Valg 09: JEG ER KLAR ER DU? NR. 7:2009 HØYREMAGASINET MULIGHETER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Valg 09: JEG ER KLAR ER DU? NR. 7:2009 HØYREMAGASINET MULIGHETER"

Transkript

1 NR. 7:2009 HØYREMAGASINET MULIGHETER Dette betyr Høyre for ditt fylke side I IV Høyre er 125 år side 12 Portrettet: Arne Hjeltnes side 16 Valg 09: JEG ER KLAR ER DU?

2 HØYRES VALGKAMPSAKER: SKOLE, SKATT OG SAMFERDSEL. SKOLE Høyre vil: Ha strengere karakterkrav for å komme inn på lærerutdanningen Innføre strengere kunnskapskrav for å bestå eksamen Gjøre utdanningen til et 5-årig masterprogram, inkludert ett års lønnet praksis At lærere skal ha faglig fordypning i fagene de underviser i Ha individuell belønning av de beste lærerne Begynne et intensivt og etter- og videreutdanningsprogram for lærerne. I første omgang 3 milliarder i perioden Sørge for åpenhet om kvalitet og resultater i skolen Sørge for aktive skoleeiere og innføre obligatorisk lederutdanning for rektorer Praksisrette teoriundervisningen på yrkesfaglige studieprogram Øke satsingen på høyere utdanning og rekruttere flere forskere FORDI: 1 av 5 elever går ut av skolen uten å kunne lese og skrive skikkelig 1 av 3 fullfører ikke videregående skole En god skole er nøkkelen for å sikre barn og unge muligheten til et rikt og godt liv. SKATT Høyre vil: Redusere skatten for alle ved å øke minstefradraget med 3500 kroner Fjerne toppskatt for folk med inntekt opp til kroner Fjerne arveavgiften og redusere formuesskatten Senke og fjerne skatter og avgifter for å trygge norske arbeidsplasser FORDI: Det skal lønne seg å jobbe En kvart million flere må betale toppskatt etter fi re år med rødgrønn regjering halvparten av de som jobber heltid betaler i dag toppskatt Mange bedrifter går konkurs og arbeidsledigheten stiger Beskatningen av norske arbeidsplasser har økt fi re år på rad. SAMFERDSEL Høyre vil: Ha en visjon om null drepte på grunn av dårlige veier innen 2020 Sørge for en sterk satsing på vei Samarbeide med private for å sikre raskere og bedre utbygging av veier Opprette et eget vedlikeholdsfond som vil sikre økt vedlikehold og standard Åpne for konkurranse i togtilbudet Belønne kollektivtiltak og satse på bybaner/«superbusser» med separate traseer Endre bilavgiftene og øke vrakpanten Innføre krav om at nye offentlige og kollektive kjøretøyer skal være klimanøytrale FORDI: Køer stjeler tid både for mennesker og bedrifter Dårlige veier gir unødvendige ulykker og dødsfall Bedre veier er en investering for fremtiden 2 / MULIGHETER 7-09 / Høyremagasinet p

3 M INNHOLD: 6VALG 09 Høyremagasinet MULIGHETER 5 NR. 7:2009 KRONIKK Kåre Willoch: Dersom det blir flertall på Stortinget for partier som regner seg selv som borgerlige, vil det bli en fundamental oppgave for Høyre å medvirke til at hele den praktiske politikken vil fortjene denne betegnelsen. Når valgkampen er over natt til tirsdag 15. september, har Høyre gjennomført flere hundre arrangementer og hatt like mange stander over hele landet, banket på over dører og delt ut like mange kakestykker. Det viktigste medlemmene kan gjøre nå, er å snakke med alle de kjenner, ansikt til ansikt, og fortelle dem hvorfor de skal stemme Høyre, sier leder i Høyre Erna Solberg. Hun minner om at valgkampen ikke er over før stemmene er talt. MIDTSIDENE: HØYRE I DITT FYLKE Hva vil Høyre gjøre for deg i ditt fylke? Hvorfor bør Høyre i regjering? ÅRSJUBILEUM LES MER OM VALGET PÅ SIDE 6 Da Høyre ble stiftet i august 1884, var de grunnleggende verdiene frihet, ansvar og mangfold. 125 år senere preger de sammen verdiene fortsatt alle sider av Høyres politikk. 24 LEDER 4 Høyre går til valg på lavere skatt, bedre skole og mer og bedre vei på halve tiden. 16 PORTRETTET: ARNE HJELTNES Arne Hjeltnes tror det finnes flere Høyre-folk her til lands enn det vi er klar over. Utfordringen er å vekke dem til live. Det er betre å ha 25 prosent som elskar ein, og 75 prosent som er sterke motstandarar, enn å ha 14 prosent som er lunkne, og 86 prosent som gir blaffen i kva Høgre meiner. SISTESIDEN Høyremagasinet / MULIGHETER 7-09 / 3

4 LEDER Det er nå det avgjøres Minneord Odd Martin Dagsleth Det var med ufattelig og nummen sorg vi mottok beskjeden om fylkessekretær Odd Martin Dagsleths brå bortgang. Han mistet livet i en møteulykke sent på kvelden 5. august, han var som så ofte på vei hjem etter en lang dag på jobb i Høyres tjeneste. Odd Martin ble 56 år. At en så optimistisk og energisk person ikke lenger er blant oss, er uvirkelig. Gjennom mer enn 30 år var Odd Martin høyt og lavt i Buskerud Høyre. Odd Martin var fylkessekretær i 25 år, han var redaktør av Kanal Blå og pensjonistradioen, han var tidligere formann i Buskerud Unge Høyre, han satt i kommunestyret i Røyken. Han kjente alle, alle kjente ham og han var alltid tilgjengelig. Våre tanker og medfølelse går nå til Marte-Mari, deres to barn og de nærmeste. For oss i Buskerud Høyre har en venn, en særdeles dyktig medarbeider og en inspirator nå gått bort, og savnet preger oss alle. Odd Martin minnet oss alltid om at «The show must go on» både i medgang og motgang. La det inspirere oss til ekstra innsats i tiden framover. Morten Eriksrød, leder Buskerud Høyre Trond Helleland, stortingsrepresentant Høyre, Buskerud Valgdagen 14. september vil være avgjørende for om vi får et nytt politisk flertall i Norge, og en ny retning for samfunnsutviklingen. Etter valget kan det bli viktigere at bedre og tryggere veier bygges på halve tiden, enn å hindre at det skjer i samarbeid med private. Det kan bli viktigere å få flest mulig gode lærere, enn å få flest mulig assistenter for å pynte på statistikken. Det kan bli slutt på at finansministeren i sin iver etter å «ta de rike», ender opp med å skatte i hjel små og mellomstore bedrifter. Men det skjer bare hvis vi får et nytt flertall. De rødgrønne har rett i at sofavelgerne er deres største fiende. Sofavelgerne er alle partiers største fiende. Derfor går Høyre systematisk dørbank frem til valget. Vi skal sørge for at færrest mulig Høyre-stemmer blir sittende i sofaen den 14. september. Valgkampen i år blir intens. Det er jevnt på meningsmålingene, og de rødgrønne har tatt frem skremselspropagandaen. Ikke la dere skremme! Høyre har en stolt historie når det gjelder å utvikle velferdsstaten. Regjeringen er rik på skremselsretorikk, men fattig på politikk. Derfor går Høyre til valg på lavere skatt, bedre skole og mer og bedre vei på halve tiden. Fordi det er bra for hvert enkelt menneske som får mer kunnskap og blir bedre rustet til å møte livets utfordringer. Fordi det er bra for hver enkelt arbeidstaker som får en tryggere jobb. Fordi det er bra for hver enkelt bilist som slipper å utsettes for en trafi kkulykke. Men også fordi disse sakene i sum bidrar til å sikre Norge flere ben å stå på i fremtiden, fordi samfunnet som helhet tjener på at verdiskapingen økes som følge av en slik satsing. «FOTO: CF-WESENBERG Høyre har en stolt historie når det gjelder å utvikle velferdsstaten. Regjeringen er rik på skremselsretorikk, men fattig på politikk. Når vi snakker med velgerne, må vi huske å også være konkrete. Vi bygger ikke bare bedre vei med smartere metoder, men også med 31 milliarder mer enn Regjeringen og et vedlikeholdsfond på 50 milliarder. Vi sørger for mer kunnskap i skolen gjennom skjerpede krav til å komme inn på lærerskolen for fremtidens lærere og tre mrd. til etterutdanning av dagens lærere. Vi trygger arbeidsplassene gjennom å fjerne formuesskatten og la bedriftene bruke mindre tid på byråkrati ved å fjerne hvert femte skjema for næringslivet. Vi gir folk en romsligere lommebok ved å sikre at ingen med inntekt under betaler toppskatt, vi hever bunnfradraget og vi fjerner arveavgiften. Det er slik velferden trygges, både for den enkelte og for samfunnet og derfor satser vi på skatt, skole og samferdsel i denne valgkampen. Jeg skal gjøre mitt for at velgerne får høre det hver dag frem til valget, og jeg håper du gjør det samme. Godt valg! ERNA SOLBERG 4 / MULIGHETER / 7-09 / Høyremagasinet

5 KRONIKK ILLUSTRASJON: STEIN LØKEN Fundamentale krav til borgerlig politikk KÅRE WILLOCH Tidligere partileder og statsminister Dersom det blir flertall på Stortinget for partier som regner seg selv som borgerlige, vil det bli en fundamental oppgave for Høyre å medvirke til at hele den praktiske politikken vil fortjene denne betegnelsen. Ordet borgerlig er tradisjonelt forbundet med respekt for andres tro, livssyn og særegenheter. Dette er felles for flere ideologier, men en regjering kan ikke med rette kalles borgerlig dersom den ikke hele tiden opptrer i samsvar med slike holdninger. Borgerlige ideer vil også beskytte samfunnet mot den uro og de velferdstap som følger av brå forandringer i økonomi og sosiale forhold. Det stiller krav om moderasjon og forutsigelighet i styringen av landet. Den økonomiske verdenskrisen kan skape uklarhet om virkninger av forandringer i statens utgifter og inntekter. I en krisetid, da meget arbeidskraft og andre produksjonskrefter ligger ubrukt på grunn av utilstrekkelig etterspørsel, kan sterkere økning i statens utgifter ofte bidra til større produksjon, velstand og velferd. Men når man kommer tilbake til mer normale forhold, vil økt utstrømning av penger fra staten ofte føre til sterk stigning i priser og kostnader, og tap av arbeidsplasser som konkurrerer med utlandet. Dette er skadevirkninger av for sterk offentlig pengebruk som melder seg uansett hvor meget «oljepenger» staten har «på bok». Alle som har lovet borgerlig politikk, er forpliktet til å motvirke slikt inflasjonspress. Inflasjonspolitikk blir lett populær til å begynne med, men får dramatiske sosiale og økonomiske skadevirkninger senere. Etter en valgkamp der noen har gitt svært kostbare løfter, kan det bli en krevende oppgave for Høyre å hindre inflasjonsdrivende lettsindigheter. Alle som betegner seg selv som borgerlige, må også føle sterk forpliktelse til å legge stor vekt på hensynet til kommende generasjoner. De generasjoner som tømmer oljekilder som er skapt gjennom millioner av år, har ikke moralsk rett til å bruke det meste av den «inntekt» det gir til å betale for dagens oppgaver og sine egne pensjoner. Den såkalte handlingsregelen for å begrense bruken av oljeinntektene går ikke for langt når det gjelder å sikre en rimelig andel for våre etterfølgere. Det bør være et borgerlig minstekrav at den blir fulgt igjen når krisen er over. Omsorgen for fremtiden stiller store krav til all politikk som kan påvirke klimaet. Noen har prøvd å rømme unna slike vanskeligheter ved å hevde at det ikke er sikkert at menneskelig aktivitet betyr noe i denne sammenheng. Men at det er risiko for at menneskelig aktivitet påvirker klimaet, våger neppe noen å benekte. Og med risiko for at vår aktivitet kan medvirke til klimaendringer som betyr katastrofer for kommende generasjoner, kan ingen fortjene betegnelsen borgerlig hvis de hindrer en effektiv politikk for å begrense utslipp av «klimagasser». Et sterkt Høyre er en forutsetning for en politikk som fortjener betegnelsen borgerlig, og som ikke viker tilbake for det som er upopulært på kort sikt, når det er nødvendig på lengre sikt. Høyremagasinet / MULIGHETER / 7-09 / 5

6 VALG 2009 / TEKST Gaute B. Iversen / FOTO Truls Bakken ANSIKT T 6 / MULIGHETER 7-09 / Høyremagasinet

7 L ANSIKT Høyremagasinet / MULIGHETER 7-09 / 7

8 VALG 2009 / TEKST Gaute B. Iversen / FOTO Truls Bakken VI SKAL BRUKE de neste ukene godt, var oppfordringen fra Erna Solberg før hun la ut på dørbank. En knapt bestått i dag skal bli morgendagens strykkarakter for lærerne. Under valgkampåpningen i Bergen ga Erna Solberg eksempler på hun vil gjøre for norske elever. Samtidig var det med stor entusiasme hun ønsket sitt fotfolk lykke til med dørbank, samtaler og overbevisende, politiske diskusjoner. NÅR VALGKAMPEN ER OVER natt til tirsdag 15. september, har Høyre gjennomført flere hundre arrangementer og hatt like mange stander over hele landet, banket på over dører og delt ut like mange kakestykker. I år har Høyre satset i større grad på å møte velgerne ansikt til ansikt i stedet for store annonsekampanjer og dyre reklamesatsinger. Det viktigste medlemmene kan gjøre nå, er å snakke med alle de kjenner, ansikt til ansikt, og fortelle dem hvorfor de skal stemme Høyre, sier leder i Høyre Erna Solberg. Hun minner om at valgkampen ikke er over før stemmene er talt. Tv-debatter og avisintervjuer er viktige virkemidler for å få frem budskapet, men det aller viktigste er at vi møter folk og snakker med dem. Derfor har vi satset så mye på å gjennomføre husbesøk og er til stede på mange arrangementer og med stander over hele landet, sier Solberg, som tross en rekke intervjuer og tv-opptredener både vil stå på stand og gå på husbesøk i innspurten. Gleder seg Det jeg gleder meg mest til i valgkampen, er å møte mennesker. Vi må ikke være sjenerte for å snakke med folk. Velgerne er opptatt av innholdet i politikken vår og vi har et godt budskap, sier Solberg. Hele det siste året er det drevet valgkamp i alle deler av Høyre. Gjennom kampanjene «Ett år igjen» og «Halvt år igjen» har partiorganisasjonen varmet opp. I løpet av det siste året har hele 2000 ildsjeler vært på skoleringskonferanser. Høyres valgkamp ble for alvor åpnet 15. august i Bergen. Sentralt i byen holdt Erna Solberg og lokale kandidater appeller. Mot slutten av valgkampen skal Høyre gjennomføre en 100-timers kampanje hvor aktiviteten vil bli særlig høy. Da vil antallet ildsjeler ute på stander og på husbesøk være på sitt høyeste. Siste dagene viktig Fire av ti velgere bestemmer seg ikke for hvilket parti de skal stemme før den siste uken før valget. Mange bestemmer seg ikke før selve valgdagen. Derfor er det viktig å stå løpet helt ut og holde høy aktivitet helt frem til valgdagen, sier Høyre-leder Erna Solberg. Høyre er den eneste garantisten for en borgerlig regjering etter fi re år med rødgrønt styre. De andre partiene er uklare når det gjelder en borgerlig regjering, selv med et borgerlig flertall. Det er bare Høyre som er garantisten for en borgerlig regjering. Ved å stemme Høyre garanterer vi at stemmen blir brukt for å få til en borgerlig regjering med Høyres politikk, sier Solberg. Hun oppfordrer medlemmer og sympatisører til å stå på for å sanke flest mulig stemmer for Høyre helt frem til valglokalene stenger 14. september. Solberg understreker at de som skal ut og snakke med folk om Høyres politikk, må gjøre seg godt kjent med sakene og argumentasjonen. Alle medlemmer i Høyre kan lese informasjonen på partiets intranettsider. Mye Internett Høyre var tidlig ute med å ta i bruk Internett og digitale medier i valgkampen. Allerede i 1999 var nyhetsbrev og streaming av video en del av valgkampen. I år er imidlertid aktiviteten på Internett kraftig utvidet, og Høyre var det første partiet som tok i bruk Twitter. Partiet var også først ute 8 / MULIGHETER 7-09 / Høyremagasinet

9 ! FAKTA: HØYRES VALGKAMP VALGKAMPEN ble offisielt åpnet 15. august i Bergen, men allerede før det var det gjennomført mange arrangementer og stander på festivaler og markeder. MER ENN 2000 AKTIVISTER har vært på skoleringssamlinger i forkant av valgkampen. I LØPET AV valgkampen skal Høyres ildsjeler gjennomføre husbesøk over hele landet. DET ER SENDT UT postkort til husstander over hele landet. DET ER TRYKT OPP og sendt ut over 1,5 million løpesedler til hele landet, fordelt på 383 lokal- og fylkeslag. I tillegg kommer egen produksjon i fylkene. HØYRE HAR 7000 aktive tillits- og folkevalgte over hele landet som deltar i valgkampen. I FORBINDELSE MED den nasjonale valgkampåpningen i Bergen ble husstander ringt opp med en automatisk telefonbeskjed fra Hermann Friele. med bloggtreff hvor bloggerne enten personlig eller via videooverføring på nettet kan stille spørsmål til partiets representanter. Under årets valgkamp er nettsider som YouTube, Flickr, Facebook, Twitter og forskjellige blogger brukt aktivt for å nå ut til potensielle velgere på nye plattformer. Partiets kandidater og medlemmer er også lært opp i hvordan de best kan bruke nettet for å nå ut med sitt budskap og komme i kontakt med nye velgere. I tillegg til bruken av såkalte sosiale medier har Høyre i år valgt å legge det meste av sitt reklamebudsjett på nettet, i tillegg til noen avisannonser og plakater. Alle anledninger Solberg ber medlemmene om å bruke alle anledninger til å møte folk og snakke om Høyres politikk. Høyre er fremtidspartiet. Våre valgkampsaker er: SKATT: Høyre vil senke skatter og avgifter på lave og vanlige inntekter for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe. Høyre vil senke skatter og avgifter for å trygge arbeidsplasser og gjøre det enklere å skape nye arbeidsplasser. Blant annet ved midlertidig å redusere arbeidsgiveravgiften og fjerne arveavgiften og skatt på arbeidende kapital. Øke innslagspunktet på toppskatt til kroner. SAMFERDSEL: Høyre vil ha flere, bedre og tryggere veier, både for å sikre mennesker og gjøre det enklere for næringslivet å frakte varer. Høyre vil samarbeide med private aktører for å få en raskere utbygging av veier. Høyre vil bygge ut motorveier og kollektivtransport systematisk på en måte som fungerer bedre enn i dag. Høyre vil at ingen i Norge skal bli drept i trafi kken på grunn av dårlige veier. SKOLE: Høyre vil skjerpe opptakskravene til lærerutdanningen, gjøre læreryrket mer attraktivt og sikre bedre etter- og videreutdanning av lærere. Høyre vil ha åpenhet om resultatene til de forskjellige skolene for å kunne skape en bedre skole. Høyre vil ha fokus på kunnskap og grunnleggende ferdigheter. Alle skal kunne lære seg å lese, skrive og regne skikkelig. Når velgernes dom faller natt til 15. september, er det resultatet og mulighetene for igjen å komme i regjering som betyr mest. Det er alltid resultatet som er det viktigste målet på om vi har gjennomført en god valgkamp. Men det er også viktig at vi ser at vi har greid å engasjere og holdt et høyt aktivitetsnivå helt til slutt i valgkampen, sier Solberg. Seniorer over hele landet Over hele landet engasjerer medlemmene i Senior Høyre seg i valgkampen. Har man vært politisk engasjert hele livet, er det ikke lett å la være fordi man er blitt gammel, sier Michael Birkeland. Senior Høyre har eksistert i 30 år og leder Michael Birkeland avviser Carl I. Hagens påstand om at Hagen er landets første seniorpolitiker. Det er tull. Vi har holdt på i mange tiår. Jeg er 80 år gammel og fortsatt aktiv, så den første seniorpolitikeren er han ikke, ler Birkeland. De 4000 medlemmene i Senior Høyre er med i sluttspurten på valgkampen og støtter opp om sine lokale Høyre-foreninger på stander og arrangementer. De har også laget en egen brosjyre hvor de har lagt vekt på saker de mener er viktige for seniorer. For eksempel om trygghet som en forutsetning for frihet og utfoldelse. Da nytter det ikke med sommerstengte lensmannskontor, bil tyver som blir tatt og slippes fri, øysamfunn som ikke har sett en politiuniform i manns minne, lensmannskontor som er åpne åtte timer i uken og stadig lengre behandlingstid for alvorlige voldsforbrytelser. Om helse og omsorg spør de retorisk: «Spiller det noen rolle om den hjemmehjelpen du trives med, er privat eller kommunalt ansatt, gitt at prisen er den samme? Spiller det noen rolle hvem som eier sykehuset når du trenger en operasjon?» I forbindelse med valgkampen har seniorene i år, som for to år siden, trykt opp T-skjorter med teksten «Gammel nok til å bestemme selv». Vi håper vi skal være synlige i valgkampen og vil gjøre vår innsats for at Høyre skal gjøre et godt valg, sier Birkeland.. Høyremagasinet / MULIGHETER 7-09 / 9

10 VALG 2009 / TEKST Sunniva Ihle Steinstad / FOTO Trine-Lise Østlund Blime GOD STEMNING i teltet da Erna Solberg ankom debattcampen. Unge Høyre kvesser snakketøyet Mens de andre ungdomspartiene har sommerleir, bruker Unge Høyres medlemmer sin sommerferie på å forberede seg til høstens skoledebatter. Fra August var over 130 medlemmer samlet på Hove leir utenfor Arendal på det som kan betegnes som Norges tøffeste tale- og debattskolering. I løpet av fem dager ble deltakerne drillet i å holde innlegg, grillet i alle mulige politiske tema og gjennomgikk debattsimulering som får «Tabloid» til å virke som en søndagsskole. Sjelden er så mange fremtredende Høyre-topper samlet på samme arrangement. Erna Solberg, Jan Tore Sanner, Trond R. Hole, Ine Eriksen Søreide og Torbjørn Røe Isaksen er bare noen av de toppolitikerne som ønsket å besøke Unge Høyres debattcamp disse dagene. Selv om valgkampen er i gang for fullt i mitt eget fylke, velger jeg å prioritere debattcampen disse dagene, sier toppkandidat for Telemark Høyre Torbjørn Røe Isaksen. Jeg vet av erfaring fra 2007 hvor viktig dette er for hele Høyre. Dette er andre gang Unge Høyre arrangerer debattcamp og resultatene fra 2007 viste at denne uka med drilling og debatt hadde en klar effekt på Høyres oppslutning under skolevalget. Etter årets suksess vet vi at dette utvilsomt kommer til å bli en ny tradisjon, sier leder i Unge Høyre Henrik Asheim, som innrømmer at de setter høye krav til medlemmene som deltar på skoleringene.! FAKTA HØYRE BLE kåret til valgvinner etter skolevalgene i 2007 med en fremgang på 5,8 % fra 2005 til 17,5 %. Høyre og Arbeiderpartiet har tradisjonelt hatt mindre oppslutning ved skolevalgene enn ved de ordinære valgene. Dette har endret seg ved de siste valgene. Alle må forberede seg nøye før de kommer, de blir inndelt etter nivå slik at de skal få en mest mulig tilpasset undervisning og får individuelle tilbakemeldinger av en fast skolerer underveis gjennom hele campen. Siste dagen kårer vi beste innlegg og hvem som har vist mest fremgang, sier Asheim. Debattcampen samler en fin blanding av nye og gamle medlemmer og til sammen gjør dette at bredden på skoleringen blir best mulig. Unge Høyre har lenge vært kjent for å ha den beste tale- og debattskoleringen blant de politiske ungdomspartiene. Dette har vært kjempe bra. Jeg har storkost meg i løpet av campen. Vi har lært masse og de andre ungdomspartiene kan bare grue seg til å møte denne gjengen i høst, sier nestleder i Hamar Unge Høyre Mette Sol Noreng (19 år). Hun er deltaker på debattcampen for første gang og tydelig fornøyd med sine dager på Hove. Etter denne uken er vi nå helt sikre på at Unge Høyres skoledebattanter er klare for enhver utfordring og vi skal seire, avslutter en tydelig fornøyd Henrik Asheim. ÅRETS SKOLEDEBATTER avholdes fra 24. august til 8. september og resultatet offentliggjøres 8. september. Skolevalgsresultatet blir ilagt stor vekt av de politiske kommentatorene som en god indikasjon på hvordan valgresultatet blir. 10 / MULIGHETER 7-09 / Høyremagasinet

11 Høyremagasinet / MULIGHETER 7-09 / 11

12 HØYRE 125 ÅR / TEKST Gaute Iversen / FOTO istockphoto 125 ÅR FOR FRIHET OG ANSVAR Da Høyre ble stiftet i august 1884, var de grunnleggende verdiene frihet, ansvar og mangfold. 125 år senere preger de samme verdiene fortsatt alle sider av Høyres politikk. 125 år etter at Emil Stang ble Høyres første formann, er de opprinnelige, grunnleggende prinsippene i partiet fortsatt like aktuelle: Høyres skulle være basert på prinsipper og verdier, ikke være et talerør for enkeltgrupper i samfunnet. Partiet skulle jobbe for et borgerlig samarbeid som alternativ til sosialismen og skulle jobbe for sosiale reformer. De styrende verdiene i partiet er fortsatt frihet, ansvar og mangfold. At aksept av parlamentarismen også var et grunnleggende prinsipp, hadde sin bakgrunn i at grunnleggerne akkurat hadde tapt en hard kamp mot innføringen av nettopp parlamentarismen. Men når slaget var tapt, var det Høyre som bidro mest til å utforme parlamentarismens virkemidler: Det var Emil Stang som allerede i 1884 fremmet det første mistillitsforslaget og to år senere stilte det første kabinettspørsmålet. Da han i 1889 dannet sin andre regjering, var det en regjering utgått fra mindretallet, stikk i strid med den parlamentariske teorien. Inntrykket av at Høyre har vært motstander av sosiale reformer, stemmer dårlig med historien. Allerede i 1909 vedtar Høyre sykelønn og forsikring av sjømenn. I 1923 vedtar Høyreregjeringen innføringen av alderstrygd, men ordningen innføres ikke før i 1936 på grunn av statens økonomiske problemer. Og i 1967 innføres folketrygden mens Høyre sitter i regjering. Et høydepunkt i Høyres historie var Carl Joachim Hambros klinkende klare standpunkt mot samarbeid med Nasjonal samling og ikke minst innsatsen i de dramatiske dagene i april Da Hambro fi kk Stortinget til å vedta Elverumsfullmakten, ga det regjeringen legitimitet i utlendighet i krigsårene. Etter krigen er det Sjur Lindebrække som har fått mye av æren for å utforme det moderne Høyre. Han markerte seg med tradisjonelt uvanlige Høyre-standpunkt. Blant annet slo han allerede i 1947 fast at full sysselsetting var et overordnet mål for partiet. 12 / MULIGHETER 7-09 / Høyremagasinet

13 HØYRE 125 ÅR / TEKST Gaute Iversen Selv om Jon Lyngs regjering sammen med Senterpartiet, Venstre og KrF bare holdt en knapp måned, ble den et viktig høydepunkt fordi den viste at den borgerlige siden kunne samles om å danne regjering. Det var en viktig faktor da Bortenregjeringen to år senere ble dannet. I 1981 gjør Høyre sitt beste valg siden 1924 med hele 31,7 prosent oppslutning. Kåre Willochs rene Høyre-regjering markerer nok et høydepunkt i historien. Regjeringen sørger for store reformer i Norge. Blant annet ved å oppheve NRK-monopolet, boligmarkedet blir fritt og lukkeloven ble erstattet av åpningstidsloven som ga butikkene anledning til å holde åpent når folk hadde tid til å handle. Willochs regjering ble en koalisjonsregjering etter to år og etter valget i 1985 var den i mindretall, men hadde støtte fra Fremskrittspartiet. I 1986 måtte regjeringen gå etter kabinettspørsmål på økning av bensinavgiftene. I 1989 var Høyre igjen tilbake i regjering sammen med KrF og Senterpartiet. Denne gangen ledet av Jan P. Syse. Regjeringen gikk i oppløsning i 1990 da det ble klart at Senterpartiet ikke kunne sitte i regjering med Høyre i lys av den kommende avstemningen om EU-medlemskap. Det skulle gå 11 år før Høyre igjen satt i regjeringsposisjon, denne gangen sammen med KrF og Venstre i Kjell Magne Bondeviks andre regjering. Bondeviks andre regjering måtte gå av etter valgnederlaget i 2005, som banet vei for den rødgrønne regjeringen. Foran valgkampen 2009 er en borgerlig regjering igjen innen rekkevidde etter fire år med rødgrønt styre. Høyre fokuserer fortsatt på valgfrihet for enkeltmennesket og vil senke skatter og avgifter, bygge flere og bedre veier og skape en bedre skole. Slik var feiringen Høyres jubileum ble feiret over hele landet. Rundt om var det egne festmiddager og arrangementer. Over hele landet ble det delt ut kakestykker for å feire dagen. I Spikersuppa i Oslo sentrum var gamle valgplakater stilt ut. Barn ble oppfordret til å tegne hvordan de tror landet og verden ser ut om nye 125 år. Kåre Willoch, formann Høyre Gjennom hele sin historie har Høyre vært en fundamental bidragsyter til kulturell og økonomisk fremgang, som det uunnværlige grunnlag for en reell velferdsstat. Det forutsetter respekt for alle grupper i landet, samspill mellom offentlig og privat innsats, og moderasjon og langsiktighet i bruken av offentlige midler. Samtidig har Høyre støttet alle folks krav på selvstendighet. I samarbeid med andre med slike grunnholdninger, med front mot lettsindigheter på fremtidens bekostning, har Høyre gitt avgjørende bidrag til fremtidsrettet styring av landet. Det er en stor samfunnsoppgave å bidra til at Norge også i fremtiden har et kraftfullt og dynamisk konservativt parti, som ikke går på akkord med ekte borgerlige verdier, en rolle som bare Høyre kan fylle. Kåre Willoch Jo Benkow, formann Høyre I 125 år har Høyre holdt fast ved sine grunnleggende verdier både om individets rett til utfoldelse og samfunnets forpliktelser overfor dem som lider nød. Samtidig har Høyre satset på et samfunn preget av bredt borgerlig samarbeid både nasjonalt og internasjonalt. Derfor står et samlet Høyre bak ønsket om å delta med full kraft i det europeiske fellesskap. Det er det grunn til å gratulere med. Jo Benkow Kaci Kullmann Five, leder i Høyre Norge fortjener et livskraftig Høyre fordi vi trenger en forkjemper for et samfunn: som gir enkeltmennesker rett, plikt og mulighet til selv å ta ansvar for eget liv bl.a. gjennom økt valgfrihet som lar frihet og ansvar gå hånd i hånd som tar forvalteransvar overfor neste generasjon alvorlig både i økonomi og miljøpolitikk som gir hver enkelt de beste muligheter til å utvikle og benytte sine evner og anlegg maksimalt til eget og fellesskapets beste som setter grenser for politikkens innflytelse både i økonomi og i folks hverdag som ønsker friere mennesker i et tryggere samfunn som våger å ta et standpunkt i EU-saken og vil gi Norge medinnflytelse i Europas viktigste samarbeidsorgan. Jeg ønsker Høyre hjertelig til lykke på 125-årsdagen! Kaci Kullmann Five Jan Petersen, leder i Høyre Det har unektelig gått opp og ned for jubilanten og nå står vi igjen i en situasjon som er vanskelig. Men basert på vår nyere historie er erfaringen klar: Vi kan greie det. Og greier vi det ikke nå, greier vi det neste gang. Det er ikke mer enn 12 år siden vi gjorde et vanvittig dårlig valg. Budskapet var utydelig og tonen var sliten. Fremskrittspartiet var større. I løpet av fire år snudde vi det til fremgang og valgseier: 50 prosent økning av stemmeandelen fra ett valg til et annet. Igjen landets nest største parti og det naturlige samlingspunkt på ikke-sosialistisk side. Budskapet var fokusert så mye at det huskes åtte år senere: skatt og skole. Egentlig var det bare ett: Begge disse sakene var en del av en strategi for hvordan et lite land som vårt skulle greie seg i en åpen og globalisert verden i rivende utvikling. Vi måtte være best på noe: kunnskap og vilkår for det skapende næringsliv. Høyre har noe velgerne vet å sette pris på når det gjelder: langsiktighet, moderasjon, anstendighet og med visjon for hvordan Norge skal plassere seg i det internasjonale bildet. Vi skal greie det igjen! Mvh Jan Petersen Helga Hjetland, leder Utdanningsforbundet Gode Høgre-folk! Til lukke med jubileet. Er ein så gamal som Høgre no er blitt, har ein også nokre godbitar i bagasjen. Ei kjelde til visdom, så å seie. Finn fram att det verdikonservative idégrunnlaget i skulepolitikken. Litt meir fokus på danning og kunnskap og litt mindre fokus på rangering og premiering. Ta på alvor at utdanning først og fremst handlar om samfunnsansvar, fellesskap og langsiktig arbeid. Helsing Helga Høyremagasinet / MULIGHETER 7-09 / 13

14 HØYRE 125 ÅR / TEKST Gaute Iversen Arve Bakke, leder i Fellesforbundet Det er ingen grunn til å legge skjul på at Høyre og fagbevegelsen ofte har stått langt fra hverandre i viktige velferds- og fordelingsspørsmål. Dette har nok hatt sammenheng med at Høyre tradisjonelt har stått arbeidsgiverne nær, og at det av denne grunn har vært en del interessekonfl ikter. I industri- og næringspolitiske saker har imidlertid fagbevegelsen og Høyre hatt mer sammenfallende syn. Høyre er et viktig politisk parti. Partiet har eksistert i 125 år og har en klar og viktig forankring på borgerlig side i norsk politikk. Skal vårt demokrati fungere, må vi ha meningsbrytninger mellom høyre- og venstresiden i norsk politikk. Gratulerer med jubileet! Hilsen Arve Bakke Paal Frisvold, leder Europabevegelsen Gratulerer med 125-årsjubileet! Europabevegelsen er svært takknemlig for Høyres utrettelige kamp for å sette EU-spørsmålet på den politiske agendaen i Norge. I et historisk perspektiv, når vi endelig finner vår plass i Europa, vil Høyre fremstå som et parti som tok ansvar og viste pågangsmot, i et av de største og vanskeligste politiske spørsmålene for Norge. Vi ser frem til å kjempe side om side i årene fremover! Hilsen Paal Frisvold Kristin Halvorsen, leder i Sosialistisk Venstreparti I SV er vi glad for at det finnes et konservativt parti som bidrar til å tydeliggjøre skillelinjene i norsk politikk. På sitt beste er Høyre et parti som forsvarer enkeltmenneskers frihet og rett til å være seg selv. På sitt verste, i en SV-leders øyne, er Høyre et markedsliberalistisk parti som ofrer friheten for den enkelte for markedskreftene. Jeg setter likevel pris på politiske motstandere som har en tydelig verdiforankring. Gratulerer med 125-årsjubileet! Kristin Halvorsen Lars Sponheim, leder Venstre Venstre gratulerer Høyre og ønsker velkommen etter med de 125 år! Vi begynte som motpoler, er fortsatt mye forskjellige, men har funnet sammen om mye god politikk i nyere tid. Vi ønsker lykke til videre, men pass på grensene mot ytre høyre! Hilsen Lars Sponheim, Venstres leder Verden gaar aldrig tilbage; den kan vel gaa i ring, men den gaar aldrig direkte tilbage Høyres første formann, Emil Stang Høyre blir stiftet 25. august. Emil Stang blir partiets første formann Høyre vedtar bl.a. sykeforsikring og forsikring av sjømenn, i et program som er dominert av en sosial reformvilje. Anna Rogstad møter som første kvinne på Stortinget. Høyres parlamentar iske leder C.J. Hambro er en av de første norske politikerne som engasjerer seg mot den truende nazismen. Høyre advarer også sterkt mot nedbyg gingen av Forsvaret i årene før den tyske okkupasjonen. Høyre fører an i kampen mot Arbeiderpartiets ønske om å gi regjeringen ubegrensede fullmakter til å gripe inn i økonomien under oppbyggingen av landet. Høyre oppfordrer i stedet til privat initiativ og skapende krefter. Høyres John Lyng fikk gjenreist det borgerlige samarbeidet og dannet regjering. Regjeringen Borten tiltrer med seks statsråder fra Høyre. Høyre er i regjering og vår samferdsels minister, Håkon Kyllingmark, sørger for at byggingen av småflyplasser over hele landet revolusjonerer norsk luftfart, og både vei- og tele nettet blir kraftig bygget ut. Folketrygden innføres av den borgerlige regjeringen tallet «Høyre vil det alltid være behov for. Partiet er udødelig som arvesynden.» Trygve Bull Høyre-regjeringen vedtar å innføre alderstrygden, men på grunn av statens store økonomiske problemer kan ikke dette settes i verk før i C.J. Hambro, Stortingets president siden 1935, sørger for evakuering av stortingsrepresentantene, regjeringen og kongefamilien ut av Oslo når tyskerne invaderer landet den 9. april Konservatismen står i enhver stat i nærmeste sammenheng med tradisjon og historisk utvikling, og med de nasjonale skatter som forutgående slektsledd har samlet. Formann C. J. Hambro Høyre jobber aktivt for norsk medlemskap i EF. 14 / MULIGHETER 7-09 / Høyremagasinet

15 HØYRE 125 ÅR / TEKST Gaute Iversen Siv Jensen, formann Frp Det er gledelig å få muligheten til å gratulere Høyre med 125-årsjubileet. Det er et viktig og historisk jubileum som bør feires. Høyre og Frp har mye til felles. Vi har begge en viktig og interessant historie. I dag står vi sammen om troen på frihet, enkeltmennesket og retten til å bestemme over eget liv. Gratulerer med jubileet! Siv Jensen Liv Signe Navarsete, leder Senterpartiet Eg vil gjerne ynskja Høgre til lukke med 125-årsjubileet. Tida går og politikk er alltid framtid. Men av og til er det mykje lærdom og inspirasjon å henta frå tankar som vart tenkte i tider som har vore. Nett det slo meg då eg las dette i Høgre sitt valprogram frå 1953: «Landet har naturlege rikdomskjeldor som ikkje er utnytta enno, og folket har overskot på skapande evne og vilje. Alt ligg godt til rettes for ein rik materiell og kulturell vokster, når berre samfunnet vert såleis styrt og stelt at dei byggjande kreftene slepp til og får verke- og voksterrom.» Dette er vakkert tenkt og godt skrive. Av og til er det meir som bind oss saman enn som skil oss frå kvarandre. Samstundes kan ikkje folkestyret vårt verka og veksa utan desse skilnadene! Difor trengst Høgre. Og difor treng Høgre å bryna seg på Senterpartiet... Liv Signe Navarsete Dagfinn Høybråten, leder KrF Høyre har på sitt beste vært en politisk kraft av ansvarlighet og helhetstenkning, som har insistert på at verdiene må skapes før de fordeles. Dette trenger norsk politikk mer enn noensinne. Ved flere korsveier har også våre partier evnet å samarbeide til beste for landet. Fortsatt tror jeg det er noe sant i Jan P. Syses ord om at både Høyre og KrF har vist seg fra sin beste side når vi har samarbeidet: «Da husker Høyre at politikken består av mer enn kroner og øre, samtidig blir KrF minnet om at politikken faktisk er avhengig av kroner og øre.» Til lykke med 125-årsjubileet! Dagfinn Høybråten Jens Stoltenberg, leder Arbeiderpartiet I forbindelse med Høyres 100-årsjubileum i 1984 overrakte Gro Harlem Brundtland et par forgylte bremseklosser i gave fra Arbeiderpartiet. Bremseklossene var ment som et symbol på Høyres rolle; dels ertende fra en mer reformorientert motstander, men dels også i respekt overfor at det av og til kan være viktig med et modererende element i politikken. Høyre har gjennom historien vært både en motspiller og en medspiller for Arbeiderpartiet. Vi gratulerer dere med 125-årsdagen. Jens Stoltenberg Høyre nedkjemper forslag om å fjerne eksamen og karakterer i ungdomsskolen. Høyre får største oppslutning siden 1924 med 31,7 prosent. Kåre Willoch danner ren Høyreregjering. NRK-monopolet oppløses. Etter få måneder i regjering sørger Høyre for at ikke-statlige organisasjoner kan drive nærradio og lokal-tv. Høyre støtter NATOs dobbeltvedtak som et bidrag til å stanse Sovjetunionens opprustning. Høyre innfører fritt boligmarked i Norge. Det gjør det enklere for folk å skaffe seg egen bolig og det blir slutt på å betale penger under bordet for å få bolig. Ny åpningstidslov. Butikkenes åpningstider har vært strengt regulert ut fra behovene da de fleste kvinner var hjemmeværende og kunne handle om formid dagen. Nå får butikkene ha åpent når folk ønsker å handle. En borgerlig regjering ledet av Jan P. Syse liberali serer energimarkedet og innfører en tiltakssone for Nord- Troms og Finnmark. Kaci Kullmann Five blir valgt som Høyres første kvinnelige leder. Høyre er aktive for innføring av fritt sykehusvalg i hele landet. Høyre foreslår avskriv ninger for bedriftenes utgifter til forskning og utvikling Høyre står på for norsk EU-medlemskap i folkeavstemningskampanjen. Norge er blitt en høyrestat. Ikke noe annet parti har de siste tjue åra vært bedre til å gjennomføre reformer som ikke kan endres. John Olav Egeland, Dagbladet 4. februar 2004 Jeg velger Høyre, fordi det er det partiet som best sikrer meg retten til å være annerledes. Jo Benkow trygghet og optimisme Høyre kjemper igjen for mangfold og valgfrihet, mot den rødgrønne regjeringens monopoler og allergi mot private løsninger. Høyre går til valg på lavere skatter og avgifter slik at det skapes arbeidsplasser, flere, bedre og tryggere veier, og en kunnskapsskole for fremtiden. Høyre deltar i Samarbeidsregjeringen med KrF og Venstre. Høyre leverer som lovet: lavere skatter og avgifter, økt kunnskap og kvalitet i skolen, norsk næringsliv styrkes og flere arbeidsplasser skapes. Høyremagasinet / MULIGHETER 7-09 / 15

16 16 / MULIGHETER 7-09 / Høyremagasinet HJELTNES MENER sosiale medier og digital kommunikasjon er en fenomenal måte å nå velgere på.

17 PORTRETTET! / TEKST Tove Brorson / FOTO Tomas Moss FAKTA: ARNE HJELTNES ALDER: 46 år FAMILIE: Samboer med Cathrine Gehrken, tre døtre BOR: Snarøya, Bærum kommune YRKE: Konserndirektør i kommunikasjonsselskapet Creuna AS BRENNER FOR: Samfunnet BLANT ANNET KJENT FOR: Programleder for «Gutta på tur» Høgre-folk må vekkast til live! Høgre må bli tøffare til ikkje å bry seg om dei 75 prosentane som ikkje heiar på partiet, og tore å være meir upopulære. Arne Hjeltnes tror det finnes flere Høyre-folk her til lands enn det vi er klar over hvis vi greier å vekke dem til live. Ap har ein gamaldags modell kor bodskapen er at staten skal ordne opp for deg. Folk ynskjer meir personleg fridom, sier Hjeltnes, og forteller at han meldte seg inn i Unge Høyre tidlig på 80-tallet fordi Erling Norvik og Kåre Willoch ville bygge et åpent samfunn med personlig frihet og ansvar. Hjeltnes tar imot oss i kontorlokalene til Creuna på Skøyen i Oslo. Han er korrekt antrukket i grå dress og fremstår like blid og koselig som vi kjenner ham fra «Gutta på tur». Han byr oss kaffe og snakker villig om Høyre, ideologi, kommunikasjon og de nye digitale mulighetene. For kommunikasjon er blitt hans spesialfelt. Hjeltnes er i dag konserndirektør i Creuna AS, som bygger merkevarer og hjelper selskaper å konkurrere i en ny digital virkelighet. Tidligere var han kommunikasjonsdirektør i verdens største lakseselskap, Marine Harvest, med 4500 ansatte i 20 land. Han lener seg tilbake i stolen, grer fi ngrene gjennom håret og legger armene godt bak hodet. Han titter ut av vinduet og tar en kort pause før han forteller at han savner de gode gamle Gro og Kåre-debattene. Og han synes at Høyres ideologi var tydeligere før. Kvar har det vorte av alle veljarane som stemte på Høgre under Kåre Willoch og Erling Norvik? Kven har forlatt Høgre? Eg trur ikkje dei forlot Høgre fordi partiet ikkje vil bruke meir offentlege midlar, sier han, og legger til at han tror det ville være til Høyres fordel om den politiske debatten ble mer ideologisk. Ideologiske skillelinjer Hjeltnes tror nemlig at Høyre vil tjene på å trekke opp de gode gamle ideologiske skillelinjene, som da hele folket skjønte forskjellen mellom Gro og Kåre. Og Kåre vant. Riktignok med Erling Norvik som makker. Han utdyper dette for oss med følgende eksempel: No meiner SV det same som Høgre. Skulepolitikken der Høgre før hadde sin store arena, er overteken av ein SV-statsråd som stadig lyfter fram gamle gode Høgre-kjepphestar, som fleire undervisningstimar, heildagsskulen og kunnskap. SV var tidligere imot Nato, men nå er spørsmålet hvilken type jagerfly som skal kjøpes, forteller han på sjarmerende nynorsk. For Hjeltnes har mange tanker om samfunnet vi lever i. Noen vil kanskje kalle ham «rikssynser» både på lokalt og nasjonalt plan, og han er en populær gjesteskribent i ulike fora, kommentator for E24, spaltist i Asker og Bærum Budstikke, Minerva og mange flere. Han har klare meninger om hva han mener Høyre bør gjøre, men understreker samtidig at han ikke sitter med noen fasit. Hva mener du er utfordringen for Høyre? Høgre må bli tøffare til ikkje å bry seg om dei 75 prosentane som ikkje heiar på partiet, og tore å være meir upopulære. Høgre er for snille og høflege. Alle kjem ikkje til å stemme på Høgre. Men det er betre å «Eg engasjerte meg i Unge Høgre tidleg på 80-tallet fordi Erling Norvik og Kåre Willoch ville bygge eit opnare samfunn med personleg fridom og ansvar» ha 25 prosent som elskar ein, og 75 prosent som er sterke motstandarar, enn å ha 14 prosent som er lunkne, og 86 prosent som gir blaffen i kva Høgre meiner. Digital kommunikasjon Tror du det er det partiet som er best på digital kommunikasjon, som vinner valget? Nei. Sosiale medier som Facebook, Twitter, Flickr, YouTube og Høyremagasinet / MULIGHETER 7-09 / 17

18 PORTRETTET / TEKST Tove Brorson / FOTO Tomas Moss KVAR HAR DET vorte av alle veljarane som stemte på Høgre under Kåre Willoch og Erling Norvik? undrer Hjeltnes. EG TRUR DET ER NOK Høgre-folk her til lands viss ein klarar å vekka dei til live... EIN MÅ FÅ FOLK TIL Å FORSTÅ at dei må stemme på Høgre for å få meir personleg fridom. alle andre arenaer har vorte viktige for å engasjere yngre deltakarar i debatten, og til å skape engasjement. Sosial og digital kommunikasjon er ein fantastisk reiskap tenk berre å kunne nå alle tillitsvalde på e-post. Men ein kan ikkje bruke Facebook og Twitter åleine for å vinne valet, understreker Hjeltnes, som forteller at mulighetene for fl inke pressgrupper i samfunnet aldri har vært større enn det de er i dag, grunnet den teknologiske utviklingen. Arne Hjeltnes er opptatt av at skattebetalernes penger blir brukt riktig, og synes Norge bruker for mye penger på friske folk. Han roper et varsku over at det blir flere og flere uføretrygdede i et av verdens rikeste land, og mener dette er et sykdomstegn for samfunnet. Folk på uføretrygd har dobla seg på få år, utan at nokon bryr seg. Me brukar også for mykje pengar på dei friske. Me har eit sosialt system som er eit problem. Det er for lett å få uføretrygd i Noreg. Fleire må jobbe med verdiskaping og bidra til å utvikle landet vårt med innovasjon og arbeidsplassar. Noreg er ikkje eit dårleg land å vekse opp i, men nokon må skaffe inntektene, understreker han. Hjeltnes understreker at det er få av de «veldig rike» i det norske samfunnet, og han er skeptisk til at staten skal hente mer ut av Hagen og Mæle. Han påpeker at det er den gjennomsnittlige Ola nordmann som betaler gildet. Han mener Regjeringen rettferdiggjør det ved å skulle «ta» de rike. Borgerlig samarbeid I debattheftet til Høyres Studenterforbund «Her er Høyre», som nylig er kommet ut, skriver Hjeltnes noen ord om borgerlig samarbeid. «Samarbeidsstatistikken på den borgarlege sida er så trist at den skal eg ikkje eingong gå inn på her. Den krev eit heilt eige studium og revitalisering, og det kan gjera det vanskeleg for Høgre å sjå oppslutning på over 20 prosent på lenge. Det vil krevja nytenking og endring i Høgre å nå eit slikt mål. Men eg trur det er nok Høgre-folk her til lands viss ein klarar å vekka dei til live.» Det må du forklare. Alle nordmenn er nærmare å vera Høgre-folk enn sosialistar. Folk ynskjer mer personleg fridom. Det er underleg at Venstre truar Høgre. Når Venstre truar Høgre, ja då vert eg redd. Det kan verke som Høgre er meir opptekne av Venstre enn Frp. Sjå på SV, dei er med på kva som helst, og dei raudgrøne fører ikkje SV-politikk. Frp vert snille som lam i posisjon, tror Hjeltnes, og minner om at Høyre er halvert siden 1981, men at Venstre ikke er fordoblet. Han mener Frp har mange gode saker, men er uansvarlige i helsepolitikken og er litt for glad i å bruke penger på helse og trygd. Eg trur eit sterkt Høgre kan halde Frp i øyra, og eg skjønar ikkje kvifor det ikkje er mogleg å fi nne ei plattform med Frp, undrer Hjeltnes, med klar adresse til mellompartiene. «Ap har ein gamaldags modell kor bodskapen er at staten skal ordne opp for deg» Han er heller ikke begeistret for helsepolitikken til de rødgrønne og etterlyser mer konkurranse i helsevesenet. Det vert for mykje administrasjon og for lite produksjon. Kostnadane aukar, og ein har ingen å samanlikne seg med. Eg er for konkurranse. Det vert ikkje fleire nordmenn, og kvar vert det av pengane? spør Hjeltnes. Hva tror du om valgresultatet? Spørsmålet er kor tydeleg ein greier å være med bodskapen. I tillegg er det viktig å mobilisere førstegongsveljarane og få folk til å forstå at dei må stemme på Høgre for å få meir personleg fridom, avslutter den samfunnsengasjerte konserndirektøren. 18 / MULIGHETER 7-09 / Høyremagasinet

19 Høyremagasinet / MULIGHETER 7-09 / 19

20 Returadresse: Høyres Hovedorganisasjon Postboks 1536 Vika 0117 Oslo Månedens H:partner Høyre har nå over 1000 H:partnere, men trenger flere som vil bidra til å finansiere Høyres valgkamp. Som faste givere bidrar disse spesielt til finansieringen av Høyres valgkamp lokalt. I hvert nummer presenterer Muligheter en H:partner, i et forsøk på å finne ut hva som motiverer den enkelte H:partner til å bidra økonomisk. Denne måneden har vi tatt en prat med Gunnar Kongsrud, leder av Gjøvik Høyre. Mange yngre medlemmer kjenner Gunnar som tidligere generalsekretær i Unge Høyres Landsforbund en stilling han hadde fra 2004 til Gunnar forteller at han meldte seg inn i Unge Høyre dagen etter valget i Selv om Høyre ikke gjorde noe godt valg det året, ønsket Gunnar å bli medlem i partiet med den beste skolepolitikken. Siden 2007 har Gunnar vært student. Han studerer økonomi på BI, men han gjør fortsatt en viktig innsats for partiet. Han er! FAKTA OM H:PARTNER De fleste H:partnere gir mellom 50 og 200 kroner i måneden via Avtalegiro. Du binder deg ikke for en bestemt periode, men kan avslutte kontotrekket når som helst. Bidragene går nesten i sin helhet til Høyres valgkamp lokalt: 50 pst. til kommuneforeningen og 45 pst. til fylket. rådgiver for Bedriftskanalen og i valgkampen er han også en viktig medspiller i Høyres kampanjeteam. Hvorfor er du H:partner, Gunnar Kongsrud? Jeg ble H:partner fordi jeg syntes det var rimelig at noe av godtgjørelsen jeg fi kk som kommunestyrerepresentant på Gjøvik, kom partiet til gode. Jeg visste at både Oppland og Gjøvik Høyre sårt trengte flere bidrag. Det gjør de forresten fortsatt. Som leder av en kommuneforening ser jeg også hvor viktige H:partnerbidragene er i valgkamp. I år har Gjøvik Høyre kroner ekstra i valgkampkassen, takket være våre lokale H:partnere. Hva synes du er det beste med Høyres politikk? Som sagt er jeg veldig opptatt av skolepolitikk. Det er fortsatt alt for mange unge som faller utenfor arbeidslivet pga. mislykket skolegang. Sosialistenes koseskole er verken snill eller sosial. Det er kun de som har lært noe, som har mulighet for å klare seg selv. God skolepolitikk er god sosialpolitikk! Jeg er også opptatt av Høyres næringspolitikk. Høyre vil at det skal lønne seg å skape arbeidsplasser. Det er noe riv ruskende galt i et land hvor bedriftene må bruke 60 milliarder på skjemavelde og bare 20 milliarder på forskning og utvikling. Det skaper ikke et arbeidsliv for fremtiden. Uten H:partnere blir Høyres valgkamp mindre slagkraftig. HVORDAN BLI H:PARTNER? Det enkleste er å fylle ut et elektronisk skjema via Høyres hjemmeside www. hoyre.no. Du kan eventuelt ta kontakt med fylkessekretæren i ditt fylke. KOLOFON: NR. 7:2009 Høyremagasinet Muligheter ISSN «M, Høyremagasinet Muligheter» er et registrert varemerke og kommer ut til Høyres betalende medlemmer ti ganger i året. Redaktør: Berit Tenden Ansvarlig redaktør: Trond R. Hole Redaksjonen: Mudassar Kapur, Thomas Berg Olsen, Christian Angell, Hans Kristian Hogsnes, Tove Brorson, Hanne Bjerknes, Marianne Knarud Bidragsyter fra Stortinget: Lars Øy, leder Høyres gruppesekretariat Fotograf i fylkesspesial: Tomas Moss Tips oss: E-post: SMS/MMS: muligheter <din melding> til 2012 (1 krone per melding) Vil du annonsere i Muligheter? Kontakt Kari Kronberg E-post: Vil du abonnere på Muligheter? Nå kan du få Muligheter i postkassen, selv om du ikke er medlem. Ti utgaver koster 100 kroner for privatpersoner og 1000 for bedrifter. Bestill per e-post: Adresse: Muligheter, Høyres Hovedorganisasjon, Postboks 1536 Vika, 0117 Oslo Opplag: Foto forside: CF Wesenberg Design: Gazette Trykk: GRØSET. Dette magasinet er produsert etter miljøkravene til ISO14001, EMAS, Grønt Punkt og Svanemerket. I tillegg er det CO 2-nøytralt produsert. Medieplan i valgkampen TIRSDAG 8. SEPTEMBER: Høyres dag i NRK! Partilederutspørringen med Erna sendes på NRK1 kl (NRK) Innringing i radio: Publikum kan ringe inn spørsmål til Kveldsåpent på P1. Erna i studio fra ca. kl. 21. (NRK) nrk.no lager nettmøte etter partilederutspørringen med noen fra partiledelsen. (NRK) FREDAG 11. SEPTEMBER: Partilederdebatt, fra Oslo med publikum, erstatter «Gullrekka», og sendes på NRK1 kl LØRDAG 12. SEPTEMBER: Partilederdebatt på TV2, Karl Johans gate 14 direktesending kl (TV2)

PENGENE ELLER LIVET HELSEKØEN GIR DEG ETT VALG: NR. 2:2009 HØYREMAGASINET MULIGHETER

PENGENE ELLER LIVET HELSEKØEN GIR DEG ETT VALG: NR. 2:2009 HØYREMAGASINET MULIGHETER NR. 2:2009 HØYREMAGASINET MULIGHETER MØT BORGERMESTEREN AV VESTRE AKER SIDE 14 SLIK SKAL HØYRE VINNE VELGERE SIDE 20 HELSEKØEN GIR DEG ETT VALG: PENGENE ELLER LIVET TEMA SIDE 6-11 HØYRE VIL SØRGE FOR RASKERE

Detaljer

NR. 5:2012 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Prøvevalgkamp side 17 Årets kommunalkonferanse side 22. Høyre slår et slag for offentlig-privat samarbeid:

NR. 5:2012 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Prøvevalgkamp side 17 Årets kommunalkonferanse side 22. Høyre slår et slag for offentlig-privat samarbeid: NR. 5:2012 HØYREMAGASINET MULIGHETER Prøvevalgkamp side 17 Årets kommunalkonferanse side 22 Høyre slår et slag for offentlig-privat samarbeid: HVA MENES MED OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEID? Offentlig-privat

Detaljer

Gode ideer trygge arbeidsplasser

Gode ideer trygge arbeidsplasser Nr. 1:2013 høyremagasinet muligheter Møt Fabian Stang, hele Oslos ordfører side 14 Mønster-kommunen Rissa har oppskriften på brakseier i valget side 20 Gode ideer trygge arbeidsplasser skape Trygge arbeidsplasser

Detaljer

livsfarlig helsevesen

livsfarlig helsevesen Nr. 6:2012 høyremagasinet muligheter Nesten 20 prosent av alle personer som legges inn på norske sykehus, får pasientskader. Mange dør. livsfarlig helsevesen pasientsikkerhet Nye teknologiske og medisinske

Detaljer

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 FRI for farer? Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1 TRYGGE LOKALSAMFUNN Høyres politikk bygger

Detaljer

NR. 4:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Kampfly inn for landing side 12 Landsmøtet 2010 side 18 DRØMMEKVINNEN. Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1

NR. 4:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Kampfly inn for landing side 12 Landsmøtet 2010 side 18 DRØMMEKVINNEN. Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1 NR. 4:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER Kampfly inn for landing side 12 Landsmøtet 2010 side 18 DRØMMEKVINNEN Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1 GRÜNDERSKAP OG INTEGRERING Gründere skal slippe å drukne

Detaljer

MULIGHETER FOR ALLE VALGKAMP 07: NR. 06:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER TEMA SIDE 12-18 BENGT EIDEM: KLAR TIL KAMP SIDE 7 FYLKENE ER FORBEREDT!

MULIGHETER FOR ALLE VALGKAMP 07: NR. 06:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER TEMA SIDE 12-18 BENGT EIDEM: KLAR TIL KAMP SIDE 7 FYLKENE ER FORBEREDT! NR. 06:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER BENGT EIDEM: KLAR TIL KAMP SIDE 7 FYLKENE ER FORBEREDT! EGEN VALGKAMP-SPESIAL I DENNE UTGAVEN SIDE 19-38 VALGKAMP 07: MULIGHETER FOR ALLE TEMA SIDE 12-18 HØYRE VIL

Detaljer

NR. 4:2008 HØYREMAGASINET MULIGHETER BLÅ HVERDAG I NITTEDAL SIDE 16-18 INTEGRASJON SIDE 21 FINNES DET PRIVATE ROM? TEMA SIDE 6-12

NR. 4:2008 HØYREMAGASINET MULIGHETER BLÅ HVERDAG I NITTEDAL SIDE 16-18 INTEGRASJON SIDE 21 FINNES DET PRIVATE ROM? TEMA SIDE 6-12 NR. 4:2008 HØYREMAGASINET MULIGHETER BLÅ HVERDAG I NITTEDAL SIDE 16-18 INTEGRASJON SIDE 21 FINNES DET PRIVATE ROM? TEMA SIDE 6-12 HØYRE MENER:. PERSONVERN Høyre mener det må stilles strenge krav til personvern

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. Et tryggere Vestfold

En enklere hverdag for folk flest. Et tryggere Vestfold FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT Vi vil representere deg på Stortinget Anders Anundsen, Tom Holthe, André Bråthen, Morten Stordalen og Ellen Eriksen. Side 5-7 September 2013. Nr. 13. 39. årgang En enklere hverdag

Detaljer

GREP HØYRE TAR 700 000 PÅ TRYGD: NR. 01:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER LES OM TEMA SIDE 15-20

GREP HØYRE TAR 700 000 PÅ TRYGD: NR. 01:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER LES OM TEMA SIDE 15-20 NR. 01:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER MED HØYRE 71 GRADER NORD SIDE 6-9 NYTT FRA STORTINGET SIDE 12 NIELS CHR. GEELMUYDEN MØTER ERNA SOLBERG SIDE 22-26 700 000 PÅ TRYGD: HØYRE TAR GREP LES OM TEMA SIDE

Detaljer

VALGMAGASINET. Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold. Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening

VALGMAGASINET. Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold. Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening VALGMAGASINET 2013 Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold Avd. 2 Fredrikstad Fagforening Avd. 482 Glomma Papp Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening Avd. 75 Halden Fagforening

Detaljer

liberal1 Skjemaveldet har blitt verre Tema: Næringspolitikk side 11-23 02/10 Artig å være sjef Kunnskap og miljø Venstres medlemsmagasin

liberal1 Skjemaveldet har blitt verre Tema: Næringspolitikk side 11-23 02/10 Artig å være sjef Kunnskap og miljø Venstres medlemsmagasin Skjemaveldet har blitt verre I den norske næringslivsjungelen har småbedriftene fortsatt utfordringer. Og kunnskapsnæringen har sine helt egne behov. Kunnskap er et aktivum som er vanskelig å synliggjøre

Detaljer

SMART UNDERSTIMULERT & HØYRE VIL HA KRAVSTOR SKOLEPOLITIKK NR. 03:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER TEMA SIDE 16-21

SMART UNDERSTIMULERT & HØYRE VIL HA KRAVSTOR SKOLEPOLITIKK NR. 03:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER TEMA SIDE 16-21 NR. 03:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER SIGRID HAMMER TENKER SKOLEPOLITIKK 8000 MOH. SIDE 6 DU BESTEMMER HVORDAN NORGE SKAL SE UT I 2013 SIDE 15 HØYRES NYE JERNBANEPROSJEKT: KONGSBERG BERGEN PÅ UNDER TO

Detaljer

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 25. nov. Finansdebatt 873 Møte torsdag den 25. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 24): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

S a k n r. 1 [10:03:46] Møte onsdag den 7. mars 2012 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k. Muntlig spørretime

S a k n r. 1 [10:03:46] Møte onsdag den 7. mars 2012 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k. Muntlig spørretime 2520 7. mars Muntlig spørretime Møte onsdag den 7. mars kl. 10 President: M a r i t N y b a k k D a g s o r d e n (nr. 60): 1. Muntlig spørretime 2. Ordinær spørretime 3. Referat Presidenten: Representanten

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 4, mandag 10. oktober 2011 Formiddagsmøtet Landsmøte ble satt for dagen kl 09:00. Dirigenten ønsket velkommen

Detaljer

Framtida kan bli en ren fornøyelse. hvis vi handler nå. Venstre med ny klimakampanje: Vi kan lære av Frankrike SIDE 6 OG 7

Framtida kan bli en ren fornøyelse. hvis vi handler nå. Venstre med ny klimakampanje: Vi kan lære av Frankrike SIDE 6 OG 7 LANDSMØTET: Et moderne og framtidsretta parti SIDE 4 OG 5 OLAF THOMMESSEN: Vi kan lære av Frankrike SIDE 6 OG 7 KOSOVO: Utålmodige etter frihet SIDE 10 TERJE BREIVIK: Lokalval er ikkje ei meiningsmåling

Detaljer

66 14. okt. Trontaledebatt 1998

66 14. okt. Trontaledebatt 1998 66 14. okt. Trontaledebatt 1998 Møte onsdag den 14. oktober kl. 10 President: K irsti Kolle Grøndahl Dagsorden (nr. 3): 1. Hans Majestet Kongens tale til det 143. Storting ved dets åpning og melding om

Detaljer

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet.

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet. Forsidefoto: colourbox.com < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer Side 8 12 Nr. 8-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Lærlinger får hel stilling SIDE 14

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 77 31. jan. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Thor Haakon Knudsen

Forhandlinger i Stortinget nr. 77 31. jan. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Thor Haakon Knudsen Forhandlinger i Stortinget nr. 77 31. jan. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Thor Haakon Knudsen 1137 Møte tirsdag den 31. januar kl. 10 President: C a r l I. H a g e n Dagsorden (nr. 38):

Detaljer

Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti nr. 3/2007

Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti nr. 3/2007 Hvordan vinne valget Side 4 8 + side 16 Kamp mot fattigdom Side 3 Hva vil SV med skolen? Side 12 13 Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti nr. 3/2007 Foto: scanpix Valgkampen har startet!

Detaljer

Om du er en av dem, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10, 11 og 12. Stian Berger Røsland: - En større by gir større muligheter.

Om du er en av dem, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10, 11 og 12. Stian Berger Røsland: - En større by gir større muligheter. dette er et annonsebilag for oslo høyre Nr. 4-2011 folkets fabian 58% av Oslo-folk vil ha Fabian som ordfører. Om du er en av dem, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10, 11 og 12.

Detaljer

Møte mandag den 29. april 2013 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte mandag den 29. april 2013 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 29. april Dagsorden 3137 Møte mandag den 29. april 2013 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 75): 1. Innstilling fra finanskomiteen om Perspektivmeldingen 2013 (Innst.

Detaljer

Høyre bygger Osloskolen for fremtiden side 4, 5 og 6

Høyre bygger Osloskolen for fremtiden side 4, 5 og 6 OSLO HØYRES MAGASIN NR 2:2015 Høyre bygger Osloskolen for fremtiden side 4, 5 og 6 - Når jeg blir spurt om hvilke tre politiske saker jeg mener er de viktigste svarer jeg skole, skole og skole. Ordfører

Detaljer

12. sept. Sofaen er hovedfienden. Nelson Mandela s.3 Sven Nordin s.4

12. sept. Sofaen er hovedfienden. Nelson Mandela s.3 Sven Nordin s.4 Magasin for Arbeiderpartiets medlemmer, sympatisører og andre interesserte Sofaen er hovedfienden 12. sept. Nelson Mandela s.3 Sven Nordin s.4 DENNE HØSTEN SKAL VI VELGE PARTIER OG PERSONER TIL Å STYRE

Detaljer

BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP!

BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP! Nr. 2 2013 BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP! Valget og PRESS LNU: Bruk stemmeretten din Intervju med Marco Elsafadi Bildeserien: Barnekunstmuseet INNHOLD 04 06 08 10 12 14 18 20 22 24 26 28 30 PRESS siden sist

Detaljer

S a k n r. 2 [10:01:56] Møte torsdag den 24. november 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 2 [10:01:56] Møte torsdag den 24. november 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 24. nov. Finansdebatt 665 Møte torsdag den 24. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 21): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

Sak nr. 8 [14:29:04] Videre foreslås det at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter.

Sak nr. 8 [14:29:04] Videre foreslås det at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter. Sak nr. 8 [14:29:04] Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2014, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet (rammeområde 15) (Innst. 11 S (2013-2014), jf.

Detaljer

Møte tirsdag den 27. november 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 21):

Møte tirsdag den 27. november 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 21): 2012 27. nov. Finansdebatt 677 Møte tirsdag den 27. november 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 21): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget,

En enklere hverdag for folk flest. FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget, FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget, fra venstre: Himanshu Gulati, Hans Andreas Limi, Kari Kjos og Ib Thomsen. (Foto: Tonje Hurum)

Detaljer