«Folkehelse og fysisk aktivitet i Glåmdal»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Folkehelse og fysisk aktivitet i Glåmdal»"

Transkript

1 «Folkehelse og fysisk aktivitet i Glåmdal» Glåmdal regionråd Ingunn Fossmellem, Tom Svellet

2 Innhold Aktiv på dagtid Hva er på trappene i prosjektet? Erfaringer og utfordringer Prosjektets fremtid?

3 Aktiv på dagtid Et tilrettelagt aktivitetstilbud for voksne i alderen år I Glåmdal ønsker vi å gi tilbudet fra 16 år (drop outs) Deltakerne mottar en eller annen form for trygd eller sosial stønad Aktivitetene gjennomføres på dagtid enten i samarbeid med regionens idrettslag eller treningssentre Et lavterskeltilbud som skal være en positiv støttespiller og samarbeidspartner i det forebyggende helsearbeidet i regionen og kommunens folkehelsesatsning Instruktører med idrettslig bakgrunn er viktig for å unngå at det blir et hjelpeapparat

4 Hva kan aktiv på dagtid bety? For den enkelte deltaker vil et aktivitetstilbud som dette bety mye Det å stå utenfor arbeidslivet kan være tøft Mister de faste rutinene Mister det sosiale nettverket Gjennom aktiv på dagtid kan deltakerne få Et miljø å komme til Faste treningstider å forholde seg til Få struktur i en ellers åpen hverdag Det er viktig at Aktiv på dagtid blir en «nøytral arena» og ikke en del av et hjelpeapparat (jmf «Aktiv på dagtid» i Oslo, rapport 13, NOVA 2011) Her skal deltakerne få ta del i et «friskt miljø» uten noen form for «merkelapp» som sier noe om hvilken diagnose eller skade du har

5 Aktiv på dagtid og Frisklivssentralen Frisklivssentralen: Kommunalt tilbud for personer med behov for å endre helseatferd, primært i forhold til fysisk aktivitet, kosthold og røyking Henvist fra helsepersonell eller tar kontakt på eget initiativ Trenger ikke å være syke eller å ha noen diagnose Reseptperioder på 12 uker Viktig med et samarbeid Kan brukes som en del av reseptperioden til frisklivssentralen Aktiv på dagtid kan være et tilbud til de som er ferdig med reseptperioden En vinn vinn situasjon for begge

6 Trenger vi aktiv på dagtid? Informasjon gitt fra NAV Kongsvinger: Tall hentet fra Strategisk plan for NAV Hedmark halvveis rapport Arbeidslivssenteret opererer med et tall på kr om dagen i sykefraværskostnader per person I Kongsvinger var 300 personer helt ledige per juni av disse var under 25 år Dette utgjør kr per dag i Kongsvinger I Kongsvinger hadde 1018 personer rett til arbeidsavklaringspenger

7 Trenger vi aktiv på dagtid? 7 Andel sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen år 6 5 Prosent Landet 04 Hedmark 0402 Kongsvinger Figur: Utvikling i antall sosialhjelpsmottakere (Kilde: SSB/KOSTRA)

8 Trenger vi aktiv på dagtid? Antall AAP-mottakere, aldersgruppe under 25 år 0 Pr juni 2010 Pr des 2010 Pr juni 2011 Pr des 2011 Pr juni 2012 Pr des 2012 Pr juni 2013 Tid 0402 KONGSVINGER Figur: Antall mottakere av arbeidsavklaringspenger, personer under 25 år

9 Trenger vi aktiv på dagtid? 9,0 8,0 7,0 6,0 Legemeldt sykefravær, årsgjennomsnitt Prosent 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, Tid 00 HELE LANDET 04 HEDMARK 0402 KONGSVINGER

10 Aktiv på dagtid Glåmdal Et regionalt tilbud - Glåmdalskortet Dette for at alle skal få et variert og godt tilbud Enkelte kommuner har aktivitetstilbud som andre ikke har «kommune shoppere» er innenfor uansett hvor de bor Kongsvinger: 1 aktivitet per dag i 5 dager Resterende 6 kommuner: 2 aktiviteter i uka Medlemskap kan selges på servicetorget i de ulike kommunene Idretter: Golf, vanngym, ballspill, bevegelse til musikk, gåtur, ulike treningssenter timer

11 Eksempel timeplan Sørumsand kommune

12 Aktiv på dagtid - økonomi Inntekter per år NIF folkehelsemidler Sendt inn søknad Kommunene Ca per kommune Deltakeravgift per person per semester Fylkeskommunen/fylkesmannen SUM Utgifter per år Aktivitet Kongsvinger kommune Ca per aktivitet per semester Aktiviteter 6 kommuner til instruktør per time Koordinator 50% Må også ta noen timer Reisevirksomhet Utvikling av materiell (trykking brosyrer, timeplan) Kurs, utdanning SUM

13 Aktiv på dagtid - fremdriftsplan Er dette noe vi ønsker å gå videre med? HVA Søke fylkeskommunen/fylkesmannen om støtte Anne og jeg utarbeider en prosjektbeskrivelse og politisk sak til behandling i kommunen Saken behandles i kommunen FRIST 1. april 1. juni Juni - september Ansetter en koordinator? Tilbudet iverksettes 1. Januar 2015

14 «Folkehelse og fysisk aktivitet i Glåmdal» Statusrapport - fremdrift

15 Status Antall møter Arrangement / tiltak 5 0

16 Status noen tall 168 elever på tur 153 ansatte i skole og barnehage har deltatt på kurs 435 elever har deltatt på ulike tiltak hvor 21 idretter har vært involvert 210 har deltatt på konferansene 49 har deltatt på basistrenerkurs 20 ungdommer på fast basistrening

17 Hva skjer nå? 6. mars «Veien til målet» foredrag for Eidskog ungdomsskolen m/robin Dale Oen «Hvilket liv vil du ha?» I samarbeid med Rønning treski, Eidskog idrettsråd, Eidskog kommune, Eidskog handelsstanden og Eidskog næringsforum Foredrag: Bettina, prest i Eidskog Helge Meyer og Turi Marte B Ånerud «Det gode liv i Eidskog» Robin Dale Oen «Veien til målet» Kulturelt innslag v/matilda Gressberg Målgruppe: videregående elever, foreldre, næringsliv, idretten

18 Hva skjer nå? Aktivitetsleder kurs barneidrett mars Åsnes Skøyte glede Aktivitetsdag for regionens barnehagebarn i Kongshallen (ny ishall) 28. mars I samarbeid med KIL hockey og Kongsvinger kommune «Ærlig talt» - anti doping Norge 31. mars Skarnes Videregående Skole Et ledd i deres satsing med treningstilbud. Opplegget blir for hele skolen Bidra til å lage en morsom aktivitetsdag for klasse ved Korsmo barneskole 15. mai

19 Hva skjer nå? Tahir lekene 27. mai klassinger samles på Skansesletta, Kongsvinger Elever fra Kongsvinger, Eidskog, Grue, Åsnes (1 skole) og Våler Tre delt arrangement: Tahir besøker alle klassene i forkant av felles arrangementet Skolekonkurranse Kveldsarrangement for foreldre og den frivillige idretten Temadag med fokus på Gausdalmodellen 7. april på Skaslien Besøk fra Gausdal og idrett i skole Målgruppe: skoleeiere, rektorer, styrere

20 Hva skjer nå? Basic Olympic camp Sør Odal, august Målgruppe: aktive ungdom i alderen år fra hele glåmdalsregionen To delt arrangement: Variert actionfylt trening på tvers av idretter Ungdomslederkurs Opprettet en arbeidsgruppe: Idrettsrådsmedlem, Sør Odal, 2 ungdoms skole elever, 1 videregående elev, Daglig leder Slåstad IL, Idrettsrådgiver Langsiktig mål: årlig arrangement som rullerer mellom kommunene i glåmdalsregionen

21 Hva skjer nå? Samarbeid med Kongsvinger kommune om et «sprekere Kongsvinger» Starter med 1250 ansatte i kommunen Kick off med motivasjonsforedrag Samarbeid med bedriftsidretten aktiv bedrift Konkurranser mellom enhetene Samarbeid med Kongsvinger kommune Sette fokus på å få flere søknader på nærmiljøanlegg i kommunen Utarbeidet en enkel veileder som også kan brukes i andre kommuner Mål: 10

22 Hva skjer nå? Folkehelsegruppa: Felles tur kart mal 5 av 7 kommuner har «toppturer» i dag Ønsker at alle 7 kommunene skal ha dette tilbudet Felles kart mal for alle kommuner Alle kartene tilgjengelig i alle kommuner Kampanje: «På to hjul til skolen» Økt fokus på å gå og sykle til skolen Skolekonkurranse mellom regionens skoler To første ukene i september

23 Hva skjer nå? «Fremtidens idrett» Konferanse i samarbeid med Hedmark idrettskrets og Värmland idrottsforbund 8. november Aktiv på dagtid i Glåmdal Samarbeid med den frivillige idretten i regionen og NAV Kongsvinger Et lavterskeltilbud til de som er sykemeldte, har AAP, er uføre, har dagpenger eller sosialstønad Ønsker å få på plass en koordinator i 50% Utfordring: økonomi Seminar «Trener for ungdom ung trener» vår/høst 2014 I samarbeid med Hedmark idrettskrets

24 Erfaringer / utfordringer Prosjektet er godt mottatt i regionen Får forespørsler om å gjennomføre ulike tiltak Det er et behov for økt fokus på kompetanseheving i regionen «Et spark i rumpa» til idrettsrådet Økt aktivitet i flere av regionens idrettsråd De trenger konkrete arbeidsoppgaver og ta tak i Ex: Kongsvinger: sykkel prosjekt, alle opp av sofaen Et godt samarbeid med Hedmark idrettskrets Stor fordel å være nær der aktivitet skjer og der lagene er

25 Erfaringer / utfordringer Utfordringen er å få til aktivitet i alle kommunene Kongsvinger kommune er veldig flinke til å ta kontakt Idrettskonsulent i kommunen Sør Odal og Eidskog er flinke på å få til tiltak Nord Odal er minst flinke Tiltak idrettens tematurne i Nord Odal i samarbeid med HIK Mandat fra styringsgruppa til å arbeide for de som ønsker det, istedenfor å bruke all tid på å komme inn der det er vanskelig Utfordring med å få med den frivillige idretten på kurs Godt samarbeid med idrettsrådene

26 Folkehelse og fysisk aktivitet i Glåmdal Hva skjer etter 31. januar 2015? Mulighetene er: 1. Prosjektet avsluttes 2. Prosjektet forlenges foreløpig med to år til Regionen må/bør bestemme seg for hva den vil med prosjektet allerede nå Hvis regionen vil fortsette må det kommuniseres til HFK og NIF Glåmdalsprosjektet har fått mye omtale og blir sett på som et foregangsprosjekt i samarbeidet mellom idretten og det offentlige

27 TAKK FOR OSS

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Samarbeid frisklivssentral og FYSAK Hva kan FYSAK bidra med?

Samarbeid frisklivssentral og FYSAK Hva kan FYSAK bidra med? FYSAK-samling Oppdal 15.mars 2013 Samarbeid frisklivssentral og FYSAK Hva kan FYSAK bidra med? Foto: Carl-Erik Eriksson Samarbeid/samhandling Felles mål Fordele oppgaver Felles prosess På en helsefremmende

Detaljer

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012 Barnefattigdom 2012 6. november 2012 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 3. Bakgrunn for handlingsplan... 3 4. Arbeidet med handlingsplanen... 5 5. Lavinntekts forståelse og begrepsavklaringer... 6 6.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 26.05.2015 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

INKLUDERING I IDRETTSLAG. Tilleggsrapport Fjell 2020

INKLUDERING I IDRETTSLAG. Tilleggsrapport Fjell 2020 INKLUDERING I IDRETTSLAG. Tilleggsrapport Fjell 2020 Hafskjold, Janne cecilie Inkludering i IL: Samarbeid for å inkludere flere aktive barn og unge i organisert aktivitet på Fjell i tråd med Fjell 2020

Detaljer

Golf for alle «En liten ball gjør den store forskjellen»

Golf for alle «En liten ball gjør den store forskjellen» Golf for alle «En liten ball gjør den store forskjellen» Søkerorganisasjon: Norges idrettsforbund Organisasjonsledd: Drøbak Golfklubb Innholdsfortegnelse Bakgrunn s. 3 Målsetting.. s. 4 Målgruppe.. s.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene ÅRSRAPPORT 2012 AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene Akershus idrettskrets. Årsrapport 2012 side 1 Akershus idrettskrets -- en viktig støttespiller for idrettslagene Innholdsfortegnelse

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 AKERSHUS IDRETTSKRETS. en viktig støttespiller for idrettslagene

ÅRSRAPPORT 2013 AKERSHUS IDRETTSKRETS. en viktig støttespiller for idrettslagene ÅRSRAPPORT 2013 AKERSHUS IDRETTSKRETS en viktig støttespiller for idrettslagene INNHOLDS- FORTEGNELSE 05 06 14 30 34 delmål forord klubbutvikling - måten vi forbedrer idrettslagene på delmål : organisasjonsutvikling

Detaljer

VOLLEYBALL UTVIKLINGSPROSJEKT

VOLLEYBALL UTVIKLINGSPROSJEKT DEL 1: 1 VOLLEYBALL UTVIKLINGSPROSJEKT 2013--2014 DEL 1: 2 INNHOLD Del 1: Etablere minivolleyballgruppe 3 1.1 Volleyball utviklingsprosjekt (VUP)....................... 4 1.2 Brev til rektor........................................

Detaljer

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Målsettingen med planen er å sikre innsats for å opprettholde, bedre og fremme befolkningens helse gjennom å svekke faktorer som medfører

Detaljer

Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad

Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad Forord: Rapporten er en tilbakemelding til Fylkesmannen i Troms etter en gjennomgang av Sjumilsstegene. Rapporten beskriver Harstad

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr.

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr. SLUTTRAPPORT for prosjektet Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnr.: 2007/3/0374 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Forord

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Årsmelding 2010. Trappen Motiveringssenter Bergen

Årsmelding 2010. Trappen Motiveringssenter Bergen Årsmelding 2010 Trappen Motiveringssenter Bergen Årsberetning 2010 Trappen Motiveringssenter er en uavhengig frivillig organisasjon som driver med ettervern for tidligere rusmisbrukere og er nå inne i

Detaljer

FYSAK-SAMLING OPPDAL. 14.-15. mars 2013 Om idrettsskoler og litt til. Maj Elin Svendahl Sør-Trøndelag Idrettskrets

FYSAK-SAMLING OPPDAL. 14.-15. mars 2013 Om idrettsskoler og litt til. Maj Elin Svendahl Sør-Trøndelag Idrettskrets FYSAK-SAMLING OPPDAL 14.-15. mars 2013 Om idrettsskoler og litt til Maj Elin Svendahl Sør-Trøndelag Idrettskrets SØR-TRØNDELAG IDRETTSKRETS Fakta: 26 kommuner inkl Rindal 524 idrettslag Ca 132 400 medlemmer

Detaljer

Utredning- Frisklivssentral i Alta

Utredning- Frisklivssentral i Alta Utredning- Frisklivssentral i Alta Av 27.04.11 Alta kommune - 1 - Sammendrag Sett i lys av samhandlingsreformen, forslag til ny lov om folkehelse, forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenster

Detaljer

Ungdomssatsing Nordkyn. Hovedprosjekt Lebesby og Gamvik kommuner

Ungdomssatsing Nordkyn. Hovedprosjekt Lebesby og Gamvik kommuner Ungdomssatsing Nordkyn Hovedprosjekt Lebesby og Gamvik kommuner 1 Hovedprosjekt Ungdomssatsing Nordkyn 1. Innledning Lebesby og Gamvik kommuner er to kystkommuner i Finnmark med ca.2500 innbyggere totalt.

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IDRETTSLAG 1 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IDRETTSLAG FREMLAGT PÅ ÅRSMØTE TORSDAG 20. MARS 2014 MELDINGSÅR 2013 2 SAKSLISTE: 1. Åpning Godkjenne de stemmeberettigede Godkjenne innkallingen, Sakslisten forretningsorden

Detaljer

Alle barn skal ha et godt og variert aktivitetstilbud i et trygt miljø! IDRETTSSKOLE FOR BARN. Håndbok for deg som vil starte en idrettsskole

Alle barn skal ha et godt og variert aktivitetstilbud i et trygt miljø! IDRETTSSKOLE FOR BARN. Håndbok for deg som vil starte en idrettsskole Alle barn skal ha et godt og variert aktivitetstilbud i et trygt miljø! IDRETTSSKOLE FOR BARN Håndbok for deg som vil starte en idrettsskole 2 idrettsskole for barn håndbok idrettsskole for barn håndbok

Detaljer

Sluttrapport versjon 19.01.15

Sluttrapport versjon 19.01.15 (2012 2014) SLUTTRAPPORT Sluttrapport versjon 19.01.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1. HENSIKT MED SLUTTRAPPORTEN... 3 1.2. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 3 MÅL... 3 2. PROSJEKTMANDAT... 4 3. REFERANSER...

Detaljer

Herøy kommune Et hav av muligheter 2

Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE Sektorplan helse, sosial OVERSENDELSESBREV...3 DEL 1 MÅL FOR HOVEDSATSINGSOMRÅDET HELSE, SOSIAL OG OMSORG..4

Detaljer

Handlingsplan barnefattigdom 2012

Handlingsplan barnefattigdom 2012 Handlingsplan barnefattigdom 2012 HANDLINGSPLAN BARNEFATTIGDOM 2012 Bakgrunn Eidsberg kommune er en kommune med stor andel av barn som vokser opp i familier med lav inntekt. Dette gjør at barna har en

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE // PROSJEKTDOKUMENT. Tilrettelegging for lavterskelog Frisklivstilbud. Sammen om et aktivt Porsgrunn"

PORSGRUNN KOMMUNE // PROSJEKTDOKUMENT. Tilrettelegging for lavterskelog Frisklivstilbud. Sammen om et aktivt Porsgrunn PORSGRUNN KOMMUNE Sammen om et aktivt Porsgrunn" // PROSJEKTDOKUMENT Tilrettelegging for lavterskelog Frisklivstilbud 1 Prosjektplan: Sammen om et aktivt Porsgrunn Tilrettelegging for lavterskelog Frisklivstilbud

Detaljer

Nest-Sotra United mer enn et fotballag

Nest-Sotra United mer enn et fotballag Nest-Sotra United mer enn et fotballag Intervju med Tove Iren Vindenes Nest-Sotra United er plukket ut til å delta i Special Olympic 2011. Special Olympics er verden største idrettsarrangement i 2011.

Detaljer

Frisklivssentralen - status og utviklingsmuligheter

Frisklivssentralen - status og utviklingsmuligheter ReHabiliteringssenteret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.07.2011 43054/2011 2011/6307 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/6 Komite for helse og sosial 25.08.2011 11/7 Administrasjonsutvalget

Detaljer