Tittel. Alle snakker om været side 8 Jobben og kulda side 49. Nr side 44

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tittel. Alle snakker om været side 8 Jobben og kulda side 49. Nr. 1 2010. www.frifagbevegelse.no. www.lo-aktuelt.no. side 44"

Transkript

1 LO Nr årgang Organ for Landsorganisasjonen i Norge Foto: Sissel Foto: M. Ola Rasmussen Sæther Tittel side 44 Alle snakker om været side 8 Jobben og kulda side 49 Synlighet LO-lederen fyller nærhet 60 år stolthet Hit går Kontraktører norske EØS-penger LO Streikefritt søker forskningsmakt Norge

2 Nestleder: Mette Nord (50) ser seg selv som en pådriver for en samfunnsutvikling som går mot venstre. Det er umulig å være politisk nøytral når alt du gjør er avhengig av politiske vedtak, sier hun. Mette Nord er akkurat en sånn hjelpepleier som burde stelt min gamle mor. Nå har den vennlige og stødige kvinnen funnet sin plass i Fagforbundets ledelse. Og der kan det hende hun blir. llerede i heisen opp til konto- på måter som de selv følte var tor, sier Nord, som synes det er ret avslører Nord at hun har om- krenkende. lærerikt og spennende å jobbe sorgsgenene i behold. Slike beskrivelser synes Mette sammen med en mann som har Åssen går det med ryg- Nord lite om. Det blide ansiktet bygd opp det hun kaller et unikt gen din? spør hun og kjenner på korsryggen til en av de tre når jeg nevner påstandene om at blir litt mindre imøtekommende kontaktnett. karene som er på vei mot syvende sjefen hennes er en rød edderkopp som har kvittet seg med tid- I likhet med Davidsen har Nord MOT VENSTRE etasje sammen med oss. Stemningen er munter, og alle smiler ligere medarbeidere på ufine måter (Dagbladet ). Mens Davidsen sitter i Aps sen- tette bånd til Arbeiderpartiet. når Nord erter sin kollega med at han bør få bedre teknikk på snømåkinga. i de beskrivelsene av Davidsen. dat for Telemark Arbeiderparti Jeg kjenner meg ikke igjen tralstyre, var Mette Nord kandi- Det er seks uker siden Mette Nord ble valgt til nestleder for framover, sier hun og passer på å Ap er utvilsomt Fagforbundets Vi er nå et team som skal jobbe under høstens stortingsvalg. LOs største og mektigste forbund etter å ha sittet fire år i Fag- imot bør roses for jobben han har om Davidsen også har vært nøye understreke at Jan Davidsen tvert viktigste samarbeidspartner, selv forbundets arbeidsutvalg. gjort. med å pleie kontakten med de Hun er også en varm forsvarer Nå er hun likestilt med nestleder Geir Mosti, tidligere 1. nest- mot liberalismen og privatiserin- regjeringen. en rekke venstreradikale prosjek- Han har stått på i kampen andre partiene i den rødgrønne av Fagforbundets engasjement i leder. Det har fått flere til å spekulere på om den tidligere hjelkedet befestet seg i hele det ser med dem som deler vår idefest, DeFacto og Attac, samt orgen. Da troen på det frie mar- Det er viktig å danne allianter, som Klassekampen, Manipepleieren kommer til å overta politiske liv tidlig på 1990-tallet, vek han ikke en tomme. Han litiske standpunktene som SV er vernforbund. ologi. At vi deler de samme poganisasjoner som Norges Natur- sjefsstolen når Jan Davidsen etter alt å dømme går av om fire år. tok opp kampen. Det var viktig helt klart, men historisk har Arbeiderpartiet hatt den sterkeste forternativ kunnskap i samfunnsde- Vi er nødt til å ha tilgang til al- det han sto for. Vi hadde vært UFINE METODER? i en helt annen situasjon i dag ankringen til fagbevegelsen. Samtidig må vi videreutvikle forholdet og vi tar den også med når vi forbatten. Det sikrer en bred debatt, Davidsen er vant til å ha sterke damer i sin nærmeste krets. tige arbeidet som ble gjort for å til SV, sier Nord når hun blir spurt mer vår politikk, sier Nord. hvis det ikke var for det langsik- Noen av dem har forsvunnet ut bevare en robust offentlig sek- om hvorfor Ap fortsatt er viktigst. Den ferske nestlederen sier hun TEKST: ANN FREDRIKSEN FOTO: TRI NGUYEN DINH deler Davidsens politiske visjoner, Men lever du godt med spekulasjonene? det en bunke dokumenter i vesmene og samfunnet generelt, og minst helsearbeidere. Ofte ligger mange viktige ting for medlem- men på andre måter framstår hun som en ganske annen type enn Det er ikke noe jeg tenker på. ka når ukependleren drar hjem til med så mange dyktige mennesker rundt seg. Arbeidstakerne den bergenske brannmannen. Jeg er opptatt av at jeg skal gjøre samboeren i Porsgrunn i helgene. Vi er et team som utfyller en jobb her og nå, sier Nord. Hobbyer blir det liten tid til, men skal kunne leve både av og med hverandre, sier Nord. skal hun koble av, blir det gjerne arbeidet, bruke kompetansen sin Du er blitt kalt Fagforbundets KONSTANT ANSVAR med krimbøker og håndarbeid. og få anerkjennelse. Det er mye kronprinsesse. Er du det? Og jobbe må hun. I et forbund med Hva er det mest krevende ubrukte ressurser der ute, og det Jeg skal nå jobbe som nestleder i fire år. Vi hadde et veldig tillitsvalgte og nesten 600 fagfo- Det å ha et konstant ansvar det spesielt tydelig, mener Nord medlemmer, med denne jobben? er synd. I helsesektoren ser man godt og samstemt landsmøte. reninger er saksfeltet svært bredt. og alltid være på alerten. Samtidig er det vanvittig spennende hardt for hennes egen yrkes- At hjertet banker litt ekstra Jeg vil ikke spekulere på hva som Medlemmene spenner fra bussjåfører til frisører, teologer og ikke og inspirerende å jobbe med så gruppe, er det liten tvil om, skjer etter fire år. selv 20 LO-AKTUELT 1s LO-AKTUELT 1s2010 Ilange shine Vis 25 skarpskodde tillitsvalgte fra feransen «In Search of Appropriate Strategies: Women in Leaderse. Kanskje ikke så rart at her- mannsdominert fagbevegel- hvem du er. Deltakerne elleve afrikanske land møttes i Zambias hovedstad Lusaka. Salen vibrerte av energi da kvin- the Global Financial Crisis». gjenkjennelse da rådgiver Kaship Remaining Visible Amidst sketeknikkene til Berit Ås vakte på LOs regionale kvinnekonferanse i Lusaka nene fra Zambia, Ghana, Nigeria, Tanzania, Uganda, Mosam- ende opp i en aktivitetsplan med Den norske professoren har delt Vi vil at konferansen skal rin Enodd i LO presenterte dem. synger og danser. Minutter etter er det ramme alvor. HIV, traffickbik, Zanzibar, Sør Afrika, Swaziland, Malawi, Zimbabwe og Ye- blir det bare ord, og det skaper gjøring, latterliggjøring, tilbake- mål som kan etterprøves. Ellers hersketeknikkene inn i usynligmen brøt ut i improvisert sang ikke forandring, sier Alice Gondwe-Siame, LOs regionale konsumelse uansett hva du gjør og påholdelse av informasjon, fordøming og fagbevegelsen og dans i pur glede over endelig står på dagsorden. å være sammen. Etterpå ba de lent i Afrika. føring av skyld og skam. Gud om å velsigne møtet. Deltakerne nikket gjenkjennende til Tekst og foto: Vibeke Liane Norsk LO er vertskap for kon- Deltakerne har klatret i en eksemplene. Thadie Beames fra Swaziland griper ningen under fattigdomsgrensa. Kvinnene er blant de fattigste av de fatti- mikrofonen: Jeg kan relatere meg til det du sier. ge. Mennene tjener dobbelt så mye Da jeg kom inn på det første styremøtet i fagforeninga etter at jeg var valgt mer Afrika er det kvinner som rammes som kvinner. Og når finanskrisa ram- inn satt det bare menn rundt bordet. hardest. Handling: Konferansen må ende i en aktivi- Den ene sa «Hello comrade she.» De Gerry Finnegan, ILOs representant i andre lo. Jeg oppfattet det som om de Malawi og Mosambik, forteller at ILO er tetsplan med mål for forandring. Ellers blir det ville kue meg ved å redusere meg til opptatt av kvinnelig entreprenørskap. kjønn allerede før møtet begynte. Det Dette fikk gjenklang hos møtedeltakerne. Opp mot 90 prosent av den yrkes- bare ord, og det skaper ikke forandring, sier Alice gjorde meg utrolig forbanna. Gondwe-Siame, LOs regionale konsulent i Afrika. aktive delen av befolkningen i regionen I Zambia lever 73 prosent av befolk- er sysselsatt i uformell sektor. Engasjert livsglede: Kvinnene på LOs kvinnekonferanse i Lusaka brøt ut i dans i glede over å dele erfaringer fra hverdagen i fagbevegelsen. 26 LO-AKTUELT 1s2010 LO-AKTUELT 1s TEKST: SISSEL M. RASSMUSEN FOTO: LINA WINGE 30 LO-AKTUELT 1s2010 LO-AKTUELT 1s Det nye norske ınnhold På Trygve Lies Plass i Oslo står LOs første jurist og FNs første generalsekretær og skuer nedover Groruddalen. Bak ham kneiser den slanke, nybygde minareten til ahmadiyya-moskeen. Her kan muslimer samles til bønn og sosiale aktiviteter. Det er over hundre år siden Trygve Lie vokste opp i denne delen av Oslo. Knapt noe sted i Norge har gjennomgått en mer dyptgående kulturell forandring. Verken mennesker eller landskap leder AV SVEIN-YNGVE MADSSEN ville vært gjenkjennelige for Trygve Lie i dag. Men også den gangen var området fl erkulturelt med arbeidere fra Polen og en rekke andre europeiske land. De bygde jernbane, jobbet i industri og steinbrudd. Dette miljøet utløste Trygve Lies politiske engasjement. Det politiske engasjementet trenger vi mer enn noen gang. For Groruddalen i dag har i seg kimen både til nasjonal vekst og forvitring. Her kan vi utløse de enorme menneskelige og kulturelle ressursene som ligger i befolkningen til å bygge et fl erkulturelt velferdssamfunn. Eller vi kan passivt bivåne hvordan konfl ikter og motsetninger får grobunn, mens de sosiale utfordringene og klasseskillene vokser. Groruddalen i dag trenger arbeiderbevegelsen i like stor grad som det norske samfunnet for hundre år siden. Det har innbyggerne forstått og dalen er politisk like rød som tradisjonelle industrisamfunn i Distrikts-Norge. Den tilliten må ikke den rødgrønne regjeringen svikte. Da forsvinner ikke bare det politiske fl ertallet på Stortinget, men også mulighetene til å trygge og videreutvikle den norske samfunnsmodellen. Fagbevegelsen har vokst seg langt sterkere siden den gangen Trygve Lie var LO-jurist. LO erkjenner at Norge er et fl erkulturelt samfunn og jobber målrettet med integrering og likestilling på fl ere områder. Sammen med NHO i et partssammensatt utvalg, skal LO bidra til at mangfold og integrering blir en del av hovedavtalen. Et mangfoldig og likestilt arbeidsliv er helt nødvendig. Men den jobben kan bare gjøres ute på den enkelte arbeidsplass. Tilsvarende hjelper det lite med sentrale vedtak og fi ne ord hvis man i lokalsamfunnene ikke har ressurser til å gjennomføre målsettingene. Også her må tillitsvalgte og fagorganiserte engasjere seg, skal vi klare å videreføre det arbeidet Trygve Lie og hans generasjon begynte på. Redaksjonen avsluttet 12. januar 2010 [MØTE MED: METTE NORD] Dans, bønn og solidaritet [TEMA: NY VEI UT AV SOSIALHJELPA] FAGFORBUNDETS kronprinsesse Aner p mørketida Noen havner utafor det gode selskap. De som ikke har nok penger. De fattige. De fins overalt. Men i kvenenes «hovedstad» Vadsø, er sjefen for hjelpa mest opptatt av å hjelpe. Snart er mørketida over 20 Mette Nord er nyvalgt nestleder i LOs største og mektigste forbund. Hun vakler sjelden når temaet er politikk og arbeidsliv. Men på spørsmål om egen person, nøler hun. Det er saken som er viktig for henne tillitsvalgte fra elleve afrikanske land møttes i Zambias hovedstad Lusaka til LOs kvinnekonferanse. Salen vibrerte av energi da kvinnene brøt ut i improvisert dans i pur glede over å være sammen. 30 Nav Vadsø har siden 2004 praktisert sitt eget system i kampen mot fattigdom og å få folk ut av sosialhjelpskøen. Det har gitt resultater. For Nav-sjef Helge Roald handler det først og fremst om å hjelpe. 2 LO-AKTUELT

3 Tegning: Hallvard Skauge 4 EØS-PENGENE Fram til 2014 skal Norge bruke 70 millioner kroner på å lære opp Øst-Europa i den norske modellen. 8 METEOROLOGISK I over 140 år har ansatte på Meteorologisk institutt gitt folk noe å snakke om været. 12 LO-LEDEREN 60 ÅR Han arvet morens intellekt og farens praktiske anlegg, mener broren. Nå runder Roar Flåthen 60 år. 18 FEMINISME Mange vegrer seg for å kalle seg feminist, men de er det likevel mener feministforsker Cathrine Holst 25 ARGENTINA Patricia Isasa vant fram mot sine undertrykkere i argentinsk rett 33 år etter militærdiktaturet 53 STREIKEFRITT NORGE En må helt tilbake til Gerhardsens siste regjeringsår for å fi nne et like rolig år i arbeidslivet. LO-AKTUELT Organ for Landsorganisasjonen i Norge Postadresse: Stiftelsen LO Media, LO-Aktuelt, Pb. 231 Sentrum 0103 Oslo Besøksadresse: Møllergt. 39, 0179 Oslo Tlf.: Faks: e-post: Abonnement: Ansvarlig redaktør: Svein-Yngve Madssen Mob.: Redaksjonssekretær: Hilbjørg Bjørkås Mob.: Journalister: Stig H. Christensen Mob.: Torgny Hasås Mob.: Ann Fredriksen Mob.: Line Scheistrøen Mob.: Nina Sandås (permisjon) Fotojournalister: Tri Nguyen Dinh Mob.: Sissel M. Rasmussen Mob.: Sekretær: Erle Elisabeth Rogne Tlf.: Mob.: Typografer: Eva-Lill Bekkevad Mob.: Else Sofie Ruud Mob.: LO-Aktuelt trykkes hos Hjemmet Mortensen Trykkeri AS. LO-Aktuelt redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsomplakatens regler for god presseskikk. Den som likevel føler seg urettmessig rammet oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg, PFU, behandler klager mot pressen. PFUs adresse er Rådhusgt. 17, Postboks 46 Sentrum, 0101 Oslo. Telefon LO-AKTUELT 1s2010 3

4 Med LO på [HOVEDSAK: LO I ØSTERLED] 4 LO-AKTUELT

5 TEKST OG FOTO: TORGNY HASÅS Lydhøre: Øyvind Rongevær fra LO i Norge foreleser, tolken Dorel Negrea oversetter, og Florin Vecserin, Dumitra Dânut Popescu og Botica Gheorgitâ lytter interessert. misjonsmarken I Draculas hjemland, Transylvania i Romania, diskuteres den norske modellen. Fram til 2014 skal Norge bruke 70 millioner kroner på å lære opp Øst-Europa. Romania er først i køen. LO-AKTUELT

6 [HOVEDSAK: LO I ØSTERLED] LO EØS og LO A Fra 2007 til 2009 har Norge en egen fi nansieringsordning for Romania og Bulgaria (Norway grants)på 68 millioner euro (550 millioner NOK) I tillegg har EØS en egen fi nansieringsordning for disse landene på 72 millioner euro ( 580 millioner NOK) LO har et prosjekt i Romania på euro (4,8 millioner NOK) LO har et prosjekt i Bulgaria på euro (3,9 millioner NOK) LO-prosjektene skal forbedre den sosiale dialogen på arbeidsplassen og introdusere nyskapende mål for å forbedre og måle arbeidsmiljøet i industrien i Romania og Bulgaria. Fra 2009 til 2014 er Romania og Bulgaria med i den store fi nansieringsordningen på 14 milliarder kroner over fem år. Det er opprettet et eget fond for sosial dialog i arbeidslivet på 8 millioner euro (70 millioner kroner). Fondet skal fordeles over fem år etter folketallet til de nye EU-landene i Øst- Europa. 25 millioner kroner skal gå til Polen. Øynene rettes mot Øyvind Rongevær fra LO. Han snakker engelsk med vestlandsaksent. Tolken Dorel Negrea oversetter til rumensk, hun kan støtte seg til presentasjonen som Rongevær har laget. Verneombud Florin Vescerni fra fylkeskommunen i Prahova tar ordet. Han hevder med kraft at den norske loven er helt urimelig. Det kan ikke være bra at et verneombud har myndighet til å stoppe produksjonen. Rongevær foreleser på et arbeidsmiljøkurs i Transylvania i Romania. Kurset foregår på Grand Hotel i landsbyen Tarlungeni et par mil utenfor Brasov. Deltakerne er tillitsvalgte og arbeidsgivere fra tolv ulike bedrifter over hele Romania. I løpet av en uke skal de lære og diskutere arbeidsmiljøspørsmål. Nå lærer de om den norske arbeidsmiljøloven og trepartssamarbeidet; det vil si den norske modellen. Samtidig nærmer det seg i Brussel enighet om en ny avtale om EØS-kontingenten. Forhandlingene skulle ha vært ferdige våren Nå er de over et halvt år på overtid. Uenighet på EU-siden har gjort at forhandlingene mellom Efta og EU om hvor mye Efta-landene skal betale for å få tilgang til EUs indre marked, har trukket ut i tid. I den forrige runden med EØSpenger, som ble avtalt i 2004, betalte Norge, Island og Lichtenstein 11 milliarder kroner til de ulike utviklingsprosjekt i de nye EU-landene i Øst-Europa samt Hellas, Portugal og Spania. Denne prosjektperioden ble avsluttet i Over halvparten av disse midlene har gått til ulike miljøtiltak. Den nye avtalen har et tak på 14 milliarder kroner. Norge betaler mesteparten. Da EØS-finansieringen ble etablert første gang, i 2004, ønsket fagbevegelsen tiltak som ville styrke fagbevegelsens posisjon i Øst- Europa. Men med tidligere Høyre-leder Jan Petersen i utenriksministerstolen, var det liten hjelp å få. Det hjalp ikke å ha NHO med på laget. 1. januar 2007 ble Romania og Bulgaria EU-medlemmer. De kunne ikke komme med i den finansieringsmekanismen som allerede var etablert, så det ble opprettet en egen mekanisme på to år for de to landene. Jonas Gahr Støre hadde overtatt for Petersen. Nå fikk arbeidslivets parter tilgang til midler. I samarbeid med fagbevegelsen i de to landene søkte LO om å opprette et prosjekt i hvert land. 6 LO-AKTUELT

7 TEKST OG FOTO: TORGNY HASÅS Samrøre: Venceslava Yanchovska fra Innovasjon Norge, Ekatarina Yordanova, leder av Transportarbeiderforbundet, Anne Lise Rognlidalen fra Innovasjon Norge og Yuliya Simeonova, internasjonal leder i Citub, diskuterer arbeidsmiljøkurset LO i Norge var medarrangør til. Kurset blir fi nansiert av EØS-kontingenten og ble arrangert i Sofi a 26. til 27. november Målet er «å forbedre den sosiale dialogen på arbeidsplassen og introdusere nyskapende mål for å forbedre og måle arbeidsmiljøet i industrien i Romania og Bulgaria.» Og det er det Øyvind Rongevær driver med. Samarbeidet er grunnlaget for stabilitet, utvikling og demokrati, sier Rongevær til forsamlingen. Til daglig jobber han på Arbeidsmiljøavdelingen i LO. Og han fortsetter med hovedavtalen, går gjennom den norske bedriftsdemokratiordningen. Folk lytter interessert. Lovverket i Romania er tilpasset EU-standard. Det er gjennomføringen folk sliter med. Det er få kommentarer helt til Vescerni tar ordet og er uenig med den norske arbeidsmiljøloven. Da bryter diskusjonene løs. Det er et altfor drastisk trekk å la ansatte bestemme om produksjonen skal stanses, mener han. Vescerni jobber i vannforsyninga i Prahova. Fra samme bedrift kommer verneombud Marinescu Nela. Arbeidsgiver og arbeidstaker sitter side ved side ved bordet. Da president Nicolae Ceauçescu s falt i 1989, tok han med seg fagbevegelsen i fallet. Fagbevegelsen hadde vært et verktøy for presidenten og det statsbærende kommunistpartiet. Etter dette har rumensk fagbevegelse prøvd å kjempe seg opp å stå. I dag skal organisasjonsgraden være mellom 30 og 35 prosent. De fagorganiserte er fordelt på fem ulike hovedorganisasjoner. LO samarbeider med tre av dem på dette prosjektet CNSLR Fratia (brorskap red. anm), CNS Cartel Alfa og CSDR. Et viktig problem for arbeidslivet i Romania er at arbeidsgiversida er helt uorganisert. Kurset på Grand Hotel ved Tarlungeni på slettene i Transylvania varer i seks dager. Rongevær reiser ikke aleine. Han reiser sammen med Hans Øyvind Nilsen som er LOs leder for Romania- og Bulgariaprosjektet og André Nerheim, leder for Europa-seksjonen i LO. Men de må videre. Etter to dager i Romania skal følget til Sofia i Bulgaria. Når de kjører over sletta til togstasjonen i Brasov, vet de at det første skrittet er tatt. De håper at møtet i Tarlungeni kan bli det første skrittet på en lang vei som vil føre LO til de fleste østeuropeiske land. 18. desember i fjor undertegnes avtalen mellom Efta og EU om den nye finansieringsordningen i Brussel. For perioden 2009 til 2014 skal 1 prosent, eller 70 millioner kroner, settes av til et fond for å styrke den sosiale dialogen i de nye EU-landene. I dagens felles europeiske arbeidsmarked blir sosial dialog og anstendig arbeidsliv bare viktigere. Nysatsingen på disse områdene vil også legge grunnlaget for forsterket politisk dialog med de nye EU-landene, sa utenriksminister Jonas Gahr Støre. Arbeidsmiljøkursene i Romania og Bulgaria er pilotkurs, forsøkskurs som skal danne mal for arbeidet mot Øst-Europa de neste årene. Når drosja fra flyplassen stopper utenfor hotellet, kan ikke Nerheim, Nilsen og Rongevær unngå å legge merke til høyhuset ved siden av. Det er et av Sofias høyeste hus og rommer CITUBs kontorer. CITUB er en av to hovedorganisasjoner i Bulgaria. CITUB bygger på restene av den gamle kommunistiske fagbevegelsen. Den andre er Podkrepa og er forbundet med motstandsbevegelsen mot det gamle regimet. CITUB har beholdt høyhuset. I Bulgaria-prosjektet samarbeider LO bare med CITUB. CI- TUB har plukket ut tre bransjer i første omgang: transport, metallindustrien og helse- og omsorgbransjen. CITUB legger stor vekt på kurset. CITUB-lederen, Zhelyazko Hristov, har tatt seg tid til å komme og åpne det første kurset, kurset for transportarbeiderne. Geir Kvamme fra Transportarbeiderforbundet har kommet til Sofia for å innlede. Her er ikke arbeidsgiver representert. Bulgarske transportarbeidere er ikke som norske. Blant Kvammes tilhørere er det flyvertinner, jernbanearbeidere, innenlandske sjøfolk og fiskere. Men forbundssekretær Kvamme lar seg ikke hindre. Det er rart for norske ører å høre at en tillitsvalgt fra Transport snakker om hvordan unngå konflikt. Bulgarerne er imponert over Kvamme når de får høre at han egentlig er en varebilsjåfør. Det er Innovasjon Norge som administrerer prosjektene i Romania og Bulgaria. LO-prosjektet er et av totalt 29 prosjekter i Romania. I Bulgaria er det 22 prosjekter, et administrert av LO. Alle prosjektene skal bidra til økonomisk vekst og bærekraftig utvikling i Romania. Det er gode muligheter for at Innovasjon Norge også skal administrere prosjektene i den nye perioden. Vi er svært fornøyd med 70 millioner kroner til arbeidslivsprosjekter i den nye avtalen, sier André Nerheim fra LO. Han mener det er viktig at kursene som gjennomføres skal ha høy kvalitet. Transportkurset var det første i Bulgaria. Seinere har Kjell Erik Bogen fra Fellesforbundet vært og forelest for kurs i metallindustrien. Signe Hananger og Ramona E. Braanen fra Fagforbundet har forelest for helsearbeidere. De tre neste bransjene som står for tur er energibransjen, bygg og anlegg og utenriks sjøfart. De nye midlene skal fordeles til alle de nye EU-landene. 24 millioner kroner skal gå til Polen. Vi håper at Fellesforbundet kan arrangere kurs i Polen. Jeg tror 10 millioner til kurs der kan være viktig, sier Nerheim. LO-AKTUELT

8 [ARBEIDSPLASS: METEOROLOGISK INSTITUTT] Det er kaldt. Bitende kaldt. Kari Gran på Meteorologisk institutt i Oslo går likevel ut. Hun må måle nedbør og snømengde. Det gjøres fortsatt faktiske værobservasjoner, selv om dataverktøy i stor grad dominerer arbeidsdagene. I over 140 år har ansatte på Meteorologisk institutt gitt folk noe å snakke om været. For ansatte er dét å varsle vær en alvorlig sak. Det er ikke snakk om å spå! De gir oss noe 8 LO-AKTUELT

9 TEKST: LINE SCHEISTRØEN FOTO: TRI NGUYEN DINH å snakke om LO-AKTUELT

10 [ARBEIDSPLASS: METEOROLOGISK INSTITUTT] Nils Wangensten- Haugen ser på været. Bokstavelig talt. Ikledd varm vinterjakke står han på taket av bygningen til Meteorologisk institutt på Blindern i Oslo. Han ser på skyene. Teller skylag. Ser etter blå himmel. Måler sikt. Hver tredje time hele døgnet gjør meteorologisk personale over hele verden faktiske værobservasjoner. God utsikt fra vinduet til tross, det slumses ikke med værobservasjoner. Vi må gjøre det ordentlig, sier Wangensten-Haugen. Med lang erfaring går selve jobben unna i en fei, ifølge han. Det er verre om natta. Da må vi venne oss til mørket før vi kan observere, forteller Wangensten- Haugen. Vel inne i varmen igjen, tastes dataene inn og teknikken overtar. Den teknologiske utviklingen har på fl ere vis gjort livet enklere som meteorolog. Samtidig er systemet sårbart. Svikter teknikken Meteorologisk Institutt Statlig forvaltningsorgan Opprettet i 1866 Ansvar for den offentlige meteorologiske tjenesten for sivile og militære formål I tillegg til værvarsling drives utstrakt forskning innen meteorologi, oseanografi og klima. Hovedkontor i Oslo, værvarslingssentraler i Bergen og Tromsø. Værtjenestekontor i Longyearbyen og fi re knyttet til Forsvarets fl ystasjoner. Rundt 420 tilsatte, i tillegg lønnes 600 værobservatører over hele landet Finansiert av staten, prosjekt- og brukerfi nansierert (eks Avinor og Forsvaret). Faktiske observasjoner. Nils Wangensten-Haugen sjekker bokstavelig talt hvordan været er. A LO og værvarsel uteblir, så stopper f.eks fl ytrafi kk. Ikke rart datarommet er stengt for fremmede. Store deler av meteorologenes arbeid foregår bak skjermer, der data fra satellittbilder og prognoser fra flere værvarslingsmodeller analyseres. I et slags kontrollrom sitter meteorologer og konsulenter på hver sine arbeidsplasser. Det er hektisk, men bemerkelsesverdig stille og tydelig konsentrert aktivitet. Jeg er ikke helt nybegynner, men lærer fortsatt mye. Du må gjennom tre år vinter for å bli en erfaren varsler. Dette er min tredje vinter, sier Vibeke Thyness. Hun har jobbet på instituttet siden Thyness har modellvakt denne dagen, det vil si at hun har ansvar for å velge ut beste værvarslingsmodell for det kommende døgnet. Enkelt forklart velges modell ut fra en miks av ulike informasjonskilder, i samarbeid med kollegaer i Bergen og Tromsø, og med en stor porsjon lokalkunnskap og erfaring. Værvarsling krever også en viss porsjon magefølelse. Men vi spår ikke vær og bruker ikke krystallkuler, sier Thyness med et smil. Sikkerhet står sentralt i vurderinger. Vi har fokus på «farlig» vær, som høye bølger og sterk vind. Vi prøver å gi et godt varsel til alle, men er mer opptatt av dårlig og mye vær, enn grillværet på sommeren, sier Thyness med nok et smil. Thyness har dagvakt denne dagen. Meteorologisk institutt har døgnkontinuerlig bemanning. Ansatte går i turnus; morgen, kveld og natt. Som følge av jobbrotasjon varierer arbeidsoppgavene, noe Thyness setter pris på. Dette er en gøy jobb. Selv om gjøremålslista kan være lik for hver vakt, så skjer det alltid noe som gjør vakta annerledes. Thyness gleder seg over tilbakemeldinger, fra kollegaer og publikum. Hun lærer av det. Folk flest er veldig opptatt av været. Det gjør det gøy å jobbe med, selv om jeg må stå til rette for hele standen i en del sosiale sammenhenger. Og så kan jeg ikke så lett delta i small-talk 10 LO-AKTUELT

11 TEKST: LINE SCHEISTRØEN FOTO: TRI NGUYEN DINH Bak skjerm. Arbeidet på Meteorologisk institutt foregår i stor grad bak dataskjermer, her Vibeke Thyness (til venstre) og Mette Sundvor Skjerdal. om været. Som fagperson er det litt vanskelig, sier hun lattermildt. Mette Sundvor Skjerdal er fortsatt under opplæring. Etter fem års utdanning er det seks måneder læretid før hun slipper til på egen hånd. - Jeg har alltid vært fascinert av været, og var ganske nysgjerrig på hvorfor været ble slik det ble. Og så er jeg glad i matte og fysikk. Det må du være for å studere meteorologi. Det er mye av de fagene. Sundvor Skjerdal «guides» av Arild Menzoni. Som han ønsker Sundvor Skjerdal å bli værvarsler på NRK TV. Det krever ytterlig opplæring. Mens et fåtall melder seg frivillig til å melde vær på tvskjermen, varsler flere på NRKs radiokanaler. Det skjer fra et lite kott. Bygget på Blindern bærer i det hele tatt preg av at det er fra før 2. verdenskrig, og at ingen brydd seg mye om å bruke penger til oppgraderinger. Å varsle været har vært instituttets hovedoppgave siden opprettelsen i I begynnelsen måtte man spre varslene på en noe annen måte enn i dag, som telegrafen, oppslag på sentrale steder samt signalføring på tog. Spesielle symboler ble festet på togets bakerste vogn og betydningen av dem slått opp. Symbolene ble også heist opp i båtmaster. I over 50 år har instituttet samarbeidet med NRK radio og tv om værvarsling. I 2007 opprettet de tjenesten www. yr.no. Her kan du få informasjon om været på et nøyaktig sted, i hele verden, til en hver tid helt gratis. På kort tid har yr.no blitt stedet «alle» relaterer værvarsel til. Noen bruker det så ofte og mye at de knapt snakker om annet. Instituttet har mottatt e-poster der brukere på fl eip? forteller at det snart blir skilsmisse i hjemmet fordi far planlegger all aktivitet etter værmeldingen på yr.no. Statistikken forteller at på en normal uke har yr.no 1,4 millioner unike brukere. Før fellesferien i fjor sommer var tallet oppe i 2,36 millioner Det unike med tjenesten er at den er gratis. Norge er i så måte det eneste landet i verden der det er tilfelle. I og med at instituttet i stor grad er finansiert av skattebetalernes penger har det vært helt naturlig. NTL Meteorologisk institutt (MEF), Forskerforbundet og YS er de største fagforeningene på instituttet. MEF har rundt 70 medlemmer. Vi er en relativt liten statlig etat, men som er spredt på mange forskjellige steder. Samtidig går mange skift. Det utfordrer muligheten til å organisere flere medlemmer, men også å få folk til å gjøre organisasjonsarbeid, forteller Gudmund Dalsbø og Gunn Nygård. Begge har tidligere vært leder i MEF. Nygård er fortsatt styremedlem. Til daglig jobber hun med administrasjon i FoU-divisjonen. Dalsbø og Nygård mener stort sett Meteorologisk institutt er en bra arbeidsplass, selv om de som fagforeningsmennesker ser utfordringer knyttet til turnus, lave lønninger og for lavt sykefravær. Vi har ikke et mål om å redusere sykefraværet, men å få et riktig sykefravær. Sykefraværet har vært så lavt at det er tydelig at folk går på jobb selv om de er syke. Mange føler sterkt ansvar for jobben og vil heller ikke belaste kollegaer med eget fravær, forteller Dalsbø. Begge beskriver arbeidsmiljøet som godt. Ansatte blir gjerne når de først har begynt, forteller Dalsbø: Vi sliter med å pensjonere folk. Jeg har jobbet her i tolv år og betraktes fortsatt som fersking PS. 26. januar inviterer MEF til jubileumsfest. 7. desember 2009 fylte foreningen 50 år. LO-AKTUELT

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet.

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet. Forsidefoto: colourbox.com < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer Side 8 12 Nr. 8-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Lærlinger får hel stilling SIDE 14

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer

Inkluderende. Trivsel er avgjørende. Storfornøyde med ny IA-avtale s. 3-5. Dette betyr 1. Må skje på arbeidsplassen. begrepene s. 10-11. s.

Inkluderende. Trivsel er avgjørende. Storfornøyde med ny IA-avtale s. 3-5. Dette betyr 1. Må skje på arbeidsplassen. begrepene s. 10-11. s. Inkluderende Temabilag fra lo media arbeidsliv Trivsel er avgjørende s. 12 15 Storfornøyde med ny IA-avtale s. 3-5 Dette betyr 1 begrepene s. 10-11 Må skje på arbeidsplassen s. 18-19 Inkluderende Arbeidsliv

Detaljer

VALGMAGASINET. Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold. Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening

VALGMAGASINET. Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold. Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening VALGMAGASINET 2013 Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold Avd. 2 Fredrikstad Fagforening Avd. 482 Glomma Papp Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening Avd. 75 Halden Fagforening

Detaljer

De usynlige VM-heltene

De usynlige VM-heltene Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK Fotoreportasjen: De usynlige VM-heltene Side 40 Nr. 2-2011 < For medlemmer i Fagforbundet Tema: Vold mot kvinner Side 8 Strømsparende vaktmestere

Detaljer

De usynlige VM-heltene

De usynlige VM-heltene Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON HELSE OG SOSIAL Fotoreportasjen: De usynlige VM-heltene Side 44 Nr. 2-2011 < For medlemmer i Fagforbundet Tema: Vold mot kvinner Side 8 Gangavstand til tjenestene Side

Detaljer

De usynlige VM-heltene

De usynlige VM-heltene Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST Fotoreportasjen: De usynlige VM-heltene Side 40 Nr. 2-2011 < For medlemmer i Fagforbundet Tema: Vold mot kvinner Side 8 Leksehjelp som fungerer

Detaljer

VALGETS JOKER SOFAVELGEREN SIDE 8 18. Fire nye år? 16 Kampklar langpendler 20 Kjempeomveltning ved sykehusene 32 Raus fattigdom 44

VALGETS JOKER SOFAVELGEREN SIDE 8 18. Fire nye år? 16 Kampklar langpendler 20 Kjempeomveltning ved sykehusene 32 Raus fattigdom 44 Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON SOFAVELGEREN VALGETS JOKER SIDE 8 18 Nr. 5-2009 < For medlemmer i Fagforbundet Fire nye år? 16 Kampklar langpendler 20 Kjempeomveltning ved

Detaljer

side 28 Nr. 1 2011 Sosiale entreprenører Vil bygge velferd www.frifagbevegelse.no Leif Sande fortsetter debatten om kraft

side 28 Nr. 1 2011 Sosiale entreprenører Vil bygge velferd www.frifagbevegelse.no Leif Sande fortsetter debatten om kraft www.frifagbevegelse.no LO Nr. 1 2011 106. årgang Organ for Landsorganisasjonen i Norge FOTO: SISSEL M. RASMUSSEN Sosiale entreprenører Vil bygge velferd side 28 Solveig Igesund brenner for solidaritet

Detaljer

medlemsbrevet Nr 3 2010 Norsk Sykepleierforbund Hordaland

medlemsbrevet Nr 3 2010 Norsk Sykepleierforbund Hordaland medlemsbrevet Nr 3 2010 Norsk Sykepleierforbund Hordaland 1 Innhold S.3. Fylkesleder Mary-Anne Goltens leder. S.4. IA-arbeidet i NSF S. 7 Seniorportrettet S. 9. Menn i sykepleien Vidar Teigen S.12.Menn

Detaljer

Hva mener du? Svarkort side 9

Hva mener du? Svarkort side 9 MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 2 mai 2008 n www.dna.no PROGRAMDEBATT PROGRAMDEBATT PROGRAMDEBATT PROGRAMDEBATT PROGRAMDEBATT Hva mener du? Svarkort side 9 Utgivelsesplan 1. Internasjonale

Detaljer

PENSJON. Bytter jobb for å beholde. Side 10. www.fagbladet.no. Nr. 4-2014 < For medlemmer i Fagforbundet

PENSJON. Bytter jobb for å beholde. Side 10. www.fagbladet.no. Nr. 4-2014 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Nr. 4-2014 < For medlemmer i Fagforbundet Bytter jobb for å beholde PENSJON Side 10 Samferdsel og teknisk Innhold Forvalter millioner

Detaljer

Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK. Nr. 1-2010 < For medlemmer i Fagforbundet. Ny turnus løste

Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK. Nr. 1-2010 < For medlemmer i Fagforbundet. Ny turnus løste Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK Nr. 1-2010 < For medlemmer i Fagforbundet Ny turnus løste tidsklemma SIDE 8 INNHOLD > 8 TEMA: Pusleturnus: Som skapt for meg 14 Blankpusser oppveksten

Detaljer

BROBYGGER OG PÅDRIVER

BROBYGGER OG PÅDRIVER 20 ÅR KVINNER PÅ TVERS BROBYGGER OG PÅDRIVER JUBILEUMSHEFTE UTGITT AV KVINNER PÅ TVERS Forord Kvinner på tvers er 20 år. I løpet av disse årene har Kvinner på tvers blitt en institusjon med sin årlige

Detaljer

Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST. Nr. 1-2010 < For medlemmer i Fagforbundet. Ny turnus løste

Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST. Nr. 1-2010 < For medlemmer i Fagforbundet. Ny turnus løste Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST Nr. 1-2010 < For medlemmer i Fagforbundet Ny turnus løste tidsklemma SIDE 8 INNHOLD > 8 TEMA: Pusleturnus: Som skapt for meg 14 Blankpusser

Detaljer

appetitt til å fullføre side 12 17 > oppskriften på en god elevbedrift > best på ball > lærerjobb i kina >

appetitt til å fullføre side 12 17 > oppskriften på en god elevbedrift > best på ball > lærerjobb i kina > 16 11. september 2009 www.utdanningsnytt.no Appetitt til å fullføre side 12 17 > oppskriften på en god elevbedrift > best på ball > lærerjobb i kina > Utdanning > nr 16 / 11. september 2009 leder. Stort

Detaljer

NR. 6 JUNI 2009 24. ÅRGANG WWW.MAGASINETT.ORG. Martin klar for yrkes-ol. Går for gull

NR. 6 JUNI 2009 24. ÅRGANG WWW.MAGASINETT.ORG. Martin klar for yrkes-ol. Går for gull NR. 6 JUNI 2009 24. ÅRGANG WWW.MAGASINETT.ORG Martin klar for yrkes-ol Går for gull i Calgary side 24-27 s a k e r leder Trynefaktor satt i system 3 Slik blir arbeidslivet med Frp 10 Politi eller kamerat?

Detaljer

hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 brennende www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet

hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 brennende www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Ole Morten Melgård < seksjon helse og sosial www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet brennende hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 INNHOLD Veksler mellom

Detaljer

hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 brennende www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet

hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 brennende www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Ole Morten Melgård < seksjon SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet brennende hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 INNHOLD 28 Store

Detaljer

f a g b l a d f o r n e g o t i a e t y s-forbund n r 1 2015 TYDELIG beskjed til regjeringen og Stortinget side 6, 7 og 8

f a g b l a d f o r n e g o t i a e t y s-forbund n r 1 2015 TYDELIG beskjed til regjeringen og Stortinget side 6, 7 og 8 f a g b l a d f o r n e g o t i a e t y s-forbund n r 1 2015 TYDELIG beskjed til regjeringen og Stortinget side 6, 7 og 8 UNI verdenskongress Cape Town Side 10 Småsyke nordmenn går på jobben Side 20 Negotia

Detaljer

Vant kampen mot uønsket deltid Side 8. Poliklinisk rusbehandling. Side 30. Fotoreportasjen: Helsa er god å ha. Nr. 11-2010.

Vant kampen mot uønsket deltid Side 8. Poliklinisk rusbehandling. Side 30. Fotoreportasjen: Helsa er god å ha. Nr. 11-2010. Forsidefoto: Mariann Dybdahl < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST Nr. 11-2010 Fotoreportasjen: Helsa er god å ha Side 44 Poliklinisk rusbehandling Side 30 Vant kampen mot uønsket deltid Side 8 Kirke, kultur

Detaljer

Gjøse ble skadet i løpet av

Gjøse ble skadet i løpet av Forsideillustrasjon: Knut Erik Hermansen < SEKSJON HELSE OG SOSIAL jøseer livsvarig ufør etter en løfteykkepå jobb. Men hun får ingen yrkesskadeerstat - ning. Staten mener det er en skade hun må regne

Detaljer

SAFE MAGASINET. Arbeid, familie og fritidsaktiviteter skal fungere sammen. Skiftordninger er tema.

SAFE MAGASINET. Arbeid, familie og fritidsaktiviteter skal fungere sammen. Skiftordninger er tema. SAFE MAGASINET 04 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 4 Desember 2007 Arbeid,

Detaljer

hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 brennende www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet

hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 brennende www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Ole Morten Melgård < seksjon KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet brennende hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 INNHOLD 28

Detaljer

Heltid best for alle Side 8

Heltid best for alle Side 8 Forsidefoto: Lars Åke Anderson < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON www.fagbladet.no Heltid best for alle Side 8 Nr. 2-2012 < For medlemmer i Fagforbundet 300 totninger fikk utvidet stilling SIDE 14 Får

Detaljer

grafiske God Jul TYPO- MEDDELELSER Dagblad -Trykks gamle pakkeri havnet på Cuba Side 18-19

grafiske God Jul TYPO- MEDDELELSER Dagblad -Trykks gamle pakkeri havnet på Cuba Side 18-19 TYPO- grafiske MEDDELELSER Dagblad -Trykks gamle pakkeri havnet på Cuba Side 18-19 God Jul Utgitt av Oslo Grafiske Fagforening Nummer 4 I 2010 I 95. årgang TYPOgrafiskemeddelelser - NOVemBeri 2010 Leder

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 5, tirsdag 11. oktober 2011 Formiddagsmøtet Landsmøte ble satt for dagen kl 09:00. Dirigenten bad om at

Detaljer

Lønnsgapet øker og øker

Lønnsgapet øker og øker Forsideillustrasjon: Werner Juvik og Vidar Eriksen < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Nr. 4-2012 Lønnsgapet øker og øker Side 8 Helse og sosial Kols-kurs i Vestre Toten Ansatte på sykehjem og i

Detaljer

Gjøse ble skadet i løpet av

Gjøse ble skadet i løpet av Forsideillustrasjon: Knut Erik Hermansen < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK jøseer livsvarig ufør etter en løfteykkepå jobb. Men hun får ingen yrkesskadeerstat - ning. Staten mener det er en skade hun må

Detaljer