Spisskompetanseoversikt for etat for tjenester til utviklingshemmede 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spisskompetanseoversikt for etat for tjenester til utviklingshemmede 2014"

Transkript

1 oversikt for etat for tjenester til utviklingshemmede 2014

2 oversikt etat for tjenester til utviklingshemmede 2014 Kvalitetskontroll Utarbeidet av Dato Helene Myklebustad, fagrådgiver etat for tjenester til utviklingshemmede, Bergen kommune Godkjent av Dato Jann Aasbak, etatssjef etat for tjenester til utviklingshemmede, Bergen kommune

3 oversikt etat for tjenester til utviklingshemmede 2014 Innhold 1 Innledning 3 2 oversikt 4 Aktivitet, aktiv læring 4 Aldring, demens og utviklingshemming 5 Autismespekterlidelser, Atferdsutfordringer 6 Coaching, Drama og musikk, Epilepsi 7 Etikk, Familieterapi 8 Flerkulturell forståelse, Fysisk funksjonshemming, Førstehjelp 9 Helsefaglig arbeid, Hjelpemidler, HMS 10 Individuell plan, Kommunikasjon 11 Kosthold og ernæring, Kreftomsorg, Kunst og håndverk 12 Ledelse mv 13 Legemiddelhåndtering 14 Lærlinger og praksiskandidater, Marte Meo 15 Miljøarbeid, Multifunksjonshemming, Muskel og skjelett 16 Overgrepsproblematikk 16 Pedagogikk, Prader Willi syndrom, Profil 17 Psykiske lidelser 18 Psykisk utviklingshemming, Psykososialt arbeid 19 Regnskap, håndtering av klientmidler, Respirasjon, R.I.K. 20 Rus og avhengighet 20 Samfunnsarbeid, Seksualitet, Smittevern, Sondeernæring 21 Sorgarbeid, Stomi, Styringsverktøy, Søvnproblematikk 22 Tegnspråk, Turnus og alternativ arbeidstid 23 Tvang og makt 24 Veiledning 25 3 Evaluering og vedlikehold 26

4 oversikt etat for tjenester til utviklingshemmede Innledning Prosess Forsommeren og høsten 2013 ble det gjort en spisskompetansekartlegging i hele etat for tjenester til utviklingshemmede, prosessen har inneholdt flere runder for å sikre riktig informasjon: Hvert tjenestested leverte oversikt over medarbeidere med en særlig kompetanse på eget kartleggingsskjema. Denne kartleggingen har blitt kvalitetssikret ved at resultatene ble sendt den enkelte resultatenhetsleder for gjennomgang i egen ledergruppe høsten En siste kvalitetssjekk ble gjort på mellomledersamling på Voss 31. oktober og 1. november Kartleggingen er basert på frivillighet. Det er lagt vekt på at den enkelte på oversikten har et ønske om å bidra med sin særlige kompetanse til andre i etaten. Her er det også lagt vekt på den enkeltes evne til å formidle. Noen forutsetninger Bruk av kompetanse fra et annet tjenestested skal klareres med resultatenhetsleder i den aktuelle enheten som har behov for kompetansetilførsel. Formell kontakt gjøres ved henvendelse til den personen som står oppført under kontaktinformasjon. Dette er i all hovedsak nærmeste leder. Behovet for kompetansetilførsel må spesifiseres, og det lages en avtale mellom tjenestestedene som omhandler tema, omfang og form. Det er utarbeidet forslag til avtale rundt kompetanseutveksling (vedlegg 1), logg over møteavtaler (vedlegg 2) og samtykkeerklæring til filmopptak (vedlegg 3). Det er ikke ment at dette skal være kostnadskrevende løsninger. Hvis det imidlertid skulle medføre utgifter for tjenestestedet som «låner» ut en av sine medarbeidere kan det bli aktuelt og for eksempel dekke vikarutgifter for vedkommende. Utgiftene dekkes av den resultatenheten / det tjenestested som har behov for å få tilført kompetanse. 3

5 oversikt etat for tjenester til utviklingshemmede oversikt Therese Kolle Eskil Pedersen Aktivitet Fysisk aktivitet og helse fordypning i fysisk aktivitet og funksjonshemming 180 stp Aktiv omsorg. Betydningen av fysisk aktivitet og friluftsliv som helsefremmende faktor. Svaneviksveien Fantoftåsen Margrete Rongevær Fritidsaktiviteter Åsane botjeneste, sone 2, Tonje Millum Amundsen Tlf: Randi Hestvik Tlf: Trond Presthus Tlf: Aktiv læring Bygger på Lilli Nilsens pedagogiske tilnærming. Kontaktog omfang informasjon Flere ved Spelhaugen dagsenter Aktiv læring Spelhaugen dagsenter Line Fritzon Aktiv læring Nansenvei Aud Gloppen Helle Tlf: Tlf: /

6 oversikt etat for tjenester til utviklingshemmede 2014 Maj Britt Andersen Marit Dingen Elna Ekmann Skjoldvor Haukås* Nina Milde Benedikte Paulsen Margrete Rongevær Mona Strand Astrid Stø* Aldring, demens og utviklingshemming Aldring og psykiske lidelser hos utviklingshemmede 15 stp. Tverrfaglig videreutdanning i eldreomsorg 45 stp Geriatri 10 stp Aldring og psykiske lidelser hos utviklingshemmede 15 stp. Vpl med godkjent spesialkompetanse i aldring og eldreomsorg. Demens Aldring. Miljøarbeid eldre utvh. Aldring og psykiske lidelser hos utviklingshemmede 15 stp Aldring / Demens Aldersrelaterte sykdommer. Alderspsykiatri. Palliativ omsorg. Aldring og psykiske lidelser hos utviklingshemmede 15 stp Geriatri 10 stp Geriatri 10 stp Tverrfaglig eldreomsorg Svaneviksveien Åsen Bofellesskap Skoglien Jægermyren Håstein seniorsenter og Myrdal seniorsenter Solåsen Myrdal seniorsenter Åsane botjeneste, sone 2, Drotningsvik Håstein seniorsenter Tonje Millum Amundsen Tlf: Tlf: Anita Tvedt Nordal Tlf: Elna Ekmann Tlf: Skjoldvor Haukaas Tlf: / Nina Milde Tlf: Skjoldvor Haukaas Tlf: Trond Presthus Tlf: Linn-Cecilie Falstad Tlf: Skjoldvor Haukaas Tlf: *Skjoldvor Haukaas og Astrid Stø holder 1,5 t undervisning sammen om aldring 5

7 oversikt etat for tjenester til utviklingshemmede 2014 Nina Jensen Thor Erik Nilsen Autismespekter lidelser Psykisk utviklingshemming og Autisme Autisme kombinert med dyp og alvorlig utviklingshemming Willy Valentinsen vei Aurdalslia Tone Torgersen Autisme Svartediket avlastning Lillian Hammersland Tlf: Thor Erik Nilsen Tlf: Ann-Tove Boga Tlf: Atferdsutfordringer Siv Bjønnum Skadeforebyggende arbeid Komp enhet sør, Tina Grainger Atferdsvansker Utsikten avlastning Monica Hauge Aggresjonsproblematikk Åsane botjeneste, sone 2, Tone Kildedal Helene Myklebustad Olav Nygård Maj-Britt Stavseng Steinar Varøy Renate Aastveit Aggresjonsproblematikk. Atferdsvansker spesialpedagogikk. Skadeforebyggende arbeid Forebygging, ivaretakelse og håndtering av utfordrende atferd Atferdsvansker spesialpedagogikk Forebygging av utfordrende atferd Skadeforebyggende arbeid administrasjon Komp enhet vest, Etat Arna botjeneste enhetsleder Sverresborg avlastning Sandgotna Komp enhet sør Renate Aastveit Tlf: Hilde Hollund Tlf: Trond Presthus Tlf: Alette H. Knutsen Tlf: Helene Myklebustad Tlf: Olav Nygård Tlf: Hilde Hollund Tlf: Jan Kato Olsen Tlf: Renate Aastveit Tlf:

8 oversikt etat for tjenester til utviklingshemmede 2014 Laila Guttormsen Steinar Løland Ole Daniel Virkesdal Coaching Coaching etter løftmetodikk Coaching etter løftmetodikk Coaching etter løftmetodikk Ytrebygda botjenester enhetsleder Etat Stab Fana botjenester enhetsleder Laila Guttormsen Tlf: Steinar Løland Tlf: Ole Daniel Virkesdal Tlf: Line Fritzon Ingrid Åmdal Drama / musikk Drama Drama og musikk grunnfag Nansenvei Nansenvei Tlf: / Tlf: / Epilepsi Thor Erik Nilsen Epilepsi Aurdalslia Thor Erik Nilsen Tlf:

9 oversikt etat for tjenester til utviklingshemmede 2014 Etikk Siv Bjønnum Etikk veiledning Komp enhet sør, Renate Aastveit Tlf: Jostein Rivenes Etikk Solheimslien 64 Mona Fjeld Tlf: / Renate Aastveit Etikk veiledning Komp enhet sør administrasjon Renate Aastveit Tlf: Kristin Hauge Tina Jellestad Sharon Lamey Bente Nilssen Owren Tone Rauset Line Sørskog Steinar Varøy Familieterapi Systemisk familieterapi Systemisk familieterapi Familieterapi og systemisk praksis Systemisk familieterapi Systemisk familieterapi Systemisk familieterapi Systemisk familieterapi Sandgotna Bofellesskap Leirvikåsen Ytrebygda botjenester Stab Vestre Sikthaugen Leirvikåsen Sandgotna Sandgotna Jan Kato Olsen Tlf: Trond Dahle Tlf: Laila Guttormsen Tlf: Reidun Sæbye Tlf: Trond Dahle Tlf: Jan Kato Olsen Tlf: Jan Kato Olsen Tlf:

10 oversikt etat for tjenester til utviklingshemmede 2014 Målfrid Holthe Tone Kildedal Flerkulturell forståelse Tegnspråk med fremmedspråk. Migrasjonspedagogikk 15 stp. Flyktninger: migrasjon og integrasjon 15 stp. Underviser flerkulturelle om arbeid med utvh. Nansenvei Komp enhet vest Tlf: / Alette H. Knutsen Tlf: Anniken Kvaal Fysisk funksjonshemming Tilrettelegging fysisk funksjonshemming Åsane botjeneste, sone 2, Trond Presthus Tlf: Førstehjelp Geir Rosenlund Førstehjelp Vestlund avlastning Kristian Roset Nivå 3 førstehjelp. Høyegården Nivå 4 eval. førstehjelp Dagsenter Nivå 4 hjelpeplass. førstehjelp. Nivå 3 sminke førstehjelp. Nivå 3 instruktør førstehjelp. Alle sertifisert fra forsvaret. Gunn Rode Tlf: Irene H. Vikøren Tlf: /

11 oversikt etat for tjenester til utviklingshemmede 2014 Helsefaglig arbeid Siri Ann Moen Helsefaglig arbeid Sandgotna Jan Kato Olsen Tlf: Lillian Andreassen Susanne Balzer Sunniva Øseth Hjelpemidler Hjelpemidler / ergoterapi Gosen Hjelpemidler / ergoterapi Hjemmeteam Åsane, sone 2 Hjelpemidler / ergoterapi Utløbakken Tilrettelegging av arbeidsmiljø Julie Henriksen Tlf: Gunhild V. Heldal Tlf: Elin Alfstad Tlf: Anne Lene Sagstad Dina Svea HMS HMS arbeid Påbeg master HMS arbeid i et problemløsende perspektiv. Er REVO Felles ZR-gården Håstein seniorsenter Gudrun Horvei Tlf: Skjoldvor Haukaas Tlf:

12 oversikt etat for tjenester til utviklingshemmede 2014 Siv Bjønnum Monica Hauge Ine Jaastad Renate Toft Ledang Sharon Lamey Nina Lilledrange Individuell plan IP, koordinatorfunksjon, kurs og opplæring IP, koordinatorfunksjon, kurs og opplæring IP, koordinatorfunksjon, kurs og opplæring IP, koordinatorfunksjon, kurs og opplæring IP, koordinatorfunksjon, kurs og opplæring IP, koordinatorfunksjon, kurs og opplæring Komp enhet sør, Åsane botjeneste, sone 2, Årstad botjeneste Laksevåg botjeneste Ytrebygda botjeneste, Fyllingsdalen botjeneste, Renate Aastveit Tlf: Trond Presthus Tlf: Anne Lise Christiansen Tlf: Gunn Urheim Tlf: Laila Guttormsen Tlf: Tom Risa Tlf: Kommunikasjon Kari Ekevold Kommunikasjon / samspill Linda Holst Kommunikasjon / samspill / multifunksjonshemmede / døvblinde Munira Pasalic Kommunikasjon / samspill Spelhaugen dagsenter Dagsentertjenesten Spelhaugen dagsenter Aud Gloppen Helle Tlf: Kari Ditlefsen Tlf: Aud Gloppen Helle Tlf:

13 oversikt etat for tjenester til utviklingshemmede 2014 Elisabeth Kaldefoss Kosthold og ernæring Ernæring med medisinsk grunnkurs 60 stp del av bachelor Vestlundbakken Eva Bildøy Kronheim Tlf: Anita Tvedt Nordal Kosthold Solheimslien 52 Anita Tvedt Nordal Tlf: / Lene A. Skumsnes Ernæringsfysiolog Drotningsvik Linn Cecilie Falstad Tlf: Marit Arnesen Kreftomsorg Kreftomsorg 15 stp Solåsen Nina Milde Tlf: Line Fritzon Kunst og håndverk Kunst og håndverk Nansenvei Tlf: /

14 oversikt etat for tjenester til utviklingshemmede 2014 Sickan Bersaas Anne Kristine Christiansen Anne Lise Christiansen Elna Ekmann Hilde Hollund Gudrun Horvei Olivera Kostovska Renate Aastveit Anniken Kvaal Tonje Millum Amundsen Susanne Nordanger Beathe Nordin Ledelse mv Avtaleverk Personalreglement Lovverk Organisasjon og ledelse Organisasjon og ledelse Helse og sosialadministrasjon Faglig ledelse i Offentlig saksbehandling Folketrygdloven Forvaltningsloven arbeidsrett RS Superbruker Administrasjon og ledelse Faglig ledelse i Lederutdanning Sertifisering Strategisk ledelse Faglig ledelse i Bedriftsøkonomi Fravær og refusjon ERV og RS Felles ZR-gården Sandviksveien samlokaliserte boliger Årstad botjeneste enhetsleder Jægermyren Sverresborg avlastning Felles ZR-gården Bergenhus botjeneste, Komp enhet sør, Åsane botjeneste, sone 2, Svaneviksveien Sandviksveien samlokaliserte boliger Felles ZR-gården Gudrun Horvei Tlf: Anne Kristine Christiansen Tlf: Anne Lise Christiansen Tlf: Elna Ekmann Tlf: Hilde Hollund Tlf: Gudrun Horvei Tlf: Marit Eikeskog Tlf: Renate Aastveit Tlf: Trond Presthus Tlf: Tonje Millum Amundsen Tlf: Anne Kristine Christiansen Tlf: Gudrun Horvei Tlf:

15 oversikt etat for tjenester til utviklingshemmede 2014 Bente Rønhaug Anne Lene Sagstad Torunn Schistad Anita Tvedt Nordal Ledelse mv forts. Helse og sosial administrasjon Prosjektledelse, Coaching, Personal arbeids ledelse 180 stp Arbeidsrett, rekruttering, strategi, endring og konfliktløsing påbeg master ERV og RS Fravær og refusjon ERV og RS Organisasjon og ledelse Årstad botjeneste, Felles ZR-gården Felles ZR-gården Solheimslien 52 Anne Lise Christiansen Tlf: Gudrun Horvei Tlf: Gudrun Horvei Tlf: Anita Tvedt Nordal Tlf: / Legemiddelhåndtering Marianne Aarvold Legemiddelhåndtering Solheimslien 52 Anita Tvedt Nordal Tlf: Irene Grimedal Legemiddelhåndtering Solheimslien 52 Anita Tvedt Nordal Tlf: Marta Elise Helland Legemiddelhåndtering Solheimslien 52 Anita Tvedt Nordal Tlf: Øyvind Kvanmo Legemiddelhåndtering Bergenhus botjeneste, Ingrid Skoland Legemiddelhåndtering Damsgårdsveien 52 Marit Eikeskog Tlf: June Brattaule Tlf:

16 oversikt etat for tjenester til utviklingshemmede 2014 Kjetil Kvidahl Morten Simonsen Mona Turøy Lærlinger og praksiskandidater Videregående opplæring og praksisoppfølging av lærlinger Oppfølging av helsefagarbeiderlærlinger. Sensor i prøvenemd for lærlinger i fylket Praksisoppfølging av lærlinger Storåsen Solheimslien 52 Svartediksveien Trond Dahle Tlf: Anita Tvedt Nordal Tlf: Nina Larsen Tlf: Marit Arnesen Siv Bjørkestrand Line Fritzon Linda Holst Marianne Nejtek Mariann Robberstad Tone Thomassen Flere i kompetanseenhet vest kontaktperson: Steinar Varøy Marte Meo* Marte Meo Sertifisering Marte Meo Sertifisering Marte Meo Sertifisering Marte Meo Sertifisering Marte Meo Sertifisering Marte Meo Sertifisering Marte Meo Sertifisering Marte Meo Sertifisering Påbeg supervisor Solåsen Eidsvåg dagsenter Nansenvei Dagsentertjenesten, Fantoftåsen Mildevegen Sandslivegen Komp enhet vest Nina Milde Tlf: Gunn Solli Tlf: Tlf: / Kari Ditlefsen Tlf: Randi Hestvik Tlf: Mona Eide Tlf: Merete Stavang Tlf: Steinar Varøy Tlf Tone Kildedal Tlf: * Ved bruk av Marte Meo terapeut og videoveiledning skal det alltid innhentes samtykke til videofilming. Samtykket scannes og legges i Profil. Den som har videoveiledning har ansvar for at dette blir gjort. 15

17 oversikt etat for tjenester til utviklingshemmede 2014 Miljøarbeid Siri Ann Moen Systematisk miljøarbeid Sandgotna Jan Kato Olsen Tlf: Ole Jørgen Ingebrigtsen Kari Sundal Multifunksjonshemming Multifunksjonshemming Multifunksjons-hemming og somatisk sykdom Åsen Vestlund avlastning Tlf: Gunn Rode Tlf: Kristin Bjerkreim Muskel og skjelett Muskelterapeut, behandling av stiv og spastisk muskulatur Skjoldvegen Kjersti Skjelten Tlf: Bente Nilssen Owren Overgrepsproblematikk Seksuelle overgrep Erfaring fra mottakssenter for seksuelt misbrukte Vestre Sikthaugen Reidun Sæbye Tlf:

18 oversikt etat for tjenester til utviklingshemmede 2014 Anne Kristine Christiansen Målfrid Holthe Pedagogikk Spesialpedagogikk 15 stp Spesialpedagogisk grunnlagsproblem 15 stp Sandviksveien samlokaliserte boliger Nansenvei Anne Kristine Christiansen Tlf: Tlf: / Lasse V. Larsen Pedagogikk Solheimslien 52 Anita Tvedt Nordal Tlf: Flere ved Langarinden Flere ved Spelhaugen dagsenter Flere ved Todnhaugen Prader Willi Syndrom Prader Willi Prader Willi Prader Willi Langarinden Spelhaugen dagsenter Todnhaugen Hege Myking Tlf: Aud Gloppen Helle Tlf: Merete Iversen Tlf: Linda Holst Nina Elisabeth Jacobsen Charlotte Kolstø Profil Profil superbruker Faglighet i rapportskriving Profil superbruker Dagsentertjenesten Damsgårsveien 52 Solheimslien 64 Olivera Kostovska Profil superbruker Bergenhus botjeneste, Benedikte Paulsen Profil Myrdal seniorsenter Kari Ditlefsen Tlf: June Brattaule Tlf: Mona Fjeld Tlf: / Marit Eikeskog Tlf: Skjoldvor Haukaas Tlf:

19 oversikt etat for tjenester til utviklingshemmede 2014 Maj Britt Andersen Marit Dingen Pål Evans Sigrid Flatås Psykiske lidelser Aldring og psykiske lidelser hos utviklingshemmede 15 stp Aldring og psykiske lidelser hos utviklingshemmede 15 stp. Psykisk helsearbeid 10 stp Aldring og psykiske lidelser hos utviklingshemmede 15 stp Svaneviksveien Skoglien Sandslivegen Åsen Ole Jørgen Ingebrigtsen Psykologi grunnfag Åsen Monika Johansen Psykisk helsearbeid Wesselgt Kristi Ane Klepsvik Psykisk helse Leirvikåsen Fitjar fagskole Nina Milde Aldring og psykiske Solåsen lidelser hos utviklingshemmede 15 stp Thor Erik Nilsen Susanne Nordanger Elisabeth Pedersen Margrete Rongevær Kristian Roset Øystein Røssland Psykisk helse og fungering under påvirkning av smerte Psykiatrisk vernepleier Psykisk helse Fitjar fagskole Aldring og psykiske lidelser hos utviklingshemmede 15 stp Psykisk helsearbeid 10 stp Psykiatrisk vernepleier Aurdalslia Sandviksveien samlokaliserte boliger Leirvikåsen Åsane botjeneste, sone 2, Høyegården dagsenter Mildevegen Tonje Millum Amundsen Tlf: Anita Tvedt Nordal Tlf: Merete Stavang Tlf: Tlf: Tlf: Audun Selsvold Tlf: Trond Dahle Tlf: Nina Milde Tlf: Thor Erik Nilsen Tlf: Anne Kristine Christiansen Tlf: Trond Dahle Tlf: Trond Presthus Tlf: Irene H. Vikøren Tlf: / Mona Eide Tlf:

20 oversikt etat for tjenester til utviklingshemmede 2014 Morten Samsonsen Tone Thomassen Eva-Lise Wikstrøm Psykiske lidelser forts. Psykiatrisk sykepleier Psykisk helsearbeid 10 stp Psykisk helsearbeid Ettårig fagskoleutdanning NKS nettstudie Mildevegen Sandslivegen Skoglien Mona Eide Tlf: Merete Stavang Tlf: Anita Tvedt Nordal Tlf: Nina Jensen Psykisk utviklingshemming Psykisk utviklingshemming og Autisme Willy Valentinsen vei Lillian Hammersland Tlf: Tina Grainger Elisabeth Klausen Psykososialt arbeid Psykososialt arbeid med barn og unge Psykososialt arbeid med barn og unge Utsikten avlastning Skoglien Hilde Hollund Tlf: Anita Tvedt Nordal Tlf:

21 oversikt etat for tjenester til utviklingshemmede 2014 Regnskap, håndtering av klientmidler June Brattaule Regnskap Damsgårsveien 52 June Brattaule Tlf: Sissel Halvorsen Regnskap Lyderhornslien Sissel Halvorsen Tlf: Marta Elise Helland Regnskap Solheimslien 52 Anita Tvedt Nordal Tlf: Nina Elisabeth Jacobsen Økonomirutiner Damsgårsveien 52 June Brattaule Tlf: Lasse V. Larsen Regnskap Solheimslien 52 Anita Tvedt Nordal Tlf: Geir Rosenlund Kari Sundal Respirasjon Bruk av oksygen. Sug. Ulike inhalasjonsapparater, b og c pap Vestlund avlastning Vestlund avlastning Gunn Rode Tlf: Gunn Rode Tlf: Daniel Borlaug R.I.K Blæretømming med kateter Rådalslien Bodil Elholm Tlf: Rus og avhengighet Sharon Lamey Rus og avhengighet / psykiatri, herunder 12- trinnsmodell, arbeid med avhengige og pårørende og medavhengighet Ytrebygda botjeneste, Laila Guttormsen Tlf:

22 oversikt etat for tjenester til utviklingshemmede 2014 Tone Kildedal Samfunnsarbeid Samfunnsarbeid master 120 stp Komp enhet vest, Alette H. Knutsen Tlf: Ann Cecile Hjelm Kristine Søraas Knutsen Anita Tvedt Nordal Seksualitet Seksologisk rådgiver Fordypning i utviklingshemming og seksualitet Kropp og seksualitet hos utviklingshemmede Seksualitet og utviklingshemming Etat Spelhaugen Solheimslien 52 Ann Cecilie Hjelm bergen.kommune.no Anette Mørk Jacobsen Tlf: Anita Tvedt Nordal Tlf: / Brita Kobbeltvedt Vestlund avlastning Smittevern Infeksjonskontrollprogram / forebygging av smittevern Infeksjonskontrollprogram / forebygging av smittevern Rådalslien Vestlund avlastning Bodil Elholm Tlf: Gunn Rode Tlf: Sondeernæring Hege Lirhus Lemme Sondeernæring Gosen Geir Rosenlund Skifte peg Vestlund avlastning Kari Sundal Bruk av sonde Vestlund avlastning Julie Henriksen Tlf: Gunn Rode Tlf: Gunn Rode Tlf:

23 oversikt etat for tjenester til utviklingshemmede 2014 Anne Lene Sagstad Sorgarbeid Sorggruppeleder i Fana og Storetveit menighet Felles ZR-gården Gudrun Horvei Tlf: Stomi Brita Kobbeltvedt Stomi Rådalslien Hege Lirhus Lemme Stomi Gosen Bodil Elholm Tlf: Julie Henriksen Tlf: Styringsverktøy Tone Kildedal Underviser styringskort / fagsystemer Komp enhet vest, Alette H. Knutsen Tlf: Søvnproblematikk Thor Erik Nilsen Søvnproblematikk Aurdalslia Thor Erik Nilsen Tlf:

24 oversikt etat for tjenester til utviklingshemmede 2014 Tegnspråk Eline Kråvik Andreassen Tegnspråk Kristin Bjerkreim Flere medarbeider ved Eidsvåg dagsenter Målfrid Holthe Linda Talhaug Tegnspråk, praktisk og teoretisk utdannet Tegnspråk Tegnspråk med fremmedspråk Tegnspråk, kommunikasjonskurs ved Ål folkehøyskole for døve Herman Gransvei Skjoldvegen Eidsvåg dagsenter Nansenvei Åsane avlastning Rune Bødal Tlf: / Kjersti Skjelten Tlf: Gunn Solli Tlf: Tlf: / Ellen Kristoffersen Tlf: Turnus og alternativ arbeidstid Trond Presthus Turnus Åsane botjeneste, sone 2 enhetsleder Arnhild Sollid Turnus / RS Drotningsvik Ole Daniel Virkesdal Alternativ arbeidstid Fana botjeneste enhetsleder Trond Presthus Tlf: Linn-Cecilie Falstad Tlf: Ole Daniel Virkesdal Tlf:

25 oversikt etat for tjenester til utviklingshemmede 2014 Benedicte Baksvær Irene Bilberg Anne-Tove Boga Daniel Borlaug Monica Hauge Linda Holst Jan Christian Olsen Trude Sundal Steinar Varøy Renate Aastveit Tvang og makt Opplæring og kursholder kap. 9 og kap. 4A Opplæring og kursholder kap. 9 og kap. 4A Opplæring og kursholder kap. 9 og kap. 4A Opplæring og kursholder kap. 9 og kap. 4A Opplæring og kursholder kap. 9 og kap. 4A Opplæring og kursholder kap. 9 og kap. 4A Opplæring og kursholder kap. 9 og kap. 4A Opplæring og kursholder kap. 9 og kap. 4A Opplæring og kursholder kap. 9 og kap. 4A Opplæring og kursholder kap. 9 og kap. 4A Todnhaugen Fanafjellsvegen Svartediket avlastning Rådalslien Åsane botjeneste, sone 2, Dagsentertjenesten Willy Valentinsen vei Sverre Hjetlandsvei Sandgotna Komp enhet sør, Merete Iversen Tlf: Irene Bilberg Tlf: Anne-Tove Boga Tlf: Bodil Elholm Tlf: Trond Presthus Tlf: Kari Ditlefsen Tlf: Lillian Hammersland Tlf: Trude Sundal Tlf: Jan Kato Olsen Tlf: Renate Aastveit Tlf:

26 oversikt etat for tjenester til utviklingshemmede 2014 Maj Britt Andersen Siv Bjønnum Anne Kristine Christiansen Heidi Fardal Ine Jaastad Bente Torget knudsen Sharon Lamey Elisabeth Larsen Elisabeth A. Lauvås Helene Myklebustad Bente Nilssen Owren Ingrid Åmdal Renate Aastveit Veiledning Veiledningspedagogikk modul 1 og 2 Veiledningspedagogikk modul 1 og 2 Veiledningspedagogikk Modul 1 og 2 Kurs over 4 dager i veiledning Veiledningspedagogikk Modul 1 og 2 ICDP* foreldreveileder FO veiledning teori og metode 40 timer Veiledningspedagogikk Modul 1 6 stp Veiledning og vurdering 15 stp Veiledningspedagogikk Modul 1 og 2 Veiledningspedagogikk modul 1 og 2 med FO godkjenning Veiledningspedagogikk modul 1 6 stp Veiledningspedagogikk Modul 1 og 2 Svaneviksveien Komp enhet sør, Sandviksveien samlokaliserte boliger Solheimslien 64 Årstad botjeneste, Eidsvåg dagsenter Ytrebygda botjenester, Bjørgefaret Høyegården dagsenter Etat Vestre Sikthaugen Nansenvei Komp enhet sør, Tonje Millum Amundsen Tlf: Renate Aastveit Tlf: Anne Kristine Christiansen Tlf: Mona Fjeld Tlf: / Anne Lise Christiansen Tlf: Gunn Solli Tlf: Laila Guttormsen Tlf: Elisabeth Larsen Tlf: Irene H. Vikøren Tlf: / Helene Myklebustad Tlf: Reidun Sæbye Tlf: Tlf: / Renate Aastveit Tlf: * ICDP: Samspill og sensitiveringsprogram for foreldre / omsorgsutøvere 25

27 oversikt etat for tjenester til utviklingshemmede Evaluering og vedlikehold Evaluering Det er utarbeidet et eget forslag til samarbeidsavtale som kan benyttes som grunnlag for evalueringen. Kopi av avtaler om kompetanseutveksling sendes: Evaluering av etatens spisskompetanseoversikt og erfaringer knyttet til bruk av denne gjøres fortløpende i etatens ledergruppe. Vedlikehold Vedlikehold av spisskompetanseoversikten gjøres første gang etter 6 måneder. Revisjon vil foregå slik: Endringer sendes innen Alle korrigeringer og / eller melding om «nye» spisskompetanseområder og medarbeidere må inneholde nødvendig informasjon: navn medarbeider, spisskompetanse (erfaringsbasert er helt legitimt), tjenestested og kontaktinformasjon (vanligvis nærmeste leder). Revidert spisskompeanseoversikt vil foreligge i juli

FAGFORBUN DET. Nore og Uvda kommune OJ 0 CD. lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg.

FAGFORBUN DET. Nore og Uvda kommune OJ 0 CD. lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg. FAGFORBUN DET Nore og Uvda kommune lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg. Mottatt: 03 APR, 2013 Arkivkode OJ 0 CD Saksnr.:jLhSaksbh(_H Fagforbundet Nore og Uvdal vi her komme med

Detaljer

Saksnr.: 03-200815256-39 Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE 2010-2014

Saksnr.: 03-200815256-39 Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE 2010-2014 Saksnr.: 03-200815256-39 Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE 2010-2014 Mars 2010 1 INNHOLD Forord 4 Sammendrag 4 DEL I INNLEDENDE DEL

Detaljer

FAGSKOLEN I KRISTIANSAND KVADRATUREN SKOLESENTER. Studieplan for fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg

FAGSKOLEN I KRISTIANSAND KVADRATUREN SKOLESENTER. Studieplan for fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg FAGSKOLEN I KRISTIANSAND KVADRATUREN SKOLESENTER Studieplan for fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg INNHOLD 1 GENERELT OM FAGSKOLEUTDANNING I HELSE, ALDRING OG AKTIV OMSORG... 3 1.1 Overordna

Detaljer

Vår visjon: Sammen om mestring, mangfold og miljø

Vår visjon: Sammen om mestring, mangfold og miljø 1 Innholdsfortegnelse Vel møtt! 3 Skolens råd og utvalg 4 Skolens pedagogiske ledelse 6 Skolens lærere 9 Skolens miljøarbeidere/assistenter 17 Kontoravdelingen 18 IKT-tjenesten 18 Driftsavdelingen 19 Rådgivertjenesten

Detaljer

[4-05] Informasjon fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2005

[4-05] Informasjon fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2005 [4-05] Informasjon fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2005 utsi a utsi a Innhold [4-05] Ansvarlig utgiver: Sykehuset Innlandet HF Postboks 104, 2381 Brumunddal Telefon 623 33 000 Telefaks 623 33 450 redaksjonen@sykehuset-innlandet.no

Detaljer

Et nytt skoleår med nye og gamle elever er godt i gang. Vi er i år 228 elever fordelt på 8., 9. og 10.trinn, Forsterket enhet og Velkomstklassen.

Et nytt skoleår med nye og gamle elever er godt i gang. Vi er i år 228 elever fordelt på 8., 9. og 10.trinn, Forsterket enhet og Velkomstklassen. 2010-2011 2 Til elever, foresatte og tilsatte ved Hov ungdomsskole. Informasjonshefte for skoleåret 2010/2011 Et nytt skoleår med nye og gamle elever er godt i gang. Vi er i år 228 elever fordelt på 8.,

Detaljer

PORSGRUNN videregående

PORSGRUNN videregående PORSGRUNN videregående SKOLE Elevhåndbok 09-10 www.porsgrunn.vgs.no Innholdsfortegnelse Vel møtt! 3 Skolens råd og utvalg 4 Skolens pedagogiske ledelse 5 Skolens lærere 7 Skolens miljøarbeidere/assistenter

Detaljer

Overskriftene Elevhåndboka. kan være korte Felt for undertittel. Kommuniser enkelt og tydelig hovedoverskrift. Her kan det utfylles mer.

Overskriftene Elevhåndboka. kan være korte Felt for undertittel. Kommuniser enkelt og tydelig hovedoverskrift. Her kan det utfylles mer. Overskriftene Elevhåndboka kan være korte 15 eller 16 lange Felt for undertittel. Kommuniser enkelt og tydelig hovedoverskrift. Her kan det utfylles mer. Innhold Adresse... 1 Rektor ønsker velkommen...

Detaljer

ELEVHANDBOK SKOLEÅRET 2008/2009

ELEVHANDBOK SKOLEÅRET 2008/2009 ELEVHANDBOK SKOLEÅRET 2008/2009 1 Innholdsfortegnelse Vel møtt!...3 Skolens råd og utvalg...3 Skolens pedagogiske ledelse...5 Skolens lærere...7 Kontoravdelingen...15 IKT-tjenesten...15 Driftsavdelingen...16

Detaljer

Rapport overlevert 28.02.2014. Mette Hafstad prosjektleder

Rapport overlevert 28.02.2014. Mette Hafstad prosjektleder Rapport overlevert 28.02.2014 Mette Hafstad prosjektleder 1.1 Vedtak I Kommunestyrene 3 1.2 Mål For Delprosjekt Kompetanse 2011 3 2.1 Konkrete oppdrag som skal gjennomføres: 5 2.2 ORGANISERING 8 3.1 KOMPETANSEPLANARBEIDET

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg., Kristiansund rådhus Dato: 17.03.2010 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg., Kristiansund rådhus Dato: 17.03.2010 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg., Kristiansund rådhus Dato: 17.03.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 84 eller

Detaljer

Mangfold og muligheter. omsorg for personer med utviklingshemning. E-læringskurs i regi av SOR

Mangfold og muligheter. omsorg for personer med utviklingshemning. E-læringskurs i regi av SOR Mangfold og muligheter innsats og omsorg for personer med utviklingshemning E-læringskurs i regi av SOR Teksten er ved Jarle Eknes, Fagsjef i SOR. I samarbeid med Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU)

Detaljer

PLAN FOR BARNE OG FAMILIESENTER I EIGERSUND. Versjon-190509 PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND

PLAN FOR BARNE OG FAMILIESENTER I EIGERSUND. Versjon-190509 PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND Versjon-190509 Innhold 1. Innledning 2. Sammendrag 3. Beskrivelse av nå situasjonen 4. Mål og delmål 5. Beskrivelse og organisering av prosjektet. 6. Organisering

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov

NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter Juli 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter /

Detaljer

Kurs - og prosjektkatalog 2015. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter

Kurs - og prosjektkatalog 2015. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter Kurs - og prosjektkatalog 2015 KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter KURS - OG PROSJEKTKATALOG 2015 KORUS VEST STAVANGER, ROGALAND A-SENTER KOMPETANSESENTER RUS REGION VEST STAVANGER, ROGALAND A-SENTER

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.06.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Ta godt vare på denne brosjyren. Den inneholder viktig informasjon for hele skoleåret.

Ta godt vare på denne brosjyren. Den inneholder viktig informasjon for hele skoleåret. www.midtstuen.gs.oslo.no Arbeidsplanmetodikk Elevrådsarbeid Teamarbeid Faglig satsing Skolegårdsprosjekt Elevrådsnettverk Nobelprosjekt Prosjekt InnsIKT Antimobbeprogram Midtstuen skole ble åpnet 16. august

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Sak nr. Sak Ca tid for behandling 40/2014 Orientering ved rådmannen. 18:00

Sak nr. Sak Ca tid for behandling 40/2014 Orientering ved rådmannen. 18:00 KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild Hoelsengen Steinar Dalbakk Anita Heier Kopi av innkallingen sendes: Ordfører Rådmann

Detaljer

Startskudd for pasientsikkerhetsvisitter

Startskudd for pasientsikkerhetsvisitter kur SiV nummer internavis for arbeidskollegaene ved Sykehuset i Vestfold 6, desember 2012 Startskudd for pasientsikkerhetsvisitter Onsdag 21. november var administrerende direktør Stein Kinserdal og fagdirektør

Detaljer

RÅDGIVERHÅNDBOK 2009. Den som har begge beina på jorda - står stille! Karrieresenter Rogaland 09: ULynghjem / BDueland

RÅDGIVERHÅNDBOK 2009. Den som har begge beina på jorda - står stille! Karrieresenter Rogaland 09: ULynghjem / BDueland RÅDGIVERHÅNDBOK 2009 Den som har begge beina på jorda - står stille! Karrieresenter Rogaland 09: ULynghjem / BDueland INNHOLD 1 Karrieresentre i Rogaland... 7 1.1 Karrieresenter Bryne... 7 1.2 Karrieresenter

Detaljer

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Revidert 27.02. 2015 Utarbeidet av Elisabet Sausjord, May Iren Bendiksen, Kirsti Hagen, Lisbeth Remlo Abelsen og Toril Bülow 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Kort beskrivelse

Detaljer

Prioritering og fordeling i omsorgstjenestene DEN 4. NASJONALE KONFERANSEN FOR OMSORGSFORSKNING. Sammendrag. Parallellsesjoner

Prioritering og fordeling i omsorgstjenestene DEN 4. NASJONALE KONFERANSEN FOR OMSORGSFORSKNING. Sammendrag. Parallellsesjoner Prioritering og fordeling i omsorgstjenestene DEN 4. NASJONALE KONFERANSEN FOR OMSORGSFORSKNING Sammendrag Parallellsesjoner Sesjon 1 Demens Prioritering og fordeling i omsorgstjenestene DEN 4. NASJONALE

Detaljer

Vi vil med dette presentere nye og aktuelle bøker innen medisin.

Vi vil med dette presentere nye og aktuelle bøker innen medisin. Oktober 2009 Til alle som leser faglitteratur! Odin Bok og Papir er fagbokhandelen i Molde. Vår viktigste oppgave er å forsyne studenter, lærekrefter og regionens næringsliv med den faglitteratur de trenger

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit

ÅRSRAPPORT 2011. Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit ÅRSRAPPORT 2011 Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag Side 1 Innhold 1. Nasjonale

Detaljer

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for Individuell plan -En veileder i utarbeidelse av individuell plan Forebyggende og kurative helsetjenester 2008 Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE Sel kommune KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE 2012 2020 Del plan ReHabilitering Vedtatt av kommunestyret 18.juni 2012 Forklaring på tekst på framsida: «Rehabilitering i kommunen er ikke

Detaljer

Sektorplan Helse og omsorg

Sektorplan Helse og omsorg Båtsfjord kommune Sektorplan Helse og omsorg Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Helse og omsorg 2012 Saksnr11/393 1.utkast, mai 2012 Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode

Detaljer

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket Foto: Mike Kemp Gettyimages Layout: LO Media Trykk: Aktuell 11/2008 Utarbeidet av seksjonsrådet for vernepleiere i Fellesorganisasjonen (FO) Postboks 4693, Sofienberg, 0506 Oslo. Besøksadresse: Mariboesgate

Detaljer

KOMPETANSEPLAN FOR STEINKJER KOMMUNE ÅR 2011. Vedtatt i administrasjonsutvalget 10.feb. 2011

KOMPETANSEPLAN FOR STEINKJER KOMMUNE ÅR 2011. Vedtatt i administrasjonsutvalget 10.feb. 2011 KOMPETANSEPLAN FOR STEINKJER KOMMUNE ÅR 2011 Vedtatt i administrasjonsutvalget 10.feb. 2011 INNHOLD Forord s. 3 Avdeling for bistand og omsorg s. 5 Avdeling for helse og rehabilitering s. 18 Avdeling for

Detaljer