NbF-Ingeniøren. Hva er vi gode på, og hva kan forbedres? Forsvarets kompetansesenter for kommando og kontroll informasjonssystemer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NbF-Ingeniøren. Hva er vi gode på, og hva kan forbedres? Forsvarets kompetansesenter for kommando og kontroll informasjonssystemer"

Transkript

1 Forsvarets kompetansesenter for kommando og kontroll informasjonssystemer NbF-Ingeniøren Hva er vi gode på, og hva kan forbedres? KK Sten Osvald Einarsen 31 oktober 2008

2 Agenda Tema 1 - Bakgrunn Kompetanse Hva er det? Nettverksbasert Forsvar (NbF) kompetansedriver Tema 2 Produksjon Hva vi utdanner i dag Utdanningens fokus Marineingeniørens styrke i dag Tema 3 NbF-Behovet Generelle endringsdrivere Endringsdrivere/Trender innen KKIS Trenger Forsvaret noe mer? 2

3 Tema 1: Bakgrunn 3

4 Kompetanse Hva er det? Det er mange forskjellige syn på hva kompetanse er. Slik jeg ser det: Kompetanse er dynamisk individuelt og organisatorisk. Noe man forstår / har innsikt i Formelt vs reelt Må ha merverdi Fordel om kunnskapen kan brukes til noe som er verdsatt Må kunne anvende kunnskapen i en vurdering / praktisk handling Kompetanse kan økes gjennom læring Tillæring Aktivt kunnskapssøk (Skoler/kurs/artikler ) Anvendelse Praktisere det man har lært Erfaring Også innenfor beslektede områder Dele med andre Samarbeid, hjelpe andre Øving/Trening 4

5 Viktig å vite om Dess mer en får innsikt i, dess mer får en innsikt i hva en ikke har innsikt i! Eller dess mindre en har innsikt, dess mindre vet man om egen inkompetanse! Det man mangler kunnskap for å se, kan man heller ikke se! Kompetanse er relativ og ferskvare! Det er bare marineingeniøren som er ekspert på marineingeniørens fag! Forsterk kompetansen ved å utforske det ukjente Ta en utfordring! Vær utforskende og holde deg oppdatert! 5

6 NbF kompetansedriver Kompetansemessig er NbF mer noe vi skal gjøre, enn hva vi skal ha NbF handler mer om våre mentale evner enn teknologi Alltid viktig å implementere gode tekniske løsninger Men vi må fokusere mer på løsninger som forbedrer NbFevnen. Dvs mer fokus på løsninger som: Gir nødvendig integrasjon (men ikke mer) Forbedrer tilgangen til beslutningsnødvendig informasjon Tilrettelegger og forbedrer beslutningsprosessen Må ikke glemme å utnytte det vi allerede har 6

7 Tema 2: Dagens produksjon 7

8 SNU 09 i Sjøforsvaret GOU: Sjøkrigsskolen - Bachelor i militære studier Høyskole Uteksaminering på forskjellige: Akademisk nivå Sertifikatnivå Bransjer GBU: Befalskolen for Sjøforsvaret - Fagutdanning - Bachelor i ingeniørfag Fagskole Fellesfag KS Hær, Luft & Sjø Fellesfag Sjøkrigsskolen & Befalsskolen for Sjøforsvaret Grunnleggende Befalskurs Rekruttskole Opptak & seleksjonsperiode 8

9 Sjøkrigsskolen produserer marineingeniører etter Sjøforsvarets behov Gjennomfører et komprimert utdanningsløp basert på real-, tekniske og praktiske fag over 3.5 år med påfølgende spesialisering og fordypning på fartøysnivå. Innholdet i utdanningen bygger på mer enn 70 års opparbeidet erfaring og er utviklet i tett samarbeid med SFK, og nå FLO. 9

10 Utdanningsløpets målsetning 3.5 år 6-semester Kurs/spesialisering 5-semester tekn fag sommer 2 kurs/realfag 4-semester real/tekn fag 3-semester real/tekn fag sommer 1kurs/realfag 2-semester fellesfag 1-semester fellesfag sommer 0 realfag 0-semester realfag GBU Mål - 3 delt Utdanne dyktige militære Utdanne dyktige sjømenn innen sine fagfelt Høyere allmenndannelse 10

11 Marineingeniørlinjer GOU (Bachelor i militære studier) Maskin (M-M) Elektro og automasjon (M-EA) Elektronikk og data (M-ED) GBU (Bachelor i ingeniørfag) Elektro og automasjon (I-EA) Elektronikk og data (I-ED) Operative? Operativ KKIS? I tillegg kommer opplæringsprogrammer i regi av treningssentrene og de kurs FK KKIS og KNM T er ansvarlig for 11

12 Hva gir dette? Marineingeniørlinjene tilfredsstiller nasjonal rammeplan for bachelor i ingeniørfag Tilfredstiller opptak Masterstudier (3-4.år ved f.eks NTNU eller UiB, UiO, m.m og for maskin; ved UCL, England) Maskinstudiet med påfølgende kursing og praksis tilfredstiler krav iht STCW-95 konvensjonen Gir rett til å løse ut høyeste sivile maskinoffiser sertifikat 12

13 Studieprogram GOU M-M Grunnleggende Offisersutdanning Marineingeniør Maskin Bachelor i militære studier - marineingeniør maskin Studie Fagområde Fagnr. Eksamen poeng Samfunnsfag (felles offisersfag) 71 Lederteori, etikk, mil.psyk.&ped LL1010 S I(4) 18 Internasjonal politikk 1 IP1011 SI 9 Operasjonell rett 1 JJ1010 SI 6 Sjømakt 1 IS1011 PII,SII 9 Metode og karakterbygging LL Fysisk fostring LL Grunnlagsfag 50 Matematikk 1 RM1051 S0 10 Matematikk 2 RM1061 S3 15 Fysikk RF1032 S0 10 Kjemi & miljø RK1020 S4 10 Digital og datateknikk TD1021 Som 0 5 Linjefag og studieretningsfag 83 Elektronikk 1 TE1011 Som 0 5 Elektroteknikk 1 TE1031 S0 10 Statikk og fasthetslære RF1042 S3 10 Fluidmekanikk RF1080 S3 5 Måle og Reguleringsteknikk TE1070 IV 8 Skipselektriske anlegg 1 TE1140 S5 5 Marine dieselmotorer TM1040 S4 5 Kjemi og ateriallære RK1031 Som 2 5 Maskinkomponenter TM1050 S5 7.5 Skipsteknikk TM1010 S5 7.5 Termiske turbomaskiner TM1030 S6 10 Drift og vedlikehold av maskinerisystemer TM1060 Som2 5 Prosjektoppgave PP Motorverkstedkurs Valgfag 18 Militær organisasjon og forvaltning SII 6 Engelsk S II(2), M II(2) 2 12 Matte 3 Totalt antall studiepoeng ingeniørfag 184 Totalt SKSK

14 Grunnlagsfag 50 Matematikk 1 RM1051 S0 10 Matematikk 2 RM1061 S3 15 Fysikk RF1032 S0 10 Kjemi & miljø RK1020 S4 10 Digital og datateknikk TD1021 Som 0 5 Linjefag og studieretningsfag 83 Elektronikk 1 TE1011 Som 0 5 Elektroteknikk 1 TE1031 S0 10 Statikk og fasthetslære RF1042 S3 10 Fluidmekanikk RF1080 S3 5 Måle og Reguleringsteknikk TE1070 IV 8 Skipselektriske anlegg 1 TE1140 S5 5 Marine dieselmotorer TM1040 S4 5 Kjemi og ateriallære RK1031 Som 2 5 Maskinkomponenter TM1050 S5 7.5 Skipsteknikk TM1010 S5 7.5 Termiske turbomaskiner TM1030 S6 10 Drift og vedlikehold av maskinerisystemer TM1060 Som2 5 Prosjektoppgave PP Motorverkstedkurs Valgfag 18 Militær organisasjon og forvaltning SII 6 Fokus for programmet Maskin Framdriftssystemer og skrog Maskinerisystemer for framdrift og kraftproduksjon, samt styring /kontroll av Engelsk S II(2), M II(2) 2 12 dette Matte 3 Stabilitet, Totalt styrke, antall framdrift, studiepoeng seakeeping,manøvrering, ingeniørfag kildesignatur, 184 sjokk og overlevelsesevne. Totalt SKSK 237 Korrosjonsforhold Drift og vedlikehold av dette 14

15 Studieprogram GOU M-EA Grunnleggende Offisersutdanning Marineingeniør Elektro og automasjon Bachelor i militære studier - marineingeniør elekro og automasjon Studie Studie- Fagområde Fagnr. Eksamen poeng poeng Samfunnsfag Lederteori, etikk, mil.psyk.&ped LL1010 S I(4) 18 Internasjonal politikk 1 IP1011 SI 9 Operasjonell rett 1 JJ1010 SI 6 Sjømakt 1 IS1011 PII,SII 9 Metode og karakterbygging LL Fysisk fostring LL Grunnlagsfag Matematikk 1 RM1051 S0 10 Matematikk 2 RM1061 S3 15 Fysikk RF1031 S0 10 Kjemi & miljø RK1020 S4 10 Digital og datateknikk TD1021 Som 0 5 Linjefag og studieretningsfag Elektronikk 1 TE1031 Som 0 5 Elektroteknikk TE1011 S0 10 Statikk og fasthetslære RF1042 S3 10 Analogteknikk del 1(analoge filtre) TE1041 S3 5 Skipselektriske anlegg 1 TE1140 S4 5 Skipselektriske anlegg 2 TE1160 S5 5 Måle og reguleringsteknikk TE1070 S4 8 Skipsteknikk TM1010 S5 7.5 Kjemi og materiallære RK1031 S5 5 Programmering (sammen med EV) TD1040 S4 5 Datasystemer ( sammen med EV) TD1062a S5 8 Kraftelektronikk TE1130 S5 10 Prosjektoppgave PP1041 S Elektro maritim modul Valgfag Militær organisasjon og forvaltning S II 6 Engelsk S II(2), M II(2) 12 Totalt antall studiepoeng ingeniørfag Totalt SKSK 237.5

16 Grunnlagsfag Matematikk 1 RM1051 S0 10 Fokus for programmet Elektro og Matematikk 2 RM1061 S3 15 Fysikk RF1031 S0 10 Kjemi & miljø RK1020 S4 10 Digital og datateknikk TD1021 Som 0 5 Linjefag og studieretningsfag Elektronikk 1 TE1031 Som 0 5 Elektroteknikk TE1011 S0 10 Statikk og fasthetslære RF1042 S3 10 Analogteknikk del 1(analoge filtre) TE1041 S3 5 Skipselektriske anlegg 1 TE1140 S4 5 Skipselektriske anlegg 2 TE1160 S5 5 Måle og reguleringsteknikk TE1070 S4 8 Skipsteknikk TM1010 S5 7.5 Kjemi og materiallære RK1031 S5 5 Programmering (sammen med EV) TD1040 S4 5 Datasystemer ( sammen med EV) TD1062a S5 8 Kraftelektronikk TE1130 S5 10 Prosjektoppgave PP1041 S Elektro maritim modul Valgfag Militær organisasjon og forvaltning S II 6 automasjon Elektriske maskiner og styring/regulering av kraftforsyning og fordeling Skipselektriske anlegg og styring/kontroll av dette for opprettholdelse av kraftforsyningen Elektrokjemi og magnetisk signatur Skipets stabilitet, framdrift, styrke og struktur for bekjempelse av havarisituasjoner Engelsk S II(2), M II(2) 12 Totalt antall studiepoeng ingeniørfag Totalt SKSK

17 Studieprogram GOU M-ED Grunnleggende Offisersutdanning Marineingeniør Elektronikk og data Bachelor i militære studier - marineingeniør elekronikk og data Studie- Studie- Fagområde Fagnr. poeng poeng Samfunnsfag (felles offisersfag) Lederteori, etikk, mil.psyk.&ped LL Internasjonal politikk 1 IP Operasjonell rett 1 JJ Sjømakt 1 IS Metode og Karakterbygging 1 LL Fysisk fostring LL Matematisk naturvitenskapelige fag Matematikk 1 RM Matematikk 2 RM Fysikk RF Kjemi og miljø RK Digital- og Datateknikk TD Tekniske fag Elektroteknikk TE Elektronikk 1 TE Elektromagnetisme RF Analogteknikk TE Datasystemer og nettverk TD Reguleringsteknikk TE Elektrooptikk, mikrobølger og radar RF Laboratorie- og teamarbeid TE Programmering og operativ systemer TD Signalbehandling og transmisjon TD Prosjektoppgave Valgfag (felles offisersfag) PP Militær organisasjon og forvaltning 6 Engelsk RM Totalt antall studiepoeng ingeniørfag Totalt SKSK 233

18 Fysisk fostring LL Matematisk naturvitenskapelige fag Fokus FK KKIS for Matematikk programmet 1 Elektronikk RM og data Matematikk 2 RM Fysikk RF Kjemi og miljø RK Digital- og Datateknikk TD Tekniske fag Elektroteknikk TE Elektronikk 1 TE Elektromagnetisme RF Analogteknikk TE Datasystemer og nettverk TD Reguleringsteknikk TE Elektrooptikk, mikrobølger og radar RF Laboratorie- og teamarbeid TE Programmering og operativ systemer TD Signalbehandling og transmisjon TD Prosjektoppgave Valgfag (felles offisersfag) PP Elektromagnetisme og Elektrooptikk, mikrobølger og radar Militær organisasjon og forvaltning 6 Engelsk RM Kommunikasjonsystemer ( bølgeledere og optiske fibre) Totalt antall studiepoeng ingeniørfag Radar og Totalt elektrooptisk SKSK utstyr ( laservåpen) 233 RADHAZ ( Risiko forbundet med all elektromagnetisk stråling, både mot personell og kritisk elektronikk på fartøy) EMC ( Elektromagnetisk kompabilitet). Kunsten å få en tettpakket mengde elektronikk til å virke sammen uten for mye støy og interferens 18

19 Studieprogram GBU I-EA Grunnleggende Befalsutdanning Ingeniør Elektro og automasjon. Bachelor i ingeniørfag, elektro og automasjon Studie- Fagområde Fagnr. poeng Matematisk naturvitenskapelige fag 75 Matematikk Y-1 RM Fysikk Y RF Matematikk Y-2 RM Kjemi og miljø RK Fysikk RF Matematikk 1 RM Matematikk 2 RM Tekniske fag Elektroteknikk TE Digital- og Datateknikk TD Elektronikk 1 TE Statikk og fasthetslære RF Analogteknikk del 1(analoge filtre) TE Programmering TD Måle og reguleringsteknikk TE Skipselektriske anlegg 1 TE Kraftelektronikk TE Skipselektriske anlegg 2 TE Skipsteknikk TM Kjemi og materiallære RK Datasystemer og nettverk TD Prosjektoppgave PP Verksted maritim modul Samfunnsfag og valgfag 35 Norsk med media og kommunikasjonin Engelsk IE Forsvarskunnskap IS Totalt antall studiepoeng 213.5

20 Studieprogram GBU I-ED Grunnleggende Befalsutdanning Ingeniør Elektronikk og data. Bachelor i ingeniørfag, elektronikk og data Studie- Fagområde Fagnr. poeng Matematisk naturvitenskapelige fag 75 Matematikk Y-1 RM Fysikk Y RF Matematikk Y-2 RM Kjemi og miljø RK Fysikk RF Matematikk 1 RM Matematikk 2 RM Tekniske fag 84 Elektroteknikk TE Digital- og Datateknikk TD Elektronikk 1 TE Elektromagnetisme RF Analogeteknikk TE Reguleringsteknikk TE Elektrooptikk, mikrobølger og radar RF Programmering og operativ systemer TD Laboratorie- og teamarbeid TE Datasystemer og nettverk TD Signalbehandling og transmisjon TD Prosjektoppgave PP Samfunnsfag og valgfag Norsk med media og kommunikasjonin Engelsk IE Forsvarskunnskap IS Totalt antall studiepoeng 20209

21 FK KKIS skal dekke Forsvarets behov FIH: En intensiv 3-årig høgskoleingeniørutdanning innen telematikk, der GBU er innpasset Utdanningen er tilpassert Forsvarets behov Kampenhetene er fornøyd med disse Vi vurderer behovet for grenvise linjer BSIF: Grunnstammen av teknikere og operative på GBU-nivå Utdanningen tilpasses grenenes behov Godt forankret i Sjøforsvaret 21

22 Grunnleggende Befalsutdanning Utdanningsmodell FIH Bachelor utdanning Lederutdanning Ledertrening Personlig utvikling Instruktørpraksis Forsvarets militære organisasjon Taktikk og stridsteknikk Operatørutdanning Samf. fag/valgfag Organisasjon og ledelse Interkulturell kunnskap og etikk Militær historie og ledelse Engelsk Hovedprosjekt, siste 6 mnd Forsvarets K2IS Informasjonssikkerhet Felles Tekniske fag Studieretning Telematikk Grunnlagsfag Bachelor i ingeniørfag Opptakskrav; VK II med generell studiekompetanse og fordypning i matte og fysikk (Teoretisk matematikk) 3,5 år 3.år 2.år 1.år 22

23 ÅT3 FK KKIS BSIF, System operatør Utdanning rettet mot Fellesorganisasjoners behov Utdanning rettet mot Luftforsvarets Behov Utdanning rettet mot Sjøforsvarets behov Utdanning rettet mot CIS TG Hær/HV behov Grunnleggende felles utdanning. Gjennomføres for alle fagfordypninger. Grunnleggende felles utdanning. Gjennomføres for alle fagfordypninger. Kryptograd I (32h) WXP Pro (40h) Unix introduksjon (40h) Unix advanced (40h) Radioteori (40h) (Radioamatør teori) HF/Antenner i felt (40h) Datasikkerhet (32h) Datakomm. (40) MIF bruker (40) MIF administrator (20) Systemintroduksjon Systemintroduksjon INI INI innledning innledning til til INI INI med med ekskursjon ekskursjon (ca (ca 40) 40) MIF systemadmin (40). CISCO nettverk (40) CISCO nettverk (40) GBU Fysisk Fysisk trening trening 4 4 t/uke t/uke 13 uker 23

24 Lysbilde 23 ÅT3 Åge H S Thorsen;

25 FK KKIS Moduler for Sjøforsvaret Moduler f.o.m FK KKIS FSR (Vernepliktige) FK KKIS Fellesmodul (INI, KOPPO & EK) MARINI (Matroser & Befalselever) FK KKIS Systemkurs Tele Fire kull a 9 uker ( ) Ca 26 uker (5 befal & 20 matroser) Ca 26 uker Modulbasert Grunnstammen i Sjøforsvarets sambandsorganisasjon Fellesmodul og linjemodul Kvalitativt bedre matrosutdanning Befal med 2-årig GBU Tolke og implementere SB.planer Systemoperatører Kadetter Befal (ingeniører) Matros Lærlinger 24

26 Nansenklasse Nytt utdanningsnivå Skipssjef NK Ops.off 1 og 2 GOU LMOPS CIS Sb.off SIS-nivå langkurs LMOPS Opsbestyrer 1 Langkurs INI & GBK Radiobestyrer Mar.tak. Modul? Opsbestyrer 2 K2IS (SIS) Matros SIS felles + EK/Mar.ops. Matros EK-linje? FSR FSR-operatør Fjernskriver RATT kurs Opsroms-kurs Opsromsjøoperatør Opsrom sjø kurs 25

27 Skjoldklasse Utdanningsnivå Skipssjef NK GOU LMOPS Ops.off 1 Langkurs + GOU INI & GBK Opsoff 2 SIS nivå 2 befalskurs Mar.tak. modul K2IS (SIS) SIS matros FSR FSR-operatør Fjernskriver RATT kurs 26

28 Fokus i dagens utdanningsleveranser Grunnleggende faginnsikt Etablere plattform for videre læring Teknisk system- og integrasjonsforståelse Komponent- og teknologifokusert I KKIS-faget er vi prosedyre- og knotte -fokusert Er dette godt nok? Det vi gir i dag kan mest sannsynlig ikke tas vekk til fordel for noe annet 27

29 Marineingeniørens styrke i dag Håndterer konfigurasjonsstyring av våpenplattformene Integrerte maskin- og styringssystemer Integrerte våpensystemer Integrerte kommunikasjonssystemer Integrert i en kompleks grå boks med militærrelevante kapasiteter Noe av dette er blant det ypperste vi kan få til med de rammebetingelser vi har Vi er ikke mange, men vi er blant de beste! Marineingeniører er en kompetent og ettertraktet vare! 28

30 Tema 3: NbF-behovet 29

31 Generelle kompetansedrivere Det som før var enkeltstående komponenter er nå komplekse datasystemer integrert i en helhet Maskin, Våpen, Sensor, Navigasjon & KKIS Skiftnøkkelen / Måleproben er i mange tilfeller blitt erstattet av tastetrykk Joint, Combined & Joint Combined Krav om mer presisjon og behovet for mer integrasjon stiller nye krav til kompetansen 30

32 Hva mer? Før Konfigurasjonsstyring Må også vektlegge Arkitekturstyring Båndbredde, frekvenser, kabler, antenner, nettverk Maskin, skrog, våpen, sensorer og signatur Informasjonsbehov Fysisk, magnetisk og elektronsk integrasjon Mengder TNT på målet Presisjonsvirkemidler Dedikerte funksjoner Lean manning : En mann flere funksjoner 31

33 Endringsdrivere/Trender innen KKIS Linjesamband (tale/datapak) Linjesamband (VoIP/IP) NBF Lav overføringshastighet Mye pakketap Høy overføringshastighet Lite pakketap Økende datamengder IP over alt Radiosamband (tale/ratt) Lav overføringshastighet Støyfølsomt Utfordringer mtp bølgeutbredelse og antenner Robuste overføring påkrevd Høy overføringshastighet Store pakketap Utfordringer mtp bølgeutbredelse og antenner Robust overføring er påkrevd Alle medier Store datamengder? NbF-ingeniøren må beherske alle OSI-lag Applikasjon Presentasjon Sesjon Transport Nett Data Link Fysisk 32

34 FK KKIS MIU / SSSB CRC Sørreisa FGB 1 SSSB LDKN FGB 2 FGB 3 MGB TDL FK KKIS MGB MIU / SSSB CRC Mågerø MGB MGB MGB NMS / SSSB FOHK/ JDLOC 33

35 NbF-teknologi skal understøtte handlingssløyfen 34 FFOD 2007:78

36 FK KKIS K2 - Virksomhetsperspektiv Departement Oppdrag/Ordrer (Operasjonsnivåer) Status/Framdrift Nivå for planlegging, styring og ledelse FOH Styrkesjef Utførende nivå FG B 1 C FG B FG B N FO MS HK / / J SSS D B LO C TD M L G FK B M C IU KK RC / IS SS M åg SB 2 S LD SSB KN Handle Observere Beslutte Vurdere M RC IU / S ø SS rre SB isa 3 35

37 Hva er det som særpreger Sjøforsvarets behov? Funksjoner: FLOAT - MOVE - FIGHT Hva betyr dette for utdanningen av Marineoffiseren? Utdanning og trening må gi mest mulig ballast slik at funksjonene ivaretas 36 best mulig.

38 Forsvarets to KKIS-kontekster Fredsadministrativ Operativ Forvaltningskomp. Operativ komp. Teknologi Virksomhet Utfordringen i dag? Ingeniør/tekn.. Siv. Komp. Mil. Komp. 37

39 Virksomhet og teknologi PTO perspektiv 38 Operative Teknisk komp. Virk Org Pros Teknisk komp. Operativ Komp Operativ Komp Tekn Marineingeniør

40 KKIS-kontekst & PTO Fredsadministrativ Operativ Virk Teknologi Virksomhet Org Tekn Pros 39

41 NbF-ingeniøren - Oppsummert NbF-ing.en. er ikke enkeltpersonene, men gruppen Marineingeniører bør få mer innsikt i operativ virksomhet Operative bør få mer innsikt i hvordan teknologi kan gjøre virksomheten mer effektiv Her mener jeg vi er for svake og må satse mer Jeg mener at vi har behov for en Operativ KKIS-utdanning på KSnivå Fremtidens KKIS-operative og marineingeniører vil gjøre oss i stand til å satse mer på de løsninger som gjør kampenhetene systemmessig mer slagkraftig Raskere eller mer er ikke alltid det rette svaret. Noen ganger er svaret bare annerledes /gjøre på en annen måte Det er den løsning som gir reell organisatorisk effekt som bringer oss videre i implementeringen av NbF 40

42 Takk for oppmerksomheten 41

Cyberforsvarets kompetanse- og transformasjonsavdeling. Forsvarets ingeniørhøgskole. Studiehåndbok

Cyberforsvarets kompetanse- og transformasjonsavdeling. Forsvarets ingeniørhøgskole. Studiehåndbok 0111101100111011100110110101101101111011011000110010100100000010001100110111101 1100101011011100110100101101111011100100110100001101111011001110111001101101011 1011101000111001100100000011010010110111001100111011001010110111001101001011011

Detaljer

Maritim Utdanning i Sjøforsvaret Status og veien videre

Maritim Utdanning i Sjøforsvaret Status og veien videre Maritim Utdanning i Sjøforsvaret Status og veien videre Presentasjon MUF 23 nov 2009 Flaggkommandør Bernt Grimstvedt Navn på presentasjon 27.11.2009 1 Sjøkrigsskolen 27.11.2009 2 KNM Statsraad Lehmkuhl

Detaljer

Fremtidens militære utdanningssystem

Fremtidens militære utdanningssystem Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 28. februar 2005 1 ved Generalmajor Rolf Thomsen Forsvarets skolesenter Fremtidens militære utdanningssystem 1 Innledning Forsvarets utdanningssystem er i støpeskjeen.

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning

Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning På vei mot fremtiden! Ny forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning er fastsatt 03.02.2011 av Kunnskapsdepartementet, og definerer de nasjonale rammer for

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund 5. november 2001

Foredrag i Oslo Militære Samfund 5. november 2001 Foredrag i Oslo Militære Samfund 5. november 2001 ved Oberst Arne O. Hagtvedt Sjef for Jegerkorpset Akershus regiment FORSVARETS MILITÆRFAGLIGE UTDANNINGSSTUDIE Ærede formann kolleger! Innledning Jeg takker

Detaljer

Fagplan for studieprogram bygg og miljø

Fagplan for studieprogram bygg og miljø Studieprogram bygg og miljø 1 av 6 studieprogram bygg og miljø MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV Byggingeniørstudiet passer for personer med interesse for konstruksjoner, materialteknologi, planlegging, prosjektering

Detaljer

Hva passer for meg? Om fag og fagvalg for skoleåret 2014/15 STRINDA VIDEREGÅENDE SKOLE. Program for idrettsfag Program for studiespesialisering

Hva passer for meg? Om fag og fagvalg for skoleåret 2014/15 STRINDA VIDEREGÅENDE SKOLE. Program for idrettsfag Program for studiespesialisering Hva passer for meg? Om fag og fagvalg for skoleåret 2014/15 STRINDA VIDEREGÅENDE SKOLE Program for idrettsfag Program for studiespesialisering Hva passer for meg 2014_2015.doc side 2 Innhold GENERELLE

Detaljer

Ta en utfordring ta NTNU. Studietilbud fra NTNU. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2007/2008

Ta en utfordring ta NTNU. Studietilbud fra NTNU. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2007/2008 Ta en utfordring ta NTNU Studietilbud fra NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2007/2008 Din framtid. Ditt valg. Innhold Prorektors epistel... 6 Verden er full av utfordringer... 7 Sivilingeniørutdanning

Detaljer

Utredning om maritim utdanning. Forslag til fremtidig struktur og innhold etter oppdrag fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Utredning om maritim utdanning. Forslag til fremtidig struktur og innhold etter oppdrag fra Utdannings- og forskningsdepartementet Utredning om maritim utdanning Forslag til fremtidig struktur og innhold etter oppdrag fra Utdannings- og forskningsdepartementet Norgesnettrådets sekretariat januar 2002 1 Forord...3 1. Innledning...4

Detaljer

Bruk hodet: Følg hjertet.

Bruk hodet: Følg hjertet. Bruk hodet: Følg hjertet. Studietilbud 2004-2005 www.hive.no 1. Hvilken lidenskap eller interesse er du mest redd for å innrømme overfor deg selv og andre? Bruk hodet: Det kan være lurt å stoppe opp og

Detaljer

Hovedoppgave LKSK II/2 Modul VI

Hovedoppgave LKSK II/2 Modul VI Hovedoppgave LKSK II/2 Modul VI Sikker informasjonsoverføring over trådløse nettverk i NbF Christine Huseby Kull 54 Luftkrigsskolen 2005-5-01 Innledning 1 Hovedoppgave 1 Innledning...2 1.1 BAKGRUNN...2

Detaljer

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING NOF Nasjonalt opptakskontor for fagskolen OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING FAGSKOLEKATALOG 2011/2012 Informasjon om tilbud, opptakskrav, søke- og opptaksrutiner Sist oppdatert 11.01.11 2 I dette heftet finner

Detaljer

Bachelor i ingeniørfag

Bachelor i ingeniørfag Krigsskolen 1750 Studiehåndbok 2015-2016 Bachelor i ingeniørfag KRIGSSKOLEN 2015-2016 INGENIØRFAG Innholdsfortegnelse 1. Hilsen fra skolesjefen...5 2. Hilsen fra dekanus...7 3. Kort introduksjon til studiet

Detaljer

Studiekatalog. Norges profesjonshøyskole. Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold OG MUSIKK INGENØR LÆRER IT DESIGN OG LEDELSE HELSEFAG ØKONOMI FAG

Studiekatalog. Norges profesjonshøyskole. Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold OG MUSIKK INGENØR LÆRER IT DESIGN OG LEDELSE HELSEFAG ØKONOMI FAG Studiekatalog Tittel 2015 / 16 Norges profesjonshøyskole Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold SAMFUNNS- FAG INGENØR LÆRER IT DESIGN OG MUSIKK HELSEFAG ØKONOMI OG LEDELSE JUS SPRÅK MARITIME FAG Header

Detaljer

LKSK II/2 Modul VI SELVSYNKRONISERING STRUKTURUTFORDRINGER FOR FORSVARETS ORGANISASJON. Kadett Frode Jevne

LKSK II/2 Modul VI SELVSYNKRONISERING STRUKTURUTFORDRINGER FOR FORSVARETS ORGANISASJON. Kadett Frode Jevne 1 LKSK II/2 Modul VI SELVSYNKRONISERING STRUKTURUTFORDRINGER FOR FORSVARETS ORGANISASJON Kadett Frode Jevne Kull 54 Luftkrigsskolen 2005-04-15 2 Forord Som en del av utdanningen ved Luftkrigsskole II,

Detaljer

Studiekatalog. Norges nye profesjonshøyskole. Design og musikk. Helsefag og idrett. Ingeniør. Jus. Lærer. Maritime studier. Reiseliv.

Studiekatalog. Norges nye profesjonshøyskole. Design og musikk. Helsefag og idrett. Ingeniør. Jus. Lærer. Maritime studier. Reiseliv. Design og musikk Helsefag og idrett Ingeniør IT Jus Lærer Studiekatalog Tittel 2014 / 15 Maritime studier Reiseliv Norges nye profesjonshøyskole Samfunnsfag Språk Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold

Detaljer

FAGPLAN. Nautikk (Nautical Engineering)

FAGPLAN. Nautikk (Nautical Engineering) FAGPLAN BACHELOR I INGENIØRFAG Studieretning for Nautikk (Nautical Engineering) - 180 studiepoeng Gjeldende fra høsten 2013 Universitetet i Tromsø Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet Godkjent

Detaljer

HELSE- OG SOSIALFAG s.6. HISTORIE OG KULTUR s.8. HOTELL OG REISELIV s.10. IDRETT s.12. INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14. LÆRERUTDANNINGER s.

HELSE- OG SOSIALFAG s.6. HISTORIE OG KULTUR s.8. HOTELL OG REISELIV s.10. IDRETT s.12. INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14. LÆRERUTDANNINGER s. HELSE- OG SOSIALFAG s.6 HISTORIE OG KULTUR s.8 HOTELL OG REISELIV s.10 IDRETT s.12 INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14 LÆRERUTDANNINGER s.20 MEDIEFAG s.24 MUSIKK OG DANS s.26 REALFAG s.28 SAMFUNNSFAG s.30 SPRÅK

Detaljer

Visjon for elektronisk krigføring i Norge i år 2020

Visjon for elektronisk krigføring i Norge i år 2020 EK Visjon 2020 Visjon for elektronisk krigføring i Norge i år 2020 Et blikk inn i fremtiden om bruk av det elektromagnetiske spekteret i norske militæroperasjoner og mulige bidrag fra norsk forsvarsindustri

Detaljer

Utdanning av befal (TfF kl 4)

Utdanning av befal (TfF kl 4) Tjenestereglement for Forsvaret kl 4 Utdanning av befal (TfF kl 4) Utgave 1 juli 2005 TFF KL 4 UTDANNING AV BEFAL INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1 GENERELT...9 1.1 HENSIKT...9 1.2 VIRKEOMRÅDE...9

Detaljer

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING NOF Nasjonalt opptakskontor for fagskolen OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING FAGSKOLEKATALOG 2010/2011 Informasjon om tilbud, opptakskrav, søke- og opptaksrutiner - 1 - I dette heftet finner du en oversikt over

Detaljer

Kartlegging av FoU- og utdanningstilbud med relevans for den maritime næringsklyngen i Bergensregionen

Kartlegging av FoU- og utdanningstilbud med relevans for den maritime næringsklyngen i Bergensregionen Kartlegging av FoU- og utdanningstilbud med relevans for den maritime næringsklyngen i Bergensregionen Martin Larsen Hirth Jostein Ryssevik Ideas2evidence rapport nr. 4:2009 ideas2evidence Lyngveien 15

Detaljer

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Rapport om Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Pilotprosjekt FLIBA Del 1 Kartlegging Del 2 Ledelse som perspektiv i utdanningene 1 Forord Profesjonell ledelse er en av de viktigste

Detaljer

Versjon 101005. Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24. juni 2005. Korrigert sist: 19.10.2005/ØM

Versjon 101005. Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24. juni 2005. Korrigert sist: 19.10.2005/ØM Versjon 101005 Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk (NUTF) 24. juni 2005 Korrigert sist: 19.10.2005/ØM 1 1 Rammeplan for fagteknikerutdanning... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Mål med fagteknikerutdanningen...

Detaljer

Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010.

Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010. Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010. Dette er rammeplansutvalgets enstemmige forslag til revidert rammeplan for ingeniørutdanning. Forskriften har fremkommet etter en åpen og involverende

Detaljer

Nasjonal rammeplan for grunnleggende befalsutdanning i Forsvaret (GBU)

Nasjonal rammeplan for grunnleggende befalsutdanning i Forsvaret (GBU) Nasjonal rammeplan for grunnleggende befalsutdanning i Forsvaret (GBU) 8. mai 2013 Louise Dedichen Kontreadmiral Sjef Forsvarets høgskole 1 Utdanningens formål Formålet med den grunnleggende befalsutdanningen

Detaljer

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015.

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. 2015001214

Detaljer

3. Krav til læringsutbytte

3. Krav til læringsutbytte Utkast til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningene Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 2010 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde Forskriften

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innhold

Innholdsfortegnelse. Innhold 1 Innpassing av teknisk fagskoleutdanning i ingeniørutdanning - Forslag til innpassing etter ny rammeplan for ingeniørutdanning En arbeidsgruppe nedsatt av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning, NRT,

Detaljer