Vedrørende tilbud Buksnes skole.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedrørende tilbud Buksnes skole."

Transkript

1 Til Tilbydere Buksnes skole ref:tilbudsbrev juli 2006.DOC/SEL Namsos Vedrørende tilbud Buksnes skole. Viser oversendte tilbudsdokumenter. Tilbudsbefaring vil ikke bli holdt. Det anbefales at tilbydere vurderer behovet på eget initiativ. Tilbud skal senest være oss i hende innen klokken 12:00,- fredag Evt. spørsmål om tilbudsdokumenter må være oss i hende senest en uke før innlevering. (d.v.s kl fredag ) Hilsen Svein Erik Lervik Espen Aursand Arkitektkontor AS Sivilarkitekter MNAL NPA 1

2 Espen Aursand Arkitektkontor AS Prosjekt: Side 0-1 Buksnes skole TILBUDSGRUNNLAG FELLES - BOK 0 Y:\-2006\ Vestvågøy Kommune - Buksnes Skole\7 Avviks og endringslister\ Buksnes skole - Bok0.ga1

3 Espen Aursand Arkitektkontor AS Prosjekt: Side 0-2 A1 TILBUDSINNBYDELSE TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Vestvågøy kommune innbyr vi dem herved til åpen tilbudskonkunranse om utførelse på tilbygg til Buksnes skole Tilbudet skal gis på grunnlag av innhold og bestemmelser i de tilbudsdokumenter som er listet opp i prosjektbeskrivelsen. Følgende tilbudsdokumentet skal være ankommet i hende innen: , 12:00 : Frist vedrøredne spørsmål om tilbudsdokumenter er satt til en uke før innlevering. Det vises til kunngjøring Doffing/TED publiserings dato for følgende entrepriser: ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS: K201 :Bygningsmessig. Det vises også til "generelle forhold på byggeplass" kap. Fg entreprenør: (Grunn-, betong-, stål-, utenomhus-, tømmer-, blikkenslager-, murer-, og malerarbeider) AS PLANCONSULT-VVS: K31: Innvendig røranlegg: (Sanitæranlegg, varmeanlegg) K36: Luftbehandlingsanlegg SVEIN MUNKHAUGEN AS: K401: Elektro-og teletekniske anlegg Tilbudet skal være merket: Tilbud Buksnes skole NAMSOS den Sign. Y:\-2006\ Vestvågøy Kommune - Buksnes Skole\7 Avviks og endringslister\ Buksnes skole - Bok0.ga1

4 Espen Aursand Arkitektkontor AS Prosjekt: Side 0-3 B0 ADRESSELISTE Arkitekt: Espen Aursand Arkitektkontor AS Tlf: Faks: Sivilarkitekter MNAL NPA Robrygga vestre havn Postboks NAMSOS Saksbehandler: Svein Erik Lervik Tlf: Rådgivende ingeniør byggeteknikk Trønder-plan AS Tlf: Faks: Havnegata 3 Postboks NAMSOS Saksbehandler: Ståle Rygg Tlf: Rådg. ing. VVS teknikk AS Plan Consult VVS Tlf: Faks: Verftsgata 11 Postboks NAMSOS Saksbehandler: Kåre Tørrum Tlf: Rådgivende ingeniør elektroteknikk Svein Munkhaugen AS Tlf: Faks: Neptunveien 6 Postboks VERDAL Saksbehandler: Helge Høybakken Tlf: munkhaugenas.no Y:\-2006\ Vestvågøy Kommune - Buksnes Skole\7 Avviks og endringslister\ Buksnes skole - Bok0.ga1

5 Espen Aursand Arkitektkontor AS Prosjekt: Side 0-4 B0 ADRESSELISTE BYGGHERRE Byggherre (BH) Tlf: Fax: Vestvågøy kommune Rådmann Postboks 203 Epost: 8376 LEKNES Prosjektleder (PL) Vestågøy kommune Eiendomsdrift KS Tlf: Fax: Jann Arne Eliassen Mob: Postboks LEKNES Epost: Assisterende Prosjektleder (AssPL) Vestågøy kommune Eiendomsdrift KS Tlf: Fax: Lennart Vebostad Mob: Postboks LEKNES Epost: Y:\-2006\ Vestvågøy Kommune - Buksnes Skole\7 Avviks og endringslister\ Buksnes skole - Bok0.ga1

6 Espen Aursand Arkitektkontor AS Prosjekt: Side 0-5 C0 ORIENTERING OM PROSJEKTET C1 PROSJEKTETS ART OG OMFANG Buksnes skole er en eksisterende skole for 1-10 klasser. Planløsningen er I hovedsak planlagt i 1 etasje. og med 1 teknisk rom i 1 etasje. Tilbygg skal utføres i ett plan med gulv på grunn. Yttervegger av tre med blanding av leca og betong vegger og trepanel utvendig. For plan 1 skal det bygges ca 280,7 m² hvorav 14,0m² for teknisk rom, og 151,3m² omgjøring. BTA for hele prosjektet vil komme på ca 432,0m² Skole består av 6 blokker, Blokk A (grønnbygget), Blokk B (hvitbygget), Blokk C (Rosabygget), Blokk D (blåbygget), Blokk E ( oransjebygget), Blokk F (gulbygget) Blokk A, B, E skal ikke berøres av renovering. Blokk C (1 etg) skal renoveres i mindre grad Blokk D (1 etg.) skal det bygges nytt tilbygg, og berørte rom renoveres. Blokk F (1 etg) skal det bygges nytt tilbygg, og berørte rom renoveres. C2 BELIGGENHET OG ADKOMST Buksnes skole ligger på Gravdal, adresse Skoleveien C3 FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN Disponible arealer, f.eks. lagringsplass må beregnes innenfor rigg område. Annen plass/deponi må avklares med kommunen. Tilknytningspunkter for provisoriske ledninger med eventuelle betingelser for tilknytning for EL /VVS Ved spessiell støy eller sprenging etc. skal beboere varsles på forhånd, og tidspunkt avtales. Byggeteknikk og tekniske fag for utførelse, skal forholde seg til brannteknisk redegjørelse. (Se vedlegg.) og branntegninger som etter en hver tid er gjeldende. Lyd er prosjektert i henhold til "NS 8175 Lydforhold i bygninger - Klasse B" God lydstandard. Y:\-2006\ Vestvågøy Kommune - Buksnes Skole\7 Avviks og endringslister\ Buksnes skole - Bok0.ga1

7 Espen Aursand Arkitektkontor AS Prosjekt: Side 0-6 C0 ORIENTERING OM PROSJEKTET C4 a) BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER - RIB 00 GENERELT Dette kapitlet beskriver grunnarbeidene for bygget, betongarbeidene, samt bærende stål- og trekonstruksjoner GRUNNARBEIDER Det skal fylles drenerende grusmasser under fundament og golv på grunn for nybygg bygg D og F Rundt bygget legges drenering, som kobles til eksisterende rør/kum BETONGARBEIDER Under yttervegger for nybygg i bygg D og F benyttes banketter og grunnmurer i armert betong. Golv i nybygg bygg D og F utføres i betong. Det skal støpes ristgrube utvendig ved inngang i bygg F Nye søyler ved inngang mellombygg utføres i armert betong. Golv i ventilasjonsrom, samt tak over mellombygg utføres med dekker av armert lett-klinker STÅLARBEIDER Bæring av lett-klinker dekke over mellombygg D utføres med stålbjelke. Denne påføres brannisolering (R30). Bærende element (søyler) i glassvegg bygg D utføres med galvaniserte U-profil BÆRENDE TREKONSTRUKSJONER Tilbygg bygg F vil få noe bærende søyler og bjelker i limtre. Y:\-2006\ Vestvågøy Kommune - Buksnes Skole\7 Avviks og endringslister\ Buksnes skole - Bok0.ga1

8 Espen Aursand Arkitektkontor AS Prosjekt: Side 0-7 C0 ORIENTERING OM PROSJEKTET C4 b) BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER - ARK 21 Bygningsmessige arbeider Bygg D skal det bygges tilbygg til eksisterende bygg, og kun berøre eksisterende konstruksjoner der nye rom og eksisterende rom faller over i hverandre. Bygg D skal den ene yttervegg delvis rives og lages en stor utsparing i den ene innervegg. Nytt tilbygg skal bygges mellom Bygg E og C, sør-øst for eksisterende bygg D. Eksisterende lærerrom skal deles opp med vegger for flere rom. Yttervegg fasade nord bygg C blir delvis innervegg og vinduer i den delen av fasade nord bygg C skal plomberes. Korridor som berøres i bygg C skal pusses opp. Yttervegger bygg D skal bestå av leca isoblokk med puss på begge sider og buet aluminiumglassfasade med energiglass. Ventilasjonsromet i det nye tilbygget skal betjene blokk D, E, F Bygg F skal det bygges tilbygg til eksisterende bygg, og kun berøre eksisterende konstruksjoner der nye rom og eksisterende rom faller over i hverandre. Ytervegger bygg F skal hovedsakelig bestå av b-verk kledd med stående trepanel. Innvendige vegger skal i hovedsak bygges av stålstendere med dobble gipsplater på begge sider. Det må også merkes at det kan bli benyttes robuste gipsplater på utsatte steder (jfr. masseliste for vegg). Det må også bemerkes pga. veggers høyder må det innberegnes ekstra stålforsterkninger i vegger. Dette er entreprenørs / leverandørs ansvar å følge opp. Himling og overflate i alle oppholdsrom som berøres, skal ha akustiske himlinger, enten ved system eller fast. Disse skal ha mønster integrert med ventiler og lysarmaturer. Yttertak skal i hovedsak bestå av prefabrikerte takelementer. Leverandør skal være ansvarlig for å utarbeider takplan og detaljprosjektere løsninger tilhørende denne konstruksjonen. Til tekking skal det benyttes foliert tak. Alle tak skal bestykkes forskriftsmessig med snøfangere. Fast innredning i henhold til beskrivelse. 22 Mur, Puss- og flisarbeider Flislegging av både fliser og steinproduketer i WC garderober bygg F. For bad skal det være fall til sluk. Det aksepteres ikke motfall til sluk (jfr.våtromsnormen). 23 Malerarbeider All synlig utvendig treverk på yttervegger skal grunnes, deretter 2-lag dekkbeis/maling ihht. beskrivelse. Innvendige vegger skal strimles, sparkles, grunnes og males 2 strøk. For overflate gulv benyttes i hovedsak homogent vinylbelegg på avrettede betonggolv som skal følge malerens toleransekrav. Malbare himlinger skal sparkles og males med rull, for å ikke skade akustikkegenskapene til disse. 24 Blikkenslagerarbeider Dør vindus og terskelbeslag, overgangsbeslag, takrenner og nedløp. inngår i tømrerkappitlet 26 Gartnerarbeider Brostein i fra avsettingsplass og inn til inngang for å sone avmerke dette. Asfalt på parkeringsområde. Dette tilpasses til høydeforskjellen. Foran innganger skal brostein bygges opp slik at den danner en rampe opp til trapp. Gress,busker og trær og andre konstruksjoner i henhold til utenomhusplan. 27 Glassarbeider / Nøkkelbeslagssystem. Det skal benyttes laminerte kompaktdører i de fleste innvendige dører. Stål-, aluminium, - glassdører og vinduer følger brann- og lyd tekniske redegjørelse og tegninger. Y:\-2006\ Vestvågøy Kommune - Buksnes Skole\7 Avviks og endringslister\ Buksnes skole - Bok0.ga1

9 Espen Aursand Arkitektkontor AS Prosjekt: Side 0-8 C0 ORIENTERING OM PROSJEKTET I de store glassfeltene benyttes aluminiums glassfasader og glassfiber vinduer. Aluminiumsdører benyttes som utvendige dører. Glasset forutsettes utført med 2-lags energiglass (tilsv. Optima klar) med K-verdi =<1,3 W/m²K. Alle glasflater i fasaden skal benytte samme type glass. Ved evt. overgangen av glass mellom etasjene i fasaden skal det benyttes sort plate på innside av glass for å hindre gjennomsyn. Y:\-2006\ Vestvågøy Kommune - Buksnes Skole\7 Avviks og endringslister\ Buksnes skole - Bok0.ga1

10 Espen Aursand Arkitektkontor AS Prosjekt: Side 0-9 C0 ORIENTERING OM PROSJEKTET C4 c) VVS TEKNISKE ANLEGG - RIV 31. SANITÆRANLEGG: Armatur, utstyr. Generelt benyttes standard utstyr av normal kvalitet med hvit porselen. Armatur velges i normal god kvalitet. Minikjøkken leveres av annen entreprenør mens rørlegger leverer blandebatteri. Vannledninger. Fordelingsledninger for varmt- og kaldt vann (samt sirkulasjonsledning) til nytt sanitærutstyr tilknyttes eksisterende Cu-røranlegg. De fleste rørføringer plasseres over himling mens tilknytning til brannskap er i krypekjeller. Det benyttes Cu-rør for vannledninger til nytt sanitærutstyr. Varmt tappevann. Det er forutsatt at eksisterende beredere benyttes for varmt tappevann for begge tilbyggene. Avløpsledninger. Avløp utføres som selvfallssystem. Avløp fra sanitærutstyr tilknyttes eksisterende avløpsledning (som bunnledning) under tilbygget. Utvendige kummer/grunnledninger ser ikke ut for å komme i konflikt med tilbyggene. Taknedløp. Det er benyttet både utvendige og innvendige taknedløp. Takslukene leveres av hovedentreprenør, mens rørlegger tilknytter takslukene og har ansvaret for avløpene. Gjennom varme rom isoleres avløpene. 32. VARMEANLEGG. Varmeproduksjon/distribusjon. I begge tilbyggene monteres gulvvarme, mens det i eksisterende ombygd fløy monteres radiatorer. Oppvarming av ventilasjonsluft skal også tilknyttes eksisterende varmeanlegg. I denne entreprisen er det ikke medtatt automatikk, da dette vil bli ordnet senere i forbindelse med rehabilitering av fyrrommet. Rørledninger. Rørledninger for tilknytning til radiatorer er i krypekjeller. Rørledninger til ventilasjonsanlegg tilknyttes eksisterende rørledninger i krypekjeller og føres opp i ventilasjonsrom. Det benyttes isolerte stålrør/mannesmann. 36. VENTILASJONSANLEGG. Det skal monteres ett nytt ventilasjonsanlegg ved skolen skal erstatte eksisterende ventilasjonsanlegg og skal monteres i eget teknisk rom. Aggregatet skal ha vannfylt oppvarming. For øvrig forsynes aggregatet med spjeld, filter, roterende varmegjenvinner samt frekvensstyrte vifter. Eksisterende ventilasjonsaggregat demonteres og er byggherrens eiendom. Y:\-2006\ Vestvågøy Kommune - Buksnes Skole\7 Avviks og endringslister\ Buksnes skole - Bok0.ga1

11 Espen Aursand Arkitektkontor AS Prosjekt: Side 0-10 C0 ORIENTERING OM PROSJEKTET C4 d) ELEKTROTEKNISKE ANLEGG - RIE ELEKTROTEKNISKE ANLEGG Strømforsyning Anlegget forsynes fra eksisterende hovedfordeling. Det monteres en ny fordeling i Mediateket. Fordelingen er nisjemontert. Anlegget blir bygd opp som 230 V IT. Lysanlegg. I Mediatek og samtalerom monteres nedhengte armaturer med lysdemping, i resterende rom monteres innfelte og nedhengte armaturer som styres av bevegelighetsføler. Armaturene er av miljømessig karakter og lyskvaliteter iht Selskapet for lyskultur. Varmeanlegg Anleggets transmisjonstap dekkes var vannbåren varme som styres med termostater på hvert rom. Varmeanlegget forberedes til å kunne styres av SD-anlegg senere. Driftstekniske anlegg Det monteres nytt ventilasjonsanlegg. Anlegget kables ihl gjeldene forskrifter, normer og leverandørens beskrivelser. Det monteres stikkontakter for generelt forbruk TELETEKNISKE ANLEGG Bedriftskomunikkasjon Det monteres telefon og datauttak ved hver arbeidsplass samt at det monteres tråløs sender i Mediateket. Anlegget tas ut fra eksisterende switch. Det legges fiberkabel fra datarom i kjeller til underfordeling i Mediatek Y:\-2006\ Vestvågøy Kommune - Buksnes Skole\7 Avviks og endringslister\ Buksnes skole - Bok0.ga1

12 Espen Aursand Arkitektkontor AS Prosjekt: Side 0-11 C0 ORIENTERING OM PROSJEKTET C5 ENTREPRISEFORM OG ANDRE ENTREPRISER Organisasjon. Det vil etter evalueringen av tilbudene bli tatt stilling til hvilken entreprisemodell som skal benyttes. Dette valget berører i hovedsak byggeleder og hovedentreprenør. Prosjektorganisasjon vil bli gjengitt i anbudsgrunnlaget i PA-Bok. For prosjektet er det utlyst føplgende entrepriser og fagområder.: K202 :Hovedentreprenør: (Grunn-, betong-, stål-, utenomhus-, tømmer-, blikkenslager-, murer-, og malerarbeider) K31: Innvendig røranlegg: (Sanitæranlegg og varmeanlegg ) K36: Luftbehandlingsanlegg: K401: Elektro- og teletekniske anlegg C6 PROSJEKTADMINISTRATIVE RUTINER For prosjektet vil det bli utarbeidet egen PA-bok. Y:\-2006\ Vestvågøy Kommune - Buksnes Skole\7 Avviks og endringslister\ Buksnes skole - Bok0.ga1

13 Espen Aursand Arkitektkontor AS Prosjekt: Side 0-12 C0 ORIENTERING OM PROSJEKTET C7 ADMINISTRATIVE RUTINER a) Rapportering Fremdriftsrapport skal oversendes byggeleder ukentlig. Denne skal minimum inneholde oversikt over: - Bemanning (Faktisk og forventet) - Utført siste uke. - Planlagt utført kommende uke. - Fremdrift oversikt over aktiviteter. Eventuelle avvik fra fremdriftsplan. - Saker som ønskes tatt opp i kommende byggemøte. - Anmerkninger om evt. manglende arbeidsgrunnlag for kommende periode (tegninger m.m.) Varsel om økonomiske eller fremdriftsmessige krav skal ikke fremsettes i byggerapportene, men i eget brev ihht. kontraktsbestemmelsene. b) Byggeledelse Byggherre skal engasjere egen byggeleder for prosjektet. c) SØK PGL har søk funksjon i prosjektet. d) Kontrollrutiner - Kontrollplaner. Byggherre vil føre kontroll med arbeidet gjennom byggeleder. Denne kontrollen fritar ikke entreprenøren for selv å føre kontroll og følge kontrollplaner i det entreprenøren er ansvarlig utførende etter Plan og bygningsloven og ansvarlig for arbeidets kvalitetsmessige og rettidige utførelse. Denne kontrollen skal utføres ihht. rutiner og opplegg som utarbeides av entreprenøren og godkjennes av byggherrens ansvarlige kontrollerende. Manglende oppfølging av kontrollplaner og sjekklister betraktes som kontraktsbrudd. Byggherren forbeholder seg retten til tilbakeholdelse av avdragsfakturaer dersom kontrollsystemet i hht. avtale ikke følges opp på byggeplassen C8 ANDRE FORHOLD Byggetillatelse, etableringstillatelse er under prosses og forventes å være ferdig til byggestart. Finansiering er ordnet. Prosjektet er detaljprosjektert, og det skal være klart for igangsetting umiddelbart etter kontrahering. C9 DIGITAL KOPI AV TILBUDSGRUNNLAGET Beskrivelsesdokumentene er beskrevet i G-PROG Beskrivelsessystem, og dokumentene kan elektronisk overføre dette til de som vil ha dette som arbeidsverktøy ved kalkulasjon og prising av beskrivelse. Prosjektdokumentet blir sendt ut i pappirformat. Beskrivelse kan fås tilsendt som anbudsfil med filformatene: xxx.gab xxx.xls xxx som NS 3459 format. - xxx.gab er et filformat som støttes av "GPROG LINKER" som er et gratis program for å legge inn priser, og få kotrollregnet anbudet. Dette program kan lastes ned fra: Velg "produkter" i toppmenyen, Velg deretter "linker" i venstre meny, Trykk deretter "last ned" på siden. - xxx.xls er et filformat som støttes av "EXCEL regneark" - xxx.txt er et filformat som støttes av "NS 3459" filutvekslingsformat som kan benyttes opp mot andre beskrivelsessystem. Y:\-2006\ Vestvågøy Kommune - Buksnes Skole\7 Avviks og endringslister\ Buksnes skole - Bok0.ga1

14 Espen Aursand Arkitektkontor AS Prosjekt: Side 0-13 D0 TILBUDSREGLER D GENERELLE TILBUDSREGLER Som tilbudsregler gjelder følgende regler i prioritert rekkefølge: D0 Lov om Forskrift om offentlig anskaffelser - "Del II. Anskaffelser over terskelverdiene og uprioriterte tjenester". D1 Kunngjøringstekst Doffin/TED D2 Tilbudsinvitasjon/konkurranseregler. Orientere/veilede tilbyder og utdype/supplere bestemmelsene til Forskrift om offentlig anskaffelse (hvor ulike valg foreligger) Tildelingskriterier: Entreprise K201: 1. Pris, vektes 80% Laveste pris gir maksimal uttelling (80 poeng). 1,3 x laveste pris, eller mer, gir ingen uttelling. Det er summen av tilbudt pris for bygningsmessige arbeider og byggeplassadministrasjon og framdriftskontroll av sideentreprenører som legges til grunn ved evalueringen. Hvis byggeplassadministrasjon og framdriftskontroll av sideentreprenører er tilbudt som en prosentsats av øvrige sideentrepriser, vil denne bli omregnet til pris basert på de økonomisk mest fordelaktige tilbudene i øvrige sideentrepriser 2. Kvalitet, vektes 10 %: Utførelse/produkt som akkurat oppfyller minstekravene angitt i beskrivelsen gis halv uttelling (5 poeng). Bedre kvalitet gir inntil 10 poeng. Dårligere kvalitet gir ned til 0 poeng (aktuelt hvis alternative tilbud har lavere kvalitet enn beskrivelsen den skal kunne erstatte). 3. Leveringstid, vektes 10 %: Kortest leveringstid, i antall uker fra byggestart sommeren 2006 til overlevering, gir maksimal uttelling. 1,3 x korteste leveringstid eller mer gir ingen uttelling. Entreprise K31, K35, K36, K73, K401 og 506: 1. Pris, vektes 80% Laveste pris gir maksimal uttelling (80 poeng). 1,3 x laveste pris, eller mer, gir ingen uttelling. 2. Kvalitet, vektes 20 %: Utførelse/produkt som akkurat oppfyller minstekravene angitt i beskrivelsen gis halv uttelling (10 poeng). Bedre kvalitet gir inntil 20 poeng. Dårligere kvalitet gir ned til 0 poeng (aktuelt hvis alternative tilbud har lavere kvalitet enn beskrivelsen den skal kunne erstatte). D3 Kontraktsbestemmelser. NS8405 som gjeldende kontraktsstandard, med angitte endringer eller suppleringer til standarden som anses helt nødvendig. D4 Instrukser/rutiner: Instrukser og rutiner som er svært viktige og som kan ha betydning for prising av tilbudet. Alternative tilbud aksepteres kun der dette er bedt om/spesifisert i beskrivelsens poster. Y:\-2006\ Vestvågøy Kommune - Buksnes Skole\7 Avviks og endringslister\ Buksnes skole - Bok0.ga1

15 Espen Aursand Arkitektkontor AS Prosjekt: Side 0-14 D0 TILBUDSREGLER Av dette følger minstekravet til den enkelte alternative løsning. Det gjøres ellers oppmerksom at der det er benyttet bilder i tilbudsmaterialet så har avbildet produkt kun til hensikt å gi en ide om det estetiske utrykket som etterspørres i posten. Det vises også til "generelle forhold på byggeplass" kap. F Teknisk orientering: Orientering beskrives innen for hvert fagområde. Y:\-2006\ Vestvågøy Kommune - Buksnes Skole\7 Avviks og endringslister\ Buksnes skole - Bok0.ga1

16 Espen Aursand Arkitektkontor AS Prosjekt: Side 0-15 D0 TILBUDSREGLER D1 KUNNGJØRINGSTEKST DOFFIN / TED Se vedlagt utlysningstekst fra TED/DOFFIN: K201 Hovedentreprenør: (Grunn-, betong-, stål-, utenomhus-, tømmer-, blikkenslager-, murer-, og malerarbeider) Tilbudsgrunnlag - Vedlegg 1 - K201 Utlysningstekst doffin pdf K31: Innvendig røranlegg: (Sanitæranlegg, varmeanlegg ) Tilbudsgrunnlag - Vedlegg 1 - K31 Utlysningstekst doffin pdf K36: Luftbehandlingsanlegg: Tilbudsgrunnlag - Vedlegg 1 - K36 Utlysningstekst doffin pdf K401: Elektro- og teletekniske anlegg Tilbudsgrunnlag - Vedlegg 1 - K401 Utlysningstekst doffin pdf Y:\-2006\ Vestvågøy Kommune - Buksnes Skole\7 Avviks og endringslister\ Buksnes skole - Bok0.ga1

17 Espen Aursand Arkitektkontor AS Prosjekt: Side 0-16 D0 TILBUDSREGLER D2 KONKURRANSEREGLER Konkurransegrunnlaget: (FOA 5-1) Avsnitt 2 pkt. k): Utfylt tilbud skal innleveres i et eksemplar i papir. Bruk av tekniske spessifikkasjoner: (FOA 5-2) Avsnitt 1: Det bemerke at der det i konkurransegrunnlaget er opplyst om valg av type produkt, skal dette føres inn i tilbudsdokumentet. Dette føres inn i beskrivelse på post, og/eller på eget ark/dokument med produktanvisning. (Krav til dokumentasjon opplyses det om i de enkelte entrepriser.) Befaringer og konferanser (FOA 5-3) Felles befaring vil på ett senere tidspunkt bli offentliggjort. Skatteattest (FOA 5-15) Avsnitt 5: Det bemerkes at det ved underliggende entrepriseforhold større en ,- eks mva, skal det vedlegges egen skatteatest fra vedkommende firma. HMS - egenerklæring (FOA 5-16) Avsnitt 4: Det bemerkes at det ved underliggende entrepriseforhold større en ,- eks mva, skal det vedlegges egen HMS-egenerklæring fra vedkommende firma. Avvik fra konkuransegrunnlaget og alternative løsninger (FOA 8-6) Selv om det gis tilbud på alternative løsninger som angitt(se D0-Gnerelle tilbudsregler, punkt D4), skal det også gis tilbud på de løsninger som fremgår av prosjektdokumentene. Alternative løsninger må dokumenteres med nødvendige tegninger og beskrivelser bekostet av entreprenør. Tilbudsåpning ved anbudskonkurranse (FOA 8-9) Det vil ikke bli holdt offisiell tilbudsåpning. Avvisning (FOA 8-10) Eventuelle forbehold skal spesifiseres i tilbudsbrevet og skal være gitt i en slik form at deres økonomiske konsekvenser kan vurderes ved evalueringen. Forbehold: Av følgende to alternativer skal det som gjelder for tilbudet framkomme entydig og ordrett av tilbudsbrevet: a) "Tilbudet har ingen forbehold" eller b) "Tilbudet har følgende forbehold:." (angivelse/utdyping av hvert forbehold). NB! Avvik fra dette medfører at tilbudet avvises. ANNET: Det stilles ikke særskilte krav til tiltaksklasse overfor entreprenør(ene), men at det entreprenør(ene) antatt å få de nødvendige godkjenninger for ansvarstett i byggesaken. Y:\-2006\ Vestvågøy Kommune - Buksnes Skole\7 Avviks og endringslister\ Buksnes skole - Bok0.ga1

18 Espen Aursand Arkitektkontor AS Prosjekt: Side 0-17 D0 TILBUDSREGLER D3 KONTRAKTSBESTEMMELSER For kontraktsarbeidet gjelder NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt, med tillegg/endringer som angitt under: Byggherrens sikkerhetsstillelse (NS 8405, 9.3) Endring: Byggherre stiller ikke sikkerhet. Bruk av underentreprenør (NS 8405, 15) Tillegg: Kontraktsarbeidet skal utføres av entreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt ved underentreprise. Avtale om underentreprise med enkeltpersonforetak eller anvendelse av innleid arbeidskraft må være oppgitt og begrunnet i tilbudet og godkjent skriftlig av byggherren. Det forutsettes at den innleide arbeidskraft er lovlig. Slik godkjennelse endrer ikke entreprenørens forpliktelser overfor byggherren. 1. Byggherrens nektelser av å godkjenne entreprenørens valg av underentreprenør etter denne bestemmelse, gir ikke entreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre ham. 2. Entreprenøren skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidskraft oppfyller kontraktens bestemmelser. Dokumentasjonsplikten omfatter også underentreprenøren og dennes personell. 3. Alle avtaler om underentrepriser skal inneholde likelydende bestemmelser om arbeidets utførelse, forhold på byggeplassen og utførelse ved underentreprise som anvendt i dette avtaledokument. 4. Byggherren kan kreve dagmulkt dersom entreprenøren selv eller noen av hans underentreprenører anvender ulovlig eller ikke-kontraktsmessig arbeidskraft og forholdet ikke er blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten skal utgjøre 1 promille av kontraktsummen, men ikke mindre enn kr. 1000,- pr. hverdag. 5. Dersom det konstateres brudd på ovennevnte bestemmelser og entreprenøren ikke har rettet feilen innen utløp av pålagt frist for utbedring, kan byggherren heve kontrakten. 6. Rett til heving av kontrakten på dette grunnlag gir byggherren anledning til å utelukke entreprenøren/underentreprenøren fra å delta i oppdrag for denne byggherre innen bygge- og anleggsvirksomhet for inntil ett år. Tiltransport. Byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av sideentrepriser (NS 8405, 16) Endring: Byggeplassadministrasjon og framdriftskontroll for alle delentrepriser er tillagt bygningsmessig entreprenør, med vederlag som oppgitt i tilbudet. Endringsordre (NS 8405, 20.3) Tillegg: Endringsordre kan bare gis av byggherrens prosjektleder eller byggeleder. Byggherrens svarplikt (NS 8405, 20.6) Endring, siste avsnitt: Entreprenøren kan ikke kreve at byggherren stiller sikkerhet for verdien av det omtvistede endringsarbeidet. Sluttoppstilling med sluttfaktura (NS 8405, 33.1) Endring: Innsendt sluttfaktura kan ikke korrigeres. Y:\-2006\ Vestvågøy Kommune - Buksnes Skole\7 Avviks og endringslister\ Buksnes skole - Bok0.ga1

19 Espen Aursand Arkitektkontor AS Prosjekt: Side 0-18 D0 TILBUDSREGLER D4 INSTRUKSER / RUTINER Byggestart/avslutning: Det forventes byggestart for dette tilbud i ca. uke Byggvask, ferdigbefaring, eventuelle reklamasjonsarbeider og montering av løst inventar som ikke er med i bygningsmessig beskrivelse kommer i tillegg til den skisserte byggetid. Avsluttende arbeider forventes å være rundt jan Fremdriftsplan: Byggetiden anslås til 4 mnd. fra fysisk oppstart. Eventuelle forbehold til anbudsgrunnlagets fremdrift skal fremgå av entreprenørens tilbudsbrev. Etter kontraktsinngåelse skal den enkelte entreprenør utarbeide detaljert fremdriftsplan. Hovedentreprenøren skal deretter fremlegge fremdriftsplan for alle fag for byggeleder for godkjenning av frister. Endelig forslag til en detaljert framdriftsplan som skal godkjennes av tiltakshaver og alle samtlige øvrige parter. Y:\-2006\ Vestvågøy Kommune - Buksnes Skole\7 Avviks og endringslister\ Buksnes skole - Bok0.ga1

20 Espen Aursand Arkitektkontor AS Prosjekt: Side 0-19 F1 FORHOLD PÅ BYGGEPLASS - HMS HMS - MÅLSETTING. Byggherres målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skader på person eller miljø. Byggeplassen skal derfor planlegges, organiseres og kontrolleres etter intensjoner og regler i forskriftene. ( Byggherreforskriften - "Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser" ) Det er viktig at alle parter i byggeprosessen bidrar til at målsettingen oppfylles. HMS-planen er et hjelpemiddel til å oppnå dette. Alle på byggeplassen plikter å overholde reglene i HMS-planen, sammen med andre relevante regler som er gitt i lov, forskrifter eller lokale bestemmelser. Byggherre vil kunne kontrollere at bestemmelsene i byggherreforskriften blir etterlevd i prosjektet. Koordinator. Overordnet koordineringsansvar for milepeler/fremdrift er PL Koordinator for HMS under prosjekteringen er (PGL) HMS koordinator og fremdrifttsansvarlig koordinator for utførelse, skal ivaretas av "hovedbedriften." Koordinator for HMS arbeidet er pliktig til å gjennomføre alle oppgavene nevnte i byggherreforskriften og skal holder HMS planen á jour og sørger for at verneorganisasjonen blir etablert. Hovedbedrift. Hovedbedrift er "felles rigg og driftansvarlig entreprenør". Hovedbedrift utpeker sitt verneombud på byggeplassen som også blir hovedverneombud. Hovedbedrift skal på vegne av egen bedrift, og alle ansvarlige parter på byggeplassen, forelegge byggeleder signert bekreftelse på at bedriften oppfyller kravene i forskriftene om intern-kontroll. Hovedbedrift er ansvarlig på byggeplassen og ivaretar de forpliktelser som dette i forhold til Arbeidsmiljøloven. De enkelte entreprenørene er ansvarlig for egne ansatte og egne arbeider, og skal påse at de tilfredsstiller krav i Arbeidsmiljøloven og NS 3420 og andre relevante lover og forskrifter. Hovedbedrift gjennomfører faste vernerunder på byggeplassen. Byggeleder deltar i nødvendig utstrekning i vernerunder, og kan ved behov innkalle til særskilte sikkerhetsmøter. Sikkerhetsansvarlig og verneombud i involverte firma deltar. Hovedbedrift fører referat fra vernerunden og distribuerer dette Hovedverneombud. Både under prosjektering og produksjonen skal arbeidene organiseres og utføres ihht. "Forskrifter om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og arbeidsplasser". Hovedverneombud for prosjektets ulike faser oppnevnes og skal være en representant fra hovedbedriften. Interne-kontrollsystem forelegges byggeleder fra hovedværneombudet i forbindelse med oppstartsmøtet. Y:\-2006\ Vestvågøy Kommune - Buksnes Skole\7 Avviks og endringslister\ Buksnes skole - Bok0.ga1

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser) Innholdsfortegnelse A. Tilbudsinnbydelse... 3 B. Prosjektet... 4 B1. Innledning... 4 B2.

Detaljer

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag.

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø Kommune. ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Namsos Mai 2003 Y:\-2002\2002-04 - Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc (02.10.02)

Detaljer

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE KAP 0 TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 KAP 1 ORIENTERING, GENERELLE KRAV OG RIGG/DRIFT 26 ROMFUNKSJONSBESKRIVELSE KAP 2 BYGNING 51 KAP 3 VVS

Detaljer

Vadsø kommune Rådmannen. PA - bok. Prosjektadministrativ bok VADSØ UNGDOMSSKOLE

Vadsø kommune Rådmannen. PA - bok. Prosjektadministrativ bok VADSØ UNGDOMSSKOLE Vadsø kommune Rådmannen PA - bok Prosjektadministrativ bok VADSØ UNGDOMSSKOLE 31.7.2006 Innhold 1. INNLEDNING...3 2. PROSJEKTET...5 3. KOMMUNIKASJON...8 4. FRAMDRIFT OG FRISTER...13 5. ENDRINGER...14 6.

Detaljer

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader S. nr. 7191/92 SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader TILBUDSMATERIALE FOR TOTALENTREPRISE utarbeidet av: oktober 2013 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Sameiene Blindernveien 2 og 4 inviterer

Detaljer

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE 1 KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 Beskrivelse med masseberegning K 401 ELEKTRO Rådgivere: ARK - Og Arkitekter as RIB/ RIBr/ RIE/ RIM/ RIV - Cowi AS RIAKU

Detaljer

Innhold. Dokument: BOK 0 Prosjektnavn: Trimveien 6 og Marselis' gate 24 Prosjektnr: 284 og 283 Byggherre: SiO Eiendom T-2 Prosjekt Asker AS

Innhold. Dokument: BOK 0 Prosjektnavn: Trimveien 6 og Marselis' gate 24 Prosjektnr: 284 og 283 Byggherre: SiO Eiendom T-2 Prosjekt Asker AS Innhold 0 Generelt... 3 0.1 Byggherre (BH) og byggesaken... 3 0.2 Byggherrens prosjektorganisasjon... 3 0.3 Entrepriseform... 5 1 Kontraktsbestemmelser... 5 1.1 Sikkerhetsstillelse:... 5 1.2 Evt. regulering

Detaljer

Tårnet barnehage. Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune

Tårnet barnehage. Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune Tårnet barnehage Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune 15.10.2012 Side 00-1 01 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Vikna kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på: Elektro- og teletekniske anlegg

Detaljer

Levanger Kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN

Levanger Kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN Levanger Kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN TILBUDSGRUNNLAG Del B: Teknisk beskrivelse Utarbeidet av: RG-prosjekt AS Dato: August 2012 Sign: A.F. Skrøvseth H:\Prosjekter Levanger\2012\PL12005

Detaljer

K 401 Sulitjelma skole

K 401 Sulitjelma skole VSO CONSULTING 0 K 401 Sulitjelma skole Nytt tilbygg og ombygging Elektro- og teletekniske anlegg. Fauske kommune 12.09.2011 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE VSO CONSULTING BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

Detaljer

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER!

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) Januar 2008 Side 1 Innhold FORORD...3 1. INNLEDNING...5 HAR KOMMUNEN NØDVENDIG BESTILLERKOMPETANSE?...5

Detaljer

Konkurransegrunnlag Totalentreprise

Konkurransegrunnlag Totalentreprise Statens vegvesen Region Nord A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2013-01-16 Konkurransegrunnlag Totalentreprise Prosjekt: Fv.78 Halsøya-Leirosen Tilbudsnummer: 2013/005313 Statens vegvesen

Detaljer

Parsell: Delprosjekt Nord-Trøndelag grense - Fauske

Parsell: Delprosjekt Nord-Trøndelag grense - Fauske Statens vegvesen Region nord A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2014-12-19 Konkurransegrunnlag Totalentreprise med samspill Prosjekt: Prosjekt tunneloppgradering Region nord Parsell:

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET i bygg- og anleggsbransjen PLANLEGGING OG ORGANISERING FORMÅLET MED HEFTET s.4 INNLEDNING s.8 ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER s.14 Byggherre s.15 Prosjektleder s.16 HMS-koordinator

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406, pkt 2)... 3 1.2 Underentreprenør og underleverandør... 3 2 Kontraktsdokumenter

Detaljer

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN Stavanger kommune PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN TEMA (EVT. BILDE/KARTUTSNITT FRA ANLEGGSOMRÅDET) Bymiljø og utbygging Plan og anlegg STAVANGER KOMMUNE DATO BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: GProg

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA STAVANGER LUFTHAVN, SOLA HELIKOPTERTERMINAL OMBYGGING, UTBYGGING, OPPRUSTING KONKURRANSE MED FORHANDLING T-183684 BAGASJETRANSPORTANLEGG Oktober 2014 Tilbyderne Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse

Detaljer

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise Side 1 av 9 I GENERELT Som generelle kontraktsvilkår gjelder NS 8415:2008/NS 8416:2009/NS3433 ( Standardkontrakten ), med de endringer og tillegg som fremgår av dette dokument. Ved motstrid mellom Standardkontrakten,

Detaljer

HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS. Side 1 av 1

HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS. Side 1 av 1 HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS Side 1 av 1 Innholdsliste 1.1 Forord...3 1.2 Målsetting....4 1.3 Distribusjon...5 1.4 Informasjon i utførelsesfasen...7 2.1 HMS Organisasjonsplan....8

Detaljer

Drangedal kommune BOSTRAK VANNVERK NYTT VANNBEHANDLINGSANLEGG. Konkurransegrunnlag for totalentreprise maskin/prosess

Drangedal kommune BOSTRAK VANNVERK NYTT VANNBEHANDLINGSANLEGG. Konkurransegrunnlag for totalentreprise maskin/prosess Drangedal kommune BOSTRAK VANNVERK NYTT VANNBEHANDLINGSANLEGG Konkurransegrunnlag for totalentreprise maskin/prosess KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurransegrunnlag: Prosess Oppdragsnr.: 185574 Dato: 05.02.2012

Detaljer

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN TEMA (EVT. BILDE/KARTUTSNITT FRA ANLEGGSOMRÅDET) Bymiljø og utbygging Plan og anlegg STAVANGER KOMMUNE DATO BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Beskrivelsemal PoA Kapittel:

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid, basert på NS 8402:2010. for

Konkurransegrunnlag. Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid, basert på NS 8402:2010. for Konkurransegrunnlag Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid, basert på NS 8402:2010 for Forside kan lages i forsidegenerator på vegveven/grafisk senter Konkurransegrunnlag av Region:Klikk

Detaljer

KVAM FOR ALTA/O. Rambøll Norge AS NO 915 251 293 MVA. Arkiv ref.: H:\Alle

KVAM FOR ALTA/O. Rambøll Norge AS NO 915 251 293 MVA. Arkiv ref.: H:\Alle KVAM KOMMUNE SIKRINGSTILTAK GARTVEIT, ØYSTESE PROSJEKTBESKRIVELSE FOR ANLEGGSARBEIDENE OPPDRAGSNR: 7080885 (RN) ALTA/O OSLO 2008-09-26 20061329-22 (NGI) Arkiv ref.: H:\Alle Prosjekter 2008\ \7080885 Gartveitt

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar i bygge- og anleggsprosjekter organisering engasjement oppgaver ansvar Prosjekteringsledelse i bygge- og anleggsprosjekter ISBN 82-91510-71-7 Desember 2004 RIF - Organisasjonen for rådgivere Essendropsgate

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT

HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT Tilbudsinnbydelse Fyll inn prosjektnummer og navn Dato XXXXX Oppdrag HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT Tilbudsinnbydelse DATO INNHOLDSFORTEGNELSE 1. TILBUDSINNBYDELSE... 1 1.0 INNBYDELSE... 1 1.1 KONKURRANSEGRUNNLAGET...

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE EIENDOMSFORVALTNINGEN. SHA-PLAN SHA= Sikkerhet, Helse, Arbeidsmiljø.

PORSGRUNN KOMMUNE EIENDOMSFORVALTNINGEN. SHA-PLAN SHA= Sikkerhet, Helse, Arbeidsmiljø. PORSGRUNN KOMMUNE EIENDOMSFORVALTNINGEN SHA-PLAN SHA= Sikkerhet, Helse, Arbeidsmiljø. FOR TØRMO KAPELL REHABILITERING OG UTVIDELSE Utarbeidet av: Lundesgaard og Christiansen AS Dato: 12.06.14 Revidert:

Detaljer

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE F2 2015-01-05 For anskaffelse MoHan AnTyr MoHan D1 2014-12-12 For godkjennelse hos oppdragsgiver MoHan AnTyr MoHan Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

ENTREPRISEBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER

ENTREPRISEBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER ENTREPRISEBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER Side 1 av 27 0. 1. Innhold 1. Innhold... 2 2. Definisjon (NS 8406 pkt 2)... 4 3. Partenes representanter

Detaljer