Kompetansereformen og kompetanseberedskap - Den maritime næringen og Forsvaret -

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kompetansereformen og kompetanseberedskap - Den maritime næringen og Forsvaret -"

Transkript

1 Kompetansereformen og kompetanseberedskap - Den maritime næringen og Forsvaret - Bjørge Aase Flaggkommandør/Sjef Maritime kapasiteter Forfatter Prosjektittel

2 Innhold 1 Den militære profesjon 2 Den maritime næringsklyngen en case 3 Kompetansereformen adresserer utfordringer og handlingsrom

3 Den militære profesjon

4 Forsvaret løser komplekse oppgaver nasjonalt og internasjonalt Forsvarets høye krav til personellets kompetanse og behov for faglig og kognitivt mangfold fremkommer som følge av varierte og komplekse oppgaver: Anvende militære styrker som nasjonens ytterste sikkerhetspolitiske virkemiddel Utdanne personell innen ulike fagdisipliner Trene og øve for å sikre god operativ evne Delta i internasjonale operasjoner verden rundt Anskaffe, drifte og vedlikeholde komplekse materiell- og våpensystemer, samt EBA Forsvaret er en organisasjon som løser sine oppgaver på en solid måte gjennom tung kompetanse og inneha kompetanseberedskap. Forsvaret må dog posisjonere seg i forhold til endrede rammebetingelser og utfordringer

5

6 Suksesshistorier KNM Thor Heyerdal som kommandofartøy i SNMG 1: januar - mai 2014 KNM Helge Ingstad til RECSYR: desember 2013 mai 2014 KV Andenes operativ på kost /tid etter grunnstøting KV Andenes til RECSYR: april juli 2014 KNM Fridtjof Nansen til RIMPAC: mai oktober 2014 KNM Otra SNMCMG 1: april juni KNM Valkyrien som kommandofartøy i SNMCMG: april juni KNM Karmøy til SNMCMG 1: august desember En suksessfaktor: Kompetanseberedskap

7 Den militære profesjon «Kjernen i den militære profesjon er utøvelse av militærmakten som det ytterste sikkerhetspolitiske virkemiddel. Den militære yrkesgruppen er således tillagt et spesielt ansvar for å skape sikkerhet for staten, befolkningen og samfunnet, og løse krevende operative oppgaver i fred, krise og krig. Den militære ekspertisen utvikles gjennom utdanning, trening og øving og fordrer fagkunnskap utover selve maktutøvelsen, eksempelvis sikkerhetspolitikk, beredskap, kulturforståelse, språk, teknologi, logistikk og ressursstyring. Evnen til god ledelse er avgjørende i krise og militære operasjoner. Den nye militære virkeligheten krever at militær etikk blir en viktigere del av militær utdanning og trening..» Meld. St. 14 ( ) Kompetanse for en ny tid, Boks

8 Den militære profesjon? Kilde: Aftenposten, 11. oktober

9 Sjøforsvarets utdanningsmodell HVA: HVORDAN: Teori/ undervisning Øvelse/ praksis Veiledning

10 Profesjon versus Akademia - En motsetning? - En styrke? Liberalismens ideologer, spesielt Adam Smith ( ) hevdet at markedskreftene må baseres på den usynlig hånd og statsmaktens hovedoppgave skulle være å opprettholde ro og orden, forsvare landet mot ytre fiender og sikre den enkeltes frihet. POLITI - FORSVAR

11 Den maritime næringsklyngen en case

12 Unik maritim portefølje

13 «Fra vugge til grav»

14

15 Maritim næring situasjon 50 % av verdiskapningen skjer på Vestlandet 20 % av verdiskapningen skjer i Oslo- området En vitenskapelig basert analyse som må forstås og kommuniseres

16 Maritim del av Forsvaret - en del av maritim næring Kilde: Bergen kommune & Maritimt Forum, Sjøtransportstrategi Bergen en sjøfartsby i verdensklassen

17 Kompetanseproduksjon - utfordringsbilde Uteksaminerte elever for tilsetting i Sjøforsvaret på GOU- og GBU-nivå

18 Strategisk kompetansestyring Strategisk kompetansestyring 1. Definere behov Med strategisk kompetansestyring sikter vi til planlegging, gjennomføring og evaluering av ulike tiltak for å sikre at både virksomheten og den enkelte medarbeider har den nødvendige kompetanse for å nå fremtidige mål. 5. Evaluere 2.Kartlegge kompetanse (Inspirert av Linda Lai (1997:14) og RBL Group) 4. Gjennomføre tiltak 3. Definere gap og legge plan Kompetanseberedskap i dag og i fremtiden

19 Strategisk kompetansestyring Hvorfor kompetansestyring - REKRUTTERE Førstegangstjenesten inspirerte meg! Interessante oppgaver! God lederutdanning! Kilde: FFI-rapport 2013/

20 Strategisk kompetansestyring Hvorfor kompetansestyring BEHOLDE & UTVIKLE Årlig sluttrate på ca 5% på yrkesbefal Årlig sluttrate på ca 11% på yrkesog kontraktsbefal Sjelden én sluttårsak, det er flere faktorer i samspill. Men.. manglende karriereutvikling. manglende kompetanseutvikling. Kilde: FFI-rapport 2013/

21 Strategisk kompetansestyring Hvorfor kompetansestyring - KONKURRERE Maritim næring har tradisjonelt hatt en meget praksisorientert tilnærming til kompetanse. utdanningsnivået økende,. praktisk sjøkompetanse er ikke bare viktig om bord på skip. Sjøforsvarets øvrige skoler utdanner også sertifikatpliktig og annet personell innen maritime fag og har historisk sett vært netto-leverandør av kompetanse. Næringen. må samarbeide med utdanningsinstitusjonene. Kilde: Nærings- og handelsdepartementet: Regjeringens maritime strategi Stø kurs 2020 Kilde: Annonse fra Norsk skipsfart (oktober 2013) FLO MARKAP er en del av maritim næring. Regjeringens maritime strategi angår oss

22 Kompetansereformen adresserer utfordringer og handlingsrom

23 Endrede rammebetingelser og utfordringer Samfunnsutviklingen og arbeidsmarkedet fører til tøffere konkurranse om kompetanse Samfunnsutviklingen Endrede oppdrag og teknologisk utvikling fører til endring i kompetansebehov Struktur og system er i for stor grad satt opp for å møte kompetansebehov i tidligere organisasjon Komplekse oppdrag og teknologisk utvikling Fremtidsrettet kompetansebehov for et innsatsforsvar

24 Demografi / Talent Mismatch Individet i fokus Profesjonelle kunder Teknologisk utvikling Kilde: Maalfrid Brath, Konsernsjef Manpower Group

25 TREND 3: INDIVIDET I FOKUS FORSVARET Vi er alle barn av vår tid Silent generation Babyboomer Generasjon X Generasjon Y Født Født Født Født Hierarkisk Idealistisk Pragmatisk Spontan Hver generasjon møter arbeidslivet på ulike måter og blir preget av økonomiske, sosiale og politiske faktorer i sin tid. Tammy Erickson, Photo Credits; Alfred Eisenstaedt, Getty Images, People Magazine, Padre Steve

26 Arbeidskraften mer verdt enn oljen Nasjonalformue per innbygger 84,4 % Nåværende og fremtidig arbeidsinnsats 8,4 % Realkapital 2,8 % Finanskapital 4,4 % Petroleumsformue Kilder: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå

27 Kompetansereformens målsetning Sektoren skal være en moderne kompetanseorganisasjon og fortsette utviklingen fra mer tradisjonell personalforvaltning til strategisk styring av personellutviklingen. Kompetansestyring skal være en integrert del av strategisk ledelse i sektoren og personelldisponeringer skal sikre en god utnyttelse av kompetanse og bygge opp under organisasjonens læring. Bredere rekruttering, en toveis kompetanseflyt med samfunnet for øvrig, samt mer fleksible karriereløp skal ivareta sektorens behov for både bredde- og spisskompetanse. Prop 73 S ( ) Mål 1: Forsvarssektoren skal utvikles til en moderne kompetanseorganisasjon Mål 2: Kompetansestyring skal være en integrert del av strategisk ledelse og styring i sektoren Mål 3: Forsvarssektorens kompetansebehov og kompetanseproduksjon ses som del av samfunnets samlede ressurser

28 Meld. St. 14 ( ) Melding til Stortinget Kompetanse for en ny tid

29 Hovedtema, tiltaksområder og videre veivalg Kompetanseorganisasjon Samarbeid Mangfold Fleksibilitet Videre veivalg Økt kvinneandel i Forsvaret Fremtidige personellordninger Utdanningssystemet

30 Et helhetlig rammeverk for kompetansestyring Utvikle, anvende og beholde Strategisk kompetansestyring Tiltrekke Rekruttere Mottak Kompetanseutvikling Prestasjonsledelse Belønning og kompensasjon Bedriftskultur Flytte, mobilitet og/eller avvikle Opprettholde kontakt Ledelse Samhandling med fagforeninger Kunnskapsdeling/Erfaringslæring (Knowledge management)

31 Tidsaktuelle dokumenter om maritim næring og kompetanse Konsistens i budskap Løsning finnes på tvers av offentlige sektorer og maritime aktører Fra ord til handling

32 Sluttbudskap Sjøforsvaret og FLO MARKAP er en del av maritim næring Vi rekrutterer godt Vi produserer og leverer kvalitet Hovedutfordringer: Beholde og utvikle Strategisk kompetansestyring: Kompetanseutvikling og -beredskap Kompetansereformen Har satt kompetanse reelt på dagsorden Må gi konsekvenser for ledere, medarbeidere og HR-organisasjon

Fremtidens militære utdanningssystem

Fremtidens militære utdanningssystem Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 28. februar 2005 1 ved Generalmajor Rolf Thomsen Forsvarets skolesenter Fremtidens militære utdanningssystem 1 Innledning Forsvarets utdanningssystem er i støpeskjeen.

Detaljer

HR i handel. Trender og utfordringer

HR i handel. Trender og utfordringer HR i handel Trender og utfordringer nnhold 1 Sammendrag 2 Om undersøkelsen HR i handel bakgrunn og tilnærming Hva er handelsbransjen Hva er HR og hvorfor er HR viktig HR-prosessene og fokus i undersøkelsen

Detaljer

KOL. Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Perspektivplan 2015-2018

KOL. Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Perspektivplan 2015-2018 KOL Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Perspektivplan 2015-2018 organisasjonen for den profesjonelle offiser og langtidsutdannede i Forsvaret www.kol.no Bilde: Per Front, kilde: Forsvarets mediasenter

Detaljer

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk FORORD Regjeringen tar i denne rapporten initiativ til et innovasjonsløft. Gjennom innovasjonsløftet

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Forsvaret i omstilling

Forsvaret i omstilling Forsvaret i omstilling Debattinnlegg i Oslo Militære Samfund 29. oktober 2001 Av Sjef for Fellesstaben, Forsvarets overkommando Generalmajor Svein Ivar Hansen 11. september Terroranslagene mot USA den

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 28/15 Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020 Saksbehandler Silje Paulsen Ansvarlig direktør Saksmappe 2014/496 Anne Katarina Cartfjord

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE Kompetansestyring i Nordland ID STB.HR.1.6.25 Versjon 1.00 Gyldig fra 09.07.2014 Forfatter Guri Nestvold Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av12 KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund 5. november 2001

Foredrag i Oslo Militære Samfund 5. november 2001 Foredrag i Oslo Militære Samfund 5. november 2001 ved Oberst Arne O. Hagtvedt Sjef for Jegerkorpset Akershus regiment FORSVARETS MILITÆRFAGLIGE UTDANNINGSSTUDIE Ærede formann kolleger! Innledning Jeg takker

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Strategi for forskning og utvikling. for forsvarssektoren

Strategi for forskning og utvikling. for forsvarssektoren Strategi for forskning og utvikling for forsvarssektoren Juni 2013 Forord Forskning og utvikling (FoU) er viktig for å bringe Norge videre som et kunnskapssamfunn. FoU har spilt en viktig rolle i omstillingen

Detaljer

Kompetanse i norsk næringsliv: En utfordring for Innovasjon Norge?

Kompetanse i norsk næringsliv: En utfordring for Innovasjon Norge? RAPPORT 30/2009 Kompetanse i norsk næringsliv: En utfordring for Innovasjon Norge? Taran Thune, Ellen Brandt, Aris Kaloudis og Olav R. Spilling NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning

Detaljer

V E I E N M O T B E D R E S A M V I R K E R A P P O R T F R A E K S P E R T G R U P P E F E B R U A R 2 0 1 5

V E I E N M O T B E D R E S A M V I R K E R A P P O R T F R A E K S P E R T G R U P P E F E B R U A R 2 0 1 5 V E I E N M O T B E D R E S A M V I R K E R A P P O R T F R A E K S P E R T G R U P P E F E B R U A R 2 0 1 5 2 VEIEN MOT BEDRE BEREDSKAP Bakgrunn for rapporten Dette er en rapport som beskriver behovet

Detaljer

En sterk norsk maritim næring en trussel for Sjøforsvaret?

En sterk norsk maritim næring en trussel for Sjøforsvaret? FFI-rapport 2013/01252 En sterk norsk maritim næring en trussel for Sjøforsvaret? Kari Røren Strand, Steinar Gulichsen og Frank Brundtland Steder Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian Defence Research

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

Hvilket forsvar vil vi ha?

Hvilket forsvar vil vi ha? Norges Offisersforbund Fotograf Adrian Lombardo, Forsvarets bildearkiv Hvilket forsvar vil vi ha? Søkelys på forsvarets økonomiske situasjon November 2010 Hvilket forsvar vil vi ha? Forsvaret skal være

Detaljer

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015.

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. 2015001214

Detaljer

NITOs debatthefte 2015. Invitasjon til politisk debatt

NITOs debatthefte 2015. Invitasjon til politisk debatt NITOs debatthefte 2015 Invitasjon til politisk debatt INNHOLD Innledning 4 Rekruttering og utdanning 5 Arbeidsliv 12 IKT 20 Samferdsel 27 Energi og klima 31 Helse 38 4 NITOs debatthefte 2015 Vi trenger

Detaljer

Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning

Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Vedtatt av Teknas hovedstyre 08.08.2014 _ Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Tekna mener: Universiteter og høyskoler må ha

Detaljer

KOMPETANSE- KARTLEGGING

KOMPETANSE- KARTLEGGING KOMPETANSE- KARTLEGGING I VERRAN KOMMUNE Rapport og anbefaling fra arbeidsgruppe 1 Innhold: Side Innledning 3 Mandat 3 Kompetanse og ledelse 4 Kompetanseutvikling og kvalitetsutvikling to sider av samme

Detaljer

Forskningsplan del 1 2015-2018

Forskningsplan del 1 2015-2018 Forskningsplan del 1 2015-2018 Forord Det er en glede for meg å presentere FFIs forskningsplan for perioden 2015 2018. Ved FFI gjør vi kunnskap og ideer til et effektivt forsvar, og instituttet er en sentral

Detaljer

Maritim utdanning for sjøbaserte yrker

Maritim utdanning for sjøbaserte yrker Maritim utdanning for sjøbaserte yrker Gjennomgang av tilbudet for utdanning til sertifikatpliktig mannskap og offiserer i norsk videregående opplæring, fagskoler og høgskoler/universitet. En rapport fra

Detaljer

Støtte og samarbeid. En beskrivelse av totalforsvaret i dag

Støtte og samarbeid. En beskrivelse av totalforsvaret i dag Støtte og samarbeid En beskrivelse av totalforsvaret i dag FOTO FORSIDEN: Torbjørn Kjosvold, Morten Hanche, Vetle Hallås, Torgeir Haugaard / Forsvarets Mediesenter FOTO BAKSIDEN: Simen Rudi / Hæren / Forsvarets

Detaljer

Norsk Militært Tidsskrift

Norsk Militært Tidsskrift Harald Sunde Status og utfordringer i Forsvaret side 4 JOHN INGE HAMMERSMARK Hva er spesielt med spesialstyrker? side 14 Iver Johansen Hva betyr samfunnet for militær effektivitet? side 22 Norsk Militært

Detaljer

Forsvarssjefens tale i OMS 12. januar 2015

Forsvarssjefens tale i OMS 12. januar 2015 Forsvarssjefens tale i OMS 12. januar 2015 NB! Innhold må kontrolleres mot fremføring. Innledning Takk for invitasjonen og et riktig godt nytt år til dere alle. Tema for mitt foredrag er som sedvanlig

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Vedlegg 22. Personalplan

Vedlegg 22. Personalplan Vedlegg 22 Personalplan Forord Personalplanen for 2011 2013 er et strategisk dokument som gjennom klare prioriteringer skal bidra til at Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (Vea)

Detaljer

Basert på erfaringshåndtering fra operasjonen i Afghanistan

Basert på erfaringshåndtering fra operasjonen i Afghanistan Basert på erfaringshåndtering fra operasjonen i Afghanistan Hvilke forhold hemmer og fremmer kompetanseoverføring i Hæren? Malin Natalie Malone Svinndal Masteroppgave i Statsvitenskap UNIVERSITETET I OSLO

Detaljer