Nordlandssykehuset PROSJEKTLEDELSE. 1/2 årig kompetansehevende opplæringsprogram

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordlandssykehuset PROSJEKTLEDELSE. 1/2 årig kompetansehevende opplæringsprogram"

Transkript

1 06 Nordlandssykehuset PROSJEKTLEDELSE Studieplan- høsten /2 årig kompetansehevende opplæringsprogram

2 FORORD Prosjekt som arbeidsform benyttes i stadig større grad innenfor vårt foretak. Det har blitt en av vår tids mest populære måter å løse problemer på og gir økt mulighet til målstyring. Prosjektarbeid egner seg til oppgaver som skal løses én gang, og kan variere i størrelse fra små kortvarige oppdrag til store, langvarige oppgaver som for eksempel den pågående utbyggingen av sykehuset. Prosjektarbeid er blitt et eget fagområde, og organisering av prosjektarbeid en viktig del av dette. Denne metoden kan minske avstanden mellom ønske og realitet på en effektiv måte. Planlegging og organisering Det å jobbe med prosjekt er annerledes enn å jobbe tradisjonelt. Vi har valgt planlegging og organisering som hovedtema i første modul. Dette er kunnskap som er nyttig å ha før man starter et prosjekt. Prosjektlederen Prosjektarbeid handler i stor grad om metode, men det er etter hvert kommet mer erkjennelse om at kommunikasjon og lederevne har en større betydning enn tidligere antatt. Det stilles store krav og forventninger til prosjektleder. Egenskaper som viser seg nyttige for en prosjektleder er evne til å tåle konflikter og kritikk, organisasjons- og planleggingsevne, erfaring, evne til å ta avgjørelser, systematisk og analytisk tenking, kreativitet, samarbeidsevner og evne til å gå fra idé til handling. Vårt utdanningsprogram vil sette fokus på denne delen i modul to. Arbeid i styringsgruppe Et prosjekt har vanligvis en styringsgruppe. Styringsgruppen er prosjektleders nærmeste overordnede, og det øverste ansvarlige organ for prosjektets igangsetting, gjennomføring og resultat. Dette blir tema for modul tre. Vi vil og i denne modulen få presentert erfaringer fra bruk av prosjekt som metode i Nordlandssykehuset.

3 MÅL Å øke prosjektkompetansen for ansatte som jobber med prosjekt eller skal starte med prosjekt. Å styrke og motivere prosjektlederen. Å øke bevisstheten om prosjektarbeid som en egen metode. Å bruke metoden der den egner seg best. MÅLGRUPPE Nåværende og framtidige prosjektledere, prosjektmedarbeidere, ansatte som sitter i styringsgrupper og ledere. INNHOLD OG ORGANISERING Utdanningsprogrammet er delt inn i tre moduler. Modul en og tre vil bli åpen for andre enn de som deltar på hele programmet. Programmet avsluttes med at deltagerne presenterer en prosjektskisse. FORELESERE Geir Lahnstein: Diplomøkonom. Han har lang erfaring som høyskolelektor på BI, og han har forfattet 10 bøker og 8 studieguider. GL har egen næringsvirksomhet (KLM - Lahnstein) Yrkeserfaring: Programmerer, systemutvikler, prosjektleder, økonomisjef og høyskolelektor. I tillegg har han drevet omfattende kursvirksomhet i offentlig og privat sektor. Utviklingsarbeid: Lederutdanning for helsepersonell og sykepleiere ved Diakonhjemmet, BI, NKI og NKS. Johan Grieg Alberts: Samfunnsviter og forlegger. Han har allsidig erfaring fra prosjektarbeid - både som prosjektleder, seniorrådgiver og konsulent. Av erfaringer kan nevnes: Organisasjonsanalyse: NVE, Luftfartsverket og Bærum kommune Konsekvensanalyse: Norsk Film og Forsvarets bygningstjeneste Organisasjonsutvikling: Kirke-og utdanningsdep, Forsvaret, Norsk Filmstudio, KLP og Bærum kommune Strategi og styring: Det medisinske Fakultet i Tromsø, Norges Røde Kors, Bodø kommune, Kirkens Nødhjelp. NTB og Gilde Ledelsesutvikling og rekruttering: Jernbaneverket, Norsk Filminstitutt, Finansdepartementet, Metier, Statskonsult, Post-og teletilsynet og Kværner Trude Grønlund: Rådgiver Helse Nord RHF Hun har mange års erfaring som leder av prosjekter og som leder av styringsgrupper i Helse Nord Øystein Lorentzen: IKT sjef NLSH Har mange års erfaring fra prosjektledelse innenfor IKT

4 MODUL I 2 dager oktober 2006 Foreleser: Geir Lahnstein Prosjektledelse og prosjektorganisering. Nye arbeidsformer med vekt på prosjekt- og matriseorganisering Hva er en prosjektorganisasjon? Prosjektmandat og interne styringsdokumenter Arbeidsfordeling mellom styringsgruppe, prosjektgruppe og referansegruppe Oppnevning av deltagere i prosjektorganisasjonen Hvilke krav stilles til en god prosjektleder? Hva kjennetegner den dyktige prosjektmedarbeider? Prosjektets forhold til basisorganisasjonen Prosjektets verktøykasse MODUL II 3 dager november 2006 Foreleser: Johan Grieg Alberts Motiverende lederskap og effektiv kommunikasjon. Prosjektlederen er prosjektdeltagernes dirigent. I denne kursmodulen får du innsikt i vesentlige aspekter ved lederrollen. Det er viktig at du som prosjektleder først som sist innser at du må delegere og jobbe gjennom andre. Dyktige prosjektledere skaper resultater av gråstein. Skal du få til dette, må du sørge for at alle involverte har forståelse for prosjektets mål og for de oppgaver de er ansvarlige for. Du lærer effektive metoder som gjør deg i stand til å kommunisere fornuftig i ulike situasjoner. Modulen er lagt opp som en kombinasjon av teori og aktiv trening, med hovedvekt på trening. Kommunikasjon og samspill Hva er spesielt for prosjektledelse? Roller i prosjektorganisasjonen Hvordan sette mål og strukturere arbeidet? Hvordan skape samspill mellom menneskene som er involvert i prosjektet? Ulike typer lederautoritet Hva er motiverende lederskap? Hvordan gjennomføre forandringer? Utfordringer og løsninger i forhold til linjen Effektiv kommunikasjon MODUL III 1 dag, 06. desember 2006 Forelesere: Trude Grønlund, Øystein Lorentzen Styringsgruppen. Styringsgruppens ansvar Styringsgruppens rolle Erfaring med prosjektarbeid innenfor IKT i Nordlandssykehuset: 1. Intern ITs plass i NLSH - konseptbeskrivelse, prosjektbeskrivelse, bestilling og oppfølging 2. Prosjektarbeid, strategi og taktikk MED KUNNSKAP UTEN KUNNSKAP

5 KRITERIER FOR DELTAGELSE 1. Det vil bli tildelt vitnemål etter avsluttet program. Vitnemål utstedes av Seksjon for kunnskapsbygging i Nordlandssykehuset. 2. Utdanningen krever obligatorisk oppmøte. For å få vitnemål kreves det minimum 80% oppmøte. 3. For å få vitnemål skal deltagerne i utdanningsprogrammet presentere utkast til et prosjekt. Dette kan gjøres individuelt eller flere sammen. Denne presentasjonen finner sted etter avsluttet program. 4. Deltageravgift kr ,- inklusiv lunsj og kaffe alle dagene, kursmateriale og MBTI ( Mayer-Briggs Type Indikator) Utdanningen er gratis for ansatte ved Nordlandssykehuset. 5. Utdanningen strekker seg over høstsemester Modul I er oktober, modul II er november og modul III er 06. desember. Presentasjon av prosjektskisse vil bli gjennomført i løpet av januar LITTERATURLISTE Andersen, Erling S. (for) / Grude, Kristoffer V. (for) / Haug, Tor (for) Målrettet prosjektstyring Omtale: Om prosjekter og ledelse, med en helhetlig filosofi og metode for planlegging, organisering og gjennomføring av prosjekter. For alle typer prosjekter i bedrifter, samfunn og forskning. Boka er IT-støttet gjennom verktøyet Goal Director, og et eget kapittel viser bruken av dette verktøyet. ISBN: Pris Bokkilden kr.419,00 Eller Kolltveit, Bjørn Johs. (for) / Reve, Torger (for) Prosjekt organisering, ledelse og gjennomføring Omtale: Man kan nærme seg et prosjekt fra ulike perspektiver. Forfatterne har i en årrekke vært opptatt av å betrakte prosjekter som økonomiske transaksjoner. Gjennom dette perspektivet kan man lettere belyse viktige sider som organisering, ledelse, innovasjon og den forretningsmessige siden av prosjektarbeidet. Boken bygger på en bred litteraturgjennomgang, forfatternes egne forskningsarbeider og publikasjoner, samt på lang erfaring fra næringslivet. Med litteraturliste. FS Informasjonstjenester ISBN: Pris Bokkilden kr.399 Kompendium, deles ut ved oppstart Andersen, E.S, Warning: activity planning is hazardous to your project s health! International Journal of Project Management, Vol. 14, No 2 Andersen, E.S Managing organizations structure and responsibilities (Chap. 17) Turner, J.R. and Simister, S.J. (red.) Gower Handbook of Project Management. Gower Hauschildt, J., Keim, G and Medcof, J.M Realistic Criteria for Project Manager Selection and Development. Project Management Journal, Vol. 31, No 3, p Jessen, S. A Mer effektivt prosjektarbeid i offentlig og privat virksomhet. Universitetsforlaget. Kap s.11-31, Kap s Pinto, J.K and Slevin, D.P Critical Success Factors Across the Project Life Cycle. Project management Journal, Vol. 19, No 3, p

6 SØKNADSSKJEMA PROSJEKTLEDELSE HØSTEN -06 Navn: Telefon: (privat) E-post: (privat) Adr.: Postnr.: Poststed: Arbeidssted: Telefon (jobb) E-Post (jobb) Adr. (Gate/Postboks): Postnr.: Poststed: Diett: (vegetar, etc.) : Begrunnelse for søknad: Seminaravgift kr ,- Ingen seminaravgift for ansatte ved Nordlandssykehuset NB! Begrenset antall plasser UNDERSKRIFT OVERORDNET Søker (for ansatte ved NLSH må søknaden anbefales av nærmeste overordnet) Dato Sign. Dato. Sign. Søknaden sendes innen til: Nordlandssykehuset, Seksjon for kunnskapsbygging 8092 BODØ For mer informasjon: Inger Simonsen, tlf , e-post: Anne Line Diesen, tlf , e-post: Fylles ut av Seksjon for kunnskapsbygging: Registrert: Brev sendt ut:

Nordlandssykehuset PROSJEKTLEDELSE. Studieplan 2011-2012. 1/2-årig kompetansehevende opplæringsprogram

Nordlandssykehuset PROSJEKTLEDELSE. Studieplan 2011-2012. 1/2-årig kompetansehevende opplæringsprogram Nordlandssykehuset PROSJEKTLEDELSE Studieplan 2011-2012 1/2-årig kompetansehevende opplæringsprogram UTDANNINGSPLAN FOR PROSJEKTLEDELSE Prosjekt som arbeidsform benyttes i stadig større grad innenfor vårt

Detaljer

06-07. Nordlandssykehuset Bodø STUDIEPLAN. Kognitiv terapi. 1 1/2 årig kompetansehevende utdanningsprogram for helsepersonell

06-07. Nordlandssykehuset Bodø STUDIEPLAN. Kognitiv terapi. 1 1/2 årig kompetansehevende utdanningsprogram for helsepersonell 06-07 Nordlandssykehuset Bodø STUDIEPLAN Kognitiv terapi 1 1/2 årig kompetansehevende utdanningsprogram for helsepersonell If you tell me, I will forget If you teach me, I will remember If you involve

Detaljer

Øk din prosjektkompetanse

Øk din prosjektkompetanse Et mer fleksibelt studium skal du lete lenge etter! Ta den ledende prosjektutdanningen i Norge! Øk din prosjektkompetanse 30 Studiepoeng! Nettbaserte kurs Klasseundervisning Sertifisering www.metier.no/ps

Detaljer

Bedre leder Lederutvikling gjennom reflektert erfaring

Bedre leder Lederutvikling gjennom reflektert erfaring November 2011 1 Eirik J. Irgens Dynamiske og lærende organisasjoner Ledelse og utvikling i et arbeidsliv i endring Det moderne arbeidslivet er et organisert arbeidsliv. Organisasjoner setter på samme tid

Detaljer

Til alle som leser faglitteratur!

Til alle som leser faglitteratur! Oktober 2009 Til alle som leser faglitteratur! Odin Bok og Papir er fagbokhandelen i Molde. Vår viktigste oppgave er å forsyne studenter, lærekrefter og regionens næringsliv med den faglitteratur de trenger

Detaljer

Metier Academy. - Øk din prosjektkompetanse. Ta den ledende prosjektutdanningen i Norge og oppnå 30 studiepoeng SERTIFISERINGER:

Metier Academy. - Øk din prosjektkompetanse. Ta den ledende prosjektutdanningen i Norge og oppnå 30 studiepoeng SERTIFISERINGER: Metier Academy - Øk din prosjektkompetanse SERTIFISERINGER: PRINCE2 IPMA PMP PMPMA Ta den ledende prosjektutdanningen i Norge og oppnå 30 studiepoeng - Better Projects - the knowledge to get you there

Detaljer

Diplom HumanRessurser. http://www.humankapitalgruppen.no. Unik og ettertraktet. Diplom HumanRessurser

Diplom HumanRessurser. http://www.humankapitalgruppen.no. Unik og ettertraktet. Diplom HumanRessurser Unik og ettertraktet 2 Et program som vil gi deg: verktøy som ivaretar dine utfordringer. en unik og ettertraktet kompetanse. kunnskaper om hva som gjør medarbeidere engasjerte og energiske kunnskap om

Detaljer

Det vil bli stilt andre krav til kompetanse i fremtiden MASTER OF MANAGEMENT - MASTERGRAD I ORGANISASJON OG LEDELSE

Det vil bli stilt andre krav til kompetanse i fremtiden MASTER OF MANAGEMENT - MASTERGRAD I ORGANISASJON OG LEDELSE - MASTERGRAD I ORGANISASJON OG LEDELSE Det vil bli stilt andre krav til kompetanse i fremtiden Master of Management er et videreutdanningstilbud fra NTNU www.ntnu.no/mm - MASTERGRAD I ORGANISASJON OG LEDELSE

Detaljer

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper.

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. Prosjektoppgave Master of manegment Prosjektledelse Gro Kristiansen Side 1 av 21 0.0. FORORD

Detaljer

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Forord Oppland fylkeskommunes rolle som regional utviklingsaktør, skoleeier og planmyndighet utgjør

Detaljer

PPS Praktisk ProsjektStyring

PPS Praktisk ProsjektStyring Gi prosjektvirksomheten din et ekstra løft PPS Praktisk ProsjektStyring Opplæring PPS Verktøy Tjenester 1 Innhold Bli medlem i PPS-familien 3 Komplett støtte for moderne organisasjoner 4 PPS-modellen 6

Detaljer

Master i Serviceledelse

Master i Serviceledelse Etter- og videreutdanning Master i Serviceledelse Master of Service Management Erfaringsbasert mastergrad, 90 studiepoeng - for deg som vil kombinere jobb og utdanning Universitetet i Stavanger utfordrer

Detaljer

Master i Serviceledelse

Master i Serviceledelse Etter- og videreutdanning Master i Serviceledelse Master of Service Management Erfaringsbasert mastergrad, 90 studiepoeng - for deg som vil kombinere jobb og utdanning Jeg trodde aldri at dette studiet

Detaljer

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE FORORD Denne sluttrapporten gir en beskrivelse av prosjektet «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet

Detaljer

Idèfase. Skisse. Resultat

Idèfase. Skisse. Resultat ? Idèfase Skisse Planlegging Gjennomføring Resultat Bakgrunn: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms har stor tro på prosjektorientert arbeid. Derfor legges det til rette for utviklingsarbeid

Detaljer

MANGFOLD AV LEDERE 2009

MANGFOLD AV LEDERE 2009 MANGFOLD AV LEDERE 2009 Mobiliserer og videreutvikler talenter for styreverv og lederoppgaver Et prosjekt i samarbeid med Buskerud Fylkeskommune og Innovasjon Norge i Buskerud Hva er mangfold av ledere?

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

Prosjektarbeid har det noe å si?

Prosjektarbeid har det noe å si? Prosjektarbeid har det noe å si? Implementeringen av interne prosjektgruppers konsepter i basisorganisasjonen Kjerstin Andersen Mastergradsoppgave i organisasjon og ledelse, STV-3901 Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2 Utdanningsetaten Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon... 4 1.1 Dokumenteier... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Godkjennelse... 5

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

ABBs fellesprogram i Prosjektledelse

ABBs fellesprogram i Prosjektledelse ABBs fellesprogram i Prosjektledelse Hvorfor satser ABB på et eget opplæringsprogram i prosjektledelse? ABB satser på å utvikle de beste prosjektlederne. Et opplæringsprogram i prosjektledelse er en investering

Detaljer

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Nr. 1 - mars 2013 www.prosjektledelse.org Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Side 5-7 NFP arena 2013 side 8-10 Nye Microsoft Project side 22-23 Kl 8:34 SOFIE, KRISTIAN, MORTEN

Detaljer

Suksessfaktorer innenfor prosjektstyring

Suksessfaktorer innenfor prosjektstyring Suksessfaktorer innenfor prosjektstyring Av: Nilsen, Rune Hole & Pedersen, Sondre Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som del av denne utdanningen.

Detaljer

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015 EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015 Intensiv oppdatering på høyt faglig nivå EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Executive Short Programmes er intensive kvalitetskurs på høyt faglig nivå som gjennomføres over to

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse 0 Generell del MASTERPROGRAMMET I ORGANISASJON OG LEDELSE studieplan 2014-2015 generell del Studieprogrammet

Detaljer

STUDIELEDER ET VIKTIG VERV!

STUDIELEDER ET VIKTIG VERV! 1 STUDIELEDER ET VIKTIG VERV! Ny innsikt gir mulighet for ny utsikt, heter det i et finsk ordtak. Det er dette vi ønsker med studiearbeidet, slik at vi kan utvikle oss gjennom læring og kunnskap. Derfor

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Kurskatalog 2008 2009

Kurskatalog 2008 2009 Kurskatalog 2008 2009 Kunnskap gir konkurransefortrinn! Du sitter nå med Bedriftsforbundets nye kurskatalog i hånden. Det er en katalog jeg er stolt av å kunne sende til deg som er medlem i forbundet.

Detaljer

VELKOMMEN TIL PROSJEKTLEDERSKOLEN 2011

VELKOMMEN TIL PROSJEKTLEDERSKOLEN 2011 VELKOMMEN TIL PROSJEKTLEDERSKOLEN 2011 EKSPERT PÅ NOEN DAGER? Kanskje ikke. Men ProsjektLederSkolen er et fagseminar som gir teori en praktisk betydning og vil gjøre deg bedre rustet til å gjennomføre

Detaljer

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 Tyngden du Trenger LivsLang Læring Det stilles store krav til omstillingsdyktighet i arbeidslivet. Utviklingen går raskere og den

Detaljer