ÅRSMELDING FOR TSSK 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING FOR TSSK 2009"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2009

2 ÅRSMELDING FOR TSSK 2009 Innhold Innledning 3 Nøkkeltall, pkt. 1 4 Mål og visjoner, pkt. 2 6 Virksomheten 2009, pkt. 3 6 Styrets arbeid, pkt Årsrapport fra RSU 15 (Regionalt samarbeidsutvalg for utsmykking) Webprosjekt 27 Utstillingsstipend Styrets årsberetning Revisjonsberetning for 2009, TSSK 31 Resultatregnskap for 2009, TSSK 32 Balanse pr , TSSK 33 Regnskap avd. 12 FLERBRUKSROM Strategisk plan Handlingsplan 2010/ Arbeidsbudsjett Valg 40 Vedtekter TSSK 41

3 Innledning Året som gick innebar ett hektisk och spännande konstår och mycket nytt blev gjort i Fjordgata 11! Utställningsprogrammet kickstartade i Januari med genomförandet av samarbetsprojektet 3-D påbörjat i 2008, mellan TSSK, NTNU/KIT och KRIT/HF fakultetet, något som resulterade i hela 3 utställningar på en visningsperiod, samt en publikation och ett seminar som hade över 150 deltagare. En indikation på att det finns inntresse och behov för denna typen av arrangement, och viktigheten av att använda galleriet som ett socialt rum och en plats för utväxling av idéer och åsikter. Samarbetet med NTNU och kommunikationen med masterstudiet vid KIT och KRIT fortsatte under året, och det var naturlig att TSSK ställde lokaler till disposition när Trondheim Artscene lanserade en ny websida för samtidskonstscenen i regionen; trondheimkunsthall.com, ett projekt initierat och genomfört av masterstudenter vid KIT. Det har blivit lagt vikt vid ökad synlighet av TSSKs verksamheter. Därför kommuniceras sentrets verksamhet nu också genom kanaler som Facebook, Underskog och Twitter, i tillägg till epostlistor och annonser. Samarbetsprojekt och arbete med utökande av nätverk pågår kontinuerligt, ständigt i försök att nå ut till flera Mycket energi har lagts på försök till revitalisering och stärkande av verksamheten vid TSSK, med fokus på förmedling inte minst genom att man äntligen fått en ny, mer lätthanterlig och brukarvänlig websida. Ett nytt och flexibelt visningsrum för video och ljudkonst har startats, och olika förmedlingstiltag som seminar och debatter har genomförts. Åtgärder som alla blivit finansierade genom medel från BKH, Norsk Kulturråd/Rom for Kunst och Trondheim Kommune efter omfattande arbete med ansökningar. Nytt är också att TSSK nu sitter som en viktig och aktiv medlem i Landsrådet för alla Kunstsenter, där undertecknad blev invald tillsammans med dagliga ledare för Akershus och Vestfold KS på förra Årsmöte KS, i Førde Oktober Landsrådet har redan gjort ett inngående förberedande arbete för att upprätta en Landsorganisation för alla Kunst(ner)senter, utarbetat förslag till vedtekter och även ansökt om medel för att kunna anställa en person som talar Kunst(ner)senterenes sak och bidrar till ökad synlighet av det oerhört viktiga arbete dessa institutioner gör för konstförmedling i Norges långa land. Mycket bra har hänt, men det återstår ändå stor ekonomisk osäkerhet och en stor utmaning för TSSK när det gäller fortsatt drift av verksamheten. Visst innebar alla initiativ i året som gått också en utmaning i och med att TSSK fortfarande är underbemannat, men det var helt nödvändiga tilltag om man ska kunna leva upp till ambitionen att vara en eksperimentell og undersøkende pådriver innen samtidskunstfeltet i Midt-Norge og en viktig aktør på den nasjonale kunstscenen. Låt oss inte glömma Trøndelag senter for samtidskunst är fortfarande den viktigaste aktören på samtidskonstfältet i regionen. Min förhoppning är att arbetet med profilering och revitalisering skall ge positiva resultat även på sikt och att TSSK får möjlighet att utvecklas och får fortsätta sitt viktiga uppdrag med att skapa ökad förståelse och inntresse för den samtids konsten. Att ge rum och förutsägbara villkor för samtidskonst blir till slut en fråga om yttrandefrihet. God läsning av Årsmeldingen önskar Madeleine Park Daglig leder TSSK

4 1. Nøkkeltall UTSTILLINGER / ANTALL Utstillinger Antall Utstillinger i egne lokaler: 9 galleri, 1 TBC 10 I offentlig rom Prosjekter / prosjektutstillinger / festivaler: Ntnu, Teks 2 Andre visningssteder / visningslokaler: Trøndelagsutst. på 2 Dora, TBC i Verkstedhallen Total omsetning kunst i utstillinger Separatutstillinger 4 Gruppeutstillinger: 2 med NTNU, Teks 5 Kollektivutstilling: Trøndelagsutstillingen Kunstnere hvor kommer de fra? Eget distrikt 5 Landet forøvrig 3 Internasjonalt 4 Alder på kunstnerne: Ant. Unge / nyutdannede: Andre utstillingsproduksjoner: Antall formidlinger holdt i andre lokaler/institusjoner, Trøndel.utst. variert 2 UTSMYKNING Antall nye prosjekter i år 17 Antall under arbeid 24 Antall kunstnere som jobber med utsmykning Ca. 40 Ant. Kunstneriske konsulenter 32 Ant. Kommuner i fylket som er tilknyttet utsmykningsprosjekter 4 RSU (antatt stillingsprosent på arbeidet med RSU, for ansatte og RSU-medlemmene tilsammen) 30% Beløp i kr (tot sum på nye prosjekter) til kunst Beløp i kr (tot sum på påbegynte prosjekter) til kunst

5 BESØKENDE Antall Inne i kunstsenteret 4900 Andre visningssteder 2100 Div. møter i lokalene 450 ANDRE ARRANGEMENT Ant. andre arrangement: foredrag, debatter, seminar 5 Antall publikum 270 STILLINGER Antall faste stillinger tilknyttet senteret 2 Antall faste ekstrahjelper/engasjerte 3 Stillingshjemler tilknyttet senteret 2,3 ØKONOMI Utgifter Sum Tot.budsjett kr Utgifter i utvalg: Personalkostnader: Husleie/drift/kontor/web/inventar og tekn.utstyr Honorarer (sum alle honorar utbetalt) Utstillingskostnader inkl. vederlag, forsikring, frakt, pr ØKONOMI Inntekter Sum Tilskudd Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Tilskudd fra Trondheim kommune Prosjektmidler Egeninntekt (salg av kunst) Egeninntekt (sponsormidler) Inntekt annet

6 2. Mål og visjoner ( I flg Strategisk plan ) Visjon: TSSK er en eksperimentell og undersøkende pådriver innen samtidskunstfeltet i Midt-Norge og en viktig aktør på den nasjonale kunstscenen. Mål: Utstillinger/prosjekter: Videreutvikle TSSK som utstillingssted ved å initiere og utvikle nye prosjekter og andre kunstfaglige arrangement. Kunst i offentlig rom: Sikre TSSKs rolle som kompetansesenter for kunst i offentlig rom. Øke forståelse og bruk av kunst i offentlig rom i privat næringsliv og offentlig virksomhet. Den kulturelle Skolesekken: Være produsent for vandreutstillinger for DKS ved TSSK i samarbeid med STFK. Opprettholde rollen som kvalitetssikrer av det kunstfaglige innholdet innen DKS visuell kunst, i samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune. 3. Virksomheten 2009, med utgangspunkt i Handlingsplan 2009/2010 Utstillinger og tekstproduksjon Utstillingsprogrammet 2009 er gjennomført i samsvar med handlingsplanen. Programmet var planlagt av utstillingsutvalget som virket fram til årsmøtet i slutten av april Kunstfaglig råd har planlagt programmet fram til vår Året startet med en fotoutstilling i januar som en del av samarbeidsprosjektet 3-D (TSSK, Kunstakademiet i Trondheim (KiT) og Kritikerstudiet i Trondheim (KriT) NTNU). Utstillingen viste verk av Mads Gamdrup, dekan ved KiT, og Christel Sverre førsteamanuensis ved KiT. Etter det var det studentenes tur. Utstillingen Et rop i skogen? viste verk i mange ulike teknikker av masterstudenter ved KiT. Elisabeth Kjellesvik, Pernille Fjoran, Rina C. Lindgren, Ingvild K. Tofte,David L. Larsen, Kristin Tårnes og Per K. Nygård deltok. Det ble avholdt en Artist-talk helgen etter åpning. 3-D ble avsluttet med utstillingen Hand to Eye med Kristofer Henriksson, Anne Grefstad, Kezia Pritchard, Robert K. Nilsen og Love Evan Lundell. Det ble produsert en katalog Produksjon # 1 i samarbeid med eksperter i team med studenter fra KriT og KiT.

7 I mars ble hele lokalet mørklagt for å skape de beste visningsforholdene for Fahrad Kalantary. Hans utstilling Trails of water behind a passing boat, bestod av flere store videoverk som ble vist parallelt. Etter påske åpnet en ny utstilling, Losjen, med verk av Cathrine Dahl & Ørjan Aas. Til åpningen ble det publisert en spesialskrevet tekst av Solveig Lønnmo, Et visst kinesisk leksikon, som er tilgjengelig på TSSKs hjemmeside. Våren ble avsluttet med maleri av Olav Ringdal i utstillingen Storslått elendighet. I forbindelse med denne utstillingen ble det skrevet en tekst om Ringdahls kunstnerskap av Øivind Storm Bjerke. Teksten finnes til nedlasting på

8 En del av TRØNDELAGSUTSTILLINGEN (TU) 2009 ble vist på TSSK, den andre delen ble vist på DORA. TU ble deretter presentert i NordTrøndelag, i Steinkjer kunstforening. I Oktober var det tid for radikal ombygging av lokalene for å åpne en ny butikk under det som var den aller siste Trondheim Matchmaking. ELECTROBOUTIQUE er et konsept av de russiske kunstnerne Alexei Shulgin / Roman Minaev / Aristarkh Chernyshev, der fremfor alt Shulgin regnes som den store foregangsmannen innen ny mediakunst. Det ble holdt Artist-talk dagen etter åpning. Året ble avsluttet med kunsthåndverk med utstillingen Ånden & Materien - tendenser og utvikling i kontemporær keramisk kunst. Torbjørn Kvasbø og et utvalg av hans tidligere studenter fra hans tid som professor på Konstfack; Moa Lønn, Emma Kronvall og Kjell Rylander stilte ut. Det ble avholdt seminar dagen etter åpning med tema keramikkens plass i samtidskunsten, mer imformasjon under punkt 3. TSSKs arkiv til DORA - The Black Cube - Nytt visningsrom for video og lyd. TSSKs imponerende historie i form av arkivert materiale fra 1976 fram til i dag, ble overlevert til og ivaretatt av Arkivsenteret på DORA, og er på denne måten gjort tilgjengelig for forskning. Rommet i kjellerne i Fjordgata, som ble ledig etter flyttingen, kunne deretter gjøres om til et nytt visningsrom for video og lydkunst. Tanken var at man ikke bare skulle opprette et nytt rom, men også at The Black Cube skulle kunne fungere som et produksjonsmerke, en label, som skulle ha handlingsrom også utenfor de faktiske lokalene. Derfor bestod premieren for The Black Cube av to åpningseventer. Fredag 2. oktober ble lokalene i Fjordgata 11 innvidd med visning av videoen Rat Export Hamlet av Ilona Huss Walin og en performancekonsert med Karianne Stensland; The artworld is burning. Den 3. oktober var det performance/ konsert i Verkstedshallen, Dora, med Rishaug/Watz og Ryan/Stokke. Både inngåelse/formalisering av avtale med statsarkivet og flytting av TSSKs arkiv til Dora og opprettelsen av The Black Cube er momenter på Handlingsplan 2009/10.

9 Landsrådet for Kunstnersentrene Daglig leder og nestleder deltok på landsmøtet for Landsrådet for kunst(ner)sentrene i Førde i oktober Daglig leder ble på dette årsmøtet valgt som en av tre representanter i styret for Landsrådet for kunstnersentrene. Blant sakene styret har arbeidet med i 2009 er opprettelsen av en felles mal for årsmeldingen for alle kunstnersentrene. Denne årsmeldingen bruker den nye malen. Det er dessuten søkt om midler fra Kulturdepartementet til en stilling og opprettelsen av et sekretariat for alle norske Kunstnersentre. Gjennom sekretariatets arbeide, som sees på som et pilotprosjekt på 2 år, ønskes det at kunstnersentrene skal fremstå med en tydelig stemme både gjennom felles webside, felles årsrapport og et aktivt og utadrettet landsråd som skal markere kunstnersentrene som en oppegående og interessant arena for både visning, formidling og debatt. Et mål med sekretariatets opprettelse skal være å sikre kunstnersentrene økonomisk, slik at vi kan vise oss som slagkraftige, oppegående og ressurssterke kompetansesentre i Norge. Andre oppgaver for sekretariatet vil være å utarbeide et felles arrangement (kunstmønstring og debatt), vurdere muligheten for felles vandreutstilling, igangsette samarbeidsprosjekter for formidling av kunst til unge, og å få frem den positive verdien ved kunstnerstyrt formidling og ikke minst debattere funksjonen til kunstnersentrene i dag og deres rolle for fremtiden. Det har blitt oversendt et notat til Kulturdepartementet og KORO vedrørende hvem som har økonomisk ansvar ved ny KOROkoordinator. Det har blitt sendt et notat til Kulturdepartementet og Norsk Kulturråd vedrørende godtgjørelse til kunstnersentrene ved behandling av utstillingsstipend. Tilslutning til Landsrådet for kunstnersentrene ble vedtatt på styremøte i april Tilslutningen bidrar til å oppfylle mål i Handlingsplan og langsiktige mål i Strategisk plan, Se også pkt 4. styrets arbeid. Personal I 2009 har personalet ved TSSK bestått av to helstillinger, daglig leder, Madeleine Park, og førstekonsulent Eva Dyrnes. Utstillingsleder Ingebjørg Meland ble pensjonist fra Stillingen har etter dette blitt holdt vakant. Midlertidlig ansvarlig for Trøndelagsutstillingen sluttet etter januar 09, stillingen ble utlyst og man ansatte ny prosjekleder i mars -09. Etter inngåelse av avtale med Sør-Trøndelag fylkeskommune ble det engasjert vikar i 40% stilling fra november til april 2009, med ansvar for DKS den kulturelle skolesekken. Engasjementet var på månedsbasis. Ansvar for utstillinger ble som en midlertidig ordning lagt til daglig leder. Grunnet uforandret økonomisk situasjon ble denne ordningen permanent ut året. Vaktmester, gallerivakter og annen hjelp har vært innleid på timebasis etter behov. Personalsituasjonen har vært krevende hele Virksomheten har vært godt ivaretatt, men det har gått på bekostning av overtid og økt arbeidspress for de ansatte. Det er et mål i Handlingsplan , å utvide staben. Dette har ikke vært mulig å få til innenfor de økonomiske rammene. Se også pkt 4. styrets arbeid.

10 Lokaler Leieavtale for lokalene i Fjordgata 11 er forlenget for nye 3 år - til 1. september Skal leieforholdet forlenges ut over dette krever utleier at det da blir inngått avtale om et langtidsleieforhold. Framtidig lokalisering og eventuell mulig samlokalisering med andre parter vurderes fortløpende. Kommunikasjon/ formidling/ synlighet i media Det har vært flere omtaler av TSSKs utstillinger i bl.a. Adresseavisen, Under Dusken, trondheimkunsthall.com, Kunstkritikk.no. Kunstforum AS publiserte et intervju med daglig leder i forbindelse med åpning av nytt visningsrom i oktober. Det har dessuten vært anmeldelser av Electroboutique, Trøndelagsutstillingen, Åndenog materien, åpningsarrangementet til The Black Cube i Billedkunst, Adresseavisen, Klassekampen, Kunstkritikk.no, Artscene Trondheim, samt reportasje fra seminar i Adresseavisen. I samsvar med handlingsplanen har det blitt etablert en ny webside for TSSK og senteret har fått ny logo. Arbeidet med ny webside fikk uvurderlig starthjelp ved at både TBK og Trøndelagsutstillingen ville gå inn i et samarbeid for å finne en hensiktsmessig webløsning for hver enkelt institusjon/organisasjon. Daværende nestleder i TBK, Brynhild Bye, var leder for prosjektet. Arbeidsgruppen bestod dessuten av styreleder i TBK, Trøndelagsutstillingens prosjektleder, styreleder i NKM, og TSSKs administrasjon. Arbeidsgruppen gjennomførte markedsundersøkelse, brukerundersøkelse og arbeidet fram webstrategier. Deretter kontaktet man ulike firmaer som kunne være aktuelle for oppdrag. TBK,TU og TSSK fikk alle egne visjoner formulert. Visjonen for TSSK er: Trøndelag Senter for Samtidskunst (TSSK) skal innen 2011, bli ledende og den største aktøren fra Midt-Norge, på formidling av samtidskunst, inkludert regional kunst i offentlig rom på internett. Etter en runde med vurdering av anbud fra ulike aktører, ble det enighet om å gi Klipp & Lim oppdraget. TSSK fikk ny logo og websiden ble lansert samtidig med åpningen av The Black Cube i begynnelsen av oktober. Målet med å ha 1000 besøkende innen mars 2010 var allerede oppnådd i januar (Se også egen rapport fra Web-gruppen, pkt 5, prosjektrapporter.) Benyttelse av TSSKs fasiliteter. Totalt har TSSKs lokaler huset omlag 70 møter gjennom Utenom styremøtene til TSSK, NKM og TBK og RSU, som utgjør størstedelen, ble det avholdt møter for diverse prosjekter og flere utsmykkingskomiteer. TSSK er sekretariat for stipendkomiteen til Statens Utstillingsstipend hver høst. I forbindelse med åpningen av Trøndelagsutstillingen var TSSK vert for festen til ære for utstillerne. Artscene Trondheim brukte lokalene da de lanserte sin nye hjemmeside i september 09.

11 Seminar/møter 2009 Seminaret Hvorfor må det være sånn? var et debattseminar som handlet om kunstproduksjon i periferien, der hensikten var å prøve ulike tilnærmingsmetoder til byen og kunstscenen, å gi en psykoanalytisk, antropologisk og populistisk vurdering. Hvordan kan kunsten kommunisere og utfordre innenfor de etablerte rammene og hvilke muligheter finnes for å bryte dem? Innlegg ved Hroar Klempe og Vigdis Haugtrø. Seminaret ble arrangert av Per Kristian Nygård og Ali Reesa Soufi Pour i samarbeid med daglig leder ved TSSK, og hadde et deltakerantall på over 150 personer. I forbindelse med utstillingen Ånden & Materien inviterte TSSK og Norske Kunsthåndverkere Midt-Norge til seminaret Ånden og Materien-Keramikkens plass i samtidskunsten. Seminaret satte fokus på keramikkens og kunsthåndverkets plass på samtidskunstscenen idag. Seminaret var åpent for alle interesserte og fikk 40 deltagere. Det var presentasjoner og innlegg både av kunstnerne som deltok i utstillingen og spesielt inviterte gjester. Under og etter presentasjonene var det åpent for spørsmål og diskusjon. Bidrag av Torbjørn Kvasbø,Moa Lönn, Jørgen Moe, Irene Nordli, Maj Sandell (kunstnerisk leder for Gustavsbergs Konsthall), Knut Astrup Bull (Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum) og Harald Solberg (Bomuldsfabrikken Kunsthall.) Arbeid med Den Kulturelle Skolesekken (DKS). I 2008 ble det inngått en samarbeidsavtale med Sør-Trøndelag fylkeskommune (STFK) om deltagelse i fagråd for produksjoner for DKS innenfor det visuelle feltet. TSSK skulle også være en kvalitetssikrer av prosjekter som skal sendes ut i skolene i fylket. I begynnelsen av 2009 var det et nært samarbeid med rådgiver Kirsten Mellemsæther og Marit Soini ved STFK for å se på muligheter for å utvikle en produsentrolle for vandreutstillinger / prosjekter ved TSSK. En fagperson ble engasjert i 40 % på månedsbasis fra november til april Hensikten med stillingen var å arbeide med å utvikle en egen modell for Sør-Trøndelag. Det ble gjennomført en studietur i januar 2009 til Akershus fylkeskommune og Akershus Kunstsenter, og Buskerud fylkeskommune og Buskerud Kunstsenter for å se på hvordan de fyller rollene sine som produsenter for DKS. I budsjettsøknad for 2009 ble det spesielt lagt vekt på å søke midler til en stilling og produksjon for DKS. Søknaden ble ikke innfridd. Med en allerede hardt presset personalsituasjon og økonomi har det ikke vært mulig å fortsette dette arbeidet inntil videre. Annet Daglig leder har blant annet deltatt på åpningen av Veneziabiennalen 09, på Biennalekonferansen i Bergen september 09 og i faggruppen til Kultimathule ABM kunsthall i hele Kostnader i forbindelse med reiser er ikke dekt av TSSK.

12 4. Styrets arbeid Det har vært avholdt 11 ordinære styremøter i 2009, og styret har behandlet 52 saker. Det har blitt avholdt et ekstraordinært årsmøte, 17.des. 2009, i forbindelse med valg av ny styreleder. Nestleder og daglig leder deltok på kurs for styreledere og daglig ledere og årsmøte for landsrådet for kunstnersentrene i Førde ( oktober). Styreleder trakk seg fra sitt verv 29.juni 2009, i tillegg trakk et styremedlem seg 18.august Etter dette vurderte styret seg som svekket, ettersom styret for å være beslutningsdyktig trenger oppmøte av styreleder/nestleder og minst tre av medlemmene. Etter rådføring med grunnorganisasjonene ble det vurdert som fordelaktig å kalle inn til ekstraordinært årsmøte slik at ny styreleder og nytt medlem til styret kunne velges. Nestleder tok over styreleders oppgaver i perioden fram til ny styreleder ble valgt. Valgkomiteen ble kontaktet etter styrevedtak på styremøte i september, og ny styreleder ble valgt. Valgkomiteen for NKM har innstilt nytt styremedlem og vararepresentant. Noen av sakene styret har behandlet og arbeidet med i 2009: Avklaring av roller, mandat og rutiner. Etter ansettelse av ny daglig leder med endret/fornyet arbeidsinstruks, fant styret det nødvendig med en gjennomgang/diskusjon omkring roller, mandat og rutiner ved senteret. Dette var også et tema for kurset for styreledere og daglig ledere i Førde. Styret i TSSK har ingen annnen instruks enn den som foreligger i vedtektene for senteret. Det har derfor blitt vedtatt at det utarbeides en styreinstruks. Styreinstruks for Hordaland Kunstnersenter er foreslått brukt som mal. Dette arbeidet fortsetter i Tilstandsrapport og regnskap v/daglig leder er dessuten innført som fast første sak på styremøtene. Arbeidsforhold for ansatte. Senteret har over tid holdt stillinger vakante for å styrke egenkapital. Dette gjelder blant annet stillingen som utstillingsleder, som i dag ivaretas av daglig leder. Med en ambisiøs strategi- og handlingsplan, og stor aktivitet ved senteret, innebærer dette store utfordringer i forhold til at arbeidsmengde ikke samsvarer med ressurser/stillinger. Konsekvensen er økt belastning og overtid for de ansatte. Som arbeidsgiver har styret ansvar for at de ansatte har gode arbeidsforhold. Styret mener det er nødvendig at stillingen som utstillingsleder igjen besettes, men at den gjøres om til en produsentstilling som bedre ivaretar behov ved senteret i dag. Dette er det ikke rom for med den anstrengte økonomien senteret har. Styret har i brevs form varslet bevilgningsinstansene om situasjonen ved senteret. Arbeidet fortsetter i 2010, og det søkes om midler til opprettelse av en prosjektstilling. Sekretærstillingen er omgjort til førstekonsulent fra Styret oppfordrer ansatte til å avspasere overtid i perioder med mindre aktivitet.

13 Ordningen med å holde sommerstengt vil dessuten bli opprettholdt inntil arbeidsituasjon og økonomi er bedret. Andre mulige innsparinger vurderes fortløpende. Utfordringer i forhold til økonomi og utredning av TSSK. Styret har måttet forholde seg til et svært stramt budsjett med et budsjettert underskudd i Ulike tiltak har blitt utredet og gjennomført for å styrke økonomi og arbeidskapasitet. Tiltakene følges opp i Styreleder og nestleder har deltatt i arbeid med budsjettsøknader 2010 i samarbeid med daglig leder, der det blant annet har blitt søkt om økte tilskudd til å utvide staben ved senteret. I september 2009 ble styret varslet om at Sør-Trøndelag fylkeskommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune ønsket en gjennomgang av staus for senteret i form av en ekstern utredning i regi av Sør-Trøndelag fylkeskommune. Utredningen innebærer at tilskudd til TSSK for 2010 ble foreslått som en videreføring av Det vil si at søknad om økte tilskudd til blant annet styrking av staben ikke ble innfridd. Styret har varslet bevilgningsinstansene, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune, om situasjonen ved senteret, og behovet for en produsentstilling. Styreleder og nestleder har også hatt et møte med fylkeskultursjef og fylkesråd for kultur i Nord-Trøndelag. Styret har dessuten ønsket nærmere kontakt med grunnorganisasjonene, TBK og NKM, og en arbeidsgruppe bestående av styreleder og nestleder i TSSK og representanter fra styrene i TBK og NKM er opprettet. Styret vil forsette arbeidet med å opprettholde kommunikasjon med fylkene og kommunen i nær kontakt med grunnorganisasjonene, og vil fortsette forhandlinger om tilskudd til en prosjektstilling som produsent i Ny grafisk profil og web, se egen webrapport. Medlemskap i Landsforeningen for kunstnersentrene TSSK har inngått medlemsskap i Landsforeningen for kunstnersentrene. Landsforeningen skal jobbe for at kunstnersentrene fremstår mer samlet og for å styrke kunstnersentrenes posisjon nasjonalt. Målet er å kunne forhandle med sentrale myndigheter om økonomiske rammevilkår, og å ta opp sentrale spørsmål som organisering av kunst i offentlig rom. Medlemskapet vil styrke styrets eget arbeid med disse sakene. Kunstnersentrene har tidligere opprettet et landsråd som skal fungere som et sekretariat. Landsrådet består av følgende medlemmer: Madeleine Park, Trøndelag, Kristin Røed, Vestfold og Rikke Kommisar, Akershus. Andre saker knyttet til oppfølging av handlinsplan , og virksomhet ved senteret, som det er redegjort for under pkt. 3.

14 TSSKs styrets sammensetning for driftsåret 2009 Styreleder: Wibeke Krohn (til juni-09) NKM Ann-Cathrin Hertling (fra des-09) TBK Nestleder: Anne Gro Erikstad TBK Styremedlemmer: Varamedlemmer: Kari Elise Mobeck Ingun Myrstad Åshild Adsen Gunvor Skaar Kulseng Gunn Kristin Ørsleie Anne-Tove Huse (for Mobeck) Sidsel M. Bergh (for Erikstad) Vigdis D. Øien (for Myrstad) Jørgen Moe (for Adsen) Brit Hassel Kjersti Forbord TBK NKM NKM Trondheim Kommune Sør-Trøndelag Fylkeskomme TBK TBK NKM NKM Trondheim Kommun Sør-Trøndelag Fylkeskommune Kunstfaglig råd: (konstituert i flg. vedtektene med styreleder, daglig leder og et styremedlem på en slik måte at både TBK og NKM er representert.) Styreleder (tidl.) W. Krohn, daglig leder Madeleine Park og styremedlem Vigdis Haugtrø. Fra 2010 styreleder Ann-Cathrin Hertling, daglig leder Madeleine Park og styremedlem Vigdis D. Øien. RSU: Oddvar IN Daren, vara Anne Helga Hennning, TBK Magnar Gilberg, vara Vigdis Øien, NKM Ansatte: Daglig leder M. Park, førstekonsulent E. Dyrnes, utstillingsleder I. Meland som ble pensjonist fra 1.9. Stillingen har etter dette blitt holdt vakant. Gallerivakter: Karoline G. Liane og Sigrid S. Haugen Vaktmester: Vigdis Haugtrø + div. ekstra hjelpere

15 ÅRSRAPPORT 2009 REGIONALT SAMARBEIDSUTSVALG FOR UTSMYKKING i TRØNDELAG (RSU) RSU har gjennom 2009 bestått av: Oddvar I. N. Daren, TBK (leder) Magnar Gilberg, NKM Vara: Anne Helga Henning Vigdis Øien Trondhjems Arkitektforening (TAF) har ikke oppnevnt noen ny representant til RSU. Møteaktivitet I 2009 har RSU deltatt i totalt 15 møter. Det ble avholdt et konsulenttreff i februar. RSU hadde 10 ordinære møter og 2 telefonmøter som behandlet 63 saker. For å fremme profesjonalisering av alle prosessledd i arbeidet med kunst i offentlig rom har RSU god kontakt og har avholdt flere møter med Trondheim kommunes rådgiver for dette området, Ulrika Wallin Johansen. Konsulentoppnevninger RSU har i 2009 oppnevnt 18 konsulenter samt ett jurymedlem til en konkurranse. Det kom inn 17 nye utsmykkingssaker, 14 saker fra Trondheim kommune, 1 fra Sør- Trøndelag Fylkeskommune, 1 fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune og en sak privat selskap. RSU valgte å utlyse kunstkonsulenter i 11 saker regionalt. Det ble utlyst 2 saker gjennom KOROs konsulentregister der RSU oppnevnte en konsulent og KORO den andre kunstkonsulenten. Kunstplaner RSU ble forelagt 8 kunstplaner til godkjenning/ anbefaling i løpet av Kompetanseheving for konsulenter Det ble gjennomført ett konsulenttreff i Det har vært en personalmessig utfordrende situasjon ved TSSK gjennom hele året. RSU hadde dessuten mange saker samt fokus på kvalitetssikring og samarbeid med kommunen. Trondheim kommune i samarbeid med TSSK og NTNU/KIT vil arbeide for å styrke kompetansen innen fagområdet Kunst i felleskapets rom gjennom å starte opp et kurstilbud for kunstneriske konsulenter. Kurstilbudet skjer i samarbeid med mastergradstudiet på NTNU, og er en del av etterutdanningstilbudet NTNU tilbyr kunstnere. Andre forhold KOROs nye konsulentregister ble tatt i bruk 1. mai Det betyr at der KORO er inne med midler skal saken utlyses nasjonalt i konsulentregisteret. Trondheim Kommune har vedtatt at de i hovedsak skal benytt kunstkonsulenter tilknyttet KOROs konsulentregister. KORO sin nye modell for tilskudd til kommunale og fylkeskommunale saker forventes å bli behandlet i løpet av første halvår 2010.

16 Oversikt over og status vedr. utsmykkingssaker i nye utsmykkingssaker. 32 avsluttede saker ihht. mottatte avslutningsrapporter. 24 øvrige saker under arbeid. Se vedlegg for utfyllende informasjon. -KORO har i 2009 gitt støtte til 3 kunstprosjekt i offentlige rom med totalt kr Dette gjelder for begge Trøndelagsfylkene. I tillegg har KORO gitt støtte til kunstneriske konsulenter med kr Trondheim kommune har i 2009 satt i gang kunstprosjekt i offentlige rom for kr I tillegg har Trondheim kommune honorert kunstneriske konsulenter for disse kunstprosjektene. - Sør-Trøndelag fylkeskommune har i 2009 satt i gang kunstprosjekt i offentlige rom for kr Nord-Trøndelag fylkeskommune har i 2009 satt i gang kunstprosjekt i offentlige rom for kr Trondheim kommune er den desidert største bidragsyteren. Da noe av grunnlaget bak utsmykkingsordningen til Trondheim kommune er å skape faglige arbeidsoppdrag for profesjonelle kunstnere bosatt i regionen, er det viktig å skaffe seg et bedre statistisk grunnlag på dette feltet. Pr. dato er ikke alle kunstplaner for 2009 ferdige. Derfor mangler vi tallmateriale som viser hvor oppdragene havner geografisk. Vi ber derfor det nye RSU følge opp arbeidet, slik at en på sikt får statistikk som både synliggjør hvem som finansierer kunstprosjekt i offentlige rom i vår region og som synliggjør hvor oppdragene geografisk havner. Innkjøp av autonom kunst til utsmykking/ kunst I offentlig rom Det har lenge eksistert en praksis med innkjøp av Løskunst for restsummer/ uforutsette summer i utsmykkingssaker. Hvordan dette har foregått og hva som er blitt innkjøpt er ikke alltid lett å få overblikk over. RSU er opptatt av at alle prosesser i saker om kunst i offentlig rom, skal være offentlige, åpne og transparente. Sammen med Trondheim kommune har RSU derfor initiert et prøveprosjekt hvor innkjøp av autonom kunst i prinsippet skal lyses ut blant hele medlemsmassen i TBK og NKM. Alle kan da sende inn dokumentasjon av sine kunstverker tilsvarende de spesifikasjoner gitt i utlysningen. Dette mener vi vil gi en større bredde, og også vil sikre unge og uetablerte en mulighet til slike innkjøp. Det er til nå satt i gang ett slikt prosjekt med rapport og konsulentens evaluering av metoden. For å få et bredere grunnlag og vurdere metoden på, bør det kjøres 3-4 slike prosjekt før en samlet evaluering gjøres. Det er viktig at det kommende RSU gjennomfører denne delen, som skal gi grunnlaget for en slik evaluering. Trondheim, 31. januar For RSU Trøndelag Oddvar I. N. Daren, leder, TBK Magnar Gilberg, NKM Eva Dyrnes, sekretær

ÅRSMELDING TSSK 2012. Ståle Sørensen: Tre og Trær 23.08. - 16.09.2012 Foto: Ståle Sørensen. Fjordgata 11-7010 Trondheim - www.samtidskunst.

ÅRSMELDING TSSK 2012. Ståle Sørensen: Tre og Trær 23.08. - 16.09.2012 Foto: Ståle Sørensen. Fjordgata 11-7010 Trondheim - www.samtidskunst. ÅRSMELDING TSSK 2012 Ståle Sørensen: Tre og Trær 23.08. - 16.09.2012 Foto: Ståle Sørensen Fjordgata 11-7010 Trondheim - www.samtidskunst.no 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING STRATEGISK PLAN 2013 2015 STYRETS

Detaljer

INNHOLD. INNLEDNING s. 4. STYRETS ARBEID 2013 s. 5. STRATEGIPLAN 2013-2015 s. 6. VIRKSOMHETEN 2013 s. 8

INNHOLD. INNLEDNING s. 4. STYRETS ARBEID 2013 s. 5. STRATEGIPLAN 2013-2015 s. 6. VIRKSOMHETEN 2013 s. 8 ÅRSMELDING 2013 1 2 INNHOLD INNLEDNING s. 4 STYRETS ARBEID 2013 s. 5 STRATEGIPLAN 2013-2015 s. 6 VIRKSOMHETEN 2013 s. 8 Utstillinger 2013 Andre arrangement Kunstformidling Markedsføring og kommunikasjon

Detaljer

TRØNDELAG BILDENDE KUNSTNERE ÅRSMELDING 2008

TRØNDELAG BILDENDE KUNSTNERE ÅRSMELDING 2008 TRØNDELAG BILDENDE KUNSTNERE ÅRSMELDING 2008 INNHOLD Dagsorden... 3 Årsmelding Styrets beretning... 4 Regnskap 2008... 5 Budsjettforslag... 6 Trøndelagsutstillingen... 7 Statutter for Trøndelagsutstillingen...

Detaljer

Design: Fotokreditering: Forsidebilde:

Design: Fotokreditering: Forsidebilde: ÅRSMELDING 2014 1 Design: Fotokreditering: Forsidebilde: TSSK / Amalie Marie Selvik Grethe Britt Fredriksen, Ole A. Ekker, Amalie Marie Selvik, Anita Björklund Skreddersydd. Foto: Ole A. Ekker 2 INNHOLD

Detaljer

Trøndelag Bildende Kunstnere

Trøndelag Bildende Kunstnere Trøndelag Bildende Kunstnere Årsmelding 2013 INNHOLD Dagsorden...03 Årsmelding Styrets beretning...04 Regnskap 2012...05 Budsjettforslag 2013...06 Trøndelagsutstillingen Regnskap 2012...07 Trøndelagsutstillingen,

Detaljer

www.vestfoldkunstsenter.no

www.vestfoldkunstsenter.no ÅRSRAPPORT 2012 Innhold: Side: Visjon, strategi, organisasjon og virksomhet 3-6 Nøkkeltall og samarbeidspartnere 7-10 Kunstnerisk Råd, kunstprosjekter og utstillinger 11-14 DKS produksjoner 15-16 Kunst

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 KUNSTNERSENTERET I OPPLAND 1

ÅRSMELDING 2009 KUNSTNERSENTERET I OPPLAND 1 ÅRSMELDING 2009 KUNSTNERSENTERET I OPPLAND ÅRSMELDING 2009 KUNSTNERSENTERET I OPPLAND 1 INNHOLD Daglig leder/intendants beretning 3 Styrets beretning 8 Kunstnerisk utsmykking/kunst i offentlige rom 10

Detaljer

VELKOMMEN TIL NBKs 13. LANDSMØTE

VELKOMMEN TIL NBKs 13. LANDSMØTE VELKOMMEN TIL NBKs 13. LANDSMØTE Styret i Norske Billedkunstnere vil med dette ønske deg hjertelig velkommen som valgt delegat til det 13. ordinære Landsmøte. I år vil det til sammen være 72 delegater.

Detaljer

2. Beretning og regnskaper

2. Beretning og regnskaper 1.5 GODKJENNING AV STATUS FOR OBSERVATØRER Følgende personer innvilges status som observatører på NBKs 11. ordinære landsmøte: 2. Beretning og regnskaper 2.1 STYRETS BERETNING FOR PERIODEN MAI 2009 TIL

Detaljer

NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE LANDSMØTE 29. 30. MAI 2015

NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE LANDSMØTE 29. 30. MAI 2015 NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE LANDSMØTE 29. 30. MAI 2015 NORSKE KUNSTHÅNDVERKEREs LANDSMØTE PRAKTISK INFORMASJON Hvor: Klækken hotell, Hadelandsveien 386, 3514 Hønefoss Møtestart: fredag 29. mai, presis kl.

Detaljer

Innkalling til årsmøte i BKFH 2013

Innkalling til årsmøte i BKFH 2013 Innkalling til årsmøte i BKFH 2013 Tid: Onsdag 27. Februar 2013 kl. 18.30 Sted: Hordaland Kunstsenter Klosteret 17, 5005 Bergen Dagsorden: 1. Konstituering a) Valg av møteleder b) Valg av to møtereferenter

Detaljer

Evaluering av samarbeidsavtalen mellom Sametinget og de samiske kunstnerorganisasjonene

Evaluering av samarbeidsavtalen mellom Sametinget og de samiske kunstnerorganisasjonene Rapport 2012:13 Evaluering av samarbeidsavtalen mellom Sametinget og de samiske kunstnerorganisasjonene Vigdis Nygaard Áila Márge Varsi Balto Forsidefoto: Jorggáhallan, danseforestilling med Johtti Kompani.

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

UTREDNING OM KUNSTNERØKONOMI

UTREDNING OM KUNSTNERØKONOMI Til Kulturdepartementet v/ Utredningsleder Vigdis Moe Skarstein og Michelle Tidsel UTREDNING OM KUNSTNERØKONOMI Norske Billedkunstnere (NBK) takker for muligheten til å komme med innspill både i dette

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2013

Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Program Årsberetning NBU 2011-2013 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2012-2013 Evaluering av Union Bluescup 2012 Evaluering av Union Bluesband

Detaljer

Faglig årsrapport 2009

Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 2 Innledning anno 2010 Fagsiden i Tekna har fått godt fotfeste de siste par årene, og arbeidet i Fagutvalget blir stadig mer spennende. Et fokus for Fagutvalget

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS UTARBEIDET AV: Juni 2014 Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 8 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 8 3. REVISJONSKRITERIER...

Detaljer

Nordnorsk Kunstnersenter

Nordnorsk Kunstnersenter Nordnorsk Kunstnersenter ÅRSMELDING 2012 - 2 - Forsidebilde: Edvine Larssen: Verging (vərdʒɪŋ), 2012 Foto: Kjell Ove Storvik - 3-1 Innhold 1.0 Dette er Nordnorsk kunstnersenter side 4 2.0 Organisasjonskart

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no Forord Vi ønsker stadig

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

Innkalling til årsmøte i BKFH 2014

Innkalling til årsmøte i BKFH 2014 Innkalling til årsmøte i BKFH 2014 Tid: Torsdag 6. Mars 2014 kl. 18.30 Sted: Hordaland Kunstsenter Klosteret 17, 5005 Bergen Dagsorden: 1. Konstituering a) Valg av møteleder b) Valg av to møtereferenter

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Utarbeidet januar 2013 (revidert 2015) Innholdsfortegnelse DEL I. VEDTEKTER FOR NSF`S FAGGRUPPE AV SYKEPLEIERE I STOMIOMSORG... 1 1 Navn... 1 2 Medlemskap og medlemsrettigheter...

Detaljer

Handle lokalt. VOFO over hele landet. Rapport fra VOFOs Regionutvalg. Oslo i september 2009. Voksenopplæringsforbundet

Handle lokalt. VOFO over hele landet. Rapport fra VOFOs Regionutvalg. Oslo i september 2009. Voksenopplæringsforbundet Handle lokalt VOFO over hele landet Rapport fra VOFOs Regionutvalg Oslo i september 2009 Voksenopplæringsforbundet 1 Rapport fra VOFOs Regionutvalg 2006-2009 Innhold Regionutvalget..4 Bakgrunn og mandat

Detaljer

NO 11, 4. 38 02 58 53/ 932 10 688 971 550 961 MVA ÅRSBERETNING

NO 11, 4. 38 02 58 53/ 932 10 688 971 550 961 MVA ÅRSBERETNING Christianssands kunstforening Kristiansand Kunsthall Rådhusgaten 11, 4. etasje Epost: kontakt@kristiansandkunsthall.no www.kristiansandkunsthall.no Telefon 38 02 58 53/ 932 10 688 Org.nummer: NO 971 550

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BKFH 2015

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BKFH 2015 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BKFH 2015 Tid: Sted: Fredag 6. mars 2015 kl. 18.30 Hordaland kunstsenter, Klosteret 17, 5005 Bergen DAGSORDEN 1. Konstituering a) Valg av møteleder b) Valg av to møtereferenter

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 Oslo 13.03.2015

ÅRSRAPPORT 2014 Oslo 13.03.2015 ÅRSRAPPORT 2014 Oslo 13.03.2015 Forside: Grande Boule, 2012 (blankpolerte stålkuler og en rødlakkert stålkule) Kunstnere: Mari Røysamb og Ole Rosèn Skjold leir Foto: Jenny-Marie Johnsen 2 Kunst i offentlige

Detaljer

Velkommen til GENERALFORSAMLING i. NORSKE DANSEKUNSTNERE Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger. og PRODA profesjonell dansetrening

Velkommen til GENERALFORSAMLING i. NORSKE DANSEKUNSTNERE Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger. og PRODA profesjonell dansetrening Velkommen til GENERALFORSAMLING i NORSKE DANSEKUNSTNERE Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger og PRODA profesjonell dansetrening lørdag 20. april 2013 kl. 12:00 Dørene åpner kl. 11:30 for registrering.

Detaljer

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Landsrådsmøte 2015 Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Saksliste for Allmennlegeforeningen landsrådsmøte 2015 Quality hotel Fredrikstad Onsdag 6. mai 2015 kl 13.00 18.30 1. Godkjenning av innkalling og valg

Detaljer