Etableringsår: Aksjekapital:...25 mill NOK Omsetning 2007 (Konsern 143 mill Euro) mill NOK Antall ansatte: (Konsern 1200) Daglig leder/adm.dir.:...pål Trøa Telefon: Telefax: E-post:... Hjemmeside:...www.oras.com 9

10 professional turn milling as PTM AS er en underleverandør av maskinerings tjenester innenfor dreiing/fresing. Alle oppdrag er basert på underlag i 3D format, samt produksjon i 4- og 5-akse maskiner (tegningsløst). Kundene er hovedsakelig innenfor offshore/vannturbiner. P R O F E S S I O N A L T U R N M I L L I N G Etableringsår: Aksjekapital:...2,5 mill NOK Omsetning 2007:... 24,5 mill NOK Antall ansatte:...16 Daglig leder/adm.dir...kjetil Myran Telefon: Telefax: Hjemmeside:...www.ptmnorway.no PTM Production AS PTM Production produserer konstruksjoner i syrefast stål. Vi kapper, sveiser, monterer og tester våre produkter. PTM Production utvikler, produserer og leverer skreddersydde skid- og containerbaserte løsninger innen skip og offshore, designet etter behov i markedet. Vi holder til i LIV-bygget i Vanvikan og disponerer 500 m 2 egnet industrilokale. Etableringsår: Aksjekapital: NOK Omsetning 2008:...5 mill NOK Antall ansatte:...6 Daglig ledelse:...jostein Lerstad Telefon: Telefax: E-post:... Hjemmeside:...www.ptmproduction.no SERVI CYLINDERSERVICE AS 10 er Norges største produsent av hydrauliske sylindere, akkumulatorer, dempere etc, med lokalisering i Rissa. Vi har spisskompetanse innen konstruksjon, hydraulikk, maskinering, sveising og materialteknologi. Dette gjør oss til en allsidig samarbeidspartner, som kan levere komplekse enheter til anvendelse innen landbasert industri eller offshore. Vi har et nært samarbeid med våre kunder, hvor vi aktivt deltar i konstruksjon og utvikling av produktene. Servi Cylinderservice AS markedsfører og selger tjenester innen reparasjon og vedlikehold av alle typer sylindere, samt utfører oppdrag innen mekanisk vedlikehold, maskinering og sveising. Servi Cylinderservice er NS-EN ISO 9001:2000 sertifisert og legger stor vekt på kvalitet i alle ledd. Servi Cylinderservice er en del av SERVI gruppen som eies av svenske Dacke PMC AB Etableringsår:(Rissa) Aksjekapital:...3,045 mill NOK Omsetning 2007: mill NOK Antall ansatte:...69 Daglig leder:...jan Erik Trondseth Telefon: Telefax: Hjemmeside:...

11 sintron as Sintron AS er en produksjonsbedrift som lager diamantverktøy for bearbeiding av stein og betong samt steinprodukter som gulvflis, veggfasader, trapper, belegningsstein, kjøkkenbenkplater og gravsteiner. Steintypene som brukes er hovedsakelig norsk granitt og marmor. Bedriften driver to steinbrudd lokalt. Etableringsår: Aksjekap.: NOK Omsetning 2007:...8 mill NOK Antall ansatte:...8 Daglig leder/adm.dir.:...hans Tronstad Telefon: Telefax: E-post:... Hjemmeside 1:... Hjemmeside 2:...www.sintron.no termosveis as TermoSveis AS er en plastsveisebedrift, etablert august 2003, med forretningsidé rettet mot produkter i plastmaterialene PP (polypropylen) og PE (polyethylen). Bedriften har 3 ansatte med lang erfaring fra plastindustrien. TermoSveis AS finner du i Vanvikan, i industrikommunen Leksvik i Nord-Trøndelag. Bedriften har investert i moderne produksjonsmaskiner og utstyr som er rettet mot produksjon av rørsystemer til industri og kommune, og til pongtonger for flytebrygger og båt utlegg i småbåt havner. Etableringsår: Aksjekapital: NOK Omsetning 2005:...3 mill NOK Antall ansatte:... 5 Daglig leder/adm.dir.:... Leif Magne Risvær Telefon: Telefax: Hjemmeside:...www.termosveis.no vamec as Vamec AS er en mekanisk bedrift etablert i Virksomheten er rettet mot næringsliv og private. Utfører reparasjoner, renovering og bygging av maskiner og utstyr. Maskinering, sveising og tynnplatearbeider. Maskinflytting inntil 40 tonn. Ulike oppdrag er utført for forskjellige bedrifter i Midt-Norge. Produksjon av aluminium badestamper. Etableringsår: Aksjekapital: NOK Omsetning 2007:...8,3 mill NOK Antall ansatte:... 8 Daglig leder/adm.dir.:... Arve Storsve Telefon: Telefax: Hjemmeside:

12 Vingcard elsafe as Vingcard Elsafe AS er pioner og markedsleder innen hotellsikkerhet. Selskapet utvikler, produserer og markedsfører elektroniske safer for hotell- og cruiseskipsindustrien, samt for institusjonsmarkedet. Vingcard Elsafe AS er en del av Assa Abloy Hospitality som har datterselskaper i 12 land fordelt i USA, Europa og Asia, og distributører i ytterligere 60 land som betjener kunder i tilsammen 154 land. Vingcard Elsafe AS er en del av ASSA ABLOY AB, som er registrert på fondsbørsen i Stockholm og er verdens ledende selskap innen sikkerhet. Gruppen omsetter for ca. 28 milliar der SEK, og har nesten ansatte. Etableringsår: Aksjekap: NOK Omsetning 2007: (750 mill NOK totalt) mill NOK Antall ansatte: (330 totalt)...10 Daglig leder/adm.dir.:...lars Wittemann Telefon: Telefax: Hjemmeside:

13 Kontakt leksvik og omegn industriforum 7120 Leksvik Telefon: e-post: 13

14 Færø Island USA Portugal Spani KONTaKT MED VERDEN Maro Oversikten under viser hvilke land en del av bedriftene i Leksvik og Omegn Industriforum eksporerer varer og tjenester til: Fosen Mekaniske Verksteder AS Tunis, Finland, Tyskland, Kina, Marokko, Tyrkia, Island, Færøyene. Lycro AS Estland, Latvia. Italia, Spania, Portugal, England, Tyskland, Polen, Russland, USA, Japan, Kuwait. Gha Lyng Motor AS Kina, Singapore, Peru, Chile, Spania, Romania, Tyrkia, Dubai. Peru Aqualyng AS Kina, Marokko, Egypt, Oman, Saudi Arabia, Taiwan, Ghana, Pakistan. Chile Industriverktøy AS Kina, Malaysia, Ungarn, Sverige, Nederland. Servi Cylinderservice Kina, Færøyene, Laos, USA. Lyng Triangel Danmark, Sverige, Irland, Australia. 14 Vingcard Elsafe AS Kontrakt med 155 land. 14

15 Fosen Sverige Finland yene Russland Tyskland Nederland Polen Estland Latvia a kko Tunis Italia Tyrkia Japan Egypt Kuwait Pakistan Kina Saudi Arabia Dubai Oman Laos Taiwan na Singapore Australia 15 15

16 LEKSVIK OG OMEGN INDUSTRIFORUM

Scana Industrier ASA (Scana) er et nordisk industrikonsern med tre forretningsområder: Stål, Marin og Olje og Gass.

Scana Industrier ASA (Scana) er et nordisk industrikonsern med tre forretningsområder: Stål, Marin og Olje og Gass. ÅRSRAPPORT 2007 INNHOLD Scana-konsernet _1 Mål og midler 2 Konsernledelse og organisasjon _3 Konsernsjefens kommentar _4 Finansielle nøkkeltall 6 Viktige hendelser i 2007 _7 Historiske høydepunkter 8 Forretningsområder

Detaljer

3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder

3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder Årsrapport 2014 3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder 12 ForretningsområdeT Scana energy 14 Scana Steel

Detaljer

03 Scana-konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder

03 Scana-konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder Årsrapport 2008 03 Scana-konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder 12 Forretningsområdet Stål 14 Scana Steel Björneborg

Detaljer

Tverrfaglig leverandør til industrien

Tverrfaglig leverandør til industrien TEMA: Olje/Offshore og energi Nr. 1 / 2011 henrik@bedriftprofilen.no www.bedriftprofilen.no» Teknologisk Institutt: Tverrfaglig leverandør til industrien Olje, gass og energi utgjør en stor andel av landets

Detaljer

Maritim sektor Trøndelag

Maritim sektor Trøndelag Forsidefoto: Foto (1): Teekay Petrojarl Production AS Foto (2): Trondheim Havn IKS Foto (3): Norsk Marinteknisk forskningsinstitutt AS (MARINTEK) Foto (4): BOA Offshore AS 2 Impello Management AS 2014

Detaljer

Annual report. Årsrapport

Annual report. Årsrapport Annual report 2006 Årsrapport 2006 Aker Yards-ansatte ved verftet Saint Nazaire i Frankrike mennesker med kompetanse Aker er et aktivt, industrielt eierselskap Aker-selskapene har 55.000 ansatte i 45 land

Detaljer

FURUFLATEN. industriforum. bedrifter med hjertet på rette plass

FURUFLATEN. industriforum. bedrifter med hjertet på rette plass FURUFLATEN industriforum bedrifter med hjertet på rette plass Når det satses på Furuflaten merker en hel verden det OM INDUSTRIINKUBATOREN For å verne om våre verdier etablerer vi en industriinkubator,

Detaljer

Attitude is everything since 1841

Attitude is everything since 1841 Attitude is everything since 1841 Vår visjon Aker Kværner skal være den foretrukne partneren for prosjekter, produkter og tjenester innenfor energisektoren Tradisjon for innovasjon Aker er en aktiv pådriver

Detaljer

The waves of the future

The waves of the future The waves of the future Forretningsplan for prosjektet: Ferdigutvikling og uttesting av patentert løsning for verdens første stormresistente bølgekraftsystem som kan åpne kommersiell bølgekraftproduksjon

Detaljer

PG Marine Group: Skal vokse på rensing av ballastvann

PG Marine Group: Skal vokse på rensing av ballastvann T E M A : O l j e o g o f f s h o r e Nr 3 / 2010 PG Marine Group: Skal vokse på rensing av ballastvann Etter stor suksess med pumpeog lasthåndteringssystemer sikter Asker-bedriften PG Marine Group seg

Detaljer

Mollier: Ledende HVAC-leverandør i vekst worldwide

Mollier: Ledende HVAC-leverandør i vekst worldwide T E M A : O l j e / O f f s h o r e / E n e r g i Nr 8 / 2010 Mollier: Ledende HVAC-leverandør i vekst worldwide Selskapet er en total leverandør innen HVAC og Elektro Instrument til oljeinstallasjonene

Detaljer

Fremtidens industri. Grønn tenketank om energieffektivisering: Industrien kan spare 16 milliarder. Industrien i Norge har alt den kan drømme om

Fremtidens industri. Grønn tenketank om energieffektivisering: Industrien kan spare 16 milliarder. Industrien i Norge har alt den kan drømme om Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing Fremtidens industri Industrigulv for de kresne: Hvis hygiene og slitestyrke teller Les mer side 10 Mer ut av mindre Lean-tankegangen vinner tilhengere Automatisering:

Detaljer

Kanskje finnes en løsning på pengeproblemet: Ta grep før det er for sent

Kanskje finnes en løsning på pengeproblemet: Ta grep før det er for sent Nr 05 / 2009 Kanskje finnes en løsning på pengeproblemet: Ta grep før det er for sent Arbeidsledigheten nå er ca. 90 prosent høyere enn for et år siden, og restruktureringer benyttes for å redde bedrifter.

Detaljer

1000 mnok. 935 mnok. 888 mnok. 800 mnok. 600 mnok. 450 mnok. 400 mnok. 200 mnok

1000 mnok. 935 mnok. 888 mnok. 800 mnok. 600 mnok. 450 mnok. 400 mnok. 200 mnok 1000 mnok 800 mnok 888 mnok 935 mnok 600 mnok 400 mnok 450 mnok 200 mnok 2008 2009 2010 Konsernsjefen har ordet Styrets beretning Rainpower satser på egenutviklet teknologi Internasjonal satsing Nye energiløsninger

Detaljer

En motor i kompetanseutvikling Nammo Raufoss. Vi må spille hverandre gode Mr. Raufoss. Sammer er vi sterke Thune Produkter

En motor i kompetanseutvikling Nammo Raufoss. Vi må spille hverandre gode Mr. Raufoss. Sammer er vi sterke Thune Produkter En motor i kompetanseutvikling Nammo Raufoss Vi må spille hverandre gode Mr. Raufoss Sammer er vi sterke Thune Produkter Medlemmer i TotAl-gruppen www.total-gruppen.no Alutech AS www.alutech.no Arqdesign

Detaljer

Magasinet. Næringsliv. Alm-Senteret: Tilbyr næringslivet hjelp for å få friskere ansatte SIDE 5. Mai / Juni 2007. Næringslivsmagasinet 1

Magasinet. Næringsliv. Alm-Senteret: Tilbyr næringslivet hjelp for å få friskere ansatte SIDE 5. Mai / Juni 2007. Næringslivsmagasinet 1 Magasinet Næringsliv Nordmøre Romsdal Mai / Juni 2007 Alm-Senteret: Tilbyr næringslivet hjelp for å få friskere ansatte SIDE 5 Næringslivsmagasinet 1 MAI / JUNI 2007 Næringsliv Nordmøre Romsdal omegn*

Detaljer

rømningssikre LakseMerder Aqualine Midgard System

rømningssikre LakseMerder Aqualine Midgard System Annonsebilag til Perspektiv tema: aqua nor 2015 / kystnæringen henrik@bedriftprofilen.no bedriftprofilen.no rømningssikre LakseMerder Aqualine Midgard System besøk oss på stand d354 Systemet er patentert

Detaljer

Med fokus på sikkerhet. Aktuell. En bedrift for miljøet. Full kontroll i betongbransjen

Med fokus på sikkerhet. Aktuell. En bedrift for miljøet. Full kontroll i betongbransjen Nr. 1 Mars 2011 2. årgang Avis for Rogaland og Hordaland Med fokus på sikkerhet På Skattøra syv kilometer nord for Tromsø sentrum har Tromsø Maritime Skole Havarivernsenteret, drevet opplæring innen sikkerhet

Detaljer

Forskjellen er ABAX. nordiske markedet for elektroniske kjørebøker.

Forskjellen er ABAX. nordiske markedet for elektroniske kjørebøker. Nr. 1 / 2012 henrik@bedriftprofilen.no www.bedriftprofilen.no Vestfold // Telemark» Nordens største leverandør av elektroniske kjørebøker: Forskjellen er ABAX Menneskene i ABAX representerer en unik bredde

Detaljer

TRAINEE INGENIØR MOLDEREGIONEN

TRAINEE INGENIØR MOLDEREGIONEN TRAINEE INGENIØR MOLDEREGIONEN 3S Prosjekt AS 3S Prosjekt er et rådgivende ingeniørfirma med lang erfaring med prosjektstyring gjennom alle faser i et bygge- og anleggsprosjekt. Strukturert gjennomføring,

Detaljer

Er industrien i Norge offensiv i bruken av virkemidler for å styrke egen konkurransekraft?

Er industrien i Norge offensiv i bruken av virkemidler for å styrke egen konkurransekraft? Inspirasjon til paneldebatt Er industrien i Norge offensiv i bruken av virkemidler for å styrke egen konkurransekraft? Quartz+Co-Barometeret 12 Tema i 12: "Er industrien i Norge offensiv i bruken av virkemidler

Detaljer

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS Kvalitet og pålitelighet En presentasjon av Parat Halvorsen AS Parat Halvorsen er Norges største leverandør av damp- og varmeanlegg. Vi leverer komplette systemer til industri, skip og offshore. I alle

Detaljer

IDT Engineering AS. Postboks 187, 2851 Lena Tlf.: 61 16 52 60 Fax: 61 16 52 70 E-mail: post@idt.no www.idt.no

IDT Engineering AS. Postboks 187, 2851 Lena Tlf.: 61 16 52 60 Fax: 61 16 52 70 E-mail: post@idt.no www.idt.no IDT Engineering AS Adresse: Postboks 187, 2851 Lena Tlf.: 61 16 52 60 Fax: 61 16 52 70 E-mail: post@idt.no www.idt.no IDT Engineering AS Det er nå to år siden vi ga ut den første katalogen, og vi ønsker

Detaljer

å r s r a p p o r t 2 0 1 0 t t s G r o U p a s a

å r s r a p p o r t 2 0 1 0 t t s G r o U p a s a årsrapport 2010 TTS GROUP ASA konsernet Historisk utvikling 6 Finasielle hovedtall 8 Hovedpunkter 2010 10 Konsernsjefen 12 virksomhetsbeskrivelse Marine divisjonen 16 Energy divisjonen 20 Port and Logistics

Detaljer

Næringsliv LØNNSAM TOTALSERVICE. Magasinet. av matter, moppar og arbeidstøy til bedriftskundar. Vestlandsvaskeriet AS: Mars / April 2007.

Næringsliv LØNNSAM TOTALSERVICE. Magasinet. av matter, moppar og arbeidstøy til bedriftskundar. Vestlandsvaskeriet AS: Mars / April 2007. Magasinet Næringsliv Sunnmøre Sogn og Fjordane Mars / April 2007 Vestlandsvaskeriet AS: LØNNSAM TOTALSERVICE av matter, moppar og arbeidstøy til bedriftskundar SIDE 8 og 9 Næringslivsmagasinet 1 APRIL

Detaljer

Næringsliv. Aalesund Oljekledefabrikk: Rendyrker egen design SIDE 4 og 5. Magasinet. En ny utviklingsorientert. maritim leverandør.

Næringsliv. Aalesund Oljekledefabrikk: Rendyrker egen design SIDE 4 og 5. Magasinet. En ny utviklingsorientert. maritim leverandør. Magasinet Næringsliv Sunnmøre Sogn og Fjordane Evomec AS: En ny utviklingsorientert maritim leverandør SIDE 8 og 9 Aalesund Oljekledefabrikk: Rendyrker egen design SIDE 4 og 5 Juni / Juli 2007 Næringslivsmagasinet

Detaljer

HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT 2010

HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT 2010 Årsrapport 2010 2 HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT 2010 Innhold 04 2010 i korte trekk 06 Adm. direktørs kommentar 08 Artikkel: Nye Fluid Control 10 Om Heidenreich Holding 12 Investeringer 16 Eierstyring

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009. Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA

ÅRSRAPPORT 2009. Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2009 Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA 1 KONSERNET Finansielle hovedtall 6 Viktige hendelser 2009 8 Konsernsjefen 9 VIRKSOMHETSBESKRIVELSE Historisk utvikling 13 Divisjon Marine

Detaljer

Magasinet. Næringsliv. Landbrukshuset as: Huset med det store hjertet SIDE 8. Mars / April 2007. Næringslivsmagasinet 1

Magasinet. Næringsliv. Landbrukshuset as: Huset med det store hjertet SIDE 8. Mars / April 2007. Næringslivsmagasinet 1 Magasinet Næringsliv Nordmøre Romsdal Landbrukshuset as: Huset med det store hjertet SIDE 8 Mars / April 2007 Næringslivsmagasinet 1 MARS/APRIL 2007 Næringsliv Nordmøre Romsdal omegn* Innhold Utgiver:

Detaljer

Maritim verdiskapingsbok 2015

Maritim verdiskapingsbok 2015 Maritim verdiskapingsbok 2015 71,2 2004 122,7 2007 140,2 2009 144,8 2011 174,4 2013 > Verdiskapingsutviklingen i maritim næring fra 2004 til 2013 2 Kysten og havet har fra de første nordboere etablere

Detaljer