Styremøte nr. 5/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styremøte nr. 5/2010"

Transkript

1 Styremøte nr. 5/2010 Tid: onsdag 10. november 2010 kl til kl med påfølgende felles styreseminar fra kl til (se eget program), deretter felles middag. Sted: Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 56/10 Innkalling til styremøte nr 5/ Sak STY 57/10 Saksliste... 3 Sak STY 58/10 Protokoll fra styremøtet nr. 4/ Sak STY 59/10 Forslag til ny avtale mellom prosjekteierne i PIU... 9 Sak STY 60/10 Strategisk studieportefølje Sak STY 61/10 Studieportefølje ved HiG for studieåret Sak STY 62/10 Forslag til satsninger utenfor rammen Sak STY 63/10 Ny ledelsesordning, tilsetting av rektor og videre prosess Sak STY 64/10 Lønnsforhandling for rektor og høgskoledirektør Orienteringssaker: Sak STY 65/10 Orientering etter årets lokale lønnsforhandlinger Sak STY 66/10 Status for kommende års budsjettarbeid Sak STY 67/10 Eventuelt Gjøvik 01. november 2010 Inge Øystein Moen, høgskoledirektør 1

2 Sak STY 56/10 Innkalling til styremøte nr 5/2010 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Innkalling Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret godkjenner innkalling til styremøte nr. 5/

3 Sak STY 57/10 Saksliste Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksliste Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret godkjenner saksliste til styremøte nr. 5/2010, sakene 56/10 66/10. 3

4 Sak STY 58/10 Protokoll fra styremøtet nr. 4/2010 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Forslag til protokoll fra styremøtet nr 4/2010, den og Saksopplysninger Forslag til protokoll for styremøte nr 4/2010 er justert i henhold til de innspill som innkom i høringsrunden. Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret vedtar protokoll for styremøte nr 4/

5 Sak STY 58/10 Vedlegg Styremøte nr. 4/ protokoll Tid: 7. og 8. oktober okt kl inkl. ettermiddagsseminar. Påfølgende middag fra kl okt kl Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder, ute under pkt 1 i sak 47/10 Ingegerd Palmér, ekstern representant Jan Erik Svensson, ekstern representant, tiltrådte under sak 35 Lars Erik Flatø, ekstern representant, gikk under sak 42. Gro Iren Kvanli Dæhlin, prorektor, styrets nestleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant Sigrid Wangensteen, ansatt, faglig personale Terje Stafseng, vararepresentant, ansatt, faglig personale, deltok under pkt.1. i sak 47/10 Geir Magne Heggen, studentrepresentant Ole Fredrick Rognerud Klaseie, studentrepresentant Are Strandlie, ansatt, faglig personale Rigmor Øvstetun, ansatt, tekn./adm. personale Fra administrasjonen: Inge Øystein Moen, høgskoledirektør Kai Jacobsen, økonomidirektør, til stede under sak 43 til og med 55. Gunn Marie Rognstad, studie og forskningsdirektør, til stede under sak 47 og sak 52. Jan Kåre Testad, personaldirektør, til stede under sak 47 til og med 50. Protokoll fra møtet ført av seniorrådgiver Torunn Linneberg Beslutningssaker: Sak STY 43/10 Innkalling til styremøte nr. 4/2010 Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret godkjenner innkalling til styremøte nr. 4/2010. Enstemmig vedtatt. Sak STY 44/10 Saksliste 5

6 Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret godkjenner saksliste til styremøte nr. 4/2010, sakene 43-55/10. Høgskoledirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Sak STY 45/10 Protokoll fra styremøtet nr. 3/2010 Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Styret vedtar protokoll for styremøte nr 3/2010. Enstemmig vedtatt. Sak STY 46/10 Tertialrapport nr. 2/2010 Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Styret tar rapport pr. 2 tertial 2010 til etterretning. Enstemmig vedtatt. Oppfølgingspunkt: Styret var spesielt opptatt av tiltak for nødvendig rekruttering av faglig spisskompetanse. Sak STY 47/10 Ny ledelsesordning ved HiG? Ansatt eller valgt rektor? Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Styret vedtar 1 Høgskolen i Gjøvik går over til ansatt rektor som Høgskolens øverste leder fra 1. august 2011, med tilhørende oppnevnt styreleder. 2 Høgskoledirektøren bes om å fremme en sak om nødvendige endringer i arbeids- og ansvarsbeskrivelser. (og enten) 3 (a) Høgskoledirektøren bes om å fremme en sak om detaljer omkring utlysning og ansettelse av rektor. eller (b) Forslaget til utlysningstekst og innstillingsutvalg vedtas. Som eksternt styremedlem og leder for utvalget foreslås: (fremmes av styret i møtet) Som internt styremedlem foreslås: (fremmes av styret i møtet) Rektor redegjorde for sitt ønske om å bli fritatt for behandling av saken, punkt 1 i nedtegnet forslag: Han viste særlig til følgende i uttalelse fra Kunnskapsdepartementet, datert : Sitat: Det kan imidlertid likevel være mer personlige grunner til å ønske å fratre behandlingen, for eksempel for å sikre at det ikke i ettertid skal kunne reises tvil eller spørsmål ved hvilke personlige 6

7 interesser vedkommende har hatt i behandling av saken. Departementet forutsetter at dette er noe styret/ rektor selv må være nærmest til å vurdere. Styret vedtok at rektor kunne fratre. Rektor fratrådte. Furuseth foreslo prorektor som møteleder. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Prorektor innkalte vararepresentant Terje Stafseng til å tiltre ved behandling av saken. Stafseng tiltrådte. Prorektor foreslo avstemning over punkt 1. i høgskoledirektørens forslag til vedtak. Forslagets pkt.1. ble enstemmig vedtatt. Prorektor fratrådte som styreleder og Stafseng fratrådte som vararepresentant. Rektor tiltrådte som møteleder. Høgskoledirektøren trakk sitt opprinnelige forslag til pkt 2 og 3. Høgskoledirektøren la fram følgende nye forslag til pkt 2: Høgskoledirektøren bes om å lede en prosess for å få fram et forslag til utlysningstekst for ansatt rektor, og et forslag til prosess videre for iverksettelse. Høgskoledirektørens nye forslag til pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. Sak STY 48/10 Fokuspunkter for styret til august 2011 Høgskoledirektørens forslag til vedtak Høgskoledirektørens forslag til punktene 1-5 vedtas. Høgskoledirektøren trakk sitt opprinnelige forslag til pkt 5 og 6, til fordel for forslag til nye punkter fra Furuseth: Nye punkter: 5. Styret ønsker en aktiv bruk av dekaner og stabsdirektører til utfyllende redegjørelse i viktige saker. 6. Fokus på strategiske saker f. eks. PIU og områder med høy risiko. Høgskoledirektørens opprinnelige forslag til punktene 1-4 og hans nye forslag til punkter 5 og 6 ble enstemmig vedtatt. Det endelige vedtaket lyder: 1. Bærekraft og innovasjon - hvordan kan HiG bidra? 2. Rekrutteringsutfordringene både av fagpersonell og studenter 7

8 3. Faglig påfylling fra interne/regionale miljøer i tilknytning til styremøtene 4. Involvere alle styrerepresentantene i diskusjonene; sørge bl.a. for at nye studentmedlemmer blir godt inkludert 5. Styret ønsker en aktiv bruk av dekaner og stabsdirektører til utfyllende redegjørelse i viktige saker. 6. Fokus på strategiske saker f. eks. PIU og områder med høy risiko. Sak STY 49/10 Endring av antall studieprogram innen Bachelor i ingeniørfag Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret vedtar høgskoledirektørens forslag til vedtak. Enstemmig vedtatt. Diskusjonssak: Sak STY 50/10 Personal og organisasjonspolitikk Personaldirektøren presenterte utkast til hovedpunkter for HiGs personal og organisasjonspolitikk. Prosessen med å drøfte og videreutvikle personal og organisasjonspolitikken sammen med høgskolens tillitsvalgte settes i gang med sikte på ferdigstillelse innen utgangen av Orienteringssaker: Sak STY 51/10 Campusutvikling. Sak STY 52/10 Orientering om opptak Sak STY 53/10 Sak STY 54/10 Sak STY 55/10 Orientering om PIU. Orientering om anmeldelse. Eventuelt. Sigrid Wangensteen orienterte om: Etiske retningslinjer v/forskning der ansatte eller studenter er datakilder. HiG bør se nærmere på sine rutiner her. Høgskoledirektøren orienterte om HiGs engasjement i Arena Kallerud. Forumets nye navn blir Campus Gjøvik. Høgskoledirektøren orienterte om at HiG er invitert med i et utvalg oppnevnt av Kunnskapsdepartementet som vurderer forbedringer i rapporteringssystemet fra UH-institusjoner til Kunnskapsdepartementet. Rektor orienterte om statsbudsjettet. HiG er tildelt 40 nye studieplasser, men ingen nye stipendiatstillinger. 8

9 Sak STY 59/10 Forslag til ny avtale mellom prosjekteierne i PIU Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Forslag til ny avtale mellom prosjekteierne i PIU Saksopplysninger: Etter en prosess som har pågått siden høsten 2009 fattet de tre høgskolestyrene i april/mai 2010 likelydende vedtak om å nedsette et universitetsprosjektstyre. Dette ble oppnevnt på rektorfullmakt etter styremøtet De nye studentrepresentantene etter valget 2010 ble automatisk med i Universitetsprosjektstyret. Det partssammensatte utvalget for utarbeidelse av ny PIU-avtale har hatt følgende sammensetning: Fra Høgskolen i Gjøvik: Styremedlem Wenche Aamodt Furuseth Fra Høgskolen i Hedmark: Styremedlem Anne Kathrine Fossum Fra Høgskolen i Lillehammer: Styremedlem Sigmund Thue Fra Hedmark fylkeskommune: Juridisk rådgiver Ane Tonette Lognseth Fra Oppland fylkeskommune: Ass. fylkesrådmann Terje Kind Sigmund Thue har vært utvalgets leder. Prosjektdirektør Harald Landheim var sekretær for utvalget. Utvalget hadde sitt første møte , og hadde som mål å ha en ny avtale klar til primo september Finansiering og økonomiske rammer: KUF-styret vedtok i møte å avvente den videre finansielle medvirkning til fagsatsingene i PIU fram til nødvendige vedtak om ny styringsstruktur blir drøftet og vedtatt. Med etableringen av universitetsprosjektstyret og nedsettelsen av det partssammensatte utvalget for etablering av ny avtale mellom eierne i PIU, er ny styringsstruktur i store trekk på plass. Våren 2010 ble det gjort et forberedende arbeid for å få på plass avtaler mellom høgskoler med doktorgradsrett (HiG og HiL) og næringslivsaktører, slik at høgskolene kan komme i posisjon for å søke gaveforsterkning. Dette vil kunne forsterke finansieringen av Ph.d.- satsningene for den enkelte høgskole. Det partssammensatte utvalget hadde sitt hadde sitt første møte , og la en tidsplan med sikte på å ha en ny avtale klar til behandling i høgskolestyrene og i fylkestingene i september/oktober Framdriften i utvalgets arbeid ble noe forsinket pga behov for mer tid til forankringsprosesser hos prosjekteierne. I tillegg oppstod det forsinkelser som følge av at Kunnskapsdepartementets høringsbrev vedrørende justerte krav for å få akkreditert doktorgradsutdanninger først ble utstedt , og ikke som forventet før sommerferien. Det partssammensatte utvalgets innstilling til ny avtale er nå avgitt. Forslaget fra utvalget er enstemmig på alle punkter. 9

10 Forslaget til ny avtale mellom prosjekteierne i PIU (jfr. vedlegg) er lagt fram for høgskolestyrene, fylkestingene og KUF-fondet for endelig behandling og vedtak. For øvrig vises det til vedlegg i saken. Vurderinger: Det synes å være mulighet for enighet mellom avtalepartene om dette avtaleforslaget. Etter en samlet vurdering vil høgskoledirektøren anbefale at styret vedtar forslaget. Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Styret vedtar forslag til ny avtale mellom prosjekteierne i PIU datert 18. oktober

11 Vedlegg Sak STY 60/10 11

12 12

13 Sak STY 60/10 Strategisk studieportefølje Møtedato: Sakstype: Diskusjonssak Saksbehandler: Studie- og forskningsdirektør Saksdokumenter: Strategidokument og framlegg i styremøtet Høgskolestyret vedtok 16.juni 2010 følgende i sak STY 36/10, punkt 2: Høgskoledirektør bes om å gjennomføre en strategisk analyse av studieporteføljen til bruk ved rullering av langtidsbudsjett. På bakgrunn av dette ble det i juni satt ned en styringsgruppe og et arbeidsutvalg, sammensatt slik: Styringsgruppe: Ledermøtet Styringsgruppeleder: Rektor Jørn Wroldsen Arbeidsutvalg: Studie og forskningsdirektør Gunn Rognstad, økonomidirektør Kai Robert Jakobsen, dekan Roger Lian, dekan Morten Irgens, dekan Torbjørn Skogsrød Sekretariatsleder: Studie og forskningsdirektør Gunn Rognstad Sammendrag: Høgskolen i Gjøvik er inndelt i tre avdelinger. Hver avdeling vil fra , bestå av to seksjoner. På HOS ligger i tillegg Senter for omsorgsforskning og ved IMT er seksjonene definert som laboratorier. Fagmiljøene er i all hovedsak knyttet opp mot seksjonene, det samme er studieporteføljen med noen unntak. Fagmiljøenes robusthet er diskutert ved alle avdelingene. Da de økonomiske analysene enda ikke er gjennomført, avventes de endelige konklusjonene til våren Det er imidlertid klart at sårbare fagmiljø er en utfordring ved alle avdelingene. De ulike faggruppenes studieportefølje er illustrert ved skisser for hver avdeling. Sammenheng i studieporteføljen ansees også som en vesentlig faktor når robusthet vurderes. En helhetlig studieportefølje finnes ved IMT med Bachelor-, Master- og ph.d.-utdanning i informasjonssikkerhet. HOS har tre masterutdanninger, mens TØL jobber med å få på plass sin første. Det synes som at det er god sammenheng i studieporteføljen, selv om noen studieprogram er nært knyttet også til samarbeidsinstitusjoner, ikke minst ved innlandshøgskolene. Videreutdanningene rekrutterer bra og gir muligheter for innpass på flere masterutdanninger. Årsstudiene tilsvarer i stor grad første året på bachelorutdanningene og rekrutterer rimelig bra til disse (37 % for høsten 2010). Her er det likevel potensial for økning. Likeledes er det potensial for nærmere samarbeid mellom enkeltutdanninger på IMT og TØL, og mellom alle tre avdelingene med utvikling av fagområdet velferdsteknologi. Vurdering og analyse av strategisk studieportefølje er en prosess som nå er påbegynti avdelingene. Konklusjoner er ikke fattet fordi det våren 2011 vil bli foretatt lønnsomhetsvurderinger opp mot det enkelte studieprogram i forbindelse med behandling av langtidsbudsjettet. De ansattes kompetanseprofiler, studiepoengproduksjon og FoU-aktivitet blir da vesentlige parametre. Likeledes må behov for markedsundersøkelser vurderes. Videreutvikling av studieporteføljen vil bli foreslått i etterkant av disse vurderingene. Dette inkluderer både opprettelse og nedlegging av studier. 13

14 Saksopplysninger: Arbeidsgruppens oppgave ble definert i et notat fra rektor og prorektor : Innen juni 2011 skal HiGs totale studieportefølje gjennomgås ihht til punkt 1-7 angitt under. Dette skal blant annet tjene som underlag i saken om langtidsbudsjett i juni 2011 (ref. vedtak STY 36/10). Arbeidet vil også inngå som underlag for styrets behandling av strategisk studieportefølje i november Arbeidet skal til slutt drøfte mulige nye studietilbud HiG bør vurdere å starte. Analysen skal: 1. Dele inn avdelingene i naturlige fagmiljøer/ta utgangspunkt i allerede definerte fagmiljøer (angi fagmiljøene ved navn på personer, kompetanseprofil..) 2. Drøfte hva en legger i at et fagmiljø er robust. 3. Vise, gjerne illustrert som i pyramiden under, hvordan forskjellige faggruppenes studieportefølje henger sammen. Det er et mål å ha en sammenhengende studieportefølje, dvs. at studenter opplever at det er mulig å gå videre i sine studier aller helst ved HiG, dernest ved PIU, og til slutt evt. ved en annen samarbeidspartner. Eventuelle løse steiner, dvs. studietilbud som ikke gir studentene muligheter til å gå videre internt på HiG, eller til våre PIU-partnere, skal identifiseres. 4. Vise faggruppens forskningsaktivitet (resultater RBO, og kvalitativ vurdering i forhold til å drive forskningsbasert utdanning) 5. Vise faggruppens økonomisk bærekraft (økonomisk resultat av faggruppens aktivitet) 6. Vurdering av den strategiske betydning av faggruppens aktivitet (studier, forskning), blant annet hvordan aktiviteten støtter utviklingen av HiG mot en grønn høgskole 7. Anbefaling om videre utvikling av studieporteføljen (endringer/nedlegginger/nye tilbud) PHD 3. syklus Master 2. syklus Viderutdanninger 1./ 2. syklus Bachelor 1. syklus Årsstudier - 1. syklus Framdriftsplan og milepæler: Høsten 2010: Arbeidsgruppa har hatt to fellesmøter; 31. august og 27. september. Punktene 1, 2 (med unntak av økonomiske vurderinger) og 3 skal drøftes og legges fram på styremøtet i november Styringsgruppa har blitt orientert i ledermøtene. Våren 2011: Punktene 4, 5 og 6 skal drøftes og lønnsomhetsvurderinger skal trekkes inn i forbindelse med behandling av langtidsbudsjettet i juni Dette inkluderer også lønnsomhetsanalyser knyttet opp mot studieprogram, samt fagpersonalets kompetanseprofil knyttet opp mot studieprogram. Punkt 7 skal det arbeides med kontinuerlig og konkrete satsninger må framkomme som følge av konklusjonene i punkt

15 Vurdering: 1. Avdelingenes naturlige fagmiljø VED AVDELING HOS BESKRIVES FAGMILJØET SLIK: Avdeling for helse, omsorg og sykepleie består av ca 90 ansatte fordelt på to seksjoner (f.o.m ); seksjon for sykepleie, seksjon for helse, teknologi og samfunn, samt Senter for omsorgsforskning. Avdelingens seksjonsinndeling tar utgangspunkt i avgrensing av faglige interessefelleskap med tilhørende studieportefølje og FOU. Seksjon for sykepleie består av ca 60 medarbeidere; 6 professorer, 4 førsteamanuenser, 4 førstelektorer og 4 stipendiater. Videre er 3 medarbeidere i førstelektorkvalifisering. Utdanningsporteføljen består av BA sykepleie, videreutdanning i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie, AIO, og MA i klinisk sykepleie. I tillegg gjennomføres videreutdanning i prehospitalt arbeid for anestesisykepleiere og samarbeid med HiL om Nasjonal paramedic. Det arbeides med utredning/kvalifisering for ph.d.-program i helsefag/klinisk sykepleie, tuftet blant annet på formelt samarbeid med Karlstads Universitet om ph.d. i omvårdnad (helse og omsorg). Fagmiljøet representerer en bred kompetanse i generell sykepleie, kompetanse innenfor spesialområder AIO/palliativ sykepleie/ akuttmedisin/geriatrisk sykepleie/psykiatrisk sykepleie. Seksjonen ivaretar dybdekompetanse innenfor naturvitenskapelige/medisinske emner/biologi/fysiologi. Utdanningenes relevans er klart knyttet til sentrale funksjoner i helsetjenesten og videreutdanninger/masterutdanning svarer godt til fremtidens kompetansebehovsanalyser. Seksjon for helse, teknologi og samfunn består av ca 20 medarbeidere; 2 professorer, 5 førsteamanuenser, 1 medarbeider i førstelektorkvalifisering og 1 medarbeider i sluttføring av ph.d. Utdanningsporteføljen består av BA radiografi, videreutdanning i aldring og eldreomsorg, videreutdanning i palliativ omsorg (tverrfaglig), videreutdanning veiledning (sammen med HiL), videreutdanning i nettverksmøter og relasjonskompetanse, MA helsefremmende arbeid i lokalsamfunnet, MHPCC (sammen med HiL og HiHm) og MA i gerontologi (f.o.m. 2011). Fagmiljøet representerer kompetanse innenfor samfunnsvitenskapelig kunnskapsområder, radiografi /helsefag/teknologi og medisinsk etikk. I tillegg representerer seksjonen kompetanse innenfor naturvitenskapelig/medisinske emner. Seksjonens ansatte leverer dessuten vesentlige undervisningsbidrag inn mot BA sykepleie (ca 1,5 årsverk). Seksjonen har formelt samarbeid om gjennomføring i MA i psykisk helsearbeid med HH (eldres psykiske helse) og MA i helseledelse ved HiL (ikke igangsatt). Utdanningenes relevans er klart knyttet til sentrale funksjoner i helsetjenesten og videreutdanninger/masterutdanninger svarer godt til fremtidens kompetansebehovsanalyser; herunder utfordringsbildet beskrevet bl.a i Samhandlingsreformen (satsing på kompetanse for å ivareta en stadig økende andel eldre i befolkningen, samt forebyggende helsearbeid inkl. mestring /empowerment). Senter for omsorgsforskning består av ca 10 medarbeidere; 1 professor, 2 førsteamanuensis, 1 førstelektor og 3 stipendiater. Senteret ble etablert i 2006 og drives på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Senteret har en basisfinansiering gjennom tilskudd fra NFR i tillegg til i all vesentlig grad å være oppdragsfinansiert. Kjerneaktiviteten er å lede/koordinere øvrige sentra for omsorgsforskning i Norge samt ivareta regionfunksjon for Østlandet. Senteret samarbeider med 15

16 Sintef, UiO og NOVA på flere forskningsprosjekter. Senteret har ikke ansvar for egne studieprogram, men leverer bidrag til studieprogram ved de øvrige seksjonene. Et knippe av de ansatte har kompetanse som er sentral i gjennomføring av master i gerontologi. Senterets forskningsprofil er rettet mot omsorgstjenesteforskning. I tillegg til nevnte kjerneoppgaver har senteret ansvar for forpliktende samarbeid mot undervisningssykehjemmene og undervisningshjemmetjenestene i Østlandsregionen. VED AVDELING IMT BESKRIVES FAGMILJØET SLIK: Avdeling for informatikk og medieteknikk består av ca 70 medarbeidere; 7 professorer, 6 professor II, 10 førsteamanuenser, 6 førsteamanuensis II, 1 førstelektor, 8 høgskolelektorer, 3 høgskolelærere, 2 forskere, 12 stipendiater, i tillegg til en del andre faglige og administrative stillinger og ph.d.- studenter som ikke er ansatt som stipendiater hos oss. Fire førsteamanuenser og en førsteamanuensis II arbeider målrettet mot opprykk til professor (med mål innen 2012, 2013 og 2014), og vi regner med at vi innen 2011 har tre høgskolelektorer i ph.d.-løp. I den usannsynlige situasjonen at ingen andre personellmessige endringer skjer, vil vi i 2015 derfor ha 10 professorer, 7 professor II og 13 førsteamanuenser. Seksjonsinndelingen er basert på overordnet mål og strategi for IMT. IMT har adaptert HiGs oppdragsbeskrivelse for å gjøre det lettere å definere klare mål og strategier for de to seksjonene: Oppdrag: HiG skal produsere innovative og ansvarlige studenter og forskere gjennom samarbeid med offentlige og private organisasjoner og næringsliv, regionalt, nasjonalt og internasjonalt, og gjøre dette i de følgende viktige områdene: (1) demografiske endringer og helse, (2) offentlig sikkerhet og trygghet, (3) verdiskaping og bærekraft. IMT satser strategisk på IKT, informasjonssikkerhet og medieteknologi. Seksjonen er organisert i en seksjon for informasjonssikkerhet og en for medieteknologi, mens IKT ligger i bunnen som en basisteknologi for disse to områdene. Annen basiskompetanse inkluderer matematikk, design og produksjon, men vi framhever IKT som det området som støtter opp under de fleste aktivitetene. De to seksjonene går under navnene Norsk Informasjonssikkerhetslaboratorium (på engelsk Norwegian Information Security Labortory, forkortet Nislab) og Medieteknoloigilaboratoriet (på engelsk Media Technology Laboratory, eller kortere, Media Tech Lab, og forkortet MTL). MTL ble dannet ved at en rekke mindre seksjoner ble slått sammen. Studieporteføljen til avdelingen følger ikke seksjonsinndelingen nøye. Målene som er satt for seksjonene utgjør av den grunn en kontekst som er viktig når man evaluerer de ulike studieprogrammene. Tre viktige mål for IMT er derfor (1) å styrke Nislab, (2) å etablere MTL som et mangfoldig kompetansesenter i medieteknologi, og (3) styrke IKT/informatikkjernen. I tillegg ønsker vi å bruke disse kapabilitetene til å prøve ut muligheter innen andre og tilgrensede områder, som for eksempel etablering av en kompetansegruppe innen helseinformatikk i samarbeid med HOS, etablering av en master i digital mediadesign eller brukersentrert mediadesign, forskningsaktiviteter i computational sustainability, og IKT for bærekraftig vareproduksjon. IKT er det området som støtter opp under de fleste aktivitetene på IMT. Når avdelingen får akkreditert en utvidelse av ph.d. i informasjonssikkerhet til PhD in Computer Science, så dekker 16

17 avdelingen selv all doktorgradsveiledning. I dag veileder IMT 21 studenter, hvorav 11 er studenter innen vårt eget informasjonssikkerhetsprogram. I et framtidig innlandsuniversitet tror vi IKTaktiviteten på IMT vil støtte andre faglige miljøer. Norsk Informasjonssikkerhetslaboratorium (Nislab) har etablert seg som et viktig kompetansesenter i informasjonssikkerhet i Europa. Laboratoriet har en god bredde av informasjonssikkerhetsområder, og tilbyr studieprogrammer fra bachelornivå via Master til PhD. Det er en utstrakt forskningsaktivitet, og laboratoriet har i høst etablert en kompetansefokusgruppe (fokuslaboratorium) i digital etterforskning. Nislab arbeider strategisk med å etablere samarbeids-programmer med en del andre organisasjoner som har stor interesse av informasjonssikkerhet, inkludert INI, FIH, Politihøgskolen, PDMT, Kripos, Økokrim, Politidirektoratet, og kommersielle aktører som revisionsfirmaer. De studieprogram som er sterkest knyttet til Nislab er Bachelor i Informasjonssikkerhet, Bachelor i Nettverk og drift, Bachelor i programvareutvikling, Master i informasjonssikkerhet og PhD i informasjonssikkerhet. Nislab ble etablert for flere år siden. Medieteknologilaboratoriet, derimot, ble etablert ved inngangen til dette året ved sammenslåing av en rekke mindre seksjoner. Medieteknologilaboratoriet har som oppgave (1) å uteksaminere innovative studenter med kunnskaper og ferdigheter i flytsonen fra medieteknologi til informatikk, (2) bidra med nasjonalt og internasjonalt anerkjent forskning innen medieteknologi, og (3) være en aktiv og attraktiv aktør i den samfunnsmessige utviklingen relatert til medieteknologiske forhold i næringsliv og offentlig sektor Medieteknologilaboratoriet er opptatt av utfordringene til moderne mediebedrifter, og har solid kompetanse i både tradisjonelle - og nye medier. Dette inkluderer de teknologiske - og designmenssige sidene ved digitale medier, samt deres relasjon til tradisjonelle medier inkludert datamaskiner, mobiltelefoner, lesebrett, bøker, spillkonsoller og produksjoner. Det inkluderer også medieproduksjon, medieledelse og innovasjon. I Norge er Medieteknologilaboratoriet i en særstilling. Med MTL er alt hva en moderne mediebedrift trenger, samlet under ett tak. Medieteknologilaboratoriet har en rekke studieprogrammer som dekker ulike deler av den kompetansen som er viktig i en moderne mediebedrift. Bachelor i mediemanagement fokuserer på de spesielle forholdene rundt ledelse i moderne mediebedrifter, som er mer heterogene og kompliserte enn tradisjonelle grafiske bedrifter pleide å være. Denne bachelorutdanningen fokuserer også sterkt på verdiskaping, innovasjon og entreprenørskap, og er derfor tett knyttet til arbeidet med å etablere et senter for bærekraft og verdiskaping ved høgskolen. Bachelor i mediedesign har fokus på visuell design. Et fokus på typografi og grafisk design gir MTL tilknytningen til tradisjonell designkunnskap. Bachelor i medieproduksjon, bachelor - og masterprogrammene i medieteknologi arbeider med metoder og teknikker for produksjon og distribusjon av informasjon i en digital verden. Spill er og blir en viktig del av det nye mediebildet, og IMT har en sterk bachelorutdanning i spillprogrammering. CIMET er et masterprogram i fargeteknologi. IMTs informatikkprogrammer støtter sterkt opp om Medieteknologilaboratoriet. IMT fokuserer sterkt på mobile medier, og flere av programmene legger vekt på dette. VED AVDELING TØL BESKRIVES FAGMILJØET SLIK: Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse består av 66 ansatte fordelt på to seksjoner; Seksjon for elektro, maskin og økonomi og Seksjon for bygg, geomatikk og realfag. Avdelingen har fortiden 3 17

18 aktive forskningsgrupper; forskningsgruppe Sustainable Processes, forskningsgruppe Fornybar energi, og forskningsgruppe Pedagogikk i fjernundervisning. Seksjon for elektro, maskin og økonomi består av 36 medarbeidere; 5 professorer, 9 førsteamanuenser, 0 førstelektorer og 7 stipendiater. Videre er 4 medarbeidere i førstelektorkvalifisering. Studieporteføljen består av: Nr Program Kommentar 1 Elektroingeniør 3 årig Bachelor Campus + fleksibel. Fire studieretninger: Automatisering, elektronikk, teleteknikk og elkraft 2 Maskiningeniør 3 årig Bachelor Campus + fleksibel. 2 studieprogram: Industriell design og teknologiledelse Lean manufacturing 3 Økonomi og ledelse (NRØA) 3 årig Bachelor 1 studieprogram: ØKLED årsstudium Campus + fleksibel. 4 Teknologidesign og ledelse 3 årig Bachelor 1 studieprogram: TDL årsstudium Campus 5 Risikohåndtering 3 årig Bachelor Lukket studium. Oppdrag for forsvaret. 6 Sustainable Masterprogram Oppstart 2011 Manufacturing I tilegg til dette vil det bli vurdert å opprette en master bærekraftig teknisk økonomi. Videre jobbes det med etter - og videreutdanninger på en rekke felt. Seksjonen planlegger å tilby et engelskspråklig masterprogram innenfor området Sustainable manufacturing fra høsten Søknad om akkreditering til NOKUT skal sendes innen 1. februar Seksjonen har for tiden 7 ph.d. studenter innenfor områdene Sustainable Manufacturing og Fornybar energi. Elektro-, maskin og økonomistudiet deler i stor grad faglige ressurser, selv om alle studieprogrammene også har fagfolk med spisskompetanse. Bachelor i Fornybar energi kan bli vår første felles bachelor i samarbeid med partnerne våre i innlandsuniversitetet. Dette er et viktig prosjekt som kan gi oss et bærekraftig studium selv om studentgrunnlaget er for lite på hvert enkelt Campus. Seksjon for bygg, geomatikk og realfag består av 30 faglige ansatte; 8 førsteamanuenser, 3 førstelektorer, 2 i førstelektorløp og 3 stipendiater. 2 av medarbeiderne er i sluttfasen av sin professorkvalifisering. Utdanningsporteføljen fra høsten 2011 består av Bachelor i ingeniørfag bygg, med de tre studieretninger konstruksjon, landmåling og prosjektledelse og Bachelor i geomatikk, med studieretningene GIS og landmåling. Videre jobbes det med etter - og videreutdanninger på en rekke felt. 18

19 Fagmiljøet representerer en bred kompetanse innenfor byggfaglige emner, samt geomatikk. Seksjonen leverer dessuten alle realfaglige emner til IMT og TØL, samt til Forsvarets Ingeniørhøgskole på Jørstadmoen. Studieprogrammene har en klar relevans til regionens behov for byggingeniører. Når det gjelder geomatikk, så dekker HiG også et nasjonalt behov, da det kun er få institusjoner i landet som tilbyr geomatikk. Ansatte innenfor fagområdet geomatikk er derfor representert i ulike nasjonale fora. Innenfor fagområdene bygg og geomatikk er det mye nyskaping. Blant annet kan nevnes Bygningsinformasjonsmodellering, BIM. Den faglige kompetansen er etterspurt av byggnæringen og store samarbeidsprosjekter er nå på gang. Et svar på den nye Plan- og bygningsloven er opprettelsen av et nasjonalt forskningssenter innenfor universell utforming. Forskningslaboratoriet vil åpne i november d.å. Her vil det foregå forskning og kursvirksomhet og seksjonen opplever etterspørsel etter kurs. Faggruppe Bygg har et tett samarbeid med Trehus Innlandet. Trehus Innlandet har sammen med HiG etablert en prosjektgruppe for å arbeide med en master innenfor Sustainable Building Production. De største trehusprodusentene ligger i Innlandet og de støtter deler av dette prosjektet økonomisk. Denne masteren skal kobles mot Master in Sustainable Manufacturing og hensikten er å kjøre felles emner der hvor det er naturlig. Til dette arbeidet har man hentet inn kompetanse fra Luleå Tekniska Universitet (20 % stilling). Seksjonen er preget av en effektiv undervisning med mange studenter. Seksjonen er aktiv innenfor anvendt forskning på feltet nettpedagogikk og dette arbeidet er blitt lagt merke til nasjonalt. Seksjonen er derfor en pådriver i forhold til tilrettelegging for våre fleksible studenter. Byggfagene deler i stor grad faglige resurser, selv om alle studieprogrammene også har fagfolk med spisskompetanse. Geomatikkmiljøet består av fagfolk innenfor landmåling, GIS og BIM. Realfagmiljøet er et fellesmiljø som underviser i verktøy for ingeniørfagene. Fagmiljøet er i rask utvikling og har fortiden stort fokus på gjennomstrømning. 2. Robuste fagmiljø Arbeidsgruppen mener følgende faktorer er vesentlige for å vurdere fagmiljøenes robusthet: Økonomi Kompetanseprofiler Studiepoengproduksjon FoU og publiseringspoeng Antall faglig ansatte knyttet opp mot studieprogram Sammenheng i fagmiljøenes studieportefølje NOKUTs kriterier for akkreditering av studieprogram Økonomi/lønnsomhetsanalyser vil foreligge våren 2011 i forbindelse med behandling av langtidsbudsjettet. NOKUTs kriterier for akkreditering av studieprogram vil ligge til grunn og er forutsatt oppfylt (andel førstekompetanse, professorer etc., andel fast ansatt undervisningspersonale m.m.). Høgskolen sykliske evalueringer av studieprogram de siste årene har vist at NOKUTs kriterier er oppfylt på disse punktene og at høgskolens bevissthet rundt dette er stor. 19

20 Pr. 25. oktober 2010 er det registrert 63 publikasjoner, som gir totalt 29,514 publikasjonspoeng. Dette er høyere enn på samme tid i fjor. ROBUSTHET OG STRATEGISKE VALG VED AVDELING HOS: De ansatte ved seksjon for sykepleie benyttes på syklus 1-3. De aller fleste medarbeiderne er tilknyttet BA sykepleie med undervisnings- og/eller veilederansvar. Det er en bevisst styring av førstekompetansen slik at den benyttes på alle nivåer i utdanningsporteføljen. Seksjonen samarbeider med HH innen AIO. AIO-utdanningen er et utdanningsområde som anses hensiktsmessig å styrke ved en bedre funksjonsfordeling mellom HiG og HH. I dag gjennomføres noen ressursforelesninger i fellesskap og bytte av undervisningsressurser. Med basis i at AIO er godkjent integrert i MA klinisk sykepleie ved HiG, samt at HiG har utviklet høy kompetanse i simulering og anvendelse av investerte simuleringsressurser, er dette et område som naturlig bør ligge til HiG. Tilsvarende bør akuttmedisinske utdanningsområde styrkes ved en bedre funksjonsfordeling mellom HiG og HiL; herunder Nasjonal paramedic og en mulig BA for ambulansepersonell (prehospitalt arbeid). Høgskolen er gitt aktivitetskrav på BA sykepleie, AIO og master i helsefag (klinisk sykepleie). Organiseringen av forskningen er inndelt i tre profilområder: utdanningskvalitet, kvalitet i sykepleieprosessen og helse i dagliglivet. Alle stipendiatene har hovedveiledere ved HOS og er tilknyttet doktorgradsprogram ved KaU. Den interne organiseringen av FoU-aktiviteter er styrt under veiledning av førstekompetente. Seksjonen har ingen eksternfinansierte FoU-prosjekter. Det er et klart behov for å styrke forskningsinnsatsen ved å innhente ekstern finansiering av prosjekter. 20

Sak STY 67/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010

Sak STY 67/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010 Sak STY 67/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010 Møtedato: 13.12.10 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Forslag til protokoll fra styremøtet nr

Detaljer

Protokoll styremøte nr. 7/2011

Protokoll styremøte nr. 7/2011 Protokoll styremøte nr. 7/2011 Tid: Torsdag 10. november kl. 10:00-14:00. Etterfølgende seminar om PIU til kl 15:15 Sted: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) og Laboratorium for universell utforming, Mustad

Detaljer

PROTOKOLL - Styremøte nr. 6/2012

PROTOKOLL - Styremøte nr. 6/2012 PROTOKOLL - Styremøte nr. 6/2012 Tid: Fredag 16. november kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (møterom Ørneredet/ 3. etasje) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant

Detaljer

Styremøte nr. 2/ protokoll

Styremøte nr. 2/ protokoll Styremøte nr. 2/2011 - protokoll Tid: Torsdag 28. kl. 09 30 til 13 00 og fredag 29. april kl. 09 15 12 30 2011 Sted: Eidgenössische Technische Hochschule ETH, Zürich, Sveits. Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008 Tid: Torsdag 25. september 2008 kl. 12.00 18.00 Fredag 26. September 2008 kl. 09.00 11.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2006

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2006 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2006 Tid: Mandag 20. november 2006 kl. 13.00 19.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli

Detaljer

Styremøte nr. 1/2011 - protokoll

Styremøte nr. 1/2011 - protokoll Styremøte nr. 1/2011 - protokoll Tid: Mandag 28 februar 2011, kl 10.00 til kl 16.00 Sted: Møterom Ørneredet, HiG. Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, prorektor, styrets

Detaljer

Styremøte nr. 1/ protokoll

Styremøte nr. 1/ protokoll Styremøte nr. 1/2010 - protokoll Tid: 11./12.03.10 Sted: University of Gloucestershire, England / Queens Hotel i Cheltenham Protokoll fra møtet ført av seniorrådgiver Torunn Linneberg Tilstede: Jørn Wroldsen,

Detaljer

Styremøte nr. 3/2011 - protokoll

Styremøte nr. 3/2011 - protokoll Vedlegg 1 Sak STY 48/11 Protokoll fra styremøte nr. 3/2011 Styremøte nr. 3/2011 - protokoll Tid: Tirsdag 14. juni 2011. Sted: Møterom Ørneredet HiG, kl. 09 05-16 00 med påfølgende styremiddag på Staur

Detaljer

Styremøte nr. 2/ protokoll

Styremøte nr. 2/ protokoll Styremøte nr. 2/2010 - protokoll Tid: 30 04 2010 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet Protokoll fra møtet ført av seniorrådgiver Torunn Linneberg Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Ingegerd

Detaljer

Styremøte nr. 5/2014 Protokoll

Styremøte nr. 5/2014 Protokoll Styremøte nr. 5/2014 Protokoll Tid: Onsdag 12. november 2014 kl. 09:00 11:35 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet Tilstede: Ingegerd Palmér Wenche Aamodt Furuseth Sverre Narvesen Are Strandlie Siv Sønsteby

Detaljer

Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK.

Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK. Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK. Studie- og forskningsdirektør Gunn Rognstad 19.3.2015 2 INNHOLD 1) Høgskolen i Gjøvik: Studietilbud 2015. 2) Y-vei ved Høgskolen i Gjøvik 3) Andre Y-veitilbud

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009 protokoll

Styremøte nr. 4/2009 protokoll Styremøte nr. 4/2009 protokoll Tid: 11.06.09. Sted: Høgskolen i Gjøvik Protokoll fra møtet ført av seniorkonsulent Nils Rui, nils.rui@hig.no Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli

Detaljer

Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL

Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL Tid: Torsdag 2. oktober 2014 kl. 09:00 15:40 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet Tilstede: Ingegerd Palmér Lars Erik Flatø Wenche Aamodt Furuseth Are Strandlie Sigrid Wangensteen

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1, 21. OG 22. FEBRUAR 2008

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1, 21. OG 22. FEBRUAR 2008 . HØGSKOLEN I GJØVIK Vår dato 08.02.2008 Konsulent Anne Aandalen. Email: anne.aandalen@hig.no PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1, 21. OG 22. FEBRUAR 2008 Tid: Sted: Torsdag 21. februar 2008 kl. 09.00 12.00 (styreseminar)

Detaljer

Styremøte nr. 8/ protokoll

Styremøte nr. 8/ protokoll Styremøte nr. 8/2011 - protokoll Tid: Onsdag 14. desember kl. 10:00-16:05 Sted: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant gikk

Detaljer

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

Innkallingen ble godkjent uten merknader. PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 3/2005 Tid: 14. juni 2005 kl. 09.00-16.00 Sted: Høgskolen i Lillehammer Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, ansatt, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, ansatt, styrets nestleder

Detaljer

Styremøte nr. 3/2012

Styremøte nr. 3/2012 Styremøte nr. 3/2012 Tid: 3. mai 2012 kl. 09-16 Sted: Bodø (Grand Hotell) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 19/12 Innkalling til styremøte nr. 3/2012... 3 Sak STY 20/12 Saksliste... 4 Sak STY 21/12 Protokoll

Detaljer

Styremøte nr. 4/2015 PROTOKOLL

Styremøte nr. 4/2015 PROTOKOLL Styremøte nr. 4/2015 PROTOKOLL Tid: Torsdag 1. oktober 2015 kl. 09:00 13:45 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etasje (G-bygget) Tilstede: Ingegerd Palmér Hans Tomter Wenche Aamodt Furuseth Thor Svegården

Detaljer

Styremøte nr. 6/2015 PROTOKOLL

Styremøte nr. 6/2015 PROTOKOLL Styremøte nr. 6/2015 PROTOKOLL Tid: Torsdag 10. desember 2015 kl. 14:00 18:10 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etg. (G-bygget) Tilstede: Ingegerd Palmér Wenche Aamodt Furuseth Are Strandlie Sigrid

Detaljer

Styremøte nr. 4/2013 Protokoll

Styremøte nr. 4/2013 Protokoll Styremøte nr. 4/2013 Protokoll Tid: Fredag 27. september 2013 kl. 09:00 11:30 og 14:00-16:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet (G-bygget 3. etasje) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Lars Erik Flatø,

Detaljer

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Tid: Fredag 23. februar 2007 kl. 09.00 14.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etg. i G-bygget Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder

Detaljer

Fra administrasjonen: Rolf Kulstad, høgskoledirektør Jan Kåre Testad, personaldirektør (15.6) Kai R. Jakobsen, økonomidirektør (15.

Fra administrasjonen: Rolf Kulstad, høgskoledirektør Jan Kåre Testad, personaldirektør (15.6) Kai R. Jakobsen, økonomidirektør (15. Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 3/2004 Tid: 14. juni 2004 kl 1800 2030 - Styreseminar 15. juni 2004 kl 0830 1130 Styremøte Sted: Strand Hotel, Gjøvik Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, ansatt,

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 ble vedtatt av høgskolestyret 15.03.2013. Planen er revidert og godkjent av rektor 05.02.2015. Endringene skyldes tilpasning til ny mal fra KD jf. Tildelingsbrev

Detaljer

Styremøte nr. 6/2009

Styremøte nr. 6/2009 Styremøte nr. 6/2009 Tid/Sted: 11.11.09 kl 15.00-18.00 felles styreseminar mellom HH, Hig og HiL, etterfulgt av felles middag Rica Olrud Hotell, v/hamar 12.11.09 kl 09.00-15.00 styremøte for HiG, Rica

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Visjon Strategisk plan 2013 2016 Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn! Virksomhetsidé Høgskolen i Gjøvik (HiG) skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling

Detaljer

Høgskolen i Gjøvik. Strategisk studieportefølje 2014

Høgskolen i Gjøvik. Strategisk studieportefølje 2014 Høgskolen i Gjøvik Strategisk studieportefølje 2014 Innhold INNLEDNING... 3 Kandidatmåltall... 6 1. FAGPROFIL PÅ HØGSKOLENS STUDIEPORTEFØLJE 2014... 7 HØGSKOLENS STUDIEPORTEFØLJE 2014... 10 Studieportefølje

Detaljer

Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård

Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård Høgskolen i Gjøvik ca. 2000 studenter teknologi media - helse HiG ING Avdeling for ingeniørfag IMT Avdeling for informatikk og

Detaljer

Styremøte nr. 4/2011. Saksliste

Styremøte nr. 4/2011. Saksliste Styremøte nr. 4/2011 Tid: Torsdag 18. august 2011. Styreseminar kl. 10 00-14.30 og styremøte kl. 14.30 16.00, med påfølgende tapasbuffèt og mingling fra kl. 16 00-17 30. Sted: Møterom Ørneredet (3. etg.

Detaljer

PROTOKOLL: Styremøte nr. 7/2012

PROTOKOLL: Styremøte nr. 7/2012 PROTOKOLL: Styremøte nr. 7/2012 Tid: Onsdag 12. desember kl. 10:00 15:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik (møterom Ørneredet/ 3. etasje) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant

Detaljer

Styremøte nr. 6/2008

Styremøte nr. 6/2008 Styremøte nr. 6/2008 Tid: 12.11.08 Sted: Høgskolen i Gjøvik Innhold Beslutningssaker: Sak STY 69/08 Innkalling... 2 Sak STY 70/08 Saksliste... 3 Sak STY 71/08 Protokoll fra styremøtet nr. 5/2008... 4 Sak

Detaljer

Ingegerd Palmèr, ekstern representant

Ingegerd Palmèr, ekstern representant . HØGSKOLEN I GJØVIK Vår dato 13.06.2008 Konsulent Anne Aandalen. Email: anne.aandalen@hig.no PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4, 13. JUNI 2008 Tid: Fredag 13. juni 2008 kl. 10.00 15.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik,

Detaljer

Høgskolen i Gjøvik. Strategisk studieportefølje 2013

Høgskolen i Gjøvik. Strategisk studieportefølje 2013 Høgskolen i Gjøvik Strategisk studieportefølje 2013 Innhold INNLEDNING... 3 1. HØGSKOLENS STUDIEPORTEFØLJE... 6 Strategisk studieportefølje ved Avdeling HOS:... 10 Strategisk studieportefølje ved Avdeling

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Odd Morten Mjøen Dato: 30.10.07 Innledning Hensikten med dette saksframlegget er å drøfte framtidige tiltak ved våre masterstudier i lys av den bekymringsfulle

Detaljer

Styremøte nr 7/2011. Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG), Laboratorium for UU, Mustad Næringspark fra kl. 12:00 (starter med lunsj)

Styremøte nr 7/2011. Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG), Laboratorium for UU, Mustad Næringspark fra kl. 12:00 (starter med lunsj) Styremøte nr 7/2011 Tid: Torsdag 10. november kl. 10:00-15:30 Sted: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG), Laboratorium for UU, Mustad Næringspark fra kl. 12:00 (starter med lunsj) Saksliste Beslutningssaker

Detaljer

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 7/ 2007

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 7/ 2007 Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 7/ 2007 Tid: Torsdag 13. desember 2007 kl. 10.00 15.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom G-bygget Tilstede: Fra styret: Forfall: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder

Detaljer

GRAFER. Kunnskap for en bedre verden

GRAFER. Kunnskap for en bedre verden GRAFER Kunnskap for en bedre verden 1 Det humanistiske fakultet Det medisinske fakultet Fakultet for arkitektur og billedkunst Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Nøkkeltall

Detaljer

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa.

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. 1 Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Referat fra Styringsgruppas møte 18.03.2015 Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. Dessuten møtte: Trond Singsaas og Martha

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Styremøte nr 8/2011. Sak STY 83/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 84/11 Saksliste... 3. Sak STY 85/11 Protokoll fra styremøte nr. 7/2011...

Styremøte nr 8/2011. Sak STY 83/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 84/11 Saksliste... 3. Sak STY 85/11 Protokoll fra styremøte nr. 7/2011... Styremøte nr 8/2011 Tid: Onsdag 14. desember kl. 10:00-16:00 Sted: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Saksliste Beslutningssaker Sak STY 83/11 Innkalling til styremøte... 2 Sak STY 84/11 Saksliste...

Detaljer

Høgskolen i Gjøvik - Styremøte nr 6/2007 Side 1/90

Høgskolen i Gjøvik - Styremøte nr 6/2007 Side 1/90 Styremøte nr. 6/2007 Tid: Styremøte HiG 26. oktober 2007 kl. 10.00 14.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i 3. etasje, G-bygget SAKSLISTE BESLUTNINGSSAKER Sak STY 55/07 Godkjenning av innkalling, s 2

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING 2008-2011

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING 2008-2011 HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING 2008-2011 HØGSKOLEN I GJØVIK Innhold INNLEDNING... 3 ORGANISASJON OG LEDELSE... 4 PERSONALPOLITIKK... 5 UNDERVISNING OG FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSARBEID....

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4/ 2006

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4/ 2006 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4/ 2006 Tid: Torsdag 14. september 2006 kl. 09.00 14.10 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom G-bygget Tilstede: Fra styret: Forfall: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren

Detaljer

HH HiL HiG Sum. Antall ansatte, 2011 459 (45%) 308,5 (30%) 249,9 (25%) 1.017,4

HH HiL HiG Sum. Antall ansatte, 2011 459 (45%) 308,5 (30%) 249,9 (25%) 1.017,4 Nøkkeltall 2011, Kilde: DBH STUDENTER Antall studenter (totalt) høst 2011 Antall studenter (egenfinansierte) høst 2011 Antall heltidsekvivalenter totalt, høst 2011 Antall heltidsekvivalenter, egenfinansierte,

Detaljer

Styremøte nr. 3/2014 PROTOKOLL

Styremøte nr. 3/2014 PROTOKOLL Styremøte nr. 3/2014 PROTOKOLL Tid: Fredag 13. juni 2014 kl. 09:30 16:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etasje (G-bygget) Tilstede: Ingegerd Palmér Lars Erik Flatø Wenche Aamodt Furuseth Sverre Narvesen

Detaljer

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Denne prosedyren beskriver hvordan Universitetet i Stavanger innen 31. desember 2018 skal sikre at studiene oppfyller nye krav til akkreditering

Detaljer

Ekstraordinært styremøte nr. 3a/2014

Ekstraordinært styremøte nr. 3a/2014 Ekstraordinært styremøte nr. 3a/2014 Tid: Onsdag 10. september 2014, kl. 14.30 15.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik (møterom C135, H-bygget/C-fløy) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 39/14 Innkalling til ekstraordinært

Detaljer

Høgskolen i Gjøvik. Saksliste til styremøte nr. 5/2014. 12. november 2014

Høgskolen i Gjøvik. Saksliste til styremøte nr. 5/2014. 12. november 2014 Høgskolen i Gjøvik Saksliste til styremøte nr. 5/2014 12. november 2014 HØGSKOLEN I GJØVIK Lise Konow Linnerud, epost: lise.linnerud@hig.no Vår dato 12.10.2014 Deres dato Vår referanse Deres referanse

Detaljer

Styremøte nr. 5/2012

Styremøte nr. 5/2012 Styremøte nr. 5/2012 Tid: Fredag 28. september 2012 kl. 0900 1400 Sted: HiG (Ørneredet/ G bygget 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 39/12 Innkalling til styremøte nr. 5/2012... 3 Sak STY 40/12

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for helse- og sosialfag PROTOKOLL FRA AVDELINGSSTYRET

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for helse- og sosialfag PROTOKOLL FRA AVDELINGSSTYRET HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for helse- og sosialfag PROTOKOLL FRA AVDELINGSSTYRET Dato: 09.10.2007 Varighet: 12.00 14.30 Sted: Møterom A-120 Medlemmer: Kristin Myhre, Liv Berit Fagerli, Sigurd Roger Nilsen,

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Professor Are Strandlie, HiG Medlem i HiG-styret siden 2007 Teknologi- og Polymerdagene 23/09/2015 HiG 3500 studenter Foto: Espen

Detaljer

Protokoll fra møtet 11. november 2009

Protokoll fra møtet 11. november 2009 Protokoll fra møtet 11. november 2009 Saksnr 2009/1396 Til stede: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Guro Grimstad, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren,

Detaljer

Styremøte nr. 4/2007 Tid: Styremøte HiG 29. juni 2007 kl. 11.00 14.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i 3. etasje, G-bygget

Styremøte nr. 4/2007 Tid: Styremøte HiG 29. juni 2007 kl. 11.00 14.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i 3. etasje, G-bygget Styremøte nr. 4/2007 Tid: Styremøte HiG 29. juni 2007 kl. 11.00 14.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i 3. etasje, G-bygget SAKSLISTE BESLUTNINGSSAKER Sak STY 38/07 Godkjenning av innkalling, s 2 Sak

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 06.11.07

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 06.11.07 Vedlegg 4 A 20/07 Masterstudier, søkning og framtidige tiltak Saken ble opprinnelig lagt fram for ALTs avdelingsstyre 6. november 2007. Saksbehandler var fungerende dekan Odd M. Mjøen. Enkelte tabeller

Detaljer

Deres ref. 14/2592 Vår ref. 14/217 Fyllingsdalen, 11.11.14

Deres ref. 14/2592 Vår ref. 14/217 Fyllingsdalen, 11.11.14 Til Kunnskapsdepartementet Kirkegt. 18 0032 Oslo Deres ref. 14/2592 Vår ref. 14/217 Fyllingsdalen, 11.11.14 Høgskolen Betaniens strategiske posisjon og rolle i et framtidig UH-landskap: Innspill til Kunnskapsdepartementets

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01/02. Tid: 22. februar 2002 kl Høsbjør Hotell

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01/02. Tid: 22. februar 2002 kl Høsbjør Hotell 1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01/02 Tid: 22. februar 2002 kl. 09.00-14.00 Sted: Høsbjør Hotell Tilstede: Fraværende: Jørn Wroldsen, styrets leder Mark Hopfenbeck, styrets nestleder Svein Frislie, ekstern

Detaljer

Sentral handlingsplan 2013

Sentral handlingsplan 2013 Sentral handlingsplan 2013 per 07.11.12 Basert på vedtak og innspill i styremøte den 30.oktober 2012 og tidligere vedtatt strategisk plan Strategisk plan for HiL 2012 2015. (Basert på styrets behandling

Detaljer

Oslofjordalliansen - Pilotprosjekt teknologi. Budsjettforslag 2010 UTKAST til styringsgruppen 13. okt

Oslofjordalliansen - Pilotprosjekt teknologi. Budsjettforslag 2010 UTKAST til styringsgruppen 13. okt Oslofjordalliansen - Pilotprosjekt teknologi Budsjettforslag 2010 UTKAST til styringsgruppen 13. okt 1. Bakgrunn Pilotprosjekt teknologi er opprettet august/september 08 etter styresak i Oslofjordalliansens

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi NOTAT Til: Avdelingsstyret Dato: 17.09.08 Fra: Dekan Saksbehandler: Gunnhild Oftedal Sak: 22/08 Endring av fremtidig satsningsområde Forslag til vedtak:

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan Avdeling for helse- og sosialfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 16.01.2013 INNHOLD Innledning... 3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark.

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. 1 Høgskolen I Telemark Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. Høringsuttalelsen omhandler følgende delprosjekt: Delprosjekt

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012. Møtet ble 27. februar holdt i klasserom 104, Biohus på Campus Hamar. Der ble sakene HS 2012/7 til 2012/13 behandlet. Møtet ble 28.

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: M111 A/B, Studiested Fredrikstad Dato: Tid: 09:00-15:00

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: M111 A/B, Studiested Fredrikstad Dato: Tid: 09:00-15:00 Møteprotokoll Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: M111 A/B, Studiested Fredrikstad Dato: 07.03.2013 Tid: 09:00-15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Blom Leder

Detaljer

Protokoll fra møtet 11. juni 2009

Protokoll fra møtet 11. juni 2009 Protokoll fra møtet 11. juni 2009 Til stede Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad (fram til kl 1445), Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein Storaas,

Detaljer

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008 Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008 1 INNLEDNING Hensikten med årsplanen er å løfte frem og fokusere på hva som er viktig for instituttet i 2008, samt å konkretisere planene. Til

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015

STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015 STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015 Vedtatt i avdelingsstyret 10. desember 2010 1 Misjon, visjon og satsingsområder AITeL skal tilby de beste kandidater innenfor IKT til privat og offentlig virksomhet.

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I NORDISK (IS OG IKL)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I NORDISK (IS OG IKL) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I NORDISK (IS OG IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1942 Professor 1940 Førstelektor 1945 Professor 1954 Professor 1943 Førsteamanuensis 1952 Instituttleder

Detaljer

NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T

NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 20.11.14 Saksansvarlig: Berit J. Kjeldstad Saksbehandler: Ken Stebergløkken Arkiv: 2014/17380 Til: Styret Fra: Rektor Om: Opptaksrammer for

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen

Detaljer

Oversikt over alle grupper av ansatte er hentet fra rapporter i PAGA og FRIDA

Oversikt over alle grupper av ansatte er hentet fra rapporter i PAGA og FRIDA FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I FINSK OG KVENSK (IS OG IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1947 Professor 1943 Førsteamanuensis 1949 Førsteamanuensis (20% stilling) 1957 Førsteamanuensis

Detaljer

Vedtak: Ingen merknader til innkalling.

Vedtak: Ingen merknader til innkalling. PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 02/00 Tid: 13. april 2000 kl. 09.00-13.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, rom C106 i fellesadministrasjonen Tilstede: Aud Findal Johnsen, styrets leder Jørn Wroldsen, styrets nestleder

Detaljer

Høgskolen i Østfold. Studieporteføljen. Lena Tolfsen Rådgiver Studie- og forskningsenheten. Fagdag Østfold Karrieresenter 29.04.

Høgskolen i Østfold. Studieporteføljen. Lena Tolfsen Rådgiver Studie- og forskningsenheten. Fagdag Østfold Karrieresenter 29.04. Høgskolen i Østfold Studieporteføljen Lena Tolfsen Rådgiver Studie- og forskningsenheten Fagdag Østfold Karrieresenter 29.04.2014 1 Tema Rammer for studieporteføljen Studieporteføljens relevans og utvikling

Detaljer

Styremøte nr. 5/2013

Styremøte nr. 5/2013 Styremøte nr. 5/2013 Tid: Mandag 11. november 2013, kl. 09:00 15:00 (møtet avbrytes i ca. 1 time fra kl. 12 styret besøker en fagavdeling) Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet (G-bygget/ 3. etasje)

Detaljer

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15 Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte 16.12.15 sak 67/15 HF 2018 PROSJEKT STUDIEPROGRAMPORTEFØLJE Prosjektplan og organisering Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen skal ha en framtidsrettet

Detaljer

Avdelingsstyremøte AITeL 3/2010

Avdelingsstyremøte AITeL 3/2010 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for informatikk og e-læring AITeL styremøte 3/2010 Dato: 24.9.2010 PROTOKOLL Avdelingsstyremøte AITeL 3/2010 Tid: Fredag 24.9.2010 kl 9:00 11:55 Sted: Midtrommet 3.etg

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Mo i Rana Dato: 05.09.2012 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Reistad Tor Helge Allern Kristine

Detaljer

Dato: TIL: Høgskolestyret FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 27/2001

Dato: TIL: Høgskolestyret FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 27/2001 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 17.04.01 TIL: Høgskolestyret Arkiv: FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 27/2001 SAK: FORDELING AV STUDIEPLASSER Tidl. sak(er): HS-sak 13/2001

Detaljer

SØRLANDETS FAGSKOLE - UTDANNINGSTILBUD MED OPPSTART SKOLEÅRET 2009/10

SØRLANDETS FAGSKOLE - UTDANNINGSTILBUD MED OPPSTART SKOLEÅRET 2009/10 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 21.04.2009 2006/2029-7730/2009 / A41 Saksframlegg Saksbehandler: Stein Kristiansen og Ebba Laabakk Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØRLANDETS FAGSKOLE -

Detaljer

Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning. Referat fra møte i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning, NRT 10. mai 2016, UNIS, Svalbard

Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning. Referat fra møte i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning, NRT 10. mai 2016, UNIS, Svalbard Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning Referat fra møte i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning, NRT 10. mai 2016, UNIS, Svalbard Saksliste for NRTs separatmøte NRT-sak 1/16 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Protokoll fra møtet 21. september 2010

Protokoll fra møtet 21. september 2010 Protokoll fra møtet 21. september 2010 Til stede: Hanne M. Alvsing, Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum, Marianne Bjerke Hansen, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Sevat Lappegard (fram til kl 12), Mette Løhren,

Detaljer

09/10 Sak 1. Status pilotprosjekt teknologi. Møtedato 20.08.09.

09/10 Sak 1. Status pilotprosjekt teknologi. Møtedato 20.08.09. 09/10 Sak 1. Status pilotprosjekt teknologi. Møtedato 20.08.09. 1. Bestilling Vi ønsker derfor at du lager et kortfattet notat ( 2-3 sider, + evt. vedlegg ) om hva som er gjort så langt faglig og med hensyn

Detaljer

Saknr. 10/ Ark.nr. A61 Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth Ingrid Juul Andersen INNLANDSUNIVERSITETET REVIDERT SAMARBEIDSAVTALE

Saknr. 10/ Ark.nr. A61 Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth Ingrid Juul Andersen INNLANDSUNIVERSITETET REVIDERT SAMARBEIDSAVTALE Saknr. 10/2449-3 Ark.nr. A61 Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth Ingrid Juul Andersen INNLANDSUNIVERSITETET REVIDERT SAMARBEIDSAVTALE Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram

Detaljer

Nord universitet med regionalt fokus Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag

Nord universitet med regionalt fokus Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag Nord universitet med regionalt fokus Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag Nord universitet: Opprettet 01.01.16 tidligere Høgskolen i Nesna, Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nord- Trøndelag

Detaljer

Til fakultetsstyret. A. Satsingsforslag innenfor rammen VEDTAKSSAK BUDSJETTFORSLAG 2013 FAKULTET FOR HELSEFAG

Til fakultetsstyret. A. Satsingsforslag innenfor rammen VEDTAKSSAK BUDSJETTFORSLAG 2013 FAKULTET FOR HELSEFAG Til fakultetsstyret Dato: 14. oktober 2011 VEDTAKSSAK Saksnr: FSFH-sak 10/2011 Journalnr.: 2011/3310 Saksbehandler: Martin Engesrønning BUDSJETTFORSLAG 2013 FAKULTET FOR HELSEFAG A. Satsingsforslag innenfor

Detaljer

US 67/2017 Opptaksrammer for studieåret 2017/18

US 67/2017 Opptaksrammer for studieåret 2017/18 1 US 67/2017 Opptaksrammer for studieåret 2017/18 Saksansvarlig: Studiedirektør Ole Jørgen Torp Saksbehandler: Opptaksleder Benedikte Markussen Universitetsledelsen Arkiv nr: 17/02406 Vedlegg: 1. Opptaksrammer

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Kjellaug Nakkim Medlem Ekstern

Forfall: Navn Funksjon Representerer Kjellaug Nakkim Medlem Ekstern Møteprotokoll Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: E1-062, Studiested Halden Dato: 21.11.2013 Tid: 09:00-14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Blom Leder UF-pers

Detaljer

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2013

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2013 PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2013 Møtedato: 24.- Seminardag: 24.06.13 kl 0830-1700 Møtested: Britannia Hotel Styremøte kl 0900-1600 ihht. sakliste Møtested: Styrerommet, Schnitlergården Saksliste

Detaljer

Utdanning av fremtidens helsearbeidere

Utdanning av fremtidens helsearbeidere Utdanning av fremtidens helsearbeidere Program Innledning v/ Jorunn L Helbostad Fremtidens helsearbeidere sett i lys av behov i primær- og spesialisthelsetjenesten v/ Helge Garåsen og Jan Gunnar Skogås

Detaljer

Vedtak: Ingen merknader til sakslisten.

Vedtak: Ingen merknader til sakslisten. HØGSKOLEN I GJØVIK PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01/01 Tid: 23. Februar 2001 kl. 11.00 17.00 Sted: Sanderstølen Tilstede: Jørn Wroldsen, styrets leder Mark Hopfenbeck, styrets nestleder Svein Frislie, ekstern

Detaljer

Nord universitet med regionalt fokus. Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag

Nord universitet med regionalt fokus. Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag Nord universitet med regionalt fokus Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag Først en gladnyhet. Nord universitet tilbyr utdanninger på bachelor-, master- og phdnivå, bl.a innen profesjonsfag 1 200

Detaljer

UTDANNING: Type utdanning: Skolens navn: Varighet: Eksamensår:

UTDANNING: Type utdanning: Skolens navn: Varighet: Eksamensår: UTDANNING: Type utdanning: Skolens navn: Varighet: Eksamensår: PRAKSIS ETTER FULLFØRT HØGSKOLEUTDANNING: Type praksis: Bedrift: Tidsrom: ANDRE OPPLYSNINGER: VEDLEGG TIL SØKNADSSKJEMAET: Attesterte kopier

Detaljer

SAK 02/15 - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 12.12.14.

SAK 02/15 - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 12.12.14. MØTEBOK FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtet ble holdt Til stede Meldt forfall Fredag 13.februar 2015 - Campus Kongsberg Styreleder/rektor Petter Aasen, varamedlem Christian Brørs,

Detaljer

Navn studieprogram/retning: Chemistry Master

Navn studieprogram/retning: Chemistry Master Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker å kommentere. Navn studieprogram/retning:

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer