Livsstyrketrening i bedrift Kan trening i oppmerksomt nærvær ha effekt på sykefravær?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Livsstyrketrening i bedrift Kan trening i oppmerksomt nærvær ha effekt på sykefravær?"

Transkript

1 Livsstyrketrening i bedrift Kan trening i oppmerksomt nærvær ha effekt på sykefravær? Konferanse om oppmerksomt nærvær i arbeidsliv og ledelse 9 november 2013 Liv Haugli Ingunn Nafstad

2 Innhold Om sykefravær i Norge i dag Hva fremmer tilbakeføring til arbeid Hva er Livsstyrketrening Livsstyrketrening i Helse Sør-Øst - en pilotundersøkelse Forskning på oppmerksomt nærvær og arbeidsevne/ sykefravær

3 Noen av utfordringene > i yrkesaktiv alder er ute av arbeidslivet 18% av befolkningen i arbeidsfør alder mottar helserelaterte trygdeytelser 9,5% av befolkningen mottar varig uførepensjon > personer med nedsatt funksjonsevne ønsker å komme i arbeid men klarer det ikke personer på AAP vil miste dette pr 1. mars 2014 Betydelige kjønnsforskjeller i sykefraværet 32% av alle uføretrygdede har diagnose psykiske lidelser De med psykiske lidelser faller i større grad ut av arbeidslivet og unge utgjør en økende andel

4 Noen flere utfordringer: En stor andel av de langtidssykmeldte har flere plager (sykdommer) samtidig (Von Korff 2005, Hagen 2006) Manglende objektive funn Høy grad av sammensatte plager øker risiko for uførhet (Kamaleri 2009) Tradisjonelt mer fokus på behandling av sykdommen enn på hva som bidrar til at sykmeldte kommer tilbake til arbeid Mange som er ferdig behandlet kommer likevel ikke tilbake til arbeidslivet Dialogmøtene og oppfølgingsplaner fungerer ikke etter hensikt (Sintef rapport 2013) Diagnosen på sykmeldingsblankett ofte tilfeldig (Nilsen S. 2011)

5 Mål med arbeidsrettet rehabilitering: Bidra til økt bevisstgjøring av egne ressurser og muligheter som bidrar til å bevare og/eller øke arbeidsevnen Bidra til å tilrettelegge på system/bedriftsnivå

6 Arbeidsevne Definisjon: Den enkeltes evne til å møte de krav som stilles i utførelsen av et arbeid Bestemmes av bl. a: helse, sosial fungering, kompetanse, verdier, miljøfaktorer, sosiale forhold og personens syn på egen situasjon og egne mål

7 Noen faktorer som har sammenheng med opplevd arbeidsevne Evne til egenomsorg Emosjonell balanse Psykisk helse Arbeidsevne Livskvalitet Evne til smertemestring Evne til å takle stress

8 Har du erfaring fra å være langtidssykmeldt eller kjenner du noen som er/har vært langtidssykmeldt? Hva tenker du bidrar til å øke arbeidsevnen/ fremme tilbakeføring til arbeid?

9 Hva fremmer tilbakeføring til arbeid? Tidlig intervensjon Tverrfaglig intervensjon (Schulz et al 2002) Involvering av arbeidsplass ( Loisel et al 2003) Kontakt mellom helsetjenesten og arbeidsplass ( Tompa et al 2008) Dialogmøter? Nærhet av koordinator (Shaw et al 2008) Tilrettelegging av arbeidsplass? (Aass RW 2011) Gradert sykmelding? Forsikre og trygge den sykmeldte om at symptomene ikke er farlige (Indahl Å 1995, Hagen EM 2005) Å bli utfordret på egen identitet, egne verdier og ressurser (Haugli et al 2011) Oppmerksomhetstrening/Livsstyrketrening(Haugli & Steen 2001, Haugstvedt 2011, de Vibe 2006)

10 Betydningsfulle aspekter ved tilbakeføringsprosessen til arbeid sett fra brukernes perspektiv Økt bevisstgjøring av egen identitet, verdier og ressurser Positive møter Bli sett, hørt og tatt på alvor av fagpersonene Støtte fra andre brukere, arbeidsgiver og Nav Økt selvforstå else Støtte fra betydningsfulle andre Haugli et al 2011

11 Forandringens paradoks: Endring finner sted når man blir den man er og ikke når man prøver å bli noe man ikke er (Dyrkorn & Dyrkorn 2010) Den holdningen vi øver oss på, ved å akseptere det som er nå, uansett hvor smertefullt eller uønsket det er, tillater vekst og endring (Jon Kabat- Zinn 1990)

12 Mindfulness baserte tilnærminger: MBSR, mindfulness based stress reduction MBCT, mindfulness based cognitive therapy DBT, Dialectical behavioral therapy ACT, acceptance and commitment therapy LST, Livsstyrketrening

13 Hva er Livsstyrketrening Et pedagogisk helsefremmende tiltak i gruppe Har fokus på: Ressurser og muligheter fremfor symptomer og plager Aksept som viktigste forutsetning for endring Trene oppmerksomt nærvær Livsstyrketrening bidrar til bevisstgjøring av egen identitet, verdier og egne ressurser

14 Livsstyrketrening teoretisk rammeverk Fenomenologi Kroppen som meningsbærende og uttrykksfullt subjekt Konfluent pedagogikk Ø å lære er å oppdage, erfaringsbasert læring Ø læring skjer gjennom tanker, følelser og kropp Ø oppdagelser skjer i nået Ø prosesser som strekker seg over tid Mindfulness Oppmerksomhet med hensikt på det som er, i nået, med en ikkedømmende og aksepterende tilnærming

15 Forskning på Livsstyrketrening Haugli&Steen (2001): viser reduserte smerter, bedre smertemestring, bedre psykisk helse, mindre emosjonelt stress og færre på uføretrygd hos pasienter med langvarig, sammensatte plager Haugstvedt et al. (2011): viser endret selvforståelse gjennom aksept og oppmerksomhet på selvet viktig for å starte prosessen med tilbakeføring til jobb Zangi H (2012): viser redusert emosjonelt stress, bedre smertemestring, og redusert utmattelse hos RA pas

16 Livsstyrketrening i Helse Sør-Øst et pilot prosjekt Samarbeidsprosjekt mellom Nasjonalt kompetansesenter i Arbeidsrettet rehabilitering, sykehuspartner og foretakene Vestre Viken og A-hus. Målgruppe: Ansatte med langtidssykefravær > 20 dager siste året Grupper våren 2013 på A-hus, Vestre Viken Sykehuspartner, 8 samlinger à 3 timer

17 Program på samlingene Introduksjon til mindfulness kraften i oppmerksomhet Verdier hva er viktig for meg Hva gir og tar energi kommunikasjon Hva trenger jeg om å sette egne grenser Stress hvordan påvirker det oss og hvordan takler vi det Våre sterke og svake sider Arbeidsglede/ jobbengasjement Ressurser, muligheter, valg

18

19 Eksempel på program gruppesamling - tema Arbeidsglede Ø Oppmerksomhetsøvelse, erfaringer siden sist, hjemmeoppgave Ø Arbeidsglede kort fantasi/tankereise Ø Ufullstendige setninger om arbeidsglede Ø Fortsettelse fantasireise, arbeidsglede Ø Tegning arbeidsgleden min slik den er nå, slik jeg ønsker den skal være Ø Dele ufullstendige setninger og tegning to og to Ø Veiledning i gruppen med fokus på erfaringen og overføring til hverdagen Ø Hjemmeoppgave bevissthet på arbeidsgleden i hverdagen lytte til cd smed oppmerksomhetstrening daglig Ø Oppmerksomhetsøvelse som avslutning

20 Det som gir meg arbeidsglede er..

21 Erfaringer fra gruppedeltakerne: Ø Blitt mer bevisst på egne tanker, følelser og kroppslige reaksjoner Ø Økt aksept av det som er slik det er, mindre unngåelsesatferd Ø Mer bevisst egne verdier og hvordan leve i samsvar med disse Ø Tar seg selv mer på alvor, aksepterer seg selv Ø Mer oppmerksom på hva som gir og tar energi Ø Tryggheten i gruppa gjorde at de åpnet opp og revurderte sine tradisjonelle måter å tenke og være på Ø Økt fokus på muligheter og valg Ø Prøver ut nye måter å handle på Ø Tar i større grad pustepauser på jobb

22 Erfaringer fra gruppedeltakerne Det jeg gjør annerledes på jobb og hjemme: Tar meg tid til å stoppe opp, mer viljestyrt respons, forsøker å være mer bevisst meg selv, tilstede i meg selv i omgivelsene med andre Har større arbeidsglede Tydeligere i kommunikasjon med andre Prioriterer ting som gir meg energi, tar hensyn til egne ønsker og behov Tenke positivt, tørre å møte konflikter Bruker pusteteknikker bevisst Tar små pauser for å hente meg inn igjen

23 Erfaringer fra gruppedeltakerne (n = 37) Alt i alt hvor fornøyd er du med kurset på en skala fra 0-10: 8,9 gjennomsnitt (5 10)

24 Erfaringer fra gruppelederne: Forankring til arbeidsplass Hvordan skape organisasjonslæring Informasjonsmøte til ledere og deltakere sammen Intervju med påmeldte deltakere i forkant av gruppeoppstart Sikre videreføring av prosessen tilbake til arbeid i etterkant Forutsetninger for deltakelse Villig til å gå inn i en egenutviklingsprosess Motivasjon Forståelse Forpliktelse Norsk kunnskaper Antall deltakere pr. gruppe

25 Forskning om oppmerksomt nærvær og faktorer som påvirker arbeidsevnen Emosjonell balanse Zangi 2012, Hutcherson 2008 Evne til egenomsorg De Vibe 2012 Arbeidsevne Psykisk helse De Vibe 2012 Evne til å takle stress Livskvalitet Haugli & Steen 2001 Grossman 2007, Evne til smertemestring Evans et al 2008 Pbert 2012 Kabat-Zinn 1985, Haugli & Steen 2001

26 Forskning på oppmerksomt nærvær og sykefravær Haugli&Steen (2001): viser effekt av OT for pasienter med kronisk smerter; mindre smerter, mindre emosjonelt stress og færre på uføretrygd (LST) De Vibe (2006): lavere sykefravær etter kurs i MBSR McCracken (2006): Lavere fravær blant de som trente oppmerksomhetstrening

27 TAKK FOR AT DU HAR VÆRT OPPMERKSOMT TILSTEDE

ET GODT ARBEIDSMILJØ. Kurs og tjenester 2014 2016

ET GODT ARBEIDSMILJØ. Kurs og tjenester 2014 2016 ET GODT ARBEIDSMILJØ Kurs og tjenester 2014 2016 Innhold Vi hjelper deg å ta vare på medarbeiderne dine....4 Praktisk informasjon....5 God kommunikasjon....6 Konflikthåndtering....7 Omstilling mer enn

Detaljer

Rapport fra utviklingsprogrammet Kvinnekompasset I Vesterålsregionen

Rapport fra utviklingsprogrammet Kvinnekompasset I Vesterålsregionen Vesterålsregionen Rapport fra utviklingsprogrammet Kvinnekompasset I Vesterålsregionen Deltakerne i Kvinnekompasse Samling på Naustet i Sigerfjord. Foto: Hilde Jørgensen Bakgrunn for utviklingsprogrammet

Detaljer

Overgang fra videregående skole til arbeid

Overgang fra videregående skole til arbeid Skole for alle 20/3 2014 Overgang fra videregående skole til arbeid v/may-liz Flatholm NAV Sør-Trøndelag Gode resultater «Norge, verdens beste land å bo i» Et likhetssamfunn Høy arbeidsdeltakelse/lav ledighet

Detaljer

OMSORG - EGENOMSORG. SHUS-rapport: FORORD

OMSORG - EGENOMSORG. SHUS-rapport: FORORD 1 SHUS-rapport: OMSORG - EGENOMSORG FORORD Tid til fordypning, ja, til og med langsomhet, er begrep som dukker opp i samfunnsdebatten i disse dager. At en livsstil, inklusiv et arbeidsliv, som er preget

Detaljer

Sluttrapport fra Extra- prosjektet 2011/1/0324

Sluttrapport fra Extra- prosjektet 2011/1/0324 Sluttrapport fra Extra- prosjektet 2011/1/0324 LIKEVERDIGE TILTAK FOR FORELDREKOMPETANSE Tilpasning og tilrettelegging av veiledningstiltak for økt mestring hos foreldre med minoritetsbakgrunn som har

Detaljer

SY 180H 000. Bacheloroppgave i sykepleie

SY 180H 000. Bacheloroppgave i sykepleie SY 180H 000 Bacheloroppgave i sykepleie Kull 09 Høst Sykepleiers pedagogiske funksjon i forberedende fase: Hvordan kan sykepleier bidra til pasientens psykiske velvære som livskvalitet etter gastric bypass?

Detaljer

Psykoedukasjon i bruk til mestring for mennesker med bipolar lidelse og deres pårørende

Psykoedukasjon i bruk til mestring for mennesker med bipolar lidelse og deres pårørende Psykoedukasjon i bruk til mestring for mennesker med bipolar lidelse og deres pårørende Hvordan kan pasienten selv, de pårørende og vi som profesjonelle bidra og påvirke i prosessen? av Wanja Kristin Lien

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

Arbeidstakeren en komplisert vare

Arbeidstakeren en komplisert vare Arbeidstakeren en komplisert vare Nettverkssamling for helseinstitusjoner Knut Eldjarn, Samfunnsmedisinsk rådgiver KLP Forsikring Innledning: Norsk arbeidsliv i et uføre Et brutalisert arbeidsliv eller

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid?

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid? ØNSKER FLERE I ARBEID: Jon Fiske i NAV Arbeidsrådgiving skriver at det er ønskelig at flest mulig med ADHD kommer ut i jobb. Han mener det er viktig ikke å behandle personer ut fra diagnose, men ut fra

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Jobbmestrende oppfølging. Informasjon om metoder og muligheter

Arbeid og psykisk helse. Jobbmestrende oppfølging. Informasjon om metoder og muligheter Arbeid og psykisk helse Jobbmestrende oppfølging Informasjon om metoder og muligheter Viktig arbeid Hva du gjør sier noe om hvem du er. Å delta i arbeidslivet bidrar for de fleste til økt anerkjennelse

Detaljer

ELDRE LEDERE HAR FUNNET BALANSEN OG ØNSKER Å FREMME NÆRVÆR

ELDRE LEDERE HAR FUNNET BALANSEN OG ØNSKER Å FREMME NÆRVÆR ELDRE LEDERE HAR FUNNET BALANSEN OG ØNSKER Å FREMME NÆRVÆR Liv Hanson Ausland, førstelektor, Institutt for helsefremmende arbeid, Høgskolen i Vestfold Hege Forbech Vinje, førsteamanuensis, Institutt for

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Evaluering av pilotprosjekt Hverdagsrehabilitering AVDELING OPPVEKST OG LEVEKÅR AUGUST 2013 SAMMENDRAG Bakgrunn: Bruk av hele helse- og omsorgstrappen, ble høsten 2010 vedtatt som ett av ti prioriterte

Detaljer

UTDANNINGEN MEDARBEIDER MED BRUKERERFARING I NEDRE BUSKERUD

UTDANNINGEN MEDARBEIDER MED BRUKERERFARING I NEDRE BUSKERUD FORSKNINGSRAPPORT NR. 4/2012 UTDANNINGEN MEDARBEIDER MED BRUKERERFARING I NEDRE BUSKERUD EN FORSKNINGSBASERT EVALUERING Stian Biong, Ragnhild Fugletveit og Ann-Mari Lofthus FAKULTET FOR HELSEVITENSKAP

Detaljer

Å være den du er, der du er oppmerksomt nærvær i hverdagen

Å være den du er, der du er oppmerksomt nærvær i hverdagen Å være den du er, der du er oppmerksomt nærvær i hverdagen Heidi Andersen Zangi Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) Diakonhjemmet Sykehus Disposisjon 1. Hva er oppmerksomt

Detaljer

Anne Elisabeth Simensen Livet som sykemeldt og veien tilbake til arbeid for langtidssykemeldte med nakke- og ryggplager.

Anne Elisabeth Simensen Livet som sykemeldt og veien tilbake til arbeid for langtidssykemeldte med nakke- og ryggplager. Anne Elisabeth Simensen Livet som sykemeldt og veien tilbake til arbeid for langtidssykemeldte med nakke- og ryggplager. Masteroppgave i rehabilitering og habilitering Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

utfordringer og belastninger en utsettes for i arbeidslivet, og forebygging

utfordringer og belastninger en utsettes for i arbeidslivet, og forebygging Arbeidsdeltakelse en kilde til god helse for alle? I Norge har reformer blitt gjennomført og nye lover vedtatt for å imøtekomme nasjonale utfordringer: opptrappingsplan for psykisk helse, NAV-reformen

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

Evaluering av MB- utdanningen i Nedre Buskerud 2009.

Evaluering av MB- utdanningen i Nedre Buskerud 2009. Evaluering av MB- utdanningen i Nedre Buskerud 2009. Ettårssrapport 15.03.2010 1. Innledning Historikk Fra 2007 har det vært arbeidet for å få til en Medarbeider med brukererfaring-utdanning i Nedre Buskerud

Detaljer

UTE I NATUREN LEVER JEG!

UTE I NATUREN LEVER JEG! UTE I NATUREN LEVER JEG! Pasienters opplevelser med natur i spesialisert nevrologisk rehabilitering Live Skjeggedal Bentsen Veileder Berit Johannessen 8. november 2013 Masteroppgaven er gjennomført som

Detaljer

Sykefravær gradering og tilrettelegging

Sykefravær gradering og tilrettelegging Rapport Sykefravær gradering og tilrettelegging Forfattere Solveig Osborg Ose, Silje L. Kaspersen, Silje Haus Reve, Roland Mandal, Heidi Jensberg og Jan Lippestad SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse

Detaljer

Oppmerksomt nærvær for barn og unge

Oppmerksomt nærvær for barn og unge Oppmerksomt nærvær for barn og unge Øvelseshefte og nøkler til gjennomføring for voksne som arbeider med barn og unge Oppmerksomt nærvær for barn og unge Stressmestring og selvregulering Emosjonell og

Detaljer

På vei mot likevekt? En kvalitativ studie av deltakeres erfaringer med et kurstilbud for personer med sykelig overvekt.

På vei mot likevekt? En kvalitativ studie av deltakeres erfaringer med et kurstilbud for personer med sykelig overvekt. Emnekode: SPL4901 Emnenavn: MHPCC Oppgavetype: Masteroppgave Kull: 08V Christine Mathiesen På vei mot likevekt? En kvalitativ studie av deltakeres erfaringer med et kurstilbud for personer med sykelig

Detaljer

Ung og ufør. Levekår for unge uføre.

Ung og ufør. Levekår for unge uføre. Ung og ufør Levekår for unge uføre. Innhold Innledning Innledning...3 De viktigste funnene er:...3 Unge funksjonshemmedes forslag...4 Om undersøkelsen...5 Begreper...7 Inntekt som ung og ufør...8 Arbeidsavklaringspenger...8

Detaljer