Høgskolen i Gjøvik. Saksliste til styremøte nr. 5/ november 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Gjøvik. Saksliste til styremøte nr. 5/2014. 12. november 2014"

Transkript

1 Høgskolen i Gjøvik Saksliste til styremøte nr. 5/ november 2014

2 HØGSKOLEN I GJØVIK Lise Konow Linnerud, epost: Vår dato Deres dato Vår referanse Deres referanse POSTLISTE FOR HØGSKOLESTYRETS MEDLEMMER Styremedlemmer: Adresse: E-post: Telefonnr.: Ingegerd Palmèr (ekstern styreleder) Portalgatan 4 K, SE Uppsala, SVERIGE Lars Erik Flatø Røykenviklinna (ekstern repr.) Wenche Aamodt Furuseth (ekstern repr.) Sverre Narvesen (ekstern rep.) Jonathan Sørfonden (studentrep.) Hilde Søndrol (studentrep.) Are Strandlie (intern repr.- faglig) Sigrid Wangensteen (intern repr. - faglig) Ivar Farup (intern repr.- faglig) Dag Waaler (intern repr.- faglig) Per David Nielsen (vara for intern repr. tekn. adm.) 2760 Brandbu Nils Julsgt Reinsvoll Frøyslandsv. 22, 2830 Raufoss Vingarvegen 27, 2608 Lillehammer Berg terrasse 94, 2825 Gjøvik Nordahl Griegsvei Gjøvik Trondheimsvn Gjøvik Johan Castbergsgt. 22, 2815 Gjøvik Ole Edvardsens veg 3A, 2614 Lillehammer Fauchaldsgate 8, 2815 Gjøvik ttilsynet.no Styresekretariat: Jørn Wroldsen (rektor) Inge Øystein Moen (høgskoledirektør) Lise Konow Linnerud (rådgiver) Einerbakken Hunndalen Holsetgata Hamar Briskbakken Hunndalen GJØVIK UNIVERSITY COLLEGE Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Telefax: E-post: Postboks 191 Teknologiveien Gjøvik 2815 Gjøvik

3 Styremøte nr. 5/2014 Tid: Onsdag 12. november 2014, kl. 09:00 14:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 67/14 Innkalling til styremøte nr. 5/ Sak STY 68/14 Saksliste... 3 Sak STY 69/14 Protokoll fra ekstraordinært styremøte nr. 4a/ Sak STY 70/14 Studieportefølje ved Høgskolen i Gjøvik studieåret Orienteringssaker: Sak STY 71/14 Orientering om årets lokale lønnsforhandlinger Sak STY 72/14 Eventuelt Gjøvik 5. november 2014 Jørn Wroldsen, rektor

4 Beslutningssaker: Sak STY 67/14 Innkalling til styremøte nr. 5/2014 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Rektor Saksdokumenter: Innkalling Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: Innkalling til styremøte nr. 5/2014 godkjennes. Saksliste styremøte nr. 5/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 2/24

5 Sak STY 68/14 Saksliste Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Rektor Saksdokumenter: Saksliste Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: Saksliste til styremøte nr. 5/2014 godkjennes, med sakene 67-72/14. Saksliste styremøte nr. 5/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 3/24

6 Sak STY 69/14 Protokoll fra ekstraordinært styremøte nr. 4a/2014 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Vedlegg: Forslag til protokoll fra ekstraordinært styremøte nr. 4a/2014 Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: Protokollforslaget for ekstraordinært styremøte nr. 4a/2014 godkjennes. Saksliste styremøte nr. 5/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 4/24

7 Vedlegg sak STY 69/14 Saksliste styremøte nr. 5/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 5/24

8 Saksliste styremøte nr. 5/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 6/24

9 Saksliste styremøte nr. 5/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 7/24

10 Sak STY 70/14 Studieportefølje ved Høgskolen i Gjøvik studieåret Møtedato: Saksbehandler: Studie- og forskningsdirektør Sakstype: Beslutningssak Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Tabell over studieportefølje ved HiG Sammendrag Høgskolens studieportefølje skal i henhold til årshjulet behandles av høgskolestyret i forbindelse med utlysning av studier for kommende studieår. Disse skal meldes til Samordna opptak innen I denne saken foreslås studieporteføljen for studieåret Vurdering av studieporteføljen har hatt fokus ved høgskolen i hele Gjennomstrømmingsprosjektet «iforkant» har synliggjort utfordringer knyttet til studieprogram og enkeltemner. Nasjonale signaler i form av «kandidatmåltall» i statsbudsjettet, høgskolestyrets vedtak om effektivisering av studieporteføljen fra STY 26/14, samt høgskolens eget proxymål om 50 % gjennomstrømming på normert tid innen 2016, har medført økt fokus på vurdering av studieporteføljen. Styrevedtak om effektivisering av studieporteføljen knytter seg til styresak i juni om campusutvikling og planlegging av nybygg for å ivareta strategiplanens mål om 3600 studenter i I samme styremøte ble strategisk studieportefølje behandlet. Der foreslo styreleder følgende tillegg til rektors forslag til vedtak: «Styreleder presiserer at det er viktig å prioritere sterkere i studieporteføljen og viser til styrets vedtak om campusutvikling (sak STY 26/14 Campusutvikling langsiktig løsning).» Vedtaket ble enstemmig vedtatt. På bakgrunn av dette ble avdelingene våren 2014 utfordret av rektoratet til å gjøre en totalvurdering av ønsket studieportefølje. Dette innebar diskusjon om porteføljens fagprofil, vurdering av Kunnskapsdepartementets innspill om kandidatmåltall, gjennomgang av progresjonsmuligheter internt og eksternt for det enkelte studieprogram, begrunnelser for tilbud om årsstudier og argumenter for ulike pedagogiske modeller, inkludert deltids- og fleksible studier. Kommende studieår ønsker HiG å starte opp ny masterutdanning ved Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse (TØL): Master in Business Administration Sustainable Business. Masterutdanningen er en ordinær 3 masterutdanning på 120 studiepoeng, som følger kravene til Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA). Søknad om akkreditering ble sendt NOKUT 1. september og høgskolen er informert om at kommisjon er oppnevnt. Høgskolen forventer tilbakemelding på søknaden rundt årsskiftet. Avdeling TØL ønsker også å gjenoppta opptak for Bachelor i ingeniørfag, elektro fleksibel utdanning etter et års opphold for revidering av fagplan. Samarbeidsavtalen med Norcis om studier på Bali er sagt opp og de seks studietilbudene på Bali opphører fra høsten Etter ønsker fra NHO og regionalt næringsliv arbeides det nå med utvikling av en Bachelor i logistikk i samarbeid med Høgskolen i Molde (HiMolde). Studieprogrammet skal etableres på HiG, men HiMolde skal være ansvarlige for 45 studiepoeng. Da grunnlagsdokumentet ikke klart per i dag, vil opprettelsessak kunne komme i styremøtet i desember. Ved Avdeling for helse, omsorg og sykepleie (HOS) etableres to nye studieprogram som betalingsstudier kommende studieår. Årsstudium i paramedics er overført fra Høgskolen i Lillehammer (HiL) til HiG og første opptak er planlagt i januar Videreutdanning i oppmerksomt Saksliste styremøte nr. 5/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 8/24

11 nærvær videreutvikles med et trinn 2, som planlegges som betalingsstudium med undervisningssted Akershus. Pilotprosjektet Videreutdanning i relasjonsbasert klasseledelse videreføres derimot ikke, og er fjernet fra avdelingens portefølje. Avdeling for informatikk og medieteknikk (IMT) etablerer ingen nye studieprogram i Experience-based Master in Information Security startet opp med 5 studenter høsten 2014 og det arbeides med videreutvikling av studieprogrammet i samarbeid med Politihøgskolen. Årsstudiene videreføres i 2015, men følges tett. Avdelingen jobber med gjennomgang av studieporteføljen for å styrke robustheten og øke gjennomstrømming. Etableringen av Center for Cyber and Information Security (CCIS) i august 2014 er forventet å gi en økning i antall ph.d.-kandidater innenfor høgskolens eget ph.d.-program. Saksframlegg Høgskolen har hatt studentøkning på utdanningene også i inneværende studieår. Antall registrerte studenter 1 ved høgskolen har utviklet seg slik (med prosentvis økning fra i siste kolonne): Registrerte studenter Høgskolen i Gjøvik % Avdeling for helse, omsorg % og sykeleie (HOS) Avdeling for informatikk og % medieteknikk (IMT) Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse (TØL) % Dersom vi omregner studentgruppen til heltidsekvivalenter, ser tallene slik ut: Registrerte heltidsekvivalenter Høgskolen i Gjøvik 1881, ,3 2319,3 2524,4 2715,4 2963,2 57 % Avdeling HOS 827,9 831,5 840,8 858,8 847, ,9 11 % Avdeling IMT , , % Avdeling TØL 579,6 722,5 763,1 830,5 962,6 1005,9 1189,3 105 % Studentøkningen har også medført økning i studiepoengproduksjonen (antall 60-studiepoengenheter og prosentvis økning fra ): Studiepoengproduksjon Høgskolen i Gjøvik 1400,9 1610,1 1678,5 1830,5 1902,9 2007,6 43 % Avdeling HOS 647,0 681,2 667,4 736,5 699,2 726,5 12 % Avdeling IMT , ,2 522,2 565,8 73 % Avdeling TØL 426,9 526,3 556,2 613,7 681,5 715,3 68 % 1 Egenfinansierte, eksternt finansierte og privatister inkludert. Saksliste styremøte nr. 5/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 9/24

12 Ser vi på prosentvis økning i antall heltidsekvivalenter og total studiepoengproduksjon for perioden , ser den prosentvise utviklingen slik ut: Registrerte heltidsekvivalenter Studiepoengproduksjon Høgskolen i Gjøvik 44 % 43 % Avdeling HOS 8 % 12 % Avdeling IMT 72 % 73 % Avdeling TØL 74 % 68 % Selv om det er økning i studiepoengproduksjonen totalt for perioden, ser vi at den ikke samsvarer helt med det økende studentantallet for samme periode. Både HOS og IMT har økning i studiepoengproduksjonen, mens TØL har en betydelig lavere økning i studiepoengproduksjon enn hva økningen i antall heltidsekvivalenter skulle tilsi. Da høgskolens også i 2014 har en betydelig økning i antall heltidsekvivalenter, forventes tilsvarende økning i antall produserte 60- studiepoengenheter ved rapportering i mars % 60% 40% 20% 0% Høgskolen i Gjøvik Avdeling HOS Avdeling IMT Avdeling TØL Økning i registrerte heltidsekvivalenter Økning i studiepoengproduksjon I Orientering om forslag til statsbudsjett for universiteter og høgskoler i oktober 2014 legges det opp til endring i målstrukturen og i sektormålene for høyere utdanning. I denne forbindelse er det relevant å trekke fram forslaget om nytt Sektormål 3: God tilgang til utdanning. «Regjeringen vil at alle skal ha tilgang til og muligheter for å ta høyere utdanning, uansett kjønn, etnisitet, sosial og økonomisk bakgrunn og bosted. Utdanningstilbudet skal også legge til rette for at det er tilgang til nødvendig arbeidskraft og kompetanse i alle deler av landet. Livslang læring er viktig for å legge til rette for nødvendig omstilling og fornying for den enkelte og for samfunns- og arbeidsliv.» (s. 5) Det kvalitative styringsparametret her er fleksibel utdanning. Høgskolen i Gjøvik har hatt deltids- og fleksible bachelortilbud siden begynnelsen av 1990-tallet. I løpet av de siste 7 årene tilbys nå seks bachelorutdanninger som fleksible studieløp. I tillegg er årsstudiene på TØL, videreutdanningene på HOS og alle masterutdanninger nå tilrettelagt på deltid og med fleksible undervisningsopplegg. Høgskolen kan dermed sies å imøtekomme kravene om «god 2 Da total studiepoengproduksjon for 2014 ikke registreres før mars 2015, benyttes det her 2013-tall for begge parametere. Saksliste styremøte nr. 5/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 10/24

13 tilgang til utdanning». Utviklingen av antall studenter i fleksible utdanningstilbud fortsetter, og HiG har i inneværende studieår 490 bachelorstudenter i fleksible utdanninger, mot 466 i fjor og 398 i 2012: Bachelorstudenter, fleks Høgskolen i Gjøvik, totalt Bachelor i byggeledelse Bachelor i ingeniørfag, bygg Bachelor i ingeniørfag, elektro Bachelor i ingeniørfag, maskin Bachelor i sykepleie Bachelor i økonomi og ledelse Høsten 2014 er det registrert totalt 2448 bachelorstudenter ved høgskolen, mot 2282 i fjor. Andelen deltids- bachelorstudenter er den samme som i fjor i og med at 20 %, eller hver femte, av bachelorstudentene er i fireårige studieløp. Nesten halvparten (47 %) av disse er tilknyttet Bachelor i sykepleie. Alle de andre ligger på Avdeling TØL. Totalt er det per oktober 2014 registrert 3406 studenter ved HiG, mot 3121 på samme tid i fjor en økning på 9,1 %. Høstens opptak viser at studieplassene på de ulike studieprogrammene fylles bedre enn noen gang, selv om det fortsatt er utfordringer også her. Masterutdanningene på HOS fyller ikke sine studieplasser og årsstudiene har samme utfordring på IMT. Imidlertid sees en økning i antall studenter også på disse studieprogrammene i år. Som i fjor, var det også i år ventelister og poenggrenser på mange studieprogram i Samordna opptak. Sytten studieprogram hadde poenggrenser ved hovedopptaket i år, mot atten i fjor. Høgskolen er heller ikke i 2015 tildelt nye studieplasser, bortsett fra en stipendiatstilling. Da fjorårets statsbudsjett endte med to nye stipendiatstillinger til HiG, har høgskolen nå 17 KD-stipendiatstillinger. Vurdering Som beskrevet innledningsvis, har det i 2014 vært stort fokus på høgskolens studieportefølje og oppfølging av så vel nasjonale krav som vedtak i eget høgskolestyret. Vedtaket om «effektivisering av studieporteføljen» har vært mye diskutert og hva en slik effektivisering skal innebære har ulike tolkninger. Effektivisering i form av nedleggelse av studieprogram er ett alternativ. Dette vil for 2015 resultere i avslutning av seks studietilbud på Bali for TØL, avslutning av samarbeidet om dobbeltgrad med South China University of Technology (SCUT) for IMT og ingen videreføring av Videreutdanning i relasjonsbasert klasseledelse ved HOS. Per i dag har HiG to studenter på dobbeltgradsprogrammet innen fargevitenskap/master in Applied Computer Science med SCUT. Disse vil fullføre sine studieløp, men det vil ikke bli tatt opp nye studenter. Imidlertid er nedlegging av studieprogram heller ingen enkel løsning, med utfasing av fagmiljø, mulige oppsigelser og evt. intern fordeling av budsjettkonsekvenser. En annen tolkning av effektivisering kan være sammenslåing av flere studieprogram med mange fellesemner og erstatte disse med studieretninger. Dette diskuteres spesielt på IMT mellom Bachelor i medieproduksjon og Bachelor i webutvikling. Imidlertid er ikke prosessen kommet langt nok høsten Saksliste styremøte nr. 5/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 11/24

14 2014, til at dette kan være klart for neste studieår. Utredningsarbeidet vil derfor fortsette i 2015 for en endelig avgjørelse høsten Sammenslåing av studieprogram kan også være et aktuelt tiltak for å imøtekomme en evt. konkretisering av kravet om kandidatmåltall fra Kunnskapsdepartementet som første gang var nevnt i forslag til statsbudsjett for Et antall på 20 studenter ble trukket fram som mulig «minsteenhet» for et studieprogram, i det det påpekes: «Departementet legger til grunn at det ikke er hensiktsmessig å gi undervisningstilbud til grupper under 20 studenter.» (s. 33) Selv om mange av HiGs studieprogram har relative lavt antall studieplasser, vil de samme programmene oftest ha en stor del fellesemner. Dette betyr at undervisningstilbudet gjennomføres med et betydelig høyere antall studenter. På den annen side kan argumentet brukes også for å forsvare sammenslåing av studieprogram. Med så mange fellesemner, vil det være naturlig å tilby færre program med valgbare studieretninger for studentene. En slik løsning vil dessuten spare ressurser ved at det blir behov for færre studieprogramansvarlige. Studentenes utfordring når det gjelder lite tilhørighet og manglende identitetsfølelse i første studieår, kan også imøtekommes ved sammenslåing av studieprogram. Kanskje kan dette også medføre mindre frafall i første studieår. Gjennomstrømming vil alltid være et sentralt element i vurdering av studieporteføljen. Som en konsekvens av iforkant-prosjektet og proxymålet i strategiplanperioden om 50 % gjennomstrømming på normert tid, har avdelingene i høst konkretisert dette på hvert enkelt studieprogram. Målet er at gjennomsnittlig 50 % av studentene ved HiGs studieprogram gjennomfører sine studier på normert tid i Alle studieprogram har satt egne mål for gjennomstrømming og progresjon fram mot Det er svært ulike målsettinger blant studieprogrammene. Mange studieprogram er langt over 50 % gjennomstrømming i dag. Disse er oppfordret til å sammenligne seg med tilsvarende studieprogram nasjonalt, der benchmarking er mulig. Andre studieprogram har svært lav gjennomstrømming og mye frafall. Disse har helt andre mål. Generelt er gjennomstrømming en stor utfordring ved høgskolens fleksible bachelorprogram. Det er svært god søkning til disse studieprogrammene og innen ingeniørfag er HiG eneste aktør på markedet per i dag. Når det gjelder økonomifag og sykepleie er konkurransen stor med svært mange tilbydere i utdanningsmarkedet. Innen økonomistudier gjelder dette ikke minst også private aktører. Med Kunnskapsdepartementets forslag om satsing på «Utdanning for alle» fra 2015, blir det viktig for HiG å øke fokuset på gjennomføring av fleksible bachelorutdanninger. Fleksible studieprogram tiltrekker seg en annen målgruppe enn tilsvarende heltidsstudier. Begrepet «adultification» i høyere utdanning ble beskrevet av prof. Gunnar Grepperud i Her påpeker han at man helt fra 1999 har registrert at andelen voksne studenter i høyere utdanning øker, både nasjonalt og internasjonalt. Andelen førstegangsstuderende over 35 år øker og disse såkalte «late starters» ser ut til å være en målgruppe som foretrekker fleksible studier. Fra egen region vet vi at vi fortsatt har lav andel av befolkningen med høyere utdanning i forhold til landet ellers, noe som burde tilsi at det fortsatt er et stort marked for denne type utdanninger. HiG har da også en høyere gjennomsnittsalder på studentgruppen enn statlige høgskoler generelt. Imidlertid krever gjennomføring av fireårige bachelorprogram mye tilrettelegging og oppfølging. I boka «Den usynlig student. Voksne i fleksibel høyere utdanning» (2007) beskriver redaktør Wenche M. Rønning hvorfor det er viktig å synliggjøre 3 Grepperud, G. (2007) «Kunnskap skal styra rike og land» Livslang læring i høyere utdanning. Oslo: Gyldendal Norsk forlag. Saksliste styremøte nr. 5/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 12/24

15 den «usynlig student» og vektlegger særlig behovet for tilrettelegging og organisering av studier tilpasset voksne studenter med tilleggs-forpliktelser i form av arbeid og barn/familie. Studentrollen er ikke hovedrollen og den «fleksible studenten» har behov for klar informasjon, konkrete krav og tett oppfølging. Desto lenger et fleksibelt studieprogram er, desto viktigere er disse faktorene. Grepperud og Grønning oppsummerer et forskningsprosjekt fra fleksibel utdanning ved Universitetet i Tromsø med at «studentene vurderer opplegg som gode når de preges av styring og struktur, både på og mellom de fysiske samlingene» (Rønning 2007, s. 119) Det samme gjør VOX i 2013 ved evaluering av PRISME-utdanningene (en fleksibel videreutdanning for lærere): «Administrasjon og organisering synes å være blant de viktigste suksessfaktorene for PRISME-studiet. Studiemodellen er grundig lagt opp, lærerne engasjerte og motiverende, og tanken er at studentene skal bli fulgt opp tett for å få et godt læringsutbytte. Den høye gjennomføringsprosenten viser at PRISME har lykkes med dette.» Frafall blir betegnet som en av de største utfordringene ved lengre, fleksible studier. Selv i kvinnedominerte studieprogram som lærerutdanning og helsefag, hvor studentene ofte har involvert både arbeidsgiver (i form av redusert stilling) og familie, har gjennomstrømming vært en utfordring. Det er lite data som viser tilsvarende i mer mannsdominerte fleksible utdanninger, men vi ser ved fleksibel ingeniørutdanning og økonomiutdanning ved HiG at frafallet har vært stort i alle kull. Med erfaring fra sykepleierutdanningene om betydningen av tidlig informasjon, god planlegging av studiet og tett oppfølging, vil Avdeling TØL nå styrke disse studieprogrammene. Informasjonshefter blir utarbeidet i god tid før søknadsfrist, obligatoriske samlinger vurderes innført og studieprogrammene skal ha egne koordinatorer slik at oppfølgingen kan bli tettere. Fleksibel Bachelor i ingeniørfag, elektro, vil starte opp igjen i 2015, etter ett års opphold, som har vært brukt til revidering og reorganisering av fagplanen. Det kan være aktuelt for flere studieprogram å vurdere dette. I diskusjonen om gjennomstrømming er det viktig å understreke at høgskolen ikke ønsker at dette skal gå ut over kvaliteten på utdanningene. Det er altså ikke nødvendigvis noe mål å ha 100 % gjennomstrømming. En oversikt over antall opptatte og uteksaminerte studenter de siste årene, vil foreligge i årsrapporten våren Høgskolens årsstudier har også vært gjenstand for diskusjon. De fleste av disse ble opprettet som alternative rekrutteringsveier inn i tilhørende bachelorutdanninger og tilsvarer nærmest første året på bachelorutdanningene. Slik sett anses disse å være lite ressurskrevende. Likevel vil det for disse også være krav om eget opptak, studieplan og en ressurs som studieprogramansvarlig. De siste årene har søknaden til disse studieprogrammene vært lav, men høsten 2014 er det et større opptak enn på lenge. Det er derfor håp om betydelig større rekruttering til bachelorutdanningene nå. Det kan dessuten være aktuelt å tilby disse årstudium-studentene konkret studieveiledning med tanke på overgang til bachelorutdanningene. Avdelingene ønsker derfor ikke å gå til nedleggelse av disse studieprogrammene fra Imidlertid er de klar over at årsstudiene som tilbys på heltid fortsatt har utfordringer både når det gjelder rekruttering og gjennomstrømming og således vil bli fulgt tett det kommende året. Saksliste styremøte nr. 5/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 13/24

16 Årsstudium, heltid Studieplasser Opptak 2012 Uteks Studiepoeng per student 60-studiep. enheter totalt Opptak 2014 Geografiske inform.syst ,6 4,5 14 Informatikk ,1 4,3 15 Landmåling , Medieledelse ,8 6,2 18 Medieproduksjon ,5 6,2 12 Teknologidesign og led ,5 4,9 14 Økonomi og ledelse ,7 20,7 25 Totalt ,8 137 På disse studieprogrammene ble det tatt opp 102 studenter til de 115 studieplassene i 2012, mens kun 34 ble uteksaminert i Opptaket høsten 2014 er betydelig bedre og bare tre studieprogram fyller ikke studieplassene ved høstens opptak. Gjennomsnittlig studiepoengproduksjon per aktive student er svært god på landmåling, ellers meget lav. Disse skal i utgangspunktet produsere 60 studiepoeng hver. Til sammen produserer studentene ved disse utdanningene likevel 46,8 60- studiepoengenheter. Finansieringskategoriene for disse tilsvarer D for Informatikk (kr ,- i 2013) E for Medieproduksjon, GIS, Landmåling og Teknologidesign og ledelse (kr ,- i 2013) og F for Medieledelse og Økonomi og ledelse (kr ,- i 2013). Studiepoenginntektene for 2013 blir dermed kr ,- for heltids årsstudier ved HiG, en ikke ubetydelig sum. Vi ser i tillegg at de fleksibelt organiserte utgavene av årsstudiene i GIS og landmåling både rekrutterer svært godt og har god studiepoengproduksjon. Disse studieprogrammene har nok også en annen målgruppe enn de fem andre, idet vi ser at de har høyere gjennomsnittsalder og at de fleste er i arbeid og gjennomfører årsstudiet som en kompetanseheving innenfor eget arbeidsområde. I Orientering om forslag til statsbudsjett for universiteter og høgskoler i oktober 2014 foreslår Regjeringen innføring av studieavgift for studenter hjemmehørende utenfor EØS-området og Sveits. Dersom forslaget blir vedtatt, antas det at det kan få store konsekvenser for en del UH-institusjoner og studieprogram. Rektor ved Universitetet i Nordland (UiN) sier til Avisa Nordland 4 1. november 2014 at forslaget kan få store konsekvenser for de engelskspråklige masterprogrammene, særlig på samfunnsvitenskapelig fakultet. UiN har til sammen 340 gradsstudenter utenfor EØS/Sveits. For HiGs vedkommende er det trukket et beløp på kr ,- med halvårsvirkning, dvs. kr ,- i helårsvirkning, en reduksjon knyttet til studieavgift for denne studentgruppen. Høsten 2014 er det ved HiG 48 av totalt 165 registrerte masterstudenter i denne målgruppen. De aller fleste kommer fra India og Kina, men Master in Sustainable Manufacturing har også mange fra Ukraina. Fordelingen på de ulike masterprogram er: 4 https://web.retrieverinfo.com/go/?p=732022&a=43263&sa= &x=3f44f13e02f70d49f7f5b20fed9ad2a9&d= edae45de6d72424e94faec0ddccb7e Saksliste styremøte nr. 5/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 14/24

17 Studieprogram Registrerte studenter høsten 2014 Registrerte studenter utenfor EØS/Sveits Opptak høsten 2014, totalt Opptak av studenter utenfor EØS/Sveits Master in Information Security Master in Applied Computer Science Master in Interaction Design Master in Sustainable Manufacturing Sum Andre (samarbeidsprogrammer): 3DMT CIMET (ved HiG i tredje semester) 20 1 Fjernstudenter fra KPI, 2. år MSUMA (tatt opp H2013, fullfører graden fra Kiev) 4 Sum I tillegg til studenter i egen masterprogram har høgskolen mange studenter hjemmehørende utenfor EØS/Sveits i ulike samarbeidsprogrammer. I studieprogrammet 3D Multimedia Technology (3DMT) er det i alt 15 studenter hvorav 10 er tatt opp høsten DMT er et samarbeidsprogram med det franske University Jean Monnet St. Etienne, hvor studentene tilbringer første studieår der og tredje, evt. fjerde, semester på HiG. Dette er kostnadskrevende for studentene og noen avstår fra å reise til HiG på bakgrunn av det. Studieprogrammet Color in Informatics and Media Technology (CIMET) er et samarbeidsprogram mellom fire europeiske utdanningsinstitusjoner. I tillegg til Jean Monnet, er University of Joensuu i Finland og University of Granada i Spania deltagere sammen med HiG. Disse studentene har til nå hatt Erasmus Mundus stipend og tilbringer tredje semester på HiG. Fra 2013 er det kun 1 student som har valgt HiG og for 2014 er det ennå ikke avklart hvor mange som kommer hit høsten I 2013 hadde HiG fire utvekslingsstudenter fra Kiev Polytechnic Institute (KPI, the National Technical University of Ukraine) på Master in Sustainable Manufacturing. Disse er nå inne som gradsstudenter og skal fulføre mastergraden ved HiG. Studentene på 3DMT og CIMET er spesielt viktige for Master in Applied Computer Science. Dette masterprogrammet har slitt med rekrutteringen og nokså avhengige av denne studentgruppen. Ved Master in Sustainable Manufacturing er en stor andel av studenten fra India og Ukraina. 5 India, Iran, Kina, Ukraina, Kenya, USA, Albania 6 India, Kina, Ukraina 7 India, Colombia 8 India, Kina, Ukraina, Den Dominikanske Republikk Saksliste styremøte nr. 5/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 15/24

18 Innføring av studieavgift vil kunne være dramatisk for denne utdanningen, slik det ser ut per i dag. Som vist i tabellen over er ti av høstens femten studenter fra land utenfor EØS/Sveits. Som vist i tabellen er det tatt opp 17 studenter fra land utenfor EØS/Sveits ved HiGs egne masterprogram høsten Av disse har tre studenter Eurasia-stipend og tre studenter har Kvotestipend. Begge disse stipendkategoriene tilsvarer et norsk studielån er beregnet til bruk for studentenes livsopphold i Norge. Det er lite trolig at denne studentgruppen hadde hatt finansielle muligheter til å studere i Norge uten et slikt stipend. Elleve av høstens studenter er selvfinansierte. Disse betaler et depositum tilsvarende norsk studielån, som også skal brukes til å dekke studentenes livsopphold i Norge. Mange sliter allerede med å dekke sine daglige utgifter. Innføring av studieavgift vil gjøre situasjonen enda vanskeligere og ventelig føre til at denne søkegruppen ikke velger Norge. Dersom studieavgift blir innført i Norge, vil studentene trolig velge bort Norge pga. generelt høyere kostnader her enn i andre vestlige land. Tilsvarende erfaringer ble også gjort i Danmark og Sverige ved innføring av studieavgift for studenter fra land utenfor EØS/Sveits. Spesielt i Sverige har antall søknader falt dramatisk. Det svenske Universitetskanslerämbetet 9 uttalte i 2013 at antall gradssøkere fra land utenfor EØS/Sveits hadde falt fra 7600 søkere i 2010 til 1700 søkere i 2012, da studieavgift var innført. Trolig vil innføring av studieavgift få samme konsekvenser i Norge. Venstre stilte i høst spørsmål til regjeringen om hvor høy regjeringen mener studieavgiften må være for å kompensere for det nasjonale kuttet på 80,5 mill. kroner. Svaret ble gjengitt i en epost fra Norsk Studentorganisasjon (nso) 27. oktober. Her skriver KD at de antar at ca. halvparten av utenlandske studenter som får utdanningstillatelse i Norge vil være omfattet av ordningen. Ut i fra 2012-tall tilsvarer dette 1700 studenter som hver må påregne kr ,- i årlig studieavgift. På Avdeling for helse, omsorg og sykepleie (HOS) er det særlig masterutdanningene som har utfordringer med gjennomstrømming og å fylle sine studieplasser. Spesielt gjelder dette Master i helsefremmende lokalsamfunnsarbeid (MHPCC) og Master i gerontologi. For MHPCC iverksettes tiltak ved at fagmiljøet i innlandet skal samles for å utvikle kunnskapsbasen og egendreven forskning som understøtter programmet. God og tilgjengelig informasjon må styrkes for interesserte søkere. Aktiv rekruttering i fagmiljøer avdelingen har kontakt med må styrkes og programmet må gjøres tilgjengelig for flere søkergrupper. For Master i gerontologi ønsker man å trekke veksler på kompetanse ved Høgskolen i Lillehammer (HiL), og det er engasjert professor II i gerontopsykologi. Det ligger muligheter for sterkere kopling av fagmiljøet mot Alderspsykiatrisk forskningssenter ved Sykehuset Innlandet. Samarbeidet om «geronteknologi» mellom avdelingene ved HiG intensiveres. Det er også viktig å få økt rekrutteringen til utdanningen. Fremtidig samarbeid med HiOA og deres forskningsgruppe for aldring og helse, vil styrke robustheten i fagmiljøet for Master i gerontologi. Bachelorutdanningene på HOS rekrutterer godt og har også god studiepoengproduksjon og gjennomstrømming. Her er det satt høyere mål for de to neste årene. Bachelor i radiografi har et kandidatmåltall på 20 studenter, men fagmiljøet har et mål om uteksaminering av 25 studenter årlig. De har god oversikt over studentgruppen og årsaker til frafall. Bachelor i ergoterapi er i gang med sitt andre studieår og har ingen erfaring med gjennomstrømming. Det er likevel satt et må om 25 kandidater per år. 9 Tilsvarer det norske NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning) Saksliste styremøte nr. 5/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 16/24

19 Videreutdanningene har relativt god gjennomstrømming, selv om alle ikke fyller sine studieplasser. Avdelingens pilotprosjekt Videreutdanning i relasjonsbasert klasseledelse videreføres ikke, da dette bl.a. anses å være utenfor faglig profil. Etter mange års samarbeid med HiL om gjennomføring av Årsstudium i nasjonal paramedics, tar HOS over eierskapet til studieprogrammet fra opptaket i januar Studieprogrammet er veletablert og har et opptak på 40 studenter per år. Programmet tilrettelegges på deltid og er et betalingsstudium. Videreutdanning i oppmerksomt nærvær, trinn II planlegges startet som betalingsstudium. DBH-data for 2014 viser at antall fullførte studieprogram ved HOS har hatt en nedgang fra 234 våren 2013 til 224 våren Hovedsakelig skyldes dette at det ikke var uteksaminerte kandidater fra Videreutdanning i palliativ omsorg våren 2014 (studieprogrammet har opptak annethvert år). På Avdeling for informatikk og medieteknikk (IMT) er det bachelorutdanningene i ingeniørfag data, medieledelse, medieproduksjon og drift av nettverk og datasystemer som vurderes som kritiske når det gjelder gjennomstrømming. Det er høy strykprosent på enkeltemner i Bachelor ingeniørfag, data og stort frafall ved de nevnte medieutdanningene. Bachelor i drift av nettverk og datasystemer ser ut til å miste studenter fordi de blir tilbudt jobb før de har fullført graden. Det er mange små bachelorprogram i avdelingen, noe som kan bli en utfordring dersom Kunnskapsdepartementets kandidatmåltall utvides til å gjelde generelt. Imidlertid har mange av bachelorutdanningene svært mange fellesemner og det er foretatt vurderinger om sammenslåing av studieprogram, uten at dette ble resultatet for kommende studieår. Sammenslåing av Bachelor i medieproduksjon og Bachelor i webutvikling skal fortsatt utredes. Årsstudiene har bedre rekruttering i år og ønskes videreført. Experience-based Master in Information Security (MISEB) kan etter nærmere avtale med Politihøgskolen åpnes for nordiske/internasjonale søkere fra høsten Det arbeides også med etablering av en studieretning til ved MISEB i samarbeid med Forsvarets ingeniørhøgskole. Takket være Erasmus+ finansiering vil det bli mulig å starte et nytt studieprogram, Colour in Science and Industry (COSI), som bygger på et faglig samarbeid mellom 3 internasjonale partnere og det etablerte konsortiet fra CIMET samarbeidet. Samarbeidet med South China University of Technology (SCUT) om dobbeltgrad har rekruttert ca. 5 masterstudenter til HiG de siste tre årene. Det finnes en samarbeidsavtale og en MOU som er signert som en fem års-avtale fra mars Avdelingen ønsker å evaluere samarbeidet i et møte i januar 2015, for da å legge en plan for utfasing av studentopptaket. Konsekvenser av lav rekruttering og en evt. studieavgift for søkere fra Kina, vil da bli vurdert. Opptak høsten 2015 kan dermed bli det siste. Avdelingen ønsker å opprettholde porteføljen og bygge tydelige profiler, samtidig som fokus skal rettes mot rasjonell drift og utnyttelse av fellesemnene. Tiltak for å forhindre frafall og øke gjennomstrømmingen på bachelorutdanningene er å videreføre faglige og sosiale tiltak som bidrar til tilhørighet og faglig identitet. Man ønsker å tilrettelegge for at laboratoriet for interaktiv undervisning (IU-lab) blir tatt i bruk i flere emner. IU-lab er et nytt laboratorium for undervisning av IT-emner, tilrettelagt for «flipped classrom 10» som pedagogisk metode. Læringsmiljøutvalgets (LMUs) kartlegging av bachelorutdanningene i ingeniørfag data og medieproduksjon vil bli fulgt opp angående frafallsproblematikk og Bachelor i medieledelse vurderes 10 «Flipped classroom», eller omvendt undervisning, er en pedagogisk metode som frigjør tid til tettere oppfølging og mer interaksjon mellom student og lærer. Saksliste styremøte nr. 5/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 17/24

20 for evt. omlegging med mer studiespesifikke emner tidligere i studiet. Det er satt et langsiktig mål jfr. Proxymål 1 om 50 % gjennomstømming på normert tid og 70 % gjennomstrømming innen ett år etter normert tid. Årsstudiene på IMT ønskes opprettholdt som rekrutteringskanal til bachelorutdanningene og høstens opptakskull vil bli fulgt nøye. DBH-data for 2014 viser at antall fullførte studieprogram ved IMT har økt fra 148 våren 2013 til 167 våren I hovedsak dreier dette seg om økning på Bachelor- og Master i informasjonssikkerhet. På Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse, TØL, er det størst utfordringer knyttet til frafall og gjennomstrømming i de fleksible bachelorutdanningene. Bachelor i ingeniørfag, elektro-elkraft hadde opphold i opptaket høsten 2014 for å kunne revidere fagplan og opplegg for utdanningen. Dette er nå gjennomført og nytt opptak planlegges høsten Ny organisering av laboratoriearbeid og opplegg for sterkere identitets- og kullfølelse er lagt inn i fagplanen. Fjorårets nyoppstartede Bachelor i byggeledelse har utfordringer når det gjelder rekruttering fra en mer hensiktsmessig målgruppe, noe som har resultert i en henvendelse til Samordna opptak for inkludering av relevant praksis som del av opptakskravet. Dette er nå godkjent i Samordna opptak og opptakskravet for kommende studieår vil være generell studiekompetanse + ett års relevant praksis. Avdelingen holder i disse dager på med en beskrivelse hva som ansees som relevant praksis, slik at denne er klar til innmeldingsfristen i Samordna opptak. Det er derfor godt håp om å nå en annen målgruppe til dette studieprogrammet kommende studieår. Bachelor i fornybar energi fortsetter som før i kommende studieår. De første kandidatene vil bli uteksaminert våren Fagmiljøet vurderer en mulig omlegging av utdanningen til ingeniørutdanning, men det gjenstår ennå en del arbeid før det kan trekkes noen endelig konklusjon om dette. Avdelingen har generelt et stort fokus på gjennomstrømming, og også et eget prosjekt på dette. Det er satt målsettinger for gjennomstrømming på alle bachelorprogram for 2015 og TØLs studieprogram på Bali, via Norcis, avvikles i inneværende studieår. DBH-data for 2014 viser at antall fullførte studieprogram ved TØL har hatt en nedgang i antall fullførte studieprogram fra 214 våren 2013 til 193 våren Hovedsakelig skyldes dette at det ikke var uteksaminerte kandidater fra Byggesakskolen del I våren Avsluttende kommentarer Selv om det for 2015 ikke blir foretatt de store endringene i studieporteføljen, er det altså noen studieprogram som er spesielt utsatt med tanke på studiepoengproduksjon og gjennomstrømming, og derfor vil bli fulgt ekstra nøye kommende studieår. Dette dreier seg om: Årsstudium i informatikk Årsstudium i medieproduksjon Årsstudium i medieledelse Bachelor i ingeniørfag, bygg fleksibel utdanning Bachelor i ingeniørfag, maskin fleksibel utdanning Bachelor i ingeniørfag, elektro fleksibel utdanning Bachelor i økonomi og ledelse fleksibel utdanning Bachelor i fornybar energi Bachelor i ingeniørfag, data Bachelor i drift av nettverk og datasystemer Saksliste styremøte nr. 5/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 18/24

Styremøte nr. 5/2014 Protokoll

Styremøte nr. 5/2014 Protokoll Styremøte nr. 5/2014 Protokoll Tid: Onsdag 12. november 2014 kl. 09:00 11:35 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet Tilstede: Ingegerd Palmér Wenche Aamodt Furuseth Sverre Narvesen Are Strandlie Siv Sønsteby

Detaljer

PROTOKOLL - Styremøte nr. 6/2012

PROTOKOLL - Styremøte nr. 6/2012 PROTOKOLL - Styremøte nr. 6/2012 Tid: Fredag 16. november kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (møterom Ørneredet/ 3. etasje) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant

Detaljer

Protokoll styremøte nr. 7/2011

Protokoll styremøte nr. 7/2011 Protokoll styremøte nr. 7/2011 Tid: Torsdag 10. november kl. 10:00-14:00. Etterfølgende seminar om PIU til kl 15:15 Sted: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) og Laboratorium for universell utforming, Mustad

Detaljer

Høgskolen i Gjøvik. Saksliste til ekstraordinært styremøte nr. 4a/ oktober 2014

Høgskolen i Gjøvik. Saksliste til ekstraordinært styremøte nr. 4a/ oktober 2014 Høgskolen i Gjøvik Saksliste til ekstraordinært styremøte nr. 4a/2014 27. oktober 2014 HØGSKOLEN I GJØVIK Lise Konow Linnerud, epost: lise.linnerud@hig.no Vår dato 12.10.2014 Deres dato Vår referanse Deres

Detaljer

Sak STY 67/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010

Sak STY 67/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010 Sak STY 67/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010 Møtedato: 13.12.10 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Forslag til protokoll fra styremøtet nr

Detaljer

Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK.

Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK. Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK. Studie- og forskningsdirektør Gunn Rognstad 19.3.2015 2 INNHOLD 1) Høgskolen i Gjøvik: Studietilbud 2015. 2) Y-vei ved Høgskolen i Gjøvik 3) Andre Y-veitilbud

Detaljer

Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL

Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL Tid: Torsdag 2. oktober 2014 kl. 09:00 15:40 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet Tilstede: Ingegerd Palmér Lars Erik Flatø Wenche Aamodt Furuseth Are Strandlie Sigrid Wangensteen

Detaljer

Styremøte nr. 4/2015 PROTOKOLL

Styremøte nr. 4/2015 PROTOKOLL Styremøte nr. 4/2015 PROTOKOLL Tid: Torsdag 1. oktober 2015 kl. 09:00 13:45 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etasje (G-bygget) Tilstede: Ingegerd Palmér Hans Tomter Wenche Aamodt Furuseth Thor Svegården

Detaljer

Styremøte nr. 3/2012

Styremøte nr. 3/2012 Styremøte nr. 3/2012 Tid: 3. mai 2012 kl. 09-16 Sted: Bodø (Grand Hotell) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 19/12 Innkalling til styremøte nr. 3/2012... 3 Sak STY 20/12 Saksliste... 4 Sak STY 21/12 Protokoll

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008 Tid: Torsdag 25. september 2008 kl. 12.00 18.00 Fredag 26. September 2008 kl. 09.00 11.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen,

Detaljer

Styremøte nr. 4/2013 Protokoll

Styremøte nr. 4/2013 Protokoll Styremøte nr. 4/2013 Protokoll Tid: Fredag 27. september 2013 kl. 09:00 11:30 og 14:00-16:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet (G-bygget 3. etasje) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Lars Erik Flatø,

Detaljer

Styremøte nr. 6/2015 PROTOKOLL

Styremøte nr. 6/2015 PROTOKOLL Styremøte nr. 6/2015 PROTOKOLL Tid: Torsdag 10. desember 2015 kl. 14:00 18:10 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etg. (G-bygget) Tilstede: Ingegerd Palmér Wenche Aamodt Furuseth Are Strandlie Sigrid

Detaljer

Styremøte nr. 8/ protokoll

Styremøte nr. 8/ protokoll Styremøte nr. 8/2011 - protokoll Tid: Onsdag 14. desember kl. 10:00-16:05 Sted: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant gikk

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2006

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2006 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2006 Tid: Mandag 20. november 2006 kl. 13.00 19.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1, 21. OG 22. FEBRUAR 2008

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1, 21. OG 22. FEBRUAR 2008 . HØGSKOLEN I GJØVIK Vår dato 08.02.2008 Konsulent Anne Aandalen. Email: anne.aandalen@hig.no PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1, 21. OG 22. FEBRUAR 2008 Tid: Sted: Torsdag 21. februar 2008 kl. 09.00 12.00 (styreseminar)

Detaljer

Styremøte nr. 5/2013

Styremøte nr. 5/2013 Styremøte nr. 5/2013 Tid: Mandag 11. november 2013, kl. 09:00 15:00 (møtet avbrytes i ca. 1 time fra kl. 12 styret besøker en fagavdeling) Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet (G-bygget/ 3. etasje)

Detaljer

Styremøte nr. 2/ protokoll

Styremøte nr. 2/ protokoll Styremøte nr. 2/2011 - protokoll Tid: Torsdag 28. kl. 09 30 til 13 00 og fredag 29. april kl. 09 15 12 30 2011 Sted: Eidgenössische Technische Hochschule ETH, Zürich, Sveits. Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor,

Detaljer

Styremøte nr. 3/2014 PROTOKOLL

Styremøte nr. 3/2014 PROTOKOLL Styremøte nr. 3/2014 PROTOKOLL Tid: Fredag 13. juni 2014 kl. 09:30 16:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etasje (G-bygget) Tilstede: Ingegerd Palmér Lars Erik Flatø Wenche Aamodt Furuseth Sverre Narvesen

Detaljer

Høgskolen i Gjøvik. Strategisk studieportefølje 2014

Høgskolen i Gjøvik. Strategisk studieportefølje 2014 Høgskolen i Gjøvik Strategisk studieportefølje 2014 Innhold INNLEDNING... 3 Kandidatmåltall... 6 1. FAGPROFIL PÅ HØGSKOLENS STUDIEPORTEFØLJE 2014... 7 HØGSKOLENS STUDIEPORTEFØLJE 2014... 10 Studieportefølje

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 ble vedtatt av høgskolestyret 15.03.2013. Planen er revidert og godkjent av rektor 05.02.2015. Endringene skyldes tilpasning til ny mal fra KD jf. Tildelingsbrev

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Visjon Strategisk plan 2013 2016 Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn! Virksomhetsidé Høgskolen i Gjøvik (HiG) skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling

Detaljer

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Tid: Fredag 23. februar 2007 kl. 09.00 14.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etg. i G-bygget Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder

Detaljer

Ingegerd Palmèr, ekstern representant

Ingegerd Palmèr, ekstern representant . HØGSKOLEN I GJØVIK Vår dato 13.06.2008 Konsulent Anne Aandalen. Email: anne.aandalen@hig.no PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4, 13. JUNI 2008 Tid: Fredag 13. juni 2008 kl. 10.00 15.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik,

Detaljer

Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård

Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård Høgskolen i Gjøvik ca. 2000 studenter teknologi media - helse HiG ING Avdeling for ingeniørfag IMT Avdeling for informatikk og

Detaljer

Styremøte nr. 1/ protokoll

Styremøte nr. 1/ protokoll Styremøte nr. 1/2010 - protokoll Tid: 11./12.03.10 Sted: University of Gloucestershire, England / Queens Hotel i Cheltenham Protokoll fra møtet ført av seniorrådgiver Torunn Linneberg Tilstede: Jørn Wroldsen,

Detaljer

GRAFER. Kunnskap for en bedre verden

GRAFER. Kunnskap for en bedre verden GRAFER Kunnskap for en bedre verden 1 Det humanistiske fakultet Det medisinske fakultet Fakultet for arkitektur og billedkunst Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Nøkkeltall

Detaljer

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010 Universitetet i Bergen Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fak.sak: 26/2010 Sak nr.: 2010/7830 Møte: 14.09.10 Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010 Denne

Detaljer

A. Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningene

A. Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningene Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo 1. november 2010 Vår ref. 259511-v1 Deres ref. 201003848-/JMB Høringssvar fra NITO Studentene Utkast til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningene

Detaljer

Høgskolen i Østfold. Studieporteføljen. Lena Tolfsen Rådgiver Studie- og forskningsenheten. Fagdag Østfold Karrieresenter 29.04.

Høgskolen i Østfold. Studieporteføljen. Lena Tolfsen Rådgiver Studie- og forskningsenheten. Fagdag Østfold Karrieresenter 29.04. Høgskolen i Østfold Studieporteføljen Lena Tolfsen Rådgiver Studie- og forskningsenheten Fagdag Østfold Karrieresenter 29.04.2014 1 Tema Rammer for studieporteføljen Studieporteføljens relevans og utvikling

Detaljer

Høgskolen i Gjøvik. Saksliste til styremøte nr. 7. 12. desember 2012

Høgskolen i Gjøvik. Saksliste til styremøte nr. 7. 12. desember 2012 Høgskolen i Gjøvik Saksliste til styremøte nr. 7 12. desember 2012 HØGSKOLEN I GJØVIK Saksbehandler: Lise Konow Linnerud, epost: lise.linnerud@hig.no Vår dato 31.10.12 Deres dato Vår referanse Deres referanse

Detaljer

Ekstraordinært styremøte 05.02.15

Ekstraordinært styremøte 05.02.15 Ekstraordinært styremøte 05.02.15 Tid: Torsdag 5. februar 2015, kl. 13:00 14:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (Mustad, møterom 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 01/15 Innkalling til ekstraordinært

Detaljer

Styremøte nr. 6/2008

Styremøte nr. 6/2008 Styremøte nr. 6/2008 Tid: 12.11.08 Sted: Høgskolen i Gjøvik Innhold Beslutningssaker: Sak STY 69/08 Innkalling... 2 Sak STY 70/08 Saksliste... 3 Sak STY 71/08 Protokoll fra styremøtet nr. 5/2008... 4 Sak

Detaljer

Styremøte nr. 6/2009

Styremøte nr. 6/2009 Styremøte nr. 6/2009 Tid/Sted: 11.11.09 kl 15.00-18.00 felles styreseminar mellom HH, Hig og HiL, etterfulgt av felles middag Rica Olrud Hotell, v/hamar 12.11.09 kl 09.00-15.00 styremøte for HiG, Rica

Detaljer

Styremøte nr. 1/2011 - protokoll

Styremøte nr. 1/2011 - protokoll Styremøte nr. 1/2011 - protokoll Tid: Mandag 28 februar 2011, kl 10.00 til kl 16.00 Sted: Møterom Ørneredet, HiG. Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, prorektor, styrets

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009 protokoll

Styremøte nr. 4/2009 protokoll Styremøte nr. 4/2009 protokoll Tid: 11.06.09. Sted: Høgskolen i Gjøvik Protokoll fra møtet ført av seniorkonsulent Nils Rui, nils.rui@hig.no Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 53/16 06.09.2016 Dato: 29.08.2016 Arkivsaksnr: 2016/1677-INC Orientering om opptak

Detaljer

År Fullført studium. År Nye reg. stud

År Fullført studium. År Nye reg. stud Vedlegg 6: Navn studieprogram/retning: Satellite Engineering Vurderingskriterier Søkertall perioden 2011-2016 2016: 89 Kommentar Masterprogrammet har følgende tall for studenter som har blitt tatt opp

Detaljer

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet v/ Universitets- og høyskoleavdelingen Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 15/162 Vår ref.: Dato: 09.02.15 Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Vi viser

Detaljer

Høgskolen i Gjøvik. Strategisk studieportefølje 2013

Høgskolen i Gjøvik. Strategisk studieportefølje 2013 Høgskolen i Gjøvik Strategisk studieportefølje 2013 Innhold INNLEDNING... 3 1. HØGSKOLENS STUDIEPORTEFØLJE... 6 Strategisk studieportefølje ved Avdeling HOS:... 10 Strategisk studieportefølje ved Avdeling

Detaljer

Styremøte nr. 3/2011 - protokoll

Styremøte nr. 3/2011 - protokoll Vedlegg 1 Sak STY 48/11 Protokoll fra styremøte nr. 3/2011 Styremøte nr. 3/2011 - protokoll Tid: Tirsdag 14. juni 2011. Sted: Møterom Ørneredet HiG, kl. 09 05-16 00 med påfølgende styremiddag på Staur

Detaljer

Styremøte nr. 2/ protokoll

Styremøte nr. 2/ protokoll Styremøte nr. 2/2010 - protokoll Tid: 30 04 2010 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet Protokoll fra møtet ført av seniorrådgiver Torunn Linneberg Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Ingegerd

Detaljer

PROTOKOLL: Styremøte nr. 7/2012

PROTOKOLL: Styremøte nr. 7/2012 PROTOKOLL: Styremøte nr. 7/2012 Tid: Onsdag 12. desember kl. 10:00 15:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik (møterom Ørneredet/ 3. etasje) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

S T Y R E S A K # 48/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN

S T Y R E S A K # 48/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN S T Y R E S A K # 48/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Forslag til vedtak: Styret tar tilbakemeldingen om etatsstyring fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Studiekvalitetsrapport HIS 2009 Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10

Studiekvalitetsrapport HIS 2009 Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10 Avdeling for Humaniora, idrett og samfunnsvitenskap, HIS Faculty of humanities, sport and social sciences Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10 Innhold side Mal for dekans rapport

Detaljer

Bachelor i sykepleie;

Bachelor i sykepleie; Informasjonshefte Bachelor i sykepleie; grunnutdanning i sykepleie organisert som deltidsstudium over fire år med oppstart 19. august 2009 1 Bachelorutdanning i sykepleie organisert som deltidsstudium

Detaljer

NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T

NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 20.11.14 Saksansvarlig: Berit J. Kjeldstad Saksbehandler: Ken Stebergløkken Arkiv: 2014/17380 Til: Styret Fra: Rektor Om: Opptaksrammer for

Detaljer

2. Høgskolestyret vedtar studieprogrammet for studieåret 2012 2013 slik det framgår av vedlegg 1.

2. Høgskolestyret vedtar studieprogrammet for studieåret 2012 2013 slik det framgår av vedlegg 1. Saksfremlegg Dato: Arkivref: 04.11.2011 2010/507 Saksnr Møte Møtedato Høgskolestyret Studieprogram for studieåret 2012 2013 Forslag til vedtak: Saksframstilling 1. De 25 strategiske studieplassene høgskolen

Detaljer

Styremøte nr. 5/2010

Styremøte nr. 5/2010 Styremøte nr. 5/2010 Tid: onsdag 10. november 2010 kl 10.00 til kl 14.30 med påfølgende felles styreseminar fra kl 15 00 til 18 10 (se eget program), deretter felles middag. Sted: Ørneredet, HiG Saksliste

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Høgskolen i Gjøvik. Saksliste til styremøte nr. 2/2014. 6. mai 2014

Høgskolen i Gjøvik. Saksliste til styremøte nr. 2/2014. 6. mai 2014 Høgskolen i Gjøvik Saksliste til styremøte nr. 2/2014 6. mai 2014 HØGSKOLEN I GJØVIK Lise Konow Linnerud, epost: lise.linnerud@hig.no Vår dato 15.08.2013 Deres dato Vår referanse Deres referanse POSTLISTE

Detaljer

Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Forfall Følgende varamedlemmer møtte:

Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Forfall Følgende varamedlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:30-18:45 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen

Detaljer

UTDANNING: Type utdanning: Skolens navn: Varighet: Eksamensår:

UTDANNING: Type utdanning: Skolens navn: Varighet: Eksamensår: UTDANNING: Type utdanning: Skolens navn: Varighet: Eksamensår: PRAKSIS ETTER FULLFØRT HØGSKOLEUTDANNING: Type praksis: Bedrift: Tidsrom: ANDRE OPPLYSNINGER: VEDLEGG TIL SØKNADSSKJEMAET: Attesterte kopier

Detaljer

Styremøte nr. 5/2012

Styremøte nr. 5/2012 Styremøte nr. 5/2012 Tid: Fredag 28. september 2012 kl. 0900 1400 Sted: HiG (Ørneredet/ G bygget 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 39/12 Innkalling til styremøte nr. 5/2012... 3 Sak STY 40/12

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Kjellaug Nakkim Medlem Ekstern

Forfall: Navn Funksjon Representerer Kjellaug Nakkim Medlem Ekstern Møteprotokoll Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: E1-062, Studiested Halden Dato: 21.11.2013 Tid: 09:00-14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Blom Leder UF-pers

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 52 / 13 10.09.2013 Dato: 02.09.2013 Arkivsaksnr: 2013/9096-BGR Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Høgskolen i Gjøvik - Styremøte nr 6/2007 Side 1/90

Høgskolen i Gjøvik - Styremøte nr 6/2007 Side 1/90 Styremøte nr. 6/2007 Tid: Styremøte HiG 26. oktober 2007 kl. 10.00 14.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i 3. etasje, G-bygget SAKSLISTE BESLUTNINGSSAKER Sak STY 55/07 Godkjenning av innkalling, s 2

Detaljer

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Fakultetsstyret Sak: 5 Møtedato: 12. mars 2015 Nedleggelse av masterprogrammet «Lesing og skriving i skolen», ref.nr. 2014/13065 Notat datert

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30.

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

UiO: Universitetet i Oslo

UiO: Universitetet i Oslo UiO: Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirelctøren Salcstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: Møtenr.: 7/2011 Møtedato: 06.12.11 Notatdato: i8.ii.n Arkivsaksnr.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING 2008-2011

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING 2008-2011 HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING 2008-2011 HØGSKOLEN I GJØVIK Innhold INNLEDNING... 3 ORGANISASJON OG LEDELSE... 4 PERSONALPOLITIKK... 5 UNDERVISNING OG FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSARBEID....

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder MØTEBOK Off. versjon HØGSKOLESTYRET Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012 Styremedlemmer til stede: Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond

Detaljer

Studieprogramportefølje ved Det medisinske fakultet

Studieprogramportefølje ved Det medisinske fakultet Studieprogramportefølje ved Det medisinske fakultet Status og planer Fakultetsstyremøte 28. februar 2014 Hilde Grimstad Prodekan utdanning Det medisinske fakultet Studieprogramportefølje-prosess Årshjul

Detaljer

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 2 UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 Utdanning UMB skal utdanne kandidater som tilfører samfunnet nye kunnskaper på universitetets fagområder og bidra til å ivareta samfunnets behov for bærekraftig utvikling.

Detaljer

Mål for Høgskolen i Narvik for 2006

Mål for Høgskolen i Narvik for 2006 SAK 08/06 DEL OG RESULTATMÅL FOR 2006 Nedenfor følger forslag til resultatmål knyttet til de enkelte hovedmål og delmål for høgskolen. Det vises til tildelingsbrevet som er vedlagt orienteringssak 02.6

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 49/15 Studieportefølje ved UiS, opptaksrammer og dimensjonering av studier 2016 Saksnr: 15/02525-1 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung. utdanningsdirektør

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Møtedato: 13.06.2016 Møtenr: 2/2016 Sak i møtet: 4b skriftlig orientering Dato: 02.06.2015 J.nr.: 2016/ ORIENTERINGSSAK STUDENTSTATISTIKKER

Detaljer

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN NT-FAK

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN NT-FAK Innhold Mandat:... 2 Noen overordnende tall:... 3 Forklaring på grafene:... 4 Frafall bachelorprogram ved NT-fak 29-213... 6 Frafall 5-årige masterprogram ved NT-fak 29-213... 7 Masterprogrammet i energi,

Detaljer

Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dragebygget, Holmenkollen Park Hotel, Oslo Dato: 01.11.2011 Tid: 08:30 16:00

Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dragebygget, Holmenkollen Park Hotel, Oslo Dato: 01.11.2011 Tid: 08:30 16:00 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dragebygget, Holmenkollen Park Hotel, Oslo Dato: 01.11.2011 Tid: 08:30 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kjetil Haugen Svein Bråthen

Detaljer

Høring - Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning

Høring - Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Adressater i henhold til vedlagt liste Deres ref Vår ref Dato 13/3931 23.08.13 Høring - Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsetter forskrift om opptak

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Styremøte nr 7/2011. Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG), Laboratorium for UU, Mustad Næringspark fra kl. 12:00 (starter med lunsj)

Styremøte nr 7/2011. Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG), Laboratorium for UU, Mustad Næringspark fra kl. 12:00 (starter med lunsj) Styremøte nr 7/2011 Tid: Torsdag 10. november kl. 10:00-15:30 Sted: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG), Laboratorium for UU, Mustad Næringspark fra kl. 12:00 (starter med lunsj) Saksliste Beslutningssaker

Detaljer

Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: Torsdag 25. september 2014

Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: Torsdag 25. september 2014 Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2014/4084 AKJ000 Dato: 08.09.2014 Sak FS-26/2014 SAK FS-26/2014 Til: Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra møtet Tertialrapport 2. tertial

Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra møtet Tertialrapport 2. tertial MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 04.11.2015 kl. 10:00 14:30 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Hallgeir Gammelsæter, Solfrid Vatne, Elin Mordal, Anette Kristin Myrstad, Harald Martin

Detaljer

Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning tilsvarende 60 sp i naturfaglige emner, eller

Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning tilsvarende 60 sp i naturfaglige emner, eller SIDE 50 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK NATURFAG MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG Kort om studieretningenmed naturfagdidaktikk menes alle de overveielser som er knyttet til

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

Styremøte nr 8/2011. Sak STY 83/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 84/11 Saksliste... 3. Sak STY 85/11 Protokoll fra styremøte nr. 7/2011...

Styremøte nr 8/2011. Sak STY 83/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 84/11 Saksliste... 3. Sak STY 85/11 Protokoll fra styremøte nr. 7/2011... Styremøte nr 8/2011 Tid: Onsdag 14. desember kl. 10:00-16:00 Sted: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Saksliste Beslutningssaker Sak STY 83/11 Innkalling til styremøte... 2 Sak STY 84/11 Saksliste...

Detaljer

Fra administrasjonen: Rolf Kulstad, høgskoledirektør Jan Kåre Testad, personaldirektør (15.6) Kai R. Jakobsen, økonomidirektør (15.

Fra administrasjonen: Rolf Kulstad, høgskoledirektør Jan Kåre Testad, personaldirektør (15.6) Kai R. Jakobsen, økonomidirektør (15. Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 3/2004 Tid: 14. juni 2004 kl 1800 2030 - Styreseminar 15. juni 2004 kl 0830 1130 Styremøte Sted: Strand Hotel, Gjøvik Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, ansatt,

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 70/14 Revisjon av retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ephortesak: 2014/2762 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 02.10.2014

Detaljer

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN HELSE-FAK

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN HELSE-FAK Innhold Mandat:... 2 Noen overordnende tall:... 3 Forklaring på grafene:... 4 Frafall bachelorprogram ved Helse-fak 2009-2013... 6 Bioingeniør... 8 Biomedisin... 13 Ergoterapi (ikke komplett datagrunnlag)...

Detaljer

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN IRS-FAK

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN IRS-FAK Innhold Mandat:... 2 Noen overordnende tall:... 3 Forklaring på grafene:... 4 Frafall bachelorprogram ved IRS-fak 2009-2013... 6 Arktisk friluftsliv (opprettet i 2013, derfor er det svært lite data tilgjengelig)...

Detaljer

Vedtakssaker. 7/15 15/02668-2 Godkjenning av innkalling og saksliste 2. 8/15 15/02668-1 Godkjenning av protokoll 3

Vedtakssaker. 7/15 15/02668-2 Godkjenning av innkalling og saksliste 2. 8/15 15/02668-1 Godkjenning av protokoll 3 MØTEINNKALLING Fakultetsstyre Profesjonshøgskolen Dato: 03.06.2015 kl. 9:00 Sted: Arkivsak: 15/02668 Arkivkode: Møterom 3428.16 (Grønne møterommet i administrasjonen) Mulige forfall meldes snarest til

Detaljer

Bachelor i sykepleie;

Bachelor i sykepleie; Informasjonshefte Bachelor i sykepleie; grunnutdanning i sykepleie organisert som desentralisert deltidsstudium over fire år med oppstart 18. august 2010 1 Bachelorutdanning i sykepleie organisert som

Detaljer

RAPPORT OM MASTERPROGRAM I ENERGI FORSLAG TIL INNHOLD

RAPPORT OM MASTERPROGRAM I ENERGI FORSLAG TIL INNHOLD Studiestyresak: 14/11 Saksnr.: 2011/9589 Møte: 14. september 2011 RAPPORT OM MASTERPROGRAM I ENERGI FORSLAG TIL INNHOLD I februar i år ble det nedsatt en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å utarbeide et

Detaljer

Internasjonale søkere til masterutdanning en nasjonal samordning?

Internasjonale søkere til masterutdanning en nasjonal samordning? Internasjonale søkere til masterutdanning en nasjonal samordning? Internasjonaliseringskonferansen 2014 Gunn Rognstad, studie- og forskningsdirektør Høgskolen i Gjøvik 2 INNHOLD 1) Sammensetning og mandat

Detaljer

Utvikling og kvalitetssikring av studieporteføljen

Utvikling og kvalitetssikring av studieporteføljen Utvikling og kvalitetssikring av studieporteføljen Dekanmøtet, 10.10.2017 Prorektor Anne Borg Bakteppe og rammer 1 - Økt samordning av studieporteføljen Under NTNUs hovedprioritering «Ett NTNU» er et av

Detaljer

Utdanningsmelding Det humanistiske fakultet Universitetet i Bergen

Utdanningsmelding Det humanistiske fakultet Universitetet i Bergen Utdanningsmelding 2012 Det humanistiske fakultet Universitetet i Bergen Forslag til Fakultetsstyret 19.03.2013 Oppfølging av prioriteringer omtalt i utdanningsmeldingen for 2011 Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket

Detaljer

N O T A T. 2. Dagens NTNUs del av opptaksrammen for 2016/17 er på 7462 studenter. Alle studium ved NTNU er adgangsbegrenset i studieåret 2016/17.

N O T A T. 2. Dagens NTNUs del av opptaksrammen for 2016/17 er på 7462 studenter. Alle studium ved NTNU er adgangsbegrenset i studieåret 2016/17. NTNU S-sak 39/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 12.11.15 Saksansvarlig: Berit J. Kjeldstad Saksbehandler: Ken Stebergløkken Jon Inge Resell Arkiv: 2015/16039 Til: Styret Fra: Rektor Om:

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 63/16 02.06.2016 Dato: 18.05.2016 Arkivsaksnr: 2015/13355 Utdanningsmelding 2015 Henvisning til bakgrunnsdokumenter Utdanningsmelding

Detaljer

Navn studieprogram/retning: Master of Laws in Law of The Sea

Navn studieprogram/retning: Master of Laws in Law of The Sea Navn studieprogram/retning: Master of Laws in Law of The Sea Vurderingskriterier Søkertall perioden 2011-2016 Kommentar Vi ser at søkertallene har hatt en jevn stigning fra 2011 (17 søkere), og til de

Detaljer

Saksansvarlig: Studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv nr: 16/03073

Saksansvarlig: Studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv nr: 16/03073 US 64/2016 Opptaksrammer Universitetsledelsen Saksansvarlig: Studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv nr: 16/03073 Vedlegg: 1. Opptaksrammer 2016 tabeller

Detaljer

Møtebok: Høgskolestyret ( ) Høgskolestyret. Dato: Campus Elverum. Notat:

Møtebok: Høgskolestyret ( ) Høgskolestyret. Dato: Campus Elverum. Notat: Møtebok: Høgskolestyret (01.03.2016) Høgskolestyret Dato: 03.01.2016 Sted: Campus Elverum Notat: Saksliste Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakskart Vedtakssaker 1/16 Strukturell tilhørighet for

Detaljer

Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning

Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning Kvantitativ styringsparameter: gjennomføring på normert tid Styringsparameter 2014 2015

Detaljer

Ekstraordinært styremøte nr. 3a/2014

Ekstraordinært styremøte nr. 3a/2014 Ekstraordinært styremøte nr. 3a/2014 Tid: Onsdag 10. september 2014, kl. 14.30 15.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik (møterom C135, H-bygget/C-fløy) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 39/14 Innkalling til ekstraordinært

Detaljer

Bachelor i byggeledelse

Bachelor i byggeledelse Bachelor i byggeledelse Studieplan (utkast pr. 08.11.12) INNLEDNING I juni d.å. la Kommunal- og regionaldepartementet fram Stortingsmelding nr. 28 «Gode bygg for et betre samfunn» hvor man trekker opp

Detaljer

leder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem Stina Hiis Bergh medlem student

leder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem Stina Hiis Bergh medlem student MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 10/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 10:30 15.40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein (fra kl 11.20) Paul Birger Torgnes (til kl 14.30) Inge Myrvoll

Detaljer

Styret vil ha seg forelagt nytt saksfremlegg knyttet til oppstart og finansiering

Styret vil ha seg forelagt nytt saksfremlegg knyttet til oppstart og finansiering Rapport prosjekt teater juni 2014 Saksbehandler: Jørn Johannessen, Oslo 06.06.14 Bakgrunnen for prosjektet. Den 20.02.12 ble det gjort styrevedtaket,sak 11/12, om opprettelse av mastergradstudiumet i teater.

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det medisinsk-odontologiske fakultet

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det medisinsk-odontologiske fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Referanse Dato 2011/10969-KARVA 25.01.2012 Utreding av frafall på studieprogrammet bachelor i human ernæring Programutvalg for ernæring fikk 27.09.2011 i oppdrag

Detaljer