ÅRSBERETNING Bærums Verk Hauger IF - Fotballgruppen SESONGEN 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING Bærums Verk Hauger IF - Fotballgruppen SESONGEN 2014"

Transkript

1 ÅRSBERETNING Bærums Verk Hauger IF - Fotballgruppen SESONGEN 2014 Årsberetning BVHIF Fotball

2 Innholdfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 FOTBALLSTYRET ØKONOMI BUDSJETT & REGNSKAP SPORTSLIGE AKTIVITETER SESONGEN SPORTSLIGE HØYDEPUNKTER... 6 TRENERFORUM... 7 SPILLERUTVIKLING... 8 DOMMERE... 8 FOTBALLSKOLE/AKADEMI... 8 CUPARRANGEMENTER ANLEGG, DRIFT OG MATERIELL INNLEDNING KLUBBHUS BANE MATERIELL TILSYNSVAKT KIOSK INFORMASJON OG MILJØ MILJØ INFORMASJON HANDLINGSPLAN/PRIORITERTE OPPGAVER FOR FOTBALLSTYRET I VISJON ORGANISASJON STRATEGISKE MÅL ADMINISTRATIVT PRIORITERTE OPPGAVER FOR SPORTSLIG UTVALG PRIORITERTE OPPGAVER FOR UTVALG FOR DRIFT OG MATERIELL PRIORITERTE OPPGAVER FOR UTVALG FOR INFORMASJON OG MILJØ PRIORITERTE OPPGAVER FOR ØKONOMI UTVALGET PRIORITERTE OPPGAVER FOR CUP UTVALGET VALGKOMITÉ Årsberetning BVHIF Fotball

3 1. Innledning 2014 har for fotballgruppa vært et år preget av stor aktivitet, og arbeid med sportslig integrering av de to tidligere selvstendige klubbene Bærums Verk og Hauger. Integreringen har gått over all forventning på de aller fleste ungdomskull, og vi må konkludere med at den sportslige sammenslåingen er tilnærmet gjennomført. Trenere, lagledere og spillere har gjort en meget god jobb med dette. I forbindelse med sammenslåingen ble ny farge og logo for klubben valgt, og for å styrke integreringen, skape tilhørighet og klubbfølelse besluttet fotballstyret å gå til innkjøp av nye drakter til alle lag til seriestart. De nye kongeblå draktene er blitt meget godt motatt av spillerne. Som et ledd i å øke profesjonaliteten i administrasjonen av den sportslige aktiviteten ansatte fotballgruppa Gunnar Mjaugedal som Sportslig leder og Trenerkoordinator ved sammenslåingen. Dette har ført til at både trenere og støtteapparat nå opplever langt bedre kontroll og styring av både av sportslig administrasjon og oppfølging av sportslig rød tråd i fotballgruppa. Fotballstyret 2014 Leder: Sekretær/Nestleder: Økonomi: Sportslig: Cup: Materiell: Anlegg: Info: Knut Ivar Ødegård Anne Beate Ekeren Harald Saksvik Pål Taskén Elisabeth Christiansen Bjørn Erik Vinje Terje Chr. Pedersen Magnus Ruud Sportslig Leder og trenerkoordinator Gunnar Mjaugedal møter på alle styremøter. Det har siden styret ble konstituert i mars 2014 vært avholdt fjorten styremøter. Ekstraordinært årsmøte med foreløpig regnskap 2014 og vedtak om budsjett 2015 ble avholdt 3. desember Ordinært årsmøtet blir avholdt 23. mars 2015 kl 19:00 i klubbhuset på Gommerud. Årsberetning BVHIF Fotball

4 Sportslig Leder: Pål Taskén Nestleder: Brynjar Haukeli Ansv. Ungdom jenter: Terje Finholdt Ansv. Ungdom gutter: Roger McBride / Frode Smeland Ansv. Mini jenter: Ansv. Mini gutter: Thomas Kosstad Dommerkoordinator: Endre Solvang Klubbdommeransvarlig: Gro Handal Spillerutvikler: Frode Smeland Overganger / adm.: Anya Swärd Sports.leder/trenerkoord.: Gunnar Mjaugedal Økonomi Leder: Kasserer: Anlegg Leder: Drift og materiell Leder: Informasjon & miljø Leder: Cup Leder: Ansvarlig Jentecup: Harald Saksvik Hovedklubben Terje Chr. Pedersen Bjørn Erik Vinje Magnus Ruud Elisabeth Christiansen Sjur Bjåen Årsberetning BVHIF Fotball

5 2. Økonomi Budsjett & regnskap Regnskapet for 2014 viser et underskudd på kr mot et budsjettert overskudd på kr. Underskuddet skyldes i sin helhet investeringer i kunstgressbanen på Gommerud og nye drakter til fotballgruppa. Justert for disse postene er driftsresultatet tilnærmet som budsjettert. Totale inntekter utgjorde 4,83 MNOK som er kr mer enn BVIF Fotball (2,13 MNOK) og Hauger FK (1,75 MNOK) til sammen i Utjevning av treningskontingenter på kullene og høyere dekningsgrad på treningskontingentene utgjør hoveddelen av økningen. Fotballgruppas største inntektspost er treningskontingenter på 2,56 MNOK. I tillegg er tilsynsvaktordningen, Tine Fotballskole, BVH Telenor Extra akademiet og cupene viktige inntektskilder for fotballgruppa. Disse postene bidro med 1.4 MNOK i I fusjonen mellom BVIF Fotball og Hauger FK gikk man vekk i fra Fotball lotteriet da dette ble oppfattet som en ekstra treningsavgift. På kostnadssiden utgjøre baneleie for kunstgresset, personalkostnader og drakter de største postene for Utgiftene til drakter er ekstraordinær og knyttet til ny klubbprofil i forbindelse med sammenslåingen mellom BVIF og HFK. Fotballgruppa bygger reserver gjennom baneleie for å ha midler til å realiserer nytt kunstgress og bane på Rud i tiden framover. Fondet ligger i hovedlaget sitt regnskap og inneholder 1,04 MNOK ved årsskifte. Likviditeten til fotballgruppen er god, og årets underskuddet dekkes av opparbeidede fond avsatt fra tidligere års overskudd. Budsjettet for 2015 ble vedtatt på ekstraordinært årsmøte i fotballgruppa 3. desember 2014 med et årsresultat på og inntekter på 4,6 MNOK. Årsberetning BVHIF Fotball

6 3. Sportslige aktiviteter sesongen 2014 Ny sportsplan ble laget våren 2014, og vedtatt i juni. Med denne sportsplanen forsøker vi å videreføre intensjonene fra sammenslåingen der vi ønsker en stadig økende grad av profesjonell administrasjon av klubben, og et sportslig tilbud som ivaretar hele spillergrupper på en måte som har vært vanskelig for begge de tidligere klubbene hver for seg. Vi vet av erfaring fra andre klubber og OFK at dette fører til at vi klarer å beholde flere spillere gjennom ungdomsårene. Vi ser allerede nå at større kull i ungdomsfotballen og mulighet for mer differensiering etter sammenslåingen virker etter hensikten, da vi har mistet langt færre spillere i 2014 enn tidligere år. I tillegg til å sørge for god sportslig integrering i ungdomsfotballen, har vi i 2014 jobbet spesielt med å klargjøre 7 er spillere for ungdomstrinnet ved å gjøre sammenslåinger av skolegruppene på hhv Rud og Gommerud, ha fokus på spillerutvikling og økt grad av differensiering, og i tillegg gjennomført intern BVH SUP eksklusivt for 7 er spillerne. Barnekullene har stort sett vært drevet som før i egne skolegrupper. Sportslig utvalg har vært fullsatt i 2014, med unntak av rep for mini jenter. Denne rollen har vært ivaretatt av Sportslig leder. Ved at man ved sammenslåingen ansatte Gunnar Mjaugedal som Sportslig Leder og Trenerkoordinator, har Sportslig utvalg i økende grad gjennom 2014 kunnet konsentrere seg om overordnet sportslige føringer og dilemmaer, og i minkende grad beskjeftige seg med den daglige sportslige drift. Vi mener dette er en utvikling som bør fortsette i 2015, slik at vi får en stadig mer stabil sportslig drift og forutsigbarhet, og at de personer som besetter SU har nødvendig fotballkompetanse, klubbdriftkompetanse samt evner å behandle dilemmaer og tolkning av Sportsplanen på en måte som ivaretar målsetningen om Flest mulig, lengst mulig og ikke minst best mulig. Sportslige høydepunkter Vi har i 2014 hatt ca fotballspillere og 103 lag som har deltatt på serie- og cupspill i Oslo fotballkrets. Lagene våre hevder seg godt sportslig. Vi er også godt synlig ved stor deltakelse i cuper og turneringer. Vi hadde lag med i alle de tre store skandinaviske cupene Gothia, Dana og Norway Cup med tildels bra resultater. I tillegg har noen lag vært invitert til elitecuper både i inn- og utland. Lag fra BVH deltok ellers på et stort antall cuper både i nærområdet og rundt omkring i landet. I barnefotballen har BVH Jentecupen, Gommerud vårcupen og Champions league vært årets høydepunkter.i tillegg har lagene deltatt i mange forskjellige cuper rundt omkring. I 2014 har vi iht Sportsplanen vært opptatt av å trene ballbesittende fotball, og mange av kullene rapporterer økt forståelse og ferdigheter med dette. Primært heter det seg at man ikke tenker så mye på resultatene men resultater er også viktig, fordi det viser at vi jobber riktig med spillerutvikling og fotballforståelse over tid. Årsberetning BVHIF Fotball

7 A laget som begge de tidligere klubbene hadde lagt ned, måtte starte på nytt i 8 divisjon. Allerede i første forsøk ble det opprykk til 7ende divisjon og kretsmesterskap. De er godt i gang med treningen til neste sesong, og vi håper på opprykk til 6 div i G19 kjempet lenge om opprykk til 1 divisjon, men snublet litt på målstreken. Det ser veldig mye bedre ut allerede nå, og vi satser hardt på opprykk til 1 div i G98 spilte i 2 div G16 med gode resultater. G99 har over flere år hatt gode resultater og de forsvarte sin seier i Oslo mesterskapet (Hauger g99 vant forrige sesong). Gutta slo LYN i finalen. De kvalifiserte seg også for videre spill i 1 divisjon. G99 hadde også lag i både 2. og 3. divisjon hvor de også hevdet seg meget bra. G00 slo kretsmesterne og de andre topplagene, men ujevne prestasjoner gjorde at man havnet midt på tabellen. De kom til 16-dels finalen i A sluttspillet i Dana Cup (slått ut på straffespark). Vant to andre cuper, Odd Cup og Jerv Cup. G00 syverlag vant serien. To spillere på kretslag. G01 hadde stor fremgang i 2014 og vant flere cuper og sin avdeling i 2 divisjon. Neste år prøver de seg i 1 div. Jenter JR spilte i nivå 2 med bra resultater. J99 hadde med to lag og kom midt på tabellen i 1 div. J00 hadde en meget god sesong, kretsmestere, og kvartfinale i Dana Cup, kom også langt i Adidas Cup. Flere spillere på kretslaget. J01 vant serien suverent, flere cuper og ikke minst semifinale i Adidas Cup (NM). J01 er invitert til flere eliteturneringer i Flere spillere på kretslaget. Herre Veteran hadde to lag i serien, det ene laget ble meget knepet slått i opprykk kampen til 1 div. De satser på å klare dette i K35 to lag som ble h.h.v. nr. 2 og 3 i serien. Men kanskje viktigst av alt er at vi har mistet et minimalt antall spillere i forhold til tidligere, noe som beviser at klubbens utvikling går i riktig retning. Mange flinke, unge trenere har bidratt svært godt på feltet, og vi har hatt en relativt stabil og solid gruppe av Hovedtrenere gjennom sesongen. Trenerforum Trenerforum har vært gjennomført halvårlig oppdelt i barnefotball, jenter ungdom og gutter ungdom. I tillegg har det vært gjennomført intern trenerutdanning over to kvelder med ca 35 deltakere fra barnefotballen. Tilbakemeldingene var svært positive, og på mange måter erstattet behovet for flere trenerforum kvelder. Trenerutdanningen ble ledet og gjennomført av Sportslig leder. Vi planlegger med ny trenerutdanning med fokus på barnefotballen i mars og trenerforum i april/ mai og oktober I tillegg har vi fått på plass fire nye C-lisens trenere gjennom sesongen, og en rekke eldre spillere er assistent-trenere i barnefotballen under veiledning av erfarne trenere. Årsberetning BVHIF Fotball

8 Spillerutvikling Spillerutvikling er et prioritert område for BVH Fotball. I oktober og november 2014 gjennomførte vi i regi av SU intern SUP for G/J 03 og 04. Dette ble gjennomført av klubbens egne kvalifiserte trenere, og arrangert som tre ekstra lørdagstreninger for de ivrigste spillerne. Til tross for at det for enkelte trenere var noe uvant å skulle gjøre et utvalg, var tilbakemeldingene svært positive på den interne SUPen. Vi har derfor til hensikt å gjenta opplegget før og etter sesongstart Klubben har i 2014 for første gang også gjennomført faste keepertreninger med kvalifiserte keepertrenere for ungdom og 7 er lagene en gang i uken. Dette har fungert meget godt, og vært med på å gi keepere utvikling og deres trenere innput på hvordan man trener som keeper. Dommere BVH har pt. 5 registrerte dommere, og oppfyller derved kravene fra OFK. Vi har etablert egen dommerkoordinator (Endre Solvang), som besørger nødvendig etterutdanning og ivaretagelse av våre dommere. Fotballskole/akademi BVHs Telenor Extra fotballakademi har blitt videreført i 2014 og har vært fulltallig og med venteliste gjennom sesongen. Akademiet har vært drevet av Sportslig leder, og han har hatt med seg klubbens egne innleide trenere i gjennomføringen. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre akademiet sportslig, men har allerede et akademi vi kan være stolt av der spillerutvikling virkelig står i fokus for de unge spillerne. Ref video med kommentarer fra Hallvard Thoresen på klubbens hjemmeside. Tine fotballskole ble gjennomført i uke 26 og uke 33, begge to med utgangspunkt i BIP hallen og på Rud kunstgress i samarbeid med Jutul. Totalt antall spillere som deltok var 364, hvorav ca 60% var fra BVH. Evaluering ble gjort etter siste gjennomføring, og totalvurderingen var en score på 4,2 på en skala til 5. Vi kunne derfor konkludere med at både spillere og foreldre var meget godt fornøyde. Cuparrangementer Med bakgrunn i sammenslåingen så har vi utvidet vårt eget cuptilbud. Vårcupen som avholdes på Gommerud, er etter hvert blitt en meget viktig arena for profilering av BVH fotball med 128 deltagende lag i Siden Hauger hadde med seg Jentecupen som arrangeres på samme tid, så har vi fordelt cupene slik at Vårcup på Gommerud ble avhold for Gutter 5 er og 7 er mens Jentecupen på Hauger hadde alle jentelagene. Jentecupen er for alle jentelag fra første års 5 er til junior, og 79 lag deltok med mange på venteliste. Vi har også satt i gang en innendørscup i BIP hallen i november som en liten start på 7 er fotball for siste års 5 er. Totalt 40 jente- og guttelag deltok på denne cupen. Årsberetning BVHIF Fotball

9 For tiende år ble den klubbinterne Champions League turnering arrangert som avslutning på sesongen. Denne turneringen er for spillere fra 6 år og opp til og med 9 år, og ca. 280 spillere fra egen klubb deltok. På alle cuper blir det så langt det er mulig brukt egne eldre spillere som har tatt jr dommerkurs til å dømme kampene. Dette skaper samhold på tvers av alder, kjønn og ikke minst klubbtilhørighet. Alle våre egne lag har oppgaver i forbindelse med våre egne cuper, og det nedlegges en betydelig dugnadsinnsats fra alle foreldrene. Årsberetning BVHIF Fotball

10 4. Anlegg, drift og materiell Innledning Fotballbanenen med klubbhus eies av hovedklubben, og leies ut til fotballgruppa. Klubbhus Fotballgruppa disponerer klubbhusene på Gommerud og på Rud. Gommerudbanen Ansvaret for klubbhuset på Gommerud er delt mellom Oldermannsligaen og fotballgruppa. Oldermannsligaen har ansvaret for forsamlingssalen og første etasje mens fotballgruppa har ansvaret for underetasjen med følgende unntak: Lagerrommet med tilhørende arkivrom innenfor trappenedgangen, det gamle vaktrommet og den nye garasjen. Ansvaret medfører blant annet at det er opp til fotballgruppa å utføre nødvendig vedlikehold av rommene. Fotballgruppas disponering av de forskjellige rom i underetasjen er uforandret: 1) Den gamle dommergarderoben (begrenset adgang): Innerst: Materialrom (fotballskolen, premier, div materiell). Midten: Materialrom (alt nødvendig utstyr til lagene). Ytterst: Materialrom lagring av div kiosk rekvisita for avvikling av Vår cup og Champions League samt et skap med fotballgruppas arkiv. Disponeres også oppbevaring av rengjøringsutstyr, baller og gjenglemt materiell. Disse rommene vil bli overtatt av Scandinavian Sports Management as (SSM)/Lacatoni og vil bli omgjort til klubbshop som vil bli driftet av SSM. Dette arbeidet ble påbegynt på slutten av året 2014 og vil stå ferdig i løpet av første kvartal ) Kiosken Kiosken er også tilsynsvaktrom. Rommet bak kiosken er overtatt av fotballgruppa og kjøleskap/frys, samt stålskapet er flyttet dit. Det er satt inn en automat med sportsdrikker/barer i kiosken. Dette er samme automat/leverandør som er utplassert i Rykkinnhallen. Førstehjelpsutstyr oppbevares under oppsyn av tilsynsvakten. Hjertestarter ligger i stålskapet. 3) Gang mellom kiosk og gammel dommergarderobe (utvidet adgang): Inneholder WC og vasketralle, elektrisk ballpumpe, fire hjørneflagg og to linjemannsflagg. 4) Hjemmegarderobe (utvidet adgang): To atskilte garderober med dusjer og lagerrom. I lagerrommet er det 1nettingbur for 11er lagene 5) Gjestegarderobe (utvidet adgang): To atskilte garderober med dusjer og lagerrom. I lagerrommet er det nettingbur for 11er lagene Årsberetning BVHIF Fotball

11 6) Den gamle garasjen: Lagerrom for diverse fotballmateriell, en tilhenger, utebord, sykkelstativer og minimål 7) Friplassen har fått eget lager i en container 8) I tillegg til utskifting av kunstgress, er det gjennomført to dugnader på banen. Rud Klubbhuset på Rud er for alle BVH sine medlemmer, men fungerer idag mest som en viktig avlaster for aktivteten til fotballgruppa. Klubbhuset består av møterom i tilegg til garderober som benyttes for kampene og treningene som foregår på Rudbanen. Tilstanden er ok - ikke så bra som klubbhuset på Gommerud, men klubben holder fortløpende vedlikehold. Bane Fotballbanene er en selvstendig enhet som forvaltes av et eget driftsstyre med 5 medlemmer, hvorav 3 representanter fra fotballgruppen. Bruksfrekvensen på kunstgressbanene er meget høyt og standard er p.t. tilfredsstillende. Sommeren 2014 ble det gamle kunstgresset på Gommerud fjernet på dugnad, og nytt kunstgress ble lagt og merket. Det nye gresset er meget bra, og har også fungert godt i vinter. I forbindelse med sammenslåingen med Hauger FK har vi også overtatt ansvaret for Rudbanene i Dekket på kunstgressbanen er planlagt byttet i Det jobbes også med å omdanne grusbanen på Rud til kunstgressbane, og vi håper å få gjennomslag for dette i Materiell I forbindelse med sammenslåingen av BVIF og Hauger FK ble det nedsatt en gruppe som skulle finne leverandør av materiell. Det man ønsket var en leverandør som både skulle levere drakter til klubben og tilby treningstøy til klubbens medlemmer. Gruppen som vurderte leverandører jobbet etter følgende kriterier: Pris (både på draktsett og treningstøypakke som spillerne dekker selv) Kvalitet og design Tilgjengelighet for medlemmene Logistikk Etter vurdering av flere leverandører, falt valget ned på Scandinavian Sports Management as (SSM)/Lacatoni. I denne prosessen ønsket man også hovedsponsorer til draktene. Klubben skrev avtale med følgende sponsorer: Hundai/Aaby Auto og Rykkinn Senter. Som en del av avtalen med SSM, ble også de sponsor. Avtalen som ble fremforhandlet av styreleder og daglig leder for BVHIF, innebærer at klubben kun skal tilby treningstøy/materiell fra SSM. Det er ikke besluttet noe krav om uniformering på treningsfeltet, men for å skape identitet, klubbfølelse og en god lagånd Årsberetning BVHIF Fotball

12 har fotballgruppa et klart uttrykt ønske om at lagene og utøverne også trener i klubbens valgte treningstøy. Gjennom sponsoravtalen med Scandinavia Sports Management har klubben forpliktet seg til å «jobbe for at alle utøverne trener i Lacatoni utstyr» og «til å promotere sponsorpakken...til sine lag/medlemmer...».. Når det gjelder lagsutstyr for øvrig, er sitasjonen bra. Alle lag har keeperutstyr, matchballer, ballpumpe, markeringsvester, isposer, tape, plaster og div førstehjelpsutstyr. Det er utarbeidet gode rutiner for utlevering av lagsutstyr som håndteres av daglig leder i BVH Fotball i samarbeid med styremedlem for drift og materiell. Tilsynsvakt Fotballgruppa har ansvaret for at det skal være tilsynsvakt på Gommerudbanen. Tilsynsvakten oppholder seg i kiosken når han/hun ikke er ute på anlegget, oppgavene er beskrevet i en egen instruks. Vaktene fordeles mellom årgangene, og det tilstrebes en mest mulig lik fordeling mellom lagene/årgangene. Lagene tildeles antall vakter i henhold til antall spillere. Stort sett har ordningen fungert tilfredsstillende i året som har gått. Noen bortfall har det vært, og noen ganger har innsatsen vært for dårlig. Inntektene fotballgruppa har av tilsynsvaktordningen er betydelige og svært viktig for driften av fotballgruppa. Det er derfor svært viktig at alle som tildeles vakter tar dette på alvor, leser instruksene og utfører dette etter aller beste evne. Det vil bli satt i gang tilsynsvaktordning på Rud i løpet av våren Funksjonen som tilsynsvaktansvarlig har i 2014 vært utført av styremedlem for drift og materiell, men det er et ønske om at det skal utnevnes en egen tilsynsvaktansvarlig for dette, slik man hadde i Kiosk Kiosken har vært åpen hele 2014 og blir nå drevet av tilsynsvakten. Det har vært en vellykket ordning og bidratt med inntekter til fotballgruppen. Under Vårcupen og Champions League har ledelsen for disse arrangementene tatt ansvaret for drift av kiosken. Årsberetning BVHIF Fotball

13 5. Informasjon og Miljø Miljø I forbindelse med sammenslåingen av BVIF og Hauger FK er det også brukt tid på miljøskapende arbeid for å skape en helhetlig klubbfølelse. Det har blitt gjennomført flere trenerforum og lagledermøter med vekt på å skape en felles forståelse for den nye sportslige planen og hvilke holdninger som skal kjennetegne BVH Fotball. I forbindelse med re-åpningen av det nye kunstgresset på Gommerud inviterte styret til grillfest i klubbhuset for alle med verv i fotballen og viktige bidragsytere rundt dugnaden. Dette ble et vellykket arrangement hvor man ble kjent på tvers av årganger og funksjoner. Det har også vært viktig å skape en felles uniformering med tanke på å skape kultur og klubbfølelse. Etter forslag fra hovedstyre ble det derfor investert i nye drakter til alle årganger i Nye bannere og nye BVH flagg har også kommet på plass for salg i kiosken på Gommerud. Vi merker stor entusiasme rundt de nye fargene og draktene. Informasjon Klubben har over flere år jobbet hardt med ny hjemmeside Denne kom på plass i 2014, og er ment som hoved informasjonskanal for hele klubben. Det er viktig at BVH som klubb med flere idretter har en felles plattform. Det har vært noen tekniske utfordringer med hjemmesiden, men disse skal nå være løst. Klubben bruker også facebook (BVHIF) og intstagram for daglige hendelser. Akademiet og Tineskolen har egne facebook sider. Informasjon er noe man aldri kan gjøre for mye av, og vi håper å kunne bli enda bedre, mer proffesjonelle og dyktige på dette fremover til glede for alle medlemmer av BVH. Årsberetning BVHIF Fotball

14 6. Handlingsplan/prioriterte oppgaver for fotballstyret i 2015 Bærums Verk Hauger Fotball skal være en samlende kraft i lokalmiljøet med et positiv og utviklende miljø for spillere, ledere og foreldre. Gjennom felles innsats skapes sosialt samhold og sportslige utfordringer på alle nivåer. Dette oppnås gjennom målrettet arbeid, god økonomi, trygghet, trivsel og tilhørighet. Visjon BVH skal være en ledene fotballklubb i vårt område, og det skal være plass til både de som vil satse og de som ikke vil legge like mye i fotballen. BVH Fotball s overordnede visjon er Flest mulig lengst mulig best mulig. All vår aktivitet skal være forankret i NFF s visjon om Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle. Derfor skal vi tilby et differensiert tilbud for alle slik at flest mulig kan oppleve mestring på sitt nivå. Organisasjon BVHIF fotball skal jobbe målrettet for ytterligere styrke og forbedre kvalitet, proffesjonalitet og dynamikk i organisasjonen, men felles innsats fra aktive medlemmer og medlemmers foresatte vil fortsatt være bærebjelken i klubben. Et positivt miljø som skaper engasjement vil bidra til at alle deltar i fellesoppgavene, og det bør være en glede og ikke en plikt til å bidra. På denne måten vil klubben bli bærekraftig og skape et solid fundament for god drift over tid. Strategiske mål Ha en tydlig klubbidentitet Være en godt organisert klubb med en struktur som ikke er personavhengig Ha kontinuitet i alle ledd i en aktiv organisasjon som har evne til å forandre seg Være gode både på drift og utvikling Sørge for god kommunikasjon internt og eksternt Sørge for at klubben drives økonomisk forsvarlig Ha åpenhet og korte kommunikasjonslinjer som sitt varemerke Være synlig og tilgjengelig blant medlemmene Aktivt motivere alle alderstrinn og grupper til å delta i klubbens arbeid Administrativt Styret har som mål i 2015 å få startet en prosess i klubben for å bli tatt opp i NFFs kvalitetsklubbprosjekt og etterhvert bli godkjent som NFF kvalitetsklubb. Årsberetning BVHIF Fotball

15 Prioriterte oppgaver for Sportslig Utvalg Overordnet sporslig målsetning er å stadig drive klubben kvalitativt bedre, og iht til Sportsplanen. Dette innebærer bedre sportslig oppfølging av alle trenere og lag i klubben, større likhet hva angår treningsinnhold, holdninger, spillestil og administrasjon generelt. Omstrukturere SU noe, slik at mer fotballkompetanse representeres av deltakerne i utvalget, og noe mindre daglig driftsfokus da denne i stor grad er overtatt av Sportslig leder. Dette fordi det er nødvendig i en såvidt stor klubb å ha daglig kontroll og oppfølging av klubbens aktiviteter. Samtidig er det viktig at Sportslig leder og Treningskoordinator styres sportslig av et faglig, solid SU for å sikre klubbens målsetninger. Vi ønsker å ansette en Treningskoordinator i halv stilling underlagt Sporstlig leder. Dette bør utredes og evt gjennomføres så fort som mulig. Vi bør øke omfanget av trenerutdanningen, spesielt på de yngste trinn. Vi har hatt stor suksess med å gjennomføre dette internt, hvilket bør fortsette. Revidere Sportslig plan fra 2014, og sørge for å kommunisere denne ytterligere. Gjennomføre trenerforum før seriestart og etter seriestart. Samtidig besørge møter og god kommunikasjon bla i forhold til hospiteringer og samarbeid mellom Hovedtrenere på jente og guttesiden i ungdomsfotballen. Opprettholde fokuset på spillerutvikling fra år. Utdanne flere unge trenere og lage gode trenerteam i alle årskull. Prioriterte oppgaver for Utvalg for Anlegg Påse at alle lag har tilfredsstillende treningsforhold og arena for gjennomføring av sine kamper. Jobbe videre for å få etablert ny kunstgressbane på Rud med oppgradering av klubbhuset Gjennomføre nødvendige dugnader på anleggene Vurdere innkjøp av granulatrenser for å redusere innkjøp av nytt granulat Prioriterte oppgaver for Utvalg for drift og materiell Jobbe videre for at klubben fremstår på en helhetlig måte med en felles profil Implementere retningslinjer for innkjøp av matriell og utstyr til lagene - hvor bedre, mer effektiv utnyttelse og bedre dekning fra klubben er målet Effektivisere og forbedre driften av kiosk og tilsynsvaktordning Prioriterte oppgaver for Utvalg for Informasjon og Miljø For 2015 vil man i første rekke jobbe med å bidra til at så mange som mulig bruker hjemmesidene våre som informasjonskanal nr 1. Der skal alle lag legge ut info om årgangen. Websiden skal brukes til å formidle til spillere og foreldre info om og for laget. Det blir viktig at trenere/lagledere lærer seg hvordan websiden fungerer. Årsberetning BVHIF Fotball

16 Fotballen har også en Facebook profil og en Instagram profil som oppdateres jevnlig. Som tidligere nevnt er lagledermøter en god arena for å skape et enda bedre miljø. Dette skal prioriteres i 2015: Aktiv informasjondeling Oppdatering på sosiale medier(facebook og Instagram) Videreutvikle hjemmesiden arrangere webkurs Info om årgangene på hjemmesiden inklusive kontaktinformasjon til nøkkelpersoner (trenere / lagledere) Etablere plan for identifisering og gjennomføring av miljøskapende tiltak Lagledermøter Oppstartsmøter i barnefotballen Prioriterte oppgaver for Økonomi Utvalget Målet for BVHIF Fotballs økonomiske virksomhet er å sikre økonomisk handlefrihet til å drive organisert fotball i henhold til de sportslige og sosiale mål som klubben har. Inntektsbringende tiltak er ikke et mål i seg selv, men kun et middel for virksomheten. Prioriterte oppgaver: Fokus på innkreving av medlemskontingent Forbedring av prosesser for dommerbetalinger sammen med administrasjonen Løpende oppfølging og kontroll av økonomien til fotballgruppa Prioriterte oppgaver for Cup Utvalget BVH sine cuper skal være vårt ansikt utad. Våre cuper skal være en positiv opplevelse for alle interne og eksterne lag som deltar. Det innebærer at vi skal bli enda bedre på å yte service og løse oppgavene våre smidig. Fokus på å gi spillerne den beste opplevelsen som er mulig. I dette ligger det å bruke utdannede dommere, ha god oppfølging av dommerkoordinator som er på plass ved bruk av unge dommere, være tydelig på foreldrevett reglene som gjelder i Barnefotballen og ikke minst påse at foreldre og trenere er seg disse bevisste. Jobbe mot å få en god mix av påmeldte lag så alle spillere synes det er gøy og komme på våre cuper. Valgkomité Valgkomiteen har bestått av Kristian Lennertzen og Henning Vold. Det er nedlagt et grundig arbeidet for å fremskaffe best mulig egnede styremedlemmer til BVHIF fotball. Prioriterte oppgaver : Identifisere potensielle styremedlemmer gjennom hele året. Årsberetning BVHIF Fotball

ÅRSBERETNING Bærums Verk Hauger IF - Fotballgruppen SESONGEN 2015

ÅRSBERETNING Bærums Verk Hauger IF - Fotballgruppen SESONGEN 2015 ÅRSBERETNING Bærums Verk Hauger IF - Fotballgruppen SESONGEN 2015 Årsberetning BVHIF Fotball 2015 1 Innholdfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 FOTBALLSTYRET 2015... 3 2. ØKONOMI BUDSJETT & REGNSKAP... 5 3.

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 STYRET Styret har bestått av: * Johnny Hansen Leder og økonomi * Lars Magnus Vongraven Nestleder * Ann Bente Drøyvollsmo Styremedlem/materialforvalter * Bente Botnan Styremedlem/økonomi

Detaljer

Strategiplan

Strategiplan Strategiplan 2017-2020 Innhold: 1. Innledning s. 1 2. Klubbens formål s. 2 3. Visjon og verdigrunnlag s. 3 4. Virksomhetsområder s. 4 6. Strategi og hovedmålsetninger s. 5 6.1 Breddefotball s. 6 6.2 Toppfotball

Detaljer

ÅRSBERETNING Bærums Verk Hauger IF - Fotballgruppen SESONGEN 2016

ÅRSBERETNING Bærums Verk Hauger IF - Fotballgruppen SESONGEN 2016 ÅRSBERETNING Bærums Verk Hauger IF - Fotballgruppen SESONGEN 2016 Årsberetning BVHIF Fotball 2016 1 Innholdfortegnelse BÆRUMS VERK HAUGER IF - FOTBALLGRUPPEN... 1 1. INNLEDNING... 3 FOTBALLSTYRET 2016...

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK AFK Sportslig Plan Sånn gjør vi det i AFK Sportsplan AFK 1 Planens struktur DEL 1 FELLES PLAN FOR AFK Dette er klubbens overordende plan og er besluttet av styret pr 18.11.2009 DEL 2 PLANER FOR LAGENE

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

Årsmelding HSV Fotball 2015

Årsmelding HSV Fotball 2015 Årsmelding HSV Fotball 2015 Styrets årsberetning 2015 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Gunnar Koren Monica Fleisje Morten Westby Christin Westby Tor-Arne

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

Årsberetning Gjelleråsen IF Fotball 2016

Årsberetning Gjelleråsen IF Fotball 2016 Årsberetning Gjelleråsen IF Fotball 2016 Styrets oppsummering Det har vært avholdt 11 styremøter i løpet av 2016. Styrets sammensetning har vært; Leder: Leif Brandeggen Nestleder: Janne Haugen Styremedlem:

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

Årsberetning. Ottestad IL Fotball

Årsberetning. Ottestad IL Fotball Årsberetning Ottestad IL Fotball 2013 Interimstyrets sammensetning Thommy Mikkelsen (leder) Erik Schriwer Henning Olsen Odd Arne Røe Kai Overmo Hans Jørgen Rognlien Hilde Borchgrevink Per Torgerhagen Interimstyrets

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2016

Årsberetning. GIL Fotball 2016 Årsberetning GIL Fotball 2016 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Siri Ann Mørk Hansen Styremedlem: Marit Rogstad Aadnøy Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan Side 1

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan Side 1 Side 1 Innhold HENSIKTEN MED VIRKSOMHETEN I ÅS IL FOTBALL... 3 KLUBBENS VISJON... 3 OVERORDNEDE MÅL / ARBEIDSBETINGELSER... 3 VÅR KULTUR OG VÅRE HOLDNINGER... 4 MÅL FOR 2017... 5 MÅL LANG SIKT (innen år

Detaljer

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball 1 Styret... 3 2 Bemanningen i Kløfta IL Fotball... 3 2.1 Styret... 3 2.2 Trenere og lagledere... 3 2.3 Trenerforum... 3 2.4 Dommersituasjonen... 4 3 Anlegg... 4 3.1 Anlegg

Detaljer

Organisasjonsplan for Amasone FK

Organisasjonsplan for Amasone FK Organisasjonsplan for Amasone FK Vedtatt på årsmøtet 12.03.2013 Stillingsbeskrivelser 1. Styret Styret består av Leder, Nestleder, 3 styremedlemmer samt 1 vara. Vara har møte og talerett, men kun stemmerett

Detaljer

Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb

Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb Styrets sammensetning : Leder : Edvard Repstad : Rita Myrnes : Helge Vollen : Terje Pettersen : Janne Veel : Glenn Nesheim Sekretær / daglig leder (ikke stemmeberettiget)

Detaljer

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1:

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: Evaluering Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: - Opplever dere at Frogner håndball har et godt tilbud til barna? Ja- 16 Nei- 1 Tja-

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 LOGO HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.2. Ungdomsfotball 3.3. Junior/rekrutteringsfotball

Detaljer

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Trener- og Lagledermøte 23. Oktober 2013 Frisk Asker Fotball 2013 Agenda Informasjon fra styreformann Oppsummering 2013 Gruppearbeid Fokusområder Samarbeid

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet.

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. Ansvar og oppgaver sportslig ledelse Utviklingsansvarlig o Ansvar Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. o Sportslig utvikling,

Detaljer

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012 Ålen IL - Fotballgruppa Årsmelding fotballgruppa 2012 Innhold Styret har bestått av... 1 Møter... 1 Styrets Arbeid... 2 Investeringer... 2 Handlingsplanen... 2 Sportslig... 2 Ledere/trener og oppmenn...

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB

SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB Innledning Oppdatert 30.03.2017 Sportsplanen er klubbens styringsverktøy og hjelpemiddel for trener og lagleder. Med utgangspunkt i klubbens verdier og målsetting legger

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.1.1. 6 og 7 åringer 3.1.2. 8-10

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY INNHOLDSFORTEGNELSE Kort om grunnlaget for klubbhåndbok Økonomi Førstehjelp og skadeforebygging Anleggsplaner Foreldrevettregler Sportsplan

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 FOTBALL skaper engasjement hele livet Forord Vinter 2012 ble det vedtatt å nedsette et utvalg bestående av Liv Marie Rudmoen, Marianne Drolsum, Trond Winther

Detaljer

Strategiplan for ØHIL fotball Mars 2017

Strategiplan for ØHIL fotball Mars 2017 Hvorfor en strategiplan? ØHIL sitt overordnede rammeverk er å gi et best mulig sportslig tilbud til alle våre utøvere, uansett alder og nivå. Basert på dette har klubben innarbeidet følgende verdier og

Detaljer

Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over

Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over lederroller/struktur Sesongen 2015 planer Sosialgruppa: Planer 2014/2015

Detaljer

ÅRSMØTE I FOTBALLGRUPPEN

ÅRSMØTE I FOTBALLGRUPPEN ÅRSMØTE I FOTBALLGRUPPEN 7. mars 2016 Agenda 1. Årsmelding 2015 2. Regnskap 2015 3. Deltakeravgift 2016, forslag 4. Budsjett 2016, forslag 5. Behandle innkomne forslag 6. Valg av styret 7. Valg av valgkomité

Detaljer

Strategiplan Strategiplan

Strategiplan Strategiplan Strategiplan 2016-2018 Strategiplan 2016-2018 1 2 Strategiplan 2016-2018 1 Innledning Elverum Fotball er en av Norges største fotballklubber, med over 1100 spillende medlemmer fra 35 ulike nasjoner. Tilbud

Detaljer

Sportsplan for Flint Fotball

Sportsplan for Flint Fotball Sportsplan for Flint Fotball Revidert 24 mai 2014 Flint for alle! - Vi vinner SAMMEN gjennom stolthet, samhold og glede. Innhold www.ilflint.no 1 Organisasjonen side 3 1.1 Fotballstyret side 3 1.2 Sportslig

Detaljer

Nye TUIL lag 15.10.2014

Nye TUIL lag 15.10.2014 Nye TUIL lag 15.10.2014 Vi skal utvikle mennesker, og dersom noen av dem blir gode fotballspillere er det bra. Per Høgmo, tidligere TUIL trener Idrettens (våre) verdier Klubbens verdier Trygg Utviklende

Detaljer

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben Gauldal Fotballklubb www.gauldalfk.no Sportsplan Sportsplan for Gauldal Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Agenda Styret Aldersbestemt utvalg Sportslig utvalg Sportsplanen Lag-evaluering Anlegg Kiosk/Dugnad Styret Sammensatt av: Leder aldersbestemt utvalg (Ann

Detaljer

Styrets sammensetning: Etter årsmøte i mars hadde Fotballgruppen følgende styre til godkjenning av Generalforsamlingen:

Styrets sammensetning: Etter årsmøte i mars hadde Fotballgruppen følgende styre til godkjenning av Generalforsamlingen: BÆKKELAGETS SPORTSKLUB - FOTBALLGRUPPEN FOTBALLGRUPPENS ÅRSBERETNING FOR 2016 Styrets sammensetning: Etter årsmøte i mars hadde Fotballgruppen følgende styre til godkjenning av Generalforsamlingen: Leder:

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

Årsmelding HSV Fotball 2016

Årsmelding HSV Fotball 2016 Årsmelding HSV Fotball 2016 Styrets årsberetning 2016 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Gunnar Koren Bjørn Richard Hansen Morten Westby Christin Westby Tor-Arne Madsen Tone Stensen Charlotte Røvig-Morbech

Detaljer

Fotballederkurs 2. Modul 6: Sportslig ledelse

Fotballederkurs 2. Modul 6: Sportslig ledelse Fotballederkurs 2 Modul 6: Sportslig ledelse Formål med modulen Forstå: Styrets sportslige ansvar Kunnskap om: Hvordan et sportslig utvalg bør settes sammen Hvordan vi kan organisere aktiviteten på en

Detaljer

ÅRSMELDING FOTBALLGRUPPA 2016

ÅRSMELDING FOTBALLGRUPPA 2016 ÅRSMELDING FOTBALLGRUPPA 2016 Styret i fotballgruppa har hatt følgende sammensetning i 2016: Leder: Sigurd Emil Wåge Nestleder: Terje Lundal Sportslig leder senior: Thor Håkon Sternhoff Sportslig leder

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

Klubbhåndbok FK Sparta Sarpsborg

Klubbhåndbok FK Sparta Sarpsborg Klubbhåndbok 2017 FK Sparta Sarpsborg Innhold Visjon og mål... 2 Mål... 2 Visjon... 2 Verdier... 3 Den røde tråden:... 4 Side 1 av 4 Visjon og mål Visjonen er grunnlaget for å skape fotballglede, hvor

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Løvenstad FK -på lag med lokalsamfunnet for et bedre oppvekst-og nærmiljø. Spilleren i fokus laget i sentrum - klubben i hjerte.

Løvenstad FK -på lag med lokalsamfunnet for et bedre oppvekst-og nærmiljø. Spilleren i fokus laget i sentrum - klubben i hjerte. Løvenstad FK -på lag med lokalsamfunnet for et bedre oppvekst-og nærmiljø Spilleren i fokus laget i sentrum - klubben i hjerte. Klubbens verdier er: Klubbånd, lagånd, bredde, utvikling og toleranse. Hovedmål

Detaljer

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene Årsberetning Sportsklubben Nationalkameratene 2015 Styrets sammensetning Leder: Ronny Sæther Nestleder: Line Willumsen Solem Styremedlem(mer) og varamedlemmer: Kristin Garnvik, Harald Haugan, Cato Johansen

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015

STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015 STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015 Trygg. Utviklende. Inkluderende. Langsiktig. Side 1 INNLEDNING Styret i TUIL Tromsdalen Fotball vedtok i 2010 at det skulle gjennomføres en strategiprosess

Detaljer

Retningslinjer. Sørlia IL fotball

Retningslinjer. Sørlia IL fotball Retningslinjer Sørlia IL fotball 01.03.17 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Målsettinger/sportslig tilbud 3. Organisering av fotballgruppa 4. Retningslinjer i fotballen 5. Overganger 6.

Detaljer

Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA. Stiftet 1935

Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA. Stiftet 1935 Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA Stiftet 1935 Innholdsfortegnelse 1. ROMEDAL IDRETTSLAG 1.1. Medlemskoningent 2. ORGANISASJONS 2.1 Beskrivelse 3. Målsetninger 3.1 Sportslige målsetninger

Detaljer

Sportsplan yngre lag

Sportsplan yngre lag Sportsplan yngre lag Ullern Håndball Vedtatt i styremøte 12.05.16 Forord Sportsplanen for yngre lag gir felles kjøreregler for trenere og ledere for lag opp til og med 15 år. Sportsplanen suppleres med

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan 2015 2018 Side 1

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan 2015 2018 Side 1 Side 1 Innhold HENSIKTEN MED VIRKSOMHETEN I ÅS IL FOTBALL... 3 KLUBBENS VISJON... 3 OVERORDNEDE MÅL / ARBEIDSBETINGELSER... 3 VÅR KULTUR OG VÅRE HOLDNINGER... 4 MÅL FOR 2016... 5 MÅL LANG SIKT (innen år

Detaljer

Sportsplan KIL pr. Sept V1. SPORTSPLAN for Kråkenes IL

Sportsplan KIL pr. Sept V1. SPORTSPLAN for Kråkenes IL SPORTSPLAN for Kråkenes IL 1 Innholdsfortegnelse Hensikt... 3 1.1. Visjon... 3 1.2. Rød tråd... 3 1.3. Trenerforum... 3 Retningslinjer... 4 2.1. Trenerkoordinator... 4 2.2. Trenerteamet... 4 2.3. Erfaringsutveksling...

Detaljer

Klubben med hjerte for alle!

Klubben med hjerte for alle! Utkast 1 09.02.2017 Styrets forslag til Årsmøtet 23.mars 2017 VIRKSOMHETSPLAN 2017 2020 SVEIVA INNEBANDY Klubben med hjerte for alle! Sveiva Innebandy Postboks 40 Stovner 0913 Oslo Innholdsfortegnelse;

Detaljer

Sportslig handlingsplan Fotball

Sportslig handlingsplan Fotball Sportslig handlingsplan Fotball 2016-2019 I Sportslig handlingsplan, versjon, 2. mars 2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Hovedmål... 2 Delmål og virkemidler, individuelt nivå... 2 Delmål og virkemidler.

Detaljer

ÅRSMELDING 2015 IL SØYA FOTBALLGRUPPA

ÅRSMELDING 2015 IL SØYA FOTBALLGRUPPA ÅRSMELDING 2015 IL SØYA FOTBALLGRUPPA Styret i fotballgruppa Leder: Leder aldersbestemte: Trenerkoordinator: Sekretær: Kenneth Bergstad Geir Atle Røen Torgeir Kvendset Knut Haugen Innledning Fotballgruppa

Detaljer

Organisatorisk sportsplan

Organisatorisk sportsplan Organisatorisk sportsplan i Lørenskog IF Sportslig Utvalg 2014 Forord Velkommen til den organisatoriske sportsplanen for Lørenskog IF sine lag. I denne planen vil du finne en oversikt over treningsmengde,

Detaljer

Lagleder/trener møte 2015

Lagleder/trener møte 2015 1 Lagleder/trener møte 2015 Fotballgruppa Tid (dato, fra kl til kl) 16 juni 2015 Innkalt av: Deltakere: Referent: 1800 1930/ 1930-2100 Styret i fotballen Sted: GIF huset Tilstede: Ulverud 06, Slattum 05,

Detaljer

Romsås IL - Fotball -

Romsås IL - Fotball  - Sportslig plan 1. Innledning Sportsplanen for Romsås fotball er ment som et hjelpemiddel for trenere og lagledere. Den har en funksjon som et bindeledd i klubben som skal sørge for at alle trenere og lagledere

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

ÅRSMELDING Innledning. Organisering. Styre

ÅRSMELDING Innledning. Organisering. Styre ÅRSMELDING 2015 Innledning Året 2015 har vært et bra år, med komplett styre og godt aktivitetsnivå. Vi har kjøpt nye spillertrøyer, som har blitt veldig godt mottatt. Videre så har vi nå kontroll på vandelsattester

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2013 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE.

HANDLINGSPLAN 2013 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE. HANDLINGSPLAN 2013 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE. Måned Aktivitet Utføres uke eller dato Januar Påmelding av lag til kretsen. 16-års lag samt senior herrer og damer. Navn og fødselsnummer til spillerregistret.

Detaljer

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005.

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005. Sist oppdatert: 03 juli 2015 INNEBANDY Spiller/foreldreinformasjon sesongen 2015/2016 BVHIF innebandygruppe består av over 200 medlemmer/spillere fordelt på aldersbestemte lag/junior/seniorlag/el-innebandylag

Detaljer

Flest mulig, lengst mulig, best mulig.

Flest mulig, lengst mulig, best mulig. Velkommen til oss! Flest mulig, lengst mulig, best mulig. Fotball er Norges største idrett med 2000 klubber som har 28.000 lag, der 190.000 gutter og 90.000 jenter fra 5 til 19 år spiller fotball. Fotball

Detaljer

Velkommen til Dahle IL

Velkommen til Dahle IL Velkommen til Dahle IL Denne informasjonsbrosjyren gir deg informasjon om: Klubb og anlegg Aktivitetstilbud Medlemskap Andre praktiske opplysninger Klubben Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014 Årsmøte i Haslum IL Håndball 13. Februar 2014 Stor idrettsglede i mange årsklasser 2 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av dirigent 3. Oppsummering

Detaljer

Sportsplan Hållingen fotball

Sportsplan Hållingen fotball Sportsplan Hållingen fotball IL Hållingen Samlende og engasjert 1 Holdninger og verdier Hållingen fotball følger Fair Play reglene: Foreldre: Vi har engasjerte foreldre som den viktigste ressursen i klubben.

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA ORGANISASJONSPLAN OG ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA 1 Innhold: 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 3. Ansvar og arbeidsoppgaver... 5 4.1. Leder fotballgruppa... 6 4.2. Sportslig leder... 7

Detaljer

STYRETS SAMMENSETNING

STYRETS SAMMENSETNING STYRETS SAMMENSETNING og ARBEIDSOPPGAVER LEDER ØKONOMI ANSVARLIG BARNE ANSVARLIG SEKRETÆR ARRANGEMENT ANSVARLIG SU LEDER MATERIALFORVALTER KONTRAKTANSVARLIG UNGDOMSREPRESENTANT UNGDOMSREPRESENTANT UNGDOMSREPRESENTANT

Detaljer

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL SOTRA SPORTSKLUBB En klubb for alle SPORTSPLAN Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL Innledning Sportsplan for Sotra SK gjelder for alle som driver med håndball i klubben Visjonen er

Detaljer

Fotballklubben Landsås Postboks 645 9486 Harstad ROLLEBESKRIVELSER

Fotballklubben Landsås Postboks 645 9486 Harstad ROLLEBESKRIVELSER ROLLEBESKRIVELSER Styret: Mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Visjon- og verdiarbeid. Økonomisk -/ og drifts kontroll. Organisering og styresammensetning underutvalg og roller. Følge

Detaljer

Innhold Overordnede mål:... 2

Innhold Overordnede mål:... 2 Innhold Overordnede mål:... 2 Plan for Seniorlag:... 2 Damelag:... 2... 2... 2... 2 Herrelag:... 3... 3... 3... 3 Rekruttering/barnehåndball:... 3 Trenere i klubben... 4... 4... 4 Strategi for måloppnåelse...

Detaljer

SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011.

SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011. SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011. Informasjonen om aktivitet i lagene er basert på innspillene fra deltakere på trener/ spillermøte arrangert 14.februar, deltagerne på årsmøtet, samt innsendt

Detaljer

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2016-2018 FOTBALL skaper engasjement hele livet Forord Høsten 2015 ble det vedtatt å nedsette et utvalg bestående av Øyvind Kjølstad, Lasse S.Tangen, Nina S.Tangen

Detaljer

SPORTSPLAN TORVASTAD IL

SPORTSPLAN TORVASTAD IL SPORTSPLAN TORVASTAD IL INNHOLD VISJON, VERDIER OG MÅLSETTINGER 2 BARNEFOTBALLENS VERDIGRUNNLAG 2 BARNEFOTBALL 4-12 ÅR 3 UNGDOMSFOTBALL 13-19 ÅR 4 DIFFERENSIERING OG JEVNBYRDIGHET 5 DIFFERENSIERING I PRAKSIS

Detaljer

ÅRSMELDING -16. Innledning

ÅRSMELDING -16. Innledning ÅRSMELDING -16 Innledning Mye bra i året 2016, men også mye som bør bli bedre. Økt tilbud til de eldste ungdommene fra i høst, når Løkkebandylaget i stedet startet å spille i 3. divisjon Herrer. Vi startet

Detaljer

ÅRSMØTE I FOTBALLGRUPPEN

ÅRSMØTE I FOTBALLGRUPPEN ÅRSMØTE I FOTBALLGRUPPEN 3. mars 2014 Agenda 1. Årsmelding 2013 2. Regnskap 2013 3. Deltakeravgift 2014, forslag 4. Budsjett 2014, forslag 5. Behandle innkomne forslag 6. Valg av styret 7. Valg av valgkomité

Detaljer

Løvenstad FK -på lag med lokalsamfunnet for et bedre oppvekst-og nærmiljø. Spilleren i fokus laget i sentrum - klubben i hjerte.

Løvenstad FK -på lag med lokalsamfunnet for et bedre oppvekst-og nærmiljø. Spilleren i fokus laget i sentrum - klubben i hjerte. Løvenstad FK -på lag med lokalsamfunnet for et bedre oppvekst-og nærmiljø Spilleren i fokus laget i sentrum - klubben i hjerte. Klubbens verdier er: Klubbånd, lagånd, bredde, utvikling og toleranse. Hovedmål

Detaljer

Årsrapport for Jevnaker IF Fotball 2010

Årsrapport for Jevnaker IF Fotball 2010 Årsrapport for Jevnaker IF Fotball 2010 Innholdsfortegnelse - Styret 2010 - Økonomi - Barn og ungdomsfotballen - JIF Budbiler - Daglig leder - Vedlegg: - Budsjett 2011 - Resultatregnskap 2010 - Balanse

Detaljer

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt.

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Det vil i de fleste årganger være behov for flere enn en trener og en lagleder.

Detaljer

Strategi Visjon Mål Handlinger

Strategi Visjon Mål Handlinger HANDLINGSPLAN 2010-2015 Strategi Visjon Mål Handlinger 2010-2015 Innhold Innledning:... 4 Sosiale mål... 4 Verdiregler... 4 Om handlingsplan:... 4 Overordnet strategi... 4 Målsetting og visjon... 5 Visjon...

Detaljer

Sportsplan Varpe Ballklubb

Sportsplan Varpe Ballklubb Innhold 1. Klubbens visjon og mål 2. Barnefotball (7 12 år) 3. Ungdomsfotball (13 18 år) 4. Junior- og seniorfotballen 5. Trenere/ledere 6. Dommere 7. Hospitering 8. Sammenslåing 9. Fair Play 10. Sentrale

Detaljer

Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet

Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet 1. Visjon: ILN - Sportsplan Rev.3 17.03.2017 Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet Idrettslagets visjon er forankret i slagordet: «Vi e bæst på å ha det kjækt» 2. Treningstilbud og utvikling: a. Vi skal

Detaljer

Referat årsmøte BIL Fotball 3. mars 2015

Referat årsmøte BIL Fotball 3. mars 2015 Referat årsmøte BIL Fotball 3. mars 2015 Saksliste 1. Åpning 2. Godkjenning dagsorden / innkalling 3. Valg av møteleder / referent 4. Gjennomgang årsmelding 2014 5. Gjennomgang regnskap 2014 6. Budsjett

Detaljer

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1 Innhold Organisasjonshåndbok for Ullensaker Issportklubb (UISK)... 2 Ullensaker Issportklubb er... 2 Organisering av klubben... 2 Hovedstyret (HS)... 2 Valgkomiteen... 4 Sportslig utvalg... 4 Klubbens

Detaljer

Årsberetning 2016 MIL Fotball

Årsberetning 2016 MIL Fotball Årsberetning 2016 Mathopen IL-Fotball For fotballåret 2016 har aktiviteten blant lagene og i fotballstyret vært god. Det er lagt ned en betydelig dugnadsinnsats til kamper og cup nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL Vedtatt av styret i NIL Fotball 4. februar 2015 Side 1 av 7 Innhold 1. Innledning... 2 2. Hvordan klubben ønsker å rekruttere nye årskull... 3 2.1. Bydelserie lag:... 3 2.2.

Detaljer

Info før sesongstart - 5er-fotball

Info før sesongstart - 5er-fotball KIF Fotball Info før sesongstart - 5er-fotball Agenda Barnefotballutvalget Praktisk informasjon Kongsberg Liga 2012 Materiell til hvert lag Fair Play Treningsøkta som verktøy for trenere Diverse informasjon

Detaljer