ÅRSBERETNING 2014 ÅRSBERETNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2014 ÅRSBERETNING 2014. www.sponsorogeventforeningen.no"

Transkript

1 ÅRSBERETNING Sak 04/ Årsmøte 25. mars 2015

2 1. Rapport fra styreleder 1.1. Om foreningen Sponsor- og Eventforeningen er en ideell organisasjon som ble stiftet 16. januar Foreningen har som formål å fremme forståelsen for sponsing og event som fagområde. Bakgrunn for stiftelsen av Sponsor- og Eventforeningen Etter årtusenskiftet var det tydelig at sponsing som fagområde fikk stadig mer fokus og ble en mer benyttet kommunikasjonskanal blant norske virksomheter. Et økende behov for fagkompetanse med informasjon-, kunnskapsutveksling og nettverksbygging ble avdekket og derav ble Sponsorforeningen stiftet i 2001 som en tverrfaglig og sosial arena for å dekke dette behovet. Foreningen valgte i 2005 å utvide foreningen til også å inkludere events, da dette var blitt en stadig mer integrert del av markedskommunikasjonen og foreningen anså fagfeltet som et naturlig supplement til foreningen. Foreningen endret dermed navn til Sponsor- og Eventforeningen. 2 Foreningens formål Sponsor- og Eventforeningen skal være et forum for kompetanseutvikling, erfaringsutveksling og inspirere til økt forståelse for og innsikt i bruk av sponsing og event som fagområde. Foreningen har ideell karakter og kan ikke engasjere seg kommersielt i sponsing og event. Sponsor- og Eventforeningen er en forening for bedrifter, byråer og organisasjoner i Norge med interesse for sponsing og event som fagområde. Sponsor- og Eventforeningen ledes av et styre bestående av 8 medlemmer; leder, nestleder og 6 styremedlemmer. I tillegg velges to varamedlemmer, 1. og 2. varamedlem, med møterett, men ikke stemmerett ved fulltallig styre Styret Styret har i perioden, til , bestått av følgende personer: Styreleder: Lasse Gimnes, GimCom Nestleder: Eirik Johansen, Sparebank1 Forsikring Styremedlemmer: Gunnar Nybø, Norges Håndballforbund fra 1. oktober Norges Skiskytterforbund Ragnhild Øien Toyomasu, Kirkens Nødhjelp Grete Ingeborg Nykkelmo, Veidekke Sigrid Tofte Røiri, Oslo 2022 fra 15. desember Den Norske Opera & Ballett Juliet Balgobin, BKK Marcus Håkonsen, Moods of Norway Varamedlem: Trude Linge, Inspiration Event Communication PR (1. varamedlem) Henning Handå, Heia de som vinner (2. varamedlem) Ansvarsområdene til styremedlemmene ble diskutert og justert på styremøtet 21.mai Ansvarsområder, fordelt per styremedlem, ble slik: Sak 04/ Årsmøte 25. mars 2015

3 Inntekter Ansvarlig: Eirik Johansen Verve medlemmer til foreningen Nye fordeler Annonser Sponsorer til foreningens aktiviteter og gjøremål SPOT Ansvarlig: Marcus Håkonsen Planlegging og gjennomføring av hele SPOT, så vel Fagdag som Prisutdeling & Fest Frokostmøter Hovedansvarlig: Sigrid Tofte Røiri Delansvarlig: Trude Fjærli Linge Fire frokostmøter per år Stuntmøter Ansvarlig: Grete Ingeborg Nykkelmo Ett til to stuntmøter per år Seminar og Studietur Hovedansvarlig: Gunnar Nybø Delansvarlig: Henning Handå Ett seminar Arrangement/møte utenfor Oslo Eventuell studietur SPOT-Prisen inkludert jury Ansvarlig: Juliet Balgobin Opprettelse av jury og kåring av prisvinnere Kurs Ansvarlig: Ragnhild Øien Toyomasu Arrangere et kurs i løpet av året Kommunikasjon Ansvarlig: Lasse Gimnes Sikre synlighet i bransjen, i det offentlige rom og overfor statlige instanser Det er gjennomført 4 fysiske styremøter i 2014, hvorav ett som styreseminar og 74 saker er blitt behandlet. Det var noe mindre enn i 2013 hvor det totalt ble 110 saker fordelt på 6 styremøter. I stedet har styremedlemmene i 2014 jobbet mer med sine respektive arbeidsoppgaver. Valgkomiteen har, i samme periode, bestått av Lars Martin Kaupang, Kaupang Consult (ny som leder), Linnéa Svensson, Greener Events (ny) og Vegard Arntsen, Sponsor Insight (ny) Sak 04/ Årsmøte 25. mars 2015

4 1.3. Sponsor- og Eventforeningen i 2014 Sponsor- og Eventforeningen kan se tilbake på et 2014 som har vist at foreningen fremdeles seiler i god vind. Medlemsveksten fortsetter, foreningen fortsetter å ha god deltakelse på de ulike fagmøtene og stadig flere følger med foreningens nettsted hvor smått og stort av nyheter relatert til fagområdet sponsing og event presenteres. Fremdeles har imidlertid sponsingen store utfordringer når det gjelder eksponeringsundersøkelser. Det jobbes med saken, i tett samspill med TNS Gallup, som måler eksponeringer for andre medie- og kommunikasjonskanaler som fagpressen, dagspressen, internett, mobil, radio, TV, ukepresse med flere. De nevnte mediekanaler har for lengst etablert felles valutaer, felles eksponeringsmålinger og et felles begreps-apparat som er viktig for de respektive mediekanaler. Dette gir kanalene troverdighet og ikke minst sterkere i forhold til kjøp og salg av eksponering. Målsettingen til foreningen er å skape tilsvarende eksponeringsundersøkelser for sponsingen som kommunikasjonskanal. Dette vil etter all sannsynlighet gi sponsingen en større grad av seriøsitet. Uavhengige undersøkelser skaper tillit og ikke minst at de gjøres av samme selskap som foretar tilsvarende undersøkelser for de andre mediekanalene. I skrivende stund er man i gang med et prøveprosjekt, nettopp for å identifisere eksponering. Dette er et samspill mellom faggruppen for eksponeringsundersøkelser som er satt sammen av styret i Sponsor- og Eventforeningen. I gruppen sitter også to representanter fra TNS Gallup. Dette er et viktig arbeide for foreningen, men også et arbeid som tar tid. Mange kommunikasjonskanaler og medier har jobbet i flere år for å få realisert sine respektive eksponeringsundersøkelser. Også med Sponsor-og Eventforeningen tar dette tid, men foreningen er godt i gang med sitt arbeide. Rundt årsskiftet 2015/2016 kan første versjon av eksponeringsundersøkelsen være i gang. Etter hvert vil da undersøkelsen bli videreutviklet. Det blir også viktig å etablere et panel bestående av representanter fra foreningen samt medlemmer av foreningen, som skal vedta definisjoner, valutaer, begrepsapparat med mer. Men sponsingen består ikke bare av eksponering, verdien av eksponeringen varierer fra sponsorat til sponsorat. Ja, i enkelte sponsoravtaler har også selve eksponeringen relativt liten verdi. Da er det ofte verdier samt andre varer og tjenester som prioriteres og gis en høy verdi. Sånn sett er ofte et sponsorat en sammensatt blanding av merverdier. Uansett sammensatt eller ikke. Det å dokumentere eksponering samt effekter blir stadig viktigere i tiden fremover. Vi ser en utvikling hvor sponsing og event blir inkludert i helhetlige budsjettposter. Kunden velger de kommunikasjonskanalene for bygging og forvaltning av merkevarer samt salg av varer og tjenester som gir best mulig resultater til lavest mulig pris. For sponsing og event handler det om å tilpasse seg kjøperne av sponsorater og event samt å utvikle nye og målrettede produkter og tjenester for å vinne frem i kampen om kommunikasjonspengene. Kommunikasjon er det bærende elementet for Sponsor-og Eventforeningen. Via kommunikasjon ønsker foreningen å sosialisere samt utvikle kunnskap om fagområdene sponsing og event. Nettstedet til foreningen benyttes hyppig av både medlemmer og ikke-medlemmer. Ja, nettstedet skaper diskusjon og sprer nyheter om sponsing og event som kommunikasjonskanaler. Sak 04/ Årsmøte 25. mars 2015

5 Frokostmøter og andre fagseminarer bidrar også svært godt i forhold til det å kommunisere fagkunnskap og nyheter om og i bransjen. Det samme gjør foreningens nye Facebook-side. Foreningen benytter mange kanaler for kommunikasjon, kanaler med ulike styrker og svakheter. Og kanaler som til sammen skal styrke kanalene sponsing og event. Økonomisk fortsetter Sponsor- og Eventforeningen å levere gode resultater. Det er derimot ingen målsetting om å levere et størst mulig underskudd, men en god egenkapital kan være fin å ha i tøffere tider. Foreningen kan nemlig ikke forvente å vokse like mye de nærmeste årene, som det foreningen har vokst de seneste fire årene. I 2014 omsatte foreningen for over 2 millioner NOK, og leverte et pent lite overskudd, som føres over til egenkapital Administrasjon og daglig drift Foreningen har i perioden hatt en fulltidsansatt daglig leder, med leid kontorplass hos Regus på Filipstad Brygge 1. Daglig leder har jobbet aktivt og godt med forvaltning av medlemmene samt ikke minst jobbet med å skaffe nye medlemmer. Dette har foreningen og daglig leder lyktes svært godt med. Mye av hverdagen til daglig leder handler om kommunikasjon, og både intern og ekstern kommunikasjon samt både redaksjonelle og sosiale medier. Kommunikasjon har høy prioritet i foreningen, og dette har utvilsomt vært med på å løfte foreningen de senere årene. Daglig leder Hege Mauroy har etter hvert opparbeidet seg en stor kompetanse og et solid nettverk innen fagområdet sponsing og event. Dette er særdeles viktig for foreningen. Daglig leder har i perioden 2014 nesten daglig hatt kontakt med styreleder Aktiviteter Styret jobber aktivt med ulike former for kommunikasjon for å realisere sine mål om faglig påfyll og faglig debatt. I 2014 har vi arrangert SPOT med tilhørende Fagdag. I tillegg til fire Frokostmøter, har vi hatt Årsmøte, Seminar, Studietur og den nye Sponsor- og Eventskolen. I tillegg til de fysiske samlingene, har foreningen prioritert kommunikasjon via digitale medier høyt. Det være seg først og fremst nettstedet med en til to artikler hver dag samt nyhetsbrevet som sendes ut på fredager. Facebook-siden gir også muligheter til å skape ekstra trafikk på eget nettsted. Totalt har det vært påmeldt 885 deltakere til egne arrangementer i løpet av året. Dette er en nedgang på 2% (23 deltakere) fra året før. Nedgangen anses som svært liten. Det totale nivået på antall deltakere er likevel høyt og det er ingen ting som tyder på et fall i nær fremtid. Det er blitt gjort spørreundersøkelser etter enkelte arrangementer, og responsen har vært svært så positiv. Det tyder på at deltakelsen vil være på et godt og høyt nivå også i tiden fremover. Sak 04/ Årsmøte 25. mars 2015

6 Våre arrangementer i 2014: SPOT 16/1-2014, Fagdag Antall påmeldte: 210 Sted: UBC SPOT 16/1-2014, Prisutdeling & Fest Antall påmeldte: 210 Sted: Ullevaal Panorama Frokostmøte 20/ Antall påmeldte: 74 Sted: Argent Tema: Engasjere målgruppen for enhver pris? Tema: SPOT-Prisene Tema: Putt pengene inni ikke rundt Årsmøte 20/ Påfølgende Frokostmøte samme dag Antall påmeldte: 14 Sted: Argent Studietur 23-26/3, 2014 Antall påmeldte: 3 Sted: Chicago Tema: IEG konferansen Kurs 22/4 Tema: Sponsor- og Eventskolen, del 1 Antall påmeldte: 19 Sted: DS Louise Kurs 29/4 Tema: Sponsor- og Eventskolen, del 2 Antall påmeldte: 19 Sted: DS Louise Kurs 6/5 Tema: Sponsor- og Eventskolen, del 3 Antall påmeldte: 19 Sted: DS Louise Studietur /15, 2014 Antall påmeldte: 4 Sted: Stockholm Frokostmøte 27/ Antall påmeldte: 50 Sted: Argent Frokostmøte 24/ Antall påmeldte: 85 Sted: Argent Frokostmøte 29/ Antall påmeldte: 100 Sted: Argent FULLT Seminar 11/ Antall påmeldte: 78 Sted: Thon Hotel Vika Atrium FULLT Tema: Branschforum og Gyllene Hjulet Tema: Hvordan sponse den norske folkesjela? Tema: Internkultur virkemidler for å bygge en lønnsom organisasjon Tema: Når sponsorobjektet overtar merkevaren eller omvendt Halvdagsseminar om innholdsmarkedsføring og sponsing Sak 04/ Årsmøte 25. mars 2015

7 I tillegg ble alle komité-medlemmer som gjør en innsats for foreningen invitert på felles Julelunsj med styret, valgkomiteen og juryen til SPOT i slutten av november. Nettstedet til Sponsor- og Eventforeningen har hatt en fin utvikling også i Trafikken øker sakte, men sikkert og innholdet har en høy prioritet. Likevel er det riktig å si at trafikken ikke har «tatt av». Utviklingen for nettstedet til foreningen fortsatte godt i Dette gjelder både trafikk, innhold samt utseendemessige endringer. Målet er å få en fin blanding av sitatsaker fra andre medier samt egenproduserte nyheter. Vi ser at trafikken øker ekstra i forbindelse med ulike arrangementer som foreningen har. Og egenproduserte artikler gir nettstedet en egen identitet og sjel. Nettstedet har også en høy prioritet i tiden som kommer, og da først og fremst innholdet, nyhetsbrevet med mer. Internasjonalt samarbeid Det har vært et nært og godt samarbeid med søsterorganisasjoner, spesielt med tilsvarende organisasjon i Sverige. Kontakt er også knyttet med den nye finske sponsorog eventforeningen samt med EuBEA, en italiensk organisasjon som fremmer event. Hederspris Styret hadde i 2014 mange gode kandidater til Hedersprisen, både innenfor sponsing og event. I 2014 var det Arne Svare i Stageway AS som fikk prisen for sin store innsats i musikkbransjen gjennom flere tiår. Utmerkelsen fikk god eksponering i ulike medier. I jurybegrunnelsen sto det blant annet følgende: «Arne Svare har vært en nøkkelperson i den norske eventbransjen i over 30 år. Han har satt dagsorden og han har vært og er en pådriver i profesjonaliseringen av bransjen. Ja, Svare har vært og er bakmannen som trekker i de viktige trådene» SPOT-Prisen SPOT ble gjennomført 16. januar 2014, på UBC godt hjulpet av hovedsamarbeidspartner Fursetgruppen, samt UBC selv. Halvdags Fagdag ble etterfulgt av Prisutdeling & Fest. Den tidligere kategorien Årets Kampanje ble erstattet av den nye kategorien Årets Innovasjon. Vinnere av de fem SPOT prisene ble: Årets Sponsor: Simonsen Vogt Wiig sponser Magnus Carlsen Årets Sponsorobjekt: Team Extra personell Årets Event: IKEA, Trigger og Just Cruzin Production for IKEA s kataloglansering med temaet #TaStundenTilbake Årets Innovasjon (ny): Momentium i forbindelse med Momentium Love Årets SPOT: Gjensidige 1.6. Medlemmer Foreningen hadde 162 medlemmer per mot 160 medlemmer på samme tid i 2013 det vil si en økning på 1%. Av disse 162 medlemmene var 21 nye medlemmer. Frafallet var på 19, heri inkludert syv konkurser og to nedleggelser. Sak 04/ Årsmøte 25. mars 2015

8 Medlemmer per : 6.sans event InnoTown Innovation Conference Advokatfirmaet Selmer Inspiration Event og Kommunikasjon Aftenposten Interspons Aktiv mot kreft Int.Exhibition Consultant A Nice Company Ipsos MMI Arrcom Just Cruzin' Production Asker og Bærum Budstikke KC Follo BDO Norge Kirkens Nødhjelp Bedre og Bedre KNS Beyond Communication Komon-Stageway Birkebeinerrittet Kommunal Landspensjonskasse Bislett Alliansen Kreftforeningen BKK LHL Bob Norge Logic Event Management Bonnier Media Mastiff Byen Vår Kongsvinger MEC Access Connecting Medvind Eventbyrå Connections Memira Conventor Mobilise Coop Norge Molde International Jazz Festival Culture Link Momentium Dagbladet Moods of Norway Den Norske Opera & Ballett Nammo AS Det Internasjonale Barnekunstmuseet Nationaltheatret Det Norske Teatret Nobels Fredssenter Den Norske Turistforening Nordea DNB Nordic Arena Oslo Egmont Kids Media Nordic Nordic Arena Sponsoring Energiselskapet Buskerud Nordic Choice Hotels espresso Norges Blindeforbund Eventmakerne Norges Cykleforbund Event Partner Norges Fotballforbund Eyeworks Dinamo Norges Friidrettsforbund Festspillene i Bergen NorgesGruppen Fieldwork Norge Norges Håndballforbund Fotspor Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite Fursetgruppen Norges Orienteringsforbund Getty Images Norges Røde Kors Gislerud Carpets Norges Skiforbund Gjensidige Norges Skiskytterforbund Glov Reklame Norges Skøyteforbund Gyro AS Norges Snowboardforbund Hafslund Norges Svømmeforbund Handshake Marketing Norges Varemesse Heia de som vinner Norsk Bridgeforbund Helly Hansen Norsk Folkehjelp Huysman Nystuen Partners Norsk Folkemuseum IEC in Sports Norsk Toppfotball Ikea AS Norsk Topphåndball Imprve Nortura Sak 04/ Årsmøte 25. mars 2015

9 Norway Convention Bureau Norway Cup/BSK Nova Vista NRK Aktivum NSB AS Ny Vri OBOS OKTAN Ad Hoc Ide og Design Olavsfestdagene Orkla Foods Norge Oslo Jazzfestival Plan International Norge Podie Sport & Media pslive Redd Barna Redningsselskapet Right To Play Riksteatret RiksTV Rogaland Teater Sana Pharma Group Scan Trade SF Kino Sjømannskirken Skiforeningen SkiStar Slottsfjell Snøfjell AS SOS-barnebyer SpareBank 1 Gruppen Sparebanken Øst Spondere Sponsor Insight SponsorLink Sponsorteam Sport Connect Sportsklubben Vidar/Oslo Maraton Statkraft Statnett Statoil Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo Stiftelsen Norsk Luftambulanse Strømsgodset Fotball AS Sykehusklovnene Telenor Telenor Arena Thon Hotels TINE SA TNS Gallup Turbine TV 2 Tyria Unicef Universitetet i Oslo Veidekke Visualdays Volvo Car Norway VG Vålerenga Fotball Vålerenga Ishockey Wallmans Oslo Øyafestivalen Sak 04/ Årsmøte 25. mars 2015

10 1.7. Økonomi Administrasjonen har også i 2014 hatt betydelig fokus på økonomistyring, både hva kostnader og inntekter angår. En god økning i omsetningen de senere år, kombinert med fornuftig kostnadskontroll, har styrket foreningens egenkapital. Dette betyr at foreningen har en sunn økonomi som gir trygghet når man møter litt vanskeligere tider. Foreløpig peker de fleste piler oppover, men foreningen skal også være godt forberedt på å møte tøffere tider. I 2014 passerte foreningen en omsetning på 2 millioner NOK og aldri har foreningen vært større. Dette er også med på å sikre foreningen på sikt. Egenkapitalen fra 2013 pålydende NOK er økt til NOK i Det ble levert et resultat i 2014 som var NOK lavere enn budsjettert, samtidig som foreningen hele veien i 2014 har hatt god kontroll på økonomien. Overskuddet er blitt overført til egenkapital i foreningen. Totale driftsinntekter ble kr Driftskostnadene ble kr Regnskapet viser et driftsoverskudd på kr ,- og et årsresultat på kr ,-. De finansielle inntektene på kr skyldes at kr er satt på egen konto med høyere avkastning enn foreningens brukskonto for tre år siden. Regnskapsfører er Institutt for Bedriftssikring as, v/harald Vingerhagen. Revisjon er gjort av Revisjon Sør AS, v/ Rolf Einar Lunde. Oslo, 26. februar 2015 Lasse Gimnes Styreleder Sak 04/ Årsmøte 25. mars 2015

11 ÅRSBERETNING 2014 ÅRSBERETNING 2014 Revisjon Styrets signaturer: gjort av Revisjon Sør AS, v/ Rolf Einar Lunde. Revisjon er gjort av Revisjon Sør AS, v/ Rolf Einar Lunde. Oslo, 26. februar 2015 Lasse Gimnes Styreleder Oslo, 26. februar 2015 Lasse Gimnes Styreleder Økonomi Lasse Gimnes Eirik Johansen Styreleder 2.1. Årsregnskap 2014 Nestleder Resultatregnskap Grete Nykkelmo Gunnar Nybø Sponsor- og Eventforeningen Sak ÅRSBERETNING 04/15 og sak / Årsmøte 25. mars 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Styremedlem Note Styremedlem Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Ragnhild Varekostnad Øien Toyomasu Juliet Balgobin Styremedlem Lønnskostnad Styremedlem Annen driftskostnad Sum driftskostnader Sak 04/15 og sak 05/ Årsmøte 25. mars Driftsresultat 2. Økonomi Sigirid Tofte Røiri Marcus Håkonsen 2.1. Økonomi Styremedlem Årsregnskap 2014 (sett inn seks sider) Finansinntekter og finanskostnader Styremedlem Annen 2.1. renteinntekt Årsregnskap 2014 (sett inn seks sider) Annen rentekostnad 0 11 Styrets Resultat signaturer: av finansposter Styrets signaturer: Ordinært resultat før skattekostnad Trude Fjærli Linge Henning Handå Ordinært resultat vararepresentant 2. vararepresentant Ekstraordinære inntekter og kostnader Lasse Gimnes Eirik Johansen Styreleder Nestleder Lasse Årsresultat Gimnes Eirik Johansen Styreleder Nestleder Overføringer Avsatt til annen egenkapital Grete Sum overføringer Nykkelmo Gunnar Nybø Sak Grete 04/15 Nykkelmo og sak 05/ Gunnar Nybø Årsmøte 25. mars 2015 Sak 04/15 og sak 05/ Årsmøte 25. mars 2015

ÅRSBERETNING 2013. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi

ÅRSBERETNING 2013. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi ÅRSBERETNING 2013 Innhold 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi 2. Rapport fra komiteene 2.1 Rapport Mediemøter 2.2 Rapport MedieDagen 2.3 Rapport Markedsansvarlig

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi

ÅRSBERETNING 2014. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi ÅRSBERETNING 2014 Innhold 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi 2. Rapport fra komiteene 2.1 Rapport Fagmøter 2.2 Rapport MedieDagen 2.3 Rapport Markedsansvarlig

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi

ÅRSBERETNING 2011. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi ÅRSBERETNING 2011 Innhold 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi 2. Rapport fra komiteene 2.1 Rapport fra Fagmøtekomiteen 2.2 Rapport MedieDagen 2.3 Rapport fra PR

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi

ÅRSBERETNING 2012. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi ÅRSBERETNING 2012 Innhold 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi 2. Rapport fra komiteene 2.1 Rapport Mediemøter 2.2 Rapport MedieDagen 2.3 Rapport Markedsansvarlig

Detaljer

HR Norge Årsberetning 2014

HR Norge Årsberetning 2014 HR Norge Årsberetning 2014 www.hrnorge.no 1 Innhold STYRETS BERETNING 2014 3 MEDLEMSORGANISASJONEN 5 MEDLEMSKAP... 5 ØKONOMI OG FORRETNINGSMESSIG DRIFT 5 ORGANISASJON... 6 ANSATTE... 6 STYRET... 7 RÅD

Detaljer

Nok et år med lønnsom vekst

Nok et år med lønnsom vekst 14 ÅRSRAPPORT Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Årsberetning 6 Styrets og ledelsens erklæring 11 Regnskap med noter - Konsern 12 Regnskap med noter - Morselskap 41 Aksjonærinformasjon 56 Eierstyring og

Detaljer

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 årsberetning Innhold Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 2 Hovedpunkter 2012 Årsresultat for 2012 ble 2,8 mnok,

Detaljer

Norconsult din lokale rådgiver med hele organisasjonens kompetanse og erfaring i ryggen

Norconsult din lokale rådgiver med hele organisasjonens kompetanse og erfaring i ryggen ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 innhold OM NORCONSULT er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering, og har gjennom lang erfaring

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2013 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING

GENERALFORSAMLING 2013 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING GENERALFORSAMLING 2013 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING Styret i Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) har gleden av å invitere til generalforsamling. Tid: Onsdag 12. juni 2013, klokken 16.00 17.00

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap Nytenkende Innflytelse 2012 I KORTFORM INNHOLD Ærlighet COOP Verdikompass Tiltro til egenart Omtanke Januar FNs internasjonale samvirkeår 2012 ble markert med et arrangement med

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

årsrapport 2014 Styrets beretning... side 3 Nøkkeltall, Verdens Barn... side 5 Administrasjonens beretning...side 6 Verdens Barns regnskap...

årsrapport 2014 Styrets beretning... side 3 Nøkkeltall, Verdens Barn... side 5 Administrasjonens beretning...side 6 Verdens Barns regnskap... årsrapport 2014 Styrets beretning... side 3 Nøkkeltall, Verdens Barn.... side 5 Administrasjonens beretning...side 6 Verdens Barns regnskap... side 10 2 STYRETS BERETNING 3 Verdens Barn er en medlemsorganisasjon

Detaljer

1. Åpning, dagsorden og saksliste... 2 1.1 Dagsorden...2

1. Åpning, dagsorden og saksliste... 2 1.1 Dagsorden...2 Innhold 1. Åpning, dagsorden og saksliste... 2 1.1 Dagsorden...2 2. Delegater / deltakere til Dataforeningens landsmøte 26. - 28. april 2013... 10 4. Årsberetning 2012... 13 4.1 Lederens forord... 13 4.2

Detaljer

Årsrapport. 84 av våre 120 tillitsvalgte!

Årsrapport. 84 av våre 120 tillitsvalgte! 2013 Årsrapport 84 av våre 120 tillitsvalgte! KORT OM DRAMMEN NÆRINGSLIVSFORENING Drammen Næringslivsforening (DNF) ble stiftet 1. mars 1847. 3 DNF er en upolitisk og uavhengig interesseorganisasjon som

Detaljer

Årsberetning 2012. Foto: Camilla Pedersen. Endelig er jeg tilbake. Tusen takk! Torun, 18 år, hjertetransplantert

Årsberetning 2012. Foto: Camilla Pedersen. Endelig er jeg tilbake. Tusen takk! Torun, 18 år, hjertetransplantert Årsberetning 2012 Foto: Camilla Pedersen Endelig er jeg tilbake. Tusen takk! Torun, 18 år, hjertetransplantert organdonasjon.no organdonasjon.no Foto forside: Bilde av hjertetransplanterte Torun Bjørgo

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP F O R NORGES BANDYFORBUND B U N D S T I N G E ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012-2014 STRATEGI-ARBEIDSPLAN OG BUDSJETT 2014-2017 T FORBUNDSTINGET NBF LØRDAG 6. SEPTEMBER 2014 KL. 1200 UBC ULLEVAAL STADION,

Detaljer

6 markedssymposium 9 DEN GYLDNE HANE 13 SRF-PRISEN 3 STYRELEDERS BERETNING. 4 REFERAT FRA årsmøte 2008. 6 medlemsmøter OG ARRANGEmENTER 2008

6 markedssymposium 9 DEN GYLDNE HANE 13 SRF-PRISEN 3 STYRELEDERS BERETNING. 4 REFERAT FRA årsmøte 2008. 6 medlemsmøter OG ARRANGEmENTER 2008 08 årsberetning 2008 6 markedssymposium 3 STYRELEDERS BERETNING 4 REFERAT FRA årsmøte 2008 6 medlemsmøter OG ARRANGEmENTER 2008 9 DEN GYLDNE HANE 13 SRF-PRISEN 10 årsregnskap, BALANSE 2008 OG BUDSJETT

Detaljer

Årsrapporten finnes i følgende format: Trykt versjon Tilgjengelig PDF DAISY Punktskrift

Årsrapporten finnes i følgende format: Trykt versjon Tilgjengelig PDF DAISY Punktskrift ÅRSRAPPORT 2014 SORT CMYK: 0-0-0-100 HVIT BUNN Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) Årsrapporten finnes i følgende format: Trykt versjon Tilgjengelig PDF DAISY Punktskrift 1. BPA - EN VIKTIG

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2014 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING

GENERALFORSAMLING 2014 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING GENERALFORSAMLING 2014 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING Styret i Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) har gleden av å invitere til generalforsamling. Tid: Onsdag 11. juni 2014, klokken 16.00 17.00

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap Akershus 2011 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida.

Detaljer

Postadresse: Postboks 4014 US, 0806 Oslo Telefon: 22 95 27 15 Telefaks: 23 26 21 22 E-post: badparkogidrett@nih.no Hjemmeside: www.badparkogidrett.

Postadresse: Postboks 4014 US, 0806 Oslo Telefon: 22 95 27 15 Telefaks: 23 26 21 22 E-post: badparkogidrett@nih.no Hjemmeside: www.badparkogidrett. LANDSMØTE 2015 Postadresse: Postboks 4014 US, 0806 Oslo Telefon: 22 95 27 15 Telefaks: 23 26 21 22 E-post: badparkogidrett@nih.no Hjemmeside: www.badparkogidrett.no 2 INNKALLING TIL LANDSMØTE Det innkalles

Detaljer

Årsberetning 2010 Byen Vår Drammen AS

Årsberetning 2010 Byen Vår Drammen AS Byen Vår Drammen AS Innholdsfortegnelse Forord 2 Byen Vår Drammen AS 3 Selskapets forretningsidé 3 Selskapets formål 3 Organisasjon og ledelse 3 Eiere 3 Styrets arbeid 3 Organisasjonsplan 3 Aktiviteter

Detaljer

ÅRSMØTE 2012. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter

ÅRSMØTE 2012. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Brannfaglig Fellesorganisasjon ÅRSMØTE 2012 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Se innkalling til miniseminar m.v. på www.bfobrann.no Årsmøte i Brannfaglig Fellesorganisasjon BFO

Detaljer

Kommunikatøren 2011. Mars 2011

Kommunikatøren 2011. Mars 2011 Kommunikatøren 2011 Mars 2011 Kommunikatøren 2011 Hammer & Hanborg 2 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2 SAMMENDRAG... 3 3 BAKGRUNN & FORMÅL... 5 4 MÅLGRUPPE... 5 5 OPPLEGG & GJENNOMFØRING... 5 6 SVARFREKVENS...

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB Årsmelding 2012 Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB fra Ski vgs under NM for ungdomsbedrifter 2012. Foto: UE Design og

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2010

Å R S R A P P O R T 2010 ÅRSRAPPORT 2010 innhold innhold strategisk utvikling 4 MEDIEHUS I utvikling 6 ledergruppen 10 budstikkas hedersbevisninger 2010 17 Nøkkeltall 19 Årsberetning 21 styret 24 Resultatregnskap 27 Balanse 28

Detaljer

www.regionstavanger.com

www.regionstavanger.com www.regionstavanger.com Side 1 av 28 Innhold Reiselivsdirektøren har ordet 2 Styret og ansatte 3 Styrets beretning 4 Marked 6 Årsregnskapet - eget vedlegg Medlemsliste 24 Side 2 av 28 Reiselivsdirektøren

Detaljer

Det er jeg som bestemmer i NetCom.

Det er jeg som bestemmer i NetCom. 2006 Det er jeg som bestemmer i NetCom. Pia Meling, kunde () Mobiloperatøren, kunden og alle de fine tallene. I et marked hvor produkter og tjenester er så like, er det viktig å være annerledes. I mobilmarkedet

Detaljer