Denne sportsplan er en revidert utgave av den som ble gitt ut i 2004 (Kjetil Aakre var da Leder Fotball Ungdom).

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Denne sportsplan er en revidert utgave av den som ble gitt ut i 2004 (Kjetil Aakre var da Leder Fotball Ungdom)."

Transkript

1 Håndbk fr Ftballgruppa SPORTSPLAN FOR FOTBALLUNGDOM (FU) Frrd Sprtsplan fr Ftballgruppa skal være et viktig dkument fr trenere, lagledere, spillere, fresatt g andre ansvarlige ledere til å arbeide etter retningslinjer trukket pp av klubben. Våren 2005 ble spørsmålet m å utarbeide en ny sprtsplan tatt pp i styret, g det ble besluttet å starte en prsess med sikte på å få en ny utgave av planen. Den nye planen bygger i str grad på tilsvarende planer i Fauske-Sprint, Trmsø IL, FK Bdø-Glimt, men der er gjrt en del endringer g ppdateringer i de fleste kapitler. Denne sprtsplan er en revidert utgave av den sm ble gitt ut i 2004 (Kjetil Aakre var da Leder Ftball Ungdm). Målsetningen med å revidere denne sprtsplan, er å frsøke å strukturere arbeidet i gruppen slik at på de ulike nivåene sm hvert enkelt lag befinner seg, ligger samme grunnleggende ide bak. Brukt på riktig måte, kan sprtsplan være et gdt hjelpemiddel fr den enkelte trener. FU vil frsøke å styre sin kmpetansehevingsplan i tråd med de retningslinjer gitt i sprtsplan. Tverlandet, mai 2010 Kjetil Aagnes Leder Ftballgruppa Innledning Ftball Ungdm aktiviserer m lag 230 jenter g gutter i alderen 7 18 år i regelmessig ftballtrening. Det settes årlig pp m lag lag frdelt på miniputter, lillejenter, lillegutter, småjenter, smågutter, piker g gutter. Utver seriespill lkalt g kamp m kretsmesterskap fr vinnere i Salten/Helgelandsreginen fr småjenter g smågutter, deltar våre lag i cuper g turneringer i inn- g utland. Fr at ungdmmene skal være gdt frberedt fr disse kamper g selvsagt gså fr større ppgaver i framtiden, trener man mellm ganger i året, avhengig av alder. Over 40 ledere sørger på et idealistisk grunnlag fr at vi kan drive dette ungdmsarbeidet på Tverlandet. Fruten våre hverdagsaktiviteter skal vi frsøke å følge pp våre trenere g lagledere gjennm samlinger g utdanning. Sprtsplanen fr de aldersbestemte klasser i Tverlandet IL regulerer klart hvrdan arbeidet på de ulike nivå skal drives i klubben. Den trykkes pp i strt pplag g utleveres samtlige trenere, ledere, spillere, freldre g andre ansvarlige i klubben. Den skal således være en støtte fr alle invlverte g angi hvilke rammer vi har satt pp g sm vi frventer alle i Tverlandet skal frhlde seg til, både på g utenfr banen. Det er på trening man legger grunnlaget fr det sm skal gjøres i kamp. Husk at fruten utvikling av ferdigheter på banen så må allsidigheten, lek g glede stå i sentrum på alle nivå. Vi ønsker alle sm på en eller annen måte er engasjert i klubben, lykke til med arbeidet. Sprtsplan Side 1 av 26

2 Håndbk fr Ftballgruppa Målsetting fr ungdmsavdeling Ungdmsavdeling har en 3-delt målstruktur hvr både talent- g breddeaspektet skal vektlegges. Mer knkret har vi følgende målsettinger: 1. Hvedmålsetting fr klubben er å utvikle spillere til Tverlandet A-lag både på herre g damesiden I løpet av 3-5 år utvikle minst en spiller hvert tredje år til talentsamling på aldersbestemte landslag eller til nrsk eliteserie Herunder skal vi på aldersbestemt nivå annet hvert år innen klubben ha kretsmester 7/11 eller klassevinner i Kippermencup, Skandiacup eller Bdøcup. Utver dette har vi følgende målsettinger fr klubbens arbeid: 2. Vi skal gi flest mulige spillere i alderen 6-16 år ett allsidig g attraktivt aktivitetstilbud innen ftball. Klubbens tilbud reguleres her av rammevilkår sm trenere, anlegg g øknmi. 3. Vi skal egenutvikle/utdanne trenere, dmmere g ledere til å virke i Tverlandet IL. Spesielt viktig er det å kunne framstå med et gdt tilbud til de av våre egne spillere sm har lyst til å trene andre lag. Fr å nå målene er det viktig: At vi gjennm vårt arbeid kan gi alle en psitiv pplevelse av ftballen, ne sm igjen fører til trivsel g trygghet g et varig engasjement innenfr ftballen g lkalsamfunnet. Å påvirke våre spillere til å ta ansvar verfr seg selv g andre i g utenfr ftballmiljøet. At vi gjennm skleringsplaner kan hlde en høy kvalitet på spillerutviklingen g dermed øke mulighetene fr å få frem gde spillere. At vi kan tilby spillere i klubben et sprtslig tilbud sm tar utgangspunkt i den enkelte spiller ut fra alder, ferdighetsnivå g ambisjner. Hldning, innstilling g miljø Tverlandets spillere skal med sin hldning g psitive innstilling markere seg g laget sitt psitivt på g utenfr banen. Det hldningsskapende arbeidet skal gis priritet g slik være et sentralt element fra første dag spilleren kmmer til klubben. Hldinger kan deles inn i t: hldninger sm angår frhldet til andre hldninger sm går på å sette krav til seg selv Begge typer hldninger er viktige fr å bli en gd ftballspiller. Ledere/trenere sm viser at de er pptatt av hldningsskapende arbeid bidrar til å styrke frballens anseelse. Å skape gde hldninger er ppdragelse i rdets beste betydning. Det er viktig fr ss på Tverlandet at dette arbeidet får høy priritet langt Sprtsplan Side 2 av 26

3 Håndbk fr Ftballgruppa ned i årsklassene da det er mye lettere å skape psitive hldninger enn å endre dårlige hldninger senere. Tverlandet IL mener at spillernes hldning g innstilling er like viktig sm utviklingen av spillernes tekniske ferdigheter. Dette betyr at vi i alle sammenhenger, på g utenfr banen, i trening g i kamp, legger vekt på dette arbeidet. Sentrale begreper fr hver enkelt spiller, leder g trener i denne sammenheng vil være ANSVAR RESPEKT DISIPLIN TOLERANSE. Nedenfr har vi inndelt, samt satt pp nen sentrale stikkrd sm bør vektlegges: Hldninger verfr seg selv: Punktlighet Møte frberedt til trening g kamp materielt (sk, tøy, sv.), fysisk g psykisk Psitivt frhld til riktig ksthld Frståelse fr nk hvile g søvn i kmbinasjn med trening/kamp Negativt frhld til rusmidler, tbakk g snus Unngå banning g andre negative utbrudd Ansvar fr egen utvikling; møte på trening fr å trene ikke fr å bli trent Mtarbeide negativitet, vær psitiv Være ærlig med seg selv, gså egen treningsinnsats Selvkritikk vær psitiv Planlegge/strukturere all sin virksmhet (skle/trening sv.) Ta sklegangen på alvr Tåle seier g tap Hldninger verfr medspillere: Vær psitiv/grei/kmpis i alle sammenhenger Gi rs/ppmuntring til andre Unngå kjeftbruk "har dere ikke ne psitivt å si, hld munn" Fair play Samarbeid team wrk Vær ærlig g åpen Hldninger verfr mtspillere: Fair play gd sprtsånd både ved seier g tap Respekt Takke fr kampen Hldninger verfr trener: Respekt Være kritisk stille spørsmål. Det er lv å være uenig, men vurder tidspunktet Samarbeidsvillig Vær psitiv, ærlig g åpen Ikke snakke bak rygg m man er uenig. Ta pp prblemer. Gi klare beskjeder mm Sprtsplan Side 3 av 26

4 Håndbk fr Ftballgruppa Hldninger verfr ledere: Anerkjennelse/ljalitet Respekt Psitiv innstilling/være psitiv Hldninger verfr dmmer/regelverk: Respekt Gdta alle avgjørelser Aldri negative reaksjner Vær psitiv Ikke tøft å få krt Takke fr kampen Hldninger verfr klubben: Klubbfølelse Vær stlt av klubben din Vi -følelse/samhld Si ja når klubben ber deg m en tjeneste Still ikke urimelige krav Tenk på at det er mange sm jbber fr at du skal ha det gøy med ftballen Vær en gd ambassadør fr klubben gjennm gd ppførsel i alle sammenhenger hvr man representerer Tverlandet IL. Vi er av den klare ppfatning at en spillers hldning kan være helt avgjørende fr: 1. hvr gd hun selv kan bli 2. hvr gdt miljøet på laget skal være. 3. hvr gde lagkameratene samt laget kan bli. Trenerne i Tverlandets frballgruppe bør allerede på et tidlig stadium gi sine spillere signaler m hvrdan hver enkelts hldninger innvirker både på egenutvikling g utvikling av lagkamerater/lag. En gd sirkel sm dette, bør intrduseres fr spillerne før siste år sm miniputt: Dersm du sm spiller kjefter på en lagkamerat, gjør du han usikker g han vil derfr lettere gjøre feil, ne sm igjen gjør han til en dårligere spiller, ne sm igjen går ut ver deg både på trening g i kamp. Et gdt miljø rundt laget er altså i første rekke avhengig av treneren g støtteapparatet til laget. Ne sm kjennetegner et gdt miljø, er at spillerne føler trygghet g tør si fra m de på en eller annen måte føler at de har prblemer. Rammene rundt et slikt miljø settes av de vksne sm må være svært åpen g kameratslig i mgangsfrmen samtidig sm de setter klare grenser fr hva sm aksepteres. Betydningen av et gdt miljø gjør det gså nødvendig fr en trener å bli så gdt kjent med spillerne sm mulig. Det er viktig å jbbe med rent miljømessige tiltak sm eksempelvis pizzakvelder g spillersamtaler. Det er vår erfaring at miljøets betydning øker etter hvert sm spillerne blir eldre, g at det blir mer krevende å sørge fr skikkelig gde miljøer. Mange trenere/lagledere har en tendens til å være ukritisk i frhld til kvaliteten på sitt eget lags miljø. Man registrer at spillerne har mye mr, g knstaterer ut fra dette at miljøet må være tpp. Det er imidlertid viktig å være kritisk til miljøets kvalitet, frsøke å være ppmerksm på hvrdan frskjellige spillere Sprtsplan Side 4 av 26

5 Håndbk fr Ftballgruppa utvikler seg g ikke minst bservere m hldningene til trening, kamp, lagkamerater g trener er psitive. Settingen fr idrettslaget er alltid det sprtslige. Skleringsplan fr de enkelte lagene I skleringsplanen går vi gjennm hva en Tverlandsspiller skal lære fra spilleren er 7 16 år gammel. Fr junirlaget med spillere ver 16 år søker vi i str grad å utvikle et nært samarbeid med senirlaget. Miniputter 6-9 år 5 er ftball Mål fr 5 er ftballen Skape et stimulerende læringsmiljø sm gir grunnlag fr glede trygghet trivsel varig ftballinteresse tleranse selvtillit psitive hldninger Læringsmål Det skal være desidert høyest priritet på bevisst ssial- g hldningsmessig påvirkning Det skal være stigende fkus på bevisst teknisk påvirkning fra 6 9 år Det skal verhdet ikke være fkus på bevisst fysisk påvirkning Det er ikke primært laget, men enkeltindividet sm skal utvikles Innledning Første kntakt med rganisert idrett Mye lek, ssialisering g miljøbygging Ballen må være med hele tiden i 5 er ftball Gradvis innlæring av begreper innen ftball Hldningsskapende arbeid I slutten av periden en viss tilnærming mt vergangen til lillegutter/-piker Karakteristiske trekk av spillerne Jevn g harmnisk vekst Liten utvikling av kretsløpsrganene Str aktivitetstrang Tar verbal instruksjn dårlig Krt knsentrasjnstid Idealer g frbilder står sentralt Strt vitebegjær Følsm fr kritikk Hldepunkter fr pplæringen Teknikk skal pririteres Sprtsplan Side 5 av 26

6 Håndbk fr Ftballgruppa All ekstrem uthldenhets- g styrketrening er frbudt Spill på små mråder, med få spillere på laget g stre mål med eller uten keeper Kble spillere med ulikt ferdighetsnivå g ulik mdning Blande lag jenter g gutter på samme lag. Dele inn i like grupper på trening Variere gruppe- g lagsammensetning Teknisk trening i krte sekvenser. Vis øvelsene Bruk mye ROS g sørg fr en hyggelig tne Skal jbbe med hldninger sm lytte/være ppmerksm, høflighet (hei g ha det) Turneringsfrmer, bytt på lagene Mål fr pplæringen Aktiviteten må stå i høysetet Hldningsmessig arbeid Innføring av elementære basisferdigheter islert g i samspill (små grupper): Pasning Dribling Mttak Heading Føring Skudd Innføring av enkle regler. Hva skjer ved: - innkast? crner? utspill? frispark? avspark? Fr keeperrllen lar vi alle frsøke seg uten at vi går inn med rganisert veiledning. Treningsmengde 1 gang i uka (eventuell + kamp) Varighet inntil 60 min Ikke rganisert trening i skleferien Organisering av trening Hver spiller må ha med egen ball, leggskinner g vannflaske Oppvarming med ball, "lillebrr i midten" /firkant Krdinasjn g mtrisk trening Teknisk trening Spill/knkurranser Avsluttes med enkel uttøyning/ssialt/infrmasjn Individuell ppfølging Den veiledning sm er gitt i løpet av treningene Gi mye rs! Kamper Serie: Lagene deltar i rganisert seriespill i Nrdland Ftballkrets. Dvs. maks 1 kamp pr. uke i tiden mai/juni g august/september. Cuper: Lagene deltar i ulike lkale turneringer, bl. a. Saltstraumturneringen i mai/ute g Valnesfjrdturneringen i regi av Valnesfjrd IL September/ute. Det settes en ramme på 2 turneringer fr miniputtene. Leder i ungdmsavdelingen avgjør sammen med trenerne/lederne på de respektive lag, hvilke tiltak de enkelte lagene skal gjennmføre. Det er viktig å kmbinere turneringene med ssialt pplegg fr laget g ikke minst fr freldregruppen. Grill, prat g planlegg. Ikke minst ha det hyggelig i lag. Sprtsplan Side 6 av 26

7 Håndbk fr Ftballgruppa Lillegutter/Lillepiker år 7 er ftball Mål fr 7 er ftballen Skape et stimulerende læringsmiljø sm gir grunnlag fr glede, trygghet, trivsel, varig ftballinteresse, tleranse, selvtillit g psitive hldninger. Læringsmål Det skal være desidert høyest priritet på bevisst ssial- g hldningsmessig påvirkning Det skal være stigende fkus på bevisst teknisk påvirkning fra år Det skal verhdet ikke være fkus på bevisst fysisk påvirkning Innleding 7 er ftball Frtsatt vektlegges aktiviteter g ballen benyttes i all virksmhet Videreutvikle det hldningsmessige 1-2 bligatrisk trening Allsidighet stimuleres frtsatt ver hele linjen Frtsatt mye lek, men nå med mer læring Økende grad av selvkritikk kan utnyttes i læringen av ulike ferdigheter Karakteristiske trekk Jevn g harmnisk vekst Lik utvikling hs gutter g jenter Gd utvikling av finmtrikken De kan trekke lgiske slutninger ut fra verbale utsagn Kreativiteten utvikles Opptatt av regler g rettferdighet Gunstig alder fr påvirkning av hldninger Selvkritikken øker Hldepunkter fr pplæringen Taktiske-tekniske ferdigheter må pririteres Det vil nå gi langt større utbytte å terpe på instruksjnsmmentene Spill på små mråder med få spillere mange ballberøringer stre mål med eller uten keeper Styr ikke spillet fr mye. Husk spillerne har gså ideer Skal jbbe med hldninger til treningsregler, treningsvaner, selvdisiplin, hjelpsmhet, samarbeid g ppmuntring Bruk mye rs g sørg fr en hyggelig tne Sprtsplan Side 7 av 26

8 Håndbk fr Ftballgruppa Mål fr pplæringen A)Taktisk-tekniske ferdigheter Keeper: Den rganiserte pplæringen intrduseres med grunnteknikker sm grunnstilling, grep, fallteknikk g distribusjn Alle bør få muligheten til å prøve seg sm keeper De sm vil bør få stå i mål Keeper trener utespillerteknikker sammen med laget Utespillere: Videreutvikle basisferdighetene gjennm islert teknisk trening g i samspill-øvelser der bruken av begge bein stimuleres: Pasning innside utside krte/lange (innlæring av strukket vristspark Mttak møte ballen skjerme ballen innside/ytterside/vrist/lår/bryst/hde Føring innside/ytterside Vending innside/ytterside Finter pasningsfinte skuddfinte krppsfinte Disse fintene mener vi bør pririteres, men gså andre finter sm f. eks. verstegsfinte m fl bør vises g ppfrdres til at de blir trent på på løkka i frm av egentrening Dribling spillerne ppfrdres til å drible g være kreativ med ballen uten til enhver tid å være egist NB! Treneren bør stimulere til kreativitet på treningene. Heading tilslag stående timing m/pphpp (tilbake til) tilslag Skudd: vristspark halvt liggende/lddrett plassering dødball (direkte) I tillegg er det erfaringsmessig flere unger sm på denne tiden har lett fr å lære feil løpeteknikk/bevegelsesteknikk. I spesielle tilfeller bør treneren frsøke å veilede spilleren til riktig teknisk utførelse. Eventuell hente inn kmpetanse på mrådet. B) Samspillsiden: Pasninger 2 v 1 situasjner Gjøre seg spillbar ut av pasningsskyggen Smågruppespill der det vektlegges å kmme ut av pasningsskyggen fr å få til et samspill Skape sjanser/mål etter samspill C) Spilleprinsipper/-mment: ANGREP FORSVAR Sprtsplan Side 8 av 26

9 Håndbk fr Ftballgruppa - bredde press - bevegelse Først g fremst er vi pptatt av en begynnende pplæring av de angrepsmessige spilleprinsipper. De frsvarsmessige sidene vurderes sm mindre viktig på dette nivået, men press på ballfører innføres helt elementært fr en begynnende frståelse. D) Lagrganisering: Alle skal prøves på ulike plasser Alle er frsvarere/angripere Frsøke å hlde sine psisjner i størst mulig grad ikke slavisk Spille seg ut av eget frsvar helst gjennm midtbanen E) Spilleregler: Videreutvikle frståelsen fr 7 er ftball Treningsmengde 1 (-2) treninger + eventuell kamp Kun en trening i de uker hvr det er kamp Mer enn t treninger pr. uke skal ikke frekmme. Ungene stimuleres imidlertid til allsidig idrettsaktivitet utver dette. Det skal ikke være rganisert trening i skleferien. Kamper Serie: Seriepplegget til Nrdland Ftballkrets med 1 2 kamper pr. uke Cuper: SAS Cup (Bdø/Glimt) April (ute) Rgnan-turneringen (Saltdalskameratene) Juni (ute) Kippermen Cup (Msjøen IL) Juni (ute) Bdø Cup August (ute) Valnesfjrd-turneringen (Valnesfjrd IL) September (ute) Første års lillegutter/lillepiker deltar i Bdø g Valnesfjrd. Siste års lillegutter/lillepiker kan velge mellm disse fire turneringer men maks tre turneringer. Leder i ungdmsavdelingen avgjør sammen med trenerne/lederne på de respektive lag, hvilke tiltak de enkelte lagene skal gjennmføre. Det er viktig å ikke "brenne" pp interessen fr de minste ved deltagelse i turneringer langt unna eller i utlandet fr tidlig. Det er viktig å kmbinere turneringene med ssialt pplegg fr laget g ikke minst fr freldregruppen. Grill, prat g planlegg. Ikke minst ha det hyggelig i lag. Organisering av trening Treningens varighet inntil 90 min - Oppvarming, firkant - Krdinasjn g mtrisk trening - Tekniske øvelser - Spill - Uttøyninger hver spiller har med egen ball Sprtsplan Side 9 av 26

10 Håndbk fr Ftballgruppa Alle har ansvaret fr utstyret Individuell ppfølging Psitiv feedback Spesielt verfr spillere sm i ulike treningssituasjner har prblemer 11 er ftball år Mål fr 11 er ftballen Ved hjelp av ftballfaglige g pedaggiske prinsipper legge frhldene til rette fr gd ftballpplæring Aktivitetene skal medvirke til at ungdm trives, får psitive hldninger, utvikler selvtillit, respekt, tleranse g gd disiplin i et miljø preget av trygghet, trivsel, glede g utfrdringer Læringsmål Det skal være høy priritet på taktisk/teknisk trening med innslag av betingede øvelser sm gir fysisk påvirkning. Grunnleggende prinsipper: Funksjnalitet Det frutsettes at man hele tiden beveger seg pp g ned på funksjnalitetsstigen innenfr de ulike temaene Man må være bservant på skillet mellm det ideelle g det reelle Hva de bør g skal kunne kntra hva det er de vikelig kan Viktig at man har str grad av gjenkjenning g gjentaking Viktig å betinge spillet på en slik måte at man får frem de ferdighetene man skal øve på g således påvirke Ssial/hldningsmessig påvirkning er en kntinuerlig prsess sm skal være en gjennmgående prsess på alle arenaer g på alle nivåer. Grunnleggende prinsipper Det skal skilles mellm ssiale hldninger g prestasjnshldninger Det vil være en økende fkusering på prestasjnshldninger kntra ssiale hldninger etter hvert sm man går gradene i 11 er-ftballen. 7 er-ftballen har mest fkus på ssiale hldninger, mens tppftballen har mest fkus på prestasjnshldninger.: Spesifikk fysisk påvirkning pririteres ikke. Grunnleggende prinsipper: Det skal ikke brukes tid av fellestreningen til spesifikk fysisk påvirkning Det frutsettes at man gjennm de ulike ferdighets- g spillsekvenser (intensitet, kvalitet a. ) har gd nk generell fysisk påvirkning Det skal være str ppmuntring fra trenerne til urganisert aktivitet Dette vil være med på å utvikle gså de fysiske egenskapene til spillerne. Smågutter/småpiker år Innledning Oppstart med 11 er ftball g derav utvidet regelverk Bruk av ball er frtsatt verrdnet i all treningsaktivitet Allsidighet frtsatt meget viktig, men på dette nivå er det gså spillere sm bare spiller ftball Spillerne er i en alder der det kan stilles større krav så vel fysisk sm psykisk Sprtsplan Side 10 av 26

11 Håndbk fr Ftballgruppa Karakteristiske trekk Stre frskjeller i fysisk g mental utvikling Enkelte har kraftig lengdevekst Mtrikken i gd utvikling Mange er psykisk ustabile Kreativiteten i gd utvikling Ærgjerrige g lærenemme Hldninger dannes lett Spillerne er meget rettferdighetsbevisste Str variasjn i prestasjnsevne g humør Hldepunkter fr pplæringen Vi vektlegger ssiale hldninger sm lagskultur, ansvarsfølelse g klubbkultur, nei til mbbing, rusmidler g banning, De kan gis taktiske retningslinjer Gi dem frihet til selvstendige løsninger Vektlegg sterk hldninger til trening g kamp Ne spesiell styrketrening (kun bruk av egen krppsvekt) Bruk rs hyggelig tne Mål fr pplæringen A)Taktisk-tekniske ferdigheter: Keeper: Opplæringen av keeperne blir mer systematisk g målrettet. Arbeidet med grunnteknikkene pririteres i en kmbinasjn av drill (delmetden) g spill (helmetden). Gjennm situasjner under spill (samhandling) utvikles både den funksjnelle utførelsen g besluttsmheten. Vi får gså trene nye grunnteknikker sm frflytning g psisjner, bksing, fisting samt innblikk i ulike satsteknikker. Gjennm vinteren bør keeperne få spesialtrening. Førsteårs t ganger månedlig andreårs ukentlig (ppstart medi februar). Det bør innarbeides et repertar av grunntekniske øvelser slik at disse peridevis kan trenes uten instruksjn g veiledning. Den prblemløsende metde innføres gradvis g kmbineres med instruksjn. Følgende grunnteknikker pririteres: Taktisk/teknisk Skuddstpping grep/mttak grunnstilling fallteknikk sprangteknikk r i skuddøyeblikket plassering i målet Tilbakespill 1:1 situasjner Frflytning Feltarbeid/gjennmspill Taktisk Plassering i målet Psisjnering på banen Dirigering (samhandling g kmmunikasjn) Rller ansvar Vurdere/handle lese spillet Sprtsplan Side 11 av 26

12 Håndbk fr Ftballgruppa Dødballer Dette må trenes gjennm spill. Det er særdeles viktig at gså keeper får feedback på læringsmmentene i spill. Allsidighet er viktig g keeperne bør fremdeles få prøve seg i andre psisjner på banen. Trening av andre idretter sm bl. a. utvikler spenst, smidighet, rytme, balanse g dristighet kan fte være gunstig gså ftballmessig. Utespillerne: Her kan vi ta frem mmentene listet under klassen lillejenter/lillegutter med følgende tilføyelser: Pasninger Videreutvikle teknikker i vristspark, spesielt ved innlegg Mttak Retningsbestemt Medtak Vendinger Med bruk av hele krppen Finter Nye finter innlæres Spillere sm utvikler egne finter ppmuntres, g spillere sm har favrittfinter gis anledning til å trene spesielt på denne/disse Skudd Vlley (hel - halv) På dette nivå understrekes at det bør være en kvalitativ nivåheving på treningene i frhld til på lillegutt-/lillepikenivå, herunder vil øvingsbildet være viktig. B) Samspillsiden Utvikling av ftballfrståelsen pririteres Større frståelse/økt samspill g samhandling med g uten ball Utnyttelse 2 v 1 (1 v 1) situasjner Vurdere sterkere sine handlingsvalg Utnytte de individuelle ferdighetene i lagsamhandlingens tjeneste ( Hvrdan kan du gjøre laget bedre? ) Frhåndsrientering Se det neste trekket C) Spilleprinsipper/mmenter: De ffensive prinsipper står mest sentralt fremdeles. Bredde g dybde pririteres i innlæringen. Mmentene sm her er spesielt viktig er veggspill g verlapping. Begynnende defensiv innlæring: 1., 2. g 3. frsvarer. Begrepene innføres g trenes på i taktisk sammenheng hvr spesielt 1. frsvarers jbb fkuseres. Spillerne bør derfr ha en krt innføring i grunnstilling før takling. D) Lagrganisering: Frtsatt lar vi spillerne frsøke seg på ulike plasser, men vi lar de få lengre tid i hver rlle g vi ønsker å utvikle rlleferdigheter. Mer systematisert rulleringsrdning Spille seg ut av eget frsvar gjennm midtbanen Gradvis mer systematisk bruk av veggspill g verlapping (2 v 1) Presisere bredde i spillet Begynnende systematisering av frsvarsarbeidet E) Spilleregler: Fr smågutter/småpiker nyttes regelverket fullt ut g innlæres fra grunnen av bl. a. innføres det nå ffside Sprtsplan Side 12 av 26

13 Håndbk fr Ftballgruppa Treningsmengde 2 treninger pr. uke + eventuell kamp Det ppmuntres til 1 egentrening med ball pr. uke fra mars måned Driver man med andre idretter, tas dette med i regnestykket Frtsatt allsidig stimulering Juli treningsfri/egentrening klubben ser på mulighetene fr trening fr de sm er hjemme Kamper Serie: Nrdland Ftballkrets seriepplegg følges Treningskamper Vinterperide ca. 2 kamper pr. måned Cuper: Av aktuelle turneringer fr smågutter/småjenter kan nevnes: Tverlandsturneringen jan/inne Saltdalsturneringen feb/inne Kippermen Cup juni/ute Piteå Summer Games juni/ute Bdø Cup august/ute Leder i ungdmsavdelingen tar i nær kntakt med trenerne/laglederne turneringsppsettet pp til vurdering hver sesng. Maks 4 turneringer ttalt. Organisering av trening 1 ball til hver spiller Treningens varighet ca. 90 min Ansvarsfrdeling mellm spillerne fr utstyret Mye spill i små grupper 3-3 (4-4) m/keepere (2 grupper i spill En gruppe (taktisk-) teknisk trening. Mye skudd/ avslutninger/ innlegg). Krdinasjn g mtrisk trening. Hurtighet. Ekstra vektlegging av uttøyning nedjgging. Individuell ppfølging Her går vi i større grad inn fr individet Sterkere fkusering på feedback Skriftlig/ grundig samtale fra trener på persnlig utvikling minimum 1 gang i året Større ppfølging av de aller beste spillerne uten at de stiller i egne talentgrupper I utgangspunktet flyttes ingen smågutte-/småpikespillere pp i gutte-/pikeklassen, men i helt spesielle tilfeller kan en etter grundige drøftelser dispensere fra dette. Gutter/piker år Innledning Spillerne er gjennm puberteten inne i en tid hvr de i perider kan slite så vel psykisk sm fysisk Sprtsplan Side 13 av 26

14 Håndbk fr Ftballgruppa Bruk av ball er frtsatt verrdnet i all treningsaktivitet, men fr 16 åringene kan en gså begynne med fysisk trening uten ball Allsidighet stimuleres frtsatt, men nå er det enda flere sm bare spiller ftball Sm 16 åringer bør de aller beste, sm eventuelt er best i flere idretter, gradvis mtiveres til å ta et valg av hvedidrett, men hvis mulig kmbineres det frtsatt Det stilles stadig større krav tilbake til spillerne fra trenere/ledere i klubben Interesserte spillere får tilbud m å ta rekrutterings-dmmerkurs eller trenerutdanning Karakteristiske trekk Ekstrem vekstperide Guttene utvikler større muskelstyrke enn jentene Krdinasjnsevnen i fin utvikling Sterk vekst av kretsløpsrganene Meget varierende pptreden Kreativiteten i str utvikling Sterkt ssialt behv Hldepunkter fr pplæringen Pririter ferdighet g teknikk Uthldenhet i frm av spilleøvelser Spill med krav til taktisk tenking Drep ikke kreative spillere Gjør nytte av spillernes sterke ssiale behv Påvirk spillernes hldning til eget ansvar fr idrettslig utvikling Mål fr pplæringen A) Taktisk-tekniske ferdigheter Keeper: Teknikker g basisferdigheter intrdusert g ervervet på smågutte-/småpikenivå skal videreutvikles Gjennm vinteren bør keeperne få en ukentlig spesialtrening Nye teknikker g ferdigheter skal gså innlæres: En-mt-en situasjner (dueller med 1.angriper) g feltarbeid Tilbakespill-situasjner Utespillerteknikk Keeper sm sikringsspiller (sweeper) Distribusjnsferdigheter med hurtige g presise igangsettinger får høy priritet Utespillere: Her jbber vi videre med alle de tekniske ferdighetene beskrevet tidligere På dette nivå stiller vi gså krav til nivåheving både i kvalitet g temp Mye teknisk trening under press i smågruppeøvelser Spillerne ppfrdres til å ivareta treningen av ferdigheter man er GODE i B) Samspillsiden Frtsatt utvikling av ftballfrståelsen Større fkusering på timing av pasning g bevegelse hs mttaker Frhåndsrientering se det neste trekket Sprtsplan Side 14 av 26

15 Håndbk fr Ftballgruppa Utvikle evnen til samhandling g få det til å fungere i kampsituasjn Vurdering av spillernes handlingsvalg C) Spilleprinsipper/mmenter 1. Den ffensive jbbingen er frtsatt den viktigste Alle prinsippene dvs. bredde, dybde, gjennmbrudd g bevegelse blir fkusert. Spesielt fkuseres viktigheten av selve gjennmbruddspasningen g selve avslutningen Overrdnet begrep fr den ffensive delen SKAPE OG UTNYTTE ROM 2. Den defensive jbbingen intensiveres: Større bevisstgjøring 1., 2. g 3. frsvarers jbbing Større frståelse fr samhandlingen i den defensive rganiseringen av laget Prinsippene pphld, dybde, knsentrasjn g balanse innføres g bevisst gjøres i frhld til innlæringen av 1., 2. g 3. frsvarers jbbing Overrdnet begrep fr den defensive delen NEKTE ROM D) Lagrganisering Et klart rllemønster fr spillernes plassering på banen utvikles, men det vil frtsatt være behv fr å utvikle spillere i ulike rller Viktig å mtivere spillerne til å påta seg ppgaver på de plasser sm treneren synes passer fr spillerens utvikling Frtsatt ønsker vi å spille ss ut av eget frsvar gjennm midtbanen. Utvikle spillerne til å se etter tidlige løsninger innen på frhånd gitte rammer Keeper viktig førsteangriper Hele laget skal med i angrep Unngå strekk i laget hld laget samlet gså i angrep med unntak av kntringssituasjn sm gså trenes Større vektlegging på samhandlingen defensivt. Avstander mellm lagdelene Alle er frsvarsspillere Felles ansvar Spillerne bør få frsøke ulike rganisasjnsmønstre av laget både ffensivt g defensivt sm et ledd i utviklingen av ftballfrståelsen E) Spilleregler Hele regelverket benyttes g følges Dmmer trekkes inn i skleringen av spillernes frståelse fr regelverket Treningsmengde 3 treninger pr. uke + eventuell kamp 1 ekstra ferdighetstrening fr enkelte spillere Frivillig trening/eventuelt innen annen idrett kmmer i tillegg er ønskelig. På dette nivå ønsker vi en systematisk trening ver hele året, men at aktiviteten er rlig i visse perider f. eks. etter serieslutt. Individuelt bør spillere sm følger seg slitne kunne ta seg nødvendige pphld (jfr. spillernes fysiske g psykiske utvikling) Kamper Treningskamper: Vinterperide 2 3 kamper pr. måned Serie: NFK s seriepplegg følges Cuper: Turnering Saltdalshallen febr/inne Sprtsplan Side 15 av 26

16 Håndbk fr Ftballgruppa Rlf Alternes Cup, Rana mars/inne SAS Cup april/ute Skandia Cup juni/ute Kippermen Cup juni/ute Piteå Summer Games juni/ute Umeå Cup august/ute Bdø Cup august/ute Andre turneringer kan gså vurderes. Maks 4 turneringer ttalt. Organisering av trening 1 ball til hver spiller Treningens varighet ca. 90 min Frtsatt ansvar hs spillerne fr utstyret Frtsatt mye spill i små grupper 3-3 (4-4 m/keeper), men gradvis mer spill i større grupper (7-7) g på større baner. Målet er å få en bedre utnyttelse av rm g banens størrelse sm et ledd i den tekniske/taktiske utviklingen. Krdinasjn g mtrisk trening. Hurtighet. Frtsatt vektlegges skudd/avslutninger/lange pasninger/innlegg Gradvis innarbeidelse av høy effektivitet g kvalitet på selve treningen, bl. a. ved skifte av øvelser g hurtig igangsettelse NB! Uttøyninger blir stadig viktigere ettersm spillerne har vært igjennm pubertetsutviklingen Nedjgging. Individuell ppfølging Kntinuerlig individuell feedback. Viktigheten av dette understrekes. Vi må på dette nivå se etter typene sm kan bli den A-lagsspilleren vi ønsker. Utviklingsrientert talentutvikling i stedet fr uttaksrientert. Spillere må kunne ta negativ kritikk sm blir gitt på en knstruktiv måte: - Aksepter at ikke alt en gjør er bra Større ppfølging av de aller beste spillerne De nest beste må g få en gd/stimulerende ppfølgning frdi de frtsatt kan bli de beste Etter nøye vurderinger kan spesielle talenter flyttes pp på junirnivå i trening g kamp. Disse frhldene må gjøres stabile, dvs. unngå pp- g nedflytting gjennm hele sesngen. Skal ppflytting skje, må spillerens psykiske g fysiske egenskaper vurderes nøye. Likeledes må man være klar ver eventuelle prblemer sm kan ppstå i det laget sm spillere frlater g det laget spilleren kmmer til Unngå å få fram stjernetalenter sm er ferdige etter at de har nådd målet med å spille f. eks. på et guttelandslag. Kravmentalitet lkal-tarzan-ppførsel tas ved rten. Det er gjennm A-laget spilleren skal bedømmes Stille større krav tilbake til spilleren unngå en ettergivende hldning Ferdigheter, spillestil g unge spillere Spillestil kan krt defineres sm måten laget spiller på i frhld til nen spesielle kjennetegn eller retningslinjer sm stadig går igjen. Ytterpunktene vil være: Sprtsplan Side 16 av 26

VeiViser ide og arbeidsdokument for aldersbestemte lag

VeiViser ide og arbeidsdokument for aldersbestemte lag Navn: Lag LYNGDAL -IL FOTBALL VeiViser ide og arbeidsdokument for aldersbestemte lag 1 Foto: Tom Arild Støle 2006 LYNGDAL -IL FOTBALL Lyngdal il fotball ønsker med denne plan og gi: Oversikt over prinsipper

Detaljer

SPORTSPLAN FOR TJENSVOLL FK

SPORTSPLAN FOR TJENSVOLL FK SPORTSPLAN FOR TJENSVOLL FK 1. Forord Tjensvoll FK ser det som sin oppgave å organisere fotballaktivitet for barn og ungdom primært i aldersgruppen 6-16 år på Tjensvoll og nærliggende områder. Formålet

Detaljer

Sportsplan - Vedlegg

Sportsplan - Vedlegg Vedlegg Side 1 av 22 Strindheim Fotball Yngres Avdeling Sportsplan - Vedlegg Coerver Coaching Tilbud/Innhold Mål? 2006 Differensiering Hospitering Frafall? Prestasjonsgrupper G15-16 J15-16 Ferdighet/Nivå?

Detaljer

Sportsplan for HIL Håndball

Sportsplan for HIL Håndball Sprtsplan fr Hkksund IL Håndball Mål g handlingsplan Gjelder fr periden 1.08.14-30.08.16 MÅLSETTING FOR HIL HÅNDBALL: Hvedmål: Bredde g kvalitet. Hvedmål fr HIL Håndball er å tilby håndballaktiviteter

Detaljer

Aldersbestemt fotball i Holmen IF. Barnefotball 6 12 år. Ungdomsfotball 13 19 år

Aldersbestemt fotball i Holmen IF. Barnefotball 6 12 år. Ungdomsfotball 13 19 år SPORTSPLAN Aldersbestemt fotball i Holmen IF Barnefotball 6 12 år Ungdomsfotball 13 19 år Det er viktig at alle, trenere, lagledere, foreldre og spillerne leser hele sportsplanen! SPORTSPLAN Holmen IF

Detaljer

Den generelle delen av læreplanen

Den generelle delen av læreplanen Den generelle delen av læreplanen INNLEDNING 2 DET MENINGSSØKENDE MENNESKE 3 KRISTNE OG HUMANISTISKE VERDIER 3 KULTURARV OG IDENTITET 4 DET SKAPENDE MENNESKE 5 KREATIVE EVNER 5 TRE TRADISJONER 6 KRITISK

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

Sportsplan for Sandefjord Ballklubb

Sportsplan for Sandefjord Ballklubb 2012 Sportsplan for Sandefjord Ballklubb Sportslig utvalg Sandefjord Ballklubb 01.04.2012 Forord Sportslig utvalg har hatt ansvaret for å utarbeide planen. Klubbens mandat til arbeidet med sportsplanen

Detaljer

Fotball for alle og Fotball er moro.

Fotball for alle og Fotball er moro. Sportsplan Lysekloster Idrettslag Fotball 2015 1. Innledning 2. Ansvar og roller 3. Retningslinjer for opplæring 4. Oversikt over trenere og treningstider 5. Organisasjonsoppbygging 6. Målsetning 1. Innledning

Detaljer

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 1 2 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 3 4 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever Innhld / ppbygning av elektrnisk presentasjn Innledning

Detaljer

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015.

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015. Denne rapprten er laget av elever ved Selbu videregående skle, på ppdrag av Selbu kmmune våren 2015. Hensikten ved ppdraget har vært å invlvere ungdm i bygden i debatten m kmmunesammenslåingen. Elevene

Detaljer

ORKANGER IF FOTBALL UTVIKLINGSPLAN

ORKANGER IF FOTBALL UTVIKLINGSPLAN ORKANGER IF FOTBALL UTVIKLINGSPLAN - 2 - FORORD VI I OIF FOTBALL Orkanger IF fotball ønsker en målstyrt utvikling av klubben og dens aktiviteter. Dette er bakgrunnen for den utviklingsplanen vi nå har

Detaljer

Innstranda - modellen. Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL

Innstranda - modellen. Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL Innstranda - modellen Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL Innholdsfortegnelse Side Tema 2-6 Kjennetegn spillere, lag og trenere 7-9 Mini nivået 5 7 år 10-12 Mini nivået 8 10 år 13

Detaljer

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Sportslig plan Jevnaker fotball Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Innholdsfortegnelse BARNEFOTBALL - (5-12 ÅR)... 6 5-6 år fotball er gøy... 8 7-10 år Bli venn med ballen... 10 10-12 år - LAG ET

Detaljer

SPORTSPLAN Fotballklubben Vidar SENIORAVDELING UNGDOMSAVDELING

SPORTSPLAN Fotballklubben Vidar SENIORAVDELING UNGDOMSAVDELING SPORTSPLAN Fotballklubben Vidar SENIORAVDELING UNGDOMSAVDELING BARNEAVDELING 2013-2015 Innhold: Oppsummering 3 Forord 4 Innledning 5 Senioravdeling 6 A-lag herrer 7 B-lag/Rek.lag 10 A-lag kvinner 11 Øvrige

Detaljer

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185 STEP rapprt / reprt ISSN 0804-8185 R-01 1996 Arne Isaksen Nyskaping g teknlgiutvikling i Nrd-Nrge. Resultater fra evaluering av NT-prgrammet Arne Isaksen STEP Strgaten 1 N-0155 Osl Nrway Osl, mai 1996

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013.

SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013. Revidert juni 2014 Innledning SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013. I tillegg til å favne også ungdomshåndballen fra 13-18 år,

Detaljer

3 KOMPETANSESTATUS... 9 3.1 Utdanningsnivå... 9 3.2 Videreutdanning... 9 3.3 Etterutdanning... 10

3 KOMPETANSESTATUS... 9 3.1 Utdanningsnivå... 9 3.2 Videreutdanning... 9 3.3 Etterutdanning... 10 KONGSVINGER KOMMUNE 2012 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Sentrale føringer g styringsdkumenter... 3 1.2 Lkale føringer g styringsdkumenter... 3 1.3 Kvalitetsmål fr tjenestemråde helse g msrg... 4 1.4 Generelle

Detaljer

SPORTSPLAN FOTBALL AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB. plus - diutius - optimus

SPORTSPLAN FOTBALL AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB. plus - diutius - optimus SPORTSPLAN FOTBALL AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB plus - diutius - optimus INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 4 2. AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB ORGANISASJON... 5 3. AFSK FOTBALL VISJONER... 6 4 Aurskog-Finstadbru

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

SPORTSPLAN HASLUM IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA

SPORTSPLAN HASLUM IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN HASLUM IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA Revisjon 0.7 Jan 2014 Forord Sportsplanen skal være et hjelpemiddel til gjennomføring av den sportslige delen av aktiviteten i Haslum IL Fotballgruppa. Her skal

Detaljer

Effektiv modellering

Effektiv modellering Hvedprsjekt fr Høgsklen i Osl g Akershus ved Rambøll Effektiv mdellering Effektivisering av arbeidsprsessen gjennm å utnytte integreringen mellm Revit g Rbt. Mnica Lfthus Svenningsen, Aasmund Magnus Tvedt

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK og Operative Prosedyrer BERGEN AERO KLUBB

KLUBBHÅNDBOK og Operative Prosedyrer BERGEN AERO KLUBB g Operative Prsedyrer BERGEN AERO KLUBB Operative Prsedyrer Bergen Aer Klubb Side 3 av 29 Dat: 2015-00-00 Innhld 1. INTRODUKSJON 6 1.1. OM HÅNDBOKEN 6 1.2. MÅLSETTING 6 1.3. MILJØREGLER I BERGEN AERO

Detaljer