Adresse: Betegnelse: Eier: Oppdragsansvarlig: Oppdragsnummer: Beliggenhet: Bebyggelsen Bygninger: Boligtype: Etasje: Byggeår: Areal:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Adresse: Betegnelse: Eier: Oppdragsansvarlig: Oppdragsnummer: Beliggenhet: Bebyggelsen Bygninger: Boligtype: Etasje: Byggeår: Areal:"

Transkript

1 Adresse: Kystveien 8,8Arendal Betegnelse: Gnr. 0 Bnr. m.fl. i Arendal kommune. Eiendommen vil bli sammenføyd for så å bli oppdelt i eierseksjoner. Seksjonsnummer er ikke fastsatt. Eier: Kuviga Eiendom AS / Oppdragsansvarlig: Leif Chr. de Presno / Mobil: 0 PRIVATmegleren Arendal, 998 Tlf.: Adresse: Pb., 80Arendal Oppdragsnummer: Beliggenhet: Praktfull beliggenhet i Kuviga, like utenfor indre bykjerne av Arendal med gode solforhold og fantastisk utsikt utover indre byfjord, Tromøysund, over mot Skilsøy, Hisøy og Galtesund. en ligger syd og vestvendt i nytt leilighetsbygg over totalt plan. Fra Kuviga er man kun en kort spasertur langs sjøpromenaden fra Arendal sentrum med alle tilhørende funksjoner, restauranter og byliv. Det er også flotte turområder og lysløype i nærområdet, samt kort vei til buss, skoler og butikk. Bebyggelsen Bygninger: Frittliggende nyoppført leilighetsbygg over plan samt parkeringskjeller med sportsbod for hver leilighet. Hver leilighet får parkering i garasjeanlegg samt bryggeplass. Felles trimrom etableres i. etg. Boligtype: Selveierleilighet/eierseksjon. Etasje:. til. etasje Byggeår: 0 etter avtale etter avtale. Areal: Bruksareal:,0 kvm -,0 kvm Se prisliste og tegninger for arealangivelse av de enkelte leiligheter. Rev

2 Byggemåte: Bygget oppføres i med delevegger og etasjeskillere i betong samt yttervegger i bindingsverk med isolasjon. Fasader i Royalimpregnert kledning og fasadeplater samt murpuss. Vinduene leveres med energiglass i pvc/aluminium. Terrasser utføres i betong og med dekke i trykkimpregnert tre med terrasserekker i aluminium og glass. Gjelder ogsåterrasser på terreng. Ytterdører i tre leveres ferdig malt. Taket tekkes med membran. Det levers heis fra parkeringsanlegg og til alle etasjer. Utvendige svalganger til adkomst. Se komplett byggebeskrivelse for ytterligere detaljer. Innhold: selveierleiligheter med varierende størrelse og innhold. Alle leilighetene har eller soverom, bad / vaskerom samt noen også med gjestetoalett. Se tegninger for detaljer for ønsket leilighet. Standard: ene leveres nøkkelferdig med generelt høy standard. Innvendige gulver får parkett på allegulv med unntak av våtrom som blir fliselagt. Vegger blir pusset og malt. Innvendige himlinger leveres pusset og malt komplett. Kjøkken leveres komplett i.h.t. tegning i hvit høyglans utførelse med integrert kjøleskap, komfyr, stekeovn og oppvaskmaskin. Det leveres ventilatorhette over komfyr. Mulighet for endring / tilvalg på kjøkken. ene leveres med fliser til tak, dusjvegger i hjørne og opplegg for vaskemaskin på hovedbad eller vaskerom. Hovedbad får opplegg for badekar, som er tilvalg. Det levers 0 cm innredning i hvit utførelse med profil på hovedbad med overskap og speil. erom leveres fliselagt til tak, med opplegg for vaskemaskin, wc, og 90 cm innredning i hvit utførelse med profil, overskap og speil. Høy standard på leveranse av elektro og rør med rør-i-rør system, rikelig punktfordeling for elektro, downlights i flere rom samt øvrig fast grunnbelysning. Se komplett byggebeskrivelse og romskjema for standard leveranse og utfyllende opplysninger. Utstyr: Komplett kjøkken med integrerte hvitevarer (kjøleskap, komfyr, stekeovn og oppvaskmaskin). Balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Klargjort for bredbånd/tv-tilkobling og trekkerør for evt fremtidig fiberkabel. Felles varmepumpe luft/vann for vannbåren oppvarming. Oppvarming: Oppvarming skjer ved felles luft/vann varmepumpe som plasseres i teknisk rom og med felles utedel. Vannbåren varme fra luft/vann varmepumpe. Elektrisk gulvvarme leveres i bad og vaskerom. Parkering/garasje: biloppstillingsplass pr. leilighet i garasjeanlegg i underetasjen. Kjøreport til garasjeanlegg med automatisk portåpner. Hver leilighet vil også få disposisjonsrett til båtplass i fellesanlegg. Trimrom Det etableres felles trimrom i. etg. Fellesareal/Hage Adkomst: Fra Arendal sentrum kjører man RV 0 (Kystveien) mot Tromøy, Etter ca. 0, km avkjørsel til Kuviga på høyre hånd, ca. 00 m før tunellen. Tomtetype/areal: Fellestomt /areal ikke fastsatt. Beskrivelse av tomt/hage: Selveiet tomt, fellesområde for sameiet, med unntak av opparbeidede terrasser på bakkenivå for leiligheter på nederste plan. Rev

3 Sameiet Forretningsfører: Utbygger har foreslått at engasjere Arendal Boligbyggerlag som forretningsfører for sameiet. Sameiet vil bli etablert i forbindelse med ferdigstillelse av bygget. Seksjonseiere har rett og plikt til å være medlem i sameiet. Det vil bli fremmet forslag om at Arendal boligbyggerlag blir oppnevnt som forretningsfører for sameiet. Offentlige forhold: Vei/vann/avløp: Vil bli offentlig tilknyttet. Kommunale avgifter: Ikke fastsatt. Antatt ca ,- pr. seksjon pr. år, fordel på terminer. Eiendomsskatt er ikke fastsatt. Tinglyste servitutter/rettigheter: Eiendommen leveres heftelsesfritt. Sameiet har legalpant for inntil G for ubetalte utgifter. Iht. lov om Eierseksjonssameier, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk. Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil gang folketrygdens grunnbeløp. Vesentlige opplysninger om laget, herunder budsjett og regnskap, er tilgjengelig og kan fåes ved henvendelse til megleren. Reguleringsforhold: Regulert område. Plan for Kuviga, formål bolig og næring. Økonomi: Prisantydning: Fra kr ,- til ,- + omkostninger Omkostninger er faste, uavhengig av kjøpesum og utgjøre kr.8,0 ved kjøp. Omkostninger: Dokumentavgift:, % av andel tomteverdi (anslått kr ,-) Tinglysing av skjøte: Kr 8,- Pantattest: Kr 99,0,- Evt. tinglysingsgebyr: Kr 9,-pr. pantedokument (v/belåning) Meglers vederlag og utlegg betales av selgeren og utgjør: kr..0,- pr. kontrakt. Tilretteleggingshonorar kr..000,- Dersom eiendommen ikke blir solgt skal selgere betale påløpte utlegg. Fellesutgifter: Ca. kr..00,- / mnd. Basert på budsjett. Løpende kostnader: Budsjetterte fellesutgifter ca. kr.,- / m pr. mnd. Ca. kr..00,- pr. mnd. avhengig av leilighetsstørrelse, men basert på lik fordeling. Sameiet kan beslutte å basere fellesutgifter i.h.t. sameiebrøk, noe som vil gi en fordeling basert på leilighetenes areal. Fellesutgifter inkluderer forsikringspremie, drift av fellesarealer samt eventuelle vedlikeholdsoppgaver. Eget energiforbruk (ikke fastsatt) samt eiendomsskatt (ikke fastsatt) vil bli belastet hver leilighet. Rev

4 Andel fellesgjeld/felles formue: Ingen fellesgjeld. Oppgjør: % innbetales ved kontraktsunderskrift. Resterende oppgjør innen overtagelse Finansiering: Deler av prosjektet er godkjent for finansiering gjennom Husbanken. Her er særdeles gunstige lånebetingelser p.t.,% flytende rente, fastrente fra, % ( år). Se for oppdaterte rentetilbud. Hvis du ønsker en rask avklaring på finansielle forhold, ta kontakt med PRIVATmegleren som har agentavtale med Nordea på finansielle tjenester og mottar godtgjørelse for dette. Ligningsverdi: Ikke fastsatt. Normalt vil ligningsverdi utgjøre 0 0 % av boligens omsetningsverdi. Energiforbruk: Ikke fastsatt. Det er lagt vekt på energibesparende tiltak ved prosjekteringen av bygget. Energiattest(se forklaring nedenfor i nøkkelinfo): Energiattesten vil bli utarbeidet før ferdigstillelse av bygget ev. kan megler kontaktes for kopi. Diverse Ev. adgang til utleie av hele/ deler av eiendommen til boligformål: Ingen restriksjoner. Ferdigattest/ midlertidig brukstillatelse: Vil bli forelagt innen overtagelse finner sted. Konsesjon/ Odel: Konsesjonsfritt. Det er ikke boplikt på nyoppført boligeiendom i Arendal kommune. Diverse: Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tegninger og arealberegnet av arkitekt. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Alle opplysninger i denne beskrivelsen er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige uten å forringe den generelle standarden. Det tas forbehold om offentlige godkjenninger/tillatelser og eventuelle feil i beskrivelsen Øvrige kjøpsforhold: Overtagelse: Vil avhengig av byggestart. Det er krav om tilstrekkelig forhåndssalg før bygging vil bli igangsatt. Eierskifteforsikring: Nybygg. Ikke eierskifteforsikret. Rev

5 Lov om hvitvasking Megler er underlagt lov om hvitvasking som innebærer plikt til å melde i fra til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Fakta om energimerkeordningen Obligatorisk energimerking av boliger og bygninger Alle boliger og yrkesbygg som selges eller leies ut skal ha en energiattest. Energiattesten består av et energimerke som viser bygningens energistandard. Målet er å øke bevisstheten om energibruk og løsninger som kan gjøre boligen eller bygningen mer energieffektiv. Energimerking av bolig skjer på internett ved at boligeieren eller den boligeieren utpeker legger inn opplysninger om boligen i en selvangivelse. Energiattest for yrkesbygg skal lages av en ekspert. Energimerkeordningen er hjemlet i energiloven. Plikten til energimerking gjelder fra. juli 00. Fakta om energimerking av boliger og bygg Energimerking av boliger er obligatorisk for alle som skal selge eller leie ut bolig eller bygg fra. juli 00. Selve merkingen gjennomfører boligeiere selv på Merkingen gir boligeieren en energiattest, som skal legges ved i prospektet eller på annen måte være synlig i markedsføringen av boligen. Energiattesten gir relevant informasjon for de som skal kjøpe eller leie. Kjøpere og leietakere bør derfor etterspørre energiattest fra selger, utleier eller megler. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) står for og fører tilsyn med energimerke-ordningen. Karakterskalaen strekker seg fra A (best) til G (dårligst). De aller fleste boliger ikke vil få toppkarakter. Nye bygninger som tilfredsstiller byggeforskriftene i dag, vil normalt få C eller D. Kun såkalte passivhus med energieffektiv oppvarmingssystem vil få karakteren A. Energimerkesystemet er designet med tanke på at det skal være treffsikkert i mange år fremover. Etter hvert som det utvikles nye og mer energieffektive løsninger vil stadig flere bygg få en høyere karakter. Felles europeisk merking Energimerking av bygg er vedtatt i et EU-direktiv og gjennomføres nå i alle europeiske land. Landene løser selve merkingen ulikt. I Norge er det valgt en løsning med selvangivelse på nett hvor energimerket og energiattesten er klar umiddelbart etter at de nødvendige dataene er lagt inn. Versjon Rev

6 KJØPSINFORMASJON VEDRØRENDE KUVIGA Beskrivelse Eierform: Matrikkelnummer Beliggenhet Kuviga: selveierleiligheter skal oppføres i størrelser fra, kvm til, kvm. Bryggeanlegg med båtplasser. Selveierleilighetene vil bli organisert i sameie. Gnr. 0, bnr., 0, 89 i Arendal kommune. ene vil bli seksjonert. Kuviga ligger i sjøkanten og i et attraktivt område 0, km øst for Arendal sentrum. Alle leilighetene har mye sol og flott utsikt til Galtesund og Tromøysund. Det er flott turterreng og lysløype i området. Kort gåavstand til buss, skoler og butikk. Adkomst Fra Arendal sentrum kjører man riksvei 0 (Kystveien) mot Tromøy. Etter 0, km ligger Kuviga på høyre side. Tomt Leiligh. inneholder Arealer Selger Forretningsfører Megler Parkering Båtplass Trimrom Tomten er selveiertomt og vil være et fellesområde for sameiet. Dette gjelder forområdene merket «f» på reguleringsplanen (f_p, f_g, f_l, f_g, f_p og f_v). Øvrige områder merket «o» (o_g, o_tb osv) overtas og vedlikeholdes av Arendal kommune.se forslag til vedtekter for fellesområder. Se tegninger og leveransebeskrivelse. Arealer fra BRA, til, kvm. Kuviga Eiendom AS, Postboks, 90 STAUBØ Arendal Boligbyggelag foreslås valgt som forretningsfører. Privatmegleren avd. Arendal, telefon Kontaktperson: Leif Christian de Presno - mobil 0. Det medfølger stk parkeringsplass i kjellergarasje pr. leilighet. Ytterligere parkeringsplass kan kjøpes. I tillegg har prosjektet p-plasser på bakkeplan. Det vil bli i alt båtplasser disponibelt for kjøperne. Det etableres felles trimrom med treningsapparater i. etg. Rev: 0.09.

7 Det medfølger sportsbod i kjeller pr. leilighet, som har låsbar dør med systemnøkkel. Vei, vann og kloakk ene vil bli tilknyttet offentlig vei, vann og kloakk. Byggemateriale Hovedsakelig betong og tre; se beskrivelse og leveranseomfang. Oppvarming Alle leilighetene vil få vannbåren varme. Elektriske varmekabler i bad og bad/vaskerom. Egne sløyfer med termostat i alle rom. Miljøstasjon Det etableres plass for kildesortert avfallshåndtering i kanten av parkeringsplass på nordsiden av tomta. Teknisk beskrivelse Konstruksjon og materialvalg: Yttertak Takelementer med isolasjon monteres med fall og tekkes med membran. Innvendig nedløp for takvann. Yttervegger Bindingsverk med isolasjon, vindsperresjikt med utlekting på utsiden. Plast og mm gipsplater på innsiden. Royal impregnert kledning/fasadeplater og murpuss. Vinduer Vinduene leveres med energiglass, hvit/pvc/aluminium. Solavskjerming er et tilvalg. Bestilling gjørs slik at byggets fasade blir enhetlig. De soverom som ikke får åpningsvindu pga brannkrav får lufting med ventil. Balkongdører Hvit aluminium. Terrasser på terreng og balkonger Balkongdekke utføres i betong/trykkimpregnert. Rekkverk i stål, aluminium, glass. Skillevegg Royal impregnert kledning mellom leilighetene. Etasjeskiller/ bærevegger Etasjeskiller utføres i prefabrikkerte betongelementer og bæres av massive betongvegger mellom leilighetene. Bæresystem i gavlvegger bygges opp av brannisolerte stålsøyler og bjelker. Skillevegg Skillevegger i leilighetene oppført i isolert bindingsverk/stålrigler med gipsplater. Svalganger Betongelementer med antiskli overflate. Rekkverk med aluminium/glass. Rev: 0.09.

8 Ytterdører Leveres i ferdigmalt tre. Systemlås med adkomstvarsling til den enkelte leilighet. Utvendig belysning Veggarmaturer av solid utførelse ved alle hovedinnganger, trapper og langs fast bryggeanlegg. Teknisk utstyr Se utfyllende romskjema ilasjonsanlegg ene ventileres med balansert ventilasjon med varmegjenvinner. Varmtvann/ sanitæranlegg Varmt vann leveres fra felles VV bereder i teknisk rom. Utvendige vannkraner, stk + tilførsel til flytende bryggeanlegg. Radio/TV/ telefon og data Det leveres kabling knyttet til bredbånd, kabel-tv og telefoni. Sameiet eller leilighetskjøper bestiller selv abonnement. Elektrisk anlegg ene tilknyttes eget abonnement med måler for hver leilighet. Antall elektriske punkter reguleres av gjeldende regelverk (NEK 00). Det plasseres A stikkontakt ved hver parkeringsplass for lading av EL-bil. Brannvarsling Sentralt brannalarm anlegg og boligsprinkling, i hht forskrifter. Tilgjengelighet Det er lagt vekt på tilgjengelighet, standard i hht TEK 0 ute og inne. TEK 0 følger bestemmelsene angitt i prinsipp og universell utforming. Energi ene er prosjektert for lav energibruk ved god isolasjon, gode vinduer og dører, samt balansert ventilasjon med varmegjenvinner. Det etableres felles varmepumpe/energisentral med egen måler i hver leilighet. Diverse Det leveres stk postkasse til hver leilighet. Postkasse plasseres sentralt ved hovedinngangen. Det vil bli utarbeidet tilvalgslister fra elektriker, rørlegger, maler, samt for parkett, kjøkken og garderobe. Rev: 0.09.

9 Elektrikerarbeid: Installasjon utføres av autorisert installatør som sørger for fagmessig utførelse blant annet etter NEK00. - Overspenningsvern monteres i sikringsskap og det benyttes automatsikringer med jordfeilbryter. - Installasjonen dimensjoneres slik at elektriske varmeovner kan tilkoples stikkontakter. - Installasjonen legges skjult, med unntak av de plasser der brann og/eller lydkrav umuliggjør dette. - Brytere og stikkontakter leveres i hvit utførelse. Alle stikkontakter leveres som doble med barnesikring, bortsett fra stikkontakter for stasjonære apparater som oppvaskmaskin, kjøleskap, komfyr osv. - Det leveres komplett ringeapparat/porttelefon med fjernstyring av lås i hovedinngang (gjelder.,. og. etg.) - ene er klargjort for bredbånd/telefoni/tv, og trekkerør for fiberkabel. - Det blir lagt ned varmekabel i en «sti» i. etg, samt i nedkjøring til garasjeanlegg. - Det leveres lysarmaturer over benker/vask på bad og kjøkken. Ellers klargjøres det for lampepunkter i tak med veggbrytere i alle rom, slik at kjøper selv kan levere lamper som passer. Rev: 0.09.

10 ROMSKJEMA KUVIGA Rom Gulv Vegg Himling Elektro Sanitær ilasjon Varme Annet Generelt Parkett eik natur og eik fotlist lakkert Sparklet og hvitmalte vegger, hvite gerikter og utforinger Sparklet og Hvitmalte tak, ingen taklist, fuge i overgang tak-vegg Hver leilighet tilkoples egen måler og abonnement Felles VV bereder i teknisk rom Balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner Vannbåren varme Terrasser Impregnert tredekke stk vegglampe, dbl stikk utv Rekkverk med glass Parkett Hvit Hvit Downlight med Dimmer Balansert Skyvedørsgarderobe i leilighet B, E, H Kjøkken Parkett Hvit Hvit Ett-greps blandeapp, Opplegg for vaskemaskin Vann og avløp Balansert Stue Parkett Hvit Hvit Balansert Hovedsoverom Parkett Hvit Hvit Balansert Skyvedørsgarderobe (gjelder IKKE B, E, H Garderoberom (gjelder kun leilighet C) erom og Parkett Hvit Hvit Balansert Parkett Hvit Hvit Balansert m garderobeskap soveplass Rev: 0.09.

11 ROMSKJEMA KUVIGA Rom Gulv Vegg Himling Elektro Sanitær ilasjon Varme Annet : leveres Som prefabrikerte badekabiner Flis Flis Nedforet Ferdigbehandlet Himling Downlight i himling med dimmer. Elektriske varmekabler i gulv. Dusjvegger 90x90 hjørne, garnityr og ettgreps blandebatteri til dusj og vask. Opplegg for vaskemaskin, avløp for vask og sluk. Veggmontert WC. Opplegg for badekar på hovedbad. ekar som tilvalg Balansert Innred. 90cm overskap og speil. Lyslist med downlight. Hvit med profil, integrert vask i benkeplate. Kondenstrommel må brukes. Parkett Malt Hvit Balansert Tekniske Installasjoner Svalganger Betong med matrise/sklisikring Kledning pusset og malt Betong stk vegglampe og ringeklokke pr leilighet Trappeganger Betong og fliselagt Malt betong Betong/ pusset og malt komplett Lys i tak og vegg i trapper, porttelefon, stikk for hver etasje. Nødlys Overtrykk og/eller røykventilasjon Garasjeanlegg Støvbundet betong Støvbundet betong Belysning i himling, nødlys Kloakkpumpe Overvannspumpe Røykventilasjon i hht TEK 0 - eksosavtrekk Aluminium kjøreport med fjernkontroll i u.etg Stålglattet betong Betong/ Spaltepanel, umalt Betong stk taklampe med bryter, stk dbl kontakt Balansert stk spikerslag for opphang av utstyr /sluse i kjeller Stålglattet betong Malt betong Støvbundet betong Automatisklys og div. stikk, nødlys Nødtrapp Galvstrekkmetall Nødlys Vindeltrapp i galvanisert metall Rev: 0.09.

12 00 Kuviga Plan.etg leilighet A :00, m² 9, m², m². 0, % 0,89 % 0, m² 9 0, m² 8, m² rør,0 m² Fellesareal, m² Fellesareal, m²,8 m² 0 A

13 Plan.etg leilighet B :80,, m² 9, m²,9 m²., m², m², m² rør, m² C,0 m² A rør 8,0 m² Gard, m², m²,0 m², m² 8 WC, m² 0, m² Kjøkken, m² B 9, m² /Kontor 0, m² 8 0

14 9, m². 9, m² 9. 9, m² Kuviga Plan.etg C :00 0, m², m², m², m², m², m², m², m²,9 m², m²,9 m²,9 m² rør rør rør, m², m², m² C C C

15 Kuviga Plan.etg D :00 9, m² 9, m²., m² 9, m²., m² 8 9, m²., m², m², m² rør, m² rør, m² rør, m²,8 m²,8 m²,8 m² D D D

16 Kuviga Plan.etg E :00, m²., m² 9, m², m² rør,9 m² 8,0 m², m² 8 WC, m² 0 9, m² F rør /Kontor, m² Gard, m²,0 m² Kjøkken 9,0 m² 9,8 m² E 8

17 9, m². 9, m². 9, m² Kuviga Plan.etg E :00 9 0, m², m², m², m², m², m², m²,9 m², m², m², m²,9 m² rør rør rør,9 m²,9 m²,9 m² F F F

18 Kuviga Plan etg G :00 9, m² 9, m²., m² 9, m²., m² 9, m². rør, m², m² rør,0 m², m² rør,0 m², m², m², m², m² G G G

19 Kuviga Plan etg H :00, m²,9 m². 0, m², m² 9, m² 8 WC,8 m², m², m², m², m² Kjøkken 8, m² 9, m² /Kontor,9 m² I Stue 8, m² 9,8 m² H 8

20 9, m². 8 WC,8 m² 9, m². 9, m². Kuviga Plan etg I : , m², m², m², m², m², m², m²,9 m², m², m², m²,9 m² 9, m², m², m², m² I I I

21 Kuviga Plan etg leilighet J : Gard, m² Wc, m², m² 8,0 m² 8,9 m². 0, m² 8 Gard, m² Wc,9 m² Gard,0 m² 0 Stue 0,8 m² Hylle 9, m², m² Matbod,9 m², m² J Kjøkken, m²

22 , m²,8 m² 8, m², m² 0 00 Kuviga Plan etg leilighet K :00, m² Matbod,9 m² Kjøkken, m² 8 Gard, m² Wc,9 m², m² 9 Kjøkken 9, m²,8 m², m² K 0 Stue, m² 0, m²

23 ARENDAL KOMMUNE AREALPLANSTATUS Gnr.: 0 Bnr.: Fnr.: Snr.: Adresse: Kystveien 8, 8 ARENDAL Dato:.0.0 HH Kommuneplan: Gjeldende kommuneplan: Planperiode: 0 0 Formål: Boligområde Reguleringsplan/bebyggelsesplan (se vedlagt kartutsnitt): Planident Plannavn Vedtatt: r Kuviga.0.0 Formål: Boligbebyggelse Planer under arbeid: x NEI JA Merknader: I kommuneplanen for 0-0 er det på kartet et stort areal vist som planområde for E- 8. Arealet er ikke juridisk bindende, men er viktig informasjon om at innenfor arealet pågår et planleggingsarbeid, med aktuelle korridorer for ny E-8 og tilhørende tilførselsveier. Hvis noen har planer for eiendommer innenfor denne sonen må det avklares hvorvidt det er sannsynlig at eiendommen kan bli berørt. Kommunen og statens vegvesen samarbeider om planleggingen og kan i de fleste tilfellene gi rimelig sikker informasjon om hvilke eiendommer som kan bli berørt. Omradereguleringer/Kommunedelplan-E8-Tvedestrand---Arendal/ Opplysningene er gitt etter de dokumenter som finnes i vårt arkiv med direkte betydning for eiendommen og gir ingen garanti med hensyn til fremtidige planer. 0 arealplanstatus.docx Side av

24 Utsnitt av KOMMUNEPLANEN 0-0 N Kartet er ikke målestokkholdig 0 arealplanstatus.docx Side av

25 Utsnitt av REGULERINGSPLAN/BEBYGGELSESPLAN/PUA MED SITUASJONSKART (Sit.kartet er ikke juridisk bindende) N Kartet er ikke målestokkholdig Reguleringsbestemmelser: Se eget vedlegg 0 arealplanstatus.docx Side av

26

27 Bud og budgivning Fra. januar 0 må alle bud og budforhøyelser, som inngis til megler, være skriftlig. Budgiver må legitimere seg overfor megler ved inngivelse av første bud, og bud skal være signert. Å gi bud på eiendom som er for salg gjennom Privatmegleren, gjøres enklest via vår budgivningsplattform (bud-knapp) på eiendommens nettannonse på eller via Privatmeglerens nedlastbare «app» til Androide eller Iphone-telefoner/ lesebrett. Velges denne løsningen, oppfylles kravet til skriftlighet, signatur og legitimasjon av budgiver. I tillegg vil du få opplysninger om høyeste bud. Budgiver vil motta skriftlig bekreftelse om at bud er mottatt. Budgiver som ikke mottar bekreftelse etter å ha lagt inn bud, må snarest kontakte megler pr telefon eller på annen måte. Interessenter som ikke har anledning til å inngi bud via nettbasert budgivningsplattform, kan sende bud via SMS/MMS, e-post eller ved å innlevere utfylt og signert budskjema til meglers kontor. For at megler skal kunne formidle budet til selger for vurdering, må budet være signert og det må legges ved kopi av budgivers legitimasjon (eks. bilde av førerkort). Det advares dog mot å sende kopi av bankkort. Senere budforhøyelser kan inngis via den samme budgivingsplattformen (bud-knapp) som du finner på nettannonsen, e-post eller SMS til ansvarlig megler for oppdraget. Kravet til signatur og legitimasjon gjelder kun det første budet. Bud, som ikke er skriftlig eller som mangler enten budgivers signatur eller kopi av legitimasjon, samt bud som har kortere akseptfrist enn til kl..00 dagen etter siste annonserte visning, vil, som hovedregel, ikke kunne formidles videre av megler. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er derfor ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, herunder til selger for vurdering, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før megler kan formidle budaksept til budgiver. Formidling av selgers aksept til budgiver må gjøres innen akseptfristens utløp. Bud må ha en akseptfrist som minst er til kl.00 dagen etter siste annonserte visning, og bud bør ha akseptfrist på minimum 0 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. De som ikke har lagt inn bud på eiendommen, har ikke krav på å få kopi av anonymisert budjournal. For øvrig vises til det «Forbrukerinformasjon om budgivning», som også er en del av salgsoppgaven.

28 KJØPETILBUD Til PRIVATmegleren Arendal, FAX: FOR EIENDOMMEN : KYSTVEIEN 8, LEILIGHET:, 8 ARENDAL Gnr. 0 Bnr. i Arendal kommune: Oppdragsansvarlig: Leif Chr. de Presno Oppdragsnummer: UNDERTEGNEDE GIR HERVED FØLGENDE BUD PÅ OVENNEVNTE EIENDOM: KJØPESUM: kr med bokstaver: as is/som den står + omkostninger i henhold til opplysninger i nøkkelinformasjonen/eiendomspresentasjonen for eiendommen. Ved første gangs oversendelse må kopi av leg. for alle budgivere vedlegges kjøpetilbudet (unngå bankkort). KJØPET VIL BLI FINANSIERT SLIK: Låneinstitusjon Egenkapital : Referanse & tlf. nr. kr kr Totalt kr ØNSKES UFORPLIKTENDE FINANSIERINGSTILBUD FRA NORDEA? ØNSKES UFORPLIKTENDE VERDIVURDERING AV EGEN EIENDOM FRA PRIVATMEGLEREN *Ja nei Ja nei ØNSKET OPPGJØR/OVERTAGELSESDATO : NÆRVÆRENDE BUD ER BINDENDE TIL OG MED DEN : DATO: KL. Alle bud på eiendommen kan ikke ha kortere akseptfrist enn til kl..00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Bud med kortere frist enn dette, kan ikke formidles av megler. Se nærmere info på egen side. * Ved ønsket finansieringstilbud fra Nordea, så aksepteres det at megler får informasjon fra Nordea om utfallet av søknadsprosessen. EVENTUELLE FORBEHOLD: Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Budgiver er kjent med megler forbrukerinformasjon om budgiving, som er en del av nøkkelinfo/eiendomspresentasjonen, og de forpliktelser budgiver påtar seg. Budgiver bekrefter å ha besiktiget eiendommen og mottatt komplett nøkkelinfo/eiendomspresentasjon med alle vedlegg. Budet er bindende for budgiver når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter når selger har akseptert muntlig eller skriftlig, innenfor fristen. Undertegnede er kjent med at bud og budlogg vil bli fremlagt for kjøper ref. regler for budgiving. Ved flere budgivere gis gjensidig fullmakt til, hver for seg, å forhøye bud, motta aksept og/eller forestå alt i.f.m. budgivingen. Dersom bud faxes eller sendes megler etter kontortid, må budgiver selv sørge for å gi megler beskjed pr. telefon i tillegg. Navn: Adr./Postnr.: Navn: Adr./Postnr.: Fødsels-og personnr.: Fødsels- og personnr.: E-post: E-post: Tlf.: Tlf.arb: Tlf.: Tlf.arb. Dato: Dato: Sign: Sign: Aksept/ motbud til denne budgiver; Kr. Sted/ Dato: Sign:

29 Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra. januar 0, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling - og -. Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning. Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, herunder eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med vedlegg.. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud til oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden.. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl..00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt.. Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne skriftlig orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt.. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form. 8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budetfremmes gjennom fullmektig. VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD:. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig Dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte «motbud»), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

plantegninger etasjeplaner

plantegninger etasjeplaner vedlegg: nøkkelinfo etasjeplaner plantegninger byggebeskrivelse vedtekter Nøkkelinfo om prosjektet Adresse: Kystveien 2, 4841 Arendal Betegnelse: Gnr. 507 Bnr. 2353 i Arendal kommune Eier: Galtesund Panorama

Detaljer

plantegninger etasjeplaner

plantegninger etasjeplaner vedlegg: nøkkelinfo etasjeplaner plantegninger byggebeskrivelse vedtekter Nøkkelinfo om prosjektet Adresse: Betegnelse: Gnr. 501, Bnr.797 og Gnr.507, Bnr.2353 i Arendal kommune Eier: Galtesund Panorama

Detaljer

«STRØMSBUTUNET» Strømsbuveien 66

«STRØMSBUTUNET» Strømsbuveien 66 «STRØMSBUTUNET» Strømsbuveien 66 1 Adresse: Strømsbuveien 66 4836 Arendal Betegnelse: Gnr. 502 Bnr. 425 i Arendal kommune Eier: Ragi Invest AS Ansvarlig megler: Leif Chr. de Presno / Mobil: 47 20 12 74

Detaljer

Tokke - Høydalsmo 8 prosjekterte leiligheter. Vi samarbeider med

Tokke - Høydalsmo 8 prosjekterte leiligheter. Vi samarbeider med Tokke - Høydalsmo 8 prosjekterte leiligheter Prisantydning fra: Omkostninger ca.: Oppdragsnummer: kr 1 950 000,- + omk. kr 3.042,- 48139000 Vi samarbeider med 2 Nøkkelinformasjon Prisantydning: Omkostninger:

Detaljer

LØRENSKOG RÅDMAN PAULSENSGATE 12, 1476 RASTA. PRISANTYDNINg KR. 4.600.000,-

LØRENSKOG RÅDMAN PAULSENSGATE 12, 1476 RASTA. PRISANTYDNINg KR. 4.600.000,- LØRENSKOG flott NYOPPFØRT 3 - ROMS. solrike balkonger, GARASJEplass. RÅDMAN PAULSENSGATE 12, 1476 RASTA PRISANTYDNINg KR. 4.600.000,- planløsning 2. etasje, p-rom 93 / bra 96 KVM. Eventyrtunet N Bod WC

Detaljer

Kverndalen Terrasse Spennende prosjekt med gangavstand

Kverndalen Terrasse Spennende prosjekt med gangavstand Jessheim, 2, 3 og 4-r eierleiligheter Aktiv Eiendomsmegling Kverndalen Terrasse Spennende prosjekt med gangavstand inn til sentrum. Carport og balkonger. KVERNDALEN TERRASSE / ULLENSAKER Eiendomsmegler

Detaljer

Søreideparken. Priser og leilighetstegninger

Søreideparken. Priser og leilighetstegninger Søreideparken. Priser og leilighetstegninger Nøkkelinformasjon Oppdragsnummer 1129009 Betegnelse Gnr 35, Bnr 167 Eier Bergen Properties AS Adresse Søreideparken, 5251 Søreidgrend. Totalt kr. 2 500 000,

Detaljer

STRØMMEN KR. 3.290.000,-.

STRØMMEN KR. 3.290.000,-. STRØMMEN NY 3-ROMS LEILigHET med parkering, stor terrasse, LAVE OMKostninger vverkstedalleen 8, 2010 STRØMMEN PRISANTYDNING KR. 3.290.000,-. planløsning 1. etasje, p-rom 73,5 KVM. HYGGELIG STUE MED UTGANG

Detaljer

STRØMMEN KR. 3.490.000,-.

STRØMMEN KR. 3.490.000,-. STRØMMEN NY 3-ROMS LEILigHET med parkering, stor terrasse, LAVE OMKostninger vverkstedalleen 8, 2010 STRØMMEN PRISANTYDNING KR. 3.490.000,-. planløsning 1. etasje, p-rom 73,5 KVM. HYGGELIG STUE MED UTGANG

Detaljer

Funkelia Byggetrinn 3. Prosjekterte fritidsleiligheter

Funkelia Byggetrinn 3. Prosjekterte fritidsleiligheter Funkelia Byggetrinn 3 Prosjekterte fritidsleiligheter Prosjekterte fritidsleiligheter fastpris Kr. 1.490.000,- til 2.990.000,- + omk. bra Ca. 62 70 m2 oppført 2012 fellesutgifter Ca. kr. 18,- pr. m2 pr.

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Østenåslia 33 1344 HASLUM Gnr. 1 Bnr. 812 BÆRUM KOMMUNE SERTIFISERT TAKSTMANN Stein Rølles AUTORISERT FORETAK KSR Eiendom

Detaljer

Sauda. Brekkeveien, 4200 SAUDA. Pris: fra kr. 2.290.000- kr. 3.290.000,- Primærrom: fra ca 86-131 m² Eiendomstype: Prosjektert leiligh.

Sauda. Brekkeveien, 4200 SAUDA. Pris: fra kr. 2.290.000- kr. 3.290.000,- Primærrom: fra ca 86-131 m² Eiendomstype: Prosjektert leiligh. Sauda Brekkeveien, 4200 SAUDA Pris: fra kr. 2.290.000- kr. 3.290.000,- Primærrom: fra ca 86-131 m² Eiendomstype: Prosjektert leiligh. Innhold 04 Kort om prosjektet 06 Informasjon om prosjektet 09 Andre

Detaljer

LEILIGHET MED SOLRIK VERANDA EVJE SENTRUM. Lys og flott leilighet med sentral beliggenhet og innredet loft Taubanegata 24 G

LEILIGHET MED SOLRIK VERANDA EVJE SENTRUM. Lys og flott leilighet med sentral beliggenhet og innredet loft Taubanegata 24 G LEILIGHET MED SOLRIK VERANDA EVJE SENTRUM Prisantydning: Lys og flott leilighet med sentral beliggenhet og innredet loft Taubanegata 24 G Kr. 1 590 000,- + omk. MEGLERS KOMMENTAR Leiligheten er beliggende

Detaljer

Søreideparken. Nytt boligprosjekt i et meget attraktivt område i Dolviken

Søreideparken. Nytt boligprosjekt i et meget attraktivt område i Dolviken Søreideparken. Nytt boligprosjekt i et meget attraktivt område i Dolviken Nesttun 55 91 99 60 Lagunen 55 61 95 10 Sentrum 55 61 95 04 Åsane 97 76 21 11 Straume 55 91 99 60 eiendom@fanasparebank.no www.fanasparebankeiendom.no

Detaljer

2014 LEILIGHET. Sameiet Lundtoppen

2014 LEILIGHET. Sameiet Lundtoppen PROA EIENDOMSMEGLING 2014 LEILIGHET Lundlia 1 2014 LEILIGHET Sameiet Lundtoppen Påkostet og nyoppført selveier m/garasjeplass Høy kvalitet og gjennomtenkte løsninger Oppvarming av leiligheten inkl. i felleskostnader

Detaljer

NØTTERØY - BORGHEIM Granås - 4 Prosjekterte. Eneboliger/leiligheter

NØTTERØY - BORGHEIM Granås - 4 Prosjekterte. Eneboliger/leiligheter NØTTERØY - BORGHEIM Granås - 4 Prosjekterte eneboliger og 6 leiligheter Prisantydning: Adresse: Boligtype: Leilighet fra kr. 2 490 000,- + omk. kun av tomteverdi Enebolig fra kr 3 550 000,- + omk. kun

Detaljer

SISTE LEILIGHET PÅ 102 KVM MED HUSBANK- FINANSIERING SØGNE. Søgne - Ny og stor selveier med parkering i kjeller - Siste sjanse! Torvmoen 90, leil.

SISTE LEILIGHET PÅ 102 KVM MED HUSBANK- FINANSIERING SØGNE. Søgne - Ny og stor selveier med parkering i kjeller - Siste sjanse! Torvmoen 90, leil. SISTE LEILIGHET PÅ 102 KVM MED HUSBANK- FINANSIERING SØGNE Prisantydning: Kr. 3 600 000,- + omk. Søgne - Ny og stor selveier med parkering i kjeller - Siste sjanse! Torvmoen 90, leil. 121 MEGLERS KOMMENTAR

Detaljer

HOVDEN HOVDEN VY BYKLE. Hovden Vy - Stor innholdsrik leilighet med flott utsikt og garasje. Setesdalsvegen 4266 - Hovden Vy Nr. 10

HOVDEN HOVDEN VY BYKLE. Hovden Vy - Stor innholdsrik leilighet med flott utsikt og garasje. Setesdalsvegen 4266 - Hovden Vy Nr. 10 HOVDEN HOVDEN VY BYKLE Prisantydning: Kr. 3 790 000,- + omk. Hovden Vy - Stor innholdsrik leilighet med flott utsikt og garasje. Setesdalsvegen 4266 - Hovden Vy Nr. 10 MEGLERS KOMMENTAR Skan QR-koden med

Detaljer

Nyoppført del av tomannsbolig! Velkommen til Industrivegen 15 B, 4353 Klepp stasjon

Nyoppført del av tomannsbolig! Velkommen til Industrivegen 15 B, 4353 Klepp stasjon Nyoppført del av tomannsbolig! Velkommen til Industrivegen 15 B, 4353 Klepp stasjon INDUSTRIVEGEN 15 B / KLEPP Eiendomsmeglerfullmektig MNEF Stian Løge Telefon: 51 77 80 12 Mobil: 40 47 64 04 E-post:

Detaljer

LEILIGHET 3-ROMS SELVEIERLEIL. NIDELVÅSEN. Lys og pen 3-roms selveierleilighet. Meget pent opparbeidet tomt og uteplass. Sjampinjongveien 39

LEILIGHET 3-ROMS SELVEIERLEIL. NIDELVÅSEN. Lys og pen 3-roms selveierleilighet. Meget pent opparbeidet tomt og uteplass. Sjampinjongveien 39 LEILIGHET 3-ROMS SELVEIERLEIL. NIDELVÅSEN Prisantydning: Kr. 1 890 000,- + omk. Lys og pen 3-roms selveierleilighet. Meget pent opparbeidet tomt og uteplass. Sjampinjongveien 39 MEGLERS KOMMENTAR Lys og

Detaljer

OPPDAL. Pen vestvendt selveierleilighet i 2. etasje i Sameiet Kåsen sør i sentrum. Flott utsikt og gode solforhold. Tranevegen 57 c, 7340 OPPDAL

OPPDAL. Pen vestvendt selveierleilighet i 2. etasje i Sameiet Kåsen sør i sentrum. Flott utsikt og gode solforhold. Tranevegen 57 c, 7340 OPPDAL Oppdragsnr: 42140047 OPPDAL Tranevegen 57 c, 7340 OPPDAL Prisant. kr 1 550 000 + omk. Totalt inkl. andel fellesgjeld kr 1 554 925 Andel fellesgjeld kr 4 925 Omkostninger kr 39 800 Totalpris inkl. omk.

Detaljer

MØVIG / KRISTIANSAND SJØUTSIKT OG HØY STANDARD VRAGEVIGA. Nyoppført hytte med nydelig sjøutsikt mot Fosseviga. Høy standard.

MØVIG / KRISTIANSAND SJØUTSIKT OG HØY STANDARD VRAGEVIGA. Nyoppført hytte med nydelig sjøutsikt mot Fosseviga. Høy standard. MØVIG / KRISTIANSAND SJØUTSIKT OG HØY STANDARD VRAGEVIGA Prisantydning: Kr. 3 490 000,- + omk. Nyoppført hytte med nydelig sjøutsikt mot Fosseviga. Høy standard. Vrageviga / Møvig MEGLERS KOMMENTAR Nybygd,

Detaljer

14. stk. prosjekterte leiligheter. Heis i bygget! Prisant.: Innskudd fra kr. 363 000,Totalpris fra kr. 907 500,Megler: Rune Johansen

14. stk. prosjekterte leiligheter. Heis i bygget! Prisant.: Innskudd fra kr. 363 000,Totalpris fra kr. 907 500,Megler: Rune Johansen 14. stk. prosjekterte leiligheter. Heis i bygget! Bruhagen Bruhagen BRA/P-rom: Fra 33 til 86 kvm Ant. : 0-2 Byggeår: 1924/2014 Eierform: Andel Prisant.: Innskudd fra kr. 363 000,Totalpris fra kr. 907 500,Megler:

Detaljer

Høy standard Nær Lillestrøm. Aktiv Eiendomsmegling KJELLER. Generalsvingen Trinn 3

Høy standard Nær Lillestrøm. Aktiv Eiendomsmegling KJELLER. Generalsvingen Trinn 3 Høy standard Nær Lillestrøm Aktiv Eiendomsmegling KJELLER Generalsvingen Trinn 3 GENERALSVINGEN / SKEDSMO Prisantydning: Fra kr 3 700 000,- Fagansvarlig Eiendomsmegler MNEF Simen Grefsrud Telefon: 67

Detaljer

ÅMOT. Nyoppført halvpart av tomannsbolig med høy standard i Åmot. Lettstelt med alt på en flate og få min gange til sentrum. Doktorveien 32, 3340 ÅMOT

ÅMOT. Nyoppført halvpart av tomannsbolig med høy standard i Åmot. Lettstelt med alt på en flate og få min gange til sentrum. Doktorveien 32, 3340 ÅMOT Oppdragsnr: 1813049 ÅMOT Doktorveien 32, 3340 ÅMOT Prisant. kr 2 050 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 2 103 542 P-rom/bra ca. 82/88 kvm. Eierform Eier Nyoppført halvpart av tomannsbolig med høy standard

Detaljer

VIKERSUND. Nyoppført halvpart av tomannsbolig med garasje. Høy standard med alt på en flate og sentral beliggenhet. Jarenveien 44 A, 3370 VIKERSUND

VIKERSUND. Nyoppført halvpart av tomannsbolig med garasje. Høy standard med alt på en flate og sentral beliggenhet. Jarenveien 44 A, 3370 VIKERSUND Oppdragsnr: 1814050 VIKERSUND Jarenveien 44 A, 3370 VIKERSUND Prisant. kr 2 250 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 2 257 530 P-rom/bra ca. 84/109 kvm. Eierform Eier Nyoppført halvpart av tomannsbolig med

Detaljer

LEILIGHET MED SOLRIK VERANDA EVJE SENTRUM. Lys og flott leilighet med sentral beliggenhet og innredet loft Taubanegata 24 G

LEILIGHET MED SOLRIK VERANDA EVJE SENTRUM. Lys og flott leilighet med sentral beliggenhet og innredet loft Taubanegata 24 G LEILIGHET MED SOLRIK VERANDA EVJE SENTRUM Prisantydning: Lys og flott leilighet med sentral beliggenhet og innredet loft Taubanegata 24 G Kr. 1 650 000,- + omk. MEGLERS KOMMENTAR Leiligheten er beliggende

Detaljer

ASKER / GULLHELLA. Korpåsen 185 H, 1386 Asker. Fastpris kr 1 775 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 775 000,-

ASKER / GULLHELLA. Korpåsen 185 H, 1386 Asker. Fastpris kr 1 775 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 775 000,- ASKER / GULLHELLA PEN 3 ROMS EIER/ENDELEILIGHET MED BALKONG. KUN FOR ABBL MEDLEMMER UNDER 35 ÅR. Korpåsen 185 H, 1386 Asker Fastpris kr 1 775 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 775 000,-

Detaljer

Kragerø Victoria Brygge, snr. 10 VICTORIA BRYGGE - KRAGERØ

Kragerø Victoria Brygge, snr. 10 VICTORIA BRYGGE - KRAGERØ Kragerø Victoria Brygge, snr. 10 VICTORIA BRYGGE - KRAGERØ Prisant.: Felleskost.: kr 1 975 000,- kr 3 250,- per md. Omkostninger: kr 2,5 % + kr 3 685,- Oppdragsnummer: 4112031 2 Nøkkelinformasjon Prisantydning:

Detaljer

Sentrum. Nydelig 3-roms i 2 etg Høyt under taket i deler av leiligheten

Sentrum. Nydelig 3-roms i 2 etg Høyt under taket i deler av leiligheten Sentrum Nydelig 3-roms i 2 etg Høyt under taket i deler av leiligheten Prisantydning: Kr. 690 000,- + omk. Adresse: Baldersgate 3, 1723 Sarpsborg Omkostninger: kr. 1062,- Andel fellesgjeld: kr. 1 583 438,-

Detaljer