Visjon for barne- og ungdomsarbeid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Visjon for barne- og ungdomsarbeid"

Transkript

1 3. Sportsplan Visjon for barne- og ungdomsarbeid Borgen Idrettslag er en klubb for nærmiljøet hvor barne- og ungdomsarbeid er den viktigste oppgaven. Klubben skal ha et tilbud til alle som vil spille fotball. Samtidig skal vi ha sportslige utfordringer og noe å strekke seg etter for de som ønsker det. Klubben har som mål å være best på utvikling av yngre spillere, være beste arena for sent utviklede talenter, bli best på å beholde spillere aktive i klubben, bli best på rekruttering og utvikling av trenere. Dette er også i henhold til NFFs slagord: -flest mulig lengst mulig best mulig Sportsplanen er utarbeidet av: Atle Hammerstad Treneransvarlig og sportslig leder ungdom/senior Ingar Johannesen - Ansvarlig barne/jenteavdelingen Bidrag gjennom arbeidsmøter og samtaler: Dag Telstad - Trener/lagleder G2002 Dag Eriksen/Rune E Johansen - Trener/lagleder G2001 Trond Juliussen - Trener G2000 Tommy Grønn/Øyvind Berg - Trener JR lagene Line Melleby - Lagleder/trener J2003 Erling Sørgaard - Lagleder/trener G2004 1

2 3.1 Organisasjonsplan Barne- og Jenteavdelingen Organiserer og er ansvarlig for all aktivitet for gutter til og med G12 samt rene jentelag. Større fokus på jentefotball der det er behov for å styrke rekrutteringen. Senior- og Ungdomsavdelingen Organiserer og er ansvarlig for all aktivitet for aldersgruppen fra G13 frem til Senior. Hovedårsaken til at Ungdom nå er flyttet sammen med Senior er at mangelfulle årskull 1997 og 1998 gjør at det er behov for et utstrakt samarbeid mellom årskullene. Dette bør koordineres av en felles sportslig ledelse. Årskullene er i en prestasjonsalder hvor det konkurreres om KM. 3.2 Målsetting/antall lag (gutter/menn) Senior: Senior: 1 lag i 3. eller 4. divisjon 1 lag i 5. eller 6. divisjon Junior: 1 lag i 1. divisjon 11er-fotball Junior: 1 lag i 2. divisjon 11er-fotball G16: 1 KM lag 11er-fotball G15: 1 KM lag 11er-fotball G15/16: 1 Breddelag 11er-fotball G14: 1 KM lag 11er-fotball G13: 1 KM lag 9er-fotball G13/14: 2 Breddelag 9er-fotball G12: 3 lag 7er-fotball G11: 3 lag 7er-fotball G10: 4 lag 5er-fotball G09: 4 lag 5er-fotball G08: 4 lag 5er-fotball G07: 4 lag 5er-fotball 2

3 3.3 Målsetting/antall lag (jenter) J15/17: 1 KM lag 11er-fotball samarbeid med naboklubb J13/14: 1 KM lag J11/12: 2 lag J08/10: 3 lag 9er-fotball 7er-fotball 5er-fotball 2.4 Resultatmålsetting Senior A: Senior B: Junior: G16 KM: G15 KM: G14 KM: G13 KM: Etablere et stabilt 3. divisjonslag i løpet av tre år Bør være opprykkskandidat til 5. divisjon i løpet av tre år Topp 4 i 1. divisjon i Østfold Topp 4 i Østfold Topp 4 i Østfold Topp 4 i Østfold Topp 4 i Østfold J15/17 KM: Topp 10 i Østfold - samarbeid med naboklubb J13/14 KM: Topp 10 i Østfold G12: Nivå 1 i Østfold G11: Nivå 1 i Østfold J11/12: Nivå 1 i Østfold 3

4 ÅRSPLAN/PERIODEPLAN AKTIVITET FOR MÅLOPPNÅELSE SPORTSPLAN TILTAK ANSVAR UTARBEIDE SPORTSPLAN Gjennomføre work shops og arbeidsmøter med trenere/lagleder på alle aldersnivåer i senioravd. Sportslig leder Januar Gjennomføre arbeidsmøter i styringsgruppe Sportslig leder Daglig leder Leder B&UJ avd Styreleder Januarmars Utarbeide endelig sportsplan SKOLERING Trenermøter/trenerforum - internt Kartlegge kompetanse, utarbeide kompetanseplan, sende ut tilbud om kompetanseheving til trenere/lagledere Trener- og lederkurs i regi av ØFK Trenerforum i regi av Sarpsborg 08 Trenermøter eksterne i forbindelse med spillerutviklingstiltak i regi av Sarpsborg 08, SFK og Borgen SPILLERUTVIKLING Spillerutviklingstiltak sammen med Sarpsborg 08, SFK Sportslig leder Styringsgruppe jfr over Sportslig leder, styret Sportslig leder, Sportslig leder Sarpsborg 08 Sportslig leder, spillerutviklere Sportslig leder Sarpsborg 08 SFK Mars Hver 4 uke fra april Fortløpende Fortløpende Hver 6 uke fra februar Hver uke fra mars Hver fredag fra mars Hospitering internt Hospitering eksternt med Sarpsborg 08 (G16) Keepertrening Sportslig leder Trenere på alle lag aldersnivåene Sportslig leder G15/16 trener i Borgen G 15/16 trenere i 08 Hovedansv. spillerutvikling i 08 Sportslig leder Keepertrener Fortløpende Fortløpende Hver uke 1-2 økter fra januar 4

5 BREDDETILTAK Arrangere fotballskole Arrangere «Åpen trening» for unge som ikke er medlem av noen idrettsforening Styret B&J ansvarlig Fotballskoleansvarlig Spillere G «Åpen trening» ansvarlig Daglig leder B&J ansvarlig Juli/august Hver uke fra mars BREDDETILTAK NFF ferdighetsmerke B&U ansvarlig Trenere på lag år Sportslig leder Fortløpende Legges inn i treningsplan Arrangere Sarpsborg Cup i august LEDERUTDANNING Kartlegge kompetanse, utarbeide kompetanseplaner, sende tillitsvalgte/klubbledere på kompetansehevende kurs i regi av ØFK/NFF EVALUERINGSMØTER Evaluere sportsplan Endre/justere og godkjenne sportsplan for ny periode Styret Daglig leder Turneringsledelse/prosjektgruppe Styret Sportslig leder Styret Hele året Hele året November 2015 til januar Rekruttering Rekrutteringstiltak spillere: For at klubben skal kunne opprettholde målsettingen om å gi et tilbud til alle som vil spille fotball og samtidig ha sportslige utfordringer for de som ønsker det, må klubben arbeide aktivt med rekruttering i Barne- og ungdomsavdelingen. - Markedsføre klubben på skoler i nærmiljøet både i barne- og ungdomstrinnet - Markedsføre klubben på en positiv måte i Borgen-magasinet - Arrangere fotballskole - Utarbeide en enkle brosjyrer «Velkommen til Borgen Idrettslag» og «Velkommen til ny sesong» som leveres ny spiller og foresatt når de kommer til klubben - Innmeldingsskjema leveres ny spiller/foresatt sammen med Fair Play kontrakt - Tilby alle spillere et godt og tilpasset treningsmiljø - Være både en god og trygg sosialiseringsarena for barn og ungdom - Arrangere minst to foreldremøter i året. Referat sendes til daglig leder - Arrangere sesongavslutninger for hver gruppe hvert år 5

6 - Hver gruppe sender årsrapport til daglig leder - Tilby gode treningsforhold hele året - Tilby spillerutviklingsprogram for de som ønsker det, gjerne på tvers av klubbgrenser - Samarbeide med andre lokale klubber om lag og trening for å gi flere et godt og tilpasset tilbud Ansvarlig for oppfølging av nye spillere i oppstartsåret velges av og blant medlemmer i Barne- og Jenteutvalget. Rekrutteringstiltak lagledere og trenere: Driften av en fotballklubb krever mye ressurser, ikke bare økonomisk, men også i form av dyktige og motiverte mennesker. Derfor er det en stor utfordring for klubben å rekruttere nok personer som er villig til å bruke mye av fritiden sin på Borgen Idrettslag. - Spillere som velger å avslutte egen aktiv fotballkarriere tilbys lagleder eller treneroppgaver - Engasjere foresatte til å bli lagledere, trenere eller andre lagoppgaver - Alle lagledere og trenere tilbys gratis leder-, trener- og dommerkurs - Alle lagledere, trenere og øvrige tillitsvalgte er fritatt for kontingent - Barn og ungdom (inntil 19 år) av lagledere/tillitsvalgte er fritatt for treningsavgift. De betaler kun kontingent. Alle lagledere/tillitsvalgte går gratis på Borgens hjemmekamper for A-laget - Arrangere foreldremøter og sosiale miljøskapende tiltak - Involvere foreldre i forbindelse med turneringer, hjemmekamper og sesongavslutninger 3.7 Trenerkompetanse i Barne- og ungdomsarbeidet Senior: NFF C-lisens, helst UEFA-B-lisens Junior: NFF C-lisens G15/16: NFF C-lisens G13/14: NFF C-lisens J15/16: NFF C-lisens J13/14: NFF C-lisens G12: NFF C-lisens Delkurs G11: NFF C-lisens Delkurs J11/12: NFF C-lisens Delkurs G10: NFF C-lisens Delkurs 1-2 G09: NFF C-lisens Delkurs 1-2 J08/10: NFF C-lisens Delkurs 1-2 G08: NFF C-lisens Delkurs 1 G07: NFF C-lisens Delkurs 1 6

7 Status 2015 Ole Jørgen Nordahl Senior NFF Trener 1 pluss UEFA B-lisens Steven Pereira G2004 NFF Trener 1 pluss UEFA B-lisens Tore Andre Johansen Junior NFF Trener 1 pluss UEFA B-lisens Trond Juliussen G2000 NFF Trener 1 pluss NFF Trener 2 Knut Sævarang G1999 NFF C-lisens Lasse Jarberg J2001 NFF C-lisens Almir Lukacevic G2005 NFF C-lisens Atle Hammerstad Senior Grunnfag idrett fra HIØ og trenerkoordinatorkurs Pål Espen Hedinn Senior NFF Trener 1 Tommy Grønn Junior NFF Trener 1 pluss Ressurstrenerkurs Dag Eriksen G2001 NFF Trener 1 Dag Telstad G2002 NFF Trener 1 Rune Lydersen G2005 NFF Trener 1 pluss C-lisens delkurs 1 Erling Søgaard G2004 NFF Trener 1 pluss C-lisens delkurs 3 Ole Petter Johansen G2003 NFF Trener 1 pluss C-lisens delkurs 1-2 Robin Hanssen G2003 NFF Trener 1 Per Anders Thorsen G2005 NFF Trener 1 Dan Atle S.Grønn G2005 NFF Trener 1 Tom Arild Fredriksen G2008 Toppidrett, fordypning fotball fra vgs Jens Martin Hedin G2001 Toppidrett, fordypning fotball fra vgs Cato Lund G2002 NFF C-lisens delkurs Sven Erik Theslo G2002 NFF C-lisens delkurs Steinar Haug G2003 NFF C-lisens delkurs Bernt Bredeg G2003 NFF C-lisens delkurs Jørn Kristiansen G2003 NFF C-lisens delkurs Lars Jørgen Braathen G2003 NFF C-lisens delkurs Tormod Karlsen G2005 NFF C-lisens delkurs Jeton Rukiqi G2005 NFF C-lisens delkurs Jan Vidar Elven G2006 NFF C-lisens delkurs Anders Olavessen G2005 NFF C-lisens delkurs Håvard Schrøder G2006 NFF C-lisens delkurs Morten Andersen G2006 NFF C-lisens delkurs Amir Ahmic G2006 NFF C-lisens delkurs Tore Rangøy G2006 NFF C-lisens delkurs Trond Hakkebo G2006 NFF C-lisens delkurs Kjell Graasten G2007 NFF C-lisens delkurs Ewan Dunlop G2004 NFF C-lisens delkurs 1-2 Patrick M.Amundsen J2003 NFF C-lisens delkurs 1-2 Anders F. Amundsen G2007 NFF C-lisens delkurs 1-2 Line Melleby J2003 NFF C-lisens delkurs 1 Jens Øyvind Berg Junior Aktivitetslederkurs 7

8 3.8 Laglederkompetanse 6-12 år: ABC-trener og laglederkurs Barnefotball (4 timer) Klubbdommerkurs Barnefotball (4 timer) år: ABC-trener og laglederkurs Ungdoms- og voksenfotball (4 timer) alternativt NFF C-lisens Delkurs 1 (Aktivitetslederkurs) (16 timer) 3.9 Evaluering Evalueringsmøter med alle aldersgrupper fra 6 år til Junior i oktober/november hvert år. Det er medlemmer i Barne- og Jenteutvalget og Sportslig utvalg som gjennomfører evalueringsmøtene og det skrives referat fra hvert møte. Saker som tas opp i møtene: 1. Gjennomgang av erfaringer fra årets sesong vedrørende: - kampavvikling - treningstider og treningsmengde - deltagelse i turneringer - sosiale arrangementer - utstyr til spillere, trenere og lagledere - dugnader - årsberetninger - vurdere resultatene for ungdomsgruppene fra 13 år til Junior år opp mot målsettingene - tilbakemelding på sportslig klubbplan og håndbok for tillitsvalgte 2. Planlegge neste sesong vedrørende: - påmelding av antall lag i gruppen - kontaktpersoner for lagene - trenere og lagledere for lagene - påmelding trenerkurs - treningstider og treningssteder - kartlegge behov for nytt utstyr til spillere, trenere og lagledere - nytt fra klubb, ØFK og NFF 8

9 3.10 BARNE- OG JENTEAVDELINGEN Holdninger og verdier I tillegg til å tilby barn og unge et godt aktivitetstilbud er det viktig å skape gode holdninger. Vi er viss om at klubben spiller en rolle i oppdrager øyemed og må derfor være sitt ansvar bevisst ved å ha fokus på holdningsskapende arbeid. Fokus på holdninger: 6-8 år 9-10 år år år Orden og utstyr x x x x Orden i garderoben x x x Vilje til å rydde x x x Ikke kjefting på medspillere x x x x Ikke kjefting på dommere x x x x Ikke kjefting på lagledere x x x x Ikke kjefting på foreldre x x x x Mobbing x x x x Banning x x x x Holdning til røyk x x Holdning til snus x x Holdning til alkohol x x Møte til rett tid x x x x VIKTIG Å HUSKE PÅ AT DE VOKSNE SKAL VÆRE GODE ROLLEMODELLER FOR DE UNGE! 9

10 3.11 Treningsprinsipper i Barne- og ungdomsarbeidet Fordeling av treningsarbeidet: 6-10 år år år år Fysisk trening Teknikk Forståelse Formasjon Hva bør man trene på med ball? år år år år Ballmestring Pasning/mottak Avslutning Helt spill Vedrørende de forskjellige øvelsene kan man bruke NFFs øvelsesbank «treningsøkta». GODE TRENINGSPRINSIPPER: 1. Det skal være moro 2. Spillerne skal ha best mulig ballkontakt 3. Spillerne skal tilbys utfordringer i forhold til deres eget ferdighetsnivå 4. Det skal være stor aktivitet-unngå kø Treningsmengde pr. uke: 5-6 år 7-8 år 9-10 år år år år Vinter Sommer inkl. kamp Oktober-desember Fra og med 11 år er det en ansvarlig hovedtrener for de forskjellige årsklassene. 10

11 3.12 Hospitering i Barne- og Jenteavdelingen Hospitering er differensiering der spillere i perioder får trene og spille på lag i høyere årsklasse. Hvor moden spilleren er fotballfaglig og holdningsmessig er avgjørende når spilleren får lov til å prøve seg på høyere nivå. Det er ikke aktuelt med hospitering før spilleren er 10 år. Det stilles med rene årsklasser for gutter og to-årsklasser for jenter. Praktisering av hospiteringen: A=spillerens hovedtrener i årsklassen B=trener i årsklassen over C=utviklingskoordinator 1. Hospitering initieres av A. Det er hun/han som kjenner spilleren best og som skal se behovet for ekstra utfordringer. 2. A kontakter B og C, og disse finner treningsøkter som passer best. 3. A snakker med aktuell spiller om hospiteringen for å understreke konsekvensene av dette. Spilleren selv må få valgmuligheten. Foresatte skal involveres. For jentespillere kan det vurderes om de også kan hospitere blant guttene. 4. Hospitant tas i mot og presenteres for spillergruppen. Det er viktig å forklare at hospitanten skal være med under gitte aktiviteter (trening og kamp) og behandles slik som de andre. 5. B og C vurderer om spilleren er i flytsonen eller ikke, og om hospitanten glir inn i det sosiale miljøet. A og C vurderer om ekstratreningen gir for stor belastning totalt sett. 6. Hospiteringsavtalene følges opp av B&U-utvalget og er tema i møtene. For de yngre lagene kan man låne spillere fra andre lag i samme årsklasse eller fra årgangen under, men det må skje i samarbeid med lagledere for berørte lag. 11

12 3.20 SENIOR- OG UNGDOMSAVDELINGEN HOLDNINGER OG VERDIER Borgen IL skal tilby ungdom og voksne et godt og variert aktivitetstilbud, samtidig skal klubben være en arena for utvikling av gode og sunne holdninger. Klubben er en viktig sosialiseringsarena for våre medlemmer og derfor har vi som målsetting om å ha fokus på og jobbe systematisk med holdningsskapende arbeid. De voksne og de som har ansvar for aktivitetene i klubben er rollemodeller og har således et ekstra ansvar for at klubbens retningslinjer blir fulgt. G13 G14 G15-16 G16-19 SENIOR HOLDE ORDEN PÅ UTSTYR HOLDE ORDEN I GARDEROBE IKKE KJEFTE PÅ DOMMER IKKE KJEFTE PÅ TRENER/LAGLEDER IKKE KJEFTE PÅ MEDSPILLERE OG MOTSPILLERE IKKE KJEFTE PÅ FORELDRE IKKE MOBBE UNNGÅ BANNING, UØNSKET MUNNBRUK MØTE TIL KAMP OG TRENING TIL RETT TID HOLDNING TIL RØYK OG SNUS HOLDNING TIL ALKOHOL 12

13 3.21 HOSPITERING KRITERIER RETNINGSLINJER -PRAKTISERING -MODELL I Borgen IL organiseres gutteklassene i senioravdelingen som hovedregel i rene årsklasser. Men et viktig tiltak i forhold til spillerutvikling er å legge til rette for hospitering i årsklassen over den man tilhører. Hospitering i en årsklasse over skal primært ikke berøre aktiviteter (trening, kamp) på det alderstrinnet man hører til. I praksis vil det si at klubben bør søke etter å tilrettelegge treningstidene slik at aldersnivåer tett på hverandre har treningsdager som er tilpasset slik at modellen for hospitering kan følges. Viktig å understreke at dette er tenkt som et hovedprinsipp, og at man må gjøre unntak der dette er hensiktsmessig KRITERIER FOR HOSPITERING: - Det er alltid spillerens utvikling som skal være styrende, og spillerens ønske skal alltid tillegges stor vekt. - Spilleren skal være vurdert god nok til å delta på trening/ kamp på det laget han/hun er tenkt å hospitere på. - Spilleren skal være moden nok til å håndtere det å hospitere på et høyere aldersnivå. Det vil si at man skal fungere sosialt sammen med eldre spillere, og man skal ikke utvikle usunne/uønskede holdninger ovenfor de på sitt eget aldersnivå. - Hospitering skal være godkjent av: a. Trenere på begge aldersnivåer b. Trenerkoordinator/sportslig leder b. Spilleren selv c. Foresatte RETNINGSLINJER OG PRAKTISERING: Det er trenerkoordinator/sportslig leder i senioravdelingen som har det overordnede ansvaret for all hospitering. Daglig/ukentlig administrering av hospitering styres av hovedtrener på begge aldersnivåer, samme trenere har rapporteringsansvar til trenerkoordinator. Rapportering og evaluering skal skje fortløpende, og klubben forventer at det er god kommunikasjon mellom de involverte partene. Praktisering av hospiteringen: A=spillerens hovedtrener i årsklassen B=trener i årsklassen over C=utviklingskoordinator 13

14 1. Hospitering initieres av A. Det er hun/han som kjenner spilleren best og som skal se behovet for ekstra utfordringer. 2. A kontakter B og C, og disse finner treningsøkter som passer best. 3. A snakker med aktuell spiller om hospiteringen for å understreke konsekvensene av dette. Spilleren selv må få valgmuligheten. Foresatte skal involveres. For jentespillere kan det vurderes om de også kan hospitere blant guttene. 4. Hospitant tas i mot og presenteres for spillergruppen. Det er viktig å forklare at hospitanten skal være med under gitte aktiviteter (trening og kamp) og behandles slik som de andre. 5. B og C vurderer om spilleren er i flytsonen eller ikke, og om hospitanten glir inn i det sosiale miljøet. A og C vurderer om ekstratreningen gir for stor belastning totalt sett. MODELL: mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag SR G16-19 ꜛ ꜛ G16 ꜛ G15 ꜛ ꜛ ꜛ G14 ꜛ ꜛ ꜛ G13 ꜛ ꜛ ꜛ TRENINGSDAG ꜛ MULIGHET FOR HOSPITERING 14

15 3.22 TRENINGSPRINSIPPER GRUNNPRINSIPPER FOR GJENNOMFØRING AV ALL AKTIVITET I REGI AV BORGEN IL: 1. Det skal være gøy!!! 2. Spillerne skal ha så mye ballkontakt som mulig. 3. Spillerne skal gis utfordringer i forhold til sitt individuelle ferdighetsnivå. 4. Alle treninger skal være godt planlagt/forberedt slik at aktivtetsnivået blir så høyt som mulig. FORDELING AV TRENINGSARBEIDET GRUNNMODELL: G13 G14 G15 G16 G19 SENIOR INDIVIDUELLE FERDIGHETER - TEKNIKK- BASISØVELSER - SPESIFIKK FERD.TR RELASJONELLE FERDIGHETER - SPILLØVELSER STRUKTUR/FORMASJON - SPILLØVELSER M FOKUS PÅ ROLLER OG POSISJONER KAMPDIMENSJON KAMPLIKE ØVELSER- SPESIFIKK KAMPFORB. Modellen angir en omtrentlig fordeling (prosentvis). Veiledende mht hvordan man bør vektlegge de ulike momentene. NB! Spesifikk styrke og ressurs/utholdenhetstrening må også legges inn i treningsplanen. 15

16 HELHETSPLAN FOTBALLFERDIGHETER OG FORSTÅELSE Forsvar: G13 G14 G15-16 G16-19 a. Press -lede -sikre -markere b. Høyt press c. Lavt press d. Forsvars side e. Side forflytning f. Mann mann forsvar g. Sone () 16

17 HELHETSPLAN FOTBALLFERDIGHETER OG FORSTÅELSE Angrep: G13 G14 G15-16 G16-19 a. Veggspill b. Overlapp c. Pasning/overlevering d. Bredde bevegelse e. Dybde bevegelse f. Løp på blindside g. Løpsmønster på stolpene h. Returrom i. Komme i støtte j. Ut av pasningsskygge k. Øvelse m 1 touch l. Øvelse m 2 touch m. Vende spill n. Diagonalløp o. Skape rom p. Utnytte rom q. Oppspillsmønster FASTE SITUASJONER/DØDBALL: a. Innkast b. Corner c. Frispark d. Straffe 17

18 HELHETSPLAN FYSISK TRENING Utholdenhet: Aeorob kapasitet: G13 G14 G15-16 G16-19 a. Kort intervall sek b. Lang intervall 2-10 min c. Kort langkjør 1-2,5 km d. Ord.langkjør 2,5km Anaerob kapasistet: a. Surhetstrening Muskelstyrke: a. Utholden dynamisk lett belastning m mange rep b. Maksimal dynamisk tung belastning få rep. Annet/alternativt: a. Oppvarming teknisk/motorisk trening b. Hurtighet lek, stafett o.l c. Spenst øvelser m/u belastning d. Reaksjon akselerasjon/ retardasjon e. Mage/rygg styrke 18

19 HELHETSPLAN TEKNISKE FERDIGHETER 1.Sparkeformer/pasning og skudd: - Innside G13 G14 G15-16 G Utside - Loddrett Vristspark - Liggende vristspark - Halv volley - Hel volley - Innside + utside m skru 2.Ballkontroll/mottak: - Innside - Utside - Vrist - Lår - Bryst - Såle - Kombinasjon 19

20 HELHETSPLAN- TEKNISKE FERDIHETER 3.Føring G13 G14 G15-16 G Innside - Utside - Kombinasjon 4.Vending - Innside - Utside - Kombinasjon 5.Heading - Begge bein på bakken - M. sats/i lufta 6.Dribleferdigheter - Pasningsfinte/r - Kroppsfinte/r - Skuddfinte/r - Vending m mann i rygg - Overstegsfinte/r 20

21 HELHETSPLAN TEKNISKE FERDIGHETER 7.Skudd G13 G14 G15 G16 - Dødball/ballen rolig - Rullende ball, skudd direkte - Skudd etter føring av ball Helhetsplanen skal være retningsgivende i forhold til hvilke elementer man skal bringe inn i treningsarbeidet på de ulike alderstrinnene. Som trener må man planlegge øktene godt slik at alle får utfordringer tilpasset sitt individuelle nivå (differensiering). Alle trenere oppfordres til å planlegge treninger etter flg oppsett: a. Årsplan (se vedlegg) b. Månedsplan/periodeplan (se vedlegg) c. Dagsøkter (se vedlegg) Eksterne linker som kan brukes i planlegging av øvelser: https://no-fotball.s2s.net/home.php Vedleggsdokumenter til sportsplan: 1. Periodeplan for trenere 2. Ferdighetsskjema for utøvere 3. Årsplan for trenere 21

22 3.27 Holdningskontrakt HOLDNINGSKONTRAKT Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen! Det handler om RESPEKT, ikke sant? Rollemodell Engasjement Samhold Positiv Entusiasme Klubben Tillit - jeg følger spillets regler, og vil være en rollemodell i klubben min. - jeg gjør mitt beste. - på mitt lag tar vi vare på hverandre. - jeg oppfører meg positivt. - jeg bidrar til et godt miljø. - jeg vil representere klubben min på en god måte. - på mitt lag kan vi stole på og stiller opp for hverandre. Jeg har respekt for klubben min, laget mitt, trenere, mine med- og motspillere og dommeren! Sarpsborg / Spiller Lagleder 22

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK 1 BORGEN IDRETTSLAG Stiftet: 2.10.1927 Postadresse: Parkveien 30, PB 46, 1740 Borgenhaugen Hjemmeside: www.borgen-il.no E-post: post@borgen-il.no Org nr: 983 566 332 Bankkonto: DNB

Detaljer

SPORTSPLAN FOR TJENSVOLL FK

SPORTSPLAN FOR TJENSVOLL FK SPORTSPLAN FOR TJENSVOLL FK 1. Forord Tjensvoll FK ser det som sin oppgave å organisere fotballaktivitet for barn og ungdom primært i aldersgruppen 6-16 år på Tjensvoll og nærliggende områder. Formålet

Detaljer

SPORTSPLAN FOTBALL AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB. plus - diutius - optimus

SPORTSPLAN FOTBALL AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB. plus - diutius - optimus SPORTSPLAN FOTBALL AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB plus - diutius - optimus INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 4 2. AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB ORGANISASJON... 5 3. AFSK FOTBALL VISJONER... 6 4 Aurskog-Finstadbru

Detaljer

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Sportslig plan Jevnaker fotball Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Innholdsfortegnelse BARNEFOTBALL - (5-12 ÅR)... 6 5-6 år fotball er gøy... 8 7-10 år Bli venn med ballen... 10 10-12 år - LAG ET

Detaljer

Sportsplan Fotballklubben Mjølner

Sportsplan Fotballklubben Mjølner 1 Endringslogg DATO FOR ENDRING ENDRET KAPITTEL ENDRING 11.11.2014 Hele dokumentet Rettet skrivefeil. Hele dokumentet på en og samme mal med tanke på fonttype og fontstørrelse. 13.11.2014 Hele dokumentet

Detaljer

SPORTSPLAN Fotballklubben Vidar SENIORAVDELING UNGDOMSAVDELING

SPORTSPLAN Fotballklubben Vidar SENIORAVDELING UNGDOMSAVDELING SPORTSPLAN Fotballklubben Vidar SENIORAVDELING UNGDOMSAVDELING BARNEAVDELING 2013-2015 Innhold: Oppsummering 3 Forord 4 Innledning 5 Senioravdeling 6 A-lag herrer 7 B-lag/Rek.lag 10 A-lag kvinner 11 Øvrige

Detaljer

VeiViser ide og arbeidsdokument for aldersbestemte lag

VeiViser ide og arbeidsdokument for aldersbestemte lag Navn: Lag LYNGDAL -IL FOTBALL VeiViser ide og arbeidsdokument for aldersbestemte lag 1 Foto: Tom Arild Støle 2006 LYNGDAL -IL FOTBALL Lyngdal il fotball ønsker med denne plan og gi: Oversikt over prinsipper

Detaljer

Sportsplan for Sandefjord Ballklubb

Sportsplan for Sandefjord Ballklubb 2012 Sportsplan for Sandefjord Ballklubb Sportslig utvalg Sandefjord Ballklubb 01.04.2012 Forord Sportslig utvalg har hatt ansvaret for å utarbeide planen. Klubbens mandat til arbeidet med sportsplanen

Detaljer

Aldersbestemt fotball i Holmen IF. Barnefotball 6 12 år. Ungdomsfotball 13 19 år

Aldersbestemt fotball i Holmen IF. Barnefotball 6 12 år. Ungdomsfotball 13 19 år SPORTSPLAN Aldersbestemt fotball i Holmen IF Barnefotball 6 12 år Ungdomsfotball 13 19 år Det er viktig at alle, trenere, lagledere, foreldre og spillerne leser hele sportsplanen! SPORTSPLAN Holmen IF

Detaljer

Sportsplan - Vedlegg

Sportsplan - Vedlegg Vedlegg Side 1 av 22 Strindheim Fotball Yngres Avdeling Sportsplan - Vedlegg Coerver Coaching Tilbud/Innhold Mål? 2006 Differensiering Hospitering Frafall? Prestasjonsgrupper G15-16 J15-16 Ferdighet/Nivå?

Detaljer

Fotball for alle og Fotball er moro.

Fotball for alle og Fotball er moro. Sportsplan Lysekloster Idrettslag Fotball 2015 1. Innledning 2. Ansvar og roller 3. Retningslinjer for opplæring 4. Oversikt over trenere og treningstider 5. Organisasjonsoppbygging 6. Målsetning 1. Innledning

Detaljer

SPORTSPLAN SUNDE IL HÅNDBALLAVDELING

SPORTSPLAN SUNDE IL HÅNDBALLAVDELING SPORTSPLAN SUNDE IL HÅNDBALLAVDELING SPORTSLIG UTVALG Rev. 2012 Innhold: Innhold:... 2 1. Innledning... 4 2. Sunde IL: Sportslige målsettinger & verdigrunnlag... 4 3. Fair Play... 5 4. Retningslinjer trening

Detaljer

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Sportsplan (Barne og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Verdigrunnlag All aktivitet i SIL Fotball skal være basert på følgende;

Detaljer

Storms Ballklubb 2014 2016 Sportsplan. Visjon Hos oss skal alle ha en god opplevelse, slik at vi gleder oss til neste gang vi møtes

Storms Ballklubb 2014 2016 Sportsplan. Visjon Hos oss skal alle ha en god opplevelse, slik at vi gleder oss til neste gang vi møtes Storms Ballklubb 2014 2016 Sportsplan Visjon Hos oss skal alle ha en god opplevelse, slik at vi gleder oss til neste gang vi møtes Innledning: Sportslig plan skal være med på å bedre fotballtilbudet i

Detaljer

ORKANGER IF FOTBALL UTVIKLINGSPLAN

ORKANGER IF FOTBALL UTVIKLINGSPLAN ORKANGER IF FOTBALL UTVIKLINGSPLAN - 2 - FORORD VI I OIF FOTBALL Orkanger IF fotball ønsker en målstyrt utvikling av klubben og dens aktiviteter. Dette er bakgrunnen for den utviklingsplanen vi nå har

Detaljer

Praktisk Håndbok CSK Fotball

Praktisk Håndbok CSK Fotball Praktisk Håndbok CSK Fotball CSK Fotball sin overordnede målsetning er: Flest mulig så lenge som mulig Vår målsetning er å være en sosial motor i nærmiljøet. Venner for livet! Er et begrep vi ønsker å

Detaljer

Sportsplan Alta IF 2007

Sportsplan Alta IF 2007 Sportsplan Alta IF 2007 Forord Vårt hovedbudskap med planen er å si noe om vår felles holdning og vårt verdisyn, og om hvordan vi ønsker å utvikle barne- og ungdomsaktiviteten i forballgruppa, samt organisering

Detaljer

Sportsplan. Bergen Ishockeyklubb

Sportsplan. Bergen Ishockeyklubb 28.05.2009 Godkjent av Styret i BIK GSS NR EH 01 15.05.2009 Utarbeidelse, og diverse høringsinstanser EH Dato: Revisjons beskrivelse: Org. Sjekk Godkj. BIK Proj.: Nr: Prosjekt Navn: BIK 03-09 Sportsplan

Detaljer

Sportsplan for Fossum IF

Sportsplan for Fossum IF Sportsplan for Fossum IF Rev. 16, Februar 2009 INNHOLD 1. Innledning 2. Organisasjonskart for Fossum IF 3. Retningslinjer for barne og ungdomsfotball 4. De forskjellige funksjonenes oppgaver Styret Trenerkoordinator

Detaljer

Innsats i grønt. Utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball i Innstrandens IL

Innsats i grønt. Utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball i Innstrandens IL Innsats i grønt Utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball i Innstrandens IL Vedtatt av hovedstyret i Innstrandens IL 10. april 2008 1. Innledning Innsats i grønt er et program for arbeidet med fotball

Detaljer

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015 Sportslig plan Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte Side 1 av 18 1. Snarøya Sportsklubb - Håndballgruppa... 3 2. Formål... 3 3. Målsetting... 3 4. Hvordan

Detaljer

SPORTSPLAN HASLUM IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA

SPORTSPLAN HASLUM IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN HASLUM IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA Revisjon 0.7 Jan 2014 Forord Sportsplanen skal være et hjelpemiddel til gjennomføring av den sportslige delen av aktiviteten i Haslum IL Fotballgruppa. Her skal

Detaljer

Innstranda - modellen. Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL

Innstranda - modellen. Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL Innstranda - modellen Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL Innholdsfortegnelse Side Tema 2-6 Kjennetegn spillere, lag og trenere 7-9 Mini nivået 5 7 år 10-12 Mini nivået 8 10 år 13

Detaljer

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball 1 Håndball for alle Barnehåndball Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball - 2 BRUK TID TIL Å SNAKKE MED DEN ENKELTE SPILLER Barnehåndballens

Detaljer

SPORTSPLAN. Versjon 1.3 1

SPORTSPLAN. Versjon 1.3 1 SPORTSPLAN Versjon 1.3 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 4 2 Formålsparagraf, verdigrunnlag og mål... 6 2.1 Vår formålsparagraf... 6 2.2 Våre verdier og verdigrunnlag... 6 2.2.1 Positive ishockeyopplevelser...

Detaljer

Veileder. God Ungdomsfotball 13-19 år

Veileder. God Ungdomsfotball 13-19 år Veileder God Ungdomsfotball 13-19 år 1. MÅL OG HENSIKT Orkla FK skal med bakgrunn i NFFs visjon Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle, gi et fullverdig fotballtilbud for alle som ønsker å spille

Detaljer

Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF

Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF Aktivitetsplan Fotballgruppa - Larvik Turn & IF Index 1 - Visjon og mål Side 2 Klubbens langsiktige målsettinger Klubbens mål for barnefotballen Klubbens arbeidsmål Klubbens kjennetegn 4 - Trening Side

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

INNHOLD KLUBBHÅNDBOK. Side:1

INNHOLD KLUBBHÅNDBOK. Side:1 INNHOLD 1 Generell klubbinformasjon... 3 1.1 Visjon... 3 1.2 Mål for VBK... 3 1.3 Historie... 3 1.4 Organisasjon... 3 1.5 Daglig leder... 5 2 Ansvarsbeskrivelse og arbeidsoppgaver... 5 2.1 Arbeidsoppgaver

Detaljer

DETALJPLAN. Vedlegg til SPORTSLIG PLAN. Yngres avdeling

DETALJPLAN. Vedlegg til SPORTSLIG PLAN. Yngres avdeling DETALJPLAN Vedlegg til SPORTSLIG PLAN Yngres avdeling Utarbeidet av Trenerkoordinator (Frode Søbye) og Trenerforum, godkjent av årsmøtet 18.02.09 Side 1 Fra barn til ungdom (NFF) I ungdomsfotballen (fra

Detaljer