MED PARTNERSKAP OVER HELE VERDEN.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MED PARTNERSKAP OVER HELE VERDEN."

Transkript

1 Innblikk

2 F R E M O V E R MED PARTNERSKAP OVER HELE VERDEN. Wintershall og Gazprom har avtalt å øke selskapenes felles produksjon i Vest-Sibir. Fra og med 2016 skal det hvert år utvinnes opp til 8 milliarder kubikkmeter gass fra blokkene IV og V på Achimov-formasjonen i Urengoi-feltet.

3 .

4 GÅ VIDERE. MED ENDA MER ENGASJEMENT DIREKTE VED KILDEN.

5 MED VELLYKKET EKSPLORASJON, KOMPANISKAP OG TEKNISK KOMPETANSE HOLDER VI STØ KURS. Rainer Seele Styreleder 2012 har vært et fremgangsrikt og betydningsfullt år for Wintershall. Vellykket på grunn av utvidelsen av våre strategiske partnerskap verden rundt og gjennom suksessfull eksplorasjon som danner grunnlaget for videre vekst. Betydningsfullt på grunn av den retningsbestemmende beslutningen om å bygge opp Wintershall til Tysklands ledende råstoffprodusent; og trekke oss ut av forretningsvirksomheten rundt gasshandelen og -lagre som ble drevet i fellesskap med Gazprom. For forsyningssikkerhetens skyld investerer vi enda mer omfattende direkte ved kilden - i leting og utvinning av olje og gass. Vi vil fortsette å vokse ved hjelp av innovativ teknologi, samt gjennom strategiske kooperasjoner. Overalt hvor det finnes betydelige reserver kunne vi bygge ut vår posisjon i I juni startet vi et nært samarbeid med ADNOC, det statlige oljeselskapet i Abu Dhabi, og undertegnet en avtale om teknisk vurdering av sur gass- og kondensatfeltet Shuwaihat. I tillegg inngikk vi et strategisk samarbeid med norske Statoil, som styrker vår lete- og produksjonsaktivitet i Nordsjøen. Ved siden av gjensidig deltakelse i flere felt planlegger vi også felles forskningsaktiviteter for å øke utnyttelsen av de eksisterende oljeforekomstene av ukonvensjonelle forekomster. Og: Vårt funn Skarfjell i den nordøstlige Nordsjøen, hvor vi selv er operatør, inneholder etter første anslag råolje på opp til 160 millioner fat. I den sørlige Nordsjøen begynte utvinningen av Tight Gasfeltet K18-Golf i mars Vi intensiverte også vårt partnerskap med russiske Gazprom gjennom felles upstream-prosjekter i Russland og i Nordsjøen. I forbindelse med et makeskifte (Asset Swap) blir våre deltakelser i WINGAS, WIEH, WIEE og astora overført til Gazprom og vi får 25 prosent av andelen, pluss en andel i de betydelige blokkene IV og V på Archimov-formasjonen i Urengoi-feltet i Vest-Sibir. I utviklingen av blokk IA, har vi allerede en andel på 50 prosent. Her ble de første produksjonsboringene i forbindelse med utviklingen av feltet satt i gang i november Etter gjenopptakelsen av oljeproduksjonen i Libya oktober 2011 klarte Wintershall i 2012 å trappe opp utvinningen langt raskere enn forventet. Sammen med libyske NOC (National Oil Corporation) investerer vi i moderniseringen av eksport-infrastrukturen, og vi engasjerer oss fortsatt også i sosialt arbeid, i alt fra barnehager til medisinsk forsyning. I Argentina fortsatte vi våre teknologiprosjekter rundt undersøkelsen av gass- og oljepotensialet på Shale-gass- og -oljepotensialet, og vi overtok to prospektive blokker i Neuguén Mendoza-regionen som vi selv driver som operatør. I 2012 kunne vi feire to jubileer i Tyskland: I Emlichheim ble den tiende million tonn olje produsert og Mittelplate rundet 25-års produksjon under høyeste miljø- og sikkerhetsstandard i det nordtyske Vadehavet. Importen av gass via rørledninger kommer til å ha stor betydning for Europas forsyningssikkerhet også i tida framover. I slutten av 2012 ble den andre strengen av Nord Stream-pipelinen samt deler av den nordeuropeiske gassledningen (NEL) tatt i bruk. Vi deltar også med 15 prosent i offshore-avsnittet av South Streampipelinen fra Russland gjennom Svartehavet til Sørøst-Europa. Året 2013 kommer ikke til å bli mindre begivenhetsrikt. Mange nye prosjekter må følges opp og bygges opp og ut på vår vei enda nærmere direkte ved kilden. Siden år 2000 har utvinningen av olje og gass hos Wintershall økt fra 80 millioner til mer enn 140 millioner boe i Innen 2015 planlegger vi å øke produksjonen til 160 millioner boe - dette betyr ytterligere vekst med olje og gass.

6 BENYTTE MULIGHETENE. INTENSIV KOOPERASJON MED STATOIL. I over 80 år har Wintershall som den største tyske internasjonalt engasjerte produsent vært aktiv i letingen og utvinningen av olje og gass. I dag sysselsetter vi verden rundt mer enn medarbeidere fra over 40 nasjoner og konsentrerer vårt engasjement om fokusregioner hvor vi i fellesskap med utvalgte forretningspartnere leter etter og utvinner olje- og gassfunnene. Spesielt på den norske kontinentalsokkelen, en av den viktigste olje- og gassregionene i verden, engasjerte vi oss med ettertrykk: I rammen av en byttehandel med eierandeler (Asset Swap) i Nordsjøen får Wintershall fra det norske Statoil andeler i de tre produserende feltene Brage, Gjøa og Vega, hvis reserver omfatter rundt 100 millioner fat oljeekvivalenter (boe). For å utbygge kooperasjonen med Statoil videre avtalte begge foretak dessuten felles forskningsaktiviteter for å øke oljeutnyttelsen og vurderer offshore-bruket av den innovative teknologien Schizophyllan som ble utviklet av Wintershall og BASF. Også i forskningen etter ukonvensjonelle hydrokarbonforekomster går Wintershall og Statoil felles veier. Ikke minst med undertegnelsen av langsiktige avtaler om levering av gass i november med målet om å markedsføre våre egne produkter kunne partnerskapet bli fordypet ytterligere. Dermed kan Wintershall i sterkere grad også selv utnytte de økende mengdene av den egne gassen som blir utvunnet i Nordsjøen. Med den tilsiktede overtagelsen av operatørskapet hos platformen Brage går Wintershall allerede før tiden skrittet i retning mot utbygging av selvdrevet produksjon i Norge og kommer til å etablere seg langsiktig på kontinentalsokkelen og overta ansvar der. Nye oljefunn oppdaget i Norge. I april 2012 gjorde Wintershall et nytt betydelig oljefunn i den nordøstre delen av Nordsjøen. I leteboringen Skarfjell, som Wintershall selv gjennomfører, forventes mellom 60 og 160 millioner fat utvinnbar olje. Forekomstens lønnsomhet skal, som eventuelle ytterligere funn, undersøkes gjennom flere Appraisal-boringer. For Wintershall representerer Skarfjell-funnet en ny viktig milepæl på den norske kontinentalsokkelen, og byr et ekstra potensiale for portefølje-vekst i regionen. Også utvidelsesboringen i Maria-feltet med Borgland Dolphin plattformen i Norskehavet er fremgangsrik, og bekrefter at funnets størrelse er i øvre ende av de opprinnelige anslagene på mellom 60 og 120 millioner fat utvinnbar olje, og mellom to og fem milliarder standardkubikkmeter (sm³) utvinnbar gass.

7 Utvinning i Russland blir bygd ut betydelig. Gjennom en byttehandel med eierandeler (Asset Swap) har Wintershall og Gazprom forsterket sitt 20-årige strategiske partnerskap på det internasjonale energimarkedet ytterligere. Strategien som går ut på å øke letingen etter og produksjonen av olje og gass ved hjelp av organisk vekst og målrettede akvisisjoner, blir med denne byttehandelen konsekvent iverksatt. Avtalen omfatter felles utvinning av ytterligere to blokker av Urengoi-gass- og kondensatfeltet i Vest-Sibir. Der får Wintershall 25 prosent, pluss en andel av blokkene IV og V, forbundet med opsjonen å forhøye andelen i de to gass- og kondensatforekomstene til 50 prosent. De to blokkene rommer totalt hydrokarbonforekomster på 2,4 milliarder fat oljeekvivalenter. Til gjengjeld blir forretningsvirksomheten rundt gasshandelen og -lagre som tidligere ble drevet i fellesskap, samt 50 prosent av Wintershall Nordzee, overdratt til partneren Gazprom. Investering i Libyas fremtid. Takket være støtten fra Wintershall Libya ble det i 2012 åpnet en ny heldagsbarnehage 130 km sørvest for Tripolis. Medarbeiderne på stedet bidro aktivt til realiseringen av prosjektet med personlige gaver. Heldagsbarnehagen, som beboere fra fem kommuner har nytte av, er enestående på disse kanter. Også med byggingen av en ny pipeline satte Wintershall et tydelig tegn for Libyas gjenoppbygging: Innen våren 2013 skal rundt delstykker av den rundt 55 km lange pipelinen tvers gjennom ørkenen være lagt, og dermed fjerne flaskehalsen i eksportkapasiteten fra oljefeltene i den libyske ørkenen. Og Tysklands største internasjonalt engasjerte olje- og gassprodusent engasjerer seg videre: I stedet for å fakle assosiert gass som oppstår ved oljeutvinningen, blir gassen i sin helhet sendt videre til kraftverk for strømproduksjon. Dermed bidrar Wintershall i avgjørende grad til stabiliseringen av Libyas energiforsyning.

8 Wintershall satser fremdeles på utvinningen hjemme i Tyskland. Med nye suksesshistorier understreker Wintershall betydningen av olje- og gassutvinningen her til lands: I Emlichheim, et av de eldste tyske produksjonsstedene, kunne man i 2012 feire utvinningen av til sammen 10 millioner tonn olje. Den fremgangsrike produksjonen, som har foregått siden 1944, ble ved hjelp av innovative utvinningsteknikker som f.eks. dampinjeksjon i kombinasjon med horisontal retningsboring (HDD) for økningen av oljeutskillingsgraden forlenget om og om igjen, og utvinner dermed fortsatt på platånivå. I Aitingen og Schwabmünchen ble tre nye produksjonsboringer tatt i bruk. Også i Barnstorf skal gassutvinningen sikres for årtier framover. I en dybde på over meter forventes et reservoar på rundt 10 milliarder utvinnbar gass som forventes å bidra vesentlig til en sikker energiforsyning i Tyskland for framtiden de innenlandske gassressursene dekker tross alt rundt 13 prosent av det nasjonale behovet. 13 prosent av gassbehovet i Tyskland utvinnes innenlands. 6 mill. eneboliger kan forsynes i 1 år med denne andelen. Det største forskningsprosjektet går inn i sin avgjørende fase. Forskningsprosjekt med biopolymeren Schizophyllan, som blir fulgt med stor oppmerksomhet internasjonalt, står foran en avgjørende fase: Etter at laboratorietester hos BASF sto i forgrunnen i første omgang og godkjenningen fra myndigheten foreligger, har man siden slutten av desember 2012 samlet de første praksiserfaringene med Schizophyllan i det nordtyske oljefeltet Bockstedt. For dette formålet ble de nødvendige boringene foretatt og den nødvendige infrastrukturen har kommet på plass. Biopolymeren, fremstilt av en vanlig sopp, fortykker vannet som sprøytes ned i reservoaret for å forbedre oljeutvinningsgraden, og skal bidra til enda mer effektiv og miljøvennlig utnyttelse av modne oljefelt. På BASF-fabrikken i Ludwigshafen ble det ene og alene for dette formålet bygd et anlegg som produserer Schizophyllan i tilstrekkelig mengde.

9 Operatørskap i Abu Dhabi. Wintershall har allerede vært aktiv i Midt-Østen-regionen i årtier, og engasjerer seg nå enda mer aktivt i langsiktige upstream-prosjekter i Golf-regionen: Sammen med Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) og OMV ble det undertegnet en avtale om teknisk vurdering av sur gass- og kondensatfeltet Shuwaihat. Som operatør kommer Wintershall i første omgang til å gjennomføre en vurdering av feltet sammen med OMV, som omfatter opp til tre undersøkelsesboringer og 3D-seismikk. Her er særlig Wintershalls ekspertise når det gjelder utnyttelsen av komplekse forekomster, slik som dette surgassfeltet, uunnværlig. En vellykket teknisk vurdering av Shuwaihat-feltet ville ikke bare bidra til å få dekket den økende etterspørselen etter hydrokarboner på stedet, men samtidig sikre landets langsiktige eksportevne. Nye letelisenser i Argentina. Wintershall Energía S. A., en av de største gassprodusentene i Argentina, utvider sine aktiviteter i regionen. I provinsen Mendoza et av de mest løfterike områdene for skifergass og -olje har Wintershalls heleide datterselskap fått to ytterligere letelisenser, og etablerer seg med den tildelte konsesjonen dessuten som operatør. De nyeste analysene indikerer et lovende potensiale for letingen etter og utvinningen av konvensjonelle og ukonvensjonelle forekomster i to forskjellige sedimentlag. Allerede siden 1978 har Wintershall Energía S. A. operert i Argentina og er delaktig i 15 olje- og gassfelt, med en årlig produksjon på rundt 26 millioner fat oljeekvivalenter.

10 2012 I OVERBLIKK. Januar Februar Utbygging av oljeutvinningen i Bayern: Sør for Augsburg fullførte Wintershall tre boringer med kommersielt utnyttbare funn. Dermed skal de årlige produksjonsmengdene økes ytterligere, og utvinningen bli sikret for de kommende to årtiene. Wintershall har allerede vært aktiv i For-Alpene siden 1979; med de nye funnene har antallet utvinningsboringer i regionen økt til ti. Utmerkelse for eksemplarisk personalarbeid: Rogaland Personal Forum kåret Wintershall Norge (WINO) for forbilledlig arbeid innenfor Human Ressources. WINO overbeviste juryen med en langtidsplan for oppbyggingen av et slagkraftig foretak som fremmer Wintershalls ambisjoner og mål i Norge. Allerede få uker tidligere hadde en jury kåret WINO til en av Norges mest populære arbeidsgivere i olje- og gassbransjen. En respektabel gassforekomst formodes i Barnstorf i Niedersachsen: I en dybde på over meter undersøker Wintershall en Tight Gas-forekomst på opp til 40 milliarder kubikkmeter. Skulle boringen bekrefte at potensialet er på 10 milliarder kubikkmeter eller mer, og dersom feltet lar seg utvikle industrielt, kan det bli produksert gass i Barnstorf i ytterligere årtier: Også Tysklands energiforsyning med innenlandsk gass får dermed stadig større betydning. Mars Ny suksess for Wintershall i Norge: I den til nå mest omfattende lisensrunden på den norske kontinentalsokkelen får 100 prosent BASF-datter Wintershall sju nye letelisenser og overtar ved fire av disse operatørskapet. De aktuelle tildelingene bekrefter den langsiktige strategien som Wintershall har i Norge, og supplerer den uansett sterke porteføljen for framtiden.

11 Wintershall med rekordoverskudd: For første gang i løpet av foretakets 100 år lange historie passerte Wintershalls årsoverskudd før skatt én-milliard-euro-grensen. Med en økning av omsetningen på 12 prosent til 12,1 milliarder Euro økte også overskuddet etter skatt med 15 prosent til 1,1 milliarder Euro. De største investeringsprosjektene befinner seg fortsatt i Norge og Russland, men også engasjementet i Sør-Amerika og i den arabiske regionen bygges kontinuerlig ut. Alene i den nordlige Nordsjøen skal det investeres 150 millioner Euro i letingen etter nye forekomster i løpet av de kommende årene.. April Ytterligere oljefunn i Norge: Leteboringen Skarfjell i den nordøstlige delen av Nordsjøen, som Wintershall gjennomfører selv, har støtt på oljeholdig sand av meget høy kvalitet. Første ressursanslag går ut fra 60 opp til 160 millioner fat utvinnbar olje. For Wintershall representer dette funnet en ny viktig milepæl, og gir ekstra vekstpotensiale for porteføljen på den norske kontinentalsokkelen. Betydningen av forretningsvirksomheten i Russland øker videre: Med deltakelsen i byggingen av offshore-delen av gasspipelinen South Stream som går gjennom Svartehavet, og med rammeavtalen om felles utvinning av to ytterligere blokker av Achimov-formasjonen, har Wintershall og Gazprom på nytt brakt to storprosjekter på banen som dokumenterer det tillitsfulle partnerskapet. WINGAS får byggetillatelse for gassforbindelsesledning (Storage Pipe): Gasslageret Jemgum som befinner seg i underjordiske tomrom, såkalte kaverner, i saltsteinsokkelen og som er geografisk ideelt plassert i det europeiske gassnettet, blir nå også koblet til det nederlandske nettet. Lageret kommer til å ha en arbeidsgasskapasitet på rundt én milliard kubikkmeter, og skal fra og med sommeren 2013 forsyne kundene i Nederland samt Storbritannia og Belgia med gass fra Russland og Nordsjøen på en rask og sikker måte. Gassforbindelsesledningen går fra WINGAS-bedriftstomten ved Jemgum til Oude Statenzijl, har en lengde på 14 kilometer og kan transportere opp til 1,8 millioner kubikkmeter gass per time. Aktivitetene i den sørlige Nordsjøen bygges ut med den nye gassutvinningen fra feltet K18-Golf i den nederlandske Nordsjøen: Ved hjelp av omhyggelig planlegging og bruk av en ny teknologi har Wintershall klart å være normgivende med hensyn til kostnadseffektivitet og utviklingen av Tight Gas-forekomster offshore. Via et anlegg plassert på havbunnen (undervannskomplettering) utvinnes i første omgang omtrent 1,0 million kubikkmeter gass per dag fra Tight Gas-reservoaret. Investeringene i Tight Gas-prosjektet K18- Golf viser nok en gang at Wintershall fortsatt ser et betydelig potensiale og vil satse i den nederlandske Nordsjøen. Utmerkelse til WINGAS: Pressetjenesten til energiforsyneren WINGAS et joint venture-selskap mellom Wintershall og det russiske OAO Gazprom kåres med PR Report Award for den beste naboskapskommunikasjonen. Dermed verdsatte juryen den spesielt vellykkede kommunikasjonen fremgangsrike kommunikasjonen ved byggingen av OPAL (på tysk Ostsee- Pipeline-Anbindungs-Leitung; gassforbindelsesrørledningen i Østersjøen), den lengste gass-pipelinen i Europa. Langs en 470 km lang trasé hadde WINGAS kontinuerlig i løpet av den toårige byggetiden en intensiv dialog med beboerne for å opplyse om betydningen av storprosjektet og svare personlig på spørsmål. Det bidro til at det lyktes å avslutte et prosjekt av denne størrelsen til avtalt tid. Mai Vellykket utvidelsesboring i Maria-prosjektet: Rundt åtte kilometer nord for Maria-funnet, som opprinnelig ble oppdaget i 2010, støtte Wintershall på en 39 meter høy oljesøyle. Foreløpige beregninger stadfester et potensiale i øvre ende av forventningene, som går ut på 60 til 120 millioner fat utvinnbar olje samt to til fem milliarder standard-kubikkmeter utvinnbar gass. Sammen med sin lisenspartner vurderer Wintershall forskjellige løsninger for å utvikle feltet på best mulig måte: en undervannskomplettering med tilkobling til en allerede produserende plattform kommer likeså i betraktning som en logistisk selvstendig utvikling. Ny letekonsesjon i Argentina: Wintershall Energía S. A., et hundreprosent eid datterselskap av Wintershall i Kassel, fikk en letekonsesjon for distriktet Ranquil Norte. Partner i konsesjonen er Total Austral S. A. med 50 prosent. Allerede siden 2002 hadde Wintershall Energía S. A. sondert arealet i distriktet og gjennomført laboratorieundersøkelser. Analysene

12 indikerer at blokken Ranquil Norte byr på store muligheter for å lete etter og utvikle både konvensjonelle og ukonvensjonelle forekomster (skifergass og -olje). Allerede i mars 2012 hadde Wintershall fått en letekonsesjon for distriktet CN-V (Cuenca Neuquina V), som grenser mot den nordlige delen av konsesjonen Ranquil Norte. ADNOC til å delta i den videre utviklings- og produksjonsfasen av Shuwaihat-feltet. Midt-Østen-regionen spiller en stadig viktigere rolle i Wintershalls diversifiserte upstream-portefølje når det gjelder fortsettelsen av den vellykkede veksten. Jubileum i Emlichheim: Wintershall setter en ny milepæl i den innenlandske oljeutvinningens historie i Emlichheim. Under en festlig markering feiret foretaket utvinningen av til sammen 10 millioner tonn olje ved den tysk-nederlandske grensen punktlig til Emlichheims 700 års jubileum. Wintershall har vært aktiv i grevskapet Bentheim i rundt sju årtier. Wintershall gir onshore-lisenser tilbake: Den største tyske internasjonalt engasjerte olje- og gassprodusenten ga sine to onshore-lisenser Ta5 og Ta6 for Taoudeni-bekken i Mauretania tilbake til Energidepartementet i det nordafrikanske landet. Siden 2006 har Wintershall vært aktiv i de to blokkene i området ved grensen til Mali og Algerie.. Juli Juni Wintershall presenterer seg på den 25. verdensgasskonferansen: I Kuala Lumpur kunne Tysklands største oljeog gassprodusent presentere sine mangslungne aktiviteter innenfor gassproduksjon, -transport og -handel for et internasjonalt publikum. Ettersom gassmarkedet verden rundt utvikler seg dynamisk og gassandelen i den globale energimiksen kommer til å øke til 25 prosent innen 2035, må Europa både øke sitt nærvær direkte ved kildene og investere i en pålitelig infrastruktur innenfor Europa, forklarte Rainer Seele, styreleder i Wintershall, på konferansen; Wintershall viser hvordan man kan få det til: Samarbeidet med gassleverandørene utbygges suksessivt i strategiske og varige partnerskapsforhold. Wintershall overtar operatøransvar: Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), OMV og Wintershall undertegnet en avtale om teknisk vurdering av sur gass- og kondensatfeltet Shuwaihat som befinner seg omtrent 25 kilometer vest for Ruwais i den vestlige regionen av Abu Dhabi. Som operatør kommer Wintershall til å gjennomføre en vurdering av feltet sammen med OMV med opp til tre undersøkelsesboringer og 3D-seismikk. Under forutsetning av et positivt resultat kommer Wintershall investerer i Niedersachsen: Med åpningen av det nye verdensomspennende borkjernelageret i Barnstorf i Niedersachsen ga Wintershall et sterkt signal for innenlandsk utvinning av olje og gass også i framtiden. Det ble bygd en lagerbygning for én million Euro hvor det kan lagres mer enn borkjerner fra hele verden. Investeringen tydeliggjør at Wintershall riktignok er engasjert over hele verden, men at midtpunktet for de innenlandske leteog produksjonsaktivitetene fortsatt ligger i Niedersachsen. Samtidig danner omfattende geologiske undersøkelser og rettslige avklaringer for utvinning av olje og gass i Tyskland grunnlag for kontinuerlig innovasjon, som også sender inter-

13 nasjonale signaler. I tillegg kommer kontinuerlig praktisering av høye miljøstandarder som er anerkjent over hele verden. August Wintershall Norge forfølger store mål: I forbindelse med den internasjonale fagmessen Offshore Northern Seas (ONS) definerte Wintershall ambisiøse mål for Wintershall Norge: Datterselskapet skal utvikle seg til et av de ledende olje- og gassforetakene i Norge. I lys av forutsigbart nedgående produksjonsmengder i EU, øker den strategiske betydningen av den norske kontinentalsokkelen. Etter kjempesuksessen, f. eks. med Maria- eller Skarfjell, driver Wintershall letingen etter nye forekomster målrettet fremover og vil raskest mulig overføre funnene til en vellykket produksjon. Wintershall satser på utbyggingen av partnerskapsforhold: Sammen med OPEC-generalsekretæren Abdallah Salem El Badri (bilde) og direktøren for Office of Global Energy Policy i Det internasjonale energibyrået (IEA) Ulrich Benterbusch, diskuterte Rainer Seele, styreleder i Wintershall, aktuelle utviklinger på råvaremarkedene for olje. Samtalepartene, som møttes i Berlin var enige om nødvendigheten av å investere kontinuerlig i ny teknologi på alle virkeområder innenfor oljeindustrien. Olje forblir globalt sett den viktigste primærenergikilden og etterspørselen kommer til å øke ytterligere på grunn av etterspørselen fra ambisiøse vekst-økonomier i terskelland som India eller Kina. Oktober Ny webside for det norske energimarkedet: Wintershall Norge presenterer sin nye hjemmeside og avgir dermed et klart statement som understreker den kontinuerlig økende betydningen av det norske markedet. September Wintershall sender et tydelig signal for oppbygging av det nye Libya: Sammen med det libyske National Oil Corporation bygger foretaket en ny pipeline som binder oljeproduksjonen fra Wintershall-konsesjonen C96 og oljefeltet Nafoora, som drives av det libyske oljefirmaet Arabian Gulf Oil Company (Agoco), sammen med feltet Amal. Derifra transporteres oljen videre til eksporthavnen Ras Lanuf. Innen våren 2013 skal de rundt delene av den 55 kilometer lange pipelinen tvers gjennom ørkenen være lagt. Gjennom Wintershall har dermed for første gang i historien en utenlandsk operatør på oppdrag fra libyske Natinal Oil Corporation (NOC) ledelsen for et pipeline-prosjekt i Libya. Når den nye pipelinen settes i drift, skal denne flaskehalsen for landets eksport være fjernet. I mellomtiden overgår den aktuelle oljeproduksjonen allerede tydelig forventningene: Wintershalls dagsproduksjon ligger i gjennomsnitt på fat. Stor Emil Nolde-utstilling for første gang i Norge: Under en festlig seremoni åpner Norges utenriksminister Espen Barth Eide utstillingen av arbeidene til den tyske ekspressionisten Emil Nolde i Oslo. Som hovedsponsor støtter Wintershall utstillingen med tittelen Jakten på det autentiske, og takker

14 dermed borgerne for det åpne og hjertelige miljøet foretaket har blitt møtt med i Norge. standarder som er forbilledlige for hele verden. Blant annet av den grunn uttaler et stort flertall i befolkningen seg til fordel for den innenlandske utvinningen under strenge sikkerhets- og miljøstandarder: 91 prosent av borgerne går inn for å fortsette driften av plattformen. Dette er tall som ikke minst verdsetter det arbeidet Wintershall og RWE Dea har gjort på stedet i 25 år. Nord Stream Pipeline er innviet: Bare 30 måneder etter byggestarten for pipeline-prosjektet blir den andre rørstrengen av Nord Stream-pipelinen satt i drift. De to rørstrengene, med en totalvekt på fire millioner tonn, kunne til tross for alle utfordringene under byggingen ferdigstilles til avtalt tid og innenfor budsjett. Med den offisielle åpningen av den andre rørstrengen av Nord Stream-pipelinen ble det helautomatiserte pipelinesystemet ferdigstilt. De to Nord Stream-rørstrengene skal stille en årlig transportkapasitet på opp til 55 milliarder kubikkmeter til disposisjon og forsyne Den europeiske union med russisk gass i minst 50 år. Den første rørstrengen har transportert gass til Europa siden november Internasjonal tysk PR Award 2012 går til Wintershall: BASF-datterens kommunikasjon under den arabiske våren i Libya kåres som den beste forandrings-, konflikt- og krisekommunikasjonen. Rett etter utbruddet av urolighetene innledet Wintershall hjelpetiltak på en ubyråkratisk måte, støttet opp under de internasjonale hjelpeorganisasjonenes umiddelbare hjelpetiltak, overtok ansvar med humanitær hjelp og sikret seg med sin fremgangsrike interne og eksterne kommunikasjon en fast plass i det nye Libya. Offshorefeltet Mittelplate 25 år: I nasjonalparken Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer feirer Wintershall sammen med operatøren RWE Dea et spesielt jubileum. I et kvart århundre har foretaket utvunnet olje fra Tysklands betydeligste forekomst uten forstyrrelse og under økologiske Wintershall utbygger sin utvinning av olje og gass i Nordsjøen i betydelig grad: I forbindelse med en byttehandel med eierandeler (Asset Swap) får Wintershall eierandel i de tre produserende feltene Brage (32,7 prosent), Gjøa (15 prosent) og Vega (30 prosent) som omfatter reserver (2P) på rundt 100 millioner fat oljeekvivalenter (boe) av det norske Statoil ASA. Med forbehold om godkjenning fra myndigheter og forretningspartnere avtalte foretakene dessuten at Wintershall for første gang skal overta operatørskapet for en stor produksjonsplattform i Norge på Brage-feltet. Gjennom transaksjonen øker Wintershall Norge sin daglige produksjon fra aktuelt rundt boe til drøyt boe til neste år. Til gjengjeld får Statoil en andel på 15 prosent i utviklingsprosjektet Edvard Grieg og en finansiell kompensasjon på 1,35 milliarder US-Dollar. Et ytterlige beløp på opp til 100 millioner US-Dollar blir betalt dersom utviklingen av Vega-feltet blir vellykket. November Byttehandel med eierandeler (Asset Swap) avtalt: BASF/Wintershall og OAO Gazprom undertegnet en bindende

15 intensjonsavtale om bytte av verdilike eierandeler. Gjennom byttet vil Wintershall bygge ut olje- og gassutvinningen ytterligere, og ta avskjed fra forretningsvirksomheten knyttet til gasshandel og -lagring. Transaksjonen skal med forbehold om godkjenning fra ansvarlige myndigheter gjennomføres i slutten av 2013 med økonomisk tilbakevirkende kraft fra 1. april Wintershall og Statoil utvider samarbeidet: Til dette formål ble det undertegnet avtaler som både regulerer Statoils kjøp av gassen Wintershall utvinner i Norge, og til gjengjeld leveringen av gass fra Statoil til Wintershall. Gjennom avtalen med Statoil kan Wintershall sine i Norge produserte mengder i framtiden bruke i Europa, uten å måtte bygge opp en egen transport-infrastruktur. Dessuten bidrar Nordsjø-gassen til å kompensere tilbakegangen i utvinningen i Kontintentaleuopa på mellomlang og lang sikt. I 2012 produserte Wintershall selv rundt 1,3 milliarder kubikkmeter per år i Nordsjøen; allerede i 2013 skal denne mengden øke til 2,3 milliarder kubikkmeter. Avtalen omfatter felles utvinning av ytterligere to blokker på Achimov-formasjonen i Urengoi-gass- og kondensatfeltet i Vest- Sibir. Wintershall får 25 prosent, pluss en andel av blokkene IV og V i Achimov-formasjonen, forbundet med en opsjon til å øke sin andel i de to gass- og kondensatforekomstene til 50 prosent. Til gjengjeld kommer Wintershall til å overføre sine eierandeler i gasshandel og lagring, som tidligere ble drevet i fellesskap, helt og holdent til den årelange partneren Gazprom. Gazprom kommer i tillegg til å delta med 50 prosent i Wintershall Nordzee B. V. som driver med olje- og gassletingen og -utvinning i den sørlige Nordsjøen (Nederland, Storbritannia, Danmark). Wintershall presenterer seg på ADIPEC 2012: Mer enn utstillere fra 90 nasjoner presenterte seg i november på rundt m² i tolv haller på ADIPEC 2012, den største oljeog gassmessen i Midt-Østen. Wintershall deltok allerede for andre gang på messen. Og Wintershall øker fortsatt i regionen: I begynnelsen av 2013 åpner et nytt kontor for de 45 medarbeiderne i prosjektteamet Shuwaihat samt for kollegaene fra New Business og Wintershall-representasjonen Middle East i 24. etasje av Nation Towers i Abu Dhabi. Desember Oljereservoar oppdaget utenfor den nederlandske kysten: 120 kilometer nord for Den Helder har Wintershall funnet et råoljereservoar med god kvalitet. Undersøkelsesboringen med jack-up riggen «GSP Saturn» ble drillet til en totaldybde på 1490 m. Under en produksjonstest ble det utvunnet olje, de første ressursanslagene anslår minst 30 millioner fat utvinnbar olje med et betydelig tilleggspotensiale. For å vurdere funnet, er det for 2013 planlagt flere Appraisal-boringer. Det nye reservoaret muliggjør en balansering av olje-gassporteføljen til Wintershall Noordzee hvor fokuset særlig ligger på gassutvinning og leting etter gassforekomster. Siden 1965 har Wintershall vært aktiv i Nordsjøen og driver der nå i alt 25 offshore-plattformer. 19 av disse styres og overvåkes på en effektiv måte fra Den Helder ved hjelp av et av verdens mest moderne radiokontrollsystemer.

«Vi Er EffEkTiVE, innovative og ProdUkTiVE der EnErgikildEn Er.»

«Vi Er EffEkTiVE, innovative og ProdUkTiVE der EnErgikildEn Er.» Wintershall. Et innblikk. 2014 2015 2014. «Vi Er EffEkTiVE, innovative og ProdUkTiVE der EnErgikildEn Er.» Mario Mehren Styreleder Kjære leser Energi danner grunnlaget for velstand og vekst. Om 25 år vil

Detaljer

Wintershall. Med ett øyekast. 2013 2014

Wintershall. Med ett øyekast. 2013 2014 Wintershall. Med ett øyekast. 2013 2014 2013. Med VellykkeT eksplorasjon, kompaniskap og Teknisk kompetanse Holder Vi stø kurs. Ærede damer og herrer, Rainer Seele styreleder Vår økende verdensbefolkning

Detaljer

Presseinformasjon. Wintershall utvider kontinuerlig satsingen i Norge

Presseinformasjon. Wintershall utvider kontinuerlig satsingen i Norge Presseinformasjon Wintershall utvider kontinuerlig satsingen i Norge CEO Rainer Seele på ONS 2012 i Stavanger: «Norge er definitivt en av våre kjerneregioner» 30. august 2012 Verena Sattel Tlf. +49 561

Detaljer

«Vi HoldEr stø kurs. med VEllykkET leting, godt ParTnErskaP og TEknisk EksPErTisE.»

«Vi HoldEr stø kurs. med VEllykkET leting, godt ParTnErskaP og TEknisk EksPErTisE.» Wintershall. Et innblikk. 2014 2015 2014. «Vi HoldEr stø kurs. med VEllykkET leting, godt ParTnErskaP og TEknisk EksPErTisE.» Rainer Seele Styreleder Kjære leser Det blir stadig fl ere mennesker på jorda,

Detaljer

Pressemelding. Wintershall fortsetter å vokse ved kilden. Nytt rekordresultat på 1,2 milliarder euro. Olje- og gassproduksjonen har aldri vært høyere

Pressemelding. Wintershall fortsetter å vokse ved kilden. Nytt rekordresultat på 1,2 milliarder euro. Olje- og gassproduksjonen har aldri vært høyere Pressemelding Wintershall fortsetter å vokse ved kilden Nytt rekordresultat på 1,2 milliarder euro 12. mars 2013 Michael Sasse Tel. +49 561 301-3301 Faks +49 561 301-1321 press@wintershall.com www.wintershall.com

Detaljer

Press information. Rekordresultat for Wintershall. Olje- og gassprodusent oppnår driftsresultat på mer enn én milliard euro

Press information. Rekordresultat for Wintershall. Olje- og gassprodusent oppnår driftsresultat på mer enn én milliard euro Press information Rekordresultat for Wintershall Olje- og gassprodusent oppnår driftsresultat på mer enn én milliard euro 15. mars 2012 Michael Sasse PI-12-09 Tlf. +49 561 301-3301 Faks +49 561 301-1321

Detaljer

Press information. Internasjonale aktiviteter utvidet. Leting og produksjon. Utvikling av oppstrømsvirksomhet sammen med Gazprom

Press information. Internasjonale aktiviteter utvidet. Leting og produksjon. Utvikling av oppstrømsvirksomhet sammen med Gazprom Press information Leting og produksjon Internasjonale aktiviteter utvidet Utvikling av oppstrømsvirksomhet sammen med Gazprom 15. mars 2012 Michael Sasse PI-12-10 Tlf. +49 561 301-3301 Faks +49 561 301-1321

Detaljer

Pressemelding. Wintershall og Statoil er enig om å bytte eierandeler

Pressemelding. Wintershall og Statoil er enig om å bytte eierandeler Pressemelding Wintershall og Statoil er enig om å bytte eierandeler Selskapene bytter eierandeler i følgende olje- og gassfelt i Nordsjøen; Brage, Vega, Gjøa og Edvard Grieg 22.10.2012 Verena Sattel PI-12-26

Detaljer

Pressemelding. Wintershall øker olje- og gassproduksjonen. Lavere årsresultat i 2015 på grunn av prisutviklingen

Pressemelding. Wintershall øker olje- og gassproduksjonen. Lavere årsresultat i 2015 på grunn av prisutviklingen Pressemelding Wintershall øker olje- og gassproduksjonen Lavere årsresultat i 2015 på grunn av prisutviklingen Produksjonsmålet for 2018 forblir høyt og uendret 07.04.2016 Michael Sasse Tel.: +47 907 12

Detaljer

Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder. Vi former fremtiden.

Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder. Vi former fremtiden. Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder Vi former fremtiden. Innhold Forord av Rainer Seele og Bernd Schrimpf 4 Dyktig team med vind i seilene: Wintershall Norge 7 Klart mål for øyet: å være

Detaljer

Pressemelding. Wintershall med stabil inntekt. Fjerde år på rad med milliardoverskudd. Wintershall fortsetter å utvide sine aktiviteter i Norge

Pressemelding. Wintershall med stabil inntekt. Fjerde år på rad med milliardoverskudd. Wintershall fortsetter å utvide sine aktiviteter i Norge Pressemelding Wintershall med stabil inntekt Fjerde år på rad med milliardoverskudd Wintershall fortsetter å utvide sine aktiviteter i Norge 19. mars 2015 Michael Sasse PI-14-12 Tel. +49 561 301-3301 Faks

Detaljer

Utvinning. Av olje og gass i hele verden.

Utvinning. Av olje og gass i hele verden. Innblikk. 2011. Utvinning. Av olje og gass i hele verden. Wintershall opererer i den libyske ørken i åtte oljefelt på land i konsesjonene 96 og 97 og i enda et operasjonsområde sør-øst i landet. Gå videre.

Detaljer

VEKST. PARTNERSKAP. TEKNOLOGI.

VEKST. PARTNERSKAP. TEKNOLOGI. WINTERSHALL. VEKST. PARTNERSKAP. TEKNOLOGI. 2015 Forord Vi er effektive, innovative og produktive der energikilden er «VI HOLDER STØ KURS. MED VELLYKKET LETING, GODT PARTNERSKAP OG TEKNOLOGISK EKSPERTISE.»

Detaljer

VEKST. PARTNERSKAP. TEKNOLOGI.

VEKST. PARTNERSKAP. TEKNOLOGI. WINTERSHALL. VEKST. PARTNERSKAP. TEKNOLOGI. Forord «VI HOLDER STØ KURS. MED VELLYKKET LETING, GODT PARTNERSKAP OG TEKNOLOGISK EKSPERTISE.» Kjære leser Det blir stadig flere mennesker på jorda, og vi er

Detaljer

Wintershall på vekstkurs tross finanskrise

Wintershall på vekstkurs tross finanskrise Wintershall på vekstkurs tross finanskrise Olje og gassproduksjon øker igjen Russiske prosjekter viktig grunn til fremgang Datterselskapet WINGAS, som trader med naturgass, opprettholder rekordomsetning

Detaljer

VNG Norge Petropolen 24. april 2013

VNG Norge Petropolen 24. april 2013 VNG Norge Petropolen 24. april 2013 Vi er et fremoverlent lete- og produksjonsselskap Vi er et heleid datterselskap av VNG Verbundnetz Gas AG Vi i VNG Norge leder konsernets leteog produksjonsaktiviteter

Detaljer

DNO ASA. Resultat 2. kvartal. 1. halvår

DNO ASA. Resultat 2. kvartal. 1. halvår DNO ASA Resultat 2. kvartal og 1. halvår 2000 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2000 DNO ASA Den meget positive utviklingen for DNO konsernet fortsetter. Sammendrag (1999 tall i parentes) DNO

Detaljer

på bekostning av tiltak for å økte utvinningsgraden i eksisterende prosjekter, tiltak som for eksempel produksjonsboring og brønnintervensjon.

på bekostning av tiltak for å økte utvinningsgraden i eksisterende prosjekter, tiltak som for eksempel produksjonsboring og brønnintervensjon. NOTAT Økt utvinning på norsk sokkel Bellona stiller seg uforstående til det høye tempoet som åpning av nye områder og tildeling av nye lisenser i kystnære områder og områder langt nord, nå skjer med. Det

Detaljer

Har vi langsiktighet nok i beslutningene. Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008

Har vi langsiktighet nok i beslutningene. Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008 Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008 Innhold Kort om Petoro og vår strategi Partnerrollen og virksomhetsstyring i lisenser IOR status og muligheter IOR

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 165 området området ligger sammen med Snorreområdet og Statfjordområdet på Tampen i den nordlige delen av Nordsjøen. området omfatter feltene, Sør, Gimle og Tordis.

Detaljer

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Sokkelåret 2009 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Innhold Produksjon Utbyggingsplaner Investeringer Leting Seismikk Karbonfangst og -lagring Klimakur Utslipp til vann og luft 20.01.2010

Detaljer

Presentation NCS transaction.pdf Statoil: Transaksjon for å realisere verdi og sikre langsiktig vekst på norsk sokkel

Presentation NCS transaction.pdf Statoil: Transaksjon for å realisere verdi og sikre langsiktig vekst på norsk sokkel MeldingsID: 314051 Innsendt dato: 22.10.2012 08:00 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: STL Statoil ASA XOSL ANDRE

Detaljer

Offshore Strategikonferansen 2007. Oljedirektør Gunnar Berge

Offshore Strategikonferansen 2007. Oljedirektør Gunnar Berge Offshore Strategikonferansen 2007 Oljedirektør Gunnar Berge Leteåret 2006 Det er påbegynt 26 letebrønner: 18 undersøkelsesbrønner og åtte avgrensningsbrønner. 23 letebrønner er avsluttet. Barentshavet:

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 87 ULAOMRÅDET området omfatter feltene, Tambar, Blane og Oselvar. Blane, som ligger på både norsk og britisk sokkel, var det andre feltet som ble bygget ut, etter

Detaljer

Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord-Norge på lang sikt. Utarbeidet av:

Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord-Norge på lang sikt. Utarbeidet av: Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord-Norge på lang sikt Utarbeidet av: Hovedkonklusjonen i analysen er at den langsiktige petroleumsveksten i Norge vil komme i Nord-Norge. 1 Fremtidig petroleumsvekst

Detaljer

Solid produksjon, gode resultater StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap - 1. kvartal 2008

Solid produksjon, gode resultater StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap - 1. kvartal 2008 Pressemelding 13. mai 2008 Solid produksjon, gode resultater StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap - 1. kvartal 2008 StatoilHydros resultat for første kvartal 2008 er påvirket av høye olje- og gasspriser.

Detaljer

Årsresultat SDØE 2010

Årsresultat SDØE 2010 Årsresultat SDØE 21 Stavanger 23.2.11 Kjell Pedersen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef Store bevegelser i olje- og gassprisene Oljepris, Brent

Detaljer

Hvorfor investere milliarder i olje, gass og energi?

Hvorfor investere milliarder i olje, gass og energi? Proud ownership Hvorfor investere milliarder i olje, gass og energi? Desemberkonferansen Kristiansund, 1. desember 2011 Øyvind Eriksen Konsernsjef i Aker ASA og arbeidende styreleder i Aker Solutions ASA

Detaljer

1. kvartal 2008. Det norske oljeselskap ASA Oslo, 8. mai 2008

1. kvartal 2008. Det norske oljeselskap ASA Oslo, 8. mai 2008 1. kvartal 2008 Det norske oljeselskap ASA Oslo, 8. mai 2008 Erik Haugane, administrerende direktør Paul E. Hjelm-Hansen, finansdirektør Torgeir Anda, kommunikasjonssjef Høydepunkter Tildeling av lisensandeler

Detaljer

Makroøkonomiske indikatorer for petroleumssektoren

Makroøkonomiske indikatorer for petroleumssektoren Makroøkonomiske indikatorer for petroleumssektoren 5 4 prosent 3 2 1 197 1975 198 1985 199 1995 2* Andel av BNP Andel av investeringer Andel av eksport Andel av statens inntekter *anslag Fakta 21 figur

Detaljer

Petroleumskonferansen i Florø Vekst i Vest!

Petroleumskonferansen i Florø Vekst i Vest! Petroleumskonferansen i Florø Vekst i Vest! Innlegg 25. september 2012 Følgende manus dannet utgangspunkt for innlegget til olje- og energiministeren sitt innlegg på konferansen. Innledning - Sogn og Fjordane

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 114 Balderområdet Balderområdet omfatter feltene Balder, Ringhorne, Ringhorne Øst og Jotun. Det ligger omtrent 190 km vest av Stavanger der havdypet er mellom

Detaljer

DNO ASA Delårsrapport, 1. kvartal 2003

DNO ASA Delårsrapport, 1. kvartal 2003 Kontakter: Stranden 1, Aker Brygge Adm. Dir. Helge Eide 0113 Oslo Telefon: 23 23 84 80/55 22 47 00 Telefon: 23 23 84 80 E-mail: helge.eide@dno.no Telefax: 23 23 84 81 Fin. Dir. Haakon Sandborg Internett:

Detaljer

DNO ASA. Resultat for 4. kvartal samt årsresultat 1998

DNO ASA. Resultat for 4. kvartal samt årsresultat 1998 DNO ASA Resultat for 4. kvartal samt årsresultat 1998 STYRETS KOMMENTARER TIL 4. KVARTAL SAMT ÅRSRESULTAT 1998 DNO har som forretningsstrategi å drive øket oljeutvinning fra felt i sluttproduksjon og i

Detaljer

DNO ASA. Resultat 1. kvartal

DNO ASA. Resultat 1. kvartal DNO ASA Resultat 1. kvartal 2000 DNO ASA STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2000 Styret er godt tilfreds med resultatet for DNO ASA (DNO) for 1. kvartal 2000. Resultatet etter skatt viser et overskudd på

Detaljer

Redusert oljeutvinning og karbonlekkasje

Redusert oljeutvinning og karbonlekkasje 1 Redusert oljeutvinning og karbonlekkasje Knut Einar Rosendahl Forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå og CREE (Oslo Centre of Research on Environmentally friendly Energy) Energiseminar ved UMB,

Detaljer

12 Felt under utbygging

12 Felt under utbygging 12 Felt under utbygging FAKTA 2009 169 Alve Blokk og utvinningsløyve Blokk 6507/3 - utvinningsløyve 159 B, tildelt 2004 Funnår 1990 16.03.2007 av Kongen i statsråd StatoilHydro ASA Rettshavarar DONG E&P

Detaljer

Barentshavet som olje- og gassprovins

Barentshavet som olje- og gassprovins Kyst- og havnekonferansen 2011 Honningsvåg, 09. nov. 2011 Barentshavet som olje- og gassprovins - Hvilken infrastruktur blir nødvendig? Johan Petter Barlindhaug Styreleder North Energy ASA Ola Borten Moe

Detaljer

SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon

SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon Kjell Pedersen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Jan Rosnes, direktør gassfelt og nye utbygginger Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef

Detaljer

DNO ASA. Resultat 1. kvartal 1999

DNO ASA. Resultat 1. kvartal 1999 DNO ASA Resultat 1. kvartal 1999 STYRETS KOMMENTARER TIL 1. KVARTAL 1999 DNO har som forretningsstrategi å drive øket oljeutvinning fra felt i sluttproduksjon samt tidskritiske og / eller marginale petroleumsfelt.

Detaljer

DNO ASA. Resultat 2. kvartal og 1. halvår 1999

DNO ASA. Resultat 2. kvartal og 1. halvår 1999 DNO ASA Resultat 2. kvartal og 1. halvår 1999 STYRETS KOMMENTARER TIL 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 1999 SAMMENDRAG DNO har vært operatør for Heather feltet i 2 år, og driften av feltet i denne perioden har

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2004

Finnmarkskonferansen 2004 Finnmark Energileverandør i et globalt perspektiv Tema Barentshavet som ressursområde Geopolitiske premisser Utviklingsscenarier Hva vil bestemme Finnmarks rolle Johan P. Barlindhaug Barlindhaug AS Global

Detaljer

Heidenreich Holding AS. Introduksjon juni 2015

Heidenreich Holding AS. Introduksjon juni 2015 Heidenreich Holding AS Introduksjon juni 2015 Introduksjon Familieeid investeringsselskap; bygger på mer enn hundre års næringslivshistorie Investerer i modne bedrifter med utviklings- og konsolideringspotensial

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 185 området området ligger ca. 140 km vest for Sognefjorden. I samme område ligger også Statfjord- og Gullfaksfeltene. I området er feltene og Vigdis i produksjon.

Detaljer

Introduksjon til Heidenreich Holding

Introduksjon til Heidenreich Holding Introduksjon til Heidenreich Holding 1 Januar 2014 Introduksjon Familieeid investeringsselskap; bygger på mer enn hundre års næringslivshistorie Investerer i modne bedrifter med utviklings- og konsolideringspotensial

Detaljer

Exploration Manager RWE Dea Norge, Erik Karlstrøm Leder Utvalget for Lisenspolitikk i Oljeindustriens Landsforening

Exploration Manager RWE Dea Norge, Erik Karlstrøm Leder Utvalget for Lisenspolitikk i Oljeindustriens Landsforening Barentshavet Muligheter og Utfordringer Finnmarkskonferansen Alta 08.09.04 Exploration Manager RWE Dea Norge, Erik Karlstrøm Leder Utvalget for Lisenspolitikk i Oljeindustriens Landsforening Barentshavet

Detaljer

Over 60 år erfaring. www.expom.pl

Over 60 år erfaring. www.expom.pl Over 60 år erfaring www.expom.pl Over 60 år erfaring Expom S.A. produserer deler, systemer og enheter for skip-, maskin-, energi-, utvinnings-, byggeindustri og flere andre. Nesten 100% av produksjonen

Detaljer

RESULTAT FOR TREDJE KVARTAL 2015

RESULTAT FOR TREDJE KVARTAL 2015 Pressemelding 28. oktober 2015 RESULTAT FOR TREDJE KVARTAL 2015 Statoil leverte et justert driftsresultat på 16,7 milliarder kroner før skatt, og et justert driftsresultat etter skatt på 3,7 milliarder

Detaljer

Elektrifisering av petroleumsinstallasjoner Bedriftsøkonomisk forsvarlig og nødvendig for klimaet

Elektrifisering av petroleumsinstallasjoner Bedriftsøkonomisk forsvarlig og nødvendig for klimaet Elektrifisering av petroleumsinstallasjoner Bedriftsøkonomisk forsvarlig og nødvendig for klimaet Prosjekter ABB er en pionér i overførings- og styringssystemer for kraft. Selskapet er involvert i alle

Detaljer

DNO ASA. Resultat 3. kvartal og pr. 30.09.99

DNO ASA. Resultat 3. kvartal og pr. 30.09.99 DNO ASA Resultat 3. kvartal og pr. 30.09.99 STYRETS KOMMENTARER Høyere oljepris har bidratt til økte inntekter fra olje og gass virksomheten i 3. kvartal 1999 og selskapets driftsresultat ble derfor bedre

Detaljer

Aktivitetsbilder for petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet

Aktivitetsbilder for petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet Aktivitetsbilder for petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet Kunnskapsinnhenting for det nordøstlige Norskehavet Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet Innledning ved Olje- og

Detaljer

Hydro vil videreutvikle norsk sokkel

Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Assisterende Direktør Nils Telnæs Hydro Olje & Energi Hydro Oil & Energy 2005-05-31 Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Fortsatt førsteklasses prosjektgjennomføring

Detaljer

Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009

Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009 Scana Industrier ASA Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009 Rolf Roverud CEO Frode Alhaug styrets formann Christian Rugland CFO 13-14. august 2009 Godt resultat etter andre kvartal for Scana 2 Omsetning 618

Detaljer

Årsrapport 2014 - Utslipp fra Hymefeltet AU-HYME-00003. Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7

Årsrapport 2014 - Utslipp fra Hymefeltet AU-HYME-00003. Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7 Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7 Table of contents Innledning... 4 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje og gass... 5 1.3 Gjeldende utslippstillatelser

Detaljer

SDØE 1. kvartal 2010. Pressekonferanse Stavanger 10. mai 2010 Marion Svihus, økonomidirektør Laurits Haga, markedsdirektør

SDØE 1. kvartal 2010. Pressekonferanse Stavanger 10. mai 2010 Marion Svihus, økonomidirektør Laurits Haga, markedsdirektør SDØE 1. kvartal 21 Pressekonferanse Stavanger 1. mai 21 Marion Svihus, økonomidirektør Laurits Haga, markedsdirektør Fortsatt høy produksjon Kritiske prestasjonsindikatorer (KPI-er) Første kvartal 21 Første

Detaljer

Fred. Olsen Energy ASA

Fred. Olsen Energy ASA Fred. Olsen Energy ASA Rapport for 1. kvartal 2003 Tall i NOK FRED. OLSEN ENERGY ASA (FOE) OPPNÅDDE ET DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) PÅ 139,5 MILLIONER I 1. KVARTAL 2003 HOVEDPUNKTER FOE hadde

Detaljer

Fremtiden for norsk petroleumsvirksomhet og Petoros rolle i lys av fusjonen Statoil-Hydro

Fremtiden for norsk petroleumsvirksomhet og Petoros rolle i lys av fusjonen Statoil-Hydro Fremtiden for norsk petroleumsvirksomhet og Petoros rolle i lys av fusjonen Statoil-Hydro Sveinung Sletten, informasjonsdirektør Petoro AS, Rotary, Haugesund 15.09.07 Hva jeg vil snakke om Del 1: Olje-

Detaljer

Hva står på spill for Norge - og Rogaland? Kjell Pedersen administrerende direktør Petoro AS

Hva står på spill for Norge - og Rogaland? Kjell Pedersen administrerende direktør Petoro AS Kjell Pedersen administrerende direktør Petoro AS Hva står på spill? Kjøpekraft Arbeidsledighet Norge Fastlands- Sverige Danmark Euro- USA Norge området Kjøpekraftsjustert BNP per innbygger. Indeks. OECD-gjennomsnitt

Detaljer

V E R D I V U R D E R I N G A V S T A T E N S D I R E K T E Ø K O N O M I S K E E N G A S J E M E N T ( S D Ø E ), 2014

V E R D I V U R D E R I N G A V S T A T E N S D I R E K T E Ø K O N O M I S K E E N G A S J E M E N T ( S D Ø E ), 2014 V E R D I V U R D E R I N G A V S T A T E N S D I R E K T E Ø K O N O M I S K E E N G A S J E M E N T ( S D Ø E ), 2014 Figurer i offentlig rapport, 20. juni, 2014 Denne rapporten er laget på oppdrag for

Detaljer

Fred. Olsen Energy ASA

Fred. Olsen Energy ASA Fred. Olsen Energy ASA Rapport for 2. kvartal 2003 Tall i NOK FRED. OLSEN ENERGY ASA (FOE) OPPNÅDDE ET DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) PÅ 153,4 MILLIONER, EKSKLUSIVE ET REGNSKAPSMESSIG TAP VED

Detaljer

Oljemeldingen 2004 Sett med globale linser.

Oljemeldingen 2004 Sett med globale linser. Oljemeldingen 2004 Sett med globale linser. David Ottesen Regions direktør, r, Sør r Europa-Afrika Baker Hughes INTEQ Norsk Petroleumsforenings fagkomité for petroleumsøkonomi i samarbeid med Olje- og

Detaljer

VEKST MED REN ENERGI - TIL HAVS KONSERNSJEF BÅRD MIKKELSEN LERCHENDAL-KONFERANSEN, 13. JANUAR 2010

VEKST MED REN ENERGI - TIL HAVS KONSERNSJEF BÅRD MIKKELSEN LERCHENDAL-KONFERANSEN, 13. JANUAR 2010 VEKST MED REN ENERGI - TIL HAVS KONSERNSJEF BÅRD MIKKELSEN LERCHENDAL-KONFERANSEN, 13. JANUAR 2010 NORGES UTGANGSPUNKT Naturgitte fortrinn i form av store vann-, vind-, og havenergiressurser Industrielle

Detaljer

Økt utvinning på eksisterende oljefelt. gjør Barentshavsutbygging overflødig

Økt utvinning på eksisterende oljefelt. gjør Barentshavsutbygging overflødig Rapport 3/2003 Petroleumsvirksomhet Økt utvinning på eksisterende oljefelt gjør Barentshavutbyggingen overflødig ISBN 82-7478-244-5 ISSN 0807-0946 Norges Naturvernforbund Boks 342 Sentrum, 0101 Oslo. Tlf.

Detaljer

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar Anita Utseth - Statssekretær Olje- og energidepartementet Globale CO2-utslipp fra fossile brensler IEAs referansescenario Kilde: IEA 350 Samlet petroleumsproduksjon

Detaljer

Hvordan takle klimautfordringene og fortsatt høy aktivitet. Per Terje Vold, adm. dir. i OLF Orkanger-konferansen 29. mai 2008

Hvordan takle klimautfordringene og fortsatt høy aktivitet. Per Terje Vold, adm. dir. i OLF Orkanger-konferansen 29. mai 2008 Hvordan takle klimautfordringene og fortsatt høy aktivitet Per Terje Vold, adm. dir. i OLF Orkanger-konferansen 29. mai 2008 100 medlemsbedrifter tuftet på kunnskap og teknologi 44 oljeselskaper Operatører/rettighetshavere

Detaljer

En unik gassposisjon. Jan Rune Schøpp, Direktør Naturgass, Strategi og analyse JazzGass, 20. juli 2010

En unik gassposisjon. Jan Rune Schøpp, Direktør Naturgass, Strategi og analyse JazzGass, 20. juli 2010 En unik gassposisjon Jan Rune Schøpp, Direktør Naturgass, Strategi og analyse JazzGass, 20. juli 2010 50 års utvikling av naturgassmarkedet i Europa 2 1996: Troll starter eksport til Europa 2008: LNG til

Detaljer

Petroleumsindustrien og klimaspørsmål

Petroleumsindustrien og klimaspørsmål Petroleumsindustrien og klimaspørsmål EnergiRike 26. januar 2010 Gro Brækken, administrerende direktør OLF Oljeindustriens Landsforening Klimamøtet i København: Opplest og vedtatt? 2 1 Klimautfordring

Detaljer

Norsk Petroleums Produksjon Produksjonsoversikt Norge

Norsk Petroleums Produksjon Produksjonsoversikt Norge Norsk Petroleums Produksjon Produksjonsoversikt Norge Rapport nr. 11-2013 Innhold: 1. Produksjon Norge 2. Prognose for produksjon i Norge 3. Petroleumsressurser 4. Produksjon pr. selskap 5. Produksjonsbarometer

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 189 er et gassfelt sør i Norskehavet, omtrent 130 km nordvest av Molde. Gassen blir ført i land til Nyhamna i Møre og Romsdal. ligger i et område hvor de klimatiske

Detaljer

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE Petro Foresight 2030 AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE Spesialtema: AASTA HANSTEEN LOFOTEN / VESTERÅLEN UTBYGGINGSKOSTNADER I BARENTSHAVET Norne Foto: Harald Pettersen/Statoil 2014 FRA

Detaljer

for olje- og gassnasjonen Norge? Hans Henrik Ramm Ramm Kommunikasjon Sikkerhet/Undervannsoperasjoner 2010 11. august 2010

for olje- og gassnasjonen Norge? Hans Henrik Ramm Ramm Kommunikasjon Sikkerhet/Undervannsoperasjoner 2010 11. august 2010 Hva betyr skifergassrevolusjonen og GoM-ulykken for olje- og gassnasjonen Norge? Hans Henrik Ramm Ramm Kommunikasjon Sikkerhet/Undervannsoperasjoner 2010 11. august 2010 WEO Reference scenario Source:

Detaljer

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 1/13 NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN 1. Oljeøkonomi på flere vis 2. Litt nærmere om inntekten 3. Leveranser til sokkelen 4. Også stor

Detaljer

Uten industri ingen fremtid

Uten industri ingen fremtid Uten industri ingen fremtid Offshore Strategikonferansen 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Krise i verden- hva med Norge? GIEK Eksportfinans Innovasjon Norge ENOVA Avskrivningsats Skatteutsettelse

Detaljer

Det norske mot nye utfordringer. Generalforsamling 12 april Erik Haugane

Det norske mot nye utfordringer. Generalforsamling 12 april Erik Haugane Det norske mot nye utfordringer Generalforsamling 12 april Erik Haugane Det norskes mål Det norske skal skape mer verdier for aksjonærer og for samfunnet. Det norske skal innen 2020 ha en produksjon på

Detaljer

Energi, klima og miljø

Energi, klima og miljø Energi, klima og miljø Konsernsjef Tom Nysted, Agder Energi Agder Energi ledende i Norge innen miljøvennlige energiløsninger 2 Vannkraft 31 heleide og 16 deleide kraftstasjoner i Agder og Telemark 7 800

Detaljer

Fornybar fetter eller fossil forsinker? Anders Bjartnes, Energidagene, 19. oktober 2012

Fornybar fetter eller fossil forsinker? Anders Bjartnes, Energidagene, 19. oktober 2012 Fornybar fetter eller fossil forsinker? Anders Bjartnes, Energidagene, 19. oktober 2012 Norsk Klimastiftelse Ny aktør i klima- og energifeltet Basert i Bergen Opprettet i 2010 med støtte fra Sparebanken

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 198 Åsgardområdet Åsgard Norge Sverige Russland Finland Åsgardområdet ligger på Haltenbanken i Norskehavet, 200 km utenfor kysten av Trøndelag og 50 km sør for

Detaljer

http://www.offshore.no/nyheter/print.aspx?id=34207 Olje og gass verdt opptil 2500 milliarder kroner. Alt om leteåret 2011 her!

http://www.offshore.no/nyheter/print.aspx?id=34207 Olje og gass verdt opptil 2500 milliarder kroner. Alt om leteåret 2011 her! ntitled 1 av 5 02.01.2012 11:30 Vi fant, vi fant Olje og gass verdt opptil 2500 milliarder kroner. Alt om leteåret 2011 her! 2011 er et år for historiebøkene når det kommer til leting på norsk sokkel.

Detaljer

Hva rigger vi oss til?

Hva rigger vi oss til? Hva rigger vi oss til? Strategisamling Hammerfest Næringshage 10.2.2012 Marit Hansen, leder for kommunikasjon Classification: Ekstern 2012-02-09 Fra Nordsjøen til Barentshavet Statoil har sittet i førersetet

Detaljer

NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2012

NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2012 NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2012 MED ÅRSMELDING Redaksjonen: Finn E. Krogh Trude Meland Geir Mossige Johannesen Gunleiv Hadland Kristin Øye Gjerde Finn Harald Sandberg Statfjords betydning for Statoil Av Kristin

Detaljer

virtuelt i utbyggingsprosjekter Hvordan arbeider Norsk Hydro Praktiske Virtuelle Prosjektorganisasjoner Tor Brynildsen

virtuelt i utbyggingsprosjekter Hvordan arbeider Norsk Hydro Praktiske Virtuelle Prosjektorganisasjoner Tor Brynildsen Hvordan arbeider Norsk Hydro virtuelt i utbyggingsprosjekter Praktiske Virtuelle Prosjektorganisasjoner Tor Brynildsen Presentasjons struktur Kort presentasjon av Hydro Eksempler på områder med virtuelle

Detaljer

HAVENERGI ET BUSINESS CASE FOR NORGE?

HAVENERGI ET BUSINESS CASE FOR NORGE? Havenergi hva nå? Arntzen de Besche og Norwea 16. september 2011 Ved Åsmund Jenssen, partner, THEMA Consulting Group HAVENERGI ET BUSINESS CASE FOR NORGE? Business case: På sikt må havenergi være lønnsomt

Detaljer

Fremtidige utbygginger

Fremtidige utbygginger Fremtidige utbygginger Freja Dagny og Glitne Volve Sigyn Grane Vale Skirne Byggve Tune Kvitebjørn 34/7 25S (STUJ) Gjøa Fram Mikkel Kristin Lavrans Trestakk Tyrihans Heidrun Nord Snøhvit Ringhorne Tambar

Detaljer

Norske selskapers etableringer i Afrika

Norske selskapers etableringer i Afrika Norske selskapers etableringer i Afrika Tekna Forum for Teknologi og Utviklingssamarbeid Oslo, 25. februar 2014 Marius Nordkvelde, Prosjektleder: Norske selskapers etableringer i Afrika Institutt for strategi

Detaljer

Endringer i energibildet og konsekvenser for Forus

Endringer i energibildet og konsekvenser for Forus SpareBank 1 SR-Bank Markets Endringer i energibildet og konsekvenser for Forus Forusmøtet 2014 29. April 2014 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom, Sparebank 1 SR-Bank - 1 - Hvor store blir endringene og hvordan

Detaljer

Kjell Bendiksen. Det norske energisystemet mot 2030

Kjell Bendiksen. Det norske energisystemet mot 2030 Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 Brutto energiforbruk utvalgte land (SSB 2009) Totalt Per person Verden er fossil (80+ %) - Norge er et unntak! Fornybarandel av forbruk - EU 2010 (%)

Detaljer

DEGIRO lar investorer handle med rekordlave priser på børser over hele verden.

DEGIRO lar investorer handle med rekordlave priser på børser over hele verden. Side 1 (Frontpage) Side 2: ( 100% Broker) 100% megler Kort om oss lar investorer handle med rekordlave priser på børser over hele verden. Hos sin gamle arbeidsgiverene opplevde grunnleggerne av på nært

Detaljer

Olje og gass i internasjonal politikk

Olje og gass i internasjonal politikk Kapittel 26 Olje og gass i internasjonal politikk «Det kinesiske oljeselskapet Sinopec inngikk søndag kveld en større avtale om utvinning av olje i Iran,» het det i en liten avisartikkel vinteren 2007.

Detaljer

Ni felt i drift - Oljen til land i Finnmark

Ni felt i drift - Oljen til land i Finnmark Ni felt i drift - Oljen til land i Finnmark Basert på analysene i denne rapporten er det utarbeidet tre scenarier for olje- og gassrelatert industri i Nord-Norge i 2030. I basisscanriet kommer det frem

Detaljer

NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2012

NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2012 NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2012 MED ÅRSMELDING Redaksjonen: Finn E. Krogh Trude Meland Geir Mossige Johannesen Gunleiv Hadland Kristin Øye Gjerde Finn Harald Sandberg «Statfjord giganten som sprenger grenser»

Detaljer

Rexel, Building the future together

Rexel, Building the future together En veiledning for de ansatte Rexel, Building the future together Editorial Kjære kollegaer, Verden rundt oss endrer seg med stormskritt og bringer nye utfordringer og anledninger. I den sammenheng må vi

Detaljer

EUs klimapolitikk og kvotehandel. Miljøråd, Agnethe Dahl Energigruppe fra Trøndeland 7. mai 2007

EUs klimapolitikk og kvotehandel. Miljøråd, Agnethe Dahl Energigruppe fra Trøndeland 7. mai 2007 EUs klimapolitikk og kvotehandel Miljøråd, Agnethe Dahl Energigruppe fra Trøndeland 7. mai 2007 EUs miljøpolitikk - EU/EØS som premissleverandør for norsk miljøpolitikk EU har utvidet kompetanse på miljø,

Detaljer

STATKRAFTS VINDKRAFTSATSNING. Ole Christian Albert, prosjektleder vindkraft

STATKRAFTS VINDKRAFTSATSNING. Ole Christian Albert, prosjektleder vindkraft STATKRAFTS VINDKRAFTSATSNING Ole Christian Albert, prosjektleder vindkraft 1. STATKRAFT 2. VINDKRAFT 3. VINDKRAFT I NORGE side 2 STATKRAFT KONSERNET 2008 Kraft produksjon, TWh 53.4 Av dette vind 0.6 TWh

Detaljer

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Stortingsrepresentant Peter S. Gitmark Høyres miljøtalsmann Medlem av energi- og miljøkomiteen Forskningsdagene 2008 Det 21. århundrets

Detaljer

Fjerde kvartal 2005 2005 2004 2005 2005 2004 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK Driftsinntekter 45 318 5 670 38 769 174 201 21 795 153 891

Fjerde kvartal 2005 2005 2004 2005 2005 2004 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK Driftsinntekter 45 318 5 670 38 769 174 201 21 795 153 891 Rekordresultat fra Hydro for 2005 Oslo (2006-02-14): Konsolidert resultat (US GAAP) Fjerde kvartal År 2005 2005 2004 2005 2005 2004 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK Driftsinntekter 45 318 5 670

Detaljer

Pressekonferanse 2 kvartal 2010

Pressekonferanse 2 kvartal 2010 Pressekonferanse 2 kvartal 2010 Stavanger 30. juli 2010 Fra Petoro: Tor Rasmus Skjærpe (fungerende adm.dir.) Marion Svihus (økonomidirektør) Sveinung Sletten (informasjonsdirektør) 1.halvår: Økt gassalg,

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2013 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Trond Haukanes -Alta 03.09.08 1 SØR VARANGER: ET GRENSELAND Trond Haukanes -Alta 03.09.08 2 Barents regionen Trond Haukanes -Alta 03.09.08 3

Detaljer

Rammevilkår for en ny næring

Rammevilkår for en ny næring Rammevilkår for en ny næring Mette Kristine Kanestrøm Avdelingsleder Offshore Vind Lyse Produksjon AS Styremedlem ARENA NOW Vindseminar Bergen 8.mars 2010 Innhold Lyse Produksjons satsning på offshore

Detaljer

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det. Ann Kristin Sjøtveit

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det. Ann Kristin Sjøtveit Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det Ann Kristin Sjøtveit Nasjonal Strategi for petroleumsvirksomheten Arbeid initiert høsten

Detaljer