NFBE NYTT Årlig nyhetsbrev for Norsk forening for blæreekstrofi og epispadi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NFBE NYTT Årlig nyhetsbrev for Norsk forening for blæreekstrofi og epispadi"

Transkript

1 Årlig nyhetsbrev fr Nrsk frening fr blæreekstrfi g epispadi Hei NFBE-medlemmer! Et år er gått siden frrige NFBE Nytt. Sm dere ser av listen til høyre så skjedde det gså mye i Vi feiret 30 år sm egen frening. Vi er heldige sm har en gdt drevet frening. Og vi er heldige sm har mange aktive medlemmer g styremedlemmer sm gjør dette mulig. Vi er gså heldige sm har en frening/diagnse sm ligger under SSD sm gir ss mulighet til ppfølging g støtte. Dette er ikke ne vi skal ta fr gitt da det står flere freninger sm SSD ikke har kapasitet til å ta under sine vinger. Det ligger mye arbeid bak fr å drive en frening g fr å tilby det beste til våre medlemmer. Sm ny leder ser jeg tilbake på et halvår med mye ppfølging, g selv sm liten frening så skal vi gjennm den samme papirmølla sm de stre når det gjelder søknad til ulike tilskudd, regnskapsppfølging. etc. Det er viktig at vi har fkus på dette fr å få tilskudd til å kunne ppretthlde tilbudene til våre medlemmer. Det var i frrige NFBE Nytt tatt pp at BUFdir har utarbeidet et høringsutkast fr nytt tilskuddsregelverk fr freninger. BUFdir hlder på med å gjennmgå innkmne høringssvar g nytt tilskuddsregelverk er frventet de nærmeste ukene. Hva betyr dette fr NFBE? J, det stilles strengere krav til at vi ppretthlder en frening med ver 250 medlemmer. Kmmer vi under 250 medlemmer så faller driftstilskuddet brt, ne sm vil slå uheldig ut på tilbud til alle våre medlemmer. Per i dag så ligger vi gdt ver den magiske grensen med 281 betalende medlemmer i Str takk til alle fr det! Og håper vi gså fr 2013 vil få din støtte. I nvember fikk undertegnede g Heidi fra styret delta på Brukersamling, sm er en møteplass fr alle brukerrganisasjnene sm er tilknyttet Senter fr sjeldne diagnser. Vi fikk her mulighet til å møte senterets ansatte, gi tilbakemeldinger, diskutere g treffe andre freninger. Fredag var senterets dag med eget prgram g lørdag var brukerrganisasjnenes dag. Det sm var spennende denne gangen var at NFBE fikk æren av å presentere «dagens diagnse». Dette fr en svært lydhør gjeng. Og med 20 freninger representert så blir det 20 år til neste gang vi får denne muligheten! Vil med det si gd lesning av NFBE Nytt! Hilsen Bjørn Sandvik, leder HVA SKJEDDE I 2012 Helgeseminar g Generalfrsamling på Tjøme Vksenseminar i Riga Ungdmsseminar på Lindsverk Gjestegård Likemannsarbeid g kurs fr likemenn på Tjøme Fagrådsmøter Brukersamling fr alle brukerrganisasjner tilknyttet SSD. SSD samarbeid fr diskusjn av brsjyrer g tema fr kurs Brsjyrer g infrmasjnsmateriell (Brsjyre fr «Mestring g kjærlighet», Likemannsbrsjyre hvr alle likemenn er presentert med bilde g ansvarsmråde (planlagt ferdig juli 2013), NFBE Nytt) Styrets arbeid Husk websidene våre på nfbe.rg Styremøter Planlegging av seminarer g fagrådsmøter Beretninger g årsmeldinger Regnskap Oppdatering av medlemslister Infrmasjnsmateriell Samarbeid med SSD Oppfølging av likemenn Websider Søknader til drift g likemannsmidler

2 NFBE S LIKEMENN Likemannsarbeid fregår mellm mennesker sm pplever å være i samme livssituasjn. Det er en sentral ide at likemannsrelasjnen skal være basert på et likeverdig frhld partene imellm. Det dreier seg m hjelp til selvhjelp til mennesker sm er i samme situasjn sm en selv. Utgangspunktet er at den sm har sken vet best hvr den trykker. Ikke nøl med å ta kntakt med NFBE s likemenn! Førstegangskntakt etter diagnse/sykehuskntakt Østlandet: Ole Kristian Karlsen, Førstegangskntakt etter diagnse/sykehuskntakt Distrikt Trøndelag, Møre g Rmsdal: Turid Knudsen, Kntakt fr familie m/jente g jenter med diagnse: Marthe B. Aske, Kntakt fr familier m/gutt g gutter med diagnse Vestlandet: Dina Margrethe Ege, Kntakt fr ungdm g kvinner m/diagnsen: Beate Flkman Lunden, Kntakt fr ungdm g vksne menn m/diagnse: Frde Krey Skjæret, Senter fr sjeldne diagnser g Senterrådet Senter fr sjeldne diagnser er et landsdekkende kmpetansesenter fr ca. 70 sjeldne diagnser. De tilbyr infrmasjn m diagnsene, rådgivning g kurs m å leve med en sjelden diagnse. Deres tjenester er rettet mt barn, unge g vksne brukere samt freldre, søsken, pårørende g fagpersner i hele landet. SSD har et Senterråd der pasienter representert ved brukerrganisasjnene sammen med fagpersner gir råd m rganisering g utvikling av senteret. Senterrådet er et rådgivende rgan fr ledelsen ved SSD g fretaksledelsen ved Osl Universitetssykehuset. Senterrådet skal sikre at brukerkmpetansen kan nyttiggjøres i SSDs planarbeid g virksmhet. Senterrådet skal være et bindeledd mellm brukerrganisasjnene g SSD. Saker du ønsker at de skal rette fkus på g arbeide videre med kan tas pp med SSD via Senterrådet. Vi ppfrdrer alle våre medlemmer m å legge fram aktuelle saker til Styret sm ønskes frmidlet Senterrådet.

3 NFBE`s styret etter Generalfrsamlingen på Eidene, Tjøme, Leder: Bjørn Harald Sandvik, Nestleder: Ole Sigvard Lunnan, Kasserer: Lena Røstad, Styremedlem: Thmas Rikardsen, Styremedlem: Frde Skjæret, Styremedlem: Kati Langhaug, Varamedlem: Heidi Gustad Vebenstad, Varamedlem: Peter Olsen, Kan du tenke deg å sitte i NFBE styret? Meld din interesse til valgkmiteen! Det er givende å være med i freningens arbeid på denne måten. NFBE s valgkmitè etter Generalfrsamlingen på Eidene, Tjøme, Mna Askedal Kristensen, Rune Skjæret, Gry Ringstad, Adresseendring? Gi beskjed hvis du flytter fra nåværende adresse. Send en e-pst til slik at medlemslisten til en hver tid er ppdatert. Følgende i Styret er på valg 8. september 2013 Bjørn Sandvik (leder) Frde Skjæret (styremedlem) Thmas Rikardsen (styremedlem) Peter Olsen (varamedlem) Styremedlemmer velges fr en peride på 2 år. Generalfrsamling 2013 m/valg av representanter til styret hldes under helgeseminaret på Selbusjøen 8. september. Saker til generalfrsamlingen må være styret i hende senest 8. juli. Saksliste g eventuelle sakspapirer legges ut på freningens hjemmeside senest 14 dager før generalfrsamlingen.

4 Str takk til Heidi sm har gitt ss referat fra helgeseminaret på Eidene august. Fredag 24. august Vi ankm Eidene g ungene var litt spente da det var en stund siden sist de hadde møtt alle sammen. Men det gikk frt å bli «varme i trøya» når de lagde navnebuttns. Veldig bra aktivitet. Så hadde vi et lite infrmasjnsmøte, sjekket inn g hadde middag på kvelden. Utver kvelden var de fleste inne i stua, g ungene lekte g hadde det gøy, mens vi vksne pratet g hadde det hyggelig Lørdag 25. august Frkst g et lite møte. Deretter hadde vi en tpptur til Eidene. Kanskje ikke den største tppen vi har vært på, men en hyggelig liten tur. Etter lunch hadde vi masse aktiviteter ute i mrådene ved Eidene. Ungene strksa seg med pil g bue, skyting m.m. Men det aller mrsmste fr mange av ungene var når de fikk henge i line g kjøre ver Heksepranget. Etterpå var det grilling av pølser g lapper, ne både liten g str satt pris på På ettermiddagen ble vi delt inn i grupper. Vi var i gruppe fr gutter i sklealder, g alle ble delt inn i grupper hvr det passet best mulig i frhld til alder g kjønn. Der pratet vi g diskuterte litt rundt det å leve med Blæreekstrfi, utvekslet erfaringer sv, g tk pp nen ting freningen kunne bli bedre på g ting vi savnet. På kvelden var det middag g en tale siden det var 30 års jubileum, ne sm var veldig hyggelig. Etterpå var det ssialt samvær i hvedstua, g der ble vi sittende utver kvelden. Ungene lekte g hadde det gøy, samt at det var satt ut MASSE gdteri, så ungene g vi vksne strksa ss :-) I tillegg fikk vi vksne gd tid til å prate g bli enda bedre kjent Helgeseminar 2012 Søndag 26.august Etter frkst hadde vi en ppsummering av helgen, g Generalfrsamling hvr det bl.a ble valgt ny leder etter Mna. Så bar det ned til vannet fr de sm ikke måtte reise hjem, hvr ungene badet g ksa seg. Der var det gså en str g nydelig grillbuffet, sm smakte utrlig gdt. Jeg g familien vil gjerne takke fr en utrlig kselig helg, med mange spennende aktiviteter, g et bra pplegg. Takk til alle dere i styret sm har bidratt til denne helgen. Våre unger ville ikke hjem igjen g de snakker stadig m hvr gøy det var på Tjøme! Så da har det vært bra Vi gleder ss allerede til neste år! Mange hilsener fra Heidi, Ketil, Mikkel, Albert g Ella Lindvig Eidene på Tjøme i Vestfld

5 «En sjelden dag» er blitt en årlig tradisjn både nasjnalt g internasjnalt. FFO er arrangør i Nrge g prgrammet er utviklet i samarbeid med Nasjnale kmpetansetjenester fr sjeldne diagnser g funksjnshemninger ved OUS. Sjelden dag med sjeldne diagnser» Samling i regi av Barne-, ungdms g familiedirektratet Kati representerte styret da Lisbeth Grut hadde en presentasjn av SINTEFs frskningsprsjekt Å leve med en sjelden tilstand, sm handler m brukererfaringer hs persner med en sjelden diagnse g møtet deres med tjenesteapparatet. Dette prsjektet har gså NFBEs medlemmer deltatt i. Grut løftet frem brukerrganisasjnenes betydning i frm av mulighet til å treffe likesinnede, ha et nettverk fr både praktisk, men gså emsjnell støtte samt en mulighet fr å dele infrmasjn g kunnskap. Psyklg Trun Vatne fra FRAMBU hadde et framlegg med fkus på hvrdan søsken kan ppleve det å ha en søster/brr med en sjelden diagnse. Slveig Ervik, avdelingsleder ved Nasjnale kmpetansetjenester fr sjeldne diagnser g funksjnshemninger frtalte hvrdan brukermedvirkningen blir ivaretatt etter ny rganisering v/ Osl Universitetssykehus. Ragnar Skjøld, senirrådgiver ved Helsedirektratet, presenterte en rapprt fra desember Denne var en gjennmgang av landsfunksjner g kmpetansesentre i spesialisthelsetjenesten. Sjeldenfeltet ble allikevel ikke behandlet i denne gjennmgangen. Stein Are Aksnes fra Helsedirektratet drøftet hvilke frdeler g utfrdringer vi har i internasjnal kmpetansedeling g samarbeid innen sjeldenfeltet. Både mulighetene i tidlig diagnstisering (nyfødtscreening), genteknlgi, tidlig ultralyd ble berørt. Han knstaterte at det har etter hvert fått satt mer fkus på kmpetanse m det å leve med en sjelden diagnse (jfr. SINTEF undersøkelsen), men det er frtsatt behv fr mer frskning. Ungdmsseminar september september reiste 5 frventningsfulle ungdmmer, g 4 like frventningsfulle vksne til Lindsverk Gjestegård i Vestfld med mål m å besøke Høyt g Lavt Aktivitetspark. Alle var spente på hvrdan dette skulle bli. Vi ble innlsjert på 2 «hytter» hvrav en av dem var et mbygd stabbur! Begge hyttene hadde egne kjøkken, dusj g stue. I tillegg var været i sitt beste september-lynne, så vi fikk gså kst ss ute mens vi kikket på åkeren sm vaiet i vinden mens slen varmet ss før vinteren. Vi lagde mat selv på fredag, g det var tradisjn tr tac, sm falt i smak hs alle. Praten gikk utver i de sene nattetimer, men alle møtte pp friske g raske til frkst på lørdag. En krt biltur unna km vi til Høyt g Lavt, dette er Skandinavias største klatrepark, sm blant annet har Nrges lengste zipline på hele 360 meter, g midt uti denne suser man ver Lågen! Dette kan ta pusten fra de fleste, men likevel tk nesten alle turen ver i løpet av dagen. Veldig tøft! Lørdag kveld pyntet vi ss g reiste til Prsgrunn på restaurant. Her fikk alle ne gdt å bite i etter dagens strabaser. Mette g frnøyde reiste vi hjem til hyttene. Søndag var avreisedagen, g etter tannpuss, pakking, ppvask, nedvask g sidevask var alle mann stablet tilbake i bilene fr hjemreise. Tusen takk til alle fr en fin tur! Ungdmsseminar fr 2013 er frtsatt under planlegging. Følg med på nfbe.rg fr mer infrmasjn

6 NFBE FAGRÅD Det var sm planlagt avhldt 2 møter i NFBE sitt fagråd i På møtene var henhldsvis 4 g 6 av fagrådets 8 medlemmer til stede, samt de fleste av medlemmene i NFBE sitt eget styre. Referatene fra møtene er tilgjengelig på våre nettsider, g alle medlemmer ppfrdres til å følge med g kmme med innspill g spørsmål. En liste med Fagrådets medlemmer er gså tilgjengelig på våre nettsider. Møtene fungerer sm en arena fr utveksling mellm freningen g fagmiljøet, g typiske tema sm har blitt fulgt pp i 2012 er faglige nyheter, status fr brsjyre «Hva sier jeg til kjæresten?» g spørsmål sm freningens medlemmer ønsker å stille til Fagrådet. Styret i NFBE er takknemlig fr at vi har et engasjert g aktivt Fagråd g vi gjentar ppfrdringen til våre medlemmer m å melde inn saker til styret sm vi kan drøfte med fagrådet på vegne av NFBE. Slike saker må være av generell interesse g ikke gjelde enkeltpersner. Representanter i NFBE s Fagråd Trine Sæther Hagen, verlege i barnekirurgi, OUS Alexander Schultz, verlege i urlgi, OUS Trnd Diseth, avd verlege, barnepsykiater, BUP, OUS Stein Erik Haugen, avdelingsverlege, barnekirurgisk avdeling, St. Olavs hspital Anne Undrum, rådgiver/spesialsykepleier, Senter fr sjeldne diagnser, OUS Ole Sigvard Lunnan, psyklg/pårørende til gutt m/diagnse Unni Kirste, verlege St. Olavs hspital g Aker Haakn Aars, verlege, psykiater g sexlg, OUS Dat fr neste fagrådsmøte er 30. april. Har du saker av generell interesse, send en mail til Se websidene til NFBE fr referat fra tidligere fagrådsmøter,

7 Vksenseminar til Barcelna august 2013 Seminar fr vksne med diagnse Kjære NFBE medlemmer! visitbarcelna.n Da er tiden kmmet fr påmelding til NFBE vksenseminar. Turen går til Barcelna, Spania sm er kjent fr shpping, sightseeing g fltte strender! Daten er 23. august med felles avreise fra Påmelding sendes på mail innen 1. april 2013 til Rune på eller Mna på Gardemen. Ønsker man å fly direkte til Barcelna fra andre deler av landet avklares dette med Rune. Prgram fr helgen er masse ssialt samvær g felles pplevelser, deling g utveksling av erfaringer. NFBE dekker fly g htellpphld utver egenandel. NFBE medlemskap må være betalt ved påmelding. Påmelding Kr 2000,- betales inn på kntnr innen 5. april Dette inkluderer egenandel på kr 1500,- i tillegg til et depsitum på kr 500,- sm blir refundert etter hjemkmst. Merk betalingen med «Vksenseminar g navn». Førstemann til mølla prinsippet gjelder!

8 Helgeseminar fr barn, ungdm g vksne Selbusjøen september 2013 Helgeseminaret fr 2013 arrangeres i år på Selbusjøen i Sør-Trøndelag. Vi har bket ss inn på Selbusjøen Htell & Gjestegård, et trivelig htell i histriske mgivelser. Det vil sm vanlig bli aktiviteter fr familier g barn, men i år gså egne aktiviteter fr ungdmmer. Følg med på nfbe.rg fr ppdatert infrmasjn m dette. Freløpig prgram Fredag 6. september Ankmst, felles middag g samling/ssialt samvær Lørdag 7. september Felles aktiviteter fr vksne g barn Faglig innlegg / Gruppesamling / Likemannsarbeid Søndag 8. september Generalfrsamling g valg Utsjekking g lunsj Felles aktiviteter g avreise Påmelding I likhet med tidligere år velger vi å ta en egenandel fr deltagerne på helgeseminaret fr at flest mulig skal få være med. Barn m/ diagnse g freldre betaler til sammen kr 1000,- Vksne m/ diagnse betaler kr 500,- Søsken ver 4 år til barn m/ diagnse betaler kr 300,- Barn ver 4 år av vksne med diagnsen betaler kr 300,- Ledsagere til vksne m/ diagnse betaler kr 500,- Andre medlemmer betaler full pris kr 3000,- Reisevei Nærmeste flyplass er Trndheim Lufthavn Værnes 30 min unna. Nrwegian, SAS g Widerøe flyr til g fra Værnes. Rimelige billetter ligger ute nå vær snar med bestillingen. Medlem m/ diagnse g dens nærmeste familie har første priritet. NFBE medlemskap må være betalt ved påmelding. Påmelding fr Helgeseminaret sendes på mail innen 1. mai 2013 til (se neste side fr påmeldingsskjema) Frist fr betaling av egenandel er 1. juni 2013 til kntnr Merk betalingen med «Helgeseminar».

9 Påmelding til helgeseminar 2013 Ja, jeg / vi ønsker å delta på Helgeseminar september 2013 på Selbusjøen i Sør-Trøndelag. Medlem med diagnse: Alder: Freldre Søsken (navn g alder) Ledsager til vksen m/ diagnse Styret setter pp buss fra Trndheim sentrum ca kl 17 g fra Værnes ca kl Tilsvarende så setter styret pp buss fra Selbusjøen ca kl 15. Ønsker transprt fra Trndheim sentrum til Selbusjøen fredag 6. september: Ønsker transprt fra Værnes til Selbusjøen fredag 6. september: Ønsker transprt fra Selbusjøen søndag 8. september: Påmelding sendes innen 1. mai på mail til eller per pst til Bjørn Sandvik, Bjerkeveien 46, 1350 Lmmedalen M E D L E M S K O N T I N G E N T F O R Årskntingenten fr 2013 er sm tidligere kr 100,- fr hvert medlem. Etter departementets regler fr tildeling av støtte, er kravet til tellende medlemmer at de har betalt medlemskntingent, har diagnsen eller er pårørende g er valgbare til verv i rganisasjnen. I freningens vedtekter av 3 A MEDLEMSKAP heter det: Medlemskap kan tegnes av alle sm er født med blæreekstrfi g/eller epispadi, av deres pårørende g av andre sm har interesse av å støtte freningens arbeid. Vi ppfrdrer alle våre medlemmer til å betale kntingent da vi er avhengig av betalende medlemmer fr å få statlig driftstilskudd. Betalingsinfrmasjn Frist: Bankknt: Beløp å betale: NOK 100,00 per medlem Husk å skrive hvem det er betalt fr på giren g relasjn til den sm har diagnsen. Ta med navn på alle m du betaler fr flere. Vi er takknemlig fr all støtte, g håper vi gså fr 2013 kan registrere ditt medlemskap! Org. nr

10 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING OG VALG AV STYRE Det innkalles til generalfrsamling i NFBE Sted: Helgeseminar 2013, Selbusjøen Htell & Gjestegård, Sør-Trøndelag Dat: 8. september 2013 Kl: Til behandling freligger: 1. Valg av møteleder 2. Gdkjennelse av innkallingen 3. Valg av representant til å undertegne prtkllen sammen med møteledere 4. Fastsettelse av medlemskntingent 5. Gdkjennelse av freningens regnskap 6. Valg av styrerepresentanter. Følgende i Styret er på valg: Bjørn Sandvik (leder) Frde Skjæret (styremedlem) Thmas Rikardsen (styremedlem) Peter Olsen (varamedlem) 7. Valg av valgkmite 8. Saker til behandling På vegne av styret i NFBE Bjørn Sandvik

NFBE NYTT. Årlig nyhetsbrev for Norsk forening for blæreekstrofi og epispadi. Hei NFBE-medlemmer!

NFBE NYTT. Årlig nyhetsbrev for Norsk forening for blæreekstrofi og epispadi. Hei NFBE-medlemmer! Årlig nyhetsbrev for Norsk forening for blæreekstrofi og epispadi Hei NFBE-medlemmer! Et tradisjonsrikt år er gått siden forrige NFBE-nytt. For en forening av vår størrelse er det ikke så mange hoder å

Detaljer

NFBE`s Nyttårsbrev. Desember 2006 Norsk forening for blæreekstrofi og epispadi V/ Morten Stensås, Fautgardvegen 11, 7234 Ler. Kjære NFBE-medlemmer

NFBE`s Nyttårsbrev. Desember 2006 Norsk forening for blæreekstrofi og epispadi V/ Morten Stensås, Fautgardvegen 11, 7234 Ler. Kjære NFBE-medlemmer NFBE`s Nyttårsbrev Desember 2006 Norsk forening for blæreekstrofi og epispadi V/ Morten Stensås, Fautgardvegen 11, 7234 Ler Kjære NFBE-medlemmer Hei alle sammen Jeg heter Morten Stensås og har nå sittet

Detaljer

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015.

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015. Denne rapprten er laget av elever ved Selbu videregående skle, på ppdrag av Selbu kmmune våren 2015. Hensikten ved ppdraget har vært å invlvere ungdm i bygden i debatten m kmmunesammenslåingen. Elevene

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600

ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-pst: lillehammer@frivillighet.n Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.n ÅRSMELDING 2009 Fr Lillehammer

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA Januar Mars 2011 GODT NYTTÅR! Så er vi klare fr et nytt år med mange nye muligheter! Den første tiden i høst ble brukt til å få alle barna på plass

Detaljer

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 1 2 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 3 4 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever Innhld / ppbygning av elektrnisk presentasjn Innledning

Detaljer

Årsrapport 2011 fra Finnmark fylkeskommune - pilotfylke

Årsrapport 2011 fra Finnmark fylkeskommune - pilotfylke Finnmark Årsrapprt 2011 fra Finnmark fylkeskmmune - piltfylke 1. Innledning Miljøverndepartementet (MD) gjennmførte i periden 2005 2008 et piltprsjekt fr kmmunene innen universell utfrming (uu). I regjeringens

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena Evaluering av Arena prsjektet Teknlgi akvarena Oppdragsgiver: Teknlgi akvarena Stavanger, 10.05.2012 ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n 4068 Stavanger, Nrge Internett: www.ipax.n

Detaljer

nr. 3. 2004 06.10.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 3. 2004 06.10.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektrnisk medlemsblad fra Nrske Inkassbyråers Frening Generalsekretæren har rdet side 2 Endringer i flketrygdens regler m sykemelding side 6 Legalpant i knkursber side 7 Side 1 av 19 Leder av

Detaljer

nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 17. NR. 3/2011

nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 17. NR. 3/2011 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 17. NR. 3/2011 Bildet er fra Landfasten på Asmaløy, hvr Skipstadkilen går inn, g man ser ut mt Trbjørnskjær. Ft: Trine Dahl-Jhansen Ny peis på hytta! Vi leverer

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen.

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen. Referat fra wrkshp m matrikkellven g landma lerrllen. Wrkshpen ble avhldt den 9.4.2015 i Tekna sine lkaler i Osl, kl. 10:00 15:00. Til stede: Anders Braaten fra Kartverket, Arild Iversen fra Ingeniørservice

Detaljer

DEBRA NYTT. Desember 2009. Hei,

DEBRA NYTT. Desember 2009. Hei, Desember 2009 DEBRA NYTT Desember 2009 Hei, da er det på tide med det siste debra Nytt i år og det betyr at det er snart jul igjen Den kommer fortere for hvert år og mye skal gjøres på kortere og kortere

Detaljer

Gir milliongave. Nasjonal pris. I rute. Folkets Gave en merkevare

Gir milliongave. Nasjonal pris. I rute. Folkets Gave en merkevare Desember 2012 Infrmasjnsavis www.flketsgave.n Gir millingave Nasjnal pris Samhandlerprisen sm Flkets Gave ga ut fr første gang under årets rehabiliteringsknferanse, blir nå løftet pp på et nasjnalt nivå.

Detaljer

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 1 Blå Krs barne- g ungdmsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 Dat/tid: 06.09.13-08.09.13 Sted: Ulsteinvik g Nerlandsøy Til stede: Tre Hareide (invitert, leder Ålesund BKU), Yngve Anderssn (Krpssjef fr speiderne),

Detaljer

DEBRA NYTT Nr 2 JUNI 2012

DEBRA NYTT Nr 2 JUNI 2012 DEBRA NYTT Nr 2 JUNI 2012 Kjære alle venner! Denne pinsen skinner solen og varmer godt etter den kaldeste 17.mai på 60 år. Det skjer stadig mye på EB fronten både i Norge og i verden for øvrig. Sunday

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK og Operative Prosedyrer BERGEN AERO KLUBB

KLUBBHÅNDBOK og Operative Prosedyrer BERGEN AERO KLUBB g Operative Prsedyrer BERGEN AERO KLUBB Operative Prsedyrer Bergen Aer Klubb Side 3 av 29 Dat: 2015-00-00 Innhld 1. INTRODUKSJON 6 1.1. OM HÅNDBOKEN 6 1.2. MÅLSETTING 6 1.3. MILJØREGLER I BERGEN AERO

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Halvårsrapprtering lagt frem fr landsstyret 26. september 2014 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse...

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/153 Innklaget virksmhet: Klager: Psten Nrge AS, Saksnummer: 2008/153 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen:

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen: Til Advkatlvutvalget Fra Advkatfreningen Dat 7.4.2014 Dcsnr. #176092 Emne Advkatfreningens ppgaver Krt m Advkatfreningen: Advkatfreningen har i dag ver 8000 medlemmer, hvrav ca. 6100 privatpraktiserende

Detaljer

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING 1 Sist gdkjent av styret (17.11.2014) VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING 2 Frrd BB11 gruppa i ASF har alltid hldt en høy ssial prfil. Vi legger str vekt på at

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 03-2013

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 03-2013 NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebk NANSET KIRKE Møtedat: Tirsdag 17. april 2013 Møtested: Nanset kirke Tid: Kl 19.00-22.00 SAKSLISTE NR: 03-2013 SAKSNUMMER...

Detaljer

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI STATUSRAPPORT JUNI 2012 PROSJEKTET SPR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI Ved prsjektleder Vidar Bjørn Prsjektet løper ver fire år 2010-2013. I tillegg til ne egen finansiering, er prsjektet gjrt mulig

Detaljer

Nytt fra NR. 58 DESEMBER 2014

Nytt fra NR. 58 DESEMBER 2014 Nytt fra NR. 58 DESEMBER 2014 Leder Velkmmen til ny skisesng! Vi i Stugudal Fjell gleder ss til en ny vinter, med mange fine skipplevelser i våre fantastiske naturmråder. Frhåpentligvis vil vi få mer snø

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2012 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2012 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Nå har det snart gått et par måneder siden vi avsluttet nok en vellykket årssammenkomst i Stavanger. Tilbakemeldinger fra medlemmene

Detaljer

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUNDS 21. ORDINÆRE LANDSMØTE 13. 15. NOVEMBER 2015

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUNDS 21. ORDINÆRE LANDSMØTE 13. 15. NOVEMBER 2015 Til deltakere NJFFs landsmøte 2015 100/HN 10. sept. 2015 NORGES JEGER- OG FISKERFORBUNDS 21. ORDINÆRE LANDSMØTE 13. 15. NOVEMBER 2015 Sm øvrige vedlegg i denne e-pstfrsendelsen følger innkalling g saksdkumenter

Detaljer