Valg 09: JEG ER KLAR ER DU? NR. 7:2009 HØYREMAGASINET MULIGHETER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Valg 09: JEG ER KLAR ER DU? NR. 7:2009 HØYREMAGASINET MULIGHETER"

Transkript

1 NR. 7:2009 HØYREMAGASINET MULIGHETER Dette betyr Høyre for ditt fylke side I IV Høyre er 125 år side 12 Portrettet: Arne Hjeltnes side 16 Valg 09: JEG ER KLAR ER DU?

2 HØYRES VALGKAMPSAKER: SKOLE, SKATT OG SAMFERDSEL. SKOLE Høyre vil: Ha strengere karakterkrav for å komme inn på lærerutdanningen Innføre strengere kunnskapskrav for å bestå eksamen Gjøre utdanningen til et 5-årig masterprogram, inkludert ett års lønnet praksis At lærere skal ha faglig fordypning i fagene de underviser i Ha individuell belønning av de beste lærerne Begynne et intensivt og etter- og videreutdanningsprogram for lærerne. I første omgang 3 milliarder i perioden Sørge for åpenhet om kvalitet og resultater i skolen Sørge for aktive skoleeiere og innføre obligatorisk lederutdanning for rektorer Praksisrette teoriundervisningen på yrkesfaglige studieprogram Øke satsingen på høyere utdanning og rekruttere flere forskere FORDI: 1 av 5 elever går ut av skolen uten å kunne lese og skrive skikkelig 1 av 3 fullfører ikke videregående skole En god skole er nøkkelen for å sikre barn og unge muligheten til et rikt og godt liv. SKATT Høyre vil: Redusere skatten for alle ved å øke minstefradraget med 3500 kroner Fjerne toppskatt for folk med inntekt opp til kroner Fjerne arveavgiften og redusere formuesskatten Senke og fjerne skatter og avgifter for å trygge norske arbeidsplasser FORDI: Det skal lønne seg å jobbe En kvart million flere må betale toppskatt etter fi re år med rødgrønn regjering halvparten av de som jobber heltid betaler i dag toppskatt Mange bedrifter går konkurs og arbeidsledigheten stiger Beskatningen av norske arbeidsplasser har økt fi re år på rad. SAMFERDSEL Høyre vil: Ha en visjon om null drepte på grunn av dårlige veier innen 2020 Sørge for en sterk satsing på vei Samarbeide med private for å sikre raskere og bedre utbygging av veier Opprette et eget vedlikeholdsfond som vil sikre økt vedlikehold og standard Åpne for konkurranse i togtilbudet Belønne kollektivtiltak og satse på bybaner/«superbusser» med separate traseer Endre bilavgiftene og øke vrakpanten Innføre krav om at nye offentlige og kollektive kjøretøyer skal være klimanøytrale FORDI: Køer stjeler tid både for mennesker og bedrifter Dårlige veier gir unødvendige ulykker og dødsfall Bedre veier er en investering for fremtiden 2 / MULIGHETER 7-09 / Høyremagasinet p

3 M INNHOLD: 6VALG 09 Høyremagasinet MULIGHETER 5 NR. 7:2009 KRONIKK Kåre Willoch: Dersom det blir flertall på Stortinget for partier som regner seg selv som borgerlige, vil det bli en fundamental oppgave for Høyre å medvirke til at hele den praktiske politikken vil fortjene denne betegnelsen. Når valgkampen er over natt til tirsdag 15. september, har Høyre gjennomført flere hundre arrangementer og hatt like mange stander over hele landet, banket på over dører og delt ut like mange kakestykker. Det viktigste medlemmene kan gjøre nå, er å snakke med alle de kjenner, ansikt til ansikt, og fortelle dem hvorfor de skal stemme Høyre, sier leder i Høyre Erna Solberg. Hun minner om at valgkampen ikke er over før stemmene er talt. MIDTSIDENE: HØYRE I DITT FYLKE Hva vil Høyre gjøre for deg i ditt fylke? Hvorfor bør Høyre i regjering? ÅRSJUBILEUM LES MER OM VALGET PÅ SIDE 6 Da Høyre ble stiftet i august 1884, var de grunnleggende verdiene frihet, ansvar og mangfold. 125 år senere preger de sammen verdiene fortsatt alle sider av Høyres politikk. 24 LEDER 4 Høyre går til valg på lavere skatt, bedre skole og mer og bedre vei på halve tiden. 16 PORTRETTET: ARNE HJELTNES Arne Hjeltnes tror det finnes flere Høyre-folk her til lands enn det vi er klar over. Utfordringen er å vekke dem til live. Det er betre å ha 25 prosent som elskar ein, og 75 prosent som er sterke motstandarar, enn å ha 14 prosent som er lunkne, og 86 prosent som gir blaffen i kva Høgre meiner. SISTESIDEN Høyremagasinet / MULIGHETER 7-09 / 3

4 LEDER Det er nå det avgjøres Minneord Odd Martin Dagsleth Det var med ufattelig og nummen sorg vi mottok beskjeden om fylkessekretær Odd Martin Dagsleths brå bortgang. Han mistet livet i en møteulykke sent på kvelden 5. august, han var som så ofte på vei hjem etter en lang dag på jobb i Høyres tjeneste. Odd Martin ble 56 år. At en så optimistisk og energisk person ikke lenger er blant oss, er uvirkelig. Gjennom mer enn 30 år var Odd Martin høyt og lavt i Buskerud Høyre. Odd Martin var fylkessekretær i 25 år, han var redaktør av Kanal Blå og pensjonistradioen, han var tidligere formann i Buskerud Unge Høyre, han satt i kommunestyret i Røyken. Han kjente alle, alle kjente ham og han var alltid tilgjengelig. Våre tanker og medfølelse går nå til Marte-Mari, deres to barn og de nærmeste. For oss i Buskerud Høyre har en venn, en særdeles dyktig medarbeider og en inspirator nå gått bort, og savnet preger oss alle. Odd Martin minnet oss alltid om at «The show must go on» både i medgang og motgang. La det inspirere oss til ekstra innsats i tiden framover. Morten Eriksrød, leder Buskerud Høyre Trond Helleland, stortingsrepresentant Høyre, Buskerud Valgdagen 14. september vil være avgjørende for om vi får et nytt politisk flertall i Norge, og en ny retning for samfunnsutviklingen. Etter valget kan det bli viktigere at bedre og tryggere veier bygges på halve tiden, enn å hindre at det skjer i samarbeid med private. Det kan bli viktigere å få flest mulig gode lærere, enn å få flest mulig assistenter for å pynte på statistikken. Det kan bli slutt på at finansministeren i sin iver etter å «ta de rike», ender opp med å skatte i hjel små og mellomstore bedrifter. Men det skjer bare hvis vi får et nytt flertall. De rødgrønne har rett i at sofavelgerne er deres største fiende. Sofavelgerne er alle partiers største fiende. Derfor går Høyre systematisk dørbank frem til valget. Vi skal sørge for at færrest mulig Høyre-stemmer blir sittende i sofaen den 14. september. Valgkampen i år blir intens. Det er jevnt på meningsmålingene, og de rødgrønne har tatt frem skremselspropagandaen. Ikke la dere skremme! Høyre har en stolt historie når det gjelder å utvikle velferdsstaten. Regjeringen er rik på skremselsretorikk, men fattig på politikk. Derfor går Høyre til valg på lavere skatt, bedre skole og mer og bedre vei på halve tiden. Fordi det er bra for hvert enkelt menneske som får mer kunnskap og blir bedre rustet til å møte livets utfordringer. Fordi det er bra for hver enkelt arbeidstaker som får en tryggere jobb. Fordi det er bra for hver enkelt bilist som slipper å utsettes for en trafi kkulykke. Men også fordi disse sakene i sum bidrar til å sikre Norge flere ben å stå på i fremtiden, fordi samfunnet som helhet tjener på at verdiskapingen økes som følge av en slik satsing. «FOTO: CF-WESENBERG Høyre har en stolt historie når det gjelder å utvikle velferdsstaten. Regjeringen er rik på skremselsretorikk, men fattig på politikk. Når vi snakker med velgerne, må vi huske å også være konkrete. Vi bygger ikke bare bedre vei med smartere metoder, men også med 31 milliarder mer enn Regjeringen og et vedlikeholdsfond på 50 milliarder. Vi sørger for mer kunnskap i skolen gjennom skjerpede krav til å komme inn på lærerskolen for fremtidens lærere og tre mrd. til etterutdanning av dagens lærere. Vi trygger arbeidsplassene gjennom å fjerne formuesskatten og la bedriftene bruke mindre tid på byråkrati ved å fjerne hvert femte skjema for næringslivet. Vi gir folk en romsligere lommebok ved å sikre at ingen med inntekt under betaler toppskatt, vi hever bunnfradraget og vi fjerner arveavgiften. Det er slik velferden trygges, både for den enkelte og for samfunnet og derfor satser vi på skatt, skole og samferdsel i denne valgkampen. Jeg skal gjøre mitt for at velgerne får høre det hver dag frem til valget, og jeg håper du gjør det samme. Godt valg! ERNA SOLBERG 4 / MULIGHETER / 7-09 / Høyremagasinet

5 KRONIKK ILLUSTRASJON: STEIN LØKEN Fundamentale krav til borgerlig politikk KÅRE WILLOCH Tidligere partileder og statsminister Dersom det blir flertall på Stortinget for partier som regner seg selv som borgerlige, vil det bli en fundamental oppgave for Høyre å medvirke til at hele den praktiske politikken vil fortjene denne betegnelsen. Ordet borgerlig er tradisjonelt forbundet med respekt for andres tro, livssyn og særegenheter. Dette er felles for flere ideologier, men en regjering kan ikke med rette kalles borgerlig dersom den ikke hele tiden opptrer i samsvar med slike holdninger. Borgerlige ideer vil også beskytte samfunnet mot den uro og de velferdstap som følger av brå forandringer i økonomi og sosiale forhold. Det stiller krav om moderasjon og forutsigelighet i styringen av landet. Den økonomiske verdenskrisen kan skape uklarhet om virkninger av forandringer i statens utgifter og inntekter. I en krisetid, da meget arbeidskraft og andre produksjonskrefter ligger ubrukt på grunn av utilstrekkelig etterspørsel, kan sterkere økning i statens utgifter ofte bidra til større produksjon, velstand og velferd. Men når man kommer tilbake til mer normale forhold, vil økt utstrømning av penger fra staten ofte føre til sterk stigning i priser og kostnader, og tap av arbeidsplasser som konkurrerer med utlandet. Dette er skadevirkninger av for sterk offentlig pengebruk som melder seg uansett hvor meget «oljepenger» staten har «på bok». Alle som har lovet borgerlig politikk, er forpliktet til å motvirke slikt inflasjonspress. Inflasjonspolitikk blir lett populær til å begynne med, men får dramatiske sosiale og økonomiske skadevirkninger senere. Etter en valgkamp der noen har gitt svært kostbare løfter, kan det bli en krevende oppgave for Høyre å hindre inflasjonsdrivende lettsindigheter. Alle som betegner seg selv som borgerlige, må også føle sterk forpliktelse til å legge stor vekt på hensynet til kommende generasjoner. De generasjoner som tømmer oljekilder som er skapt gjennom millioner av år, har ikke moralsk rett til å bruke det meste av den «inntekt» det gir til å betale for dagens oppgaver og sine egne pensjoner. Den såkalte handlingsregelen for å begrense bruken av oljeinntektene går ikke for langt når det gjelder å sikre en rimelig andel for våre etterfølgere. Det bør være et borgerlig minstekrav at den blir fulgt igjen når krisen er over. Omsorgen for fremtiden stiller store krav til all politikk som kan påvirke klimaet. Noen har prøvd å rømme unna slike vanskeligheter ved å hevde at det ikke er sikkert at menneskelig aktivitet betyr noe i denne sammenheng. Men at det er risiko for at menneskelig aktivitet påvirker klimaet, våger neppe noen å benekte. Og med risiko for at vår aktivitet kan medvirke til klimaendringer som betyr katastrofer for kommende generasjoner, kan ingen fortjene betegnelsen borgerlig hvis de hindrer en effektiv politikk for å begrense utslipp av «klimagasser». Et sterkt Høyre er en forutsetning for en politikk som fortjener betegnelsen borgerlig, og som ikke viker tilbake for det som er upopulært på kort sikt, når det er nødvendig på lengre sikt. Høyremagasinet / MULIGHETER / 7-09 / 5

6 VALG 2009 / TEKST Gaute B. Iversen / FOTO Truls Bakken ANSIKT T 6 / MULIGHETER 7-09 / Høyremagasinet

7 L ANSIKT Høyremagasinet / MULIGHETER 7-09 / 7

8 VALG 2009 / TEKST Gaute B. Iversen / FOTO Truls Bakken VI SKAL BRUKE de neste ukene godt, var oppfordringen fra Erna Solberg før hun la ut på dørbank. En knapt bestått i dag skal bli morgendagens strykkarakter for lærerne. Under valgkampåpningen i Bergen ga Erna Solberg eksempler på hun vil gjøre for norske elever. Samtidig var det med stor entusiasme hun ønsket sitt fotfolk lykke til med dørbank, samtaler og overbevisende, politiske diskusjoner. NÅR VALGKAMPEN ER OVER natt til tirsdag 15. september, har Høyre gjennomført flere hundre arrangementer og hatt like mange stander over hele landet, banket på over dører og delt ut like mange kakestykker. I år har Høyre satset i større grad på å møte velgerne ansikt til ansikt i stedet for store annonsekampanjer og dyre reklamesatsinger. Det viktigste medlemmene kan gjøre nå, er å snakke med alle de kjenner, ansikt til ansikt, og fortelle dem hvorfor de skal stemme Høyre, sier leder i Høyre Erna Solberg. Hun minner om at valgkampen ikke er over før stemmene er talt. Tv-debatter og avisintervjuer er viktige virkemidler for å få frem budskapet, men det aller viktigste er at vi møter folk og snakker med dem. Derfor har vi satset så mye på å gjennomføre husbesøk og er til stede på mange arrangementer og med stander over hele landet, sier Solberg, som tross en rekke intervjuer og tv-opptredener både vil stå på stand og gå på husbesøk i innspurten. Gleder seg Det jeg gleder meg mest til i valgkampen, er å møte mennesker. Vi må ikke være sjenerte for å snakke med folk. Velgerne er opptatt av innholdet i politikken vår og vi har et godt budskap, sier Solberg. Hele det siste året er det drevet valgkamp i alle deler av Høyre. Gjennom kampanjene «Ett år igjen» og «Halvt år igjen» har partiorganisasjonen varmet opp. I løpet av det siste året har hele 2000 ildsjeler vært på skoleringskonferanser. Høyres valgkamp ble for alvor åpnet 15. august i Bergen. Sentralt i byen holdt Erna Solberg og lokale kandidater appeller. Mot slutten av valgkampen skal Høyre gjennomføre en 100-timers kampanje hvor aktiviteten vil bli særlig høy. Da vil antallet ildsjeler ute på stander og på husbesøk være på sitt høyeste. Siste dagene viktig Fire av ti velgere bestemmer seg ikke for hvilket parti de skal stemme før den siste uken før valget. Mange bestemmer seg ikke før selve valgdagen. Derfor er det viktig å stå løpet helt ut og holde høy aktivitet helt frem til valgdagen, sier Høyre-leder Erna Solberg. Høyre er den eneste garantisten for en borgerlig regjering etter fi re år med rødgrønt styre. De andre partiene er uklare når det gjelder en borgerlig regjering, selv med et borgerlig flertall. Det er bare Høyre som er garantisten for en borgerlig regjering. Ved å stemme Høyre garanterer vi at stemmen blir brukt for å få til en borgerlig regjering med Høyres politikk, sier Solberg. Hun oppfordrer medlemmer og sympatisører til å stå på for å sanke flest mulig stemmer for Høyre helt frem til valglokalene stenger 14. september. Solberg understreker at de som skal ut og snakke med folk om Høyres politikk, må gjøre seg godt kjent med sakene og argumentasjonen. Alle medlemmer i Høyre kan lese informasjonen på partiets intranettsider. Mye Internett Høyre var tidlig ute med å ta i bruk Internett og digitale medier i valgkampen. Allerede i 1999 var nyhetsbrev og streaming av video en del av valgkampen. I år er imidlertid aktiviteten på Internett kraftig utvidet, og Høyre var det første partiet som tok i bruk Twitter. Partiet var også først ute 8 / MULIGHETER 7-09 / Høyremagasinet

9 ! FAKTA: HØYRES VALGKAMP VALGKAMPEN ble offisielt åpnet 15. august i Bergen, men allerede før det var det gjennomført mange arrangementer og stander på festivaler og markeder. MER ENN 2000 AKTIVISTER har vært på skoleringssamlinger i forkant av valgkampen. I LØPET AV valgkampen skal Høyres ildsjeler gjennomføre husbesøk over hele landet. DET ER SENDT UT postkort til husstander over hele landet. DET ER TRYKT OPP og sendt ut over 1,5 million løpesedler til hele landet, fordelt på 383 lokal- og fylkeslag. I tillegg kommer egen produksjon i fylkene. HØYRE HAR 7000 aktive tillits- og folkevalgte over hele landet som deltar i valgkampen. I FORBINDELSE MED den nasjonale valgkampåpningen i Bergen ble husstander ringt opp med en automatisk telefonbeskjed fra Hermann Friele. med bloggtreff hvor bloggerne enten personlig eller via videooverføring på nettet kan stille spørsmål til partiets representanter. Under årets valgkamp er nettsider som YouTube, Flickr, Facebook, Twitter og forskjellige blogger brukt aktivt for å nå ut til potensielle velgere på nye plattformer. Partiets kandidater og medlemmer er også lært opp i hvordan de best kan bruke nettet for å nå ut med sitt budskap og komme i kontakt med nye velgere. I tillegg til bruken av såkalte sosiale medier har Høyre i år valgt å legge det meste av sitt reklamebudsjett på nettet, i tillegg til noen avisannonser og plakater. Alle anledninger Solberg ber medlemmene om å bruke alle anledninger til å møte folk og snakke om Høyres politikk. Høyre er fremtidspartiet. Våre valgkampsaker er: SKATT: Høyre vil senke skatter og avgifter på lave og vanlige inntekter for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe. Høyre vil senke skatter og avgifter for å trygge arbeidsplasser og gjøre det enklere å skape nye arbeidsplasser. Blant annet ved midlertidig å redusere arbeidsgiveravgiften og fjerne arveavgiften og skatt på arbeidende kapital. Øke innslagspunktet på toppskatt til kroner. SAMFERDSEL: Høyre vil ha flere, bedre og tryggere veier, både for å sikre mennesker og gjøre det enklere for næringslivet å frakte varer. Høyre vil samarbeide med private aktører for å få en raskere utbygging av veier. Høyre vil bygge ut motorveier og kollektivtransport systematisk på en måte som fungerer bedre enn i dag. Høyre vil at ingen i Norge skal bli drept i trafi kken på grunn av dårlige veier. SKOLE: Høyre vil skjerpe opptakskravene til lærerutdanningen, gjøre læreryrket mer attraktivt og sikre bedre etter- og videreutdanning av lærere. Høyre vil ha åpenhet om resultatene til de forskjellige skolene for å kunne skape en bedre skole. Høyre vil ha fokus på kunnskap og grunnleggende ferdigheter. Alle skal kunne lære seg å lese, skrive og regne skikkelig. Når velgernes dom faller natt til 15. september, er det resultatet og mulighetene for igjen å komme i regjering som betyr mest. Det er alltid resultatet som er det viktigste målet på om vi har gjennomført en god valgkamp. Men det er også viktig at vi ser at vi har greid å engasjere og holdt et høyt aktivitetsnivå helt til slutt i valgkampen, sier Solberg. Seniorer over hele landet Over hele landet engasjerer medlemmene i Senior Høyre seg i valgkampen. Har man vært politisk engasjert hele livet, er det ikke lett å la være fordi man er blitt gammel, sier Michael Birkeland. Senior Høyre har eksistert i 30 år og leder Michael Birkeland avviser Carl I. Hagens påstand om at Hagen er landets første seniorpolitiker. Det er tull. Vi har holdt på i mange tiår. Jeg er 80 år gammel og fortsatt aktiv, så den første seniorpolitikeren er han ikke, ler Birkeland. De 4000 medlemmene i Senior Høyre er med i sluttspurten på valgkampen og støtter opp om sine lokale Høyre-foreninger på stander og arrangementer. De har også laget en egen brosjyre hvor de har lagt vekt på saker de mener er viktige for seniorer. For eksempel om trygghet som en forutsetning for frihet og utfoldelse. Da nytter det ikke med sommerstengte lensmannskontor, bil tyver som blir tatt og slippes fri, øysamfunn som ikke har sett en politiuniform i manns minne, lensmannskontor som er åpne åtte timer i uken og stadig lengre behandlingstid for alvorlige voldsforbrytelser. Om helse og omsorg spør de retorisk: «Spiller det noen rolle om den hjemmehjelpen du trives med, er privat eller kommunalt ansatt, gitt at prisen er den samme? Spiller det noen rolle hvem som eier sykehuset når du trenger en operasjon?» I forbindelse med valgkampen har seniorene i år, som for to år siden, trykt opp T-skjorter med teksten «Gammel nok til å bestemme selv». Vi håper vi skal være synlige i valgkampen og vil gjøre vår innsats for at Høyre skal gjøre et godt valg, sier Birkeland.. Høyremagasinet / MULIGHETER 7-09 / 9

10 VALG 2009 / TEKST Sunniva Ihle Steinstad / FOTO Trine-Lise Østlund Blime GOD STEMNING i teltet da Erna Solberg ankom debattcampen. Unge Høyre kvesser snakketøyet Mens de andre ungdomspartiene har sommerleir, bruker Unge Høyres medlemmer sin sommerferie på å forberede seg til høstens skoledebatter. Fra August var over 130 medlemmer samlet på Hove leir utenfor Arendal på det som kan betegnes som Norges tøffeste tale- og debattskolering. I løpet av fem dager ble deltakerne drillet i å holde innlegg, grillet i alle mulige politiske tema og gjennomgikk debattsimulering som får «Tabloid» til å virke som en søndagsskole. Sjelden er så mange fremtredende Høyre-topper samlet på samme arrangement. Erna Solberg, Jan Tore Sanner, Trond R. Hole, Ine Eriksen Søreide og Torbjørn Røe Isaksen er bare noen av de toppolitikerne som ønsket å besøke Unge Høyres debattcamp disse dagene. Selv om valgkampen er i gang for fullt i mitt eget fylke, velger jeg å prioritere debattcampen disse dagene, sier toppkandidat for Telemark Høyre Torbjørn Røe Isaksen. Jeg vet av erfaring fra 2007 hvor viktig dette er for hele Høyre. Dette er andre gang Unge Høyre arrangerer debattcamp og resultatene fra 2007 viste at denne uka med drilling og debatt hadde en klar effekt på Høyres oppslutning under skolevalget. Etter årets suksess vet vi at dette utvilsomt kommer til å bli en ny tradisjon, sier leder i Unge Høyre Henrik Asheim, som innrømmer at de setter høye krav til medlemmene som deltar på skoleringene.! FAKTA HØYRE BLE kåret til valgvinner etter skolevalgene i 2007 med en fremgang på 5,8 % fra 2005 til 17,5 %. Høyre og Arbeiderpartiet har tradisjonelt hatt mindre oppslutning ved skolevalgene enn ved de ordinære valgene. Dette har endret seg ved de siste valgene. Alle må forberede seg nøye før de kommer, de blir inndelt etter nivå slik at de skal få en mest mulig tilpasset undervisning og får individuelle tilbakemeldinger av en fast skolerer underveis gjennom hele campen. Siste dagen kårer vi beste innlegg og hvem som har vist mest fremgang, sier Asheim. Debattcampen samler en fin blanding av nye og gamle medlemmer og til sammen gjør dette at bredden på skoleringen blir best mulig. Unge Høyre har lenge vært kjent for å ha den beste tale- og debattskoleringen blant de politiske ungdomspartiene. Dette har vært kjempe bra. Jeg har storkost meg i løpet av campen. Vi har lært masse og de andre ungdomspartiene kan bare grue seg til å møte denne gjengen i høst, sier nestleder i Hamar Unge Høyre Mette Sol Noreng (19 år). Hun er deltaker på debattcampen for første gang og tydelig fornøyd med sine dager på Hove. Etter denne uken er vi nå helt sikre på at Unge Høyres skoledebattanter er klare for enhver utfordring og vi skal seire, avslutter en tydelig fornøyd Henrik Asheim. ÅRETS SKOLEDEBATTER avholdes fra 24. august til 8. september og resultatet offentliggjøres 8. september. Skolevalgsresultatet blir ilagt stor vekt av de politiske kommentatorene som en god indikasjon på hvordan valgresultatet blir. 10 / MULIGHETER 7-09 / Høyremagasinet

11 Høyremagasinet / MULIGHETER 7-09 / 11

12 HØYRE 125 ÅR / TEKST Gaute Iversen / FOTO istockphoto 125 ÅR FOR FRIHET OG ANSVAR Da Høyre ble stiftet i august 1884, var de grunnleggende verdiene frihet, ansvar og mangfold. 125 år senere preger de samme verdiene fortsatt alle sider av Høyres politikk. 125 år etter at Emil Stang ble Høyres første formann, er de opprinnelige, grunnleggende prinsippene i partiet fortsatt like aktuelle: Høyres skulle være basert på prinsipper og verdier, ikke være et talerør for enkeltgrupper i samfunnet. Partiet skulle jobbe for et borgerlig samarbeid som alternativ til sosialismen og skulle jobbe for sosiale reformer. De styrende verdiene i partiet er fortsatt frihet, ansvar og mangfold. At aksept av parlamentarismen også var et grunnleggende prinsipp, hadde sin bakgrunn i at grunnleggerne akkurat hadde tapt en hard kamp mot innføringen av nettopp parlamentarismen. Men når slaget var tapt, var det Høyre som bidro mest til å utforme parlamentarismens virkemidler: Det var Emil Stang som allerede i 1884 fremmet det første mistillitsforslaget og to år senere stilte det første kabinettspørsmålet. Da han i 1889 dannet sin andre regjering, var det en regjering utgått fra mindretallet, stikk i strid med den parlamentariske teorien. Inntrykket av at Høyre har vært motstander av sosiale reformer, stemmer dårlig med historien. Allerede i 1909 vedtar Høyre sykelønn og forsikring av sjømenn. I 1923 vedtar Høyreregjeringen innføringen av alderstrygd, men ordningen innføres ikke før i 1936 på grunn av statens økonomiske problemer. Og i 1967 innføres folketrygden mens Høyre sitter i regjering. Et høydepunkt i Høyres historie var Carl Joachim Hambros klinkende klare standpunkt mot samarbeid med Nasjonal samling og ikke minst innsatsen i de dramatiske dagene i april Da Hambro fi kk Stortinget til å vedta Elverumsfullmakten, ga det regjeringen legitimitet i utlendighet i krigsårene. Etter krigen er det Sjur Lindebrække som har fått mye av æren for å utforme det moderne Høyre. Han markerte seg med tradisjonelt uvanlige Høyre-standpunkt. Blant annet slo han allerede i 1947 fast at full sysselsetting var et overordnet mål for partiet. 12 / MULIGHETER 7-09 / Høyremagasinet

13 HØYRE 125 ÅR / TEKST Gaute Iversen Selv om Jon Lyngs regjering sammen med Senterpartiet, Venstre og KrF bare holdt en knapp måned, ble den et viktig høydepunkt fordi den viste at den borgerlige siden kunne samles om å danne regjering. Det var en viktig faktor da Bortenregjeringen to år senere ble dannet. I 1981 gjør Høyre sitt beste valg siden 1924 med hele 31,7 prosent oppslutning. Kåre Willochs rene Høyre-regjering markerer nok et høydepunkt i historien. Regjeringen sørger for store reformer i Norge. Blant annet ved å oppheve NRK-monopolet, boligmarkedet blir fritt og lukkeloven ble erstattet av åpningstidsloven som ga butikkene anledning til å holde åpent når folk hadde tid til å handle. Willochs regjering ble en koalisjonsregjering etter to år og etter valget i 1985 var den i mindretall, men hadde støtte fra Fremskrittspartiet. I 1986 måtte regjeringen gå etter kabinettspørsmål på økning av bensinavgiftene. I 1989 var Høyre igjen tilbake i regjering sammen med KrF og Senterpartiet. Denne gangen ledet av Jan P. Syse. Regjeringen gikk i oppløsning i 1990 da det ble klart at Senterpartiet ikke kunne sitte i regjering med Høyre i lys av den kommende avstemningen om EU-medlemskap. Det skulle gå 11 år før Høyre igjen satt i regjeringsposisjon, denne gangen sammen med KrF og Venstre i Kjell Magne Bondeviks andre regjering. Bondeviks andre regjering måtte gå av etter valgnederlaget i 2005, som banet vei for den rødgrønne regjeringen. Foran valgkampen 2009 er en borgerlig regjering igjen innen rekkevidde etter fire år med rødgrønt styre. Høyre fokuserer fortsatt på valgfrihet for enkeltmennesket og vil senke skatter og avgifter, bygge flere og bedre veier og skape en bedre skole. Slik var feiringen Høyres jubileum ble feiret over hele landet. Rundt om var det egne festmiddager og arrangementer. Over hele landet ble det delt ut kakestykker for å feire dagen. I Spikersuppa i Oslo sentrum var gamle valgplakater stilt ut. Barn ble oppfordret til å tegne hvordan de tror landet og verden ser ut om nye 125 år. Kåre Willoch, formann Høyre Gjennom hele sin historie har Høyre vært en fundamental bidragsyter til kulturell og økonomisk fremgang, som det uunnværlige grunnlag for en reell velferdsstat. Det forutsetter respekt for alle grupper i landet, samspill mellom offentlig og privat innsats, og moderasjon og langsiktighet i bruken av offentlige midler. Samtidig har Høyre støttet alle folks krav på selvstendighet. I samarbeid med andre med slike grunnholdninger, med front mot lettsindigheter på fremtidens bekostning, har Høyre gitt avgjørende bidrag til fremtidsrettet styring av landet. Det er en stor samfunnsoppgave å bidra til at Norge også i fremtiden har et kraftfullt og dynamisk konservativt parti, som ikke går på akkord med ekte borgerlige verdier, en rolle som bare Høyre kan fylle. Kåre Willoch Jo Benkow, formann Høyre I 125 år har Høyre holdt fast ved sine grunnleggende verdier både om individets rett til utfoldelse og samfunnets forpliktelser overfor dem som lider nød. Samtidig har Høyre satset på et samfunn preget av bredt borgerlig samarbeid både nasjonalt og internasjonalt. Derfor står et samlet Høyre bak ønsket om å delta med full kraft i det europeiske fellesskap. Det er det grunn til å gratulere med. Jo Benkow Kaci Kullmann Five, leder i Høyre Norge fortjener et livskraftig Høyre fordi vi trenger en forkjemper for et samfunn: som gir enkeltmennesker rett, plikt og mulighet til selv å ta ansvar for eget liv bl.a. gjennom økt valgfrihet som lar frihet og ansvar gå hånd i hånd som tar forvalteransvar overfor neste generasjon alvorlig både i økonomi og miljøpolitikk som gir hver enkelt de beste muligheter til å utvikle og benytte sine evner og anlegg maksimalt til eget og fellesskapets beste som setter grenser for politikkens innflytelse både i økonomi og i folks hverdag som ønsker friere mennesker i et tryggere samfunn som våger å ta et standpunkt i EU-saken og vil gi Norge medinnflytelse i Europas viktigste samarbeidsorgan. Jeg ønsker Høyre hjertelig til lykke på 125-årsdagen! Kaci Kullmann Five Jan Petersen, leder i Høyre Det har unektelig gått opp og ned for jubilanten og nå står vi igjen i en situasjon som er vanskelig. Men basert på vår nyere historie er erfaringen klar: Vi kan greie det. Og greier vi det ikke nå, greier vi det neste gang. Det er ikke mer enn 12 år siden vi gjorde et vanvittig dårlig valg. Budskapet var utydelig og tonen var sliten. Fremskrittspartiet var større. I løpet av fire år snudde vi det til fremgang og valgseier: 50 prosent økning av stemmeandelen fra ett valg til et annet. Igjen landets nest største parti og det naturlige samlingspunkt på ikke-sosialistisk side. Budskapet var fokusert så mye at det huskes åtte år senere: skatt og skole. Egentlig var det bare ett: Begge disse sakene var en del av en strategi for hvordan et lite land som vårt skulle greie seg i en åpen og globalisert verden i rivende utvikling. Vi måtte være best på noe: kunnskap og vilkår for det skapende næringsliv. Høyre har noe velgerne vet å sette pris på når det gjelder: langsiktighet, moderasjon, anstendighet og med visjon for hvordan Norge skal plassere seg i det internasjonale bildet. Vi skal greie det igjen! Mvh Jan Petersen Helga Hjetland, leder Utdanningsforbundet Gode Høgre-folk! Til lukke med jubileet. Er ein så gamal som Høgre no er blitt, har ein også nokre godbitar i bagasjen. Ei kjelde til visdom, så å seie. Finn fram att det verdikonservative idégrunnlaget i skulepolitikken. Litt meir fokus på danning og kunnskap og litt mindre fokus på rangering og premiering. Ta på alvor at utdanning først og fremst handlar om samfunnsansvar, fellesskap og langsiktig arbeid. Helsing Helga Høyremagasinet / MULIGHETER 7-09 / 13

14 HØYRE 125 ÅR / TEKST Gaute Iversen Arve Bakke, leder i Fellesforbundet Det er ingen grunn til å legge skjul på at Høyre og fagbevegelsen ofte har stått langt fra hverandre i viktige velferds- og fordelingsspørsmål. Dette har nok hatt sammenheng med at Høyre tradisjonelt har stått arbeidsgiverne nær, og at det av denne grunn har vært en del interessekonfl ikter. I industri- og næringspolitiske saker har imidlertid fagbevegelsen og Høyre hatt mer sammenfallende syn. Høyre er et viktig politisk parti. Partiet har eksistert i 125 år og har en klar og viktig forankring på borgerlig side i norsk politikk. Skal vårt demokrati fungere, må vi ha meningsbrytninger mellom høyre- og venstresiden i norsk politikk. Gratulerer med jubileet! Hilsen Arve Bakke Paal Frisvold, leder Europabevegelsen Gratulerer med 125-årsjubileet! Europabevegelsen er svært takknemlig for Høyres utrettelige kamp for å sette EU-spørsmålet på den politiske agendaen i Norge. I et historisk perspektiv, når vi endelig finner vår plass i Europa, vil Høyre fremstå som et parti som tok ansvar og viste pågangsmot, i et av de største og vanskeligste politiske spørsmålene for Norge. Vi ser frem til å kjempe side om side i årene fremover! Hilsen Paal Frisvold Kristin Halvorsen, leder i Sosialistisk Venstreparti I SV er vi glad for at det finnes et konservativt parti som bidrar til å tydeliggjøre skillelinjene i norsk politikk. På sitt beste er Høyre et parti som forsvarer enkeltmenneskers frihet og rett til å være seg selv. På sitt verste, i en SV-leders øyne, er Høyre et markedsliberalistisk parti som ofrer friheten for den enkelte for markedskreftene. Jeg setter likevel pris på politiske motstandere som har en tydelig verdiforankring. Gratulerer med 125-årsjubileet! Kristin Halvorsen Lars Sponheim, leder Venstre Venstre gratulerer Høyre og ønsker velkommen etter med de 125 år! Vi begynte som motpoler, er fortsatt mye forskjellige, men har funnet sammen om mye god politikk i nyere tid. Vi ønsker lykke til videre, men pass på grensene mot ytre høyre! Hilsen Lars Sponheim, Venstres leder Verden gaar aldrig tilbage; den kan vel gaa i ring, men den gaar aldrig direkte tilbage Høyres første formann, Emil Stang Høyre blir stiftet 25. august. Emil Stang blir partiets første formann Høyre vedtar bl.a. sykeforsikring og forsikring av sjømenn, i et program som er dominert av en sosial reformvilje. Anna Rogstad møter som første kvinne på Stortinget. Høyres parlamentar iske leder C.J. Hambro er en av de første norske politikerne som engasjerer seg mot den truende nazismen. Høyre advarer også sterkt mot nedbyg gingen av Forsvaret i årene før den tyske okkupasjonen. Høyre fører an i kampen mot Arbeiderpartiets ønske om å gi regjeringen ubegrensede fullmakter til å gripe inn i økonomien under oppbyggingen av landet. Høyre oppfordrer i stedet til privat initiativ og skapende krefter. Høyres John Lyng fikk gjenreist det borgerlige samarbeidet og dannet regjering. Regjeringen Borten tiltrer med seks statsråder fra Høyre. Høyre er i regjering og vår samferdsels minister, Håkon Kyllingmark, sørger for at byggingen av småflyplasser over hele landet revolusjonerer norsk luftfart, og både vei- og tele nettet blir kraftig bygget ut. Folketrygden innføres av den borgerlige regjeringen tallet «Høyre vil det alltid være behov for. Partiet er udødelig som arvesynden.» Trygve Bull Høyre-regjeringen vedtar å innføre alderstrygden, men på grunn av statens store økonomiske problemer kan ikke dette settes i verk før i C.J. Hambro, Stortingets president siden 1935, sørger for evakuering av stortingsrepresentantene, regjeringen og kongefamilien ut av Oslo når tyskerne invaderer landet den 9. april Konservatismen står i enhver stat i nærmeste sammenheng med tradisjon og historisk utvikling, og med de nasjonale skatter som forutgående slektsledd har samlet. Formann C. J. Hambro Høyre jobber aktivt for norsk medlemskap i EF. 14 / MULIGHETER 7-09 / Høyremagasinet

15 HØYRE 125 ÅR / TEKST Gaute Iversen Siv Jensen, formann Frp Det er gledelig å få muligheten til å gratulere Høyre med 125-årsjubileet. Det er et viktig og historisk jubileum som bør feires. Høyre og Frp har mye til felles. Vi har begge en viktig og interessant historie. I dag står vi sammen om troen på frihet, enkeltmennesket og retten til å bestemme over eget liv. Gratulerer med jubileet! Siv Jensen Liv Signe Navarsete, leder Senterpartiet Eg vil gjerne ynskja Høgre til lukke med 125-årsjubileet. Tida går og politikk er alltid framtid. Men av og til er det mykje lærdom og inspirasjon å henta frå tankar som vart tenkte i tider som har vore. Nett det slo meg då eg las dette i Høgre sitt valprogram frå 1953: «Landet har naturlege rikdomskjeldor som ikkje er utnytta enno, og folket har overskot på skapande evne og vilje. Alt ligg godt til rettes for ein rik materiell og kulturell vokster, når berre samfunnet vert såleis styrt og stelt at dei byggjande kreftene slepp til og får verke- og voksterrom.» Dette er vakkert tenkt og godt skrive. Av og til er det meir som bind oss saman enn som skil oss frå kvarandre. Samstundes kan ikkje folkestyret vårt verka og veksa utan desse skilnadene! Difor trengst Høgre. Og difor treng Høgre å bryna seg på Senterpartiet... Liv Signe Navarsete Dagfinn Høybråten, leder KrF Høyre har på sitt beste vært en politisk kraft av ansvarlighet og helhetstenkning, som har insistert på at verdiene må skapes før de fordeles. Dette trenger norsk politikk mer enn noensinne. Ved flere korsveier har også våre partier evnet å samarbeide til beste for landet. Fortsatt tror jeg det er noe sant i Jan P. Syses ord om at både Høyre og KrF har vist seg fra sin beste side når vi har samarbeidet: «Da husker Høyre at politikken består av mer enn kroner og øre, samtidig blir KrF minnet om at politikken faktisk er avhengig av kroner og øre.» Til lykke med 125-årsjubileet! Dagfinn Høybråten Jens Stoltenberg, leder Arbeiderpartiet I forbindelse med Høyres 100-årsjubileum i 1984 overrakte Gro Harlem Brundtland et par forgylte bremseklosser i gave fra Arbeiderpartiet. Bremseklossene var ment som et symbol på Høyres rolle; dels ertende fra en mer reformorientert motstander, men dels også i respekt overfor at det av og til kan være viktig med et modererende element i politikken. Høyre har gjennom historien vært både en motspiller og en medspiller for Arbeiderpartiet. Vi gratulerer dere med 125-årsdagen. Jens Stoltenberg Høyre nedkjemper forslag om å fjerne eksamen og karakterer i ungdomsskolen. Høyre får største oppslutning siden 1924 med 31,7 prosent. Kåre Willoch danner ren Høyreregjering. NRK-monopolet oppløses. Etter få måneder i regjering sørger Høyre for at ikke-statlige organisasjoner kan drive nærradio og lokal-tv. Høyre støtter NATOs dobbeltvedtak som et bidrag til å stanse Sovjetunionens opprustning. Høyre innfører fritt boligmarked i Norge. Det gjør det enklere for folk å skaffe seg egen bolig og det blir slutt på å betale penger under bordet for å få bolig. Ny åpningstidslov. Butikkenes åpningstider har vært strengt regulert ut fra behovene da de fleste kvinner var hjemmeværende og kunne handle om formid dagen. Nå får butikkene ha åpent når folk ønsker å handle. En borgerlig regjering ledet av Jan P. Syse liberali serer energimarkedet og innfører en tiltakssone for Nord- Troms og Finnmark. Kaci Kullmann Five blir valgt som Høyres første kvinnelige leder. Høyre er aktive for innføring av fritt sykehusvalg i hele landet. Høyre foreslår avskriv ninger for bedriftenes utgifter til forskning og utvikling Høyre står på for norsk EU-medlemskap i folkeavstemningskampanjen. Norge er blitt en høyrestat. Ikke noe annet parti har de siste tjue åra vært bedre til å gjennomføre reformer som ikke kan endres. John Olav Egeland, Dagbladet 4. februar 2004 Jeg velger Høyre, fordi det er det partiet som best sikrer meg retten til å være annerledes. Jo Benkow trygghet og optimisme Høyre kjemper igjen for mangfold og valgfrihet, mot den rødgrønne regjeringens monopoler og allergi mot private løsninger. Høyre går til valg på lavere skatter og avgifter slik at det skapes arbeidsplasser, flere, bedre og tryggere veier, og en kunnskapsskole for fremtiden. Høyre deltar i Samarbeidsregjeringen med KrF og Venstre. Høyre leverer som lovet: lavere skatter og avgifter, økt kunnskap og kvalitet i skolen, norsk næringsliv styrkes og flere arbeidsplasser skapes. Høyremagasinet / MULIGHETER 7-09 / 15

16 16 / MULIGHETER 7-09 / Høyremagasinet HJELTNES MENER sosiale medier og digital kommunikasjon er en fenomenal måte å nå velgere på.

17 PORTRETTET! / TEKST Tove Brorson / FOTO Tomas Moss FAKTA: ARNE HJELTNES ALDER: 46 år FAMILIE: Samboer med Cathrine Gehrken, tre døtre BOR: Snarøya, Bærum kommune YRKE: Konserndirektør i kommunikasjonsselskapet Creuna AS BRENNER FOR: Samfunnet BLANT ANNET KJENT FOR: Programleder for «Gutta på tur» Høgre-folk må vekkast til live! Høgre må bli tøffare til ikkje å bry seg om dei 75 prosentane som ikkje heiar på partiet, og tore å være meir upopulære. Arne Hjeltnes tror det finnes flere Høyre-folk her til lands enn det vi er klar over hvis vi greier å vekke dem til live. Ap har ein gamaldags modell kor bodskapen er at staten skal ordne opp for deg. Folk ynskjer meir personleg fridom, sier Hjeltnes, og forteller at han meldte seg inn i Unge Høyre tidlig på 80-tallet fordi Erling Norvik og Kåre Willoch ville bygge et åpent samfunn med personlig frihet og ansvar. Hjeltnes tar imot oss i kontorlokalene til Creuna på Skøyen i Oslo. Han er korrekt antrukket i grå dress og fremstår like blid og koselig som vi kjenner ham fra «Gutta på tur». Han byr oss kaffe og snakker villig om Høyre, ideologi, kommunikasjon og de nye digitale mulighetene. For kommunikasjon er blitt hans spesialfelt. Hjeltnes er i dag konserndirektør i Creuna AS, som bygger merkevarer og hjelper selskaper å konkurrere i en ny digital virkelighet. Tidligere var han kommunikasjonsdirektør i verdens største lakseselskap, Marine Harvest, med 4500 ansatte i 20 land. Han lener seg tilbake i stolen, grer fi ngrene gjennom håret og legger armene godt bak hodet. Han titter ut av vinduet og tar en kort pause før han forteller at han savner de gode gamle Gro og Kåre-debattene. Og han synes at Høyres ideologi var tydeligere før. Kvar har det vorte av alle veljarane som stemte på Høgre under Kåre Willoch og Erling Norvik? Kven har forlatt Høgre? Eg trur ikkje dei forlot Høgre fordi partiet ikkje vil bruke meir offentlege midlar, sier han, og legger til at han tror det ville være til Høyres fordel om den politiske debatten ble mer ideologisk. Ideologiske skillelinjer Hjeltnes tror nemlig at Høyre vil tjene på å trekke opp de gode gamle ideologiske skillelinjene, som da hele folket skjønte forskjellen mellom Gro og Kåre. Og Kåre vant. Riktignok med Erling Norvik som makker. Han utdyper dette for oss med følgende eksempel: No meiner SV det same som Høgre. Skulepolitikken der Høgre før hadde sin store arena, er overteken av ein SV-statsråd som stadig lyfter fram gamle gode Høgre-kjepphestar, som fleire undervisningstimar, heildagsskulen og kunnskap. SV var tidligere imot Nato, men nå er spørsmålet hvilken type jagerfly som skal kjøpes, forteller han på sjarmerende nynorsk. For Hjeltnes har mange tanker om samfunnet vi lever i. Noen vil kanskje kalle ham «rikssynser» både på lokalt og nasjonalt plan, og han er en populær gjesteskribent i ulike fora, kommentator for E24, spaltist i Asker og Bærum Budstikke, Minerva og mange flere. Han har klare meninger om hva han mener Høyre bør gjøre, men understreker samtidig at han ikke sitter med noen fasit. Hva mener du er utfordringen for Høyre? Høgre må bli tøffare til ikkje å bry seg om dei 75 prosentane som ikkje heiar på partiet, og tore å være meir upopulære. Høgre er for snille og høflege. Alle kjem ikkje til å stemme på Høgre. Men det er betre å «Eg engasjerte meg i Unge Høgre tidleg på 80-tallet fordi Erling Norvik og Kåre Willoch ville bygge eit opnare samfunn med personleg fridom og ansvar» ha 25 prosent som elskar ein, og 75 prosent som er sterke motstandarar, enn å ha 14 prosent som er lunkne, og 86 prosent som gir blaffen i kva Høgre meiner. Digital kommunikasjon Tror du det er det partiet som er best på digital kommunikasjon, som vinner valget? Nei. Sosiale medier som Facebook, Twitter, Flickr, YouTube og Høyremagasinet / MULIGHETER 7-09 / 17

18 PORTRETTET / TEKST Tove Brorson / FOTO Tomas Moss KVAR HAR DET vorte av alle veljarane som stemte på Høgre under Kåre Willoch og Erling Norvik? undrer Hjeltnes. EG TRUR DET ER NOK Høgre-folk her til lands viss ein klarar å vekka dei til live... EIN MÅ FÅ FOLK TIL Å FORSTÅ at dei må stemme på Høgre for å få meir personleg fridom. alle andre arenaer har vorte viktige for å engasjere yngre deltakarar i debatten, og til å skape engasjement. Sosial og digital kommunikasjon er ein fantastisk reiskap tenk berre å kunne nå alle tillitsvalde på e-post. Men ein kan ikkje bruke Facebook og Twitter åleine for å vinne valet, understreker Hjeltnes, som forteller at mulighetene for fl inke pressgrupper i samfunnet aldri har vært større enn det de er i dag, grunnet den teknologiske utviklingen. Arne Hjeltnes er opptatt av at skattebetalernes penger blir brukt riktig, og synes Norge bruker for mye penger på friske folk. Han roper et varsku over at det blir flere og flere uføretrygdede i et av verdens rikeste land, og mener dette er et sykdomstegn for samfunnet. Folk på uføretrygd har dobla seg på få år, utan at nokon bryr seg. Me brukar også for mykje pengar på dei friske. Me har eit sosialt system som er eit problem. Det er for lett å få uføretrygd i Noreg. Fleire må jobbe med verdiskaping og bidra til å utvikle landet vårt med innovasjon og arbeidsplassar. Noreg er ikkje eit dårleg land å vekse opp i, men nokon må skaffe inntektene, understreker han. Hjeltnes understreker at det er få av de «veldig rike» i det norske samfunnet, og han er skeptisk til at staten skal hente mer ut av Hagen og Mæle. Han påpeker at det er den gjennomsnittlige Ola nordmann som betaler gildet. Han mener Regjeringen rettferdiggjør det ved å skulle «ta» de rike. Borgerlig samarbeid I debattheftet til Høyres Studenterforbund «Her er Høyre», som nylig er kommet ut, skriver Hjeltnes noen ord om borgerlig samarbeid. «Samarbeidsstatistikken på den borgarlege sida er så trist at den skal eg ikkje eingong gå inn på her. Den krev eit heilt eige studium og revitalisering, og det kan gjera det vanskeleg for Høgre å sjå oppslutning på over 20 prosent på lenge. Det vil krevja nytenking og endring i Høgre å nå eit slikt mål. Men eg trur det er nok Høgre-folk her til lands viss ein klarar å vekka dei til live.» Det må du forklare. Alle nordmenn er nærmare å vera Høgre-folk enn sosialistar. Folk ynskjer mer personleg fridom. Det er underleg at Venstre truar Høgre. Når Venstre truar Høgre, ja då vert eg redd. Det kan verke som Høgre er meir opptekne av Venstre enn Frp. Sjå på SV, dei er med på kva som helst, og dei raudgrøne fører ikkje SV-politikk. Frp vert snille som lam i posisjon, tror Hjeltnes, og minner om at Høyre er halvert siden 1981, men at Venstre ikke er fordoblet. Han mener Frp har mange gode saker, men er uansvarlige i helsepolitikken og er litt for glad i å bruke penger på helse og trygd. Eg trur eit sterkt Høgre kan halde Frp i øyra, og eg skjønar ikkje kvifor det ikkje er mogleg å fi nne ei plattform med Frp, undrer Hjeltnes, med klar adresse til mellompartiene. «Ap har ein gamaldags modell kor bodskapen er at staten skal ordne opp for deg» Han er heller ikke begeistret for helsepolitikken til de rødgrønne og etterlyser mer konkurranse i helsevesenet. Det vert for mykje administrasjon og for lite produksjon. Kostnadane aukar, og ein har ingen å samanlikne seg med. Eg er for konkurranse. Det vert ikkje fleire nordmenn, og kvar vert det av pengane? spør Hjeltnes. Hva tror du om valgresultatet? Spørsmålet er kor tydeleg ein greier å være med bodskapen. I tillegg er det viktig å mobilisere førstegongsveljarane og få folk til å forstå at dei må stemme på Høgre for å få meir personleg fridom, avslutter den samfunnsengasjerte konserndirektøren. 18 / MULIGHETER 7-09 / Høyremagasinet

19 Høyremagasinet / MULIGHETER 7-09 / 19

20 Returadresse: Høyres Hovedorganisasjon Postboks 1536 Vika 0117 Oslo Månedens H:partner Høyre har nå over 1000 H:partnere, men trenger flere som vil bidra til å finansiere Høyres valgkamp. Som faste givere bidrar disse spesielt til finansieringen av Høyres valgkamp lokalt. I hvert nummer presenterer Muligheter en H:partner, i et forsøk på å finne ut hva som motiverer den enkelte H:partner til å bidra økonomisk. Denne måneden har vi tatt en prat med Gunnar Kongsrud, leder av Gjøvik Høyre. Mange yngre medlemmer kjenner Gunnar som tidligere generalsekretær i Unge Høyres Landsforbund en stilling han hadde fra 2004 til Gunnar forteller at han meldte seg inn i Unge Høyre dagen etter valget i Selv om Høyre ikke gjorde noe godt valg det året, ønsket Gunnar å bli medlem i partiet med den beste skolepolitikken. Siden 2007 har Gunnar vært student. Han studerer økonomi på BI, men han gjør fortsatt en viktig innsats for partiet. Han er! FAKTA OM H:PARTNER De fleste H:partnere gir mellom 50 og 200 kroner i måneden via Avtalegiro. Du binder deg ikke for en bestemt periode, men kan avslutte kontotrekket når som helst. Bidragene går nesten i sin helhet til Høyres valgkamp lokalt: 50 pst. til kommuneforeningen og 45 pst. til fylket. rådgiver for Bedriftskanalen og i valgkampen er han også en viktig medspiller i Høyres kampanjeteam. Hvorfor er du H:partner, Gunnar Kongsrud? Jeg ble H:partner fordi jeg syntes det var rimelig at noe av godtgjørelsen jeg fi kk som kommunestyrerepresentant på Gjøvik, kom partiet til gode. Jeg visste at både Oppland og Gjøvik Høyre sårt trengte flere bidrag. Det gjør de forresten fortsatt. Som leder av en kommuneforening ser jeg også hvor viktige H:partnerbidragene er i valgkamp. I år har Gjøvik Høyre kroner ekstra i valgkampkassen, takket være våre lokale H:partnere. Hva synes du er det beste med Høyres politikk? Som sagt er jeg veldig opptatt av skolepolitikk. Det er fortsatt alt for mange unge som faller utenfor arbeidslivet pga. mislykket skolegang. Sosialistenes koseskole er verken snill eller sosial. Det er kun de som har lært noe, som har mulighet for å klare seg selv. God skolepolitikk er god sosialpolitikk! Jeg er også opptatt av Høyres næringspolitikk. Høyre vil at det skal lønne seg å skape arbeidsplasser. Det er noe riv ruskende galt i et land hvor bedriftene må bruke 60 milliarder på skjemavelde og bare 20 milliarder på forskning og utvikling. Det skaper ikke et arbeidsliv for fremtiden. Uten H:partnere blir Høyres valgkamp mindre slagkraftig. HVORDAN BLI H:PARTNER? Det enkleste er å fylle ut et elektronisk skjema via Høyres hjemmeside www. hoyre.no. Du kan eventuelt ta kontakt med fylkessekretæren i ditt fylke. KOLOFON: NR. 7:2009 Høyremagasinet Muligheter ISSN «M, Høyremagasinet Muligheter» er et registrert varemerke og kommer ut til Høyres betalende medlemmer ti ganger i året. Redaktør: Berit Tenden Ansvarlig redaktør: Trond R. Hole Redaksjonen: Mudassar Kapur, Thomas Berg Olsen, Christian Angell, Hans Kristian Hogsnes, Tove Brorson, Hanne Bjerknes, Marianne Knarud Bidragsyter fra Stortinget: Lars Øy, leder Høyres gruppesekretariat Fotograf i fylkesspesial: Tomas Moss Tips oss: E-post: SMS/MMS: muligheter <din melding> til 2012 (1 krone per melding) Vil du annonsere i Muligheter? Kontakt Kari Kronberg E-post: Vil du abonnere på Muligheter? Nå kan du få Muligheter i postkassen, selv om du ikke er medlem. Ti utgaver koster 100 kroner for privatpersoner og 1000 for bedrifter. Bestill per e-post: Adresse: Muligheter, Høyres Hovedorganisasjon, Postboks 1536 Vika, 0117 Oslo Opplag: Foto forside: CF Wesenberg Design: Gazette Trykk: GRØSET. Dette magasinet er produsert etter miljøkravene til ISO14001, EMAS, Grønt Punkt og Svanemerket. I tillegg er det CO 2-nøytralt produsert. Medieplan i valgkampen TIRSDAG 8. SEPTEMBER: Høyres dag i NRK! Partilederutspørringen med Erna sendes på NRK1 kl (NRK) Innringing i radio: Publikum kan ringe inn spørsmål til Kveldsåpent på P1. Erna i studio fra ca. kl. 21. (NRK) nrk.no lager nettmøte etter partilederutspørringen med noen fra partiledelsen. (NRK) FREDAG 11. SEPTEMBER: Partilederdebatt, fra Oslo med publikum, erstatter «Gullrekka», og sendes på NRK1 kl LØRDAG 12. SEPTEMBER: Partilederdebatt på TV2, Karl Johans gate 14 direktesending kl (TV2)

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme 4 VALGORDNINGEN - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler - Elektronisk stemmegivning 6-5 enkle steg for å stemme 0 LOKALT SELVSTYRE - Staten - De politiske organene i en 2 kommune -De politiske organene

Detaljer

www.frp.no Telefonguide

www.frp.no Telefonguide www.frp.no Telefonguide Hvorfor FrP har valgt å lage dette hjelpeverktøyet du leser nå: FrP må mobilisere blant medlemsmassen i dens fulle bredde. I den sammenheng er det viktig at det foretas kartlegging

Detaljer

Valgkampen 2013. Karlstad 5. oktober 2013 Geir Staib

Valgkampen 2013. Karlstad 5. oktober 2013 Geir Staib Valgkampen 2013 Karlstad 5. oktober 2013 Geir Staib Bakgrunn valget 2011 Fra valget i 2009 hadde Høyre en jevn økning på meningsmålingene. I juni 2011 hadde Høyre 32,4% på lokal Oslomåling. Det var borgerlig

Detaljer

Appell vårsleppet 2007 Os Venstre Tore Rykkel

Appell vårsleppet 2007 Os Venstre Tore Rykkel Kjære Osinger, kjære medpolitikere! Vi har en jobb å gjøre! Aldri før har en forskningsrapport skapt så store bølger som nå. Aldri før har vi vært i en situasjon som vil berøre så mange menneskers liv

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

Stortingsvalget Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål

Stortingsvalget Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål Stortingsvalget 2009 Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål 10. august 2009 Politiske hovedkonklusjoner Dersom kandidatene stemmer i overensstemmelse med det de her har lovet velgerne,

Detaljer

- den liberale tankesmien

- den liberale tankesmien - den liberale tankesmien Civita er en liberal tankesmie som har til formål å fremme de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, et sterkt sivilsamfunn og styrket personlig ansvar. Borgerlig side

Detaljer

Synes du Jens Stoltenberg gjør en god, middels eller dårlig jobb som statsminister?

Synes du Jens Stoltenberg gjør en god, middels eller dårlig jobb som statsminister? Synes du Jens Stoltenberg gjør en god, middels eller dårlig jobb som statsminister? Kjønn Alder 6 år eller mer Hva er din høyeste avsluttede utdannelse? Folkeskolenivå Hva vil du anslå husstandens samlede

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE Først av alt: Takk for at du bidrar med å planlegge og gjennomføre husbesøk i Arbeiderpartiet. Husbesøk er den aller mest effektive kanalen vi har for å møte velgere,

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Kapittel 6: De politiske partiene

Kapittel 6: De politiske partiene Kapittel 6: De politiske partiene 1 Begrepskryss (svarene finner du på side 131 139 i Ny agenda) Sett streker mellom begrepet til venstre og riktig forklaring til høyre. 1) ideologi a) en som ønsker å

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Intervjuskjema Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer

Detaljer

Monica Gjesdal Larsen. Kor mykje makt har partiet? Partiet er [] i regjering [x] i opposisjon.

Monica Gjesdal Larsen. Kor mykje makt har partiet? Partiet er [] i regjering [x] i opposisjon. Faktablad for partiet Miljøpartiet Dei Grøne Fylt ut av Mathias Dette partiet får vanlegvis ca. 2.8% av stemmene ved stortingsval. [] kommunisme [x] sosialisme [] sosialdemokrati [] konservatisme [] liberalisme

Detaljer

Rapport Ettervalgsundersøkelse og medlemsundersøkelse. Valg 2017

Rapport Ettervalgsundersøkelse og medlemsundersøkelse. Valg 2017 Rapport Ettervalgsundersøkelse og medlemsundersøkelse Valg 2017 Om undersøkelsene Ettervalgundersøkelsen er gjennomført 12. 15. september av Ipsos. 1596 respondenter Medlemsundersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Til læreren. H. Aschehoug & Co

Til læreren. H. Aschehoug & Co Til læreren Høsten 2017 er det Stortingsvalg i Norge. Dette er en fin anledning til å arbeide med politikk og demokrati. Vi har utviklet gratis undervisningsopplegg til bruk i 5. 7. trinn. Opplegget er

Detaljer

Frank Willy Djuvik. Kor mykje makt har partiet? Partiet er [x] i regjering [] i opposisjon.

Frank Willy Djuvik. Kor mykje makt har partiet? Partiet er [x] i regjering [] i opposisjon. Faktablad for Framstegspartiet Fylt ut av Sivert Dette partiet får vanlegvis ca. 14-15 % av stemmene ved stortingsval. [] kommunisme [] sosialisme [] sosialdemokrati [] konservatisme [x] liberalisme bruke

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først.

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Eddy Robertsen førstekandidat for Venstre i Vestfold 110891_Brosjyremal A5 8-sider 2013.indd 1 25.06.13 11:00 Eddy Robertsen førstekandidat

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

MEDBORGERNOTAT. «Ei oversikt over spørsmåla i Meningsfelle-testen» Marta Rekdal Eidheim Universitetet i Bergen August 2017

MEDBORGERNOTAT. «Ei oversikt over spørsmåla i Meningsfelle-testen» Marta Rekdal Eidheim Universitetet i Bergen August 2017 MEDBORGERNOTAT #7 «Ei oversikt over spørsmåla i Meningsfelle-testen» Marta Rekdal Eidheim Marta.Eidheim@uib.no Universitetet i Bergen August 2017 Ei oversikt over spørsmåla i «Meningsfelle-testen» I samarbeid

Detaljer

Medievaner og holdninger til medier

Medievaner og holdninger til medier Medievaner og holdninger til medier Landsomfattende meningsmåling 8. - 22. mars 2005 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE Måle medievaner

Detaljer

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1 Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017 De Kristnes prinsipprogram 1 Innhold De Kristne skal bygge et samfunn som er fritt og trygt for alle, uansett hvem man er eller hvor man

Detaljer

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV VALG 2013: VELG MINDRE MAKT TIL EU Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV Din stemme avgjør. I 2012 importerte Norge nesten 500 lover og regler fra EU. De neste

Detaljer

Sosialdemokratiet i dag?

Sosialdemokratiet i dag? Sosialdemokratiet i dag? Georg Arnestad Møtet med pensjonistgruppa i Sogn og Fjordane Ap 4.11.2010 Sosialdemokratiet i dag? Om GA: fou-byråkrat, skribent, spaltist, (sofa)raddis, passiv og (nesten alltid)

Detaljer

Holdninger til Europa og EU

Holdninger til Europa og EU Holdninger til Europa og EU Landsomfattende omnibus 12. 14. oktober 2015 Oppdragsgiver: Europabevegelsen Prosjektinformasjon Formål: Måle holdninger til Europa og EU Dato for gjennomføring: 12. 14. oktober

Detaljer

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber Verdiskaping i Norge og nordområdene President Paul-Chr. Rieber Dette er NHO Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon 19.500 medlemsbedrifter med 494.000 årsverk 3 av 4 bedrifter har færre enn

Detaljer

Dette valget handler om din og min hverdag, men også om framtiden for våre barn og barnebarn.

Dette valget handler om din og min hverdag, men også om framtiden for våre barn og barnebarn. sv.no SV har levert SV har levert! Dette valget handler om din og min hverdag, men også om framtiden for våre barn og barnebarn. Skal vi stanse klimaendringene før det er for sent, må vi ta de riktige

Detaljer

MEDBORGERNOTAT. «Samarbeidspartia i norsk politikk kor godt likar veljarane dei andre partia?»

MEDBORGERNOTAT. «Samarbeidspartia i norsk politikk kor godt likar veljarane dei andre partia?» MEDBORGERNOTAT #1 «Samarbeidspartia i norsk politikk kor godt likar veljarane dei andre partia?» Marta Rekdal Eidheim Marta.Eidheim@uib.no Universitetet i Bergen Juli 17 Samarbeidspartia i norsk politikk

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009.

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009. Tale til velferdskonferansen 2. mars Velkommen til velferdskonferansen 2009. Det er en stor glede å kunne ønske velkommen til dette arrangementet. Velferdskonferansen og For Velferdsstaten har etter hvert

Detaljer

Program kommunevalg Rakkestad

Program kommunevalg Rakkestad d a t s ar kke Program kommunevalg 2015-2019 Rakkestad Vår visjon Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal!

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal! EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Vi fornyer Gjesdal! Program 2015 2019 Hvorfor skal du stemme på Fremskrittspartiet har troen på enkelt menneske og dens tenking uavhengig av stat og kommune. Vår oppgave

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11 Oversatt: Sverre Breian SNOWBOUND Scene 11 AKT II, DEL II Scene 11 Toms hus, desember 2007 Tom og Marie ligger i sofaen. Tom er rastløs. Hva er det? Ingenting. Så ikke gjør det, da. Hva da? Ikke gjør de

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1993. "Skolevalget 1993,

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1994. "EU-prøvevalget

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Til riktig person: God dag mitt navn er NN og jeg ringer fra Opinion. Kunne du tenkte deg å delta i meningsmålingen vår, det tar ca 8-9 minutter?

Til riktig person: God dag mitt navn er NN og jeg ringer fra Opinion. Kunne du tenkte deg å delta i meningsmålingen vår, det tar ca 8-9 minutter? Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 5 Mai 2013 (uke 19) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Perduco med start 7. mai INTRO - Fastlinje God dag mitt navn er NN og jeg ringer

Detaljer

Per Olav Skurdal Hopsø - ungdomssekretær. Retningsvalget

Per Olav Skurdal Hopsø - ungdomssekretær. Retningsvalget Per Olav Skurdal Hopsø - ungdomssekretær Retningsvalget Du må kjenne fortida For å skjønne nåtida Og skue inn i fremtida 16.06.2012 side 2 9. September er et retningsvalg - Arbeid mot kapital - Velferd

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

II TEKST MED OPPGAVER

II TEKST MED OPPGAVER II TEKST MED OPPGAVER NORSKE KVINNER FIKK STEMMERETT I 1913 11. juni 2013 er det hundre år siden norske kvinner fikk rett til å stemme på lik linje med menn. Norge var blant de første landene i verden

Detaljer

DITT VALG DINE MULIGHETER

DITT VALG DINE MULIGHETER Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som skal velge videregående

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Leders tale 2007 16 02 07. Kjære fylkesårsmøte.

Leders tale 2007 16 02 07. Kjære fylkesårsmøte. Leders tale 2007 16 02 07 Kjære fylkesårsmøte. Velkommen til et nytt toppmøte i Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Det er en glede for meg å møte dere for en meningsutveksling, en politisk diskusjon og for

Detaljer

Learning activity: a personal survey

Learning activity: a personal survey Learning activity: a personal survey A personal Survey - sammendrag Hvem er du? Karoline Fonn, 23 år, journalistikkstudent i Bodø og distriktsmedarbeider i KRIK Nordland. Hva er ditt oppdrag? Jeg skal

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

DØRBANKING. - Avmystifisering. Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? www.frp.no

DØRBANKING. - Avmystifisering. Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? www.frp.no DØRBANKING - Avmystifisering Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? Fremskrittspartiets Hovedorganisasjon Karl Johans gate 25-0159 OSLO Tlf.: 23 13 54 00 - Faks: 23 13 54 01 E-post:

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV 2017-2020 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en strategiplan som slår fast de overordna politiskeog organisatoriske måla for Østfold SV. Planen skal

Detaljer

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk Klubbarbeid I lys av lov og avtaleverk Mål for denne økten Høyere bevissthet i forhold til fagforening, lov og avtaleverk Samlet klubb Motivere AT til i sterkere grad bruke klubben som tyngde inn i drøftinger

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

t e Kortprogram for Øystre Slidre Høgre

t e Kortprogram for Øystre Slidre Høgre e r t Øys e r d i Sl Kortprogram for Øystre Slidre Høgre Nye ideer og bedre løsninger Høyre har en visjon for fremtiden Øystre Slidre Høgre vil styrke optimismen og livskraften hos hver enkelt og stimulere

Detaljer

De partiene som får mange stemmer, får mange representanter på Stortinget.

De partiene som får mange stemmer, får mange representanter på Stortinget. Demokrati Ordet demokrati betyr folkestyre. I et demokrati er det valg, i Norge er det stortingsvalg hvert fjerde år. Da kan de som ha stemmerett være med å bestemme landets utvikling. I det norske systemet

Detaljer

På en grønn gren med opptrukket stige

På en grønn gren med opptrukket stige Helgekommentar Moss Avis, 10. desember 2011 På en grønn gren med opptrukket stige Av Trygve G. Nordby Tirsdag denne uken våknet jeg til klokkeradioen som fortalte at oppslutningen om norsk EU medlemskap

Detaljer

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år.

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år. NASJONAL MENINGSMÅLING GJENNOMFØRT 1.-4. SEPT. (uke 36) 1997 AV NORSK GALLUP INSTITUTT A/S FOR NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE (NSD), SKOLEVALG 1997. Representativt utvalg av befolkningen medstemmerett

Detaljer

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv.

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. HOVEDPUNKTER: Folk ønsker fortsatt å jobbe i privat fremfor offentlig sektor.

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innspelsundersøking Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Status og mål... 3 1.2 Vurderingar av mål knytt til kommunesamanslåing... 4 1.3 Haldningar

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Friheten til å tenke og mene hva du vil er en menneskerett Fordi vi alle er en del av et større hele, er evnen og viljen til å vise toleranse

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Myter og fakta OM KOMMUNESEKTOREN. med utdrag fra læreplan i samfunnsfag + oppgaver

Myter og fakta OM KOMMUNESEKTOREN. med utdrag fra læreplan i samfunnsfag + oppgaver Myter og fakta OM KOMMUNESEKTOREN med utdrag fra læreplan i samfunnsfag + oppgaver KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities «Folk er ikke opptatt av lokaldemokrati.»

Detaljer

Taler og appeller. Tipshefte. www.frp.no

Taler og appeller. Tipshefte. www.frp.no Taler og appeller Tipshefte Fremskrittspartiets Hovedorganisasjon Karl Johans gate 25-0159 OSLO Tlf.: 23 13 54 00 - Faks: 23 13 54 01 E-post: frp@frp.no - Web: www.frp.no www.frp.no Innledning: I dette

Detaljer

MIN FETTER OLA OG MEG

MIN FETTER OLA OG MEG arne schrøder kvalvik MIN FETTER OLA OG MEG Livet og døden og alt det i mellom 2015 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trygve Skogrand Layout: akzidenz as Omslagsillustrasjoner: Lasse Berre ISBN: 978-82-489-1742-7

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Velkommen til Sosialistisk Venstreparti Som medlem i SV

Detaljer

Single krever mer oppmerksomhet fra politikerne

Single krever mer oppmerksomhet fra politikerne Pressemelding 3.september Resultater fra omfattende valgundersøkelse: Single krever mer oppmerksomhet fra politikerne En ny undersøkelse fra nettdatingstjenesten Match.com blant nærmere 1000 norske single

Detaljer

Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske situasjonen. Velkommen, Jens!

Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske situasjonen. Velkommen, Jens! LOs 33. ordinære kongress Kontrolleres mot framføring LO-leder Roar Flåthen Den faglige situasjonen (Åpning) Dirigenter, kjære kongress Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Hvordan kan vi bli enda bedre?

Hvordan kan vi bli enda bedre? Vi forstod vår tid, og hadde løsninger som folk trodde på - Trygve Bratteli Hvordan kan vi bli enda bedre? Arbeiderpartiet er Norges kraftigste politiske organisasjon; vi har 56.000 medlemmer fra hele

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 28. januar 21. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

Det nye Stortinget vil ha statlig IT-styring av kommunene

Det nye Stortinget vil ha statlig IT-styring av kommunene Det nye Stortinget vil ha statlig IT-styring av kommunene 7 av 10 stortingskandidater vil forplikte kommunene i digitaliseringsarbeidet, og hele 9 av 10 mener staten skal finansiere felles offentlige IT

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold Arbeidslivet Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon NHO Vestfold Næringslivets hovedorganisasjon i Vestfold Ungdom i Vestfold rusler gjerne rundt for å se eller handle i butikker, og de

Detaljer

Angrep på demokratiet

Angrep på demokratiet Angrep på demokratiet Terroraksjonen 22. juli 2011 var rettet mot regjeringskvartalet i Oslo og mot AUFs politiske sommerleir på Utøya. En uke etter omtalte statsminister Jens Stoltenberg aksjonen som

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Vedtatt på årsmøte 2015 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet i perioden 2015-2019.

Detaljer

Forklaring på hvorfor jeg trakk meg som FPS-leder med øyeblikkelig virkning onsdag 9.11.

Forklaring på hvorfor jeg trakk meg som FPS-leder med øyeblikkelig virkning onsdag 9.11. Forklaring på hvorfor jeg trakk meg som FPS-leder med øyeblikkelig virkning onsdag 9.11. Av Carl I Hagen 1. For to år siden underrettet jeg Siv Jensen om at jeg hadde et sterkt ønske og stor interesse

Detaljer

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor Eit undervisningsopplegg om BARNERETTANE MÅL frå læreplanen DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING Artikkel 2: Alle barn har rett til vern mot diskriminering PRIVATLIV Artikkel 16: Alle barn har rett til

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 2016 2019 INNLEDNING Arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Grunnlovsforslag 18. ( ) Grunnlovsforslag fra Anders Anundsen, Ulf Erik Knudsen og Øyvind Vaksdal. Dokument 12:18 ( ) Bakgrunn

Grunnlovsforslag 18. ( ) Grunnlovsforslag fra Anders Anundsen, Ulf Erik Knudsen og Øyvind Vaksdal. Dokument 12:18 ( ) Bakgrunn Grunnlovsforslag 18 (20112012) Grunnlovsforslag fra Anders Anundsen, Ulf Erik Knudsen og Øyvind Vaksdal Dokument 12:18 (20112012) Grunnlovsforslag fra Anders Anundsen, Ulf Erik Knudsen og Øyvind Vaksdal

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer