ÅRSBERETNING Bærums Verk Hauger IF - Fotballgruppen SESONGEN 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING Bærums Verk Hauger IF - Fotballgruppen SESONGEN 2014"

Transkript

1 ÅRSBERETNING Bærums Verk Hauger IF - Fotballgruppen SESONGEN 2014 Årsberetning BVHIF Fotball

2 Innholdfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 FOTBALLSTYRET ØKONOMI BUDSJETT & REGNSKAP SPORTSLIGE AKTIVITETER SESONGEN SPORTSLIGE HØYDEPUNKTER... 6 TRENERFORUM... 7 SPILLERUTVIKLING... 8 DOMMERE... 8 FOTBALLSKOLE/AKADEMI... 8 CUPARRANGEMENTER ANLEGG, DRIFT OG MATERIELL INNLEDNING KLUBBHUS BANE MATERIELL TILSYNSVAKT KIOSK INFORMASJON OG MILJØ MILJØ INFORMASJON HANDLINGSPLAN/PRIORITERTE OPPGAVER FOR FOTBALLSTYRET I VISJON ORGANISASJON STRATEGISKE MÅL ADMINISTRATIVT PRIORITERTE OPPGAVER FOR SPORTSLIG UTVALG PRIORITERTE OPPGAVER FOR UTVALG FOR DRIFT OG MATERIELL PRIORITERTE OPPGAVER FOR UTVALG FOR INFORMASJON OG MILJØ PRIORITERTE OPPGAVER FOR ØKONOMI UTVALGET PRIORITERTE OPPGAVER FOR CUP UTVALGET VALGKOMITÉ Årsberetning BVHIF Fotball

3 1. Innledning 2014 har for fotballgruppa vært et år preget av stor aktivitet, og arbeid med sportslig integrering av de to tidligere selvstendige klubbene Bærums Verk og Hauger. Integreringen har gått over all forventning på de aller fleste ungdomskull, og vi må konkludere med at den sportslige sammenslåingen er tilnærmet gjennomført. Trenere, lagledere og spillere har gjort en meget god jobb med dette. I forbindelse med sammenslåingen ble ny farge og logo for klubben valgt, og for å styrke integreringen, skape tilhørighet og klubbfølelse besluttet fotballstyret å gå til innkjøp av nye drakter til alle lag til seriestart. De nye kongeblå draktene er blitt meget godt motatt av spillerne. Som et ledd i å øke profesjonaliteten i administrasjonen av den sportslige aktiviteten ansatte fotballgruppa Gunnar Mjaugedal som Sportslig leder og Trenerkoordinator ved sammenslåingen. Dette har ført til at både trenere og støtteapparat nå opplever langt bedre kontroll og styring av både av sportslig administrasjon og oppfølging av sportslig rød tråd i fotballgruppa. Fotballstyret 2014 Leder: Sekretær/Nestleder: Økonomi: Sportslig: Cup: Materiell: Anlegg: Info: Knut Ivar Ødegård Anne Beate Ekeren Harald Saksvik Pål Taskén Elisabeth Christiansen Bjørn Erik Vinje Terje Chr. Pedersen Magnus Ruud Sportslig Leder og trenerkoordinator Gunnar Mjaugedal møter på alle styremøter. Det har siden styret ble konstituert i mars 2014 vært avholdt fjorten styremøter. Ekstraordinært årsmøte med foreløpig regnskap 2014 og vedtak om budsjett 2015 ble avholdt 3. desember Ordinært årsmøtet blir avholdt 23. mars 2015 kl 19:00 i klubbhuset på Gommerud. Årsberetning BVHIF Fotball

4 Sportslig Leder: Pål Taskén Nestleder: Brynjar Haukeli Ansv. Ungdom jenter: Terje Finholdt Ansv. Ungdom gutter: Roger McBride / Frode Smeland Ansv. Mini jenter: Ansv. Mini gutter: Thomas Kosstad Dommerkoordinator: Endre Solvang Klubbdommeransvarlig: Gro Handal Spillerutvikler: Frode Smeland Overganger / adm.: Anya Swärd Sports.leder/trenerkoord.: Gunnar Mjaugedal Økonomi Leder: Kasserer: Anlegg Leder: Drift og materiell Leder: Informasjon & miljø Leder: Cup Leder: Ansvarlig Jentecup: Harald Saksvik Hovedklubben Terje Chr. Pedersen Bjørn Erik Vinje Magnus Ruud Elisabeth Christiansen Sjur Bjåen Årsberetning BVHIF Fotball

5 2. Økonomi Budsjett & regnskap Regnskapet for 2014 viser et underskudd på kr mot et budsjettert overskudd på kr. Underskuddet skyldes i sin helhet investeringer i kunstgressbanen på Gommerud og nye drakter til fotballgruppa. Justert for disse postene er driftsresultatet tilnærmet som budsjettert. Totale inntekter utgjorde 4,83 MNOK som er kr mer enn BVIF Fotball (2,13 MNOK) og Hauger FK (1,75 MNOK) til sammen i Utjevning av treningskontingenter på kullene og høyere dekningsgrad på treningskontingentene utgjør hoveddelen av økningen. Fotballgruppas største inntektspost er treningskontingenter på 2,56 MNOK. I tillegg er tilsynsvaktordningen, Tine Fotballskole, BVH Telenor Extra akademiet og cupene viktige inntektskilder for fotballgruppa. Disse postene bidro med 1.4 MNOK i I fusjonen mellom BVIF Fotball og Hauger FK gikk man vekk i fra Fotball lotteriet da dette ble oppfattet som en ekstra treningsavgift. På kostnadssiden utgjøre baneleie for kunstgresset, personalkostnader og drakter de største postene for Utgiftene til drakter er ekstraordinær og knyttet til ny klubbprofil i forbindelse med sammenslåingen mellom BVIF og HFK. Fotballgruppa bygger reserver gjennom baneleie for å ha midler til å realiserer nytt kunstgress og bane på Rud i tiden framover. Fondet ligger i hovedlaget sitt regnskap og inneholder 1,04 MNOK ved årsskifte. Likviditeten til fotballgruppen er god, og årets underskuddet dekkes av opparbeidede fond avsatt fra tidligere års overskudd. Budsjettet for 2015 ble vedtatt på ekstraordinært årsmøte i fotballgruppa 3. desember 2014 med et årsresultat på og inntekter på 4,6 MNOK. Årsberetning BVHIF Fotball

6 3. Sportslige aktiviteter sesongen 2014 Ny sportsplan ble laget våren 2014, og vedtatt i juni. Med denne sportsplanen forsøker vi å videreføre intensjonene fra sammenslåingen der vi ønsker en stadig økende grad av profesjonell administrasjon av klubben, og et sportslig tilbud som ivaretar hele spillergrupper på en måte som har vært vanskelig for begge de tidligere klubbene hver for seg. Vi vet av erfaring fra andre klubber og OFK at dette fører til at vi klarer å beholde flere spillere gjennom ungdomsårene. Vi ser allerede nå at større kull i ungdomsfotballen og mulighet for mer differensiering etter sammenslåingen virker etter hensikten, da vi har mistet langt færre spillere i 2014 enn tidligere år. I tillegg til å sørge for god sportslig integrering i ungdomsfotballen, har vi i 2014 jobbet spesielt med å klargjøre 7 er spillere for ungdomstrinnet ved å gjøre sammenslåinger av skolegruppene på hhv Rud og Gommerud, ha fokus på spillerutvikling og økt grad av differensiering, og i tillegg gjennomført intern BVH SUP eksklusivt for 7 er spillerne. Barnekullene har stort sett vært drevet som før i egne skolegrupper. Sportslig utvalg har vært fullsatt i 2014, med unntak av rep for mini jenter. Denne rollen har vært ivaretatt av Sportslig leder. Ved at man ved sammenslåingen ansatte Gunnar Mjaugedal som Sportslig Leder og Trenerkoordinator, har Sportslig utvalg i økende grad gjennom 2014 kunnet konsentrere seg om overordnet sportslige føringer og dilemmaer, og i minkende grad beskjeftige seg med den daglige sportslige drift. Vi mener dette er en utvikling som bør fortsette i 2015, slik at vi får en stadig mer stabil sportslig drift og forutsigbarhet, og at de personer som besetter SU har nødvendig fotballkompetanse, klubbdriftkompetanse samt evner å behandle dilemmaer og tolkning av Sportsplanen på en måte som ivaretar målsetningen om Flest mulig, lengst mulig og ikke minst best mulig. Sportslige høydepunkter Vi har i 2014 hatt ca fotballspillere og 103 lag som har deltatt på serie- og cupspill i Oslo fotballkrets. Lagene våre hevder seg godt sportslig. Vi er også godt synlig ved stor deltakelse i cuper og turneringer. Vi hadde lag med i alle de tre store skandinaviske cupene Gothia, Dana og Norway Cup med tildels bra resultater. I tillegg har noen lag vært invitert til elitecuper både i inn- og utland. Lag fra BVH deltok ellers på et stort antall cuper både i nærområdet og rundt omkring i landet. I barnefotballen har BVH Jentecupen, Gommerud vårcupen og Champions league vært årets høydepunkter.i tillegg har lagene deltatt i mange forskjellige cuper rundt omkring. I 2014 har vi iht Sportsplanen vært opptatt av å trene ballbesittende fotball, og mange av kullene rapporterer økt forståelse og ferdigheter med dette. Primært heter det seg at man ikke tenker så mye på resultatene men resultater er også viktig, fordi det viser at vi jobber riktig med spillerutvikling og fotballforståelse over tid. Årsberetning BVHIF Fotball

7 A laget som begge de tidligere klubbene hadde lagt ned, måtte starte på nytt i 8 divisjon. Allerede i første forsøk ble det opprykk til 7ende divisjon og kretsmesterskap. De er godt i gang med treningen til neste sesong, og vi håper på opprykk til 6 div i G19 kjempet lenge om opprykk til 1 divisjon, men snublet litt på målstreken. Det ser veldig mye bedre ut allerede nå, og vi satser hardt på opprykk til 1 div i G98 spilte i 2 div G16 med gode resultater. G99 har over flere år hatt gode resultater og de forsvarte sin seier i Oslo mesterskapet (Hauger g99 vant forrige sesong). Gutta slo LYN i finalen. De kvalifiserte seg også for videre spill i 1 divisjon. G99 hadde også lag i både 2. og 3. divisjon hvor de også hevdet seg meget bra. G00 slo kretsmesterne og de andre topplagene, men ujevne prestasjoner gjorde at man havnet midt på tabellen. De kom til 16-dels finalen i A sluttspillet i Dana Cup (slått ut på straffespark). Vant to andre cuper, Odd Cup og Jerv Cup. G00 syverlag vant serien. To spillere på kretslag. G01 hadde stor fremgang i 2014 og vant flere cuper og sin avdeling i 2 divisjon. Neste år prøver de seg i 1 div. Jenter JR spilte i nivå 2 med bra resultater. J99 hadde med to lag og kom midt på tabellen i 1 div. J00 hadde en meget god sesong, kretsmestere, og kvartfinale i Dana Cup, kom også langt i Adidas Cup. Flere spillere på kretslaget. J01 vant serien suverent, flere cuper og ikke minst semifinale i Adidas Cup (NM). J01 er invitert til flere eliteturneringer i Flere spillere på kretslaget. Herre Veteran hadde to lag i serien, det ene laget ble meget knepet slått i opprykk kampen til 1 div. De satser på å klare dette i K35 to lag som ble h.h.v. nr. 2 og 3 i serien. Men kanskje viktigst av alt er at vi har mistet et minimalt antall spillere i forhold til tidligere, noe som beviser at klubbens utvikling går i riktig retning. Mange flinke, unge trenere har bidratt svært godt på feltet, og vi har hatt en relativt stabil og solid gruppe av Hovedtrenere gjennom sesongen. Trenerforum Trenerforum har vært gjennomført halvårlig oppdelt i barnefotball, jenter ungdom og gutter ungdom. I tillegg har det vært gjennomført intern trenerutdanning over to kvelder med ca 35 deltakere fra barnefotballen. Tilbakemeldingene var svært positive, og på mange måter erstattet behovet for flere trenerforum kvelder. Trenerutdanningen ble ledet og gjennomført av Sportslig leder. Vi planlegger med ny trenerutdanning med fokus på barnefotballen i mars og trenerforum i april/ mai og oktober I tillegg har vi fått på plass fire nye C-lisens trenere gjennom sesongen, og en rekke eldre spillere er assistent-trenere i barnefotballen under veiledning av erfarne trenere. Årsberetning BVHIF Fotball

8 Spillerutvikling Spillerutvikling er et prioritert område for BVH Fotball. I oktober og november 2014 gjennomførte vi i regi av SU intern SUP for G/J 03 og 04. Dette ble gjennomført av klubbens egne kvalifiserte trenere, og arrangert som tre ekstra lørdagstreninger for de ivrigste spillerne. Til tross for at det for enkelte trenere var noe uvant å skulle gjøre et utvalg, var tilbakemeldingene svært positive på den interne SUPen. Vi har derfor til hensikt å gjenta opplegget før og etter sesongstart Klubben har i 2014 for første gang også gjennomført faste keepertreninger med kvalifiserte keepertrenere for ungdom og 7 er lagene en gang i uken. Dette har fungert meget godt, og vært med på å gi keepere utvikling og deres trenere innput på hvordan man trener som keeper. Dommere BVH har pt. 5 registrerte dommere, og oppfyller derved kravene fra OFK. Vi har etablert egen dommerkoordinator (Endre Solvang), som besørger nødvendig etterutdanning og ivaretagelse av våre dommere. Fotballskole/akademi BVHs Telenor Extra fotballakademi har blitt videreført i 2014 og har vært fulltallig og med venteliste gjennom sesongen. Akademiet har vært drevet av Sportslig leder, og han har hatt med seg klubbens egne innleide trenere i gjennomføringen. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre akademiet sportslig, men har allerede et akademi vi kan være stolt av der spillerutvikling virkelig står i fokus for de unge spillerne. Ref video med kommentarer fra Hallvard Thoresen på klubbens hjemmeside. Tine fotballskole ble gjennomført i uke 26 og uke 33, begge to med utgangspunkt i BIP hallen og på Rud kunstgress i samarbeid med Jutul. Totalt antall spillere som deltok var 364, hvorav ca 60% var fra BVH. Evaluering ble gjort etter siste gjennomføring, og totalvurderingen var en score på 4,2 på en skala til 5. Vi kunne derfor konkludere med at både spillere og foreldre var meget godt fornøyde. Cuparrangementer Med bakgrunn i sammenslåingen så har vi utvidet vårt eget cuptilbud. Vårcupen som avholdes på Gommerud, er etter hvert blitt en meget viktig arena for profilering av BVH fotball med 128 deltagende lag i Siden Hauger hadde med seg Jentecupen som arrangeres på samme tid, så har vi fordelt cupene slik at Vårcup på Gommerud ble avhold for Gutter 5 er og 7 er mens Jentecupen på Hauger hadde alle jentelagene. Jentecupen er for alle jentelag fra første års 5 er til junior, og 79 lag deltok med mange på venteliste. Vi har også satt i gang en innendørscup i BIP hallen i november som en liten start på 7 er fotball for siste års 5 er. Totalt 40 jente- og guttelag deltok på denne cupen. Årsberetning BVHIF Fotball

9 For tiende år ble den klubbinterne Champions League turnering arrangert som avslutning på sesongen. Denne turneringen er for spillere fra 6 år og opp til og med 9 år, og ca. 280 spillere fra egen klubb deltok. På alle cuper blir det så langt det er mulig brukt egne eldre spillere som har tatt jr dommerkurs til å dømme kampene. Dette skaper samhold på tvers av alder, kjønn og ikke minst klubbtilhørighet. Alle våre egne lag har oppgaver i forbindelse med våre egne cuper, og det nedlegges en betydelig dugnadsinnsats fra alle foreldrene. Årsberetning BVHIF Fotball

10 4. Anlegg, drift og materiell Innledning Fotballbanenen med klubbhus eies av hovedklubben, og leies ut til fotballgruppa. Klubbhus Fotballgruppa disponerer klubbhusene på Gommerud og på Rud. Gommerudbanen Ansvaret for klubbhuset på Gommerud er delt mellom Oldermannsligaen og fotballgruppa. Oldermannsligaen har ansvaret for forsamlingssalen og første etasje mens fotballgruppa har ansvaret for underetasjen med følgende unntak: Lagerrommet med tilhørende arkivrom innenfor trappenedgangen, det gamle vaktrommet og den nye garasjen. Ansvaret medfører blant annet at det er opp til fotballgruppa å utføre nødvendig vedlikehold av rommene. Fotballgruppas disponering av de forskjellige rom i underetasjen er uforandret: 1) Den gamle dommergarderoben (begrenset adgang): Innerst: Materialrom (fotballskolen, premier, div materiell). Midten: Materialrom (alt nødvendig utstyr til lagene). Ytterst: Materialrom lagring av div kiosk rekvisita for avvikling av Vår cup og Champions League samt et skap med fotballgruppas arkiv. Disponeres også oppbevaring av rengjøringsutstyr, baller og gjenglemt materiell. Disse rommene vil bli overtatt av Scandinavian Sports Management as (SSM)/Lacatoni og vil bli omgjort til klubbshop som vil bli driftet av SSM. Dette arbeidet ble påbegynt på slutten av året 2014 og vil stå ferdig i løpet av første kvartal ) Kiosken Kiosken er også tilsynsvaktrom. Rommet bak kiosken er overtatt av fotballgruppa og kjøleskap/frys, samt stålskapet er flyttet dit. Det er satt inn en automat med sportsdrikker/barer i kiosken. Dette er samme automat/leverandør som er utplassert i Rykkinnhallen. Førstehjelpsutstyr oppbevares under oppsyn av tilsynsvakten. Hjertestarter ligger i stålskapet. 3) Gang mellom kiosk og gammel dommergarderobe (utvidet adgang): Inneholder WC og vasketralle, elektrisk ballpumpe, fire hjørneflagg og to linjemannsflagg. 4) Hjemmegarderobe (utvidet adgang): To atskilte garderober med dusjer og lagerrom. I lagerrommet er det 1nettingbur for 11er lagene 5) Gjestegarderobe (utvidet adgang): To atskilte garderober med dusjer og lagerrom. I lagerrommet er det nettingbur for 11er lagene Årsberetning BVHIF Fotball

11 6) Den gamle garasjen: Lagerrom for diverse fotballmateriell, en tilhenger, utebord, sykkelstativer og minimål 7) Friplassen har fått eget lager i en container 8) I tillegg til utskifting av kunstgress, er det gjennomført to dugnader på banen. Rud Klubbhuset på Rud er for alle BVH sine medlemmer, men fungerer idag mest som en viktig avlaster for aktivteten til fotballgruppa. Klubbhuset består av møterom i tilegg til garderober som benyttes for kampene og treningene som foregår på Rudbanen. Tilstanden er ok - ikke så bra som klubbhuset på Gommerud, men klubben holder fortløpende vedlikehold. Bane Fotballbanene er en selvstendig enhet som forvaltes av et eget driftsstyre med 5 medlemmer, hvorav 3 representanter fra fotballgruppen. Bruksfrekvensen på kunstgressbanene er meget høyt og standard er p.t. tilfredsstillende. Sommeren 2014 ble det gamle kunstgresset på Gommerud fjernet på dugnad, og nytt kunstgress ble lagt og merket. Det nye gresset er meget bra, og har også fungert godt i vinter. I forbindelse med sammenslåingen med Hauger FK har vi også overtatt ansvaret for Rudbanene i Dekket på kunstgressbanen er planlagt byttet i Det jobbes også med å omdanne grusbanen på Rud til kunstgressbane, og vi håper å få gjennomslag for dette i Materiell I forbindelse med sammenslåingen av BVIF og Hauger FK ble det nedsatt en gruppe som skulle finne leverandør av materiell. Det man ønsket var en leverandør som både skulle levere drakter til klubben og tilby treningstøy til klubbens medlemmer. Gruppen som vurderte leverandører jobbet etter følgende kriterier: Pris (både på draktsett og treningstøypakke som spillerne dekker selv) Kvalitet og design Tilgjengelighet for medlemmene Logistikk Etter vurdering av flere leverandører, falt valget ned på Scandinavian Sports Management as (SSM)/Lacatoni. I denne prosessen ønsket man også hovedsponsorer til draktene. Klubben skrev avtale med følgende sponsorer: Hundai/Aaby Auto og Rykkinn Senter. Som en del av avtalen med SSM, ble også de sponsor. Avtalen som ble fremforhandlet av styreleder og daglig leder for BVHIF, innebærer at klubben kun skal tilby treningstøy/materiell fra SSM. Det er ikke besluttet noe krav om uniformering på treningsfeltet, men for å skape identitet, klubbfølelse og en god lagånd Årsberetning BVHIF Fotball

12 har fotballgruppa et klart uttrykt ønske om at lagene og utøverne også trener i klubbens valgte treningstøy. Gjennom sponsoravtalen med Scandinavia Sports Management har klubben forpliktet seg til å «jobbe for at alle utøverne trener i Lacatoni utstyr» og «til å promotere sponsorpakken...til sine lag/medlemmer...».. Når det gjelder lagsutstyr for øvrig, er sitasjonen bra. Alle lag har keeperutstyr, matchballer, ballpumpe, markeringsvester, isposer, tape, plaster og div førstehjelpsutstyr. Det er utarbeidet gode rutiner for utlevering av lagsutstyr som håndteres av daglig leder i BVH Fotball i samarbeid med styremedlem for drift og materiell. Tilsynsvakt Fotballgruppa har ansvaret for at det skal være tilsynsvakt på Gommerudbanen. Tilsynsvakten oppholder seg i kiosken når han/hun ikke er ute på anlegget, oppgavene er beskrevet i en egen instruks. Vaktene fordeles mellom årgangene, og det tilstrebes en mest mulig lik fordeling mellom lagene/årgangene. Lagene tildeles antall vakter i henhold til antall spillere. Stort sett har ordningen fungert tilfredsstillende i året som har gått. Noen bortfall har det vært, og noen ganger har innsatsen vært for dårlig. Inntektene fotballgruppa har av tilsynsvaktordningen er betydelige og svært viktig for driften av fotballgruppa. Det er derfor svært viktig at alle som tildeles vakter tar dette på alvor, leser instruksene og utfører dette etter aller beste evne. Det vil bli satt i gang tilsynsvaktordning på Rud i løpet av våren Funksjonen som tilsynsvaktansvarlig har i 2014 vært utført av styremedlem for drift og materiell, men det er et ønske om at det skal utnevnes en egen tilsynsvaktansvarlig for dette, slik man hadde i Kiosk Kiosken har vært åpen hele 2014 og blir nå drevet av tilsynsvakten. Det har vært en vellykket ordning og bidratt med inntekter til fotballgruppen. Under Vårcupen og Champions League har ledelsen for disse arrangementene tatt ansvaret for drift av kiosken. Årsberetning BVHIF Fotball

13 5. Informasjon og Miljø Miljø I forbindelse med sammenslåingen av BVIF og Hauger FK er det også brukt tid på miljøskapende arbeid for å skape en helhetlig klubbfølelse. Det har blitt gjennomført flere trenerforum og lagledermøter med vekt på å skape en felles forståelse for den nye sportslige planen og hvilke holdninger som skal kjennetegne BVH Fotball. I forbindelse med re-åpningen av det nye kunstgresset på Gommerud inviterte styret til grillfest i klubbhuset for alle med verv i fotballen og viktige bidragsytere rundt dugnaden. Dette ble et vellykket arrangement hvor man ble kjent på tvers av årganger og funksjoner. Det har også vært viktig å skape en felles uniformering med tanke på å skape kultur og klubbfølelse. Etter forslag fra hovedstyre ble det derfor investert i nye drakter til alle årganger i Nye bannere og nye BVH flagg har også kommet på plass for salg i kiosken på Gommerud. Vi merker stor entusiasme rundt de nye fargene og draktene. Informasjon Klubben har over flere år jobbet hardt med ny hjemmeside Denne kom på plass i 2014, og er ment som hoved informasjonskanal for hele klubben. Det er viktig at BVH som klubb med flere idretter har en felles plattform. Det har vært noen tekniske utfordringer med hjemmesiden, men disse skal nå være løst. Klubben bruker også facebook (BVHIF) og intstagram for daglige hendelser. Akademiet og Tineskolen har egne facebook sider. Informasjon er noe man aldri kan gjøre for mye av, og vi håper å kunne bli enda bedre, mer proffesjonelle og dyktige på dette fremover til glede for alle medlemmer av BVH. Årsberetning BVHIF Fotball

14 6. Handlingsplan/prioriterte oppgaver for fotballstyret i 2015 Bærums Verk Hauger Fotball skal være en samlende kraft i lokalmiljøet med et positiv og utviklende miljø for spillere, ledere og foreldre. Gjennom felles innsats skapes sosialt samhold og sportslige utfordringer på alle nivåer. Dette oppnås gjennom målrettet arbeid, god økonomi, trygghet, trivsel og tilhørighet. Visjon BVH skal være en ledene fotballklubb i vårt område, og det skal være plass til både de som vil satse og de som ikke vil legge like mye i fotballen. BVH Fotball s overordnede visjon er Flest mulig lengst mulig best mulig. All vår aktivitet skal være forankret i NFF s visjon om Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle. Derfor skal vi tilby et differensiert tilbud for alle slik at flest mulig kan oppleve mestring på sitt nivå. Organisasjon BVHIF fotball skal jobbe målrettet for ytterligere styrke og forbedre kvalitet, proffesjonalitet og dynamikk i organisasjonen, men felles innsats fra aktive medlemmer og medlemmers foresatte vil fortsatt være bærebjelken i klubben. Et positivt miljø som skaper engasjement vil bidra til at alle deltar i fellesoppgavene, og det bør være en glede og ikke en plikt til å bidra. På denne måten vil klubben bli bærekraftig og skape et solid fundament for god drift over tid. Strategiske mål Ha en tydlig klubbidentitet Være en godt organisert klubb med en struktur som ikke er personavhengig Ha kontinuitet i alle ledd i en aktiv organisasjon som har evne til å forandre seg Være gode både på drift og utvikling Sørge for god kommunikasjon internt og eksternt Sørge for at klubben drives økonomisk forsvarlig Ha åpenhet og korte kommunikasjonslinjer som sitt varemerke Være synlig og tilgjengelig blant medlemmene Aktivt motivere alle alderstrinn og grupper til å delta i klubbens arbeid Administrativt Styret har som mål i 2015 å få startet en prosess i klubben for å bli tatt opp i NFFs kvalitetsklubbprosjekt og etterhvert bli godkjent som NFF kvalitetsklubb. Årsberetning BVHIF Fotball

15 Prioriterte oppgaver for Sportslig Utvalg Overordnet sporslig målsetning er å stadig drive klubben kvalitativt bedre, og iht til Sportsplanen. Dette innebærer bedre sportslig oppfølging av alle trenere og lag i klubben, større likhet hva angår treningsinnhold, holdninger, spillestil og administrasjon generelt. Omstrukturere SU noe, slik at mer fotballkompetanse representeres av deltakerne i utvalget, og noe mindre daglig driftsfokus da denne i stor grad er overtatt av Sportslig leder. Dette fordi det er nødvendig i en såvidt stor klubb å ha daglig kontroll og oppfølging av klubbens aktiviteter. Samtidig er det viktig at Sportslig leder og Treningskoordinator styres sportslig av et faglig, solid SU for å sikre klubbens målsetninger. Vi ønsker å ansette en Treningskoordinator i halv stilling underlagt Sporstlig leder. Dette bør utredes og evt gjennomføres så fort som mulig. Vi bør øke omfanget av trenerutdanningen, spesielt på de yngste trinn. Vi har hatt stor suksess med å gjennomføre dette internt, hvilket bør fortsette. Revidere Sportslig plan fra 2014, og sørge for å kommunisere denne ytterligere. Gjennomføre trenerforum før seriestart og etter seriestart. Samtidig besørge møter og god kommunikasjon bla i forhold til hospiteringer og samarbeid mellom Hovedtrenere på jente og guttesiden i ungdomsfotballen. Opprettholde fokuset på spillerutvikling fra år. Utdanne flere unge trenere og lage gode trenerteam i alle årskull. Prioriterte oppgaver for Utvalg for Anlegg Påse at alle lag har tilfredsstillende treningsforhold og arena for gjennomføring av sine kamper. Jobbe videre for å få etablert ny kunstgressbane på Rud med oppgradering av klubbhuset Gjennomføre nødvendige dugnader på anleggene Vurdere innkjøp av granulatrenser for å redusere innkjøp av nytt granulat Prioriterte oppgaver for Utvalg for drift og materiell Jobbe videre for at klubben fremstår på en helhetlig måte med en felles profil Implementere retningslinjer for innkjøp av matriell og utstyr til lagene - hvor bedre, mer effektiv utnyttelse og bedre dekning fra klubben er målet Effektivisere og forbedre driften av kiosk og tilsynsvaktordning Prioriterte oppgaver for Utvalg for Informasjon og Miljø For 2015 vil man i første rekke jobbe med å bidra til at så mange som mulig bruker hjemmesidene våre som informasjonskanal nr 1. Der skal alle lag legge ut info om årgangen. Websiden skal brukes til å formidle til spillere og foreldre info om og for laget. Det blir viktig at trenere/lagledere lærer seg hvordan websiden fungerer. Årsberetning BVHIF Fotball

16 Fotballen har også en Facebook profil og en Instagram profil som oppdateres jevnlig. Som tidligere nevnt er lagledermøter en god arena for å skape et enda bedre miljø. Dette skal prioriteres i 2015: Aktiv informasjondeling Oppdatering på sosiale medier(facebook og Instagram) Videreutvikle hjemmesiden arrangere webkurs Info om årgangene på hjemmesiden inklusive kontaktinformasjon til nøkkelpersoner (trenere / lagledere) Etablere plan for identifisering og gjennomføring av miljøskapende tiltak Lagledermøter Oppstartsmøter i barnefotballen Prioriterte oppgaver for Økonomi Utvalget Målet for BVHIF Fotballs økonomiske virksomhet er å sikre økonomisk handlefrihet til å drive organisert fotball i henhold til de sportslige og sosiale mål som klubben har. Inntektsbringende tiltak er ikke et mål i seg selv, men kun et middel for virksomheten. Prioriterte oppgaver: Fokus på innkreving av medlemskontingent Forbedring av prosesser for dommerbetalinger sammen med administrasjonen Løpende oppfølging og kontroll av økonomien til fotballgruppa Prioriterte oppgaver for Cup Utvalget BVH sine cuper skal være vårt ansikt utad. Våre cuper skal være en positiv opplevelse for alle interne og eksterne lag som deltar. Det innebærer at vi skal bli enda bedre på å yte service og løse oppgavene våre smidig. Fokus på å gi spillerne den beste opplevelsen som er mulig. I dette ligger det å bruke utdannede dommere, ha god oppfølging av dommerkoordinator som er på plass ved bruk av unge dommere, være tydelig på foreldrevett reglene som gjelder i Barnefotballen og ikke minst påse at foreldre og trenere er seg disse bevisste. Jobbe mot å få en god mix av påmeldte lag så alle spillere synes det er gøy og komme på våre cuper. Valgkomité Valgkomiteen har bestått av Kristian Lennertzen og Henning Vold. Det er nedlagt et grundig arbeidet for å fremskaffe best mulig egnede styremedlemmer til BVHIF fotball. Prioriterte oppgaver : Identifisere potensielle styremedlemmer gjennom hele året. Årsberetning BVHIF Fotball

Årsmelding. Astor FK 2014

Årsmelding. Astor FK 2014 Årsmelding Astor FK 2014 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2. STYRETS SAMMENSETNING OG ANDRE TILLITSVALGTE... 3. STYRETS ARBEID... 4. REPRESENTASJON... 5. ORGANISERING... 6. MÅL OG PLANER... 7. INFORMASJONSARBEID...

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2011

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2011 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2011 Dato: Torsdag 24. november 2011 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Dato: Torsdag 26. november 2009 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Dato: Torsdag 25. november 2010 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmelding 2010. www.asil.no

Årsmelding 2010. www.asil.no Årsmelding 2010 www.asil.no I Vinterbro Kundeklubb får du nyttig informasjon og mange gode medlemstilbud fra senteret og senterets samarbeidspartnere. Medlemsskapet er gratis og det er enkelt å melde seg

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Første kamp for BVH Gators. Fra 850 grønne, til 1200 kongeblå fotballspillere! NM-sølv til jenter-15! Amerikansk fotball er det nyeste B V H

Første kamp for BVH Gators. Fra 850 grønne, til 1200 kongeblå fotballspillere! NM-sølv til jenter-15! Amerikansk fotball er det nyeste B V H INFORMASJONSORGAN for bærums verk OG HAUGER IDRETTSFORENING 39. årgang nr. 1 2014 B V H BV-Stikka BV-Stikka utkommer 2 ganger i året. Opplaget er 7400 eks. Utdeles gratis til alle husstander på Rykkinn,

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset.

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av møteleder samt to personer til å

Detaljer

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus ÅRSMØTE 2014 Onsdag 4. mars 2015 kl. 19:00 Abildsø klubbhus Side 1 av 40 Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 2. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

HVORFOR INVOLVERER VI FORELDRE SOM TRENERE/LEDERE? HVORFOR HAR VI SÅ PASS LITE AREAL PR. TRENINGSGRUPPE?

HVORFOR INVOLVERER VI FORELDRE SOM TRENERE/LEDERE? HVORFOR HAR VI SÅ PASS LITE AREAL PR. TRENINGSGRUPPE? Oslo i april 2013 Kjære Readyforeldre HVA ER READY FOTBALL I DAG? HVA GÅR TRENINGSAVGIFTENE MED TIL? HVORFOR INVOLVERER VI FORELDRE SOM TRENERE/LEDERE? HVORFOR HAR VI SÅ PASS LITE AREAL PR. TRENINGSGRUPPE?

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø 2 FORORD Gruppehåndbok Skrim Fotball gir informasjon om fotballgruppens adminstrative rutiner og bestemmelser. Målet er at alle interesserte

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK FLINT FOTBALL TØNSBERG 02.03.15

KLUBBHÅNDBOK FLINT FOTBALL TØNSBERG 02.03.15 KLUBBHÅNDBOK FLINT FOTBALL TØNSBERG 02.03.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Klubbinformasjon 3 2. Innledning 3 3. Flint Fotballs visjon, verdigrunnlag og mål 3-4 4. Sportsplan 4 5. Flint AIL lover 4-5 6. Flint

Detaljer

Steinkjer fotballklubb. Klubbhåndbok for Steinkjer fotballklubb

Steinkjer fotballklubb. Klubbhåndbok for Steinkjer fotballklubb Steinkjer fotballklubb Klubbhåndbok for Steinkjer fotballklubb 2015 : Klubbhåndbok for Steinkjer fotballklubb Revisjon: 2015-2 2015-2 23.04.15 Diverse språkvask ATJRO Styret 2015-1 12.04.15 Denne versjonen

Detaljer

Faglinjen Følgende har hatt lederfunksjoner i 2011: Treneransvarlig: Jørn Olsen (ikke besatt etter april 2011)

Faglinjen Følgende har hatt lederfunksjoner i 2011: Treneransvarlig: Jørn Olsen (ikke besatt etter april 2011) Melhus idrettslag, avdeling Fotball ÅRSBERETNING FOR 2011 Melhus 14/3-2012 LEDELSE Styret Fotballstyret har i 2010 bestått av følgende personer : Styreleder: Nestleder: Styremedlem, Leder Aldersbestemt

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø DEL I Første delen av håndboken skal inneholde en kort introduksjon av gruppa og den skal gjøre rede for gruppens målsetninger og

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G VÅG F O T B A L L K L U B B

Å R S B E R E T N I N G VÅG F O T B A L L K L U B B 1 Å R S B E R E T N I N G VÅG F O T B A L L K L U B B 2 0 0 7 2 Å R S B E R E T N I N G V Å G F O T B A L L K L U B B 2 0 0 7 Virsomhetenes art Virksomheten er en fotballklubb, som er lokalisert i bydelen

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2012 94. årg. Knøttetassen 2012 Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Dette er vår spesielle generalforsamlingsutgave

Detaljer

IL SKRIM. Langtidsplan 2012 2015

IL SKRIM. Langtidsplan 2012 2015 Postboks 567 3605 Kongsberg www.ilskrim.no post@ilskrim.no Dato: 10.03.2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------

Detaljer

T E R T N E S I D R E T T S L A G

T E R T N E S I D R E T T S L A G ÅRSBERETNING 2012 STYRET Styret har hatt følgende sammensetning: Navn Pål Morten Hjulstad Andreas H. Jørgensen Freddy Larsen John Mohus Harald Lien Hege Hvidsten Janne Marit Stakset Jannicke Andersen Mats

Detaljer

Årsmelding. Elverum Håndball. Side 1 av 17

Årsmelding. Elverum Håndball. Side 1 av 17 Årsmelding Elverum Håndball 2013 Side 1 av 17 Hovedstyret 2013 Styret har bestått av: Leder Dag Martin Bakken Leder Damer Ragnar Larsen Leder Herrer Tonje Nohr Smedstad Leder Yngres Frank Stølan Elverum

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 BYGDØ MONOLITTEN IDRETTSLAG

ÅRSMELDING 2012 BYGDØ MONOLITTEN IDRETTSLAG ÅRSMELDING 2012 BYGDØ MONOLITTEN IDRETTSLAG Status 2012 har vært et år med videre høy aktivitet i gruppene allidrett/ballidrett, fotball, innebandy og håndball. Se egne statuser for hver gruppe under.

Detaljer