Spisskompetanseoversikt for etat for tjenester til utviklingshemmede 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spisskompetanseoversikt for etat for tjenester til utviklingshemmede 2014"

Transkript

1 oversikt for etat for tjenester til utviklingshemmede 2014

2 oversikt etat for tjenester til utviklingshemmede 2014 Kvalitetskontroll Utarbeidet av Dato Helene Myklebustad, fagrådgiver etat for tjenester til utviklingshemmede, Bergen kommune Godkjent av Dato Jann Aasbak, etatssjef etat for tjenester til utviklingshemmede, Bergen kommune

3 oversikt etat for tjenester til utviklingshemmede 2014 Innhold 1 Innledning 3 2 oversikt 4 Aktivitet, aktiv læring 4 Aldring, demens og utviklingshemming 5 Autismespekterlidelser, Atferdsutfordringer 6 Coaching, Drama og musikk, Epilepsi 7 Etikk, Familieterapi 8 Flerkulturell forståelse, Fysisk funksjonshemming, Førstehjelp 9 Helsefaglig arbeid, Hjelpemidler, HMS 10 Individuell plan, Kommunikasjon 11 Kosthold og ernæring, Kreftomsorg, Kunst og håndverk 12 Ledelse mv 13 Legemiddelhåndtering 14 Lærlinger og praksiskandidater, Marte Meo 15 Miljøarbeid, Multifunksjonshemming, Muskel og skjelett 16 Overgrepsproblematikk 16 Pedagogikk, Prader Willi syndrom, Profil 17 Psykiske lidelser 18 Psykisk utviklingshemming, Psykososialt arbeid 19 Regnskap, håndtering av klientmidler, Respirasjon, R.I.K. 20 Rus og avhengighet 20 Samfunnsarbeid, Seksualitet, Smittevern, Sondeernæring 21 Sorgarbeid, Stomi, Styringsverktøy, Søvnproblematikk 22 Tegnspråk, Turnus og alternativ arbeidstid 23 Tvang og makt 24 Veiledning 25 3 Evaluering og vedlikehold 26

4 oversikt etat for tjenester til utviklingshemmede Innledning Prosess Forsommeren og høsten 2013 ble det gjort en spisskompetansekartlegging i hele etat for tjenester til utviklingshemmede, prosessen har inneholdt flere runder for å sikre riktig informasjon: Hvert tjenestested leverte oversikt over medarbeidere med en særlig kompetanse på eget kartleggingsskjema. Denne kartleggingen har blitt kvalitetssikret ved at resultatene ble sendt den enkelte resultatenhetsleder for gjennomgang i egen ledergruppe høsten En siste kvalitetssjekk ble gjort på mellomledersamling på Voss 31. oktober og 1. november Kartleggingen er basert på frivillighet. Det er lagt vekt på at den enkelte på oversikten har et ønske om å bidra med sin særlige kompetanse til andre i etaten. Her er det også lagt vekt på den enkeltes evne til å formidle. Noen forutsetninger Bruk av kompetanse fra et annet tjenestested skal klareres med resultatenhetsleder i den aktuelle enheten som har behov for kompetansetilførsel. Formell kontakt gjøres ved henvendelse til den personen som står oppført under kontaktinformasjon. Dette er i all hovedsak nærmeste leder. Behovet for kompetansetilførsel må spesifiseres, og det lages en avtale mellom tjenestestedene som omhandler tema, omfang og form. Det er utarbeidet forslag til avtale rundt kompetanseutveksling (vedlegg 1), logg over møteavtaler (vedlegg 2) og samtykkeerklæring til filmopptak (vedlegg 3). Det er ikke ment at dette skal være kostnadskrevende løsninger. Hvis det imidlertid skulle medføre utgifter for tjenestestedet som «låner» ut en av sine medarbeidere kan det bli aktuelt og for eksempel dekke vikarutgifter for vedkommende. Utgiftene dekkes av den resultatenheten / det tjenestested som har behov for å få tilført kompetanse. 3

5 oversikt etat for tjenester til utviklingshemmede oversikt Therese Kolle Eskil Pedersen Aktivitet Fysisk aktivitet og helse fordypning i fysisk aktivitet og funksjonshemming 180 stp Aktiv omsorg. Betydningen av fysisk aktivitet og friluftsliv som helsefremmende faktor. Svaneviksveien Fantoftåsen Margrete Rongevær Fritidsaktiviteter Åsane botjeneste, sone 2, Tonje Millum Amundsen Tlf: Randi Hestvik Tlf: Trond Presthus Tlf: Aktiv læring Bygger på Lilli Nilsens pedagogiske tilnærming. Kontaktog omfang informasjon Flere ved Spelhaugen dagsenter Aktiv læring Spelhaugen dagsenter Line Fritzon Aktiv læring Nansenvei Aud Gloppen Helle Tlf: Tlf: /

6 oversikt etat for tjenester til utviklingshemmede 2014 Maj Britt Andersen Marit Dingen Elna Ekmann Skjoldvor Haukås* Nina Milde Benedikte Paulsen Margrete Rongevær Mona Strand Astrid Stø* Aldring, demens og utviklingshemming Aldring og psykiske lidelser hos utviklingshemmede 15 stp. Tverrfaglig videreutdanning i eldreomsorg 45 stp Geriatri 10 stp Aldring og psykiske lidelser hos utviklingshemmede 15 stp. Vpl med godkjent spesialkompetanse i aldring og eldreomsorg. Demens Aldring. Miljøarbeid eldre utvh. Aldring og psykiske lidelser hos utviklingshemmede 15 stp Aldring / Demens Aldersrelaterte sykdommer. Alderspsykiatri. Palliativ omsorg. Aldring og psykiske lidelser hos utviklingshemmede 15 stp Geriatri 10 stp Geriatri 10 stp Tverrfaglig eldreomsorg Svaneviksveien Åsen Bofellesskap Skoglien Jægermyren Håstein seniorsenter og Myrdal seniorsenter Solåsen Myrdal seniorsenter Åsane botjeneste, sone 2, Drotningsvik Håstein seniorsenter Tonje Millum Amundsen Tlf: Tlf: Anita Tvedt Nordal Tlf: Elna Ekmann Tlf: Skjoldvor Haukaas Tlf: / Nina Milde Tlf: Skjoldvor Haukaas Tlf: Trond Presthus Tlf: Linn-Cecilie Falstad Tlf: Skjoldvor Haukaas Tlf: *Skjoldvor Haukaas og Astrid Stø holder 1,5 t undervisning sammen om aldring 5

7 oversikt etat for tjenester til utviklingshemmede 2014 Nina Jensen Thor Erik Nilsen Autismespekter lidelser Psykisk utviklingshemming og Autisme Autisme kombinert med dyp og alvorlig utviklingshemming Willy Valentinsen vei Aurdalslia Tone Torgersen Autisme Svartediket avlastning Lillian Hammersland Tlf: Thor Erik Nilsen Tlf: Ann-Tove Boga Tlf: Atferdsutfordringer Siv Bjønnum Skadeforebyggende arbeid Komp enhet sør, Tina Grainger Atferdsvansker Utsikten avlastning Monica Hauge Aggresjonsproblematikk Åsane botjeneste, sone 2, Tone Kildedal Helene Myklebustad Olav Nygård Maj-Britt Stavseng Steinar Varøy Renate Aastveit Aggresjonsproblematikk. Atferdsvansker spesialpedagogikk. Skadeforebyggende arbeid Forebygging, ivaretakelse og håndtering av utfordrende atferd Atferdsvansker spesialpedagogikk Forebygging av utfordrende atferd Skadeforebyggende arbeid administrasjon Komp enhet vest, Etat Arna botjeneste enhetsleder Sverresborg avlastning Sandgotna Komp enhet sør Renate Aastveit Tlf: Hilde Hollund Tlf: Trond Presthus Tlf: Alette H. Knutsen Tlf: Helene Myklebustad Tlf: Olav Nygård Tlf: Hilde Hollund Tlf: Jan Kato Olsen Tlf: Renate Aastveit Tlf:

8 oversikt etat for tjenester til utviklingshemmede 2014 Laila Guttormsen Steinar Løland Ole Daniel Virkesdal Coaching Coaching etter løftmetodikk Coaching etter løftmetodikk Coaching etter løftmetodikk Ytrebygda botjenester enhetsleder Etat Stab Fana botjenester enhetsleder Laila Guttormsen Tlf: Steinar Løland Tlf: Ole Daniel Virkesdal Tlf: Line Fritzon Ingrid Åmdal Drama / musikk Drama Drama og musikk grunnfag Nansenvei Nansenvei Tlf: / Tlf: / Epilepsi Thor Erik Nilsen Epilepsi Aurdalslia Thor Erik Nilsen Tlf:

9 oversikt etat for tjenester til utviklingshemmede 2014 Etikk Siv Bjønnum Etikk veiledning Komp enhet sør, Renate Aastveit Tlf: Jostein Rivenes Etikk Solheimslien 64 Mona Fjeld Tlf: / Renate Aastveit Etikk veiledning Komp enhet sør administrasjon Renate Aastveit Tlf: Kristin Hauge Tina Jellestad Sharon Lamey Bente Nilssen Owren Tone Rauset Line Sørskog Steinar Varøy Familieterapi Systemisk familieterapi Systemisk familieterapi Familieterapi og systemisk praksis Systemisk familieterapi Systemisk familieterapi Systemisk familieterapi Systemisk familieterapi Sandgotna Bofellesskap Leirvikåsen Ytrebygda botjenester Stab Vestre Sikthaugen Leirvikåsen Sandgotna Sandgotna Jan Kato Olsen Tlf: Trond Dahle Tlf: Laila Guttormsen Tlf: Reidun Sæbye Tlf: Trond Dahle Tlf: Jan Kato Olsen Tlf: Jan Kato Olsen Tlf:

10 oversikt etat for tjenester til utviklingshemmede 2014 Målfrid Holthe Tone Kildedal Flerkulturell forståelse Tegnspråk med fremmedspråk. Migrasjonspedagogikk 15 stp. Flyktninger: migrasjon og integrasjon 15 stp. Underviser flerkulturelle om arbeid med utvh. Nansenvei Komp enhet vest Tlf: / Alette H. Knutsen Tlf: Anniken Kvaal Fysisk funksjonshemming Tilrettelegging fysisk funksjonshemming Åsane botjeneste, sone 2, Trond Presthus Tlf: Førstehjelp Geir Rosenlund Førstehjelp Vestlund avlastning Kristian Roset Nivå 3 førstehjelp. Høyegården Nivå 4 eval. førstehjelp Dagsenter Nivå 4 hjelpeplass. førstehjelp. Nivå 3 sminke førstehjelp. Nivå 3 instruktør førstehjelp. Alle sertifisert fra forsvaret. Gunn Rode Tlf: Irene H. Vikøren Tlf: /

11 oversikt etat for tjenester til utviklingshemmede 2014 Helsefaglig arbeid Siri Ann Moen Helsefaglig arbeid Sandgotna Jan Kato Olsen Tlf: Lillian Andreassen Susanne Balzer Sunniva Øseth Hjelpemidler Hjelpemidler / ergoterapi Gosen Hjelpemidler / ergoterapi Hjemmeteam Åsane, sone 2 Hjelpemidler / ergoterapi Utløbakken Tilrettelegging av arbeidsmiljø Julie Henriksen Tlf: Gunhild V. Heldal Tlf: Elin Alfstad Tlf: Anne Lene Sagstad Dina Svea HMS HMS arbeid Påbeg master HMS arbeid i et problemløsende perspektiv. Er REVO Felles ZR-gården Håstein seniorsenter Gudrun Horvei Tlf: Skjoldvor Haukaas Tlf:

12 oversikt etat for tjenester til utviklingshemmede 2014 Siv Bjønnum Monica Hauge Ine Jaastad Renate Toft Ledang Sharon Lamey Nina Lilledrange Individuell plan IP, koordinatorfunksjon, kurs og opplæring IP, koordinatorfunksjon, kurs og opplæring IP, koordinatorfunksjon, kurs og opplæring IP, koordinatorfunksjon, kurs og opplæring IP, koordinatorfunksjon, kurs og opplæring IP, koordinatorfunksjon, kurs og opplæring Komp enhet sør, Åsane botjeneste, sone 2, Årstad botjeneste Laksevåg botjeneste Ytrebygda botjeneste, Fyllingsdalen botjeneste, Renate Aastveit Tlf: Trond Presthus Tlf: Anne Lise Christiansen Tlf: Gunn Urheim Tlf: Laila Guttormsen Tlf: Tom Risa Tlf: Kommunikasjon Kari Ekevold Kommunikasjon / samspill Linda Holst Kommunikasjon / samspill / multifunksjonshemmede / døvblinde Munira Pasalic Kommunikasjon / samspill Spelhaugen dagsenter Dagsentertjenesten Spelhaugen dagsenter Aud Gloppen Helle Tlf: Kari Ditlefsen Tlf: Aud Gloppen Helle Tlf:

13 oversikt etat for tjenester til utviklingshemmede 2014 Elisabeth Kaldefoss Kosthold og ernæring Ernæring med medisinsk grunnkurs 60 stp del av bachelor Vestlundbakken Eva Bildøy Kronheim Tlf: Anita Tvedt Nordal Kosthold Solheimslien 52 Anita Tvedt Nordal Tlf: / Lene A. Skumsnes Ernæringsfysiolog Drotningsvik Linn Cecilie Falstad Tlf: Marit Arnesen Kreftomsorg Kreftomsorg 15 stp Solåsen Nina Milde Tlf: Line Fritzon Kunst og håndverk Kunst og håndverk Nansenvei Tlf: /

14 oversikt etat for tjenester til utviklingshemmede 2014 Sickan Bersaas Anne Kristine Christiansen Anne Lise Christiansen Elna Ekmann Hilde Hollund Gudrun Horvei Olivera Kostovska Renate Aastveit Anniken Kvaal Tonje Millum Amundsen Susanne Nordanger Beathe Nordin Ledelse mv Avtaleverk Personalreglement Lovverk Organisasjon og ledelse Organisasjon og ledelse Helse og sosialadministrasjon Faglig ledelse i Offentlig saksbehandling Folketrygdloven Forvaltningsloven arbeidsrett RS Superbruker Administrasjon og ledelse Faglig ledelse i Lederutdanning Sertifisering Strategisk ledelse Faglig ledelse i Bedriftsøkonomi Fravær og refusjon ERV og RS Felles ZR-gården Sandviksveien samlokaliserte boliger Årstad botjeneste enhetsleder Jægermyren Sverresborg avlastning Felles ZR-gården Bergenhus botjeneste, Komp enhet sør, Åsane botjeneste, sone 2, Svaneviksveien Sandviksveien samlokaliserte boliger Felles ZR-gården Gudrun Horvei Tlf: Anne Kristine Christiansen Tlf: Anne Lise Christiansen Tlf: Elna Ekmann Tlf: Hilde Hollund Tlf: Gudrun Horvei Tlf: Marit Eikeskog Tlf: Renate Aastveit Tlf: Trond Presthus Tlf: Tonje Millum Amundsen Tlf: Anne Kristine Christiansen Tlf: Gudrun Horvei Tlf:

15 oversikt etat for tjenester til utviklingshemmede 2014 Bente Rønhaug Anne Lene Sagstad Torunn Schistad Anita Tvedt Nordal Ledelse mv forts. Helse og sosial administrasjon Prosjektledelse, Coaching, Personal arbeids ledelse 180 stp Arbeidsrett, rekruttering, strategi, endring og konfliktløsing påbeg master ERV og RS Fravær og refusjon ERV og RS Organisasjon og ledelse Årstad botjeneste, Felles ZR-gården Felles ZR-gården Solheimslien 52 Anne Lise Christiansen Tlf: Gudrun Horvei Tlf: Gudrun Horvei Tlf: Anita Tvedt Nordal Tlf: / Legemiddelhåndtering Marianne Aarvold Legemiddelhåndtering Solheimslien 52 Anita Tvedt Nordal Tlf: Irene Grimedal Legemiddelhåndtering Solheimslien 52 Anita Tvedt Nordal Tlf: Marta Elise Helland Legemiddelhåndtering Solheimslien 52 Anita Tvedt Nordal Tlf: Øyvind Kvanmo Legemiddelhåndtering Bergenhus botjeneste, Ingrid Skoland Legemiddelhåndtering Damsgårdsveien 52 Marit Eikeskog Tlf: June Brattaule Tlf:

16 oversikt etat for tjenester til utviklingshemmede 2014 Kjetil Kvidahl Morten Simonsen Mona Turøy Lærlinger og praksiskandidater Videregående opplæring og praksisoppfølging av lærlinger Oppfølging av helsefagarbeiderlærlinger. Sensor i prøvenemd for lærlinger i fylket Praksisoppfølging av lærlinger Storåsen Solheimslien 52 Svartediksveien Trond Dahle Tlf: Anita Tvedt Nordal Tlf: Nina Larsen Tlf: Marit Arnesen Siv Bjørkestrand Line Fritzon Linda Holst Marianne Nejtek Mariann Robberstad Tone Thomassen Flere i kompetanseenhet vest kontaktperson: Steinar Varøy Marte Meo* Marte Meo Sertifisering Marte Meo Sertifisering Marte Meo Sertifisering Marte Meo Sertifisering Marte Meo Sertifisering Marte Meo Sertifisering Marte Meo Sertifisering Marte Meo Sertifisering Påbeg supervisor Solåsen Eidsvåg dagsenter Nansenvei Dagsentertjenesten, Fantoftåsen Mildevegen Sandslivegen Komp enhet vest Nina Milde Tlf: Gunn Solli Tlf: Tlf: / Kari Ditlefsen Tlf: Randi Hestvik Tlf: Mona Eide Tlf: Merete Stavang Tlf: Steinar Varøy Tlf Tone Kildedal Tlf: * Ved bruk av Marte Meo terapeut og videoveiledning skal det alltid innhentes samtykke til videofilming. Samtykket scannes og legges i Profil. Den som har videoveiledning har ansvar for at dette blir gjort. 15

17 oversikt etat for tjenester til utviklingshemmede 2014 Miljøarbeid Siri Ann Moen Systematisk miljøarbeid Sandgotna Jan Kato Olsen Tlf: Ole Jørgen Ingebrigtsen Kari Sundal Multifunksjonshemming Multifunksjonshemming Multifunksjons-hemming og somatisk sykdom Åsen Vestlund avlastning Tlf: Gunn Rode Tlf: Kristin Bjerkreim Muskel og skjelett Muskelterapeut, behandling av stiv og spastisk muskulatur Skjoldvegen Kjersti Skjelten Tlf: Bente Nilssen Owren Overgrepsproblematikk Seksuelle overgrep Erfaring fra mottakssenter for seksuelt misbrukte Vestre Sikthaugen Reidun Sæbye Tlf:

18 oversikt etat for tjenester til utviklingshemmede 2014 Anne Kristine Christiansen Målfrid Holthe Pedagogikk Spesialpedagogikk 15 stp Spesialpedagogisk grunnlagsproblem 15 stp Sandviksveien samlokaliserte boliger Nansenvei Anne Kristine Christiansen Tlf: Tlf: / Lasse V. Larsen Pedagogikk Solheimslien 52 Anita Tvedt Nordal Tlf: Flere ved Langarinden Flere ved Spelhaugen dagsenter Flere ved Todnhaugen Prader Willi Syndrom Prader Willi Prader Willi Prader Willi Langarinden Spelhaugen dagsenter Todnhaugen Hege Myking Tlf: Aud Gloppen Helle Tlf: Merete Iversen Tlf: Linda Holst Nina Elisabeth Jacobsen Charlotte Kolstø Profil Profil superbruker Faglighet i rapportskriving Profil superbruker Dagsentertjenesten Damsgårsveien 52 Solheimslien 64 Olivera Kostovska Profil superbruker Bergenhus botjeneste, Benedikte Paulsen Profil Myrdal seniorsenter Kari Ditlefsen Tlf: June Brattaule Tlf: Mona Fjeld Tlf: / Marit Eikeskog Tlf: Skjoldvor Haukaas Tlf:

19 oversikt etat for tjenester til utviklingshemmede 2014 Maj Britt Andersen Marit Dingen Pål Evans Sigrid Flatås Psykiske lidelser Aldring og psykiske lidelser hos utviklingshemmede 15 stp Aldring og psykiske lidelser hos utviklingshemmede 15 stp. Psykisk helsearbeid 10 stp Aldring og psykiske lidelser hos utviklingshemmede 15 stp Svaneviksveien Skoglien Sandslivegen Åsen Ole Jørgen Ingebrigtsen Psykologi grunnfag Åsen Monika Johansen Psykisk helsearbeid Wesselgt Kristi Ane Klepsvik Psykisk helse Leirvikåsen Fitjar fagskole Nina Milde Aldring og psykiske Solåsen lidelser hos utviklingshemmede 15 stp Thor Erik Nilsen Susanne Nordanger Elisabeth Pedersen Margrete Rongevær Kristian Roset Øystein Røssland Psykisk helse og fungering under påvirkning av smerte Psykiatrisk vernepleier Psykisk helse Fitjar fagskole Aldring og psykiske lidelser hos utviklingshemmede 15 stp Psykisk helsearbeid 10 stp Psykiatrisk vernepleier Aurdalslia Sandviksveien samlokaliserte boliger Leirvikåsen Åsane botjeneste, sone 2, Høyegården dagsenter Mildevegen Tonje Millum Amundsen Tlf: Anita Tvedt Nordal Tlf: Merete Stavang Tlf: Tlf: Tlf: Audun Selsvold Tlf: Trond Dahle Tlf: Nina Milde Tlf: Thor Erik Nilsen Tlf: Anne Kristine Christiansen Tlf: Trond Dahle Tlf: Trond Presthus Tlf: Irene H. Vikøren Tlf: / Mona Eide Tlf:

20 oversikt etat for tjenester til utviklingshemmede 2014 Morten Samsonsen Tone Thomassen Eva-Lise Wikstrøm Psykiske lidelser forts. Psykiatrisk sykepleier Psykisk helsearbeid 10 stp Psykisk helsearbeid Ettårig fagskoleutdanning NKS nettstudie Mildevegen Sandslivegen Skoglien Mona Eide Tlf: Merete Stavang Tlf: Anita Tvedt Nordal Tlf: Nina Jensen Psykisk utviklingshemming Psykisk utviklingshemming og Autisme Willy Valentinsen vei Lillian Hammersland Tlf: Tina Grainger Elisabeth Klausen Psykososialt arbeid Psykososialt arbeid med barn og unge Psykososialt arbeid med barn og unge Utsikten avlastning Skoglien Hilde Hollund Tlf: Anita Tvedt Nordal Tlf:

21 oversikt etat for tjenester til utviklingshemmede 2014 Regnskap, håndtering av klientmidler June Brattaule Regnskap Damsgårsveien 52 June Brattaule Tlf: Sissel Halvorsen Regnskap Lyderhornslien Sissel Halvorsen Tlf: Marta Elise Helland Regnskap Solheimslien 52 Anita Tvedt Nordal Tlf: Nina Elisabeth Jacobsen Økonomirutiner Damsgårsveien 52 June Brattaule Tlf: Lasse V. Larsen Regnskap Solheimslien 52 Anita Tvedt Nordal Tlf: Geir Rosenlund Kari Sundal Respirasjon Bruk av oksygen. Sug. Ulike inhalasjonsapparater, b og c pap Vestlund avlastning Vestlund avlastning Gunn Rode Tlf: Gunn Rode Tlf: Daniel Borlaug R.I.K Blæretømming med kateter Rådalslien Bodil Elholm Tlf: Rus og avhengighet Sharon Lamey Rus og avhengighet / psykiatri, herunder 12- trinnsmodell, arbeid med avhengige og pårørende og medavhengighet Ytrebygda botjeneste, Laila Guttormsen Tlf:

22 oversikt etat for tjenester til utviklingshemmede 2014 Tone Kildedal Samfunnsarbeid Samfunnsarbeid master 120 stp Komp enhet vest, Alette H. Knutsen Tlf: Ann Cecile Hjelm Kristine Søraas Knutsen Anita Tvedt Nordal Seksualitet Seksologisk rådgiver Fordypning i utviklingshemming og seksualitet Kropp og seksualitet hos utviklingshemmede Seksualitet og utviklingshemming Etat Spelhaugen Solheimslien 52 Ann Cecilie Hjelm bergen.kommune.no Anette Mørk Jacobsen Tlf: Anita Tvedt Nordal Tlf: / Brita Kobbeltvedt Vestlund avlastning Smittevern Infeksjonskontrollprogram / forebygging av smittevern Infeksjonskontrollprogram / forebygging av smittevern Rådalslien Vestlund avlastning Bodil Elholm Tlf: Gunn Rode Tlf: Sondeernæring Hege Lirhus Lemme Sondeernæring Gosen Geir Rosenlund Skifte peg Vestlund avlastning Kari Sundal Bruk av sonde Vestlund avlastning Julie Henriksen Tlf: Gunn Rode Tlf: Gunn Rode Tlf:

23 oversikt etat for tjenester til utviklingshemmede 2014 Anne Lene Sagstad Sorgarbeid Sorggruppeleder i Fana og Storetveit menighet Felles ZR-gården Gudrun Horvei Tlf: Stomi Brita Kobbeltvedt Stomi Rådalslien Hege Lirhus Lemme Stomi Gosen Bodil Elholm Tlf: Julie Henriksen Tlf: Styringsverktøy Tone Kildedal Underviser styringskort / fagsystemer Komp enhet vest, Alette H. Knutsen Tlf: Søvnproblematikk Thor Erik Nilsen Søvnproblematikk Aurdalslia Thor Erik Nilsen Tlf:

24 oversikt etat for tjenester til utviklingshemmede 2014 Tegnspråk Eline Kråvik Andreassen Tegnspråk Kristin Bjerkreim Flere medarbeider ved Eidsvåg dagsenter Målfrid Holthe Linda Talhaug Tegnspråk, praktisk og teoretisk utdannet Tegnspråk Tegnspråk med fremmedspråk Tegnspråk, kommunikasjonskurs ved Ål folkehøyskole for døve Herman Gransvei Skjoldvegen Eidsvåg dagsenter Nansenvei Åsane avlastning Rune Bødal Tlf: / Kjersti Skjelten Tlf: Gunn Solli Tlf: Tlf: / Ellen Kristoffersen Tlf: Turnus og alternativ arbeidstid Trond Presthus Turnus Åsane botjeneste, sone 2 enhetsleder Arnhild Sollid Turnus / RS Drotningsvik Ole Daniel Virkesdal Alternativ arbeidstid Fana botjeneste enhetsleder Trond Presthus Tlf: Linn-Cecilie Falstad Tlf: Ole Daniel Virkesdal Tlf:

25 oversikt etat for tjenester til utviklingshemmede 2014 Benedicte Baksvær Irene Bilberg Anne-Tove Boga Daniel Borlaug Monica Hauge Linda Holst Jan Christian Olsen Trude Sundal Steinar Varøy Renate Aastveit Tvang og makt Opplæring og kursholder kap. 9 og kap. 4A Opplæring og kursholder kap. 9 og kap. 4A Opplæring og kursholder kap. 9 og kap. 4A Opplæring og kursholder kap. 9 og kap. 4A Opplæring og kursholder kap. 9 og kap. 4A Opplæring og kursholder kap. 9 og kap. 4A Opplæring og kursholder kap. 9 og kap. 4A Opplæring og kursholder kap. 9 og kap. 4A Opplæring og kursholder kap. 9 og kap. 4A Opplæring og kursholder kap. 9 og kap. 4A Todnhaugen Fanafjellsvegen Svartediket avlastning Rådalslien Åsane botjeneste, sone 2, Dagsentertjenesten Willy Valentinsen vei Sverre Hjetlandsvei Sandgotna Komp enhet sør, Merete Iversen Tlf: Irene Bilberg Tlf: Anne-Tove Boga Tlf: Bodil Elholm Tlf: Trond Presthus Tlf: Kari Ditlefsen Tlf: Lillian Hammersland Tlf: Trude Sundal Tlf: Jan Kato Olsen Tlf: Renate Aastveit Tlf:

26 oversikt etat for tjenester til utviklingshemmede 2014 Maj Britt Andersen Siv Bjønnum Anne Kristine Christiansen Heidi Fardal Ine Jaastad Bente Torget knudsen Sharon Lamey Elisabeth Larsen Elisabeth A. Lauvås Helene Myklebustad Bente Nilssen Owren Ingrid Åmdal Renate Aastveit Veiledning Veiledningspedagogikk modul 1 og 2 Veiledningspedagogikk modul 1 og 2 Veiledningspedagogikk Modul 1 og 2 Kurs over 4 dager i veiledning Veiledningspedagogikk Modul 1 og 2 ICDP* foreldreveileder FO veiledning teori og metode 40 timer Veiledningspedagogikk Modul 1 6 stp Veiledning og vurdering 15 stp Veiledningspedagogikk Modul 1 og 2 Veiledningspedagogikk modul 1 og 2 med FO godkjenning Veiledningspedagogikk modul 1 6 stp Veiledningspedagogikk Modul 1 og 2 Svaneviksveien Komp enhet sør, Sandviksveien samlokaliserte boliger Solheimslien 64 Årstad botjeneste, Eidsvåg dagsenter Ytrebygda botjenester, Bjørgefaret Høyegården dagsenter Etat Vestre Sikthaugen Nansenvei Komp enhet sør, Tonje Millum Amundsen Tlf: Renate Aastveit Tlf: Anne Kristine Christiansen Tlf: Mona Fjeld Tlf: / Anne Lise Christiansen Tlf: Gunn Solli Tlf: Laila Guttormsen Tlf: Elisabeth Larsen Tlf: Irene H. Vikøren Tlf: / Helene Myklebustad Tlf: Reidun Sæbye Tlf: Tlf: / Renate Aastveit Tlf: * ICDP: Samspill og sensitiveringsprogram for foreldre / omsorgsutøvere 25

27 oversikt etat for tjenester til utviklingshemmede Evaluering og vedlikehold Evaluering Det er utarbeidet et eget forslag til samarbeidsavtale som kan benyttes som grunnlag for evalueringen. Kopi av avtaler om kompetanseutveksling sendes: Evaluering av etatens spisskompetanseoversikt og erfaringer knyttet til bruk av denne gjøres fortløpende i etatens ledergruppe. Vedlikehold Vedlikehold av spisskompetanseoversikten gjøres første gang etter 6 måneder. Revisjon vil foregå slik: Endringer sendes innen Alle korrigeringer og / eller melding om «nye» spisskompetanseområder og medarbeidere må inneholde nødvendig informasjon: navn medarbeider, spisskompetanse (erfaringsbasert er helt legitimt), tjenestested og kontaktinformasjon (vanligvis nærmeste leder). Revidert spisskompeanseoversikt vil foreligge i juli

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 12.11,5 (z) Fana 05.05 Erik Furnes 111268 Søfteland TIL 12.41,0 (1) Melløs 16.09 Lars Ove Moen 151159 TIF Viking 12.47,0 (z) Fana 05.05 Johnny

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

SUNDE SKOLE. Skoleåret 2014/2015

SUNDE SKOLE. Skoleåret 2014/2015 SUNDE SKOLE Valg i klasse: 1A Marit Stensrød maritstensrod@gmail.com 99021890 Lene Hviding lene.hviding@em1.no 95976318 Naheed Akhtar Naheeda79@gmail.com 47145742 Bente Håland Sætre Bente_saetre@hotmail.com

Detaljer

Delegert Møtebok Saksgang

Delegert Møtebok Saksgang Delegert Møtebok Saksgang Utvalg Godkjent dato Utvalgssaksnr Tilsettingsnemnd for pedagogisk personale 16.05.2011 11/2 Arkivsaksnr: 2011/1112 Klassering: 410 Saksbehandler: Elisabeth Jonassen IDNR 294

Detaljer

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Hordaland fylkeskommune http://www.hordaland.no/ Postboks 7900, 5020 BERGEN Agnes Mowinckels gate 5, 5020 BERGEN

Hordaland fylkeskommune http://www.hordaland.no/ Postboks 7900, 5020 BERGEN Agnes Mowinckels gate 5, 5020 BERGEN Tir 26. jan. 2016 kl. 10:00 13:00 S12 Galleri og Verksted Fitjar vidaregåande skule: trinn: Vg1, antall: 17 Kontakt Fitjar vidaregåande skule: post.fiv@hfk.no 53 45 78 00 Hilde Førre Hilde.Forre@hfk.no

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14 OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14 LAG/VERV NAVN TELEFON EPOST 2004 JENTER Kjetil Flataukan Else Marie Svinsås 920 19 225 926 05 158 kjefla@outlook.com emsvinsaas@gmail.com Bjørn Are

Detaljer

Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014

Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014 1 Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014 2 1. Sammendrag... 3 2. Hvem er vi og hva skal vi drive med?... 3 3. Kompetansebehov... 3 3.1. Hva trenger vi av kompetanse i 2014?... 4 3.2.

Detaljer

Administrasjon av arbeidsforhold. Administrasjon av arbeidsforhold. skjema i HR-portalen. Bluegarden Mobil - prøv selv!

Administrasjon av arbeidsforhold. Administrasjon av arbeidsforhold. skjema i HR-portalen. Bluegarden Mobil - prøv selv! Fornavn Etternavn Firma Parallellsesjoner A-ordningen: Tips kl og 1300 triks - 1345 for å unngå Parallellsesjoner kl 1400-1445 Aleksander Ramnefjell DNB BANK ASA Ane Føllesdal Bluegarden Anna Rønning SpareBank

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Alta. Onsdag 6. juni 2012 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Alta. Onsdag 6. juni 2012 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica otel, Alta Onsdag 6. juni 2012 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Laila Davidsen Ivan Olsen Steinar Karlstrøm Forfall fra:

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

8.6 Astrid Sundby 42 Jessheim 29.09.1964 8.9 Tove Dønnum 40 Jessheim 06.10.1962 9.0 Ingvei Sæter 38 Jessheim 25.09.1960

8.6 Astrid Sundby 42 Jessheim 29.09.1964 8.9 Tove Dønnum 40 Jessheim 06.10.1962 9.0 Ingvei Sæter 38 Jessheim 25.09.1960 JENTER 22 172 60m M 8.6 Astrid Sundby 42 Jessheim 29.09.1964 8.9 Tove Dønnum 40 Jessheim 06.10.1962 9.0 Ingvei Sæter 38 Jessheim 25.09.1960 100m M 13.8 Astrid Sundby 42 Jessheim 20.06.1964 14.0 Tove Dønnum

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 29.07.2013-04.08.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U, IS I Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 29.07.2013-04.08.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U, IS I Journalenhet: Lnr: 2611/13 Regdato:29.07.2013 Arkivkode:416 Saksnr: 13/178-17 Dok.type: /I Gradering: Navn: Terje Omberg Dok.beskr: TAKKER JA TIL STILLING SOM BPA - 30% Lnr: 2612/13 Regdato:29.07.2013 Arkivkode:416

Detaljer

Fylkesmannen, Helse Nord-Trøndelag og KSvil i samarbeid arrangere felles informasjonsdag om den nye

Fylkesmannen, Helse Nord-Trøndelag og KSvil i samarbeid arrangere felles informasjonsdag om den nye Aud Lindseth Fra: Roy Harald Ottesen Sendt: 18. februar 2013 18:25 Til: Aud Lindseth Emne: VS: Informasjonsdag og den nye trunusordning for leger - sett av dagen 12.03.13!! Vedlegg: Informasjons- og veiledningsmateriell

Detaljer

Offentlig journal ***** ***** ***** Utlysning Intensiv Vesterålen, spes.spl og spl. faste og vikariater 2010/2285-12 1730/2011 17.11.

Offentlig journal ***** ***** ***** Utlysning Intensiv Vesterålen, spes.spl og spl. faste og vikariater 2010/2285-12 1730/2011 17.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.11.2011 nnhold: tlysning ntensiv Vesterålen, spes.spl og spl. faste og vikariater 2010/2285-12 1730/2011 ERSS/HEA Avs./mottaker:

Detaljer

Side 1 av 5. Telemark. Bamble kommune Dr. Pål Rochette Spesialist i psykiatri og allmennmedisin Kognitiv terapeut www.mestringskurs.

Side 1 av 5. Telemark. Bamble kommune Dr. Pål Rochette Spesialist i psykiatri og allmennmedisin Kognitiv terapeut www.mestringskurs. Telemark Bamble kommune Tone Baasland Bamble kommune Avd Kirkeveien 12 3970 Langesund Mob 903 67 007 tone.baasland@bamble.kommune.no Bø kommune Lisbeth Welta Studentsamskipnaden i Telemark Høgskolen i

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss ordfører AP

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196. Varamedlemmer møter

Detaljer

- skaper endring - Medarbeidere. Aksis Arbeid og Kompetanse AS Dalebakken 4 9510 ALTA. Telefon: 99556260 e-post: post@aksis.no web: www.aksis.

- skaper endring - Medarbeidere. Aksis Arbeid og Kompetanse AS Dalebakken 4 9510 ALTA. Telefon: 99556260 e-post: post@aksis.no web: www.aksis. - skaper endring - Medarbeidere Aksis Arbeid og Kompetanse AS Dalebakken 4 9510 ALTA 99556260 e-post: post@aksis.no web: Administrasjon Steinar Karlstrøm Adm. Direktør 97 76 19 60 Steinar Walseth Økonomisjef

Detaljer

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse 1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014 Innholdsfortegnelse 24 Stemmerett i årsmøtet i fylkeslag Gruppeinndeling - Madrassmøte 1-2-1 Deltakerliste Diabetesforbundet

Detaljer

Dok.dato: 20.07.2011. Klassering: ***** PERSS/MS8. Dok.dato: 20.07.2011. Klassering: ***** PERSS/MS8. Dok.dato: 20.07.2011.

Dok.dato: 20.07.2011. Klassering: ***** PERSS/MS8. Dok.dato: 20.07.2011. Klassering: ***** PERSS/MS8. Dok.dato: 20.07.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.7.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.08.2011 ersonalmappe Waage nger Five 2010/1409-4 16814/2011 ERSS/MS8 Mottaker nger Five Waage ERSS/MS8 ersonalmappe

Detaljer

Dok.dato: 12.01.2011. Klassering: ***** PERSS/MRO. Dok.dato: 12.01.2011. Klassering: ***** PERSS/MRO. Dok.dato: 28.01.2011.

Dok.dato: 12.01.2011. Klassering: ***** PERSS/MRO. Dok.dato: 12.01.2011. Klassering: ***** PERSS/MRO. Dok.dato: 28.01.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.2.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.02.2011 ersonalmappe Kristensen Elin - Tone 2010/155-11 970/2011 12.01.2011 ERSS/MRO Mottaker Elin-Tone Kristensen

Detaljer

Oppdatert 17/10/2010 Trenere fotball: Årskull Navn Adresse Postnr Mob. Tlf. privat Tlf. arb e-post 92-94 Junior, gutt Samarbeidslag MO IL 91-94

Oppdatert 17/10/2010 Trenere fotball: Årskull Navn Adresse Postnr Mob. Tlf. privat Tlf. arb e-post 92-94 Junior, gutt Samarbeidslag MO IL 91-94 Oppdatert 17/10/2010 Trenere fotball: Årskull Navn Adresse Postnr Mob. Tlf. privat Tlf. arb e-post 92-94 Junior, gutt Samarbeidslag MO IL 91-94 Junior, gutt Frode Hauge 91-94 Junior Damer Stian Forland

Detaljer

BSKs 50 beste JENTER / GUTTER gjennom tidene Utlistet av Magne Teigen, BSK Statistikk - pr. 1. mai 2011

BSKs 50 beste JENTER / GUTTER gjennom tidene Utlistet av Magne Teigen, BSK Statistikk - pr. 1. mai 2011 BSKs 50 beste JENTER / GUTTER gjennom tidene Utlistet av Magne Teigen, BSK Statistikk - pr. 1. mai 2011 JENTER 10 år 400 m - J10 Nr. Navn Klubb Født Res. Pl. Sted Dato-år 1 Gro Elisabeth Håkenrud IF Liv

Detaljer

Lagrettemedlemmer/ meddommarar Gulating lagmannsrett 2017 2020 Det skal veljast 9 kvinner og 9 menn

Lagrettemedlemmer/ meddommarar Gulating lagmannsrett 2017 2020 Det skal veljast 9 kvinner og 9 menn Lagrettemedlemmer/ meddommarar Gulating lagmannsrett 2017 2020 Det skal veljast 9 kvinner og 9 menn Utval Fødeår Kjønn Etternavn Fornavn Postnr. Poststed 1 LA 1949 K Notland Gerd Nancy 5440 MOSTERH 2 LA

Detaljer

Vedlegg 3 Bergen kommune Kompetanseløftet 2015 - Rapportering av resultat og plantall for rekrutterings- og kompetansetiltak,

Vedlegg 3 Bergen kommune Kompetanseløftet 2015 - Rapportering av resultat og plantall for rekrutterings- og kompetansetiltak, Vedlegg 3 Bergen kommune Kompetanseløftet 2015 - Rapportering av resultat og plantall for rekrutterings- og kompetansetiltak, Dette vedlegget er oversikt over antall medarbeidere som har vært i ulike kompetansetiltak

Detaljer

RESULTATLISTER - Drammen Grand Prix 6.10.2013 Heat nr. 1

RESULTATLISTER - Drammen Grand Prix 6.10.2013 Heat nr. 1 RESULTATLISTER - Drammen Grand Prix 6.10.2013 Heat nr. 1 Gutt/pike sykkel 1 hund G/P 12-13 år 1 hund kl.1100 1 1 André Boysen Hillestad Holmenkollen Sportsklubb 3.22.7 2 8 Oda Amundrud Bærum 3.26.1 1 2

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune, Nav Laksevåg sosialtjeneste

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune, Nav Laksevåg sosialtjeneste Saksbehandler, innvalgstelefon Hilde Ordemann, 55 57 22 12 Vår dato Deres dato Vår referanse 2014/10344 721.0 Deres referanse Rapport fra tilsyn med Bergen kommune, Nav Laksevåg sosialtjeneste Adressen

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2013

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2013 Saksbehandler, innvalgstelefon Torill Vebenstad, 55572589 Vår dato 19.04.2013 Deres dato Vår referanse 13/1834 Deres referanse Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2013 Adressen til virksomheten: Bergen

Detaljer

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Partiliste: Sosialistisk Venstreparti PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Kenneth Andre Norum 1 ** 4,00 7 3 14,00 12,00 24 19 55,00 69,00 2 Elinor Kristiansen 2

Detaljer

Antall Vakt Navn Klubb Rolle 1 Aud Vaule Bjerkreim IL 1 Dag Lloyd Vaule Bjerkreim IL 1 Elin Cathrine Nevland Bjerkreim IL 1 Gunvor Vaule Bjerkreim IL

Antall Vakt Navn Klubb Rolle 1 Aud Vaule Bjerkreim IL 1 Dag Lloyd Vaule Bjerkreim IL 1 Elin Cathrine Nevland Bjerkreim IL 1 Gunvor Vaule Bjerkreim IL Antall Vakt Navn Klubb Rolle 1 Aud Vaule Bjerkreim IL 1 Dag Lloyd Vaule Bjerkreim IL 1 Elin Cathrine Nevland Bjerkreim IL 1 Gunvor Vaule Bjerkreim IL 1 Jan Tore Paulsen Bjerkreim IL NY 2 Jan Øyvind Rekeland

Detaljer

Sakskart hovedutvalg skole og kultur 19.10.05

Sakskart hovedutvalg skole og kultur 19.10.05 Page 1 of 5 Sakskart hovedutvalg skole og kultur 19.10.05 Karmøy kommune Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.10.05Tid: Kl. 18.30 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Fung. skole og kultursjef Ørjan Rød. Elin Davidsen møtte som sekretær.

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Fung. skole og kultursjef Ørjan Rød. Elin Davidsen møtte som sekretær. KARMØY KOMMUNE Møtested: Bøtoppen Møtedato: 25.10.06 Tid : Kl. 19.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Kåre Bakkevold

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1988

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1988 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 11.54,5 (z) Fana 07.05 Jan Rolstad 170850 TIF Viking 13.12,6 (1) Fana 21.09 Lars Ove Moen 151159 TIF Viking 13.51,0 (2) Fana 21.09 Morten Lavik

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Oslo kommune, Barne- og familieetaten Kringsjå avlastning Virksomhetens adresse:

Detaljer

NEDRE HJARTÅSEN VEILAG - GNR. 2

NEDRE HJARTÅSEN VEILAG - GNR. 2 NEDRE HJARTÅSEN VEILAG - GNR. 2 Bnr.: Navn: Adresse: Telefon: Mobil: E-mail: 142 Naustdal, Eli Karin Vilh. Bjerknesvn. 86, 5081 BERGEN 55286289 97755211 72 Thomsen, Gro Øvrehagen 9, 5580 Ølen 41317545

Detaljer

Dok.dato: 18.09.2015. Klassering: PHR/TGR005. Dok.dato: 22.09.2015. Klassering: ***** PERSS/HTO002. Dok.dato: 22.09.2015.

Dok.dato: 18.09.2015. Klassering: PHR/TGR005. Dok.dato: 22.09.2015. Klassering: ***** PERSS/HTO002. Dok.dato: 22.09.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.9.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.09.2015 Melding om kritikkverdige arbeidsforhold 2015/1878-2 23995/2015 18.09.2015 HR/LEB001 S Offl. 13 jfr fvl

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01682-37 Gjesteforeleserkontrakt vår 2016 AIØ - gjesteforelesere - kontrakter Kari Kristine Heggstad Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/01682-38 Gjesteforeleserkontrakt

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1987

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1987 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 11.28,0 (z) Tammerfors 17.06 Lars Ove Moen 151159 TIF Viking 12.59,3 (1) Fana 09.09 Johnny Sannes 270968 IL Stjernen 13.00,0 (z) Lisleby 25.06

Detaljer

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2014/15

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2014/15 OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2014/15 LAG/VERV NAVN TELEFON EPOST 2005 JENTER / Therese Henden 928 30 378 thehende@online.no Henning Olstad Stian Eide Thomas Foosnæs Hallvard Burø Øystein

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01214-41 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter i praksis Reiseregninger i praksis - radiografi - kull 2013-2014/2015 Brita Steine, 15/01743-19 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Ansettelsesutvalget

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Ansettelsesutvalget HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Ansettelsesutvalget Møtested: Rådhuset - formannskapssalen Møtedato: 16.10.2009 Fra kl: 13.00 Til kl: 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Siv Nilsen, kommunalleder I alle saker

Detaljer

Dok.dato: 05.01.2012. Klassering: ***** PERSS/JES. Dok.dato: 05.01.2012. Klassering: ***** PERSS/JES. Dok.dato: 11.01.2013.

Dok.dato: 05.01.2012. Klassering: ***** PERSS/JES. Dok.dato: 05.01.2012. Klassering: ***** PERSS/JES. Dok.dato: 11.01.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.1.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 28.01.2013 ersonalmappe Solheim Eivind 2008/2892-18 311/2012 05.01.2012 ERSA/TS4 Avs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal ***** ***** ***** Personalmappe Häggman Michael 2008/3242-10 8487/2009 PERSV/MRO 25.05.2009 12.05.2009 ***** Nordlandssykehuset

Offentlig journal ***** ***** ***** Personalmappe Häggman Michael 2008/3242-10 8487/2009 PERSV/MRO 25.05.2009 12.05.2009 ***** Nordlandssykehuset Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.5.2009, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.05.2009 ersonalmappe Häggman Michael 2008/3242-10 8487/2009 12.05.2009 ERSV/MRO Mottaker Michael Häggman ERSV/MRO

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. tirsdag 6. desember 2011 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. tirsdag 6. desember 2011 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica otel, ammerfest tirsdag 6. desember 2011 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Laila Davidsen Ivan Olsen Geir Ove Bakken Forfall

Detaljer

HOVIN KULTURFESTIVAL 2015. 21.-23. august

HOVIN KULTURFESTIVAL 2015. 21.-23. august HOVIN KULTURFESTIVAL 2015 Hovin kulturfestival har blitt en årlig tradisjon her på Hovin så sett av helga allerede: 21.-23. august Også i år vil arrangementet stort sett foregå på Hovin stadion. Årets

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.10.2011 Tid: 09:00 10:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.10.2011 Tid: 09:00 10:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.10.2011 Tid: 09:00 10:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 FRISKIS & SVETTIS HAMAR

STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 FRISKIS & SVETTIS HAMAR 1. Organisering Styret har i perioden bestått av: STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 FRISKIS & SVETTIS HAMAR Anita Østheim Maria Løvsletten Kari Arnestad Randi Stavø Hanne Snartum Britt Sæther Gro Medlien Jørn

Detaljer

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG Menn 3000 meter bane (16.00 / 10) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 13.29,7 (1) Trondheim/St 31.08 Øystein Sæther 271159 Trondheim Gangklubb 14.13,8 (4) Hallstavik 14.09 Tore Strømøy 190260 Frøya IL

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 : Arbeidarpartiet 1 Torill Torsvik Størkersen 1968 5986 Hosteland 2 Arthur Reidar Sjursen 1952 5984 Matredal 3 Ragnvald Tangedal 1960 5986 Hosteland 4 Hildegunn Bjånes 1968 5984 Matredal 5 Bjørn Egil Nordland

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

UKE MANDAG 21.08.06 TIRSDAG 22.08.06 ONSDAG 23.08.06 TORSDAG 24.08.06 FREDAG 25.08.06 34 ROM: AUD 4 Kl 10.00-10.40

UKE MANDAG 21.08.06 TIRSDAG 22.08.06 ONSDAG 23.08.06 TORSDAG 24.08.06 FREDAG 25.08.06 34 ROM: AUD 4 Kl 10.00-10.40 1 TIMEPLAN HØSTEN 2006 KULL 2005 3. SEMESTER FORELØPIG TIMEPLAN Erfaringsmessig blir det en del endringer pga turnusen til legene som underviser i sykdomslære. Redigert 24.10.06 Antall studenter: 50 Klasserom

Detaljer

Offentlig journal ***** ***** ***** Personalmappe Kolstad Kristian Jacobsen 2010/73-7 25637/2011 PERSS/RIEL 16.11.2011 10.11.

Offentlig journal ***** ***** ***** Personalmappe Kolstad Kristian Jacobsen 2010/73-7 25637/2011 PERSS/RIEL 16.11.2011 10.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.11.2011 ersonalmappe Kolstad Kristian Jacobsen 2010/73-7 25637/2011 ERSS/REL Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Bamble videregående skole

Bamble videregående skole Bamble videregående skole Oversikt over ansatte Grasmyr har telefonnr 35 91 94 xx - Croftholmen har 35 91 79 xx ASSISTENT Tore Ansgar Lønne Christensen tore.lonne.christensen Terje Henrichsen terje.henrichsen@t-fk.no

Detaljer

Offentlig journal. Overordnet samarbeidsavtale samt tjenesteavtalene 1, 3, 5 og 11 - kommunal behandling. Flakstad kommune 2011/2332-1 27517/2011

Offentlig journal. Overordnet samarbeidsavtale samt tjenesteavtalene 1, 3, 5 og 11 - kommunal behandling. Flakstad kommune 2011/2332-1 27517/2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.12.2011 Overordnet samarbeidsavtale samt tjenesteavtalene 1, 3, 5 og 11 - kommunal behandling Flakstad kommune 2011/2332-1

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Ansettelsesutvalget

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Ansettelsesutvalget HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Ansettelsesutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.06.2011 Fra kl: 09.00 Til kl: 11.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Sak 7/11:

Detaljer

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd VÅLER KOMMUNE Oversikt over medddommere 2013 2016 meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere Forslag til skjønnsmenn (Oppnevnes av fylkeskommunen) forliksråd (Oppnevnes av fylkesmannen)

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Organisering av samspill- og beslutningsgrupper for skoleutbygging Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, svømmehall og flerbrukshall Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi

Detaljer

Offentlig journal ***** ***** ***** Personalmappe Vatndal Willy 2008/1802-4 24495/2010 PERSA/EIC 10.01.2011 23.12.2010 ***** Nordlandssykehuset

Offentlig journal ***** ***** ***** Personalmappe Vatndal Willy 2008/1802-4 24495/2010 PERSA/EIC 10.01.2011 23.12.2010 ***** Nordlandssykehuset Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.1.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.01.2011 ersonalmappe Vatndal Willy 2008/1802-4 24495/2010 23.12.2010 ERSA/EC Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01291-17 Tilleggskontrakt Erasmus Pluss 2014 Mobilitet 2015-1-NO01-KA103-013035 Erasmus+ Mobilitetsmidler 2015-2016 Senter for internasjonalisering av utdanning /Vidar Pedersen Internasjonalt

Detaljer

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø Partiliste: Arbeiderpartiet PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Robert Ditlev Jensen 1 ** 36,50 43 2 81,50 98,25 109 10 217,25 298,75 2 Catrine Rosanoff Aronsen

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Spesialfelt,2009 13.06.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ole H. Fjeld Namnå 115 2 Tor Amundsen Enebakk 114 3 Arild Jahnsen Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag 110 4 Jan

Detaljer

Vest-Agder. Elena Sleire Lege, spesialist i psykiatri Unik Klinikk AS Vågsbygd Ringvei 100 B 4621 Kristiansand Mob 401 66 377 unikklinikk@outlook.

Vest-Agder. Elena Sleire Lege, spesialist i psykiatri Unik Klinikk AS Vågsbygd Ringvei 100 B 4621 Kristiansand Mob 401 66 377 unikklinikk@outlook. Vest-Agder Hele Vest-Agder Dr. Pål Rochette Spesialist i psykiatri og allmennmedisin Kognitiv terapeut Tordenskjoldsgate 16 4612 Kristiansand Mob 917 02 113 drrochette.no Elena Sleire Lege, spesialist

Detaljer

Etterkommere av Alfred Moen

Etterkommere av Alfred Moen Alfred Moen Født: 24 03 1879 Død: 1964 Martha Oline Ødegård Født: 03 05 1890, Fosnes Død: 28 12 1982, Overhalla Rakel Moen Født: 12 02 1911, Salsnes Død: 08 02 1975, Salsnes Johan Arthur Kongsmo Født:

Detaljer

Epilepsi og autisme 2. og 3. febr 2015

Epilepsi og autisme 2. og 3. febr 2015 Illustrasjonsfoto Epilepsi og autisme 2. og 3. febr 2015 Kurs for foreldre, andre pårørende og nærpersoner Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme, Lærings- og mestringssenteret Epilepsi og

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse fortsatt redusert arbeidstid. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1652-20 22575/2015 28.07.

Offentlig journal. Bekreftelse fortsatt redusert arbeidstid. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1652-20 22575/2015 28.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.8.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.08.2015 Bekreftelse fortsatt redusert arbeidstid 2012/1652-20 22575/2015 28.07.2015 Martin Garstad Svar på søknad om

Detaljer

Etterkommere av Lars Johannesen Ripel

Etterkommere av Lars Johannesen Ripel Etterkommere av Lars Johannesen Ripel Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Lars..... Johannesen............ Ripel....................................................

Detaljer

ADMINISTRASJONEN, SFO, VAKTMESTRE

ADMINISTRASJONEN, SFO, VAKTMESTRE ADMINISTRASJONEN, SFO, VAKTMESTRE: Rektor Arve Stoveland, Skomo... 75 02 67 15 Uv.insp. Peder Pedersen, Jektskipperv. 12... 75 02 39 26 Avdelingsledere: - Anne Margrethe Lund, Toft... 75 02 32 78 - Gunvald

Detaljer

Lokal strategi for god praksis og helhetlige tjenester til mennesker med rus/psykiatri problematikk Open Space konferanse

Lokal strategi for god praksis og helhetlige tjenester til mennesker med rus/psykiatri problematikk Open Space konferanse Kvalitetsutvalget i Sarpsborg kommune Lokal strategi for god praksis og helhetlige tjenester til mennesker med rus/psykiatri problematikk Open Space konferanse RICA Saga Hotell, Sarpsborg 02.22.2006 Innhold...

Detaljer

Offentlig journal ***** Utlysning assistentlege I indremedisin, st.hjml 3110032 2009/1656-8 2325/2010 08.02.2010 LOFO/LOFMAT 10.03.

Offentlig journal ***** Utlysning assistentlege I indremedisin, st.hjml 3110032 2009/1656-8 2325/2010 08.02.2010 LOFO/LOFMAT 10.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.3.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.03.2010 nnhold: tlysning assistentlege indremedisin, st.hjml 3110032 2009/1656-8 2325/2010 08.02.2010 LOFO/LOFMAT

Detaljer

1 Odin Iselvmo 2003 Målselv IL - Friidrett 6,57 Nikolai Mejland Hansen 2006 Hind, IK - Friidrett DNS

1 Odin Iselvmo 2003 Målselv IL - Friidrett 6,57 Nikolai Mejland Hansen 2006 Hind, IK - Friidrett DNS Stevne: Åpningsstevne Stevnested: Nordkjosbotn Idrettspark Stevnedato: 07.06.2014 Arrangør: Nordkjosbotn IL - friidrett Kontaktperson: Erklæring*: J Telefon: Epost: Utendørs: Kommentar: Resultatliste:

Detaljer

Lag og kontaktinformasjon Ottestad yngres 2012 Lag Kull Funksjon Navn Adresse E-post Mobil Lag Kull Funksjon Navn Adresse E-post Mobil

Lag og kontaktinformasjon Ottestad yngres 2012 Lag Kull Funksjon Navn Adresse E-post Mobil Lag Kull Funksjon Navn Adresse E-post Mobil Lag og kontaktinformasjon Ottestad yngres 2012 G05-1 2005 Trener Bjarne Kise Bruvegen 9c bjarne@hamarbemanning.no 90043814 Arstad Trener Lars Henrik Myklebust Rundvegen 12 lillekatta@gmail.com 99291140

Detaljer

Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Roy-Erik Rosenberg Tore Mikkelstuen. Nina M. W. Sveen Marianne Bjerke

Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Roy-Erik Rosenberg Tore Mikkelstuen. Nina M. W. Sveen Marianne Bjerke Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Formannskapet: : Svein Rønningsveen Monica Andersson Bjørn Saur SP: Reinert Ege H/Frp: Tove Haug BL/KRF: Arnfinn Eng : Marie Berget Storsveen

Detaljer

Offentlig journal. Tjenesteavtaler samhandling - underskrevne avtaler. Samhandlingsavtaler - Sørfold kommune 2012/270-7 20304/2012 SAM/SPP 07.09.

Offentlig journal. Tjenesteavtaler samhandling - underskrevne avtaler. Samhandlingsavtaler - Sørfold kommune 2012/270-7 20304/2012 SAM/SPP 07.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.9.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.09.2012 nnhold: Tjenesteavtaler samhandling - underskrevne avtaler Samhandlingsavtaler - Sørfold kommune 2012/270-7

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica Hotel, Hammerfest Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Geir Ove Bakken Bjørn Odden AP FRP Forfall fra:

Detaljer

Delegerte vedtak. Dato: 01.03.2012-02.07.2013 Utvalg: ADM. Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode

Delegerte vedtak. Dato: 01.03.2012-02.07.2013 Utvalg: ADM. Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 11/112 06.03.2012 DS 7/12 AGK/AGK/AST ***** Berit H. Aune VEDTAK - PERMISJON I FORBINDELSE MED SVANGERSKAP OG FØDSEL 12/104 08.03.2012 DS 8/12 AGK/AGK/AST 411 G25 Linda Pedersen VEDTAK - OMPLASSERING TIL

Detaljer

I FØLGE KOMMUNENS BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

I FØLGE KOMMUNENS BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN KOMPETANSELØFTET 2015 - Rapportering av resultat og plantall, Del 1 Rekruttering Møre og Romsdal PLANTALL I FØLGE KOMMUNENS BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Årsverk utdanningsgrupper 2013 2014 Planlagt økning eller

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1991

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1991 Menn 3000m bane (16.00) Martin Engelsviken 170672 IL Stjernen 12.01,0 (z) Lisleby 18.09 Chris Langvik 020473 IL Stjernen 12.32,2 (2) Banska Bystrica 14.07 Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 12.50,5 (1)

Detaljer

Offentlig journal. Opplysninger om eventuelle gjeldsforhold. Gjeldsordning 2008/1085-66 12240/2010 29.06.2010 23.11.2010 PLANA/JNL. Nordlandssykehuset

Offentlig journal. Opplysninger om eventuelle gjeldsforhold. Gjeldsordning 2008/1085-66 12240/2010 29.06.2010 23.11.2010 PLANA/JNL. Nordlandssykehuset Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.12.2010 Opplysninger om eventuelle gjeldsforhold Gjeldsordning 2008/1085-66 12240/2010 29.06.2010 LANA/JNL O Offl. 13 jfr

Detaljer

DE BESTE GJENNOM ALLE TIDER - KVINNER

DE BESTE GJENNOM ALLE TIDER - KVINNER DE BESTE GJENNOM ALLE TIDER - KVINNER 60 M - El. tid Pedersen, Isabelle 92 7'60 2013 Innendørs Abrahamsen, Benedicte 93 7'73 2007 Sandven, Åsa 91 8,09 2010 Innendørs Lyngbø, Anne Karin Skutle 63 8,13 1993

Detaljer

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei K11-15 1,Sofie Hodnebrog Westgård,Privat,21:02 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,15:03

Detaljer

JETROGRUPPER HØST 2014 - HØST 2015 ONSDAG-TIRSDAG (OPPDATERT

JETROGRUPPER HØST 2014 - HØST 2015 ONSDAG-TIRSDAG (OPPDATERT JETROGRUPPER HØST 2014 - HØST 2015 ONSDAG-TIRSDAG (OPPDATERT 17.11.2014 ) Guppeledere er uthevet i kursiv. Vi ber om at rettelser sendes til post@mkirken.no Nr. Etternavn Fornavn Email Tlf mobil Tlf privat

Detaljer

Dok.dato: 02.01.2013. Klassering: ***** PERSS/MKR. Dok.dato: 02.01.2013. Klassering: ***** PERSS/BMH. Dok.dato: 02.01.2013.

Dok.dato: 02.01.2013. Klassering: ***** PERSS/MKR. Dok.dato: 02.01.2013. Klassering: ***** PERSS/BMH. Dok.dato: 02.01.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.1.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 09.01.2013 nnhold: ersonalmappe Kolsing Amalie 2012/824-10 3/2013 ERSS/MKR Mottaker Amalie Kolsing

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien >NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien 37, 3340 142/96 41475433 3340 3 Aspenes Øystein Refsalveien,

Detaljer

Journaldato: 27.04.2015-17.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: PERSONAL - Personalarkiv. Dok.dato: 24.04.2015. Dok.dato: 24.04.

Journaldato: 27.04.2015-17.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: PERSONAL - Personalarkiv. Dok.dato: 24.04.2015. Dok.dato: 24.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 17.05.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: ERSONAL - ersonalarkiv 20.05.2015 Tjeneste attest ersonalmappe 2004/790-23 5448/2015 Bente Seljelv Søknad

Detaljer

Oversikt over sosialfaglige ansatte i somatiske sykehus per januar 2013

Oversikt over sosialfaglige ansatte i somatiske sykehus per januar 2013 Oversikt over ansatte i somatiske sykehus per januar 2013 Helse Sør-Øst OUS Medisinsk klinikk 9 /Tillitsvalgte Foretakstillitsvalgt: Jorun Clemetsen Terje Herman Wilter Klinikk for kirurgi og nevrofag

Detaljer

RÅD OG UTVALG 2015 2019

RÅD OG UTVALG 2015 2019 RÅD OG UTVALG 2015 2019 Klagenemnda Gunnar Staalen Lars Foss Karin Letmolie Ravnås Ellen Østbye Fremgård 1. Svein Hunstad 2. Karins S. Bråthen 3. Andrea Müller 4. Kent Esten Sandsbråten (Frp) Gunnar Staalen

Detaljer

ÅRSPLAN 2010 2011. Dronningåsen Andelsbarnehage Husabergbakken 40 A 4032 Stavanger. Tlf: 51 95 04 40 Fax: 51 95 04 41

ÅRSPLAN 2010 2011. Dronningåsen Andelsbarnehage Husabergbakken 40 A 4032 Stavanger. Tlf: 51 95 04 40 Fax: 51 95 04 41 ÅRSPLAN 2010 2011 Dronningåsen Andelsbarnehage Husabergbakken 40 A 4032 Stavanger Tlf: 51 95 04 40 Fax: 51 95 04 41 E-mail: linda@dronningaasen-barnehage.no Nettside: www.dronningaasen-barnehage.no OVERSIKT

Detaljer

Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag

Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag Fagskolen Rogaland Helsefag Helse, aldring og aktiv omsorg Kreftomsorg og lindrende pleie Psykisk helsearbeid

Detaljer