Norges Skiforbunds virksomhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Skiforbunds virksomhet 2007-2008"

Transkript

1

2

3 Innholdsfortegnelse Norges Skiforbunds virksomhet Innholdsfortegnelse Side Spor II 4 Skistyrets arbeid sesongen Rapport fra jubileumskomiteen for NSF 100 års jubileum 14 Økonomisk årsberetning for Rapport fra grenkomiteene Alpint 34 Freestyle 37 Hopp 40 Kombinert 42 Langrenn 45 Telemark 48 Skistyret, ansatte, komiteer og utvalg 51 Tall og statistikker 53 Resultater sesongen Alpint 61 Freestyle 69 Hopp 73 Kombinert 79 Langrenn 85 Telemark 93

4 Spor II...men skigleden er alltid ung Glade jenter under jubileumsåpningen på Beitostølen.

5 Våre første 100 år. Visst har vi feiret dem. Og det til gagns. Gjennom hele sesongen. Over hele landet. Visst har vi feiret. Oss selv og alle de som gikk foran oss. Århundrets store utøvere. De uforglemmelige øyeblikkene. Og selvfølgelig idretten vår. Som har vokst seg stor og sterk. Som etter hundre år er liv laga. Og mer til. Men la oss tenke oss om. Hva er det vi egentlig har feiret? Vi våger en påstand. Det er SKIGLEDEN vi har feiret. Det er den som har hatt sitt fortjente jubileum. Uten skigleden, ingen skisport. Ingen vinnere på jakt etter gull. Ingen tilskuere langs løypene. Ingen turgåere i skog og mark. Ingen barn i bakkene. Vi har feiret hver eneste jente og gutt som spenner skiene på bena og tar sine første, prøvende tak. Som i ren og utilslørt glede er klar til å føre ski-arven videre. De er selve bærekraften i vår idrett. Og i vår organisasjon. Men heldigvis, skigleden trenger ikke noe jubileum. Den kan vi feire hvert eneste år. Visst er 100 år en anselig alder. Men skigleden, den er evig ung.

6 Skistyrets arbeid sesongen I perioden 2005 til 2008 består Skistyret av: Sverre K. Seeberg President Oslo Ingun Raastad Visepresident Akershus Einar Kilde Alpint Akershus Hans Stub Freestyle Oslo Steinar Johannessen Hopp Buskerud Ruth Schmid Kombinert Sør-Trøndelag Hermod Bjørkestøl Langrenn Oslo Birger Goberg Telemark Buskerud Anders Felde Sogn og Fjordane Astrid Lødemel Hordaland Anne Katrine Rambøl Nordland Roy Saugestad Nord-Trøndelag Kari Uglem Sør-Trøndelag Helen Ingebretsen Ansattes repr. Akershus ble utvidet med ett år, til tinget i Beretningen for sesongen 07/08 bygger på strategidokumentet, og følger strategidokumentets struktur og inndeling. I det følgende vil Skistyrets prioriteringer i handlingsplan for 2007 bli gjengitt. I forbindelse med planarbeidet for 2008 vedtok Skistyret at første halvdel av 2008 skulle brukes til å fullføre handlingsplan for 2007 og gjenstående arbeider i forhold til strategidokumentet for , i tillegg til omfattende arbeid med 100-års jubileet og med forberedelser til Skitinget i 2008, herunder utarbeidelse av nytt strategidokument for I rapporten gis det med bakgrunn i dette en statusbeskrivelse for de ulike innsatsområdene pr 1. mai Økonomi og drift Skistyret. Bak f.v.: Ingun Raastad, Ruth Schmid, Anders Felde, Birger Goberg, Sverre K. Seeberg, Hermod Bjørkestøl, Kari Uglem og Roy Saugestad. Foran f.v.: Astrid Lødemel, Kristin M. Felde (generalsekretær), Helen Ingebretsen, Anne Katrine Rambøl. (Einar Kilde, Hans Stub og Steinar Johannessen var ikke til stede.) Det er i året som har gått gjennomført ni styremøter. I tingperioden er det gjennomført 25 møter, og mer enn 400 saker er behandlet. Skistyret har organisert alt sitt arbeid gjennom styret, med arbeidsfordeling styremedlemmene imellom. Det er derfor ikke etablert noe arbeidsutvalg knyttet til styret. Styret nedsatte imidlertid en jubileumskomite for å forberede og gjennomføre Norges Skiforbunds 100-års jubileum i Komiteen ble ledet av tidligere skipresident Odd Seim Haugen. Komiteen rapporterte til Skistyret. Et omfattende jubileumsprogram er gjennomført fra november 2007 til juni 2008 med jubileumsfesten 20. februar 2008 som et høydepunkt. Det er utarbeidet en egen rapport om jubileumsaktivitetene som finnes på side Norges Skiforbunds strategidokument for (vedtatt på Skitinget i Alta i 2003, revidert på Skitinget i 2005) har vært førende for Skistyrets arbeid også i denne tingperioden. På Skitinget i Steinkjer i 2005 ble det vedtatt å utvide inneværende tingperiode med ett år. Dette for å komme bedre i rute i forhold til Idrettsforbundets ting, og for å kunne gjennomføre et jubileumsting i Inneværende tingperiode er derfor tre år, og strategidokumentets virketid Endelig dom har falt i gevinstautomatsaken. Omlegging av drift av gevinstautomater til statlig spillmonopol hos Norsk Tipping ble iverksatt fra 1. juli 2007, noe som betyr et bortfall av inntekter for idretten på mer enn 700 millioner kroner i Skistyret forholder seg til de politiske vedtak som er fattet så langt, men ønsker at Norges Idrettsforbund skal gå inn og ta en sterkere rolle for å sikre et bedre samlet ressursgrunnlag for idretten i et langsiktig perspektiv. Dette er også påpekt i forbindelse med Idrettstinget i Det er nødvendig å holde det samlede ressursgrunnlaget for norsk idrett på minimum dagens nivå, som er ca to milliarder kroner pr år, inklusive automatinntekter. Som del av omleggingen til nytt regime har idretten i 2008 fått tildelt 168 millioner kroner i kompensasjonsmidler. Skiforbundet har jobbet aktivt for at de som har hatt automatinntekter skal få sin rettmessige andel av dette, og har fått delvis medhold. I 2009 vil det være 305 millioner kroner i kompensasjonsmidler til fordeling. Premissene for fordeling av disse er ikke lagt. Norges Skiforbunds regnskap for 2007 er gjort opp med et underskudd på ca 3,6 millioner kroner, mot budsjettert underskudd på 10,5 millioner kroner. Inntektene er redusert fra 170 millioner kroner i 2006 til ca 151 millioner kroner i Dette er likevel 26 millioner kroner bedre enn budsjettert. Dette skyldes 14 millioner kroner mer i automatinntekter enn budsjettert, gevinst på salg av Skiforbundets aksjer i Skiforum AS, høyere finansinntekter som følge av økt rente, og bidrag til Telenor Karusellen og Telenorlekene som ikke var budsjettert. Kostnadene for 2007 var ca 162 millioner kroner, mot 170 millioner kroner i 2006 og kr 142 millioner i I kostnadene for 2007 ligger også noe avsetninger til igangsatte prosjekter. Pr. 1. januar 2008 har Norges Skiforbund en egenkapital på kr 131 millioner. Ca kr 118 millioner kommer fra overskudd fra gevinstautomatene, mens ca 13 mill er knyttet til overskudd fra arrangement. Det er fortsatt slik at bortfallet av automatinntekter må håndteres gjennom fokus på å finne nye inntektskilder, omprioriteringer og sterkere prioriteringer innenfor tilgjengelige rammer. For å sikre dagens inntektsnivå, og utvikle dette videre, har Skistyret valgt å investere en million kroner i et treårig prosjekt for å bygge en

7 ny kommersiell plattform, og styrke merkevaren Norges Skiforbund. Skiforbundet har valgt kommunikasjonshuset Dinamo som samarbeidspartner i dette arbeidet. Det forventes at Skiforbundet skal kapitalisere på denne investeringen etter hvert som eksisterende kommersielle avtaler skal reforhandles, og gjennom en videreutvikling av de produktene Skiforbundet tilbyr. Arbeidet har bl.a resultert i ny grafisk profil for Norges Skiforbund. Denne ble lansert 24. april i år. Det vises for øvrig til kontrollkomiteens rapport, som følger vedlagt regnskapet. Anlegg Skal ha påvirket spillemiddelordningen for å ivareta skiidrettens behov og ha økt skiidrettens uttak av spillemidler. delta i utviklingen av skianleggene i Holmenkollen slik at de blir topp moderne anlegg for trening og internasjonale arrangement i fremtiden. ha vurdert nasjonalanleggsavtalen for Vikersund. ha vurdert behov for skitunneler og for innendørs alpinanlegg og kartlagt prosjekter med slike anlegg i Norge. ha startet arbeid med å kartlegge energiog miljøkonsekvenser av skianlegg. ha etablert rutiner og brukeravtaler for håndtering og bruk av NSFs sikkerhetsnett for alpint. Selv om analyser av fordelingen av spillemidler viser at tildelingene fremdeles er for lave i forhold til det aktivitetsvolum skiidretten representerer, ser vi nå at arbeidet med økt fokus på anlegg, og hjelp til å initiere prosjekter lokalt, har bidratt til å øke volumet. Det må fortsatt jobbes med å øke den lokale kompetansen og engasjementet knyttet til arbeidet med realisering av skianlegg. KKD har etter søknad fra Skiforbundet gitt sin tilslutning til et rammeprogram for bygging av hoppbakker med plast for sommerbruk. Det er avsatt 6 millioner kroner til fordeling på konkrete prosjekter. Skikretsene og hoppkomiteen har gjort sine prioriteringer, og midler vil bli tildelt i løpet av Ny plast i Lysgårdsbakken ble tatt i bruk tidlig høst 2007, etter bistand fra Skiforbundet til realisering av prosjektet. Utfordringene knyttet til finansiering av rehabilitering på hopp og langrennsanleggene i Granåsen ser ut til å være løst, og det ventes byggestart sommeren Hopperne trener imitasjoner før åpningsrennet i Kuusamo. I 2006 bevilget Skistyret 15 millioner kroner til snøproduksjonsanlegg som skulle fordeles til idrettslag etter gitte kriterier. 10 millioner kroner ble tildelt i 2006 og 5 millioner i På grunn av stort etterslep på utbetaling av spillemidler i de enkelte fylker, sliter en del av prosjektene som har fått tildelt midler med å realisere sine prosjekter etter den treårsfristen som er satt av Norges Skiforbund. Det jobbes for å finne en konstruktiv løsning på dette. KKD og NIF har i samarbeid med særforbundene etablert en søknadsbasert løsning for idrettslag, for støtte til kjøp av utstyr. Ordningen forvaltes av NIF og særforbundene. Vi har i 2007 tildelt kroner av spillemidler til ustyr. Totalt har 132 klubber søkt om spillemidler, og 98 av klubbene har fått innvilget sine søknader. Det er utstyrskategoriene rulleskiutstyr, barnepakker hoppski og telemarkski, slalåmstaur, tidtakerustyr som støtter EMIT tidtakersystem, startgate boardercross og sporsetter til hopp det er tildelt midler til. En gruppe nedsatt for å utrede og implementere ny organisering av anleggsrådgivning mot klubb og krets, for ytterligere å øke volumet av kvalifiserte søknader om spillemidler for skianlegg, avla sin innstilling til Skistyret i desember Det jobbes nå med å revitalisere rådgiverkorpset etter de vedtatte prinsippene. Arbeidet med utbygging av Holmenkollen for VM 2011 er i full gang. Skiforbundet deltar aktivt i det krevende planleggingsarbeidet både politisk og administrativt for å sikre et best mulig anlegg for ettertiden for skiidretten. Skiforbundet ønsker et komplett anlegg som ivaretar både topp og bredde, og sikrer både sommer og vinterbruk av anlegget gjennom sikring av snø, plast og asfalt. Oslo kommune har bevilget en øvre kostnadsramme for anlegget på 900 millioner kroner. I tillegg til dette kommer 85 millioner kroner i provisorier til VM 2011, og 20 millioner kroner til oppussing av nasjonalanlegget for skiskyting. Nasjonalanleggsavtalene for Kvitfjell og Vikersund utløper i Forslag til revidering av disse, og eventuelt initiativ til nye nasjonalanlegg for ski vil bli fremlagt for Skitinget for vurdering. Det er etablert kontakt med mange initiativtakere til skitunneler i Norge, og gjennomført en befaring og studietur sammen med noen av disse til Finland i november Dette har bidratt til økt fokus på, og økt kompetanse om alternative modeller og tiltak for å sikre tilrettelegging for skiaktivitet, med de klimatiske utfordringene man står overfor. Skiforbundet har hatt økende fokus på hvordan skiidretten kan håndtere miljøutfordringer knyttet til aktivitet, anlegg, arrangement og administrasjon. Temaet er satt på dagsorden både politisk og administrativ, og har stått sentralt på kurs og seminarer. I september 2007 tok Skiforbundet initiativ til å etablere et felles klimaprosjekt for skiidretten sammen med kampanjen Hvit Vinter. Det ble søkt om støtte til prosjektet fra flere hold. Miljøverndepartementet, Kultur- og kirkedepartementet, Norges idrettsforbund, Skiforeningen og Skiskytterforbundet har nå gått sammen med Skiforbundet om å finansiere et felles prosjekt, og en fireårig prosjektstilling knyttet til dette. Prosjektet har samtidig overtatt merkevaren Hvit Vinter fra initiativtakerne.

8 Skistyrets arbeid sesongen Anleggssidene på er videreutviklet, og det er utarbeidet et elektronisk nyhetsbrev som går til anleggsinteresserte med jevne mellomrom. Skiforbundet var en aktiv bidragsyter i arbeidet med å få frem søknader om OL 2018 for Tromsø, Trondheim og Oslo, men har ikke vært invitert inn i beslutningsprosessen med hensyn til hvem som skulle være norsk søkerby. Denne beslutningen har Idrettsstyret tatt. Tromsø ble valgt. Skiforbundet har ikke vært involvert i det etterfølgende arbeidet. Det er gjennomført en spørreundersøkelse i klubber og hos anleggseiere med hensyn til idrettens tilgang på, og samspill med, kommersielle skianlegg for alpint, telemark og freestyle. Resultatene fra denne brukes nå i en dialog med Kultur- og kirkedepartementet for å sikre disse idrettene god tilgang til nødvendige anleggsressurser. Arrangement Skal ha sikret internasjonale renn til Norge for iht. arrangementsstrategien og g jennomført slike renn i 2007 og ha vurdert tiltak for å forbedre skiarrangement for funksjonshemmede og g jennomføre gode integrerte arrangementer. i samarbeid med NIF ha utviklet Klubben Online til et brukervennlig arrangementsverktøy. ha g jennomført gode arrangementer med og for barn. ha vurdert miljø- og energitiltak ved store og mellomstore skiarrangement i Norge. ha kvalitetssikret NSFs rennreglementer. ha utviklet og implementert en helhetlig utdanningsmodell. ha forbedret prosessen med terminlistene. ha utarbeidet en helhetlig plan for arrangement i forbindelse med markeringen av NSF 100 år i Endelig internasjonal terminliste for 2008/2009 vil bli vedtatt på FIS kongressen i Cape Town i Sør-Afrika i mai Det er fremlagt ønske om å få verdenscuparrangementer til Norge i henhold til vedtatt arrangementsstrategi. Sesongen 2008/09 byr på særlige utfordringer, da Holmenkollen denne vinteren vil være byggeplass, og det ikke kan arrangeres noen konkurranser der kommende sesong. Nordic Tournament er gjennomført også i 2008, fortsatt uten sponsor for premiepengene til sammenlagtpremieringen. Det jobbes med å etablere en struktur med faste arrangører av alle COC-, verdenscup-b, Europacup og Skandinavisk cup-renn i Norge. Dette vil bedre arrangementskvaliteten og redusere usikkerhet med hensyn til arrangementsgjennomføring. Det er gjennomført flere arrangementer der funksjonshemmede utøvere er integrert, både lokalt, regionalt og sentralt. Deltakelsen er imidlertid fortsatt lav. Det må fortsatt fokuseres på motivering, tilrettelegging og rekruttering av funksjonshemmede til skiidretten. I mars 2008 ble det Publikum lar seg begeistre av norske prestasjoner på ski. gjennomført World Cup i langrenn for funksjonshemmede på Nes i Akershus med 90 deltakere fra 16 nasjoner. Det jobbes med å videreutvikle Klubben Online som et brukervennlig arrangementsverktøy. Gode og konkrete tilbakemeldinger fra brukerne er avgjørende for et best mulig produkt. Skiarrangementer lokalt, regionalt og på internasjonalt nivå utgjorde en vesentlig del av jubileumsfeiringen til Skiforbundet gjennom hele sesongen. Det ble lagt vekt på at jubileet skulle feires med fokus på aktiviteter. I etterkant kan det slås fast at dette var en viktig og riktig prioritering, som satte skiidretten på dagsorden på en fin måte. Det er gjennomført gode barnearrangementer i tilknytning til mange av verdenscuparrangementene og NM i nordiske grener i 2007/2008. Det har vært lagt vekt på at alle arrangementene skulle ha en tydelig jubileumsprofil både for barn og voksne, for deltakere og for tilskuere. Det er utarbeidet profileringspakker for arrangementene, og ca våghalser med jubileumslogo er delt ut til deltakere på jubileumsarrangementer i løpet av vinteren. Dette har bidratt til mye positiv profilering av skiidretten på arrangementene. Telenor Karusellen er gjennomført for andre gang i 2007/2008 med mer enn 300 arrangementer i alle grener, og ca deltakere over hele landet. Hovedtyngden av arrangementene var knyttet til jubileumshelgen i februar, og inngikk som en positiv del i jubileumsmarkeringen. Det er gjennomført verdenscuprenn i langrenn, hopp, kombinert, alpint og telemark denne sesongen. Alle renn har hatt god TV-dekning og gode seertall. Krevende værforhold og manglende snø og kulde har satt mange arrangører på prøve også denne sesongen, men alle store arrangementer er gjennomført i henhold til planen. Det gode samarbeidet med NRK er av avgjørende betydning for å promotere skiidrett på en god måte, og gjennom dette forsterke skiinteressen og markedsverdien. Høsten 2007 ble det gjennomført et meget vellykket anleggsog arrangørseminar for arrangører av nasjonale renn og verdenscuparrangører. Arrangementet ble meget godt mottatt både faglig og sosialt. Det legges nå opp til et årlig seminar for samme målgruppe. Miljø- og klimautfordinger for idretten ble satt på dagsorden på seminaret. Miljøstiftelsen GRIP med utspring i Miljøverndepartementet har i løpet av vinteren gjennomført en miljøkartlegging knyttet til noen av våre arrangementer på oppdrag fra Skiforbundet. Anbefalinger fra undersøkelsen vil bli fulgt opp kommende sesong.

9 Internasjonalt arbeid Skal bidra til planlegging og g jennomføring av tidenes beste VM i nordiske grener i Oslo i på forespørsel fra kandidatene og NIF ha bidratt aktivt i prosessen med å få frem en god norsk søknad for OL i ha utredet om NSF skal søke VM i freestyle for 2013, og eventuelt alpint i fremtiden. ha avklart NSFs rolle og posisjon i det internasjonale arbeidet for skiidrett for funksjonshemmede. fortsette arbeidet med å få hopp for damer på OL-programmet. bidra aktivt i det nasjonale og internasjonale antidopingarbeidet. g jennom internasjonale fora ha sikret at de internasjonale reglementene ikke svekker markedsverdien til norske arrangører og utøvere. Arbeidet med planlegging av VM i Nordiske grener i Holmenkollen i 2011 er godt i gang. Oslo kommune har ansvar for anleggsutbyggingen, og skal både bygge, eie og drive det nye anlegget. Skiforbundet er en betydelig bruker og premissgiver for anleggsprioriteringene. Det praktiske arbeidet med planlegging og gjennomføring av VM vil bli ivaretatt av Ski VM 2011 AS, som eies av Norges Skiforbund med 60 prosent og Skiforeningen med 40 prosent. Selskapet ble stiftet 29. januar 2007, og er i full gang med arbeidet. Styret for selskapet ledes av Svein Aaser. Skiforbundets generalsekretær sitter i styret. Hovedkomiteen for VM 2011 ledes av skipresidenten. For øvrig sitter visepresident og komiteledere for de nordiske grener i hovedkomiteen. Dialogen med FIS i forbindelse med forberedelsene til VM 2011 er god. Norges Skiforbund har bidratt aktivt i arbeidet med å få frem norske kandidatbyer til OL Norges Skiforbund har søkt om VM i skiflyging til Vikersund i 2012 og VM i freestyle til Voss i Beslutning med hensyn til tildeling av arrangementene tas på FIS kongressen i Cape Town i mai Skistyret har også vurdert om man skal søke VM i alpint for 2015, men ikke tatt endelig stilling til dette. Denne saken vil bli tatt opp igjen når tiden er inne for det. Norges Skiforbund har deltatt aktivt i relevante fora med hensyn til det nasjonale og internasjonale antidopingarbeidet, og har bidratt aktivt i de prosessene som igangsettes av WADA, FIS og Antidoping Norge med hensyn til å forebygge og bekjempe doping i idretten. Skiidretten har krevende utfordringer internasjonalt med hensyn til kampen om de kommersielle inntektene og plass i mediebildet. Det må jobbes aktivt for å styrke skiidrettens posisjon både som kommersielt produkt og som publikumsprodukt. Norges Skiforbunds representanter i internasjonale fora bidrar aktivt for å styrke markedsverdien til arrangører og utøvere. Informasjon/kommunikasjon Skal ha utviklet og implementert en helhetlig informasjons- og kommunikasjonsstrategi rettet mot både interne og eksterne interessenter. ha utviklet til å understøtte NSFs profil og verdier. ha etablert systemer og rutiner for regelmessige målinger av bruken av NSFs nettsider. ha utviklet relevant statistikk med dokumentasjon av skiaktivitet, skianlegg, skiarrangement etc. til bruk både sentralt og lokalt, publisert på nett og som et hefte. ha avklart NSFs eierforhold i Skiforum AS. Skiforbundet har valgt Dinamo som samarbeidspartner i et treårig prosjekt for å videreutvikle Skiforbundets kommersielle plattform, herunder en helhetlig informasjonsog kommunikasjonsstrategi. Dette arbeidet følger prosessen med utarbeidelse av nytt strategidokument frem mot Skitinget i Det er gjort betydelige grep for å styrke no, og gjøre denne til skiinteressertes foretrukne nettportal. Responsen på dette har vært meget god. Det er inngått en avtale med Sport Media AS om kjøp av redaktørtenester til nettsidene. Astrid Uhrenholdt Jacobsen må svare på mange spørsmål fra journalister i løpet av sesongen. Etter en lang og grundig prosess som har pågått over flere år, har Skiforbundet valgt å selge sine aksjer i Skiforum AS (Skisport og Sommerskiskolen). Sammen med minoritetseier (30%) har Skiforbundet valgt å selge alle aksjer til Sport Media AS. Styret i Skiforum AS så det som nødvendig å tilføre selskapet vesentlige ressurser og kompetanse for å styrke produktet, og sørge for at Skisport og Sommerskiskolen også for fremtiden skal være vesentlige bidragsytere til rekruttering til skisporten. Etter en samlet vurdering fant man at dette best kunne skje gjennom et salg til en medieaktør med tung kapital og kompetanse i ryggen. I forbindelse med Skiforbundets 100-års jubileum i 2008, har Karsten Alnæs på oppdrag fra Skiforbundet, i samarbeid med Aschehoug forlag, skrevet en fantastisk bok om skiidrettens historie. Boken ble utgitt høsten 2007, og har fått meget god mottakelse. I forbindelse med jubileet er det gjennomført mange kommunikasjonsaktiviteter for å få økt fokus på skiidretten både i et historisk perspektiv og i et fremtidsperspektiv.

10 Skistyrets arbeid sesongen Marked/Økonomi Skal ha sikret markedsavtaler for toppidretten på 55 millioner kroner inklusive bonuser, arenareklame og prosjekter til barne- og breddetiltak. ha sikret finansiering av verdenscuprenn, åpningsrenn Beitostølen og NM nordiske grener. videreutvikle produkter/konsepter, uten logoeksponering på utøvere og lag, som kan selges til nye samarbeidspartnere. sørge for god oppfølging av eksisterende sponsorer samt g jennomføre målinger som dokumenterer dette. g jennomføre prosjekter for best mulig tilrettelegging av norsk deltakelse i VM 2007, samt øvrige større arrangementer. starte planlegging av salg av sponsoravtaler som utgår etter sesongen 2007/2008 samt identifisere mulige synergier i avtaler knyttet mot Oslo VM initiere prosjekter overfor eksisterende sponsorer som bidrar til mersalg og skaper nye verdier innenfor etablerte avtaler. etablere Arrangementspool med eget budsjett og oppfølging/utviklingsansvar. g jennom skipoolansvarlig etablere gode rutiner for oppfølging av kvalitet og leveranser på utstyr. ha etablert nær kontakt til en ekstern samarbeidspartner for å skape og videreutvikle nye inntektsmuligheter. videreutvikle en tett relasjon til aktører innenfor pengespillmarkedet og sikre NSFs deltakelse i nye spill. ha forvaltet NSFs egenkapital slik at den gir optimal avkastning med god sikkerhet. ha fastsatt budsjettmål og g jennomført nødvendige nedskjæringer innenfor langtidsbudsjettets rammer. Skipool- og sponsorinntekter utgjorde i 2007 ca 52 millioner kroner. I tillegg kommer arenareklame og TV-inntekter (se årsregnskap for detaljer). Salg av arenareklame til verdenscup og norgesmesterskap har også i år vært gjennomført dels av internasjonale agenter, dels av Skiforbundet og dels av lokal arrangør. Salget som er gjennomført i regi av markedsavdelingen har hatt en betydelig vekst de siste to år, men vi vurderer det slik at det fortsatt er potensiale for å ta ut mer av dette markedet både nasjonalt og internasjonalt. Kommunikasjonshuset Dinamo bidrar til å videreutvikle produkter og konsepter uten logoeksponering, og bidrar til aktiviteter som skal gi større kundetilfredshet, slik at sponsorer blir over tid og er villige til å øke sitt bidrag. Det er utarbeidet ny grafisk profil for Norges Skiforbund. Denne implementeres fra 24. april i år. Skal dette gi den ønskede og forventede kommersielle avkastning for Seierspallen for kvinner i hopp under NM i Granåsen.. Skiforbundet, krever dette topp motivasjon og stor presisjon og lojalitet fra hele organisasjonen i gjennomføringen. Sponsormarkedet er krevende og i endring. I markedet generelt er det en tendens til at enkelte aktører beveger seg fra idrett til kultur- og samfunnssponsing. Dog har idretten fortsatt 61% av sponsormarkedet. Endringer i bakgrunn for inngåelse av sponsorater og krav til utnyttelse stiller krav til salgsprosessen og leveranse fra de ulikegrenene våre. Arbeidet med en arrangementspool er igangsatt. Rutiner for håndtering av utstyr og klær fra skipoolleverandører evalueres og forbedres årlig. Skiforbundets egenkapital forvaltes etter de prinsipper og styringssignal Skitinget og Skistyret har gitt. Budsjett for 2008 er vedtatt med utgangspunkt i de prinsipper som lå til grunn i langtidsbudsjett fra Skitinget i 2003 og 2005, og de økonomiske fremtidsutsikter man kjenner så langt. I hele organisasjonen er det betydelig fokus på å tilpasse kostnadsnivået til disponibelt inntektsnivå. Gjennom fokus på å sikre inntekter gjennom mange mulige inntektskilder, og noe hell gjennom forlengelse av gevinstautomatregimet, har vi greid å holde inntektsnivået betydelig høyere enn det som var forespeilet i langtidsbudsjettet på Skitinget i 2003 og Dette fører til at både inntekter og kostnader i perioden ligger over prognosene i langtidsbudsjettet. Ved utgangen av tingperioden (2008) vil Skiforbundet ha en disponibel egenkapital på ca 115 millioner kroner. 10

11 Rekruttering Skal ha økt antall aktive medlemmer ved Idrettsregistreringen fra til ha økt skiaktiviteten blant barn (6-12 år). ha økt skiaktiviteten blant ungdom (13-19 år) og kvaliteten i denne aktiviteten. ha g jort klubbene bedre rustet til å arrangere gode treninger og skirenn. ha utviklet felles retningslinjer for god barneidrett innen skiidretten. ha utviklet en oversikt og beskrevet skiidrettens rekrutteringstiltak på alle nivå og i alle grener. ha iverksatt plan for lokale klubbaktiviteter knyttet til NSF 100 år i Idrettsregistreringen for 2007 viser at antall medlemmer har økt fra ca til ca Feilkildene ved registreringen er imidlertid store, så det er behov for en grundig analyse av tallmaterialet med hensyn til kjønn og alderssammensetning både i gren og i krets. Dette er nødvendig for bedre å forstå de utviklingstrekk og trender som er med hensyn til organisert og uorganisert skiaktivitet, og for å kunne iverksette riktige tiltak for å styrke aktiviteten. Årets tall viser samlet sett noe økning både i aldersgruppe opp til 13 år og i aldersgruppen fra 13 til 19 år. Variasjonen i alderssammensetning er imidlertid stor fra gren til gren. Andelen kvinner og jenter holder seg stabilt på ca 41% av medlemsmassen. 47,6 % av medlemmene er under 13 år og 33,7% av medlemmene er over 26 år. Langrenn er klart største gren med 79,1% av Skiforbundets samlede medlemsmasse. Fra kretsmesterskapet i alpint på Voss. Ivrige alpinister fra Hordaland hadde en flott dag med fantastiske forhold i Myrkdalen. Det er jobbet aktivt med å øke skiaktiviteten for barn i alderen 6 til 12 år. Årets vinter har vært svært variert med meget gode snø og skiforhold i deler av landet, men vanskelige forhold i mange av de folketette områdene. Antall brukere av Distansekort på nett har gått dramatisk ned for sesongen brukere registrerte tilsammen skikilometer. Dette skyldes i hovedsak betydelige problemer med de tekniske løsningene og leveransen fra Norges Idrettsforbund og N3 Sport knyttet til konseptet. Dette har skapt stor frustrasjon for brukerne og betydelig merarbeid for administrasjonen. Saken er ennå ikke løst på en tilfredsstillende måte. Administrasjonen er redd for at dette kan få store konsekvenser for produktet på sikt, og svekke tilliten og motivasjonen for å bruke distansekortet kommende vinter. Telenor Karusellen var en nyskapning forrige sesong, og aktiviserte barn gjennom arrangementer i alle seks skigrener. Også i 2008 ble Telenor Karusellen en kjempesuksess med mer enn 300 arrangementer og ca deltagere fordelt på 6 grener. Idrettsregistreringen viser at det fortsatt er en krevende utfordring å holde på medlemmer i aldersgruppen 13 til 19 år. Mange gode tiltak i grenene, herunder en rekke tiltak spesielt tilrettelagt for jenter, gir imidlertid resultater over tid. Se grenrapportene for nærmere orientering om dette. Dette arbeidet vil fortsette også i året som kommer. Det jobbes kontinuerlig med å bidra til å gjøre klubbene bedre rustet til å arrangere gode treninger og skirenn gjennom arrangørutdanning, trenerutdanning, informasjon på nettsider og arrangørmateriell. NIFs barneidrettsbestemmelser ble revidert på Idrettstinget i mai Samtidig ble det innført et sett av barneidrettsrettigheter i tillegg til barneidrettsbestemmelsene. Skiforbundet tilpasser nå disse rettighetene og bestemmelsene til skiidretten. Informasjonsmateriell om dette vil foreligge til Skitinget. Nesten barn deltok på årets renn i Telenor Karusellen rundt omkring i landet. Også de yngste deltagerne har fin stil! 11

12 Skistyrets arbeid sesongen Toppidrett Skal utvikle toppidretten videre. skape gode toppidrettsresultater i samspill med klubbene og NSF. fortsette samarbeidet med Olympiatoppen for å tilrettelegge for og utvikle toppidretten i grenene. ha etablert samarbeid med Olympiatoppen for arbeid med toppidrett for funksjonshemmede. ha økt fokus på å rekruttere flere kvinner til apparatet rundt toppidretten g jennom konkrete prosjekter. arbeide nasjonalt og internasjonalt for en dopingfri toppidrett. Sesongen er mesterskapsfritt år på seniornivå. På juniorsiden har det imidlertid vært mesterskap i alle grener. For første gang på fire sesonger ble vi ikke beste nasjon sammenlagt i junior VM Nordisk, og måtte se oss slått av Tyskland i sammendraget. I alpint gjorde vi det imidlertid betydelig bedre enn på mange år. for alle grener. Modellen med grenvise styringsgrupper med representanter fra OLT og NSF videreføres. Det er også etablert samarbeid med Olympiatoppen for funksjonshemmede toppidrettsutøvere. Det er igangsatt egne prosjekter i flere grener for å rekruttere flere kvinner til apparatet rundt toppidretten. Dette har allerede gitt gode resultater i form av flere engasjerte jenter og kvinner i apparatet rundt toppidretten, og arbeidet vil fortsette. Alle grener i Skiforbundet er også invitert med i OLTs nye kvinneprosjekt, Kvinneløftet, med både utøvere, trenere og ledere. Målet er flere medaljer til kvinnelige utøvere i Beijing, Vancouver og London, og flere kvinnelige ledere og trenere på landslagsnivå i alle idretter. Norges Skiforbund er en aktiv pådriver både nasjonalt og internasjonalt for å bidra til en dopingfri toppidrett. Det må fortsatt jobbes aktivt både med holdninger og med kontrollsystemer. Gjennom det siste året har det igjen vært satt fokus på utfordringer med kropp, vekt og spiseforstyrrelser i idretten. Også skiidretten har sine utfordringer med hensyn til dette. I samarbeid med Friidrettsforbundet, Skiskytterforbundet og Orienteringsforbundet ble det sommeren 2007 tatt initiativ til å etablere et prosjekt knyttet til jenter og utholdenhetsidretter. Det er nå utarbeidet en prosjektplan og tiltak vil bli igangsatt løpende. Prosjektet har fått tittelen Sunn jenteidrett, som gjenspeiler målsettingen med prosjektet. Vi skal jobbe slik at jentene som kommer inn i utholdenhetsidretten forblir friske, og at de som trenger det får nødvendig hjelp. Målgruppe for prosjektet er jenter i alderen 13 til 23 år. Idrettsgymnasene vil bli en viktig samarbeidspartner i forbindelse med implementering av tiltak. Det settes fokus på kompetanse, holdninger og trygghet for både utøvere, trenere og foreldre. Utdanning Freestyleutøveren Viljar Slåtten imponerer med en backflip Iron Cross. Sammenlagtlister i World Cup viser at resultatene har variert betydelig i mange grener denne sesongen, og at vi nok ikke kan rangeres som verdens beste skinasjon denne sesongen. Det gjennomføres grundige evalueringsprosesser i alle grener for å stå best mulig rustet til tre svært viktige sesonger med VM, OL og VM. For Nordiske grener gir VM på hjemmebane i 2011 en ekstra stimulans. Grenvise resultatmål: Se hver enkelt grens handlingsplan og resultatrapport. Vi skal fortsatt være verden beste skinasjon, målt i medaljer i VM og i sammenlagt poengsum i verdenscupen. Samarbeidet med Olympiatoppen (OLT) er, på tross av mange underlige medieoppslag om dette, meget godt. Nye samarbeidsavtaler for perioden 2007 til 2011 er signert Skal ha g jennomført 180 kurs med til sammen 3000 deltagere i 2007, registrert på ha g jennomført en endelig etablering av den helhetlige utdanningsmodellen med utdanning for trenere, arrangører, dommere/tder, ledere og innen anleggssektoren. ha konsolidert et korps av kurslærere innenfor trenerutdanning, arrangørutdanning og lederutdanning. ha videreutviklet aktivitetsbanken på NSFs nettsider og g jort denne kjent for alle aktuelle brukere med prioritet på klubbtrenere. ha gitt trenere, ledere, lærere, barn og foreldre kjennskap til fagstoff og aktivitetstips g jennom ha videreutviklet samarbeidet med skigymnas og høgskoler. I 2007 ble det gjennomført 132 kurs med tilsammen rundt 1777 deltakere. 12

13 I en spørreundersøkelse gjennomført blant alle Skiforbundets 1150 medlemsklubber i 2008, underbygges behovet for å satse på kurs og kompetansetiltak også i kommende strategiperiode. Sammen med snøsikre anlegg er dette det området klubbene er mest entydige på at de ønsker bidrag fra Skiforbundet. Det tilkjennegis behov for både trenerkompetanse, arrangementskompetanse, anleggskompetanse og lederkompetanse. Et godt kurslærerkorps er etablert for trenerutdanningen i flere grener. Det må nå jobbes for å få et tilsvarende team på plass knyttet til arrangørutdanning og lederutdanning. Prosjektet Idrett og ledelse 1 til 4 skal bidra til utvikling av bedre klubblederkompetanse. Det må nå gjennomføres kurs og aktiviteter i klubbene basert på dette konseptet. Til nå er ti kurslærere fra Skiforbundet utdannet for å gjennomføre idretts- og ledelseskurs i klubb, og det er gjennomført fire oppstartskvelder i klubb. Samarbeidet med skigymnas og høgskoler må analyseres og systematiseres ytterligere, slik at alle parter får mest mulig effekt ut av dette. Organisasjon Skal ha fulgt opp g jennomføringen av strategiplanen i grener og kretser. ha g jennomført en prosess som klarg jør roller og effektiviserer prosesser i Skistyret, administrasjon og grener. ha startet prosessen med utvikling av ny strategiplan for perioden fram mot Skitinget i ha bistått kretsene i personalmessig og organisasjonsmessig omstilling som følge av Skitingets vedtak og nye rammevilkår. ha forbedret kompetanse og rutiner på personalområdet. ha g jennomført møter i alle kretser og for alle kretsansatte. g jennom skikretsene bidra til å øke skiidrettens innflytelse i kommunale idrettsråd. ha g jennomført idrettsregistreringen for ski slik at all aktivitet i grenene og alle organisasjonsledd blir registrert. ha registrert alle treningsteam i henhold til nye reglementsbestemmelser og standardavtale og obligatoriske regler for treningsteam. ha planlagt ferdig markeringen av NSF 100 år i ha videreført arbeidet med å effektivisere administrasjonen. Det ble i 2005 igangsatt en prosess for å optimalisere rolle- og ansvarsfordelingen i administrasjonen og mellom administrasjonen, grenkomiteene og Skistyret. Dette arbeidet er ikke avsluttet, og må fortsette med det nye styret og med implementering av ny strategiplan. Det er utarbeidet årsrapport for sesongene 05/06, 06/07, og 07/08. Det er i tillegg utarbeidet en kort statusrapport for måloppnåelse knyttet til strategidokumentet for Det er brukt betydelige ressurser både administrativt og politisk for å jobbe frem et utkast til Skipolitisk dokument for perioden 2008 til I forbindelse med dette er det også gjennomført en spørreundersøkelse til alle de 1150 medlemsklubbene i Skiforbundet, der mer enn 500 har svart. Det er utarbeidet et høringsdokument med fokus på status og utfordringer, som er sendt på høring til grener og kretser. Tilbakemeldingene på disse prosessene har dannet grunnlaget for prioriteringene i det skipolitiske dokumentet. Dette har vært en omfattende og krevende, men samtidig god og nyttig prosess både politisk og administrativt. Det er iverksatt en rekke tiltak for å bedre kompetanse og rutiner på personalområdet, og for å legge til rette for opplæring og kompetanseheving i organisasjonen generelt. Det legges særlig vekt på opplæring knyttet til mer aktivt å ta i bruk de IT-systemer og verktøy som er utviklet og er tilgjengelige. Et nytt system for medarbeidersamtaler er implementert. Det er gjennomført medarbeiderundersøkelser i desember 2006 og i desember Disse danner grunnlag for mange av de tiltak som iverksettes med hensyn til medarbeidere og organisasjon. Tillike med resten av idretten, har også Skiforbundet forsømt seg noe når det gjelder HMS-arbeid. Det er nå igangsatt en prosess for å styrke dette, og det skal velges verneombud og nedsettes et arbeidsmiljøutvalg. Idrettsregistreringen for 2007 er gjennomført i henhold til plan, men krever mye ekstraarbeid og ressurser både sentralt og i krets. Det er fortsatt behov for å drøfte om idrettsregistreringen som verktøy gir oss det tallgrunnlag vi trenger for å kunne dokumentere aktivitet, og prioritere og evaluere tiltak. Arbeidet med godkjenning og registrering av team fortsetter. Så langt er 26 team formelt godkjent etter regelverket, og har signert gjeldende avtaler. Teamstrukturer og samarbeid representerer en stor mulighet for at flere skal kunne satse på en karriere som skiløpere, samtidig som dette er en betydelig utfordring for idretten prinsipielt, strukturelt og kommersielt. Skiforbundets 100-års jubileum er gjennomført med aktiviteter i henhold til vedtatt plan. Det er utarbeidet en egen del i beretningen med bilder og tekst fra jubileet. Med bakgrunn i de tilbakemeldinger forbundet har mottatt, må det kunne slås fast at jubileet har kostet noe ekstra, både i arbeid og kroner, men har gitt betydelig tilbake i form av flotte opplevelser, markeringer og stor oppmerksomhet rundt skiidretten og skigleden. Mai 2008 Kristin Felde Generalsekretær 13

14 Rapport fra jubileumskomiteen for NSF 100-års jubileum Bakgrunn Norges Skiforbund ble stiftet i Kristiania etter initiativ fra Foreningen til Skiidrettens fremme gjennom sterkt engasjement fra foreningens formann Karl Roll. Han hadde arbeidet i fem år ( ) for gjennomføringen av denne stiftelse. Skihistorien Per Landmark overtok ledelsen av denne gruppen etter Odd Seim-Haugen. Gruppen har for øvrig bestått Leif Torgersen Axell og Per Nymoen, supplert med Berit Skirstad. NSFs jubileumsbok Utgivelsen skjedde i samarbeid med Aschehoug forlag. Karsten Alnæs ble engasjert av forlaget som forfatter. Jeg spenner mine ski er en bok om norsk skiidrett gjennom tidene, og ikke om NSFs 100 år. Boken ble presentert på en pressekonferanse , og forelå for salg før jul NSF bestilte et opplag på 3000 stk. Disse er tildelt skikretser, lag og samarbeidspartnere. Boken er også benyttet som gave og premie ved en rekke tilstelninger og arrangementer. Skistyret besluttet i 2005 å feire 100-års jubileet for stiftelsen. Det ble nedsatt en jubileumskomite under ledelse av tidligere skipresident Per Ottesen. Komiteen avholdt sitt første møte på Gardermoen. Det ble tidlig besluttet at feiringen skulle starte med det nasjonale åpningsrenn for skisesongen på Beitostølen 16. til og avsluttes under Skitinget 6. til Organisering av jubileumsarbeidet Jubileumskomiteen ble delt inn i fire prosjektgrupper - Skihistorien - Skiaktiviteter - Jubileumsfestlighetene - PR og markedsføring, presse og media Per Ottesen frasa seg ledervervet i Ny leder av komiteen ble tidligere skipresident Odd Seim-Haugen, som inntil da hadde ledet skihistoriegruppen. I den innledende fase av jubileumsforberedelsene skjedde det en betydelig utskifting av komiteens medlemmer. Ved de avsluttende forberedelser og under selve jubileet besto komiteen av: Odd Seim-Haugen leder Per Landmark leder skihistoriegruppen Tor-Inge Bollestad leder skiaktivitetsgruppen Kari Uglem Stein Rohde-Hanssen Kristin Marie Felde Bjørn Wirkola i kjent og kjær stil. leder jubileumsfestgruppen leder PR- og markedsføringsgruppen med Rolf Nereng som hovedansvarlig for presse/ mediadelen. generalsekretær i NSF Gode samarbeidspartnere i Aschehoug har vært forlagsdirektør William Nygaard og ansvarlig for bokprosjektet Kari Spjeldnæs og forlagets konsulent Tom Ø. Kristensen. Skikulturell konferanse NSF i samarbeid med NIH og Culcom/Universitetet i Oslo arrangerte konferansen på NIH Arrangementskomiteen besto av førsteamanuensis Berit Skirstad, som også ledet konferansen, professor Matti Goksøyr og professor Thomas Hylland Eriksen. Det var innlegg ved skipresident Sverre K. Seeberg, professor Matti Goksøyr, forfatter Tor Bomann-Larsen, generalsekretær Kristin M. Felde, tidligere førsteamanuensis ved NIH Halldor Skard, styremedlem i Skiforeningen Shahzad Rana, klimaforsker Inger Hanssen-Bauer, museumsdirektør Karin Berg, høgskoleansatt Robert C. Reid, forfatter Tove Nilsen, professor Egil Haug, førsteamanuensis Arvid Flagestad, dr. stip. Dag Vidar Hanstad, sportssjef i NRK Øyvind Lund og forfatter Karsten Alnæs. Studenter ved NIH var viktige samarbeidspartnere for gjennomføring av praktiske oppgaver ved konferansen. Markedsavdelingen i NSF bidro for øvrig sterkt til et vellykket resultat. Sponsorer som leverte lunsj var Findus, Bamas og Din Baker. Jubileumskomiteen har hatt betydelig bistand fra ansatte i NSF. Komiteen har hatt 26 møter frem til denne rapport skrives. 14

15 man gå på ski for å være ordentlig norsk? ble det arrangert en interessant paneldebatt. Paneldeltagere var Hannah Wosene Kvam av etiopisk opprinnelse, Shazhad Rana av pakistansk opprinnelse (og har gjennomført Birkebeinerrennet), Tor Bomann-Larsen og Thomas Hylland Eriksen. Debatten ble ledet av Harald Østgaard Lund ved NB. Samarbeidet med NB skjedde gjennom avdelingslederne Daniella Büchten og Elisabeth Christensen. Jubileumsfrimerker Etter henvendelse fra NSF har Posten utgitt 4 jubileumsfrimerker med følgende motiv: barn på ski, Torleif Haug, Espen Bredesen og Kjetil André Aamodt. Utgivelsen ble presentert på et pressetreff i Posten Grunnet et teknisk problem måtte Postens utsette utsendelsen av førstedagsbrev fra 21.2 til Skipresident Sverre K. Seeberg får omvisning av Daniella Büchten under utstillingen Født med ski på beina i Nasjonalbiblioteket. Utstilling i skimuseene Det var avtalt et samarbeid med følgende skimuseer for markering av jubileet: Skimuseet i Holmenkollen, Norsk Skieventyr i Morgedal, Kongsberg skimuseum, Norges Olympiske museum på Lillehammer, Sverresborg Trøndelag folkemuseum og det nyetablerte Trysil-Knut skimuseum og opplevelsessenter. Arbeidsgruppen besto av Leif Torgersen Aksell og Karin Berg. Utstillingen består av skiplakater fra Dag Suuls samling, i hovedsak plakater benyttet i reiselivsnæringen i perioden Dessverre var det ingen plakater som kunne knyttes til Skiforbundets virksomhet eller jubileum. Trysil- Knut skimuseum og opplevelsessenter åpnet , hvor Odd Seim-Haugen og Per Landmark var tilstede. Utstilling i Nasjonalbiblioteket (NB) Det var inngått samarbeid med Nasjonalbiblioteket i Oslo om en utstilling av materiale NB har samlet gjennom mange år knyttet til ski, skisport og vinterreiseliv. Utstillingen Født med ski på beina? var åpen i perioden , og besto av skiplakater, brosjyrer, renninnbydelser, rennreglement og film-, radio- og TV-opptak fra konkurranser. Utstillingen bød på et overraskende stort mangfold for skiinteresserte. Kontaktpersoner i Posten var frimerkedirektør Halvor Fasting og markedssjef Kjetil Lorentzen. NSF hadde god bistand fra tidligere økonomisjef i NSF og tidligere frimerkedirektør Morten Berner. NSFs jubileumsberetning NSF har tidligere utgitt 50, 60, 70 og 75-års jubilumsberetninger. I anledning 100-års jubileet ble det inngått avtale med selskapet SkiForum AS om utgivelse av et jubileumshefte med hovedvekt på de siste 25 år av forbundets virksomhet. Jubileumsheftet er på 54 sider. Allan Aabech er redaktør og i redaksjonskomiteen Arne Nyland, Kristin M. Felde, Jon Wiik, Rolf Arne Odiin og Per Landmark. Odd Seim-Haugen, leder av jubileumskomiteen. Ved åpningen var det blant annet kunstnerisk innslag ved skuespiller Toralf Maurstad som leste fra Bjørnstjerne Bjørnsons dikt om Arnljot Gelline. Det er avholdt to omvisninger med Per Nymoen og Per Landmark som omvisere. Under tittelen Norsk Nok Nå? Må 15

16 Rapport fra jubileumskomiteen for NSF 100-års jubileum Hei hvor det går! Langrennscross var demonstrasjonsgren under Hovedlandsrennet på Savallen. Skiaktivitetene Arbeidet har vært ledet av Tor Inge Bollestad med god assistanse fra ansatte i NSF. Aktivitetene ble konsentrert rundt NSFs arrangementer i klubb og krets på nasjonalt og internasjonalt nivå. Aktivitetene ble presentert på NSFs arrangørseminar på Gardermoen i september 2007, med viktige innspill til alle arrangører i planleggingsfasen. Åpningsarrangementet gikk av stabelen under åpningsrennet på Beitostølen Under innmarsjen på ski bidro hundre barn med norske flagg til å sette standarden for jubileet i arrangementene. Arrangementer som fikk jubileumsprofil var lokale renn i Telenor Karusellen, kretsmesterskap, hovedlandsrenn, norgesmesterskap og World Cup. Også Barnas skiklubb og Ski i skolen var med på å markere jubileet. Det var også jubileumsprofil og aktiviteter under et meget vellykket Nordisk skitreff på Voss, og ved flere langrennskrossarrangementer. Et eget lyd-/lyskonsept som vil gi gjenbruk i årene som kommer, var laget til arrangementene. Arenaprofileringen besto av bannere, start- og målseil og andre seil. Det var samarbeid med lokale skoler og barnehager ved større arrangementer som Hovedlandsrenn, NM og World Cup. Filmsnutter med historisk sus ble kjørt på storskjerm før og under arrangementene. Jubileumspremien Våghalsen ble delt ut til alle deltagere. Den ble en ubetinget suksess og svært ettertraktet utover i sesongen. Utstyr og materiell var svært bra og godt synlig på alle arrangementer. Alle arrangører gjorde sitt beste for å profilere jubileet, og støttet opp om det arbeidet som var lagt ned av arrangørstaben til NSF. Skifestene Prosjektgruppen under ledelsen av Kari Uglem har bestått av Magnar Solheimdal, Eva Lund Pedersen, Guro Løvfaldli, Thor Hermann Næss, Magnhild Brynhildsen og Kristine Skeie. 2. februar, NM Nordisk i Trondheim Skikveld i 100 ble arrangert i Palmehaven, Britannia hotell for ca 400 gjester. Trøndersk skilaug, med Per Ottesen og Knut Møller i spissen, var teknisk arrangør februar, NM i Telemark i Morgedal NM telemark klassisk ble avholdt i tradisjonell stil på historisk grunn i Morgedal. Deltagerne gikk til fots til starten som var ved fødestua og bostedet til Sondre Norheim på Øverbø. En spesiell og flott opplevelse for alle som var tilstede god deltagelse og mye publikum. På klærne skal skifolk kjennes! 20. februar, jubileumsmottagelse Mange hadde gitt uttrykk for et ønske om å overbringe gaver og hilsningstaler til 100-års jubilanten. Da det ikke var mulig å få dette til under middagen i Oslo Rådhus, ble det arrangert en jubileumsmottagelse på Ullevål stadion. Tilstede var representanter fra NIF og andre særforbund, gjester fra inn- og utland, ca 170 i alt. Generalsekretær Kristin M. Felde var toastmaster med Per Nymoen som sekundant. Det ble holdt 23 hilsningstaler. Atle Sponberg på fiolin og Oddmar Amundsen på gitar sto for underholdning og kunstneriske innslag. Arrangementet ble meget vellykket. 16

17 20. februar, den offisielle jubileumsmiddagen i Oslo Rådhus Gjennomføringen skjedde i samarbeid med Oslo kommune med NRK Aktivum AS som teknisk arrangør. Store skiutøvere ble hedret med Plaketten, NSFs høyeste utmerkelse. H.M. Kong Harald ønskes velkommen til jubileumsmiddag av ordfører Fabian Stang og skipresident Sverre K. Seeberg. Følgende gjester var invitert: - Det offisielle Norge ved H.M. Kongen, kulturminister og repr. fra KKD, repr. fra Forsvaret, repr. fra Politiet - Skistyret, komitemedlemmer, skikretsledere, fast ansatte, engasjerte trenere/støtteapparat, pensjonister i NSF, tidligere generalsekretærer, medlemmer av jubileumskomiteen - Utenlandske skiforbund v/president og generalskretær - Norske grenledere og medlemmer i FIS, samt FIS Honorary Members - NIF-presidentskap og generalsekretær, samarbeidende særforbund - NIH, Olympiatoppen, skigymnas - rektor eller skifaglig ansvarlig - Klubbene som stiftet NSF - Mediarepresentanter - Innehavere av NSFs plakett - Innehavere av NSFs gullmedalje for idrettslig eller administrativt grunnlag - Skimuseene - VM på ski Norske WC-arrangører og ordførere i arrangørkommunene - Sponsorer De 430 gjestene takket ja til aperitiff kl H.M. Kongen ankom Det var taler ved skipresident Sverre K. Seeberg, kulturminister Trond Giske, idrettspresident Tove Paule og FIS president Gian Franco Kasper. Under-holdningen var ved Wenche Myhre, representanter fra Bergens Filharmoniske orkester og De dresserte elger. Utdeling av Plaketten Hedersbevisningskomiteen i NSF hadde besluttet å hedre en rekke utøvere med sin høyeste utmerkelse. Plaketten har ikke tidligere vært utdelt for idrettslige prestasjoner. Utøverne måtte over lengre tid i løpet av de siste 20 år ha gjort fremragende prestasjoner, og minimum ha oppnådd gullmedalje i både OL og VM eller vunnet World Cup sammenlagt i sin gren. Det var mange store idrettsnavn som fikk overlevert Plaketten av H.M. Kongen under jubileumsmiddagen: Bjørn Dæhlie, Kjetil André Aamodt, Thomas Alsgaard, Lasse Kjuus, Vegard Ulvang, Frode Estil, Bente Skari, Espen Bredesen, Bjarte Engen Vik og Kari Traa. Senere under festen ble det klart at også tilstedeværende Fred Børre Lundberg var kvalifisert til utmerkelsen, og han fikk plakettnålen overlevert av H.M. Kongen. Det viste seg at også Stine Lise Hattestad var kvalifisert til denne utmerkelsen. Hun fikk Plaketten overlevert under NSFs Skifest 24. april februar, 100-års dagen for stiftelsen Dagen startet med bekransning av Karl Rolls grav på Ris kirkegård Oslo. Etter avholdt Skikulturell konferanse på NIH ble det kl foretatt bekransning av Karl Rolls bauta ved Tryvannstårnet. Kl var det invitert til middag for representanter fra de opprinnelige stifterklubbene, Skistyret, barnebarn av Karl Roll, Nini Roll Aarvik og Skiklubben Ulls styre. I alt var det 32 gjester på Ydale, Skiklubben Ulls hytte i Voksenkollen. Wenche Myhre skapte liv og stemning i forsamlingen. Det ble en meget flott middag og fest der alle deltagerne ga uttrykk for sin store begeistring. Kulturminister Trond Giske holdt en fengende tale. 17

18 Rapport fra jubileumskomiteen for NSF 100-års jubileum 29. mars, NM alpint på Hafjell Med 300 løpere og ledere tilstede ble det avholdt løpermiddag med lett underholdning på Quality Hafjell hotell juni, Skitinget i Bodø Jubileumsfeiringene avsluttes med Tingmiddag under Skitinget i Bodø lørdag 7. juni PR og markedsføring Styringen av dette viktig området har skiftet underveis, men våren 2007 påtok Stein Rohde-Hanssen seg å lede arbeidet. Jubileumsprofil Grafisk profil, utarbeidet av designer Bjarne Stenberg, til bruk i materiell for promotering av jubileet. Jubileumsbrosjyre Utarbeidet og produsert av Teamwork Reklamebyrå AS. Distribuert til presse, ansatte, skikretser, arrangører og arrangørhoteller, deltakere ved jubileumsmottagelsen og jubileumsmiddager m.m. Jubileumsartikler NSFs jubileumshals, Våghalsen, ble produsert i et antall av stk. Utførelse i blått med jubileumslogo og DnB NOR-logo. Brukt som gave og premie landet rundt, bl.a. som delpremie ved Birkebeinerrennet og Skarverennet. Den ble utdelt ved pressekonferansen ved jubileumsåpningen på Beito, ved jubileumsfestene og NMarrangementene. Våghalsen er blitt meget populær. I samarbeid med Dale fabrikker er det produsert en jubileumsgenser i ull. 15 roll-ups med ulike motiv ble brukt til generell profilering av jubileet ved alle slags arrangementer i løpet av sesongen. Egne seil, bannere og flagg til arenabruk ble benyttet til alle skiaktiviteter, NM-arrangementene og World Cup landet rundt. På vegne av alle utøverne takket Bente Skari skikongen Harald for hans store skiengasjement. Folkemedaljen hedrer Skiforbundets arbeid gjennom 100 år, og får et opplag på maks stk. Medaljen ble benyttet som kuvertgave til alle på jubileumsmiddagen i Oslo Rådhus og som delpremie i Birkebeinerrennet og Skarverennet. Prestisjeserien hedrer tidenes norske skihelter. Opplaget er maks samlinger. Alle avbildede utøvere blir omtalt i materialet som følger medaljene. Omtalen er utarbeidet av Per Jorsett. De ti medaljene: Hallgeir Brenden, Gjermund Eggen, Oddvar Brå Bjørn Dæhlie, Vegard Ulvang, Thomas Alsgaard, Frode Estil Lasse Kjuus, Kjetil André Aamodt, Aksel Lund Svindal Inger Aufles, Babben Enger Damon, Berit Mørdre, Inger Helene Nybråten, Anne Jahren, Brit Pettersen, Berit Aunli Langrenn Langrenn Alpint Langrenn Thorleif Haug, Birger Ruud, Hopp/langrenn/ Laila Schou Nilsen, Johan Grøttumsbråten kombinert/alpint Stine Lise Hattestad, Kari Traa Stein Eriksen, Inger Bjørnebakken Toralf Engan, Bjørn Wirkola, Espen Bredesen, Roar Ljøkelsøy Freestyle Alpint Hopp Av en rekke andre profilartikler ble jubileumshettegenseren og jubileumskruset meget populære. Jubileumsmedaljer Det ble inngått avtale med Samlerhuset om utgivelse og salg av en minnemedalje (folkemedaljen) og en prestisjeserie på ti medaljer. Medaljene er i sølv og preget ved Det Norske Myntverket. Anette Bøe, Grete I. Nykkelmo, Bente Skari, Marit Bjørgen Sverre Stenersen, Tom Sandberg, Fred Børre Lundberg, Bjarte Engen Vik Langrenn Kombinert 18

19 Hundreårets beste skiutøver I samarbeid med NRK og VG ble det gjennomført en avstemning blant det norske folk. VG og NRK valgte 25 kandidater, som ble behørig presentert både i VGs lørdagsutgaver og i NRKs sportssendinger. Etter den ordinære avstemningen sto to verdige finalister igjen. I finaleomgangen fikk Bjørn Dæhlie stemmer og Kjetil André Aamodt stemmer. Bjørn Dæhlie ble beæret med en stor sølvpokal med lokk og inskripsjon samt et innrammet diplom. Pokalen ble utdelt av H.M. Kongen under Holmenkollrennets 50km lørdag 8. mars I forbindelse med kåringen ble det opprettet et jubileumsfond for bredde- og rekrutteringsaktiviteter i skiidretten. Premieutdelinger Birkebeinerrennet 15. mars Premien ble utdelt til klassevinnerne både i Ungdomsbirken og i selve hovedrennet. Den besto av en jubileumsbag med Karsten Alnæs jubileumsbok, minnemedalje, jubileumsberetning, jubileumsbrosjyre og Våghalsen. Det ble utdelt 45 premier. I tillegg blir minnemedaljen ettersendt til alle som ble nr. 100 i sin klasse. Skifrimerkene, 18. februar Posten lanserer de nye skifrimerkene. Jubileumsdagen, 20. februar - Skipresident Sverre K. Seeberg gjest i God Morgen Norge, TV2. - Generalsekretær Kristin Marie Felde gjest i Frokost-TV NRK 1 og Nitimen sammen med Gjermund Eggen. - Åpning av plakatutstilling Skimuseet. - Åpning utstilling i Nasjonalbiblioteket. - Jubileumsmottagelse på Ullevål stadion. - Jubileumsfesten i Oslo Rådhus. Representanter for pressen var blant gjestene. Alle de riksdekkende mediene var tilstede. NRK Dagsrevyen hadde direkte innslag fra festen i rådhussalen. Det var bred dekning i de store medier dagen etter. Skipresident Sverre K. Seeberg legger ned krans ved Karl Rolls bauta. Skarverennet 19. april Tilsvarende premier som for Birkebeinerrennet til vinnerne i alle klasser samt til noen av deltakerne i trimklassen. Det ble utdelt 50 premier. Presse og media Til de nedenforstående aktiviteter var pressemeldinger sendt ut og pressen invitert. Beitostølen, 16. november 2007 Pressekonferanse tilknyttet det tradisjonelle kickoff for langrenn. Alle jubileumsaktivitetene ble presentert av Odd Seim-Haugen. Karsten Alnæs kåserte fra skihistorien. 24 medier med ca. 40 journalister og fotografer var tilstede. Pressen fikk utdelt ryggsekk med jubileumsboken og annet jubileumsmateriell. NM i Granåsen, 30. januar-3. februar Jubileumspresentasjon for pressen og egen pressekonferanse om prosjektet Hvit vinter. 21. februar Skikulturell konferanse på NIH. Kransenedleggelse på Karl Rolls bauta. Våre første 100 år er historie. I jubileumsåret har vi hatt arrangementer og markeringer over hele landet, gjennom hele sesongen. Tusenvis av store og små skiløpere har vært med på å skape liv og fest rundt feiringen. 100-års jubileet har understreket hvor sterkt skisporten står i landet vårt. For ikke å snakke om skigleden. Odd Seim-Haugen Leder Norges Skiforbunds 100-års jubileumskomite Anders Jacobsen er fornøyd med innsatsen etter et godt hopp under Hoppuka. 19

20 Økonomisk årsberetning for 2007 Norges Skiforbunds (Skiforbundet) formål er å lede og utvikle norsk skiidrett. Skiforbundet har ansvar for de seks grenene: alpint, freestyle, hopp, kombinert, langrenn og telemark. Den sentrale driften er lokalisert i Idrettens Hus på Ullevål i Oslo. Gjennom 16 skikretser drives også virksomheten i mer enn idrettslag lokalt. Fortsatt drift Årsregnskapet er avgitt under forutsetningen av fortsatt drift, da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet. Miljø Skiforbundets lokaler er forsøkt utformet på en slik måte at de skal være med på å bedre samarbeidet i administrasjonen, og gi et bedre ergonomisk arbeidsmiljø. For å styrke arbeidsmiljøet ytterligere er det også i 2007 gjennomført en medarbeiderundersøkelse for å kartlegge arbeidsmiljøet. Det gjennomføres regelmessige fellesmøter for å høyne informasjonen om viktige saker. Det er gjennomført fellessamlinger for alle ansatte, og med de ansatte ved skikretskontorene for å styrke samhandlingen mellom forbund og kretser. Samarbeidet mellom ansatte og tillitsvalgte fungerer godt. Sykefraværet i 2007 var på 584 dager, hvilket tilsvarer ca 2,0 % av total arbeidstid. Dette er en reduksjon på 2,4 % fra Reduksjonen skyldes i hovedsak færre langtidssykemeldte. Fokus på å få redusert langtidssykemeldingene gjennom konkrete oppfølgingsplaner i samarbeid med den ansatte, og planer for å få de sykemeldte raskere tilbake i arbeid, har ført til et bedre arbeidsmiljø og en reduksjon i langtidssykemeldte. Skiforbundets virksomhet forurenser i begrenset grad det ytre miljø. Styret er likevel klar over at Skiforbundet direkte og indirekte har miljø- og klimautfordringer som i 2007 har blitt satt på dagsorden. Årsregnskap Årsregnskapet viser et underskudd på 3,6 mill. mot et overskudd på kr 4,5 mill. i fjor. Dette er likevel ca 6,9 mill bedre enn budsjettert. Årets underskudd har redusert egenkapitalen. Samlede inntekter utgjorde kr 150,9 mill. Dette er en reduksjon på 11,1 % fra året før. Dette skyldes en omlegging av gevinstautomatvirksomheten, som har gitt vesentlig lavere inntekter fra gevinstautomatene. Driftskostnadene utgjorde kr 161,9 mill. mot kr 169,8 mill. i fjor, en reduksjon på 4,7 %. Dersom bevilgningen av øremerkede midler i 2006 til igangsatte prosjekter holdes utenfor (24,8 mill, herunder snøproduksjonsmidler på 15,0 mill), gir dette en kraftig økning i kostnadsbildet. Dette skyldes bl.a. flere arrangementer i 2007 enn i 2006, samt kostnader knyttet til utarbeidelse av ny kommersiell plattform, herunder ny grafisk profil, og kostnader knyttet til Skiforbundets 100-årsjubileum, herunder boken Jeg spenner mine ski av Karsten Alnæs. I tillegg er mottatte aktivitetsmidler over Post 3 i 2007 avsatt i sin helhet til 2008 med 4,2 mill. Egenkapitalen ved årsskiftet var kr 131,2 mill. og tilsvarer en egenkapitalandel på 61,6 %. Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en tilfredsstillende beskrivelse av organisasjonens stilling ved årsskiftet. Likestilling Andelen kvinner er 20,0 %. I det sportslige apparat er det 3,0 %, mens det i andre avdelinger i Skiforbundet er 45,5 %. Organisasjonen jobber kontinuerlig med sikte på at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement, rekruttering med mer. Finansiell risiko Markedsrisiko Skiforbundet er eksponert for endringer i valutakurser, spesielt euro, da en vesentlig del av TV-inntektene er i euro. Forbundet har ikke rentebærende gjeld, og er derfor ikke utsatt for vesentlig risiko knyttet til renteutvikling. Kredittrisiko Risiko for at Skiforbundets samarbeidspartnere ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses å være lav. På balansedagen er det utestående kundefordringer på totalt 37,3 mill. Høye fordringer skyldes at en stor del av sponsorkontraktene har forfall på deler av avtalebeløpene første del av januar. Det alt vesentlige av dette er innbetalt ved regnskapsavleggelsen. Likviditetsrisiko Konsernet har svært god likviditet. Overskuddlikviditet er plassert i høyrenteinnskudd og rentemarkedet i Glitnir og DnBNOR. 20

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN 2014-2015 2 Innhold handlingsplan Finnmark Skikrets 1. Visjon, verdier og hovedmål 2. Kjerneaktivitet a. Breddeidrett b. Toppidrett c. Skirenn og arrangement d. Anlegg e.

Detaljer

Handlingsplan 2015-2017. PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ Handlingsplan 2015-2017 Sør-Trøndelag Skikrets

Handlingsplan 2015-2017. PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ Handlingsplan 2015-2017 Sør-Trøndelag Skikrets Handlingsplan 2015-2017 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ Handlingsplan 2015-2017 Sør-Trøndelag Skikrets Forord Norges Skiforbunds strategiplan 2012-2016 er det overordnede styringsverktøy for alle ledd i

Detaljer

Skipolitisk dokument (2012-2016) Skistyret. Handlingsplan (2013-2015)

Skipolitisk dokument (2012-2016) Skistyret. Handlingsplan (2013-2015) Skikrets BREDDEIDRETT Operative mål Operative mål 1.1 Basisrekruttering av barn Mål: NSF skal sikre at ski er en naturlig vinteraktivitet for flest mulig barn ved at 1.1.2. ski inngår som viktig del av

Detaljer

NSF Arrangør og anleggseminar 2015. Arrangementsavdelingen NSF

NSF Arrangør og anleggseminar 2015. Arrangementsavdelingen NSF NSF Arrangør og anleggseminar 2015. Arrangementsavdelingen NSF Arrangør og anleggseminar 2015 Agenda; Presentasjon av Arrangementsavdelingen og NSF ved Terje. Arrangøravtaler og tilskudd ved Øistein. Status

Detaljer

Arrangørmøte Gardermoen 19. september. VM arrangører World Cup arrangører NM arrangører.

Arrangørmøte Gardermoen 19. september. VM arrangører World Cup arrangører NM arrangører. Arrangørmøte Gardermoen 19. september. VM arrangører World Cup arrangører NM arrangører. Arrangørmøte 19.september 2009 Program 09.30-10.00 Velkommen/Presentasjoner/Oppsummering fra sesongen 2008/09 ved

Detaljer

Handlingsplan LK Buskerud Skikrets 2012-2016

Handlingsplan LK Buskerud Skikrets 2012-2016 Handlingsplan LK Buskerud Skikrets 2012-2016 1. Anlegg. Buskerud skikrets skal ha en anleggsplan som omfatter dagens situasjon, klubbenes planer og skikretsens ønsker for drift og utbygging: Kretsen skal

Detaljer

Telenor Karusellen. Telenor Karusellen

Telenor Karusellen. Telenor Karusellen Telenor Karusellen 1 Bli med på Karusellen! Arbeidet i klubbene og på grasrota er det viktigste som gjøres i talentutviklingen. Det er veldig bra at Skiforbundet og Telenor gjennom denne karusellen er

Detaljer

Telemarkskomiteens Handlingsplan 2014-2016. NSFs Strategiplan 2008-2012. Telemarkskomiteens Handlingsplan 2014-2016

Telemarkskomiteens Handlingsplan 2014-2016. NSFs Strategiplan 2008-2012. Telemarkskomiteens Handlingsplan 2014-2016 NSFs Strategiplan 2008-2012 Telemarkskomiteens Handlingsplan 2014-2016 1 SKIIDRETTEN OG SAMFUNNET VISJON Mange, gode og glade skiløpere VERDIER Frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd Glede, fellesskap,

Detaljer

Referat Lillehammer/ HiL Alpine Team

Referat Lillehammer/ HiL Alpine Team Referat Lillehammer/ HiL Alpine Team Lillehammer har en visjon om å bli Europas mest komplette vintersportsdestinasjon Hafjell/Kvitfjell ønsker å arrangere Alpin VM 2017 Lillehammer ønsker å arrangere

Detaljer

Skiforbundets utviklingsmodell

Skiforbundets utviklingsmodell Skiforbundets utviklingsmodell Oslo Skikrets høsten 2016 Per Elias Kalfoss, Utdanningskoordinator NSF Klubbundersøkelsen «vi som klubb blir utfordret av de ivrige foreldrene på den ene siden som ønsker

Detaljer

Formål. HSK skal arbeide til beste for skiidretten i Hedmark gjennom å utvikle egen aktivitet og organisasjon.

Formål. HSK skal arbeide til beste for skiidretten i Hedmark gjennom å utvikle egen aktivitet og organisasjon. HANDLINGSPLAN 2013-2015 Innledning. Handlingsplan 2013-2015 for Hedmark Skikrets bygger på Skipolitisk dokument 2012-2015 som ble vedtatt på Skitinget på Hamar juni 2012. Skipolitisk dokument er bygget

Detaljer

Bli med på Telenor Karusellen!

Bli med på Telenor Karusellen! Bli med på Telenor Karusellen! Arbeidet i klubbene og på grasrota er det viktigste som gjøres i talentutviklingen. Det er veldig bra at Skiforbundet og Telenor gjennom denne karusellen er med på å stimulere

Detaljer

SKISTYRETS MØTE NR. 5, kl

SKISTYRETS MØTE NR. 5, kl SKISTYRETS MØTE NR. 5, 2016-2018 01.11.2016 kl. 14.00 20.00 REFERATSAKER Sted: Park Inn, Gardermoen REFERAT: 49. Referat skistyrets møte nr. 4 (2016-2018) Referat fra telefonmøte 11.10.16, 12.10.16, 19.10.16

Detaljer

SKI OG FUnKSJOnSHEmmEDE

SKI OG FUnKSJOnSHEmmEDE SKI OG FUnKSJOnSHEmmEDE SKIGLEDEn ER FOR ALLE! Skiglede for store, skiglede for små. For gammel og ung. For de som vil vinne og for de som bare vil fryde seg. For funksjonsfriske, javisst. Men like mye,

Detaljer

SKISTYRETS MØTE NR. 8, kl

SKISTYRETS MØTE NR. 8, kl SKISTYRETS MØTE NR. 8, 2016-2018 27.03.2017 kl 1400-2000 REFERATSAKER Sted: Park Inn, Gardermoen REFERAT: 92. Referat skistyrets møte nr. 7 (2016-2018) Referat fra telefonmøte 09.02.17 og 15.02.17 RAPPORTERING

Detaljer

Informasjon fra Skistyret Buskerud Skikrets

Informasjon fra Skistyret Buskerud Skikrets Informasjon fra Skistyret Buskerud Skikrets 19052015 Toppidretten Sesongen 2014/2015 28 medaljer i årets 5 senior VM VM i Freestyle 0 medaljer VM for funksjonshemmede 4 medaljer VM i alpint 1 medalje VM

Detaljer

Karusellen. ekte skiglede!

Karusellen. ekte skiglede! Telenor Karusellen ekte skiglede! Bli med på Karusellen! Arbeidet i klubbene og på grasrota er det viktigste som gjøres i talentutviklingen. Det er veldig bra at Skiforbundet og Telenor gjennom denne karusellen

Detaljer

Norges Skiforbunds virksomhet 2003-2005

Norges Skiforbunds virksomhet 2003-2005 Innhold Norges Skiforbunds virksomhet 2003-2005 Innholdsfortegnelse Norges Skiforbunds virksomhet s. 3 Regnskapsberetning for 2003 s. 14 Regnskapsberetning for 2004 s. 26 Rapport fra grenkomiteene Alpint

Detaljer

SKISTYRETS MØTE NR. 13,

SKISTYRETS MØTE NR. 13, SKISTYRETS MØTE NR. 13, 2016-2018 07.11.2017 Sted: Park Inn, Gardermoen REFERAT: REFERATSAKER 161. Referat skistyrets møte nr. 12 (2016-2018) RAPPORTERING 162. Regnskapsrapport 30.09.17 inkl. prognose

Detaljer

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN 2016 2017 2 3 Visjon, verdier og hovedmål Finnmark Skikrets (FSK) handlingsplan bygger på Norges Skiforbunds visjon frem mot 2018: Mange, gode og glade skiløpere, samt de

Detaljer

STRATEGIGJENNOMFØRING

STRATEGIGJENNOMFØRING STRATEGIGJENNOMFØRING 01.01.2017-31.12.2020 Situasjonsbeskrivelse: Norges Friidrettsforbund har, som følge av manglende hovedsponsor og bortfall av andre viktige sponsorer, begrensede rammer for satsing

Detaljer

SKISTYRETS MØTE NR. 6, kl

SKISTYRETS MØTE NR. 6, kl SKISTYRETS MØTE NR. 6, 2016-2018 08.12.2016 kl. 0900-1600 REFERATSAKER Sted: Ullevål stadion REFERAT: 63. Referat skistyrets møte nr. 5 (2016-2018) Referat fra telefonstyremøte 25.11.16 RAPPORTERING 64.

Detaljer

ARRANGØRSEMINAR Arrangører av World Cup og TV-sendte renn, Scandic Oslo Airport 13.oktober

ARRANGØRSEMINAR Arrangører av World Cup og TV-sendte renn, Scandic Oslo Airport 13.oktober ARRANGØRSEMINAR 2017 Arrangører av World Cup og TV-sendte renn, Scandic Oslo Airport 13.oktober Agenda 17.00 Åpning og presentasjon av deltagerne Bærekraft og arrangement v/ Roar Smelhus, Hjellnes Consult

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR SKIIDRETTENS ANTIDOPINGARBEID

HANDLINGSPLAN FOR SKIIDRETTENS ANTIDOPINGARBEID HANDLINGSPLAN FOR SKIIDRETTENS ANTIDOPINGARBEID 1. Innledning Arbeidet mot doping i skiidretten er forankret i Norges Skiforbunds formålsbestemmelse som sier at arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati,

Detaljer

Bli med på karusellen!

Bli med på karusellen! Bli med på karusellen! Det er et skikkelig bra tiltak Skiforbundet og Telenor har satt i gang med Telenor Karusellen. Arbeidet i klubbene og på grasrota er det viktigste som gjøres i talentutviklingen.

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105. 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105. 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål Til stede fra Styret: Ikke til stede Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen Brun,

Detaljer

Langrennskomiteens møte nr. 13, 2012-2014 Tirsdag 3. september 2013 Gardermoen Kl. 15.00 19.00 Park Inn Hotel

Langrennskomiteens møte nr. 13, 2012-2014 Tirsdag 3. september 2013 Gardermoen Kl. 15.00 19.00 Park Inn Hotel Langrennskomiteens møte nr. 13, 2012-2014 Tirsdag 3. september 2013 Gardermoen Kl. 15.00 19.00 Park Inn Hotel REFERAT REFERATSAKER 115. LK-møte nr. 12 (Oslo 10. juni ) RAPPORTERING 116. Rapportering fra

Detaljer

Skipolitisk Dokument Skiforbundets Utviklingsmodell

Skipolitisk Dokument Skiforbundets Utviklingsmodell Skiforbundets Utviklingsmodell I forbindelse med Skitinget i Trondheim 28.-29. mai la skiforbundet til grunn en ny utviklingsmodell ved inngangen til planperioden 2016-2020. Utviklingsmodellen danner grunnlag

Detaljer

Anleggsplan for Sør-Trøndelag skikrets 2004-2007

Anleggsplan for Sør-Trøndelag skikrets 2004-2007 Anleggsplan for Sør-Trøndelag skikrets 2004-2007 NSF målsetning: Ski skal være den viktigste kulturelle faktor vinterstid Støtte idrettslagene i deres arbeid med å bygge og drive snøsikre nærmiljøanlegg

Detaljer

Bestemmelser, Langrenn for barn:

Bestemmelser, Langrenn for barn: Gjennomgått, revidert og godkjent på LKs Fagmøte juni 2008. Mindre revisjon Fagmøte juni 2014 Endringer med rød/kursiv Bestemmelser, Langrenn for barn: Disse bestemmelser og retningslinjer gjelder langrenn

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2013-2017

STRATEGIDOKUMENT 2013-2017 STRATEGIDOKUMENT 2013-2017 Innledning På skitinget på Hamar i juni 2012 vedtok skitinget Skipolitisk dokument for perioden 2012-2016. Dokumentet er tilgjengelig på http://www.skiforbundet.no/omnsf/strategidokument/sider/strategidokumenter.aspx

Detaljer

Telemarkskomiteens Handlingsplan NSFs Strategiplan Oppdatert Noe endringer kan forekomme ila høsten 2012.

Telemarkskomiteens Handlingsplan NSFs Strategiplan Oppdatert Noe endringer kan forekomme ila høsten 2012. NSFs Strategiplan 2008-2012 NB! Ikke revidert fra NSF. Blir gjort ila høsten 2012. Telemarkskomiteens Handlingsplan 2012-2014 Oppdatert 20.08.2012 Noe endringer kan forekomme ila høsten 2012. 1 SKIIDRETTEN

Detaljer

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 Strategi 2020 Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 STRATEGI 2020 Strategi 2020 Norsk Orientering har som mål at 1 % av Norges befolkning i 2020 skal være medlemmer av klubber tilsluttet Norges Orienteringsforbund.

Detaljer

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496 Sluttrapport Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede 2015/FB5496 Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 1 Forord Dette er en sluttrapport for klubbens prosjekt «Skøyteløp for utviklingshemmede»

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR FAUSKE IL SKI

VIRKSOMHETSPLAN FOR FAUSKE IL SKI VIRKSOMHETSPLAN FOR FAUSKE IL SKI 2014 2017 Nord-Norges ledende skiklubb «Alltid en skilengde foran» Fauske IL Ski - Nord-Norges ledende skiklubb «Alltid en skilengde foran» 1 INNLEDNING Fauske IL ble

Detaljer

Skistyrets handlingsplan, overordnet grener og kretser. Godkjenne handlingsplan for komitéene Forestå NSF ledelse, 27.2 Delegert Skipresidenten

Skistyrets handlingsplan, overordnet grener og kretser. Godkjenne handlingsplan for komitéene Forestå NSF ledelse, 27.2 Delegert Skipresidenten Fullmakts og delegasjonsreglement, Norges Skiforbund Første gang vedtatt i 22.08.2009 Endringer vedtatt 27.09.2016 1. Overordnede forhold Oppgave Beslutningsorgan Merknad myndighet Fullmakt 1.1. Iverksette

Detaljer

Bestemmelser, Langrenn for barn:

Bestemmelser, Langrenn for barn: Ajourført 28. juni 2008 Gjennomgått, revidert og godkjent på LKs Fagmøte juni 2008. Bestemmelser, Langrenn for barn: Disse bestemmelser og retningslinjer gjelder langrenn for barn opp til og med 12 år

Detaljer

Verdier. HSK skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All skiaktivitet skal bygge på grunnverdier som

Verdier. HSK skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All skiaktivitet skal bygge på grunnverdier som HANDLINGSPLAN 2015-2017 Innledning. Handlingsplan 2015-2017 for Hedmark Skikrets bygger på Skipolitisk dokument 2015-2017. Skipolitisk dokument er bygget opp med prioriterte mål innenfor 4 hovedområder;

Detaljer

Konferanse om idrætspolitik og idrætsfacsiliteter ( status og inspirasjon fra Norge ) Erik Unaas, SPORTMEDIA Frederikshavn, 25.

Konferanse om idrætspolitik og idrætsfacsiliteter ( status og inspirasjon fra Norge ) Erik Unaas, SPORTMEDIA Frederikshavn, 25. Konferanse om idrætspolitik og idrætsfacsiliteter ( status og inspirasjon fra Norge ) Erik Unaas, SPORTMEDIA Frederikshavn, 25. februar 2009 Norges største idrettsforlag Startet av Erik Unaas i egen kjeller

Detaljer

1. Hvilken skikrets tilhører klubben?

1. Hvilken skikrets tilhører klubben? Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 1. Hvilken skikrets tilhører klubben? 4 43 4 3 3 1 1 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 1. Hvilken skikrets tilhører klubben? Navn Antall

Detaljer

FULLMAKTS- OG DELEGASJONSREGLEMENT, NORGES SKIFORBUND

FULLMAKTS- OG DELEGASJONSREGLEMENT, NORGES SKIFORBUND FULLMAKTS- OG DELEGASJONSREGLEMENT, NORGES SKIFORBUND Etter Norges Skiforbunds lov heter det følgende: 18 (1) Skitinget er NSFs høyeste myndighet 24 (1) NSF ledes og forpliktes av som er NSFs høyeste myndighet

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907799 : E: 223 C21 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK

Detaljer

Visjon, verdier og hovedmål.

Visjon, verdier og hovedmål. Visjon, verdier og hovedmål. Troms Skikrets (TSK) handlingsplan skal i perioden bygge på Norges Skiforbunds visjon fram mot 2016: «Mange, gode og glade skiløpere», samt de verdier og hovedmål som er lagt

Detaljer

NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevål Stadion 73, 0840 Oslo Tlf 21 02 90 00 faks 21 02 90 02 PROTOKOLL

NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevål Stadion 73, 0840 Oslo Tlf 21 02 90 00 faks 21 02 90 02 PROTOKOLL NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevål Stadion 73, 0840 Oslo Tlf 21 02 90 00 faks 21 02 90 02 STYREMØTE NR. 13, 2010 2012 3. februar 2012 Sted: Holmenkollen Park Hotel Rica Oslo, 6. februar 2012 R.R. PROTOKOLL

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr november 2016 Gardermoen

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr november 2016 Gardermoen NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 15 2015-2019 22. november 2016 Gardermoen Godkjent i IS-møte nr. 16 (2015-2019) Sak 117: Protokoll fra IS-møte

Detaljer

Oppland Skikrets HANDLINGSPLAN

Oppland Skikrets HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 2017-19 Skikretstinget 2017, Vedlegg 4 Formål OSK skal arbeide til beste for skiidretten i Oppland gjennom å utvikle egen aktivitet og organisasjon. Verdier OSK skal preges av frivillighet,

Detaljer

SØR-TRØNDELAG SKIKRETS 104. ORDINÆRE TING

SØR-TRØNDELAG SKIKRETS 104. ORDINÆRE TING SØR-TRØNDELAG SKIKRETS 104. ORDINÆRE TING Fredag/Lørdag 19.-20.mai Selbusjøen Hotell SAKSLISTE SAKSDOKUMENTER TIDS- OG KJØREPLAN Sør-Trøndelag 105. ordinære skikretsting Fredag 19. mai Kl. 18.00 18.30

Detaljer

Norges Orienteringsforbund

Norges Orienteringsforbund Strategi 2020 Tingperiode 2014-2016 retning mot 2020 Vedtatt på forbundstinget 2014 Norges Orienteringsforbund Strategi 2020 Forbundstinget 2012 vedtok en langsiktig målsetting og strategi for utviklingen

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 22 2004/2007 4. april 2006 Ullevål stadion, UBC Plenumsalen Sak 218 Godkjennelse av protokoll for Idrettsstyrets møte nr.

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB Scandic Hotel Narvik Torsdag 18. juni 2015 1 Saksliste til Årsmøtet i Narvik Slalåmklubb 1. Åpning og konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Godkjenning av saksliste

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 35 2004/2007 10. mai 2007 Rica Hotell Høyer, Skien Sak 351 Godkjennelse protokoll møte nr. 34, 24. april 2007 Sak 352 Regnskap

Detaljer

årsberetning 2011-2012 på lag med alle som elsker snø

årsberetning 2011-2012 på lag med alle som elsker snø årsberetning 2011-2012 på lag med alle som elsker snø side 2 økonomisk årsberetning 2011 side 3 økonomisk årsberetning 2011 innhold skistyrets beretning 2011 2012 4 økonomisk årsberetning 2011 20 skistyret,

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

Virksomhetsplan Nordland skikrets 2013-2017

Virksomhetsplan Nordland skikrets 2013-2017 Virksomhetsplan Nordland skikrets 2013-2017 Virksomhetplanen til Nordland skikrets tar utgangspunkt i det Skipolitiske dokument. De deler som skikretsen mener de skal ta delansvar for, og således bidra

Detaljer

Aktivitet sesongen 2011/2012 Vefsnhopp

Aktivitet sesongen 2011/2012 Vefsnhopp Aktivitet sesongen 2011/2012 Vefsnhopp Sesongforberedelser høsten 2011. Det ble gjennomført 1 felles plastsamling i Steinkjer (Miljøsamling).. Det var med 6 Vefsnhoppere fra 13 til senior år på miljøsamling.

Detaljer

Elling Finnanger og Frode Moen. Trøndersk toppidrett 2020

Elling Finnanger og Frode Moen. Trøndersk toppidrett 2020 Trøndersk toppidrett 2020 Trøndersk toppidrett 2020 Senter i Granåsen Trøndersk toppidrett 2020 RBK Champions league semifinale Medaljer alle Nordiske Grener OL og VM Trondheims Ørn Europa mester Trenere

Detaljer

Strategi FoU. Olympiatoppen

Strategi FoU. Olympiatoppen Strategi FoU Olympiatoppen 2012 olympiatoppen 4. desember 2012 side 1 Mål for Olympiatoppens FoU arbeid Bidra til kompetansebasert toppidrettsutvikling Øke fokus og mer ressurser til både forskning og

Detaljer

PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ. 2012 2016 skipolitisk DOKUMENT STRATEGIPLAN

PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ. 2012 2016 skipolitisk DOKUMENT STRATEGIPLAN PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ 1 2012 2016 skipolitisk DOKUMENT STRATEGIPLAN 2 9.9. Samarbeid innenfor idretten Mål: NSF skal arbeide for å sikre skiidrettens interesser innenfor en samlet idrettsbevegelse

Detaljer

Strategi for perioden 2008 2011. Skisse 30.05.2008

Strategi for perioden 2008 2011. Skisse 30.05.2008 Strategi for perioden 2008 2011 Skisse 30.05.2008 Tidligere format (Tinget 2007) 1. NSF 1.1. Visjon 1.2. Hovedmål 1.3. Organisasjonskart 2. Stabs- og administrasjonsfunksjoner 2.1. Økonomi 2.2. Informasjon

Detaljer

Norges Ake-, Bob- og Skeletonforll ul = NABSF

Norges Ake-, Bob- og Skeletonforll ul = NABSF Norges Ake-, Bob- og Skeletonforll ul = NABSF STYRETS BERETNING 2015/2016 Styret i NABSF har bestått av følgende tingvalgte personer valgt til tinget i 2017 President Visepresident adm. Styremedlem økonomi/spons.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FRIIDRETTENS ANTIDOPINGARBEID. Arbeidet mot doping i friidretten er nedfelt i Norges Friidrettsforbunds verdigrunnlag og holdninger:

HANDLINGSPLAN FOR FRIIDRETTENS ANTIDOPINGARBEID. Arbeidet mot doping i friidretten er nedfelt i Norges Friidrettsforbunds verdigrunnlag og holdninger: HANDLINGSPLAN FOR FRIIDRETTENS ANTIDOPINGARBEID 1. Innledning Arbeidet mot doping i friidretten er nedfelt i Norges Friidrettsforbunds verdigrunnlag og holdninger: Friidretten skal være en trygg og inkluderende

Detaljer

Rock n Roll Marathon Series kommer til Oslo!

Rock n Roll Marathon Series kommer til Oslo! OSLO, 26. september 2013 Rock n Roll Marathon Series kommer til Oslo! Verdens største gateløpsserie med levende musikk langs løypa, Rock n Roll Marathon, kommer til Oslo 31. mai 2014. Det er første gang

Detaljer

NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevål Stadion 75 L, 0840 Oslo Tlf 21 029000 faks 21 029002 PROTOKOLL

NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevål Stadion 75 L, 0840 Oslo Tlf 21 029000 faks 21 029002 PROTOKOLL NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevål Stadion 75 L, 0840 Oslo Tlf 21 029000 faks 21 029002 STYREMØTE NR. 12, 2008 2010 12. april 2010 Sted: Rica Hotell Gardermoen Oslo, 13. april 2010 R.R. PROTOKOLL Til stede:

Detaljer

Telenor Karusellen. ekte skiglede!

Telenor Karusellen. ekte skiglede! Telenor Karusellen ekte skiglede! Bli med på Karusellen! Arbeidet i klubbene og på grasrota er det viktigste som gjøres i talentutviklingen. Det er veldig bra at Skiforbundet og Telenor gjennom denne karusellen

Detaljer

https://youtu.be/nxqgbt8rjas

https://youtu.be/nxqgbt8rjas https://youtu.be/nxqgbt8rjas Velkommen til utviklingsprosess! Skiforbundets utviklingsmodell (SUM) Vedtatt på Skitinget i 2016 Bygger på svarene i Klubbundersøkelsen 2015 Ligger til grunn for utformingen

Detaljer

2012 2016 skipolitisk DOKUMENT STRATEGIPLAN

2012 2016 skipolitisk DOKUMENT STRATEGIPLAN 2012 2016 skipolitisk DOKUMENT STRATEGIPLAN INNHOLDSFORTEGNELSE Forord...5 Skiforbundet og samfunnet...6 Verdigrunnlag og hovedmål...9 Kjerneaktiviteten i grenene og aktivitetsrettede fellesområder:........................................

Detaljer

Langrennskomiteens møte nr. 6, Tirsdag 16. desember 2014 Oslo Kl

Langrennskomiteens møte nr. 6, Tirsdag 16. desember 2014 Oslo Kl Langrennskomiteens møte nr. 6, 2014-2016 Tirsdag 16. desember 2014 Oslo Kl. 16.00 19.00 REFERAT REFERATSAKER 47. LK-møte nr. 5 (20/11 Beitostølen), RAPPORTERING 48. Rapportering fra virksomheten 49. Økonomirapport

Detaljer

PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING REKRUTTERINGSGRUPPE RIDDERRENNET 2012 REHABILITERING: 2011/3/0044

PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING REKRUTTERINGSGRUPPE RIDDERRENNET 2012 REHABILITERING: 2011/3/0044 PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING SLUTTRAPPORT REKRUTTERINGSGRUPPE RIDDERRENNET 2012 REHABILITERING: 2011/3/0044 Motivere syns og bevegelseshemmede deltagere i prosjektet til å drive fysisk

Detaljer

ParaAlpint- mestring og skiglede Oslo Skikrets Prosjektleder Tove Andersen Hovedtrener Beate Haugen

ParaAlpint- mestring og skiglede Oslo Skikrets Prosjektleder Tove Andersen Hovedtrener Beate Haugen ParaAlpint- mestring og skiglede Oslo Skikrets Prosjektleder Tove Andersen Hovedtrener Beate Haugen «Skape skiglede for alle-hvordan sammen forsere hinder?» Hva er Oslo skikrets? - mange glade gode skiløpere

Detaljer

NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevaal Stadion 75A1, 0840 Oslo. Tlf E-post: PROTOKOLL

NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevaal Stadion 75A1, 0840 Oslo. Tlf E-post: PROTOKOLL NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevaal Stadion 75A1, 0840 Oslo. Tlf 21 02 90 00. E-post: nssf@skiskyting.no STYREMØTE NR. 17, 2014 2016 9. mai 2016 Sted: Scandic Gardermoen Oslo, 9. mai 2016 R.R. PROTOKOLL

Detaljer

Skal man få en god fremgang for våre aktive alpinister og skape gode grunnleggende skiferdigheter hos våre nye medlemmer er vi avhengig av et godt trenerkorps. Vår hovedtrener Anders Neteland har sammen

Detaljer

Fana IL Skøyter. Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012. i samarbeid med

Fana IL Skøyter. Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012. i samarbeid med Fana IL Skøyter Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012 i samarbeid med Strategi og handlingsplan for FILS for perioden 2008 2012 1. Fana IL Skøyter 1.1 1.2 Hovedmål 1.3 Organisasjonsoversikt

Detaljer

v.21.11.2011 RENNINNBYDELSE

v.21.11.2011 RENNINNBYDELSE v.21.11.2011 RENNINNBYDELSE Norgesmesterskap på ski 2012 for juniorer Nordiske grener Holmenkollen nasjonalanlegg 16. mars -18. mars 2012 s1 Til alle Jr. skiløpere, -klubber og kretser i Norge På vegne

Detaljer

ÅRSMØTE NARVIK SLALÅMKLUBB

ÅRSMØTE NARVIK SLALÅMKLUBB ÅRSMØTE 2017 1.1.2016 31.12.2016 NARVIK SLALÅMKLUBB Scandic Hotel Narvik Torsdag 9. mars 2017 Saksliste til Årsmøtet i Narvik Slalåmklubb Velkommen og kort redegjørelse fra klubbens leder 1. Godkjenning

Detaljer

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015. Side 1 av 10

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015. Side 1 av 10 Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 VÅR VISJON... 3 VÅR BÆRENDE IDÉ... 3 VÅR POLICY... 3 VÅRT VERDIFUNDAMENT... 3

Detaljer

BERETNING 2009-2010 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ

BERETNING 2009-2010 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ BERETNING 2009-2010 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ 1 2 Norges Skiforbund // Ullevål Stadion // 0840 Oslo Telefon: +47 21 02 94 00 // Fax: +47 21 02 94 01 skiforbundet.no Norges Skiforbunds virksomhet 2009-2010

Detaljer

Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012

Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012 Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012 Gruppestyret har i perioden bestått av: John Birger Tronsaune Leder På valg 2013 Britt Laila Nilsgård Kasserer På valg 2014 Rune Moan Sekretær På valg 2014 Haldis

Detaljer

LK-møte 3 Nordland skikrets

LK-møte 3 Nordland skikrets Tid/sted: 15.11.2013 kl. 18.00 21.00 Deltakere: Elin Abelsen, Marte Glad Remen, Åke Holmstrøm. Elveos, Ane Marie Johnsen. Fraværende: Kopi til: Kommentarer: Neste møte: Lena Cecilie Pedersen Deltagere,

Detaljer

Norges Orienteringsforbund

Norges Orienteringsforbund Strategi 2020 Tingperiode 2016-2018 retning mot 2020 Vedtatt på Forbundstinget 2016 Norges Orienteringsforbund 1 Strategi 2020 Forbundstinget 2012 vedtok en langsiktig målsetting og strategi for utviklingen

Detaljer

Pressekonferanse. Ullevaal 5. mai 2015

Pressekonferanse. Ullevaal 5. mai 2015 Pressekonferanse Ullevaal 5. mai 2015 Side 2 Fortsatt vekst i medlemsmassen Side 3 Idrettens rammevilkår: Mål i IPD 2011-2015: Gode og forutsigbare rammevilkår for organisasjonen og aktivitetsutvikling:

Detaljer

NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevål Stadion 75 J, 0840 Oslo Tlf 21 029000 faks 21 029002 PROTOKOLL

NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevål Stadion 75 J, 0840 Oslo Tlf 21 029000 faks 21 029002 PROTOKOLL NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevål Stadion 75 J, 0840 Oslo Tlf 21 029000 faks 21 029002 STYREMØTE NR. 7, 2008 2010 5. juni 2009 Rica Hamar Hotell Oslo, 8. juni 2009 R.R. PROTOKOLL Til stede: Tore Bøygard,

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll Idrettsstyrets møte nr 2 2004/2007 27. mai 2004 Toppidrettssenteret Sak 07: Skal Norge søke OL 2014? Sak 08: Styre- og AU-reglement, delegasjonsreglement

Detaljer

Handlingsplan NSF - Realisering av strategi for perioden 2009-2011. Av NSF 15. februar 2010

Handlingsplan NSF - Realisering av strategi for perioden 2009-2011. Av NSF 15. februar 2010 Handlingsplan NSF - Realisering av strategi for perioden 2009-2011 Av NSF 15. februar 2010 Rekruttering / barn / bredde Øke rekrutteringen i hurtigløp og kunstløp vesentlig. Skape fokus på skøyter som

Detaljer

Langrennskomiteens møte nr. 08, Tirsdag 12. mars 2013 Gardermoen

Langrennskomiteens møte nr. 08, Tirsdag 12. mars 2013 Gardermoen Langrennskomiteens møte nr. 08, 2012-2014 Tirsdag 12. mars 2013 Gardermoen Referat REFERATSAKER 61. LK-møte nr. 07 (Vang ) RAPPORTERING 62. Rapportering av virksomheten 63. Økonomirapport INFORMASJON 64.

Detaljer

Informasjon NSFs regionale elitesatsing seniorer

Informasjon NSFs regionale elitesatsing seniorer Informasjon NSFs regionale elitesatsing seniorer Regionlag NSF Historikk NM på Høydalsmo i 2002 det ble her definert et behov for regionale lag Ulike sponsorer har siden den tid tatt hånd om uoffisielle

Detaljer

VM 2016 Organisasjonsform

VM 2016 Organisasjonsform VM 2016 Organisasjonsform IBU PREMISSGIVER OSLO KOMMUNE ANLEGGSEIER VM 2016 Hovedkomiteen Sameierskap mellom NSSF og Skiforeningen 70/30 VM 2016 organiseres som et AS med styre og hovedkomité. VM 2016

Detaljer

NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevaal Stadion 73, 0840 Oslo. Tlf 21 02 90 00. E-post: nssf@skiskyting.no PROTOKOLL

NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevaal Stadion 73, 0840 Oslo. Tlf 21 02 90 00. E-post: nssf@skiskyting.no PROTOKOLL NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevaal Stadion 73, 0840 Oslo. Tlf 21 02 90 00. E-post: nssf@skiskyting.no STYREMØTE NR. 4, 2012 2014 16. november 2012 Sted: Bergo Hotel, Beitostølen Oslo, 17. november 2012

Detaljer

Voksenidrett. NIFs utviklingsplan nr. 02 for norsk idrett

Voksenidrett. NIFs utviklingsplan nr. 02 for norsk idrett Voksenidrett NIFs utviklingsplan nr. 02 for norsk idrett UTVIKLINGSPLAN FOR NORSK IDRETT Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Sendt på høring i organisasjonen 20. mai 2016 Sist endret

Detaljer

Lov for Sør-Trøndelag skikrets

Lov for Sør-Trøndelag skikrets Lov for Sør-Trøndelag skikrets Lov for Sør-Trøndelag skikrets, stiftet 3. januar 1904. Vedtatt den 30. mai 2013. Godkjent av Skistyret den dd.mm.2013 iht. delegasjonsvedtak i Idrettsstyret og NSFs lov

Detaljer

SKISTYRETS MØTE NR. 3, kl Seminar kl

SKISTYRETS MØTE NR. 3, kl Seminar kl SKISTYRETS MØTE NR. 3, 2016-2018 01-02.09.2016 kl. 16.00 15.00 Seminar 02.09.2016 kl. 16.00-19.00 Sted: Holmenkollen Park Hotel REFERAT: REFERATSAKER 18. Referat skistyrets møte nr. 2 (2016-2018) RAPPORTERING

Detaljer

LILLEHAMMER SKIKLUB, LANGRENN - SESONGEN

LILLEHAMMER SKIKLUB, LANGRENN - SESONGEN LILLEHAMMER SKIKLUB, LANGRENN - SESONGEN 2016 2017 MEDLEMSKONTINGENT, AKTIVITETS- OG TRENINGSAVGIFT OG KOSTNADSDEKNING Medlemskontingent: Alle som ønsker å ta del i norsk idrett, enten som passive eller

Detaljer

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets Langtidsplan Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets 2013-2016 - 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 Del I, Overordnede punkter... 4 2. Visjon og virksomhetsidé... 4 3. RGTK sine overordnede mål... 4 4. Verdier...

Detaljer

Virksomhetsplan for Bærum Stupklubb i perioden 2011-2014

Virksomhetsplan for Bærum Stupklubb i perioden 2011-2014 1 Virksomhetsplan for Bærum Stupklubb i perioden 2011-2014 2 INNHOLD: 1 Innledning s. 3 1.1 Historikk og status s. 3 1.2 Medlemsutvikling s. 3 1.3 Organiseringen av Bærum Stupklubb s. 4 2 Visjon, verdigrunnlag

Detaljer

Vårmøte 2016 Åråsen stadion

Vårmøte 2016 Åråsen stadion Vårmøte 2016 Åråsen stadion Agenda Fellesdel (kl. 1800-1930): Informasjon om Skihallen på Lørenskog. Utdeling av premier og stipend Informasjon fra NSF ved styremedlem Toril Skaflestad NYTT SKIPOLITISK

Detaljer

Protokoll Styremøte nr 1 2014 Norges Orienteringsforbund

Protokoll Styremøte nr 1 2014 Norges Orienteringsforbund Protokoll Styremøte nr 1 2014 Norges Orienteringsforbund Dato: Onsdag 22.01.2014 Sted: Møterom 4061, Ullevål stadion kl 14.00-18.00 Fra styret Einar Tommelstad, president Anne-Kari Bakkland, visepresident

Detaljer

NORGES SKISKYTTERFORBUND Serviceboks 1 Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf 21 029000 faks 21 029002 PROTOKOLL

NORGES SKISKYTTERFORBUND Serviceboks 1 Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf 21 029000 faks 21 029002 PROTOKOLL NORGES SKISKYTTERFORBUND Serviceboks 1 Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf 21 029000 faks 21 029002 STYREMØTE NR. 7, 2006 08 15 16. august 2007 Sted: Homborsund Oslo, 20. august 2007 R.R. PROTOKOLL Til stede:

Detaljer

Protokoll. Styremøte #4/ Norges Skøyteforbund. Tilstede: President Vibecke Sørensen

Protokoll. Styremøte #4/ Norges Skøyteforbund. Tilstede: President Vibecke Sørensen Protokoll Styremøte #4/2012 14.05. 2012 Norges Skøyteforbund Tilstede: President Vibecke Sørensen Visepresident Erland Kroken Styremedlem Teknisk hurtigløp Marcel Lesche Vanberg Styremedlem Teknisk kunstløp

Detaljer

SKISTYRETS MØTE NR. 02, Onsdag 22. juni

SKISTYRETS MØTE NR. 02, Onsdag 22. juni SKISTYRETS MØTE NR. 02, 2016-2018 Onsdag 22. juni Sted: Ullevål Stadion, UBC REFERAT: REFERATSAKER 5. Referat skistyrets møte nr. 16 (2014-2016) Referat skistyrets møte nr. 1 (2016-2018) RAPPORTERING 6.

Detaljer

Dato: 13.06.06 Tidspkt.: 17.00 21.00 Sted: Idrettens hus på Ullevål. Saks nr. / år Hva saken gjelder / vedtak Ansvar:

Dato: 13.06.06 Tidspkt.: 17.00 21.00 Sted: Idrettens hus på Ullevål. Saks nr. / år Hva saken gjelder / vedtak Ansvar: Referat HOVEDSTYREMØTE NR. 01 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 13.06.06 Tidspkt.: 17.00 21.00 Sted: Idrettens hus på Ullevål Tilstede: Morten Andresen, Knut Westbye, Harald Bråthen, Unni Weiseth, Anders Gogstad,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 Hovedutfordringer for Tromsidretten 2012-2016 Flere, bedre og tidsriktige anlegg for idretten Flere og bedre idrettsarrangement Øke aktiviteten og engasjementet

Detaljer