TILDELING AV TILSKUDD TIL LOKALMILJØGRUPPENE I

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILDELING AV TILSKUDD TIL LOKALMILJØGRUPPENE I"

Transkript

1 KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Utvalg for natur og miljø Møtested: Møterom 309 Møtedato: Tid: Kl Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/10 08/1361 TILDELING AV TILSKUDD TIL LOKALMILJØGRUPPENE I 2010 Karmøy rådhus, Helga Rullestad (s) Leder Margit Åreskjold Miljøvernrådgiver

2 Sak 1/10 TILDELING AV TILSKUDD TIL LOKALMILJØGRUPPENE I 2010 Saksbehandler: Margit Åreskjold Arkiv: 223 L02 Arkivsaksnr.: 08/1361 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 1/10 Utvalg for natur og miljø Forslag til vedtak: Utvalget for natur og miljø vedtar følgende fordeling av årets midler knyttet til Lokalmiljøgruppene og Hold Karmøy ren. Lokalmiljøgruppene Fast Lokalmiljø- Hold Sum midler Karmøy ren Kolnes Feøy Torvastad Kopervik Vedavågen Åkra Langåker Sandve Skudenes Sum Side 2 av 16

3 SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken: I 2009 ble det gjort et politisk vedtak om å endre reglene for tildeling av tilskudd til lokalmiljøgruppene, for å gjøre søknadsprosess og tildeling av midler lettere. Det ble vedtatt en fast søknadsfrist hvert år, og det ble mulig å søke på midlene til lokalmiljøgruppene og Hold Karmøy ren i en søknad. I år har det totalt kommet inn 11 søknader. To av søknadene har blitt videresendt til Skole- og kulturetaten for å viderebehandles der. De resterende har til sammen søkt om kr ,- Kr ,- er søkt på fra Lokalmiljømidlene og kr ,- er søkt på fra Hold Karmøy Ren. Tilgjengelige midler utgjør til sammen kr ,- I henhold til vedtak gjort av UNM den skal kr ,- av disse midlene fordeles likt mellom gruppene til drift, kr ,- er avsatt til prosjekter i regi av lokalmiljøgruppene og kr ,- til Hold Karmøy ren. En del av gruppene har søkt om tilskudd til oppretting og drift av hjemmesider på internett, og om tilskudd til trykking og distribusjon av informasjonsbrosjyre eller annonsering i lokale blader som kirkebladet. Rådmannen anbefaler at denne type prosjekter ikke gis egne tilskudd. Dette på bakgrunn av at det gis et eget driftstilskudd som fast beløp på kr ,- Videre så vil det være vanskelig å vurdere utgiftsforskjellene til de forskjellige lokallag, og at dette fort vil bli en fast søknadspost på alle søknader som skaper presedens og øker de faste utbetalingene. Rådmannen foreslår følgende fordeling av årets midler: Lokalmiljøgruppene Fast LM HKR Sum Kolnes Feøy Torvastad Kopervik Vedavågen Åkra Langåker Sandve Skudenes Sum Side 3 av 16

4 Omsøkte prosjekter: Kolnes Grendautvalg: Tilskudd til utvikling og støtte til lokale nærmiljøtiltak. (Omsøkt kr ,-): På bakgrunn av at bygda er i vekst, og at stadig flere engasjerer seg i lokalmiljøet er det ønskelig å kunne støtte opp om ulike prosjekter for å fremme nærmiljøet i bygda. Tilskudd til utvikling og drift av egen nettside. (Omsøkt kr ,-) Tilskudd til utvikling og støtte til lokale nærmiljøtiltak (Omsøkt kr ,-): Det var ikke noen ytterligere spesifiseringer i søknaden, derfor anbefaler rådmannen et generelt tilskudd på kr ,- til viderefordeling til lokale prosjekter. Tilskudd til utvikling og drift av egen nettside (Omsøkt kr ,-): Se egen kommentar under sammendrag av saken. Tilskudd til rydding og planting til 17. mai. (Omsøkt kr ,-): Vårrydding av felles utearealer langs Skre-vegen i forbindelse med 17.mai. Det er her 17.mai-toget vårt går. Omsøkte midler fordeles slik: Kolnes skole v/fau tildeles kr 3000,- for rydding i området rundt skolen før 17.mai-arrangement der. Kolnes Ungdomslag tildeles kr 3000,- for rydding og beplantning rundt grendahuset før 17.mai-arrangement der. Velforeninger/andre lag og foreninger fordeler kr (etter søknad til grendautvalget) til rydding og beplantning, eventuelt nye søppelkasser til fellesarealer på boligfeltene i forbindelse med vårdugnad som velforeningene arrangerer. Rådmannen anbefaler at Kolnes får kr ,- til rydding og planting. Det henvises til søknaden i sin helhet. (Vedlegg nr.2). Feøy Forum: Tilskudd til økt fremkommelighet for eldre og uføre. (Omsøkt kr ,-): Karmøy Rødekors har solgt en mopedbil til Feøy. Den brukes til å transportere eldre og uføre i forbindelse med rutebåt og tilstelninger. For å ta vare på denne bilen trengs en garasje. Total kostnad er anslått til kr ,- Side 4 av 16

5 Rådmannen anbefaler at det blir bevilget kr ,- til bygging av garasje. Tilskudd til søppeldunker og tømming av dem. (Omsøkt kr ,-): Det er satt ut tre bord med benker til turister, og i den forbindelse trengs to søppeldunker og penger til tømming av søppeldunkene i sommersesongen. Bossdunker vil bli gitt gratis til Feøy av miljøpatruljen. Videre anbefaler rådmannen et tilskudd på kr. 3500,- til tømming av bossdunkene. Det henvises til søknaden i sin helhet. (Vedlegg nr.3). Torvastad Bygdautvalg: Tilskudd til informasjon om arbeidet til Torvastad bygdautvalg. (Omsøkt kr. 3000,-): Informere i Torvastad Kjerkebla Anslått kostnad: kr ,- Tilskudd til utskifting av gamle skilt og oppsett av nye skilt. (Omsøkt kr ,-): Anslått kostnad: kr ,- Tilskudd til felles arrangement 17. mai. (Omsøkt kr ,-): Anslått kostnad: kr ,- Tilskudd til informasjon om arbeidet til Torvastad bygdautvalg. (Omsøkt kr. 3000,-): Se egen kommentar under sammendrag av saken. Tilskudd til utskifting av gamle skilt og oppsett av nye skilt. (Omsøkt kr ,-): Rådmannen mener at skilting med tilstrekkelig og oppdatert informasjon er en nødvendighet for å få øke innbyggere til å ta i bruk sine nærområder. Rådmannen anbefaler et tilskudd på kr. 7000,- Tilskudd til felles arrangement 17. mai. (Omsøkt kr ,-): Rådmannen anbefaler et tilskudd på kr ,- Tilskudd til opprydding av kvister og greiner langs turvegen i Bjørgene. (Omsøkt kr ,-): Innkjøp av mat og drikke til dugnader, leie av fliskutter, levering av store greiner m.m. til bossplassen. Side 5 av 16

6 Anslått kostnad: kr ,- Rådmannen anbefaler å innvilge kr ,- til opprydding av turvegen i Bjørgene. På bakgrunn av at omsøkt prosjekt innen Hold Karmøy ren blir ivaretatt direkte av miljøpatruljen, så ble prosjektet opprydding av kvister og greiner flyttet fra Lokalmiljømidlene til Hold Karmøy ren. Det henvises til søknaden i sin helhet. (Vedlegg nr.4). Byen Vår Kopervik: Tilskudd til 2-krona seilbåt. (Omsøkt kr ,-): Samarbeid mellom Haugesund Seilforening, Karmøy Seilforening og Byen vår Kopervik. Danne et opplæringsmiljø for seiling i Karmøy. Anslått kostnad for 2 båter: kr ,- Det er i tillegg søkt om RUP-midler og midler fra seilforbundet. Tilskudd til byutvikling i Kopervik. (Omsøkt kr ,-): Karmøy kommune har satt i gang et byutviklingsprosjekt for Kopervik, Åkrehamn og Skudeneshavn. Byen vår Kopervik er sterkt involvert i denne prosessen, og den er svært tids- og ressurskrevende. Byen vår Kopervik søker om midler til å kompensere deler av merutgiftene i denne forbindelse. Anslått kostnad i 2010: kr ,- Tilskudd til forskjønnelse av Gjestebryggen i Kopervik. (Omsøkt kr ,-): Dette prosjektet er delt med 75 % innsats fra lokalmiljømidlene og 25 % fra Hold Karmøy ren. Forskjønnelse av gjestebryggen som pr. i dag gir et dårlig førsteinntrykk av Kopervik og Karmøy. Utarbeiding av informasjonsskilt. Anslått kostnad: kr ,- Tilskudd til 2-krona seilbåt. (Omsøkt kr ,-): Rådmannen anbefaler å ikke gi tilskudd til omsøkt prosjekt, på bakgrunn av begrensede midler, og at det er andre prosjekter med høyere prioritet. Videre er det mulig å søke om midler fra andre tildelinger. Tilskudd til byutvikling i Kopervik. (Omsøkt kr ,-): Side 6 av 16

7 Med bakgrunn i at kommunen er et ledd i byutviklingsprosjektet, og at både Skudeneshavn og Kopervik arbeider med dette, anbefaler rådmannen et tilskudd på ,- til byutviklingsprosjekt. Tilskudd til forskjønnelse av Gjestebryggen i Kopervik. (Omsøkt kr ,-): Gjestebryggen i Kopervik er en av kommunens ansikter utad som møter våre båtturister. Det vil være viktig med tanke på omdømme og turisme at turistene føler seg velkommen og verdsatt. Derfor anbefaler rådmannen et tilskudd på kr ,- Tilskudd til forskjønnelse av Gjestebryggen i Kopervik. (Omsøkt kr ,-): Dette prosjektet er delt med 75 % innsats fra lokalmiljømidlene og 25 % fra Hold Karmøy ren. Forskjønnelse av gjestebryggen som pr. i dag gir et dårlig førsteinntrykk av Kopervik og Karmøy. Utarbeiding av informasjonsskilt. Anslått kostnad: kr ,- Tilskudd til ryddedag og søndagsgjengen. (Omsøkt kr ,-): Flere felles ryddeaksjoner blir gjennomført hvert år. Søndagsgjengen: Frivillige som rydder sentrum hver søndags formiddag. Ryddedager med skolene. Fast ryddedag hver vår. Beplanting av gågaten. Anslått kostnad: kr ,- Tilskudd til Prosjekt Ryddegjeng Med samarbeidsaktører. (Omsøkt kr ,-): Det er mange ustelte og forsøpla områder i Kopervik som ingen vedkjenner seg. Det ønskes å opprette en modell tilsvarende den Kirkens Bymisjon har i Haugesund om å la arbeidsledige, sosialklienter m.m. kunne stå for en styrt opprydning mot betaling i sommerhalvåret. Anslått kostnad: kr ,- Tilskudd til forskjønnelse av Gjestebryggen i Kopervik. (Omsøkt kr ,-): Dette er viktig å prioritere et så populært og mye besøkt området. Rådmannen forslår å bevilge kr ,- Tilskudd til ryddedag og søndagsgjengen. (Omsøkt kr ,-): Dette gir en god utnyttelse av for kr. Dette beløpet bør innvilges i sin helhet for å ivareta nåværende dugnadsinnsats. Anbefalt innvilget kr ,- Tilskudd til Prosjekt Ryddegjeng Med samarbeidsaktører. (Omsøkt kr ,-): Dette er også et godt ryddeprosjekt som rådmannen gjerne vil støtte. Dessverre er det ikke anledning til å imøtekomme omsøkt beløp, men rådmannen foreslår å bevilge kr ,- til prosjektet. Det henvises til søknaden i sin helhet. (Vedlegg nr.5). Side 7 av 16

8 Vedavågen Bygdeutvalg: Tilskudd til uteområdet i sentrum ved Vedavågen kirke. (Omsøkt kr ,-): Opparbeiding av plener, bed og skråninger. Opparbeiding av gangveier, ramper og trapper. Beplanting Innkjøp av benker og lekeapaarater. Anslått kostnad: kr ,- Rådmannen foreslår å bevilge til sammen kr ,- til opparbeiding, beplanting og lekeapparater til uteområdet ved Vedavågen kirke. Det er søkt om midler til dette prosjektet både fra Lokalmiljømidlene og Hold Karmøy ren. Det er et betydelig høyere press på Lokalmiljømidlene med tanke på antall prosjekter det er søkt om tilskudd på i forhold til Hold Karmøy ren. Normalt ville det være naturlig å gi et høyere beløp fra Lokalmiljømidlene og lavere fra Hold Karmøy ren, men tatt i betrakting av antall omsøkte prosjekter anbefaler rådmannen å gi like beløp fra Hold Karmøy ren og Lokalmiljømidlene for å lette presset på Lokalmiljømidlene. Tilskudd til uteområdet i sentrum ved Vedavågen kirke. (Omsøkt kr ,-): Innkjøp av bossdunker Innkjøp av blomsterkasser og potter Innkjøp av blomster Anslått kostnad: kr ,- Rådmannen anbefaler å tildele kr ,-, se egen kommentar under Lokalmiljømidlene. Det henvises til søknaden i sin helhet. (Vedlegg nr.6). Åkra Utviklingsforum: Etablering av entringsleidere fra sjø i havneområdet i Åkrehamn, omsøkt kr ,- Utvidelse av Åkrasanden m/ universell utforming, omsøkt kr ,- Skilting til Åkrasanden, omsøkt kr ,- Arkitektonisk plan for Åkrasanden, omsøkt kr ,- Utsiktsplass med universell tilkomst i Stong, omsøkt kr ,- Rehabilitere stranden som ligger nordvest i Stongområdet, omsøkt kr ,- Videreutvikling av Karmøy Kulturhus, omsøkt kr ,- Utstyr til utstillinger ved særkomite Historie, omsøkt kr ,- Side 8 av 16

9 Utstyr til digitale sikkerhetskopier av historisk bildemateriale, omsøkt kr ,- Innkjøp av sittegrupper og lekeapparater til sentrumsparken, omsøkt kr ,- Belysning av statuen Sildakåne, i Åkra sentrum, omsøkt kr ,- Møte og reisevirksomhet m.m., omsøkt kr ,- Rådmannen foreslår å bevilge til sammen kr ,- fra midlene til Lokalmiljøgruppene. Denne søknaden var sparsom med hensyn på opplysninger i forbindelse med prosjektene. Estimert totalkostnad for prosjektene var heller ikke lagt inn. Dette gjør arbeidet med vurderingen av det enkelte prosjekt sammenlignet opp mot andre prosjekt noe vanskelig. Det blir ikke så lett å se hvor man får mest uttelling i henhold til hensikten med tilskuddsmidlene. Driftsmidler, omsøkt kr ,- Se egen kommentar under sammendrag av saken. Beplanting av sentrumsparken, omsøkt kr ,- Opprydding av stranda i Stong i forbindelse med rehabilitering, omsøkt kr ,- Beplanting i sentrum, omsøkt kr ,- Ryddekampanje våren 2010 med barne- og ungdomsskoler, omsøkt kr ,- Reparasjon og vedlikehold av steinmurer i havneområdet, omsøkt kr ,- Rydding og forskjønning av Åkra sjøtun, omsøkt kr ,- Åkra utviklingsforum presenterte en rekke gode forslag, men også her var prosjektene sparsommelig fremstilt. Rådmannen foreslår å bevilge til sammen kr ,- fra midlene til Hold Karmøy ren, fordelt på følgende måte: Beplanting av sentrum og sentrumsparken, omsøkt kr ,- Opprydding av stranda i Stong i forbindelse med rehabilitering, omsøkt kr.5.000,- Ryddekampanje våren 2010 med barne- og ungdomsskoler, omsøkt kr ,- Reparasjon og vedlikehold av steinmurer i havneområdet, omsøkt kr. 0,- Rydding og forskjønning av Åkra sjøtun, omsøkt kr ,- Det henvises til søknaden i sin helhet. (Vedlegg nr.7). Langåker Forum: Tilskudd til kamp mot etablering av rusmiljø barn/unge. (Omsøkt kr ,-): På bakgrunn av nyere tids hendelser med narkotikabeslag m.m. så har Langåker Forum arrangert informasjonsmøte i fjor. Dette var vellykket, og skal følges opp kommende år. Dette krever midler til hold av møter, og oppstart av forebyggende aktiviteter for barn og unge. Tilskudd til en aktiv bygd. (Omsøkt kr ,-): Side 9 av 16

10 Arrangementer som julegrantenning og St. feiring. Tilskudd til Folkemøter. (Omsøkt kr. 5000,-): Gjennom året blir det arrangert ulike folkemøter om temaer og interesseforhold som angår og opptar bygda. Tilskudd til bygdeinformasjon. (Omsøkt kr ,-): Hvert år produseres det et aktivitetsbilag som trykkes og deles ut til bygdas husstander. Videre ønskes internettsiden og videreutvikles. Tilskudd til lysløype. (Omsøkt kr ,-): I samarbeid med idrettslag og velforening ønskes det å etablere en lysløype. Tilskudd til fiberoptisk kabel til bygda. (Omsøkt kr ,-): Et samarbeid med Sandve Forum om å spre informasjon og registrere underskrifter til Haugaland Kraft for å få lagt ned fiberoptisk kabel for telefon, internett og t.v. Tilskudd til årets Moliner. (Omsøkt kr ,-): Langåker går også under tilnavnet Molin. For å motivere bygdas ildsjeler, og verdsette deres gratis arbeid og innsats for bygda og nærmiljøet ønsker Langåker forum å opprette denne prisen. Prisen skal bestå av en figur eller annet som kan representere bygda, og den skal utarbeides av en lokal kunstner. Prisen skal deles ut under kveldsarrangementet 17. mai. Tilskudd til kamp mot etablering av rusmiljø barn/unge. (Omsøkt kr ,-): Tilskudd til en aktiv bygd. (Omsøkt kr ,-): Tilskudd til Folkemøter. (Omsøkt kr. 5000,-): Rådmannen anbefaler et samlet tilskudd på kr ,- til alle arrangement som Langåker Forum står for. Tilskudd til bygdeinformasjon. (Omsøkt kr ,-): Se egen kommentar under sammendrag av saken. Tilskudd til lysløype. (Omsøkt kr ,-): Karmøy kommune har midler til anlegg av lysløyper under naturforvalter. Derfor anbefaler rådmann og ikke tildele dette prosjektet midler. Tilskudd til fiberoptisk kabel til bygda. (Omsøkt kr ,-): Rådmannen anbefaler at dette prosjektet nedprioriteres til fordel for andre prosjekt. Rådmannen ser dette som Haugaland kraft sin oppgave. Tilskudd til årets Moliner. (Omsøkt kr ,-): Side 10 av 16

11 Tildeling av en slik pris øker folks entusiasme for- og tilhørighet til sitt nærmiljø ved at dugnadsinnsatsen synliggjort og verdsatt. Rådmannen anbefaler et tilskudd på kr. 4000,- Tilskudd til rydding og beplantning til 17. mai. (Omsøkt kr ,-): Ryddeaksjon i forkant av 17. mai, i samarbeid med skolen, elevene får frukt og juice i etterkant. Innkjøp av plantemateriale. Tilskudd til rusken ryddeaksjon. (Omsøkt kr ,-): Ryddeaksjon i samarbeid med skolen som utføres om høsten. Rådmannen ser på dette med rydding i samarbeid med skolene som svært viktige tiltak som er viktige å prioritere. Derfor foreslår rådmannen å tildele kr ,- Det henvises til søknaden i sin helhet. (Vedlegg nr.8). Sandve: Tilskudd til livbøye på molo. (Omsøkt kr ,-): Av sikkerhetsmessige årsaker behøves en livbøye på ytre molo. Anslått kostnad kr ,- Tilskudd til innkjøp og montering av to gjerdeklyvere. (Omsøkt kr ,-): Anslått kostnad kr ,- Tilskudd til fiskeplass for rullestolbrukere. (Omsøkt kr ,-): Ved å montere et rekkverk på sandfangermoloen i Sandve havn vil dette bli en god fiskeplass for rullestolbrukere. Tilskudd til nyttårsfeiring med fyrverkeri. (Omsøkt kr ,-): Innkjøp av felles fyrverkeri til oppskyting under arrangement nyttårsaften. Anstått kostnad: kr. 5000,- Tilskudd til to leidere/stiger på kai. (Omsøkt kr ,-): Av sikkerhetsmessige årsaker behøves to leidere/stiger på kaien som sikkerhet mot fall og drukning. Anslått kostnad: kr ,- Tilskudd til aktiv bygd. (Omsøkt kr ,-): Drift av Sandve Forum, porto, transport, møter, materiell, kontorrekvisita m.m. Side 11 av 16

12 Anslått kostnad: kr ,- Tilskudd til livbøye på molo. (Omsøkt kr ,-): Rådmannen anbefaler at det innvilges kr. 2000,- Tilskudd til innkjøp og montering av to gjerdeklyvere. (Omsøkt kr ,-): Etablering av gjerdeklyvere fremmer bruken av utmark, i tillegg til at det reduserer konflikten med ødelagte gjerder for grunneier. Derfor anbefaler rådmannen å innvilge kr. 2000,- Tilskudd til fiskeplass for rullestolbrukere. (Omsøkt kr ,-): Det er egne midler spesifikke for oppretting av friluftsanlegg. I samråd med naturforvalter er dette punktet overført som egen søknad til denne potten. Tilskudd til nyttårsfeiring med fyrverkeri. (Omsøkt kr ,-): Rådmannen anbefaler at det bevilges kr. 2000,- til nyttårsarrangement. Tilskudd til to leidere/stiger på kai. (Omsøkt kr ,-): Rådmannen anbefaler at det bevilges kr. 4000,- til leidere/stiger. Tilskudd til aktiv bygd. (Omsøkt kr ,-): Det blir gitt et eget driftstilskudd på kr ,- til alle lokalmiljøgruppene til drift. Rådmannen anbefaler at det ikke blir tildelt midler til drift utover dette. Tilskudd til ryddedag i havneområdet. (Omsøkt kr ,-): Rot, skrot og båtvrak må transporteres bort. Anslått kostnad: kr ,- Tilskudd til planering i steinbrudd. (Omsøkt kr ,-): Steinbrudd på sydspissen av Sandve havn kan omdannes til åpen flate for allment bruk, for eksempel overnatting av bobilturister. Anslått kostnad kr ,- Tilskudd til montering av rør i moloen for å sikre sirkulering av sjøen mot stranda. (Omsøkt kr ,-): Anslått kostnad: kr ,- Tilskudd til ryddedag i havneområdet. (Omsøkt kr ,-): Rådmannen anbefaler tilskudd på kr ,- Side 12 av 16

13 Tilskudd til planering i steinbrudd. (Omsøkt kr ,-): Rådmannen anbefaler tilskudd på kr ,- Tilskudd til montering av rør i moloen for å sikre sirkulering av sjøen mot stranda. (Omsøkt kr ,-): Det er svært viktig å opprettholde gjennomstrømningen for at ikke vannet skal råtne. Derfor anbefaler rådmannen å innvilge kr. 5000,- til omsøkt formål. Alle omsøkte prosjekter er gode og viktige prosjekter, men på bakgrunn av begrensede midler velger rådmannen å anbefale et samlet beløp på kr ,- Det henvises til søknaden i sin helhet. (Vedlegg nr.9). Skude Forum: Tilskudd til steds- og reiselivsutvikling i tråd med kommunalt vedtatt reiselivsplan. (Omsøkt kr ) Skude Forum er en av hovedpartene i arbeidsgruppen for å utvikle Skudeneshavn i tråd med vedtatte politiske planer. Her inngår byutvikling, reiseliv m.m. Andre involverte parter er Karmøy kommune, Fjordnorge, Destinasjon Haugaland, Reiselivslaget og Handelstanden. Anslått kostnad: kr ,- Tilskudd til utarbeidelse av ny webside for Skude Forum og Skudeneshavn. (Omsøkt kr ,-) Et av tiltakene fra ovenfornevnte prosjekt, steds- og reiselivsutvikling. Anslått kostnad: kr ,- Tilskudd til to velkomsstkilt og informasjonsskilt på innfartsveiene til Skudeneshavn. (Omsøkt kr ,-) Et av tiltakene fra ovenfornevnte prosjekt, steds- og reiselivsutvikling. Anslått kostnad: kr ,- Tilskudd til utbedring av torget. (Omsøkt kr ,-) Hovedprosjektet for Skude Forum inneværende og neste år. Tiltaket er et av hovedmomentene i omtalt steds- og reiselivsplan, samt kommunens byutviklingsprosjekt. Anslått kostnad: kr ,- Tilskudd til sikring av kaikant i indre havnebasseng. (Omsøkt kr ,-) Et samarbeid med Skudenes båtforening. Et av tiltakene fra ovenfornevnte prosjekt, steds- og reiselivsutvikling. Side 13 av 16

14 Tilskudd til ferdigstilling av skateparken. (Omsøkt kr ,-) Et aktivitetstilbud for ungdom som faller utenfor ordinære idrettstilbud. Et rusforebyggende tiltak. Tilskudd til nei til narkotika. (Omsøkt kr ,-) Oppsøkende virksomhet rettet mot ungdom for å bevistgjøre og skape holdninger i forhold til narkotika. Tilskudd til steds- og reiselivsutvikling i tråd med kommunalt vedtatt reiselivsplan. (Omsøkt kr ) Med bakgrunn i at kommunen er et ledd i byutviklingsprosjektet, og at både Skudeneshavn og Kopervik arbeider med dette, anbefaler rådmannen et tilskudd på ,- til byutviklingsprosjektet. Tilskudd til utarbeidelse av ny webside for Skude Forum og Skudeneshavn. (Omsøkt kr ,-) Se egen kommentar under sammendrag av saken. Tilskudd til to velkomsstkilt og informasjonsskilt på innfartsveiene til Skudeneshavn. (Omsøkt kr ,-) Rådmannen mener at skilting og informasjon er viktig for omdømme og turisme at turistene føler seg velkommen og verdsatt. Derfor anbefaler rådmannen et tilskudd på kr ,- Tilskudd til utbedring av torget. (Omsøkt kr ,-) Rådmannen anbefaler tilskudd på kr ,- til utbedring av torget i Skudeneshavn. Tilskudd til sikring av kaikant i indre havnebasseng. (Omsøkt kr ,-) På bakgrunn av begrensede midler anbefaler rådmannen å ikke tildele midler. Tilskudd til ferdigstilling av skateparken. (Omsøkt kr ,-) Som et ledd i rusforebyggende arbeid anbefaler rådmannen å tildele kr ,- Tilskudd til nei til narkotika. (Omsøkt kr ,-) Som et ledd i rusforebyggende arbeid anbefaler rådmannen å tildele kr ,- Tilskudd til å pussa perlå. (Omsøkt kr ,-) Arrangere ryddedag i sentrum. Gater og brygger blir ryddet for søppel og spylt. Videreføre pågående samarbeid med skolene om ryddedager. Anslått kostnad: kr. 7000,- Tilskudd til utskifting av eldre blomsterkasser. (Omsøkt kr ,-) Eldre blomsterkasser på torget planlegges byttet ut med blomstertårn med benker. Side 14 av 16

15 Pris pr. stk. kr , ,- Anslått kostnad: kr ,- Tilskudd til planting av parktrær ved innkjøring til Skudeneshavn. (Omsøkt kr ,-) Trærne planlegges plantet overfor ungdomskolen, hovedinnfartsåren til Skudeneshavn. Anslått kostnad: kr ,- Tilskudd til å pussa perlå (Omsøkt kr ,-) Dette er svært viktig arbeid som i stor grad beror på skolebarn og ungdommer samt dugnad. I tillegg til å få god valuta for pengene har det også en forebyggende effekt på fremtidig forsøpling. Rådmannen foreslår å innvilge kr ,- Tilskudd til utskifting av eldre blomsterkasser (Omsøkt kr ,-) Rådmannen forslår å innvilge ,- til utskifting av blomsterkasser. Tilskudd til planting av parktrær ved innkjøring til Skudeneshavn (Omsøkt kr ,-) Rådmannen foreslår å innvilge 3.000,- til omsøkt planting av parktrær. Det henvises til søknaden i sin helhet. (Vedlegg nr.10). Rådmannens konklusjon: Rådmannen anbefaler utvalget for natur og miljø å vedta beskrevet fordeling av årets midler knyttet til Lokalmiljøgruppene og Hold Karmøy ren. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Vedlegg: 1. Regler for tildeling av tilskudd til lokalmiljøgruppene, vedtatt av UNM Søknader fra: 2. Kolnes Grendautvalg, datert Feøy Forum, datert Torvastad Bygdautvalg, datert Byen vår Kopervik, datert Vedavågen Bygdeutvalg, datert Åkrehamn Utviklingsforum, datert Langåker Forum, datert Sandve Forum, datert Skude Forum, datert Side 15 av 16

16 Side 16 av 16

Sakskart Hovedutvalg skole og kultur 19.03.03

Sakskart Hovedutvalg skole og kultur 19.03.03 Page 1 of 19 Sakskart Hovedutvalg skole og kultur 190303 Utvalg: Møtested: MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857344 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/201. Hovedutvalg oppvekst og kultur 09.04.2014

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/201. Hovedutvalg oppvekst og kultur 09.04.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/201 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 09.04.2014 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR - 29.01.2014

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 10/06 06/411 SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE TILTAK 2006

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 10/06 06/411 SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE TILTAK 2006 KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 29.03.06 Tid: Kl. 19.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 18.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 18. MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Før møtet kl. 18.15 blir det orientering vedr. skolehelsetjenesten ved virksomhetsleder Aslaug Irene Skjold.

MØTEINNKALLING. Før møtet kl. 18.15 blir det orientering vedr. skolehelsetjenesten ved virksomhetsleder Aslaug Irene Skjold. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 18.04.07 Tid: Kl. 19.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/12 12/282 ÅRSMELDING 2011 OPPVEKST- OG KULTURETATEN 14/12 12/2098 INNFØRING AV KOMMUNAL KONTANTSTØTTE I KARMØY KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/12 12/282 ÅRSMELDING 2011 OPPVEKST- OG KULTURETATEN 14/12 12/2098 INNFØRING AV KOMMUNAL KONTANTSTØTTE I KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Mykje skole Møtedato: 25.04.2012 Tid: Kl. 18.00 NB!! Merk sted Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 15/882. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 15/882. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 15/882 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG 2015 Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 6/06 05/3076 BARNEHAGESTRUKTUR I KARMØY - UTSATT SAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 6/06 05/3076 BARNEHAGESTRUKTUR I KARMØY - UTSATT SAK KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 22.02.06 Tid: Kl. 19.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.12.06 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 07.05.08 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Ski ishall, kantina OBS! Møtedato: 25.08.2010

Detaljer

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930. Formannskapet 26.01.2015

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930. Formannskapet 26.01.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 26.01.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL FRILUFTSLIVANLEGG Forslag til

Detaljer

Kommunestyrets sakliste 25.03.03

Kommunestyrets sakliste 25.03.03 Page 1 of 44 Kommunestyrets sakliste 25.03.03 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.03.03Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

Møteinnkalling. PS 08/154 Såkorn 2008 - innstilling 2008/1583 PS 08/155 17. mai 2009 - Oppnevning av ny 17. maikomite

Møteinnkalling. PS 08/154 Såkorn 2008 - innstilling 2008/1583 PS 08/155 17. mai 2009 - Oppnevning av ny 17. maikomite Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.11.2008 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær innkaller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.03.2011 Tid: Kl. 16.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter

Detaljer

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole DAGSORDEN Del 1: Åpning og konstituering

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger.

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger. Saksframlegg Arkivsak: 12/2195-1 Sakstittel: REVISJON RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL ALMENNE KULTURFORMÅL K-kode: 223 C00 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Rådmannens tilråding

Detaljer

Dato: 30.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2014/643 Mads Bruun Nakkerud 930.0

Dato: 30.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2014/643 Mads Bruun Nakkerud 930.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 30.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2014/643 Mads Bruun Nakkerud 930.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 12.11.2014 Bydelsutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR TEIE VEL 2006

ÅRSBERETNING FOR TEIE VEL 2006 ÅRSBERETNING FOR TEIE VEL 2006 1. STYRET I 2006 Henrik Lien Henriette Bohwim Jan W. Bratterud Reidar Gotteberg Roar Langlete Espen Ramstad Birger Schjøtt Leder Kasserer Nestleder To av medlemmene trekker

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

Formannskapets sakliste 01.06.04

Formannskapets sakliste 01.06.04 Page 1 of 48 Formannskapets sakliste 01.06.04 Utvalg: Møtested: Karmøy kommune Formannskapet Formannskapssalen Møtedato: Tirsdag 01.06.04Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppmøte: Karmøy rådhus kl. 13.30 eller Skrekrysset (E134xSkrevegen) kl. 13.50. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Oppmøte: Karmøy rådhus kl. 13.30 eller Skrekrysset (E134xSkrevegen) kl. 13.50. SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg teknisk Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 23.06.2011 Tid: Kl. 17.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 31.10.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG

Detaljer

Evaluering av ordningen Grønne midler

Evaluering av ordningen Grønne midler Fremlagt på møte 09.12.2009 Orienteringssak Saknr. 09/01790 Arknr. 141 Rapport Evaluering av ordningen Grønne midler Finnmarkseiendommen 26. november 2009 Side 1 av 30 1. Innledning Styret i Finnmarkseiendommen

Detaljer

Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00

Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 07.10.2009 kl. 09.00 STED: TORPA BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Dato: 12.05.2015 kl. 14.00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Dato: 12.05.2015 kl. 14.00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 12.05.2015 kl. 14.00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer