kirkebakken Framtid og håp Prest for unge voksne

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "kirkebakken Framtid og håp Prest for unge voksne"

Transkript

1 kirkebakken Elverum menighetsblad nr. 2 mai årgang Framtid og håp Kirka bruker vi hele livet. Her kan du ta vare på drømmene dine om et godt liv. På konfirmasjonsdagen i kirka samles vi til fest og høytid. Prest for unge voksne Den norske kirke vil ha ekstra fokus på aldergruppa 18 til 30 år. I Elverum har feltprestene god kontakt med mange i aldersgruppa.

2 [leder] Kirke En sjettedel av kirkas medlemmer er mellom 18 og 30 år. Er kirka relevant og tilgjengelig for unge voksne? Kirkemøtet som var samla i april ønska å rette fokus på aldersgruppa i kirka vår. Dette er en livsfase preget at valg, oppbrudd og etablering. For mange en sårbar fase hvor man flytter, begynner i arbeidslivet, studerer, mange etablerer seg i parforhold og noen får barn. Hvordan kan kirka være livsnær og tilgjengelig for en så mangfoldig gruppe? I Elverum har kirka ulike møtepunkter. De fleste av dem henvender seg også til aldergruppa Søndagens gudstjenester er et kontinuerlig arbeid som samler forskjellige mennesker hver uke. Dette er menighetens hovedsamling. Noen ønsker også et møtested for å kunne bli bedre kjent og samtale mer. Kirkas diakoni inviterer blant annet til tirsdagsmiddager, som henvender seg bredt til alle som vil dele et måltid sammen. Det har også vært gjort forsøk med mer temabaserte samtalegrupper. Også menighetspedagogens babysang og småtrolltrall og trosopplæring for de minste samler foreldre som er i den aktuelle livsfasen. Kirkas kulturtilbud og kor, er også et møtested for unge voksne. Kirkemøte peker på viktigheten av kvalitet og tilstedeværelse i de møtepunktene som treffer bredden av aldergruppa I de kirkelige handlingene dåp, vigsel og gravferd og i samtalene forut for disse, møter kirka mange. I vår kommune er aldergruppa ekstra stor på grunn av forsvaret og høgskolen. Feltprester og studentprest er viktige ressurspersoner og samtalepartnere i dette arbeidet, med mye kompetanse nettopp på kirkas arbeid med unge voksne. Kirkemøtet oppfordrer blant annet til å styrke studentpresttjenesten. I Elverum står denne stillingen for tida ledig. Frivillige kristelige organisasjoner har også lang tradisjon med arbeid blant unge voksne. Fra tid til annen etableres slike tilbud når behovet etterspør det og tiltak organiseres. Kirka er også til stede digitalt, med egne nettsider og nettprester. Kirke har ikke et ensidig fokus på hva kirka kan gjøre for unge voksne og hvor mange aktiviteter de kan iverksette. Like viktig er kirkas bevissthet om denne aldergruppas tilstedeværelse og utfordringer i alt sitt arbeid. Det handler om å være kirke i vår tid. Det utfordrer oss til å være livsnær, relevant og tilgjengelig folkekirke for alle, i alt vårt arbeid. kirkebakken Kirkebakken utgis av menighetsrådene i Elverum. Kirkebakken kommer ut med 4 nummer per år. Redaksjonsansvarlig: Ole Kristian Bonden Redaksjonens adresse, regnskap og annonser, distribusjon utenfor Elverum: Kirkekontoret Postboks 201, 2402 ELVERUM Telefon Bankgiro: Grafisk produksjon og trykk: Frist for stoff og bilder til neste nummer: 15. august Forsidefoto: Ann Kristin Stenshjemmet. Konfirmantene på bildet er Robin Stundal Eriksen, Bjarne Dahlen Granrud, Oda Kristine Langberg og Ida Skirbekk Nesby. Ole Kristian Bonden [andakt] 15 år Å være 15 år er noe av det mest fascinerende som fins. Det er da jeg begynner å forstå at jeg kan se to veier samtidig: Jeg kan se bakover. Jeg har en historie. Jeg kan se framover. Der er det jeg ennå ikke kjenner, det som ennå ikke er blitt til. Når jeg ser bakover, lurer jeg på; dersom mor og far ikke hadde blitt kjærester, hvem hadde jeg vært da? Eller hadde jeg i det hele tatt vært til? Og dersom jeg hadde bodd på Hanstad og ikke på Søbakken, da hadde jeg hatt andre venner enn de jeg har. Eller dersom mor og far hadde bodd i slummen i Mumbai, hvem hadde jeg vært da? Jeg har en historie. Den ligger der. Derfor er jeg den jeg er. 2 kirkebakken Når jeg ser framover, er det helt annerledes. Da er det ingen oppgåtte spor. Da er det helt åpent. Jeg bare vet at framtida er der. For sola går opp hver dag! Det er i framtida jeg har drømmene mine. Der har jeg, det jeg håper på. Framover er det jeg lengter etter, og har lyst til å kaste meg ut i. Det er som i en håndballkamp når jeg har fått ballen, henger i lufta over streken og vet at det blir mål. Jeg har ei framtid. Den er ukjent. Men den er min. Det er når vi er 15 år, det begynner. Vi begynner å forstå at vi har både historie og framtid. Det oppleves ganske intenst. For hvert øyeblikk møtes fortid og framtid. Da skjer det. På et blunk forvandles framtid til fortid. Ønsker, drømmer, det vi har lyst til hver dag står det igjen spor etter oss slik det ble. Slik bygges livet, dag for dag, som en fortelling fra begynnelsen til slutten. Fortellingen om mitt liv. Alt henger sammen. Fortid og framtid. Og uten å vite det, hver dag når vi holder på med dette, beveger vi oss i Gud. For Gud er før alle tider. Før det lille stykket av verdens historie som er min tid, var Gud. Etter det som var min lille tid, er Gud. I Gud holdes fortid og framtid sammen i ett grep. Det er det vi tror. Nei, ikke bare tror, vi håper det og drømmer om at alt holdes sammen i ett grep. Det er fascinerende å være 15 år og begynne å kjenne at «det er i Gud vi lever, rører oss og er til». Sevat Lappegard

3 Helt fint å være katolikk i Elverum Helen Antopina Småriseth er hyppig på besøk i Elverum kirke, selv om hun er katolikk. Det er ikke så stor forskjell, medgir hun. Helen kommer opprinnelig fra Filippinene. Landet har vært spansk koloni i 350 år og 85 % er katolikker, Filippinene er derfor det eneste katolske landet i Asia. Men kjærligheten brakte Helen fra Asia til Norge og Elverum i Da giftet vi oss også i Elverum kirke, forteller ektemann Rolf Småriseth. Men Helen forteller at hun strengt tatt ikke har lov til å gå i den protestantiske kirke. Likevel, hun har funnet seg godt til rette. Vel og merke forteller hun at hun har deltatt på messer i den katolske kirke i Hamar. Hun deltar også ved de katolske messene, som arrangeres månedlig i Metodistkirken i Elverum. Jeg var aktiv i den katolske kirken hjemme. Jeg husker godt vår første påske sammen, jeg dro med meg Rolf i kirken, smiler hun. Savner lukta Helen forteller at hun fikk litt hjemlengsel under den aller første katolske messen hun deltok i på Hamar. Jeg hadde bare vært i Elverum kirke gjennom en tid, og jeg må innrømme at jeg syns det luktet godt under den katolske messen, smiler hun. For røkelsen er noe som skiller den katolske messen fra våre gudstjenester. Mye er veldig likt, men det er jo selvfølgelig noen ritualer ved nattverd og annet, som er litt forskjellig. Jeg syns vielsen var veldig enkel og kort i kirken i Elverum, innrømmer Helen. Det er ikke så rart, når katolikkene er vant til at vielsen varer i nærmere to timer, sier Rolf. For det har Rolf erfart. Paret giftet seg også i Helens hjemlige katolske kirke på øya Bohol, seks år etter vielsen i Elverum kirke. I den katolske kirke er vielse ett av sakramentene, men vielse er ikke et sakrament i den lutherske kirke. Derfor ser også katolikkene veldig strengt på skilsmisser. Det er kun mulig å få oppheve giftemålet ved helt spesielle grunner, forteller Rolf. Sakrament er en hellig, rituell handling, som etter den kristne lære er innstiftet ved Kristus, for eksempel dåp og nattverd. Spent på paven Paret innrømmer at det ble stor spenning i heimen da ny pave skulle velges. En av kandidatene var filippinske Antonio Togli, så naturlig nok var vi spente på om det ble han, sier Helen. Men Helen sier at inntrykket så langt av den nye Pave Frans er bra. Jeg opplever at han kan være noe mer liberal, sier Helen. Skjærtorsdag besøkte den nye paven et ungdomsfengsel, og der vasket han føttene på 12. To av dem var kvinner, og to var muslimer. Dette er uvanlig av en pave, så jeg tror han ville gi noen symbolske signaler, sier Rolf. Han spår at sølibatet står for fall, og at det vil bli kvinnelige prester også i den katolske kirka. Det er ikke sikkert at det blir under vår tid, sier Rolf. Stor enighet Selv om paret har forskjellig trosretning, så forteller de at det ikke fører til noen kraftige religiøse diskusjoner i huset. Vi er nok liberale i hver vår tro, sier Helen. Jeg respekter den katolske tro, men av politiske grunner kunne jeg aldri ha konvertert, forteller Rolf. Men saver du en katolsk kirke i Elverum Helen? Ja, men jeg har det helt fint slik det er i dag også. Prestene her i Elverum er veldig hyggelig, og vi drikker gjerne kirkekaffe sammen med de på søndager, forteller hun. Men går du i kirken mer nå enn tidligere, fordi din katolske kone drar deg med Rolf? Jeg gjør nok det, men da jeg traff Helen var jeg nok i en periode i livet, hvor jeg søkte litt til kirken. Det er et sted hvor man kan få en helt spesiell ro, avslutter Rolf. Tekst/foto: Anette Strand Sletmoen Fakta Religion i Norge: Kirken i Norge var katolsk fram til reformasjonen i Fyrster og konger som sluttet seg til protestanstismen, brøt med paven i Roma og dannet nasjonalkirker. Etter Grunnloven av 1814 fikk vi en statskirkeordning, knyttet til en evangelisk-luthersk kirke. Dissenterloven fra 1845 ga andre kristne trossamfunn lov å etablere seg i landet. I dag tilhører om lag 77 % av befolkningen Den norske kirke. Regner man med de andre kristne kirkesamfunnene er tallet ca. 90 % kristne. Størst vekst har katolikkene, med over medlemmer. Gjennom innvandring har de doblet sitt medlemstall på fire år, veksten fortsetter. Til sammenligning tilhører islamske trossamfunn og Human-Etisk Forbund. Her er medlemstallet stabilt. Kilde: SSB kirkebakken

4 Feltprest i krig og fred I 18 år har Torstein Holten vært feltprest i Forsvaret. Uansett situasjon, skal kirken betjene personellet med kirkelige tjenester, sier Holten om sin rolle. Feltprest Torstein Holten på Palace, ett av palassene til Saddam i Basra. Mange soldater kommer innom på kontoret til feltprest Torstein Holten for en prat om livet. Feltpresten har kontor både på Terningmoen og på Rena leir. Torstein Holten startet som vernepliktig feltprest på Porsangmoen i Først hadde jeg tenkt at det bare skulle bli det året, så skulle jeg bli sivil prest, smiler Holten. Men den gang ei. Jeg trivdes og fikk et jobbtilbud i Forsvaret, og da ble jeg der, forteller han. I 2002 flyttet feltpresten og familien fra Finnmark til Elverum, hvor han nå jobber i Hæren. Store samtalebehov Feltpresten forteller at han i løpet av sine år som feltprest har hatt mange vernepliktige innom kontoret. Det er mange av soldatene som har behov for å prate med noen om livet. Jeg har blitt overrasket over hvor lav terskelen faktisk er for gutta, ja, for det fortsatt svært få jenter i Forsvaret, bare sju prosent, medgir presten. Han tror tilstedeværelsen ute i felt, og i det som skjer, er årsaken til at mange velger å trå over terskelen inn til presten. Jeg er jo sammen med menigheten min sju timer om dagen, fem dager i uka. Jeg merket jo spesielt at mange hadde behov for å snakke med meg i Finnmark, hvor mange var langt fra hjemstedet, forteller Holten. Hva vil de snakke om? For mange av dem blir det en voldsom overgang i forbindelse med det å flytte hjemmefra. I Forsvaret kreves en helt annen selvstendighet, og også evne til å ta imot ordre og beskjeder. For mange av soldatene er dette også en brytningstid i livet, hvor store spørsmål gjør seg gjeldende, som utdanning, kjæreste, familieforhold, og så videre. I den forbindelse er det mange som har behov for sjelesorgsamtaler, sier presten. Feltoppdrag Men i tillegg til å jobbe med rekrutter hjemme i Norge, er også livet til en feltprest ute i krigsområder. Holten har vært på jobboppdrag både i Bosnia, Irak og Afghanistan. Jeg syns det er utrolig spennende å få lov til å møte folk og andre kulturer. Samtidig er selvfølgelig skyggesiden krigen, og dens konsekvenser når tragiske ting skjer, sier presten. Han sier at etikk er et sentralt arbeidsfelt i hverdagen som feltprest. Vi jobber mye med det å forberede soldatene før de skal ut på oppdrag. En av de største utfordringene er å kunne forstå andre mennesker, som tenker annerledes enn oss selv. Ofte må det nok erfares framfor læres, for å få forståelse for at andre gjør som de gjør, sier Holten. Ved både ulykker på øvelser, og hendelser ute på oppdrag, er det feltprestens oppgave å ta seg av soldatene. Men ikke minst også de pårøren 4 kirkebakken

5 Feltprest Torstein Holten sammen med lokale i Basra i Irak i Soldatene er klare for julegudstjeneste i Shaiba, Britisk base i Basra. de er en viktig gruppe som feltpresten jobber med. Men det er ikke bare de triste dagene han er en del av. Jeg får også ta del i de hyggelige stundene til en del av det militære personellet med dåp og vielser, sier Holten. Presten forteller at det er god oppslutning om de ukentlige gudstjenestene ved militærleirene. Han syns det likevel er viktig at Forsvarsfamiliene også blir en del av menigheten i Elverum, slik at Forsvaret ikke blir en egen menighet i menigheten. Lære bort til andre Holten har nå tatt pastoral klinisk veilederutdannelse i USA, og han skal nå veilede andre prester i sjelesorgfaget. Målet er å dyktiggjøres i sjelesorgens kunst, hvordan kan jeg som prest på best mulig måte betjene mennesker ut fra deres behov. I Forsvaret handler det også om å dyktiggjøre felt presten til møter med mennesker som har fysiske og psykiske skader etter deltakelse i internasjonale operasjoner. Gjennom å reflektere over egen praksis, er målet å utvikle seg som sjelesørger. Som feltprester betjener vi alle uavhengig av livssyn, det krever av oss evnen til å lytte og til å sette oss inn i den andres situasjon, sier Holten. Ja, hva med soldater som har en annen tro enn deg? Jeg er selv tydelig på at jeg er kristen, men det er helt naturlig at jeg betjener alle så godt som mulig, uavhengig av livssyn. Vi må være åpne for at samfunnet vårt er globalisert, sier feltpresten. Paradoksalt? Men det å være feltprest er jo litt paradoksalt på en måte? Ja, det kan du si. Da jeg ble kalt ut til Irak, så var biskop Gunnar Stålsett klar i media på at han mente at Norge ikke skulle sende styrker dit. Da måtte jeg ta en telefon og spørre hva han tenkte om at jeg skulle reise med styrken. Da fikk jeg et klart svar fra Stålsett: Du skal selvfølgelig reise, vi skal betjene soldatene med kirkelige tjenester, gjengir Holten. Du har jo også stor risiko ved din jobb i krigsområder, hva sier din kone og familie til det? Selv syns jeg dette er utrolig givende og spennende, og jeg er velsignet med en kone som i liten grad bekymrer seg. Samtidig medgir jeg at belastningen ofte er størst på de som er hjemme. Nå blir jeg i Norge for blant annet å undervise andre prester en tid, så får vi se hva framtida bringer, smiler feltpresten. Tekst/foto: Anette Strand Sletmoen Gi din kollekt med SMS Nå kan du betale kollekt i kirka med mobiltelefonen. Du trenger ikke en gang være på gudstjeneste. Ved å sende en SMS med kodeord og beløp, kan din gave trekkes direkte fra telefonregningen eller hvis du ønsker det, over nettbank. Disse valgene får du i en svar-sms på mobiltelefonen din når du har sendt beløpet, sier Anja Terjesen ved kirkekontoret. I dag har du mulighet å gi din kollekt over telefon til Elverum, Hernes, Nordskogbygda og Sørskogbygda menighet. Mye av menighetenes arbeid drives av innsamlede midler. Det gjelder arbeidet for barn og unge, kulturarbeidet og omsorgsarbeidet. Menighetene samler også inn penger i gudstjenestene til andre formål, som Kirkens Nødhjelp, Redd Barna, misjonsorganisasjoner, Sjømannskirken og andre. Dette blir kunngjort. Vi opplever at mange ikke har med seg kontanter i lomma når de kommer på gudstjeneste, og gjerne ønsker å gi. Kortautomat er lite praktisk i gudstjenestesammenheng, men nå gir vi altså folk mulighet til å sende en SMS. Hvordan dette kan gjøres står vanligvis på gudstjenesteprogrammet eller ved oppslag, og man kan gjøre det under pengeinnsamlingen i gudstjenesten, etter gudstjenesten, eller egentlig når som helst. Vi er avhengig av gaver for å drive arbeidet vårt i Elverum. Offerinntektene har de siste årene gått ned, til tross for at flere kommer på gudstjener og at den private rikdommen øker. Det er betalingsmåten som er hovedproblemet. Vi håper den nye ordningen kan imøtekomme et behov både hos givere og mottaker. Gi kollekt på SMS til Elverum menighet: Send «EM» mellomrom og «beløp» til 2377 Gi kollekt til Hernes menighet: Send «HN» mellomrom og «beløp» til 2377 Gi kollekt til Nordskogbygda menighet: Send «NB» mellomrom og «beløp» til 2377 Gi kollekt til Sørskogbygda menighet: Send «SB» mellomrom og «beløp» til

6 Takk for oss! Foto: Eivind Hugo Strømme Etter til sammen åtte år i Hernes, flytter vi til Sandefjord der vi har fått nye stillinger i hver vår menighet. Vi har begge virket som prester i regionen, Linn som feltprest, studentprest og prostiprest de siste tre årene som kapellan i Hamar menighet. Tore har vært sokneprest i Hernes, Nordskogbygda og Sørskogbygda. Vi setter stor pris på alle spennende møter med mennesker i sorg, kriser og gleder. Å tenke tilbake på mange av disse møtene gjør oss ydmyke overfor menneskers livsvilkår. Linn trekker frem arbeidet med Elverum Ten Sing som et høydepunkt. Tore har hatt glede av å jobbe sammen med engasjerte mennesker i menighetene og i menighetsrådene. Dugnadsånden har vært stor i alle bygdene, kanskje ekstra stor i Nordskogbygda og Sørskogbygda. I de to bygdene har det vært mye bra diakonalt arbeid blant de eldre. I alle menighetene har det vært gjort mye godt arbeid i forbindelse med gudstjenestereformen. Menighetsrådene har vedtatt nye liturgier som vi håper kan gi menighetene gode gudstjenesteopplevelser i årene som kommer. I Hernes har det vært flere spennende prosjekter som har funnet sin form. Det ene er Hernes barnegospel. Fra en sped begynnelse har det nå blitt et stort kor med mye sangglede. Det har vært ekstra fint å feire gudstjeneste når barnegospelen har vært med og likeledes høre på dem når de har hatt egne arrangement. Et annet arbeid er kulturarrangementene i Hernes kirke. I syv år har flere ildsjeler bidratt til et variert og spennende kulturarbeid i kirken. Det har vært mye flott musikk som har vært fremført, og vi har kost oss ekstra når bygdas ungdommer har fått vise det de kan. Så har vi arbeidet med en fullverdig kirkegård i Hernes. Helt siden 60-tallet har hernesingene jobbet for dette. Denne våren settes arbeidet med kirkegården i gang. Takk til alle ildsjeler som har bidratt opp gjennom årene. I staben på kirkekontoret er det mange og dyktige mennesker som skaper et hyggelig, kreativt og utfordrende arbeidsmiljø. I tillegg kommer de som ikke har sitt daglige virke på kontoret, men bidrar til at gudstjenester og kirkelige handlinger kan gå sin gang i de ulike menighetene. På det personlige plan vil vi takke alle som har åpnet sitt hjem og invitert oss til hyggelig lag og introdusert oss for nye bekjentskap. Vi har også hatt stor glede av å bo midt i en kornåker i Hernes med elg, rådyr, grevlinger, rev, røyskatter og spennende fugleliv tett innpå huset. En og annen hernesing har også gått langs Barnehjemsgutua og luftet hunden eller ektefellen, og vi har kunnet slå av en prat over hekken. Barna har også hatt stor glede av alle traktorene og skurtreskerne som farter forbi huset. Å bo i skråningen opp mot Varden har gitt oss en ekstra glede av å se ned på leirsingene der de bor blant sine mange trær og mister sola så fort høsttåken setter inn! Mye kunne vært skrevet og mange kunne ha vært nevnt. Når vi i løpet av juni flytter til Sandefjord, er det mange vi kommer til å savne fra vår tid i Elverum. Som hytteeiere på Hummelvoll i Nord-Østerdalen, kommer vi nok til å svinge innom Elverum nå og da. Takk for oss! Tore, Linn, Jakob og Lea Hummelvoll 6 kirkebakken

7 Ny kirkegård i Hernes I mai er det anleggsstart for ny kirkegård i Hernes. Fra 2014 kan hernesingene gravlegge sine døde på den nye kirkegården. - Dette er historisk for Hernes, sier prost Sevat Lappegard. En kirkegård betyr mye for ei bygd. En kirkegård er minnenes sted. Det er med på å gi både folket og bygda identitet og tilhørighet. Hernes kirke sto ferdig i 1935 med den forutsetning at det også skulle anlegges kirkegård. I 1992 ble det vigslet en urnelund. Det var første byggetrinn av Hernes kirkegård. Fra 2014 vil det være fullverdig kirkegård med plass for både kistegraver og urner. Etter 79 år er Hernes kirke og kirkegård endelig fullført. Kirkegård for mange år Kirkeverge Arild Land har ledet arbeidet med de siste justeringene av planene. Hernes menighetsråd og Elverum kirkelige fellesråd har behandlet flere utkast og forslag fram til godkjenning. Elverum kommune har bevilget pengene og entreprenøren er klar til å begynne. I løpet av sommeren og høsten vil kirkegården bli opparbeidet. Det er Veidekke som vant anbudet. Det har vært en målsetting at Hernes kirke og kirkegård skal framstå som en helhet, sier Lande. Innenfor den økonomiske ramme som er bevilget, skal det skapes en kirkegård som er vakker og som føles god å komme til, og et anlegg som både med hensyn til bruk og drift er hensiktsmessig. Det arealet som er innkjøpt for formålet, er større enn den planen som nå er tegnet. Vi har valgt å realisere en så stor kirkegård at det er gravplass for ca. 50 år framover. Det sparer oss for unødig store vedlikeholdsutgifter for gravplasser som ennå ikke er tatt i bruk, sier kirkevergen. Nytt toalett Menighetsrådet har også hatt fokus på behovet for toalett ved Hernes kirke. Konklusjonen fra tidligere har vært at det ikke er plass til toalett i kirken. Men med en god dialog med Biskop og Riksantikvar har Fellesrådet nå til godkjenning en plan der det i forbindelse med kirke gårdsanlegget også blir en toalett løsning ved Hernes kirke. Dette medfører også at den gamle presteboligen nå kan rives. Tekst: Anja Terjesen Hernes kirke sto ferdig Til nå har folket i Hernes hatt sine graver på kirkegården i Leiret. (Arkivfoto) Tegningen viser nye Hernes kirkegård. Prosjektet omfatter: Kirkegård med kistegraver, urnegraver og minnelund Ny parkeringsplass og ny adkomst Lite tilbygg for toaletter. Illustrasjon: Feste NordØst as kirkebakken

8 konfirmasjonstiden: Et år å bygge livet på Det er ikke bare i høyden konfirmantene vokser. Ut av konfirmasjonstiden vokser også en ballast av tilhørighet og trygghet til bruk resten av livet. I konfirmanttiden blir konfirmantene kjent med kirkerommet og det som skjer der gjennom deltakelse og undervisning. Her leder Henrik Moksness Pram, Frid Søgaard Jørgensen, Andrea Kilen Myhren og Petter Skjerve an i gudstjenestens inngangsporsesjon. Vi vil gi konfirmantene et rom og en tradisjon de kan knytte livene sine til og bruke, sier sokneprest i Elverum Ole Kristian Bonden. Bibelens grunnfortellinger, kirkas symboler og ritualer, menneskers tro og erfaringer knyttes sammen i konfirmasjonstiden i Elverum. Det er et utrolig viktig år, mener han. Her bygges det videre på mye av det ungdommene har lært både hjemme og på skolen. Men som konfirmant lærer de noe de ikke lærere noe annet sted. Hvordan vi gjør gudstjenester, dåp, begravelser og bryllup. Hvordan vi bruker kirkerommet. Hvordan gudstroen kan hjelpe oss til å forme et syn på livet som ikke gir alle svar, men som holder oss fast i håpet. Å forholde seg til en Gud, noe som er større enn seg selv, gir et perspektiv på livet. At noe er hellig, at vi er skapt til Guds bilde, utfordrer vårt livssyn også i møte med den andre og med hele skaperverket. Det handler ikke bare om den sterkestes rett, men om det skaptes hellighet og uendelige verdi. Konfirmantåret utfordrer både til engasjement og ettertanke, sier han. Men først og fremst ønsker vi å gi ungdommene trygghet i kirkerommet, Glimt 1 -Hva heter barnet, spør presten? «Presten» er 14 år og har fått låne den lange prestekjolen som sleper i gulvet. Vannet er helt i døpefonten, «foreldre og faddere» står litt usikre og ser på hverandre. Nei, navn har de glemt å finne på. Ikke vet de om dokka de har båret inn i kirkerommet er gutt eller jente heller. Etter ivrige diskusjoner faller valget på gutt. Markus. Som evangelisten, repliserer den virkelige presten. Så tegnes korstegnet og vannet øses tre ganger over hodet. Et lys blir slik at de kan bruke det både når livet er godt, men også vanskelig. Et rom som holder livet og troen sammen, sier konfirmantlærer og sokneprest Bonden. Han gir oss tre glimt fra konfirmasjonsundervisninga i Elverum. Tre glimt fra konfirmasjonstiden i Elverum: tent. Dåpslyset. Hva betyr det alt sammen? Hvorfor gjør vi det? Hvordan gjør vi det? Konfirmantene i benkene reflekterer over det å bli foreldre for første gang. Å få et barn i armene som de har ansvaret for. Det er sikkert både fint og skremmende, sier en. Det gjør oss både glade og redde, sier annen. Tenk at du har vært et slikt lite barn, sier presten. I dåpen knytter vi livet til Gud. Det er tegnet på at vi er kristne. At vi hører til i kirka i alt som 8 kirkebakken

9 Konfirmant til neste år? Konfirmantlærerne er klare til å ta i mot neste års konfirmanter. Foran f.v. Siv Engevik, Torstein Holten, Marit Stenrud-Buflod. Bak f.v. Ole Kristian Bonden, Edle Fremstad og Terje Olsen. Konfirmantlærer i Østre ansettes i juni. skjer. Det dyrebareste vi eier legger vi i Gud hånd. Korset blir tegnet på kroppen din. Vannet øst over hodet. Og lyset overrakt til de som har ansvar og omsorg for deg. «Når jeg så skal ut i verden, aldri jeg alene er», synger konfirmantene i ulike tonearter. Den gamle salmen har de hørt før. De er 14 år, de har en historie. Men oppdagelsen av fortida gir også et nytt perspektiv: De har ei framtid. Glimt 2 56 ungdommer fra Elverum vandrer mot helligdommen. Moderne pilegrimer som er underveis. En søndagsstille Trondheim by blir avbrutt av de gamle kirkeklokkene fra Nidarosdomen som kaller til gudstjeneste. Inne i kirka er det dunkelt. Morgensola faller inn gjennom vinduene og glassmaleriene får farger og liv fra lyset utenfra. Klangen i rommet gir oss et ekko av historiens løp, og alle statuene på vestveggen og menneskene inne i kirka minner oss om at kirka er verdensvid og fellesskapet mangfoldig. Slitne etter ei innholdsrik helg, mange opplevelser og lite søvn, setter vi oss ned. Kirkeklokkene stilner. Oppe ved høyalteret brenner lysene. I noen sekunder er det som om evigheten innhenter oss. Vi hører vårt eget åndedrett i lag med historiens og verdens pust. Nidarosdomen er stor og imponerende. Orgelet spiller opp. Folket reiser seg, og koret synger en sang vi aldri har hørt før, men som løfter oss enda høyere og fører oss inn i en følelse av noe som er større enn oss selv. Og fremst i prosesjonen går Elverumskonfirmanten Andreas med prosesjonskorset. Stødig og sikkert. Han er en av våre. Også han en pilegrim i livet. Glimt 3 «Kamera går.» Kjenningsmelodien fra nyhetene synges av tre konfirmanter, før nyhetsankeret tar over: Uro på Vestbredden i Jerusalem igjen. Kvinne slept inn på tempelplassen for å steines. Kvinne reddet livet da en mann stakk fingeren i jorda og utfordret styresmaktene med følgende ord: Den av dere som er uten synd og skyld, kan kaste den første steinen. «Vi setter direkte over til vår reporter i Jerusalem.» Konfirmantene arbeider med fortellinger hvor Jesus møter mennesker, og livet får en annen retning. Nå skal de lage en nyhetsreportasje om hendelsen. Gamle tekster får nytt liv. Innlevelsen er stor. Alvoret er tydelig. Latteren sitter også løst. Hvordan reagerte de som sto rundt? De skriftlærde, de som dømte henne etter lovens bokstaver. Disiplene som var sammen med Jesus. Og kvinnen selv, som akkurat hadde reddet livet. Tilbake i studio i Oslo sitter ekspertene som tolker det som har hendt. Hvordan skal vi forstå det Jesus gjorde? Konfirmantenes drama og lek er også teologi og tolkning. Innlevelse i en fortelling. Hva betyr den? Hvordan utfordrer den oss i dag? Kirka inviterer alle som fyller 14 år i år til å være konfirmant. Konfirmasjonsåret byr på en spennende reise fram til den høytidelige konfirmasjonsdagen. Uansett om man tror, tviler eller bare er nysgjerrig, konfirmasjonstida er for alle som går i niende klasse. Den delen av kristendomsfaget som skolen ikke lenger gir, må du til kirka for å få. Gjennom kirkas trosopplæring får man kunnskap og kjennskap til kristen tradisjon, tro og kultur. Det gir en ballast for resten av livet. Som konfirmant får du mulighet til og utforske noen av livets mange spørsmål sammen med andre. Vi snakker om livet på godt og ondt, om kjærlighet og om Gud. Samtidig gir det mange nye opplevelser. Selv om konfirmasjonsopplegget er spredt over et helt skoleår, er det ikke konfirmantsamlinger hver uke. Seks samlinger om høsten og seks om våren. Gjennom gudstjenester og konfirmanttur knyttes temaene til praktisk handling og opplevelser. Har noen behov for tilrettelagt undervisning, finner vi den løsningen som passer konfirmanten best. Om noen oppholder seg i utlandet gjennom konfirmantåret, er det mulig å følge opplegg knyttet til sjømannskirken. Informasjon skal være sendt til alle niende klassinger. Påmelding skjer på Det vil også bli åpent på kirkekontoret i Generalgården onsdag 12. juni fra kl med mulighet for registeringshjelp. Spørsmål kan rettes til kirkekontoret. Konfirmasjonsdatoer i 2014 Elverum kirke 25. mai kl og juni kl og Hernes kirke 25. mai kl Heradsbygd kirke 25. mai kl og Tekst: Ole Kristian Bonden Elverumskonfirmantene er her på pilegrimstur til Trondheim, og har akkurat kommet fram til Nidarosdomen og vestveggen med alle statuene. Sørskogbygda kirke 1. juni kl Nordskogbygda kirke 1. juni kl kirkebakken

10 Dager og tidspunkter Konfirmasjon 2013 Ingen av våre livsriter berører så mange mennesker på samme tid i lokalsamfunnet vårt, som konfirmasjon. Dette er en dag vi samles til høytid rundt våre ungdommer. De to siste helgene i mai og første helga i juni er det konfirmasjon i kirkene i Elverum. Elverum kirke 26. mai kl Eilen Kårli Bjarne Dahlen Granrud Sindre Jakobsen Brenne Magnus Rønningen Hansen Ingrid Schulstad Ida Skirbekk Nesby Andrea Kilen Myhren Vegar Sønsthagen Frid Søgaard Jørgensen Petter Skjerve Henrik Moksness Pram Thea Storsveen Lindmoen Markus Nikolai Delbekk Jonas Brendlien Enger Matthias Kolstad Sigrid Dahl Lars Ivar Olrud Robin Stundal Eriksen Kristian Rylandsholm Kvernmo Oda Kristine Langberg 26. mai kl Baard Dalen Erle Økseter Kamilla Westjordet Endal Andreas Mork Øvergård Ine Jesnes Bakken Emilie Nielsen Vetle Ervik Anne-Line Sørberg Kristin Embretsen Håkensmoen Emmanuel Odai Quarcoo Emil Ås Finberg Espen Åsheim Harviken Ole Marius Sormbråten Mathilde Nohr Tryggeseth Sindre Trovåg Jonassen Håkon Grindahl Bjørn-Terje Kristiansen Eirik Sønsthagen Røen Henrik Flygind Camilla BuenBuberg Torstein Odden Bergerengen Kristian Ellevold Tord Øvergård Kristoffer Andreas Bråten Nicolai Moheim Kaveldiget 2. juni kl Andreas Eggen Joachim Enberget Hanstad Tanja Otnes Undseth Helene Johansen Lars Magne Silkebækken Christina Nilsson Laursen Amund Smalberget Elsethagen Lars Øyehaug Kristoffersen Siri Grindalen Negaard Christian Køhl Silje Marie Grasto Wilhelmsson Mathilde Fredrikke Haneborg Juell Silje Haugstulen Grinden Sunniva Otnes Undseth Mikkel Krog Simensen Oda Myrvang Svartvadet Anders Stensåsen Stafsberg Linn-Mari Eide 2. juni kl Nina Bakken Sørslett Petter Wenneberg Alexander Nordseth Myrvang Mathilde Sofie Løken Fredrik Carlsson Ida-Kristin Nystuen Halbakken Robin Ruud Kristensen Amund Løken Gjermund Torp Nordby Sigrid Alida Markestad Silje Fredriksberg Østby Victoria Øverås Schrøder Morten Andre Silkebekken Kristian Kjeverud Eggen Mats Bakken Sørslett Ola Stenbrenden Christian Jacobsen Heidi Kvarnstrøm Malin Aarmo Zahl Øyvind Haldorsen Stokke Ulrik André Bekkelund Sander Grødahl Fjeldstad Henrik Jirachote Carlsson Martin Pedersen Sørskogbygda kirke 19. mai kl Patrick Hop Birkeland Tonje Nerkvern Marius Liengen Ingeborg Elise Kjønsberg Simen Edvart Simensen Sander Østby Nystuen Marius Bjørnstad Beate Bekkevoll Charlotte Norstad Mathias Hanstad Lundby Mikkel Skjærvik Storsveen Hernes kirke 26. mai kl Anne-Mette Uthus Marius Holøyen Mathilde Nyheim Johansen Krister Magnor Skoglund Tobias Nordeng Tina Mari Olbergsveen Simen Engseth Kim Aleksander Larsen Nora Myreng Elverhøy Vegard Nyborg Christian Halberg Nunez Håkon Østlund Lisa Hornsletten Maren Andrea Martinsen Nordbrenden Silje Emilie Engemobakken Sindre Evensen Smestad Heradsbygd kirke 2. juni kl Cisilie Martine Persson Malen Stener Floden Henrik Halvorseth Johansen Andrea Bratlie Godlien Per Magnus Midtli Sølvi Kullerud Karoline Fossum Malin Christine Tollefsen Sollie Sofie Kristine Melhus Trude Aasen Sukke Weronicha Marie Haugen Ida Grafsrønningen Gjermund Solberg Ole Kristoffer Kristmoen Heradsbygd kirke 2. juni kl Helge Konstatin Næstad Håkon Berntsen Kine Emilie Mørkhagen Storsveen Asbjørn Einar Vikan Hege Berger Amund Johannessen Myrvold Tore Kjendalen Anders Bakke Nicholas Paulsen Sigurd Kjendlie Alexander Huse Per-Espen Løndalen Emmy-Lill Nyberg Rønningstad Madelene Oppegård Nordskogbygda kirke 2. juni kl Åsmund Brenden Uthushagen Emil Hæreid Karlsen Oscar Maurstad 10 kirkebakken

11 [Tanker om troen og livet] Å søke Den andres ansikt Har du noen ansikter du liker spesielt å se på? Noen du håper å få se? Jeg må si jeg har mange favoritter, først og fremst min egen familie. Jeg kan sitte å se på dem i en evighet. Det er også andre ansikter jeg er glad for å se. Hele kloden er full av nye ansikter å bli kjent med. Det er ikke alltid et ansikt vi kjenner vekker de gode følelsene. Ansikter vekker ulike. Jo, mer vi kjenner et menneske, jo mer varierte følelser og tanker vil ansiktet vekke i oss. Det er noe kraftfullt over ansiktet. Det kan være både kjent og kjært og samtidig gåtefullt. Filosofen Levinas var særlig opptatt av ansiktet. Når vi ser en annen persons ansikt, er det portalen inn til den andres menneskelighet vi ser. Ansiktet er den andres mest sårbare sted; det kan friste til vold og samtidig forbyr det en å drepe, for å sette det på spissen. Øynene er uten beskyttelse. Å se et ansikt er allerede å høre budet: Du skal ikke drepe. I møtet med en annen person, ser vi spor av uendeligheten i den andres ansikt. Den andre er gåtefull ikke bare fordi jeg ikke kan forutsi hennes reaksjoner: Hun er del av noe som er mye større enn seg selv og enn meg, hun er delaktig i livsgåten. På denne måten bringer møtet vårt med den andre oss på terskelen til noe vi kan kalle Gud. Kanskje ikke så rart at Bibelen bruker ansiktet i sin beskrivelse av Gud. Et av ordene lyder slik: Herren la sitt ansikt lyse over deg! (4. Mos 6, 25). Vi kjenner det igjen fra avslutningen på alle gudstjenester og ved viktige begiventheter som dåp, konfirmasjon, vielse og gravferd. Et ansikt som lyser. Det er ikke ukjent for oss. Noen ganger er det som om ansiktet stråler mot oss, og vi kjenner noe godt når vi ser det. Når Herren lar sitt ansikt lyse over oss, er det nettopp for å velsigne oss med det gode. Da Moses mottok de ti bud, fikk han forbud mot å se Guds ansikt. Da han gikk ned fra fjellet Sinai, var han så preget av Guds herlighet at ansiktet hans strålte, slik at folket ba han om å dekke det til. Paulus gjør et poeng ut av det og skriver: «Og vi, som uten slør for ansiktet, ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til dette bildet, fra herlighet til herlighet, og dette skjer ved Herrens Ånd» (2 Kor 3, 18). Det kan vi, fordi Gud viste sitt ansikt gjennom Jesus: «Men ingen har sett min Far. Bare han som er fra Gud, har sett Far.» (Joh 6, 46) I Jesu ansikt kunne man se inn i menneskets uendelighet, menneskelighet, sårbarhet og gudlikhet. I Jesu ansikt kunne man også se Gud. Vi ser ikke Jesus slik mennesker på hans tid gjorde. Men vi kjenner hans ord og handlinger gjennom Bibelen, og hvordan de har blitt gjenfortalt til nye generasjoner frem til oss. Kraften av hans person er høyst levende. Derfor kan vi møte ham, som om han stod foran oss. Ansiktet har vi ikke sett, men vi kan kjenne velsignelsen som strømmer over oss når vi deltar i gudstjenester, søker ham gjennom bønn og bibellesning eller i møte med andre mennesker. Å tro handler om å søke Guds ansikt. Å søke Guds ansikt er å søke det dypt menneskelige, det vi egentlig var skapt til. Å søke Guds ansikt er å ha ærefrykt for livet og takknemlighet for livet. Å tro er å forholde seg til Den andre med stor D, og den andre med liten d han og hun som vi møter hver dag der vi bor. Tore Hummelvoll kirkebakken

12 [støtt våre annonsører de støtter oss!] Advokater: Advokat Jostein Løken Postboks 111, St. Olavs gt 10A Tlf.: Advokat Jonny Holen Postboks 100, St. Olavs gt. 2 Tlf.: Advokat Andrew Sims Postboks 1, Gamle Trysilveg 6 Mobil: Agentur: Siw s agentur Øvre Sætrevei 2, 2412 Sørskogbygda Tlf.: Bank: Nordea Storgt 21 Tlf.: DnB Storgt. 17 Tlf.: Sparebanken Hedmark Storgt. 26 Tlf.: Begravelsesbyrå: Elverum Begravelsesbyrå St. Olavsgt. 8, Elsmo Dahl Tlf.: Bensin & Rekvisita: Statoil Service Elverum Bakketungt. 2 Tlf.: Bilsalg/verksteder: Elverum Sport Bilsalg AS Svartbekkvn. 31 Tlf.: Blikk- og kobberslager: Elverum Blikkenslagerverksted Svartbekkvn. 61 Tlf.: Byggevarer: Maxbo Elverum Grindalsvegen 7 Tlf.: Dagligvare: Rema 1000 Prestmyrbakken Tlf.: Meny Elverum Kremmertorget, Kirkevn. 4, 2406 Elverum Tlf.: Faks Kiwi Fjeldset Kirkevegen Tlf.: Dame- herre- og barnekonfeksjon: Kvisgaard Kremmertorget Kremmertorget, Kirkevn. 4 Tlf.: Eiendomsmegler: Meglerhuset Bjerke AS Tlf St. Olavs gate 1, 2406 Elverum Eiendom: YC Eiendom AS Dammenvn. 2 Tlf.: Lunkegården Storgata 7 Tlf Engros byggvarer: Tor Løkken AS Vestsivn. 67 Tlf.: Fotograf: Studio Westjordet Kirkevegen 58 Tlf.: Fotograf Martin Grønvold Bøe Tlf.: Gravmonumenter: Mjøsa Natursten ANS Brugt. 26, 2321 Hamar Tlf.: Møre Gravmonumenter AS 6490 Eide Tlf.: Gravemaskin: Danielsen Gravemaskindrift 2415 Heradsbygd Geir Espen Hud-fotterapi: Solveigs hud- og fotklinikk Helsetorget Mart nsenteret Tlf.: Fordypning innen diabetes Legemiddel: Nycomed Pharma AS Solbærvn.5 Tlf.: Lås og sikring: Lås & Sikring AS Svartbekkvegen 85 A 2411 Elverum Tlf / Fax Skogbruk: Statskog Glomma AS BFredensvoldvn. 2, 2401 Elverum Tlf Spisested/catering/ overnatting: Elgstua Trondheimsvn. 9 Tlf.: Norsk Skogmuseum Tlf.: Sportsbutikker: Intersport Kremmertorget AS Kremmertorget Tlf.: Rune Oppberget Sykkel & Service 2415 Heradsbygd Tlf.: Sport/hage/fritid/ hytteutstyr: Sykkel og Motor Elverum AS Vestsivn. 67 Tlf Sveising: Skjærbekk Sveis og Montasje Julusdalsvegen Hernes Tlf Tannleger: Tannlege Trond Sjølien Spesialist i kjeveortopedi Grindalsvn. 3 Tlf.: Trykkeri: Sulland Elverum AS Svartbekkvn. 51 Tlf.: Blomsterforretninger: Elverum Blomster Vikan Storgt. 16 Tlf.: Marihøna Kremmertorget - Kirkevn. 4 Tlf.: Elektriske installasjoner/artikler: Svensgaard Installasjon AS Svartbekkvn. 20 Tlf.: El-montasje Elverum AS Elvarheimgt. 14 Tlf.: Elektromarked: Optikere: Synsam Silkebækken Storgata 23 Tlf: Revisjon og rådgivning: ERGO revisjon & rådgivning as Gml. Trysilvn. 4 Tlf.: Ide Trykk AS Øvermarka 16, 2320 Furnes Tlf.: Verksteder: Jømna Caranvanverksted og deler AS 2416 JØMNA Tlf: Blomsterhjørnet Gml. Trysilvn. 3 Tlf.: Stil Blomster Floriss Mart n Senteret Tlf.: Elkjøp Stormarked Elverum AS Lundgaardv. 17 Tlf.: Rørleggere: Hagen rørlegger og varmeservice AS 2415 Heradsbygd Tlf kirkebakken

13 Ny alterduk i Heradsbygd I 1965 kunne Østlendingen fortelle at Heradsbygd Bondekvinnelag II hadde laget ny alterduk til kirken, og at den ble overrakt på den tradisjonsrike høsttakkefesten. Å lage borden med Kristussymboler og kornaks som går rundt hele alteret og duken som ligger løst oppå, hadde vært et arbeid som tok dem i hvert fall 3 år. Nå, i 2013, kan Kirkebakken fortelle at det som nå heter Heradsbygd Bygdekvinnelag, ha laget en ny duk til å legge på alteret. Borden fra 1965 beholdes. Alterduken ble overrakt av Bygdekvinnelagets leder Bente S. Løken på våronnmessa i kirken 14. april. Denne gudstjenesten er også tradisjon, og Bygdekvinnelaget hadde, som tidligere år, pyntet kirken og sto for kirkekaffe. Alterduken er i lin og faldet opp med hullsømkant. Arbeidet er utført av Randi Bølla og Torill Sumstad Bronken. Menigheten takker for en vakker gave! Baptistmenighet i Elverum Elverum har fått sin første baptistmenighet. Peniel Matu Church er navnet på den nye menigheten i Elverum. Menigheten ble offisielt etablert i 2012 og er knytta til Det Norske Baptistsamfunn. Den har vokst fram gjennom et fellesskap av barn og voksne med bakgrunn fra Burma. Matu er en etnisk undergruppe av Chin som holder til i Chinstaten i Burma. De har sitt eget språk kalt matu. 28. april var det stiftelsesfest på Hanstad skole med gudstjeneste og bespisning med mat fra Burma. Åpen kirke hver dag Elverum kirke er en av få kirker som står åpen hele året. Mange benytter seg av tilbudet åpen kirke. Takket være samarbeid med vektertjenesten på Kremmertorget har vi kunnet tilby åpen kirke i mange år, sier Anja Terjesen ved kirkekontoret. Hun er glad for samarbeidet. Vi ønsker å være ei kirke med åpen dør. Enten du kommer som turist, eller du bare søker et stille rom så er du velkommen. Et skilt utenfor markerer når kirka er åpen. Åpningstidene er fra ca. kl. 08:00 19:00 alle hverdager. Lørdag fra ca. kl. 09:00 15:00 og søndager fra kl. 09:00 13:00. Kirkebakken ny Mange kjente ikke igjen Kirkebakken da de fikk den i postkassa før påske. Logoen var annerledes og bladet i farger. Vi har lenge ønsket å fornye Kirkebakken, og synes det var en fin anledning til dette i år, da Elverum kirke fyller 275 år, sier Anja Terjesen ved kirkekontoret. Hun understreker at Kirkebakken er organ for alle fem menighetene i kommunen, Elverum, Heradsbygd, Hernes, Sørskogbygda og Nordskogbygda. Vi har skiftet samarbeidspartner når det gjelder grafisk design og trykk til IdéTrykk på Hamar. Å trykke i farger gir oss en liten prisøkning, men med de økte prisene på distribusjon har Kirkebakken fått merke presset med en stram økonomi de siste årene. Vi har nå redusert til fire nummer, og håper omleggingen til et mer fargerikt og leservennlig magasin vil gjøre Kirkebakken mer attraktiv å annonsere i. Vi er avhengig av annonseinntekter og innbetalinger på frivillig abonnement fra leserne. Giro til dette følger bladet to ganger i året, sier Terjesen. Vi er i en spennende prosess hvor vi prøver oss litt fram med tanke på form og presentasjon i Kirkebakken. Vi vil bruke de fire numrene i dette året til å gjøre oss noen erfaringer før vi konkluderer på bladets form. Vi tar gjerne i mot respons og innspill fra leserne. Hyggetreff for eldre Nordskogbygda menighetsråd inviterer til hyggetreff for eldre i Horndalen grendehus 8. juni kl. 14:00 17:00. Påmelding til leder i menighetsrådet Stig Erik Vold, mobil eller kirkekontoret tlf Misjonsmøter: Leirets Misjonsforening (NMS) 3. juni kl. 1130, hos Astrid Liberg, Skanshagen gård, Heradsbygd Sykepleiernes misjonsring (SMR) 3. juni kl hos Maria Holtet, Våler Loppemarked Lørdag 7. september kl. 11:00 15:00 arrangerer Elverum menighet sitt årlige loppemarked i Generalgården. Kontakt Anja Terjesen (mobil ) vedr. innlevering av lopper. Kirka i Elverum ønsker å bidra med å styrke omsorgsarbeidet i kommunen vår. Derfor satser vi på diakoniarbeid inn mot ulike aldersgrupper, fra middagstilbud til skoleelvertil besøkstjeneste for eldre. Mange frivillige deltar i arbeidet, men vi er helt avhengig av den økonomiske støtten utenfra. Flere virksomheter i lokalsamfunnet støtter opp om arbeidet. Takk for hjelpen slik at vi kan hjelpe. Disse støtter diakoniarbeidet i Elverum: Ønsker dere å støtte diakoniarbeidet økonomisk ta kontakt med kirkevergen, tlf kirkebakken

14 [slekters gang] Døde i Elverum Arvid Jostein Holmvik f Johan Nordholm f Johnny Brenna f Jens Magnar Lindbakken f Ivar Oskarsen f Henry Arvid Mellum f Arne Sveen f Lilly Hagenstuen f Alf Christian Lund f Sigrun Ekeberg f Jo Inge Bjørnebye f Svein Holtmoen f Rasmus Andreas Tryggeseth f Solveig Smedstad f Aage Thorleif Otterstad f Hjørdis Johanne Lindbakken f Agnes Nordseth f Laila Grethe Klemmetvold f Arne Johan Hornmoen f Anita Nyborg f Per Bjørn Sæthre f Minda Hagen f Laura Gunvor Skybak f Roar Sørmoen f Sigurd Olaf Engehaugen f Reidar Storsveen f Ulf Henrik Martinsen f Randi Sveen f Døpte i Elverum Linnea Andvik Strand Mia Moen-Johansen Kaia Moen-Johansen Selma Paalsrud Skotheimsvik Lucas Kowkabi Haugen Henrik Paulsrud Hansen Oda Søgaard Øvergård Frid Søgaard Jørgensen Kristine Bratengen Oscar Sjølie Engehaugen Simon Sjølie Engehaugen Håvard Andrè Øie Marius Ruud-Lersveen Herman Sagbakken Øverby Othilie Støen Hvatum Martinus Isakssønn Løken Døpte i Heradsbygd Teodor Thoresen Døpte i Nordskogbygda Sigve Moe Nyhus Døpte i Sørskogbygda Sophie Engen Galland Døpte i Terningmoen kapell Ulrik Steen Berqvam Vigsel Anemone Myrvold og Frank Daniel Nordseth Bli besøksvenn! Det er mange som kunne tenke seg en å prate med. Mange er ensomme og mange trenger en å prate litt med innimellom kanskje bare en gang i uken. En som kommer på besøk, tar en kaffe og prater litt Kanskje du vil bli besøksvenn? Døde i Hernes Ingrid Pauline Grafsrønningen f Døde i Nordskogbygda Åge Langdalen f Døde i Sørskogbygda Berit Lillian Østvand f [ELVERUM kirkekontor] Elverum kirkekontor Sentralbord: Besøksadresse: Fjeldmoravn. 1 Postadresse: Boks 201, 2402 Elverum Kontortid: Mandag fredag 9 15 E-post: Webside: Elverum kirkegård Fasttelefon/telefaks: Atle Bech: Svein Erik Gran: Magnar Spidsberg: Kirketjenere Helge Thoresen: Aud Paust Andersen: Erik Busk: Susan General: Prester Dagtid; sentralbord: Sevat Lappegard: Ole Kristian Bonden: Tore Hummelvoll: Marit Stenrud-Buflod Edle Fremstad Prostiprester Vidar Brekke: Organister Trond Våge: Nils Tore Enget: Valentina Antonsen: Øvrige ansatte Diakon Siv Engevik: Menighetsped. Hege Midthun: Menighetsped. Guri G. Gøbel: Kontorleder Ann Kristin S. Myrer: Konsulent Siri Høisveen: Konsulent Anja Terjesen: Kirkeverge Arild Lande Vaktmester i Generalgården Frode Bech Heradsbygd sokn Sokneprest Edle Fremstad Leder menighetsråd: Torkel Solberg Elverum sokn Sokneprest Ole Kristian Bonden Leder menighetsråd: Kjersti Øversveen Hernes sokn Sokneprest Tore Hummelvoll Leder menighetsråd: Bente Regnåsen Nordskogbygda sokn Sokneprest Tore Hummelvoll Leder menighetsråd: Stig-Erik Vold Sørskogbygda sokn Sokneprest Tore Hummelvoll Leder menighetsråd: Svanhild Husa Sykehuset innlandet, Elverum Sykehusprest Guttorm Eidsslott: Kirkens SOS: kirkebakken

15 [GUDSTJENESTER KONSERTER] gudstjenester: 17. mai Elverum kirke kl. 0915: Bonden. Våge Heradsbygd kirke kl. 1100: Fremstad. Lindberget Hernes kirke kl. 1115: Hummelvoll. Enget Sørskogbygda kirke kl. 1130: Stenrud-Buflod. Antonsen Nordskogbygda kirke kl. 1215: Hummelvoll. Enget 19. mai Pinsedag : Bonden. Våge Heradsbygd kirke kl. 1100: Fremstad. Lindberget Sørskogbygda kirke kl. 1100: Hummelvoll. Antonsen. Konfirmasjonsgudstjeneste Hernes kirke kl. 1300: Hummelvoll. Enget. Avskjedsgudstjeneste for Hummelvoll 20. mai Elverum kirke kl. 1800: Stenrud-Buflod. Våge. Kirkas bursdagsfest 26. mai Elverum kirke kl. 1030: Bonden. Våge. Konfirmasjonsgudstjeneste Elverum kirke kl. 1230: Bonden. Våge. Konfirmasjonsgudstjeneste Hernes kirke kl. 1100: Hummelvoll. Enget. Konfirmasjonsgudstjeneste 2. juni Elverum kirke kl. 1030: Stenrud-Buflod. Våge. Konfirmasjonsgudstjeneste Elverum kirke kl. 1230: Stenrud-Buflod. Våge. Konfirmasjonsgudstjeneste Heradsbygd kirke kl. 1030: Fremstad. Lindberget. Konfirmasjonsgudstjeneste Heradsbygd kirke kl. 1230: Fremstad. Lindberget. Konfirmasjonsgudstjeneste Nordskogbygda kirke kl. 1100: Hummelvoll. Enget. Konfirmasjonsgudstjeneste 9. juni : Bonden. Enget. Hernes kirke kl. 1100: Lappegard. Lindberget. Sørskogbygda kirke kl. 1100: Stenrud-Buflod. Antonsen. Diakoniens dag 16.juni Elverum: Triangelparkmesse kl. 1100: Stenrud-Buflod. Våge Heradsbygd: Revelberget kl. 1100: Fremstad. Lindberget. Setermesse 23. juni Hernes kirke kl. 1100: Elverum: Nubben seter kl. 1200: Setermesse 30. juni : Nordskogbygda kirke kl. 1100: Heradsbygd kirke kl. 1200: 07. juli 14. juli Hernes kirke kl juli Heradsbygd kirke kl juli Sørskogbygda: Renosdammen kl Friluftsgudstjeneste, olsokmesse 04. august Festspillgudstjeneste 11. august Heradsbygd kirke kl Hernes/Nordskogbygda: Kalbrenna seter kl Setermesse Skaperverkets dag 18. august Sørskogbygda kirke kl august Hernes kirke kl Gullkonfirmantjubileum 01. september Heradsbygd kirke kl. 1100: Konfirmantpresentasjon SingIt! Elverum Ten Sing 08. september Hernes kirke kl Konfirmantpresentasjon Sørskogbygda kirke kl. 1100: Konfirmantpresentasjon 15. september Konfirmantpresentasjon Heradsbygd kirke kl. 1100: Diakoniens dag Nordskogbygda kirke kl. 1100: Konfirmantpresentasjon. Gullkonfirmantjubileum 22. september Høsttakkefest. Kirkeboka mi Hernes kirke kl Konfirmantpresentasjon 29. september Heradsbygd kirke kl. 1100: Høsttakkefest. Kirka mi Sørskogbygda kirke kl. 1100: Gullkonfirmantjubileum. Kirka mi Elverum kirke kl. 1900: Allsangkveld Les mer om våre friluftsgudstjenester på konserter: Følg oss på facebook Alle kirkene i Elverum har sine egne sider på Facebook. Sommerkonserter i Elverum kirke Orgelklang 12 sommerkonsert og vaffel på kirketrappa kl følgende onsdager: 26. juni, 03. juli, 10. juli, 17. juli, 24. juli, 31. juli Klikk «liker» på sida til kirka di og hold deg oppdatert på alt som skjer. kirkebakken

16 kirkebakken Elverum menighetsblad nr. 2 mai 2013 Organist Trond Våge slutter Etter 29 år som organist i Elverum kirke slutter Trond Våge for å bli domorganist på Hamar. En epoke er slutt både i kirkas og byens kulturliv. Tryslingen Trond Våge kom som nyutdannet organist til Elverum i Hans orgelspill har gjennom en hel generasjon løftet menighetssangen i Elverum. Hans musikalske formidling i gudstjenester, begravelser og bryllup har gitt tone og innhold på viktige dager i menneskers liv. Våge er også en begavet og avholdt konsertorganist. Et stort løft var realiseringen av nytt orgel i Elverum kirke i Trond Våge var sentral i Elverum kirkes korskole for barn fram til I hele perioden har han dirigert Cantate Domino og gjort det til et av Norges beste kirkekor. I 1999 tok han hovedfag i kordireksjon. Han har også dirigert flere andre av byens kor, Glommakoret og nå Elverum mannskor. Han har vært en viktig brobygger og inspirator for byens musikkliv. I 2006 fikk han Elverum kommunes kulturpris. Våge begynner som domorganist i Hamar domkirke etter sommeren. Oppsigelsen ble levert samme dag som Kirkebakken gikk i trykken. Tekst: Ole Kristian Bonden Foto: Anette Strand Sletmoen Hurra for kirka I Elverum har vi stor bursdagsfeiring i kveldsgudstjenesten 2.pinsedag i Elverum kirke. Der vil det kry av barn i alle aldre. Niåringene er spesielt invitert og er i disse dager i gang med forberedelsene til den store dagen. Også barnekorene Hernes barnegospel, Minores og Trond Våge blir domorganist på Hamar. Ala Cantus er travelt opptatt med å forberede seg, slik at sangen kan stå i taket i gudstjenesten. Spesielt i år, er at Elverum kirke fyller 275 år. Dette blir markert gjennom hele året, men i pinsen er det barnas tur til å feire den gamle kirka. [MED SPRETTERT FRA KIRKETÅRNET] Åndenes makt Mange av oss har opplevd uro i huset. Den norske kirke har nå vedtatt et ritual som skal få bukt med bråkmakerne. Er dette et uttrykk for en kirke som er i tiden, eller utenfor tiden? Bibelen taler så vidt jeg har lagt merke til mye om både ånd og åndsmakter. I alle fall har jeg hørt mye tale om det. Da skulle det bare mangle om ikke kirka også har en liturgi mot åndenes makt, der den blir for plagsom, forstyrrende 16 kirkebakken eller ødeleggende. «Parero», sier den alltid snusfornuftige Hermine Grang i Harry Potter og vifter med tryllestaven. «Amen», sier presten og slår et korsets tegn. Og desperanter, gjenferd, spøkelser og annet skrømt må vike. Bare innbilning, vrangforestillinger, fantasi eller fenomener som har sin naturlige forklaring, sier noen. Eller er det noe der? Erfaringer og opplevelser som er helt virkelige for oss, men usynlige, uforklarlige og irrasjonelle for andre? Det er lett å spøke bort hele greia. Det er lett å gjøre narr og riste på hodet. Forklaringene er svevende. Argumentasjonen til tider skremmende. Men når det uforklarlige skjer, hvem søker vi til? «Fred være med dette hus og alle som hører til her», står det i den nye liturgien. Så fint. Den skal jeg ta i bruk. Uro i hus kan være så mangt. Mange kunne nok trengt et slikt ritual også for det dennesidige. For fred søker vi vel alle. Periscopus

kirkebakken Nærhet og avstand Åpen folkekirke

kirkebakken Nærhet og avstand Åpen folkekirke kirkebakken Elverum menighetsblad nr. 3 oktober 2014 89. årgang Nærhet og avstand Allehelgensdag er minnenes dag. Mange tenner lys i kirkene og på kirkegården. I gudstjenestene allehelgensdag kommer vi

Detaljer

Ulike livssyn under samme tak? Fellesskap i adventstida. Å sørge med blomster og lys. side 8-9. side 7. side 4-5. Elverum menighetsblad nr.

Ulike livssyn under samme tak? Fellesskap i adventstida. Å sørge med blomster og lys. side 8-9. side 7. side 4-5. Elverum menighetsblad nr. 311598 - kirkebakken - nr. 5-2011:Kirkebakken 21-10-11 10:26 Side 1 Elverum menighetsblad nr. 5 November 2011 Årgang 86 Å sørge med blomster og lys side 4-5 Fellesskap i adventstida side 7 Ulike livssyn

Detaljer

Elverum menighetsblad nr. 3 Mai 2009 Årgang 84

Elverum menighetsblad nr. 3 Mai 2009 Årgang 84 Elverum menighetsblad nr. 3 Mai 2009 Årgang 84 Klare for konfirmasjon Det er igjen klart for konfrmasjon i Elverumskirkene. Gjennom hele skoleåret har ungdommene blitt kjent med kirka og det som skjer

Detaljer

Elverum menighetsblad nr. 1 Februar 2009 Årgang 84

Elverum menighetsblad nr. 1 Februar 2009 Årgang 84 Elverum menighetsblad nr. 1 Februar 2009 Årgang 84 En kirke for alle Menighetene i Elverum driver et allsidig arbeid for ulike aldersgrupper. Mye av det er basert på frivillig arbeid og gaver. Hvordan

Detaljer

kirkebakken Himmelske toner Fortelling og evangelium

kirkebakken Himmelske toner Fortelling og evangelium kirkebakken Elverum menighetsblad nr. 4 desember 2014 89. årgang Himmelske toner For første gang i Norge framføres Juleoratoriet av Johann Sebastian Bach i en egen forestilling for barn. Skuespiller, kor

Detaljer

Påskeforventninger. Elverum menighetsblad nr. 2. April 2009 Årgang 84

Påskeforventninger. Elverum menighetsblad nr. 2. April 2009 Årgang 84 Elverum menighetsblad nr. 2 April 2009 Årgang 84 Påskeforventninger Den stille uke lar oss møte både gleden og sorgen. Dag for dag tar påskedramaet oss med inn i livets mysterier. Og mens naturen våkner

Detaljer

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2 MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 2 2015 Årgang 74 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND DEN NORSKE PRESTEGJELD MENIGHETSBLADET

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke.

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 3 2013 Årgang 72 Vanse kirke Vestbygda kapell K2 nytt bygg midt i byen Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND

Detaljer

Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78. Konfirmanter 2009 i Modum side 4. Tro og Lys sommersamling side 7. Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8

Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78. Konfirmanter 2009 i Modum side 4. Tro og Lys sommersamling side 7. Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8 Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78 Konfirmanter 2009 i Modum side 4 Tro og Lys sommersamling side 7 Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8 Den som ber han får, den som leter, han finner, og den

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

MENIGHETSBLAD. God påske! For søndre land PÅSKE 2011 NR.1, ÅRG. 71

MENIGHETSBLAD. God påske! For søndre land PÅSKE 2011 NR.1, ÅRG. 71 MENIGHETSBLAD For søndre land NR.1, ÅRG. 71 PÅSKE 2011 God påske! Med beven og jublende glede Biskopens Påskehilsen 2011 28 Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. (Salme 119, 105)

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. (Salme 119, 105) Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 2/2015. 2. årg. Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. (Salme 119, 105) Vi ønsker alle våre lesere en god og velsignet påske. Foto: Terje Gloppen

Detaljer

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer!

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer! NR. 2 SOMMERNUMMER 2010 63. ÅRGANG LES OM: Forsidefoto: Bjørn Sannerhaugen Avskjed med Anne-Kjersti Pål Rullestad kommer! Gudrun er vigslet Nye brude- og prestestoler Jubileum på rekke og rad...og mye,

Detaljer

Trosopplæring. menighetsblad NR. HVA ER PÅSKE? KIRKE JAZZ EYVIND SKEIE VINN EN IPOD. The Passion of the Christ. Jazz i Teie kirke

Trosopplæring. menighetsblad NR. HVA ER PÅSKE? KIRKE JAZZ EYVIND SKEIE VINN EN IPOD. The Passion of the Christ. Jazz i Teie kirke menighetsblad NR. 1-2010 64. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no HVA ER PÅSKE? The Passion of the Christ KIRKE JAZZ Jazz i Teie kirke EYVIND SKEIE Tettpå forfatteren og salmedikteren VINN EN IPOD Navnekonkurranse

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

NANNESTAD MENIGHETSBLAD

NANNESTAD MENIGHETSBLAD NANNESTAD MENIGHETSBLAD NR. 2 - MAI 2014-41. ÅRGANG Seksåringer i Holter kirke, dåpsbarn og liturg i Bjørke kirke og fra gudstjenesten på Bekkestua Påsketro - pinsetro Snart skal vi feire pinse. Om vi

Detaljer

Se side 6. "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12

Se side 6. Tore på sporet : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12 Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe og Bratsberg (nr 1 2011) "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet Tore Strømøy, kjent for sine mange populære NRK-programmer,

Detaljer

KIRKEN VÅR. Landligge i Eidsvoll. God pinse! Side 8 og 9. Havseiler, kystprest og mediemann. Kjell Svarstad

KIRKEN VÅR. Landligge i Eidsvoll. God pinse! Side 8 og 9. Havseiler, kystprest og mediemann. Kjell Svarstad God pinse! KIRKEN VÅR MENIGHETSBLADET FOR DEN NORSKE KIRKE I EIDSVOLL OG HURDAL MAI 2015 - NR. 2 Biskopens hilsen Side 3 OFFENTLIG INFORMASJON Landligge i Eidsvoll Havseiler, kystprest og mediemann. Kjell

Detaljer

Tårnagentene inntok Enebakk kirke

Tårnagentene inntok Enebakk kirke Menighetsblad Nr 2, 54 årgang 15. mai 2012 for Enebakk og Mari Tårnagentene inntok Enebakk kirke Det vrimlet av skumle agenter i og utenfor Enebakk kirke lørdag 14. april! Noen så ut som detektiver, men

Detaljer

odum Menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 Modum menighetsblad

odum Menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 Modum menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 odum Menighetsblad Modum menighetsblad 1931 2011 Den norske kirke Modum sokn Modum kirkekontor Kapellvn. 1, 3340 Åmot. Kontortid 09.00-14.00 Tlf. 32 78 32 30 - Fax 32 78

Detaljer

Nr 4-2011 - 61. årgang

Nr 4-2011 - 61. årgang Nr 4-2011 - 61. årgang Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene: Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, han som skapte himmel og jord. Engelsk sangerstevne i Orkdal kirke I løpet av helgen

Detaljer

Askim. Menighetsblad G O D P Å S K E. Konfirmasjon Askim kirke 30. april, 1. mai, 8. mai. Askim menighets misjonsprosjekt i Estland

Askim. Menighetsblad G O D P Å S K E. Konfirmasjon Askim kirke 30. april, 1. mai, 8. mai. Askim menighets misjonsprosjekt i Estland Askim Nr 1. 2011 Årgang 65 Opplag 6750 Menighetsblad Askim Menighets visjon: Et godt sted å være for alle G O D P Å S K E Konfirmasjon Askim kirke 30. april, 1. mai, 8. mai Side 12 og 13 Askim menighets

Detaljer

NANNESTAD MENIGHETSBLAD

NANNESTAD MENIGHETSBLAD NANNESTAD MENIGHETSBLAD NR. 4 - OKTOBER 2013-40. ÅRGANG Halvard Hansen, Bjørn Slattum og Aud Elisabeth Engelsrud i fullt arbeid med å plante nye trær på Nannestad kirkegård. Foto: Øyvind Sandholt Tanker

Detaljer

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Verdens vakreste fortelling S elvsagt handler det om juleevangeliet, slik vi møter den i Lukasevangeliets andre kapittel. En fortelling som

Detaljer

Menighetsbladet. September 2013, 47. årgang. Innhold

Menighetsbladet. September 2013, 47. årgang. Innhold Menighetsbladet for Konnerud og Skoger September 2013, 47. årgang Innhold Årets Gullkonfirmanter markerer at det er 50 år siden de stod som konfirmanter i Skoger kirke. Gudstjenesteliste s. 2 Andakt s.3

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR DEN NORSKE KIRKE I EIDSVOLL OG HURDAL

MENIGHETSBLADET FOR DEN NORSKE KIRKE I EIDSVOLL OG HURDAL God Jul! KIRKEN VÅR MENIGHETSBLADET FOR DEN NORSKE KIRKE I EIDSVOLL OG HURDAL DESEMBER 2014 - NR. 4 Biskopens hilsen Side 2 OFFENTLIG INFORMASJON Så tenner vi alle lys igjen Advent og jul er her: Det er

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD, FARSUND OG SPIND Nr. 1 2009 årgang 68 2. plass 2008 Julefestene disse flotte jentene var på kan det leses om på sidene 27, 28 og 30. Om deres synder er som purpur, skal

Detaljer