Skien videregående skole. Skolehefte 2013/2014 HVEM HVA HVOR NÅR HVORDAN HVORFOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skien videregående skole. Skolehefte 2013/2014 HVEM HVA HVOR NÅR HVORDAN HVORFOR"

Transkript

1 Skien videregående skole Skolehefte 2013/2014 HVEM HVA HVOR NÅR HVORDAN HVORFOR?

2 Innholdsfortegnelse: REKTOR ØNSKER VELKOMMEN!... 4 ELEVRÅDET HAR ORDET... 5 PEDAGOGISK PLATTFORM... 6 SKOLENS PERSONALE... 7 SKOLENS LEDELSE... 7 AVDELINGSLEDERE... 8 AVDELING FOR ELEVTJENESTER... 9 Avdelingsleder... 9 Rådgivere... 9 Pedagogisk-Psykologisk tjeneste Miljøarbeidere Skolehelsetjenesten KONTOR/EKSPEDISJON VAKTMESTERE RENHOLD BIBLIOTEK IKT-AVDELING MDD-TEKNIKER LÆRERE: KLASSER OG KLASSEROM UTLÅN AV SKOLEBØKER ELEVRÅD OG UTVALG TILLITSELEVEN ELEVRÅDSSTYRET HØSTEN KONFLIKTLØSNING TILRETTELAGT EKSAMEN UTSATT, NY OG SÆRSKILT EKSAMEN FRAVÆR PÅ EKSAMEN PRIVATISTEKSAMEN KLAGE PÅ KARAKTERER HJELPETILTAK VED SYKDOM M.M SPESIELL TILRETTELEGGING ELEVENES UTGIFTER DIVERSE OPPLYSNINGER BUSSKORT / SKOLESKYSS SKOLEBEVIS STIPEND FRA LÅNEKASSEN VITNEMÅL DELKURSELEV FAGBYTTE LÆRERFRAVÆR MIDTTIMEROM/KLASSEROM STUDIETIMER STUDIEDAGER TYVERI/TAP INTERN INFORMASJON FRONTER

3 BOKSKAP/OPPBEVARINGSSKAP HUSKONSERTER HYBELBOERE ORDEN/RENHOLD PARKERING KANTINE TIMEPLAN SKOLERUTE FOR VIDEREGÅENDE SKOLE OVERSIKTSKART AVDELING PRESTEJORDET OVERSIKTSKART AVDELING BREKKEBY Latinbygg 1. etasje Latinbygg 2. etasje Latinbygg 3. etasje bygg 1. etasje bygg 2. etasje bygg 3. etasje bygg Underetasje bygg Gymsal KART OVER SKIEN SENTRUM OG DE TO SKOLEAVDELINGENE Skolens adresser: Besøksadresser: Brekkeby: Rektor Ørnsg. 2 Prestejordet: Einar Østvedtsg. 12 Postadresse: Internettadresse: E-post: Skien videregående skole Postboks 264, 3701 Skien Telefon Prestejordet: Telefon Brekkeby: Faks Prestejordet: Personalrommet Prestejordet: Personalrommet Brekkeby:

4 Rektor ønsker velkommen! Velkommen til skoleåret ! Jeg ønsker alle elever og lærere, gamle som nye, velkommen til Skien videregående skole. Mitt ønske er at hver enkelt nye lærer og hver enkelt nye elev skal føle seg særlig ønsket og velkommen. Jeg håper at alle vil oppleve å møte en profesjonell skole, som jobber systematisk med pedagogisk utviklingsarbeid og har høy kvalitet på undervisningen. For kommende skoleår vil vi ha særlig fokus på god klasseledelse, god underveisvurdering og god pedagogisk bruk av IKT. Vi tror at god klasseledelse er nøkkelen til god undervisning, gjennom ro og orden i undervisningssituasjonen, forutsigbarhet i hverdagen og god kommunikasjon mellom lærere og mellom lærer og elev. I høst er det sametings- og stortingsvalg, og begynnelsen av skoleåret vil bli preget av dette. Videre er det feiring av grunnloven i Skien videregående skole skal fokusere sterkt på dette. Dette vil prege innholdet i mange fag, i tillegg til at skolen vil markere seg både i fylket og til dels internasjonalt med musikalske og teatralske bidrag. Skolen har gjennom sin pedagogiske plattform forpliktet seg til å være: skolen som løfter deg. Dette skal vi gjøre gjennom å ha fokus på kunnskap og ferdigheter i et inkluderende opplæringsmiljø. Skolen lover videre å motivere og legge til rette for nytenkning og å gi rom for kreativitet gjennom framtidsrettet opplæring i et rikt fagmiljø. Mitt kjennskap til Skien vgs gjennom 5 år har overbevist meg om at for personalet og ledelsen ved skolen er dette ikke bare tomme ord, men at hver og en virkelig har internalisert verdier som: inkludering, kunnskapsfokus, motivasjon og kreativitet i sin gjerning. Dette lover godt! Men de ansatte klarer ikke jobben alene. Vi er avhengig av samspillet med dere elever. Vi ønsker aktive elever som tar ansvar for læringsmiljøet, som evner å tenke kritisk og som bidrar til utvikling av skolen. Dessverre kommer ikke kunnskap intravenøst. Det kreves innsats og tilstedeværelse. Vi tror imidlertid at gjennom felles innsats, fra ansatte så vel som fra dere, vil den enkelte elev få sjansen til å lykkes. Benytt denne sjansen! Dette året kommer jeg som rektor til å bruke mye tid og krefter på Ny Skien videregående skole. Det ble i forrige skoleår besluttet at den nye skolen skal ligge på Klosterøya. Ny skole vil stå ferdig i 2018/19. Årets elever vil derfor ikke få glede av ny skole, men kan bli berørt gjennom deltakelse i interne prosesser. Elevrådet vil særlig bli bedt om innspill i denne sammenheng. Dette blir en svært spennende prosess. Jeg ønsker dere alle et lærerikt år og lykke til med arbeidet! Lill Harriet Koi, Rektor 4

5 ELEVRÅDET HAR ORDET Kjære alle sammen, unge og gamle, velkommen til et nytt år på Skien VGS! Vi i elevrådet ønsker at Skien VGS skal være et sted du trives med god faglig standard og at du får den veiledningen du trenger for å velge de riktige fagene. På den måten slipper du å gå noen omveger for å få den kompetansen du trenger for det du ønsker å gjøre videre! Elevrådsstyret er veldig opptatt av at elevene skal være fornøyde med skolemiljøet og det faglige på skolen. Det er ekstremt viktig for oss at alle elever kommer med tilbakemeldinger, forslag og ønsker om forbedringer - det er jo derfor vi har et elevråd! Klassen må velge en pålitelig tillitsvalgt som møter på møter og tar opp sakene fra klassen. Om den tillitsvalgte tar opp dine spørsmål blir det tatt opp på elevrådsmøtet, og elevrådsstyret tar det videre til de som kan gjøre noe med det: ledelsen på skolen, media, kommunen, fylket eller andre! Det blir garantert ett flott år på Skien VGS 2013/2014, og vi i elevrådsstyret gleder oss virkelig til å samarbeide med dere! På vegne av elevrådsstyret Andrine Bro Østenå, Elevrådsleder 5

6 PEDAGOGISK PLATTFORM Felles innsats din sjanse! Skien videregående skole skolen som løfter deg! Verdier: inkludering, kunnskapsfokus, motivasjon, kreativitet, Samfunnet er i stadig raskere utvikling og preget av stadig mer samhandling over landegrensene og økende globalisering. Store endringer og rask teknologisk utvikling stiller oss overfor stadig økende behov for livslang læring og endringskompetanse. Skien videregående skole skal være en skole med fokus på kunnskap og ferdigheter i et inkluderende opplæringsmiljø. Skolen skal motivere og legge til rette for nytenkning og gi rom for kreativitet i framtidsrettet opplæring i et rikt fagmiljø. Den skal bidra til å hjelpe den enkelte elev med å sette seg mål for framtiden, yte sitt beste og forberede seg til videre utdanning og yrke i et stadig mer krevende og aktivt samfunn. Elevrollen: o Delta aktivt for å skape et inkluderende læringsmiljø der mangfoldet anerkjennes og respekteres. o Ta ansvar for og muliggjøre egen og andres læring. o Forberede seg på et selvstendig liv i samfunnet. o Arbeide aktivt for å lære å kunne ta bevisste verdivalg og valg av utdanning og framtidig arbeid. o Delta aktivt i læringsarbeidet og utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning gjennom selvstendig arbeid og i samarbeid med andre. o Delta i beslutninger som gjelder egen læring (planlegging, gjennomføring, vurdering). 6

7 Skolens personale Skolens ledelse Rektor, Lill Harriet Koi Tlf Rektor er skolens øverste administrative og pedagogiske leder. Hun har ansvaret for skolens utadrettede virksomhet, for at skolemyndighetenes vedtak blir satt i verk og for at skolens interesser blir ivaretatt på beste måte. Rektor treffes på sitt kontor; henvend dere til kontorpersonalet for å gjøre avtale. Rektor har kontor både på Brekkeby og på Prestejordet. Studierektor avd. Prestejordet, Torgeir Berstad Tlf Har det overordnede pedagogiske ansvar og ansvar for daglig drift for avdeling Prestejordet. Personalansvar for avdelingsledere og bibliotekar på Prestejordet. Studierektor avd. Brekkeby, Grethe Kibsgaard Tlf Har det overordnede pedagogiske ansvar og ansvar for daglig drift for avdeling Brekkeby. Personalansvar for avdelingsledere og bibliotekar på Brekkeby. Driftssjef, Stein Due Tlf Har driftsansvar for hele skolen, gjennomføring av heldagsprøver og eksamen, samt ansvar for vedlikehold og forvaltning av bygg. Personalansvar for renholdspersonal, vaktmestere og IT-avd. Kontorsjef, Geir Olav Øye Tlf Har ansvar for hele skolens budsjett- og økonomifunksjon, i tillegg til elevadministrasjon, dokumentasjon og vitnemål. Personalansvar for kontorpersonalet. 7

8 Avdelingsledere Skolen har syv avdelingsledere som leder hver sin avdeling. Avdelingslederne har personalansvar for pedagogisk personale, rådgivere og miljøarbeidere. Bjørn Morten Jensen Tlf Avdelingsleder samfunnsfag og økonomi samt voksenopplæring. Kontor på Brekkeby. Helga S. Haave Tlf Avdelingsleder for programområde service og samferdsel. Kontor på Brekkeby. Merete Myklebust Tlf Avdelingsleder for programområde språk. Kontor på Brekkeby. Linda Normann Tlf Avdelingsleder for realfag. Kontor på Prestejordet. Ivar Fiane Tlf Avdelingsleder for musikk. Kontor på Prestejordet. Anne Herlofsen Tlf Avdelingsleder for dans, drama og kroppsøving. Kontor på Prestejordet. 8

9 Avdeling for Elevtjenester Avdelingsleder Tlf Mob Kontor på Prestejordet og Brekkeby. Bjørg Grimsby er leder for Elevtjenester og har i samarbeid med rektor og studierektorene det overordnede ansvaret for det pedagogiske støttesystemet ved skolen. Sentrale oppgaver er særinntak, spesialundervisning, administrere Pedagogisk Ressursbase og lede Pedagogisk Stab. Hun har videre personalansvar for skolens rådgivere og miljøarbeidere, og ansvaret for organisering av yrkes- og utdanningsveiledning ved skolen, samt sosialpedagogisk arbeid. Leder for Elevtjenester har også det overordnede ansvaret for oppfølging av opplæringen ved sosiale og medisinske institusjoner. I tillegg skal Leder for Elevtjenesten koordinere elevarrangementer og følge opp Elevråd og Russestyret og deltar derfor i Skoleutvalg og Skolemiljøutvalg. Rådgivere Morten Berg-Jensen Tlf Mob Kontor på Brekkeby. Irene Helgesen Tlf Mob Kontor på Brekkeby. Valgerdur Jonsdottir Tlf Mob Kontor på Prestejordet. Wilhelm Brekke Tlf Kontor på Prestejordet. Rådgivernes arbeidsoppgaver er blant annet: Utdannings- og yrkesrådgivning ( 22-3 i Forskrift til Opplæringsloven): Tilby karriereveiledning til elever som ønsker det. Veilede om ulike lærefag. Veilede i forhold til valg av fag og programområder. Informere om studiesteder i Norge og i utlandet. Arrangere besøk på utdanningsmesser. Hjelp til å søke videregående skole, læreplass og høyere utdanning. Sosialpedagogisk rådgivning ( 22-2 i Forskrift til Opplæringsloven): Ta kontakt hvis du opplever vanskeligheter i skolehverdagen. Personlige og sosiale vansker, sykdom, fagvansker eller lignende, som skaper problemer for opplæringen din. Vi kan hjelpe deg med å kartlegge problemer, omfanget av disse og finne løsninger. Vi kan finne rette hjelpeinstanser og formidle kontakt med disse. Elever og foresatte er velkommen til å ta kontakt. Kom innom kontoret eller ta kontakt via e-post eller telefon. Følg oss på Facebook! Elevtjenester Skien videregående skole 9

10 Pedagogisk-Psykologisk tjeneste Laila M. Snartland PP-rådgiver Mob Kontor ved siden av rådgiverne på Brekkeby - tirsdager og torsdager. Jorunn Nomeland PP-rådgiver Mob Kontor ved siden av rådgiverne på Prestejordet torsdager. Miljøarbeidere Jon Fredrik Dewey Mob Annette Larsen Mob Halvard Lykseth Mob Eva B. Stubberød Mob Morten Theie Mob Arbeidsoppgaver/funksjoner: Bistå eleven(e) i forberedelse til opplæringa i samarbeid med faglærer. Bistå eleven(e) i gjennomføringen av opplæringa i samarbeid med faglærer. Bistå eleven(e) i skolesituasjonen generelt, dvs. i pauser, ved aktiviteter, ekskursjoner, utplassering etc. Hjelpe til med å overbringe viktig informasjon vedrørende elevens opplæring og mellom skole og hjem (foresatte/elev) i tett samarbeid med K-lærer og faglærere. Være delaktig i planlegging og gjennomføring av større og mindre arrangementer i skolens regi på dag- og kveldstid. Bistå i arbeidet med å fremme og ivareta et godt skole- og klassemiljø. 10

11 Skolehelsetjenesten Du kan ta kontakt med oss når du: Oppdatert Trenger en voksen å prate med. - Trenger veiledning om prevensjon, angrepille, graviditet eller kjønnssykdommer. - Ønsker testing av klamydia. - Trenger resept på ulike prevensjonsmidler. - Opplever problemer med venner eller hjemme. - Er ensom eller lei deg. - Trenger psykolog eller lege. - Vil snakke om andre ting. Helsesøster Prestejordet Rita Strandskog mobil Helsesøsters kontor finner du ved siden av rådgiverne. Rita har kontortid på skolen: Tirsdager kl. 09:00 14:00 Fredager kl. 09:00 15:00 Helsesøster Brekkeby Linda Follaug mobil Helsesøsters kontor finner du ved siden av rådgiverne. Linda har kontortid på skolen: Tirsdager kl. 09:00 14:00 Torsdager kl. 09:00 14:00 Helsestasjon for Ungdom (HFU) finner du i Kverndalsgata 10, ikke langt fra avd. Brekkeby. HFU er i tillegg bemannet med psykolog- og legetjeneste. Åpningstider Helsestasjon for Ungdom HFU: Mandag Onsdag Torsdag Det er legetjeneste hver mandag kveld. Telefon HFU: / Telefax HFU: Tilbudet er gratis. Vi har ingen timebestilling. 11

12 Kontor/ekspedisjon Prestejordet: Oppdatert Anne Marie Feldt Elevadministrasjon Tlf Kjersti Rønjom Tlf Anette Vik Bratsberg Tlf Brekkeby: Bente Haugseter Tlf Grethe Vale Tlf Caroline Moen Østerbæk Lærling På kontorene kan elevene få busskort, gjeldsbrev for stipend, skjema til lånekasse og ID-kort. Kopieringskort fås hos bibliotekar. Vaktmestere Øivind Skjærum Tlf Oddbjørn Allmenning Tlf Karianne H. Nilsen Tlf Atle Siglevik Tlf Vaktmesterne har tilsyn med bygninger og skoleområde og leder miljøtjenesten. Avdeling Prestejordet: Treffes på kontor i skolens trafikkhall og i verksted utenfor kantina, og ellers på skolens område. Avdeling Brekkeby: Treffes på vaktmester- og renholderkontoret i underetasjen i 1982-bygget og ellers rundt på skolens område. 12

13 Renhold Oppdatert Jorunn Kåsene, ledende renholder Tlf Anne Britt Ekre Sanong S. Schou Martha Margarita L. Brynhildsen Khadra Ali Mahamed Maria Eikeland Esther Brekke Ingebjørg Neset Et godt miljø alles ansvar! Du holder orden vi gjør rent! 13

14 Bibliotek Skolen har bibliotek på begge avdelingene og har bibliotekarer i hel stilling på hvert sted. Brekkeby Margunn Haugland Tlf Prestejordet Dag Olsen Tlf Skolen har ett bibliotek på hver av de to avdelingene. Bibliotekene og Lesesalen (på Prestejordet) er åpen hele dagen fra morgen til skoleslutt. Prestejordet har langdag en dag i uka. I biblioteket kan du låne skjønnlitteratur, fagbøker, filmer og tidsskrifter. Er du glad i dikt kan vi fortelle deg at vi har en hel egen hylle med både eldre og helt moderne lyrikk. Vi kan tilby totalt 9 datamaskiner med internett til bruk for elevene, 5 på Prestejordet og 4 på Brekkeby. Alle må ha passord. Ønsker du å spe på språkkunnskapene dine har vi en masse lettleste småbøker på engelsk, tysk og fransk. Biblioteket kan tilby følgende tjenester: Låne bøker, film og tidsskrifter Lese bøker, tidsskrifter og aviser Bruke leksika, oppslagsverk og ordbøker av alle slag Hjelp til å finne en god bok eller film Hjelp til innhenting av informasjon til skoleoppgaver Søke i våre databaser og på internett Snuse i hyllene og finne artig stoff om mange emner Bruke bibliotekets Stille lesesal Låne spill Her kan du arbeide selvstendig eller i gruppe Her får du undervisning i bruk av biblioteket eller hjelp til å finne brukbart stoff til ditt arbeide Det biblioteket ikke har, låner vi inn fra andre bibliotek! I biblioteket skal det være arbeidsro også i friminuttene. Alt utlån skal registeres, og alle elevene må skaffe seg skolebevis, da disse skal brukes som lånekort i biblioteket. 14

15 IKT-avdeling Oppdatert Har ansvar for å drifte skolens IKT-systemer, nettverk og internettforbindelse samt stasjonære og bærbare PCer. Clas Barth Systemansvarlig avd. Brekkeby Tlf David Ralle Systemansvarlig avd. Prestejordet Tlf Kjetil Lunde IKT-lærling avd. Prestejordet Tlf Magnus Have Furnes IKT-lærling avd. Brekkeby Tlf Åpningstider Brekkeby: Se infoskjerm Åpningstider Prestejordet: Se infoskjerm MDD-tekniker Har ansvar for drifting av alt musikk- og sceneteknisk utstyr på MDD. Åsgeir Grong MDD-tekniker Tlf

16 Lærere: Andersen, Arild ANDA Musikkfag fløyte. Berg, Per BERP IKT-servicefag. Andersen, Inger Liv ANDI Engelsk. Norsk. Bergsland, Anette Oterholt BERA Norsk. Historie. Andersen, Laila S. ANDL Musikkfag horn. Bergstrøm, Espen BEES Elevtjenesten. SA-fag. Andersen, Torfinn ANDT Norsk. Biologi. Naturfag. Bilsbak, Geir BILG Musikkfag. Religion. Andreassen, Arve ANAR Service og samferdsel. Birmanis, Roman BIRR Dramafag. Andresen, Jannicke von Essen EGGJ Dansefag. Norsk. Bjørnå, Astri BJØA Engelsk. Religion. Bakke, Vegard Arnesen BAKV Musikk - sang Brekke, Wilhelm BREW Religion. Samfunnsfag. Rådgiver. 16

17 Brustad, Ingrid BRIN Historie. Norsk. Engelsk. Oppdatert Endresen, Mads ENDM Norsk. Geografi. Samfunnsfag. Historie. Bruun, Anne Cathrine BRUA Service og samferdsel. Engelsk. Fillan, Inger Benedikte FILI Dansefag. Bugge, Helge BUGH Norsk. Historie og filosofi. Finholt, Camilla FINC Naturfag. Kjemi. Biologi. Danielsen, Guri DANG Service og samferdsel. Reiseliv. Flaaten, Audun FLAA Norsk. Engelsk. Religion. Dewey, Jon DEWJ Kroppsøving. Miljøarbeider. Fossmo, Yvonne FOSY Historie. Kultur og kommunikasjon. Samfunnsfag. Dåsnes, Ragnhild Vaa DÅSR Historie. Engelsk. Samfunnsfag. Galåen, Mona KUHM Matematikk. Naturfag. Fysikk. ToF. Eide, Tone EIDT Matematikk. Rettslære. Grana, Kari Faglærer Tyrili Sør. Eie, Eli EIEE Salg og sikkerhet. Planlegging. Markedsføring. Grong, Åsgeir GROÅ Musikkfag trombone. 17

18 Gullichsen, Karin W. GULK Norsk. Historie. Samfunnsfag. Oppdatert Hegna, Jan Tore HEGJ Markedsføring og ledelse. Service og samferdsel. Gundersen, Espen Gjeldstad GUNE Musikkfag piano. Herlofsen, Anne HERA Dramafag. Gundersen, Hilde Nordland GUNH Musikk - sang Hillerøy, Jan HILJ Markedsføring og ledelse. Engelsk. Gursli, Jens GURJ Service og samferdsel. Hoff, Carina Stjernholm HOFC Matematikk. Naturfag. Hansen, Finn-Arne Dahl HanF Musikk - trompet Hogness, Nina HOGN Musikk sang. Hansen, Thor Inge HATH Fysikk. Matematikk. Naturfag. Holmberg Frode HOLF Matematikk. IKT. Historie. Haugaard, Hege HAHE Norsk. Psykologi. Holmen, Anita HOLA Norsk. Historie. Hegland, Roger HEGR Sosialkunnskap. Historie. Samfunnsfag. Holmene, Pernille Renate HOLP Dramafag. 18

19 Hulløen, Trond HULT Matematikk. IKT. ToF. Oppdatert Jonsdottir, Valgerdur JONV PRB Elevtjenester. Rådgiver Huseby, Eli HUSE Norsk. Engelsk. Psykologi. Jonstang, Camilla JONC Musikkfag sang. Hvaring, Sylvia HVAS Kjemi. Matematikk. Ketzler, Birgit KETB Tysk. Høyer, Kåre HOYK Naturfag. Geografi. Biologi. Geofag. Kilen, Ingunn KILI Musikk - sang Høyer, Taran HØYT Naturfag. Kjemi. Kjellsen, Gunnar KJEG Service og samferdsel. Jagels, Hans Otto JAGH Matematikk. Kroppsøving. Kjellsen, Ragnhild Strømfjord KJER Musikkfag sang. Jeffs, Roger JEFR Musikkfag piano. Kjølseth, Hilde KJOH Transport og logistikk. Jensen, Bjørn Morten JENB Psykologi. Klakegg, Gudrun Lintrup KLAG Musikkfag piano. 19

20 Klakegg, Rune KLAR Musikkfag piano. Oppdatert Lid, Trine Haugaard LIDT Historie. Geografi. Samfunnsfag. Klungset, Jens KLUJ Historie. Samfunnsøkonomi. Sosiologi. Lie, Gøril Melhus LIEG Naturfag. Biologi. Geografi. Klykken, Anne Gravir KLYA Musikkfag sang. Lien, Hans Børge P LIEH Service og samferdsel. Reiseliv. Kristoffersen, Siren Aarhus KRIS Dramafag Lund, Karen Elise LUKA Norsk. Engelsk. Kvamsdal, Martin KVAM Norsk. Historie. Lunde, Hege Halvorsen LUHE Service og samferdsel. Salg, service og sikkerhet. Kvilhaug, Leiv Inge KVIL Musikkfag gitar. Løberg, Dag LØBD Tysk. Kaasene, Anne Marie KAAA Norsk. Engelsk. Meyer, Mari MEYM Matematikk. Naturfag. Økonomistyring. Leirvåg, Unn LEIU Norsk. Politikk og menneskerettigheter. Nat, Jachinta van der NATJ Musikkfag piano. 20

21 Nielsen, Live Landfald NIEL Norsk. Psykologi. Oppdatert Refsdal, Astrid REFA Service og samferdsel. Nordskog, Ivar Angell NOIV Engelsk. Samfunnsfag. Sosiologi. Riesner, Constanze RIEC Tysk, Engelsk. Næs, Erik NÆSE Matematikk. Geografi. Samfunnsfag. Religion. Geofag. Roalstad, Inger-Lise Kjelltrygvesdotter ROAI Elevtjenesten. Norsk. Engelsk. Olsen, Else Kaasa OLSE Service og samferdsel. Transport og logistikk. Rosland, Jon Øystein ROSJ Musikkfag sax. Oplenskedal, Tove Karsten OPLT Norsk. Tysk. Matematikk. Rosland, Line ROSL Musikkfag klarinett. Ottesen, Per Harald OTTP Musikkfag bass. Ruud, Catharina RUUC Engelsk. Paulsen, Bjarne PAUB Naturfag. Matematikk. Røsholt, Helene RØSH Samfunnsfag. Pinnestad, Berit PINB Engelsk. Fransk. Tysk. Raastad, Godelieve RAAL Kroppsøving. Fransk. 21

22 Sagafos, Knut SAGK Musikkfag. Religion. Matematikk. Oppdatert Sjøstrøm, Stig SJØS Musikkfag slagverk. Samdal, Tord SAMT Engelsk. Musikkfag. IKT. Skredsvig, Nana SKRN Norsk. Sandvik, Silje Marie SSIL Matematikk. Naturfag. Skaadel, Inger Johanne SKAI IKT-servicefag. Semb, Marte Syverud SEMM Spansk. Historie. Slaatbraaten, Tove STOV Musikkfag piano. Serkeland, Morten SERM Engelsk. Solberg, Sissel SOLS Naturfag. Biologi. Kjemi. Geografi. Sethre, Jarle SETJ Historie. Sosiologi. Historie og filosofi. Solvang, Bente Holt SOLB Norsk. Samfunnsfag. Kultur og kommunikasjon. Sigernes, Gry SIGG Kroppsøving. Sommer, Erik SOME Fysikk. Matematikk. Siksjø Toril SIKT Musikkfag piano. Sommer, Henrik SOMH Matematikk. Fysikk. Naturfag. 22

23 Stordalen, Sondre STOS Musikkfag gitar. Oppdatert Tørdal, Peder TØRP Kroppsøving. Strand, Ingrid STRI Service og samferdsel. Ullmann, Kari ULLK Norsk. Sosialkunnskap. Sundberg, Rikke SUNR Dansefag. Ultvedt, Jon ULTJ Spansk. Religion. Svendsen, Pål Erik SVEP Matematikk. Samfunnsfag. Samfunnsøkonomi. Vatten, Anne VATA IKT-servicefag. Rådgiver. Sørensen, Kristin Juvet SORK Service og samferdsel. Vigeland, Trond VIGT Service og samferdsel. Salg, service og sikkerhet. Tangen, Vibeke Holm TANV Matematikk. Naturfag. ToF. Viumdal, Kristin VIUK Samfunnsfag. Matematikk. Religion. Tsaedu, Samuel B. TSAS IKT-servicefag. Matematikk. Salg, service og sikkerhet. Warholm, Ingerlise WARI Norsk. Historie. Historie og filosofi. Tveter, Pål TVEP Rettslære. Service og samferdsel. Transport og logistikk. Wiersdalen, Eva Karin WIEE Matematikk. Naturfag. 23

24 Øverbø, Harald ØVEH Norsk. Engelsk. Samfunnsfag. Oppdatert Aasen, Wenche AASW Matematikk. Geografi. Naturfag. Aadna, Nina Bell Rui AADN Norsk. Engelsk. Fransk. 24

25 Klasser og klasserom Kontaktlærerne har ansvar for oppfølging av sine grupper på ca 15 elever hver i VG1- og VG2-klasser, og 30 elever i VG3. De tar seg blant annet av oppgaver som læringsmiljøtiltak, oppfølging av den enkelte elev, kontakt med foresatte, kontakt med faglærere, koordinerer vurdering, følger opp fravær, behandler permisjonssøknader m.m. En kontaktlærer er bindeleddet mellom elevene og skolens ledelse. Klasser, rom og K-lærer KIBG Klasse: K-lærer Rom: Klasse: K-lærer Rom: 1MDA MU ANDA/NATJ 002 2MDA MU BILG 805 1MDB DD HOLP/SUNR 301/405 2MDB DD KRIS/EGGJ 206 1STA ST DÅSR/PAUB B24 2SAA SSS STRI B41 1STB Forsker FINC/SAMT m/smartboard 100 2SAB SSS GURJ B42 1STC ST HILJ/LIDT B14 2SAC IKT SKAI B53 (B55) 1STD ST SERM/HOYK B15 2SAD IKT VATA B52 (B55) B10 B11 1STF ST HAHE/MEYM B28 3IKT IKTVG3 BEPE B12 1STE ST SP2 RUUC/ULTJ B16 2SAE TRA TVEP KJOH 1STG ST TY2 HØYT/NOIV B23 B13 1STH ST BERA/LUKA B27 3STA ST WARI 308 Undergrupper B17 Undergrupper B18 3STB ST SOLB 307 1SAA SA OLSE B02 3STC ST SEMM 306 1SAB SA BRUA B01 3STD ST GULK 305 1SAC SA HEGJ B46 3STE ST HEGR 304 1SAD SA REFA B43 3STF ST VIUK 101 1SAE SA LUHE/SORK B47/ 3STG ST BRIN 302 B54 2STA BI1/KJ1 LIEG 406 3STH ST NÆSE 403 MR1/FY1 2STB Forsker JAGH 105 3STI ST HOLA 207 2STC MR1/KJ1 AASW 103 3MDA MU ROSL 208 2STD MS1/BI1 TANV 202 3MDB DD BIRR/FILI 201 2STE PSY1/SOS KLUJ 102 2STF RL1/ML1 FLAA 303 3AFP PB SETJ B25 2STG SOS/HF1 FALA 106 3AFQ PB OVEH B26 2STH IE/KK1 FOSY 205 IT-help- 3VOK VO kveld desk 203 LINJ B15 3VOE VO dag ULLK B29 25

26 Utlån av skolebøker Oppdatert Her følger informasjon om utlån av skolebøker for skoleåret ved Skien videregående skole. Telemark fylkeskommune har ansvar for at elevene får nødvendige digitale og trykte læremidler. Hva som er nødvendig definerer de til enhver tid gjeldende læreplaner og fylkeskommunen i samarbeid med skolene. Skolen får overført en sum pr. elev til dette og må holde seg innenfor dette beløpet. Denne informasjonen dreier seg om trykte læremidler. Skolen sørger for lærebøker i alle klasser og trinn. Lærebøkene lånes ut og det er ikke anledning til å notere, understreke eller på andre måter bruke boka slik at den forringes hver lærebok skal brukes i minst 3 år. Tapte, ødelagte eller bøker som er skrevet i må erstattes av den enkelte. Bøkene lånes ut i løpet av den første skoleuka. Se egen plan for når og hvor elevene skal låne bøker. Boklister er å finne på skolens hjemmeside, Fronter og i dette heftet. Bøkene leveres inn på slutten av skoleåret etter oppsatt plan, på samme sted der man låner bøkene. Bøkene vil bli sjekket. Dersom du bytter programfag i skoleåret, kan det være vanskelig å skaffe bøker og det kan ta tid. Rektor 26

27 Elevråd og utvalg Oppdatert Elevråd Elevrådet består av valgte tillitselever fra alle basisgrupper (klasser) ved skolen. Elevrådet arbeider for å fremme elevenes interesser og behandler saker som elever, lærere eller skolemyndigheter fremmer. Elevrådet tillitselever velges i starten av skoleåret og fungerer gjennom hele året. Det er elevrådsstyret som forbereder saker til Elevrådet. Nytt elevrådsstyre blir valgt på Elevrådets årsmøte i desember og velges for kalenderåret. Første halvdel av januar fungerer som overlappingsperiode mellom det gamle og det nye elevrådsstyret. Elevrådsmøter foregår vanligvis en gang i måneden og det er obligatorisk oppmøte for tillitsvalgte elever. Leder for Elevtjenester er elevrådskontakt og samarbeider derfor tett med elevrådsstyret. Elevrådskontoret finner du i kjelleren mellom kantina og styrkerommet på Prestejordet. Elevrådsstyret avgjør hvem som skal ha tilgang til kontoret. Skoleutvalg Ved videregående skoler skal det være et Skoleutvalg med representanter fra de tilsatte, fylkeskommunen og representanter valgt av Elevrådet. Fylkestinget i Telemark har bestemt at skoleutvalget skal ha 7 representanter. Ved Skien vgs består Skoleutvalget 2013 av to representanter fra de tilsatte (Jens Klungseth og Jarle Sethre), to representanter valgt av Elevrådet (Andrine Bro og Dina Henden) og tre representanter fra ledelsen (Lill Harriet Koi, Torgeir Berstad og Bjørg Grimsby). Skoleutvalget erstatter driftsrådet ved de videregående skolene og har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen. Skoleutvalget har normalt 2-3 møter per halvår. Skolemiljøutvalg Fylkestinget har videre bestemt at Skoleutvalget også skal være Skolemiljøutvalg ved skolen. I Skolemiljøutvalget skal elevenes representanter være i flertall. I Skolemiljøutvalget 2013 er elevene derfor representert med ytterligere 4 representanter (Njård Skindalen, Vilde Haugland, Anna Stensrud og Thomas Stenhaug) i tillegg til de to som sitter i Skoleutvalget. Tillitseleven Hver høst velger basisgruppa (klassen) en tillitselev og en varatillitselev. I vedtekter for Elevrådet ved Skien videregående skole leser vi i avsnitt 8 som omhandler den tillitsvalgte: 8.1 Den tillitsvalgte skal bringe informasjon mellom Elevrådet og klassen, og ta opp saker i Elevrådet fra klassen. 8.2 Hvis en tillitsvalgt eller vararepresentant ikke utfører oppgavene sine på en tilfredsstillende måte og/eller har en upassende oppførsel, kan elevrådsstyret etter skriftlig advarsel be den aktuelle klassen om å velge en ny tillitsvalgt eller vararepresentant. Dette gjelder også dersom oppmøtet til en tillitsvalgt eller vararepresentant er for lavt. 27

28 8.3 Klassen kan til enhver tid velge ny tillitsvalgt eller vararepresentant. Dersom en klasse velger en ny tillitsvalgt, må klassen gi skriftlig beskjed til elevrådsstyret og skolens ledelse. Den tillitsvalgte er basisgruppas (klassens) talerør og representant overfor lærerne og skolens ledelse. Det er derfor viktig at klassen velger egnede tillitselever. Før valg av tillitselev må man derfor bruke noe tid på å diskutere tillitselevens rolle, egenskaper en tillitsvalgt bør ha og hvilke saker tillitseleven kan arbeide med. Aktuelle problemstillinger å diskutere i forkant av valg: Tillitseleven som klassens representant i planleggingen av undervisningen. Tillitseleven som klassens representant i elevrådet. Tillitseleven som klassens representant i konfliktsaker. Tillitseleven som leder av klassens allmøte (Klassens time). En nærmere presisering av tillitselevens oppgaver: Lede klassens allmøte (Klassens time) Bringe saker inn for Elevrådet på vegne av basisgruppa (klassen). Delta i klasseteamet. Delta i Elevrådet. Informere om: saker som tas opp i Elevrådet saksliste og referat saker som kommer i posthylla Aktivt arbeide for et godt klasse- og læringsmiljø i samarbeid med klassen og lærerne. Sette opp liste over ordenselever i samarbeid med kontaktlærerne. Følge opp at ordenselevene de gjør jobben. Delta i komiteer som Elevrådet oppretter. Stille som kandidat til elevrådsstyret. Elevrådsstyret høsten 2013 Verv: Navn: Klasse: E-post: Tlf: Leder Andrine Bro Østenå 2STG Nestleder Dina Henden 2STG Øk.ansvarlig Christian W. H.Skarpnes 2STB Sekretær Edda B. Christensen 3STD Styremedlem Thea C. J. Høiseth 2STC Styremedlem Vilde J. Haugland 2MDB Styremedlem Njård E. Skindalen 3STH Styremedlem Anna Stensrud 3MDB

29 Konfliktløsning På enhver arbeidsplass, også på en skole, vil det kunne oppstå konflikter av ulike slag. Det kan være elever som ikke trives i klassemiljøet, problemer mellom klassen og enkelte lærere osv. Da er det viktig å ta initiativ til at problemene løses så fort som mulig. Husk at en konflikt har minst to parter, og at elevene har et medansvar for at de konflikter som oppstår, blir løst. En konflikt behøver nødvendigvis ikke å være noe negativt. Det kan også være et viktig utgangspunkt for å oppnå mer åpenhet. I mange tilfeller er spenninger nødvendig for vekst og utvikling, og det kan føre til bedre samarbeid enn tidligere. Det er lærerens oppgave som leder for klassens arbeidsfellesskap å se til at problemer og konflikter blir løst. Hvis dere ikke kan løse problemene sammen med læreren, kan du som tillitselev gå videre med saken. Tilrettelagt eksamen Dersom du bruker datamaskin under skriftlig eksamen må du selv sørge for å ha tilstrekkelig kunnskap i bruk av verktøyet. Hvis sykdom eller andre grunner gjør at du trenger spesielt tilrettelagt eksamen, må du selv ta kontakt med kontaktlæreren om dette. Eget søknadsskjema må fylles ut hvert år. Frist for å søke om tilrettelagt eksamen er 1. oktober Det er viktig at det skjer tidlig i skoleåret. Særlig gjelder dette elever som får innvilget rett til å bruke tekstbehandlingsutstyr (de som har lese- eller skrivevansker). Synshemmede kan få oppgaver med stor skrift, men de må bestilles i god tid. For fremmedspråklige finnes det egne regler. Snakk med kontaktlæreren din. Rådgiverne vil også kunne hjelpe deg. I de fleste tilfellene vil det kreves legeattest fra lege eller annen sakkyndig (nær familie er inhabil i slike tilfeller). Utsatt, ny og særskilt eksamen Hvis du er syk når du skal opp til eksamen, får du utsatt prøve. I norsk hovedmål holdes utsatt prøve i juni. Andre utsatte, sentralgitte prøver arrangeres i desember. M.h.t. utsatt muntlig prøve blir faget trukket ut på nytt, og prøven holdes på høsten. Hvis du får karakteren 1 til eksamen kan du melde deg til ny prøve. Hvis du får 1 i standpunktkarakter i fag, og du ikke har vært oppe til eksamen i faget, kan du melde deg til særskilt prøve. Ny og særskilt prøve blir holdt i november / desember. Du må selv melde deg til nye prøver innen 10. september. Dersom du ikke får standpunktkarakter i et fag, må du melde deg opp som privatist. Fravær på eksamen Ved sykdom som gjør at man ikke kan møte opp eller må avbryte eksamen må eleven gi beskjed til skolen og skaffe legeattest. Gir rett til ny eksamen og disse holdes vanligvis i slutten av november. Fravær uten gyldig grunn gir ikke rett til ny eksamen. Privatisteksamen Eksamen for privatister avvikles i utgangspunkt to ganger årlig høst/vår. 29

30 Oppdatert informasjon finner du på Privatister må selv sørge for å melde seg opp. NB! Elever kan også gå opp til eksamen som privatister mens de er elever ved skolen. Nærmere regler gjelder, spør studierektor eller rådgiver. Vær oppmerksom på at til vårens eksamen kan eleveksamen og privatisteksamen komme på samme dato. Klage på karakterer Du har anledning til å klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer hvis du mener det er gjort feil. Klage på standpunktkarakterer gjelder kun formelle saksbehandlingsfeil (ikke dårlig karakter), og må begrunnes. Klage på standpunktkarakter leveres skriftlig til rektor innen 10 dager fra det tidspunkt du får vite standpunktkarakterene. Eksamensresultatet blir lagt ut på Fronter på en gitt dato. Fra denne datoen begynner 10 dagers klagefrist å løpe. Det vanligste er at elevene benytter såkalt forkortet klagefrist/hurtigklaging (3-4 dager). Det er elevens ansvar å gjøre seg kjent med eksamensresultatet fra den dagen eksamenskarakterene blir offentliggjort/lagt ut på Fronter/hengt opp på skolen. Eget skjema må fylles ut. Klageretten gjelder også vedtak om at det ikke settes standpunktkarakter bl.a. på grunn av for stort fravær. Før du klager bør du samrå deg med faglæreren. Vær oppmerksom på at en klage på eksamenskarakteren kan føre til at karakteren blir satt ned. Resultatet av en klagesensur er endelig. Hjelpetiltak ved sykdom m.m. Det er svært viktig at elever som lider av sykdommer - som f. eks astma, epilepsi, diabetes, allergier - eller har andre plager som kan få betydning for skolegangen, gir beskjed om dette til rådgiver eller kontaktlærer. Skolen trenger slike opplysninger fordi vi ønsker å legge forholdene til rette for den enkelte elev. Det finnes muligheter for støtteundervisning samt særordninger ved eksamen som f.eks. lengre tid, andre eksamensformer o.l. Det må i slike tilfeller alltid legges frem legeattest. Elever som mener å ha lese- eller skrivevansker, må også kontakte rådgiver. Det kan her gis muligheter for støtte og forlenget tid til heldagsprøver og eksamen. Spesiell tilrettelegging Noen elever søker hos oss med dokumentasjon på at de trenger særskilt til rettelegging, eller vi oppdager slike behov hos elever underveis. I begge disse tilfellene er dette en sak for Pedagogisk Ressursbase (PRB). Den består av lærere som dekker et bredt spekter av fag og tilbyr støtte over kortere eller lengre tid når det er påvist behov hos enkeltelever. Behov meldes via kontaktlærer til Leder for Elevtjenester (Bjørg Grimsby), som også er leder for PRB, eller til en av rådgiverne. Forutsetningen for å få støtte er alltid at eleven har normalt frammøte til de ordinære timene i faget, med mindre det foreligger langvarig sjukdom. Elevenes utgifter I løpet av et skoleår vil elevene få en del utgifter. Skolen forsøker å gjøre disse så små som mulig, men mye avhenger av hvilke aktiviteter klassene og gruppene legger opp til selv. Nedenfor har vi satt opp en oversikt over noen utgifter som kan komme 30

31 på. Det er viktig at hver elev selv setter opp et budsjett med tanke på å kunne betale utgifter i løpet av skoleåret. Bokskap: Skolebøker: Noter/manus/ instrumenter: Arbeidsmateriell: Kopieringsutgifter: Elever kan leie bokskap for kr. 100,-/150,- pr. år, og betaler kr. 300,- i depositum. Depositum får man tilbake når man slutter på skolen dersom nøkkelen leveres vaktmester. Elever som har fått utlevert PC fra skolen er forpliktet til å leie skap. Elevene får låne bøker av skolen. Dersom elevene mister eller ødelegger bøker, må disse erstattes. For musikkelevene vil det påløpe utgifter til noter, og for dramaelever utgifter til manus. Musikkelevene må selv holde seg med instrument. Utgifter for å se forestillinger og konserter må også påregnes. Elevene må selv holde seg med arbeidsmateriell som papir, permer, penner, gymtøy, samt treningstøy for dans- og dramaelever. Av og til brukes kopier som supplement til eller erstatning for lærebøkene. Skolen tar ikke inn noen generell kopieringsavgift, men elevene må dekke de konkrete utgiftene til det de får utlevert. Se priser på kontoret. Kopieringskort (20 kopier) á 20,- kan kjøpes på biblioteket. Vitnemål: Duplikat av et vitnemål koster kr 150,-. Dersom du trenger å få oversatt et vitnemål eller en karakterutskrift til f.eks. engelsk koster dette kr 250,-. DIVERSE OPPLYSNINGER BUSSKORT / SKOLESKYSS De som bor mer enn 6 km. fra skolen får gratis skoleskyss. Busskortet skal vises til sjåføren hver tur. Ved kveldsarrangementer kan man normalt få utvidet busskort, men dette må ordnes i god tid med kontoret. Transport til helgearrangementer må elevene normalt dekke selv. Elever som ikke har krav på skyss kan kjøpe ungdomskort, se priser på SKOLEBEVIS Dette er et plastkort på størrelse med et bankkort. Skolebevisene blir gitt ut klassevis etter elevfotografering et par uker etter skolestart. Det er kun nye elever som får nytt skolebevis. Skolebevis fra forrige skoleår må fornyes på kontoret. Du må ha minst 8 timer per uke som elev på skolen for å få beviset. Skolebeviset brukes også som lånekort på skolebiblioteket. Skolebeviset gjelder ikke som postlegitimasjon. STIPEND FRA LÅNEKASSEN Alle elever med ungdomsrett får utstyrsstipend fra Lånekassen. Du får stipendet samme hvor mye foreldrene dine tjener. Husk at du må søke for å få stipendet. Når du søker, sjekker Lånekassen automatisk om du har rett til andre stipender. Lærlinger får ikke utstyrsstipend, men kan ha rett til andre stipender. 31

32 Søk om stipend fra når du har fått opptak. Les mer om stipend og lån i Lånekassen på og sjekk Facebooksiden for deg i videregående, VITNEMÅL Vitnemålene blir sendt hjem til alle avgangselever i løpet av uke 26. Det blir lagt ved 1- en - stk. kopi av vitnemålet stemplet Rett kopi. DELKURSELEV De som er tatt inn som helkurselever, dvs. elever som får min. 90/105 uketimer i løpet av tre år, har ikke adgang til å bli delkurselever. I så fall sier de fra seg plassen som helkurselev og må søke nytt inntak som delkurselev. Elever som på grunn av sykdom, psykiske problemer eller sosiale problemer har vanskeligheter med å følge hele undervisningen, kan likevel søke om å få bli delkurselev. I slike tilfeller må elevene ta kontakt med rådgiver så snart problemene oppstår. FAGBYTTE Normalt skal en elev gjennomføre skoleåret med de fagene som han/hun har fått når skolen begynner om høsten. Noen av disse fagene har eleven valgt selv. Nye elever kan hvis det er sterke grunner for det, be om å få bytte studieretningsfag og valgfag i løpet av de første par ukene om høsten. De må i så fall ta kontakt med rådgivere, eventuelt studierektor. Elever som på grunn av fysisk sykdom, psykiske/sosiale problemer ikke greier å følge opp de fagene de har fått, må kontakte rådgiver. I slike tilfeller kan det bli snakk om fagbytte også senere på høsten (se også Delkurselev). LÆRERFRAVÆR Ikke planlagt lærerfravær varsles normalt med muntlig beskjed og/eller på Fronter. Dersom en lærer ikke kommer til en time, og klassen ikke har fått noen beskjed, må klassens tillitsvalgte eller en annen gå til kontoret og melde fra etter 5. min. Klassen starter å arbeide med lærestoffet, hvis man har noe, mens de venter på beskjed. MIDTTIMEROM/KLASSEROM Alle klasser har et midttimerom. Dette er klassens spiserom, og klassen har ansvar for å holde dette ryddig og ordentlig. Se romoversikt. STUDIETIMER Disse timene kan elevene bruke til selvstendig arbeid. Studietimene kan også brukes til samtaler med rådgiverne, lærerne eller skolens ledelse. Noen ganger vil hele klassen bli samlet til orienteringer av forskjellige slag i studietimene. Torsdager 5. time er felles studietime for alle elevene, og kan brukes til fellesarrangementer for elevene og til elevrådsmøter. STUDIEDAGER Hensikten med studiedagsordningen er å muliggjøre studier og arbeidsformer som ellers ville være vanskelige å gjennomføre innenfor rammen av den ordinære timeplanen, f.eks prosjektarbeid, feltarbeid etc. Studiedag innvilges av K-lærer. Behov for studiedag må først drøftes med faglærer og søknaden må være levert K-lærer senest midttimen, 3 dager før studiedag skal tas ut. 32

33 Eleven har selv ansvar for å ta igjen det som ble gjennomgått i timene, og gjøre lekser som ble gitt. TYVERI/TAP Penger og verdisaker må ikke ligge i gymnastikkgarderobene, i tøy som henger på gangen eller i ransler som ikke er under oppsyn. Det hender det er tyveri her. Det er også stjålet instrumenter fra E-blokk Prestejordet, og flere mopeder og deler av mopeder fra sykkelstallen. Skolen står ikke ansvarlig. Dersom du har mistet noe, eller blitt frastjålet noe, henvend deg til vaktmester, driftssjef eller kontoret. INTERN INFORMASJON Viktig informasjon som gjelder mange elever blir lagt ut på Fronter og skolens infoskjermer. Her finner du opplysninger om heldagsprøver, eksamen, temadager o.l. FRONTER Alle de videregående skolene i fylket bruker Fronter som pedagogisk verktøy. Det er en internett-basert læringsplattform for informasjon og kommunikasjon mellom lærere, mellom lærere og elever, og mellom elever. Viktig informasjon fra skolen til elevgrupper blir også lagt ut på Fronter. Her finner du også lenke til ukeplanleggeren hvor alt av ukeplaner og lekser legges inn. Ha som vane å lese nyheter i Fronter daglig. Brukernavn og passord er det samme som på skolenettverket. BOKSKAP/OPPBEVARINGSSKAP Elever kan leie elevskap hos vaktmester. Leiepris er kr.100,- per år. Store skap leies for kr.150,-, dette er hovedsakelig skap for mulighet til oppbevaring av instrumenter. I tillegg til leieprisen kommer et depositum på kr.300,- som man får tilbake når man slutter, dersom nøkkelen leveres tilbake. Elever som låner PC av skolen må leie skap. HUSKONSERTER Ca. en gang pr. mnd. holdes det huskonsert, som oftest i Kammersalen eller i Blackbox A i E-blokk (MD-bygget) på Prestejordet. Konsertene annonseres i hva skjer, og er åpen for alle skolens elever. HYBELBOERE Elever som bor på hybel i Skien må oppgi både hybeladresse (og telefon) og hjemmeadresse til kontoret. ORDEN/RENHOLD Renhold av skolens lokaler er en samarbeidsprosess mellom elevene og renholdere. Elevene har ansvar for å: Aktivt forebygge tilsmussing. Tørke, feie og plukke opp etter seg. Sette stolene opp på pultene, rydde, holde orden og legge forholdene til rette for rengjøring. PARKERING Skolen har ikke egne bil-parkeringsplasser for elever. På Prestejordet er det soneparkering utenfor skolen og i gatene rundt skolen. Der må man ha egen tillatelse fra kommunen for å parkere. Sykler parkeres i sykkelstallen på Prestejordet. På Brekkeby parkeres sykler ved nordre inngang til Latinbygget. 33

34 Oppdatert Motorsykler og mopeder parkeres i gata utenfor Prestejordet. På Brekkeby er det eget parkeringsområde ved nordre inngang til Latinbygget. KANTINE På begge avdelingene er det kantine hvor du kan kjøpe mat og drikke, samt noe skolemateriell. Hyggelige steder å ta en velfortjent pause. Her selges det bl.a. diverse melkeprodukter, fine og grove rundstykker, baguetter, vafler, salater, frukt og aviser. Kantina på Brekkeby er med i prosjekt hvor det fra tid til annen blir servert nye retter, også varme retter. Spesielle dager vil også bli avholdt. 34

35 Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglement Skien vg skole Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) 3-7, og er vedtatt av fylkestinget i Telemark. Reglementet gjelder fra 1. august Formål Reglementet skal bidra til at de videregående skolene i Telemark preges av samarbeid, trivsel, engasjement og medansvar. Reglementet skal gjennom tydelige rammer fremme gode arbeidsvaner, god orden og bidra til et godt og læringsfremmende skolemiljø. 2. Virkeområde Reglementet gjelder for elever i de videregående skolene i Telemark fylkeskommune, og andre som mottar opplæring i skolens regi. Reglementet gjelder på skolens område, i skolens nærområde i skoletiden, på skoleveien, aktiviteter i skolens regi og, så langt det passer, ved øvrige forhold som har klar sammenheng med skolehverdagen. Ved ekskursjoner o.l. innebærer dette at også tidsrommet mellom avreise og hjemkomst er å se på som skoletid, og ordensreglementet gjelder. 3. Elevenes rettigheter Elevene har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring, jf opplæringsloven 9a-1. Skolen skal gi et opplæringstilbud i samsvar med opplæringsloven med forskrifter, gjeldende styringsdokumenter og fylkeskommunens vedtak. Elevene har også flere rettigheter etter opplæringsloven med forskrifter som gjelder medvirkning i skolesamfunnet. 4. Elevenes plikter - orden og atferd (1) Elevene skal medvirke til et godt læringsmiljø og til et godt arbeidsmiljø for alle medlemmer av skolesamfunnet. Alle skal opptre hensynsfullt og høflig, og rette seg etter de lover og regler som til enhver tid gjelder for skolen og i samfunnet for øvrig. Elevene skal følge de instruksjoner om orden og atferd som skolen og den enkelte lærer gir. Grunnlaget for vurdering i orden og atferd følger av forskrift til opplæringsloven 3-5. Det legges vekt på om eleven opptrer i henhold til ordensreglementet. Reglementets nedenforstående regler om orden og atferd gir en opplisting av ordensregler og atferdskrav. Denne opplistingen er ikke uttømmende, slik at også andre brudd på alminnelig aksepterte atferdsnormer enn de som er nedfelt i opplistingen, kan være brudd på reglementet og føre til sanksjoner. 35

36 (2) Nærmere regler om orden: Oppdatert a. Eleven skal møte presis og forberedt, og delta aktivt i opplæringen. b. Skolearbeid skal utføres til fastsatt tid. Eleven skal snarest mulig ta kontakt med faglærer dersom dette ikke kan overholdes. c. Eleven skal ha med til opplæringen det materiell og utstyr som skolen krever. d. Eleven skal følge verneregler og bruke påbudt verneutstyr og særskilte arbeidsklær som kreves for faget, eller som påbys av myndigheter eller skolen. e. Eleven skal holde orden på arbeidsplassen sin og bidra til å holde det rent og ryddig på skolens inne- og uteområde, i nærområdet og på steder der opplæringen foregår. f. Tillitseleven skal gi beskjed til skolens kontor dersom en lærer ikke kommer når opplæringen skal starte. (3) Nærmere regler om atferd: a. Eleven skal bidra til arbeidsro og vise hensyn og respekt for medelever og andre. b. Grov språkbruk, vold, diskriminerende, krenkende eller truende atferd, annen mobbing og trakassering, eller brudd på allment aksepterte atferdsnormer er ikke tillatt, enten dette skjer fysisk, verbalt, gjennom digitale medier eller på annen måte. c. Pornografisk, rasistisk eller annet krenkende eller ulovlig materiale er ikke tillatt på skolen, og skal heller ikke lastes ned, leses eller spres elektronisk. d. Skolens eiendom, bygninger, inventar og utstyr skal behandles med forsiktighet og omtanke. Elevene har ansvar for egne eiendeler. e. Mobiltelefoner, musikkspillere og elektronisk underholdningsutstyr skal være avslått under opplæringen hvis ikke annet er avtalt med læreren. f. Bruk, besittelse og enhver annen befatning med rusmidler eller dopingmidler på skolens område og i forbindelse med aktiviteter i skolens regi er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å være påvirket av rusmidler på skolen eller under aktiviteter i skolens regi. Skolen samarbeider med politiet angående aksjoner i forhold til rus. Elevene kan underlegges kontroll av bruk og besittelse av rusmidler. g. De videregående skolene i Telemark er tobakksfrie. Det er ikke tillatt å røyke, snuse eller bruke annen form for tobakk på skolens område. h. Det er ikke tillatt å ha farlige gjenstander eller våpen på skolens område eller under aktiviteter i skolens regi, med mindre dette er pålagt eller godkjent til bruk i undervisningen. 36

37 i. Kommersiell virksomhet er bare tillatt på skolens område etter avtale med rektor. 5 Fravær (1) Eleven skal være til stede under opplæringen dersom ikke annet er avtalt med skolen. (2) Skolen registrerer fravær i dager og enkelttimer. Oppmøte inntil 15 minutter etter at opplæringen starter registreres som forsentkomming. Oppmøte senere enn dette føres som fravær. (3) En elev som på grunn av sykdom eller andre forhold er forhindret fra å møte til opplæringen, eller må forlate opplæringen, skal melde fra til kontaktlærer eller faglærer så snart som mulig. Dersom et fravær varer mer enn tre dager skal eleven gi ny melding til skolen om dette. (4) Stort fravær eller manglende deltakelse i planlagte vurderingssituasjoner kan føre til at grunnlaget for halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter mangler, jf forskrift til opplæringsloven 3-3. Fravær fra opplæringen som ikke er avtalt med skolen, eller som ikke er nødvendig som følge av forhold opplistet i forskrift til opplæringsloven 3-47, kan ha betydning for karakterene i orden eller atferd. Stort omfang av slikt fravær kan anses som en alvorlig forsømmelse av elevens plikter og dermed sanksjoneres med bortvisning eller tap av rettigheter, jf opplæringsloven 3-8. (5) Fravær føres i dager og timer på vitnemål og kompetansebevis i henhold til forskrift til opplæringsloven Dersom det fremlegges dokumentasjon på årsaken til fraværet, kan eleven kreve at dette føres på et vedlegg til vitnemålet eller kompetansebeviset. Bestemmelsene gir rett til at fravær i samsvar med regulering i 3-47 i forskrift til opplæringsloven ikke føres på vitnemålet dersom det dokumenteres at fraværet skyldes forhold opplistet i nevnte bestemmelse. Rektor, i samråd med kontaktlærer, vurderer dokumentasjonen ved slutten av skoleåret. 6 Bruk og behandling av skolens IT-ressurser Ved bruk av skolens nettverk, IT-utstyr og programvare, gjelder IT-reglementet for Telemark fylkeskommune, se vedlegg. Det er læreren som bestemmer når PC skal brukes og ikke brukes i fag. Det er ikke slik at PC skal brukes i alle situasjoner eller hele tiden. PC brukes når det er faglig nyttig. Lærer sier ifra ved begynnelsen av timen om PC skal brukes, hele eller deler av timen, eller ikke brukes i timen. - Brudd på IT-reglementet kan føre til sanksjoner etter 8 i ordensreglementet. Hver enkelt elev skal underskrive på at IT-reglementet er lest og akseptert. 7 Fusk Fusk eller forsøk på fusk er ikke tillatt. Begrepet fusk kan omfatte ulike forhold, herunder: - bruk av ikke tillatte hjelpemidler og ikke tillatt kommunikasjon i en prøvesituasjon og på skriftlige arbeider/innleveringer Fusk eller forsøk på fusk kan få konsekvenser for vurdering i atferd, og kan føre til at prøven eller besvarelsen ikke gir grunnlag for vurdering. Dette kan igjen få betydning for vurderingsgrunnlaget i faget. 37

38 8 Plagiat Plagiat er å bruke andres tekster helt eller delvis uten å oppgi kilden. Når alle hjelpemidler er tillatt er det ikke plagiat å bruke kilder, men dersom kilder brukes, skal disse oppgis på en etterrettelig måte. Konsekvenser ved brudd: Dersom eleven ikke oppgir kilder han/hun har brukt på skriftlige arbeider eller bare klipper og limer fra andres tekster, blir dette vurdert til lav måloppnåelse. Da viser ikke eleven selvstendig kompetanse i faget, og kan få en lav karakter. 9 Brudd på reglementet (1) Brudd på ordensreglementet kan foruten nedsatt karakter i orden eller atferd, jf 4 (1) tredje avsnitt, føre til at skolen informerer elevens foresatte om forholdet (gjelder elever under 18 år). (2) Følgende refsingstiltak kan benyttes ved brudd på ordensreglementet: - Pålegg om tilstedeværelse på skolen før eller etter ordinær skoletid i forbindelse med samtaler med lærer/rektor og/eller utføring av pålagte oppgaver. - Muntlig eller skriftlig påtale eller anmerkning fra lærer eller rektor. - Begrenset adgang til spesielle aktiviteter. - Bortvisning fra klasse/gruppe for resten av undervisningsøkten etter lærers avgjørelse. - Bortvisning fra skolen for resten av skoledagen etter lærers avgjørelse. (3) Ved alvorlige eller gjentatte tilfeller av brudd på ordensreglementet kan følgende særskilte refsingstiltak benyttes: - Midlertidig eller permanent bytte av klasse/gruppe etter rektors avgjørelse. - Midlertidig eller permanent skolebytte etter vedtak i fylkeskommunen. - Bortvisning fra og med en hel skoledag og inntil fem skoledager etter rektors avgjørelse, jf opplæringsloven Bortvisning for resten av skoleåret eller kurset etter vedtak i fylkeskommunen, jf opplæringsloven 3-8 og 4A-9. - Tap av retten til videregående opplæring etter vedtak i fylkeskommunen, jf opplæringsloven 3-8 og 4A-9. (4) Refsingstiltakene skal stå i rimelig forhold til bruddet på reglementet. Elever plikter å overholde ilagte refsingstiltak, og ved manglende overholdelse kan det ilegges nye refsingstiltak. 10 Saksbehandling ved refsingstiltak Før det treffes avgjørelse om refsingstiltak, skal eleven ha mulighet til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen, jf opplæringsloven 3-7. Refsingstiltak og begrunnelse for disse skal nedtegnes. Før det treffes vedtak om bortvisning eller tap av rettigheter, skal det vurderes om det er mulig å bruke andre hjelpe- eller refsingstiltak, jf opplæringsloven 3-8. Ved særskilte refsingstiltak som nevnt i 8 (3) skal forvaltningslovens regler om enkeltvedtak følges. Eleven har dermed rett til dokumentinnsyn, partsuttalelse, bistand fra advokat eller annen fullmektig (elevombud) på alle trinn i saksbehandlingen, og klagerett i samsvar med bestemmelsene i kapittel IV-VI i forvaltningsloven. Vedtaket skal være begrunnet og opplyse om klageadgang, 38

39 klagefrist, den nærmere fremgangsmåte ved klage og om retten etter forvaltningsloven 18 jf 19 til å se sakens dokumenter. Dersom vedtaket kan tenkes gjennomført til skade for eleven før klagesaken er avgjort, skal det også gjøres oppmerksom på adgangen til å be om at gjennomføringen utsettes, jf forvaltningsloven 42. Klageinstans for vedtak om tap av rett til videregående opplæring er Fylkesmannen i Telemark. For øvrige enkeltvedtak er fylkeskommunens klagenemnd for skolesaker klageinstans, jf opplæringsloven Erstatning Dersom en elev skader eller tilgriser skolens eiendom, herunder også når en elev påviselig utløser falsk brannalarm, som medfører kostnadskrevende utrykninger, kan det kreves at eleven retter opp skaden, eller at elev og/eller foreldre betaler erstatning etter erstatningsrettens regler. 12 Anmeldelse av straffbare forhold Skolen v/rektor kan anmelde antatt straffbare forhold til politiet. 13 Heldekkende hodeplagg Det er ikke tillatt å dekke til ansiktet med niqab, hijab eller annet som hindrer kommunikasjon og identifisering. Grunnlagsdokument som skal være tilgjengelig for elevene: - opplæringsloven - forvaltningsloven - forskrift til opplæringsloven - utfyllende ordensregler for den enkelte skole - gjeldende læreplanverk NB! IT-reglement for Telemark Fylkeskommune kommer på eget vedlegg som deles ut til alle elever og ansatte på skolen, og alle elever. Alle må signere ITkontrakt ved skolestart. 39

40 Ajour 7/ Oppdatert Oversikt over blokkdager Time mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 1 2. des 3. des 23. okt 24. apr 31. jan 2 5. mai 4. feb 12. feb 24. okt 14. mar apr 10. des 4. des 5. des 9. mai 4 9. des 11. mar 30. apr 3. okt 14. feb okt 22. okt 11. des MØTE 25. apr jan 4. mar 7. mai 13. mar 25. okt 7 4. nov 25. feb */ MØTE 12. mar 10. apr 4. okt mar MØTE 2. okt 12. des 2. mai * Denne dagen har bare MDD-klasser, som har undervisning i 7.time, blokkdag. Alle andre har vanlig skole. Tirsdagsblokkdagene varer til og med sjette time, unntatt for MDD, hvor den varer til og med syvende time. Torsdagsblokkdagene varer til og med syvende time. 40

41 Timeplan: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag time 1.økt time time 2.økt time Midttime 5.time Møtetime 3.økt time time Møtetime (ikke MDD) 4.økt time Møtetime time Noe musikk utover ettermiddagen Møtetime. Noe musikk utover ettermiddagen Noe musikk utover ettermiddagen Noe musikk utover ettermiddagen Noe musikk utover ettermiddagen Midttimen er først og fremst spisepause, men kan også benyttes til kortere møter når dette er nødvendig. 41

42 SKOLERUTE FOR VIDEREGÅENDE SKOLE Måned Datoer Skoledager Elever Arbeidsdager lærere August Skolestart mandag 19. august (Planleggingsdager for lærere onsdag 14., torsdag 15. og fredag 16. august). September Oktober Høstferie uke 41 (f.o.m. mandag 7. oktober t.o.m. fredag 11. oktober) November Planleggingsdag for lærere 1. november Planleggingsdag for lærere 25. november Desember Siste skoledag før jul: fredag 20. desember Januar Første skoledag etter nyttår: torsdag januar Februar Vinterferie uke 8 (f.o.m. mandag februar t.o.m. fredag 21. februar) Mars Planleggingsdag lærere 21. mars April Mai Påskeferie f.o.m. mandag 14. april t.o.m. mandag 21. april Offentlig høytidsdag torsdag 1. mai. Kr himmelfartsdag 29. mai Juni 2. pinsedag 9. juni Siste skoledag fredag 20. juni Sum

43 Oversiktskart avdeling Prestejordet 43

44 Oversiktskart avdeling Brekkeby Latinbygg 1. etasje Latinbygg 2. etasje 44

45 Latinbygg 3. etasje 1982-bygg 1. etasje 45

46 1982-bygg 2. etasje Oppdatert bygg 3. etasje 46

47 1982-bygg Underetasje Oppdatert bygg Gymsal 47

48 Kart over Skien sentrum og de to skoleavdelingene Oppdatert Kart over Skien sentrum og de to skoleavdelingene Tog Avd. Brekkeby Rektor Ørns g 2 Buss Avd. Prestejordet Einar Østvedts g 12 48

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglement Skien vg skole 2013 2014 Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) 3-7,

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

Ordensreglement for elever i videregående skoler i Telemark. Styringsdokument 2A/2010. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet

Ordensreglement for elever i videregående skoler i Telemark. Styringsdokument 2A/2010. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Ordensreglement for elever i videregående skoler i Telemark Styringsdokument 2A/2010 Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Forord Ordensreglementet som er laget vil nå gjelde uavkortet for alle

Detaljer

Etternavn Fornavn E-post Stilling Fag Aadna Nina Bell Rui Nina-Bell-Rui.Aadna[æt]t-fk.no Lærer Norsk. Engelsk. Fransk Aasen Wenche

Etternavn Fornavn E-post Stilling Fag Aadna Nina Bell Rui Nina-Bell-Rui.Aadna[æt]t-fk.no Lærer Norsk. Engelsk. Fransk Aasen Wenche Etternavn Fornavn E-post Stilling Fag Aadna Nina Bell Rui Nina-Bell-Rui.Aadna[æt]t-fk.no Lærer Norsk. Engelsk. Fransk Aasen Wenche wenche.aasen[æt]t-fk.no Lærer (Kontaktlærer 2STC) Matematikk. Geografi.

Detaljer

Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler

Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) 3-7, og er vedtatt

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015 Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark Gjeldende fra 01.04.2015 Fastsatt med hjemmel i opplæringsloven 3 7. Vedtatt av Hovedutvalg for kompetanse 04.02.15. Ordensreglementet

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland er gitt med hjemmel i Lov om grunnskolen og den

Detaljer

Etternavn Fornavn E-post Stilling Fag Aadna Nina Bell Rui Nina-Bell-Rui.Aadna[æt]t-fk.no Lærer Norsk. Engelsk. Fransk Aasen Wenche

Etternavn Fornavn E-post Stilling Fag Aadna Nina Bell Rui Nina-Bell-Rui.Aadna[æt]t-fk.no Lærer Norsk. Engelsk. Fransk Aasen Wenche Etternavn Fornavn E-post Stilling Fag Aadna Nina Bell Rui Nina-Bell-Rui.Aadna[æt]t-fk.no Lærer Norsk. Engelsk. Fransk Aasen Wenche wenche.aasen[æt]t-fk.no Lærer Matematikk. Geografi. Naturfag Almenning

Detaljer

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015.

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015. Ordensreglement Ordensreglement for elever ved Den Norske Skolen i Rojales (DNSR). Reglementet er gitt med hjemmel i Privatskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Reglementet gjelder fra og

Detaljer

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet gjelder fra skoleåret 2011-2012. Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

Detaljer

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune.

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Vedlagt finner dere forslag til felles ordensreglement for de kommunale grunnskolene i Narvik kommune. Reglementet er utarbeidet

Detaljer

Etternavn Fornavn E-post Stilling Fag Almenning Oddbjørn Tore oddbjorn.almenning[æt]t-fk.no Vaktmester Andersen Arild arild.andersen[æt]t-fk.

Etternavn Fornavn E-post Stilling Fag Almenning Oddbjørn Tore oddbjorn.almenning[æt]t-fk.no Vaktmester Andersen Arild arild.andersen[æt]t-fk. Etternavn Fornavn E-post Stilling Fag Almenning Oddbjørn Tore oddbjorn.almenning[æt]t-fk.no Vaktmester Andersen Arild arild.andersen[æt]t-fk.no Lærer Musikkfag (fløyte) Andersen Inger Liv inger-liv.andersen[æt]t-fk.no

Detaljer

Voksenopplæring Informasjon til skoleåret 2015-16. Onsdag 12. august 2015 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring

Voksenopplæring Informasjon til skoleåret 2015-16. Onsdag 12. august 2015 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring Voksenopplæring Informasjon til skoleåret 2015-16 Onsdag 12. august 2015 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring Velkommen til Skien vgs! Ca 1200 elever 111 går på VO(!) To avdelinger

Detaljer

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Forskrift om ordensreglement er hjemlet i opplæringsloven 3-7, og fastsatt av Vest-Agder fylkeskommune 20.05.10. Revidert

Detaljer

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet er godkjent av opplæringsutvalget i møte den 07.06.2011. Ordensreglementet er revidert og godkjent av utvalget for oppvekst, helse og

Detaljer

Ordensreglementet. Kapittel 1. Formål. Kapittel 2. Virkeområde. Kapittel 3. Rettigheter. Kapittel 4. Orden og atferd

Ordensreglementet. Kapittel 1. Formål. Kapittel 2. Virkeområde. Kapittel 3. Rettigheter. Kapittel 4. Orden og atferd Ordensreglementet Ordensreglement for Den Norske Skolen, Malaga (DNS Malaga). Reglementet er gitt med hjemmel i Privatskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Reglementet gjelder fra skoleåret

Detaljer

P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Troms

P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Troms Dok.id.: 2.1.1.2.3.3 P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Skrevet av: Bjørn-I. Thomasjord Godkjent av: Håkon Figenschou Versjon: 2.00 Gjelder fra: 12.01.2015 Dok.type: Styringsdokumenter

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS Reglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven av 9. juni 1998, 3-7 og dens forskrifter, og vedtatt av Hovedutvalg for Utdanning i Akershus i møte 21.10.99,

Detaljer

Skien videregående skole. Skolehefte 2014/2015 HVEM HVA HVOR NÅR HVORDAN HVORFOR

Skien videregående skole. Skolehefte 2014/2015 HVEM HVA HVOR NÅR HVORDAN HVORFOR Skien videregående skole Skolehefte 2014/2015 HVEM HVA HVOR NÅR HVORDAN HVORFOR? 1 Innholdsfortegnelse: SKOLENS ADRESSER... 3 REKTOR ØNSKER VELKOMMEN!... 4 ELEVRÅDET HAR ORDET... 6 PEDAGOGISK PLATTFORM...

Detaljer

Skien videregående skole. Skolehefte 2014/2015 HVEM HVA HVOR NÅR HVORDAN HVORFOR

Skien videregående skole. Skolehefte 2014/2015 HVEM HVA HVOR NÅR HVORDAN HVORFOR Skien videregående skole Skolehefte 2014/2015 HVEM HVA HVOR NÅR HVORDAN HVORFOR? 1 Innholdsfortegnelse: SKOLENS ADRESSER... 3 REKTOR ØNSKER VELKOMMEN!... 4 ELEVRÅDET HAR ORDET... 6 PEDAGOGISK PLATTFORM...

Detaljer

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2014-15. Mandag 11. august 2014 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2014-15. Mandag 11. august 2014 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2014-15 Mandag 11. august 2014 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring Om voksenretten Over 25 år Ikke fullført videregående opplæring

Detaljer

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker Ordensreglement ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS Hjemmel: Privatskolelovens 3-9 Fastsatt av styret ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS den 25.04.2006 med hjemmel i privatskoleloven 3-9. Reglementet er

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE BÆRUM KOMMUNE Gjettum skole FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE Denne forskriften er vedtatt av Sektorutvalget barn og unge 27.01.15 og trer i kraft fra 01.02.15. Samtidig oppheves

Detaljer

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14. Onsdag 14. august Skien vgs

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14. Onsdag 14. august Skien vgs Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14 Onsdag 14. august Skien vgs Om voksenretten Over 25 år Ikke fullført videregående opplæring Fullført = karakter er gitt (IV, 1 6) Karakterene IV og 1 =

Detaljer

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t Ordensreglement Lovhjemler Opplæringsloven 2-9 og 2-10 samt 9a-1, 9a-4 og 9-5. Forvaltningslovens 37 Skadeerstatningsloven 1-2 Vedtaksmyndighet Formål Virkeområde Udir 8-2014 Rektor ved Lunner i samsvar

Detaljer

Skoleheftet 2015-16 versjon 27.08.15. Skien videregående skole. Skolehefte 2015/2016 HVEM HVA HVOR NÅR HVORDAN HVORFOR

Skoleheftet 2015-16 versjon 27.08.15. Skien videregående skole. Skolehefte 2015/2016 HVEM HVA HVOR NÅR HVORDAN HVORFOR Skien videregående skole Skolehefte 2015/2016 HVEM HVA HVOR NÅR HVORDAN HVORFOR? 1 Innholdsfortegnelse: SKOLENS ADRESSER... 3 ELEVRÅDET HAR ORDET... 5 PEDAGOGISK PLATTFORM... 6 SKOLENS PERSONALE... 7 SKOLENS

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER 1 av 5 SEKSJON FOR PEDAGOGISK UTVIKLING Saksbehandler: Åse Holthe Vår dato Vår referanse 13.03.2013 13/01926-1 : ---, B32, &00 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER

Detaljer

VELKOMMEN TIL SKIEN VG SKOLE 2010 FORELDREMØTE 8. SEPTEMBER KL 18:00

VELKOMMEN TIL SKIEN VG SKOLE 2010 FORELDREMØTE 8. SEPTEMBER KL 18:00 VELKOMMEN TIL SKIEN VG SKOLE 2010 FORELDREMØTE 8. SEPTEMBER KL 18:00 SKOLEÅRET 2010-2011 Hvem er jeg? Rektor Lill Harriet Koi Hvem er Skien VGS? Studierektorer Rådgivere og Leder for elevtjenesten PP-tjeneste

Detaljer

2015- Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS. En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. Aust Agder Fylkeskommune

2015- Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS. En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. Aust Agder Fylkeskommune 2015- Aust Agder Fylkeskommune 2016 Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. 1 SKOLEREGLER Alle elever bidrar til et trygt og godt klasse- og læringsmiljø.

Detaljer

Skien videregående skole. Skolehefte 2012/2013 HVEM HVA HVOR NÅR HVORDAN HVORFOR

Skien videregående skole. Skolehefte 2012/2013 HVEM HVA HVOR NÅR HVORDAN HVORFOR Skien videregående skole Skolehefte 2012/2013 HVEM HVA HVOR NÅR HVORDAN HVORFOR? Innholdsfortegnelse: REKTOR ØNSKER VELKOMMEN!... 4 ELEVRÅDET HAR ORDET... 6 PEDAGOGISK PLATTFORM... 7 SKOLENS PERSONALE...

Detaljer

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder FORSKRIFT Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder Fastsatt som forskrift med hjemmel i opplæringsloven av 17.07.98 nr 61, 3-7. Innholdsfortegnelse 1 Formål...

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE.

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. II INNLEDNING 1 Hjemmel. Opplæringslova 2-9: Ordensreglement og liknande Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen.

Detaljer

Ordensregler for Bjerkvik Skole

Ordensregler for Bjerkvik Skole Ordensregler for Bjerkvik Skole TRYGGHET - TRIVSEL - LÆRING Vi vil at TRYGGHET Bjerkvik skole skal - TRIVSEL være et sted der - LÆRING alle kan føle seg trygge. -Vi vil at Bjerkvik skole skal være et sted

Detaljer

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Opplæringsloven 2 9 Vedtatt i Oppvekstutvalget 04.06.2014 Gjøres gjeldende fra 01.08.2014 INNLEDNING 1. HJEMMEL Forskrift om ordensreglement

Detaljer

Forskrift om ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes

Forskrift om ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Forskrift om ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet er godkjent av opplæringsutvalget i møte den 07.06.2011. Ordensreglementet er revidert og godkjent av utvalget for oppvekst,

Detaljer

Skien videregående skole. Skolehefte 2012/2013 HVEM HVA HVOR NÅR HVORDAN HVORFOR

Skien videregående skole. Skolehefte 2012/2013 HVEM HVA HVOR NÅR HVORDAN HVORFOR Skien videregående skole Skolehefte 2012/2013 HVEM HVA HVOR NÅR HVORDAN HVORFOR? Innholdsfortegnelse: REKTOR ØNSKER VELKOMMEN!... 4 ELEVRÅDET HAR ORDET... 5 PEDAGOGISK PLATTFORM... 6 SKOLENS PERSONALE...

Detaljer

Skien videregående skole. Skolehefte 2012/2013 HVEM HVA HVOR NÅR HVORDAN HVORFOR

Skien videregående skole. Skolehefte 2012/2013 HVEM HVA HVOR NÅR HVORDAN HVORFOR Skien videregående skole Skolehefte 2012/2013 HVEM HVA HVOR NÅR HVORDAN HVORFOR? Innholdsfortegnelse: REKTOR ØNSKER VELKOMMEN!... 4 ELEVRÅDET HAR ORDET... 5 PEDAGOGISK PLATTFORM... 6 SKOLENS PERSONALE...

Detaljer

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Ordensreglement - 1 - Elevers og læreres rettigheter og plikter. Sist oppdatert: 06.01.2013 Ikrafttredelse: 06.01.2013 Reglementet tar utgangspunkt i og eventuelt supplerer privatskoleloven og forvaltningsloven.

Detaljer

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014 Vestbygda ungdomsskole ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014 Reglementets virkeområde: På skolen, i timene, i friminuttene, på skolens læringsplattform (Fronter), på vei til og fra

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2 1.2 Tobakksforbud på skoler

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole Ordensregler Ellingsøy barne- og ungdomsskole Vi har alle ansvar for å skape en god skole. Skolen er arbeidsplassen for elever og lærere. Alle har rett til å trives og føle seg trygge. Vi vil derfor ta

Detaljer

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE Alle som er knyttet til Glomfjord skole er med på å forme miljøet ved skolen. Vi kan med en positiv holdning og god oppførsel

Detaljer

Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler i Nordland fylke

Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler i Nordland fylke Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler ID UTS.F.2.1 Versjon 1.02 Gyldig fra 29.07.2014 Forfatter Bjørn Isachsen Verifisert Høringsrunde Utdanningssektoren, UNG og elevorganisasjonene Godkjent

Detaljer

FORELDRE/ FORESATTE: VELKOMMEN TIL UNGDOMSTRINNET

FORELDRE/ FORESATTE: VELKOMMEN TIL UNGDOMSTRINNET FORELDRE/ FORESATTE: VELKOMMEN TIL UNGDOMSTRINNET Tema i dag: Informasjon om ungdomstrinnet Fravær Utdanningsvalg nytt fag Valgfag Karakterer Regler/ konsekvenser Fremmedspråk Grupper/ kontaktlærer INFORMASJON

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Vedtatt av kommunestyret 23.06.2010 i politisk sak 10/66 Innhold I. INNLEDNING... 3 1. Hjemmel... 3 2. Virkeområde... 3 3. Formål...

Detaljer

Melding til utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11-52/11

Melding til utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11-52/11 Melding til utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11-52/11 Referat fra møte i SAMARBEIDSUTVALGET Dato og tid Tirsdag 5.4.2011 Kl. 19:30 Lurahammaren ungdomsskole Sted: Til stede: Ikke til stede: Sendes til:

Detaljer

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune [13.2.14] GRUNNSKOLER INKL. SFO ORDENSREGLEMENT Storfjord kommune ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse et er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

REGLEMENT FOR ELEVER VED. VIDEREGÅENDE SKOLE

REGLEMENT FOR ELEVER VED. VIDEREGÅENDE SKOLE REGLEMENT FOR ELEVER VED. VIDEREGÅENDE SKOLE Forskrift fastsatt med hjemmel i opplæringsloven av. 17.07.98 nr.61 av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 3-7. Endret 16.06.2006. Reglene i dette

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE 11. JANUAR 2012

VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE 11. JANUAR 2012 VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE 11. JANUAR 2012 VELKOMMEN Hvem er jeg? Rektor Lill Harriet Koi Hvem er Skien VGS? Hva er Skien VGS? Hva kan Skien VGS tilby? Hva skjer i dag? Felles innsats

Detaljer

Lokal forskrift for ordensreglement for SFO i Nedre Eiker kommune Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015

Lokal forskrift for ordensreglement for SFO i Nedre Eiker kommune Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015 Lokal forskrift for ordensreglement for SFO i Nedre Eiker kommune Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015 HJEMMEL SFO er ikke en del av skoletida og omfattes derfor ikke av opplæringsloven

Detaljer

Alle for Øygard for alle

Alle for Øygard for alle Skoleåret 2014/2015 Alle for Øygard for alle Læring Trivsel Trygghet Øygard ungdomsskole 1 Til elever, foresatte og personale! På Øygard har vi følgende motto: Alle for Øygard Øygard for alle! I dette

Detaljer

Lokal forskrift for organisering av leksehjelp, og ordensreglement for skolene i Nedre Eiker Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.

Lokal forskrift for organisering av leksehjelp, og ordensreglement for skolene i Nedre Eiker Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17. Lokal forskrift for organisering av leksehjelp, og ordensreglement for skolene i Nedre Eiker Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015 INNHOLD Hjemmel:... 3 Leksehjelp... 3 Ordensreglement...

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 Ordensreglementet er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE

REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE Ordensreglement REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE Fastsatt med hjemmel i privatskolelova 3-9 første ledd. (Vedtatt av skolestyret for Nordborg juni 2011) FORMÅL Formålet med reglementet

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. I INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde II REGLER OG SANKSJONER 4 Generell oppførsel 1. Du har krav på 2. Du har plikt til å 3. Farlige

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014 HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 15.mai kl.09.00 Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014 Eksamensdatoer

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013 HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 15.mai kl.09.00 Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013 Eksamensdatoer

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 2008 Oppdal kommune Fagansvarlig oppvekst PP-tjenesten FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 1. Hjemmel Kommunestyret i Oppdal har i møte 23.04.08, med hjemmel i lov av

Detaljer

2 VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og andre som tar del i opplæring i skolens regi.

2 VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og andre som tar del i opplæring i skolens regi. ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Reglementet tar utgangspunkt i Opplæringsloven av 17. juli 1998 med forskrifter av 23. juni 2006 med endringer pr. 1.

Detaljer

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 Andebu ungdomsskole er arbeidsplassen for elever, lærere

Detaljer

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9.

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9. om ordensreglement 27.06.2013 - Revidert etter høring FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I KRISTIANSAND KOMMUNE. Kristiansand bystyret har besluttet at følgende forskrift om ordensreglement gjelder

Detaljer

1.3 Virkeområde Ordensreglementet gjelder for all aktivitet i skolens regi, også på skoleveien.

1.3 Virkeområde Ordensreglementet gjelder for all aktivitet i skolens regi, også på skoleveien. 1NDERØY KOMMUNE Vennalivegen 37 11111 1101 111 1.1, 111 7670 INDERØY FORSKRIFT TIL ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I INDERØY KOMMUNE 1 Innledning 1. 1 Hjemmel Med hjemmel i Opplæringslovens 2-9 og 2-10

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015 Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015 Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 13.mai kl.09.00 i avd. Fritidsparken og i avd. Klosterskogen Eksamensplanen

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Reglementet tar utgangspunkt i Opplæringsloven av 17. juli 1998 med forskrifter av 23. juni 2006 med endringer, senest

Detaljer

Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer):

Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer): SØKNAD ELEVPLASS Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer): Det søkes om opptak i klasse: Fra (dato/år): Av pedagogiske og praktiske årsaker blir det ikke mulig å

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2

Detaljer

Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs.

Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs. Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs. 1 Innhold 1 Rammer for gjennomføring... 3 2 Målsetting... 3 3 Prioriterte temaer på Vg1, Vg2 og Vg3... 3 4 Årshjul... 4 4.1 Innhold skolestart høstferie

Detaljer

Ordensreglement ved Den Norske Skole Gran Canaria Grunnskole Vedtatt i styremøte februar 2012

Ordensreglement ved Den Norske Skole Gran Canaria Grunnskole Vedtatt i styremøte februar 2012 Ordensreglement ved Den Norske Skole Gran Canaria Grunnskole Vedtatt i styremøte februar 2012 Ønsket orden og adferd: Vis hensyn og respekt for andre. Hold arbeidsro i timene og vis respekt for undervisningen.

Detaljer

Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015

Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 ENDRING AV 2.2.1 I ORDENSREGLEMENT I DEN OFFENTLIGE GRUNNSKOLEN

Detaljer

Velkommen til foreldremøte Vg2/Vg3

Velkommen til foreldremøte Vg2/Vg3 Velkommen til foreldremøte Vg2/Vg3 Ledelsen Fungerende rektor Hege Haugland Fungerende assisterende rektor Even Tveråmo Avdelingsledere: Elisabeth Søvik Even Tveråmo (trinnansvarlig vg2) (trinnansvarlig

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE INNLEDNING 1 Hjemmel Ordensreglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven 2-9 og privatskolelovens 3-9. I tillegg til dette skolereglementet, gis den

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

FORSKRIFT OM FELLES ORDENSREGLEMENT FOR FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I OPPLAND

FORSKRIFT OM FELLES ORDENSREGLEMENT FOR FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I OPPLAND FORSKRIFT OM FELLES ORDENSREGLEMENT FOR FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I OPPLAND Forskrift fastsatt med hjemmel i opplæringslovens 3-7 og 3-8. Ordensreglementet gjelder fra og med skoleåret 2009/2010

Detaljer

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole Informasjon - ST Plan for eksamen Plan for eksamen finner du på skolens hjemmeside. Plan for eksamen våren 2015 Trekkordning 1ST og 2ST Vg1 Ca. 20 % av elevene

Detaljer

ORDENSREGLEMENT 2. SKOLESAMFUNNET

ORDENSREGLEMENT 2. SKOLESAMFUNNET ORDENSREGLEMENT Dette ordensreglementet er utarbeidet med hjemmel i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr 61 3-7 og Lov om private skoler med rett til statstilskudd (Privatskolelova)

Detaljer

ORDENSREGLEMENT: Akademiet VGS Ålesund ordensreglement

ORDENSREGLEMENT: Akademiet VGS Ålesund ordensreglement ORDENSREGLEMENT: Akademiet VGS Ålesund ordensreglement Oppdatert pr. 5.08.2014 Reglementet er gitt med hjemmel i privatskoleloven og forskrifter, samt Utdanningsdirektoratets rundskriv. Reglementet er

Detaljer

Ordensreglement. Opplæringsloven kapittel 9a gir elevene rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Ordensreglement. Opplæringsloven kapittel 9a gir elevene rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Endret etter forskrift 01.11.12 Ordensreglement 1. Formål Ordensreglementet skal bidra til et godt arbeids- og læringsmiljø for elevene og til utviklingen av deres sosiale ferdigheter. Ordensreglementet

Detaljer

SKOLEREGLEMENT med utfyllende regler vedtatt av skoleutvalget 16.06.08 for Haugesund Toppidrettsgymnas/Holgersens vgs

SKOLEREGLEMENT med utfyllende regler vedtatt av skoleutvalget 16.06.08 for Haugesund Toppidrettsgymnas/Holgersens vgs SKOLEREGLEMENT Revidert juni 2008 Etter fylkeskommunal forskrift for skolereglement for elever i videregående skoler i Rogaland med utfyllende regler vedtatt av skoleutvalget 16.06.08 for Haugesund Toppidrettsgymnas/Holgersens

Detaljer

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole Eksamensavvikling ved Skullerud Skole VÅREN 2016 INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE OM EKSAMEN, STANDPUNKTKARAKTERER OG KLAGERETTEN PÅ KARAKTERER VÅREN 2016 Revidert: 06.04. 2016 1 Innhold Tidsplan for

Detaljer

ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015

ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015 Oslo kommune Utdanningsetaten Ulsrud videregående skole ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015 I dette skrivet finner du informasjon om; Når får du melding om eksamen? Frammøte til eksamen Hjelpemidler Bruk

Detaljer

Skolen skal legge til rette for elevmedvirkning etter opplæringsloven med forskrifter, som for eksempel skoleutvalg, skolemiljøutvalg og elevråd.

Skolen skal legge til rette for elevmedvirkning etter opplæringsloven med forskrifter, som for eksempel skoleutvalg, skolemiljøutvalg og elevråd. Ordensreglement Vedtatt av fylkesdirektør, opplæringsavdelingen 15.05.11 med hjemmel i opplæringsloven 3-7 etter delegasjon fra fylkestinget til fylkesrådmannen 07.12.05 og videredelegering fra fylkesrådmannen

Detaljer

Trondheim Katedralskole. August 2014. Informasjon til alle - skolestart 2014

Trondheim Katedralskole. August 2014. Informasjon til alle - skolestart 2014 Trondheim Katedralskole August 2014 Informasjon til alle - skolestart 2014 Dette skrivet inneholder informasjon om viktige søknadsfrister skoleåret 2014/15 samt ulike påminnelser og presiseringer alle

Detaljer

Skal du ta privatisteksamen?

Skal du ta privatisteksamen? Skal du ta privatisteksamen? Nyttige tips og råd Innledning Har du behov for studiekompetanse eller fagbrev? Kanskje du ønsker å forbedre karakterer du allerede har fra videregående skole? Du tar eksamen

Detaljer

EKSAMENSPLAN OG PLAN FOR AVSLUTNING AV SKOLEÅRET VÅREN 2015 Oppdatert 12. mai (oppdatering gjelder presisering av lese- og forberedelsesdager)

EKSAMENSPLAN OG PLAN FOR AVSLUTNING AV SKOLEÅRET VÅREN 2015 Oppdatert 12. mai (oppdatering gjelder presisering av lese- og forberedelsesdager) Informasjon til elever og ansatte EKSAMENSPLAN OG PLAN FOR AVSLUTNING AV SKOLEÅRET VÅREN 2015 Oppdatert 12. mai (oppdatering gjelder presisering av lese- og forberedelsesdager) Endringer av dato kan skje

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune Sist oppdatert: 23.06.2011 vedtatt i Kommunestyre sak 35/11 Elevene sitt skolemiljø: Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har

Detaljer

ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE

ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE Reglene gjelder for alle elever ved Lavangen skole. Reglene gjelder på hele skolen, skoleplassen, når elever er på turer og i bussen og til og fra skolen. SKOLEVEIEN Alle

Detaljer

Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole

Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole Grønnåsen skole Prestmarkveien 163, 8074 Bodø Tlf. 75556560 Hjemmeside: http://www.minskole.no/gronnasen Forskrift om ordensreglement for

Detaljer

Informasjon til eksamenskandidater

Informasjon til eksamenskandidater Informasjon til eksamenskandidater Frammøte til eksamen Skriftlig eksamen Skriftlig eksamen starter kl. 0900. Det tar tid å starte eksamen med bruk av PC. Alle elever må derfor møte senest kl. 0830 i eksamenslokalet.

Detaljer

1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT

1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT PROGRAM 1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT Velkommen! Bygd i 1980, utbygd 2005, løpende vedlikeholdt Ca

Detaljer

glemmen videregående skoles husregler

glemmen videregående skoles husregler glemmen videregående skoles husregler Et springbrett til fremtiden Glemmen videregående skole - framtidas skole for alle! For at du skal lykkes med å nå dine mål, har vi fokus på kunnskap og læring gjennom:

Detaljer

Generell studiekompetanse

Generell studiekompetanse Generell studiekompetanse Skoleåret 2014/15 Følg med vår hjemmeside for voksne elever ved Romsdal videregående skole: www.romsdal.vgs.no/voksenopplaering Rett til opplæring etter 4A-3 Fra og med det året

Detaljer

Foreldremøte Vg3 vår 2015

Foreldremøte Vg3 vår 2015 Foreldremøte Vg3 vår 2015 Hva nå? Russetid og avgangseksamen Fravær og standpunktkarakterer Eksamen hjelpemidler og forberedelsestid Hva skjer på skolen fram mot sommeren? 6. Støtte hjemmefra Nasjonalt

Detaljer

Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6.

Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6. Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6.2012 ) Del 1 Innledning. 1. Hjemmel. Røyken kommune har vedtatt

Detaljer

- det er ditt eget valg! Røyse skole. - ordensreglement. Utgitt august 2010

- det er ditt eget valg! Røyse skole. - ordensreglement. Utgitt august 2010 - det er ditt eget valg! Røyse skole - ordensreglement Utgitt august 2010 UNNGÅ KONFLIKTER Saksbehandlingsregler. side 15 Konsekvensliste ved: - mindre forseelser. side 12 - alvorlige forseelser. side

Detaljer

ID UTS.AVS.F.1.8..1 Versjon 0.00 Gyldig fra 14.08.2015 Forfatter EI / GMK Verifisert Godkjent Side 1 av7

ID UTS.AVS.F.1.8..1 Versjon 0.00 Gyldig fra 14.08.2015 Forfatter EI / GMK Verifisert Godkjent <ikke styrt> Side 1 av7 Håndbok kontaktlærer ID UTS.AVS.F.1.8..1 Versjon 0.00 Gyldig fra 14.08.2015 Forfatter EI / GMK Verifisert Godkjent Side 1 av7 Årshjul i klasseledelse - Andøy videregående skole Revidert pr.

Detaljer

Trivselsregler på Tastarustå skole 2014-2015 8.- 10.trinn (revidert i DS 110214 pkt reaksjonsformer pkt 1.2 og s 2.)

Trivselsregler på Tastarustå skole 2014-2015 8.- 10.trinn (revidert i DS 110214 pkt reaksjonsformer pkt 1.2 og s 2.) Trivselsregler på Tastarustå skole 2014-2015 8.- 10.trinn (revidert i DS 110214 pkt reaksjonsformer pkt 1.2 og s 2.) Ordens- og trivselsregler ORDENS- OG TRIVSELSREGLER VED TASTARUSTÅ SKOLE Generelle regler

Detaljer

ORDENSREGLEMENT. Skolens reglement er hjemlet i Opplæringslovens 2-9,følger Udir`s rundskriv 07-2005.

ORDENSREGLEMENT. Skolens reglement er hjemlet i Opplæringslovens 2-9,følger Udir`s rundskriv 07-2005. VARDØ SKOLE ORDENSREGLEMENT Behandlet i Samarbeidsutvalget 24. mars 2012. Ordensreglement har vi for at skolen skal være et trygt sted for alle, både barn og voksne. På Vardø skole vil vi at alle skal

Detaljer