NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3. Intervju med Gunnar Navestad, s Arrangementer, s. 8. Acta, s Haugetun, s. 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3. Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7. Arrangementer, s. 8. Acta, s. 9-12. Haugetun, s. 13"

Transkript

1 NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3 Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7 Arrangementer, s. 8 Acta, s Haugetun, s. 13 Takk og bønn, s. 16 Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr På våre hjemmesider - - finner du det meste.

2 Leger tiden alle sår? Jeg hørte en samtale mellom to mennesker for en god stund tilbake. De snakket om hvor vanskelig livet hadde blitt. Begge hadde opplevd ekteskapsbrudd. Den ene nylig, den andre for mange år siden. Mot slutten av samtalen sier den som hadde opplevd bruddet for kort tid tilbake: Jeg regner med at tiden leger alle sår. Da tenkte den andre seg lenge om og sa: Erfaringene mine sier noe annet. Tiden leger slett ikke alle sår, men føyer hele tiden nye til. Jeg deltok ikke aktivt i samtalen, men den ga meg mye næring til egen refleksjon. Jeg tenkte blant annet: Bibelen taler mye om den gode tid. Kristus er kommet. En nådens tid. Samtidig lever jeg i en tid som påfører meg sår og arr. Hvordan komme til rette med denne tosidigheten i troslivet mitt? Åpenbaring og erfaring Grunnlaget for vår tro er gitt oss gjennom åpenbaringen. Det Gud har vist oss gjennom sitt ord. Tenk deg et rom som er delt i to. Det går en usynlig linje gjennom rommet. På den ene siden finner vi åpenbaringen, på den andre siden erfaringen. Men de er 2010: 28.12: Romjulskonsert og Mission 15: : 04.02: Møte på Bethel, Fredrikstad for Fredrikstad-området 05.02: Basar på Bethel, Fredrikstad for Fredrikstad-området 06.02: 10 årsjub.fest for Normisjon, Fredrikstad, for hele regionen 07.02: Misjonssamling på Bethel for hele regionen 12.02: Mission 15: : Ungdomsweekend, 18+, Sjøglimt 05.03: Basar på Bjørnstad bedehus for Sarpsborg-distriktet 26.03: Mission 15:11 i samme rom. Troslivet består av begge disse størrelsene, samtidig. Midt i livet. Når åpenbaringen møter vår livserfaring og dette stemmer godt overens, er alt bra. Når det derimot brister, blir det vanskeligere. Å fastholde gleden, freden, tryggheten og frimodigheten blir ingen selvfølge lenger. Å leve i spenningen mellom åpenbaring og erfaring er å la seg formes i sin tro. Å fortrenge en av disse størrelsene gir derimot et usunt tyngdepunkt i troslivet. Og for mange mennesker kan troslivet av den grunn havarere. Å snakke ærlig om livet er å holde dette sammen. Å tolke tiden er vanskelig på avstand. Det er viktig å leve midt i den. Det samme gjelder mitt forhold til Bibelen. Forbilde Det er ikke mulig å være forbilde kun i forhold til det fullkomne. I en annen samtale jeg var vitne til, mellom et ungt og et eldre menneske, fortalte den unge hvordan den eldre hadde vært et forbilde. Det viste seg at forbildet var tosidig. Den eldre hadde løst forskjellige krevende utfordringer, og eksemplene var mange i Arrangementer 10.04: Regionårsmøte for Normisjon, Askim : Påskeaction, 8.klasse-3.vgs, Sauevika : Påskeleir, 5.-7.klasse, Sjøglimt : Påskeleir, 2.-4.klasse, Sjøglimt 14.05: Mission 15: : Sauevikastevne, Sauevika Familiefestival, Sjøglimt : Tenleir, 8.klasse-3.vgs, Sauevika : Sommerleir I, 5.-7.klasse, Sjøglimt : Sommerleir II, 2.-4.klasse, Sjøglimt : Sommerleir III, 5.-7.klasse, Sauevika : Sommerleir IV, 2.-4.klasse, Sauevika : Minileir I, for alle, Sauevika : Familieleir I, Sauevika : Minileir II, 0-7 år, Sauevika : Familieleir II, Sauevika : Sommerleir V, 5.-7.klasse, så henseende. Ikke minst hadde den eldre vært et forbilde gjennom å erkjenne å komme til kort. På den måten ble behovet for nåde synliggjort for de aller nærmeste. Slike mennesker trenger vår tid. De kan lege mange sår. Oppleve Hvem av oss har ikke erfaring fra at vi ikke nådde inn til andre mennesker ved kun å fortelle hva de skulle gjøre? Kan vi forlange av andre mennesker at de skal slutte å snakke dårlig om andre, når vi selv praktiserer det stadig vekk? Og hva med menigheter, forsamlinger som opplever å ha en leder som ikke kan si unnskyld, verken til Gud og mennesker? Dette at give sig selv lov til at være menneske er jo ikke blot et spørsmål om inkarnatorisk solidaritet. Det er først og fremst et spørsmål om evangelisk troverdighet, skriver dansken Leif Andersen. Vi lærer først og fremst gjennom å oppleve. Sigmund Danielsen Sauevika : Sommerleir VI, 1.-4.klasse, Sjøglimt : Sommer på Hvaler, år, Sauevika : Kvinneleir, Sauevika : Mannsleir, Sauevika : Tenleir, 8.klasse-3.vgs, Sjøglimt : Hobbyleir, 5.-7.klasse, Sjøglimt : Action på Hvaler, 10.klasse-23 år, Sauevika : Musikkverksted, klasse, Sjøglimt : Juleverksted, barn til 8 år m/voksen, Sjøglimt : Adventsleir, 2.-5.klasse, Sjøglimt Normisjon i Østfold ønsker alle NorKontakts lesere en velsignet julehøytid og et godt nytt år. «Jeg kommer til dere med bud om en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren» Luk. 2, Med vennlig hilsen Regionstyret, styret for Acta, regionens ansatte, leirstedene og Haugetun. NorKontakt side 2

3 Takk Gunnar! Det virker som om mennesker av i dag er mer rastløse en før. I forenings- og arbeidsliv er det større og raskere utskiftninger - vi er på besøk en stund, før vi snart reiser videre. Men ikke alle - noen er mer standhaftige og utholdende. Blant disse tror jeg at vi ofte finner dem som har opplevd et kall i livet. Et kall, et mål og en målsetting som tydelig strekker seg ut over mer enn seg selv og sitt eget. Et kall til å arbeide for å gjøre en forandring i og for andre menneskers liv - et kall til å gi videre det som de selv har fått. En av disse er Gunnar Navestad. Når Gunnar 1. august ble pensjonist, var det etter 47 år som ansatt i samme organisasjon! Noe som i seg selv vitner om trofasthet og overgivelse til det kallet han fikk som ung mann. Og det er mange rundt omkring i Norge som har fått lov å bli kjent med Gunnar. Østfold har nok fått en stor del av ham, men også i andre deler av landet har han arbeidet, blant annet som ansatt i Agder krets og i Romerike krets i Indremisjonsselskapet. Viktige milepæler er også hans tjeneste som lærer på Bibelskolen i Staffeldtsgate og forkynner ved hovedkontoret, i Oslo. I løpet av disse nesten 50 årene som har gått, har det skjedd mye i misjonsarbeidet i Norge. En stadig mer utfordrende økonomi og økte krav til effektivisering ble også i misjonsorganisasjonene saker man måtte forholde seg aktivt til. Noe som bla bidro til at spørsmål til organiseringen kom på sakskartet, og rundt dette har det i løpet av de siste 12 årene skjedd mye i Østfold. Gunnar har vært svært sentral i arbeidet med omorganiseringer. Først sammenslåingen mellom Østre og Vestre krets av Indremisjonen i Østfold, og deretter fusjonen mellom Indremisjon og Santalmisjon. Og dette har vært store og utfordrende oppgaver! Med prosesser med svært mange meninger og følelser knyttet til seg. Men Gunnar bidro i stor grad til at dette ble styrt og landet på en god måte, slik at den nye organisasjonen fikk fremdrift i riktig retning. Men tross alt, viktigere enn både administrasjon og ledelse er den stemmen som Gunnar i alle år har vært som lærer, taler og formidler av evangeliet! En forkynner som har evnet, og evner, å formidle Jesus til mennesker i dag. Den Jesus som har gjort alt ferdig, slik at vi blir rettferdiggjort ved troen på Ham. Gunnar har forvaltet det kall og den utrustning han har fått, slik at den som hører ham - hører en forkynner som taler levende liv fra Jesus til mennesker i dag. Jeg vil også takke Gunnar for at jeg som fersk regionleder har fått møte en nestor som ga meg tro på at også jeg kunne få brukes, med de egenskaper og evner som jeg har og den oppmuntringen vet jeg at også andre av mine kollegaer i Normisjon har fått av Gunnar. Så det er med ydmykhet jeg vil takke for leder det trofaste arbeidet og den tjenesten som Gunnar har gjort. Takke for at han valgte å stå i kallet og oppdraget gjennom alle disse årene. Gunnar har jobbet mye, han har holdt målet og tjenesten høyt som til tider har kostet mye krefter og forsakelse, og i intervjuet med ham (side 4-7) retter han takken til Gud og Borgny, for livet og støtten! Vi ønsker og ber om Herrens velsignelse over Gunnar og Borgny og vi takker for den store innsatsen! Normisjon fyller 10 år 1. januar 2011! I Østfolds vil vi feire og markere dette 6. februar! Da er alle hjertelig velkommen til Bethel i Fredrikstad. Anfin Skaaheim vil være dagens taler og det vil være et hyggelig program for kvelden. Da vil vi også markere, og takke av Gunnar Navestad for sin lange tjeneste i vår organisasjon. 10 år er ikke så mye - men røttene strekker seg langt tilbake. Vårt kall og vår tjeneste er å søke å være i Guds nærhet og i Hans plan i dag og i årene som ligger foran! Bjørnar Holmedal regionleder Legg merke til logoen ovenfor! Dette nummer er det siste NorKontakt i sin nåværende drakt. Fra nyttår kommer NorKontakt ut som tabloidavis! Vi går inn i et samarbeid med Medieavdelingen til Normisjon og alle de andre 12 regionene i trykk- og produksjonsprosess for en felles satsing på å oppnå en bredere leserkrets og økt indentitetsgjenkjennelse av vår organisasjon. Flere regioner har i lengre tid hatt et samarbeide med Medieavdelingen, men fra nyttår blir altså alle med. Årsakene er flere; for å spare penger, for å nå ut til flere, og for å få et mer allsidig blad som også har med seg stoff fra utenlandsarbeidet vårt og arbeidet i Norge utenfor Østfold. NorKontakt har ikke alltid hatt så mye stoff fra utsiden av vår region, og det har vært etterlyst fra våre lesere. Navnet blir endret til Nytt fra Normisjon, slik som logoen over viser, og denne blir felles for alle regionene, mens undertittelen viser regional tilhørighet. Bladet vil komme ut med 6 nummer pr år, og inneholde tre sider med fellesstoff produsert av Medieavdelingen, disse sidene vil favne både utenlandstoff og nasjonalt stoff. De øvrige ni sidene vil regionen disponere til NorKontakt side 3 eget stoff. Tabloidformatet er det format de aller fleste dagsaviser bruker i dag, og er større enn nåværende format. Vi vil fremdeles ha plass til vårt eget stoff. Seks nummer pr år vil også bli en økning på ett nummer. Regionstyret har besluttet å satse på dette med en prøveperiode på ett år. Vi ber om tilbakemeldinger og innspill på det nye bladet når det kommer, første gang i månedskiftet januar/februar. Ta vel imot det! Jan Holone, regionstyreleder

4 Gunnar er pensjonist intervju ved Bjørnar Holmedal Etter en meget lang og trofast tjeneste så har nå Gunnar Navestad faktisk blitt pensjonist. Når vi ser tilbake på Gunnars liv så ser vi et helt liv som misjonsmann, der kallet og arbeidslivet fikk gå sammen hele veien. Bibelskolelærer, kretssekretær, regionleder, det er noen av stillingene han har hatt i Indremisjonsselskapet og i Normisjon. Gunnar vokste opp på Gressvik. I et kristent hjem der tidligere generasjoners tro og forbønn ga den kristne arven videre til den unge gutten. I tillegg til hjemmet var søndagsskole, yngres, speider (KFUM) og ungdomsforening med og gav retning for livet. Han så seg ikke på seg selv som noen ledertype, og tenkte ikke at det var forkynner og leder han skulle bli. Så når forkynnerkallet kom, kom det helt plutselig og uventet. Så hvordan var da starten, Gunnar - på det som har blitt 47 år som arbeider i misjonens tjeneste? Det skjedde noe under en teltmøteserie i Fredrikstad i august Det var John Olav Larsen og hans medarbeidere som var der med teltkirken. I løpet av denne tiden skjedde det noe med meg og en kveld stod det plutselig og uventet for meg et kall til å begynne på bibelskolen med tanke på å gå inn i tjeneste som forkynner. Jeg var på den tid i lære som bilmekaniker og hadde planer om en teknisk utdannelse i forlengelse av dette. Disse planene var plutselig som blåst bort. Da jeg fortalte dette til en av kretsens emissærer, Ole Johannessen, ble han med meg og min far inn til Bibelskolen i Staffeldtsgate 4, for å se om det var mulig å komme inn samme høst. Søknadsfristen var forlengst ute, men det endte med at jeg fikk tilbud om plass på 7-månedlig linje, som da var skolens lengste tilbud. Etter dette ble det et år på den nye ettårige predikantlinjen. Spenningen var da om det kom noe «ytre kall» som bekreftet det indre kallet. Mens jeg gikk på Bibelskolen holdt kretskontoret i Vestre Østfold Indremisjonskrets kontakt med meg. I løpet av våren fikk jeg kallsbrev til å bli «emissær» - altså forkynner i voksenarbeidet. «Voksenarbeidet» spente den gang fra de som var ned mot min alder og helt til de eldste som maktet å være med. Jeg begynte i tjenesten 1. september 1963, og det var en spennende utfordring å ta fatt på for en som akkurat hadde fylt 20 år. NorKontakt side 4 Hvordan var det å starte opp som så ung forkynner blant mange godt voksne mennesker? Hadde det ikke vært lettere å starte i ungdomsarbeidet? Starten på dette ble litt av en ilddåp. Allerede andre uken i tjeneste måtte jeg ta en møteuke for en av de eldre forkynnerne som var blitt syk. Den uken var det en person som ble frelst på et av møtene. Det var et godt håndtrykk i starten. Ellers må jeg si at det å få ha sin forkynnertjeneste blant voksne kristne, var en god måte å starte på. Klipp fra For Gammel og Ung julenummeret 1967

5 Klipp fra For Gammel og Ung 16. september 1979 De tok imot den unge forkynneren med mye omsorg og forståelse, og var til stor hjelp og oppmuntring. Det var et godt miljø å være i for å utvikle sin nådegave. Mange av de som den gang var i 50 og 60 årene, var barn av vekkelsene før krigen. De levde fortsatt i forventning om nye vekkelsestider, og var derfor veldig opptatt av å nå ut utenfor bedehuset med budskapet. Det utløste mye kreativitet og mange spennende utfordringer for en ung evangelist. I tillegg til møtene på bedehuset, ble det møter på kafeer, på kino umiddelbart etter selve filmforestillingen, skolebesøk og institusjonsbesøk. Det ble mange møter, andakter og «appeller» i løpet av en uke. Forventningspresset på en ung forkynner var både litt tyngende og inspirerende. Det var bare å stå på. Fri hadde vi bare på mandag, og så lenge jeg var singel var det helt greit. Ja, hva med familie og familieliv - inn i predikantlivet og tjenesten? Det hører med til de første årenes gode minner fra reisevirksomheten at jeg traff hun som jeg ble viet til og har fått dele mange gode og spennende år med. Det hadde seg slik at den første våren jeg reiste, ble jeg satt opp til å tale alle helgedagene i påsken på møtene på Betlehem, Borgenhaugen. Der så jeg for første gang den høye lyse og flotte jenta, Borgny Danielsen. Vi hadde visst lagt merke til hverandre. Ikke lenge etter ble vi mer kjent og fikk fast følge, og året etter giftet vi oss. Etter hvert og i rask rekkefølge, fikk vi fem flotte barn. Hjem og familie har vært det gode støttepunkt i tjenesten. Uten Borgnys store tålmodighet og evne til å være limet i familien, ville det ikke være mulig å være så mye på farten hjemmefra som jeg har vært. I ettertid ser jeg at jeg har trukket alt for mange veksler på denne muligheten. Jeg har nok selv tapt mest på ikke å være mer hjemme, særlig mens barna var yngre. Ble du som ung mann oppmuntret og støttet av eldre ledere? Er det noen som i den sammenheng fikk bety spesielt mye for deg? Da jeg som 18 åring fortalte om dette med å bli predikant, ble jeg tatt godt hånd om av eldre forkynnere. Hjemme på Gressvik bodde emissær Ole Johannesen. Han viste stor omsorg for meg og tok meg med ut på møter for at jeg skulle avlegge mitt vitnesbyrd. Ole, som selv var litt av en evangelist, inspirerte evangelistgaven i meg. Etter at jeg hadde begynt som forkynner kom jeg etter hvert i kontakt med andre eldre forkynnere i Indremisjonen, slike som Alf Oftestad og Sigvart Riiser. Det førte til at jeg tidlig begynte å interessere meg for de store temaer i Skriften. To så forskjellige forkynnere som John Olav Larsen og Alf Oftestad inspirerte meg til å lese Carl Olof Rosenius sine skrifter. Det satte meg i kontakt med Romerbrevets budskap og dets store hovedsak, rettferdiggjørelsen av tro. Dette gav et orienterings- og tyngdepunkt for meg som forkynner NorKontakt side 5 for resten av livet. Jeg ser spor av det i notater helt tilbake til mine første år som forkynner. Du har gjennom årene hatt flere stillinger og oppgaver hvilken rolle og hvilken tjeneste var det du opplevde som mest givende? Gjennom alle år har jeg vært forkynner eller bibellærer. Men nesten halvparten av de 47 årene har jeg i tillegg hatt lederansvar som kretssekretær og regionleder. Allerede som 25 åring ble jeg spurt om å bli kretssekretær. Men jeg hadde vett nok til å si nei. Til det var jeg langt fra moden nok. I stedet sa jeg ja til en stilling som ungdomssekretær på Romerike. Det ble en fin og rik tid. Nye foreninger, lag og bibelgrupper ble startet. Vi hadde stor vekst i leirarbeidet. Noe av det jeg ser tilbake på med størst interesse var bibelgruppene og romerbrevsundervisningen blant unge. Det har båret frukter. Inne i mellom dette ble det også noen muligheter til å ha møteaksjoner. Ellers er å si at Klipp fra For Gammel og Ung 6. mai 1979

6 Klipp fra For Gammel og Ung i forbindelse med bibelcamping på Røstad, nr ungdomssekretærstillingen ble min eneste enkle skolegang i administrasjonsoppgaver. Etter å ha svart nei til enda noen spørsmål om å bli kretssekretær, tok jeg imot et kall til å begynne i Agder krets. Fra 1. september 1971 og fram til sommeren 1986 innehadde jeg slike oppgaver i Agder, Østre Østfold og Vestre Østfold, med et års avbrekk som bibelskolelærer i Oslo. Den lengste og rikeste perioden ble i Østre Østfold. Senere ble det jo åtte og et halvt år i tilsvarende oppgaver igjen her i Østfold fra høsten 1998 til ut En tid som blant annet innebar å være med på å gjennomføre to fusjoner. Da jeg startet på denne siste perioden, var det med en begrenset permisjon fra Bibelskolen, men så ble det altså lenger enn det som var planlagt. Jeg har trives med oppgavene knyttet til det å være leder, og ser tilbake på den tiden med stor takknemlighet. Men jeg har savnet en solid lederutdannelse i bunnen. Det er en svært allsidig tjeneste som krever at en kan tilstrekkelig om svært mye. Det spenner så vidt at det er svært få som behersker alt på en god måte. Jeg har naturligvis trivdes aller best med de oppgaver jeg har følt meg best kvalifisert til. Det preger nok i noen grad de prioriteringer en må ta i en slik stilling. Men disse prioriteringene avspeiler også min oppfatning av hva som er spesielt viktig for organisasjonen. I min avskjedsartikkel som regionleder i 2006 skrev jeg i NorKontakt: «For meg har det vært viktig som regionleder å holde god kontakt med foreningene, gjennom forkynnelse, undervisning og praktisk veiledning. Foreningene er organisasjonens grunnenhet. Her ligger både det åndelige og økonomiske fundamentet i Normisjon. I en situasjon hvor mange foreninger sliter tungt og medlemstallet er synkende, har det vært ekstra viktig å gi god støtte. De aller fleste stedene har jeg fått gleden av å besøke forholdsvis ofte. Dette ser jeg tilbake på med stor takknemlighet. Jeg har selv fått mye, og håper jeg har gitt noe tilbake som har kommet trosliv og misjon til gode.» For meg har det grunnleggende i kallet vært forkynneroppgaven. Jeg tror jeg har fått en nådegave som formidler. Den gaven har jeg ønsket å bruke i Ordets tjeneste. Derfor har de periodene der jeg i hovedsak har fått konsentrere meg om dette, vært de aller rikeste. Den tjeneste har falt i tre forskjellige perioder, som det nå i ettertid har vært interessant å tenke tilbake på. Da ikke minst min egen utvikling. Starten som ung evangelist med en sakte orientering mot også å undervise. En mellomperiode på til sammen 13 år som reisepredikant ved hovedkontoret og bibellærer tilknyttet Bibelskolen i Oslo. Her ble det tid til å fordype seg i Skriften. Så til slutt de siste årene med undervisningsoppgaver her i Østfold hvor både bibelarbeid og livets erfaringer flyter sammen og former en noe annerledes forkynner. Som ansatt i en misjonsorganisasjon er det sjelden at dagene er like, men har du opplevd tunge tider i arbeidet? Ja. Selv om jeg i all hovedsak har opplevd lederstillingene som givende og spennende, så er det også der jeg har hatt mine tunge stunder. En av mine mange svake sider er at jeg ikke kan sette grenser for meg NorKontakt side 6 selv når det gjelder arbeidsmengde. Det har ført til at jeg mot slutten av begge mine lange perioder som leder var fullstendig nedkjørt. Jeg møtte veggen. De siste par årene i disse periodene, fram til det sa stopp, ble stadig tyngre. Jeg presset meg stadig mer i håp om at situasjonen ville bedre seg, inntil det var helt tomt. I slike situasjoner kommer selvbebreidelsene og de tunge tankene. En så kraftig «utbrenthet» førte meg inn i perioder med depresjon. Det har vært tungt. Men også av det har jeg lært noe. Og i ettertid ser jeg jo at det utgjør en svært kort tid av den samlede tjenestetiden. Det virker bare ikke slik når en står midt oppe i det. Arbeidslivet i organisasjonene har mange utfordringer. Økonomi er ofte et tema, men også selve organiseringen/formen og her har du opplevd mye. Hvordan opplever du organiseringsutviklingen fra 1960 tallet til 2000 tallet? Da jeg begynte i 1963 var organiseringen i kretser og sentralt enkel, selv om yngres og ungdomsarbeidet var under sterk oppbygging. Det viktigste en kretssekretær gjorde var å legge reiseruter for de ansatte emissærer. Etter hvert kom mer av spesialiseringen og opptatthet med nye arbeidsområder. Arbeidet ble spisset inn mot mer avgrensede målgrupper. Ved hovedkontoret kom nye spesialstillinger som produserte sine program. Alt dette skulle effektueres gjennom kretssekretæren. Videre ble det mer krav til formell og grundig saksbehandling for styret og forholdet til offentlige etater ble også mer omfattende. Dette skjedde samtidig med at det begynte å knipe med de økonomiske ressursene. Som leder har jeg levd med i en stor del av de endringene. Det har vært krevende. Særlig for den som ikke hadde relevant utdannelse for mye av dette.

7 Hva synes du er det beste ved Normisjon? På hjemmesektoren er det at vi er en fellesskapsbasert organisasjon. Foreninger og fellesskap er fundamentet. Det gir bred bæreflate. Dessuten at vi står for en konservativ og positiv teologi. For utearbeidet er det blant annet fokuset på de marginaliserte grupper og det voksende samarbeid i større nettverk av misjonsorganisasjoner. Utfordringer vil vi helt sikkert møte i Normisjon også i fremtiden, men hva tenker du at er viktig for Normisjon og Normisjonsfolket i årene som kommer? At vi tar konsekvensen av hva som er vårt primære kall og spisser arbeidet inn mot det. Med begrensede ressurser må vi gjøre tydelige prioriteringer. Normisjon kan ikke lenger drive med alt som er bra. Da sprer vi oss for mye. Vi må ikke la de gode ting bli det viktigstes fiende. Organisasjonen vil forandre seg. Enten skjer det ved at utviklingen pådytter oss endringene, eller det skjer ved at organisasjonen styrer den ved bevisste prioriteringer og valg. For meg ser det ut som at det er denne forenkling og tydelige prioriteringen som organisasjonens ledere nå er opptatt av. Det er bra. Våren 2006 opplevde du og familien den største smerte og tragedie som en mor og far kan oppleve, da deres yngste sønn omkom i en trafikkulykke. Ble du sint på Gud? Følte du at troen bar? Telefonen fra kona mi, som jeg fikk på kontoret den 25. april om at Geir hadde omkommet, var et sjokk. Livet har for oss aldri vært det samme etter det. Dette kom dessuten mindre enn en uke etter at Borgny hadde avsluttet en strålebehandlingsperiode etter en kreftoperasjon. Så vi hadde allerede en tid levd med usikkerhet og spenning omkring det med liv og død. Det gjorde ikke saken bedre at jeg da var aldeles utslitt i arbeidet og bestemt på å slutte. Så det ble mye på en gang som viklet seg i hverandre. Det hadde ikke vært underlig om vi hadde blitt sinte på Gud - Han hadde dessuten tålt det svært godt. Det er lov å bli sint. Her reagerte vi nok litt forskjellig. Det som skjedde opplevdes for oss i familien som fullstendig meningsløst og urettferdig, men vi gav ikke Gud skylden. Vi har forstått og sett nok til å vite at i en verden som er sterkt merket av dødens krefter, fortoner livet seg slik for svært mange og denne gangen rammet det oss. Som forkynner og sjelesørger hadde jeg også forholdt meg til dette. Ville det jeg hadde formidlet her holde for min egen tro? Troen og det jeg selv har forkynt sier meg at ingen har gjort og gjør mer mot ondskapen i verden enn nettopp Gud. Han har tatt det onde inn over seg og er nærmere enn noen annen der og da det rammer. Han som led for oss og overvant døden, er også til stede og lider sammen med oss. Han skal en dag utrydde smerten og det onde på en fullstendig måte. Inntil da må vi bøye oss for at det onde har stor makt i verden. Slik har jeg prøvd å forkynne. Det har også båret i min tro og smerte. Men jeg gråter mye og godtar ikke det som hendte - det er fortsatt meningsløst. Du er jo en aktiv og allsidig kar og nå som du er pensjonist, har du noen spesielle planer og tanker for pensjonisttilværelsen? Ja, i høy grad. Egentlig har jeg ønske om å ta det litt mer med ro og få mer tid til familie og venner. Samtidig har jeg et par husrestaureringsprosjekter i familien som jeg må få gjort ferdig. Jeg liker praktisk arbeid. Det er god terapi. Dessuten ønsker jeg å stå NorKontakt side 7 til rådighet som fritidsforkynner der noen ønsker meg. Jeg er ikke bekymret for at pensjonisttilværelsen skal bli passiv så lenge helsen holder. Til slutt hvordan vil du oppsummere? Som det går fram av disse glimtene har jeg ikke vært særlig snill mot meg selv og min egen helse. Mest bebreider jeg meg at det har gått ut over mine nærmeste. Jeg har forsømt mye på hjemmebane. Og som sliten arbeider, slik jeg til tider har vært, har jeg heller ikke vært den leder jeg hadde ønsket. Men mest av alt er jeg nå fylt av takknemlighet for at det fine jeg har fått være med på, de mange trofaste ledere og misjonsvenner jeg har blitt kjent med, de gode medarbeiderne i stabene jeg fikk være en del av. Det er så mye glede som dukker opp når en tenker etter. Men det er ikke plass til alt. Det som likevel blir det aller største etter alle disse år, er erfaringene av å tjene en nådig og god Herre.

8 Solstrålen har skint i 100 år Siste dag før pensjonist Bildet viser lederne Kirsten Ryen (til venstre) og Inger Lise Melleby sammen med barna på 100 årsfesten. Solstrålen barneforening i Melleby i Tune har vært i virksomhet i hele 100 år. Jubileumsfesten gikk av stabelen på Melleby bedehus fredag 15. oktober. Et overfylt bedehus forteller noe om hva denne foreningen har betydd gjennom årene. «Solstrålen» ble stiftet for Det norske Misjonsselskap (NMS) og Den norske Santalmisjon (DnS). Medlemstallet har gått opp og ned gjennom årene. I dag er det 12 innskrevne medlemmer, men det er flere som stikker innom av og til. Møtene holdes annenhver fredag, og samler barn fra fem til 14 år. I 2009 ble det sendt kr. 30 tusen til misjonsarbeidet. Servering av kakao og en utlodning har vært faste programposter på møtene siden starten. Ellers er det alltid andakt og hobby-aktiviteter. To støttespiller må nevnes: Ruth Ryen som spiller og Nils Philip Eriksen som leder basarene. Torill Bredeg fra Normisjon og Ann Christin Johansen fra NMS deltok i 100-årsfesten, som ble kombinert med høstens basar. Det var forøvrig en rekke hilsener. Inger Lise Melleby og Kirsten Ryen, som har holdt på i henholdsvis 29 og 26 år, ble takket for sin store innsats. Les mer og se flere bilder på regionens hjemmeside: ostfold Tekst og foto: Boe Johannes Hermansen Bibelkurs som samler mange De siste semestrene har Haugetun Folkehøyskole arrangert bibelkurs i Greåker Frikirke. I høst er det også parallelt kurs i Fredrikstad Frikirke og Det evangelisklutherske kirkesamfunn (DELK) i Vestfold. Det er Kai Ørebech som leder disse tre kursene og selv har noen av timene. Oppslutningen er også god. I Vestfold er det 60 påmeldte, mens tallet i Fredrikstad og Greåker er på ca. 50. Alle tre stedene går undervisningen fra klokken , avbrudt av kveldsmat. - Bildet viser et glimt fra kurset i Greåker Frikirke 13. oktober med prest Ivar Smedsrød som taler. Han hadde som tema: «Gudsbarnet klager ei?» Flere bilder, se regionens hjemmeside. Tekst og foto: Boe Johannes Hermansen Hele 90 mannfolk hadde funnet veien til Sjøglimt lørdag 30. oktober da Normisjon region Østfold arrangerte stor mannsfest. Arne Fosser ønsket velkommen. Etter en velsmakende treretters middag fra Wenches kjøkken, med hyggelig prat rundt bordene, holdt forkynner Åge Hunnestad andakt. Siste del av programmet var viet Tommy Rambøls ekspedisjon til Mount Everest: Fjell uten nåde! Gjennom et halvannet times program i lyd, lys og bilder gav han mannfolka en sterk personlig historie om hva det innebærer å bestige verdens høyeste fjell. Kvelden ble avsluttet med utlodning hvor inntekten gikk til driften av Sjøglimt leirsted. Se mange bilder fra festen på regionens hjemmeside! Tidligere på dagen gikk damenes dag av stabelen, med omlag 40 kvinner tilstede. Også der var det et rikholdig program. Wenche Bjerknes, husmor på Sjøglimt, takker for de pengene som kom inn på utlodningen på damenes dag. Midlene er øremerket kjøkkenutstyr på leirstedet. Tekst og foto: Boe Johannes Hermansen NorKontakt side 8 Åge Hunnestad hadde sin siste arbeidsdag på bots- og bededag, 31. oktober, da han talte på DELK-gudstjeneste i Missingmyra bedehus om formiddagen og på Normisjonsmøte i Bethania, Sarpsborg på kveldstid. Som det sto i siste nummer av NorKontakt, kan han se tilbake på 45 års tjeneste og prekenoppdrag. - Bildet viser et glimt fra Missingmyra bedehus hvor Jorunn Hovland Hermansen takker ham. Foto: Boe Johannes Hermansen Mannsfest og Damenes dag Arne Fosser (til venstre) takker Tommy Rambøl for et meget interessant innblikk i hva det vil si å bestige verdens høyeste fjell.

9 Elise Volen ved kontorpulten på regionkontoret i Sarpsborg. FOTO: BOE JOHANNES HERMANSEN 1. Hva er din bakgrunn/hva har du gjort så langt i livet? Jeg er Elise og trives veldig godt med å være det. Er midt i mellom storebror og lillesøster. Har vokst opp på gård som heter Volen omtrent innerst i de indre, dype Østfoldskoger sammen med mine søsken og naboen på gården ved siden av. Kan nesten regne de som søsken også. Som barn hadde jeg en utrolig trygg og samtidig fri oppvekst. Jeg elsket alt som hadde snev av kreativitet og musikk og tok lett på meg organiserings- og planleggingsrollen blant oss unge på Volen. Og det har egentlig ikke forandret seg så mye. Er nok derfor jeg drømte om å bli Aktivitør. Mitt store forbilde, Marion Buer, var det og da gjorde jeg som henne og tok fagbrevet. Elsket jobben som Aktivitør, men merket at jeg ikke hadde roen på meg til starte Aktivitørlivet som 21 åring. Tok to år på interiørdesign og gikk videre til Acta bibelskole i Stavanger. Trivdes veldig godt i IMI-kirken, som skolen holdt til i. Etter bibelskole ventet jobb og det var naturlig å teste interiøryrket. Skulle også prøve å bo litt i Oslo. Men Gud hadde andre planer. Av alle ting ble jeg trosopplæringsleder i Nittedal og Hakadal høsten 07. Til nå i livet har jeg opplevd mine største kulturelle, kirkelige og historiske kontraster der. Men lite kan måle seg med det hjertet jeg hadde for arbeidet der og alt jeg har lært. Likevel ble det bare tydeligere og tydeligere for meg som tiden gikk at jeg kommer fra Østfold, har dype Sju spørsmål til vår nye Acta-leder røtter i Østfold og kommuniserer vel mye mer som en østfolding enn noe annet. 2. Hvorfor søkte du stillingen som Acta-leder? I løpet av vinteren som vi har bak oss kjente jeg at jeg nærmet meg ferdig i Nittedal. Jeg hadde på mange måter gjort den jobben Gud hadde kalt meg til. Og skulle jeg fortsatt da, hadde jeg ikke orket stort lenger. For det var ingen jobb man kunne overleve på i egen kraft, for å si det sånn. Så jeg begynte aktivt å se etter nye jobber. Og jeg kunne nok søkt på veldig mye rart. Jeg er jo både Interiørdesigner og Aktivitør i tillegg til at jeg lett kunne trivdes i butikk eller lignende. Men det var veldig få jobber det fristet å erstatte jobben i Nittedal med. Actalederjobben i Østfold lyste mot meg og jeg så den litt tilfeldig. Det var også flere som spurte om jeg vurderte å søke. Så jeg tenkte at dette er en dør jeg vil se litt nærmere på, før jeg eventuelt lukker den. 3. Hvilke tanker har du gjort deg om arbeidet - så langt? Jeg kjenner veldig på ydmykhet ovenfor jobben. Jeg har vokst opp på et Normisjons bedehus selv og blir nok fort litt andektig med tanke på at mennesker som har gitt meg tillit, tabbekvote og ansvar, gått alle gradene, stått på og vært mine store forbilder plutselig skal forholde seg til meg som en ansatt. Men jeg kjenner samtidig det er veldig godt å ha begynt her. Gleder meg til å bli godt kjent i arbeidet, med alle de som står på, og henge med på det Gud har tenkt at Acta Østfold skal holde på med de nærmeste årene. Jeg er ganske overbevist om at jeg har ingen kjedelig framtid foran meg som Actaleder i Østfold. 4. Hva er mulighetene for Acta i Østfold Vi har muligheter til å så varige spor av tro gjennom erfaringer og opplevelser i mange barn og unges liv. Gjennom leir- og lokallagslivet bruker Gud våre gaver og evner som redskaper. Mer enn noen gang er det viktig å hjelpe barna i deres søken etter identitet, Gudsbilde og Jesusrelasjon. Det handler om å bli kjent med seg selv og den Gud har tenkt vi skal NorKontakt side 9 være. Samfunnet i dag hjelper oss ikke så mye på den biten, men her opplever jeg vel at mye av Actas spisskompetanse ligger. Vi kan ha det som betyr aller mest for oss i sentrum, nemlig Jesus. 5. Og hva er begrensningene? Begrensningene er nok store som et stort hav, men det er ikke typisk meg å fokusere på det. Der burde jeg kanskje vært flinkere. Når en er bevisst på begrensningene, er det jo også mulig å gjøre noe med dem. Men det politisk korrekte er vel å svare ressurser. Vi ønsker oss jo mye mer å rutte med, flere folk å spille på lag med og mer spillerom til å gå veier vi ikke helt har kontroll på hvor vil ende. Men utgangspunktet er kjempebra. Så får vi heller komme tilbake til det når jeg har kjent på realitetene i arbeidet en stund. 6. Hva gjør du på fritiden? Jeg er veldig familiekjær og har behov for å være en del hjemme og da mener jeg hjemme på gården. Der kan jeg slappe helt av og på mange måter nullstille mye. Det gjør jeg gjennom turer i skogen, kreative sysler og tid sammen med foreldrene og besteforeldrene mine. Når jeg er hjemme er jeg også mye sammen med gode venner som bor i Øymark. Og dem er det mange av og de betyr enormt mye for meg. Jeg må også legge inn en tur på kirkegården, for der ligger lillesøstera mi. Ellers har jeg leilighet i Oslo fortsatt og liker meg godt der. Der erstatter jeg roen på Volen med trikk, kafélivet, gode venner, konserter og ikke minst marka. Deilig det og. I tillegg har jeg bror med familie i Oslo og jeg storkoser meg med å være tante. Dagene er ganske innholdsrike med andre ord. 7. Gi en egenkarakteristikk av deg selv: fire gode egenskaper og om du har noen som ikke er så gode? Gode egenskaper er vel alt etter øya som ser, men jeg er god på å ha oversikt og se litt det som er viktig nå. Ellers er jeg en kreativ sjel og liker å spille piano i forskjellige sammenhenger. Også liker jeg å gjøre ordentlig det jeg gjør. Har noen gener der jeg ikke kan juge fra meg. Men jeg skulle ønske jeg kunne bli mer raus som person. Det er en egenskap jeg gjerne skulle hatt bare uendelig mye av.

10 -styret ble inspirert! Actastyret ble inspirert! Helgen okt var Actastyret på inspirasjonskonferanse på Tyrifjord hotell i Vikersund. Denne samlingen kom i stand etter initiativ fra VeBu i forbindelse med samtalene om å slå sammen flere regioner på nyåret. Siden denne henvendelsen, som kom på vårparten, har Normisjon gått bort fra dette forslaget. Men helgen ble allikevel gjennomført som en inspirasjonssamling. Actastyrene fra Øst, VeBu, Telemark, Oppland og Østfold var representert og Ole Martin Rudstaden var representant fra hovedkontoret. Det ble et intenst og givende døgn hvor vi gruppevis og i plenum drøftet Acta sine utfordringer og arrangementer over hele Østlandet. Det som ble tydelig var at flertallet opplevde at Acta som organisasjon er en boble. Til tross for at vi vil være inkluderende kanskje er mest inkluderende for de som allerede er innenfor boblen. Vi savnet en tydelig identitet som kan gjøre det enklere å gå ut med. Dette ble tatt med tilbake til Acta sentralt. Det kom også frem at Acta er mest synlig som seg selv gjennom leirarbeid, og at vi er skjult som oss selv gjennom lokallagene som ikke har en tydelig link til Acta. Men det var en engasjert og kamplysten gjeng på ca 30 deltakere som hadde mange ideer til hvordan vi kan bli mer tydelige. Samarbeid mellom regionene ble mye nevnt og lederutveksling var et av hovedtemaene. Skal vi begynne å sprekke boblene må vi begynne med å slå sammen de ulike boblene. Der vi så mest muligheter til å samarbeide var på ungdom/ unge voksne arenaen av to grunner, de har minst tilbud og de har lettere for å forflytte seg. Acta Østfold fikk skryt for sitt gode tilbud til denne aldersgruppen. Region Telemark har et flott tilbud om Alf leir på Oksøya hver sommer. Det er et leirtilbud for barn med ulike funksjonshemminger fra 10 år, og som de gjerne ønsket seg flere deltakere på. Deltagerne må ha med seg en voksen/støttekontakt. VeBu arrangerer interrail tur på sommeren som også var et tilbud det var plass til flere deltagere på. Oppland arrangerer alpinleir i NorKontakt side 10 mars hvert år for aldersgruppen år og Øst har bl.a. nyttårsleir. Vi fra Østfold kunne friste med actionleirene våre, ungdomsweekend og Sommer på Hvaler. Et tiltak som ikke krever for mye ressurser, og vi alle kan gjøre er å reklamere for hverandres arrangement i våre respektive leirbrosjyrer. Vi som sitter i styrene må nå aktivt jobbe for dette arbeidet og gjøre noe med alle de visjonene vi hadde denne helgen for at det ikke strander i gode ord og meninger. Helgen ble avsluttet med idèmyldring om en felles festival vi kan arrangere på et ubestemt tidspunkt og her var det mange gode forslag Vi nevner bl.a. Bakvendt festival, den siste skal bli den første. Gøy med garn festival, TFB, Try it, Feel it, Believe it, festival, actionfestival, retreatfestival, 24hours bønn og lovsang som var noen av forslagene. Det var også ønskelig at en slik inspirasjonssamling kunne bli en årlig hendelse. Vi var en mett og inspirert gjeng som dro fra Vikersund lørdag ettermiddag, og jeg tror jeg har alle som var med meg når jeg sier at vi er klare til å jobbe videre med det flotte og viktige arbeidet vi gjør, og møte de utfordringene vi har med friskt mot! Reidun Karlsen

11 Action på Hvaler Så var det nok en gang tid for å samle østlandets ungdom til «Action på Hvaler», en helg fylt med moro, spenning, Jesus og godt fellesskap. Den nye Actalederen, Elise, sto for bibeltimer med temaet «I can only imagine», og resten av det heltelignende lederteamet sto for høydeløype, paintball, leirdueskyting og vannsport. I tillegg til dette bruktes kvelder og netter til bibelsmugling og Burma Trial og mange gode samtaler innimellom leker, peiskos og sang. «Med en så god gjeng med ungdommer, må jo helgen bare bli bra», sier ettåringen og minnes en festmiddag full av høylytt latter og kreative innslag fra deltakere og ledere. Alt i alt ble det en deilig helg, med Jesus i sentrum og action i svingene! Kristine Helgen Spernes Acta Østfold prioriterer lederutvikling! Elise og Christoffer skravler og ler som alltid. Leir vinter og påske 2011 Ungdomsweekend for 18+, mars på Sjøglimt. Påskeaction for 8. klasse 3. vgs, april på Sauevika Påskeleir for klasse, april på Sjøglimt Påseleir for klasse, april på Sjøglimt Siste helgen i januar går startskuddet for et nytt kull med LTS-ere. LTS er Acta Østfolds Ledertreningskole for unge leirledere og foreningsledere. Alle som er mellom 14 og 18 år kan søke om å bli med. Vi ønsker at du setter noen ord på hvorfor du vil være med, slik at vi kan skreddersy kurset utfra hvem som søker. Gjennom LTS ønsker vi å trene, styrke og bevisstgjøre unge ledere, og vi har plass til 12 deltagere på kurset som starter i januar og avsluttes før sommeren. I løpet av våren har vi fire mandagskvelder sammen, en helg og i tillegg vil du få praksis på en påskeleir og en sommerleir. Vi gleder oss til at nettopp DU sender oss en søknad. Få brosjyren tilsendt eller spør etter den i din forening, de har fått den i posten. Da sees vi! NorKontakt side 11 Snart jul! Det kan være vanskelig å finne gode gaver til de som har «alt». Hvorfor ikke et Leirgavekort? Kortet fås kjøpt på regionkontoret og kan brukes som hel- eller delbetaling for hvilken leir man måtte ønske av de som arrangeres av Acta i Østfold. Ta kontakt med regionkontoret, nå!

12 Høsten er leirtid på Sjøglimt Når det begynner å bli mørkt om kvelden og litt kaldere i luften, er det tid for å starte høstsesongen på Sjøglimt. Først ut var Tenleir hvor en trivelig gjeng med tenåringer var klare for spennende aktiviteter, bibeltimer og masse moro. Her fikk de testet sanser og samarbeidsevner i «Blind, døv og stum - konkurransen», opp i klatreveggen og roe ned foran korset. Helgen etter var 45 deltagere fra klasse klare for Hobbyleir. Her ble det snekret fuglekasser, bakt muffins og støpt såper så duften lå helt ut på tunet. Vi koste oss rundt bålet ute i lavvoen med kveldssamling og sang. Det er godt å være på leir og få gå noen skritt sammen med og nærmere Jesus. Fotograf på hobbyleiren var Thorbjørn Helin, mens Johannes Vingerhagen dekket tenleieren med linsen. Blind, døv og stum i samarbeidslek Daniel, Oscar og Eivind i farten på fotballbanen Anders og Eivind i forsvar Bakegjengen er i gang med pynting av muffinsene de bakte. Thea i gang med snekring av fuglekasser Gode venner på leir NorKontakt side 12

13 Dugnadsinnsats - noe for deg? Haugetun setter stor pris på all form for støtte enten det er snakk om forbønn, gaver eller dugnadsinnsats. Bare det å skifte lyspærer tar sin tid på et sted med svært mange rom, og derfor er «dugnadskorpset» en viktig del av dem som sørger for å holde hjulene i gang både ute og inne.for vaktmesterne og dugnadsgjengen - med vaktmester Arild Olsen i spissen - er det alltid noe som må gjøres enten det er snakk om maling, rydding, flytting eller reparasjoner. Selv bruker Arild Olsen blant annet en god del tid på å holde skolens bilpark i orden. Den er ganske stor etter at en «ny» minibuss ble innkjøpt og tatt i bruk i begynnelsen november.rektor Per Morten Wiig og vaktmester Arild Olsen tar gjerne imot flere hjelpende hender. Dersom du har tid og lyst til å hjelpe til på en eller annen måte, er det bare å ringe for mer informasjon. Du er hjertelig velkommen både i arbeidsfellesskapet og ved fellesskapet rundt lunsjbordet. Haugetunmøte 20. januar: Egil Svartdahl taler - du er velkommen Torsdag 20. januar kl 1900 er det klart for et nytt Haugetunmøte. De siste arrangementene har vært svært godt besøkt, og det satses på god oppslutning igjen. Hele Norges TV-pastor Egil Svartdahl blir kveldens taler, og da vet alle at den saken er i de beste hender. I tillegg til TV-jobbing gjennom mange år er Egil Svartdahl også kjent blant annet om forstander i Filadelfia Oslo og som fellesmøtetaler i Fredrikstad denne høsten. Skolens syngende vaktmester og velkjente Østfold-artist Bjørnar Spydevold skal i aksjon, og det blir innslag ved elevene. Som vanlig på disse kveldene blir det kaffe, kaker og loddsalg. Haugetun folkehøyskole Alltid nok å gjøre. Her monterer vaktmester Bjørnar Spydevold stolene fra Sarpsborg kino i auditoriet. Sponsorløp og familiedag med Guatemala-fokus Øsregn og sur vind tirsdag 2. november greide heldigvis ikke å stoppe positive og motiverte elever som gjennomførte runde etter runde i Fredrikstadmarka. Det betyr mange tusen kroner til skolens prosjekt i Guatemala.Det kom også inn mye penger til prosjektet under familiedagen 6. november. Foreldre og andre familiemedlemmer var med på underholdning i gymsalen og samlinger i de ulike klassene før det hele ble avsluttet med middag. Mer behagelig Både elever og andre brukere av auditoriet (best kjent som amfi) vil heretter sitte langt bedre enn hittil. De gamle tresetene byttes ut med stoler som tidligere sto på Sarpsborg kino og som Haugetun overtok gratis. Samtidig pusses rommet også opp slik at det også vil gi et langt bedre tilbud i forbindelse med forelesninger og undervisning når det er snakk om lyd og bilde. Kai Ørebech slutter Når skolen tar juleferie, går Kai Ørebech over i pensjonistenes rekker. De siste årene har han vært lærer, men ble ansatt som rektor etter også å ha vært formann i skolens styre. Selv om han slutter som lærer, vil han fortsette med et visst Haugetun-fokus. Kai er nemlig godt gang med å skrive boka som skal komme ut i forbindelse med skolens 100-årsjubileum i Haugetun Folkehøyskole har mye å takke Kai for enten det er snakk om ordinære kurs eller kortkurs, den omsorgen han har hatt for elever og ansatte eller f eks det han har gjort for å sørge for god kontakt mellom skolen og misjonsfolket. Det er ikke få Haugetunmøter han hatt i forsamlinger over hele Østfold. Vi vet at han har atskillige jern i ilden og ønsker ham mange gode år når han går av. Hvilepuls et lite pusterom Nesten hver mandag kveld samles ei gruppe elever sammen med tilsynslærer i kapellet på Haugetun. Mens Treffpunkt er det store kristne treffet i måneden, er Hvilepuls en enkel og uformell samling som f eks kan bestå av en kort opplesing, skriving av bønnesedler, bønn, lystenning og lytting til passende musikk. Flere elever synes det bare er godt å ligge på madrassene i kapellet mens de hører musikk. Han som jogger på bildet var en av to som løp 28 km denne dagen. Bildet fra familiedagen er elever som fremfører «Hey you». e-post: fhs.no Konto for renoveringsprosjekt: tlf NorKontakt side 13

14 NORMISJON REGION ØSTFOLD Regionkontoret St. Mariegt. 99, Sarpsborg Postadresse: Boks 269, 1702 Sarpsborg e-post: Tlf , fax: Kontortid: Mand.-torsd. kl Bankgiro: Hjemmeside: Regionstyreleder: Jan Holone tlf , e-post: Regionleder: Bjørnar Holmedal, tlf e-post: Administrasjonssekretær: Vera Heines, tlf , (priv), mobil e-post: Misjonskonsulent: Boe Johannes Hermansen, (priv), mobil e-post: Acta-leder: Elise Volen, tlf.: , e-post: Styreleder Acta: Johannes Vingerhagen, mobil e-post: Leirkoordinator: Lin Katrin S. Mørken, tlf e-post: Familie- og misjonsarbeider: Torill Bredeg, tlf / e-post: Prosjektarbeider: Anne Lise Dahle, tlf (priv), mobil e-post: Ettåring: Kristin Helgen Spernes, tlf.: , e-post: LEIRSTEDENE: TELEFONER OG ADRESSER SJØGLIMT LEIRSTED 1870 Ørje, tlf , fax , mobil e-post: Det lune hjørnet Hvor ble det av ham? Bestyrer/vaktmester: Knut Edlar Arnesen, mobil , e-post: Kokke/husmor: Wenche Bjørknes, tlf SAUEVIKA LEIRSTED 1684 Vesterøy, tlf , fax , e-post: Postadresse: Havna, Spjærøy, 1684 Vesterøy Bestyrer/vaktmester: Kjell Pettersen, tlf e-post: Vaktmester: Odd Jørgen Bredeg tlf: MISJONSSENTERET Velund, 1892 Degernes, tlf Bestyrer/vaktmester: Kjell Pettersen, tlf e-post: Vaktmester: Erling Dehnes, tlf , mobil HAUGETUN FOLKEHØYSKOLE Solivn. 64,1667 Rolvsøy tlf , fax e-post: Internett: Kontortid: mand.-fred. kl Bankgiro: Rektor: Per Morten Wiig NorKontakt Organ for Normisjon region Østfold og Haugetun folkehøyskole Ansv. redaktør: Bjørnar Holmedal Redaktør: Boe Johannes Hermansen Bladet utkommer i år med 4 nummer og sendes gratis til Normisjons medlemmer, menighetskontorer, media og andre som er interessert i å motta bladet. Opplag: 2300 Ettertrykk tillatt med kildeangivelse. Grafisk utforming: janh Forsidefoto: Johannes Vingerhagen Trykk: 07gruppen Innleveringsfrist til neste nr.: Julekonsert på Bethel Fredag 10. desember kl kommer Peter Sandwall og Lars Mörlid til Bethel i Fredrikstad, hvor en ny stor konsert arrangeres med de kjente svenske musikerne. Tilhørerne får lytte til og synge med på friske og originale tolkninger av kjente og kjære advents- og julesanger. Den svenske duoen presenterer en unik musikalsk bredde: Tradisjonene fra svart gospelmusikk er umiskjennelig tilstede. Men også koblingen til deres klassiske skolering. Bethel i Fredrikstad er det eneste stedet i Norge som får besøk på deres store juleturne. Bildet viser et glimt fra konserten i fjor. (Tekst og foto: Boe Johannes Hermansen) Det hendte på en samling for teologer på Menighetsfakultetet at en eldre prest fra talerstolen mintes flere av sine studiekamerater og nevnte hvilke stillinger/embeter de var havnet i. Landssekretær Eugen Spydevold spurte da plutselig taleren: - Vår felles venn NN, hvor ble det av ham? - Han er død, svarte taleren. Hvortil Spydevold til forsamlingens overraskelse bemerket: - Ja, jeg vet det! Fra 333 lattermilde preste- og predikanthistorier fra virkeligheten av Torbjørn Greipsland (red). Lunde forlag NorKontakt side 14 Ønskes kjøpt! Kai Ørebech, tlf / , e-post: ønsker å kjøpe følgende bøker: A. C. Bang: Hans Nielsen Hauge og hans Samtid, 1874 (4. oppl. 1924). D. Breistein: Hans Nielsen Hauge, Kjøbmand i Bergen. Kristen tro og økonomisk aktivitet, Bergen 1955 H. G. Heggtveit: Den norske Kirke i det nittende Aarhundrede, 2 bd.,

15 Nytt fra Sauevika Salg av ved Vi har ca. 350 sekker à 60 liter blandingsved ferdig kløvet som selges, minimumspris pr. sekk kr. 40,-. Ved kjøp av minimum 10 sekker besørger vi transport hjem til deg etter avtale i Sarpsborg/Fredrikstad-området. Kontakt Kjell Pettersen tlf eller Odd Jørgen Bredeg tlf Kjære Sauevika-venner! Vi har i lengre tid ønsket å få ut sand, pukk og singel for å kunne utføre utbedringer blant annet på vei og brygge. Transport av dette har virket uoverkommelig, men etter å ha undersøkt mulighet og pris fant vi at det kunne løses med helikoptertransport. Noen av våre gode venner besørget transport til Kjellvikatoppen i storsekk. Selve helikoptertransporten fant sted 27. oktober og i løpet av en drøy halvtime var 10 sekker flyttet til Sauevika. Så nå er ting klart som et ledd i en vårdugnad neste år. Sauevika ble vinterstengt 15. november etter en hektisk, men flott sesong. Samtidig er det tid for å takke for all god hjelp som er gitt i løpet av dette året. Med varme hilsener fra Mauricio, Odd Jørgen og Kjell Nytt fra Sjøglimt - sølvtøy og servise til salgs Sølvtøy og servise selges til høystbydende over minstepris. Sølv kaffekanne David Andersen og fløtesett, minstepris kr ,- 1 stk potetfat 1 stk stort ovalt fat Mintepris kr 5.000,- Veddeløp sølvbestikk 10 stk gafler 10 stk kniver 10 stk fiskekniver 2 stk kompottskje 1 stk ostehøvel 1 stk syltetøyskje 1 stk liten kniv Minstepris kr ,- Rosenthal fiskeservise 12 stk flate tallerkner 10 stk asjetter Interesserte kjøpere, ta kontakt med Randi Finstad Sand, tlf Døde: Svanhild Raknes, Rolvsøy Gunvor H. Haakensen, Borgenhaugen Rolf Larsen, Emmaus, Fredrikstad Einar Hansen, Østre Råde Kai Reinertsen, Kristiansand Guds fred med deres minne. Jubilanter: 01.10: Målfrid Røyneberg, Tomb 60 år 04.10: Else Brevik, Onsøy 75 år 04.10: Uno Hovelsen, Borge 50 år 06.10: Sverre Trandem, Råde 85 år 06.10: Anne K. Wiersholm, Råde 50 år 08.10: Anton Sandaker, Råde 85 år 09.10: Elsa Glemminge, Fredrikstad 75 år 31.10: Ranveig Wiersholm, Råde 80 år 01.11: Elisabeth Kinn, Rolvsøy 60 år 10.11: Reidun Glemminge, Ekholt 85 år 12.11: Karin Langvik, Fredrikstad 80 år 16.11: Gro Elgheim Monsen, Bethel, Fredrikstad 60 år NorKontakt side 15

16 Normisjon 10 år Normisjon region Østfold feirer sine 10 første år! Søndag 6. februar kl Bethel, Glemmengaten 42, Fredrikstad Anfin Skaaheim taler Lasse og Wenche Tuman Johnsen synger Gunnar Navestad takkes av etter sin tjeneste i Normisjon Acta deltar I hvert nummer av NorKontakt vil du finne takke- og bønneemner. Spalten redigeres av Boe Johannes Hermansen. Gi gjerne beskjed om takke- og bønneemner som vi kan ta med i kommende nummer av bladet. Jubileumsfesten er den eneste som region Østfold arrangerer, og er for hele fylket! La oss takke og be Takk for at den treenige Gud også i dag er levende og virksom, med sin ånd, nåde og kraft. Be for resten av året for 150-årsjubileet for Normisjon i Østfold. Be om at Guds ord må forkynnes klart og rent, til frelse og fornyelse, ikke minst i advents- og juletiden. Be for alle som opplever julen som en tung tid, med sorg og ensomhet. Be om fornyelse og vekst i Normisjonsarbeidet lokalt, i regionen, resten av landet, og i våre samarbeidsland. Be om troskap og tillit til Guds levende ord. Be for alle som lider for Jesu skyld, både her i landet og i andre land. Be for arbeidet som gjøres for å samle de bibeltro på bakgrunn av den vanskelige åndelige og kirkelige situasjon. Be for de ansatte i regionen og deres familier. Be spesielt for regionleder Bjørnar Holmedal og hans familie. Og for Elise Volen som har begynt som ny Acta-leder. Takk for den trofaste tjenesten Gunnar Navestad og Åge Hunnestad har stått i gjennom svært mange år. Be for regionstyret og Acta-styret - om visdom i tjenesten. Be for fastgiverprosjektet Medvandrer, Mission 15:11, Team Østfold og Ledetreningsskolen for unge. Be for de kommende arrangementer og leirer. Takk for den store trofastheten mange viser i foreningsarbeidet i Normisjon. Be om at Gud kaller og utruster ledere og forkynnere. Be også om flere nye misjonærer fra Østfold. Be for prosjektet Øst møter Øst - for Nepal og dets innbyggere, for kirkene og evangeliseringen i landet. Takk og be for misjonærene Kristin og Erik Bøhler. Be for Nehemja-prosjektet i Ecuador, hvor unge utrustes til lederskap i menighetene. Be for økonomien i region Østfold, og om en rett forvaltning, for den enkelte av oss og i misjonen. Be for de lokale barne- og ungdomslederne i ACTA. Be for de ansatte ved Sauevika, Sjøglimt og Misjonssenteret og driften av disse leirstedene. Takk for full skole på Haugetun og be for årets elevkull og de ansatte ved folkehøyskolen.

Kjære alle sammen! Høsten 2012 er her be Herren om at Han utruster og sender meg og deg!

Kjære alle sammen! Høsten 2012 er her be Herren om at Han utruster og sender meg og deg! Kjære alle sammen! Under Normisjons generalforsamling i år ble vår nye visjon- og våre nye verdier vedtatt. Normisjons visjon: Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. Normisjons kjerneverdier:

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

MEDLEM I HAMAR NORMISJON?

MEDLEM I HAMAR NORMISJON? Kjære leser! Enten du er kjent eller ukjent med Hamar Normisjon, ønskes du velkommen til å være med og bygge fellesskap som betyr noe for deg. Vi tror at gode fellesskap gir noe tilbake til den enkelte,-

Detaljer

lsi!~mesteravlesere og kj(ijkkenhjelp Kjeere medarbeiderei normisjon Mars 2012

lsi!~mesteravlesere og kj(ijkkenhjelp Kjeere medarbeiderei normisjon Mars 2012 Kjeere medarbeiderei Mars 2012 normisjon region enfold Den andre helgen i februar var aile leir, forening og fellesskaps- ledere invitert til Lederhelg pa Sj0glimt. Leir og Acta- ledere var samlet hele

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 Hei! Dette er Hamar normisjons program for første halvår 2015. Enten du er kjent med denne type program fra før, eller det er nytt for deg, så oppfordrer vi

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

Siste nyhetsbrev før. vi setter i gang med et spennende rusprosjekt

Siste nyhetsbrev før. vi setter i gang med et spennende rusprosjekt Siste nyhetsbrev før Denne setningen gjelder for opptil flere hendelser som står for tur i vår lille familie. Så derfor setter vi i gang med en oppdatering på hva den lista inneholder. vi setter i gang

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG 45 Seminar med Åpne Dører 28. febr. 2. mars Ytremisjonsprosjekt Innholdsrik møteaksjon med Steinar Harila En våken disippel www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe Hvordan holde Bibelstudie, tale og undervisning Innhold Starte en bibelstudie i en liten gruppe... 1 Hvordan holde en tale eller undervisning... 3 Forskjellen på undervisning og tale... 3 Hva er tale...

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

d Mitt nye eventyr og utfordringer d

d Mitt nye eventyr og utfordringer d DESEMBER 2015 d Mitt nye eventyr og utfordringer d Nå nærmer julen seg med stormskritt, og selv her i Nord-Thailand er nettene kalde nå. Det er ikke bare julen som nærmer seg, men det er heller ikke så

Detaljer

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud.

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud. Vokse til modenhet Skal du løpe marathon så vil det være galskap å ikke trene i forkant. Gode marathonløpere trener og orienterer livet sitt rundt dette. For å være klare til løpet. Det same gjelder troen

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

I trygge hender. En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU).

I trygge hender. En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU). I trygge hender En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU). 1 I trygge hender Kjempeflott at du har sagt ja til å være leder i Frelsesarmeens barn og unge! FAbU er helt

Detaljer

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Fra Puls 1 ungdom: Takk for at du har vært med meg hele året. Takk for mat og drikke. Takk for at jeg bor i et rikt land, og takk

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Regionstyrets årsmelding for 2009

Regionstyrets årsmelding for 2009 Regionstyrets årsmelding for 2009 1. Innledning Den meldingen regionstyret her avgir, begrenser seg hovedsaklig til det mandatområdet styret har fått. Det vil si de fellesoppgaver som er overdratt fra

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Region Sørvest 1. Innledende kommentarer Dette strategidokumentet bygger på NLMs grunnregler

Detaljer

Kjære støttespillere i Norge!

Kjære støttespillere i Norge! Kjære støttespillere i Norge! Plutselig er det jul igjen, og advents- og julearrangementene har stått (og står) på rekke og rad. Det er nok å gjøre! Advent er ei tid da særlig prester blir invitert inn

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Ny nettside: www.moldebedehus.no

Ny nettside: www.moldebedehus.no Informasjonsblad for Molde Indremisjon April 2013 Andakt og bønneemner Forsamlingslederen har ordet Nytt Styre og hyrderåd Ny nettside: www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet Vinne, utruste og

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Gudstjeneste - Viktig eller uviktig?

Gudstjeneste - Viktig eller uviktig? Gudstjeneste - Viktig eller uviktig? Preken Stavanger Baptistmenighet Dato: 29. januar 2006 Antall ord: 1870 Et spørsmål til alle sammen: Hva er viktig? Spør noen tilfeldig folk på gaten å er det raskt

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!!

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!! Actas satsning for barn mellom 4-10 år Dåpsopplæring med misjonsperspektiv Hvem er vi? Amigos er Actas satsning for barn mellom 4-10 år. Amigos er synlig gjennom lagsvirksomhet, leirer, Amigosfestivalen,

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Bibelen Guds levende ord

Bibelen Guds levende ord Preken Stavanger baptistmenighet 12/2-2006 Bibeldagen Tekst: Matteus 13, 3-9 Antall ord: 1856 Bibelen Guds levende ord La meg begynne med en liten historie. Det hadde kommet ny pastor i baptistkirken på

Detaljer

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus.

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus. Elihu 15.02.2015 Andreas Fjellvang Kjære menighet! Det er en ære for meg å stå her i dag. Har fått et bibel vers jeg ønsker å forkynne ut i fra i dag. Johannes 5:19 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL 10. februar 2015 Årsmelding Harstad Normisjon 2014 Dette er styrets årsmelding for 2014 for Harstad Normisjon, men dekker også andre nærstående organisasjoners

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

Bloggen. Givertjeneste

Bloggen. Givertjeneste Etter som vi er kommet godt i gang med året, og faktisk snart begynner å nærme oss avslutningen på 2014, er det en glede å kunne melde at vi er i live! Alltid fint å kunne takke Gud for hver dag han gir

Detaljer

Preken på 3. søndag i åpenbaringstiden: Joh 1,15-18

Preken på 3. søndag i åpenbaringstiden: Joh 1,15-18 Preken på 3. søndag i åpenbaringstiden: Joh 1,15-18 Moses gjette småfeet til svigerfaren Jetro. En gang han drev feet over til den andre siden av ørkenen, kom han til Guds fjell. Da viste Herrens engel

Detaljer

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 & Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 Bibeltimeopplegg Kjære bibeltimeholder! Her kommer et opplegg for bibeltimer for sommerleirene 2013. Temaet for sommeren er La ditt rike komme. Bibelfortellingen

Detaljer

Ledermanual. Verdigrunnlag

Ledermanual. Verdigrunnlag Ledermanual Verdigrunnlag Innhold 3 Vår visjon 4 Vårt oppdrag 5 Våre verdier og holdninger 6 Våre løfter 7 Inspirasjon Kjære menighetsarbeider Takk for at du har engasjert deg i menighetsarbeidet. Flekkerøy

Detaljer

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI DROTTNINGBORG 23.-26. JULI 2015 DE UNGES SOMMERFEST Minior, Junior Tweens & Ungdom MØTER, SEMINARER & FAMILIE- SAMLINGER MISJON, SOMMER, FEST & GLEDE GJØRE DISIPLER - SOM KAN FORANDRE VERDEN Hovedtaler:

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp Kandidater til MUF-styret Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp 1.Mars 2010 Astrid Rydland Bjørke Navn: Astrid Rydland Bjørke Alder:

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Helbredelse: Hva tenker du på når du hører dette ordet? Smak på ordet: Helbredelse!

Helbredelse: Hva tenker du på når du hører dette ordet? Smak på ordet: Helbredelse! Preken Stavanger baptistmenighet Tekst: 2. Mosebok 15, 26 Dato: 22. Januar 2006 Antall ord: 1920 Helbreder Gud i dag? 26 Han sa: «Dersom du hører på Herren din Guds røst og gjør det som er rett i hans

Detaljer

Torgarposten nummer 1 2014 8. årgang

Torgarposten nummer 1 2014 8. årgang Livet i Brønnøy: Nissen er Torg-væring: Her er Nissen fra Torget. Hvem er det tror du? Jo, det er meg. Jeg begynner å dra litt på årene, så både håret og skjegget har begynt å bli grått. Kanskje jeg kommer

Detaljer

NORMISJON REGION AGDER. Valg 2014

NORMISJON REGION AGDER. Valg 2014 NORMISJON REGION AGDER Valg 2014 Regionårsmøte Bibelskolen 5. april 2014 Valg regionårsmøtet 2014 REGIONSTYRET Regionstyret har bestått av Geir Reinertsen, Vennesla (2013 2015) leder Ole Magne Omdal, Iveland

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Barneleir på Solhøgda 17-18 april

Barneleir på Solhøgda 17-18 april Nr. 2, mai 2010 Her er en ny utgave av Agder Nytt! I denne utgaven får du en oppdatering på vårens mange aktiviteter. Fra denne utgaven: Barneleir på Solhøgda 17-18 april... 1 Kula & Myggen... 2 Flott

Detaljer

Aldri for sent å bli et lykkelig barn

Aldri for sent å bli et lykkelig barn Aldri for sent å bli et lykkelig barn Terje Forsberg Lunde Forlag De som sår med gråt, skal høste med fryderop Fra Salmenes bok Innledning I min oppvekst svikta alle rundt meg. Jeg var som en katt som

Detaljer

Med bibler til Selemet i Moldova

Med bibler til Selemet i Moldova 1 Med bibler til Selemet i Moldova I forbindelse med Songe Frikirkes Moldova arbeid reiste Knut Vangstad og undertegnede ned til Moldova 8. til 16. november 2015. Hovedoppdraget var å kjøpe inn og dele

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Så til spørsmålet: Hva er det vi holder på med? Nesten 2000 år siden Paulus levde? Hvordan har kirken og oppdraget til kirken utviklet seg?

Så til spørsmålet: Hva er det vi holder på med? Nesten 2000 år siden Paulus levde? Hvordan har kirken og oppdraget til kirken utviklet seg? Hva holder vi på med? Preken Stavanger Baptistmenighet Dato: Søndag 15. februar 2007 Tekst: Romerne 10, 14-17 Antall ord: 1976 14 Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en

Detaljer

ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG

ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG Påske 2013 HEI GODE OG DYREBARE MEDARBEIDER! Her kommer et forslag til disposisjon til bibeltimer for påske 2013 fra ImF- UNG. Opplegget fokuserer på aldersgruppen 4.- 6.klasse,

Detaljer

Kjære medlem og venn av Ny Generasjon!

Kjære medlem og venn av Ny Generasjon! Kjære medlem og venn av Ny Generasjon! Vi i Ny Generasjon sender deg søknadsskjema for Trainee/Team og vil gjerne invitere deg med på et livsforvandlende år. Det handler om å leve for noe større enn seg

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20.

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20. Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2014 Jesus Kristus lever! Påsketiden er ikke slutt! Den varer frem til Pinse! Vi har seks søndager i påsketiden: 4. mai er 3. søndag i påsketiden. JESUS KRISTUS oppsto

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Fra Pakistan Discipleship Ministry

Fra Pakistan Discipleship Ministry Fra Pakistan Discipleship Ministry Kjære venner på Sion! Hilser dere i Jesu underfulle navn! Vi takker Herren Jesus for hans kjærlighet, nåde og beskyttelse. Takk for forbønn og økonomisk støtte for Pastor

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 6.januar 2013. Hei alle medlemmer og venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Håper du har fått ladet batteriene i jula, og at du er klar for et nytt

Detaljer

6.- 8. februar MENIGHETEN. i vår tid

6.- 8. februar MENIGHETEN. i vår tid FLK 2014 6.- 8. februar MENIGHETEN i vår tid VELKOMMEN Det er med stor glede vi ønsker velkommen til Forkynner- og lederkonferanse (FLK) på Klippen Veavågen. Menigheten har rike tradisjoner som arrangør

Detaljer

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled.

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Av: Betty Cathrine Schweigaard Selmer Jeg 1 år var og var

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40)

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40) Disippel pensum 1 Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer

Detaljer

Søknadsskjema Ny Generasjon-Trainee

Søknadsskjema Ny Generasjon-Trainee Søknadsskjema Ny Generasjon-Trainee Skoleåret 12/ 13 Innhold - Introduksjon til trainee og praktisk info - Søknadsskjema (side 1-7) - Anbefalingsskjema for leder (side 8-11) - Anbefalingsskjema for venn

Detaljer