kirkebakken Framtid og håp Prest for unge voksne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "kirkebakken Framtid og håp Prest for unge voksne"

Transkript

1 kirkebakken Elverum menighetsblad nr. 2 mai årgang Framtid og håp Kirka bruker vi hele livet. Her kan du ta vare på drømmene dine om et godt liv. På konfirmasjonsdagen i kirka samles vi til fest og høytid. Prest for unge voksne Den norske kirke vil ha ekstra fokus på aldergruppa 18 til 30 år. I Elverum har feltprestene god kontakt med mange i aldersgruppa.

2 [leder] Kirke En sjettedel av kirkas medlemmer er mellom 18 og 30 år. Er kirka relevant og tilgjengelig for unge voksne? Kirkemøtet som var samla i april ønska å rette fokus på aldersgruppa i kirka vår. Dette er en livsfase preget at valg, oppbrudd og etablering. For mange en sårbar fase hvor man flytter, begynner i arbeidslivet, studerer, mange etablerer seg i parforhold og noen får barn. Hvordan kan kirka være livsnær og tilgjengelig for en så mangfoldig gruppe? I Elverum har kirka ulike møtepunkter. De fleste av dem henvender seg også til aldergruppa Søndagens gudstjenester er et kontinuerlig arbeid som samler forskjellige mennesker hver uke. Dette er menighetens hovedsamling. Noen ønsker også et møtested for å kunne bli bedre kjent og samtale mer. Kirkas diakoni inviterer blant annet til tirsdagsmiddager, som henvender seg bredt til alle som vil dele et måltid sammen. Det har også vært gjort forsøk med mer temabaserte samtalegrupper. Også menighetspedagogens babysang og småtrolltrall og trosopplæring for de minste samler foreldre som er i den aktuelle livsfasen. Kirkas kulturtilbud og kor, er også et møtested for unge voksne. Kirkemøte peker på viktigheten av kvalitet og tilstedeværelse i de møtepunktene som treffer bredden av aldergruppa I de kirkelige handlingene dåp, vigsel og gravferd og i samtalene forut for disse, møter kirka mange. I vår kommune er aldergruppa ekstra stor på grunn av forsvaret og høgskolen. Feltprester og studentprest er viktige ressurspersoner og samtalepartnere i dette arbeidet, med mye kompetanse nettopp på kirkas arbeid med unge voksne. Kirkemøtet oppfordrer blant annet til å styrke studentpresttjenesten. I Elverum står denne stillingen for tida ledig. Frivillige kristelige organisasjoner har også lang tradisjon med arbeid blant unge voksne. Fra tid til annen etableres slike tilbud når behovet etterspør det og tiltak organiseres. Kirka er også til stede digitalt, med egne nettsider og nettprester. Kirke har ikke et ensidig fokus på hva kirka kan gjøre for unge voksne og hvor mange aktiviteter de kan iverksette. Like viktig er kirkas bevissthet om denne aldergruppas tilstedeværelse og utfordringer i alt sitt arbeid. Det handler om å være kirke i vår tid. Det utfordrer oss til å være livsnær, relevant og tilgjengelig folkekirke for alle, i alt vårt arbeid. kirkebakken Kirkebakken utgis av menighetsrådene i Elverum. Kirkebakken kommer ut med 4 nummer per år. Redaksjonsansvarlig: Ole Kristian Bonden Redaksjonens adresse, regnskap og annonser, distribusjon utenfor Elverum: Kirkekontoret Postboks 201, 2402 ELVERUM Telefon Bankgiro: Grafisk produksjon og trykk: Frist for stoff og bilder til neste nummer: 15. august Forsidefoto: Ann Kristin Stenshjemmet. Konfirmantene på bildet er Robin Stundal Eriksen, Bjarne Dahlen Granrud, Oda Kristine Langberg og Ida Skirbekk Nesby. Ole Kristian Bonden [andakt] 15 år Å være 15 år er noe av det mest fascinerende som fins. Det er da jeg begynner å forstå at jeg kan se to veier samtidig: Jeg kan se bakover. Jeg har en historie. Jeg kan se framover. Der er det jeg ennå ikke kjenner, det som ennå ikke er blitt til. Når jeg ser bakover, lurer jeg på; dersom mor og far ikke hadde blitt kjærester, hvem hadde jeg vært da? Eller hadde jeg i det hele tatt vært til? Og dersom jeg hadde bodd på Hanstad og ikke på Søbakken, da hadde jeg hatt andre venner enn de jeg har. Eller dersom mor og far hadde bodd i slummen i Mumbai, hvem hadde jeg vært da? Jeg har en historie. Den ligger der. Derfor er jeg den jeg er. 2 kirkebakken Når jeg ser framover, er det helt annerledes. Da er det ingen oppgåtte spor. Da er det helt åpent. Jeg bare vet at framtida er der. For sola går opp hver dag! Det er i framtida jeg har drømmene mine. Der har jeg, det jeg håper på. Framover er det jeg lengter etter, og har lyst til å kaste meg ut i. Det er som i en håndballkamp når jeg har fått ballen, henger i lufta over streken og vet at det blir mål. Jeg har ei framtid. Den er ukjent. Men den er min. Det er når vi er 15 år, det begynner. Vi begynner å forstå at vi har både historie og framtid. Det oppleves ganske intenst. For hvert øyeblikk møtes fortid og framtid. Da skjer det. På et blunk forvandles framtid til fortid. Ønsker, drømmer, det vi har lyst til hver dag står det igjen spor etter oss slik det ble. Slik bygges livet, dag for dag, som en fortelling fra begynnelsen til slutten. Fortellingen om mitt liv. Alt henger sammen. Fortid og framtid. Og uten å vite det, hver dag når vi holder på med dette, beveger vi oss i Gud. For Gud er før alle tider. Før det lille stykket av verdens historie som er min tid, var Gud. Etter det som var min lille tid, er Gud. I Gud holdes fortid og framtid sammen i ett grep. Det er det vi tror. Nei, ikke bare tror, vi håper det og drømmer om at alt holdes sammen i ett grep. Det er fascinerende å være 15 år og begynne å kjenne at «det er i Gud vi lever, rører oss og er til». Sevat Lappegard

3 Helt fint å være katolikk i Elverum Helen Antopina Småriseth er hyppig på besøk i Elverum kirke, selv om hun er katolikk. Det er ikke så stor forskjell, medgir hun. Helen kommer opprinnelig fra Filippinene. Landet har vært spansk koloni i 350 år og 85 % er katolikker, Filippinene er derfor det eneste katolske landet i Asia. Men kjærligheten brakte Helen fra Asia til Norge og Elverum i Da giftet vi oss også i Elverum kirke, forteller ektemann Rolf Småriseth. Men Helen forteller at hun strengt tatt ikke har lov til å gå i den protestantiske kirke. Likevel, hun har funnet seg godt til rette. Vel og merke forteller hun at hun har deltatt på messer i den katolske kirke i Hamar. Hun deltar også ved de katolske messene, som arrangeres månedlig i Metodistkirken i Elverum. Jeg var aktiv i den katolske kirken hjemme. Jeg husker godt vår første påske sammen, jeg dro med meg Rolf i kirken, smiler hun. Savner lukta Helen forteller at hun fikk litt hjemlengsel under den aller første katolske messen hun deltok i på Hamar. Jeg hadde bare vært i Elverum kirke gjennom en tid, og jeg må innrømme at jeg syns det luktet godt under den katolske messen, smiler hun. For røkelsen er noe som skiller den katolske messen fra våre gudstjenester. Mye er veldig likt, men det er jo selvfølgelig noen ritualer ved nattverd og annet, som er litt forskjellig. Jeg syns vielsen var veldig enkel og kort i kirken i Elverum, innrømmer Helen. Det er ikke så rart, når katolikkene er vant til at vielsen varer i nærmere to timer, sier Rolf. For det har Rolf erfart. Paret giftet seg også i Helens hjemlige katolske kirke på øya Bohol, seks år etter vielsen i Elverum kirke. I den katolske kirke er vielse ett av sakramentene, men vielse er ikke et sakrament i den lutherske kirke. Derfor ser også katolikkene veldig strengt på skilsmisser. Det er kun mulig å få oppheve giftemålet ved helt spesielle grunner, forteller Rolf. Sakrament er en hellig, rituell handling, som etter den kristne lære er innstiftet ved Kristus, for eksempel dåp og nattverd. Spent på paven Paret innrømmer at det ble stor spenning i heimen da ny pave skulle velges. En av kandidatene var filippinske Antonio Togli, så naturlig nok var vi spente på om det ble han, sier Helen. Men Helen sier at inntrykket så langt av den nye Pave Frans er bra. Jeg opplever at han kan være noe mer liberal, sier Helen. Skjærtorsdag besøkte den nye paven et ungdomsfengsel, og der vasket han føttene på 12. To av dem var kvinner, og to var muslimer. Dette er uvanlig av en pave, så jeg tror han ville gi noen symbolske signaler, sier Rolf. Han spår at sølibatet står for fall, og at det vil bli kvinnelige prester også i den katolske kirka. Det er ikke sikkert at det blir under vår tid, sier Rolf. Stor enighet Selv om paret har forskjellig trosretning, så forteller de at det ikke fører til noen kraftige religiøse diskusjoner i huset. Vi er nok liberale i hver vår tro, sier Helen. Jeg respekter den katolske tro, men av politiske grunner kunne jeg aldri ha konvertert, forteller Rolf. Men saver du en katolsk kirke i Elverum Helen? Ja, men jeg har det helt fint slik det er i dag også. Prestene her i Elverum er veldig hyggelig, og vi drikker gjerne kirkekaffe sammen med de på søndager, forteller hun. Men går du i kirken mer nå enn tidligere, fordi din katolske kone drar deg med Rolf? Jeg gjør nok det, men da jeg traff Helen var jeg nok i en periode i livet, hvor jeg søkte litt til kirken. Det er et sted hvor man kan få en helt spesiell ro, avslutter Rolf. Tekst/foto: Anette Strand Sletmoen Fakta Religion i Norge: Kirken i Norge var katolsk fram til reformasjonen i Fyrster og konger som sluttet seg til protestanstismen, brøt med paven i Roma og dannet nasjonalkirker. Etter Grunnloven av 1814 fikk vi en statskirkeordning, knyttet til en evangelisk-luthersk kirke. Dissenterloven fra 1845 ga andre kristne trossamfunn lov å etablere seg i landet. I dag tilhører om lag 77 % av befolkningen Den norske kirke. Regner man med de andre kristne kirkesamfunnene er tallet ca. 90 % kristne. Størst vekst har katolikkene, med over medlemmer. Gjennom innvandring har de doblet sitt medlemstall på fire år, veksten fortsetter. Til sammenligning tilhører islamske trossamfunn og Human-Etisk Forbund. Her er medlemstallet stabilt. Kilde: SSB kirkebakken

4 Feltprest i krig og fred I 18 år har Torstein Holten vært feltprest i Forsvaret. Uansett situasjon, skal kirken betjene personellet med kirkelige tjenester, sier Holten om sin rolle. Feltprest Torstein Holten på Palace, ett av palassene til Saddam i Basra. Mange soldater kommer innom på kontoret til feltprest Torstein Holten for en prat om livet. Feltpresten har kontor både på Terningmoen og på Rena leir. Torstein Holten startet som vernepliktig feltprest på Porsangmoen i Først hadde jeg tenkt at det bare skulle bli det året, så skulle jeg bli sivil prest, smiler Holten. Men den gang ei. Jeg trivdes og fikk et jobbtilbud i Forsvaret, og da ble jeg der, forteller han. I 2002 flyttet feltpresten og familien fra Finnmark til Elverum, hvor han nå jobber i Hæren. Store samtalebehov Feltpresten forteller at han i løpet av sine år som feltprest har hatt mange vernepliktige innom kontoret. Det er mange av soldatene som har behov for å prate med noen om livet. Jeg har blitt overrasket over hvor lav terskelen faktisk er for gutta, ja, for det fortsatt svært få jenter i Forsvaret, bare sju prosent, medgir presten. Han tror tilstedeværelsen ute i felt, og i det som skjer, er årsaken til at mange velger å trå over terskelen inn til presten. Jeg er jo sammen med menigheten min sju timer om dagen, fem dager i uka. Jeg merket jo spesielt at mange hadde behov for å snakke med meg i Finnmark, hvor mange var langt fra hjemstedet, forteller Holten. Hva vil de snakke om? For mange av dem blir det en voldsom overgang i forbindelse med det å flytte hjemmefra. I Forsvaret kreves en helt annen selvstendighet, og også evne til å ta imot ordre og beskjeder. For mange av soldatene er dette også en brytningstid i livet, hvor store spørsmål gjør seg gjeldende, som utdanning, kjæreste, familieforhold, og så videre. I den forbindelse er det mange som har behov for sjelesorgsamtaler, sier presten. Feltoppdrag Men i tillegg til å jobbe med rekrutter hjemme i Norge, er også livet til en feltprest ute i krigsområder. Holten har vært på jobboppdrag både i Bosnia, Irak og Afghanistan. Jeg syns det er utrolig spennende å få lov til å møte folk og andre kulturer. Samtidig er selvfølgelig skyggesiden krigen, og dens konsekvenser når tragiske ting skjer, sier presten. Han sier at etikk er et sentralt arbeidsfelt i hverdagen som feltprest. Vi jobber mye med det å forberede soldatene før de skal ut på oppdrag. En av de største utfordringene er å kunne forstå andre mennesker, som tenker annerledes enn oss selv. Ofte må det nok erfares framfor læres, for å få forståelse for at andre gjør som de gjør, sier Holten. Ved både ulykker på øvelser, og hendelser ute på oppdrag, er det feltprestens oppgave å ta seg av soldatene. Men ikke minst også de pårøren 4 kirkebakken

5 Feltprest Torstein Holten sammen med lokale i Basra i Irak i Soldatene er klare for julegudstjeneste i Shaiba, Britisk base i Basra. de er en viktig gruppe som feltpresten jobber med. Men det er ikke bare de triste dagene han er en del av. Jeg får også ta del i de hyggelige stundene til en del av det militære personellet med dåp og vielser, sier Holten. Presten forteller at det er god oppslutning om de ukentlige gudstjenestene ved militærleirene. Han syns det likevel er viktig at Forsvarsfamiliene også blir en del av menigheten i Elverum, slik at Forsvaret ikke blir en egen menighet i menigheten. Lære bort til andre Holten har nå tatt pastoral klinisk veilederutdannelse i USA, og han skal nå veilede andre prester i sjelesorgfaget. Målet er å dyktiggjøres i sjelesorgens kunst, hvordan kan jeg som prest på best mulig måte betjene mennesker ut fra deres behov. I Forsvaret handler det også om å dyktiggjøre felt presten til møter med mennesker som har fysiske og psykiske skader etter deltakelse i internasjonale operasjoner. Gjennom å reflektere over egen praksis, er målet å utvikle seg som sjelesørger. Som feltprester betjener vi alle uavhengig av livssyn, det krever av oss evnen til å lytte og til å sette oss inn i den andres situasjon, sier Holten. Ja, hva med soldater som har en annen tro enn deg? Jeg er selv tydelig på at jeg er kristen, men det er helt naturlig at jeg betjener alle så godt som mulig, uavhengig av livssyn. Vi må være åpne for at samfunnet vårt er globalisert, sier feltpresten. Paradoksalt? Men det å være feltprest er jo litt paradoksalt på en måte? Ja, det kan du si. Da jeg ble kalt ut til Irak, så var biskop Gunnar Stålsett klar i media på at han mente at Norge ikke skulle sende styrker dit. Da måtte jeg ta en telefon og spørre hva han tenkte om at jeg skulle reise med styrken. Da fikk jeg et klart svar fra Stålsett: Du skal selvfølgelig reise, vi skal betjene soldatene med kirkelige tjenester, gjengir Holten. Du har jo også stor risiko ved din jobb i krigsområder, hva sier din kone og familie til det? Selv syns jeg dette er utrolig givende og spennende, og jeg er velsignet med en kone som i liten grad bekymrer seg. Samtidig medgir jeg at belastningen ofte er størst på de som er hjemme. Nå blir jeg i Norge for blant annet å undervise andre prester en tid, så får vi se hva framtida bringer, smiler feltpresten. Tekst/foto: Anette Strand Sletmoen Gi din kollekt med SMS Nå kan du betale kollekt i kirka med mobiltelefonen. Du trenger ikke en gang være på gudstjeneste. Ved å sende en SMS med kodeord og beløp, kan din gave trekkes direkte fra telefonregningen eller hvis du ønsker det, over nettbank. Disse valgene får du i en svar-sms på mobiltelefonen din når du har sendt beløpet, sier Anja Terjesen ved kirkekontoret. I dag har du mulighet å gi din kollekt over telefon til Elverum, Hernes, Nordskogbygda og Sørskogbygda menighet. Mye av menighetenes arbeid drives av innsamlede midler. Det gjelder arbeidet for barn og unge, kulturarbeidet og omsorgsarbeidet. Menighetene samler også inn penger i gudstjenestene til andre formål, som Kirkens Nødhjelp, Redd Barna, misjonsorganisasjoner, Sjømannskirken og andre. Dette blir kunngjort. Vi opplever at mange ikke har med seg kontanter i lomma når de kommer på gudstjeneste, og gjerne ønsker å gi. Kortautomat er lite praktisk i gudstjenestesammenheng, men nå gir vi altså folk mulighet til å sende en SMS. Hvordan dette kan gjøres står vanligvis på gudstjenesteprogrammet eller ved oppslag, og man kan gjøre det under pengeinnsamlingen i gudstjenesten, etter gudstjenesten, eller egentlig når som helst. Vi er avhengig av gaver for å drive arbeidet vårt i Elverum. Offerinntektene har de siste årene gått ned, til tross for at flere kommer på gudstjener og at den private rikdommen øker. Det er betalingsmåten som er hovedproblemet. Vi håper den nye ordningen kan imøtekomme et behov både hos givere og mottaker. Gi kollekt på SMS til Elverum menighet: Send «EM» mellomrom og «beløp» til 2377 Gi kollekt til Hernes menighet: Send «HN» mellomrom og «beløp» til 2377 Gi kollekt til Nordskogbygda menighet: Send «NB» mellomrom og «beløp» til 2377 Gi kollekt til Sørskogbygda menighet: Send «SB» mellomrom og «beløp» til

6 Takk for oss! Foto: Eivind Hugo Strømme Etter til sammen åtte år i Hernes, flytter vi til Sandefjord der vi har fått nye stillinger i hver vår menighet. Vi har begge virket som prester i regionen, Linn som feltprest, studentprest og prostiprest de siste tre årene som kapellan i Hamar menighet. Tore har vært sokneprest i Hernes, Nordskogbygda og Sørskogbygda. Vi setter stor pris på alle spennende møter med mennesker i sorg, kriser og gleder. Å tenke tilbake på mange av disse møtene gjør oss ydmyke overfor menneskers livsvilkår. Linn trekker frem arbeidet med Elverum Ten Sing som et høydepunkt. Tore har hatt glede av å jobbe sammen med engasjerte mennesker i menighetene og i menighetsrådene. Dugnadsånden har vært stor i alle bygdene, kanskje ekstra stor i Nordskogbygda og Sørskogbygda. I de to bygdene har det vært mye bra diakonalt arbeid blant de eldre. I alle menighetene har det vært gjort mye godt arbeid i forbindelse med gudstjenestereformen. Menighetsrådene har vedtatt nye liturgier som vi håper kan gi menighetene gode gudstjenesteopplevelser i årene som kommer. I Hernes har det vært flere spennende prosjekter som har funnet sin form. Det ene er Hernes barnegospel. Fra en sped begynnelse har det nå blitt et stort kor med mye sangglede. Det har vært ekstra fint å feire gudstjeneste når barnegospelen har vært med og likeledes høre på dem når de har hatt egne arrangement. Et annet arbeid er kulturarrangementene i Hernes kirke. I syv år har flere ildsjeler bidratt til et variert og spennende kulturarbeid i kirken. Det har vært mye flott musikk som har vært fremført, og vi har kost oss ekstra når bygdas ungdommer har fått vise det de kan. Så har vi arbeidet med en fullverdig kirkegård i Hernes. Helt siden 60-tallet har hernesingene jobbet for dette. Denne våren settes arbeidet med kirkegården i gang. Takk til alle ildsjeler som har bidratt opp gjennom årene. I staben på kirkekontoret er det mange og dyktige mennesker som skaper et hyggelig, kreativt og utfordrende arbeidsmiljø. I tillegg kommer de som ikke har sitt daglige virke på kontoret, men bidrar til at gudstjenester og kirkelige handlinger kan gå sin gang i de ulike menighetene. På det personlige plan vil vi takke alle som har åpnet sitt hjem og invitert oss til hyggelig lag og introdusert oss for nye bekjentskap. Vi har også hatt stor glede av å bo midt i en kornåker i Hernes med elg, rådyr, grevlinger, rev, røyskatter og spennende fugleliv tett innpå huset. En og annen hernesing har også gått langs Barnehjemsgutua og luftet hunden eller ektefellen, og vi har kunnet slå av en prat over hekken. Barna har også hatt stor glede av alle traktorene og skurtreskerne som farter forbi huset. Å bo i skråningen opp mot Varden har gitt oss en ekstra glede av å se ned på leirsingene der de bor blant sine mange trær og mister sola så fort høsttåken setter inn! Mye kunne vært skrevet og mange kunne ha vært nevnt. Når vi i løpet av juni flytter til Sandefjord, er det mange vi kommer til å savne fra vår tid i Elverum. Som hytteeiere på Hummelvoll i Nord-Østerdalen, kommer vi nok til å svinge innom Elverum nå og da. Takk for oss! Tore, Linn, Jakob og Lea Hummelvoll 6 kirkebakken

7 Ny kirkegård i Hernes I mai er det anleggsstart for ny kirkegård i Hernes. Fra 2014 kan hernesingene gravlegge sine døde på den nye kirkegården. - Dette er historisk for Hernes, sier prost Sevat Lappegard. En kirkegård betyr mye for ei bygd. En kirkegård er minnenes sted. Det er med på å gi både folket og bygda identitet og tilhørighet. Hernes kirke sto ferdig i 1935 med den forutsetning at det også skulle anlegges kirkegård. I 1992 ble det vigslet en urnelund. Det var første byggetrinn av Hernes kirkegård. Fra 2014 vil det være fullverdig kirkegård med plass for både kistegraver og urner. Etter 79 år er Hernes kirke og kirkegård endelig fullført. Kirkegård for mange år Kirkeverge Arild Land har ledet arbeidet med de siste justeringene av planene. Hernes menighetsråd og Elverum kirkelige fellesråd har behandlet flere utkast og forslag fram til godkjenning. Elverum kommune har bevilget pengene og entreprenøren er klar til å begynne. I løpet av sommeren og høsten vil kirkegården bli opparbeidet. Det er Veidekke som vant anbudet. Det har vært en målsetting at Hernes kirke og kirkegård skal framstå som en helhet, sier Lande. Innenfor den økonomiske ramme som er bevilget, skal det skapes en kirkegård som er vakker og som føles god å komme til, og et anlegg som både med hensyn til bruk og drift er hensiktsmessig. Det arealet som er innkjøpt for formålet, er større enn den planen som nå er tegnet. Vi har valgt å realisere en så stor kirkegård at det er gravplass for ca. 50 år framover. Det sparer oss for unødig store vedlikeholdsutgifter for gravplasser som ennå ikke er tatt i bruk, sier kirkevergen. Nytt toalett Menighetsrådet har også hatt fokus på behovet for toalett ved Hernes kirke. Konklusjonen fra tidligere har vært at det ikke er plass til toalett i kirken. Men med en god dialog med Biskop og Riksantikvar har Fellesrådet nå til godkjenning en plan der det i forbindelse med kirke gårdsanlegget også blir en toalett løsning ved Hernes kirke. Dette medfører også at den gamle presteboligen nå kan rives. Tekst: Anja Terjesen Hernes kirke sto ferdig Til nå har folket i Hernes hatt sine graver på kirkegården i Leiret. (Arkivfoto) Tegningen viser nye Hernes kirkegård. Prosjektet omfatter: Kirkegård med kistegraver, urnegraver og minnelund Ny parkeringsplass og ny adkomst Lite tilbygg for toaletter. Illustrasjon: Feste NordØst as kirkebakken

8 konfirmasjonstiden: Et år å bygge livet på Det er ikke bare i høyden konfirmantene vokser. Ut av konfirmasjonstiden vokser også en ballast av tilhørighet og trygghet til bruk resten av livet. I konfirmanttiden blir konfirmantene kjent med kirkerommet og det som skjer der gjennom deltakelse og undervisning. Her leder Henrik Moksness Pram, Frid Søgaard Jørgensen, Andrea Kilen Myhren og Petter Skjerve an i gudstjenestens inngangsporsesjon. Vi vil gi konfirmantene et rom og en tradisjon de kan knytte livene sine til og bruke, sier sokneprest i Elverum Ole Kristian Bonden. Bibelens grunnfortellinger, kirkas symboler og ritualer, menneskers tro og erfaringer knyttes sammen i konfirmasjonstiden i Elverum. Det er et utrolig viktig år, mener han. Her bygges det videre på mye av det ungdommene har lært både hjemme og på skolen. Men som konfirmant lærer de noe de ikke lærere noe annet sted. Hvordan vi gjør gudstjenester, dåp, begravelser og bryllup. Hvordan vi bruker kirkerommet. Hvordan gudstroen kan hjelpe oss til å forme et syn på livet som ikke gir alle svar, men som holder oss fast i håpet. Å forholde seg til en Gud, noe som er større enn seg selv, gir et perspektiv på livet. At noe er hellig, at vi er skapt til Guds bilde, utfordrer vårt livssyn også i møte med den andre og med hele skaperverket. Det handler ikke bare om den sterkestes rett, men om det skaptes hellighet og uendelige verdi. Konfirmantåret utfordrer både til engasjement og ettertanke, sier han. Men først og fremst ønsker vi å gi ungdommene trygghet i kirkerommet, Glimt 1 -Hva heter barnet, spør presten? «Presten» er 14 år og har fått låne den lange prestekjolen som sleper i gulvet. Vannet er helt i døpefonten, «foreldre og faddere» står litt usikre og ser på hverandre. Nei, navn har de glemt å finne på. Ikke vet de om dokka de har båret inn i kirkerommet er gutt eller jente heller. Etter ivrige diskusjoner faller valget på gutt. Markus. Som evangelisten, repliserer den virkelige presten. Så tegnes korstegnet og vannet øses tre ganger over hodet. Et lys blir slik at de kan bruke det både når livet er godt, men også vanskelig. Et rom som holder livet og troen sammen, sier konfirmantlærer og sokneprest Bonden. Han gir oss tre glimt fra konfirmasjonsundervisninga i Elverum. Tre glimt fra konfirmasjonstiden i Elverum: tent. Dåpslyset. Hva betyr det alt sammen? Hvorfor gjør vi det? Hvordan gjør vi det? Konfirmantene i benkene reflekterer over det å bli foreldre for første gang. Å få et barn i armene som de har ansvaret for. Det er sikkert både fint og skremmende, sier en. Det gjør oss både glade og redde, sier annen. Tenk at du har vært et slikt lite barn, sier presten. I dåpen knytter vi livet til Gud. Det er tegnet på at vi er kristne. At vi hører til i kirka i alt som 8 kirkebakken

9 Konfirmant til neste år? Konfirmantlærerne er klare til å ta i mot neste års konfirmanter. Foran f.v. Siv Engevik, Torstein Holten, Marit Stenrud-Buflod. Bak f.v. Ole Kristian Bonden, Edle Fremstad og Terje Olsen. Konfirmantlærer i Østre ansettes i juni. skjer. Det dyrebareste vi eier legger vi i Gud hånd. Korset blir tegnet på kroppen din. Vannet øst over hodet. Og lyset overrakt til de som har ansvar og omsorg for deg. «Når jeg så skal ut i verden, aldri jeg alene er», synger konfirmantene i ulike tonearter. Den gamle salmen har de hørt før. De er 14 år, de har en historie. Men oppdagelsen av fortida gir også et nytt perspektiv: De har ei framtid. Glimt 2 56 ungdommer fra Elverum vandrer mot helligdommen. Moderne pilegrimer som er underveis. En søndagsstille Trondheim by blir avbrutt av de gamle kirkeklokkene fra Nidarosdomen som kaller til gudstjeneste. Inne i kirka er det dunkelt. Morgensola faller inn gjennom vinduene og glassmaleriene får farger og liv fra lyset utenfra. Klangen i rommet gir oss et ekko av historiens løp, og alle statuene på vestveggen og menneskene inne i kirka minner oss om at kirka er verdensvid og fellesskapet mangfoldig. Slitne etter ei innholdsrik helg, mange opplevelser og lite søvn, setter vi oss ned. Kirkeklokkene stilner. Oppe ved høyalteret brenner lysene. I noen sekunder er det som om evigheten innhenter oss. Vi hører vårt eget åndedrett i lag med historiens og verdens pust. Nidarosdomen er stor og imponerende. Orgelet spiller opp. Folket reiser seg, og koret synger en sang vi aldri har hørt før, men som løfter oss enda høyere og fører oss inn i en følelse av noe som er større enn oss selv. Og fremst i prosesjonen går Elverumskonfirmanten Andreas med prosesjonskorset. Stødig og sikkert. Han er en av våre. Også han en pilegrim i livet. Glimt 3 «Kamera går.» Kjenningsmelodien fra nyhetene synges av tre konfirmanter, før nyhetsankeret tar over: Uro på Vestbredden i Jerusalem igjen. Kvinne slept inn på tempelplassen for å steines. Kvinne reddet livet da en mann stakk fingeren i jorda og utfordret styresmaktene med følgende ord: Den av dere som er uten synd og skyld, kan kaste den første steinen. «Vi setter direkte over til vår reporter i Jerusalem.» Konfirmantene arbeider med fortellinger hvor Jesus møter mennesker, og livet får en annen retning. Nå skal de lage en nyhetsreportasje om hendelsen. Gamle tekster får nytt liv. Innlevelsen er stor. Alvoret er tydelig. Latteren sitter også løst. Hvordan reagerte de som sto rundt? De skriftlærde, de som dømte henne etter lovens bokstaver. Disiplene som var sammen med Jesus. Og kvinnen selv, som akkurat hadde reddet livet. Tilbake i studio i Oslo sitter ekspertene som tolker det som har hendt. Hvordan skal vi forstå det Jesus gjorde? Konfirmantenes drama og lek er også teologi og tolkning. Innlevelse i en fortelling. Hva betyr den? Hvordan utfordrer den oss i dag? Kirka inviterer alle som fyller 14 år i år til å være konfirmant. Konfirmasjonsåret byr på en spennende reise fram til den høytidelige konfirmasjonsdagen. Uansett om man tror, tviler eller bare er nysgjerrig, konfirmasjonstida er for alle som går i niende klasse. Den delen av kristendomsfaget som skolen ikke lenger gir, må du til kirka for å få. Gjennom kirkas trosopplæring får man kunnskap og kjennskap til kristen tradisjon, tro og kultur. Det gir en ballast for resten av livet. Som konfirmant får du mulighet til og utforske noen av livets mange spørsmål sammen med andre. Vi snakker om livet på godt og ondt, om kjærlighet og om Gud. Samtidig gir det mange nye opplevelser. Selv om konfirmasjonsopplegget er spredt over et helt skoleår, er det ikke konfirmantsamlinger hver uke. Seks samlinger om høsten og seks om våren. Gjennom gudstjenester og konfirmanttur knyttes temaene til praktisk handling og opplevelser. Har noen behov for tilrettelagt undervisning, finner vi den løsningen som passer konfirmanten best. Om noen oppholder seg i utlandet gjennom konfirmantåret, er det mulig å følge opplegg knyttet til sjømannskirken. Informasjon skal være sendt til alle niende klassinger. Påmelding skjer på Det vil også bli åpent på kirkekontoret i Generalgården onsdag 12. juni fra kl med mulighet for registeringshjelp. Spørsmål kan rettes til kirkekontoret. Konfirmasjonsdatoer i 2014 Elverum kirke 25. mai kl og juni kl og Hernes kirke 25. mai kl Heradsbygd kirke 25. mai kl og Tekst: Ole Kristian Bonden Elverumskonfirmantene er her på pilegrimstur til Trondheim, og har akkurat kommet fram til Nidarosdomen og vestveggen med alle statuene. Sørskogbygda kirke 1. juni kl Nordskogbygda kirke 1. juni kl kirkebakken

10 Dager og tidspunkter Konfirmasjon 2013 Ingen av våre livsriter berører så mange mennesker på samme tid i lokalsamfunnet vårt, som konfirmasjon. Dette er en dag vi samles til høytid rundt våre ungdommer. De to siste helgene i mai og første helga i juni er det konfirmasjon i kirkene i Elverum. Elverum kirke 26. mai kl Eilen Kårli Bjarne Dahlen Granrud Sindre Jakobsen Brenne Magnus Rønningen Hansen Ingrid Schulstad Ida Skirbekk Nesby Andrea Kilen Myhren Vegar Sønsthagen Frid Søgaard Jørgensen Petter Skjerve Henrik Moksness Pram Thea Storsveen Lindmoen Markus Nikolai Delbekk Jonas Brendlien Enger Matthias Kolstad Sigrid Dahl Lars Ivar Olrud Robin Stundal Eriksen Kristian Rylandsholm Kvernmo Oda Kristine Langberg 26. mai kl Baard Dalen Erle Økseter Kamilla Westjordet Endal Andreas Mork Øvergård Ine Jesnes Bakken Emilie Nielsen Vetle Ervik Anne-Line Sørberg Kristin Embretsen Håkensmoen Emmanuel Odai Quarcoo Emil Ås Finberg Espen Åsheim Harviken Ole Marius Sormbråten Mathilde Nohr Tryggeseth Sindre Trovåg Jonassen Håkon Grindahl Bjørn-Terje Kristiansen Eirik Sønsthagen Røen Henrik Flygind Camilla BuenBuberg Torstein Odden Bergerengen Kristian Ellevold Tord Øvergård Kristoffer Andreas Bråten Nicolai Moheim Kaveldiget 2. juni kl Andreas Eggen Joachim Enberget Hanstad Tanja Otnes Undseth Helene Johansen Lars Magne Silkebækken Christina Nilsson Laursen Amund Smalberget Elsethagen Lars Øyehaug Kristoffersen Siri Grindalen Negaard Christian Køhl Silje Marie Grasto Wilhelmsson Mathilde Fredrikke Haneborg Juell Silje Haugstulen Grinden Sunniva Otnes Undseth Mikkel Krog Simensen Oda Myrvang Svartvadet Anders Stensåsen Stafsberg Linn-Mari Eide 2. juni kl Nina Bakken Sørslett Petter Wenneberg Alexander Nordseth Myrvang Mathilde Sofie Løken Fredrik Carlsson Ida-Kristin Nystuen Halbakken Robin Ruud Kristensen Amund Løken Gjermund Torp Nordby Sigrid Alida Markestad Silje Fredriksberg Østby Victoria Øverås Schrøder Morten Andre Silkebekken Kristian Kjeverud Eggen Mats Bakken Sørslett Ola Stenbrenden Christian Jacobsen Heidi Kvarnstrøm Malin Aarmo Zahl Øyvind Haldorsen Stokke Ulrik André Bekkelund Sander Grødahl Fjeldstad Henrik Jirachote Carlsson Martin Pedersen Sørskogbygda kirke 19. mai kl Patrick Hop Birkeland Tonje Nerkvern Marius Liengen Ingeborg Elise Kjønsberg Simen Edvart Simensen Sander Østby Nystuen Marius Bjørnstad Beate Bekkevoll Charlotte Norstad Mathias Hanstad Lundby Mikkel Skjærvik Storsveen Hernes kirke 26. mai kl Anne-Mette Uthus Marius Holøyen Mathilde Nyheim Johansen Krister Magnor Skoglund Tobias Nordeng Tina Mari Olbergsveen Simen Engseth Kim Aleksander Larsen Nora Myreng Elverhøy Vegard Nyborg Christian Halberg Nunez Håkon Østlund Lisa Hornsletten Maren Andrea Martinsen Nordbrenden Silje Emilie Engemobakken Sindre Evensen Smestad Heradsbygd kirke 2. juni kl Cisilie Martine Persson Malen Stener Floden Henrik Halvorseth Johansen Andrea Bratlie Godlien Per Magnus Midtli Sølvi Kullerud Karoline Fossum Malin Christine Tollefsen Sollie Sofie Kristine Melhus Trude Aasen Sukke Weronicha Marie Haugen Ida Grafsrønningen Gjermund Solberg Ole Kristoffer Kristmoen Heradsbygd kirke 2. juni kl Helge Konstatin Næstad Håkon Berntsen Kine Emilie Mørkhagen Storsveen Asbjørn Einar Vikan Hege Berger Amund Johannessen Myrvold Tore Kjendalen Anders Bakke Nicholas Paulsen Sigurd Kjendlie Alexander Huse Per-Espen Løndalen Emmy-Lill Nyberg Rønningstad Madelene Oppegård Nordskogbygda kirke 2. juni kl Åsmund Brenden Uthushagen Emil Hæreid Karlsen Oscar Maurstad 10 kirkebakken

11 [Tanker om troen og livet] Å søke Den andres ansikt Har du noen ansikter du liker spesielt å se på? Noen du håper å få se? Jeg må si jeg har mange favoritter, først og fremst min egen familie. Jeg kan sitte å se på dem i en evighet. Det er også andre ansikter jeg er glad for å se. Hele kloden er full av nye ansikter å bli kjent med. Det er ikke alltid et ansikt vi kjenner vekker de gode følelsene. Ansikter vekker ulike. Jo, mer vi kjenner et menneske, jo mer varierte følelser og tanker vil ansiktet vekke i oss. Det er noe kraftfullt over ansiktet. Det kan være både kjent og kjært og samtidig gåtefullt. Filosofen Levinas var særlig opptatt av ansiktet. Når vi ser en annen persons ansikt, er det portalen inn til den andres menneskelighet vi ser. Ansiktet er den andres mest sårbare sted; det kan friste til vold og samtidig forbyr det en å drepe, for å sette det på spissen. Øynene er uten beskyttelse. Å se et ansikt er allerede å høre budet: Du skal ikke drepe. I møtet med en annen person, ser vi spor av uendeligheten i den andres ansikt. Den andre er gåtefull ikke bare fordi jeg ikke kan forutsi hennes reaksjoner: Hun er del av noe som er mye større enn seg selv og enn meg, hun er delaktig i livsgåten. På denne måten bringer møtet vårt med den andre oss på terskelen til noe vi kan kalle Gud. Kanskje ikke så rart at Bibelen bruker ansiktet i sin beskrivelse av Gud. Et av ordene lyder slik: Herren la sitt ansikt lyse over deg! (4. Mos 6, 25). Vi kjenner det igjen fra avslutningen på alle gudstjenester og ved viktige begiventheter som dåp, konfirmasjon, vielse og gravferd. Et ansikt som lyser. Det er ikke ukjent for oss. Noen ganger er det som om ansiktet stråler mot oss, og vi kjenner noe godt når vi ser det. Når Herren lar sitt ansikt lyse over oss, er det nettopp for å velsigne oss med det gode. Da Moses mottok de ti bud, fikk han forbud mot å se Guds ansikt. Da han gikk ned fra fjellet Sinai, var han så preget av Guds herlighet at ansiktet hans strålte, slik at folket ba han om å dekke det til. Paulus gjør et poeng ut av det og skriver: «Og vi, som uten slør for ansiktet, ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til dette bildet, fra herlighet til herlighet, og dette skjer ved Herrens Ånd» (2 Kor 3, 18). Det kan vi, fordi Gud viste sitt ansikt gjennom Jesus: «Men ingen har sett min Far. Bare han som er fra Gud, har sett Far.» (Joh 6, 46) I Jesu ansikt kunne man se inn i menneskets uendelighet, menneskelighet, sårbarhet og gudlikhet. I Jesu ansikt kunne man også se Gud. Vi ser ikke Jesus slik mennesker på hans tid gjorde. Men vi kjenner hans ord og handlinger gjennom Bibelen, og hvordan de har blitt gjenfortalt til nye generasjoner frem til oss. Kraften av hans person er høyst levende. Derfor kan vi møte ham, som om han stod foran oss. Ansiktet har vi ikke sett, men vi kan kjenne velsignelsen som strømmer over oss når vi deltar i gudstjenester, søker ham gjennom bønn og bibellesning eller i møte med andre mennesker. Å tro handler om å søke Guds ansikt. Å søke Guds ansikt er å søke det dypt menneskelige, det vi egentlig var skapt til. Å søke Guds ansikt er å ha ærefrykt for livet og takknemlighet for livet. Å tro er å forholde seg til Den andre med stor D, og den andre med liten d han og hun som vi møter hver dag der vi bor. Tore Hummelvoll kirkebakken

12 [støtt våre annonsører de støtter oss!] Advokater: Advokat Jostein Løken Postboks 111, St. Olavs gt 10A Tlf.: Advokat Jonny Holen Postboks 100, St. Olavs gt. 2 Tlf.: Advokat Andrew Sims Postboks 1, Gamle Trysilveg 6 Mobil: Agentur: Siw s agentur Øvre Sætrevei 2, 2412 Sørskogbygda Tlf.: Bank: Nordea Storgt 21 Tlf.: DnB Storgt. 17 Tlf.: Sparebanken Hedmark Storgt. 26 Tlf.: Begravelsesbyrå: Elverum Begravelsesbyrå St. Olavsgt. 8, Elsmo Dahl Tlf.: Bensin & Rekvisita: Statoil Service Elverum Bakketungt. 2 Tlf.: Bilsalg/verksteder: Elverum Sport Bilsalg AS Svartbekkvn. 31 Tlf.: Blikk- og kobberslager: Elverum Blikkenslagerverksted Svartbekkvn. 61 Tlf.: Byggevarer: Maxbo Elverum Grindalsvegen 7 Tlf.: Dagligvare: Rema 1000 Prestmyrbakken Tlf.: Meny Elverum Kremmertorget, Kirkevn. 4, 2406 Elverum Tlf.: Faks Kiwi Fjeldset Kirkevegen Tlf.: Dame- herre- og barnekonfeksjon: Kvisgaard Kremmertorget Kremmertorget, Kirkevn. 4 Tlf.: Eiendomsmegler: Meglerhuset Bjerke AS Tlf St. Olavs gate 1, 2406 Elverum Eiendom: YC Eiendom AS Dammenvn. 2 Tlf.: Lunkegården Storgata 7 Tlf Engros byggvarer: Tor Løkken AS Vestsivn. 67 Tlf.: Fotograf: Studio Westjordet Kirkevegen 58 Tlf.: Fotograf Martin Grønvold Bøe Tlf.: Gravmonumenter: Mjøsa Natursten ANS Brugt. 26, 2321 Hamar Tlf.: Møre Gravmonumenter AS 6490 Eide Tlf.: Gravemaskin: Danielsen Gravemaskindrift 2415 Heradsbygd Geir Espen Hud-fotterapi: Solveigs hud- og fotklinikk Helsetorget Mart nsenteret Tlf.: Fordypning innen diabetes Legemiddel: Nycomed Pharma AS Solbærvn.5 Tlf.: Lås og sikring: Lås & Sikring AS Svartbekkvegen 85 A 2411 Elverum Tlf / Fax Skogbruk: Statskog Glomma AS BFredensvoldvn. 2, 2401 Elverum Tlf Spisested/catering/ overnatting: Elgstua Trondheimsvn. 9 Tlf.: Norsk Skogmuseum Tlf.: Sportsbutikker: Intersport Kremmertorget AS Kremmertorget Tlf.: Rune Oppberget Sykkel & Service 2415 Heradsbygd Tlf.: Sport/hage/fritid/ hytteutstyr: Sykkel og Motor Elverum AS Vestsivn. 67 Tlf Sveising: Skjærbekk Sveis og Montasje Julusdalsvegen Hernes Tlf Tannleger: Tannlege Trond Sjølien Spesialist i kjeveortopedi Grindalsvn. 3 Tlf.: Trykkeri: Sulland Elverum AS Svartbekkvn. 51 Tlf.: Blomsterforretninger: Elverum Blomster Vikan Storgt. 16 Tlf.: Marihøna Kremmertorget - Kirkevn. 4 Tlf.: Elektriske installasjoner/artikler: Svensgaard Installasjon AS Svartbekkvn. 20 Tlf.: El-montasje Elverum AS Elvarheimgt. 14 Tlf.: Elektromarked: Optikere: Synsam Silkebækken Storgata 23 Tlf: Revisjon og rådgivning: ERGO revisjon & rådgivning as Gml. Trysilvn. 4 Tlf.: Ide Trykk AS Øvermarka 16, 2320 Furnes Tlf.: Verksteder: Jømna Caranvanverksted og deler AS 2416 JØMNA Tlf: Blomsterhjørnet Gml. Trysilvn. 3 Tlf.: Stil Blomster Floriss Mart n Senteret Tlf.: Elkjøp Stormarked Elverum AS Lundgaardv. 17 Tlf.: Rørleggere: Hagen rørlegger og varmeservice AS 2415 Heradsbygd Tlf kirkebakken

13 Ny alterduk i Heradsbygd I 1965 kunne Østlendingen fortelle at Heradsbygd Bondekvinnelag II hadde laget ny alterduk til kirken, og at den ble overrakt på den tradisjonsrike høsttakkefesten. Å lage borden med Kristussymboler og kornaks som går rundt hele alteret og duken som ligger løst oppå, hadde vært et arbeid som tok dem i hvert fall 3 år. Nå, i 2013, kan Kirkebakken fortelle at det som nå heter Heradsbygd Bygdekvinnelag, ha laget en ny duk til å legge på alteret. Borden fra 1965 beholdes. Alterduken ble overrakt av Bygdekvinnelagets leder Bente S. Løken på våronnmessa i kirken 14. april. Denne gudstjenesten er også tradisjon, og Bygdekvinnelaget hadde, som tidligere år, pyntet kirken og sto for kirkekaffe. Alterduken er i lin og faldet opp med hullsømkant. Arbeidet er utført av Randi Bølla og Torill Sumstad Bronken. Menigheten takker for en vakker gave! Baptistmenighet i Elverum Elverum har fått sin første baptistmenighet. Peniel Matu Church er navnet på den nye menigheten i Elverum. Menigheten ble offisielt etablert i 2012 og er knytta til Det Norske Baptistsamfunn. Den har vokst fram gjennom et fellesskap av barn og voksne med bakgrunn fra Burma. Matu er en etnisk undergruppe av Chin som holder til i Chinstaten i Burma. De har sitt eget språk kalt matu. 28. april var det stiftelsesfest på Hanstad skole med gudstjeneste og bespisning med mat fra Burma. Åpen kirke hver dag Elverum kirke er en av få kirker som står åpen hele året. Mange benytter seg av tilbudet åpen kirke. Takket være samarbeid med vektertjenesten på Kremmertorget har vi kunnet tilby åpen kirke i mange år, sier Anja Terjesen ved kirkekontoret. Hun er glad for samarbeidet. Vi ønsker å være ei kirke med åpen dør. Enten du kommer som turist, eller du bare søker et stille rom så er du velkommen. Et skilt utenfor markerer når kirka er åpen. Åpningstidene er fra ca. kl. 08:00 19:00 alle hverdager. Lørdag fra ca. kl. 09:00 15:00 og søndager fra kl. 09:00 13:00. Kirkebakken ny Mange kjente ikke igjen Kirkebakken da de fikk den i postkassa før påske. Logoen var annerledes og bladet i farger. Vi har lenge ønsket å fornye Kirkebakken, og synes det var en fin anledning til dette i år, da Elverum kirke fyller 275 år, sier Anja Terjesen ved kirkekontoret. Hun understreker at Kirkebakken er organ for alle fem menighetene i kommunen, Elverum, Heradsbygd, Hernes, Sørskogbygda og Nordskogbygda. Vi har skiftet samarbeidspartner når det gjelder grafisk design og trykk til IdéTrykk på Hamar. Å trykke i farger gir oss en liten prisøkning, men med de økte prisene på distribusjon har Kirkebakken fått merke presset med en stram økonomi de siste årene. Vi har nå redusert til fire nummer, og håper omleggingen til et mer fargerikt og leservennlig magasin vil gjøre Kirkebakken mer attraktiv å annonsere i. Vi er avhengig av annonseinntekter og innbetalinger på frivillig abonnement fra leserne. Giro til dette følger bladet to ganger i året, sier Terjesen. Vi er i en spennende prosess hvor vi prøver oss litt fram med tanke på form og presentasjon i Kirkebakken. Vi vil bruke de fire numrene i dette året til å gjøre oss noen erfaringer før vi konkluderer på bladets form. Vi tar gjerne i mot respons og innspill fra leserne. Hyggetreff for eldre Nordskogbygda menighetsråd inviterer til hyggetreff for eldre i Horndalen grendehus 8. juni kl. 14:00 17:00. Påmelding til leder i menighetsrådet Stig Erik Vold, mobil eller kirkekontoret tlf Misjonsmøter: Leirets Misjonsforening (NMS) 3. juni kl. 1130, hos Astrid Liberg, Skanshagen gård, Heradsbygd Sykepleiernes misjonsring (SMR) 3. juni kl hos Maria Holtet, Våler Loppemarked Lørdag 7. september kl. 11:00 15:00 arrangerer Elverum menighet sitt årlige loppemarked i Generalgården. Kontakt Anja Terjesen (mobil ) vedr. innlevering av lopper. Kirka i Elverum ønsker å bidra med å styrke omsorgsarbeidet i kommunen vår. Derfor satser vi på diakoniarbeid inn mot ulike aldersgrupper, fra middagstilbud til skoleelvertil besøkstjeneste for eldre. Mange frivillige deltar i arbeidet, men vi er helt avhengig av den økonomiske støtten utenfra. Flere virksomheter i lokalsamfunnet støtter opp om arbeidet. Takk for hjelpen slik at vi kan hjelpe. Disse støtter diakoniarbeidet i Elverum: Ønsker dere å støtte diakoniarbeidet økonomisk ta kontakt med kirkevergen, tlf kirkebakken

14 [slekters gang] Døde i Elverum Arvid Jostein Holmvik f Johan Nordholm f Johnny Brenna f Jens Magnar Lindbakken f Ivar Oskarsen f Henry Arvid Mellum f Arne Sveen f Lilly Hagenstuen f Alf Christian Lund f Sigrun Ekeberg f Jo Inge Bjørnebye f Svein Holtmoen f Rasmus Andreas Tryggeseth f Solveig Smedstad f Aage Thorleif Otterstad f Hjørdis Johanne Lindbakken f Agnes Nordseth f Laila Grethe Klemmetvold f Arne Johan Hornmoen f Anita Nyborg f Per Bjørn Sæthre f Minda Hagen f Laura Gunvor Skybak f Roar Sørmoen f Sigurd Olaf Engehaugen f Reidar Storsveen f Ulf Henrik Martinsen f Randi Sveen f Døpte i Elverum Linnea Andvik Strand Mia Moen-Johansen Kaia Moen-Johansen Selma Paalsrud Skotheimsvik Lucas Kowkabi Haugen Henrik Paulsrud Hansen Oda Søgaard Øvergård Frid Søgaard Jørgensen Kristine Bratengen Oscar Sjølie Engehaugen Simon Sjølie Engehaugen Håvard Andrè Øie Marius Ruud-Lersveen Herman Sagbakken Øverby Othilie Støen Hvatum Martinus Isakssønn Løken Døpte i Heradsbygd Teodor Thoresen Døpte i Nordskogbygda Sigve Moe Nyhus Døpte i Sørskogbygda Sophie Engen Galland Døpte i Terningmoen kapell Ulrik Steen Berqvam Vigsel Anemone Myrvold og Frank Daniel Nordseth Bli besøksvenn! Det er mange som kunne tenke seg en å prate med. Mange er ensomme og mange trenger en å prate litt med innimellom kanskje bare en gang i uken. En som kommer på besøk, tar en kaffe og prater litt Kanskje du vil bli besøksvenn? Døde i Hernes Ingrid Pauline Grafsrønningen f Døde i Nordskogbygda Åge Langdalen f Døde i Sørskogbygda Berit Lillian Østvand f [ELVERUM kirkekontor] Elverum kirkekontor Sentralbord: Besøksadresse: Fjeldmoravn. 1 Postadresse: Boks 201, 2402 Elverum Kontortid: Mandag fredag 9 15 E-post: Webside: Elverum kirkegård Fasttelefon/telefaks: Atle Bech: Svein Erik Gran: Magnar Spidsberg: Kirketjenere Helge Thoresen: Aud Paust Andersen: Erik Busk: Susan General: Prester Dagtid; sentralbord: Sevat Lappegard: Ole Kristian Bonden: Tore Hummelvoll: Marit Stenrud-Buflod Edle Fremstad Prostiprester Vidar Brekke: Organister Trond Våge: Nils Tore Enget: Valentina Antonsen: Øvrige ansatte Diakon Siv Engevik: Menighetsped. Hege Midthun: Menighetsped. Guri G. Gøbel: Kontorleder Ann Kristin S. Myrer: Konsulent Siri Høisveen: Konsulent Anja Terjesen: Kirkeverge Arild Lande Vaktmester i Generalgården Frode Bech Heradsbygd sokn Sokneprest Edle Fremstad Leder menighetsråd: Torkel Solberg Elverum sokn Sokneprest Ole Kristian Bonden Leder menighetsråd: Kjersti Øversveen Hernes sokn Sokneprest Tore Hummelvoll Leder menighetsråd: Bente Regnåsen Nordskogbygda sokn Sokneprest Tore Hummelvoll Leder menighetsråd: Stig-Erik Vold Sørskogbygda sokn Sokneprest Tore Hummelvoll Leder menighetsråd: Svanhild Husa Sykehuset innlandet, Elverum Sykehusprest Guttorm Eidsslott: Kirkens SOS: kirkebakken

15 [GUDSTJENESTER KONSERTER] gudstjenester: 17. mai Elverum kirke kl. 0915: Bonden. Våge Heradsbygd kirke kl. 1100: Fremstad. Lindberget Hernes kirke kl. 1115: Hummelvoll. Enget Sørskogbygda kirke kl. 1130: Stenrud-Buflod. Antonsen Nordskogbygda kirke kl. 1215: Hummelvoll. Enget 19. mai Pinsedag : Bonden. Våge Heradsbygd kirke kl. 1100: Fremstad. Lindberget Sørskogbygda kirke kl. 1100: Hummelvoll. Antonsen. Konfirmasjonsgudstjeneste Hernes kirke kl. 1300: Hummelvoll. Enget. Avskjedsgudstjeneste for Hummelvoll 20. mai Elverum kirke kl. 1800: Stenrud-Buflod. Våge. Kirkas bursdagsfest 26. mai Elverum kirke kl. 1030: Bonden. Våge. Konfirmasjonsgudstjeneste Elverum kirke kl. 1230: Bonden. Våge. Konfirmasjonsgudstjeneste Hernes kirke kl. 1100: Hummelvoll. Enget. Konfirmasjonsgudstjeneste 2. juni Elverum kirke kl. 1030: Stenrud-Buflod. Våge. Konfirmasjonsgudstjeneste Elverum kirke kl. 1230: Stenrud-Buflod. Våge. Konfirmasjonsgudstjeneste Heradsbygd kirke kl. 1030: Fremstad. Lindberget. Konfirmasjonsgudstjeneste Heradsbygd kirke kl. 1230: Fremstad. Lindberget. Konfirmasjonsgudstjeneste Nordskogbygda kirke kl. 1100: Hummelvoll. Enget. Konfirmasjonsgudstjeneste 9. juni : Bonden. Enget. Hernes kirke kl. 1100: Lappegard. Lindberget. Sørskogbygda kirke kl. 1100: Stenrud-Buflod. Antonsen. Diakoniens dag 16.juni Elverum: Triangelparkmesse kl. 1100: Stenrud-Buflod. Våge Heradsbygd: Revelberget kl. 1100: Fremstad. Lindberget. Setermesse 23. juni Hernes kirke kl. 1100: Elverum: Nubben seter kl. 1200: Setermesse 30. juni : Nordskogbygda kirke kl. 1100: Heradsbygd kirke kl. 1200: 07. juli 14. juli Hernes kirke kl juli Heradsbygd kirke kl juli Sørskogbygda: Renosdammen kl Friluftsgudstjeneste, olsokmesse 04. august Festspillgudstjeneste 11. august Heradsbygd kirke kl Hernes/Nordskogbygda: Kalbrenna seter kl Setermesse Skaperverkets dag 18. august Sørskogbygda kirke kl august Hernes kirke kl Gullkonfirmantjubileum 01. september Heradsbygd kirke kl. 1100: Konfirmantpresentasjon SingIt! Elverum Ten Sing 08. september Hernes kirke kl Konfirmantpresentasjon Sørskogbygda kirke kl. 1100: Konfirmantpresentasjon 15. september Konfirmantpresentasjon Heradsbygd kirke kl. 1100: Diakoniens dag Nordskogbygda kirke kl. 1100: Konfirmantpresentasjon. Gullkonfirmantjubileum 22. september Høsttakkefest. Kirkeboka mi Hernes kirke kl Konfirmantpresentasjon 29. september Heradsbygd kirke kl. 1100: Høsttakkefest. Kirka mi Sørskogbygda kirke kl. 1100: Gullkonfirmantjubileum. Kirka mi Elverum kirke kl. 1900: Allsangkveld Les mer om våre friluftsgudstjenester på konserter: Følg oss på facebook Alle kirkene i Elverum har sine egne sider på Facebook. Sommerkonserter i Elverum kirke Orgelklang 12 sommerkonsert og vaffel på kirketrappa kl følgende onsdager: 26. juni, 03. juli, 10. juli, 17. juli, 24. juli, 31. juli Klikk «liker» på sida til kirka di og hold deg oppdatert på alt som skjer. kirkebakken

16 kirkebakken Elverum menighetsblad nr. 2 mai 2013 Organist Trond Våge slutter Etter 29 år som organist i Elverum kirke slutter Trond Våge for å bli domorganist på Hamar. En epoke er slutt både i kirkas og byens kulturliv. Tryslingen Trond Våge kom som nyutdannet organist til Elverum i Hans orgelspill har gjennom en hel generasjon løftet menighetssangen i Elverum. Hans musikalske formidling i gudstjenester, begravelser og bryllup har gitt tone og innhold på viktige dager i menneskers liv. Våge er også en begavet og avholdt konsertorganist. Et stort løft var realiseringen av nytt orgel i Elverum kirke i Trond Våge var sentral i Elverum kirkes korskole for barn fram til I hele perioden har han dirigert Cantate Domino og gjort det til et av Norges beste kirkekor. I 1999 tok han hovedfag i kordireksjon. Han har også dirigert flere andre av byens kor, Glommakoret og nå Elverum mannskor. Han har vært en viktig brobygger og inspirator for byens musikkliv. I 2006 fikk han Elverum kommunes kulturpris. Våge begynner som domorganist i Hamar domkirke etter sommeren. Oppsigelsen ble levert samme dag som Kirkebakken gikk i trykken. Tekst: Ole Kristian Bonden Foto: Anette Strand Sletmoen Hurra for kirka I Elverum har vi stor bursdagsfeiring i kveldsgudstjenesten 2.pinsedag i Elverum kirke. Der vil det kry av barn i alle aldre. Niåringene er spesielt invitert og er i disse dager i gang med forberedelsene til den store dagen. Også barnekorene Hernes barnegospel, Minores og Trond Våge blir domorganist på Hamar. Ala Cantus er travelt opptatt med å forberede seg, slik at sangen kan stå i taket i gudstjenesten. Spesielt i år, er at Elverum kirke fyller 275 år. Dette blir markert gjennom hele året, men i pinsen er det barnas tur til å feire den gamle kirka. [MED SPRETTERT FRA KIRKETÅRNET] Åndenes makt Mange av oss har opplevd uro i huset. Den norske kirke har nå vedtatt et ritual som skal få bukt med bråkmakerne. Er dette et uttrykk for en kirke som er i tiden, eller utenfor tiden? Bibelen taler så vidt jeg har lagt merke til mye om både ånd og åndsmakter. I alle fall har jeg hørt mye tale om det. Da skulle det bare mangle om ikke kirka også har en liturgi mot åndenes makt, der den blir for plagsom, forstyrrende 16 kirkebakken eller ødeleggende. «Parero», sier den alltid snusfornuftige Hermine Grang i Harry Potter og vifter med tryllestaven. «Amen», sier presten og slår et korsets tegn. Og desperanter, gjenferd, spøkelser og annet skrømt må vike. Bare innbilning, vrangforestillinger, fantasi eller fenomener som har sin naturlige forklaring, sier noen. Eller er det noe der? Erfaringer og opplevelser som er helt virkelige for oss, men usynlige, uforklarlige og irrasjonelle for andre? Det er lett å spøke bort hele greia. Det er lett å gjøre narr og riste på hodet. Forklaringene er svevende. Argumentasjonen til tider skremmende. Men når det uforklarlige skjer, hvem søker vi til? «Fred være med dette hus og alle som hører til her», står det i den nye liturgien. Så fint. Den skal jeg ta i bruk. Uro i hus kan være så mangt. Mange kunne nok trengt et slikt ritual også for det dennesidige. For fred søker vi vel alle. Periscopus

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 3. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 4. Elverum skytterlag

15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 3. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 4. Elverum skytterlag Pengepremie 15-skudd kl. 1 1. Ida Bentsen Nordskogbygda 50 47 50 147 84,- 2. Marit Tollersrud Owrenn Elverum 49 49 47 145 0,- Pengepremie 15-skudd kl. 2 1. Silje Larsson Bjørnen (Østerdal) 48 50 48 146

Detaljer

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke Vi deler tro og undring Vi deler kristne tradisjoner og verdier Vi deler opplevelser og fellesskap Vi deler håp og kjærlighet 2 I løpet av ett år skjer

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Resultatliste IDC på SKARNES 24. nov 2012

Resultatliste IDC på SKARNES 24. nov 2012 Versjon Resultatliste IDC på SKARNES 24. nov 202 ØVELSE ; 2M BRYST jenter Heat - Øvelse Bane Navn Født Klubb TID: 2 Emma T. Stumo 200 Rena 49, 3 Dina Moberg Rasch 200 Stange 4, 4 Ingrid Dyrkorn 200 Rena

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Granlikarusellen 2014

Granlikarusellen 2014 Gutter 4 år Lalande, Leopold 805 Narvesen, Ole Edvard 803 Platek, Roland 806 Skirbekk, Tobias 802 Fullførte: 4 Påmeldte: 7 Startende: 7 Gutter 5 år Onsrud, Noah 810 Sørlie, Edvard 809 Åsvestad, Albert

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 18:30 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 20. februar 2009 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 26. mars 2009

Detaljer

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste Plass Lag Damer/Herrer mix 1 Løten Kommune lag 1 1:05:19 46 1 Turid Norstad Opsahl 38:5 06:1 38:5 06:1 Karl Petter Opsahl 6:54 1 1:05:19 1 1 Elverum kommune lag 1 1:07:34 0:15 47 1 Sylvia Andersen 3:13

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER Velkommen som konfirmant! Å bli konfirmert betyr å bekrefte eller stadfeste noe. Du får lov til å stadfeste dåpen din og bekrefte tilhørighet til Gud eller kirken,

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon Blaker Frogner Sørum

Velkommen til konfirmasjon Blaker Frogner Sørum Den norske kirke Velkommen til konfirmasjon Blaker Frogner Sørum Lurer du? Årets sommerferie nærmer seg og du er ferdig med 8. klasse. Når du etter ferien begynner i 9. klasse, er du i alderen for konfirmasjon.

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Plass Start.nr Gutter 8 år og yngre - 1,6 km Klubb Anv. tid 2 Bjørnar Buhaug Holth Hokksund IL 0:15:52 8 Rasmus Bergland SSK 0:22:57 22 Anders Holte IBK 0:14:30

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Tverlandet IL

RESULTAT-LISTE FOR Tverlandet IL 2 år jenter 200 meter Silje Dyrhaug Stoknes Deltatt 3 år gutter 200 meter Henrik Bakejord Svendsen Deltatt Kristian Krane Deltatt Ola Østvik Deltatt 4 år gutter 200 meter Aleksander Vollan Deltatt Petter

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42 Rekrutt 0-5 Almlid, Frida Thun 2 Eriksen, Kari Hestad Stiftstaden SK Trondheim 1 Hinseth, Elias 43 Randen, Simon 12 Randen, Solveig 3 e: 5 Påmeldte: 5 Startende: 5 Rekrutt kvinner 6-9 Gimse, Sandra Gauldal

Detaljer

Resultatliste klasse. Jaktfelt Osen JFL 20.04.2013 15:43-20.04.2013 13JF0315 Osen JFL 19.04.2013-20.04.2013 13JF0315

Resultatliste klasse. Jaktfelt Osen JFL 20.04.2013 15:43-20.04.2013 13JF0315 Osen JFL 19.04.2013-20.04.2013 13JF0315 Klasse A Antall 2 1 Christer Hemstad طstby JFF 25 25 25 25 25 25 0 0 0 0 20 150 2 Trond Holter إslia JSK 25 25 25 23 25 25 0 0 0 0 25 148 3 Marius Holter Hهkonsen إslia JSK 25 25 25 21 25 25 0 0 0 0 21

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta Herresingle U11N 1. (P.1) 2793 Håkon Rørstad (Rissa) 2. (P.1) Oskar Kjørstad (Fron) 3. (P.2) Eivind Teigen (Pillarguri) 3. (P.2) Hans Hagen Svastuen (Pillarguri) 5. (P.3) Tobias Enkerud Lien (Pillarguri)

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt. 1 Mats Murbræch Tverlandet IL 2 Aksel Storvik Nilsen Innstrandens IL 04:57 01:38

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt. 1 Mats Murbræch Tverlandet IL 2 Aksel Storvik Nilsen Innstrandens IL 04:57 01:38 NOCLAS 1 999 A2 Ukjent løper NOTEAM 1:06:10 Påmeldte: 10 Startende: 1 Gutter 9 år 1 km 1 Mats Murbræch Tverlandet IL 03:19 2 Aksel Storvik Nilsen Innstrandens IL 04:57 01:38 Jenter 9 år 1 km Sigrid Moen

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011 3 år gutter 200 meter Håvard Elias Olsen Tverlandet IL Deltatt Petter Sommerset Edvaedsen Tverlandet IL Deltatt Selmer Aunan Tverlandet IL Deltatt Tobias Klippenberg Tverlandet IL Deltatt 3 år jenter 200

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Felt 2014 (Prøve-NM)

Felt 2014 (Prøve-NM) Side 1 av 5 Felt 2014 (Prøve-NM) 1405013 - Terningmoen - Hamar IL, pistolgruppa Finfelt 1 Gisle Ekeberg Elverum PK (9 9 9 9 11 11 10 9 10 10) (0 0) 97 (13*) 2 Bjørn Langseth Namnå PK (9 9 9 9 11 10 11

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Velkommen som konfirmant. i Tynset- menigheten e!

Velkommen som konfirmant. i Tynset- menigheten e! Velkommen som konfirmant i Tynset- menigheten e! Nå er det snart din tur! Bli med på en spennende reise fram mot den høytidelige konfirmasjonsdagen! Du er velkommen som konfirmant i kirken, uansett om

Detaljer

ØVELSE 1; 25M BRYST jenter

ØVELSE 1; 25M BRYST jenter Irene Dalby Cup - Odal Svømmeklubb - lørdag 26. november 20 ØVELSE ; 2M BRYST jenter Heat - Øvelse Bane Navn Født Klubb TID: Sina Ingedotter Øyen 200 Elverum SK 00:,9 2 Edith Kiønig 200 Rena SK 00:,8 3

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Trollrennet - søndag

Trollrennet - søndag G 8 år 1 km klassisk Einar Grindheim 4 John Dale Lie 2 DNS Øyvind Hoy 3 05:21 04:54 Påmeldte: 3 J 8 år 1 km klassisk Ingrid Marie Ekeland 11 08:06 Linnea Holbæk 6 07:38 Solfrid Emblem Holte Gjerstad IL

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

SOGL Telenorkarusell Dag 2

SOGL Telenorkarusell Dag 2 Barn 3 år Seeberg-Holmedal, Sofie 0 DNS Skaar-Rommetveit, Alva Kristine 9 Fullførte: Startende: Barn 4 år Eikrem, Tora 6 Haga, Maria Dyrvang 9 Hannevik, Jonathan 7 Hanvold, Henning 8 Fullførte: 4 Startende:

Detaljer

Gudstjenester i Norheim kirke:

Gudstjenester i Norheim kirke: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

Innhold. Hvem er Gud?

Innhold. Hvem er Gud? Konfirmasjon i kirka? Kanskje har dere allerede snakket om dette hjemme etter at dere fikk Den Norske Kirkes informasjonsbrosjyre; Konfirmant 2016 i posten. Den er ment til informasjon, og som et utgangspunkt

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

NY HETSBREV Kirkekomiteen i Kanto

NY HETSBREV Kirkekomiteen i Kanto NY HETSBREV Kirkekomiteen i Kanto Skattejakt og Salmeskatt Av Sjømannsprest Knut Inge Bergem 3-2007 Den store hobbyen i Norge de siste ukene, har vært å sjekke hva familie, venner og naboen tjener. En

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2012-2013 Borre, Åsgårdstrand og Nykirke sokn KONFIRMASJONSDAGENE I 2013 Søndag 5. mai Nykirke kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 12. mai Borre kirke og Skoppum

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

Informasjonshefte for Trondenes-konfirmanter 2014/2015 TRONDENES- KONFIRMANT 2014/2015

Informasjonshefte for Trondenes-konfirmanter 2014/2015 TRONDENES- KONFIRMANT 2014/2015 TRONDENES- KONFIRMANT 2014/2015 INFORMASJONSHEFTE FOR FORELDRE OG KONFIRMANTER I TRONDENES SKOLEÅRET 2014/2015 Velkommen til konfirmasjonstida i Trondenes menighet år 2014/2015 Hjertelig velkommen som

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

RAPPORT 4B. Teigliste. www.skogoglandskap.no

RAPPORT 4B. Teigliste. www.skogoglandskap.no RAPPORT 4B www.skogoglandskap.no 4/107/0 8/18/0 11/12/0 12/17/0 12/106/0 12/107/0 12/176/0 13/5/1 14/1/1 15/1/2 16/1/1 16/2/1 BRÆIN ODD BAGSTADVEGEN 18 A 2636 BJØRGE MARTIN FJELLSTADVEGEN 20 2636 MELBY

Detaljer

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011.

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. ARBEIDERPARTIET MEDLEMMER: MILDRID AUNEHAUGEN LUNDEN, BJØRKEBAKKEN 7, ENGE STORE 2849 KAPP TLF A 61143284 P 61169527 M 90138711 mlunden@online.no

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL Minnebok for barn 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når

Detaljer

Mesterskapsmedalje rekrutt

Mesterskapsmedalje rekrutt Mesterskapsmedalje rekrutt 1. Morten Tørnblad Sameien Blaker 50 50 48 100 100 348 0,- Mesterskapsmedalje 2. Maria Søta Skogly Røyken og Hurum 50 50 48 98 100 346 0,- 3. Anders Foss Hidemstrædet Blaker

Detaljer

Gutter 10 år & yngre Nybegynnere. Gutter 11-12 år Nybegynnere. Jenter 10 år & yngre Nybegynnere. Jenter 11-12 år Nybegynnere

Gutter 10 år & yngre Nybegynnere. Gutter 11-12 år Nybegynnere. Jenter 10 år & yngre Nybegynnere. Jenter 11-12 år Nybegynnere Resultatliste Beitostøl-Sprinten 15.05-2014 - OSSK Cup 4 Gutter 10 år & yngre Nybegynnere 2 Even Thon Øystre Slidre SSL - Skiskyting 15:02 1 (1-0) 3 Ola Johnsrud Søndre Ål Sportsklubb - Skiskyting 19:19

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

SOGL Karusell- og klubbrenn

SOGL Karusell- og klubbrenn 6.03.206 Barn 4 år Auring, Ludvig DNS Dalseg, Matteus 9 Eilifsen, Emil Oliver 2 DNS Jensen, Mia Isabelle 4 Korsnes Schea, Emma 0 Seeberg-Holmedal, Sofie 5 Svendsrud, Lykke Sofie 3 DNS Taylor, Simone 6

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

Besøk oss på: http://trysil.skytterlag.no/ RESULTATLISTE VÅRSTEVNET 2. MAI 2009. Side 1

Besøk oss på: http://trysil.skytterlag.no/ RESULTATLISTE VÅRSTEVNET 2. MAI 2009. Side 1 RESULTATLISTE VÅRSTEVNET 2. MAI 2009 Side 1 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Kristoffer Sannvoll Åsnes 5 50 50 50 98 99 347 Gylt medalje 2 Lene Kristin B Løvåsen Trysil 5 49 47 50 99 100 345 Sølv medalje

Detaljer

44 Johannes Heien NTNUI 45 Bent Brattbakken NIHI 46 Axel Holene NTNUI 47 Jack Larsen NTNUI 48 Jonathan Hansen NIHI 49 Marius Vebner NTNUI 50

44 Johannes Heien NTNUI 45 Bent Brattbakken NIHI 46 Axel Holene NTNUI 47 Jack Larsen NTNUI 48 Jonathan Hansen NIHI 49 Marius Vebner NTNUI 50 Herrer 50 km 1 Morten Urdal Bakke NTNUI 2 Sigmund Rimstad NTNUI 3 Martin Hallberg NTNUI 4 Einar Raknes Brekke NTNUI 5 Tore Ødegård NTNUI 6 Vegard Ruttenborg NTNUI 7 Erik L Solberg NTNUI 8 Martin Moxnes

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb Boks 372 3201 Sandefjord Telefon: 90726210 Epost: olore@sfjbb.net Hjemmeside: http://www.sandefjordpistolklubb.

Sandefjord Pistolklubb Boks 372 3201 Sandefjord Telefon: 90726210 Epost: olore@sfjbb.net Hjemmeside: http://www.sandefjordpistolklubb. Sandefjord Boks 372 3201 Sandefjord Telefon: 90726210 Epost: olore@sfjbb.net Hjemmeside: http://www.sandefjordpistolklubb.no Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1208025 Bane: Bjørndalen Stevneleder: Røed

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

TIL rennet klassisk fellesst.

TIL rennet klassisk fellesst. G 12 år 2km 1 Noah Sivssønn Pettersen Alta IF 1 06:43 00:00 2 Martin Andersen Hansen Alta IF 5 06:44 00:01 3 Mats Kristian Andersen Tverrelvdalen IL 4 06:59 00:16 4 Jonas Bjørkli Alta IF 3 07:32 00:49

Detaljer