ÅRSMELDING FOR TSSK 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING FOR TSSK 2009"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2009

2 ÅRSMELDING FOR TSSK 2009 Innhold Innledning 3 Nøkkeltall, pkt. 1 4 Mål og visjoner, pkt. 2 6 Virksomheten 2009, pkt. 3 6 Styrets arbeid, pkt Årsrapport fra RSU 15 (Regionalt samarbeidsutvalg for utsmykking) Webprosjekt 27 Utstillingsstipend Styrets årsberetning Revisjonsberetning for 2009, TSSK 31 Resultatregnskap for 2009, TSSK 32 Balanse pr , TSSK 33 Regnskap avd. 12 FLERBRUKSROM Strategisk plan Handlingsplan 2010/ Arbeidsbudsjett Valg 40 Vedtekter TSSK 41

3 Innledning Året som gick innebar ett hektisk och spännande konstår och mycket nytt blev gjort i Fjordgata 11! Utställningsprogrammet kickstartade i Januari med genomförandet av samarbetsprojektet 3-D påbörjat i 2008, mellan TSSK, NTNU/KIT och KRIT/HF fakultetet, något som resulterade i hela 3 utställningar på en visningsperiod, samt en publikation och ett seminar som hade över 150 deltagare. En indikation på att det finns inntresse och behov för denna typen av arrangement, och viktigheten av att använda galleriet som ett socialt rum och en plats för utväxling av idéer och åsikter. Samarbetet med NTNU och kommunikationen med masterstudiet vid KIT och KRIT fortsatte under året, och det var naturlig att TSSK ställde lokaler till disposition när Trondheim Artscene lanserade en ny websida för samtidskonstscenen i regionen; trondheimkunsthall.com, ett projekt initierat och genomfört av masterstudenter vid KIT. Det har blivit lagt vikt vid ökad synlighet av TSSKs verksamheter. Därför kommuniceras sentrets verksamhet nu också genom kanaler som Facebook, Underskog och Twitter, i tillägg till epostlistor och annonser. Samarbetsprojekt och arbete med utökande av nätverk pågår kontinuerligt, ständigt i försök att nå ut till flera Mycket energi har lagts på försök till revitalisering och stärkande av verksamheten vid TSSK, med fokus på förmedling inte minst genom att man äntligen fått en ny, mer lätthanterlig och brukarvänlig websida. Ett nytt och flexibelt visningsrum för video och ljudkonst har startats, och olika förmedlingstiltag som seminar och debatter har genomförts. Åtgärder som alla blivit finansierade genom medel från BKH, Norsk Kulturråd/Rom for Kunst och Trondheim Kommune efter omfattande arbete med ansökningar. Nytt är också att TSSK nu sitter som en viktig och aktiv medlem i Landsrådet för alla Kunstsenter, där undertecknad blev invald tillsammans med dagliga ledare för Akershus och Vestfold KS på förra Årsmöte KS, i Førde Oktober Landsrådet har redan gjort ett inngående förberedande arbete för att upprätta en Landsorganisation för alla Kunst(ner)senter, utarbetat förslag till vedtekter och även ansökt om medel för att kunna anställa en person som talar Kunst(ner)senterenes sak och bidrar till ökad synlighet av det oerhört viktiga arbete dessa institutioner gör för konstförmedling i Norges långa land. Mycket bra har hänt, men det återstår ändå stor ekonomisk osäkerhet och en stor utmaning för TSSK när det gäller fortsatt drift av verksamheten. Visst innebar alla initiativ i året som gått också en utmaning i och med att TSSK fortfarande är underbemannat, men det var helt nödvändiga tilltag om man ska kunna leva upp till ambitionen att vara en eksperimentell og undersøkende pådriver innen samtidskunstfeltet i Midt-Norge og en viktig aktør på den nasjonale kunstscenen. Låt oss inte glömma Trøndelag senter for samtidskunst är fortfarande den viktigaste aktören på samtidskonstfältet i regionen. Min förhoppning är att arbetet med profilering och revitalisering skall ge positiva resultat även på sikt och att TSSK får möjlighet att utvecklas och får fortsätta sitt viktiga uppdrag med att skapa ökad förståelse och inntresse för den samtids konsten. Att ge rum och förutsägbara villkor för samtidskonst blir till slut en fråga om yttrandefrihet. God läsning av Årsmeldingen önskar Madeleine Park Daglig leder TSSK

4 1. Nøkkeltall UTSTILLINGER / ANTALL Utstillinger Antall Utstillinger i egne lokaler: 9 galleri, 1 TBC 10 I offentlig rom Prosjekter / prosjektutstillinger / festivaler: Ntnu, Teks 2 Andre visningssteder / visningslokaler: Trøndelagsutst. på 2 Dora, TBC i Verkstedhallen Total omsetning kunst i utstillinger Separatutstillinger 4 Gruppeutstillinger: 2 med NTNU, Teks 5 Kollektivutstilling: Trøndelagsutstillingen Kunstnere hvor kommer de fra? Eget distrikt 5 Landet forøvrig 3 Internasjonalt 4 Alder på kunstnerne: Ant. Unge / nyutdannede: Andre utstillingsproduksjoner: Antall formidlinger holdt i andre lokaler/institusjoner, Trøndel.utst. variert 2 UTSMYKNING Antall nye prosjekter i år 17 Antall under arbeid 24 Antall kunstnere som jobber med utsmykning Ca. 40 Ant. Kunstneriske konsulenter 32 Ant. Kommuner i fylket som er tilknyttet utsmykningsprosjekter 4 RSU (antatt stillingsprosent på arbeidet med RSU, for ansatte og RSU-medlemmene tilsammen) 30% Beløp i kr (tot sum på nye prosjekter) til kunst Beløp i kr (tot sum på påbegynte prosjekter) til kunst

5 BESØKENDE Antall Inne i kunstsenteret 4900 Andre visningssteder 2100 Div. møter i lokalene 450 ANDRE ARRANGEMENT Ant. andre arrangement: foredrag, debatter, seminar 5 Antall publikum 270 STILLINGER Antall faste stillinger tilknyttet senteret 2 Antall faste ekstrahjelper/engasjerte 3 Stillingshjemler tilknyttet senteret 2,3 ØKONOMI Utgifter Sum Tot.budsjett kr Utgifter i utvalg: Personalkostnader: Husleie/drift/kontor/web/inventar og tekn.utstyr Honorarer (sum alle honorar utbetalt) Utstillingskostnader inkl. vederlag, forsikring, frakt, pr ØKONOMI Inntekter Sum Tilskudd Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Tilskudd fra Trondheim kommune Prosjektmidler Egeninntekt (salg av kunst) Egeninntekt (sponsormidler) Inntekt annet

6 2. Mål og visjoner ( I flg Strategisk plan ) Visjon: TSSK er en eksperimentell og undersøkende pådriver innen samtidskunstfeltet i Midt-Norge og en viktig aktør på den nasjonale kunstscenen. Mål: Utstillinger/prosjekter: Videreutvikle TSSK som utstillingssted ved å initiere og utvikle nye prosjekter og andre kunstfaglige arrangement. Kunst i offentlig rom: Sikre TSSKs rolle som kompetansesenter for kunst i offentlig rom. Øke forståelse og bruk av kunst i offentlig rom i privat næringsliv og offentlig virksomhet. Den kulturelle Skolesekken: Være produsent for vandreutstillinger for DKS ved TSSK i samarbeid med STFK. Opprettholde rollen som kvalitetssikrer av det kunstfaglige innholdet innen DKS visuell kunst, i samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune. 3. Virksomheten 2009, med utgangspunkt i Handlingsplan 2009/2010 Utstillinger og tekstproduksjon Utstillingsprogrammet 2009 er gjennomført i samsvar med handlingsplanen. Programmet var planlagt av utstillingsutvalget som virket fram til årsmøtet i slutten av april Kunstfaglig råd har planlagt programmet fram til vår Året startet med en fotoutstilling i januar som en del av samarbeidsprosjektet 3-D (TSSK, Kunstakademiet i Trondheim (KiT) og Kritikerstudiet i Trondheim (KriT) NTNU). Utstillingen viste verk av Mads Gamdrup, dekan ved KiT, og Christel Sverre førsteamanuensis ved KiT. Etter det var det studentenes tur. Utstillingen Et rop i skogen? viste verk i mange ulike teknikker av masterstudenter ved KiT. Elisabeth Kjellesvik, Pernille Fjoran, Rina C. Lindgren, Ingvild K. Tofte,David L. Larsen, Kristin Tårnes og Per K. Nygård deltok. Det ble avholdt en Artist-talk helgen etter åpning. 3-D ble avsluttet med utstillingen Hand to Eye med Kristofer Henriksson, Anne Grefstad, Kezia Pritchard, Robert K. Nilsen og Love Evan Lundell. Det ble produsert en katalog Produksjon # 1 i samarbeid med eksperter i team med studenter fra KriT og KiT.

7 I mars ble hele lokalet mørklagt for å skape de beste visningsforholdene for Fahrad Kalantary. Hans utstilling Trails of water behind a passing boat, bestod av flere store videoverk som ble vist parallelt. Etter påske åpnet en ny utstilling, Losjen, med verk av Cathrine Dahl & Ørjan Aas. Til åpningen ble det publisert en spesialskrevet tekst av Solveig Lønnmo, Et visst kinesisk leksikon, som er tilgjengelig på TSSKs hjemmeside. Våren ble avsluttet med maleri av Olav Ringdal i utstillingen Storslått elendighet. I forbindelse med denne utstillingen ble det skrevet en tekst om Ringdahls kunstnerskap av Øivind Storm Bjerke. Teksten finnes til nedlasting på

8 En del av TRØNDELAGSUTSTILLINGEN (TU) 2009 ble vist på TSSK, den andre delen ble vist på DORA. TU ble deretter presentert i NordTrøndelag, i Steinkjer kunstforening. I Oktober var det tid for radikal ombygging av lokalene for å åpne en ny butikk under det som var den aller siste Trondheim Matchmaking. ELECTROBOUTIQUE er et konsept av de russiske kunstnerne Alexei Shulgin / Roman Minaev / Aristarkh Chernyshev, der fremfor alt Shulgin regnes som den store foregangsmannen innen ny mediakunst. Det ble holdt Artist-talk dagen etter åpning. Året ble avsluttet med kunsthåndverk med utstillingen Ånden & Materien - tendenser og utvikling i kontemporær keramisk kunst. Torbjørn Kvasbø og et utvalg av hans tidligere studenter fra hans tid som professor på Konstfack; Moa Lønn, Emma Kronvall og Kjell Rylander stilte ut. Det ble avholdt seminar dagen etter åpning med tema keramikkens plass i samtidskunsten, mer imformasjon under punkt 3. TSSKs arkiv til DORA - The Black Cube - Nytt visningsrom for video og lyd. TSSKs imponerende historie i form av arkivert materiale fra 1976 fram til i dag, ble overlevert til og ivaretatt av Arkivsenteret på DORA, og er på denne måten gjort tilgjengelig for forskning. Rommet i kjellerne i Fjordgata, som ble ledig etter flyttingen, kunne deretter gjøres om til et nytt visningsrom for video og lydkunst. Tanken var at man ikke bare skulle opprette et nytt rom, men også at The Black Cube skulle kunne fungere som et produksjonsmerke, en label, som skulle ha handlingsrom også utenfor de faktiske lokalene. Derfor bestod premieren for The Black Cube av to åpningseventer. Fredag 2. oktober ble lokalene i Fjordgata 11 innvidd med visning av videoen Rat Export Hamlet av Ilona Huss Walin og en performancekonsert med Karianne Stensland; The artworld is burning. Den 3. oktober var det performance/ konsert i Verkstedshallen, Dora, med Rishaug/Watz og Ryan/Stokke. Både inngåelse/formalisering av avtale med statsarkivet og flytting av TSSKs arkiv til Dora og opprettelsen av The Black Cube er momenter på Handlingsplan 2009/10.

9 Landsrådet for Kunstnersentrene Daglig leder og nestleder deltok på landsmøtet for Landsrådet for kunst(ner)sentrene i Førde i oktober Daglig leder ble på dette årsmøtet valgt som en av tre representanter i styret for Landsrådet for kunstnersentrene. Blant sakene styret har arbeidet med i 2009 er opprettelsen av en felles mal for årsmeldingen for alle kunstnersentrene. Denne årsmeldingen bruker den nye malen. Det er dessuten søkt om midler fra Kulturdepartementet til en stilling og opprettelsen av et sekretariat for alle norske Kunstnersentre. Gjennom sekretariatets arbeide, som sees på som et pilotprosjekt på 2 år, ønskes det at kunstnersentrene skal fremstå med en tydelig stemme både gjennom felles webside, felles årsrapport og et aktivt og utadrettet landsråd som skal markere kunstnersentrene som en oppegående og interessant arena for både visning, formidling og debatt. Et mål med sekretariatets opprettelse skal være å sikre kunstnersentrene økonomisk, slik at vi kan vise oss som slagkraftige, oppegående og ressurssterke kompetansesentre i Norge. Andre oppgaver for sekretariatet vil være å utarbeide et felles arrangement (kunstmønstring og debatt), vurdere muligheten for felles vandreutstilling, igangsette samarbeidsprosjekter for formidling av kunst til unge, og å få frem den positive verdien ved kunstnerstyrt formidling og ikke minst debattere funksjonen til kunstnersentrene i dag og deres rolle for fremtiden. Det har blitt oversendt et notat til Kulturdepartementet og KORO vedrørende hvem som har økonomisk ansvar ved ny KOROkoordinator. Det har blitt sendt et notat til Kulturdepartementet og Norsk Kulturråd vedrørende godtgjørelse til kunstnersentrene ved behandling av utstillingsstipend. Tilslutning til Landsrådet for kunstnersentrene ble vedtatt på styremøte i april Tilslutningen bidrar til å oppfylle mål i Handlingsplan og langsiktige mål i Strategisk plan, Se også pkt 4. styrets arbeid. Personal I 2009 har personalet ved TSSK bestått av to helstillinger, daglig leder, Madeleine Park, og førstekonsulent Eva Dyrnes. Utstillingsleder Ingebjørg Meland ble pensjonist fra Stillingen har etter dette blitt holdt vakant. Midlertidlig ansvarlig for Trøndelagsutstillingen sluttet etter januar 09, stillingen ble utlyst og man ansatte ny prosjekleder i mars -09. Etter inngåelse av avtale med Sør-Trøndelag fylkeskommune ble det engasjert vikar i 40% stilling fra november til april 2009, med ansvar for DKS den kulturelle skolesekken. Engasjementet var på månedsbasis. Ansvar for utstillinger ble som en midlertidig ordning lagt til daglig leder. Grunnet uforandret økonomisk situasjon ble denne ordningen permanent ut året. Vaktmester, gallerivakter og annen hjelp har vært innleid på timebasis etter behov. Personalsituasjonen har vært krevende hele Virksomheten har vært godt ivaretatt, men det har gått på bekostning av overtid og økt arbeidspress for de ansatte. Det er et mål i Handlingsplan , å utvide staben. Dette har ikke vært mulig å få til innenfor de økonomiske rammene. Se også pkt 4. styrets arbeid.

10 Lokaler Leieavtale for lokalene i Fjordgata 11 er forlenget for nye 3 år - til 1. september Skal leieforholdet forlenges ut over dette krever utleier at det da blir inngått avtale om et langtidsleieforhold. Framtidig lokalisering og eventuell mulig samlokalisering med andre parter vurderes fortløpende. Kommunikasjon/ formidling/ synlighet i media Det har vært flere omtaler av TSSKs utstillinger i bl.a. Adresseavisen, Under Dusken, trondheimkunsthall.com, Kunstkritikk.no. Kunstforum AS publiserte et intervju med daglig leder i forbindelse med åpning av nytt visningsrom i oktober. Det har dessuten vært anmeldelser av Electroboutique, Trøndelagsutstillingen, Åndenog materien, åpningsarrangementet til The Black Cube i Billedkunst, Adresseavisen, Klassekampen, Kunstkritikk.no, Artscene Trondheim, samt reportasje fra seminar i Adresseavisen. I samsvar med handlingsplanen har det blitt etablert en ny webside for TSSK og senteret har fått ny logo. Arbeidet med ny webside fikk uvurderlig starthjelp ved at både TBK og Trøndelagsutstillingen ville gå inn i et samarbeid for å finne en hensiktsmessig webløsning for hver enkelt institusjon/organisasjon. Daværende nestleder i TBK, Brynhild Bye, var leder for prosjektet. Arbeidsgruppen bestod dessuten av styreleder i TBK, Trøndelagsutstillingens prosjektleder, styreleder i NKM, og TSSKs administrasjon. Arbeidsgruppen gjennomførte markedsundersøkelse, brukerundersøkelse og arbeidet fram webstrategier. Deretter kontaktet man ulike firmaer som kunne være aktuelle for oppdrag. TBK,TU og TSSK fikk alle egne visjoner formulert. Visjonen for TSSK er: Trøndelag Senter for Samtidskunst (TSSK) skal innen 2011, bli ledende og den største aktøren fra Midt-Norge, på formidling av samtidskunst, inkludert regional kunst i offentlig rom på internett. Etter en runde med vurdering av anbud fra ulike aktører, ble det enighet om å gi Klipp & Lim oppdraget. TSSK fikk ny logo og websiden ble lansert samtidig med åpningen av The Black Cube i begynnelsen av oktober. Målet med å ha 1000 besøkende innen mars 2010 var allerede oppnådd i januar (Se også egen rapport fra Web-gruppen, pkt 5, prosjektrapporter.) Benyttelse av TSSKs fasiliteter. Totalt har TSSKs lokaler huset omlag 70 møter gjennom Utenom styremøtene til TSSK, NKM og TBK og RSU, som utgjør størstedelen, ble det avholdt møter for diverse prosjekter og flere utsmykkingskomiteer. TSSK er sekretariat for stipendkomiteen til Statens Utstillingsstipend hver høst. I forbindelse med åpningen av Trøndelagsutstillingen var TSSK vert for festen til ære for utstillerne. Artscene Trondheim brukte lokalene da de lanserte sin nye hjemmeside i september 09.

11 Seminar/møter 2009 Seminaret Hvorfor må det være sånn? var et debattseminar som handlet om kunstproduksjon i periferien, der hensikten var å prøve ulike tilnærmingsmetoder til byen og kunstscenen, å gi en psykoanalytisk, antropologisk og populistisk vurdering. Hvordan kan kunsten kommunisere og utfordre innenfor de etablerte rammene og hvilke muligheter finnes for å bryte dem? Innlegg ved Hroar Klempe og Vigdis Haugtrø. Seminaret ble arrangert av Per Kristian Nygård og Ali Reesa Soufi Pour i samarbeid med daglig leder ved TSSK, og hadde et deltakerantall på over 150 personer. I forbindelse med utstillingen Ånden & Materien inviterte TSSK og Norske Kunsthåndverkere Midt-Norge til seminaret Ånden og Materien-Keramikkens plass i samtidskunsten. Seminaret satte fokus på keramikkens og kunsthåndverkets plass på samtidskunstscenen idag. Seminaret var åpent for alle interesserte og fikk 40 deltagere. Det var presentasjoner og innlegg både av kunstnerne som deltok i utstillingen og spesielt inviterte gjester. Under og etter presentasjonene var det åpent for spørsmål og diskusjon. Bidrag av Torbjørn Kvasbø,Moa Lönn, Jørgen Moe, Irene Nordli, Maj Sandell (kunstnerisk leder for Gustavsbergs Konsthall), Knut Astrup Bull (Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum) og Harald Solberg (Bomuldsfabrikken Kunsthall.) Arbeid med Den Kulturelle Skolesekken (DKS). I 2008 ble det inngått en samarbeidsavtale med Sør-Trøndelag fylkeskommune (STFK) om deltagelse i fagråd for produksjoner for DKS innenfor det visuelle feltet. TSSK skulle også være en kvalitetssikrer av prosjekter som skal sendes ut i skolene i fylket. I begynnelsen av 2009 var det et nært samarbeid med rådgiver Kirsten Mellemsæther og Marit Soini ved STFK for å se på muligheter for å utvikle en produsentrolle for vandreutstillinger / prosjekter ved TSSK. En fagperson ble engasjert i 40 % på månedsbasis fra november til april Hensikten med stillingen var å arbeide med å utvikle en egen modell for Sør-Trøndelag. Det ble gjennomført en studietur i januar 2009 til Akershus fylkeskommune og Akershus Kunstsenter, og Buskerud fylkeskommune og Buskerud Kunstsenter for å se på hvordan de fyller rollene sine som produsenter for DKS. I budsjettsøknad for 2009 ble det spesielt lagt vekt på å søke midler til en stilling og produksjon for DKS. Søknaden ble ikke innfridd. Med en allerede hardt presset personalsituasjon og økonomi har det ikke vært mulig å fortsette dette arbeidet inntil videre. Annet Daglig leder har blant annet deltatt på åpningen av Veneziabiennalen 09, på Biennalekonferansen i Bergen september 09 og i faggruppen til Kultimathule ABM kunsthall i hele Kostnader i forbindelse med reiser er ikke dekt av TSSK.

12 4. Styrets arbeid Det har vært avholdt 11 ordinære styremøter i 2009, og styret har behandlet 52 saker. Det har blitt avholdt et ekstraordinært årsmøte, 17.des. 2009, i forbindelse med valg av ny styreleder. Nestleder og daglig leder deltok på kurs for styreledere og daglig ledere og årsmøte for landsrådet for kunstnersentrene i Førde ( oktober). Styreleder trakk seg fra sitt verv 29.juni 2009, i tillegg trakk et styremedlem seg 18.august Etter dette vurderte styret seg som svekket, ettersom styret for å være beslutningsdyktig trenger oppmøte av styreleder/nestleder og minst tre av medlemmene. Etter rådføring med grunnorganisasjonene ble det vurdert som fordelaktig å kalle inn til ekstraordinært årsmøte slik at ny styreleder og nytt medlem til styret kunne velges. Nestleder tok over styreleders oppgaver i perioden fram til ny styreleder ble valgt. Valgkomiteen ble kontaktet etter styrevedtak på styremøte i september, og ny styreleder ble valgt. Valgkomiteen for NKM har innstilt nytt styremedlem og vararepresentant. Noen av sakene styret har behandlet og arbeidet med i 2009: Avklaring av roller, mandat og rutiner. Etter ansettelse av ny daglig leder med endret/fornyet arbeidsinstruks, fant styret det nødvendig med en gjennomgang/diskusjon omkring roller, mandat og rutiner ved senteret. Dette var også et tema for kurset for styreledere og daglig ledere i Førde. Styret i TSSK har ingen annnen instruks enn den som foreligger i vedtektene for senteret. Det har derfor blitt vedtatt at det utarbeides en styreinstruks. Styreinstruks for Hordaland Kunstnersenter er foreslått brukt som mal. Dette arbeidet fortsetter i Tilstandsrapport og regnskap v/daglig leder er dessuten innført som fast første sak på styremøtene. Arbeidsforhold for ansatte. Senteret har over tid holdt stillinger vakante for å styrke egenkapital. Dette gjelder blant annet stillingen som utstillingsleder, som i dag ivaretas av daglig leder. Med en ambisiøs strategi- og handlingsplan, og stor aktivitet ved senteret, innebærer dette store utfordringer i forhold til at arbeidsmengde ikke samsvarer med ressurser/stillinger. Konsekvensen er økt belastning og overtid for de ansatte. Som arbeidsgiver har styret ansvar for at de ansatte har gode arbeidsforhold. Styret mener det er nødvendig at stillingen som utstillingsleder igjen besettes, men at den gjøres om til en produsentstilling som bedre ivaretar behov ved senteret i dag. Dette er det ikke rom for med den anstrengte økonomien senteret har. Styret har i brevs form varslet bevilgningsinstansene om situasjonen ved senteret. Arbeidet fortsetter i 2010, og det søkes om midler til opprettelse av en prosjektstilling. Sekretærstillingen er omgjort til førstekonsulent fra Styret oppfordrer ansatte til å avspasere overtid i perioder med mindre aktivitet.

13 Ordningen med å holde sommerstengt vil dessuten bli opprettholdt inntil arbeidsituasjon og økonomi er bedret. Andre mulige innsparinger vurderes fortløpende. Utfordringer i forhold til økonomi og utredning av TSSK. Styret har måttet forholde seg til et svært stramt budsjett med et budsjettert underskudd i Ulike tiltak har blitt utredet og gjennomført for å styrke økonomi og arbeidskapasitet. Tiltakene følges opp i Styreleder og nestleder har deltatt i arbeid med budsjettsøknader 2010 i samarbeid med daglig leder, der det blant annet har blitt søkt om økte tilskudd til å utvide staben ved senteret. I september 2009 ble styret varslet om at Sør-Trøndelag fylkeskommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune ønsket en gjennomgang av staus for senteret i form av en ekstern utredning i regi av Sør-Trøndelag fylkeskommune. Utredningen innebærer at tilskudd til TSSK for 2010 ble foreslått som en videreføring av Det vil si at søknad om økte tilskudd til blant annet styrking av staben ikke ble innfridd. Styret har varslet bevilgningsinstansene, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune, om situasjonen ved senteret, og behovet for en produsentstilling. Styreleder og nestleder har også hatt et møte med fylkeskultursjef og fylkesråd for kultur i Nord-Trøndelag. Styret har dessuten ønsket nærmere kontakt med grunnorganisasjonene, TBK og NKM, og en arbeidsgruppe bestående av styreleder og nestleder i TSSK og representanter fra styrene i TBK og NKM er opprettet. Styret vil forsette arbeidet med å opprettholde kommunikasjon med fylkene og kommunen i nær kontakt med grunnorganisasjonene, og vil fortsette forhandlinger om tilskudd til en prosjektstilling som produsent i Ny grafisk profil og web, se egen webrapport. Medlemskap i Landsforeningen for kunstnersentrene TSSK har inngått medlemsskap i Landsforeningen for kunstnersentrene. Landsforeningen skal jobbe for at kunstnersentrene fremstår mer samlet og for å styrke kunstnersentrenes posisjon nasjonalt. Målet er å kunne forhandle med sentrale myndigheter om økonomiske rammevilkår, og å ta opp sentrale spørsmål som organisering av kunst i offentlig rom. Medlemskapet vil styrke styrets eget arbeid med disse sakene. Kunstnersentrene har tidligere opprettet et landsråd som skal fungere som et sekretariat. Landsrådet består av følgende medlemmer: Madeleine Park, Trøndelag, Kristin Røed, Vestfold og Rikke Kommisar, Akershus. Andre saker knyttet til oppfølging av handlinsplan , og virksomhet ved senteret, som det er redegjort for under pkt. 3.

14 TSSKs styrets sammensetning for driftsåret 2009 Styreleder: Wibeke Krohn (til juni-09) NKM Ann-Cathrin Hertling (fra des-09) TBK Nestleder: Anne Gro Erikstad TBK Styremedlemmer: Varamedlemmer: Kari Elise Mobeck Ingun Myrstad Åshild Adsen Gunvor Skaar Kulseng Gunn Kristin Ørsleie Anne-Tove Huse (for Mobeck) Sidsel M. Bergh (for Erikstad) Vigdis D. Øien (for Myrstad) Jørgen Moe (for Adsen) Brit Hassel Kjersti Forbord TBK NKM NKM Trondheim Kommune Sør-Trøndelag Fylkeskomme TBK TBK NKM NKM Trondheim Kommun Sør-Trøndelag Fylkeskommune Kunstfaglig råd: (konstituert i flg. vedtektene med styreleder, daglig leder og et styremedlem på en slik måte at både TBK og NKM er representert.) Styreleder (tidl.) W. Krohn, daglig leder Madeleine Park og styremedlem Vigdis Haugtrø. Fra 2010 styreleder Ann-Cathrin Hertling, daglig leder Madeleine Park og styremedlem Vigdis D. Øien. RSU: Oddvar IN Daren, vara Anne Helga Hennning, TBK Magnar Gilberg, vara Vigdis Øien, NKM Ansatte: Daglig leder M. Park, førstekonsulent E. Dyrnes, utstillingsleder I. Meland som ble pensjonist fra 1.9. Stillingen har etter dette blitt holdt vakant. Gallerivakter: Karoline G. Liane og Sigrid S. Haugen Vaktmester: Vigdis Haugtrø + div. ekstra hjelpere

15 ÅRSRAPPORT 2009 REGIONALT SAMARBEIDSUTSVALG FOR UTSMYKKING i TRØNDELAG (RSU) RSU har gjennom 2009 bestått av: Oddvar I. N. Daren, TBK (leder) Magnar Gilberg, NKM Vara: Anne Helga Henning Vigdis Øien Trondhjems Arkitektforening (TAF) har ikke oppnevnt noen ny representant til RSU. Møteaktivitet I 2009 har RSU deltatt i totalt 15 møter. Det ble avholdt et konsulenttreff i februar. RSU hadde 10 ordinære møter og 2 telefonmøter som behandlet 63 saker. For å fremme profesjonalisering av alle prosessledd i arbeidet med kunst i offentlig rom har RSU god kontakt og har avholdt flere møter med Trondheim kommunes rådgiver for dette området, Ulrika Wallin Johansen. Konsulentoppnevninger RSU har i 2009 oppnevnt 18 konsulenter samt ett jurymedlem til en konkurranse. Det kom inn 17 nye utsmykkingssaker, 14 saker fra Trondheim kommune, 1 fra Sør- Trøndelag Fylkeskommune, 1 fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune og en sak privat selskap. RSU valgte å utlyse kunstkonsulenter i 11 saker regionalt. Det ble utlyst 2 saker gjennom KOROs konsulentregister der RSU oppnevnte en konsulent og KORO den andre kunstkonsulenten. Kunstplaner RSU ble forelagt 8 kunstplaner til godkjenning/ anbefaling i løpet av Kompetanseheving for konsulenter Det ble gjennomført ett konsulenttreff i Det har vært en personalmessig utfordrende situasjon ved TSSK gjennom hele året. RSU hadde dessuten mange saker samt fokus på kvalitetssikring og samarbeid med kommunen. Trondheim kommune i samarbeid med TSSK og NTNU/KIT vil arbeide for å styrke kompetansen innen fagområdet Kunst i felleskapets rom gjennom å starte opp et kurstilbud for kunstneriske konsulenter. Kurstilbudet skjer i samarbeid med mastergradstudiet på NTNU, og er en del av etterutdanningstilbudet NTNU tilbyr kunstnere. Andre forhold KOROs nye konsulentregister ble tatt i bruk 1. mai Det betyr at der KORO er inne med midler skal saken utlyses nasjonalt i konsulentregisteret. Trondheim Kommune har vedtatt at de i hovedsak skal benytt kunstkonsulenter tilknyttet KOROs konsulentregister. KORO sin nye modell for tilskudd til kommunale og fylkeskommunale saker forventes å bli behandlet i løpet av første halvår 2010.

16 Oversikt over og status vedr. utsmykkingssaker i nye utsmykkingssaker. 32 avsluttede saker ihht. mottatte avslutningsrapporter. 24 øvrige saker under arbeid. Se vedlegg for utfyllende informasjon. -KORO har i 2009 gitt støtte til 3 kunstprosjekt i offentlige rom med totalt kr Dette gjelder for begge Trøndelagsfylkene. I tillegg har KORO gitt støtte til kunstneriske konsulenter med kr Trondheim kommune har i 2009 satt i gang kunstprosjekt i offentlige rom for kr I tillegg har Trondheim kommune honorert kunstneriske konsulenter for disse kunstprosjektene. - Sør-Trøndelag fylkeskommune har i 2009 satt i gang kunstprosjekt i offentlige rom for kr Nord-Trøndelag fylkeskommune har i 2009 satt i gang kunstprosjekt i offentlige rom for kr Trondheim kommune er den desidert største bidragsyteren. Da noe av grunnlaget bak utsmykkingsordningen til Trondheim kommune er å skape faglige arbeidsoppdrag for profesjonelle kunstnere bosatt i regionen, er det viktig å skaffe seg et bedre statistisk grunnlag på dette feltet. Pr. dato er ikke alle kunstplaner for 2009 ferdige. Derfor mangler vi tallmateriale som viser hvor oppdragene havner geografisk. Vi ber derfor det nye RSU følge opp arbeidet, slik at en på sikt får statistikk som både synliggjør hvem som finansierer kunstprosjekt i offentlige rom i vår region og som synliggjør hvor oppdragene geografisk havner. Innkjøp av autonom kunst til utsmykking/ kunst I offentlig rom Det har lenge eksistert en praksis med innkjøp av Løskunst for restsummer/ uforutsette summer i utsmykkingssaker. Hvordan dette har foregått og hva som er blitt innkjøpt er ikke alltid lett å få overblikk over. RSU er opptatt av at alle prosesser i saker om kunst i offentlig rom, skal være offentlige, åpne og transparente. Sammen med Trondheim kommune har RSU derfor initiert et prøveprosjekt hvor innkjøp av autonom kunst i prinsippet skal lyses ut blant hele medlemsmassen i TBK og NKM. Alle kan da sende inn dokumentasjon av sine kunstverker tilsvarende de spesifikasjoner gitt i utlysningen. Dette mener vi vil gi en større bredde, og også vil sikre unge og uetablerte en mulighet til slike innkjøp. Det er til nå satt i gang ett slikt prosjekt med rapport og konsulentens evaluering av metoden. For å få et bredere grunnlag og vurdere metoden på, bør det kjøres 3-4 slike prosjekt før en samlet evaluering gjøres. Det er viktig at det kommende RSU gjennomfører denne delen, som skal gi grunnlaget for en slik evaluering. Trondheim, 31. januar For RSU Trøndelag Oddvar I. N. Daren, leder, TBK Magnar Gilberg, NKM Eva Dyrnes, sekretær

17

18

19

20

Buskerud Kunstsenter er en formidlingssentral for samtidskunst.

Buskerud Kunstsenter er en formidlingssentral for samtidskunst. ORIGINAL VEDTEKTER FOR BUSKERUD KUNSTSENTER Org.nr. 976 273 311 1 FORMÅL Buskerud Kunstsenter er en ideell institusjon som skal inngå i det nasjonale nettverket for kunstnerstyrt formidling. Buskerud Kunstsenter

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Innkalling til årsmøte i BKFH 2014

Innkalling til årsmøte i BKFH 2014 Innkalling til årsmøte i BKFH 2014 Tid: Torsdag 6. Mars 2014 kl. 18.30 Sted: Hordaland Kunstsenter Klosteret 17, 5005 Bergen Informasjon: - Styret har satt datoen for årsmøtet i BKFH til Torsdag 6. Mars

Detaljer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2012-2016 Vedtatt på årsmøtet i Karasjok, 2012. INNHOLD SIDE 1. OVERORDNEDE STRATEGISKE MÅL 2 2. RULLERING / FREMDRIFT 3 3. TILTAK 2012-2016 4 LANDSFORENINGEN KUNSTSENTRENE I NORGE ER ET NETTVERK

Detaljer

Vedtekter for norske kunsthåndverkere

Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for Norske Kunsthåndverkere: 1. Navn og formål Norske Kunsthåndverkere (NK) er en organisasjon for profesjonelle kunsthåndverkere i Norge. NK er partipolitisk

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere.

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. UKS UNGE KUNSTNERES SAMFUND 1921 1. NAVN OG ORGANISASJON UKS VEDTEKTER Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. Organisasjonen er tilsluttet

Detaljer

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet 11.04.16 1 NAVN Foreningens navn er Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) 2 FORMÅL Foreningens formål er å Samle byggherrer,

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09 og 24.11.11 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes kompetanse-

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Innkalling til generalforsamling i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Innkalling til generalforsamling i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Til aksjonærene i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Vår ref.: Deres ref.: Aslaug Rustad 13. april 2016 Innkalling til generalforsamling i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Sted: Scandic Hell, Stjørdal Tid: Fredag

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL KAP I NAVN OG FORMÅL 1 Bakgrunn Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival er dannet ved at enkeltpersoner har overført pengetilskudd til Stiftelsen. 2 Grunnkapital

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

Stiftelsens navn er "Stiftelsen Norsk Luftambulanse" (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn. VEDTEKTER AV 27. AUGUST 1997 FOR STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE (med endringer av 11.09.98, 02.10.00, 26.09.01, 12.09.02, 23.09.03, 21.09.04 og 20.09.07) Disse vedtekter erstatter alle tidligere vedtekter

Detaljer

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013.

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. STIFTELSEN ANKER STUDENTBOLIGER OG HOTEL (Anker STI) VEDTEKTER Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. 1 Formål Stiftelsen Anker Studentboliger og Hotel (Anker STI) er en næringsdrivende stiftelse som

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd Vedtekter for Norsk kulturskoleråd Vedtatt av Norsk kulturskoleråds landsmøte, 20. oktober 2016 1 VEDTEKTER Innhold KAPITTEL 1: NAVN OG ORGANISASJONSFORM... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon...

Detaljer

Trøndelag Senter for samtidskunst

Trøndelag Senter for samtidskunst Trøndelag Senter for samtidskunst Hva skal senteret være framover Oktober 2010 2 INNHOLD 1 Bakgrunn...3 2 Styringsgruppens hovedkonklusjoner...5 3 Om Trøndelag Senter for Samtidskunst (TSSK)...7 4 TSSK

Detaljer

Vedtekter for nettverket Inn på tunet Hedmark 28.03.2012. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03.

Vedtekter for nettverket Inn på tunet Hedmark 28.03.2012. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03.2014 1 NAVN Organisasjonens navn er: Inn på tunet Hedmark 2 FORMÅL Inn på tunet Hedmark skal være et organisatorisk nettverk

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Plan og retningslinjer for kunstordning i Levanger kommune

Plan og retningslinjer for kunstordning i Levanger kommune Plan og retningslinjer for kunstordning i Levanger kommune 1. Ordningens omfang 1.1 Profesjonell visuell kunst (for eksempel billedkunst, skulptur, lyd- og lyskunst og andre uttrykk som går under benevnelsen

Detaljer

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Vedtekter for Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon 1 Navn, lokalisering og organisasjon Navn: Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Lokalisering: Oslo Foretaksnummer: 975 979 768 Organisasjonsform:

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09, 24.11.11 og 27.11.14 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes

Detaljer

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival j VEDTEKTER for foreningen Sist revidert og vedtatt 24.03.2015 1 Navn og adresse Foreningens navn er ble stiftet 08.06.2009. Foreningen er hjemmehørende i region Halsa, Surnadal, Rindal og Tingvoll. 2

Detaljer

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Kursiv = kommentar Rød tekst = endret eller lagt Vedtatt av YATA Tromsø 13.12.2014, sist revidert på YATA Tromsøs årsmøte 16.03.2016. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens

Detaljer

Vedtekter for Subsea Valley Org.nr Gjeldende fra 24. mai 2016

Vedtekter for Subsea Valley Org.nr Gjeldende fra 24. mai 2016 Vedtekter for Subsea Valley Org.nr. 996869253 Gjeldende fra 24. mai 2016 1 Navn og organisasjonsform Foreningens navn er Subsea Valley. 2 Formål Subsea Valley er en tverrfaglig, frittstående interesseorganisasjon

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER 1 Organisasjon Helgeland Landbrukstjenester BA. Org. nr 975 931 366, nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk ansvar

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell

VEDTEKTER FOR. Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell VEDTEKTER FOR VA OG VVS PRODUSENTENE VVP Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell VA- og VVS produsentene VVP Telefon: (+47)

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

Plan og retningslinjer for kunstordning i Levanger kommune

Plan og retningslinjer for kunstordning i Levanger kommune Plan og retningslinjer for kunstordning i Levanger kommune 1. Ordningens omfang 1.1 Profesjonell visuell kunst (for eksempel billedkunst, skulptur, lyd- og lyskunst og andre uttrykk som går under benevnelsen

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Nærsnes Barnehage SA. Selskapsvedtekter

Nærsnes Barnehage SA. Selskapsvedtekter Nærsnes Barnehage SA Selskapsvedtekter for samvirkeforetaket Nærsnes barnehage SA, org. nr. 971499338 vedtatt på ekstraordinært årsmøte 17. oktober 2012 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Gjeldende fra 5. februar 2015 Når ord er skrevet med kursiv, betyr det at ordet henviser til en egen definisjon gitt

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015. N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015.

VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015. N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015. VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015 N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015.docx Vedtekter for Billedkunst Opphavsrett i Norge SA Navn 1 Foretakets

Detaljer

1 Referat fra årsmøte i BKFH 2013

1 Referat fra årsmøte i BKFH 2013 1 Referat fra årsmøte i BKFH 2013 Tid: Onsdag 27. Februar 2013 kl. 18.30 Sted: Hordaland Kunstsenter 2 Klosteret 17, 5005 Bergen Dagsorden: 1. Konstituering a) Valg av møteleder. Arne Bakke. b) Valg av

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978 VEDTEKTER FOR Bad, park og idrett Stiftet 7. april 1978 Revidert etter endringer vedtatt på landsmøtene i Trondheim 24.08.1989, Oslo 22.08.1991, Bodø 17.06.1993, Sandnes 15.06.1995, Gjøvik 21.08.1997,

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK GJELDENE VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 22.08.06 MED ENDRINGER PÅ ÅRSMØTET 16.04.08 1 VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK Vestfold kulturnettverk er en paraplyorganisasjon

Detaljer

VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret )

VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret ) VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret 9.03.2014) 1 ORGANISASJON - Foreningens navn er Norsk Forening for Nevrofibromatose (NFFNF). - Foreningen er landsomfattende og partipolitisk

Detaljer

Vedtekter. En undergruppe av OHF. Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt)

Vedtekter. En undergruppe av OHF. Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt) Vedtekter En undergruppe av OHF Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt) 1. Formål Young Retailers(YR) har som formål å tilrettelegge for erfaringsutveksling, samhold og kompetanseutvikling

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

VEDTEKTER FOR STEINKJER NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR STEINKJER NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR STEINKJER NÆRINGSFORUM 1. FORENINGENS NAVN. Foreningens navn er Steinkjer Næringsforum. 2. FORMÅL. Steinkjer Næringsforum er en ideell medlemsforening. Foreningens formål er å samle næringslivet

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

6/15 Regnskap og revisjonsberetning revisjonsberetning deles ut på årsmøtet.

6/15 Regnskap og revisjonsberetning revisjonsberetning deles ut på årsmøtet. ÅRSMØTE i Nordnorsk kunstnersenter Tromsø 14. mars 2015 Saksliste og innkomne saker: 1/15 Åpning Navneopprop i NKNN og NNBK Navneopprop observatører 2/15 Konstituering Møteleder Referenter Redaksjonskomité

Detaljer

Palestine Network Norways lover

Palestine Network Norways lover Palestine Network Norways lover Enstemmig vedtatt ved Palestine Network Norways stiftelsesmøte 17.06.2012. 1 Hva er Palestine Network Norway Palestine Network Norway (PNN) er et norsk nettverk i BDS-bevegelsen

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

Hei Verdens vedtekter

Hei Verdens vedtekter Hei Verdens vedtekter Vedtatt av Hei Verdens årsmøte 22.04.13 1 1. Organisasjonen Hei Verdens formål er å: Bidra til at flere marginaliserte barn i Sør får grunnutdanning av god kvalitet Bidra til at norske

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

VEDTEKTER. Denne versjon vedtatt ved årsmøte

VEDTEKTER. Denne versjon vedtatt ved årsmøte VEDTEKTER Denne versjon vedtatt ved årsmøte 20 05 2015 1. ORGANISASJONENS NAVN 1.1 Organisasjonens navn er: A-LARM Bruker og Pårørende organisasjon for Åpenhet om Rus & Behandling. Dette kan forkortes

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og revidert for siste gang på YATA Norges landsmøte 4. september 2014. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

Rakalauv Barnehage SA

Rakalauv Barnehage SA .. Rakalauv Barnehage SA Org.nr.: 975334821 Gagnumvegen 20 2750 Gran Tlf. 61330037 Mail: styrer@rakalauv.no www.rakalauv.barnehageside.no VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RAKALAUV BARNEHAGE SA, ORG.NR.

Detaljer

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 Vedtekter for RE:ACT Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 1 BASIS 1. RE:ACT sin visjon er en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom 2. RE:ACT er Strømmestiftelsens ungdomsorganisasjon

Detaljer

Styret kan stryke medlemmer som ikke har betalt serviceavgiften, etter at varsel om medlemsopphør er gitt.

Styret kan stryke medlemmer som ikke har betalt serviceavgiften, etter at varsel om medlemsopphør er gitt. 1 FORMÅL & Visjon: Tvedestrand Næringsforening er en medlemsorganisasjon med hovedmål å være interesseorganisasjon, samarbeidsorgan og pådriver i utviklingen av et konkurransedyktig næringsliv og bysamfunn.

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRAK. Oppdatert 30.04.2014

VEDTEKTER FOR BRAK. Oppdatert 30.04.2014 VEDTEKTER FOR BRAK Oppdatert 30.04.2014 Kap 1: Formål og innledning 1 Navn og stiftelse Organisasjonens navn er Brak. Brak ble konstituert 17.09.03. Organisasjonen ble opprinnelig startet 27.11.1996 under

Detaljer

LOVER FOR MED ISRAEL FOR FRED Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 29.juli 1978 med endringer av 26.juli 1980 og 26.juni 1993.

LOVER FOR MED ISRAEL FOR FRED Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 29.juli 1978 med endringer av 26.juli 1980 og 26.juni 1993. Forslag til justerte lover for MIFF. I møte onsdag 10. februar 2016 vedtok hovedstyret enstemmig å anbefale MIFFs generalforsamling 17. april 2016 å godkjenne disse nye lovene. Se også vedlagt dokument

Detaljer

Vedtekter for Norske Scenografer. 1 Formål m.v. 2 Medlemskap

Vedtekter for Norske Scenografer. 1 Formål m.v. 2 Medlemskap Vedtekter for Norske Scenografer (Rettet på generalforsamlingen: 27.04.95, 29.04.96, 26.05.99, 24.05.00, 22.05.01, 09.06.2010, 12.06.2013 og 27.05.2014) 1 Formål m.v. 1.1 Formål Norske Scenografer er en

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra Innkalling til ekstraordinært Årsmøte i Molde Næringsforum Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra mva 2 INNKALLING OG SAKSLISTE TIL EKSTRAORIDNÆRT ÅRSMØTE I MOLDE NÆRINGSFORUM

Detaljer

VEDTEKTER FOR Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi)

VEDTEKTER FOR Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi) VEDTEKTER FOR Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi) Fastsatt av Generalforsamlingen 28 april 2009 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er: Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi). Foreningen

Detaljer

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen Vedtekter Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig Vedtatt av generalforsamlingen 03.05.2016 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD KAP. 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER...

Detaljer

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 Side 1 Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 VEDTEKTER FOR FORENINGEN OSLOREGIONENS EUROPAKONTOR Foreningen ble stiftet med virkning fra 1. januar 2004. Vedtektene ble

Detaljer

VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ).

VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ). VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ). Vedtatt på stiftelsesmøtet 25. mai 1992. Endringer vedtatt på årsmøte 1993, 1994, 1999, 2000 og 2002, 2005, og 2009 og 2012 (Gjelder fra 25.april

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak

Detaljer

Vedtekter for NK Oslo - Akershus

Vedtekter for NK Oslo - Akershus Vedtekter for NK Oslo - Akershus VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt på årsmøte 17. mars 2004. Sist endret på årsmøte 28. mars 2008 1 ORGANISASJON Norges Korforbund Oslo-Akershus er et

Detaljer

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND SØR-TRØNDELAG FYLKESLAG MØTEREFERAT Sted: Rica Nidelven Hotel, Trondheim Tid : Onsdag 7. mars 2012 kl 15.00 19.00 Både faste og vara medlemmer var innkalt

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

Vedtekter. For Justøyfamiliens bibelcamping

Vedtekter. For Justøyfamiliens bibelcamping Vedtekter For Justøyfamiliens bibelcamping Vedtatt på Årsmøtet 16.07.2004 med senere endringer Versjons historie Dato Ver Navn Beskrivelse 2015.07.18 1.8 Årsmøtet Vedtektene justert på en rekke punkter

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Avdelingens navn er: Helgeland avdeling. Avdelingen er grunnorganisasjon for medlemmer av Tekna i Søndre Nordland sør for Glomfjord.

VEDTEKTER FOR. Avdelingens navn er: Helgeland avdeling. Avdelingen er grunnorganisasjon for medlemmer av Tekna i Søndre Nordland sør for Glomfjord. VEDTEKTER FOR Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening (Tekna) Helgeland avdeling (Mønstervedtekter vedtatt i Hovedstyret 2.2.1993) 1 NAVN Avdelingens navn er: Tekna Helgeland avdeling. Avdelingen er

Detaljer

Høringssvar utredning av Trøndelag Senter for Samtidskunst og innspill fra KIV-komiteen

Høringssvar utredning av Trøndelag Senter for Samtidskunst og innspill fra KIV-komiteen Trøndelag Bildende Kunstnere Fjordgata 11 7014 Trondheim Deres ref.: 200904558-17 Dato: 07.01.2011 Høringssvar utredning av Trøndelag Senter for Samtidskunst og innspill fra KIV-komiteen Høringsfrist 10.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Vedtekter. Oppdatert:

Vedtekter. Oppdatert: Vedtekter Oppdatert: 27. januar 2010 1 ORGANISASJON 1.1 Forr Songlag stiftet i 1919 er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Stod i Steinkjer kommune. 1.2 Koret er tilsluttet Norges Korforbund Nord-Trøndelag

Detaljer

Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening

Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening 1 Navn og bakgrunn Orkesterets navn er Sør-Trøndelag Orkesterforening (STOF). STOF er et amatørsymfoniorkester og ble stiftet 26. mars 2003. Orkesteret er en

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN)

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN) VEDTEKTER FOR NORSK GEOLOGISK FORENING Etablert xx.xx.xx, sist revidert 9.1.2013 1. Navn og formål 1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE FRIE EVANGELISKE FORSAMLINGER I NORGE. 1. Navn. Bevegelsens navn er De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge (DFEF) 2.

VEDTEKTER FOR DE FRIE EVANGELISKE FORSAMLINGER I NORGE. 1. Navn. Bevegelsens navn er De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge (DFEF) 2. VEDTEKTER FOR DE FRIE EVANGELISKE FORSAMLINGER I NORGE 1. Navn Bevegelsens navn er De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge (DFEF) 2. Formål De Frie Evangeliske Forsamlinger (DFEF) er en sammenslutning

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer