NbF-Ingeniøren. Hva er vi gode på, og hva kan forbedres? Forsvarets kompetansesenter for kommando og kontroll informasjonssystemer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NbF-Ingeniøren. Hva er vi gode på, og hva kan forbedres? Forsvarets kompetansesenter for kommando og kontroll informasjonssystemer"

Transkript

1 Forsvarets kompetansesenter for kommando og kontroll informasjonssystemer NbF-Ingeniøren Hva er vi gode på, og hva kan forbedres? KK Sten Osvald Einarsen 31 oktober 2008

2 Agenda Tema 1 - Bakgrunn Kompetanse Hva er det? Nettverksbasert Forsvar (NbF) kompetansedriver Tema 2 Produksjon Hva vi utdanner i dag Utdanningens fokus Marineingeniørens styrke i dag Tema 3 NbF-Behovet Generelle endringsdrivere Endringsdrivere/Trender innen KKIS Trenger Forsvaret noe mer? 2

3 Tema 1: Bakgrunn 3

4 Kompetanse Hva er det? Det er mange forskjellige syn på hva kompetanse er. Slik jeg ser det: Kompetanse er dynamisk individuelt og organisatorisk. Noe man forstår / har innsikt i Formelt vs reelt Må ha merverdi Fordel om kunnskapen kan brukes til noe som er verdsatt Må kunne anvende kunnskapen i en vurdering / praktisk handling Kompetanse kan økes gjennom læring Tillæring Aktivt kunnskapssøk (Skoler/kurs/artikler ) Anvendelse Praktisere det man har lært Erfaring Også innenfor beslektede områder Dele med andre Samarbeid, hjelpe andre Øving/Trening 4

5 Viktig å vite om Dess mer en får innsikt i, dess mer får en innsikt i hva en ikke har innsikt i! Eller dess mindre en har innsikt, dess mindre vet man om egen inkompetanse! Det man mangler kunnskap for å se, kan man heller ikke se! Kompetanse er relativ og ferskvare! Det er bare marineingeniøren som er ekspert på marineingeniørens fag! Forsterk kompetansen ved å utforske det ukjente Ta en utfordring! Vær utforskende og holde deg oppdatert! 5

6 NbF kompetansedriver Kompetansemessig er NbF mer noe vi skal gjøre, enn hva vi skal ha NbF handler mer om våre mentale evner enn teknologi Alltid viktig å implementere gode tekniske løsninger Men vi må fokusere mer på løsninger som forbedrer NbFevnen. Dvs mer fokus på løsninger som: Gir nødvendig integrasjon (men ikke mer) Forbedrer tilgangen til beslutningsnødvendig informasjon Tilrettelegger og forbedrer beslutningsprosessen Må ikke glemme å utnytte det vi allerede har 6

7 Tema 2: Dagens produksjon 7

8 SNU 09 i Sjøforsvaret GOU: Sjøkrigsskolen - Bachelor i militære studier Høyskole Uteksaminering på forskjellige: Akademisk nivå Sertifikatnivå Bransjer GBU: Befalskolen for Sjøforsvaret - Fagutdanning - Bachelor i ingeniørfag Fagskole Fellesfag KS Hær, Luft & Sjø Fellesfag Sjøkrigsskolen & Befalsskolen for Sjøforsvaret Grunnleggende Befalskurs Rekruttskole Opptak & seleksjonsperiode 8

9 Sjøkrigsskolen produserer marineingeniører etter Sjøforsvarets behov Gjennomfører et komprimert utdanningsløp basert på real-, tekniske og praktiske fag over 3.5 år med påfølgende spesialisering og fordypning på fartøysnivå. Innholdet i utdanningen bygger på mer enn 70 års opparbeidet erfaring og er utviklet i tett samarbeid med SFK, og nå FLO. 9

10 Utdanningsløpets målsetning 3.5 år 6-semester Kurs/spesialisering 5-semester tekn fag sommer 2 kurs/realfag 4-semester real/tekn fag 3-semester real/tekn fag sommer 1kurs/realfag 2-semester fellesfag 1-semester fellesfag sommer 0 realfag 0-semester realfag GBU Mål - 3 delt Utdanne dyktige militære Utdanne dyktige sjømenn innen sine fagfelt Høyere allmenndannelse 10

11 Marineingeniørlinjer GOU (Bachelor i militære studier) Maskin (M-M) Elektro og automasjon (M-EA) Elektronikk og data (M-ED) GBU (Bachelor i ingeniørfag) Elektro og automasjon (I-EA) Elektronikk og data (I-ED) Operative? Operativ KKIS? I tillegg kommer opplæringsprogrammer i regi av treningssentrene og de kurs FK KKIS og KNM T er ansvarlig for 11

12 Hva gir dette? Marineingeniørlinjene tilfredsstiller nasjonal rammeplan for bachelor i ingeniørfag Tilfredstiller opptak Masterstudier (3-4.år ved f.eks NTNU eller UiB, UiO, m.m og for maskin; ved UCL, England) Maskinstudiet med påfølgende kursing og praksis tilfredstiler krav iht STCW-95 konvensjonen Gir rett til å løse ut høyeste sivile maskinoffiser sertifikat 12

13 Studieprogram GOU M-M Grunnleggende Offisersutdanning Marineingeniør Maskin Bachelor i militære studier - marineingeniør maskin Studie Fagområde Fagnr. Eksamen poeng Samfunnsfag (felles offisersfag) 71 Lederteori, etikk, mil.psyk.&ped LL1010 S I(4) 18 Internasjonal politikk 1 IP1011 SI 9 Operasjonell rett 1 JJ1010 SI 6 Sjømakt 1 IS1011 PII,SII 9 Metode og karakterbygging LL Fysisk fostring LL Grunnlagsfag 50 Matematikk 1 RM1051 S0 10 Matematikk 2 RM1061 S3 15 Fysikk RF1032 S0 10 Kjemi & miljø RK1020 S4 10 Digital og datateknikk TD1021 Som 0 5 Linjefag og studieretningsfag 83 Elektronikk 1 TE1011 Som 0 5 Elektroteknikk 1 TE1031 S0 10 Statikk og fasthetslære RF1042 S3 10 Fluidmekanikk RF1080 S3 5 Måle og Reguleringsteknikk TE1070 IV 8 Skipselektriske anlegg 1 TE1140 S5 5 Marine dieselmotorer TM1040 S4 5 Kjemi og ateriallære RK1031 Som 2 5 Maskinkomponenter TM1050 S5 7.5 Skipsteknikk TM1010 S5 7.5 Termiske turbomaskiner TM1030 S6 10 Drift og vedlikehold av maskinerisystemer TM1060 Som2 5 Prosjektoppgave PP Motorverkstedkurs Valgfag 18 Militær organisasjon og forvaltning SII 6 Engelsk S II(2), M II(2) 2 12 Matte 3 Totalt antall studiepoeng ingeniørfag 184 Totalt SKSK

14 Grunnlagsfag 50 Matematikk 1 RM1051 S0 10 Matematikk 2 RM1061 S3 15 Fysikk RF1032 S0 10 Kjemi & miljø RK1020 S4 10 Digital og datateknikk TD1021 Som 0 5 Linjefag og studieretningsfag 83 Elektronikk 1 TE1011 Som 0 5 Elektroteknikk 1 TE1031 S0 10 Statikk og fasthetslære RF1042 S3 10 Fluidmekanikk RF1080 S3 5 Måle og Reguleringsteknikk TE1070 IV 8 Skipselektriske anlegg 1 TE1140 S5 5 Marine dieselmotorer TM1040 S4 5 Kjemi og ateriallære RK1031 Som 2 5 Maskinkomponenter TM1050 S5 7.5 Skipsteknikk TM1010 S5 7.5 Termiske turbomaskiner TM1030 S6 10 Drift og vedlikehold av maskinerisystemer TM1060 Som2 5 Prosjektoppgave PP Motorverkstedkurs Valgfag 18 Militær organisasjon og forvaltning SII 6 Fokus for programmet Maskin Framdriftssystemer og skrog Maskinerisystemer for framdrift og kraftproduksjon, samt styring /kontroll av Engelsk S II(2), M II(2) 2 12 dette Matte 3 Stabilitet, Totalt styrke, antall framdrift, studiepoeng seakeeping,manøvrering, ingeniørfag kildesignatur, 184 sjokk og overlevelsesevne. Totalt SKSK 237 Korrosjonsforhold Drift og vedlikehold av dette 14

15 Studieprogram GOU M-EA Grunnleggende Offisersutdanning Marineingeniør Elektro og automasjon Bachelor i militære studier - marineingeniør elekro og automasjon Studie Studie- Fagområde Fagnr. Eksamen poeng poeng Samfunnsfag Lederteori, etikk, mil.psyk.&ped LL1010 S I(4) 18 Internasjonal politikk 1 IP1011 SI 9 Operasjonell rett 1 JJ1010 SI 6 Sjømakt 1 IS1011 PII,SII 9 Metode og karakterbygging LL Fysisk fostring LL Grunnlagsfag Matematikk 1 RM1051 S0 10 Matematikk 2 RM1061 S3 15 Fysikk RF1031 S0 10 Kjemi & miljø RK1020 S4 10 Digital og datateknikk TD1021 Som 0 5 Linjefag og studieretningsfag Elektronikk 1 TE1031 Som 0 5 Elektroteknikk TE1011 S0 10 Statikk og fasthetslære RF1042 S3 10 Analogteknikk del 1(analoge filtre) TE1041 S3 5 Skipselektriske anlegg 1 TE1140 S4 5 Skipselektriske anlegg 2 TE1160 S5 5 Måle og reguleringsteknikk TE1070 S4 8 Skipsteknikk TM1010 S5 7.5 Kjemi og materiallære RK1031 S5 5 Programmering (sammen med EV) TD1040 S4 5 Datasystemer ( sammen med EV) TD1062a S5 8 Kraftelektronikk TE1130 S5 10 Prosjektoppgave PP1041 S Elektro maritim modul Valgfag Militær organisasjon og forvaltning S II 6 Engelsk S II(2), M II(2) 12 Totalt antall studiepoeng ingeniørfag Totalt SKSK 237.5

16 Grunnlagsfag Matematikk 1 RM1051 S0 10 Fokus for programmet Elektro og Matematikk 2 RM1061 S3 15 Fysikk RF1031 S0 10 Kjemi & miljø RK1020 S4 10 Digital og datateknikk TD1021 Som 0 5 Linjefag og studieretningsfag Elektronikk 1 TE1031 Som 0 5 Elektroteknikk TE1011 S0 10 Statikk og fasthetslære RF1042 S3 10 Analogteknikk del 1(analoge filtre) TE1041 S3 5 Skipselektriske anlegg 1 TE1140 S4 5 Skipselektriske anlegg 2 TE1160 S5 5 Måle og reguleringsteknikk TE1070 S4 8 Skipsteknikk TM1010 S5 7.5 Kjemi og materiallære RK1031 S5 5 Programmering (sammen med EV) TD1040 S4 5 Datasystemer ( sammen med EV) TD1062a S5 8 Kraftelektronikk TE1130 S5 10 Prosjektoppgave PP1041 S Elektro maritim modul Valgfag Militær organisasjon og forvaltning S II 6 automasjon Elektriske maskiner og styring/regulering av kraftforsyning og fordeling Skipselektriske anlegg og styring/kontroll av dette for opprettholdelse av kraftforsyningen Elektrokjemi og magnetisk signatur Skipets stabilitet, framdrift, styrke og struktur for bekjempelse av havarisituasjoner Engelsk S II(2), M II(2) 12 Totalt antall studiepoeng ingeniørfag Totalt SKSK

17 Studieprogram GOU M-ED Grunnleggende Offisersutdanning Marineingeniør Elektronikk og data Bachelor i militære studier - marineingeniør elekronikk og data Studie- Studie- Fagområde Fagnr. poeng poeng Samfunnsfag (felles offisersfag) Lederteori, etikk, mil.psyk.&ped LL Internasjonal politikk 1 IP Operasjonell rett 1 JJ Sjømakt 1 IS Metode og Karakterbygging 1 LL Fysisk fostring LL Matematisk naturvitenskapelige fag Matematikk 1 RM Matematikk 2 RM Fysikk RF Kjemi og miljø RK Digital- og Datateknikk TD Tekniske fag Elektroteknikk TE Elektronikk 1 TE Elektromagnetisme RF Analogteknikk TE Datasystemer og nettverk TD Reguleringsteknikk TE Elektrooptikk, mikrobølger og radar RF Laboratorie- og teamarbeid TE Programmering og operativ systemer TD Signalbehandling og transmisjon TD Prosjektoppgave Valgfag (felles offisersfag) PP Militær organisasjon og forvaltning 6 Engelsk RM Totalt antall studiepoeng ingeniørfag Totalt SKSK 233

18 Fysisk fostring LL Matematisk naturvitenskapelige fag Fokus FK KKIS for Matematikk programmet 1 Elektronikk RM og data Matematikk 2 RM Fysikk RF Kjemi og miljø RK Digital- og Datateknikk TD Tekniske fag Elektroteknikk TE Elektronikk 1 TE Elektromagnetisme RF Analogteknikk TE Datasystemer og nettverk TD Reguleringsteknikk TE Elektrooptikk, mikrobølger og radar RF Laboratorie- og teamarbeid TE Programmering og operativ systemer TD Signalbehandling og transmisjon TD Prosjektoppgave Valgfag (felles offisersfag) PP Elektromagnetisme og Elektrooptikk, mikrobølger og radar Militær organisasjon og forvaltning 6 Engelsk RM Kommunikasjonsystemer ( bølgeledere og optiske fibre) Totalt antall studiepoeng ingeniørfag Radar og Totalt elektrooptisk SKSK utstyr ( laservåpen) 233 RADHAZ ( Risiko forbundet med all elektromagnetisk stråling, både mot personell og kritisk elektronikk på fartøy) EMC ( Elektromagnetisk kompabilitet). Kunsten å få en tettpakket mengde elektronikk til å virke sammen uten for mye støy og interferens 18

19 Studieprogram GBU I-EA Grunnleggende Befalsutdanning Ingeniør Elektro og automasjon. Bachelor i ingeniørfag, elektro og automasjon Studie- Fagområde Fagnr. poeng Matematisk naturvitenskapelige fag 75 Matematikk Y-1 RM Fysikk Y RF Matematikk Y-2 RM Kjemi og miljø RK Fysikk RF Matematikk 1 RM Matematikk 2 RM Tekniske fag Elektroteknikk TE Digital- og Datateknikk TD Elektronikk 1 TE Statikk og fasthetslære RF Analogteknikk del 1(analoge filtre) TE Programmering TD Måle og reguleringsteknikk TE Skipselektriske anlegg 1 TE Kraftelektronikk TE Skipselektriske anlegg 2 TE Skipsteknikk TM Kjemi og materiallære RK Datasystemer og nettverk TD Prosjektoppgave PP Verksted maritim modul Samfunnsfag og valgfag 35 Norsk med media og kommunikasjonin Engelsk IE Forsvarskunnskap IS Totalt antall studiepoeng 213.5

20 Studieprogram GBU I-ED Grunnleggende Befalsutdanning Ingeniør Elektronikk og data. Bachelor i ingeniørfag, elektronikk og data Studie- Fagområde Fagnr. poeng Matematisk naturvitenskapelige fag 75 Matematikk Y-1 RM Fysikk Y RF Matematikk Y-2 RM Kjemi og miljø RK Fysikk RF Matematikk 1 RM Matematikk 2 RM Tekniske fag 84 Elektroteknikk TE Digital- og Datateknikk TD Elektronikk 1 TE Elektromagnetisme RF Analogeteknikk TE Reguleringsteknikk TE Elektrooptikk, mikrobølger og radar RF Programmering og operativ systemer TD Laboratorie- og teamarbeid TE Datasystemer og nettverk TD Signalbehandling og transmisjon TD Prosjektoppgave PP Samfunnsfag og valgfag Norsk med media og kommunikasjonin Engelsk IE Forsvarskunnskap IS Totalt antall studiepoeng 20209

21 FK KKIS skal dekke Forsvarets behov FIH: En intensiv 3-årig høgskoleingeniørutdanning innen telematikk, der GBU er innpasset Utdanningen er tilpassert Forsvarets behov Kampenhetene er fornøyd med disse Vi vurderer behovet for grenvise linjer BSIF: Grunnstammen av teknikere og operative på GBU-nivå Utdanningen tilpasses grenenes behov Godt forankret i Sjøforsvaret 21

22 Grunnleggende Befalsutdanning Utdanningsmodell FIH Bachelor utdanning Lederutdanning Ledertrening Personlig utvikling Instruktørpraksis Forsvarets militære organisasjon Taktikk og stridsteknikk Operatørutdanning Samf. fag/valgfag Organisasjon og ledelse Interkulturell kunnskap og etikk Militær historie og ledelse Engelsk Hovedprosjekt, siste 6 mnd Forsvarets K2IS Informasjonssikkerhet Felles Tekniske fag Studieretning Telematikk Grunnlagsfag Bachelor i ingeniørfag Opptakskrav; VK II med generell studiekompetanse og fordypning i matte og fysikk (Teoretisk matematikk) 3,5 år 3.år 2.år 1.år 22

23 ÅT3 FK KKIS BSIF, System operatør Utdanning rettet mot Fellesorganisasjoners behov Utdanning rettet mot Luftforsvarets Behov Utdanning rettet mot Sjøforsvarets behov Utdanning rettet mot CIS TG Hær/HV behov Grunnleggende felles utdanning. Gjennomføres for alle fagfordypninger. Grunnleggende felles utdanning. Gjennomføres for alle fagfordypninger. Kryptograd I (32h) WXP Pro (40h) Unix introduksjon (40h) Unix advanced (40h) Radioteori (40h) (Radioamatør teori) HF/Antenner i felt (40h) Datasikkerhet (32h) Datakomm. (40) MIF bruker (40) MIF administrator (20) Systemintroduksjon Systemintroduksjon INI INI innledning innledning til til INI INI med med ekskursjon ekskursjon (ca (ca 40) 40) MIF systemadmin (40). CISCO nettverk (40) CISCO nettverk (40) GBU Fysisk Fysisk trening trening 4 4 t/uke t/uke 13 uker 23

24 Lysbilde 23 ÅT3 Åge H S Thorsen;

25 FK KKIS Moduler for Sjøforsvaret Moduler f.o.m FK KKIS FSR (Vernepliktige) FK KKIS Fellesmodul (INI, KOPPO & EK) MARINI (Matroser & Befalselever) FK KKIS Systemkurs Tele Fire kull a 9 uker ( ) Ca 26 uker (5 befal & 20 matroser) Ca 26 uker Modulbasert Grunnstammen i Sjøforsvarets sambandsorganisasjon Fellesmodul og linjemodul Kvalitativt bedre matrosutdanning Befal med 2-årig GBU Tolke og implementere SB.planer Systemoperatører Kadetter Befal (ingeniører) Matros Lærlinger 24

26 Nansenklasse Nytt utdanningsnivå Skipssjef NK Ops.off 1 og 2 GOU LMOPS CIS Sb.off SIS-nivå langkurs LMOPS Opsbestyrer 1 Langkurs INI & GBK Radiobestyrer Mar.tak. Modul? Opsbestyrer 2 K2IS (SIS) Matros SIS felles + EK/Mar.ops. Matros EK-linje? FSR FSR-operatør Fjernskriver RATT kurs Opsroms-kurs Opsromsjøoperatør Opsrom sjø kurs 25

27 Skjoldklasse Utdanningsnivå Skipssjef NK GOU LMOPS Ops.off 1 Langkurs + GOU INI & GBK Opsoff 2 SIS nivå 2 befalskurs Mar.tak. modul K2IS (SIS) SIS matros FSR FSR-operatør Fjernskriver RATT kurs 26

28 Fokus i dagens utdanningsleveranser Grunnleggende faginnsikt Etablere plattform for videre læring Teknisk system- og integrasjonsforståelse Komponent- og teknologifokusert I KKIS-faget er vi prosedyre- og knotte -fokusert Er dette godt nok? Det vi gir i dag kan mest sannsynlig ikke tas vekk til fordel for noe annet 27

29 Marineingeniørens styrke i dag Håndterer konfigurasjonsstyring av våpenplattformene Integrerte maskin- og styringssystemer Integrerte våpensystemer Integrerte kommunikasjonssystemer Integrert i en kompleks grå boks med militærrelevante kapasiteter Noe av dette er blant det ypperste vi kan få til med de rammebetingelser vi har Vi er ikke mange, men vi er blant de beste! Marineingeniører er en kompetent og ettertraktet vare! 28

30 Tema 3: NbF-behovet 29

31 Generelle kompetansedrivere Det som før var enkeltstående komponenter er nå komplekse datasystemer integrert i en helhet Maskin, Våpen, Sensor, Navigasjon & KKIS Skiftnøkkelen / Måleproben er i mange tilfeller blitt erstattet av tastetrykk Joint, Combined & Joint Combined Krav om mer presisjon og behovet for mer integrasjon stiller nye krav til kompetansen 30

32 Hva mer? Før Konfigurasjonsstyring Må også vektlegge Arkitekturstyring Båndbredde, frekvenser, kabler, antenner, nettverk Maskin, skrog, våpen, sensorer og signatur Informasjonsbehov Fysisk, magnetisk og elektronsk integrasjon Mengder TNT på målet Presisjonsvirkemidler Dedikerte funksjoner Lean manning : En mann flere funksjoner 31

33 Endringsdrivere/Trender innen KKIS Linjesamband (tale/datapak) Linjesamband (VoIP/IP) NBF Lav overføringshastighet Mye pakketap Høy overføringshastighet Lite pakketap Økende datamengder IP over alt Radiosamband (tale/ratt) Lav overføringshastighet Støyfølsomt Utfordringer mtp bølgeutbredelse og antenner Robuste overføring påkrevd Høy overføringshastighet Store pakketap Utfordringer mtp bølgeutbredelse og antenner Robust overføring er påkrevd Alle medier Store datamengder? NbF-ingeniøren må beherske alle OSI-lag Applikasjon Presentasjon Sesjon Transport Nett Data Link Fysisk 32

34 FK KKIS MIU / SSSB CRC Sørreisa FGB 1 SSSB LDKN FGB 2 FGB 3 MGB TDL FK KKIS MGB MIU / SSSB CRC Mågerø MGB MGB MGB NMS / SSSB FOHK/ JDLOC 33

35 NbF-teknologi skal understøtte handlingssløyfen 34 FFOD 2007:78

36 FK KKIS K2 - Virksomhetsperspektiv Departement Oppdrag/Ordrer (Operasjonsnivåer) Status/Framdrift Nivå for planlegging, styring og ledelse FOH Styrkesjef Utførende nivå FG B 1 C FG B FG B N FO MS HK / / J SSS D B LO C TD M L G FK B M C IU KK RC / IS SS M åg SB 2 S LD SSB KN Handle Observere Beslutte Vurdere M RC IU / S ø SS rre SB isa 3 35

37 Hva er det som særpreger Sjøforsvarets behov? Funksjoner: FLOAT - MOVE - FIGHT Hva betyr dette for utdanningen av Marineoffiseren? Utdanning og trening må gi mest mulig ballast slik at funksjonene ivaretas 36 best mulig.

38 Forsvarets to KKIS-kontekster Fredsadministrativ Operativ Forvaltningskomp. Operativ komp. Teknologi Virksomhet Utfordringen i dag? Ingeniør/tekn.. Siv. Komp. Mil. Komp. 37

39 Virksomhet og teknologi PTO perspektiv 38 Operative Teknisk komp. Virk Org Pros Teknisk komp. Operativ Komp Operativ Komp Tekn Marineingeniør

40 KKIS-kontekst & PTO Fredsadministrativ Operativ Virk Teknologi Virksomhet Org Tekn Pros 39

41 NbF-ingeniøren - Oppsummert NbF-ing.en. er ikke enkeltpersonene, men gruppen Marineingeniører bør få mer innsikt i operativ virksomhet Operative bør få mer innsikt i hvordan teknologi kan gjøre virksomheten mer effektiv Her mener jeg vi er for svake og må satse mer Jeg mener at vi har behov for en Operativ KKIS-utdanning på KSnivå Fremtidens KKIS-operative og marineingeniører vil gjøre oss i stand til å satse mer på de løsninger som gjør kampenhetene systemmessig mer slagkraftig Raskere eller mer er ikke alltid det rette svaret. Noen ganger er svaret bare annerledes /gjøre på en annen måte Det er den løsning som gir reell organisatorisk effekt som bringer oss videre i implementeringen av NbF 40

42 Takk for oppmerksomheten 41

Maritim Utdanning i Sjøforsvaret Status og veien videre

Maritim Utdanning i Sjøforsvaret Status og veien videre Maritim Utdanning i Sjøforsvaret Status og veien videre Presentasjon MUF 23 nov 2009 Flaggkommandør Bernt Grimstvedt Navn på presentasjon 27.11.2009 1 Sjøkrigsskolen 27.11.2009 2 KNM Statsraad Lehmkuhl

Detaljer

Sjøforsvarets skoler

Sjøforsvarets skoler Orientering for MUF 2007 Flaggkommandør Bernt Grimstvedt Søknadstall til BSS 1978-2006 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

Detaljer

Fagplan for Sjøkrigsskolens Bachelorprogram Bachelor i militære studier Lederskap med fordypning i elektro og automasjon (M-EA)

Fagplan for Sjøkrigsskolens Bachelorprogram Bachelor i militære studier Lederskap med fordypning i elektro og automasjon (M-EA) Fagplan for Bachelor i militære studier Fagplan for Sjøkrigsskolens Bachelorprogram Bachelor i militære studier Lederskap med fordypning i elektro og automasjon (M-EA) 1 INNLEDNING...2 2 LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER...2

Detaljer

Fagplan for Sjøkrigsskolens Bachelorprogram Bachelor i militære studier Lederskap med fordypning i elektronikk og data (M-ED)

Fagplan for Sjøkrigsskolens Bachelorprogram Bachelor i militære studier Lederskap med fordypning i elektronikk og data (M-ED) Innledning Fagplan for Sjøkrigsskolens Bachelorprogram Bachelor i militære studier Lederskap med fordypning i elektronikk og data (M-ED) 1 INNLEDNING...2 2 LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER...2 3 EMNEOVERSIKT

Detaljer

Status teknisk utdanning i Sjøforsvaret?

Status teknisk utdanning i Sjøforsvaret? Harlans Seminar 26 Status teknisk utdanning i Sjøforsvaret? KK Stein Erik Sund Sjøforsvarets skoler Stab KNM HH Befalssolen Sjøkrigsskolen KNM Tordenskjold Seniorinspektør OK Jens Ekerhovd (midl) Sjef

Detaljer

Sjøforsvarets skoler

Sjøforsvarets skoler Ny utdanningsordning MUF 20. november 2006 Bernt Grimstvedt, Sjef Sjøforsvarets Skoler Presentasjonens innhold 1. Sjøforsvaret 2. 3. Sjøforsvarets nivådannede utdanning 2009 4. Sjøforsvarets interesser

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet mål å utdanne

Detaljer

Informasjonsteknologi - masterstudium - 5 år

Informasjonsteknologi - masterstudium - 5 år Informasjonsteknologi - masterstudium - 5 år Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Det femårige master i teknologi / sivilingeniørstudiet

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknikk Fører til grad:

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Studieprogram B-ELEKTRO, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:37 Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år

Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Studieprogram M-INFTE5, BOKMÅL, 2008 HØST, versjon 08.aug.2013 11:12:09 Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør

Detaljer

Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år

Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Det femårige masterstudiet

Detaljer

Fagplan for Sjøkrigsskolens Bachelorprogram Bachelor i militære studier Lederskap med fordypning i nautikk (OM)

Fagplan for Sjøkrigsskolens Bachelorprogram Bachelor i militære studier Lederskap med fordypning i nautikk (OM) Innledning Fagplan for Sjøkrigsskolens Bachelorprogram Bachelor i militære studier Lederskap med fordypning i nautikk (OM) 1 INNLEDNING...2 2 LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER...2 3 EMNEOVERSIKT OG EMNEBESKRIVELSER...5

Detaljer

Rammeplan for ingeniørutdanning

Rammeplan for ingeniørutdanning Toårig og treårig ingeniørutdanning Fastsatt 1. desember 2005 av Utdannings- og forskningsdepartementet Innhold 1. Innledning... 3 2. Formål med ingeniørutdanningen... 3 3. Mål for ingeniørutdanning...

Detaljer

Dataingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Dataingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Dataingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet mål å utdanne

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Studieprogram B-MASKIN, BOKMÅL, 2010 HØST, versjon 08.aug.2013 11:14:27 Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Vekting: 180 studiepoeng Fører til

Detaljer

Elektroingeniør, y-vei, bachelor i ingeniørfag

Elektroingeniør, y-vei, bachelor i ingeniørfag Elektroingeniør, y-vei, bachelor i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknikk Fører til

Detaljer

Programplan for studieprogram maskin. Studieår 2011-2014. Bachelor-nivå 180 studiepoeng. Kull 2011

Programplan for studieprogram maskin. Studieår 2011-2014. Bachelor-nivå 180 studiepoeng. Kull 2011 Side 1/10 Programplan for studieprogram maskin Studieår 2011-2014 Bachelor-nivå 180 studiepoeng Kull 2011 Dato Sign Endring Side 2/10 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Opptakskrav... 3 Kvalifikasjoner...

Detaljer

Elektroingeniør, y-vei, bachelor i ingeniørfag

Elektroingeniør, y-vei, bachelor i ingeniørfag Studieprogram B-ELE-YVEI, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 19.feb.2013 12:01:43 Elektroingeniør, y-vei, bachelor i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Data - bachelorstudium i ingeniørfag

Data - bachelorstudium i ingeniørfag Data - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag

Detaljer

Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år

Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Studieprogram M-INFTE5, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:37 Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Treårig ingeniørutdanning har som overordnet mål å utdanne

Detaljer

Kristiansund videregående skole og fagskole

Kristiansund videregående skole og fagskole Kristiansund videregående skole og fagskole Noen nøkkeltall: 864 elevplasser i videregående skole 180 studenter i fagskolen 220 ansatte, hvorav 22 i fagskolen 2 ansatte i et selvfinansiert ressurssenter

Detaljer

Fagplan for Sjøkrigsskolens Bachelorprogram Bachelor i militære studier Lederskap med fordypning i logistikk og ressursstyring (LOG)

Fagplan for Sjøkrigsskolens Bachelorprogram Bachelor i militære studier Lederskap med fordypning i logistikk og ressursstyring (LOG) Fagplan for Bachelor i militære studier Fagplan for Sjøkrigsskolens Bachelorprogram Bachelor i militære studier Lederskap med fordypning i logistikk og ressursstyring (LOG) Innhold INNLEDNING...2 2 LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER...2

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Studieprogram B-ELEKTRO, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:51 Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Avdeling for ingeniørfag (Sarpsborg)

Avdeling for ingeniørfag (Sarpsborg) Avdeling for ingeniørfag (Sarpsborg) Mangel på ingeniører Stort behov for ingeniører i dag Mange antas å gå av med pensjon innen få år Statistisk sentralbyrå mener Norge vil mangle 7.000 ingeniører i 20

Detaljer

Skal være utgangspunkt for å formulere. Vil inngå i veiledningene. Justeres av institusjonene.

Skal være utgangspunkt for å formulere. Vil inngå i veiledningene. Justeres av institusjonene. Læringsutbytte for studieretninger ingeniør Læringsutbytte i fastsatt forskrift om rammeplan 3 Læringsutbytte som gjelder for alle bachelorkandidater i ingeniørutdanningene. Formuleringer i fastsatt forskrift

Detaljer

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (IMN)

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (IMN) Studieprogram M-RETEKLU5, BOKMÅL, 2007 HØST, versjon 08.aug.2013 11:10:53 Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (IMN) Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i realfag

Detaljer

Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag

Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Introduksjon: Overordnet mål for treårig bachelor

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Studieprogram B-MASKIN, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:37 Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Vekting: 180 studiepoeng Fører til

Detaljer

Oppstart H2011, 1. kl.

Oppstart H2011, 1. kl. Side 1/7 Fagplan-/Studieplan Studieår 2011 2015 Industribachelor elektro Oppstart H2011, 1. kl. HiBu - Avd for Teknologi Høgskolen i Buskerud Frogsvei 41 32869500 www.hibu.no Endringshistorikk Dato Sign

Detaljer

Data - bachelorstudium i ingeniørfag

Data - bachelorstudium i ingeniørfag Data - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknikk Fører til grad: Bachelor

Detaljer

Sjøkrigsskolen. Lederutvikling og kompetanse oppbygging På utøvende og utførende nivå

Sjøkrigsskolen. Lederutvikling og kompetanse oppbygging På utøvende og utførende nivå Avdelingstittel Lederutvikling og kompetanse oppbygging På utøvende og utførende nivå Kom Thomas Wedervang Sjef & OK Gunnstein Bruåsdal Avdelingsleder Logistikk og Ressursstyring, SKSK Forfatter SKSK Prosjektittel

Detaljer

Data - bachelorstudium i ingeniørfag

Data - bachelorstudium i ingeniørfag Data - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknikk Fører til grad: Bachelor

Detaljer

BACHELOR i ingeniørfag ved HiØ

BACHELOR i ingeniørfag ved HiØ BACHELOR i ingeniørfag ved HiØ Terje Karlsen, 15.10.2008 Bachelor i ingeniørfag HiØ Bygg Data (Halden) Elektro Industriell design Kjemi Maskin Bachelor i ingeniørfag - bygg Mål for Bachelor i ingeniørfag

Detaljer

Petroleumsgeologi - Bachelorstudium i ingeniørfag

Petroleumsgeologi - Bachelorstudium i ingeniørfag Petroleumsgeologi - Bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Det overordnete mål med det treårige

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon

Detaljer

Høringsnotat. Oslofjordalliansens ingeniørutdanning. - forslag til felles studiemodell for HiBu, HVE og HiØ

Høringsnotat. Oslofjordalliansens ingeniørutdanning. - forslag til felles studiemodell for HiBu, HVE og HiØ 1 Høringsnotat Oslofjordalliansens ingeniørutdanning - forslag til felles studiemodell for HiBu, HVE og HiØ Arbeidsgruppe utdanning i pilotprosjekt teknologi 3.11.09 2 Innholdsfortegnelse I. Premisser

Detaljer

Elektrosamling 3 Gardermoen 12.-13. oktober 2011

Elektrosamling 3 Gardermoen 12.-13. oktober 2011 Elektrosamling 3 Gardermoen 12.-13. oktober 2011 Faglige spissinger Ola Jetlund Institutt for industriell utvikling (IU) Høgskolen i Oslo og Akershus (www.hioa.no) Automatisering Målsetting og faglig spissing

Detaljer

Fagplan-/Studieplan Studieår 2010-2013. Data. Oppstart H2010, 1. kl.

Fagplan-/Studieplan Studieår 2010-2013. Data. Oppstart H2010, 1. kl. Side 1/6 Fagplan-/Studieplan Studieår 2010-2013 Data Oppstart H2010, 1. kl. Oslofjorden teknologiutdanning Endringshistorikk Mal versjon 1.0: 09.februar 2007 Mal versjon 2.0 19.februar 2007 studieplan

Detaljer

Data - bachelorstudium i ingeniørfag

Data - bachelorstudium i ingeniørfag Data - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknikk Fører til grad: Bachelor

Detaljer

Master i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag

Master i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag i ingeniørfag - HiØ Maskin Industriell design UMB Maskin Prosess, Produktutvikling Energi Akvakultur i ingeniørfag

Detaljer

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Studieprogram M-RETEKLU5, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i realfag Heltid/deltid:

Detaljer

Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag

Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Introduksjon: Overordnet mål for

Detaljer

Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag

Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Introduksjon:

Detaljer

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Studieprogram M-RETEKLU5, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys

Detaljer

Pilotprosjekt teknologi -Arbeidsgruppe utdanning Referat møte 28.01.09 kl 10-15 HiØ Sarpsborg

Pilotprosjekt teknologi -Arbeidsgruppe utdanning Referat møte 28.01.09 kl 10-15 HiØ Sarpsborg Pilotprosjekt teknologi -Arbeidsgruppe utdanning Referat møte 28.01.09 kl 10-15 HiØ Sarpsborg Til stede Terje Karlsen HiØ, Fred Nilsson HiBu, Tor Anders Nygaard UMB IMT, Per Øhlckers HVE, Sigridur Sigurdsveinsdottir

Detaljer

Studiespesialisering ved avdeling Flisa

Studiespesialisering ved avdeling Flisa Studiespesialisering ved avdeling Flisa Generell informasjon PC-ordningen Skolens hjemmeside http://www.soloer.vgs.no Skolearena sammen med eleven Programfag Elevene i programområdene for realfag og for

Detaljer

Plan for emneevalueringer ved IIS

Plan for emneevalueringer ved IIS Plan for emneevalueringer ved IIS - 2012-2015 Planen bygger videre på planen fra 2010. Planen tar utgangspunkt i at alle fag skal evalueres ved første gjennomføring og hvert tredje år. Evaluering av utgående

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Studieprogram B-MASKIN, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:53 Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Vekting: 180 studiepoeng Studienivå:

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor Elkraftteknikk. 180 studiepoeng. Narvik. Bygger på rammeplan for ingeniørutdanning av

STUDIEPLAN. Bachelor Elkraftteknikk. 180 studiepoeng. Narvik. Bygger på rammeplan for ingeniørutdanning av <dd.mm.yyyy> STUDIEPLAN Bachelor Elkraftteknikk 180 studiepoeng Narvik Bygger på rammeplan for ingeniørutdanning av Studieplanen er godkjent av styret ved den Navn på studieprogram

Detaljer

Oppstart H2010, 1. kl.

Oppstart H2010, 1. kl. Side 1/7 Fagplan-/Studieplan Studieår 2010 2014 Industribachelor Maskin Oppstart H2010, 1. kl. HiBu - Avd for Teknologi Høgskolen i Buskerud Frogsvei 41 32869500 www.hibu.no Endringshistorikk Dato Sign

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heiltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Opptaksinformasjon Emnekombinasjon/studieplan

Detaljer

Teknologiske studier ved HVE, Fakultet for realfag og ingeniørfag

Teknologiske studier ved HVE, Fakultet for realfag og ingeniørfag Teknologiske studier ved HVE, Fakultet for realfag og ingeniørfag Bachelor: Datateknikk Elektro-automasjon Elektronikk Mikro- og nanoteknologi Produktdesign Master: PhD: ved Per Øhlckers Micro- og Nanotechnologies

Detaljer

MASTER I REALFAG MED TEKNOLOGI femårig lærerutdanningsprogram

MASTER I REALFAG MED TEKNOLOGI femårig lærerutdanningsprogram MASTER I REALFAG MED TEKNOLOGI femårig lærerutdanningsprogram Utdanningen gir undervisningskompetanse i to realfag i tillegg til kompetanse i teknologi. Programmet passer godt for dem som vil bli lektor

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet for

Detaljer

Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år

Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Studieprogram M-INFTE5, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:38 Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys av:

Detaljer

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk

Detaljer

Ny rammeplan ingeniørutdanningen

Ny rammeplan ingeniørutdanningen Ny rammeplan ingeniørutdanningen Vedtas av Kunnskapsdepartementet 15.12.2010 Innføres for alle ingeniørutdanninger i Norge fra opptaket høsten 2011 Gjennomgangen baseres på høringsutkastet Høstmøte AITeL

Detaljer

Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år

Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknikk

Detaljer

Merknader til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning

Merknader til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning Merknader til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning Merknad til 1. Virkeområde og formål Bestemmelsens første ledd angir forskriftens virkeområde, som er alle universiteter og høyskoler som gir

Detaljer

Informasjonsteknologi, datateknikk - Master program

Informasjonsteknologi, datateknikk - Master program Informasjonsteknologi, datateknikk - Master program Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknikk

Detaljer

Data - bachelorstudium i ingeniørfag

Data - bachelorstudium i ingeniørfag Data - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet

Detaljer

Matematikk og fysikk - bachelorstudium

Matematikk og fysikk - bachelorstudium Matematikk og fysikk - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og naturvitenskap Fører til grad:

Detaljer

Master i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag

Master i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag i ingeniørfag - HiØ Maskin Industriell design UMB Maskin Prosess, Produktutvikling Energi Akvakultur i ingeniørfag

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk:

Detaljer

Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag

Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig ingeniørutdanning har som overordnet

Detaljer

Matematikk og fysikk - bachelorstudium

Matematikk og fysikk - bachelorstudium Matematikk og fysikk - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og naturvitenskap Fører til grad:

Detaljer

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige 1 Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Regler for opptak og rangering til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsatt av dekan 09.10.2015

Detaljer

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (IMN)

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (IMN) Studieprogram M-RETEKLU, BOKMÅL, 2008 HØST, versjon 08.aug.2013 11:12:11 Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (IMN) Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i realfag

Detaljer

Petroleumsgeologi - Bachelorstudium i ingeniørfag

Petroleumsgeologi - Bachelorstudium i ingeniørfag Studieprogram B-PETGEO, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:38 Petroleumsgeologi - Bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Hvordan vi gjør det i Vestfold

Hvordan vi gjør det i Vestfold Avkorting av studier på grunnlag av realkompetanse Anne Kari Botnmark Studieleder Høgskolen i Vestfold, avdeling for realfag og ingeniørutdanning Avkorting av studier på grunnlag av realkompetanse Bakgrunn

Detaljer

Utdanningen gir muligheter for å gå videre til masternivå ved andre institusjoner, forutsatt at valgfag tas i henhold til eventuelle krav.

Utdanningen gir muligheter for å gå videre til masternivå ved andre institusjoner, forutsatt at valgfag tas i henhold til eventuelle krav. Innledning Studieplanen er utarbeidet i henhold til de rammer og retningslinjer som er gitt i Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning (FOR 2011-02-03 nr. 107) med merknader, nasjonale retningslinjer

Detaljer

Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år

Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknikk

Detaljer

2.år høst 2012 3. semester. 2.år vår 2013 4. semester. Fluid mekanikk og statistikk. 10 stp. Og produksjonsteknikk med FEM. Egil Berg 10 stp TSE

2.år høst 2012 3. semester. 2.år vår 2013 4. semester. Fluid mekanikk og statistikk. 10 stp. Og produksjonsteknikk med FEM. Egil Berg 10 stp TSE IR Ingeniørutdanning - studiemodell på maskinstudiet 2011 2014 rev 15 og Y-veien En ingeniør som behersker produktrealiseringsprosessene med fordypning i klassiske teknologiske emner 5 10 15 20 25 30 14.11.2011

Detaljer

Matematikk og fysikk - bachelorstudium

Matematikk og fysikk - bachelorstudium Matematikk og fysikk - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og naturvitenskap Fører til grad:

Detaljer

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Studiet gir spennende muligheter for den som er interessert

Detaljer

Fra til HVA ER FAGSKOLEUTDANNING?

Fra til HVA ER FAGSKOLEUTDANNING? Fra til HVA ER FAGSKOLEUTDANNING? Ivar Lien, FiG 13.10.06 LOV-2003-06-20-56 1. Formål og virkeområde Lovens formål er å etablere et system for offentlig godkjenning av fagskoleutdanninger. Loven skal bidra

Detaljer

IET Faglærermøte 26. jan 2007

IET Faglærermøte 26. jan 2007 IET Faglærermøte 26. jan 2007 Dagens saker Studieplan Oppsummering av endringene Forkurs i elektromagnetisme for ingeniørene Bølgeforplantning vs. Fysikk 2 Opptak og rekruttering Karakterbruk FUS- seminar

Detaljer

Vitnemål og kompetansebevis

Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål får du etter tre år med VGS. Alle fag må være fullført og bestått. Kompetansebevis får du hvis du har IV eller karakteren 1 i ett eller flere fag, eller mangler fag.

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor biologisk kjemi - bioteknologi Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig

Detaljer

Bachelor i Ingeniørfag. Bygg/ Landmåling (07/08) Fagplan

Bachelor i Ingeniørfag. Bygg/ Landmåling (07/08) Fagplan Bachelor i Ingeniørfag Bygg/ Landmåling (07/08) Fagplan Utarbeidet av: Bjørn Godager INSTITUTT FOR INGENIØR- OG Utgave 26.03.07 ALLMENNFAG 1. BAKGRUNN FOR STUDIET... 3 2. STUDIETS FAGLIGE GRUNNLAG OG IDÉGRUNNLAG...

Detaljer

STUDIEPLAN. Bygger på Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning av

STUDIEPLAN. Bygger på Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning av STUDIEPLAN Bachelor i ingeniørfag, Bygg 180 studiepoeng Narvik, Alta og Mo i Rana Bygger på Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning av 03.02.2011 Studieplanen er godkjent av styret ved

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk:

Detaljer

Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år

Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbydar: Det teknisk-naturvitenskaplege fakultet, Institutt for data- og elektroteknikk

Detaljer

Informasjonsteknologi, datateknikk - Master program

Informasjonsteknologi, datateknikk - Master program Informasjonsteknologi, datateknikk - Master program Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknikk

Detaljer

Computer Science - Master's Degree Programme

Computer Science - Master's Degree Programme Computer Science - Master's Degree Programme Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknikk Fører

Detaljer

Masterprogram i helseinformatikk

Masterprogram i helseinformatikk 1 Masterprogram i helseinformatikk Et samarbeid mellom INM/DMF og IDI/IME Neste kull: februar 2010 søknadsfrist 15. nov. 2009 http://www.ntnu.no/videre/helseinformatikk/ www.ntnu.no/videre/helseinformatikk/

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Studieprogram M-BYUTV5, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:38 Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys

Detaljer

Kilder: Sjøfartdirektoratet, STCW konvensjonen. Innhold

Kilder: Sjøfartdirektoratet, STCW konvensjonen. Innhold orm@dnmf.no Kilder: Sjøfartdirektoratet, STCW konvensjonen Innhold 1. Innledning Nasjonal kadettordning 2. Bakgrunn IMO STCW 95 3. Opptakskrav 4. Maritim Fagskole med motormann fagbrev, utdanningsstruktur

Detaljer

Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig

Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for petroleumsteknologi Fører

Detaljer

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien Ønsker du å ta fagbrev eller å studere ved et universitet eller en høyskole? Over hele landet vil et mangfold av studieretninger gjøre deg attraktiv for olje-

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor biologisk kjemi - bioteknologi Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk:

Detaljer

Informasjonsteknologi, kybernetikk/signalbehandling - masterstudium

Informasjonsteknologi, kybernetikk/signalbehandling - masterstudium Studieprogram M-INFTEK, BOKMÅL, 007 HØST, versjon 08.aug.013 11:10:51 Informasjonsteknologi, kybernetikk/signalbehandling - masterstudium Vekting: 10 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør

Detaljer

Teknisk utdanning. ved Hærens befalsskole på Sessvollmoen

Teknisk utdanning. ved Hærens befalsskole på Sessvollmoen Teknisk utdanning ved Hærens befalsskole på Sessvollmoen En tekniker i Hæren har ansvar og plikter som ingen andre i samfunnet. Teknikeren bidrar til å opprettholde stridsutholdenhet, og gir forutsigbarhet

Detaljer

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Studiet gir spennende muligheter for den som er interessert

Detaljer