Litt om innlederne Kirsten Hasvoll

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Litt om innlederne Kirsten Hasvoll"

Transkript

1 Litt om innlederne Arve Knutsen er fylkesråd for næring i Nordland. Han har vært fylkesråd for næring siden Han har utdanning innen regnskap og revisjon ved Nordland Distriktshøgskole i Bodø. Han har bred erfaring i næringslivet bl.a som daglig leder og økonomisjef i Oras Nordland/Nordland Rør i en årrekke. Kirsten Hasvoll er koordinator for LUK-arbeidet i Nordland fylkeskommune, og prosjektleder for Tilflyttingsprosjektet. Hun har mange års arbeidserfaring fra kommuner og fylkeskommune hvor hun blant annet har hatt arbeidsoppgaver knyttet til voksenopplæring, rekruttering, planlegging av skole- og helsetilbud, pasientrettigheter, sysselsetting og samordning på regionalt nivå. Hun har også vært politiker hvor hun engasjerte seg mye i arbeidet med integrering og mangfold. Dulo Dizdarevic jobber som regiondirektør ved IMDi i Nord. Han har bl.a. utdanning i grunnfag i statsvitenskap og erfaring fra utlendingsforvaltning og ledelse Knut Kjeldstadli er professor i historie ved Universitetet i Oslo. Han har bl.a utgitt «Norsk innvandringshistorie, bind 1-3.» «Sammensatte samfunn, innvandring. Inkludering» og med Grete Brochmann: «A History of Immigration. The Case of Norway

2 Aino Ellingsen jobber som administrasjonssjef i Silver Seed AS, der hun har bl.a. personalansvar. Hun er og lokalpolitiker og varaordfører i Vågan kommune. Hun er utdannet Diplomøkonom BI, og har jobbet med reklame og markedsføring i 19 år i Oslo. Hun har vært i familiebedriften Ellingsen Seafood AS siden 1994 Nina Viddal er koordinator for INN Ålesund. Hun assisterer næringslivet ved ansettelser av kompetent arbeidskraft fra utlandet, både praktisk og strategisk. Hun er utdannet innen administrasjon/ledelse, og har over 20 år s erfaring i drift og ledelse fra hotell og restaurantbransjen. Silje Vatne Pettersen er demograf og seniorrådgiver ved koordinatorgruppen for innvandrerrelatert statistikk i Statistisk sentralbyrå. Hun koordinerer og utfører kvantitative analyser på migrasjonsfeltet, med særlig fokus på migrasjonsstrømmer inn og ut av Norge, overgang til norsk statsborgerskap, bosettingsmønster, levevilkår og sysselsetting blant innvandrere. I tillegg har hun bidratt i arbeidet med befolkningsfremskrivingene Lisa Hartmark jobber som prosjektleder i IMDi, og som faglærer på et studiet i HIBU i tillegg til grundervirksomhet med utvikling av suggestopedi. Hun er utdannet ved Universitetet i Oslo (adjunkt med opprykk)med fagene fransk, sosiologi, psykologi, sosialantropologi og PPU i tillegg til trainer utdanning i suggestopedi hos dr. G Lozanov. Hun har jobbet på integreringsfeltet siden 1976 på ulike nivåer. Hun kalles «mor» til introduksjonsordningen og «mor» til samfunnskunnskap på et språk som deltakerne forstår.

3 Salamatu Winningah jobber ved utdanningsavdelingen i Nordland fylkeskommune som økonomisk rådgiver. Sammen med 5 andre kvinner har hun nylig etablert organisasjonen Kvinnenettverk Noor. I hovedtrekk ønsker organisasjonen å bidra til å styrke kvinnens posisjon i det norske samfunnet, særlig med kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn. Hun er den første personen med etnisk minoritetsbakgrunn som har holdt 17.maitalen etter borgertoget i Bodø. Augustine E Aloyseous jobber som flyktningkonsulent i Andøy kommune. Han er utdannet ingeniør, og har tolkeutdanning DHS i Alta. Han har lang erfaring med flykningsarbeid. Randi Bolle Eilertsen er høgskolelektor på årsstudium i norsk med samfunnskunnskap på Høgskolen i Narvik. Hun har jobbet som norsklektor på Frydenlund videregående skole i mange år. Og i utdanningsdirektoratet. Unni Bentsen Ghafuri jobber som prosjektkoordinator og Studieveileder i Opus, og har ansvar for voksne elever som tar fag gjennom Den Åpne Skole. Hun koordinere og underviser nye minvei-kurs som planlegges. Hun er utdannet adjunkt med fordypning i engelsk. Hun har og jobbet som tiltakskonsulent på Hero mottakssenter for enslige mindreårige på Rognan. Arne Reinertsen jobber som markedssjef for CyberBook AS. Han har tidligere jobbet som lærer på grunnskolen og videregående.

4 Vivian Schølberg jobber som prosjektmedarbeider og karriereveileder. Hun har erfaring fra ledelse av kommunal helseog sosialtjeneste, spesialisthelsetjenesten og attføringsbedrift, samt flere utviklingsprosjekter. Organisasjonsutvikling med foku på konflikthåndtering og arbeidsmiljø. Sosionom med videreutdanning i ledelse, personal, pedagogikk, coaching og karriereveiledning Anne Herseth Barlo jobber som direktør i statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK). Hun har utdannelse fra Forsvarets Høgskole og er utdannet sykepleier, men har lang erfaring fra organisasjonsliv, politikk og næringsliv. Hun har vært leder for Sykepleierforbundet i Oslo før hun gikk inn i politikken som helsebyåd i Oslo kommune Styrekompetanse på BI og Female Future. Bjørn Bonsaksen er ansatt som Rådgiver i Nordland fylkeskommune på utdanning, der han jobber med voksenopplæring, vurdering av realkompetanse med spesielt fokus på innvandrere. Han er utdannet som lærer og veileder/rådgiver og er 40 % frikjøpt som daglig leder i Smeltedigelen Musikkfestival AS og Smelteverket AS. Bjørn er styremedlem i Nordnorsk Jazzforum og Nordnorsk Jazzsenter. Han fikk Rana kommunes kulturpris 2011, og er årets Rana ambassadør Gallaria Bjørn er født og oppvokst i Bodø og flyttet til Mo i Rana i 1977 Marit Tveraabak jobber ved universitetet i Nordland og er ansvarlig for all praksis knyttet til bachelorutdanningen i barnevern og sosialt arbeid, samt veilederutdanning. Hun er førskolelærer med hovedfag i praktisk kunnskap. Jobbet i mange år i barne og undomspsykiatren. Hun har mye erfaring med å veilede ulike organisasjoner og grupper. Er koordinator for mentorordningen Nattergal, et møte mellom barn med minoritetsbakgrunn og studenter.

5 Mari Helenedatter Aarbakke jobber som rådgiver på KUN senter for kunnskap og likestilling. Og driver både internasjonale og lokale prosjekt om helse, rekruttering og inkludering. Hun har master i språklig kommunikasjon fra NTNU, der hun analyserte mannlige hjelpepleiers fortellinger om deres hverdag på sykehjem- og hvilken måte kjønn og etnisitet påvirker og ikke påvirker deres arbeid og trivsel Bob Benoni er kulturarbeider og jobber som kulturkonsulent i Tromsø Kommune. Opprinnelig fra Gambia i Vest-Afrika. Han har bodd i Norge i 35 år og har 25 års erfaring med Tromsøs kultur og idrettsliv Elisabeth Bomo er EURESrådgiver i NAV Nordland. EURES skal fremme fri bevegelighet av arbeidskraft innen EU/EØS-området. Hovedfokus er rekruttering av kvalifisert arbeisdskraft fra EU til bedrifter i Nordland. Opprinnelig er hun lærer, men har siden studert statsvitenskap og organisasjon og ledelse. Hun har lang fartstid fra ulike roller i tidligere arbeidsmarkedsetaten. Knut Langeland er HR sjef i Helse Nord. Han har lederutdanning gjennom forsvarets krigsskole. Arbeids og organisasjonsspykologi ved Universitetet i Bergen og Master innen ledelse ved Universitetet i Nordland. Han har 25 års erfaring som leder i forsvaret og UIN. Han har de siste 4 årene arbeidet i Helse Nord. Per Eidsvik jobber som seniorrådgiver, Internasjonalerelasjoner og næringsutvikling. Særskilt engasjement mot Asia/Kina. Han har spesielle erfaringer knyttet til nye Eu-land og Russland. Han har arbeidet med rekruttering fra utlandet siden 2007, og har bred erfaring fra kommunesektoren.

6 Adelheid Kristiansen er siviløkonom og har arbeidet innen boligområdet siden Og de siste 5 årene med helhetlig boligpolitikk som avdelingsdirektør i Husbanken Elin Eidsvik er rådmann i Hamarøy kommune, en jobb hun har hatt snart i 18 år. Hun har vært særlig opptatt av kommunenes rolle som lokal utviklingsaktør. Særlig dag-og interesseområder i Hamarøy gjennom de siste årene har vært lokalsamfunnsutvikling, omdømmearbeid, Bolyst folkehelse IA, bosetting av enslige, mindreårige flykninger, Hamsunsatsing og boligutvikling. Hun er utdannet som statsviter fra Universitetet i Bergen Roy Skogsholm er rådmann i Herøy kommune. Han har tidligere jobbet som bl.a. administrerende direktør i MON (Mosjøen og Omegn Næringsselskap AS i Vefsn, disponent i Helgeland Bilruter og ordfører i Vefsn kommune Ole Bernt Skarstein jobber som seniorrådgiver i fylkeskommunens næringsavdeling. Han arbeider med regional utvikling i samarbeid med bl.a regionråd og kommuner. Har spesielt ansvar for oppfølging av boligpolitiske oppgaver i fylkeskommunen. Han er utdannet sivilarkitekt med bakgrunn fra privat og offentlig virksomhet.

7 Martin B. Andersson jobber i kommunikasjonsstaben i NAV Arbeids- og velfersdirektoratet som innholdsredaktør for den tverretatlige nettsiden workinnorway.no. Han har erfaring som nett-og radiojournalist i NRK og er utdannet med Master of Arts i massekommunikasjon i London. Han har tidligere jobbet som freelancejournalist for forskjellige oppdragsgivere. Sverre Larsen jobber i videregående skole, hovedsakelig i Opus Hadsel der han arbeider med å veilede voksne innenfor alle helsefag i den videregående skole. Han er nettlærer for Vg2 Helseservicefag/DÅA med elever i hele Nordland. Opus Hadsel er også leverandør av kurs til NAV innenfor helsefagene, hvor fremmedspråklige eleverer en del av elevgruppen. Han er utdannet sykepleier med videreutdanning innenfor intensivsykepleier og har tatt praktisk pedagogisk utdanning. Anne-Marit Johansen jobber som teamleder -norskopplæring av voksne flykninger og innvandrere. Hun har videreutdanning som adm. og ledelse, psykiatri, veiledning, suggestopedi og coaching. Hun har tidligere jobbet som styrer i bhg, lærer på videreg.skole helse og sosial. Har vært avd. leder i avlastnings/barnebolig, ped.konsulent, NAV og flykningeenheten. Laila Nyborg jobber som prosjektleder på «jobbsjansen» Narvik, som hun har vært med på å bygge opp fra grunnen i 2010 og fram til i dag. Hun er utdannet lærer med studier innen kunsthistorie, kommunikasjon i organisasjoner. I tillegg er hun utdannet som blomsterdekoratør og lokal turistguide. Hun har arbeidserfaring fra læreryrket, prosjektarbeid, omsorgsyrker og flere ulike serviceyrker over mange år. Tove Haug jobber som enhetsleder i Vestvågøy kommune. Der har hun jobbet med flykninger og innvandrere i snart 10 år, i de siste 6 årene enhetsleder. Hun har jobbet innenfor det private arbeidslivet i 20 år. Hun er utdannet som coach, veileder og leder.

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013 Journalpost.: 12/30970 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013 Tilflytting og rekruttering - strategi for videre arbeid 1.Sammendrag Tilflyttingsprosjektet i Nordland

Detaljer

VEDLEGG TIL RANGERINGSLISTE BESKRIVELSE AV KANDIDATENE

VEDLEGG TIL RANGERINGSLISTE BESKRIVELSE AV KANDIDATENE 1/ 7 Nominasjonsnemda i Troms Venstre Til lokallag og medlemmer VEDLEGG TIL RANGERINGSLISTE BESKRIVELSE AV KANDIDATENE Etter forespørsel har vi utarbeidet vedlagte beskrivelse av kandidatene. Vi håper

Detaljer

Hvem gjør hva? Direktoratenes arbeid for integrering og mangfold. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Hvem gjør hva? Direktoratenes arbeid for integrering og mangfold. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Hvem gjør hva? Direktoratenes arbeid for integrering og mangfold Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Prosjekt og design: Faktotum Informasjon AS Trykk: Nr1 Arktrykk Utgitt februar 2009 Opplag: 10 000

Detaljer

Valg. 39. landsmøte. Presentasjon av kandidater til: Landsstyret. Valgkomiteen

Valg. 39. landsmøte. Presentasjon av kandidater til: Landsstyret. Valgkomiteen Valg 39. landsmøte Presentasjon av kandidater til: Landsstyret Kontrollkomiteen Valgkomiteen Valgkomiteens arbeid i landsmøteperioden 2011-2014 Valgkomiteens mandat er å innstille overfor landsmøtet på

Detaljer

Samfunnsregnskap for likestilling og diskriminering i Nordland

Samfunnsregnskap for likestilling og diskriminering i Nordland Samfunnsregnskap for likestilling og diskriminering i Nordland SALDO 2014 SAMFUNNSREGNSKAP FOR LIKESTILLING OG DISKRIMINERING I NORDLAND SALDO 2014 Utarbeidet av KUN senter for kunnskap og likestilling

Detaljer

Årsmelding 2014 NHO-MEDLEMSSKAP GIR RESULTATER. Foto: Bjørn Leirvik

Årsmelding 2014 NHO-MEDLEMSSKAP GIR RESULTATER. Foto: Bjørn Leirvik Årsmelding 2014 NHO-MEDLEMSSKAP GIR RESULTATER Noen medlemsfordeler - Næringspolitikk med tyngde - Rimeligere advokattjenester - Enklere å konkurrere om offentlige anbud - Ny sjekkliste for utenlands arbeidskraft

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et høgskolekurs for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring til mestring

Detaljer

Disse møtte du på X-faktor 2012

Disse møtte du på X-faktor 2012 Disse møtte du på X-faktor 2012 Alexandra Bech Gjørv, advokat og næringslivsleder og var leder for 22. julikommisjonen. Hun var fra 2000 til 2005 personaldirektør i Norsk Hydro, og satt samtidig også tre

Detaljer

Praktisk og lønnsom integrering. «Innvandring er en forutsetning for utvikling og vekst i Norge»

Praktisk og lønnsom integrering. «Innvandring er en forutsetning for utvikling og vekst i Norge» Praktisk og lønnsom integrering «Innvandring er en forutsetning for utvikling og vekst i Norge» «Nordland skal være et inkluderende samfunn der alle har rett til å delta og bidra ut fra egne forutsetninger.

Detaljer

Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013

Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013 Journalpost.: 13/16765 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/13 Fylkesrådet 27.05.2013 Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013 Sammendrag I denne saken behandles 7 søknader

Detaljer

Advokaten på Kroken. Beste totalbank

Advokaten på Kroken. Beste totalbank hamarregionen hamarregionen utvikling september 2011 utgave 3 Advokaten på Kroken Jusgründer rolf Schyberg andreasen ble lei hovedstadens kjas og mas, og fant roen på et småbruk i ut kanten av løten. Ja

Detaljer

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design 1 2 Kontaktadresse Universitetet i Nordland Postboks 1490 8049 Bodø Tlf. 75 51 72 00 E-post: postmottak@uin.no www.uin.no Studenttinget v/ Universitetet i Nordland Tlf. 90 86 40 53 www.stun.no Studentinord

Detaljer

Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016

Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016 Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016 Bildet er fra Internasjonal fest august 2013. Kilde: Sisa Versjon 180913 Innhold 1 Kommunestyrets vedtak xx.xx.2013... 4 2 Sammendrag...

Detaljer

INKLUDERING AV ARBEIDSINNVANDRERE

INKLUDERING AV ARBEIDSINNVANDRERE INKLUDERING AV ARBEIDSINNVANDRERE Forprosjektrapport Bjørg Alvestad Innholdsfortegnelse FORORD... 3 1 SAMMENDRAG... 4 2 BAKGRUNN... 4 2.1 METODE OG UTVALG... 5 2.1.1 Innvandrere - definisjon... 5 2.1.2

Detaljer

PROSJEKTSKISSE UTVIKLINGSMIDLER

PROSJEKTSKISSE UTVIKLINGSMIDLER PROSJEKTSKISSE UTVIKLINGSMIDLER Notodden voksenopplæring «TalentTank - langreiste talenter, lokale muligheter» 1. Ansvarlig virksomhet, leder og samarbeidspartnere a) Notodden Voksenopplæring i. Benedicte

Detaljer

Evaluering av prosjekt Kompetansemotor

Evaluering av prosjekt Kompetansemotor ØF-notat nr. 05/2009 Evaluering av prosjekt Kompetansemotor av Trude Hella Eide ØF-notat nr. 05/2009 Evaluering av prosjekt Kompetansemotor av Trude Hella Eide Tittel: Forfatter: ØF-notat nr.: 05/2009

Detaljer

Presentasjon av HBVs styre

Presentasjon av HBVs styre Presentasjon av HBVs styre Petter Aasen (styreleder) Petter Aasen er rektor ved HBV, og har tidligere vært rektor ved Høgskolen i Vestfold. Han innehar et professorat i utdanningsvitenskap og er utnevnt

Detaljer

Vedlagt oversendes følgende vedlegg til vàr søknad om driftstilskott for 2015:

Vedlagt oversendes følgende vedlegg til vàr søknad om driftstilskott for 2015: ü Folkeuniversitetet Sør-Øst 5/0 3866 I57 27 MAR2015 Telemark Fylkeskommune PB 2844 3702 Skien SANDEFJORD, 25.03.15 Vedlegg til søknad om driftstilskott 2015 Vedlagt oversendes følgende vedlegg til vàr

Detaljer

Først så må jeg selvsagt takke for invitasjonen hit til Voss og konferansen Vestlandsk Vidsyn.

Først så må jeg selvsagt takke for invitasjonen hit til Voss og konferansen Vestlandsk Vidsyn. Først så må jeg selvsagt takke for invitasjonen hit til Voss og konferansen Vestlandsk Vidsyn. Mitt navn er Gunhild Thunem Jeg er utdannet sykepleier og har en mastergrad i samfunnsplanlegging og ledelse

Detaljer

3.0 Innspill/ momenter til rammeverket

3.0 Innspill/ momenter til rammeverket 3.0 Innspill/ momenter til rammeverket 3.1 Ungdoms valg av yrker og utdanning Bakgrunn / begrunnelse for arbeidet Nordland fylke har et lavt utdanningsnivå sammenlignet med resten av landet. Tall fra Statistisk

Detaljer

kreativitet og Inspirasjon, erfaringsutveksling! ASVLs Vinterseminar Hamar 2. 4. februar Påmelding: www.asvl.no Detaljert program

kreativitet og Inspirasjon, erfaringsutveksling! ASVLs Vinterseminar Hamar 2. 4. februar Påmelding: www.asvl.no Detaljert program Detaljert program Hamar 2. 4. februar ASVLs Vinterseminar Inspirasjon, kreativitet og erfaringsutveksling! 2009 er ASVL og EU sitt kreativitetsår! Vi gir dere en kickstart på Hamar med spennende og inspirerende

Detaljer

MONO. Pilotkommune Rana kommune er pilotkommune for arbeidsinnvandring. Side 10-11

MONO. Pilotkommune Rana kommune er pilotkommune for arbeidsinnvandring. Side 10-11 MONO EN kanal for næringslivet 1/2012 Pilotkommune Rana kommune er pilotkommune for arbeidsinnvandring. Side 10-11 For trangt? Helgeland trenger arbeidstakere med høy kompetanse. Likevel sliter nyutdannede

Detaljer

BI CoRpoRate news Informasjon om tilrettelagte programmer for privat og offentlig sektor DESEMBER 2010

BI CoRpoRate news Informasjon om tilrettelagte programmer for privat og offentlig sektor DESEMBER 2010 BI CoRpoRate news Informasjon om tilrettelagte programmer for privat og offentlig sektor DESEMBER 2010 RektoRskolen Handelshøyskolen BI har utvidet rektorskolen med én klasse i Haugesund og én i Stavanger

Detaljer

VALGKOMITEENS KANDIDATER TIL FORBUNDSSTYRET

VALGKOMITEENS KANDIDATER TIL FORBUNDSSTYRET VALGKOMITEENS KANDIDATER TIL FORBUNDSSTYRET SVØMMETINGET 2013 SVØMMETINGET 2013 Side 1 VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL NYTT FORBUNDSSTYRE Svein Harald Afdal har valgt å trekke seg som presidentkandidat mot

Detaljer

Endelig sammen Et magasin om familieinnvandrede kvinner

Endelig sammen Et magasin om familieinnvandrede kvinner Endelig sammen Et magasin om familieinnvandrede kvinner Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Innhold Fakta 4 5 Hvem er familieinnvandrede kvinner? Nettverk 10 12 Det viktige bindeleddet Godkjenning av

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse 2 INNHOLD FORORD 3 KAPITTEL 1 BAKGRUNN 4 KAPITTEL 2 GODKJENNING AV MEDBRAKT KOMPETANSE

Detaljer

Folkehelsekonferansen 2014

Folkehelsekonferansen 2014 Folkehelsekonferansen 2014 Helsefremmende lokalsamfunn VISJON PLANLEGGE ORGANISERE GJENNOMFØRE FORMÅL I et helsefremmende lokalsamfunn går folks trivsel og levekår hånd i hånd med en bærekraftig utvikling.

Detaljer

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten 2/2010 Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten Lokal medvirkning for økt fokus på rekruttering av ungdom, lærlinger og lærebedrifter Gry Bårnes, KUN Senter for

Detaljer

En ny hverdag gjennom mestring og integrering

En ny hverdag gjennom mestring og integrering En ny hverdag gjennom mestring og integrering Forslag til kommunedelplan for flyktningområdet 2015 2027 28.05.2015 Innhold 1 Sammendrag og avgrensning 3 2 Bakgrunn og rammer for planen 3 2.1 Forankring

Detaljer

Kommunedelplan for økt bosetting

Kommunedelplan for økt bosetting Herøy kommune - Et hav av muligheter Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... DEL MÅL FOR HOVEDSATSINGSOMRÅDET ØKT BOSETTING... HOVEDMÅL:... Kommentarer til hovedmålet:...

Detaljer