KE-42MR1 KE-50MR1. Flat Panel Colour TV DK FI NO SE. Brugervejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning Instruktionsbok (2)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KE-42MR1 KE-50MR1. Flat Panel Colour TV DK FI NO SE. Brugervejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning Instruktionsbok 4-093-114-32 (2)"

Transkript

1 (2) Flat Panel Colour TV KE-42MR1 KE-50MR Sony Corporation Brugervejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning Instruktionsbok DK FI NO SE

2 Brugervejledning DK 1

3 2

4 OK Introduktion Vi takker dig for at have valgt dette Sony farve-tv med Plasma Skærm. Inden du begynder at tage TV-apparatet i brug, bør du læse denne vejledning grundigt igennem og opbevare den med henblik på senere anvendelser. Anvendte tegn i nærværende vejledning:...vigtig information....information vedr. funktionen. 1,2...Rækkefølge for anvisningernes udførelse. Indholdsfortegnelse...De skyggebelagte knapper på fjernbetjeningen angiver de knapper, man skal trykke på for at udføre de forskellige anvisninger....oplyser dig om resultatet for de fulgte anvisninger. Information vedrørende sikkerhed... 5 Sikkerhedsforanstaltninger Eftersyn af det leverede tilbehør Generel beskrivelse Generel beskrivelse af TV-apparatet med plasma skærm Generel beskrivelse af knapper og indikatorer for modtager enheden Generel beskrivelse af knapperne på fjernbetjeningen Installering Isætning af batterier i fjernbetjeningen TV-apparatet med plasma skærms tilslutning til modtager enheden Tilslutning af antenne og videoapparat Igangsætning for første gang Tænding for TV-apparatet og automatisk programindstilling Menusystem på skærmen Introduktion og håndtering af menusystemet Billedjustering Lydjustering Skærm kontrol Funktion Opsætning Timer Model status Memory Stick Vedrørende et "Memory Stick" Indlægning og fjernelse af et "Memory Stick" Anvendelse af "Memory Stick" (Memory Stick Hovedmenu) DK (fortsætter) Indholdsfortegnelse 3

5 Tekst-TV Tekst-TV NexTView NexTView Yderligere oplysninger Tilslutning af tilbehør Håndtering af tilbehør Konfigurering af fjernbetjeningen til et video- eller DVD-apparat Specifikationer Fejlfinding Indholdsfortegnelse

6 Sikkerhedsregler For at undgå skader Fødeledning og skærmkabel Tag stikket til fødeledningen og skærmkablet ud, når der skal flyttes på udstyret. Flyt ikke på udstyret med fødeledning og skærmkabel tilsluttet til strømnettet. Det ville kunne beskadige ledningerne samt forårsage brand eller elektrisk stød. Hvis udstyret er faldet på gulvet eller beskadiget, bør man sørge for straks at få det synet af fagkyndigt servicepersonale. Lægeinstitutioner Denne enhed må ikke anbringes, hvor der anvendes lægeudstyr. Det kan forårsage forstyrrelser i lægeinstrumenternes normale funktion. Vedrørende TV-apparatet med plasma skærm Installering Skærm enhedens installering på væggen bør foretages af fagkyndige teknikere. En uegnet installering kan bevirke, at enheden ikke er sikker i tilfælde af jordskælv, etc. Transport Når der skal bæres på dette TV-apparat med plasma skærm, er der behov for to eller flere personer. Hvis der ikke bæres på apparatet som anvist, kan det medvirke tab på gulvet og efterfølgende alvorlig beskadigelse. Sørg for, at to eller flere personer bærer påapparatet. Når det skal transporteres, må det ikke udsættes for stød eller for stærke rystelser. Der er fare for, at apparatet falder ned og bliver beskadiget eller forårsager alvorlig skade. DK (fortsætter) Sikkerhedsregler 5

7 Installering og flytning Ventilation Sørg for ikke at dække møblets ventilationshuller til. Det vil kunne føre til overophedning og give anledning til brand. Til trods for en egnet ventilation kan enheden samle støv og blive snavset. Med henblik på en egnet ventilation bør man være opmærksom på følgende: Installér ikke apparatet bagvendt eller med siden indad. Installér ikke apparatet omvendt eller på hovedet. Anbring ikke apparatet på et tæppe eller på sengen. Dæk ikke apparatet til med et klæde, såsom gardiner, eller med ting som avispapir, etc. Køretøj og lofter Installér ikke denne enhed i et køretøj eller hæng den ikke op i et loft. Køretøjets bump kan medvirke, at udstyret falder ned og forårsager læsioner. Udendørs brug Installér ikke dette apparat udendørs. Hvis apparatet udsættes for regn, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis apparatet udsættes for direkte sollys, kan det blive opvarmet og lide skade derved. Skib og sejlbåd Installér ikke dette apparat på et skib eller i en sejlbåd. Hvis apparatet udsættes for havvand, kan det medføre brand eller skade apparatet. Vand og fugtighed Benyt ikke denne apparat i nærheden af vand - f.eks. i nærheden af et badekar eller brusebad. Udsæt det heller ikke for regn. Det kan give anledning til brand eller elektrisk stød. Vedrørende TV-apparatet med plasma skærm Tilbehør Vær opmærksom på følgende, når plasma skærmen installeres med anvendelse af en stander eller et vægstativ. I modsat fald vil enheden kunne falde ned og forårsage alvorlige læsioner. Sørg for at følge brugsanvisningerne, der følger med din stander, når du installerer apparatet. Sørg for at gøre det med standeren leverede stativ godt fast. Fald Anbring TV-apparatet med plasma skærm på en sikker, stabil stander. Hæng ikke noget på skærmen. Apparatet vil kunne falde ned fra standeren eller fra vægophængsstativet og forårsage beskadigelse eller alvorlige læsioner. (fortsætter) 6 Sikkerhedsregler

8 PC MEMORY STICK PROG PROG Ventilation Sørg for, at der er god plads omkring apparatet. I modsat fald kan der blive blokeret for en passende luftcirkulation, hvilket giver anledning til overopvarmning og således brand eller indre beskadigelse. Vedrørende plasma skærmen Når plasma skærmen installeres på væggen Installér aldrig modtagerenheden på følgende måde: 30cm Der er blokeret for luftcirkulationen. Der er blokeret for luftcirkulationen. 10cm 10cm 10cm Efterlad mindst disse mellemrum Væg Væg Når apparatet installeres på en stander på væggen 30cm 10cm 10cm Efterlad mindst dette rum Vedrørende modtager enheden Modtagerenhed: Set forfra 2cm 1cm 1cm Modtagerenhed: Set ovenfra Anbring aldrig modtager enheden i et begrænset rum. Det vil kunne forårsage overophedning og medføre brand eller beskadigelse af enheden. Sørg for, at enheden fungerer korrekt ved hjælp af en passende ventilation fra en luftventilator. 1cm Efterlad mindst disse mellemrum 1cm 10cm 1cm Anbring modtager enheden på stabil og plan overflade således, at der ikke blokeres for indgangene i bunden af modtager enheden. DK Forside (fortsætter) Sikkerhedsregler 7

9 Energikilder Overladning Dette udstyr er designet til kun at virke med en strømspænding på V AC. Pas på ikke at tilslutte for mange indretninger til samme kontaktdåse, da dette ville kunne være årsag til brand eller elektrisk stød. Stikkontakt Benyt ikke en dårlig kontaktindretning. Stik stikket helt i bund. Hvis det sidder løst, kan det frembringe lysbue og medføre brand. Kontakt din elektriker for at udskifte kontaktdåsen. Fugtighed Rør ikke stikkontakten med våde hænder. Hvis du sætter fødeledningens stik i eller trækker det ud med våd hånd, kan det give elektrisk stød. Beskyttelse af fødeledning Træk fødeledningen ud ved dens stikprop. Træk ikke i selve ledningen. Anbringelse af ledninger Tag fødeledningens stik ud af kontaktdåsen, når der håndteres med ledninger. Sørg for at tage fødeledningens stik ud for din egen sikkerheds skyld, når ledningerne kobles sammen. Rengøring Gør regelmæssigt fødeledningens stikprop ren. Hvis stikket er dækket til med støv og samler fugtighed, kan dets isolation forringes og forårsage brand. Tag fødeledningens stik ud og gør det rent periodevist. Uvejr med lynnedslag For din egen sikkerheds skyld bør du ikke røre nogle af TV-apparatets dele, heller ikke fødeledning eller skærmkabel under uvejr med lynnedslag. (fortsætter) 8 Sikkerhedsregler

10 Brug Beskadigelse, der kræver teknisk service Hvis der skulle opstå revne på skærmens overflade eller den skulle gå i stykker, rør ikke ved apparatet, før fødekablet er afbrudt fra strømnettet. I modsat fald kan man blive udsat for elektrisk stød. Vedligeholdelse Lad være med at åbne apparatets kasse eller dets bagdæksel. Henvend dig kun til det fagkyndige personale fra den tekniske kundeservice. Ventilationsåbninger Undgå at der kommer noget ind i ventilationsåbningerne. Hvis der kommer en metalgenstand eller et eller andet brandbart produkt ind i furerne, kan det forårsage brand eller elektrisk stød. Fugtighed og forbrænding Undgå at apparatet udsættes for fugtighed. Spild ikke nogen slags væske på apparatet. Hvis der af en eller anden grund skulle spildes væske på det, eller hvis der skulle kommet en eller anden fast genstand ind i det, lad være med at sætte det i gang. Der er risiko for elektrisk stød eller beskadigelse af apparatet. Sørg for, at det bliver efterset af en fagkyndig tekniker. For at forebygge brand bør man holde ethvert brandfarlig produkt eller produkt med flamme (f.eks. stearinlys). Vedrørende modtagerenheden Anbringelse af genstande Stil ikke noget tungt oven modtagerenheden. Den kan lide skade derved. Anbringelse af væsker Oven på modtagerenheden må der ikke stilles nogen genstand, der indeholder væske. Det vil kunne frembringe elektrisk stød eller skade enheden. DK (fortsætter) Sikkerhedsregler 9

11 Yderligere information vedr. sikkerhed Elektrisk stød Rør ikke ved apparatet med våde hænder. Hvis du gør det, kan du få elektrisk stød eller skade apparatet. Anbringelse på fremspringende steder Installer ikke plasma skærmen på fremspringende steder. Hvis man anbringer apparatet på steder som beskrevet nedenfor, er der risiko for at forårsage læsioner: Installer ikke apparatet på steder, hvor det sættes i en fremspringende position, som f.eks. på søjler. Anbring ikke apparatet på et sted, hvor man kan støde hovedet. Anbringelse Installer aldrig apparatet på varme, fugtige eller for støvbelagte steder og heller ikke i områder, hvor det udsættes for mekaniske vibrationer. Tilbehør Pas på at plasma skærmen ikke falder ned. Hvis den ikke er er sat godt fast, kan den falde på gulvet og forårsage læsioner. Tag derfor de nødvendige forholdsregler og anvend en stander ellen andet stativ på gulvet eller på væggen sådan som specificeret i den med disse leverede vejledninger. Vægt Stå ikke op på modtager enheden. Den kan falde ned eller bryde sammen og forårsage læsioner. Pas især på med mindre børn. Brudstykker Kast ikke noget mod apparatet. krystalskærmen kan eksplodere som følge af slaget og forårsage alvorlige læsioner. Olier Installer ikke dette apparat i restauranter, der anvender olie. Det med olie gennemvædede støv kan komme ind i apparatet og beskadige det. Korrosion Hvis dette apparat tages i brug i nærheden af havets bred, kan vandets saltindhold få metaldelene til at ruste og derved forårsage indre beskadigelser eller brand. Det kan ligeledes give anledning til en forkortet livstid for apparatet. Hvis apparatet skal benyttes under sådanne forhold, bør man tage de passende forholdsregler stilet mod at mindske den i området herskende fugtighed og temperatur. Egnet sted til anbringelse af modtager enheden Anbring modtager enheden oven på en stabil og plan overflade. I modsat fald kan den falde ned og forårsage læsioner. Benyt et Sonny stativ, der er valgfrit og som er tilpas solidt. Rengøring Afbryd ledningens forbindelse til strømnettet forud for apparatets rengøring. Hvis ledningen er tilsluttet, risikerer man at få elektrisk stød. (fortsætter) 10 Sikkerhedsregler

12 Fødeledning og skærmkabel Hvis man beskadiger fødeledning eller skærmkabel, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Undgå at stikke, bøje eller sno ledningen for meget. De indre ledninger vil kunne blive blottet og skåret over, hvilket kan medføre brand eller elektrisk stød. Lad være med at forandre eller beskadige fødeledningen eller antennekablet. Stil ikke noget tungt oven på fødeledningen eller antennekablet. Træk ikke i fødeledningen eller antennekablet. Hold fødeledningen eller antennekablet på afstand fra varmekilder. Sørg for at tage fat i stikket, når det tages ud af stikkontakten. Vær opmærksom på brugsanvisningerne, når antennekablet tages ud. Hvis fødeledningen eller antennekablet er blevet beskadiget, bør man undlade at anvende dem. Bed din forhandler eller Sony kundeservice om at udskifte dem. Når det ikke tages i brug Af hensyn til miljø og af sikkerheds grunde er det tilrådeligt ikke at efterlade udstyret i standby, når det ikke tages i brug. Afbryd forbindelsen til strømnettet. Ledningsnet Sørg for ikke at snuble over ledningerne. Det vil kunne beskadige enheden. Installering Undlad at installere valgfrit udstyr for tæt til skærm enheden. Hold valgfrit udstyr på en afstand af mindst 30 cm fra skærm enheden. Hvis der installeres et videoapparat foran eller på højre side af skærm enheden, vil billedet muligvis fordrejes. Varm overflade Rør ikke overfladen på skærm enheden. Den er forbliver varm endog et stykke tid efter at have slukket for skærm enheden. DK (fortsætter) Sikkerhedsregler 11

13 Forholdsregler Vedrørende at se fjernsyn på en behagelig måde For at se fjernsyn på en behagelig måde er det tilrådeligt at gøre det i en afstand fra TV-udstyret på mellem fire og syv gange skærmens højde. Se fjernsyn i et rum med moderat belysning, for hvis man gør det i en fattig belysning, vil øjnene blive belastet. Og hvis man kigger på skærmen uafbrudt over længere tid, vil øjnene ligeledes belastes. Vedrørende installering af TV-udstyret Installering af plasma skærmen Anvend det specificerede vægstativ eller standerne. Installering af modtager enheden Efterlad tilstrækkeligt mellemrum til ventilation mellem ventilatoren bag på enheden og væggen. Installér ikke skærm enheden på steder, der er udsat for en for høj temperatur, f. eks. i direkte sollys eller i nærheden af en radiator eller varmluftsventilator. Hvis enheden udsættes for en for høj temperatur, vil den kunne blive for varm, hvilket ville kunne forårsage misdannelser på kassen eller fejlfuld fungering. Efter at have transporteret enheden direkte fra et koldt til et varmt sted, eller hvis stuetemperaturen pludseligt har ændret sig, vil billederne kunne træde utydelig frem eller udvise bleg farve på nogle dele af billedet. Grunden hertil er, at fugtigheden har fortættet sig på spejle og linser inde i enheden. Lad fugtigheden fordampe, inden enheden tages i brug. For at opnå et klart billede må skærmen ikke udsættes for direkte belysning eller direkte sollys. Om muligt, benyt projektørlys direkte ned fra loftet. TV-udstyrets forbindelse til strømnettet er ikke afbrudt, når kontakten er sat på Sluk. For at afbryde forbindelsen fuldstændigt, trækkes stikket ud af stikkontakten. Vedrørende justering af lydstyrke Justér lydstyrken således, at den ikke er til gene for naboerne. Lyden transporteres meget let i nattetimerne. Derfor foreslås det at lukke vinduerne eller at benytte hovedtelefoner. Når man benytter hovedtelefoner, bør man justere lydstyrken således, at man undgår for høje niveauer, da det kan medføre skade på hørelsen. Vedrørende tilbageholdelse af billedet Såfremt følgende billeder vises over en længere tidsperiode, kan det medføre tilbageholdelse af billedet (efterbillede) på grund af karaktertrækkene for plasma skærmen: Sorte streger i top og bund, hvilke kommer til syne med en bred video kilde (Letterbox billede). Sorte streger til højre og til venstre, hvilke kommer til syne med en 4:3 video kilde (konventionelle TV udsendelser). Videospil kilder. PC billeder. Der vises DVD menuer på skærmen. Menuer på skærmen, kanalnumre, etc., for tilsluttet udstyr såsom udstyrets digitale modtager, kabel modem, videoapparat, etc. Risikoen herfor er højere, hvis udstyret er sat i Live indstilling eller har en høj kontrastindstilling. Dette billede kan ikke fjernes, hvis det én gang er blevet brændt ind i skærmen. For at undgå dette fænomen bør man ikke lade TV-udstyret fungere på et sådant billede eller program over længere tid; man bør benytte Screen Saver funktionen eller sænke kontrastindstillingen. Gentagen, daglig brug over længere tid af samme billede eller program kan også medføre denne forekomst. BILLEDTILBAGEHOLDELSE DÆKKES IKKE AF SONY GARANTIEN. For at reducere billedtilbageholdelse råder dette TV-udstyr over Screen Saver funktionen. Den forudbestemte indstilling for Orbit funktionen i Screen Saver er Tænd. Screen Saver funktionen forebygger og reducerer billedtilbageholdelse.. Vedrørende billede Ved brug over en forlænget tidsperiode af dette TV-udstyr i 4:3 indstilling vil 4:3 skærmen kunne blive mørkere med et 16:9 panel. For at undgå dette problem burde man benytte Smart billedfunktionen. 12 Sikkerhedsregler (fortsætter)

14 Vedrørende PDP (plasma skærm) Man bedes tage i betragtning, at PDP skærmen er udført med en teknologi af høj præcision. Der kan imidlertid konstant forekomme sorte prikker eller skinnende lysprikker (røde, blå eller grønne) på PDP skærmen og der kan også forekomme uregelmæssige farvede striber eller klarhed. Der er her ikke tale om nogen fejlfunktion. Vedrørende håndtering af fjernbetjeningen Håndtér fjernbetjeningen med omhu. Undgå tab på gulvet og betrædelse af den samt at spilde enhver slags væske på den. Anbring ikke fjernbetjeningen i nærheden af en varmekilde eller på et sted, der er udsat for direkte sollys, eller i et fugtigt rum. Vedrørende håndtering og rengøring af enhedens skærmoverflade Denne enheds skærm har en anti-reflekterende skærmbelægning. For at undgå forringelse af skærmen bør man følge nedenstående punkter. Skub ikke på den og skrab den ikke med hårde genstande, og kast heller ikke noget på skærmen, der kan beskadiges derved. Sørg for at tage den til modtager enheden tilsluttede fødeledning ud af stikkontakten forud for rengøring. Rør ikke ved plasma skærmen efter at have haft det i gang uafbrudt over en længere periode, da plasma skærmen bliver varm. Denne enheds skærm har en antireflekterende skærmbelægning. Vi anbefaler at røre skærmoverfladen så lidt som muligt. Gør skærmen ren med den medfølgende rengøringsklud eller med en blød klud, der er lettere fugtet med et mildt rengøringsmiddel. Benyt aldrig nogen form for slibemiddel, skurepulver eller opløsningsmiddel, såsom alkohol eller benzin. Kontakten dermed kan føre til beskadigelse af skærmoverfladen. Vedrørende rengøring af TV-kabinettet Sørg for at tage den til modtager enheden tilsluttede fødeledning ud af stikkontakten, før der foretages rengøring på den. Gør TV-kabinettet rent med den medfølgende rengøringsklud eller med en blød klud, der er lettere fugtet med et mildt rengøringsmiddel. Vær opmærksom på, at der kan ske forringelse af materiale eller skærmbelægning, hvis skærm enheden udsættes for et flygtigt opløsningsmiddel, såsom alkohol, fortynder, benzin eller insektpulver, eller hvis den er i kontakt med gummi- eller vinylmaterialer over længere tid. Med tiden kan ventilationsåbningerne samle støv. Støvbelægningen kan bevirke, at effektiviteten for afkølingen fra den indbyggede ventilator i apparatet bliver mindsket. For at forebygge dette er det tilrådeligt regelmæssigt at eliminere støvet (en gang om måneden) ved hjælp af en støvsuger. Vigtig oplysning Når det tages i brug i højder over 2400 m (atmosfærens tryk på under 750hPa) kan dette panel med Plasma Skærm fremkalde en lav, summende lyd som følge af forskellen mellem panelernes indre og ydre atmosfæriske tryk. Dette kan ikke betragtes som en defekt og dækkes ikke af den begrænsede garanti. Omtalte summelyd er karakteristisk for hvilket som helst TV-apparat med plasma skærm. DK Sikkerhedsregler 13

15 Gennemgang af det leverede tilbehør En fjernbetjening (RM-972): To batterier i størrelse AAA: (type R03) Et skærmkabel: En antenneledning: En rengøringsklud: En AV mus: Fjern ikke ferritkernerne. To fødeledninger (type C-4): To fødeledninger (type BF): To fødeledninger (Type C-5): Fjern ikke ferritkernerne. Brug disse fødeledninger (med jordforbindelse) ved anvendelse af udstyret (undtaget i Storbritannien.eller Svejts) En hætte til fastholdelse af stikket fra strømnettet: Fjern ikke ferritkernerne. Brug disse fødeledninger (med jordforbindelse) ved anvendelse af udstyret i Storbritannien. Se "Notice for Customers in the United Kingdom" på side 2 GB, når disse fødeledninger tages i brug. Disse fødeledninger vil muligvis ikke følge med afhængigt af landet. Fjern ikke ferritkernerne. Brug disse fødeledninger (med jordforbindelse) ved anvendelse af udstyret i Svejts. Disse fødeledninger vil muligvis ikke følge med afhængigt af landet. 14 Sikkerhedsregler

16 TIMER PICTURE OFF Generel beskrivelse af plasma skærm enheden Højttalere TÆND/STANDBY indikator POWER ON/ STANDYBY Indikator for tidsindstilling (TIMER) SLUK FOR BILLEDE indikator Sensor for fjernbetjening Vedrørende indikatorerne Følgende indikatorer findes på skærm enheden og på modtager enheden. TÆND/STANDBY indikator Lyser grønt, når der er tændt for TV. Når den står på standby, lyser indikatoren rødt. Når den er på PC styrkebesparelse, lyser indikatoren gult. indikator for tidsindstilling (TIMER) Når den lyser, betyder det, at en af timerne er blevet indstillet. Når der er indstillet på tændtimeren, og TV er i standby, lyser denne indikator gult. Når der er indstillet på en af sluktimerne, lyser denne indikator rødt. For yderligere oplysninger angående timerne kan man slå op på Timer på side 41. SLUK FOR BILLEDE indikator Den lyser blåt, når man trykker (sluk for billede) på fjernbetjeningen for at slukke for billedet. Det er kun billedet, der slukkes for (lyden forbliver uforandret). * Hvis TV er tilsluttet til en PC er eller et grafisk video udstyr med adgang til DPMS system (Display Power Management System - System for skærmens styrkeforbrug), vil TVapparatet automatisk reducere styrkeforbruget (PC styrkebesparelse funktion). Hvis man tilslutter en PC er til PC forbindelsesstikket, kan Auto sluk funktionen ikke virke. Efter et bestemt tidsrum uden noget signal fra en PC er, tænder TV for PC styrkebesparelses funktionen, ikke for standby funktionen. DK Generel beskrivelse 15

17 Generel beskrivelse af knapperne for modtager enhed og indikatorer Tænd/standby indikator "Memory Stick" drev PROG +/- Knapper til valg af kanal (TV-station) Tænd/sluk afbryder Indikator for tidsindstilling (TIMER) Adgangslampe for "Memory Stick" 2 Lydstyrke +/- knapper PROG Knap til indgangsvalg af udstyr PROG Knap for TV-funktion PROG PC MEMORY STICK PROG L/G/S/I R/D/D/D PC MENU OK Frontale forbindelsesstik PC MEMORY STICK MENU OK Indikatorer for indgangsvalg For at se billedet for tilsluttet udstyr trykkes der gentagne gange, indtil den korrekte indikator for indgang lyser. Til yderligere information kan man slå op på "Anvendelse af tilbehør" på side 65. Menu knap knapper / / / OK knap (TV) indikator 1 Indgang 1 indikator 2 Indgang 2 indikator 3 Indgang 3 indikator 4 Indgang 4 indikator 5 Indgang 5 indikator 6 Indgang 6 indikator PC PC indikator MEMORY MEMORY STICK indikator STICK * Til yderligere information om frontale forbindelsesstik kan man slå op på "Tilslutning af tilbehør" på side Generel beskrivelse

18 Generel beskrivelse af fjernbetjeningens kontrolknapper VIDEO TV OK PROG MENU Knapper 1 Til midlertidig slukning for TV: Beskrivelse Tryk på denne knap for midlertidigt at slukke for TV indikatorerne tænd/standby på TVapparatet og modtager enheden lyser rødt). Tryk på ny for at tænde for TV-apparatet fra standby funktionen. For at spare på energien anbefaler vi at slukke helt for TV apparatet, når det ikke tages i brug. Efter en vis tidsperiode uden signal og uden at der trykkes på nogen knap, tænder TV- apparatet automatisk for standby funktionen (Auto Slukning, side 43). 2 Tænd/sluk for Tryk på denne knap for at tænde eller slukke video eller DVD: for din video eller DVD. 3 Valg af indgangs kilde: Tryk på denne knap gentagne gange, indtil tegnet for den ønskede indgangskilde kommer til syne på TV-skærmen. 4 Fremvisning af Tryk på denne knap for fremvisning af Memory Stick Memory Stick Hovedmenu ("Memory Stick" Hovedmenu billedsøger). ("Memory Stick" Til yderligere information kan man slå op på billedsøger): "Anvendelse af "Memory Stick" billedsøger" på side Valg af kanaler: Tryk på denne knap for at vælge kanal. For to-cifrede programnumre skal det andet ciffer indtasten inden for 2,5 sekunder. Knapper 6 a) Hvis selektoren for udstyr er sat på TV: b) Hvis selektoren for udstyr er sat på VCR (video): Beskrivelse Tryk på denne knap for at se den sidst valgte kanal (set i mindst 5 sekunder). For Sony's to-cifrede programnumre, f.eks. 23, trykkes der først -/-- og efterfølgende på knapperne 2 og 3. 7 a) Såfremt udstyrets Der trykkes på denne knap for at optage programmer. selektor er indstillet på VCR (video) eller DVD: b) Såfremt udstyrets selektor er indstillet på TV: Der trykkes på denne knap for at genoprette de fra fabrikken indstillede justeringer for billede og lyd. Ligeledes vil apparatet sætte sig i gang på ny som var det dets første igangsættelse. 8 Sluk for billedet: Tryk på denne knap for at slukke for billedet. Det er kun billedet, der slukkes for: der er fortsat lyd på. Tryk igen for annullering. 9 Fremvisning af uret: Tryk på denne knap for urets fremvisning på TV-skærmen. Tryk igen for at slukke urets fremvisning. Der slukkes automatisk for urets fremvisning 5 minutter efter, at der blev tændt for det. DK (fortsætter) Generel beskrivelse 17

19 Knapper Beskrivelse 0 Denne knap virker i Text-TV funktionen og benyttes også til at programmere fjernbetjeningen til at styre videoen og DVD.! Valg af skærm format: Tryk på denne knap gentagne gange for at ændre skærmens format. Til yderligere information kan man slå op på "Skærm kontrol" på side 30.! Valg af kanaler: Tryk på disse knapper for at vælge næste eller forudgående kanal.! Fremvisning af menusystemet: Tryk på denne knap for at få fremvist menuen på TV-skærmen. Tryk igen for at fjerne menuvisningen fra skærmen.! Justering af TV-lydstyrken: Tryk på disse knapper for at justere lydstyrken for TV.! Valg af lydeffekt: Tryk på denne knap for at ændre lydeffekten.! Valg af billedfunktion: Tryk på denne knap gentagne gange for at ændre billedfunktionen.! Joystick a) Hvis selektoren for udstyr sat på TV: b) Hvis selektoren for udstyr sat på VCR (video) eller DVD: Når der er valgt MENU, benyt disse knapper for at styre menu er systemet. Til yderligere information kan man slå op i "Introduktion og anvendelse af menusystemet" på side 26. Når der er slukket for MENU, tryk OK for visning af en generel beskrivelse over alle TV-kanalerne. Tryk efterfølgende eller for at vælge kanal og så for at se den valgte kanal. Ved brug af disse knapper kan man kontrollere hovedfunktionerne er for din video eller DVD.! NexTView: Til yderligere information kan man slå op i "NexTView" på side 58.!ª Valg af Text-TV: Tryk på denne knap for at tænde for Selektor for Fremvisning af skærm Valg af Dæmpning af lyden: Med denne fjernbetjening kan man styre ikke alene dette TVapparat, men også hovedfunktionerne for din video eller DVD. Tænd for det udstyr, du ønsker at styre, og tryk derefter på denne knap gentagne gange for at vælge video, TV eller DVD. Et grønt lys vil tænde kortvarigt. Det er nødvendigt med en indledende opsætning for at synkronisere denne fjernbetjening med din video eller DVD. Nævnte opsætning er afhængig af fabrikanterne. Til yderligere information kan man slå op i "Fjernbetjeningens konfigurering til Video/DVD på side 66. Tryk på denne knap for at fremvise alle skærm anvisninger. Tryk igen for annullering. Tryk på denne knap for at slukke for text-tv eller video indgang. Tryk på denne knap for at dæmpe TV-lyden. Tryk på ny for at genoprette lyden. Ud over TV-funktionerne benyttes alle farveknapperne såvel som de grønne tegn også til tekst-tv funktioner. Til yderligere information kan man slå op i "Text-TV" på side Generel beskrivelse

20 Isætning af batterier i fjernbetjeningen Sørg for at anbringe de medfølgende batterier med korrekt polaritet. Husk at skaffe dig af med brugte batterier på en miljøvenlig måde. < m DK Generel beskrivelse 19

21 Tilslutning af plasma skærmen til modtager enheden Benyt den leverede forbinderledning til skærmen. Benyt den leverede fødeledning til skærm enheden (type C-4, type BF eller type C-5), se side Tilslut til apparatet den leverede forbinderledning til skærm enheden og den til TV-apparatet leverede fødeledning. SONY EXCLUSIVE CABLE ONLY BLACK WHITE AC IN DISPLAY SIGNAL IN Foretag ikke tilslutning til strømnettet, før alle øvrige tilslutninger er foretaget. (fortsætter) 20 Installering

22 2 Sæt stikket fra strømnettet godt fast i skærmens VS indgangsstik. Skærmens VS indgangsstik (indgang for strømforsyning). En hætte til fastholdelse af stikket fra strømnettet (medfølger) Fødekabel (medfølger) a Hætten til fastholdelse af stikket fra strømnettet (medfølger) tilsluttes til fødekablet. b Hold den fast i VS indgangsstikket og tryk, indtil der lyder et smæld. Når fødekablet skal tages ud, trækkes hætten til strømnettets stik nedad ved at presse på begge sider af den for derefter at trække stikket ud. 3 Installer skærm enheden ved at bruge det specificerede vægmontering stativ eller stander. Inden skærm enheden installeres bør man læse anvisningerne for installering af dit vægmonteringsstativ eller din stander. 4 Tilslut det leverede skærmkabel til modtager enheden / 3/ (SMARTLINK) R/D/D/D L/G/S/I Y PB/CB PR/CR R/D/D/D L/G/S/I W/G/W/G AC IN 2/ 4/ (SMARTLINK) BLACK WHITE DISPLAY SIGNAL OUT CTRL S AV MOUSE CENTRE SPEAKER IN 180W (6 ) MAX DK Installering 21

23 Tilslutning af antenne og video Benyt den leverede fødeledning til modtager enheden (type C-4, type BF eller type C-5), se side 14. Benyt det leverede antennekabel til tilslutning af antenne. Tilslutning af en antenne 5 5 1/ 3/ (SMARTLINK) R/D/D/D L/G/S/I Y PB/CB PR/CR R/D/D/D L/G/S/I W/G/W/G AC IN 2/ 4/ (SMARTLINK) BLACK WHITE DISPLAY SIGNAL OUT CTRL S AV MOUSE CENTRE SPEAKER IN 180W (6 ) MAX Tilslut den leverede antenneledning Tilslutning af video til en antenne Tilslut den leverede fødeledning (type C-4, type BF eller type C-5, med jordforbindelse) / 3/ (SMARTLINK) R/D/D/D L/G/S/I Y PB/CB PR/CR video OUT IN 2/ 4/ (SMARTLINK) BLACK WHITE DISPLAY SIGNAL OUT R/D/D/D L/G/S/I CTRL S W/G/W/G AV MOUSE CENTRE SPEAKER IN 180W (6 ) MAX AC IN Tilslut den leverede fødeledning (type C-4, type BF eller type C-5, med jordforbindelse). Scartkabel er ekstra tilbehør. Til yderligere information vedrørende tilslutning af video kan man slå op i "Tilslutning af tilbehør" på side 61. Stik ikke fødeledningen i strømnettet, før alle tilslutninger er foretaget. 22 Installering

Trinitron Colour Television

Trinitron Colour Television 32FQ80 B5 E(05) Cover.fm Page 1 Wednesday, May 29, 2002 4:19 PM 4-087-551-31(2) R Trinitron Colour Television Betjeningsvejledning Manual de Instrucciones Kayttöohje Bruksanvisning Instruções de funcionamento

Detaljer

Trinitron Colour Television

Trinitron Colour Television 4-89-43-31 (1) R 4894331 Trinitron Colour Television Betjeningsvejledning Manual de Instrucciones Kayttöohje Bruksanvisning Instruções de funcionamento Styrfunktioner DK ES FI NO PT SE KV-36FS76 E 22 Sony

Detaljer

T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V

T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V Installasjonsveiledning (Modell: ISB2201 og ISB2231) Gratulerer med din nye TV-dekoder Din nye TV-dekoder vil gi deg muligheten til å se på TV fra NextGenTel

Detaljer

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV Award to goods or services which meet the environmental requirements of the EU ecolabelling scheme ES-CAT/022/002 At Sony we are constantly rethinking and redesigning in order to create innovative digital

Detaljer

SmartAir TS1000. Konvertéring af updater fra 4.23 til 5

SmartAir TS1000. Konvertéring af updater fra 4.23 til 5 SmartAir TS1000 Konvertéring af updater fra 4.23 til 5 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Konvertering trin for trin... 3 Tilslut enheder til Updateren... 3 Afinstallere BDE filerne... 4 Hent Konverteringsfilerne...

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK (certolizumab pegol) VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE Veiledningen er hentet fra EMA (European Medicines Agency)

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol)

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol) INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol) VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA FYLDT AUTOCLICKS PEN Veiledningen er hentet

Detaljer

Din bruksanvisning SONY KV-32FX66E http://no.yourpdfguides.com/dref/1166063

Din bruksanvisning SONY KV-32FX66E http://no.yourpdfguides.com/dref/1166063 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Kom godt i gang - med IDEX Kvalitets Kontrol Program til RengøringsSystemet

Kom godt i gang - med IDEX Kvalitets Kontrol Program til RengøringsSystemet Kom godt i gang - med IDEX Kvalitets Kontrol Program til RengøringsSystemet 2009 by Aps Data-know-how Version 2.0.4 Revision 19.02.2009 Introduktion Kvalitets Kontrol Programmet IDEX er baseret på den

Detaljer

VEJLEDNING. Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer

VEJLEDNING. Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer VEJLEDNING OPLADNING Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer START 1. Indsæt simkort og batteri. (Husk at vælge pinkode fra inden du sætter simkortet i enheden, det gøres ved

Detaljer

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning Les denne bruks- og sikkerhetsanvisningen før du tar maskinen i bruk! Læs denne betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisningerne igennem, før du tager maskinen i

Detaljer

Indholdsfortegnelse. Specifi kationer... 31 Transmissionsstandarder:... 31 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV... 32. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifi kationer... 31 Transmissionsstandarder:... 31 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV... 32. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Tilbehør... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforanstaltninger... 3 Strøm... 3 Strømkabel... 3 Fugt og vand... 3 Rengøring... 3 Ventilation... 3 Varme og åben

Detaljer

Indhold. Sikkerhedsforanstaltninger. Klargøring. Tiltænkt anvendelse. Strømkilde. Placering af tv'et

Indhold. Sikkerhedsforanstaltninger. Klargøring. Tiltænkt anvendelse. Strømkilde. Placering af tv'et Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Miljøinformation... 3 Tv ets funktioner... 3 Medfølgende tilbehør... 3 Se Billedet TV... 4 TV-betjeningsknapper & betjening... 4 Fjernbetjening... 5 Brug af et modul

Detaljer

KAPITEL 7 Konfigurationsfiler

KAPITEL 7 Konfigurationsfiler KAPITEL 7 Konfigurationsfiler Alle indstillingerne i ZoomText kan gemmes og hentes frem efter behov. Konfigurationsfilerne indeholder indstillingerne inklusiv forstørrelsen, typen af zoomvindue, skærmfremhævningerne,

Detaljer

setup håndbok norsk system setup quickguide dansk

setup håndbok norsk system setup quickguide dansk Panoramic Panoramic Powersystem Power setup håndbok norsk system setup quickguide dansk Indhold Innhold Bridge Bridge...... 3 3 Bridge konfigurasjon... 3 Bridge-konfiguration... 3 Internettforbindelse

Detaljer

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Før start 1. Kontroller at mottager (master) er tilkoblet i henhold til medfølgende skjema og at antennen

Detaljer

Indhold. Sikkerhedsforanstaltninger. Klargøring. Tiltænkt anvendelse. Strømkilde. Placering af tvet

Indhold. Sikkerhedsforanstaltninger. Klargøring. Tiltænkt anvendelse. Strømkilde. Placering af tvet Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Miljøinformation... 3 TV - Funktioner... 3 Medfølgende tilbehør... 4 Oversigt over tvet... 4 TV-betjeningsknapper & betjening... 4 Oversigt over fjernbetjening -

Detaljer

Din bruksanvisning SONY KV-28FQ70E

Din bruksanvisning SONY KV-28FQ70E Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Elan 110 Gas og el. Elan 110 Dual Fuel. Elan 110 Dobbel energi

Elan 110 Gas og el. Elan 110 Dual Fuel. Elan 110 Dobbel energi Elan 110 Gas og el Brugs- og monteringsvejledning Elan 110 Dual Fuel Instructions for use and installation Elan 110 Dobbel energi Bruks- og installasjonsanvisning U109663-08 2 DK Dansk 4 GB IE English

Detaljer

Inverter (vekselretter)

Inverter (vekselretter) Invertere - Optimering af belastning: Inverter (vekselretter) Maximum power point tracking (MPPT) 800 W/m2 6,9 A maximum power point Tilpasser automatisk belastningen til maximum power point 6,9 A Effekt:

Detaljer

Informasjon til brukeren på dansk EpiPen Jr. 150 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

Informasjon til brukeren på dansk EpiPen Jr. 150 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn Informasjon til brukeren på dansk EpiPen Jr. 150 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn adrenalin INFORMATION TIL BRUGEREN EpiPen Jr. 150 mikrogram, injektionsvæske, opløsning, i forfyldt

Detaljer

Modell: LTV15L43-1- 15.1 LCD TV / MONITOR ON SCREEN DISPLAY FJERNKONTROLL AUDIO / VIDEO / VGA-INN S-VIDEO INNGANG HODETELEFON UTTAK SCART M/RGB

Modell: LTV15L43-1- 15.1 LCD TV / MONITOR ON SCREEN DISPLAY FJERNKONTROLL AUDIO / VIDEO / VGA-INN S-VIDEO INNGANG HODETELEFON UTTAK SCART M/RGB Modell: LTV15L43-1- 15.1 LCD TV / MONITOR ON SCREEN DISPLAY FJERNKONTROLL AUDIO / VIDEO / VGA-INN S-VIDEO INNGANG HODETELEFON UTTAK SCART M/RGB SPESIFIKASJONER Mottakssystem : BG / DK / I Fargesystem :

Detaljer

Trinitron Colour Television

Trinitron Colour Television -25-7-8 R 2578 Trinitron Colour Television Betjeningsvejledning Manual de Instrucciones Kayttöohje Bruksanvisning Instruções de funcionamento Styrfunktioner DK ES FI NO PT SE KV-28FX65 E KV-32FX65 E 2

Detaljer

Din bruksanvisning SONY KV-28FQ75E http://no.yourpdfguides.com/dref/1166249

Din bruksanvisning SONY KV-28FQ75E http://no.yourpdfguides.com/dref/1166249 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Printer, valgmulighed og Stand Compatibility Guide. Laserprintere

Printer, valgmulighed og Stand Compatibility Guide. Laserprintere Printer, valgmulighed og Stand Compatibility Guide Laserprintere August 2014 Indhold 2 Indhold Understøttede maksimale konfigurationer...3 Printer maskintype 5027...3 Printer maskintype 7527...4 Printer

Detaljer

ES 80. Bruksanvisning Brugsanvisning. Norsk Dansk

ES 80. Bruksanvisning Brugsanvisning. Norsk Dansk Norsk Dansk Bruksanvisning Brugsanvisning ES 80 Les bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksene før du begynner å bruke maskinen! Læs brugermanualen og sikkerhedsanvisningerne inden maskinen tages i brug!

Detaljer

Indledning Oversigt Dansk Indstilling Norsk enska Anvendelse Suomi Tilsluttet udstyr Español Praktiske oplysninger tuguês r Po Regler for genbrug

Indledning Oversigt Dansk Indstilling Norsk enska Anvendelse Suomi Tilsluttet udstyr Español Praktiske oplysninger tuguês r Po Regler for genbrug Indledning Tillykke med dit nye fjernsyn og tak fordi du valgte netop dette. Denne brugervejledning er lavet for at hjælpe dig med at installere og anvende dit fjernsyn. Vi opfordrer dig til at læse den

Detaljer

Informasjon til brukeren på dansk. Brug af inhalationssprayen Flutiform, inhalationsspray, suspension

Informasjon til brukeren på dansk. Brug af inhalationssprayen Flutiform, inhalationsspray, suspension Informasjon til brukeren på dansk Flutiform 50 mikrogram/5 mikrogram per dose, inhalasjonsaerosol, suspensjon Flutiform 125 mikrogram/5 mikrogram per dose, inhalasjonsaerosol, suspensjon Flutiform 250

Detaljer

Din bruksanvisning SONY KV-32FQ80E http://no.yourpdfguides.com/dref/1166013

Din bruksanvisning SONY KV-32FQ80E http://no.yourpdfguides.com/dref/1166013 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37240 G. Document Number 2960310889_DA/180314.0925

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37240 G. Document Number 2960310889_DA/180314.0925 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 37240 G DA NO Document Number 2960310889_DA/180314.0925 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

TNS400. Brugsanvisning Omistajan käsikirja Brukerhåndbok Användarhandbok

TNS400. Brugsanvisning Omistajan käsikirja Brukerhåndbok Användarhandbok TNS400 Brugsanvisning Omistajan käsikirja Brukerhåndbok Användarhandbok BETJENINGSVEJLEDNING...Side 3 KÄYTTÖOHJEET...Sivu 55 BRUKERVEILEDNING...Side 107 INSTRUKTIONSBOK...Sida 159 m Læs denne vejledning

Detaljer

BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING. www.p-touch.com

BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING. www.p-touch.com BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 2480 Læs denne brugsanvisning grundigt, inden De tager Deres P-touch i brug. Hav denne brugsanvisning ved hånden, så De hurtigt kan konsultere den. Les nøye

Detaljer

Vort Vario Dansk /PSTL 1

Vort Vario Dansk /PSTL 1 Vort Vario Dansk 1 2 Læs venligst instruktionerne inden installation og ibrugtagning. Thermex tager ikke ansvar for skader forvoldt på grund af at brugsvejledningen ikke har været fulgt. Dette apparat

Detaljer

ADVARSEL. Sikkerhedsoplysninger. Hvis tv'et anvendes ved meget høje eller lave temperaturer, kan det blive beskadiget.

ADVARSEL. Sikkerhedsoplysninger. Hvis tv'et anvendes ved meget høje eller lave temperaturer, kan det blive beskadiget. Indhold Sikkerhedsoplysninger... 2 Kom godt i gang... 3 Meddelelser, funktioner og tilbehør... 3 Fjernbetjening... 6 Tilslutning... 7 Førstegangsinstallation - USB-tilslutninger... 8 TV-menuegenskaber

Detaljer

90 Gas og el FSD 90 Duel Fuel FSD 90 Dobbel energi FSD

90 Gas og el FSD 90 Duel Fuel FSD 90 Dobbel energi FSD 90 Gas og el FSD 90 Duel Fuel FSD 90 Dobbel energi FSD Brugs- og monteringsvejledning Instructions for use and installation Bruks- og installasjonsanvisning ArtNo.000-0008 Falcon logo shaded U109673-03

Detaljer

Uperforeret armatur. Dimensioner

Uperforeret armatur. Dimensioner Dimensioner Ø U Ød B C Ø E Ø A Beskrivelse er et cirkulært armatur med uperforeret stilbar bundplade som kan anvendes til såvel tilluft som fraluft. Armaturet er stilbart imellem horisontal og vertikal

Detaljer

Flerkonet armatur. Dimensioner

Flerkonet armatur. Dimensioner Dimensioner Vertikal Ød 8 Max. H ØU ØD Horisontal Ød Beskrivelse er et cirkulært, stilbart, flerkonet armatur, der typisk anvendes til tilluft. Armaturet er stilbart imellem horisontal og vertikal tilluft

Detaljer

Brandsikringsautomatik

Brandsikringsautomatik Brandsikringsautomatik BR-A3 Gateway, Modbus RS485 27-10-2016 07:00 Side 1/8 Indholdsfortegnelse Funktionsbeskrivelse 3 Opkobling 3 GateWay opsætning 4 DIP switch 4 LED display 4 Gateway registre 5 Kontroller

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37114 G. Document Number 2960310900_DA/250414.1737

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37114 G. Document Number 2960310900_DA/250414.1737 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 37114 G DA NO Document Number 2960310900_DA/250414.1737 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

Indhold. Sikkerhedsforanstaltninger. Klargøring. Tiltænkt anvendelse. Strømkilde. Placering af tv'et

Indhold. Sikkerhedsforanstaltninger. Klargøring. Tiltænkt anvendelse. Strømkilde. Placering af tv'et Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Miljøinformation... 3 Medfølgende tilbehør... 3 Tv ets funktioner... 3 Se Billedet TV... 4 TV-betjeningsknapper & betjening... 4 Fjernbetjening... 5 Brug af et modul

Detaljer

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Fig. 2-2 /3 plans beboelse Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Vi takker Dem for købet af denne røgalarm, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. Værelse

Detaljer

LED65FSWB OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING FÖR

LED65FSWB OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING FÖR LED65FSWB OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING FÖR COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL FARGE TV MED FJERNKONTROLL Indhold Sikkerhedsoplysninger... 2 Kom godt

Detaljer

GA310 Vibration Steering Wheel RS-100

GA310 Vibration Steering Wheel RS-100 GA310 Vibration Steering Wheel RS-100 Legg merke til! Utsett ikke Vibration Steering Wheel RS-100 for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Vibration

Detaljer

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 2013-01-02 Dok.nr.: 0638A Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Knapper og tilkoblinger... 3 Ta apparatet i bruk (montering)...

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner Tips & Idéer Stjärnor/Stjerner 600228 Stjärnor/Stjerner SE Till en stjärna behöver du 12 remsor. Stjärnan görs i 2 delar som sedan flätas ihop. DK Til en stjerne skal du bruge 12 stjernestrimler. Stjernen

Detaljer

Oprettelse af koblinger

Oprettelse af koblinger Oprettelse af koblinger Hvis der til en undervisning (skemabrik) skal knyttes flere lærere, klasser, fag og/eller lokaler, der skal have undervisning samtidig, benævnes det i Untis som en kobling. Koblingen

Detaljer

Hurtigveiledning. Tilbehør som er inkludert. Plater for innspilling LX7500R. Norsk

Hurtigveiledning. Tilbehør som er inkludert. Plater for innspilling LX7500R. Norsk LX7500R Tilbehør som er inkludert 1 1 1 1 Hurtigveiledning Norsk 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 DVD-systemet leveres med 1 2 front-, 1 senter- og 2 bakhøyttalere (se side 2) 2 1 subwoofer 3 6 høyttalerkabler

Detaljer

Sådan optimerer du dine. call to action-knapper

Sådan optimerer du dine. call to action-knapper Sådan optimerer du dine call to action-knapper 213,16% flere konverteringer Statistisk signifikansniveau: 99% Lille ændring på siden STOR EFFEKT på beslutningen Det kritiske punkt mellem bounce og konvertering

Detaljer

HD-Televisio TV preparado para Alta Definición Televisor HD Prepared (preparado para alta definição)

HD-Televisio TV preparado para Alta Definición Televisor HD Prepared (preparado para alta definição) 32PW9551 29PT9521 32PW9551 HD-tv HD Innstilt TV HD-förberedd TV HD-Televisio TV preparado para Alta Definición Televisor HD Prepared (preparado para alta definição) Português Español Suomi Svenska Norsk

Detaljer

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm Vennligst les brukermanualen nøye før bruk! BRUKE RADIOEN FOR FØRSTE GANG: TILKOPLING/STRØMFORSYNING: 1. Tilkopling av strømforsyning: a. Strømforsyningsenhet

Detaljer

Rotationsarmatur. Dimensioner

Rotationsarmatur. Dimensioner RC Dimensioner ØU Ød H 0 ØA Beskrivelse RC er et cirkulært rotationsarmatur med stilbare lameller. Armaturet kan anvendes til såvel tilluft som fraluft. Rotationsmønstret sikrer høj induktion og et stort

Detaljer

Brugervejledning Brukerhåndbok. System til kontinuerlig glukoseovervågning System for kontinuerlig glukosemåling

Brugervejledning Brukerhåndbok. System til kontinuerlig glukoseovervågning System for kontinuerlig glukosemåling Brugervejledning Brukerhåndbok System til kontinuerlig glukoseovervågning System for kontinuerlig glukosemåling ART22683-105_rev-B.indd 1 1/8/15 3:46 PM Indholdsfortegnelse Indikationer... 1 Advarsler...

Detaljer

HT-R380. AV Receiver. Dansk Suomen Norsk. Introduktion... Da-2 Johdanto... Fi-2 Introduksjon...No-2

HT-R380. AV Receiver. Dansk Suomen Norsk. Introduktion... Da-2 Johdanto... Fi-2 Introduksjon...No-2 Dansk Suomen Norsk AV Receiver Introduktion... Da-2 Johdanto... Fi-2 Introduksjon...No-2 HT-R380 Instruktionsvejledning Tak fordi du købte en Onkyo AV-receiver. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Stenella Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Svenska Svenska Din nya elektroniska personvåg är konstruerad för att på ett riktigt sätt visa din viktökning eller minskning

Detaljer

DEUTSCH. El 33 8211-0207-08

DEUTSCH. El 33 8211-0207-08 DEUTSCH D El 8-00-08 SVENSKA S 8 6 9.. S SVENSKA = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 0 mm 0 mm x 60 mm A B C... SVENSKA S 6.. 8. 9. 0. S SVENSKA. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

Velkommen til ThermaCELL teknologi

Velkommen til ThermaCELL teknologi T R Å D L Ø S E & O P P L A D B A R E Velkommen til ThermaCELL teknologi Kjære kjøper av varmesåler fra ThermaCELL : Vi er glade for din beslutning om å gå til anskaffelse av varmesåler fra ThermaCELL,

Detaljer

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV LCD Digital Colour TV "Montering af beslaget til vægmontering" medfølger ikke som separat folder til dette tv. Monteringsvejledningen skal i stedet findes i brugervejledningen til tv'et. Seinäasennuskiinnittimen

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning AV-mottaker med flere kanaler STR-DN1020 Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning 1 Koble til høyttalerne 2 Koble TV-en til andre enheter 3 Andre tilkoblinger 4 Velge høyttalere og optimalisere

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer KULINARISK DK NO DANSK 4 NORSK 24 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 7 Produktbeskrivelse 8 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 9 Urfunktionstaster 12 Brug af tilbehøret 12

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 32 Vaskemaskin AL 97699 F

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 32 Vaskemaskin AL 97699 F DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 32 Vaskemaskin AL 97699 F 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. BETJENINGSPANEL... 7

Detaljer

LCD Digital Colour TV DK FI NO SE. Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning KDL-55X4500 KDL-46X4500 KDL-40X4500

LCD Digital Colour TV DK FI NO SE. Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning KDL-55X4500 KDL-46X4500 KDL-40X4500 LCD Digital Colour TV Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning DK FI NO SE KDL-55X4500 KDL-46X4500 KDL-40X4500 2008 Sony Corporation 4-108-535-44(1) Indledning Tak, fordi du har valgt

Detaljer

Innovative Business Software A/S

Innovative Business Software A/S Innovative Business Software A/S Technical Note SIA/CID Konvertering 18. december 2014 ii MEDDELELSE OM OPHAVSRET Copyright 2014 Innovative Business Software A/S. Alle rettigheder forbeholdt. Oplysningerne

Detaljer

HD7818 HD7817 6 7 8 A 4222.200.0525.5

HD7818 HD7817 6 7 8 A 4222.200.0525.5 1 HD7818 HD7817 1 2 3 11 4 10 5 6 9 7 8 2 3 4 5 6 7 8 A 9 B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 4222.200.0525.5 DANSK Introduktion Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte

Detaljer

EHH3320FOK. ZH 炉 架 用 户 手 册 2 DA Kogesektion Brugsanvisning 19 NO Platetopp Bruksanvisning 36 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 54

EHH3320FOK. ZH 炉 架 用 户 手 册 2 DA Kogesektion Brugsanvisning 19 NO Platetopp Bruksanvisning 36 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 54 EHH3320FOK ZH 炉 架 用 户 手 册 2 DA Kogesektion Brugsanvisning 19 NO Platetopp Bruksanvisning 36 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 54 2 www.electrolux.com 内 容 1. 安 全 信 息... 3 2. 安 全 说 明... 4 3. 产 品 说 明... 5

Detaljer

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

Type IOD 12690-90 X. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 39

Type IOD 12690-90 X. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 39 Type IOD 12690-90 X DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 39 Tillykke med din nye GRAM indbygningsovn DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager ovnen i brug. Gør dig fortrolig med din nye

Detaljer

OM 45-13 T RF. Opvaskemaskine. Brugsvejledning

OM 45-13 T RF. Opvaskemaskine. Brugsvejledning OM 45-13 T RF Opvaskemaskine Brugsvejledning Kære kunde, Læs omhyggeligt hele denne vejledning før installation og brug af opvaskemaskinen. Oplysningerne i vejledningen har til formål at undgå risikoen

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk. SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 48250 GC. Document Number 2960310887_DA/090614.1848

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 48250 GC. Document Number 2960310887_DA/090614.1848 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 48250 G DA NO Document Number 2960310887_DA/090614.1848 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK DYNAMISK NO DANSK 4 NORSK 29 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 7 Produktbeskrivelse af apparatet 9 Betjening 10 Daglig brug 14 Råd og tip 18 Vedligeholdelse

Detaljer

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 HÅNDBOK NO Veiledning for UV-system 18 W Artikkelnummer: 1604 Komplett UV-system for installasjon i ClearWater-filtersystemer

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 48271 GC. Document Number 2960310859_DA/180414.1851

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 48271 GC. Document Number 2960310859_DA/180414.1851 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 48271 G DA NO Document Number 2960310859_DA/180414.1851 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

INSTALLATIONS - OG BETJENINGSVEJLEDNING VEILEDNING VED BRUK OG INSTALLERING KS 370-00 KS 370-00 X

INSTALLATIONS - OG BETJENINGSVEJLEDNING VEILEDNING VED BRUK OG INSTALLERING KS 370-00 KS 370-00 X DK NO INSTALLATIONS - OG BETJENINGSVEJLEDNING VEILEDNING VED BRUK OG INSTALLERING KS 370-00 KS 370-00 X Indhold DK 1 Sikkerhed og miljø Sikkerhedsregler... 3 Miljøhensyn og energibesparelser... 4 BIOCARE

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK KULINARISK NO DANSK 4 NORSK 31 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 8 Produktbeskrivelse af apparatet 9 Betjeningspanel 9 Før ibrugtagning 11 Daglig brug

Detaljer

BEJUBLAD HYLLAD DK NO

BEJUBLAD HYLLAD DK NO BEJUBLAD HYLLAD DK NO DANSK 4 NORSK 23 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 8 Produktbeskrivelse 8 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 9 Urfunktionstaster 11 Brug af tilbehøret

Detaljer

LC 32. S Bruksanvisning... PAGE 26

LC 32. S Bruksanvisning... PAGE 26 LC 32 DK Brugsanvisning... PAGE 2 N Bruksanvisning... PAGE 14 S Bruksanvisning... PAGE 26 FIN Käyttöohje... PAGE 38 Vi takker dig for dit køb af dette TOYOTOMI produkt! Toyotomi produkter bliver brugt

Detaljer

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet.

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet. Produktinformasjon Tilkoblinger Tilkobling VGA INN PC AUDIO INN VGA UT STEREO UT TV UT ANTENNE DC-INN AUDIO-L INN AUDIO-R INN VIDEO INN Kontrollpanel S-VIDEO INN CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK KULINARISK NO DANSK 4 NORSK 32 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 8 Produktbeskrivelse af apparatet 9 Betjeningspanel 10 Før ibrugtagning 12 Daglig brug

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer KULINARISK DK NO DANSK 4 NORSK 23 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 8 Produktbeskrivelse 8 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 9 Urfunktionstaster 12 Brug af tilbehøret 12

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 20 Oppvaskmaskin FAVORIT SILENCW2P FAVORIT SILENCM2P

DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 20 Oppvaskmaskin FAVORIT SILENCW2P FAVORIT SILENCM2P DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 20 Oppvaskmaskin FAVORIT SILENCW2P FAVORIT SILENCM2P 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

Komfyrvakt Thea Installasjonsveiledning

Komfyrvakt Thea Installasjonsveiledning Komfyrvakt Thea Installasjonsveiledning Condigi Televagt A/S Niels Bohrs Vej 42, Stilling DK-8660 Skanderborg Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 De to enheter... 3 2 Symbolforklaring... 4 3 Tekniske

Detaljer

IN 6065 TF DK NO. Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...33 IOAA-649 (05.2012/1)

IN 6065 TF DK NO. Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...33 IOAA-649 (05.2012/1) IN 6065 TF DK NO Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...33 IOAA-649 (05.2012/1) KÆRE KUNDE, DK Din Gram-kogeplade kombinerer nem brug med god effekt. Når du har læst instruktionerne, vil det ikke være

Detaljer

Personaleomsætningsstatistik

Personaleomsætningsstatistik Personaleomsætningsstatistik Statistikken er baseret på månedlige indberetninger med data for ansat i den kommunale eller regionale og registreret med løn. Dette kan medføre, at i ulønnet orlov eller i

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37250 G. Document Number 2960310842_DA/180314.1423

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37250 G. Document Number 2960310842_DA/180314.1423 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 37250 G DA NO Document Number 2960310842_DA/180314.1423 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

Din bruksanvisning ONEFORALL URC 7556 http://no.yourpdfguides.com/dref/3008960

Din bruksanvisning ONEFORALL URC 7556 http://no.yourpdfguides.com/dref/3008960 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DANSK 4 NORSK 18 SUOMI 32 SVENSKA 47

DANSK 4 NORSK 18 SUOMI 32 SVENSKA 47 OTROLIG DK NO FI SE Se sista sidan i denna bruksanvisning för en komplett lista över IKEA:s utsedda Auktoriserade serviceverkstäder och motsvarande nationella telefonnummer. DANSK 4 NORSK 18 SUOMI 32

Detaljer

Vaskemaskine Tvättmaskin Vaskemaskin Pyykinpesukone WMB 71643 PTL

Vaskemaskine Tvättmaskin Vaskemaskin Pyykinpesukone WMB 71643 PTL Vaskemaskine Tvättmaskin Vaskemaskin Pyykinpesukone WMB 71643 PTL 1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Dette afsnit indeholder sikkerhedsinstruktioner, der skal følges for at beskytte mod personskade eller

Detaljer