NFBE NYTT Årlig nyhetsbrev for Norsk forening for blæreekstrofi og epispadi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NFBE NYTT Årlig nyhetsbrev for Norsk forening for blæreekstrofi og epispadi"

Transkript

1 Årlig nyhetsbrev fr Nrsk frening fr blæreekstrfi g epispadi Hei NFBE-medlemmer! Et år er gått siden frrige NFBE Nytt. Sm dere ser av listen til høyre så skjedde det gså mye i Vi feiret 30 år sm egen frening. Vi er heldige sm har en gdt drevet frening. Og vi er heldige sm har mange aktive medlemmer g styremedlemmer sm gjør dette mulig. Vi er gså heldige sm har en frening/diagnse sm ligger under SSD sm gir ss mulighet til ppfølging g støtte. Dette er ikke ne vi skal ta fr gitt da det står flere freninger sm SSD ikke har kapasitet til å ta under sine vinger. Det ligger mye arbeid bak fr å drive en frening g fr å tilby det beste til våre medlemmer. Sm ny leder ser jeg tilbake på et halvår med mye ppfølging, g selv sm liten frening så skal vi gjennm den samme papirmølla sm de stre når det gjelder søknad til ulike tilskudd, regnskapsppfølging. etc. Det er viktig at vi har fkus på dette fr å få tilskudd til å kunne ppretthlde tilbudene til våre medlemmer. Det var i frrige NFBE Nytt tatt pp at BUFdir har utarbeidet et høringsutkast fr nytt tilskuddsregelverk fr freninger. BUFdir hlder på med å gjennmgå innkmne høringssvar g nytt tilskuddsregelverk er frventet de nærmeste ukene. Hva betyr dette fr NFBE? J, det stilles strengere krav til at vi ppretthlder en frening med ver 250 medlemmer. Kmmer vi under 250 medlemmer så faller driftstilskuddet brt, ne sm vil slå uheldig ut på tilbud til alle våre medlemmer. Per i dag så ligger vi gdt ver den magiske grensen med 281 betalende medlemmer i Str takk til alle fr det! Og håper vi gså fr 2013 vil få din støtte. I nvember fikk undertegnede g Heidi fra styret delta på Brukersamling, sm er en møteplass fr alle brukerrganisasjnene sm er tilknyttet Senter fr sjeldne diagnser. Vi fikk her mulighet til å møte senterets ansatte, gi tilbakemeldinger, diskutere g treffe andre freninger. Fredag var senterets dag med eget prgram g lørdag var brukerrganisasjnenes dag. Det sm var spennende denne gangen var at NFBE fikk æren av å presentere «dagens diagnse». Dette fr en svært lydhør gjeng. Og med 20 freninger representert så blir det 20 år til neste gang vi får denne muligheten! Vil med det si gd lesning av NFBE Nytt! Hilsen Bjørn Sandvik, leder HVA SKJEDDE I 2012 Helgeseminar g Generalfrsamling på Tjøme Vksenseminar i Riga Ungdmsseminar på Lindsverk Gjestegård Likemannsarbeid g kurs fr likemenn på Tjøme Fagrådsmøter Brukersamling fr alle brukerrganisasjner tilknyttet SSD. SSD samarbeid fr diskusjn av brsjyrer g tema fr kurs Brsjyrer g infrmasjnsmateriell (Brsjyre fr «Mestring g kjærlighet», Likemannsbrsjyre hvr alle likemenn er presentert med bilde g ansvarsmråde (planlagt ferdig juli 2013), NFBE Nytt) Styrets arbeid Husk websidene våre på nfbe.rg Styremøter Planlegging av seminarer g fagrådsmøter Beretninger g årsmeldinger Regnskap Oppdatering av medlemslister Infrmasjnsmateriell Samarbeid med SSD Oppfølging av likemenn Websider Søknader til drift g likemannsmidler

2 NFBE S LIKEMENN Likemannsarbeid fregår mellm mennesker sm pplever å være i samme livssituasjn. Det er en sentral ide at likemannsrelasjnen skal være basert på et likeverdig frhld partene imellm. Det dreier seg m hjelp til selvhjelp til mennesker sm er i samme situasjn sm en selv. Utgangspunktet er at den sm har sken vet best hvr den trykker. Ikke nøl med å ta kntakt med NFBE s likemenn! Førstegangskntakt etter diagnse/sykehuskntakt Østlandet: Ole Kristian Karlsen, Førstegangskntakt etter diagnse/sykehuskntakt Distrikt Trøndelag, Møre g Rmsdal: Turid Knudsen, Kntakt fr familie m/jente g jenter med diagnse: Marthe B. Aske, Kntakt fr familier m/gutt g gutter med diagnse Vestlandet: Dina Margrethe Ege, Kntakt fr ungdm g kvinner m/diagnsen: Beate Flkman Lunden, Kntakt fr ungdm g vksne menn m/diagnse: Frde Krey Skjæret, Senter fr sjeldne diagnser g Senterrådet Senter fr sjeldne diagnser er et landsdekkende kmpetansesenter fr ca. 70 sjeldne diagnser. De tilbyr infrmasjn m diagnsene, rådgivning g kurs m å leve med en sjelden diagnse. Deres tjenester er rettet mt barn, unge g vksne brukere samt freldre, søsken, pårørende g fagpersner i hele landet. SSD har et Senterråd der pasienter representert ved brukerrganisasjnene sammen med fagpersner gir råd m rganisering g utvikling av senteret. Senterrådet er et rådgivende rgan fr ledelsen ved SSD g fretaksledelsen ved Osl Universitetssykehuset. Senterrådet skal sikre at brukerkmpetansen kan nyttiggjøres i SSDs planarbeid g virksmhet. Senterrådet skal være et bindeledd mellm brukerrganisasjnene g SSD. Saker du ønsker at de skal rette fkus på g arbeide videre med kan tas pp med SSD via Senterrådet. Vi ppfrdrer alle våre medlemmer m å legge fram aktuelle saker til Styret sm ønskes frmidlet Senterrådet.

3 NFBE`s styret etter Generalfrsamlingen på Eidene, Tjøme, Leder: Bjørn Harald Sandvik, Nestleder: Ole Sigvard Lunnan, Kasserer: Lena Røstad, Styremedlem: Thmas Rikardsen, Styremedlem: Frde Skjæret, Styremedlem: Kati Langhaug, Varamedlem: Heidi Gustad Vebenstad, Varamedlem: Peter Olsen, Kan du tenke deg å sitte i NFBE styret? Meld din interesse til valgkmiteen! Det er givende å være med i freningens arbeid på denne måten. NFBE s valgkmitè etter Generalfrsamlingen på Eidene, Tjøme, Mna Askedal Kristensen, Rune Skjæret, Gry Ringstad, Adresseendring? Gi beskjed hvis du flytter fra nåværende adresse. Send en e-pst til slik at medlemslisten til en hver tid er ppdatert. Følgende i Styret er på valg 8. september 2013 Bjørn Sandvik (leder) Frde Skjæret (styremedlem) Thmas Rikardsen (styremedlem) Peter Olsen (varamedlem) Styremedlemmer velges fr en peride på 2 år. Generalfrsamling 2013 m/valg av representanter til styret hldes under helgeseminaret på Selbusjøen 8. september. Saker til generalfrsamlingen må være styret i hende senest 8. juli. Saksliste g eventuelle sakspapirer legges ut på freningens hjemmeside senest 14 dager før generalfrsamlingen.

4 Str takk til Heidi sm har gitt ss referat fra helgeseminaret på Eidene august. Fredag 24. august Vi ankm Eidene g ungene var litt spente da det var en stund siden sist de hadde møtt alle sammen. Men det gikk frt å bli «varme i trøya» når de lagde navnebuttns. Veldig bra aktivitet. Så hadde vi et lite infrmasjnsmøte, sjekket inn g hadde middag på kvelden. Utver kvelden var de fleste inne i stua, g ungene lekte g hadde det gøy, mens vi vksne pratet g hadde det hyggelig Lørdag 25. august Frkst g et lite møte. Deretter hadde vi en tpptur til Eidene. Kanskje ikke den største tppen vi har vært på, men en hyggelig liten tur. Etter lunch hadde vi masse aktiviteter ute i mrådene ved Eidene. Ungene strksa seg med pil g bue, skyting m.m. Men det aller mrsmste fr mange av ungene var når de fikk henge i line g kjøre ver Heksepranget. Etterpå var det grilling av pølser g lapper, ne både liten g str satt pris på På ettermiddagen ble vi delt inn i grupper. Vi var i gruppe fr gutter i sklealder, g alle ble delt inn i grupper hvr det passet best mulig i frhld til alder g kjønn. Der pratet vi g diskuterte litt rundt det å leve med Blæreekstrfi, utvekslet erfaringer sv, g tk pp nen ting freningen kunne bli bedre på g ting vi savnet. På kvelden var det middag g en tale siden det var 30 års jubileum, ne sm var veldig hyggelig. Etterpå var det ssialt samvær i hvedstua, g der ble vi sittende utver kvelden. Ungene lekte g hadde det gøy, samt at det var satt ut MASSE gdteri, så ungene g vi vksne strksa ss :-) I tillegg fikk vi vksne gd tid til å prate g bli enda bedre kjent Helgeseminar 2012 Søndag 26.august Etter frkst hadde vi en ppsummering av helgen, g Generalfrsamling hvr det bl.a ble valgt ny leder etter Mna. Så bar det ned til vannet fr de sm ikke måtte reise hjem, hvr ungene badet g ksa seg. Der var det gså en str g nydelig grillbuffet, sm smakte utrlig gdt. Jeg g familien vil gjerne takke fr en utrlig kselig helg, med mange spennende aktiviteter, g et bra pplegg. Takk til alle dere i styret sm har bidratt til denne helgen. Våre unger ville ikke hjem igjen g de snakker stadig m hvr gøy det var på Tjøme! Så da har det vært bra Vi gleder ss allerede til neste år! Mange hilsener fra Heidi, Ketil, Mikkel, Albert g Ella Lindvig Eidene på Tjøme i Vestfld

5 «En sjelden dag» er blitt en årlig tradisjn både nasjnalt g internasjnalt. FFO er arrangør i Nrge g prgrammet er utviklet i samarbeid med Nasjnale kmpetansetjenester fr sjeldne diagnser g funksjnshemninger ved OUS. Sjelden dag med sjeldne diagnser» Samling i regi av Barne-, ungdms g familiedirektratet Kati representerte styret da Lisbeth Grut hadde en presentasjn av SINTEFs frskningsprsjekt Å leve med en sjelden tilstand, sm handler m brukererfaringer hs persner med en sjelden diagnse g møtet deres med tjenesteapparatet. Dette prsjektet har gså NFBEs medlemmer deltatt i. Grut løftet frem brukerrganisasjnenes betydning i frm av mulighet til å treffe likesinnede, ha et nettverk fr både praktisk, men gså emsjnell støtte samt en mulighet fr å dele infrmasjn g kunnskap. Psyklg Trun Vatne fra FRAMBU hadde et framlegg med fkus på hvrdan søsken kan ppleve det å ha en søster/brr med en sjelden diagnse. Slveig Ervik, avdelingsleder ved Nasjnale kmpetansetjenester fr sjeldne diagnser g funksjnshemninger frtalte hvrdan brukermedvirkningen blir ivaretatt etter ny rganisering v/ Osl Universitetssykehus. Ragnar Skjøld, senirrådgiver ved Helsedirektratet, presenterte en rapprt fra desember Denne var en gjennmgang av landsfunksjner g kmpetansesentre i spesialisthelsetjenesten. Sjeldenfeltet ble allikevel ikke behandlet i denne gjennmgangen. Stein Are Aksnes fra Helsedirektratet drøftet hvilke frdeler g utfrdringer vi har i internasjnal kmpetansedeling g samarbeid innen sjeldenfeltet. Både mulighetene i tidlig diagnstisering (nyfødtscreening), genteknlgi, tidlig ultralyd ble berørt. Han knstaterte at det har etter hvert fått satt mer fkus på kmpetanse m det å leve med en sjelden diagnse (jfr. SINTEF undersøkelsen), men det er frtsatt behv fr mer frskning. Ungdmsseminar september september reiste 5 frventningsfulle ungdmmer, g 4 like frventningsfulle vksne til Lindsverk Gjestegård i Vestfld med mål m å besøke Høyt g Lavt Aktivitetspark. Alle var spente på hvrdan dette skulle bli. Vi ble innlsjert på 2 «hytter» hvrav en av dem var et mbygd stabbur! Begge hyttene hadde egne kjøkken, dusj g stue. I tillegg var været i sitt beste september-lynne, så vi fikk gså kst ss ute mens vi kikket på åkeren sm vaiet i vinden mens slen varmet ss før vinteren. Vi lagde mat selv på fredag, g det var tradisjn tr tac, sm falt i smak hs alle. Praten gikk utver i de sene nattetimer, men alle møtte pp friske g raske til frkst på lørdag. En krt biltur unna km vi til Høyt g Lavt, dette er Skandinavias største klatrepark, sm blant annet har Nrges lengste zipline på hele 360 meter, g midt uti denne suser man ver Lågen! Dette kan ta pusten fra de fleste, men likevel tk nesten alle turen ver i løpet av dagen. Veldig tøft! Lørdag kveld pyntet vi ss g reiste til Prsgrunn på restaurant. Her fikk alle ne gdt å bite i etter dagens strabaser. Mette g frnøyde reiste vi hjem til hyttene. Søndag var avreisedagen, g etter tannpuss, pakking, ppvask, nedvask g sidevask var alle mann stablet tilbake i bilene fr hjemreise. Tusen takk til alle fr en fin tur! Ungdmsseminar fr 2013 er frtsatt under planlegging. Følg med på nfbe.rg fr mer infrmasjn

6 NFBE FAGRÅD Det var sm planlagt avhldt 2 møter i NFBE sitt fagråd i På møtene var henhldsvis 4 g 6 av fagrådets 8 medlemmer til stede, samt de fleste av medlemmene i NFBE sitt eget styre. Referatene fra møtene er tilgjengelig på våre nettsider, g alle medlemmer ppfrdres til å følge med g kmme med innspill g spørsmål. En liste med Fagrådets medlemmer er gså tilgjengelig på våre nettsider. Møtene fungerer sm en arena fr utveksling mellm freningen g fagmiljøet, g typiske tema sm har blitt fulgt pp i 2012 er faglige nyheter, status fr brsjyre «Hva sier jeg til kjæresten?» g spørsmål sm freningens medlemmer ønsker å stille til Fagrådet. Styret i NFBE er takknemlig fr at vi har et engasjert g aktivt Fagråd g vi gjentar ppfrdringen til våre medlemmer m å melde inn saker til styret sm vi kan drøfte med fagrådet på vegne av NFBE. Slike saker må være av generell interesse g ikke gjelde enkeltpersner. Representanter i NFBE s Fagråd Trine Sæther Hagen, verlege i barnekirurgi, OUS Alexander Schultz, verlege i urlgi, OUS Trnd Diseth, avd verlege, barnepsykiater, BUP, OUS Stein Erik Haugen, avdelingsverlege, barnekirurgisk avdeling, St. Olavs hspital Anne Undrum, rådgiver/spesialsykepleier, Senter fr sjeldne diagnser, OUS Ole Sigvard Lunnan, psyklg/pårørende til gutt m/diagnse Unni Kirste, verlege St. Olavs hspital g Aker Haakn Aars, verlege, psykiater g sexlg, OUS Dat fr neste fagrådsmøte er 30. april. Har du saker av generell interesse, send en mail til Se websidene til NFBE fr referat fra tidligere fagrådsmøter,

7 Vksenseminar til Barcelna august 2013 Seminar fr vksne med diagnse Kjære NFBE medlemmer! visitbarcelna.n Da er tiden kmmet fr påmelding til NFBE vksenseminar. Turen går til Barcelna, Spania sm er kjent fr shpping, sightseeing g fltte strender! Daten er 23. august med felles avreise fra Påmelding sendes på mail innen 1. april 2013 til Rune på eller Mna på Gardemen. Ønsker man å fly direkte til Barcelna fra andre deler av landet avklares dette med Rune. Prgram fr helgen er masse ssialt samvær g felles pplevelser, deling g utveksling av erfaringer. NFBE dekker fly g htellpphld utver egenandel. NFBE medlemskap må være betalt ved påmelding. Påmelding Kr 2000,- betales inn på kntnr innen 5. april Dette inkluderer egenandel på kr 1500,- i tillegg til et depsitum på kr 500,- sm blir refundert etter hjemkmst. Merk betalingen med «Vksenseminar g navn». Førstemann til mølla prinsippet gjelder!

8 Helgeseminar fr barn, ungdm g vksne Selbusjøen september 2013 Helgeseminaret fr 2013 arrangeres i år på Selbusjøen i Sør-Trøndelag. Vi har bket ss inn på Selbusjøen Htell & Gjestegård, et trivelig htell i histriske mgivelser. Det vil sm vanlig bli aktiviteter fr familier g barn, men i år gså egne aktiviteter fr ungdmmer. Følg med på nfbe.rg fr ppdatert infrmasjn m dette. Freløpig prgram Fredag 6. september Ankmst, felles middag g samling/ssialt samvær Lørdag 7. september Felles aktiviteter fr vksne g barn Faglig innlegg / Gruppesamling / Likemannsarbeid Søndag 8. september Generalfrsamling g valg Utsjekking g lunsj Felles aktiviteter g avreise Påmelding I likhet med tidligere år velger vi å ta en egenandel fr deltagerne på helgeseminaret fr at flest mulig skal få være med. Barn m/ diagnse g freldre betaler til sammen kr 1000,- Vksne m/ diagnse betaler kr 500,- Søsken ver 4 år til barn m/ diagnse betaler kr 300,- Barn ver 4 år av vksne med diagnsen betaler kr 300,- Ledsagere til vksne m/ diagnse betaler kr 500,- Andre medlemmer betaler full pris kr 3000,- Reisevei Nærmeste flyplass er Trndheim Lufthavn Værnes 30 min unna. Nrwegian, SAS g Widerøe flyr til g fra Værnes. Rimelige billetter ligger ute nå vær snar med bestillingen. Medlem m/ diagnse g dens nærmeste familie har første priritet. NFBE medlemskap må være betalt ved påmelding. Påmelding fr Helgeseminaret sendes på mail innen 1. mai 2013 til (se neste side fr påmeldingsskjema) Frist fr betaling av egenandel er 1. juni 2013 til kntnr Merk betalingen med «Helgeseminar».

9 Påmelding til helgeseminar 2013 Ja, jeg / vi ønsker å delta på Helgeseminar september 2013 på Selbusjøen i Sør-Trøndelag. Medlem med diagnse: Alder: Freldre Søsken (navn g alder) Ledsager til vksen m/ diagnse Styret setter pp buss fra Trndheim sentrum ca kl 17 g fra Værnes ca kl Tilsvarende så setter styret pp buss fra Selbusjøen ca kl 15. Ønsker transprt fra Trndheim sentrum til Selbusjøen fredag 6. september: Ønsker transprt fra Værnes til Selbusjøen fredag 6. september: Ønsker transprt fra Selbusjøen søndag 8. september: Påmelding sendes innen 1. mai på mail til eller per pst til Bjørn Sandvik, Bjerkeveien 46, 1350 Lmmedalen M E D L E M S K O N T I N G E N T F O R Årskntingenten fr 2013 er sm tidligere kr 100,- fr hvert medlem. Etter departementets regler fr tildeling av støtte, er kravet til tellende medlemmer at de har betalt medlemskntingent, har diagnsen eller er pårørende g er valgbare til verv i rganisasjnen. I freningens vedtekter av 3 A MEDLEMSKAP heter det: Medlemskap kan tegnes av alle sm er født med blæreekstrfi g/eller epispadi, av deres pårørende g av andre sm har interesse av å støtte freningens arbeid. Vi ppfrdrer alle våre medlemmer til å betale kntingent da vi er avhengig av betalende medlemmer fr å få statlig driftstilskudd. Betalingsinfrmasjn Frist: Bankknt: Beløp å betale: NOK 100,00 per medlem Husk å skrive hvem det er betalt fr på giren g relasjn til den sm har diagnsen. Ta med navn på alle m du betaler fr flere. Vi er takknemlig fr all støtte, g håper vi gså fr 2013 kan registrere ditt medlemskap! Org. nr

10 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING OG VALG AV STYRE Det innkalles til generalfrsamling i NFBE Sted: Helgeseminar 2013, Selbusjøen Htell & Gjestegård, Sør-Trøndelag Dat: 8. september 2013 Kl: Til behandling freligger: 1. Valg av møteleder 2. Gdkjennelse av innkallingen 3. Valg av representant til å undertegne prtkllen sammen med møteledere 4. Fastsettelse av medlemskntingent 5. Gdkjennelse av freningens regnskap 6. Valg av styrerepresentanter. Følgende i Styret er på valg: Bjørn Sandvik (leder) Frde Skjæret (styremedlem) Thmas Rikardsen (styremedlem) Peter Olsen (varamedlem) 7. Valg av valgkmite 8. Saker til behandling På vegne av styret i NFBE Bjørn Sandvik

NFBE NYTT. Årlig nyhetsbrev for Norsk forening for blæreekstrofi og epispadi. Hei NFBE-medlemmer!

NFBE NYTT. Årlig nyhetsbrev for Norsk forening for blæreekstrofi og epispadi. Hei NFBE-medlemmer! Årlig nyhetsbrev for Norsk forening for blæreekstrofi og epispadi Hei NFBE-medlemmer! Et tradisjonsrikt år er gått siden forrige NFBE-nytt. For en forening av vår størrelse er det ikke så mange hoder å

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 1 Blå Krs barne- g ungdmsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 Dat/tid: 06.09.13-08.09.13 Sted: Ulsteinvik g Nerlandsøy Til stede: Tre Hareide (invitert, leder Ålesund BKU), Yngve Anderssn (Krpssjef fr speiderne),

Detaljer

NFBE`s Sommernytt. Juni 2007 Norsk forening for blæreekstrofi og epispadi V/ Morten Stensås, Fautgardsvegen 11, 7234 Ler. Kjære NFBE-medlemmer

NFBE`s Sommernytt. Juni 2007 Norsk forening for blæreekstrofi og epispadi V/ Morten Stensås, Fautgardsvegen 11, 7234 Ler. Kjære NFBE-medlemmer NFBE`s Sommernytt Juni 2007 Norsk forening for blæreekstrofi og epispadi V/ Morten Stensås, Fautgardsvegen 11, 7234 Ler Kjære NFBE-medlemmer Hei alle sammen Ja da er det sommer igjen. Det er en del ting

Detaljer

INNBYDELSE TIL BRUKERMØTE KONGSBERG

INNBYDELSE TIL BRUKERMØTE KONGSBERG NBF Numerisk Bruker Frening Til medlemmene! Sekretariat: SINTEF Teknlgi Virksmhetsutvikling 7465 Trndheim leif.estensen@sintef.n Trndheim 2008-10-01 INNBYDELSE TIL BRUKERMØTE KONGSBERG Med dette inviteres

Detaljer

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA Januar Mars 2011 GODT NYTTÅR! Så er vi klare fr et nytt år med mange nye muligheter! Den første tiden i høst ble brukt til å få alle barna på plass

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagfrbundets lkaler Møtedat: 10.05.2010 kl. 09:00-14:00 Til stede: Frfall: Ikke møtt: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Grete

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

NFBE Nytt 2010 Norsk forening for blæreekstrofi og epispadi v/ leder Mona Askedal Kristensen

NFBE Nytt 2010 Norsk forening for blæreekstrofi og epispadi v/ leder Mona Askedal Kristensen NFBE Nytt 2010 Norsk forening for blæreekstrofi og epispadi v/ leder Mona Askedal Kristensen Kjære NFBE-medlemmer Etter generalforsamlingen på Haraldvangen i 2010 er det nå vedtatt at NFBE har generalforsamling

Detaljer

Handlingsplan. Norsk cøliakiforenings ungdom. Formål

Handlingsplan. Norsk cøliakiforenings ungdom. Formål Handlingsplan Nrsk cøliakifrenings ungdm 2014 Frmål NCFU jbber fr at det skal være så leb sm mulig å være ung med cøliaki g DH. Vi skal lage ssiale treffpunkt, hvr erfaringsutveksling g mestring står i

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Tveien 30, 1407 Vinterbr Telefn: 64 96 27 11 E pst: tgrenda.barnehage@as.kmmune.n Nettadresse: www.tgrendabarnehage.n Småfrskerne i Ås - kan, vil g våger 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: PLAN

Detaljer

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE Rudshøgda Kanvas-naturbarnehage Strm&Kuling STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE FOKUS FOR NOVEMBER: VÆRET Samtale m g ppleve ulike værtyper Samtale m ulike værfenmener Riktig påkledning

Detaljer

Årsmøte må holdes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer og rammer for neste år

Årsmøte må holdes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer og rammer for neste år Rutiner fr Dysleksi Osl Rutiner Årsmøte Årsmøte må hldes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer g rammer fr neste år September Sette pp en

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

3 De yngste på tur. Kristen samling Jesus drar opp til himmelen. 10 Kristen samling Jesus drar opp til himmelen

3 De yngste på tur. Kristen samling Jesus drar opp til himmelen. 10 Kristen samling Jesus drar opp til himmelen Mai 2017 Ftspret 51741165/407 10 470 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Trsdag Fredag 18 1 Barnehagen stengt 2 Sangsamling 3. Jesus drar pp til himmelen 4 Frtellingen m: Lille 5 Vi tar hele gruppa med ss på 19

Detaljer

Hei her kommer månedsbrevet for desember

Hei her kommer månedsbrevet for desember Hei her kmmer månedsbrevet fr desember Evaluering: Vi har denne måneden hatt temaet: Vennskap. Vi har sm sagt på Lppa bservert at nen barn utestenger andre g sier: jeg vil ikke leke med deg, gå brt. Men

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 03-2013

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 03-2013 NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebk NANSET KIRKE Møtedat: Tirsdag 17. april 2013 Møtested: Nanset kirke Tid: Kl 19.00-22.00 SAKSLISTE NR: 03-2013 SAKSNUMMER...

Detaljer

NFBE Nytt for 2009 Norsk forening for blæreekstrofi og epispadi v/ leder Mona Askedal Kristensen

NFBE Nytt for 2009 Norsk forening for blæreekstrofi og epispadi v/ leder Mona Askedal Kristensen NFBE Nytt for 2009 Norsk forening for blæreekstrofi og epispadi v/ leder Mona Askedal Kristensen Kjære NFBE-medlemmer Her på østlandet er det hvit og kaldt, nydelig føre for å gå på ski, aking og lek i

Detaljer

Vedtekter Studieforbundet KOR 2016

Vedtekter Studieforbundet KOR 2016 Vedtekter Studiefrbundet KOR 2016 1 FORMÅL Det skal være mulig fr alle sm br i Nrge å bli kjent med g lære kulturuttrykk g flkelige tradisjner gjennm sang g musikk. Studiefrbundet KOR skal ha sm verrdnet

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening

Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjnalt styre, Nrsk medisinstudentfrening Fr å sikre at det er tydelig hvilken planlegging sm er nødvendig fr et møte i Landsstyret etableres

Detaljer

For Norsk musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

For Norsk musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg. 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget fr Nrsk musikkråd musikklivets nettverk ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede g mening, til læring g persnlig vekst, til ssial tilhørighet, identitet g mellmkulturell

Detaljer

REFERAT STYREMØTE #02/13

REFERAT STYREMØTE #02/13 Nrsk Frening fr Medisinsk Fysikk Pstbks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.rg E-pst: pst@medfys.n Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Kvitfjell, 03.02.13 REFERAT STYREMØTE #02/13 Tid/ Sted:

Detaljer

Kompetansehelga 2016 Thon Hotell Oslo Airport, 16.-17. april

Kompetansehelga 2016 Thon Hotell Oslo Airport, 16.-17. april Nrges Svømmefrbund har gleden av å invitere til Kmpetansehelga 2016 Thn Htell Osl Airprt, 16.-17. april NSF ønsker å invitere deg g engasjerte i din klubb til en helg med fkus på faglig påfyll, erfaringsutveksling

Detaljer

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 5. APRIL 2006

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 5. APRIL 2006 REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 5. APRIL 2006 Møtet ble hldt på Speidersenteret i Marken. Tilstede: Meldt frfall: Christen A. Larsen, Øyvind Høvding, Eirin Anthun, Thmas Lundberg, Kjetil S. Henriksen, Frde

Detaljer

Rekrutteringsplan Gresvik IF

Rekrutteringsplan Gresvik IF Rekrutteringsplan Gresvik IF Innhldsfrtegnelse Plan... 1 Rekrutteringsansvarlig... 2 Rekruttering av barn 4-5 år LEK MED BALL... 2 Rekruttering til basistrening, barneftball g barnehåndball 6 10 år...

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

Vedtekter for Norsk musikkråd Vedtatt på Musikktinget 31. mai 2015

Vedtekter for Norsk musikkråd Vedtatt på Musikktinget 31. mai 2015 Vedtekter fr Nrsk musikkråd Vedtatt på Musikktinget 31. mai 2015 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget fr Nrsk musikkråd musikklivets nettverk ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede g mening,

Detaljer

Kontaktdetaljer for ansvarsperson (om annen enn informasjonen over):

Kontaktdetaljer for ansvarsperson (om annen enn informasjonen over): LAND-SENTER SØKNADSSKJEMA Bli med sm et permakulturelt Lærings-, Aktivitets-, Nettverks- g Demnstrasjnsprsjekt, g delta i et spennende g inspirerende nettverk av grupper g prsjekter sm viser at permakultur

Detaljer

NFBE`s styret ble valgt på Generalforsamlingen på Hafjell 21.10.2007 og er sammensatt slik:

NFBE`s styret ble valgt på Generalforsamlingen på Hafjell 21.10.2007 og er sammensatt slik: NFBE`s Sommernytt Juni 2008 Norsk forening for blæreekstrofi og epispadi V/ Mona Askedal Kristensen Hei NFBE-medlemmer! Nå er det lysere ute, varmen kommer og sommer er snart her! En nydelig årstid! Jeg

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet torsdag 6.mars 2014

Sakspapirer til årsmøtet torsdag 6.mars 2014 Sakspapirer til årsmøtet trsdag 6.mars 2014 Saksliste årsmøtet: 0. Åpning 1. Knstituering 2. Orienteringer 3. Helse miljø g speidingens bidrag! 4. Årsmelding 2013 PAUSE 5. Regnskap 2013 6. Valg 7. Påvirkningstrg

Detaljer

Ask barnehage. Grovplan for avdeling. Et barn. er laget av hundre. Barnet har. hundre språk. hundre hender. hundre tanker. hundre måter å tenke på

Ask barnehage. Grovplan for avdeling. Et barn. er laget av hundre. Barnet har. hundre språk. hundre hender. hundre tanker. hundre måter å tenke på Ask barnehage Grvplan fr avdeling Et barn er laget av hundre. Barnet har hundre språk hundre hender hundre tanker hundre måter å tenke på å leke g å snakke på hundre alltid hundre måter å lytte å undres,

Detaljer

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Stiftelsen Kirkens Bymisjn, bymisjnstiltak på Haugalandet. VISJON: Ut fra et hus med mange rm g med en frdig hage utenfr, er vår ide g verrdnede hensikt at Tysvær

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

NFBE Nytt for 2011. Norsk forening for blæreekstrofi og epispadi v/ NFBE styret

NFBE Nytt for 2011. Norsk forening for blæreekstrofi og epispadi v/ NFBE styret Hei NFBE-medlemmer! NFBE Nytt for 2011 Norsk forening for blæreekstrofi og epispadi v/ NFBE styret NFBE er 30 år i 2012. Vi feirer altså 30 år som egen forening! Medlemstallet stiger og de fleste som nå

Detaljer

Veileder til arbeid med årsplanen

Veileder til arbeid med årsplanen Veileder til arbeid med årsplanen Oktber- desember: Jbbe med innhld. Gjøre erfaringer. Januar/ februar: Innspill fra freldrene. (Samarbeidsutvalg, freldreråd, den enkelte fresatte. August/ september: Dele

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

HELT FRIVILLIG BERGEN

HELT FRIVILLIG BERGEN HELT FRIVILLIG BERGEN Kirkens Bymisjn i Bergen har i dag ver 250 frivillige sm arbeider ved ulike virksmheter. Sammen vil vi jbbe fr å virkeliggjøre bymisjnens visjn m at alle mennesker i byen skal erfare

Detaljer

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Virksmhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene...

Detaljer

Samhandlingsreformen. Erfaringer og utfordringer sett fra Fylkesmannen

Samhandlingsreformen. Erfaringer og utfordringer sett fra Fylkesmannen Samhandlingsrefrmen Erfaringer g utfrdringer sett fra Fylkesmannen Oppdrag fra Helsedirektratet Tilby pplæring i lv m kmmunale helse- g msrgstjenester g spesialisthelsetjenestelven med hensyn til samarbeidsavtaler

Detaljer

Mona Sigvartsen Haugen. Barns trivsel voksnes ansvar

Mona Sigvartsen Haugen. Barns trivsel voksnes ansvar Mna Sigvartsen Haugen Barns trivsel vksnes ansvar «Alle barn skal ppleve en gd hverdag hver dag!» Barnehagen skal tilby alle barn under pplærlingspliktig alder et msrgs- g læringsmiljø til barnas beste

Detaljer

REFERAT STYREMØTE #01/14

REFERAT STYREMØTE #01/14 Nrsk Frening fr Medisinsk Fysikk Pstbks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.rg E-pst: pst@nfmf.rg Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Osl, 23.01.14 REFERAT STYREMØTE #01/14 Tid/ Sted: Tilstede:

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 BÆRUM RØDE KORS

ÅRSBERETNING 2014 BÆRUM RØDE KORS ÅRSBERETNING 2014 BÆRUM RØDE KORS 1 Medlemmer Antall registrerte medlemmer per 31.12.2014 er 2.870. Antall aktive frivillige frdeler seg slik: -Omsrg 220 -Hjelpekrpset 30 -Ungdm 12 Styrets sammensetning

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.4 HJERTEPROGRAMMET.5 FAGOMRÅDER I FOKUS..5 ÅRSOVERSIKT BLÅKLOKKA

Detaljer

Arbeidsprogram studieåret 2015/2016. Studentorganisasjonen StOr

Arbeidsprogram studieåret 2015/2016. Studentorganisasjonen StOr Arbeidsprgram studieåret 2015/2016 Studentrganisasjnen StOr Vedtatt av Studentparlamentet 08.05.2015 StudentOrganisasjnen ved Universitetet i Stavanger Arbeidsprgrammet er et styringsdkument sm beskriver

Detaljer

REFERAT ROVERNEMNDSMØTE 9.-11. MARS, OSLO

REFERAT ROVERNEMNDSMØTE 9.-11. MARS, OSLO REFERAT ROVERNEMNDSMØTE 9.-11. MARS, OSLO Fredag 9. mars Møte starter 18.00 Til stede: Øyvind Øygarden Anne-Line Dahlen Evenstad Sigrid Michaelsen Øystein Lthe Eldhlm Ingebrg Marie Kristiansen Skjelm Lørdag

Detaljer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- g styringssystemer Sted: Dat: Tid: Referent: Grønt møterm, rådhuset 19.11.12 10:00 12:00 Bjørn Dkken Til stede: Ikke til stede: Referat sendes:

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

Til medlemmer og varamedlemmer FAU Lundehaugen. Klasse Navn Medl/ vara

Til medlemmer og varamedlemmer FAU Lundehaugen. Klasse Navn Medl/ vara REFERAT FAU-MØTE Til medlemmer g varamedlemmer FAU Lundehaugen Dat: Tirsdag 08.09.2015 Tid: Kl. 19:00 19:50 Sted: Lundehaugen Ungdmsskle, persnalrm Fremmøte: Tilstede (X) Klasse Navn Medl/ vara X 8A Ksm,

Detaljer

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020 STRATEGI FOR Fssum IF 2015 2020 1 Hensikt med dkumentet Dette dkumentet er ment å uttrykke Fssum IF s visjn, virksmhetside, verdigrunnlag, hvedmål g satsingsmråder. Dkumentet er, når det er behandlet g

Detaljer

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI STATUSRAPPORT JUNI 2012 PROSJEKTET SPR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI Ved prsjektleder Vidar Bjørn Prsjektet løper ver fire år 2010-2013. I tillegg til ne egen finansiering, er prsjektet gjrt mulig

Detaljer

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon Utkast Ntat Brukers hverdagssituasjner g tiltak fr trygghet, mestring g ssial deltakelse sett i lys av kmmunal tjenesteinnvasjn Metdentat utarbeidet av Ulf Harry Evensen med bistand fra Thmas Andersen,

Detaljer

Ettervern og oppfølgingsrutiner nå r student er involvert i ulykke/hendelse eller ved dødsfåll:

Ettervern og oppfølgingsrutiner nå r student er involvert i ulykke/hendelse eller ved dødsfåll: Ettervern g ppfølgingsrutiner nå r student er invlvert i ulykke/hendelse eller ved dødsfåll: Ulykker/hendelser/dødsfall hvr BI student er invlvert må umiddelbart meldes fra m til studenteier Dersm dødsfall

Detaljer

Irene Kronkvist, Unio, KTV Rita von der Fehr, SAN, KTV Mette Vilhelmshaugen, YS. Nr. Sak Underlag Innledning Møteleder ønsket velkommen.

Irene Kronkvist, Unio, KTV Rita von der Fehr, SAN, KTV Mette Vilhelmshaugen, YS. Nr. Sak Underlag Innledning Møteleder ønsket velkommen. Side 1 f 5 Tilstede frnyingsstyret (FS) Fraværende FS Helse Sør-Øst RHF På sak HF-direktører: Bjørn Erikstein, Osl universitetssykehus HF (møteleder), Mrten Lang-Ree, Sykehuset Innlandet HF, Nils Fredrik

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

Hobøl Drill Søknad om deltakelse pa drillkonkurranser i 2015

Hobøl Drill Søknad om deltakelse pa drillkonkurranser i 2015 Hbøl Drill Søknad m deltakelse pa drillknkurranser i 2015 Trppene i Hbøl Drill Drillere i Trpp-I kan søke m å delta i drilldans sl/duett/trpp, twirling sl 1 batn, twirl duet g twirling sl strut. Drillere

Detaljer

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold Senter fr sykelig vervekt i Helse Sør-Øst Seksjn fr barn g unge (SSO-SBU) www.siv.n/ss Til bruker sm har fylt 16 år: Spørsmål m deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfld Bakgrunn g hensikt Du er henvist

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Osl Til: Medlemmer av prgramrådet fr prfesjnsstudiet i psyklgi Dat: 18.09.2014 Deres ref.: Vår ref.: BHJU Referat fra møte i prgramrådet fr prfesjnsprgrammet

Detaljer

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU Det Gde Lkallag Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU 2013-2015 Hva kjennetegner et gdt lkallag? Hvrfr klarer nen lkallag å hlde kken i mange år, mens andre sier takk fr seg veldig frt. Hva gjør at nen

Detaljer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer FOKUS-virksmhetenes arbeid med flerspråklige barn g ungdmmer NAFOs Østfldknferanse 13.11.12 Observasjn g samtaler fra Kjølberg, Os, Malakff g Verket skler, tspråklige lærere g FRIS i Østfld, Kulås g Prestenga

Detaljer

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR 1 VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR FJELLTUR BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING Frrd 2 Mål g rammer BB11 gruppa I ASF har alltid hldt en høy ssial prfil. Vi legger str vekt på at våre fester g arrangementer skal

Detaljer

Tilretteleggingssamtale veiledning og skjema

Tilretteleggingssamtale veiledning og skjema Tilretteleggingssamtale veiledning g skjema Del 1: Hensikt g ansvar Hensikten med tilretteleggingssamtalen er å avdekke eventuelle behv en medarbeider har fr å kunne utføre sine arbeidsppgaver. Tilretteleggingssamtale

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål Ntat m franalysene Bakgrunn fr presentasjn av franalysene i Bligssialt utviklingsprgram fr kmmunene Bærum, Hamar, Lillehammer g Lørenskg Fellestrekk g refleksjnsspørsmål Husbanken Regin øst 2.september

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 2016 Regler sm gjelder fr alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre g hilse på nye sm kmmer. Skrive deg inn når du kmmer. Vi ppfrdrer til bruk av innesk/tøfler. Alle måltider

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

FRIVILLIGHET, EN RESSURS

FRIVILLIGHET, EN RESSURS FRIVILLIGHET, EN RESSURS DEFINISJON: Frivillighet defineres sm: «ikke-bligatrisk arbeid, det vil si den tiden en persn bruker på å utføre en eller flere aktiviteter enten gjennm en rganisasjn, eller direkte

Detaljer

NFBE`s Nyttårsbrev. Desember 2006 Norsk forening for blæreekstrofi og epispadi V/ Morten Stensås, Fautgardvegen 11, 7234 Ler. Kjære NFBE-medlemmer

NFBE`s Nyttårsbrev. Desember 2006 Norsk forening for blæreekstrofi og epispadi V/ Morten Stensås, Fautgardvegen 11, 7234 Ler. Kjære NFBE-medlemmer NFBE`s Nyttårsbrev Desember 2006 Norsk forening for blæreekstrofi og epispadi V/ Morten Stensås, Fautgardvegen 11, 7234 Ler Kjære NFBE-medlemmer Hei alle sammen Jeg heter Morten Stensås og har nå sittet

Detaljer

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2.

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2. Styret i Reisa Elvelag avhldt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møtermmet i bankbygget, 2.etasje Følgende møtte: Terje Nrdberg (stemmeandel 1 ½) Lars Frihetsli

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring g mestring. 1 INNHOLD Avdelingen vår, side 3 Persnalet på avdelingen, side 3 Vi er pptatt av, side 4-7

Detaljer

Lederkonferanse i tiden juni 2017

Lederkonferanse i tiden juni 2017 Møtested: Scandic Ambassadeur Htell Drammen Lederknferanse i tiden 8. 9. juni 2017 Til stede: 22 representanter fra avdelingene (Harstad hadde meldt frfall) 12 representanter fra Landsstyret (4 av Landsstyrets

Detaljer

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013 Yung Cittaslw- prsjektet Et ungdmsutvekslingssamarbeid mellm Levanger g Orviet 2012-2013 Yung Cittaslw (I) Ungdmsutveksling i Orviet juni 2012 24 ungdmmer fra Levanger and 24 ungdmmer fra Orviet 7 dager

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 10/2008

Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 10/2008 Møte i Osl SVs fylkesstyre FS 10/2008 Tid: 22.05.08 kl 18.30 Sted: Akersgata 35, 5. etg. Til stede: Gjest: Frfall: Heikki Hlmås, Andreas Behring, Anniken Thrsen, Audun Herning, Rlf Vestvik, Hamsa Mhamed,

Detaljer

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Ramsøy barnehage - Vi rr i samme båt, mt nye hrisnter Ramsøy barnehage er en kmmunal barnehage, vi jbber etter Askøy kmmune sine felles verdier. Disse verdiene er RAUS- INTERESSERT - MODIG - KOMPETENT.

Detaljer

FORSVARETS SENIORFORBUND. Godt nytt år! o o. o o. o o o

FORSVARETS SENIORFORBUND. Godt nytt år! o o. o o. o o o FORSVARETS SENIORFORBUND avdeling Øvre Rmerike Nyhetsbrev nr. 1/2014 Januar 2014 Velkmmen til FSF- Øvre Rmerike Det å avslutte sitt yrkesaktive liv medfører fr alle stre endringer. Vår avdeling frsøker

Detaljer

Lederkonferansen 2014

Lederkonferansen 2014 Lederknferansen 2014 Lederknferansen 2014 1. 2. desember Scandic Hamar Htell Vangsvegen 121, 2318 Hamar Tirsdag 1. desember kl. 1200 Kl. 1300 Kl. 1320 Lunsj Åpning av lederknferansen Infrmasjn fra styret

Detaljer

Kjære alle deltagere i Norgesmesterskapet i Klassisk Baristakunst, Latte Art, Cuptasting og Coffee in Good Spirits - er dere klare for en kaffefest?

Kjære alle deltagere i Norgesmesterskapet i Klassisk Baristakunst, Latte Art, Cuptasting og Coffee in Good Spirits - er dere klare for en kaffefest? Osl, 16 april 2010 Kjære alle deltagere i Nrgesmesterskapet i Klassisk Baristakunst, Latte Art, Cuptasting g Cffee in Gd Spirits - er dere klare fr en kaffefest? Årets knkurranser er bare nen dager unna

Detaljer

FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psykologene Atle Dyregrov, Magne Raundalen og Unni Heltne Senter for Krisepsykologi

FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psykologene Atle Dyregrov, Magne Raundalen og Unni Heltne Senter for Krisepsykologi FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psyklgene Atle Dyregrv, Magne Raundalen g Unni Heltne Senter fr Krisepsyklgi Frfatterne har arbeidet pp mt en rekke krigssituasjner i ulike deler

Detaljer

Referat fra brukerrådsmøte i midt

Referat fra brukerrådsmøte i midt Referat fra brukerrådsmøte i midt Dat/Sted: 25.08.17, Trndheim Deltakere: Trine Hallem, Signe Marie Søraunet, Trude Arnøy, Dag Ott Evensen, Ottar Nerland, Renathe Frseth, Per Gunnar Jhnsen, Anne Karin

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN FOR ORMESTAD SKOLE

SOSIAL LÆREPLAN FOR ORMESTAD SKOLE SOSIAL LÆREPLAN FOR ORMESTAD SKOLE PÅ ORMESTAD GJØR VI VÅRT BESTE, VI LÆRER OG TENKER PÅ VÅR NESTE Jfr. Opplæringslven 9a-1 g 9a-3 Vi ønsker at Ormestad skle skal være en skle der elevene trives g lærer

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

Idrettsglede for alle, også for døve og tunghørte!

Idrettsglede for alle, også for døve og tunghørte! Oppdatert 12.06.12 HANDLINGSPLAN FOR NORGES DØVEIDRETTSUTVALG 2011-2015 Idrettsglede fr alle, gså fr døve g tunghørte! Nrges idrettsfrbund g lympiske g paralympiske kmité Innledning Nrges Døveidrettsutvalg

Detaljer

Referat FAU-møte for Rustad skole. Onsdag 4. september 2013 Kl. 19.30 på personalrommet Rustad Skole. 12. mar. FAU/kl.kont.: 27.

Referat FAU-møte for Rustad skole. Onsdag 4. september 2013 Kl. 19.30 på personalrommet Rustad Skole. 12. mar. FAU/kl.kont.: 27. Rustad FAU Deltagere Navn: 4. sept Referat FAU-møte fr Rustad skle Onsdag 4. september 2013 Kl. 19.30 på persnalrmmet Rustad Skle 5. nv 15. jan 12. mar 27. mai FAU/kl.knt.: Verv: Arbeidsgruppe 1. Hildegunn

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

Overdoseteam Arendal kommune. Delprosjekt, Arendal kommunes overdosestrategi

Overdoseteam Arendal kommune. Delprosjekt, Arendal kommunes overdosestrategi Overdseteam Arendal kmmune Delprsjekt, Arendal kmmunes verdsestrategi Innhld Bakgrunn... 2 Mål... 2 Definisjner... 2 Definisjn ikke-fatal verdse:... 2 Definisjn fatal verdse:... 2 1 Overdseteamet... 2

Detaljer

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 REFERAT 1 MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 Dat / sted: Til stede: Fredag 13. mai 2016, Akershus fylkeskmmune fylkestingssalen Lars Salvesen (Akershus), Hanne Lisa Matt g Sandra

Detaljer

Skåre menighet Den norske kirke Pb.1323 Gard 5507 Haugesund

Skåre menighet Den norske kirke Pb.1323 Gard 5507 Haugesund Skåre menighet Den nrske kirke Pb.1323 Gard 5507 Haugesund Besøksadresse: Kntr g Udland kirke: Austrheimsveien 60. Skåre kirke: Haugeveien 19. Tlf. 52809500 epst: tm.landas@haugesund.kirken.n Bankknt:

Detaljer

Referat Vårmøte kombinert, Oslo, 30.05.15

Referat Vårmøte kombinert, Oslo, 30.05.15 Referat Vårmøte kmbinert, Osl, 30.05.15 Til stede: Gunnar Næsvld, Buskerud Kjetil Dahlen, Oppland Rar Eggen, Sør-Trøndelag Nils Henrik Jhnsen, Møre g Rmsdal Alv-Arne Vilhelmsen, Nrdland Olav Rsset, Nrd-Trøndelag

Detaljer