KE-42MR1 KE-50MR1. Flat Panel Colour TV DK FI NO SE. Brugervejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning Instruktionsbok (2)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KE-42MR1 KE-50MR1. Flat Panel Colour TV DK FI NO SE. Brugervejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning Instruktionsbok 4-093-114-32 (2)"

Transkript

1 (2) Flat Panel Colour TV KE-42MR1 KE-50MR Sony Corporation Brugervejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning Instruktionsbok DK FI NO SE

2 Brugervejledning DK 1

3 2

4 OK Introduktion Vi takker dig for at have valgt dette Sony farve-tv med Plasma Skærm. Inden du begynder at tage TV-apparatet i brug, bør du læse denne vejledning grundigt igennem og opbevare den med henblik på senere anvendelser. Anvendte tegn i nærværende vejledning:...vigtig information....information vedr. funktionen. 1,2...Rækkefølge for anvisningernes udførelse. Indholdsfortegnelse...De skyggebelagte knapper på fjernbetjeningen angiver de knapper, man skal trykke på for at udføre de forskellige anvisninger....oplyser dig om resultatet for de fulgte anvisninger. Information vedrørende sikkerhed... 5 Sikkerhedsforanstaltninger Eftersyn af det leverede tilbehør Generel beskrivelse Generel beskrivelse af TV-apparatet med plasma skærm Generel beskrivelse af knapper og indikatorer for modtager enheden Generel beskrivelse af knapperne på fjernbetjeningen Installering Isætning af batterier i fjernbetjeningen TV-apparatet med plasma skærms tilslutning til modtager enheden Tilslutning af antenne og videoapparat Igangsætning for første gang Tænding for TV-apparatet og automatisk programindstilling Menusystem på skærmen Introduktion og håndtering af menusystemet Billedjustering Lydjustering Skærm kontrol Funktion Opsætning Timer Model status Memory Stick Vedrørende et "Memory Stick" Indlægning og fjernelse af et "Memory Stick" Anvendelse af "Memory Stick" (Memory Stick Hovedmenu) DK (fortsætter) Indholdsfortegnelse 3

5 Tekst-TV Tekst-TV NexTView NexTView Yderligere oplysninger Tilslutning af tilbehør Håndtering af tilbehør Konfigurering af fjernbetjeningen til et video- eller DVD-apparat Specifikationer Fejlfinding Indholdsfortegnelse

6 Sikkerhedsregler For at undgå skader Fødeledning og skærmkabel Tag stikket til fødeledningen og skærmkablet ud, når der skal flyttes på udstyret. Flyt ikke på udstyret med fødeledning og skærmkabel tilsluttet til strømnettet. Det ville kunne beskadige ledningerne samt forårsage brand eller elektrisk stød. Hvis udstyret er faldet på gulvet eller beskadiget, bør man sørge for straks at få det synet af fagkyndigt servicepersonale. Lægeinstitutioner Denne enhed må ikke anbringes, hvor der anvendes lægeudstyr. Det kan forårsage forstyrrelser i lægeinstrumenternes normale funktion. Vedrørende TV-apparatet med plasma skærm Installering Skærm enhedens installering på væggen bør foretages af fagkyndige teknikere. En uegnet installering kan bevirke, at enheden ikke er sikker i tilfælde af jordskælv, etc. Transport Når der skal bæres på dette TV-apparat med plasma skærm, er der behov for to eller flere personer. Hvis der ikke bæres på apparatet som anvist, kan det medvirke tab på gulvet og efterfølgende alvorlig beskadigelse. Sørg for, at to eller flere personer bærer påapparatet. Når det skal transporteres, må det ikke udsættes for stød eller for stærke rystelser. Der er fare for, at apparatet falder ned og bliver beskadiget eller forårsager alvorlig skade. DK (fortsætter) Sikkerhedsregler 5

7 Installering og flytning Ventilation Sørg for ikke at dække møblets ventilationshuller til. Det vil kunne føre til overophedning og give anledning til brand. Til trods for en egnet ventilation kan enheden samle støv og blive snavset. Med henblik på en egnet ventilation bør man være opmærksom på følgende: Installér ikke apparatet bagvendt eller med siden indad. Installér ikke apparatet omvendt eller på hovedet. Anbring ikke apparatet på et tæppe eller på sengen. Dæk ikke apparatet til med et klæde, såsom gardiner, eller med ting som avispapir, etc. Køretøj og lofter Installér ikke denne enhed i et køretøj eller hæng den ikke op i et loft. Køretøjets bump kan medvirke, at udstyret falder ned og forårsager læsioner. Udendørs brug Installér ikke dette apparat udendørs. Hvis apparatet udsættes for regn, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis apparatet udsættes for direkte sollys, kan det blive opvarmet og lide skade derved. Skib og sejlbåd Installér ikke dette apparat på et skib eller i en sejlbåd. Hvis apparatet udsættes for havvand, kan det medføre brand eller skade apparatet. Vand og fugtighed Benyt ikke denne apparat i nærheden af vand - f.eks. i nærheden af et badekar eller brusebad. Udsæt det heller ikke for regn. Det kan give anledning til brand eller elektrisk stød. Vedrørende TV-apparatet med plasma skærm Tilbehør Vær opmærksom på følgende, når plasma skærmen installeres med anvendelse af en stander eller et vægstativ. I modsat fald vil enheden kunne falde ned og forårsage alvorlige læsioner. Sørg for at følge brugsanvisningerne, der følger med din stander, når du installerer apparatet. Sørg for at gøre det med standeren leverede stativ godt fast. Fald Anbring TV-apparatet med plasma skærm på en sikker, stabil stander. Hæng ikke noget på skærmen. Apparatet vil kunne falde ned fra standeren eller fra vægophængsstativet og forårsage beskadigelse eller alvorlige læsioner. (fortsætter) 6 Sikkerhedsregler

8 PC MEMORY STICK PROG PROG Ventilation Sørg for, at der er god plads omkring apparatet. I modsat fald kan der blive blokeret for en passende luftcirkulation, hvilket giver anledning til overopvarmning og således brand eller indre beskadigelse. Vedrørende plasma skærmen Når plasma skærmen installeres på væggen Installér aldrig modtagerenheden på følgende måde: 30cm Der er blokeret for luftcirkulationen. Der er blokeret for luftcirkulationen. 10cm 10cm 10cm Efterlad mindst disse mellemrum Væg Væg Når apparatet installeres på en stander på væggen 30cm 10cm 10cm Efterlad mindst dette rum Vedrørende modtager enheden Modtagerenhed: Set forfra 2cm 1cm 1cm Modtagerenhed: Set ovenfra Anbring aldrig modtager enheden i et begrænset rum. Det vil kunne forårsage overophedning og medføre brand eller beskadigelse af enheden. Sørg for, at enheden fungerer korrekt ved hjælp af en passende ventilation fra en luftventilator. 1cm Efterlad mindst disse mellemrum 1cm 10cm 1cm Anbring modtager enheden på stabil og plan overflade således, at der ikke blokeres for indgangene i bunden af modtager enheden. DK Forside (fortsætter) Sikkerhedsregler 7

9 Energikilder Overladning Dette udstyr er designet til kun at virke med en strømspænding på V AC. Pas på ikke at tilslutte for mange indretninger til samme kontaktdåse, da dette ville kunne være årsag til brand eller elektrisk stød. Stikkontakt Benyt ikke en dårlig kontaktindretning. Stik stikket helt i bund. Hvis det sidder løst, kan det frembringe lysbue og medføre brand. Kontakt din elektriker for at udskifte kontaktdåsen. Fugtighed Rør ikke stikkontakten med våde hænder. Hvis du sætter fødeledningens stik i eller trækker det ud med våd hånd, kan det give elektrisk stød. Beskyttelse af fødeledning Træk fødeledningen ud ved dens stikprop. Træk ikke i selve ledningen. Anbringelse af ledninger Tag fødeledningens stik ud af kontaktdåsen, når der håndteres med ledninger. Sørg for at tage fødeledningens stik ud for din egen sikkerheds skyld, når ledningerne kobles sammen. Rengøring Gør regelmæssigt fødeledningens stikprop ren. Hvis stikket er dækket til med støv og samler fugtighed, kan dets isolation forringes og forårsage brand. Tag fødeledningens stik ud og gør det rent periodevist. Uvejr med lynnedslag For din egen sikkerheds skyld bør du ikke røre nogle af TV-apparatets dele, heller ikke fødeledning eller skærmkabel under uvejr med lynnedslag. (fortsætter) 8 Sikkerhedsregler

10 Brug Beskadigelse, der kræver teknisk service Hvis der skulle opstå revne på skærmens overflade eller den skulle gå i stykker, rør ikke ved apparatet, før fødekablet er afbrudt fra strømnettet. I modsat fald kan man blive udsat for elektrisk stød. Vedligeholdelse Lad være med at åbne apparatets kasse eller dets bagdæksel. Henvend dig kun til det fagkyndige personale fra den tekniske kundeservice. Ventilationsåbninger Undgå at der kommer noget ind i ventilationsåbningerne. Hvis der kommer en metalgenstand eller et eller andet brandbart produkt ind i furerne, kan det forårsage brand eller elektrisk stød. Fugtighed og forbrænding Undgå at apparatet udsættes for fugtighed. Spild ikke nogen slags væske på apparatet. Hvis der af en eller anden grund skulle spildes væske på det, eller hvis der skulle kommet en eller anden fast genstand ind i det, lad være med at sætte det i gang. Der er risiko for elektrisk stød eller beskadigelse af apparatet. Sørg for, at det bliver efterset af en fagkyndig tekniker. For at forebygge brand bør man holde ethvert brandfarlig produkt eller produkt med flamme (f.eks. stearinlys). Vedrørende modtagerenheden Anbringelse af genstande Stil ikke noget tungt oven modtagerenheden. Den kan lide skade derved. Anbringelse af væsker Oven på modtagerenheden må der ikke stilles nogen genstand, der indeholder væske. Det vil kunne frembringe elektrisk stød eller skade enheden. DK (fortsætter) Sikkerhedsregler 9

11 Yderligere information vedr. sikkerhed Elektrisk stød Rør ikke ved apparatet med våde hænder. Hvis du gør det, kan du få elektrisk stød eller skade apparatet. Anbringelse på fremspringende steder Installer ikke plasma skærmen på fremspringende steder. Hvis man anbringer apparatet på steder som beskrevet nedenfor, er der risiko for at forårsage læsioner: Installer ikke apparatet på steder, hvor det sættes i en fremspringende position, som f.eks. på søjler. Anbring ikke apparatet på et sted, hvor man kan støde hovedet. Anbringelse Installer aldrig apparatet på varme, fugtige eller for støvbelagte steder og heller ikke i områder, hvor det udsættes for mekaniske vibrationer. Tilbehør Pas på at plasma skærmen ikke falder ned. Hvis den ikke er er sat godt fast, kan den falde på gulvet og forårsage læsioner. Tag derfor de nødvendige forholdsregler og anvend en stander ellen andet stativ på gulvet eller på væggen sådan som specificeret i den med disse leverede vejledninger. Vægt Stå ikke op på modtager enheden. Den kan falde ned eller bryde sammen og forårsage læsioner. Pas især på med mindre børn. Brudstykker Kast ikke noget mod apparatet. krystalskærmen kan eksplodere som følge af slaget og forårsage alvorlige læsioner. Olier Installer ikke dette apparat i restauranter, der anvender olie. Det med olie gennemvædede støv kan komme ind i apparatet og beskadige det. Korrosion Hvis dette apparat tages i brug i nærheden af havets bred, kan vandets saltindhold få metaldelene til at ruste og derved forårsage indre beskadigelser eller brand. Det kan ligeledes give anledning til en forkortet livstid for apparatet. Hvis apparatet skal benyttes under sådanne forhold, bør man tage de passende forholdsregler stilet mod at mindske den i området herskende fugtighed og temperatur. Egnet sted til anbringelse af modtager enheden Anbring modtager enheden oven på en stabil og plan overflade. I modsat fald kan den falde ned og forårsage læsioner. Benyt et Sonny stativ, der er valgfrit og som er tilpas solidt. Rengøring Afbryd ledningens forbindelse til strømnettet forud for apparatets rengøring. Hvis ledningen er tilsluttet, risikerer man at få elektrisk stød. (fortsætter) 10 Sikkerhedsregler

12 Fødeledning og skærmkabel Hvis man beskadiger fødeledning eller skærmkabel, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Undgå at stikke, bøje eller sno ledningen for meget. De indre ledninger vil kunne blive blottet og skåret over, hvilket kan medføre brand eller elektrisk stød. Lad være med at forandre eller beskadige fødeledningen eller antennekablet. Stil ikke noget tungt oven på fødeledningen eller antennekablet. Træk ikke i fødeledningen eller antennekablet. Hold fødeledningen eller antennekablet på afstand fra varmekilder. Sørg for at tage fat i stikket, når det tages ud af stikkontakten. Vær opmærksom på brugsanvisningerne, når antennekablet tages ud. Hvis fødeledningen eller antennekablet er blevet beskadiget, bør man undlade at anvende dem. Bed din forhandler eller Sony kundeservice om at udskifte dem. Når det ikke tages i brug Af hensyn til miljø og af sikkerheds grunde er det tilrådeligt ikke at efterlade udstyret i standby, når det ikke tages i brug. Afbryd forbindelsen til strømnettet. Ledningsnet Sørg for ikke at snuble over ledningerne. Det vil kunne beskadige enheden. Installering Undlad at installere valgfrit udstyr for tæt til skærm enheden. Hold valgfrit udstyr på en afstand af mindst 30 cm fra skærm enheden. Hvis der installeres et videoapparat foran eller på højre side af skærm enheden, vil billedet muligvis fordrejes. Varm overflade Rør ikke overfladen på skærm enheden. Den er forbliver varm endog et stykke tid efter at have slukket for skærm enheden. DK (fortsætter) Sikkerhedsregler 11

13 Forholdsregler Vedrørende at se fjernsyn på en behagelig måde For at se fjernsyn på en behagelig måde er det tilrådeligt at gøre det i en afstand fra TV-udstyret på mellem fire og syv gange skærmens højde. Se fjernsyn i et rum med moderat belysning, for hvis man gør det i en fattig belysning, vil øjnene blive belastet. Og hvis man kigger på skærmen uafbrudt over længere tid, vil øjnene ligeledes belastes. Vedrørende installering af TV-udstyret Installering af plasma skærmen Anvend det specificerede vægstativ eller standerne. Installering af modtager enheden Efterlad tilstrækkeligt mellemrum til ventilation mellem ventilatoren bag på enheden og væggen. Installér ikke skærm enheden på steder, der er udsat for en for høj temperatur, f. eks. i direkte sollys eller i nærheden af en radiator eller varmluftsventilator. Hvis enheden udsættes for en for høj temperatur, vil den kunne blive for varm, hvilket ville kunne forårsage misdannelser på kassen eller fejlfuld fungering. Efter at have transporteret enheden direkte fra et koldt til et varmt sted, eller hvis stuetemperaturen pludseligt har ændret sig, vil billederne kunne træde utydelig frem eller udvise bleg farve på nogle dele af billedet. Grunden hertil er, at fugtigheden har fortættet sig på spejle og linser inde i enheden. Lad fugtigheden fordampe, inden enheden tages i brug. For at opnå et klart billede må skærmen ikke udsættes for direkte belysning eller direkte sollys. Om muligt, benyt projektørlys direkte ned fra loftet. TV-udstyrets forbindelse til strømnettet er ikke afbrudt, når kontakten er sat på Sluk. For at afbryde forbindelsen fuldstændigt, trækkes stikket ud af stikkontakten. Vedrørende justering af lydstyrke Justér lydstyrken således, at den ikke er til gene for naboerne. Lyden transporteres meget let i nattetimerne. Derfor foreslås det at lukke vinduerne eller at benytte hovedtelefoner. Når man benytter hovedtelefoner, bør man justere lydstyrken således, at man undgår for høje niveauer, da det kan medføre skade på hørelsen. Vedrørende tilbageholdelse af billedet Såfremt følgende billeder vises over en længere tidsperiode, kan det medføre tilbageholdelse af billedet (efterbillede) på grund af karaktertrækkene for plasma skærmen: Sorte streger i top og bund, hvilke kommer til syne med en bred video kilde (Letterbox billede). Sorte streger til højre og til venstre, hvilke kommer til syne med en 4:3 video kilde (konventionelle TV udsendelser). Videospil kilder. PC billeder. Der vises DVD menuer på skærmen. Menuer på skærmen, kanalnumre, etc., for tilsluttet udstyr såsom udstyrets digitale modtager, kabel modem, videoapparat, etc. Risikoen herfor er højere, hvis udstyret er sat i Live indstilling eller har en høj kontrastindstilling. Dette billede kan ikke fjernes, hvis det én gang er blevet brændt ind i skærmen. For at undgå dette fænomen bør man ikke lade TV-udstyret fungere på et sådant billede eller program over længere tid; man bør benytte Screen Saver funktionen eller sænke kontrastindstillingen. Gentagen, daglig brug over længere tid af samme billede eller program kan også medføre denne forekomst. BILLEDTILBAGEHOLDELSE DÆKKES IKKE AF SONY GARANTIEN. For at reducere billedtilbageholdelse råder dette TV-udstyr over Screen Saver funktionen. Den forudbestemte indstilling for Orbit funktionen i Screen Saver er Tænd. Screen Saver funktionen forebygger og reducerer billedtilbageholdelse.. Vedrørende billede Ved brug over en forlænget tidsperiode af dette TV-udstyr i 4:3 indstilling vil 4:3 skærmen kunne blive mørkere med et 16:9 panel. For at undgå dette problem burde man benytte Smart billedfunktionen. 12 Sikkerhedsregler (fortsætter)

14 Vedrørende PDP (plasma skærm) Man bedes tage i betragtning, at PDP skærmen er udført med en teknologi af høj præcision. Der kan imidlertid konstant forekomme sorte prikker eller skinnende lysprikker (røde, blå eller grønne) på PDP skærmen og der kan også forekomme uregelmæssige farvede striber eller klarhed. Der er her ikke tale om nogen fejlfunktion. Vedrørende håndtering af fjernbetjeningen Håndtér fjernbetjeningen med omhu. Undgå tab på gulvet og betrædelse af den samt at spilde enhver slags væske på den. Anbring ikke fjernbetjeningen i nærheden af en varmekilde eller på et sted, der er udsat for direkte sollys, eller i et fugtigt rum. Vedrørende håndtering og rengøring af enhedens skærmoverflade Denne enheds skærm har en anti-reflekterende skærmbelægning. For at undgå forringelse af skærmen bør man følge nedenstående punkter. Skub ikke på den og skrab den ikke med hårde genstande, og kast heller ikke noget på skærmen, der kan beskadiges derved. Sørg for at tage den til modtager enheden tilsluttede fødeledning ud af stikkontakten forud for rengøring. Rør ikke ved plasma skærmen efter at have haft det i gang uafbrudt over en længere periode, da plasma skærmen bliver varm. Denne enheds skærm har en antireflekterende skærmbelægning. Vi anbefaler at røre skærmoverfladen så lidt som muligt. Gør skærmen ren med den medfølgende rengøringsklud eller med en blød klud, der er lettere fugtet med et mildt rengøringsmiddel. Benyt aldrig nogen form for slibemiddel, skurepulver eller opløsningsmiddel, såsom alkohol eller benzin. Kontakten dermed kan føre til beskadigelse af skærmoverfladen. Vedrørende rengøring af TV-kabinettet Sørg for at tage den til modtager enheden tilsluttede fødeledning ud af stikkontakten, før der foretages rengøring på den. Gør TV-kabinettet rent med den medfølgende rengøringsklud eller med en blød klud, der er lettere fugtet med et mildt rengøringsmiddel. Vær opmærksom på, at der kan ske forringelse af materiale eller skærmbelægning, hvis skærm enheden udsættes for et flygtigt opløsningsmiddel, såsom alkohol, fortynder, benzin eller insektpulver, eller hvis den er i kontakt med gummi- eller vinylmaterialer over længere tid. Med tiden kan ventilationsåbningerne samle støv. Støvbelægningen kan bevirke, at effektiviteten for afkølingen fra den indbyggede ventilator i apparatet bliver mindsket. For at forebygge dette er det tilrådeligt regelmæssigt at eliminere støvet (en gang om måneden) ved hjælp af en støvsuger. Vigtig oplysning Når det tages i brug i højder over 2400 m (atmosfærens tryk på under 750hPa) kan dette panel med Plasma Skærm fremkalde en lav, summende lyd som følge af forskellen mellem panelernes indre og ydre atmosfæriske tryk. Dette kan ikke betragtes som en defekt og dækkes ikke af den begrænsede garanti. Omtalte summelyd er karakteristisk for hvilket som helst TV-apparat med plasma skærm. DK Sikkerhedsregler 13

15 Gennemgang af det leverede tilbehør En fjernbetjening (RM-972): To batterier i størrelse AAA: (type R03) Et skærmkabel: En antenneledning: En rengøringsklud: En AV mus: Fjern ikke ferritkernerne. To fødeledninger (type C-4): To fødeledninger (type BF): To fødeledninger (Type C-5): Fjern ikke ferritkernerne. Brug disse fødeledninger (med jordforbindelse) ved anvendelse af udstyret (undtaget i Storbritannien.eller Svejts) En hætte til fastholdelse af stikket fra strømnettet: Fjern ikke ferritkernerne. Brug disse fødeledninger (med jordforbindelse) ved anvendelse af udstyret i Storbritannien. Se "Notice for Customers in the United Kingdom" på side 2 GB, når disse fødeledninger tages i brug. Disse fødeledninger vil muligvis ikke følge med afhængigt af landet. Fjern ikke ferritkernerne. Brug disse fødeledninger (med jordforbindelse) ved anvendelse af udstyret i Svejts. Disse fødeledninger vil muligvis ikke følge med afhængigt af landet. 14 Sikkerhedsregler

16 TIMER PICTURE OFF Generel beskrivelse af plasma skærm enheden Højttalere TÆND/STANDBY indikator POWER ON/ STANDYBY Indikator for tidsindstilling (TIMER) SLUK FOR BILLEDE indikator Sensor for fjernbetjening Vedrørende indikatorerne Følgende indikatorer findes på skærm enheden og på modtager enheden. TÆND/STANDBY indikator Lyser grønt, når der er tændt for TV. Når den står på standby, lyser indikatoren rødt. Når den er på PC styrkebesparelse, lyser indikatoren gult. indikator for tidsindstilling (TIMER) Når den lyser, betyder det, at en af timerne er blevet indstillet. Når der er indstillet på tændtimeren, og TV er i standby, lyser denne indikator gult. Når der er indstillet på en af sluktimerne, lyser denne indikator rødt. For yderligere oplysninger angående timerne kan man slå op på Timer på side 41. SLUK FOR BILLEDE indikator Den lyser blåt, når man trykker (sluk for billede) på fjernbetjeningen for at slukke for billedet. Det er kun billedet, der slukkes for (lyden forbliver uforandret). * Hvis TV er tilsluttet til en PC er eller et grafisk video udstyr med adgang til DPMS system (Display Power Management System - System for skærmens styrkeforbrug), vil TVapparatet automatisk reducere styrkeforbruget (PC styrkebesparelse funktion). Hvis man tilslutter en PC er til PC forbindelsesstikket, kan Auto sluk funktionen ikke virke. Efter et bestemt tidsrum uden noget signal fra en PC er, tænder TV for PC styrkebesparelses funktionen, ikke for standby funktionen. DK Generel beskrivelse 15

17 Generel beskrivelse af knapperne for modtager enhed og indikatorer Tænd/standby indikator "Memory Stick" drev PROG +/- Knapper til valg af kanal (TV-station) Tænd/sluk afbryder Indikator for tidsindstilling (TIMER) Adgangslampe for "Memory Stick" 2 Lydstyrke +/- knapper PROG Knap til indgangsvalg af udstyr PROG Knap for TV-funktion PROG PC MEMORY STICK PROG L/G/S/I R/D/D/D PC MENU OK Frontale forbindelsesstik PC MEMORY STICK MENU OK Indikatorer for indgangsvalg For at se billedet for tilsluttet udstyr trykkes der gentagne gange, indtil den korrekte indikator for indgang lyser. Til yderligere information kan man slå op på "Anvendelse af tilbehør" på side 65. Menu knap knapper / / / OK knap (TV) indikator 1 Indgang 1 indikator 2 Indgang 2 indikator 3 Indgang 3 indikator 4 Indgang 4 indikator 5 Indgang 5 indikator 6 Indgang 6 indikator PC PC indikator MEMORY MEMORY STICK indikator STICK * Til yderligere information om frontale forbindelsesstik kan man slå op på "Tilslutning af tilbehør" på side Generel beskrivelse

18 Generel beskrivelse af fjernbetjeningens kontrolknapper VIDEO TV OK PROG MENU Knapper 1 Til midlertidig slukning for TV: Beskrivelse Tryk på denne knap for midlertidigt at slukke for TV indikatorerne tænd/standby på TVapparatet og modtager enheden lyser rødt). Tryk på ny for at tænde for TV-apparatet fra standby funktionen. For at spare på energien anbefaler vi at slukke helt for TV apparatet, når det ikke tages i brug. Efter en vis tidsperiode uden signal og uden at der trykkes på nogen knap, tænder TV- apparatet automatisk for standby funktionen (Auto Slukning, side 43). 2 Tænd/sluk for Tryk på denne knap for at tænde eller slukke video eller DVD: for din video eller DVD. 3 Valg af indgangs kilde: Tryk på denne knap gentagne gange, indtil tegnet for den ønskede indgangskilde kommer til syne på TV-skærmen. 4 Fremvisning af Tryk på denne knap for fremvisning af Memory Stick Memory Stick Hovedmenu ("Memory Stick" Hovedmenu billedsøger). ("Memory Stick" Til yderligere information kan man slå op på billedsøger): "Anvendelse af "Memory Stick" billedsøger" på side Valg af kanaler: Tryk på denne knap for at vælge kanal. For to-cifrede programnumre skal det andet ciffer indtasten inden for 2,5 sekunder. Knapper 6 a) Hvis selektoren for udstyr er sat på TV: b) Hvis selektoren for udstyr er sat på VCR (video): Beskrivelse Tryk på denne knap for at se den sidst valgte kanal (set i mindst 5 sekunder). For Sony's to-cifrede programnumre, f.eks. 23, trykkes der først -/-- og efterfølgende på knapperne 2 og 3. 7 a) Såfremt udstyrets Der trykkes på denne knap for at optage programmer. selektor er indstillet på VCR (video) eller DVD: b) Såfremt udstyrets selektor er indstillet på TV: Der trykkes på denne knap for at genoprette de fra fabrikken indstillede justeringer for billede og lyd. Ligeledes vil apparatet sætte sig i gang på ny som var det dets første igangsættelse. 8 Sluk for billedet: Tryk på denne knap for at slukke for billedet. Det er kun billedet, der slukkes for: der er fortsat lyd på. Tryk igen for annullering. 9 Fremvisning af uret: Tryk på denne knap for urets fremvisning på TV-skærmen. Tryk igen for at slukke urets fremvisning. Der slukkes automatisk for urets fremvisning 5 minutter efter, at der blev tændt for det. DK (fortsætter) Generel beskrivelse 17

19 Knapper Beskrivelse 0 Denne knap virker i Text-TV funktionen og benyttes også til at programmere fjernbetjeningen til at styre videoen og DVD.! Valg af skærm format: Tryk på denne knap gentagne gange for at ændre skærmens format. Til yderligere information kan man slå op på "Skærm kontrol" på side 30.! Valg af kanaler: Tryk på disse knapper for at vælge næste eller forudgående kanal.! Fremvisning af menusystemet: Tryk på denne knap for at få fremvist menuen på TV-skærmen. Tryk igen for at fjerne menuvisningen fra skærmen.! Justering af TV-lydstyrken: Tryk på disse knapper for at justere lydstyrken for TV.! Valg af lydeffekt: Tryk på denne knap for at ændre lydeffekten.! Valg af billedfunktion: Tryk på denne knap gentagne gange for at ændre billedfunktionen.! Joystick a) Hvis selektoren for udstyr sat på TV: b) Hvis selektoren for udstyr sat på VCR (video) eller DVD: Når der er valgt MENU, benyt disse knapper for at styre menu er systemet. Til yderligere information kan man slå op i "Introduktion og anvendelse af menusystemet" på side 26. Når der er slukket for MENU, tryk OK for visning af en generel beskrivelse over alle TV-kanalerne. Tryk efterfølgende eller for at vælge kanal og så for at se den valgte kanal. Ved brug af disse knapper kan man kontrollere hovedfunktionerne er for din video eller DVD.! NexTView: Til yderligere information kan man slå op i "NexTView" på side 58.!ª Valg af Text-TV: Tryk på denne knap for at tænde for Selektor for Fremvisning af skærm Valg af Dæmpning af lyden: Med denne fjernbetjening kan man styre ikke alene dette TVapparat, men også hovedfunktionerne for din video eller DVD. Tænd for det udstyr, du ønsker at styre, og tryk derefter på denne knap gentagne gange for at vælge video, TV eller DVD. Et grønt lys vil tænde kortvarigt. Det er nødvendigt med en indledende opsætning for at synkronisere denne fjernbetjening med din video eller DVD. Nævnte opsætning er afhængig af fabrikanterne. Til yderligere information kan man slå op i "Fjernbetjeningens konfigurering til Video/DVD på side 66. Tryk på denne knap for at fremvise alle skærm anvisninger. Tryk igen for annullering. Tryk på denne knap for at slukke for text-tv eller video indgang. Tryk på denne knap for at dæmpe TV-lyden. Tryk på ny for at genoprette lyden. Ud over TV-funktionerne benyttes alle farveknapperne såvel som de grønne tegn også til tekst-tv funktioner. Til yderligere information kan man slå op i "Text-TV" på side Generel beskrivelse

20 Isætning af batterier i fjernbetjeningen Sørg for at anbringe de medfølgende batterier med korrekt polaritet. Husk at skaffe dig af med brugte batterier på en miljøvenlig måde. < m DK Generel beskrivelse 19

21 Tilslutning af plasma skærmen til modtager enheden Benyt den leverede forbinderledning til skærmen. Benyt den leverede fødeledning til skærm enheden (type C-4, type BF eller type C-5), se side Tilslut til apparatet den leverede forbinderledning til skærm enheden og den til TV-apparatet leverede fødeledning. SONY EXCLUSIVE CABLE ONLY BLACK WHITE AC IN DISPLAY SIGNAL IN Foretag ikke tilslutning til strømnettet, før alle øvrige tilslutninger er foretaget. (fortsætter) 20 Installering

22 2 Sæt stikket fra strømnettet godt fast i skærmens VS indgangsstik. Skærmens VS indgangsstik (indgang for strømforsyning). En hætte til fastholdelse af stikket fra strømnettet (medfølger) Fødekabel (medfølger) a Hætten til fastholdelse af stikket fra strømnettet (medfølger) tilsluttes til fødekablet. b Hold den fast i VS indgangsstikket og tryk, indtil der lyder et smæld. Når fødekablet skal tages ud, trækkes hætten til strømnettets stik nedad ved at presse på begge sider af den for derefter at trække stikket ud. 3 Installer skærm enheden ved at bruge det specificerede vægmontering stativ eller stander. Inden skærm enheden installeres bør man læse anvisningerne for installering af dit vægmonteringsstativ eller din stander. 4 Tilslut det leverede skærmkabel til modtager enheden / 3/ (SMARTLINK) R/D/D/D L/G/S/I Y PB/CB PR/CR R/D/D/D L/G/S/I W/G/W/G AC IN 2/ 4/ (SMARTLINK) BLACK WHITE DISPLAY SIGNAL OUT CTRL S AV MOUSE CENTRE SPEAKER IN 180W (6 ) MAX DK Installering 21

23 Tilslutning af antenne og video Benyt den leverede fødeledning til modtager enheden (type C-4, type BF eller type C-5), se side 14. Benyt det leverede antennekabel til tilslutning af antenne. Tilslutning af en antenne 5 5 1/ 3/ (SMARTLINK) R/D/D/D L/G/S/I Y PB/CB PR/CR R/D/D/D L/G/S/I W/G/W/G AC IN 2/ 4/ (SMARTLINK) BLACK WHITE DISPLAY SIGNAL OUT CTRL S AV MOUSE CENTRE SPEAKER IN 180W (6 ) MAX Tilslut den leverede antenneledning Tilslutning af video til en antenne Tilslut den leverede fødeledning (type C-4, type BF eller type C-5, med jordforbindelse) / 3/ (SMARTLINK) R/D/D/D L/G/S/I Y PB/CB PR/CR video OUT IN 2/ 4/ (SMARTLINK) BLACK WHITE DISPLAY SIGNAL OUT R/D/D/D L/G/S/I CTRL S W/G/W/G AV MOUSE CENTRE SPEAKER IN 180W (6 ) MAX AC IN Tilslut den leverede fødeledning (type C-4, type BF eller type C-5, med jordforbindelse). Scartkabel er ekstra tilbehør. Til yderligere information vedrørende tilslutning af video kan man slå op i "Tilslutning af tilbehør" på side 61. Stik ikke fødeledningen i strømnettet, før alle tilslutninger er foretaget. 22 Installering

LED65FSWB OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING FÖR

LED65FSWB OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING FÖR LED65FSWB OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING FÖR COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL FARGE TV MED FJERNKONTROLL Indhold Sikkerhedsoplysninger... 2 Kom godt

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37250 G. Document Number 2960310842_DA/180314.1423

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37250 G. Document Number 2960310842_DA/180314.1423 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 37250 G DA NO Document Number 2960310842_DA/180314.1423 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 38240 G. Document Number 2960310892_DA/170314.2152

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 38240 G. Document Number 2960310892_DA/170314.2152 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 38240 G DA NO Document Number 2960310892_DA/170314.2152 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas Vaskemaskin Bruksanvisning

Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas Vaskemaskin Bruksanvisning WMB 61231 PTMS WMB 61231 PTM Dokumentnummer 2820523674_D / 02-09-14.(20:57) Dette produkt er fremstillet ved hjælp af den

Detaljer

Vaskemaskine Tvättmaskin Vaskemaskin Pyykinpesukone WNF 7442 WE30. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöopas.

Vaskemaskine Tvättmaskin Vaskemaskin Pyykinpesukone WNF 7442 WE30. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöopas. Vaskemaskine Tvättmaskin Vaskemaskin Pyykinpesukone WNF 7442 WE30 Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöopas Dokumentnummer 2820522649_D / 02-08-12.(14:10) 1 Vigtige sikkerheds- og miljøinstruktioner

Detaljer

Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DPU 7380 X 2960310985_DA/060115.1355

Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DPU 7380 X 2960310985_DA/060115.1355 Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DPU 7380 X 2960310985_DA/060115.1355 Læs denne brugsvejledning først! Kære Kunde Vi håber, De vil få gode resultater fra produktet, der er produceret

Detaljer

SCT71800S1 DA Brugsanvisning 2 NOBruksanvisning 23

SCT71800S1 DA Brugsanvisning 2 NOBruksanvisning 23 SCT71800S1 DA Brugsanvisning 2 NOBruksanvisning 23 2 www.aeg.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3 2. BETJENINGSPANEL.........................................................

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Dampovn NO Bruksanvisning 39 Dampovn BP500432S

DA Brugsanvisning 2 Dampovn NO Bruksanvisning 39 Dampovn BP500432S DA Brugsanvisning 2 Dampovn NO Bruksanvisning 39 Dampovn BP500432S 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. FØR IBRUGTAGNING... 7 5. DAGLIG

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger FROSTFRI DK NO DANSK 4 NORSK 19 DANSK 4 Indhold Sikkerhedsanvisninger 4 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 10 Daglig brug 10 Nyttige oplysninger og råd 11 Ret til ændringer uden varsel

Detaljer

Retriever 6250 SR 1800

Retriever 6250 SR 1800 Retriever 6250 SR 1800 Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Advance MODELS 56419420 (propane), 56419421 (gas), 56419422 (diesel) Nilfisk MODELS 56418004 (propane), 56418005 (gas), 56418006 (dual fuel

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer RENLIG DK NO FWM7 DANSK 4 NORSK 29 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 11 Daglig brug 11 Nyttige oplysninger og råd 15 Vaskeprogrammer

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Køleskab NO Bruksanvisning 17 Kjøleskap SKS81240C0

DA Brugsanvisning 2 Køleskab NO Bruksanvisning 17 Kjøleskap SKS81240C0 DA Brugsanvisning 2 Køleskab NO Bruksanvisning 17 Kjøleskap SKS81240C0 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. BETJENING... 6 4. DAGLIG BRUG...7 5. RÅD OG TIP...8 6.

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER KRL-37V http://no.yourpdfguides.com/dref/1233012

Din bruksanvisning PIONEER KRL-37V http://no.yourpdfguides.com/dref/1233012 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Om sikkerhed. Råd 12 Vedligeholdelse og rengøring 13 Fejlfinding 14 Teknisk information 16 Miljøhensyn 16 IKEA-GARANTI 16

DANSK 4. Indhold. Om sikkerhed. Råd 12 Vedligeholdelse og rengøring 13 Fejlfinding 14 Teknisk information 16 Miljøhensyn 16 IKEA-GARANTI 16 SKINANDE DK NO DANSK 4 NORSK 19 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 6 Betjeningspanel 6 Programmer 7 Tilvalg 7 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 10 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Detaljer

Velkommen til ThermaCELL teknologi

Velkommen til ThermaCELL teknologi T R Å D L Ø S E & O P P L A D B A R E Velkommen til ThermaCELL teknologi Kjære kjøper av varmesåler fra ThermaCELL : Vi er glade for din beslutning om å gå til anskaffelse av varmesåler fra ThermaCELL,

Detaljer

Generelt om sikkerhed

Generelt om sikkerhed DK HJÄLPSAM NO DANSK 4 NORSK 23 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 7 Programmer 8 Indstillinger 9 Før ibrugtagning 10 Daglig brug 12

Detaljer

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 752 860

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 752 860 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit HS15 M.-Nr. 09 752 860 da... 3 no... 25 sv... 46 fi... 68 2 da - Indhold Råd om sikkerhed

Detaljer

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 878 780

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 878 780 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit HS15 M.-Nr. 09 878 780 da... 3 no... 24 sv... 45 fi... 66 2 da - Indhold Råd om sikkerhed

Detaljer

LAGAN DK NO FI SE DW60

LAGAN DK NO FI SE DW60 LGN DK NO FI SE DW60 DNSK 4 NORSK 22 SUOMI 39 SVENSK 57 DNSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 5 Betjeningspanel 6 Opvaskeprogrammer 7 Brug af apparatet 7 Indstilling af blødgøringsanlæg 8 Brug

Detaljer

HD7812, HD7811, HD7810, HD7805

HD7812, HD7811, HD7810, HD7805 HD7812, HD7811, HD7810, HD7805 2 3 1 HD7811 HD7812, HD7810 4 Dansk 6 Norsk 20 HD7812, HD7811, HD7810, HD7805 6 Dansk Introduktion Med SENSEO kan du nyde en perfekt kop kaffe med en lækker cremet overflade,

Detaljer

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL!

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL! Frost Free Køle-og Fryseskab type II Frost Free Kyl-och Frysskåp typ II Pakkaselta Jääkaappipakastin tyypin II Frost Free Kjøleseksjonen-Fryseskap type II CN232230X ADVARSEL! For at sikre køleapparatets

Detaljer

Brugsanvisning DK Induktionskogeplade. Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp. Bruksanvisning SE Induktionshäll

Brugsanvisning DK Induktionskogeplade. Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp. Bruksanvisning SE Induktionshäll Brugsanvisning DK Induktionskogeplade Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp Bruksanvisning SE Induktionshäll Käyttöohje FIN Keraaminen induktiokeittotaso KBIP600 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER...

Detaljer

AR-FX7 AR-M256 AR-M316 FAX MODUL HURTIG GUIDE FAKSI LISÄLAITE PIKAOPAS FAKSIMILE TILLEGGSSETT KORT VEILEDNING FAXMODUL SNABBGUIDE

AR-FX7 AR-M256 AR-M316 FAX MODUL HURTIG GUIDE FAKSI LISÄLAITE PIKAOPAS FAKSIMILE TILLEGGSSETT KORT VEILEDNING FAXMODUL SNABBGUIDE AR-FX7 AR-M56 AR-M6 FAX MODUL HURTIG GUIDE DK FAKSI LISÄLAITE PIKAOPAS FI FAKSIMILE TILLEGGSSETT KORT VEILEDNING NO FAXMODUL SNABBGUIDE SW Udstyret er afprøvet i henhold til de fælleseuropæiske CTR--forordninger.

Detaljer

Portable DAB/DAB+/DMB/FM Music System OWNER S MANUAL

Portable DAB/DAB+/DMB/FM Music System OWNER S MANUAL Portable DAB/DAB+/DMB/FM Music System OWNER S MANUAL Portable DAB/DAB+/DMB/FM Music System MULTI-LANGUAGE MANUAL English... 4 Dansk... 20 Deutsch... 36 Français... 55 Italiano... 73 Nederlands... 90 Norsk...

Detaljer

Quick Reference Guide

Quick Reference Guide Dell Latitude D620 Quick Reference Guide www.dell.com support.dell.com Notes, Notices, and Cautions NOTE: A NOTE indicates important information that helps you make better use of your computer. NOTICE:

Detaljer

DAGBRUK ENDAGSLINSER PASIENT- VEILEDNING VI679NO

DAGBRUK ENDAGSLINSER PASIENT- VEILEDNING VI679NO DAGBRUK ENDAGSLINSER PASIENT- VEILEDNING 1 0086 VI679NO Denne norske brukerveiledningen gjelder for følgende ACUVUE Brand Contact Lenses som er individuelt oppført i Tabell 1 nedenfor, og som omtales slik

Detaljer

Roth NOVA+ Trådlöst reglersystem Installations- och bruksanvisning

Roth NOVA+ Trådlöst reglersystem Installations- och bruksanvisning DK Roth NOVA+ Trådløst reguleringssystem Installations- og brugsvejledning SV Roth NOVA+ Trådlöst reglersystem Installations- och bruksanvisning NO Roth NOVA+ Trådløst reguleringssystem Installasjons-

Detaljer

DAGBRUK ENDAGSLINSER PASIENT- VEILEDNING. 4 EMA PATIENT INSTRUCTION GUIDE Daily_A7_Norwegian_Danish v2.indd 13/01/2014 1 20:2

DAGBRUK ENDAGSLINSER PASIENT- VEILEDNING. 4 EMA PATIENT INSTRUCTION GUIDE Daily_A7_Norwegian_Danish v2.indd 13/01/2014 1 20:2 DAGBRUK ENDAGSLINSER PASIENT- VEILEDNING 1 0086 4 EMA PATIENT INSTRUCTION GUIDE Daily_A7_Norwegian_Danish v2.indd 13/01/2014 1 20:2 Denne norske brukerveiledningen gjelder for følgende ACUVUE Brand Contact

Detaljer

FN 196 A. da sv no en. Fryseskab Frysskåp Fryseskap Freezer

FN 196 A. da sv no en. Fryseskab Frysskåp Fryseskap Freezer FN 196 A da sv no en Fryseskab Frysskåp Fryseskap Freezer da-register 1-12 Sikkerheden først.../1 Transportinstruktioner.../2 Bortskaffelse.../2 Opsætning af apparatet.../2 Elektriske forbindelser.../2

Detaljer

DAGBRUK (HYPPIG BYTTE) DØGNBRUK PASIENT- VEILEDNING. 4 EMA PATIENT INSTRUCTION GUIDE REUSABLE_A7_Norwegian_Danish 13/01/2014 v2.

DAGBRUK (HYPPIG BYTTE) DØGNBRUK PASIENT- VEILEDNING. 4 EMA PATIENT INSTRUCTION GUIDE REUSABLE_A7_Norwegian_Danish 13/01/2014 v2. DAGBRUK (HYPPIG BYTTE) DØGNBRUK PASIENT- VEILEDNING 1 0086 4 EMA PATIENT INSTRUCTION GUIDE REUSABLE_A7_Norwegian_Danish 13/01/2014 v2.indd 1 20:0 Denne norske brukerveiledningen gjelder for følgende ACUVUE

Detaljer