Visjon for barne- og ungdomsarbeid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Visjon for barne- og ungdomsarbeid"

Transkript

1 3. Sportsplan Visjon for barne- og ungdomsarbeid Borgen Idrettslag er en klubb for nærmiljøet hvor barne- og ungdomsarbeid er den viktigste oppgaven. Klubben skal ha et tilbud til alle som vil spille fotball. Samtidig skal vi ha sportslige utfordringer og noe å strekke seg etter for de som ønsker det. Klubben har som mål å være best på utvikling av yngre spillere, være beste arena for sent utviklede talenter, bli best på å beholde spillere aktive i klubben, bli best på rekruttering og utvikling av trenere. Dette er også i henhold til NFFs slagord: -flest mulig lengst mulig best mulig Sportsplanen er utarbeidet av: Atle Hammerstad Treneransvarlig og sportslig leder ungdom/senior Ingar Johannesen - Ansvarlig barne/jenteavdelingen Bidrag gjennom arbeidsmøter og samtaler: Dag Telstad - Trener/lagleder G2002 Dag Eriksen/Rune E Johansen - Trener/lagleder G2001 Trond Juliussen - Trener G2000 Tommy Grønn/Øyvind Berg - Trener JR lagene Line Melleby - Lagleder/trener J2003 Erling Sørgaard - Lagleder/trener G2004 1

2 3.1 Organisasjonsplan Barne- og Jenteavdelingen Organiserer og er ansvarlig for all aktivitet for gutter til og med G12 samt rene jentelag. Større fokus på jentefotball der det er behov for å styrke rekrutteringen. Senior- og Ungdomsavdelingen Organiserer og er ansvarlig for all aktivitet for aldersgruppen fra G13 frem til Senior. Hovedårsaken til at Ungdom nå er flyttet sammen med Senior er at mangelfulle årskull 1997 og 1998 gjør at det er behov for et utstrakt samarbeid mellom årskullene. Dette bør koordineres av en felles sportslig ledelse. Årskullene er i en prestasjonsalder hvor det konkurreres om KM. 3.2 Målsetting/antall lag (gutter/menn) Senior: Senior: 1 lag i 3. eller 4. divisjon 1 lag i 5. eller 6. divisjon Junior: 1 lag i 1. divisjon 11er-fotball Junior: 1 lag i 2. divisjon 11er-fotball G16: 1 KM lag 11er-fotball G15: 1 KM lag 11er-fotball G15/16: 1 Breddelag 11er-fotball G14: 1 KM lag 11er-fotball G13: 1 KM lag 9er-fotball G13/14: 2 Breddelag 9er-fotball G12: 3 lag 7er-fotball G11: 3 lag 7er-fotball G10: 4 lag 5er-fotball G09: 4 lag 5er-fotball G08: 4 lag 5er-fotball G07: 4 lag 5er-fotball 2

3 3.3 Målsetting/antall lag (jenter) J15/17: 1 KM lag 11er-fotball samarbeid med naboklubb J13/14: 1 KM lag J11/12: 2 lag J08/10: 3 lag 9er-fotball 7er-fotball 5er-fotball 2.4 Resultatmålsetting Senior A: Senior B: Junior: G16 KM: G15 KM: G14 KM: G13 KM: Etablere et stabilt 3. divisjonslag i løpet av tre år Bør være opprykkskandidat til 5. divisjon i løpet av tre år Topp 4 i 1. divisjon i Østfold Topp 4 i Østfold Topp 4 i Østfold Topp 4 i Østfold Topp 4 i Østfold J15/17 KM: Topp 10 i Østfold - samarbeid med naboklubb J13/14 KM: Topp 10 i Østfold G12: Nivå 1 i Østfold G11: Nivå 1 i Østfold J11/12: Nivå 1 i Østfold 3

4 ÅRSPLAN/PERIODEPLAN AKTIVITET FOR MÅLOPPNÅELSE SPORTSPLAN TILTAK ANSVAR UTARBEIDE SPORTSPLAN Gjennomføre work shops og arbeidsmøter med trenere/lagleder på alle aldersnivåer i senioravd. Sportslig leder Januar Gjennomføre arbeidsmøter i styringsgruppe Sportslig leder Daglig leder Leder B&UJ avd Styreleder Januarmars Utarbeide endelig sportsplan SKOLERING Trenermøter/trenerforum - internt Kartlegge kompetanse, utarbeide kompetanseplan, sende ut tilbud om kompetanseheving til trenere/lagledere Trener- og lederkurs i regi av ØFK Trenerforum i regi av Sarpsborg 08 Trenermøter eksterne i forbindelse med spillerutviklingstiltak i regi av Sarpsborg 08, SFK og Borgen SPILLERUTVIKLING Spillerutviklingstiltak sammen med Sarpsborg 08, SFK Sportslig leder Styringsgruppe jfr over Sportslig leder, styret Sportslig leder, Sportslig leder Sarpsborg 08 Sportslig leder, spillerutviklere Sportslig leder Sarpsborg 08 SFK Mars Hver 4 uke fra april Fortløpende Fortløpende Hver 6 uke fra februar Hver uke fra mars Hver fredag fra mars Hospitering internt Hospitering eksternt med Sarpsborg 08 (G16) Keepertrening Sportslig leder Trenere på alle lag aldersnivåene Sportslig leder G15/16 trener i Borgen G 15/16 trenere i 08 Hovedansv. spillerutvikling i 08 Sportslig leder Keepertrener Fortløpende Fortløpende Hver uke 1-2 økter fra januar 4

5 BREDDETILTAK Arrangere fotballskole Arrangere «Åpen trening» for unge som ikke er medlem av noen idrettsforening Styret B&J ansvarlig Fotballskoleansvarlig Spillere G «Åpen trening» ansvarlig Daglig leder B&J ansvarlig Juli/august Hver uke fra mars BREDDETILTAK NFF ferdighetsmerke B&U ansvarlig Trenere på lag år Sportslig leder Fortløpende Legges inn i treningsplan Arrangere Sarpsborg Cup i august LEDERUTDANNING Kartlegge kompetanse, utarbeide kompetanseplaner, sende tillitsvalgte/klubbledere på kompetansehevende kurs i regi av ØFK/NFF EVALUERINGSMØTER Evaluere sportsplan Endre/justere og godkjenne sportsplan for ny periode Styret Daglig leder Turneringsledelse/prosjektgruppe Styret Sportslig leder Styret Hele året Hele året November 2015 til januar Rekruttering Rekrutteringstiltak spillere: For at klubben skal kunne opprettholde målsettingen om å gi et tilbud til alle som vil spille fotball og samtidig ha sportslige utfordringer for de som ønsker det, må klubben arbeide aktivt med rekruttering i Barne- og ungdomsavdelingen. - Markedsføre klubben på skoler i nærmiljøet både i barne- og ungdomstrinnet - Markedsføre klubben på en positiv måte i Borgen-magasinet - Arrangere fotballskole - Utarbeide en enkle brosjyrer «Velkommen til Borgen Idrettslag» og «Velkommen til ny sesong» som leveres ny spiller og foresatt når de kommer til klubben - Innmeldingsskjema leveres ny spiller/foresatt sammen med Fair Play kontrakt - Tilby alle spillere et godt og tilpasset treningsmiljø - Være både en god og trygg sosialiseringsarena for barn og ungdom - Arrangere minst to foreldremøter i året. Referat sendes til daglig leder - Arrangere sesongavslutninger for hver gruppe hvert år 5

6 - Hver gruppe sender årsrapport til daglig leder - Tilby gode treningsforhold hele året - Tilby spillerutviklingsprogram for de som ønsker det, gjerne på tvers av klubbgrenser - Samarbeide med andre lokale klubber om lag og trening for å gi flere et godt og tilpasset tilbud Ansvarlig for oppfølging av nye spillere i oppstartsåret velges av og blant medlemmer i Barne- og Jenteutvalget. Rekrutteringstiltak lagledere og trenere: Driften av en fotballklubb krever mye ressurser, ikke bare økonomisk, men også i form av dyktige og motiverte mennesker. Derfor er det en stor utfordring for klubben å rekruttere nok personer som er villig til å bruke mye av fritiden sin på Borgen Idrettslag. - Spillere som velger å avslutte egen aktiv fotballkarriere tilbys lagleder eller treneroppgaver - Engasjere foresatte til å bli lagledere, trenere eller andre lagoppgaver - Alle lagledere og trenere tilbys gratis leder-, trener- og dommerkurs - Alle lagledere, trenere og øvrige tillitsvalgte er fritatt for kontingent - Barn og ungdom (inntil 19 år) av lagledere/tillitsvalgte er fritatt for treningsavgift. De betaler kun kontingent. Alle lagledere/tillitsvalgte går gratis på Borgens hjemmekamper for A-laget - Arrangere foreldremøter og sosiale miljøskapende tiltak - Involvere foreldre i forbindelse med turneringer, hjemmekamper og sesongavslutninger 3.7 Trenerkompetanse i Barne- og ungdomsarbeidet Senior: NFF C-lisens, helst UEFA-B-lisens Junior: NFF C-lisens G15/16: NFF C-lisens G13/14: NFF C-lisens J15/16: NFF C-lisens J13/14: NFF C-lisens G12: NFF C-lisens Delkurs G11: NFF C-lisens Delkurs J11/12: NFF C-lisens Delkurs G10: NFF C-lisens Delkurs 1-2 G09: NFF C-lisens Delkurs 1-2 J08/10: NFF C-lisens Delkurs 1-2 G08: NFF C-lisens Delkurs 1 G07: NFF C-lisens Delkurs 1 6

7 Status 2015 Ole Jørgen Nordahl Senior NFF Trener 1 pluss UEFA B-lisens Steven Pereira G2004 NFF Trener 1 pluss UEFA B-lisens Tore Andre Johansen Junior NFF Trener 1 pluss UEFA B-lisens Trond Juliussen G2000 NFF Trener 1 pluss NFF Trener 2 Knut Sævarang G1999 NFF C-lisens Lasse Jarberg J2001 NFF C-lisens Almir Lukacevic G2005 NFF C-lisens Atle Hammerstad Senior Grunnfag idrett fra HIØ og trenerkoordinatorkurs Pål Espen Hedinn Senior NFF Trener 1 Tommy Grønn Junior NFF Trener 1 pluss Ressurstrenerkurs Dag Eriksen G2001 NFF Trener 1 Dag Telstad G2002 NFF Trener 1 Rune Lydersen G2005 NFF Trener 1 pluss C-lisens delkurs 1 Erling Søgaard G2004 NFF Trener 1 pluss C-lisens delkurs 3 Ole Petter Johansen G2003 NFF Trener 1 pluss C-lisens delkurs 1-2 Robin Hanssen G2003 NFF Trener 1 Per Anders Thorsen G2005 NFF Trener 1 Dan Atle S.Grønn G2005 NFF Trener 1 Tom Arild Fredriksen G2008 Toppidrett, fordypning fotball fra vgs Jens Martin Hedin G2001 Toppidrett, fordypning fotball fra vgs Cato Lund G2002 NFF C-lisens delkurs Sven Erik Theslo G2002 NFF C-lisens delkurs Steinar Haug G2003 NFF C-lisens delkurs Bernt Bredeg G2003 NFF C-lisens delkurs Jørn Kristiansen G2003 NFF C-lisens delkurs Lars Jørgen Braathen G2003 NFF C-lisens delkurs Tormod Karlsen G2005 NFF C-lisens delkurs Jeton Rukiqi G2005 NFF C-lisens delkurs Jan Vidar Elven G2006 NFF C-lisens delkurs Anders Olavessen G2005 NFF C-lisens delkurs Håvard Schrøder G2006 NFF C-lisens delkurs Morten Andersen G2006 NFF C-lisens delkurs Amir Ahmic G2006 NFF C-lisens delkurs Tore Rangøy G2006 NFF C-lisens delkurs Trond Hakkebo G2006 NFF C-lisens delkurs Kjell Graasten G2007 NFF C-lisens delkurs Ewan Dunlop G2004 NFF C-lisens delkurs 1-2 Patrick M.Amundsen J2003 NFF C-lisens delkurs 1-2 Anders F. Amundsen G2007 NFF C-lisens delkurs 1-2 Line Melleby J2003 NFF C-lisens delkurs 1 Jens Øyvind Berg Junior Aktivitetslederkurs 7

8 3.8 Laglederkompetanse 6-12 år: ABC-trener og laglederkurs Barnefotball (4 timer) Klubbdommerkurs Barnefotball (4 timer) år: ABC-trener og laglederkurs Ungdoms- og voksenfotball (4 timer) alternativt NFF C-lisens Delkurs 1 (Aktivitetslederkurs) (16 timer) 3.9 Evaluering Evalueringsmøter med alle aldersgrupper fra 6 år til Junior i oktober/november hvert år. Det er medlemmer i Barne- og Jenteutvalget og Sportslig utvalg som gjennomfører evalueringsmøtene og det skrives referat fra hvert møte. Saker som tas opp i møtene: 1. Gjennomgang av erfaringer fra årets sesong vedrørende: - kampavvikling - treningstider og treningsmengde - deltagelse i turneringer - sosiale arrangementer - utstyr til spillere, trenere og lagledere - dugnader - årsberetninger - vurdere resultatene for ungdomsgruppene fra 13 år til Junior år opp mot målsettingene - tilbakemelding på sportslig klubbplan og håndbok for tillitsvalgte 2. Planlegge neste sesong vedrørende: - påmelding av antall lag i gruppen - kontaktpersoner for lagene - trenere og lagledere for lagene - påmelding trenerkurs - treningstider og treningssteder - kartlegge behov for nytt utstyr til spillere, trenere og lagledere - nytt fra klubb, ØFK og NFF 8

9 3.10 BARNE- OG JENTEAVDELINGEN Holdninger og verdier I tillegg til å tilby barn og unge et godt aktivitetstilbud er det viktig å skape gode holdninger. Vi er viss om at klubben spiller en rolle i oppdrager øyemed og må derfor være sitt ansvar bevisst ved å ha fokus på holdningsskapende arbeid. Fokus på holdninger: 6-8 år 9-10 år år år Orden og utstyr x x x x Orden i garderoben x x x Vilje til å rydde x x x Ikke kjefting på medspillere x x x x Ikke kjefting på dommere x x x x Ikke kjefting på lagledere x x x x Ikke kjefting på foreldre x x x x Mobbing x x x x Banning x x x x Holdning til røyk x x Holdning til snus x x Holdning til alkohol x x Møte til rett tid x x x x VIKTIG Å HUSKE PÅ AT DE VOKSNE SKAL VÆRE GODE ROLLEMODELLER FOR DE UNGE! 9

10 3.11 Treningsprinsipper i Barne- og ungdomsarbeidet Fordeling av treningsarbeidet: 6-10 år år år år Fysisk trening Teknikk Forståelse Formasjon Hva bør man trene på med ball? år år år år Ballmestring Pasning/mottak Avslutning Helt spill Vedrørende de forskjellige øvelsene kan man bruke NFFs øvelsesbank «treningsøkta». GODE TRENINGSPRINSIPPER: 1. Det skal være moro 2. Spillerne skal ha best mulig ballkontakt 3. Spillerne skal tilbys utfordringer i forhold til deres eget ferdighetsnivå 4. Det skal være stor aktivitet-unngå kø Treningsmengde pr. uke: 5-6 år 7-8 år 9-10 år år år år Vinter Sommer inkl. kamp Oktober-desember Fra og med 11 år er det en ansvarlig hovedtrener for de forskjellige årsklassene. 10

11 3.12 Hospitering i Barne- og Jenteavdelingen Hospitering er differensiering der spillere i perioder får trene og spille på lag i høyere årsklasse. Hvor moden spilleren er fotballfaglig og holdningsmessig er avgjørende når spilleren får lov til å prøve seg på høyere nivå. Det er ikke aktuelt med hospitering før spilleren er 10 år. Det stilles med rene årsklasser for gutter og to-årsklasser for jenter. Praktisering av hospiteringen: A=spillerens hovedtrener i årsklassen B=trener i årsklassen over C=utviklingskoordinator 1. Hospitering initieres av A. Det er hun/han som kjenner spilleren best og som skal se behovet for ekstra utfordringer. 2. A kontakter B og C, og disse finner treningsøkter som passer best. 3. A snakker med aktuell spiller om hospiteringen for å understreke konsekvensene av dette. Spilleren selv må få valgmuligheten. Foresatte skal involveres. For jentespillere kan det vurderes om de også kan hospitere blant guttene. 4. Hospitant tas i mot og presenteres for spillergruppen. Det er viktig å forklare at hospitanten skal være med under gitte aktiviteter (trening og kamp) og behandles slik som de andre. 5. B og C vurderer om spilleren er i flytsonen eller ikke, og om hospitanten glir inn i det sosiale miljøet. A og C vurderer om ekstratreningen gir for stor belastning totalt sett. 6. Hospiteringsavtalene følges opp av B&U-utvalget og er tema i møtene. For de yngre lagene kan man låne spillere fra andre lag i samme årsklasse eller fra årgangen under, men det må skje i samarbeid med lagledere for berørte lag. 11

12 3.20 SENIOR- OG UNGDOMSAVDELINGEN HOLDNINGER OG VERDIER Borgen IL skal tilby ungdom og voksne et godt og variert aktivitetstilbud, samtidig skal klubben være en arena for utvikling av gode og sunne holdninger. Klubben er en viktig sosialiseringsarena for våre medlemmer og derfor har vi som målsetting om å ha fokus på og jobbe systematisk med holdningsskapende arbeid. De voksne og de som har ansvar for aktivitetene i klubben er rollemodeller og har således et ekstra ansvar for at klubbens retningslinjer blir fulgt. G13 G14 G15-16 G16-19 SENIOR HOLDE ORDEN PÅ UTSTYR HOLDE ORDEN I GARDEROBE IKKE KJEFTE PÅ DOMMER IKKE KJEFTE PÅ TRENER/LAGLEDER IKKE KJEFTE PÅ MEDSPILLERE OG MOTSPILLERE IKKE KJEFTE PÅ FORELDRE IKKE MOBBE UNNGÅ BANNING, UØNSKET MUNNBRUK MØTE TIL KAMP OG TRENING TIL RETT TID HOLDNING TIL RØYK OG SNUS HOLDNING TIL ALKOHOL 12

13 3.21 HOSPITERING KRITERIER RETNINGSLINJER -PRAKTISERING -MODELL I Borgen IL organiseres gutteklassene i senioravdelingen som hovedregel i rene årsklasser. Men et viktig tiltak i forhold til spillerutvikling er å legge til rette for hospitering i årsklassen over den man tilhører. Hospitering i en årsklasse over skal primært ikke berøre aktiviteter (trening, kamp) på det alderstrinnet man hører til. I praksis vil det si at klubben bør søke etter å tilrettelegge treningstidene slik at aldersnivåer tett på hverandre har treningsdager som er tilpasset slik at modellen for hospitering kan følges. Viktig å understreke at dette er tenkt som et hovedprinsipp, og at man må gjøre unntak der dette er hensiktsmessig KRITERIER FOR HOSPITERING: - Det er alltid spillerens utvikling som skal være styrende, og spillerens ønske skal alltid tillegges stor vekt. - Spilleren skal være vurdert god nok til å delta på trening/ kamp på det laget han/hun er tenkt å hospitere på. - Spilleren skal være moden nok til å håndtere det å hospitere på et høyere aldersnivå. Det vil si at man skal fungere sosialt sammen med eldre spillere, og man skal ikke utvikle usunne/uønskede holdninger ovenfor de på sitt eget aldersnivå. - Hospitering skal være godkjent av: a. Trenere på begge aldersnivåer b. Trenerkoordinator/sportslig leder b. Spilleren selv c. Foresatte RETNINGSLINJER OG PRAKTISERING: Det er trenerkoordinator/sportslig leder i senioravdelingen som har det overordnede ansvaret for all hospitering. Daglig/ukentlig administrering av hospitering styres av hovedtrener på begge aldersnivåer, samme trenere har rapporteringsansvar til trenerkoordinator. Rapportering og evaluering skal skje fortløpende, og klubben forventer at det er god kommunikasjon mellom de involverte partene. Praktisering av hospiteringen: A=spillerens hovedtrener i årsklassen B=trener i årsklassen over C=utviklingskoordinator 13

14 1. Hospitering initieres av A. Det er hun/han som kjenner spilleren best og som skal se behovet for ekstra utfordringer. 2. A kontakter B og C, og disse finner treningsøkter som passer best. 3. A snakker med aktuell spiller om hospiteringen for å understreke konsekvensene av dette. Spilleren selv må få valgmuligheten. Foresatte skal involveres. For jentespillere kan det vurderes om de også kan hospitere blant guttene. 4. Hospitant tas i mot og presenteres for spillergruppen. Det er viktig å forklare at hospitanten skal være med under gitte aktiviteter (trening og kamp) og behandles slik som de andre. 5. B og C vurderer om spilleren er i flytsonen eller ikke, og om hospitanten glir inn i det sosiale miljøet. A og C vurderer om ekstratreningen gir for stor belastning totalt sett. MODELL: mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag SR G16-19 ꜛ ꜛ G16 ꜛ G15 ꜛ ꜛ ꜛ G14 ꜛ ꜛ ꜛ G13 ꜛ ꜛ ꜛ TRENINGSDAG ꜛ MULIGHET FOR HOSPITERING 14

15 3.22 TRENINGSPRINSIPPER GRUNNPRINSIPPER FOR GJENNOMFØRING AV ALL AKTIVITET I REGI AV BORGEN IL: 1. Det skal være gøy!!! 2. Spillerne skal ha så mye ballkontakt som mulig. 3. Spillerne skal gis utfordringer i forhold til sitt individuelle ferdighetsnivå. 4. Alle treninger skal være godt planlagt/forberedt slik at aktivtetsnivået blir så høyt som mulig. FORDELING AV TRENINGSARBEIDET GRUNNMODELL: G13 G14 G15 G16 G19 SENIOR INDIVIDUELLE FERDIGHETER - TEKNIKK- BASISØVELSER - SPESIFIKK FERD.TR RELASJONELLE FERDIGHETER - SPILLØVELSER STRUKTUR/FORMASJON - SPILLØVELSER M FOKUS PÅ ROLLER OG POSISJONER KAMPDIMENSJON KAMPLIKE ØVELSER- SPESIFIKK KAMPFORB. Modellen angir en omtrentlig fordeling (prosentvis). Veiledende mht hvordan man bør vektlegge de ulike momentene. NB! Spesifikk styrke og ressurs/utholdenhetstrening må også legges inn i treningsplanen. 15

16 HELHETSPLAN FOTBALLFERDIGHETER OG FORSTÅELSE Forsvar: G13 G14 G15-16 G16-19 a. Press -lede -sikre -markere b. Høyt press c. Lavt press d. Forsvars side e. Side forflytning f. Mann mann forsvar g. Sone () 16

17 HELHETSPLAN FOTBALLFERDIGHETER OG FORSTÅELSE Angrep: G13 G14 G15-16 G16-19 a. Veggspill b. Overlapp c. Pasning/overlevering d. Bredde bevegelse e. Dybde bevegelse f. Løp på blindside g. Løpsmønster på stolpene h. Returrom i. Komme i støtte j. Ut av pasningsskygge k. Øvelse m 1 touch l. Øvelse m 2 touch m. Vende spill n. Diagonalløp o. Skape rom p. Utnytte rom q. Oppspillsmønster FASTE SITUASJONER/DØDBALL: a. Innkast b. Corner c. Frispark d. Straffe 17

18 HELHETSPLAN FYSISK TRENING Utholdenhet: Aeorob kapasitet: G13 G14 G15-16 G16-19 a. Kort intervall sek b. Lang intervall 2-10 min c. Kort langkjør 1-2,5 km d. Ord.langkjør 2,5km Anaerob kapasistet: a. Surhetstrening Muskelstyrke: a. Utholden dynamisk lett belastning m mange rep b. Maksimal dynamisk tung belastning få rep. Annet/alternativt: a. Oppvarming teknisk/motorisk trening b. Hurtighet lek, stafett o.l c. Spenst øvelser m/u belastning d. Reaksjon akselerasjon/ retardasjon e. Mage/rygg styrke 18

19 HELHETSPLAN TEKNISKE FERDIGHETER 1.Sparkeformer/pasning og skudd: - Innside G13 G14 G15-16 G Utside - Loddrett Vristspark - Liggende vristspark - Halv volley - Hel volley - Innside + utside m skru 2.Ballkontroll/mottak: - Innside - Utside - Vrist - Lår - Bryst - Såle - Kombinasjon 19

20 HELHETSPLAN- TEKNISKE FERDIHETER 3.Føring G13 G14 G15-16 G Innside - Utside - Kombinasjon 4.Vending - Innside - Utside - Kombinasjon 5.Heading - Begge bein på bakken - M. sats/i lufta 6.Dribleferdigheter - Pasningsfinte/r - Kroppsfinte/r - Skuddfinte/r - Vending m mann i rygg - Overstegsfinte/r 20

21 HELHETSPLAN TEKNISKE FERDIGHETER 7.Skudd G13 G14 G15 G16 - Dødball/ballen rolig - Rullende ball, skudd direkte - Skudd etter føring av ball Helhetsplanen skal være retningsgivende i forhold til hvilke elementer man skal bringe inn i treningsarbeidet på de ulike alderstrinnene. Som trener må man planlegge øktene godt slik at alle får utfordringer tilpasset sitt individuelle nivå (differensiering). Alle trenere oppfordres til å planlegge treninger etter flg oppsett: a. Årsplan (se vedlegg) b. Månedsplan/periodeplan (se vedlegg) c. Dagsøkter (se vedlegg) Eksterne linker som kan brukes i planlegging av øvelser: https://no-fotball.s2s.net/home.php Vedleggsdokumenter til sportsplan: 1. Periodeplan for trenere 2. Ferdighetsskjema for utøvere 3. Årsplan for trenere 21

22 3.27 Holdningskontrakt HOLDNINGSKONTRAKT Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen! Det handler om RESPEKT, ikke sant? Rollemodell Engasjement Samhold Positiv Entusiasme Klubben Tillit - jeg følger spillets regler, og vil være en rollemodell i klubben min. - jeg gjør mitt beste. - på mitt lag tar vi vare på hverandre. - jeg oppfører meg positivt. - jeg bidrar til et godt miljø. - jeg vil representere klubben min på en god måte. - på mitt lag kan vi stole på og stiller opp for hverandre. Jeg har respekt for klubben min, laget mitt, trenere, mine med- og motspillere og dommeren! Sarpsborg / Spiller Lagleder 22

SPORTSPLAN - Rekruttering og kompetanse Aug 2017

SPORTSPLAN - Rekruttering og kompetanse Aug 2017 3.6 Rekruttering Rekrutteringstiltak spillere: For at klubben skal kunne opprettholde målsettingen om å gi et tilbud til alle som vil spille fotball og samtidig ha sportslige utfordringer for de som ønsker

Detaljer

Visjon for barne- og ungdomsarbeid

Visjon for barne- og ungdomsarbeid 3. Sportsplan Visjon for barne- og ungdomsarbeid Borgen Idrettslag er en klubb for nærmiljøet hvor barne- og ungdomsarbeid er den viktigste oppgaven. Klubben skal ha et tilbud til alle som vil spille fotball.

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 FOTBALL skaper engasjement hele livet Forord Vinter 2012 ble det vedtatt å nedsette et utvalg bestående av Liv Marie Rudmoen, Marianne Drolsum, Trond Winther

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

Sportsplan Hållingen fotball

Sportsplan Hållingen fotball Sportsplan Hållingen fotball IL Hållingen Samlende og engasjert 1 Holdninger og verdier Hållingen fotball følger Fair Play reglene: Foreldre: Vi har engasjerte foreldre som den viktigste ressursen i klubben.

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside BARNEFOTBALLEN 4 TIL 12 ÅR 4 5 ÅR FOTBALL ER GØY Organisering Sportslig Felles gutte- og jentegruppe Trening 1 dag pr uke Et rent treningstilbud organisert som et lekeparti, kamper blir en del av aktiviteten

Detaljer

Romsås IL - Fotball -

Romsås IL - Fotball  - Sportslig plan 1. Innledning Sportsplanen for Romsås fotball er ment som et hjelpemiddel for trenere og lagledere. Den har en funksjon som et bindeledd i klubben som skal sørge for at alle trenere og lagledere

Detaljer

SPORTSPLAN FLEST MULIG LENGST MULIG

SPORTSPLAN FLEST MULIG LENGST MULIG FLEST MULIG LENGST MULIG - MED SPILLEREN I SENTRUM GJENNOM: OVERORDNET MÅLSETNING TILPASSET DIFFERENSIERING HENSIKTSMESSIG HOSPITERING GODE TRENINGSØVELSER NOK TRENERKOMPETANSE TRENERFORUM MED KONTINUERLIG

Detaljer

Alder 6-8 år. A) Trening Sjef over ball/ballkontroll 40% Spill med mot (1 vs 1) 10% Avslutninger på mål 10% Smålagsspill 40% 3v3

Alder 6-8 år. A) Trening Sjef over ball/ballkontroll 40% Spill med mot (1 vs 1) 10% Avslutninger på mål 10% Smålagsspill 40% 3v3 Alder 6-8 år 6-7 år:en treningsdag i uken med 1. klokketimes varighet. 8 år: To treningsdager i uken med 75-90 minutters varighet. Alle skal ha hver sin ball på trening. En grad av differensiering. Fast

Detaljer

SPORTSPLAN. Innhold. Hokksund FK www.hokksundfotball.no

SPORTSPLAN. Innhold. Hokksund FK www.hokksundfotball.no Innhold Overordnet målsetning... 2 HFK mål for spillerutvikling:... 2 Fair play:... 2 Differensiering- topping av lag:... 3 Differensiering på trening:... 3 Differensiering i kamper:... 4 Hospitering...

Detaljer

Trener- og lagledermøte onsdag Velkommen

Trener- og lagledermøte onsdag Velkommen Trener- og lagledermøte onsdag 21.9.2016 Velkommen Barnefotball Trener / lagleder møte 21.09.2016 Agenda Siste status NYE Kunstgressbane Stegaberg / Geir Stakkestad Ny kunstgress ved Førre Skole / Geir

Detaljer

Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE. flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR)

Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE. flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR) Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR) INNLEDNING Dette dokumentet beskriver sportslige rammer for barnefotballen i ROS

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben Gauldal Fotballklubb www.gauldalfk.no Sportsplan Sportsplan for Gauldal Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben

Detaljer

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet.

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. Ansvar og oppgaver sportslig ledelse Utviklingsansvarlig o Ansvar Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. o Sportslig utvikling,

Detaljer

Hospitering i Smørås IL

Hospitering i Smørås IL Hospitering i Smørås IL Hva er hospitering En spiller hospiterer når han trener eller spiller kamp i et annet miljø enn han normalt gjør. Vi stimulerer til hospitering og ser dette som en udelt positiv

Detaljer

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside BARNEFOTBALLEN 4 TIL 12 ÅR 4 5 ÅR FOTBALL ER GØY Organisering Sportslig Felles gutte- og jentegruppe Trening 1 dag pr uke Et rent treningstilbud organisert som et lekeparti, kamper blir en del av aktiviteten

Detaljer

Sportsplan KIL pr. Sept V1. SPORTSPLAN for Kråkenes IL

Sportsplan KIL pr. Sept V1. SPORTSPLAN for Kråkenes IL SPORTSPLAN for Kråkenes IL 1 Innholdsfortegnelse Hensikt... 3 1.1. Visjon... 3 1.2. Rød tråd... 3 1.3. Trenerforum... 3 Retningslinjer... 4 2.1. Trenerkoordinator... 4 2.2. Trenerteamet... 4 2.3. Erfaringsutveksling...

Detaljer

Pors Grenland Fotball

Pors Grenland Fotball Pors Grenland Fotball Sportsplan 2010 2013 spredt og i klynger der elven seg slynger ligger du porsblomstens by Side 1 av 12 1. Sportsplan 1. Innledning Pors har i det etterfølgende laget en sportsplan

Detaljer

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL SOTRA SPORTSKLUBB En klubb for alle SPORTSPLAN Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL Innledning Sportsplan for Sotra SK gjelder for alle som driver med håndball i klubben Visjonen er

Detaljer

Oktober / November ILROS Fotball Page 1

Oktober / November ILROS Fotball Page 1 IL ROS Fotball 2017 Sportslige rammer, 3, 5 & 7 fotball flest mulig lengst mulig best mulig Oktober / November 2016 ILROS Fotball Page 1 Idrettsglede Barnefotball skal være lekbetont. Vi ser hver spiller

Detaljer

Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet

Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet 1. Visjon: ILN - Sportsplan Rev.3 17.03.2017 Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet Idrettslagets visjon er forankret i slagordet: «Vi e bæst på å ha det kjækt» 2. Treningstilbud og utvikling: a. Vi skal

Detaljer

Sportsplan fotball Trolldalen IF

Sportsplan fotball Trolldalen IF Sportsplan fotball Trolldalen IF Fair play Trolldalen IF ønsker at alle aktive, ledere, trenere og foreldre representerer foreningen på en god måte. Det innebærer blant annet at: Vi viser glede. Vi er

Detaljer

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2016-2018 FOTBALL skaper engasjement hele livet Forord Høsten 2015 ble det vedtatt å nedsette et utvalg bestående av Øyvind Kjølstad, Lasse S.Tangen, Nina S.Tangen

Detaljer

Hospiteringsregler for GIL Fotball

Hospiteringsregler for GIL Fotball Gossen IL Hospiteringsregler for GIL Fotball Bakgrunn og regler Fotballgruppen 3/19/2010 Contents Bakgrunn... 3 Hva er hospitering?... 4 Flytsonebegrepet... 4 Flest mulig spillere i flytsonen... 5 1. Ordinær

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK 1 BORGEN IDRETTSLAG Stiftet: 2.10.1927 Postadresse: Parkveien 30, PB 46, 1740 Borgenhaugen Hjemmeside: www.borgen-il.no E-post: post@borgen-il.no Org nr: 983 566 332 Bankkonto: DNB

Detaljer

Sportsplan for Jevnaker IF Fotball

Sportsplan for Jevnaker IF Fotball Sportsplan for Jevnaker IF Fotball SPORTSPLAN FOR JEVNAKER FOTBALL. Generelt: Den overordnede målsetting til klubben er å legge forholdene til rette for at alle som ønsker å spille fotball får et godt

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Sportsplan for Flint Fotball

Sportsplan for Flint Fotball Sportsplan for Flint Fotball Revidert 24 mai 2014 Flint for alle! - Vi vinner SAMMEN gjennom stolthet, samhold og glede. Innhold www.ilflint.no 1 Organisasjonen side 3 1.1 Fotballstyret side 3 1.2 Sportslig

Detaljer

SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL

SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL Sportsplan 2015. Rettighetene tilhører ÅL IL Fotball 1 Innhold: 1.0 Innledning -Sportsplanens hensikt 3 2.0 Målsettinger for ÅL IL fotball 3 3.0 Årlige aktivitetsplaner 4

Detaljer

Fotballederkurs 2. Modul 6: Sportslig ledelse

Fotballederkurs 2. Modul 6: Sportslig ledelse Fotballederkurs 2 Modul 6: Sportslig ledelse Formål med modulen Forstå: Styrets sportslige ansvar Kunnskap om: Hvordan et sportslig utvalg bør settes sammen Hvordan vi kan organisere aktiviteten på en

Detaljer

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB 02/2015 SPORTSPLAN VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB Hunstad Fotballklubb er en bydelsklubb for Hunstadområdet. Hovedaktiviteten i klubben er fotball, men vi tilbyr også håndball og svømming, samt at

Detaljer

Sportsplan: Ulltråden

Sportsplan: Ulltråden Ull/Kisa Fotball Bredde Sportsplan: Ulltråden Aldersgruppen 13-16 år 2 ULL/KISAS VISJON, VERDIER OG HOVEDMÅL Vi skal skape begeistring, vennskap og trygghet i alle ledd i vår klubb Vi skal være samfunnsbyggende

Detaljer

SKOLERINGSPLAN SKAUN BALLKLUBB

SKOLERINGSPLAN SKAUN BALLKLUBB SKOLERINGSPLAN FOR SKAUN BALLKLUBB 1 SKOLERINGSPLAN SKOLERINGSPLAN FOR DE ENKELTE ALDERSTRINN I skoleringsplanen går vi gjennom hva en SBK spiller skal lære på de forskjellige alderstrinnene fra 6 16 år.

Detaljer

Steinkjer Fotballklubb FOTBALL. Hospitering

Steinkjer Fotballklubb FOTBALL. Hospitering FOTBALL Hospitering Bakgrunn Strategiprosessen i 2005 avdekket 4 viktige faktorer som vektlegges i tida fremover: 1) trenerutvikling 2) øke den generelle treningsmengden 3) legge til rette for gode hospiteringsordninger

Detaljer

LIF-malen 2014. (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014)

LIF-malen 2014. (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014) LIF-malen 2014 (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014) Et veiledende dokument for trenere og støtteapparat for satsningslag gutter\jenter 13-19 år i Lørenskog IF Trivsel - Muligheter - Spillerutvikling

Detaljer

SPORTSPLAN. Randaberg IL Fotball

SPORTSPLAN. Randaberg IL Fotball 2016 SPORTSPLAN Randaberg IL Fotball 11.05.2016 Innhold 1. Visjon og målsetting... 2 2. Verdigrunnlag/Miljø... 4 3. Barnefotball 6-12 år... 6 3.1 Organisering... 6 3.2 Fokusområder... 7 4. Ungdomsfotball

Detaljer

1. Innledning 2. 2. Overordnet målsetning for klubben 2. 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4. 5. Utviklingstreninger 4

1. Innledning 2. 2. Overordnet målsetning for klubben 2. 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4. 5. Utviklingstreninger 4 2015-2019 Innhold 1. Innledning 2 2. Overordnet målsetning for klubben 2 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4 5. Utviklingstreninger 4 6. Talenttreninger 4 7. Spillestil 5 7.1 Vestfold

Detaljer

Revidert/Styrebehandlet ILROS Fotball Page 1

Revidert/Styrebehandlet ILROS Fotball Page 1 SPORTSPLAN ROS FOTBALL 2016 Sportslige rammer, 3, 5 & 7 fotball Revidert/Styrebehandlet 3.11.2015 ILROS Fotball Page 1 Idrettsglede Barnefotball skal være lekbetont. Vi ser hver spiller og gir spillerne

Detaljer

Innhold Overordnede mål:... 2

Innhold Overordnede mål:... 2 Innhold Overordnede mål:... 2 Plan for Seniorlag:... 2 Damelag:... 2... 2... 2... 2 Herrelag:... 3... 3... 3... 3 Rekruttering/barnehåndball:... 3 Trenere i klubben... 4... 4... 4 Strategi for måloppnåelse...

Detaljer

Sportsplan Rygge IL Fotball. Fellesskap Engasjement Fair Play

Sportsplan Rygge IL Fotball. Fellesskap Engasjement Fair Play Sportsplan Rygge IL Fotball Fellesskap Engasjement Fair Play Innhold: DEL 1 GENERELT VISJON VERDIER MÅLSETTINGER BREDDEKLUBB TRENINGSKULTUR OG TALENT DIFFERENSIERING HOSPITERING TURNERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

Sesongen lag i seriesystemet (7 er) 2 lag i seriesystemet (9 er G03) Cuper Treningskamper 50 spillere

Sesongen lag i seriesystemet (7 er) 2 lag i seriesystemet (9 er G03) Cuper Treningskamper 50 spillere AGENDA Kort gjennomgang av sesongen Oversikt over lederroller/struktur Kommunikasjon G2004 Økonomi/budsjett 2016/2017 (Anders M) Sesongen 2017 planer Treninger i vinter - Sportslig og sosial utvikling

Detaljer

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball IL VAREGG JUNIORGRUPPEN Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball Utarbeidet og vedtatt av juniorstyret høsten 1999 ORGANISASJON Juniorstyret er underlagt klubbens hovedstyre

Detaljer

Holdningsavtale mellom

Holdningsavtale mellom Holdningsavtale mellom GØIF Fotball og Navn.. Dato GØIF Fotball om verdier og holdninger I GØIF Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til

Detaljer

FOTBALLGRUPPEN SPORTSPLAN. Dato: Revisjon: 0

FOTBALLGRUPPEN SPORTSPLAN. Dato: Revisjon: 0 FOTBALLGRUPPEN Dato: 01.09.2017 Revisjon: 0 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2 1.1 Revisjonshistorikk 2 2. Verdigrunnlag 2 3. Grunnleggende prinsipper for aktiviteten i barne- og ungdomsfotballen

Detaljer

Foreldremøte

Foreldremøte Foreldremøte 98 18.09.08 Klubbvisjon CSK fotballavdelingen skal gjennom sine tilbud bidra til at så mange som mulig stimuleres til å spille fotball så lenge som mulig. Klubben skal være et sosialt knutepunkt

Detaljer

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Utgitt dato: 28.02.2012 Revidert dato: 29.05.2013 1 HENSIKT Hensikten med dette policydokument er å beskrive hvilke retningslinjer klubben skal jobbe etter

Detaljer

Skoleringsplan barnefotball Gjelleråsen

Skoleringsplan barnefotball Gjelleråsen Skoleringsplan barnefotball Gjelleråsen Gjelleråsen IF Fotball 1 Forord. 3 Visjon, verdier og mål... 3 Spillerutvikling. 4 Differensiering. 4 Hospitering... 5 Trener i Gjelleråsen 6 Gjelleråsenspilleren

Detaljer

Sportsplan yngre lag

Sportsplan yngre lag Sportsplan yngre lag Ullern Håndball Vedtatt i styremøte 12.05.16 Forord Sportsplanen for yngre lag gir felles kjøreregler for trenere og ledere for lag opp til og med 15 år. Sportsplanen suppleres med

Detaljer

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan Side 1 av 7 HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan 2014-2016 Sak 4.1 på årsmøtet 2014 (styrets innstilling) Hovedsponsor 2012-2014 Side 2 av 7 Innledning Handlingsplanen skal være styrende for den aktiviteten

Detaljer

Sportsplan Varpe Ballklubb

Sportsplan Varpe Ballklubb Innhold 1. Klubbens visjon og mål 2. Barnefotball (7 12 år) 3. Ungdomsfotball (13 18 år) 4. Junior- og seniorfotballen 5. Trenere/ledere 6. Dommere 7. Hospitering 8. Sammenslåing 9. Fair Play 10. Sentrale

Detaljer

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL INNLEDNING 1. Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Fjell er flere. Blant annet skal planen gi retningslinjer for hvordan styret vil at fotballopplæringen

Detaljer

Innhold ... 13 ... 5 ... 6 ... 8 ... 9 ... 10... 12 ... 14. Sportsplan Egge il fotball. Versjon: 1.0

Innhold ... 13 ... 5 ... 6 ... 8 ... 9 ... 10... 12 ... 14. Sportsplan Egge il fotball. Versjon: 1.0 S Innhold... 3... 3... 3... 3... 5... 5... 5... 5... 5... 6... 6... 6... 8... 8... 9... 9... 10... 12... 13... 14 Sportsplanen er et overordnet arbeidsverktøy for den sportslige virksomheten i klubben.

Detaljer

Sportslige retningslinjer for Søgne Fotballklubb

Sportslige retningslinjer for Søgne Fotballklubb Sportslige retningslinjer for Søgne Fotballklubb Innledning Søgne Fotballklubb skal være en breddeklubb hvor alle spillerne skal spille på lag tilpasset sitt nivå. SFK skal fremstå som en klubb hvor førstelagene

Detaljer

TEAM 2002. Agenda foreldremøte

TEAM 2002. Agenda foreldremøte TEAM 2002 Agenda foreldremøte 1. Kort om Nordstrand IF (TEA) 2. Sportslig team (TEA) 3. Fair Play/holdninger (HK) 4. Administrativt team (MH) 5. Eventuelt NORDSTRAND IDRETTSFORENING VISJON Flest mulig

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

Sportslig plan IL Holeværingen Fotball

Sportslig plan IL Holeværingen Fotball Sportslig plan IL Holeværingen Fotball INNLEDNING 1. Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Holeværingen er flere. Blant annet skal planen gi retningslinjer for hvordan styret vil at

Detaljer

Sportslig handlingsplan Fotball

Sportslig handlingsplan Fotball Sportslig handlingsplan Fotball 2016-2019 I Sportslig handlingsplan, versjon, 2. mars 2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Hovedmål... 2 Delmål og virkemidler, individuelt nivå... 2 Delmål og virkemidler.

Detaljer

Foreldremøte. Tertnes G04-Blå 09.11.2011

Foreldremøte. Tertnes G04-Blå 09.11.2011 Foreldremøte Tertnes G04-Blå 09.11.2011 Agenda Trenere/lagleder - kursing Spillergruppen Utarbeidelse av ny sportsplan for Tertnes Treninger/kamper Treningstider inne/ute snømåking Ferdighetsstigen Info

Detaljer

Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over

Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over lederroller/struktur Sesongen 2015 planer Sosialgruppa: Planer 2014/2015

Detaljer

" Flest, Lengst, Best " Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt. " Flest, Lengst, Best "

 Flest, Lengst, Best  Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt.  Flest, Lengst, Best Sportslig plan L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt Klubbinfo Stiftet: 1931 Base: Tranby Innhold Klubbinfo.... s. 2 Visjon... s. 4 7 9 år. s. 5 10 12 år.. s. 6 13 14 år.. s. 7 15 19 år.. s. 8 Voksenfotball..

Detaljer

GRUE FOTBALL MOT NYE HØYDER

GRUE FOTBALL MOT NYE HØYDER SPILLEREN I FOKUS FELLESTRENING GRUE FOTBALL Denne øvelsesbanken er ment som retningsgivende for hvilke ferdigheter en Grue-trener skal vektlegge i treningsarbeidet. Øvelsesbanken er selvsagt ikke uttømmende.

Detaljer

Sportsplan for Nordreisa idrettslag - fotball

Sportsplan for Nordreisa idrettslag - fotball for Nordreisa idrettslag - fotball Målet med denne sportsplanen er å sette det sportslige rundt Nordreisa Fotball på kartet og samle oss til en gruppe. Planen legger føringer for treningsmetoder/øvelser,

Detaljer

Strategiplan

Strategiplan Strategiplan 2017-2020 Innhold: 1. Innledning s. 1 2. Klubbens formål s. 2 3. Visjon og verdigrunnlag s. 3 4. Virksomhetsområder s. 4 6. Strategi og hovedmålsetninger s. 5 6.1 Breddefotball s. 6 6.2 Toppfotball

Detaljer

EMBLEM IL. 650 aktive medlemmer Favner grenene Fotball Orientering Ski Trim Idrettskole. Nedslagsfelt i skolekretsene Emblem og Flisnes

EMBLEM IL. 650 aktive medlemmer Favner grenene Fotball Orientering Ski Trim Idrettskole. Nedslagsfelt i skolekretsene Emblem og Flisnes bli med da vel EMBLEM IL 650 aktive medlemmer Favner grenene Fotball Orientering Ski Trim Idrettskole Nedslagsfelt i skolekretsene Emblem og Flisnes FOTBALLEN I ÅLESUND ELLINGSØY SKARBØVIK AAFK/GUARD ROLLON

Detaljer

ÅRSPLAN SPORTSLIG, ØKONOMISK OG ADMINISTRATIV PLAN

ÅRSPLAN SPORTSLIG, ØKONOMISK OG ADMINISTRATIV PLAN ÅRSPLAN - 2016 Skedsmo FK - Bjørner - MG10 SPORTSLIG, ØKONOMISK OG ADMINISTRATIV PLAN Utarbeidet av: Røberg, Hoel og Tobiassen Innhold Forutsetninger... 3 Klubbens målsetting... 3 Administrasjon... 4 Roller...

Detaljer

SPORTSLIG PLAN FOR FA OSLO FOTBALL

SPORTSLIG PLAN FOR FA OSLO FOTBALL SPORTSLIG PLAN FOR FA OSLO FOTBALL I mål- og handlingsplan står det at vi skal tilby idrett, skape trivsel og fortelle om det vi tror på. Under idrett står det at vi ønsker å tilby idrett med kvalitet,

Detaljer

INNHOLD KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING

INNHOLD KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING 2 HOLDNINGER OG FAIR PLAY 3 KLUBBENS GRUNNLEGGENDE TRENINGSFILOSOFI 4 TRENINGSFILOSOFI LILLEGUTTER 5 TRENERROLLEN 6 LAGLEDERROLLEN KLUBBENS VISJON,

Detaljer

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK AFK Sportslig Plan Sånn gjør vi det i AFK Sportsplan AFK 1 Planens struktur DEL 1 FELLES PLAN FOR AFK Dette er klubbens overordende plan og er besluttet av styret pr 18.11.2009 DEL 2 PLANER FOR LAGENE

Detaljer

Sportsplan Nidelv IL Fotball. En avdeling under Nidelv idrettslag

Sportsplan Nidelv IL Fotball. En avdeling under Nidelv idrettslag 2012 Sportsplan Nidelv IL Fotball En avdeling under Nidelv idrettslag Innhold: MÅLSETTING... 3 VIRKEMIDLER... 3 Trenere/aktivitetsledere... 3 Spillere... 4 Spillefilosofi... 5 Differensiering... 5 Fair

Detaljer

Skoleringsplan. Lykke til med trenergjerningen og den viktige jobben med å utvikle Hundvåg Fotball sine mange talenter.

Skoleringsplan. Lykke til med trenergjerningen og den viktige jobben med å utvikle Hundvåg Fotball sine mange talenter. Den gule tråd Skoleringsplan Heftet du nå holder i hånden beskriver Hundvåg Fotball sine minimumskrav til treningsmengde, læringsmomenter og holdninger for hvert enkelt årstrinn fra og med 7 år og til

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON: Sportsplan bandy Rev 0 12-05-2015 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i Skiold

Detaljer

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Vedtatt av håndballstyret 2017.02.26 Sportslig rammeplan Sportslig rammeplan er avdelingens styringsdokument. Sportslig rammeplan gir retningslinjer for spillere,

Detaljer

SPORTSPLAN for. fotball. Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre

SPORTSPLAN for. fotball. Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre SPORTSPLAN for fotball Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre DEL 1 www.tanabk.no Utgitt: 2002 Revidert: 04.02.2016 INNHOLD FORMÅL side 3 KLUBBENS VISJON OG GRUNNVERDIER

Detaljer

SPORTSLIG PLAN. Vålerenga Innebandy junior

SPORTSLIG PLAN. Vålerenga Innebandy junior SPORTSLIG PLAN Vålerenga Innebandy junior 2016-2020 1 Innledning Dette dokumentet gir rammene for det sportslige tilbudet og er ment å være en rettesnor for alle trenere, ledere og utøvere i Vålerenga

Detaljer

Sportsplan Våg FK. SU Utvikling og SU Ressurs Våg Fotball

Sportsplan Våg FK. SU Utvikling og SU Ressurs Våg Fotball Sportsplan Våg FK SU Utvikling og SU Ressurs Våg Fotball Sportsplan for Våg FK styrevedtatt 24.09.2012 Innhold Innledning... 3 Visjon og målsetting... 4 Visjon:... 4 Resultatmål:... 4 Utviklingsmål:...

Detaljer

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4 1 Fair Play Permen Dette er en samling av dokument og informasjon om Fair Play i Spjelkavik Idrettslag (SIL) som vi kaller Fair Play Permen. SIL ønsker med Fair Play Permen å gi alle som er involvert i

Detaljer

Sportsplan for fotball i SK Nord

Sportsplan for fotball i SK Nord Sportsplan for fotball i SK Nord Innholdsfortegnelse 1. Om sportsplanen... 2 2. Ansvar og implementering... 2 2.1 Ansvar... 2 2.2 Implementering... 2 3. SK Nords visjon og målsetninger... 2 4. Klubbens

Detaljer

Sportsplan for Søndre Land Fotball Yngres

Sportsplan for Søndre Land Fotball Yngres Sportsplan for Søndre Land Fotball Yngres Sportsplan for Søndre Land Fotball Yngres 1. Innledning 2. Visjon 3. Fair play 4. Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball 5. De forskjellige funksjonene sine

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev VISJON: Sportsplan bandy Rev 02 17-03-2017 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i Skiold

Detaljer

SPORTSPLAN EGERSUNDS IK

SPORTSPLAN EGERSUNDS IK SPORTSPLAN EGERSUNDS IK MED FOKUS PÅ BREDDE -men det er lov å bli god i EIK! EIK er med sine cirka 1300 medlemmer Egersund og Dalanes største idrettslag. Utallige timer frivillig arbeid blir lagt ned hver

Detaljer

En aktiv samfunnsdeltaker og samfunnsbygger i over 90 år. Stiftet 3. Mars Verdt å Vite. I ungdomsfotballen 2015

En aktiv samfunnsdeltaker og samfunnsbygger i over 90 år. Stiftet 3. Mars Verdt å Vite. I ungdomsfotballen 2015 Stiftet 3. Mars 1920 En aktiv samfunnsdeltaker og samfunnsbygger i over 90 år Verdt å Vite I ungdomsfotballen 2015 Ketil Brekke daglig leder/ dommeransvarlig ketil.brekke@fanafotball.no / 55 13 94 43 /

Detaljer

SPORTSPLAN FOR EKHOLT BALLKLUBB YNGRES AVDELING

SPORTSPLAN FOR EKHOLT BALLKLUBB YNGRES AVDELING SPORTSPLAN FOR EKHOLT BALLKLUBB YNGRES AVDELING Versjon: Mai 2007 1 INNHOLD Punkt nr. Tema Side 1 Visjon - Fundament for virksomheten 2 2 Retningslinjer for drift - Suksesskriterier 2 2.1 Klubbnivå 2 2.2

Detaljer

SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8

SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8 FORORD VED LEDER ØIL SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8 HOLDNINGER OG MILJØ 9 TRENERE 11 ØIL

Detaljer

SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012

SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012 SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012 Verdier og holdninger Hovedmål barnefotball: Gi så mange barn som mulig et kamptilbud og en fotballopplevelse preget av trygghet, mestring og trivsel gjennom både

Detaljer

Sportsplan barnefotball VFK

Sportsplan barnefotball VFK VFK s plan for ferdighetsutvikling av fotballspillere 6 12 år. Overordnete filosofi Vi ønsker å spille en teknisk og offensiv fotball Vi ønsker å skape spillere som våger å prøve uten å tenke på risiko

Detaljer

Vi er Sortland IL. Et sportslig styrende dokument for Sortland IL

Vi er Sortland IL. Et sportslig styrende dokument for Sortland IL Vi er Sortland IL Et sportslig styrende dokument for Sortland IL Overordnede målsetting: 1. Sortland Idrettslag er en breddeklubb med en fornuftig satsing på bredde og topp 2. Sortland idrettslag skal

Detaljer

Utviklingsplan for treningsarbeidet i Byafossen IL - Fotball

Utviklingsplan for treningsarbeidet i Byafossen IL - Fotball 2013 Utviklingsplan for treningsarbeidet i Byafossen IL - Fotball «FLEST MULIG- LENGST MULIG» Byafossen IL - Fotball Innhold Forord. 2 Målsetting. 2 Sentrale mål Byafossen IL.. 2 Utviklingsgruppen.. 2

Detaljer

Organisering og roller i fotballavdelingen

Organisering og roller i fotballavdelingen Organisering og roller i fotballavdelingen Innholdsfortegnelse Fotballavdelingens organisasjon... 2 Skjematisk fremstilling av GIF Fotball funksjons- og rollebeskrivelser... 2... 2 Fotballeder... 3 Nestleder...

Detaljer

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Agenda Styret Aldersbestemt utvalg Sportslig utvalg Sportsplanen Lag-evaluering Anlegg Kiosk/Dugnad Styret Sammensatt av: Leder aldersbestemt utvalg (Ann

Detaljer

Trenerhåndbok J9 Lillehammer KFK

Trenerhåndbok J9 Lillehammer KFK Trenerhåndbok J9 Lillehammer KFK BN/TS 2017 1 Innhold Lillehammer KFK Spillerutvikling i LKFK Prinsipper for Spillerutvikling Differensiering Jevnbyrdighet Flytsonemodellen 2 3 3 4 4 4 Viktige prinsipper

Detaljer