NORGES MOTORSPORTFORBUND Barneidrettsutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES MOTORSPORTFORBUND Barneidrettsutvalget"

Transkript

1 Transnova Att.: Tom Nørbech Statens Vegvesen, Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep Oslo Dato.: R A P P O R T Norges Motorsportforbund prosjektstøtte Elrekrutten sak reg.dato Definisjon av prosjektet. Formål. Fremskaffe egnede elektrisk drevne motorsykler, sikkerhetsutstyr, egnet bekledning og tilrettelegge for service. Sørge for å tilby lademuligheter til aktuelle baner. Prosjektet skal i første omgang være tilrettelagt for barn i alder 5 12 år Prosjektet vil ha en testperiode på 2 3 år Ledelse. Prosjektet har vært ledet av NMF. ved Generalsekretær Roy Wetterstad og han har hatt det overordnede ansvaret for gjennomføringen. Ansvaret er i løpet av oktober 2010 overført i NMF som således har det overordnede ansvaret. Forankringen av prosjektet er nå plassert rett i henhold til de intensjoner som var fra starten av prosjektet. Utvalgets oppgaver: Ha rett til å godkjenne alt utstyr, samt alle avtaler som blir gjort på vegne av prosjektet. Bistå partnerne ved utviklingen og gi tilgang til sin kompetanse og eventuelle nettverk som kan være til nytte for prosjektet. Være aktiv partner i markedsføring og salg overfor sine medlemsklubber. Forestå lanseringen i Norge og i samarbeid med partnerne, introdusere dette konseptet i andre land.

2 Samarbeidspartnere. Våre partnere skal sørge for at riktige produkter, velegnet til dette formålet, blir funnet. Endelig godkjennelse blir gitt av leder for Teknisk utvalg i NMF, Helge Stangebye-Nielsen. Det er også opprettet samarbeid med: Devotek Kongsberg AS for å kvalitetssikre og bistå videre produktutvikling. Velge egnet distribusjonsapparat i samråd med NMF. Pr. dato er det innledet et samarbeid med Milani Norge AS, som foreløpig står for import og distribusjon av sykler og utstyr. Sørge for tilgang på reservedeler, service og ha ansvar for garanti. Når det gjelder batterier og ladestasjoner har vi allerede involvert AGS Batteriservice, som har mer enn 25 års erfaring. Generell informasjon. Praktisk utføring av arbeidet. Import og klargjøring av sykler. Det er besluttet å importere 100 stk. Dette antallet har kommet ut fra det volumet vi kan forvente at klubber samt et testprosjekt med utvalgte skoler kan klare. Det er foretatt flere endringer og tilpasninger på de prøver vi har fått opp. Vi hat tatt utgangspunkt i en sykkel som allerede var produsert for bruk av barn (avansert leketøy) men som ikke tilfredsstiller de krav en har for forsvarlig bruk. Da det ikke fantes egnede produkter i markedet måtte vi derfor foreta vesentlige endringer, både når det gjaldt rammekonstruksjon og andre elementer på sykkelen. Bremser er byttet til hydrauliske grunnet sikkerhet. Rammen er endret og tilpasset egnet batteristørrelse. Ny frontgaffel er byttet. Denne hadde for svak dimensjon. Motor er byttet til større wattstyrke. (800w) Samt flere små justeringer. Kontakt med klubber. Informasjonsprosessen har gitt oss god kontakt med flere klubber og det har gitt oss mange positive erfaringer. Vi har besøkt et antall klubber hvor barn har kunnet prøve syklene i praksis. Tilbakemeldingene har vært udelt positive. Blant barn med erfaring opplevde vi at noen synes dette var litt tamt, men for de aller fleste var det positive reaksjoner som ble uttrykt på følgende måte: ikke støy / ingen varme deler / konstruksjonen gir lavere tyngdepunkt, noe som gjør den lettere å mestre. Vi fikk bl.a. anledning til å kjøre sykkelen i race under Kongsberg Motor Weekend og den ble premiert. Linker til lokalavis:

3 Laagendalsposten PRØVEKJØRT: Forrige helg fikk Iselin Møller Svendsen prøvekjøre den elektriske motorsykkelen på Basserudåsen og tilbakemeldingen var at dette var kjempegøy. FOTO: TERJE SKJELVAND Trafikkopplæring skoler. Samarbeid med Solør MC er i full utvikling. Vi var bl.a. deltakere på en samling de hadde med yngre utøvere, og el-syklene ble flittig brukt. Pål A. Ullevålseter var bl.a. instruktør. Vi har en avtale med en skole i Hvittingfoss (på utsiden av Kongsberg) om et pilot-til-pilotprosjekt som har til hensikt å oppnå bedre trafikkforståelse / trafikktilvenning til selvgående kjøretøy samt å bedre barns motorikk og skape langsiktige holdninger til miljøvennlige kjøretøy. Prosjektet er tilpasset Kunnskapsløftet vedrørende faget Fys / Fos, 5 til 7 klasse, alternative aktiviteter, samt Nasjonal Trafikksikkerhetsplans ønske om trafikkopplæring for barn i skolen. Se pkt Trafikkopplæring i Kunnskapsløftet Se vedlegg 1. Kontakt offentlige organer. Den offentlige kvernen maler langsomt, men vi er i god dialog med sentralt plasserte politikere, bl.a. i samferdsel- og utdanningssektoren. Vi skal ha flere møter utover våren og vi tror at vi skal kunne forankre satsingen slik at det skal være mulig å finne midler til støtte av prosjektet. Omfanget av dette er for tidlig å konkludere med. Vi anser at det vil være av vital betydning å kunne forankre prosjektet med Trafikkopplæring i skolene hos de offentlige organer. Å finansiere dette via private midler eller sponsorer er for usikkert og for kostnadskrevende å gjennomføre.

4 Designkonkuranse. Eker Design er en av partene i utviklingen av en komplett ny modell. Vi har i tillegg knyttet til oss Devotek Kongsberg AS, som er et selskap med bred kompetanse. De vil være behjelpelig å re-designe Rekrutten, slik at vi skal kunne ha en rimelig arvtaker til den første sykkelen. Arbeidet med en komplett ny sykkel vil også bli startet, men her vil det være behov for midler, så fremdriften på dette er uklare på det nåværende tidspunkt. Det er imidlertid viktig at vi kan ha el-sykler tilgjengelige etter hvert som ungene vokser og har behov for større fysiske sykler. Når de blir 16+ vil jo dette bli ivaretatt av allerede produserte el-sykler. Økonomi. Følgende budsjett er godkjent og penger er utbetalt. Det skal dog bemerkes at prosjektet er blitt vesentlig dyrere og har tatt lenger tid enn beregnet. Kostnader i forbindelse med dette hviler på prosjektlederne. Prøver. Vi har totalt fått opp 6 prøver. Dette har vært nødvendig for å kunne dokumentere de endringer som gjøres. Vi har, i hele prosessen, fått innspill om endringer fra miljøet, og dette har vært frustrerende i vårt arbeid. Det hadde vært ønskelig med en definert kravspesifikasjon fra starten av, men dette var vanskelig. Leder for Teknisk Utvalg i NMF er engasjert, i samarbeid med Devotek Kongsberg AS for å ivareta dette arbeidet. Dette også for å sikre at de første 100 syklene er brukbare. Kostnadene på prøvene ligger på ca. kr Fabrikkbesøk. Det ble foretatt et besøk på fabrikken i mai 2010 av ca en ukes varighet. Det for å gå gjennom prosjektet i detalj og for å ha en viss kontroll på fabrikken. Kostnadene her er ca. kr Messedeltakelse. Prosjektledere har vært på Motorsykkelmesse i Køln, Tyskland høsten Det var av vesentlig betydning for å knytte kontakt med div. leverandører av utstyr til kjørerne: hjelm, hansker, klær osv. Kostnader for dette ca. kr Race og årsmøter. Det har vært deltakelser på Årsmøter i regi av NMF samt Nordisk møte i København. Deltakelse på miljøkonferanse i forbindelse med Arendal Grand Prix. Kostnader på dette ca. kr

5 Generelle møter. Møter er gjennomført i Kongsberg, Drammen, Oslo, Fredrikstad m.m. Det er her et betydelig arbeid som er gjort i løpet av slutten 2009 og hele Kostnader stipuleres til kr Generelt arbeid. Vi har hatt et betydelig antall timer med arbeid med fabrikken, forbund, potensielle sponsorer, potensielle samarbeidspartnere. Vi anslår dette til ca. kr Budsjetter / gjennomføring. De inntektene som er ført opp i det opprinnelige budsjettet er ikke nådd. Det viste seg at prosjektet hadde stor interesse, men få ville støtte prosjektet som et pilotprosjekt. Typisk svar var eks. Coca Cola Company Norway: - kom tilbake når syklene er ut på banene, da kan vi se på muligheter til å lage Coca Cola Cup Derfor er kostnader som overskrider tilskudd fra Transnova tatt av prosjektledere. Vi hadde, i denne prosessen mange innspill til det offentlige, og dette var positivt tatt opp, dog uten muligheter til finansiell støtte, så langt. Konklusjon. Det er gjennomført et vesentlig stykke arbeid for å ferdigstille 100 stk. sykler. Det har også tatt vesentlig lenger tid enn beregnet; dette har flere årsaker som eks. endringer på sykkelen som har kommet etter hvert, volum på produksjon gjør at vi ikke prioriteres inn blant den generelle produksjonen. Finne riktige deler, få til produksjon av ramme, plastdeler Syklene er nå ferdigprodusert og klar for avsendelse i løpet av februar Således vil Fyrtårnprosjektet til NMF og skoleprosjektet i Hvittingfoss barneskole vil bli iverksatt så snart syklene lander i Norge. NMF skal delta på Motorsykkelmesse på Lillestrøm 11 /13 mars og vi håper å kunne lansere prosjektene og syklene der. Det vil også bli mulig for barn som kommer til messen å prøve syklene. Vi ser positivt på videre utvikling av prosjektet og da spesielt på skolesektoren med den trafikale opplæringen. NMF og klubbene vil kunne få gjennomført de intensjonene så lå til grunn ved oppstarten av prosjektet, men den fremtidsrettede satsingen på skolene er et element som vokste frem under arbeidet med prosjektet. Vi favner vel ikke helt omfanget av dette, så det må tilføres midler skal dette kunne gjennomføres.

6 Vi tror vi har iverksatt et prosjekt som vil bidra til å endre holdninger hos mange. Konklusjonen er også at dette arbeidet vil ta tid, men vi tror at prosessen vil fortsette slik at vi kan få dette til å bli et referanseprosjekt, ikke bare i Norge, men i internasjonalt sammenheng. Det er derfor viktig at vi finner midler slik at prosjektet vil kunne drives videre for å oppnå målet om en genuin holdningsskapende effekt hos de unge. Det er iverksatt arbeid med sykkel nr.2. Versjon 2, Rekrutten. Prosjektet er presentert i UIM, FIM, den europeiske og den internasjonale motorsport organisasjoner. Vennlig hilsen Leif Håkestad (sign) Leder Roy Wetterstad, NMF (sign.) Bjørn Vikanes, Greenracing (sign.) Terje Skjelvand, Greenracing (sign.)

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Utdanningsavdelingen Utprøving av gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæring Sluttrapport våren 2012 Februar 2012 1 Innhold Bakgrunn for prosjektet side 3 1. Organisering

Detaljer

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 Internasjonal Biljardskole i Ask (Ask Billiard Scool)

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012

SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 Maj 2012 Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 Periode for forprosjektet:

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012.

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Dette dokumentet inneholder mal for sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning.

Detaljer

Hvordan igangsette og drifte PAL-prosjekt?

Hvordan igangsette og drifte PAL-prosjekt? PAL Trøndelag FEBRUAR 2014 v.2 http://palblogg.wordpress.com INNHOLD Om PAL Prosjektledelse Delprosjektene Roller og ansvarsfordeling Kurs og etterutdanning Regional utvikling Samarbeidspartnere Økonomi

Detaljer

M to -Generalsekretæren

M to -Generalsekretæren MotoNews Nyhetsbrev desember -Generalsekretæren -Stilling ledig motorsportskole -Det nye medlemssystemet -Pole Position -Årbok -Marius Dammyr -Preseidenten- -Grasrotandelen -Månedens ildsjel -Nisseracet

Detaljer

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Innhold: Sammendrag.....3 Bedriftene som inngår i prosjektet....4 Relevant tilleggsinformasjon i forhold til prosjektene....5

Detaljer

Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord

Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Rapport 2010:7 Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Vigdis Nygaard Monica Bjerklund Tittel : Forfattere : Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Vigdis Nygaard

Detaljer

Salg av elevarbeid i videregående skole

Salg av elevarbeid i videregående skole Salg av elevarbeid i videregående skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Desember 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FØRSTE HALVÅR 2010

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FØRSTE HALVÅR 2010 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FØRSTE HALVÅR 2010 Drift Utvikling av nøkkeltall: 15. oktober 2009 31. desember 2009 30. juni 2010 Antall tilsluttede bedrifter 131 135 142 Antall

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet " Bo i Akershus"

Sluttrapport for prosjektet  Bo i Akershus Sluttrapport for prosjektet " Bo i Akershus" Denne rapporten omhandler aktiviteter i prosjekt " Bo i Akershus" i perioden 2009 2010. Prosjektet har arbeidet med å bedre boligsituasjonen til domfelte som

Detaljer

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Evaluering Utdanningsdirektoratet Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Januar 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Problemstillinger... 4 1.3 Metodisk tilnærming...

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering SLUTTRAPPORT FRA Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering Innhold: DEL 1: INNLEDNING... 2 BAKGRUNN... 2 MÅLSETTING MED PROSJEKTET... 2 Formål... 2 Hovedmål... 2 OPPRINNELIG

Detaljer

Oslo, 22.10.2014. Schibsteds kopiering av vårt markedsplasskonsept for merkevarer

Oslo, 22.10.2014. Schibsteds kopiering av vårt markedsplasskonsept for merkevarer Schibsted ASA Att: Trond Berger Kopi: Rolv Erik Ryssdal, Terje Seljeseth, Schibsted Vekst AS v/ Lars Vangen Jordet og Rune Røsten Postboks 490 Sentrum 0105 Oslo Oslo,.10.014 Schibsteds kopiering av vårt

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

NORGES NYE SKATEBOARD MERKE

NORGES NYE SKATEBOARD MERKE NORGES NYE SKATEBOARD MERKE 2011... FORRETNINGSPLAN 2011 NØTTERØY VGS LÆRER: ARILD NORDAHL JOHNSEN MENTOR: JAN WIGGO WIGER, RETT KOMMUNIKASJON... Innhold Nøtterøy Videregående skole 1) Innhold.... s. 2

Detaljer

Arbeidslivets KulturSeilas (AKS)

Arbeidslivets KulturSeilas (AKS) ØF-rapport 04/2013 Arbeidslivets KulturSeilas (AKS) Evaluering av kulturtilbud på arbeidsplassen av Birgitta Ericsson og Hans Olav Bråtå ØF-rapport 04/2013 Arbeidslivets KulturSeilas (AKS) Evaluering

Detaljer

Sluttrapport. --------------------------------- Prosjekt: Miljømessige transportløsninger i boligområder

Sluttrapport. --------------------------------- Prosjekt: Miljømessige transportløsninger i boligområder Prosjektnummer: 602693 Arkivnummer: 2010100687-127 Sluttrapport --------------------------------- Prosjekt: Miljømessige transportløsninger i boligområder Oktober 2010- desember 2011 1 Målsetting Trondheim

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Forstudie bærekraft programmet

Forstudie bærekraft programmet Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Rammer for arbeidet... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Formål... 6 1.3 Definisjon av begrepet bærekraftig reiseliv... 7 1.4 Definisjon av kommersielle virksomheter... 7 1.5

Detaljer

Rapport Kulturnæringer i Kongsberg 2010

Rapport Kulturnæringer i Kongsberg 2010 Rapport Kulturnæringer i Kongsberg 2010 Tore S Kristoffersen 24.01.2011 Rapporten gir en sammenfatning av resultatene fra det første året i prosjektet Kulturnæringer i Kongsberg et pilotprosjekt med overføringsverdi

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB Januar 2012 1 I N N H O L D side 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for prosjektet 4 3. Prosjektets måloppnåelse 5 3.1 Målsetting for gravide ansatte i Sande kommune 6 4. Gjennomføring

Detaljer

Trainee i landbruket En evaluering av forprosjekt i regi av Fylkesmannen i Finnmark

Trainee i landbruket En evaluering av forprosjekt i regi av Fylkesmannen i Finnmark Trainee i landbruket En evaluering av forprosjekt i regi av Fylkesmannen i Finnmark Publisert: Oktober 2014 Skrevet av: Merete K. Fabritius, Ingebjørg Vestrum og Tone Magnussen NF rapport nr.: 7/2014 ISBN

Detaljer

Prosjekt bostedsløse Oppstartsfase del 2

Prosjekt bostedsløse Oppstartsfase del 2 Evelyn Dyb Prosjekt bostedsløse Oppstartsfase del 2 Evaluering av to kommuner og fire organisasjoner 343 Prosjektrapport 2003 Prosjektrapport 343 Evelyn Dyb Prosjekt bostedsløse. Oppstartsfase del 2 Evaluering

Detaljer

Statskonsult takker prosjektgruppen og ledelsen i Sametinget for et svært godt samarbeid i dette prosjektet.

Statskonsult takker prosjektgruppen og ledelsen i Sametinget for et svært godt samarbeid i dette prosjektet. Forord Sametinget ble opprettet for å sikre den samiske befolkningen økt medvirkning og innflytelse over saker som spesielt angår den samiske befolkningen og samiske områder. Den som vil ha stemmerett

Detaljer