INNHOLD. Cover photo: Anssi Kasitonni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. Cover photo: Anssi Kasitonni"

Transkript

1 INNHOLD 5: Informasjon / Information 7: Introduksjon / Introduction Cumulus Olympia 9: Anssi Kasitonni 23: Pink Twins 29: Finnish video art 57: SLAGG 65: Støttespillere og partnere / Sponsors and partners 69: Bli medlem i Porsgrunn kunstforening 71: Takk / Credits Cover photo: Anssi Kasitonni 3

2

3 CUMULUS OLYMPIA 16. November December 2013 ARTISTS Anssi Kasitonni (FI) Pink Twins (FI) + new finnish video and media artists CURATORS Laura Köönikä (FI) Tom Hovinbøle (NO) KUNSTHALL GRENLAND ÅPNINGSTIDER Tirsdag fredag kl Lørdag Søndag kl Mandag Stengt KONTAKT Kunsthall Grenland Storgata 164, 3915 Porsgrunn Norway

4 6Photo: Pink Twins

5 CUMULUS OLYMPIA Våren 2012 reiste en liten delegasjon fra Grenland til Finland, for å møte aktører fra kunstscenen i Helsinki. Dette med bakgrunn i at Kunsthall Grenland ønsker å etablere samt utvikle nettverk med ulike nordiske kunstinstitusjoner og kuratorer. Dagene i Helsinki, resulterte i utstillingsprosjektet med tittelen CUMULUS OLYMPIA. Et mixed media prosjekt som realiseres i samarbeid med AV-arkki (Distribusjonssenter for Finsk mediekunst), FRAME og det finsk norske kulturinstituttet FINNO. Kuratorer for utstillingen er Laura Köönikä (FI) og Tom Hovinbøle (NO). Fra et norsk ståsted kan det virke som om den finske kunstscenen de siste 25 årene har ekspandert fra utkant til sentrum. Finske kunstnere lanseres også internasjonalt i en mye større skala enn kunstnere fra andre nordiske land. Tidlig på 2000-tallet ble bl.a. ung finsk videokunst et begrep på den internasjonale kunstarenaen, noe som også bidro til å øke fokuset på det nordiske som en felles tematisk referanseramme i kunsten. Kunsthall Grenland er stolte over å nå kunne introdusere og presentere kunstnerne Anssi Kasitonni og duoen Pink Twins, sammen med flere utvalgte unge finske mediekunstnere, for et norsk publikum. Andreas Rishovd, Daglig leder Kunsthall Grenland In spring 2013, a small delegation from Kunsthall Grenland went to Finland in order to meet representatives from the art scene in Helsinki. The background for this visit was Kunsthall Grenland s desire to establish and develop a network that embraced various Nordic art institutions and curators. The trip to Helsinki resulted in an exhibition project called CUMULUS OLYMPIA. This mixed media project has grown out of a collaboration between AV-arkki (the Distribution Centre for Finnish Media Art), FRAME and FINNO (the Finnish-Norwegian Cultural Institute). The curators of the exhibition are Laura Köönikkä (FI) and Tom Hovinbøle (NO). Viewed from a Norwegian standpoint, the Finnish art scene would appear to have expanded from periphery to centre over the last 25 years. Finnish artists have also been launched internationally to a much greater extent than artists from other Nordic countries. Early in the 2000s, video art by young Finnish artists became a concept on the international art arena, contributing to an increased focus on the Nordic as a shared thematic reference point in art. Kunsthall Grenland is proud to be able to introduce and present the artists Anssi Kasitonni and the duo Pink Twins, along with several other young Finnish media artists, for a Norwegian audience. Andreas Rishovd, Manager Kunsthall Grenland 7

6

7 ANSSI KASITONNI

8

9 Photo left and right: Anssi Kasitonni 11

10

11 Photo left and right: Anssi Kasitonni 13

12 ANSSI KASITONNI For noen år siden satt jeg på toget mellom Tampere og Pori i Finland. Den støvete togvognen var halvtom og stille. Jeg kunne ikke unngå å høre betroelsene som ble gitt i telefonen rett bak meg. En jente, som jeg ikke torde snu meg for å se på, la ut for en venninne om hvordan hun hadde truffet en vidunderlig og herlig sprø fyr, som bodde på landet, spilte gitar og gikk med ullsokker. Hun var åpenbart vilt forelsket. Hun fortalte praktisk talt alt hun visste om ham, til venninnen. Etter hvert som de artige små detaljene begynte å danne et større bilde av fyren, tenkte jeg med meg selv: Han må være litt av en sjarmør, men denne galskapen; kunsten han produserer på låven, musikken han skriver, det lille huset han bor i, fikk meg til å lure. Finnes det virkelig slike kreative og originale mennesker i de dype, finske skogene? Rett før hun avsluttet samtalen, sa hun til venninnen: Og vet du hva, han har et skikkelig stilig kunstnernavn: Anssi Kasitonni. På dette tidspunktet (Kasitonni betyr Åtte tusen og hørtes mer ut som kallenavnet på en proffbokser) var jeg nær ved å briste i latter. Jeg syntes nesten synd på den stakkars jenta, for jeg var overbevist om at fyren måtte være et produkt av hennes livlige fantasi. Noen år senere, i 2010, da jeg arbeidet som kurator ved Tampere kunstmuseum og TR1 Kunsthalle I, fikk jeg mulighet til å lage en utstilling med tre anerkjente finske samtidskunstnere. I tillegg til Katja Tukiainen og Jani Leinonen inviterte jeg Anssi Kasitonni. Utstillingen omfattet mange av hans mest sentrale verker, som Alf, Damien Hirst s Skull og Darthwader, og den fikk en varm mottakelse hos publikum. Enda noen år senere spaserer jeg ved siden av Anssi på hjemstedet hans. Det er en strålende klar og temmelig skarp høstmandag i Sahalahti, langt ute på den autentiske finske landsbygda. Den friske luften er fylt av høstens dufter, med et søtlig innslag av hestemøkk. Småjentene har ridetimer langs den samme veien som vi går på, blir jeg fortalt. Vi går inn i en grå trelåve uten innlagt strøm. Det er kaldere inne enn ute. Det er fantastisk å ha mulighet til å se atelieret til en av dagens fremste finske kunstnere, midt i dette nordeuropeiske drømmelandskapet. Kunstverkene, de samme som vises i Kunsthall Grenland, er pakket i bobleplast og ligger rundt omkring i låven. Det bitte lille arbeidsområdet midt i, bygd opp av restmaterialer har klaustrofobiske dimensjoner. Her er det magien utspiller seg. I de senere år har Kasitonni, som ble født i Vilppula i 1978, oppnådd å bli en av Finlands fremste samtidskunstnere. Etter at han ble tildelt prisen Ars Fennica i 2011, har han vært en av de få kunstnerskikkelsene som er kjent ikke bare i kunstnerkretser, men også blant vanlige folk. Kasitonnis kunst har evnen til å sette sammen dagligdagse gjenstander på en merkelig måte som forvandler dem til kunstverk, og til å gjenoppdage fenomener, plukke dem fra hverandre og sette dem sammen på nytt fra en helt annen synsvinkel. Han ser ikke seg selv som en del av den finske kunsthistorien ennå, men håndverket hans vil i det minste bli husket de neste 300 årene eller så, ettersom han 14

13 vant en skulpturkonkurranse i byen Joensuu. Skulpturen The most unknown poet of Finland er en hyllest til alle poeter som drømmer om å få utgitt diktene sine. Denne mystiske skulpturen i kobber oppsummerer det essensielle i kasitonnismen : Det du drømmer om, er nesten der bare få det til å skje! Dette var historien om hvordan jeg ble kjent med Anssi Kasitonni og hans kone, kunstneren Maria Stereo som satt bak meg på toget. Etter å ha samarbeidet med Anssi Kasitonni, måtte jeg innrømme at denne typen kunstner virkelig finnes. Paret bor midt i skogen, skaper kunst med lidenskap og formidler sitt syn på verden gjennom kunstverkene. Disse herlig sprø kunstnerne slipper fantasien løs og gir iblant oss, publikum, en mulighet til å ta del i deres verden eller gir oss i hvert fall et innblikk i den gjennom en utstilling. Laura Köönikä kurator Photo: Anssi Kasitonni 15

14 Some years ago I sat in a train between Tampere and Pori. The dusty train cart was half empty and quiet. It was hard to avoid hearing a confession told on the phone, right behind me. A girl, I didn t dare to look at, was telling her friend how she had met a wonderful and crazy boy, who lives in the country, plays a guitar and wears wollen socks. She was obiously, without a doubt, madly in love with him. She told pretty much every single detail about him to her friend. As the funny little details started to paint a big picture of the guy, I thought to myself: he must be a real charmer but the crazyness; making art in a barn, creating music, living in a little house, made me doubt: do this sort of creative and independent people really exist in the woods of Finland? As she was about to end the call: she said to her friend, guess what: he has a great artist name: Anssi Kasitonni. At this point (Kasitonni means Eight thousand, sounded more like a boxers nickname to me), I nearly started to laugh and felt almost sorry for the poor girl as I thought that the guy must be the creation of a really good imagination. Years later, in 2010, working as the curator at the Tampere art museum and TR1 Kunsthalle I was given the opportunity to make an exhibition with three commendable contemporary Finnish artists. Togehter with the artists Katja Tukiainen and Jani Leinonen I invited Anssi Kasitonni. The show featured many of his key-works Alf, Damien Hirst s Skull, Darthwader and it was warmly embrased by the audience. Another few years forward and I m walking next to Anssi at his residence. It s a shiny and almost brisky autumn Monday, in Sahalahti, in the middle of authentic Finnish countryside. Air is filled with autumn s scents and fresh air, with a hint of sweet smell of horse manure. The little girls practice how to ride a horse on the same road that we are walking now I hear. We walk into a grey, wooden barn with no electricity. Inside it s even colder. Having the opportunity to see one of the leading Finnish artist s studio in the middle of this Northern European dream is fantastic. The art works, same ones as seen at Kunsthalle Grenland, Norway are laying around on top of bubblewrap in the barn. The tiny, little work space in the middle of the barn, made out of leftover material - is claustrophobically small. Here is where the magic happens. During the past few years Kasitonni who was born in Vilppula, in 1978 has been gaining a position of being one of the leading contemporary artists in Finland. After he won the Ars Fennica prize in 2011, he has been one of those few art characters who is known not only by the art crowd but also by the common man. Kasitonni s art has the ability to combine the strange world of simple object but transforming them to art works, or refinding about phenomena and tearing it to pieces and then reshaping it again with a totally new angle. He doesn t consinder himself as part of Finnish art history yet, but at least he s craftmanship will be remembered for the next 300 years or so as he won a sculpture competision in the City of Joensuu. The sculpture The most unknown poet of 16

15 Finland is an ode to all the poets who dream of publishing their poems. This mysterious sculpture made out of copper, summarises the true Kasitonnism :what you dream of is nearly there - just make it happen! This is how I got to know Anssi Kasitonni and his wife, artist Maria Stereo - who sat in the train behind me. After collaborating with Anssi Kasitonni, I had to admit that this type of artists do exist. They live in the middle of the forest, create art passionately and pass their visions of the world through their creations. These positively crazy artists let their imagination run free and sometimes give us, the audience an opportunity to share their world or to see a part of it in an exhibition. Laura Köönikä curator Photo: Anssi Kasitonni 17

16

17 Photo left and right: Anssi Kasitonni 19

18

19 Photo left and right: Anssi Kasitonni 21

20

21 PINK TWINS

22

23 Photo: Pink Twins PINK TWINS Pink Twins er en duo bestående av brødrene Juha (1978) and Vesa (1974) Vehviläinen, som siden 1997 har opptrådt med sin live miks av visuell projisert bildekunst og elektronisk musikk. Duoen har opptrådt over hele verden, på festivaler og i gallerisettinger. De har også utgitt en rekke plate- og videoutgivelser. Musikken er basert på improvisert prosessering av konkret lyd, støy og musikalske fragmenter. Denne trigger bilder og visuelle mønstre som skaper hyperaktive og stadig endrede projeksjoner med ekstremt detaljerte opplevelser av tid og rom. Under Cumulus Olympia deltar brødreparet med et nytt videoverk i Kunsthallen. Tittelen på utstillingsverkene er 2X2 og desember holder de også en konsert i Ælvespeilet (se side 63).

24

25 Photo: Pink Twins Pink Twins is a duo of visual artists and electronic musicians, consisting of the brothers Juha (b.1978) and Vesa (b.1974) Vehviläinen. They have played active as Pink Twins since 1997, performing audiovisual live shows through Europe, Americas, Asia and Australia in both regular concerts and gallery settings. They have also released a number of recordings and videocollections. The music is based on improvised live sound processing of concrete and electronic sounds, noises and musical elements. This triggers images and visual patterns creating a hyperactive, constantly changing and extremely detailed experience of time and space. During Cumulus Olympia the brothers will present a new video piece as part of the exhibition. The titles for the exhibited videos are 2X and 360. December 7th they will also perform live at Ælvespeilet (see page 63).

26

27 FINNISH VIDEO ART

28 FINSK VIDEOKUNST OG KUNSTEN Å SE MED LÅNTE ØYNE Helsinki, januar På et hotellrom i fjerde etasje av Cumulus Olympia. I en litt pregløs del av byen, en tyve minutters gåtur utenfor sentrum. Mens jeg kler på meg for å gå ut, tenker jeg over mine forestillinger om Finland. Hoppsport og Matti Nykänens triste skjebne. Lakris og finsk tango. Den finske tristessen. Som ble og er et begrep for de som husker 1970-tallet «finsk fjernsynsteater». Ikke et positivt ladet begrep. Sauna-dramatikk. Fulle menn og deprimerte kvinnfolk. Tause stirret de mutt på noe på den andre siden av veggen mens snøen og kulden la seg som veisalt på sjelene deres. Som vi led oss gjennom i en tid av historien da vi bare hadde én statskanal på fjernsynet. Men var det virkelig så ille? Så humorløst? Men også barne-tv. Dukkefilm med Mummitrollet. Med norsk fortellerstemme. Hvem husker vel at i den første boken om Mummitrollet, flykter mummi-familien fra en komet som truer med å utslette dem og hele den verden de kommer fra? Når japanerne kjøpte rettighetene til mummi-sagaen gjorde de det samme Disney-maskineriet gjør med alt de fjernet alt som er trist og skummelt og vanskelig. Fins det egentlig en mer skremmende og trist skapning i verdens litteraturhistorie enn Hufsa? Trenger vi ikke av og til å bli skremt for å se verden for det den er? Men hva vet jeg egentlig om Finland? spør jeg meg selv i det jeg legger hånden på dørklinken. Rent bortsett fra klisjeene. Sauna. Eller badstue, som vi sier på norsk. Det betyr egentlig ikke det samme. Den ligger like borte i gangen for rommet vårt på hotell Cumulus Olympia i Helsinki. Som har gitt denne utstillingen dens navn. Et sted å drikke vodka. Tenkte jeg håpefullt. Men den er fremdeles stengt. Kun åpen på kveldstid. Et lite sted i Helsinki. En liten by som har gjort seg stor i verden. Med arkitektur og design som har gjort skole av seg. Marimekko. Arabia. Alto. Små og store. Vinterkrigen mot Sovjetunionen. Lille Finland stod imot storebror, mens vi i Norge forsikret alle som gadd høre om vår nøytralitet. «De tusen sjøers land» faktisk er det hele av dem. Og enda flere trær. Man kan sitte ved breddene og høre suset av Sibelius over tretoppene. Og nyte innbakt abbor på restauranten Salve, kneipa nede på havna i Helsinki, som jeg skal. Etterfulgt av et glass Minttu, en mintschnaps som hjelper magen med det feite tilbehøret. De spiser ikke saltvannsfisk fra Østersjøen, den er forurenset av industrien fra Russland og de baltiske landene. I Norge spiser vi ikke abbor, ferskvannsfisken som smaker fortreffelig med smør og løk. Men vi sjekker oppdateringer på mobiltelefonene våre under middagen. Nokia. Som egentlig var dekkprodusent. Nokian. Og fremdeles er lokomotivet i Finsk økonomi og stolt sponsoer av dere selvfølelse. Før kvelden skal fortsette på Moskva bar. Full av turister, som jeg og oss, som har nostalgiske følelser for den finske tristessen vi følte på kroppen gjennom de slitte filmklubb-kopiene av filmene til Aki og Mika Kaurismäki vi så da vi var studenter. Vi trodde dét var Finland. Vi trodde feil. 30

29 Det er noe med den finske mentaliteten. Mener vi å vite noe om. Tenker jeg mens jeg åpner døren. Vi har forestillinger om mutte mennesker som ikke kommuniserer. Men finnene kommuniserer. I og med alt de gjør. Finnene er ute i verden. Mye mer enn vi er. Vi er der som tilskuere. Jeg er det. Finske kunstnere virker der, de er kjent over hele verden. Siden årtusenskiftet har «Finsk videokunst» blitt et begrep. Et positivt ladet begrep. Finsk videokunst vises på store museer i New York, i Berlin, i Tokyo. Finske kunstnere vinner priser og har soloutstillinger på Tate Modern. De er gjenstand for store mønstringer på biennaler i Venezia, Sydney, Köln og Barcelona. Men hvorfor er finsk videokunst blitt så stort? Tenker jeg mens jeg går ut i gangen en sen ettermiddag i januar Hvorfor har finsk video- og mediakunst siden slutten av 1980-tallet markert seg som en av de mest innovative bevegelsene innenfor sjangeren internasjonalt? Jeg må spørre noen om dette, tenker jeg, se filmene. Fordi den er kunstnerisk utfordrende, leken, original og morsom, er svaret. Faktisk morsom. Eller vittig. Og tankevekkende. Poengtert, kunnskapsfull. Teknisk dyktig. Den leker med formuttrykk på en måte ingen hadde sett i nordisk film- og videokunst før. Og verden svarte med å invitere finske kunstnere ut for å leke med seg. Til de største museene og galleriene. Og et nytt begrep oppstod. Og med det, en ny forestilling. Om en ny og annerledes måte å se ting på. Finsk videokunst har et fødselsår, blir jeg senere klar over. I 1982 lagde Turppi-gruppen de første videokunst-arbeidene ved kunstsymposiet i Lehtimäki, som hadde et sterkt fokus på miljø og økologi. Ikke overraskende er finsk videokunst nært knyttet til naturen til den faktiske naturen, og til forestillingene og mytene om naturen og dens krefter og energier. Og dens forhold til teknologien. Tematikker som gjennomsyrer mange kunstneres verk selv i dag. Men det første verket fra 1982 hadde også en historie, blir jeg senere klar over. Som begynner på 1930-tallet, med filmeksperimenter, som også blusset opp igjen på 1960-tallet. Finnene eksperimenterer med filmkunsten mens en nasjonalisert norsk filmindustri skulle finansiere byggingen av norske kulturhus og sykehjem. På 1970-tallet var det eksperimenteringer med videoteknikken i Finland som en del av en internasjonal, avantgardistisk bevegelse knyttet til kontekstkunsten, som i en periode fikk et ustøtt fotfeste i finsk kunst. Men ingen videokunst, som sådan, og jeg lukker døren bak meg. På midten av 1980-tallet dukket det så opp en rekke videogrupper rundt om i Finland. De begynte å arrangere festivaler og bygde opp nettverk for visninger. Fra 1985 kunne man studere videokunst på Kunstakademiet i Helsinki. Kunstnere samlet seg i grupper og institusjoner. På slutten av 1980-tallet oppstod de første distribusjonssenterne. (Se mer om AV-Arkki i egen tekst). De var rettet mot et internasjonalt marked. Finske kunstnere fikk arbeidene gjort tilgjengelig for utenlandske visningsarenaer. Selv i dag fins det ikke en eneste norsk institusjon som fronter norsk videokunst internasjonalt, og ikke en eneste videobase som gjør norske arbeider tilgjengelige for kurator- eller visningsvirksomhet. 31

30 Utover på 1990-tallet grep stadig flere finske kunstnere etter nærmeste videokamera, som et tillegg/en forlengelse til det konvensjonelle maleriet/skulpturen/installasjonen. Og på begynnelsen av årtusenet var finsk videokunst etablert i verdens kunst. Som et begrep og en forestilling. Jeg synes det er fint å vite at unge kunstnere fikk stå på skuldrene til eldre kollegaer. Internasjonale gallerier saumfarte de finske kunstmiljøene på jakt etter den neste, unge stjernen. Nasjonalt ble det avholdt festivaler, symposier og workshops. I dag kan du studere videokunst på nesten alle finske universiteter og høyskoler. Folk kommer for å se verkene på utstillinger. De utgis på DVD og er tilgjengelig på nettet. Jeg har flere finske videoverk enn norske filmer til sammen i min samling. Videokunst i Finland er blitt en måte å etablere seg på, en måte å oppnå et gjennombrudd på. Videokunst i Finland var og er kult. Man kunne og kan gjøre hva man vil. Og man gjør det på et kunstnerisk nivå som man finner maken til få andre steder. Finsk videokunst anerkjennes for sine kunstneriske kvaliteter. Det er derfor jeg er her i Helsinki, på vei inn i hotellheisen, på vei til middag. I dette utvalget som vises som en del av utstillingen Cumulus Olympia, fokuseres det særlig på yngre kunstnere og nye verk, for å vise et snitt av den store bredden. Mange av arbeidene er tidligere ikke vist utenfor Finland, fordi de er helt nye. Men kunstnerne som presenteres er i mange tilfeller godt kjent. Hannaleena Heiska, Jani Rusica, Elena Näsänen, Henna-Riikka Halonen, Martta Tuomaala og Mikko Keskiivari, Jan Ijäs, kollektivet IC-98, Sami Sänpäkkilä og Pilvi Takala. I tillegg kommer selvsagt brødreparet Juha and Vesa Vehviläinen som Pink Twins og Anssi Kasitonni, hovedutstilleren. Det er en samling kunstnere som behandler videokunst som en like selvsagt del av sitt virke som maleriet, grafikk, fotografiet, installasjonen eller annen kunstnerisk utfoldelse. De gir oss kortfilmer der de leker med fortellergrep. Eksperimentelle dokumentarer. Sosialpolitiske statements. Formalistiske utprøvninger. Animasjon. Reflekterende observasjoner og undrende provokasjoner. Verk som minner mistenkelig om musikkvideoer. Og hjemmelagede sci-fi epos. Som jeg humrer over i det jeg stiger ut av heisen og går inn i foajeen. Resepsjonsiten hilser på meg. Ikke et mutt nikk, men et blidt smil. Felles for dem alle er at de har en lekenhet i alt alvoret. Et blikk på verden som viser at de lever i den, den er ikke bare noe de observerer. Som jeg. De har en formidable evne til å kombinere sjangere, uttrykk, kulturelle og populære referanser med nasjonale mytologier. Verden er til og også likevel bare et symbol. Med en sans for å bevare det 32

31 levende bildets verdi i seg selv i det visuelt eklektiske. Og de er befriende fri for all selvgranskende narsissisme. Ute på fortauet ser jeg at mørket har senket seg over byen, det er kaldt og sne i luften. Jeg begynner å gå mot sentrum, mens jeg tenker over at videoens styrke som medium er dens evne til å fungere på en rekke ulike plattformer og kanaler. Som projeksjon, i en kinosal, på fjernsynet, på offentlige skjermer og ikke minst via nettets streamingtjenester. På datamaskiner og mobile enheter. Den er kostløs å distribuere. Finnene har forstått dette. AV-arkkis arkiv teller over 1500 titler, der for hvem som vil se. Og med stadig flere aktive visningsplattformer transformeres hva publikum vil se. Levende bilder infiltrerer vår forståelse av verden rundt oss, på godt og vondt. De oppløser og binder sammen. For kunstnerne betyr mulighetene i/til videoformatet at de kan jobbe mellom ulike sjangre, tradisjoner, land. OM AV-ARKKI AV-arkki er det finske sentret for mediakunst. Over 170 medlemmer er knyttet til instituttet, som ble stiftet i Hensikten er å distribuere finsk videoog mediakunst, til festivaler, museer og gallerier i Finland og internasjonalt. Sentret står bak mye av den finske kunstscenens suksesser internasjonalt, med sitt arbeid for å promotere sine medlemmers kunstneriske virke. Det står også for en rekke utgivelser på DVD og bøker, samt gjør samlingen på nær 1500 finske videokunst-verk tilgjengelig gjennom sin nettside: I det jeg krysser veien på vei inn mot sentrum av denne lille byen som har gjort seg så stor i en stadig mindre verden og innbakt abbor på Salve, tenker jeg at en umistelig fordel med videokunsten fra dette landet med det rare og uforståelige språket er at den viser meg at i de fleste tilfeller holder det lenge bare det å kunne se. Tom Hovinbøle Kurator 33

32 FINNISH VIDEO ART AND THE ART OF LOOKING WITH BORROWED EYES Helsinki, January In a hotel room on the fifth floor of Cumulus Olympia. In a somewhat indistinct part of the city, a twenty minutes walk outside the city centre. As I get dressed to leave my room I reflect upon my conceptions about Finland. Finnish ski jumpers and the sad saga of Matti Nykänen. Liquorice and Finnish tango. The Finnish tristesse. That became and is a term for those who remembers the 1970s Finnish television drama. A term with no positive connotations. Sauna drama. Drunk men and depressed women. Silently they stared blankly at something on the other side of the wall as the snow and coldness poured down as road salt on their soul. That you suffered through during a time of history when we had only one state-controlled television channel. But was it really that bad? Void of all humour? But also the children s show. Puppet films with The Mommins. With a Norwegian narrator voice. Who now recalls that in the very first book about the Mommins they try to escape a comet threatening to destroy them and their world? When the Japanese bought the rights to the Mommin saga they did the same as the Disney machine do with everything they removed everything sad, scary and difficult. Is there any scarier or sadder creature in world literature than The Groke? Do we not sometimes need to be scared to see the world for what it is? But what do I really know about Finland? I ask myself as my hand touch the doorknob. Except for all the clichés? The Sauna. Or the badstue, as we say in Norwegian. It doesn t really mean the same thing. Its situated just down the hall from our room at the Cumulus Olympia in Helsinki. That has given this exhibition its name. A place for drinking vodka. I hopefully thought. But it is still closed. Only open during the evening. A small place in Helsinki. A small city that made itself big in the world. With design and architecture that created schools. Marimekko. Arabia. Alto. Small and big. The winter war against the Soviets. A small nation standing up to the big Empire, whilst we in Norway ranted on about our neutrality. «The land of the Thousand lakes» actually there are of them. And even more threes. You can sit on the shore and listen to the soft echo of Sibelius coming over the three tops. And enjoy a baked perch at Selva, the quaint little restaurant down by the harbour. That s my plan for the evening. Followed by a shot of Minttu, the mint schnapps that has a soothing effect on the digestion after all the fatty food. They don t eat salt-water fish from the Baltic Sea in Finland. It is polluted by the industry in Russia and the Baltic nations. In Norway we hardly eat perch, the fresh-water fish that tastes so delicious with butter and onions. But we check up on our messages on our cellular phones during dinner. Nokia. That started out as a tyre manufacturer. Nokian. And still is the locomotive for the Finnish economy and proud sponsor of their self regard. Before the evening continues at Bar Moskva. Full of tourists, like me and we, who like us have the same nostalgic emotions fed by the scratched cinematheque copies of the films by Aki and Mika Kaurismäki seen as students. We believed that to be Finland. What we believed was wrong. 34

33 There is something about the Finnish mentality. We like to think we know it. I think to myself as I open the door. We have these images of silent people unable to communicate properly. But the Finns communicate. In and with everything they do. The Finns are in the World. Much more than we are. We are there as spectators. I am. Finnish artists work in it; they are known in it for what they do. Since the turn of the Millennium «Finnish Video Art» have become a term on its own. A term with positive connotations. Finnish video art is screened at the large museums in New York, in Berlin, in Tokyo. Finnish artists win prizes and have solo exhibitions at Tate Modern. They are the presented in large programmes at the biennales in Venice, Cologne, Sydney and Barcelona. But why has Finnish video art become such a great thing? I ask my self as I walk into the hallway of my hotel in Helsinki a late afternoon in January How come Finnish video and media art since the end of the 1980 s have become one of the most innovative movements in the genre internationally? I will have to ask someone, I say to my self, and watch the films. Because it is artistically challenging, playful, original and funny, is the answer. Actually funny. Or witty. And thought provoking. To the point and educated. Technically gifted. It plays around with forms and modes of expressions in a way that none of the other Nordic countries could match. And the world responded by inviting the artists out to play. In the biggest museums and galleries. And a new term was born. And with that a new conception. About a new and different way to look at things. Finnish video art has a birth year, I later learned. In 1982 the art group Turppi made the first video art piece at a symposium in Lehtimäki, which had a strong focus upon nature and ecological awareness. Not surprisingly, the basis of Finnish video art is closely related to nature to the actual nature, and to the conceptions and myths about nature, its powers and energies. And its relationship with technology. Elements transfusing the works of many artists even today. But the first work made in 1982 also has a history, I later learned. Beginning with the cinematic experiments in Finland in the 1930 s that would bloom again in the 1960 s. The Finns experimented with the art of film when a nationalized Norwegian film industry was financing the building of cultural centres and old peoples homes. In the 1970 s there were experiments with the video format in Finland, as it became part in an international avant-garde movement of conceptual art that for a brief moment planted its tender roots in the Finnish art world. But it did not result in video art, as such, and I close the door behind me. In the middle of the 1980 s a number of video groups popped up around the country. They started arranging festivals and building up networks for screenings. From 1985 you could study video art at the Academy of Art in Helsinki. Artists began to cluster in groups and institutions. At the end of the 1980 s the first distribution institutions came about. (Read more about AV-arkki in the following text.) They were directed towards an international market. Finnish artists suddenly had their works made available to foreign exhibitors. Even today there are not even one institution dedicated to promoting Norwegian video art to an international market, and not one video archive making the works available for curators or exhibitors. Going into the 1990 s Finnish artists increasingly reached for a video camera as a mode of expression and as a supplement/ an addition to conventional painting/sculpture/installation works. And at the beginning of the new millennium Finnish video art was established in the art world. As a term and a 35

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

How we connect online and offline

How we connect online and offline How we connect online and offline Hvordan bruke tekstene til å besvare oppgavene? Introduksjonen til temaet: This year s topic is how we connect with people, both online in the virtual world of the internet,

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283, HØST 16 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 =

Detaljer

Hvorfor skal vi lære grammatikk?

Hvorfor skal vi lære grammatikk? 120 www.gyldendal.no/steps Grammar Hvorfor skal vi lære grammatikk? Grammatikk forteller oss hvordan vi setter sammen ord. Den forteller for eksempel at man kan si Jeg liker denne hesten, men at jeg like

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

English translation:

English translation: 1 Da jeg flyttet til New York, malte jeg mange hjemløse ut fra fotografier jeg tok på gaten. Det ble til en serie jeg kalte «Faceless», for jeg malte dem uten ansikt. Etterhvert la jeg fra meg referansematerialet

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner Manuset ligger på NSKI sine sider og kan kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at

Detaljer

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER Read Online and Download Ebook SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER DOWNLOAD EBOOK : SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

Building conservation in practice

Building conservation in practice Building conservation in practice Aadne Gunnar Sollid Cultural heritage leader in Aust- Agder county. Aust-Agder fylkeskommune 2 Synagogen er blant de eldste eksisterende tresynagogen i Øst-Europa. Den

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION)

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) (first published 1999) Synopsis: Download A Veien Til Rom: Hvordan Jeg Ble Katolikk (Norwegian Edition) PDF ebook by Kjell Arild Pollestad Veien

Detaljer

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset PARABOLSPEIL Stå foran krysset på gulvet og se inn i parabolen. Hvordan ser du ut? Still deg bak krysset på gulvet. Hva skjer? Hva skjer når du stiller deg på krysset? Still deg bak krysset Det krumme

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Engelsk gruppe 2 høsten 2015

Engelsk gruppe 2 høsten 2015 Engelsk gruppe 2 høsten 2015 I løpet av høsten har vi jobbet med disse tingene på engelsk: Tall - numbers Norsk - Norwegian Engelsk - English Mitt språk -My language 1 en one 2 to two 3 tre three 4 fire

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

...oer the world... Eric Skytterhom Egan. eight text pieces. for 3 or more players

...oer the world... Eric Skytterhom Egan. eight text pieces. for 3 or more players ...oer the world... eight text pieces for 3 or more players Eric Skytterhom Egan 2011 Freeeeeeeeeeeeeeeeeeeefrong that train again weeping tone once in the dear deaead days beyond recall close my eyes

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1000 - Menneske og sted I Faglig kontakt under eksamen: Britt Engan Dale Tlf.: 73 59 19 14 Eksamensdato: 18.12.2014 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng: 7.5 Sensurdato:

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College The behavior of the reindeer herd - the role of the males Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management University of Tromsø Sami University College Masters student at Department

Detaljer

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017 Enkel og effektiv brukertesting Ida Aalen LOAD.17 21. september 2017 Verktøyene finner du her: bit.ly/tools-for-testing Har dere gjort brukertesting? Vet du hva dette ikonet betyr? Mobil: 53% sa nei Desktop:

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

«Changingplaces and spaces in the kindergarden»

«Changingplaces and spaces in the kindergarden» Childrens sosial participation and creativ transformation in «Changingplaces and spaces in the kindergarden» Aview intooneofthe projectsof«unused areas» Observationsfrom guidedstudentprojectin leadingart

Detaljer

Audun Mortensen Fire dager i Berlin

Audun Mortensen Fire dager i Berlin AV SAMME FORFATTER Alle forteller meg hvor bra jeg er i tilfelle jeg blir det (poesi, 2009) Roman (roman, 2010) Aaliyah (poesi, 2011) The Collected Jokes of Slavoj Žižek (prosa, 2012) 27 519 tegn med mellomrom

Detaljer

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL Å ta ansvar refleksjon som grunnlag for læring Geir Lieblein, IPV På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL 11.08.2014 Refleksjon Individuelt og sammen Agroecology MSc vårt konseptuelle

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 Om emnet SAMPOL 270 ble avholdt for førsten gang høsten 2013. Det erstatter til dels SAMPOL217 som sist ble avholdt høsten 2012. Denne høsten 2014 var Michael Alvarez

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members Velkommen til Oslo Vandrerhjem Holtekilen! Oslo Vandrerhjem Holtekilen er et sommeråpent vandrerhjem, og drives i lokalene til Holtekilen Folkehøgskole.

Detaljer

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne Consequences Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne KRL Filosofi og etikk reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt. gjøre rede

Detaljer

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm 15 years in the advertising business 7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm maksimere strategisk utviklingsplan

Detaljer

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort Hold kontakten! Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Skrive brev Sende tekstmeldinger Ringe dem Sende e-post Sende (bursdags-)kort Koble seg

Detaljer

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com STOP KISS av Diana Son Scene for to kvinner. Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at night,

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER DOWNLOAD EBOOK : SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL EDITION) BY ANDREAS GODE

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Alvdal. www.alvdal.kommune.no

Alvdal. www.alvdal.kommune.no På kan du gå i den flotte naturen på ski eller til fots. Du kan jakte og fiske. Av butikker har vi kafèer, bensinstasjoner og et lite sentrum med sportsbutikk, dagnligvarebutikker, lekebutikk, blomsterbutikk

Detaljer

Hva er din dårligste egenskap?/what is your worst asset? Utålmodig/Impatient

Hva er din dårligste egenskap?/what is your worst asset? Utålmodig/Impatient Edgar Aksel Tandberg edgartandberg@outlook.com Bevegelsesvitenskap bachelor, 1. trinn Hvilke stillinger stiller du til?/what positions are you running for? FTV = Fakultetstillitsvalgt / Faculty Student

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE

ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE Læreverk: New flight 3, Cappelen. 34-35 ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE Week Chapter, themes, grammar Mål for perioden Projects, tests, etc. Vurdering My summer 2012/My trip to Drøfte

Detaljer

Åndsverket Nylesning av Kai Nielsen

Åndsverket Nylesning av Kai Nielsen Intellectual Property Rethinking Kai Nielsen Åndsverket Nylesning av Kai Nielsen Denne publikasjonen er en en del av verket Drapering av Anne Marthe Dyvi, laget til utstillingen Lost Garden på Henie Onstad

Detaljer

Avdelingslederen den nye pedagogiske lederen?

Avdelingslederen den nye pedagogiske lederen? Møte i kvalitetsnettverket, Skien 17. september 2015 Avdelingslederen den nye pedagogiske lederen? Førsteamanuensis Marit Aas Marit.aas@ils.uio.no Agenda 10.00-11.00: Internasjonale trender og politikkutforming

Detaljer

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi ? Høgskolen i Østfold Avdeling for Informasjonsteknologi Mobile Applications Group (MAG), HiØ Har holdt på siden 2004 4-5 fagansatte (inkludert professor og stipendiat) Tverrfaglig: Brukergrensesnitt Sosiale

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

Uke Kompetansemål fra kunnsakpsløftet Ferdighetsmål Lærebok: Quest Vurdering Everyday practice Språklæring:

Uke Kompetansemål fra kunnsakpsløftet Ferdighetsmål Lærebok: Quest Vurdering Everyday practice Språklæring: Årsplan for 3.trinn Fag: Engelsk Skoleåret 2017 /2018 Uke Kompetansemål fra kunnsakpsløftet Ferdighetsmål Lærebok: Quest Vurdering 33-34 Everyday practice 35-38 Språklæring: samtale om eget arbeid med

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Nærhetsetikk. Hva er nærhetsetikk? Hva er nærhetsetikk ikke? Hva slags nærhet snakker vi om? -Har nærhet etisk. Problemer med nærhetsetikk

Nærhetsetikk. Hva er nærhetsetikk? Hva er nærhetsetikk ikke? Hva slags nærhet snakker vi om? -Har nærhet etisk. Problemer med nærhetsetikk Nærhetsetikk Hva er nærhetsetikk? Hva er nærhetsetikk ikke? Hva slags nærhet snakker vi om? -Har nærhet etisk relevans? Problemer med nærhetsetikk Profesjonsetikk som nærhetsetikk? Hva er nærhetsetikk?

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Tuberkulosescreening fra et brukerperspektiv. Frokostmøte LHLI,

Tuberkulosescreening fra et brukerperspektiv. Frokostmøte LHLI, Tuberkulosescreening fra et brukerperspektiv. Frokostmøte LHLI, 06.06.2016 Samarbeid med Kaalmo Oppsøkende informasjonsarbeid Seminarer og diskusjonsgrupper 13.06.2016 2 Betydningen av god informasjon

Detaljer

DESEMBER 2010. Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig!

DESEMBER 2010. Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig! DESEMBER 2010 Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig! Det viktigste for oss i desember er å ta det med ro! Vi

Detaljer

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk Årsplan i for 2.trinn 2014-2015 Faglærer Yngve Henriksen Læreverk: Stairs 2 Kompetansemål etter 2.årstrinn Ulike tema, delmål og arbeidsformer brukes på veien mot kompetansemålene fra K06 Språklæring Muntlig

Detaljer

Michael Day - S/N (Sketch Proposal)

Michael Day - S/N (Sketch Proposal) Exhibited at Prism 8, Orchard Centre, Sheffield, February 2011 http://babelkunst.no/2011/u111118-1.html babelkunst tidligere utstillinger / kommende utstillinger / om babel / kontakt / links english /

Detaljer

Part 6. katrineklarer.com /2017/10/16/part-6/ Katrine

Part 6. katrineklarer.com /2017/10/16/part-6/ Katrine Part 6 katrineklarer.com /2017/10/16/part-6/ Katrine 16. oktober 2017 Okei dere, da har dere en liten skapning foran dere, som dere kanskje har gjettet hva er? Men nå skal vi altså få hele greia til å

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge SCHIBSTED FUTURE REPORT 2015 2 SCHIBSTED FUTURE REPORT

Detaljer

Biotek for medisin og helse Hva er viktig for å kunne lykkes?

Biotek for medisin og helse Hva er viktig for å kunne lykkes? Consulting in Biomedicine, Partnering and Training Biotek for medisin og helse Hva er viktig for å kunne lykkes? Norsk Biotekforum 2. desember 2014 Olav Flaten, MD, PhD 1 Thanks for the opportunity to,

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Uke 5. Magnus Li INF /

Uke 5. Magnus Li INF / Uke 5 Magnus Li magl@ifi.uio.no INF3290 26/27.09.2017 Repetisjon av begreper Diskusjonsoppgaver I første innlevering ønsker vi et brukerperspektiv i et informasjonssystem - Hva kan inngå i et slikt informasjonssystem?

Detaljer

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song Come to praise We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song We ve come to sing and give you praise We worship you

Detaljer

-Kunne si hva de ulike kroppsdelene heter på engelsk. -Bli kjent med 8 adjektiv. -Fortelle hva de kan og ikke kan gjøre.

-Kunne si hva de ulike kroppsdelene heter på engelsk. -Bli kjent med 8 adjektiv. -Fortelle hva de kan og ikke kan gjøre. Halvårsplan engelsk våren 2017 Læreverk: stairs Tema: Ukenummer: Kompetansemål fra Kunnskapsløftet. Læringsmål for perioden. Tema/innhold 1. I am strong 1-2 -Bruke noen vanlige gramatiske strukturer, småord,

Detaljer

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES 2015 Professor Øystein Haugen, room D1-011 1 Hvem er jeg? Øystein Haugen, nytilsatt professor i anvendt informatikk på Høyskolen i Østfold, avdeling

Detaljer

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap EKSAMENSOPPGAVE I SVPOL 105 Komparativ og Internasjonal Politikk Eksamensdato: 28.11.01 Eksamenstid:

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

Norwegian FAOS, version LK1.0

Norwegian FAOS, version LK1.0 Norwegian FAOS, version LK1.0 The KOOS form was translated from Swedish into Norwegian by the Norwegian Arthroplasty Register (NAR). The Norwegian National Knee Ligament Registry (NKLR) translated the

Detaljer

KVINNELIG OMSKJÆRING MER ENN BARE LEMLESTELSE?

KVINNELIG OMSKJÆRING MER ENN BARE LEMLESTELSE? KVINNELIG OMSKJÆRING MER ENN BARE LEMLESTELSE? Kommunesamling tema folkehelse og barn og ungdom Trondheim, 20. november Thea Grydeland Ersvik thea.grydelandersvik@gmail.com / t.g.ersvik@nkvts.unirand.no

Detaljer

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013 The Official Newsletter of Projects Abroad Bo ia March 2013 1 Editor s Letter Hi all, Welcome to the March edition of our Newsletter for Projects Abroad Bolivia. This newsletter aims to inform all ur volunteers

Detaljer

Oversikt over The Beatles vinyl/singler/rekvisita Tittel (side A, side B) År Land Cover Pris Merknad

Oversikt over The Beatles vinyl/singler/rekvisita Tittel (side A, side B) År Land Cover Pris Merknad Oversikt over The Beatles vinyl/singler/rekvisita Tittel (side A, side B) År Land Cover Pris Merknad Singler She loves you, I'll get you Sept '63 NO Standard 75 1.opplag All my loving, I saw her standing

Detaljer

FORBEREDELSE TIL ÅRSPRØVE I ENGELSK 7. KLASSE FREDAG 19. MAI 2017

FORBEREDELSE TIL ÅRSPRØVE I ENGELSK 7. KLASSE FREDAG 19. MAI 2017 FORBEREDELSE TIL ÅRSPRØVE I ENGELSK 7. KLASSE FREDAG 19. MAI 2017 Prøve består av følgende deler: Lyttetekst: Svar på spørsmål med fullstendige setninger Lesetekst: Les teksten og svar på spørsmålene med

Detaljer

Cultiva Play & Learn Innovation Challenge

Cultiva Play & Learn Innovation Challenge Dato: 19. august 2015 Saksnummer: 31/15 Til: Styret Møtedato: 21. august 2015 Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr Cultiva Play & Learn Innovation Challenge Sammendrag: Cultiva ønsker å invitere til en idèkonkurranse

Detaljer

Slipemaskin fra Levende fabrikk Slektstrea, Genbanken (2013) INDUSTRIMUSEUM SKULPTURPARK KUNSTHALL

Slipemaskin fra Levende fabrikk Slektstrea, Genbanken (2013) INDUSTRIMUSEUM SKULPTURPARK KUNSTHALL Slipemaskin fra Levende fabrikk Slektstrea, Genbanken (2013) Mick Jagger, London 65 INDUSTRIMUSEUM SKULPTURPARK KUNSTHALL KISTEFOS-MUSEET INDUSTRIMUSEUM Et enestående kulturhistorisk monument over den

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer