Viktig med identitet og omdøme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Viktig med identitet og omdøme"

Transkript

1 VESTLANDSNYTT 17 Viktig med identitet og omdøme Presentasjon av Hotellet Per Sævik kjem på romjulstreffet for å orientere om det planlagde hotellet i Fosnavåg sentrum. Vi skal presentere forprosjektet til hotellet og orientere om framdrifta, seier Sævik, som håper dei vil kome i mål med innhenting av kostnadar til hotellprosjektet i løpet av januar. Det vil gi oss eit beslutningsgrunnlag for å kome oss vidare, informerer hovudinvestoren. Fosnavåg vekst står bak hotellplanane der Per Sævik er styreleiar og Stig Remøy dagleg leiar. Olaug Andreassen og Camilla Storøy Hermansen meiner mykje står att før Herøyløftet kan avsluttast. Ein fast del av prosjektet er blitt romjulstreffet, som vert halde neste onsdag. Bakgrunnen for Herøyløftet var at Trude Teige ville gjere noko for å få fram kvinnene si betydning i Herøy si historie. Ho meinte kvinnene vart lite nemnt i historiebøkene og ønskte å setje meir fokus på dei. Ho starta eit prosjekt ho kalla for Kvinneløftet. Etterkvart som prosjektet har forma seg, var det meir naturleg å kalle det for Herøyløftet, der ein jobbar for å få fram vekst i kommunen. I dag er Olaug Andreassen leiar og Camilla Storøy Hermansen nestleiar. Herøyløftet går ut på å styrke identiteten og omdømet vårt. Den historiske biten var grunnlaget, men vel så viktig er det å vere klar over notida, meiner ho. Herøyløftet har etablert tre viktige arrangement i prosjektet: Nettverkssamling, tilflyttardag og romjulssamlinga. Må jobbe med omdømebygging Romjulssamlinga er ein viktig del av Herøyløftet der både innbyggjarar og herøyværingar som er heime på julebesøk kan kome, informerer Andreassen. Fleire firma frå Ytre Søre nyttar sjansen til å vise seg fram og sjå etter potensielle nye å tilsette. Samlinga er også meint å vere ein treffstad for både utflyttarar og heimebuande. Gjennom heile dagen vil vi syne fram både lokale talent og lage ei hyggjeleg rame der vi sett fokus på det positive med Herøy, seier Camilla Storøy Hermansen. Sjølv meiner ho kommunen kan gjere enno meir for å bli ein god tilretteleggar for næringsliv og kultur, og at regionen samla sett er eit attraktivt område. Må jobbe med omdøme - Alle kommunar må jobbe med omdømebygging. Vi er ein utkant og må jobbe for å halde oppe folketalet. Som lokalpolitikar er eg oppteken kva som blir sagt om Herøy som kommune, seier Andreassen som sit i kommunestyret for Ap. Prosjektperioden med Herøyløftet skal vere ferdig til våren, men Andreassen føler dei enno har einlang veg å gå. Om vi skal få ein god og positiv auke i innbyggjartalet framover mot 2020, er vi nøydde til å jobbe for å få på plass bustadar framover mot 2020, seier Andreassen. Herøyløftet er også igang med den historiske biten. Nina Bøe og tre andre skodespelarar planlegg ei dramatisering av livet på Sunnmøre under okkupasjonen. Den tek utgangspunkt i forfattaren Ellen Ryssevik Ytrebø si bok «Dei harde åra». Guri Aasen førebuer ei kvinnehistorisk forteljarframsyning, Arve Voldsund lagar filmarkiv, og Åshild vil vise kvinnekulturen gjennom ei utstilling. Meir om kvart av desse prosjekta vil verte presenterte seinare. * Camilla Storøy Hermansen (t.v) og Olaug Andreassen er leiarane bak Herøyløftet.

2 18 VESTLANDSNYTT V ille ik k je budd nok on annan stad i heile verda! For første gong på nærare 50 år vert det bygd nytt hus inst og høgt i Jøsokbakken. Det finst ikkje finare plass, meiner Kristin Myrvågnes og Jon Ingvald Worren. Bratt og svingete. Snirklete grusveg over ei bru og inn i skogen. Oppover, oppover. Men så, plutseleg, opnar landskapet seg og byr på ei fantastisk utsikt over fjord og fjell. Då sig forståinga over at nokon vil busetje seg her, inn. Eg er vant til å bu landleg og å ha utsikt, fortel Kristin med eit strålande smil. Ho er opphavleg frå Myrvåg, og hadde i grunnen sett for seg at det var der ho skulle bu. Men verken ho eller mannen ønskte å bu i eit byggjefelt. Med travle jobbar i Ulsteinvik, drøymte dei om ein bustad i naturen der dei kunne trekkje seg tilbake og finne roa. Fredeleg heimeliv John Ingvald er frå Indre Jøsok, og før han rakk å foreslå å byggje på tomta ved sidan av faren, var Kristin allereie med på planane. Bygginga starta i oktober i år, etter nokre månader med venting på at alle papir skulle bli klare. Dei har ikkje sett nokon dato for innflytting, og Kristin er oppteken av at byggjeprosessen skal vere så positiv og lystbetont som muleg. Men håpet er at huset i alle fall står ferdig til neste jul. Eg veit allereie kvar juletreet skal stå, smiler ho. Faren til John Ingvald er pensjonert snikkar, og hjelper til med bygginga. Han hadde ikkje trudd at nokon kom til å bygge her. Det er kjekt. Og eg trur ikkje dei kjem til å angre, seier han bestemt, og viser til den flotte utsikta og den landlege beliggenheita. Vi håper vi får behalde skulen, trass i at vi ser tendensar til at dei vil sentralisere skulene, seier Kristin, som meiner noko av grunnen til at ho ikkje byggjer i Myrvåg, er skulenedlegginga. Byggefelttomter Men å bu i byggjefelt var aldri aktuelt. Alt i kvardagen er stress. Det var viktig for oss å ha ein heim der vi føler vi kunne trekkje oss litt tilbake, seier Kristin, som har blitt møtt med overrasking av vener og familie. Eg hadde besøk av ei veninne frå Bergen som såg fareskiltet om sauer. Då brest ho saman i latter og kunne ikkje forstå at eg ville bu her, smiler Kristin. Også farfaren hennar var skeptisk då han første gong var med opp vegen til tomta. Han spurde: «Er du sikker på dette, då, Kristin?» Men då han steig ut av bilen og såg den flotte utsikta forsto han at barnebarnet handla rett. Eg kunne ikkje tenkje meg å bu nokon annan stad i heile verda, slår Kristin fast, og legg ikkje skjul på at ho gler seg til å sitje saman med Per Ingvald på altanen og nyte sola, utsikta og stilla. Leikong - ei bygd i vekst Fritt og vilt For det unge paret var det ikkje minst viktig å bu i ei bygd i vekst. - Det er mykje som skjer her på Leikong, med eit aktivt idrettslag og ein levande skule. Jøsok har også sitt eige vel, som mellom anna samlar folk til jonsok i fjøra, fortel John Ingvald. Sæleg er skulen viktig for nybyggjarane. Dei ønskjer seg barn etterkvart, og meiner skulen er avgjerande for om folk vil busetje seg i bygdene. RKristin Myrvågnes og John Ingvald Worren har valt å byggje hus i Jøsokbakken. Det er 50 år sidan sist det vart bygt her.

3 VESTLANDSNYTT 19 Fann draumeplassen på Leik ong Gokart, lysløype, kor og revyar. Det er mykje som skjer på Leikong, ei bygd med nærare 600 innbyggjarar i Indre Herøy. Leikong var den bygda i Herøy som hadde flest fødde per innbyggjar i fjor 13 nykommarar. På Leikanger skule er dei per i dag nærare 50 elevar. Men rektor Jan Helge Langberg meiner talet vil kome opp i 60 elevar om få år. Vi har sett at fleire yngre har etablert seg i bygda vår dei siste åra, noko som gir utslag på barnehage- og skulestatistikken, stadfestar Langberg. Han er glad for den nye tilveksten i bygda, og registrerer med glede at både nye bustadar vert bygt, og at nokre set i stand dei eldre husa som sto her frå før. Det gamle huset og tomta ved sjøen gjorde at Are Pilskog og Siv Midtlien vade å busetje seg på Leikong. Begge er biologar, og likar seg i vêr og vind. Ei levande bygd kom på kjøpet. Are Pilskog er frå Hjørungavåg og Siv frå Aurskog/Høland. Begge er glade i naturen og likar seg i ruskete vêr. Sjølv om Siv er frå det indre Austlandet, trivst ho med klimaet på Sunnmøre. Eg likar at det er litt vêr og vind, og er veldig glad i sjøen, seier Siv. Begge har kajakkar og kan dra til havs rett frå strandlinja på eigdomen sin om dei vil. Det var avgjerande kvalitetar for kvar dei skulle busetje seg. Frå feriehus til draumeheim Stilt og nesten umerkeleg ligg det der, det gamle trehuset med sprossa vindauge. Treet ved sidan av ser nesten ut til å ha som oppgåve å passe på det. Då det vart lagt ut for sal var det svært mange som var interes- serte. Det var regulert til feriehus, og kjøparane såg nok for seg ein flott feriestad ved sjøen. Men Siv og Are ville bu der permanent. Då eg såg huset visste eg at det var dette eg ville ha, seier Siv, som Saman med Are leita etter fleire aktuelle buplassar på Ytre Søre frå Landbrukshøgskulen på Ås der dei studerte. Begge tok sjansen på at dei fekk det vesle huset ved sjøen på Leikong godkjent som bustadhus. Og etter litt fram og tilbake med Herøy kommune, kunne dei i fjor haust endeleg flytte inn. Ville ta i bruk eit gamalt hus Det var litt greia vår at vi ville ta i bruk eit gamalt hus, fortel Are. Han er i tillegg til å vere biolog, også naturfotograf. Saman med broren Sturla driv han filmselskapet Blåst. Are har fleire oppdrag i regionen, no held han mellom anna på med eit prosjekt om silda, som har gyteområde ved Runde. Han meiner Leikong er eit perfekt utgangspunkt for arbeidet sitt, sjølv om han gjerne skulle sett at det fanst endå meir aude naturområde i regionen. Siv har brukt biologiutdanninga si til å undervise på vidaregåande skule. Ho vedgår at det kanskje ikkje er flust av arbeid for universitetsutdanna her ute, sjølv om Miljøsenteret på Runde har opna nye mulegheiter. Likevel kunne ho ikkje tenkje seg å bu nokon annan stad. Godt mottekne Både Herøy kommune og bygdafolket har møtt det unge paret med velvilje og hjelpsemd. Då dei flytta inn, låg det fem sekkar med ved utanfor døra. - Folk er veldig hyggjelege og vi kjenner oss godt mottekne, seier Siv, som framhever Leikong som ei bygd der det er mykje som skjer. Revy, søndagskaffi, basar, Leikongdagar og julegrantenning. Ho må tenkje seg om då vestlandsnytt spør om det er noko ho saknar. - Litt snø, kanskje * Eit hus ved sjøen og strandlinje på Ytre Søre, det var det Are Pilskog og Siv Midtlien drøymde om då dei studerte ved Landbrukshøyskolen på Ås. På Leikong låg draumeplassen. Saman med Linnea på 8 månadar er dei med på den positive veksten for Leikongbygda.

4 20 VESTLANDSNYTT * Karstein Sund er mellom dei større private utbyggjarane i Herøy. På dette området på Teige skal det kome 21 leilegheiter. Sund håper på byggjeoppstart i løpet av våren. Olaus-Jon Kopperstad og Robert Myklebust frå kommunen ser med glede på prosjektet. men understrekar at kommunen skal gjere sitt for å halde framdrifta oppe. Dei ser med glede på at mange private utbyggjarar sjølve tek initiativet for å byggje. Ein av dei er Karstein Sund på Nerlandsøy. Satsar på bustader i 2010 Herøy kommune rettar fokuset på å skaffe nok ledige tomter og bustader til folk i Det må til om målet på innbyggarar innan 2020 skal bli innfridd. 21 leilegheiter på Teige, 11 leilegheiter i Mohamarbygget, 28 på Myklebust og 12 i Huldalen, kan nemnast av konkrete prosjekt som er i sving. I tillegg finst ei rekkje bustadtomter i dei kommunale byggjefelta og nokre hos private utbyggjarar. Mange byggfirma er i sving for å etterkome behova til eldre og yngre i Herøy. Kommunen meiner dei gjer sitt beste for å tilretteleggje, og skal mellom anna kjøpe 10 nye leilegheiter årleg av ulike byggfirma. I tillegg byr dei på gratis tomter. I Kvalsvika er det framleis tre gratistomter igjen, på Remøya fire. I Feirelia er alle gratistomter opptekne. Men det er framleis ledige tomter både i Feirelia og på Remøya, men då til vanleg pris, informerer eigedomsleiar Robert Myklebust. Saman med Jarl Martin Møller frå utviklingsavdelinga, ordførar Arnulf Goksøyr og assisterande rådmann Olaus-Jon Kopparstad orienterer han om bustadsituasjonen i kommunen. Vil bu sjønært Målet er at mange fleire skal få bu der dei vil. Mange vil bu i byggjefelt, men det er også fleire som ønskjer å nytte seg av mulegheita til å bu landleg og sjønært. Men dyrka mark ned til sjøen, mykje funn etter arkeologiske undersøkingar og forbud mot bygging i 100-meterssona vanskeleggjer ofte byggeprosessen og gir langvarig handsaming. Mange instansar må inn i prosessen, og Goksøyr presiserer at Herøy er den kommunen i fylket som søkjer mest om dispensasjon frå dette. - Vi vil gjerne hjelpe, men det er fylket som er siste instans. Vi prøver å leggje til rette så godt vi kan men fylket avgjer, slår Goksøyr fast. Det lettaste er å bestemme seg for å byggje i eit område som er regulert frå før. Goksøyr meiner folk nærast kan få byggjeløyve på dagen om dei bestemmer seg for å byggje i eit slikt område. Han meiner sakshandsamingane stort sett går rimeleg raskt og greitt, men vedgår at han har døme på det motsette. Det er berre å beklage, men nokre gonger er det rett og slett andre instansar inne i biletet, eller andre forhold vi ikkje rår over, seier Goksøyr, som presiserer at kommunen har stort trykk på å få på plass fleire bustader i Satsar kraftig Indre Bergsøy er eit område som skal byggast ut, og her er det naturleg å sjå føre seg potensielle bustadar. Indre Leine, Kopparstad og Eggesbø er døme på andre område som skal huse mange bustader. Kommunen set alle klutar til for å få på plass nok bustadar for å nå målet om innbyggjarar innan Når vi no satsar kraftig på å tilretteleggje tomter må folk vere klar over at det kan gå utover noko anna. Vi er nøydde til å prioritere, understrekar ordføraren. Han presiserer også at kommunen ikkje kan gjere jobben åleine, men er avhengig av at byggfirmaa kan byggje til ein fornuftig pris. Vi ønskjer å leggje til rette for alle som kan tenkje seg å byggje, seier assisterande rådmann Olaus-Jon Kopperstad. Eigedomsleiar Robert Myklebust legg ikkje skjul på at eigedomsutvikling kan vere ein langdryg prosess. - Det er ulike myndigheiter som skal inn, og så kjem det eksterne faktorar som ikkje vi rår over, slik som finanskrisa, seier Myklebust, Ting tek tid Saman med fem andre grunneigarar er Karstein Sund etter fleire år med tilrettelegging klar til å starte bygging av 21 leilegheiter på Teige. Området ligg flott til, med utsyn til sjø og fjell. Og fem minutt unna ligg Fosnavåg. Nedanfor bustadfeltet er Karstein i ferd med å lage til eit flott uteområde, og har nett kjøpt eit ekstra stykke der han ser føre seg ein badestrand. ønskjer også å lage til ein fin sandstrand etterkvart. Han trur mange eldre herøyværingar vil setje pris på å kunne flytte inn i lettbudde leilegheiter nær sjøen. Her er sol heile året og ei fantastisk beliggenheit, seier Sund som sjølv har vakse opp her og driv den lokale Spar-butikken. Det er også ein grunn til at han vil ha fleire bustader i området, ønsket om at nærbutikken skal overleve. Ovanfor leilegheitskomplekset planlegg han også fleire einebustader. Status reguleringsplanar Leine 1 9 nye tomter Ferdigstilling: Vinteren 2010? Eggesbøjorda 15 bustadeiningar konsentrert, 9 einebustader Ferdigstilling: vår/sommar 2010? Sentrumsteigen 20 leilegheiter i nytt bygg, 7 leilegheiter i eksisterande bygg Ferdigstilling: vår/sommar 2010? Vågsholmen Leilegheiter og einebustader Ferdigstilling: Kystverket har trekt motsegn Indre Bergsøy 150 einebustader, 75 bueiningar konsentrert Ferdigstilling: Arkeologisk utgraving vår/sommar 2010 Indre Leine 46 nye tomter og 9 bueiningar konsentrert Ferdigstilling: 1. halvår 2010? Hjelmeseth 5-7 tomter for einebustad Ferdigstilling: våren 2011? Myklebust 4 bueiningar konsentrert Ferdigstilling: vår 2011? Frøystad 30 tomter nye tomter Ferdigstilling: vår 2011? Dragsund 10 nye tomter Ferdigstilling: vinter 2011?

5 VESTLANDSNYTT 21 Bustader til sals i Herøy og Ulstein Dragsund, HERØY Leilegheiter i firemannsbustad, 1 ledig! 70 m² Med garasje Pris kr Arbeidet har starta Frøystad 23, HERØY Leilegheiter i tomannsbustad, 1 ledig 130 m² Med garasje Pris kr Arbeidet har starta For fleire prosjekt ta kontakt med oss Vi kan også treffast på messa på Herøy kulturhus tysdag 29. desember frå kl Langereina 17, ULSTEIN Vi ynskjer alle ei God Jul og eit Godt Nytt År! Salssjef Odd Martin Velsvik, tlf Tlf , For meir informasjon sjå Johanmarka, EIKSUND Leilegheiter i tomannsbustad 130 m² med garasje med garasje Pris kr Arbeidet har starta Flott tomannsbustad med garasje 125 m² Med garasje Pris kr ,- Opningstider i jula: Onsdag 23. desember Måndag 28. desember Tysdag 29. desember Onsdag 30. desember Frå måndag 4. januar KVADRATBYGG AS vil stå for sal av leilegheiter for to utbyggingsselskap i Herøy. Alle leilegheiter har heis og garasjekjellar. Kvadratbygg UTBYGGING AS vil bygge 12 leilegheiter i HULDALEN. Storleik frå ca m2. Forventa oppstart påske FOSNAVÅG utbygging as er igang med byggesteg 1 på MYKLEBUSTVATNET VEST. Bygg B har 12 leilegheiter frå ca 50 til ca 80 m2. Ferdigstilling av Bygg A mars Ferdigstilling av Bygg B sommaren/hausten Be om prospekt: Tlf E-post Kontaktperson Idar Warholm

6 22 VESTLANDSNYTT VIL DU JOBBE INNAN OFFSHORENÆRINGA? MØT OSS PÅ STAND PÅ KULTURHUSET 29.DESEMBER KL

7 VESTLANDSNYTT 23 Det spirer og gror i Torvika For fem, seks år sidan tok noko til å skje i Torvika. Bygda som folk flytta frå fordi dei var redde den skulle bli fråflytta, fekk plutselig nye, unge innbyggjarar. I det sparsamelege desemberlyset ligg Torvik gråkald og tilsynelatande forlete. Hurtigruta har gått og sola er borte. Men om ein ser seg litt rundt får ein auge på fleire nye hus, og ut av dei myldrar det unge familiar. Dei fleste mellom 28 og 36 år. Det var viktig for oss å sleppe å bu i byggjefelt og kunne bu landleg, seier Per Hugo Torvik, som ønskte å ha det fritt rundt bustaden sin. Viss ikkje, kunne han like gjerne ha budd i ein by. Han og sambuaren bur i eit hus han bygde om til tomannsbustad. No ser dei etter tomt for å byggje einebustad. Vi vurderer å byggje her, sidan så mange på vår alder har valt å kome tilbake og vil bu her, stadfestar han. Til saman har 10 familiar etablert seg her dei siste fem åra. Vanskeleg med tomt Fleire av familiane ønskte å bu utanom byggjefelt. Men å få attraktive tomter var, og er vanskeleg å få tak i. Dyrka mark er ofte hinderet. Nokre har opplevd sein sakshandsaming frå kommuna si side, andre har ikkje noko å utsetje. Uansett bør dei folkevalde vere bevisste si oppgåve og hugse at det faktisk er folk bak søknadane, understrekar Margareth Kvalsvik Jensen. Saman med ektemannen opplevde ho at saka hennar stoppa opp i planutvalet. Løysinga vart å ta over garden til faren, i staden for å skilje ut ei tomt. No har dei slått seg til og trivst i Torvik, men presiserer at når ein snakkar om «Herøyløft» bør kommunen leggje til rette for der ein vil bu og ikkje til bratte byggjefelt. Kjenner seg priviligerte Vi kjenner oss priviligerte som får bu så nær sjøen og familien. Slike ting som å sjå hurtigruta gjennom stovevindauga er fantastisk, seier Torill Steinsvik Notø, som sjølv vaks opp i fjøresteinane her ute. Mange oppgir det å ikkje vere redd for ungane sine som ein vektig grunn for å busetje seg i Torvika. Det er fritt og nært, og det einaste vi ønskjer oss no er gangveg til og frå bygda, samstemmar familiane. Seks nybygg har kome opp dei siste åra, medan tre gamle hus er restaurert eller under restaurering. Fjøra naturleg samlingsplass Familiane har vore så opptekne med å etablere seg at dei ikkje har hatt tid til å vere særleg sosiale. Men møteplassen vert naturleg nok fjøra som i gamle dagar då dei vaks opp. Berre i løpet av dei siste tre månadene har det blitt fødd tre barn. Og til saman har familiane 15 barn. Også dei eldre setter pris på at ungdomen kjem tilbake. Vi får positive tilbakemeldingar frå dei eldre i bygda som synest det er kjekt med nybygg og unge tilflyttarar, seier Kine Båtevik Sundnes. * I løpet av dei siste åra har det kome fleire nye tilflyttarar til Torvik. Frå venstre: Kjartan Sundnes, Kine Båtevik Sundnes og Daniel, Endre Notø, Torill Steinsvik Notø, med Tor Isak i vogna, Monica Frantzen Steinsvik, Margareth Kvalsvik Jensen, Vidar Hungnes med Mille, Marte Vike Hungnes med Olea, Per Hugo Torvik, Asgeir Djupvik og Margrethe Djupvik. Barna framme (f.v) Odin Steinsvik, Eskil Steinsvik, Andreas Remøy Torvik,Elvira Remøy Torvik. Kvalsund & Teige Byggefelt As 6098 Nerlandsøy - Tlf v/ Karstein Sund LEDIGE BUSTADTOMTER Flotte utsiktstomter! Oppstart av feltet 4. januar 2010.

8 24 VESTLANDSNYTT * Inger-Anne Almestad (t.v) og Lene Moen Karlsen har flytta heim etter mange år i Oslo. Stilla veg opp for bylivet Etter fleire år i Oslo, og ein rekkje tilfeldigheiter, bestemte Inger-Anne Almestad og Lene Moen Karlsen for å ta med seg familien og flytte heim. Det har dei ikkje angra på. - Sjå himmelen då, Mamma! Sånn hadde vi ikkje i Oslo! Kommentaren frå 5-åringen til Lene Moen Karlsen er skildrande for korleis familien opplever veret i Herøy. Foreldra er vokse opp i fjøresteinane med ver og vind, medan dei to barna har gått sine første barnesko i Ålesund og Oslo. At dei valde å flytte heim var nærast ein tilfeldigheit. Lene var informasjonsansvarleg i eit internasjonalt selskap i Oslo, men kjente at ho ville gi ungane noko av den same oppveksten som ho sjølv hadde hatt. Etter nokre år i Oslo var dei på tur til å busetje seg i Ålesund. Men før det skjedde var dei innom Fosnavåg på julebesøk, og romjulssamlinga på Kulturhuset i Fosnavåg baud på andre mulegheiter. Romjulssamlinga gav jobb Eg vurderte ikkje Fosnavåg som ein mulegheit, då det dei siste åra har vore lite passande stillingar, seier Lene, som stakk innom romjulssamlinga for å sjå kva bedriftene hadde å tilby og treffe gamle kjente. Der låg det ei stilling ho kunne tenkje seg. Ei stilling som ho sjølv kunne vere med på å forme. Knappe fem måndader seinare var ho nytilsett som reiseliv- og sentrumskoordinator for Fosnavåg sentrum. Sidan har ho vore med på å forme to nye festivalar, og har ein aktiv rolle med i det som skjer rundt om og i sentrum. Likevel likar ho seg aller best på søndagane - då alt er stengt. Det beste med å kome heimatt til Herøy er stillheita. Stillheita og vêret, meiner Lene. Inger-Anne Almestad nikkar. Begge sit på kafeen Kalimera og fortel om kvifor dei valde å flytte heim. Inger-Anne er opphavleg frå Almestad i Sande, og var den som eigentleg skulle ta over garden. Men allereie i 1987 flytte ho heimefrå. Først til Trondheim, så til Oslo. Tenkte på Ulsteinvik Inger-Anne arbeidde og treivst som lærar på Bryn i Oslo, men ho hadde planar om å starte butikk på Nordstrand. Ein draum ho lenge hadde sysla med. Alt var klart, det einaste som mangla var lokalar. Då det ho hadde sett seg ut vart selt, måtte ho tenkje i nye baner. Tanken om ein butikk i Ulsteinvik, eller kanskje Fosnavåg, dukka opp, og ho følgte med på Internett og i avisene om det dukka opp passande lokalitetar. Ho var i grunn mest innstilt på Ulsteinvik. Det var ein pågåande prosess som vart styrt av fleire tilfeldigheiter, seier Inger-Anne, som legg til at presset frå svigerinne og herøyværing Laila Kvalsund Solhaug hjelpte på. Og då ho bad om eit møte med Næringsforumet som berre møtte ho med velvilje og iver, bestemte ho seg tilslutt for å satse i Herøy og starte livsstilsbutikken Bella Blå. Lene nærast hopper av iver i sofaen. Fosnavåg sitt særpreg er jo akkurat nisjebutikkane, så vi ville veldig gjerne få ho hit, stadfester Lene. I dag er Inger-Anne glad for at det vart akkurat Herøy. Større ektheit Eg kjente at eg var ønskt hit, og det positive møtet med Næringsforumet hadde nok ein avgjerande betydning for at det vart Herøy, stadfestar Inger- Anne. Ho meiner å oppleve ein større ektheit mellom innbyggjarane i Herøy enn i Oslo. For Lene var dei mange voldsepisodane ho dagleg høyrde om på radio noko av grunnen til at ho ville flytte. Tanken på å sleppe ungane ned fire etasjer for å leike åleine ute var ikkje noko ho ønskte. Men hovudgrunnen for både Inger-Anne og Lene var familien og naturen. Dessutan hjelpte det at kommunen hadde ledige barnehageplassar. Ikkje heilt problemfritt - I Oslo er det nærast umuleg å få seg barnehageplass, seier Inger-Anne og Lene, som begge har to barn kvar. Dei meiner den gode barnehagedekninga er med på å gjere Herøy til ein attraktiv bustadkommune. Og i tillegg er det fantastiske barnehagar, seier Inger-Anne. Lene si jente, Emilia, slo om frå Oslo-dialekt til kav fosnavågar etter eit par månader. Inger Anne vedgår at ho var meir betenkt med tanken på å flytte heim. Ho og mannen har to adopterte barn frå Sør-Afrika, og ho var spent på korleis samfunnet ville møte den særskilte familiesamansettinga deira. Overgangen har ikkje vore heilt problemfri. Barn er direkte og seier gjerne det dei tenkjer utan å meine å såre, seier Inger-Anne, som fortel at eldstemann nok har fått meir fokus på eiga hudfarge enn han hadde før. Inger-Anne underviste på ein skule der over 50 prosent var minoritetsspråklege. Der var ikkje slikt eit tema. Sjølv om der har kome mange fleire nasjonalitetar til i Herøy etterkvart, er det framleis eit punkt tilsette i oppveksteiningar og andre vaksne bør vere merksame på. Det beste hadde vore om vi var fargeblinde slik at ulik hudfarge ikkje var eit tema, og alle heller kunne sjå kvarandre som menneske. Frisk sjøluft betre enn kafé Både Inger-Anne og Lene meiner dei korte avstandane i Herøy er befriande. Også den friske sjølufta, stormane og stillheita trekkjer dei fram. Eg kan gå og smile for meg sjølv når eg går langs kaia, seier Lene, og Inger-Anne kompletterar: Same her. Kvar veke når eg parkerer på Almenningen tek eg eit bilete av havgapet og sender nedover til venane mine i Oslo, smiler ho. Som kanskje aller mest saknar det livlege kafélivet om søndagane, når ho hadde fri. No har eg høve til å nyte dei deilige lefsene til mamma i staden, seier Inger-Anne, og Lene legg til: Eg saknar søndagane i Oslo, men stillheita i Herøy veg opp for alt. Med utsyn over fjord og fjell ligg kontora til Sunnmøre Seafood på Moltustranda. Her går daglegspråket på engelsk. Sverige, Estland, Litauen, Polen, Frankrike og Russland. Det er nokre av nasjonalitetane til dei som jobbar på Sunnmøre Seafood (Sunsea). I administrasjonen vert ein først møtt av Catherine frå Normandie. Deretter kjem Paula frå Sverige og ønskjer varmt «Velkömmen». I krokane sit Sveinung Bergh og Bente Krumsvik, rotnorske og trygt skjerma for blitzen, medan Julia Li, eller Xinxia som ho kallast i heimlandet, gjerne fortel om kvifor ho kom til Norge og jobbar på akkurat Moltustranda. Reker og kjærleik For fire år sidan importerte Julia reker for eit stort firma i Kina. Ho vart då kjent med fleire norske firma, mellom anna Friomar i Fosnavåg som eksporterer blåkveitehovud til Kina. Etterkvart fekk Julia seg kontor i Ålesund gjennom det kinesiske firmaet. Ho likte vestkysten av Norge,

9 VESTLANDSNYTT 25 TUSSAFIBER få verda HeiM Til DeG. når du Vil. * Internasjonalt på Moltustranda naturen, den friske lufta og at gatene var reine. Sjølv er ho frå Nantong, ikkje så langt frå milliardbyen Shanghai. - Eg likar å reise og treffe folk, og hadde lyst til å reise til Norge, forklarar Julia, som møtte kjærleiken i fiskeindustrien. I 2005 flytta ho til Fosnavåg og gifta seg med Sveinung året etter. I dag jobbar dei saman på Sunsea. Møtte Remøy i Kina Første gong Julia høyrde om Herøy og Fosnavåg, var for fleire år sidan då ho arbeidde med rekeimport. Då trefte ho Fredrik Remøy gjennom forretningar i Shanghai. Han fortalde om staden han kom frå og kva for rolle fisket hadde for innbyggjarane på heimplassen sin. Julia såg for seg ein bitteliten plass med mange reketrålarar. Då ho flytte hit sjølv for tre år sidan, syntest ho Fosnavåg var veldig interessant. Det er ein liten, men veldig internasjonal stad med alle slags mulegheiter, seier Julia, som meiner internasjonal forretning er den same overalt, berre teknologien er til stades. Og vedgår at det er noko av grunnen til at ho kunne bu her. I 2007 vart ho tilsett i Sunsea for å utvikle marknaden i Asia. Det er ein jobb ho trivst godt med. Fransk opning Alle dei ulike nasjonalitetane gjer det spennande for fleire enn Julia å jobbe på Sunsea. Catherine Fournier trivst i eit internasjonalt miljø. Ho har budd i Paris sidan ho var 14 år, og studerte i Barcelona. Deretter reiste ho rett til Trondheim i Norge. Ho vart fortalt at ho måtte vere budd på at nordmenn kunne vere kalde og sjenerte. Men Catherine vart positivt overraska. Folk er snille og greie, stadfestar ho, som no bur i Ålesund og pendlar til Moltustranda kvar dag. Paula Sandanger er frå Jungkile i Sverige, og fungerer både som kvalitetsikringssjef og plassjef. På årets julebord heldt ho tale både på norsk/svensk og russisk. Heldt tale på russisk Eg fekk hjelp av to tilsette, éin polsk og éin russisk, til å formulere det eg ville seie, smiler Paula, som fekk fram bodskapen på ein forståeleg måte. Bedrifta har 33 fast tilsette og 19 innleigde arbeidarar, mange av dei frå Aust-Europa. Oppe i administrasjonen er det panaromautsyn mot Herøyleden og Mjølstadneset. Det er ope kontorlandskap og mange slags språk vert nytta i kvardagen. Sveinung sit i telefon og handlar fisk på flytande engelsk, Catherine på fransk. På andre sida sit Julia og svitsjar frå norsk til kinesisk på brøkdelen av eit sekund. Det er ein miks av språk her, men humoren vår er felles, smiler Paula. Tussafiber på romjulssamling Du treff oss på Herøy Kulturhus tysdag 29. desember frå kl Kva får du med Tussafiber? Med Tussafiber kan du velje den delen av medieverda du likar best. Akkurat når du vil. Du får betre underhaldning, enklare kommunikasjon og raskare informasjon alt i ein pakke, rett heim til deg. Tussafiber gjer framtida kjekkare. Tussafiber TV/radio spennande kanalpakkar frå Get interaktivt TV sjå det du vil når du vil Filmleige når du vil Programguide program ei veke fram i tid TeleFon telefon til betre pris internett internett med superhastigheit (10/10, 20/20, 50/50 Mb) status for utbygging i Herøy: bøe/sande - utbygging vedteke røyra - utbygging vedteke. fleire felt under planlegging i tussafiber.no

10 26 VESTLANDSNYTT Aktiv fritid i havlandet Herøy! Vil du bu Nye attraktive leilegheiter i sjøkanten i Fosnavåg sentrum? Med fri tilgong til hav og fjell er Herøy eit eldorado for friluftsmenneske. Her kan ein planleggje ulike fjellturar, både barnevenlege og dei meir utfordrande der du må ta i bruk klatreutstyr. Det finst fleire klatrefelt, og i Mulevika kan du nesten bruke havet som eit sikkerheitsnett. Både kajakk-klubben og dykkarklubben har svært aktive medlemer, fordi Herøy er akkurat like vakker over som under vatn, fortel Lene Moen Karlsen. Faktisk er havet i Herøy rangert som eit av verdas vakraste dykkarparadis. Det klare, reine vatnet og omfanget av fisk er eventyrleg, vitnar dykkarane om. I tillegg er Herøy gode på sport. Både når det gjeld fotball, handball og friidrett. Herøy kommune har eit rikt og aktivt kulturliv med fleire aktive og dyktige kor, Janitsjarkorps og Brasskorps, skulekorps i mange av bygdene, fleire aktive idrettslag, fleire ungdomsklubbar, ein av dei største og mest aktive kulturskulane i fylket og ei rekkje barneforeiningar, søndagsskular og ymse andre organisasjonar. I tillegg har kommunen fått Fritidsbadet med symjeskule og eit rikt tilbod for dei fleste. Her er det som kjent store utbyggingsplanar som ein håper å få sette ut i livet i løpet av komande år, og som vil verte presenterte på romjulssamlinga neste onsdag. Kulturtilbod For dei som trivst betre med scenetepper og teatersminke, har Herøy også fleire kulturelle evenement å by på. Kulturskulen er ein av dei beste i landet, med svært dyktige lærarar. Kvart år syner barn og ungdom fram noko av det ypparste innan Totalrenovering av «Mohamarbygget» i Fosnavåg sentrum er igang. 11 nye leilegheiter vert lagt ut for salg våren Geir Åge Flø Kundeansvarleg næringsliv Laila Sivertstøl Kundeansvarleg personmarknad Du treff oss på Herøyløftet si romjulssamling på kulturhuset. Leilegheitene er i størrelsen 63,7 m 2 til 110 m 2 fordelt på 4 etasjar. Besøk heimesida vår www. eiksundeiendom.no, for meir informasjon om prosjektet, eller ta kontakt på tlf:

11 VESTLANDSNYTT 27 dans, musikk og teater. I 2010 skal mellom anna utandørs-teatret Runde-Lunde-spelet visast for tredje gong. Alle rollene av barn. Storesystera er Herøy-spelet, som nærast har blitt ein institusjon i Herøy. Over 200 er med i spelet, anten som hird, vikingbarn eller herjunger. I dei leiande rollene speler kjente skodespelarar. Dei siste åra har Agnes Kittelsen tolka hovudrolla som «Unn den fagre». Regissør er Gerald Pettersen, opphavleg herøyværing og med føtene godt planta i norsk kulturliv. trigge til enno fleire lokale band. I front går Black Age, som kom langt i UKM-finalen tidlegare i år, og som blir brukt flittig på arrangement på heile Ytre Søre. Herøy er også kjend for jazz-miljøet sitt, og har fostra fleire gode musikarar, som til dømes Norvald Dahl og Elise Nærø. Elise kjem til romjulstreffet og underheld. Noko av det som skjer i løpet av våren: UKM laurdag 6. februar. Herøyhorn med Herøyfestival laurdag 13. mars. Stort MOT-arrangement 9. april. Herøy Janitsjar med Rockemusikalen Jesus Christ Superstar i Herøy kyrkje laurdag 10. april. Ongar er rare fredag 16. april. Vårkonsertar kulturskulen april. Amcar-show 1. mai. Danseshowa til Kulturskule 20. mai. Vårkonsert m/ Bergsøy blkor søndag 6. juni. Danseshow kulturskulen 12. juni. Maritim sommarfestival juni. Herøyspelet juli. PIR-fesival for dei unge 4. sept. Makrellfestival sept. Kjende artistar Kulturhuset har fleire spennande prosjekt utover våren. Kulturleiar Andreas Kvalsund arbeider med å få på plass artistar som Anne Kat Hærland, Dagfinn Lyngbø, Great garlic girls (GP Show), Henning Kvitnes og Jonas Fjeld, Tango for to, Onger er rare, Breivik & Hope, Ole Paus, Jan Teigen & Anita Skorgan. - - Framunder jul til neste år håper vi på Oslo Gospel Choir og Jul i Skomakargata. Kva vi får av desse, er framleis litt uklart, informerer Kvalsund. Ein handfull kultur Vidare finst her kino, eit velassortert og aktivt bibliotek og fleire festivalar. Sommarfestivalen har blitt ein av Sunnmøre sine største festivalar, med besøkande båtar frå fjern og nær, eit rikt kulturtilbod og mykje, mykje musikk. Makrellfestivalen og Pirfestivalen såg sitt lys i år, og slo enormt an. Makrellfestivalen var ein kjærkoma hyllest til makrellen i herøyfolket si historie. Fiskerihistoria til Herøy, som er ein av dei største fiskerikommunane i Norge, er sentral under Makrellfestivalen. Under festivalen vert det lagt vekt på smak av kysten, der publikum får smakebitar av både tradisjonelle og lokale rettar, samt lokale råvarar tilreidd på utradisjonelle vis. Festivalen har særleg fokus på blå mat & musikk, medan Pir-festivalen er eit spennande prosjekt for ungdom med aktive, ungdomsretta aktivitetar. I tillegg er det underhaldning med nasjonalt kaliber på scena om kvelden. Band i knopp Dei siste åra har også band- og musikkmiljøa knoppa seg i Herøy. Både yngre og godt vaksne har samla seg i kjellerlokaer, garasjar og øvingsrom på skulane, og levert varene sine på festivalar og andre arrangement. Det einaste som manglar for at banda verkeleg skal bløme, er om kommunen kan kan leggje til rette med skikkelege bandlokaler. Det ville nok ikkje berre inspirerere, men også Vi tek vare på lokale verdiar - og hjelper deg på vegen Bank. Forsikring. Og deg. Ny bolig? Ta oss med i planleggingen Vågsgata Fosnavåg Tlf.: nordea.no Møt oss på romjulssamlinga. Vi har stand på kulturhuset. Søk talentstipend Talentstipend skal gi unge personar med talent høve til å utvikle evna sine og vere med på å byggje idretts- og kulturlivet innan sitt område, regionalt og nasjonalt. Talentstipend vert gitt til inntil 4 personar i alderen 15 til 25 år. Tildeling skjer etter søknad, til råding frå andre eller ved at SpareBank 1 kjem med eigne vurderingar. Stipendet er på: kr ,- Søknadsfrist: Søknadsfrist Les meir på Les også om andre gåver på Snakk med oss før du går på visning. Våre kunderådgivere hjelper deg å finne den finansieringsløsningen som passer for deg og din økonomi. Ta kontakt med oss. Gjør det mulig

12 28 VESTLANDSNYTT * Bindeleddet til omverda: Olaus-Jon Kopparstad frå Herøy kommune og Ivar Driveklepp frå Tussa IKT meiner framtida er lysteknologi. Her med fiberkablane på Rådhuset som teknologisk knyter dei saman med resten av verda. Herøy - ei fiberlengd føre Herøy er ein føregangskommune når det gjeld å tenkje nettbasert infrastruktur. Det stadfestar administrerande direktør i Tussa IKT, Ivar Driveklepp. Tussa og Herøy samarbeider om utbygging av fleire fiberstrekningar i kommunen. Samarbeidet gir fiber til ulike kommunale lokasjonar, og til private bustader og næringsliv i Herøy. Det vil seie raskare nettilgang, betre sikkerheit mot brot, og gode underhaldningspakkar til husstandane. Bakgrunnen for utbygginga er at Herøy ønskte å knyte saman dei kommunale bygga sine. Samtidig ville dei at både innbyggjarar og næringslivet i kommunen skulle få ta del i den framtidsretta teknologien. Føregangskommune I staden for å løyse små nettverksproblem først, valde Herøy å sjå framover og arbeide for å byggje ut bakkenettet med fiber til mesteparten av kommunen. Dei ser framover og har hatt ei offensiv vinkling på å få dette til, seier Driveklepp. Offensiven til Herøy er ein vinnvinn-situasjon både for kommunen og Tussa. Resultatet av initiativet til Herøy er at kommunen har fått 7-8 millionar i såkalla Høykom-midlar, noko som gjer at Tussa kan investere. Samanfallande interesser Vi har hatt felles interesser. Førsteprioriteten vår låg i å knyte saman dei kommunale bygga våre. Vi såg også at framtida var fiber og prøvde difor å tenkje heilheitleg, seier assisterande rådmann Olaus-Jon Kopperstad, som er oppteken av at alle innbyggjarane skal ha problemfri netttilgong. Kommunen har tenkt fiber og kvalitet, med fokus på regional nettilgong, stadfestar Driveklepp. Samarbeidet omfattar ein sjøkabel mellom Ulsteinvik og Arhaug. Resultatet er ein redundant fiberring mellom Ulstein og Herøy. Det betyr at dersom det skulle bli brot i fiberkabelen, kan vi snu trafikken andre vegen utan ventetid for kundane, seier Driveklepp. Frå før har Tussa ved hjelp av Eiksundsambandet realisert ein fiberring mellom Ørsta og Ulsteinvik. Begge desse ringane vil sikre eit stabilt fibernett i Herøy med høg oppetid. Kvar og når? Samarbeidet så langt er knytt til fiberstrekningar i området frå Nerlandsøya, over Bergsøya, Mjølstaneset, Leinøya, Nautøya, Tjørvåg og Dragsund til Leikong. Ein del strekningar er under utbygging, medan andre skal byggjast i Tussa har som mål at 1000 nye hustandar i nedslagsfeltet på Sunnmøre skal få fiber kvart år. Røyra, Bø og Sande er dei bustadområa som først får tilgong til fiberkablar. Det er område som har vist stor interesse, og det har avgjerande verknad på at Tussa faktisk byggjer ut, vedgår Driveklepp, som er avhengig av at minimum 60 prosent teiknar kontrakt før gravemaskinene kjem. Under romjulstreffet vil Tussa IKT vere til stades, slik at innbyggjarar frå kvar krins kan melde si interesse. Summen av dette vil avgjere rekkjefølgja på utbygginga, slår Driveklepp fast. 5-årsplan Runde, Remøy, Sandvika og Moltustranda er ikkje tekne med i 5-årsplanen, men vil kome etterkvart. Først vert sentrum bygt ut, deretter bevegar arbeidet seg gradvis ut mot krinsane. Driveklepp presiserer likevel at om kundar er villige til å gjere dugnadsbasert arbeid for å få fiberkablar, slik dei gjorde på Runde for å få ADSL, vil Tussa vurdere området. Dess fleire som er villige til å gjere dugnadsbasert arbeid slik som å grave grøfter, dess meir er Tussa villige til å leggje ned fiber, stadfestar Driveklepp. Dei neste åra vil Tussa satse 200 millionar kroner på å byggje ut fiber i ulike felt på heile Søre Sunnmøre. Sande kommune skal vurderast i løpet av 2010.

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår?

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Innlevert av 7B ved Bergsøy skule (Herøy, Møre og Romsdal) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i klasse 7B har mange ulike ting vi lurer på, og synes det høyrdes spanande

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

OK, seier Hilde og låser.

OK, seier Hilde og låser. 4 Tor Arne, Mie og Markus skal i symjehallen medan Hilde og eg er på kunstutstillinga. Hilde stressar med å sjå etter at dei har fått alt med seg. Eg står og ventar. Eg merkar eg er utolmodig, eg kan ikkje

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

FLYTTING TIL OG FRÅ BYKLE

FLYTTING TIL OG FRÅ BYKLE Samandrag av prosjektrapport FLYTTING TIL OG FRÅ BYKLE Ei kvantitativ kartlegging av flyttegrunnar blant folk som har flytta til og frå kommunen dei siste fem åra Spørjeskjema er utforma av Bykle og Hovden

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule 10. september var Anne Brit og Mari frå Leikanger kommune på besøk hjå 9. trinn på Leikanger ungdomsskule. Tema for samlinga var lokaldemokrati,

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn Dans meg Lat meg sjå deg utan andlet, lat meg gå med deg i skogen utan klede. Vis meg dit du aldri før har vore, sei meg det du aldri før har tenkt. Våg meg utan sko og utan pust. Dans meg dit du vil Hudsong

Detaljer

Elevundersøkinga 2016

Elevundersøkinga 2016 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Undarheim skule (Høst 2016)_1 18.11.2016 Elevundersøkinga 2016 Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Prikkeregler De som svarer

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Lundefuglnettene av ruce McMillan Kvart år får den islandske øya Heimaøy besøk av svartkvite fuglar med oransjefarga nebb som kjem for

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

STOR FELLES ARBEIDS- MARKNAD OG VARIERT ARBEIDSLIV

STOR FELLES ARBEIDS- MARKNAD OG VARIERT ARBEIDSLIV STOR FELLES ARBEIDS- MARKNAD OG VARIERT ARBEIDSLIV Førde by er fylkessenter i Sogn og Fjordane, og kommunen har nærare 13 000 innbyggjarar. Men kommunane i Sunnfjord gror meir og meir saman, og Førde ligg

Detaljer

Spørjeskjema for elevar klasse, vår 2017

Spørjeskjema for elevar klasse, vår 2017 Spørjeskjema for elevar 5.-10. klasse, vår 2017 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går

Detaljer

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 1 2 Metode Undersøkinga er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/ all/nl-19980717-061.html Opplæringslova kapittel 9a. Elevane sitt

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Heilårsbruk av hus på gard og i grend

Heilårsbruk av hus på gard og i grend Heilårsbruk av hus på gard og i grend Historikk 1999: Gardsformidlingsprosjektet. Samarbeid med bondeorganisasjonane. Kartlegging av ledige gardsbruk. Kr.150 000 til seljar. På 1,5 år vart denne ordninga

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Camilla Storøy Hermansen MEDL KRF Kjell Runde MEDL FOLK/SP Margaret Leinebø MEDL H Per Kristian Furø MEDL AP

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Camilla Storøy Hermansen MEDL KRF Kjell Runde MEDL FOLK/SP Margaret Leinebø MEDL H Per Kristian Furø MEDL AP MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Formannskapet Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 03.02.2015 Tid: 13:30 15:30 Medlemer som møtte: Arnulf Goksøyr Leder H Tor-Sindre Steinsvik Medlem H Ann-Kathrin (Tine) Storøy

Detaljer

Info til barn og unge

Info til barn og unge Rein Design Har du vore utsett for seksuelle overgrep, eller kjenner du nokon som har vore det? Det er godt å snakke med nokon du kan stole på, og du treng ikkje sei kven du er. Vi vil hjelpe deg. Kontakt

Detaljer

Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde

Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde Maria Parr Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde Illustrert av Bo Gaustad Det Norske Samlaget Oslo 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av eboknorden 2013 ISBN 978-82-521-8583-6

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Bli verande eller reise vidare? avgjerande faktorar når høgt utdanna vel å bu og arbeide i distrikta

Bli verande eller reise vidare? avgjerande faktorar når høgt utdanna vel å bu og arbeide i distrikta Bli verande eller reise vidare? avgjerande faktorar når høgt utdanna vel å bu og arbeide i distrikta Bygdeforskingdagen, Trondheim 5. november 2013 Finn Ove Båtevik Ein studie av bedrifter og tilsette

Detaljer

FØRDE TOMTESELSKAP. Brendeholten

FØRDE TOMTESELSKAP. Brendeholten FØRDE TOMTESELSKAP Brendeholten Plassering Slåttebakkane er eit godt etablert byggefelt i Førde, med ferdig utbygd infrastruktur. Det nye feltet ligg mellom den eldre delen av Brendeholten og Hjortefaret.

Detaljer

5 stk flotte bustadtomter til sals

5 stk flotte bustadtomter til sals Eikefjord sentrum 5 stk flotte bustadtomter til sals Side 1 Fakta om tomtane Eikefjord ligg midt mellom Florø og Førde. Berre 25 minutts køyring til Florø og 30 minutts køyring til Førde Tomtane er sjølveigartomter,

Detaljer

Jon Fosse. Kveldsvævd. Forteljing. Oslo

Jon Fosse. Kveldsvævd. Forteljing. Oslo Jon Fosse Kveldsvævd Forteljing Oslo 2014 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2013 ISBN 978-82-521-8585-0 Om denne boka Kveldsvævd er ein frittståande

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

Månadsbrev for Rosa oktober 2014

Månadsbrev for Rosa oktober 2014 Månadsbrev for Rosa oktober 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Leik Då har også oktober passert, og vi merkar at hausten har kome for alvor. Uteaktiviteter har framleis hatt stor

Detaljer

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman Olaug Nilssen Få meg på, for faen Roman 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8231-6 Om denne boka Ein humorstisk roman om trongen

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN Oppsummering/ evaluering av månaden Også denne månaden har me vore mykje ute. Prøver å komma oss ut to gonger i løpet av dagen om veret er nokon lunde ok. Det er mykje sykling

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Månen som ville lyse som ei sol (2012) av Elin Grimstad - og bruk av læringsvenn på 1. trinn PRESENTASJON AV BOKA: Kvifor er eg ikkje meir som sola?

Detaljer

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.»

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.» Valle Venstre «Menneska er viktigare enn systemet.» Dette er Valle Venstre: Venstre er eit liberalt parti. Ein liberal politikk tek utgangspunkt i det enkelte mennesket, samstundes med at alle har ansvar

Detaljer

Forslag. Har du nokon gong lurt på korfor det er så vanskeleg å velja, eller korfor me no og då vel å gjera ting me eigenleg ikkje vil?

Forslag. Har du nokon gong lurt på korfor det er så vanskeleg å velja, eller korfor me no og då vel å gjera ting me eigenleg ikkje vil? Introduksjon av økta Individuelt: Historie om drikkepress Individuelt: Øving med årsaksbilde Par: Hjernetransplantasjon Par: Øving med årsaksbilde Gjengen Ein ungdom som velgjer å drikka eller velgjer

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Q1 Eg er : 1 / 21. Ungdom i Stordal sitt syn på kommunereforma m.m. Besvart: 44 Hoppet over: 0. Gut. Jente 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Q1 Eg er : 1 / 21. Ungdom i Stordal sitt syn på kommunereforma m.m. Besvart: 44 Hoppet over: 0. Gut. Jente 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Q Eg er : Besvart: Hoppet over: 0 Gut Jente valg Gut Jente,8% 8,8% 0 Totalt / Q Kor gamal er du? Besvart: Hoppet over: 0 år år år år år 7 år 8 år 9 år valg år år år år år 7 år 8 år 9 år 0,00% 0 9,09% 9,09%

Detaljer

Tomannsbustad på Hotelltoppen. i Førde med 4 soverom, 2 stover og 2 bad m.m.

Tomannsbustad på Hotelltoppen. i Førde med 4 soverom, 2 stover og 2 bad m.m. Tomannsbustad på Hotelltoppen i Førde med 4 soverom, 2 stover og 2 bad m.m. Panorama Tomannsbustaden ligg flott plassert med panoramautsikt over heile Førde sentrum, den vakre elva Jølstra og ut over fjorden.

Detaljer

Året 2014-2015. Kva vi jobbar spesielt med i år

Året 2014-2015. Kva vi jobbar spesielt med i år Året 2014-2015 Kva vi jobbar spesielt med i år 1 Innhald Satsingsområde 2014-2015 3 Bli synlig duå barnehage 3 Leiken 5 Fellessamlinger, Miniprosjekter 6 Gymsal, Barn sin medverknad Førskulegruppa 7 Vurdering

Detaljer

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Kjære alle! Gratulerer alle med dagen. Dette er ein merkedag for bevaringstenestene både her i fylket og nasjonalt! Hordaland

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 1. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 1. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 1 Nynorsk Lundefuglnettene av Bruce McMillan Hvert år besøker svarte og hvite fugler med orangefarget nebb den islandske Kvart år besøkjer øya Heimøy.

Detaljer

Elektronisk registrering av sett hjort og slaktevekter

Elektronisk registrering av sett hjort og slaktevekter Elektronisk registrering av sett hjort og slaktevekter Det er no opna for elektronisk registrering av sett hjort og felte dyr med slaktevekter gjennom www.settogskutt.no (På smarttelefon: app frå Norges

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd?

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Gunhild Kvålseth 15.06.17 Innhald Innleiing... 3 Formålet med undersøkinga... 3 Status i dag... 3 Framgangsmåte...

Detaljer

Året 2015-2016. Kva vi jobbar spesielt med i år

Året 2015-2016. Kva vi jobbar spesielt med i år Året 2015-2016 Kva vi jobbar spesielt med i år 31.08.2015 1 Innhald Satsingsområde 2015-2016 3 Sosial kompetande: Forebygge mobbing i Ågotnes barnehage 3 Få duå under huden og synleggjere arbeidet vårt

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 Då ungdomsskulebussen stoppa i Straumøykrysset kom 3. og 4. klasse veltande ut av bussen, klar til ein ny dag på Straumøy Gard. Marta, Marie og Janna var

Detaljer

Jon Fosse. Olavs draumar. Forteljing

Jon Fosse. Olavs draumar. Forteljing Jon Fosse Olavs draumar Forteljing Det Norske Samlaget 2012 www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8123-4 Om denne boka Alida og Asle kom i Andvake til

Detaljer

Analyser setningane under. Det betyr at du skal finne subjekt og verbal. Sjå eksempelet:

Analyser setningane under. Det betyr at du skal finne subjekt og verbal. Sjå eksempelet: SETNINGSLEDD 1 Analyser setningane under. Det betyr at du skal finne subjekt og verbal. Sjå eksempelet: Leo som budde på Cuba før, snakkar godt norsk. Subjekt: Leo som budde på Cuba før Verbal: snakkar

Detaljer

SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND

SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND DEL 1 1 Så lenge ingen såg meg, fekk eg vera i fred. Mamma likte ikkje at eg forstyrra når ho hadde besøk. Ho hysja og bad meg stikka av. Av og til kom det folk eg

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer