Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delårsrapport for 1. kvartal 2009"

Transkript

1 HURTIGRUTEN FULL-IMAGE SLIDE ASA With without a subtitle Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Hurtigruten ASA 1. kvartal 2009 Hurtigruten Page 1

2 01 Hovedtrekk Hurtigruten ASA 1. kvartal 2009 Presentasjon Hurtigruten Side 2

3 Bedre resultat i 1. kvartal, men svakere booking Resultatforbedring på MNOK 80, underskudd MNOK -133 Booking (rundtur) per 1. mai 4,7% lavere enn for et år siden Fortsatt utleie av MS Nordnorge Oppsigelser gjennomført, kostnadsprogrammet i rute Finansiell restrukturering gjennomført Hurtigruten ASA 1. kvartal 2009 Hurtigruten Side 3

4 Stor usikkerhet i markedet Hurtigruten ASA 1. kvartal 2009 Hurtigruten Page 4

5 Booking for 2009: 4,7% lavere enn for et år siden Bookingutvikling Hurtigruten - gjestedøgn rundtur % - 10% + 8% Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Bookinger per 1. mai 2008 Bookinger per 1. mai 2009 Hurtigruten ASA 1. kvartal 2009 Hurtigruten Side 5

6 Lavere distansevolum nye tiltak 21% færre distansedøgn, 15% skyldes lavere produksjonen Vekst fra UK med Norwegianruten London - Tromsø Ny webside Velg og Seil Sommerkampanje på distanse i Norge Online booking på plass 2. halvår 2009 Hurtigruten ASA 1. kvartal 2009 Hurtigruten Side 6

7 Utleieavtale for MS Nordnorge forlenget Utleieavtale 19. desember 2008 Hotellskip i Adriaterhavet for offshoremarkedet Varighet til 5. april, senere forlenget til 16. juni 2009 MS Nordstjernen ikke til Svalbard i sommer Hurtigruten ASA 1. kvartal 2009 Hurtigruten Page 7

8 Oppsigelser gjennomført, kostnadsprogrammet i rute Målsetting MNOK 150 per år, full effekt fra 2010 Oppsigelser av 60 årsverk gjennomført i Norden Kontorer lagt ned i Bodø, Bergen, Oslo og Karlstad Salgsselskaper i USA og Frankrike avvikles og legges inn under UK og Tyskland Nytt bookingsystem Nytt bookingsenter i Tallinn Hurtigruten ASA 1. kvartal 2009 Hurtigruten Side 8

9 Hovedtall Hurtigruten konsern 1. kvartal 1. kvartal (NOK 1 000) Avvik Driftsinntekter Driftskostnader Andre tap/(gevinster) - netto EBITDA Avskrivninger og nedskrivninger EBIT Netto finansposter Resultat før skatt for videreført virksomhet Resultat før skatt for ikke videreført virksomhet Resultat før skatt Hurtigruten ASA 1. kvartal 2009 Hurtigruten Side 9

10 Resultatforbedring på MNOK 80 Hovedårsaker: Økte kontraktsinntekter MNOK 42 Nettobidrag utleie MS Nordnorge MNOK 30 Salgsgevinst reisebyråer MNOK 27 Lavere volum/pris distansereiser MNOK -14 Lavere bidrag Spitsbergen Travel MNOK - 5 Hurtigruten ASA 1. kvartal 2009 Hurtigruten Side 10

11 02 Regnskap 1. kvartal 2009 Hurtigruten ASA kvartal Presentasjon Hurtigruten Side 11

12 Endret rapporteringsformat Konsernmodellen avviklet 1. januar Kun 1 forretningsområde, med 3 produktområder Ny rapporteringsformat tilpasset bransjestandard Økt informasjon om nøkkeldriverne til selskapet Historiske tall er omarbeidet Rapportering vil bli videreutviklet gjennom 2009 Hurtigruten ASA 1. kvartal 2009 Hurtigruten Side 12

13 Hurtigruten konsern - Resultatregnskap Hurtigruten konsern 1. kvartal 1. kvartal (NOK 1 000) Passasjerinntekter Ombordsalg Gods-, bil- og andre inntekter Kontraktsinntekter Sum driftsinntekter Provisjoner, fly, hotell og transfer Varekostnader Mannskapskostnader Bunkers Andre operative driftskostnader Sum operative driftskostnader Salgs-, markeds- og administrasjonskostnader Sum driftskostnader Andre tap/(gevinster) - netto EBITDA Avskrivninger og nedskrivninger EBIT Netto finansposter Resultat før skatt for videreført virksomhet Resultat før skatt for ikke videreført virksomhet Resultat før skatt Hurtigruten ASA 1. kvartal 2009 Hurtigruten Side 13

14 Produktinformasjon Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) Hurtigruten konsern 1. kvartal 1. kvartal (NOK 1 000) Hurtigruten norskekysten MS Fram Spitsbergen Travel konsern Øvrig EBITDA Avskrivninger og nedskrivninger EBIT Netto finansposter Resultat før skatt for videreført virksomhet Resultat før skatt for ikke videreført virksomhet Resultat før skatt Hurtigruten ASA 1. kvartal 2009 Hurtigruten Side 14

15 Hurtigruten konsern Balanse (IFRS) (NOK 1 000) Eiendeler Varige driftsmidler Immaterielle eiendeler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Eiendeler holdt for salg Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Innskutt og opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Langsiktig gjeld Avsetning for forpliktelser Kortsiktig gjeld Gjeld knyttet til eiendeler holdt for salg Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Likvide midler MNOK 926 (inkl. kortsiktige plasseringer og ubenyttede trekkrettigheter) Netto rentebærende gjeld MNOK Soliditet 23,6% (22,2% eksklusive konvertibelt obligasjonslån) Hurtigruten ASA 1. kvartal 2009 Hurtigruten Side 15

16 Produktområde Hurtigruten norskekysten Økte kontraktsinntekter i perioden Hurtigruten norskekysten 1. kvartal 1. kvartal (NOK 1 000) Passasjerinntekter Ombordsalg Gods-, bil- og andre inntekter Kontraktsinntekter Sum driftsinntekter Provisjoner, fly, hotell og transfer Varekostnader Mannskapskostnader Bunkers Andre operative driftskostnader Sum operative driftskostnader Salgs-, markeds- og administrasjonskostnader Sum driftskostnader EBITDA Høyere kontraktsinntekter MNOK 42 økt kompensasjon ført i desember i fjor 15% lavere produksjon gir svikt i distanseinntekter Ekstra markedsinnsats for å kompensere volumsvikt Hurtigruten ASA 1. kvartal Hurtigruten Side 16

17 Produktområde Hurtigruten norskekysten Nøkkeltall (NOK 1 000, unntatt gjestedøgn) 1. kvartal kvartal 2008 Avvik Gjestedøgn ,5 % Gjestedøgn rundtur ,6 % Gjestedøgn distanse ,9 % Tilgjengelige gjestedøgn (kapasitet) ,1 % Beleggsprosent 41,2 % 38,6 % 2,6 % Brutto passasjerinntekter per gjestedøgn (NOK) ,9 % Netto passasjerinntekter per gjestedøgn (NOK) ,4 % Brutto cruise kostnader per tilgjengelig gjestedøgn ,8 % Netto cruise kostnader per tilgjengelig gjestedøgn ,1 % Netto cruise kostnader ex bunkers per tilgjengelig gjestedøgn ,4 % Bunkersforbruk (tusen liter) ,8 % Bunkerskostnad per liter (NOK) 4,48 3,57 25,5 % Fortsatt vekst i rundturer på vinter Distansevolum ned, lavere produksjon pga havari/verksted Høyere bunkerpris - sikringsforretninger inngått høsten 2008 Prispress i de fleste markeder Free flight brukt for å kompensere volumsvikt Hurtigruten ASA 1. kvartal 2009 Hurtigruten Side 17

18 Produktområde MS Fram Produktendringer gir resultatforbedringer MS Fram 1. kvartal 1. kvartal (NOK 1 000) Passasjerinntekter Ombordsalg Gods-, bil- og andre inntekter Sum driftsinntekter Provisjoner, fly, hotell og transfer Varekostnader Mannskapskostnader Bunkers Andre operative driftskostnader Sum operative driftskostnader Salgs-, markeds- og administrasjonskostnader Sum driftskostnader EBITDA Pol til Pol erstattet med steaming til Las Palmas Høyere volum og bedre belegg i Antarktis Endring i seilingsstruktur har gitt lavere kostnader Endring av mannskapsstruktur, færre norske stillinger Lavere bunkerspris og bunkersforbruk Hurtigruten ASA 1. kvartal 2009 Hurtigruten Side 18

19 Produktområde Spitsbergen Travel konsern Spitsbergen Travel konsern 1. kvartal 1. kvartal (NOK 1 000) Sum driftsinntekter Personalkostnader Andre driftskostnader Salgs-, markeds- og administrasjonskostnader Sum driftskostnader EBITDA Svikt i møter/opplevelsessegmentet i det norske markedet Påvirker hotell- og utfluktsomsetningen Lavere F&B omsetning per gjestedøgn Hurtigruten ASA 1. kvartal Hurtigruten Side 19

20 Ikke videreført virksomhet Ikke videreført virksomhet 1. kvartal 1. kvartal (NOK 1 000) Ferge & Hurtigbåt, solgt virksomhet Hurtigbåt Troms Buss Bergenske Reisebyrå AS Nor Lines AS Resultat før skatt Hurtigbåter Troms lavere bunkerkostnader, samt etteroppgjør etter salg Buss noe lavere finansinntekter Bergenske Reisebyrå AS salg gjennomført 23. februar 2009, salgsgevinst MNOK 27 Nor Lines AS noe økning i godsmengde Hurtigruten ASA 1. kvartal Hurtigruten Side 20

21 03 Tiltak og utsiktene fremover Hurtigruten ASA 1. kvartal Presentasjon Hurtigruten Side 21

22 Hovedtiltak 1 Øke inntekter 2 Redusere gjeld salg av virksomhet 3 Reduksjon av kostnader 4 Hurtigruteavtalen 5 Finansiell restrukturering Hurtigruten ASA 1. kvartal Hurtigruten Side 22

23 1 Positiv respons på kampanje i Norge Vise selve annonsene i stedet Hurtigruten ASA 1. kvartal 2009 Hurtigruten Page 23

24 1 Tyskland og Norden må trekke lasset Gjestedøgn rundtur - bookinger 1. mai 2009 vs 1. mai % % % -11 % -13 % US UK + Asia + Australia Frankrike + Italia + Spania Tyskland Norden Hurtigruten ASA 1. kvartal 2009 Hurtigruten Side 24

25 2 Reduksjon gjeld - Salgsprosesser videreføres Bussvirksomheten 71,3% eierandel i AS TIRB Nor Lines AS 50% eierandel Skip MS Nordnorge Hurtigruten ASA 1. kvartal Hurtigruten Page Ekstraor 25 dinær generalf

26 3 Redusere kostnader Årlige kostnader ned med MNOK 150 Halvering av antall landansatte Muliggjort gjennom felles rutiner utviklet i Svart Belte Nytt globalt bookingsystem innfases Polar Global Booking, fakturering og billettering i ett og samme system Web-funksjonalitet og CRM funksjon Bookingsenter i Tallin Startet med det vanskeligste markedet og språket 20 ansatte håndterer nå 90% av alle telefoner for Norden Betydelig lavere kostnadsnivå variabel UK/US nedbemanningsprosess startet opp Tyskland/Frankrike gjennomføres etter hovedsesongen Hurtigruten ASA 1. kvartal 2009 Hurtigruten Side 26

27 4 Hurtigruteavtalen Arbeid pågår med nye anbudskriterier, høringsuttalelser innhentet Videre tidsplan usikker Hurtigruten ASA 1. kvartal 2009 Hurtigruten Side 27

28 5 Refinansieringen gir god finansiell plattform MNOK 392 i ny egenkapital innbetalt Konvertibelt lån redusert fra MNOK 150 til MNOK 48. Nytt obligasjonslån på MNOK 51 3 års avdragsfrihet Hurtigruten ASA 1. kvartal 2009 Hurtigruten Side 28

29 2009 et krevende år Global markedsuro gir volumsvikt og prispress Refinansiering gir god finansiell plattform Endringsprogrammet gjennomføres Ytterligere markedstiltak Nytt bookingsystem Nedbemanningsprogram i rute Hurtigruten ASA 1. kvartal 2009 Hurtigruten Side 29

30 Hurtigruten ASA 1. kvartal Hurtigruten Page 30

31 APPENDIKS Hurtigruten ASA 1. kvartal 2009 Hurtigruten Side 31

32 Produktområde Hurtigruten norskekysten Nøkkeltall (NOK 1 000, unntatt gjestedøgn) 1. kvartal kvartal 2008 Avvik Gjestedøgn ,5 % Gjestedøgn rundtur ,6 % Gjestedøgn distanse ,9 % Tilgjengelige gjestedøgn (kapasitet) ,1 % Beleggsprosent 41,2 % 38,6 % 2,6 % Passasjerinntekter ,2 % Ombordsalg ,7 % Brutto passasjerinntekter ,2 % Fratrukket: Provisjoner, fly, hotell og transfer ,2 % Varekostnader ,0 % Netto passasjerinntekter ,9 % Brutto passasjerinntekter per gjestedøgn (NOK) ,9 % Netto passasjerinntekter per gjestedøgn (NOK) ,4 % Hurtigruten ASA 1. kvartal Hurtigruten Side 32

33 Produktområde Hurtigruten norskekysten Nøkkeltall (NOK 1 000, unntatt gjestedøgn) 1. kvartal kvartal 2008 Avvik Sum operative driftskostnader ,9 % Salgs-, markeds- og administrasjonskostnader ,3 % Brutto cruise kostnader ,7 % Fratrukket: Provisjoner, fly, hotell og transfer ,2 % Varekostnader ,0 % Netto cruise kostnader ,9 % Tilgjengelige gjestedøgn (kapasitet) ,1 % Brutto cruise kostnader per tilgjengelig gjestedøgn ,8 % Netto cruise kostnader per tilgjengelig gjestedøgn ,1 % Netto cruise kostnader ex bunkers per tilgjengelig gjestedøgn ,4 % Bunkersforbruk (tusen liter) ,8 % Bunkerskostnad per liter (NOK) 4,48 3,57 25,5 % Hurtigruten ASA 1. kvartal Hurtigruten Side 33

Hurtigruten ASA Ekstraordinær Generalforsamling 20. februar 2009

Hurtigruten ASA Ekstraordinær Generalforsamling 20. februar 2009 Hurtigruten ASA Ekstraordinær Generalforsamling 20. februar 2009 Ekstraordinær generalforsamling Hurtigruten ASA 20.02.2009 Hurtigruten Page 1 01 Godkjennelse av innkalling og dagsorden Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Hurtigruten ASA Generalforsamling 23. april 2009

Hurtigruten ASA Generalforsamling 23. april 2009 Hurtigruten ASA Generalforsamling 23. april 2009 Ekstraordinær generalforsamling Hurtigruten ASA 20.02.2009 Page 1 Dagsorden 1. Konstituering og åpning ved bedriftsforsamlingens leder. Valg av en person

Detaljer

Delårsrapport for første kvartal 2014

Delårsrapport for første kvartal 2014 Delårsrapport for første kvartal 2014 Hurtigruten ASA Delårsrapport for første kvartal 2014 Resultatforbedring i Hurtigruten konsernet 110 millioner kroner i underskudd før skatt i første kvartal, 23 millioner

Detaljer

Hovedpunkter 2009. yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning

Hovedpunkter 2009. yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning Årsrapport 2009 Hovedpunkter 2009 Innhold yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning yy Ny aksjonærstruktur yy Godt utgangspunkt for 2010 Finansiell kalender

Detaljer

Hovedpunkter 2008. Innhold. Finansiell kalender

Hovedpunkter 2008. Innhold. Finansiell kalender Årsrapport 2008 Hovedpunkter 2008 Innhold yy Forbedringsprogrammet Svart Belte gir driftsforbedringer og økte inntekter yy Salg av virksomheter bidrar til redusert gjeld og en mer fokusert virksomhet

Detaljer

Innhold Dette er Hurtigruten Virksomheten Styrets beretning Regnskap og noter Aksjonærinformasjon Eierstyring og selskapsledelse

Innhold Dette er Hurtigruten Virksomheten Styrets beretning Regnskap og noter Aksjonærinformasjon Eierstyring og selskapsledelse Side 2 Front page Årsrapport Side 3 4 8 Hurtigrutens produktområder 8 Norskekysten 14 Explorerprodukter/MS Fram 15 Spitsbergen 16 Charter/utleie av skip 17 Organisasjonsutvikling 18 Miljø og helse 20 28

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2003

Delårsrapport 2. kvartal 2003 Delårsrapport 2. kvartal 2003 April - juni 2003, hovedpunkter Positivt resultat før skatt på konsernnivå for første gang i juni måned på MNOK 0,6 Driftsinntekter på MNOK 40,1 i 2. kvartal 2003. Dette er

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

NHST Media Group kvartalsrapport 2. kvartal side 1 av 10

NHST Media Group kvartalsrapport 2. kvartal side 1 av 10 Hovedpunkter Omsetningen i andre kvartal var MNOK 324, det samme som i andre kvartal i fjor Inntektsartene fortsatte å utvikle seg meget ulikt også i andre kvartal. Serviceinntektene vokste med 24 %, opplagsinntektene

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Økt ordrereserve, gode utsikter

Økt ordrereserve, gode utsikter Aker ASA Delårsrapport 4. kvartal med årsregnskap 2004 Økt ordrereserve, gode utsikter Oslo, 25. februar 2005: Aker-konsernets omsetning i 2004 var 52 mrd kroner og driftsoverskuddet før renter, skatt,

Detaljer

NHST Media Group kvartalsrapport 1. kvartal side 1 av 8

NHST Media Group kvartalsrapport 1. kvartal side 1 av 8 Hovedpunkter Konsernets omsetning i første kvartal var MNOK 319, som var en økning på 7 % eller MNOK 19 i forhold til første kvartal i fjor Inntektstypene fortsatte å utvikle seg ulikt, lesermarkedsinntektene

Detaljer

A-pressen Foreløpig resultat 2001

A-pressen Foreløpig resultat 2001 Bilde A-pressen Foreløpig resultat 2001 Bilde Presentasjon 8. februar 2002. Konsernsjef Alf Hildrum og konserndirektør Even Nordstrøm Hovedtrekk 2001 > 2 > Minus 16 mkr før skatt > Nord-Norge avtalen ny

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP FOR 1999

FORELØPIG REGNSKAP FOR 1999 FORELØPIG REGNSKAP FOR 1999 Hovedtrekk 1999 Godt resultat fra stabil bankdrift og børsoppgang 400 mill kroner i resultat før skatt positiv utvikling i aksjemarkedet har gitt betydelige gevinster gevinst

Detaljer

- et miljøteknologiselskap. Resultatrapport. .3. kvartal 2007. 4. kvartal 2007 foreløpige tall 2007

- et miljøteknologiselskap. Resultatrapport. .3. kvartal 2007. 4. kvartal 2007 foreløpige tall 2007 - et miljøteknologiselskap Resultatrapport.3. kvartal 2007 4. kvartal 2007 foreløpige tall 2007 1 ØKTE INNTEKTER OG REDUSERTE KOSTNADER 2 VIKTIGE HENDELSER 3 FINANSIELLE TALL 4 KONVERTIBELT LÅN 5 FOKUS

Detaljer

Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal 2014

Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal 2014 Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal Gjøvik Energisentral Innhold Generelt... 3 Viktige hendelser fjerde kvartal... 3 Nøkkeltall... 4 Sammendrag fjerde kvartal... 5 Sammendrag året... 5 Virksomhetsområdene

Detaljer

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med rekordresultat på 318 mill kroner pr. 2. kvartal 2000. Alle ansatte er nå grunnfondsbeviseiere i banken

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med rekordresultat på 318 mill kroner pr. 2. kvartal 2000. Alle ansatte er nå grunnfondsbeviseiere i banken PRESSEMELDING SpareBank 1 Nord-Norge med rekordresultat på 318 mill kroner pr. 2. kvartal 2000. Alle ansatte er nå grunnfondsbeviseiere i banken SpareBank 1 Nord-Norge legger i dag fram konsernets driftsregnskap

Detaljer

Hovedpunkter 2011. Innhold. Finansiell kalender 2012

Hovedpunkter 2011. Innhold. Finansiell kalender 2012 Årsrapport 2011 2 3 Innhold Om Hurtigruten 4 En del av Norge siden 1893 4 Den store jubelferden 7 Adm. dir. Olav Fjells artikkel 9 Virksomheten 11 Visjonær grunnlegger 11 Organisasjon 20 Helse, miljø og

Detaljer

Høydepunkter 2006. Innhold >>>> Finansiell kalender. Hurtigruten Group ASA etablert med selskapsrettslig og regnskapsmessig virkning fra 1. mars 2006.

Høydepunkter 2006. Innhold >>>> Finansiell kalender. Hurtigruten Group ASA etablert med selskapsrettslig og regnskapsmessig virkning fra 1. mars 2006. Høydepunkter 2006 Innhold >>>> y y y y y y y Hurtigruten Group ASA etablert med selskapsrettslig og regnskapsmessig virkning fra 1. mars 2006. Omfattende fokus på integrasjon og forbedringstiltak gjennom

Detaljer

Pressemelding 23. august 2007. Regnskap per 1. halvår 2007

Pressemelding 23. august 2007. Regnskap per 1. halvår 2007 Pressemelding 23. august 2007 Regnskap per 1. halvår 2007 TV 2 Konsern Per 1. halvår Per 31.12 (NOK mill) 2007 2006 2006 (Regnskapsprinsipp) (IFRS) (NRS) (NRS) Driftsinntekter 1.266,4 1.134,2 2.313,8 Driftskostnader

Detaljer

ipdf brukerveiledning

ipdf brukerveiledning Årsrapport 2 ipdf brukerveiledning Dette dokumentet er en interaktiv PDF (ipdf). Den fungerer som en vanlig PDF, men har i tillegg interaktive funksjoner for navigasjon. For utskriftsvennlig versjon, se

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport Resultat 1. kvartal 2006 Aksjonærrapport Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www. hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no Vi gjør hverdagen

Detaljer

Prospekt. Organisasjonsnummer: 914 904 633 www.hurtigruten.com

Prospekt. Organisasjonsnummer: 914 904 633 www.hurtigruten.com Prospekt Organisasjonsnummer: 914 904 633 www.hurtigruten.com Etterfølgende Emisjon av opp til 113.546.565 Nye Aksjer, hver pålydende NOK 1,00 til en tegningskurs på NOK 1,00 per aksje, med fortrinnsrett

Detaljer

Spotpris referert Oslo

Spotpris referert Oslo Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2014 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2011

Rapport for 4. kvartal 2011 Rapport for 4. kvartal 2011 Viktige hendelser 4. kvartal 2011 Nøkkeltall Driftsinntekter på NOK 3.478 mill, 3 % organisk vekst Fortsatt god vekst i Sverige (9 %) EBITA NOK 232 mill (100 mill), inkludert

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer.

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. Husmodell Alm fra Block Watne BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. LARS NILSEN, KONSERNSJEF 4. KVARTAL 2011 NOK 913 millioner i operativ

Detaljer

Vi byr på ren magi også om vinteren

Vi byr på ren magi også om vinteren Årsrapport 2007 Vi byr på ren magi også om vinteren Hurtigruten byr på ekte opplevelser i unike farvann, og det gjør vi hele året. I sommerhalvåret dreier det seg om hurtigruteturen langs norskekysten,

Detaljer

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20 Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Telefon: 67 58 41 60 Kommunikasjonsdirektør Mobil: 977 00 802 Strandveien 20 Telefax: 67 58 44 96 1324 Lysaker Privat: 67 14 83 43 E-post:

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2009

Resultatrapport 1. kvartal 2009 Resultatrapport 1. kvartal 2009 Innhold Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Resultat t Totalresultatregnskap 1. kvartal Helår (Tall i tusen NOK)

Detaljer