TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM"

Transkript

1 Nr. 1, 2004 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Den glemte person ved Huntingtons Chorea s. 4 Nordisk konferanse s. 6 Årsmøte i Kristiansand s. 10 Ny webside s. 15

2 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM NR HUNTINGTONS SYKDOM Tidsskrift for Huntingtons Sykdom (THS) er et medlemsblad for Landsforeningen for Huntingtons Sykdom (LHS). Huntingtons Sykdom (HS) er en arvelig form for hjernesvinn som vanligvis utvikles i års alderen. Den er uhelbredelig og har dødelig utgang i løpet av år. HS pasienter får karakteristiske rykninger, taper kognitive funksjoner, gjennomgår store adferdsendringer (personlighetsendringer) og blir svært hjelpavhengige. Det er ca HS-pasienter i Norge i dag. I tillegg er det omlag risikopersoner i ca. 170 familier. LHS har omlag 470 medlemmer. MEDLEMSKAP I LANDSFORENINGEN FOR HUNTINGTONS SYKDOM Innmelding: Benytt innmeldingsslipp som du finner inne i tidsskriftet. Medlemskontingenten er kr. 250,- for enkeltmedlem og kr. 300,- for familiemedlemskap. Avgiften betales årlig. Antall betalende medlemmer danner grunnlaget for driftstilskuddet foreningen får tildelt fra staten, det er derfor svært viktig at kontingenten blir betalt til riktig tid. Er det to eller flere medlemmer av husstanden anbefaler vi familiemedlemskap. Familiemedlemskap teller dobbelt når driftstilskuddet fra staten tildeles.bruk tilsendte giro for innbetaling, det letter arbeidet med registrering og bokføring. Husk å melde adresseforandring hvis du flytter. VED DONASJONER OG GAVER til Landsforeningen for Huntingtons sykdom eller til det enkelte lokallag av LHS vennligst benytt KONTO V/ CARL DVERSNES, NILS FIDJELANDSVEI KRISTIANSAND NB! Husk å merke innbetalingen! TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM ISSN Opplag: 600 Sats og trykk: TERJES trykkeri as, Lillesand Tre utgaver årlig Stoff til THS sendes Jorun Vatland, Postboks 154, 4792 Lillesand Telefax: E-post: Redaktør: Jorun Vatland

3 Innhold Redaktøren har ordet:...4 Lederen har ordet...5 Den glemte person ved Huntingtons Chorea...6 Nordisk konferanse april...8 Til avdelinger med HS-pasinter og til LHS...10 Er Zyprexa og Risperdal farlig for Huntingtonpasienter?/Sukker til Huntingtonpasienter...11 Årsmøte okristiansand juni...12 Årsberetning forlhs Regnskap Balanse Informasjon nettside...17 Årsberetning fra fylkeslagene...18 Informasjonsmateriell...22 Likemannsarbeid i forbinnelse med HS...23 Presymptomatisk testing...24 Innmelding/utmelding/adresseendring...26 SIDE 3

4 R EDAKTØREN HAR ORDET: av Jorun Vatland Nok et årsmøte er avholdt, og aktiviteten i LHS denne våren har heldigvis vært større enn hva antall utgivelser av Tidsskriftet skulle tilsi. Du sitter med nummer i hånden, og undrer deg kanskje over det. Forklaringen er enkel, i år har LHS satset midler på å få en hjemmeside som er brukervennlig, og innholdsrik, derfor måtte antall utgivelser av Tidsskriftet kuttes ned. Er du ikke interessert i nettsida, kan jeg trøste deg med at Tidsskriftet vil også i fremtiden inneholde nyheter innen forskning og behandling og fortsatt også være ett av foreningens bindeledd til hvert enkelt medlem av foreningen. Fortsatt god sommer Send stoff til evt. Boks 154, 4792 Lillesand Tlf , fax Frist for innlevering til neste nr. er 15/10-04 På plakaten oktober Europeisk konferanse i Madrid oktober Fylkesmøte i Bergen Hilsen Jorun Svar fra Rikstrygdeverket vedr. refusjon av Q10 Rikshospitalet avd. Medisinsk genetikk 0027 Oslo Vi viser til deres brev av 11. september Spørsmålet om refusjon av Q10 til pasienter med Huntingtons sykdom har vært til vurdering, og Rikstrygdeverket finner at det under gjeldende regelverk ikke finnes hjemmel for å dekke omtalte forsøksbehandling. Etter legemiddelforskriftenes 2 kan det bare unntaksvis ytes godtgjørelse for utgifter til kostbare legemidler som brukes gjennom lang tid for en kronisk sykdom. Q 10 preparater er i Norge ikke registrert som legemidler, og tilfredsstillende dokumentasjon for effekten av behandlingen ved angitte diagnose er heller ikke fremlagt. Det blir her tale om eksperimentellbehandling, og slik behandling dekkes ikke etter Folketrygdens regelverk. Vennlig hilsen Helsetjenestekontoret Sign. Les mer om LHS nye nettside på side 15 SIDE 4

5 L EDEREN TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM NR HAR ORDET av Bente Johansen Når dette leses har landsforeningen hatt årsmøte i Kristiansand og mer enn halvparten av året er gått. Vi hadde en trivelig helg på Sørlandet. Det er som om du møter, og er i en kjempestor trivelig familie. Siden sist har jeg også vært på Nordisk møte i Danmark(se eget referat), og en tur på besøk i Bergen, på Olaviken Behandlingshjem. Der har de fire HS pasienter. Jeg ble meget imponert over deres måte å drive på, og jeg skulle ønske at vi kunne få samme tilbud i alle kommuner der det er HS pasienter. Jeg ønsker alle leserne en riktig god sensommer. Hilsen Bente LHS Informasjonstelefon Leder Bente Johansen, Tonstadbrinken 169, 7091 Tiller Tlf E-post: LHS takker for donasjoner gitt i forbindelse med bortangen til: Kåre Mjåseth Tommy Kranstad Edle Hansen Jarle Onsøyen Gunnar Onsøyen Elna Haukedahl SIDE 5

6 DEN GLEMTE PERSON VED HUNTINGTONS CHOREA FOREDRAG HOLDT PÅ TEMADAGEN I ODENSE FOR EKTEFELLER OG PÅRØRENDE 25.OKT 2003 Denne artikkelen er, med tillatelse fra Marianne Schroll, sakset fra LHC- nyt, Danmark De første tegn på HC viser seg ofte kun i hjemmet som mindre adferdsendringer. De pårørende har muligens allerede visst, at det ville eller kunne skje på et eller annet tidspunkt, og har lenge vært på vakt overfor små tegn, som kun de aller nærmeste er i stand til å se. Motsatt vil den som er bærer av sykdommen kanskje ofte være tilbøyelig til å bagatellisere disse små forandringene og benekte sykdommen. De pårørende vil allerede i denne første fase føle seg alene med sjokket, alene med sorgen og angsten for fremtiden. Man vil ha vanskelig for å fortelle det sykdomsrammede familiemedlem at man har registrert sykdomstegn det kan lett bli en svært vanskelig diskusjon. I hele perioden før den som er rammet av sykdommen har fått sykdomsinnsikt og erkjent åpent at han/hun nå har fått symptomer på HC, er de pårørende svært alene med alle deres egne følelsesmessige reaksjoner og alene om å iaktta de fysiske og psykiske forandringene. Som pårørende har man kanskje lenge vært klar over hva som var i vente. Men man har kanskje ikke forutsett den ensomhetsfølelse som kan oppstå, når man ikke lengre er i stand til å snakke om det som skjer, og være to om å takle problemene. I begynnelsen går man kanskje stille i dørene vil ikke snakke bak ryggen med barn, venner og familie så lenge den syke selv ikke opplever forandringene. Man føler at dette er man nødt til å klare selv man har jo vært forberedt, og nå er tidspunktet hvor man skal begynne å ta hensyn til den sykdomsrammede kommet. Det kunne også være det tidspunkt hvor psykologen kunne komme inn i bildet og hjelpe den eller de pårørende til å forstå og gi plass for deres egne reaksjoner. Senere i forløpet, når sykdommen er mer åpenlys når de pårørende kan snakke med HC-pasienten og med omgivelsene om problemene viser det seg kanskje en større og evne til å klare de tiltagende problemene. Viktig er det i alle faser at man erkjenner sine egne begrensninger og ber om hjelp til avlastning når det er nødvendig. Det er under hele forløpet nødvendig at man i tillegg til å ivareta pasienten, også passer på seg selv, er ærlig overfor seg selv og gir seg selv lov til å føle det man føler. Det er også viktig at man lærer sykdomssymptomene å kjenne, slik at man kan forstå de adferdsendringene som oppstår hos den syke pga. fysiske endringer i hjernen. Jo mer man vet om de intellektuelle og mentale endringer, som er et typisk trekk hos alle HC-rammede, jo mer forståelsesfull kan man være, og dess mindre irritert og skuffet vil man bli. De typiske endringer er både spesifikke og forutsigbare: Etter hvert som evnen til å planlegge og tenke fremover mistes, blir HC-pasienten passiv og initiativløs. Det blir mer og mer bruk for ytre stimuli i mangel av indre stimuli og motivasjon. Man må gjøre ting i fellesskap. Partnerens handlinger kan virke som stimuli på den HC-rammede. I begynnelsen av sykdommen tror de pårørende at HC-pasienten kan arbeide litt i hjemmet. Men det viser seg, at den syke har vanskelig for å organisere arbeidet effektivt og har vanskelig for å konsentrere seg. Man må gi pasienten lov til å nøye seg med en ting av gangen. Selv kan pasienten være uvitende om de forandringer som er så iøyenfallende for omgivelsene. Pasienten mister lysten til å prøve noe nytt. Forandringer bør innføres gradvis. Pasienten kan virke tankeløs og egoistisk, men det er ikke lengre mulig for pasienten å se tingene fra en annen synsvinkel. Det er ikke lengre mulig å forstå og akseptere andres behov og følelser. Det er vanskelig for den pårørende. Det er en forandring som lett får den pårørende til å føle seg glemt. Det kan skje følelsesmessige forandringer som for eksempel irritabilitet, engstelse eller opphisselse, ustabile følelser, raserianfall uten grunn eller det kan komme depressive symptomer. Det er vikig at man unngår konfrontasjoner som svar på sinneutbrudd, som man ville gjort i andre situasjoner med for eksempel familie, venner eller kolleger. Den slags umotiverende og uforklarlige følelsesutbrudd kan lett fremkalle liknende reaksjoner hos den pårørende, som derfor må unnlate å gi plass for egne reaksjoner. Et våpen mot denne selvundertrykkelsen hos de pårørende utover å forstå og erkjenne de fysiske forandringene i hjernen, som forårsaker disse reaksjonene, kan være å trimme (mosjonere) frustrasjonen av seg. Men de pårørende kan også rammes av depresjon eller utbrenthet, slik at man trenger behandling. Det er viktig å vite at de emosjonelle forandringer, som skjer hos HC-pasienter ( depresjon, engstelse, irritabilitet eller aggresjoner), heldigvis kan minskes med medikamentell behandling. De pårørende stiller ofte altfor store krav til seg selv om hva de skal kunne klare. Men det er viktig at man tillater seg selv å reagere følelsesmessig ikke i konfrontasjon med pasienten, men i sin egen selvoppfattelse og selvforståelse og kanskje i sammen med sine andre nære. Det er viktig at man aksepterer følelsene som kommer opp i en når man opplever at sykdommen overdøver de følelser man en gang hadde. Man skal også være oppmerk- SIDE 6

7 som på skyldfølelsen, som nesten alltid kommer frem når man mister tålmodigheten, og når man oppdager at man har mistet og føler seg sviktet og føler at hele ansvaret hviler på en, og at man er maktesløs overfor forandringene og at man kanskje mister omgivelsenes hjelpsomhet og forståelse, venner, familie osv. At man etter hvert står alene med de voksende problemer. Da er det viktig å ha noen man kan dele sin sorg og sine frustrasjoner med. Da er det viktig at før man selv blir helt utbrent eller bryter sammen, søker hjelp og avlastning og gir seg selv lov til å ta en pause, eller til å få hjelp til å komme seg. Når pasientens kontaktflate til omverdenen begynner å innsnevres, og det skjer en tilbaketrekning, er det viktig for den pårørende å bevare kontakten med omverdenen. Helt overordnet vil jeg si at den mest alminnelige, og sunde reaksjon, ganske enkelt er å la livet gå sin gang, og la alt fortsette så langt som mulig som før med de nære ting, hverdagskjernen, i sentrum; arbeidet, samvær, måltider, atspredelser, de daglige aktiviteter osv. Allikevel er det selvfølgelig svært vanskelig å akseptere, at så mye av det tilvante liv skal oppgis. Både pasienten og de pårørende kastes ut i å skulle avklare en hely ny identitet i denne vanskelige situasjonen, hvor allting vendes opp ned. Man, og det gjelder både pasienten og de pårørende, står med endrede roller, som må medføre en endret identitetsoppfattelse. Jeg vil si, at det nesten er uungåelig. Og det krever for de fleste at man kan hente hjelp og støtte fra omgivelsene. Det kan for eksempel være hos en psykolog. Behovet for psykologhjelp vil naturligvis være svært forskjellig. Det vil heldigvis ofte være lange perioder, hvor alle i familien har det stabilt, at psykologen er overflødig, og noen familier klarer seg helt uten. Men når det kniber, kan en psykolog hjelpe med å løsne på de verste knutene. Marianne Schroll SIDE 7

8 NORDISK KONFERANSE VELJE, DANMARK APRIL 2004 Av Astri Arnesen Den danske foreningen inviterte i anledning sitt 20-års-jubileum til nordisk konferanse på Vingstedcentret utenfor Vejle. Vi var 11 representanter fra Norge, 2 fra Sverige og 1 fra Finland. Totalt deltok ca. 140 personer, en pen blanding av pasienter, pårørende og fagfolk. Konferansen tok for seg 4 ulike tema: Pasientenes situasjon, pårørende/risikopersoners situasjon, forskning og foreningsarbeid. Foreningsarbeidet i Norden Foreningene i de ulike nordiske land er relativt ulike. Norge og Danmark har begge en egen landsforening med en del lokale underavdelinger. Styret for LHC, Danmark, ledes av Svend Asger Sørensen. Han er nå pensjonert lege og forsker. I 30 år jobbet han med Huntingtons sykdom. Han var også foreningens første leder. Nå er Sørensen pensjonert fra sitt arbeid, men jobber stødig videre i foreningen. Han er også drivende i å opprette et Videncenter for Huntingtons Chorea. Dette senteret består av fagfolk med ulik kompetanse innenfor medisin, nevrologi, genetikk, psykiatri og pleie. Senteret skal jobbe for å samle og spre kunnskap og kompetanse innenfor behandling og forebygging. Foreløpig jobber disse uten lønn. Foreningen vil jobbe for at Videncentret skal få en plass i og finansieres av det offentlige helsetilbudet. Sverige har ikke en egen forening. Huntington er en av flere nevrologiske sykdommer som er organisert gjennom Neurologisk handicappades forbund (NHF). Kontaktperson for Huntington er Anna Nyberg fra Umeå. Huntingtongruppen har lite penger og blir små sammenlignet med en del av de andre sykdommene i NHF som f.eks Parkinson sykdom og Multiple Sklerose. Anna vet ikke hvor stor Huntingtongruppen i Sverige er, men man antar at det finnes ca pasienter. Det er ca personer som ønsker å motta informasjon om HS fra NHF. Anna har et sterkt ønske om å kunne danne en egen uavhengig forening. TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM NR Finland har en egen forening som ligger inn under Parkinsons-forbundet. Huntington-foreningen er 7 år gammel og har ca 60 medlemmer. Leder er Heikki Tulento. Heikki opplevde det som relativt tungt og ensomt å drive foreningsarbeidet. Gruppen får svært lite penger til egen drift. Man vet om ca. 100 pasienter med HS i Finland. Gjennom Parkinsonsforbundet arrangeres årlige kurssamlinger for pasienter og deres familier. Heikki ga uttrykk for at han ønsket tips, råd og hjelp til å få mer fart på foreningen. Utvidet nordisk samarbeid Svend Asger Sørensen ga klart uttrykk for at han ønsket et sterkere samarbeid mellom de nordiske foreningene. Gjennom å samle krefter kan vi ha håp om å få sterkere gjennomslag i en del sammenhenger. Blant annet bør vi jobbe for utvidet samarbeid mellom forskningsmiljøene. Sørensen har også tanker om at et tettere nordisk samarbeid vil gi muligheter for å søke midler til foreningsaktivitet og forskning fra Nordisk Råd. Kanskje vi om ikke så lenge danner en nordisk Huntington forening? Vi i styret opplevde det som svært inspirerende å møte nordiske medlemmer av HS-familien. Vi har helt klart mye å lære av hverandre i tillegg er det mye inspirasjon å hente hos hverandre. Hjelpemidler for HS-pasienter Ergoterapeut Kirsten Dahl fra Ringkøbing Amt fortalte på konferansen hvordan Hjelpemiddelsentralen i Amtet jobbet for å bidra til å lette den sykes hverdag. Hun la frem en modell for hvordan man kom frem til hvilke hjelpemidler den syke kan ha nytte av. Hun understreket betydningen av et tett samarbeid mellom pasient/ pårørende, kommunen og Hjelpemiddelsentralen. Arbeidet begynte med at man benyttet en canadisk modell, kalt COPM, for å kartlegge og vurdere pasientens funksjonsnivå. Dette innebar en praktisk kartlegging av problemene i hjemmet. Deretter ble det laget en skriftlig oversikt over hvilke vansker pasienten hadde og hvilke hjelpemidler som kunne avhjelpe problemet. Kommunen utarbeidet på denne bakgrunnen en handlingsplan som så ble gjennomført. Oppfølging var også en viktig del av arbeidet. Huntington er en progredierende lidelse og pasientens behov endres. Derfor er det helt nødvendig med jevnlig oppfølging. Hjelpemiddelsentralen i Ringkøbing har utgitt: Huntington Chorea inspirasjonsbok. Omsorg og pleie for HS-pasienter Demenskoordinator Eva Backhausen fortalte om pleie- og omsorgstilbudet til HS-pasienter i Herning kommune. I denne kommunen er det relativt mange pasienter (ca. 20). Som overordnet målsetting jobber man for å tilby ressursutnyttende hjelp og for at pasienter skal ta imot nøvendig hjelp. Ressursutnyttende innebærer at man lager tilbud der pasientene så lenge som mulig kan bruke sine ferdigheter enten i forhold til arbeidsliv eller praktiske oppgaver hjemme. Backhausen så det som helt nødvendig å samle pasienter for å kunne bygge opp et fagmiljø med god nok kompetanse. Kommunen delte hjelpetilbudet til HS-pasienter inn i 3 nivåer. Nivå 1: Hjelp til pasienter som bor hjemme. Dette kunne være hjemmehjelp/ hjemmesykepleie fra 2 til 40 timer pr. uke. Nivå 2: Bofellesskap. Dette er egne boliger der pasienter bor sammen. I disse boligene er det ansatt personale som kan bistå med hjelp etter behov. Nivå 3: Institusjon. Dette er sykehjemsplasser for HSpasienter som trenger stor grad av hjelp og pleie. I Herning bodde de fleste pasientene i eget hjem. Det finnes et bofellesskap og to institusjonsavdelinger for HS-pasienter. Eva Backhausen arbeider som kommunens koordinator for alle disse pasientene. I tillegg har hun ansvar for at pleiepersonalet får faglig oppfølging og veiledning. Sykepleier Charlotte Ager leder Demenssenteret Pilehuset i København. Pilehuset har flere avdelinger og har hatt noen HS-pasienter i tillegg til andre SIDE 8

9 med ulike demenssykdommer. Kommunen har nettopp bestemt at Pilehuset skal utvikle en egen avdeling for HS-pasienter. Charlotte ga et innblikk i hvordan man har jobbet ved huset for å sikre best mulig kompetanse hos personalet og dermed et godt tilbud til beboerne. Personalet her er sammensatt av sunnhetsfaglige(hjelpe- og sykepleiere), pedagoger og psykologer. Alle som skal arbeide ved Pilehuset får en spesialutdannelse som gir dem kompetanse i forhold til sykdommen, kommunikasjon (hvordan kommunisere godt med pasient / pårørende, veiledning og lignende) og sosialpsykologi. Personalet får også fast veiledning hver 3.uke. 5 ord uttrykker overordnet visjon for virksomheten: Inkludering meningsfull beskjeftigelse tilknytning identitet. Huset har sin egen hjemmeside: Barn i Huntington-familier Merete Lüttichau, sykepleier og tidligere leder av LHC, snakket om barn i HC-familier. Hun reiser mye rundt og snakker både med pleie- og omsorgspersonale og pårørende til pasienter. Merete snakket om de vanskelig avveininger som den friske foreldren må gjøre i forhold til å ivareta både barn og pasient. Hun opplevde at mange tok for mye hensyn til pasienten på bekostning av barna. Merete mente også at åpenhet rundt sykdommen er nødvendig. Barna trenger gode forklaringer på hvorfor far eller mor forandrer seg og gjør merkelige ting. Forvirrende og motstridende informasjon om sykdommen medfører mye frustrasjon og sinne. Dersom ikke den friske forelderen selv, evt sørger for at andre kan gi rett og god informasjon, overlater man til tilfeldighetene hvilken informasjon barnet får. Også psykolog Tine Wøbbe trakk frem åpenhet rundt sykdommen som viktig for å kunne håndtere påkjenningene best mulig. Det er mye forskning som viser at vi tåler bedre belastning når vi er forberedt. Det innebærer også at man bør være åpen rundt barnas risiko for selv å bli syk. Det ble en del meningsutveksling i fra salen etter innlegget om åpenhet. Mange opplever dette som svært vanskelig. Hva skal jeg si? Når skal jeg si det? Hvordan skal jeg si det? En viktig årsak til at man opplever det som vanskelig og komplisert er at mange er engstelige for at informasjonen vil gjøre barnet/ungdommen unødvendig urolig. Spesielt kan det oppleves vanskelig å finne rett tid og anledning til å ta opp temaet overfor barnebarn til døde pasienter. De har ingen pasient i familien. Derfor byr det seg heller ikke naturlige anledninger til spørsmål om sykdommen. Det finnes ikke enkle svar på alle problemstillingene fagfolkenes anbefaling var likevel klar: Snakk om dette på en måte som følger barnets/ungdommens spørsmål. Det betyr at man skal gi anledning til å spørre og så svare på spørsmålene på en naturlig måte slik at barnet opplever at dette er et tema det har lov å snakke om. Presymptomatisk test Svend Asger Sørensen holdt et innlegg om presymtomatisk test. Han fortalte at i Danmark velger 10 12% av risikopersonene å teste seg. Det ser ut som det er en viss selvseleksjon i utvalget. Det innebærer at et flertall av de som tester seg får godt svar. De som får dårlig svar kaller man i Danmark for genbærere. Det betyr at de har Huntington-genet, men ennå ikke har fått diagnosen, dvs blitt syke. Ifølge Sørensen erfarer man at personer som har kjent til sykdommen over lang tid klarer seg bedre enn dem som har kjent til Huntington i kort tid. En del av dem som ber om å få teste seg har nettopp fått vite at sykdommen er i familien. Sørensen lot det i slike tilfeller gå noe tid før man fikk ta blodprøven. I mellomtiden blir risikopersonen tilbudt samtaler. Psykolog Ulrika Hösterey- Ugander arbeidet med testsamtaler i Gøteborg. Hun understreket betydningen av at man skal være godt forberedt før man tester seg. Dette fordi man tåler belastning bedre når man har tenkt grundig gjennom hvordan man vil håndtere svaret. Behandlingsforsøk for Huntingtonpasienter Lege Jørgen Nielsen fortalte om et behandlingsforsøk for HSpasienter som skal starte opp i løpet av relativt kort tid. Det er Arvid Carlsson Research Group som står for forsøket med stoffet ACR16. Dette stoffet har vi skrevet om tidligere i tidsskriftet for 3 år siden var en av forskerne fra teamet, Joachim Tedroff, i Oslo og fortalte om dette stoffet. Arvid Carlsson-gruppen har bedt både Norge og Danmark om å delta med pasienter. I Norge er denne anmodningen til behandling i Etisk Råd. Totalte i norden skal det være med 60 pasienter. 30 skal få det virksomme stoffet og 30 skal få placebo ( narretablett ). Forsøket skal gå over 28 dager. Jørgen Nielsen fortalte at man nå har mye bedre metoder enn tidligere for å måle evt effekt av behandlingen. Tedroff fortalte for 3 år siden at stoffet ACR 16 virker regulerende på produksjon og funksjon til Dopamin. Man visste den gang ikke fullt ut de biokjemiske sammenhengene bak den effekten som pasienter hadde. Stoffet så ut til å ha svært god effekt på motoriske ferdigheter. Man visste for 3 år siden om det også ville gi effekt på andre områder for HSpasienter. Ting tar tid men, nå er det for første gang i Norden et reelt behandlingsforsøk på trappene. Danskene skal selv i gang med et forsøk med et stoff som heter Memantine/Ebixa. Dette stoffet har vært brukt i behandlingene av Alzheimer sykdom. Det skal delta 10 HS pasienter i forsøket alle vil få medisin. Det ser ut som dette stoffet gir bedre funksjon generelt i det området av hjernen som rammes hardest ved Huntington sykdom. Det skulle innebære håp om at pasienten vil oppleve en bedring i forhold til flere symptomer i tillegg til de motoriske. Lis Hasholt, jobber i den danske HS forskergruppen ved Panum instituttet i København. Hun fortalte om noen behandlingsforsøk som foregår i USA/Canada og Europa. HS-forskningen skjer på særlig 3 måter. Forskning med celler, på dyr og nå også pasienter. Selv om man har sett effekt i celleog dyreforsøk er det ikke sikkert at man vil få effekt når stoffet prøves ut på pasienter. I USA finnes CHDI Cure Huntington Desease Initiative. Dette er et program som skal fremme forsøk rundt behandling. En viktig del av programmet er å finne tidlige symptomer på sykdommen. Man leter etter tegn, eller markører, på begyn- SIDE 9

10 nende sykdom. I forhold til behandling fortalte Lis Hasholt blant annet om et stoff som kalles Trehalose. Dette er et glukose (sukker)stoff og man vet ikke hvorfor det virker, men det viser seg å ha en hemmende effekt på Huntingtinklumpingen som igjen er en viktig årsak til celledysfunksjon og celledød hos HS-pasienter. Man har i forsøk med mus sett effekt av stoffet i forhold til motoriske symptomer, redusert vekttap både generelt og av hjernemasse og forlenget levetid. I såkalt grunnforskning jobber man videre med å forstå de prosesser som setter i gang Huntingtinklumpingen og som igjen påvirker cellenes funksjon på en uhyre komplisert og sammensatt måte. Som en oppsummering vil jeg si at det store nye er at forskerne er klar med og smått i gang med forsøk på behandling på pasienter. Danskene hadde absolutt forhåpninger til at man vil finne mulige behandlingsmetoder, men igjen.. Ting Tar Tid! Informasjon på internett Dette er et medium som stadig når flere brukere. Derfor har vi i styret bestemt oss for å satse på å videreutvikle nettsida vår. Under konferansen benyttet vi derfor muligheten til å lage intervjuer med flere av forskerne, risikoperson, ektefelle og pasienter. Dette vil bli lagt ut på nettet forhåpentligvis før årsmøtet i begynnelsen av juni. Danskene hadde også nettopp fornyet sin side Vi håper at utvidet nordisk sammarbeid vil gi oss tilgang på ny informasjon som vi kan legge ut på sidene våre fortløpende. TIL AVDELINGER MED HUNTINGTON-PASIENTER / LANDSFORENINGEN FOR HUNTINGTONS SYKDOM. I samarbeid med ACR (Arvid Carlsson Research AB Gøteborg) vil vi i høst ved Rikshospitalet, Nevrologisk avdeling utføre/delta i en nordisk multisenter studie over 4 uker hos pasienter med Huntingtons sykdom i "ikke for langtkommet fase av sykdommen" med stoffet ACR16. (Kvinner som er i befruktningsdyktig alder kan ikke delta). Studien utføres som en dobbelt blindstudie der pasienter med med middels fremskreden sykdom inviteres til å delta i en såkalt fase II studie. Det betyr en studie for utprøving av effekt på et større antall pasienter. ACR16 er i en ny klasse med dopaminstabiliserende effekt som kan tenkes å normalisere dopamin mengden /virkningen i nerveceller /synapser. Foreløpige undersøkelser synes å vise god effekt hos mus og mennesker med Huntingtons sykdom på psykologiske prestasjoner / sinnsstemning /søvn og til dels på bevegelsesmønster bedring sås hos 8/10 pasienter. Medikamentet har i de doser som skal utprøves neppe skadelige/toksiske effekter etter foreløpige erfaringer. Langtidseffekten er ukjent hos mennesker og forsøket vil bli stanset etter 4 uker i denne omgang. Halvparten vil få det aktive stoffet og halvparten vil få placebo (inaktivt stoff/ "narrepiller"). Reiseutgifter - også til evt. ledsager vil bli dekket. Undersøkelsen vil medføre noen timers oppmøte på Rikshospitalet, én gang på forhånd for vurdering /informasjon /samtykke og for prøver. Undersøkelsen vil medføre ytterligere 3 oppmøter slik at det i alt blir 4 gangers oppmøte og 2 telefonsamtaler. Det skal gjøres legeundersøkelse og tas blodprøver samt EKG og gjøres noen psykologiske tester. Intet av dette er spesielt plagsomt. Interesserte pasienter bør bo innenfor ca. 100 km fra Oslo av praktiske grunner. Har avdelingen pasienter som kan egne seg bes kontakt tatt med: Avdelingsoverlege, professor Arvid Heiberg Avdeling for medisinsk genetikk Rikshospitalet 0027 Oslo Tlf.: Professor Espen Dietrichs Nevrologisk avdeling Rikshospitalet 0027 Oslo Tlf SIDE 10

11 ER ZYPREXA OG RISPERDAL FARLIG FOR HUNTINGTONPASIENTER? Den sendte Stagens legemiddelverk som er vår høyeste autoritet når det gjelder medikamentbehandling ut en "Vær varsom hos pasienter med demens når det gjelder disse preparatene - varsling". På bakgrunn av kliniske studier er det rapportert en øket hyppighet av hjerneslag og gjennomblødningsforstyrrelser hos eldre pasienter med demens som bruker noen av de to nevnte preparatene, tildels med øket dødelighet. Bak denne økede risiko som for så vidt er nevnt i felleskatalogen når det gjelder Zyprexa (Olanzapin) kan det ligge en bivirkning av medikamentet som går på en slags betennelsesreaksjon i karveggen. Det er grunn til å betone at dette ikke er sett hos Huntingtonpasienter som jo er en yngre aldersgruppe enn de pasientene det her er snakk om. Jeg har konf. med Avd.overlege Steinar Madsen som er ekspert på hjertebivirkninger og medikamenter og vi er enige om at det kan være grunn til å vurdere pasienter som er eldre med tanke på åreforkalkningssymptomer. Det er imidlertid vanskelig å skille dette fra Huntingtonsymptomer, men pasienter som har hatt slag eller andre utfall i tillegg til sine Huntingtonsymptomer bør antagelig ha andre medikamenter. For gjennomsnitts Huntington pasienten som altså er yngre og ikke har noen slike sykdommer i bakgrunn i tillegg til sin Huntingtonsykdom er det ingen kjent øket risiko, og vi mener at medikamentet kan gis i vanlig brukte doser uten spesiell fare. Man skal selvfølgelig alltid prøve å holde seg til laveste effektive dose, dvs. vurdere virkning mot bivirkninger så langt som mulig. Nancy Borgerød avd.for med.gen. SUKKER TIL HUNTINGTON PASIENTER Huntingtons sykdom er en dominant arvelig degenerativ hjernesykdom kjennetegnet ved personlighets-forandringer, ufrivillige bevegelser og demensutvikling. Kun symptomlindrende behandling har hittil vært tilgjengelig. Molekylærbiologisk tilhører Huntingtons sykdom sammen med spinocerebellare ataxier en gruppe lidelser kjennetegnet ved økt antall CAG repetisjoner i arvematerialet. DNA forandringene fører til at det syntetiserte protein har økt tendens til å aggregere i cellekjernen i nevroner i spesifikke områder. Proteinet huntingtin aggregerer og fører til celledød hos Huntington pasienter, høyt CAG tall gir sterkere aggregasjon og tidligere start av sykdommen. I en studie fra Japan ble cellelinjer og en musemodell for Huntington brukt til å undersøke forskjellige sukkertypers effekt på proteinaggregering (1). Sukkeret trehalose stabiliserte proteinet med lange CAG repetisjoner slik at aggregater ikke ble dannet. Trehalose forbedret motorikken, forlenget overlevelse og hadde ingen påvisbare bivirkninger hos musene. Det er sannsynlig at det er proteinaggregasjonen i seg selv som er toksisk og forsøk med Kongorødt hos samme musestamme hindret inklusjoner og bedret symptomer. Siden sukkeret er naturlig forekommende med lav toksisitet og høy vannløselighet, er kliniske forsøk snart på gang. Resultatene vil muligens være overførbare til andre CAG sykdommer. Andre terapeutiske forsøk med hensyn til histondeacetylasehmmere, et tetracyclin-minocyclin og kreatin har også vist seg effektive i disse transgene Huntingtonmusene og er under utprøving hos pasienter. Huntingtons sykdom har i løpet av få år gått fra å være en håpløs sykdom til å ha forvirrende mange kliniske forsøk pågående. Trehalose må antagelig være den minst toksiske og mest lovende substans av disse så langt. Arvid Heiberg Avdelingsoverlege, Professor Avdeling for medisinsk genetikk, Rikshospitalet SIDE 11

12 KRISTIANSAND JUNI 2004 Av Carl Dversnes Årsmøtet i år ble holdt i Kristiansand helgen juni. Deltakerne, henimot 25 personer, møtte fredag kveld til felles middag og hyggelig samvær. Lørdag ble årsmøtet avholdt (se eget referat). I overkant av 30 personer deltok. Etter lunch fikk vi et humoristisk innslag. Lajla Elefskaas opptrådte som Olga, en lokal figur fra Sørlandet. Opptredenen var meget vellykket, og skapte stor stemning. Deretter fikk vi et interessant foredrag av Anne Nørremølle fra Danmark. Hun fortalte om selve sykdommen, og det som skjer på forskningsfronten. Det er betydelig. Vi hadde også en erfaringsutveksling vedrørende spørsmålet om presymptomatisk test, med tre av foreningens medlemmer i et panel. Dette var vellykket, og viste at dette er et tema som kan tas opp igjen. Lørdag kveld var det festmiddag, der vi markerte 20-års jubileum for fylkeslagene til Agder og Vestfold. Kveldens toastmaster Magni Seim ledet kvelden på en festlig og god måte. Det var taler, sanger og blomsteroverrekkelser. Søndag formiddag var det fylkesledermøte. På dette møtet ble det bl.a. vist deler av vår nye nettside. Det var stor enighet om at satsingen på nettside er riktig. På møtet ble det også bestemt at neste fylkesledermøte blir i Bergen oktober, forhåpentligvis med et besøk på Huntingtonavdelingen ved Olavviken. Helgen ble avsluttet med lunch i Ravnedalen, en liten park med en utrolig blomsterprakt - like utenfor Kristiansand sentrum, og deretter en liten rusletur REFERAT FRA ÅRSMØTE I KRISTIANSAND Det var 28 deltagere på årsmøtet. 9 Fylkeslag var representert og Olaviken behandlingssenter deltok med to "utsendinger". Fra styret deltok alle bortsett fra sekretær Kjersti Skjeldbred som hadde meldt forfall. Sak 1: Bente Johansen ønsket alle velkommen og uttrykte glede over at hele 9 fylkeslag var representert og at Olaviken hadde sendt to av sine fagfolk fra Huntington-avdelingen for å delta. Sak2: Carl Dversnes ble valgt til møteleder. Sak 3: I fravær av vår faste sekretær ble Astri Arnesen valgt som referent. Sak 4: Innkallingen ble godkjent. Sak 5: Saksliste ble godkjent. Sak 6: Bente Johansen leste styrets årsberetning og fylkeslederne leste opp sine beretninger. Mange fylkeslag har en del faste aktiviteter som gjentas hvert år. De fleste har et medlemsmøte eller to i tillegg til et julebord e.l. En del har aktiviteter for pasienter og/ eller gir blomst til pasientene i fylket. Flere skulle ønske at det kom flere personer på møter ol. Vi får konstatere at selv om vi er få er det svært viktig at foreningen finnes! Spesielt gledelig er det at Hordaland nå har fått en arbeidsgruppe som skal jobbe for å få reetablert aktivitet i fylkeslaget der. Vi håper også å få revitalisert Buskerud. I Rogaland har det de siste par årene ikke vært aktivitet. Fagrådet har ikke hatt møter i Sak 7: Foreningen har pr. dato 496 betalende medlemmer. Dette innbefatter at familiemedlemmer teller som 2. Medlemstallet har vært relativt stabilt de siste årene. Vi oppfordrer husstander som har mer enn 1 medlem om å tegne familiemedlemsskap. Sak 8: Årsregnskapet viser et underskudd på kroner Dette er et styrt underskudd og en konsekvens av at vi har satset på å samle to fra hvert fylkeslag to ganger i Årsmøtet ga uttrykk for at dette er en riktig satsing som gir inspirasjon og støtte til fylkeslagene. Sak 9: Medlemskontingenten blir ikke økt i Nina Haagensen(tidligere kasserer) påtok seg å undersøke hva som kreves av Foreningen for at givere skal få skattefradrag for støttebeløpet. Det ble også drøftet om det på nettsiden skulle oppfordres til å støtte foreningen økonomisk. Årsmøtet ga styret fullmakt til å vurdere disse forslagene. Sak 10: Styret la ikke frem budsjett for Vi styrer økonomien etter de satsingsområder som årsmøtet og styret har bestemt. Det vil også i SIDE 12

13 2004 bli 2 fylkesledersamlinger der hvert lag kan stille med 2 representanter som Landsforeningen dekker reise og opphold for. I tillegg vil utvikling av den nye nettsida innebære utgifter på ,-. Noen av utgiftene til nettside dekkes gjennom å redusere antall nummer av tidsskriftet fra 3 til 2 pr. år. I 2004 har 6 pasienter fått tilsammen ,- i støtte til ferie. Landsforeningen har mottatt en arv på ,-. Veldig gledelig og vi er svært takknemlig for denne støtten! Sak 11: Det ble vedtatt en del endringer i vedtektene. Disse vil bli lagt ut på nettsida. Endringer som ble vedtatt: 2 Det skilles mellom familieog enkeltmedlemsskap. 3 Sentralstyret skal ha myndighet til å overta drift og midler fra fylkeslag som ikke har aktivitet. Fylkeslagene er underavdelinger av Landsforeningen og har ikke egne vedtekter. 4 I løpet av året vil det bli sendt ut 2 purringer på medlemskontingenten. De som på tross av purringer ikke har betalt innen blir strøket av medlemslisten. 6 Dersom 3 fylkeslag eller en viss % av medlemmene (ble ikke endelig avgjort- vi vil undersøke hva som er vanlig praksis) krever det skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte. 9 Styret har de siste to årene bestått av 4 medlemmer + vararepresentanter. Vi ønsker at vi i 2005 får 5 faste styrerepresentanter slik vedtektene åpner for. 11 Vedtak om opphør/nedleggelse av foreningen krever 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter. Sak 12: Fagrådet har ikke hatt møter de siste to årene. Saken ble utsatt til fylkesledermøte søndag 6.juni. Det ble bestemt der at Sigrun Rosenlund, Kjersti Skjelbred og Øivinn Østvold skulle jobbe med et forslag på fagrådets evt fortsatte drift og mandat til neste årsmøte. Sak 13: Referat fra Nordisk konferanse. Det vises til referat trykt i Tidsskriftet. Sak 14: Det ble en presentasjon av den nye internett-sida. Svein Olaf Olsen og Astri Arnesen er ansvarlige redaktører for siden. De har valgt å bruke et dansk firma som tekniske leverandører på siden. Det er gjort fordi de har gode tekniske løsninger til en relativt rimelig pris. Siden inneholder pr. dato 8 videointervjuer som ble tatt opp under Nordisk konferanse i Vejle i april Deltagerne ga uttrykk for at det var positivt med en satsing på nettet. Det ble understreket betydningen av å ha en aktiv redaksjon som sørger for at siden er oppdatert og aktuell. Sak 15: Landsforeningen har fått en henvendelse fra Rikshospitalet om å bidra til at sykehuset får pasienter som er villige til å delta i utprøving av medikamentet ACR 16. Dette brevet er lagt ut på siden under Forskning. Sak 16: Valgkomiteens innstilling ble enstemming vedtatt. Leder: Bente Johansen Sekretær: Kjersti Skilbred Kasserer: Carl Dversnes Styremedlem: Astri Arnesen Vararepresentant: Janne B. Søvik og Siri Eidem FFO representant: Sigrun Rosenlund Likemannsutvalg: Styret Fagrådsrepresentant: Kjersti Skilbred og leder av sentralstyret Representant til brukersam ling SSSS: Bente Johansen og Astri Arnesen Valgkomitè: Nina Haagensen og Jorun Vatland Fontene Kristiandsand SIDE 13

14 ÅRSBERETNING FOR LHS 2003 Styret ved årets slutt: Leder Bente Johansen, Kasserer Carl Dversnes, Sekretær Kjersti Skilbred, Styre-medlem Astri Arnesen, Varamedlem: Janne B.Søvik og Asbjørn Setevik I 2003 var vi enige om at vi skulle satse på likemannsarbeid, og prøve å verve flere med i fylkeslagene har vært et aktivt år for foreningen. Etter at vi har fått vår egen nettside har det i 2003 vært ca.1400 som har vært inne og sett på vår side. Vi får også en del henvendelser og nye medlemmer via internett. Likeså er det stadig henvendelser fra studenter som vil skrive særoppgave om HS. Vi har også i 2003 hatt et nært samarbeid med lege Arvid Heiberg ved Rikshospitalet og med Senteret for sjeldne sykdommer og syndromer (SSSS) Det har vært avholdt 4 styremøter, og en del telefonmøter, to representanter fra styret var på 2 brukersamlinger i Oslo (SSSS). Der er Astri Arnesen oppnevnt som vara i Kompetanserådet (SSSS). Vi har også hatt 2 fylkesledermøter og 1 årsmøte. I mars hadde vi fylkesledermøte/likemannsseminar og årsmøte i Trondheim. Årsmøte 2003 (se eget referat i tidsskrift nr.2-03) Det andre fylkesledermøte/likemannsseminar ble avholdt i Oslo i oktober, (eget referat i tidsskrift nr.3-03). På begge fylkesledermøtene valgte vi å sende 2 representanter fra hvert fylke. I 2003 var det 2 fylkeslag som hadde liten/ingen aktivitet, der vil vi også i år arbeide for og få i gang nye fylkeslag. Det var derfor spesielt gledelig at aktiviteten i Hordaland er tatt opp igjen med god støtte fra Geir Viksund og Ragnhild Kjosavik fra Olaviken Behandlingssenter. Sigrun Rosenlund har også deltatt aktivt i dette arbeidet. Fagrådet hadde ikke møte i 2003, ellers deltok 2 representanter fra styret på forskningsdag i København i februar. Likeså har 2 fra styret vært i Oslo på møter i sosial og helsedirektoratet angående behandlingstilbud og kompetanseansvarlig for HS. Vi var også tilstede på IHA verdenskonferanse i Toronto i august (eget ref. tidsskrift 3-03) og ellers var det 1 ukes opphold på Frambu i august for nye familier med Huntington. Det var SSSS som hadde ansvaret for det, men foreningen stilte med 2oppholdsledere. Det var en vellykket uke. Foreningen har laget et utkast til ny brosjyre om presymptomatisk test. Likeså arrangerte foreningen en weekend samling for positivt testede personer, som var meget vellykket. Vi søkte Helse og Rehab om støtte til 3 forskjellige prosjekter i 2003 og vi fikk avslag på alle. Regnskapet for 2003 viser et underskudd på kr som må sies å være betydelig. På fylkesledermøtet høsten 2002 ble det fra styret foreslått at 2003 skulle være et år der vi satset ekstra på likemannsarbeid - et såkalt likemannsår. Vi var enige om at vi om nødvendig kunne bruke av de to siste års overskudd (som samlet var på ca. kr ) I den forbindelse ble det besluttet at vi skulle invitere to personer fra hvert fylkeslag (vanligvis har en person møtt) til både årsmøtet og likemannsseminaret. I tillegg ble begge arrangementene utvidet med en dag i det vi møtte fredag (i stedet for lørdag). Av regnskapet fremgår det at årsmøte og fylkesledermøte hadde en kostnad som var ca høyere enn i Det ble i tillegg arrangert et likemannseminar for personer som har testet seg og fått dårlig svar(kostnad ca ). Når så støtten fra det offentlige til likemannsarbeid ble redusert fra kr til kr , har dette vært med på å gi et såpass stort underskudd. Alle som søkte om økonomisk støtte til pasientferie i 2003 fikk søknaden innvilget. Styret er av den oppfatning at satsningen har vært riktig. På både årsmøte og likemannseminaret deltok tilnærmet dobbelt så mange personer som foregående år. Vi føler at dette har vært med på å gi flere fylkeslag et løft, og økt engasjement, som igjen vil komme medlemmene til gode. Spesielt vil vi uttrykke glede over engasjementet fra Olaviken Behandlingssenter. Det er styrets håp at HS avdelingen ved Olaviken kan få tilstrekkelig med midler til å drive virksomheten videre. Opplegget for avdelingen virker fra vårt ståsted veldig bra. Det er viktig hvis det skal etableres tilsvarende avdelinger i andre deler av landet, noe styret håper på. I tilknyttning til Olaviken vil vi nevne at styret støttet økonomisk en gruppe på 12 personer fra Trondheim som hospiterte ved HS avdelingen der. Styret har som mål å få overskudd i Ellers prøver vi og følge med og oppdatere oss på siste nytt innen HS og holder oss informert om alt nytt på forskningsfronten. Vi vil fortsette i 2004 med å forberede og utvikle vår internettside. Tidskriftet vårt kom ut 3 ganger i Vi har også fått en del nye medlemmer i Styret arbeider godt sammen og vi har en grei arbeidsfordeling. SIDE 14

15 RESULTATREGNSKAP Inntekter: Betalt medlemskontingent Driftstilskudd, praktisk arbeid og trivsel - ubrukte midler Donasjoner Likemannstilskudd Returnert likemannstilskudd Tilskudd fra Funksjonshemm. Studieforb. Andre inntekter Sum driftsinntekter Tilskudd fra Helse & Rehab Adm.tillegg Helse & Rehab Sum inntekter noter inkl prosjekt ekskl prosjekt Utgifter: Lønn,styrehon,off. avgifter Honorarer regnskap og revisor Prosjektkostnader Trykking av tidsskriftet Kjøp utstyr, PC Porto Styremøter og andre reiseutgifter Likemannsseminarer Telefonutgifter Øvrige kostnader Møter,seminar fylkeslag Støtte lokallag EHA/IHA-konferanse Kontingenter Pasientferie Gaver Årsmøte/fylkesledermøte Sum utgifter Driftsresultat Renteinntekter Gebyrer Rentekostnader Netto finansposter Resultat SIDE 15

16 BALANSE Omløpsmidler og eiendeler: Kasse Skattetrekkskonto Bedriftskonto Donasjonskonto Prosjektkonto Kunder Forskudd reiser og lønn Sum omløpsmidler og eiendeler noter Gjeld og egenkapital Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Skyldige feriepenger Skyldig lønn Påløpne kostnader Prosjektmidler Helse & Rehab overført neste år Egenkapital (oppsparte midler) Sum gjeld og egenkapital Bente Johansen Leder Kjersti Skilbred sekretær Astri Arnesen Carl Dversnes Rolf Birkeland Styremedlem Kasserer statsautorisert revisor org.nr NOTER Note 1 - Likemannstilskudd Likemannsseminarer Telefonkostnader (andel) Sum Note 2 - Andre inntekter Innbetalte kontingenter fra tidligere år (før 2003) SIDE 16

17 Slik ser hovedsiden på nettet ut. Fra feltet til venstre kan du klikke deg inn på forskjellige titler. Her finner du informasjon om foreningen, om HS, om forskning osv. osv. Det er også laget noen videoer som omhandler barn i HS-familier, behandlingsforsøk, omsorg og pleie. Klikk på videoer, og du får tilgang til disse. Velkommen til LHS på nett SIDE 17

18 ÅRSBERETNING FRA FYLKESLAGENE OSLO OG AKERSHUS Styret har bestått av: Sigrun Rosenlund leder Unn Mathisen sekretær Øivind Olsen regnskap Siv Norstein styremedlem Målfridur Adalsteinsdottir styremedlem I 2003 har det vært avholdt 4 styremøter, og ellers vært telefonkontakt og e-postkontakt. I løpet av året har det vært følgende aktiviteter: Årsmøte 2 medlemsmøter/regionsmøter Deltagelse på LHS sitt årsmøte Deltagelse på LHS sine 2 fylkes ledermøter Julelunsj Dagstur med pasienter Likemannsgruppemøter Deltagelse på Frambu Deltatt på møte i Hordaland Fylkeslag Til dagseminaret som ble tillyst 5. april hadde vi fått Dr. Robert Helle på Ullevål, og psykiater Hans Henriksen, begge i fagrådet, til å snakke om prediktiv test, diagnostisk test og veiledning. Henriksen skulle snakke om oppfølging ved diagnose for pasient og pårørende. Det ble så liten oppslutning til møtet at vi måtte melde avbud til foredragsholderene. Men de få som kom, hadde en fin opplevelse med Inge Solheim som viste lysbilder og fortalte om eventyrlige reiser til Svalbard, Sibir og Nordpolen. Dagseminaret 27. september samlet uventet mange medlemmer til møtet. Uventet for det var mange som ikke var påmeldt, men det ordnet seg med lunsj likevel. Arvid Heiberg refererte fra den internasjonale konferansen i Toronto, Canada, som bare delvis ble som planlagt p.g.a. strømutkoblingen som rammet både USA og Canada på det tidspunktet. På grunn av strømutkoblingen stoppet flytransport etc, så deltagerantallet ble ganske redusert. Men det ble gjennomført så godt det lot seg gjøre. Referat foreligger til det møtet. 6. desember hadde vi en koselig julelunsj for en liten gruppe som kom. 4. juni leiet vi buss og sjåfør hos Falken og vi hadde med en rullestolbruker og to andre pasienter(den fjerde meldte avbud) til en fin dag til Holmestrand Fjordhotell. Været var fint og vi satt ute og nøt en deilig lunsj. Vi har to likemannsgrupper som har jevnlige samtalemøter her på huset, Seniorgruppen (ektefelle/partner) har fungert i mange år, og deltagerne sier det er godt å komme i samtale med andre som er i samme situasjon. Juniorgruppen (risikopersoner) er ennå i startfasen, det tar sin tid å bli kjent og opprettholde fortrolighet som er viktig i en slik gruppe. I august var det opphold for HS gruppen på Frambu. Det var den første samlingen på tre år, og den første etter at vi ble tatt ut fra Frambu og får vårt tilbud kun fra SSSS (Smågruppesenteret på Rikshospitalet.). Det var en annen mal enn det vi har hatt tidligere på Frambu. Gruppen bestod forholdsvis av nydiagnostiserte med ektefelle, ingen barn var med. LHS ble spurt om de kunne stille med oppholdskontakt, og vi var to fra foreningen. Janne ble betalt av foreningen og Sigrun ble betalt av rikshospitalet. Den funksjonen er noe annerledes enn det jeg har hatt tidligere som oppholdsleder. Janne og jeg overtok ansvaret for alt om ettermiddag/kveld. Det er viktig at foreningen er tilstede og får kontakt med nye familier, og kan gi informasjon og være tilstede fra morgen til kveld. Mange fylkeslag sliter med rekruttering. Med liten oppslutning blir det lite og ingen aktivitet. Styret i LHS har spurt om jeg kan reise rundt i noen fylker og opprette aktiviteten, da jeg kjenner folk fra før og har hatt en del kontakter. I Bergen /Hordaland har det vært stillstand noen år. Men der er det spennende ting som er etablert. Jeg har skrevet i tidsskriftet tidligere om Olaviken SIDE utenfor 18Bergen som har hatt pasienter med HS i mange år, og har oppnådd kompetanse på dette område. På Haukeland Sykehus, genetisk avdeling har de nå utdannede genetiske veiledere, og et godt og velfungerende team som har startet med prediktiv testing. Jeg innkalte til møte, der kom noen nye, og der er fylkeslaget nå i gang. Det er lite inspirerende å drive med dette arbeidet når oppslutningen er liten. Men jeg har i alle år sagt til meg selv: noen må være der når nye familier har behov for kontakt. Det har vi opplevd mange ganger. Vi må aldri komme der igjen som vi var i 1980, ingen steder og ingen personer som er i samme situasjon MØRE OG ROMSDAL å henvende seg til. Helsevesenet kan ikke være det samme som en forening. Sigrun Rosenlund Dette året har vi hatt tre styremøter, noen telefonmøter og årsmøte. Årsmøte var som vanlig på Brosundet Gjestehus i Ålesund Det møtte bare opp 8 stykker i år. Styrets sammensetning ble slik: Janne B. Søvik leder på valg gjenvalg. Karin Svevik sekretær ikke på valg. Kjell Svevik kasserer på valg gjenvalg. Merete Paulsen styremedlem ikke på valg. Heidi Viken revisor ikke på valg. Turid Ingebrigsten vara for styremedlem. Ellers dette året reiste vi 2 stykker på årsmøte i LHS som var i Trondheim. Dit kom også Ranveig Kjosavik og fortalte fra Olaviken ved Bergen. Det er en liten enhet med 4 Huntington pasienter. Pleierne ved Olaviken har spesialisert seg på HS pasienter. De tar

19 Ellers har jeg som leder vært oppholdskontakt sammen med Sigrun Roselund ved kurs for Huntington sykdom på Frambu helsesenter ved Oslo. Jeg var der i regi av LHS sentralt. Senter for sjeldne sykdommer og syndromer Rikshospitalet arrangerte kurset som varte i 5 dager. Fra oktober arrangerte vi her i LHS Møre og Romsdal fylkeslag medlemstur til Ulsteinvik. Det var 15 stykker som meldte seg på. Der utvekslet vi forskjellig rundt temaet Huntington sykdom. Noen hadde også vært på kurs ved Frambu, og fortalte litt om det. Ellers hygget vi oss med god mat og fin musikk om kvelden. Vi har også dette året satt av penger til årsmøte i februar 2004, da pengene vi søker om kommer etterpå. Neste år er det snakk om at det blir anledning for en eller to fra hvert fylkeslag å reise til Nordisk konferanse i Danmark. Dit kommer forskjellige fagfolk å holder foredrag. Det er interessant da Huntington sykdom er en sjelden sykdom og kan per i dag ikke helbredes. Den 13. november 2003 var jeg som leder i Volda og holdt foredrag om Huntington sykdom, da de har en pasient der. Det møtte opp 15 stykker på Volda sykehjem som ville vite mer om HS, hva det er og hvordan de kan ivareta pasienten best mulig. Det er viktig da dette er en sjelden og alvorlig sykdom. Vi har i år gitt blomster til jul til alle de pasienter vi vet om. Håper vi får midler til drift og velferd 2004 også, da det er viktig for familiene med Huntington sykdom her i Møre og Romsdal. For styret i Møre og Romsdal fylkeslag Janne Brudesth Søvik ØSTFOLD I 2003 har medlemmer fra Østfold Fylkeslag vært invitert til og deltatt på medlemsmøter i Oslo/ Akershus Fylkeslag. Ingen fra Østfold deltok på årsmø tet i Trondheim. På fylkesledermøtet i Oslo deltok 1 person. Medlemme i Østfold ble invitert på julebord i Fredrikstad i november, og 6 medlemmer ble med på dette. F.o.m. 1 februar 2004 overtar Monica Guttulsrød som leder av Østfold Fylkeslag av LHS. Antall medlemmer i Østfold pr. okt. - 03: 25 Marit Nygård Kontaktperson Østfold Fylkeslag av LHS TRØNDELAG Styret ble forandret på årsmøtet i april, hvor følgende endringer ble gjort: Elisabeth Sandvik slutter som sekretær og går over til nestleder, ny sekretær er Jorun Stadin. Styremedlem Gerd Larsen utgår. Styret er nå som følger: Leder Bente Johansen, Sekretær Jorun Stadin, Kasserer Magnhild Israelsen, Styremedlem Ivy Holmeide. Møter: Vi har i 2003 hatt 3 styremøter, 1 årsmøte og en del telefonmøter. Landsforeningens årsmøte ble lagt til Trondheim, Bageriet Holmes, den 15.mars da Trøndelagsforeningen feiret sitt 20- års jubileum. Det var stort oppmøte fra Trøndelag. Leder har deltatt på 1 fylkesledermøte i Oslo hvor 2 medlemmer fra fylkeslaget også deltok. Fylkesleder er også leder i Landsforeningen og har deltatt på en del styremøter der. Det ble vedtatt på styremøte i januar å opphøre med de måned-lige møtene på Kafe Norrøna. Når Landsforeningen nu har fått egen nettside har vi fått direkte kontakt med nye medlemmer i begge Trøndelagsfylkene. Ellers har vi vært på St.Olavs Hospital og deltatt med informasjon om HS for 3.års medisinerstudenter. Olga Solberg fra Smågruppesenteret for sjeldne sykdommer ved Rikshospitalet kom og snakket om prediktiv testing. En av våre pasienter har også i år hatt støttekontakt fra Vernepleierskolen. Økonomisk støtte til ferietur ble også i år gitt til noen pasienter. I august var det 1 ukes Frambuopphold hvor flere nye medlemmer fra Trøndelag deltok. Den årlige høstturen gikk i år til Frosta og Tautra den 20 september hvor 16 stk. deltok Julebordet ble holdt den 7. desember på ærværdige Hotell Brittania med 25 påmeldte. Blomsterhilsen ble sendt til noen som var for syke til å bli med på julebord. Aktiviteten i siste halvdel av 2003 har vært mindre enn vanlig p.g.a at leder har vært sykmeldt. HORDALAND For styret Bente Johansen Høsten 2003 tok Sigrun igjen kontakt for å prøve å få fylkeslaget i gang igjen. Hun prøvde i februar 2003 også, men etter det skjedde det ikke noe mer. I høst var det 20 år siden avdeling Hordaland ble startet og det var ønske om å markere dette. Til møtet kom Live Jakobsen som fortalte om sitt prosjektarbeid, Nina Strømsvik som fortalte om prediktiv testing og oppfølging, fra Haukeland Sykehus. Direktør ved Olaviken, Geir Viksund om deres erfaring med HS på Olaviken og nye planer. SIDE 19

20 Det er kommet nye familier til og vi håpet interessen kunne vekkes, slik at et fylkeslag kunne komme i gang igjen. Det var 3 stykker som meldte sin interesse og det ble laget til et utvalg som kalles et arbeidsutvalg. Det ble også bestemt at vi skulle søke midler fra fylkeslegen for 2004 og innkalle til et møte i februar Jeg lovet sist at vi skulle forsøke å komme sterkere igjen, men det er ikke alltid like lett. Det har jeg håpet i mange år. Denne gangen satser jeg på at det blir noe av. Torhild Kleveland møter nå på årsmøtet for Hordaland, sammen med representanter fra Olaviken. Geir Viksund fra Olaviken har hatt kontakt med foreningen i løpet av året og vært representant i forskjellige anledninger. Han er også med i arbeidsutvalget for Hordaland. Det er og Torild Kleveland, Arild Ødegård og undertegnede. Vi krysser fingrene for videre samarbeid og fremgang for Hordaland Fylkeslag. Når det gjelder økonomi så er den på et bunn nivå, men vi har altså søkt midler for Saldo på konto er pr kr. 442,-. TELEMARK Ulset 13.mai 2004 Kristi Blom Så er det tid for årsmelding og regnskapsavslutning. Telemark fylkeslag av LHS har gjennomført sitt sjuende år som organisasjon. Fylkeslaget har pr medlemmer. Men styret er det samme som ved forrige årsskifte: Berit Terjesen Setvik, leder og Asbjørn Setvik, sekretær og kasserer. I år 2003 hadde vi to medlemsmøter på Dag Bondeheim i Skien, med 7 og 6 deltakere. I tillegg til dette hadde vi julebord 28. november, også dette på Dag Bondeheim. Denne gang var det hele tolv deltakere!!, en mer enn året før. Gledelig! På julebordet hadde vi også i år invitert Arthur Lia fra Drangedal. Også i år hadde han med seg kona Mari. I tillegg til å akkompagnere våre kjære julesanger og spille feiende flott trekkspillmusikk, sang han og Mari Evert Taube viser sammen, noe som ble godt mottatt. Inger Johanne, Nina, Gerd og Berit hadde sørget for gevinster til vår tradisjonelle julebordsbingo: kransekaker, blomster og diverse Posten- og andre effekter. Berit hadde kjøpt inn gevinster til terningleken hvor gevinstene skiftet eier i raskt tempo ettersom sekserne trillet fram rundt bordet. Replikkene haglet og latteren trillet og humøret var på topp. Kvelden blei veldig hyggelig, opplevde vi. Styret har hatt to møter som er møtebokført. Også denne jula kjøpte Berit inn juleblomster julestjerner - og bakte bløtkaker som hun og Asbjørn dro på besøk til våre pasientmedlemmer med. Den samme gode responsen opplever vi og gjør oss ydmyke og takknemlige. Berit, Asbjørn og Nina var fylkeslagets utsendinger på landsmøtet i LHS i på Bakeriet hotell i Trondheim mars. Årsmøtet var lagt til Trondheim for å markere Trøndelagsfylkenes lags tjueårsjubileum. Inger Johanne, Gunvor, Berit og Asbjørn var på fylkesledermøte i Oslo 31. oktober 2. november, på Slottsparken Appartement. Fra Fylkesmannen i Telemark fikk vi kr. 3000,- til drift av fylkeslaget og til julebord. Fra Helse Sør fikk vi kr. 3000,- til administrasjon. Fylkeslaget er fortsatt av den oppfatning at vi har et aktivitetsnivå som passer for både ledere, medlemmer og økonomi. Dette nivået videreføres også i For 2004 har vi søkt Fylkesmannen i Telemark og Helse Sør om penger til samme VESTFOLD formål som i fjor. Berit Terjesen Setvik. leder Setvik sekretær Asbjørn Styret I Vestfold lokallag har vært uendret siden 2001 Leder: Sissel Sandene Kasserer: Øyvind Sandene Sekretær: Kari van Riessen 20. mars hadde Vestfold Fylkeslag arrangert sammen med Smågruppe senteret ett seminar for helsepersonal, støtteapparater og faglig interesenter for HS. Dr. Arvid Heiberg og Bodil Stokke fra Smågruppesenteret hadde bla. foredrag på denne dagen. Oppslutningen var enorm og har vært til stor betydning for alle som har vært der. Dette var aldeles en inholdsrik dag for mange og ett vellykket arrangement. I slutten av mai hadde vi medlemsmøte på Grand Hotell i Tønsberg. Oppslutningene pleier dessverre ikke og være veldig stor, men vi er altid glade for dem som kommer. Det hadde også kommet ett nytt medlem som vi selvsagt ønsket hjertelig velkommen og håper de for støtte i HS foreningen. På medlemsmøtet refererte vi mye av Landsmøte som hadde vært i april og hadde diverse dialoger med hverandre. I oktober hadde vi styremøte og planla bla. Julesammenkomsten som ble planlagt i desember. Den ble også holdt i Grand Hotell i Tønsberg. Vi var ikke så veldig mange men det ble servert god julemat og vi koste oss med dem som var til stede. Kari van Riessen SIDE 20

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2005 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Aktiv deltakelse på årsmøte Oslo 16. april 2005 R EDAKTØREN HAR ORDET: av Jorun Vatland Endelig er sommeren her! Den vi har ventet på, og lengtet etter. Vi

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 2, 2003 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Bente LANDSSTYRET 2003-2004 Carl Astri Kjersti Referat fra forskningsdag i København s. 4 Søknadsskjema for kurs på Frambu 25. - 29. august 2003 s. 7 Erfaring

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2007 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Årsmøte i Ålesund 27. - 30. april (se s. 6) En flott tur til Fjellstua -og Ålesund viste seg fra sin beste side. Om kvelden var det jubileumsfest og mange

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 2, 2007 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Ungdomsseminar i Vejlefjord, Danmark. Se s. 14 Likemannsseminar/ Fylkesledermøte i vakre omgivelser på Sodefjed Se s. 7 Redaktøren har ordet av Jorun Vatland

Detaljer

god sommer TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nordisk Huntington kongress s. 8 LHS årsmøte og fylkesledermøte s. 10

god sommer TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nordisk Huntington kongress s. 8 LHS årsmøte og fylkesledermøte s. 10 Nr. 1, 2013 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nordisk Huntington kongress s. 8 LHS årsmøte og fylkesledermøte s. 10 Vi ønsker medlemmer av LHS velkommen til Motivasjonsseminar på Gardermoen 1. - 3. november.

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 2, 2008 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Årets julegave Til Huntingtonfamilier Fra Stortinget se s. 8 Oktoberrose se s. 5 Fylkesledersamling og temadag på Sodefjed fra s. 14 Redaktøren har ordet av

Detaljer

If one of us win, we all win!

If one of us win, we all win! Nr. 2, 2009 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Likemannssamling på Sodefjed 6.-8. november. Fra side 8 Verdenskonferanse i Vancouver side 4 Nye rehabiliteringstilbud. side 10 Den originale Huntington stolen

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 2, 2005 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM En riktig God Jul til alle våre lesere R EDAKTØREN HAR ORDET: av Jorun Vatland Det er lenge siden jeg har fått så mange innlegg til tidsskriftet. Tusen takk

Detaljer

Innkalling til årsmøte i LHS lørdag 21.mars kl. 11.00 Sted: Clarion hotel Royal Christiania, Oslo

Innkalling til årsmøte i LHS lørdag 21.mars kl. 11.00 Sted: Clarion hotel Royal Christiania, Oslo Nr. 1, 2014 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM EHDN 14 - Europeisk konferanse 19.- 21. september 2014 i Barcelona. s. 8 " Gode resultater tar tid" sa Bernhard Landwehrmeyer Fremdrift i Fagnettverket s.

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 2, 2006 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM En riktig God Jul til alle våre lesere REDAKTØREN HAR ORDET av Jorun Vatland Innboksen på e-posten min er ganske full om dagen - og nå er det også tiden for

Detaljer

MUSKELNYTT: «Prinsesse Märtha Louise. i farta. Alt fra Landsmøtet. Side 12. Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke. Nr. 4 2010

MUSKELNYTT: «Prinsesse Märtha Louise. i farta. Alt fra Landsmøtet. Side 12. Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke. Nr. 4 2010 Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke MUSKELNYTT: Nr. 4 2010 Mobil hytte gir Asbjørn frihet Side 21 «Prinsesse Märtha Louise i farta Side 12 Bedre studiefinansiering økt støtte til funksjonshemmede

Detaljer

Gratulerer med dagen 9. mai

Gratulerer med dagen 9. mai Nr. 2 mai 2006 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Behandling av kronisk nyresvikt i Norge Gratulerer med dagen 9. mai Cathrine venter på ny nyre Slik kan det også gjøres Møte med en veteran

Detaljer

LNT-nytt ønsker sine lesere en riktig god jul og et godt nytt år!

LNT-nytt ønsker sine lesere en riktig god jul og et godt nytt år! Nr. 4 desember 2007 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Cytomegalovirusinfeksjon hos nyretransplanterte pasienter Nordisk treff i Finland Filmpremiere og representantskapsmøte LNTs besøkstjenestekurs

Detaljer

Nr. 3 september 2007 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE

Nr. 3 september 2007 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Nr. 3 september 2007 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Syk, jeg? Hvordan bedre sykehustilbudet til nyrepasientene Gledelige transplantasjonstall for 1. halvår Årsberetning Stiftelsen

Detaljer

Afrodite. Et varig minne om mamma. Ring oss! Tlf: 02561. Likemann. Tøft å være ung og kreftsyk. Ønsker du å snakke med noen?

Afrodite. Et varig minne om mamma. Ring oss! Tlf: 02561. Likemann. Tøft å være ung og kreftsyk. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2010-9. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen side 1 Et varig minne om mamma Carita Gyldenskog har tatovert inn Gynkreftforeningens logo på armen. Slik vil hun alltid minnes sin kreftsyke

Detaljer

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang ISSN: 0803-6217 SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang Treningsrobot gir håp Tiden teller Årsmøte i LFS Leder NYE ERFARINGER... LFS årsmøte 2009, ble avholdt på

Detaljer

Hjemmehemodialyse som alternativ til senterdialyse Fagseminar bruk av levende giver ved nyretransplantasjon Kosthold til ungdom syk eller frisk

Hjemmehemodialyse som alternativ til senterdialyse Fagseminar bruk av levende giver ved nyretransplantasjon Kosthold til ungdom syk eller frisk Nr. 2 juni 2007 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Hjemmehemodialyse som alternativ til senterdialyse Fagseminar bruk av levende giver ved nyretransplantasjon Kosthold til ungdom syk eller

Detaljer

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Har vi god pasientsikkerhet i Norge?

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Har vi god pasientsikkerhet i Norge? CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Motgift: Aktivitet, utfordringer og humor. Bli en aktiv del av behandlingen. Parkinsonforskning i Norge. side 12. side 24. side 10

Motgift: Aktivitet, utfordringer og humor. Bli en aktiv del av behandlingen. Parkinsonforskning i Norge. side 12. side 24. side 10 Norges Parkinsonforbund parkinson posten nr 2/2011 - årgang 27 Motgift: Aktivitet, utfordringer og humor side 12 Bli en aktiv del av behandlingen side 24 Parkinsonforskning i Norge side 10 innhold Norges

Detaljer

bladet Utsikt og visjoner Helle-Viv Magnerud: Hverdager er best! Se side 6 Nr. 2 2012 58. årgang Fra landsmøtet, se side 12

bladet Utsikt og visjoner Helle-Viv Magnerud: Hverdager er best! Se side 6 Nr. 2 2012 58. årgang Fra landsmøtet, se side 12 CP Utsikt og visjoner Fra landsmøtet, se side 12 bladet Nr. 2 2012 58. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Helle-Viv Magnerud: Hverdager er best! Se side 6 CP bladet Nr. 2 2012 58. årgang

Detaljer

RP nytt. Magnar Storliløkken og Per Fosse. Forteller fra sitt prosjekt om orientering og mobilitet hos personer med RP, på årsmøtet 2015.

RP nytt. Magnar Storliløkken og Per Fosse. Forteller fra sitt prosjekt om orientering og mobilitet hos personer med RP, på årsmøtet 2015. RP nytt Nummer 2 2015 Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. 21. årgang Magnar Storliløkken og Per Fosse. Forteller fra sitt prosjekt om orientering og mobilitet hos personer

Detaljer

Jan Grøndahl har fått RP-foreningens hederspris 2007 for sitt mangeårige arbeid for RP-saken

Jan Grøndahl har fått RP-foreningens hederspris 2007 for sitt mangeårige arbeid for RP-saken Nummer 2 2007 13. årgang Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. Jan Grøndahl har fått RP-foreningens hederspris 2007 for sitt mangeårige arbeid for RP-saken 200702-RP-Nytt.qxp

Detaljer

rganet 30 år siden første hjertetransplantasjon Tilbakeblikk på 30 år med hjertetransplantasjon Medlemsblad for Hjerte -LungeTransplanterte

rganet 30 år siden første hjertetransplantasjon Tilbakeblikk på 30 år med hjertetransplantasjon Medlemsblad for Hjerte -LungeTransplanterte NR. 2 NOVEMBER 2013 årgang 23 Y rganet Medlemsblad for Hjerte -LungeTransplanterte 30 år siden første hjertetransplantasjon Tilbakeblikk på 30 år med hjertetransplantasjon Fra Redaktøren Aktiv høst Det

Detaljer

En sommer er over.. LEDEREN v/randi Nesje

En sommer er over.. LEDEREN v/randi Nesje Nr. 2-3, 2010 20. årgang En sommer er over.. My vær å klage over en god del vær å glede seg over men kanskje aller mest «tja-vær.» Men uansett vær har det vært overalt. Nå er det bare å brette opp armene

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Pårørendearbeid. Idékompendium. Løsblad fra en kokebok

Pårørendearbeid. Idékompendium. Løsblad fra en kokebok Pårørendearbeid Idékompendium Løsblad fra en kokebok Oppskrift + egne «hemmeligheter» Dette idékompendiet er laget over samme lest som en kokebok: Det gir en grov oversikt over hva man trenger for å gjøre

Detaljer

Bli PD-ambassadør. Møte med Statens legemiddelverk. Stiftelsen Organdonasjon. Historien om Eirik, en mors beretning. Nr.

Bli PD-ambassadør. Møte med Statens legemiddelverk. Stiftelsen Organdonasjon. Historien om Eirik, en mors beretning. Nr. Nr. 3 September 2012 L A N D S F O R E N I N G E N F O R N Y R E P A S I E N T E R O G T R A N S P L A N T E R T E Bli PD-ambassadør Møte med Statens legemiddelverk Stiftelsen Organdonasjon Historien om

Detaljer

RP-NYTT INFORMASJON FRA RETINITIS PIGMENTOSA FORENINGEN I NORGE NR. 2 VÅR 2002 8. ÅRGANG

RP-NYTT INFORMASJON FRA RETINITIS PIGMENTOSA FORENINGEN I NORGE NR. 2 VÅR 2002 8. ÅRGANG RP-NYTT INFORMASJON FRA RETINITIS PIGMENTOSA FORENINGEN I NORGE NR. 2 VÅR 2002 8. ÅRGANG RP-FORENINGEN I NORGE Stiftet 2. desember 1993 Foreningsleder Nestleder. Atle Lunde Anne Berit Gransjøen Tlf. 51

Detaljer

Fredrikke. Møt Erna Solberg. Guttefri skoledag. Ny forening i Levanger. Norske kvinners Sanitetsforening nr. 5 I desember 2011 I 96.

Fredrikke. Møt Erna Solberg. Guttefri skoledag. Ny forening i Levanger. Norske kvinners Sanitetsforening nr. 5 I desember 2011 I 96. Fredrikke Norske kvinners Sanitetsforening nr. 5 I desember 2011 I 96. årgang Guttefri skoledag Ny forening i Levanger Møt Erna Solberg Kvinnefellesskap i forventningens tid INNHOLD 04 Organisasjonsleder

Detaljer