ÅRSMØTE. Norsk Münsterländer Klubb. Mortens Kro, 2.etg. Riksvei 22, Gjelleråsen,1481 Hagan, Onsdag 5.mars kl 19.00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE. Norsk Münsterländer Klubb. Mortens Kro, 2.etg. Riksvei 22, Gjelleråsen,1481 Hagan, Onsdag 5.mars 2014 - kl 19.00"

Transkript

1 ÅRSMØTE Norsk Münsterländer Klubb Mortens Kro, 2.etg. Riksvei 22, Gjelleråsen,1481 Hagan, Onsdag 5.mars kl Dagsorden: Godkjenning av innkalling og dagsorden Konstituering. Valg av møteleder, referent, 2 representanter til å underskrive protokollen og tellekorps Godkjennelse av fullmakter Årsberetninger for 2013 Regnskap for 2013 Budsjett for 2014 Innkomne forslag Avlsrådet kleiner Endring av lovtekster Valg Etter årsmøtet blir det medlemsmøte med blant annet premiering av årets hunder 2013 informasjon om aktiviteter i 2014, samt andre aktuelle saker. Benytt anledningen til å ta opp saker som opptar deg. Styret håper på godt fremmøte, en aktiv generalforsamling og at mange vil benytte anledningen til å møte de nye tillitsvalgte. Det blir enkel bevertning. Vel møtt!

2 Styrets Årsberetning 2013 Styret har bestått av følgene tilitsvalgte: Leder: Pål Ivar Saxerud Nestleder: Berit S. Brusletto Styremedlem: Finn Arne Tellesholmen Styremedlem: Hans Arne Pettersen Varamedlem: Ingvild Heier Varamedlem: Glenn Slettvold AR Kleiner: Inger Lise Ruud AR Grosser: Christian Bakke Jaktråd: Tor-Erik Becher Utstillingråd: Siri E. Sætrang(Trakk seg ) I Tillegg: Kasserer/sekretær: NMLK-red Fuglehunden: Web-Redaktør: KLM-I repr: Reidar Folland Bjørn Larsen Kristine Storå Pål Thoresen Styret har i år 2013 avholdt jevnlige styremøter på Mortens kro. Styret har hatt stor enighet i saker, og arbeidet har foregått hyggelig med god tone. I utstilingsrådet trakk de som hadde verv seg i løpet av året, her er det flere som har gjort en god innsats for at dette skulle fungere resten av året. Det ble utdelt gullmerke til Eva Kultsadvik under generalforsamlingen Det ble utdelt gullmarke til Inger Johanne Kjorstad under sommersammlingen Klubben har fått ny hjemmeside i år. Jubileumsbok fra 40års jubileumet er klar og ligger ute for salg. Klubben var representert med Fulkmakt til Pål Andersen/NVK ved Fuglehundtinget 7-9Juni. Styret takker alle som har hatt verv i år for innsatsen og ønsker neste års styret lykke til. Styret takker sponsor Prof.Dog for samarbeidet i år. Pål Ivar Saxerud Leder NMLK

3 ÅRSMELDING AVLSRÅDET KLEINER MÜNSTERLÄNDER 2013 Konstitusjon Rådet har bestått av Inger Lise Øverby Ruud (leder), Tor Suleng og Oddrun Runde. Oddrun Runde har ivaretatt rollen som raseinfomasjon/valpeformidler, Inger Lise Øverby Ruud har hatt ansvaret for godkjenning av avlshunder/parringer/statistikk/oppatering web./godkjenning valpeannonser web./oppdatering og FH. Inger Lise Øverby Ruud har møtt som avlsrådets representant på styremøtene og Tor Suleng har vært med på møtene i Felles avlsråd (FA), forum for fuglehundrasene i FKF. Antall kull i 2013 Det ble registrert 12 kull i Norge, med til sammen 100 valper, fordelt på 51 tisper og 49 hanner. Det ble importert 5 hunder til Norge i 2013 fordelt på 2 tisper og 3 hanner. Registrerte valper: 105. Av disse 12 kullene, er det 6 som er godkjente av avlsrådet. Avlsrådets viktigste saker Avlsrådet har arbeidet etter avlsplanen for , og har behandlet og godkjent 8 kull, hvor noen valper allerede er født og resten forventes i I tillegg har avlsrådet godkjent 5 hunder, hvorav 3 hannhunder og 2 tisper. Disse er alle godkjent på A-lista. Jaktprøver Oversikt: Tot starter: Ant. Premier: 1 Uk 2 Uk 3 UK 1 AK 2 Ak 3 Ak VK Høyfjell vinter (50): Høyfjell høst (51): Lavland (53) Skog (54) Fullkombinert(56) Sum: Totalt starter på prøver i Norge er 173, 16 premier utgjør da en premieprosent på 9,2 % fordelt på 11 forskjellige hunder. Totalt start prøver i Sverige i 2013 er 35. Med 18 premier blir det en premieprosent på 51 % Totalt antall jaktprøvepremier i Norge og Sverige til sammen er 34, fordelt på 14 forskjellige hunder. Apportprøver Ant Ant Ant. Ant Ikke Starter UK AK premier UK UK UK AK AK AK premie Sum: % premiering AK: 62 % % premiering UK: 88 % Andre prøver. Ingen andre premieringer mottatt.

4 Det ble utdelt 16 jaktpremier (1 i UK), fordelt på 11 forskjellige hunder NO44019/11 C-Luna. Eier/fører: Arnstein Kjøglum Premier: 1x1.UK Høyfjell vinter S28461/2008 N UCH N J(K)CH Prästgårdens B-Lyng Hauk. Eier/fører: Oddrun Lunde Premier: 1x3.AK Høyfjell vinter, 1x1.AK Skog NM-skog 23833/06 N UCH N J(K)CH A-Lynna. Eier/fører: Tor Suleng Premier: 1x1.AK Skog 09461/08 Godlynnas Blenda. Eier/fører: Kirsti og Vidar Engeset Premier: 1x1.AK Skog, 1x2.AK Skog NO44021/11 Cara. Eier/fører: Eva Kulstadvik Premier: 1x2.AK Skog NO42931/10 N UCH Bergtuns Cora. Eier/fører: Sverre og Ellen H. Berglie Premier: 1x2.AK Skog, 1x2.AK Fullkombinert. SE49940/2010 N UCH Hedängens Kajax. Eier/fører: Andree og John Dahlen Premier: 1x3.AK Fullkombinert DK14364/2010 Gudenådalens Basse. Eier/fører: Anne og Steinar Solhaug Premier: 1x2.AK Høyfjell høst, 1x3.AK høyfjell høst, 1x3.AK Skog SE43082/2010 Prästgårdens C-Marr. Eier/fører: Ingar Wie Premier: 1x3.AK Høyfjell vinter NO44018/11 C-Hanna. Eier/fører: Halvard og Anita Dreng Premier: 1x2.AK Lavland 09463/08 Godlynnas B-Lissie. Eier/fører: Siv Kaland Premier: 1x2.AK Skog Det var 1 ekvipasje som startet under NM-skog og dette var Bergtuns Cleopatra. Det ble dessverre ingen premiering her. NM-lag lavland NMLK stilte med lag under NM-lag lavland. Resultatet ble 6.plass med 25 poeng. Laget bestod av: NO44021/11 Cara. Eier/fører: Eva Kulstadvik NO42931/10 N UCH Bergtuns Cora. Eier/fører: Ellen Berglie 08910/08 INT SE JCH SE N UCH SE V-10 Lokkeberget s Igor. Eier/fører: Pål Thoresen

5 Hunder som har oppnådd nye titler i /08 SE JCH SE UCH SE V-10 Lokkeberget s Igor har blitt både norsk og internasjonal utstillingchampion, og kan smykke seg med tittelen: INT SE JCH SE N UCH SE V-10 Lokkeberget s Igor. Eier: Pål Thoresen /06 N UCH A-Lynna har blitt Norsk jaktkombinert champion, og kan smykke seg med tittelen: N UCH N J(K)CH A-Lynna. Eier: Tor Suleng. NO42931 Bergtuns Cora har blitt norsk utstillingschampion, og kan smykke seg med tittelen: N UCH Bergtuns Cora. Eier: Ellen og Sverre Berglie Helse I løpet av 2013 ble 45 hunder røntget for HD. Resultatet var at 44 hunder var Fri, og dette utgjør 97,77% av de røntgete hundene. A/B = 44 hunder, E = 1 hund 7 hunder ble røntget for AD, alle 7 med status: A. 3 hunder har tatt øyeundersøkelsen ECVO: Og alle 3 har intet påvist. Eksteriør (Tallene i parentes er for til sammenligning) I løpet at 2013 er 109(157) utstillingskritikker registrert i DogWeb. Av de 109 kritikkene fikk 64 (91) hunder premie Excellent eller bedre. Dette tilsvarer 58,71 % (58%) av hundene. 34 (49) hunder fikk premie Very Good og dette tilsvarer 31 % (33%) av hundene. 10 (15) hunder fikk premie Good og dette tilsvarer 9% (9%) av hundene. 1 hund fikk 0.premie. Slår en sammen de hundene som fikk premiegraden Very Good eller bedre så utgjør det 90 % (90%) av de hundene som ble stilt i Avlsrådet kan bare konstatere at rasen fortsatt holder en eksteriørmessig høy standard. Det ble delt ut 64 (54) CK, 18 CERT, 2 RES CERT, 9 (8) CACIB og 2 RES.CACIB (tallene er hentet ut i fra dogweb sine resultatlister)

6 Annet Det har vært stor deltakelse på prøver og utstillinger også i 2013, og dette setter avlsrådet meget stor pris på. Dette er viktig for å få inn mest mulig informasjon om hundene, slik at vi kan hente ut informasjon også fra indekser til bruk i avlsarbeidet. Avlsrådet vil takke alle dere som har deltatt på utstillinger, prøver og samlinger. Vi vil som tidligere oppfordre dere til å sende kopi av kritikker til avlsrådet så vi får et best mulig grunnlag for å registrere resultatene. Avlsrådet har tatt i bruk telefonkonferanse til å samarbeide på tvers av landet, og dette har fungert veldig bra. Dette er noe vi vil benytte oss av flere ganger. Avlsrådet har dessverre ikke vært flinke til å oppdatere websidene i Noe av grunnen er at sidene våres ikke har vært helt greie å jobbe med, men dette er ingen unnskyldning. Vi lover å komme sterkere tilbake til dette i Avlsrådet gratulerer med flotte resultater i året som har gått, og håper på et godt samarbeid med medlemmene og oppdrettere i året som kommer. Inger Lise Øverby Ruud er ikke på valg. Tor Suleng og Oddrun Runde er på valg!! Inger Lise Øverby Ruud Tor Suleng Oddrun Runde LYKKE TIL I 2014!

7 Årets hunder 2013 Årets Kleiner Münsterländer Totalt /08 Godlynnas Blenda 70 poeng (1. og 2. AK skog) Eier: Kirsti og Vidar Engeset Årets Kleiner Münsterländer Skog /08 Godlynnas Blenda 70 poeng (1. og 2. AK skog) Eier: Kirsti og Vidar Engeset Årets Kleiner Münsterländer Unghund 2013 NO44019/11 C-Luna 30 poeng (1.UK) Eier: Arnstein Kjøglum Årets Kleiner Münsterländer AK apport /06 A-Nikko 90 poeng (3 x 1. AK apport) Eier: Roar Hansen Årets Kleiner Münsterländer UK apport 2013 NO36453/12 Godlynnas A-Lucas 59 poeng (3 x 1.UK apport) Eier: Roar Hansen Årets Kleiner Münsterländer AK Samlekombinert /08 Godlynnas Blenda 194 poeng (1.AK + 2. AK samlekombinert) Eier: Kirsti og Vidar Engeset Årets Kleiner Münsterländer Utstilling 2013 DK14364/2010 Gudenådalens Basse 280 poeng (3 x Excellent, 3 x BKK, 3 x CK/CERT, 1x CACIB jaktprøvepremiert inneværende år) Eier: Steinar Solhaug

8 Årsberetning fra avlsrådet Grosser Münsterländer 2013 Avlsrådet har i år 2013 bestått av Christian Bakke (leder), Ernst Evensen (valpeformidler) og Elisabeth Larsen. Christian Bakke har møtt på styremøtene. Avl Det er født et kull i Norge i 2013 med 2 valper. Ei tispe og en hannhund. Det har blitt importert 2 hannhunder fra Sverige, en hannhund fra Tyskland og ei tispe fra Nederland. Godkjente avlshunder er dessverre like lav som sist år. 2 tisper og 2 hanner. Helse: Det er HD røntget 3 hunder. Resultatene er 2xA og 1xD hofter Det er 2 hunder som er AD røntget med resultatet 2xA Jaktprøver Det er i år blitt stilt 5 norsk eide hunder på jaktprøver her i landet. Det er en oppgang med 1 hund fra sist år. Det har vært 17 starter som er likt fra sist år. Det har blitt 5 premieringer som utgjør en premieprosent på 29 % som også er som sist år. Gjennomsnitt jaktlyst for alle starter er i år på 3,64 som er en nedgang fra 4,23 sist år. Følgende jaktpremieringer har det blitt i 2013: NO50238/12 Gino av Hundremeterskogen (Storm) Eier/fører Tom Johansen Premier: 2x3 UK høyfjell NO50244/12G-Feja Av Hundremeterskogen Eier/fører Anna Pensar (Sverige) Premie: 3 UK lavland LOF203 NJ(K)CH NJCH Era Des Grandes Vorachyres Eier/fører Christian Bakke Premier: 1x1 AK skog m/æp, 2 AK fullkombinert skog, 2 AK lavland LOF203 Era des Grandes Vorachyres er tildelt tittelen NJCH som første Grosser Münsterländer. Hun har nå tittelen NJ(K)CH NJCH Era des Grandes Vorachyres Eier Christian Bakke Era des Grandes Vorachyres har i år som første Grosser Münsterländer fått en 1 premie med ÆP på skog.

9 Apportprøver 3 Grossere har stilt på apportprøver i Det har vært 7 starter. Dette har resultert i 4x0 premie og 3x1 premie. Dette er det laveste antall starter og startende hunder de siste 10 år Utstillinger: 9 hunder har vært på utstilling. Det er 2 mer enn sist år 2 x VG.JK 1 x VG.UK 3 x EXC. JK 1 x VG.AK 1 x VG.BK 4 x EXC.AK 2 x EXC.BK 4 x CK 2 x Cert 1 x CACIB Annet. I 2012 ble det utarbeidet ett nytt rasekompendium som blei godkjent av NKK v /standardkomiteen høsten Dette ble delt ut til dommere i forbindelse med dommerkonferansen eksteriør januar Ernst Evensen var representant for avlsrådet grosser münsterländers. Christian Bakke Elisabeth Larsen Ernst Evensen

10 Årets Grosser Münsterländer 2013 Årets Grosser Münsterländer Utstilling 2013 NO50238/12 Gino av Hundremeterskogen (Storm) 130 poeng (Exc BK. 1BKK Cert, Bir Jaktpremier inneværende år) Eier: Tom Johansen Årets Grosser Münsterländer Høyfjell 2013 NO50238/12 Gino av Hundremeterskogen (Storm) 30 poeng (2x3 UK Høyfjell høst) Eier: Tom Johansen Årets Grosser Münsterländer Totalt 2013 LOF203 NJ(K)CH NJCH Era Des Grandes Vorachyres 150 poeng (1.AK m/æp skog+2 AK FK+2. AK Lavland) Eier: Christian Bakke Årets Grosser Münsterländer Skog 2013 LOF203 NJ(K)CH NJCH Era Des Grandes Vorachyres 120 Poeng (1.AK m/æp skog+2 AK fullkombinert ) Eier: Christian Bakke Årets Grosser Münsterländer AK apport LOF203 NJ(K)CH NJCH Era Des Grandes Vorachyres 87 poeng (3 x 1 AK apport) Eier: Christian Bakke Årets Grosser Münsterländer AK Samlekombinert LOF203 NJ(K)CH NJCH Era Des Grandes Vorachyres 245 poeng (2x1 apport 1 AK m/æp skog, 2 AK lavland) Eier: Christian Bakke Årets Grosser Münsterländer lavland LOF203 NJ(K)CH NJCH Era Des Grandes Vorachyres 30 poeng (1 x 2 AK) Eier: Christian Bakke

11 ÅRSMELDING JAKTRÅDET NMLK 2013 Konstitusjon Rådet har bestått av Tor-Erik Becher (leder), Carl-Fredrik Grünert og Eva Kulstadvik. Vintersamling Jaktrådet avholdt vintersamling på Slangen Seter i februar. Eva Kulstadvik var ansvarlig for arrangementet. Det deltok 19 hunder på samlingen, og det ble inndelt i tre partier slik at alle hunder fikk mye slipptid. Det ble sett en del ryper gjennom helga, men noe ujevn fordelt på partiene. Instruktører var Eva Kulstadvik, Carl-Fredrik Grünert, Harald Bruflot og Tor Suleng. Lørdag kveld ble det arrangert jegermiddag, med lotteri og premieutdeling til hunder som hadde utmerket seg. Arrangementet gikk med et underskudd på kr ,-. Apportprøvekurs og apportprøve Sørli Bjørn Larsen har lagd tradisjon med å arrangere apportprøvekurs og apportprøve på Perskula og deretter Sørli. Nok en gang ble det gjennomført et godt kurs med apportprøve siste dag. Dommere var Vidar Engeset, Arild W. Hansen, Anders Simensrud og Bjørn Larsen. På prøven stilte totalt 28 hunder til start og det ble delt ut 6 x 1. pr., 8 x 2. pr. og 1 x 3. pr., det ble en premieprosent på 54 prosent som er noe lavere enn ved tidligere prøver. Arrangementet gikk med et solid overskudd på ,46 Apportprøve Brevig Jaktrådet avholdt apportprøve på Brevig søndag 2. juni. Eva Kulstadvik var ansvarlig for arrangementet. Dommere var Birthe Wold Myhre, Pål Andersen, Ove Myhre og Vidar Engeset. Det startet 18 hunder, 12 i AK og 6 i UK. Det ble utdelt 10 x 1. premie og 4 x 2. premie, noe som utgjør en premieprosent på 78 %. Arrangementet gikk med overskudd på kr ,20. Høstsamling fjell/skog Jaktrådet avholdt høstsamling på Vasetdansen August og søkt og fått innvilget dispensasjon fra båndtvangen denne helga. Instruktører var Bjørn Larsen, Eva Kulstadvik, Carl-Fredrik Grünert og Harald Bruflot. Det ble delt inn i tre partier hver dag, hvorav to gikk på fjellet og ett i skogen. Det ble meldt om en god del fugl i terrenget, selv om de ikke var spesielt samarbeidsvillig denne helga. Lørdag kveld ble det holdt jegermiddag på Vasetdansen camping. Arrangementet gikk med et overskudd. Stangeprøven NMLK har lang tradisjon i å arrangere jaktprøve på Stange og 2013 var intet unntak. Det ble arrangert skogsfuglprøve og fullkombinertprøve 28. og 29. september i terrengene til Stange- og Romedal almenning med sekretariat på Gammelsaga. Det startet 35 hunder på Stangeprøven hvorav 2 hunder på fullkombinertprøven. Det ble utdelt totalt 7 premier som er en premieprosent på 20 prosent. Premiene fordelte seg på 2 x 1. AK skog, 3 x 2. AK skog, 1 x 2. AK fullkombinert og 1 x 3. AK fullkombinert. Bergtuns kennels vandrerpokal til beste hund på fullkombinertprøven gikk til Ellen Bergli med Bergtuns Cora. Stangeprøven gikk med et underskudd på kr ,37

12 Klubbmesterskap lavland Tjølling Klubbmesterskapet lavland ble avholdt i Tjølling JFF sine terrenger i Tjølling lørdag 12. oktober. Klubbmesterskapet var flyttet litt frem i håp om bedre vær og mer fugl i terrengene, og dette var noe som slo til da vi hadde strålende sol og godt med fugl. Det deltok 28 hunder Instruktører/ dommere var Pål Berge, Harald Bruflot, Thomas Hammerstad og Andreas Hervik. Klubbmester i AK ble B-Frøya til Harald Bruflot, med hele 5 fuglearbeider. I UK var det dessverre ingen av hundene som kom i fugl men Jessi til Ingunn Holmen ble kåret til dagens beste søker og klubbmester i UK. Arrangementet gikk med kr ,- i underskudd. Øvrige aktiviteter : DK Oslo og Akershus, Pål Thoresen, har avholdt lavlandssamling i Ervalla, Sverige. Dette arrangementet gikk med et underskudd på kr ,44. Pål Berge og Eva Kulstadvik har gjennomført et dressurkurs i Drammen, dette ga et overskudd inn til NMLK på kr ,50. Carl-Fredrik Grünert og Andreè Dahlen har avholdt treningskvelder i Asker/Hokksund og Andreas Hervig har avholdt treningskvelder i Fredrikstad. Jaktrådets betraktninger Jaktrådet er godt fornøyd med de arrangementene som er avholdt i Det har vært god deltakelse og mange gode tilbakemeldinger i etterkant. Arrangementene har totalt gitt et overskudd inn til klubben Jaktrådet ønsker å takke instruktører, dommere og frivillige hjelpere som har bidratt til at NMLK som er en liten klubb kan holde så høyt aktivitetsnivå. Tor-Erik Becher Eva Kulstadvik Carl-Fredrik Grünert

13 Årsmelding over aktiviteter arrangert av utstillingsrådet 2013 Villmarksmessen Villmarksmessen ble i år arrangert 4-7 april på Lillestrøm. Norsk Münsterlanderklubb hadde stand sammen med de andre fuglehundrasene fra gruppe 7 i tilknytning til «utstillingstorget». Det var mye aktiviteter i hundearenaen alle dager, noe som trekker publikum og skaper litt action. Det ble også arrangert en uhøytidelig apportkonkurranse ledet av Bjørn Larsen, hvor rasene pointer, engelsksetter og münsterländer deltok. Vinner av konkurransen var en pointer, Klubben var godt representert på stand, og klarte å verve flere nye medlemmer i løpet av helgen. Folk som var innom hadde selv münsterländer, noen var interessert i valper/kull, og et par tyskere som selv hadde grosser. Siri Sætrang som da var i utstillingsrådet, var ansvarlig for stand. Fellesutstillingen Fellesutstillingen ble i år avholdt på Hvaltjern stadion i Fetsund. Et flott sted for et slikt arrangement, med stor gresslette hvor ringene var plassert bortover Ringen ble delt med NGS, og vi var så heldige å få vår egen dommer Birte Wold Myhre. Dette var Birtes første bedømming av münsterländer rasen. Totalt var det påmeldt 12 KLM + 1 valp. Dessverre ingen GM var påmeldt i år. Birte presiserte i sin bedømming at Cert/ CK henger høyt og står for championkvalitet, og dommeren må virkelig mene at hunden fortjener denne tittelen for å få den utdelt. Hannhunden Glöd fikk CK og ble beste hannhund. Av tispene fikk Hyltebäkkens Kandis Cert og Vingulmarks Etna fikk CK. NMLK vil gratulere Etna og Glöd som ble BIR/BIM. Valpen Luke startet dagen med å bli BIR. Deretter ble han 2 BIG, altså nest beste fuglehund av valpene. En kjempeprestasjon og vi gratulerer. Sommersamling NMLK sin årlige sommersamling på Toftemo, Dovre fra 7-9 juni. Ukene før hadde det vært flom og stengte veier i Gudbrandsdalen og et steinras like ved Toftemo, men folk kom frem allikevel. Aktivitetene startet på lørdag. Halvard Dreng var ansvarlig for skytingen med hjelp fra Dovre JF. Vinner av damene var Inger Lise Ruud, for herrene vant Finn Arne Tellesholmen. Duenes venn ble Hanne og Manuel Gomez. I apport konkurransen deltok 17 hunder ledsaget av Dreng, Brusletto og Kjorstad. I AK klassen vant Hanna til Dreng, mens i UK var det Tito til Petter Noet som ble beste hund. På kvelden var det felles grillmiddag og premieutdeling. Stemningen fra medlemmene var god og det ble gitt gode tilbakemeldinger om arrangementet. Kveldens høydepunkt var overrekkelse av Gullmerke. Denne gangen til Inger Johanne Kjorstad som har vær medlem av klubben i 37 år og vært aktiv i forskjellige verv.

14 Søndag var det spesialutstilling for Münsterländere. Årets dommer var Per Harald Nymark, ringsekretær Inger Lise Ruud og skriver Inger Johanne Kjorstad. Det var påmeldt 15 KLM, desverre ingen Grossere. Årets BIR/BIM ble Vingulmarks Enzo og Tink-A-Hjerti. Hun fikk også Stor Cert. Bergtuns A-Kira fikk reserve Cert. Gudenådalens Basse fikk også Stor Cert. Beste valp ble Elverdams Freia. Det ble også arrangert Barn og Hund med Inger Johanne som dommer. NMLK takker Halvard og Anita Dreng, Inger Johanne Kjorstad, Inger Lise Ruud, Hans Arne Pettersen, Finn Arve Tellesholmen og Berit Brusletto som bidro til at dette ble et vellykket arrangement. Utstillingsrådet har i 2013 delvis vært uten medlemmer og derfor har arrangementene vært preget av det. For året 2014 er nye medlemmer på plass i rådet og vi håper på bedre planlegging og gjennomføring av arrangementene. Mvh Ellen Hilde Bergli Utstillingsrådet

15 NORSK MÜNSTERLÄNDER KLUBB RESULTATREGNSKAP 2013 Noter DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Medlemskontingenter , ,00 Sponsor/Stønad - inntekter , ,00 Loddsalg Stevner - Arr , ,00 Momsrefusjon , ,00 Ikke hevet refusjoner fra arrangement 1 738,00 - Note 1 Arrang./utstillinger/prøver/samlinger , ,00 Salg av klubbartikler 4 200,00 - Andre Driftsinntekter 4 378, ,50 SUM DRIFTSINNTEKTER , ,50 Samarbeidsavgift til FKF 5 835, ,00 Fuglehunden opplag , ,00 Note 1 Arrang./utstillinger/prøver/samlinger/ , ,55 Premier og salgsartikler , ,00 NM lag lavland 3 681, ,00 Note 2 Inventar og utstyr , ,00 Bank 2 111,50 - Note 3 Godtgjøring og refusjon , ,00 Note 4 Administrasjon , ,62 Kurs Fase 1 / , ,00 Note 5 It kostnader 5 641, ,75 SUM DRIFTSKOSTNADER , ,92 DRIFTSRESULTAT , ,58 Renteinntekter 397,59 305,92 ÅRETS RESULTAT , ,50 BALANSE PR Beholdning salgsartikler , ,50 Beholdning premier , ,31 Diverse utstyr til arrangement (apportvilt/skjema) 1 650, ,00 SUM VARE/PREMIE- BEHOLDNING , ,81 SUM FORDRINGER, debitorer og forskuddsbet. Aktivitets- og opplæringsfond , ,41 DNB kontoer (drift, jaktråd, utstillingsråd) , ,13 Aksjer AS Fuglehunden , ,00 SUM KONTANTER, BANK & AK- SJER , ,54 SUM OMLØPSMIDLER , ,35 Egenkapital , ,46 Resultat , ,89 SUM EGENKAPITAL , ,35 Kreditorer (Klubbmesteskap) - (917,00) Samarbeidsavgift FKF - - Medlemskontingent neste år - - SUM KORTSIKTIG GJELD ,00 Justeringer - - SUM GJELD OG EGENKAPITAL , ,35

16 NOTER TIL REGNSKAPET Note 1 Diverse arrangementer Inntekt Utgift Resultat Vintersamling , , ,00 Dressurkurs Drammen 1 896, ,50 Brevigprøven 7 415, , ,20 Villmarksmessen - 304,00-304,00 Høstsamling 9 900, , ,00 Dylta / Ervalla , , ,44 Stangeprøven , , ,37 Malungen (Dovre) , , ,10 Sørli , , ,46 Klubbmesterskapet , , , , ,55 Resultat diverse arrangement ,95 Note 2 Inventar og utstyr 6560 Rekvisita/Verktøy/Matriell 3 160,00 Sum inventar og utstyr 3 160,00 Note 3 Godtgjøring og refusjon 5281 Godtgjøring Kasserer 4 000, Godtgjøring Fuglhunden Redaktør 3 000, Godtgjøring WEB Redaktør 3 000, Refusjon Andre Utgifter 390,00 Sum godtgjøring og refusjon ,00 Administrasjon Note Leie lokaler 5 460, Kontorrekvisita 3228, Konsulenttjenester 1 248, Aviser,Tidsskrifter,Trykking , Møte, kurs, oppdatering og lignende 5 373, Adm Kostnad 135, Porto 942, Medlemskontingent 599, MedlemsAvgift KlM-I 2 180, Forsikring 912, Styre og bedriftsforsamlingsmøter 5 657, Bank og KortGebyrer 1 613, Tap på Fordringer -106,65 Sum administrasjon ,62 Note 5 It-kostnader 6810 Data/EDB Kostnad 1 233, WebUtvikling 2 235,00 Sum It-kostnader 3 468,75

17 NORSK MÜNSTERLÄNDER KLUBB BUDSJETT 2014 Inntekter Medlemskoningenter ,00 Andre inntekter(loddsalg etc) 2 500,00 Arrang./utstillinger/prøver/samlinger ,00 Momsrefusjon ,00 Sponsor/Stønad - inntekter 4 000,00 SUM Inntekter ,00 Utgifter Samarbeisavgift FKF 5 800,00 Fuglehunden opplag ,00 Innkjøp premier ,00 Innkjøp utstyr 5 000,00 Innkjøp klubbartikler ,00 Inventar og utstyr ,00 NM Lavland 3 000,00 Årsmøte KLM-I 4 000,00 Porto/Gebyrer 3 000,00 Administrasjon ,00 It kostnader 6 000,00 Instruktørkurs ,00 Jubileums kostnader ,00 SUM Utgifter ,00 Forventet resultat ,00

18

19 Innkomne forslag Styret i NMLK har mottatt revidert lovverk fra Lovkomiteens behandling av vårt nye lovverk godkjent ved forrige årsmøte ble enstemmig vedtatt den 29 juni 2013 av FKF med en anmerkning. Følgende paragraf endres: Endringen må vedtas med minst 2/3 flertall 1-3 Definisjoner Klubbens organer: - Årsmøtet - Ekstraordinært årsmøte - Styret - Valgkomite - NMLK har ingen avdelinger 3-4 Årsmøtets oppgaver. denne fjernes da den er konflikt med 3-4 e. Årsmøtets oppgaver er: a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer, fullmakter, innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede. b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet. c) Behandle årsberetning d) Godkjenne regnskap med revisors beretning e) Opprettelse og nedleggelse av avdelinger f) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. Benkeforslag er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag. g) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet. h) Godkjenne budsjett og kontingent for neste år

20 Forslagstiller: Avlsrådet kleiner münsterländer Sak til årsmøtet Vedrørende endring i antall representanter i avlsrådet kleiner. Avlsrådet kleiner foreslår at avlsrådet utvides fra 3 medlemmer til 4 medlemmer, hvorav det 4.medlemmet skal være KLM-I kontakten. Rådet konstituerer seg selv, og leder av rådet er automatisk styremedlem i NMLK Begrunnelse: Avlsrådets arbeid blir stadig større, og vi ser at det er behov for å innlemme flere i dette arbeidet. Det er et ønske om at KLM-I kontakten skal være et objektivt bindeledd mellom avlsrådet her i Norge og resten av landene som er medlemmer av KLM-I. Det er på trappene å sette i gang et nordisk samarbeid også, og av den grunn mener vi i avlsrådet kleiner at det er viktig med saklighet og objektivitet mot norske forhold så en slipper personlige konflikter. KLM-I kontakten bør være et fysisk medlem av rådet, og ikke stå utenfor avlsrådet. For avlsrådet kleiner Inger Lise Øverby Ruud leder avlsrådet kleiner, NMLK

21 Valg 2013 Valgkomiteens Forslag for 2014 Verv På valg På valg Navn Periode Navn Periode Leder Pål Ivar Saxerud 1 År Birte Wold Myhre 1 År Nestleder Berit Brusletto 1 år Eva Kullstadvik 1 år Styremedl. Hans Arne Pettersen 2 år Hans Arne Pettersen 1 år Styremedl. Finn Arne Tellesholmen 1 år Berit Brusletto 2 år Varamedl. Glenn Slettvoll 2 år Glenn Slettvoll 1 år Varamedl. Ingvild Heier 1 år Terje Leidland 2 år AR Kleiner Oddrun Runde 1 år Oddrun Runde 2 år Inger Lise Øverby Ruud 2 år Inger Lise Øverby Ruud 1 år Tor Suleng 1 år Pål Thoresen 2 år AR Grosser Christian Bakke 2 år Christian Bakke 1 år Ernst Evensen 1 år Ernst Evensen 2 år Elisabeth Larsen 1 år Bjørn Larsen 2 år Jaktrådet Tor-Erik Becher 1 år Tom Jacobsen 2 år Eva Kullstadvik 2 år Pål Ivar Saxerud 2 år Carl-Fredrik Grünert 2 år Carl-Fredrik Grünert 1 år Andrè Dahlen Utst. rådet Siri Eveline Sætrang 1 år Inger Johanne Kjorstad 2 år Sigrid Halle Hervåg 2 år Ellen Bergli 2 år Styret velger kandidat 2 år Ingunn Holmen 2 år Revisor John M Dahlen 2 år John M Dahlen 1 år Valgkomite Terje Leidland Roar Hansen Andree Dahlen Velges på årsmøte Velges på årsmøte Vara Terje Fjellum

22 Lover for Norsk Münsterländer Klubb Lover for Norsk Münsterländer Klubb Klubb stiftet 22. november 1971 Vedtatt av årsmøtet 1974med senere endringer, senest av Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund den 29. mai 2013 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Norsk Münsterländer Klubb, og forkortes til NMLK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Fuglehundklub benes Forbund (FKF) som er et medlemsforbund i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben og dens medlemmer er derfor forpliktet til å overholde FKFs og NKKs lover og bestemmelser. Klubben omfatter rasene Kleiner Münsterländer og Grosser Münsterländer Klubben har verneting i Oslo. 1-2 Formål NMLK har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og utviklingen av den enkelte hunderase som omfattes av klubben. NMLK skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder, og for at avl av hunder skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard og rasenes sunnhet. 1-3 Definisjoner Klubbens organer: - Årsmøtet - Ekstraordinært årsmøte - Styret - Valgkomite - NMLK har ingen avdelinger Kap 2 Medlemskap og krav til dette 2-1 Medlemskap Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag til NKKs Appellutvalg. 2-2 Medlemskontingent Alle medlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskap samt klubbkontingent fastsatt av klubbens årsmøte. Medlemmet har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.

23 2-3 Medlemsplikter Medlemmene er forpliktet til å støtte NMLK, FKFs og NKKs virksomhet samt å følge NMLK, FKF og NKK lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK, FKF eller klubben. 2-4 Opphør av medlemskap Medlemskap i klubben opphører ved: a) Utmeldelse b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/ eller annen uregulert gjeld til klubben c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap Disiplinær reaksjoner NKKs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner gjelder i sin helhet. 2-6 Gullmerke Styret i NMLK kan beslutte at særlig fortjente medlemmer kan tildeles klubbens gullmerke. Skriftlig forslag med begrunnelse skal sendes styret 3 uker før styremøte. Alle medlemmer av NMLK har forslagsrett. Tildeling av Gullmerke krever 2/3 flertall i styremøtet. Det kreves skriftlig avstemming og det kan voteres uten debatt. Gullmerket utdeles på klubbens årsmøte, men kan alternativt utdeles på annet arrangement i klubbens regi. Kap 3 Organisasjon 3-1 Høyeste myndighet Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 1. april. Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av lov vedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever ¾ flertall). I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet. Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet. Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. 3-2 Møte og stemmerett Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har møte rett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben. Hvert fremmøtt medlem kan maksimalt stille med 2 fullmakter. Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved fullmakt. Forhåndsstemmer kan bare benyttes ved valg. Forhåndsstemmer skal være styret i hende se nest en uke før årsmøtet. På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NKK og FKF møte med inntil 2 representanter hver som har talerett, men ikke stemmerett.

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for [ ] Klubb stiftet [ ]

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for [ ] Klubb stiftet [ ] Lover for [ ] Klubb stiftet [ ] Vedtatt av årsmøtet den [ ] med senere endringer, senest av [ ] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB Vedtatt på stiftelsesdagen 11. november 1948. Det er vedtatt endringer på årsmøtene: 11. mai 1954, 1. mars 1971, 15. februar 1977, 3. juni 1993, 5. mars 2002,

Detaljer

Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954

Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954 Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954 Vedtatt av årsmøtet den 8/2-2012 med senere endringer, senest av [] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap llnjedende bestemmelser 1-1 Org,nisasjon

Detaljer

Lover for Oslo Sportshundklubb. Lover for Oslo Sportshundklubb

Lover for Oslo Sportshundklubb. Lover for Oslo Sportshundklubb Lover for Oslo Sportshundklubb Stiftet 01.06.2012 1 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde 1-2 Formål 1-3 Definisjoner Kap 2 Medlemskap og krav til dette 2-1 Medlemskap 2-2 Medlemskontingent

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN

ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN DAGSORDEN 1. Valg av dirigent 2. Valg av referent 3. Valg av tellekorps, to personer 4. Valg av to til å underskrive protokollen

Detaljer

Lover for Norsk Terrier Klub, stiftet 18. desember 1933

Lover for Norsk Terrier Klub, stiftet 18. desember 1933 Lover for Norsk Terrier Klub, stiftet 18. desember 1933 Vedtatt av generalforsamlingen 19. april 1995 med senere endringer, senest av 25. april 2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub (dato) Kapittel

Detaljer

Forhåndstemmer. Forhåndstemmer skal være styret i hende senest 1-en uke før Generalforsamlingen.

Forhåndstemmer. Forhåndstemmer skal være styret i hende senest 1-en uke før Generalforsamlingen. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 13. april 2013, klokken 12.00 Sted: Best Western Oslo Airport Hotell 2060 Sør-Gardermoen Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

Saker til årsmøtet HBFK. www.hbfk.no. Haugaland Bruks og Familiehundklubb

Saker til årsmøtet HBFK. www.hbfk.no. Haugaland Bruks og Familiehundklubb Saker til årsmøtet 2012 Haugaland Bruks og Familiehundklubb HBFK www.hbfk.no Sak 1 Sak til årsmøtet i HBFK Styret i HBFK har endret navnet på klubben til Haugaland Brukshundklubb HBHK Med ordlyden En klubb

Detaljer

Referat fra generalforsamling i. Bergen og Omegn Myndeklubb

Referat fra generalforsamling i. Bergen og Omegn Myndeklubb Referat fra generalforsamling i Bergen og Omegn Myndeklubb Onsdag 22. juni 2011 kl. 1900 Sted: Haraldsplass Diarkonale Sykehus 1 Sak 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Vedtak: Innkalling og dagsorden

Detaljer

Bergen Agility Klubb Klubbregler 2009

Bergen Agility Klubb Klubbregler 2009 Bergen Agility Klubb Klubbregler 2009 Lover for Bergen Agility Klubb. Vedtatt av årsmøte den Siste endret, årsmøte Februar.2009 KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL... 2 1 Navn... 2 2 Tilknytning... 2 3 Formål...

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs ordinære generalforsamling onsdag 25. april 2012 kl. 19.00. på Rica Hotell Helsfyr Strømsveien 108, 0663 Oslo

Innkalling til Norsk Terrier Klubs ordinære generalforsamling onsdag 25. april 2012 kl. 19.00. på Rica Hotell Helsfyr Strømsveien 108, 0663 Oslo Innkalling til Norsk Terrier Klubs ordinære generalforsamling onsdag 25. april 2012 kl. 19.00 på Rica Hotell Helsfyr Strømsveien 108, 0663 Oslo Dagsorden 1. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer til

Detaljer

Innkalling til Årsmøte

Innkalling til Årsmøte Innkalling til Årsmøte I henhold til Hvit Gjeterhundklubbs lover 11 innkaller vi med dette til ordinært årsmøte for 2010. Årsmøtet avholdes Lørdag 21. mai 2001i Nordre Ramsvikvei 1, 4015 Stavanger 21.5.2011

Detaljer

Lover for Lørenskog Hundeklubb.

Lover for Lørenskog Hundeklubb. 1.utkast til NKK. des.09 Lover for Lørenskog Hundeklubb. Vedtatt av årsmøtet: mars, 2010 Sist endret av årsmøtet: mars, 2010 KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn: Klubbens navn er: Her forkortet til: Lørenskog

Detaljer

Lover for Norsk Buhundklubb.

Lover for Norsk Buhundklubb. Lover for Norsk Buhundklubb. Vedtatt av årsmøtet den 01.04.2006 Sist endret av årsmøtet den 12.03.2011 KAPITTEL 1 -NAVN OG FORMÅL 1 Navn Klubbens navn er Norsk Buhundklubb. Her forkortet til NBK. 2 Tilknytning

Detaljer

Lover for Autorisert Ringpersonells forening.

Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Vedtatt på konstituerende årsmøte den 27. November 2009. KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn Foreningens navn er Autorisert Ringpersonells Forening. Her forkortet

Detaljer

Norske Harehund klubbers Forbund

Norske Harehund klubbers Forbund Norske Harehund klubbers Forbund Kragerø 23/4-2012 Referat fra RS-2012, Best Western Gardermoen 22/4-2012 leder NHKF Stein Wahlstrøm ønsket forsamlingen velkommen. Han presenterte de nye som har overtatt

Detaljer

LOVER FOR TØNSBERG HUNDEKLUBB.

LOVER FOR TØNSBERG HUNDEKLUBB. LOVER FOR TØNSBERG HUNDEKLUBB. Vedtatt på årsmøte den 21.11.1994 Revidert på årsmøte den 13.11.1995 Revidert på årsmøte den 18.11.1998 Vedtatt på årsmøtet den 06.11.2006 Vedtatt på årsmøtet den 29.10.2009

Detaljer

Utkast fra Lovkomiteen i FKF revidert 07042011

Utkast fra Lovkomiteen i FKF revidert 07042011 Utkast fra Lovkomiteen i FKF revidert 07042011 Vedtekter for Fuglehundklubbenes Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte i Fuglehundklubbenes Forbund XXXX. Sist endret av Fuglehundtinget den xxxx FKF ble

Detaljer

BRETON-INFO. innkalling til årsmøte på Rica Hotell Gardermoen, lørdag 11. februar 2006. med. Side 1. vedlegg til årbok 2005

BRETON-INFO. innkalling til årsmøte på Rica Hotell Gardermoen, lørdag 11. februar 2006. med. Side 1. vedlegg til årbok 2005 BRETON-INFO med innkalling til årsmøte på Rica Hotell Gardermoen, lørdag 11. februar 2006 vedlegg til årbok 2005 Side 1 ÅRSMØTE NBK MED PÅFØLGENDE FESTMIDDAG LØRDAG 11. FEBRUAR 2006 KL. 16.30 Årsmøtet

Detaljer

BRETON-INFO. med. innkalling til årsmøte på. Quality Airport Hotel Stjørdal. lørdag 8. februar 2014. Breton-Info Side 1

BRETON-INFO. med. innkalling til årsmøte på. Quality Airport Hotel Stjørdal. lørdag 8. februar 2014. Breton-Info Side 1 BRETON-INFO med innkalling til årsmøte på Quality Airport Hotel Stjørdal lørdag 8. februar 2014 Breton-Info Side 1 ÅRSMØTE NORSK BRETON KLUBB LØRDAG 8. FEBRUAR 2014 med festmiddag og en del sjølskryt.

Detaljer

Forhåndstemmer skal være styret i hende senest 1-en uke før Generalforsamlingen.

Forhåndstemmer skal være styret i hende senest 1-en uke før Generalforsamlingen. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: lørdag 5. april 2008, kl. 14.00 Sted: Clarion Hotell Oslo Airport 2060 Gardermoen Dagsorden: 1. Valg av møteleder og referent 2. Godkjenning

Detaljer

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 Det innkalles til ÅRSMØTE I NORSK SHIBA KLUBB 10. JUNI 2011 Årsmøtet avholdes på Quality Hunderfossen Hotell Årsmøtet starter kl 20.00. DAGSORDEN 1)

Detaljer

RETNINGSLINJER STYRET NORSK POLARHUNDKLUBB

RETNINGSLINJER STYRET NORSK POLARHUNDKLUBB RETNINGSLINJER STYRET NORSK POLARHUNDKLUBB består av leder, fire styremedlemmer og to vararepresentanter som alle velges av. 4-3 s oppgaver a) Lede klubben mellom årsmøtene b) Avholde årsmøte c) Drive

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

Gardermoen, 9. mai 2015 Thon Hotel Oslo Airport Side 1 av 68

Gardermoen, 9. mai 2015 Thon Hotel Oslo Airport Side 1 av 68 Side 1 av 68 Gardermoen, 9. mai 2015 Thon Hotel Oslo Airport PROGRAM 8. 9.5.15 Fredag 8.5. Kl. 10.00 Kl. 18.00 Kl. 18.00 Styremøte Ledermøte Møter i komitéer og utvalg etter behov Middag fredag 8.5. må

Detaljer

Forbundstinget 2012. Søndag 19. februar 2012 kl. 11:00. Innkalling til forbundsting i Norsk Brukshundsports Forbund

Forbundstinget 2012. Søndag 19. februar 2012 kl. 11:00. Innkalling til forbundsting i Norsk Brukshundsports Forbund 1 Forbundstinget 2012 Innkalling til forbundsting i Norsk Brukshundsports Forbund Søndag 19. februar 2012 kl. 11:00 Forsvarets Hundeskole, Hauerseter (mellom Dal og Gardermoen) Saksliste: 1. Åpning ved

Detaljer

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 ! # # " # $ % &! & & Innkalling til årsmøtet Lagt ut på www.hakadalgolf.no under nyheter 18.02.11 HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 Styret i Hakadal Golfklubb innkaller med dette til årsmøte for 2010. Sted:

Detaljer