Denne sportsplan er en revidert utgave av den som ble gitt ut i 2004 (Kjetil Aakre var da Leder Fotball Ungdom).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Denne sportsplan er en revidert utgave av den som ble gitt ut i 2004 (Kjetil Aakre var da Leder Fotball Ungdom)."

Transkript

1 Håndbk fr Ftballgruppa SPORTSPLAN FOR FOTBALLUNGDOM (FU) Frrd Sprtsplan fr Ftballgruppa skal være et viktig dkument fr trenere, lagledere, spillere, fresatt g andre ansvarlige ledere til å arbeide etter retningslinjer trukket pp av klubben. Våren 2005 ble spørsmålet m å utarbeide en ny sprtsplan tatt pp i styret, g det ble besluttet å starte en prsess med sikte på å få en ny utgave av planen. Den nye planen bygger i str grad på tilsvarende planer i Fauske-Sprint, Trmsø IL, FK Bdø-Glimt, men der er gjrt en del endringer g ppdateringer i de fleste kapitler. Denne sprtsplan er en revidert utgave av den sm ble gitt ut i 2004 (Kjetil Aakre var da Leder Ftball Ungdm). Målsetningen med å revidere denne sprtsplan, er å frsøke å strukturere arbeidet i gruppen slik at på de ulike nivåene sm hvert enkelt lag befinner seg, ligger samme grunnleggende ide bak. Brukt på riktig måte, kan sprtsplan være et gdt hjelpemiddel fr den enkelte trener. FU vil frsøke å styre sin kmpetansehevingsplan i tråd med de retningslinjer gitt i sprtsplan. Tverlandet, mai 2010 Kjetil Aagnes Leder Ftballgruppa Innledning Ftball Ungdm aktiviserer m lag 230 jenter g gutter i alderen 7 18 år i regelmessig ftballtrening. Det settes årlig pp m lag lag frdelt på miniputter, lillejenter, lillegutter, småjenter, smågutter, piker g gutter. Utver seriespill lkalt g kamp m kretsmesterskap fr vinnere i Salten/Helgelandsreginen fr småjenter g smågutter, deltar våre lag i cuper g turneringer i inn- g utland. Fr at ungdmmene skal være gdt frberedt fr disse kamper g selvsagt gså fr større ppgaver i framtiden, trener man mellm ganger i året, avhengig av alder. Over 40 ledere sørger på et idealistisk grunnlag fr at vi kan drive dette ungdmsarbeidet på Tverlandet. Fruten våre hverdagsaktiviteter skal vi frsøke å følge pp våre trenere g lagledere gjennm samlinger g utdanning. Sprtsplanen fr de aldersbestemte klasser i Tverlandet IL regulerer klart hvrdan arbeidet på de ulike nivå skal drives i klubben. Den trykkes pp i strt pplag g utleveres samtlige trenere, ledere, spillere, freldre g andre ansvarlige i klubben. Den skal således være en støtte fr alle invlverte g angi hvilke rammer vi har satt pp g sm vi frventer alle i Tverlandet skal frhlde seg til, både på g utenfr banen. Det er på trening man legger grunnlaget fr det sm skal gjøres i kamp. Husk at fruten utvikling av ferdigheter på banen så må allsidigheten, lek g glede stå i sentrum på alle nivå. Vi ønsker alle sm på en eller annen måte er engasjert i klubben, lykke til med arbeidet. Sprtsplan Side 1 av 26

2 Håndbk fr Ftballgruppa Målsetting fr ungdmsavdeling Ungdmsavdeling har en 3-delt målstruktur hvr både talent- g breddeaspektet skal vektlegges. Mer knkret har vi følgende målsettinger: 1. Hvedmålsetting fr klubben er å utvikle spillere til Tverlandet A-lag både på herre g damesiden I løpet av 3-5 år utvikle minst en spiller hvert tredje år til talentsamling på aldersbestemte landslag eller til nrsk eliteserie Herunder skal vi på aldersbestemt nivå annet hvert år innen klubben ha kretsmester 7/11 eller klassevinner i Kippermencup, Skandiacup eller Bdøcup. Utver dette har vi følgende målsettinger fr klubbens arbeid: 2. Vi skal gi flest mulige spillere i alderen 6-16 år ett allsidig g attraktivt aktivitetstilbud innen ftball. Klubbens tilbud reguleres her av rammevilkår sm trenere, anlegg g øknmi. 3. Vi skal egenutvikle/utdanne trenere, dmmere g ledere til å virke i Tverlandet IL. Spesielt viktig er det å kunne framstå med et gdt tilbud til de av våre egne spillere sm har lyst til å trene andre lag. Fr å nå målene er det viktig: At vi gjennm vårt arbeid kan gi alle en psitiv pplevelse av ftballen, ne sm igjen fører til trivsel g trygghet g et varig engasjement innenfr ftballen g lkalsamfunnet. Å påvirke våre spillere til å ta ansvar verfr seg selv g andre i g utenfr ftballmiljøet. At vi gjennm skleringsplaner kan hlde en høy kvalitet på spillerutviklingen g dermed øke mulighetene fr å få frem gde spillere. At vi kan tilby spillere i klubben et sprtslig tilbud sm tar utgangspunkt i den enkelte spiller ut fra alder, ferdighetsnivå g ambisjner. Hldning, innstilling g miljø Tverlandets spillere skal med sin hldning g psitive innstilling markere seg g laget sitt psitivt på g utenfr banen. Det hldningsskapende arbeidet skal gis priritet g slik være et sentralt element fra første dag spilleren kmmer til klubben. Hldinger kan deles inn i t: hldninger sm angår frhldet til andre hldninger sm går på å sette krav til seg selv Begge typer hldninger er viktige fr å bli en gd ftballspiller. Ledere/trenere sm viser at de er pptatt av hldningsskapende arbeid bidrar til å styrke frballens anseelse. Å skape gde hldninger er ppdragelse i rdets beste betydning. Det er viktig fr ss på Tverlandet at dette arbeidet får høy priritet langt Sprtsplan Side 2 av 26

3 Håndbk fr Ftballgruppa ned i årsklassene da det er mye lettere å skape psitive hldninger enn å endre dårlige hldninger senere. Tverlandet IL mener at spillernes hldning g innstilling er like viktig sm utviklingen av spillernes tekniske ferdigheter. Dette betyr at vi i alle sammenhenger, på g utenfr banen, i trening g i kamp, legger vekt på dette arbeidet. Sentrale begreper fr hver enkelt spiller, leder g trener i denne sammenheng vil være ANSVAR RESPEKT DISIPLIN TOLERANSE. Nedenfr har vi inndelt, samt satt pp nen sentrale stikkrd sm bør vektlegges: Hldninger verfr seg selv: Punktlighet Møte frberedt til trening g kamp materielt (sk, tøy, sv.), fysisk g psykisk Psitivt frhld til riktig ksthld Frståelse fr nk hvile g søvn i kmbinasjn med trening/kamp Negativt frhld til rusmidler, tbakk g snus Unngå banning g andre negative utbrudd Ansvar fr egen utvikling; møte på trening fr å trene ikke fr å bli trent Mtarbeide negativitet, vær psitiv Være ærlig med seg selv, gså egen treningsinnsats Selvkritikk vær psitiv Planlegge/strukturere all sin virksmhet (skle/trening sv.) Ta sklegangen på alvr Tåle seier g tap Hldninger verfr medspillere: Vær psitiv/grei/kmpis i alle sammenhenger Gi rs/ppmuntring til andre Unngå kjeftbruk "har dere ikke ne psitivt å si, hld munn" Fair play Samarbeid team wrk Vær ærlig g åpen Hldninger verfr mtspillere: Fair play gd sprtsånd både ved seier g tap Respekt Takke fr kampen Hldninger verfr trener: Respekt Være kritisk stille spørsmål. Det er lv å være uenig, men vurder tidspunktet Samarbeidsvillig Vær psitiv, ærlig g åpen Ikke snakke bak rygg m man er uenig. Ta pp prblemer. Gi klare beskjeder mm Sprtsplan Side 3 av 26

4 Håndbk fr Ftballgruppa Hldninger verfr ledere: Anerkjennelse/ljalitet Respekt Psitiv innstilling/være psitiv Hldninger verfr dmmer/regelverk: Respekt Gdta alle avgjørelser Aldri negative reaksjner Vær psitiv Ikke tøft å få krt Takke fr kampen Hldninger verfr klubben: Klubbfølelse Vær stlt av klubben din Vi -følelse/samhld Si ja når klubben ber deg m en tjeneste Still ikke urimelige krav Tenk på at det er mange sm jbber fr at du skal ha det gøy med ftballen Vær en gd ambassadør fr klubben gjennm gd ppførsel i alle sammenhenger hvr man representerer Tverlandet IL. Vi er av den klare ppfatning at en spillers hldning kan være helt avgjørende fr: 1. hvr gd hun selv kan bli 2. hvr gdt miljøet på laget skal være. 3. hvr gde lagkameratene samt laget kan bli. Trenerne i Tverlandets frballgruppe bør allerede på et tidlig stadium gi sine spillere signaler m hvrdan hver enkelts hldninger innvirker både på egenutvikling g utvikling av lagkamerater/lag. En gd sirkel sm dette, bør intrduseres fr spillerne før siste år sm miniputt: Dersm du sm spiller kjefter på en lagkamerat, gjør du han usikker g han vil derfr lettere gjøre feil, ne sm igjen gjør han til en dårligere spiller, ne sm igjen går ut ver deg både på trening g i kamp. Et gdt miljø rundt laget er altså i første rekke avhengig av treneren g støtteapparatet til laget. Ne sm kjennetegner et gdt miljø, er at spillerne føler trygghet g tør si fra m de på en eller annen måte føler at de har prblemer. Rammene rundt et slikt miljø settes av de vksne sm må være svært åpen g kameratslig i mgangsfrmen samtidig sm de setter klare grenser fr hva sm aksepteres. Betydningen av et gdt miljø gjør det gså nødvendig fr en trener å bli så gdt kjent med spillerne sm mulig. Det er viktig å jbbe med rent miljømessige tiltak sm eksempelvis pizzakvelder g spillersamtaler. Det er vår erfaring at miljøets betydning øker etter hvert sm spillerne blir eldre, g at det blir mer krevende å sørge fr skikkelig gde miljøer. Mange trenere/lagledere har en tendens til å være ukritisk i frhld til kvaliteten på sitt eget lags miljø. Man registrer at spillerne har mye mr, g knstaterer ut fra dette at miljøet må være tpp. Det er imidlertid viktig å være kritisk til miljøets kvalitet, frsøke å være ppmerksm på hvrdan frskjellige spillere Sprtsplan Side 4 av 26

5 Håndbk fr Ftballgruppa utvikler seg g ikke minst bservere m hldningene til trening, kamp, lagkamerater g trener er psitive. Settingen fr idrettslaget er alltid det sprtslige. Skleringsplan fr de enkelte lagene I skleringsplanen går vi gjennm hva en Tverlandsspiller skal lære fra spilleren er 7 16 år gammel. Fr junirlaget med spillere ver 16 år søker vi i str grad å utvikle et nært samarbeid med senirlaget. Miniputter 6-9 år 5 er ftball Mål fr 5 er ftballen Skape et stimulerende læringsmiljø sm gir grunnlag fr glede trygghet trivsel varig ftballinteresse tleranse selvtillit psitive hldninger Læringsmål Det skal være desidert høyest priritet på bevisst ssial- g hldningsmessig påvirkning Det skal være stigende fkus på bevisst teknisk påvirkning fra 6 9 år Det skal verhdet ikke være fkus på bevisst fysisk påvirkning Det er ikke primært laget, men enkeltindividet sm skal utvikles Innledning Første kntakt med rganisert idrett Mye lek, ssialisering g miljøbygging Ballen må være med hele tiden i 5 er ftball Gradvis innlæring av begreper innen ftball Hldningsskapende arbeid I slutten av periden en viss tilnærming mt vergangen til lillegutter/-piker Karakteristiske trekk av spillerne Jevn g harmnisk vekst Liten utvikling av kretsløpsrganene Str aktivitetstrang Tar verbal instruksjn dårlig Krt knsentrasjnstid Idealer g frbilder står sentralt Strt vitebegjær Følsm fr kritikk Hldepunkter fr pplæringen Teknikk skal pririteres Sprtsplan Side 5 av 26

6 Håndbk fr Ftballgruppa All ekstrem uthldenhets- g styrketrening er frbudt Spill på små mråder, med få spillere på laget g stre mål med eller uten keeper Kble spillere med ulikt ferdighetsnivå g ulik mdning Blande lag jenter g gutter på samme lag. Dele inn i like grupper på trening Variere gruppe- g lagsammensetning Teknisk trening i krte sekvenser. Vis øvelsene Bruk mye ROS g sørg fr en hyggelig tne Skal jbbe med hldninger sm lytte/være ppmerksm, høflighet (hei g ha det) Turneringsfrmer, bytt på lagene Mål fr pplæringen Aktiviteten må stå i høysetet Hldningsmessig arbeid Innføring av elementære basisferdigheter islert g i samspill (små grupper): Pasning Dribling Mttak Heading Føring Skudd Innføring av enkle regler. Hva skjer ved: - innkast? crner? utspill? frispark? avspark? Fr keeperrllen lar vi alle frsøke seg uten at vi går inn med rganisert veiledning. Treningsmengde 1 gang i uka (eventuell + kamp) Varighet inntil 60 min Ikke rganisert trening i skleferien Organisering av trening Hver spiller må ha med egen ball, leggskinner g vannflaske Oppvarming med ball, "lillebrr i midten" /firkant Krdinasjn g mtrisk trening Teknisk trening Spill/knkurranser Avsluttes med enkel uttøyning/ssialt/infrmasjn Individuell ppfølging Den veiledning sm er gitt i løpet av treningene Gi mye rs! Kamper Serie: Lagene deltar i rganisert seriespill i Nrdland Ftballkrets. Dvs. maks 1 kamp pr. uke i tiden mai/juni g august/september. Cuper: Lagene deltar i ulike lkale turneringer, bl. a. Saltstraumturneringen i mai/ute g Valnesfjrdturneringen i regi av Valnesfjrd IL September/ute. Det settes en ramme på 2 turneringer fr miniputtene. Leder i ungdmsavdelingen avgjør sammen med trenerne/lederne på de respektive lag, hvilke tiltak de enkelte lagene skal gjennmføre. Det er viktig å kmbinere turneringene med ssialt pplegg fr laget g ikke minst fr freldregruppen. Grill, prat g planlegg. Ikke minst ha det hyggelig i lag. Sprtsplan Side 6 av 26

7 Håndbk fr Ftballgruppa Lillegutter/Lillepiker år 7 er ftball Mål fr 7 er ftballen Skape et stimulerende læringsmiljø sm gir grunnlag fr glede, trygghet, trivsel, varig ftballinteresse, tleranse, selvtillit g psitive hldninger. Læringsmål Det skal være desidert høyest priritet på bevisst ssial- g hldningsmessig påvirkning Det skal være stigende fkus på bevisst teknisk påvirkning fra år Det skal verhdet ikke være fkus på bevisst fysisk påvirkning Innleding 7 er ftball Frtsatt vektlegges aktiviteter g ballen benyttes i all virksmhet Videreutvikle det hldningsmessige 1-2 bligatrisk trening Allsidighet stimuleres frtsatt ver hele linjen Frtsatt mye lek, men nå med mer læring Økende grad av selvkritikk kan utnyttes i læringen av ulike ferdigheter Karakteristiske trekk Jevn g harmnisk vekst Lik utvikling hs gutter g jenter Gd utvikling av finmtrikken De kan trekke lgiske slutninger ut fra verbale utsagn Kreativiteten utvikles Opptatt av regler g rettferdighet Gunstig alder fr påvirkning av hldninger Selvkritikken øker Hldepunkter fr pplæringen Taktiske-tekniske ferdigheter må pririteres Det vil nå gi langt større utbytte å terpe på instruksjnsmmentene Spill på små mråder med få spillere mange ballberøringer stre mål med eller uten keeper Styr ikke spillet fr mye. Husk spillerne har gså ideer Skal jbbe med hldninger til treningsregler, treningsvaner, selvdisiplin, hjelpsmhet, samarbeid g ppmuntring Bruk mye rs g sørg fr en hyggelig tne Sprtsplan Side 7 av 26

8 Håndbk fr Ftballgruppa Mål fr pplæringen A)Taktisk-tekniske ferdigheter Keeper: Den rganiserte pplæringen intrduseres med grunnteknikker sm grunnstilling, grep, fallteknikk g distribusjn Alle bør få muligheten til å prøve seg sm keeper De sm vil bør få stå i mål Keeper trener utespillerteknikker sammen med laget Utespillere: Videreutvikle basisferdighetene gjennm islert teknisk trening g i samspill-øvelser der bruken av begge bein stimuleres: Pasning innside utside krte/lange (innlæring av strukket vristspark Mttak møte ballen skjerme ballen innside/ytterside/vrist/lår/bryst/hde Føring innside/ytterside Vending innside/ytterside Finter pasningsfinte skuddfinte krppsfinte Disse fintene mener vi bør pririteres, men gså andre finter sm f. eks. verstegsfinte m fl bør vises g ppfrdres til at de blir trent på på løkka i frm av egentrening Dribling spillerne ppfrdres til å drible g være kreativ med ballen uten til enhver tid å være egist NB! Treneren bør stimulere til kreativitet på treningene. Heading tilslag stående timing m/pphpp (tilbake til) tilslag Skudd: vristspark halvt liggende/lddrett plassering dødball (direkte) I tillegg er det erfaringsmessig flere unger sm på denne tiden har lett fr å lære feil løpeteknikk/bevegelsesteknikk. I spesielle tilfeller bør treneren frsøke å veilede spilleren til riktig teknisk utførelse. Eventuell hente inn kmpetanse på mrådet. B) Samspillsiden: Pasninger 2 v 1 situasjner Gjøre seg spillbar ut av pasningsskyggen Smågruppespill der det vektlegges å kmme ut av pasningsskyggen fr å få til et samspill Skape sjanser/mål etter samspill C) Spilleprinsipper/-mment: ANGREP FORSVAR Sprtsplan Side 8 av 26

9 Håndbk fr Ftballgruppa - bredde press - bevegelse Først g fremst er vi pptatt av en begynnende pplæring av de angrepsmessige spilleprinsipper. De frsvarsmessige sidene vurderes sm mindre viktig på dette nivået, men press på ballfører innføres helt elementært fr en begynnende frståelse. D) Lagrganisering: Alle skal prøves på ulike plasser Alle er frsvarere/angripere Frsøke å hlde sine psisjner i størst mulig grad ikke slavisk Spille seg ut av eget frsvar helst gjennm midtbanen E) Spilleregler: Videreutvikle frståelsen fr 7 er ftball Treningsmengde 1 (-2) treninger + eventuell kamp Kun en trening i de uker hvr det er kamp Mer enn t treninger pr. uke skal ikke frekmme. Ungene stimuleres imidlertid til allsidig idrettsaktivitet utver dette. Det skal ikke være rganisert trening i skleferien. Kamper Serie: Seriepplegget til Nrdland Ftballkrets med 1 2 kamper pr. uke Cuper: SAS Cup (Bdø/Glimt) April (ute) Rgnan-turneringen (Saltdalskameratene) Juni (ute) Kippermen Cup (Msjøen IL) Juni (ute) Bdø Cup August (ute) Valnesfjrd-turneringen (Valnesfjrd IL) September (ute) Første års lillegutter/lillepiker deltar i Bdø g Valnesfjrd. Siste års lillegutter/lillepiker kan velge mellm disse fire turneringer men maks tre turneringer. Leder i ungdmsavdelingen avgjør sammen med trenerne/lederne på de respektive lag, hvilke tiltak de enkelte lagene skal gjennmføre. Det er viktig å ikke "brenne" pp interessen fr de minste ved deltagelse i turneringer langt unna eller i utlandet fr tidlig. Det er viktig å kmbinere turneringene med ssialt pplegg fr laget g ikke minst fr freldregruppen. Grill, prat g planlegg. Ikke minst ha det hyggelig i lag. Organisering av trening Treningens varighet inntil 90 min - Oppvarming, firkant - Krdinasjn g mtrisk trening - Tekniske øvelser - Spill - Uttøyninger hver spiller har med egen ball Sprtsplan Side 9 av 26

10 Håndbk fr Ftballgruppa Alle har ansvaret fr utstyret Individuell ppfølging Psitiv feedback Spesielt verfr spillere sm i ulike treningssituasjner har prblemer 11 er ftball år Mål fr 11 er ftballen Ved hjelp av ftballfaglige g pedaggiske prinsipper legge frhldene til rette fr gd ftballpplæring Aktivitetene skal medvirke til at ungdm trives, får psitive hldninger, utvikler selvtillit, respekt, tleranse g gd disiplin i et miljø preget av trygghet, trivsel, glede g utfrdringer Læringsmål Det skal være høy priritet på taktisk/teknisk trening med innslag av betingede øvelser sm gir fysisk påvirkning. Grunnleggende prinsipper: Funksjnalitet Det frutsettes at man hele tiden beveger seg pp g ned på funksjnalitetsstigen innenfr de ulike temaene Man må være bservant på skillet mellm det ideelle g det reelle Hva de bør g skal kunne kntra hva det er de vikelig kan Viktig at man har str grad av gjenkjenning g gjentaking Viktig å betinge spillet på en slik måte at man får frem de ferdighetene man skal øve på g således påvirke Ssial/hldningsmessig påvirkning er en kntinuerlig prsess sm skal være en gjennmgående prsess på alle arenaer g på alle nivåer. Grunnleggende prinsipper Det skal skilles mellm ssiale hldninger g prestasjnshldninger Det vil være en økende fkusering på prestasjnshldninger kntra ssiale hldninger etter hvert sm man går gradene i 11 er-ftballen. 7 er-ftballen har mest fkus på ssiale hldninger, mens tppftballen har mest fkus på prestasjnshldninger.: Spesifikk fysisk påvirkning pririteres ikke. Grunnleggende prinsipper: Det skal ikke brukes tid av fellestreningen til spesifikk fysisk påvirkning Det frutsettes at man gjennm de ulike ferdighets- g spillsekvenser (intensitet, kvalitet a. ) har gd nk generell fysisk påvirkning Det skal være str ppmuntring fra trenerne til urganisert aktivitet Dette vil være med på å utvikle gså de fysiske egenskapene til spillerne. Smågutter/småpiker år Innledning Oppstart med 11 er ftball g derav utvidet regelverk Bruk av ball er frtsatt verrdnet i all treningsaktivitet Allsidighet frtsatt meget viktig, men på dette nivå er det gså spillere sm bare spiller ftball Spillerne er i en alder der det kan stilles større krav så vel fysisk sm psykisk Sprtsplan Side 10 av 26

11 Håndbk fr Ftballgruppa Karakteristiske trekk Stre frskjeller i fysisk g mental utvikling Enkelte har kraftig lengdevekst Mtrikken i gd utvikling Mange er psykisk ustabile Kreativiteten i gd utvikling Ærgjerrige g lærenemme Hldninger dannes lett Spillerne er meget rettferdighetsbevisste Str variasjn i prestasjnsevne g humør Hldepunkter fr pplæringen Vi vektlegger ssiale hldninger sm lagskultur, ansvarsfølelse g klubbkultur, nei til mbbing, rusmidler g banning, De kan gis taktiske retningslinjer Gi dem frihet til selvstendige løsninger Vektlegg sterk hldninger til trening g kamp Ne spesiell styrketrening (kun bruk av egen krppsvekt) Bruk rs hyggelig tne Mål fr pplæringen A)Taktisk-tekniske ferdigheter: Keeper: Opplæringen av keeperne blir mer systematisk g målrettet. Arbeidet med grunnteknikkene pririteres i en kmbinasjn av drill (delmetden) g spill (helmetden). Gjennm situasjner under spill (samhandling) utvikles både den funksjnelle utførelsen g besluttsmheten. Vi får gså trene nye grunnteknikker sm frflytning g psisjner, bksing, fisting samt innblikk i ulike satsteknikker. Gjennm vinteren bør keeperne få spesialtrening. Førsteårs t ganger månedlig andreårs ukentlig (ppstart medi februar). Det bør innarbeides et repertar av grunntekniske øvelser slik at disse peridevis kan trenes uten instruksjn g veiledning. Den prblemløsende metde innføres gradvis g kmbineres med instruksjn. Følgende grunnteknikker pririteres: Taktisk/teknisk Skuddstpping grep/mttak grunnstilling fallteknikk sprangteknikk r i skuddøyeblikket plassering i målet Tilbakespill 1:1 situasjner Frflytning Feltarbeid/gjennmspill Taktisk Plassering i målet Psisjnering på banen Dirigering (samhandling g kmmunikasjn) Rller ansvar Vurdere/handle lese spillet Sprtsplan Side 11 av 26

12 Håndbk fr Ftballgruppa Dødballer Dette må trenes gjennm spill. Det er særdeles viktig at gså keeper får feedback på læringsmmentene i spill. Allsidighet er viktig g keeperne bør fremdeles få prøve seg i andre psisjner på banen. Trening av andre idretter sm bl. a. utvikler spenst, smidighet, rytme, balanse g dristighet kan fte være gunstig gså ftballmessig. Utespillerne: Her kan vi ta frem mmentene listet under klassen lillejenter/lillegutter med følgende tilføyelser: Pasninger Videreutvikle teknikker i vristspark, spesielt ved innlegg Mttak Retningsbestemt Medtak Vendinger Med bruk av hele krppen Finter Nye finter innlæres Spillere sm utvikler egne finter ppmuntres, g spillere sm har favrittfinter gis anledning til å trene spesielt på denne/disse Skudd Vlley (hel - halv) På dette nivå understrekes at det bør være en kvalitativ nivåheving på treningene i frhld til på lillegutt-/lillepikenivå, herunder vil øvingsbildet være viktig. B) Samspillsiden Utvikling av ftballfrståelsen pririteres Større frståelse/økt samspill g samhandling med g uten ball Utnyttelse 2 v 1 (1 v 1) situasjner Vurdere sterkere sine handlingsvalg Utnytte de individuelle ferdighetene i lagsamhandlingens tjeneste ( Hvrdan kan du gjøre laget bedre? ) Frhåndsrientering Se det neste trekket C) Spilleprinsipper/mmenter: De ffensive prinsipper står mest sentralt fremdeles. Bredde g dybde pririteres i innlæringen. Mmentene sm her er spesielt viktig er veggspill g verlapping. Begynnende defensiv innlæring: 1., 2. g 3. frsvarer. Begrepene innføres g trenes på i taktisk sammenheng hvr spesielt 1. frsvarers jbb fkuseres. Spillerne bør derfr ha en krt innføring i grunnstilling før takling. D) Lagrganisering: Frtsatt lar vi spillerne frsøke seg på ulike plasser, men vi lar de få lengre tid i hver rlle g vi ønsker å utvikle rlleferdigheter. Mer systematisert rulleringsrdning Spille seg ut av eget frsvar gjennm midtbanen Gradvis mer systematisk bruk av veggspill g verlapping (2 v 1) Presisere bredde i spillet Begynnende systematisering av frsvarsarbeidet E) Spilleregler: Fr smågutter/småpiker nyttes regelverket fullt ut g innlæres fra grunnen av bl. a. innføres det nå ffside Sprtsplan Side 12 av 26

13 Håndbk fr Ftballgruppa Treningsmengde 2 treninger pr. uke + eventuell kamp Det ppmuntres til 1 egentrening med ball pr. uke fra mars måned Driver man med andre idretter, tas dette med i regnestykket Frtsatt allsidig stimulering Juli treningsfri/egentrening klubben ser på mulighetene fr trening fr de sm er hjemme Kamper Serie: Nrdland Ftballkrets seriepplegg følges Treningskamper Vinterperide ca. 2 kamper pr. måned Cuper: Av aktuelle turneringer fr smågutter/småjenter kan nevnes: Tverlandsturneringen jan/inne Saltdalsturneringen feb/inne Kippermen Cup juni/ute Piteå Summer Games juni/ute Bdø Cup august/ute Leder i ungdmsavdelingen tar i nær kntakt med trenerne/laglederne turneringsppsettet pp til vurdering hver sesng. Maks 4 turneringer ttalt. Organisering av trening 1 ball til hver spiller Treningens varighet ca. 90 min Ansvarsfrdeling mellm spillerne fr utstyret Mye spill i små grupper 3-3 (4-4) m/keepere (2 grupper i spill En gruppe (taktisk-) teknisk trening. Mye skudd/ avslutninger/ innlegg). Krdinasjn g mtrisk trening. Hurtighet. Ekstra vektlegging av uttøyning nedjgging. Individuell ppfølging Her går vi i større grad inn fr individet Sterkere fkusering på feedback Skriftlig/ grundig samtale fra trener på persnlig utvikling minimum 1 gang i året Større ppfølging av de aller beste spillerne uten at de stiller i egne talentgrupper I utgangspunktet flyttes ingen smågutte-/småpikespillere pp i gutte-/pikeklassen, men i helt spesielle tilfeller kan en etter grundige drøftelser dispensere fra dette. Gutter/piker år Innledning Spillerne er gjennm puberteten inne i en tid hvr de i perider kan slite så vel psykisk sm fysisk Sprtsplan Side 13 av 26

14 Håndbk fr Ftballgruppa Bruk av ball er frtsatt verrdnet i all treningsaktivitet, men fr 16 åringene kan en gså begynne med fysisk trening uten ball Allsidighet stimuleres frtsatt, men nå er det enda flere sm bare spiller ftball Sm 16 åringer bør de aller beste, sm eventuelt er best i flere idretter, gradvis mtiveres til å ta et valg av hvedidrett, men hvis mulig kmbineres det frtsatt Det stilles stadig større krav tilbake til spillerne fra trenere/ledere i klubben Interesserte spillere får tilbud m å ta rekrutterings-dmmerkurs eller trenerutdanning Karakteristiske trekk Ekstrem vekstperide Guttene utvikler større muskelstyrke enn jentene Krdinasjnsevnen i fin utvikling Sterk vekst av kretsløpsrganene Meget varierende pptreden Kreativiteten i str utvikling Sterkt ssialt behv Hldepunkter fr pplæringen Pririter ferdighet g teknikk Uthldenhet i frm av spilleøvelser Spill med krav til taktisk tenking Drep ikke kreative spillere Gjør nytte av spillernes sterke ssiale behv Påvirk spillernes hldning til eget ansvar fr idrettslig utvikling Mål fr pplæringen A) Taktisk-tekniske ferdigheter Keeper: Teknikker g basisferdigheter intrdusert g ervervet på smågutte-/småpikenivå skal videreutvikles Gjennm vinteren bør keeperne få en ukentlig spesialtrening Nye teknikker g ferdigheter skal gså innlæres: En-mt-en situasjner (dueller med 1.angriper) g feltarbeid Tilbakespill-situasjner Utespillerteknikk Keeper sm sikringsspiller (sweeper) Distribusjnsferdigheter med hurtige g presise igangsettinger får høy priritet Utespillere: Her jbber vi videre med alle de tekniske ferdighetene beskrevet tidligere På dette nivå stiller vi gså krav til nivåheving både i kvalitet g temp Mye teknisk trening under press i smågruppeøvelser Spillerne ppfrdres til å ivareta treningen av ferdigheter man er GODE i B) Samspillsiden Frtsatt utvikling av ftballfrståelsen Større fkusering på timing av pasning g bevegelse hs mttaker Frhåndsrientering se det neste trekket Sprtsplan Side 14 av 26

15 Håndbk fr Ftballgruppa Utvikle evnen til samhandling g få det til å fungere i kampsituasjn Vurdering av spillernes handlingsvalg C) Spilleprinsipper/mmenter 1. Den ffensive jbbingen er frtsatt den viktigste Alle prinsippene dvs. bredde, dybde, gjennmbrudd g bevegelse blir fkusert. Spesielt fkuseres viktigheten av selve gjennmbruddspasningen g selve avslutningen Overrdnet begrep fr den ffensive delen SKAPE OG UTNYTTE ROM 2. Den defensive jbbingen intensiveres: Større bevisstgjøring 1., 2. g 3. frsvarers jbbing Større frståelse fr samhandlingen i den defensive rganiseringen av laget Prinsippene pphld, dybde, knsentrasjn g balanse innføres g bevisst gjøres i frhld til innlæringen av 1., 2. g 3. frsvarers jbbing Overrdnet begrep fr den defensive delen NEKTE ROM D) Lagrganisering Et klart rllemønster fr spillernes plassering på banen utvikles, men det vil frtsatt være behv fr å utvikle spillere i ulike rller Viktig å mtivere spillerne til å påta seg ppgaver på de plasser sm treneren synes passer fr spillerens utvikling Frtsatt ønsker vi å spille ss ut av eget frsvar gjennm midtbanen. Utvikle spillerne til å se etter tidlige løsninger innen på frhånd gitte rammer Keeper viktig førsteangriper Hele laget skal med i angrep Unngå strekk i laget hld laget samlet gså i angrep med unntak av kntringssituasjn sm gså trenes Større vektlegging på samhandlingen defensivt. Avstander mellm lagdelene Alle er frsvarsspillere Felles ansvar Spillerne bør få frsøke ulike rganisasjnsmønstre av laget både ffensivt g defensivt sm et ledd i utviklingen av ftballfrståelsen E) Spilleregler Hele regelverket benyttes g følges Dmmer trekkes inn i skleringen av spillernes frståelse fr regelverket Treningsmengde 3 treninger pr. uke + eventuell kamp 1 ekstra ferdighetstrening fr enkelte spillere Frivillig trening/eventuelt innen annen idrett kmmer i tillegg er ønskelig. På dette nivå ønsker vi en systematisk trening ver hele året, men at aktiviteten er rlig i visse perider f. eks. etter serieslutt. Individuelt bør spillere sm følger seg slitne kunne ta seg nødvendige pphld (jfr. spillernes fysiske g psykiske utvikling) Kamper Treningskamper: Vinterperide 2 3 kamper pr. måned Serie: NFK s seriepplegg følges Cuper: Turnering Saltdalshallen febr/inne Sprtsplan Side 15 av 26

16 Håndbk fr Ftballgruppa Rlf Alternes Cup, Rana mars/inne SAS Cup april/ute Skandia Cup juni/ute Kippermen Cup juni/ute Piteå Summer Games juni/ute Umeå Cup august/ute Bdø Cup august/ute Andre turneringer kan gså vurderes. Maks 4 turneringer ttalt. Organisering av trening 1 ball til hver spiller Treningens varighet ca. 90 min Frtsatt ansvar hs spillerne fr utstyret Frtsatt mye spill i små grupper 3-3 (4-4 m/keeper), men gradvis mer spill i større grupper (7-7) g på større baner. Målet er å få en bedre utnyttelse av rm g banens størrelse sm et ledd i den tekniske/taktiske utviklingen. Krdinasjn g mtrisk trening. Hurtighet. Frtsatt vektlegges skudd/avslutninger/lange pasninger/innlegg Gradvis innarbeidelse av høy effektivitet g kvalitet på selve treningen, bl. a. ved skifte av øvelser g hurtig igangsettelse NB! Uttøyninger blir stadig viktigere ettersm spillerne har vært igjennm pubertetsutviklingen Nedjgging. Individuell ppfølging Kntinuerlig individuell feedback. Viktigheten av dette understrekes. Vi må på dette nivå se etter typene sm kan bli den A-lagsspilleren vi ønsker. Utviklingsrientert talentutvikling i stedet fr uttaksrientert. Spillere må kunne ta negativ kritikk sm blir gitt på en knstruktiv måte: - Aksepter at ikke alt en gjør er bra Større ppfølging av de aller beste spillerne De nest beste må g få en gd/stimulerende ppfølgning frdi de frtsatt kan bli de beste Etter nøye vurderinger kan spesielle talenter flyttes pp på junirnivå i trening g kamp. Disse frhldene må gjøres stabile, dvs. unngå pp- g nedflytting gjennm hele sesngen. Skal ppflytting skje, må spillerens psykiske g fysiske egenskaper vurderes nøye. Likeledes må man være klar ver eventuelle prblemer sm kan ppstå i det laget sm spillere frlater g det laget spilleren kmmer til Unngå å få fram stjernetalenter sm er ferdige etter at de har nådd målet med å spille f. eks. på et guttelandslag. Kravmentalitet lkal-tarzan-ppførsel tas ved rten. Det er gjennm A-laget spilleren skal bedømmes Stille større krav tilbake til spilleren unngå en ettergivende hldning Ferdigheter, spillestil g unge spillere Spillestil kan krt defineres sm måten laget spiller på i frhld til nen spesielle kjennetegn eller retningslinjer sm stadig går igjen. Ytterpunktene vil være: Sprtsplan Side 16 av 26

17 Håndbk fr Ftballgruppa - En gjennmbruddshissig spillestil sm kjennetegnes ved rask utnyttelse av vergangsfasen fra frsvar til angrep utnyttelse av ubalanse hs mtstander vilje til løp i dybde framver gjerne lange baller dersm ikke risikgrad fr å lykkes skal bli fr høy, stilles det stre krav til kvaliteten i taktisk/tekniske ferdigheter - Ballbesittelsesstil sm kjennetegnes ved angrepene bygges pp møysmmelig ballen behldes i laget gjerne krtpasningsspill setter krav til gde individuelle taktisk/tekniske ferdigheter Mellm disse t ytterpunktene er det selvfølgelig ulike variasjner i frhld til hvr man legger seg på skalaen mellm ytterpunktene. Uansett hvilken spillestil man velger, så er de individuelle ftball-ferdighetene selve grunnlaget fr å lykkes. Vi er av den mening at en gjennmbruddshissig spillestil i fr str grad blir en lang-ball-g-lykketil -stil sm helt klart ikke er utvikling fr unge spillere. Fr unge spillere er utviklingen mt å bli en bedre spiller verrdnet resultatet i den enkelte kamp. Fr den unge spilleren skal kampen være utviklende. Spilleren skal prøve ut ferdighetene sine sm han har trent på g spilleren bør bli ppfrdret g ppmuntret til å gjøre akkurat det! Og det må gså da selvfølgelig være rmslig aksept fr at det i denne sammenheng kan feiles. DEN SOM INTET VÅGER, INTET VINNER er et gdt rdtak å bruke i denne sammenheng. Dersm vi skulle tenke ss en ideell spillestil med tanke på effektivitet g attraktivitet basert på gde individuelle ferdigheter ville nen sentrale retningslinjer fr den være slik: 1. Se etter muligheten fr hurtige angrep kntringer sm første alternativ etter ballerbring dersm det er relativt str sjanse fr å lykkes. 2. Er sjansen liten fr å lykkes, bør en heller prøve å hlde ballen i laget ved sikkert pasningsspill 3. Det å hlde ballen i laget ved et sikkert pasningsspill skal være en slags ventefase fr at spillere fremme på banen skal kunne kmme seg i gunstige utgangspsisjner 4. Fra disse utgangspsisjner ta så initiativ til bevegelse sm blir grunnlaget fr pasningen g ytterligere bevegelse i frhld til gjennmbrudd. Presisjn g tempveksling blir da sentrale faktrer i det å lykkes I en streben mt denne ideelle spillestilen, er vi pptatt av at unge spillere skal spille etter nen utviklende retningslinjer sm alle talenttrenere bør følge. DET ER ALTFOR MYE SPARKING I BARNE- OG UNGDOMSFOTBALLEN DET SKAL VI PÅ TVERLANDET SLUTTE MED! Sprtsplan Side 17 av 26

18 Håndbk fr Ftballgruppa I Tverlandet IL aksepterer vi ikke at trenere g ledere står på sidelinjen g faktisk skaper primitive g redde spillere sm spiller ballen langt vekk i hytt g vær fra egen banehalvdel sm ikke slår ballen via midtbanen frdi de er redde fr å miste den sm er mer pptatt av pressing g tacklinger enn kreativt spill g gde ferdigheter sm rper bra når det tackles g sparkes vekk, men sm er tause når det spilles en fin pasning! Unge spillere på Tverlandet skal ppfrdres g ppmuntres til å bruke grunnleggende taktiske/tekniske ferdigheter i kamper! Gi dem psitiv feedback når de gjør det g når de gjør det med gd kvalitet. Tverlandet baserer seg i dette arbeidet i str grad på NFF s faglige retningslinjer på mrådet sm vi her har gjrt et utdrag fra. MÅLSETTING I ANGREP Vi ønsker at spillerne ver tid skal ha utviklet et slid nivå på sentrale ferdighetsmråder, slik at vi blir enda dyktigere til å skape g unytte gjennmbrudd både individuelt g lagmessig. VIRKEMIDLER Det dreier seg altså m på den ene siden å utfrdre g matche spillernes individuelle ferdigheter, g på den andre siden å utnytte ferdighetene til å frbedre lagsamhandlingene. Fr å kunne nå målsettingen, vil følgende 3 arbeidsmråder pririteres i vår spillerutviklingsmdell: Priritere g frbedre følgende individuelle ferdigheter a) Pasningsferdighet Spillerne g laget skal utvikle et sikkert g enkelt pasningsspill sm gjør at vi blir i stand til å ta frnuftige valg i ulike situasjner b) Mttaksferdighet Ha neste trekk klart i mttaket (frhåndsrientering) Legge til rette fr neste trekk (1. berøringen) En effektiv berøring resulterer fte i presise pasninger Hlde av/ta brt presset i mttaket c) Dribleferdighet Utnytte finter ved kjappe rykk/akselerasjn Finte g rykke i stående stilling med mtspiller tett innpå Føre ballen i str fart i åpent rm Utvikle en spillestil der disse ferdighetene får ptimale utfrdringer g utviklingsmuligheter i kampene Sentrale læringsmmenter Ballen spilles primært frbi mtspillere g/eller pressledd. Dersm det ikke er mulighet fr det, spilles ballen på tvers eller bakver fr å ppnå det samme ett eller flere trekk senere Pasninger slås i frhld til medspillers plassering g bevegelse Sprtsplan Side 18 av 26

19 Håndbk fr Ftballgruppa Førstepasningen etter ballerbring skal være presis, - tilpasset både situasjn g egne ferdigheter Løse pp/ta brt presset ved hjelp av å spille i støtte g/eller vende spillet Ha alltid støtte til ballfører. Når støtte blir brukt, bør neste pasning slås framver på 1. tuch eller rundt fr å vende spillet. Pasninger skal nødvendigvis ikke slås på første initiativ hvis det da ikke fører til direkte gjennmbrudd, men se etter muligheter fr andre eller tredje bevegelse. Vi skal tre å flytte mange spillere fran ballen (vingbacker g midtbanespillere) fr å etablere så mange spillpunkter fran ballfører sm mulig Vi ønsker å skape g utnytte 2 mt 1 situasjner på sidene, spesielt etter at vi har vendt spillet Bevegelse av flere spillere samtidig fran ballfører g inn i ulike rm Ikke bruk pp rmmet fr tidlig Mtsatte bevegelser av spillere i samme ledd g i ulike ledd (møte g stikke) Bevegelsen skal utløse pasningen Vi skal utnytte rmmet mellm mtstanderens lagdeler, - spesielt mellmrmmet MÅLSETTING I FORSVAR Vi ønsker ikke bare å hindre gjennmbrudd, men i langt større grad vinne ballen, - aller helst før duell med tanke på å ppnå effektiv angrepsstart. VIRKEMIDLER Vi vektlegger frståelse g innlæringen av snefrsvar: Samhandlingen mellm 1. frsvarer, 2. frsvarer g 3. frsvarer i de ulike lagdelene, mellm de ulike lagdelene g i laget sm helhet. Innenfr denne helhetstenkningen velger vi å priritere 1. frsvarer-ferdigheter. 1. frsvareren har en nøkkelrlle g skal ikke bare hindre gjennmbrudd, men i større grad vinne ballen, aller helst før duell, fr å ppnå effektiv angrepsstart. Vi må hele tiden arbeide med å frbedre g utvikle 1. frsvarer-ferdigheten. Det er både en treningsmessig g hldningsmessig sak. Talentppfølging Utver den særskilte ppfølgingen sm gjøres av de beste talentene rdinært innen lagene, skal Tverlandet arbeide kntinuerlig fr å videreutvikle vårt eget prgram fr spillerutvikling i klubben fra ungdmsavdelingen til Junir, B- g A-lag i klubben. Hvedstyret engasjerer seg med henblikk på at klubben selv på en ptimal måte skal ta hånd m egne talenter på alle nivå. De beste spillere på 2.-års smågutter/-piker g gutter/piker gis et ekstra treningstilbud 2-4 ganger i måneden fra medi mars i regi av klubbens spillerutvikler. Utver dette samarbeider vi nært med Nrdland Ftballkrets sm har et særskilt pplegg fr ppfølging av våre beste spillere. Rekruttering Nye spillere I utgangspunktet ønsker vi å gi alle sm ønsker å spille fr klubben et tilbud g følgende retningslinjer ønsker vi å følge: Sprtsplan Side 19 av 26

20 Håndbk fr Ftballgruppa Miniputter Fra 6-7 års alder ønsker vi å gi et tilbud til alle barn i på Tverlandet. I september/ktber vil det bli annnsert m ppstart. Ftball Ungdm sørger fr ppfølging g registrering. Lillepiker/lillegutter Rekruttering fra egne miniputter g ved en naturlig tilgang av spillere sm ønsker å spille fr klubben. Annnse i lkalpressen hver høst. Småpiker/smågutter Rekruttere fra egne lillejente-/lilleguttelag g i utgangspunktet ha en naturlig tilgang slik at klubben kan stille med 3 lag. Annnse i lkalpressen hver høst. Piker/gutter Spillere sm selv ønsker å kmme til klubben fra andre klubber vil få muligheten til dette. Det er ønskelig med et rekrutteringsgrunnlag til minst 1 jentelag g 2 guttelag. NB! I alle vergangssaker kbles trenerkrdinatr/sprtslig leder g leder av ungdmsavdelingen inn i prsessen. Sammensetting av lag I klassene til g med lillepiker/lillegutter settes i hvedsak lagene sammen ut i fra alder, bmiljø g skle/klassetilhørighet. Fr førstelaget i klasse lillepiker/lillegutter settes dette sammen ut ifra spillernes ferdigheter, hvr de beste 1. g 2. årsspillerne kan spille sammen. Den samme vurdering vil bli lagt til grunn hvis vi får 2 jentelag. HOSPITERING ( år ) De 16 beste på et førstelag, de beste på 2 laget må ha muligheten til å nå førstelaget laget. Viktig at klubben gså har breddehldning i denne årsklassen, spillere bør/kan delta i eldre aldersgruppe m dette er naturlig g spilleren selv ønsker det. ( år ) Ne av samme tekst sm venfr g Spiller bør/kan delta i eldre aldersgruppe m spilleren selv ønsker det. Klubbens frventinger til trenerens virke g væremåte Sm trener fr et aldersbestemt lag på Tverlandet er man gså leder. Derfr kan disse t betegnelsene sees på under ett. Det er spesielt t viktige hvedppgaver sm er knyttet til trenerrllen: 1. Treneren skal være ppdrager 2. Treneren skal utvikle de unges ftballferdigheter Sprtsplan Side 20 av 26

MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN. 11-12 år

MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN. 11-12 år MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN 11-12 år Alle kjenner igjen frtvilelsen ver «klyngespill» g et spill med ttal fravær av pasning g samhandling i barneftballen. Ta det med r, fr dette er helt

Detaljer

Hvordan ta med seg spillets idé i treninga og kampen?

Hvordan ta med seg spillets idé i treninga og kampen? Hvrdan ta med seg spillets idé i treninga g kampen? Med spillets idé i spill g kampdimensjnen 68 år: Av Øyvind Larsen, Fagansvarlig trener g aktivitetsutvikling bredde, NFF Alle kjenner igjen frtvilelsen

Detaljer

Sportslig satsning 2015:

Sportslig satsning 2015: Sprtslig satsning 2015: Fr å tilrettelegge best mulig tilbud fr alle, vil BMIL tilby t treningstilbud fr alle spillere i barne-, ungdms- g vksenftballen. Tilbudene skal inkludere alle spillerne g samtidig

Detaljer

Sportsplan for Keepere og spillere fra knøtt til 16 år i SFK

Sportsplan for Keepere og spillere fra knøtt til 16 år i SFK Sprtsplan fr Keepere g spillere fra knøtt til 16 år i SFK STEINKJER FOTBALLS VISJON, VERDIER OG HOVEDMÅL Visjn: Best i trøndelag på spillerutvikling Steinkjer F.K skal være en kvalitetsklubb med tilbud

Detaljer

Oktober/november ILROS Fotball Page 1

Oktober/november ILROS Fotball Page 1 IL ROS Ftball 2017 Sprtslige rammer, 11 g 9 ftball flest mulig lengst mulig best mulig Oktber/nvember 2016 ILROS Ftball Page 1 Idrettsglede Vi ser hver spiller g gir spillerne psitive g balanserte tilbakemeldinger

Detaljer

Sportsplan Bjerke Fotball IL

Sportsplan Bjerke Fotball IL Sprtsplan Bjerke Ftball IL Side 1 Innhld Innledning... 3 1. Frmål... 3 2. Ansvar g implementering av Sprtsplanen... 3 Ansvar... 3 Implementering... 3 3. Verdier g hldninger... 3 4. Fair Play... 4 5. Frventninger

Detaljer

MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN år.

MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN år. MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN. 9 10 år. Alle kjenner igjen frtvilelsen ver «klyngespill» g et spill med ttal fravær av pasning g samhandling i barneftballen. Ta det med r, fr dette er helt

Detaljer

Øvelser for Mars-April

Øvelser for Mars-April Øvelser fr Mars-April Mål g innhld: Frtsetter med mye av det samme sm frrige plan. Nen øvelser bytter plass g nen nye kmmer til. - Bruker ft innside, utside g sålegang, få med begge ben: Føring\dribbling.

Detaljer

SPORTSPLAN SOON GOLFKLUBB, JUNIOR

SPORTSPLAN SOON GOLFKLUBB, JUNIOR 2012 SPORTSPLAN SOON GOLFKLUBB, JUNIOR Sn Glfklubb 01.01.2012 Sprtslig plan Sn Glfklubb junir virksmhet 1. OM SOON GOLFKLUBB, SOON GOLFKLUBBS JUNIOR VIRKSOMHET OG SPORTSPLANEN Om Sn Glfklubb Sn Glfklubb

Detaljer

Sportsplan for OIF Håndball

Sportsplan for OIF Håndball Sprtsplan fr OIF Håndball MÅL OG HANDLINGSPLAN FOR HÅNDBALLEN I OIF HÅNDBALL GJELDER FOR PERIODEN 01.05.2014 30.04.2016 Hvedmål; Bredde g kvalitet Hvedmål fr Orkanger Idrettsfrening Håndballavdelingen

Detaljer

Hvordan ta med seg spillets idé i treninga og kampen?

Hvordan ta med seg spillets idé i treninga og kampen? Hvrdan ta med seg spillets idé i treninga g kampen? Med spillets idé i spill g kampdimensjnen 68 år: Av Øyvind Larsen, Fagansvarlig trener g aktivitetsutvikling bredde, NFF Alle kjenner igjen frtvilelsen

Detaljer

Hvordan ta med seg spillets idé i treninga og kampen?

Hvordan ta med seg spillets idé i treninga og kampen? MED SPILLETS IDÈ I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN. Spillets ide - 8 år. Hvrdan ta med seg spillets idé i treninga g kampen? Alle kjenner igjen frtvilelsen ver «klyngespill» g et spill med ttal fravær av pasning

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

Med spillets idé i spill- og kampdimensjonen år

Med spillets idé i spill- og kampdimensjonen år Med spillets idé i spill g kampdimensjnen 1112 år Målsetting: Innen laget g spillerne er 12 år skal de sammen ha vært gjennm g prøvd ut, gjennm repetisjner i trening g kamp de mmenter i dette del kapitlet

Detaljer

SPO RTSPLAN FOR. Dikemark IF Fotball

SPO RTSPLAN FOR. Dikemark IF Fotball SPO RTSPLAN FOR Dikemark IF Fotball 2011 1. Innledning Dikemark IF Fotball består av en ungdomsgruppe og en seniorgruppe med totalt ca. 600 medlemmer. Ungdomsgruppa består i dag av medlemmer mellom 7 og

Detaljer

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Ramsøy barnehage - Vi rr i samme båt, mt nye hrisnter Ramsøy barnehage er en kmmunal barnehage, vi jbber etter Askøy kmmune sine felles verdier. Disse verdiene er RAUS- INTERESSERT - MODIG - KOMPETENT.

Detaljer

SKOLERINGSPLAN SKAUN BALLKLUBB

SKOLERINGSPLAN SKAUN BALLKLUBB SKOLERINGSPLAN FOR SKAUN BALLKLUBB 1 SKOLERINGSPLAN SKOLERINGSPLAN FOR DE ENKELTE ALDERSTRINN I skoleringsplanen går vi gjennom hva en SBK spiller skal lære på de forskjellige alderstrinnene fra 6 16 år.

Detaljer

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020 STRATEGI FOR Fssum IF 2015 2020 1 Hensikt med dkumentet Dette dkumentet er ment å uttrykke Fssum IF s visjn, virksmhetside, verdigrunnlag, hvedmål g satsingsmråder. Dkumentet er, når det er behandlet g

Detaljer

Sportsplan for HIL Håndball

Sportsplan for HIL Håndball Sprtsplan fr Hkksund IL Håndball Mål g handlingsplan Gjelder fr periden 1.08.14-30.08.16 MÅLSETTING FOR HIL HÅNDBALL: Hvedmål: Bredde g kvalitet. Hvedmål fr HIL Håndball er å tilby håndballaktiviteter

Detaljer

Virksomhetsplanen beskriver mål og planer som skal evalueres og revideres hvert år.

Virksomhetsplanen beskriver mål og planer som skal evalueres og revideres hvert år. VIRKSOMHETSPLAN FOR SPORTSLIG UTVALG 2. ktber 2008 Innledning Virksmhetsplanen beskriver mål g planer sm skal evalueres g revideres hvert år. Aktiviteten i Egge håndball baserer seg i hvedsak på frivillig

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Øvelser for Mars-April

Øvelser for Mars-April Øvelser fr Mars-April Mål g innhld: Frtsetter med mye av det samme sm frrige plan. Nen øvelser bytter plass g nen nye kmmer til. - Bruker ft innside, utside g sålegang, få med begge ben: Føring\dribbling.

Detaljer

Sportslig plan IL Holeværingen Fotball

Sportslig plan IL Holeværingen Fotball Sportslig plan IL Holeværingen Fotball INNLEDNING 1. Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Holeværingen er flere. Blant annet skal planen gi retningslinjer for hvordan styret vil at

Detaljer

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE Rudshøgda Kanvas-naturbarnehage Strm&Kuling STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE FOKUS FOR NOVEMBER: VÆRET Samtale m g ppleve ulike værtyper Samtale m ulike værfenmener Riktig påkledning

Detaljer

LØTEN FOTBALLKLUBB MÅL OG STRATEGIPLAN

LØTEN FOTBALLKLUBB MÅL OG STRATEGIPLAN LØTEN FOTBALLKLUBB MÅL OG STRATEGIPLAN FORMÅL: 1. Denne plan er utarbeidet i den hensikt å være et direktiv g en rettesnr fr ledere på et hvert nivå, herunder trenere g ppmenn. 2. Planen er først g fremst

Detaljer

Rekrutteringsplan Gresvik IF

Rekrutteringsplan Gresvik IF Rekrutteringsplan Gresvik IF Innhldsfrtegnelse Plan... 1 Rekrutteringsansvarlig... 2 Rekruttering av barn 4-5 år LEK MED BALL... 2 Rekruttering til basistrening, barneftball g barnehåndball 6 10 år...

Detaljer

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL INNLEDNING 1. Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Fjell er flere. Blant annet skal planen gi retningslinjer for hvordan styret vil at fotballopplæringen

Detaljer

Skoleringsplan. Lykke til med trenergjerningen og den viktige jobben med å utvikle Hundvåg Fotball sine mange talenter.

Skoleringsplan. Lykke til med trenergjerningen og den viktige jobben med å utvikle Hundvåg Fotball sine mange talenter. Den gule tråd Skoleringsplan Heftet du nå holder i hånden beskriver Hundvåg Fotball sine minimumskrav til treningsmengde, læringsmomenter og holdninger for hvert enkelt årstrinn fra og med 7 år og til

Detaljer

LØTEN FOTBALLKLUBB MÅL OG STRATEGIPLAN

LØTEN FOTBALLKLUBB MÅL OG STRATEGIPLAN LØTEN FOTBALLKLUBB MÅL OG STRATEGIPLAN FORMÅL: 1. Denne plan er utarbeidet i den hensikt å være et direktiv g en rettesnr fr ledere på et hvert nivå, herunder trenere g ppmenn. 2. Planen er først g fremst

Detaljer

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU Det Gde Lkallag Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU 2013-2015 Hva kjennetegner et gdt lkallag? Hvrfr klarer nen lkallag å hlde kken i mange år, mens andre sier takk fr seg veldig frt. Hva gjør at nen

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

«FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER

«FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER «FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER 1 SOL 2014-2015 Dette barnehageåret har vi denne barnegruppen: Heidi, Fredrik OM, Arya, Liam, Elise, Max, Anders, Jakb, Seline g Fredrik LK født 2012. Tiril, Oliver,

Detaljer

SPORTSPLAN. Definisjoner og viktige presiseringer Barneidrett: o Idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år o o

SPORTSPLAN. Definisjoner og viktige presiseringer Barneidrett: o Idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år o o Mål Sprtlige mål SPORTSPLAN 3. div., 5. div., jr, ld bys, 11er damelag 50% aktivandel Aktivitetstilbud ift. spilleres ambisjner Mål m å utvikle 3. div. spillere eller bedre Gutte- g jentelag i alle alderstrinn

Detaljer

Sportslig utviklingsplan for Kvaløysletta skilag

Sportslig utviklingsplan for Kvaløysletta skilag Sprtslig utviklingsplan fr Kvaløysletta skilag Sprtslig utviklingsplan fr Kvaløysletta skilag I Kvaløysletta skilag ønsker vi at våre unge utøvere skal få en best mulig sklering treningsmessig. Vi ønsker

Detaljer

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø.

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø. Trivsel i Ringerikes kmmunale barnehager Barnehagenes plan fr å sikre barna et gdt psykssialt miljø. Innhld Innledning... 4 Definisjner av mbbing... 4 Hvrdan kan vi ansatte støtte barnas ssiale utvikling

Detaljer

Sportsplan ungdom spillsituasjoner angrep

Sportsplan ungdom spillsituasjoner angrep Sprtsplan ungdm spillsituasjner angrep Overrdnet spillsituasjn etter ballerbring Spillsituasjnen ver kunne likegdt vært slik sm en alle de andre sm kmmer. Spillsituasjnen kmmer: - Etter at laget vårt har

Detaljer

Sportsplan barnefotball VFK

Sportsplan barnefotball VFK VFK s plan for ferdighetsutvikling av fotballspillere 6 12 år. Overordnete filosofi Vi ønsker å spille en teknisk og offensiv fotball Vi ønsker å skape spillere som våger å prøve uten å tenke på risiko

Detaljer

Spilleregler Futsal barn t.o.m 9 år

Spilleregler Futsal barn t.o.m 9 år Spilleregler Futsal barn t..m 9 år Regel 1 Spillebanen Spillebanen skal være rektangulær, Sidelinjene må være lengre enn mållinjene Årsklasse G/J-6 år tm G/J-9 år spiller på tvers av håndballbane Målene

Detaljer

Årsplan. 2011-2013. MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.n o

Årsplan. 2011-2013. MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.n o Årsplan. 2011-2013 MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage Små barn stre Kanvas pedaggisk plattfrm Læring g Læringssyn - I Kanvas ser vi på barn sm aktive, kmpetente g ressurssterke individ. Barns nysgjerrighet

Detaljer

Årsklasse Grunnlag Lag. Årsklasse Grunnlag Lag

Årsklasse Grunnlag Lag. Årsklasse Grunnlag Lag 1 A - lag Damer A-lag Damer er det kvalitetsmessig beste damelaget i Elverum Ftball. Laget har sm ambisjn i første mgang å etablere seg i 3 div. Dette understøttes sm Målsettinger i klubbens egen handlingsplan.

Detaljer

Spilleregler Futsal 10år-senior

Spilleregler Futsal 10år-senior Spilleregler Futsal 10år-senir Regel 1 Spillebanen Spillebanen skal være rektangulær, Sidelinjene må være lengre enn mållinjene Spiller på håndballbane,. Målene : Håndballmål 2x3 meter Målfeltene : Straffefeltet

Detaljer

Mona Sigvartsen Haugen. Barns trivsel voksnes ansvar

Mona Sigvartsen Haugen. Barns trivsel voksnes ansvar Mna Sigvartsen Haugen Barns trivsel vksnes ansvar «Alle barn skal ppleve en gd hverdag hver dag!» Barnehagen skal tilby alle barn under pplærlingspliktig alder et msrgs- g læringsmiljø til barnas beste

Detaljer

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET Evalueringsrapprt fr kurs i cachende kmmunikasjn g veiledning i grupper Steinkjer kmmune, landbruksfrvaltningen, inviterte i ktber 2010 rådgivere innen landbruket til utprøving

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

«Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare

«Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare «Barna skal få utflde skaperglede, undring g utfrskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre g naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper g ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring g mestring. 1 INNHOLD Avdelingen vår, side 3 Persnalet på avdelingen, side 3 Vi er pptatt av, side 4-7

Detaljer

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014 KVALITETSSYSTEM Område: Ledelse, strategi g styringsdkumenter Kapittel: Dkument nr: 01 01.02.01 Organisasjnsnivå: Hele virksmheten Dkumentnavn: Utviklingsplan 2011-2014 Gdkjent dat: Gdkjent av: August

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

Skoleringsplan barnefotball Gjelleråsen

Skoleringsplan barnefotball Gjelleråsen Skoleringsplan barnefotball Gjelleråsen Gjelleråsen IF Fotball 1 Forord. 3 Visjon, verdier og mål... 3 Spillerutvikling. 4 Differensiering. 4 Hospitering... 5 Trener i Gjelleråsen 6 Gjelleråsenspilleren

Detaljer

Veileder til arbeid med årsplanen

Veileder til arbeid med årsplanen Veileder til arbeid med årsplanen Oktber- desember: Jbbe med innhld. Gjøre erfaringer. Januar/ februar: Innspill fra freldrene. (Samarbeidsutvalg, freldreråd, den enkelte fresatte. August/ september: Dele

Detaljer

SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN

SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN RENA IL YNGRES AVD. FOTBALL SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN - RENA IL YNGRES FOTBALL 1. KLUBBENS VISJON 2. VERDIGRUNNLAGET 3. MÅLSETNINGER 4. HENSIKT MED SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN 5. HOLDNINGER

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 REGLEVERK OPPLÆRINGSLOVEN Opplæringslven 13-7 pålegger alle kmmuner å ha et tilbud m sklefritidsrdning før g etter skletid fr 1. 4. klasse g fr barn med særskilte behv.

Detaljer

Syverfotball LYN. Tips:

Syverfotball LYN. Tips: Syverfotball LYN Her er noen enkle spilleprinsipper som forklarer hvordan spillerne kan posisjonere- og bevege seg for å skape bedre flyt og samhandling i spillet. Gjennom noen små taktiske- og strategiske

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.4 HJERTEPROGRAMMET.5 FAGOMRÅDER I FOKUS..5 ÅRSOVERSIKT BLÅKLOKKA

Detaljer

Regler på mini og mikro nivå

Regler på mini og mikro nivå Regler på mini g mikr nivå Regler fr basket på mini g mikr nivå Skritt en spiller får kun ta t skritt etter at han/hun har sprettet ballen fr å scre. Hvis han/hun stpper pp etter t skritt, blåser dmmeren

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 2016 Regler sm gjelder fr alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre g hilse på nye sm kmmer. Skrive deg inn når du kmmer. Vi ppfrdrer til bruk av innesk/tøfler. Alle måltider

Detaljer

CSK G02 Foreldremøte fotball Mandag 24. november 2014

CSK G02 Foreldremøte fotball Mandag 24. november 2014 CSK G02 Foreldremøte fotball Mandag 24. november 2014 Agenda Tilbakeblikk på 2014 Overordnet plan kommende sesong 2015 9-er fotball i 2015 BDO Cuper reisecup? Spillestil og rolleforståelse (kortversjon)

Detaljer

Sportslig Plan Fossum Fotball 5er fotball

Sportslig Plan Fossum Fotball 5er fotball Sportslig Plan Fossum Fotball 5er fotball Sportslige mål Gi tilbud om om å spille og lære i et godt miljø Skape interesse for fotballspillet og la spillerne realisere sine mål Skape et miljø preget av

Detaljer

Pors Grenland Fotball

Pors Grenland Fotball Pors Grenland Fotball Sportsplan 2010 2013 spredt og i klynger der elven seg slynger ligger du porsblomstens by Side 1 av 12 1. Sportsplan 1. Innledning Pors har i det etterfølgende laget en sportsplan

Detaljer

RBK FOTBALLSKOLE 2014 INSTRUKTØRHEFTE MED ØVELSESUTVALG

RBK FOTBALLSKOLE 2014 INSTRUKTØRHEFTE MED ØVELSESUTVALG RBK FOTBALLSKOLE 2014 INSTRUKTØRHEFTE MED ØVELSESUTVALG Gutter/jenter 1 Fair play dreier seg om mer enn å unngå gule og røde kort. Fair play dreier seg om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på

Detaljer

Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER

Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER Innhold INNLEDNING...3 MÅLSETTING...3 HOLDNING, INNSTILLING OG MILJØ...3 ANSVAR, RESPEKT, DISIPLIN OG TOLERANSE....4 KLUBBENS FORVENTNINGER...5 TIL TRENERE/LAGLEDERE

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Utviklingsplan for treningsarbeidet i Byafossen IL - Fotball

Utviklingsplan for treningsarbeidet i Byafossen IL - Fotball 2013 Utviklingsplan for treningsarbeidet i Byafossen IL - Fotball «FLEST MULIG- LENGST MULIG» Byafossen IL - Fotball Innhold Forord. 2 Målsetting. 2 Sentrale mål Byafossen IL.. 2 Utviklingsgruppen.. 2

Detaljer

Klar for fremtiden? 1.Amanuensis Rita Jakobsen Lovisenberg diakonale høgskole. Ålesund 26.09.14.

Klar for fremtiden? 1.Amanuensis Rita Jakobsen Lovisenberg diakonale høgskole. Ålesund 26.09.14. Klar fr fremtiden? 1.Amanuensis Rita Jakbsen Lvisenberg diaknale høgskle Ålesund 26.09.14. Utfrdringer i msrgstjenestene. # Vi kjenner alle utfrdringene fra utredninger, strtingsmeldinger, samhandlingsrefrmen,

Detaljer

SPORTSPLAN FOR EKHOLT BALLKLUBB YNGRES AVDELING

SPORTSPLAN FOR EKHOLT BALLKLUBB YNGRES AVDELING SPORTSPLAN FOR EKHOLT BALLKLUBB YNGRES AVDELING Versjon: Mai 2007 1 INNHOLD Punkt nr. Tema Side 1 Visjon - Fundament for virksomheten 2 2 Retningslinjer for drift - Suksesskriterier 2 2.1 Klubbnivå 2 2.2

Detaljer

Sportslig Plan Fossum Fotball 7er fotball

Sportslig Plan Fossum Fotball 7er fotball Sportslig Plan Fossum Fotball 7er fotball Sportslige mål Gi tilbud om om å spille og lære i et godt miljø Skape interesse for fotballspillet og la spillerne realisere sine mål Skape et miljø preget av

Detaljer

Belbinrapport Samspill i par

Belbinrapport Samspill i par Belbinrapprt Samspill i par Oppsummerende beskrivelse Teamrlle Bidrag Tillatte svakheter Ideskaper Kreativ, fantasirik, utradisjnell. Løser vanskelige utfrdringer. Overser detaljer. Kan være fr pptatt

Detaljer

Plan gutter 8 år første halvår 2013

Plan gutter 8 år første halvår 2013 Plan gutter 8 år første halvår 2013 Innhold i folderen: 1. Overordnede mål 2. individuelle mål (ferdighetsmål) 3. Lagmessige mål 4. Planlagte økter med øvelser på ca.1t Plan vår 2013: - Foreldremøte i

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Tveien 30, 1407 Vinterbr Telefn: 64 96 27 11 E pst: tgrenda.barnehage@as.kmmune.n Nettadresse: www.tgrendabarnehage.n Småfrskerne i Ås - kan, vil g våger 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: PLAN

Detaljer

Aktivitetslære 1,2 og 3 Fellesfag programfag Idrettsfag

Aktivitetslære 1,2 og 3 Fellesfag programfag Idrettsfag Fagkde Fagnavn IDR2001 Aktivitetslære 1 IDR2002 Aktivitetslære 2 IDR2003 Aktivitetslære 3 Utdanningsprgram: Idrettsfag Vg1. Felles prgramfag à 140 årstimer. Idrettsfag Vg2. Felles prgramfag à 140 årstimer.

Detaljer

GRUE FOTBALL MOT NYE HØYDER

GRUE FOTBALL MOT NYE HØYDER SPILLEREN I FOKUS FELLESTRENING GRUE FOTBALL Denne øvelsesbanken er ment som retningsgivende for hvilke ferdigheter en Grue-trener skal vektlegge i treningsarbeidet. Øvelsesbanken er selvsagt ikke uttømmende.

Detaljer

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA Januar Mars 2011 GODT NYTTÅR! Så er vi klare fr et nytt år med mange nye muligheter! Den første tiden i høst ble brukt til å få alle barna på plass

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside BARNEFOTBALLEN 4 TIL 12 ÅR 4 5 ÅR FOTBALL ER GØY Organisering Sportslig Felles gutte- og jentegruppe Trening 1 dag pr uke Et rent treningstilbud organisert som et lekeparti, kamper blir en del av aktiviteten

Detaljer

Hobøl Drill Søknad om deltakelse pa drillkonkurranser i 2015

Hobøl Drill Søknad om deltakelse pa drillkonkurranser i 2015 Hbøl Drill Søknad m deltakelse pa drillknkurranser i 2015 Trppene i Hbøl Drill Drillere i Trpp-I kan søke m å delta i drilldans sl/duett/trpp, twirling sl 1 batn, twirl duet g twirling sl strut. Drillere

Detaljer

TILLITSVALGTE: Intervjuguide

TILLITSVALGTE: Intervjuguide TILLITSVALGTE: Intervjuguide 1. Om prsjektet, annymitet 2. Bakgrunnsinfrmasjn Erfaring sm tillitsvalgt antall år i vervet, ppgaver Ansatte rganisasjnsgrad, frhld til eventuelle andre klubber i virksmheten

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN FOR ORMESTAD SKOLE

SOSIAL LÆREPLAN FOR ORMESTAD SKOLE SOSIAL LÆREPLAN FOR ORMESTAD SKOLE PÅ ORMESTAD GJØR VI VÅRT BESTE, VI LÆRER OG TENKER PÅ VÅR NESTE Jfr. Opplæringslven 9a-1 g 9a-3 Vi ønsker at Ormestad skle skal være en skle der elevene trives g lærer

Detaljer

Arbeidsinnstruks for styret SIL-fotball

Arbeidsinnstruks for styret SIL-fotball Arbeidsinnstruks fr styret SIL-ftball SIL-ftball har jbbet aktivt med styrets funksjn, rlle g sammensetning gjennm flere år. Det er erfart at styrets viremåte g sammensetning endres med de persnene sm

Detaljer

Frisk Asker Oldboys' spillemodell

Frisk Asker Oldboys' spillemodell Frisk Asker Oldboys' spillemodell Versjon: august 2015 Bakgrunn Jo eldre vi blir, jo viktigere blir samspillet. Derfor har FAO utviklet en spillemodell, og når vi er kjent med denne, kan vi lettere forstå

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

Virksomhetsplan for Oslo Golfklubb

Virksomhetsplan for Oslo Golfklubb Virksmhetsplan fr Osl Glfklubb 2016 2019 1 INNHOLD: Innledning s. 3 Visjn s. 4 Verdigrunnlag s. 5 Virksmhetsidé s. 6 Hvedmål s. 7 Mål fr planperiden s. 8 Aktiviteter g virkemidler s. 9 Histrie s. 10 Medlemsutvikling

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside BARNEFOTBALLEN 4 TIL 12 ÅR 4 5 ÅR FOTBALL ER GØY Organisering Sportslig Felles gutte- og jentegruppe Trening 1 dag pr uke Et rent treningstilbud organisert som et lekeparti, kamper blir en del av aktiviteten

Detaljer

Sportsplan IL Holeværingen Fotball

Sportsplan IL Holeværingen Fotball IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - Sportsplan IL Holeværingen Fotball INNLEDNING 1.Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Holeværingen er flere. Blant annet skal planen

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 KAPTEINLØKKA SAKOMBA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015-2016 KAPTEINLØKKA SAKOMBA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 KAPTEINLØKKA SAKOMBA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 INNHOLD SANDEFJORD KOMMMUNE 1 INNHOLD 1. Presentasjn av barnehagen 2 2. Barnehagens verrdnede mål 3 3. Rammeplan fr barnehager - Danning

Detaljer

Treningsøvelser - BØNES G96

Treningsøvelser - BØNES G96 Treningsøvelser - BØNES G96 PASNINGER 1) AJAX FRA IMOT 8 spillere. Øvelse: Skaffe rom, blikk, 1. berøring, tilslag/pasning. 1. Spiller beveger seg bakover/sidelengs mot forsvarer (kjeglen i midten) 2.

Detaljer

Uttakskriterier 2014. BMX-landslaget og kriterier for landslagsrepresentasjon og deltakelse i internasjonale ritt 01.01.2014

Uttakskriterier 2014. BMX-landslaget og kriterier for landslagsrepresentasjon og deltakelse i internasjonale ritt 01.01.2014 Uttakskriterier 2014 BMX-landslaget g kriterier fr landslagsrepresentasjn g deltakelse i internasjnale ritt 01.01.2014 Uttakskriterier 2014 Uttakskriterier 2014 BMX-landslaget g kriterier fr landslagsrepresentasjn

Detaljer

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Virksmhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene...

Detaljer

Tilstandsrapport 2016

Tilstandsrapport 2016 Tilstandsrapprt 2016 Barnehagens navn: Tgrenda barnehage 1. Vurdering av de viktigste tiltakene fr å bedre kvaliteten i 2016 Barnehagen gjennmførte flere pedaggiske prsjekter gjennm året. Vurdering: prsjektene

Detaljer

Sportsplan: Ulltråden

Sportsplan: Ulltråden Ull/Kisa Fotball Bredde Sportsplan: Ulltråden Fra Barne- til Ungdomsfotball For barn 7-8 år Innhold: Hva vet vi om 7-8 åringen? Hva skal 7-8 åringen lære seg? Treningsøkten Plan for treningsgruppen 7-8

Detaljer

Sportsplan Notodden Fotballklubb

Sportsplan Notodden Fotballklubb Sprtsplan Ntdden Ftballklubb Innhld Innledning... 3 Ntdden FK sin visjn, verdier g mål.... 4 Mål:... 5 Barneftball 11 12 år... 5 Ungdmsftball 13 14... 6 Ungdmsftball 15-19... 7 3. lag.... 8 Rekrutt...

Detaljer

Spillerutvikling i Brumunddal Fotball

Spillerutvikling i Brumunddal Fotball 1 Spillerutvikling i Brumunddal Fotball 2 Innhold 1.0. Bakgrunn og hensikt... 3 2.0. Spillerens egenvurdering... 5 2.1. Spillerskjema... 5 2.2. Selvevaluering av fotballferdigheter... 6 3.0. Treners evaluering

Detaljer

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015 Levanger kmmune Innvandrertjenesten Levanger v Fagkurs fr inkludering av innvandrere i arbeidslivet frprsjekt 2013 Læreplan Fagkurs fr assistenter i barnehage 2015 Deltakere: Therese Granås, Eva Winnberg,

Detaljer

SPORTSKLUBBEN HERD OG TRYGGHET FOR ALLE VÅRE BARN OG UNGE

SPORTSKLUBBEN HERD OG TRYGGHET FOR ALLE VÅRE BARN OG UNGE SPORTSKLUBBEN HERD OG TRYGGHET FOR ALLE VÅRE BARN OG UNGE Sprtsklubben Herd ønsker å sikre at alle barn g unge sm deltar i våre aktiviteter g arrangementer kan gjøre dette innenfr trygge rammer. VÅR VISJON

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

trenerforum 01/12 tirsdag 24. januar 2012 ved Inge Lauritzen

trenerforum 01/12 tirsdag 24. januar 2012 ved Inge Lauritzen trenerforum 01/12 tirsdag 24. januar 2012 ved Inge Lauritzen Hvorfor sportsplan? Et styringsverktøy for klubben. En verktøykasse og hjelp for trenere. Klubben bestemmer retningslinjene. Barnefotball Fotball

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer