MED PARTNERSKAP OVER HELE VERDEN.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MED PARTNERSKAP OVER HELE VERDEN."

Transkript

1 Innblikk

2 F R E M O V E R MED PARTNERSKAP OVER HELE VERDEN. Wintershall og Gazprom har avtalt å øke selskapenes felles produksjon i Vest-Sibir. Fra og med 2016 skal det hvert år utvinnes opp til 8 milliarder kubikkmeter gass fra blokkene IV og V på Achimov-formasjonen i Urengoi-feltet.

3 .

4 GÅ VIDERE. MED ENDA MER ENGASJEMENT DIREKTE VED KILDEN.

5 MED VELLYKKET EKSPLORASJON, KOMPANISKAP OG TEKNISK KOMPETANSE HOLDER VI STØ KURS. Rainer Seele Styreleder 2012 har vært et fremgangsrikt og betydningsfullt år for Wintershall. Vellykket på grunn av utvidelsen av våre strategiske partnerskap verden rundt og gjennom suksessfull eksplorasjon som danner grunnlaget for videre vekst. Betydningsfullt på grunn av den retningsbestemmende beslutningen om å bygge opp Wintershall til Tysklands ledende råstoffprodusent; og trekke oss ut av forretningsvirksomheten rundt gasshandelen og -lagre som ble drevet i fellesskap med Gazprom. For forsyningssikkerhetens skyld investerer vi enda mer omfattende direkte ved kilden - i leting og utvinning av olje og gass. Vi vil fortsette å vokse ved hjelp av innovativ teknologi, samt gjennom strategiske kooperasjoner. Overalt hvor det finnes betydelige reserver kunne vi bygge ut vår posisjon i I juni startet vi et nært samarbeid med ADNOC, det statlige oljeselskapet i Abu Dhabi, og undertegnet en avtale om teknisk vurdering av sur gass- og kondensatfeltet Shuwaihat. I tillegg inngikk vi et strategisk samarbeid med norske Statoil, som styrker vår lete- og produksjonsaktivitet i Nordsjøen. Ved siden av gjensidig deltakelse i flere felt planlegger vi også felles forskningsaktiviteter for å øke utnyttelsen av de eksisterende oljeforekomstene av ukonvensjonelle forekomster. Og: Vårt funn Skarfjell i den nordøstlige Nordsjøen, hvor vi selv er operatør, inneholder etter første anslag råolje på opp til 160 millioner fat. I den sørlige Nordsjøen begynte utvinningen av Tight Gasfeltet K18-Golf i mars Vi intensiverte også vårt partnerskap med russiske Gazprom gjennom felles upstream-prosjekter i Russland og i Nordsjøen. I forbindelse med et makeskifte (Asset Swap) blir våre deltakelser i WINGAS, WIEH, WIEE og astora overført til Gazprom og vi får 25 prosent av andelen, pluss en andel i de betydelige blokkene IV og V på Archimov-formasjonen i Urengoi-feltet i Vest-Sibir. I utviklingen av blokk IA, har vi allerede en andel på 50 prosent. Her ble de første produksjonsboringene i forbindelse med utviklingen av feltet satt i gang i november Etter gjenopptakelsen av oljeproduksjonen i Libya oktober 2011 klarte Wintershall i 2012 å trappe opp utvinningen langt raskere enn forventet. Sammen med libyske NOC (National Oil Corporation) investerer vi i moderniseringen av eksport-infrastrukturen, og vi engasjerer oss fortsatt også i sosialt arbeid, i alt fra barnehager til medisinsk forsyning. I Argentina fortsatte vi våre teknologiprosjekter rundt undersøkelsen av gass- og oljepotensialet på Shale-gass- og -oljepotensialet, og vi overtok to prospektive blokker i Neuguén Mendoza-regionen som vi selv driver som operatør. I 2012 kunne vi feire to jubileer i Tyskland: I Emlichheim ble den tiende million tonn olje produsert og Mittelplate rundet 25-års produksjon under høyeste miljø- og sikkerhetsstandard i det nordtyske Vadehavet. Importen av gass via rørledninger kommer til å ha stor betydning for Europas forsyningssikkerhet også i tida framover. I slutten av 2012 ble den andre strengen av Nord Stream-pipelinen samt deler av den nordeuropeiske gassledningen (NEL) tatt i bruk. Vi deltar også med 15 prosent i offshore-avsnittet av South Streampipelinen fra Russland gjennom Svartehavet til Sørøst-Europa. Året 2013 kommer ikke til å bli mindre begivenhetsrikt. Mange nye prosjekter må følges opp og bygges opp og ut på vår vei enda nærmere direkte ved kilden. Siden år 2000 har utvinningen av olje og gass hos Wintershall økt fra 80 millioner til mer enn 140 millioner boe i Innen 2015 planlegger vi å øke produksjonen til 160 millioner boe - dette betyr ytterligere vekst med olje og gass.

6 BENYTTE MULIGHETENE. INTENSIV KOOPERASJON MED STATOIL. I over 80 år har Wintershall som den største tyske internasjonalt engasjerte produsent vært aktiv i letingen og utvinningen av olje og gass. I dag sysselsetter vi verden rundt mer enn medarbeidere fra over 40 nasjoner og konsentrerer vårt engasjement om fokusregioner hvor vi i fellesskap med utvalgte forretningspartnere leter etter og utvinner olje- og gassfunnene. Spesielt på den norske kontinentalsokkelen, en av den viktigste olje- og gassregionene i verden, engasjerte vi oss med ettertrykk: I rammen av en byttehandel med eierandeler (Asset Swap) i Nordsjøen får Wintershall fra det norske Statoil andeler i de tre produserende feltene Brage, Gjøa og Vega, hvis reserver omfatter rundt 100 millioner fat oljeekvivalenter (boe). For å utbygge kooperasjonen med Statoil videre avtalte begge foretak dessuten felles forskningsaktiviteter for å øke oljeutnyttelsen og vurderer offshore-bruket av den innovative teknologien Schizophyllan som ble utviklet av Wintershall og BASF. Også i forskningen etter ukonvensjonelle hydrokarbonforekomster går Wintershall og Statoil felles veier. Ikke minst med undertegnelsen av langsiktige avtaler om levering av gass i november med målet om å markedsføre våre egne produkter kunne partnerskapet bli fordypet ytterligere. Dermed kan Wintershall i sterkere grad også selv utnytte de økende mengdene av den egne gassen som blir utvunnet i Nordsjøen. Med den tilsiktede overtagelsen av operatørskapet hos platformen Brage går Wintershall allerede før tiden skrittet i retning mot utbygging av selvdrevet produksjon i Norge og kommer til å etablere seg langsiktig på kontinentalsokkelen og overta ansvar der. Nye oljefunn oppdaget i Norge. I april 2012 gjorde Wintershall et nytt betydelig oljefunn i den nordøstre delen av Nordsjøen. I leteboringen Skarfjell, som Wintershall selv gjennomfører, forventes mellom 60 og 160 millioner fat utvinnbar olje. Forekomstens lønnsomhet skal, som eventuelle ytterligere funn, undersøkes gjennom flere Appraisal-boringer. For Wintershall representerer Skarfjell-funnet en ny viktig milepæl på den norske kontinentalsokkelen, og byr et ekstra potensiale for portefølje-vekst i regionen. Også utvidelsesboringen i Maria-feltet med Borgland Dolphin plattformen i Norskehavet er fremgangsrik, og bekrefter at funnets størrelse er i øvre ende av de opprinnelige anslagene på mellom 60 og 120 millioner fat utvinnbar olje, og mellom to og fem milliarder standardkubikkmeter (sm³) utvinnbar gass.

7 Utvinning i Russland blir bygd ut betydelig. Gjennom en byttehandel med eierandeler (Asset Swap) har Wintershall og Gazprom forsterket sitt 20-årige strategiske partnerskap på det internasjonale energimarkedet ytterligere. Strategien som går ut på å øke letingen etter og produksjonen av olje og gass ved hjelp av organisk vekst og målrettede akvisisjoner, blir med denne byttehandelen konsekvent iverksatt. Avtalen omfatter felles utvinning av ytterligere to blokker av Urengoi-gass- og kondensatfeltet i Vest-Sibir. Der får Wintershall 25 prosent, pluss en andel av blokkene IV og V, forbundet med opsjonen å forhøye andelen i de to gass- og kondensatforekomstene til 50 prosent. De to blokkene rommer totalt hydrokarbonforekomster på 2,4 milliarder fat oljeekvivalenter. Til gjengjeld blir forretningsvirksomheten rundt gasshandelen og -lagre som tidligere ble drevet i fellesskap, samt 50 prosent av Wintershall Nordzee, overdratt til partneren Gazprom. Investering i Libyas fremtid. Takket være støtten fra Wintershall Libya ble det i 2012 åpnet en ny heldagsbarnehage 130 km sørvest for Tripolis. Medarbeiderne på stedet bidro aktivt til realiseringen av prosjektet med personlige gaver. Heldagsbarnehagen, som beboere fra fem kommuner har nytte av, er enestående på disse kanter. Også med byggingen av en ny pipeline satte Wintershall et tydelig tegn for Libyas gjenoppbygging: Innen våren 2013 skal rundt delstykker av den rundt 55 km lange pipelinen tvers gjennom ørkenen være lagt, og dermed fjerne flaskehalsen i eksportkapasiteten fra oljefeltene i den libyske ørkenen. Og Tysklands største internasjonalt engasjerte olje- og gassprodusent engasjerer seg videre: I stedet for å fakle assosiert gass som oppstår ved oljeutvinningen, blir gassen i sin helhet sendt videre til kraftverk for strømproduksjon. Dermed bidrar Wintershall i avgjørende grad til stabiliseringen av Libyas energiforsyning.

8 Wintershall satser fremdeles på utvinningen hjemme i Tyskland. Med nye suksesshistorier understreker Wintershall betydningen av olje- og gassutvinningen her til lands: I Emlichheim, et av de eldste tyske produksjonsstedene, kunne man i 2012 feire utvinningen av til sammen 10 millioner tonn olje. Den fremgangsrike produksjonen, som har foregått siden 1944, ble ved hjelp av innovative utvinningsteknikker som f.eks. dampinjeksjon i kombinasjon med horisontal retningsboring (HDD) for økningen av oljeutskillingsgraden forlenget om og om igjen, og utvinner dermed fortsatt på platånivå. I Aitingen og Schwabmünchen ble tre nye produksjonsboringer tatt i bruk. Også i Barnstorf skal gassutvinningen sikres for årtier framover. I en dybde på over meter forventes et reservoar på rundt 10 milliarder utvinnbar gass som forventes å bidra vesentlig til en sikker energiforsyning i Tyskland for framtiden de innenlandske gassressursene dekker tross alt rundt 13 prosent av det nasjonale behovet. 13 prosent av gassbehovet i Tyskland utvinnes innenlands. 6 mill. eneboliger kan forsynes i 1 år med denne andelen. Det største forskningsprosjektet går inn i sin avgjørende fase. Forskningsprosjekt med biopolymeren Schizophyllan, som blir fulgt med stor oppmerksomhet internasjonalt, står foran en avgjørende fase: Etter at laboratorietester hos BASF sto i forgrunnen i første omgang og godkjenningen fra myndigheten foreligger, har man siden slutten av desember 2012 samlet de første praksiserfaringene med Schizophyllan i det nordtyske oljefeltet Bockstedt. For dette formålet ble de nødvendige boringene foretatt og den nødvendige infrastrukturen har kommet på plass. Biopolymeren, fremstilt av en vanlig sopp, fortykker vannet som sprøytes ned i reservoaret for å forbedre oljeutvinningsgraden, og skal bidra til enda mer effektiv og miljøvennlig utnyttelse av modne oljefelt. På BASF-fabrikken i Ludwigshafen ble det ene og alene for dette formålet bygd et anlegg som produserer Schizophyllan i tilstrekkelig mengde.

9 Operatørskap i Abu Dhabi. Wintershall har allerede vært aktiv i Midt-Østen-regionen i årtier, og engasjerer seg nå enda mer aktivt i langsiktige upstream-prosjekter i Golf-regionen: Sammen med Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) og OMV ble det undertegnet en avtale om teknisk vurdering av sur gass- og kondensatfeltet Shuwaihat. Som operatør kommer Wintershall i første omgang til å gjennomføre en vurdering av feltet sammen med OMV, som omfatter opp til tre undersøkelsesboringer og 3D-seismikk. Her er særlig Wintershalls ekspertise når det gjelder utnyttelsen av komplekse forekomster, slik som dette surgassfeltet, uunnværlig. En vellykket teknisk vurdering av Shuwaihat-feltet ville ikke bare bidra til å få dekket den økende etterspørselen etter hydrokarboner på stedet, men samtidig sikre landets langsiktige eksportevne. Nye letelisenser i Argentina. Wintershall Energía S. A., en av de største gassprodusentene i Argentina, utvider sine aktiviteter i regionen. I provinsen Mendoza et av de mest løfterike områdene for skifergass og -olje har Wintershalls heleide datterselskap fått to ytterligere letelisenser, og etablerer seg med den tildelte konsesjonen dessuten som operatør. De nyeste analysene indikerer et lovende potensiale for letingen etter og utvinningen av konvensjonelle og ukonvensjonelle forekomster i to forskjellige sedimentlag. Allerede siden 1978 har Wintershall Energía S. A. operert i Argentina og er delaktig i 15 olje- og gassfelt, med en årlig produksjon på rundt 26 millioner fat oljeekvivalenter.

10 2012 I OVERBLIKK. Januar Februar Utbygging av oljeutvinningen i Bayern: Sør for Augsburg fullførte Wintershall tre boringer med kommersielt utnyttbare funn. Dermed skal de årlige produksjonsmengdene økes ytterligere, og utvinningen bli sikret for de kommende to årtiene. Wintershall har allerede vært aktiv i For-Alpene siden 1979; med de nye funnene har antallet utvinningsboringer i regionen økt til ti. Utmerkelse for eksemplarisk personalarbeid: Rogaland Personal Forum kåret Wintershall Norge (WINO) for forbilledlig arbeid innenfor Human Ressources. WINO overbeviste juryen med en langtidsplan for oppbyggingen av et slagkraftig foretak som fremmer Wintershalls ambisjoner og mål i Norge. Allerede få uker tidligere hadde en jury kåret WINO til en av Norges mest populære arbeidsgivere i olje- og gassbransjen. En respektabel gassforekomst formodes i Barnstorf i Niedersachsen: I en dybde på over meter undersøker Wintershall en Tight Gas-forekomst på opp til 40 milliarder kubikkmeter. Skulle boringen bekrefte at potensialet er på 10 milliarder kubikkmeter eller mer, og dersom feltet lar seg utvikle industrielt, kan det bli produksert gass i Barnstorf i ytterligere årtier: Også Tysklands energiforsyning med innenlandsk gass får dermed stadig større betydning. Mars Ny suksess for Wintershall i Norge: I den til nå mest omfattende lisensrunden på den norske kontinentalsokkelen får 100 prosent BASF-datter Wintershall sju nye letelisenser og overtar ved fire av disse operatørskapet. De aktuelle tildelingene bekrefter den langsiktige strategien som Wintershall har i Norge, og supplerer den uansett sterke porteføljen for framtiden.

11 Wintershall med rekordoverskudd: For første gang i løpet av foretakets 100 år lange historie passerte Wintershalls årsoverskudd før skatt én-milliard-euro-grensen. Med en økning av omsetningen på 12 prosent til 12,1 milliarder Euro økte også overskuddet etter skatt med 15 prosent til 1,1 milliarder Euro. De største investeringsprosjektene befinner seg fortsatt i Norge og Russland, men også engasjementet i Sør-Amerika og i den arabiske regionen bygges kontinuerlig ut. Alene i den nordlige Nordsjøen skal det investeres 150 millioner Euro i letingen etter nye forekomster i løpet av de kommende årene.. April Ytterligere oljefunn i Norge: Leteboringen Skarfjell i den nordøstlige delen av Nordsjøen, som Wintershall gjennomfører selv, har støtt på oljeholdig sand av meget høy kvalitet. Første ressursanslag går ut fra 60 opp til 160 millioner fat utvinnbar olje. For Wintershall representer dette funnet en ny viktig milepæl, og gir ekstra vekstpotensiale for porteføljen på den norske kontinentalsokkelen. Betydningen av forretningsvirksomheten i Russland øker videre: Med deltakelsen i byggingen av offshore-delen av gasspipelinen South Stream som går gjennom Svartehavet, og med rammeavtalen om felles utvinning av to ytterligere blokker av Achimov-formasjonen, har Wintershall og Gazprom på nytt brakt to storprosjekter på banen som dokumenterer det tillitsfulle partnerskapet. WINGAS får byggetillatelse for gassforbindelsesledning (Storage Pipe): Gasslageret Jemgum som befinner seg i underjordiske tomrom, såkalte kaverner, i saltsteinsokkelen og som er geografisk ideelt plassert i det europeiske gassnettet, blir nå også koblet til det nederlandske nettet. Lageret kommer til å ha en arbeidsgasskapasitet på rundt én milliard kubikkmeter, og skal fra og med sommeren 2013 forsyne kundene i Nederland samt Storbritannia og Belgia med gass fra Russland og Nordsjøen på en rask og sikker måte. Gassforbindelsesledningen går fra WINGAS-bedriftstomten ved Jemgum til Oude Statenzijl, har en lengde på 14 kilometer og kan transportere opp til 1,8 millioner kubikkmeter gass per time. Aktivitetene i den sørlige Nordsjøen bygges ut med den nye gassutvinningen fra feltet K18-Golf i den nederlandske Nordsjøen: Ved hjelp av omhyggelig planlegging og bruk av en ny teknologi har Wintershall klart å være normgivende med hensyn til kostnadseffektivitet og utviklingen av Tight Gas-forekomster offshore. Via et anlegg plassert på havbunnen (undervannskomplettering) utvinnes i første omgang omtrent 1,0 million kubikkmeter gass per dag fra Tight Gas-reservoaret. Investeringene i Tight Gas-prosjektet K18- Golf viser nok en gang at Wintershall fortsatt ser et betydelig potensiale og vil satse i den nederlandske Nordsjøen. Utmerkelse til WINGAS: Pressetjenesten til energiforsyneren WINGAS et joint venture-selskap mellom Wintershall og det russiske OAO Gazprom kåres med PR Report Award for den beste naboskapskommunikasjonen. Dermed verdsatte juryen den spesielt vellykkede kommunikasjonen fremgangsrike kommunikasjonen ved byggingen av OPAL (på tysk Ostsee- Pipeline-Anbindungs-Leitung; gassforbindelsesrørledningen i Østersjøen), den lengste gass-pipelinen i Europa. Langs en 470 km lang trasé hadde WINGAS kontinuerlig i løpet av den toårige byggetiden en intensiv dialog med beboerne for å opplyse om betydningen av storprosjektet og svare personlig på spørsmål. Det bidro til at det lyktes å avslutte et prosjekt av denne størrelsen til avtalt tid. Mai Vellykket utvidelsesboring i Maria-prosjektet: Rundt åtte kilometer nord for Maria-funnet, som opprinnelig ble oppdaget i 2010, støtte Wintershall på en 39 meter høy oljesøyle. Foreløpige beregninger stadfester et potensiale i øvre ende av forventningene, som går ut på 60 til 120 millioner fat utvinnbar olje samt to til fem milliarder standard-kubikkmeter utvinnbar gass. Sammen med sin lisenspartner vurderer Wintershall forskjellige løsninger for å utvikle feltet på best mulig måte: en undervannskomplettering med tilkobling til en allerede produserende plattform kommer likeså i betraktning som en logistisk selvstendig utvikling. Ny letekonsesjon i Argentina: Wintershall Energía S. A., et hundreprosent eid datterselskap av Wintershall i Kassel, fikk en letekonsesjon for distriktet Ranquil Norte. Partner i konsesjonen er Total Austral S. A. med 50 prosent. Allerede siden 2002 hadde Wintershall Energía S. A. sondert arealet i distriktet og gjennomført laboratorieundersøkelser. Analysene

12 indikerer at blokken Ranquil Norte byr på store muligheter for å lete etter og utvikle både konvensjonelle og ukonvensjonelle forekomster (skifergass og -olje). Allerede i mars 2012 hadde Wintershall fått en letekonsesjon for distriktet CN-V (Cuenca Neuquina V), som grenser mot den nordlige delen av konsesjonen Ranquil Norte. ADNOC til å delta i den videre utviklings- og produksjonsfasen av Shuwaihat-feltet. Midt-Østen-regionen spiller en stadig viktigere rolle i Wintershalls diversifiserte upstream-portefølje når det gjelder fortsettelsen av den vellykkede veksten. Jubileum i Emlichheim: Wintershall setter en ny milepæl i den innenlandske oljeutvinningens historie i Emlichheim. Under en festlig markering feiret foretaket utvinningen av til sammen 10 millioner tonn olje ved den tysk-nederlandske grensen punktlig til Emlichheims 700 års jubileum. Wintershall har vært aktiv i grevskapet Bentheim i rundt sju årtier. Wintershall gir onshore-lisenser tilbake: Den største tyske internasjonalt engasjerte olje- og gassprodusenten ga sine to onshore-lisenser Ta5 og Ta6 for Taoudeni-bekken i Mauretania tilbake til Energidepartementet i det nordafrikanske landet. Siden 2006 har Wintershall vært aktiv i de to blokkene i området ved grensen til Mali og Algerie.. Juli Juni Wintershall presenterer seg på den 25. verdensgasskonferansen: I Kuala Lumpur kunne Tysklands største oljeog gassprodusent presentere sine mangslungne aktiviteter innenfor gassproduksjon, -transport og -handel for et internasjonalt publikum. Ettersom gassmarkedet verden rundt utvikler seg dynamisk og gassandelen i den globale energimiksen kommer til å øke til 25 prosent innen 2035, må Europa både øke sitt nærvær direkte ved kildene og investere i en pålitelig infrastruktur innenfor Europa, forklarte Rainer Seele, styreleder i Wintershall, på konferansen; Wintershall viser hvordan man kan få det til: Samarbeidet med gassleverandørene utbygges suksessivt i strategiske og varige partnerskapsforhold. Wintershall overtar operatøransvar: Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), OMV og Wintershall undertegnet en avtale om teknisk vurdering av sur gass- og kondensatfeltet Shuwaihat som befinner seg omtrent 25 kilometer vest for Ruwais i den vestlige regionen av Abu Dhabi. Som operatør kommer Wintershall til å gjennomføre en vurdering av feltet sammen med OMV med opp til tre undersøkelsesboringer og 3D-seismikk. Under forutsetning av et positivt resultat kommer Wintershall investerer i Niedersachsen: Med åpningen av det nye verdensomspennende borkjernelageret i Barnstorf i Niedersachsen ga Wintershall et sterkt signal for innenlandsk utvinning av olje og gass også i framtiden. Det ble bygd en lagerbygning for én million Euro hvor det kan lagres mer enn borkjerner fra hele verden. Investeringen tydeliggjør at Wintershall riktignok er engasjert over hele verden, men at midtpunktet for de innenlandske leteog produksjonsaktivitetene fortsatt ligger i Niedersachsen. Samtidig danner omfattende geologiske undersøkelser og rettslige avklaringer for utvinning av olje og gass i Tyskland grunnlag for kontinuerlig innovasjon, som også sender inter-

13 nasjonale signaler. I tillegg kommer kontinuerlig praktisering av høye miljøstandarder som er anerkjent over hele verden. August Wintershall Norge forfølger store mål: I forbindelse med den internasjonale fagmessen Offshore Northern Seas (ONS) definerte Wintershall ambisiøse mål for Wintershall Norge: Datterselskapet skal utvikle seg til et av de ledende olje- og gassforetakene i Norge. I lys av forutsigbart nedgående produksjonsmengder i EU, øker den strategiske betydningen av den norske kontinentalsokkelen. Etter kjempesuksessen, f. eks. med Maria- eller Skarfjell, driver Wintershall letingen etter nye forekomster målrettet fremover og vil raskest mulig overføre funnene til en vellykket produksjon. Wintershall satser på utbyggingen av partnerskapsforhold: Sammen med OPEC-generalsekretæren Abdallah Salem El Badri (bilde) og direktøren for Office of Global Energy Policy i Det internasjonale energibyrået (IEA) Ulrich Benterbusch, diskuterte Rainer Seele, styreleder i Wintershall, aktuelle utviklinger på råvaremarkedene for olje. Samtalepartene, som møttes i Berlin var enige om nødvendigheten av å investere kontinuerlig i ny teknologi på alle virkeområder innenfor oljeindustrien. Olje forblir globalt sett den viktigste primærenergikilden og etterspørselen kommer til å øke ytterligere på grunn av etterspørselen fra ambisiøse vekst-økonomier i terskelland som India eller Kina. Oktober Ny webside for det norske energimarkedet: Wintershall Norge presenterer sin nye hjemmeside og avgir dermed et klart statement som understreker den kontinuerlig økende betydningen av det norske markedet. September Wintershall sender et tydelig signal for oppbygging av det nye Libya: Sammen med det libyske National Oil Corporation bygger foretaket en ny pipeline som binder oljeproduksjonen fra Wintershall-konsesjonen C96 og oljefeltet Nafoora, som drives av det libyske oljefirmaet Arabian Gulf Oil Company (Agoco), sammen med feltet Amal. Derifra transporteres oljen videre til eksporthavnen Ras Lanuf. Innen våren 2013 skal de rundt delene av den 55 kilometer lange pipelinen tvers gjennom ørkenen være lagt. Gjennom Wintershall har dermed for første gang i historien en utenlandsk operatør på oppdrag fra libyske Natinal Oil Corporation (NOC) ledelsen for et pipeline-prosjekt i Libya. Når den nye pipelinen settes i drift, skal denne flaskehalsen for landets eksport være fjernet. I mellomtiden overgår den aktuelle oljeproduksjonen allerede tydelig forventningene: Wintershalls dagsproduksjon ligger i gjennomsnitt på fat. Stor Emil Nolde-utstilling for første gang i Norge: Under en festlig seremoni åpner Norges utenriksminister Espen Barth Eide utstillingen av arbeidene til den tyske ekspressionisten Emil Nolde i Oslo. Som hovedsponsor støtter Wintershall utstillingen med tittelen Jakten på det autentiske, og takker

14 dermed borgerne for det åpne og hjertelige miljøet foretaket har blitt møtt med i Norge. standarder som er forbilledlige for hele verden. Blant annet av den grunn uttaler et stort flertall i befolkningen seg til fordel for den innenlandske utvinningen under strenge sikkerhets- og miljøstandarder: 91 prosent av borgerne går inn for å fortsette driften av plattformen. Dette er tall som ikke minst verdsetter det arbeidet Wintershall og RWE Dea har gjort på stedet i 25 år. Nord Stream Pipeline er innviet: Bare 30 måneder etter byggestarten for pipeline-prosjektet blir den andre rørstrengen av Nord Stream-pipelinen satt i drift. De to rørstrengene, med en totalvekt på fire millioner tonn, kunne til tross for alle utfordringene under byggingen ferdigstilles til avtalt tid og innenfor budsjett. Med den offisielle åpningen av den andre rørstrengen av Nord Stream-pipelinen ble det helautomatiserte pipelinesystemet ferdigstilt. De to Nord Stream-rørstrengene skal stille en årlig transportkapasitet på opp til 55 milliarder kubikkmeter til disposisjon og forsyne Den europeiske union med russisk gass i minst 50 år. Den første rørstrengen har transportert gass til Europa siden november Internasjonal tysk PR Award 2012 går til Wintershall: BASF-datterens kommunikasjon under den arabiske våren i Libya kåres som den beste forandrings-, konflikt- og krisekommunikasjonen. Rett etter utbruddet av urolighetene innledet Wintershall hjelpetiltak på en ubyråkratisk måte, støttet opp under de internasjonale hjelpeorganisasjonenes umiddelbare hjelpetiltak, overtok ansvar med humanitær hjelp og sikret seg med sin fremgangsrike interne og eksterne kommunikasjon en fast plass i det nye Libya. Offshorefeltet Mittelplate 25 år: I nasjonalparken Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer feirer Wintershall sammen med operatøren RWE Dea et spesielt jubileum. I et kvart århundre har foretaket utvunnet olje fra Tysklands betydeligste forekomst uten forstyrrelse og under økologiske Wintershall utbygger sin utvinning av olje og gass i Nordsjøen i betydelig grad: I forbindelse med en byttehandel med eierandeler (Asset Swap) får Wintershall eierandel i de tre produserende feltene Brage (32,7 prosent), Gjøa (15 prosent) og Vega (30 prosent) som omfatter reserver (2P) på rundt 100 millioner fat oljeekvivalenter (boe) av det norske Statoil ASA. Med forbehold om godkjenning fra myndigheter og forretningspartnere avtalte foretakene dessuten at Wintershall for første gang skal overta operatørskapet for en stor produksjonsplattform i Norge på Brage-feltet. Gjennom transaksjonen øker Wintershall Norge sin daglige produksjon fra aktuelt rundt boe til drøyt boe til neste år. Til gjengjeld får Statoil en andel på 15 prosent i utviklingsprosjektet Edvard Grieg og en finansiell kompensasjon på 1,35 milliarder US-Dollar. Et ytterlige beløp på opp til 100 millioner US-Dollar blir betalt dersom utviklingen av Vega-feltet blir vellykket. November Byttehandel med eierandeler (Asset Swap) avtalt: BASF/Wintershall og OAO Gazprom undertegnet en bindende

15 intensjonsavtale om bytte av verdilike eierandeler. Gjennom byttet vil Wintershall bygge ut olje- og gassutvinningen ytterligere, og ta avskjed fra forretningsvirksomheten knyttet til gasshandel og -lagring. Transaksjonen skal med forbehold om godkjenning fra ansvarlige myndigheter gjennomføres i slutten av 2013 med økonomisk tilbakevirkende kraft fra 1. april Wintershall og Statoil utvider samarbeidet: Til dette formål ble det undertegnet avtaler som både regulerer Statoils kjøp av gassen Wintershall utvinner i Norge, og til gjengjeld leveringen av gass fra Statoil til Wintershall. Gjennom avtalen med Statoil kan Wintershall sine i Norge produserte mengder i framtiden bruke i Europa, uten å måtte bygge opp en egen transport-infrastruktur. Dessuten bidrar Nordsjø-gassen til å kompensere tilbakegangen i utvinningen i Kontintentaleuopa på mellomlang og lang sikt. I 2012 produserte Wintershall selv rundt 1,3 milliarder kubikkmeter per år i Nordsjøen; allerede i 2013 skal denne mengden øke til 2,3 milliarder kubikkmeter. Avtalen omfatter felles utvinning av ytterligere to blokker på Achimov-formasjonen i Urengoi-gass- og kondensatfeltet i Vest- Sibir. Wintershall får 25 prosent, pluss en andel av blokkene IV og V i Achimov-formasjonen, forbundet med en opsjon til å øke sin andel i de to gass- og kondensatforekomstene til 50 prosent. Til gjengjeld kommer Wintershall til å overføre sine eierandeler i gasshandel og lagring, som tidligere ble drevet i fellesskap, helt og holdent til den årelange partneren Gazprom. Gazprom kommer i tillegg til å delta med 50 prosent i Wintershall Nordzee B. V. som driver med olje- og gassletingen og -utvinning i den sørlige Nordsjøen (Nederland, Storbritannia, Danmark). Wintershall presenterer seg på ADIPEC 2012: Mer enn utstillere fra 90 nasjoner presenterte seg i november på rundt m² i tolv haller på ADIPEC 2012, den største oljeog gassmessen i Midt-Østen. Wintershall deltok allerede for andre gang på messen. Og Wintershall øker fortsatt i regionen: I begynnelsen av 2013 åpner et nytt kontor for de 45 medarbeiderne i prosjektteamet Shuwaihat samt for kollegaene fra New Business og Wintershall-representasjonen Middle East i 24. etasje av Nation Towers i Abu Dhabi. Desember Oljereservoar oppdaget utenfor den nederlandske kysten: 120 kilometer nord for Den Helder har Wintershall funnet et råoljereservoar med god kvalitet. Undersøkelsesboringen med jack-up riggen «GSP Saturn» ble drillet til en totaldybde på 1490 m. Under en produksjonstest ble det utvunnet olje, de første ressursanslagene anslår minst 30 millioner fat utvinnbar olje med et betydelig tilleggspotensiale. For å vurdere funnet, er det for 2013 planlagt flere Appraisal-boringer. Det nye reservoaret muliggjør en balansering av olje-gassporteføljen til Wintershall Noordzee hvor fokuset særlig ligger på gassutvinning og leting etter gassforekomster. Siden 1965 har Wintershall vært aktiv i Nordsjøen og driver der nå i alt 25 offshore-plattformer. 19 av disse styres og overvåkes på en effektiv måte fra Den Helder ved hjelp av et av verdens mest moderne radiokontrollsystemer.

Wintershall. Med ett øyekast. 2013 2014

Wintershall. Med ett øyekast. 2013 2014 Wintershall. Med ett øyekast. 2013 2014 2013. Med VellykkeT eksplorasjon, kompaniskap og Teknisk kompetanse Holder Vi stø kurs. Ærede damer og herrer, Rainer Seele styreleder Vår økende verdensbefolkning

Detaljer

«Vi HoldEr stø kurs. med VEllykkET leting, godt ParTnErskaP og TEknisk EksPErTisE.»

«Vi HoldEr stø kurs. med VEllykkET leting, godt ParTnErskaP og TEknisk EksPErTisE.» Wintershall. Et innblikk. 2014 2015 2014. «Vi HoldEr stø kurs. med VEllykkET leting, godt ParTnErskaP og TEknisk EksPErTisE.» Rainer Seele Styreleder Kjære leser Det blir stadig fl ere mennesker på jorda,

Detaljer

VEKST. PARTNERSKAP. TEKNOLOGI.

VEKST. PARTNERSKAP. TEKNOLOGI. WINTERSHALL. VEKST. PARTNERSKAP. TEKNOLOGI. 2015 Forord Vi er effektive, innovative og produktive der energikilden er «VI HOLDER STØ KURS. MED VELLYKKET LETING, GODT PARTNERSKAP OG TEKNOLOGISK EKSPERTISE.»

Detaljer

Pressemelding. Wintershall med stabil inntekt. Fjerde år på rad med milliardoverskudd. Wintershall fortsetter å utvide sine aktiviteter i Norge

Pressemelding. Wintershall med stabil inntekt. Fjerde år på rad med milliardoverskudd. Wintershall fortsetter å utvide sine aktiviteter i Norge Pressemelding Wintershall med stabil inntekt Fjerde år på rad med milliardoverskudd Wintershall fortsetter å utvide sine aktiviteter i Norge 19. mars 2015 Michael Sasse PI-14-12 Tel. +49 561 301-3301 Faks

Detaljer

Den norske stats oljeselskap as ble etablert som et heleid statlig selskap gjennom en enstemmig beslutning i Stortinget den 14. juni 1972.

Den norske stats oljeselskap as ble etablert som et heleid statlig selskap gjennom en enstemmig beslutning i Stortinget den 14. juni 1972. Årsrapport 2000 Den norske stats oljeselskap as ble etablert som et heleid statlig selskap gjennom en enstemmig beslutning i Stortinget den 14. juni 1972. Selskapet har gjennom snart 30 år utviklet seg

Detaljer

forme fremtiden Årsrapport 2006

forme fremtiden Årsrapport 2006 forme fremtiden Årsrapport 2006 Fremtiden former vi nå Hvert år får studenter anledning til å være med i Statoils sommerprosjekt, der de får prøve seg på konkrete oppgaver. Denne gruppen, bestående av

Detaljer

Årsrapport 2003. Om å gripe muligheter

Årsrapport 2003. Om å gripe muligheter Årsrapport 2003 Om å gripe muligheter USA Norge Danmark Storbritannia Irland Belgia Frankrike Italia Portugal Algerie Finland Sverige Estland Latvia Russland Litauen Polen Tyskland Østerrike Kasakhstan

Detaljer

Noreco. Årsrapport 2010

Noreco. Årsrapport 2010 Noreco Årsrapport 2010 Dette året Innhold 4 Historien 5 Viktige høydepunkter i 2010 6 Våre utforskingsresultater 7 Nøkkeltallene 8 2010 i stort og smått 10 Administrerende direktør 12 Ledelsen 16 Strategi

Detaljer

Nordsjøen. Nordsjøen. Noreco er et olje- og gass- selskap i. Noreco årsrapport 2007. Noreco årsrapport 2007

Nordsjøen. Nordsjøen. Noreco er et olje- og gass- selskap i. Noreco årsrapport 2007. Noreco årsrapport 2007 årsrapport 2007 er et olje- og gass- selskap i Nordsjøen Nordsjøen årsrapport 2007 Norwegian Energy Company ASA Haakon VII s gt. 9 Postboks 550 Sentrum 4005 Stavanger Tel: +47 99 28 39 00 Fax: +47 51 53

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL Den norske stats oljeselskap a.s - Statoil - ble stiftet ved et enstemmig vedtak i Stortinget den 14. juni 1972. Selskapet er fortsatt eiet 100 prosent

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL Den norske stats oljeselskap a.s - Statoil - ble stiftet ved et enstemmig vedtak i Stortinget den 14. juni 1972. Selskapet er fortsatt eiet 100 prosent

Detaljer

Årsrapport 2012. VNG Norge AS

Årsrapport 2012. VNG Norge AS Årsrapport 2012 VNG Norge AS Unser Alltag: Gemeinsam erkunden. Vielseitig arbeiten. Stetig dazulernen. Mən çox bilik bir yerə toplanmiş olduğu bir mühitdə işləmək istəyerəm. Rett fra skolen til VNG Norge

Detaljer

Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder. Vi former fremtiden.

Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder. Vi former fremtiden. Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder Vi former fremtiden. Innhold Forord av Rainer Seele og Bernd Schrimpf 4 Dyktig team med vind i seilene: Wintershall Norge 7 Klart mål for øyet: å være

Detaljer

T 1999 OR APP O ÅRSR Fokus for fremtiden DR Y NORSK H

T 1999 OR APP O ÅRSR Fokus for fremtiden DR Y NORSK H N O R S K H Y D R O Å R S R A P P O R T 1 9 9 9 Fokus for fremtiden Hydros strategi Forsidebildet: Avansert teknologi er tatt i bruk i Hydros "reservoarhule" i Bergen. Ved hjelp av seismiske data skapes

Detaljer

Årsrapport 2011 VNG Norge AS. Med kompetanse og kapasitet til å nå langt

Årsrapport 2011 VNG Norge AS. Med kompetanse og kapasitet til å nå langt Årsrapport 2011 VNG Norge AS Med kompetanse og kapasitet til å nå langt 1 2 35 4 2 Nøkkeltall Årsrapport 2011 Nøkkeltall 2011 2010 2009 Antall lisensandeler per 31.12. 25* 23* 26 Operatørskap 4 1 2 Produksjon

Detaljer

Verdsettelse av Statoil ASA

Verdsettelse av Statoil ASA Verdsettelse av Statoil ASA - Ved bruk av den driftsrelaterte super-profittmodellen Phuong Thi Bich Vu Masteroppgave i 2014 Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for Samfunnsfag Sammendrag Jeg utfører

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

Bygger styrke globalt NORSK HYDRO

Bygger styrke globalt NORSK HYDRO Bygger styrke globalt NORSK HYDRO Årsrapport 2001 Tallenes tale 2001 Tross lavere oljepriser og svakere marked for aluminium, leverte vi i 2001 et av de beste resultatene i Hydros historie. Resultat millioner

Detaljer

mestre utfordringene

mestre utfordringene mestre utfordringene Statoil og bærekraftig utvikling 2006 Nøkkeltall Finansielle data 1 2006 2005 2004 Driftsinntekter 425 166 387 411 301 443 Resultat før finans, andre poster, skatt og minoritetsinteresser

Detaljer

NORSK HYDRO årsrapport 2002. Vi skaper virkelige verdier i møte med framtidens viktigste utfordringer.

NORSK HYDRO årsrapport 2002. Vi skaper virkelige verdier i møte med framtidens viktigste utfordringer. NORSK HYDRO årsrapport 2002 Vi skaper virkelige verdier i møte med framtidens viktigste utfordringer. NORSK HYDRO Hydro leverer olje og energi, aluminium og plantenæring. Olje, naturgass og elkraft går

Detaljer

2006 i korte trekk SPRENGE GRENSER HVER DAG HVORFOR IKKE?

2006 i korte trekk SPRENGE GRENSER HVER DAG HVORFOR IKKE? 2006 i korte trekk SPRENGE GRENSER HVER DAG HVORFOR IKKE? I 101 år har det vært vår drivkraft å gjøre det umulige mulig. Denne holdningen ligger også til grunn for utbyggingen av Ormen Lange, det største

Detaljer

Norsk Hydro. Norsk Hydro. 0240 Oslo. Tlf.: 22 53 81 00 Fax: 22 53 27 25 e-post: konsernet@hydro.com. Internett: www.hydro.com

Norsk Hydro. Norsk Hydro. 0240 Oslo. Tlf.: 22 53 81 00 Fax: 22 53 27 25 e-post: konsernet@hydro.com. Internett: www.hydro.com Norsk Hydro 0240 Oslo Tlf.: 22 53 81 00 Fax: 22 53 27 25 e-post: konsernet@hydro.com Internett: www.hydro.com Hydro Media 03.2001 11898 N O R S K H Y D R O Å R S R A P P O R T 2 0 0 0 2000 Norsk Hydro

Detaljer

Offshore petroleumsproduksjon og transport i Nordvest-Russland: Utfordringer for norsk næringsliv og norske myndigheter

Offshore petroleumsproduksjon og transport i Nordvest-Russland: Utfordringer for norsk næringsliv og norske myndigheter Arild Moe Offshore petroleumsproduksjon og transport i Nordvest-Russland: Utfordringer for norsk næringsliv og norske myndigheter Rapport utarbeidet for Miljøforum Oljeindustriens Landsforening November

Detaljer

Rapport. 2025 Ringer i vannet

Rapport. 2025 Ringer i vannet Rapport Utarbeidet for Næringslivets Hovedorganisasjon ECON Postboks 5, 0051 Oslo. Tlf: 45 40 50 00, Faks: 22 42 00 40, http://www.econ.no Innhold: SAMMENDRAG...1 1 STATUS VED INNGANGEN TIL 2006...3 2

Detaljer

SDØE OG PETORO 2002 AS

SDØE OG PETORO 2002 AS 2002 SDØE OG PETORO AS Hvorfor navnet? Hva symboliserer logoen? Det ikke helt norskklingende navnet oppstod etter et besøk på restaurant Oro i Oslo og spiller på omformingen av det sorte og flyktige petroleum

Detaljer

Annual report. Årsrapport

Annual report. Årsrapport Annual report 2006 Årsrapport 2006 Aker Yards-ansatte ved verftet Saint Nazaire i Frankrike mennesker med kompetanse Aker er et aktivt, industrielt eierselskap Aker-selskapene har 55.000 ansatte i 45 land

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005. Searching for the future

ÅRSRAPPORT 2005. Searching for the future Tekst: Pertra/Røe Kommunikasjon, layout: Tibe T reklamebyrå, foto: Lasse Berre, Jørn Adde og Pertra, trykk: Trykkpartner Lade ÅRSRAPPORT 2005 Searching for the future ÅRSRAPPORT 2005 INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

global Norsk Hydro årsrapport lønnsom vekst med energi

global Norsk Hydro årsrapport lønnsom vekst med energi global lønnsom vekst med energi Norsk Hydro årsrapport 1 9 9 7 Med energi som basis erhydro en ledende aktør idet globale g j ø d s e l m a r k e d e t. Selskapet har et godt utgangspunkt for ånåmålet

Detaljer

kort om norsk olje og gass

kort om norsk olje og gass kort om norsk olje og gass norsk olje og gass' arbeid skal baseres på følgende prinsipper og verdier: Norsk olje og gass (tidligere Oljeindustriens Landsforening) er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

Årsrapport. GDF SUEZ E&P Norge AS

Årsrapport. GDF SUEZ E&P Norge AS Årsrapport 008 GDF SUEZ E&P Norge AS GDF SUEZ E&P Norge AS skal skape verdier langs hele verdikjeden ved å lete etter, bygge ut, produsere og transportere olje og gass på den norske kontinentalsokkelen.

Detaljer