NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3. Intervju med Gunnar Navestad, s Arrangementer, s. 8. Acta, s Haugetun, s. 13

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3. Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7. Arrangementer, s. 8. Acta, s. 9-12. Haugetun, s. 13"

Transkript

1 NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3 Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7 Arrangementer, s. 8 Acta, s Haugetun, s. 13 Takk og bønn, s. 16 Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr På våre hjemmesider - - finner du det meste.

2 Leger tiden alle sår? Jeg hørte en samtale mellom to mennesker for en god stund tilbake. De snakket om hvor vanskelig livet hadde blitt. Begge hadde opplevd ekteskapsbrudd. Den ene nylig, den andre for mange år siden. Mot slutten av samtalen sier den som hadde opplevd bruddet for kort tid tilbake: Jeg regner med at tiden leger alle sår. Da tenkte den andre seg lenge om og sa: Erfaringene mine sier noe annet. Tiden leger slett ikke alle sår, men føyer hele tiden nye til. Jeg deltok ikke aktivt i samtalen, men den ga meg mye næring til egen refleksjon. Jeg tenkte blant annet: Bibelen taler mye om den gode tid. Kristus er kommet. En nådens tid. Samtidig lever jeg i en tid som påfører meg sår og arr. Hvordan komme til rette med denne tosidigheten i troslivet mitt? Åpenbaring og erfaring Grunnlaget for vår tro er gitt oss gjennom åpenbaringen. Det Gud har vist oss gjennom sitt ord. Tenk deg et rom som er delt i to. Det går en usynlig linje gjennom rommet. På den ene siden finner vi åpenbaringen, på den andre siden erfaringen. Men de er 2010: 28.12: Romjulskonsert og Mission 15: : 04.02: Møte på Bethel, Fredrikstad for Fredrikstad-området 05.02: Basar på Bethel, Fredrikstad for Fredrikstad-området 06.02: 10 årsjub.fest for Normisjon, Fredrikstad, for hele regionen 07.02: Misjonssamling på Bethel for hele regionen 12.02: Mission 15: : Ungdomsweekend, 18+, Sjøglimt 05.03: Basar på Bjørnstad bedehus for Sarpsborg-distriktet 26.03: Mission 15:11 i samme rom. Troslivet består av begge disse størrelsene, samtidig. Midt i livet. Når åpenbaringen møter vår livserfaring og dette stemmer godt overens, er alt bra. Når det derimot brister, blir det vanskeligere. Å fastholde gleden, freden, tryggheten og frimodigheten blir ingen selvfølge lenger. Å leve i spenningen mellom åpenbaring og erfaring er å la seg formes i sin tro. Å fortrenge en av disse størrelsene gir derimot et usunt tyngdepunkt i troslivet. Og for mange mennesker kan troslivet av den grunn havarere. Å snakke ærlig om livet er å holde dette sammen. Å tolke tiden er vanskelig på avstand. Det er viktig å leve midt i den. Det samme gjelder mitt forhold til Bibelen. Forbilde Det er ikke mulig å være forbilde kun i forhold til det fullkomne. I en annen samtale jeg var vitne til, mellom et ungt og et eldre menneske, fortalte den unge hvordan den eldre hadde vært et forbilde. Det viste seg at forbildet var tosidig. Den eldre hadde løst forskjellige krevende utfordringer, og eksemplene var mange i Arrangementer 10.04: Regionårsmøte for Normisjon, Askim : Påskeaction, 8.klasse-3.vgs, Sauevika : Påskeleir, 5.-7.klasse, Sjøglimt : Påskeleir, 2.-4.klasse, Sjøglimt 14.05: Mission 15: : Sauevikastevne, Sauevika Familiefestival, Sjøglimt : Tenleir, 8.klasse-3.vgs, Sauevika : Sommerleir I, 5.-7.klasse, Sjøglimt : Sommerleir II, 2.-4.klasse, Sjøglimt : Sommerleir III, 5.-7.klasse, Sauevika : Sommerleir IV, 2.-4.klasse, Sauevika : Minileir I, for alle, Sauevika : Familieleir I, Sauevika : Minileir II, 0-7 år, Sauevika : Familieleir II, Sauevika : Sommerleir V, 5.-7.klasse, så henseende. Ikke minst hadde den eldre vært et forbilde gjennom å erkjenne å komme til kort. På den måten ble behovet for nåde synliggjort for de aller nærmeste. Slike mennesker trenger vår tid. De kan lege mange sår. Oppleve Hvem av oss har ikke erfaring fra at vi ikke nådde inn til andre mennesker ved kun å fortelle hva de skulle gjøre? Kan vi forlange av andre mennesker at de skal slutte å snakke dårlig om andre, når vi selv praktiserer det stadig vekk? Og hva med menigheter, forsamlinger som opplever å ha en leder som ikke kan si unnskyld, verken til Gud og mennesker? Dette at give sig selv lov til at være menneske er jo ikke blot et spørsmål om inkarnatorisk solidaritet. Det er først og fremst et spørsmål om evangelisk troverdighet, skriver dansken Leif Andersen. Vi lærer først og fremst gjennom å oppleve. Sigmund Danielsen Sauevika : Sommerleir VI, 1.-4.klasse, Sjøglimt : Sommer på Hvaler, år, Sauevika : Kvinneleir, Sauevika : Mannsleir, Sauevika : Tenleir, 8.klasse-3.vgs, Sjøglimt : Hobbyleir, 5.-7.klasse, Sjøglimt : Action på Hvaler, 10.klasse-23 år, Sauevika : Musikkverksted, klasse, Sjøglimt : Juleverksted, barn til 8 år m/voksen, Sjøglimt : Adventsleir, 2.-5.klasse, Sjøglimt Normisjon i Østfold ønsker alle NorKontakts lesere en velsignet julehøytid og et godt nytt år. «Jeg kommer til dere med bud om en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren» Luk. 2, Med vennlig hilsen Regionstyret, styret for Acta, regionens ansatte, leirstedene og Haugetun. NorKontakt side 2

3 Takk Gunnar! Det virker som om mennesker av i dag er mer rastløse en før. I forenings- og arbeidsliv er det større og raskere utskiftninger - vi er på besøk en stund, før vi snart reiser videre. Men ikke alle - noen er mer standhaftige og utholdende. Blant disse tror jeg at vi ofte finner dem som har opplevd et kall i livet. Et kall, et mål og en målsetting som tydelig strekker seg ut over mer enn seg selv og sitt eget. Et kall til å arbeide for å gjøre en forandring i og for andre menneskers liv - et kall til å gi videre det som de selv har fått. En av disse er Gunnar Navestad. Når Gunnar 1. august ble pensjonist, var det etter 47 år som ansatt i samme organisasjon! Noe som i seg selv vitner om trofasthet og overgivelse til det kallet han fikk som ung mann. Og det er mange rundt omkring i Norge som har fått lov å bli kjent med Gunnar. Østfold har nok fått en stor del av ham, men også i andre deler av landet har han arbeidet, blant annet som ansatt i Agder krets og i Romerike krets i Indremisjonsselskapet. Viktige milepæler er også hans tjeneste som lærer på Bibelskolen i Staffeldtsgate og forkynner ved hovedkontoret, i Oslo. I løpet av disse nesten 50 årene som har gått, har det skjedd mye i misjonsarbeidet i Norge. En stadig mer utfordrende økonomi og økte krav til effektivisering ble også i misjonsorganisasjonene saker man måtte forholde seg aktivt til. Noe som bla bidro til at spørsmål til organiseringen kom på sakskartet, og rundt dette har det i løpet av de siste 12 årene skjedd mye i Østfold. Gunnar har vært svært sentral i arbeidet med omorganiseringer. Først sammenslåingen mellom Østre og Vestre krets av Indremisjonen i Østfold, og deretter fusjonen mellom Indremisjon og Santalmisjon. Og dette har vært store og utfordrende oppgaver! Med prosesser med svært mange meninger og følelser knyttet til seg. Men Gunnar bidro i stor grad til at dette ble styrt og landet på en god måte, slik at den nye organisasjonen fikk fremdrift i riktig retning. Men tross alt, viktigere enn både administrasjon og ledelse er den stemmen som Gunnar i alle år har vært som lærer, taler og formidler av evangeliet! En forkynner som har evnet, og evner, å formidle Jesus til mennesker i dag. Den Jesus som har gjort alt ferdig, slik at vi blir rettferdiggjort ved troen på Ham. Gunnar har forvaltet det kall og den utrustning han har fått, slik at den som hører ham - hører en forkynner som taler levende liv fra Jesus til mennesker i dag. Jeg vil også takke Gunnar for at jeg som fersk regionleder har fått møte en nestor som ga meg tro på at også jeg kunne få brukes, med de egenskaper og evner som jeg har og den oppmuntringen vet jeg at også andre av mine kollegaer i Normisjon har fått av Gunnar. Så det er med ydmykhet jeg vil takke for leder det trofaste arbeidet og den tjenesten som Gunnar har gjort. Takke for at han valgte å stå i kallet og oppdraget gjennom alle disse årene. Gunnar har jobbet mye, han har holdt målet og tjenesten høyt som til tider har kostet mye krefter og forsakelse, og i intervjuet med ham (side 4-7) retter han takken til Gud og Borgny, for livet og støtten! Vi ønsker og ber om Herrens velsignelse over Gunnar og Borgny og vi takker for den store innsatsen! Normisjon fyller 10 år 1. januar 2011! I Østfolds vil vi feire og markere dette 6. februar! Da er alle hjertelig velkommen til Bethel i Fredrikstad. Anfin Skaaheim vil være dagens taler og det vil være et hyggelig program for kvelden. Da vil vi også markere, og takke av Gunnar Navestad for sin lange tjeneste i vår organisasjon. 10 år er ikke så mye - men røttene strekker seg langt tilbake. Vårt kall og vår tjeneste er å søke å være i Guds nærhet og i Hans plan i dag og i årene som ligger foran! Bjørnar Holmedal regionleder Legg merke til logoen ovenfor! Dette nummer er det siste NorKontakt i sin nåværende drakt. Fra nyttår kommer NorKontakt ut som tabloidavis! Vi går inn i et samarbeid med Medieavdelingen til Normisjon og alle de andre 12 regionene i trykk- og produksjonsprosess for en felles satsing på å oppnå en bredere leserkrets og økt indentitetsgjenkjennelse av vår organisasjon. Flere regioner har i lengre tid hatt et samarbeide med Medieavdelingen, men fra nyttår blir altså alle med. Årsakene er flere; for å spare penger, for å nå ut til flere, og for å få et mer allsidig blad som også har med seg stoff fra utenlandsarbeidet vårt og arbeidet i Norge utenfor Østfold. NorKontakt har ikke alltid hatt så mye stoff fra utsiden av vår region, og det har vært etterlyst fra våre lesere. Navnet blir endret til Nytt fra Normisjon, slik som logoen over viser, og denne blir felles for alle regionene, mens undertittelen viser regional tilhørighet. Bladet vil komme ut med 6 nummer pr år, og inneholde tre sider med fellesstoff produsert av Medieavdelingen, disse sidene vil favne både utenlandstoff og nasjonalt stoff. De øvrige ni sidene vil regionen disponere til NorKontakt side 3 eget stoff. Tabloidformatet er det format de aller fleste dagsaviser bruker i dag, og er større enn nåværende format. Vi vil fremdeles ha plass til vårt eget stoff. Seks nummer pr år vil også bli en økning på ett nummer. Regionstyret har besluttet å satse på dette med en prøveperiode på ett år. Vi ber om tilbakemeldinger og innspill på det nye bladet når det kommer, første gang i månedskiftet januar/februar. Ta vel imot det! Jan Holone, regionstyreleder

4 Gunnar er pensjonist intervju ved Bjørnar Holmedal Etter en meget lang og trofast tjeneste så har nå Gunnar Navestad faktisk blitt pensjonist. Når vi ser tilbake på Gunnars liv så ser vi et helt liv som misjonsmann, der kallet og arbeidslivet fikk gå sammen hele veien. Bibelskolelærer, kretssekretær, regionleder, det er noen av stillingene han har hatt i Indremisjonsselskapet og i Normisjon. Gunnar vokste opp på Gressvik. I et kristent hjem der tidligere generasjoners tro og forbønn ga den kristne arven videre til den unge gutten. I tillegg til hjemmet var søndagsskole, yngres, speider (KFUM) og ungdomsforening med og gav retning for livet. Han så seg ikke på seg selv som noen ledertype, og tenkte ikke at det var forkynner og leder han skulle bli. Så når forkynnerkallet kom, kom det helt plutselig og uventet. Så hvordan var da starten, Gunnar - på det som har blitt 47 år som arbeider i misjonens tjeneste? Det skjedde noe under en teltmøteserie i Fredrikstad i august Det var John Olav Larsen og hans medarbeidere som var der med teltkirken. I løpet av denne tiden skjedde det noe med meg og en kveld stod det plutselig og uventet for meg et kall til å begynne på bibelskolen med tanke på å gå inn i tjeneste som forkynner. Jeg var på den tid i lære som bilmekaniker og hadde planer om en teknisk utdannelse i forlengelse av dette. Disse planene var plutselig som blåst bort. Da jeg fortalte dette til en av kretsens emissærer, Ole Johannessen, ble han med meg og min far inn til Bibelskolen i Staffeldtsgate 4, for å se om det var mulig å komme inn samme høst. Søknadsfristen var forlengst ute, men det endte med at jeg fikk tilbud om plass på 7-månedlig linje, som da var skolens lengste tilbud. Etter dette ble det et år på den nye ettårige predikantlinjen. Spenningen var da om det kom noe «ytre kall» som bekreftet det indre kallet. Mens jeg gikk på Bibelskolen holdt kretskontoret i Vestre Østfold Indremisjonskrets kontakt med meg. I løpet av våren fikk jeg kallsbrev til å bli «emissær» - altså forkynner i voksenarbeidet. «Voksenarbeidet» spente den gang fra de som var ned mot min alder og helt til de eldste som maktet å være med. Jeg begynte i tjenesten 1. september 1963, og det var en spennende utfordring å ta fatt på for en som akkurat hadde fylt 20 år. NorKontakt side 4 Hvordan var det å starte opp som så ung forkynner blant mange godt voksne mennesker? Hadde det ikke vært lettere å starte i ungdomsarbeidet? Starten på dette ble litt av en ilddåp. Allerede andre uken i tjeneste måtte jeg ta en møteuke for en av de eldre forkynnerne som var blitt syk. Den uken var det en person som ble frelst på et av møtene. Det var et godt håndtrykk i starten. Ellers må jeg si at det å få ha sin forkynnertjeneste blant voksne kristne, var en god måte å starte på. Klipp fra For Gammel og Ung julenummeret 1967

5 Klipp fra For Gammel og Ung 16. september 1979 De tok imot den unge forkynneren med mye omsorg og forståelse, og var til stor hjelp og oppmuntring. Det var et godt miljø å være i for å utvikle sin nådegave. Mange av de som den gang var i 50 og 60 årene, var barn av vekkelsene før krigen. De levde fortsatt i forventning om nye vekkelsestider, og var derfor veldig opptatt av å nå ut utenfor bedehuset med budskapet. Det utløste mye kreativitet og mange spennende utfordringer for en ung evangelist. I tillegg til møtene på bedehuset, ble det møter på kafeer, på kino umiddelbart etter selve filmforestillingen, skolebesøk og institusjonsbesøk. Det ble mange møter, andakter og «appeller» i løpet av en uke. Forventningspresset på en ung forkynner var både litt tyngende og inspirerende. Det var bare å stå på. Fri hadde vi bare på mandag, og så lenge jeg var singel var det helt greit. Ja, hva med familie og familieliv - inn i predikantlivet og tjenesten? Det hører med til de første årenes gode minner fra reisevirksomheten at jeg traff hun som jeg ble viet til og har fått dele mange gode og spennende år med. Det hadde seg slik at den første våren jeg reiste, ble jeg satt opp til å tale alle helgedagene i påsken på møtene på Betlehem, Borgenhaugen. Der så jeg for første gang den høye lyse og flotte jenta, Borgny Danielsen. Vi hadde visst lagt merke til hverandre. Ikke lenge etter ble vi mer kjent og fikk fast følge, og året etter giftet vi oss. Etter hvert og i rask rekkefølge, fikk vi fem flotte barn. Hjem og familie har vært det gode støttepunkt i tjenesten. Uten Borgnys store tålmodighet og evne til å være limet i familien, ville det ikke være mulig å være så mye på farten hjemmefra som jeg har vært. I ettertid ser jeg at jeg har trukket alt for mange veksler på denne muligheten. Jeg har nok selv tapt mest på ikke å være mer hjemme, særlig mens barna var yngre. Ble du som ung mann oppmuntret og støttet av eldre ledere? Er det noen som i den sammenheng fikk bety spesielt mye for deg? Da jeg som 18 åring fortalte om dette med å bli predikant, ble jeg tatt godt hånd om av eldre forkynnere. Hjemme på Gressvik bodde emissær Ole Johannesen. Han viste stor omsorg for meg og tok meg med ut på møter for at jeg skulle avlegge mitt vitnesbyrd. Ole, som selv var litt av en evangelist, inspirerte evangelistgaven i meg. Etter at jeg hadde begynt som forkynner kom jeg etter hvert i kontakt med andre eldre forkynnere i Indremisjonen, slike som Alf Oftestad og Sigvart Riiser. Det førte til at jeg tidlig begynte å interessere meg for de store temaer i Skriften. To så forskjellige forkynnere som John Olav Larsen og Alf Oftestad inspirerte meg til å lese Carl Olof Rosenius sine skrifter. Det satte meg i kontakt med Romerbrevets budskap og dets store hovedsak, rettferdiggjørelsen av tro. Dette gav et orienterings- og tyngdepunkt for meg som forkynner NorKontakt side 5 for resten av livet. Jeg ser spor av det i notater helt tilbake til mine første år som forkynner. Du har gjennom årene hatt flere stillinger og oppgaver hvilken rolle og hvilken tjeneste var det du opplevde som mest givende? Gjennom alle år har jeg vært forkynner eller bibellærer. Men nesten halvparten av de 47 årene har jeg i tillegg hatt lederansvar som kretssekretær og regionleder. Allerede som 25 åring ble jeg spurt om å bli kretssekretær. Men jeg hadde vett nok til å si nei. Til det var jeg langt fra moden nok. I stedet sa jeg ja til en stilling som ungdomssekretær på Romerike. Det ble en fin og rik tid. Nye foreninger, lag og bibelgrupper ble startet. Vi hadde stor vekst i leirarbeidet. Noe av det jeg ser tilbake på med størst interesse var bibelgruppene og romerbrevsundervisningen blant unge. Det har båret frukter. Inne i mellom dette ble det også noen muligheter til å ha møteaksjoner. Ellers er å si at Klipp fra For Gammel og Ung 6. mai 1979

6 Klipp fra For Gammel og Ung i forbindelse med bibelcamping på Røstad, nr ungdomssekretærstillingen ble min eneste enkle skolegang i administrasjonsoppgaver. Etter å ha svart nei til enda noen spørsmål om å bli kretssekretær, tok jeg imot et kall til å begynne i Agder krets. Fra 1. september 1971 og fram til sommeren 1986 innehadde jeg slike oppgaver i Agder, Østre Østfold og Vestre Østfold, med et års avbrekk som bibelskolelærer i Oslo. Den lengste og rikeste perioden ble i Østre Østfold. Senere ble det jo åtte og et halvt år i tilsvarende oppgaver igjen her i Østfold fra høsten 1998 til ut En tid som blant annet innebar å være med på å gjennomføre to fusjoner. Da jeg startet på denne siste perioden, var det med en begrenset permisjon fra Bibelskolen, men så ble det altså lenger enn det som var planlagt. Jeg har trives med oppgavene knyttet til det å være leder, og ser tilbake på den tiden med stor takknemlighet. Men jeg har savnet en solid lederutdannelse i bunnen. Det er en svært allsidig tjeneste som krever at en kan tilstrekkelig om svært mye. Det spenner så vidt at det er svært få som behersker alt på en god måte. Jeg har naturligvis trivdes aller best med de oppgaver jeg har følt meg best kvalifisert til. Det preger nok i noen grad de prioriteringer en må ta i en slik stilling. Men disse prioriteringene avspeiler også min oppfatning av hva som er spesielt viktig for organisasjonen. I min avskjedsartikkel som regionleder i 2006 skrev jeg i NorKontakt: «For meg har det vært viktig som regionleder å holde god kontakt med foreningene, gjennom forkynnelse, undervisning og praktisk veiledning. Foreningene er organisasjonens grunnenhet. Her ligger både det åndelige og økonomiske fundamentet i Normisjon. I en situasjon hvor mange foreninger sliter tungt og medlemstallet er synkende, har det vært ekstra viktig å gi god støtte. De aller fleste stedene har jeg fått gleden av å besøke forholdsvis ofte. Dette ser jeg tilbake på med stor takknemlighet. Jeg har selv fått mye, og håper jeg har gitt noe tilbake som har kommet trosliv og misjon til gode.» For meg har det grunnleggende i kallet vært forkynneroppgaven. Jeg tror jeg har fått en nådegave som formidler. Den gaven har jeg ønsket å bruke i Ordets tjeneste. Derfor har de periodene der jeg i hovedsak har fått konsentrere meg om dette, vært de aller rikeste. Den tjeneste har falt i tre forskjellige perioder, som det nå i ettertid har vært interessant å tenke tilbake på. Da ikke minst min egen utvikling. Starten som ung evangelist med en sakte orientering mot også å undervise. En mellomperiode på til sammen 13 år som reisepredikant ved hovedkontoret og bibellærer tilknyttet Bibelskolen i Oslo. Her ble det tid til å fordype seg i Skriften. Så til slutt de siste årene med undervisningsoppgaver her i Østfold hvor både bibelarbeid og livets erfaringer flyter sammen og former en noe annerledes forkynner. Som ansatt i en misjonsorganisasjon er det sjelden at dagene er like, men har du opplevd tunge tider i arbeidet? Ja. Selv om jeg i all hovedsak har opplevd lederstillingene som givende og spennende, så er det også der jeg har hatt mine tunge stunder. En av mine mange svake sider er at jeg ikke kan sette grenser for meg NorKontakt side 6 selv når det gjelder arbeidsmengde. Det har ført til at jeg mot slutten av begge mine lange perioder som leder var fullstendig nedkjørt. Jeg møtte veggen. De siste par årene i disse periodene, fram til det sa stopp, ble stadig tyngre. Jeg presset meg stadig mer i håp om at situasjonen ville bedre seg, inntil det var helt tomt. I slike situasjoner kommer selvbebreidelsene og de tunge tankene. En så kraftig «utbrenthet» førte meg inn i perioder med depresjon. Det har vært tungt. Men også av det har jeg lært noe. Og i ettertid ser jeg jo at det utgjør en svært kort tid av den samlede tjenestetiden. Det virker bare ikke slik når en står midt oppe i det. Arbeidslivet i organisasjonene har mange utfordringer. Økonomi er ofte et tema, men også selve organiseringen/formen og her har du opplevd mye. Hvordan opplever du organiseringsutviklingen fra 1960 tallet til 2000 tallet? Da jeg begynte i 1963 var organiseringen i kretser og sentralt enkel, selv om yngres og ungdomsarbeidet var under sterk oppbygging. Det viktigste en kretssekretær gjorde var å legge reiseruter for de ansatte emissærer. Etter hvert kom mer av spesialiseringen og opptatthet med nye arbeidsområder. Arbeidet ble spisset inn mot mer avgrensede målgrupper. Ved hovedkontoret kom nye spesialstillinger som produserte sine program. Alt dette skulle effektueres gjennom kretssekretæren. Videre ble det mer krav til formell og grundig saksbehandling for styret og forholdet til offentlige etater ble også mer omfattende. Dette skjedde samtidig med at det begynte å knipe med de økonomiske ressursene. Som leder har jeg levd med i en stor del av de endringene. Det har vært krevende. Særlig for den som ikke hadde relevant utdannelse for mye av dette.

7 Hva synes du er det beste ved Normisjon? På hjemmesektoren er det at vi er en fellesskapsbasert organisasjon. Foreninger og fellesskap er fundamentet. Det gir bred bæreflate. Dessuten at vi står for en konservativ og positiv teologi. For utearbeidet er det blant annet fokuset på de marginaliserte grupper og det voksende samarbeid i større nettverk av misjonsorganisasjoner. Utfordringer vil vi helt sikkert møte i Normisjon også i fremtiden, men hva tenker du at er viktig for Normisjon og Normisjonsfolket i årene som kommer? At vi tar konsekvensen av hva som er vårt primære kall og spisser arbeidet inn mot det. Med begrensede ressurser må vi gjøre tydelige prioriteringer. Normisjon kan ikke lenger drive med alt som er bra. Da sprer vi oss for mye. Vi må ikke la de gode ting bli det viktigstes fiende. Organisasjonen vil forandre seg. Enten skjer det ved at utviklingen pådytter oss endringene, eller det skjer ved at organisasjonen styrer den ved bevisste prioriteringer og valg. For meg ser det ut som at det er denne forenkling og tydelige prioriteringen som organisasjonens ledere nå er opptatt av. Det er bra. Våren 2006 opplevde du og familien den største smerte og tragedie som en mor og far kan oppleve, da deres yngste sønn omkom i en trafikkulykke. Ble du sint på Gud? Følte du at troen bar? Telefonen fra kona mi, som jeg fikk på kontoret den 25. april om at Geir hadde omkommet, var et sjokk. Livet har for oss aldri vært det samme etter det. Dette kom dessuten mindre enn en uke etter at Borgny hadde avsluttet en strålebehandlingsperiode etter en kreftoperasjon. Så vi hadde allerede en tid levd med usikkerhet og spenning omkring det med liv og død. Det gjorde ikke saken bedre at jeg da var aldeles utslitt i arbeidet og bestemt på å slutte. Så det ble mye på en gang som viklet seg i hverandre. Det hadde ikke vært underlig om vi hadde blitt sinte på Gud - Han hadde dessuten tålt det svært godt. Det er lov å bli sint. Her reagerte vi nok litt forskjellig. Det som skjedde opplevdes for oss i familien som fullstendig meningsløst og urettferdig, men vi gav ikke Gud skylden. Vi har forstått og sett nok til å vite at i en verden som er sterkt merket av dødens krefter, fortoner livet seg slik for svært mange og denne gangen rammet det oss. Som forkynner og sjelesørger hadde jeg også forholdt meg til dette. Ville det jeg hadde formidlet her holde for min egen tro? Troen og det jeg selv har forkynt sier meg at ingen har gjort og gjør mer mot ondskapen i verden enn nettopp Gud. Han har tatt det onde inn over seg og er nærmere enn noen annen der og da det rammer. Han som led for oss og overvant døden, er også til stede og lider sammen med oss. Han skal en dag utrydde smerten og det onde på en fullstendig måte. Inntil da må vi bøye oss for at det onde har stor makt i verden. Slik har jeg prøvd å forkynne. Det har også båret i min tro og smerte. Men jeg gråter mye og godtar ikke det som hendte - det er fortsatt meningsløst. Du er jo en aktiv og allsidig kar og nå som du er pensjonist, har du noen spesielle planer og tanker for pensjonisttilværelsen? Ja, i høy grad. Egentlig har jeg ønske om å ta det litt mer med ro og få mer tid til familie og venner. Samtidig har jeg et par husrestaureringsprosjekter i familien som jeg må få gjort ferdig. Jeg liker praktisk arbeid. Det er god terapi. Dessuten ønsker jeg å stå NorKontakt side 7 til rådighet som fritidsforkynner der noen ønsker meg. Jeg er ikke bekymret for at pensjonisttilværelsen skal bli passiv så lenge helsen holder. Til slutt hvordan vil du oppsummere? Som det går fram av disse glimtene har jeg ikke vært særlig snill mot meg selv og min egen helse. Mest bebreider jeg meg at det har gått ut over mine nærmeste. Jeg har forsømt mye på hjemmebane. Og som sliten arbeider, slik jeg til tider har vært, har jeg heller ikke vært den leder jeg hadde ønsket. Men mest av alt er jeg nå fylt av takknemlighet for at det fine jeg har fått være med på, de mange trofaste ledere og misjonsvenner jeg har blitt kjent med, de gode medarbeiderne i stabene jeg fikk være en del av. Det er så mye glede som dukker opp når en tenker etter. Men det er ikke plass til alt. Det som likevel blir det aller største etter alle disse år, er erfaringene av å tjene en nådig og god Herre.

8 Solstrålen har skint i 100 år Siste dag før pensjonist Bildet viser lederne Kirsten Ryen (til venstre) og Inger Lise Melleby sammen med barna på 100 årsfesten. Solstrålen barneforening i Melleby i Tune har vært i virksomhet i hele 100 år. Jubileumsfesten gikk av stabelen på Melleby bedehus fredag 15. oktober. Et overfylt bedehus forteller noe om hva denne foreningen har betydd gjennom årene. «Solstrålen» ble stiftet for Det norske Misjonsselskap (NMS) og Den norske Santalmisjon (DnS). Medlemstallet har gått opp og ned gjennom årene. I dag er det 12 innskrevne medlemmer, men det er flere som stikker innom av og til. Møtene holdes annenhver fredag, og samler barn fra fem til 14 år. I 2009 ble det sendt kr. 30 tusen til misjonsarbeidet. Servering av kakao og en utlodning har vært faste programposter på møtene siden starten. Ellers er det alltid andakt og hobby-aktiviteter. To støttespiller må nevnes: Ruth Ryen som spiller og Nils Philip Eriksen som leder basarene. Torill Bredeg fra Normisjon og Ann Christin Johansen fra NMS deltok i 100-årsfesten, som ble kombinert med høstens basar. Det var forøvrig en rekke hilsener. Inger Lise Melleby og Kirsten Ryen, som har holdt på i henholdsvis 29 og 26 år, ble takket for sin store innsats. Les mer og se flere bilder på regionens hjemmeside: ostfold Tekst og foto: Boe Johannes Hermansen Bibelkurs som samler mange De siste semestrene har Haugetun Folkehøyskole arrangert bibelkurs i Greåker Frikirke. I høst er det også parallelt kurs i Fredrikstad Frikirke og Det evangelisklutherske kirkesamfunn (DELK) i Vestfold. Det er Kai Ørebech som leder disse tre kursene og selv har noen av timene. Oppslutningen er også god. I Vestfold er det 60 påmeldte, mens tallet i Fredrikstad og Greåker er på ca. 50. Alle tre stedene går undervisningen fra klokken , avbrudt av kveldsmat. - Bildet viser et glimt fra kurset i Greåker Frikirke 13. oktober med prest Ivar Smedsrød som taler. Han hadde som tema: «Gudsbarnet klager ei?» Flere bilder, se regionens hjemmeside. Tekst og foto: Boe Johannes Hermansen Hele 90 mannfolk hadde funnet veien til Sjøglimt lørdag 30. oktober da Normisjon region Østfold arrangerte stor mannsfest. Arne Fosser ønsket velkommen. Etter en velsmakende treretters middag fra Wenches kjøkken, med hyggelig prat rundt bordene, holdt forkynner Åge Hunnestad andakt. Siste del av programmet var viet Tommy Rambøls ekspedisjon til Mount Everest: Fjell uten nåde! Gjennom et halvannet times program i lyd, lys og bilder gav han mannfolka en sterk personlig historie om hva det innebærer å bestige verdens høyeste fjell. Kvelden ble avsluttet med utlodning hvor inntekten gikk til driften av Sjøglimt leirsted. Se mange bilder fra festen på regionens hjemmeside! Tidligere på dagen gikk damenes dag av stabelen, med omlag 40 kvinner tilstede. Også der var det et rikholdig program. Wenche Bjerknes, husmor på Sjøglimt, takker for de pengene som kom inn på utlodningen på damenes dag. Midlene er øremerket kjøkkenutstyr på leirstedet. Tekst og foto: Boe Johannes Hermansen NorKontakt side 8 Åge Hunnestad hadde sin siste arbeidsdag på bots- og bededag, 31. oktober, da han talte på DELK-gudstjeneste i Missingmyra bedehus om formiddagen og på Normisjonsmøte i Bethania, Sarpsborg på kveldstid. Som det sto i siste nummer av NorKontakt, kan han se tilbake på 45 års tjeneste og prekenoppdrag. - Bildet viser et glimt fra Missingmyra bedehus hvor Jorunn Hovland Hermansen takker ham. Foto: Boe Johannes Hermansen Mannsfest og Damenes dag Arne Fosser (til venstre) takker Tommy Rambøl for et meget interessant innblikk i hva det vil si å bestige verdens høyeste fjell.

NorKontakt. Deilig med spa på leir! Intervjuer med gammel og ny regionleder - sidene 4 og 5. Nr. 4/2009

NorKontakt. Deilig med spa på leir! Intervjuer med gammel og ny regionleder - sidene 4 og 5. Nr. 4/2009 NorKontakt Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 4/2009 FRA INNHOLDET: Deilig med spa på leir! Leder, s. 3 Arrangementer, s. 8 Acta, s. 10-12 Haugetun, s. 13 Takk og bønn, s. 16 Intervjuer

Detaljer

NorKontakt. Nr. 3/2008. Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole FRA INNHOLDET:

NorKontakt. Nr. 3/2008. Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole FRA INNHOLDET: NorKontakt Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 3/2008 FRA INNHOLDET: ð Sjelesorg, s. 2 ð Leder, s. 3 ð Nytt fra Aserbajdsjan, s. 4 ð Teologisider, s. 6-7 ð Arrangementer, s. 8-9 ð Acta,

Detaljer

Ser du hvem Han er? Ser du at jul er mye mer enn en stall med ei krybbe, mer enn et Tekst lite Tekst barn på Marias fang.

Ser du hvem Han er? Ser du at jul er mye mer enn en stall med ei krybbe, mer enn et Tekst lite Tekst barn på Marias fang. nytt Nytt fra?????????????????????????????????? Østfold Ser du hvem Han er? Ser du at jul er mye mer enn en stall med ei krybbe, mer enn et Tekst lite Tekst barn på Marias fang. Sett inn bilde Jeg Sett

Detaljer

2-32. Opp med Østfold! Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år

2-32. Opp med Østfold! Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år nytt fra Nytt fra nytt April/mai 2014 Nr. 2 14. årgang www.normisjon.no????????????????? Østfold????????????????? Se Guds Lam denne påsken! Hør og tro det! Hør det og følg Jesus! Tekst Tekst 2-32 2??????????????

Detaljer

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år Nytt fra April/mai 2014 Nr. 2 14. årgang www.normisjon.no Oppland/Øst Randi Korsveien Hva var det som fikk Maria til å være så raus? 11 2 oppland 8 øst Jesusnett når mange nye! Foreningen Jesusnett feiret

Detaljer

møre 2 Med Jesus i familien

møre 2 Med Jesus i familien Nytt fra Møre Oktober/ november 2012 Nr. 5 12 årgang www.normisjon.no Gud har gitt oss et ufattelig kall: Han vil gjøre oss slik som han er for å vise verden hvem han er Eivind Kaare Osnes 11 møre 2 8

Detaljer

Prioritering og vårt ansvar

Prioritering og vårt ansvar Nytt fra Agder/Rogaland Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Måtte julen 2014 bli en slik tid at du, og de du bryr deg om, får oppleve fred, ro og hvile. Torunn Fjelde Hansen 11 Agder

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

India - med nye øyne. Overskrift. 2011 Gjennestad. Overskrift. En god hyrde - og hjelper. Byggeplaner i nepal. Sørlending gir millioner

India - med nye øyne. Overskrift. 2011 Gjennestad. Overskrift. En god hyrde - og hjelper. Byggeplaner i nepal. Sørlending gir millioner Nytt nytt fra????????????????? Østfold Juni/juli 2011 Nr. nr. 3 11 årgang www.normisjon.no Om Tekst eg var ein rik mann - om eg var ein halden mann. Slapp det tunge slitet. Sett inn bilde Jeg dypets er

Detaljer

«Enighet» i 90 år Kvinneforeninga «Enighet» feiret hele 90 år som forening. Leder Ingeborg Larsen håper på å nå 100 år.

«Enighet» i 90 år Kvinneforeninga «Enighet» feiret hele 90 år som forening. Leder Ingeborg Larsen håper på å nå 100 år. Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2012 Nr. 3 12 årgang www.normisjon.no Hvem får lov til å være Gud i livet ditt? Jesus eller et annet substitutt? Jostein Østvoll 11 Nord 8 nordland 2 Jesusfokus

Detaljer

Dette sprengte mitt gudsbilde, og lærte meg at Gud er enda mer enn jeg tror. Tør du å la gudsbildet ditt bli sprengt?

Dette sprengte mitt gudsbilde, og lærte meg at Gud er enda mer enn jeg tror. Tør du å la gudsbildet ditt bli sprengt? Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Desember 2011/ Januar 2012 Nr. 6 11 årgang www.normisjon.no Dette sprengte mitt gudsbilde, og lærte meg at Gud er enda mer enn jeg tror. Tør du å la gudsbildet ditt bli

Detaljer

Hvor er Gud? - Både i den store verden, og i vår egen lille, erfarer vi at livet i blant Tekst fortoner Tekst seg slik at spørsmålet trenger seg på.

Hvor er Gud? - Både i den store verden, og i vår egen lille, erfarer vi at livet i blant Tekst fortoner Tekst seg slik at spørsmålet trenger seg på. nytt Nytt fra Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no????????????????? Østfold Hvor er Gud? - Både i den store verden, i vår egen lille, erfarer vi at livet i blant Tekst fortoner Tekst seg slik

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt Nytt fra Vestfold/Buskerud/Telemark Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Profetiene gjekk i oppfylling då Jesus vart født. Gunnvor Kreken 11 vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet

Detaljer

Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av Ånden. Efeserne 5,18

Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av Ånden. Efeserne 5,18 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2007 Årgang 103 Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av Ånden. Efeserne 5,18 Portrettet Filadelfia inn i DFEF

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord.

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord. Nytt fra Februar/ mars 2011 Nr. 1 11 årgang www.normisjon.no Telemark og Vestfold/Buskerud Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne

Detaljer

Overskrift. Musikalsk reise Bjørnar Spydevold, sammen med Lasse og Wenche. Overskrift. Nytt fra. Regionårsmøte. Kamp for kvinner i Nepal

Overskrift. Musikalsk reise Bjørnar Spydevold, sammen med Lasse og Wenche. Overskrift. Nytt fra. Regionårsmøte. Kamp for kvinner i Nepal Nytt fra April/mai 2015 Nr. 2 15. gang www.normisjon.no Østfold????????????????? Soningen og forsoningen langfredag ble bekreftet første påskedag, da Jesus viste seg som seierherre, da han legemlig ble

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Pappaleir med venteliste

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Pappaleir med venteliste Nytt fra Vestfold/Buskerud og Telemark April/ mai 2012 Nr. 2 12 årgang www.normisjon.no Det er ikkje lett å tru noko så heilt urimeleg at det er ein himmel som er gjord i stand til å ta imot meg! Haldor

Detaljer

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang god jul misjon s tidende nr. 11/12-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00

Detaljer

40 år i Argentina. Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet

40 år i Argentina. Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet årgang 108 Nr 10 November 2012 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge 40 år i Argentina Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet Ta dere av hverandre, likesom Kristus tok seg av

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2008 Årgang 104 Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli Herre, la meg kjenne dine veier, lær meg dine stier! Salme 25, 4 Portrettet Dåpsvekkelse Skoletaper

Detaljer

Årsmøte på Jørpeland. Nytt fra. Businesstips til ungdom. Fikk nytt syn på misjon. Rogaland/Agder

Årsmøte på Jørpeland. Nytt fra. Businesstips til ungdom. Fikk nytt syn på misjon. Rogaland/Agder Nytt fra Rogaland/Agder April/mai 2012 Nr. 2 12 årgang www.normisjon.no Ta deg tid til å lytte til Jesus. Ta deg tid til å være i Hans nærhet. Ta deg tid til å gå inn i skriftene i Bibelen og lytte. Jesus

Detaljer

Sørlandets souldronning på hjemmebane. Rebekka B. Mæland: ikke alltid tidlig - men ofte først. En kreativ eventyrer s 24-26. Leif Kristian Pedersen:

Sørlandets souldronning på hjemmebane. Rebekka B. Mæland: ikke alltid tidlig - men ofte først. En kreativ eventyrer s 24-26. Leif Kristian Pedersen: mylder Magasin fra misjonskirkene i Aust-Agder Nr 1/2013 Årgang 6 Opplag 34 000 alle husstander! Gratis til Rebekka B. Mæland: Sørlandets souldronning på hjemmebane ikke alltid tidlig - men ofte først

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. møre 2 Rikt tilbud til seniorer. Gjør høsten kortere: Bli med på tur!

Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. møre 2 Rikt tilbud til seniorer. Gjør høsten kortere: Bli med på tur! Nytt fra Møre August/ september 2013 Nr. 4 13. årgang www.normisjon.no Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. Elisabeth Østergaard 11 møre 2 8 Rikt tilbud til seniorer Det

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer

Her nylig opplevde jeg hvordan Jesus la alt så fint til rette... Han vet om alt - stort eller smått og har uuttømmelige ressurser til disposisjon.

Her nylig opplevde jeg hvordan Jesus la alt så fint til rette... Han vet om alt - stort eller smått og har uuttømmelige ressurser til disposisjon. Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark April/mai 2012 Nr. 2 12 årgang www.normisjon.no Her nylig opplevde jeg hvordan Jesus la alt så fint til rette.... Han vet om alt - stort eller smått og har uuttømmelige

Detaljer