TILDELING AV TILSKUDD TIL LOKALMILJØGRUPPENE I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILDELING AV TILSKUDD TIL LOKALMILJØGRUPPENE I"

Transkript

1 KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Utvalg for natur og miljø Møtested: Møterom 309 Møtedato: Tid: Kl Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/10 08/1361 TILDELING AV TILSKUDD TIL LOKALMILJØGRUPPENE I 2010 Karmøy rådhus, Helga Rullestad (s) Leder Margit Åreskjold Miljøvernrådgiver

2 Sak 1/10 TILDELING AV TILSKUDD TIL LOKALMILJØGRUPPENE I 2010 Saksbehandler: Margit Åreskjold Arkiv: 223 L02 Arkivsaksnr.: 08/1361 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 1/10 Utvalg for natur og miljø Forslag til vedtak: Utvalget for natur og miljø vedtar følgende fordeling av årets midler knyttet til Lokalmiljøgruppene og Hold Karmøy ren. Lokalmiljøgruppene Fast Lokalmiljø- Hold Sum midler Karmøy ren Kolnes Feøy Torvastad Kopervik Vedavågen Åkra Langåker Sandve Skudenes Sum Side 2 av 16

3 SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken: I 2009 ble det gjort et politisk vedtak om å endre reglene for tildeling av tilskudd til lokalmiljøgruppene, for å gjøre søknadsprosess og tildeling av midler lettere. Det ble vedtatt en fast søknadsfrist hvert år, og det ble mulig å søke på midlene til lokalmiljøgruppene og Hold Karmøy ren i en søknad. I år har det totalt kommet inn 11 søknader. To av søknadene har blitt videresendt til Skole- og kulturetaten for å viderebehandles der. De resterende har til sammen søkt om kr ,- Kr ,- er søkt på fra Lokalmiljømidlene og kr ,- er søkt på fra Hold Karmøy Ren. Tilgjengelige midler utgjør til sammen kr ,- I henhold til vedtak gjort av UNM den skal kr ,- av disse midlene fordeles likt mellom gruppene til drift, kr ,- er avsatt til prosjekter i regi av lokalmiljøgruppene og kr ,- til Hold Karmøy ren. En del av gruppene har søkt om tilskudd til oppretting og drift av hjemmesider på internett, og om tilskudd til trykking og distribusjon av informasjonsbrosjyre eller annonsering i lokale blader som kirkebladet. Rådmannen anbefaler at denne type prosjekter ikke gis egne tilskudd. Dette på bakgrunn av at det gis et eget driftstilskudd som fast beløp på kr ,- Videre så vil det være vanskelig å vurdere utgiftsforskjellene til de forskjellige lokallag, og at dette fort vil bli en fast søknadspost på alle søknader som skaper presedens og øker de faste utbetalingene. Rådmannen foreslår følgende fordeling av årets midler: Lokalmiljøgruppene Fast LM HKR Sum Kolnes Feøy Torvastad Kopervik Vedavågen Åkra Langåker Sandve Skudenes Sum Side 3 av 16

4 Omsøkte prosjekter: Kolnes Grendautvalg: Tilskudd til utvikling og støtte til lokale nærmiljøtiltak. (Omsøkt kr ,-): På bakgrunn av at bygda er i vekst, og at stadig flere engasjerer seg i lokalmiljøet er det ønskelig å kunne støtte opp om ulike prosjekter for å fremme nærmiljøet i bygda. Tilskudd til utvikling og drift av egen nettside. (Omsøkt kr ,-) Tilskudd til utvikling og støtte til lokale nærmiljøtiltak (Omsøkt kr ,-): Det var ikke noen ytterligere spesifiseringer i søknaden, derfor anbefaler rådmannen et generelt tilskudd på kr ,- til viderefordeling til lokale prosjekter. Tilskudd til utvikling og drift av egen nettside (Omsøkt kr ,-): Se egen kommentar under sammendrag av saken. Tilskudd til rydding og planting til 17. mai. (Omsøkt kr ,-): Vårrydding av felles utearealer langs Skre-vegen i forbindelse med 17.mai. Det er her 17.mai-toget vårt går. Omsøkte midler fordeles slik: Kolnes skole v/fau tildeles kr 3000,- for rydding i området rundt skolen før 17.mai-arrangement der. Kolnes Ungdomslag tildeles kr 3000,- for rydding og beplantning rundt grendahuset før 17.mai-arrangement der. Velforeninger/andre lag og foreninger fordeler kr (etter søknad til grendautvalget) til rydding og beplantning, eventuelt nye søppelkasser til fellesarealer på boligfeltene i forbindelse med vårdugnad som velforeningene arrangerer. Rådmannen anbefaler at Kolnes får kr ,- til rydding og planting. Det henvises til søknaden i sin helhet. (Vedlegg nr.2). Feøy Forum: Tilskudd til økt fremkommelighet for eldre og uføre. (Omsøkt kr ,-): Karmøy Rødekors har solgt en mopedbil til Feøy. Den brukes til å transportere eldre og uføre i forbindelse med rutebåt og tilstelninger. For å ta vare på denne bilen trengs en garasje. Total kostnad er anslått til kr ,- Side 4 av 16

5 Rådmannen anbefaler at det blir bevilget kr ,- til bygging av garasje. Tilskudd til søppeldunker og tømming av dem. (Omsøkt kr ,-): Det er satt ut tre bord med benker til turister, og i den forbindelse trengs to søppeldunker og penger til tømming av søppeldunkene i sommersesongen. Bossdunker vil bli gitt gratis til Feøy av miljøpatruljen. Videre anbefaler rådmannen et tilskudd på kr. 3500,- til tømming av bossdunkene. Det henvises til søknaden i sin helhet. (Vedlegg nr.3). Torvastad Bygdautvalg: Tilskudd til informasjon om arbeidet til Torvastad bygdautvalg. (Omsøkt kr. 3000,-): Informere i Torvastad Kjerkebla Anslått kostnad: kr ,- Tilskudd til utskifting av gamle skilt og oppsett av nye skilt. (Omsøkt kr ,-): Anslått kostnad: kr ,- Tilskudd til felles arrangement 17. mai. (Omsøkt kr ,-): Anslått kostnad: kr ,- Tilskudd til informasjon om arbeidet til Torvastad bygdautvalg. (Omsøkt kr. 3000,-): Se egen kommentar under sammendrag av saken. Tilskudd til utskifting av gamle skilt og oppsett av nye skilt. (Omsøkt kr ,-): Rådmannen mener at skilting med tilstrekkelig og oppdatert informasjon er en nødvendighet for å få øke innbyggere til å ta i bruk sine nærområder. Rådmannen anbefaler et tilskudd på kr. 7000,- Tilskudd til felles arrangement 17. mai. (Omsøkt kr ,-): Rådmannen anbefaler et tilskudd på kr ,- Tilskudd til opprydding av kvister og greiner langs turvegen i Bjørgene. (Omsøkt kr ,-): Innkjøp av mat og drikke til dugnader, leie av fliskutter, levering av store greiner m.m. til bossplassen. Side 5 av 16

6 Anslått kostnad: kr ,- Rådmannen anbefaler å innvilge kr ,- til opprydding av turvegen i Bjørgene. På bakgrunn av at omsøkt prosjekt innen Hold Karmøy ren blir ivaretatt direkte av miljøpatruljen, så ble prosjektet opprydding av kvister og greiner flyttet fra Lokalmiljømidlene til Hold Karmøy ren. Det henvises til søknaden i sin helhet. (Vedlegg nr.4). Byen Vår Kopervik: Tilskudd til 2-krona seilbåt. (Omsøkt kr ,-): Samarbeid mellom Haugesund Seilforening, Karmøy Seilforening og Byen vår Kopervik. Danne et opplæringsmiljø for seiling i Karmøy. Anslått kostnad for 2 båter: kr ,- Det er i tillegg søkt om RUP-midler og midler fra seilforbundet. Tilskudd til byutvikling i Kopervik. (Omsøkt kr ,-): Karmøy kommune har satt i gang et byutviklingsprosjekt for Kopervik, Åkrehamn og Skudeneshavn. Byen vår Kopervik er sterkt involvert i denne prosessen, og den er svært tids- og ressurskrevende. Byen vår Kopervik søker om midler til å kompensere deler av merutgiftene i denne forbindelse. Anslått kostnad i 2010: kr ,- Tilskudd til forskjønnelse av Gjestebryggen i Kopervik. (Omsøkt kr ,-): Dette prosjektet er delt med 75 % innsats fra lokalmiljømidlene og 25 % fra Hold Karmøy ren. Forskjønnelse av gjestebryggen som pr. i dag gir et dårlig førsteinntrykk av Kopervik og Karmøy. Utarbeiding av informasjonsskilt. Anslått kostnad: kr ,- Tilskudd til 2-krona seilbåt. (Omsøkt kr ,-): Rådmannen anbefaler å ikke gi tilskudd til omsøkt prosjekt, på bakgrunn av begrensede midler, og at det er andre prosjekter med høyere prioritet. Videre er det mulig å søke om midler fra andre tildelinger. Tilskudd til byutvikling i Kopervik. (Omsøkt kr ,-): Side 6 av 16

7 Med bakgrunn i at kommunen er et ledd i byutviklingsprosjektet, og at både Skudeneshavn og Kopervik arbeider med dette, anbefaler rådmannen et tilskudd på ,- til byutviklingsprosjekt. Tilskudd til forskjønnelse av Gjestebryggen i Kopervik. (Omsøkt kr ,-): Gjestebryggen i Kopervik er en av kommunens ansikter utad som møter våre båtturister. Det vil være viktig med tanke på omdømme og turisme at turistene føler seg velkommen og verdsatt. Derfor anbefaler rådmannen et tilskudd på kr ,- Tilskudd til forskjønnelse av Gjestebryggen i Kopervik. (Omsøkt kr ,-): Dette prosjektet er delt med 75 % innsats fra lokalmiljømidlene og 25 % fra Hold Karmøy ren. Forskjønnelse av gjestebryggen som pr. i dag gir et dårlig førsteinntrykk av Kopervik og Karmøy. Utarbeiding av informasjonsskilt. Anslått kostnad: kr ,- Tilskudd til ryddedag og søndagsgjengen. (Omsøkt kr ,-): Flere felles ryddeaksjoner blir gjennomført hvert år. Søndagsgjengen: Frivillige som rydder sentrum hver søndags formiddag. Ryddedager med skolene. Fast ryddedag hver vår. Beplanting av gågaten. Anslått kostnad: kr ,- Tilskudd til Prosjekt Ryddegjeng Med samarbeidsaktører. (Omsøkt kr ,-): Det er mange ustelte og forsøpla områder i Kopervik som ingen vedkjenner seg. Det ønskes å opprette en modell tilsvarende den Kirkens Bymisjon har i Haugesund om å la arbeidsledige, sosialklienter m.m. kunne stå for en styrt opprydning mot betaling i sommerhalvåret. Anslått kostnad: kr ,- Tilskudd til forskjønnelse av Gjestebryggen i Kopervik. (Omsøkt kr ,-): Dette er viktig å prioritere et så populært og mye besøkt området. Rådmannen forslår å bevilge kr ,- Tilskudd til ryddedag og søndagsgjengen. (Omsøkt kr ,-): Dette gir en god utnyttelse av for kr. Dette beløpet bør innvilges i sin helhet for å ivareta nåværende dugnadsinnsats. Anbefalt innvilget kr ,- Tilskudd til Prosjekt Ryddegjeng Med samarbeidsaktører. (Omsøkt kr ,-): Dette er også et godt ryddeprosjekt som rådmannen gjerne vil støtte. Dessverre er det ikke anledning til å imøtekomme omsøkt beløp, men rådmannen foreslår å bevilge kr ,- til prosjektet. Det henvises til søknaden i sin helhet. (Vedlegg nr.5). Side 7 av 16

8 Vedavågen Bygdeutvalg: Tilskudd til uteområdet i sentrum ved Vedavågen kirke. (Omsøkt kr ,-): Opparbeiding av plener, bed og skråninger. Opparbeiding av gangveier, ramper og trapper. Beplanting Innkjøp av benker og lekeapaarater. Anslått kostnad: kr ,- Rådmannen foreslår å bevilge til sammen kr ,- til opparbeiding, beplanting og lekeapparater til uteområdet ved Vedavågen kirke. Det er søkt om midler til dette prosjektet både fra Lokalmiljømidlene og Hold Karmøy ren. Det er et betydelig høyere press på Lokalmiljømidlene med tanke på antall prosjekter det er søkt om tilskudd på i forhold til Hold Karmøy ren. Normalt ville det være naturlig å gi et høyere beløp fra Lokalmiljømidlene og lavere fra Hold Karmøy ren, men tatt i betrakting av antall omsøkte prosjekter anbefaler rådmannen å gi like beløp fra Hold Karmøy ren og Lokalmiljømidlene for å lette presset på Lokalmiljømidlene. Tilskudd til uteområdet i sentrum ved Vedavågen kirke. (Omsøkt kr ,-): Innkjøp av bossdunker Innkjøp av blomsterkasser og potter Innkjøp av blomster Anslått kostnad: kr ,- Rådmannen anbefaler å tildele kr ,-, se egen kommentar under Lokalmiljømidlene. Det henvises til søknaden i sin helhet. (Vedlegg nr.6). Åkra Utviklingsforum: Etablering av entringsleidere fra sjø i havneområdet i Åkrehamn, omsøkt kr ,- Utvidelse av Åkrasanden m/ universell utforming, omsøkt kr ,- Skilting til Åkrasanden, omsøkt kr ,- Arkitektonisk plan for Åkrasanden, omsøkt kr ,- Utsiktsplass med universell tilkomst i Stong, omsøkt kr ,- Rehabilitere stranden som ligger nordvest i Stongområdet, omsøkt kr ,- Videreutvikling av Karmøy Kulturhus, omsøkt kr ,- Utstyr til utstillinger ved særkomite Historie, omsøkt kr ,- Side 8 av 16

9 Utstyr til digitale sikkerhetskopier av historisk bildemateriale, omsøkt kr ,- Innkjøp av sittegrupper og lekeapparater til sentrumsparken, omsøkt kr ,- Belysning av statuen Sildakåne, i Åkra sentrum, omsøkt kr ,- Møte og reisevirksomhet m.m., omsøkt kr ,- Rådmannen foreslår å bevilge til sammen kr ,- fra midlene til Lokalmiljøgruppene. Denne søknaden var sparsom med hensyn på opplysninger i forbindelse med prosjektene. Estimert totalkostnad for prosjektene var heller ikke lagt inn. Dette gjør arbeidet med vurderingen av det enkelte prosjekt sammenlignet opp mot andre prosjekt noe vanskelig. Det blir ikke så lett å se hvor man får mest uttelling i henhold til hensikten med tilskuddsmidlene. Driftsmidler, omsøkt kr ,- Se egen kommentar under sammendrag av saken. Beplanting av sentrumsparken, omsøkt kr ,- Opprydding av stranda i Stong i forbindelse med rehabilitering, omsøkt kr ,- Beplanting i sentrum, omsøkt kr ,- Ryddekampanje våren 2010 med barne- og ungdomsskoler, omsøkt kr ,- Reparasjon og vedlikehold av steinmurer i havneområdet, omsøkt kr ,- Rydding og forskjønning av Åkra sjøtun, omsøkt kr ,- Åkra utviklingsforum presenterte en rekke gode forslag, men også her var prosjektene sparsommelig fremstilt. Rådmannen foreslår å bevilge til sammen kr ,- fra midlene til Hold Karmøy ren, fordelt på følgende måte: Beplanting av sentrum og sentrumsparken, omsøkt kr ,- Opprydding av stranda i Stong i forbindelse med rehabilitering, omsøkt kr.5.000,- Ryddekampanje våren 2010 med barne- og ungdomsskoler, omsøkt kr ,- Reparasjon og vedlikehold av steinmurer i havneområdet, omsøkt kr. 0,- Rydding og forskjønning av Åkra sjøtun, omsøkt kr ,- Det henvises til søknaden i sin helhet. (Vedlegg nr.7). Langåker Forum: Tilskudd til kamp mot etablering av rusmiljø barn/unge. (Omsøkt kr ,-): På bakgrunn av nyere tids hendelser med narkotikabeslag m.m. så har Langåker Forum arrangert informasjonsmøte i fjor. Dette var vellykket, og skal følges opp kommende år. Dette krever midler til hold av møter, og oppstart av forebyggende aktiviteter for barn og unge. Tilskudd til en aktiv bygd. (Omsøkt kr ,-): Side 9 av 16

10 Arrangementer som julegrantenning og St. feiring. Tilskudd til Folkemøter. (Omsøkt kr. 5000,-): Gjennom året blir det arrangert ulike folkemøter om temaer og interesseforhold som angår og opptar bygda. Tilskudd til bygdeinformasjon. (Omsøkt kr ,-): Hvert år produseres det et aktivitetsbilag som trykkes og deles ut til bygdas husstander. Videre ønskes internettsiden og videreutvikles. Tilskudd til lysløype. (Omsøkt kr ,-): I samarbeid med idrettslag og velforening ønskes det å etablere en lysløype. Tilskudd til fiberoptisk kabel til bygda. (Omsøkt kr ,-): Et samarbeid med Sandve Forum om å spre informasjon og registrere underskrifter til Haugaland Kraft for å få lagt ned fiberoptisk kabel for telefon, internett og t.v. Tilskudd til årets Moliner. (Omsøkt kr ,-): Langåker går også under tilnavnet Molin. For å motivere bygdas ildsjeler, og verdsette deres gratis arbeid og innsats for bygda og nærmiljøet ønsker Langåker forum å opprette denne prisen. Prisen skal bestå av en figur eller annet som kan representere bygda, og den skal utarbeides av en lokal kunstner. Prisen skal deles ut under kveldsarrangementet 17. mai. Tilskudd til kamp mot etablering av rusmiljø barn/unge. (Omsøkt kr ,-): Tilskudd til en aktiv bygd. (Omsøkt kr ,-): Tilskudd til Folkemøter. (Omsøkt kr. 5000,-): Rådmannen anbefaler et samlet tilskudd på kr ,- til alle arrangement som Langåker Forum står for. Tilskudd til bygdeinformasjon. (Omsøkt kr ,-): Se egen kommentar under sammendrag av saken. Tilskudd til lysløype. (Omsøkt kr ,-): Karmøy kommune har midler til anlegg av lysløyper under naturforvalter. Derfor anbefaler rådmann og ikke tildele dette prosjektet midler. Tilskudd til fiberoptisk kabel til bygda. (Omsøkt kr ,-): Rådmannen anbefaler at dette prosjektet nedprioriteres til fordel for andre prosjekt. Rådmannen ser dette som Haugaland kraft sin oppgave. Tilskudd til årets Moliner. (Omsøkt kr ,-): Side 10 av 16

11 Tildeling av en slik pris øker folks entusiasme for- og tilhørighet til sitt nærmiljø ved at dugnadsinnsatsen synliggjort og verdsatt. Rådmannen anbefaler et tilskudd på kr. 4000,- Tilskudd til rydding og beplantning til 17. mai. (Omsøkt kr ,-): Ryddeaksjon i forkant av 17. mai, i samarbeid med skolen, elevene får frukt og juice i etterkant. Innkjøp av plantemateriale. Tilskudd til rusken ryddeaksjon. (Omsøkt kr ,-): Ryddeaksjon i samarbeid med skolen som utføres om høsten. Rådmannen ser på dette med rydding i samarbeid med skolene som svært viktige tiltak som er viktige å prioritere. Derfor foreslår rådmannen å tildele kr ,- Det henvises til søknaden i sin helhet. (Vedlegg nr.8). Sandve: Tilskudd til livbøye på molo. (Omsøkt kr ,-): Av sikkerhetsmessige årsaker behøves en livbøye på ytre molo. Anslått kostnad kr ,- Tilskudd til innkjøp og montering av to gjerdeklyvere. (Omsøkt kr ,-): Anslått kostnad kr ,- Tilskudd til fiskeplass for rullestolbrukere. (Omsøkt kr ,-): Ved å montere et rekkverk på sandfangermoloen i Sandve havn vil dette bli en god fiskeplass for rullestolbrukere. Tilskudd til nyttårsfeiring med fyrverkeri. (Omsøkt kr ,-): Innkjøp av felles fyrverkeri til oppskyting under arrangement nyttårsaften. Anstått kostnad: kr. 5000,- Tilskudd til to leidere/stiger på kai. (Omsøkt kr ,-): Av sikkerhetsmessige årsaker behøves to leidere/stiger på kaien som sikkerhet mot fall og drukning. Anslått kostnad: kr ,- Tilskudd til aktiv bygd. (Omsøkt kr ,-): Drift av Sandve Forum, porto, transport, møter, materiell, kontorrekvisita m.m. Side 11 av 16

12 Anslått kostnad: kr ,- Tilskudd til livbøye på molo. (Omsøkt kr ,-): Rådmannen anbefaler at det innvilges kr. 2000,- Tilskudd til innkjøp og montering av to gjerdeklyvere. (Omsøkt kr ,-): Etablering av gjerdeklyvere fremmer bruken av utmark, i tillegg til at det reduserer konflikten med ødelagte gjerder for grunneier. Derfor anbefaler rådmannen å innvilge kr. 2000,- Tilskudd til fiskeplass for rullestolbrukere. (Omsøkt kr ,-): Det er egne midler spesifikke for oppretting av friluftsanlegg. I samråd med naturforvalter er dette punktet overført som egen søknad til denne potten. Tilskudd til nyttårsfeiring med fyrverkeri. (Omsøkt kr ,-): Rådmannen anbefaler at det bevilges kr. 2000,- til nyttårsarrangement. Tilskudd til to leidere/stiger på kai. (Omsøkt kr ,-): Rådmannen anbefaler at det bevilges kr. 4000,- til leidere/stiger. Tilskudd til aktiv bygd. (Omsøkt kr ,-): Det blir gitt et eget driftstilskudd på kr ,- til alle lokalmiljøgruppene til drift. Rådmannen anbefaler at det ikke blir tildelt midler til drift utover dette. Tilskudd til ryddedag i havneområdet. (Omsøkt kr ,-): Rot, skrot og båtvrak må transporteres bort. Anslått kostnad: kr ,- Tilskudd til planering i steinbrudd. (Omsøkt kr ,-): Steinbrudd på sydspissen av Sandve havn kan omdannes til åpen flate for allment bruk, for eksempel overnatting av bobilturister. Anslått kostnad kr ,- Tilskudd til montering av rør i moloen for å sikre sirkulering av sjøen mot stranda. (Omsøkt kr ,-): Anslått kostnad: kr ,- Tilskudd til ryddedag i havneområdet. (Omsøkt kr ,-): Rådmannen anbefaler tilskudd på kr ,- Side 12 av 16

13 Tilskudd til planering i steinbrudd. (Omsøkt kr ,-): Rådmannen anbefaler tilskudd på kr ,- Tilskudd til montering av rør i moloen for å sikre sirkulering av sjøen mot stranda. (Omsøkt kr ,-): Det er svært viktig å opprettholde gjennomstrømningen for at ikke vannet skal råtne. Derfor anbefaler rådmannen å innvilge kr. 5000,- til omsøkt formål. Alle omsøkte prosjekter er gode og viktige prosjekter, men på bakgrunn av begrensede midler velger rådmannen å anbefale et samlet beløp på kr ,- Det henvises til søknaden i sin helhet. (Vedlegg nr.9). Skude Forum: Tilskudd til steds- og reiselivsutvikling i tråd med kommunalt vedtatt reiselivsplan. (Omsøkt kr ) Skude Forum er en av hovedpartene i arbeidsgruppen for å utvikle Skudeneshavn i tråd med vedtatte politiske planer. Her inngår byutvikling, reiseliv m.m. Andre involverte parter er Karmøy kommune, Fjordnorge, Destinasjon Haugaland, Reiselivslaget og Handelstanden. Anslått kostnad: kr ,- Tilskudd til utarbeidelse av ny webside for Skude Forum og Skudeneshavn. (Omsøkt kr ,-) Et av tiltakene fra ovenfornevnte prosjekt, steds- og reiselivsutvikling. Anslått kostnad: kr ,- Tilskudd til to velkomsstkilt og informasjonsskilt på innfartsveiene til Skudeneshavn. (Omsøkt kr ,-) Et av tiltakene fra ovenfornevnte prosjekt, steds- og reiselivsutvikling. Anslått kostnad: kr ,- Tilskudd til utbedring av torget. (Omsøkt kr ,-) Hovedprosjektet for Skude Forum inneværende og neste år. Tiltaket er et av hovedmomentene i omtalt steds- og reiselivsplan, samt kommunens byutviklingsprosjekt. Anslått kostnad: kr ,- Tilskudd til sikring av kaikant i indre havnebasseng. (Omsøkt kr ,-) Et samarbeid med Skudenes båtforening. Et av tiltakene fra ovenfornevnte prosjekt, steds- og reiselivsutvikling. Side 13 av 16

14 Tilskudd til ferdigstilling av skateparken. (Omsøkt kr ,-) Et aktivitetstilbud for ungdom som faller utenfor ordinære idrettstilbud. Et rusforebyggende tiltak. Tilskudd til nei til narkotika. (Omsøkt kr ,-) Oppsøkende virksomhet rettet mot ungdom for å bevistgjøre og skape holdninger i forhold til narkotika. Tilskudd til steds- og reiselivsutvikling i tråd med kommunalt vedtatt reiselivsplan. (Omsøkt kr ) Med bakgrunn i at kommunen er et ledd i byutviklingsprosjektet, og at både Skudeneshavn og Kopervik arbeider med dette, anbefaler rådmannen et tilskudd på ,- til byutviklingsprosjektet. Tilskudd til utarbeidelse av ny webside for Skude Forum og Skudeneshavn. (Omsøkt kr ,-) Se egen kommentar under sammendrag av saken. Tilskudd til to velkomsstkilt og informasjonsskilt på innfartsveiene til Skudeneshavn. (Omsøkt kr ,-) Rådmannen mener at skilting og informasjon er viktig for omdømme og turisme at turistene føler seg velkommen og verdsatt. Derfor anbefaler rådmannen et tilskudd på kr ,- Tilskudd til utbedring av torget. (Omsøkt kr ,-) Rådmannen anbefaler tilskudd på kr ,- til utbedring av torget i Skudeneshavn. Tilskudd til sikring av kaikant i indre havnebasseng. (Omsøkt kr ,-) På bakgrunn av begrensede midler anbefaler rådmannen å ikke tildele midler. Tilskudd til ferdigstilling av skateparken. (Omsøkt kr ,-) Som et ledd i rusforebyggende arbeid anbefaler rådmannen å tildele kr ,- Tilskudd til nei til narkotika. (Omsøkt kr ,-) Som et ledd i rusforebyggende arbeid anbefaler rådmannen å tildele kr ,- Tilskudd til å pussa perlå. (Omsøkt kr ,-) Arrangere ryddedag i sentrum. Gater og brygger blir ryddet for søppel og spylt. Videreføre pågående samarbeid med skolene om ryddedager. Anslått kostnad: kr. 7000,- Tilskudd til utskifting av eldre blomsterkasser. (Omsøkt kr ,-) Eldre blomsterkasser på torget planlegges byttet ut med blomstertårn med benker. Side 14 av 16

15 Pris pr. stk. kr , ,- Anslått kostnad: kr ,- Tilskudd til planting av parktrær ved innkjøring til Skudeneshavn. (Omsøkt kr ,-) Trærne planlegges plantet overfor ungdomskolen, hovedinnfartsåren til Skudeneshavn. Anslått kostnad: kr ,- Tilskudd til å pussa perlå (Omsøkt kr ,-) Dette er svært viktig arbeid som i stor grad beror på skolebarn og ungdommer samt dugnad. I tillegg til å få god valuta for pengene har det også en forebyggende effekt på fremtidig forsøpling. Rådmannen foreslår å innvilge kr ,- Tilskudd til utskifting av eldre blomsterkasser (Omsøkt kr ,-) Rådmannen forslår å innvilge ,- til utskifting av blomsterkasser. Tilskudd til planting av parktrær ved innkjøring til Skudeneshavn (Omsøkt kr ,-) Rådmannen foreslår å innvilge 3.000,- til omsøkt planting av parktrær. Det henvises til søknaden i sin helhet. (Vedlegg nr.10). Rådmannens konklusjon: Rådmannen anbefaler utvalget for natur og miljø å vedta beskrevet fordeling av årets midler knyttet til Lokalmiljøgruppene og Hold Karmøy ren. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Vedlegg: 1. Regler for tildeling av tilskudd til lokalmiljøgruppene, vedtatt av UNM Søknader fra: 2. Kolnes Grendautvalg, datert Feøy Forum, datert Torvastad Bygdautvalg, datert Byen vår Kopervik, datert Vedavågen Bygdeutvalg, datert Åkrehamn Utviklingsforum, datert Langåker Forum, datert Sandve Forum, datert Skude Forum, datert Side 15 av 16

16 Side 16 av 16

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 02 eller formannskapskontoret 52 85 74 19/21.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 02 eller formannskapskontoret 52 85 74 19/21. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Utvalg for natur og miljø Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.04.2009 Tid: Kl. 13.30 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 02 eller

Detaljer

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 223 C85 Arkivsaksnr.: 15/4672. Hovedutvalg helse og omsorg 02.12.2015

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 223 C85 Arkivsaksnr.: 15/4672. Hovedutvalg helse og omsorg 02.12.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 223 C85 Arkivsaksnr.: 15/4672 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 02.12.2015 KOMMUNALT TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER - HELSE OG

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 31/06 04/221 SKOLEFRITIDSORDNINGEN - VEDTEKTSENDRING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 31/06 04/221 SKOLEFRITIDSORDNINGEN - VEDTEKTSENDRING KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 20.09.06 Tid: Kl. 19.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: 223 K11 Arkivsaksnr.: 15/676 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 KOMMUNALT TILSKUDD - FRILUFTSLIV 2015 Rådmannens forslag

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 16/4882. Eldrerådet

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 16/4882. Eldrerådet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 16/4882 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 24.01.2017 TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE ENDRET SØKNADSFRIST Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Saksbehandler: Onar Walland Arkiv: M71 &00 Arkivsaksnr.: 16/4887

Saksbehandler: Onar Walland Arkiv: M71 &00 Arkivsaksnr.: 16/4887 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Onar Walland Arkiv: M71 &00 Arkivsaksnr.: 16/4887 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk og miljø 09.03.2017 Formannskapet 03.04.2017 Kommunestyret 15.05.2017 INNFØRING AV

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - INNFØRING AV NY FORSKRIFT OM GEBYR FOR GJENNOMFØRING AV FEIING OG TILSYN I BRANNOBJEKTER MED FYRINGSANLEGG

SAKSPROTOKOLL - INNFØRING AV NY FORSKRIFT OM GEBYR FOR GJENNOMFØRING AV FEIING OG TILSYN I BRANNOBJEKTER MED FYRINGSANLEGG SAKSPROTOKOLL - INNFØRING AV NY FORSKRIFT OM GEBYR FOR GJENNOMFØRING AV FEIING OG TILSYN I BRANNOBJEKTER MED FYRINGSANLEGG Formannskapet behandlet saken den 03.04.2017, saksnr. 36/17 Behandling: Innstillingen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Rådhuset, møterom 309 Møtedato: 05.05.2009 Tid: Kl. 19.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Første timen avsettes til orientering om rådmannens forslag til budsjett 2008 og økonomiplan 2008 2011. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Første timen avsettes til orientering om rådmannens forslag til budsjett 2008 og økonomiplan 2008 2011. SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.10.07 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 09.12.2009 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

OMDISPONERING AV DELER AV TILDELTE MIDLER TIL VÅRBRUDD

OMDISPONERING AV DELER AV TILDELTE MIDLER TIL VÅRBRUDD Ordføreren Utvalg: Bystyret Møtested: Rica Hotel Vadsø Møtedato: 11.06.2009 Klokkeslett: 1100 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4448. Eldrerådet 27.01.2015 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL- ELDRERÅDET 09.12.

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4448. Eldrerådet 27.01.2015 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL- ELDRERÅDET 09.12. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4448 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 27.01.2015 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL- ELDRERÅDET 09.12.2014 Forslag til vedtak: Eldrerådet godkjenner

Detaljer

Søknad om tilskudd til allmennyttig og folkehelsefremmende tiltak i Skogn

Søknad om tilskudd til allmennyttig og folkehelsefremmende tiltak i Skogn Søknad om tilskudd til allmennyttig og folkehelsefremmende tiltak i Skogn Skogn 28.02.2017 Renniælva grendalag i Skogn er et lokalt grendalag som ble dannet i 1996. På dugnad ble området ved Rennielva

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILSKUDD TIL KULTURTILTAK FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

SAKSPROTOKOLL - TILSKUDD TIL KULTURTILTAK FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE SAKSPROTOKOLL - TILSKUDD TIL KULTURTILTAK FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 06.04.2016, saksnr. 15/16 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt.

Detaljer

Tiltak/prosjekt Søker Kostnad EK Søkt om Kommentar/begrunnelse/vurdering Innstilling Vedtak 10.000,-

Tiltak/prosjekt Søker Kostnad EK Søkt om Kommentar/begrunnelse/vurdering Innstilling Vedtak 10.000,- Tiltak/prosjekt Søker Kostnad EK Søkt om Kommentar/begrunnelse/vurdering Innstilling Vedtak /dugnad Gapahuk ved Komsa skileik anlegg. Komsa Vel 50.00 30.00 Ønsker å sette opp en laftet gapahuk ved Komsa

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 116/07 04/248 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 116/07 04/248 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.08.07 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857419/21 Varamedlemmer møter

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 15/882. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 15/882. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 15/882 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG 2015 Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.11.06 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 15.09.2010 Tid: Kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 14/4383. Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 14/4383. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 14/4383 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 26.01.2015 SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING I KARMØY KULTURHUS - SKUDENES SJØMANNSFORENINGS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune Rådmannen Utvalg: Næringsstyret Møtested: rådhuset Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: e.formannskapet MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 72. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19 /21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19 /21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.06.2010 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19 /21. Varamedlemmer møter kun etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering/gjennomgang av omorganiseringen av skole- og kulturetaten, jfr. kommunestyresak 17/05.

MØTEINNKALLING. Orientering/gjennomgang av omorganiseringen av skole- og kulturetaten, jfr. kommunestyresak 17/05. Page 1 of 9 Sakspapirer partssammensatt utvalg 07.03.05 Karmøy kommune Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.03.05Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den kl. 10:00. på Verdensarvsenter for bergkunst - Alta museum

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den kl. 10:00. på Verdensarvsenter for bergkunst - Alta museum SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte den 01.12.2016 kl. 10:00 på Verdensarvsenter for bergkunst - Alta museum NB! Pent antrekk Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet 01.12.2015. Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/4518. Utvalg: TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2015

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet 01.12.2015. Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/4518. Utvalg: TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/4518 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 01.12.2015 TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2015 Forslag til vedtak: Nr. Søker Tilskudd 2015 fra

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for samfunnsplanlegging

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for samfunnsplanlegging MØTEPROTOKOLL Utvalg for samfunnsplanlegging Møtested: Rom 309 Møtedato: 15.05.2014 Tid : Kl. 17.00 -ca. 19.00 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Alsaker Roald KRF Forfall Medlem Hystad Margaret Elin H

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Deanu nuoraidráđđi-tana ungdomsråd Utvalg: Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 23.02.2016 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid kommune MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtested: rådhus, formannskapssalen Møtedato: 08.06.2016 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Ørjan Vevle, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Stein Kollstrøm Anne Olavson og Morten Andersen

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Ørjan Vevle, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Stein Kollstrøm Anne Olavson og Morten Andersen Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 13.09.2012 Fra: 09:00 Til: 09:55 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Ørjan Vevle, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 10/15 BARN FRA GRATANGEN KOMMUNE MED BARNEHAGEPLASS I SKÅNLAND KOMMUNE - KOMMUNALT TILSKUDD

MØTEINNKALLING SAKLISTE 10/15 BARN FRA GRATANGEN KOMMUNE MED BARNEHAGEPLASS I SKÅNLAND KOMMUNE - KOMMUNALT TILSKUDD GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 18.05.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Mandag 04.04.2011 Tid: Kl. 16.00 NB! Merk dag Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Info ved Jon Anders Myrvang.

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Info ved Jon Anders Myrvang. STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Møterom Værnes, Rådhuset Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 83 35 03. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Eldrerådet Møtested: Storesund bu- og behandlingsheim Møtedato: 26.05.2009 Tid: Kl. 10.00 NB! Fremmøte kl. 09.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

MØTEINNKALLING FONDSSTYRET SAKSLISTE 1/17 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FONDSSTYRET DEN

MØTEINNKALLING FONDSSTYRET SAKSLISTE 1/17 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FONDSSTYRET DEN TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.03.2017 Tid: Etter formannskapsmøtet Drøfting kulturfondsøknader MØTEINNKALLING FONDSSTYRET SAKSLISTE Saksnr. Tittel 1/17 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL

Detaljer

RENOVERING AV SKIHYTTA - SØKNAD OM TILSKUDD

RENOVERING AV SKIHYTTA - SØKNAD OM TILSKUDD Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 KOPERVIK IDRETTSLAG - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN

Detaljer

Saksbehandler: John Arve Hveding Arkiv: C11 Arkivsaksnr.: 16/4775. Hovedutvalg oppvekst og kultur

Saksbehandler: John Arve Hveding Arkiv: C11 Arkivsaksnr.: 16/4775. Hovedutvalg oppvekst og kultur SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: John Arve Hveding Arkiv: C11 Arkivsaksnr.: 16/4775 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 07.12.2016 OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/07 07/271 EKSTRA TILSKUDD TIL BYGGING/FERDIGSTILLELSE AV NYTT TILBYGG ØVRE BARDU KAPELL

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/07 07/271 EKSTRA TILSKUDD TIL BYGGING/FERDIGSTILLELSE AV NYTT TILBYGG ØVRE BARDU KAPELL Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.03.2007 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: NÆRINGSFONDSTYRET Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 25.08.2011 Kl: 09.00 Sørreisa, 18.08.2011 Gyldig forfall meldes til sekretariatet. Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møteinnkalling Storfjord Styret for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord Rådhus Dato: 12.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: Kl. 17.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MØTEINNKALLING Ungdomsrådet

MØTEINNKALLING Ungdomsrådet Ås kommune MØTEINNKALLING Ungdomsrådet Møtetid: 29.03.2016 kl. 15:30-17:30 Møtested: Rådhuset 2.etasje Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 11.06.2014 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Ekstraordinært møte Møtedato: 10.02.2009 Tid: Kl. 17.00 NB! Klokkeslett. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 4/15 JUBILEUMSÅRET 2015 - MARKERING KNYTTET TIL ANDRE VERDENSKRIG

MØTEINNKALLING SAKLISTE 4/15 JUBILEUMSÅRET 2015 - MARKERING KNYTTET TIL ANDRE VERDENSKRIG GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhuset Møtedato: 07.04.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.06.2009 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.09.2006 Tid: 14.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Lars Nilsen Asle Tveitnes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.06.2007 Tid: 15.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Odd-Ingar Widnes, Torleif Olsen, Kirsten Koffeld Iversen, Roy Sletner,

Detaljer

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930. Formannskapet 26.01.2015

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930. Formannskapet 26.01.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 26.01.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL FRILUFTSLIVANLEGG Forslag til

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

KULTUR- OG. Retningslinjer:

KULTUR- OG. Retningslinjer: KULTUR- OG TILSKUDD TIL MERKING OG GRADERING AV STIER OG TURLØYPER I FINNMARK 2014 Tilskuddsordning for frivillige organisasjoner og foreninger. Kommuner, reiselivsorganisasjoner, hytteforeninger og andre

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Rådhus Møtedato: 11.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 3/12 12/387 BUDSJETT FORDELING AV BUDSJETT 4/12 12/359 REFERATSAKER 5/12 12/883 EVENTUELT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 3/12 12/387 BUDSJETT FORDELING AV BUDSJETT 4/12 12/359 REFERATSAKER 5/12 12/883 EVENTUELT MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen NB! Merk ukedag Møtedato: 08.02.2012 Tid: Kl. 18.00. Fremmøte kl. 17.00 på Helsestasjon for rus Eventuelle forfall må meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Tittel

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Tittel ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.12.2009 Tid: 21.30 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 76/09 09/986 SØKNAD OM KOMMUNAL STØTTE - SIVIL SARAS EVENTYRBARNEHAGE

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Havneutvalget Møtested: Torhop havn / Tana rådhus, Møterom2 Dato: 07.06.2017 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200,

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.12.2007 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.12.2007 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.12.2007 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møtested: Rådhuset, Møterom 309 Møtedato: Tid : Kl

MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møtested: Rådhuset, Møterom 309 Møtedato: Tid : Kl MØTEPROTOKOLL Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Rådhuset, Møterom 309 Møtedato: 01.09.2015 Tid : Kl. 19.30 21.20 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Bakkevold Kåre KRF Nestleder Høvring

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/14 13/325 NÆRINGSFONDET - SØKNAD OM TILSKUDD RONNY LUND

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/14 13/325 NÆRINGSFONDET - SØKNAD OM TILSKUDD RONNY LUND VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: TEKNISK, NÆRING PLAN OG KULTUR Møtested: Vardø rådhus møterom 2 Møtedato: 20.02.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles

Detaljer

Klagenemnda. Innkalles med dette til møte kl på Rådhuset,, Mosjøen. SAKLISTE

Klagenemnda. Innkalles med dette til møte kl på Rådhuset,, Mosjøen. SAKLISTE Klagenemnda Innkalles med dette til møte 15.06.2012 kl. 12.00 på Rådhuset,, Mosjøen. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/12 12/206 SAKSBEHANLINGEN FOR KLAGENEMNDA - INHABILITET FOR KOMMUNALE TJENESTEMENN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN VANNØY

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN VANNØY Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.06.2008 Tid: 0900 MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre MØTEINNKALLING DEL 4 Møtetid: 15.06.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/720. Utvalg:

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/720. Utvalg: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/720 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 03.04.2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET 21.02.2017 Forslag til vedtak: Eldrerådet godkjenner

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

MØTEINNKALLING. Helse- og omsorgsutvalget SAKSLISTE 1/14 13/2376 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN 27.11.2013.

MØTEINNKALLING. Helse- og omsorgsutvalget SAKSLISTE 1/14 13/2376 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN 27.11.2013. MØTEINNKALLING Helse- og omsorgsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 29.01.2014 Tid: 18:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2376 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE-

Detaljer

MØTEINNKALLING. Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget, tlf ,

MØTEINNKALLING. Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget, tlf , Trysil kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Fondsstyret Dato: 24.01.2017 Møtested: Trysil rådhus, Kommunestyresalen Tidspunkt: 09:00 Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 27.06.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 19.06.2013 Tid: 16.30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 58/14 14/4355 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - UTVALG FOR SAMFUNNSPLANLEGGING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 58/14 14/4355 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - UTVALG FOR SAMFUNNSPLANLEGGING Utvalg: Utvalg for samfunnsplanlegging Møtested: Rom 309 Møtedato: 03.12.2014 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 15/883

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 15/883 Reparasjon etter skade fra vanninntrenging fra bl.a. offentlig avløpsnett august 2013, samt forebyggende tiltak. Videre også nødvendig innvendig vedlikehold som nytt gulv m.m., ref. vedlagt plan. Ant.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur. Steen Linde Hanne Bjerkmo Are Olaf Øien Bodil Stormo

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur. Steen Linde Hanne Bjerkmo Are Olaf Øien Bodil Stormo GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 26.05.2015 Tid: 15:00 Til stede på møtet Medlemmer: Morten Berg Steen Linde

Detaljer

MØTEINNKALLING. Befaring: Tilbygg Lensvik barnehage Oppmøte Agdenes rådhus kl. 09.00. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Befaring: Tilbygg Lensvik barnehage Oppmøte Agdenes rådhus kl. 09.00. SAKSLISTE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.04.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Valgstyret Møtested: Mykje skole NB! Møtested. Møtedato: 28.04.2009 Tid: Kl. 16.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset : 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806030 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Hovedutvalg skole, barnehage og kultur Møterom 2, Rødberg Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 7/11 PS 8/11 Sakstittel Tertialrapport

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/182. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/182. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/182 Sign: Dato: Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 12/98. Formannskapet 26.01.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 12/98. Formannskapet 26.01.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 12/98 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 26.01.2015 SØKNAD OM MIDLER FOR PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING AV TOUR DES FJORDS 2015 Rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 75/08 07/1756 OPPTRAPPINGSPLAN FOR PSYKISK HELSE ØREMERKET TILSKUDD

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 75/08 07/1756 OPPTRAPPINGSPLAN FOR PSYKISK HELSE ØREMERKET TILSKUDD Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 48/11 11/690 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA LOKALE FORHANDLINGER MED FAGFORBUNDET HTA KAP. 5.2.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 48/11 11/690 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA LOKALE FORHANDLINGER MED FAGFORBUNDET HTA KAP. 5.2. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom : 06.10.2011 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/2018 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 10.06.2014 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET 26.05.2014 Forslag til vedtak:

Detaljer

BYGGING AV MOLO OG FORLENGELSE AV EKSISTERENDE MOLO

BYGGING AV MOLO OG FORLENGELSE AV EKSISTERENDE MOLO Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets møterom Møtedato: 05.08.2009 Tid: Kl. 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0025/04 04/00582 ARCTIC ACTIVE - VIDEREFØRING AV AVTALE - REISELIV

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0025/04 04/00582 ARCTIC ACTIVE - VIDEREFØRING AV AVTALE - REISELIV Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: NÆRINGS- OG UTVIKLINGSUTVALGET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 20.09.04 Tid: 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt

Detaljer

Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening

Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening 5 juni 2014 1 Referat styremøte KBF Dato: 5. juni 2014 Tid: kl 1800 Sted: KBF klubbhus Styret og utvalgsledere var innkalt, de som møtte var Geir Braathu, leder

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 26.08.2013 Møtested: Rådhussalen Møtetid: kl. 13.00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 26.08.2013 Møtested: Rådhussalen Møtetid: kl. 13.00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 26.08.2013 Møtested: Rådhussalen Møtetid: kl. 13.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 59/13 13/180 TILSKUDD TIL UTENDØRS TRENINGSPARK PS 60/13

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Komite kultur, næring og miljø

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Komite kultur, næring og miljø STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Møtedato: 19.09.2012 Tidspunkt: 13:00 - Møteprotokoll Komite kultur, næring og miljø Møterom Halsen, Rådhuset Fra sak: 20/12 Til sak: 52/12 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for oppvekst og kultur.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for oppvekst og kultur. Grane kommune Side 1 av 10 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 02.06.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Jenny M.B. Haugen Møteinnkalling (kunngjøring) 27. mai

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/14

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/14 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/14 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé, Oppsal samfunnshus Møtetid: Mandag 08. september 2014 kl. 18.30 Sekretariat: 414 79 455 SAKSKART

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, Alle hovedutvalgene inviteres til Rødberg skole kl for omvisning etter ombyggingen.

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, Alle hovedutvalgene inviteres til Rødberg skole kl for omvisning etter ombyggingen. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-2/2009 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Rødberg skole Dato: 29.01.2009 Tidspunkt: 15:30 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på

Detaljer

Tildeling av tilskudd til opprusting av lekeplasser/uteområder ved barnehager og skoler

Tildeling av tilskudd til opprusting av lekeplasser/uteområder ved barnehager og skoler Namsos kommune Oppvekstsjefen i Namsos Saksmappe: 2016/2200-16 Saksbehandler: Saksframlegg Tildeling av tilskudd til opprusting av lekeplasser/uteområder ved barnehager og skoler Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Møtedato: 23.05.2005 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Rådhuset, 3. etasje Møtedato: 02.12.2005 Tid: kl 1000 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karin Karlsen Mary Mikalsen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2013 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2013 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2013 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 25.05.2009 2004/1315-10434/2009 / 243/Q80 Saksframlegg Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget TRAFIKKSIKKERHETSMIDLER 2009. FORDELING.

Detaljer

Saksnr Innhold Lukket Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Saksnr Innhold Lukket Godkjenning av protokoll fra forrige møte Loppa kommune Møteinnkalling Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresal, Loppa Rådhus Dato: 28.04.2017 Tid: 12:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.04 Tid: 13.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Mary Mikalsen Trollvik Asle

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/1363. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/1363. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/1363 Sign: Dato: Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 06.06.2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.05.2010 Tid: 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth

Detaljer