.\\U HYDRO. ,'~' juni 2011 ", '. Sunndal Sparebank. Besøk ri, h)emmealde: htip:l/www.hydrocup.no

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ".\\U HYDRO. ,'~' 3. 5. juni 2011 ", '. Sunndal Sparebank. Besøk ri, h)emmealde: htip:l/www.hydrocup.no -- - -------"

Transkript

1 Il 1.\\U Sunndal Sparebank HYDRO Besøk ri, h)emmealde: htip:l/www.hydrocup.no -- -,'~' juni 2011 ", '

2 II 12. Ansvarlige for Hydro Cup 2011 Tw:neringsledere stig Nergård, Gunnar Olav Dommeransvarlig Frode Gra\'I!1Il 7'er Furu og Ståle Rømlingen Overnatting Økonomi Stig Nergård og Trine Nikolai- Edmund Kammen (videregående l, Rolf WiJnes (ungdomsskole og sportsball), Frode Saur (Løykja og Grøa samfunnshus), Anette Hals Hafsås (Øksendal oppvekstsenter), sen Dommeramvarlig U'er Jan Roger Strømsvåg og HaU- vardmyren Kjersti Ansnes (Sande skole), Ellinør VadIa (ÅlvundeiJi), Dordi Gjersvoll (Tredal), Torbjørn Haugen (Furu). MayGrethe Leder SIL Fotball Stig Nergård Søriie KiOiksa!g CIIpIIVi$ Baner Liv Brevik Sekretariat Randolf Reitan Rune BirJresr!i1. Premiering Kampoppsett/resultat:serrir.e jørund Svensli Transport Egil Rød ProduksjQD Aura AvisINr1 Trykk Adressa - Alf Egil Bjerkseter Beipisning Anders Tøsse, Ingunn og Jan Ødegård Karijord Orkanger Velkommen til folkefest Kantinesjef May Grethe Serlie. Styrer kantina INGUNN KARIJORD SUNNDAL: May Grethe Sørlie har vært med å jobbe frivillig for Hydro Cup i mange år. Nå er det dags for å ta hånd om kantineansvaret. Når nesten mennesker skal spise seks måltider gjennom helga i kantina på Sunndal Videregående, er det May Grethe Sørlie som har hovedansvaret for at det går knirkefritt. Bare lørdag ettermiddag skal piazasrykker serveres! Tidligere hadde Sørlie ansvaret for kiosken på Sande 2, men ble i år spurt om en betydelig mer ansvarsfull oppgave. Sørlie innrømmer at ho måtte innom tenkeboksen, men bestemte seg for å svare ja. - Ja, jeg tror dette går bra. Det er så innbakte faste rutiner med mengder og meny, at mitt hovedansvar blir å sørge for at folk kommer på vakt når de er satt opp. May Grethe Sørlie sin glede i å delta som frivillig går mange år tilbake i tid. Med en sønn som har deltatt og en datter som fortsatt deltar som spiller, har det vært en selvfølge å stille opp og ta i et tak. Hvis man lurer på hvor Sørlie befinner seg den helga, er svaret enkelt: I kantina. - Ja, jeg må være tilgjengelig hele tiden. Jeg gleder meg til helga - Hydro Cup er artig! Så sparkes atter ballen i gang for 22. gang. Hydro Cup har blitt en folkefest i Sunndal. Cupen markerer overgangen fra vår til sommer i kommunen vår. Som alltid er det Sunndal Fotball som inviterer, og i år inntas bygda av mer enn 190 friske og forventningsfulle lag. Over spillere skal i løpet av tre dager turnere ball på 18 baner rundt om i kommunen. Cupen er uten tvil Sunndals villeste og vakreste eventyr! Akkurat nå står Sunndal på hodet for at alle skal få en fin fotballopplevelse. Spillerne overnatter i kommunens skoler, sportshall og samfunnshus. Hotellsengene, hyttene og campingplassene i bygda er fulle av foreldre og andre ildsjeler. Sunndalinger flest gjør dug- nad i vakt-, banemannskaps-, sekretariatsog kjøkkentjeneste. Sunndal Røde Kors er som alltid klare om noe skulle skje. Næringslivet og handelsstanden i Sunndal stiller opp som sponsorer og leverer tjenester. Sist men ikke minst gjør Sunndal Fotball, Grøa IL, Øksendal IL og Kvass/Ulvungen FK en stor innsats. Dette bare må bli bra! Men - cupdeitakere lever som kjent ikke av fotball alene. Uante mengder pizza skal også konsumeres. Dessuten skal «fritida» mellom kampene fylles med sosiale aktiviteter og frydefull skriking. I år står cupteltet ved Sunndal ungdomsknle, og her blir det dans, show og dj. Like ved ligger Sunndal svømmehall. Hallen har både VELKOMMEN: Ståle Refstie. Ordfører varmtvannsbasseng og vannsklie, og er selvfølgelig åpen for spillerne. Dessuten blir det gratis kino på Sunndal kulturhus. Moro for enhver smak, med andre ord. En liten formaning til spillerne: Spill fair! Fortballen skal være positiv moro for alle. Av samme grunn ber jeg de voksne merke seg cupens foreldrevettregler. Vær med, vær positiv, og støtt og oppmuntre alle barna. Til små og store sunndalinger: Endelig er vi i gang! Til dere som kommer reisende: Det er med glede og stor forventning jeg ønsker dere velkommen til Sunndal. Og - til dere alle: Kos dere! Ståle Refstie, ordfører Vårens vakreste eventyr Vårens vakreste eventyr, i hvert fall for fotballfolket lokalt, står for døren. Den 22. Hydro cup sparkes i gang fredag 3. juni og byr på kontinuerlig barne- og ungdomsfotball i tre hele dager. Sunndal Fotball har lagt ned et betydelig arbeid de siste seks månedene for å få alle detaljene på plass, og det er et imponerende stykke koordineringsarbeid og planlegging som er lagt ned for å få på plass en ny stor turnering. Nesten 200 lag stiller til kampstart i 2011 og det 'representerer det maksimale av det våre anlegg og overnattingsfasiliteter kan tåle. Det er også i år dessverre slik at ikke alle lag som ønsker det, kan få delta innenfor de kapasitetsgrensene vi har. Vi anslår åt ca personer bosatt utenfor Sunndal kommunes grenser kommer til Sunndal på Hydro cup i form av spillere, ledere, trenere, foreldre og besteforeldre. Cupen gir viktige inntekter for Sunndal Fotball, men også ringvirkninger lokalt da de tilreisende skal spise, drikke, kjøpe utstyr og andre ting under VELKOMMEN: Stureleder Stig Nergård ønsker velkommen til vårens vakreste eventyr isunndal. cupen. Samtidig kjøper Sunndal fotball varer og tjenester lokalt for ca 1million kroner. Målsettingen for Sunndal fotball er at alle de midler som brukes skal komme lokalt næringsliv og lokale leverandører til gode, selv om enkelte elementer, som blant annet premier må kjøpes andre steder. Sunndal fotball mener at Hydro cup er et godt omdemmeprosjekt for Sunndal og ut fra_de tilbakemeldinger bd8 vi får fra klubbene etter cupen, så er de strålende fornøyd. Det er mange elementer som berøres når klubbene gir sin tilbakemelding, men de mest gjennomgående og viktige er: skryt av sunndalingene for hjelpsomhet og problemløsning, de møter bare smil og vennlighet over alt 'at cupen er kompakt, det er små avstander og ingen fare med å slippe spillerne fri 'at opplegget fra Hydro cup selv og Sunndal kommune er godt gjennomarbeidet For å gjennomføre en turneting aven slik størrelse så er en avhengig at alle drar sin del av lasset. l tillegg til de 20 «avdelingslederne» i cupen så er det mer enn 250 øvrige frivillige SOlli stiller opp og gjør en fantastisk jobb. Videre er Sunndal kommune enestående når det gjelder å preparere baner og sørge for at fasilitetene er best mulig når turneringen starter, slik at samarbeidet og velviljen derfra er upåklagelig. Når det er sagt så må det være lov å si at banene i Sunndal trenger en grundig overha- It ling og oppgradering slik at vi også i fremtiden kan arrangere Hydro cup med mange og fornøyde lag på plass. Hydro cup har i alle sine 22 års levetid hatt tre hovedsaker som skal ligge til grunn for turneringen: 'flest mulig kamper på alle lag *baner og anlegg skal være minst på høyde med det andre kan tilby '\~ skal møte våre gjester med sunndalsk gjestfrihet og gjøre både de sportslige og utenomsportslige aktiviteter uforglemmelige slik at de gjestende lag ønsker å komme rilbake til Sunndal gjennom idretten, men gjerne også å ville jobbe og bo i kommunen, Vi ser frem til årets turnering og vil takke alle bidragsytere som stiller opp for klubben og lokalsamfunnet i denne markeringen av hva vi i Sunndal vil og kan. Sunndal Fotball Stig Nergård leder

3 2Ø Protester må leveres skriftug senest etter 30 minutter ~'FFs tumeridgmeglement gjelder med følgende tillegg: Eventuelle protester sbll.e\oeres skriftlig i sekretari.aret på Sande stadion av lagleder, senest 30 minutter elter at kampen er Ierdigspili, For kamper spilt på de øvrige arenaer kan protesten leveres i det stedlige sekretariat. Tids fristen er den samme. Ved enhver protest på fer- hold under kampen skal dommeren underrettes fik' dommeren forlater banen eller banens område. Ved eventuelle protester på alder må det prot.esterende lag selv utpeke den eller de spillere det pt:il/:esi:ere5 på. Generell protest på hele Jaget godtas ikke. Velkommen til ei be~ ingen visste hvor kom fra. Det oppdaga vi da de ikke var å finne i listene ved innsjekking. På ti minutter var det ordnet både kamper og overnatting til dem, forteller Nergård som et glimrende eksempel på løsningsorientering. Det var for øvrig ikke første gang del har kommet uanmeldte spillere, men med rundt 600 e-poster utsendt i INGUNN KARIJaRa den siste måneden før cuphelsunndal:med så mange års ga, tror de at alt skal være erfaring, begynner Hydro Cup under kontroll med tanke på å bli et arrangement som har påmeldte lag og overnatting. OVERNATTING. Med en fått gode rutiner. Det som trengs å vite om helga, ligger slik betydelig mengde ovematlagret i Ståle Røuningens PC, tingsgjester den helga, byr det og han er godt supplert av Stig på stadig større problemer å få huset alle de tilreisende. De Nergård oggunnar OlavFuru. Når rundt 194 lag og totalt fleste skolene i kommunen er i opp mot mennesker inn- bruk, alle hotellene og camrar stadionområdene på Sande, pingplassene er fulltegnet. Treda!, Holssanden, Grøa og Tyngden av delrakende lag Øksendal fredag 3.juni, er det er foruten arrangørklubben, med et ønske om at også denne Molde med rundt 30 lag ogranhelga blir beriket med godt heim med 18 lag. Tyngden på vær. Stig Nergård husker nem- alder ligger på år, og de lig en av de få gangene det aller fleste kommer fra Møre og Romsdal og Sør Trøndelag. ikke var så bra vær. - Det var for 15 år siden, og Men to hederlige unntak finnes da siste finalen gikk av sta- det: Fra Sogn og Fjordane kombelen, var det 1 grad og store mer Naustdal med et lag, og fra snøflokser i lufta. Det var vel- Nord Trøndelag kommer dig hustrig, men stort sett har Sparbu med ett lag. vi vært utrolig heldige med Hydro Cup har ingen ønsker været. Det er flere ganger at om å fremstå som et kommersiregnet har kommet på søndag elt arrangement, og derfor er ettermiddag etter at siste det lite aktiviteter og arrangementer utenfor fotballbanene. kamp er spilt. GRESSMATTA. Den store Tidligere har det vært prøvd spenningen i år er om gress- med cuptorg i sentrum, men matta på Sande blir klar for det blir det ikke noe av i år. For de eldste blir det disspilling. Arrangørene har ikke lagt noen plan b - matta skal kotek lørdag kveld i ungdomsbli klar til spilling! senteret på Gamle Øra skole, Ledertrloen har fått mange og for de yngste blir det distilbakemeldinger om at alle de kotek i et stort telt som skal som jobber for Hydro Cup er settes opp mellom ungdomsskodyktige, sørvisvennlige og Iøsn- len og sportshallen. For øvrig vil landskampen mellom Norge ingsorienterte. - I fjor dnkka det opp fire og Portugal lørdag kveld bli lag som ikke var påmeldte og vist på storskjerm i amfiet på FOR 23. ÅRET på rad ønsker Sunndal IL Fotball hjertelig velkommen til ei spennende helg med rundt 20 timer fotball, gleder, tårer og mange nye vennskap! ungdomsskolen. I tillegg er svømmehallen åpen for alle deltakerne PIZZASTYKKER.Nergård, Renningen og Furu nevner Røde Kors som en spesielt viktig samarbeidspartner. I tillegg er samarbeidet med klubbene på Grøa og Øksendal og den lokale handelsstanden svært viktig. Johansen bakeri leverer pizza lørdag ettermiddag - ikke mindre enn pizzasstykker skal leveres til kantina på Sunndal Videregående. Nergård tror ikke noen i handelsstanden er lei seg for at det drypper på dem - butikkene har etter hvert begynt å tilpasse tilbud og åpningstider ut fra at det er mange tilreisende til dalen den helga. Ikke mindre enn en million haner bruker SIL fotball på innkjøp i forbindelse med cuphelga, mesteparten av pengene går til handelsstanden på Sunndalsøra. MINI BESØK. Arrangørene tror det vil bli ei bra cuphelg for alle som deltar. Ettersom det er mange bygder som ikke greier å stille et elleverlag, har det blitt åpnet en ny klasse i år, nemlig 13-14år sjuerlag. Kjendisfaktoren er sjelden høg på Hydro Cup, men akkurat i år vet arrangørene at jahn Ivar «Mini» Jakobsen vil komme for å følge Strindheims jentelag15-16år. Med andre ord: Vårens vakreste eventyr i Sunndal er like om hjørnet! Ønsker fokus på Fair play rende for alle. Hydro Cup har fokus på Fair play under cupen. Det er spesielt tre områder som det fokuseres på innenfor Fair play og SOlli vi ønsker ar alle som deltar i cupen er seg bevisst: aktivitet for alle. 'Ta avstand (Ta mobbing, både i og utenfor fotballmiljøene. Fotballen skal være en positiv og trivselsfremmende 'Det tolerere ingen form ror rasisme eller vold. Fotballen skal være åpen og inkiude- Spill fair! Sammen må alle sørge for at fotballen preges av fairspillende aktører, både på og utenfor fotballbanen. Trenernes og spillernes holdninger til medspillere, motspillere og ikke minst dommere, må preges av respekt og forståelse i alle sammenhenger, TAR TAK: A''rangementskomiteell e,' klare til å ta i et sterkere tak tn å løftl rsuoll, Egil Rød, Gu,mar Olav Furu, Rolf ~Vilnes, T,.ine Nikolaisen, Sli Tergård,

4 c OrlStiag 01. juni'20n HYDRO CUP 21 Svømmehallen åpen for spiueme Sunndal svømmehall står klar fra klokka til klokka ril å ta imot unge fotballspill , med unntak av timen ere og ledere med A og B-kort mellom klokka 14 og 15. Da er under Hydro Cup. Svømmehal- svømmehallen stengt. len er åpen i seks limer lørdag Søndag er hallen åpen i tre - med innslipp hver hele time.rimer. Første innslipp kl ogsiste kl Svømmehallen er forbeholdt cupdeltakerne. Badetida er 45 minutter, pluss et kvarter rilomkledning. ~egivenhetsrikhelg! ære tak m å løfte daglig leder Ståle Renningen. Foran fra venstre Kjersti Ansnes, Rune Birkestel, Ellinor Vadla og Frode Gravem. Bak fra venstre: Frode Sam; Dordi Gjeisen, Stiiergård, Liv Brevik og May Grethe Serlie.

5 zer HYDRO.cJPi ()tlsdag 01. juni>2ø~ Brødmat ilange baner Dette går med til frokost og kveldsmat uader Hydro Cnp Sunndal i år: 750brød l00glassbringebærsyltetøy 130glass jordbæmyltetøy o 125liter H-melk 170kilo Norvegia iskiver 50 paldrer margarin 50 pakker Irneklcebrød 220flasker rød saft 50Jålo brunost i skiver 34 kilo fårepølse 55kiloservelat 110bokser leverpostei 7.000kvarrliterelettmelk 85 liter lettmelk ir største Mo ~ - MÅLET er å vinne, men vi skal også ha det :li: sosialt i løpet av helga. Det sier trener Thomas Mork for smågutter 1 fra Molde fotballklubb. De blir størst i Hydro cup med hele 28 lag. + nøyd med at våre lag ikke overnattet i Sunndal, men kjørte fram og tilbake. Å. være der om kvelden og det sosiale rundt cupen betyr veldig mye, påpekerolsen. MØTER TRØNDERNE. I år har spillerne ivret etter å sjekke på nett når det ble klart rundt hvor de skulle overnatte. Å dra på en skole for å sove mellom kampene er en viktig ANDERS TØSSE del av hele opplegget med å MOLDE:I god tid før treningen dra på cup. AIsaken til at Molde prioriteoffisielt starter, er guttene på plass ved Lubbenes kunstgress- rer Hydro Cup er flere. For det bane. Av fem lag i småguttekl- første er det passelig langt å assen, har den tidligere A reise, og her får Molde møte lagsspilleren fått ansvar for andre lag enn de spiller mot til førstelaget. daglig. - Vi prøver å samle de spil- Vi spiller nok kamper mot lerne som vil satse mest i dette Træff, og ser fram til å måle laget. Men vi ruiierer på spil- styrke mot trønderne, påpeker lerne når det er kamper, for at Thomas Mork. alle skal få utvikle seg, påpehan roser det gode samarbeidet som er mellom klubkerthomas Mork. Han er også sportslig leder bene i Sunndal og Molde. Det for breddeavdelingen i Molde er en av årsakene til at cupen FK og gleder seg til å komme blir prioritert. At Molde blir med 28 lag til Sunndal. Dette klubben som for første gang i blir hans første møte med cupens historie skyver Sunndal cupen. ned fra toppen i antall lag - Jeg ser fram til å møte min synes Mork er hyggelig. gamle kompis Ståle Renningen Førstelaget var i påsken i og andre som vi samarbeider Barcelona, og da fikk to av spilgodt med i Sunndal, sier Mork. lerne fra Sunndal også være GLEDER SEG. Guttene gle- med. Nå kan de kanskje møte der seg til igjen å ta turen til hverandre til dyst på forballsunndal. I flokk skryter de av banen. cupen, både fotballmessig og - Foruten nærhet og at vi det sosiale rundt belga. møter trønderlag, er dette en - Merkelig nok er det alltid vel veldig bra cup. Den passer fint vær helga rundt cupen, oss veldig godt, sier Thomas sier lagleder Geir Olsen. Mork,som kommer fra Averøy. Han har vært med sju TRENER MYE. Han har ganger på Hydro Cup, og har bosatt seg med familie i Molde, bare positive opplevelser. Både og vil være med på å dyrke sønn og datter er med i år, og fram talenter som etter hvert spillerne ser fram til at det kan komme på A laget. Småguttelaget satser offenikke blir gjort samme feil som i sivt med treninger fem dager i fjor. - Mange spillere var misfor- uka, pluss kamp. I tillegg tren- GLEDER SEG. Både trener Thomas Mork og spillerne på srnåguttelag 1 til Molde gleder seg til å ta tur 'en til Si Hortensia i 4 Itr pone «:.,» :...o,..j~.,~' " V 149,. r Million Bells 'OarkBlue', i 2S cm ampel., BoGrønt Grøa Hagesenter Man-fre 10 19' L.r )2 Grøa' s/hellig 12 17

6 y Seiersfrokost Delte går med til middagen Småguttene fra Aalesund var srorfcmøyde med maten SOlD ble servert. Kanskje ikke så rart etter å ha seiret i sine to første kamper i Hydro Cup Det blir tradisjonell middag under Hydro Cup - pizza og karbonader. En meny som spillerne på laga har satt pris på i mange år.. Lørdag serveres det pizza ril middag under Hydro Cup, og Johansens Bakeri har fått bestilling på pizzastykker. Søndag står karbonader på menyen, og dette vil blant annet gå med: 338 poser karbonader 156 store poser grønnsaker 4 sekker potetmos 3 spann sausejevning 3 pakker pepper 7poser salt 5 flasker sukkerkulør 9 pakker Maizenna te Icupen VIL VINNE. Småguttelaget og trener Thomas Mork har målsetting om å vinne Hydro cup iår. er enkelte av spillerne med Akerakademiet tidlig om morgenen før skolestart. Thomas Mork har en del av jobben sin i Molde med Akerakademiet. Han henter gutter og kjører de til Akerhallen til trening, trener dem, for så å kjøre de på skolen igjen etterpå to dager i uka.!å ta tur "entil Sunndal for å spille fotball, og ha det gøy. r- - Skal vi utvikle spillerne må de trene mye. Samtidig prøver vi å legge et opplegg som gjør at de også får tid til skole, venner og familie i til- legg til fotballen. - Turen til Sunndal denne cuphelga er både viktig sosialt og sportslig, påpeker Thomas Mork. BoG ønt Hagesenter Mø-fn Fjoråret> salgsuksess! Milano sittegruppe bord Pute Dortmund eller Genu. til posisjon55tol , S-/MlDg Croa _,..~

7 Il AKTIVT. Foreldre og ledere får ei aktiv helg i Øksendal. Her ser vi Ingvild Smistad (fra venstre), Rita Jakobsen Lund, Kristin Rugtveit, Anders Sæther, Sondre Sæther; Hans Olav Smistad, Malene Forset, Ingrid Lovise Nausthaugogjoran står Tiril Sæther. Viktig helg også 'for ksendalll + HELE BYGDA' står nærmest på hodet under Hydro Cup. For Øksendal IL betyr helga fullt kjør med kamper på Erstadengan stadion og overnatting på skolen. ANDERS T0SSE ØKSENDAL: - Minst 50 personer i bygda er involvert i cupen. De aller fleste her er mer eller mindre berørt, så det er en stor begivenhet for oss, sier Kristin Rugtveit. Hun leder Øksendal IL, og siden hun kom til bygda for fem år siden har cupen hatt stor betydning. Økonomisk bidrar den positivt til å få budsjettet til å gå sammen. - Samtidig er det viktig at det foregår større aktiviteter her i Øksendal. Hele lokalsamfunnet har glede av cupen, påpeker Kristin Rugtveit. SKOLEVAKTER. I flere måneder før cupen starter, begynner planleggingen av det som skal skje. Banen skal gjøres klar, og den ser fin ut til å spille fotball på med to kamper samtidig. Så skal overnattingen på skolen ordnes. Her bidrar lærerne med å rydde unna skolemateriell og utstyr for å gjøre klar for 100 overnattingsgjester. - Lærerne er gjeme selv foreldre til unger som er med i idrettslaget, og her går ofte oppgavene over i hverandre, sier lederen for idrettslaget. Noen skal gå vakter ved skolen, mens andre skal betjene kiosken som er åpen KAMPER. På Erstadengan stadion blir det mange kamper, her fra en miniputtkamp mellom Sunndal og Eidsvåg forrige uke. hele helga. Her selges det varer som gir penger i kassen til laget. Leie av banen blir det betalt for, og det blir inntekter fra overnattingen på skolen. - Hvor mye vi tjener i løpet av helga kan jeg ikke gå ut med, men det er en av våre viktigste inntektskilder, påpeker Kristin Rugtveit. TO LAG. Øksendal skal selv Han er styremedlem, trener for ene laget, og spiller selv på A-laget. De to yngste lagene trener hver tirsdag, og så er det kamper annenhver onsdag. A laget har to treninger i uka pluss kampene. TO LAG. Øksendal har to Erstadengan stadion er et lag med på Hydro cup, Her samlingspunkt for bygdefolket, er noen av spillerne i kamp utenom skolen. Derfor blir det mot Sunndal forrige uke. hvert år en stor begivenhet når fotballen ruller hele helga på ha med to lag som vanlig i stadion. Hydro cup. Miniputt og et knø- Folk er ikke vanskelig å få ttelag er påmeldt i år. Det er med på dugnad. Her stiller vi bare de to lagene som drives i opp når det trengs, sier Kristin Øksendal, i tillegg til A-lag. Det Rugtveit. er vanskelig å få til mer enn 5Sist onsdag var mange på plass for å se og bidra da minifotball. - For de to lagene er cupen puttene hadde turneringskamen stor begivenhet. Samtidig er per. det artig at det foregår så mye her på banen denne helga, sier Anders Sæther.

8 -~-, Mange positive ti lbakemeld inger FJORÅRETS Hydro cup fikk stort sett veldig gode tilbakemeldinger. Mange lag sendt med takk for hyggelige dager med cupspill. ANDERS T0SSE SUNNDAL: «Jeg synes Hydro Cup er et fantastisk arrangement. Det meste er velorganisert, men det viktigste er at alle frivillige vi møter er positiv og har et glimt i øyet. Dere var flinke for fire år siden, men dere blir bedre og bedre for hvert år», skriver en lagleder for en rornsdalsklubb. Vedkommende har vært med fem år på rad som forelder og lagleder, men er ikke lenger aktuell for årets cup. «Vi storkoste oss», skriver en på vegne aven trønderklubb. For det aller meste var det positive og rosende ord som kom etter fjorårets cup. Enkelte mente resultater på nett ble litt tregere oppdatert JUBEL. Kvass tok sølvet i Hydro Cup ifjor, og var ikke minst fornøyd med sportslig resultat enn tidligere. PIZZAKØ. «Vi fikk en perfekt plassering på Sande skole, og alt rundt kampene fungerte bra», skriver en lagleder. Imidlertid ble det vist til diskoteket som kunne vært bedre, og lang pizzake. Bedre mulighet for å følge andre lag fra samme klubb er nevnt som en mulig forbedring, selv om det kan være vanskelig med karnpoppsetter. Totalinntrykket av cupen er meget solid, mener en klubb som kommer tilbake i år. Kampoppsettet får skryt og avviklingen likeså. Møte med arrangører i røde skjorter blir rost med positive og hjelpsomme personer. Dommerne får også positiv omtale, hvor de stort sett dømte med et smil. LIKER GRESS. For enkelte lag betyr det å spille på ekte gress en positiv opplevelse. Ikke alle bar mulighet til annet enn kunstgress ril daglig, og setter pris på gresset i Sunndal. Litt uoversiktlig oppsett av lag og kamper ble pekt på som en svakhet hos en klubb. Tross konstruktiv kritikk fra ulike klubber som har sendt mai! etter forrige cup, er alle i utgangspunktet veldig positiv til cupen og innholdet. Derfor sier klubbene at de gleder seg til å komme tilbake 'igjen i år. For mange klubber har Hydro cup blitt en fast tradisjon på forsommeren. GLEDER SEG: Jenter 13 hos Ranheim gleder seg til å spiue fotball på Hydro cup. Ranheim med mange lag - KORTE avstander og spennende motstandere, skryter Ranheim om Hydro cup. De er tredje største klubb iår. ANDERS TØSSE RANHEIM: Rune Skjei i Ranheim skryter av et godt orgarusen arrangement som gjør det trivelig å komme tilbake. Denne gangen milter Ranheim med 18 lag. Jenter 97 vant Krokus cup, og ser fram til å delta ihydro cup. Målsettingen er både å gjøre det godt på banen, og ha det sosialt. - Vi stiller med to jevne lag, og legger oss pa en sosial linje, sier Skjei. - Hele cupen foregår innefor et lite område, og vi møter motstandere som er spennende for oss som bylag, sier Rune Skjei. Han peker også pa at det er en fin mulighet for å bygge sosialt samhold i foreldregruppen med felles overnattingssted. - Ellers er det alltid godt. stemning og godt vær, påpeker Rune Skjei..- + Masse gode Hydro Cup tilbud.i Drikket/asker.I Bagger.I Leggskinn.I Fotballstrømper VI støtter Sunndal Fotball Sunndal AMFI SUNNDAL Sunndalsøra

9 ,...wdrg[up 11.., 31 Alle deltakere får medaljer og multilue Alle deltakere i Hydro Cup blir premiert med turneringens egne deltakennedaljer. I klassene fra småguttelsm åjedte og oppoyer, deles det ut medaljer i Immse, sølv og gull o til de tre første lagene i hver klasse, som også får Iagpremie iform av pokaler. Etter retningslinjene til Norges Fotballforbund kåres det ikke vinnere i klassene minig- utt og mnujenrer samt lillegutt og lillejenter. Her premieres alle mild like deltakermedaljer. Nytt av året er at alle deltagere Vl1 få hver sin multliue eller buff, MuJtilue er et tøft og moderne helår.;plagg SOllI kan brukes SOllI blaut ajiiiet hals. pannebånd, lue, *jetf, baoda Da, hårbånd, piratiue, siåjaa5. kem.m. o overnattinger pa Trædal i helga p HOTELL, HYTTER og områder for carnpingbiler og telt fyuer opp Trædal hoteu og turistsenter. Over 400 personer fra Hydro cup gir en travel helg på overnattingsstedet. ANDERSTØSSE TRÆDAL: - Vi må si nei til mange som ikke får plass her denne helga. Flere lag bestiller ny overnatting til neste år når de forlater cupen, forteller Astrid Mølsæter. All overnattingskapasitet i Sunndal og omegn er sprengt denne helga. Flere lag må dra ut av Sunndalsøra for å få ei seng. Noen drar til Øksendal, andre til Ålvundfjord eller Gjøra. - Overnatting så sentralt på Øra er populært. For oss blir det ofte de samme lagene som kommer igjen år etter år. Det er flest lag fra Trøndelag her, sier Astrid Mølsæter. De må gjerne være tre i resepsjonen når innrykket kommer fredag. Så skal det ekstra mat til for inette mange munner. Ellers skal alle rom og overnattingsplasser gjøres klafullt. Trædal hotell og turistsenter er stapp full av overnattingsgjenster både inne og ute re. - I løpet av helga og ikke sæter. minst etter at de drar søndag er det mye arbeid med oppryd- De fleste som kommer hit ding. Så skal senger gjøres klar skal ha frokost. Noen skal ha til nye gjester, forteller Astrid middag. Mange som bor her er foreldre og andre som følger Mølsæter. TELTLEffi. Flere ekstra per- med lagene, mens spillere og soner leies inn for å ta unna lagledere bor på en av skolene. alle oppgaver i løpet av helga. Andre kommer hit med hele Dette er en av de travleste hel- laget ogde som hører til. Astrid Mølsæter forteller om gene i året. Hundeutstillingen i april ga også stor overnattings- stort sett lite problemer denne behov, men da var det mindre helga. Sosiale lag med grilling ved bra vær skjer utover kvelmed telt ute. Hotellets senger er belagt, den, og det er mange unge å se og hyttene leies ut. Også pri- i vigør ute oginne. vate rom tas i bruk. I tillegg er MANGE SPØRsMÅL. Like det mange som overnatter i vel er både spillere og de som telt. Det er rene teltkolonien hører til lagene stort sett opp TELTLEIR: Ute på plenene er det masse telt som settes tatt av å spille kamper sent og opp av fotballspillere, ledere og [oreldre som bor på Trædal på uteområdet denne helga. Og mange kommer med bob- tidlig, så da blir det liten tid til hotell og turistsenter. iler for å overnatte der. Derfor rangling ogbråk om natta. - Håper været blir bra, så Selv om vi prøver å få spillere sko, så blir det litt å holde rent syder det av folk inne og ute i slipper vi så mye søl innendørs. til å ikke gå inn med fotball- her i løpet av helga, sier Astrid tre dager. a til helga forteller Astrid Møl Mølsæter. Mange kommer og spør om små og store ting disse tre dagene. Det kan være å få låne en grill, sikkerhetsnåler, plaster eller andre ting som trengs. - Vi prøver å gi best mulig sørvis denne helga, for vi føler vi er med på å vise fram Sunndal på en positiv måte, påpeker Mølsæter. Hun legger ikke skjul på at denne helga også er en god inntektskilde for virksomheten. Men det er flere helger med stor aktivitet, og nå begynner også turistene å strømme på. De må likevel vente til etter helga med å få plass ved Trædal hotell og turistsenter. ~ li:: :le o

10 CUPHELGA er det kø av folk innom Essostasjonen for å handle pølse, hamburger og godterier eller en skvett bensin. HYDRO'CUP"" Kiosker påalle banene Det vil være kiosksalg ved 1.300Kroneis(sjolrolade) samtlige baneanlegg under Kroneis (jordbær) Hydro Cup, og dette vil blant 520Båtis annet gå med: 1.040Vaniljestang nasker brus 650Gomp 1.300Lollipop is Stratos LionKingSile 572 Energy 390Snickers 390Kvikklunsj 1.430poser poterskuer 169pakker grillpølser 215 pakker pelsebrsd 21 flasker sennep 34 flasker ketchup 117 poser filterkaffe «Alle» er innorm løpet av cuphelga 29''' ANDERST0SSE SUNNDAL:- Normalt blir det ekstra arbeid med å fylle opp hyuene mandag morgen. Men etter helga med Hydro cup blir det ekstra jobb å fylle opp igjen etter alt som er solgt unna, sier Tor Solheim hos Esso Sunndalsøra. Dagligvarebutikkene merker stor pågang av spillere og de som følger lagene denne helga. Amfisenteret har ekstra kunder. Men en av de som merker at det er cuphelg mest, er Essostasjonen midt i sentrum. Nesten alle skal innom i løpet av helga for å fyue bensin, fyue magen med pølse og hamburger, eller ha en is og annet godt. EKSTRA FOLK - Vi bar ekstra folk denne helga. Foruten å betjene kassen, blir det fokus på å fylle opp igjen i hyllene etter hvert som det tømmes, sier TorSolheim. Normalt skal Essostasjonen ba varer på lager for 14 dager. Men før cupen sikrer de at det er nok av det meste som de vet går unna de tre dagene. - Vi har også i fellesferien stor trafikk, med mange kunder innom her. Men Hydro cup overgår nok det meste vi har av vanlige belger ellers, sier Solheim. NATTÅPENT.Med så mange tilreisende som også kjører bil, vil mange ba behov for å fylle opp tanken. Spesielt skjer dette fredag ettermiddag når de kommer, ogsøndag ettermiddag når de skal dra igjen. - Når de reiser berfra, er det også mange som kjøper med seg is eller annet godteri på veien, påpeker Solheim. Issalget er stort denne helga, og spesielt ved varmt vær. Lageret av is er fylt opp til randen TRAVELT: Denne helga er den travleste gjennom hele året, og for Lisbeth Solheim og Pål Ellefsen blir det hektiske timer bak disken med pølse, hamburger ogannet godt som selges. for å kunne dekke behovet. Med nattåpent fredag og lørdag, kan nå cupfolket handle lenger utover. Men Solheim tror ikke det blir mange fra cupen som trenger det tilbudet. De aller fleste legger seg tidlig for å gjøre seg klar for neste dags kamper. - Vi har et rush om morgenen, og så om ettermiddagen når kampene begynner å bli ferdige. Ellers er det mange som stikker innom til og fra kamper i løpet av dagen. TURISTER. Tor Solbeim kf!n også vise til økt etterspørsel etter aviser. Men også spesiell type barnegodteri som ikke andre butikker bar i hyllene, er populært hos de unge. I tillegg til cupen, er det BENSINSALG. Fredag ettermiddag og søndag ettermiddag merker Tor Solheim stor pågang for å handle bensin under Hydro cup. Da er også mange innom og handler i butikken. etter hvert økende turisttra- fikk. Gjennom året er lokaltrafikken med folk fra Kristiansund, Molde og andre steder på vei til hytta i Oppdal eller li:: andre områder, en viktig faktor for besøk på Esso. :le - Ennå har vi ikke fått så mye ren turisttrafikk, men den o starter nå i juni, sier Solheim. Han viser til at hundehelga med besøkende i april også ga stor trafikk på bensinstasjonen, men den kommer likevel ikke opp mot Hydro cup. Når laksefisket starter i elva vil det også gi en del rrafikk med salg av alt fra bensin til pølse og is. Likevel er meng- den av kunder absolutt den største helga som kommer, når fotballfolket inntar Øra.

«De sosiale og sportslige rammene rundt turneringen gjør denne cupen til barne- og breddeidrett av fremste merke» SUNNDALSØRA. Reko rdsto r Hydro Cup

«De sosiale og sportslige rammene rundt turneringen gjør denne cupen til barne- og breddeidrett av fremste merke» SUNNDALSØRA. Reko rdsto r Hydro Cup } Kura 1I:vis «De sosiale og sportslige rammene rundt turneringen gjør denne cupen til barne- og breddeidrett av fremste merke» SUNNDALSØRA Løssalg kr 20,00 Dagens teaer Reko rdsto r Hydro Cup Møblene

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong!

DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong! 2014/15 DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong! 2 3 Velkommen! SASJA: VI MÅ VIDREUTVIKLE OSS Av: Geir Byberg, Styreleder Elite. Foto: Tore Tomter Det er vanskelig å beskrive

Detaljer

ÅRSBERETNING Styret 2011

ÅRSBERETNING Styret 2011 ÅRSBERETNING Styret 2011 Styret har hatt følgende sammensetning i 2011: Leder Økonomileder Sportslig leder herre/gutte Sportslig leder dame/jente Koordinator Barnefotball Markedsansvarlig Stig Nergård

Detaljer

Fredag 12. mai Nr 1 2006

Fredag 12. mai Nr 1 2006 Med hjerte for klubben A-stallen 2006 Skyter Mjølner til topps? Skal vinne med godt humør Side 3 Side 4 og 5 Side 21 Side 27 Fredag 12. mai Nr 1 2006 posten Velkommen til Narvik To kinesiske spillere vil

Detaljer

KONNERUD SPORT. Les mer om Simen Nordahl-Olsen på side 14. Et klubbmagasin for Konnerud IL. 39. årgang - 1/2014 WWW.KONNERUD.NO. Sammen om noe!

KONNERUD SPORT. Les mer om Simen Nordahl-Olsen på side 14. Et klubbmagasin for Konnerud IL. 39. årgang - 1/2014 WWW.KONNERUD.NO. Sammen om noe! KONNERUD SPORT Et klubbmagasin for Konnerud IL 39. årgang - 1/2014 Les mer om Simen Nordahl-Olsen på side 14 Åpent Klubbhus Side 5 Av ungdom, for ungdom Side 12 Portrettet - Steinar Mundal Side 32 WWW.KONNERUD.NO

Detaljer

Gatelangs. Tema: NORWAY CUP NY STUDENT. Overganger. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2012-11. årgang POLITIKERE BESØKTE SLETTA

Gatelangs. Tema: NORWAY CUP NY STUDENT. Overganger. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2012-11. årgang POLITIKERE BESØKTE SLETTA Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2012-11. årgang Tema: Overganger NORWAY CUP POLITIKERE BESØKTE SLETTA NY STUDENT BLI NATTERAVN 3 2050 valget er ditt Hva vil du prioritere

Detaljer

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013. Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013. Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren JUTULEN Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013 Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren Tilde Bolstad Roswall 7 år som scorte sitt første mål i fotballkarrieren på Jutultreffen

Detaljer

OI-AVISEN NR. 4-2008 VINTERBLADET

OI-AVISEN NR. 4-2008 VINTERBLADET OI-AVISEN NR. 4-2008 VINTERBLADET INFORMASJONSORGAN FOR OPPEGÅRD IDRETTSLAG INFORMASJONSORGAN FOR OPPEGÅRD IDRETTSLAG Foto: Marianne Kjær Østre Greverud Idrettspark har vært flittig i bruk denne høsten.

Detaljer

ff tballavis Nummer 2 2011

ff tballavis Nummer 2 2011 if f tballis 1 Fotball - et bud alle som vil spille ball ff tballis Nummer 2 2011 xxx IFs debut i andre divisjon har vært et eventyr så langt, med kalasseiere cupeventyr blant ingrediensene. Og nedover

Detaljer

!!! Byåsenavisa!! 1. Utgave - Desember 2012

!!! Byåsenavisa!! 1. Utgave - Desember 2012 !!! Byåsenavisa!! 1. Utgave - Desember 2012 Hopp - side 3, 13 og 18 Revygruppa - side 14 Trim - side 4 Kombinert - side 17 Fotball - side 7, 28 Orientering - side 19 Allidrett - side 12 Veterangjengen

Detaljer

Praktisk Håndbok CSK Fotball

Praktisk Håndbok CSK Fotball Praktisk Håndbok CSK Fotball CSK Fotball sin overordnede målsetning er: Flest mulig så lenge som mulig Vår målsetning er å være en sosial motor i nærmiljøet. Venner for livet! Er et begrep vi ønsker å

Detaljer

BORGEN. magasinet. Pizzabakeren på Klavestadhaugen s. 11. egne krefter s. 26. med potensiale s. 18. s. 22. www.borgen-il.no JULEN 2014.

BORGEN. magasinet. Pizzabakeren på Klavestadhaugen s. 11. egne krefter s. 26. med potensiale s. 18. s. 22. www.borgen-il.no JULEN 2014. magasinet magasinet BORGEN JULEN 2014 www.borgen-il.no SIDE 8 Se våre lagpresentasjoner Pizzabakeren på Klavestadhaugen s. 11 SIDE 12 Breddefotball Ny for juniorgruppe millioner av kroner med potensiale

Detaljer

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser Røde kors ungdom HEFTE 4 HVa vi gjør: røde kors ungdom sosiale møteplasser INTRODUKSJON 1 Del 1: Historien bak sosiale møteplasser 3 Tips for å starte sosiale møteplasser 6 ENSOMHET, MOBBING OG FATTIGDOM

Detaljer

Gatelangs MC-RAVNER. Tema: ENGASJEMENT. Dugnad. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2013-12. årgang TRYGGER SOMMERNATTEN

Gatelangs MC-RAVNER. Tema: ENGASJEMENT. Dugnad. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2013-12. årgang TRYGGER SOMMERNATTEN Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2013-12. årgang MC-RAVNER TRYGGER SOMMERNATTEN ENGASJEMENT LØFTER TØYEN SAMMEN Tema: Dugnad 3 Gatelangs ISSN 1893-899x ANSVARLIG REDAKTØR:

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE

KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE Dato KLUBBHÅNDBOK 2 av 72 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Velkommen til Tertnes IL Allianse side 4 1.1. Tertnes Idrettslag blir startet 1.2. Virksomheten den første tiden 1.3. Tertnes

Detaljer

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2012. Skuidalens beste fotballag ever. Generasjonsskifte i Jutul Hockey. Skigruppa på overnattingstur til Løvlia

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2012. Skuidalens beste fotballag ever. Generasjonsskifte i Jutul Hockey. Skigruppa på overnattingstur til Løvlia JUTULEN Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2012 Skuidalens beste fotballag ever Generasjonsskifte i Jutul Hockey Skigruppa på overnattingstur til Løvlia Jutulen ønsker alle sine lesere en riktig God Jul og et

Detaljer

Utgave 2/2009 KLUBBAVIS FOR SNERTINGDAL IDRETTSFORENING. www.snertingdal-if.no

Utgave 2/2009 KLUBBAVIS FOR SNERTINGDAL IDRETTSFORENING. www.snertingdal-if.no Utgave 2/2009 KLUBBAVIS FOR SNERTINGDAL IDRETTSFORENING www.snertingdal-if.no Lederens hjørne Sport I Fokus: Utgiver: SIF-hovedstyre Redaktør: Åge Thingbø Layout: Åge Thingbø, Favicon.no Forsidefoto: Diverse

Detaljer

KIL posten. Utgave nr. 2-2008. Stor aktivitet

KIL posten. Utgave nr. 2-2008. Stor aktivitet KIL posten Utgave nr. 2-2008 w w w. k o l b o t n i l. n o Stor aktivitet KIL posten w w w. k o l b o t n i l. n o Lederen har ordet Utgiver Kolbotn Idrettslag Sofiemyr stadion, Pb. 134, 1417 SOFIEMYR

Detaljer

Nummer 1 - januar 2011

Nummer 1 - januar 2011 Informasjonsblad for Høyjord og omegn utgitt av Høyjord Ungdomslag Nummer 1 - januar 2011 Kulturbonden Side 8 Ildsjelen Side 14 Pensjonisten Side 18 Pedellen Side 26 Nytt liv i den gamle Speiderhygga Side

Detaljer

Stor aktivitet og glede!

Stor aktivitet og glede! KLUBBAVIS 2012 FOTBALL - SKI LANGRENN - SKI HOPP - HÅNDBALL - FRIIDRETT - INNEBANDY - IDRETTSKOLE www.kolbukameratene.no Stor aktivitet og glede! Kolbukameratene har utviklet seg og gir i dag et sportslig

Detaljer

flest mulig lengst mulig best mulig

flest mulig lengst mulig best mulig flest mulig lengst mulig best mulig Fotballmagasinet 2013 2 Ole Martin Hojem, leder Flest mulig, lengst mulig og best mulig LFK-MAGASINET Opplag: 13.000 Utgiver: Lillehammer FK Redaksjonskomité: Are K

Detaljer

Engasjert, uredd og utålmodig. bladet. Rett til brukerstyrt personlig assistent. Den store overgangen. Storsamling 2014. Hilde Løberg: Se side 6

Engasjert, uredd og utålmodig. bladet. Rett til brukerstyrt personlig assistent. Den store overgangen. Storsamling 2014. Hilde Løberg: Se side 6 CP bladet Nr. 3 2014 60. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Rett til brukerstyrt personlig assistent se side 5 Den store overgangen se side 24 Storsamling 2014 se side 10 Hilde Løberg: Engasjert,

Detaljer

www.roterud.no Med ønske om en riktig god jul! 72 ivrige skiløpere var på miljøsamling på Venabygdsfjellet helga 14.-16. november

www.roterud.no Med ønske om en riktig god jul! 72 ivrige skiløpere var på miljøsamling på Venabygdsfjellet helga 14.-16. november DESEMBER 2008 Klubbavis for Roterud Idrettslag Med ønske om en riktig god jul! SKISESONGEN ER I GANG side 6 FOTBALL side 5 72 ivrige skiløpere var på miljøsamling på Venabygdsfjellet helga 14.-16. november

Detaljer

Gatelangs TAKLER KONFLIKTER. Tema: BROBYGGEREN. Ungdomsmiljøer. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2012-11.

Gatelangs TAKLER KONFLIKTER. Tema: BROBYGGEREN. Ungdomsmiljøer. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2012-11. Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2012-11. årgang Tema: Ungdomsmiljøer TAKLER KONFLIKTER OPPLÆRES AV GATEMEGLERNE BROBYGGEREN INTVERVJU MED ASLAM ASHAN 1 Gatelangs ANSVARLIG

Detaljer

Ungdommens forhold til netthastighet

Ungdommens forhold til netthastighet Ungdommens forhold til netthastighet På Torridal ungdomsskole er det guttene som bryr seg mest om netthastigheten de har hjemme, mens jentene sier de ikke har behov for høy netthastighet. Av Morten Hornnes

Detaljer

Eigerposten gjenoppstår Side 3. Cup-feber Side 6. Spillerutvikling Side 18. Jentebølge i Eiger Side 22

Eigerposten gjenoppstår Side 3. Cup-feber Side 6. Spillerutvikling Side 18. Jentebølge i Eiger Side 22 EIGERPOSTEN Sommer 2012 Årgang 12 Til gratis distribusjon i Eigersund kommune Eigerposten gjenoppstår Side 3 Cup-feber Side 6 Spillerutvikling Side 18 Jentebølge i Eiger Side 22 EIgersunds stolthet Æresmedlemmer

Detaljer

Vigør-nytt Nr.1 2009 Årgang 26

Vigør-nytt Nr.1 2009 Årgang 26 Vigør-nytt Nr.1 2009 Årgang 26 Sportssjef Rolf Sagen på plass Vigørs nye sportssjef Rolf Sagen er vant til å håndtere flere baller samtidig. Den tidligere storscoreren og lagerarbeideren tok oppfordingen

Detaljer

Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427. Foto: Fanaposten EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. Jublende jenter for FRA TROND MOHN!

Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427. Foto: Fanaposten EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. Jublende jenter for FRA TROND MOHN! Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427 MEDLEMSBLAD FOR F ANA IDRET T SLA G Foto: Fanaposten Jublende jenter for EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. FRA TROND MOHN! 2 2 FANAVARDEN «Frende sine kunder opplever et godt samsvar

Detaljer

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN!

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN! Klubbavis ÅRGANG 4 2007 I mål med BALLBINGEN! Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND Våre klubbdresser ser sponset av: ELEKTRIKER N AS Sport Torghatten IL

Detaljer