Offentlig journal. Kartlegging av Lærings og mestringsaktiviteter i kommunane. Kartlegging av lærings- og meisteringsaktivitetar i kommunane

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Kartlegging av Lærings og mestringsaktiviteter i kommunane. Kartlegging av lærings- og meisteringsaktivitetar i kommunane"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A Kartlegging av Lærings og mestringsaktiviteter i kommunane. Kartlegging av lærings- og meisteringsaktivitetar i kommunane 2013/ / LMS Mottaker Kommunane i Sogn og Fjordane LMS "Skriv og meldingar" til styremøte "Skriv og meldingar" til styret i HF - År / / ADM 012 Mottaker Styret i HF ADM Krav om innsyn i pasientjournal - - nnsyn i journal/erklæring 2013/ / Side: 1 av 17

2 Arbeidsavtale for tilkallingshjelp - Medisinsk klinikk/medisinsk sengepost - - Arbeidsforhold 2013/ /2013 Offl. 25 MEDSEN Førarkort - - nnsyn i journal/erklæring 2013/ / Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Helsekrav til førarkort er ikkje stetta - - nnsyn i journal/erklæring 2013/ / Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Vedrørande - - Tilbakemelding/klage frå pårørande/pasient 2013/ / Side: 2 av 17

3 Arbeidsavtale for tilkallingshjelp - Medisinsk klinikk/medisinsk sengepost/fss - - Arbeidsforhold 2013/ /2013 Offl. 25 MEDSEN Vedrørende - - nnsyn i journal/erklæring 2013/ / Kommunal landspensjonskasse Anmodning om opplysningar frå B i medhald av lov om barneverntenester nnsyn i journal/erklæring 2013/ /2013 Mottaker Vanylven kommune Ad informasjonsmøte bilfri ring Flora barneskole 25. okt kl Trafikksituasjonen ved Flora Barneskole 2013/ /2013 DOE DOE Kjartan Olafsson Side: 3 av 17

4 Arbeidsavtale for tilkallingshjelp - Medisinsk klinikk/medisinsk sengepost/fss - - Arbeidsforhold 2013/ /2013 Offl. 25 MEDSEN Ad informasjonsmøte bilfri ring Flora barneskole 25. okt kl Trafikksituasjonen ved Flora Barneskole 2013/ / DOE DOE Martin Ramsdal Oppfølgingsplan - - Helse, Miljø og Sikkerheit (HMS) 2013/ / HR-HMS 1 Mottaker Fastlegen AT Arbeidsavtale for tilkallingshjelp - Medisinsk klinikk/medisinsk avdeling/akuttmottak - - Arbeidsforhold 2013/ /2013 Offl. 25 AMK Side: 4 av 17

5 Diverse papir i forsikringssak - - nnsyn i journal/erklæring 2013/ /2013 Mottaker Søknad om sjukepermisjon utan løn - - Arbeidsforhold 2013/ /2013 ORT-F Mellombels arbeidsavtale - Medisinsk klinikk/indremedisinsk seksjon - - Arbeidsforhold 2013/ / Offl. 25 MEDSEK-F Oppfølgingsplan ved sykmelding - - Helse, miljø og sikkerheit - HMS 2013/ /2013 HR-HMS 1 Mottaker NAV Skanning OSNT Side: 5 av 17

6 Arbeidsavtale for tilkallingshjelp - Medisinsk klinikk/medisinsk sengepost/fss - - Arbeidsforhold 2013/ /2013 Offl. 25 MEDSEN Tidsavgrensa arbeidsavtale S ost 1 Sengepost Sogndal - - Arbeidsforhold 2013/ / Offl. 25 S TE Mellombels arbeidsavtale - Kirurgisk klinikk/avdeling for akuttmedisin Lærdal sjukehus - - Arbeidsforhold 2013/ / Offl. 25 TE Melding om yrkesskade eller yrkessykdom påført under arbeid på norsk eller utenlandsk landterritorium - - Helse, miljø og sikkerheit - HMS 2013/ / HR-HMS 1 Mottaker F HR-LØNN Side: 6 av 17

7 Løn- og arbeidsvilkår for overlegar i korttidsvikariat - - Arbeidsforhold 2013/ / TE CT MR bilder - - nnsyn i journal/erklæring 2013/ / Søknad om omsorgspermisjon utan løn - - Arbeidsforhold 2013/ / MEDEN-L Time - Hudpoliklinikk - nnsyn i journal/erklæring 2013/ / REK 152 REK Side: 7 av 17

8 tbetalingsvedtak av (vedtaksref: ) Refusjon av egenandel ved frikort pasientreiser Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 25115/2013 ROO Offl. 23 første ledd 152 ROO TE Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) Offentleg søkjarliste Sommarvikar 2013 Reinhaldsassistent. STAB OG STØTTE / TRYGGNG TRANSORT OG HSØKONOM / RENHALD FSS - st. ref Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 25116/2013 RF 211 Mottaker STAB OG STØTTE / TRYGGNG TRANSORT OG HSØKONOM / RENHALD FSS RF Spørjeskjema-eigenerklæring - - Helse, miljø og sikkerheit - HMS 2013/ / HR-HMS 1 MEDEN-L Side: 8 av 17

9 Vedrørande - Forespørsel angående pasient - påminnelse - - nnsyn i journal/erklæring 2013/ /2013 Mottaker NAV VÅGSØY Klage og erstatningskrav - - Tilbakemelding/Klage frå pårørande/pasient 2013/ /2013 Mottaker Skademelding, erstatningssak 2013/ Erstatningssak 2013/ Norsk asientskademelding - NE 2013/ / Mottaker Norsk asientskadeerstatning Kalibrering av vekter Kalibreringsbevis - Medisinsk teknisk avdeling - Justervesenet 2011/ /2013 MTA 052 MKROBOLOG Justervesenet Side: 9 av 17

10 Kartlegging av arbeidsmarkedet - Vennlig påminnelse Kartlegging av arbeidsmarknaden 2007/ /2013 HR 290 NAV Arbeids og velferdsetaten Til Ortopedisk avdeling - Svenning i Lida - - nnsyn i journal/erklæring 2013/ /2013 Mottaker apers about our children from the tunnel accident on August 5th nnsyn i journal/erklæring 2013/ /2013 Mottaker Kontrakt mellom Stryker Norge og HF for innkjøp av Drill og sag Drill og sag ortopedi 2013/ /2013 ØKO Offl. 13, jf fvl. 13 nr MTA Stryker Norge Side: 10 av 17

11 Vedtak om avslag på søkand om unntak frå arbeidsgivaransvar for sjukepengar til arbeidstakar som er langvarig eller kronisk sjuk - - Helse, miljø og sikkerheit - HMS 2013/ / HR-HMS 1 SSEF Nav Førde apers about our children from the tunnel accident on August 5th nnsyn i journal/erklæring 2013/ /2013 Mottaker For mykje utbetalt løn - - Arbeidsforhold 2013/ / Mottaker HR-LØNN Skademeldingsskjema - - Erstatnignssak 2013/ Norsk asientskadeerstatning - NE 2013/ / Mottaker Norsk asientskadeerstatning Side: 11 av 17

12 Spørjeskjema-Eigenerklæring - - Helse, miljø og sikkerheit HMS 2013/ / HR-HMS 1 MEDSEK-F Fullmakt fra - nnsyn i journal/erklæring 2013/ / TE Teieplikterklæring - - Arbeidsforhold 2013/ /2013 MEDSEK-F Dekning av utgifter til næringsmidler - Melding om vedtak - - nnsyn i journal/erklæring 2013/ /2013 Helfo - Region Vest Side: 12 av 17

13 Krav om innsyn i pasientjournal - - nnsyn i journal/erklæring 2013/ /2013 Mottaker Orientering om afgørelse om social sikring - - Arbeidsforhold 2013/ / tbetaling danmark nnhenting av opplysningar - - Erstatningssak 2009/ Norsk pasientskadeerstatning (NE) - asientskadenemnda 2009/ / Mottaker asientskadenemda Ansiennitet/Tenestebevis og stadfesting - - Arbeidsforhold 2013/ / HR-LØNN Side: 13 av 17

14 nnhenting av journalopplysninger - - nnsyn i journal/erklæring 2013/ /2013 Mottaker Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin Førespurnad om journalinnsyn - - nnsyn i journal/erklæring 2013/ /2013 Mottaker asient- og brukarombodet Helseopplysninger - - nnsyn i journal/erklæring 2009/ /2013 Mottaker Helseavdelingen - Bergen Fengsel Vedtak - ingen sanksjon - - Helse, Miljø og Sikkerheit - HMS 2013/ / HR-HMS 1 SSYK Nav Aa-register Side: 14 av 17

15 tlysning - WebCruiter annonse Funksjon systemansvarleg DS-lab MEDSNSK KLNKK / LAB, MEDSNSK BOKJEM OG BLODBANK - st. ref / /2013 LMBB 211 Mottaker MEDSNSK KLNKK / LAB, MEDSNSK BOKJEM OG BLODBANK LMBB Anmodning om journalutskrift - - nnsyn i journal/erklæring 2013/ /2013 Mottaker Statens ensjonskasse Vedtak av i klagesak om sanksjon - - Helse, miljø og sikkerheit - HMS 2013/ / HR-HMS 1 AMBST NAV Aa-registeret Side: 15 av 17

16 Komplett sykehusjournal - - nnsyn i journal/erklæring 2013/ /2013 Mottaker LO Juridisk kontor Region Midt-Norge Søknad og CV m/vedlegg - Ledig vikariat for psykolog/psykologspesialist - st. ref. ( ) - Ledig vikariat for psykolog/psykologspesialist SYKSK HELSEVERN / B/ SOGNDAL B - st. ref / /2013 SB offl HR TO Svarbrev, søknad mottatt - Ledig vikariat for psykolog/psykologspesialist SYKSK HELSEVERN / B/ SOGNDAL B - st. ref Ledig vikariat for psykolog/psykologspesialist SYKSK HELSEVERN / B/ SOGNDAL B - st. ref / /2013 SB offl Mottaker HR Søknad og CV m/vedlegg - Legespesialist, Dermatologi - st. ref. ( ) - Legespesialist, Dermatologi MEDSNSK KLNKK / HD OLKLNKK - st. ref / /2013 HD offl HD TO Side: 16 av 17

17 Svarbrev, søknad mottatt - Legespesialist, Dermatologi MEDSNSK KLNKK / HD OLKLNKK - st. ref Legespesialist, Dermatologi MEDSNSK KLNKK / HD OLKLNKK - st. ref / /2013 HD offl Mottaker HD Side: 17 av 17

Offentlig journal. IMPORTANT - Informations about BUS ACCIDENT in OSLO - ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Innsyn i journal/erklæring

Offentlig journal. IMPORTANT - Informations about BUS ACCIDENT in OSLO - ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Innsyn i journal/erklæring Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.12.2013 MORTANT - nformations about BS ACCDENT in OSLO - - nnsyn i journal/erklæring 2013/6232-2 29232/2013 Mottaker AK Referat

Detaljer

Offentlig journal. Korrigering/presisering ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/1006-6 26174/2013 HR-PERS 08.11.

Offentlig journal. Korrigering/presisering ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/1006-6 26174/2013 HR-PERS 08.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.11.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.11.2013 Korrigering/presisering - Arbeidsforhold 2013/1006-6 26174/2013 04.11.2013 HR-ERS Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Detaljer

Offentlig journal. Revisjonsrapport Behandling av hjerneslag. Behandling av hjerneslag 2014/2063-1 14846/2014 04.06.2014 21.05.

Offentlig journal. Revisjonsrapport Behandling av hjerneslag. Behandling av hjerneslag 2014/2063-1 14846/2014 04.06.2014 21.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.6.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.06.2014 Revisjonsrapport Behandling av hjerneslag Behandling av hjerneslag 2014/2063-1 14846/2014 21.05.2014 MED

Detaljer

Offentlig journal. Etterinnmelding i KLP Forsikring, ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/5300-9 25358/2013 HR-PERS

Offentlig journal. Etterinnmelding i KLP Forsikring, ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/5300-9 25358/2013 HR-PERS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.11.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.11.2013 nnhold: Etterinnmelding i KL Forsikring, - Arbeidsforhold 2013/5300-9 25358/2013 23.10.2013 Avs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Refusjonsgjevande stillingar per 1. juli 2013 - Nordfjord psykiatrisenter. Fagstilling - Nordfjord psykiatrisenter

Offentlig journal. Refusjonsgjevande stillingar per 1. juli 2013 - Nordfjord psykiatrisenter. Fagstilling - Nordfjord psykiatrisenter Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.3.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.03.2014 Refusjonsgjevande stillingar per 1. juli 2013 - Nordfjord psykiatrisenter Fagstilling - Nordfjord psykiatrisenter

Detaljer

Dok.dato: 25.02.2013. Klassering: ***** HR-PERS/RAFA1279. Dok.dato: 25.02.2013. Klassering: ØKO/PECO

Dok.dato: 25.02.2013. Klassering: ***** HR-PERS/RAFA1279. Dok.dato: 25.02.2013. Klassering: ØKO/PECO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.2.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.02.2013 Gjeld langvarig sjukmelding, Arbeidsforhold 2013/1555-3 5893/2013 25.02.2013 HR-ERS/LASA1268 Avs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Mellombels arbeidsavtale Kirurgisk klinikk/aam/anestesi/nordfjordsjukehus. ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/1593-11 4574/2014

Offentlig journal. Mellombels arbeidsavtale Kirurgisk klinikk/aam/anestesi/nordfjordsjukehus. ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/1593-11 4574/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.5.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.05.2014 Mellombels arbeidsavtale Kirurgisk klinikk/aam/anestesi/nordfjordsjukehus - Arbeidsforhold 2013/1593-11

Detaljer

Dok.dato: 25.03.2013. Klassering: ***** PSK/SEAL. Dok.dato: 25.03.2013. Klassering: FAG/ODBR1276. Dok.dato: 25.03.2013.

Dok.dato: 25.03.2013. Klassering: ***** PSK/SEAL. Dok.dato: 25.03.2013. Klassering: FAG/ODBR1276. Dok.dato: 25.03.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2013-2.4.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.04.2013 Fast tilsetjing - Arbeidsforhold 2013/1298-5 9158/2013 25.03.2013 HR-ERS/LASA1268 Offl. 23 første

Detaljer

Offentlig journal. Tilbakemelding vedrørende postliste. Postliste til media - Helse Førde HF 2014 2014/4-80 30047/2014 KOMM 05.12.2014 10.12.

Offentlig journal. Tilbakemelding vedrørende postliste. Postliste til media - Helse Førde HF 2014 2014/4-80 30047/2014 KOMM 05.12.2014 10.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.12.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: per2 10.12.2014 Tilbakemelding vedrørende postliste ostliste til media - HF 2014 2014/4-80 30047/2014

Detaljer

Offentlig journal. Gjeld søknad om pensjon frå KLP Forsikring - ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2012/2568-1 13729/2012 HR-PERS/RAFA1279

Offentlig journal. Gjeld søknad om pensjon frå KLP Forsikring - ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2012/2568-1 13729/2012 HR-PERS/RAFA1279 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.9.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.09.2012 nnhold: Gjeld søknad om pensjon frå KL Forsikring - ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2012/2568-1

Detaljer

Dok.dato: 22.08.2011. Klassering: 030.30 DOE/ODSC1277

Dok.dato: 22.08.2011. Klassering: 030.30 DOE/ODSC1277 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.9.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.09.2011 Garanti nr: 3622.90.12015/108380, stilt for A.M.Vik AS Ny ruspost ved Nordfjord sykiatrisenter 2006/415-88

Detaljer

Dok.dato: 24.08.2011. Klassering: ***** HR-PERS/RAFA1279. Dok.dato: 24.08.2011. Klassering: ***** HR-PERS/RAFA1279. Dok.dato: 24.08.2011.

Dok.dato: 24.08.2011. Klassering: ***** HR-PERS/RAFA1279. Dok.dato: 24.08.2011. Klassering: ***** HR-PERS/RAFA1279. Dok.dato: 24.08.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.8.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.08.2011 Søknad om differansepensjon, - Løn og pensjon 2011/1890-1 13507/2011 HR-ERS/RAFA1279 Randi Fauske HR-ERS/RAFA1279

Detaljer

Offentlig journal. Orientering til pasient i høve melding til Fylkesmannen - ***** ***** *****

Offentlig journal. Orientering til pasient i høve melding til Fylkesmannen - ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.3.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.03.2012 Orientering til pasient i høve melding til Fylkesmannen - ***** ***** ***** ***** ***** ***** - 3-3 meldingar

Detaljer

Offentlig journal. Referat dialogmøte 31.8.10 ***** ***** ***** ***** - ATTFØRING 2008/1917-5 11790/2010 01.09.2010 03.09.2010 PERS/ARKJ4335 *****

Offentlig journal. Referat dialogmøte 31.8.10 ***** ***** ***** ***** - ATTFØRING 2008/1917-5 11790/2010 01.09.2010 03.09.2010 PERS/ARKJ4335 ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.9.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.09.2010 nnhold: Referat dialogmøte 31.8.10 ***** ***** ***** ***** - ATTFØRNG 2008/1917-5 11790/2010 ERS/ARKJ4335

Detaljer

Dok.dato: 14.09.2011. Klassering: FAG/ODBR1276. Dok.dato: 14.09.2011. Klassering: FAG/ODBR1276

Dok.dato: 14.09.2011. Klassering: FAG/ODBR1276. Dok.dato: 14.09.2011. Klassering: FAG/ODBR1276 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.9.2011-18.9.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.09.2011 Kommentar av medisinsk vurdering, erstatningssak 2010/04522 - - Erstatningssak 2010/04522 - Norsk

Detaljer

Dok.dato: 02.06.2015. Klassering: FAG

Dok.dato: 02.06.2015. Klassering: FAG Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.6.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: per2 05.06.2015 Ytterligere opplysninger om forsikringssøker - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Tenestebevis ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/1650-1 6052/2013 26.02.2013 HR-PERS/ANWI4130 05.03.

Offentlig journal. Tenestebevis ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/1650-1 6052/2013 26.02.2013 HR-PERS/ANWI4130 05.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.3.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.03.2013 Tenestebevis - Arbeidsforhold 2013/1650-1 6052/2013 26.02.2013 HR-ERS/ANW4130 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Detaljer

Offentlig journal. Korttidsvikariat veke 32-33 - ***** ***** Korttidsavtaler Nordfjord Sjukehus - Medisinske overlegar 2011/74-15 9732/2011 06.06.

Offentlig journal. Korttidsvikariat veke 32-33 - ***** ***** Korttidsavtaler Nordfjord Sjukehus - Medisinske overlegar 2011/74-15 9732/2011 06.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.7.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.07.2011 Korttidsvikariat veke 32-33 - Korttidsavtaler Nordfjord Sjukehus - Medisinske overlegar 2011/74-15 9732/2011

Detaljer

Offentlig journal. Kontrakt Selje ambulansestasjon. Selje Ambulansestasjon - Kontrakter 2011/1964-5 19399/2015 03.07.2015 TDA 08.07.2015 030.

Offentlig journal. Kontrakt Selje ambulansestasjon. Selje Ambulansestasjon - Kontrakter 2011/1964-5 19399/2015 03.07.2015 TDA 08.07.2015 030. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.7.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: per2 08.07.2015 nnhold: Kontrakt Selje ambulansestasjon Selje Ambulansestasjon - Kontrakter 2011/1964-5

Detaljer

Dok.dato: 08.10.2012. Klassering: ADM/BEHA1252. Dok.dato: 11.10.2012. Klassering: ***** HR-PERS/GITSAS. Dok.dato: 16.10.2012.

Dok.dato: 08.10.2012. Klassering: ADM/BEHA1252. Dok.dato: 11.10.2012. Klassering: ***** HR-PERS/GITSAS. Dok.dato: 16.10.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 21.10.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.10.2012 "Skriv og meldingar" til styremøte 26.10.2012 Skriv og meldingar - år 2012 (til styret i Helse Førde

Detaljer

Dok.dato: 21.12.2010. Klassering: ***** FAG/HIRENE

Dok.dato: 21.12.2010. Klassering: ***** FAG/HIRENE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.1.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.01.2011 Fastsetjing av dato for konferansen Samhandlingskonferansen 2011 2010/2530-6 16502/2010 21.12.2010 FAG/HRENE

Detaljer

Dok.dato: 07.03.2012. Klassering: ORT/BOOE. Dok.dato: 27.03.2012. Klassering: ***** HR-PERS/KILO1264. Dok.dato: 28.03.2012.

Dok.dato: 07.03.2012. Klassering: ORT/BOOE. Dok.dato: 27.03.2012. Klassering: ***** HR-PERS/KILO1264. Dok.dato: 28.03.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.3.2012-31.3.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.04.2012 Kartlegging elektiv ortopedi Ortopedisk kompetanse i Helse Førde 2012/946-2 4904/2012 07.03.2012

Detaljer

Offentlig journal. Kopi av journal - ***** ***** ***** ***** ***** - Innsyn i journal/erklæring 2010/1050-3 7345/2010 18.05.2010 27.05.

Offentlig journal. Kopi av journal - ***** ***** ***** ***** ***** - Innsyn i journal/erklæring 2010/1050-3 7345/2010 18.05.2010 27.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.5.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.05.2010 Kopi av journal - - nnsyn i journal/erklæring 2010/1050-3 7345/2010 Mottaker Oddrun nstebø Bruland Oppnemning

Detaljer

Offentlig journal. Førespurnad om pasient - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - INNSYN I JOURNAL/ERKLÆRING 2007/912-11 12084/2010 10.09.

Offentlig journal. Førespurnad om pasient - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - INNSYN I JOURNAL/ERKLÆRING 2007/912-11 12084/2010 10.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.9.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.09.2010 Førespurnad om pasient - - NNSYN JORNAL/ERKLÆRNG 2007/912-11 12084/2010 Mottaker NAV Naustdal Oddrun nstebø

Detaljer

Offentlig journal. Spørsmål til Helse Førde - Siamesiske tvillingar. Spørsmål til Helse Førde - Siamesiske tvillingar 2010/2150-1 12172/2010

Offentlig journal. Spørsmål til Helse Førde - Siamesiske tvillingar. Spørsmål til Helse Førde - Siamesiske tvillingar 2010/2150-1 12172/2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.9.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.09.2010 nnhold: Spørsmål til Helse Førde - Siamesiske tvillingar Spørsmål til Helse Førde - Siamesiske tvillingar

Detaljer

Konkurranse 2011/1355 Rammeavtale pasienttransport i Førde kommune utan om Haukedalen, interkommunale reiser, ikkje kvalifisert for evaluering

Konkurranse 2011/1355 Rammeavtale pasienttransport i Førde kommune utan om Haukedalen, interkommunale reiser, ikkje kvalifisert for evaluering Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.8.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.08.2011 Konkurranse 2011/1355 Rammeavtale pasienttransport i Førde kommune utan om Haukedalen, interkommunale reiser,

Detaljer

Offentlig journal. Uttale - ***** ***** ***** ***** ***** - Innsyn i journal/erklæring 2014/2587-5 21294/2015 14.08.2015 12.08.

Offentlig journal. Uttale - ***** ***** ***** ***** ***** - Innsyn i journal/erklæring 2014/2587-5 21294/2015 14.08.2015 12.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.8.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: per2 14.08.2015 ttale - ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2014/2587-5 21294/2015

Detaljer

Offentlig journal. Svar på anmodning om kopi av journal - ***** ***** ***** Kopi av journal 2015/5483-2 36837/2015 SAS/KJKN 27.04.2015 30.04.

Offentlig journal. Svar på anmodning om kopi av journal - ***** ***** ***** Kopi av journal 2015/5483-2 36837/2015 SAS/KJKN 27.04.2015 30.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.4.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.05.2015 Svar på anmodning om kopi av journal - ***** ***** ***** Kopi av journal 2015/5483-2 36837/2015 27.04.2015

Detaljer

Offentlig journal. Innsyn årslønn for ansatte i IT- og anvendelse. 2014 Innsyn lønn 2014/1767-3 14372/2014 28.07.2014 27.05.2014

Offentlig journal. Innsyn årslønn for ansatte i IT- og anvendelse. 2014 Innsyn lønn 2014/1767-3 14372/2014 28.07.2014 27.05.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.07.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.07.2014 nnsyn årslønn for ansatte i T- og anvendelse 2014 nnsyn lønn 2014/1767-3 14372/2014 27.05.2014 Anne Sviggum

Detaljer

Offentlig journal. Skademelding, erstatningssak 2010/02972 - ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Skademelding, erstatningssak 2010/02972 - ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.11.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.11.2010 nnhold: Skademelding, erstatningssak 2010/02972 - - Erstatningssak 2010/02972 - Norsk asientskadeerstatning

Detaljer